Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.NOORDWIJKERHOUTSWEEKBLAD.NL 

Lokaal betrokken en betrouwbaar

politiek p9

Verder bouwen en testen van robot’

Jan Janson heeft meer ambities

column n De dominee is groener dan hij denkt!

Dinsdag 3 oktober 2017 JAARGANG 34 NR 40

nieuws p9

Jonge Mitchel Kortekaas bij NZLokaal

OMRIJDEN n De provincie ZuidHolland werkt aan de aanleg van een turborotonde en een fietsersen voetgangers-onderdoorgang bij de Nagelbrug in Voorhout. In week 41 en 42 vinden werkzaamheden aan het kruispunt plaats. Daarna is de turborotonde volledig beschikbaar voor het verkeer.

der. Na ruim 36 jaar gaat hij met pensioen. Tijdens zijn loopbaan heeft hij zich volledig ingezet voor goede en betaalbare woningen, in het bijzonder gericht op de sociale volkshuisvesting, in de gemeente Noordwijkerhout. (Lees verder op pagina 7 en in het interview volgende week in deze krant.)

Onderzoek gratis wifi en snel internet POLITIEK

n Er ligt geld in Brussel om de aanleg van wifispots op lokaal niveu te financieren. “Laten we daar gebruik van maken”, is het advies van Karin Meiland (NZLokaal) aan het college.

De gemeente zegt toe te onderzoeken of gratis wifi voor Noordwijkerhout en De Zilk haalbaar is. Ook wordt onderzocht of snel internet kan worden aangelegd. Het geld uit

LEIDEN

IS OPEN MET NOG MEER WINKELPLEZIER

LEIDENISOPEN.NL LEIDENISOPEN.NL

BOOM VERZORGING _ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

Voorhout • T (0252) 23 58 88

Brussel is bedoeld voor de aanleg van de wifispots. Het onderhoud is voor de gemeente. Meiland raadt aan eerst subsidie aan te vragen en dan pas plannen uit te werken. Groenlinks wil eerst wel eens zien hoe duur het is. De aanleg wordt betaald, maar onderhoud en abonnementen niet. Wiebes (D66) vindt wifi rond de Witte Kerk een goed idee. De Zilk vindt hij niet geschikt als gratis wifispot. Wel het Ooster-

Knappe winst VVSB op Rijnsburg

Verkeershinder

Nadat burgemeester Gerrit Goedhart hem het lintje heeft opgespeld, spreekt Aad Verkade tijdens zijn afscheidsreceptie op Tespelduyn. | Foto: Piet de Boer

koninklijke onderscheiding uit aan Aad Verkade, directeur van Woningstichting Sint Antonius van Padua. Verkade (64) was sinds 1981 werkzaam bij Woningstichting Sint Antonius van Padua en sinds 1993 als directeur-bestuur-

p19

service p25

Lintje voor Aad Verkade

ONDERSCHEIDING n Burgemeester Gerrit Goedhart reikte 28 september een

sport

duinse meer en de toekomstige locatie Het Zilt. “Eerst onderzoeken en weten wat het kost”, stelt Wiebes voor. “We moeten overleggen met de provincie en Noordwijk.” Subsidie dekt maar een deel van de kosten. Het college neemt de motie over maar gaat niet meteen subsidie aanvragen. In het verlengde hiervan stellen VVD en PvdA voor om snel internet mogelijk te maken. (Lees verder op pagina 9).

Van dinsdag 10 oktober 09.00 uur tot en met woensdag 11 oktober 16.00 uur wordt gewerkt aan de Herenstraat in Voorhout tussen Schoonoord en de N444 vanaf de Nagelbrug. Dit deel van de Herenstraat wordt opnieuw geasfalteerd. Bij slechte weersomstandigheden wordt uitgeweken naar het reserveweekend in week 44, van 3 tot en met 6 november. Tijdens de werkzaamheden is de Herenstraat tussen de N444 en Schoonoord afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer in en naar Voorhout wordt omgeleid. In het weekend van vrijdag 20 oktober 20.00 uur tot maandag 23 oktober 05.00 uur worden de laatste werkzaamheden aan de turborotonde verricht. Tijdens dit weekend is de N444 vanaf het Teylingen College (KTS) tot aan de Sportlaan afgesloten voor autoverkeer. Tijdens de weekendafsluiting kan het doorgaande autoverkeer omrijden via de route A44, N208, N443 en de N206. De Rijnsburgerweg is bereikbaar vanuit Rijnsburg (gemeente Katwijk). Voorhout blijft bereikbaar via de Oosthoutlaan (zuidelijke richting) en de Jacoba van Beierenweg (oostelijke richting). De Sportlaan blijft bereikbaar via N444 (zuidelijke richting). De dokterspost Duin- en Bollenstreek in Voorhout blijft vanuit Katwijk bereikbaar via de Rijnsburgerweg en vanuit Noordwijk via de N444 (Van Berckelweg). De Sportlaan (sportpark Elsgeest) blijft bereikbaar via de rotonde bij Sikkensweg en de A44. Ter voorbereiding op de weekendafsluiting in week 42 worden diverse werkzaamheden uitgevoerd.Tijdens deze werkzaamheden wordt niets afgesloten op de N444. Er kan wel verkeershinder voorkomen. Vanaf 23 oktober maakt het verkeer voor het eerst gebruik van de gehele rotonde. Links afslaan vanuit Noordwijk is dan mogelijk. Er volgen nog afrondende werkzaamheden.

Peutermarkt in de bibliotheek OPVOEDEN n De jaarlijkse peutermarkt is dit keer gepland op zaterdag 7 oktober in de bibliotheek aan de Herenweg. De peutermarkt wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de bibliotheek Bollenstreek tijdens de Week van de Opvoeding. De gehele ochtend kunnen ouders of belangstellenden én peuters

kennis maken met alle organisaties in Noordwijkerhout die iets bieden voor de peuterdoelgroep. Het is dus geen commerciële markt, maar een markt waar informatie gebundeld wordt. Overal in de bieb zijn stands te vinden. Elke organisatie toont zijn activiteiten- en/of dienstenaanbod en beantwoordt vragen van de bezoekers. Daarnaast worden verschillende, interactieve workshops gegeven

zodat de peuters lekker bezig kunnen zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld knutselen, verkeerstuin rijden, peutersporten, naar de poppendokter en ze kunnen worden geschminkt. Iedereen is welkom om op 7 oktober tussen 10.00 en 12.30 uur. De peutermarkt en de workshops zijn gratis te bezoeken. Voor meer informatie: www.bibliotheekbollenstreek.nl en www.cjgnoordwijkerhout.nl


Adresgegevens gemeentehuis Herenweg 4, 2211 CC Postbus 13, 2210 AA Tel.14 0252 of 0252 343 737 gemeente@noordwijkerhout.nl www.noordwijkerhout.nl

Openingstijden Loketten op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Woensdag van 14.00 tot 19.00 uur

Belangrijke nummers Storingsdienst gas/stroom, 0800 - 9009 Dunea, 088 - 347 4747 Straatverlichting Ziut, 088 945 07 50 Wmo Adviescentrum, 0252 343 800 ISD Bollenstreek, 0800 - 956 7000

Gemeenteberichten 3 oktober 2017

Vrijwilligersvacaturebank Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen beschikt de gemeente Noordwijkerhout over een online vrijwilligersvacaturebank. Op deze vacaturebank vindt u de openstaande vrijwilligersvacatures van verenigingen en maatschappelijke organisaties uit onze gemeente of die in onze gemeente actief zijn.

Zoekt u een leuke vrijwilligersfunctie? U vindt alle informatie en contactgegevens over de openstaande vrijwilligersvacatures op www.noordwijkerhout.nl/vrijwilligersvacaturebank. Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar een leuke vrijwilligersfunctie? Maak dan een afspraak voor een gesprek met één van de

Alzheimer café Teylingen - Noordwijkerhout

Vergeetachtigheid of dementie? Als ik mijn huissleutels een keer vergeet mee te nemen, of ik weet de naam van een kennis niet meer, moet ik dan bang zijn dat ik dementie krijg? Bij welke andere ziektebeelden kan er ook sprake zijn van vergeetachtigheid? Yvonne Martens, specialist ouderengeneeskunde, gaat tijdens de Alzheimer café avond uitgebreid in op deze vragen. Zij geeft ook uitleg over de wijze waarop de diagnose dementie wordt gesteld. Yvonne Martens neemt deze avond ook testmateriaal mee dat u na afloop kunt bekijken.

Het Alzheimer café vindt plaats op maandag 9 oktober in Sassembourg, Jan van Brabantweg 1 in Sassenheim. Het Alzheimer café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw C. van Noort via 06 109 181 51. Het Alzheimer café Teylingen - Noordwijkerhout is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en anderen geïnteresseerden.

Werk in uitvoering Week 40

Meldingen over provinciale wegen 070 441 66 22 zuidholland@pzh.nl Herenweg Werkzaamheden aan kabels en leidingen. Vervangen gasleidingen. Informatie: H. van der Voet 06 212 452 69 henk.van.der.voet@alliander.com Achterplein Kerkeland-DorpsstraatVictoriberg Straatwerkzaamheden parkeerterrein tot en met week 44. Informatie: P. van der Putten 0252 343 737 infra@noordwijkerhout.nl Horatius/Vergilius (Mossenest II) Nieuwbouw. Informatie: A. de Vos 088 010 57 04 J. van den Berg 088 989 83 55 info@synchroon.nl Maandagsewetering Bouwwerkzaamheden. Informatie: Jan Maarten van der Linden

06 515 173 81 gorinchem@ouwehandbouw.nl Ing. Ph.P.J. van der Post (ws-AvP) 0252 345 632 p.vanderpost@ws-padua.nl Wijk Boekhorst en plein Brink Reconstructiewerkzaamheden infrastructuur. Informatie: P. de Kooker 0252 343 737 infra@noordwijkerhout.nl Schoolstraat Nieuwbouw woningen. Tijdelijke verkeersbelemmeringen mogelijk. Informatie: M. Seijsener 0252 211 382 Marko@hbbouw.nl P. van der Putten 0252 343 737 infra@noordwijkerhout.nl De gemeente werkt aan verbeteringen in het openbaar gebied. Dat levert verkeershinder op. Wij informeren u hierover zo vroeg mogelijk. Het kan voorkomen dat de plannen wijzigen vanwege het weer of andere onvoorziene omstandigheden. Via onze website www. noordwijkerhout.nl vindt u de meest actuele informatie.

consulenten van het Wmo Adviescentrum. Het Adviescentrum is hét adviespunt voor al uw vragen over zorg, welzijn, werk en inkomen. Op werkdagen is het Wmo Adviescentrum telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via 0252 343 800. U

kunt uw vraag ook stellen per e-mail naar wmo@noordwijkerhout.nl. Het spreekuur is op werkdagen tussen 10.00 en 11.00 uur in het Gezondheidscentrum Via Antiqua 23 in Noordwijkerhout.

Budgetbeheer Vraag Ik heb moeite met het beheren van mijn inkomsten en uitgaven. Kan de ISD Bollenstreek mij daarbij helpen? Antwoord Ja, dat kan via budgetbeer van de ISD Bollenstreek. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Wat is budgetbeheer? Budgetbeheer houdt in dat de ISD Bollenstreek uw financiën bijhoudt en zorgt dat uw rekeningen op tijd worden betaald. Op deze manier lopen uw eventuele schulden niet verder op. U hebt dan de tijd om uw financiële zaken weer op orde te brengen. Termijn budgetbeheer De ISD gaat ervan uit dat u binnen een jaar weer zelf uw financiën kunt beheren. Blijkt na een jaar dat dit (nog) niet mogelijk is, dan kunt u om verlenging van het budgetbeheer vragen. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor budgetbeheer moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen: - Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm: € 1.740,49 (norm juli 2017) voor een echtpaar (met of zonder kinderen) € 1.218,35 (norm juli 2017) voor een alleenstaande (ouder)

- Uw vermogen is niet hoger dan: € 11.880,- (norm 2017) voor een echtpaar (met of zonder kinderen) of een alleenstaande ouder € 5.940,- (norm 2017) voor een alleenstaande - Er moet een noodzaak zijn om budgetbeheer in te zetten. Hoe aanvragen? Als u denkt in aanmerking te komen voor budgetbeheer, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de ISD Bollenstreek. Ondersteuning bij schulden Hebt u (problematische) schulden, dan kunt u voor schulddienstverlening bij de ISD Bollenstreek terecht. Meer informatie Voor meer informatie en vragen over budgetbeheer en schulddienstverlening kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Bereikbaarheid ISD Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) Website: www.isdbollenstreek.nl E-mail: info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk: bezoek het Wmo Adviescentrum

Bekendmakingen RUIMTE EN BOUWEN Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Locatie, werk, datum ontvangst - Beeklaan ter hoogte van nr 17, 20-09-1017 plaatsen reclame aan lichtmast - Dorpsstraat 24, 2211 GC, 28-08-2017 splitsen pand en wijzigen kozijn

12-09-2017 - Herenweg 6, 2211 CC, kappen boom - Liduinalaan 16, 2212 AE, 25-09-2017 bouwen woning - Livius 1 t/m 11 en 2 t/m 12, Vergilius 33 t/m 39, Ovidius 1 t/m 11

Vervolg volgende pagina


Bekendmakingen Deze publicatie vloeit voort uit artikel 3.8 Wabo. Deze plannen liggen momenteel niet ter inzage. Mocht tijdens de behandeling blijken dat een inspraakprocedure vereist is, dan wordt dat op deze gemeentepagina aangekondigd.

Welstandscommissie

Op donderdag 12 oktober 2017 houdt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering op onderstaand adres: Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Groothandelsgebouw Stationsplein 45, ingang A, 3e etage (Unit 207) Rotterdam De (voorlopige) agenda met de te behandelen bouwplannen kunt u de vrijdag voorafgaande aan bovengenoemde vergadering vinden op www.dorpstadenland.nl Voor informatie kunt u contact opnemen met 010 280 94 45 of via dsl@dorpstadenland.nl

Voorontwerp Bestemmingsplan Teylingen College, locatie Leeuwenhorst 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout maken ingevolge het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Teylingen College, locatie Leeuwenhorst 2017 (NL.IMRO.0576. BP201700044-0001) wordt voorbereid. Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt van woensdag 4 oktober 2017 tot en met dinsdag 14 november 2017 voor inspraak ter inzage. Aanleiding Aan de Langelaan 1 in Noordwijkerhout is het Teylingen College, locatie Leeuwenhorst gelegen. De huisvestingssituatie van de locatie Leeuwenhorst is sinds vele jaren onderwerp van discussie. Sinds de nieuwbouw in 2003 kreeg de school al vrij snel te maken met een stijging van het aantal leerlingen. Na de meest recente uitbreiding in 2012 was het gebouw geschikt voor de huisvesting van circa 1.250 leerlingen. Bij de aanvang van het schooljaar 2016/2017 telde de school 1.640 leerlingen. Om alle leerlingen te kunnen huisvesten, zijn er zes noodlokalen op het terrein geplaatst. Het huisvesten van leerlingen in noodlokalen

is geen ideale situatie. Het huisvestingsbeleid gaat er van uit dat leerlingen onderwijs kunnen volgen in een gebouw dat voldoet aan de moderne eisen. Een definitieve oplossing is daarom gewenst waarbij tevens gestuurd wordt op een daling van het aantal leerlingen tot maximaal 1.450. Uitgaande van dit aantal is het voornemen om twee extra permanente gebouwen op het eigen terrein te realiseren ten behoeve van sport- en onderwijs. Met minder leerlingen en meer ruimte voor onderwijs kan het pakket aan opleidingen op een efficiënte en verantwoorde manier worden onderwezen. Om de ontwikkeling juridischplanologisch mogelijk te maken dient het bestemmingsplan “Buitengebied 2015” partieel herzien te worden. Plangebied Het plangebied is gelegen ten zuidwesten van Noordwijkerhout, nabij het landgoed Leeuwenhorst, op de hoek van de Langelaan en de Gooweg. De locatie van de beoogde uitbreiding is gelegen langs de Gooweg. Inspraak Voor de wettelijke procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan te starten wordt het voorontwerp van het bestemmingsplan Teylingen College, locatie Leeuwenhorst 2017 vanaf 4 oktober 2017 tot en met 14 november 2017 voor inspraak ter inzage gelegd. Tijdens de inspraakperiode krijgen inwoners, bedrijven, bestuurlijke partners en instanties die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn, de gelegenheid om op het voorontwerp een reactie in te dienen.

MILIEU Bekendmaking vaststelling beleid

De gemeenteraad van Noordwijkerhout maakt bekend de beleidsregel Nota bodembeheer regio IJmond vast te stellen. De Nota bodembeheer is opgesteld op grond van artikel 44 Besluit bodemkwaliteit en richt zich op de volgende aspecten: - Het uitbreiden van het gemeentelijke beheergebied met het grondgebied van de gemeenten die onderdeel uitmaken van het beheergebied IJmond. Hierdoor ontstaat het beheergebied dat het gemeentelijke grondgebied omvat van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede

& Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Noordwijkerhout, Uitgeest, Velsen en Zandvoort - Het mogelijk accepteren van de bodemkwaliteitskaart van andere gemeenten - Het versoepelen van de regels bij reparatiewerkzaamheden aan kabels, leidingen en riolering - Het vaststellen van strengere eisen bij het toepassen van grond met bodemvreemd materiaal.

beroep kunt u vinden op: www.raadvanstate.nl/onze-werkwijze/ bestuursrechtspraak.html

MEDEDELINGEN Eigenaren brommers gezocht

De Ontwerp-Nota bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaarten zijn op 31 mei 2016 bekendgemaakt en hebben in de periode van 1 juni 2016 tot 13 juli 2016 met de daarbij behorende stukken in het gemeentehuis ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Inzage De Nota bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaarten liggen van 3 oktober 2017 tot 15 november 2017 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en bij Omgevingsdienst IJmond. Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 uur en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. - Bezoekadres gemeente Noordwijkerhout: Herenweg 4 te Noordwijkerhout. - Bezoekadres Omgevingsdienst IJmond: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl Ook zijn de Nota bodembeheer Regio IJmond en bijbehorende bodemkwaliteitskaarten gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. De documenten zijn raadpleegbaar op de website www.noordwijkerhout.nl en www.officiëlebekendmakingen.nl onder het kopje Gemeenteblad. Beroep Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van

De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaren van onderstaande brommers. - TGB BR1 met het kenteken FB 738 L - YAMAHA SA14 met het kenteken 66 FZR 1 Indien de eigenaar van deze brommer zich niet voor 25 oktober 2017 meldt bij de afdeling handhaving van de gemeente Noordwijkerhout via 0252 343 729, zullen deze brommers middels bestuursdwang door de gemeente Noordwijkerhout worden opgeruimd. Deze bevoegdheid bestaat op grond van de APV en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Verwijderde objecten worden vervolgens conform de Awb gedurende 13 weken, na publicatie opgeslagen in een gemeentelijk depot. Wanneer de eigenaren zich voor deze periode nog niet hebben gemeld, worden de betreffende objecten vernietigd.

D E F E E S T W E K E N Z I J N VO O R B I J ; S E P T E M B E R WA S E E N D U R E M A A N D

Castratie- en sterilisatievoordeel bij Mijn Dierenkliniek De beste zorg voor uw huisdier! Maak afsp een PROFITEER VAN VOORDEEL raak ! Onze aanbieding voor de sterilisatie en castratie van uw huisdier is terug.

