Page 1

VBO

MAKELAAR

Tel. 071 36 193 65 • www.bonnike.nl

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DENOORDWIJKER.NL 

politiek

Dit weekend ging het bijna weer mis´

P5

Fietsprobleem in Kerkstraat Rubriek n Van Dam tot Wurft

Dinsdag 12 september 2017 JAARGANG 10 NR 35

nieuws

sport

P7

Circus op de Bronckhorstschool historie

n Veel belangstelling voor Noordwijkse monumenten

De markt bestaat uit een grote rommelmarkt met onder andere prachtige boeken, CD’s, kleding, speelgoed, glaswerk, elektrische apparaten, brocante. Daarnaast zijn er verse bloemen, is er een rad van avontuur en kun je je auto laten wassen. Voor de koffie of lunch hoeft men niet naar huis, er is een gezellige koffie- en lunchhoek. De opbrengst is bestemd voor project Jetty en de eigen gemeente. De gezellige markt wordt gehouden in en om de Ichthuskerk, Houtkrocht 2 in Noordwijk en is geopend van 9.00 tot 15.00 uur. www.facebook.com/ najaarsmarktichthus

‘Kom erbij’ EENZAAMHEID n Op vrijdagmidTijdens Open Monumentendag ook aandacht voor Noorwijkse klederdrachten. | Foto en tekst: Ina Verblaauw

haar de toeristen de Buitenlui zijn, waarvan ze hoopte dat er nog velen zullen komen. “Binnenkort komt de gemeente met een app met daarop de gemeentelijke Monumenten”, aldus Fles. Zij had, net als de overige aanwezigen, genoten van de uitleg van Cora. Fles kreeg het eerste programmaboekje overhandigd. Streekmuseum Veldzicht was het

centrale punt van de dag. Speciaal voor de dag was de paardentram ingezet. Startpunt Veldzicht, via de Voorstraat naar landgoed Calorama, waar door drie gidsen een rondleiding werd gegeven richting de duiventil. De belangstelling was groot voor de rondleiding; voor de wachtenden verzorgde Martine Zeeman een optreden samen

Hosta’s in De Vinkenhof

met een troubadour. Ook voor de terugrit van de paardentram naar Veldzicht was veel belangstelling. Nieuw dit jaar was de pompoenenmarkt bij Veldzicht. De belangstelling hiervoor was eveneens groot. Ook bezoekers van buiten Noordwijk wisten de markt te vinden. Ook de Vuurtoren en de reddingsboot Kurt Carlsen werden volop bezocht.

FIRM + LON BANK GCH vanaf AIR

1.395

LEZING

n Op donderdag 21 september kan men in De Vinkenhof aan de Achterzeeweg alles te weten komen over hosta’s.

,-

Hoge Rijndijk • Leiden

Welke hosta’s zijn waar geschikt, wat is de beste verzorging en hoe houden we ze mooi en sterk? Verder komt ook het vermeerderen, veredelen van nieuwe soorten aan bod en natuurlijk ook de slakkenvraat! Deze avond komen alle trips en tricks aan de orde hoe we mooie, sterke hosta’s in onze tuin niet alleen krijgen, maar ook houden. Aanvang 20.00 uur. Leden hebben gratis toegang. Niet-leden betalen € 2,50.

Najaarsmarkt Ichthus MARKT n Op zaterdag 16 september houdt de wijkgemeente Ichthus van de Protestante Gemeente Noordwijk een najaarsmarkt.

HISTORIE n Op zaterdag 9 september vond de 31ste Open Monumentendag plaats, een landelijk evenement waar Noordwijk vanaf het begin aan meedoet. De nieuwe voorzitter van het Comité Open Monumentendag Adriaan Timmers was zelf verhinderd; plaatsvervangend voorzitter Frans Bruinzeel heette de aanwezigen welkom in de Oude Jeroenskerk waar in de ochtend de officiële opening van de dag plaatsvond. Bruinzeel wees erop dat de dag mede tot stand komt door het grote aantal vrijwilligers.

Wie kent ze niet, we komen ze in Verdamstraat 6 • colijninterieur.nl vrijwel iedere tuin tegen. Mooie, stoere, stevige bladplanten in allerlei maten en groentinten. Maar, hoe komen hosta’s aan nou hun naam? Achter veel hosta’s gaat een leuk verhaal of anekdote schuil. De heer Jos van Unen van de Hostavereniging weet hier heel veel over en komt het graag vertellen.

V.v. Noordwijk boekt belangrijke zege

P9

Rondje Noortukse historie

Het thema was dit jaar ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’. Bij de opening van de dag was een groot deel van de Klederdrachtgroep aanwezig. Cora Vliet Vlieland gaf op een zeer informatieve en humorvolle wijze uitleg over de diverse kostuums en de gelegenheden waarbij deze gedragen werden. “Er zit een aantal replica’s tussen. De kleding ging vroeger over van hand tot hand en werd gedragen tot ze op de draad versleten waren, vandaar dat daar weinig van is overgebleven”. Maar een groot aantal originele gouden en zilveren pronkjuwelen konden wel worden getoond. Wethouder Marie-Jose Fles gaf in haar openingswoord aan dat voor

P13

Hoge Rijndijk • Leiden • Verdamstraat 6 • colijninterieur.nl

Extra Bijlage Editie Editi:e: septemb Oplag junier 2017 Oplae: ge:90.00 0 exemplare2017 90.0 00 exemn plare

n

OOnd ndererne nemmererss in in be beeleldd Verrassende specialisten aan ’t woord

Focus op specialisten Onder

Ond

ernem nemers in ers in beeld beeld Wij presente

ren met ‘Onderne Regionale mers in Bee plezier onze spec ‘Spe ld’. In deze iale opn’ ondernemincialiste onze tone n hun ‘reg bijlage focu bijlage ionaverr g en le spec onze assialis deomg ssen wij expevin endten’ ertise e . Ond g, die Met passie, vakm waarin trots ernemers zij zich vakmansch anschap en specond met hun pass in Naast inzic ialisersc ie, ht in de colle ap en enth menheid deleen. van hun dele ctie, n. Zij tone expertise, ousiasm geven zijn in hun onde novieteite noviteiten n ook een beeld late met de mens rneming en kunt u u er spec graag hun en zijn zij nnenzijzijn Naas Zij breng t inzicht in en die er werken meteen kennisma Zij geve iaal voor er voo en n een de en u advis ken collec infor enbiede u! tief en die er wel een u vast op ideeërn.u. profen. matie eren. ssie,

Sterker nog, geven En dat baan voor heldeerr werke zij is verra beeldn en u advis ook een beeld u bij. misschien wat zij eren. Wij wensen u veel ‘Ondernem van van hun ssend veel. zit ‘regio leesplezie ers ondernem ‘Ond naleers ernem speci ing beeld’ neem in alisten’. Zij r en gaan ervan in Beeld kennismak en laten zij u aanhebb t ’ een waar uw en uit dat u veel kenn Dit is een en met ontdekking u mee op bijlage vande mens er met Namens is enteubiede n. plezi devolle bijdrage stocht door de Rijnsb het Lisseren de onde levert stree er de

gebruik van Nieuws, de k en richt rnemers Dit is een urger en de Oegstgeeste wensen wij Hillegommede focus maakt. bijlage van u veel leesp op de r, het Noord de de Noordr Courant. de Teylin en een b(l)oe wijkerhouts lezier ger, Oegst Weekblad, iende geester Coura wijker, Noordwijker de Teylinzomer. houts Weekb nt, Katwi ger, de Noord jk Speciaal lad, Lisser wijker, de en de Rijnsb Nieuws, de Katwijk Specia Hillegomme urger. al, r,

SINDS 1977

dag 29 september houdt Welzijn Noordwijk tussen 14.00 en 17.00, in samenwerking met de Beweegschool, het gratis evenement ‘Kom erbij’. Het evenement wordt gehouden in de Week tegen de eenzaamheid, met als doel om met elkaar actief en gezond te blijven. Het thema ‘kom erbij’ heeft als doel met elkaar activiteiten te ondernemen, mensen te ontmoeten en mogelijkheden te ontdekken die u of uw omgeving kunnen helpen om eenzaamheid tegen te gaan. Welzijn Noordwijk en de Beweegschool willen u graag laten zien wat deze mogelijkheden zijn onder het genot van een kopje koffie en een gezellig samenzijn. Men is vanaf 14.00 uur welkom in de Beweegschool, Heilige Geestweg 26. Het is een informele inloopmiddag onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers erbij. Men kan er informatie vinden over wat Welzijn Noordwijk en de Beweegschool kunnen betekenen. Ook zal er een leuke activiteit zijn voor groot en klein.

De krant niet ontvangen?

Bel 0714022901 LEIDENISOPEN.NL

Hulp, begeleiding en zorg in uw vertrouwde omgeving? www.groothoogwaak.nl WONEN • ZORG • WELZIJN


Week 37 | 2017

Dit is de wekelijkse verschijnende informatiepagina van de gemeente Noordwijk.

Gemeenteberichten VERLENGING BESLISTERMIJN BESTEMMINGSPLAN HOTEL EN RESIDENCE ORANJE De gemeenteraad heeft op 31 augustus 2017 op basis van 3:18, 2e lid Algemene wet bestuursrecht besloten de beslistermijn voor het bestemmingsplan Hotel en Residence Oranje met 10 weken te verlengen. Het besluit is op 5 september 2017 bekend gemaakt aan de aanvrager. Het besluit is te vinden op www.noordwijk.nl bij de vergaderstukken de raadsvergadering van 31 augustus. Bezwaar Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen, maar uitsluitend voor zover dit besluit de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang treft (6:3 Awb). Dit moet binnen zes weken vanaf 5 september 2017. Een schriftelijke en ondertekend gemotiveerd bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van Noordwijk onder vermelding van “Bezwaarschrift verlenging beslistermijn bestemmingsplan Hotel en Residence Oranje”. Een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u meent dat u een spoedeisend belang heeft kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

ONTVANGEN AANVRAGEN GEMEENTE De volgende (niet op de Wabo-gebaseerde) aanvragen zijn ontvangen: Z/17/038871 standplaatsvergunning Hoofdstraat thv nr.2 (wijziging) Vanthilly the ice Dream makers 29 aug 2017 Z/17/038880 x buurtborrel, 10 september 2017, Willem Alexanderpark 29-34 Roelofs Heyrmans-Griesen 29 aug 2017 Z/17/038888 openlucht mini concert, 15 juli 2018, Koningin Wilhelmina Boulevard Muziekvereniging Eensgezindheid 30 aug 2017 Z/17/038896 ontheffing art.35, 2 en 3 september 2017, Ibiza Festival, Koningin Wilhelmina Boulevard Spek 30 aug 2017 Z/17/038898 x ontheffing sluitingstijd, 9 september 2017, Breakers Beach House Grand Hotel Huis Ter Duin B.V. 30 aug 2017 Z/17/038902 speelvergunning 2018 Circus Sijm Impresariaat Sijm B.V. 30 aug 2017 Z/17/038943 Baggerloop Noordwijk-Noordwijkerhout, 3 september 2017 Leeweg e.o. Karnavalswijkvereniging De Vikings 31 aug 2017 Z/17/038983 aanvraag terrasvergunning Subway Hoofdstraat 89 Boekhoudersfabriek 01 sep 2017 Z/17/039053 Prinsbekendmaking, 11 november 2017 / Northgo College ReijerkerkBulk 01 sep 2017 Z/17/039056 Carnaval, 9 en 10 februari 2018, Northgo College Reijerkerk-Bulk 01 sep 2017 Z/17/039059 Feest van Noortuk, 17 maart 2018, Northgo College Reijerkerk-Bulk 01 sep 2017 Z/17/039062 Senioren/Gezinsmiddag 3 en 11 februari 2018, Northgo College Reijerkerk-Bulk 01 sep 2017

Z/17/039092 wijziging leidinggevende DirkIII, Raadhuisstraat 9 DirkIII Ruiter Advies Verkoop B.V. Helmers Nog geen bezwaar mogelijk Zolang er geen besluit is genomen kunt u géén bezwaar indienen.Wel kunt u een zienswijze indienen, waarmee u kunt laten weten hoe u denkt over een bepaalde aanvraag. Meer weten? Voor meer informatie over een aanvraag en/of melding kunt u contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid via het e-mailadres handhaving@noordwijk.nl of telefonisch via (071) 36 60 000.

Meer weten? Indien u informatie wenst over de afhandeling van een specifieke aanvraag, kunt u het beste contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland via het e-mailadres info@odwh.nl of telefonisch via (071) 408 31 00.

VERLENGINGSBESLUITEN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde aanvraag is verlengd. 2017090805, Boekerslootlaan 1 te Noordwijk, het maken van een voordeur en het plaatsen van drie dakkapellen in de voorgevel, (verlengd tot 26-10-2017) Het gaat om een verlengingsbesluit op de grond van artikel 3.9 van de Wabo. Tegen een verlengingsbesluit kan géén beroep worden ingesteld en derhalve geen bezwaar worden gemaakt.

VERZONDEN BESLUITEN INGEKOMEN AANVRAGEN ODWH De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken binnengekomen:

Omgevingsvergunningen 2017107540, Kraaierslaan 7 te Noordwijk, het plaatsen van een serre, 04-09-2017 2017108636, Achterzeeweg 1 a te Noordwijk, het kappen van bomen, 07-09-2017 2017108578, Susanna van Ettenstraat te Noordwijk, het tijdelijk plaatsen van een mobiele unit, 06-09-2017 2017108305, Prins Bernhardstraat 55 A te Noordwijk, het dichtzetten van een overkapping/het doorbreken van een wand, 05-09-2017 2017106402, Hoofdstraat 89 te Noordwijk, het plaatsen van een verrijdbaar reclamebord, 31-08-2017 2017107567, Duinweg 84 78 te Noordwijk, het kappen van bomen, 04-09-2017 2017106409, Binnenkant 70 te Noordwijk, het kappen van twee bomen, 31-08-2017 2017108567, Duinwetering 27 te Noordwijk, het plaatsen van een dakkapel, 06-092017 2017107521, Zandvoortsestraat 10 te Noordwijk, het uitbreiden van de 2e verdieping, 04-09-2017 Meer weten over ingekomen aanvraag De publicatie van ingekomen aanvragen houdt niet meer in dan een kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen worden geweigerd. Nog geen bezwaar indienen Zolang de aanvragen in behandeling zijn kunt nog géén bezwaren indienen. Dat kan pas wanneer er een besluit is genomen. Alle verzonden besluiten worden in deze rubriek bekend gemaakt? U kunt dan, afhankelijk van het soort besluit en de voorbereiding, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag of de Raad van State. In sommige gevallen wordt als voorbereiding van een besluit een aparte procedure gevolgd. Als de gemeente medewerking wil verlenen dan wordt het ontwerpbesluit zes weken ter visie gelegd. In deze periode kunt u dan ook zienswijzen indienen, waarmee de gemeente rekening moet houden bij de beslissing. De ter visie legging wordt hieronder vermeld.

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten verzonden:

Omgevingsvergunningen (mogelijkheid tot bezwaar en beroep) 2017093657, Douzastraat 47 te Noordwijk, het kappen van drie bomen, 05-09-2017 2017069590, Offemweg 24 te Noordwijk, het vervangen van oude kozijnen, 01-09-2017 2017100837, Duinwetering te Noordwijk, het kappen van een boom, 05-09-2017 2017100876, Parelduiker te Noordwijk, het kappen van drie bomen, 01-09-2017 2017086906, begraafplaats aan de Gooweg in Noordwijk, het kappen van drie bomen, 05-09-2017 2017101566, Nieuwe Offemweg to 14 te Noordwijk, het kappen van een boom, 05-09-2017 2017088355, Dobbelmannduin 10 te Noordwijk, het kappen van 6 bomen, 01-09-2017 Bezwaar en/of beroep Indien u van mening bent dat u door een besluit wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een schriftelijke (geen e-mail) gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden onder vermelding van het trefwoord Bezwaarschrift en het registratienummer van het besluit. Een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Het is in sommige gevallen mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan, de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank. Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend belang heeft kun u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen van beroep bent u aan de rechtbank griffierechten verschuldigd. Alleen voor instellen beroep Wanneer er alleen rechtstreeks beroep mogelijk is en geen bezwaar staat dat boven de betreffende besluiten vermeld. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is mogelijk voor diegenen die een ziens-


wijze hebben ingediend, en voor derde belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zijn geen zienswijze hebben ingediend. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend van af de dag na datum bekendmaking van de beslis-

sing (tenzij anders vermeld). Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Meer weten? Indien u informatie wenst over een verleende vergunning, kunt u het beste contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland via het e-mailadres info@odwh.nl of telefonisch via (071) 408 31 00.

De openbare vergadering raadscommissie dinsdag 19 september 2017 komt te vervallen. De onderwerpen staan op de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 21 september 2017.

AGENDA OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD DONDERDAG 21 SEPTEMBER 2017

AGENDA OPENBARE EXTRA PRESENTATIEAVOND VOOR RAAD EN COMMISSIE WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017

Algemeen

Aanvang: 20:00 uur | Locatie: Gemeentehuis, Nieuwe Raadzaal

Aanvang: 20:00 uur | Locatie: Gemeentehuis, Nieuwe Raadzaal 1. Afscheid raadslid S.A.J. van den Bergh-Lemain (LSNZ) 2. Installatie nieuw raadslid

Hamerstukken 1. Beschikbaar stellen budget voor Cultuur historische waardenkaart

Presentatie

Debatstukken

1. Bronsgeest - inspiratie en uitgangspunten

Meer informatie De actuele agenda en de eventuele stukken zijn te raadplegen op www.noordwijk.nl/gemeenteraad.

Meer informatie De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. De raads- en commissieavonden beginnen om 20:00 uur. De agenda’s worden dan definitief vastgesteld. De actuele agenda en de stukken zijn te raadplegen op via www.noordwijk.nl/gemeenteraad.

1. Rapport Rekenkamer ‘Burgerparticipatie in Beeld’ 2. Omgevingsvisie Noordwijk 2030, planMER en Passende Beoordeling 3. Beschikbaar stellen budget uit algemene reserve voor Actualisatie inventarisatie strijdige situaties in landelijk gebied 4. Ontwerp bestemmingsplan Residence Opduin inclusief nota van zienswijzen 5. Voornemen reparatie bestemmingsplan Zeewaardig

Op de website staat welke mogelijkheden er zijn om mee te praten.

Raadsavond beluisteren Via de website www.bollenstreekomroep.nl/politiek wordt de raadsavond rechtstreeks uitgezonden.

Ter inzage De openbare stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en de bibliotheek.

Gemeenteraad op Twitter Volg de gemeenteraad op Twitter via @raadnoordwijk

Contact met de gemeente

Voor meer informatie over de producten en diensten en de openingstijden van de gemeente raadpleeg de website: www.noordwijk.nl

Bel (071) 36 60 000 (werkdagen 08:30 - 17:00 uur) of e-mail: gemeente@noordwijk.nl

facebook.com/gemeentenoordwijk @noordwijkzh

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de Noordwijker.

Gemeenteberichten Week 37 | 2017

A LW E E R RU I M E E N JA A R O P L I S !

NET GEOPEND!

Mijn Dierenkliniek Lisse

Mijn Dierenkliniek Hillegom

De beste zorg voor uw huisdier!

De beste zorg voor uw huisdier!

WOR KLAN D T!

MODERNE FACILITEITEN!

UITGEBREIDE SERVICE!

röntgen + Digitale + Gasnarcose narcosemonitoring + Professionele tandheelkundige röntgen + Digitale bloedanalyse + Uitgebreide + Laboratorium + Echografie chirurgische kennis + Verregaande internistische kennis + Uitgebreide + Veterinaire tandheelkunde

vanaf 08:00u ‘s ochtends (Lisse) + Open geopend + ‘sOpAvonds zaterdag geopend (Lisse) + Gewoon goede en eerlijke diergeneeskunde zonder poespas + Slim besparen op de dierenartskosten met de Mijn Dierenkliniek Club +

MIJN DIERENKLINIEK CLUB Als lid van Mijn Dierenkliniek Club betaalt u een vast bedrag per maand en bespaart u flink op de jaarlijkse kosten die nodig zijn om uw huisdier in topconditie te houden. Meer informatie vindt u op www.MijnDierGezond.nl

Serviceprogramma’s Wij bieden diverse serviceprogramma’s aan. Uw pup en kitten kan rekenen op een gratis check op 6 maanden leeftijd en voor uw oudere hond of kat hebben wij een speciale gezondheidscheck ontwikkeld. Vivaldistraat 27a | 2162 AA | LISSE | Tel. 0252 - 830 380 www.mijndierenkliniek.nl

/mijndierenkliniek

@mijndkl

@mijndierenkliniek

Vennipperhof 3 (Pr. Marijkestr.) | 2181 RT | HILLEGOM | Tel. 0252 - 830 345 www.mijndierenkliniek.nl

@mijndierenkliniek

@mijndkl

@mijndierenkliniek


TE HUUR VANAF 1 NOVEMBER 2017 TE HUUR VANAF 1 NOVEMBER 2017

’T PANHUYS

Kies de kracht van kleur op uw kozijnen. Rijnland Kozijnen maakt het mogelijk met het nieuwste kleursysteem van K-Vision. Absoluut uniek op het gebied van kunststof kozijnen; de super krachtige kleurlaag proCoverTec©. Uw ultieme wens op het gebied van kunststof kozijnen gaat nu in vervulling! Drie in één; kleur, bescherming en gebruikersgemak.

PANHUYS NOORDWIJK AAN ZEE 34 APPARTEMENTEN NOORDWIJK AAN ZEE ’T34 PANHUYS NOORDWIJK AAN ZEE APPARTEMENTEN 34 APPARTEMENTEN TE HUUR VANAF 1 NOVEMBER 2017

Wat mooi is moet mooi blijven en dat tot in lengte van jaren.

Dankzij de innovatieve nano-techniek worden water en vuil direct af gestoten. Schilderen hoefde al niet meer, maar nu kost het onderhoud u zelfs nog minder tijd. U wilt immers genieten van uw huis!

et m de utijtij et 10% k kmtie lijlij de NNu in uc od tr el!ordeel introd devo ortie vouc

Een kleurrijk meesterwerk.

Prachtige 2-kamer appartementen met eigen parkeerplaats, op loopafstand van zee en strand en nabij uitvalswegen.

Aan de buitenkant toch liever standaard crème maar aan de binnenkant liever grijs? Dankzij dit unieke systeem krijgen uw kozijnen aan alle kanten kleur, binnen, buiten en zelfs in de sponning. U bepaald zelf de kleurencombinatie. De mat satijnen kleurlaag zorgt voor een natuurlijke uitstraling. Met de kunststof kozijnen van Rijnland Kozijnen verandert uw huis aan de binnen- en buitenkant.

Elk appartement beschikt over een woonkamer met open keuken voorzien van

inbouwapparatuur, badkamer, balkon terras enparkeerplaats, een berging. Prachtige 2-kamerslaapkamer, appartementen metofeigen

Maatvast, robuust en kleurvast.

Huurprijzen vanaf € 863,00 per maand.

Hitte en strenge vorst hebben op uw kozijnen met proCoverTec© minder invloed. Dit voorkomt klemmende ramen en deuren. Het kras- en stootvaste proCoverTec© beschermt uw kunststof kozijn tegen UV-inwerking waardoor de volle kleur behouden blijft. Laat uw creativiteit de vrije loop!

op loopafstand van zee en strand en nabij uitvalswegen. Elk appartement beschikt over een woonkamer met open keuken voorzien van inbouwapparatuur, slaapkamer, badkamer, balkon of terras en een berging. Huurprijzen vanaf € 863,00 per maand.

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN

Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl Zaterdag 23 september komen 6.000 buurten gezellig samen

Burendag, voor en door de buurt! Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt. Dit jaar is Burendag op 23 september in bijna 6.000 buurten. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en voor de buurt. Zo worden buurten leuker, socialer en veiliger. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts ondersteunen daar graag in. Iedereen kan meedoen! Kijk in jouw buurt of er al iets wordt georganiseerd en sluit je aan of organiseer zelf iets.

'Dankzij Burendag groeten wij elkaar in onze straat' Het Oranje Fonds: onderlinge verbinding Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Ook met Burendag willen wij mensen dichter bij elkaar brengen. Het Oranje Fonds staat voor een samenleving die recht doet aan ieders verscheidenheid, waaraan iedereen naar wens en naar vermogen deel kan nemen en die onderlinge verbondenheid tussen mensen waardeert.

'Ik geef nu bijles aan de buurjongen van twee huizen verder'

Koffie verbindende factor

Handige toolkit voor een top Burendag

Douwe Egberts brengt buren met elkaar in contact, met een goede kop koffie. Met koffie kun je echt even de tijd nemen voor je buren. Koffie is voor buren het begin voor het leggen en versterken van de contacten. En die contacten zijn de basis voor een leuke Burendag!

De koppen bij elkaar gestoken en samen een goed idee bedacht voor Burendag? Dat is mooi. Alleen, hoe nu verder? Het Oranje Fonds en Douwe Egberts hebben al 11 jaar Burendag ervaring en helpen je graag met een handige toolkit. Kijk op www.burendag.nl , klik aan wat je denkt nodig te hebben en print uit. Kijk ook op de facebookpagina van Burendag voor tips van andere Burendagvierders. Op die manier wordt het een gegarandeerde top Burendag!

SPECIALE ACTIE Doe ook mee aan de speciale Burendag actie op www.oranjefonds.nl/actie


politiek

DE NOORDWIJKER

Binder Liefde

A

ls politiek trendwatcher nam ik iets onwenselijks waar, wat vaker voor komt. Intimideren om dat wat je lief is te beschermen. Het gebeurt namelijk overal in de maatschappij. Bijvoorbeeld op de sportvelden. Waar ouders soms heel ver gaan. Hun kind niet alleen toe gillen: ‘Kijk uit, hou hem voor je´, maar heel vaak ook: ´Leg hem neer. Waarbij vervolgens het intimideren van de scheids en de grens ook al een trend is geworden. Vandaag was in het landelijke nieuws dat deze trend inmiddels ook is overgeslagen naar de basisscholen. Verbaal geweld richting de meester of de juf. Liefhebbende ouders van nu blijken in grote getale niet alleen sportdeskundigen te zijn maar tevens ook alles te weten van de pedagogiek in het basisonderwijs. Leraren, die toch al helden kunnen worden genoemd omdat ze voor een minimumsalaris een maximum aan werkdruk moeten ervaren, krijgen nu ook te maken met het openlijke en maatschappelijk ongewenste intimideren door ´liefhebbende ouders´. En nu is er plots in het altijd zo voorbeeldige politieke leven in ons mooie Noordwijk dus sprake van intimidatie bij politici onderling waarbij de liefde een rol speelt. ´Ik neem dit hoog op, raadsleden moeten in alle vrijheid hun keuzes kunnen maken´, zou de burgemeester hebben gezegd. En ook: ‘ik zou hebben ingegrepen indien het aangekondigde stemgedrag zou zijn veranderd’. Maar ik ervoer, als trendwatcher, al wat langer de aanwezigheid van dit verschijnsel. Al eerder was de kleinste partij in deze coalitie onderwerp van een behoorlijke discussie. Waarbij het stemgedrag juist wel werd beïnvloed. In dat geval werd door de kleinste partij in de coalitie eerst aangekondigd dat een onderwerp in een commissievergadering niet van de agenda mocht worden afgevoerd. Terwijl even later stotterend werd gezegd dat de visie van de grootste partij in de coalitie, toch maar werd overgenomen. In dat geval kon het vermoeden van intimidatie echter niet worden bewezen. En het was misschien een ander geval. Hier ging het (denk ik) niet om het persoonlijk liefhebben. Maar meer om de liefde voor het voortbestaan van een coalitie. Liefde is een ongrijpbaar en wat mij betreft een heilig fenomeen. We weten: ‘Licet omne in amore et bellum’ ofwel, ‘in liefde en oorlog is alles geoorloofd’. Vrij vertaald zei onze burgemeester over de liefde in de raadzaal: ‘Echtparen hebben hun eigen verantwoordelijkheid en moeten zelf inzien wanneer iets onwenselijk is’. Een bewijs van vaderlijke wijsheid. Ik kan niet anders dan mij bij deze wijze woorden aansluiten. Woorden die mogelijk als leidraad voor politiek Noordwijk de toekomst ingaan. Je zou harde maatregelen kunnen voorstaan, maar liefde is een serieuze zaak. Daarom wil ik zelf wel mild zijn: Actus non facit reum nisi mens sit rea. Wat zoveel betekend als: ‘Eén daad maakt een persoon niet schuldig, tenzij zijn geest schuldig is’.

