Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.NOORDWIJKERHOUTSWEEKBLAD.NL 

sport

Lokaal betrokken en betrouwbaar

Opnieuw Katwijk in tweede ronde KNVB

p19

Winst en verlies voor VVSB

Dinsdag 26 september 2017 JAARGANG 34 NR 39

politiek p5

interview p7

Verordening Zingen tijdens krijgt unaniem de afwas steun

column n Het Drentse gevoel van de Dominee

service p25

Burendag in Gravenhorst succes Dag voor ouderen

KBO n Samen met koor Just for Fun houdt de KBO van Noordwijkerhout de Dag voor de Ouderen op zaterdag 30 september in de Schelft. De activiteiten beginnen om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur.

Deze dag staat in het teken van het belang van de Ouderen in de samenleving. Aanwezigen krijgen een gratis kop koffie of thee en in de pauze een drankje en hapje. KBO-leden krijgen een gratis toegangskaartje en deze zijn op vertoon van de lidmaatschapskaart verkrijgbaar bij Dicky van de Star, Parallelweg 29, Nel Ruiter, Pilarenlaan 4 of Wim Verhart, Clemenshof 73 en via het VVV aan de Dorpsstraat 6.

Weet de weg naar hulp en steun HULPVRAAG n Meepraten over hoe de gemeente hulp en ondersteuning nog beter toegankelijk kan maken, kan vanavond, dinsdag 26 september in de Duinpan in De Zilk.

Voortaan kunnen de buren in de samen opgeknapte binnentuin bij elkaar komen. | Foto en tekst: met dank aan Afra van Ruiten

GEZELLIG n Mede door de subsidie van het Oranjefonds hebben de bewoners

van appartement Gravenhorst een geweldige burendag gehad afgelopen weekend. De vernieuwing en grote opknapbeurt van de gezamenlijke binnentuin werd gevierd met een tuinfeest. Omdat in het appartementencom-

plex geen recreatieruimte is en de tuin in een windhoek ligt, werd een partytent met zijwanden (uit subsidie van Oranjefonds) opgezet om beschutting te bieden voor de ouderen. In Gravenhorst wonen voornamelijk 65+ ers. (Lees het hele artikel op pagina 5)

BOOM VERZORGING

Politie vraagt uw hulp REGIO

n De 26-jarige Everald Suensberg uit Druten werd vrijdag 9 juni rond 15.45 uur levenloos aangetroffen in de Noordzee bij Noordwijk.

LEIDENISOPEN.NL

EXTRA BIJLAGE

De politie sluit een misdrijf niet uit. Op woensdag 7 juni verliet hij zijn woning in Druten, op camerabeelden is te zien dat hij om 21.26 uur station Hollands Spoor verlaat en vervolgens tramlijn 11 richting

OPEN HUIS

de Willem de Zwijgerlaan in Scheveningen pakte. Heeft u deze man na woensdag 7 juni, 21.26 uur, nog gezien of herkent u zijn rugzak, kleding of heeft u andere belangrijke informatie? Bel de politie via 09008844. Liever anoniem? Bel dan met Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of bel met Team Criminele Inlichtingen met 079-3458999. Meer foto’s op: www.noordwijkerhoutsweekblad.nl

_ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

Voorhout • T (0252) 23 58 88

EEN MOOI KUNSTGEBIT

eek

in de Duin- en Bollenstr

OPEN OPEN

!

M Open Huizen Dag

Kom naar de NV Dit is een uitgave van de

LisserNieuws, de Hillegommer

houts Weekblad, , de Teylinger, het Noordwijker

de Noordwijker, Katwijk

Speciaal en de Rijnsburger.

DON

OOK DER OP DAG OPE AVOND N!

Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg Aangesloten bij uw zorgverzekeraar Weekenddienst 06 1 777 6 777

ber ber septem rdag g301 okto Zaterda zate

OPEN

Hier organiseren de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen een bijeenkomst over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat onze inwoners de weg naar hulp en ondersteuning kunnen vinden. De bijeenkomst in de Duinpan duurt van 18.00 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via integraletoegang@noordwijk.nl.

H. M. VAN BEEK tandprothetische praktijk KANAALSTRAAT 187a

LISSE

0252 425 850

WWW.GEBITSKUNST.NL


Adresgegevens gemeentehuis Herenweg 4, 2211 CC Postbus 13, 2210 AA Tel.14 0252 of 0252 343 737 gemeente@noordwijkerhout.nl www.noordwijkerhout.nl

Openingstijden Loketten op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Woensdag van 14.00 tot 19.00 uur

Belangrijke nummers Storingsdienst gas/stroom, 0800 - 9009 Dunea, 088 - 347 4747 Straatverlichting Ziut, 088 945 07 50 Wmo Adviescentrum, 0252 343 800 ISD Bollenstreek, 0800 - 956 7000

Gemeenteberichten 26 september 2017

Werk in uitvoering Week 39

Meldingen over provinciale wegen 070 441 66 22 zuidholland@pzh.nl Leidsevaart tussen Halfweg(Lisse) en N443 Bermwerkzaamheden. Duur tot en met week 39. Informatie: B. van de Werken 06 535 993 34 b.v.d.werken@duravermeer.nl Herenweg Werkzaamheden aan kabels en leidingen, vervangen gasleidingen. Werkzaamheden duren tot en met 27 oktober. Informatie: H. van der Voet 06 212 452 69 henk.van.der.voet@alliander.com Achterplein Kerkeland-DorpsstraatVictoriberg Straatwerkzaamheden parkeerterrein. Werkzaamheden duren tot en met week 44 Informatie: P. van der Putten 0252 343 737 infra@noordwijkerhout.nl Horatius/Vergilius (Mossenest II) Nieuwbouw. Informatie: A. de Vos 088 010 57 04 J. van den Berg 088 989 83 55

info@synchroon.nl Maandagsewetering Bouwwerkzaamheden. Informatie: Jan Maarten van der Linden 06 515 173 81 gorinchem@ouwehandbouw.nl Ing. Ph.P.J. van der Post (ws-AvP) 0252 345 632 p.vanderpost@ws-padua.nl Wijk Boekhorst en plein de Brink Reconstructiewerkzaamheden infrastructuur. Informatie: P. de Kooker 0252 343 737 infra@noordwijkerhout.nl Schoolstraat Nieuwbouw. Tijdelijke verkeersbelemmeringen zijn mogelijk. Informatie: M. Seijsener 0252 211 382 Marko@hbbouw.nl P. van der Putten 0252 343 737 infra@noordwijkerhout.nl De gemeente werkt aan verbeteringen in het openbaar gebied. Dat levert verkeershinder op. Wij informeren u hierover zo vroeg mogelijk. Het kan voorkomen dat de plannen wijzigen vanwege het weer of andere onvoorziene omstandigheden. Via onze website www.noordwijkerhout.nl vindt u de meest actuele informatie.

Nieuws van de raad Gemeenteraadsvergadering

Op donderdag 28 september 2017 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De raad begint om 20.00 uur. Naast de gebruikelijke punten staan de volgende onderwerpen op de agenda: - Voorstel om de Nota parkeernomen Noordwijkerhout vast te stellen - Voorstel om een intentieovereenkomst te sluiten met de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) voor de VTH-taken (vergunning, toezicht en handhaving) - Voorstel bezwaarschriftencommissie over de wet voorkeursrecht pilarenlaan Hamerstukken Ingekomen stukken - Voorstel om de subsidie muziekonderwijs te verhogen - Voorstel voor een tegemoetkoming onrendabele top sociale woningen Schippers-

vaartweg 39 - Voorstel om het bestemmingsplan Abeelenpark Middengebied Oost vast te stellen - Voorstel om de aanpassing van paragraaf 3.2 van de woonvisie vast te stellen - Voorstel om de leegstandsverordening vast te stellen en in te stemmen met het procesvoorstel De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 9 november 2017 Alle vergaderingen van de raad en de commissies zijn te volgen via www.noordwijkerhout.nl (bestuur daarna webcast aanklikken). Voor informatie over de gemeenteraad, bijvoorbeeld over spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie, mr. drs. C..B.H. Heusingveld via 0252 343 831 griffie@noordwijkerhout.nl.

Eerste nieuwsbrief voor en door vrijwilligers Op vrijdag 22 september is de eerste nieuwsbrief “Vrijwilligers maken het verschil” verspreid onder de contactpersonen van alle verenigingen en maatschappelijke organisaties uit onze gemeente. Deze nieuwsbrief is één van de wensen die de vrijwilligers eerder dit jaar hebben aangegeven aan de gemeente, om beter geïnformeerd te worden. De nieuwsbrief is er vooral voor en door vrijwilligers, om elkaar gemakkelijk te informeren over de activiteiten. Ook zal het Wmo Adviescentrum vrijwilligers middels de nieuwsbrief informeren over ondersteuning, nieuwe regelingen en bijeenkomsten zoals de Dag van de Vrijwilliger en de Verkiezing Vrijwilligers van het Jaar. Aanmelden Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via de gemeentelijke website www.noordwijkerhout.nl/vrijwilligers. De nieuwsbrief zal drie à vier keer per jaar verschijnen. Kunt u de nieuwsbrief niet digitaal ontvangen, dan kunt u deze ophalen bij het Wmo Adviescentrum.

Heeft u iets leuks te melden dat met vrijwilligers of het werk van vrijwilligers te maken heeft? Bijvoorbeeld een leuk( niet commercieel) evenement wat heeft plaatsgevonden, een nieuwe activiteit, een training of workshop waar anderen aan kunnen deelnemen, of iets uit het nieuws wat u met anderen wilt delen? U kunt uw tekst (maximaal 7 regels, eventueel inclusief link naar een website/webpagina) aanleveren via wmo@noordwijkerhout.nl. Het Wmo Adviescentrum is hét adviespunt voor al uw vragen over zorg, welzijn, werk en inkomen. Maak een afspraak voor een gesprek met één van de consulenten. Op werkdagen is het Wmo Adviescentrum telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via 0252 343 800. U kunt uw vraag ook stellen per e-mail via wmo@noordwijkerhout.nl. Het inloopspreekuur is op werkdagen tussen 10.00 en 11.00 uur in het Gezondheidscentrum Via Antiqua 23 in Noordwijkerhout.

Bekendmakingen RUIMTE EN BOUWEN

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Locatie, werk, datum ontvangst - Annalaan 2, 2212 AA, 14-09-2017 het bouwen van een woning - Leeweg, 14-09-2017 bouwen bedrijfsgebouw - Herenweg 246, 2211 VD, 15-09-2017 het verhogen van de nok - P J de Kokstraat 5, 2191 BS, 19-09-2017 het plaatsen van een dakopbouw en een erker - Hortus kavel 52, 2211 ZX, 19-09-2017 het bouwen van een woning Deze publicatie vloeit voort uit artikel 3.8 Wabo. Deze plannen liggen momenteel niet ter inzage. Mocht tijdens de behandeling blijken dat een inspraakprocedure vereist is, dan wordt dat op deze gemeentepagina aangekondigd.

Verleende omgevingsvergunningen

Bouwadres en werk verzenddatum - Sancta Maria, diverse kavels, 20-09-2017 het kappen van 36 bomen, - Liduinalaan 9, 2212 AE, 20-09-2017 het bouwen van een woning, - Havendwarsstraat 14, 2211 GH, 20-09-2017

plaatsen dakkapel, - Sancta Maria, diverse kavels, het kappen van 12 bomen, - Westeinde 11, 2211 XN, het uitbreiden van een kas, - Theresialaan 2, het bouwen van een woning,

20-09-2017 15-09-2017 15-09-2017

Tegen bovenvermelde besluiten bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor iedere belanghebbende de mogelijkheid binnen zes weken na de bovengenoemde datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aan te tekenen bij ons college. Tevens kan iedere belanghebbende, in samenhang met de indiening van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Vervolg volgende pagina


Bekendmakingen Verlengingsbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde aanvraag is verlengd. Bouwadres, werk verlengd tot - Nieuwe Duinstraat 55a 12-11-2017 Het gaat om een verlengingsbesluit op de grond van artikel 3.9 van de Wabo. Tegen een verlengingsbesluit kan géén beroep worden ingesteld en derhalve geen bezwaar worden gemaakt.

Welstandscommissie

Op donderdag 28 september 2017 houdt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering op onderstaand adres: Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Groothandelsgebouw Stationsplein 45, ingang A, 3e etage (Unit 207) Rotterdam De (voorlopige) agenda met de te behandelen bouwplannen kunt u de vrijdag voorafgaande aan bovengenoemde vergadering vinden op www.dorpstadenland.nl. Voor informatie kunt u contact opnemen met

010 280 94 45 of via dsl@dorpstadenland.nl.

VERGADERINGEN Agenda Wmo Adviesraad

De Wmo adviesraad vergadert op maandag 2 oktober in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. De vergadering begint om 19.30 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 1. Opening 2. Kennismaking Anneke Koster (beleidsmedewerker Maatschappelijke Zorg & Participatie) 3. Mededelingen 4. Verslag 19 juni 5. Contacten met Wmo Adviesraad Noordwijk 6. Leerlingenvervoer (voortgang/afronding n.a.v. bespreking 19 juni en vervolggesprek) 7. Jonge mantelzorger 8. Project Werk en mantelzorg 9. Vrijwilligerswerk 10. Rolverbreding en nieuwe (Wmo-)verordening 11. Terugkomdag (en voortgang) Transformatieagenda d.d. 8 november a.s. 12. Deskundigheidsbevordering Wmo Advies-

Elke maand verrassende aanbiedingen!

raden Bollen 5 d.d. 14 november a.s. 13. Enquête maatschappelijk middenveld 14. Jaarverslag ISD Bollenstreek 2016 15. Rondvraag 16. Sluiting

Monumentencommissie

Op maandag 2 oktober 2017 vergadert de monumentencommissie in kamer 1.02 van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om ca. 9.15 uur. Naast de gebruikelijke onderwerpen staan de volgende punten op de agenda: - Principeverzoek Pesthuis - Onderhoud bollenschuur, Langevelderweg 37 De agenda inclusief bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 27 september 2017 tijdens openingsuren ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouwen, centrale loket. Spreekrecht U kunt als burger na opening van de vergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Iedere spreker heeft ten hoogste vijf minuten spreektijd. Om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens een vergadering kunt u zich uiterlijk tot 9.45 uur op

de dag van de vergadering aanmelden. Het spreekrecht geldt niet voor onderwerpen zoals: vaststelling van het verslag, rondvraag en benoeming van personen. Voor informatie, indien u bij de vergadering aanwezig wilt zijn of gebruik wilt maken van het spreekrecht, wordt u in verband met het reserveren van een geschikte vergaderruimte vriendelijk verzocht contact op te nemen met de secretaris van de Monumentencommissie, mevrouw J.M. van der Gugten via 0252 343 853.

EVENEMENTEN Ingekomen evenementen

Evenementen locatie datum ontvangst - Oosterduinse meer: het organiseren van het evenement Oosterduinloop door NSL. Het evenement vindt plaats op 12 november 2017 van 08.30 uur tot 13.00 uur. 1009-2017 - De Schelft: het organiseren van het evenement Bari Gym kickboksgala door RHJC Promotions. Het evenement vindt plaats op 28 oktober 2017 van 18.00 uur tot 00.30 uur. 18-09-2017

KUNSTGEBIT Tandenwinkel

Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk www.tcmoerkerk.nl - info@tcmoerkerk.nl

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

AUTOBEDRIJF

www.tandenwinkel.com

Go go! h t r No

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

HOI, 7e EN 8e GROEPERS!

Ontdekken en ervaren? Dit jaar kun je op verschillende momenten kennismaken met onze school. Kijk waar je naar toe wilt gaan en meld je aan via www.go-northgo.nl. Je mag zo vaak langskomen als je wilt! Tot gauw.

25

okt Experience middag + o-Expressie

•G esign Media & D • Go-Sport asium • Go-Techn 0 uur 14:00 - 16:0

2017

NORTHGO OPEN- & INFODAGEN Natuurlijk hebben we ook een Open Avond en een Open Dag, waar we je met je ouders van harte voor uitnodigen. Zet deze dagen alvast in je agenda!

17

29

jan

nov

Experiencemiddag

Experiencemiddag

• Go-Expressie + Media & Design • Go-Sport • Go-Technasium

• Go-Expressie + Media & Design • Go-Sport • Go-Technasium

14:00 - 16:00 uur

14:00 - 16:00 uur

2018

2017

27

15

nov Open Avond Zaal open: 18:30 uur Aanvang: 19:00 uur Programma: Tot 21:00 uur

2017

jan Open Dag

Doorlopend Programma

31

jan Ouderavond Zaal open: 19:00 uur Aanvang: 19:30 uur

10:00 - 14:00 uur

school voor mavo, havo, vwo

2018

Programma: Tot 21:30 uur

2018

Duinwetering 107 | 2203 HM Noordwijk info@northgo-college.nl | www.go-northgo.nl | t: 071-3681 855


Bernard Schulte BernardSchulte Voorhout Voorhoutbv

Woensdag:

Donderdag:

Herfstburgers

Kipham

5 HALEN 4 BETALEN

5 HALEN 4 BETALEN

Rundergehakt 500 gram ����� 3.75 al meer dan 100 jaar Nasi of bami met al meer dan 100 jaar H.O.H. gehakt 500 gram ��������� 3.45 behaaglijk vertrouwd babi-pangang 1 kilo ����������� 7.70 behaaglijk &&vertrouwd

■ Comfortabel warm huis, zonder hoge Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten warm of gezondheidsrisico’s stookkosten of gezondheidsrisico’s ■ Gedegen onderhoud onderhoud ■ Gedegen 24-uurs storingsdienst storingsdienst ■ 24-uurs Grondige inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten ■ specialisten Energie besparen zonder comfort te verliezen Energie besparen zonder comfort te ■ verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Leverancier van duurzame energie zoals ■ zonnepanelen Reiniging van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging/ onderhoud Reiniging van luchtkanalen ■ aan Wij werken met gerenommeerde merken mechanische afzuiging als Nefi t, Remeha en Vaillant Wij werken met gerenommeerde merken ■ als Zink-, looden dakwerk Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink-, Sanitaire lood-installaties en dakwerk ■ Sanitaire Showroom met verschillende designinstallaties radiatoren,met sanitair en CV ketels, Showroom verschillende designbezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels,

Bij 100 gram Kipham

50 GRAM GRATIS

Vrijdag en zaterdag:

Stroganoff-biefstuk en entre-côte met gratis saus 49 Gegrilde varkensschouder 100 gram �������������� 2. 67 Herfst-salade 150 gram ����������������������������������������� 2.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

OODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

. HUNDERSMARCK BV

Het is weer tijd voor onze heerlijke stamppotten en onze bekroonde erwten- en bruine bonensoep

LAATSTE OPRUIMINGSWEEK!

20% EXTRA KORTING Nu

k r e t S n e Sam

op de reeds afgeprijsde opruimingsartikelen.

bezoek graag op afspraak.

Wie het eerst komt heeft de grootste keus!

LOODGIETERSBEDRIJF

BERNARD SCHULTE BV

Onderdeel van Bernard Schulte

C. HUNDERSMARCK BV

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE!