September was al duur genoeg met al die feesten: wees slim en profiteer van onze actie. Maak direct een afspraak want onze agenda’s lopen snel vol.

specialist van

Nederland gebonden fotoboeken

GEDURENDE DE MAAND OKTOBER Castratie kater: € 45,Sterilisatie poes: € 110,Castratie konijn: € 50,10% korting op castratie reu 10% korting op sterilisatie teef 10% korting op sterilisatie konijn

+ + + + + +

dé fotoboeken

spiraal fotoboeken

navulbare fotoboeken

Vraag de assistente naar de voorwaarden

Vivaldistraat 27a | 2162 AA | LISSE | Tel. 0252 - 830 380 www.mijndierenkliniek.nl

/mijndierenkliniek

@mijndkl

@mijndierenkliniek

Vennipperhof 3 (Pr. Marijkestr.) | 2181 RT | HILLEGOM | Tel. 0252 - 830 345 www.mijndierenkliniek.nl

@mijndierenkliniek

@mijndkl

@mijndierenkliniek

NU OOK BESCHIKBAAR

OP iOS & ANDROID


Jij bent uniek jouw Auping matras ook

Woensdag:

Donderdag:

Verrassing-burgers

Verrassing-burgers

Rundergehakt 500 gram ����� 3.75 Nasi of bami met H.O.H. gehakt 500 gram ��������� 3.45 babi-pangang 1 kilo ����������� 7.70 Bij 100 gram Brede leverworst

20%

voordeel

50 GRAM GRATIS

op alle Auping matrassen*

Vrijdag en zaterdag:

Kip a la minuut 5 HALEN 4 BETALEN 59 Indisch-gebraden gehakt 100 gram �������������������� 1. 67 Herfst-salade 150 gram ����������������������������������������� 2.

*Kijk voor de actievoorwaarden op auping.nl/actie DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Go go! h t r o N

5 HALEN 4 BETALEN

5 HALEN 4 BETALEN

De vernieuwde matrassen van Auping passen perfect bij zowel jouw lichaam als je persoonlijke voorkeur.

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

Het is weer tijd voor onze heerlijke stamppotten en onze bekroonde erwten- en bruine bonensoep.

HOI, 7e EN 8e GROEPERS! Ontdekken en ervaren? Dit jaar kun je op verschillende momenten kennismaken met onze school. Kom je ook naar de Experiencemiddagen? Zo leer je ons beter kennen en ervaar je de sfeer op het Northgo College.

29

25

okt

14:00 - 16:00 uur Experiencemiddag • Go-Expressie + Media & Design • Go-Sport • Go-Technasium

MELD

nov

14:00 - 16:00 uur Experiencemiddag • Go-Expressie + Media & Design • Go-Sport • Go-Technasium

2017

2017

17

JE AAN!

jan 14:00 - 16:00 uur Experiencemiddag • Go-Expressie + Media & Design • Go-Sport • Go-Technasium

2018

Kijk naar welke Experiencemiddag je wilt gaan en meld je aan via www.go-northgo.nl. Deze middagen zijn los van elkaar te bezoeken. Je mag zo vaak komen als je wilt!

school voor mavo, havo, vwo

Duinwetering 107 | 2203 HM Noordwijk info@northgo-college.nl | www.go-northgo.nl | t: 071-3681 855


politiek/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

5

UIT DE RAADZAAL

V

eel lovende woorden voor Leon Floor, PvdA. Gestart als burgerraadslid nam hij donderdagavond tijdens de raadsvergadering afscheid als raadslid. Afscheid van een raadslid met kennis van zaken en prettige omgangsnormen. Naast zijn raadslidmaatschap vervulde Floor vele functies in de politieke arena. Dat bleek duidelijk toen de fractievoorzitters van zowel CDA, VVD, Groen Links en D66 hun waardering uitspraken over de kennis en inbreng van Floor in, zo bleek, vele commissies. Vooral zijn inbreng in de commissie Ruimte en Wonen werden erg op prijs gesteld. ‘Niet gehinderd door collegeafspraken’, zo hij zelf aangaf, had hij met zijn PvdA grote inbreng als oppositiepartij. Leon Floor nam weliswaar afscheid als raadslid, maar werd tien minuten later geïnstalleerd als burgerraadslid en zal deelnemen in de commissie Ruimte en Wonen. Floor was nestor van de raad en voor dit, overigens ere-baantje, bleken maar liefst vier raadsleden belangstelling te hebben. Er waren vier stemronden nodig voordat Jaap de Moor als winnaar uit de bus kwam. ‘Ik ben er altijd en voel me prima. Veel kans dat u mij zal moeten vervangen heeft u niet’. Voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen merkte Goedhart op te hopen op verjonging van de raad. Het lukte niet helemaal. Donderdagavond werd, met de benoeming van Mitchel Kortekaas, net 20 jaar, als burgerraadslid zijn wens toch enigszins in vervulling gegaan. Als opvolger van Leon Floor gaf nieuw raadslid Jan Janson aan zijn best te doen maar dat het zeker geen eenvoudige opdracht was om Leon te vervangen. Gelukkig blijft hij aan als burgerraadslid. Floor gaf echter aan het volste vertrouwen te hebben in zijn opvolger, die overigens als burgerraadslid in de commissie Sam, zijn mannetje stond en altijd goed op de hoogte was van de problemen in de gezondheidszorg en de plaatselijke problemen. Geen last van plankenkoorts diende hij twee amendementen in, één trok hij terug en de tweede kreeg de steun van de raad. Vermeulen (VVD) deed nog een poging enkele wensen van de bewoners van de Schippersvaartweg in vervulling te doen gaan, echter zonder succes, zij hebben problemen met de bouwplannen op het terrein van de oude Munnekeweij. Hun bezwaren waren nu niet direct publieksvriendelijk. Jacques Looijestijn

Vluchtelingen moeten verklaring tekenen REGIO n Met ingang van 1 oktober

zijn alle vluchtelingen in Nederland verplicht de ‘participatieverklaring’ tekenen. Deze verklaring is bedoeld om vluchtelingen te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. De verantwoordelijkheid voor deze verklaring ligt bij de gemeenten en wordt in de Bollenstreek sinds begin dit jaar uitgevoerd door VluchtelingenWerk. Vóór het tekenen van de verklaring zijn vluchtelingen verplicht workshops te volgen over de inhoud ervan. Om het besef van de inhoud van de verklaring te vergroten, en zo de impact te bevorderen, ontwikkelde VluchtelingenWerk in de Bollenstreek een participatieverklaringstraject. Dit traject bestaat uit 8 bijeenkomsten en een feestelijke afsluiting. Tijdens de bijeenkomsten staan, naast de grondwet, de belangrijkste kernwaarden centraal. Wat zijn de belangrijkste kernwaarden? Wat houden deze precies in en hoe verschillen ze met die van het land van herkomst. Tijdens de bijeenkomsten wordt ook geoefend met burgerschapsvaardigheden, zoals het begrip kunnen opbrengen voor verschillende standpunten en vrijuit durven spreken. De behandelde thema’s komen weer terug in de maatschappelijke

begeleiding die VluchtelingenWerk biedt aan vluchtelingen nadat zij verhuizen naar een eigen woning binnen de Bollenstreek. Daarnaast worden zij ook door de vrijwilligers van VluchtelingenWerk wegwijs gemaakt in hun nieuwe woonplaats. VluchtelingenWerk heeft voor dit traject in de Bollenstreek samenwerking gezocht met Veilig Verkeer Nederland, de GGD Hollands Midden en Stichting Present Bollenstreek . Vluchtelingen krijgen door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland informatie over veilig fietsen en lopen in Nederland en van een verpleegkundige van de GGD Hollands Midden leren zij alles over gezond zijn en blijven. Tijdens de achtste bijeenkomst maken zij samen met Stichting Present kennis met vrijwilligerswerk en voeren zij een vrijwilligersactiviteit uit bij een maatschappelijke organisatie in de Bollenstreek. Zo hebben zij al hun handen uit de mouwen gestoken bij de kledingbank, zorgboerderij en diverse verzorgingscentra. In de Bollenstreek hebben tot op dit moment 80 vluchtelingen het traject met succes doorlopen en de participatieverklaring ondertekent. VluchtelingenWerk start in oktober weer met vier groepen en naar verwacht zullen nog eens 60 vluchtelingen voor eind dit jaar hun handtekening zetten onder de participatieverklaring.

Kinderen, ouders en leerkrachten nemen afscheid van meester Chris. | Foto: met dank aan Anita van der Zon

AFSCHEID n Directeur Chris de Ruij-

ter van RK Basisschool De Prinsenhof nam donderdag 28 september afscheid. Dit heeft de school niet zomaar voorbij laten gaan. De hele

dag stond in het teken van dans en muziek. Drum4fun heeft eerst aan alle groepen een workshop djembé gegeven. Aan het eind van de dag was er een spetterende voorstelling

met de hele school, waar meester Chris en de ouders zichtbaar van genoten hebben. De Ruijter heeft een nieuwe uitdaging gevonden op basisschool De Walvis in Den Haag.

Einde zwemwaterseizoen 2017 VEILIG n Aan het zwemwaterseizoen kwam zondag 1 oktober een einde. Dit houdt in dat de omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) vanaf die datum de officiële zwemwaterlocaties in de provincie Zuid- Holland niet meer inspecteert. Ook vervallen per die datum alle geldende maatregelen.

Op 1 mei 2018 start het nieuwe zwemwaterseizoen. Tot die tijd wordt de waterkwaliteit bij de officiële zwemwaterlocaties niet gecontroleerd. Het zwemwaterseizoen 2018 loopt van 1 mei tot 1 oktober 2018. In die

tijd controleren en handhaven de zwemwaterinspecteurs van de omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) de officiële zwemwaterlocaties op veiligheid, waterkwaliteit en hygiëne. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, neemt de ODMH maatregelen. Dit kan zijn het afgeven van een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod.Geldt voor een zwemwaterlocatie een maatregel dan wordt dit duidelijk aangegeven op het blauwe informatiebord bij de betreffende locatie, op www.zwemwater. nl en wordt erover getwitterd. De omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een vei-

lige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen wij onder andere door milieutaken voor de gehele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel van onze regio uit te voeren in opdracht van de regiogemeenten en de provincie ZuidHolland. Eén van die taken is het toezicht houden op de kwaliteit en veiligheid van alle officiële zwemwaterlocaties en badinrichtingen voor het hele grondgebied van de provincie Zuid-Holland. Uit recent onderzoek van het water van het Oosterduinse(Como)meer bleek dat het zwemwater volgens bovengenoemde site op deze locatie ‘in orde’ te zijn.

Klachten leerlingenvervoer nemen af STREEK n Bij de gemeentes komen nauwelijks nog meldingen binnen over problemen met leerlingenvervoer. De start van een nieuwe vervoerder, Willemsen de Koning, leverde bij het begin van het schooljaar forse problemen op.

Zo werden sommige kinderen niet of niet op tijd opgehaald of terug gebracht. De meldingen die nu nog binnen komen, gaan volgens de gemeente vooral over communicatie zoals bereikbaarheid en ouders informeren. Op een aantal routes is er nog wel een probleem met lange rittijden/onlogische routes en wisselende chauffeurs. Willemsen de Koning verwacht dit rond de herfstvakantie op te lossen, bijvoorbeeld door ritten te splitsen. Vanaf de start van het schooljaar zijn medewerkers van de gemeente intensief bezig geweest om de problemen op te lossen voor de kinderen. Daarbij is ook veelvuldig contact met de ouders/verzorgers geweest. Hiervoor zijn extra menskracht ingezet. Ook zijn alle ouders/ verzorgers een aantal keer per brief geïnformeerd over de problemen in het leerlingenvervoer en de acties die genomen worden om dit op te lossen. In regioverband is een aantal keren met de directie van Willemsen de Koning om de tafel gezeten. In deze gesprekken werden de problemen besproken en zijn afspraken gemaakt met de vervoer-

der over oplossingen. De gemeente krijgt van Willemsen de Koning een schriftelijke terugkoppeling van de acties/verbeteringen. Het nakomen van gemaakte afspraken ter verbetering van de dienstverlening aan ouders en kinderen wordt op diverse manieren gevolgd, dit is mede afhankelijk van de aard van de afspraak. De gemeente heeft vaste overlegmomenten met de directie van Willemsen de Koning. Als het bijvoorbeeld gaat om een individuele afspraak met een ouder dan wordt de vervoerder gevraagd dit schriftelijk te bevestigen. Zo weet de gemeente wat er precies is afgesproken. Ook neemt de gemeente in bepaalde gevallen zelf contact op met ouders. Op dit moment komen er bij de

gemeente vrijwel geen meldingen binnen. In het geval dat er een melding binnenkomt, heeft dit vooral te maken met communicatie (bereikbaarheid, ouders tijdig informeren etc.). Hierover wordt contact opgenomen met de vervoerder. Op een aantal routes is er nog wel een probleem met lange rittijden/ onlogische routes en wisselende chauffeurs. Willemsen de Koning heeft langer de tijd nodig om dit op te lossen. Rond de herfstvakantie verwacht de vervoerder voldoende chauffeurs te hebben (er is nog een aantal chauffeurs in opleiding) om dit op te lossen, bijvoorbeeld door ritten te splitsen. Foto: archief, Willem Krol (Bron: BO)


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Noordwijkerhouts Weekblad. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Bezige handen, nu gevouwen en stil. Een leven vol ijver, zo was je wil. Nu heb je rust met lichaam en geest. Vaak zullen we denken aan wat is geweest. Op donderdag 28 september 2017 is overleden onze werkzame en muzikale vader, schoonvader en opa

Gijs van Dam weduwnaar van Lenie van Dam-Wijnands op de leeftijd van 85 jaar. Peter van Dam † Johan van Dam Tycho en Mandy Xenia Lina André van Dam Marianne van Dam-Vermeulen Patrick Correspondentie-adres; Ridderspoor 5, 2211 MT Noordwijkerhout Onze vader is in het mortuarium van de Maasgaarde, alwaar bezoek in overleg met de familie. De Eucharistieviering voor Gijs is op woensdag 4 oktober om 10.00 uur in de St. Jozefkerk, Herenweg 13 te Noordwijkerhout, waarna de begrafenis zal plaatsvinden in het familiegraf op het kerkhof aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de Maasgaarde, Herenweg 9, naast de kerk.

Voor een bijzonder afscheid. Maak gerust een afspraak om uw wensen en ideeën te bespreken. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent. T 0252 - 76 91 56 I www.monutahermapijfers.nl

Herma Pijfers

132x47 Adv Monuta Herma Pijfers.indd 1

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

18-09-17 15:48

Uitvaartvereniging

St. Barbara Noordwijkerhout

Niemand wil graag afscheid nemen, maar áls je afscheid moet nemen, dan wil je dat het goed is.

Voor een goed verzorgde begrafenis of crematie

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder

(ook voor niet-leden) Areen van der Plas

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

Uitvaartverzorgers: C.B. van der Lans, M. Balkenende-Goudkade D.C.P. van der Lans en D.L. Niesen U kunt ons dag en nacht bereiken op tel. nr. 0252-411366

Van der Putten & Dunweg Uitvaartzorg Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 info@vanderputtenendunweg.nl

www.vanderputtenendunweg.nl

dag en nacht bereikbaar

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

hetuit vaa r t huys.net


column/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

7

BOLLENPRAAT Flower Science

L

Droog, veilig en op een bijzonder manier van A naar B. | Foto: pr

Zonnebloem te gast op Tespelduyn UITJE n Voor de gasten van de Zonnebloem was vrijdag 29 september een lunch georganiseerd bij Landgoed Tespelduyn.

Het was voor het eerst dat de Zonne-

bloem er te gast was. In de gezellige Heerenkamer en de serre konden de deelnemers genieten van een goed verzorgde lunch. Omdat het voor de gasten vanaf het parkeerterrein te ver lopen was naar de Heerenka-

mer, werden zij met een golfkarretje van en naar de locatie gebracht. Een leuk extraatje voor velen! Meer info over de Zonnebloem bij Betty van de Klugt: 0252-861702.

Hé! Doe de deur dicht als je gaat slapen! REGIO

n Jaarlijks in de maand oktober worden in heel Nederland op initiatief van de Brandwondenstichting de Nationale Brandpreventieweken gehouden.

Deze Nationale Brandpreventieweken hebben als doel aandacht te vestigen op het voorkomen van brand, voorlichting geven over brandveiligheid en om brandpreventie een positieve impuls te geven. Om dit doel te realiseren worden de Nationale Brandpreventieweken ieder jaar gekoppeld aan een centraal thema. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is gekozen voor het thema:Hé doe de deur dicht. Uit het onderzoek ‘Gebrand op in-

zicht’ van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) blijkt dat het sluiten van binnendeuren personen ongeveer drie keer zoveel tijd geeft om te vluchten: van 3,5 minuut naar bijna 10 minuten. Er is simpelweg meer kans om veilig te vluchten en gered te worden. Naast het vertragen van rookverspreiding uit verblijfsruimten door het altijd sluiten van binnendeuren, richt de brandweer zich ook op de tijdige alarmering van de daar aanwezige mensen door goed hoorbare rookmelders. In 70 procent van de woningen is een rookmelder geplaatst., Slechts 45 procent van die rookmelders werkt en slechts 35 procent van de rookmelders is op de juiste plek geplaatst. Daarom communiceert de

brandweer deze boodschap. Het is van groot belang dat rookmelders op de juiste wijze geplaatst zijn en hoorbaar zijn. Het uitsluitend plaatsen van rookmelders in de vluchtroute heeft maar beperkt effect als het slachtoffer zich in de brandruimte bevindt. In dat geval zal de rookmelder te laat afgaan om nog te kunnen vluchten. Het is dus van belang niet enkel in de vluchtroute een rookmelder te plaatsen, maar ook in de ruimten waar brand kan ontstaan en waar iemand slaapt. De boodschap van de brandweer tijdens de brandpreventieweken 2017 luidt: Hé doe de deur dicht, sluit binnendeuren als je gaat slapen en zorg dat je een rookmelder kunt horen.

Onderscheiding voor Aad Verkade ONDERSCHEIDING

n (vervolg van de voorpagina) Aad Verkade had speciale aandacht voor ouderen en mensen met een beperking. Hij heeft veel energie gestoken in het opzetten van de huurdersparticipatie.

Zijn doorzettingsvermogen, inven-

tiviteit en enthousiasme worden breed gewaardeerd. Er zijn hierdoor mooie wijken en gebouwen

tot stand gebracht, zoals onder andere Clemenshof (sociale huur), Robijn Staete (vrije sector), Munnekeweij (woon-zorgcomplex) met daarin het Gezondheidscentrum en het nieuwe Puyckendam (wonen voor ouderen met een ontmoetingscentrum). Hij was verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij deze projecten. Verkade leverde een bijdrage aan de gemeentelijke stedenbouwkundige vormgeving van onder meer de wijk Mossenest II, was lid van diverse stuurgroepen ten behoeve van woningbouwplannen van de Nieuwe Duinstraat, de Hoogstraat en De Zilk. Naast deze activiteiten is Verkade sinds 1990 medeoprichter en bestuurslid van de Directeurenkring kleine wooncorporaties Zuid-Holland. Hier worden nog steeds ervaringen uitgewisseld

op het gebied van sociale woningbouw. Van 1999 tot 2018 is hij bestuurslid en sinds 2004 voorzitter van de Coöperatieve Vereniging Management bedrijvenpark Gravendam. Hij is tot heden penningmeester van het samenwerkingsverband Holland Rijnland Wonen. Ook initieerde hij themabijeenkomsten voor sociale woningbouwcorporaties in de Duin- en Bollenstreek. Verkade heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van sociale volkshuisvesting en gezondheidszorg in de Duin- en Bollenstreek, in het bijzonder Noordwijkerhout en omgeving. Hij wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd” en als “iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben”. Hij is, gelet op de aard, duur, lokale, regionale uitstraling en betekenis van de activiteiten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. | Burgemeester Gerrit Goedhart spelt de onderscheiding op, foto door Piet de Boer

etterlijk vertaald is het bloemenwetenschap. Een wel heel ambitieuze titel voor een initiatief van Onderzoek, Onderwijs, Ondernemers en Overheid in de Bollenstreek. Vooral bedoeld voor jonge ondernemers in het vak. De bijeenkomsten zijn meestal op locatie en aan het einde van de middag. Voor iedereen toegankelijk, de gemeente Lisse is gastheer. Vorige week waren we te gast bij Monique en Alfons van Haaster aan de Zilkerbinnenweg, gespecialiseerd in de teelt van canna’s. Bloemriet, planten met brede, soms bruine bladeren en kleurrijke bloemen. Ze vormen grote pollen en houden van de zon. De wijze les van Alfons was dat jezelf voor je afzet moet zorgen, belangstelling is er genoeg. Wel moet hij veel reizen. Monique nodigt zoveel mogelijk belangstellenden op het bedrijf uit, indachtig het motto: onbekend maakt onbemind! Het thema van de middag was ook weer met de nodige O’s: Opdoeken, Overnemen of Opvolgen. Dat opdoeken klinkt erg negatief, ik beschouw het als “slip of the pen”. Feit is wel dat het aantal bedrijven afneemt. Moeten we daar rouwig om zijn? Het is een gegeven. Richt je op de blijvers! Die zijn er genoeg. Bij van Haaster stond zoon Mats, 12 jaar, al klaar om het stokje over te nemen, wilde nieuwe soorten gaan kruisen en grote partijen telen. Is opvolgen een probleem? Vooral in Noordwijkerhout zijn genoeg bedrijven die barsten van ambitie. Op een weggetje als het Westeinde, waar ik langs woon, tel ik al 13 bedrijven met één of meer opvolgers. Waar moet je die stallen als je met de hyacintenteelt al naar 1 op 5 moet om gezond te telen. Dat jonge kwekers niet nog steeds hetzelfde telen als hun vaders, moge duidelijk zijn. De canna is er een goed voorbeeld van, die kan je overigens alleen op zandgrond goed rooien. Een reiziger op Vietnam vertelde dat ze daar gegeten worden. Wie weet een nieuwe lekkernij! Aad van Ruiten

De Mare wint publieksprijs GROENEVINGERS

n Greenhouse medewerkster Calissa de Mare heeft tijdens de voorronde van de VBW Flowercup op 26 september in Naaldwijk de publieksprijs ontvangen voor haar plantaardige arrangement.