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017

5

Onderzoek naar oplossing fietsparkeren rond Kerkstraat n Jeugd wijst gemeenteraad op tekort aan speelruimte RAAD n Het werd een zeer speciale gemeenteraadsvergadering met alles erop en eraan: de inbreng van de Noordwijkers tijdens het inspreken, heftige debatten, bijbehorende emoties en op zijn tijd ook nog warm uitgesproken complimenten. En met moties waarover we eerder al uitgebreid berichtten. De Noordwijkse gemeenteraad kreeg opvallend bezoek. Kinderen vanuit de omgeving Oude Zeedorp namen de oproep van de coalitie ‘Denk mee, doe meer’ ter harte en lieten zich horen. Om de raad erop te wijzen dat het hen rondom het woonadres aan leuke speelmogelijkheden ontbreekt. Oscar, Quincy en Jara hadden daarom in de buurt handtekeningen ingezameld die zij aan de burgemeester kwamen overhandigen. Om aandacht te vragen voor het feit dat kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 nauwelijks speelruimte hebben in hun buurt. Oscar voerde namens hen ook nog het woord en sprak hun oproep uit om, juist in hun buurt, snel tot het realiseren van een speel- en ontmoetingsplekje te komen. Burgemeester zegde in zijn antwoord toe dat de wethouder de mogelijkheden zeker zal gaan onderzoeken. Een tweede inspreker was namens de verontruste bewoners rond het Jan Kroonsplein, die geschrokken zijn van de plannen die er nu schijnen te worden ontwikkeld. Hierover meer, elders in deze krant. De raad nam tussentijds afscheid van commissielid Gijs van der Niet van Lijst Salman. Hij had te kennen gegeven zijn taak te willen neerleggen. Omdat hij niet aanwezig was zal de bloemenhulde bij thuis worden afgeleverd. FIETSPARKEREN

Tijdens het vragenrondje kwam raadslid Janine Passchier-van den Berg (LSNZ) met een heikel punt. Zij

De populariteit van de Kerkstraat levert door de vele fietsen grote problemen op. | Foto: Wim Siemerink

vroeg aandacht voor het probleem van de populariteit van het winkelgebied Kerkstraat. Met name ging het over het probleem dat teveel mensen per fiets boodschappen doen en hun tweewieler rond de speciaal daarvoor geplaatste ‘nietjes’ in de Keuvel neer zetten. Het is vaak zo druk dat er te weinig plaats is en er daardoor nauwelijks doorgang voor voetgangers blijkt. Wanneer dan ook nog eens mensen proberen per fiets richting Kerkstraat rijden dan ontstaan er gevaarlijke situaties. Janine Passchier: ‘Dit weekend ging het bijna weer mis. Waarbij een attente moeder nog net kon voorkomen dat een kinderwagen, overigens met kind erin, werd bedolven onder een rijtje omvallende fietsen. Vanuit de raad en met name vanuit Puur kwam er slechts het voorstel

om het fietsen te verbieden en dan maar dikke bekeuringen uit te delen aan overtreders. Maar tot creatieve oplossingen om dit probleem nu eens echt goed aan te pakken kwam het niet. Het lijkt onverstandig om het fietsgebruik te ontmoedigen door boetes uit te delen. Wethouder Salman kon niet anders dan erkennen dat fietsparkeren hier een probleem is omdat er vooraf geen voldoende rekening mee werd gehouden. Janine Passchier vroeg om in ieder geval tijdelijke maatregelen. Salman beloofde binnen 2 weken te komen met de resultaten van het zoeken naar oplossingen. TIJDELIJKE WONINGEN

Leny Zoetendaal (CDA) had geconstateerd dat de Noordwijkse Woningstichting interesse toonde om tijdelijke en mogelijk verplaatsbare

woningen te realiseren op een perceel aan de Herenweg. Want volgens de NWS heeft Noordwijk dringend behoefte aan flexibele en verplaatsbare woningen in de sociale huursector. De NWS wil samen met Stichting Huurdersbelangen en Tiny House Noordwijk optrekken om deze tijdelijke huisvesting van de grond te krijgen. Het worden kleine woningen met variatie in woonoppervlakte, bestemd voor kleine huishoudens en met een huurprijs van 375 tot 500 euro. Wethouder Bakker bevestigde dat er initiatieven zijn maar dat de aanvraag voor de Herenweg inmiddels is opgeschort. Hij meldde dat er gezocht wordt naar andere locaties waarbij de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij meedenkt omdat ook zij mogelijkheden zien in tijdelijke verplaatsbare woningen.

Harde verwijten bewoner Kroonsplein voor gemeente ONGERUST

n ‘De plannen zorgen ervoor dat de huidige bewoners door de hoogbouw letterlijk in het donker komen te wonen en dat het gebied minder leefbaar wordt’. Dit hield de heer Paul van Hattem de gemeenteraad voor over de plannen Jan Kroonsplein.

Hij had inzicht gekregen tijdens een bezoek aan een informatieavond over de toekomst van het plein, die niet door de gemeente Noordwijk maar door een van de grondeigenaren in dat gebied was

belegd. De inspreker was niet alleen ongerust over het ontwikkelen van het Jan Kroonsplein maar hekelde ook de plannen voor Esplanada en het Gat van Palace. Hij sprak van ‘extreme hoogtes’ in die plannen, waaraan volgens hem inmiddels rechten worden ontleend om nu overal maar tot deze hoogte te ontwikkelen. De heer Van Hattem uitte ook het vermoeden dat de grote ontwikkelaars het in Noordwijk voor het zeggen hebben. De gemeente zou geen kans zien om voor de belangen van de bewoners op te komen of hen te

beschermen tegen de belangen van de grote ontwikkelaars. DRIE KEER ZO HOOG

De inspreker was verbaasd dat er gewoon geen rekening wordt gehouden met de bestaande bebouwing die aansluit op de sfeer van ‘het Oude Vissersdorp’. Over zijn eigen situatie merkte Van Hattem op: ‘De bebouwing die op stapel staat is gewoon 2 tot 3 keer zo hoog als de gebouwen in de omgeving. Inmiddels wil men komen tot een hotel vlak voor onze neus. En nota bene een ingang van een parkeergarage

op 2 tot 3 meter afstand van de voordeur. Wij vragen ons af, wie bedenkt toch zoiets’. De inspreker klaagde ook over de overlast die het afbreken van de voormalige Passage met zich meebracht en nog brengt. Inspreker pleitte voor een conserverend beleid en brak een lans voor de herbouw van het aloude Palace Hotel. Hij kondigde aan dat zijn inbreng in een brief aan de gemeenteraad was gestuurd en zei benieuwd te zijn naar de antwoorden in deze.

Burgerparticipatie nog in de kinderschoenen INSPRAAK

n De Noordwijkse politiek lijkt wel van goede wil als het om burgerparticipatie, nieuwe ideeën en initiatieven gaat. Deze week lezen we diverse oproepen om ideeën over speeltuintjes en fietsenstalling.

Verder blijkt, onder andere uit de kritiek van de rekenkamer, dat burgerparticipatie eigenlijk nog in de

kinderschoenen staat. De rekenkamer zei dat het hier vooral om een cultuurslag gaat. De ervaring is dat zowel bestuurders als ambtelijke organisatie nog veel moeite hebben om een juiste aanpak te vinden. Burgerparticipatie zou nog moeten ‘landen’. Zo zijn procedures vaak al gestart voordat de burger mogelijkheden krijgt om mee te doen. Recent nog werd een participerende

burger in een officiële bijeenkomst neergezet als activistisch. D66 vindt dat burgerparticipatie algemeen en daarbij zeker de adviesraden, extra aandacht verdienen. Zo liet het CDA weten dat de coalitie geen kans zag het ‘Denk mee, doe meer’ naar tevredenheid uit te voeren. Puur Noordwijk bekritiseerde het normenkader dat door de kritische rekenkamer werd gehanteerd. Men

vindt dat deze rekenkamer ook eens veel kritischer naar zichzelf zou moeten kijken. Opvallend is dat de politiek uitsprak dat samenwerking met Noordwijkerhout gewenst zou zijn, maar dat een gezamenlijk workshop, tot verbazing van Noordwijkerhout, door B&W als overbodig werd betiteld. Dit omdat Noordwijk hierin al ver genoeg zou zijn.


Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

Het Uitvaarthuys Els Görtemöller

Wilt u meer weten over de uitvaartmogelijkheden bij u in de buurt? Bel mij dan gerust voor een afspraak. Ik kom vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken. Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 www.monutahermapijfers.nl Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

06 - 10 99 53 60

hetuit vaa r t huys.net

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

Niemand wil graag afscheid nemen, maar áls je afscheid moet nemen, dan wil je dat het goed is.

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

dag en nacht bereikbaar

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Areen van der Plas

Van der Putten & Dunweg Uitvaartzorg Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 info@vanderputtenendunweg.nl

www.vanderputtenendunweg.nl

PARKET-PLANKENVLOER STOFVRIJ SCHUREN EN AFWERKEN. Bel voor gratis offerte 06 20401577 Uw oude vloer weer als nieuw!

Uitvaartwensen inzichtelijk maken? Bel dan voor het gratis wensenboekje

Uitvaartzorg de Schelp Linda Janmaat 06 20 66 71 85 24/7 bereikbaar www.uitvaartzorgdeschelp.nl

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

Schilderwerk: binnen en buiten, geen korting, gewoon goed werk. meeuwenoordschilderwerken.nl

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 29481555.

Märklintreinen gevraagd grote verzameling met of zonder toebehoren. Tel: 0718874269

Te koop gevraagd: lp’s en singels. Ben een liefhebber geen handelaar. Goede prijzen voor uw verzameling grammofoonplaten, elpee, singels. Telefoonnummer 06 - 139 74 136

Aangeboden: Overdekte winterstalling in Rijnsburg voor boot op trailer of caravan, van sept- april, kosten € 200,- tel: 0714020671.

Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers, achterstallig onderhoud geen bezwaar. Inl.: 06- 30216509.

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave. Tel. 06- 57200505.

Wie helpt onze kids (3;5 en 7) door de ochtendspits? Gezocht: oppas voor 2 dgn (ma, vrij.) 7.30-8.45. A. Horst 06-53878513

MEGA VLOOIENMARKT .zat. 30 sept. KATWIJK Vliegveld Valkenburg2eHands, Curiosa, Antiek DonEvents.nl 0294237320


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017

7

VERS Zaterdag trouwen Huibert & Stef daarom:

6.00

Huwelijksbootjes

4 stuks € Verse worstKeurslager gevuld met kaas en omwikkeld met katenspek. koopje:

Runder Gehakt (prijs per kilo € 8,25!) Vleeswaren koopje: iedere 500 gram voor de halve prijs! 100 gram Gebraden2e rosbief + 00 100 gram Sellerie salade samen € Vleeswarenkoopje: Geldig van 07-09 t/m 12-09

3.

De kleintjes deden een circusact met leeuwen en olifanten. | Foto: Ina Verblaauw

CIRCUS n Het was groot feest op de Bronckhorstschool vrijdag 8 september. Die dag bestond de school 35 jaar en dat ging niet onopgemerkt voorbij. De dag stond helemaal in het teken van het circus. Door Ina Verblaauw

De avond ervoor kregen de leerkrachten instructies van professionele circusdocenten. Vrijdagochtend was het dan eindelijk zover. Die ochtend kregen de kinderen een kort optreden, als opwarmertje, van de professionals. Daarna gingen de leerlingen terug naar de eigen klas om hun eigen act te oefenen. Dat was vooral samenwerken, geduld en goed luisteren. In de middag gingen alle leerlingen, uitgedost in de kleding die bij de uitvoering hoorde, richting de

gymzaal aan het Binnenhof. Het slechte weer had bepaald dat de voorstelling niet op het plein van de school kon plaatsvinden. In de gymzaal stond een piste opgesteld met spotlights, rode velours gordijnen en een spreekstalmeester. De optredens waren zeer divers. Hoepels, clowns, springtouwen, balanceren, goochelen, een menselijke piramide, leeuwen, olifanten, limbo. Alle wat in een circus thuishoort, kwam deze middag voor een groot en enthousiast hooggeëerd publiek voorbij. De kinderen waren wel een beetje

zenuwachtig, maar achteraf viel het allemaal reuze mee. “Als kinderen wekenlang op een optreden moeten studeren, zijn ze bang fouten te maken. Nu kregen ze slechts twee uur om iets in te studeren, waardoor de angst voor falen totaal ontbrak”, aldus een leerkracht. Na afloop van de voorstelling bedankte de directeur van de Bronckhorstschool, Marjolein Hensen, iedereen die eraan had bijgedragen deze dag zo’n fantastisch feest te laten zijn. Maar zo makkelijk kwam ze er niet van af. De circusdocenten vroegen haar een pen in de mond te nemen en al jonglerend ketsten zij de pen uit de mond van Hensen. Een proef die ze moedig doorstond. Het was een prachtig feest voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders.

Nieuw dartseizoen gaat van start DARTEN n Komende week gaat het nieuwe dartsseizoen weer van start. Van september tot mei zullen acht Noordwijkse ploegen zich in de verschillende divisies van de regionale DBBR-competitie gaan roeren. Het Noordwijkse vlaggenschip is zonder enige twijfel De Wels Angels. Vorig jaar hadden zij een geweldig seizoen, dat zij op de finaledag wisten te bekronen met promotie naar de Eredivisie. In de beker wisten ze hun huid ook duur te verkopen. Hierin wisten zij de kwart-finale te bereiken. Het team is volledig in tact gebleven, dus ook de beste speler van de eerste divisie van vorig seizoen, JP van der Bent, is weer in Eetcafé De Wels te bewonderen. Doelstelling voor dit jaar zal handhaving in de Eredivisie zijn en misschien wel weer voor een stuntje in de beker te zorgen. In de eerste divisie vinden we twee Noordwijkse ploegen terug. De Badgasten, met als thuislocatie de TC Noordwijk, gaan met een bijna ongewijzigd team de strijd aan. Hans van Leeuwen heeft afscheid genomen, daarvoor in de plaats is

Marcel van der Meer aangetrokken. Vorig jaar werden De Badgasten knap vijfde en ook dit jaar gaan zij weer voor het linkerrijtje. Ook HSV De Sportvisser komt weer uit in de eerste divisie. Lijfsbehoud was vorig jaar het belangrijkste doel. Dat lukte nipt met een twaalfde plaats in de competitie. Met het aantrekken van Stan Ruijgrok hopen zij dat dit jaar wat makkelijker te bewerkstelligen en kijken zij al stiekem richting het linkerrijtje. De Ezels mogen ook komend jaar hun kunsten vertonen in de tweede divisie. Zij zijn ingedeeld in divisie 2A. Vorig jaar eindigden zij in de grauwe middenmoot. Misschien kunnen zij dit jaar wat meer omhoogkijken. Nieuwe troef in dit team is Niels Groot. In divisie 2B vinden we twee Noordwijkse ploegen. Voor beide ploegen mag dit wel bijzonder heten. De Welsdogs bungelden vorig jaar de hele tijd onderaan de ranglijst. Alleen maar dankzij vijf overwinningen in de laatste zes wedstrijden van het seizoen, wisten zij handhaving op het laatste moment knap te bewerkstelligen. Het doel voor De Welsdogs mag dus duidelijk zijn, een iets soepelere handhaving dit jaar. Hand-

having, dat zal ook het grote doel zijn voor De Schippers. Die maakten tot hun eigen verbazing na een vierde plaats vorig jaar in de derde divisie, promotie naar de tweede divisie. Ook bij The Harbour Rocks geen wijzigingen in de samenstelling, zij gaan de Noordwijkse eer verdedigen in de derde divisie. Dartteam De Wels gaat dat doen in de vierde divisie. Bij hun wel vele wijzigingen in de ploeg. Vier spelers zijn vertrokken. Klem Duindam en Cees van der Ploeg zijn aangetrokken om promotie naar de derde divisie te gaan afdwingen. Kijk voor de volledige indeling en het programma op www.dbbr.nl

1.

298 175

zon tomaatjes. Varkensdeeg met gehakte noten omwikkeld met een blad groene kool.

Trots van de keurslager: Extra koopje: Gemarineerde varkensoesters

Boutique ballen

6.00

4 stuks 4 stuks € Onze eigen gehaktballen maar dan met een extra kruiden twist.

598

Maaltijd van de week: Meal deal van de week: 95 Macaroni in tomatensaus met ham en Bami met kipsaté 500 95 gram 500 gram € gehakt. Zondag 20 september vieren wij ons 10-jarig keurslagerschap met Bestel nu ook gemakkelijk een feestelijke open dag, u benten vansnel harte welkom! in onze webshop Krijn van der Bent Keurslager Krijn van derNoordwijk Bent keurslager

4.

Geldig van 11/09 Tm 16/09

Bronckhorstschool viert jubileum met circus

Special:Gebraden gehakt diverse soorten 2x 100 gram 95 Milano spies 100 gram € Special: Spiesje van varkens fricandeau, groene pesto en Cool kool 100 gram

Gourmet, barbecue en catering Gourmet,

4

barbecue en catering

Kerkstraat 50, Noordwijk, T. 50, 071-3612720. Kerkstraat Noordwijk T 071-3612720 Bekijk de nieuwe Bekijk foto’s op internetsite: deonze nieuwe foto’s op onze internetsite: www.vanderbent.keurslager.nl www.vanderbent.keurslager.nl

Maandag t/m vrijdag geopend tot 19:00 uur Zaterdag tot 16:00 uur.

Banketbakkerij

Alex van der Holst Kerkstraat 45 2201 KL Noordwijk T 071-3612067 www.alexvanderholst.nl

Reclame Reclamevan 7 t/m11 12 september september t/m 16 september

Slagroomsoesjes

per 100 gram HAZELNOOTTAARTJE 8 PERSONEN

€ 2,00

50

€11,

Kerkstraat 57, Noordwijk. Tel: 071-3612857

WIJ HEBBEN WEER

ZUURKOOL • SPRUITEN • HUTSPOT • BOERENKOOL EN ERWTENSOEP UIT EIGEN KEUKEN.

IEDERE WOENSDAG SALADEDAG: 100 gram

€ 1,19


OPGELET!

Katwijk Rijnsburg Uw advertentie verschijnt in de regio: Valkenburg Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Noordwijk Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd.

• • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen voor uw: aanbouw, tuinmuren, serrebouw of funderingsherstel

out

h Noordwijker De Zilk Sassenheim

Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest

}

Leiderdorp

TOT 350,- GRATIS EXTRA OPTIES*

€ 15.00

Sierkussen

Hoofdsteun of mediatas

Sluimerrol of armsteun

Binnenvering

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Motorische verstelling

Naam: ............................................................................................................................................................………………………

DE BANK IS MOOI, DE PRIJS IS NOG MOOIER

Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

ELKE ZONDAG OPEN! VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

RIJNEKE BOULEVARD ZOETERWOUDE HOGE RIJNDIJK 315 (2E ETAGE)

Bernard Schulte BernardSchulte Voorhout Voorhoutbv

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

LOODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

C. HUNDERSMARCK BV

k r e t S n e Sam bezoek graag op afspraak.

BERNARD SCHULTE BV

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

Tevens zoeken wij nog inval chauffeurs voor enkele ritten per jaar naar Frankrijk.

*

IE

CT

-A

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Wat doen we precies? Zondagavond 21h00 laden we onze vrachtauto’s en vervolgens rij je met een collega naar Frankrijk. Ma/di en woe verkopen we onze bloemen en we komen woensdagnacht weer thuis. Donderdag vrij en vrijdag werken we van 05h00 tot max 14h00 op de veiling (Rijnsburg) . Het is ook mogelijk om vrijdag ook vrij te zijn Heb je al ervaring in de bloemenbranche of lijkt het je leuk om het te leren en lijkt het je leuk om de Franse taal te leren? Bel dan Jaco Glasbergen voor meer info tel: 06-48086121

W

■ Comfortabel warm huis, zonder hoge Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten warm of gezondheidsrisico’s of gezondheidsrisico’s ■ stookkosten Gedegen onderhoud onderhoud ■ Gedegen 24-uurs storingsdienst storingsdienst ■ 24-uurs Grondige inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten ■ specialisten Energie besparen zonder comfort te verliezen Energie besparen zonder comfort te ■ verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Leverancier van duurzame energie zoals ■ zonnepanelen Reiniging van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging/ onderhoud Reiniging van luchtkanalen ■ aan Wij werken met gerenommeerde merken mechanische afzuiging als Nefi t, Remeha en Vaillant Wij werken met gerenommeerde merken ■ als Zink-, looden dakwerk Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink-, Sanitaire lood-installaties en dakwerk ■ Sanitaire Showroom met verschillende designinstallaties radiatoren,met sanitair en CV ketels, Showroom verschillende designbezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels,

voor een bloemenlijn op Frankrijk.

BT

al meer dan 100 jaar al meer dan 100 jaar behaaglijk vertrouwd behaaglijk &&vertrouwd

JacoFleurs is op zoek naar een

chauffeur/verkoper of een chauffeur aankomend verkoper

2 ui 1% tg B ez TW on -k de or rd tin re g o ed p s a de fg ge ep h rij ele sd c e oll ta ec pi ti jte e n

k

Klein heiwerk

PARTICULIEREN

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

€ 85,00

per dag

0252-211849 www.gdol.nl

PERZISCHE TAPIJTEN BERBERTAPIJTEN NEPALTAPIJTEN TRENDY TAPIJTEN KELIMS REINIGING REPARATIE

C. HUNDERSMARCK BV Onderdeel van Bernard Schulte

VOORHOUT

● www.bernardschulte.nl Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

*t/m zat. 23 september

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.HUNDERSMARCKBV.NL Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

vanaf

LOODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

Schoolstraat 46, Voorschoten Telefoon 071 561 3609 www.perezvoorschoten.nl Mail:info@perezvoorschoten.nl


DE NOORDWIJKER

nieuws

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017

9

VAN DAM TOT WURFT Elke maand stelt Kees Verweij voor het Genootschap “Oud Noordwijk” een stukje samen over oud en nieuw Noordwijk onder de naam “Van Dam tot Wurft”. In het Museum Noordwijk is tot eind 2017 de expositie “Topsporters in goud” te zien . Verder is hiernaast een kleding expositie “Hoed-je voor de Vrouw” te zien.

Het echtpaar Beelen viert het diamanten huwelijksjubileum. | Foto: Ina Verblaauw

Hebben Noordwijk en Noordwijkerhout iets gemeen? Onlangs is het besluit genomen om de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout samen te voegen tot één nieuwe gemeente. Dit besluit is wellicht een goede aanleiding om eens over onze gemeentegrens te kijken. Dan zal spoedig blijken, dat we ook in het verleden bepaald geen vreemden voor elkaar waren. Zo maken vele Noordwijkers dankbaar gebruik van het landgoed Leeuwenhorst en gaan vele Noordwijkerhouters naar het strand van Noordwijk. Een andere bekende bestemming, zeker in het verleden, was het Clemens Retraitehuis in Noordwijkerhout. Dit huis stond ongeveer aan het begin van de Kerkstraat. Rond 1900 was het in katholieke kringen de gewoonte je regelmatig te verdiepen in het geloof. Eén van de beschikbare vormen was de retraite. Het idee om een retraitehuis in Noordwijkerhout te bouwen komt van de paters Redemptoristen, die gedurende de retraite de Bijbelse boodschap verkondigden. Voordat echter met de bouw kon worden begonnen, moest eerst de goedkeuring van de bisschop van Haarlem verkregen worden. Het bestuur van de Victorkerk stelde de grond beschikbaar en vanaf april 1910 kon met de bouw worden begonnen. Zo’n retraite duurde in het algemeen 3 dagen. Er heerste een tamelijk streng regime. Zo mocht men het terrein tijdens de retraite niet verlaten worden. Buiten de recreaties diende het stilzwijgen strikt bewaard te worden. Verder mocht men elkaar niet op de kamers bezoeken en was roken verboden. De eerste dag begon met opstaan om 7.00 uur, waarna men het ochtendgebed bad, gevolgd door het bijwonen van de mis. Daarna trok men zich terug voor een geestelijke lezing op de eigen kamer. In de loop van de ochtend kreeg men koffie, waarbij het rozenhoedje werd gebeden. Direct na de middag volgde het gewetensonderzoek. Daarna een conferentie, gevolgd door thee, waarbij wederom het rozenhoedje werd gebeden. Later volgden nog de kruisweg, de meditatie en het lof. Om 20.00 uur werd gegeten, waarna enige ontspanning werd gegund. Om 21.30 uur werd samen het avondgebed gebeden, waarna ieder zich naar de kamer begaf om te gaan slapen. Je werd op deze wijze drie dagen behoorlijk beziggehouden. Het was dan de bedoeling dat men gelouterd en met een blij en opgelucht gevoel huiswaarts keerde. Deze retraites waren heel populair. Tal van Noordwijkers hebben hier een of meer retraites meegemaakt. De eerste retraites waren vooral bestemd voor het onderwijzend personeel. Een topjaar was bijvoorbeeld 1916, toen er 315 retraites werden verzorgd met in totaal 13.398 deelnemers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er regelmatig vluchtelingen en evacués gehuisvest. Op een zeker moment kwamen er ook Duitse militairen. In de jaren ‘60 waren retraites nog steeds populair en moest het gebouw zelfs nog met kamers en een tweede conferentiezaal worden uitgebreid. Door het teruglopen van het aantal paters kon uiteindelijk geen begeleiding meer worden verzorgd. Het huis werd in 1968 gesloten en diende tot 1995 als dependance van het Psychiatrisch Centrum St. Bavo. Daarna werd het afgebroken. Nu staat er het appartementencomplex Clemenshof. Openingstijden van het museum zijn vanaf 1 april, maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Zie info op www.museumnoordwijk.nl - telefoon 071-3617884.

Echtpaar van Beelen is 60 jaar getrouwd DIAMANT n Leen van Beelen, een echte Zeeër en Emmy Dekker, een echte Binder leerden elkaar kennen op de boulevard van Noordwijk. Zij wandelde met haar zus en hij met een vriend. Zoals bij zovelen was wandelen op de boulevard de plek om elkaar te leren kennen. Inmiddels is het echtpaar 60 jaar getrouwd. Leen viel op haar lieve gezicht en Emmy vond zijn volle bos haar prachtig. Door Ina Verblaauw

Ze trouwden op 10 september 1957 en kregen twee kinderen; een zoon en een dochter. Inmiddels hebben ze twee kleinzoons en een kleindochter. Helaas wonen de kinderen niet naast de deur. De één in Groningen en de ander in het Westland, waardoor ze elkaar niet zo vaak zien. GEËVACUEERD

In de oorlog, als meisje van acht, moest Emmy met haar ouders weg uit het Sperrgebiet en werden geevacueerd naar Ede bij familie en kort daarna in een evacuatiekamp in de buurt van Veenendaal. Na te-

rugkeer in Noordwijk bleek hun huis bewoond door vreemden, die het huis moesten worden uitgezet. Emmy kan zich nog herinneren dat ze als achtjarig meisje een grote bijl in handen kreeg om hout te hakken in het bos. Het hout diende als brandstof om te verwarmen en te koken. POSTBODE

Leen startte als landarbeider in de gladiolen en is 32 jaar postbode geweest in Noordwijk. Voor velen in Noordwijk een bekend gezicht. Voordat ze trouwden werkte Emmy in de huishouding en tijdens hun huwelijk ging ze bollen pellen om toch een centje bij te verdienen.

