Page 1

VBO

MAKELAAR

Tel. 071 36 193 65 • www.bonnike.nl UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DENOORDWIJKER.NL 

nieuws

Lokaal betrokken en betrouwbaar

P11

Open Monumentendag in Noordwijk

lui’

Boeren, burgers en buiten-

Vernieuwd: Panelrubriek Spraakmakend

Dinsdag 5 september 2017 JAARGANG 10 NR

foto’s

P17

Feest in Noordwijk Binnen opinie

n Wel of geen intimidatie bij motie van afkeuring?

Goede start voor V.v. Noordwijk

Crescendo op de Pompoenmarkt CONCERT n Op zaterdag 9 september, tijdens Open Monumentendag, verzorgt het opleidingsorkest (B-orkest) van Crescendo een concert op de pompoenmarkt bij boerderij Veldzicht aan de Herenweg 114. Het concert begint om 14.30.

AFKEURING n ‘Ach, er waren wat emoties. En dat kan je als raadslid verwachten bij dit soort onderwerpen. Maar de kou is alweer uit de lucht.’ Dat was de nuchtere reactie van raadslid Koen van Asten toen we hem vroegen of hij zich geïntimideerd voelde door het optreden van Menco Wiersema.

Crescendo is die dag ook aanwezig met een kraam waarin stroopwafels te koop zijn. Voor kinderen is er een muziekmemory en kunnen er muziekinstrumenten uitgeprobeerd worden. Als dat lukt mogen de kinderen gratis grabbelen in een grabbelton. Ook een instrument (leren) bespelen? Dat kan vanaf 6 jaar. Bel Jolanda 06-22931163 of mail naar opleiding@crescendo-noordwijk.nl

Gehandicapte man beroofd van koptelefoon Wiersema zou Koen van Asten hebben voorgehouden dat het oorlog zou worden tussen D66 en PvdA/GL. | WS

maken. En raads- en commissieleden mogen best hun emoties laten blijken maar deze nooit richten op personen’. Hij benadrukt nog: ‘Ik neem dit hoog op. Dit wordt zeker een onderwerp in het eerstvolgende fractievoorzittersoverleg.’ Het deelt mee dat hij als voorzitter van de gemeenteraad had ingegrepen met een schorsing wanneer

Koen van Asten hierna zijn stemgedrag zou hebben aangepast. ‘Een motie van afkeuring is bepaald niet leuk, maar er werd duidelijk uitgelegd dat het niet de wethouder Fles maar het college betrof’. Over het feit dat echtparen (Wiersema is de echtgenoot van wethouder Fles) samen in de politiek actief zijn zegt de burgemeester: ‘Ik heb te maken met

de kieswet en de regels die daar bij horen. Integriteit is op dit moment landelijk wel een hot item. Er komt een nota vanuit de provincie die richtlijnen geeft hoe er de komende gemeenteraadsverkiezingen mee om moet worden gegaan. Natuurlijk is er de eigen verantwoordelijkheid. Mensen moeten zelf inzien dat iets soms onwenselijk is’.

Opening nieuw seizoen KBO Noordwijk

Cursus Peuterzangdans

MOBILITEIT n De Katholieke Bond voor Ouderen opent het nieuwe seizoen op zaterdag 9 september van 11.00 tot 16.00 uur in de Wieken, Wassenaarseweg 5a.

PEUTERS n Muziekschool MusicBlvd start op 9 september met een gratis proefles voor de cursus peuterzangdans. Peuters in de leeftijdscategorie 2,5 tot 4 jaar zijn hierbij welkom.

Tijdens deze cursus leren de peuters op een ontspannen manier op voor hen aansprekende muziek ritmisch te bewegen en de juiste maat in de muziek te herkennen. Afwisselend wordt er gezellig samen gezongen zodat de eerste basis in de muzikale ontwikkeling gelegd wordt op een ontspannen en gezellige manier. Dit is goed voor de juiste techniek, ritmiek en motoriek van de peuters. Ze kunnen hierbij heerlijk hun energie kwijt en het bevordert de creativiteit, vrije expressie en sociale omgang met elkaar. Een cursus bestaat uit totaal 15 lessen van drie kwartier en deze worden verzorgt op de zaterdagochtenden om 9:15 uur. Om mee te kunnen doen aan de gratis proefles moet men van tevoren aanmelden via WhatsApp 06-51778669 of info.musicblvd@ gmail.com

P25

P13

Rijpstra: ‘Ik neem dit hoog op!’

Het gebeurde in een schorsing van de gemeenteraad tijdens de behandeling van de motie van afkeuring over het zogenaamde ‘laadpalenbeleid’. Volgens getuigen zou Menco Wiersema (PvdA/GL) raadslid Koen van Asten (D66) hebben toegebeten: ‘Je begrijpt als je hier voor stemt dat het dan anderhalf jaar oorlog wordt’. Hierbij kennelijk doelend op de samenwerking in de rest van deze raadsperiode. Terwijl Koen van Asten, hiermee geconfronteerd, dit niet ontkende, is de reactie van Wiersema: ‘Ik weet zeker dat ik dit zo niet heb gezegd. Ik was wel ‘flabbergasted’ en hield hem voor dat hij de schorsing had moeten afwachten voordat hij zijn standpunt in de openbaarheid bracht. Ik vind dit politiek gezien een domme zet.’ Burgemeester Rijpstra is heel open over het incident en vertelt dat hij het waarnam en direct heeft ingegrepen. ‘Raadsleden moeten in vrijheid hun eigen keuzes kunnen

sport

Het thema ‘Mobiliteit’ is zo belangrijk voor mensen die wat minder kunnen bewegen. Een ieder weet wat een rollator is, maar er zijn zoveel andere mogelijkheden en aanpassingen tegenwoordig.

Er zijn bedrijven uitgenodigd om te demonstreren wat er allemaal op de markt is o.a. ‘t Mannetje uit Haarlem met revalidatie fietsen en natuurlijk de Ouderenwinkel. Dit bedrijf laat zien wat een goede rollator is, rolstoelen enz. maar ook de regenkleding is aanwezig. Ook de e-Bikes zijn aanwezig maar ook fietsen met een lage instap. De heer Mooijekind is daarvoor aanwezig. Natuurlijk is er koffie/thee.

POLITIE n Een 36-jarige man werd

donderdag 31 augustus omstreeks 02.45 uur het slachtoffer van een straatroof. Het slachtoffer, die in een rolstoel zat, werd in de Hoofdstraat aangesproken door een man.

De man vroeg wat er in zijn rugzak zat. De man bleef maar naast de man in de rolstoel lopen en vroeg om geld. Het slachtoffer zei dat hij geen geld bij zich had. Korte tijd later bedreigde de man hem met een mes en griste een koptelefoon uit zijn rugzak. Daarna rende de man weg in de richting van het Jan Kroosplein. Hij had het volgende signalement. Blank, 1.70/1.75 meter lang, 25/30 jaar oud, tenger mager postuur, kort zwart haar, korte broek, sneakers met een rode rand op de bovenzijde, donkerblauw, tegen zwart aan, fleece-vest met ritssluiting en een capuchon. rugzak rood-wit van kleur. Iets gezien of informatie over deze straatroof? Neem dan contact op met de recherche in Noordwijk via 0900-8844 of 0800-7000.

De krant niet ontvangen?

Bel 0714022901 LEIDENISOPEN.NL

Wij helpen Noordwijkers, helpt u mee? www.groothoogwaak.nl

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. www.alzheimer-nederland.nl

WONEN • ZORG • WELZIJN


Dit is de wekelijkse verschijnende informatiepagina van de gemeente Noordwijk.