De eerste zes van de Flowercup plaatsen zich voor de finale, helaas hoorde zij hier niet bij. Ze maakt echter nog kans op deelname aan de finale via een wildcard. Na 23 oktober hoort zij of ze de gelukkige is die mee mag dingen naar de Flowercup 2017. De Mare is sinds twee jaar werkzaam bij Greenhouse en heeft al ruim zeven jaar ervaring in het bloemistenvak. De Flowercup

wordt jaarlijks georganiseerd door de VBW (Vereniging Bloemisten Winkeliers). Bloemisten kunnen zich via vier regionale voorrondes en een landelijke finale zal de winnaar worden bepaald. Vanuit elke voorronde plaatsen zes deelnemers met de hoogste score zich voor de landelijke finaleronde. De zes kandidaten die na de nummers één tot en met zes uit de verschillende regio’s, de hoogste scores hebben behaald, gaan eveneens door. In totaal telt de finale daarmee 30 deelnemers. De finaleronde vindt plaats op woensdag 8 november bij Cultra Aalsmeer. De opdracht hiervoor komt dinsdag 24 oktober online.

De Hafakker Beweegt SPORTIEF n De Hafakker, onderdeel van Raamwerk, kwam donderdag 28 september lekker in beweging.

Speciaal voor alle cliënten van De Hafakker organiseerde Raamwerk een dag vol beweegactiviteiten, afgestemd op mensen met een beperking. Er was van alles te doen: lekker springen op een springkussen, blik gooien, een basketbalspel en touwtrekken. Ook mensen in een rolstoel konden meedoen.

Doel van de dag was om de cliënten te laten zien hoe leuk bewegen is en welke mogelijkheden er allemaal zijn om in beweging te blijven. De dag begon met een warming-up in de boomgaard. Daarna gingen de cliënten met hun begeleiders op stap. Aan het einde van de middag kregen alle cliënten een diploma uitgereikt. Raamwerk kreeg deze dag hulp van een team van enthousiaste vrijwilligers. Stichting Zin hielp mee met de organisatie van dag.

Benen strekken en armen de lucht in. Goed voor iedereen! | Foto: pr


Kostuums • Colberts • Pantalons Overhemden • Pullovers • Jacks

ALEXANDER A LEXANDER SUITS DEZE WEEK: SUITS

SPECIALCOLBERTS STORE HERENMODE KOSTUUMS PANTALONS OVERHEMDEN

POLO’S JACKS

Alle jAcks (ook leder) HAlve prijs Alle colberts € 99,kostuums vAn € 395,- t/m € 449,-

De grootste collectie in de regio Dorpsstraat 22 - Noordwijkerhout Telefoon 06 52 71 21 94 - www.alexanderbv.com

nu

€ 169,-

Oliebollen aan

Geopend ma. van 13:00 - 17:00 uur di. tm do. van 10.00- 17.30 uur vr. van 10:00 - 21:00 uur, za. van 10:00 - 17:00 uur

Dorpsstraat 22 (t.o.v. de witte kerk), Noordwijkerhout - 06 52 71 21 94 - info@alexanderbv.com

Vishandel

Alex Ruizendaal

TROTS TROTSVAN VANDE DEKEURSLAGER KEURSLAGER

Lamsbraadstukje Lamsbraadstukje

IEDERE VRIJDAG OP “DE BRINK” VAN 09.00 UUR TOT 18.30 UUR.

Berlinerbol € 1,65 App

100 100gram gram 3 3 Familiezak kibbeling KEURSLAGERKOOPJE KEURSLAGERKOOPJE 500gr € 8,00

75 75

M-Kappers P.J. Warmerdamstraat 23 De Zilk 0252 349 688 WIJ BESTAAN 1 JAAR! Ook online afspraken maken!DAAROM….

Malse Malsekogelbiefstukken kogelbiefstukken

(het lekkerste hapje van Nederland!)

OLIEBOLLEN

50 7750

Kom Kijken en genieten van zoveel lekkers! 33stuks stuks Bestellen kan ook. Tel: 06-20091816

WOENSDAG

2 cadetten + 2 tarwebollen + 2 krentenbollen

DONDERDAG

10 VOOR €

Gevulde koeken & saucijzenbroodjes VRIJDAG

SPECIAL SPECIAL

voor € 1,- per stuk!

Brooddag Bijvoorbeeld; Waldkorn, Tarwe of Wit, u krijgt de goedkoopste gratis!

Voor rijlessen in binnenmanege, buitenritten langs het strand, in bos en duinen en privélessen. Alles onder deskundige leiding.

ZATERDAG

3 + 1 gratis ER IS WEER voor € 1,VOLOP SPECULAAS Aanbiedingen geldig in week 5, 2017 en zolang de voorraad strekt!

Voor rijlessen in langs het strand, in bos en duinen en privélessen. binnenmanege, buitenritten Alles onder deskundige leiding. langs het strand, in bos Schulpweg 62, 2211 XM Noordwijkerhout www.manege.nl Tel: 0252 en duinen372628 en- privélessen. Alles onder deskundige leiding.

Karbonades

Jongeneel Ni Venneperweg 2153 AD Nieu Tel: 0252–67 2

4e gratis

Schulpweg 62, 2211 XM elke Noordwijkerhout www.manege.nl Tel: 0252 372628 Aanbieding isgeldig geldig van 3t/m t/m 7april oktober Aanbiedingen Aanbiedingenzijn zijngeldig van van2727 maart maart t/m1 1april keurslager Fa. Fa.Koot Koot, ,keurslager Zeestraat Zeestraat11 11 Noordwijkerhout Noordwijkerhout 0252-372230 0252-372230

Showroom: Walserij 13d 2211 SJ Noordwijkerhout (0252) 373855

BAKKER POMPE

ten Showroom s op afspraak geopend n. www.hooijmans-zonwering.nl ding. SPAR de Zilk - Breeland 2a - De Zilk - 0252-533295

P. J. Warmerdamstraat 27 2191 BT De Zilk - 0252-515701

dwijkerhout ege.nl

De herfst is gekomen…. Verwen u zelf eens met onze heerlijke herfstchocolade voor

€ 2.95 per 100 gram

Wij hebben ook een leuk assortiment chocoladebeesten! Nederlands Patisserie Huis Dorpsstraat 45 Noordwijkerhout Telefoon 0252 34 70 51 info@nederlandspatisseriehuis.nl

1 + 1 gratis

Alle Gebak 2 cadetten + 2 tarwebollen + 2 krentenbollen

Schulpweg 62, 2211 XMin Noordwijkerhout Voor rijlessen Schulpweg 62, 2211 XM Noordwijkerhout www.manege.nl Tel: 0252 - binnenmanege, Tel:372628 0252 372628 -buitenritten www.manege.nl

KEURSLAGERKOOPJE Karbonades, diverse soorten

voor € 1,-

Lekker buiten actief zijn en ondertussen ook nog genieten van de natuur! Wandelen is goed voor lichaam en geest en past daarom heel goed binnen een gezonde leefstijl. Wandelen biedt veel voordelen en er zijn allerlei mogelijkheden om het te doen. Of je nu wandelt om fit en gezond te blijven, om in alle rust de natuur te beleven, om gezellig met andere mensen samen te zijn, het kan allemaal. Om dit te kunnen doen heeft u minimaal goed schoeisel en goede sokken nodig. Bijpassende kleding is natuurlijk ook gewenst. Bij DE JONG Kampeer & Recreatie kunt u al deze artikelen vinden. Er is een zeer ruime collectie wandelschoenen met alle merken in alle prijsklassen. Onze professionals helpen u graag met het kiezen van de juiste wandelschoen. Dit is niet in alle gevallen zo maar even gebeurd. Daarom nemen wij de tijd om de beste schoen te vinden voor het wandelgebruik van uw keuze. Ook de juiste wandelsokken zijn belangrijk. Dit voorkomt blaren en blessures en geeft u nog meer wandelplezier. Met de juiste wandelschoenen en wandelsokken van DE JONG begint uw goed geslaagde wandelavontuur. DE JONG Kampeer & Recreatie Beeklaan 18a 2191 AB HILLEGOM-DE ZILK www.dejongrecreatie.nl


politiek/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

9

Ondernemer Jan Janson fractievoorzitter PvdA OVERDRACHT

n Jan Janson die zich ‘politiek autodidact’ noemt, neemt vanaf 28 september zitting in de raad als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Janson is ondernemer en komt uit een bollenkwekersgezin uit Noordwijk. Hij wisselt van stoel met Leon Floor, die nu burgerraadslid wordt.

Door Piet de Boer

Afscheid Aad Verkade SLEUTEL n Hij is officieel met pensioen. Met ingang van 1 oktober is de sleutel niet meer van hem maar van zijn opvolger Merlien Welzijn.

Ligt het CDA of de VVD niet meer voor de hand als je ondernemer bent? Absoluut niet volgens Janson. Het sociale karakter van de partij vindt hij het belangrijkste. Ruding verlaagde in de jaren ‘80 de uitkeringen van 80 naar 70 procent. “Dat

Directeur-bestuurder Aad Verkade gaf op zijn laatste werkdag een exclusief interview aan deze krant. Dit interview is te lezen in het Noordwijkerhouts Weekblad van komende week.

Clubkas Campagne 2017 STEMMEN n Net als vorig jaar doet VVSB mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Bij de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden stemmen op verenigingen en stichtingen.

Ook dit jaar doet VVSB weer mee om een extra investering te kunnen maken voor de jeugd en vrijwilligers. Bij de RCC bepalen de leden van Rabobank Bollenstreek welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen én hoe hoog dat bedrag is. Leden van de bank krijgen drie stemmen om uit te brengen op hun favoriete verenigingen of stichtingen. Elke stem is geld waard. Er mag maximaal 1 stem per club worden gegeven door ieder lid. De drie stemmen moeten dus worden uitgegeven aan drie clubs. Niet alle stemmen hoeven worden ingezet. Hoe meer stemmen er op een club worden uitgebracht, des te hoger de financiële bijdrage. De stemperiode is van 3 tot en met 16 oktober. Alle leden van Rabobank Bollenstreek zijn persoonlijk uitgenodigd om hun stem uit te brengen. Ieder lid krijgt drie stemmen ter beschikking die uitsluitend via internet uitgebracht mogen worden. Een lid mag maximaal één stem op eenzelfde vereniging uitbrengen. Een lid kan op maximaal drie verschillende verenigingen stemmen. Stemmen zijn niet overdraagbaar.

is gewoon armoe”, zegt Janson. “Dan heb je geen nagel om je kont te krabben.” Bovendien is de PvdA een bestuurderspartij en bereid compromissen te sluiten. “Je moet kijken wat goed voor de burger is en dan genoegen nemen met een aanpassing van een voorstel.” Zelf was hij bijna twintig jaar voorzitter van het gehandicaptenplatform. De veranderingen in het sociaal domein zijn volgens de socialist ‘desastreus’. Overheveling naar de gemeente met een kwart tot dertig procent minder geld, gaat ten koste van deze mensen die het niet breed hebben. Er ontstaan nu ook wachtlijsten in de jeugdzorg, want het geld is op. De kosten voor mensen met een uitkering gaan nog steeds omhoog. “Dan barst de bom”, zegt hij. Ook heeft hij grote moeite met overheveling van overschotten uit het sociaal domein naar de reserves van de gemeente. Dat is niet goed en voorbarig, vindt Janson. “Er komt nog zoveel aan. Zie het dan nog maar eens terug te krijgen. Daar ben ik niet zo van overtuigd”, zegt hij grimmig. De fractievoorzitter komt op voor de minder draagkrachtigen in Noordwijkerhout,

maar is ook niet poeslief voor mensen met een uitkering. Een tegenprestatie voor een uitkering, vindt hij vanzelfsprekend. En zo zwaar zijn die tegenprestaties ook niet. “Ben je vrijwilliger bij een vereniging dan voldoe je daar al aan.” Die voorwaarde mag je daarom ook stellen, vindt ondernemer Janson. Hij ontwikkelde de software voor stemcomputers. Hij verkocht zijn programma in heel Europa. Helaas was voor digitaal stemmen in 2006 geen vertrouwen meer. Hij glimlacht. Overdreven. Een rood

Jan Janson en robot Joep in zijn werkkamer. Op de foto links Janson en Leon Floor.| Foto’s: Piet de Boer

Onderzoek gratis wifi en snel internet POLITIEK n (vervolg voorpagina) Glasvezel moet er zo snel mogelijk komen. In 2011 is daar voor het eerst over gesproken.

Cramer stelt dat Noordwijk ook aangesloten is op glasvezel. “Dat zou ook in Noordwijkerhout moeten gebeuren. Wij willen dat de wethouder actief gaat faciliteren.

Dat is geen blanco cheque, maar de bereidheid de straten open te gooien”, volgens Janson (PvdA). En onderzoek te starten naar de mogelijkheden en de mogelijke kosten. Wethouder De Jong wil dat dit onderwerp met Noordwijk besproken wordt. ‘’We moeten één gemeente worden en de verschillen moeten gelijkgetrokken worden. ‘’ De Jong

wijst er ook op dat de gemeente geen kabels gaat leggen. Dat doen kabelbedrijven. Zij moeten ook voldoende abonnees kunnen werven om het glasvezelnet exploitabel te maken. Hij gaat onderzoeken of er kabelbedrijven zijn deie glasvezel willen leggen en of er behoefte is een snel internet.

NZLokaal haalt jeugd in de partij POLITIEK

n Mitchel Kortekaas is de nieuwe, jeugdige aanwinst voor NZLokaal. Hij vervangt Jan van der Kroft die om gezondheidsredenen terugtreedt. Ruimte en Wonen en de connectie met de Noordwijkerhouters met een Poolse oorsprong hebben zijn interesse.

Kortekaas is jong. Twintig jaar en hij woont nog bij zijn ouders in Noordwijkerhout. Hij wil een brug slaan tussen de bewoners van Noor-

wijkerhout en Noordwijkerhouters met een Poolse achtergrond. ‘’Mijn moeder is Pools, heeft gewerkt in de bloemen en werkt nu in de zorg. Poolse mensen hebben doorgaans niet veel met gemeentepolitiek. Ik wil daar wat aan doen. Bovendien spreek ik de taal.” Kortekaas is al langer lid van NZLokaal en volgde de cursus voor aankomende raadsleden en politiek geïnteresseerden. De landelijke partijen spraken hem minder aan. De lokale reikwijdte van NZLokaal des te meer. ‘’Er zit

potlood en handmatig tellen verzekeren ook geen foutloze uitslag. De beslissing in 2006 heeft geld gekost. Nu stort Jan zich op Joep. Joep wordt een hulprobot voor mensen met een beperking. Joep kan bij voorbeeld een boek brengen of een glas water halen en praten. De witte pop staat in zijn werkruimte beneden in het huis. En de toekomst? Joep afbouwen en testen. En politiek? Twee en hopelijk drie zetels voor de PvdA zou mooi zijn, glimlacht hij. “Ik heb er zin in.”

geen partij in Den Haag die bepaalt hoe wij moeten denken en optreden.” Dat hij als burgerraadslid in de commissie Ruimte en Wonen gaat meedraaien, ligt eigenlijk voor de hand. “Ik studeer civiele techniek.” De onderwerpen in deze commissie sluiten direct aan bij zijn zijn studie en zijn interesses. Hij kijkt uit naar de behandeling van grote ruimtelijke projecten in het dorp zoals de centrumvisie en de plannen voor het Bavoterrein: “Ik wil iets doen voor het dorp.”

Open avond ODI PLANKEN n Bij toneelvereniging ODI is donderdag 16 november een open avond. Tijdens deze avond kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in acteren, decorbouw of grimeren, kennismaken met het spelen van toneel in al zijn facetten. Tijdens deze avond zullen geïnteresseerden door mensen van ODI voorgelicht worden over de toneelvereniging en is te zien wat er aan een decor of voor licht en geluid moet worden gedaan, kan er gekeken worden tijdens het grimeren en is te zien hoe toneelspelers zich op een voorstelling voorbereiden. Op deze avond is het ook mogelijk om de spelers in actie te zien op de planken. De open avond vindt plaats in de toneelzaal van De Schelft aan de Maandagsewetering 202 en begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via: toneelverenigingodi@gmail. com.

Green unplugged STREEK n De derde editie van Green Unplugged is gestart. De eerste groep van bijna 100 scholieren heeft in Aalsmeer en omgeving kennisgemaakt met een aantal tuinbouwbedrijven.

Duurzaam FONDS n De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2017 is gestart. Goede doelen en verenigingen kunnen weer online aanvragen indienen. Meerlanden zet zich in voor een duurzaam afval- en grondstoffenbeheer en een duurzaam beheer van de openbare ruimte.

Ook dit jaar heeft Meerlanden een bedrag van 50.000 euro in het fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen te steunen. Voor goede doelen is de maximale bijdrage 2.500 euro en voor (sport) verenigingen maximaal 1.000 euro. Inschrijven kan tot 1 november via www.meerlanden.nl. Mitchel Kortekaas (links) doet 28 september de belofte om toe te treden als burgerraadslid. | Foto: Piet de Boer

Aan Green Unplugged werken zeventien tuinbouwbedrijven mee, met als doel de carrièrekansen in de groene sector beter onder de aandacht te brengen van leerlingen, docenten en decanen. Naast een rondleiding over het bedrijf, krijgen de leerlingen twee groene workshops, zoals voeding, marketing en sociale media. Een van de deelnemende bedrijven is het Noordwijkerhoutse bloembollenbedrijf Uittenbogaard & Zonen BV (JUB). (Bron: BO)


uitgaan

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

11

agenda agenda

1oktWaargebeurd 22 Herfstvakantie bij de Stoomtrein Katwijk Leiden. www.stoomtreinkatdrama met Reese Witherspoon die tijdens een per-

di, do, za, zo Katwijk Leiden • Valkenburg, • J. Pellenbargweg 1 Film: Stoomtrein Wild Lisse, Filmhuis

Di t/m

soonlijke crisis een wandeltocht van meer dan 1600 km maakt. wijkleiden.nl/evenementen

• Lisse, Filmhuis 1 Film: Wild Vr 27 4 Disco soonlijke crisis een wandeltocht meer danje1600 maakt. voor kinderen uit groepvan 7 en 8 die nietkm mag missen. Van 20:00 tot 23:00. Entree gratis. Party voor Kids! • Hillegom, Solution Vrt/m zo 4t/m VrDi Disco voor kinderen uit groep 7 • enValkenburg, 8• Leiden, die je niet magVolkenkunde missen. 10 Paardenmarkt diverse locaties Cool Japan Museum Do 29 4 Waar Van 20:00 tot 23:00. Entreeingratis. een klein dorp groot is! Gezellig en bijzonder dorpsfeest rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl Vrt/m 10 Paardenmarkt • Valkenburg, diverse locaties Do 4 •en Hillegom, Museum Waar een klein Japans dorp groot in is! Gezellig bijzonderFord dorpsfeest Di t/m zo Kofferbakmarkt Modern lakwerk • Leiden, Japanmuseum SieboldHuis Za 5 Grote markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl 29 de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur Kofferbakmarkt • Hillegom, Ford Museum Za 5 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor Grote Tentoonstelling markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aanTulp Di t/m zo 10.000 • Lisse, Museum De Zwarte Za 5 Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur- Deel29 name € 2,50 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor Za 5 Vrije Tijd Festival •Eagle Sassenheim, park Rusthoff Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur DeelDo The Dutch Eagles Fly Like an •-Noordwijk, Za 5 Di Dagelijks Tentoonstelling • Noordwijk, Nieuwe een Zeeweg Waargebeurd tijdens per-75 Party voor drama Kids!met Reese Witherspoon •die Hillegom, Solution t/m

okt

Tentoonstelling Kapel in het Langeveld. Vijf eeuwen wist de Langeveldse kapel de tijd te trotseren.

t/m

okt

Expositie over Japan. Pokémon, Hello Kitty, robots en samoerai: wereldberoemde iconen van de Japanse beeldcultuur.

t/m

apr

Werken van 12 Japanse topkunstenaars die de kostbare klassieke lakwerktechniek toepassen in hedendaagse beeldende kunst.

t/m

apr

Naar de bollen. Anton L. Koster, schilder van bollenvelden’ Ruim vijftig werken uit diverse collecties.