Aanvankelijk woonden ze achter hotel Polster in een vissershuisje aan het Jan Kroonsplein, verhuisden naar nieuwbouw in de Anemoonstraat en woonden ruim 40 jaar in de Jan Kloosstraat. Nu woont het echtpaar in de Wassenaarsestraat. Naar alle tevredenheid. Het echtpaar is tevreden met wat ze hebben. Met hulp van de thuiszorg. Beiden hebben een scootmobiel en een auto voor de deur. Emmy heeft geen rijbewijs, waar ze achteraf wel spijt van heeft. “Maar toen de kinderen 18 werden, vond ik het belangrijker dat zij hun rijbewijs haalden en daarna is het er niet meer van gekomen”. Het geheim van hun huwelijk is volgens beiden geven en nemen. “En niet lang kwaad zijn en blijven”. Hun huwelijksfeest werd zondag 10 september gevierd in restaurant Zonneweelde, met de kinderen en kleinkinderen.

Raadslid aan het woord Iedere week vindt u hier een column van of een kort interview met een Noordwijks raadslid, met deze week: Peter van Bockhove, fractievoorzitter Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig Op de laatste raadsvergadering gebeurde er veel. Uw partij steunde zelfs een motie van afkeuring tegen het gevoerde beleid over de medefinanciering van e-laadpalen. Hoe kijkt u hier op terug?

Dan het dossier Zeewaardig. De burgemeester laat nu (aanvullend) onderzoek doen door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Bent u het eens met die beslissing?

Ik zie het als een soort wake-up call voor het college. Een signaal dat sommige zaken, zoals ook op dit dossier, niet goed gaan. Het gaat hier om € 10.000 belastinggeld en daar is gewoon te makkelijk mee omgegaan. Een wethouder moet samen met de ambtenaren op hun verantwoordelijkheid kunnen worden aangesproken. Uw partij zit in de coalitie. Toch steunde u deze motie?

Ja, ik steun het BING-onderzoek van harte. De waarheid moet boven water komen. Het bestuur moet open en transparant zijn. Het ambtelijk falen is bij Zeewaardig groot geweest en er zijn belachelijke fouten gemaakt. Dit valt echt niet uit te leggen. Er moet nu snel duidelijkheid komen over de integriteit van de organisatie. Uit het onderzoek moet blijken dat deze ambtelijke fouten niet bewust zijn gemaakt. Het is goed dat BING, als onafhankelijk bureau, uitgebreid onderzoek gaat doen.

Mijn taak als raadslid is het college controleren. Dat geldt natuurlijk voor alle partijen. Mensen kennen mij daarbij als eerlijk en ik heb het hart op de tong.

Tenslotte de Omgevingsvisie 2030. Deze toekomstvisie zal op donderdag 21 september 2017 worden vastgesteld. Hoe kijkt u hiertegen aan?

Ik ben over het algemeen positief over deze visie. Noordwijk als energieke zeven sterren kustplaats. Het is wel belangrijk om niet alleen richting 2030 te kijken, maar ook eerder. Hoe gaat de jaarlijkse actualisering eruit zien? Daarnaast moeten we bezien hoe Noordwijkerhout zich hierbij aansluit. Het is ook goed dat het college ons gaat informeren over eventuele juridische risico’s. Deze column/interview is ook terug te vinden op www.noordwijk.nl/


Manueel € 1.298

GELEGD EN INCL. ARBEID EN EGALISEREN

€ 39,95 per m ZOMER OPRUIMING!! OP = OP 2

OPRUIMING

RUIMING

110

€ 2.650

OPRUIMING € 2.749 PVC VLOEREN voor € 1.649

Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de voorbereiding, NU VANAF geven bij Turk en Roof. planning en uitvoering opziet kan dit uithanden Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast de keuze2 voor de materialen alles uit handen. Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de Vanafvoorbereiding, € 1.419 Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis. Manueel planning en uitvoering opziet kan dit uithanden geven bij Turk en Roof.€ 1.298 GELEGD Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast EN de INCL. keuze voor de materialen alles uit handen. ARBEID EN EGALISEREN Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis.

€ 18,95 per m

KORTING

20%

€ 39,95 per m2

% 0 2 40

KORTING %

ZOMER OPRUIMING

bord

634

1.698

ant

.nl

€ 1.749 voor € 1.575

40%

30% 40%

% 0 4 30%20%

€ 1.749 voor € 1.575

€ 2.749 voor € 1.649

20% voor € 795 € 1.133

€ 3.110

voor € 2.650

ZOMER OPRUIMING

€ 1.133

voor € 795

Auping Ledikant met bodems en nachtkastjes en hoofdbord

€ 2.634

ZOMER OPRUIMING

voor € 1.698

30% 50%

50%

30%

€ 5.900 € 5.900

voor € 3.750

voor € 3.750

Style Decor Box Spring met houten lijst

Deelbaar ledikant

20%

Style Decor€ 4.495 Box Spring met houten lijst

20%

€ 1.403

voor € 985 Dressior Vigo

404%0%

ZONWERING ACTIE

Smederij 2, Noordwijkerhout 0252-370949 - www.turk-roof.nl

6600%%ACTIE 404%0% ZONWERING

voor € 2.650

€ 4.495

voor € 2.650 Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

% 0 2 40%

40% KORTING KORTING 20%

Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

GRATIS ruime parkeergelegenheid voor de deur Smederij 2, Noordwijkerhout - 0252-370949 - www.turf-roof.nl


Editie: juni 2017 Editie: september 2017 Oplage: exemplaren Oplage:90.000 90.000 exemplaren

Ondernemersininbeeld beeld Ondernemers e d n e s s a r r e V n e t s i l a i c e p s d r o o w t ’ n aa

Ondernemers in beeld

p o s u c o F n e t Wij presenteren met plezier onze speciale bijlage s i l a i in beeld spec Ondernemers

‘Ondernemers in Beeld’. In deze bijlage focussen wij Regionale ‘Specialisten’ tonen hun verrassende op onze ‘regionale specialisten’. Ondernemers in onderneming en deomgeving, expertise die waarin zij zich onze met trots hun passie, expertise, onderscheiden. vakmanschap en specialismen delen. Zij tonen graag hun Met passie, vakmanschap en enthousiasme latenen zijzijn u er speciaal voor u! noviteiten

delen in hun noviteiten en zijn zij er voor u.

Naast inzicht in de collectie, geven zij ook een beeld Zij brengen u vast op ideeën. Sterker nog, misschien zit van hun onderneming en kunt u meteen kennismaken er wel een baan voor u bij. met de mensen die er werken en u adviseren. Wij wensen u veel leesplezier en gaan ervan uit dat Naast inzicht in de collectie die er werken en u adviseren. ‘regionale specialisten’. Zij waardevolle bijdrage levert Zij geven een informatief en helder beeld van wat zij ‘Ondernemers in Beeld’ een enbieden. professie, geven zij ‘Ondernemers in u veelenteubieden. En dat is verrassend veel. aanhebben uw kennis er met plezier gebruik van maakt. ook een beeld van hun beeld’ neemt u mee op Namens de ondernemers onderneming en laten zij u ontdekkingstocht door de wensen wij u veel leesplezier kennismaken met de mensen streek en richt de focus op de en een b(l)oeiende zomer. Dit is een bijlage van het Lisser Nieuws, de Hillegommer, het Noordwijkerhouts Weekblad, de Teylinger, de Noordwijker, de Katwijk Speciaal, de Rijnsburger en de Oegstgeester Courant.

Dit is een bijlage van de de Noordwijker, Noordwijkerhouts Weekblad, LisserNieuws, de Hillegommer, de Teylinger, Oegstgeester Courant, Katwijk Speciaal en de Rijnsburger.


Eastborn Leeton vaste uitvoering incl. P-8 matrassen 180x200

van € 2.023.voor € 1.559.-

P = O Pafbraakprijzen voor verbouwing!

-854 euro Pullman Select - vaste uitvoering - 180x210

van € 3.499.- voor € 2.645.-

25% korting

Eastborn ‘Riverton ‘ - vaste uitvoering - 180x210

van € 2.823.- voor € 2.119.-

De Nachtwacht ondergaat in december een grootse metamorfose. Er wordt plaats gemaakt voor nieuwe showroommodellen en decors.

o r u e 0 0 .5 1 -

Eastborn Brisbane - verstelbare uitvoering - 180x210

van € 5.498.- voor € 3.998.-

Tevens opruiming in overtreksets én spreien.

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 • inf0@denachtwachtkatwijk.nl www.denachtwachtkatwijk.nl


De Nachtwacht biedt het juiste bed en uitmuntende service

Kennis en kunde op slaapgebied Ondernemen zit Marijke en Paul Krispijn in het bloed. Al heel lang was een eigen zaak een droom en inmiddels hebben zij die droom gerealiseerd. “Tot zeven jaar geleden hebben we allebei voor ‘een baas’ gewerkt en daar waren we eigenlijk ook al aan het ‘ondernemen’. Maar een eigen bedrijf leek ons een geweldige uitdaging. Met mijn ervaring in de verkoop en de kennis die ik heb opgedaan op het gebied van gezond slapen, was de keuze snel gemaakt,” vertelt Marijke Krispijn. “Onze droom werd werkelijkheid. Een beddenspeciaalzaak waar je niet alleen een uitstekend bed kunt kopen, maar waar je ook kunt rekenen op een uitmuntende service. Ons credo was en is dat wij het iedereen het juiste bed willen kunnen bieden.” EEN BEGRIP IN DE REGIO De Nachtwacht Katwijk is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de regio. “Dat horen wij inderdaad van onze klanten,” lacht Marijke. “Maar dat is ons niet komen aanwaaien hoor,” vervolgt zij. “Het is best hard werken, maar dat is heerlijk. We gaan met plezier naar de winkel. Wij een voeren een mooie collectie boxsprings en een breed aanbod matrassen, topmatrassen en kussens. Hierdoor kunnen we samen met de klant het beste bed voor hem of haar samenstellen. En Paul zorgt ervoor dat het bed op de afgesproken tijd wordt bezorgd en in elkaar gezet.” KENNIS OP SLAAPGEBIED Zoals alles is ook de inrichting van een slaapkamer aan trends onderhevig. “Om die trends te volgen, maar vooral om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen op slaapgebied, gaan wij regelmatig naar beurzen. Hier zien we niet alleen de nieuwe kleuren en designtrends, maar worden ook bijgepraat of liever gezegd, bijgeschoold op slaapgebied. Fabrikanten doen doorlopend onderzoek om hun producten verder te verbeteren of nieuwe producten te ontwikkelen. Ook Eastborn en Pullman, de merken die wij voeren, zijn hier continu mee bezig. Van onze eigen merken krijgen wij de ontwikkelingen natuurlijk al ver voor de beurzen te horen. Maar op de diverse beurzen zien wij ook wat concurrerende merken doen, welke ontwikkelingen daar zijn. Het is voor ons belangrijk ook daarvan goed op de hoogte te blijven, want wij moeten de verschillen kunnen uitleggen. Op de beurzen kunnen wij die kennis opdoen door overal goed te luisteren en veel vragen te stellen,” legt Marijke uit. “Goed luisteren is overigens onze tweede natuur. Door goed te luisteren naar de klant en veel door te vragen, kunnen wij het juiste advies geven over welke bodem of matras het best bij hem of haar past.” NIEUWE COLLECTIE Eastborn en Pullman komen begin volgend jaar met een nieuwe collectie. “Dat kan dit najaar veel voordeel opleveren voor onze klanten. Het is elk jaar wel zo dat er nieuwe kleuren en modellen bij komen en dat er showroommodellen weg moeten, maar dit keer gaat het om de hele collectie en dus een compleet andere showroom. Dat de collectie wordt aangepast zegt overigens niets over de prijs en kwaliteit,” zegt Marijke, “want die blijven uitstekend.” NIEUWE COLLECTIE Ook op het gebied van bed- en badtextiel is er weer veel nieuws. “In de loop van september komt de nieuwe collectie bed- en badtextiel weer binnen en krijgen we weer mooie nieuwe plaids, spreien en kussentjes.

Wij zijn er nu al enthousiast over en kunnen niet wachten het onze klanten te laten zien. Daarvoor hoeven klanten overigens niet te wachten op de nieuwe collectie van de bedden hoor,” lacht Marijke. “Wij vinden het leuk om onze klanten steeds te verrassen met nieuwe trends en te laten zien hoe je met simpele ingrepen je slaapkamer dat heerlijke

hotelkamergevoel kunt geven. Bijvoorbeeld simpelweg door een mooie overtrek en een zachte sprei. Ik zou zeggen, stap gewoon eens vrijblijvend binnen om inspiratie op te doen of te kijken welke leuke aanbiedingen er zijn. Iedereen is van harte welkom.”

DE NACHTWACHT BED & LINNEN Ambachtsweg 24a 2222 AL  Katwijk 071-4085855 www.denachtwachtkatwijk.nl www.facebook.com/denachtwachtkatwijk


Vernieuwd restaurant Dragon Town Lisse

Genieten van heerlijke Aziatische gerechten LISSE - Wie een bezoek brengt aan Restaurant Dragon Town staat een heerlijke culinaire verrassing te wachten. Dragon Town is veel meer dan een restaurant waar je alleen maar Chinees en Indisch kunt eten. In Restaurant Dragon Town ontmoeten de gerechten uit allerlei Aziatische landen elkaar, dit speciaal klaar gemaakt door de chef-kok Ip. Door Joep Derksen Restaurant Dragon Town is al 35 jaar gevestigd aan de Berkhoutlaan en een culinair begrip in de gehele Bollenstreek. Gastheer K.W. Mok en zijn vrouw Choi laten met gepaste trots het eindresultaat van de verbouwing zien. En terecht, want in dit vernieuwde restaurant voelt iedere bezoeker zich nóg meer welkom. De oorsprong van Dragon Town ligt in de Kantonese keuken; variërend van de Ti Paan gerechten, Dim Sum tot aan de Rijsttafels. Ook voor een Babi Pangang of Nasi Goreng zijn de genieters van de Indische keuken bij Dragon Town aan het juiste adres. Echter Dragon Town heeft nog veel meer te bieden aan de culinaire genieters, zo kan er gekozen worden uit een brede selectie aan Tapas en ook de Japanse sushi zijn hier onnavolgbaar. Sushi zijn van donderdag t/m zondag verkrijgbaar. Wie het liefst spicy wil eten, komt bij Dragon Town ook goed tot zijn recht. Een goed bewaard geheim zijn de gebakken Ha Kaw met specerijen van de chef

die volgens een speciaal recept worden bereid. Culinair De vaste gasten weten intussen hoe ze het beste verrast kunnen worden. Bij binnenkomst laten ze al aan gastheer Mok weten dat de chef-kok de vrije hand heeft in wat er op tafel komt te staan. Hierdoor komen de culinaire genieters in aanraking met bijzondere en heerlijke gerechten. Uiteraard kan er ook met een menukaart worden besteld, sinds kort staan er op deze menukaart allerlei heerlijke nieuwe gerechten. Ook voor een zakelijk of familiediner is Dragon Town het aangewezen restaurant om gezamenlijk te genieten van al het lekkers dat de koks voor u in de keuken hebben bereid. Het restaurant is uitstekend geschikt om te reserveren voor feesten, partijen en/of recepties. Er is ruimte voor 110 personen indien gewenst is er een aparte ruimte mogelijk voor 60 personen. Wijnkaart Bij goed eten hoort natuurlijk ook een mooi glas wijn, daarom heeft Dragon Town sinds kort een nieuwe uitgebreide wijnkaart samengesteld. De heer Mok heeft samen met Bernard Tesink van Grandi Vini bijpassende wijnen uit onder meer Frankrijk, Spanje, Italië en de nieuwe wereld geselecteerd. Deze wijnen zijn bijpassend bij de verschillende gerechten, met veel plezier zal de gastheer u aanraden welke wijn het beste past bij de gerechten die u bestelt. Mocht u eten willen afhalen of thuis bezorgd hebben bent u bij Dragon Town aan het juis-

te adres. Afhaalgerechten kunt u telefonisch bestellen of bij het restaurant zelf. Ook kunt u telefonisch of via Thuisbezorgd gerechten bestellen en deze thuis of op kantoor laten bezorgen. Cateringservice Daarnaast biedt Dragon Town cateringservice aan voor gezelschappen vanaf 10 personen. De cateringservice van Dragon Town is heel bijzonder; wie gasten heeft en geen tijd of zin heeft om eten klaar te maken, kan al vanaf €15,50 p.p. een lopend buffet bestellen. Deze service biedt Dragon Town u aan op elke gewenste locatie binnen Lisse, Hillegom en Sassenheim.

Speciaal voor de lezers van dit artikel heeft Dragon Town een bijzondere aanbieding; het ,,Tasting Menu’’. Bestaande uit 4 gangen voor slechts €29,50, is dit een heerlijke proeverij van diverse hapjes en gerechten. Met aansluitend een dessert van Patisserie Vermeer. Restaurant Dragon Town is iedere dag geopend met uitzondering van de dinsdagen. Kom dus langs en geniet van de heerlijke keuken. Restaurant Dragon Town Berkhoutlaan 5 2161EL Lisse Telefoon: 0252 414018 Website: www.dragontown.nl


Aanwinst in Hillegom

Readshop XL is uniek in Nederland HILLEGOM Een bezoek brengen aan The Readshop is veel meer, dan alleen even een boodschap doen. Wie voor het eerst deze zaak binnenloopt, ervaart een ongekende winkelsensatie. The Readshop is een plek, waar het winkelend publiek kan ontspannen, een tijdschrift of boek doorbladeren en tegelijk genieten van een gratis kopje koffie of thee. Door Joep Derksen

HILLEGOMKALENDER Evers tipt: ,,Half september komt voor het eerst sinds jaren weer een Hillegomkalender uit, getiteld: 'Hillegom toen en nu'. Deze kalender is in samenwerking met de Vrienden van Oud Hillegom gemaakt en zij krijgen een deel van de opbrengst. Deze Hillegomkalender is een limited edition en alleen bij The Readshop verkrijgbaar.'' Ook waar het gaat om het verhogen van de huiselijke sfeer is The Readshop het juiste adres: deze winkel is als enige een 'Golddealer' van de unieke serie geurkaarsen van het merk WoodWick. ,,Deze geurkaarsen hebben zomer- en wintergeuren en ze lopen als een trein. Onze klanten genieten er

enorm van'', laat Evers enthousiast weten. SUCCES Ook is The Readshop preferred dealer van Stabilo én zijn de collecties aan kookboeken, kinderboeken en young adult boeken enorm uitgebreid. En als een boek niet op voorraad is, kan dit al de volgende dag geleverd worden. ,,Wanneer mensen moeilijk ter been zijn, brengen we deze boeken bij hen thuis'', aldus Evers. Ook voor spaarpotten, schoolspullen, kantoormateriaal en feestartikelen is The Readshop dé winkel van de Duin- en Bollenstreek. En bekijk dan meteen de cadeaulijn van Hallmark en de kwaliteitsartikelen van Riverdale.

Evers licht toe over het succes van The Readshop: ,,We hebben nu een leestafel met tijdschriften en andere literatuur. Mensen kunnen hier zitten en gratis een kop koffie pakken. We willen dat mensen zich op hun gemak voelen in onze winkel. The Readshop is namelijk geen boodschappenwinkel, maar een plek waar je lekker kunt rondsnuffelen en kijken. The Readshop is een echte winkelwinkel; een winkel om te winkelen.'' The Readshop, Hoofdstraat 85 te Hillegom. T: 0252 516 571.

Sinds kort is The Readshop verhuisd naar Hoofdstraat 85; het is slechts enkele meters verwijderd van het oude pand, maar de winkel is nu een wereld van verschil. ‘Het pand is bijna twee keer zo groot en dat betekent, dat het assortiment ook enorm is uitgebreid:, vertelt eigenaar Frank Evers. Zijn winkel is uitgekozen om de allereerste Readshop XL van Nederland te worden. En na twee maanden blijkt dit nieuwe concept een doorslaand succes te zijn. AANGENAAM VERRAST Bezoekers van The Readshop worden aangenaam verrast door de brede gangen en de uitstekende verlichting in de winkel. Er is veel meer keuze uit onder meer boeken, tijdschriften, kantoorartikelen en wenskaarten. Maar daarnaast kan het winkelend publiek ook kennis maken met compleet nieuwe artikelen in de cadeausfeer. Bijvoorbeeld waar het gaat om luxe pennen. Zeer gewild zijn de Shaeffer pennen, behorend tot de speciale Ferrarilijn. Nu al heeft The Readshop een uitgebreide collectie agenda's en kalenders voor het jaar 2018.

Villa Flora Hillegom

Hét adres voor feesten en partijen HILLEGOM – Wie kent Villa Flora nou niet? Of je nu wilt eten, feesten of overnachten; Villa Flora is dé plek waar je heerlijk kunt ontspannen. Renate en Nick de Mon geven een rondleiding door het historische pand. Door Joep Derksen Steeds meer mensen en bedrijven weten het; voor het organiseren van een geweldig evenement, moet je bij Villa Flora zijn. Of het nu gaat om een verjaardag, huwelijksfeest of een zakelijke bijeenkomst. Villa Flora is dé plek voor groepen, individuele personen en bedrijfsuittjes. In dit pand vindt u namelijk een hotel, restaurant én een grand café en zalen. PERSOONLIJKE AANDACHT De ene gast komt naar Villa Flora voor een lunch of diner, anderen bezoeken het gebouw voor vergaderingen, te logeren of om een feest te vieren. Nick de Mon laat weten: ,,Door deze drie peilers, ons restaurant, de zalen en het hotel, kunnen we in feite alles voor de gast regelen. We hebben veel groepen, die hier komen eten, vergaderen of een huwelijksviering willen beleven.’’

Hij vervolgt: ,,We zijn heel erg gericht op de persoonlijke aandacht. Wij zorgen er voor, dat mensen het feestje krijgen, dat ze willen. Van tevoren spreken we de wensen door, want we willen er altijd voor zorgen, dat het feest klopt. Precies naar de wens van de mensen zelf. Per feestelijke gelegenheid verschil-

len de wensen natuurlijk. Een evenement waarbij iemand 90 jaar wordt, wordt op een andere manier gevierd dan een feest van een 12,5 jarig bruidspaar. Nick: ,,Iedereen wil het anders: met of zonder muziek, dineren, lunchen; staand of zittend. We vinden het belangrijk dat het een kloppend feest wordt en

dat alle gasten happy naar huis gaan. Je wilt iedereen een mooie avond of dag bezorgen.’’ BELEVING Iedereen krijgt bij Villa Flora dus zijn of haar unieke feest. Zo wordt het een ware beleving voor zowel de gasten als de feestvierder. Bij Villa Flora gaat het om aandacht, beleving en het realiseren van een goed en vertrouwd gevoel. Vol passie vertelt Nick: ,,Dat is ook de reden, waarom we de horeca in zijn gegaan. Ik zit sinds mijn 18de in de horeca en ben altijd met feesten en partijen bezig geweest. Je wilt het mensen naar de zin maken of het nu vier of 400 mensen zijn. Het feest moet kloppen en wij willen de mensen verwennen, als ze een avondje uit zijn.’’ ARRANGEMENTEN Villa Flora heeft een voor iedereen wat wils, waar het gaat om arrangementen voor een borrel, feest of andere gelegenheid. Vraag naar de mogelijkheden, die geheel passen bij uw wensen. Zie hiervoor ook de website www.hotelvillaflora.nl.

Voor meer informatie: Villa Flora Hoofdstraat 55 2181 EB Hillegom T: 0252 515 100 W: www.hotelvillaflora.nl


Van Roode dynamisch in grond-, weg-, waterbouw en groen “Wij kunnen altijd goede mensen gebruiken” Van Roode is een dynamisch bedrijf dat werkzaam is op het gebied van grond-, weg-, waterbouw en groenwerken. “Door de jaren heen hebben wij ons gespecialiseerd binnen verschillende disciplines en zijn wij uitgegroeid tot een breed georiënteerd bedrijf ”, vertelt directeur Niels van Roode. ”Van Roode bestaat uit Van Roode Infra en Van Roode Groenvoorziening en zijn beide gevestigd in Noordwijkerhout. “Wij zoeken graag de samenwerking op met onze relaties. Door nauwe betrokkenheid met de opdrachtgevers weten we ze te ontzorgen waar nodig. Van Roode heeft korte lijnen en dat geeft ons de mogelijkheid snel, flexibel en doelgericht in te springen.” SOLIDE ‘’Dankzij onze solide onderneming heeft het familiebedrijf een goede relatie op gebouwd met diverse gemeenten en bedrijven”, gaat Niels verder. “Zij weten als geen ander hoe onze moderne en slagvaardige organisatie moeiteloos gecombineerd wordt met ons ouderwets ambachtelijk vakmanschap én onze kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit. Met ons hele team staan wij daarvoor.” Met 50 jaar ervaring binnen diverse disciplines heeft Van Roode Infra  zich ontwikkeld tot totaalontzorger in de wegenbouw. Met een uitgebreid machinepark, toegewijde en betrokken mensen weten de klanten dat ze hun project met een gerust hart kunnen overlaten. MATERIEEL Van Roode Infra B.V. heeft een breed assortiment aan eigen materieel. “Door het gebruik van de modernste technieken en innovaties blijven wij een belangrijke speler in de markt”, legt Niels uit. “Wij gaan altijd voor topkwaliteit en vinden het vanzelfsprekend dat onze opdrachtgever de kwaliteit krijgt die

is beloofd. Ons bedrijf bezit alle certificering om kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te waarborgen. Wij denken buiten kaders wat leidt tot creatieve, duurzame oplossingen. Ook denken we mee in verbeterprocessen om ons personeel fysiek te ontlasten. Innovaties spelen hierbij een grote rol, waarin we graag de voorloper zijn.” DUURZAAMHEID Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. “Dit zien wij ook bij onze opdrachtgevers. Steeds vaker wordt gevraagd naar de CO2-uitstoot van bedrijven.

Van Roode Infra houdt zich bewust bezig met een schoner milieu. Door middel van de CO2 prestatieladder waarbij de uitstoot in kaart wordt gebracht, worden doeldoelstellingen gemaakt om de uitstoot te verminderen. Met ingang van 2014 is Van Roode al gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder. SAMEN STERK Naast het exploiteren van het bedrijf heeft Van Roode ook sterke sociale ambities. “Sommige mensen zitten door omstandigheden in de WW, bijstand of Wajong uitkering”, licht Niels toe. “Hoe mooi is het om deze mensen

te helpen door een werkplek aan te bieden, zodat ook zij weer de kans krijgen om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Van Roode Infra hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een erkend leerbedrijf. Uiteraard zorgen wij ook voor een juiste begeleiding. Wie hier ook meer over wil weten is van harte welkom.”

Van Roode infra BV Gieterij 43, Noordwijkerhout tel: 0252 - 372 341 e: info@vanroode.nl

Wij hebben de baan voor jou! Door een groeiende klantenportefeuille hebben wij per direct plaats voor diverse gemotiveerde teamspelers! Heb jij een positieve instelling en wil je graag je handen uit de mouwen steken? Solliciteer dan voor een van onderstaande functies.