Onderdeel van Bernard Schulte

CASBA Wonen en Slapen

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Rijneke Boulevard Zoeterwoude

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

Hoge Rijndijk 315

VOORHOUT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

● www.bernardschulte.nl Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.HUNDERSMARCKBV.NL Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Agenda oktober 2017 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Op dinsdag 3 oktober zijn wij gesloten

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ACTIEF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

INFORMATIEF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Wandeling in de Wassenaarse duinen

Café Scarabee: Kanker als chronische ziekte. Deel 2: de naaste

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

donderdag 5 oktober 15:00 - 16:00

spreker: Wilma Jager,

CREATIEF

Cursus ‘Samen verder na borstkanker’ (vol)

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

maandag 30 oktober inloop vanaf 19:45; aanvang 20:00

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Workshop Dromenvanger

I.s.m. Alrijne Ziekenhuis, woensdag 11, 25 oktober 15:00 - 17:00

dinsdag 24 oktober 10:30 - 12:30 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ONTSPANNING

Workshop Pillows ● T 0252 215 MH Voorhout Heart 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 6004573 Ontspanning door visualisatie maandag 16 oktober 13:30 - 15:00 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

donderdag 26 oktober 13:00 - 14:00

Fotograferen in de stad ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl ● bic ● KvK ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 Massage (voetreflex-, handreflex- of stoelmassage) dinsdag 10RABONL2U oktober 11:00 12:30 nr. 28090742 6004573 215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en afspraak op(AVIC). maandag 9, donderdag 19 oktober ● ● ● bic RABONL2U KvK nr. 28090742 BTW nr. 8098.93.216.B.01 6004573 ende Bedrijven 2007 (ALIB en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerkop voor consumenten ● www.bernardschulte.nl 215 MH Voorhout ● T2007) 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en Dru Yoga ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 nr. 28090742 6004573 ende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

SCARABEE KIDS

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Woensdagmiddag kidsclub

dinsdag 10, 17, 24, 31 oktober 19:30 - 20:45

offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

215 MH Voorhout4 oktober T 025214:30 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl woensdag - 16:00 woensdag 4, 11, 18, 25 oktober 10:00 - 11:15 6004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl 6004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl 6004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl 6004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 6004573 ● bic RABONL2U 215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 6004573 nr. 28090742 ende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 215 MH Voorhout offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 6004573 nr. 28090742 ende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

De kids van de kids-club.

MH Voorhout

T 0252 211306

Met een groep vrijwilligers van het inloophuis werd een tocht gemaakt door de Leidse grachten. Deze tocht werd gesponsord door het LUMC en Jachthaven Marina uit Rijnsburg (zie foto).

info@bernardschulte.nl

www.bernardschulte.nl

Contactgegevens en activiteiten Tel: 06 5541 3824 info@inloophuisscarabee.nl www.inloophuisscarabee.nl Bezoekadres: Oude Vest 17, 2312 XP Leiden. Het inloophuis is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 - 15.00 uur en woensdag van 10.00 - 12.30 uur. U kunt zonder afspraak binnenlopen; er is op die uren altijd een gastvrouw aanwezig. Voor het meedoen aan activiteiten zoals yoga, wandelen of Scarabee Kids verzoeken wij u vooraf te bellen of te mailen. Zie voor data en aanvangstijden de kalender op onze website.


politiek/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

5

UIT DE RAADZAAL

T

ijdens de raadsvergadering van donderdag 28 september, wordt afscheid genomen van Leon Floor als raadslid voor de PvdA. Na vijftien jaar actief in de Noordwijkerhoutse politiek waarvan vanaf 2006 als raadslid, kan Leon Floor nog geen echt afscheid nemen en zal hij na zijn vertrek als raadslid, verdergaan als burgerraadslid van de commissie Ruimte en Wonen. In zijn ontslagbrief dankte Floor zijn mede-raadsleden en allen waarmee hij mocht samenwerken. Ook met collega’s uit aangrenzende gemeenten. Zijn opvolger Jan Janson is geen onbekende in de raadzaal. Als burgerraadslid had hij een grote bijdrage in de commissie SAM. Door tussentijds af te treden krijgt Janson volop gelegenheid zich in te werken, maar vooral zijn inbreng te geven aan de fusie-onderhandelingen. Floor had een grote inbreng in de commissie Ruimte en Wonen. In de oppositie werd hij niet gehinderd door collegeprogramma’s en kon als PvdA-raadslid de standpunten en zijn eigen ideeën inbrengen. Zijn inbreng werd door de collegepartijen zeker gewaardeerd maar ‘helaas’ niet altijd gewaardeerd. In Jan Janson heeft de PvdA een goede opvolger, hoewel we Leon Floor tijdens de raadsvergaderingen, zeker zullen missen. Nog even en we wonen in Noordwijk, het hout is uit de naam verdwenen. Helaas niet alleen uit de naam, maar ook zichtbaar: door het verdwijnen van vele bomen. Er waart een ware bomenziekte in Nederland en ook Noordwijkerhout ziet er de gevolgen van. Daarnaast zijn ook onze plannenmakers, gesterkt door uitgebrachte rapporten de bijlen al aan het slijpen om in ons centrum ‘zieke’ bomen te lijf te gaan. Aanvankelijk leek het wel mee te vallen, maar het laatste rapport lijkt de doodsteek te worden voor de bomen rond de Witte Kerk. Floor wilde voor hij met de kap instemde eerst wel eens dat laatste rapport lezen. Dat gaat gebeuren. En wie weet redt hij ze, nog net voor zijn afscheid als raadslid, de bomen rond de Witte Kerk. Van het nieuw aangelegde fietspad over het Sancta Mariaterrein staat een deel onder water. Een slecht teken voor dit prestigieuze woningbouwplan. Voorlopig is een drainageplan de oplossing, alleen... wie zal dat betalen?

Jacques Looijestijn

Vrijwilligers van groot belang voor Speelakker DANK

n Tijdens een onverwacht mooie zaterdagavond organiseerde waterspeeltuin De Speelakker haar jaarlijkse vrijwilligersavond. Met een barbecue werden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet.

De handen en ogen van vrijwilligers voor toezicht, verkoop en onderhoud zijn voor een waterspeeltuin onmisbaar. Zonder vrijwilligers kan de speeltuin niet open. De Speelakker merkt dat vrijwilligers van het eerste uur wegvallen. Hoewel volkomen begrijpelijk, blijkt het best lastig om het vrijwilligersbestand

structureel op peil te houden. Gelukkig zijn er ook nu weer, onder andere dankzij samenwerking met de gemeente en het Taallokaal, nieuwe vrijwilligers gevonden. De Speelakker wil doorgaan met de organisatie van verschillende activiteiten en zoekt daarom ook voor het komende jaar vrijwilligers, zowel voor het toezicht in de speeltuin als voor het onderhoud en beheer. Aanmelden kan tijdens openingstijden door het invullen van een formulier bij de vrijwilligers in de speeltuin, of via: www.speelakker.nl. De speeltuin is zondag 22 oktober voor het laatst open.

Afvalzoeker.nl voor scheiden afval VUILNIS n Twijfelen over wat voor

afval in welke bak moet, is verleden tijd. Op afvalzoeker.nl staat precies wat waarin moet. Afvalzoeker.nl is een initiatief van Meerlanden en de gemeenten om alle inwoners te helpen hun afval goed te scheiden. Naast afval zoeken in de eigen gemeente, staat in de app ook complete overzichten per afvalsoort: GFT, plastic, papier, KCA, textiel, glas, grofvuil, elektrische apparaten en restafval. In deze lijsten staat wat er allemaal in Noordwijkerhout bij het plastic of papier

mag. Met alle ingezamelde GFT, plastic verpakkingen en ander afval staat in de Afvalzoeker ook tot welke grondstoffen en producten het afval wordt gerecycled. Meerlanden houdt de Afvalzoeker up-to-date. Staat een soort afval nog niet in de afvalzoeker.nl, dan is het mogelijk om online een suggestie door te sturen. Alle ingezonden nieuwe afvalsoorten en twijfelgevallen worden door Meerlanden beoordeeld en eventueel toegevoegd aan de app. Ook recente recycle-ontwikkelingen bij gemeenten kunnen in de app worden toegevoegd of aangepast.

Lege winkels in het dorpshart: niet alleen een doorn in het oog van onze politici. | Foto: Caroline Spaans

Verordening krijgt steun commissie ACTIE n Het blijft een ongebruikelijke stap van ondernemerspartij VVD om eigenaren van winkels aan te pakken met een leegstandsverordening. Het zit de VVD kennelijk ook hoog dat in het centrum steeds meer winkelruimten leeg staan. Recentelijk verdween ‘publiekstrekker’ Action. Het wordt tijd voor actie, vindt de VVD. Door Piet de Boer

Het initiatief voorstel van de VVD heeft lang op heeft zich laten wachten. Wethouder De Jong was en is niet overtuigd van de noodzaak en de effectiviteit. Het aantal winkels gaat hoe dan ook teruglopen. Vandaar de nieuwe centrumvisie. De

verordening is een stok achter de deur om eigenaren van winkelpanden aan te zetten tot verhuur van hun winkels. Dat de winkels niet gevuld worden heeft misschien ook te maken me de ozb die niet betaald hoeft te worden bij leegstand. De heer J. Seijsener van de gemeentebelasting brengt een nuance aan. Alleen de heffing voor gebruikers vervalt bij leegstand. De hoogte van de huur speelt wel een rol bij het bepalen van de waarde van het pand. Hoe hoger de huur hoe hoger de belasting. De eigenaar betaalt 0,1734 procent en gebruiker 0,1392 procent van de vastgestelde (WOZ) waarde. Maar het weegt niet op tegen het verlies aan huuropbrengst stelt Seijsener. D66 opperde de lege winkelpanden in te richten als ho-

reca. ‘’Koffieshops met koffie en een koekje.’’ De PvdA vond dat wat kort door de bocht. Alleen horeca is ook niet gewenst. Ook de NOV wil niet alleen horeca in het centrum. ‘’Daar hebben we niet voldoende bezoekers voor’’, zegt Monique Verdegaal, voorzitter van de NOV. Zij wil ook het liefst gevulde etalages maar betwijfelt of de stok achter de deur snel de winkels vult. Dwang helpt niet volgens haar. ‘’Ik weet niet of dit de manier is om een florerend, gezellig en sfeervol dorp te krijgen.” De politiek twijfelt ook. ‘Boterzacht’ was een van de typeringen van de verordening. Je kunt de eigenaren niet dwingen. Desondanks werd het voorstel voor de leegstandsverordening woensdag 20 september unaniem goedgekeurd.

Vlinder symbool nieuwe fusiegemeente FUSIE n De gemeente presenteerde donderdag 21 september het voorlopige logo voor de nieuwe fusiegemeente Noordwijk. Een kleurige vlinder. Door Piet de Boer

Het logo is een symbool voor de aanpak van de fusie en vormgeving van de nieuwe gemeente. Geen optelsom of schakeling van twee gemeenten met vier kernen, maar de bouw van één nieuwe gemeente. Dirk Lauter, procesmanager van de fusie, vergeleek het proces met de scheepsbouw. “We gaan de twee

schepen Noordwijk en Noordwijkerhout niet aan elkaar verbinden, maar een nieuw schip bouwen. Deze transformatie wordt in het voorlopige logo gesymboliseerd met een vlinder. De kleuren verwijzen naar de vier kernen Noordwijkerhout, De Zilk, Noordwijk Binnen en Noordwijk aan zee.” De Noordwijkerhoutse kleuren paars en geel springen in het oog. ‘’VVSB doet het goed’’, lacht Gerben Van Duin, wethouder in Noordwijk. Van Duin legt uit: “Het proces van fusie wordt vergeleken met het proces van rups naar vlinder. Twee gemeenten gaan op in een nieuwe gemeente, maar

wel met diverse kleuren. Symbool voor de verscheidenheid binnen de nieuwe gemeente Noordwijk.” Het logo is niet geheim, beweert de gemeente Noordwijkerhout. Maar ook niet beschikbaar. De gemeente kan de afbeelding van de powerpoint presentatie niet vrijgeven. Het ontwerp heeft nog bewerking nodig. Bovendien zijn de raadsleden zijn nog niet ingelicht, verklaart de medewerker communicatie. Wethouder van Duin blijft enthousiast. Het verhaal is mooi en wellicht is dit ontwerplogo ook te gebruiken voor het nieuwe logo van fusiegemeente Noordwijk.

Geen gedwongen ontslagen ambtenaren n Onderhandelingen moeten nog starten FUSIE

n Wethouder van Noordwijk Gerben van Duin zou gezegd hebben dat ontslagen bij de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout niet uitgesloten zijn. Wat vinden de vakbonden daarvan?

Door Piet de Boer

Jaap Kok (CNV) die samen met Jan Mennema (FNV) de onderhandelingen voert in de commissie Buitengewoon Georganiseerd Overleg (BGO) ontkennen dat er over gedwongen ontslagen is gesproken. Vooralsnog gaan de vakbonden niet uit van gedwongen ontslagen. ‘’Ons is verzekert in het overleg van

week 37, dat dat ook niet aan de orde is.’’ Ook het inkrimpen van het aantal fte’s staat niet op de agenda. Wel kunnen functies inhoudelijk veranderen en wordt ‘enige flexibiliteit van de medewerkers op dit punt verwacht.’ Dit kennismakingsgesprek ging over de planning voor het opstellen van een sociaal plan. In het sociaal plan staat volgens Jaap Kok: ‘’Hoe alle ambtenaren van de ‘oude’ gemeenten op een sociaal verantwoorde wijze in die nieuwe organisatie kunnen worden ingepast.’’ Namens de gemeenten onderhandelen de wethouders Martijn Bilars en Van Duin. Kok spreekt van een constructief, open overleg: ‘’Waar de vakbonden FNV

en CNV op inzetten is duidelijk: alle ambtenaren van de beide gemeenten, vinden weer een plaats in de nieuwe organisatie. En dat alles met hetzelfde (of een beter) salaris.’’ Van Duin is voorzitter van het BGO en ontkent dat hij woorden als ontslag en gedwongen ontslag gebruikt heeft. Dat is niet aan de orde. ‘’Voorbarig en niet passend in deze fase’’ noemt Van Duin het bericht vorige week in de Noordwijker en Noordwijkerhouts Weekblad. ‘’We zijn nog lang niet zover. We zijn aan de vooravond van het opbouwen van een nieuwe gemeente’’. Hij verwacht dat aan het eind van het jaar het sociaal plan klaar is.


FAMILIEBERICHTEN

Volledige focus op haar gezin; strijdbaar, krachtig, zorgzaam, behulpzaam, liefdevol en soms eigenwijs.

Aanleveren familieberichten

Geknokt voor het leven, geknokt voor haar gezin. Helaas heeft zij deze ongelijke strijd verloren. Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend nemen wij, met heel veel pijn in ons hart, afscheid van mijn lieve vrouw, onze moeder en

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Noordwijkerhouts Weekblad. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Willy de Jong – van Leeuwen Wilhelmina Helena Maria

Voorschoten 5 oktober 1953

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Noordwijkerhout 22 september 2017

Aart de Jong Remko

Mandy & Sjors Finn, Tess Tyson

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Timo & Julia

Correspondentie: Aart de Jong Parnassialaan 21 2211 NS Noordwijkerhout

Graag willen wij deze dagen als gezin samen zijn.

De crematie vindt plaats in besloten kring. Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 29 september in Café van der Geest, Zeestraat 7A te Noordwijkerhout. U bent van harte welkom vanaf 15.30 uur. Tijdens deze herinneringsbijeenkomst, welke begint om 16.00 uur, willen wij stilstaan bij deze ‘topper’. “Geen bloemen, want ik kan er toch niet meer van genieten.”

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

In plaats van bloemen graag een donatie voor de stichting ‘Overleven met Alvleesklierkanker’. Support Casper www.alvleesklierkanker.nu

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

NL82 INGB 0000042000 o.v.v. donatie Willy de Jong

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Uitvaartvereniging

St. Barbara Noordwijkerhout

Niemand wil graag afscheid nemen, maar áls je afscheid moet nemen, dan wil je dat het goed is.

Voor een goed verzorgde begrafenis of crematie

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder

(ook voor niet-leden)

Heeft u een uitvaart verzekering? Ook dan verzorgen wij uw persoonlijk afscheid

Uitvaartzorg de Schelp Linda Janmaat 06 20 66 71 85 24/7 bereikbaar www.uitvaartzorgdeschelp.nl

Uitvaartverzorgers: C.B. van der Lans, M. Balkenende-Goudkade D.C.P. van der Lans en D.L. Niesen U kunt ons dag en nacht bereiken op tel. nr. 0252-411366

Van der Putten & Dunweg Uitvaartzorg Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 info@vanderputtenendunweg.nl

www.vanderputtenendunweg.nl

Voor een bijzonder afscheid. Maak gerust een afspraak om uw wensen en ideeën te bespreken. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent. T 0252 - 76 91 56 I www.monutahermapijfers.nl

Herma Pijfers

dag en nacht bereikbaar

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

hetuit vaa r t huys.net


column/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

7

BOLLENPRAAT

Kruiwagen

O

Wim met gouden draagspeld en Tiny op het balkon van hun appartement in Puykendam. | (Foto Piet de Boer

Zestig jaar zanger bij Sint Ceacilia n Wim van Kampen zingt gregoriaans bij de afwas JUBILEUM

n Wim van Kampen is binnenkort officieel 60 jaar zanger bij het herenkoor Sint Ceacilia. Wim is bijna 86 en trots op zijn zangcarrière. Maar hij vindt het nu wel genoeg. Hij zingt in het koor sinds 1957. Gregoriaans en een Latijnse mis blijven bijzonder, vindt Van Kampen. Hij wordt op 8 oktober benoemt tot erelid van het koor.

Door Piet de Boer

Hij verheugt zich op 8 oktober als het 175 jarig jubileum van Caecilia wordt gevierd. Berekend aan de hand van een foto uit 1902 van het 60-jarig jubileum van zanger Dirk van den Berg. Nu is Van Kampen die zes decennia Caecilia vol maakt. Zingen doet hij al langer.

Ontdekt door de bakker Op zijn 12de vroeg de dirigent van het toenmalige herenkoor hem al te repeteren voor de kerstviering. Samen met zeven andere jongens, die de baard nog niet in de keel hadden, heeft hij aan het eind van de Tweede Wereldoorlog voor het eerst opgetreden als zanger.

Toen hij op zijn 19de in dienst ging werd hij opnieuw voor een koor uitgenodigd. De katholieke compagniecommandant wilde een dienst met kerstliederen. Van Kampen is ‘ontdekt’ door zijn vriend Jaap van der Klugt .”Jaap van bakker Klugt van Piet Gijs”, legt hij uit. Van der Klugt zong toen in het herenkoor. ‘’Die Klugten waren allemaal goede zangers. Jaap zei: Willem jij hebt een goede stem, ga eens mee naar de repetitie.” Van Kampen werd in 1956 aspirant lid en is niet meer weggegaan. “Ze willen eerst wel weten of je een zangstem hebt en welke octaven je kan halen. Ik zat toen een beetje tussen bas en tenor in.” Hij werd ‘goedgekeurd’ in 1957 en aangenomen als echt lid. Aanvankelijk als tenor en later als bariton. En soms zingt hij mee met de bassen. “Ik ben geen echte bas, want voor de hele lage tonen heb ik te weinig lucht”, glimlacht hij.

Notenschrift Het eerste jaar was intensief omdat hij het notenschrift niet beheerst. “Nooit een muziekopleiding gevolg”, zegt hij. “Maar als de organist het melodietje voorspeelde zat het al snel in mijn hoofd.”

Ze kregen weleens uitleg over de Latijnse teksten. Belangrijk, maar de melodie is volgens Van Kampen het belangrijkste. Het mooiste lied op dit moment is een Engelse hymne. Geïntroduceerd door de huidige dirigent Francesco Selhorst. Hij begint spontaan te zingen: The Lord bless you and keep you, The Lord make His face to shine upon you

Erelid Zingen is zijn lust en zijn leven. Zijn vrouw Tiny deelt zijn passie. Zij zingt al dertig jaar in het vrouwenkoor. Van Kampen neemt binnenkort afscheid als actief lid van het herenkoor Sint Ceacilea, maar koestert zijn mooie herinneringen en de drie onderscheidingen van de Gregoriusvereniging en het Victorkruis. Deze zitten veilig opgeborgen in doosjes. De gouden draagspeld voor veertig jaar lidmaatschap zit op zijn koorjasje. “Die laat ik er op zitten, want het is een grote dikke speld die prikt alles stuk”, zegt zijn vrouw. En zingen? We blijven zingen zeggen ze. Tijdens het afwassen bij voorbeeld: hymnes, maar ook gregoriaans.

