Page 1

VBO

MAKELAAR

Tel. 071 36 193 65 • www.bonnike.nl UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DENOORDWIJKER.NL 

politiek

Lokaal betrokken en betrouwbaar

We zijn hard aan het werk’

P5

Gemengde gevoelens rond de fusie Panelrubriek n Spraakmakend

Dinsdag 19 september 2017 JAARGANG 10 NR

nieuws

sport

P7

Nu nomineren voor Sportverkiezing opinie

P17

Goed Noordwijks voetbalweekend

P11

Korfbalclinics bij Fluks KORFBALKIDS n Deze week verzorgt het bedrijf KorfbalKids lessen voor de groepen 1-2 en 3-4 op de Klaverweide. KorfbalKids is partner van het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond).

Henk Hoogervorst zal donderdag worden beëdigd als lid van de gemeenteraad voor de VVD. | Foto en tekst: Wim Siemerink

Henk Hoogervorst in de raad RAAD n Naar verluidt zal donderdag Henk Hoogervorst worden beëdigd als lid van de Noordwijkse gemeenteraad. Hij gaat de plaats innemen van de vertrekkende Stephanie van den Bergh. Hoogervorst is bekend als voorzitter van V.v. Noordwijk, voormalig voorzitter van Horeca Noordwijk en eigenaar van diverse horecaondernemingen. Hij nam bij de vorige verkiezingen het initiatief om met een

nieuwe partij de politiek in te gaan. Zijn partij Noordwijk Zelfstandig baarde opzien door direct met 2 zetels uit de verkiezingsstrijd te voorschijn te komen. Wijlen Gerard van Stijn moest al snel als fractievoorzit-

Henk Hoogervorst de rechtmatige opvolger. Hij zei ‘ja’ omdat hij de noodzaak ervaart van deelname door de ondernemers in de dagelijkse gemeentelijke politiek en hun mening beter wil laten doorklinken. Hoogervorst kiest niet voor Lijst Salman maar zich gaat aansluiten bij de VVD-fractie om daar te profiteren van de bestaande dossierkennis.

Lezing op Veldzicht

Peutermanieren NEE

n Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) houdt in Noordwijk op 5 oktober de themabijeenkomst Peutermanieren voor ouders met kinderen van anderhalf tot vier jaar.

Van de ene op de andere dag zegt je peuter ineens ‘nee’ tegen zijn bordje eten, wil hij niet meer gaan slapen, wordt hij eigenwijs of krijgt hij driftbuien. Dit kan veel vragen oproepen bij jou als ouder: ‘Wat is normaal gedrag?’; ‘hoe kan ik hierop reageren?’ Tijdens de informele bijeenkomst Peutermanieren krijg je allerlei informatie over de ontwikkeling en het gedrag van peuters. Ook krijg je tips en trics hoe je het beste op het gedrag van jouw kind kan reageren en kun je met andere ouders van gedachten wisselen. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn ondernemend gedrag van je peuter, niet luisteren, slapen of niet willen slapen, eten, driftbuien… Peutermanieren vindt plaats op het CJG in Noordwijk op donderdag 5 oktober van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname kost € 5,- per persoon. Aanmelden kan via www.cjgcursus. nl

ter terugtreden vanwege zijn woonplaats. Stephanie van den Bergh, onervaren en geheel onverwacht de fractievoorzitter, werd het leeswerk van raadsstukken en collegevoorstellen allemaal teveel en sloot zich aan bij Lijst Salman. Nathalie Barnhoorn koos daarna om bij het CDA verder te gaan. Door het vertrek nu van Stephanie van den Bergh is

ARCHEOLOGIE n Op zondagmiddag 24 september geeft Jeroen van Zoolingen een lezing over het archeologische onderzoek in de Duin- en Bollenstreek. Jeroen van Zoolingen werkt als archeoloog in West-Nederland. Hij is de schrijver van het boek “Het Verleden van de Velden”, dat hij zal presenteren. In zijn lezing vertelt

hij over de interessantste vondsten uit het verleden die in onze streek zijn gedaan. Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114 in Noordwijk. Tijd: zondag 24 september om 2 uur. Entree: 7,50 euro inclusief toegang tot het museum en een kop thee/koffie. Museumjaarkaarthouders en GON-leden: 5,00 euro.

De krant niet ontvangen?

Liberale borrel bij Decos VVD n Op vrijdag 22 september

houdt de VVD Noordwijk Lokaal samen met de VVD Noordwijkerhout de Liberale Vrijdag Middag Borrel bij Decos aan de Huygensstraat 30.

Tijdens deze borrel zal er ook een rondleiding plaatsvinden in het prachtige kantoor van Decos om zo meer aandacht te vragen voor papierloos werken. Zoals gewoonlijk zal er voor hapjes worden gezorgd en zijn drankjes voor eigen rekening. De borrel begint om 17.00 uur en eindigt om 19.00 uur.

Extra Bijlage F F F F F F F F aa a aa aa a ssssssss hh h hh hh h iiiiiiii oo o oo oo o nn n nn nn n

Fashio n Be auty

&

Bel 0714022901 LEIDENISOPEN.NL

Tijdens de gymlessen maken de leerlingen kennis met korfbal en worden de gymleraren gestimuleerd om deze sport in hun lessen om te nemen. Naast de lessen op school geeft KorfbalKids deze week ook 2 clinics bij Fluks. Deze clinics zijn toegankelijk voor alle kinderen, dus niet alleen voor leerlingen van de Klaverweide. De clinics worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Noordwijkse Sportraad, en vinden plaats op het sportveld van Fluks aan de Nieuwe Zeeweg. Op donderdagavond 21 september tussen 18.15 en 19.15 uur zijn kinderen van 6 t/m 8 jaar van harte welkom, en op zaterdagochtend 23 september wordt een training verzorgd voor kinderen in de kangoeroeleeftijd (3 t/m 5 jaar). Kom vrijblijvend meesporten en ervaar wat een leuke, sociale en gezellige sport korfbal is! Kijk voor meer informatie op www.ckvfluks.nl of mail naar tc@ckvfluks.nl

& & & & & & & &

Kom jij ons team versterken? www.groothoogwaak.nl WONEN • ZORG • WELZIJN

B B B B B B B B eeeeeeee a a a a a aaa uu u uu uu u tttttttt yyyyyyNyyA J A A

Fashion Beauty

& R

2 0 1 7

N NN N N AN N N AN A JAJAJAAA AAN AN JAA JAJA AA RARRAA AAJAJAR RA A RA N AA JJJJAAA 20020 2 2R N 22R 020 010121021 0R 16160610616611666 J A AARRR 2R 121 606 22 00 11 66 6

DitDit DitDit Dit iseen Dit een iseen Dit een isDit Dit iseen een isiseen een isuitgave is isuitgave uitgave uitgave een uitgave uitgave uitgave van bijlage uitgave van van van devan deTeyling van van devan deTeyling Katwij Teyling de de van Katwij de Teyling deKatwij deTeyling de de Teyling Katwij Katwij de Teyling Katwij de de de de kSpecia Katwij er,het kde Specia Katwij er,Teyling Teyling Specia het er, kKatwij Specia er, het er, kde Specia er, het kkal, Noordw Specia al, er, het kkkal, Noordw Specia het al, er, er, Noordw Specia Specia het de al,de Noordw Noordw het de al, het Noordw Rijnsb de Noordw de ijkerho al, Rijnsb de Noordw Noord de ijkerho al, Rijnsb al, Rijnsb ijkerho Rijnsb ijkerho Rijnsb de ijkerho urger, de ijkerho Rijnsb urger, uts Rijnsb wijker urger, Rijnsb utsijkerho ijkerho urger, urger, uts Weekb urger, uts LisserN uts Weekb urger, uts LisserN Weekb urger, uts houts LisserN Weekb urger, Weekb LisserN uts LisserN Weekb lad, LisserN Weekb lad, LisserN ieuws, Weekb lad, LisserN ieuws, Weekb lad, delad, Lissern lad, ieuws, lad, ieuws, delad, ieuws, Noordw ieuws, de deHillego de Noordw ieuws, dede deieuws, de lad, Noordw ieuws, Hillego Noordw deHillego de Noordw de Hillego Noordw dede de de Hillego Noordw ijker de Hillego Noordw ijker Hillego de Noord ijker mmer, ijker ijker mmer, en Hillego ijker mmer, Hillego en ijker mmer, de mmer, ende ijker mmer, en wijker de enOegstg mmer, Oegstg en deOegstg de mmer, Oegstg en de de mmer, Oegstg en Oegstg en Oegstg de eester eester de Oegstg eester eester eester Oegstg eester Couran eester Couran eester Couran Couran Couran eester Couran t. t.t. t.t. Couran t. Couran t. Coura t. nt.


Week 38 | 2017

Dit is de wekelijkse verschijnende informatiepagina van de gemeente Noordwijk.

Gemeenteberichten TWEE LIGPLAATSEN BESCHIKBAAR IN DE DINSDAGSE WATERING In de Dinsdagse Watering (De Schie) zijn er recent twee ligplaatsen (nummer 30 en nummer 38) vrijgekomen. Het betreft ligplaatsen voor een boot met een lengte van maximaal 8,00 meter en een breedte van maximaal 2,80 meter. Belangstellenden kunnen binnen twee weken één aanvraag voor een ligplaatsvergunning indienen. Het aanvraagformulier is te vinden op onze website www.noordwijk.nl Uw aanvraag zal worden getoetst aan het bepaalde in Hoofdstuk 5, afdeling 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk en de beleidsnota ‘Ligplaatsen pleziervaartuigen 2015’.

Waarvoor kunt u geen bijzondere bijstand krijgen? U krijgt geen bijzondere bijstand voor algemeen voorkomende kosten als woninginrichting, tandartskosten, de kosten van een bril of voor het wettelijk risico vanuit de basisverzekering. Dat geldt voor alle zorgkosten waarvoor u zich (aanvullend) kunt verzekeren. Hoe aanvragen? Als u denkt in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de ISD Bollenstreek. U moet de bijzondere bijstand aanvragen vóórdat u de kosten maakt. Meer informatie Voor meer informatie en vragen over bijzondere bijstand en de voorwaarden kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Bereikbaarheid ISD Telefoon : (0800) 95 67 000 (gratis) Website : www.isdbollenstreek.nl E-mail : info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk : bezoek aan het Lokaal Loket, Voorstraat 42 (gevestigd in het gemeetnehuis.

ISD-RUBRIEK

Vraag Ik heb een laag inkomen en weinig vermogen. Voor extra uitgaven heb ik geen geld. Kan ik in aanmerking komen voor bijzondere bijstand?

Meer weten? Voor meer informatie over een aanvraag en/of melding kunt u contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid via het e-mailadres handhaving@noordwijk.nl of telefonisch via (071) 36 60 000.

Antwoord In sommige gevallen komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen. Vermogen is het totale saldo op uw bankrekeningen, maar ook een eigen huis of caravan.

Waarvoor kunt u bijzondere bijstand krijgen? Bijzondere bijstand is geld dat u kunt krijgen voor bepaalde kosten die u hebt. Het gaat om zaken: • die u echt nodig hebt; • waarvoor u zelf geen geld hebt; • waarvoor geen uitstel mogelijk is; • die uit bijzondere, individuele omstandigheden voortkomen; • en waarvoor u bij geen enkele andere organisatie (zoals bijvoorbeeld een zorgverzekeraar) een vergoeding kunt krijgen. Bijzondere bijstand is maatwerk. Dat betekent dat wanneer u een aanvraag doet er altijd sprake is van een individuele beoordeling. U hoeft bijzondere bijstand in principe niet terug te betalen. In bepaalde situaties is het een lening. Dan moet u het geld wel terugbetalen. Voorbeelden Voorbeelden van bijzondere bijstand zijn advocaatkosten, de kosten van bewindvoering, curatele en mentorschap, hoge zorgkosten, kinderopvang op sociaal medische indicatie, maaltijdvoorziening en woonkostentoeslag.

Z/17/034412 Bandavond Poppodium d.d. 23-9, 21-10, 25-11-2017, Sporthal SJC 24 apr 2017 Stichting Pop Promotie Bollenstreek Z/17/035445 ontheffing strandgebruik, d.d. 7 oktober 2017 12 apr 2017 Nederlandse Hartstichting Z/17/036466 aanvraag terrasvergunning Pizzeria Noordwijk, Rederijkersplein 1 15 jun 2017 Pizzeria Noordwijk Z/17/036966 Burendag BBQ, 23 september 2017, Dennenweg/Beethovenweg 28 jun 2017 Wijkvereniging “De Zuid” Z/17/037156 ontheffing strandgebruik, Zeereep 104 nabij afrit 21 d.d.25 september 2017 04 jul 2017 Bonitas Beach B.V. Z/17/038054 Dag van het huren/informatiemarkt, 7 oktober 2017, Susanna van Ettenstraat 01 aug 2017 Noordwijkse Woningstichting Z/17/038206 loterijvergunning, 25 september 2017, clubhuis Noordwijkse Golfclub 08 aug 2017 Stichting Helen Dowling Instituut Z/17/038316 rommelmarkt Grashoek, 24 september 2017 10 aug 2017 Wijkvereniging de Grashoek Z/17/038788 ontheffing sluitingstijd, 21 oktober 2017, Beachclub O 25 aug 2017 Hotels van Oranje B.V. Nog geen bezwaar mogelijk Zolang er geen besluit is genomen kunt u géén bezwaar indienen.Wel kunt u een zienswijze indienen, waarmee u kunt laten weten hoe u denkt over een bepaalde aanvraag.

Bijzondere bijstand

Voor wie? Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen. Dus ook voor mensen met een laag salaris of bijvoorbeeld een WAJONG-uitkering of een AOWpensioen. Van jongeren tot 21 jaar wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders.

VERZONDEN BESLUITEN

INGEKOMEN AANVRAGEN ONTVANGEN AANVRAGEN GEMEENTE De volgende (niet op de Wabo-gebaseerde) aanvragen zijn ontvangen: Z/17/039036 ontheffing sluitingstijd, 16 september 2017, Beachclub O Hotels van Oranje B.V. Z/17/039048 ontheffing art.35, 11 november, 3/9/10/11 februari en 17 maart 2018, Northgo College ReijerkerkBulk Z/17/039131 Ontheffing - Strandgebruik Henricus Jeroen Stephanus Verkade Z/17/039223 burendag, 23 september 2017, Dobbelmannduin Wijkvereniging Groot Dobbelmannduin Z/17/039224 aanvraag terrasvergunning, Palaceplein 12/13 Snacknap Z/17/039226 uitstallingsvergunning, Palaceplein 12/13 Snacknap Z/17/039227 ontheffing sluitingstijd Pizzeria Italia / Snacknap Pizzeria Italia Z/17/039232 Drank- en horecavergunning voor Pizzeria Italia, Palaceplein 12/13 Pizzeria Italia

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken binnengekomen:

Omgevingsvergunningen 2017109473, Wantij 23 te Noordwijk, het uitbreiden van de woning, 08-09-2017 2017110929, Wilgendam 5 te Noordwijk, het verbouwen van de woning, 12-09-2017 2017110776, Lage Wurft 1-3 te Noordwijk, het verbouwen van het pand tot twee appartementen, 11-09-2017 2017111922, Wilhelminastraat 25 te Noordwijk, het vervangen van de dakbedekking, 13-09-2017 2017073515, Voorstraat 69 te Noordwijk, het herstellen van een monumentale tuinmuur, 14-06-2017 2017109526, Groot Hoogwaak 1 te Noordwijk, het verbouwen van het zorgcentrum, 08-09-2017 2017110740, Rederijkersplein bij het bruggetje over de vijver in Noordwijk, het plaatsen van een kunstobject, 11-09-2017


2017110479, van Panhuysstraat 39 te Noordwijk, het vergroten van de woning, 12-09-2017 Meer weten over ingekomen aanvraag De publicatie van ingekomen aanvragen houdt niet meer in dan een kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen worden geweigerd. Nog geen bezwaar indienen Zolang de aanvragen in behandeling zijn kunt nog géén bezwaren indienen. Dat kan pas wanneer er een besluit is genomen. Alle verzonden besluiten worden in deze rubriek bekend gemaakt? U kunt dan, afhankelijk van het soort besluit en de voorbereiding, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag of de Raad van State. In sommige gevallen wordt als voorbereiding van een besluit een aparte procedure gevolgd. Als de gemeente medewerking wil verlenen dan wordt het ontwerpbesluit zes weken ter visie gelegd. In deze periode kunt u dan ook zienswijzen indienen, waarmee de gemeente rekening moet houden bij de beslissing. De ter visie legging wordt hieronder vermeld. Meer weten? Indien u informatie wenst over de afhandeling van een specifieke aanvraag, kunt u het beste contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland via het e-mailadres info@odwh.nl of telefonisch via (071) 408 31 00.

VERLENGINGSBESLUITEN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde aanvraag is verlengd. 2017089883, Nachtegaalslaan 6 in Noordwijk, het verbouwen van een woning, (verlengd tot 25-10-2017) 2017090885, Langevelderlaan 1 in Noordwijk, het kappen van bomen, (verlengd tot 27-10-2017) 2017090485, Pauluslaan te Noordwijk, het kappen van bomen, (verlengd tot 27-10-2017) 2017090460, Pauluslaan te Noordwijk, het kappen van bomen, (verlengd tot 27-10-2017)

2017090913, Langevelderlaan 1 in Noordwijk, het kappen van bomen, (verlengd tot 27-10-2017) 2017090656, Langevelderlaan/Pauluslaan te Noordwijk, het kappen van bomen, (verlengd tot 27-10-2017) 2017080661, Bronckhorststraat 57 te Noordwijk, het bouwen van een los atelier achter in de tuin, (verlengd tot 26-10-2017) 2017090686, Langevelderlaan/Pauluslaan te Noordwijk, het kappen van bomen, (verlengd tot 27-10-2017) 2017090900, Langevelderlaan 1 in Noordwijk, het kappen van bomen, (verlengd tot 27-10-2017) 2017090559, Langevelderlaan/Pauluslaan te Noordwijk, het kappen van bomen, (verlengd tot 27-10-2017) Het gaat om een verlengingsbesluit op de grond van artikel 3.9 van de Wabo. Tegen een verlengingsbesluit kan géén beroep worden ingesteld en derhalve geen bezwaar worden gemaakt.

VERZONDEN BESLUITEN In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten verzonden:

Omgevingsvergunningen (mogelijkheid tot bezwaar en beroep) 2017087574, Hoogwakersbosstraat 27 te Noordwijk, het verhogen van de nok, 08-09-2017 2017090926, Breloftpark 24 te Noordwijk, het wijzigen van de uitweg en het plaatsen van een hek, 11-09-2017 2017096722, Rynesteyn 21 te Noordwijk, het plaatsen van een dakkapel, 08-09-2017 2017091676, De Witte Raaflaan 110 te Noordwijk, het wijzigen van de voorgevel van de recreatiewoning, 11-09-2017 Bezwaar en/of beroep Indien u van mening bent dat u door een besluit wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een schriftelijke (geen e-mail) gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus

159, 2300 AD Leiden onder vermelding van het trefwoord Bezwaarschrift en het registratienummer van het besluit. Een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Het is in sommige gevallen mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan, de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank. Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend belang heeft kun u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen van beroep bent u aan de rechtbank griffierechten verschuldigd. Alleen voor instellen beroep Wanneer er alleen rechtstreeks beroep mogelijk is en geen bezwaar staat dat boven de betreffende besluiten vermeld. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor derde belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zijn geen zienswijze hebben ingediend. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend van af de dag na datum bekendmaking van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Meer weten? Indien u informatie wenst over een verleende vergunning, kunt u het beste contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland via het e-mailadres info@odwh.nl of telefonisch via (071) 408 31 00.

WELSTANDSVERGADERING De Welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt iedere twee (in de even) weken op dinsdag een openbare welstandsvergadering bij de gemeente Noordwijk, Voorstraat 42 of Goohorstlaan 10 te Noordwijk. Aanvang 13:30 uur. Telefonische informatie over de welstandsvergadering, de ter inzage liggende agenda of de locatie kunt u inwinnen via het telefoonnummer van de Omgevingsdienst, (071) 408 30 00.

AGENDA OPENBARE EXTRA PRESENTATIEAVOND VOOR RAAD EN COMMISSIE WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017

AGENDA OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD DONDERDAG 21 SEPTEMBER 2017

Aanvang: 20:00 uur | Locatie: Gemeentehuis, Nieuwe Raadzaal

Algemeen

Presentatie

1. Afscheid raadslid S.A.J. van den Bergh-Lemain (LSNZ) 2. Installatie nieuw raadslid

1. Bronsgeest - inspiratie en uitgangspunten

Hamerstukken

Meer informatie De actuele agenda en de eventuele stukken zijn te raadplegen op www.noordwijk.nl/gemeenteraad. Raadsavond beluisteren Via de website www.bollenstreekomroep.nl/politiek wordt de presentatieavond rechtstreeks uitgezonden.

Meer informatie De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. De raads- en commissieavonden beginnen om 20:00 uur. De agenda’s worden dan definitief vastgesteld. De actuele agenda en de stukken zijn te raadplegen op via www.noordwijk.nl/gemeenteraad.

Voor meer informatie over de producten en diensten en de openingstijden van de gemeente raadpleeg de website: www.noordwijk.nl

Aanvang: 20:00 uur | Locatie: Gemeentehuis, Nieuwe Raadzaal

3. Beschikbaar stellen budget voor Cultuur historische waardenkaart

Debatstukken 4. Rapport Rekenkamer ‘Burgerparticipatie in Beeld’ 5. Omgevingsvisie Noordwijk 2030, planMER en Passende Beoordeling 6. Beschikbaar stellen budget uit algemene reserve voor Actualisatie inventarisatie strijdige situaties in landelijk gebied 7. Ontwerp bestemmingsplan Residence Opduin inclusief nota van zienswijzen 8. Voornemen reparatie bestemmingsplan Zeewaardig

Op de website staat welke mogelijkheden er zijn om mee te praten.

Raadsavond beluisteren Via de website www.bollenstreekomroep.nl/politiek wordt de raadsavond rechtstreeks uitgezonden.

Ter inzage De openbare stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en de bibliotheek.

Gemeenteraad op Twitter Volg de gemeenteraad op Twitter via @raadnoordwijk

Contact met de gemeente Bel (071) 36 60 000 (werkdagen 08:30 - 17:00 uur) of e-mail: gemeente@noordwijk.nl

facebook.com/gemeentenoordwijk @noordwijkzh

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de Noordwijker.

Gemeenteberichten Week 38 | 2017


TE HUUR VANAF 1 NOVEMBER 2017

TE HUUR VANAF 1 NOVEMBER 2017

’T PANHUYS

Wij maken plaats voor de nieuwe collectie

PANHUYS NOORDWIJK AAN ZEE 34 APPARTEMENTEN NOORDWIJK AAN ZEE ’T34 PANHUYS NOORDWIJK AAN ZEE APPARTEMENTEN 34 APPARTEMENTEN TE HUUR VANAF 1 NOVEMBER 2017

Bij CASBA: - Professioneel slaapadvies - Compleet assortiment - Snelle levertijd - Uitstekende service & garantie *Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

TOT WEL

50% showroom voordeel*

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS Prachtige 2-kamer appartementen met eigen parkeerplaats, op loopafstand van zee en strand en nabij uitvalswegen. Elk appartement beschikt over een woonkamer met open keuken voorzien van

inbouwapparatuur, badkamer, balkon terras enparkeerplaats, een berging. Prachtige 2-kamerslaapkamer, appartementen metofeigen Huurprijzen vanaf € 863,00 per maand.

op loopafstand van zee en strand en nabij uitvalswegen. Elk appartement beschikt over een woonkamer met open keuken voorzien van inbouwapparatuur, slaapkamer, badkamer, balkon of terras en een berging. Huurprijzen vanaf € 863,00 per maand.

15 JAAR GARANTIE! + GEEN AANBETALING! Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL Altijd de beste oogzorg en voordelige brillen voor uw zoon of dochter? Vraag in de winkels naar de Kids Club!

www.satonoptiek.nl facebook.com/SatonOptiek instagram.com/satonoptiek

AMSTERDAM, 1e Van der Helststraat 3a | T 020 5788500 • KATWIJK, Princestraat 38 T 071 4014763 • LEIDERDORP, Winkelhof 43 | T 071 5412521 LEIDEN, Lange Mare 118 T 071 5131010 • OEGSTGEEST, Terweeweg 52 T 071 5652090 • WASSENAAR, Langstraat 129-131 | T 070 5113456


politiek

DE NOORDWIJKER

Binder Het gelijk van de rekenkamer

B

urgerparticipatie vraagt om maatschappelijke participatie voorafgaand aan de formele besluitvormingsprocedure.’ Dat stelt het Noordwijkse college in een brief aan de gemeenteraad. Men verwacht dat hiermee maatschappelijk draagvlak wordt gecreëerd bij de politieke besluitvorming. Het college noemt het daarom een belangrijk instrument. Het college stelt in de brief vast dat de keuze voor meer burgerparticipatie slechts heeft geleid tot een leerproces. Door de rekenkamer werd in een rapport vastgesteld dat de ambtelijke organisatie nauwelijks klaar is om op een juiste manier met burgerparticipatie om te gaan. De in te voeren omgevingswet gaat echter eisen dat in omgevingsvisies wordt aangegeven hoe burgers,bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de omgevingswet worden betrokken. Het college gaat er vanuit dat in de toekomst de gemeente niet altijd meer de kar gaat trekken maar dat soms alles wordt overgelaten aan de burgers. Het college zet wel vraagtekens bij de kritiek die de rekenkamer heeft geuit als zij stelt:’Bij het lezen van het rapport rees bij ons de vraag of de drie onderzochte processen representatief zijn voor alle processen waarbij een vorm van burgerparticipatie is toegepast, alsmede de vraag hoe nauwkeurig en betrouwbaar de uitkomsten van het onderzoek waren. ‘ Nu durf ik wel te zeggen dat dit niet het geval is. Maar dat de rekenkamer heel mild is geweest met deze processen te selecteren. Want het had veel erger gekund. Daar zijn meer dan genoeg voorbeelden van te geven. Maar dat vraagt om meer dan burgerparticipatie. Dat vraagt om kennis, kunde, ambitie, persoonlijke interesse, empathie en een overdosis bestuurlijke capaciteiten. En om leiderschap. Want ontegenzeggelijk hebben de mensen er behoefte aan om gehoord te worden. Maar daarnaast is er zeker ook vraag naar steun en het aangeven van de juiste richting. Dat burgers participeren in de gemeentelijke processen is een leuk streven. Maar dat politici zelf participeren in de behoeften, de angsten en de beperkingen van burgers, eveneens. Deze week las ik het boek ´Niets is wat het lijkt´ van de bekende psycholoog Tanya Byron. Die beeldend omschrijft wat de invloed van goed leidinggeven is op de verschillende karakters van mensen. Participatie is geen eenheidsworst waar ambtelijk denken aan ten grondslag ligt. Echte participatie is maatwerk. Echte participatie is meeleven. Echte participatie is niet zomaar even ruimte geven tot inspraak of mee laten praten met ingehuurde ´praatjesmakers´.Samen komen in indrukwekkende zalen van een 5 sterren hotel met dure hapjes en lekkere drankjes is misschien goed als propagandamiddel en nuttig in verkiezingscampagnes. Maar dat is niet voldoende om de gewone mensen te laten participeren in de politieke besluitvorming van een 7 sterrenbadplaats. Daar is echt meer voor nodig. Daarin heeft de rekenkamer zeker gelijk in.