Kraanmachinist Shovelmachinist Uitvoerder Rioleur Straatmakers Grondwerkers Oppermannen Werkplaatschef part-time Voor een gedetailleerde functieomschrijving verwijzen wij je naar onze website.

Wat hebben wij jou te bieden? Een werkplek binnen een innovatief, ondernemend en groeiend bedrijf. Ons personeel is de kracht van ons bedrijf, wij investeren dan ook graag in jou, door middel van interne opleidingen, doorgroeimogelijkheden en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij gebleken geschiktheid bieden wij jou een vast contract. Enthousiast geworden? Neem contact op met Niels van Roode; 06-57888708 of stuur je cv naar niels@vanroode.nl


Bas van Rijn motor- en scooterservice al aardig gesetteld! Bas van Rijn motor- en scooterservice bestaat alweer anderhalf jaar. En inmiddels weten al heel wat klanten de werkplaats van Bas aan de Heerenweg 4G in ‘t Heen te vinden.

Door Esdor van Elten “Het loopt boven verwachting”, aldus de jonge ondernemer. “Het is bij tijden zelfs gigantisch druk”, vertelt Bas, vooral als het gaat om motorfietsen” . BREDE KLANTENKRING Dat Bas wéét waar hij mee bezig is en dat hij plezier heeft in zijn werk blijkt wel als je hem even laat praten over motorfietsen en scooters. Een teken aan de wand is dat Bas inmiddels de meeste rijscholen in de regio tot zijn klantenkring mag rekenen. Zij gebruiken hun motorfietsen en scooters zakelijk, dus ze moeten tiptop in orde zijn. In de stad bijvoorbeeld is het vervoer per scooter een stuk gemakkelijker dan per auto. “Een bedrijf in Leiden laat alle scooters bij mij onderhouden en heeft via mij nieuwe scooters aangeschaft”. SUCCESFORMULE Een goed teken is dat niet alleen motorrijders uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg de weg naar Bas weten te vinden, maar ook klanten van verder weg: “zelfs uit Den Haag, Scheveningen en Voorschoten”. En last but not least is ook de prijs een factor in de succesformule van Bas: “De klanten ervaren mijn prijs/kwaliteitverhouding gewoon als heel goed”. Bovendien weet je bij Bas altijd precies waar je aan toe bent: “ik lever dienst op maat”, zegt hij. “Al-

les gaat in overleg met de klant en is transparant: geen verrassingen achteraf.” SERVICE EN ADVIES In de afgelopen periode is Bas dealer geworden van gerenom-

meerde merken voor onderdelen, zodat je nu ook terecht kunt voor bijvoorbeeld uitlaatdempers, verlichting, handvatverwarming en veringsets. In het najaar wordt het wellicht iets rustiger voor Bas, maar dat hangt ook van het weer

af. Met mooi weer rijden motorrijders immers langer door. Hij heeft nog wel een tip voor deze motorrijders: “wacht niet tot de eerste mooie dagen van het voorjaar voor je onderhoud. Dan sta je in de rij. Kom gewoon ergens tijdens de win-

termaanden, dan ben je startklaar voor de eerste lentedag”! Bas van Rijn motor en scooterservice Heerenweg 4G ’t Heen, Katwijk Bellen 06 29276487

Scan4Life voor een snelle en grondige totaalanalyse van je gezondheid In ziekenhuizen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk wordt de elektromagnetische bodyscan al veel toegepast. Deze scan geeft namelijk in korte tijd een zeer goed beeld van iemands gezondheid. Zowel wat lichaam als geest betreft. Vandaar dat Daisy van Oosten van Scan4Life in Katwijk voor haar praktijk de naam ‘holistische bodyscan’ gebruikt. Door May-lisa de Laat Holistisch verwijst naar het totaal. Alle onderdelen van het menselijk lichaam werken immers nauw samen en beïnvloeden elkaar. En ook voeding is van grote invloed op iemands gezondheid. Al op jonge leeftijd interesseerde Daisy zich voor voeding en gezondheid vanuit een holistisch perspectief. In 2016 begon zij Scan4Life. ANALYSE OP CELNIVEAU Hoe werkt de elektromagnetische bodyscan? Tijdens de meting worden er via ECG-plakkers op de voeten lichte elektromagnetische golven door het lichaam gestuurd. Dat is niet of nauwelijks voelbaar en volkomen veilig. Daisy: “Straling van een MRI-scan is vele malen krachtiger. De straling van de bodyscan is minder intens.” In 8 minuten scant de elektromagnetische bodyscan 612 lichaamsfuncties. Hoe het staat met je zenuwen, spieren, skelet, gewrichten, organen, hormonen, lichaamscirculatie, lymfestelsel, immuun- en spijsverteringssysteem wordt vervolgens weergegeven in een praktisch overzicht. Zo ontstaat een analyse van je gezondheid tot op celniveau.

Met behulp van een softwareprogramma zijn de waardes duidelijk te lezen, zodat direct een gerichte behandeling mogelijk is. De gemeten waardes geven aan op welke plaatsen in het lichaam zich blokkades of tekorten bevinden. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een disbalans, ontsteking, virus, bacterie of allergie. Behandeling duurt gemiddeld zo’n 20 minuten per keer, afhankelijk van de disbalansen in het lichaam. Tijdens de behandeling worden geblokkeerde cellen ‘gereset’, zodat ze zich naar normale waardes kunnen herstellen. SLIKPROBLEMEN VOORBIJ Cliënt Susan Vergouwen uit Katwijk kampte al twee jaar met slikproblemen. Een oplossing

daarvoor vond zij niet via de reguliere weg van huisarts en diverse onderzoeken in het ziekenhuis. Via via las Susan over Scan4Life. “Ik ben enorm blij dat ik de bodyscan heb laten maken. Al direct was duidelijk dat een ontsteking de oorzaak was van mijn klachten. Dankzij de gerichte behandeling daarna, in combinatie met voedingsadvies, ben ik nu eindelijk van mijn klachten af. Bovendien ben ik enorm afgevallen, wat een zeer leuke bijkomstigheid was! Ik voel me veel energieker, mijn huid is verbeterd en ik zit zowel letterlijk als figuurlijk beter in mijn vel”, laat Susan enthousiast weten. PREVENTIEVE SCAN Daisy: “Net als bij Susan hebben cliënten met

vage of specifieke klachten of pijn soms al een heel traject achter de rug. Met de uitkomsten van de scan en mijn kennis van de orthomoleculaire voedingsleer, help ik om klachten te verminderen of zelfs weg te nemen. Maar ook zonder klachten is het aan te raden elk halfjaar een scan te maken. Zo spoor je tijdig tekorten en blokkades op en kun je klachten voorkomen.” Scan4Life, Prins Hendrikkade 74, 2225 HP Katwijk info@scan4life.nl, www.scan4life.nl, Daisy van Oosten: 071-5428531


DE JONG kampeer & Recreatie

‘Alles voor uw perfecte vakantie’

HILLEGOM/ DE ZILK – DE JONG Kampeer & Recreatie organiseert van 21 tot en met 29 oktober haar presentatieshow 2018. Naast de nieuwste modellen 2018 is het dan de kans om voor zeer aantrekkelijke prijzen een overjarige of ex-verhuur camper, caravan, vouwwagen, of tenttrailer te kunnen bemachtigen. Maar de gespecialiseerde medewerkers van het bedrijf staan natuurlijk iedere dag met raad en daad voor u klaar. Door Joep Derksen De Jong Kampeer & Recreatie bestaat uit drie onderdelen: De Jong Kampeercentrum, De Jong Techocenter en De Jong Recreatie. Bij De Jong Kampeercentrum kunt u genieten van een uitgebreide showroom met de bekende merken aan vouwwagens, caravans, tenttrailers en campers. Een tenttrailer is een wat sportiever uitgevoerde vouwwagen, die heel eenvoudig wordt opgezet. Daarnaast heeft het bedrijf een uitgebreide keuze aan caravans, van veel bekende merken. In de showroom staan niet alleen de nieuwste modellen, maar ook goede en betrouwbare BOVAG occasioncaravans. Deze worden in perfecte staat afgeleverd met Bovag Garantie. ,,Op het gebied van caravans hebben we voor ieder wat wils”, licht Harry de Jong, mede-eigenaar van het prachtige bedrijf toe. ‘Voor de trekkende kampeerder is er de Eriba Touring en Eriba Feeling met hefdak. Maar ook hebben we caravans van superklasse, zoals de zeer luxueus uitgevoerde Fendt en Eriba Nova S-caravans!’ NIEUW OF OCCASION Wie een wat kleinere auto heeft, maar toch

graag met de caravan op pad wil, doet er goed aan om bij De Jong langs te komen. Daar staat namelijk ook de Premio Life caravan van Bürstner. ,,We hebben een grote keuze aan campers en buscampers; zowel nieuw als occasion”, gaat De Jong verder. “De Hymer Ayers Rock is een zeer compacte buscamper van slechts 5,45 meter, maar toch is deze voorzien van alle gemakken, die je kan bedenken. De buscamper is ideaal om te gebruiken voor zowel vakantiedoeleinden als voor het woon-werkverkeer of in je vrije tijd. Dankzij de lage motorrijtuigenbelasting is dit een zeer aantrekkelijke manier van vervoeren!’’ Naast de Hymercar en Bürstner biedt de Jong ook buscampers van Carado; dit zijn zeer goed uitziende instapmodellen, dus qua prijs zeer aantrekkelijk. Met gemak heb je met deze buscampers twintig jaar rij- en leefplezier. Een betere investering is er niet!

Ook bij de half integraal campers is de keuze enorm. Of het nu gaat om de compacte versies tot de zeer luxueuze camper. ,,De Hymer Duomobiel is een speciaal ontworpen integraal camper voor twee personen, die het predicaat ‘Camper van het Jaar’ bij zowel de ANWB als de NKC (Nederlandse Kampeerautoclub) gewonnen heeft. Dit model heeft een zeer vernuftige slaapoplossing en een heerlijk ruime zitgroep.’’ DE JONG TECHNOCENTER De Jong Technocenter is de zeer uitgebreide onderhoud- en schadewerkplaats van De Jong. Hier wordt iedere caravan en camper op professionele wijze afleverklaar gemaakt. Uiteraard kunnen alle mogelijke in- en ombouwaccessoires gemonteerd of schades gerepareerd worden. De Jong: ,,Eén tip; voorkom teleurstellingen in het voorjaar en zomer, dus plan uw onderhoud in de winterpe-

riode. Zo voorkomt u onnodige wachttijden en kunt u vrijwel direct geholpen worden.’’ KAMPEERARTIKELEN In de kampeer- en recreatiewinkel van De Jong Recreatie vindt u naast de vele kampeerartikelen, camping- en caravan accessoires een heel groot assortiment aan outdoor en wandelartikelen. Met name op het gebied van wandelschoenen en rugzakken van alle bekende merken is De Jong de grootste specialist van de regio. Het personeel is goed opgeleid om u van het juiste advies te voorzien. Ook vindt u hier de juiste kleding om lekker te wandelen, golfen of te fietsen. Maak kennis met de collectie opvouwbare en compacte e-bikes, speciaal samengesteld voor de camperaar en de caravanner. Deze e-bikes zijn uitermate geschikt om comfortabel te fietsen, op zowel de lange als de korte afstand. Naast de e-bikes heeft De Jong ook een zeer grote keuze aan fietsenrekken voor de camper en caravan en trekhaken voor op de auto. PRESENTATIESHOW Bezoek ook de presentatieshow, met de allernieuwste campers, caravans en vouwwagens. De aantrekkelijke acties gelden alleen van 21 tot en met 29 oktober, waarbij we ook op de beide zondagen open zijn. Alleen maandag 23 oktober is De Jong gesloten. U kunt deze negen dagen gebruik maken van de aantrekkelijke aanbiedingen op de ex-verhuur én de 2017 modellen. Grijp uw kans!

DE JONG Kampeer & Recreatie Beeklaan 18a – 24 a De Zilk T: 0252 517 717 W: www.dejongrecreatie.nl


‘Je ziet mensen opbloeien’

Verdegaal Coaching bestaat tien jaar De coachprakrijk van Joan Verdegaal in Warmond, Verdegaal Coaching, bestaat tien jaar. In deze tien jaar heeft zij honderden mensen begeleid en zich steeds verder gespecialiseerd in zaken als zelfvertrouwen, assertiviteit en faalangst. “Alleen mijn training Assertiviteit heb ik al aan meer dan 30 groepen gegeven”, vertelt Verdegaal. “En met veel plezier, het is geweldig om te zien hoe mensen in korte tijd aan de slag gaan met het gereedschap dat ze aangereikt krijgen en hoe ze daardoor kunnen opbloeien!” HANDVATTEN De wereld is een stuk ingewikkelder geworden en werkgevers stellen hogere eisen aan hun medewerkers. “Er wordt simpelweg meer van mensen gevraagd dan vroeger”, vertelt Verdegaal. “Gelukkig is er veel onderzoek gedaan en weten we nu veel beter hoe onze hersens werken. Dat maakt het mogelijk om snel en doeltreffend verandering aan te brengen in je denkpatronen en gewoontegedrag. Coaching is niet eindeloos praten over je probleem, maar binnen gemiddeld zes sessies met concrete handvatten en oplossingen een nieuwe wending aan je leven geven.” “Je komt tegenwoordig niet meer weg met de opmerking Zo ben ik nu eenmaal. En waarom zou je daar genoegen mee nemen als het leven met een beetje inspanning leuker kan, als je je vrijer kunt voelen? Onzekerheid en niet voor jezelf opkomen levert veel stress op.”

HELDERHEID “Veel cliënten komen als de maat vol is door een bepaalde gebeurtenis. Dan hoor ik vaak: dit had ik mezelf zoveel eerder gegund! Sommige cliënten krijgen een traject van hun werkgever. Zelfs als zij niet met een probleem komen, zijn zij altijd erg blij met de helderheid en de zelfkennis die de coaching hen heeft opgeleverd.”

Els (44): Ik had altijd het gevoel dat ik harder mijn best moet doen dan anderen en dat ik iedereen te vriend moest houden. Ik durfde geen nee te zeggen. Het gevolg was dat mensen gebruik van mij maakten. Sinds mijn coachtraject gaat het gelukkig stukken beter. Ik voel me sterker zo.

PROJECTEN Gruppen kijkt met veel plezier terug op de werkzaamheden van het afgelopen jaar. ,,Het is wel leuk, dat ik als inwoner van Noordwijkerhout bij een bedrijf in het oosten van het land werk. En dat ik, na de realisatie van het Vesper Hotel, voor de tweede keer in vijf jaar tijd zo’n project mag maken. Ik kan zeggen, dat de eigenaren van Duijndam, Remco en Leon, goede vrienden zijn geworden. Zelf ben ik acht jaar geleden in Noordwijkerhout komen wonen. Door deze projecten is mijn kring van mensen in positieve zin groter geworden.’’

Rutger (37): Met één of twee collega’s kan ik prima overleggen en mijn mening geven. Maar zodra er vergaderd moest worden in een grotere groep, ging het mis. Mijn keel snoerde dicht en ik kon geen woord uitbrengen. Joan hielp me om in kaart te brengen wat er gebeurde in mijn hoofd en gaf me de tools om daar verandering in te brengen. Dat heeft prima gewerkt, ik heb laatst zelfs een presentatie bij een klant gegeven!”

Gruppen gaat niet op zijn lauweren rusten; de volgende opdracht wacht al weer: een nieuw bedrijfspand voor Eosta Biologisch groente en fruit in Waddinxveen. ,,Daar maak ik ook weer gebruik van de gebroeders Duijndam. Zo blijft de samenwerking bestaan’’, lacht Gruppen. Verdegaal Coaching 06 1551 6765 info@verdegaalcoaching.nl www.verdegaalcoaching.nl

Genieten van wild bij Restaurant De Nachtegaal LISSE – De ‘R’ zit weer in de maand en dat betekent bij Restaurant De Nachtegaal de start van een nieuwe menukaart. De klassieke gerechten blijven uiteraard staan en er komen nieuwe gerechten bij. Een ding is zeker; De Nachtegaal is de plek waar je moet zijn voor een heerlijke en uitstekend bereide maaltijd. Door Joep Derksen Chef-kok Chris Jager en souschef Michael Kloek hebben voor de nieuwe menukaart mooie wildgerechten en een speciaal wildmenu samengesteld. Maar natuurlijk heeft De Nachtegaal daarnaast allerlei andere (ook vegetarische) gerechten op de dinerkaart staan. PASSIE Wie praat met Chef-kok Jager weet binnen een minuut al: dit is een man met passie voor zijn vak. Vol enthousiasme wijdt hij uit over de geheimen van zijn speciaal gemarineerde eendenborst. Hij licht toe, dat iedere gast voor slechts € 35,00 van een drie gangen wildmenu kan genieten. Afhankelijk van het herfst- en winterseizoen variëren de wildgerechten. Jager: ,,We beginnen het wildseizoen met biologische reebok. Ze zitten niet in een stal, maar hebben de hele zomer gelopen en het vlees is dus heerlijk mals. Doordat we gebruik maken van twee professionele ovens is de kwaliteit van het vlees altijd heerlijk mals.’’   ERVARING Jager toont het voorgerecht, dat hij speciaal voor het interview heeft voorbereid en wat de gasten ook voorgeschoteld krijgen. Reepjes wilde eend, met verfijnde salade en cranberries, spectaculair geserveerd in een glas

gevuld met rook. Enthousiast vervolgt de chef: ,,Het wild halen we uit Nederland; waarom zouden we het van ver halen? Omdat dit wild goed geleefd heeft, proef je dat terug in de smaak.’’ Een bezoek aan het restaurant is sowieso een prachtige ervaring. Het is dus een uitstekende locatie voor een zakelijk gesprek (er is meer dan voldoende ruimte tussen de tafels) of voor een persoonlijke ontmoeting. Je kunt voor de deur parkeren. Wie met een grotere groep wil eten, is bij De Nachtegaal ook aan het juiste adres. Ronde tafels voor acht tot

tien personen zijn mogelijk voor een optimale dinersfeer. WILDKAART De wildkaart wordt aangepast als de nachten langer en het weer kouder wordt. Dan is het een uitstekende tijd om te genieten van het wat grovere wild, zoals everzwijn, fazant en hazenrug. “Als een gast iets speciaals wil eten, kan hij dat twee dagen van tevoren aangeven en dan zorg ik er voor, dat het op haar of zijn persoonlijke smaak wordt gemaakt.’’ Bij elk gerecht is er een bijzondere wijn. De sommelier heeft speciaal voor het wildmenu

passende wijnen geselecteerd. Jager besluit: ,,We werken alleen met verse en met zorg geselecteerde producten. We zorgen ervoor, dat iedere dag elk gerecht dezelfde heerlijke smaak heeft en de op dezelfde kwalitatief, goede manier wordt gepresenteerd.’’ Het is duidelijk: Restaurant De Nachtegaal zorgt voor culinair genieten! Restaurant De Nachtegaal, Heereweg 10, 2161 AG Lisse, T: 0252-433030, www.nachtegaal.nl of www.nachtegaal.nl/wild.


www.crabbetje.nl info@crabbetje.nl 071- 5128846 St. Aagtenstraat 5 Leiden

Dinsdag – zaterdag vanaf 17.30 uur geopend. Zondag en maandag gesloten.

Visrestaurant Crabbetje 25 jaar

Visrestaurant Crabbetje bestaat dit jaar 25 jaar.

En dat vieren wij!

Speciaal voor u als gast serveren wij van 26 september t/m 7 oktober een door de Chefkok Theo Guijt samengesteld 3-gangen Chef special menu

3-gangen Chef special menu voor 25,*Niet in combinatie met andere lopende acties of dinercheques. Geldig van van 26 september t/m 7 oktober 2017.

AGENDA ACTIES 2017:

1 t/m 30 november: Zeetongactie € 27,50 5 t/m 16 december: Onbeperkt slibtong € 25,Wij zijn van 25 december t/m 1 januari gesloten. 1e en 2e Kerstdag gesloten

De betere stoffeerders maken het!

tapijt • laminaat • PVC vloeren vinyl • marmoleum binnenzonwering • shutters horren • vloerkleden gordijnen • behang • verf

NOORDWIJK Lindenplein 7, tel: (071) 361 67 31, e-mail: noordwijk@bergenberg.nl W W W. B E R G E N B E R G . N L

Kijk op onze site voor actuele acties en aanbiedingen


Met Magnitude heeft Barnhoorn Bedden een topproduct in huis paalt. “Wij zijn de enige in de regio die dit merk hebben”, benadrukt Jots. “Daarmee hebben we echt iets bijzonders in huis.” Het past ook aardig in het rijtje van andere topproducten in het assortiment van de Katwijkse beddenwinkel, zoals “het beste dons van Nederland, dat van de gebroeders Jonk uit Volendam, Polypreen, een topmerk op het gebied van matrassen, en het bedlinnen van bijvoorbeeld Bella Donna en Rivièra Maison”

Barnhoorn Bedden & Lifestyle in de Princestraat blijft aan de weg timmeren. Met Magnitude introduceert de beddenwinkel een ‘high end’ merk in Katwijk. En dat slaat aan. Door Esdor van Elten Sinds Barnhoorn Bedden iets meer dan anderhalf jaar geleden neerstreek in de Princestraat heeft het bedrijf een solide naam opgebouwd. Het concept was al even solide: een nieuwe, eigentijds ingerichte winkel, en producten met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. “Dat is wat Katwijkers willen”, meent Jots van Barnhoorn Bedden. “De prijs is één ding, maar Katwijkers gaan vooral voor kwaliteit. Met onze merken Norma en NXTDAY konden we prima in die vraag voorzien.” High end Deze en andere bedden uit het assortiment van Barnhoorn zijn producten uit het zogenaamde ‘middensegment’. Niet het allerbeste dat er te krijgen is met een navenante prijs, maar bepaald ook geen prijsbrekers of outletkwaliteit. Toch merkte Jots en zijn collega’s dat er ook wel degelijk behoefte was aan een ‘high end merk’. “Er was best veel vraag naar. En daar willen wij natuurlijk

graag aan voldoen.” Barnhoorn koos voor het Belgische merk Magnitude. Sinds ruim een maand is het in de winkel te vinden. “En het loopt meteen”, aldus Jots. En niet ten onrechte. Magnitude levert

matrassen en boxsprings van verbluffende kwaliteit; “met de hand gemaakt van de mooiste en meest exclusieve producten”, zegt Jots. “Zo gebruikt de Belgische firma geen kunstleer maar echt leer, en

de beste wollen en katoenen stoffen, in alle kleuren en dessins. Bovendien stelt Magnitude je in staat om jouw eigen persoonlijke droombed te creëren, waarbij je je eigen elementen en stoffen be-

Lifestyle Naast bedden kun je bij Barnhoorn Bedden & Lifestyle ook terecht voor een grote collectie toebehoren, zoals linnengoed van het bekende merk Beddinghouse. En zoals de naam al zegt: ook voor leuke lifestyleproducten is Barnhoorn een goed adres! Woonaccessoires, kleinmeubelen, decoratie of kleine leuke hebbedingen van merken als By Boo en Eleonora geven kleur en sfeer aan je huis! Jots en zijn team zijn altijd op zoek naar de leuke dingen die jouw huis nét iets meer je thuis maken. Kom gerust eens langs om te kijken of er iets voor jou bij is! Barnhoorn Bedden & Lifestyle Princestraat 40, Katwijk 071 542 7294 www.barhoornbedden.nl

Van droom tot succes

Brouwerij Klein Duimpje grote regionale speler HILLEGOM – Erik Bouman had in 1997 een droom, die hij tot realiteit bracht. Deze droom verwerd tot een passie en inmiddels viert Brouwerij Klein Duimpje haar 20-jarig bestaan. Van de allerkleinste brouwerij van heel Nederland is Klein Duimpje uitgegroeid tot een grote regionale speler, die vele tientallen soorten bieren ambachtelijk brouwt.

zowel in de fles als van het fust verkrijgbaar. LABELLIJN Klein Duimpje heeft onlangs haar oude logo vervangen voor een nieuw en modern logo. Ook is het mes gegaan door de oude labels en heeft Klein Duimpje nu een nieuwe labellijn. Deze labellijn wordt sinds kort verkocht in onder meer dertig Jumbo-supermarkten in de wijde regio. Dan gaat het om bieren als de BlackJack Choco RIS (een Russian Imperial Sout: met heel veel chocola en kaneel gemaakt), de Vanilla Maple Madness (vanille, kaneel en maple leaf siroop) en ‘Als je van kersenhout’. Bouman: ,,Bij dit bier ruik je de kersen, maar alleen het hout is gebruikt!’’

Joep Derksen Wie het proeflokaal annex café bezoekt, kan de slogan niet ontgaan: ,,Ambachtelijk gebrouwen bieren uit de Bollenstreek.’’ En dat is precies waar Klein Duimpje voor staat. Bouman: ,,We waren in 1997 één van de eerste kraftbierbrouwerijen in Nederland en hadden nog geen eigen ketels. Drie jaar later maakten we proefbrouwsels in de garage, die we ook op de markt kwijt konden. Het eerste jaar brouwden we 1.000 liter.’’ SPECIAAL BIEREN inmiddels is dat gegroeid naar 200.000 liter per jaar, ,,En dat voor een hobby’’, lacht Bouman. ,,Naast cafés en bedrijven behoren startende brouwerijen tot onze klanten. Behalve de bieren die we brouwen, speciaal voor onze klanten, maken we ook ruim veertig soorten bier. En daar komen nog eens de specials bij; bieren die op whisky- of wijnbarrels rijpen.’’ Direct na de opening van het proeflokaal om

PLANNEN Plannen voor nieuwe biersmaken zijn er nog genoeg. Zo is Klein Duimpje bezig met het ontwikkelen van bier met een pindakaassmaak. Ook zijn er bokbieren. En wat dacht u van gerstebieren; onder meer met koffiesmaak of met koreander. Een van de bestsellers van het bierbedrijf is de Blauwe Tram. Met gepaste trots laat Bouman weten: ,,We hebben dit bier zo’n 15 jaar geleden voor het eerst gemaakt en het was direct een groot succes. Inmiddels is de Blauwe Tram uitgegroeid tot het paradepaardje van de brouwerij!’’

13.00 uur, zitten er al gasten op het terras. Bouman licht toe: ,,Je kunt gewoon op het terras zitten om een biertje te drinken, maar we geven ook rondleidingen met proeverijen.

Tussen het café en de brouwerij zit een groot glazen raam, zodat je kunt zien hoe de brouwerij functioneert. Iedereen mag zien hoe goed en schoon we werken.’’ De bieren zijn

Brouwerij Klein Duimpje, Hyacintenlaan 2A, 2182 DE Hillegom, T: 0252 531 186, W: www.kleinduimpje.nl.


STOOK J D P O R E WINT M R A W E Z N O P O R E V O E J P OF STA

EIGEN ZONNEPANELEN? Dan is een warmtepomp extra interessant!

GEEN GRONDBORING NODIG!

IN OKTOBER: 1 OP REMK

INFORMEER BIJ ONS OOK NAAR

KATWIJK

Kom langs in onze showroom: Valkenburgseweg 28B, Katwijk T 071 - 403 403 6


JIJ DEZE ? S A G R DUU ? IT E IT L A W K E S IT U D N A V P TEPOM

RADIATOREN? De warmtepomp ondersteunt jouw bestaande CV ketel en verlaagt de gaskosten.

VLOERVERWARMING? Met bestaande vloerverwarming komt een huis zonder gas nog meer binnen handbereik.