Week 36 | 2017

Gemeenteberichten BEKENDMAKING AANWIJZING CAMPERPLAATSEN IN DE DUINEN GELEGEN PARKEERTERREIN LANDZIJDE KONINGIN ASTRID BOULEVARD Er komen, bij wijze van proef, 3 vrije camperplaatsen aan de kust. Deze week publiceert de gemeente het officiële besluit. Gemotiveerd en al opdat de proef voldoet aan de regels en rechtsgeldig is. Hieronder volgt de Bekendmaking aanwijzing camperplaatsen parkeerterrein landzijde Koningin Astrid Boulevard. De gemeente bericht hierin over het besluit van Algemeen belang, het verkeersbesluit en de eerste wijziging van het algemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk. Bekendmaking besluit van Algemeen Belang De gemeenteraad van de gemeente Noordwijk maakt bekend op 7 juli 2016 op grond van artikel 25h van de Mededingingswet een besluit van Algemeen Belang te hebben genomen met betrekking tot het aanbieden van een drietal camperplaatsen zonder voorzieningen op het noordelijke parkeerterrein Koningin Astrid Boulevard landzijde ter hoogte van huisnummer 23. Het aanbieden van deze parkeerplaatsen is een economische activiteit die onder de werkingssfeer van de Wet Markt en Overheid valt en waarvoor gedragsregels gelden om oneerlijke concurrentie door de overheid te voorkomen. Het besluit van algemeen belang maakt dat deze gedragsregels voor de camperplaatsen niet van toepassing zijn omdat deze zonder voorzieningen worden aangeboden en met een beperkte verblijfsduur. Met dit besluit van Algemeen Belang en het daarmee het faciliteren van de camperplaatsen wil de gemeente de toeristische aantrekkingskracht vergroten doordat camperaars kennis kunnen maken met de badplaats Noordwijk en al haar voorzieningen. Het betreft hier een proef voor de periode van één jaar. Na de proefperiode volgt een evaluatie van het gebruik van de camperplaatsen en een nadere afweging over het eventueel voortzetten hiervan. Verkeersbesluit Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend op 20 juni 2017 een verkeersbesluit te hebben genomen teneinde de drie parkeerplaatsen op het noordelijke parkeerterrein Koningin Astrid Boulevard landzijde ter hoogte van huisnummer 23 voor het parkeren van campers in te richten en als zodanig aan te wijzen middels het plaatsen van borden model E8n van Bijlage 1 van het RVV 1990 en toe te staan om voor de duur van maximaal twee overnachtingen van de camperplaatsen gebruik te maken en dit door middel van onderborden aan te duiden. Algemeen Aanwijzingsbesluit Het college van burgemeester en wethouders maakt voorts bekend op 27 juni 2017 op grond van artikel 4:19 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017 besloten te hebben tot het vaststellen van de eerste wijziging van het Algemeen Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017 (het Algemeen Aanwijzingsbesluit). De eerste wijziging van het Algemeen Aanwijzingsbesluit bestaat uit het aanwijzen van de drie parkeervakken op het parkeerterrein aan de landzijde van de Koning Astrid Boulevard ter hoogte van huisnummer 23 waarvoor het ten hoogte 48 uur buiten een kampeerterrein het toegestaan is om een kampeermiddel ten behoeve van recreatief nachtverblijf te plaatsen.

Inwerkingtreding Het besluit van Algemeen belang, het verkeersbesluit en de eerste wijziging van het algemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk treden de dag na bekendmaking inwerking. Bezwaar maken Indien u van mening bent dat u door de besluiten wordt benadeeld, dan bestaat er de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd gerekend vanaf de dag na die waarop de besluit op de voorgeschreven wijze bekend zijn gemaakt. Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verkeersbesluit en/of de eerste wijziging van het Algemeen Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017, dan dient u een schriftelijk, gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, postbus 298, 2200 AG Noordwijk onder vermelding van het trefwoord ‘bezwaarschrift’. Indien u bezwaar wenst te maken tegen het Besluit van Algemeen Belang, dan dient u uw bezwaarschrift te sturen aan de gemeenteraad van Noordwijk, postbus 298, 2200 AG Noordwijk eveneens onder vermelding van het trefwoord ‘bezwaarschrift’. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien u meent dat u een spoedeisend belang heeft dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen (nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend) bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening bent u aan de rechtbank griffierechten verschuldigd. Ter inzage Het besluit van algemeen belang, het verkeersbesluit en de eerste wijziging van het Algemeen Aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2017 worden gepubliceerd via het Gemeenteblad op overheid.nl. De verwijzing naar overheid.nl is ook te bereiken via de gemeentelijke website: www.noordwijk.nl

ONTVANGEN AANVRAGEN GEMEENTE De volgende (niet op de Wabo-gebaseerde) aanvragen zijn ontvangen: Z/17/038645 zomermarkt, 1 en 2 april en iedere zondag van mei tot september 2018, Vuurtorenplein Impulsmarkten.nl 22 aug 2017 Z/17/038648 -Sinterklaas Intocht, 18-11-2017, strand, Hoofdstraat, Kerkstraat Noordwijkse Ondernemers Vereniging 22 aug 2017 Z/17/038683 10 t/m 16 september 2017 collecte melding Prinses Beatrix Spierfonds Stichting Prinses Beatrix Spierfonds 23 aug 2017 Z/17/038695 straatoptreden Kleijnkoor, 23 september 2017, Hoofdstraat Stichting Kleijnkoor Noordwijk 23 aug 2017 Z/17/038697 speelvergunning 2018 Magic Circus Magic Circus 23 aug 2017 Z/17/038724 -uitstallingsvergunning, Hoofdstraat 20, Whitewashmenswear White Wash Menswear 24 aug 2017 Z/17/038788 ontheffing sluitingstijd, 21 oktober 2017, Beachclub O Hotels van Oranje B.V. 25 aug 2017 Z/17/038790 besloten evenement, 7 september 2017, Beachclub O Hotels van Oranje B.V. 25 aug 2017 Ruiter Advies Verkoop B.V. Nog geen bezwaar mogelijk Zolang er geen besluit is genomen kunt u géén bezwaar indienen.Wel kunt u een zienswijze indienen, waarmee u kunt laten weten hoe u denkt over een bepaalde aanvraag. Meer weten? Voor meer informatie over een aanvraag en/of melding kunt u contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid via het e-mailadres handhaving@noordwijk.nl of telefonisch via (071) 36 60 000.

HELPT U MEE KINDEREN TE BEREIKEN DIE OPGROEIEN IN ARMOEDE Toeslagen en regelingen genoeg. Maar ze komen niet bij de groepen waarvoor ze bestemd zijn. Daarom deze vraag: helpt u mee kinderen die opgroeien in armoede te bereiken? En dan met name die kinderen waarvan de ouders een inkomen verdienen tot 120% van de bijstandsnorm. Onderzoek wijst het keer op keer uit De gemeente Noordwijk weet dat de ouders die financieel moeilijk rondkomen vaak niet profiteren van de bestaande toeslagen en jeugdvoorzieningen zoals voor sport en cultuur. Mensen met de laagste inkomens maken nauwelijks gebruik van toeslagen en gemeentelijke voorzieningen, waarbij kinderen een verjaardagsfeestje, voetbalschoenen, kleding, sport- of muziekles aangeboden krijgen. Onderzoek wijst het keer op keer uit. Gemeente Noordwijk licht voor over regelingen en verwijst door. Maar dit heeft onvoldoende effect. Ouders kennen de regelingen onvoldoende. Denken vaak ten onrechte dat ze verplicht zijn tot terugbetaling. De gevolgen: hun kinderen doen niet mee. Ze lopen het risico op een sociaal isolement, slechtere leerprestaties en probleemgedrag. De gevolgen tekenen hen voor de rest van hun leven.