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

5

Gemengde gevoelens over en weer rond de fusie n ‘We zullen samen met Noordwijkerhout moeten kijken wat het beste is.’ EMOTIES n De aanstaande fusie blijft onderwerp van discussie. Vanuit Noordwijkerhout komen er steeds meer geluiden dat Noordwijk vanuit een superieure positie werkt aan de totstandkoming ervan. Dat de nieuwe gemeente de naam Noordwijk gaat krijgen was voor veel echte Noordwijkerhouters al een dingetje. En nadat vanuit Noordwijk berichten kwamen dat het voormalig Zilveren Kruisgebouw aan de van de Mortelstraat als het nieuwe gemeentehuis zal worden ingericht, waren de reacties heftig. Deze aankondiging viel bij ‘de aanstaande Noordwijkers’ helemaal verkeerd. De politiek liet zich er na ook openlijk over uit. VVD-raadslid Van Dormolen uitte zijn ongenoegen en vond dat de indruk dat Noordwijk in het fusietraject leidend zou zijn snel moet worden weggenomen. VERSTERKING

In Noordwijk is er, ondanks dat men weet dat het om een fusie gaat, ongewild nu toch wel het gevoel: ‘wij zijn en blijven Noordwijk’. Men hoopt dat Noordwijkerhout iets te bieden heeft waardoor er een versterking van ‘de merknaam Noordwijk’ kan ontstaan. In Noordwijkerhout vindt men dat hun inwoners zo min mogelijk last en zo veel mogelijk voordeel moeten ondervinden van de herindeling. Men hoopt daar dat er door met elkaar samen verder te gaan een sterkere gemeente ontstaat. Die niet alleen beter in staat is de gemeentelijke diensten te leveren maar tevens een krachtigere partner zal kunnen zijn de lokale voor maatschappelijke instellingen en de plaatselijke ondernemers. Men motiveert de fusie op de gemeentelijke website: ‘Door samen te gaan ontstaat een gemeente die voldoende groot is om alle gemeentelijke taken beter uit te voeren. Daarbij blijft de gemeente toegankelijk en in staat het directe

De stuurgroep vergadert in het oude Zilveren Kruisgebouw. Dit betekent niet per se dat dit het gemeentehuis wordt.

en persoonlijke contact met inwoners te onderhouden en maatwerk te leveren.’ GELIJKWAARDIG

In Noordwijkerhout lijkt men erg bang dat hun kosten zullen stijgen. Veel aandacht krijgt hierbij de OZB. Maar ook het parkeren komt regelmatig ter sprake. Men vreest dat in navolging van Noordwijk er ook in Noordwijkerhout betaald parkeren zal worden ingevoerd. Duidelijk wordt in ieder geval wel dat er van kostenverlichting als gevolg van de samenwerkende gemeentelijke organisaties nauwelijks sprake zal zijn. Het lijkt al lange tijd angstig stil rondom de gevolgen van de fusie. Burgemeester Goedhart: ‘Dat het angstig stil zou zijn komt slechts door de recente vakantieperiode. In-

middels zijn we hard aan het werk. En de speciale afdeling communicatie zal gauw van zich laten horen.’ Burgemeester Goedhart zet desgevraagd helder aan ons uiteen dat Noordwijk zich beslist als gelijkwaardige partner van Noordwijkerhout opstelt. Hij stelt vast dat het wel een complex geheel is waarbij de behoefte aan werkplekken en dienstverlening nog duidelijk moet worden vastgesteld. De stuurgroep vergadert wel in het huidige Zilveren Kruisgebouw, maar hieruit de conclusie trekken dat dit het nieuwe gemeentehuis zal zijn gaat veel te ver. VAKBONDEN

Wethouder Gerben Van Duin meldt dat de werkgroep huisvesting al gekeken heeft naar de diverse mogelijkheden. Daarbij is natuurlijk het

gebouw van het Zilveren Kruis aan de orde. Omdat daar op dit moment zo’n 80 ambtenaren hun werkplek hebben. Vanuit eigenaar Achmea Vastgoed wordt er inmiddels druk uitgeoefend op de gemeente over een continuering van de huur. Van Duin: ‘Maar wij zullen eerst nog duidelijker in beeld moeten krijgen wat de toekomst van ons vraagt. Blijven we op bestaande patronen voort borduren of gaat een nieuwe manier van werken de voorkeur krijgen?’ Hij voorziet, net als Goedhart, toch ook een verandering van dienstverlening. ‘We zullen samen met Noordwijkerhout moeten kijken wat het beste is.’ De wethouder zit inmiddels ook aan tafel met de vakbonden FNV en CNV omdat er mogelijk toch arbeidsplaatsen verdwijnen. Hij verklaart dat dit overleg goed is en soepel verloopt.

Sedos bereid tot realiseren speciaal bouwplan WONINGBOUW n Zo’n 15 jaar geleden was een aantal ouders actief op zoek naar de mogelijkheden om hun kinderen met een beperking zelfstandig te laten wonen. Een deel van de dierenweide tussen Van de Mortelstraat en Rederijkersplein bood toen al ruimte om deze speciale woningbouw te realiseren. De betrokken ouders zagen kansen om hun kinderen daar gezamenlijk

maar tevens zelfstandig te laten wonen in aan de dagelijkse praktijk aangepaste woonruimtes. De politiek toonde zich toen wel bereid maar nam geen initiatief. Ook de NWS bleef hierbij passief en projectontwikkelaars die bereid waren hier iets te ontwikkelen werden toen niet gevonden. Inmiddels zijn de tijden veranderd en nu 15 jaar later blijkt de Noordwijkse ontwikkelaar Sedos wel kansen te zien. Sedos heet een ambitieuze, ervaren en onafhanke-

lijke projectontwikkelaar te zijn, die zich met name richt op binnenstedelijke herontwikkelingen. Eerder waren zij in het nieuws met de plannen van het herontwikkelen van het voormalig postkantoor Zij willen nu 37 huurappartementen realiseren aan de van de Mortelstraat. Waarvan 8 appartementen op de begane grond bestemd zullen worden voor die genoemde specifieke doelgroep van mensen met ASS. Daar boven komen dan mogelijk 24 appartementen in de sociale

huursector en op de vijfde laag 5 appartementen in de vrije huursector. Inmiddels blijkt het college van harte bereid om ruim baan te geven aan Sedos en eigenaar Peter Scheeren. Van de oorspronkelijke 12 belangstellende ouders is er nog een aantal over die enthousiast hebben gereageerd. Maar andere geïnteresseerden kunnen zeker nog een aanvraag indienen. Nog deze maand zal door Sedos de omgevingsvergunning officieel worden aangevraagd.

Zeewaardig moet worden gerepareerd OPLAPPEN n De gemeenteraad is voornemens het bestemmingsplan Zeewaardig te gaan repareren voor de specifieke locaties. Het moet dus allemaal worden hersteld. Want de grove fouten die zijn gemaakt bij het actualiseren van de bestemmingsplannen, en dan met name rond het Gat van Palace, liggen de politiek evenals heel veel Noordwijkers, zwaar op de maag.

Daarnaast is er in de politiek grote verontwaardiging ontstaan over het feit dat er bij een groot aantal Noordwijkers onbedoeld bestaande rechten zomaar zijn wegbestemd. Repareren heet het nu. De verantwoordelijk wethouder Bakker zei dat dit laatste sneller kan gaan dan daar waar teveel rechten werden toegekend. Officieel is het voorstel dat over ca. één jaar bestemmingsplan Zeewaardig volledig is gerepareerd voor die locaties

waar teveel rechten zijn toegekend. Al veel eerder werd dit allemaal aan het licht gebracht. Omdat er grote vraagtekens bleven bij de oorzaken werd er langdurig over gesproken zonder dat er echt actie werd ondernomen. Integriteit, betrouwbaarheid en gebrek aan deskundigheid bij ambtelijke organisaties en verantwoordelijke bestuurders, het kwam allemaal wel ter sprake. Uiteindelijk werd besloten dat er

een onderzoek moest plaats vinden door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Daarna kwam er een motie van de gemeenteraad waaraan nu door het college gevolg wordt gegeven. Duidelijk is in ieder geval wel dat dit grote financiële consequenties met zich meebrengt. Het college spreekt van mogelijk meer dan een miljoen euro alleen al bij het Gat van Palace.


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws of de Hillegommer. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

Wilt u meer weten over de uitvaartmogelijkheden bij u in de buurt? Bel mij dan gerust voor een afspraak. Ik kom vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken.

Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 www.monutahermapijfers.nl

Tijdens een vrijblijvend en kosteloos gesprek, help ik u graag bij het in kaart brengen van uw wensen en de daarbij behorende kosten.

Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 www.monutahermapijfers.nl Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Wilt u meer weten over de uitvaartmogelijkheden bij u in de buurt? Bel mij dan gerust voor een afspraak. Ik kom vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken.

Heeft u al eens nagedacht over uw uitvaart?

www.vanderputtenendunweg.nl

Uw uitvaart goed geregeld Met Stichting Dunweg Depositofonds neemt u uw nabestaanden zorg over uw uitvaart uit handen.

Het Uitvaarthuys

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Els Gรถrtemรถller

dag en nacht bereikbaar Stichting Dunweg Depositofonds 023 - 563 35 44 Achterweg 40 info@dunwegdepositofonds.nl 2132 BX Hoofddorp

www.stichtingdunwegdepositofonds.nl

06 - 10 99 53 60

hetuit vaa r t huys.net

Areen van der Plas & Annemarie Hazenoot

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

Nic Oosterveer Uitvaartconsulent Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 06 - 22 63 07 77

info@vanderputtenendunweg.nl


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

Keurslager koopje: Beierse frikadel IEDERE 4E GRATIS Gehaktburger met uitjes en kaas. Vleeswarenkoopje: 100 gram Gegrilde Fricandeau + 100 gram Gesneden Rookworst samen €

3.45

Special: Carpaccio misto

100 gram €

2.50

Trots van de keurslager: Entrecote

100 gram €

2.75

500 gram €

4.95

Dungesneden biefstuk met bladspinazie, pijnboompitjes en tomatentapenade.

Maaltijd van de week: Spinazie stamppot Marja Compier, Marcel Zwarts, Barbara van den Oever, Maikel van Beek en Susan Quaars. | Foto: Willem Krol

n Nominaties insturen tot en met 31 oktober SPORTGALA ‘We stevenen weer af op een bijzonder jaar met volgens ons hele goede sporters’, stelt het Comité dat zich bezighoudt met de Noordwijkse Sportverkiezing enthousiast. ‘We prijzen ons gelukkig als comité actief te zijn in de sportcity van de EU en deze verkiezing te mogen organiseren. Dus wie sporters wil nomineren; wij zijn er klaar voor.’ n

Marja Compier, Susan Quaars, Barbara van den Oever, Maikel van Beek en Marcel Zwarts hebben er zin in. In februari 2018 organiseren zij weer een feestelijke verkiezingsavond in de Wintertuin van de Hotels van Oranje. ‘Deze avond staat helemaal in het teken van onze sporters’, ‘licht Maikel van Beek toe. ‘Daarom roepen we ook iedereen op sporters aan ons bekend te maken. Niet alles is bij ons bekend. Daarom doen we een oproep aan iedereen om hieraan mee te doen en een naam of namen bekend te maken aan onze organisatie.’ CATEGORIE

Het verkiezingscomité verzamelt alle ingekomen namen met bijbehorende sporten en een deskundige jury buigt zich daarna over alle

inzendingen. Daar is een speciale periode voor uitgetrokken, want iedereen moet de kans krijgen om in te zenden. Omdat er nogal wat aan vast zit om alle sporters goed onder de loep te nemen, is de inzendtermijn een maand naar voren gehaald. Inzenden kan tot en met 31 oktober. Er zijn vier hoofdcategorieën. Te weten: Sportman, Sportvrouw, Sporttalent en Sportploeg. Daarnaast is er dit jaar een extra categorie aan toegevoegd; de categorie sportprestatie voor mensen van 75+. SPONSOREN

De Sportverkiezingen zijn een onderdeel en activiteit van de Noordwijkse Sportraad. Voorzitter is Rob de Jong. De meeste bestuursleden hebben ook zitting in het comité. De Jong is blij met de inzet van de

gemeente Noordwijk en de sponsoren, die het mede mogelijk maken dat er weer een sportverkiezing kan plaatsvinden in de Wintertuin van de Hotels van Oranje. Het is fijn, dat er een gemeentebestuur is, dat er zoveel aan doet om het beoefenen van sport mogelijk te maken. Ook de gemeente Noordwijk is heel blij met het werk van de Sportraad, de organisatie van de sportverkiezing en de sponsoren. Daardoor is het mogelijk de sportverkiezing te organiseren en onze sporters nog beter op de kaart te zetten. INZENDINGEN

Sportverenigingen, sporters, belangstellenden en familieleden worden opgeroepen sporters bekend te maken en te nomineren. Naam en sport aan te geven en wat ze hebben bereikt. Daarna worden er zoveel mogelijk wapenfeiten opgezocht en gaat de jury aan de slag. Help het comité Sportverkiezingen en nomineer de sporters. Inzendingen kunnen worden gestuurd naar: Sportverkiezingen@sportraadnoordwijk.nl

Keune muziek voor Noortukkers NACHIE Poppodium Noordwijk houdt zaterdag 23 september weer het Noortuks Nachie in de SJC-sporthal. n

Al vanaf eind jaren ‘80 traden de heren Johan en de Moos hier namelijk op bij de unplugged avonden. Sindsdien heeft de band een mooi repertoire opgebouwd van zowel eigen liedjes als covers binnen het akoestische sing-a-song/folkgenre. Zij zullen speciaal voor het Nachie weer bijeen komen en de avond openen om 20.30 uur. Chaining Daisy is een oude bekende van Poppodium. Met optredens als Puinpop, Jobpop en vele andere Noordwijkse muziekevenementen op hun CV is Chaining Daisy een Noortukse band in hart en snaren. Hun stevige hardrock staat bol van de beukende beats, gierende gitaren, snerpende solo’s en vlammende vocalen. Het feestje is niet compleet zonder Band on Demand. De heren bren-

gen de muziek die het publiek wil horen en doen dit vanuit hun eigen muzikale verleden. Muziek zoals het bedoeld is: recht uit het hart, en met een cabareteske inslag. Tot slot is het meezingen geblazen met de Nederlandstalige covers van MeernieT. Deze band bestaat al

meer dan 25 jaar en is de afsluiter van de avond. Meezingen, dansen en hossen op de leukste feestmuziek van eigen bodem: dat is waar het om draait bij coverband MeernieT. Deuren open om 20.00 uur. Muziek van 20.30 tot 01.30 uur. Entree € 5,00 / consumpties € 2,00.

Geldig van 18/09 Tm 23/09

Sportverkiezing zet sporters in het licht

met een balletje gehakt en jus

Bestel nu ook gemakkelijk en snel in onze webshop Krijn van der Bent Keurslager Noordwijk Gourmet, barbecue en catering

Kerkstraat 50, Noordwijk, T. 071-3612720. Bekijk de nieuwe foto’s op onze internetsite: www.vanderbent.keurslager.nl

Maandag t/m vrijdag geopend tot 19:00 uur Zaterdag tot 16:00 uur.

Kaasspecialist Peter den Elzen St. Jeroensweg 2a 2210 NW Noordwijk Tel. 071-3620169 Kaasspecialist Peter den Elzen

Jonge boeren Stolwijkse kaas 500 gram € 5,25 Palingworst 100 gram € 1,25 Filet americain 100 gram € 1,49 Epoisses 100 gram € 2,98 Nootmelange vers gebrand 250 gram € 3,75

Kerkstraat 57, Noordwijk. Tel: 071-3612857

Weekaanbieding Gieser Wildeman stoofperen 1 kilo €

2,50

Gesneden Rode kool 500 gram

€ 1,00

Bildtstar aardappels 5 kilo €

3,50

IEDERE WOENSDAG SALADEDAG 100 gram €

Band on Demand speelt op verzoek tijdens het Noortuks Nachie. | Foto: PR

1,19

7


Mooie nazomerse aanbiedingen! SONJA relaxfauteuil met sta-op functie. Altijd uit voorraad leverbaar in 2 kleuren, gratis thuis bezorgd. van € 1.198,onze prijs € 975,Bij Baalbergen vindt u meubels, met de voor u vertrouwde kwaliteit en onze royale garantie, voor een hele scherpe prijs.

BB-10 unieke eigen collectie. Oneindig veel mogelijkheden, ook als hoekbank. 2 zitsbank v.a. € 949,-

TALO zitgroep. zitten-op-maat: 3 zithoogtes, verstelbare zitdiepte. 2 zitsbank in stof € 1.190,-

ATLAS stoer, industriële eettafel in diverse lengtes en onderstellen. 200 x 100 cm € 1.095,-

openingstijden dinsdag t/m zaterdag .-. uur • Ambachtsweg  •  ah Katwijk telefoon  -  • baalbergenkatwijk@gmail.com • www.baalbergenkatwijk.nl Like ons op facebook.com/Baalbergen-Katwijk en blijf op de hoogte van alle aanbiedingen.

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Kantoor Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Verpanden Beleggen

Taxatie

Inkoop

Verkoop

Veiling

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Openingstijden Ma. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur Kantoren bij u in de buurt: Alphen aan den Rijn (ma. t/m za.), Delft (ma. t/m za.), Den Haag (ma. t/m za.) en Hillegom (elke donderdag van 10.00-16.30 uur)

www.goudwisselkantoor.nl


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

9

Natuurlezing over de Nieuwe Biesbosch NATUUR n Op vrijdag 29 september houdt de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk een lezing over de Nieuwe Biesbosch.

Naar aanleiding van hoge waterstanden in het Nederlandse rivierengebied in 1993 en 1995 is er een grote serie natuur- en veiligheidsprojecten uitgevoerd. Landbouwgebied maakte plaats voor meanderende geulen en de delta kreeg weer meer dynamiek. Met name in de Biesbosch regio zijn grote stukken polderland heringericht. In 2012 resulteerde dat in het eerste

broedgeval van de zeearend en in 2016 kwam zelfs de visarend succesvol tot broeden. Dat laatste was een primeur voor de Nederlandse natuur. Boswachter Thomas van der Es volgde de boeiende ontwikkelingen van het Biesboschlandschap en zijn veranderende (avi)fauna. Tijdens een beeldpresentatie blikt hij terug op de afgelopen twee decennia die voor de Nederlandse deltanatuur uiterst interessant waren. Aanvang 20.00 uur in het Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20.

Op het sportpark van SJC speelden wandvoetballers tegen oud-internationals. | Foto: Ina Verblaauw

Wandelvoetbalfeest voor senioren bij SJC Benefietborrel Stichting Kafountine in Cultuurcafé BORREL

Stichting Kafountine organiseert op zaterdag 23 september haar jaarlijkse benefietborrel in Het Cultuurcafé van Boekhandel van der MEER. Alle opbrengsten van de borrel en de veiling komen ten goede van de school. n

Ruim 20 jaar zet Stichting Kafoutine zich in voor vrouwengelijkheid in Senegal, door de Satang Jabang school in het dorp Kafountine financieel te ondersteunen. Deze school biedt vrouwen uit de wijde omgeving een tweede kans op onderwijs, en daarmee een zelfstandige toekomst. Jaarlijks volgen on-

geveer 100 meiden onderwijs aan de school, en groeien daar uit tot onafhankelijke vrouwen. Tijdens de borrel zorgt Miek samen met de Senegalese band Limbo voor de muziek. Ook wordt er een veiling gehouden met mooie items van weekendjes weg op mooie locaties en dagjes uit, tot homemade appeltaart en Noordwijkse kunst. Op de facebookpagina van Stichting Kafountine worden de veilingitems bekend gemaakt. De borrel duurt van 16.00 tot ongeveer 19.00 uur. www.stichtingkafountine.nl

VERBOUWPLANNEN? KOM 22/23 SEPTEMBER NAAR ONS OPEN HUIS WEEKEND! RAMEN DEUREN SCHUIFPUIEN DAKKAPELLEN VOUWWANDEN VERANDAS GEVELBEKLEDING ISOLATIEGLAS

SELECTWINDOWS

KOM NAAR ONZE SHOWROOM EN INFORMEER NAAR ONZE ACTIES Select Windows Bijster | Satellietbaan 12d | Hillegom | 0252 - 534 772 VOOR BETER WONEN

SELECTWINDOWSBIJSTER.NL

WANDELVOETBAL n Nederland is een voetballand, zowel voor mannen als sinds kort ook voor vrouwen. Met het klimmen der jaren houdt voor velen het actief spelen op. Niet bij V.v. SJC. Daar is sinds een jaar een team walking football opgericht. Voetbal voor mannen van boven de zestig. Wat vorig jaar begon als een experiment, werd woensdag 13 september een groots evenement op het sportpark bij SJC. Door Ina Verblaauw

Het weer leek even een spelbreker, maar in gezamenlijk overleg met de scheidsrechters en na het veelvuldig bekijken van de buienradar, werd besloten het toernooi door te laten gaan. Gelukkig maar, want het was weliswaar stormachtig, maar droog. Zestien teams traden aan op de velden van 42 bij 21 meter met een minigoal zonder keeper. Een team bestaat uit zes spelers, voor rennen werd gefloten, slidings niet toegestaan en de bal mag niet boven heuphoogte worden geschoten.

Publiekstrekkers waren de oud-Internationals met o.a. Sjakie Zwart, Ernie Brandts en Simon Tahamata. Zij speelden nog even fanatiek als in hun gloriejaren, maar werden veelvuldig afgefloten wegens rennen. Dat mag absoluut niet bij wandelvoetbal. Veel toeschouwers, veel pers en veel animositeit bij de spelers onderling. Het walking football wordt landelijk ondersteund door het Nationaal Ouderenfonds en Players United. Johan Annema van het ouderenfonds

is een groot aanjager van deze vorm van voetbal. “Nu zijn de spelers zo’n drie uur lekker bezig buiten. Goed voor de conditie en een mogelijkheid om de eenzaamheid te bestrijden”. Wethouder Gerben van Duin reikte de prijzen uit. Hij keek uit op een overvolle kantine met mensen die het voetballen in Nederland hebben neergezet. “De ex-internationals maakten het speciaal, maar vertel door hoe mooi het is om te sporten, ook op gevorderde leeftijd. Sport is belangrijk en sport spreekt alle talen”. De finale werd gespeeld door de ex-internationals tegen HZVV. Door een doelpunt van Tahamata wonnen de oud-internationals van de mannen uit Hoogeveen met 1-0. De geslaagde dag werd afgesloten met een barbecue.

Hans & Grietje in De Muze MUSICAL n Na een reeks sprookjesmusicals presenteert Van Hoorne Entertainment dit seizoen haar tiende sprookje: Hans & Grietje De Musical. Op 7 oktober om 14.00 uur is de smakelijke familievoorstelling te zien in De Muze. In Hans & Grietje De Musical wordt de rol van Grietje vertolkt door Janouk Kelderman, die bekend werd als presentatrice Keet! bij RTL Telekids. Daarnaast keren de populaire Van Hoorne-karakters Titus en Fien (Michael van Hoorne en Esther van Santen) terug in deze sprookjesmusical. Zij zorgen ongetwijfeld weer voor hilarische scènes die jong en oud tranen van het lachen zullen bezorgen. Er was eens een arm houthakkersgezin. Vader kan zijn kinderen niet meer onderhouden en besluit Hans & Grietje in het bos achter te laten, in de hoop dat iemand ze vindt. Na dagen lopen komen de kinderen de grappige, groene tovenaar Titus tegen, die ze meeneemt naar een bijzonder huisje. Alles is van snoep, koek en lekkernijen! Het lijkt erop dat Hans & Grietje nooit meer

honger hoeven te lijden. Maar wat zij niet weten is dat Titus’ gemene vrouw Fien iets heel anders van plan is. Is de gastvrijheid van het tovenaarsduo oprecht, of begint voor Hans & Grietje het avontuur nu pas echt? De kinderen kunnen deelnemen aan de betoverende Sprookjesverkleedwedstrijd. Ze maken dan kans op een sprookjesachtig prijzenpakket die na de show wordt uitgereikt op het podium.

Na afloop van de voorstelling kan iedereen met alle acteurs op de foto tijdens een uitgebreide meet & greet. Ook kunnen de bezoekers nog even lekker swingen tijdens de Sprookjesafterparty in de foyer van het theater. Een gezellig feestje voor het hele gezin! Kaartprijs € 19,50, exclusief reserveringskosten. Reserveringen: www. demuzenoordwijk.nl of telefonisch via tel. 3646226. Kijk voor meer informatie op www.VanHoorne.com/ HansenGrietje

In De Muze speelt op 7 oktober Hans & Grietje De Musical. | Foto: PR


Manueel € 1.298

GELEGD EN INCL. ARBEID EN EGALISEREN

€ 39,95 per m ZOMER OPRUIMING!! OP = OP 2

OPRUIMING

RUIMING

110

€ 2.650

OPRUIMING € 2.749 PVC VLOEREN voor € 1.649

Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de voorbereiding, NU VANAF geven bij Turk en Roof. planning en uitvoering opziet kan dit uithanden Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast de keuze2 voor de materialen alles uit handen. Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de Vanafvoorbereiding, € 1.419 Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis. Manueel planning en uitvoering opziet kan dit uithanden geven bij Turk en Roof.€ 1.298 GELEGD Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast EN de INCL. keuze voor de materialen alles uit handen. ARBEID EN EGALISEREN Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis.