5 okt

Activiteiten en demonstraties door verschillende vereniginname Ruim € 2,50 40 jaar na dato staat de authentieke muziek Theater De Muze gen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 tot 15 uur.

Vrije Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff 5 We Are Fashion Event door verschillende • Noordwijk, Hoofdstraat Activiteiten en demonstraties vereniginKeukenhof Bollenmarkt • Lisse, Keukenhof 5 De winkeliers van de Hoofdstraat showen detot laatste fashion gen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 15 uur. 6/7 en trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur. We Are Fashion Event • Noordwijk, Hoofdstraat Za 5 Avenue • Lisse,fashion Centrum De winkeliers van de Hoofdstraat showen de laatste Za ScheidenvandeMarkt • Leiden, Stadsgehoorzaal Za 5 Auto van de Eagles en hun tijdgenoten nog altijd recht overeind.

Za

Vr/za Za

Het theatergezelschap MuBo. | Foto: pr

Lokale talenten spelen MuBo musical UITGAAN

MuBo speelt 20 en 21 oktober, en 10 en 11 november het indrukwekkende Chess in lokale theaters. Het eerste weekend is de voorstelling te zien in Ins Blau in Leiden en drie weken later in Het Forum van het Teylingen College in Noordwijkerhout. n

Anita Alkemade en Jordi Kerkum, beiden woonachtig in Lisse, nemen twee van de hoofdrollen (Florence Vassy en Anatoly Sergievsky) op zich in dit liefdesverhaal dat zich afspeelt ten tijde van de Koude Oorlog en begint bij een wereldkampioenschap schaken. Over haar rol zegt Alkemade: “Florence, de secondant van Amerikaanse schaak-

grootmeester Freddie Trumper is een sterke, intelligente en moderne vrouw met een passie voor het schaakspel. Wat betreft haar kijk op het spel vindt ze haar gelijke in Anatoly”. Kerkum vult aan: “Hij is een briljante, Russische schaker die door de Sovjet-Unie begin jaren ‘80 flink in de gaten gehouden, gemanipuleerd en onder druk gezet wordt om de wereldtitel van de Amerikanen terug te pakken. Desondanks tracht hij steeds voor ogen te houden wat voor hem het belangrijkste is: het schaken. Hij neemt uiteindelijk een beslissing die vergaande gevolgen heeft voor alle betrokkenen.” Alkemade vertelt dat dit een ‘kleine productie’ van MuBo betreft welke

zonder subsidies tot stand moet komen en waarbij de deelnemers in zeer korte tijd ongelofelijk intensief hebben gerepeteerd om zich de ingewikkelde materie eigen te maken. “MuBO is een hele hechte club waarin iedereen welkom is”, zegt Kerkum. “Het voelt als familie en ik geloof heel erg in de MuBo-filosofie van theater maken. Iedereen mag meedoen, als je er maar keihard voor gaat! Onder de bezielende leiding van artistiek leider Hans Hollander vinden we samen zo’n voorstelling opnieuw uit.” Kaarten voor 20 en 21 oktober (Ins Blau, Leiden), en 10 en 11 november (Forum van het Teylingen College, Noordwijkerhout) zijn verkrijgbaar via www.stichtingmubo.nl.

Nationale Voorleesochtend in Topaz GEDICHTEN

Schrijfster Leidy Reeuwijk-Volgels leest vrijdag 6 oktober om 10.15 uur voor uit een van haar dichtenbundels, in Topaz Munnekeweij aan de Via Antiqua. Voor alle toehoorders is er kop koffie met iets lekkers. n

Reeuwijk-Vogels is 61 jaar, en is ge-

boren en getogen in Noorwijkerhout. Ze is vooral bekend vanwege door het handballen en is inmiddels erelid van de handbalvereniging. Gedichten is ze gaan schrijven toen ze een chronische ziekte kreeg, zo’s zestien jaar geleden. Eerst schreef ze in schriftjes, maar in 2014 vond ze een uitgever, die het

werk beoordeelde en op aanvraag een boekje drukt. Er staan pakweg vijftig gedichten in elk boekje en er zijn vier boekjes verschenen: Strijd vol emoties, Leven in vogelvlucht, (Ge)dichten op gevoel, Een leven lang. De gedichten gaan over aller daagse onderwerpen zoals liefde, geluk, geboorte en sterven.

Kom ook naar het Alzheimer café REGIO

n Yvonne Martens, specialist ouderengeneeskunde, gaat tijdens de Alzheimer café avond op maandag 9 oktober, uitgebreid in op verschillende vragen. Tevens geeft zij uitleg over de wijze waarop de diagnose dementie wordt gesteld. Martens

neemt deze avond ook testmateriaal mee dat na afloop bekeken kan worden. Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en anderen geïnteresseerden. Het

programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur en is een initiatief tussen de gemeenten Teylingen en Noordwijkerhout. Dit keer vindt het plaats in Sassembourg, Jan van Brabantweg 1 in Sassenheim. Aanmelden is niet nodig. Meer info via: 06-10918151

Geerlings geeft lezing universiteit in USA e Noordwijkerhoutse Lonneke Geerlings heeft dinsdag 3 oktober een gastlezing gegeven aan de prestigieuze Vanderbilt University in Nashville Tennessee. D

De lezing is onderdeel van haar rondreis door Amerika, waarbij zij onderzoek doet naar de geschiedenis van een Joodse vrouw die een rol heeft gespeeld in het leven van Anne Frank. Geerlings, geboren en getogen in Noordwijkerhout, is promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam en schrijft haar proefschrift over de Nederlands-Joodse

vertaalster Rosey E. Pool (1905-1971). Pool was een docent van Anne Frank met een uitgebreide kennis van Afro-Amerikaanse literatuur. In 1959 en 1960 ging zij op tournee door de VS langs diverse zwarte colleges en universiteiten. De gastlezing van Geerlings is onderdeel van een ruim 10 weken durende reis door het oosten van de Verenigde Staten. Naast de gastlezing op Vanderbilt University, zal ze spreken op congressen in Washington en Chicago. Gedurende haar reis doet ze onderzoek in verschillende steden die Rosey Pool ook heeft aangedaan, zodat zij een compleet beeld

van haar onderwerp kan maken. Voor het onderzoek naar Rosey E. Pool heeft de Noordwijkerhoutse enkele jaren uitgetrokken: “Rosey was een reislustige vrouw met een hekel aan onrecht. Ze ging dan ook juist naar plekken toe waar zij een verschil dacht te kunnen maken.” Het onderzoek naar Pool heeft haar al naar diverse landen, waaronder Duitsland en de UK, geleid. “Ik wil graag een compleet beeld van Rosey geven, de goede en de slechte dingen.” De promovendus hoopt in 2019 een boek uit te brengen over het leven van Rosey Pool.

Keukenhof opent de poorten voor de jaarlijkse bloembollenmarkt. Bloembollen direct van de kweker. www.keukenhof.nl

7 okt

Verschillende autodealers latenlange de nieuwste en trends op de ruim 500 meter catwalk!modelen 10-18 uur.zien Een uurtjeLisse. klassieke muziekstaan in de prachtige Breezaal van de Stadsgein Dorpshart Auto’s verspreid in het Dorpshart.

Auto Avenue • Lisse, Centrum 5 & 6 Lifestyle Beurs laten • Noordwijkerhout, Tespelduyn Verschillende autodealers de nieuwste modelen zien 10.000 Stappenwandeling • voor Noordwijkerhout, Dorpsstraat 5 Lifestylebeurs ‘Goed leven’; alles op, enDorpshart. rond het 8 in Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid inin het 7 huis. 12.00 t/m 18 uur. Toegang gratis Za & & 6 Lifestyle Beurs • Noordwijkerhout, Tespelduyn Zo 5 -Lifestylebeurs 12 Najaarsfeesten centrum ‘Goed leven’; alles voor op,•inVoorhout, en rond het Za Za 5 Golf: 3-Stokkenwedstrijd • Noordwijkerhout, hoorzaal, 16.00 uur, € 7,50 p.p.

ZaZa&

Za Zo

okt

“Beweeg je leven” een sportieve herfstwandeling, met begeleiding, door bos en duin. Vertrek 9.00 uur vanaf de VVV winkel

7 okt

Evenementen (9-12 gratis september) in Voorhout. Zahuis. 12.00 t/men 18kermis uur. Toegang met slechtsjaarmarkt drie clubs open de 9-holes Golfbaan Tespelduyn terdagWedstrijd 12 september onder meer wielerkoers.

- 12 Najaarsfeesten • Voorhout, centrum • Warmond, Dorpsstraat Evenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. Za65Kunstmarkt Korenslag Bollenstreek •tot Noordwijkerthout, Schelft Bijzondere markt vol jaarmarkt kunst. Vanen 11onder 16 uur wielerkoers. in hetDe gezelterdag 12 september meer Bloembollenbaan, aanvang 13.00 uur, aanmelden via www.tespelduyn.nl 

Za

Zo Za

7 okt

lige Warmondse dorpscentrum. 4 sterke, bekende koren strijden om de felbegeerde beker. Aanv. 20.00

Zo Di Za/zo

Kunstmarkt • Warmond, Dorpsstraat Café Leiden Leiden Bijzondere markt vol kunst. Van 11 • totLeiden, 16 uurScheltema in het gezel86Science Vikingmarkt • Voorhout, Kasteel Teylingen Kom alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van lige Warmondse dorpscentrum.

Di-Di

• Noordwijkerhout, centrum KomKermis alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van 88-10 Kermis en gezelligheid op de Brink en in20.00 het centrum van Gluren bij • Lisse, Deelnemende huiskamers ‘kernenergie’ totde ‘deBuren nieuwe spelling’. Van tot 22.00 uur.

uur, kaarten € 8,50 verkrijgbaar in de VVV winkel

totin‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 11uur. 7/8 okt ‘kernenergie’ Vikingmarkt het middeleeuwse kasteel. Zaterdag 10-19 u; zondag Science Café Leiden • Leiden, Scheltema Leiden 17 u. Toegang € 7,- volw., 4 t/m 12 jaar € 5,-.

Do Zo

8Di-okt Di-Do Zo Zo

8Di-okt

Noordwijkerhout Lissers stellen hun huiskamer open voor cultuurliefhebbers. Met muziek,

88DeNoordwijkerhout aftrap van in een nieuwe cultureel• seizoen. en Muziek Jeroen Noordwijk,Voor Oude prijzen Jeroenskerk

-10 Kermis • Noordwijkerhout, centrum -13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof dans. www.glurenbijdeburen-lisse.nl Kermistheater, en gezelligheid op de Brink en in het centrum van meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl Blaaskwintet Quintessenza verovert de harten van de bezoekers door de

-13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade 8-13 De aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en 10 Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is Zo Vogelexcursie • Sassenheim, Park Rusthoff meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl DoZo Zo

8Do-okt

frisse, enthousiaste vertolking van hun programma.

het weer kermis in Hillegom!

Ontdek welke vogels er wonen in dit bijzondere park in het centrum van

-13 Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade (incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum 10112-dag Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is 12 Verschillende hulpdiensten presenteren zich en er zal een Zo Hardloopen wandelevenement • Warmond, Bisschopslaan het weer kermis in Hillegom! Zo Za

8 okt ZaZa

Zo

Sassenheim. Aanvang 8 uur. Toegang gratis.

meet & greet zijn met Brandweerkman Sam

Wandelen of hardlopen om geld in te zamelen voor o.a. kankeronder112-dag (incl Brandweerman Sam) • Binnen, Lisse, centrum Pompoenmarkt • Noordwijk Florahof zoek. Voor tijden/afstanden: www.lopentegenkanker.nl

12Op Verschillende presenteren zich en erbieden zal een de 12 deze in eenhulpdiensten landelijke sfeer opgezette markt Modeshows en koopzondag • Sassenheim, Centrum meet & greet zijn met Brandweerkman Sam

8 okt

diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan. 10-17 uur.

Pompoenmarkt • Noordwijk Binnen, Vredeskerk Florahof 250 jaar Bätzorgel • Katwijk, 12Concert Herfstwandeling voor Vroege Vogelsmarkt • De Zilk, Joppeweg Op deze inconcert een landelijke sfeer opgezette de 12 Feestelijk ter gelegenheid van 250 jaarbieden Bätzorgel. 8 Zo ZaZa

okt

Vier mobiele modeshows, proeverijen en koopzondag. Van 12 tot 17 uur.

diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan. 10-17 uur. Vroeg uit Monumentendag de veren voor een wandeling, met natuurgids, door de AmsterTevens Open Katwijk. www.vvvkatwijk.nl

Zo ZaZa

Concert 250 jaar& Bätzorgel Vredeskerk Lifestyle Fashionevent• Katwijk, • Katwijk, Zeezijde 12in-Stijl Paardenen ter vleermuizenmiddag • Warmond, Natuur Feestelijk concert gelegenheid Bätzorgel. 12 De nieuwste trends voor het najaarvan op 250 een jaar doorlopende cat-

ZaZa

in-StijlMonumentendag Lifestyle & Fashionevent • Katwijk, Zeezijde • Noordwijkerh., VVV-kantoor 12Open 12 De nieuwste trends voor het najaar op een en doorlopende catFietsroute langs monumentale panden oude bollenschu-

damse Waterleidingduinen. Vertrek 8.00 uur.

8 en 12walk, okt maar Tevens Open Monumentendag www.vvvkatwijk.nl Ontdekking Centrum Koudenhoorn ook hapjes, drankjesKatwijk. en muziek! www.vvvkatwijk.nl Ma

Paardenmiddag op 8 oktober en vleermuizen op 15 oktober. Kijk voor details op koudenhoornontdekken.nl

9okt

walk,Route maar ook hapjes, en muziek! www.vvvkatwijk.nl Lezing • Katwijk, Bibliotheek Schelpendam ren. afhalen bij drankjes VVV Noordwijkerhout

Di ZaZa

Open Monumentendag Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor • Noordwijk, div. locaties 12Open 12 Fietsroute langs monumentale panden en oude bollenschuKasteel Cultureel • Lisse, Koetshuis Kasteel Keukenhof De Noordwijkse Open Monumentendag staat in het teken van

ZaZa Wo

Open Monumentendag Monumentendag • Noordwijk, div. locaties • Lisse, Dorpshart 12Open 12 DeBloemenNoordwijkse in het teken van Filmavond plus Monumentendag Bibliotheek Schelpendam in en Open kunstdorp Lisse• Katwijk, kunt ustaat genieten van de vele

10 okt Za&

Lezing over de Britten en Groot-Brittannië. Entree € 8,00. 20.00 uur

ren. Route afhalen bij met VVV Noordwijkerhout Een klassieke avond muziek voor viool en piano. Werken van o.a. Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl Brahms, Debussy en Mozart. www.kasteelkeukenhof.nl

11 okt

Kunst & Ambacht. uur. www.openmonmentendag.nl monumenten Filmavond met 11-17 een oprechte en aangrijpende film die dé hit was op alle

Open Monumentendag Lisse, Dorpshart 13 Open Monumentendag ••Leiden, div. locaties 12&Meer 12 in Bloemenen kunstdorp Lisse kunt u•in genieten vanSchouwburg dehun vele dan vijfendertig monumenten Leiden open Veenfabriek - Ophelia Leiden, Leidse filmfestivals in 2016. Incl. hapjes en drankjes.

ZoZa Wo/do

monumenten voor bezoekers. Leiden.nl 11/12deuren okt Over inspiratie en begeerte geïnspireerd op Shakespeare’s Hamlet én op

&13 13 Lichtsculpturen Open Monumentendag • Leiden, div.Noordwijk locaties • Noordwijk, Museum 12&Let’s 12 Meergo dan monumenten invan Leiden open tovijfendertig the caves and explore! Ira der Valk. hun Za 11-17 Orgelconcert • Katwijk, Vredeskerk

Za& Za& Zo

Zo Vr

Harriet Smithson die Ophelia speelde.

13 okt

deuren voor bezoekers. Leiden.nl uur, zoOrganist 11-17 (eenmalige uitzondering isuur Jan van Westenbrugge uit Zoetermeer. openingstijd). De toegang bedraagt

& 13 Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Noordwijk • Leiden, Hortus botanicus 12Zondagwandeling 13 Let’s go to the cavesinand Ira van dervan Valk. ZaEb 11-17 Rondleiding Japan de explore! Hortus door Titia der en e.o. Herfstmarkt • Noordwijk, Hoofdstraat

Za& ZoZo

Za

PROEFSCHRIFT

okt

€ 7,50, voor kinderen t/m 14 jaar gratis.

14 okt

uur, zoVoorma. 11-17 uur (eenmalige uitzondering Tonny Deelname € 1,50 Start omopeningstijd). 12.00 uur. Markt met lifestyle en home producten, aandacht voor gezondheid en

ZoZo

Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt 13De 13 Rondleiding Japan in Hortusop door Titia van der Ebrestaurants enbij Op deze markt ligt dede nadruk eerlijke producten, Wijnspijs Wandeling • Leiden, diverse

Div Zo

13Expositie van div. t/m vr 10-16 uur, Op deze markt ligtkunstenaars. de nadruk opma eerlijke producten, bijza KidsMiddag • Rijnsburg, Marina Rijnsburg

Zo

duurzaamheid, gezellige muziek en entertainment.

15 okt Wo

18 okt Dagelijks Div

Do/vr

Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur. voorkeur biologisch of streekgebonden.

Zes restaurants, zes happen, zes wijnen. Max. 300 deelnemers.

t/m 30www.leiden.nl/uitagenda. Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater De Muze De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt 10 - 13 uurbiologisch en tijdensofde voorstellingen. Entree gratis. voorkeur streekgebonden.

Kinderen vanaf 10 jaar (minimale lengte 1.35 m) kunnen op de KidsMid-

t/m okt 700 jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk t/m330 verruimt blik • Noordw., Theater De Muze dagReizen naar hartenlust komenje quad rijden en paintballen. Tentoonstelling jaar Hooglandse (te bezoeken tijExpositie van div.700 kunstenaars. ma t/m Kerk vr 10-16 uur, za Brosports Herfst Games • Lisse, Spekkelaan 10 dens openingsuren de kerk). 10 - 13 uur en tijdensvan de voorstellingen. Entree gratis.

19/20 okt Dagelijks

Uitdagend spellenprogramma met speurtochten met walkie-talkies,

t/m 3 okt 700Games, jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk www.bollenstreek.info Highland strategische bosspelen. www.brosports.nl Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tijdens openingsuren van de kerk).

www.bollenstreek.info


DE INLOOPKAST VOOR IEDEREEN

Jij bent uniek

EXCLUSIEF BIJ ‘UW KASTENSPECIALIST’ CASBA

jouw Auping matras ook De vernieuwde matrassen van Auping passen perfect bij zowel jouw lichaam als je persoonlijke voorkeur. Kom proefliggen bij Auping Plaza en ontdek het zelf. Kiezen voor Auping is kiezen voor: optimale ventilatie perfecte ondersteuning

96,4 cm

wasbare tijk

96,4 cm

96,4 cm

UNIEK, DE INLOOPKAST VOOR ELK HUIS.