We doen een beroep op u Scholen, buren en werkgevers kunnen meehelpen door: • ouders te wijzen op de hulp- en ondersteuningsmogelijkheden, bijvoorbeeld naar de gemeentelijke doe-mee-regelingen. • ouders te vertellen van de bestaande bijdragen om hun kinderen mee te laten doen aan sport (een bijdrage van 225 euro per kind per jaar) of voor lessen op kunst en cultuurgebied (een bedrag van 450 euro per kind per jaar). De sport- en cultuurregeling staat klaar. Eenvoudig te regelen via de school of het Centrum voor Jeugd en Gezin. • ouders te wijzen op de website van het jeugdsportfonds of de website van het jeugdcultuurfonds. Lokaal Loket Ook kunnen ouders langskomen op het gemeentehuis. Ze kunnen een afspraak maken met een medewerker van het Lokaal Loket. De medewerker geeft hen graag een goed advies over de mogelijkheden. Op werkdagen kunt u zonder afspraak terecht tussen 8:30 en 12:30 uur. Het lokaal loket is gevestigd in het gemeentehuis, Voorstraat 42. Samen de schouders er onder Gemeente Noordwijk helpt graag mee om de armoede te bestrijden onder kinderen. U ook?


ZELFSTANDIGEN MET SCHULDEN 2017103473, Het Lappennest 34 te Noordwijk, het bouwen van een recreatiewoning, 24-08-2017

Vraag Ik ben zelfstandige en ik heb schulden. Kan de ISD Bollenstreek (ISD) mij daarmee helpen? Antwoord De ISD heeft mogelijkheden om zelfstandigen met schulden te helpen. Op welke manier de ISD u kan helpen is afhankelijk van uw persoonlijke- en bedrijfssituatie. De ISD kan zelfstandigen helpen via: • het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) • via schulddienstverlening Ondersteuning nodig? Bent u zelfstandige en hebt u (problematische) schulden en wilt u ondersteuning krijgen? Dan kunt u contact opnemen met de ISD. Op basis van uw situatie kijkt de ISD of u in aanmerking komt voor de Bbz of voor schulddienstverlening. Inloop spreekuur zelfstandigen De ISD heeft in de even weken op dinsdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur een inloopspreekuur voor zelfstandigen. Een afspraak maken is niet nodig. Hier kunt u in een kort gesprek uw vragen/ situatie bespreken. Afhankelijk van uw vragen/ situatie vindt een vervolgafspraak plaats. Meer informatie of afspraak maken Voor vragen, een persoonlijke afspraak of meer informatie over de Bbz of schulddienstverlening kunt u contact opnemen met de ISD. Bereikbaarheid ISD Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) Website: www.isdbollenstreek.nl Per mail: info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk: bezoek aan het Lokaal Lokaat, Voorstraat 42 (gevestigd in het gemeentehuis).

INGEKOMEN AANVRAGEN ODWH De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken binnengekomen:

Omgevingsvergunningen 2017104859, Wintertuinlaan 19 te Noordwijk, het brandveilig gebruiken van het gebouw, 29-08-2017 2017104382, Northgodreef 33 te Noordwijk, het kappen van een boom, 29-08-2017 2017103634, Tamboerijnlaan 2, 4, 6 en 8 te Noordwijk, het brandveilig renoveren van het gebouw, 28-08-2017 2017104448, Meidoornstraat 17 te Noordwijk, het verbouwen van de woning, 29-08-2017 2017099074, Keyserswey 3 te Noordwijk, het tijdelijk in gebruik nemen als bedrijfswoning in strijd met het bestemmingsplan, 14-08-2017 2017103519, Koningin Astrid Boulevard 50 te Noordwijk, het bouwen van een appartementencomplex, 26-08-2017

Meer weten over ingekomen aanvraag De publicatie van ingekomen aanvragen houdt niet meer in dan een kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen worden geweigerd. Nog geen bezwaar indienen Zolang de aanvragen in behandeling zijn kunt nog géén bezwaren indienen. Dat kan pas wanneer er een besluit is genomen. Alle verzonden besluiten worden in deze rubriek bekend gemaakt? U kunt dan, afhankelijk van het soort besluit en de voorbereiding, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag of de Raad van State. In sommige gevallen wordt als voorbereiding van een besluit een aparte procedure gevolgd. Als de gemeente medewerking wil verlenen dan wordt het ontwerpbesluit zes weken ter visie gelegd. In deze periode kunt u dan ook zienswijzen indienen, waarmee de gemeente rekening moet houden bij de beslissing. De ter visie legging wordt hieronder vermeld. Meer weten? Indien u informatie wenst over de afhandeling van een specifieke aanvraag, kunt u het beste contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland via het e-mailadres info@odwh.nl of telefonisch via (071) 408 31 00.

VERLENGINGSBESLUITEN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde aanvraag is verlengd. 2017083548, Kapellebospad in Noordwijk, het aanbrengen van beplanting duinbos, (verlengd tot 11-10-2017) 2017075138, Achterweg tussen 12 en 14 te Noordwijk, het bouwen van een schuur, (verlengd tot 17-10-2017) 2017083191, Sancta Maria - inritten kavels 44 en 45 (Langevelderlaan) Noordwijk, het realiseren van twee inritten, (verlengd tot 27-09-2017)

worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden onder vermelding van het trefwoord Bezwaarschrift en het registratienummer van het besluit. Een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Het is in sommige gevallen mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan, de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank. Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend belang heeft kun u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen van beroep bent u aan de rechtbank griffierechten verschuldigd. Alleen voor instellen beroep Wanneer er alleen rechtstreeks beroep mogelijk is en geen bezwaar staat dat boven de betreffende besluiten vermeld. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor derde belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zijn geen zienswijze hebben ingediend. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend van af de dag na datum bekendmaking van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Meer weten? Indien u informatie wenst over een verleende vergunning, kunt u het beste contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland via het e-mailadres info@odwh.nl of telefonisch via (071) 408 31 00.

WELSTANDSVERGADERING De Welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt iedere twee (in de even) weken op dinsdag een openbare welstandsvergadering bij de gemeente Noordwijk, Voorstraat 42 of Goohorstlaan 10 te Noordwijk. Aanvang 13:30 uur. Telefonische informatie over de welstandsvergadering, de ter inzage liggende agenda of de locatie kunt u inwinnen via het telefoonnummer van de Omgevingsdienst, (071) 408 30 00.

Het gaat om een verlengingsbesluit op de grond van artikel 3.9 van de Wabo. Tegen een verlengingsbesluit kan géén beroep worden ingesteld en derhalve geen bezwaar worden gemaakt.

VERZONDEN BESLUITEN In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten verzonden:

Omgevingsvergunningen (mogelijkheid tot bezwaar en beroep) 2017067552, Achterweg 21 te Noordwijk, het plaatsen van twee dakkapellen, 28-08-2017 2017078656, Nicolaas Barnhoornweg 5 te Noordwijk, het vervangen van een kozijn, 28-08-2017 Bezwaar en/of beroep Indien u van mening bent dat u door een besluit wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een schriftelijke (geen e-mail) gemotiveerd bezwaarschrift dient te

AGENDA OPENBARE PRESENTATIEAVOND VOOR RAAD EN COMMISSIE MAANDAG 11 SEPTEMBER 2017

Volg de gemeente op sociale media De gemeente Noordwijk is ook actief op Twitter en Facebook. Op de hoogte van het laatste nieuws van de gemeente. Volg en/of like ons! facebook.com/gemeentenoordwijk @noordwijkzh

Meer informatie De actuele agenda en de stukken zijn te raadplegen op via www.noordwijk.nl/gemeenteraad.