€ 18,95 per m

KORTING

20%

€ 39,95 per m2

% 0 2 40

KORTING %

ZOMER OPRUIMING

bord

634

1.698

ant

.nl

€ 1.749 voor € 1.575

40%

30% 40%

% 0 4 30%20%

€ 1.749 voor € 1.575

€ 2.749 voor € 1.649

20% voor € 795 € 1.133

€ 3.110

voor € 2.650

ZOMER OPRUIMING

€ 1.133

voor € 795

Auping Ledikant met bodems en nachtkastjes en hoofdbord

€ 2.634

ZOMER OPRUIMING

voor € 1.698

30% 50%

50%

30%

€ 5.900 € 5.900

voor € 3.750

voor € 3.750

Style Decor Box Spring met houten lijst

Deelbaar ledikant

20%

Style Decor€ 4.495 Box Spring met houten lijst

20%

€ 1.403

voor € 985 Dressior Vigo

404%0%

ZONWERING ACTIE

Smederij 2, Noordwijkerhout 0252-370949 - www.turk-roof.nl

6600%%ACTIE 404%0% ZONWERING

voor € 2.650

€ 4.495

voor € 2.650 Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

% 0 2 40%

40% KORTING KORTING 20%

Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

GRATIS ruime parkeergelegenheid voor de deur Smederij 2, Noordwijkerhout - 0252-370949 - www.turf-roof.nl


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

11

SPRAAKMAKEND Bouwen en belangen

H

et bestemmingsplan Zeewaardig houdt de gemoederen nog steeds druk bezig. Al jaren rollen de berichten daarover van de persen en men raakt er in ons dorp niet over uitgepraat.

Op 22 mei 2012 komt het plan als voorontwerp op de agenda van de gemeente en op 18 december van datzelfde jaar wordt het plan vastgesteld. In 2013 komen de eerste veranderingen/aanpassingen in beeld en in 2014 wordt er een nieuwere versie vastgesteld. Dan blijft het een tijdje rustig op de site van de gemeente waar de bestemmingsplannen bekend worden gemaakt. In 2016 worden er wijzigingsplannen gepresenteerd. Op het gebied van wonen wordt 133.412 m² ingepland. Dik 28% wordt daarmee van het geplande gebied bezet voor bewoning waaronder nieuw op te richten bebouwing. In maart 2017 komt de Omgevingsvisie 2030 in beeld en ergens is het daar fout gegaan. De voorgestelde bebouwingshoeveelheden werden door een foute interpretatie of overname van getalletjes of interpretatie of… in ieder geval bleek dat er 58 ‘fouten’ zijn gemaakt waarvan 5 zeer ingrijpend. Bureau Tonnaer heeft onderzoek gedaan en er volgen nog meer onderzoeken. Panelleden: wat vinden jullie van deze fouten? Is/zijn de ambtena(a)ren schuldig en hoeveel moet de wethouders aangerekend worden? De NWS wil op de locatie Northgo 63 sociale huurwoningen bouwen. | Foto: PR

Anton Kors 58 ‘fouten’ in een belangrijk document als een Omgevingsvisie 2030? Wie heeft er niet zitten opletten? Is het een kwestie van verkeerd overnemen van reeds bestaande gegevens, dan is dat dom en dan heeft de hoofdverantwoordelijke geen adequate controle laten uitvoeren. Deze hoort de gegevens van het gehele document te checken op vorige versies. Is het een bewuste keuze om in de Omgevings-Visie 2030 andere cijfers te implementeren, dan is het een kwalijke zaak en ongewenst. Wie heeft voor deze ‘fouten’ opdracht gegeven en wat heeft men er mee willen bereiken? Worden de opstellers van de ‘fouten’ er persoonlijk beter van? Zijn er derden die er voordeel bij hebben? Zijn er nog andere motieven die meespeelden van deze ‘fouten’? We weten niet hoe en wat de oorzaak van deze ‘fouten’ is en om een schuldige aan te wijzen is in een rechtstaat zonder sluitend bewijs niet correct. Mijn antwoord op de stelling is dan ook zoek uit hoe deze ‘fouten’ in de Omgevingsvisie 2030 zijn ontstaan en neem dan een beslissing om de schuldige te ‘bestraffen’, maar ga niet van te voren schuldigen aanwijzen.

Martha Baalbergen Bouwen in Noordwijk gaat gemoeid met veel belangen, dat is al jaren zo. Bouwondernemingen en architecten kopen grond, ontwikkelen woonwijken en bedrijventerreinen. Zaken waar veel geld mee gemoeid is en waar ook veel geld mee te verdienen valt. Vandaar dat bij vergunningen en bestemmingsplannen niet alleen ambtenaren en wethouders een rol spelen, maar ook belanghebbenden. Waar de fouten gemaakt zijn en wie ze heeft gemaakt, of het opzettelijk is geweest of vanuit onwetendheid, het is een vraag die je als buitenstaander niet kunt beantwoorden. Een grondig onderzoek is van belang. Eerder hadden wij al het Bronsgeestschandaal waarop een college viel. Laten we de komende jaren met de bouwprojecten die in de steigers staan de plannen nauwkeurig vaststellen en uitvoeren, met een controlerende taak voor de gemeenteraad. En wellicht dat we kunnen leren van Noordwijkerhout in de toekomst?

Woningstichting koopt grond locatie Northgo WONINGBOUW n De Noordwijkse Woningstichting wordt eigenaar van de locatie Northgo aan de Duinwetering. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het bod van de corporatie. De NWS wil op deze plek 63 sociale huurwoningen bouwen. Het gaat om een mix van appartementen, eengezinswoningen, studio’s en een combinatie van beneden- en bovenwoningen. Op de grond die de NWS in bezit krijgt, stond tot vorig jaar de Northgo sporthal. Het overige deel van het gebied is nu nog in gebruik voor de weekmarkt en als parkeerterrein. Ook de schietvereniging Blijf voor ‘t land is hier gevestigd. De markt verhuist binnen afzienbare tijd naar een andere locatie. De schietclub blijft op deze plek en wordt ingepast in het nieuwbouwplan. AMBITIE

De Noordwijkse Woningstichting heeft als ambitie om de komende tien jaar zeshonderd sociale huurwoningen te bouwen. Directeur/ bestuurder Willem van Duijn is

blij met deze aankoop. ‘Dit brengt ons weer een stap dichter bij onze doelstelling. Noordwijk heeft deze woningen heel hard nodig.’ De NWS wil dit jaar al beginnen met de bouw van veertig zorggeschikte woningen aan het Rederijkersplein. Direct daarop aansluitend moet ook de locatie Northgo worden bebouwd. De wachttijd voor een sociale huurwoning in Noordwijk bedraagt ruim zeven jaar. ‘Er is aan alle woningtypen wel behoefte’, benadrukt Van Duijn, ‘vandaar dat we hier zo gevarieerd mogelijk bouwen voor starters, doorstromers en senioren.’ De nadruk ligt wel op één- en tweepersoonshuishoudens

omdat die de grootste groep van woningzoekenden vormt. De huurprijs hangt af van de grootte van de woningen, maar blijft volgens de NWS onder de 600 euro per maand. WONINGTYPEN

De locatie Northgo wordt begrensd door de Duinwetering, Susanna van Ettenstraat en Johanna van der Hoornstraat. De voorlopige stedenbouwkundige schets gaat uit van de bouw van een appartementencomplex langs de Duinwetering, met daarachter de overige woningtypen die in de vorm van een hof worden gerealiseerd. Voor de 63 woningen worden 95 parkeerplaatsen aangelegd. De voorlopige schets wordt de komende periode uitgewerkt tot een definitieve verkaveling. Dan kan ook het exacte aantal woningen worden vastgesteld en op basis daarvan de definitieve grondprijs die de NWS aan de gemeente betaalt.

Raadslid aan het woord Iedere week vindt u hier een column van of een kort interview met een Noordwijks raadslid, met deze week: Carry Cramer, raadslid PvdA-GroenLinks Vorige week bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een doorbraak voor gezonde lucht? Ja, ik ben erg blij met deze uitspraak. Ook voor Noordwijk. Gezonde lucht moet het visitekaartje zijn voor een badplaats.

Louky Crama Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt. Of dat nu op het hoogste niveau, bij de provincie of in de gemeentes plaats vindt, het gebeurt! Telkens worden wij als burgers geconfronteerd met die fouten en worden er weer excuses aangeboden. Er wordt in sommige gevallen schadevergoeding uitgekeerd. Maar heel vaak vallen er politieke kopstukken. Ambtenaren bereiden alle beleidsplannen voor en de politieke uitvoering en de politieke verantwoording blijft te allen tijden in handen van ministers, staatssecretarissen, gedeputeerden en wethouders. Ook hier in Noordwijk zijn er wethouders weggestuurd omdat er in vorige raadsperiodes fouten zijn gemaakt door de ambtenaren. Politiek ben je altijd verantwoordelijk voor het te voeren beleid, ook al is het nooit onder jouw verantwoording gebeurd. Ook al wordt er dan binnenkamers niet altijd positief omgegaan met de desbetreffende ambtenaren, zij blijven politiek niet verantwoordelijk voor hun fouten en kunnen niet ontslagen worden. Het is te hopen voor Noordwijk, dat er nog mogelijkheden zijn om die fouten te herstellen. Zodat de omgevingsvisie 2030 in ieder geval een wat reëler beeld geeft.

Hoe wilt u dat doen? Noordwijk moet allereerst veel meer gaan fietsen! Mensen die regelmatig fietsen zijn veel gezonder en het is ook veel beter voor het milieu. En tegenwoordig heeft niet de auto, maar de fiets een hip imago, met name onder jongeren. De gemeente Zandvoort heeft een hele promotiecampagne opgezet: kom op de fiets! Ook Noordwijk moet veel breder kijken naar het mobiliteitsvraagstuk. Parkeerproblemen moeten we anders benaderen. De rol van de auto verandert. Zijn nieuwe parkeergarages wel het antwoord op de toekomst? Waarom alleen onderzoek doen naar de parkeerproblematiek en niet kijken naar nieuwe, schonere en efficiëntere vervoersmiddelen? Welke efficiëntere vervoersmiddelen zijn dat precies? Naast de fiets kun je denken aan een (elektrische) pendelbusdienst van

binnen naar zee en omgekeerd. Mensen kunnen hun auto bijvoorbeeld op het terrein van Zilveren Kruis parkeren en na een dagje winkelen of het strand op dezelfde plek uitstappen. Ook ouderen, mindervalide Noordwijkers en toeristen kunnen hier gebruik van maken. Hoe denkt u over het logistieke verkeer, de vrachtwagens in het dorp? Grote vrachtwagens passen niet in een klein dorp. Net als in steden, moeten we denken aan milieuzones waar een verbod geldt op grote vrachtwagens. Waarom worden er niet meer kleine busjes ingezet voor vrachtvervoer rondom de winkelstraten en boulevard? Een goed voorbeeld: het vervoersbedrijf DHL investeert € 10 miljoen in woonwijkvriendelijke bezorging met de aanschaf van kleinere, vaak elektrische, bestelauto’s.

Tenslotte, de fietsenstallingen in Noordwijk. Welke maatregelen stelt u hier voor? De uitdaging zit in het faciliteren van de enorme toename van het fietsgebruik. Zie ook de fietsenproblematiek op de Keuvel en in de Bomstraat. Door het hele dorp moeten meer (beveiligde) fietsenstallingen komen. We moeten slimme plannen ontwikkelen. De auto moet niet langer een heilige koe zijn. De fiets moet voorrang krijgen. Niet alleen in de woonwijken, maar ook in de politiek.


WIJ STOPPEN ERMEE

50% TOT 75% KORTING NU 4 DAGEN % TOTALE LEEGVERKOOP VAN S E PT E M B E R WOENSDAG 10.00 - 17.30 uur

20

21

S E PT E M B E R DONDERDAG 10.00 - 17.30 uur

22

%

SEPTEMBER VRIJDAG 10.00 - 20.00 uur

23

SEPTEMBER ZATERDAG 10.00 - 16.00 uur

FABRIEK MAGAZIJN EN WINKEL

Katwijk

GEHELE SHOWROOM MOET LEEG & ALLES WORDT MET VOLLEDIGE GARANTIE VERKOCHT!!! Boxspring Borgen

Boxspring elektro Halmstad

Boxspring elek. Nordland

Complete boxset met stevig onderstel, hoofdbord en een soepel binnenveringsmatras. In combinatie met het gratis oplegmatras van comfortschuim een heerlijke set!

Een complete en volledig elektrisch verstelbare Scandinavische boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Halmstad elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen en een gratis comfortabel split-oplegmatras. Nu incl. onderplint voor een luxe uitstraling. Hocker optie 59,-

Een compleet en volledig elektrisch verstelbaar Scandinavisch boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Nordland elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen, hoofdbord en gratis split-oplegmatras.

90x200 van 599,- nu voor

299,-

HOCKER OPTIE 69,-

90x200 van 1999,- nu voor

90x200 van 1797,- nu voor

999,-

599,-

EEL GEH PLEET COM

EEL GEH PLEET M O C

EEL GEH PLEET COM

120x200 140x200 160x200 180x200

van 699,van 799,van 899,van 999,-

349,399,449,499,-

nu voor nu voor nu voor nu voor

Geheel compleet en uit voorraad leverbaar

140x200 van 2299,- nu voor 160x200 van 2399,- nu voor 180x200 van 2499,- nu voor

899,949,999,-

elek. verstelbare onderstellen vanaf 299,-

Ook in 100x200, 120x200, 200x200 en de lengtematen 210 en 220 leverbaar.

140x200 van 2999,- nu voor 160x200 van 3099,- nu voor 180x200 van 3199,- nu voor

1499,1549,1599,-

Topdekmatras oplegmatras

Koppelbed Impala

Heb je last van hinderlijke drukpunten of ben je op zoek naar extra comfort? Onze topdekmatrassen zijn circa 5 cm. dik, vormen zich naar de contouren van het lichaam en werken drukverlagend. Het topdekmatras wordt vaak gebruikt om de naad tussen 2 matrassen weg te werken. Ideaal voor in het hotel, het huis, de boot, de caravan en de camper. or de

Sterk koppelbed op comforthoogte, verkrijgbaar in de kleuren walnoot en naturel eiken. Inclusief 2x een 28-lats lattenbodem en 2 gezondheidsmatrassen naar keuze. Keuze uit een koudschuim- of pocketveermatras. Het koppelbed is met wieltjes en makkelijk uit elkaar te schuiven. Ook met nachtkastjes verkrijgbaar.

70x200 80x200 90x200 120x190 130x190 140x190 140x200 160x200 180x200

5 cm SPLITUITVOERING MEERPRIJS 69,-

Comfortschuim:

Nasa:

van 89,van 149,van 179,van 195,van 209,van 225,van 239,van 269,van 299,-

van 179,van 209,van 239,van 345,van 359,van 375,van 389,van 419,van 449,-

voor 29,voor 49,voor 59,voor 65,voor 70,voor 75,voor 79,voor 89,voor 99,-

voor 59,voor 69,voor 79,voor 115,voor 119,voor 125,voor 129,voor 139,voor 149,-

Duo (11 cm):

ideaal vo zomer & winter

van 259,- voor 129,van 279,- voor 139,van 299,- voor 149,UITVERKOCHT UITVERKOCHT UITVERKOCHT van 559,- voor 279,van 579,- voor 289,van 599,- voor 299,-

SLAAPKLAAR

160x200 van 1599,- nu voor

799,-

180x200 van 1799,- nu voor 899,-

VAN 249,NU VOOR 99,-

Ook leverbaar met volledig elek. verstelbare bodem Meerprijs 149,-

Koudschuimmatras Bas

Wollen Dekbed

Lattenbodem Ergo

Goed ventilerend koudschuimmatras met een dichtheid van SG40 en een dikte van ca. 17 cm. Dit koudschuimmatras is geschikt voor alle type bedbodems.

Dit wollen dekbed is gevuld met 100% zuiver scheerwol en biedt een aangename nachtrust, het hele jaar door.

Met deze comfortabele 28-lats lattenbodem geef je ieder type matras een aangename ondersteuning. De gebogen latten worden in soepele rubberen kappen op zijn plek gehouden en veren licht mee. Deze lattenbodem is verkrijgbaar in vaste en elektrische uitvoering.

ALLE MATEN DIRECT LEVERBAAR 70x190 van 199,- nu voor

99,-

70x200 van 259,70x210 van 270,80x190 van 270,80x200 van 279,80x210 van 290,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,99,99,119,-

90x190 van 290,90x200 van 299,90x210 van 319,90x220 van 330,100x200 van 330,120x190 van 379,120x200 van 389,130x190 van 390,130x200 van 399,140x190 van 410,140x200 van 439,160x200 van 450,180x200 van 459,-

Merens Katwijk

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,119,129,119,159,159,159,159,159,159,179,179,-

Natuurlijk slapen

140x200 van 79,- nu voor

39,95

140x220 van 90,200x200 van 109,200x220 van 119,240x200 van 129,240x220 van 139,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

geschikt voor alle soorten matrassen

45,55,59,95 65,69,95

100% ZUIVER SCHEERWOL

Vaste uitvoering:

Elek. uitvoering:

170x200 van 119,- nu voor 180x200 van 130,- nu voor 190x200 van 139,- nu voor

170x200 van 399,- nu voor 180x200 van 419,- nu voor 190x200 van 439,- nu voor

Ambachtsweg 7w, 2222 AH Katwijk (Bedrijventerrein ’t Heen) Wij zitten tussen Roobol en Just Fitness | T 071 - 820 03 81

59,65,69,-

Gratis parkeren achter de winkel!

199,209,219,-


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

Voorzitter

Cees van Wijk

DEZE PAGINA IS EEN UITGAVE VAN DE NOORDWIJKSE ONDERNEMERS VERENIGING

Activiteiten Stichting FEIN: Een zeer geslaagd festivalseizoen!

Vooruitkijken en bijsturen De zomervakantie is weer voorbij. Ongetwijfeld kijkt u met plezier terug op de afgelopen vakantieperiode. Voor veel ondernemers breekt nu echter ook de tijd van vooruitkijken weer aan. Gaat de begroting voor 2017 worden gehaald? Wordt 2017 een beter of slechter jaar dan 2016? Wat verwachten we voor 2018? En aan welke knoppen moeten we draaien om in 2017 nog bij te sturen? Ook het NOV bestuur heeft recentelijk terug- en vooruitgekeken. De netwerkactiviteiten van de NOV zijn nog steeds populair. Toch gaan we in 2018 meer variatie aanbrengen in onze bijeenkomsten. Wij kijken tevreden terug op de start van het ondernemersfonds en bijvoorbeeld de intenties voor verbetering bij de Omgevingsdienst West-Holland. Ook de ontwikkelplannen van Noordwijk-Zeewaardig tonen mooie intenties. Maar het probleem blijft natuurlijk om deze goede intenties om te zetten in daden. Degene die de knop weet te vinden om de ontwikkelplannen nu echt draaiende te krijgen, krijgt de 2017 bonus van de NOV.

Activiteiten Stichting FEIN: Een zeer geslaagd festivalseizoen! Het ‘’Fein’’ Festivalseizoen zit er weer op; bij een tropische start tijdens het Ibiza festival van 26 & 27 mei waren er weer vele bezoekers op de KW Boulevard en in de Hoofdstraat te vinden. Voor de jeugdige toeristen en de Kids van Noordwijk en omgeving

was er op zondag 2 juli het Luchtkussenfestival. Heerlijk springen en andere attracties beklimmen! Het 1e Cirque Des Dunes was wederom een show van formaat, waar de bezoekers van heinde en verre op af kwamen en zich vermaakten bij de fantastische acts en het spectaculaire vuurwerk. Helaas waren de weergoden op 29 & 30 juli minder goed gezind

en moest het Ibiza festival letterlijk en figuurlijk worden afgeblazen. Gelukkig waren de vervangende dagen op 12 & 13 augustus, gezamenlijk met de Flower Parade, en 2 & 3 september, weer een groot succes en konden rekenen op een toestroom van bezoekers. Het Levende Beelden Festival groeit ieder jaar gestaag en was dit jaar toegespitst op Euro-

pean City Of Sport. Stichting FEIN kijkt terug op een geslaagd Festivalseizoen, waar de toeristen en inwoners weer getrakteerd zijn mooie belevingen in Noordwijk. Dit alles mogelijk gemaakt door de Gemeente Noordwijk en Ondernemend Noordwijk.

NOV Connect Golf Culinair stormachtig leuk De herfststorm leek er voor het eerst in vijf jaar voor te zorgen dat het Culinaire Golfevent zou veranderen in een Culinair Netwerkevent. Maar precies op de juiste tijd brak de zon door en konden de deelnemers toch de baan in. En juist door de harde wind werd het een spannend welk team dit jaar als beste zou eindigen. Vijf teams betraden de baan van Golf Centrum Noordwijk en speelden ‘Best ball’. Hierdoor is het zowel voor de ervaren als de beginnende speler leuk om deel te nemen. Restaurant Onder de Linde verzorgde ook dit jaar diverse gerechten met begeleidende wijnen. Normaal worden de hapjes in de baan geserveerd, dit keer werd vanwege de wind in restaurant “Pitch” gegeten. De borrel werd ook door Pitch gesponsord. Het dessert werd aangeboden door Carlo Midiri van “George Vis”.

Het was weer een zeer geslaagd NOV Connect event. Het volgende event op de agenda

is van een heel andere orde. Er wordt een rondleiding verzorgd in het nieuwe Crematorium Duinen Bollenstreek, waarin deelne-

mers een kijkje achter de schermen krijgen. Details volgen nog, maar noteer alvast donderdag 23 november in de agenda!


WWW.NOVNOORDWIJK.NL

Bestuursuitje NOV-KHN-CONNECT-RETAIL Het onderwerp van het uitje wordt altijd strategisch gekozen. Dit keer met natuurlijk een knipoog naar ‘Noordwijkerhout’. Via een Solextour door Noordwijk

Subsidieverordening Economische Ontwikkeling- en Innovatiefonds Noordwijk

en Noordwijkerhout werd alvast het nieuw te vormen dorp ‘verkend’. Met stops bij diverse ondernemers voor heerlijke versnaperingen, activiteiten of korte presentaties.

Dank voor het gastvrije ontvangst: Copper, Vesper, Keurslager Krijn van der Bent, Kaasspecialist Peter den Elzen, Jumpin Noordwijk, Restaurant Pitch Noordwijk Buiten, Camping De Duinpan,

NOV Sociëteit in Café Rosser

Tijdens de raadsvergadering van 25 augustus 2016 heeft de gemeenteraad de Subsidieverordening Economische Ontwikkelingen Innovatiefonds Noordwijk vastgesteld. De NOV attendeert ondernemers er graag op om zich bewust te zijn van de mogelijkheden om van deze subsidieverordening gebruik te maken.

Vakantiehuis Duinvilla, Bubbles & Bites en Breakers Beach House. Kijk hier voor een fotoverslag: http://bit.ly/novfoto

AGENDA

Elk jaar wordt er een bestuursuitje georganiseerd, waarbij het informeel samenzijn tussen de besturen van de NOV, NOV Connect, KHN afdeling Noordwijk én de Retail het voornaamste doel is.

a. ICT - en/of hier aan gerelateerde infrastructuur – betreffen; b. aanvullende voorzieningen op bedrijventerreinen realiseren; c. activiteiten op het gebied van marketing, promotie; d. activiteiten op het gebied van duurzaamheid; e. activiteiten die criminaliteitspreventie bevorderen. Per 1 januari 2017 bedraagt het subsidieplafond € 100.000 per jaar en wordt tenminste voor drie jaar ter beschikking gesteld. De subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet ten behoeve van haalbaarheidsstudies en planvorming, voor kennisontwikkeling- en overdracht of voor het verder ontwikkelen en uitbreiden van netwerken. Ook valt te denken aan investeringsprojecten.

De eerste NOV Soos na de zomervakantie vond dit keer plaats in de Rosser. Het bestuur van de NOV wil de opzet van de Soos iets veranderen, wat onder andere inhoudt dat de locatie af en toe zal verrassen. Het was een gezellige bijeenkomst en de Rosser was al snel goed gevuld. Er waren

heerlijke hapjes en er werd genetwerkt en natuurlijk ook af en toe gedanst. Lid worden De NOV is met meer dan 500 leden één van de grootste en meest actieve verenigingen van Nederland. Tijdens de vele bijeenkomsten, waaronder dus de maandelijkse Soos, maar ook workshops &

events van NOV Connect en de Algemene Ledenvergaderingen houdt de NOV leden en alle Noordwijkers op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het ondernemersklimaat van Noordwijk. Samen bereiken we meer! Ondernemer en nog geen lid? Meld u dan aan via onze website: www.novnoordwijk.nl.

COLOFON

Bij de subsidieverstrekking wordt voorrang gegeven aan projecten die nieuwe-, innovatieve- en ontwikkelingsactiviteiten betreffen die onder meer:

Zaterdag 7 en zondag 8 oktober, Activiteiten in het kader van het weekend van de Wetenschap Vrijdag 13 oktober, Sociëteit, Heeren van Noortwyck Zondag 8 oktober, Esa Estec Open dag Zondag 8 oktober, Beach Battle Dinsdag 10 oktober, Schaaksimultaan bij Space Expo Woensdag 11 oktober, Het Grootste Kennis Festival bij Nederzandt 14-29 oktober, Diverse herfstvakantie activiteiten bij Space Expo 24-29 oktober, Wereld Verhalen Festival Vrijdag 10 november, Sociëteit, Heeren van Noortwyck Woensdag 22 november, NOV Connect bezoekt Crematorium Duin- en Bollenstreek Vrijdag 15 december Sociëteit, Winter Wonderland

Colofon Noordwijkse Ondernemers Vereniging Postbus 102 2200 AC Noordwijk ZH info@novnoordwijk.nl www.novnoordwijk.nl Onder redactie van: Monique Beuk - PR NOV Linda Versteege - SeeTekst Fotografie: Marcel Verheggen


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

agenda agenda

1sept In de showtuin vanmet de CNB kun jeWitherspoon een pracht aan Dahlia’s bewonderen, 29 Waargebeurd drama Reese die tijdens een per-

Ma t/m vrijFilm: CNB Dahliashowtuin Wild

Di t/m

17

• Lisse, Heereweg 439 • Lisse, Filmhuis

maar liefsteen 650 cultivars! soonlijke crisis wandeltocht van meer dan 1600 km maakt.