Compleet overzicht

20%

voordeel

100 cm diep en leverbaar vanaf 250 cm breed tot en met 400 cm breed. Uit te breiden met spiegels, schoenenkastjes, verlichting etc. Zo’n mooi overzicht van uw kleding heeft u nog nooit gehad!

BIJ AANKOOP VAN EEN KAST 10% VAN HET AANKOOPBEDRAG AAN KASTACCESSOIRES CADEAU!

op alle Auping matrassen*

Kastsysteem HORIZON Met 1001 mogelijkheden! Schuifdeurkast SAMIA met spiegel 160x223 cm. Leverbaar in diverse kleuren, maten en (glas)fronten. als afgebeeld 599,-

*Kijk voor de actievoorwaarden op auping.nl/plaza

WAAROM CASBA

• Gratis montage* • Gratis bezorgen • Advies op maat • De grootste keus • Laagste prijsgarantie

Het grootste Auping test-en en adviescentrum adviescentrum van Nederland! Het grootste Auping testvan Nederland!

Auping Plaza Leiderdorp Auping Plaza Leiderdorp Elisabethhof 4, Leiderdorp Elisabethhof 4, Leiderdorp T. 071- 5820212 T.071-5820212 www.aupingplaza.nl

www.aupingplaza.nl

Openingstijden Openingstijden 13:00 13:00 - 17:30 uur ma: ma: - 17:30 uur t/m vrij: 10:00 - 17:30 uur didi t/m vrij: 10:00 - 17:30 uur 10:00 - 17:00 uur zat: zat: 10:00 - 17:00 uur 12:00 - 17:00 uur zon: zon: 12:00 - 17:00 uur

*uitgezonderd enkele modellen.

Schuifdeurkast MARCATO Leverbaar van 160 tot 400 cm breed in diverse kleuren, maten en (glas)fronten.

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

OKTOBER WOONMAAND Herfst, herfst, wat heb je te koop ?

Oktober staat bekend als dé Woonmaand. Een verlangen naar gezelligheid en warmte. Veel mensen krijgen de kriebels om het interieur te veranderen. Kleedjes en extra kussens op de bank, open haard aan en warme kleuren in huis. Bij de Rijneke Boulevard kunt u terecht voor al deze wensen en meer. Kom gauw eens langs voor woon-warme-herfstinspiratie!

ZATERDAG 7 OKT Een muzikaal en Heerlijk Hollands feest bij Rijneke! Je kunt maar liefst 15 oud-Hollandse ambachten bekijken, DJ Rob draait Hollandse hits en kids kunnen hoepelen én hun hoepeldiploma halen.


column bo/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Ik ga trouwen met Heidi Klum Ja, dat is nog eens een kop boven een column. Een paar weken geleden stond er namelijk boven mijn column: Bo gaat stoppen met radio en politiek. Daar kreeg ik best veel reacties op. De boodschap van die kop was niet helemaal goed geland. Kort samengevat kwam het er op neer dat er landelijk afspraken zijn gemaakt over wat een omroep allemaal moet doen. De twee omroepen die omroep van het jaar zijn geworden, hebben andere keuzes gemaakt en dat werkt goed. Bo is echter het braafste jongetje van de klas en probeert zich aan alle afspraken te houden. Dat is eigenlijk een onmogelijke klus, want - alweer kort samengevat - wij moeten alle beschikbare media bedienen en de inhoud moet op professioneel niveau. Ga er maar aan staan. Als Bo geen radio zou maken, zou dat zo veel tijd schelen en die tijd kan je dan bijvoorbeeld in onderzoeksjournalistiek en filmpjes steken. Als Bo zou stoppen met politiek dan scheelt dat mij minstens een werkdag per week. Maar stoppen met radio, echt niet. Ik ben van huis uit sportverslaggever op de radio. leuker werk is er niet. Bo heeft drie sportprogramma’s op zaterdagmiddag/avond en zondagmiddag. Prachtige uitzendingen, gemaakt door trouwe vrijwilligers die elk weekend weer langs de lijn zitten. Dat schrappen? Laat ik dan hier beloven: als Bo stopt met radio, neem ik ontslag. En de politiek schrappen? Als je kijkt hoe veel interesse er is in politieke onderwerpen/ programma’s in verhouding met de tijd en energie die we er aan kwijt zijn, dan moet je direct met politiek stoppen. Bo is echter een publieke omroep. Dan breng je onderwerpen die niet populair zijn, maar waar je als omroep van vindt dat ze belangrijk zijn om te brengen. De beslissingen genomen in een gemeente moeten we altijd blijven doen. Het liefst doen we dat ook in een andere vorm dan nu, maar mensen en geld schieten daarvoor te kort. Kortom: Bo blijft radio maken en verslag doen van de politiek. Moeten we dan andere zaken schrappen? Ik zou niet weten wat. We werken al met een inhoud van alle programma’s waarmee we aan de wet voldoen. Er zit nog steeds groei in de omroep ondanks dat ik al 14 jaar met hetzelfde budget moet werken. Eigenlijk een wereldprestatie. En dat verdient een echtgenote die daar bij past: Heidi Klum. Nee hoor, voordat mijn schoonmoeder een deegroller pakt. Ik word oud met mijn eigen vrouw. Alleen, ik heb gemerkt dat sommige mensen alleen koppen boven columns lezen en dat voor waarheid aannemen. Heb je het al gehoord met wie die Zandbergen getrouwd is? Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

13

Dierendag: extra knuffels en eten voor (huis)dieren n Parochie zegent dieren met wijwater EXTRAATJE n Dierendag staat weer voor de deur. Woensdag 4 oktober is een uitgelezen moment om (huis)dieren extra te verwennen. Een visje voor de poes. Een kluif voor de hond. De dag is in 1929 in het leven geroepen als Werelddierendag in Wenen. Door Piet de Boer

De 6-jarige Lola is de labrador van het gezin Zonneveld. De naam staat naast de deur bij de namen van vader, moeder en kinderen. ‘’Lola luistert heel goed, is vrolijk en kwispelt als je binnenkomt. Je moet alleen oppassen met eten. Hij doet alles voor eten’’, lacht zijn baasje Wiebe. Met dierendag wordt zij extra uitgelaten en krijgt kauwstokjes voor haar tanden. Ze is er gek op. Op dierendag is Lola even koningin. Vier oktober is ook de sterfdag van de Heilige Franciscus van Assisi (1181-1226). Franciscus preekte tegen de vogels die daarna opvlogen en een kruis vormden om God te prijzen. Volgens de legenden temde Franciscus zelfs een wolf. De populariteit van deze dierenvriend was zo wijdverbreid dat de gezamlijke dierenorganisaties in 1929 deze dag herdoopte tot Werelddierendag. Werelddierendag sloeg aan. In 1930 vindt in Amsterdam op 4 oktober al een optocht plaats met organisa-

Wiebe met ‘koningin’ Lola. | Foto: Piet de Boer

ties die aandacht vragen voor een goede behandeling van huisdieren en het stoppen van mishandeling en dodeen van dieren. Het was trouwens ‘hondenweer’ die dag, schreef de journalist van het Vaderland. KINDEREN

Kinderen waren en zijn de belangrijkste doelgroep voor dierendag. Liefde en respect voor de natuur en dieren moest aangeleerd worden.

Want de jeugd ging niet zachtzinnig om met de natuur. De Amsterdams historicus Ter Gouw schreef in 1870 dat vleermuizen met de vlerken tegen een boom gespijkerd werden door kinderen. Jongens regen 25 vliegen aan een draad en liepen ermee rond tot ze dood neervielen. Maar ook ‘goudkevers’ en lieveheersbeestjes troffen dat lot. Het onderwijs in ‘natuurlijke historie’ vanaf de negentiende eeuw, was

de eerste aanzet tot respect voor dieren. Veel later, in de flowerpowertijd, mochten dieren zelfs meegenomen worden naar de lagere school. Tegenwoordig zegent de katholieke parochie Sint Willibrordus rond 4 oktober de dieren met wijwater. 4 oktober is nu nog steeds een dag met extra aandacht voor je eigen huisdier in het eigen gezin. Vooral door kinderen.

Bollencorso door vijf Passie zoekt talenten burgemeesters omarmd voor nieuwe uitvoering REGIO n Het Bloemencorso van de Bollenstreek draait op de onmisbare hulp van een groot team vrijwilligers. En de gezamenlijke burgemeesters vinden dit van groot belang. Daarom organiseerden zij gezamenlijk een bijeenkomst waarbij zij de organisatoren en samenwerkingspartners van het Bloemencorso 2017 feestelijk wilden bedanken voor hun inzet.

De vijf burgemeesters van de Bollenstreek vormden een gesloten front bij het promoten van het Bloemencorso. Volgens hen kan worden teruggekeken op het mooiste en meest vlot verlopen corso aller tijden. En natuurlijk werd er direct vooruitgekeken: in 2018 maakt het corso op zaterdag 21 april haar 71ste rondgang langs de bollendorpen. Gastvrouw burgemeester Lies Spruit van Lisse vond het hoog tijd om allemaal bij elkaar te zijn om het jubileumjaar feestelijk af te sluiten. Burgemeester Gerrit Goedhart zei er

trots op te zijn dat Noordwijkerhout is uitgekozen om in de toekomst met het verlichte corso de officiële opening te blijven verzorgen. De Noordwijkse burgemeester Rijpstra sprak over het corso als ‘een huzarenstukje dat een miljoen bezoekers trekt uit alle delen van de wereld’. Voorzitter Leo van der Zon stond er deze keer breed lachend bij. Zijn strijdbaarheid en het onder de aandacht brengen van de realiteit die bestaat bij dit soort grootschalige evenementen heeft inmiddels vruchten afgeworpen. En er is bij bedrijfsleven en politiek gehoor gevonden. Inmiddels kijkt men positief naar de toekomst waarbij in samenwerking met corso Rijnsburg een meerjarenplan wordt ontwikkeld. Van der Zon tot slot: ‘Nu zijn we met jonge enthousiastelingen bezig met de digitalisering van ons corso’. Eigentijdse mogelijkheden onderzoeken bij live streaming, drukte management , apps voor smartphones en fondswerving.

AUDITIE n Deus X is de naam van

de nieuwe productie van de Passie van Noordwijkerhout. Het is een modern passieverhaal, gespeeld door jongeren van 14 tot 22 jaar. Een verhaal dat zich afspeelt in de huidige tijdsgeest, maar met oog voor de waarden en gebeurtenissen uit het originele passieverhaal. Daarvoor wordt gezocht naar jonge zangers en zangeressen,

Audities De audities zijn zondag 8 oktober. Aanmelden kan via facebook. De Passie van Noordwijkerhout is sinds 2015 actief met muzikale theatervoorstellingen.

ZIET EEN SCHUIFPUI MET GLAS ER MINDER VEILIG UIT? AL ONZE SCHUIFPUIEN ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN VEILIGHEIDSGLAS

U VINDT ONS OP DE De vijf burgemeesters heffen het glas. | Foto en tekst: Wim Siemerink

maar ook naar acteurs, actrices en lichttechnici.

SELECTWINDOWS

GA VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES NAAR ONZE SHOWROOM Select Windows Bijster | Satellietbaan 12d | Hillegom | 0252 - 534 772 VOOR BETER WONEN

SELECTWINDOWSBIJSTER.NL


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


vvv/uitgaan

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

VVV nieuws

Nieuwe groep van twaalf leerlingen naar Hirado

KIDSZOO: DIERENDAG

UITWISSELING n Van Rick Borst, secretaris van de Stichting Hirado-Noordwijkerhout, ontving de redactie de volgende mail.

VOORLEZEN

“Bijna is het dan zo ver: een nieuwe groep van twaalf leerlingen en drie docenten van het Teylingen-College Leeuwenhorst maken zich op voor een bijzondere reis naar Japan. In het kader van de stedenband tussen het Japanse Hirado en Noordwijkerhout gaat de inmiddels zesde editie van deze scholenuitwisseling van start. De belangrijkste kenmerken van deze uitwisseling zijn samenwerking, educatie en het vergroten van de interculturele ‘bagage’ die de leerlingen de rest van hun leven met zich mee zullen dragen.

Dierendag woensdag 4 oktober bij indoorspeeltuin KidsZoo. Ieder kind met een Dieren vooren/of achternaam wordt in het zonnetje gezet. Tijdens de Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’ wordt voorgelezen aan kinderen tussen 4 en 7 jaar, op woensdag 4 oktober om 14.30 uur in de bibliotheek. De toegang is vrij. KOFFIE+ BIJEENKOMST ‘DE SMARTPHONE’

Donderdag 5 oktober is er een thema-bijeenkomst in de bibliotheek om 10.30 uur. De toegang is vrij en de koffie gratis PUBQUIZ

Test je kennis, speel mee in de pubquiz bij café van der Geest op donderdag 5 oktober om 21.00 uur. 10.000 STAPPENWANDELING

Vertrek op zaterdag 7 oktober om 9.00 uur vanaf de VVV winkel, Dorpsstraat 8. PEUTERMARKT

Informatiebijeenkomst voor ouders en peuter, zaterdag 7 oktober van 9.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek. De toegang is vrij. SOLEX TOUR

Elke zaterdag en zondag. Vertrek om 10.00 uur vanaf restaurant Langs Berg en Dal, Langevelderlaan. Aanmelden via: 085-4874400. GOLF: 3 STOKKENWEDSTRIJD

Golfwedstrijd met slechts drie stokken op de 9-holes Bloembollenbaan van Tespelduyn, zaterdag 7 oktober om 13.00 uur. Aanmelden: www.tespelduyn.nl VVSB - IJSSELMEERVOGELS

Voetbalwedstrijd, zaterdag 7 oktober om 18.00 uur op sportpark de Boekhorst. KORENSLAG BOLLENSTREEK

Diverse sterke koren strijden om deze felbegeerde titel in de door Popkoor Bloom georganiseerde Korenslag Bollenstreek, zaterdag 7 oktober om 20.00 uur in de Schelft. Kaarten 8.50 euro o.a. verkrijgbaar in de VVV winkel WANDELING VOOR VROEGE VOGELS

Lekker vroeg uit de veren voor een wandeling met natuurgids door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Vertrek op zondag 8 oktober om 8.00 uur vanaf ingang Joppeweg, de Zilk. STEP SAFARI

Steppen in het Hollands Duin, zondag 8 oktober. Vertrek om 10.00 uur vanaf Stayokay, Langevelderlaan. Aanmelden via 085-4874400. KOFFIECONCERT ALTESA

Concert in een huiselijke setting, zondag 8 oktober om 14.00 uur in de Duinpan, de Zilk. BRIDGEDRIVE

Recreatief bridgen in de zaal van Puyckendam, op maandag 9 oktober om 19.45 uur. Aanmelden via bridge.haket@gmail.

de leerlingen goed voorbereid op reis kunnen. Daarnaast luisterden de leerlingen op 26 september aandachtig naar een presentatie over wat ze te wachten staat. Deze werd door mij gegeven. Ik ga dit jaar voor het eerst namens de Stichting Hirado-Noordwijkerhout mee met de Noordwijkerhoutse delegatie. Ik heb gezegd dat ik het belangrijk vind dat de leerlingen weten wat ze te wachten staat. Japan is een totaal andere cultuur en daarom is het essentieel om in ieder geval de do’s en dont’s alvast te kennen. De leerlingen vonden vooral het Japanse badritueel erg bijzonder.

INTENSIEVE KENNISMAKING

Om de Japanse cultuur zo goed mogelijk te ervaren zullen de leer-

lingen gedurende het uitwisselingsprogramma in gastgezinnen verblijven. Het programma is met name gericht op het intensief kennismaken met de Japanse cultuur. Er zullen verschillende culturele activiteiten plaatsvinden, en de leerlingen zullen meerdere dagen op de drie Japanse high schools een programma volgen. Op 18 oktober keren de leerlingen weer terug naar Noordwijkerhout.” In de komende edities van deze krant zal Rick Borst verslag doen van de belevenissen van de groep.

De stemming zit er goed in

Veel interesse Ook dit jaar was de animo weer groot, en moesten veel leerlingen helaas teleur worden gesteld. Na de selectie hebben de uitverkoren leerlingen verschillende voorbereidingsbijeenkomsten gehad. Zo werden brainstormsessies omgezet in een heuse presentatie over Nederland, inclusief klompendans, die ze in Hirado zullen opvoeren. Ook werd het huiswerk in overleg met de docenten gepland, zodat

pan. Nu de meeste voorbereidingen achter de rug zijn, kan het aftellen beginnen. De stemming zit er goed in. Donderdag 5 oktober zullen de leerlingen en hun begeleiders via een overstap in Helsinki naar Fukuoka vliegen. Daar zullen ze worden opgewacht door een delegatie van de gemeente Hirado en per bus naar Hirado worden vervoerd.

15

Op diezelfde dag werd er ook nog een laatste informatiebijeenkomst georganiseerd voor de ouders van de leerlingen. Coördinator van de Japan-uitwisseling op het Leeuwenhorst, Rudolf Draijer, gaf deze avond vorm. Ook was er ruim de gelegenheid voor de ouders om hun vragen te stellen. Aansluitend voerde de leerlingen hun ‘national presentation’ op als een soort generale repetitie voor Ja-

Aandachtig luisteren de leerlingen naar wat hun te wachten staat in Japan. | Foto: pr

Bakkie met...

Uitslagen bridge

VVV n De VVV is het centrale punt voor informatie over alle evenementen in en om Noordwijkerhout en De Zilk. Maar wie stappen er eigenlijk binnen, en waar komen ze vandaan? Tijd voor een paar vragen en een bakkie met:

Mensen zijn betrokken en men kent elkaar. We willen er als diaken van de Witte Kerk voor iedereen in Noordwijkerhout zijn. Op die manier proberen we zowel binnen als buiten de kerk om te zien naar mensen. Dat betekent dat we ook begaan zijn met mensen die geen lid zijn van onze kerk. Daarom is destijds dominee Van der Weide in onze gemeenschap gekomen. We wilden een verbinder, die ook mensen die nog nooit in de witte kerk zijn geweest, kon betrekken bij ons.

BRIDGE n De uitslagen van de beste drie koppels van twee van de drie bridgeverenigingen van Noordwijkerhout staan hieronder. Van bridgeclub de Schelft is deze week geen uitslag ontvangen.

HET JUISTE BOD, 26 SEPTEMBER LIJN ROOD

GAMBRI, 28 SEPTEMBER LIJN A

Anneke v.d. Laan / Paul de Mooij 63,89 Sjaak Geerlings / Geert Jan WEarmerdam 60,42 Jack Geerlings / Corry Nederpel 56,94

Lichtjesavond. In de kerk is dan muziek en zang en de diaconie schenkt chocolademelk en glühwein. Sommige mensen lopen even binnen om op te warmen en blijven staan. Anderen blijven zitten om te luisteren. Alles kan. Het valt het beste te omschrijven als saamhorigheid”.

1 L. v Eeden/M. Rooyakkers 63,89 2 B. v Schie/B. Schrijvers 63,54 3 N. vd Berg/S. Geerlings 61,81

Suzanne van der ploeg, voorzitter diaconie van de Witte Kerk HOE LANG BENT U VRIJWILLIGER?

Zo lang als ik hier woon (35 jaar) doe ik vrijwilligerswerk. De laatste acht jaar als diaken van de Witte Kerk waarvan zes jaar als voorzitter. WAT HOUDT UW WERK IN?

De witte Kerk is onderdeel van de Protestante Kerk Nederland. De predikant is in dienst van de Witte Kerk. Naast de predikant zorgt de kerkenraad voor het reilen en zeilen. De kerkenraad van de Witte Kerk bestaat uit het college van kerkrentmeesters (financiën), de ouderlingen (zij dragen zorg voor de gemeente als gemeenschap en gaan op bezoek bij senioren en zieken) en de Diakenen. Ze zijn gericht op het omzien naar elkaar. In de Witte Kerk organiseren de Diakenen onder andere de lichtjesavond en de inmiddels de beroemde snertavond. Ongeveer drie keer per jaar verzorgen zij een maaltijd voor alleenstaanden. WAAROM IS ONS DORP ZO LEUK?