Protest Bavo bewoners Langevelderweg n Advies van commissie positief BOUWPLANNEN

n Bewoners van de Langevelderweg ten noorden van de Dr. Poelslaan vrezen voor hoogbouw op Bavo terrein in het deelplan Langehorst. Wethouder de Jong liet in de commissie Ruimte en Wonen merken dat hij deze kritiek niet terecht vond.

Piet de Boer

Het college vroeg 20 september het advies over het ontwerp-bestemmingsplan van het Bavoterrein. Bewoners uitten als inspreker hun bezwaren op de commissievergadering van Ruimte en Wonen. De wethouder verweerde zich en legde uit dat hij goed naar de zienswijzen had gekeken en ook daadwerkelijk veranderingen heeft aangebracht. Dertien meter is de maximale

hoogte en er is voor een deel van de gevreesde ‘gestapelde bouw’ ook al een verdieping geschrapt. De bewoners hebben volgens de berekeningen geen last van schaduw door de flat. De groenstrook is bovendien verbreed van vijf naar vijftien meter. De vrees dat de gestapelde woningen alleen sociale huurwoningen zouden worden is niet waar, volgens Henri de Jong. De sociale woningen worden verspreid over het hele plangebied.

Onzin Dat de bewoners nog steeds niet vinden dat er naar hun vragen wordt geluisterd is niet juist, volgens de wethouder. Er zijn diverse aanpassingen gedaan ten gunste van de

bewoners. De maximale hoogte is verlaagd van achttien naar dertien meter en de groenstrook is verbreed van vijf naar vijftien meter. Een gedetailleerd bestemmingsplan was echter niet mogelijk door ‘de grootte van het gebied’ en de ‘woningbouwaantallen’. Ook de type woningen dat op het Bavoterrein komen, zijn nog niet bekend. De commissie adviseert positief op het voorliggende ontwerp. Alleen NZlokaal is tegen. De Partij van de Arbeid vindt het heel jammer tot bijna slordig dat niet nagedacht is over een beter ontsluiting van de woningen op het terrein. Dat zou de redding kunnen betekenen voor het bekende Duintje. ‘Het zit dichtgetimmerd’ stelt Leon Floor. ‘’En dat is ontzettend jammer.’’ Of het college iets met de adviezen doet is afwachten.

veral in de wereld proberen mensen wat te verkopen aan toeristen die langskomen. In Kenia zaten kinderen achter een paar zakken aardappelen en in Cuba verkochten ze een streng knoflook. In Holland is het al niet anders. Als het appeltijd is, staat in de Betuwe de kruiwagen langs de weg, in de kersentijd was het ook al zo. Wat te denken van de slof aardbeien in Brabant en de meloenen nu in de NOP. Dichter bij huis, in de Bollenstreek, is het niet anders. In de bloementijd, vroeg in het voorjaar, de kraampjes met tulpen. In het weekend zit er dan meestal een klein ventje of meisje bij die vol verwachting elke auto gadeslaat. Misschien beet!? Ik herinner me de tijd, lang geleden, dat we, met kloppend hart, met de eerste narcisjes langs de Gooweg stonden. Had je geluk, dan kon je s’maandags naar vrouw Deut in de Kerkstraat voor een paar toverballen! Onze kleinkinderen zijn eigenlijk niet anders als wij vroeger. Ze moeten er de handen voor uit de mouwen steken. Opa heeft sierfruit gezaaid, maar daarna moet ook gewied worden! Brandnetels prikken lelijk. Nu staat de kruiwagen langs de weg, moet vol blijven! Dus met volle moed oogsten. Verschil met vroeger is dat ze niet dromen van toverballen maar van heel andere dingen, die kan je nooit met de opbrengst uit dat centenbakje kopen. Bovendien moeten ze steeds met z’n drieën delen. Komt nog bij dat de inhoud van het bakje lang niet altijd overeenkomt met het neergezette aantal sierfruit. Laatst was de hele kruiwagen verdwenen, die hebben we nu vastgebonden. Zo hopen we dat onze kleinkinderen, door wat te verkopen in hun kruiwagen-winkeltje, het besef krijgen dat niks vanzelf gaat. Opa heeft het er maar druk mee.

Aad van Ruiten

Scouting Bosgeest doet mee met AH Sportactie BOODSCHAPPEN n Klanten van de

Albert Heijn zijn met een volle spaarkaart welkom bij Scouting Bosgeest. Daar kunnen zij op zaterdagen meedoen aan de opkomst. Voor Scouting Bosgeest is de AH Sportactie een mooie kans om hun activiteiten in de spotlights te zetten en mensen te laten ervaren wat bij hen past. Bij de Bosgeest kunnen spaarders kennismaken met bijvoorbeeld vuurtje stoken, spellen doen, pionieren, knutselen of buiten spelen met andere scouts. Zo hoopt de Scouting meer leden te verwelkomen. Reserveren voor deze sportactiviteit

kan met de actiecode via www.ahsportactie.nl. Met de AH Sportactie kunnen klanten drie weken lang bij alle 900 AH winkels in Nederland vanaf 4 september per spaarkaart sparen voor vijf keer gratis sporten naar keuze, waarvan drie keer bij dezelfde club. Sporten kan tot en met 3 december (veertien weken). Met een volle spaarkaart krijgen klanten tot en met 1 oktober bij de kassa een actiecode waarmee ze via genoemde site op zoek kunnen naar sportactiviteiten die in hun buurt worden aangeboden. Zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur vinden de opkomsten plaats op de van der Weijdenlaan 2B. Meer info: www.bosgeest.nl.

Burendag Gravenhorst ORANJEFONDS n (vervolg van de voorpagina) Onder het genot van koffie/thee zelfgemaakte taart en hapjes kwamen zij gezellig bij elkaar. Er was de hele dag een elektrische duo-fiets gehuurd (ook uit subsidie Oranjefonds) om met de minder mobiele bewoners van Gravenhorst een fietstochtje te maken.

In de binnentuin was een jeu de boulesbaan gecreëerd en werd gespeeld om de Gravenhorstbokaal. De ac-

tiviteiten van de burendag waren bewust gericht op de oudere bewoners van het complex. De ‘jongere’ bewoners namen de organisatie op zich. De jongere garde had deze zomer de gezamenlijke achtertuin opgeknapt. Het ziet er nu netjes en verzorgd uit. Deze buren in appartement Gravenhorst kunnen nu, mede door de bijdragen van het Oranjefonds. regelmatig samenkomen in de partytent en genieten in de gezamenlijk binnentuin.

In de gezamenlijke achtertuin komen de buren gezellig samen. | Foto: Pr


Beautiful Wishes voor de nieuwste mode Beautiful Wishes is de naam voor afwisselend gesorteerde winkels voor betaalbare mode en de leukste accessoires. In Hillegom en Voorhout kun je terecht voor de laatste mode vanaf maat 34 tot en met maat 48. Wekelijks worden de winkels aangevuld met nieuwe items.

Assortiment kaas en delicatessen bij Koetshuysch Kaas Noordwijk

In 2014 startte eigenaresse Monique Glas met een winkel in Hillegom. Omdat het daar zo goed werd ontvangen en ontzettend druk is, opende ze nog een winkel waar haar dochter Shirley de scepter zwaait. Ook in de Herenstraat in Voorhout weet het publiek de winkel te vinden. Naast kleding kun je ook terecht voor schoenen, tassen en andere accessoires. Denk hierbij aan sjaals, tassen en leuke sieraden.

Het is alweer vijf jaar geleden dat Koetshuysch Kaas Noordwijk haar deuren opende van de authentieke kaaswinkel aan de Keuvel 3 in Noordwijk. Een prachtige zaak naast boekhandel van der Meer en Dirk supermarkt.

Ook online kun je shoppen bij Beautiful Wishes, de webwinkel is ook helemaal up to date Passage 3 – Hillegom Herenstraat 60 – Voorhout www.beautifulwishes.nl

Inmiddels is het assortiment in de winkel fors uitgebreid. Er zijn naast een mooi assortiment kaas, delicatessen en streekproducten, binnenkort ook vers gebrande nootjes beschikbaar. Tevens is er een rijk assortiment aan tapasproducten, tapenades, olijven, petrella, mozzarella, Saltufo’s (salamikogels met zomertruffel en Parmezaan), fuets en droge worsten. Of het nu gaat om uw dagelijkse boterham, een gezellige borrel met vrienden of familie, een zelf samengesteld cadeau, kerstpakket of een compleet verzorgd kaasbuffet, dan kunt u terecht bij Koetshuysch Kaas Noordwijk. Kom gezellig langs en laat u verassen, kwaliteit is hier heel betaalbaar. Koetshuysch Kaas Noordwijk • De Keuvel 3 • Noordwijk • 071 - 532 6329

Van der Zalm verswinkel in groente en fruit Sinds 1930 is Van der Zalm een begrip in Noordwijk als het om groente en fruit gaat en sinds 19 januari weer terug in de Kerkstraat 57.

GEBRA Noordwijkerhout B.V. Dorpsstraat 18 2211 GC Noordwijkerhout

Wij hebben een prachtige verswinkel met niet alleen verse groente en heerlijk fruit; u vindt bij ons ook de mooiste salades, huisgemaakte soepen, noten, dressings, sappen en nog veel meer. Elk seizoen heeft z’n eigen lekkernijen en die geven onze winkel kleur! Verder maken wij prachtige fruitschalen voor iemand die iets te vieren heeft of juist een steuntje in de rug kan gebruiken. Ook op het gebied van gezonde hapjes voor al uw feestelijkheden hebben wij mooie ideeën. Zelfs biologische wijnen en sappen. Benieuwd geworden? Kom snel een kijkje nemen, wij zijn zes dagen per week geopend.

GEBRA Noordwijkerhout blijft vertrouwd adres voor al uw producten in huis Gebra EVM heet per 1 september GEBRA Noordwijkerhout B.V., met de uitstraling van Euronics best in electronics. De producten en service blijven hetzelfde. GEBRA Noordwijkerhout is een begrip in Noordwijkerhout en de Bollenstreek en iedereen is welkom. Ook de winkel is overzichtelijker ingericht.

Van der Zalm – groente en fruit Kerkstraat 57 – Noordwijk 071-3612857 www. vanderzalmgroente.nl

GEBRA Noordwijkerhout B.V. Dorpsstraat 18 2211 GC Noordwijkerhout Tel. 0252-372315

Greenhouse is sinds 1995 een begrip in Noordwijkerhout en omstreken! Eigenaresse Astrid van den Berg heeft een groot team van bloemisten en stylisten die samen het hart vormen van Greenhouse. Wij staan bekend om onze creativiteit, bijzondere boeketten, workshops, bruidswerk en meer. Greenhouse is zeer veelzijdig; we richten ons op de hobbyist, de professional en op de tuinen interieurliefhebbers. De winkel is in een grote kas aan de Herenweg gevestigd, die tot de nok toe gevuld is met de nieuwste trends. Daarnaast hebben wij een zeer grote collectie bijzondere kamerplanten. Wij houden scherp in de gaten wat er speelt op het gebied van groen en we zorgen dat deze trends snel voor jou beschikbaar zijn. Naast planten hebben wij natuurlijk ook veel bijzondere bloemen. Ons assortiment wordt dagelijks aangevuld met verse bloemen. Zo kunnen wij een boeket met een lang vaasleven garanderen. Iedere week hebben wij een nieuwe leuke aanbieding: een weekboeket

Er is een demonstratie wand geplaatst waarin inbouwapparatuur geplaatst is. Zoals inbouwkoelkasten, vaatwassers, ovens en natuurlijk de quooker. Graag adviseren wij u bij het vervangen van bestaande of defecte apparatuur. Denk alleen al aan de energiebesparing bij de aanschaf van een nieuwe koelkast. Als servicecenter leveren wij diverse kabels, reinigingsmiddelen voor b.v. koffiemachines en stofzuiger onderdelen en zakken. De tv en streaming audiowand staat demonstratie klaar voor kleurrijke beelden en prachtige muziek naar keuze. Onze eigen monteurs zorgen dat de aangeschafte producten zorgvuldig worden geïnstalleerd. U kunt bij ons altijd terecht voor de daarbij behorende service……!

voor slechts €10. En ook dit boeket is altijd gevuld met verse bloemen. Bent u enthousiast geworden, kom dan eens langs om een kijkje te nemen in onze kas. Of kijk voor meer informatie op onze website greenhouse.nl. Herenweg 366 Noordwijkerhout • 0252-371134

Bumble Bee Lijstenmakerij Gallery

Bumble Bee, om in te lijsten! Bumble Bee lijst jouw kostbarebezit in met kennis van zaken en denkt creatief met je mee om tot een perfect resultaat te komen, waar je jarenlang van kunt genieten. Dit geldt niet alleen voor posters en foto’s. Kunst vormt een belangrijk deel van het inlijstwerk. De klant kan ook denken aan een bijzonder voetbalshirt of baby’s eerste pakje, of

misschien wel een paar antieke oorbellen. Alles waar men aan gehecht is en graag mooi wil bewaren is de moeite waard om in te lijsten. Bumble Bee biedt een zeer ruime keuze

aan lijsten, zowel van hout als van metaal, op maat gemaakt in de eigen werkplaats, waar bij het inlijsten zoveel mogelijk met volledig zuurvrije producten wordt gewerkt.

Kerkstraat 3 • Noordwijk • 071- 3620442


Nieuw!

ROY HOLTMAN, ZELF VERWOED VISSER, IS DE TROTSE EIGENAAR VAN DE NIEUWE HOLTMAN’S HENGELSPORT SPECIAALZAAK IN SASSENHEIM. Roy is de 27 jarige zoon van Dolf en Jolanda Holtman, eigenaars van Holtman’s dierenspeciaalzaak. Van jongs af aan wilde Roy al zijn eigen winkel hebben. Door het wegvallen van de plaatselijke hengelsportspeciaalzaak, heeft hij zijn grote droom waargemaakt met een eigen hengelsportspeciaalzaak.

hiermee een basis voor een complete en nette hengelsportspeciaalzaak. Met zijn complete assortiment kan iedere visser voor karpervissen, roofvissen, witvissen, forel/vliegvissen en zeevissen bij hem terecht.

PAS GEOPEND IN HET DORP EN NU OOK OP DE BRADERIE!

Graag tot ziens in de winkel.

Omdat hij pas laat in het seizoen de sleutel kreeg van de winkel, heeft hij de complete verbouwing/metamorfose samen met vrienden en familie gerealiseerd in slechts 11 dagen. Door zijn kennis, ervaring, service en gastvrijheid, legt hij

HOLTMAN’S HENGELSPORTSPECIAALZAAK HOOFDSTRAAT 169 – SASSENHEIM

Bezoek ook onze winkel Hoofdstraat 169, Sassenheim

INDUSTRIEEL | VINTAGE INTERIEUR | WOONACCESSOIRES STYLING & ADVIES WWW.KEUNN.NL | KERKSTRAAT 40a | NOORDWIJK

Puur! Bloemen

Van Niels en Anja van der Putten voegt weer een nieuwe loot aan hun passie voor bloemen en planten toe! Na meer dan 12 jaar, met veel plezier op de markten in Noordwijkerhout, Noordwijk en Wassenaar de mensen verwend te hebben met bloemen, openen zij nu een prachtige bloemenwinkel annex tuincentrum in Noordwijkerhout. Samen met een enthousiast team hebben zij de afgelopen weken keihard gewerkt om de winkel aan de Maandagsewetering, een eigentijdse uitstraling te geven. Natuurlijk zijn er naast bloemen en tuin- balkon- en kamerplanten, diverse vazen, potten en ander tuingerei te krijgen, ook kunt u er terecht voor leuke cadeaus.Ze doen ze alles wat met bloemen te maken heeft: bruidswerk, grafwerk en prachtige boeketten. Ze bieden zowel bedrijven als particulieren abonnementen aan. Het puur bloemen en planten team heet u dan ook van harte welkom aan de Maandagsewetering 168, om met eigen ogen te zien hoe zij extra kleur aan Noordwijkerhout gaan geven. Maandagsewetering 168, 2211WV Noordwijkerhout, 06-55134622 WWW.NIELSPUURBLOEMEN.NL

In 2003 zijn wij (Jaap sr. en Jaap jr.) JJComputerservice in Sassenheim gestart. Al veertien jaar bieden wij een verscheidenheid aan diensten en producten aan. Zo kunt u bij ons terecht voor onder andere nieuwe computers, laptops en randapparatuur, maar voeren wij ook reparaties uit aan al uw computer apparatuur. Naast de particulieren markt verzorgen bij bijvoorbeeld ook aanleg, beheer en onderhoud van netwerken voor midden en klein bedrijf.

Ook kunt u bij ons terecht voor diversen beveiligingssystemen.Sinds 2016 zijn wij DHL parcelshop geworden waardoor u ook bij ons terecht kunt met uw pakket zendingen. Wilt u weten wat wij voor u of uw bedrijf kunnen betekenen? Loop gerust even binnen of neem contact met ons op. Heeft u een computer probleem? Wij lossen het op!

Essenlaan 46 | 2172BX | Sassenheim | T. 0252-223371 | W. www.jjcomputers.nl | M. info@jjcomputers.nl

Wij staan voor degelijk, mooi speelgoed van natuurlijke materialen. Van baby t/m denkspellen voor volwassenen. een greep uit onze merken: Brio, Stockmar, Lyra, Viga Santoys, vanDijk, Jellycat, Schleich Sylvanianfamilies,Plantoys, Monchhichi, Micro-step, Sunnygames. Ruime keus aan wol en katoen plus alle materialen voor breien en haken. Benodigdheden voor het maken van speelpoppen. In ons Creatiefcafé geven we workshops in poppen maken. U krijgt gratis hulp bij haken en breien. Kerkstraat(steeg) 9B parkeren Kloosterplein tel: 071-3612330 Noordwijk-Binnen depoppenkraam.nl depoppenkraam

poppenkraam

depoppenkraam_noordwijk creatiefcafe_noordwijk


50% EL TOT W

NG I T R O K LLE

OP A M WROO O H S A SERT DELLEN MO

nachtkust sale! KOM LANGS EN PROFITEER

ll Valha g rin boxsp VAN

539R0,-

, 9 9 29 gratis textielpakket

si rius

sc h e b e l e c tr i VAN

ng oxspri

8475,-

, 9 9 49 VOOR

VOO

bestaande uit • 1 molton • 1 hoeslaken • 2 hoofdkussens

Hoofdstraat 14-16, Noordwijk | T 071 361 57 75 | nachtkust.nl Geopend: Maandag 12.00 tot 18.00 | Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 18:00 | Zaterdag 10:00 tot 17:00 | Zondag 12:00 tot 17:00


BO/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

bo

radio tv internet

oktober de inmiddels alom gewaardeerde NSL Boscross in het duingebied bij het Duindamse Slag.

Hoop Een dubbel gevoel hield ik over aan een cursus afgelopen vrijdag. In het centrum van de geldverspilling, het Mediapark in Hilversum, kreeg ik een opleidingsdag om het werk van mijn vrijwilligers bij de omroep te kunnen beoordelen. Landelijk is er een cursus opgezet die mijn vrijwilligers via internet kunnen volgen en ik word opgeleid tot leraar. Er waren in totaal 4 cursisten.

Ard Zandbergen Bo ard@bollenstreekomroep.nl

11

Boscross voor jong en oud

de omroep van de bollenstreek!