• Lisse, Filmhuis 1 Film: Wild Vr 4 29Disco soonlijke crisis een wandeltocht meer danje1600 maakt. voor kinderen uit groepvan 7 en 8 die nietkm mag missen. Van 20:00 tot 23:00. Entree gratis. Party voor Kids! • Hillegom, Solution Tentoonstelling • Lisse, Museum De Zwarte Tulp Di Vrt/m zo 4 Disco10voor Vrkinderen uit groep 7 • enValkenburg, 8 die je niet diverse mag missen. Paardenmarkt locaties Do 29 4 t/m Van 20:00 tot 23:00. Entreeingratis. Waar een klein dorp groot is! Gezellig en bijzonder dorpsfeest de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl Vr-t/m zo rondom t/m 10 Paardenmarkt Valkenburg, Do Expositie Katwijk En Plein•Air 2017 •diverse Katwijk,locaties Dunatelier Do 4 Kofferbakmarkt •en Hillegom, Museum Waar een klein dorp groot in is! Gezellig bijzonderFord dorpsfeest 21 24 Za 5 Grote markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur Kofferbakmarkt • Hillegom, Ford Museum Turfrace • Vrij zo Za t/m 5 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor Grote markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan 22 Za 524 Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur- Deelname € 2,50 10.000 ••Nwh, Go stappen Food Tourswandeling Leiden Leiden,VVV-kantoor diverse locaties ZaZa235Vrije Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur - DeelZa 5 Dagelijks Di De Olmenhorst Zelfpluk • Lisserbroek, De Olmenhorst Waargebeurd drama Reese Witherspoon tijdens een perParty voor Kids!met •die Hillegom, Solution t/m zo

okt

Als het fruit plukrijp is wordt de boomgaard geopend. Je kunt je biologische appels en peren plukken. www.olmenhorst.nl

apr ’18 ‘ Naar de bollen. Anton L. Koster, schilder van bollenvelden’ Ruim vijftig werken uit diverse collecties.

t/m

t/m

Tot en met 24 september is je laatste kans om nog de expositie van het

sep

En Plein Air event te bezichtigen! vvvkatwijk.nl

Warmond, Park Groot Leerust Driedaagse zeiltocht waarbij de tocht van turf wordt herinnerd. Start

t/m

vrijdag om 7.30 uur bij park Groot Leerust.

sept

sept

23 55

Vele vogelliefhebbers gaan zaterdag vogels tellen in de duinen. | Foto: PR

Beleef de Eurobirdwatch TELLEN Op zaterdag 30 september nemen vogelaars van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk deel aan de internationale vogeltrekdag, de Eurobirdwatch. Op die dag zijn in ons land op ruim 150 telposten vogelaars in de weer om overtrekkende vogels op naam te brengen en hun aantallen te noteren. n

Vogelbescherming Nederland verzamelt dit jaar de telresultaten van alle posten, ook die uit het buitenland. In bijna alle Europese landen staan op deze dag waarnemers klaar om de langstrekkende vogels te noteren. Voor de traditionele Eurobirdwatch

posteren wij ons deze keer niet bij de keerlus aan het einde van de boulevard, maar 150 meter zuidelijker op het wandelpad naast het fietspad naar Katwijk. Hier hebben wij vrij uitzicht over zee, de zeeduinen en het achterland. Vogels die we bij de Helmhorst missen vanwe-

ge de bebouwing, kunnen wij daar ongehinderd waarnemen. De vogeltellers zijn hier te vinden van 8.00 tot 11.00 uur. Een ieder is welkom om hen hier gezelschap te houden. De Nederlandse resultaten worden op zaterdag al bekend gemaakt op de website van Vogelbescherming Nederland; de Europese volgen een dag later.

We Are Fashion Event • Noordwijk, Hoofdstraat 5 Auto Avenue • Lisse,fashion Centrum On Probation - Mannenemancipatie De winkeliers van de#6Hoofdstraat showen de laatste Za 5 Verschillende autodealers latenlange de nieuwste 23 en trends op de ruim 500 meter catwalk!modelen 10-18 uur.zien in Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid in het Dorpshart. Auto Avenue • Lisse, Centrum ZaZa& 5& 6 Lifestyle Beurs laten • Noordwijkerhout, Tespelduyn Verschillende autodealers de nieuwste modelen zien Zo 5 ZaZa

• Leiden, Middelste-

sept

maakster Jurrien van Rheenen. www.theaterdegenerator.nl

23 Za & sept & 6 Lifestyle Beurs

• Noordwijkerhout, Tespelduyn 12 Najaarsfeesten centrum Lifestylebeurs ‘Goed leven’; alles voor op,•inVoorhout, en rond het 55-Evenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. ZaInloop concert Kleijnkoor • Noordwijk, Hoofdstraat 96 huis. 12.00 t/m 18 uur. Toegang gratis 12 september jaarmarkt en onder meer wielerkoers. 23 terdag - 12 Najaarsfeesten • Voorhout, centrum • Warmond, Dorpsstraat Za Evenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. ZaZo 65Kunstmarkt Zo Za Za

30up Indian Summer Dance Party.

sept

van ‘t Klooster straatoptredens verzorgen.

23/24Kunstmarkt Zo Di Za/zo

• Warmond, Dorpsstraat Science Café Leiden • Leiden 6 Bijzondere markt vol kunst. Van 11 totLeiden, 16 uurScheltema in het gezel8 Kom Smalspoor Modelbouwdagen • uiteenlopend van alles te weten over een onderwerp lige Warmondse dorpscentrum.

sept DiDi Do

Science Café Leiden • Leiden, Scheltema Leiden • Noordwijkerhout, centrum KomKermis alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van 88-10 Kermis en gezelligheid op de Brink en in het centrum van ‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur. Modelbouwfans opgelet! Geniet 23 en 24 september van de creativiteit van de topmodelbouwers. vvvkatwijk.nl

Torenbeklimmen Noordwijkerhout

Zo

Zo

Persoonlijk advies

Bel de A.Vogel gezondheidslijn op 0900 - 246 46 46 voor persoonlijk advies over natuurlijke ondersteuning bij plasproblemen bij mannen en het gebruik van ProstaforceMed.

A.Vogel ProstaforceMed* is een natuurlijke oplossing op basis van extracten van de zaagbladpalmvrucht (Sabal serrulata). Het kan worden gebruikt bij plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. De dosering is 1 capsule per dag. 90% van de gebruikers is tevreden over het product. ProstaforceMed is verkrijgbaar in een verpakking van 30 en 90 capsules en heeft een adviesprijs vanaf € 14,99.

gids.

Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn • Warmond, meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl

• Lisse, Kasteel Keukenhof

• Hillegom, Jonkheer Mockkade De aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en 10 Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl Excursie naar de kaasboerderij van Theo Warmerdam. Van 11 tot 13 uur.

Como Obstacle Run • Noordwijkerhout, Oosterduinse Meer het weer kermis in Hillegom!

Do- sept -13 Kermis Spectaculaire hindernisrace over 4 – 8 of 12 km. , incl. Family Run, kijk • Hillegom, Jonkheer Mockkade 24 Zo 10112-dag (incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum Za

Zo

Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is 12 Verschillende hulpdiensten presenteren zich en er zal een het weer kermis in Hillegom! op www.como-run.nl  Aanvang 11.00 uur

24 sept en112-dag 1 Je laatste twee kansen om nog mee te doen met deze bijzondere yog(incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum

okt Za

Za

Yoga op zijn het strand • Katwijk, Surf & Beach meet & greet met Brandweerkman Sam

• Noordwijk Binnen, Florahof 12Pompoenmarkt Verschillende presenteren zich en erbieden zal een de 12 Op deze in eenhulpdiensten landelijke sfeer opgezette markt meet & greet zijn met Brandweerkman Sam alessen op het strand! vvvkatwijk.nl

Woe

Naturalis after Dark: Kruisbestuiving • Leiden, diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan.Stadsgehoorzaal 10-17 uur.

17.00-17.30 uur: Kruisbestuiving: Kan Darwin de ethiek redden? Gratis 27 sept Concert Pompoenmarkt • Noordwijk Binnen, Vredeskerk Florahof 250 jaar Bätzorgel • Katwijk,

ZaZa

12Feestelijk Op deze inconcert een landelijke sfeer opgezette markt de 12 ter gelegenheid van 250 jaarbieden Bätzorgel. toegang.

So You Think You uiteenlopende Can Dada?Katwijk. • Leidse Schouwburg diverse kraamhouders waar aan. 10-17 uur. Do t/m zo Tevens Open Monumentendag www.vvvkatwijk.nl

een confrontatie tussen het normale en het absurde, in 28 sept t/m 1 Veenfabriek: Concert 250 jaar& Bätzorgel Vredeskerk in-Stijl Lifestyle Fashionevent• Katwijk, • Katwijk, Zeezijde okt ZaZa

Vrij

12DeFeestelijk concert ter gelegenheid Bätzorgel.cat12 nieuwste trends voor het najaarvan op 250 een jaar doorlopende Cabaret • Warmond, ‘Theater ‘t Trefpunt steeds wisselende bezetting.

Tevens Open Monumentendag www.vvvkatwijk.nl walk, maar ook hapjes, drankjesKatwijk. en muziek! www.vvvkatwijk.nl

Een theatrale loutering in vijf bedrijven: Erik van Muiswinkel komt met 29 sept Open in-Stijl Lifestyle & Fashionevent • Katwijk, Zeezijde Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor de Oplossing. Aanvang 20.30.

ZaZa

Za

12Fietsroute 12 De nieuwste trends voor het najaar op een en doorlopende catlangs monumentale panden oude bollenschuMuziektheater • Sassenheim, Theater ‘t Onderdak walk,Route maar afhalen ook hapjes, en muziek! www.vvvkatwijk.nl ren. bij drankjes VVV Noordwijkerhout

#Held is de naam van het programma van Marcel de Groot die voor het 30 sept Open Openeerst Monumentendag Noordwijkerh., VVV-kantoor Monumentendag • Noordwijk, div. locaties sinds 15 jaar weer met een•eigen show komt.

ZaZa

Za

12DeFietsroute 12 langsOpen monumentale panden en oude Noordwijkse Monumentendag staat in bollenschuhet teken van De Halve van Katwijk • Katwijk ren. Route afhalen bij VVV Noordwijkerhout

& 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl DeAmbacht. Halve van Katwijk: dát is een prestatie! Loop mee of kom de deelne30 sept Kunst Open Monumentendag • Noordwijk, div. locaties Za Za

Za

Monumentendag • Lisse, Dorpshart 12Open 12 DeBloemenNoordwijkse Monumentendag in het teken van in en Open kunstdorp Lisse kunt ustaat genieten van de vele Noordwijkerhouts Speciaal Bier Festival

Za& ZoZa

Open Monumentendag Lisse, Dorpshart 13 Open Monumentendag ••Leiden, div. locaties 12&Meer 12 in Bloemenen kunstdorp Lisse kunt uin genieten van dehun vele dan vijfendertig monumenten Leiden open

mers aanmoedigen. vvvkatwijk.nl

• Noordwijkerhout,

Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl 30 sept monumenten Zeestraat 7a

Bijzonder bierfestival m.m.v. 5 brouwerijen, vanaf 15.00 uur bij café van der Geest. Kaarten verkrijgbaar aan de bar.

monumenten deuren voor bezoekers. Leiden.nl • Lisse, Museum De Zwarte Tulp Verhaal op zaal

Za

Za& sept & korte Monumentendag rondleiding langs het werk van de•bollenveldenschilder Anton 30 Za& &13 13 Een Open Leiden, div.Noordwijk locaties Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Zo 12 Zo

Za

12 Let’s Meergo dan monumenten invan Leiden tovijfendertig the caves and explore! Ira deropen Valk. hun Za 11-17 Koster. www.museumdezwartetulp.nl

deuren voor bezoekers. Leiden.nl uur, zoEuro 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd). Bird Watch • Natuurcentrum Katwijk

in trekvogels? naar Natuurcentrum Katwijk om de 30 Za& sept Zondagwandeling & 13 Geïnteresseerd Lichtsculpturen • Kom Noordwijk, Museum Noordwijk • Leiden, Hortus botanicus

ZoZo

Za

12Rondleiding 13 Let’s go to the cavesinand Ira van dervan Valk. ZaEb 11-17 Japan de explore! Hortus door Titia der en vogeltrek te bekijken! vvvkatwijk.nl

uur, zoJamsessie 11-17 uur (eenmalige uitzondering Noordwijkerhout, café de Ruigenhoek Tonny Voorma. Deelname € •1,50 Start omopeningstijd). 12.00 uur.

Spontane en onvoorbereide vorm van muzieksamenspel, vanaf 21.00 30 sept De Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt

ZoZo

Zo

13Op 13 Rondleiding Japan Hortusop door Titia van der Eb enbij deze markt ligtin dede nadruk eerlijke producten, uur. De toegang is vrij!

1 okt

Prostaattest

Heeft u plasproblemen en wilt u weten of die mogelijk veroorzaakt worden door goedaardige prostaatvergroting? Doe dan de prostaattest op: avogel.nl/prostaattest

• Noordwijk, Voorstraat 44

8 DeNoordwijkerhout aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en

Di- sept -13 Cultuurweek 24 Koudenhoorn 3 DoZo 8-13 Kermis

Natuurlijke oplossing voor plasproblemen bij mannen

Goedaardige prostaatvergroting is een normaal ouderdomsverschijnsel dat door een arts wordt vastgesteld. Maar liefst 50% van de mannen van 50+ heeft ermee te maken. Hoewel de aandoening meestal goedaardig is, kan prostaatvergroting het dagelijks functioneren wel beïnvloeden. Typische verschijnselen zijn namelijk vaak ’s nachts moeten plassen, het moeilijk op gang komen van het plassen, een zwakke urinestraal, de blaas niet goed kunnen legen, binnen twee uur opnieuw moeten plassen en

Katwijk/Valkenburg, Stoomtrein

Di-10 Kermis • Noordwijkerhout, Beklim de toren van de Oude Jeroenskerk onder leiding vancentrum een ervaren 23 30 Di-Do en8 -13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof Kermis en gezelligheid op de Brink en in het centrum van

GEZONDHEID

Natuurlijke oplossing

seinen, seinen en shojo.

23/24‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur. Katwijk Leiden Zat

ADVERTORIAL

‘Slechts 1 capsule per dag’

Het Kleijnkoor zal tussen 14.00 en 15.30 uur in de Hoofdstraat ter hoogte

Weekend •tot Leiden, Museum Volkenkunde Bijzondere markt vol jaarmarkt kunst. Vanen 11onder 16 uur wielerkoers. in het gezelterdagManga 12 september meer Leer alles over dorpscentrum. het tekenen van de verschillende manga stijlen; shonen, lige septWarmondse

Za/zo

Zo

moeilijk kunnen ophouden van de urine. Ook kunnen deze problemen consequenties hebben voor de bedprestaties.

gracht 36 De eerste Generator productie: ‘Waarom mannen slaan’ van theater-

Lifestylebeurs ‘Goed leven’; alles voor op, enDorpshart. rondBlu het 30 up Indian Summer Party Noordwijk, Beach in Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid in•in het huis. 12.00 18 Summer uur. Toegang gratis Beleef t/m de Indian met De Leidse Danssalon in Blu Beach met de

Za

sept

Vaak ’s nachts plassen? Nadruppelen? Veel mannen met plasproblemen door een goedaardige prostaatvergroting hebben baat bij een natuurlijke behandeling met extracten van de zaagbladpalmvrucht. In Duitsland en Zwitserland worden deze extracten al veelvuldig toegepast bij plasproblemen als gevolg van goedaardige prostaatvergroting.

Culinaire wandeling langs zorgvuldig geselecteerde restaurants, bars,

Activiteiten endelicatessenwinkels. demonstratieswww.gofoodtours.nl door verschillende vereniginname cafes € 2,50 en/of gen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 tot 15 uur. Za Door Nielson &•The Guilty Six park• Lisse, Paviljoen Vrije Lisse Tijd Draaft Festival Sassenheim, Rusthoff Za sept We Are Fashion Event • Noordwijk,vereniginHoofdstraat Activiteiten en demonstraties door verschillende achter De Gewoonste Zaak Za De winkeliers de Hoofdstraat detot laatste fashion gen. Van totvan 16 uur. Kindervrijmarkt van 15 uur. Het 11 belooft een groot muziekfeest te showen worden in 12 het Paviljoen. Haal je en trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur. dansschoenen maar uit het vet! www.hdv-lisse.nl

Div Zo

Zo

Traditioneel kruidengeneesmiddel. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Verkrijgbaar bij de meeste apotheken.

Zondagwinkelopenstelling met op zondag 1 oktober de Struinmarkt

30 Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater De Muze De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt 13t/m Expositie van div. t/m vr 10-16 uur, Op deze markt ligtkunstenaars. de nadruk opma eerlijke producten, bijza

1 okt *

opof Zondag • Leiden, Botermarkt/Vismarkt TonnyStruinmarkt Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur. voorkeur biologisch streekgebonden.

Dagelijks Div

Ma

2 okt Dagelijks

langs het water. www.leidenisopen.nl.

• Noordwijkerhout, St(r)andplaats Nederzand 10 - 13Grootoudersdag uurbiologisch en tijdensofde voorstellingen. Entree gratis. voorkeur streekgebonden.

De opa’s en oma’s worden van 12.00 tot 16.00 uur in het zonnetje gezet

t/m okt 700 jaar Hooglandse • Leiden, Hooglandse Kerk t/m330 Reizen verruimt je blikKerk • Noordw., Theater De Muze bij, met vele activiteiten voor jong en oud. Tentoonstelling jaar Hooglandse (te bezoeken tijExpositie van div.700 kunstenaars. ma t/m Kerk vr 10-16 uur, za Lezing • Noordwijk, Biblihotheek dens openingsuren de kerk). 10 - 13 uur en tijdensvan de voorstellingen. Entree gratis. Klaas Boomsma over zijn boek ‘Ren voor je leven’ en de Noordwijkse

t/m 3 okt 700 jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk www.bollenstreek.info Looptrainer met een korte laagdrempelige looptraining Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tijdens openingsuren van de kerk).

www.bollenstreek.info


Vloeren: te kust en te keur!

POSTZEGEL- EN MUNTENVERZAMELINGEN TE KOOP GEVRAAGD. Tel: 070-3388427 of 06-51118436.

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave. Tel. 06- 57200505.

MEGA VLOOIENMARKT .zat. 30 sept. KATWIJK Vliegveld Valkenburg2eHands, Curiosa, Antiek DonEvents.nl 0294237320

Bedrijf of VVE? Wij maken het schoon, meeuwenoord.schoonmaak@hotmail.com, tel: 06- 23022520.

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 29481555.

Vind u het moeilijk om na ziekenhuisopname of om een andere redenen ‘s nachts alleen thuis te zijn, heeft u zorg nodig, denk dan aan slaap/ waaknachtzorg (e.v.t. PGB) dan kunt u bellen naar: Annie Imthorn, Katwijk, tel: 06-14374719. Knip deze advertentie uit.

ADOPTEER EEN PUP

De trend van de laatste jaren is de duurzame PVC-vloer. Makkelijk qua onderhoud, slijtvast en kleurecht. De dessins worden steeds meer natuurgetrouw. Bij laminaat kunt u kiezen uit een grote variatie in decors. De mogelijkheden zijn haast eindeloos, zowel in hout als steenstructuur. Als dealer van Wicanders biedt Meijvogel Hout u een keur aan PVC, vinyl en laminaat. Inclusief een warmte-isolerende en geluidswerende kurklaag. U vindt hier een ruim assortiment laminaatvloeren. Alles op maat gemaakt en door vakmensen gelegd. Kom voorproeven in de showroom.

Meijvogel Hout Burgersdijkstraat 10 2225 AV Katwijk

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

T 071 407 4605 E info@meijvogelhout.nl W www.meijvogelhout.nl

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

Onderwijs in woord en beeld Duurzaamheid in het onderwijs

Leren gaat met vallen en opstaan

H A

Aad van Duijn

et schoolplein is de lesplaats Erik Hazenoot werkt met zijn team hard locatie van het Fioretti College in Hillevoor het leven. Vanuit deze aan duurzame initiatieven op Vakcollege gom. “In 2012 is de nieuwbouw van onze ls je nu echt 5 Serie zeer basicinwijze zelf “Een de koplampunits aansluiten op school geopend. Op de vestiging volgen gedachte zijneen er liefin de regio di- opRijnmond Katwijk. ambitie uit ons die hebber bent van het genieten zonder al deze futurisde grille. Ook de achterkant heeft verse initiatieven en instellin- schoolplan is om leerlingen klaar te sto- zo’n 1100 leerlingen beroepsgericht ongeweldige genot dat je tische ongein. En dat scheelt nog een meer 7 Serie ‘look’ gekregen. gen die werken aan het invoeren van men voor een maatschappij, waar duur- derwijs, mavo en de onderbouw havo. kunt hebben van het een hoop geld ook. Op het eerste De hele auto is in millimeters wat Voor wat betreft duurzaamheid is bij de zaamheid en verstandig langer, groengebruik duurzamezelf processen in het onderwijs. rijden met een BMW gezicht lijkt de nieuwe 5 als een breder en hoger geworden, nieuwbouw fors geïnvesteerd in een enersteeds meer betekenis krijgt,” benadrukt Denk aan initiatieven 20Duurzaam20 verkleinde kopie van de 7 Serie. waardoor de bagageruimte 10 liter en zeker met deze nieuwe 5 Serie, giezuinig gebouw. De school maakt daarde bevlogen schoolleider. en Energieke Regio. Een compliment op zich, maar groter is geworden en de achterdan ga je voor mijn gevoel toch bijhun gebruik “Duurzaam krijgt daarbij op verschillenniets is minder waar, want alle passagiers nog beter benen van Warmte-Koude-Opslag. geen gebruik maken van al die bodemenergie gebruikt manieren vorm.zijn Wij zijn bijvoorbeeld In deze bijdrage de vraag of en inonderdelen hoe- devoor deze 5 Serie kwijt kunnen. GrootDaarbij voordeelwordt is dure opties die mogelijk zijn. Zoals wat mij deugdof het ook mogelijk dat deze 5isSerie 100het kiloverwarmen en koelen van de gede auto het autonoom laten rijden, voor aan hetenonderzoeken verre, onderwijs inhaakt op apart duur-ontworpen lichter geworden bouwen. wat zijn effect waarbij hij ook inhaalt, zelf af- de doet, Het benutten van bodemenergie omBMW op steeds schoolmeer het drinken van isgekoeld zaamheid. We zelf vroegen het aan direc-is dat Italiaansekraanwater lijnen gaat vertonen in heeft brandstofverbruik en stand houdt, inparkeertvan terwijl is een duurzame oplossing waarmee het te stimuleren. En ofop dehet enertieleden ErikzelfHazenoot Vakcollege haar design. de wendbaarheid. Zoals het een jij buiten staat en noem maar op. Rijnmond en Ben Kersten van het Fioretti gie die nodig is voor de koeling geleverd verbruik van de fossiele brandstoffen fors fioretti hillegom eigentijdse auto betaamt kan je kan worden door een windturbine op het teruggedrongen wordt.” College Hillegom. Leercurve natuurlijk via de knoppen op de Of het infotainmentscherm te dak van onze school. Vakken als natuurvoor VO scholen. Wij werken met hen om middenconsole kiezen of je sporbedienen door te wijzen in plaats Afvalscheiding kunde kunnen daar op inhaken met een Duurzame initiatief betaalbare, groene verbeteringen door te De meest opvallende wijzigingen tief, comfortabel of eco-achtig wilt van zelf te drukken. Aan mij niet deverhaal ontwikkelingen in het onderwijs voeren, want – en dat is onze overtuiging practicum energie.” rijden. Het interieur“Ook Uit het gesprek denieuwe beide directieleaan het exterieur zijnover de gerestylis een besteed! Ik wil vanmet deze richting duurzaamheid gaan snel. We zijn - in een slim schoolgebouw, leer je beter.” den blijkt dat in het onderwijs duurzaam- “Binnen het onderwijsleerproces apart. Van komt alle Duitse automerop wel dit het moment met leerlingen bezig een in de les- toch heid een belangrijk issue is bij de inrich- duurzaamheid nu al naar voren ken vind ik BMW mooist watduurvormgeving zeer in hoogwaardige kwaliteit Bewegingsmelders zijn. daar ontzettend van genieten, goedebetreft, afvalscheiding te voeren, waarover ting van de gebouwen en het ontwikkelen sen van bijvoorbeeld techniek waarbij de Engescheiden de ergonomie is ook uitstemeer Fioretti nog dan Teylingen van alle techniek we werken met afvalstrowijgebruikte het bijmateriavan het lesprogramma. Adjunct-directeur zame energie. Maar ook bieden ”De stichting waar we len vanvormgeeen zeer hoogwaardige de loop der jaren heb ik van die onder de onderzoekt motorkap zit.momenEn men: papier, oudkend. ijzerInen bijvoorbeeld (keuze-)eindexamenvak groene deel uitmaken, kwaliteit zijn.koEn deolie ergonomie is zelf zo’nDaarbij 8 BMWs verkengehad en bij elkde mogelijkheid over zitten gesproken, 5 (techniekvakken). ving, design & duurzaamheid. Hier teel om doorook hetdeze plaatook uitstekend. Groot voordeel model trof ik op dezelfde plaatsen zit voortreffelijk en dat komt ook men bijvoorbeeld bloemschikken en plan- nen we de mogelijkheden om te komen sen van zonnepanelen energiezuiniger te is ook dat deze 5 Serie 100 kilo dezelfde knoppen aan in het naar door de multifunctionele verstelafvalscheiding. We kunnen werken. therkenning aanbod. Ook gaan leerlingen tot een nog betere Ook hanteren we bewelichter is geworden wat zijn effect de chauffeur toe geplaatste dashbaarheid, waardoor ook ik mijn kijken op de van En duurzame schokijken naar meer duurzame (groene) gingsmelders in lokalen waarbijStoel de lamheeft op het opbrandstofverbruik en siteboard. nog steeds. Feilloos vind favo-stand kan creëren. in len, waardoor weik inspiratie krijgen omknop lossingen binnen onze school.” pen worden geactiveerd danhet wel gedeacde wendbaarheid. Zoals het een links van het stuur de voor de hoge stand, met stuur in de bijvoorbeeld en (plastic) esjeseventiveerd. Tenslotte geeft Erik Hazenoot aan datauto alle betaamt De overstap naarlage ledverlichting eigentijdse kan je pakjes de verlichting, om fl maar wat onderste en meest verticate scheiden. tevens verlichting deze zomer vervangen door wordt eveneens het ondernatuurlijkisvia de knoppen op de We tekijken noemen. Dat iskritisch nu consistent le stand.voorbereid. Beetje apartInblijkbaar, of het je sporwant krijg er vaak opmerkingen naar gebruik beleid! van allerlei materialen wijsproces ledverlichting; een eerste middenconsole stap naar eenkiezen en ik met name de lessen natuur tief, comfortabel of(schoonmaakartikelen eco-achtig wilt over als ik de testauto weer bij(bode en bijvoorbeeld & zorg (onderbouw), groene school. zorg & welzijn rijden. Het interieurhout). is eenBij verhaal Zien isgebruiken weten achterlaat. En niet alleen ik het metselen we (bij venbouw)dealer en techniek & technologie, plus apart. Van alle Duitse automerken heb een riante zitpositie, maar ook het profiel Bouwen, wonen en interieur) de techniekprofielen, komt duurzaamheid Bodemenergie vind ik BMW toch wel het mooist Kijk eens naar die aparte en fraaie de medepassagiers zitten royaal Ben Kersten maakt sinds achttien jaar zavel; dit is herbruikbare metselspecie. steeds meer in het lesprogramma voor”, wat vormgeving betreft, waarbij vormgeving van die automaatseen comfortabel. Tenslotte doen we mee met Green Deal deel uit van de directie opde degebruikte onderwijsBen Kersten. Erik Hazenoot vakcollege Rijnmond materialen van een lector en dat stuurdesign. Ik benadrukt kan


sport

DE NOORDWIJKER

Bewezen de goedkoopste!