10% KORTING KO POMP

R DE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Specialist in energieneutraal wonen. Duitse kwaliteit zonnepanelen, warmtepompen en accusystemen.

www.groene-woningen.nl


Mix @ Match

Bepaal zelf uw prijs en kwaliteit

Afgebeelde keuken: Karlo BR kunststof 5363,Lowbudget app. 2985,Werkblad kunststof 819,Totaal € 9.167,Afgebeelde keuken: Karlo BR kunststof 5363,Etna apparatuur 3950,Werkblad Multiplex 1408,Totaal € 10.721,Afgebeelde keuken: Karlo BR HGL lak 8080,Pelgrim apparatuur 4670,Composiet A blad 2402,Totaal € 13.452,-

Afgebeelde keuken: Karlo KH Perfect S 11747,Atag apparatuur 6250,Keramiek A blad 2784,Totaal € 20.781,de Keukenhoek Ambachtsweg 3 2222AH Katwijk Tel.: 088 0445600 06-57721300 www.keukenhoek.nl

De Keukenhoek met Mix & Match systeem

Meer keuken voor veel minder geld KATWIJK – Wie méér wil, dan een standaard keuken, kan alleen maar terecht bij De Keukenhoek. Zeker als je gebruik wilt maken van een ruime keuze én niet teveel wilt betalen voor dit deel van het huis, waar je tientallen jaren plezier van zult hebben. De Keukenhoek heeft het bijzondere ‘Mix & Match’ systeem, waarbij gekozen kan worden uit apparatuur van allerlei verschillende merken. Zo ontwerp je je eigen unieke keuken voor extreem concurrerende prijzen!

een mix van ervarenheid en jong, met een verfrissende blik. Jeroen heeft een heel andere kijk op design en we vullen elkaar heel goed aan.’’ Inmiddels weet bijna iedereen wel, dat de Keukenhoek op de eerste verdieping zit in het pand van Plug Meubelen. Deze samenwerking bevalt uitstekend: ,,De klanten van Plug komen graag bij ons langs en andersom.’’ Keukenhoek heeft de mogelijkheid uw nieuwe keuken 3 dimensionaal te ontwerpen. Waardoor u een beter inzicht krijgt van de mogelijkheden in uw ruimte. Wie snel is, kan de hand leggen op een complete toonzaalkeuken, inclusief Pelgrim-apparatuur, voor een meeneemprijs van slechts 9.800 euro (originele verkoopprijs: circa 16.000 euro!). Stop dus met lezen en op naar de Keukenhoek!

Door Joep Derksen “Uniek en toch prijsgunstig; het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar dat is het niet, lichten Karel de Weger en Jeroen Weij toe. ,,Wij zijn aangesloten bij de KGG; dat is een groep keukenhandelaren die gezamenlijk inkoopt en waarbij het behouden van kwaliteit hoog in het vaandel staat. Hierdoor kunnen we uitstekende producten aanbieden tegen scherpe prijzen.’’

drie verschillende prijsklassen. ,,Zo wordt direct duidelijk, waar de prijsverschillen in zitten en kun je voor jezelf afwegen, wat jij het meest belangrijk vindt voor je eigen keuken’’, informeert Weij. “Het leidt tot een eerlijk advies, binnen het budget van de klant.”

TRANSPARANT Het geheim van het ‘eigen keuken’ concept is het ‘Mix & Match’ systeem. Iedere klant krijgt een heel transparante prijsopgaaf. Verschillende apparatuurmerken worden met elkaar vergeleken en hierdoor krijg je een overzicht van een vergelijkbare keuken in bijvoorbeeld

“Soms komt het voor, dat mensen huiverig zijn voor het vervangen van een keuken, maar dat is bij de Keukenhoek helemaal niet nodig”, informeert Keukenhoek-eigenaar De Weger: ,,We kunnen het plaatsen van de keuken compleet verzorgen. Van het weghalen van de oude keuken, het afvoeren van het ma-

teriaal en de inbouw van de nieuwe keuken. Als u wilt, zorgen we ook voor de vloeren, het stucwerk en desgewenst het weghalen van tussenwandjes.’’ Hij lacht: ,,We verzorgen nog net niet uw hele aanbouw.’’ Serieus vervolgt De Weger: ,,We ontzorgen de klant en nemen de volledige verantwoordelijkheid. Er is voor de klant maar één aanspreekpunt en dat zorgt voor complete duidelijkheid.’’ ERVARING Een half jaar geleden kwam Weij bij het team van de Keukenhoek en dat bleek een goede ontwikkeling voor het bedrijf. ,,We hebben

De Keukenhoek, 1ste verdieping Plug Meubelen, Ambachtsweg 3, 2222 AH Katwijk, T: 0188 044 5600, W: www.keukenhoek.nl.


,,Het bed moet aangepast zijn op het lichaam’’ KATWIJK – In de hele regio is bekend, dat Plug Meubelen al ruim 90 jaar dé speciaalzaak is voor de complete woninginrichting. En sinds deze zomer heeft Plug Meubelen een compleet vernieuwde beddenafdeling; het blijkt een doorslaand succes te zijn. Eigenaar Peter Plug vertelt, wat de laatste ontwikkelingen van zijn winkel zijn.

Heel mooi is, dat de bedden verkrijgbaar zijn in allerlei verschillende prijsklassen. En voor het Nederlandse product van kwaliteitsbedden vanaf een zeer concurrerende instapprijs kan iedereen bij Plug Meubelen terecht. Plug heeft ‘directe lijntjes met de eigenaren. Hierdoor zijn snelle levertijden goed mogelijk, zelfs bij deze per stuk en op bestelling handgemaakte bedden. Op slaapcomfort moet je geen genoegen nemen met minder dan het beste, zo adviseert Plug: ,,Het lichaam moet zich niet aanpassen aan het bed, maar het bed moet aangepast zijn op het lichaam.’’

Door Joep Derksen

SHOWROOM De winkelbezoekers zal ook opvallen, dat de slaapafdeling verplaatst is. Tot voor kort ston-

Plug Meubelen is de zaak, waar u alles kunt vinden voor de woninginrichting. Van meubelen tot stoffering, vloeren, keukens en raamdecoratie; alles is er onder één dak. Deze zomer heeft de onderneming de slaapafdeling compleet vernieuwd. Plug legt uit, waarom dit is gedaan. ,,We hebben kleine, gespecialiseerde beddenfabrikanten in Nederland en België bezocht, die bedden met de hand maken. Deze bedden worden zó gefabriceerd, dat ze precies passen bij het lichaam van de persoon die daar de komende jaren heerlijk op kan slapen. SLAAPCOMFORT ,,Deze bedden zijn puur geënt op slaapcomfort’’, licht Plug toe. ,,We hebben de productie zelf gecontroleerd en de bedden worden echt met de hand gemaakt, met veel aandacht en de grootste zorg. Het gaat bij deze beddenspecialisten echt om maatwerk. Dat spreekt ons aan, want onze klanten hebben terecht een hoog verwachtingspatroon. Niet alleen waar het gaat om de kwaliteit van de producten, maar ook het ligcomfort.’’

den de bedden voor in de showroom, maar nu hebben ze een eigen afdeling meer achter in de zaak gekregen. Daar is een reden voor: ,,We merkten, dat mensen graag even op een matras willen liggen om deze uit te testen. Nu kunnen onze klanten dat doen, zonder dat ze het gevoel hebben dat er iemand naar ze kijkt.’’ RONDLEIDING Plug geeft een rondleiding door de prachtige zaak. Hij toont de bedden van fabrikanten HML Bedding en Cox Slaapcomfort uit Nederland en Kreamat uit België. Deze fabrikanten worden algemeen beschouwd als de pareltjes in beddenland. De bedden verschillen ook enorm van uiterlijk; van klassiek tot

zeer modern en alles wat daar tussen ligt. Plug: ,,Onze maatwerkkasten van Bruijnzeel zorgen voor veel bergruimte in de slaap- of logeerkamers en worden door onze eigen mensen gratis geplaatst. Geen uitdaging is ons teveel; of het nou schuintes in de kamer zijn, of als je op vijftien verdiepingen hoog woont.’’ Hij besluit: We maken interieuradviezen met behulp van 3D-interieurtekingen, zodat klanten hun eigen kamer met bepaalde kleurencombinaties en opstellingen op een groot scherm kunnen bekijken. Plug Meubelen, Ambachtsweg 3, T: 071 402 8046, W: www.plug-meubelen.nl.


Een leven zonder bril of lenzen?

Rijnzicht Oogkliniek: Eersteklas oogzorg op een nieuwe locatie Je wilt graag scherp zien zónder bril of contactlenzen. Rijnzicht Oogkliniek in Oegstgeest biedt een totaalpakket aan oplossingen, van ooglaseren tot lensimplantatie. VEILIG EN EFFECTIEF Rijnzicht Oogkliniek is een initiatief van gerenommeerde oogartsen die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de lasertechniek en lensimplantatie. De moderne kliniek beschikt over een vakkundig team van ervaren oogartsen, verpleegkundigen en optometristen. Zij staan bekend om de professionaliteit, kwaliteit, persoonlijke zorg en klantvriendelijkheid.

Hier kan je jouw ogen veilig en effectief laten behandelen. Ooglaseren is in veel gevallen dé oplossing voor bijziendheid, verziendheid of een cilindrische afwijking. Ruim 99,5 procent van de behandelde mensen kan met één behandeling weer scherp zien. Niet alle ogen zijn geschikt om te laseren, bijvoorbeeld als het hoornvlies te dun is. Bij Rijnzicht Oogkli-

ACTIES

niek kan je terecht voor een goed alternatief: lensimplantatie. Tijdens een korte operatie plaatst de oogarts een kunstlens in het oog. De lensimplantaten blijven permanent zitten. Hester van Nouhuijs is medeoprichter van Rijnzicht Oogkliniek waar zij sinds 2004 naast oogarts tevens medisch directeur is. “Onze missie? Mensen die genoeg

hebben van hun bril of lenzen goed en veilig helpen met de beste laser- en lenstechnologie. In een vriendelijke omgeving, waar we de tijd nemen voor onze patiënten en de persoonlijke aandacht geven die nodig is.” KWALITEIT Al meer dan twaalf jaar loopt Rijnzicht Oogkliniek voorop in het zoeken naar verbetering van technie-

ken, het verhogen van de veiligheid en het vergroten van het comfort van hun cliënten bij ooglaserbehandelingen en het plaatsen van lensimplantaten. De kliniek scoort keer op keer zeer hoog in de klanttevredenheidsonderzoeken. De totaalindruk is beoordeeld met een 8,6. Dit is hoger dan de landelijke benchmark.

Nieuwe locatie Rijnzicht Oogkliniek is verhuisd naar een prachtig nieuw pand aan de Wassenaarse Rijksstraatweg. Tegenover De Bosrand, eenvoudig te bereiken en met voldoende parkeetplek rond het gebouw.

Openingsacties bij Rijnzicht Oogkliniek Om te vieren dat wij zijn verhuisd naar de Wassenaarse Rijksstraatweg bieden wij jou graag een welkomskorting aan! Wanneer je vóór 1 oktober contact opneemt om een vooronderzoek in te plannen & je in 2017 laat behandelen ontvang je flinke korting*:

Lasik ooglaserbehandeling voor..............

€ 1645,-

in plaats van € 1995,- (per oog)

Trans PRK ooglaserbehandeling voor .............

€ 1095,-

in plaats van € 1495,- (per oog)

PRK / LASEK ooglaserbehandeling voor ...................

€ 995,-

in plaats van € 1295,- (per oog) Ben je niet geschikt zijn voor een ooglaserbehandeling, maar wel voor een lensimplantatie? Dan krijg je jouw vooronderzoek GRATIS!

MAAK N U EEN A ONTVA NG FLIN FSPRAAK EN Of meld je aan v KE KOR oor onz TING! e gratis ope n avond

op dins

dag 10 o

ktober 2

017.

Rijnzicht Oogkliniek Rijksstraatweg 324b 2242 AB Wassenaar T: (071) 519 2090 www.rijnzichtoogkliniek.nl info@rijnzichtoogkliniek.nl

*Voorwaarden: Een vooronderzoek is een uitgebreid oogheelkundig onderzoek van zo’n 1,5 uur. Het vooronderzoek kost € 100,-, wanneer je overgaat tot de lensimplantatie zal dit bedrag in mindering worden gebracht. Deze kortingsactie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.


RIJNSTAETE Makelaardij is verhuisd Per 1 september is RIJNSTAETE Makelaardij te vinden op haar nieuwe adres: Ankerplaats 106 in Katwijk aan Zee. Het bedrijf van Henny van Leeuwen is nu letterlijk aan de oever van de Rijn gevestigd. door Esdor van Elten Henny is blij met zijn nieuwe kantoor: “Ik zit hier meer in het zicht en de bereikbaarheid is top: het is gemakkelijk te vinden en bovendien is er hier altijd parkeerplek.” De locatie is gewijzigd, maar RIJNSTAETE Makelaardij blijft het vertrouwde adres voor ondersteuning bij de aan- of verkoop en taxatie van een huis. “Ik ga niet uitbreiden”, meldt Henny resoluut. “Mijn kracht zit juist in het feit dat ik mijn klanten allemaal zelf van begin tot eind begeleidt. Je krijgt àltijd Henny aan de telefoon. Er hoeft niets overgedragen te worden en ik ben, behalve op zondag, altijd bereikbaar, ook ‘s avonds. Ik ben aangesloten bij de NVM en kan dus via dat netwerk ook een beroep doen op andere experts. Als ik een woning op internet plaats, dan zien niet alleen mijn directe klanten dat, maar àlle woningzoekenden bij vrijwel alle makelaars. Je hebt bij mij dus het voordeel van de helderheid van één contactpersoon, maar ook de kracht van de branche.”

Foto: Yan van Leeuwen

ANDERS Henny is beëdigd makelaar/taxateur, lid van de NVM, het NRVT en het NWWI, VastgoedCert gecertificeerd en deze maand 30 jaar werkzaam in het vak. Als makelaar doet hij geen andere dingen, maar hij doet de dingen wel anders: “Zo besteed ik echt veel tijd aan mijn klanten. Voor een bezichtiging reserveer ik bijvoorbeeld in ieder geval een uur. Natuurlijk ben ik uit op een goede prijs, dat spreekt

vanzelf. Maar vooral de communicatie met de klant en de potentiële kopers vind ik belangrijk. Dat is denk ik ook de toegevoegde waarde van een makelaar: ik ben bekend met de mogelijke procedures en kan daar dus op inspelen en met kennis van zaken adviseren. Bovendien ben ik niet emotioneel betrokken. Dat geeft vaak ook een stuk rust in de onderhandelingen. Ik durf wel te zeggen dat ik mij dubbel en dwars terugverdien. En dat blijkt: want mijn klanten zijn dik tevreden.”

ONLINE Een groot deel van de woningmarkt speelt zich tegenwoordig online af. Naast op zijn eigen website en de bekende huizensites als Funda, is Henny ook actief met Facebook: “Daar krijg je snel een beeld hoe groot de belangstelling voor een pand is. En het gaat natuurlijk razendsnel. Dat is soms ook handig bij een aankoopopdracht, dan kun je er via social media soms net een paar uur eerder bij zijn.” En dat is in de huidige woningmarkt

geen overbodige luxe. Ook in Katwijk overstijgt de vraag het aanbod. “Dan is het zaak om snel, maar vooral ook goed te handelen.”

RIJNSTAETE Makelaardij Ankerplaats 106 2224 TZ Katwijk 071-5804263 / 06-13631875 info@rijnstaete.nl www.rijnstaete.nl

Meubelstoffeerder Elsgeest gaat op nieuwe wijze verder De firma D. Elsgeest en Zn. aan de Zuidstraat, speciaalzaak in kleden en tapijt, houdt al enige tijd uitverkoop. De bekende Katwijkse meubelstoffeerder gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Op het Internet. door Esdor van Elten De geschiedenis van Elsgeest gaat ver terug: “volgend jaar februari vieren wij ons 90-jarig bestaan”, vertelt Dirk Elsgeest, de jongste telg van het familiebedrijf. Mijn opa begon indertijd als meubelstoffeerder aan het Noordeinde.” Negen decennia en twee generaties later is Elsgeest een herkenbaar punt op de kruising van de Zuidstraat en de Elleboogstraat. “In 2007 hebben we het pand nog compleet nieuw opgebouwd”, aldus Dirk. Zelf is hij sinds 1990 bij het bedrijf betrokken. “In 2000 werd ik mede-eigenaar en in 2008 werd ik volledig eigenaar.” Al die tijd richtte het bedrijf zich op haar aloude kernactiviteiten: meubelstoffering, woningrichting en het verkopen van kleden, karpetten en tapijten van Perzische, Indiase of Nepalese makelij, India en Kazak vloerkleden en wat dies meer zij. Een ruime sortering van topkwaliteit kleden. ONLINE Tijden veranderen en Elsgeest verandert mee. “De tijd dat we een grote winkel konden handhaven is wel voorbij”, denkt Dirk. Je ziet toch dat er steeds meer online gekocht wordt, en dan is het niet meer rendabel om een fysieke winkel met een grote voorraad in stand te houden. Voor Dirk ligt de toekomst

van de firma Elsgeest en Zn. dus op Internet. “De winkel wordt omgevormd naar een webshop”, legt hij uit. Op www.elsgeest.com kun je voorbeelden van kleden bekijken. Kies een kleur en een motief en bel me op. Vervolgens kom ik met mijn staalboeken naar je toe, zodat je ‘live’ de kleuren kunt bekijken, de stoffen kunt kiezen en je andere wensen kenbaar kunt maken. Indien nodig kan ik meteen het meetwerk doen. Vervolgens bestel ik het kleed volgens jouw wensen en dam wordt het op maat voor je gemaakt.” Het gaat hierbij dan vooral om de vloer- en tafelkleden, maar daarnaast kun je bij Dirk dan nog steeds ook tapijt en Novilon bestellen. “We blijven meubel- en woningstoffering doen. ”Het nieuwe Elsgeest getuigt van een moderne aanpak, denkt Dirk: “Nu moeten mensen hierheen komen. Maar vooral jongeren bestellen liever vanuit huis. Ik ga voortaan dus naar hen toe.” UITVERKOOP BLIJFT De site www.elsgeest.com, de nieuwe webshop van het bedrijf, gaat in de tweede week van september online. Vanaf dat moment is het dus mogelijk om online te bekijken en te bestellen. Dat betekent niet dat de winkel dicht gaat. Die blijft in ieder geval tot 1 mei 2018 open. Of de winkel daarna echt verdwijnt weet Dirk nog niet. “Misschien blijft de kelder nog wel showroom. Dat staat nog te bezien.” Tot 1 mei blijft ook de uitverkoop van kracht. En daarna? “We zien wel.”

Meubelstoffeerder Elsgeest Zuidstraat 56 Katwijk 071 401 2470 www.elsgeest.com


Het blauwe bloed van Albert Heijn Supermarktmanager John van der Putten (48) vierde 7 september samen met personeel en klanten het 10-jarig bestaan van het Albert Heijn filiaal in Noordwijkerhout. tekst Caroline Spaans foto’s Frans van Steijn Een Noordwijkerhouter pure sang, die volgens eigen zeggen ‘toevallig’ in het (supermarkt)vak rolde. “Ik herinner me dat we maar één supermarkt hadden in het dorp, waar mijn ouders niet heen gingen: een oom van me had zo’n SRVwagen en de boodschappen werden aan huis bezorgd. Ik heb nooit verwacht dat ik in de supermarktbranche terecht zou komen. Het was niet mijn ambitie, maar ik zit alweer bijna 25 jaar in het vak. Locatie Na de detailhandelsschool ging hij werken als verkoop-assistent in opleiding voor Jac Hermans. In 1988 verkocht de familie Hermans de gelijknamige supermarktketen aan het Duitse bedrijf Tengelmann, eigenaar van A&P-supermarkten. In 1994 verdween de naam Hermans en gingen de winkels volledig verder onder de naam A&P. Die formule werd overgenomen door C1000. In 2012 werd C1000 verkocht aan Jumbo. Van der Putten: “AH nam in 2008 vijftig winkels van C1000 over, waaronder die van mij in Mijdrecht. Ik startte in 2008 bij AH Vleuten. Toen de komst van Super de Boer in de Zeestraat niet doorging, heeft de gemeente Albert Heijn benaderd voor deze locatie.” Succes Het personeel werd vervolgens voor een groot deel overgenomen van de EDAH en de Konmar. Momenteel werken in de Zeestraat een mix van mensen die voorheen werkzaam waren bij andere AH filialen, EDAH, Konmar en C1000. En het gaat goed: niet in de laatste plaats door de vele toeristen die hier in het seizoen boodschappen doen en de verruiming van de openingstijden. Van der Putten: “De verruimde openingstijden zijn alleen toegepast tijdens het toeristenseizoen dat liep vanaf Pasen tot 3 september. Het bleek een groot succes. Ik dank de burgemeester en de gemeenteraad voor hun toestemming op de zondag hierin. Het wordt allemaal nog geëvalueerd met de gemeente, maar ik hoop echt dat we hiermee volgend jaar door mogen gaan.”

Blauw bloed Er staan momenteel 103 medewerkers op de loonlijst. En onder de wat ‘oudere’ werknemers is daar opvallend weinig verloop. Hoe komt dat? “Albert Heijn is gewoon een hele goede werkgever met een uitstekende cao. Onze werknemers krijgen ook aandacht vanuit het hoofdkantoor, niet alleen van mij. Onderling hebben we het over ‘het blauwe bloed’. Daar was Albert Heijn altijd al goed in: die cohesie scheppen. Bovendien is het écht heel leuk om te werken in een supermarkt. Het is elke dag anders. Gemiddeld blijven supermarktmanagers 2-3 jaar in één filiaal. Ik werk hier nu alweer 7,5 jaar en vind het nog steeds heel fijn. Mentaliteit Ik sta ook veel liever tussen dan boven mijn team en steek ook de handen uit

de mouwen als dat moet. Dat wordt hier erg gewaardeerd, merk ik. Niet alle vaste mensen komen uit Noordwijkerhout, maar ook de niet-Noordwijkerhouters nemen die Noordwijkerhoutse mentaliteit over: niet zeuren maar doorpakken dus. Tegenslagen zijn er om opgelost te worden. Ik durf te zeggen dat die teamspirit hier alom aanwezig is. Nieuwkomers valt het ook meteen op hoe goed de onderlinge sfeer is. En dat vertaalt zich naar de klanten. Uit het klanttevredenheidsonderzoek dat we regelmatig uitvoeren, blijkt dat ook.” Ontwikkeling Hoe ziet de supermarktmanager de ontwikkeling van supermarkten in de komende jaren? “Hoewel steeds meer mensen online bestellen, denk ik niet dat de supermarkt

uit het straatbeeld verdwijnt. De ontwikkeling van het betalen in de winkel dát verandert wel. In Amsterdam is er een filiaal van ons dat met een proef bezig is zonder kassa. Klanten krijgen hier een scanner waarmee ze ook gelijk kunnen afrekenen. Maar Noordwijkerhout valt nog onder ‘de oude formule’, we zijn nog een ouderwetse winkel. Uit onderzoek blijkt dat men dat hier prima vindt.”

Albert Heijn Zeestraat 14 2211 XG Noordwijkerhout 0252-346021 www.ah.nl ma t/m do en zat tot 20.00 uur vrij tot 21.00 uur zon van 12.00 tot 18.00 uur


Erkende schoorsteenspecialisten voor regio Zuid-Holland

Astrid en Willem maken huizen veiliger BOLLENSTREEK – Willem van der Meij Schoorsteenvegers en rookkanalen is dé erkende schoorsteenspecialist van deze regio. Iedere dag maken Willem van der Meij en zijn partner Astrid Rietveld, ‘de vrouwelijke schoorsteenveger’ allerlei huizen veiliger, door de schoorstenen te controleren, goed te vegen en deskundig advies af te geven. Door Joep Derksen Willem van der Meij Schoorsteenvegers en rookkanalen is volledig gecertificeerd en gediplomeerd bij de ASPB, de Algemene Schoorsteenvegers Patroonbond. Mensen die hun schoorsteen willen laten vegen, moeten namelijk niet ingaan op ‘aanbiedingen’ van bedrijven, die langs de deur komen. ,,Zij zetten met een laag bedrag in, maar uiteindelijk wordt het een heel dure rekening, waar je niet op zit te wachten’’, tipt Van der Meij.

een schoorsteenbrand heeft plaatsgevonden. Zo’n inspectie is noodzakelijk, als bewijs voor de verzekering. Van der Meij laat weten: ,,We ondersteunen de klant ook in de communicatie naar de verzekering toe, zodat hij of zij met een volledig gecertificeerd rapport en video opname beslagen ten ijs komt bij de verzekeringsmaatschappij.’’ POWERSWEEP Willem van der Meij Schoorsteenvegers en rookkanalen maakt bij het schoonmaken van de schoorstenen en rookkanalen gebruik van de modernste technieken, zoals de Powersweep. Dat zijn roterende stokken, die het hele kanaal van boven naar beneden schoonvegen. Daarnaast maakt Van der Meij ook gebruik van de traditionele veegbal met zachte

borstel; speciaal voor de wat oudere rookkanalen. ,,Wacht niet tot het najaar, maar reserveer nu al een afspraak om uw schoorsteen te vegen dan weet u zeker dat u weer veilig en lekker warm kan genieten van uw kachel/ open haard.’’ REPUTATIE Het bedrijf maakt niet alleen schoorstenen schoon, maar repareert en renoveert ook schoorstenen. Van der Meij: ,,Niemand kijkt naar de schoorsteen tot je een lekkage krijgt. Keramische kanalen bijvoorbeeld, zijn heel kwetsbaar. ,,Als daar een snelle temperatuursverhoging plaatsvindt, kunnen de elementen al binnen drie minuten barsten! Door de uitstekende reputatie van Willem van der Meij Schoorsteenvegers en rookka-

nalen wordt dit bedrijf ook regelmatig ingeschakeld door makelaars, ondernemingen en verzekeringsmaatschappijen. VERKOOP KACHELS Bij van der Meij kunnen de mensen ook terecht voor de aankoop en installatie van kachels en een volledige plaatsing van het rookkanaal. Waar ook zoals bij al het werk van Van der Meij geldt: “Kwaliteit is een keuze”.

Voor meer informatie: Willem van der Meij Schoorsteenvegers en Rookkanalen, T: 06 3038 8796, E: info@schoorsteenvegers.eu, W: www.schoorsteenvegers.eu.

CAMERA-INSPECTIE Tegenwoordig worden veel huizen verkocht. Voor de nieuwe eigenaren is het dan heel verstandig om bij de aankoop van de nieuwe woning een camera-inspectie te laten uitvoeren van de schoorsteen. Dat voorkomt onverwachte financiële tegenvallers. Vaak word bij een taxatie van een woning de schoorsteen over het hoofd gezien!. Een camera-inspectie is ook handig, nadat (maar het liefst voordat)

Ristorante Il Mulino Actie Menu € 38,00 VOOR 2 PERSONEN VOORGERECHTEN U kunt kiezen uit onderstaande voorgerechten

• Vitello tonnato Kalfvlees gevuld met tonijnsaus • Insalata caprese Salade van tomaat en verse buffelmozzarella • Carpaccio classico Dun gesneden ossenhaas op klassieke wijze • Tomino dalpeggio al forno su crostone di pane e miele al Tartufo Tomino kaas uit de oven met geroosterd brood en truffel honing • Carpaccio di tonno Carpaccio van tonijn

HOOFDGERECHTEN U kunt kiezen uit onderstaande PASTAgerechten

• Spaghetti alle vongole e pomodorini Spaghetti met vongole en cherry tomaten • Ravioli ricotta e spinazi al gorgonzola Verse ravioli gevuld met ricotta en gorgonzola • Penne con camberi e zucchine Penne met garnalen en courgette • Pasta con porcini Pasta met porcini paddestoelen

Of u kunt kiezen uit onderstaande VLEESgerechten

• Saltimbocca a la Romana Kalfsvlees met parmaham in witte wijn saus • of de vleesspecialiteit van het huis

Of u kunt kiezen uit onderstaande

VISgerechten

SECONDI PIATTI DI PESCE VISGERECHTEN FISH DISHES • Il filetto di branzino con salsa al vino bianco e gaberri Zeebaarsfilet met witte wijnsaus en garnalen • of de visspecialiteit van het huis DESSERTS

U kunt kiezen uit onderstaande desserts • Tiramissu • Pannacota • Scropino • of de dessert specialiteit van het huis

Deze actie loopt t/m 21 december 2017

KERSTAVOND, 1E & 2E KERSTDAG EN OUD & NIEUW A LA CARTE Heereweg 194 Lisse

Reserveren 0252 - 625420

Wilt u vooraf aangeven of u van deze actie gebruik wilt maken.

