Page 11

nieuws

noordwijkerhouts weekblad

Kort nieuws Vrijwilligers gezocht vrijwilligers n De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Noordwijkerhout (de SPGN) is op zoek naar vrijwilligers die ons bestuur willen versterken. De SPGN probeert zo goed mogelijk de belangen van mensen met een lichamelijke beperking te behartigen. Door de veranderingen binnen de zorg en de moeilijke en zware taak die gemeenten gaan krijgen is het van groot belang als organisatie een vinger aan de pols te houden en waar nodig invloed proberen uit te oefenen. Dit doen we door regelmatig te overleggen met de wethouder, de WMO raad, de ouderenbonden, en de regionale gehandicapten platforms. Een bestuurslid zou moeten voldoen aan het volgende profiel: Affiniteit hebben met mensen met een beperking en zich willen verdiepen in hun problematiek. In een team kunnen samenwerken, mensen kunnen binden. Communicatieve vaardigheden bezitten. Ambtelijke stukken lezen en van schriftelijk commentaar voorzien. Indien nodig kunnen inspreken in een raadsvergadering. Deelnemen aan de vergaderingen van de SPGN (ongeveer 6 keer per jaar) In overleg met elkaar komen tot beleid. Meedenken en helpen bij de uitvoering van activiteiten voor de doelgroep. Bereid zijn vergaderingen in de regio bij te wonen b.v. over vervoer, het persoonsgebonden budget (de PGB) Iedereen kan vroeg of laat te maken krijgen met beperkingen. In een tijd van bezuinigen zal er veel van de burger zelf gevraagd gaan worden. Wij willen er wel voor waken dat dit op een zo’n humaan mogelijke manier gaat gebeuren. Dus vraagt dit om meedenken met de plaatselijke politici. Spreekt dit bovenstaande u wel aan en wilt u eens nader kennis maken, bel dan voor een afspraak met Jan Janson Tel : 340275 of Ria van Alphen Tel: 372465

woensdag 22 mei 2013

Exit BIZ belasting welkom Reclamebelasting? n Reclamebelasting inzetten voor aanpak winkelleegstand winkelcentrum n De BIZ belasting is een belasting waaraan alle ondernemers zouden moeten meedoen met het doel van de opbrengst ‘de upgrading’, het aantrekkelijk maken van ons centrum en bestrijding van de winkelleegstand, te financieren. In een gehouden enquête stemden de ondernemers in meerderheid echter tegen de invoering van de BIZ belasting.

Nog maar een voorstel

Tijdens de commissie vergadering Ruimte en Wonen kwam de leegstand ter sprake. Wethouder Knapp meldde dat hij de ondernemersvereniging een voorstel had gedaan om te komen tot de invoer van een ‘reclamebelasting’. De opbrengst van deze belasting zou dan door de NOV gebruikt kunnen worden voor de upgrading van het winkelbestand en mogelijk zou de vereniging het geld ook kunnen inzetten om ondernemers enthousiast te maken zich in Noordwijkerhout te vestigen.

Voordeel van een belasting is dat dan alle ondernemers meebetalen. Nu nog, zo gaf wethouder Knapp aan zijn nog niet alle ondernemers lid van de N.O.V. Het is nog maar een voorstel en aldus wethouder Knapp, “zullen de wettelijke mogelijkheden en uitvoering er van nog verder besproken moeten worden”. Voor de commissieleden was het duidelijk dat er ‘wat moet gebeuren’. Het verplaatsen van winkels uit de aanloopstraten naar het centrum, en het aantrekkelijk maken van het marktplein. Jan Brouwer van Groen-Links, zag een dagmarkt op het marktplein als een trekker.

Bloemenkraam

In het centrum plan zouden kramen, rond de witte kerk niet meer

mogelijk mogen zijn, behalve tijdens bijzondere activiteiten als de Moederdagmarkt en de Braderie, het Schilderfestival en dergelijke. Al jaren is er bij de Witte kerk een wekelijkse bloemenkraam op zaterdag aanwezig. Deze zou volgens het plan moeten verdwijnen. De commissie Ruimte en Wonen had hier moeite mee. Raadslid v/d Wal van D66, had geen problemen met de standplaats van de kraam. Hij had geïnformeerd bij de ondernemers rond de Witte kerk en ook zij hadden geen bezwaar. Het fleurt de boel op en geeft gezelligheid. Ook het CDA bij monde van Henk de Bruin gaf aan geen probleem te hebben met de bloemenkraam. Zonder zich uit te spreken over de bloemenkraam gaf de VVD aan akkoord te gaan met het bestemmingsplan centrum. Voor de PvdA was het duidelijk: De kraam ontneemt het zicht op de Witte Kerk en zou moeten verdwijnen. Leon Floor zou zelfs graag zien dat de pomp, die volgens Floor, ‘niet eens water geeft’, zou worden ‘ver-

De meerwaarde van Home-Start wordt door steeds meer gemeenten gezien: al in 130 gemeenten kunnen ouders gratis gebruikmaken van Home-Start. Home-Start is dus na 20 jaar nog steeds helemaal van nu, en geeft een praktische invulling aan het denken over eigen kracht. In de provincie Zuid-Holland wordt Humanitas Home-Start onder andere in de zes gemeenten in de Duin- en Bollenstreek aangeboden, waaronder de gemeente Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse, Hillegom. De Universiteit van Amsterdam doet al meer dan tien jaar onderzoek naar de effecten van HomeStart. In deze onderzoeken zijn positieve resultaten voor moeders aangetoond. Hun gevoel van welzijn stijgt, en hun manier van opvoeden wordt positiever.

zonken’. Wethouder Knapp gaat nu met de ondernemer in gesprek en gelet op de reacties in de commissie zal de kraam zijn plaats bij de Witte kerk op zaterdag waarschijnlijk behouden. Het geeft gezelligheid en reuring in het centrum en dat is nu juist wat het centrum nodig heeft en waar wethouder Knapp een reclamebelasting voor wil invoeren.