500 GRAM 5.25

3.99

Riblappen 500 gram

Per kilo 7.98

SPA40AstiRckers alle 1

4 STICKERS PER ZAKJE

AP_HOOGVLIET_SA

CHET_NL_v2.indd

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

19

SJC wint van SWZ Boso Sneek: 3-0 VOETBAL n Door het wegvallen wegens blessures van Timo Ruigrok en Raymond van Heijningen bracht trainer Polak de net herstelde David Verweij niet op zijn vertrouwde plekje centraal in de verdediging. Maar als verdedigende middenvelder met naast hem Tom Duijndam meer aanvallend gericht. Jordi Groot completeerde het middenveld en zijn plaats als linksachter werd ingenomen door Abbas al Tamimy. Met dit middenveld en een uitblinkende Juriaan van Duin in het centrum van de verdediging bouwde SJC direct al aan een veldoverwicht. De Friezen leken op de hoogte van het spelletje wat eerder RKAVV een puntje opleverde en zochten naar een gluiperige goal via een sporadische counter. En dat leek resultaat op te leveren toen Kevin Huitema een uitgelezen kans naast het doel gleed. Op slag van rust was er voor het doel van SWZ Boso Sneek een zelfde kans voor Tom Duindam. Die ook al glijdend een voorzet na een uitstekende actie van Redel over de goal zag gaan. Na de rust speelde SJC het geliefde spel richting clubhuis. En in de 51e minuut was het Jordi Groot die met een diagonale knal SJC verdient op

voorsprong kon zetten. De zwartwitten bleven ook hierna de aanval zoeken. TOM DUINDAM

‘Weer goed gespeeld man. Die jongen verdient eigenlijk ook een eigen goal te maken’ hoorden we even later trainer Sjaak Polak vanaf de bank zeggen als reactie op het spel van spits Tom Duindam. Die steeds opnieuw, met 2 man op zijn huid, het de verdediging van SWZ Boso Sneek uiterst moeilijk wist te maken. Even later veerde de bank van SJC enthousiast op toen Tom Broekuizen door dezelfde Tom Duindam in gelegenheid werd gesteld om de 2-0 aan te tekenen. ‘Een Tom-Tommetje’, zo juichte de trainersstaf. Deze verdiende treffer viel na on-

geveer een kwartier in de tweede helft. Inmiddels was de licht geblesseerde Abbas al Tamimy al vervangen door Rick van Dijk. AAN DE BAK

Trainer Germ de Jong begreep dat hij aan de bak moest en kwam met een dubbele wissel. Wat eventjes een opleving binnen de Friese ploeg te weeg bracht. Zo gauw er kans was speelden zij met 4 mensen in de voorste lijn wat natuurlijk om aanpassingen vroeg. Maar SJC bleef gemakkelijk overeind. En het overwicht rechtvaardigde volgens trainer Polak dat hij de ook al licht geblesseerde Mike Verhoek een kwartier voor tijd inruilde voor Dandy Steenvoorden. Dit gaf het spel van SJC plots weer een impuls en Sneek zag enigszins verbaasd hoe de rechters spits bij herhaling het zestienmetergebied in sneed. En uiteindelijk viel 10 minuten voor het eindsignaal, wederom door Tom Duindam, de 3-0. Met deze winst en het verlies van Aplhense Boys staat SJC nu op een gedeelde eerste plaats.

VERZA MEL ALLE 140 STICKER S

1 09/06/2017 09:58

Bockbier Alle soorten Van 0.87 - 7.99 Voor 0.46 - 4.79 PER STUK

40 % KORTING

V.v. Noordwijk kon het doelsaldo afgelopen zaterdag stevig opkrikken met zes goals tegen Nootdorp. | Foto: WS

Geldig van woensdag 20 t/m dinsdag 26 september 2017

VERZAMEL alle Ocean Buddies

VOETBAL n Voor sommige was het de vraag of Kees Zethof het coachen op topniveau wel aan zou kunnen. Inmiddels zijn alle twijfels, ook bij de grootste sceptici, weggenomen. De komst van Zethof heeft voor een opvallende positieve verandering in de mentaliteit van de spelersgroep gezorgd.

Robijn wasmiddel Wit, zwart of color Voordeelfles 4220 ml PER FLES 14.69 - 17.49

9.99 Per liter 2.37

Geldig van vrijdag 22 t/m zondag 24 september 2017 Bestel ook je boodschappen online op hoogvliet.com. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Noordwijk heeft geen kind aan Nootdorp: 6-0 De huidige strijdlustige ploeg van de op promotie jagende voetbalclub Noordwijk, die in vergelijk met vorig seizoen in samenstelling nauwelijks is verandert, lijkt inmiddels nauwelijks meer op de passieloze eenheid die het vaak was. In de thuiswedstrijd tegen promovendus Nootdorp werd opnieuw duidelijk dat er op dit gebied stappen zijn gemaakt. De gretigheid waarmee er in de tweede helft steeds opnieuw jacht werd gemaakt op een volgend doelpunt lijkt duidelijk een gevolg van het spelplezier wat onder leiding van Zethof is ontwikkeld. Bij Noordwijk stond deze keer Amezrine weer onder de lat en was Dorothea ook weer van de partij. Al in de tiende minuut kwam Noordwijk op voorsprong toen Overvliet

vanuit een corner raak kopte. Het had na bijna een half uur, opnieuw vanuit een corner, 2-0 kunnen zijn. Maar nu werd er op de lat gekopt. Vijf minuten later viel die 2-0 toch. Westdijk mocht de bal vanuit een rebound eenvoudig intikken. HONGERIG

Dat Noordwijk deze pot ging winnen stond toen al vast. Nootdorp kon nauwelijks iets gevaarlijks terug doen en het was na de thee dan ook slechts wachten op de volgende goal. En die viel al na nog geen 2 minuten. Het was opnieuw Tjeerd Westdijk (hij lijkt onder Zethof eindelijk op dreef te komen)die het net wist te vinden waarna de 3-0 op het scorebord kon worden genoteerd. Zoals al gezegd, Noordwijk bleef hongerig op jacht gaan naar een volgende goal. Dezer keer was het

Emiel Wendt die de aanhang liet juichen: 4-0. Via de hardwerkende Bröcker en nogmaals Wendt werd de eindstand met nog een kwartier te gaan op 6-0 gebracht. Hierna volgde de bij Zethof inmiddels gebruikelijke wissels. Hoogerwaard voor James, Borsboom voor Westdijk en tenslotte van der Krogt voor Dorothea. TER LEEDE

Volgende week staat de wedstrijd tegen Ter Leede op het programma. De Sassenheimers bedwongen in een uitwedstrijd het altijd lastige Hoek HSV. Maar met de huidige mentaliteit en de getoonde trefzekerheid moet ook deze wedstrijd te winnen zijn. Vooral het feit dat Noordwijk nog steeds geen tegendoelpunt hoefde te incasseren moet de ploeg voldoende vertrouwen geven. Zeker nu de ziekenboeg weer leeg is lijkt Noordwijk de beste papieren te hebben op weg naar een hoge klassering met promotie als beloning.


kunt niet voorzichtig U kunt genoeg niet voorzichtig genoeg zijn. zijn.

PARTICULIEREN

OPGELET!

Elektra, installaties en keuringen. Elektra, installaties en keuringen.

Als allround installateur zijn Als allround wijinstallateur niet zijn wij niet alleen gespecialiseerd in de alleen normale gespecialiseerd in de normale Katwijk elektrotechnische installaties, elektrotechnische maar installaties, ook maar ook Rijnsburg in het aanleggen van telefooncentrales, in het aanleggen van telefooncentrales, Uw advertentie verschijnt in de regio: burg Valken datanetwerken, brandmeldinstallaties datanetwerken, brandmeldinstallaties en en Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. wijk rdhet o o N beveiligen van woning het óf beveiligen bedrijfspand. van woning óf bedrijfspand. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag wijkerhoutvoor het uitvoeren van Ook voor een het uitvoeren NEN3140 van een NEN3140 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al NoordOok onze kranten. inspectie aan uw elektrische inspectie installatie aan uw elektrische installatie De Zilk Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante bent u bij ons aan het juiste bent uadres. bij ons aan het juiste adres. Sassenheim betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • •

Voorhout Warmond

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

Lisse Torenstraat 20 broek EH Katwijk aan Zee Lisser2225 om (071) 40 12 809 HillegT orp info@houwaard.nl Beinsd Oegstgeest

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

}

Torenstraat 20 2225 EH Katwijk aan Zee T (071) 40 12 809

www.houwaard.nl www.houwaard.nl info@houwaard.nl

Leiderdorp

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN Voor behandeling van o.a.

Wij maken plaats voor de nieuwe collectie Tot wel

50%

. ADHD en ADD . Chronische vermoeidheidsklachten . Depressieve klachten . Emotionele verwerkingsprocessen . Gewrichtsklachten . Hooggevoeligheid . PDD-nos en Autisme . Pijnklachten . Ziekte van Lyme

Margreet van Duijn

Bij Auping Plaza: - Professioneel slaapadvies - Compleet assortiment - Snelle levertijd - Uitstekende service & garantie

Het grootste Auping test- en adviescentrum van Nederland!

Het grootste Auping test- en adviescentrum van Nederland! T.071-5820212

Elisabethhof 4, Leiderdorp T. 071- 5820212 www.aupingplaza.nl

www.aupingplaza.nl

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

* * n i n i l lal-l

,8-,a 8 3 3 * niet voor K €€

AAPPK

Diesel tot 2006

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen vanaf

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Auping Plaza Leiderdorp

Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

showroom voordeel*

Auping Plaza Leiderdorp Elisabethhof 4, Leiderdorp

KUNSTGEBIT

Openingstijden

Openingstijden 13:00 - 17:30 uur ma: 17:30 uur di t/m vrij: 10:00 -13:00 ma: - 17:30 uur 10:00 -10:00 17:00 uur zat:t/m vrij: di - 17:30 uur 12:00 -10:00 17:00 uur zon: zat: - 17:00 uur zon: 12:00 - 17:00 uur

BE-YIN Oegstgeest Praktijk voor Complementaire Natuurgeneeskunde www.be-yin-praktijk.nl info@be-yin-praktijk.nl Tel. 06-51885259

€ 85,

00

per dag

0252-211849 www.gdol.nl


service

DE NOORDWIJKER

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK

Vrijdag 22 september WZC Groot Hoogwaak 16.00 uur: ds. P. van der Burg, HA Zondag 24 september Oude Jeroenskerk 10.00 uur: geen dienst Buurtkerk 10.00 uur: Oecumenische viering, kand. A. Post, Rijnsburg & M. Caspers Ichthuskerk 10.00 uur: ds. A.J. Kunz 17.00 uur: ds. M.A. v/d Berg ‘t Kruispunt (W.v.d.Bergh) 11.00 uur: geen dienst i.v.m. concert Elly en Rikkert GEREFORMEERDE KERK NOORDWIJK (VOORTGEZET) TREFPUNT, SCHOOLSTRAAT 2

Zondag 24 september 10.00 uur: ds. D.E. Lichti

ROOMS-KATHOLIEKE KERK

Kerkhofkapel Dinsdag 26 september 9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Maria ter Zeekerk Woensdag 20 september 09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Zaterdag 23 september 19.00 uur: Woord- & Communieviering, B. Prins Sint Jeroenskerk Zondag 24 september 10.00 uur: Oecumenische viering, Th. Blokland & ds, P. van der Burg WZC Groot Hoogwaak Woensdag 20 september 19.00 uur: Woord- & Communieviering

Apotheken Duinrand Apotheek, Nieuwe Zeeweg 1. Geopend op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. Zondags gesloten.

van 8.30 tot 12.30 uur. Voor informatie over of aanmeldingen voor alarmering thuis, woonzaken, klussen aan huis, thuiszorg en sociaal vervoer en ouderenwerk.

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende gevallen: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b te Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór bezoek altijd eerst bellen!). Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel: 0252-240216. Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur.

Dierenarts Bel voor de waarnemend dierenarts met de eigen arts, dan verneemt men welke dierenarts in het weekenddienst heeft.

Tandtechnicus Van Leeuwen, Kerkstraat 44. Voor dringende kunstgebitreparaties, tel. 3611145. Maatschappelijk werk Kwadraad Maatschappelijk werk, tel. 088-9004000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, tel. 088-9004000, www.kwadraad. nl Jongeren Preventie Plan, tel. 0889004000, www.kwadraad.nl Diversen Lokaal Loket Noordwijk Gemeentehuis Noordwijk, tel. 3617600. Geopend van ma. t/m vrij.

Spreekuren Dierenkliniek Noordwijk v/h Verschueren Ma. wo. vr. 8.30-9.00 uur Ma. t/m vr. 14.30-15.00 uur Ma. di. wo. vr. 19.00-20.00 uur Verder alles volgens afspraak via tel. 3615305. Kliniek voor gezelschapsdieren, Oranje Nassaustraat 36 Ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur Ma. wo. 18.30 tot 20.00 uur Behandeling na afspraak op tel. 3613972. Dierenbescherming afd. Rijnland Meldnummer dierennoodhulp en toezicht op dierenwelzijn: tel. 5216662. Voor overige vragen en opmerkingen kan men mailen naar kantoor@dbrijnland.nl

Agenda Reuring REURING n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie via reuringnoordwijk. nl of tel. 06-50610135.

Donderdag 21 september: High Tea . Meedoen kost € 1,50. Vrijdag 22 september: 12.00-13.00 uur: Sport & spel en creatief café, Om 13.00 uur is er soep te koop voor € 2,00. Dinsdag 26 september 12.30 uur: Op het menu staat Bell

Macaroni. Graag aanmelden via tel. 06-50610135. Aanschuiven kost € 3,00. Speciaal in deze Week van de Eenzaamheid: twee voor de prijs van één. Elke dinsdag is budgetchoach Regina aanwezig voor vragen en ondersteuning op financieel gebied. Regina helpt kosteloos. Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur: Wandelen met Reuring. Elke dinsdag en donderdag is er creatief café. Elke laatste vrijdag van de maand kan men gratis ontspannen met stoelmassage van Massagepraktijk Heliodoor of is er Yogapuur met Jutta. Reuring heeft bovendien een boodschappenservice.

WZC Jeroen Vrijdag 22 september 18.30 uur: Eucharistieviering, T. van Steekelenburg

Dierenbescherming

CENTRUM DE ARK

VERMIST

Zaterdag 23 september 14.00-17.00 uur: Koffiemiddag, spreekster Allie Hoek van Kooten Zondag 24 september 10.00 uur: Br. B. van den Bosch

4 september - Vanaf de Koningin Astrid Boulevard: Een bruine labradorteef, heeft een chip. 6 september - Bronckhorststraat: grijs-witte gecastreerde kater van 1 jaar oud. Heeft een wit puntje aan zijn staart. Hij is gechipt. GEVONDEN

6 september - Vinkeveld: een blauwe grasparkiet.

13 september - Bronckhorststraat: Een wit met bruin konijntje. Het is een rammetje. Als u uw dier kwijt bent, kijk dan ook op www.dierenasielnoordwijk.org en onze facebookpagina en www.amivedi.nl. Tel. dierenasiel: 071-3616698. Openingstijden: ma. t/m za. 13.0015.00 uur en vr. 19.00-20.30 uur.

COLOFON Oplage 12.500 Verschijnt iedere dinsdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Cor de Mooij M 06 13017660 redactie@denoordwijker.nl

Verslaggevers Joke van der Zanden Wim Siemerink Esther Luijk Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 11.00 uur. Insturen kan naar redactie@denoordwijker.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Michelle Visch M 06 811 002 70 michelle.visch@uitgeverijverhagen.nl

Contactgegevens Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Noordwijker Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur. Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420 info@de-schakel.nl

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Noordwijker wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen en is gratis af te halen bij: Bruna Hoofdstraat, het gemeentehuis, Dirk en Boekhandel Van

21

Weekagenda

Weekenddiensten

Kerkdiensten

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

der Meer. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.denoordwijker.nl

Een greep uit de activiteiten en evenementen in Noordwijk en omgeving Iedere maandag t/m vrijdag Diverse lessen voor volwassenen en kinderen; Jumpin’ Noordwijk, Van Berckelweg 34. Kijk voor het programma op www.jumpinnooordwijk. nl Dagelijks • Actieve Stranddag - individueel/groepen; The Strand, Langevelderslag 40. Tijd: 11.00 - 15.00 uur. Entree € 15,00 p.p. www.the-strand.nl Iedere maandag • Open Tafel; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 12.15 uur - 13.00 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage welkom). www.palliam.nl • Stilte als golflengte van de ziel - Ellen Spaargaren; Palliam, Kerkhofkapel, Gooweg 37. Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage welkom). www.palliam.nl Iedere derde maandag van de maand • Arthouse Select; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 uur. Informatie over prijzen en films op www.demuzenoordwijk.nl Dinsdag t/m zondag • Bewonder de Soyuz-capsule André Kuipers bij Space Expo; Space Expo, Keplerlaan 3. Tijd: dagelijks 10.00 - 17.00 uur (tijdens vakantieperiodes ook op maandag geopend). Entree prijzen zie www.space-expo.nl Iedere dinsdag • Digitaal spreekuur; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 -16.00 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl • ‘Bij Wilma’ van BO; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 16.30 uur. Entree gratis. www.hetcultuurcafe.nl Iedere woensdag • Breek in de Week; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur. Entree gratis. www.palliam.nl • De Breischool; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. www.hetcultuurcafe.nl • Voorleesmiddag kinderen 4 - 7 jaar; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek. nl Iedere donderdag • Taalspreekuur; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 11.00 -12.30 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl Iedere zaterdag en zondag • Solextouren vanuit Noordwijk; Have Fun Events/vertrek vanaf verschillende adressen. Tijd: zaterdag 15.00 -18.00 uur, zondag 10.00 13.00 uur. Deelname € 39,95. Opgeven verplicht. Kijk voor vertrekdata en -adressen op www.havefunevents.nl Iedere zaterdag t/m 28 oktober • Torenbeklimming; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 12.00 - 16.00 uur. Entree € 3,50. www.deoudedorpskern.nl Iedere zondag • Yoga op het strand; strand bij Bries, Koningin Astrid Boulevard 102, afrit 2. Tijd: 9.30 uur. Deelname € 10,00. www.yogabeach.nl • Toeristenmarkt Vuurtorenplein; Vuurtorenplein. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis. www.FerionMarkten.nl 12 september t/m 10 oktober • Cursus Digisterker (4 opkomsten); Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 15.30 - 17.00 uur. Deelname: € 15,00 voor leden, € 20,00 voor niet-leden. www.bibliotheekbollenstreek.nl 1 t/m 30 oktober • Space to Be-maand; diverse locaties Noordwijk. Diverse activiteiten. www.noordwijk.info 20 september • The Magic Flute - Royal Opera House; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 - 23.25 uur. Entree € 19,00. www.demuzenoordwijk.nl 23 september • Table d’hotes - Kleijnkoor; geheime locatie in Noordwijk. Tijd: 20.00 23.00 uur. Deelname € 45,00 p.p. (4-gangen). Aanmelden kan per mail naar info@kleijnkoor.nl . www.kleijnkoor.nl • 30 Up Indian Summer Party; Blu Beach, Kon. Wilhelmina Boulevard, afrit 12. Tijd: 21.00 - 00.30 uur. Entree gratis. www.deleidsedanssalon.nl • Inloopconcert - Kleijnkoor naar Venetië; Klooster|Events, art & design, Hoofdstraat 96. Tijd: 14.00 - 17.00 uur. Entree gratis. www.kleijnkoor.nl 24 september • Zandkasteel - Koning Koos is jarig; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 14.00 uur en 16.00 uur. Entree € 16,00. www.demuzenoordwijk.nl 27 september • Schrijfcafé - Kitty Kuipers; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 12.00 uur. Deelname € 10,00. www.palliam.nl 29 september • Loopbaanspreekuur; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Deelname gratis. www.hetcultuurcafe.nl Exposities • t/m 31 december: Expositie Goudkoorts - Monique Velzenboer; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag van 11.00 - 16.00 uur. Entree: Volwassenen € 5,00, Kinderen van 5 tot 12 jaar € 2,50. www.museumnoordwijk.nl • t/m 27 maart: Expositie Hoed je voor de vrouw; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag van 11.00 - 16.00 uur. Entree: volwassenen € 5,00, Kinderen van 5 tot 12 jaar € 2,50. www.museumnoordwijk.nl • t/m 31 december: Fotokunst in Klooster; Klooster|Events, art & design, Hoofdstraat 96. Tijd: donderdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur, zondag 12.00 - 17.00 uur. Entree gratis. www.kloosterinfo.com


Bab Star jr BV is een servicegericht familiebedrijf, gevestigd in Bloemenveiling FloraHolland Rijnsburg, dat de inkoop van bloemen en planten faciliteert voor bloemisten in Nederland en België. Om onze groei te continueren zijn wij op zoek naar een:

Fulltime Box Manager

AUTO-AIRCO SERVICE

0,VANAF € 6 EX. BTW GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS

Functieomschrijving: • leiding geven aan een jong en gedreven team • zorgen voor een efficiënte orderverwerking • verantwoordelijkheid voor de personeelsplanning in de box • zorg dragen voor een goede in en uitgangscontrole

VALKENBURG

Wat bieden wij jou: • Uitdagende baan in prettige werkomgeving • Marktconform salaris en goede pensioenregeling • Werken met een jong en gedreven team

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING

Wij verwachten van jou: • 5 jaar ervaring in de bloemenbranche in een leidinggevende functie • Minimaal een afgeronde opleiding op MBO niveau • Analytisch inzicht • Computerervaring met Florisoft heeft onze voorkeur • Perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift Enthousiast geworden? Reageer direct! Stuur een mail met je gegevens en je CV naar: info@babstar.nl t.a.v. Ronald Reageer voor 6 oktober 2017.

!

Bel voor het maken van een afspraak

071-4077364 Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem. Bloemenlaan 5 • 2235 EM Valkenburg (ZH)

(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

Wij zijn  op  zoek  naar  enthousiaste  collega’s:  

!

Orderpickers -­‐ -­‐ -­‐

Wij  zijn  op  zoek  naar  enthousiaste  collega’s:  

Wat houdt  dit  in?   Het  uitlopen  van  bestellingen   Het  opbouwen  van  karren  met  de  juiste  zorgvuldigheid   -­‐ Werk?jden  vanaf  15:00  tot  19:00  uur.   Heb  jij  ervaring  met  bloemen  en/of  planten?  
 Kun  je  goed  werken  in  teamverband?  
 Ben  je  enthousiast  en  gemo?veerd?  
 Zoek  jij  een  baan  van  +/-­‐  20  uur  per  week?  

-­‐ -­‐

Orderpickers

Wat houdt  dit  in?   Het  uitlopen  van  bestellingen   Het  opbouwen  van  karren  met  de  juiste  zorgvuldigheid   Werk?jden  vanaf  15:00  tot  19:00  uur.   Heb  jij  ervaring  met  bloemen  en/of  planten?  
 Kun  je  goed  werken  in  teamverband?  
 Ben  je  enthousiast  en  gemo?veerd?  
 Zoek  jij  een  baan  van  +/-­‐  20  uur  per  week?  

Stuur je  cv  met  mo?va?e  naar  kantoor@babstar.nl  en  wie   Stuur  je  cv  met  mo?va?e  naar  kantoor@babstar.nl  en  wie   weet  mogen  we  jou  binnenkort  verwelkomen.   weet  mogen  we  jou  binnenkort  verwelkomen.  


MIJN PROVINCIE SEPTEMBER 2017

Colofon Redactie: provincie Noord-Holland, E-mail: nieuwsredactie@noord-holland.nl.

Buitenplaats Leyduin

GRA TIS T OEG

ANG

MOOOISTE LANDSCHAPSFESTIVAL

Buitenplaats Leyduin, 24 september 2017, 11.00 – 17.00 uur

Natuurlijk veel te beleven op MOOOISTE! Zondag 24 september staat op MOOOISTE Landschapsfestival het bijzondere landschap van buitenplaats Leyduin centraal. Activiteiten voor jong en oud

ervaren. Ook dat kan tijdens MOOOISTE. Bij de informatiekraam haalt u een routebeschrijving voor een schitterende wandeling. Gedeputeerde Natuur & Landschap van de provincie Noord-Holland Adnan Tekin: “Natuur moet je koesteren en van genieten. Kom daarom vooral naar het festival, want daar valt veel te genieten en leer je om de prachtige natuur te koesteren.” Het MOOOISTE Landschapsfestival wordt georganiseerd door Landschap Noord-Holland. De provincie is trotse hoofdsponsor.

De provincie wil met MOOOISTE Landschapsfestival de bijzondere en diverse natuur graag bij NoordHollanders onder de aandacht brengen. Dit festival strijkt ieder jaar neer in een ander typisch Noord-Hollands landschap. Op 24 september is er tussen 11.00 en 17.00 uur van alles te doen en te beleven voor jong en oud. Er zijn diverse actieve activiteiten zoals boogschieten, de silent swing en natuurexcursies met een boswachter. Ook zijn er workshops microfotografie, natuurfotografie en yoga te volgen. Er is live muziek van Chanté en duo Solfège, of u maakt uw eigen muziek met instrumenten uit de natuur. Bekend van De Parade is de theatervoorstelling “De telefoon naar binnen”. Gaat u toch liever zelf op stap om de rust op de buitenplaats en van de natuur te

Noord-Hollands landschap

Noord-Holland is bijzonder door zijn grote diversiteit van natuuren cultuurlandschappen: bossen, heidevelden, duinen, veenweiden, open polders, kwelders en grote wateren als de Waddenzee en het IJsselmeer. Deze landschappen zijn van internationale betekenis: in Noord-Holland liggen maar liefst negentien Europees beschermde natuurgebieden en vier Unesco Werelderfgoederen. Maar NoordHolland kent ook buitenplaatsen met een prachtige landschappelijke invulling, zoals buitenplaats Leyduin. Onder de noemer Leyduin vallen drie zogenoemde buitenplaatsen: Leyduin, Woestduin en Vinkenduin. Dergelijke buitenplaatsen werden ooit als zomerverblijven gebruikt door rijke families uit de stad. Tijdens MOOOISTE vertellen vroegere bewoners u over het leven op de buitenplaats.