Een zwaar gehandicapte vrouw die vanwege een motorongeluk haar handen nauwelijks kan gebruiken. Haar muis bediende ze met haar voet en schrijven deed ze met een pen in haar mond. Ze was fulltime vrijwilliger bij een omroep in het zuiden van het land. Hard werken, zonder geld en ook nog eens de ‘normale’ problemen met vrijwilligers. Ze hadden geen geld voor betaald werk. Een diepe buiging voor deze doorzetter die de boel draaiende houdt. Een andere cursist was op een mooie manier bij haar omroep gestart. Haar man had als technicus een kabelkrant ontworpen en toen hij klaar was, zei hij tegen zijn vrouw: er moeten wel berichten op. Elke dag als ze thuis komt na haar werk maakt ze haar berichten. Ze probeerde wel nieuwe vrijwilligers op te leiden, maar het lukte steeds maar niet. Ook zij zat bij een omroep met weinig geld en alleen vrijwilligers. Het was voor mij weer confronterend. Ze zijn er nog steeds, omroepen zonder geld, die het uitsluitend met vrijwilligers moeten doen. Beide dames oogden strijdbaar, maar ook moedeloos. Het beeld is zowel herkenbaar als onrechtvaardig. We zaten in een soort glazen ruimte midden op het Mediapark. Buiten waren allerlei fancy pr-uitingen die waarschijnlijk meer gekost hebben dan de jaaromzet van de omroepen van beide dames. En wij in het centrum zittend, volgden een cursus om je vrijwilligers beter te kunnen opleiden. Vaak reageer ik op dit soort situaties door te denken: ik moet niet zeuren. Bo heeft 60 uur betaald werk en drie van de vijf gemeenten doen iets extra’s. Toch weet ook ik dat wij als omroep niet kunnen doen wat van ons verwacht wordt. Moedeloosheid overvalt ook mij. Ik had afgelopen week ouderavond. Een kanjer van een mentor vertelde aan een klas vol ouders dat haar leerlingen ook opgeleid worden om niet te roeptoeteren. Zo noemt zij het gedrag dat als je iets leest op sociale media, het direct gelooft en verder vertelt. Zij vertelde: wij leren kinderen om kritisch te zijn, ook de andere kant van kwesties te bestuderen, zich meer te verdiepen in onderwerpen. Gelukkig, er is nog hoop. Nu ontbreekt het bestuurlijke fatsoen voor een goede, lokale, publieke omroep. Straks is er hopelijk een nieuwe generatie die de waarde van goede journalistiek wel begrijpt.

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

HARDLOPEN

n Atletiekvereniging NSL (Noordwijkerhoutse Strandlopers) houdt zondag 1

Het parcours voert over de bospaden en kent geaccidenteerde gedeelten. Deelnemers kunnen kiezen uit 5 of 10 km. Hardlopen, respectievelijk twee of vier ronden. De happening vindt plaats in het Piet Florisdal, strandtoegang 24 aan het Duindamse Slag te Noordwijk. Er is niet veel parkeerplek, dus vervoer per fiets wordt aangeraden. Inschrijven en ophalen van startnummers kan voor de wedstrijd vanaf 9.30 uur in het Piet Florisdal. Voorinschrijving via de website van de Noordwijkerhoutse Strandlopers. Voorinschrijving Boscross kost 6 euro via www.av-nsl.nl, inschrijving ter plekke 7 euro.

Beleef de Eurobirdwatch REGIO n Vogelaars van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk nemen zaterdag 30 september 2017 deel aan de internationale vogeltrekdag, de Eurobirdwatch.

ter zuidelijker op het wandelpad naast het fietspad naar Katwijk van 8.00 tot 11.00 uur.

Op die dag zijn in ons land op ruim 150 telposten vogelaars in de weer om overtrekkende vogels op naam te brengen en hun aantallen te noteren. Voor de traditionele Eurobirdwatch posteren de vogelaars zich niet bij de keerlus aan het einde van de boulevard, maar 150 me-

Isabel van Duijne leest voor uit haar nieuwe boek. | Foto: pr

Kinderboekenweek met ‘gruwelijk eng’ thema LEZEN n De 63ste editie van de Kinderboekenweek is dit jaar van 4 tot en met 15 oktober. Dit jaar is er een griezelthema aan verbonden: ‘Gruwelijk eng’.

In de bibliotheek aan de Herenweg gaat het er deze tien dagen spannend aan toe met de volgende activiteiten: Woensdag 4 oktober om 14.30 uur wordt een spannend verhaal voorgelezen. Daarna mogen de kinderen knutselen. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom en de toegang is gratis. Zaterdag 14 oktober is er een griezelfeestje in de bieb. Isabel van Duijne neemt een hele grote zware koffer mee, waarin iets ‘gruwelijks engs’ zit. Van Duijne

Neem je afgedankte elektrische apparaten mee en wie weet win je 250 euro. | Foto: pr

Het succes van de Nieuwe Biesbosch LEZING n De vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk houdt vrijdag 29 september een lezing over de Nieuwe Biesbosch.

Naar aanleiding van hoge waterstanden in het Nederlandse rivierengebied in 1993 en 1995 is er een grote serie natuur- en veiligheidsprojecten uitgevoerd. Landbouwgebied maakte plaats voor meanderende geulen en de

delta kreeg weer meer dynamiek. Met name in de Biesbosch regio zijn grote stukken polderland heringericht. In 2012 resulteerde dat in het eerste broedgeval van de zeearend en in 2016 kwam zelfs de visarend succesvol tot broeden. PRIMEUR VOOR NEDERLANDSE NATUUR

Dat laatste was een primeur voor de Nederlandse natuur. Boswach-

ter Thomas van der Es volgde de ontwikkelingen van het Biesbosch - landschap en zijn veranderende (avi) fauna. Tijdens een beeldpresentatie blikt hij terug op de afgelopen twee decennia die voor de Nederlandse deltanatuur uiterst interessant waren. De lezing begint om 20.00 uur en is in het Jan Verwey Natuurcentrum aan de Zilverschoo 20 in Noordwijk. Op de foto: Een visarend, Stem van Dordt, foto Biesbosch

leest voor uit haar nieuwe boek waar allemaal griezelige en spannende verhalen in staan. Lily geeft een griezelfeestje. Ze neemt de kinderen mee op ontdekkingstocht in hun eigen tekening. Deze ochtend is geschikt voor kinderen tussen de 4 en de 8 jaar. De toegang is gratis, reserveer wel een plek via de site. Voor de oudere kinderen is er de Kinderboekenweekquiz. Deze quiz kan tijdens de Kinderboekenweek gedaan worden in de bibliotheek. Deelnemers krijgen een griezelige verrassing. In de bieb ligt een aantal boeken, waarvan aan de kaft niet te zien is waar ze over gaan en wie de schrijver is. Aan de kinderen de vraag: durf je ze te lenen? PRIJS n Bezoekers die tussen 26 september en 4 oktober afgedankte kleine elektrische apparaten inleveren bij kinderboerderij De Dierenhoeve, steunen daarmee de boerderij en maken zelf kans op een prijs. Hoe meer bezoekers naar de kinderboerderij komen, hoe groter de kans dat ze een ‘Dierendagbonus’ van 250 euro kunnen winnen. Alle 170 kinderboerderijen die samenwerken met Wecycle doen mee. Wecycle is de non-profitorganisatie die de inzameling en recycling van e-waste regelt in Nederland. Wie op zijn of haar favoriete kinderboerderij kleine apparaten inlevert voor recycling, kan ter plekke met zijn smartphone inchecken op de Wecycle-actiepagina op Facebook. Via GPS (Global Positioning System) wordt vastgesteld of de inwoner echt op de kinderboerderij is. De drie kinderboerderijen met de meeste aanmeldingen ontvangen van Wecycle een Dierendagbonus van 250 euro. Drie bezoekers maken kans op een high tea. Donderdag 5 oktober maakt Wecycle de winnaars bekend. Meer informatie: facebook. com/WecycleNL.


Märklintreinen gevraagd grote verzameling met of zonder toebehoren. Tel: 0718874269

Toonzaal 2 van 650m

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar MEGA VLOOIENMARKT .zat. 30 sept. KATWIJK Vliegveld Valkenburg2eHands, Curiosa, Antiek DonEvents.nl 0294237320

ZELFSTANDIGE ALLROUND HOVENIERS AANLEG & ONDERHOUD

JACHTINSTINCT vers vlees voor Hond en Kat bekend van RTL4-5 SBS6 Gezonde brokken Juweel Choice aan huis bezorgd 0628975361

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave.

PARKET- HOUTENVLOEREN SCHUREN EN AFWERKEN. Bel voor gratis offerte 06 20401577 Uw oude vloer weer als nieuw! Katwijk

Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers, achterstallig onderhoud geen bezwaar. Inl.: 06- 30216509.

Wij vragen: > Mensen met passie > Aantoonbare ervaring in het hoveniersvak > Bezit van Rijbewijs B en E (C-1 is een pre) > Ervaring met machines > Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid > Een flexibele werkhouding

Wij bieden: > Een goed salaris > Prettige werksfeer > Makkelijk en ergonomisch werken > Goede logistiek en planning > Werken met een ruim en modern machinepark > Opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Werk je graag in een jong en deskundig team, dat iedere dag de hoogste kwaliteit wil leveren en voldoe je aan de eisen van deze functie? Mail je motivatie én cv dan naar info@vwinsen.nl t.a.v. Cees van Winsen. Voor aanvullende informatie of vragen over de vacature bel je naar (0252) 23 58 88.

Tel. 06- 57200505.

Te koop gevraagd: lp’s en singels. Ben een liefhebber geen handelaar. Goede prijzen voor uw verzameling grammofoonplaten, elpee, singels. Telefoonnummer 06 - 139 74 136

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 29481555.

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

Loosterweg 51c 2215 TM Voorhout www.vwinsen.nl

T (0252) 23 58 88 info@vwinsen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Bedrijf of VVE? Wij maken het schoon, meeuwenoord.schoonmaak@hotmail. com, tel: 06- 23022520.


vvv/uitgaan

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

VVV nieuws

ACTIEF

PUBQUIZ

Nou ja. Stilgestaan is eigenlijk een verkeerde uitdrukking. Aan de ver-

n Ook bij seniorencomplex Topaz Munnekewij werd zaterdag 23 september uitgebreid stilgestaan bij nationale burendag.

Er zijn nog zomerbloeiers in de Pluktuin aan de Leeweg 8, dagelijks open van 10.00 tot 20.00 uur.

SPECIAAL BIER FESTIVAL

Met vijf brouwerijen, zo’n twintig bieren, bij café van der Geest, zaterdag 30 september van 15.00 tot 22.00 uur. Kaarten 10 euro, inclusief twee consumpties en speciaal bierglas KIDSZOO EET- EN SPEELAVOND

Lekker de beest uithangen, je hoeft alleen maar een keuzemenu te bestellen, de toegang is vrij, zaterdag 30 september van 16.30 tot 20.00 uur bij indoorspeeltuin KidsZoo. JAMSESSIE

Zaterdag 30 september staat er een spontane muziekavond gepland in café de Ruigenhoek. Aanvang 21.00 uur en de toegang is gratis SOLEX TOUR

Nostalgische rit op het brommertje uit de jaren ‘60. Vertrek op zaterdag en op zondag om 10.00 uur vanaf “Langs Berg en Dal”. Aanmelden via 085 4874400. NSL BOSCROSS

Loop over 5 of 10 km. door bos en duin, zondag 1 oktober. Start om 11.00 uur vanaf Piet Florisdal, Duindamseslag. Aanmelden via www.av-nsl.nl GROOTOUDERDAG

Opa’s en Oma’s verdienen het om in het zonnetje te worden gezet en dat gaat gebeuren op zondag 1 oktober van 12.00 tot 17.00 uur bij St(r)andplaats Nederzandt, Langevelderslag. De toegang is vrij BRIDGEDRIVE

Recreatieve bridgedrive in de zaal van Puyckendam op maandag 2 oktober om 19.45 uur. Aanmelden via bridge.haket@ gmail.com NOVATO: LEZING

Lezing over het “Oude Noortich” voor de splitsing tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, dinsdag 3 oktober om 19.30 uur in de Witte Kerk. Kaarten via Wagenaar & van Halem. KERSTPAKKETTEN

Voor sfeervolle suggesties kunt u nu al terecht in de VVV EVENEMENTEN

Kijk voor alle activiteiten in Noordwijkerhout/de Zilk op www.vvvnoordwijkerhout.nl of volg op Twitter @VVVNWH en op Favebook/instagram.

13

Veel aandacht voor burendag bij Topaz Munnekeweij

PLUKTUIN

Test je kennis en speel mee in de Pubquiz, donderdag 28 sept. in café van der Geest. Aanvang 21.00 uur, aanmelden aan de bar.

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

schillende activiteiten is volop meegedaan door bewoners, buren en vrijwilligers. Veel buren kwamen af op de geur van koffie en cake en later kregen ze ook nog een broodje kroket. Vrijwilligers van Munnekeweij hebben al de activiteiten die zij we-

kelijks organiseren onder de aandacht gebracht. Iedereen van 55 jaar en ouder kon zich aanmelden voor kegelen, koersbal en klaverjassen. Ook werd er volop geschilderd, gezongen en uiteraard kwam de sjoelbak tevoorschijn.

Bikers fietsen 13.200 euro bij elkaar voor Stichting Semmy GOEDDOEL

n Voor de zesde maal werd zondag 17 september de benefiet mountainbikerace Six4Semmy verreden.

Dit jaarlijks terugkerend evenement wordt georganiseerd door MBC de NoordBikers, de mountainbikevereniging van de Duin-en Bollenstreek en Haarlemmermeer en wordt verreden rond het Piet Florisdal nabij de Duindamseslag en in de Noordwijkse duinen. Het opgehaalde bedrag, is bestemd voor Stichting Semmy, die onderzoek naar hersenstamkanker bij jonge kinderen financiert. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer twintig kinderen deze ziekte, waarvoor he-

laas nog geen behandeling is. Stichting Semmy kreeg landelijk grote bekendheid door ‘Nagellak-Tijn’. die deze zomer overleed aan deze ziekte op 6-jarige leeftijd. Naast het ophalen van het fantastische bedrag was de Six4Semmy ook een echte wedstrijd. De start was om 10.00 uur, om 16.30 uur werden de winnaars gehuldigd, waarna het fantastische eindbedrag bekend gemaakt. De winnaar was het team van BikeSportive gevolgd door het team van de Strandridders. Bijzonder detail was dat Martijn van de Kamp de volle 6 uur solo reed en dat hij bijna de helft van het totaalbedrag bijeen gebracht heeft. Meer info: www.six4semmy.nl

Bakkie met... VVV n De VVV is het centrale punt voor informatie over alle evenementen in en om Noordwijkerhout en De Zilk. Maar wie stappen er eigenlijk binnen, en waar komen ze vandaan? Tijd voor een paar vragen en een bakkie met: MARY ANDRINGA, PENNINGMEESTER/SECRETARIAAT POPKOOR BLOOM WAT IS JE CONNECTIE MET NOORDWIJKERHOUT?

Ik woon in Sassenheim maar mijn zus is getrouwd met een Noordwijkerhouter en woont hier al meer dan 35 jaar. Bovendien woont mijn moeder in Topaz Munnekeweij en repeteer ik wekelijks met popkoor Bloom in het gebouw van Scouting Bosgeest. Ik ben dus heel vaak in Noordwijkerhout! WAT VIND JE VAN NOORDWIJKERHOUT?

Noordwijkerhout is voor mij een plaats waar ik graag naar toe ga. In de zomer lekker een terrasje pakken of lunchen op het plein bij de Witte Kerk en daarna nog even winkelen. Of genieten van de vele activiteiten die er worden organiseert. Een van de hoogtepunten is voor mij het verlichte corso en de carnavalsoptocht.

Vier herfst in bos en duin

Mijn vroegste herinnering aan het dorp is de kennismaking met de schoonfamilie van mijn zus, vlak voor haar huwelijk. Gezamenlijk hebben we liedjes gemaakt en andere gekheid bedacht om hun trouwdag onvergetelijk te maken. Pas later ontdekte ik hoe mooi en pittoresk het dorp is en hoe bruisend het verenigingsleven. En zo lekker dicht bij zee. HET BEST BEWAARDE GEHEIM VAN NOORDWIJKERHOUT IS:

WANDELEN n De bossen en de duinen van de Bollenstreek vormen in de herfst een paradijs voor wandelaars. De grote velden vol gekleurde bloemen waar de regio bekend om staat, maken in het najaar plaats voor rustige natuurgebieden vol mooie paddenstoelen, blaadjes in herfstkleuren en nog veel meer herfstpracht.

Mijn zus en ik lijken heel veel op el- Er valt zoveel te beleven in de boskaar. Ik word regelmatig aangespro- sen en de duinen van de bollenProgramma 28 september t/m Wo 04 oktober in deze tijd van het jaar, voor ken of mensen groetenDomij spon- streek taan. Ik ken die mensen niet, maar jong en oud. ik maak gewoon het praatje en ik Snuif die typische kruidige geur op zwaai vriendelijk terug. Soms heb- die in de herfst in het bos hangt en ben mensen het door en dan volgt bewonder de steeds wilder wordende zee: dát is het herfstgevoel van de een hilarische ontknoping. Bollenstreek. Tussen Noordwijk en

Cinema Floralis

MIJN FAVORIETE EVENEMENT It

Korenslag Bollenstreek! Ik zit in de 135 min 4gat Do/Vr/Za 21:15, Zo 19:30, Wo 21:15 uur. organisatiecommissie en elk jaar is Misfit om vier koren van het een uitdaging 86 min 1 hoogstaand Vrniveau te18:45,vinden die 18:45, Za 16:15 en Zo 16:15, Wo 18:45 uur. met elkaar de strijd aangaan. UiterBella Donna’s 90 min 3sdhtBloom ook op. aard treedt Popkoor Do 18:45 uur. Zaterdag 7 oktober vindt de negende editie plaats De in LEGO de theaterzaal Ninjago Film van de 102 min 2ga Schelft. Kaarten verkrijgbaar Nederlandszijn Gesproken - Ticket 7,50 Za/Zo 13:45, Wo 16:00 uur. bij de VVV, kapsalon Voluum en via info@popkoorbloom.nl. Dikkertje Dap Meer info: 74 min 1 www.korenslagbollenstreek.nl Nederlands Gesproken - Ticket 7,50

Programma week 39 - Do 28 sept. t/m Wo 4 okt.

It 135 min Do/Vr/Za 21:15, Zo 19:30, Wo 21:15 uur.

Misfit

De 50+ voorstelling

86 min Vr 18:45, Za 16:15 en 18:45, Zo 16:15, Wo 18:45 uur.

Donderdag 28 september:

Bella Donna’s

Za/Zo 12:00, Wo 14:00 uur.

Entree € 6,50 inclusief koffie en cake!

Hampstead Kedi

- Aanvang 13:30 uur - Aanvang 16:00 uur

Donderdag 05 oktober: Hampstead Tulip Fever

- Aanvang 13:30 uur - Aanvang 16:00 uur

De 50+ voorstelling Entree € 6,50 incl. koffie en cake

www.cinemafloralis.nl

DONDERDAG 28 SEPTEMBER: Hampstead - Aanvang 13:30 uur Kedi - Aanvang 16:00 uur

Film&Eten Bioscoop & restaurant

DONDERDAG 05 OKTOBER: Hampstead - Aanvang 13:30 uur Tulip Fever - Aanvang 16:00 uur

Floralisplein 69 Lisse Tel.0252 830393 LISSE

Mary Andringa. | Foto: vvv

Noordwijkerhout ligt buitenplaats Nieuw Leeuwenhorst. Dit landgoed had vroeger een parkachtig landschap, maar in de loop van de jaren werd het steeds dichter bebost. De laatste jaren is er veel gedaan om de bijzondere landschapselementen op het landgoed weer goed zichtbaar te maken. Daardoor heeft het gebied het authentieke karakter van 1880 teruggekregen. Een herfstwandeling door het weelderige bos levert historische verborgen pareltjes op die in het landschap verstopt zijn. Zoals de Spiegelvijver, de Koepelberg en huis Dijkenburg. De mooiste herfstwandelingen door de Bollenstreek zijn te vinden op www.route.nl, of kom langs bij de VVV in de Dorpsstraat.