Aanvang: 20:00 uur | Locatie: Gemeentehuis, Nieuwe Raadzaal Via de website www.bollenstreekomroep.nl/politiek wordt de raadsavond rechtstreeks uitgezonden.

Presentatie 1. 20:00 uur: Presentatie toelichting nieuw strategisch plan MareGroep 2. 20:45 uur: Presentatie toelichting op bouwplan van Sedos voor een project aan de Van de Mortelstraat

Voor meer informatie over de producten en diensten en de openingstijden van de gemeente raadpleeg de website: www.noordwijk.nl

Gemeenteraad op Twitter Volg de gemeenteraad op Twitter via @raadnoordwijk

Contact met de gemeente Bel (071) 36 60 000 (werkdagen 08:30 - 17:00 uur) of e-mail: gemeente@noordwijk.nl

facebook.com/gemeentenoordwijk @noordwijkzh

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de Noordwijker.

Gemeenteberichten Week 35 | 2017


nieuws

DE NOORDWIJKER

Binder Sneer

P

resteren kan alleen wanneer je werkt vanuit en goede organisatie. Waarbij ieder zijn taak heeft. Onze Noordwijkse voetbaltrainers huldigen beiden dit standpunt: ‘Jongens, denk erom, doe je taak en blijf vanuit de organisatie spelen’. Ik begrijp dit. Het is in het bedrijfsleven niet anders. Bij de krant bijvoorbeeld schrijft de reporter verslag, is de journalist kritisch, maakt de redacteur de koppen en mag de columnist cynisch zijn. En dat werd deze week in de lokale politiek een punt. In het duale stelsel is het college het bestuur en zijn raadsleden volksvertegenwoordigers. die hebben vanuit de organisatie de taak om de bestuurders te controleren. Het dualisme moet, denkend vanuit de organisatie, voorkomen dat iets in achterkamertjes wordt bekonkeld. Een hiaat in ons lokale dualisme is dat er wel degelijk geheime afspraakjes tussen de partijen zijn gemaakt die dan een wethouder ‘mochten leveren’. Maar dit ter zijde. Het gaat mij om werken vanuit de organisatie en mijn taak als kritische columnist richting de politiek. Plots blijkt een raadslid mijn taak als cynische commentator over te nemen. De discussie ging, hoe kan het anders, over de geweldige miskleun die werd gemaakt tijdens het actualiseren van bestemmingsplannen. De Noordwijkse gemeenteraad wilde in meerderheid bij burgemeester en collegeleden aandringen om de gemaakte fouten snel te corrigeren om daarmee de Noordwijkers die werden benadeeld even snel hun rechten terug te geven. Mijn vingers repten zich al bijna richting toetsenbord nadat er door een fractievoorzitter bezwaar gemaakt werd tegen het woord ‘fouten’. De geweldige miskleunen zouden slechts mogen worden aangeduid als ‘ontstane verschillen’. De cynische reactie die ik hierover de wereld in wilde sturen stond bij wijze van spreken al op mijn schermpje. Tsjonge jonge. Geen fouten maar verschillen. Kom op zeg! Maar voor dat ik mij van mijn cynische taak wilde kwijten kwam er een nieuw hoogtepunt. Ik hoorde plotseling iemand een sneer uitdelen die dus heel voorbarig de mij toegewezen taak overnam. Want ik had graag zelf uit willen halen naar de fractievoorzitter die geheel ten onrechte denkt dat bestemmingsplannen slechts een omschrijving zijn. Die je zomaar à la minuut kan wijzigen wanneer je denkt dat dit nodig is. Kijk, dat past natuurlijk in het straatje van de kritische columnist. Maar nee, een fractievoorzitter nam respectloos mijn taak over en riep uit: ‘Als je hier zit moet je wel weten waar je over praat. Dit is nu de zoveelste keer’. En hoewel de spreker natuurlijk alle gelijk van de wereld had zal ik hem er snel over aanspreken. Ieder zijn taak, zou ik willen zeggen. Nu hoor ik de nieuwsgierigen al vragen wie de hoofdpersonen in deze klucht waren. Maar het gaat mij niet om de personen maar om de ´koppel-ling´ van domheden die in de politiek steeds vaker lijkt voor te komen. Waar ik dus bijzonder graag zelf een sneer over uitdeel.

DINSDAG 5 SEPTEMBER 2017

5

Taetske Visser: ‘Vertrouwen geven en loslaten’ n Woongenot, leefomgeving en natuur zijn zwakke schakels in toekomstvisie TOEKOMSTVISIE n Een belangrijk deel van de politiek wil meer weten over de juridische aspecten die van belang zijn na het vaststellen van de omgevingsvisie 2030. Een kleiner deel pleit zelfs voor een pas op de plaats. Ook al omdat de aangekondigde wet hierover minimaal twee jaar naar achteren wordt geschoven. Leidend in de discussie werden de opmerkingen van Alkemade (CDA) en Wiersema (PvdA/GL), Wiersema was in zijn algemeenheid enthousiast maar terughoudend op 2 onderwerpen. Hierover merkte hij op: ‘Op 5 van de 7 sterren is dit een heel goed plan. Daar levert deze omgevingsvisie zichtbaar verbetering op. Maarbij de sterren van woongenot en leefomgeving en die van de natuur ligt het mijns inziens wel wat moeilijker. Op deze 2 sterren moet je eigenlijk het bestaande kaderstellend beleid handhaven, wat duidelijker vaststellen. Ik vind dit de zwakke schakels in dit voorstel. Hij vond hierbij heel duidelijk steun bij Alkemade (CDA: ‘Even was ik bang dat collega Wiersema vanavond bij het debat zou ontbreken. Ik ben dan ook blij dat hij hier wel is’. Hij sprak met lovende woorden over het opgestelde raadsstuk maar achtte het van belang vooral niet te snel tot vaststellen over te gaan. ‘Deze omgevingsvisie leidt nieuw tijdperk in. Noordwijk heeft de ambitie om voor de troepen uit te lopen richting de omgevingswet. Dat is natuurlijk heel vooruitstrevend. Maar ik ben bang voor de mogelijke jurisprudentie. Wij moeten niet het voorbeeld worden hoe je iets niet kan aanpakken. Want hoe meten wij onze bekwaamheid op dit gebied? Wat kunnen impact en gevolgen zijn voor ons kleine Noordwijk? Laten hier vooral mee door gaan maar het formeel aannemen een jaar overslaan. Even een pas op de plaats. Zodat we wettelijk ons

De sterren van natuur en leefomgeving zouden volgens Menco Wiersema meer aandacht verdienen. | Foto: WS

niet binden aan iets wat heel ambitieus is maar wat we als geheel nog niet kunnen overzien’. BESTE JONGETJE VAN DE KLAS