Suzanne van der Ploeg. | Foto: vvv

WAT IS EEN MOOIE ACTIVITEIT?

WAT MAG JE NIET OVERSLAAN?

Een bezoekje aan de Witte Kerk, tijdens ‘open kerk’ op woensdag- en zaterdagochtend bijvoorbeeld, of tijdens evenementen en wanneer de Stichting Vrienden van de Witte Kerk iets organiseert. Elke zondag is er om 10.00 uur een eredienst. Wij zijn afhankelijk van vrijwilligers. Geïnteresseerd? Neem contact op met de secretaris. Gegevens staan op de site. Met elkaar zorgen we ervoor dat de Witte Kerk blijft bestaan!

1 J. Szymanowski/J. Willemse 65,97 2 J. Geerlings/K. Meeuwenoord 56,60 3 L. v Dam/J. Zandvliet 55,21 LIJN B

LIJN C

1 C. Bakker/B. Duivenvoorden 60,71 2 J. vd Burg/P. Geerlings 55,36 3 B. vd Linden/G. Timmers 55,06 LIJN D

1 A. Warmerdam/N. d Winter 62,85 2 R. vd Berg/T vd Klugt 61.81 3 L. v Gils/P. Meegdes 55,21

Jan Zandvliet / Ron Kamphues 62,15 Lenie Aartman / Greet Meeuwenoord 59,38 Fien Duivenvoorden / Karin Meeuwenoord 56,25 LIJN BLAUW

LIJN GROEN

Ton van Gijlswijk / Nel de Winter 58,33 Lenie Aanhane / Joke Wijnands 56,94 Henk Duivenvoorden / Linda Straver 55,56 LIJN ORANJE

Wim Aartman / Kees Duivenvoorde 61,11 Dineke Bod / Piet v.d. Lans 60,42 Jan Willen Bod / Jan Wijnands 59,38

Oktober wandelmaand EROPUIT

n De maandelijkse 10.000 stappenwandeling staat gepland op zaterdag 7 oktober.

Samen met leefstijlcoach Marjoleine Klapwijk heeft VVV Noordwijkerhout een wandeling uitgezet. Deze start om 9.00 uur bij de VVV met het traditiegetrouwe rondje om de Witte Kerk. De herfst, voor de een het mooiste seizoen van het jaar, voor de ander de start van de donkere periode. Maar ontkomen doen we er niet aan. De wandeling gaat naar het Nieuw Leeuwenhorst bos. Hier staat inmiddels een groot aantal paddenstoelen; het Nieuw Leeuwenhorstbos staat hierom bekend. Start van de wandeling op zaterdag 7 oktober is om 9.00 uur bij VVV Noordwijkerhout, inschrijfkosten 2,50 euro. Iedereen die mee wil lopen, met of zonder stappenteller, is uitgenodigd. Aanmelding of meer informatie via de VVV Noordwijkerhout, Dorpsstraat 8, geopend van

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, 0252-372096. (Foto: Tino Stulen)


KENNISMAKINGS AANBIEDING!

FIT VAN START NA DE ZOMER? Schrijf je vandaag nog in voor een GRATIS intake bij JIM Health & Fit Coach! Jouw eigen exclusieve trainingsruimte inclusief persoonlijke begeleiding op het gebied van:

Verwen uw huid met een na zomer booster.

Blue Light Huidanalyse Een dubbele reiniging en een speciale massage met een enzymatische peeling, zorgen ervoor dat hoogwaardige werkstoffen beter worden opgenomen en uw huid er weer stralend uit ziet. Fijne lijntjes verminderen door het collagene vlies masker.

✪Training ✪Voeding ✪Lifestyle Dorpsstraat 2, 2211 GC, Noordwijkerhout, 06-27823094 info@jimpersonaltrainer.nl

Na zomer aanbieding WE ZIEN U GRAAG!

E 59,50 i.p.v. E 85,00

Belt u voor een afspraak? (071) 301 14 27 Veerpolder 4 Warmond

Scarabee - Hoofdstraat 182 - 2171 ZB Sassenheim

WWW.JIMPERSONALTRAINER.NL

WWW.SCHOONHEIDSINSTITUUT-SCARABEE.NL 0252-212421 of 0630061806

Borstverschil na een operatie Borstkanker komt voor bij 1 op de 8 vrouwen, veel vrouwen krijgen in hun leven dus direct of indirect met deze ziekte te maken. Vroeger werd bij borstkanker een aangedane borst meestal geheel geamputeerd, tegenwoordig proberen de medisch specialisten een borst geheel of gedeeltelijk te behouden. Deze methode biedt meer mogelijkheden de borst te herstellen naar de grootte van de gezonde borst. Dit kan op verschillende manieren. De borst kan gereconstrueerd worden doormiddel van een siliconen implantaat of door middel van eigen weefsel. Vaak is dit een mooie oplossing, maar na een aantal jaren kan het echter zo zijn dat de gezonde borst van maat verandert. Dit kan allerlei redenen hebben, een vrouwenlichaam verandert tijdens het leven van een vrouw en de buste verandert mee. Dit komt meestal door gewichtstoename of -afname, die veroorzaakt wordt door allerlei factoren. Buiten de mogelijkheid van een operatie zijn er echter ook andere mogelijkheden om de symmetrie van de buste te herstellen. Er zijn deelprothesen te krijgen gemaakt van natuurlijk aanvoelend siliconen. Deze kunnen als schaal over de kleinere borst gelegd worden zodat deze borst, in een bh, weer dezelfde maat heeft als de gezonde borst. Het

siliconenmateriaal neemt de temperatuur aan van het lichaam en voelt natuurlijk aan. Deze deelprothesen worden in Leiden aangemeten door lingeriespeciaalzaak Lady Service zij hebben daarvoor speciaal opgeleide mammacare specialisten. De deel-prothesen worden ook vergoed door de ziektekostenverzekeraars. De adviseuses van Lady Service geven u graag vrijblijvend advies. 071-5140728 alakeman@ladyservice.com www.ladyservice.com Doezastraat 19, 2311 GZ Leiden

BLIJF IN BEWEGING ERGOTHERAPIE AAN HUIS, VERGOED VANUIT DE BASISVERZEKERING

bij Sportcentrum De Waterkanten Aquasoos advies

Conditiezwemmen

advies

therapie

Zwemmen met een medische indicatie Locatie De Vonk

hulpmiddelen

Westeinde 94 2211 XS Noordwijkerhout 2225 PJ Katwijk aan Zee

therapie

www.sportfondsenlisse.nl

BEAUTY HEALTH & MORE

ARIANE INDEN SCHOONHEIDSSALON

Tel: 071-362 23 66 Locatie De Coepel Locatie De Vonk Locatie Hazerswoude Tel: 071-362 23 66 Locatie De Coepel LocatieRandweg Hazerswoude info@ergozorg.nl 47 Westeinde 94 Rijndijk 95 advies therapie hulpmiddelen info@ergozorg.nl Randweg Rijndijk 95 PJ Katwijk 2225 aan Zee 2211 XS 47 Noordwijkerhout 2394 AE Hazerswoude-Rijndijk www.ergozorg.nl

Sportlaan 21, 2161 VA Lisse, T 0252 - 414488

advies

ERGOTHERAPIE AAN HUIS, VERGOED VANUIT DE BASISVERZEKERING ERGOTHERAPIE AAN HUIS, VERGOED VANUIT DE BASISVERZEKERING ERGOTHERAPIE AAN HUIS, VERGOED VANUIT DE therapie hulpmiddelen BASISVERZEKERING

ERGOTHERAPIE 2394 AE Hazerswoude-Rijndijk www.ergozorg.nl

Locatie De Coepel Randweg 47 2211 XS Noordwijkerhout 2225 PJ Katwijk aan Zee Locatie De Vonk

hulpmiddelen Westeinde 94

Locatie De Coepel Locatie De Vonk Randweg 47 Westeinde 94 2211 XS Noordwijkerhout 2225 PJ Katwijk aan Zee

Tel: 071-362 23 66 Locatie Hazerswoude info@ergozorg.nl Rijndijk 95 2394 AE Hazerswoude-Rijndijk www.ergozorg.nl

AAN HUIS, VERGOED Locatie Hazerswoude VANUIT DE Tel: 071-362 23 66 info@ergozorg.nl Rijndijk 95 BASISVERZEKERING 2394 AE Hazerswoude-Rijndijk www.ergozorg.nl

Beauty Health & More Schoonheidssalon Ariane Inden Hillegom

Henri Dunantplein 79, 2181 ES Hillegom T: 0252-258390 E: info@beautyhealthandmore.nl


Door uitbreiding nemen wij graag nieuwe patiënten aan uit Hillegom en omstreken!

&

pe a h s t i f

Wij verwelkomen u graag in onze praktijk!

7 dagen per week open!

OPTISPORT HEALTH CLUB NOORDWIJKERHOUT

Uw tandartspraktijk in het centrum van Hillegom

Wil je aan je conditie werken, je figuur verbeteren of gewoon lekker sporten? Dan zijn wij de ideale Health Club: Onbeperkt fitness • Groepslessen fitness en zwembad • Banenzwemmen • Sauna • Jeugdfitness

Van den Endelaan 68, 2181 EL Hillegom, Tel: 0252-516219 info@tpvandenendelaan.nl

www.tpvandenendelaan.nl

www.optisporthealthclub.nl/noordwijkerhout

Goed voorbereid op wintersport begint bij Skicentrum Hillegom Spierpijn na de eerste dag op de piste? Stil staan op de oefenweide? Dat hoeft niet meer!

Skiën of snowboarden “De sneeuwsportleraar staat voor de baan en geeft zo de aanwijzingen”, vertelt Erik du Pré, eigenaar van Skicentrum Hille-

Skicentrum Hillegom bereidt alle skiërs en snowboarders van jong tot oud voor op een mooie wintersportvakantie. Voor de juiste techniek en conditie staan de goed opgeleide sneeuwsportleraren voor u klaar. De deskundige leraren begeleiden beginnende tot vergevorderde sneeuwsporters op ieders persoonlijk niveau.

Feestjes en partijen Naast de twee rollerbanen beschikt het skicentrum ook over een vaste sleebaan, een gezellige bar en boogschietbanen. Van een kinderfeestje tot bruiloft, voor alle feestjes heeft het skicentrum een mooi en betaalbaar concept in huis. Kom ook eens langs en zie welke mogelijkheden er voor jou zijn! Voor meer informatie ga je naar: www.skicentrumhillegom.nl

Vosselaan 156, 2181 CD Hillegom 0252-527 120 info@skicentrumhillegom.nl

Begin het * en sta G! Ontdek wat magnesium IN T R voor jouontzuren kan doen m KO % Ontdek wat magnesium

KO RT NIN U 1G0! %*

KO RT IN G! *

gom. “Vaak skiën onze leraren zelf mee. Want: zien skiën doet skiën! Doordat je voor de spiegel staat, kan je meteen zelf zien wat goed gaat en of je de aanwijzingen goed oppakt.” Du Pré benoemt dit als één van de vele voordelen van het

skiën of snowboarden in het Hillegomse wintersportcentrum. Du Pré vervolgt: “De persoonlijke aandacht is optimaal, omdat er maar maximaal drie personen tegelijk op de baan staan.” Skicentrum Hillegom heeft twee rollerskibanen, dit betekent dat je “eindeloos” kunt skiën en is het de ideale manier om de juiste beweging aan te leren. De perfecte voorbereiding van jouw wintersportvakantie. 

N U

10 %

NU

de basis voor een gezond lichaam.

Magnesiumformules waaraan extra vitaminen, mineralen of kruiden zijn toegevoegd kunnen optimale ondersteuning bieden in specifieke situaties. Kies voor Magnesium-400, aangevuld met calcium, selenium en zink, bijvoorbeeld bij sporten of voor de zwangere vrouw. Magnesium draagt bij aan het behoud van een normale spierwerking en zink ondersteunt de weerstand. In stressvolle perioden draagt Ashwagandha in Magnesium Plus bij aan geestelijke ontspanning, en zorgt Magnesium-55, met B-vitaminen* mede voor extra energie bij vermoeidheid.

Cal-Mag-Zink bevat drie mineralen voor behoud van sterke botten, bijvoorbeeld tijdens het ouder worden. Ook magnesiumcitraat, een goed opneembare vorm van magnesium zonder aanvullende voedingsstoffen, kan een goede keuze zijn. Bijvoorbeeld Magnesiumcitraat-125 of Magnesiumcitraat-200 bij een verhoogde behoefte aan magnesium als aanvulling op de voeding, ook goed opneembaar.

Kies voor Magnesium-400, aangevuld met calcium, selenium en zink, bij sporten of voor de zwangere vrouw. Magnesium draagt r zink onderbij aan het behoud van een normale spierwerking naaen l Komdraagt nkeAshwagandi steunt de weerstand. In stressvolle perioden w e s z i t n ha in Magnesium Plus bij aan geestelijkeoontspanning, r gratripsen zorgt vooextra ts Magnesium-55, met B-vitaminen* mede voor bij -tes eenergie er pHopneembare vermoeidheid. Magnesiumcitraat, een goed m en matie vorm van magnesium, kan een goede keuze zijn bij een rverhoogde info behoefte aan magnesium als aanvulling op de voeding. *Vitamine B2, B3, B5 en B11

Meer over de magnesium van Orthica? Kijk op www.orthica.nl of vraag advies in de winkel. Vraag ook om de consumenten informatiewijzer magnesium.

KAG nr.: 431-0417-0618

* Deze actie is geldig tijdens de looptijd van de folder.

Magnesiumformules waaraan extra vitaminen, mineralen of kruiden zijn toegevoegd kunnen optimale ondersteuning bieden in specifieke situaties. Kies voor Magnesium-400, aangevuld met calcium, selenium en zink, bijvoorbeeld bij sporten of voor de zwangere vrouw. Magnesium draagt bij aan het behoud van een normale spierwerking en zink ondersteunt de weerstand. In stressvolle perioden draagt Ashwagandha in Magnesium Plus bij aan geestelijke ontspanning, en zorgt Magnesium-55, met B-vitaminen* mede voor extra energie bij vermoeidheid.

Cal-Mag-Zink bevat drie mineralen voor behoud van sterke botten, bijvoorbeeld tijdens het ouder worden. Ook magnesiumcitraat, een goed opneembare vorm van magnesium zonder aanvullende voedingsstoffen, kan een goede keuze zijn. Bijvoorbeeld Magnesiumcitraat-125 of Magnesiumcitraat-200 bij een verhoogde behoefte aan magnesium als aanvulling op de voeding, ook goed opneembaar.

*Vitamine B2, B3, B5 en B11

Meer over de magnesium van Orthica? Kijk op www.orthica.nl of vraag advies in de winkel. Vraag ook om de consumenten informatiewijzer magnesium.

*Vitamine B2, B3, B5 en B11 Meer over de magnesium van Orthica? * Deze actie www.orthica.nl is geldig tijdens Kijk op of vraag advies in de winkel. de looptijd van de folder.

KAG nr.: 431-0417-0618

info@beautyhuyschristine.nl

Detoxen, ontslakken, sapkuren: dat kenn

voor gezond jou kan doenis ontzuren nog ve en fit lichaam

Actief ontzuren doe je zo! Om je lichaam weer in balans te krijgen, Nie uelke ontzuren. Door w dag basisch water te bicarbonaten te slikken, ontzurende bad en ontzurende kruidenthee te drinken wo opgebouwde zuurresten afgevoerd. Daar belangrijk om zoveel mogelijk basische v Niegroenten, fruit, noten en zade eten, zoals uw resultaat van deze ’way life’ mag er zij Magnesiumformules met extra vitaminen, mineralen of of kruiden ontzuurd lichaam is schoon, gezond en h kunnen optimale ondersteuning bieden in specifieke situaties. meer energie!

✓Nu ipl ontharen in de zomer haarvrij. ✓Hebt u last van fibromen, pigmentvlekken couperose. ✓Jongere stralende huid. ✓Alle producten biologisch en parabenen vrij Peperstraat 14 • 2215 VH Voorhout T: 0252 - 867833 • M: 06 - 53393017

10

*Geldig t/m eind oktober 2017

Hoofdstraat 206 - T: 0252 211 518


Bierman houdt Open Huis

op vrijdag 13 & zaterdag 14 oktober 2017

Aanpassingsbedrijf Bierman B.V. is al sinds 1951 gespecialiseerd in het aanpassen van auto’s en busjes voor mensen met een functiebeperking. Het bedrijf is gevestigd in een modern bedrijfspand aan de Pesetaweg 16 op het Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid.

beperking toch een auto kunnen besturen. Van een eenvoudig linker gaspedaal tot geavanceerde aanpassingen aan gas/ rem of stuur (veelal in combinatie met een automatische transmissie) maken autorijden ook voor mensen met een functiebeperking mogelijk.

Hier beschikt Bierman o.a. over een grote showroom gevuld met nieuwe en gebruikte aangepaste rolstoelauto’s en bussen van diverse merken. Alle occasions, waaronder diverse automaten, staan volledig geprepareerd klaar voor vertrek en worden geleverd met 6 maanden BOVAG garantie

Ook voor het meerijden op de bijrijdersstoel exposeert Bierman diverse mogelijkheden waardoor het instappen sterk wordt vereenvoudigd, bijv. door de bijrijdersstoel uitdraaibaar uit te voeren.

Naast de levering en/ of ombouw van rolstoelauto’s/busjes is Bierman ook gespecialiseerd in het aanbrengen van allerlei aanpassingen waardoor mensen met een functie-

Een andere activiteit van Bierman is het leveren en monteren van allerlei hulpmiddelen om een rolstoel mee te kunnen nemen. De mogelijkheden hiertoe zijn legio: van eenvoudige, lichtgewicht, oprijbanen tot volautomatische kofferbakliften waardoor het zeer

eenvoudig is om bijv. een zware scootmobiel mee te nemen. Ook voor de onderbouw van luchtvering en de inbouw van rolstoelliften bent u bij Bierman aan het juiste adres. Om belangstellenden kennis te laten maken met wat er allemaal mogelijk is op het gebied van aangepast vervoer bent u van harte uitgenodigd voor het OPEN HUIS op vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober 2017 (dagelijks van 10.00-17.00 uur). Naast koffie met wat lekkers ontvangt iedere bezoeker een leuke attentie!

HEEL HOLLAND

WEET WAT LIEFDE IS

Aanpassingsbedrijf Bierman B.V., Pesetaweg 16, 2153 PJ Nieuw Vennep 0252-210611 Kijk voor meer informatie op www.biermanab.nl

WWW.VERBETERJERELATIE.NL

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS

15 JAAR GARANTIE! + GEEN AANBETALING! Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL


sport

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

19

WEEKEND DEAL Hoogvliet Roomboter marmercake Pak 450 gram PER PAK 1.75

0.

99 Per kilo 2.20

Tommy Bekooij schiet vanaf de 11 meter de gelijkmaker in de touwen. | Foto: Orange Picures, W.J. Dijkdrent

VVSB beleeft fantastisch comeback bij Rijnsburgse Boys Chio noten Alle soorten 2 zakken van 150 - 240 gram Van 2.64 - 3.30 Voor 1.32 - 1.65 2 ZAKKEN

1+1 GRATIS Affligem Alle soorten 2 pakken met 4 flesjes van 0.3 liter Van 8.50 - 9.98 Voor 4.24 - 4.98 2 PAKKEN

1+1 2 HALEN 1 BETALEN

Geldig van vrijdag 6 t/m zondag 8 oktober 2017

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com Kijk voor actuele openingstijden en zondagopeningen op hoogvliet.com/openingstijden Zet- en drukfouten voorbehouden.