Natuurcollege van Arjan Postma Bijzonder is het natuurcollege dat door de bekende TV boswachter Arjan Postma gegeven wordt, waarbij hij de prachtigste verhalen over de Noord-Hollandse natuur zal vertellen. Dat belooft wat, want de provincie Noord-Holland heeft de meest gevarieerde natuur van Europa. Tijd: om 12.30 en om 14.30 uur bij Huis Leyduin. Duur: circa half uur.

Ligging en bereikbaarheid Buitenplaats Leyduin ligt bij Heemstede en Vogelenzang, tussen de Leidsevaartweg en de Vogelenzangseweg. Er is extra parkeergelegenheid, maar kom bij voorkeur op de fiets. Kijk voor de exacte routebeschrijving op www.moooiste.nl.

KIJK OOK OP: WWW.MOOOISTE.NL EN WWW.FACEBOOK.COM/MOOOISTE

Activiteiten

15 16 17 18 12 14 13 11

koetshuis belvedere

19

4

4

4

zwarte schuur

19

4

5

 1

Arjan Postma: de bekendste TV-boswachter vertelt 12.30 en 14.30 uur

2.

Familietheater: ‘wilt u honing bij de thee?' 13.30 en 15.30 uur

3.

Excursies: ieder uur op stap met boswachter of IVN-gids 13, 14, 15 en 16 uur

4.

Buitenplaats Leyduin ­herleeft!­Vroegere­bewoners én werkers vertellen over de­tijd­dat­de­buitenplaats­ alleen voor de adel en gegoede burgerij was

Gasterij leyduin

10 4

huis leyduin

1.

4

9 4

3 2 7

6

8

P

19

13. Silent swing:­in­stilte­genieten­ op een reuze schommel 14. Live muziek: van Chanté en duo Solfège Vanaf 12.15 uur 15. Monkeyklimmen: klim tot grote hoogte

6.

Cameraland: demonstratie­ natuurfotografie,­verrekijkers­ testen­en­strobistfotografie

16.­­Actief­in­de­natuur: bamboestieken,­boogschieten,­tree­ fun parcours, broodje bakken, hutten­bouwen­en­meer.­ Lever je volle stempelkaart in bij voor een prijsje

7.

Markt: leuke spullen en lekkere producten

17.­­Natúúrlijk,­muziek! 12, 12:45, 14:15 en 15.45 uur

8.

Mindfulness: mindfulness en yoga workshops voor volwassenen én kinderen

18. Kabouter Pierelier 13.30 en 15.00 uur

9.

19

12. Schmink:­Laat­je­schminken!

Huis Leyduin in: Verwonder je en luister naar de verhalen Vanaf 13.30 uur

19

P

11. Leuke foodtrucks van: De­Wentelteefjes,­MAGNEET­ en Café Bom Dia

5.

4

19

10. De telefoon­naar­binnen! Wat zou er gebeuren als je wat vaker naar binnen telefoneert? Van 12.00 tot 16.00 uur

Bijzondere bomen: op deze plek­groeien­10­exotische­ of bijzondere bomen die uw aandacht waard zijn. Zoek ze alle 10.

voorzieningen Voorzieningen

Informatie (stand Landschap Noord-Holland) (stand Landschap Noord-Holland) Toilet Toilet Ehbo EHBO Parkeren Parkeren Fietsenstalling Fietsenstalling Buiten plaatsenpad Buitenplaatsenpad

19. Wandel zelf het Buitenplaatsenpad over Leyduin. Deze is aangegeven met pijlen. Wil je een beschrijving? Haal die dan op bij

Adres parkeerterrein: Woestduinweg 4 te Vogelenzang. Vlak voordat u dit punt bereikt, ziet u rechts het parkeerterrein.

Leuk voor kinderen • • • •

Hutten bouwen met Boswachter Kees Kabouter Pierelier voor de kleinste Hindernisparcours op boomstammen Familievoorstelling ‘Wilt u honing bij de thee’, speciaal voor MOOOISTE geschreven! • Bomen klimmen • Op pad met de boswachter

www.noord-holland.nl


* Geldig van 20 t/m 27 September, bij aankoop van een gebruikte UP!

Showroom Langevaart 1a | 2231 GA Rijnsburg T (071) 402 29 11 | acvanegmond.nl

natuurlijke gezondheid & verzorging

Kijk voor nog meer aanbiedingen op hollandandbarrett.nl of kom langs is één van onze winkels. Gratis verzending vanaf 20 euro (binnen NL)

t/m UNIEKE ACTIE Geldig 24 september 2017 OP RUIM 60 PRODUCTEN

3 Halen 1 Betalen

*

*Combineer zelf. De goedkoopste producten gratis.

• FRUITMESJE

• ZUURBES

ADVERTENTIE

Puzzel mee & maak kans op € 2.500,• JUTTEPEER

• ZWARTE BES

• KOKOSNOOT

Los de puzzel op door de afgebeelde woorden in de letterbrij te zoeken en deze te omcirkelen. Als alle woorden omcirkeld zijn, blijven er nog enkele letters over die samen de oplossing van de woordzoeker vormen. Bel de oplossing door via 0800-1123 (gratis). Op werkdagen van 9-21 uur en op zaterdag van 10-16 uur.

De overgebleven letters vormen de oplossing.

K

N

E

M

O

B

T

I

U

R

F

A

J

U

T

T

E

P

E

E

R

S

B

Z

A

C

H

T

F

R

U

I

T

E

M

W

P

E

R

Z

I

K

O

O

G

J

E

A

I

F

T

A

O

Z

O

L

R

T

S

R

M

Z

N

O

U

F

E

I

U

L

E

T

S

I

G

U

A

P

T

M

S

E

O

E

S

S

R

P

P

L

J

O

K

P

L

B

T

B

P

A

E

Z

O

E

A

P

B

E

E

E

B

A

K

B

A

N

A

A

N

S

L

• • • • • • • • • • • • • • • • •

APPELGEBAK APPELTJE BAKBANAAN BLOESEM FRIS FRUITBOMEN FRUITMESJE JUTTEPEER KOKOSNOOT LIMOEN OOGSTEN PERZIK STOOFAPPEL ZACHT FRUIT ZOETZAK ZUURBES ZWARTE BES

Eerste prijs:

€ 2.500,-

Het zou zomaar kunnen dat u binnenkort een mooi bedrag rijker bent! Bent ú straks de gelukkige winnaar van € 2.500,-?

Tweede prijs: Postcode Loterij Koffer t.w.v. € 99,-

5x

Derde prijs: HEMA Cadeaukaart t.w.v. € 20,-

Een stevige reiskoffer die u overal als handbagage mee naartoe kunt nemen. Stijlvol en gemakkelijk!

ar t

Met de HEMA Cadeaukaart kunt u zelf een keuze maken uit het ruime assortiment van de winkels van HEMA.

Bel uw via oplossing door (grati

ca de au ka

50x

Woordzoeker.©De overgebleven letters vormen de oplossing. DENKSPORT PUZZELBLADEN

0800 -1s)123

1x

Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Als u belt naar 0800-1123 zult u de vraag krijgen of er een aanbod tot deelname aan de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij of de BankGiro Loterij mag worden gedaan. Medewerkers van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en de BankGiro Loterij zijn uitgesloten van deelname. De looptijd van de actie is van 20 juni 2017 tot en met 27 september 2017. Alle winnaars ontvangen persoonlijk bericht en worden vanaf 20 oktober 2017 gepubliceerd op postcodeloterij.nl/woordzoeker. Hier vindt u ook de volledige actievoorwaarden.

20


Verrassend lage prijzen in 1000 winkels.

Maak t/m zondag 24 september kans op â‚Ź100,- shoptegoed Speel mee en lees de actievoorwaarden op action.com/1000

 

puppy training pads

uni of dessin polyester 150x200 cm

60x60 cm

A Good Drink frisdrank

Lovespa body scrub of body butter

1 l = 0.88

1 l = 9.40

029

188

diverse smaken 330 ml

diverse geuren 200 ml

100 stuks

499 Unox Cup-a-Soup diverse smaken

997 regenlaarzen met licht in de zool roze of blauw maten 24-31

diverse varianten Ă˜ 8 cm of 8x7 cm 13x7 cm 19x7 cm plateau, Ă˜ 33 cm

10-pack

195

795

K'nex classic bouwset

Dirt Devil cycloon stofzuiger

diverse varianten

dames blouse

Dove shampoo of conditioner

diverse kleuren   maten s-xl

thermolegging

2.79

649

diverse varianten conditioner 200 ml shampoo 250 ml 1 l = 6.45/5.16

129

maten s-xxl

8.95

Philips NRG batterijen AA en AAA Alkaline

36 stuks

695 Spectrum spuitverf

leren tellen en kleuren herkennen met touchscreen en accessoires

1 l = 3.73

149

keuze uit vervangende cartridges voor: HP 364 XL, Canon 520/521, 525/526, 550/551 XL, Epson T1281-2-3-4, -T0711-2-3-4, -18 XL

set/2

795 Cozzi kinder sokken

diverse varianten katoen/polyester/elastaan maten 23-38

795

www.action.com Aanbiedingen geldig van woensdag 20 september t/m dinsdag 26 september 2017

Heidrun opbergbox met klapdeksel, zware kwaliteit transparant 60 liter 100 liter

3 paar

182

695 speelgoed kassa

hoogglans of mat diverse kleuren waterbasis 400 ml

thee- en keukendoek Ink & Print inktcartridge incl. chip die ook het inktniveau aangeeft set verpakt per 4 of 5 cartridges, premium kwaliteit diverse varianten katoen

Australian sweatvest

084

zakloze stofzuiger

3995

diverse kleuren polyester/katoen maten s-xxl

1.27 1.74 1.12

800 W, energielabel A groot stofreservoir van 2.2 liter

349

Australian joggingbroek

Candra kaars

129

7.99

549

NL - Zet- en drukfouten voorbehouden.

extra zacht


GEEF INTERIEUR EEN RUIMTE

80 WOONWINKELS ONDER 1 DAK! W O O N B O U L E V A R D C R U Q U I U S Hangar 20 Spaarneweg 20 2142 EN Cruquius www.hangar20.nl

Openingstijden: Maandag 12:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

Elke zondag open!

P

Vrij parkeren voor de deur.


F F F F F aaaa a sssss hhhh h iiiii oooo o nnn nn

Fashion Beauty

&

& & & & &

B B B B B eeeee aaa aa uuuu u ttttt yyyyNyA J A A R

Fashion Beauty

&

AJA AA N JAAAJAJR AR N A NAN A JAAJAJAAA RARRA2AR 20R 0121 JA R AAR 220002 001121201601 N NN ANAA 2R 0 616606016166116666 N JN 222R N JJAA N AA JJ AA AA RR 22 00 11 66 N

2 0 1 7

Dit iseen een uitgave van deSpeciaal, Katwijk Speciaal, de Rijnsburger, LisserNieuws, deHillegommer, Hillegommer, DitDit iseen een van devan Katwijk Speciaal, deRijnsburger, Rijnsburger, LisserNieuws, deHillegommer, Hillegommer, iseen een uitgave van deKatwijk Katwijk Speciaal, de Rijnsburger, LisserNieuws, dede Hillegommer, Dit isuitgave uitgave de Katwijk Speciaal, de Rijnsburger, LisserNieuws, de Hillegommer, DitDit een van devan Katwijk de Rijnsburger, LisserNieuws, deHillegommer, Hillegommer, isDit uitgave van de Katwijk Speciaal, de LisserNieuws, de Dit is een bijlage van de Katwijk Speciaal, deRijnsburger, Rijnsburger, Lissernieuws, isuitgave uitgave de Speciaal, de LisserNieuws, de Hillegommer, Dit isiseen uitgave van de Katwijk Speciaal, de Rijnsburger, de deTeylinger, Teylinger, het Noordwijkerhouts Weekblad, deLisserNieuws, Noordwijker ende deOegstgeester Oegstgeester Courant. deTeylinger, Teylinger, het Noordwijkerhouts Weekblad, deNoordwijker Noordwijker ende de Oegstgeester Courant. de Teylinger, het Noordwijkerhouts Weekblad, de Noordwijker en de Oegstgeester Courant. de het Noordwijkerhouts Weekblad, de Noordwijker en Courant. de Teylinger, het Noordwijkerhouts Weekblad, de Noordwijker en de Oegstgeester Courant. de het Noordwijkerhouts Weekblad, de en Oegstgeester Courant. de Teylinger, het Noordwijkerhouts Weekblad, de Noordwijker en de Oegstgeester Courant. de Teylinger, het Noordwijkerhouts Weekblad, de Noordwijker en de Oegstgeester Courant. de Teylinger, het Noordwijkerhouts Weekblad, de Noordwijker en de Oegstgeester Courant.


BEN BORST | AUTUMN WINTER 2017 Volg ons!

MEN’S FASHION Hoofdstraat 73, Noordwijk • CASUAL WEAR Hoofdstraat 83, Noordwijk • www.benborst.nl


C.P. Company, brand new @ Ben Borst! Sinds dit seizoen verkopen wij het Italiaanse merk C.P. Company. Een grote collectie bestaande uit jassen, vesten, pullovers en t-shirts. C.P. Company werd opgericht in 1975 in Bologna (Italië) en is ontstaan uit het bedrijf Chester Perry. De grondlegger van C.P. Company is de revolutionaire ontwerper Massimo Osti (ook ontwerper van Stone Island) die in de jaren 70 werd gevraagd een compleet nieuwe kledingcollectie te ontwerpen. Het succes van deze collectie heeft ervoor gezorgd dat Osti wordt gezien als de ‘godfather of urban sportswear’. C.P. Company maakt in haar collecties gebruik van kwalitatief hoogstaande materialen en combineert dit met onconventionele weefselinnovaties en kleuringstechnieken. Ontwerpen zijn vaak tijdloos en aangeduid als functionele klassiekers. Een kenmerk van het merk is de verwerking van een zonnebril in de capuchon. C.P. Company richt zich op de moderne modebewuste man, die op zoek is naar functionele en comfortabele kleding van bijzondere kwaliteit. Kleding waar de fabrikant met haar wasme-

thodes en vernieuwende stoftechnieken op inspeelt. Het merk is lifestyle, onderscheidend in draagcomfort en zeer populair onder celebrities en de onorthodoxe moderne man. Nieuwsgierig geworden? Kom kijken in onze nieuwe winkel of online via www.benborst.nl.


HEY Creative in Lisse

EEN HAARSTUDIO MET EEN BELEVING.

Hair Expert Yvonne en haar team staan voor kwaliteiten, creativiteit en comfort. We besteden veel zorg aan je haar d.m.v. de juiste knip, kleur, stylingtechnieken en het gebruik van duurzame exclusieve producten van Kevin Murphy en Living Proof.

Koninginneweg 85 2161 ZB Lisse T: 0252 347 633 M: 06 427 50 461 E: yvonne@heycreative.nl

Wil jij de passie van Hair Expert Yvonne en haar team beleven? Maak dan online een afspraak via www.heycreative.nl

Heropening Domus mode Op zondag 3 september werd Domus mode officieel heropend. Domus mode heeft een ingrijpende verbouwing ondergaan waardoor de zaken Domus en Domino zijn samengevoegd en er een mooi geheel is ontstaan. De winkel is nu groter, lichter en ruimer en meer toekomst gericht. Met deze verbouwing draagt Domus mode bij aan een verrijking van de onlangs prachtig gerenoveerde Hoofdstraat Zuid in Hillegom. Zowel het bestuur van de gemeente als ook collega ondernemers zijn trots op het resultaat. Domus mode is een zaak die nu alweer 50 jaar in het centrum van Hillegom te vinden is. Deze verbouwing laat zien dat het een winkel is die met de tijd meegaat. U bent van harte welkom en de koffie staat klaar. Hoofdstraat 125 | Hillegom (volg de bordjes raadhuis) | Tel. 0252 - 521 039 | www.domusmode.nl


HEY Creative voor een ‘Expert’ gevoel Yvonne Struive opende vorig jaar maart met HEY Creative de deuren van haar kapsalon op de Koninginneweg 85. Het ondernemerschap en een eigen salon was niet geheel nieuw voor Yvonne. Ruim 17 jaar geleden runde Yvonne een kapsalon met 16 medewerkers in Lisse. Er kwamen nieuwe uitdagingen op haar pad en Yvonne besloot haar zaak te verkopen. Ze kreeg een carrière in de educatiewereld van de kappersbranche en startte in Amsterdam op de Kapperacademy waar ze les gaf. Ze ervoer dat ze energie kreeg om kennis en kunde te kunnen delen met andere vakgenoten. Al snel werd dit opgepakt door een kappersketen, waarvoor Yvonne de begeleiding en creatieve kant verzorgde. Vervolgens zette ze een ei-

gen kleurmerk in de markt voor een kappersgroothandel die door heel Nederland was gevestigd. In rap tempo verzamelde Yvonne een heel team van educatie deskundigen om zich heen en trainde ze andere geïnteresseerde kappers. Dat deed ze wereldwijd ook voor andere merken. Uitdaging Twee jaar geleden vond ze opnieuw een uitdaging, een mooi pand aan de Koninginneweg. De opgedane kennis en kunde bracht Yvonne onder in een creatief concept. Met het voordeel van een baan dichterbij huis en het terugkomen bij haar oude liefde; een eigen salon. In maart 2016 werd HEY Creative (Hair Expert Yvonne) een feit. Met de jarenlange ervaring weet Yvonne wat ze haar klanten kan bieden en met welke kwalitatief hoog-

waardige producten ze het beste werkt. De producten heeft ze dan ook met zorg uitgezocht. Het team van HEY werkt met producten van Kevin Murphy en Living Proof. Beide merken zijn duurzame, milieuvriendelijk en dierproef. Inmiddels bestaat het team van HEY uit drie personen, die als doel hebben de klanten een ‘HEY creative’ gevoel te geven. Naast Yvonne is Monika Galbacs vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van HEY. Monika heeft

haar sporen ruimschoots verdiend en waargemaakt in het vak. Daarnaast is vanaf de zomer Iris Kerkman, een jonge frisse wind, het team komen versterken, een jonge kapster die de intensieve summerschool volgde bij Kevin Murphy. Reden genoeg om het ‘Hey Creative’ gevoel’ te ervaren. HEY Creative Koninginneweg 85 2161ZB Lisse 0252-347633 www.heycreative.nl

De prachtige wintercollecties zijn binnen, o.a. Marccain, Annette Görtz, Marc Aurel, High, Sarah Pacini, Liu-Jo, FFC en Feestkleding. Maten vanaf 34 tot en met 46

Hoofdstraat 125 | Hillegom (volg de bordjes raadhuis) | Tel. 0252 - 521 039 | www.domusmode.nl


Be 2 Gether

NAJAAR & WINTER COLLECTIE BIJ BE 2 GETHER

K-DESIGN (NIEUW) • MONARI PARA MI BROEKEN • ELVIRA CREME DE LA CREME • SIGNATURE (NIEUW) ONLY M. COOKIE CULTURE (NIEUW) SHAWLS & OORBELLEN (VIVA) MATEN 36 - 46 VROUWELIJK, SPORTIEF, ELEGANT, EIGENZINNIG

AKTIE : BIJ AANKOOP BOVEN 50 EURO EEN KADOBON VAN 10 EURO

zilver- en goudsmid

HOOFDSTRAAT 16B • DAM-PASSAGE NOORDWIJK • 071 - 750 7336

Terweegweg 54E, Oegstgeest www.parure-sieraden.nl

ALEXANDER ALEXANDER

t e l e t l u t o u l o ia ALEXANDER l c e ia p ALEXANDER c S e p S SUITS t e SUITS l t u t o u l o ia l c e ia NDER p c S e p S SUITS KOSTUUMS • COLBERTS •SUITS PANTALONS let • POLO’S • JACKS l ou•tOVERHEMDEN

S

Specia

KOSTUUMS • COLBERTS • PANTALONS • OVERHEMDEN • POLO’S • J

PROFITEER NU! PROFITEER NU

KOSTUUMS • COLBERTS •€PANTALONS POLO’S • JACKS 169,€ 119,KOSTUUMS • COLBERTS• OVERHEMDEN • PANTALONS • •OVERHEMDEN • POLO € 169,€ 119,OLBERTS • PANTALONS • POLO’S €•169,JACKS 169,€ 119,- • OVERHEMDEN €€ 119,- DE mOOIsTE mERkklEDINg € 169,-

PROFITEER NU! N PROFITEER -mOOIsTE DE mOOIsTE mERkklED PROFITEER --N DIEUwsTE ENU! -cOllEcTIE DmERkklEDINg E mOOIsTE mERkkl

- NIEUwsTE - DE mOOIsTE mERkklEDINg --lNaagsTE PRIjs ! cOllEcTIE IEUwsTE -cOllEcTIE NIEUwsTE cOllEcTIE - NIEUwsTE cOllEcTIE - laagsTE ! ! g - laagsTE PRIjs ! PRIjsPRIjs - laagsTE cTIE Geopend ma. van 13.00 - laagsTE PRIjs! gROOTsTE cOlIOlEGeopend ma. van 13.00 - 17.00 uur ma. van Geopend OllEcTIE ROOTsTE c IO g E R IN DE

Geopend ma. van 13.00 - 17.00 uur

di. t/m do. van 10.00 - 17.30 uur

vr. vanIE10.00 - 21.00 uur, za. van 10.00 - 17.00 uur E cOllEcT Eg OTsTE cOllEcTIE T s T O O R g RgRO DE71 di. t/m do. van 10.00 IN gIO52 IO van 10.00 Dorpsstraat 22 (t.o.v. de Witte Kerk), Noordwijkerhout 21 94 -Dinfo@alexanderbv. com DE R-E06 Egdo. di. - 17.30 uurt/m do. van IN van E Rt/m di. IE T IN c E Geopend ma. 13.00 17.00 uur l l vr. van 10.00van - 21.00 uur, za.uur van 10.00 gROOTsTEERcEOgIO vr. van 10.00 - 17.00 van 10.00 - 21.00 uur, za. van di. t/m do. van 10.00 - 17.30 uur10.00 - 21.00 uur, za.vr. IN D

Dorpsstraat (t.o.v. de Witte Kerk), 0694 52- info@alexanderbv. 71- 21 9471 - info@alexande vr.Kerk), van - 21.00 uur, za. van 10.00 - 17.00 uur- 21 Dorpsstraat 2222 (t.o.v. de Witte Noordwijkerhout - 06 52 71 Dorpsstraat 2210.00 (t.o.v. deNoordwijkerhout Witte Kerk), Noordwijkerhout 06 52 21 94 -com info@alex

de Witte Kerk), Noordwijkerhout - 06 52 71 21 94 - info@alexanderbv.com


Nieuwe collectie  2017  bij  Be2Gether

Ontwerpen in 3D op de computer

Bij Be2Gehter bent u altijd aan het juiste adres voor de laatste mode trends dus kom gerust binnen kijk even goed rond en word geiinspireerd door ons prachtige assortiment aan kleding.

Al bijna 10 jaar heeft Yvonne haar winkel-atelier aan de Teweemarché, het kleine steegje aan de Terweeweg achter De Kempenaerstraat.

smelten, parels knopen, stenen zetten etc. Uw wensen worden vakkundig en met passie vertaald door Yvonne naar unieke sieraden.

Yvonne werkt voornamelijk in opdracht. Nieuw werk, reparaties, oude sieraden modern maken, goud om-

Yvonne heeft zich ook bekwaamd in het ontwerpen in 3D op de computer. Dat schept weer heel veel nieuwe mogelijkheden bij het ontwerpen van sieraden. Een voorbeeld daarvan is de gemeentespeld van Oegstgeest

Naast onze vaste bekende merken hebben wij voor het najaar weer nieuwe merken aan toe gevoegd. Ook voor het nieuwe seizoen hebben wij voor onze klanten weer een leuke attentie.

Parure Sieraden Terweeweg 54E, 2341 CS Oegstgeest, www.parure-sieraden.nl Tel: 0636087067

Alexander Suits - een verrijking voor Noordwijkerhout Alexander Suits vestigde zich acht jaar geleden aan de Dorpsstraat 22 tegenover de Witte Kerk in Noordwijkerhout. Door het grote aanbod en de superprijzen op het gebied van herenmode, heeft Alexander Suits een landelijke naam opgebouwd. Alexander Suits biedt een zeer uitgebreid assortiment topmerken tegen fantastische prijzen. Nieuwe collecties van topkwaliteit. Zoals een enorm aanbod aan colberts, kostuums, pantalons, overhemden, coats en pullovers in merkkleding. Alexander Suits heeft een deal kunnen sluiten met gerenommeerde fabrikanten, waardoor zij de collecties

mogen verkopen. Om een voorbeeld te geven; kostuums die normaal rond € 400,- kosten, kan men uitzoeken vanaf € 169,-. Voor iedere gelegenheid een passend kostuum. Zakenmensen, bankmensen slagen hier naar volle tevredenheid. Daardoor komen uit de gehele regio tevreden klanten naar Alexander Suits toe. Omdat veel van deze klanten uit alle

windstreken komen, maken ze tevens kennis met de

schoonheid en gezelligheid van Noordwijkerhout!

Alexander Suits Dorpsstraat 22 • Noordwijkerhout www.alexanderbv.com Openingstijden: Maandag dinsdag t/m donderdag Vrijdag Zaterdag

van 13.00-17.00 uur van 10.00-17.30 uur van 10.00-21.00 uur van 10.00-17.00 uur


IE T C E L L O C E DE NIEUW IS BINNEN!

Merken: Dames:

o.a. Gabor, Via Vai, Rieker, AQA, Durea, Mephist o, Footnotes, Solidus, Finn Co mfort, Mjus, Piedi nudi, Carmens, Ne ro giardini, Verhulst , Hartjes

Heren:

o.a. van Lier, Australian, Giorg io, Mephisto, Livingstone, Bruno tti,

Kids:

Voor alle modellen? Bezoek onze website gijsdevreugdschoenmode.nl

o.a. Track style , Twins, Bunnies jr, Clic, Romagnoli, Devalop, Shoesme , Mimpi, Red Rag en Piedro Volg ons ook op Facebook Hoornesplein 47/49 - 2221 BC Katwijk (Z-H) Tel.: (071) 40 82 891 - E-mail: gijsdevreugd@hetnet.nl

Vanaf 2 oktober kunt u bij ons ook terecht voor al uw schoenreparatie !!!!