Il Mulino is 7 dagen per week geopend


Succes door samenwerking

Een bijzonder staaltje bouwkunst

NOORDWIJKERHOUT – De bedrijven JPG Hulsebosch en Zonderwijk verhuizen op 1 september naar een schitterend nieuw pand aan de Walserij 1. Dit gebouw, met een vloeroppervlak van 10.000 m2 is gerealiseerd in opdracht van Duijndam. Het is een bijzonder staaltje bouwkunst, dat onder leiding van Martijn Gruppen, hoofduitvoerder van Wessels Rijssen, tot stand is gekomen. Door Joep Derksen JPG Hulsebosch produceert hoogwaardige projecten binnen de retailbranche. Hun inhuis productieafdeling vervaardigt hoogkwalitatieve meubels en displays op innovatieve wijze. Zonderwijk Spuiterij Noordwijkerhout houdt zich juist bezig met het spuiten van onder meer opleggers en laadbakken. Maar ook kennen veel bedrijven Zonderwijk doordat zij meubels binnen of buiten kunnen spuiten. Dankzij de realisatie van het nieuwe pand van Duijndam hebben deze twee ondernemingen elkaar gevonden. LOCATIE Niet alleen heeft Hulsebosch al haar activiteiten nu op één locatie gecentraliseerd, ook bevinden zich in het pand twee spuitcabines. Zo kunnen de producten van Hulsebosch op de best mogelijke manier door Zonderwijk worden gespoten. De medewerkers kunnen in het pand genieten van vloerverwarming en het pand zelf heeft een hoogte van 12 meter. Voorlopig heeft Hulsebosch stellageruimte gehuurd tot acht meter hoog, maar de verwachting is, dat het bedrijf de komende jaren gaat uitbreiden. Dat kan dus prima in het huidige pand. Gruppen laat tevreden weten: JPG Hulsebosch en Zonderwijk gaan er fantastisch op vooruit. Nu komt alles onder één dak en dat betekent logistiek gezien onwijs veel tijd- en ruimtewinst. Hulsebosch heeft een kantoor,

een magazijn, een expeditieafdeling, machinale werkplaats, een meubelhoek en spuiterij onder één dak. Zonderwijk beschikt nu over twee spuitcabines en een grote droogkap en is hierdoor qua ruimte twee keer zo

groot geworden. Op de inpandige kantoren komen de medewerkers veel efficiënter te zitten. De klanten die de bedrijven komen bezoeken, zullen ook positief verrast zijn; het pand valt zeker op, zodra je aan komt rijden.’’

KNAP STAALTJE De verwarming en elektra in het pand zijn verzorgd door respectievelijk Warmerdam en Janssen; twee Noordwijkerhoutse bedrijven. Half november vorig jaar is begonnen met de bouw en op 1 september wordt het al opgeleverd; een knap staaltje werk in een relatief zeer korte tijd voor dit gebouw van 10.000 m2. Gedurende de bouw hadden zowel de aankomende huurders als eigenaar Duijndam nog specifieke wensen en die zijn allemaal vervuld. Zo werd enkele weken geleden nog gevraagd of er een spuitput aangelegd kon worden. En dat gebeurde dus ook. Het pand bestaat uit zes hallen, met meer dan voldoende ruimte voor opslag, fabricage, machines en in- en uitrijdende vrachtwagens. Oorspronkelijk zou hal zes een overkapping worden, maar toch is besloten om er een complete hal van te maken. Ook besloot Duijndam enige tijd geleden om nog eens 500 m2 extra aan te leggen. De komende jaren wordt dit deel als opstalruimte voor persoonlijke bezittingen gebruikt, maar ook dit kan later weer worden verhuurd. PROJECTEN Gruppen kijkt met veel plezier terug op de werkzaamheden van het afgelopen jaar. ,,Het is wel leuk, dat ik als inwoner van Noordwijkerhout bij een bedrijf in het oosten van het land werk. En dat ik, na de realisatie van het Vesper Hotel, voor de tweede keer in vijf jaar tijd zo’n project mag maken. Ik kan zeggen, dat de eigenaren van Duijndam, Remco en Leon, goede vrienden zijn geworden. Zelf ben ik acht jaar geleden in Noordwijkerhout komen wonen. Door deze projecten is mijn kring van mensen in positieve zin groter geworden.’’ Gruppen gaat niet op zijn lauweren rusten; de volgende opdracht wacht al weer: een nieuw bedrijfspand voor Eosta Biologisch groente en fruit in Waddinxveen. ,,Daar maak ik ook weer gebruik van de gebroeders Duijndam. Zo blijft de samenwerking bestaan’’, lacht Gruppen.


Korsman Kunst Inlijsten laat kunst stralen “Kunst moet je koesteren en goed verzorgen”, legt Harvey Korsman, eigenaar van Korsman Kunst Inlijsten, lijstenmakerij en kunsthandel uit. Begonnen in 2002 is de prachtige kunsthandel al weer vijftien jaar gevestigd aan de Kempenaerstraat in Oegstgeest. “Een schilderij komt het allerbest tot zijn recht in een fraaie lijst. Je kunt me eigenlijk het beste een kunstverzorger noemen”, lacht hij breed. “Kunst moet schitteren”, vindt Harvey. “Dat kan door de toevoeging van een goede lijst, want zoals Vincent van Gogh het ooit verwoordde: ‘Een schilderij zonder lijst is als een ziel zonder lichaam.’ Harvey heeft dan ook tal van lijsten beschikbaar, van klassiek tot modern, van een simpele wissellijst tot een lijst met een museale uitstraling. Samen met de klant zoekt Harvey naar de lijst die bij het kunstwerk past. In de loop der jaren zijn er daarom vele kostbare en minder kostbare kunstwerken door Harvey’s handen gegaan. “Het enige dat ik eigenlijk niet doe, is zelf de lijsten maken. Maar of ik nu een borduurwerk opspan en inlijst, een Toorop of een Dalí inlijst, in alle gevallen wil ik het beste resultaat bereiken. Een goede lijst zorgt voor uitstraling en contrast. Het is echt een toevoeging bij het kunstwerk.” VERZORGEN EN RESTAUREREN Maar Korsman Kunst Inlijsten doet meer, want goed onderhoud en verzorging van je kunstobject is net zo belangrijk. Ook daarvoor kun je bij Harvey terecht. “Lichte schoonmaakwerkzaamheden, etsen wassen of eenvoudige restauratie doe ik zelf”, legt hij uit. “Voor de dingen die ik zelf niet kan, werk ik samen met gespecialiseerde restaurateurs en lijstenmakers. Ik neem dus alle werk aan en zorg ervoor dat het goed terecht komt.

”Dat vraagt om kennis, toewijding en gedrevenheid en dat is Harvey wel toevertrouwd. Hij groeide op in de lijstenmakerij van zijn vader en moeder in Canada en Voorburg en kreeg het vak dus ‘met de paplepel ingego-

ten’. Nog steeds is het zijn passie: “Ik weet wat een kunstwerk nodig heeft om het echt tot zijn recht te laten komen.”

Korsman Kunst Inlijsten De Kempenaerstraat 75 2341 GJ Oegstgeest tel. 071-5138722 www.kunstinlijsten.nl

Goed voorbereid op skivakantie

Skicentrum Sassenheim Iedereen kan een geweldige skivakantie hebben; als je er maar voor zorgt, dat je goed voorbereid bent. Als je een jaar of langer niet hebt geskied of gesnowboard, vergeet je onbewust toch de finesses van deze geweldige manier van sneeuwvertier. Daarom is het verstandig om bij Skicentrum Sassenheim langs te gaan, om enkele lessen te nemen. Door Joep Derksen Professionele ski- en snowboardleraren staan daar klaar om de juiste tips en vaardigheden bij te brengen. En voor wie nog nooit op de lange latten heeft gestaan, zijn dit soort lessen natuurlijk absoluut noodzakelijk. Of je nu 4 jaar of 70 jaar bent. Natuurlijk kun je wachten, tot je in het ski-oord bent, maar dan ben je alle dagen kwijt om in een klasje de basisbeginselen te leren. Terwijl al je vrienden en familieleden keer op keer de berg op gaan voor het echte werk. ERVARING Niels Mooij is eigenaar van Skicentrum Sassenheim en hij heeft al meer dan dertig jaar ervaring met het skiën en snowboarden. Het is zijn passie om mensen te laten genieten van de verschillende vormen van wintersporten. Dat is ook precies de reden, waarom Mooij in 2014 het Skicentrum Sassenheim heeft opgericht. ,,Dit is een professioneel skicentrum voor ski- en snowboardlessen; voor gevorderden en beginners’’, informeert hij. ,,Ik wil mensen de passie laten beleven, die ik

met skiën en snowboarden heb. Samen met het deskundige personeel zorgen we er voor, dat u persoonlijke aandacht krijgt, in een gezellige sfeer. Een goede voorbereiding, op zowel fysiek vlak als waar het gaat om de techniek, zorgt voor meer sneeuwplezier.’’ Ski’s, schoenen en materialen zijn inbegrepen bij de lessen. SNEEUWSPORTEN Een goede voorbereiding zorgt er ook voor, dat je kans op blessures afneemt. Bovendien is het veel leuker, als je steeds beter wordt in de sneeuwsporten. En een bezoek aan Skicentrum Sassenheim is ook enorm leuk! Mooij licht toe: ,,We hebben hier ook horeca, met een authentieke houten bar; zeer geschikt

voor feesten en partijen. Dé hit van dit jaar is het vieren van je verjaardag of een ander feest, waarbij alle feestvierders kunnen skiën. Met een borrel achteraf.’’ REIZEN Skicentrum Sassenheim organiseert ook reizen. De eerste zestien mensen met ruime ski-ervaring, die zich aanmelden, kunnen deelnemen aan de techniekreis, die hen in november naar Val Thorens in Frankrijk brengt. Tijdens deze reis word je onder de leiding van twee professionele instructeurs vier dagen intensief getraind. Mooij tipt voor gezinnen met kinderen: ,,Voor het eerst organiseren we het komende voorjaar een familiereis, waarbij je een week lang naar Oostenrijk

gaat. Dan krijgt ‘s ochtends iedereen skiles en ‘s middags ben je vrij om te doen wat je wilt. Daarnaast zijn er volop andere leuke activiteiten voor de kinderen.’’ Wie meer wil weten over deze reizen, kan hiervoor terecht bij de website van Skicentrum Sassenheim.(zie onderaan artikel)

Skicentrum Sassenheim, Wasbeekerlaan 24c, 2171 AE Sassenheim, T: 0252 222 555, W: www.skicentrumsassenheim.nl


“Het is geruststellend als ik kan zeggen: je wordt niet gek.” Verlies overkomt ieder mens. Een dierbare kan overlijden. Je kunt je baan kwijtraken, of je huwelijk houdt geen stand. Hoe ga je daar mee om? Soms kun je daar wel wat begeleiding bij gebruiken. Door Esdor van Elten Lina Oomen begon dit jaar als rouw- en verliesbegeleider. Ze kwam op dat spoor door haar andere werk: “Ik ben klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. In die hoedanigheid kreeg ik regelmatig met heftige emoties te maken, want vaak zit er achter een klacht een verhaal rond verlies.” Voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid stond Lina nabestaanden van de MH17 ramp bij. “Toen viel het kwartje: hier wil ik meer mee.” De afgelopen twee jaar volgde Lina een HBO+ opleiding en daarna startte zij met Klaver 4 Rouw- en verliesbegeleiding (www.klaver4-verliesrouw.nl): “Het klavertje vier staat voor vertrouwen, hoop, liefde en geluk. Het is een kwetsbaar, maar sterk plantje. Ik heb gemerkt dat ook mensen veel veerkracht hebben, en kunnen leren leven met verlies, maar soms hebben ze daarbij wat steun nodig.” UITEN Die ondersteuning biedt Lina op verschillende manieren: “Meestal gaat het om een aantal gesprekken, soms wandelend in de natuur. Letterlijk in beweging zijn helpt en de natuur werkt helend.” Maar als haar cliënt het wenst kan zij ook gebruik maken van bijvoorbeeld een creatieve werkvorm. “Daar zit geen vast patroon in. Mijn hulp is altijd afgestemd op wat de persoon in kwestie nodig heeft.” De aard van het verlies waarmee mensen bij Lina

komen is al net zo divers. “Er kan een dierbare overleden zijn. Maar ook mensen die moeite hebben met de gevolgen van een scheiding of een ontslag kloppen bij mij aan.” Hoe divers ook, er zijn overeenkomsten. “In eerste instantie is iemand meestal erg gericht op het verlies, maar van lieverlee gaat men zich meer richten op herstel. Want je moet door. In dat proces ontdekken mensen vaak weer nieuwe dingen van zichzelf. We praten binnen ons vak niet meer over het verwerken van verlies, maar over er mee leren leven. Verlies blijft, in meerdere of mindere mate altijd bij je en vormt je. Ik kan het verlies niet wegnemen, maar ik kan je wel helpen te leren ermee om te gaan. Weer toekomstperspectief te zien. Daarbij helpt het dat ik niet persoonlijk bij het verlies ben betrokken. Daardoor voelen mensen zich vaak ook vrijer om zich bij mij te uiten.” Naast particulieren richt Lina zich ook op bedrijven. “Een medewerker die rouwt kan langdurig uitvallen of slechter functioneren. Dan kan ik de werkgever adviseren, of de werknemer begeleiden. Ook kan ik werknemers coachen die veel te maken krijgen met mensen met een groot verlies, zoals bijvoorbeeld in de zorg ” BEVOORRECHT Voor Lina zelf is het intensief, maar mooi werk: “Ik voel me bevoorrecht dat mensen dingen met mij willen delen. Ik vind het mooi om te zien dat mensen stappen maken. Dat ze verder komen en dat ik daar bij kan begeleiden. Soms met kleine dingen: de wetenschap bieden dat je niet de enige bent die bepaalde gevoelens ervaart. Het is geruststellend als ik kan zeggen: je wordt niet gek.” Klaver 4 Rouw- en verliesbegeleiding (+31) 06 48656523 Oegstgeest (www.klaver4-verliesrouw.nl)

Van den Berg Mediation

,,Een echtscheiding is een denkproces dat een jaar kan duren’’ LISSE – Scheiden doe je samen. Bij een echtscheiding is het van belang dat alle details goed op papier komen. Niet alleen, zodat je beiden kunt beginnen met een nieuw leven, maar je wilt in de jaren daarna ook niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Daarom is het ontzettend belangrijk om de hulp in te schakelen van echtscheidingsmediator Van den Berg. Door Joep Derksen Eigenaar en oprichter Dirk-Jan van den Berg is ervaringsdeskundige. Hij is echtscheidingsmediator geworden, omdat hij het einde van een vorig huwelijk zelf heeft meegemaakt. ,,Ik maakte zelf gebruik van een mediator en dat is me heel goed bevallen. Het inzetten van een mediator betekent, dat je alles netjes geregeld hebt, het huwelijk goed kunt afsluiten en dat je verder kunt gaan met je leven.’’ Mediator Wie nog volop in een vechtscheiding zit, hoeft geen contact op te nemen met Van den Berg. Hij licht toe, waarom dat is. ,,Ik communi-

ceer als geregistreerd mediator uitsluitend met twee mensen, die aan dezelfde tafel zitten. Wat aan tafel wordt gezegd, valt onder geheimhouding. Als er kinderen zijn, staan niet de kinderen op de eerst plaats, maar de ouders. Als het namelijk met de ouders goed gaat, komt het ook goed met de kinderen.’’ Tijdens de afhandeling van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap stelt Van den Berg samen met de aankomende ex-partners een convenant en, indien van toepassing, een ouderschapsplan op. In het convenant staat wat er gaat gebeuren met zaken als de woning, pensioen, alimentatie en polissen. Van den Berg is gespecialiseerd in de financiële en fiscale afwikkeling van huwelijken. ,,Wanneer je afspraken goed vastlegt, is er in de huidige wetgeving en waar het gaat om belastingtoeslagen veel mogelijk.’’ Neutraliteit Van den Berg geniet van zijn werk: ,,Ik kom klanten tegen op straat en ze bedanken me. Dan vertellen ze, dat er rust is gekomen in hun leven, omdat alles goed geregeld is.

Dat is precies de reden, waarom ik het vak in ben gegaan.’’ Er wordt wel eens gezegd, dat de meeste echtscheidingen tijdens vakanties beginnen, maar dat klopt niet, aldus Van den Berg: ,,Een echtscheiding beslis je niet in een vakantie. Het is een denkproces dat een half jaar tot een jaar duurt. Wanneer mensen bij mij komen, sta ik voor neutraliteit ten opzichte van beide partners. Communicatie en feedback; daar gaat het om.’’ Nieuw leven Hij besluit: ,,Een goede relatie begint bij jezelf. Jouw gedrag bepaalt de relatie. Je moet elkaar waarderen, interesse tonen en een toekomst plannen. Maar als je niet meer samen verder wilt gaan, is het allerbelangrijkste, dat je een relatie netjes afsluit. Alleen zo krijg je ruimte voor een nieuw leven. Anders blijft je oude relatie je achtervolgen.’’ Voor meer informatie: Van den Berg Mediation bij echtscheiding, 1e Poellaan 26, 2161 LB Lisse, T: 06 1090 5633, W: www.vandenbergscheiden.nl.


Buis voor de complete inrichting van uw huis Al meer dan 125 jaar is J.Buis & Zn. Woninginrichting een zeer vertrouwde naam. Niet alleen in Katwijk maar ook in omliggende gemeenten. De basis die het bedrijf hiervoor legde is degelijk en betrouwbaar. Service, maatwerk, een ruime collectie en snelle levertijden. Door Piet van Kampen Het Katwijkse familiebedrijf heeft zich met de vertrouwde naam geprofileerd. De kunst verstaan om in een markt waarin veel aanbieders zijn goede zaken te blijven doen, hebben Jan Buis en zoon Gert Jan uitstekend onder de knie. Mee gaan met de tijd en de trends. Maar vooral ook vast houden aan de sterke pijlers van de zaak: service, betrouwbaarheid, maatwerk, snelle levertijd en een goede prijs/kwaliteitverhouding. ‘Een klant moet altijd tevreden zijn’ is het motto van de ondernemers.

Ontwikkelingen Ook in de meubelwereld is er in de loop der jaren het nodige veranderd. Buis speelde goed in op de nieuwste ontwikkeling en stijlen. De collectie meubelen werd aangepast aan de

nieuwste trends. De showroom onderging in de loop van het afgelopen jaar een metamorfose, een gedaantewisseling die voor de klanten als zeer verrassend werd ervaren. ‘Het werd een nieuwe beleving voor hen’, heeft Buis jr. ervaren. De landelijke stijl die rust en warmte uitstraalt. In diverse compartimenten staan de complete zithoeken, wandmeubelen en eettafels te pronken in een rustieke sfeer. Samen met de wanddecoratie versterkt het geheel elkaar. ‘Wij kregen dan ook veel positieve reacties op de verbouwing’, vertelt Gert Jan enthousiast. ‘De verbouwing mag dan ook als een zeer geslaagde ingreep worden genoemd. In de gerenoveerde showroom is er ook een rijke keuze aan speciale zitmeubelen. Veel senioren blijven zolang mogelijk thuis wonen en dan

is het prettig om in een goede stoel te zitten. Een stoel die in diverse standen verstelbaar is en met de handige opstahulp het gemak van de mens die soms wat minder mobiel is, kan dienen. Er komt steeds meer vraag naar en het antwoord vindt de klant bij Buis Meubelen.’

Compleet Prettig wonen beperkt zich niet alleen tot de huiskamer waar wanddecoratie, vitrage en een juiste vloerbedekking een naadloos geheel moeten vormen. Een goed advies van de vakman is daarbij onontbeerlijk. Ook de slaapkamer is een belangrijke ruimte waarin comfort gewenst is. Een goed bed, boxspring, matras (M-Line ook bodyprintmatrassen) moeten voldoen aan de wensen van de consument. Dus is er ruime keuze uit elektrische in hoog-laag stand verstelbare bedden in diverse maten. ‘Het is belangrijk voor een goede nachtrust dat de mensen in de ideale slaaphouding liggen’, weet de ondernemer. De meubelen die het bedrijf verkoopt zijn allemaal van degelijke en hoogwaardige Nederlandse makelij. ‘Het mooie hiervan is dat alles op maat naar de wens van de klant kan worden geleverd. Zo komt de koper nooit voor vervelende verrassingen te staan’, benadrukt Gert Jan. ‘De klant moet met een tevreden gevoel de aankoop hebben gedaan.’

Buis Meubelen, Sluiswewg 25, Katwijk aan Zee. Tel. 071-4012964 www.buismeubelen.com.


Boxspringset Boxspring Care BUIS MEUBELENKatwijk EN SLAPEN

Complete set Meubelset Comfortable hoog-laag bedden

50% € 1.395,korting € 2.395,-

160 - 180/200 Vast van € 2.395,Comfort NU VOOR

- Dressoir - TV dressoir - Salontafel - Eettafel - 4 eetkamerstoelen - Grote loungebank - div. kleuren - div. stoffen

Div. soorten 2e matras

Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogelijkheden om de til-, verzorgings- of transferhandeElektrisch lingen te vergemakkelijken. van € 3.495,-

gratis!!

Alles moet weg!

NU VOOR Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in hoog-

te verstelbaar waardoor het bed traploos in elke gewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand vereenvoudigd het in- en uitstappen. De hogere stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele verzorging.

Complete Boxspringset van M-Line

Vaste uitvoering Nu vanaf

100% inSetprijs Nederland € 4.995,geproduceerd!!! Zelfstandigheid dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zelfstandig in en uit een rolstoel stappen.

Sfeer

Ondanks het feit dat iemand hulpbehoevend is Rkan e T AS A M 2 U men toch een sfeervolle slaapkamerNbehouden zonder tussenkomst van een ziekenhuisbed. Hierdoor

HALVE* PRIJS

€ 1.899,Voordelen vaneetkamertafel Care Industriële e • Elektrisch in hoogte verstelbaar atras

2 m

HALVE PRIJS

• Rug en benen afzonderlijk instelbaar • In alle standen verrijdbaar Nieuw! * 4 geremde wielen GOED •SLAPEN BEGINT • Eenvoudig onder te reinigen MET DE JUISTE TECHNIEK • Behoud van een sfeervolle slaapkamer • Combineerbaar met verschillende modellen • Hoofd- en Voetborden

Boxspring Care

*vraag naar de voorwaarden

Nu vanaf

Raadpleeg uw Care dealer voor meer informatie.

€ 785,-

Nieuw SL OW MOTION

Deperfecte combinatie vandrukverdeling, ondersteuning en ventilatie. *vraag naar de voorwaarden www.mline.nl

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

www.buismeubelen.com


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017

11

Bewezen de goedkoopste!

500 GRAM

Hollandse aardbeien

2.

49 Per kilo 4.98

Het Kleijnkoor deelt graag de goede herinneringen aan Venetië tijdens straatoptredens en een terugkomconcert.

Kleijnkoor geeft terugkomconcert

Schaal 500 gram

CONCERT n Het nieuwe koorseizoen is gestart voor Kleijnkoor Noordwijk. Na een zomerstop presenteert het koor zich graag aan het publiek met een terugblik op hun reis naar Venetië. In juni vertrok het koor naar Venetië voor een aantal dagen. De stad vol historie werd bezichtigd onder leiding van gidsen en er werd gezongen. Het koor zong bij spon-

tane kleine optredens op straten en pleinen en dit werden onvergetelijke momenten voor het koor en de begeleiders. Het concert met klassieke repertoire van onder andere Vivaldi en Pergolesi in de San Giorgio Maggiore was uniek te noemen. Die momenten in Venetië doet het koor graag over in Noordwijk. Op zaterdag 23 september verzorgt het koor tussen 14.00 en 15.30 uur

in de Hoofdstraat ter hoogte van de Kapel aan Zee straatoptredens. Ook wordt in de Kapel gezongen en kan publiek binnenlopen. Om 16.00 uur is het terugkomconcert in de Kapel met het repertoire dat het koor zong in de basiliek San Giorgio Maggiore. De entree is gratis.

ADVERTORIAL

140 stickers en 7 Ocean Buddies SPAAR alle

Tot en met dinsdag 10 oktober 2017 spaar je 140 verschillende gratis stickers, die je in het speciale Ocean Buddies stickeralbum kunt plakken. Ook kun je de 7 superzachte Ocean Buddies knuffels verzamelen. Veel spaarplezier! Ontdek alles over Ocean Buddies op Hoogvliet.com/oceanbuddies.

3 EXTRA ZAKJE S

3 STUKS

Ariel wasmiddel 3 pakken met 13 – 16 stuks, 1125 gram of flessen 1170 ml

16.59 – 20.85

8.

99

Geldig van woensdag 13 t/m dinsdag 19 september 2017 Bestel ook je boodschappen online op hoogvliet.com. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Nieuwe natuurlijke oplossing bij oorklachten Wist je dat ruim 80% van de Nederlanders wel eens last heeft van oorklachten? Veel gehoorde klachten zijn overmatig oorsmeer, oorsmeerprop, verstopt gevoel in het oor, jeuk en zwemmersoor. Een groot deel doet niets aan de klachten. Zonde, want er is wat aan te doen.

Zelfreinigend vermogen van het oor

Het oor is een zelfreinigend orgaan. Het zorgt normaal gesproken voor een goede balans tussen de aanmaak en afvoer van oorsmeer. Soms kan deze balans verstoord raken. Bij het ouder worden kan oorsmeer droger en harder worden. Ook het gebruik van gehoorapparaten of oordoppen kunnen de aanmaak en afvoer van oorsmeer verstoren. Er kan dan een zogenoemde oorsmeerprop ontstaan.

Oorsmeerklachten

Nieuw bij oorsmeerklachten is A.Vogel Oorspray1 Oorsmeer. Deze handige spray verzacht

oorsmeer en bevordert zo de natuurlijke afvoer ervan. Overmatig oorsmeer wordt op die manier voorkomen. Bij regelmatig gebruik gaat het de vorming van oorsmeerproppen tegen en vermindert de noodzaak tot uitspuiten van het oor. De samenstelling is op basis van zeezout, Ectoin en Plantago. Ectoin is een nieuw natuurlijk ingrediënt met ontstekingsremmende, celbeschermende en hydraterende eigenschappen.

Oplossing bij jeuk

Voor jeuk is er de nieuwe A.Vogel Oorspray Jeuk1. Deze spray op basis van olie verzacht en kalmeert de droge huid in de gehoorgang. Het verlicht daardoor de jeuk en ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. Ook te gebruiken ter voorkoming van een zwemmersoor. De samenstelling is een combinatie van kokosolie, zonnebloemolie en calendula-extract.