90 min Do 18:45 uur.

De LEGO Ninjago Film 102 min Nederlands Gesproken - Ticket 7,50 Za/Zo 13:45, Wo 16:00 uur.

Dikkertje Dap 74 min Nederlands Gesproken - Ticket 7,50 Za/Zo 12:00, Wo 14:00 uur.

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl


Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

gangen Menu: (€2 Reserveer nu ook4via onzeTasting Facebook -

Geniet van onze Oosterse gastv Een heerlijke proeverij van di hapjes en gerechten naar u compleet gerenoveerde res wens te selecteren, met afslu

een dessert van Patisseri Vermeer. 4 gangen Tasting Menu: (€29.50) -

een dessert van Patisserie Vermeer. 4 gangen Tasting Menu: (€29.50)

U kunt ook bij ons g

-

Reserveer nu ook via onze Facebook

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Een heerlijke proeverij van diverse hapjes en gerechten naar uw wens te selecteren, met afsluitend een dessert van Patisserie Vermeer.

U kunt ook bij ons genieten van onbeperkt S

Geniet van onze Oosterse gastvrijheid in ons compleet gerenoveerde restaurant.

Berkhout

www

4 gangen Tasting Menu: (€29.50)

U kunt ook bij ons genieten van onbeperkt Sushi & Chinese tapas

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Een heerlijke proeverij van diverse hapjes en gerechten naar uw wens te selecteren, met afsluitend een dessert van Patisserie Vermeer.

Ultieme Villa Beleving Berkhoutlaan 5 | 2161EL Lisse | 0252 Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Beleving Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee p.p. & Friandise Ultieme Villa EUR 50,00 € 50,00 p.p. No.: 0100

Wij maken graag een vrijblijvende offerte. Neem contact op via: Mail: Info@vanderbent.keurslager.nl Tel: 071-3612720 • Site: www.vanderbent.keurslager.nl

Geniet van o complee

Geniet van onze Oosterse gastvrijheid in ons Een heerlijke proeverij van diverse hapjes en gerechten naar uw compleet wens gerenoveerde te selecteren, metrestaurant. afsluitend

Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Kerkstaat 50, Noordwijk

Reserveer nu o

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p. Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Om aan al uw wensen te kunnen voldoen leveren wij ook: dranken, meubilair, personeel en aankleding. De aankleding kan variëren van een aantal statafels, tot een ingedekte dinertafel op locatie. Graag komen wij bij u thuis of binnen uw bedrijf de catering verzorgen. Hierbij kunt u denken aan een barbecue, een buffet, een (walking) diner of een op locatie gebakken broodje beenham of hamburger.

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Catering is een groeiende tak van ons slagersbedrijf. Elk evenement is anders, zodoende maken wij graag een voorstel op maat. Dit kan voor een buffet bij u thuis, deze leveren wij warm aan in elektrische au bain-marie vanaf € 10.00 per persoon of een volledig verzorgd feest met diner op locatie, De catering kan verzorgd worden vanaf 10 personen tot aan 500 personen.

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Voor uw feest, barbecue, lunch, zakelijke evenement of promotionele campagne is Keurslagerij Krijn van der Bent de ideale cateringpartner.

Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

VERSTAND VAN LEKKER ETEN!

Berkhoutlaan 5 | Info@dragontow 2161EL www.dragontown.nl Lisse 0252 - 414018 www.dragontown.nl Info@dragontown.nl

Ultieme Villa Beleving Gratis shuttle service binnen Noordwijk

genieten shuttle van onbeperkt Sushi & Chinese tapas service binnen Noordwijk Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 persone No.: 0100 U kunt ook bij ons Gratis

Als je moeilijk een keuze kunt maken uit de No.: vele gerechten 0100 op een menukaart, dan heeft Grand Café Cineac de oplossing. Vanaf nu kan je naast de normale kaart ook onbeperkt tapas eten, die gebaseerd zijn op de Frans keuken. Het is te zien als een proeverijtje, maar dan in het groot. Zo kan je uit dertig verschillende gerechten kiezen. Het ene moment zit je te genieten van een kaasfondue met groenten en brood om vervolgens een eendenborstsalade te eten. Lekker de hele avond genieten van al die kleine feestjes die voorbijkomen.

€ 50,00 p.p. 3-gangen Menu van de Chef Onbeperkt tafelwater Ultieme VillaKoffi Beleving EUR 50,00 p.p. e/thee & Friandises shuttle service binnen Noordwijk Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p. www.dragontown.nl | Info@dragontown.nl

Gratis Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 p Gratis shuttle service binnen Noordwijk vooraf Ultieme Villa Beleving € Cocktail 50,00 p.p. Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Frian Geldig: uitsluitend voor diner; •Gratis shuttle service binnen Noordwijk •Cocktail vooraf Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p. 3-gangen Menu van de Chef •3-gangen Menu van de Chef •Onbeperkt tafelwater •Koffie/thee & Friandises t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen Ultieme Beleving Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 Villa november 2017; maximaal 4tafelwater personen Onbeperkt No.: 0100 Ultieme VillaKoffi Beleving EUR 50,00 p. € 50,00 e/thee & p.p. Friandises Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p. Berkhoutlaan 5 | 2161EL Lisse | 0252 - 414018

Gratis shuttle service binnen Noordwijk www.dragontown.nl | Info@dragontown.nl Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen No.: 0100 Geldig: voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 per Gratis shuttle serviceuitsluitend binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

No.: 0100

Grand Café Cineac Lisse

No.: 0100

Cocktail vooraf & Fri Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee Berkhoutlaan 5 | 2161EL Lisse | 0252 - 414018

Gratis shuttle service binnen 2017; Noordwijk Geldig: uitsluitend diner;service t/m 30 november maximaal 4 personen Gratis voor shuttle binnen Noordwijk Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de3-gangen Chef - Onbeperkt tafelwater Friandises Menu van deKoffie/thee Chef Geldig: uitsluitend voor &diner; Onbeperkt tafelwater t/m 30 november maximaal 4 personen Ultieme 2017; VillaKoffi Beleving EUR 50,00 p.p. e/thee & Friandises

No.: 0100

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

No.: 0100 0100 No.:

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maxima Gratis shuttle service binnen Noordwijk

Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

No.: 0100 0100 No.:

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Wil je meer weten over de tapaskaart kijk dan op onze site www.cineaclisse.nl.

LISSE

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

Santhe Dranken • Havenstraat 12 • 2211 EH Noordwijkerhout • 0252769222


30 SEPTEMBER 15:00 UUR TOT 22:00 UUR

NOORDWIJKERHOUTS

SPECIAAL

BIER

“Chique en Simpel” is ontstaan uit de gedachte dat er een Restaurant-bar zou moeten zijn waar men chique uit eten kan gaan maar waar men ook aan een bar, eventueel met een simpele hap, kan genieten van een borrel.

FESTIVAL

30 SEPTE

30 SEPTEMBER 5 BROUWERIJEN 15:00 UUR TOT 22:00 UUR

20 BIEREN VAN DE TAP NOORDWIJKERHOUTS

SPECIAAL

BIER

FESTIVAL

ONLINE KAARTVERKOOP OF MEER INFO?

WWW.CAFEVANDERGEEST.NL 5 BROUWERIJEN OF VIA ONZE FACEBOOK PAGINA

20 BIEREN VAN DE TAP

HOTEL • RESTAURANT • CAFÉ • ZALENCENTRUM

ONLINE KAARTVERKOOP OF MEER INFO?

! er in d f o el rr o b , ch n lu , ee th , Geopend voor koffie OF VIA ONZE FACEBOOK PAGINA

Ook vo or al uw fees ten en partijen!

Heereweg 386 • 2161 DG Lisse - NL • +31 (0) 252 21 18 80 • www.restaurant-de-engel.nl • Volg ons op

Kanaalstraat 57 - Lisse

|

er s lekkerd t ie t e h s Al ! mag zijn

Kanaalstraat 59 - Lisse

0252-413475

|

15:00 UUR TOT Openingstijden: Di - Do 17:00 tot 00:00 uur Vr - Za 16:00 tot 00:00 uur Zo 16:00 tot 00:00 uur De restaurantkeuken is geopend van 17.00 tot 22.00 uur

Heereweg 227 - 2161 BG - Lisse - Tel. 0252 229266 info@chiqueensimpel.nl - www.chiqueensimpel.nl

NOORDWIJKER

Restaurant Invitation

WWW.CAFEVANDERGEEST.NL

BAAIJ-FRESH

Met de beoogde levering van hoogstaande kwaliteit en service is er ook gezocht naar een team van ervaren koks, barpersoneel en bediening. Hierin is gekozen om met zeer ervaren mensen te gaan samenwerken die onze kwaliteit en service willen uitdragen. Het restaurant bevindt zich in een historisch pand met een chique uitstraling aan de buitenkant en een moderne inrichting binnen in het pand. Hier kunt u genieten van onze a la carte gerechten, u laten verrassen door de chef met een 3, 4, of 5 gangen suprise menu waarbij er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw wensen, eventueel gecombineerd met een bijpassend wijnarrangement. Wilt u niet uitgebreid eten dan kunt

u natuurlijk aan de bar genieten van een drankje met eventueel borrelhapjes van onze barkaart. Op de eerste verdieping hebben wij een gezellige zaal met een oud Engelse uitstraling. In dit zaaltje kunt u met een groep een besloten feest, diner of receptie geven. Voorzien van een open haard, een aparte bar en uitzicht op plein ‘t Vierkant. Deze zaal is ook geschikt voor bedrijfspresentaties daar er een groot plasma scherm aanwezig is waar eventuele apparatuur op ingeplugd kan worden. Wat uw gelegenheid ook is, wij maken voor u gelegenheid een compleet arrangement op maat. Wij heten u graag welkom! Ferry & Cindy

|

www.baaijfresh.nl

Bondstraat 1 - Lisse

SPECIA

al 25 jaar een begrip in de regio!

Restaurant Invitation is centraal gelegen, met de duinen en het strand op loopafstand, het keukenhof op fietsafstand, en maar 20 minuten rijden vanaf Amsterdam.

een terras met een capaciteit voor 350 mensen, of vertoeven in het restaurant waar plaats is voor 110 mensen.

BIE

De bossen, duinen, strand, bloembollenvelden bepalen het gezicht van het landschap. U kunt in de nabije duin- en bosgebieden fantastisch wandelen en fietsen, of u kunt gaan zwemmen en surfen op het Oosterduinse meer. Het restaurant heeft een schitterend uitzicht op dit meer, en is dan ook een ideale locatie voor een tussendoortje of diner bij uw uitstapjes.

Restaurant Invitation heeft, naast haar diverse voordelige Indiase Specialiteiten menu’s, ook gerechten A la Carte, waarbij u kunt kiezen uit vrijwel de meeste voorkomende Hollandse gerechten. Uiteraard serveren wij ook kindermenu’s. Restaurant Invitation biedt de mogelijkheid om voordelig geprijsde gerechten te eten in een mooie en sfeervolle omgeving.

FESTIV

Temidden van deze natuurlijke omgeving kunt u bij ons verblijven op

U kunt rekenen op onze gastvriendelijkheid!

SPECIALE AANBIEDING 3 GANGEN DINER €14,50 P.P.

Duinschooten 12 - Noordwijkerhout Tel: 0252-371087 / 06-44103379

www.india-invitation.nl


Alle prijzen zijn inclusief bezorgingskosten en exclusief installatiekosten. Prijs-, modelwijzigingen en foutieve vermeldingen worden voorbehouden. De aanbiedingen zijn geldig tot 01-12-2017 of zolang de voorraad strekt.

RUIL NU UW OUDE TV IN! DIT IS UW INRUILPRIJS! IK HEB EEN FLAT-TV VAN UE40MU6470 ook groter leverbaar in een 49 inch voor € 999,-

Samsung UE40MU6470 • Groter kleurbereik door Active Crystal Color • 360 design: strak afgewerkt • Smart hub met Premium One Remote Control • Beeldkwaliteitindex (PQI): 1600

Inruilvoorbeeld Prijs Samsung UE40MU6470 Inruil Philips 32PF9641 U betaalt

€ 899,€ 50,-

849,-

inruilvoorbeeld Philips 32PF9641

55''

EN GROTER

€ 250,-

50''-52''

€ 200,-

46''-47''

€ 150,-

40''-42''

€ 125,-

37''-39''

€ 75,-

32''

€ 50,-

Voorwaarde: Uw oude platte LC D of plasma TV moet goed werken, voorzien van een voet en een werkende afstandsbediening.

50,-

inruilprijs

OP UW TIJD BEZORGD EN GEïNSTALLEERD

Electro World Schoonderbeek

Electro World Oegstgeest

Electro World Peursum

H. Dunantplein 14, Hillegom Hoofdstraat 122, Hillegom 0252 51 66 48

Lange Voort 11, Oegstgeest 071 519 33 33

Voorstraat 31b-33, Katwijk 071 401 64 22

Electro World De Radiobeurs Lisse Kanaalstraat 79, Lisse 0252 41 21 76

Electro World Duynstee Hoofdstraat 189, Sassenheim 0252 21 03 98 Electro World is onderdeel van


uitgaan/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

17

De kolibri bestaat 60 jaar JUBILEUM n Vogelvereniging de Kolibri viert in oktober haar 60-jarige jubileum

Dit jubileum wordt gevierd met het Rayon tijdens een onderlinge tentoonstelling in het gebouw van

de Duinklievers aan de Wagemakerswerf 3 op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 november. Vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Korenslag Bollenstreek in startblokken ZINGEN n De negende editie van Korenslag Bollenstreek, georganiseerd door Popkoor Bloom uit Noord­ wijkerhout, belooft traditiegetrouw weer spannend te worden. Vier koren van hoogstaand niveau gaan de muzikale strijd aan om winnaar van deze korenslag te worden.

Tijdens het juryberaad verzorgt Bloom zelf een optreden. Nadat, rond de klok van 23.30 uur, de uitslag bekend is gemaakt en het winnende koor nog een toegift geeft, vindt een afterparty plaats voor koorleden en publiek met dj Richard Vink. In de line-up staan Barbershopkoor Singing Unlimited (Hoofddorp), Musicalkoor Summertime (Alphen aan den Rijn), Popkoor4You, (Rotterdam) en De Pittige Tantes (Sassenheim). De koren zijn maanden geleden al begonnen te repeteren op het Korenslag repertoire en zijn vastberaden om de titel in de wacht te sle-

pen. Het publiek wacht een avond vol diversiteit, want alle koren verschillen van elkaar in genre en discipline. Gemeenschappelijke deler van alle deelnemers is de liefde voor het zingen. TIEN JARIG FEESTJE

Korenslag Bollenstreek vindt plaats op zaterdag 7 oktober in de theaterzaal van De Schelft, Maandagsewetering 202. Om 20.00 uur start het eerste koor haar optreden. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaartjes kosten 8,50 en zijn verkrijgbaar bij VVV Noordwijkerhout, Kapsalon Voluum in de Havenstraat 11 en via info@popkoorbloom.nl. Toegang is uitsluitend mogelijk op vertoon van de entreekaart. Meer informatie via: www.korenslagbollenstreek.nl. Bloom bestaat dit jaar 10 jaar. En wie jarig is trakteert! Meer informatie over het naderende feest wordt binnenkort in deze krant bekend gemaakt.

Grootouderdag FEEST n In Vrijstaat Nederzandt wordt voor het tweede jaar een officiële feestdag gehouden om alle opa’s en oma’s in het zonnetje te zetten: Grootouderdag.

Grootouderdag vindt dit jaar plaats op zondag 1 oktober van 12.00 tot 16.00 uur. Tijdens Grootouderdag wordt om 13.00 uur het ‘bloeiboek’ Lili wil bloeien gepresenteerd. Sanne Boswinkel, nieuwslezer bij RTL Nieuws, leest het boek voor tijdens de boekpresentatie. Lili wil Bloeien is een boekje waarin

kinderen leren over verschillende bloemsoorten. De kleinkinderen kunnen meedoen met de Grootouderdag kleurwedstrijd en kans maken op mooie prijzen. Direct na de boekpresentatie is de prijsuitreiking van de Grootouderdag kleurwedstrijd. De kleurplaat kan opgehaald worden in het restaurant of gedownload worden vanaf www.nederzandt.nl. Naast de boekpresentatie en kleurwedstrijd zijn er activiteiten voor opa en oma, maar ook voor de rest van de familie.

De plek waar de gedenksteen van Peter Paap stond, aan de Oostduinen. | Foto: pr

Vandalen stelen gedenksteen DIEFSTAL n In de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 september hebben vandalen de gedenksteen van Peter Paap, gelegen aan de Oostduinen, van zijn sokkel gelicht meegenomen.

Dit heeft Wim Beekhuis middels een mail aan de redactie, laten weten. Beekhuis schrijft: “Peter is, meer dan 15 jaar geleden, tijdens het fietsen met zijn racefiets in aanraking gekomen met een andere weggebruiker en is vervolgens met zijn hoofd op het wegdek terecht gekomen, wat

hem fataal werd. Toen de gedenksteen daar inmiddels 12,5 jaar stond, zijn er nog door collega wielrenners bloemen bij de steen gelegd. Het is typerend voor de huidige tijd om weinig respect voor de gevoelens en bezittingen van anderen te tonen en het lijkt wel of dat respect steeds verder afglijd. Uiteraard is Folkert, de broer van Peter naar Noordwijkerhout gekomen om de schade te bekijken, net zo goed als dat hij regelmatig langsfietste, om zijn broer te herdenken. Folkert voelt zich natuurlijk behoor-

lijk aangedaan en hij houdt er rekening mee, dat de steen mogelijk, buiten het zicht, op de bodem van het nabijgelegen water is terecht gekomen. De gemeente Noordwijkerhout is van de verdwijning van de steen op de hoogte, maar kan er verder weinig aan veranderen. De politie weet het nu ook, hopelijk meldt iemand zich, wat kan leiden tot oplossing van dit mysterie.” Reageren kan via: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

Speeddaten 60-plussers Bollenstreek WELZIJN

n Iedereen van 60 jaar en ouder die op zoek is naar vriendschap of een relatie, kan aanschuiven tijdens een speeddatemiddag voor inwoners van de Bollenstreek.

De speeddatemiddag is voor inwoners van de Bollenstreek die op zoek zijn naar een partner óf naar vriendschap. “Die vriendschap is net zo be-

langrijk. Niet iedereen wil een nieuwe partner. Vriendschap waarin je dingen met elkaar kan delen, is net zo waardevol,” laat welzijnsadviseur Laura Methorst van organisator Welzijn Teylingen weten. “Denk maar zo: je hebt niets te verliezen, alleen te winnen. Probeer het een keer. Er zijn meer mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Inmiddels zijn er al veel meer aanmeldingen dan ver-

wacht, maar er zijn wel méér mannen nodig. De speeddatemiddag is vrijdag 29 september van 15.00 tot 17.00 uur op een discrete locatie in de buurt van Sassenheim. Na aanmelding ontvangen deelnemers de definitieve locatiegegevens. De toegang is 12,50 euro, inclusief een hapje en twee drankjes. Aanmelden via: www.welzijnteylingen.nl. Meer info: 0252 231805.