Bij dat laatste vond hij Roberto ter Hark (VVD) nadrukkelijk aan zijn zijde. Ter Hark: ‘Het ziet er goed uit. Het is allemaal positief maar we zien hier haastwerk om naar buiten toe vooral het beste jongetje van de klas te zijn’. Van Bockhove (LSNZ) maande tot goed nadenken: ‘Het is een prachtig boekwerk met vreselijk veel dromen en evenveel ideeën. Maar wij gaan veel te gemakkelijk om met het uitbrengen visies. In de kasten liggen stapels visies van vorige colleges. Die even mooi zijn, met prachtige foto’s van trotse toenmalige wethouders. Alleen is er daadwerkelijk nooit iets mee gedaan. Bovendien heb ik vrees

dat zich dezelfde problemen kunnen voor gaan doen als met de IRV. Waarin 6 woordjes de consequentie hadden dat een ontwikkeling (hij doelde kennelijk op motel Zeezicht) inmiddels bijna 10 jaar moest worden uitgesteld. VERTROUWEN GEVEN

Taetske Visser was wel enthousiast over het voorstel en merkte op: ‘De angst die er hier nu is kan ik niet goed plaatsen. Ik zou zeggen: ‘Vertrouwen geven en los laten’. We zijn allemaal zoekende maar we moeten niet bang zijn. Ik denk overigens wel dat het goed is om het samen met Noordwijkerhout gaan doen’. En zij verduidelijkte nog even: ‘Wij zijn als politiek toe aan een nieuwe wijze van denken en om anders dan voorheen met inwoners om te gaan’.

CULTUUROMSLAG

Wethouder Bakker reageerde uitgebreid op de gehoorde kritiek: ‘Ik snap de opmerkingen en zeker die van “waar beginnen we aan”. Maar we moeten andersom gaan denken. Het is inderdaad een cultuuromslag. Maar ik adviseer om zo snel mogelijk aan de slag te gaan en de rol van de gemeente anders in te delen. Het beleid moet van onderop komen, de burgers bedenken en de politiek beoordeelt. Waarna de gemeente moet faciliteren’. De juridische problemen zullen volgens Bakker zich mogelijk pas voordoen in de uitvoeringsprogramma’s die echter een gevolg zijn van de omgevingsvisie. De wethouder zegde een nader juridisch advies wel toe. De politiek zal dan op 21 september in de raadsvergadering het voorstel opnieuw bespreken.

Gemaakte fouten moeten snel worden hersteld ZEEWAARDIG n In de gemeenteraad kwam de VVD samen met het CDA en D66 met een motie waarin het verzoek om de gemaakte fouten in het gelden bestemmingsplan Zeewaardig te herstellen en zo snel mogelijk een herzien plan te presenteren. We weten inmiddels dat het bureau Tonnaer heeft vastgesteld dat niet het college of de gemeenteraad maar de Noordwijkse ambtenaren de 58 vastgestelde fouten hebben gemaakt.

Indiener Roberto ter Hark corrigeerde dit in zijn uitleg: ‘Als gemeenteraad hebben wij zeker ook fouten gemaakt en dat dienen wij gewoon toe te geven’. Taetske Visser (Puur) ging het woord ‘fouten’ veel te ver en wilde hooguit spreken over ‘aantoonbare verschillen’. Louis Koppel (PvdA/ GL) vond de motie te scherp en te duidend. Opvallend genoeg dacht hij dat de Noordwijkers, waarvan er eerder toegekende rechten werden afgenomen, indien nodig gewoon van de oude rechten gebruik kunnen maken. Maar dat is zeker niet

het geval. Dat kwam hem op een sneer van een zichtbaar boze Peter van Bockhoven te staan. ‘Je moet hier wel weten waar je over praat. Het huidige bestemmingsplan is rechtsgeldig en de mensen hebben geen poot om op te staan. En wij moeten hier besluiten deze mensen, zo snel mogelijk hun rechten terug te geven’. Theo Alkemade (CDA) was eveneens duidelijk. ‘Het plan zoals het er nu ligt hebben we niet bedoeld. Daarin 58 fouten, waarvan er 10 onverklaarbaar. Dat zijn aantallen waarvan Tonnear zegt dit nog nooit te

hebben meegemaakt. Het is klip en klaar dat er signaal uit moet gaan dat dit hersteld gaat worden’. Wethouder Bakker ontraadde de motie. Hij verklaarde dinsdag al met een nieuw voorstel in de collegevergadering te komen hoe reparatie plaats gaat vinden. Maar ook dat het herstellen van de teveel vast gestelde rechten (lees: het gat van Palace) wel veel tijd zal gaan kosten. De meerderheid van de raad wilde echter ‘het signaal van goede wil’ naar de Noordwijkers wel afgeven. Met de fracties van Puur en PvdA/GL tegen werd de motie aangenomen.

Uitstel moet uitvoering van HVO-plannen versnellen HOTELS

n Een gebed zonder eind of de noodzakelijke zorgvuldige behandeling van een ontwikkeling die van grote invloed zal zijn op de toekomst. Die kwam nadat de gemeenteraad besloot om de beslistermijn omtrent het bestemmingsplan en exploitatieplan Hotel en Résidence Oranje met 10 weken te verlengen.

Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Want er leeft bij het besef dat het wel heel erg lang duurt. Alkemade (CDA) bleek uiterst kritisch over manier waarop de wethouder de gemeenteraad heeft geïnformeerd en hekelde ook de hoeveelheid tijd die er steeds wordt gebruikt. Peter van Bockhove (LSNZ) werd ook ongeduldig: ‘Dit is een soort never ending story met stapels brieven

en juridische adviezen. We gaan er met zijn allen niet goed mee om’. Taetske Visser (Puur) kwam met een opvallende uitspraak, ‘Wij willen voor de Hotels van Oranje geen uitzondering maken. Daarom willen wij wel 10 weken uitstel om de voortgang in dit project te bespoedigen. Koppel (PvdA/GL) ondersteunde haar en verduidelijkte dat hij via een exploitatieplan de gestel-

de kaders die werden overeengekomen wilde waarborgen. Wethouder Bakker bepleitte het uitstel met een maar. “Maar, er is de het laatste jaar wel degelijk voortgang gemaakt, heel hard, adequaat en constructief gewerkt. Begin augustus besloten we alsnog een ander weg te gaan. We zijn nu wettelijk verplicht een tweeporenbeleid te volgen.


Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

Wilt u meer weten over de uitvaartmogelijkheden bij u in de buurt? Bel mij dan gerust voor een afspraak. Ik kom vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken. Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 www.monutahermapijfers.nl

Niemand wil graag afscheid nemen, maar áls je afscheid moet nemen, dan wil je dat het goed is.

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Het Afscheidshuis is er voor iedereen Van der Putten & Dunweg Uitvaartzorg Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 info@vanderputtenendunweg.nl

Het Uitvaarthuys Els Görtemöller

www.vanderputtenendunweg.nl

dag en nacht bereikbaar

06 - 10 99 53 60

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

hetuit vaa r t huys.net

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

KUNSTGEBIT Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Tel. 06- 57200505.

IE

*

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave.

CT

€€ K K P AAP

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 29481555.

-A

383,8-,

TE HUUR: Kleine studie voor 1/2 pers. kamer, keukentje, D/WC. wifi en CV. In Noordwijk a/z. tel: 06-41492628

POWERWALK een uur wandelen iedere Ma avond om 19:30 Katwijkse duinen.info of aanmelden via email: info@noexfitness.nl

W

n** i n i l l a - lal

Aangeboden: Overdekte winterstalling in Rijnsburg voor boot op trailer of caravan, van sept- april, kosten € 200,- tel: 0714020671.