‘Bij oorsmeerprop, irritatie en jeuk’ Jeuk in het oor

Een andere veelvoorkomende oorklacht is jeuk. De gehoorgang is een kwetsbare plek. Door ingedroogd oorsmeer, zwemmen en eczeem kan de gehoorgang uitdrogen of geirriteerd raken. Hierdoor ontstaat jeuk en het gevolg is dat mensen gaan krabben en peuteren. Helaas verergeren de klachten hierdoor.

Verkrijgbaar bij drogist, apotheek en gezondheidswinkels. 1 Medisch hulpmiddel. Lees voorgebruik de gebruiksaanwijzing.


18 T/M 23 SEPTEMBER

€ 2.000,- EXTRA INRUILVOORDEEL + GRATIS 1 JAAR EXTRA GARANTIE + € 250,- KORTING OP WINTERBANDEN INCLUSIEF VELG EN 1 JAAR GRATIS OPSLAG

ALPHEN A/D RIJN DELFGAUW DEN HAAG DEN HAAG GOUDA

Curieweg 9 Exportweg 3 Rhône 18 Kerketuinenweg 70 Keerkring 3

Tel: 0172 - 46 09 60 Tel: 015 - 251 72 30 Tel: 070 - 347 17 47 Tel: 070 - 309 89 80 Tel: 0182 - 68 39 39

HAARLEM HOOFDDORP LEIDEN RHOON ROTTERDAM

Grijpensteinweg 10 Parellaan 7 Vondellaan 80 Nijverheidsweg 11 Metaalstraat 5

Tel: 023 - 528 15 50 Tel: 023 - 561 63 10 Tel: 071 - 535 18 00 Tel: 010 - 850 41 71 Tel: 010 - 850 41 50

www.motorhuis.nl

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 23 september 2017 op voorraadmodellen, uiterlijke registratiedatum 30 september 2017. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op www.motorhuis.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 09-17

Tijdelijk extra scherp tarief. De Audi A4 nu vanaf € 425,-* p.m. Audi Private Lease

Profiteer nu van het tijdelijke en extra scherpe Private Lease tarief op de Audi A4 Limousine en Avant. Zo rijdt u een stijlvolle en dynamische Limousine 1.4 TFSI (110 kW/150 pk) al voor een vast maandbedrag vanaf € 425,-*. Voorzien van o.a. lichtmetalen velgen, MMI Radio Plus & Bluetooth, lederen multifunctioneel sportstuurwiel, Xenon verlichting met LED dagrijverlichting en Audi pre sense city.

De voordelen van Audi Private Lease Een vast bedrag per maand Geen investering, geen aanbetaling

Audi Private Lease staat voor zorgeloos rijden in een nieuwe, sportieve en zeer complete Audi. U hoeft nergens naar om te kijken. Bereken direct uw voordeel op privatelease.audi.nl of neem contact met ons op.

Verzekerd van reparatie en onderhoud door de officiële Audi dealer Inclusief verzekering & wegenbelasting en geen onverwachte autokosten

Wittebrug Den Haag, Donau 120, telefoon: 070 - 342 93 33 Voorschoten, Hofweg 39, telefoon: 071 - 579 47 94 De Lier, Leehove 49, telefoon: 0174 - 525 650 www.wittebrug.nl

24

Vervangend vervoer na 24 uur

Gem. brandstofverbruik: 3,7- 6,6 l/100 km, gem CO2-emissie: 95 – 150 g/km. *Audi Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Audi Financial Services, handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20073305. Getoonde tarieven zijn o.b.v. private lease inclusief BTW, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Gelimiteerd aanbod, zolang de voorraad strekt. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.


sport

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017

13

Tweede editie Beach Battle Noordwijk wordt nog uitdagender

Fluks verloor nipt van DOC. | Foto: PR

Fluks verliest op de valreep van DOC KORFBAL

n Na een spannende wedstrijd bleef Fluks 1 afgelopen zaterdag opnieuw met lege handen achter.

De blauw-witten begonnen hun wedstrijd heel goed, maar halverwege de eerste helft kwam tegenstander DOC langszij en bij de rust stond Fluks zelfs 3 punten achter. In de tweede helft kwam Fluks opnieuw goed uit de startblokken en na een knappe inhaalrace werd een paar minuten voor tijd de gelijkmaker gescoord. Helaas scoorde DOC nog in dezelfde minuut de (naar

later bleek) winnende treffer, zodat zij de punten mee naar huis namen. Eindstand 12-13. Fluks A1 speelde ook een heel goede wedstrijd en zij wisten zichzelf wel te belonen met de volle winst. Na een flitsende start knokte tegenstander VEO zich terug tot 1 punt achterstand bij rust. Daarna gaf Fluks A1 vol gas en regende het doelpunten. Aan het eind stond een indrukwekkende 19-7 op het scorebord. Topscorers waren Joek Kwakernaak en Wouter Westgeest met respectievelijk 7 en 6 treffers.

STORMBAAN

n De eerste editie van Beach Battle bleek een doorslaand succes. Ruim 500 enthousiastelingen trotseerden de opgeworpen hindernissen, beklommen zwetend de zandheuvels en teisterden hun spieren in het mulle zand.

degelijk aangetrokken. Maar wel blijft overeind dat het niet alleen maar om een winnende tijd gaat maar vooral om de sportieve beleving. Deelnemers krijgen na het afleggen van het persoonlijk parcours een officieel certificaat van Beach Battle Noordwijk.

Daarom komt er op 8 oktober een tweede editie in samenwerking met de Dirk Kuyt Foundation. Die,zoals wel bekend, het sporten door mensen met een lichamelijke beperkingen wil bevorderen.

SPECIAAL PARCOURS

Opnieuw wordt er een speciaal parkoers uitgezet. Deze ‘Battle Arena’ kent een lengte van niet minder dan 5 kilometer en wordt speciaal ingericht in samenwerking met de sportklas van het Northgo College en deskundige sportdocenten van de Koninklijke Militaire Academie. De organisatie heeft zich de hier en daar gehoorde kritiek dat het vorig jaar te simpel zou zijn opgezet wel

Deze ‘hindernisbaan’ wordt aangelegd langs de gehele Kon. Wilhelmina Boulevard zodat ook supporters en nieuwsgierigen een goed zicht hebben op de presterende sporters. De start en finish is nabij restaurant het Elfde Gebod. Tijdens het afleggen van het parcours kan ook nog de keus gemaakt worden om na 3,5 km te stoppen. Maar verwacht wordt dat velen de 5 kilometer zullen voltooien. Halverwege het parkoers kunnen de echte diehards zich bovendien extra uitleven op een speciaal ingericht push-up terrein.

TEAMS

Deze vorm van intensieve sport blijkt uitermate geschikt voor teams. Omdat in teamverband deelnemen niet alleen plezieriger kan zijn maar er ook voor zorgt dat men in staat is tot grotere prestaties. Voor het best presterende team is er een speciale prijs te verdienen en wel een 8persoons diner in de Hotels van Oranje. Er wordt gestart vanaf 10.00 uur tot maximaal 14.00 uur. Deelnemers moeten beslist voor 18.00 uur de finish zijn gepasseerd. De start is naar keuze tussen 10.00 en 14.00 uur maar deelnemer moeten uiterlijk 18.00 uur finishen. Men kan deelnemen vanaf 12 jaar, jeugd tot 15 jaar dient vergezeld te zijn door een volwassene. Inschrijven kan via de website www.beachbattle.nl. De kosten zijn € 17,50 per persoon bij voorinschrijving. Inschrijven bij de start kost € 22,50.

NOVO start in eerste ronde Nationale Beker VOLLEYBAL

n Dankzij hun promotie hebben de volleybalheren van NOVO een plek bemachtigd in de 2e divisie. Dit betekent automatisch dat ze ook meespelen in het Nationale Beker toernooi. De eerste ronde van deze bekerreeks wordt aankomende zaterdag 16 september gespeeld op Sportpark Duinwetering.

NOVO speelt die dag een vierkamp tegen 3 andere teams, waarvan enkel de winnaar van deze 4 door gaat naar de volgende ronde. De Noordwijkers treden om 13.00 uur

aan tegen Spaarnestad uit Haarlem. Een team waar NOVO een paar jaar eerder tegen mocht spelen in de derde divisie. Daarna vindt de regionale krachtmeting plaats tegen de kampioen van de derde divisie van vorig jaar Gemini-Kangeroes uit Voorschoten. De dag wordt voor NOVO afgesloten tegen eerste divisionist VELO uit Wateringen. Een team waar NOVO jarenlang met veel plezier tegen speelde.

advertorial

advertorial advertorialsucces dankzij bouwvakker” “Eczeem middel wereldwijd

fffen ectinatuurlijk ef en natuurlijk middelmiddel tegen eczeem” tegen eczeem”

Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn het idee om het op de markt te brengen. Voor ons geeft het zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, dat hij besloot enorme voldoening om van gebruikers te horen hoe speciaal zelf een middel te gaan uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: Grahams voor ze is.’’ uwvakker ustralischekon bouwvakker niet langer kon aan-niet langer en krijgen aanenschadelijke hen en krijgen steeds tevreden en hen steeds zien terugkeren, tevreden zien terugkeren, natuurlijke ingrediënten, effectief en vrij van zoveel at zijn zoontje last had zoveel vanNu, eczeem last had en van wordt eczeem Grahams en wordt steeds vaker geadviseerd vaker als geadviseerd akker stralische kon bouwvakker niet langer aanzien kon niet dat langer aanzien slot. “Je dat kunt jetot niet voorstellen “JeGrahams kuntwordt wat je niet hetsteeds voorstellen metdoor iemand wat doet het met iemand doetals stoffen. 15 jaar later, is hettot een wereldwijd succes inslot. de Inmiddels Grahams veel mensen naar tevredenheid ad ntje van zoveel eczeem en had jeuk, van waarop eczeem hij en jeuk, als waarop diegene hij altijd als huidklachten diegene altijd heeft huidklachten engebruikers nuals aan heeft den lijve enzijn nuover aan den lijveEn waarop de keukentafel hijlastaan de zelf keukentafel een mideff een ecti ef mideff tegen ecti efhuidklachten middel tegen huidklachten eczeem. En als eczeem. strijd tegen huidklachten. Bijzelf de gebruikers ismiddel Grahams vaak gebruikt. Doordat enthousiast Grahams keukentafel een middel zelf ging een uitvinden. middel Zijn ging uitvinden. ondervindt Zijn dat er effectieve ondervindt middelen dat er effectieve als Grahams middelen Eczeem als Grahams Eczeem nietZijn meer uituitgangspunten het dagelijks levende weggebruikers tewaren: denken. wordt het geadviseerd en gaat het snel mond tot mond. ing Zijnuitvinden. uitgangspunten waren: zelf de gebruikers vertellen de zelfervaring vertellen natuurlijk de van ervaring natuurlijk spunten atuurlijk,waren: goed voor natuurlijk, de huid, goed vrijvoor de huid, vrijbestaan” Crème voor Crème voor bestaan” Tot slotvaak verteltis Geoff: “We krijgen dagelijks zeer emotionelebelast rrlijk, deparfum, huid, goed vrij voor van deparfum, parabenen, huid, vrij van parabenen, ook door; is het door; iets waarmee hetzij iets erfelijk waarmee belast zij erfelijk abenen, n en hormonen en geschikt en voor jong en geschikt voor jongvaak ook Het geval Geoffnatuurlijke zelf teGrahams boek als één vanfamilie de zwaarste reacties, je kunt je niet voorstellen wat het methoogte iemand doet .m, ter, Nu, is en 14zijn jaar natuurlijke later, isvanmedisch zijn medisch Eczeem Crème Grahams is een Eczeem Medisch Crème Hulpmiddel. is een Medisch Lees Hulpmiddel. Lees onen en geschikt parfum, voor en geschikt jong enstaatvoor zijn jong dus de en zijnisdus als de eerste familie op is deals hoogte eerste als op een de als een eczeem gevallen. Hij 3 maanden oud toen hijaanslaat. werd als diegene altijd huidklachten heeft gehad en nu dagelijks aan den lijve zeer ruikt del is een product veel gebruikt bij huidklachten product als bijwas huidklachten als voor gebruik de gebruiksaanwijzing. voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Nu, er, 14 zijn jaar natuurlijke later, isis zijn medisch natuurlijke product medisch goed product goed “We aanslaat. krijgen dagelijks “We krijgen zeer uid. jeuk Bijendedroge gebruikers huid. Bij Grahams de gebruikers is Grahams opgenomen in het “Royal Children’s Hospital” in Melbourne. ondervindt dat er effectieve producten voor bestaan”. middel elet gebruikt veel product gebruikt bij huidproduct emoti onele huid- reacti emoti es, onele zoals “Ik reacti was es,scepti zoalssch, “Ik was maarsceptisch, maar dagelijks meereen uit leven het dagelijks denken. leven tebij denken. Hijweg leefdetelang met dezeweg vreselijke aandoening, totdat zijn en jeuk alsen eczeem, drogezoontje huid. jeukRyan en Bij(toen droge de14gehuid. mijn Bijvan de verbazing gewas verbazing groot, het was helpt groot, echt het bijMedisch mijn helptHulpmiddel. echt bij mijn maanden oud) top tot teenmijn onder Grahams Eczeem Crème is een aalde an de Grahams Merwe haalde naar Europa Grahams en naar Europa en vaak ers isniet Grahams meer vaak uit het niet dagelijks meer uit het eczeem! dagelijks & “Na enkele & “Na zie enkele ik gebruiksaanwijzing. al dagen verbetering, zie ik al verbetering, de eczeem besloot dat hij iets moest gaaneczeem! doen. Leesdagen voor gebruik de eerde and. Van het de in Nederland. Merwe vertelt: Vanzat. “Vrienden deGeoff Merwe vertelt: “Vrienden .weg te denken. ikzijben zo blij met ik We ben dit product, zo blij met ik raad dit product, het iedereen ik raad het iedereen zei tegen vrouw: Shannon, we moeten iets doen. hebben met eczeem kinderen en‘‘Ikjeuk; met eczeem zij mijn krabben en jeuk; krabben waardoor ig aan de de plekken klachten waardoor aanblijven. de klachten Op aanblijven. Opals wat Grahams o.a.kunt verkrijgbaar kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan ik de heb Merwe aan”, vertelt van aan”, vertelt tot vanslot. deisMerwe “Je totjeslot. niet “Jebij: kunt je niet ar svan ik een veel oplossing goede ervaringen lashaalde iknaar veel over goede ervaringen over het niets meegemaakt. IkEuropa hadhet alles al geprobeerd, maar bleek te met iemand haalde de Merwe Grahams Grahams naar voorstellen Europa wat voorstellen het wat hetdoet metals iemand diegene doet als diegene Etos esloot che Grahams. een aantal Ik helpen. besloot producten een te aantal kopen producten te kopen producten hormonen) maakten troduceerde invan Nederland. Van in Chemische Nederland. de Merwe Van(o.a. alti demet jdMerwe huidklachten altijdheeft huidklachten en nu 72, aan heeft den en lijvenuonderaan den lijve onderHoofdstraat Noordwijk delen ze aan test mensen uit het te delen met huidklachten aan mensen met huidklachten huid dunner, andere (o.a.reacties teerzalf, Tel:er 071eff 362 2529 en“Vrienden jeuk. dermatitis Toende en ikkinderen de jeuk.hebben reacties Toen ikkinderen de an t:eem, mij hebben van mij metopties vindt datmet erlicht efftherapie) ecti vindt evedat middelen ecti als eve Grahams middelen Eczeem als Grahams Eczeem hielpen hem niet. We zochten het dus in een andere hoek en soppeld duidelijk kreeg dat was het product goede dat het gproduct rabben m en jeuk; regelmati zij krabben gduidelijk aan rustiger.” regelmati deen plekaan Crème degoede plekvoor bestaan”. Crème voor bestaan”. rminderde g bood; deen jeuk deverminderde huid werdmet huid werd“natuurlijke rustiger.” ingrediënten”. begonnen hetde uitgangspunt chten aardoor aanblijven. de klachten Op zoek aanblijven. naar bekeken Op zoek Alle soorten naslagwerken we naar voor de allerbeste Grahams Eczeem Crème Grahams is eenEczeem MedischCrème Hulpmiddel. is een Medisch Lees voor Hulpmiddel. gebruik Lees voor gebruik er seelgebruiken veel mensen Grahams veel Grahams plossing goede laservaringen ikzeer veel goede over ervaringen het Na overnaar ingrediënten uitmensen denaar natuur. veel vallen enhet opstaan hadden de gebruiksaanwijzing. de gebruiksaanwijzing. es. heid. jaren Sinds isGrahams. Grahams enkele jaren verkrijgbaar is Grahams bijeenverkrijgbaar bij alische Ik besloot een Ik aantal besloot proaantal prowe tenslottewinkeliers ons product; het gaf prachtige resultaten, zowel heidswinkels. ijen en gezondheidswinkels. Doordat Doordat winkeliers voor mij als voor Ryan. Dit de aan Grahams Eczeem j wijze te kopen vankrijgen en test bijuit wijze tehen delen van test aanuit tehen delen nn aste klanten reacties van en klanten steeds krijgen en product, steeds Crème, is nu wereldwijd succes en helpt mensen over de n, zien wordt Grahams wordt steeds Grahams vaker steeds vaker en hten met alsterugkeren, huidklachten eczeem, dermati alseeneczeem, tis en dermati tis en Grahams is o.a.Grahams verkrijgbaar is o.a. bij:verkrijgbaar bij: eerd ddel tegen huidklachten middel tegen als eczeem. huidklachten als eczeem. helees wereld”. Toen ti es als teruggekoppeld ikeffectief de reacti teruggekoppeld kreeg was kreeg was ebruikers llen de ervaring zelf vertellen natuurlijk de ervaring ook door;natuurlijk ook door; duct ijk dat goede het verlichti product ng goede bood; verlichti de ng bood; de het j erfelijk iets waarmee belast zijn zij dus erfelijk de familie belast zijn is dus Prenatal de familie isde Australische Prenatal Amersfoort Geoff heeft het verhaal al vaak verteld, o.a. opAmersfoort ls e op een deproduct hoogte goed als aanslaat. product “We goed aanslaat. “We erminderde de huid werden rusti deeen ger.” huid werd rustimensen ger.” TV. Zezoals willen zoveel mogelijk zoals helpen met de vreselijke Euroweg 100, Amersfoort Euroweg 100, Amersfoort motionele dagelijks zeer reacties, emotionele “Ik reacties, was “Ik was huidklachten. Ook in is Grahams al bij zing h, maar wasmijn groot, verbazing het helptwas echt groot, bij mijn hetNederland helptT: echt bij mijn 088 332 0033T: veel 088 332 0033 dels gebruiken veel mensen zeer Grahams veel mensenik ben Grahams en &zeer zie “Naik enkele al verbetering, dagen zieikikben al zo blij zo blij drogisterijen enverbetering, gezondheidswinkels beschikbaar. ‘‘Dagelijks roduct, iedereen ik aan”, raad het vertelt iedereen van de aan”, Merwe vertelt van de Merwe Sinds tevredenheid. enkele jaren Sinds enkele Grahams jaren iseczeem, Grahams horen weisnieuwe verhalen over jeuk en droge huid. Het is fantastisch hen nu Grahams te kunnen bieden. We jgbaar terijenbij endrogisterijen gezondheidswinkels. en om gezondheidswinkels. begonnen ooit om onze zooneste van helpen, helemaal niet met nthousiaste at winkeliersreacti enthousiaste es van klantreacti klant-

fffectief en natuurlijk en natuurlijk middelmiddel tegen eczeem” tegen eczeem”

Emiel Wendt (vallend) kopt de winnende treffer binnen. | Foto: PR

V.v. Noordwijk boekt belangrijke zege VOETBAL n Het elftal van trainer Kees Zethof heeft goede zaken gedaan. Het won de derby van FC Rijnvogels en omzeilde hiermee een lastige klip in Katwijk. De Rijnvogels die vorig seizoen uit de Derde Divisie degradeerden worden door insiders ook als een van de mogelijke titelkandidaten gezien evenals Noordwijk. Het is alom bekend dat de mannen van de Duinwetering na enkele mislukte pogingen ook snakken naar promotie en dus hogerop willen. De eerste stappen in de goede richting zijn gezet en na twee wedstrijden heeft Noordwijk de volle honderd procent score behaald. In de eerste thuiswedstrijd tegen promovendus AFC ging dit relatief makkelijker dan in de uitbeurt op sportpark De Kooltuin. De Rijnvogels beschikken over een goed team met enkele geroutineerde krachten en waren in de eerste helft en af en toe de bovenliggende partij. Noordwijk mocht bepaald niet mopperen dat de thuisclub het vizier niet op scherp had staan en het doel van Roy Rondeltap werd enkele keren op een haar na gemist. Toch waren er ook enkele mogelijkheden voor de Noordwijkers waarvan de kopbal van Emiel die net over ging nog de beste was. Verder liet de Rijnvo-

geldefensie weinig gaatjes vallen en brak de rust met de bekende brilstand aan. Na de rust was het eerste woord aan de thuisclub met een hard schot van Arno Dijkstra dat maar rakelings naast ging en de kopbal van Joost Leonard -de ex-speler van Noordwijk- ging over. Leonard werd goed bewaakt en kon zijn vroegere werkgever geen pijn doen. Naarmate de tweede helft vorderde nam Noordwijk de regie over en de Rijnvogels waren beduidend minder gevaarlijk dan voor de rust. Rondeltap moest nog wel in actie komen om een schot van Dijkstra onschadelijk te maken maar zou ook deze wedstrijd niet hoeven te vissen. Zijn collega Jeffrey Verkerk

aan de overzijde leek ook niet te willen zwichten en keepte een goede wedstrijd. Vooral de kopbal van Emiel Wendt die hij met een geweldige redding over de lat tilde mocht er zijn terwijl iedereen al aan een treffer dacht. De derby die meer spannend dan fraai was en het ruim opgekomen publiek niet het spektakel bood waarop was gehoopt, leek te eindigen zoals deze begon. Toch leken de Rijnvogels in de slotminuut nog een mogelijkheid te krijgen toen Jaap van Duijn (ook ex-Noordwijk) vrij door kon gaan maar hij werd tot groot ongenoegen van de thuisclub afgevlagd voor buitenspel. Hier mee mochten de Noordwijkers bepaald niet mopperen. Het niet meer verwachte doelpunt viel in dezelfde minuut alsnog aan de andere kant. Een vrije trap (waarmee de Katwijkers het misschien terecht niet eens waren) werd door Thomas Reynaers in het strafschopgebied geplaatst en door Emiel Wendt fraai binnen gekopt en hiermee de Noordwijkse euforie deed ontbranden.


KUNSTGEBIT

Kees Vlieland nationaal & internationaal Transport Wij zijn op zoek naar een

Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht. Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Wij zijn op zoek naar

CHAUFFEUR

Chauffeurs

die in het bezit is van het rijbewijs B/C/E + chauffeursdiploma. Wij vervoeren bloemen en planten naar Engeland, dus enige

met code 95 en groot rijbewijs voor transport Engeland.

Interesse? Bel ons dan even op 06-53299532 of 071-4012980 of stuur een mail naar AUTOBEDRIJF

Van Zelst

info@keesvlielandtransport.nl

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Voor ons dynamische bedrijf zijn wij op zoek naar een:

Chef-kok m/v

Wij zoeken naar een:

Wij zoeken een energieke, inspirerende, in oplossingen denkende chef-kok. Ook is hij een goede motivator de ambitieontbijtkok om culinaire prestaties op niveau neer te zetten. Chef kok, met Parttime en bar medewerker

Wij zoeken naar een: Herken je jezelf hierin? Solliciteer dan direct via Chef kok,Keuken-/afwashulp Parttime ontbijtkok en bar medewerker m/v

J.Luiten@bijhorst.valk.com t.a.v. J.R. Luiten doormiddel

Voor onze keuken zoeken wij enthousiaste scholieren en studenten die ons keuken- en Herken je jezelf hierin? Solliciteer danendirect viavan van je motivatie en ondersteunen een actuele Overtuig ons afwas-team willen komen in decv. avonduren de je weekenden.

KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS

15 JAAR GARANTIE! + GEEN AANBETALING! Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WIJ ZOEKEN PER DIRECT

WWW.MULTIGEVEL.NL

Ervaren Installatie Monteur

Wij vragen: - Goed niveau - Zelfstandig kunnen werken - Leiding geven c.q. opleiden van leerling monteur - Aantoonbare ervaring in soortgelijke functie - Representatief - Leeftijd 25/50 jaar - In bezit van rijbewijs B/E

Wij bieden: - Prettige werksfeer - Goede beloning - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Ervaren Koeltechnisch Monteur

Wij vragen: - Goed niveau - Ervaring met duurzame energie - Zelfstandig kunnen werken - Leiding geven c.q. opleiden van leerling monteur - Aantoonbare ervaring in soortgelijke functie - Representatief - Leeftijd 25/50 jaar - In bezit van rijbewijs B/E

Wij bieden: - Prettige werksfeer - Goede beloning - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Ben jij de persoon die we zoeken? Stuur dan je CV en motivatiebrief per post of email naar E.J. van Leeuwen. van Leeuwen Verwarming Marineweg 17 2241 TX Wassenaar erik-jan@vanleeuwencv.nl

verwarming • gas- en waterinstallaties • ventilatie • airconditioning

J.Luiten@bijhorst.valk.com t.a.v. J.R. Luiten doormiddel jouw kennis en kunde en toegevoegde waarde voor ons van je motivatie en een actuele cv. Overtuig je van team, dan gaan wij graag het gesprek jouons aan! Barman/-vrouw parttime of met fulltime jouw kennis en kunde en toegevoegde waarde voor ons Als barmedewerker zorg je ervoor dat het de gasten aan niks ontbreekt. team, dan gaan wij het gesprek met aan! Je bedient gasten zowel aangraag de bar als bij gelegenheid in ons jou restaurant.

Contactpersoon: de heer J.R. Luiten

Adres: Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar, Tel: +31 (0)70 511 9344, Facebook: https://nl-nl.facebook.com/HotelDenHaagWassenaar, Website: www.hoteldenhaagwassenaar.nl

Bouwbedrijf E. Schuit B.V. is een middelgroot bedrijf uit Hillegom dat al meer dan 90 jaar actief is op de bouwmarkt. Het bedrijf is met name actief in de woning- en utiliteitsbouw. Particulieren, zorg- en onderwijsinstellingen en bedrijven behoren tot onze klantenkring. Om flexibel te kunnen werken heeft het bouwbedrijf een vast team.

Binnen ons jonge en enthousiaste team van medewerkers op kantoor, zijn wij op korte termijn op zoek naar een

Administrateur die de verantwoordelijkheid gaat dragen voor met name het financiële beleid van het bouwbedrijf. De taken zullen bestaan uit het ondersteunen en adviseren van het management team en de overige bedrijfsonderdelen door middel van financiële rapportages. U heeft de verantwoording over de afdeling waar u samen met uw collega de volledige administratie in mogelijke deeltijd verzorgt. Functie-eisen: • Financieel administratieve opleiding op HBO niveau • Relevante werkervaring in een financiële functie • Kennis van geautomatiseerde administratie • Zelfstandig, verantwoordelijkheidsgevoel • Goede communicatieve vaardigheden Wij bieden: • een uitdagende functie in een collegiale en moderne werkomgeving • een uitstekend salaris en overige arbeidsvoorwaarden • lid van het management team Sollicitatie info: Ben je ambitieus en ben je op zoek naar een dynamisch bedrijf, dan verzoeken wij je te reageren op deze vacature. Solliciteren kan door middel van het toezenden van je Curriculum Vitae met begeleidend schrijven t.a.v. de heer C.J. Schuit, per e-mail info@schuitbouwbedrijf.nl of per adres Leidsestraat 126, 2182 DS Hillegom


Bezoek Attractiepark Duinrell met Uitgeverij Verhagen!