Lizzy en Coco: dé hit van dit moment! Een paar seizoenen geleden introduceerde Lizzy & Coco de reversible jurkjes en ze zijn nu al niet meer weg te denken uit menig kledingkast. “Aan beide kanten prachtige prints, dus eigenlijk heb je 2 jurkjes voor de prijs van 1”. Aldus Margreet Ravensbergen, eigenaresse van Beach Boetiek en Sandbeach. “Maar Lizzy en Coco staat voor meer dan alleen deze

handige jurken. In de nieuwe wintercollectie vind je ook prachtige twinsets, bestaande uit een lange vest-blazer met jurk in dezelfde print. Deze sets zijn uitermate geschikt voor bruiloften en andere feestelijke gelegenheden. Maar ook mooie zwarte en donkerblauwe ‘basis’-jurkjes zijn terug te vinden dit najaar.  Hou je van een iets rustigere look, kan je de prints van de vest-blazers ook met deze

effen jurkjes combineren.” Ben je geïnteresseerd in Lizzy en Coco?! Ga dan gauw naar Beach Boetiek in Katwijk, waar een grote collectie van dit topmerk te vinden is.

Beach Boetiek Princestraat 31 - Katwijk aan Zee Check onze facebook en instagram om op de hoogte te blijven Voor ons lookbook: www.beachboetiek.nl

Specialist in kinderschoenen Met Gijs de Vreugd Schoenen kopen is een kwestie van gevoel. Men wil er goed en comfortabel bij lopen. Eigentijds. Niet elke dag worden ze aangekocht maar als het moment daar is wil de cliënt met een goed gevoel huiswaarts gaan. Dat goede gevoel kan na een juiste aankoop te hebben gedaan worden ervaren als bij Gijs de Vreugd Schoenmode de klant tevreden de deur uit gaat. Door Piet van Kampen Schoenmode Gijs de Vreugd is sinds een aantal jaren een bekende naam bij de cliënten. Zij komen niet alleen uit Katwijk naar het Hoornesplein maar ook uit de regio. ‘Ik zie telkens bekende gezichten en dat geeft mij een goed gevoel’ geeft de ondernemer volmondig toe. Het doet De Vreugd deugd. Uiteraard heeft hij een ruime keuze voor jongens, meisjes, dames en heren. De nieuwe collectie voor

de aankomende herfst en winter staan te pronken in zijn schappen. De Vreugd volgt de mode op de voet om het zo maar weer eens te zeggen. Kinderschoenen De Vreugd onderscheidt zich in kinderschoenen. In de gezellige winkel die als een huiskamer aanvoelt – dit in tegenstelling tot de strakke en soms kille schoenenwinkels van grote concerns- heeft de ondernemer een specialiteit in huis: kinderschoenen. Het is belangrijk dat de kleinen bijtijds de juiste schoen krijgen aangemeten. Belangrijk voor later want een goede loophouding met de juiste schoenen kan lichamelijke klachten voorkomen. Daarom heeft de winkel een voetmeetapparaat in de zaak. Op deze wijze kan de juiste maat voor de kids worden gemeten. Lengte en breedte van het voetje, er wordt een loopanalyse gemaakt, na drie maanden

kan er een controle plaats vinden of alles wel goed past en een juist advies is dan op z’n plaats. ‘Wij hebben een grote collectie merken voor de kleinen in huis. Tracstyle, Twins, Romagnoli, Shoes Me, Giga Shoes, Mimpi, Bunnies jr. Devalop, Red Rag, Piedro en Clic’ somt De Vreugd op.

Keuze voldoende dus uit topmerken. Gijs de Vreugd schoenmode Hoornesplein 47 Katwijk aan zee Tel. 071 – 4082891 www.gijsdevreugdschoenmode. nl Volg ons ook op Facebook


Met deze coupon

WINTER

2017 DE STER MODE

15% korting

op de gehele collectie!

womenswear Angels Anne Parker District Dreamstar Angels Angels Elvira AnneParker Parker Anne Enjoy Dreamstar Dreamstar Gafair Edition Edition Geisha Enjoy Enjoy Freequent Freequent Gerry Weber Edition Geisha Geisha Meandco Red RedButton More &Button More

NED Red Button Reset Rino & Pelle Soya Soya Smash! tassen ZoZotassen Smashed Elvira Lemon Elvira Soquesto Moglie Moglie Soya More&More More&More NED NEDStreet Street Street One QQ One OneSuzy Suzy Tramontana

Tulpstraat 7-13 Katwijk a/da/d Rijn 071071 4013589 Tulpstraat 7-13 Katwijk Rijn 4013589 van Limburg Stirumstraat 36 Noordwijk-Binnen 071071 3615805 van Limburg Stirumstraat 36 Noordwijk-Binnen 3615805

Princestraat 30 2225 GC Katwijk aan Zee Tel. 071-4015854 W: www.destermode.nl Volg ons ook op Facebook

autumn 2017

Princestraat 17 – Katwijk aan Zee

HERFST

GRATISGRATIS

P P


LAVI Fashion Boutique nu ook in Katwijk Met een winkel in Noordwijk aan Zee en sinds maart nu ook in Katwijk is LAVI Fashion Boutique een welkome aanvulling op het mode en trends assortiment in de Duin en Bollenstreek. Voor een brede leeftijdsgroep heeft LAVI altijd uitstekend draagbare mode in huis. Het najaars assortiment jurkjes, tops en broeken wordt wekelijks aangevuld met de nieuwste styling en kleuren, en dat alles voor heel betaalbare prijzen. Een ruim assortiment sieraden zoals halskettinkjes, ringen, oorbellen en creolen. Maar ook horloges van o.a. het trendy merk OOZOO zorgen voor een eigentijds en kompleet modebeeld.

Betaalbare mode in een goede prijs/kwaliteits verhouding is waar LAVI Fashion Boutique voor staat en maakt een bezoekje aan de winkels in Katwijk en Noordwijk zeker een bezoekje waard. Volg LAVI Fashion Boutique ook op Facebook en maak kans op leuke prijzen door mee te doen aan onze “Win en Like” acties. “ Princestraat 17 2225 EX Katwijk Hoofdstraat 59 2202 EV Noordwijk www.lavicollection.nl

De juiste looks én juiste prijs! iN FRONT is een Deens merk dat in 2005 werd opgericht door Mogens Kongsgaard en Helene Winther. Geen onbekende namen in de modewereld. In Front hoort tot de top 3 van mode leveranciers in Scandinavie. Nu dus ook in Nederland! Het credo van iN FRONT: fashion is moving! De collectie is voor een breed publiek toegankelijk. Leeftijd is een woord wat niet gebruikt wordt bij iN FRONT. Immers: iemand kan misschien 50 jaar zijn maar in zijn gedachten nog 30……

iedere 8 weken nieuwe modellen, kleuren en items geleverd worden. De Ster Mode Princestraat 30 Katwijk aan Zee Tel. 071-4015854 www.destermode.nl Volg ons ook op Facebook

iN FRONT richt zich op vrouwen die van fashion houden. Mode die goed zit met de juiste looks én de juiste prijs. iN FRONT is een modern bedrijf met een frisse blik op de toekomst. Het merk gaat voor ‘fast fashion’ en zit kort op de markt, waardoor er

Embrace the Autumn! Hét uitgangspunt voor je najaarsoutfit: een goedzittende broek! Daar staan we bekend om bij Embrace, en hoe: van alle gespecialiseerde bekende broekenmerken als Angels, Edition, Gafair, en Red Button en bovendien in de najaarscollectie’s van Dreamstar, Elvira, Enjoy, Geisha, Soya, Street One en Tramontana vind je bij ons je nieuwe favoriete broek! Voor elk moment, voor op je werk, feestje, etentje, thuis op

de bank, een sportief weekendje weg, er is een broek voor te vinden! Van een stoere wassing tot een mooi zwart blijvende jeans, bij Embrace vind je ‘m! Dit najaar wordt ook het seizoen van de jurk: je ziet er direct fantastisch uit en door de comfortabele (gebreide) stoffen wordt het een feest er één te dragen. Nieuw dit seizoen bij Embrace is het bekende merk Tramontana, natuurlijk zijn ook hiervan de leukste jurkjes ingekocht! Naast broeken en jurkjes vind je bij Embrace natuurlijk ook een uitgebreide collectie jassen, jackets, rokjes, (tuniek)blouses en natuurlijk tops, shirts, pulls en vesten van alle bekende merken. Kortom: we zijn klaar voor een fantastisch herfstseizoen! Spaar ook mee voor een cadeaubon bij Embrace: in de winkel leggen we graag de spelregels uit en voor je het weet valt er ook bij jouw een verrassing op de deurmat! Blijf bovendien op de hoogte van alle aanbiedingen,

acties en alles wat je wilt weten over Embrace via de nieuwsbrief die je automatisch ontvangt als deelnemer aan het spaarsysteem.

Embrace Katwijk Tulpstraat 7-13 Katwijk a/d Rijn Tel. 071-4013589

Volg ons ook via Facebook: embracekatwijknoordwijk We zien je graag in de winkel!

Embrace Noordwijk Van Limburg Stirumstraat 36 Noordwijk-binnen Tel. 071-3615805

Betty, Bregje, Irmgard, Riet, Kazia, Miranda, Monique en Maria.

www.embrace.nl


Veel soorten outfits, één paar ogen Het nadenken over welke outfit je aan zal doen, komt dagelijks voor. Vaak sta je er niet heel bewust bij stil, maar op sommige momenten kost het wat meer tijd. De keuze van een bril komt niet dagelijks voor, maar wordt wel dagelijks gedragen. Hoe komt het dat we soms in de keuze voor een bril zo weinig tijd nemen, terwijl het een belangrijk onderdeel van een outfit is? Het is daarom belangrijk een montuur te kiezen dat past bij meerdere kledingstijlen. Of kies een tweede montuur voor de afwisseling.

Goed advies, goed idee. Een goed advies is hiervoor van belang. Bij Eye Fashion zijn de medewerkers getraind om passend advies te geven. Ieder mens is uniek en dat vraagt om adviseurs die met je meedenken en aangeven wat goed bij je gezicht en imago past, maar wat ook past bij de dagelijkse gang van zaken. Vaak is een tweede bril heel handig. Zit je bij-

voorbeeld veel achter een beeldscherm, dan is een computerbril een must. Wordt het lezen wat moeilijker? Dan is een leesbril een optie. Dan kun je zelfs kiezen voor een multifocaal glas om veraf scherp te zien en goed te kunnen lezen van dichtbij. Doe je veel aan sport, wellicht zijn lenzen wel iets voor jou. Onze adviseurs geven graag informatie over de mogelijkheden die er zijn en helpen met het maken van de keuze.

Maatwerk voor het beste zicht. Niet alleen het montuur is een belangrijke keuze, maar vooral het opmeten van de ogen. Wat heb je immers aan een mooi montuur als je er niks doorheen ziet? Je hebt maar één paar ogen, dus wees er ook zuinig op. Het is van belang dat je ogen goed worden opgemeten, zodat je de hele dag ontspannen kunt kijken. Als je glazen niet goed zijn, kunnen er klachten op korte, maar ook lange ter-

mijn ontstaan. Bij Eye Fashion meten we je ogen op met een speciaal apparaat van Essilor. De Visioffice meet snel en heel nauwkeurig je natuurlijke kijkbeweging en nog 20 verschillende andere gegevens. Het resultaat is een glas met 5 keer meer precisie. Wat ervoor zorgt dat jij het beste zicht hebt!

Gratis glas cadeau Zoveel mensen, zoveel ogen. Zo zijn er ook zoveel glazen en zoveel mogelijkheden. Zo kun je wel voorstellen dat een standaard glas niet altijd de beste oplossing is. Eye Fashion biedt verschillende mogelijkheden, om echt maatwerk te leveren. Kies je bij Eye Fashion voor een tweede bril, dan krijg je daar het eerste glas van gratis! Wees zuinig met je ogen, laat je goed adviseren en laat je ogen goed opmeten voor het meeste plezier aan je gekozen montuur. Want ook een bril is onderdeel van je outfit! Voor een Eye Fashion opticien bij u in de buurt zie de adressen op de pagina hiernaast of kijk op www.eye-fashion.nl


It’s not about the size you wear, the the way size you wear it! It’sit’s notabout about you wear,

VRIJDAG 22 & ZATERDAG 23 SEPTEMBER

it’s about the way you wear it!

ELEGANTE, ELEGANTE, KLASSIEK-SPORTIEVE KLASSIEK-SPORTIEVE EN EN TRENDY TRENDY MODE MODE VOOR VOOR JONGER JONGER EN EN OUDER OUDER VANAF VANAF MAAT MAAT 42 42 - 56! 56! e z

HERFSTSALE

s si ELEGANTE, ELEGANTE, KLASSIEK-SPORTIEVE EN EN TRENDY TRENDY MODE MODE pluKLASSIEK-SPORTIEVE hion eIN s a WIJ WIJ VERKOPEN VERKOPEN IN DE DE DUINDUINEN EN BOLLENSTREEK BOLLENSTREEK f r VOOR VOOR JONGER JONGER EN OUDER VANAF VANAF MAAT MAAT 42 42 -- 56! 56! tEN OUDER / win DE DE GROOTSTE COLLECTIE VAN VAN HET HET PRACHTIGE PRACHTIGE tumn 7 COLLECTIE auGROOTSTE 201 NEDERLANDSE NEDERLANDSE PLUS PLUS SIZE SIZE MERK MERK YOEK! YOEK!

WIJ WIJ VERKOPEN VERKOPEN IN IN DE DE DUINDUIN- EN EN BOLLENSTREEK BOLLENSTREEK DE DE GROOTSTE GROOTSTE COLLECTIE COLLECTIE VAN VAN HET HET PRACHTIGE PRACHTIGE NEDERLANDSE NEDERLANDSE PLUS PLUS SIZE SIZE MERK MERK YOEK! YOEK!

….Jaren ….Jaren

De Wit mode

waar al 45 jaar een nieuwe mode begint

Bomstraat Bomstraat -- 2022 2022 GH NOORDWIJK NOORDWIJK aan aan Zee Zee Bomstraat Bomstraat 22 --222202 2202 GH GHGH NOORDWIJK NOORDWIJK aan aan Zee Zee Tel. Tel. 0637343589 0637343589 www.queensizemode.nl www.queensizemode.nl Tel. Tel. 0637343589 0637343589 -- www.queensizemode.nl www.queensizemode.nl

Vijf Meiplein 112-114 | 2321 BS Leiden | 071 5766020 www.dewitmode.nl | shop.dewitmode.nl Nu 24/7 winkelen in onze webshop

K 24 OO SE PZ PT ON EM D BE AG R

Tot 25% korting op geselecteerde items van o.a. Persona, Yoek, Sybel +, Zizzi, Miss Y ♥ Yoek!

Mannequins Mannequins showen showen de de Taifun Taifun & T & Gerry Gerry Weber Weber najaarscollectie najaarscollectie

Bomstraat Bomstraat 22 -- 2202 2202 GH GH NOORDWIJK NOORDWIJK aan aan Zee Zee Tel. Tel. 0637343589 0637343589 -- www.queensizemode.nl www.queensizemode.nl

Eenmalig

15% KORTING op vertoon van deze advertentie! geldig 1/m 20 oktober 2017 en niet icm met andere acties)

Hoofdstraat 115b Noordwijk, Zuid-Holland


Queensize

ELEGANT-SPORTIEF-TIJDLOOS-KLASSIEK-TRENDY Deze vijf begrippen geven in een notendop weer waar Queensize -mode vanaf maat 42 tot 54/56voor staat.

U bent van harte uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen in de Bomstraat 2 Noordwijk

Deze herfst/winter draait het vooral om “vrouwelijke” kleding. Kenmerkend zijn zachte, comfortabele materialen zoals velours, jerseys en bijzondere breisels. We zien ruches, uitlopende mouwen, kant, versieringen met pailletten, fralen en borduursels.

Goed gestyled het najaar in 45 jaar lang vernieuwende en inspirerende collecties van mooie merken! Dat is De Wit Mode. Door onze eigenzinnige manier van inkopen

stemmen wij onderling de collecties af op kleur en styling. Hierdoor ontstaat er een perfecte mix & match van merken onderling. Succes gegarandeerd. De Wit Mode heeft ook een eigen webshop. Hier vindt u een actueel gedeelte van onze collectie die wekelijks worden aangevuld met nieuwe items. Bezoek eens onze website en maak in onze zaak het plaatje compleet met voel en sfeergarantie. Een ideale combinatie. Inspiratie en sfeer begint bij De Wit Mode.

Naast zwart, zwart/wit en donkerblauw zien we veel groentinten zoals olijf, bottle en smaragd maar ook de petrol, grijs, wolwit en (animal) printjes. Queensize biedt het hele scala, van jurkjes, pantalons, stoere jeans, shirts, blouses, vesten en tunieken maar ook een zeer ruime collectie jassen en jasjes van fake fur, tweed, boucle, krijtstreep, visgraat tot pied de poule.

De Wit Mode Vijf Meiplein 112-114 2321 BS Leiden | 071 5766020 www.dewitmode.nl shop.dewitmode.nl

Elke dag een feestje bij Dansk Deens Design! Elke dag een feestje,….. dat is wat er in mij opkomt als ik denk aan mijn winkel, Dansk Deens Design. De hele dag hard werken om alles zo leuk en mooi mogelijk te maken voor mijn klanten, dat is mijn passie. Want het zijn de klanten die mijn dromen uit laten komen. Bij Dansk probeer ik samen met mijn medewerksters constant de balans te vinden tussen “mode” en “draag-

baarheid”. Dit seizoen hebben we veel leuke nieuwe kleine merken erbij, tussen de gevestigde en bekende “grote”merken. Neem bijvoorbeeld Desires en Sparke, twee Deense merken die betaalbare mode bieden. Maar ook bijvoorbeeld Baum und Pferdgarden is terug van weggeweest, en hangt met een brede collectie in onze

winkel. Kortom, onze winkel heeft weer herfstkleur en is klaar voor het komende seizoen! Onze halfjaarlijkse modeshow komt eraan, houdt u onze Facebook pagina in de gaten voor de exacte datum en tijd? Ik verwelkom u graag bij Dansk, voor een mooi nieuw

item in uw kledingkast, een bijpassend accessoire of misschien wel een paar hippe schoenen. mijn team en ik vinden het echt een feestje om u in het nieuw te steken, wij zijn super enthousiast over de nieuwe collectie, en brengen dat graag op u over!


De nieuwe collectie is binnen!

Gabor

124,95

Aad van den Berg

Lilian

[Private label]

Top Style

Shoe Fashion

Hoofdstraat 86 • Noordwijk

Hoofdstraat 50 • Noordwijk

www.aadvandenberg.nl

189,95

229,95

Harris

Floris van Bommel

369,95

229,95


Noordwijk Aad van den Berg Modeschoenen Aad van den Berg schoenen sinds 1902. Twee winkels in de Hoofdstraat in Noordwijk. Twee stylen, Top Style voor de elegantere en exclusievere schoenen en Shoe Fashion voor de casual en trendy schoenen. Met beide winkels een breed pakket met de toon aangevende schoenenmerken. In de webshop www.aadvandenberg.nl zie je het totaal aanbod van beide winkels.

Prachtige elegante enkellaarsjes en schoenen van de topmerken uit ItaliĂŤ, Portugal en Spanje en veel stoere schoenen en bovenal vooral leuke schoenen! Zorgvuldig geselecteerd met onze ware passie voor schoenen! Naast de vertrouwde top merken hebben we ook weer nieuwe toppers in onze collectie opgenomen zoals Pertini, Cervone, Voltan en voor de mannen Stefano Castelli. Ook is onze eigen private label

onder Aad van den Berg Modeschoenen sterk uitgebreid. Ook nieuw zijn de schitterende Italiaanse sokken van Carlo Lanza in 16 kleuren en uitgevoerd in het mooiste materiaal.

mogelijk met de originele materialen.

Nieuwsgierig? Het totaal overzicht van onze winkels vind je overzichtelijk en met slimme selectiemogelijkheden op www.aadvandenberg.nl Alle schoenen zijn onderhevig aan slijtage. Daarom kan je ook bij ons terecht voor de totale revisie, maar ook voor de kleinere reparaties aan uw schoenen. De schoenen worden vakkundig hersteld door onze gecertificeerde schoenhersteller en indien

Blijf op de hoogte! Like en volg ons op Facebook en Instagram. Welkom in de winkels en ervaar de passie voor schoenen.

Aad van den Berg Modeschoenen Noordwijk Top Style, Hoofdstraat 86, Noordwijk, 071-3612705 Shoe Fashion, Hoofdstraat 50, Noordwijk, 071-3612994 Webshop: www.aadvandenberg.nl


Verleidelijke mode voor de vollere vrouw! Maat 44 t/m 60

De nieuwe collectie is binnen

Hoofdstraat 194a, 2171 BM Sassenheim Zijdstraat 21, 1431 EA Aalsmeer Eerste Stationsstraat 1-3, 2712 HA Zoetermeer www.facebook.com/44andmore info@44andmore.nl


44 & More: PASSION 4 FASHION We zijn in gesprek met Richard en Annemiek van de Laak, eigenaren van de 44&More winkels, waartoe ook de winkel in Sassenheim behoord. Richard heeft de leiding over de winkels, Annemiek is verantwoordelijk voor de collectie van 44&More. 44&More is gespecialiseerd in mode van maat 44 t/m maat 60. Voor vollere vrouwen, vlot, modieus en vrouwelijk. Een winkel waar je terecht kunt voor modieus of juist klassiek; feestelijk of gewoon voor elke dag, we hebben het allemaal. De afgelopen periode heeft laten zien dat ook in Sassenheim onze formule van een topcollectie, service, kwaliteit en persoonlijke aandacht aanslaat. Kortom, in Sassenheim vindt je de mooiste collectie mode voor een maatje meer uit de hele bollenstreek, vertelt Annemiek enthousiast. Een geweldige collectie is de basis voor het succes van de winkels, maar het super salesteam, bestaande uit Barbara, Bianca en Marian is minstens zo belangrijk voor het succes.

44&More: Lief voor vol Annemiek: “Voor vrouwen met een maatje was het soms lastig leuke, vlotte kleding te vinden. Dat herken ik zelf van vroeger. Toen we de winkels startten zijn we dan ook begonnen met mijn eigen lievelingsmerken als Carleoni, Yoek en Doris Streich. Comfortabel en tijdloos. Maar ook trendy merken en modellen van bijv. Mat Fashion vind je volop in onze winkels. Van sexy topjes, bijzondere tunieken, perfect passende jeans t/m kleurrijke blouses, truien en vesten. Merken als KJBrand, Stark, Verpass, Ophilia, Sybel+, Syl, Frapp, Via Appia Due en nog meer: we hebben

het allemaal voor je. Bij ons slaag je gegarandeerd, omdat wij weten wat bij jou past! We zijn ook een ECHTE grote maten zaak en stoppen niet bij maat 50 of 52 zoals de meeste in de regio. Doordat we inmiddels 3 winkels hebben, kunnen we je een grote keuze, een geweldige service en…. de leukste mode. We hebben een filosofie waarbij we de beste broeken en andere basisartikelen gebruiken als min of meer vast uitgangspunt om onze modetoppers te laten schitteren. Zo weet je zeker dat die heerlijke broek ook volgend jaar nog bij ons te koop is.”

ZELF RONDKIJKEN OF LIEVER ADVIES? “Ons team bestaat uit meiden die zelf passen in de doelgroep. Ze weten dus waar het om draait en wat belangrijk is als je een grote maat draagt. We reserveren alle tijd voor aan onze stamtafel die een prominente rol speelt. Onder het genot van een kopje koffie, thee of soms ook een glaasje wijn nemen we jouw wensen door. Kijken naar jouw sterke punten. Je kunt bij ons terecht! Er zijn klanten die wij zo goed ken-

nen dat er al een rekje met spullen voor ze klaar wordt gehangen, als we weten dat ze komen.”

WIJ KENNEN ONZE KLANTEN “Ook onze inkoop is klantgericht. Dat is de essentie van 44&More. Klanten zijn bij ons geen nummer. Je spaart eenvoudig via ons kassasysteem voor korting op toekomstige aankopen. Ben je jarig dan ontvang je van ons een leuke attentie thuis. Gewoon, omdat we blij zijn met onze klanten,” besluit Richard.

VIP-SHOPPING “Wist je trouwens dat 44&More ook beschikbaar is voor een avondje VIP-shopping? “ vraagt Annemiek. “voor een gezellige groep vriendinnen, collega’s, zus-

sen of…… doen wij de winkel open op een avond of zondagmiddag. Zorgen wij voor een hapje en een drankje en hebben deze klanten de winkel helemaal voor zichzelf. Zo voelt het dus om Maxima te zijn, constateerde een van de deelneemsters laatst… “.

KOM GAUW KIJKEN, WANT DE NAZOMER COLLECTIE IS AL VOLOP BINNEN! Stijlvolle damesmode voor een maatje meer. Topmerken vanaf maat 44 t/m 60. Klassiek, chique, sportief en casual. Uitstekende kwaliteit met een perfecte pasvorm. Ook badmode en lingerie. De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur en zaterdag van 9.30-17.00 uur. Gratis parkeren vrijwel voor de deur.


CLOSED POMANDÈRE BY MALENE BIRGER HUMANOID FILIPPA K. CITIZENS OF HUMANITY RUBY TUESDAY KNIT-TED REPEAT MONIQUE VAN HEIST SET ANECDOTE 7 FOR ALL MANKIND AMATØR DENHAM DNA ZOE KARSSEN JUNE 7.2 SECOND FEMALE JIKX CATARINA MARTINS LE SPECS

DE KEMPENAERSTRAAT 19 OEGSTGEEST WWW.JUNE-OEGSTGEEST.NL

747.17154 Leven magazine.indd 1

18-08-17 10:21


Zomaar een woensdagochtend... Vanuit Den Haag gereden, parkeer ik mijn auto in de Kempenaerstraat voor de deur van June. Ruim een jaar geleden kwam ik hier voor het eerst. Een vriendin van me had mij zulke enthousiaste verhalen verteld over de mooie winkel, de service en de bijzondere collectie. Na meerdere bezoekjes, waarbij ik elke keer met een goed gevulde tas de deur uit ging voel ik me helemaal thuis bij June. De winkel is een lust voor het oog, het ruikt er altijd heerlijk ( ze verkopen er allerlei roomsprays ), de muziek is relaxt, net even anders dan in andere winkels en voor mij het belangrijkste: je wordt er écht goed geholpen. Neem vandaag.