LEIDSE VLOOIENMARKT 10 sept. HOLIDAY INN 180 kramen, 2e hands !! Haagse schouweg 10 DonEvents.nl 0294-237320

BT

TE HUUR aan plein GARAGEBOX/ OPSLAG 510x260x220 hoog € 90,- p.mnd, Lisse inrit van Speijkstraat 65-67. Info: 06-22186038 of 0252-520830

Vakantiekilo’s? Slank 82! Voor verantwoord afslanken. Verzekerd bij Zorg en Zekerheid? Dan kunt u eventueel vergoeding krijgen. Katwijk: elke donderdag: ‘s ochtends om 09.00 uur, ‘s avonds om 19.30 uur in de Pnielkerk, J. Bergmanstraat 1. Inschr: € 13,-, wekelijks: € 7,-. Inl.: B. Hoogerdijk, tel: 071- 4030578.

2 ui 1% tg B ez TW on -k de or rd tin re g o ed p s a de fg ge ep h rij ele sd c e oll ta ec pi ti jte e n

Schilderwerk: binnen en buiten, geen korting, gewoon goed werk. meeuwenoordschilderwerken.nl

PERZISCHE TAPIJTEN BERBERTAPIJTEN NEPALTAPIJTEN TRENDY TAPIJTEN KELIMS REINIGING REPARATIE

Te huur aangeboden: parkeerplaats in het centrum in parkeergarage, Sluispoort. Huur €90,- p. mnd. Inlichtingen, tel: 071-4073308. Teken- en SCHILDERLES bij Janine Lamers, Noordwijk. Op ma. Avond en wo. Do. en vr. morgen. Www.jilsart.nl 06-24697566

*t/m zat. 23 september

Schoolstraat 46, Voorschoten Telefoon 071 561 3609 www.perezvoorschoten.nl Mail:info@perezvoorschoten.nl


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 5 SEPTEMBER 2017

Keurslager koopje: Kip cordon-bleu

4 stuks €

Vleeswaren koopje: Boeren achterham

150 gram €

Special: Milano spies

100 gram €

Vers van ons gildehoen!

7

10.00

Vers uit eigen atelier en met goud bekroond

3.50 1.95

Spiesje van varkens fricandeau, groene pesto en zon tomaatjes.

Trots van de keurslager: Gemarineerde biefstuk reepjes 100 gram €

Maaltijd van de week: Pasta met gerookte kip en verse pesto

Leo Kruythof nam na 42 jaar onderwijs afscheid van de Wakersduinschool. | Foto: Ina Verblaauw

AFSCHEID n Was het de week ervoor al feest op basisschool Wakersduin met de komst van twee wethouders en een prins, donderdag 31 augustus konden weer de slingers worden opgehangen. Directeur Leo Kruithof nam die dag na 42 jaar afscheid van het onderwijs. Door Ina Verblaauw

De dag begon rustig met koffie en gebak. Daarna kwam Kruithof door een lang lint van alle leerlingen aan op het vrolijke schoolplein. Daar wachtte hem een aantal verrassingen. Bloemen, een corsage, een gedichtje en een speciaal lied voor meester Leo. De grootste verrassing was dat Kruithof een bord mocht onthullen. Het schoolplein heet vanaf nu het Leo Kruithof Plein. De hele dag door werd Kruithof geleid langs alle klassen. Alle leerlingen hadden op een vel papier een

tekening of een verhaaltje gemaakt. Alle vellen werden gebundeld, zodat Kruithof een dik boekwerk van zijn leerlingen in ontvangst kon nemen. Ook voor de kinderen was deze dag geen normale schooldag. Zowel binnen als buiten waren groepsgewijs veel activiteiten. Buiten voornamelijk voor de bovenbouw. Spelletjes op de voor het verkeer afgezette straat, onder begeleiding van de buurtcoach. O p het schoolplein een opstelling van blauwe skippyballen. Niet om mee te springen. De kinderen kregen ieder twee drum-

stokken. Ze kregen een korte drumles onder begeleiding van Drumtastic. Het klonk verrassend goed en dat was ook af te lezen aan de fanatieke gezichten van de leerlingen. De dag werd besloten met een receptie voor ouders, oud-leerlingen en oud-collega’s. De grootste verandering in 42 jaar onderwijs is volgens Kruithof dat vroeger het hoofd van de school zelf de personeelsbezetting kon bepalen. “Tegenwoordig bepalen de besturen en zijn de directeuren een soort filiaalhouder geworden”. De lesmethodes zijn ook anders geworden. “Ging het vroeger om parate kennis; tegenwoordig worden de kinderen de vaardigheden aangeleerd de kennis te kunnen vinden”.

Werk aan Boerenburg gaat verder SCHOP n De wijk Boerenburg is en wordt stevig onder handen genomen. Het gaat hierbij om het vervangen van het rioolstelsel, het aanleggen van een nieuw regenwaterriool, het plaatsen van energiezuinige lichtmasten, nieuw aan te leggen groen, een nieuwe inrichting van de wegen en de straten met nieuwe bestratingsmaterialen. Donderdag 31 augustus werd stilgestaan bij het afsluiten van de eerste drie fases en het startsein gegeven voor de volgende fases. “De renovatie van wijk Boerenburg is met recht een megaproject te noemen dat startte in 2014 en in 2020 zijn eindfase zal beleven”, aldus wethouder Dennis Salman. “Een groot project dat een investering van zeven miljoen kost. Veel gebeurt er onder de grond, maar ook bovengronds zichtbaar. Dank aan de bewoners van de wijk; voor hen betekent de renovatie ook veel ongemak, maar er kwamen nauwelijks klachten binnen”. De eerste drie fases zijn naar tevredenheid uitgevoerd door aannemer De Wilde uit Vijfhuizen. De aanbesteding voor de volgende twee fases zijn nog in volle gang. Begin

september wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de bewoners om hen bij de plannen en de herinrichting te betrekken. “Wijk Boerenburg is een totaal nieuwe wijk geworden. Veel nieuwe, jonge bewoners. Deze wijk, waar ik geboren ben, herken ik bijna niet meer terug”, aldus Salman.

De voorbereidingen voor de vierde fase zijn in volle gang. Begin 2018 zal er gestart worden met de uitvoering daarvan en heeft betrekking op de volgende straten: Stakman Bossestraat, Van Struykstraat, Duinwetering, Pieter Coermanstraat en Holbeekstraat.

500 gram €

4.95

Bestel nu ook gemakkelijk en snel in onze webshop Geldig van 4/09 t/m 9/09

Leo Kruithof neemt afscheid van Wakersduin

2.25

Krijn van der Bent Keurslager Noordwijk Gourmet, barbecue en catering

Kerkstraat 50, Noordwijk, T. 071-3612720. Bekijk de nieuwe foto’s op onze internetsite: www.vanderbent.keurslager.nl

Maandag t/m vrijdag geopend tot 19:00 uur Zaterdag tot 16:00 uur.

Kaasspecialist Peter den Elzen St. Jeroensweg 2a 2210 NW Noordwijk Tel. 071-3620169 Kaasspecialist Peter den Elzen

Ze zijn weer uit de bunker de lekkere Noordwijkse bunkerkaas kom ze proeven We hebben boeren-geiten-en goudse Bunkerkaas Bresola 100 gram € 3.99 Salami felino 100 gram € 2.75 Peter’s yard crispbread een heerlijk toastje bij uw kaasplankje nu per pakje € 3.50

Kerkstraat 57, Noordwijk. Tel: 071-3612857

Nieuw in het assortiment! Kip-Honing salade en Beenham salade. Ieder woensdag saladedag

100 gram €

1,19


ALLES VAN HENDERS & HAZEL BIJ CASBA

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85

Dressoir More vanaf € 1.049,-

G OPEN! ELKE ZONDA17.00 UUR

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten:

T VAN 12.00 TO

1. Babi Pangang 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 4. Thaise kip 5. 4 stokjes saté 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) 7. Foe Young Hai

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE!

CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

8. Kou-Lou-Kai 9. 2 soorten rundvlees (sambal en ketjap) 10. Ajam Pangang (met kip) 11. Gebakken Pangafilet 12. Babi Pangang spek

E €

24,95 23,95

Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p. Bij een afhaalbestelling van minimaal €E29,28,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT €17,95 p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

www.kamsan.nl

Agenda september 2017 ACTIEF

ONTSPANNING

donderdag 7 september 15:00 - 16:00

donderdag 28 september 13:00 - 14:00

Wandeling bij Huys te Warmont

CREATIEF

Creatieve workshop

dinsdag 26 september 10:30 - 12:30 Workshop Heart Pillows

maandag 4 september 13:30 - 15:00

Contactgegevens en activiteiten

Ontspanning door visualisatie

Massage (voetreflex-, handreflex- of stoelmassage)

op afspraak op maandag 11, donderdag 14 en maandag 25 september Dru Yoga

dinsdag 5, 12, 19, 26 september 19:30 - 20:45

woensdag 6, 13, 20, 27 september 10:00 - 11:15

Fotograferen in de stad

dinsdag 12 september 11:00 - 12:30 Scarabee Kids is jarig!

SCARABEE KIDS

Daarom op 6 september een

woensdag 6 september 14:30 - 16:00

sprookjesgoochelaar Carlijn.

Woensdagmiddag kidsclub

speciaal programma met

INFORMATIEF

Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker

I.s.m. de ProstaatKankerStichting en Alrijne Ziekenhuis donderdag 21 september 10:30 - 12:30

Café Scarabee: Kanker als chronische ziekte. Deel 1: de patiënt spreker: Jessica Gopie, maandag 25 september inloop vanaf 19:45; aanvang 20:00

Cursus ‘Samen verder na borstkanker’ (bijna vol)

Spreekster Jessica Gopie

17:00

chronische ziekte bij Café

I.s.m. Alrijne Ziekenhuis, woensdag 13, 20, 27 september 15:00 -

vertelt over kanker als

Scarabee op 25 september.

Tel: 06 5541 3824 info@inloophuisscarabee.nl www.inloophuisscarabee.nl Bezoekadres: Oude Vest 17, 2312 XP Leiden. Het inloophuis is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 - 15.00 uur en woensdag van 10.00 - 12.30 uur. U kunt zonder afspraak binnenlopen; er is op die uren altijd een gastvrouw aanwezig. Voor het meedoen aan activiteiten zoals yoga, wandelen of Scarabee Kids verzoeken wij u vooraf te bellen of te mailen. Zie voor data en aanvangstijden de kalender op onze website.


nieuws

DE NOORDWIJKER

Back to work meeting NETWERKEN n Op maandag 11 september as. komt Ladies Business Circuit weer bij elkaar met als thema ‘Back to work’. Opstarten na bijv. een vakantie valt niet altijd mee. Om daar eens wat meer overzicht, controle en rust in te creëren zal Jennefer Boskeljon deze avond een workshop geven.

Tijdens de workshop krijgt de deelnemer een aantal praktische tips en trucs om haar tijd efficiënter in te delen en de dagelijkse werkstroom onder controle te krijgen én te houden. De workshop creëert bewustwording ten aanzien van stoorzenders en persoonlijke valkuilen. Daarnaast bevat de workshop inzichten en tools die de deelnemer kunnen helpen om minder reactief en meer proactief te denken en te handelen. Na de workshop stelt de deelnemer een persoonlijk actieplan op, waar zij direct zelf mee aan de slag kan! Het Ladies Business Circuit is een netwerkplatform waar vrouwen met een eigen onderneming samen komen als vrienden. Vrouwen die met vertrouwen waar mogelijk elkaar helpen en die als doel hebben iets voor elkaar willen betekenen op zakelijk gebied. De avonden faciliteren het leggen van nieuwe- en het versterken van bestaande contacten. De avond begint om 19.00 uur, locatie: Pitch op Golf Centrum Noordwijk. Vooraf aanmelden via ladiesbusinesscircuit@gmail. com wordt op prijs gesteld,

DINSDAG 5 SEPTEMBER 2017

Nieuwe vorm van sport en recreëren blijkt populair HARDLOPEN n Trailrunning wordt steeds populairder. Het is een sport waar deelnemers in de natuur voornamelijk op onverhard terrein hardlopen, bij voorkeur met hoogteverschillen en op een afwisselende ondergrond. Het gaat daarbij niet om persoonlijke records, maar om de uitdagingen van het parcours en het beleven van de natuur. Dat is wel opvallend. Want de deelnemers leken allemaal atleten en toegerust om goed presteren mogelijk te maken. Maar volgens de informatie is ‘genieten’ de voornaamste reden om mee te doen. Staatsbosbeheer is inmiddels een samenwerking aangegaan met de Europese organisatie van Trailrunning. Om de snel groeiende belangstelling voor deze vorm van sport en recreëren in goede banen te leiden. En dus de controle te houden dat op een juiste manier met de natuur wordt omgegaan. Gezamenlijk zetten ze bijzondere trails uit in de mooiste Nederlandse natuurgebieden. Waarvan Nationaal Park Hollandse Duin een voorbeeld is.

Zaterdag was er een route uitgezet over strand en door het duin aan de noordelijke kant van Noordwijk. Officieel de eerste editie Hollandse Duin Trailrun. Met afstanden van 10,20 en 30 km. Zaterdag was het burgemeester Rijpstra die bij Beachbreak het startschot gaf aan honderden deelnemers. Maar eerst had hij een welkomstwoord waarin hij benadrukte dat sport, plezier en natuur hier heel goed samengaan. Hij zei verheugd te zijn met en initiatief en dat Noordwijk van harte medewerking had toegezegd. Mark Kras van Staatsbosbeheer en Chris van Beem van Trail Running Events uitten zich enthousiast over het parkoers. De heer Kras verklaarde dit: ‘Staatsbosbeheer is niet alleen een boswachter. Maar wij zien heel graag zoveel mogelijk mensen

genieten van onze zeldzame natuur hier rondom Noordwijk. En dus voeren we de deelnemers langs zeldzame plekjes met kans op ontmoetingen met prachtige vogels, een passerende vos of een ree of damhert.

DOS doet weer mee met de Grote Clubactie

VESPER n In het koor van de

Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44, zingt op zondag 10 september om 19.00 uur het Vesperkoor Noordwijk o.l.v. cantororganist Jaco van Leeuwen.

Jazz op zondag JAZZ n De pianist Herman Bak-

ker met zijn roots in Rotterdam verblijft het grootste gedeelte van het jaar in Zuid-Afrika. Hij is deze maand in Nederland en treedt zondag op met een gelegenheidskwartet in Het Cultuurcafé. Bakker vormt een kwartet met Hans Eebes (contrabas), Peter Breedveld (trompet) en Peter van Blanken (slagwerk). Het viertal brengt swingende, easy listening jazz ten gehore. Het kwartet treedt op vanaf 15.00 uur, toegang vrij, graag reserveren via www.boekhandelvandermeer.nl

Deze trail, waarbij mensen geen wedstrijd lopen maar heel verspreid op eigen wijze sportief presteren, gaat heel goed samen met de andere vormen van recreatie’. Meer info op www.trail-running.eu

Burgemeester Rijpstra loste het startschot nadat er eerst nog even aan badplaatspromotie was gedaan. | Foto en tekst: Wim Siemerink

Vesper in de Oude Jeroenskerk

Muzikale medewerking wordt verleend door Miranda van Soest. Leidraad is wat kloosterlingen al eeuwenlang in een vesper doen: het zingen van enkele psalmen en avondliederen. Ook wordt er altijd een Magnificat, Loflied van Maria, gezongen. Deze keer komt dat uit het Liedboek, in een zetting van Jan van Biezen. Er wordt gezongen uit het nieuwe liedboek en verder wordt er geput uit verschillende tradities en eeuwen. Bezoekers kunnen meezingen en luisteren naar een enkele Bijbeltekst en naar een kernachtige meditatieve gedachte en orgelspel. De overdenking en de gebeden worden verzorgd door ds. Simon Dingemanse.