VOETBAL n Het zag er lang niet naar uit dat VVSB met minimaal een punt terug naar De Boekhorst ging. Tot de 70e minuut stond Rijnsburgse Boys nog met 2-0 voor. Maar door doelpunten van Mo el Osrouti, Tommy Bekooij (penalty) en in de slotminuut van Loyd van der Wilden pakte VVSB haar eerste overwinning van dit seizoen. Door Stephan van den Burg

In een weinig hoogstaande eerste helft waren de kansen zeer schaars. Joel Tillema kopte over het doel van VVSB, Vladimir Jozic zag tot tweemaal toe zijn schot gered worden door doelman Richard van Nieuwkoop. Met nog tien minuten tot de rust kwam de thuisploeg op voorsprong. Uit de corner van Wesley Goeman kopte Tillema de bal achter Ruben Valk. Diezelfde doelman had enkele minuten later nog een katachtige redding op de kopbal van Giovialli Serbony. De tweede helft was nog nauwelijks

begonnen of het stond al 2-0. De bal kwam via Maikey Parami bij Tillema terecht, die hard en hoog de bal in het doel schoot. Nadat Carlos Opoku nog een bal naast het doel van VVSB kopte en Tillema vergat de trekker over te halen, begon VVSB met nog een half uur te gaan meer aan te zetten. Trainer Mark Schenning ging aanvallend wisselen en bracht Loyd van der Wilden voor Jordy Zwart. Met deze extra aanvaller werd Rijnsburgse Boys gedwongen achteruit te lopen, waardoor VVSB meer kansen kreeg. Tommy Bekooij’s inzet werd nog gekeerd door Van Nieuwkoop, maar Mo el Osrouti wist de doelman wel te passeren. Na een individuele actie van de buitenspeler was de aansluitingstreffer daar. De druk op de defensie van de ploeg van Pieter Mulders werd steeds groter. Met het nodige geluk werd lange tijd de 2-2 nog afgewend. Met nog vijf minuten op de klok kreeg VVSB de ultieme mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Scheidsrechter Van der Laan zag een handsbal van een Rijnsburg-verdediger. Tom-

my Bekooij mocht hierdoor achter de bal vanaf elf meter staan. De topschutter van VVSB stuurde Van Nieuwkoop de verkeerde hoek in en zorgde voor de gelijkmaker. VVSB zocht naar meer punten op Sportpark Middelmors, en die kregen zij ook. Invaller Van der Wilden maakte het directe tegenstander Roderick Gielisse diverse malen flink lastig en kreeg in de slotminuut van de officiële tijd nogmaals de bal van zijn teamgenoten. De linksbuiten kapte naar binnen en schoot van ruim twintig meter de bal over doelman Van Nieuwkoop heen. De bal daalde op het juiste moment en ging via de onderkant van de lat in het doel. VVSB boekte hierdoor haar eerste overwinning van dit seizoen. Rijnsburgse Boys - VVSB 2-3: 36. Tillema 1-0, 47. Tillema 2-0, 70. El Osrouti 2-1, 86. Bekooij (p) 2-2, 89. Van der Wilden 2-3. VVSB: Valk, Van Pelt, Arroyo, Zwart (63. Van der Wilden), Vijlbrief (71. Verlaan), Jozic, De Rijk, Van Niel, El Osrouti (78. Koopman), Pauw, Bekooij.

Van Nispen doet zichzelf tekort VOETBAL n Na de beschamende nederlaag van vorige week herstelde Van Nispen zich redelijk. Het verzuimde echter de kansen die het kreeg te benutten. Daarom hielden de Zilkers slechts één punt over aan het duel tegen Stompwijk ‘92. Door Tino de Groot

Van Nispen was de eerste helft de betere partij. Het combineerde tot aan de zestien redelijk, maar echt gevaarlijk konden de Zilkers nog niet worden. Het was jammer dat Mike van Haaster al na twintig minuten het veld geblesseerd moest verlaten. Hij werd vervangen door de verdienstelijk spelende Bart Duivenvoorden. Stompwijk beperkte zich met het geven van lange ballen naar de voorwaartsen. Ook zij creëerden voor de rust niet of nauwelijks kansen. Vlak voor rust werd het kleine veldoverwicht van Van Nispen beloond. Jelle Vleugel, gelukkig weer van de partij, draaide een vrije trap op het hoofd van Dick Verhoeven, die de bal licht toucheerde. Tergend langzaam verdween de bal in

de uiterste hoek: 0-1. Na de rust gaf Stompwijk iets meer tegengas. Dit resulteerde in de 50ste minuut al in de enige tegentreffer. De snelle Ammerlaan dook alleen op voor doelman Van Maris. De goalie kon niets anders doen dan het maken van een overtreding om de spits van de gastheren af te stoppen. De terechte penalty werd door Ammerlaan feilloos ingeschoten: 1-1. De strijd ging nu meer gelijk op dan

in de eerste helft, maar het was Van Nispen dat de beste kansen kreeg. Maar wat het ook probeerde, de bal wilde er niet meer in. Toch werd na afloop opgelucht adem gehaald door de Zilkers. Na het slechte spel van vorige week bleek dat de geel/roden best nog kunnen voetballen. Dit geeft moed voor volgende week als Van Nispen de thuiswedstrijd speelt tegen SJZ. Aanvang 14.00 uur.

Er had meer in gezeten, maar het bleef gelijk. | Foto: Trudy van den Berg


Bab Star jr BV is een servicegericht familiebedrijf, gevestigd in Bloemenveiling FloraHolland Rijnsburg, dat de inkoop van bloemen en planten faciliteert voor bloemisten in Nederland en België. Om onze groei te continueren zijn wij op zoek naar een:

Orderpickers

Publicatie ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om vergunning te verlenen voor de realisatie van woningen en een ondergrondse parkeergarage (één-laags). De locatie betreft het huidige parkeerterrein Wantveld te Noordwijk.

Wij zoeken mannen, vrouwen, jongens of meiden die willen werken van 15.00 tot 19.00 uur, om onze webshop orders te verwerken.

Zienswijze en inzage De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 5 oktober 2017 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00485587, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten. Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Ben je secuur en zorgvuldig in je werk?

Voor informatie over de openingstijden en locatie voor het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de Omgevingsdienst Haaglanden en van de gemeente Noordwijk.

Wil jij je inzetten voor 2 of meer vaste middagen per week.

Meld je dan aan en stuur een mail naar kantoor@babstar.nl Natuurlijk ontvang je hiervoor een goed salaris en werk je in een positieve werksfeer. Bab Star jr BV Flora Holland Rijnsburg Laan van verhof 3, box 4-24.

Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. Deze publicatie is ook te zien op: www.overheid.nl

!

(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

Wij zijn  op  zoek  naar  enthousiaste  collega’s:  

!

Orderpickers

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. Babi Pangang 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 4. Thaise kip 5. 4 stokjes saté 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) 7. Foe Young Hai

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

8. Kou-Lou-Kai 9. 2 soorten rundvlees (sambal en ketjap) 10. Ajam Pangang (met kip) 11. Gebakken Pangafilet 12. Babi Pangang spek

E €

24,95 23,95

Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p. Bij een afhaalbestelling van minimaal €E29,28,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT €17,95 p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

-­‐ -­‐ -­‐

Wat houdt  dit  in?   Het  uitlopen  van  bestellingen   Het  opbouwen  van  karren  met  de  juiste  zorgvuldigheid   -­‐ Werk?jden  vanaf  15:00  tot  19:00  uur.   Heb  jij  ervaring  met  bloemen  en/of  planten?  
 Kun  je  goed  werken  in  teamverband?  
 Ben  je  enthousiast  en  gemo?veerd?  
 Zoek  jij  een  baan  van  +/-­‐  20  uur  per  week?  

7 dagen per week geopend

www.kamsan.nl

-­‐ -­‐

He Het opbouwen Werk?

Heb jij  erva Kun  je  g Ben  je   Zoek  jij  ee

Stuur je  cv  met  mo?va?e  naar  kantoor@babstar.nl  en  wie   Stuur  je  cv  met  m weet  mogen  we  jou  binnenkort  verwelkomen.   weet  mogen

IK BEN OPEN OOK OP ZONDAG

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

Ook menumaaltijden

Wij zijn  op

LEIDENISOPEN.NL


nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

21

Beker voor de kampioen VISSEN n De prijsuitreiking van de zomercompetitie van de H.S.V de Arnoud was vorige week bij cafe Van der Geest.

Zoals de traditie wil wordt er altijd nog een extra wedstrijd gevist, plaats van handeling was Fokker

ber t/m Wo 04 oktober

Floralis

(Ringvaart). Er viel wat regen maar gelukkig bleef het tot 12.00 uur nagenoeg droog. De extra wedstrijd was een prooi voor Jan Went die 7.590 gram had gevangen. De zomercompetitie had zijn laatste wedstrijd op 3 september en daarvoor werd gevist in het Buiten Spaarne (Spaarnedam), en net als vorig jaar moest Piet ter Veen zijn koppositie afstaan. Was het vorig jaar nog Marcel van de Burg die op de slot dag de titel greep; dit jaar was het Arie van de Burg die de titel voor hem op eiste. Hij ving de laatste wedstrijd 10.500 gram terwijl Piet ter Veen een schrale 1.930 gram had gevangen. Dagwinnaar werd Ruud Uittenbogaard deze dag met een vangst van 13.820 gram. Tijdens de prijsuitreiking kreeg de kampioen ook nog eens de beker uitgereikt van wedstrijdleider Piet ter Veen. Die beker won hij van Jos Aartman die na afloop 6.150 gram had gevangen. De afsluitende koppelwedstrijd van het zomerprogramma was 1 oktober. Meer info: Bas Brekelmans, Cees Ruigrok, Henri de Jong, Jeroen Verheijen en Pieter-Jan Barnhoorn. | Foto: Nico Kuyt

Programma week 40 - Do 05 okt. t/m Wo 11 okt.

REGIO

n Na anderhalf jaar ligt er een concept van de Economische Agenda voor de Duin- en Bollenstreek. Het moet een impuls geven aan de economie van de streek, want die scoort niet erg hoog op de landelijke ranglijst. Vorige week presenteerden de B&W’s van Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom het stuk. Deze en volgende maand nemen de gemeenteraden een besluit.

It 135 min Do/Vr 21:15, Wo 21:00 uur.

Misfit 86 min Vr/Wo 18:45 uur.

Bella Donna’s

De 50+ voorstelling Entree € 6,50 incl. koffie en cake

www.cinemafloralis.nl

DONDERDAG 05 OKTOBER: Tulip Fever Aanvang 13:30 uur

en

DONDERDAG 12 OKTOBER: Victoria & Abdul Aanvang 13:30 uur Tulip Fever Aanvang 16:00 uur

isse Tel.0252 830393

90 min Do 18:45 uur.

Door Nico Kuyt

De LEGO Ninjago Film 102 min Nederlands Gesproken - Ticket 7,50 Do/Wo 16:00 uur.

Dikkertje Dap 74 min Nederlands Gesproken - Ticket 7,50 Wo 14:00 uur.

LISSE

Bollenstreek stelt elf groepen samen

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

De gemeenten, het bedrijfsleven en het onderwijs hebben samen elf groepen met projecten opgesteld voor de komende vier jaar. De wethouders Economie presenteerden woensdag 27 september de Economische Agenda (op de foto): Bas Brekelmans (Teylingen), Cees Ruigrok (Lisse), Henri de Jong (Noordwijkerhout), Jeroen Verheijen (Hillegom), Pieter-Jan Barnhoorn (Noordwijk). Een van de groepen richt zich op het meer aantrekkelijk maken van bloemen en bollen voor de toerist door jaarronde evenementen, verbreding

van de doelgroep en marketing. Het verplaatsen van de jaarlijkse bloembollenmarkt in Keukenhof naar een dorpskern. Pop-up borden in de streek met uitleg over bloementeelt. Het verbeteren van het sloepennetwerk, bijvoorbeeld door meerdere verbindingen tussen Ringvaart en Trekvaart. Ook een vaarnetwerk met stad, strand, plassen en bollen. En tevens willen de gemeenten kijken naar de meerwaarde voor de streek van een zeejachthaven in Katwijk. Die gemeente doet niet voluit mee met de Economische Agenda, maar alleen met de projecten die voor haar interessant zijn. Voor een versnelling van de herstructurering van het bollenlandschap door de Greenport zijn enkele projecten opgenomen. Daarnaast staat ook de Flower Science op de lijst, met een kenniscentrum en een lobbyprogramma. Een project is een Space Tech Campus met bijvoorbeeld een innovatiefonds voor startende bedrijven. Daarnaast het plan voor een Unmanned Valley op het voormalige Vliegveld Valkenburg, een test- en ontwikkelcenter op het gebied van drones en andere onbemande toe-

passingen. Ook voor sport, voeding en wellness zijn projecten bedacht. Zo moet de streek weer een kuuroord worden. Rond de sport is gedacht aan een vierdaagse door de Duin- en Bollenstreek en extra sportroutes. Voor de gastronomie worden aan de naam Tuin van Holland menu’s, het verbeteren van de afzet van lokale producten en lesprogramma’s voor scholen verknoopt. En verder een aanpak van het gezond gewicht voor jongeren. De agenda kijkt ook naar regiomarketing en een Ondernemershuis. Als laatste is een punt het beter verbinden van kennis, onderwijs, onderzoek en ondernemerschap, zoals het ondersteunen van initiatieven vanuit onderwijs en ondernemers, het opzetten van een sectoroverstijgende banenmarkt en een kennismakingsprogramma voor het onderwijs aan bedrijven en sectoren. De financiering is geraamd op 5,7 miljoen euro. Daarvan moet minimaal bijna een miljoen komen van anderen. De Unmanned Valley zit hier niet in, dat wordt bekostigd door Katwijk. Het Uitvoeringsprogramma wordt 25 oktober behandeld in de raadscommissie.

Rubriek

!

LEES TIPS KEES DEN ELZEN

Kees is vrijwilliger en gastheer in de Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Voorhout. Ook is hij bestuurs- en redactielid van de Historische Kring Voorhout (HKV) die de geschiedenis van Voorhout levendig houdt. Eenzelfde functie vervult hij voor de historische vereniging in Noordwijkerhout: NoVaTo. Kees publiceert regelmatig in de Dwars Op en de NoVaTo-bode. Zoals te verwachten vindt deze geschiedkundige interesse zijn weerslag in deze leestips.

DE TIP VAN Anne van den Dool

TERUGKEER ONGEWENST CHARLES LEWINSKY

De schrijver heeft meerdere boeken over de ervaringen van Joodse Europeanen geschreven, kort voor en tijdens WO II. Een beroemde Joodse zanger en regisseur komt in concentratiekamp Theresienstadt terecht. De Oberstormführer wil over een document beschikken waarmee hij in de toekomst herinnert zal worden. De filmster krijgt opdracht een propagandafilm te maken over het kamp. De film wordt gemaakt, en daarmee wordt deportatie uitgesteld. Maar de regisseur redt zijn leven niet. Een confronterende beschrijving van dilemma’s en wreedheid van de kampleiding.

JACCO’S REIS DOOR HET RHIJNLANT BRIT SLOTBOOM

Hier wordt lokale geschiedenis beschreven. Eind 16e eeuw en nog midden in de tachtigjarige oorlog gaat Jacco, een jongeman uit Leiden en 14 jaar oud, op pad met wat tulpenbollen in zijn ransel, die dan nog erg zeldzaam zijn. De voetreis brengt hem via de Leidse Morspoort naar Valkenburg, Rijnsburg, Voorhout en Noordwijk. Hier haalt hij kruiden op voor de Leidse chirurgijn. Hij vervolgt zijn reis naar kasteel Teylingen. Hij werkt tijdelijk als hulp van de houtvester, waarna hij naar Lisse en Haarlem loopt. Via de Haarlemmermeer zeilt hij terug naar Leiden.

DE LEVENS VAN JAN SIX GEERT MAK

De geschiedenis van de familie Six is door Geert Mak op toegankelijke manier beschreven. De naam Jan komt steeds weer terug in de verschillende geslachten Six en vormt de kapstok waaraan de historie is opgehangen. De patriciërsfamilie woont al vierhonderd jaar in Amsterdam. De familie heeft steeds kans gezien tussen de verschillende belangengroepen te laveren en invloed te behouden. In het boek wordt de familie in de grotere samenhang van de Hollands en Amsterdamse geschiedenis gezet. Dit maakt het lezen tot een plezierige geschiedenisles in bredere zin.

GRIP, STEPHAN ENTER

Vier vrienden, drie mannen, één vrouw, ontmoeten elkaar na een Noorse klimvakantie van 20 jaar geleden opnieuw, en halen, opgesloten in hun eigen gedachten, herinneringen op. Prachtige natuurbeschrijvingen, unieke schetsen van spanningen die tussen de 4 bestonden en bestaan. Over je overgeven, en de moeite die dat kost.


GELEGD EN INCL. ARBEID EN EGALISEREN

2 € 39,95 per m ZOMER OPRUIMING!! OP = OP

OPRUIMING

UIMING

50

98

OPRUIMING € 2.749 PVC VLOEREN voor € 1.649

€ 1.749 voor € 1.575

Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de voorbereiding, NU VANAF geven bij Turk en Roof. planning en uitvoering opziet kan dit uithanden Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast de keuze2 voor de materialen alles uit handen. Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de Vanafvoorbereiding, € 1.419 Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis. Manueel planning en uitvoering opziet kan dit uithanden geven bij Turk en Roof.€ 1.298 GELEGD Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast EN de INCL. keuze voor de materialen alles uit handen. ARBEID EN EGALISEREN Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis.

€ 18,95 per m

KORTING

20%

€ 39,95 per m2

% 0 2 40

KORTING %

ZOMER OPRUIMING

40%

30% 40%

% 0 4 30%20%

€ 1.749 voor € 1.575

€ 2.749 voor € 1.649

20% voor € 795 € 1.133

€ 3.110

voor € 2.650

ZOMER OPRUIMING

€ 1.133

voor € 795

Auping Ledikant met bodems en nachtkastjes en hoofdbord

€ 2.634

ZOMER OPRUIMING

voor € 1.698

30% 50%

50%

30%

€ 5.900 € 5.900

voor € 3.750

voor € 3.750

Style Decor Box Spring met houten lijst

Deelbaar ledikant

20%

Style Decor€ 4.495 Box Spring met houten lijst

20%

€ 1.403

voor € 985 Dressior Vigo

404%0%

ZONWERING ACTIE

Smederij 2, Noordwijkerhout 0252-370949 - www.turk-roof.nl

6600%%ACTIE 404%0% ZONWERING

voor € 2.650

€ 4.495

voor € 2.650 Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

% 0 2 40%

40% KORTING KORTING 20%

Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

GRATIS ruime parkeergelegenheid voor de deur Smederij 2, Noordwijkerhout - 0252-370949 - www.turf-roof.nl


KELTO Slaapkamercentrum 2000 m2 slaapplezier voor jong en oud!

KELTO Slaapkamercentrum

GIETERIJ 30 NOORDWIJKERHOUT

Gieterij 30

2211 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11

F. 0252 - 34 11 01

5 verschillende hoofdborden

Leverbaar vanaf: 160 x 200 cm

WWW.KELTO.NL

€ 2.395,-

€ 1.995,-

Vlak: van € 2.498,-

€ 1.798,Cinderella Boxspring combinatie

Boxpring Style 3C

Vlakke uitvoering, compleet met koudschuim topper en keuze uit 3 verschillende hoofdborden. Meerprijs Traagschuim topper € 150,Meerprijs Talalay latex topper € 300,Tevens leverbaar in elektrisch verstelbare uitvoering.

2 motors (RF): van € 3.998,- voor €

Boxpring Puur 140/160/180 x 190/200/210/220 cm 2.998,-

Bestaande uit: 7-zone pocketgeveerde boxen (vlakke uitvoering), 7-zone pocketgeveerde matrassen. Hoogwaardig koudschuim deklaag, soft of medium, hr toppers.

Inbegrepen: box + hoofdbord + decomatras + topper HR + poten

7-z��� po��e����� ma�ra���

C�mf�rts����� ma�rast����r�

140 x 200 cm van € 1.850,-

€ 1.295,-

Ges�of���r� h�of�b �r�

160 x 200 cm van € 1.995,-

€ 995,-

Boxspring Amsterdam

Caresse 4600

25% KORTING OP ALLE 2e MATRAS M-LINE PRODUCTEN HALVE PRIJS

Alle maten leverbaar ook elektrisch.

Diverse maten leverbaar.