Op de Facebookpagina van June. ( June.Oegstgeest ) had ik gelezen dat Monique van Heist nieuw in de collectie was. Als echte fashionista smul ik van zulke labels en rij ik daar graag voor om! Binnen de kortste keren loop ik rond in één van de broeken waar dit merk zo bekend om staat. Het voelt heerlijk. Alsof ik hem al maanden draag! Arnold ( eigenaar ) geeft me een aantal tops om erop te passen; een simpele zwarte van By Malene Birger, een sweater van Closed en een trui van Humanoid. En het lastige is… ze zijn allemáál leuk! Hoe kan ik zo nou kiezen? Voor het totaalplaatje doe ik een paar stoere veterlaarsjes van Catarina Martins erbij aan. Dát had ik beter niet

kunnen doen, ook die wil ik hebben. Na rustig mijn cappuccino te hebben opgedronken, besluit ik dat ik niet voor niets naar Oegstgeest ben gereden en leg ik alle items bij de kassa. Dan maar een maandje rustiger aandoen. Het is maar goed dat ik niet in dit dorp woon, ik zou failliet gaan! Na nog een praatje over mijn nieuwe baan en de nieuwe merken in de winkel voor het volgende seizoen ( Les Coyotes de Paris oa), vertrek ik met een grote glimlach uit Oegstgeest.

June De Kempenaerstraat 19, 2341 GG Oegstgeest www.june-oegstgeest.nl


NAJAAR 2017

NEW ARRIVALS TOPMERKEN TOT MAAT 6XL GROTE MATEN IN HILLEGOM

www.schulteherenmode.nl HILLEGOM • OEGSTGEEST • NOORDWIJK • LISSE • HEEMSTEDE • HAARLEM • LEIDERDORP NIEUW!


Natuurlijke kleuren, grove breisels en grote ruiten Voor stijlvolle herenmode van uitzonderlijke kwaliteit is Schulte Herenmode al vele jaren een begrip in de regio en ver daarbuiten. Mannen die zich graag klassiek-sportief kleden en belang hechten aan kwaliteit, slagen ook komend seizoen zeker. Bovendien is Schulte Herenmode in Hillegom dĂŠ speciaalzaak op het gebied van (extra) grote maten herenkleding, tot 6XL. Tekst: May-lisa de Laat

Dit jaar bestaat de keten 90 jaar! Trendy dit najaar zijn de gilets, zowel gebreid als geweven en zelfs met patronen en prints. In combinatie met een colbert maakt het de outfit net wat vlotter. Maar ook met een leuk overhemd alleen is een gilet goed te dragen. Verder zien we in de nieuwe collecties veel grove breisels in truien, vesten en zelfs jassen. In de jassen zijn veel mooie luxe materialen met fraaie details verwerkt. De grove breisels voor komend seizoen vertonen in kleur en materiaal een duide-

lijk invloed uit Ierland, Engeland en Schotland.

Natural colours Het totale kleurbeeld laat deze herfst en winter veel groen, bordeaux, aardetinten, camel en blauw zien. In de colberts komen af en toe de grote ruiten terug. Vooral voor het modische type zijn er ook de jasjes met structuur en prints. Dat geldt overigens ook voor de overhemden. Passend bij de grove breisels, zijn die er ook in comfortabel flanel en met grote ruiten. Mooi te combineren met een corduroy broek (ook in grote

maten). De business hemden zijn er in veel effen kleuren en met fijne printjes. Bordeaux, grijs en blauw blijven de belangrijkste kleuren. Het silhouet is nog steeds slank, maar wel passend.

Bijzondere maten Kleding is tot tailleomvang 1,80 meter uit voorraad leverbaar. (Trouw)kostuums, colberts en pantalons zijn verkrijgbaar zowel in de gangbare maten als in verschillende kwartmaten en extra korte maten (halve maten). Overhemden, poloshirts, truien, vesten, ondergoed, kamerjassen, jacks en jassen zijn er in grote en extra grote maten. Maar ook extra lange stropdassen of bretels heeft Schulte Hillegom voor u in huis. Herenkleding wordt deskundig aangemeten en waar nodig en mogelijk door de eigen meesterkleermaker vermaakt.

ge van 50 stuks per model geproduceerd. Bij Schulte Herenmode Hillegom treft u eveneens een exclusieve sortering bijzondere stoffen aan om een (trouw)kostuum, colbert, overhemd of pantalon op maat te laten maken. Groot online Het kwaliteitsassortiment van Schulte Herenmode is ook online te bestellen.

Exclusief Een keuze uit een van de collecties bij Schulte Herenmode is niet alleen een garantie voor kwaliteit, maar ook voor exclusiviteit. De schoenen van Portofino bijvoorbeeld met bijpassende riem, worden in een gelimiteerde opla-

Schulte Herenmode Hillegom www.schulteherenmode.nl Noordwijk, Oegstgeest, Lisse, Heemstede, Haarlem en vanaf volgende week openen wij ook een vestiging in Leiderdorp!


Bril Jan’t Eyecatchers §Het zal u vast niet zijn ontgaan; opticien Bril Jan’t in Lisse heeft een flinke metamorfose ondergaan. De vernieuwde winkel heeft een ruimere indeling en een volledig nieuw interieur. Blikvangers zijn de robuuste houten visgraatvloer en de spectaculaire op maat gemaakte kroonluchter die de volledige ruimte beslaat. Het eerste wat in het oog springt aan de buitenzijde is het vrolijk gekleurde raamfolie dat het effect geeft van glas-in-lood. Een techniek die recht doen aan het monumentale winkelpand waar Bril Jan’t is gevestigd. Wie goed kijkt herkent in de icoontjes het silhouet van eigenaar Jan Kik, gekleed in pak, maar ook de skyline van Rotterdam. De stad waar Jan en zijn vrouw Arja allebei vandaan komen. Naast persoonlijke elementen zijn er ook verwijzingen naar de optiekbranche in het moderne glas-in-lood verwerkt zoals ogen, een brilletje en de briljant die uiteraard verwijst naar de bedrijfsnaam. Belevingswereld Eenmaal binnen bij Bril Jan’t wordt duidelijk dat over het nieuwe interieur al net zo goed is nagedacht. De prachtige, ferme houten visgraatvloer met authentieke look&feel is afkomstig van een

treinstation. Spectaculaire blikvanger is de op maat gemaakte kroonluchter, die met zijn lange armen de gehele winkelruimte beslaat. De ondernemers hebben alles zelf bedacht. “We wilden graag een overzichtelijke, strakke winkel met stadse allure”, vertelt Arja. “Styliste Yvette Laduk heeft ons geholpen bij het realiseren van de juiste stijl. Zij kwam ook op het idee om de robuuste houten tafels in de winkel te voorzien van een gebrande afwerking. Daar krijgen we veel complimenten over. De touchscreens zijn subtiel verzonken in het tafelblad.” Revolutionair Overigens is niet alleen het interieur van Bril Jan’t vernieuwd. De ondernemers investeerden ook in nieuwe oogmeetapparatuur en een fonkelnieuwe slijpmachine. “Dit is de Neptune van de firma Essilor: de Rolls-Royce onder slijpmachines”, demonstreert Jan. “Het is een milieuvriendelijke machine: het residu van het glas wordt tijdens het slijpen opgevangen en het gebruikte water wordt ’s nachts volledig gefilterd tot het bijna drinkwater is. Zo kan het de volgende dag worden hergebruikt.” Bril Jan’t werkt met de brillenglazen van dezelfde firma, Essilor. Dankzij een revolutionaire freestechniek worden de nieuwste glazen op nanotechnologie geslepen. Jan: “Een groot voordeel hiervan is dat deze glazen een verhoogd contrast bieden en daarnaast het blauwe licht eruit filteren. Dit blauwe licht, afkomstig van laptops en smartphones, kan op de lange termijn staar veroorzaken. Daarom is er steeds meer vraag naar deze innovatieve glazen. Wij kunnen ze op al onze monturen toepas-

sen.” Een nieuwe aanwinst in de collectie is het Belgische brillenmerk Theo, dat bekend staat om zijn gewaagde monturen met felle kleuren, gelaserde prints of een gekartelde afwerking. Arja: “Dit merk moet je durven dragen, het zijn aparte brillen waarmee je echt een statement maakt.” Onveranderd is de uitstekende service van Bril Jan’t die te danken is aan het gespecialiseerde en zeer ervaren team. Jan en Joris zijn beide opti-

cien en contactlensspecialist. Briladviseuse Esther is eveneens een vast gezicht van de winkel: zij werkt er al negen jaar. “Erg bijzonder is dat onze jongste dochter, die toevallig ook Esther heet, studeert voor opticien”, vertellen Jan en Arja trots. “De appel valt niet ver van de boom. En het leukste is dat zij dit jaar tijdens haar stage ons team komt versterken.” www.bril-jant.nl


Kijk ook eens op www.wolkyshop.nl DE WOLKY SHOP |

Nieuwe Rijn 15 Leiden |

Kijk ook eens op www.wolkyshop.nl DE WOLKY SHOP | Nieuwe Rijn 15 Leiden | 071 - 5665867 | info@wolkyshop.nl

Woolrich - Fortezza - Blue Industry - Save the Duck Tommy Hilfiger - Mason’s - Olymp - Brax - Mac Vanguard - State of Art - BoB - Cavallaro - Jaggy

Bas de Wit Mode Vijf Meiplein 96 2321 BR LEIDEN Tel: 071 528 89 88

BasdeWitMode BasdeWitMode www.basdewitmode.nl

071-


Step into Wolky’s World, een prachtige najaarscollectie bij De Wolky Shop in Leiden Mysterieuze wolkenpartijen, prachtige paddenstoelen en een kleurrijk pallet aan bladeren. De natuur doet elke herfst haar best om er een feestje van te maken.

onze nieuwe Wolky-collectie bestand zijn tegen elk weertype. Natuurlijk zijn de schoenen zoals altijd heel divers en is er voor elk wat wils.

De grand finale komt in de vorm van de winter: serene stiltes, dwarrelende sneeuwvlokjes en – hopelijk – blinkende ijsvlaktes. We zijn er trots op dat de modellen uit Een van de nieuwe groepen: Buffalo Dance met als topper de Winchester. Uiterst soepel, verende zool en natuurlijk met een uitneembaar voetbed. Clint Eastwood zou in z’n jonge jaren jaloers zijn geweest op de elegante, maar ook stoere modellen uit deze western-getinte lijn. Alle Wolky schoenen en laar-

zen hebben zo’n los voetbed dus uitermate geschikt voor eigen zooltjes. Ook de “grote maten” zijn goed vertegenwoordig. Het gros is t/m maat 43 op voorraad. Kom naar De Wolky Shop, Nieuwe Rijn 15 in Leiden, pas de Winchester en vraag om de TRAKTATIE. Je ontvangt twee muntjes om een lekker kopje koffie of thee te gaan drinken bij onze buren De Stadthouder. Zó maar. Voor de moeite!

Tot ziens, het Wolky team

De herenmode winkel van Leiden: Bas de Wit Bijna 10 jaar geleden sprong Bas de Wit in het diepe met 1 doel; Een top winkel neerzetten op het gebied van mannenmode. De winkel op het Vijf Meiplein is zo een winkel geworden. Hier vind U alleen maar topmerken op het gebied van Mannenmode. Woolrich, Save the Duck, Cavallaro, Mason’s, Vanguard; De modebewuste man herkent deze kwaliteitsmerken direct. En dit is maar een kleine selectie van de topmerken. Ieder seizoen gaat Bas de Wit naar de grootste beurzen in Europa opzoek naar dat ene vernieuwende merk. En ieder jaar lukt dat weer. Dit seizoen is bijvoorbeeld BoB nieuw in de collectie. Een merk uit Italië die net even anders is als alle andere merken. En dat

vind Bas leuk. Nog zo een voorbeeld in het Italiaanse jeanslabel Re-Hash! Geweldige mooie wassingen en de stretch zorgt voor een ongelofelijke goede pasvorm. Maar ook bekende merken komen weer terug in het assortiment van Bas. Neem nou Lacoste. Wie kent de polo’s niet? Even weggeweest maar vanaf volgend voorjaar weer uitgebreid terug in de collectie. De bereikbaarheid van

Bas de Wit is ook zeer prettig. De winkel in gevestigd in het winkelcentrum de Luifelbaan. Dit winkelcentrum heeft 2 grote parkeergarages die ook nog een de eerste 2 uur gratis zijn. Bas de Wit is ook zo een winkel waarbij nog “ouderwets”geholpen wordt. Persoonlijke aandacht, een goede kop koffie en een snelle vermaakservice. Enthousiast geworden van

alles wat u hebt gelezen? Kom dan een bezoek brengen aan onze winkel en laat u overtuigen. Geen tijd? Ook geen probleem. Onze webshop is 24/7 geopend. U mist dan alleen de lekkere koffie! Met een geklede groet, Bas de Wit Bas de Wit mode Vijf Meiplein 96 2321 BR Leiden 071-5288988 Info@basdewitmode.nl Www.basdewitmode.nl Twitter: @basdewitmode Facebook: www.facebook. com/basdewitmode


State of Art Store Leiden Nieuwe Rijn 11 2312 JC LEIDEN Tel: 071 362 71 82

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND


State of Art store al 5 jaar een begrip in Leiden De State of Art store Leiden bestaat alweer 5 jaar. Deze winkel, gevestigd in 1 van de mooiste panden van Leiden, is een walhalla voor mannen. Als U een outfit nodig hebt dan bent U hier aan het juiste adres. De collectie is opgebouwd in 2 delen. Voor serious business is er de Mo-

dern Classic collectie. Een collectie die bestaat uit colberts, shirts met bijvoorbeeld widespread boord en mooie merino pullovers. Draag hier een mooie wollen coat over heen en U kunt perfect voor de dag komen. Kleren maken immers de man. Ook voor de vrije tijd bent U hier uiteraard aan het goede adres. Met 8 leveringen per seizoen en dus 8 verschillende kleurthema’s zit er altijd wel wat voor U bij. Daarnaast hebben we voor de race fanaten de Race collectie. Het racen loopt als een rode draad door de collectie van State of Art. Dit vind U dus ook terug in de race collectie. Gave logo’s subtiele details en een perfecte pasvorm. Wat ook uniek is aan State of Art is de uitgebreide collectie in grote maten. Een aparte corner met de maten 3XL en

4xl. Uiteraard is de gastvrijheid en de behulpzaamheid net zo goed als de kwaliteit van State of Art. Het enthousiaste team onder leiding van Chantal en Bas de Wit staat 7 dagen per week voor u klaar. 7 dagen per week? Ja, dat klopt. De State of Art store

Leiden is ook iedere zondag geopend van 13:00-17:00 uur. We staan voor u klaar.

Ook spelen wij in op concrete vragen van klanten. Zo proberen wij altijd iets unieks te blijven bieden Wij ontwerpen dus ook sieraden op verzoek van klanten in ons eigen atelier.

Wij hopen u binnenkort in onze winkel te mogen begroeten.

State of Art Store Leiden Nieuwe Rijn 11 2312 JC Leiden Tel: 071 362 71 82

ROELAND Wij hebben weer ons best gedaan om voor het komende najaar de mooiste collecties in te kopen,zowel van de trendy als de luxe merken. Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander wat er reilt en zeilt in de wereld van horloges en sieraden.Het is echt uniek dat wij iedere dag met zo veel gerenommerde merken mogen werken. Iets moois kopen voor uzelf of als cadeau voor uw dierbaren doet u graag bij een vertrouwd adres. Omdat ze een persoonlijke betekenis en een grote emotionele waarde hebben, willen wij graag de tijd nemen

voor het kopen van een sieraad of horloge. Dat vinden wij bij Juwelier Roeland heel belangrijk èn om er zeker van te zijn dat het sieraad of horloge van uw keuze perfect bij u past. Juwelier Roeland is al meer dan honderd jaar een vertrouwd adres in de Bollenstreek. Ons team staat klaar om u deskundig te adviseren. Wij streven ernaar dat klanten in iedere leeftijdscategorie bij ons iets moois kunnen vinden.

Ook uw reparaties aan sieraden en horloges zijn bij ons in goede handen!

Roeland Juweliers Hoofdstraat 72-74 2181 EE Hillegom T. 0252515608 E. info@roelandjuweliers.nl


Badstraat 17 - Katwijk aan Zee

UW LINGERIE ÉN BADMODESPECIAALZAAK


Goed advies en ouderwetse service bij Meurcy’s

De nieuwe winkel van MEURCY’S LINGERIE in de BADSTRAAT 17 In Katwijk is een mooie zeer overzichtelijke vooral lichte winkel geworden, waar U als klant centraal staat. Met personeel die allemaal gediplomeerde lingerie stylistes zijn weten zij keer op keer hoge scores te behalen op basis van know how en klantvriendelijkheid bij de mysteryshoppers van onze gerenommeerde leveranciers. Dit betekent voor U als klant, dat als U bij ons win-

kelt wij U gastvrij ontvangen, U de juiste maat aanmeten, en u kunnen voor zien van de mooiste lingerie voor alledag en voor speciale gelegenheden, en ook de badkledingcollectie is een van de grootste in de regio, ook in de winter. Nadat MEURCY’S 20 jaar in de princestraat gezeten heeft is het eind  november alweer een jaar geleden dat MEURCY’S verhuisd is  naar de BADSTRAAT 17 “ time flies when you are having fun”  onze nieuwe locatie lijkt op

een oude jas, die heerlijk zit, en we hebben zelf ook echt niet moeten wennen aan onze nieuwe situatie, en gelukkig zijn de meeste vaste klanten die we redelijk lang van te voren op de hoogte  konden brengen van onze plannen, allemaal gezellig mee gegaan. Verbaasd zijn we wel en nog iedere dag als er mensen komen die ons voor het eerst bezoeken,  dit betekent dat onze nieuwe winkel gelukkig goed opvalt in de BADSTRAAT 17. Ondertussen heeft  MEURCY’S ook alweer 23 jaar een winkel in Scheveningen en zijn we gegroeid tot een winkel die door veel mensen uit heel het land bezocht worden, voornamelijk door onze grote collectie grote maten van PRIMA DONNA, en badkleding en dan voornamelijk de modische series, maar vooral voor de aandacht die wij u graag geven. 

Bent U ook toe aan goed advies, twijfelt U over U maat, kom gerust bij ons en wij nemen alle tijd om U te helpen. Bent U ook altijd druk, een afspraak maken buiten de openingstijden behoort tot de mogelijkheden. Wij organiseren ook vriendinnen avonden, U komt gezellig met een aantal vriendinnen en onder een bubbeltje en een hapje kunnen wij U adviseren. Voor Klantvriendelijkheid en goed advies en ouderwetse service bent U bij MEURCY’s in de BADSTRAAT 17 in Katwijk aan het goede adres. Ook bij MEURCY’S in Scheveningen zijn wij 7 dagen per week geopend en zijn wij U graag van dienst.

Meurcy’s Lingerie Badstraat 17 – Katwijk Tel. 071 – 40 76 791 www.meurcyslingerie.nl


SPECIALIST IN LENGTEMATEN SINDS 1968 WWW.SPIERINGSHERENMODE.NL HOOFDSTRAAT 178 HILLEGOM • 0252 700 271


Italiaanse mode in prachtige herfstkleuren Hillegom - Spierings Herenmode aan de Hoofdstraat in Hillegom bestaat sinds 1968 en is dé winkel voor vlotte eigentijdse en modieuze herenmode. U vindt er een ruim assortiment casual herenkleding en een breed aanbod aan zakelijke kleding, zowel stoer, trendy als gekleed. Dit voorjaar werd de zaak vergroot en onderging een totale restyling. Tekst: May-lisa de Laat Het resultaat is een sfeervolle winkel met een trendy, stoere look die tegelijkertijd stijl uitstraalt. Het hele jaar door is er continu ruime keus voor iedere man tot en met 2.15 meter. From Italy with love Nieuw dit seizoen is de Italiaanse exclusieve jeans van Tramarossa. Deze maakt u extra persoonlijk met uw initialen en een riemlabel in een andere kleur. Ook uit Italië komen de jassen van Colmar. Net als bij de technische ski-jacks zijn deze subtiel en chique uitgevoerd in een materiaalmix van dezelfde kleur. Liever een stoere gebreide jas? Die vindt u in de nieuwe collectie van Bob. Bijvoorbeeld in een mooie ruit of visgraat. Andere trends voor dit najaar zijn

de stretch shirts in tricot, zowel in polo’s als in overhemden. De ‘jogging suits’ of ‘sneaker suits’ ademen dezelfde sfeer. Heel toegankelijk voor moderne, jonge mannen die geen klassiek pak willen. Dit najaar mag de gilet niet in de garderobe ontbreken. Los te dragen of in combinatie met een colbert. Kleuren die we veel zien zijn olijfgroen en armykleuren in de casualcollecties, naast bordeaux en midden- tot lichtgrijs. Overhemden zijn er met grote ruiten of kleine prints. Truien en vesten zijn dit seizoen grover van structuur. Mix & match kostuums In de business collectie vindt u prachtige kostuums (ook in lengtematen) met een mooie, trendy snit. Omdat iedere man anders gebouwd is, zijn de ‘mix & match’ kostuums van bijvoorbeeld Roy Robson, Strelson en Carl Gross zeer geliefd. U kunt hiermee eindeloos combineren. Heeft u een speciaal (trouw) kostuum nodig of een pak op maat? Onze keus in modellen, maten (ook extra lange), materialen en kleuren is groot. Om zeker te zijn van voldoende aandacht adviseren wij u voor maatwerk vooraf een afspraak te

maken. Respect voor lengte Spierings is tevens bekend als lengtemaatspecialist voor de regio en daarbuiten. Broeken en jeans zijn verkrijgbaar tot lengtemaat 40 en colberts er in bijna alle beschikbare lengtematen. Het uitgebreid en exclusief assortiment overhemden gaat tot en met

mouwlengte 7. Ook voor truien, vesten, poloshirts (basic) t-shirts en jassen van merken die extra lang vallen, bent u bij Spierings aan het juiste adres. Spierings Herenmode Hoofdstraat 178 |2182 ER Hillegom T 0252 – 700 271 | I www. spieringsherenmode.nl E info@spieringsherenmode.nl


DE FEESTDAGEN KOMEN ALWEER IN ZICHT, IS U HUID ER AL KLAAR VOOR? FraNas biedt kuurbehandelingen om uw huid weer te laten stralen voor de feestdagen.

Heeft u last van grote poriën of een vette huid of fijne rimpeltjes? Al na één peeling of behandeling met microdermabrasie / DermaShaper heeft u een zichtbare huidverbetering. U ziet het en u voelt het. Uw huid heeft een gladder uiterlijk. Fijne lijntjes en rimpels zijn vager. Uw huid ziet er jonger uit. Indien u de behandeling in kuurverband neemt, dan zal een aanzienlijke huidverbetering gerealiseerd worden.

De bovenste huidlagen van dode huidcellen worden verwijderd en krijgt de huid het gevoel dat er extra cellen moeten worden aangemaakt. De ouder wordende huid heeft echter niet genoeg bouwstoffen in de omgeving om goede huidcellen aan te maken, door het gebruik van serums en gecontroleerde dagelijkse verzorging wort het tekort aan bouwstoffen voor de nieuwe cellen aangevuld. De huid werkt van binnen uit aan verjonging en het herstel. 6 keer peeling of microdemabrasie van € 450,00 voor € 400,00 Zuurstof behandeling Zuurstof zet het lichaam aan tot activering van de cel opbouw

in de huid. Dit is een natuurlijk proces. Alle functies van de huid worden geoptimaliseerd, de doorbloeding verbeterd en de huid elasticiteit wordt versterkt. Zuurstof behoort tot de antioxydanten. Door middel van de Oxygen therapy is het mogelijk om zuurstof rechtstreeks in de huid te brengen. De zuurstof werkt in het lichaam als een anti- oxidant, en activeert direct de cel vernieuwing in het lichaam, verminderd vermoeidheidsverschijnsele, en zelfs helpt het migraine te verminderen. 6 keer Zuurstof behandeling van € 594,00 voor € 550,00 Reserveren voor deze kuur behandelingen voor 30 september, niet in combinatie met andere aanbiedingen en klantenkaart

Voorhavenkwartier 27 2171 HW Sassenheim tel.: 0252 861614 www.Franas.nl


Het team van FraNas staat garant voor een vriendelijke en gezellige sfeer en hanteert een hoge hygiëne standaard en levert zeer goede behandelingen!

Frans: Medisch pedicure

Nasrin: Medisch schoonheidsspecialiste

• Specialisatie: Diabetisch/ Reumatisch/Oncologische voet enz. • Geeft behandelingen zowel in de salon als bij mensen thuis. • Schimmelnagel laserbehandeling • Wratbehandelingen • Detox van het lichaam • Ortheses en zooltjes en hulpmiddelen

• Specialisatie: huidaandoeningen • o.a. acne en camouflage behandelingen (mogelijk vergoed door zorgverzekering) • Figuur correctie • Permanent ontharen • Permanente make-up

Linda: Schoonheidsspecialiste en pedicure

• • • • • •

Specialisatie: wimperextensions Schoonheidsbehandelingen Pedicure behandelingen Manicure Gel-lak Wimperextension

?

Zelfstandig werkende Medisch pedicure

Maaike: Schoonheidsspecialiste visagiste en winkelmedewerkster

• Specialisatie: Visagie • Geeft make-up advies en workshops

Debbie: Schoonheidsspecialiste

en pedicure en nagelstyliste • • • • • •

Specialisatie: nail-art Permanente ontharing Acne behandeling Schoonheidsbehandelingen Pedicure behandelingen Manicure

Medisch pedicure

• Diabetisch/ Reumatisch en oudere voet • Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Frans van Swieten via onderstaand nummer.

Voorhavenkwartier 27, 2171 HW Sassenheim Tel.: 0252 861614 www.Franas.nl


September 2017 actiemaand Onbeperkt Cardio & Fitness -

Nieuwste apparatuur Techno gym Professionele coaching en begeleiding Trainingsondersteuning met ledensleutel Airconditioning aanwezig Zonnebank Dames- en heren kleedkamers

- -

Gratis douches Gratis wifi Gratis lockers 7 dagen per week open Gratis parkeerplaatsen Gelegen naast station Sassenheim

Nw week 38 17  
Nw week 38 17  

de Noordwijker, dinsdag 19 september 2017

Advertisement