Sluitingstijd

Na gesprekken met de bewoners vereniging en eigenaren van De Bouwmeester is er , aldus wethouder Knapp een oplossing gekomen rond het probleem van de sluitingstijd. Voor horeca categorie 1 geldt voor nieuwe vestigingen een sluitingstijd van 21.30 uur. Althans dan mogen geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. Wie voor die tijd binnen is mag zijn/haar consumptie verder nuttigen tot 23.00 uur. Dan moet de horecavestiging haar deuren sluiten. De commissie ruimte en wonen kon akkoord gaan maar had wel wat problemen met ‘hoe dit te handhaven’. JL.

Aanbesteding hulpmiddelen zorg n ISD Bollenstreek heeft met de zorgleveranciers Beenhakker, Meyra en Welzorg voor de hulpmiddelen Wet maatschappelijke ondersteuning een nieuw contract afgesloten. Burgers die een voorziening nodig hebben kunnen zelf aangeven welke leverancier het hulpmiddel moet leveren. Voor nieuwe hulpmiddelen geldt een lagere huurprijs en dat kan invloed hebben op de hoogte van de eigen bijdrage voor de klant. ISD Bollenstreek gaat samen met de zorgleveranciers voor Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen een scootmobielpool organiseren. Het gaat in eerste instantie om een proef. die uiterlijk 1 januari 2014 van start gaat.

20 jaar Home-Start gezinsondersteuning n Een gezin draaiende houden is een hele uitdaging. Home-Start kan ouders daarbij ondersteunen. Een vrijwilliger van Home-Start komt eens per week een dagdeel in een gezin om naar het verhaal van ouders te luisteren en hen te steunen. Home-Start helpt ouders hun eigen kracht te (her)vinden. Dit jaar bestaat Home-Start al 20 jaar.

11

De E-top zijn tweede jaars E-selectiespelers de overstap maken naar de D-pupillen. Foto: PR

Louis van Gaal bij E-Top toernooi VVSB n Bondscoach komt als ambassadeur Spieren voor Spieren voetbal n Op 25 mei strijden de E-top teams van 20 verenigingen voor de vierde keer om de VVSB E-top Bokaal. De E-top zijn tweede jaars E-selectiespelers die zich voorbereiden op de overstap naar de D-pupillen. Onder de deelnemende clubs zijn maar liefst zes teams van Betaald Voetbal Organisaties, namelijk Ado Den Haag, Sparta Rotterdam, FC Twente, Willem II/RKC, AFC Amsterdam en Excelsior Rotterdam. De finale wedstrijden zullen worden gespeeld onder leiding van scheidsrechters uit het betaalde voetbal waaronder Pieter Vink en Serdar Gözübüyük. En niemand minder dan de bondscoach Louis van Gaal,

ambassadeur van de Stichting Spieren voor Spieren zal de prijsuitreiking voor zijn rekening nemen. Spieren voor Spieren Op 25 mei is het sportpark weer gevuld met vele voetballertjes die op dit niveau kunnen voetballen omdat zij gezonde spieren hebben. Helaas zijn er (te) veel kinderen voor wie dit niet is weggelegd. Stichting Spieren voor Spieren zet zich in om

hen een betere toekomst te bieden. De E-top organisatie heeft het toernooi vorig jaar aangemeld bij de Stichting en zal ook dit jaar tijdens de toernooidag een inzameling doen. De opbrengst wordt aan het eind van de dag aangeboden aan de heer Van Gaal. Meer informatie over de stichting kunt u vinden op de website: www.spierenvoorspieren. nl. Het toernooi begint om 9.30 uur en de finale staat gepland om 16.15 uur met aansluitend de prijsuitreiking. Het belooft weer een sportief spektakel te worden. Dus: kom op 25 mei naar VVSB en moedig het Etop team van VVSB aan. Alle informatie is te vinden op www.vvsb.nl.

Weinig vis in het Spaarne vissen n De zesde wedstrijd van HSV De Arnoud Ouderenafdeling werd gevist in het Zuiderbuiten Spaarne te Haarlem. Helaas waren de vangsten wederom bedroevend. Met een vangst van 4.980 gram wist Kees van den Burg deze wedstrijd te winnen. Hij verstevigde hiermee de koppositie in de A-groep. In deze afdeling steeg Henk Hermans naar een 3e plaats met een vangst van 3.300gram. In de B-groep nam Peter Duwel wederom de leiding. Op de staart wist hij 4.400 gram te vangen. In de Cgroep deed Gijs Geerlings goede zaken met een vangst van 4.540 gram. Hiermee steeg hij naar de tweede plaats. Aad Warmerdam is aan een goed seizoen bezig. Met de vaste stok wist hij 2.840 gram te vangen. Aan de leiding gaan na 6 wedstrijden: Groep A: Kees van den Burg 32.820 gram. Groep B: Peter Duwel 10.880 gram. Groep C: Leo van den Burg 10.400 gram.

NWHW_week_21_13  
NWHW_week_21_13  
Advertisement