SPOREN VAN VROEGER

Het gilde der stropers

P

iet Fitello en Dirk de Priegel zijn twee stropers. Piet zet de strikken en Dirk volgt op enige afstand met de pennen en strikken. Als Piet ingespannen bezig is een strik te zetten heeft Dirk soms de aardigheid hem aan het schrikken te brengen door hem plots van achter te bespringen. Piet is aan deze gewoonte volledig gewend en zo komt het dat hij op een avond weer werd besprongen daarvan in het geheel niet schrok, doch onverstoorbaar verder ging met het zetten van de strik onderwijl mompelend: “Toe joh, lazer op met die rot geintjes”. Toen Piet na het zetten van de strik opkeek kreeg hij echter de schrik van zijn leven, want de man die over hem heen gebogen stond was niet zijn maat Dirk de Priegel, maar Piet de Kwik de jachtopziener. Tussen twee boomstammen door zag Piet Fitello, Dirk de Priegel op zijn dikke buik achter een

struik liggen te schudden van het lachen. Jubileum (uit de Leidsche Courant van 22 december 1933) De Zilk: Een dezer dagen herdacht de heer Cornelis Duivenvoorden, wonende alhier, Delfweg nr. 4 den dag, waarop hij voor 50 jaar in dienst trad als jachtopziener bij de familie Dedel, vroeger eigenaar van het jachtveld “Paardenkerkhof” alhier, wonende te ‘s-Gravenlande. Als een zeldzaamheid kan tevens worden vermeld, dat Duivenvoorden, momenteel ruim 78 jaren oud, reeds 52 jaar onbezoldigd Rijksveldwachter is. In de eerste twee jaar van den loopbaan van de jubilaris was hij als jachtopziener aangesteld te Princenhage (N.-Br.) Maar aangezien “Kees” niet in die streek kon wennen, trok hij wederom naar Holland en wel als doel Noordwijkerhout, waarop nu 50 jaar geleden zijn aanstelling volgde als jachtopziener op het “Paardenkerkhof” alhier.

Wanneer men de jubilaris hoort vertellen van de verschillende drijfjachten welke toentertijd werden gehouden, waarbij soms 400 á 500 konijnen per dag werden geschoten, dan vraagt men zich willekeurig af, waar is toch al dat wild gebleven? Als vader van een groot gezin ging het “Kees” ook niet altijd voor den wind. Slechts één van hun vele zoons bleek ambitie te hebben voor de duinen en werd deze zoon genaamd Piet, nu 21 jaar geleden aangesteld als hulp jachtopziener om in geval van nood, zijn vader, die toen ruim 57 jaar oud was, bij te kunnen springen wat in die jaren vaak nodig bleek te zijn, daar het toen in de duinen wel eens lelijk spoken kon met stropers. De jubilaris staat alom bekend als een kalm en vriendelijk mensch. Iedereen hier ter plaatse en de Noordwijkerhouters van het oude stempel weten direct wie men

hebben moet of bedoeld als men maar vraagt naar “Kees de kwik. Iedere zondag ziet men hem trouw in De Zilk ter kerke gaan, komende vanaf de Ruigenhoek, hetgeen door hem nog in snellen pas te voet wordt gedaan. Ruim 13 jaren is nu zijn zoon Piet belast met het toezicht op voornoemd jachtveld. De jubilaris woont nu rustig met zijn echtgenote aan den Delfweg, alhier en kan met zijn echtgenote zijn levensavond zonder al te grootte financiële zorgen doorbrengen, dank zijn ex-patroon Dedel, welke enige jaren geleden is overleden. Wij wenschen Duivenvoorden nog vele gelukkige jaren toe.

| Foto: uit het archief van Frans van den Berg

Secretariaat genootschap Oud De Zilck, Regenvlietweg 3, 2191 BB De Zilk. info@ouddezilck.nl, www.ouddezilck.nl


WIJ STOPPEN ERMEE

50% TOT 75% KORTING NU 4 DAGEN % TOTALE LEEGVERKOOP VAN S E PT E M B E R WOENSDAG 10.00 - 17.30 uur

27

28

S E PT E M B E R DONDERDAG 10.00 - 17.30 uur

29

%

SEPTEMBER VRIJDAG 10.00 - 20.00 uur

30

SEPTEMBER ZATERDAG 10.00 - 16.00 uur

FABRIEK MAGAZIJN EN WINKEL

Katwijk

GEHELE SHOWROOM MOET LEEG & ALLES WORDT MET VOLLEDIGE GARANTIE VERKOCHT!!! Boxspring Borgen

Boxspring elektro Halmstad

Boxspring elek. Nordland

Complete boxset met stevig onderstel, hoofdbord en een soepel binnenveringsmatras. In combinatie met het gratis oplegmatras van comfortschuim een heerlijke set!

Een complete en volledig elektrisch verstelbare Scandinavische boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Halmstad elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen en een gratis comfortabel split-oplegmatras. Nu incl. onderplint voor een luxe uitstraling. Hocker optie 59,-

Een compleet en volledig elektrisch verstelbaar Scandinavisch boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Nordland elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen, hoofdbord en gratis split-oplegmatras.

90x200 van 599,- nu voor

299,-

HOCKER OPTIE 69,-

90x200 van 1999,- nu voor

90x200 van 1797,- nu voor

999,-

599,-

EEL GEH PLEET COM

EEL GEH PLEET M O C

EEL GEH PLEET M CO

120x200 140x200 160x200 180x200

van 699,van 799,van 899,van 999,-

349,399,449,499,-

nu voor nu voor nu voor nu voor

Geheel compleet en uit voorraad leverbaar

140x200 van 2299,- nu voor 160x200 van 2399,- nu voor 180x200 van 2499,- nu voor

899,949,999,-

elek. verstelbare onderstellen vanaf 299,-

Ook in 100x200, 120x200, 200x200 en de lengtematen 210 en 220 leverbaar.

140x200 van 2999,- nu voor 160x200 van 3099,- nu voor 180x200 van 3199,- nu voor

1499,1549,1599,-

Topdekmatras oplegmatras

Koppelbed Impala

Heb je last van hinderlijke drukpunten of ben je op zoek naar extra comfort? Onze topdekmatrassen zijn circa 5 cm. dik, vormen zich naar de contouren van het lichaam en werken drukverlagend. Het topdekmatras wordt vaak gebruikt om de naad tussen 2 matrassen weg te werken. Ideaal voor in het hotel, het huis, de boot, de caravan en de camper. or de

Sterk koppelbed op comforthoogte, verkrijgbaar in de kleuren walnoot en naturel eiken. Inclusief 2x een 28-lats lattenbodem en 2 gezondheidsmatrassen naar keuze. Keuze uit een koudschuim- of pocketveermatras. Het koppelbed is met wieltjes en makkelijk uit elkaar te schuiven. Ook met nachtkastjes verkrijgbaar.

70x200 80x200 90x200 120x190 130x190 140x190 140x200 160x200 180x200

5 cm SPLITUITVOERING MEERPRIJS 69,-

Comfortschuim:

Nasa:

van 89,van 149,van 179,van 195,van 209,van 225,van 239,van 269,van 299,-

van 179,van 209,van 239,van 345,van 359,van 375,van 389,van 419,van 449,-

voor 29,voor 49,voor 59,voor 65,voor 70,voor 75,voor 79,voor 89,voor 99,-

voor 59,voor 69,voor 79,voor 115,voor 119,voor 125,voor 129,voor 139,voor 149,-

Duo (11 cm):

ideaal vo zomer & winter

van 259,- voor 129,van 279,- voor 139,van 299,- voor 149,UITVERKOCHT UITVERKOCHT UITVERKOCHT van 559,- voor 279,van 579,- voor 289,van 599,- voor 299,-

SLAAPKLAAR

160x200 van 1599,- nu voor

799,-

180x200 van 1799,- nu voor 899,-

VAN 249,NU VOOR 99,-

Ook leverbaar met volledig elek. verstelbare bodem Meerprijs 149,-

Koudschuimmatras Bas

Wollen Dekbed

Lattenbodem Ergo

Goed ventilerend koudschuimmatras met een dichtheid van SG40 en een dikte van ca. 17 cm. Dit koudschuimmatras is geschikt voor alle type bedbodems.

Dit wollen dekbed is gevuld met 100% zuiver scheerwol en biedt een aangename nachtrust, het hele jaar door.

Met deze comfortabele 28-lats lattenbodem geef je ieder type matras een aangename ondersteuning. De gebogen latten worden in soepele rubberen kappen op zijn plek gehouden en veren licht mee. Deze lattenbodem is verkrijgbaar in vaste en elektrische uitvoering.

ALLE MATEN DIRECT LEVERBAAR 70x190 van 199,- nu voor

99,-

70x200 van 259,70x210 van 270,80x190 van 270,80x200 van 279,80x210 van 290,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,99,99,119,-

90x190 van 290,90x200 van 299,90x210 van 319,90x220 van 330,100x200 van 330,120x190 van 379,120x200 van 389,130x190 van 390,130x200 van 399,140x190 van 410,140x200 van 439,160x200 van 450,180x200 van 459,-

Merens Katwijk

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,119,129,119,159,159,159,159,159,159,179,179,-

Natuurlijk slapen

140x200 van 99,- nu voor

49,95

140x220 van 109,200x200 van 129,200x220 van 139,240x200 van 149,240x220 van 159,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

geschikt voor alle soorten matrassen

55,65,69,95 75,79,95

100% ZUIVER SCHEERWOL

Vaste uitvoering:

Elek. uitvoering:

170x200 van 119,- nu voor 180x200 van 130,- nu voor 190x200 van 139,- nu voor

170x200 van 399,- nu voor 180x200 van 419,- nu voor 190x200 van 439,- nu voor

Ambachtsweg 7w, 2222 AH Katwijk (Bedrijventerrein ’t Heen) Wij zitten tussen Roobol en Just Fitness | T 071 - 820 03 81

59,65,69,-

Gratis parkeren achter de winkel!

199,209,219,-


sport

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

19

Uitslagen bridge BRIDGE

n De beste drie koppels van de drie bridgeverenigingen van Noordwijkerhout staan hier in de krant; de overige uitslagen van bridgclub De Schelft staan ook op www.noordwijkerhoutsweekblad.nl

HET JUISTE BOD, 19 SEPTEMBER LIJN ROOD

1. Maurice vd Berg/Nico v.d. Berg 64,25 2, Henk Heemskerk/Sjaak Hiep 57,64 3. Jeanne/Paul Haket 52,78 LIJN BLAUW

1. Ruud Komijn/Peter v Schie 59,72 2. Bep Aartman/Mieke Duivenvoorde 58,33 3. Corrie Hogervorst/San v Es 57,99 LIJN GROEN

1. Corrie Duivervoorden/Lenie v Eeden 59,72 2. Aad Bader/Nico v Wieringen 54,17 3. Miep Geerlings/Riek vd Lans 53,13 LIJN ORANJE

1. Henny vd Burg/Fetje vd Steen 65,97 2. Jan-Willem Bod/Jan Wijnands 63,89 3. Nel Geers/Beerta vd Linden 56,25

GAMBRI, 21 SEPTEMBER

Apotheek De Schelfttoernooi LIJN A

1. L. Aartman/R.vd Burg 62,15 2. C. vd Lans/C.vd Lans 56,25 3. L. v Dam/J. Zandvliet 55,21 LIJN B

1. R. Geerlings/H. vd Lans 57,29 2. W. Janssen/C. Janssen 54,86 3. H. Bouter/C. Nederpel 54,51 LIJN C

1. C. Duivenvoorden/L. Vaessen 66,37 2. D. Bod/JW. Bod 63,39 3. R. Lucassen/J. Menke 53,87 LIJN D

1. L. v Gils/P. Meegdes 60,07 2. K. Hogervorst/A. Hogervorst 56.25 3. L. vd Putten/B. vd Putten 55,90 DE SCHELFT, 18 SEPTEMBER LIJN A

1. P. Hogervorst/H. v Schie 67,50 2. I. Belt/A. Hoffmans 55,00 3. R. de Jong/N. Warmerdam 54,17 LIJN B

1. H. Duivenvoorden/L. Straver 62,08 2. J. vd Berg/R.Bouwmeester 56,67 3. A. de Winter/C. Haverkort 55,83

Blijdschap bij VVSB: Mohamed El Osrouti en Sven Verlaan. | Foto: Orange Pictures, Wim Wobbes

1. T. Vrolijk/T. Warmerdam 72,50 2. A. Kroon/N. Geers 57,50 3. F. v Giesen/R. v Giesen 54,58

VVSB ronde verder in KNVB toernooi

LIJN C

VOETBAL

n De KNVB Beker en VVSB zijn sinds enkele jaren een gouden combinatie. Dit seizoen kwam Telstar op bezoek en ging (net als in het stuntjaar FC Emmen en FC Den Bosch) met lege handen naar huis. Ondanks dat Telstar na 5 minuten al op voorsprong kwam, VVSB ook nog met 10 man moest voetballen na 20 minuten, kwamen de Noordwijkerhouters terug. En zij kwamen zelfs zo terug, dat het uiteindelijk 4-1 werd.

Door Stephan van den Burg

De van SV Vogelenzang overgekomen Patrick Frumau scoort de gelijkmaker voor Van Nispen. | Foto: Trudy van den Berg

Van Nispen weggespeeld door Bernardus met 1-3 VOETBAL

n De eerste competiewedstrijd van het nieuwe seizoen, werd voor Van Nispen, in eigen huis nog wel, een deceptie van jewelste. Promovendus Bernardus,was vele maten te groot voor een door vele blessures geteisterd Van Nispen, dat er met een 3-1 nederlaag nog genadig van af kwam. Op alle fronten waren de bezoekers, met name na rust, de thuisclub, duidelijk de baas.

Door Henk Geerlings

Een seizoensopening,op eigen veld, tegen een pas gepromoveerde tegenstander lijkt op voorhand mogelijkheden te bieden. Voor Van Nispen bleek dit slechts een illusie. De selectie van trainer Rene Ras bleek de voorbereiding, met name de bekerwedstrijden echter buitengewoon slecht verteerd te hebben.

Debuterende jonkies Maar liefst vier basisspelers misten het openingsduel, Mike van Haaster, Rick Witteman, Sjors Meiland, vanege blessures en Jelle Vleugel ontbrak door werkzaamheden. Hun vervangers, debuterende jonkies, bleken niet in staat om deze vaste waarden adequaat te vervan-

gen. Bernardus zette de wankelende verdediging van Van Nispen al snel onder druk. Kansen kwamen er voor de gasten, maar in de beginfase sputterde de thuisploeg nog wel tegen. De openingstreffer van Bernardus, in de twaalfde minuut, werd in de 19de minuut weggepoetst door nieuweling Frumeau, die een harde voorzet van Dick Verhoeven tegen de touwen liep, 1-1.

Drie uitblinkers Met pijn en moeite handhaafde van Nispen die stand tot aan de rust. Na de thee gebeurde wat een ieder zag aankomen. Bernardus greep het initiatief. Het waren hun drie uitblinkers, de middenvelder Jasper van der Haven en de nummers 10, Schinagl en 9, Iliopoulos die dicteerden wat er zich op de Zilkse grasmat afspeelde. Schinagl scoorde twee keer en bracht de eindstand op 1-3. Daarmee kwam Van Nispen er nog genadig af, tegen een Bernardus, dat technisch, tactisch, organisatorisch en vooral ook conditioneel superieur was aan de Zilkers. Werk aan de winkel voor Ras. Bernardus kan met het hechte team en de drie drijvende krachten voorin, best eens de verrassing van 3 A worden.

Zonder de geschorste Jordy Zwart en Tommy Bekooij (familieomstandigheden), maar met Tomas Arroyo en Mo el Osrouti begon VVSB voortvarend aan de wedstrijd tegen Telstar. Toch was de eerste mogelijke kans voor de gasten direct een strafschop. De huurling van Reading FC liet doelman Ruben Valk de verkeerde hoek ingaan. Toch was VVSB niet van slag en ging het vrolijk verder met kansen creĂŤren.

In de spaarzame counters van de ploeg uit Velsen-Zuid was de Luxemburgs international Gerson Rodrigues met zijn snelheid een plaag voor de verdediging van VVSB. In de 20e minuut was de buitenspeler van Telstar er opnieuw vandoor. Peet van der Slot had in een lijf aan lijf duel zijn handen nodig om Rodrigues te stoppen; met een rode kaart voor Van der Slot tot gevolg. Trainer Mark Schenning was genoodzaakt, Sven Verlaan in het veld te brengen ten faveure van aanvaller Loyd van der Wilden. Toch waren de betere kansen voor VVSB en moest Van der Maaten handelend optreden op een vrije trap van Jozic. De aanvoerder deed dit van ruim 45 meter! Tien minuten voor de rust gaf Jozic een voorzet op El Osrouti. De basisdebutant raakte de bal niet helemaal vol, maar wel voldoende voor een poging op doel. Via het been van Toine van Huizen rolde de bal achter Van der Maaten. En die Van Huizen had niet helemaal zijn dag. In de tweede helft

speelde de centrale verdediger de bal terug op zijn doelman, ware het niet dat El Osrouti daar nog tussen kwam. El Osrouti schoot direct op doel en zorgde voor de eerste vreugde-ontploffing van de avond. Nadat Jozic en Richelo Fecunda ook gewisseld waren wegens blessures, moest VVSB het nog zeker een half uur zien te overleven met 10 man. VVSB bleef kansen krijgen en een kwartier voor tijd zorgde Tim de Rijk voor de 3-1. Het slotakkoord was voor El Osrouti. Nadat De Rijk werd neergehaald in het strafschopgebied, eiste de matchwinner de bal op. De van Quick Boys overgekomen aanvaller schoot de bal dwars door het midden, waarbij de doelman voor een hoek koos. Het bleef nog lang feest op sportpark De Boekhorst. De KNVB loting heeft inmiddels plaatsgevonden: in de twee ronde speelt VVSB opnieuw tegen Katwijk. Vorig jaar werd de wedstrijd op De Boekhorst gespeeld en won VVSB won met 3-0. Deze keer staat de wedstrijd in Katwijk gepland op 23, 24 of 25 oktober.

Na bekerstunt verlies met 0-2 VOETBAL n VVSB heeft na de bekerstunt tegen Telstar, de winnende flow niet kunnen vasthouden. Kozakken Boys (afgelopen dinsdag nog winnend tegen De Graafschap) was met 0-2 te sterk. Mahmut Sonmez scoorde voor de rust voor de gasten. Na de thee kwam VVSB met 10 man te staan door de rode kaart van Mitchell Theuns en werd de stand naar 0-2 gebracht door Ahmed el Azzouti. Door Stephan van den Burg

De bekersensatie had zijn sporen in de selectie wel achtergelaten. Richelo Fecunda (hamstring) en Peet van der Slot (schorsing) waren niet bij de wedstrijdselectie aanwezig. Vladimir Jozic zat, niet geheel fit, nog wel op de bank. Desondanks kreeg VVSB de eerste kans van de wedstrijd. Uit een corner van Frans van Niel, kopte Tomas Arroyo de bal net naast het doel van Richard Arends. In een vrij matte wedstrijd kwam Kozakken Boys in de 23de minuut op voorsprong. Mahmut Sonmez trok vanaf links naar binnen, liep door tot rond het strafschopgebied en schoot bekeken de bal langs doelman Ruben Valk. VVSB was enkel gevaarlijk uit standaardsituaties, de vrije trap van Van Niel en de kopbal van Pieter Koopman troffen net

geen doel. Reserve-aanvoerder Jordy Zwart kwam vlak voor rust nog een teenlengte te kort om de bal zo van richting te veranderen dat die doel trof. Ook na rust waren 2 opgelegde kansen voor de thuisploeg. De kopbal van Van Niel werd met de voeten gekeerd door doelman Arends, de rebound kwam voor de voeten van Arroyo die zijn schot van dichtbij geblokt zag worden. Na een kwartier in de tweede helft werd de kopbal van Zwart van de lijn gekopt door Gwaeron Stout, het bleek een avond waarin het niet mee zat voor de Noordwijkerhouters. Toen na 64

minuten Mitchell Theuns de rode kaart zag van scheidsrechter Van de Eijk kwam VVSB voor de 4e keer dit seizoen met 10 man te staan. Kansen werden hierdoor schaarser en Kozakken Boys sloeg op dat moment toe. Ahmed el Azzouti kon aannemen in het strafschopgebied van VVSB, kapte naar zijn rechterbeen en schoof de bal in de lange hoek achter doelman Valk. De wedstrijd werd zonder noemenswaardige kansen uitgespeeld. Door dit verlies zakt VVSB naar de 16de plaats op de ranglijst. Volgende week wacht de derby bij en tegen Rijnsburgse Boys.

