Page 7

tel. 06 225 000 40 e-mail j.alders@WS-Padua.nl Rusthof Aan het Rusthof-plein verbouwingswerkzaamheden tot en met medio augustus 2013. Enige verkeershinder mogelijk op het hofje. Aannemer is Fa. H.H.G. Klaverdijk - Rotterdam. Informatie: de heer Jan Alders (Woonstichting St.Antonius van Padua), tel. 06 225 000 40 e-mail: j.alders@WS-Padua.nl Groot asfaltonderhoud Asfaltonderhoud op diverse wegen in de gemeente, onder andere de Ambachtsweg, de Leeweg, de Schulpweg. Verkeershinder is dan onvermijdelijk. Vooraankondigingen worden door middel van bebording aangegeven. Aannemer is Vermeulen Groep,

Hazerswoude-dorp. Informatie: R. de Haan, (gemeente), tel. 0252 343 884 (ma,wo,do, vr) e-mail: infra@noordwijkerhout.nl Schippersvaartweg buiten bebouwde kom Ten behoeve van kabels en leidingen werkzaamheden in verband met proef graafsleuf. Het verkeer kan wat hinder ondervinden van de werkzaamheden. Informatie: J.Tuit, tel. 0252 343 885 e-mail: jtuit@noordwijkerhout.nl Bedrijventerrein Gravendam Binnenkort asfaltcoatingwerkzaamheden op bedrijventerrein Gravendam. Op de Walserij, Pletterij en Smelterij worden rode fietsstroken hersteld. De bereikbaarheid van de bedrijven

zal zo min mogelijk wordt gehinderd. Bedrijven kunnen bij inritten gedurende de werkzaamheden korte tijd hinder ondervinden. De werkzaamheden vinden plaats in het kader van de garantielevering. Informatie: J. Spaas, tel. 0252 343 883 (ma, wo, vr) e-mail: verkeer@noordwijkerhout.nl J. Griekspoor, tel. 0252 672 614 e-mail: jacco@griekspoor.nl

op. Wij informeren u hier zo vroeg mogelijk over. Het kan voorkomen dat de plannen wijzigen vanwege het weer of andere onvoorziene omstandigheden. Via onze website www.noordwijkerhout.nl vindt u de meest actuele informatie.

Plan Castellum en Parkhof (Mossenest II) Afbouw nieuwbouwproject. Aannemer is Heijmans Wegenbouw Assendelft. Informatie: Projectleider R. van den Berg, tel. 023 56 684 09 e-mail: ron.vandenberg@arcadis.nl De gemeente werkt aan verbeteringen in het openbaar gebied. Dat levert verkeershinder

Bekendmakingen RUIMTE EN BOUWEN

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Locatie, werk datum ontvangst - Pilarenlaan, sectie B2753, 2 mei 2013 bouwen van appartementen Puyckendam in 5 bouwblokken Deze publicatie vloeit voort uit artikel 3.8 Wabo. Deze plannen liggen momenteel niet ter inzage. Mocht tijdens de behandeling blijken dat een inspraakprocedure vereist is, dan wordt dat op deze gemeentepagina aangekondigd.

Verleende omgevingsvergunningen Bouwadres en werk - Langevelderweg, sectie E5603, nieuwbouw locatie Sancta Maria, het kappen van 13 bomen - Leidsevaart 165, 2211 WD, (gemeentelijk monument)

Verzenddatum 16-05-2013

16-05-2013

vervangen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde Tegen bovenvermelde besluiten bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor iedere belanghebbende de mogelijkheid binnen zes weken na de bovengenoemde datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aan te tekenen bij ons college. Tevens kan iedere belanghebbende, in samenhang met de indiening van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. U kunt ook digitaal beroep instellen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Welstandscommissie

Op maandag 27 mei 2013 houdt de plaatse-

• Eerhart Sierbestrating.

lijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de gemeente Noordwijkerhout vanaf 11.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Voor informatie kunt u bellen met tel. 0252 343 860.

VERGADERINGEN Monumentencommissie

Op maandag 27 mei 2013 vergadert de monumentencommissie in kamer 0.10 van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om ca. 9.15 uur. Naast de gebruikelijke onderwerpen staat het volgende punt op de agenda: - Aanwijzing potentiële gemeentelijke monumenten, Brink 1, Herenweg 23, Regenvlietweg 1, Regenvlietweg 3 De agenda inclusief bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 22 mei 2013 tijdens

Voor al uw bestraVwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: huis50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs- werkbegeleiding/bijles aangeboden door uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. opgave 070-3211006. ervaren A/B student. Tel. 071-5616768. Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en VoorBC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, schoten? www.tcdekampioen.nl. Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam In- gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichterieurverzorging, tel. 070-5116612. ting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken bellen! Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 5114674-5118394. Uw dak-specialist! 06-12028319.

• •

Praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding.

St. Barbara Noordwijkerhout Voor een goed verzorgde begrafenis of crematie

Zwaluwlaan 10 2211 LD

(ook voor niet-leden)

Noordwijkerhout

U kunt ons dag en nacht bereiken op tel. nr. 0252-411366

&

Persoonlijk Puur

Noordwijkerhout

&

Anneke Beunder Persoonlijk Fazantlaan 46 Puur Noordwijkerhout

Anneke Beunder Fazantlaan 46 Noordwijkerhout

Dag en nacht dag en nacht bereikbaar

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

bereikbaar

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

0252-376942 0252-376942 06-19279821 06-19279821

www.uitvaartzorgnoordwijkerhout.nl

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Voor informatie, indien u bij de vergadering aanwezig wilt zijn of gebruik wilt maken van het spreekrecht, wordt u in verband met het reserveren van een geschikte vergaderruimte vriendelijk verzocht contact op te nemen met de secretaris van de monumentencommissie, mevrouw ing. M.D.J. Bader, tel. 0252 343 732.