160/180 x 200 cm van € 2.639,-

€ 1.995,-

90 x 200 cm van € 995,-

€ 695,Deelbaar Senioren Ledikant Montreal Inclusief elektrische lattenbodem en 5 zones pocketgeveerde matrassen. In de kleuren: noten 40, eiken 45, kersen 40. Meerprijs nachtkastje € 240,Meerprijs lengte 220 cm € 100,-

Senioren ledikant Vanaf

€ 1.995,Avek boxspring

Leverbaar in wit, kersen, blank eiken en beuken. Inclusief elektrisch verstelbare lattenbodem en luxe pocketveer matras. Compleet inclusief bezorging en montage in onze zeer ruime regio.

KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 2211 XK - NOORDWIJKERHOUT - 0252 341 111 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


advertorial

Nieuw: De Kievit in Leiden Een probleem aan uw voeten is erg vervelend. Het wordt nóg vervelender wanneer u een afspraak probeert te maken bij de voetspecialist, maar u pas over een flink aantal weken, zo niet maanden terecht kunt. Dit terugkerende probleem in Leiden wordt voorzien van een passende oplossing. ‘De Kievit’ doet zijn intrede. Mensen laten lopen als een Kievit. Dat is de missie van drie samenwerkende specialisten uit Twente. Het nieuwe loopcentrum in Leiden is volledig ingericht op het behandelen van voetklachten. Podotherapeuten, orthopedisch schoenmakers en een specialistische schoenenwinkel slaan de handen ineen om de mensen in Leiden te voorzien van de beste voetzorg.

de specialisten wordt er met aandacht een passende oplossing voor iedere voetklacht gevonden; of het nu gaat om comfortabele confectieschoenen, maatschoenen of podotherapeutische zolen. Niet meer wachten op verschillende afspraken, maar dezelfde dag nog bij de juiste specialist.

WOONMAAND INSPIRATIE

2 zitsbank Felizia laag

De podotherapeuten van Voetencentrum Wender, de orthopedisch schoenmakers van Voetmax, en de schoenspecialisten van Kievit Schoenen staan voor u klaar in het Level gebouw in Leiden. Dit gebouw is gelegen naast het Centraal Station. Wilt u snel van uw voetklachten af? Dat kan! Maak een afspraak door te bellen naar 088 454 77 60 of loop eens binnen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.mcdekievit.nl.

Door de korte lijnen tussen de verschillen-

in stof vanaf € 2.715,- in leder vanaf € 3.275,Design: Axel Enthoven

Het origineel

Model Luca 2 zitsbank incl. 2 elektrische relaxfuncties in leder vanaf € 3.150,-

KEUZE UIT RUIM:

• 700 BANKEN • 300 FAUTEUILS • 250 TAFELS • 200 EETKAMERSTOELEN • 150 BEDDEN • 250 KASTEN

Eetkamertafel Tree leverbaar in diverse maten. 220x100x77cm eiken natuur - wit matlak met poten metaal grijs vanaf € 1.779,-

Hoekbank Urban in stof Montello Silver incl. verstelbare hoofdsteunen en armleuning vanaf € 1.599,-

LEDERUPGRADE: ALLE LEDERS VOOR DE PRIJS VAN DE GOEDKOOPSTE Luca-B795 2-zitsbank & 3-zitsbank in leder incl. 2 elektrische relaxfuncties respectievelijk vanaf ¤ 3.150 en ¤ 3.499. Deze aanbieding is geldig tot en met 15 mei 2017. Vraag naar de volledige voorwaarden in de winkel.

Nu tijdelijk met GRATIS schuifzitting.

Hoge Rijndijk 315

2382 AP Zoeterwoude De Karat collectie kenmerkt zich door 071 589 93 46 • www.casba.nl een perfect gevoel voor verhoudingen. ma: 13.00-17.30, di-wo-vr: 10.00-17.30, do:10.00-21.00, Alle meubelen kunnen heel veelzo:maten, za:in 10.00-17.00, 12.00-17.00 kleuren en houtsoorten geleverd worden.

Relaxfauteuil Lidia in stof Project vanaf € 1.729,-

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Waanzinnig. Bij Grando komen al uw dromen uit, van keuken en badkamer tot mooie reizen.

Geldig tot en met 15 oktober:

20% KORTING! 1 11.240,-, nú voor

+ win en uw beleef is! re droom

E 8.992,-

+ Sunshower of Quooker cadeau! *

“Wij helpen u graag met een advies op maat.” Marco Mol Ondernemer Grando Hoofddorp

1 13.420,-, nú voor

E 10.736,-

Grando. Koken. Baden. Genieten.

Grando Hoofddorp Kruisweg 771-773, tel.: 020 - 4460112, grando.nl

*Vraag naar de voorwaarden


service

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

25

Kerkdiensten HEILIG HARTKERK DE ZILK

zondag 8 oktober 11.00 uur eucharistieviering celebrant: Kapelaan S. Kuik met samenzang

PUZZEL

zondag 15 oktober 11.00 uur eucharistieviering celebrant: Pastoor R. Franken m.m.v. Dames- en Herenkoor

B R E V I V A L E V E N D I G

ST VICTORKERK

zondag 8 oktober 10.00 uur voorstel alle koren voorganger: pastor Owel zaterdag 14 oktober 19.00 uur Manna voorganger: pastor Claassens WITTE KERK

zondag 8 oktober 10.00 uur Dhr. P .Ravensbergen uit Valkenburg ST. JOZEFKERK

zaterdag 7 oktober 19.00 uur eucharistieviering met Cadans voorganger: pastoor A. Goumans

E L A N D N A A M E T N E L G

P L O N Z E N E S I E P O N R

N A T A A L V E R L A E I T A

Z O Z P N O E N E K O G M S M

O N S O D M I F J U N I O R M

N O W R N S I E A O G O D E A

N O M I N E U S J W E O N E T

E S A E W E T R A P G A T A I

S R A A B L E R O F R E R L C

T E G E N V R A A G O A A T A

E P R E I K E U K E N R A A M

E N I U R A M I N G D N V T N

K E L N E R E D A V G E E L P

H K L E G O K A D A V E R I G

© www.puzzelpro.nl

zondag 15 oktober 10.00 uur woord- en communiedienst met gemengd koor Sancta Maria voorganger: pastor M. Claassens

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. AFGOD ALVER ARMEE CANON EERST ELAND FORELBAARS GRAMMATICA GRILL HEIEN INRIT JUNIOR KADAVER KELNER KEUKENRAAM

KLUIVER KOGEL LENTEMAAND LEVENDIG NATAAL OMINEUS ONGEGROND OPEISEN PAKJE PERSOON PLEEGVADER PLONZEN PORIE PRAAT RAMING

REVIVAL RUINE TANGA TEGENVRAAG TRAPGAT VAART VERJONGING VLEESMOLEN WAFEL WEIFELEND ZONET ZONNESTEEK

Opnieuw veel reacties via de post en de mail op de puzzel van vorige week. De oplossing van week 39 was: strandterras. De winnaar dit keer is: Sjaak van Miltenburg. Wilt u ook kans maken op een Cinema Floralis Arrangement? (voor één persoon: film naar keuze, hoofdgerecht en drankje naar keuze). Stuur uw oplossing uiterlijk 8/10 naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl, ovv: oplossing puzzel. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!

Uitgeweid Egbert goes green

D

Herfstfietsen SPORTIEF n Toerclub Vogelenzang gaat verder met fietsen zolang het weer het toe laat. Wie mee wil fietsen is welkom. Aangezien in oktober de Ruigenhoek dinsdags gesloten is, wordt de startlocatie verplaatst naar de Houttuinen nabij de Pomp in Hillegom. Liefhebbers kunnen vanaf 10.15 uur inschrijven. Meefietsen kost 2 euro. Vertrek is 10.30 uur. Meer info via: www.fietsenindebollenstrteek.nl

Veel bruidsparen lieten zich in de Engelse Tuin fotograferen. | Foto: pr

Rozenkrans

Expositie Engelse Tuin

BIDDEN n In de maand oktober wordt in de St. Victorkerk iedere dinsdagochtend gebeden. Dit gebed heet: Rozenkrans en begint om 9.45 uur. Deelnemers zijn na afloop welkom om gezamenlijk koffie te drinken.

VROEGER

n De expositieruimte van NoVaTo in de Zeestraat 3A is vanaf woensdag 3 oktober weer open.

Tot en met november is er een expositie te zien over de Engelse tuin. Aan de oproep om foto’s te sturen is volop gehoor gegeven waardoor een gevarieerde expositie is ont-

staan. Zo zijn verschillende bruidsparen te zien die hun huwelijksreportage in deze ooit zo prachtige tuin hebben laten maken. Bezoekers die in hun bruidskleding van toen komen, krijgen gratis toegang. Kom kijken op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur, entree: 2 euro. Meer info: www. noordwijkerhoutvantoen.nl.

COLOFON Oplage 8.000 Verschijnt iedere dinsdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Caroline Spaans M 06 307 912 60 redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

uurzaam is helemaal in de mode. Het is helemaal niet moeilijk. Je zamelt je afval gescheiden in, je bent zuinig met licht en verwarming, je let op wat je koopt en eet. Een kind kan de was doen. Trouwens, dat kan ook duurzaam: lagere temperatuur, verantwoord wasmiddel. En hang het dan buiten te drogen, of in het trapgat. Je laat geen rotzooi slingeren, en al helemaal geen plastic: plastic wordt niet afgebroken maar het breekt zelf van alles af. Niet dat ik ecologisch een heilig boontje ben. In de duurzame top-100 van het dagblad Trouw maak ik geen schijn van kans. Er liggen geen zonnepanelen op m’n dak en er staat geen windmolen in de tuin. De auto is nog in gebruik en af en toe gaat gewoon de open haard aan. Maar toch: je doet wat je kan. Iemand zegt: wat haalt dat aan? De grote vervuilers gaan gewoon door. Dat kan wel zijn, maar dat ontslaat je toch niet van je eigen verantwoordelijkheid? Iemand anders zegt: wat wij doen dat is maar een druppel in een oceaan. Ik zeg: wat is een oceaan anders dan een heleboel druppels? Je moet ergens beginnen. Maar nou kwam ik er zomaar achter dat ik groener ben dan ik wel dacht. Veel groener zelfs. Terwijl ik zaterdagmorgen zat bij te komen van een paar daagjes weg, las ik in de krant een advertentie voor ecologisch verantwoord reizen. Een vliegvakantie die dankzij allerlei compensatiemaatregelen CO-2 neutraal was. Daar wringt iets. Dat je met allerlei maatregelen ecologisch kunt compenseren zal wel waar zijn, maar helemaal niet vliegen is vast en zeker duurzamer. Nee, dan mijn vakantie: m’n fiets was alvast meegenomen door de buren. Zelf ging ik met de trein. Ter plekke heb ik gefietst en met het openbaar vervoer gereisd. Ik heb de restjes opgemaakt en her en der de kost opgehaald. Slechts één keer in vijf dagen draaide de vaatwasser. En als klap op de vuurpijl ben ik het hele eind met de fiets teruggekomen: 108 kilometer. Een e-bike weliswaar, maar dan nog. Ik hoef geen groen lintje. En die top-100 haal ik nog steeds niet. Maar wat hierboven staat, is best wel waar. egbert van der weide

Verslaggever: Thea ter Heide en Piet de Boer Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 10.00 uur. Insturen kan naar redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Meriam Mesman M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverijverhagen.nl Wanda de Mooij M 06 196 974 83

wanda.de.mooij@uitgeverijverhagen.nl Advertenties Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos T 071 4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Noordwijkerhouts Weekblad Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420

info@de-schakel.nl

de VVV-winkel, Boekhandel Wagenaar & van Halen en Leveringsvoorwaarden: de SPAR in De Zilk. Uitgeverij Al onze opdrachten worden Verhagen behoudt zich ten aanvaard en uitgevoerd aanzien van de inhoud van overeenkomstig de Regelen deze uitgave en/of website voor het Advertentiewezen, zowel het auteursrecht voor zoals laatstelijk vastgesteld conform artikel 15 lid 1 sub door de Stichting ROTA en 4 van de Auteurswet als het zoals gedeponeerd bij de databankrecht. Niets uit Kamer van Koophandel en deze uitgave mag worden Fabrieken te Amsterdam en vermenigvuldigd zonder ter griffie van de Arrondisvoorafgaande toestemming sementsrechtbank te van de uitgever. Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. Het Noordwijkerhouts Weekblad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Noordwijkerhout, De Zilk en het Langeveld en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, www.noordwijkerhoutsweekblad.nl

Vesper in de Oude Jeroenskerk VESPER n In het koor van de Oude

Jeroenskerk, Voorstraat 44 in Noordwijk, zingt op zondag 8 oktober om 19.00 uur het Vesperkoor Noordwijk onder leiding van cantor-organist Jaco van Leeuwen.

Leidraad is wat kloosterlingen al eeuwenlang in een vesper doen: het zingen van enkele psalmen en avondliederen.

Ook wordt er altijd een Magnificat (Loflied van Maria) gezongen; deze keer is dat het Magnificat in F van Herbert Brewer. Er wordt gezongen uit het nieuwe liedboek en bezoekers zingen mee, luisteren naar een enkele Bijbeltekst, een kernachtige meditatieve gedachte en orgelspel. De overdenking en de gebeden worden verzorgd door ds. Petra van der Burg.


IETS EXTRA’S VERDIENEN EN EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN HET MILIEU? Word inzamelpunt voor gebruikt frituurvet!

“Met het inzamelen van gebruikt frituurvet verdienen we een extraatje waardoor we weer een leuke activiteit kunnen organiseren”

Bye bye geraniums!

Alisa Troost van kinderboerderij De Molenwei te Rotterdam

Lever een groene bijdrage aan het milieu!

Help mee verstopping van het riool te voorkomen!

Verdien extra inkomsten voor uw kinderboerderij, school, sportclub of vereniging!

Inleverpunt worden is simpel: Ga naar www.frituurvetrecyclehet.nl meld u aan en ontvang een container op locatie.

* in* n i l l a l a -l

83,8-, 3 € € K AAPPK

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

KUNSTGEBIT

Gezocht

HAIRSTYLIST/ TOPSTYLIST

Min. 24 uur per week

Ben jij creatief, ambitieus en weet jij wat je met haren kan doen? Ben jij degene die ons team kan versterken? Stuur dan je cv en foto naar info@createbymos.nl

Ons bedrijf is gespecialiseerd in productpromotie, verkoop en advies van bouw- en installatiemateriaal. Het betreft hier met name bevestigingsmateriaal en (diamant) gereedschappen. Keizer & Cuvelier B.V. is altijd op zoek naar een stuk werkgemak voor de gebruiker. Wij werken met een enthousiast team van 11 personen. Geëindigd in de Top 3 bij de verkiezing van beste Onderneming van Noord Holland 2016/2017 MKB Klein!

Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave.Tel. 06- 57200505.

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 29481555.

Zuidstraat 65 2225 GT Katwijk

Kent u de OuderenOmbudsman? Die wijst u de weg!

Omschrijving vacature: Je werkzaamheden bestaan met name uit het afhandelen van de verkooporders en alle daar bijbehorende taken en het inboeken van inkoop-facturen. Daarnaast zijn er diverse andere administratieve taken waaronder het na bellen van debiteuren en het jaarlijks updaten van het productoverzicht. Je handen uit de mouwen steken in het magazijn mag geen probleem voor je zijn. Arbeidsvoorwaarden: Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden, een passend salaris en een functie met goede toekomstmogelijkheden. Functie eisen: Middelbaar administratief opleidingsniveau of vergelijkbare werkervaring. Je bent een flexibele aanpakker, nauwkeurig en kan zelfstandig werken. Daarnaast heb je kennis van Excel en bij voorkeur Accountview (of vergelijkbaar programma). Beheerst Engels en Duits in woord en geschrift. Feeling met ICT is een pré.

Frisse start met pianoles? Jong en oud. Ervaren lerares. Gratis proefles en kennismaking. 071-8890852

Sollicitatieprocedure: Afhankelijk van geschiktheid nodigen wij je uit voor een persoonlijk gesprek. Je komt te werken in een gedreven team dat werkplezier hoog in het vaandel heeft staan. Wil je meehelpen met het verder uitbouwen van dit jonge en dynamische bedrijf, stuur

Bel de OuderenOmbudsman! Bedrijf of VVE? Wij maken het schoon, meeuwenoord.schoonmaak@hotmail. com, tel: 06- 23022520.

Wij zOeKeN eeN GedreVeN FiNANCieel/AdMiNiSTrATieF MedeWerKer 32-40 uur p/W

0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)

dan je cv met motivatie onder vermelding van: “Slijpschijf” naar: peter@keizercuvelier.nl.

Keizer & Cuvelier, dan werk je met plezier! Boekweitstraat 27, 2153 GK Nieuw-Vennep | T 0252 626700 | F 0252 621365

www.keizercuvelier.nl


Heel veel A-merken voor lage prijzen onze nieuwe weekactie Toblerone melk of wit 100 gram

Air Wick geurkaars diverse geuren

1 kg = 6.90

Tefal Welcome koekenpan

koekenpan Ø 28 cm

069

142

Redmax sporttop of broek

Axe deospray

diverse kleuren maten s-xl

diverse geuren 150 ml 1 l = 11.93

179

Happy Socks Socks Mania

sterke en 100% veilige Tefal antiaanbaklaag EasyPlus (vrij van PFOA) geschikt voor gas, elektrisch en keramisch Ø 24 cm

wokpan Ø 28 cm

895

katoen/polyamide/elastaan diverse dessins maten 36-46

10.95 14.95

Pattex siliconenkit of montagelijm siliconenkit transparant of grijs 300 ml 1 l = 7.97 montagelijm 400 gram 1 kg = 5.98

239

Citin wasmachinedoekjes Colour Catcher

25 doekjes

295

199

Red Bull energy drink kinder speelgoed regular of sugarfree 2x 250 ml

Powerball Regular of Lemon 30 cm

1 l = 3.54

Finish all in 1 vaatwastabletten

hamburgerset 32-delig, Play-Doh emmer 9-delig RI6WDU:DUVƬJXXU

topkwaliteit

177

Whiskas Temptations dekbedovertrekset kip en kaas, rundvlees of zalm 105 gram 1 kg = 13.71

o.a. Emoji, Paw Patrol, Frozen of Minions katoen/polyester 140x200 cm + 60x70 cm

399 Philips Powerlife batterijen AA of AAA

995

Valvoline motorolie

Varo bladblazer en -zuiger

10W-40, 1 liter 15W-40 5W-40

2.99 3.49

topkwaliteit

2122

Edding kantoorartikelen

BIC balpennen

permanent markers 2-pack, whiteboard markers 2-pack, correctietape roller RIƬQHOLQHUVSDFN

119

299

blauw, roze of groen medium set/3

750 ml

238 Robijn wasmiddel

Gillette scheergel

1 l = 1.77

1 l = 9.85

diverse varianten 200 ml

71 wasbeurten

844

197

Lotto sneakersokken Spilbergen koffer zwart of wit katoen/polyester/elastaan maten 35-46 3 paar

prijsdoorbraak

065

diverse varianten

Pink Sensation of Purple Sensation 4.76 liter

max. aanzuigvolume 13 m3/min. max. blaassnelheid 270 km/h met 40 liter opvangzak met hakselaar 3.000 W

249

Nivea bad- en douchecrème 1 l = 3.17

16-pack

144

639

168

ABS kunststof, antraciet 38x21x55 cm/ca. 39 liter

19.95 49x29x75 cm/ca. 92 liter 29.95 43x25x65 cm/ca. 61 liter

1495

nog véél meer A-merken in onze winkels en op www.action.com www.action.com Aanbiedingen geldig van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 10 oktober 2017

NL - Zet- en drukfouten voorbehouden.

995

70 tabletten


GEEF INTERIEUR EEN RUIMTE

80 WOONWINKELS ONDER 1 DAK! W O O N B O U L E V A R D C R U Q U I U S Hangar 20 Spaarneweg 20 2142 EN Cruquius www.hangar20.nl

Openingstijden: Maandag 12:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

Elke zondag open!

P

Vrij parkeren voor de deur.

Nwhw week 40 17  

Noordwijkerhouts Weekblad, dinsdag 3 oktober 2017

Advertisement