Jordy Zwart en scheidsrechter Van der Eijk. | Foto: Orange Pictures, Toon Dompe-


KELTO Slaapkamercentrum 2000 m2 slaapplezier voor jong en oud!

KELTO Slaapkamercentrum

GIETERIJ 30 NOORDWIJKERHOUT

Gieterij 30

2211 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11

F. 0252 - 34 11 01

5 verschillende hoofdborden

Leverbaar vanaf: 160 x 200 cm

WWW.KELTO.NL

€ 2.395,-

€ 1.995,-

Vlak: van € 2.498,-

€ 1.798,Cinderella Boxspring combinatie

Boxpring Style 3C

Vlakke uitvoering, compleet met koudschuim topper en keuze uit 3 verschillende hoofdborden. Meerprijs Traagschuim topper € 150,Meerprijs Talalay latex topper € 300,Tevens leverbaar in elektrisch verstelbare uitvoering.

2 motors (RF): van € 3.998,- voor €

Boxpring Puur 140/160/180 x 190/200/210/220 cm 2.998,-

Bestaande uit: 7-zone pocketgeveerde boxen (vlakke uitvoering), 7-zone pocketgeveerde matrassen. Hoogwaardig koudschuim deklaag, soft of medium, hr toppers.

Inbegrepen: box + hoofdbord + decomatras + topper HR + poten

7-z��� po��e����� ma�ra���

C�mf�rts����� ma�rast����r�

140 x 200 cm van € 1.850,-

€ 1.295,-

Ges�of���r� h�of�b �r�

160 x 200 cm van € 1.995,-

€ 995,-

Boxspring Amsterdam

Caresse 4600

25% KORTING OP ALLE 2e MATRAS M-LINE PRODUCTEN HALVE PRIJS

Alle maten leverbaar ook elektrisch.

Diverse maten leverbaar.

160/180 x 200 cm van € 2.639,-

€ 1.995,-

90 x 200 cm van € 995,-

€ 695,Deelbaar Senioren Ledikant Montreal Inclusief elektrische lattenbodem en 5 zones pocketgeveerde matrassen. In de kleuren: noten 40, eiken 45, kersen 40. Meerprijs nachtkastje € 240,Meerprijs lengte 220 cm € 100,-

Senioren ledikant Vanaf

€ 1.995,Avek boxspring

Leverbaar in wit, kersen, blank eiken en beuken. Inclusief elektrisch verstelbare lattenbodem en luxe pocketveer matras. Compleet inclusief bezorging en montage in onze zeer ruime regio.

KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 2211 XK - NOORDWIJKERHOUT - 0252 341 111 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


GELEGD EN INCL. ARBEID EN EGALISEREN

2 € 39,95 per m ZOMER OPRUIMING!! OP = OP

OPRUIMING

UIMING

50

98

OPRUIMING € 2.749 PVC VLOEREN voor € 1.649

€ 1.749 voor € 1.575

Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de voorbereiding, NU VANAF geven bij Turk en Roof. planning en uitvoering opziet kan dit uithanden Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast de keuze2 voor de materialen alles uit handen. Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de Vanafvoorbereiding, € 1.419 Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis. Manueel planning en uitvoering opziet kan dit uithanden geven bij Turk en Roof.€ 1.298 GELEGD Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast EN de INCL. keuze voor de materialen alles uit handen. ARBEID EN EGALISEREN Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis.

€ 18,95 per m

KORTING

20%

€ 39,95 per m2

% 0 2 40

KORTING %

ZOMER OPRUIMING

40%

30% 40%

% 0 4 30%20%

€ 1.749 voor € 1.575

€ 2.749 voor € 1.649

20% voor € 795 € 1.133

€ 3.110

voor € 2.650

ZOMER OPRUIMING

€ 1.133

voor € 795

Auping Ledikant met bodems en nachtkastjes en hoofdbord

€ 2.634

ZOMER OPRUIMING

voor € 1.698

30% 50%

50%

30%

Toonzaal 2 van 650m

voor € 3.750

Style Decor Box Spring met houten lijst

20%

Style Decor€ 4.495 Box Spring met houten lijst

20%

€ 1.403

Dressior Vigo

€ 5.900 € 5.900

voor € 3.750

Deelbaar ledikant

voor € 985

404%0%

ZONWERING ACTIE

Smederij 2, Noordwijkerhout 0252-370949 - www.turk-roof.nl

6600%%ACTIE 404%0% ZONWERING

voor € 2.650

€ 4.495

voor € 2.650 Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

% 0 2 40%

40% KORTING KORTING 20%

Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

GRATIS ruime parkeergelegenheid voor de deur Smederij 2, Noordwijkerhout - 0252-370949 - www.turf-roof.nl


30 SEPTEMBER

tot € 800 EXTR ,A KOR TING

SUPER

saturday

FORD ECOSPORT

1.0 Ecoboost Titanium incl. navigation pack, privacy glass,

van 08:00 - 18:00 uur

winterpack, diamond white

vanaf

FORD FIESTA

1.0 Ecoboost Titanium incl. First Edition Pack, voorruitverwarming, metaallak

PRIVÉ LEASE Ecos

35,€ 25.7 eel ord uw vo 0,0 € 4.0

OP = OP

port

€ 400,- p/m

+ * e b E ik

€ 21.735,-

a E Fiest

SUPER SATURDAY RIJKLAARPRIJS:

FORD KA+ TREND ULTIMATE 85pk, 5-drs incl. airco

LEAS PRIVÉ vanaf

p/m € 239,-

€ 18.995,-

SUPER SATURDAY RIJKLAARPRIJS:

FORD FIESTA AUTOMAAT

incl. navigatie, winterpack en metaallak

€ 14. uw v 595,oor € 1.6 deel 00,-

€ 22. uw v 595,oo € 3.6 rdeel 00,-

Super Saturday Rijklaarprijs € 12.995,-

€ 21.4 uw v 90,oor € 2.4 deel 95,-

Super Saturday Rijklaarprijs € 18.995,-

FORD FOCUS WAGON TITANIUM incl. Navigation Pack, dakreling, metaallak

Super Saturday Rijklaarprijs € 23.995,-

ALLÉÉN tijdens SUPER SATURDAY EXTRA KORTING FORD C-MAX TITANIUM

incl Navigation pack, privacy glass, metaallak

FORD B-MAX TITANIUM

€ 30 . uw v 695,oord eel € 3.2 50,-

incl. Navigation Pack en metaallak

€ 25 uw v .185,oor € 3.7 deel 50,-

€ 28 . uw v 435,oord eel € 4.4 40,-

oplopend tot € 800,-

FORD KUGA TREND ULTIMATE incl. voorruitverwarming, metaallak

€ 31.8 uw v 40,oo € 4.0 rdeel 00,-

+ E-bike *

Super Saturday Rijklaarprijs € 27.445,-

Super Saturday Rijklaarprijs € 21.435,-

Super Saturday Rijklaarprijs € 27.840,-

PROFITEER NU VAN ONZE EXTRA SCHERPE PRIVÉLEASE AANBIEDINGEN Kijk voor adresgegevens en openingstijden op www.ardeaauto.nl

Bel voor meer informatie: Haarlem - 023 553 1666 | Hoofddorp - 023 568 3200 Lisse - 0252 466 900 | Noordwijk - 071 364 1010 Prijzen zijn in euro en incl. BTW/BPM, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. De genoemde leasetarieven zijn vanaf prijzen en zijn gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Het maandbedrag is excl. brandstofkosten. Fiscale wijzigingen voorbehouden. * E-bike actie op B-Max, C-Max en Ecosport t.w.v. € 1.599,- of € 799,- contante korting. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Actiemodellen zijn voorzien van kenteken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 23,2-16,1; liter/100 km: 4,3-6,2; CO2 gr/km: van 99-143. *Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele niet genoemde fabrieksopties.

#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND -

#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND -

#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL - #NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -

#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL - #NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -


AutoNova

John Vroom, autojournalist

Fiat Sport 105HP Alfa 500 Romeo Stelvio Het model is zeer herkenbaar. Beetje bolle, vrolijk ogende voorkant, met onder de motorkap die 105 pk’s, maar daar kom ik straks op terug. Een beetje hoog vanaf de zijkant gezien, maar dat staat garant voor een riante hoofdruimte, met een stijl aflopende achterkant.

A I

ls liefhebber van het Italiaanse merk Alfa Romeo had ik nooit verwacht dat ze ooit een SUV zouden produceren, maar ja, dat is momenteel wat de markt k denk dat bijna iedereen de als vraagt en waarom ook niet Fiat als 500 Aston wel een Martin, leuke auto merken PorHij heeft een hoog sche,vindt. Jaguar en zelfs Bentley Als daar aaibaarheidsgehalte. toe overgaan. liefhebber van het Italiaanse

veel goed. En als u zich verbaast over de vreemde naam Stelvio in plaats van iets dat lijkt op Giulia of Giulietta, kan ik u melden dat Stelvio de naam is van een uitdagende Italiaanse bergpas. Tot mijn grote genoegen is de Stelvio eigenlijk bij en minder jong zo en kijkend eenjong opgehoogde Giulia dat is naar de succesvolle verkoopcijfers. op zich prima, want dat is een heel Heel vanzelfde Fiat is het feitvoor dat fraaiverstandig model. Dat geldt zij model friswant en fruitig hetditinterieur, dat houden is 1 opdoor 1 uit regelmatig te komen met speciale versies de Giulia overgenomen.

product spreekt hij mij erg ‘cup aan, of met Een SUV dus. Niet mijn namewant gezienpersoonlijk zijn knipoogga naar de oertea’, ik voor Fiat 500 uit jaren ’60. Een typisch Cabrio’s ende Coupe’s, maar wel een gevalRomeo van retro dat scoort Alfa endus datenmaakt dan goed weer

en recentelijk is de Fiat 500 Sport versie uitgebreid Stijlvol als 105HP met een partij extra pk’s en we een het subtiele Maar laten Laten overfacelift. het interieur we eerst even Sport heenlopen. hebben. Hoeom zaldeze ik het zeggen?

Typisch Italiaans Het interieur is heel bijzonder. Achter het dikleren, fraai ontworpen stuur net als toen een ronde klok, maar dan nu wel hypermodern, voorzien van een digitale snelheidsmeter, een toerenteller en meerdere infogevers. Royaal en eenvoudig bedienbaar infotainmentscherm in het midden, met daaronder op het middenconsole symmetrisch geplaatste en speels ontworpen bedieningsknoppen. Onlogisch blijft, althans voor mij, dat de automatische bediening van de zijruiten niet op het Stijlvol! Mooi ontworpen meubilair, portier zitten, met een watmaar lage op zit,knopjes zodat op ookhet de middenconsole. Typisch Italiaans is dat wat langere Europese inzittenden de zwarte bekleding van dehebben. stoelen De voldoende hoofdruimte voorzien van een sportief kleuraccent zit op deis multiverstelbare bestuurin blauw, geel of witmij naar keus,achter dat ook dersstoel is voor prima in dedikleren, portierbekleding Met het prettigterugkomt. aanpakkende mijn lengte elegant van 1.83gestileerde, meter zit ik prettig en vooral aan in sportief gevormde stoelen, met dedeonderkant afgeplatte stuur. Het voldoende hoofdruimte. is de dashboard is ook van Achterin een Italiaanbeenruimte watHet beperkter. se elegantie. fraai onder een

De gebruikte materialen zijn van een goede kwaliteit in lijn met die versnellingen. Ookconcurrenten deze 500 Sporten 105 van de Duitse HP trekt lekker weg. Doordatinde wielen daar heeft Alfa Romeo het verlebijna dewel hoeken van de auto staanlaten den op nog eens een steekje heeft hij een wegligging en maakt vallen. Watprima ik persoonlijk heerlijk lekker bochtenwerk mogelijk. voor vind is de hoge en bredeIdeaal middenin en om dewat stad, maar op de snelweg console, mij eenook prettig en staat zijn mannetje. instap-500 cosyhij rijgevoel geeft.DeZowel voorin begint bij een catalogusprijs van 14.195 als achterin zitten de passagiers euro en deze Sport 105HP wat duurder, royaal en kunnen hun isbagage ook maar dankwijt. krijg je ook wel een hoop luxe royaal

extra’s, zoals een 25 pk zwaardere motor, 16 inch lichtmetalen velgen, leren stuur en Heerlijk

Ondanks dat deze SUV Alfa 6.5 cm extra bodemspeling heeft en dat de zitpositie van de bestuurder 19 cm hoger is dan bij de Giulia en hij iets breder is en uiteraard ook hoger, zijn de rijeigenschappen zo goed als identiek aan de Giulia. De vering en met name de demping zijn wat straffer afgesteld om over-

hellen in de bochten te vermijden. Gevolg is wel dat hij iets minder versnellingspookknop, mistlampen vóór en comfortabel is, vooral bij korte onzo nog een aantal fijneja, hebbedingen. effenheden, maar dat is de Het conleuke van dezevan Fiateen is, dat het Ja, een en leuke sequentie SUV. dan auto en dat, als je deze er op let, er ookisleuke het is mooiste van Stelvio het mensen rijden.Met de bekende Alfa er meeinrijden. DNA-knop kan je verschillende rijmodi instellen, waarbij ik natuurlijk ga voor de stand ‘Dynamic’, waarbij je duidelijk voelt dat alles op scherp staat voor een dynamisch rijgedrag. Een prettig stuurgevoel en het gaspedaal reageren alert wat bij die twee andere DNA standen wat minder is. Een echte Alfa Romeo! Kortom een voor mij voortreffelijke auto vol emotie en beleving die naar mijn idee hoge punten gaat scoren met name bij de zakelijke rijders. Heerlijk, ook al is het een SUV!

soort afdak verscholen moderne Sportief rijden instrumentarium is mede door Zolang ik Fiat ken zijn het altijd de grote cijferweergave van de modellen geweest die tot snelheidsmeter en uitnodigen de toerenteller sportief rijden en in de zowel mooi alslekker goeddoortrekken overzichtelijk.

Advertorial

Super Saturday bij Ardea Auto Op zaterdag 30 september a.s. is het weer zover: de verkoopadviseurs van de zestien showrooms van official Ford-dealer Ardea Auto rollen de rode loper uit en strooien met voordeel tijdens de halfjaarlijkse Super Saturday. Op meer dan 400 nieuwe Fords uit de geregistreerde voorraad van Ardea Auto wordt tot meer dan € 4.000,- voordeel geboden! Alléén tijdens Super Saturday! Om alle kopers voldoende tijd te geven om zich in de showroom te oriënteren, te kijken, te vergelijken en om zaken te doen, zijn er tijdens Super Saturday verruimde openingstijden. Al om 08.00 uur in de ochtend worden de deuren van de showrooms geopend en worden bezoekers verwelkomd met een vers kopje koffie met iets lekkers daarbij. De eendaagse verkoopshow gaat door tot 18.00 uur, dus wie geïnteresseerd is, heeft liefst tien uren de tijd om te overwegen welke nieuwe Ford de deal van het jaar gaat worden! Het voordeel geldt op alle nieuwe, uit de voorraad afkomstige Ford-modellen uit de personenwagenrange, te beginnen met de Ford Ka+, die een stuk groter en ‘meer auto’ is dan zijn voorganger, de Ford Ka.

Ook op de nieuwe Ford Fiesta is volop voordeel te behalen, tot wel € 2.495,- toe. Er zijn van het model 16/17 enkele automaat-versies beschikbaar met waanzinnig voordeel, tot wel € 3.600,-! Naast veel voordeel en een Navigation-Pack wordt op de B-Max (in luxe Titanium-uitvoering!), de C-Max Titanium en de EcoSport zelfs een sportieve E-bike cadeau gegeven (op is op!). Ook op de sportieve Kuga is veel voordeel te behalen, tot wel € 4.000,-. Wie echt volledig geïnformeerd naar de Super Saturday wil komen, wordt met klem aangeraden om in de week van de show www.ardeaauto.nl te bezoeken. Daar vindt men alle informatie over alle actiemodellen, die direct uit de Ardea-voorraad geleverd kunnen worden. Ook vindt men hier de scherpe PRIVATE LEASE-tarieven voor de verschillende modellen. En wie maximaal voor het voordeel gaat: op een select aantal nieuwe Ford-modellen biedt Ardea Auto alleen tijdens Super Saturday zelfs een extra korting aan van € 800,- bovenop al het andere voordeel! Tenslotte is er ook een ruim aanbod aan gebruikte wagens met garantie, waarvoor ook aantrekkelijk voordeel geldt! Uitsluitend tijdens Super Saturday op zaterdag 30 september!

KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS

15 JAAR GARANTIE! + GEEN AANBETALING! Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL Johan Chrispijn Tandprothetische Praktijken is een moderne organisatie die werkt met de nieuwste materialen en technieken. Het team bestaat uit gediplomeerde tandprothetici en - tandtechnici. Dit stelt ons in staat om de gebitsprothese van onze clienten op een hoogwaardige manier te kunnen

www.johanchrispijn.nl

vervaardigen.

Kwaliteit

staat bij ons voorop. Daarnaast vinden

wij

persoonlijk

contact

heel belangrijk en besteden daar ook veel aandacht aan. Onze be-

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

handelingen worden grotendeels

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

zijn voorzien van certificeringen en

vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij geven u eerlijke voorlichting, landelijk getest. Al 70 jaar een bewezen bedrijf met een vertrouwd gezicht.


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


service

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

25

Kerkdiensten HEILIG HARTKERK DE ZILK

zondag 1 oktober 11.00 uur herdenkingsviering celebrant: Kapelaan S.Kuik m.m.v. Dames- en Herenkoor

PUZZEL

zondag 8 oktober 11.00 uur eucharistieviering celebrant: Kapelaan S. Kuik met samenzang

1

2

11 15

zondag 15 oktober 11.00 uur eucharistieviering celebrant: Pastoor R. Franken m.m.v. Dames- en Herenkoor

3

4

5

7

12 16

17

18

20

24

36

25

31

32

37

33

38

39

41 44

49

45

46

50

54

40

47

48

51

55

52

56

58 62 67

53

63

64

65

68

69

66 70

72

© www.puzzelpro.nl 30

7

65

5

54

72

28

55

11

48

43

14

Drenthen in den Vreemde

D

DONATIE n Speeltuin De Duinrand heeft van supermarktketen Lidl Noordwijkerhout een cheque van 1000 euro ontvangen.

Peter van Duin. | Foto: pr

Biersommelier achter tap BARKEEPER

n Na een opleiding van drie jaar mag Peter van Duin, barkeeper bij café Van der Geest, zich sinds deze week biersommelier noemen.

In het Oostenrijkse Obertrum rondde hij zijn opleiding af met een laatste stevige dosis theorie en een feestelijke bierdouche. Het aantal

mensen dat zich internationaal biersommelier mag noemen groeit gestaag, maar ligt in Nederland rond de honderd. “Met de groei van het aantal brouwerijen neemt ook de honger naar bierkennis steeds verder toe” verklaart voorzitter Marco Lauret, Stichting Bieropleidingen Nederland. (Lees het hele artikel op: www.noordwijkerhoutsweekblad.

COLOFON Oplage 8.000 Verschijnt iedere dinsdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Caroline Spaans M 06 307 912 60 redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

Opnieuw veel reacties via de post en de mail op de puzzel van vorige week. De oplossing van week 38 was: jaarmarkt. De winnaar dit keer is: Anneke Vijverberg. Wilt u ook kans maken op een Cinema Floralis Arrangement? (voor één persoon: film naar keuze, hoofdgerecht en drankje naar keuze). Stuur uw oplossing uiterlijk 1 oktober naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk of mail: redactie@ noordwijkerhoutsweekblad.nl, ovv: oplossing puzzel.