Te huur (06-21263757): winkel/kantoor (30 + 8 m2), Oostdorperweg 1, Wassenaar. Beschikbaar eind mei 2013.

Vakantiewoning in mooie groene ACHTERHOEK in rustig natuurgebied, 4 pers. V.a € 175,- p/w, e.ros@kpnmail.nl 0543-538853.

• Relatieproblemen? Willen scheiden maar

financieel niet mogelijk? Overspel, midlifecrisis? Psychologe/mediator helpt. Voor informatie tel. 0611043926.

schipvanleiden.nl. •Mooiwww.zalenverhuurkruyt bruin café in oude centrum van Leiden. Voor • Slapeloze nachten voor examen Engels? Gediplo-

• • • •

www.uitvaartzorgnoordwijkerhout.nl

• • • •

Uitvaartzorg

Uitvaartverzorgers: C.B. van der Lans, M. Balkenende-Goudkade en D.C.P. van der Lans

Spreekrecht U kunt als burger na opening van de vergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Iedere spreker heeft maximaal vijf minuten spreektijd. Om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens een vergadering kunt u zich uiterlijk tot 9.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden. Het spreekrecht geldt niet voor onderwerpen zoals: vaststelling van het verslag, rondvraag en benoeming van personen.

afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen meerde native speaking Engelse lerares geeft bijhuur! Wel wat servicekosten en normale gangbare lessen. Struggling with your English? TEFL certified native speaking English teacher available. Karen drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376. 06-15577450. Student wil u graag helpen met COMPUTERPROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250. Rust, privacy vindt u in bosrijk Voorthuizen. CHALET 70 m2 te koop met heerlijke zonnige tuin GEVEL/SCHOORSTEENRESTAURATIE? 200 m2. Informatie tel. 0252-757956 of 06-44114066. Uithakken (slijpen)-voegen-reinigen-impregnerenknipvoegen-metselwerk. Altijd gratis advies en geDOUWES SIERBESTRATING, tuinontwerp, Yolande van den Berg aanleg en timmerwerken, schuttingen en vijvers. EE: info@praktijkandermens.nl heel vrijblijvend prijsopgave. Tel. 06-20897322. mail: t.douwes@hotmail.nl, tel.: 06-50808537. VrijW: www.praktijkandermens.nl GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. bl. prijsopgave. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480. Noordwijkerhout Tel: 06-55506707 SCHILDERS-/STUCADOORSWERK binnen, computerhulp virusverwijdering, sneller ma- buiten, badkamerrenovatie, tegelwerk, laminaat legken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe PC, in- gen, timmerwerk. Tel. 06-14785439. stallaties, laptopreparatie, WiFi, privécursus, etc. Professionele ondersteuning bij u thuis of op kantoor voor GARAGEBOX te huur voor stalling of opslag. particulieren en bedrijven. Tel. 06-42460355 Gentiaan 30 Noordwijkerhout. Tel. 06-18760016. info op www.Boonict.nl WEDUWNAAR 72 jaar, zoekt gezellige vrouw Te huur GARAGEbox? Opslagbox centrum tot 72 jaar om eenzaamheid op te lossen. Brieven Rijnsburg. Tel. 071-4021324. onder nr. 39 aan bureau v.d. blad, postbus 3066, 2220 CB Katwijk. STUCADOORSBEDRIJF: stucwerk € 12,50 m2, 2 spachtelputz € 12,50 m . Schilderwerk. Goede reTe koop: 2-deurs SPIEGELKAST, wit, 1-persoons LEDIKANT, nieuw, m.t.b.h. 071-4016628. ferentie. KvK nr. 06-83296546. www.woluk.nl Uitvaartzorg Na een verlies voel je je vaak een ander mens. Als je merkt dat je er niet uitkomt is individuele begeleiding een mogelijkheid om te leren omgaan met je verlies.

Uitvaartvereniging

openingsuren ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouwen, centrale loket.

• •

• •

plaagdieren, dienstverlening. • T.H.: VAK.BUNG. Exloo (Dr.) op rustig bos•Tel.wespen, park, compl., knus, niet duur, gratis buitenbad. Fam. 06-54948365 / 070-5115927. vofroessinghvaniterson.com

v. Went, 071-3618676. vakantiebungalow-dr.nl

STRATENMAKER voor uw tuin of oprit. Ruim Gespecialiseerd in BADKAMERS, keukens, te30 jaar ervaring. Leveren van alle materialen. gelwerk, stucadoren, schilderen, waterleiding, lamiSchuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. naat. Tel. 06-19110519. Tegen scherpe prijzen. Tel. 06-20897322. Te huur: gemeubileerd ZOMERHUIS 50 m2, Tel. Goede wijn behoeft geen krans: FEELING 06-13117745. GOOD MASSAGE Leiderdorp, lid: NGS+EAS Te huur: RUIMTE op 1e verdieping, 60 m2, rijkserkend. Komt ook aan huis. 06-27477572. ideaal voor cursussen of worksshops, kantoorruimTV STUK? Remmelzwaal bellen. Ook TV op in- te. Tel. 06-12272934. ternet aansluiten. Tel. 06-20959333. STRATENMAKER voor uw tuin of oprit. Ruim Vakbekwame TUINMAN voor al uw straatwerk, 30 jaar ervaring. Leveren van alle materialen. mos verwijderen, grasveld verwijderen, mos op be- Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. strating, snoeiwerk, schuttingen, opschonen van uw Tegen scherpe prijzen. Tel. 06-20897322. tuin etc. Gratis advies. KvK inschr. 06-46410227.

• •

• •

NWHW_week_21_13  
NWHW_week_21_13  
Advertisement