Doe een Duinrell-dag! #DUINRELL #NOOITMEERNAARHUIS Stap door de poorten van Duinrell en ga mee op avontuur. Start in het nostalgische Wonderland met attracties voor de allerkleinsten, suis in noodvaart naar beneden vanaf de Rodelbaan, vlieg mee in de spannende Dragonfly en laat je kleddernat spatten in de waterachtbaan Splash! Stap in de nieuwste attractie Wild Wings en zie heel Duinrell in vogelvlucht aan je voorbij sjezen. Of zet een nieuw record en ga 123 keer over de kop (in één vlucht ja!). De speeltuinen, de attracties, de shows… van Duinrell krijg je nooit genoeg! KILOMETERS GLIJPLEZIER Een kilometer lang glijden… Kan dat? Ja hoor, in het Tikibad kun je zelfs nóg verder. Het grootste glijbanenparadijs van de Benelux is dit jaar uitgebreid met vijf nieuwe glijbanen! DRIEDUBBELE CONE GLIJBAAN TRITON Je sjeesde al van de razendsnelle Tyfoon en Cycloon en vanaf nu raas je in een tweepersoonsband van de nieuwe driedubbele Cone glijbaan Triton. In deze superspannende glijbaan glijd je op grote hoogte heen en weer door drie megatrechters. KIDS WATERPARK PLAYA Voor kinderen t/m 12 jaar is kids waterpark Playa geopend! Roetsj van vier gloednieuwe glijbanen, word kleddernat onder de waterval van een grote tipping bucket en beleef heel veel waterspeelplezier. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er een verwarmd waterspeelbad, waar ze samen met papa en mama urenlang kunnen spetteren.

Tegeni nleveringv an deze kortingsbonb ij de kassav an Duinrellk rijgtu

KAARTJE ATTRACTIEPARK DUINRELL INCL. TWEE UUR€1 TIKIBAD GRATIS toegangtVOOR ot eend agje onbeperktT ikibad voor slechts 0,-p er persoon.

Naam: .................................................................................................................................................................. Woonplaats:

KORTINGSBON

..................................................................................................................................................

Actievoorwaarden eldig 6f ebruarit ot en met2 april (Tina 2015; ••G Deze bonvan is geldig t/m 19 november 2017 m.u.v. festival) op 23 en 24 september 2017 per kortingsbon; •M aximaal 4 personen

••N Alleen geldig voor het 2e en 4e niet cties/kortingen/e-tickets; voor 6e, 8e etc.; iet geldigi nc ombinatie metkaartje, overigea ••N Niet geldig in combinatie met overige acties/kortingen/e-tickets; ieti nwisselbaar voor contant geld; • Niet inwisselbaar voor contant geld; •K ijk voor openingstijden en veiligheidsregelso p www.duinrell.nl/tikibad. • Kopieën zijn niet geldig, deze worden niet geaccepteerd aan de kassa van Duinrell.

Ga voor openingstijden, prijzen en 2alle naar BEZOEK ATTRACTIEPARK DUINRELL INCLUSIEF UURveiligheidsvoorschriften TIKIBAD MET UITGEVERIJ VERHAGEN!

WWW.DUINRELL.NL/TIKIBAD WWW.DUINRELL.NL


DE INLOOPKAST VOOR IEDEREEN EXCLUSIEF BIJ ‘UW KASTENSPECIALIST’ CASBA

96,4 cm

96,4 cm

96,4 cm

UNIEK, DE INLOOPKAST VOOR ELK HUIS.

Compleet overzicht

100 cm diep en leverbaar vanaf 250 cm breed tot en met 400 cm breed. Uit te breiden met spiegels, schoenenkastjes, verlichting etc. Zo’n mooi overzicht van uw kleding heeft u nog nooit gehad!

BIJ AANKOOP VAN EEN KAST 10% VAN HET AANKOOPBEDRAG AAN KASTACCESSOIRES CADEAU! Kastsysteem HORIZON Met 1001 mogelijkheden! Schuifdeurkast SAMIA met spiegel 160x223 cm. Leverbaar in diverse kleuren, maten en (glas)fronten. als afgebeeld 599,-

WAAROM CASBA

• Gratis montage* • Gratis bezorgen • Advies op maat • De grootste keus • Laagste prijsgarantie *uitgezonderd enkele modellen.

IK BEN OPEN OOK OP ZONDAG

Schuifdeurkast MARCATO Leverbaar van 160 tot 400 cm breed in diverse kleuren, maten en (glas)fronten.

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

EIGEN KIJK EIGEN KRACHT

LEIDENISOPEN.NL

De nieuwe Mazda CX-5 is er al vanaf € 30.990,- rijklaar

NU EEN AUTOMAAT VOOR SLECHTS € 1.000,MEERPRIJS EN MET 2.000 KG TREKKRACHT

AUTOSTAD LEIDEN Stevenshofdreef 150 | 2331 DB Leiden | 071 - 5315541 | www.autostad.nl | Mazda CX-5 vanaf € 30.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering en bij aanschaf van de nieuwe Mazda CX-5 in de periode 1 april 2017 t/m 30 september 2017 met uiterlijke registratiedatum 30 september 2017. Aanbod niet geldig in combinatie met andere acties. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl


DE NOORDWIJKER

cultuur & uitgaan

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017

17

Literatuur toegankelijk maken voor jongeren van 12 tot 17 jaar n Woensdag Literatour Boekenfeest in Cultuurcafé

Iedere dinsdag - Cultuur bij Wilma Iedere dinsdagmiddag wordt het radio-praatprogramma Cultuur Bij Wilma van de Bollenstreek Omroep opgenomen in Het Cultuurcafé met gasten uit de Bollenstreek over cultuur. Schuif gezellig aan tussen 16.30 en 17.30 uur, toegang vrij. Iedere woensdag - De Breischool Breien, of een ander handwerk, met De Breischool. Iedereen kan aanschuiven, jong en oud, dames en heren, Nederlandsen anderstalig. Elke woensdag 14.00 - 16.00 uur. Deelname is gratis. Zaterdag 16 september - Literatour Boekenfeest Literatour, de boekenweek voor jongeren begint vandaag. Wij vieren dat met een Literatour Boekenweekfeestje. Tussen 11 en 15 uur organiseert de boekhandel een ruilmarkt voor young adults. Om 14.00 uur zijn de schrijfsters Cathinca van Sprundel, Mirjam Hildebrand en Hilda Spruit te gast. Vrijdag 22 september - Workshop Hollands schilderen Workshop Hollandse taferelen schilderen door Séline Schaft van Atelier Afrit24. Kleurrijke koeien, tulpen en meer op canvas. Van 9.30 uur tot 12.30 uur, deelname €35,- incl. koffie/thee, reserveren via info@afrit24.nl

LEZEN n We kennen de jaarlijkse Boekenweek en de jaarlijkse Kinderboekenweek. De jeugd in de leeftijd van 12 tot 17 jaar valt onder geen van beide categorieën. Te oud voor de kinderboeken en te jong voor de volwassenen literatuur. Terwijl juist deze leeftijdsgroep veel boeken moet lezen voor school.

“De jongeren krijgen een literatuurlijst voorgeschoteld die een beetje is verstoft. Ze krijgen niet echt lol in het lezen van Multatuli of Mulisch”, volgens Nadine Mussert van Boekhandel van der Meer. “De wereld om ons heen verandert, maar de schoolboekenlijst verandert niet”. Voor deze groep jong volwassenen is er sinds drie jaar de Literatour, waarbij aandacht wordt besteed aan verschenen boeken, die onderwerpen behandelen die voor deze groep wel interessant zijn. Boeken met onderwerpen als vlogs, de gevaren van het plaatsen van foto’s op Instagram en internet, transgender en geaardheid. Onderwerpen die in o.a. detective-achtige vorm worden weergegeven. Meisjes lezen over het algemeen meer dan jongens. Boeken als Gijp en Kieft zijn autobiografieën die jongens aanspoort om te lezen en mogen ook op de boekenlijst van school. Naast boeken verschijnen er ook steeds meer aan boeken geli-

Nadine Mussert houdt eens in de acht weken ‘Thee, taart en leesvoer’voor jongeren. | Foto: Ina Verblaauw

eerde artikelen als boekenleggers en mokken met teksten. Handlettering is ook een hype. Met speciale pennen mooie letters creëren. Op woensdag 16 september wordt landelijk het Literatour Boekenfeest gehouden. Bij Boekhandel van der Meer is er tussen 11.00 en 15.00 uur een ruilbeurs met gesloten beurs, waarbij jongeren boeken onderling

kunnen ruilen. Om 14.00 uur zijn de schrijfsters Mirjam Hildebrand, Cathinca van Sprundel en Hilda Spruit te gast. Zij debuteerden alledrie met een boek voor young adults. Zij zullen elkaar interviewen, maar vragen vanuit het publiek zijn ook welkom. Eén keer in de acht weken is er een jongeren leesgroep bij van der Meer onder leiding van Nadine: Thee,

De kapel in het Langeveld EXPOSITIE n Vanaf maandag 18 sep-

Zaterdag 23 september - Met beer Bobbi op de foto Ga met Beer Bobbi op de foto, luister naar de verhalen en maak een mooie kleurplaat! Van 10.00 tot 15.00 uur, toegang vrij.

tember is bij Palliam een tentoonstelling over de Kapel in het Langeveld te zien. Het bijzondere verhaal erachter is een mengelmoes van feiten en fictie. Zoals de legende van de edelman die voor de kust van Noordwijk in een storm terecht kwam. In doodsangst tot de Heilige Maria bad en als dank voor zijn redding deze kapel liet bouwen. Van 1330 tot 1880 wist de kapel de tijd te trotseren. Wat er nu nog van rest zijn enkele gedenkstenen, die naast de Maria ter Zee kerk aan de Nieuwe Zeeweg zijn geplaatst. De tentoonstelling geeft een nieuwe kijk op de kapel en de geschiedenis van de bewoners er omheen. Samensteller van de tentoonstelling is Maud Mommers.

Zaterdag 23 september - Benefietborrel Stichting Kafountine Stichting Kafountine organiseert haar jaarlijkse benefietborrel in Het Cultuurcafé. De stichting ondersteunt de Vrouwenvakschool Satang Jabang in Senegal. De opbrengsten van de drankjes, hapjes en veiling komen ten goede van de stichting. Aanvang 16 uur, graag aanmelden via info@stichtingkafountine.nl Zondag 24 september - Gitaarconcert met Marco Kreiken Klassiek gitaarconcert door Marco Kreiken met stukken van oa. Mauro Giuliano en Steve Reich. Aanvang 15.00 uur, toegang vrij, graag reserveren. Dinsdag 26 september - Bobs Boekenclub Bobs Boekenclub bespreekt Lyssa met auteur Tom Hofland. Laat even weten of je komt via info@boekhandelvandermeer. nl Aanvang 19.30 uur, toegang vrij. Vrijdag 29 september - Loopbaanspreekuur Iedere laatste vrijdag van de maand houdt coach en loopbaanbegeleider Wenda Verhoog loopbaanspreekuur. Tussen 10.00 en 12.00 uur. Toegang vrij.

taart en leesvoer”. Dan komen jongeren bijeen om te praten over een door hen zelf gekozen boek. “Acht weken is voldoende tijd om het boek te lezen en dan gaan we erover in gesprek met elkaar”. De groep groeit gestaag. Een mooi initiatief om de jeugd te enthousiasmeren boeken te lezen in plaats van het moeten lezen van een boek.

Bij Palliam is vanaf maandag een tentoonstelling over de Kapel in het Langeveld. | Foto: PR

Zingen naar de Zondag ZANGAVOND n Op zaterdagavond 16 september houdt de Gereformeerde Kerk Noordwijk vgz. dit winterseizoen weer haar eerste samenzangavond in het Trefpunt. Uitgenodigd hiervoor is het Christelijk Mannenkoor David uit Lisse. Het koor zingt voornamelijk psalmen en geestelijke liederen. Het geheel staat onder leiding van diri-

gent Hugo van der Meij. Het orgel wordt bespeeld door Arjan Wouters. Het thema op deze avond luidt ‘Rotsvast’. De samenzang voor deze avond bevat o.a. liederen van Joh. de Heer, psalmen en gezangen. Ds J. Maliepaard verzorgt een korte meditatie. De zaal gaat om 18.30 uur open. De samenzang duurt van 19.00 tot 20.15 uur, waarna men tot 21.00 uur een kopje koffie of thee kan drinken. Iedereen is welkom. De toegang is vrij.

De tentoonstelling is van 18 september tot 28 oktober op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur te zien aan de Nieuwe Zeeweg 73. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.


Verrassend lage prijzen in 1000 winkels.

Maak kans op â‚Ź100,- shoptegoed

Speel de game op action.com/1000 Lay's chips paprika of naturel 6x25 gram

LED kaars met bewegende vlam incl. afstandsbediening

trendy servies    compoteschaal Ă˜ 12 cm

set/3

099

695

breigaren xxl

industrieel wandrek

diverse kleuren metallic acryl 425 gram

houten lantaarn

diverse varianten o.a. petit four schaal Ă˜ 10 cm

ontbijtbord Ă˜ 21 cm

34x17.5 cm

geurtheelichten

0.92 1.29 1.59

24 stuks

0.94

082

295 sandwich toaster

mat zwart of wit metaal/MDF ca. 55x30x12 cm

2 sandwichplaten met anti-aanbaklaag 820 W

snijmat of precisie messenset

snijmat: A3, groen of messenset: 6 stuks

stuntprijs

495

kinder joggingbroek

antislip badmat

o.a. Cars, Minions of Frozen katoen/polyester maten 92-122

diverse kleuren, polyester chenille, 60x90 cm 50x80 cm

3.99

jongens boxershort maten 98-128 2-pack

2.79

meisjes hipster maten 98-128 2-pack

449 Ziki sokken diverse prints maten 35-46

aardbei of vanille, 700 gram

shake beker

129

My Little Pony kasteel

heren vest

kristal, 56 cm hoog, 16 accessoires incl. batterijen, 3+ jaar

500 ml

My Little Pony taart en theeset

492

795

20-delig

slimme schakelaar

schakelset met afstandsbediening

bedien 99 apparaten en verlichting met een smartphone app max. 3680 W

2.29

Bodymass whey protein

797

bekijk de video op action.com

1695

1.49

7.83

Air Wick starterset jasmijn en witte bloemen incl. Freshmatic navulling

sneakers maten 41-45

9.95

795 opberg- of verhuisdoos

30 meter bereik, indoor 4-delig of outdoor 3-delig werkt met de slimme schakelaar

798

diverse kleuren katoen/polyester maten m-xxl

max. 30 kg, 48x34x33 cm

transport trolley max. 150 kg

1795

4.95

Pulse oortelefoon met opbergtas diverse kleuren

Freshmatic navulling, 250 ml

2.49

3 paar

152

444

www.action.com Aanbiedingen geldig van woensdag 13 september t/m dinsdag 19 september 2017

268

78 0

NL - Zet- en drukfouten voorbehouden.

378


service

DE NOORDWIJKER

Apotheken Duinrand Apotheek, Nieuwe Zeeweg 1. Geopend op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. Zondags gesloten.

van 8.30 tot 12.30 uur. Voor informatie over of aanmeldingen voor alarmering thuis, woonzaken, klussen aan huis, thuiszorg en sociaal vervoer en ouderenwerk. Dierenarts Bel voor de waarnemend dierenarts met de eigen arts, dan verneemt men welke dierenarts in het weekenddienst heeft.

Vrijdag 15 september WZC Groot Hoogwaak 16.00 uur: ds. J.A.J. Pater

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende gevallen: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b te Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór bezoek altijd eerst bellen!). Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel: 0252-240216. Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur.

Zondag 17 september Oude Jeroenskerk 10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, HA

Tandtechnicus Van Leeuwen, Kerkstraat 44. Voor dringende kunstgebitreparaties, tel. 3611145.

Buurtkerk 10.00 uur: dhr. P. Ravensbergen, Valkenburg

Maatschappelijk werk Kwadraad Maatschappelijk werk, tel. 088-9004000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, tel. 088-9004000, www.kwadraad. nl Jongeren Preventie Plan, tel. 0889004000, www.kwadraad.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK

Ichthuskerk 10.00 uur: ds. J.A.J. Pater, HA 17.00 uur: ds. J.A.J. Pater, NHA ‘t Kruispunt (W.v.d.Bergh) 11.00 uur: ds. A. Christ GEREFORMEERDE KERK NOORDWIJK (VOORTGEZET) TREFPUNT, SCHOOLSTRAAT 2

Zondag 17 september 10.00 uur: ds. J. Maliepaard

Diversen Lokaal Loket Noordwijk Gemeentehuis Noordwijk, tel. 3617600. Geopend van ma. t/m vrij.

Spreekuren Dierenkliniek Noordwijk v/h Verschueren Ma. wo. vr. 8.30-9.00 uur Ma. t/m vr. 14.30-15.00 uur Ma. di. wo. vr. 19.00-20.00 uur Verder alles volgens afspraak via tel. 3615305. Kliniek voor gezelschapsdieren, Oranje Nassaustraat 36 Ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur Ma. wo. 18.30 tot 20.00 uur Behandeling na afspraak op tel. 3613972. Dierenbescherming afd. Rijnland Meldnummer dierennoodhulp en toezicht op dierenwelzijn: tel. 5216662. Voor overige vragen en opmerkingen kan men mailen naar kantoor@dbrijnland.nl

ROOMS-KATHOLIEKE KERK

Agenda Reuring

Maria ter Zeekerk Woensdag 13 september 09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Zaterdag 16 september 19.00 uur: ZAAZ; OLV van 7 smarten

REURING n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie via reuringnoordwijk. nl of tel. 06-50610135.

Kerkhofkapel Dinsdag 19 september 9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Sint Jeroenskerk Zondag 17 september 10.00 uur: Woord- & Communieviering, Mozesgroep WZC Jeroen Vrijdag 15 september 18.30 uur: Woord- & Communieviering, Mozesgroep CENTRUM DE ARK

Zondag 17 september 10.00 uur: Br. E. van der Plas 19.00 uur: Zendingsavond, Salvation/Compassion

Donderdag 14 september: Pimp je servies. Meedoen kost € 2,00. Vrijdag 15 september: 12.00-13.00 uur: Sport & spel en creatief café, Om 13.00 uur is er soep te koop voor € 2,00. Dinsdag 19 september 12.30 uur: Op het programma staat

een Irakese maaltijd, gekookt door Hadeel. Graag aanmelden via tel. 06-50610135. Aanschuiven kost € 3,00. Elke dinsdag is budgetchoach Regina aanwezig voor vragen en ondersteuning op financieel gebied. Regina helpt kosteloos. Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur: Wandelen met Reuring. Elke dinsdag en donderdag is er creatief café. Elke laatste vrijdag van de maand kan men gratis ontspannen met stoelmassage van Massagepraktijk Heliodoor of is er Yogapuur met Jutta. Reuring heeft bovendien een boodschappenservice.

Dierenbescherming VERMIST

4 september - Vanaf de Koningin Astrid Boulevard: Een bruine labradorteef, heeft een chip. 6 september - Bronckhorststraat: grijs-witte gecastreerde kater van 1 jaar oud. Heeft een wit puntje aan zijn staart. Hij is gechipt. GEVONDEN

10 augustus - Prins Bernhard-

straat: Cyperse kat. 6 september - Vinkeveld: een blauwe grasparkiet. Als u uw dier kwijt bent, kijk dan ook op www.dierenasielnoordwijk.org en onze facebookpagina en www.amivedi.nl. Tel. dierenasiel: 071-3616698. Openingstijden: ma. t/m za. 13.0015.00 uur en vr. 19.00-20.30 uur.

COLOFON Oplage 12.500 Verschijnt iedere dinsdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Cor de Mooij M 06 13017660 redactie@denoordwijker.nl

Verslaggevers Joke van der Zanden Wim Siemerink Esther Luijk Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 11.00 uur. Insturen kan naar redactie@denoordwijker.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Michelle Visch M 06 811 002 70 michelle.visch@uitgeverijverhagen.nl

Contactgegevens Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Noordwijker Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur. Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420 info@de-schakel.nl

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Noordwijker wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen en is gratis af te halen bij: Bruna Hoofdstraat, het gemeentehuis, Dirk en Boekhandel Van

19

Weekagenda

Weekenddiensten

Kerkdiensten

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017

der Meer. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.denoordwijker.nl

Een greep uit de activiteiten en evenementen in Noordwijk en omgeving Iedere maandag t/m vrijdag Diverse lessen voor volwassenen en kinderen; Jumpin’ Noordwijk, Van Berckelweg 34. Kijk voor het programma op www.jumpinnooordwijk.nl Dagelijks • Actieve Stranddag - individueel/groepen; The Strand, Langevelderslag 40. Tijd: 11.00 - 15.00 uur. Entree € 15,00 p.p. www.the-strand.nl Iedere maandag • Open Tafel; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 12.15 uur - 13.00 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage welkom). www.palliam.nl • Stilte als golflengte van de ziel - Ellen Spaargaren; Palliam, Kerkhofkapel, Gooweg 37. Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage welkom). www.palliam.nl Iedere derde maandag van de maand • Arthouse Select; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 uur. Informatie over prijzen en films op www.demuzenoordwijk.nl Dinsdag t/m zondag • Bewonder de Soyuz-capsule André Kuipers bij Space Expo; Space Expo, Keplerlaan 3. Tijd: dagelijks 10.00 - 17.00 uur (tijdens vakantieperiodes ook op maandag geopend). Entree prijzen zie www.space-expo.nl Iedere dinsdag • Digitaal spreekuur; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 -16.00 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl • ‘Bij Wilma’ van BO; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 16.30 uur. Entree gratis. www.hetcultuurcafe.nl Iedere woensdag • Breek in de Week; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur. Entree gratis. www.palliam.nl • De Breischool; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. www.hetcultuurcafe.nl • Voorleesmiddag kinderen 4 - 7 jaar; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl Iedere donderdag • Taalspreekuur; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 11.00 -12.30 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl Iedere zaterdag en zondag • Solextouren vanuit Noordwijk; Have Fun Events/vertrek vanaf verschillende adressen. Tijd: zaterdag 15.00 -18.00 uur, zondag 10.00 - 13.00 uur. Deelname € 39,95. Opgeven verplicht. Kijk voor vertrekdata en -adressen op www.havefunevents.nl Iedere zaterdag t/m 28 oktober • Torenbeklimming; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 12.00 - 16.00 uur. Entree € 3,50. www.deoudedorpskern.nl Iedere zondag • Yoga op het strand; strand bij Bries, Koningin Astrid Boulevard 102, afrit 2. Tijd: 9.30 uur. Deelname € 10,00. www.yogabeach.nl • Toeristenmarkt Vuurtorenplein; Vuurtorenplein. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis. www.FerionMarkten.nl 13 september • SJC Oldstars/Bewegingsfestival; Voetbalvereniging SJC, Lageweg 6. Tijd: 10.00 uur. Entree gratis. www.vvsjc.nl • David Gillmore - Live at Pompeï; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 - 23.00 uur. Entree €12,50. www.demuzenoordwijk.nl 14 september • Bitterballenwedstrijd; Landgoed & Golfbaan Tespelduyn, Tespellaan 53. Tijd: 17.00 - 20.00 uur. Deelname: € 10,00 (incl. 2 consumpties uit Hollands assortiment). www.tespelduyn.nl • Ladies Night Bella Donna’s; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 - 23.00 uur. Entree € 11,50 (incl. glaasje prosecco incl. bitterballen) en kans op mooie prijzen. www.demuzenoordwijk.info 16 & 17 september • La Dress Boutique - Klooster; Hoofdstraat 96. Tijd: zaterdag 11.00 - 17.00 uur, zondag 12.00 - 17.00 uur. Entree gratis. www.kloosterinfo.com 17 september • Kidsday - Nederzandt; St(r)andplaats Nederzandt; Langevelderslag 3656. Tijd: 12.00 - 17.00 uur. Entree gratis. www.nederzandt.nl 18 september • Hampstead; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 - 23.00 uur. Entree € 9,00. www.demuzenoordwijk.nl • Lezing Paus Franciscus - Stijn Fens; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Entree € 5,00. www.palliam.nl 19 september • Ladies Night Bella Donna’s; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 - 23.00 uur. Entree € 11,50 (incl. glaasje prosecco incl. bitterballen) en kans op mooie prijzen. www.demuzenoordwijk.info 20 september • The Magic Flute - Royal Opera House; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 - 23.25 uur. Entree € 19,00. www.demuzenoordwijk.nl 23 september • Table d’hotes - Kleijnkoor; geheime locatie in Noordwijk. Tijd: 20.00 23.00 uur. Deelname € 45,00 p.p. (4-gangen). Aanmelden kan per mail naar info@kleijnkoor.nl . www.kleijnkoor.nl • 30 Up Indian Summer Party; Blu Beach, Kon. Wilhelmina Boulevard, afrit 12. Tijd: 21.00 - 00.30 uur. Entree gratis. www.deleidsedanssalon.nl Exposities • t/m 31 december: Expositie Goudkoorts - Monique Velzenboer; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag van 11.00 - 16.00 uur. Entree: Volwassenen € 5,00, Kinderen van 5 tot 12 jaar € 2,50. www.museumnoordwijk.nl • t/m 27 maart: Expositie Hoed je voor de vrouw; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag van 11.00 - 16.00 uur. Entree: volwassenen € 5,00, Kinderen van 5 tot 12 jaar € 2,50. www.museumnoordwijk.nl


r a l! a e k j in w n 5 2 oo

ew l t s Ade leuk

IN VELE KLEUREN LEVERBAAR!

2

1

799 ,-

2

N BA EK HO

3

Hanglamp Cologna in 2 kleuren.

Ø52cm per stuk 169,-

VA

F NA

, 9 21

xB64xD74cm Fauteuil Metal in stof Break. H85 ,es 259 zoals afgebeeld incl. luxe opti

TV-/audiodre sso

Montreal is een compleet woonprogramma in acaciahout in de kleur light grey.

ir Montreal

in Ac acia. H46

xB206xD45c

K

1. Hoekbank Kendo in stof Gapp incl. 3 rugkussens & 1 sierkussen. H74xB290xD218cm 799,-. 2. Woonprogramma Montreal in Acacia: Schuifdeurkast H148xB126xD40cm 699,-, Bijzettafel B75xL75cm 229,-. 3. Karpet Madera in diverse kleuren & maten. B200xL290cm 429,-, B160xL230cm 269,-.

m 449,-

449

HR-KOUDSCHUIM IN ZITTING MOGELIJK & KEUZE UIT VELE STOFFEN EN KLEUREN!

,-

Uit voorraad leverbaar!

Boekenkast Montreal in Acacia. H200xB80xD40cm 549,-

Barkast Montreal in Acacia. H174xB126xD45cm 899,-

CM

EE B90 TTAF XL EL 16 0

, 9 34 Dressoir Montreal in Acacia. H78xB206xD45cm 699,-

Eettafel Montreal in Acacia, in diverse maten leverbaar. B100xL220cm 449,Armstoel Veronese in diverse stoffen vanaf 179,-

Elke g a zonden p o

Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

Openingstijden: Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

P

VRIJ PARKEREN!

KEUZE UIT 3 HANDGREPEN

Nw week 37 17  
Nw week 37 17  

De Noordwijker, dinsdag 12 september 2017

Advertisement