Uitgeweid

Duinrand krijgt 1000 euro

Nicolette Blok heeft de cheque namens de speeltuin in ontvangst genomen. De supermarktketen steunt met alle 412 winkels in het land lokale initiatieven. Blok: “De speeltuin is voor een ieder gratis toegankelijk en het hele jaar geopend. Het onderhoud en de organisatie van activiteiten is geheel in handen van vrijwilligers. We kunnen de gift goed gebruiken voor het jaarlijks onderhoud van de speeltuin.” Supermarktmanager Hans: “Onze klanten hebben massaal gehoor gegeven aan de Lidl helpt lokaal actie. Het is geweldig om als plaatselijke supermarkt lokaal betrokken te zijn en het onderhoud en de speeltuin te ondersteunen.”

Verticaal: 2 jaartelling 3 selenium 4 stremsel 5 discipel 7 projectiel 8 computergeheugen 9 trekdier 10 domoor 11 treffen 14 klos 16 oxidatie 18 boetedoening 19 nauwelijks 21 schande 24 onderofficier 30 luchtsprong 33 patiënt 36 oever 37 Turks bevelhebber 39 eikenschors 40 roem 43 strijdperk 44 voortdurend 45 pook 46 cowboyfeest 47 werkplaats 48 afvoergoot 49 idee 53 voorzetsel 56 slee 62 snelle loop 63 Engels bier 65 soort hert 66 pl. in Gelderland 68 soortelijk gewicht 70 bedrijfsvorm.

60

71

zondag 1 oktober 10.00 uur Dhr. P .Ravensbergen uit Valkenburg

Horizontaal: 1 bakmengsel 6 rivier 12 strook 13 vruchtbare plaats 15 papegaai 17 woud 19 behoeftig 20 wolvlokje 22 boksterm 23 bot 25 numero 26 plechtige gelofte 27 wilddief 28 afslagplaats bij golf 29 Nederlandse Spoorwegen 31 en andere 32 en dergelijke 34 oude lengtemaat 35 telwoord 38 sportman 41 wier 42 voordat 43 offertafel 46 kwajongen 49 titel 50 bergplaats 51 deel v.d. bijbel 52 voorzetsel 54 zelfkant 55 smaldeel 57 halsbont 58 Verenigde Naties 59 vogel 60 onder andere 61 bloeiwijze 63 paling 64 nageslacht 66 priem 67 riv. in Spanje 69 zwemvogel 71 griezel 72 werktuig.

57

59

61

WITTE KERK

34

42

43

zaterdag 14 oktober 19.00 uur Manna voorganger: pastor Claassens

21

28

30 35

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met hetzelfde nummer.

10 14

27

29

zondag 8 oktober 10.00 uur voorstel alle koren voorganger: pastor Owel

9

19

23

26

zaterdag 30 september 19.00 uur Revoice voorganger: pastoor Goumans

8

13

22

ST VICTORKERK

6

renten zijn makkelijk te houden. Ze vergen weinig onderhoud. Ze zijn gemoedelijk en doorgaans een beetje tam. Je kunt ze zo’n beetje overal planten. Deze Drent bijvoorbeeld gedijde op de Kamper rivierklei, in een Twents beekdal, op de zware Zeeuwse klei en de zompige veengrond van Maassluis. Ook in dit dorpje in de duinen schoot hij makkelijk wortel. Ik zie dan ook niet op tegen m’n volgende verplanting, naar die oude strandwal, iets meer het binnenland in. Of daar meer Drenten wonen (die h is duurdoenerij, daar houden we niet van) weet ik niet. Mijn eigen Drentse schone gaat mee, maar die is aardig verhollandst. Wanneer ik vroeger, op weg naar oeze volk, bij het overschrijden van de provinciegrens met een brok in de keel het Drents volkslied aanhief, keek zij al net zo verstoord als onze arme kindertjes op de achterbank. Ik hield dan maar gauw op. Had ik doorgezongen, dan was ik onverbiddelijk na het zesde couplet op de vluchtstrook achtergelaten. Misschien is het wel erg Drents om niet al te dik over die Drentsheid te doen. In Drentse ogen overdrijf je al gauw. Met name Hollanders hebben “kuunst’n”. En geloof me, dat is geen compliment. Dat onze Groningse stamverwanten zich zo boven ons verheven hebben zien we hoofdschuddend aan. Ze schijnen daar vergeten te zijn dat hun Pronkjewail begonnen is als Drents dorpje. Zoals de Friezen niet meer weten dat ze afstammen van Drentse boeren die ver voor het begin van onze jaartelling vruchtbaarder grond zochten. Trouwens, grote delen van wat nu Groningen, Friesland en Overijsel is zijn oorspronkelijk Drents. Wij halen daar onze schouders over op: laat ze er gelukkig mee zijn. De Groot-Drentse gedachte verdraagt zich niet met onze nuchtere aard. Hoezo ‘Bartje boam’an’? Mensen komen vanzelf wel naar Drente, om te drentenieren. Dat mag. Ook Groningers die de grond onder de voeten te onvast wordt, zijn van harte welkom. Friezen die het hogerop zoeken in deze natte tijden trouwens ook. We zullen ze als echte verloren zonen en dochters verwelkomen. Het gemeste kalf is dan weer wat overdreven. ‘n Stukkie dreuge metworst könt ze krieg’n.. . egbert van der weide

Verslaggever: Thea ter Heide en Piet de Boer Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 10.00 uur. Insturen kan naar redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Meriam Mesman M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverijverhagen.nl Wanda de Mooij M 06 196 974 83

wanda.de.mooij@uitgeverijverhagen.nl Advertenties Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos T 071 4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Noordwijkerhouts Weekblad Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420

info@de-schakel.nl

de VVV-winkel, Boekhandel Wagenaar & van Halen en Leveringsvoorwaarden: de SPAR in De Zilk. Uitgeverij Al onze opdrachten worden Verhagen behoudt zich ten aanvaard en uitgevoerd aanzien van de inhoud van overeenkomstig de Regelen deze uitgave en/of website voor het Advertentiewezen, zowel het auteursrecht voor zoals laatstelijk vastgesteld conform artikel 15 lid 1 sub door de Stichting ROTA en 4 van de Auteurswet als het zoals gedeponeerd bij de databankrecht. Niets uit Kamer van Koophandel en deze uitgave mag worden Fabrieken te Amsterdam en vermenigvuldigd zonder ter griffie van de Arrondisvoorafgaande toestemming sementsrechtbank te van de uitgever. Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. Het Noordwijkerhouts Weekblad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Noordwijkerhout, De Zilk en het Langeveld en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, www.noordwijkerhoutsweekblad.nl

Harpe Davids start met muziekklas MUZIEK n Muziekvereniging Harpe Davids start donderdag 5 oktober weer met een nieuwe muzieklesgroep.

HDMusic4Kids is een speelse AMV cursus (Algemene Muzikale Vorming) voor kinderen vanaf circa 7 jaar. Tijdens deze lessen leren de kinderen noten lezen en blokfluit spelen. Er wordt gezongen en ze gaan aan de slag met ritmes aan

de hand van allerlei slagwerkinstrumentjes. Aan het eind van het seizoen maken de kinderen kennis met andere instrumenten. In groepjes van maximaal tien kinderen krijgen de kinderen één keer per week 45 minuten les. Kinderen die al weten op welk instrument ze les willen krijgen en kinderen die 9 jaar of oudere zijn kunnen zich direct opgeven. Meer info via Marit Hogervorst, marit@multiflora.nl.


Kees Vlieland nationaal & internationaal Transport

CHAUFFEUR

Chauffeurs

die in het bezit is van het rijbewijs B/C/E + chauffeursdiploma.

www.blacksheepdesign.nl

Wij zijn op zoek naar een

Wij zijn op zoek naar

WOONMAAND INSPIRATIE

Wij vervoeren bloemen en planten naar Engeland, dus enige

2 zitsbank Felizia laag

met code 95 en groot rijbewijs voor transport Engeland.

in stof vanaf € 2.715,- in leder vanaf € 3.275,Design: Axel Enthoven

Het origineel

Interesse? Bel ons dan even op 06-53299532 of 071-4012980

Model Luca 2 zitsbank incl. 2 elektrische relaxfuncties in leder vanaf € 3.150,-

of stuur een mail naar

KEUZE UIT RUIM:

info@keesvlielandtransport.nl

• 700 BANKEN • 300 FAUTEUILS • 250 TAFELS • 200 EETKAMERSTOELEN • 150 BEDDEN • 250 KASTEN

Hoekbank Urban in stof Montello Silver incl. verstelbare hoofdsteunen en armleuning vanaf € 1.599,-

LEDERUPGRADE: ALLE LEDERS VOOR DE PRIJS VAN DE GOEDKOOPSTE

Wij zoeken met spoed

parttime CHAUFFEURS voor een vrachtwagencombinatie

Vaste rit op maandag en dinsdag. En, in voorkomende gevallen in overleg, op woensdag en donderdag. Dit alles naar Noord-Frankrijk. Wij denken met name ook aan gepensioneerde chauffeurs die nog parttime willen werken. Een positieve instelling is belangrijk. Prettige werktijden. Goed materiaal. Rijbewijs ce en code 95. Interesse ? Mail naar info@fleuromarche.com of bel 0651586033.

Eetkamertafel Tree leverbaar in diverse maten. 220x100x77cm eiken natuur - wit matlak met poten metaal grijs vanaf € 1.779,-

Luca-B795 2-zitsbank & 3-zitsbank in leder incl. 2 elektrische relaxfuncties respectievelijk vanaf ¤ 3.150 en ¤ 3.499. Deze aanbieding is geldig tot en met 15 mei 2017. Vraag naar de volledige voorwaarden in de winkel.

Nu tijdelijk met GRATIS schuifzitting.

Hoge Rijndijk 315

2382 AP Zoeterwoude De Karat collectie kenmerkt zich door 071 589 93 46 • www.casba.nl een perfect gevoel voor verhoudingen. ma: 13.00-17.30, di-wo-vr: 10.00-17.30, do:10.00-21.00, Alle meubelen kunnen heel veelzo:maten, za:in 10.00-17.00, 12.00-17.00 kleuren en houtsoorten geleverd worden.

Relaxfauteuil Lidia in stof Project vanaf € 1.729,-

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

WIJ ZOEKEN PER DIRECT

B R O U W E R

Ervaren Installatie Monteur

Wij vragen: - Goed niveau - Zelfstandig kunnen werken - Leiding geven c.q. opleiden van leerling monteur - Aantoonbare ervaring in soortgelijke functie - Representatief - Leeftijd 25/50 jaar - In bezit van rijbewijs B/E

Wij bieden: - Prettige werksfeer - Goede beloning - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Ervaren Koeltechnisch Monteur

Wij vragen: - Goed niveau - Ervaring met duurzame energie - Zelfstandig kunnen werken - Leiding geven c.q. opleiden van leerling monteur - Aantoonbare ervaring in soortgelijke functie - Representatief - Leeftijd 25/50 jaar - In bezit van rijbewijs B/E

T R A V E L

T A X I

B R O U W E R

B R O U W E R

ALTIJD AL WAT VAN DE WERELD WILLEN ZIEN? WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

TOURINGCAR CHAUFFEURS! * * VRAAG NAAR DE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN.

Wij bieden: - Prettige werksfeer - Goede beloning - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Ben jij de persoon die we zoeken? Stuur dan je CV en motivatiebrief per post of email naar E.J. van Leeuwen. van Leeuwen Verwarming Marineweg 17 2241 TX Wassenaar erik-jan@vanleeuwencv.nl

T O U R S

verwarming • gas- en waterinstallaties • ventilatie • airconditioning

WWW.WERKENBIJBROUWER.NL


Welkom in onze vernieuwde Auping Plaza He� ���� �����n� ma�rasa���e� do�� �y�����r���u� G��j���� Vi���!

Dekbed- en kussenpakket t.w.v. € 579,cadeau*

20% korting

op alle matrassen* Vier de feestelijke opening van onze vernieuwde Auping Plaza Vier feestelijke heropening van onzevan vernieuwde met onsde mee! Kom tijdens het openingsweekend zaterdag Ontvang een dekbedPlaza met ons mee. langs 30Auping september en zondag 1 oktober voor nu onafhankelijk matrasadvies van fysiotherapeut Gerjanne Daarnaast en kussenpakket naar keuze t.w.v.Visser. € 579,cadeau*. geeft zij tijdens deze dagen om 13:00 uur een presentatie over ‘goed en goed besteding proefliggen’. *Bij slapen een minimale van € 1.500,-.

Vraag naar de voorwaarden in de * Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

winkel.

Auping Plaza Leiderdorp

Het grootste Auping testen adviescentrum Nederland! Elisabethhof 4 (Wooon van Leiderdorp) www.aupingplaza-leiderdorp.nl Openingstijden Auping Plaza Leiderdorp Auping Plaza Leiderdorp ma: 13:00 - 17:30 uur

Elisabethhof 4 (WooonT.Leiderdorp) Elisabethhof 4, Leiderdorp 071- 5820212 www.aupingplaza-leiderdorp.nl

www.aupingplaza.nl

di t/m vrij: zat: zon:

10:00 - 17:30 uur 10:00 - 17:00 uur 12:00 - 17:00 uur


9HUUDVVHQGODJHSULM]HQ LQZLQNHOV

Sologic datakabel xxl diverse kleuren USB/micro-USB

CRPƬEHGVVHL]RHQHQGHNEHG vulling: 200+300 grams SRO\HVWHUPLFURƬEHU 140x200 cm 200x200 cm

2.5 meter

240x220 cm

129 sweatjurk diverse kleuren katoen/polyester maten s-xl

OHJJLQJ maten xs-xxl

2.49

695

12-pack

1395 incl. strijkband om gordijn eenvoudig in te korten met 8 ringen of haken diverse varianten polyester 140x250 cm

Haribo happy hooray uitdeelzak 30 stuks

regular, light of zero 375 ml 1 l = 1.55

17.95 22.95

vHUGXLVWHULQJV JRUGLMQ

CRFD&ROD

dames jas met capuchon diverse kleuren polyester maten s-xl

6.96

058

299

Pedigree vHUZHQSDNNHW

dURQHPHWZLƬ eQFDPHUD

diverse varianten 590 gram 1 kg = 6.59

389

2995

tafelloper rib

OUDO%HOHNWULVFKH WDQGHQERUVWHO

LED auto met kerstboom

AdvancePower incl. batterijen

489 gram

dames bomberjack diverse varianten polyester maten s-xl

Maroussia eau de toilette 100 ml 1 l = 79.50

38 cm

995 diverse kleuren 35x130 cm

795

diverse varianten polyester of polyacryl maten 36-41

stuntprijs

1 kg = 5.71

279

dames homesocks oIVORƪHQ

152

2UDO% RS]HWERUVWHOV simply clean set/2

5.49

ladekast met 3 lades

keramiek diverse varianten 23x12x15 cm

495 mHWDOHQRSEHUJUHN

met zwenkwielen en silk ribbon lades ca. 35x28x57 cm

max. 175 kg per plank zonder schroeven te monteren gegalvaniseerd staal 80x40x180 cm

3XPDIRUPHQ 60 ml 1 l = 132.50

meisjes bomberjack diverse kleuren polyester maten 98-164

4.95

795

777

lijmpistool

Ariel Excel Gel wasmiddel

incl. 2 lijmpatronen 230 Volt, 40 Watt

Actilift regular of color 16 wasbeurten 592 ml

OLMPSDWURQHQ 10-pack

0.69

595

199

1 l = 4.88

1616

ZZZDFWLRQFRP Aanbiedingen geldig van woensdag 27 september t/m dinsdag 3 oktober 2017

289

1695

NL - Zet- en drukfouten voorbehouden.

7.95


WEEKEND DEAL Lay’s sharing bag Paprika of naturel 2 zakken van 150 gram

2 ZAKKEN

Ruim

75 % KORTING

2.30

0.

50

Verkeershinder A4 Burgerveen – Leiden Weekendafsluitingen A4 knooppunt Burgerveen en Leiden richting Den Haag

Per Per literkilo 0.17 1.67

Deze aanbieding geldt op vr 29, za 30 september en zo 1 oktober 2017

Haarlem

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com

Almere

Amsterdam

Hoofddorp

Schiphol

A9

KNOOPPUNT

HOLENDRECHT

KNOOPPUNT

BURGERVEEN

Zet- en drukfouten voorbehouden

Uithoorn

5 Roelofarendsveen

A2

Hilversum

Roelofarendsveen

6 Hoogmade

A44

WEEKEND DEAL

Leiden

2 PAKKEN

Ruim

75 % KORTING

2.06

0.

50 PerPer literliter 0.17 0.17

Deze aanbieding geldt op vr 29, za 30 september en zo 1 oktober 2017

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com Zet- en drukfouten voorbehouden

Utrecht

Woerden

PRINS CLAUSPLEIN Zoetermeer

A12

KNOOPPUNT

OUDENRIJN

Gouda Delft

A20

DubbelFrisss bronwater met fruitsap Kiwi & munt of mango & appel 2 pakken van 1.5 liter

N11

KNOOPPUNT

Den Haag

Maarssen

Alphen a/d Rijn

A4

Rotterdam

Omleidingsroutes vanuit Amsterdam via A2 Afsluiting rijbaan Afsluiting, toe- en/of afrit

Werkzaamheden A4

Vrijdag 29 september 21.00 uur tot maandag 2 oktober 2017 05.00 uur Vrijdag 6 oktober 21.00 uur tot maandag 9 oktober 2017 05.00 uur Vrijdag 13 oktober 21.00 uur tot maandag 16 oktober 2017 05.00 uur Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/ A4-tweelaags-zoab-Roelofarendsveen-tot-Hoogmade of scan de QR-code hiernaast met uw smartphone.

Twitter @Rijkswaterstaat of bel 0800-8002 (gratis)


ITALIAANSE WEKEN BIJ

PRONTO WONEN CRUQUIUS TIE ARAN G N EE ERVIC ERBAAR IN EDER S O T PRON KEN ZIJN LEVFEN EN/O*F L

zo Prez le ia Spec

OF BAN NTIE DE ST ALL E ILLEN IGE GARA H C S D E L VER L R VO 5 JA A

,9 9 5

Asciano hoekbank nu € 599,-*

Mirano 4-zit sb

UIT VOORRA A LEVERBAAR! D ank nu € 59 * 9,-

(Ook verkrijgb

aar als hoekba

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

, 9 64

Forza 3-zitsbank € 649,-* (verkrijgbaar vanaf € 599,-)

nk)

899,-

599 ,-

Hoekbank Micanto nu € 899,-*

1249 ,-

Modo hoekbank nu € 1249,-*

,9 9 9 Florance hoekbank

(verkrijgbaar zoals afgebeeld vanaf €1119)

UIT VOORRAAD LEVERBAAR! nu € 999,-

*

,9 9 7

129 9,-

Monsego hoekbank nu € 799,-*

Moletti 4+3-zitsbank nu € 1299,-*

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

(verkrijgbaar in stof vanaf € 1139,-)

UIT VOORRAAD LEVERBAAR! Napoli 3+2-zitsba nk nu € 899,-*

899 ,-

HOGE KORTINGEN OP ONZE BANKENCOLLECTIE VEEL UIT VOORRAAD LEVERBAAR!* ELK MODEL IS VERKRIJGBAAR ALS LOSSE BANK OF HOEKBANK, VRAAG ONZE MEDEWERKERS NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Baricci hoekbank nu € 1699,-* (verkrijgbaar vanaf € 1399,-)

Elke g a o z nden op

Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius

Openingstijden: Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

169 9,-

P

VRIJ PARKEREN!

Nwhw week 39 17  

Noordwijkerhouts Weekblad, dinsdag 26 september 2017

Advertisement