9

Ook dit jaar doet DOS weer mee met de Grote Clubactie. | Foto: PR

Advertorial

Proefvaartweekend bij Jachthaven Poelgeest Van vrijdag 8 september tot en met zondag 10 september organiseert Jachthaven Poelgeest proefvaartdagen met de boten van Antaris en Maril. Tijdens dit weekend is het mogelijk vrijblijvend kennis te maken met de sloepen en tenders van de Friese sloepenbouwer. Als één van de weinige werven bouwt deze werf de boten nog geheel in Nederland. De in 2016 geïntroduceerde Maril 6Nxt is een regelrechte hit! Deze schitterende sloep combineert eigentijdse lijnen met klassieke en elegante vormgeving. Kenmerkend voor de 6,40 meter lange Maril is de functionele deur in de spiegel welke toegang biedt tot het geïntegreerde zwemplateau. Midscheeps zijn een makkelijk toegankelijke koelkast en spoelbak ingebouwd. De breedte van de 6Nxt gecombineerd met het vlakke onderwaterschip zorgt voor veel stabiliteit en vaarcomfort. Naast de nieuwe Maril liggen ook de immens populaire Antaris Fifty5 en Sixty6 klaar voor een proefvaart. Met deze vernieuwende modellen hebben Antaris en Poelgeest zeer veel succes. Al vijf jaar achtereen is de maximale productie gedraaid. In de maand september is het nog mogelijk om

een model 2018 te bestellen voor de prijs van 2017 tegen aantrekkelijke voorwaarden. Ook zijn diverse demonstratiemodellen zeer scherp geprijsd. Wilt u ook eens kennis maken met deze prachtige boten van Nederlandse bodem kom dan langs op het Antaris & Maril Proefvaartweekend. De vloot ligt klaar op vrijdag 8 tot en met zondag 10 september van 11.00 tot 17.00 uur bij Jachthaven Poelgeest aan de Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. Meer informatie vindt u ook op www.poelgeest.nl.

loten n Leden van gymnastiekvereniging DOS starten op zaterdag 16 september met de lotenverkoop van de Grote Clubactie. Vanaf die dag gaan zij langs de deuren om inkomsten op te halen voor hun club. DOS gaat net zoals bijna 6.000 andere verenigingen op pad. Anja Steenvoorden, clubcoördinator van DOS: “Dit jaar hopen wij net als vorig jaar weer een mooi bedrag op te halen om diverse doelen te realiseren. De aanschaf van nieuwe toestellen staat altijd hoog op de agenda. “Wij kunnen de steun van onze omgeving dus goed gebruiken!” Vorig jaar werd er maar liefst € 3.267,39 opgehaald. Met dit geldbedrag werd een nieuwe valmat gekocht. Mensen die loten kopen maken kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van € 100.000,-. De trekking vindt plaats op 13 december. Vanaf 14 december staat de trekkingsuitslag op clubactie.nl

Arthouse Select in De Muze FILM n Met grote meerderheid van stemmen is de Arthouse Select film van september gekozen. De keuze viel op de film Hampstead. Deze draait op maandag 18 september om 20.00 uur. Hampstead is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en laat op charmante en grappige wijze zien dat liefde kan ontstaan op de meest onverwachte plekken. De bezoekers van een Arthouse-film krijgen voorafgaand aan de hoofdfilm 3 trailers te zien en een stemkaart. Uit de 3 trailers maken zij een keuze welke film zij de volgende keer willen zien door middel van een stemkaart. De stemkaarten worden in de pauze geteld en daarna is dan bekend welke film er volgende keer draait. Oftewel het publiek bepaalt en dat is uniek in Nederland. Een lidmaatschap kost € 10,00 euro per jaar, een kaartje per film kost dan € 6,00. Introducees van leden/ jaarpashouders mogen naar binnen voor € 7,50. Losse bezoekers betalen € 9,00. Kaarten zijn te koop bij Boekhandel van der Meer en De Muze. Via www.demuzenoordwijk.nl kan men IDEAL online kaarten kopen.


Z ATERDAG

9 SEPTEMBER K J I W D R O NO Vel Halte dzic ht

e Halt

Halte

a m a r o l Ca

t

Vo

a a r t s or

en n

mééog veel rrr!

NOORDWIJK


DE NOORDWIJKER

Open Monumentendag

Boeren, Burgers en Buitenlui begint uiteraard op museumboerderij Veldzicht. Dit is tevens de opstapplaats voor de paardentram, die via de Voorstraat naar Calorama rijdt.

De Pompoenenmarkt is vanaf dit jaar te vinden op Veldzicht aan de Herenweg.

DINSDAG 5 SEPTEMBER 2017

11

De vuurtoren is te beklimmen vanaf 10.00 uur. Gratis kaarten zijn bij de toren te verkrijgen.

Vissershofje Lombok is één van Noordwijks laatste dammen. Eén van de huisjes is open voor bezichtiging.

De Oude Jeroenstoren is ook weer open om te beklimmen, vanwaar men een fraai uitzicht

De Hoogewegse molen aan de Van Berckelweg is een wipmolen met scheprad uit 1652.

Het landgoed Calorama is een mooi voorbeeld van de woonsteden van buitenlui.

De gaai is het doel waar de schutters van het Gilde van Sint Joris sinds 1370 op mikken.

De opening van Open Monumentendag 2017 met als thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ vindt plaats op 9 september om 9.30 uur in de Oude Jeroenskerk. Het programma is als volgt: • Ontvangst met koffie en kruidkoek en welkom door Frans Bruinzeel, plaatsvervangend voorzitter Comité OMD Noordwijk • Entree van Dorpsomroeper Koos Vogelenzang • Entree Noordwijkse Klederdrachtgroep • Uitreiking 1e exemplaar Programmaboekje aan wethouder Marie José Fles • Opening Open Monumentendag door Marie José Fles • Oude paardentram staat klaar voor een ritje naar landgoed Calorama. De Voorstraat biedt een kijkje in het leven van burgers in de oude dorpskern.

Openingstijden, tenzij anders vermeld van 10.30 tot 16.30 uur.

Het interieur van de RK Sint Jeroenskerk na de renovatie van 2012.


KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS

15 JAAR GARANTIE! + GEEN AANBETALING! Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL UW REGIONALE KOZIJNPARTNER RAMEN, DEUREN, SCHUIFPUIEN EN MEER!

* ! e i t Ac m HR

++

m Nu gratis 29 f 50% beglazing o riple glas!! korting op T

www.kroonkozijn.nl Kroon Kozijn Nieuw Vennep Tarwestraat 43 2153 GE Nieuw-Vennep Tel.: 0252-680294 Mob: 06 22663465

Openingstijden showroom: do-vr: 10:00 - 16:00 za: 10:00 - 14:00 tevens op afspraak

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Kantoor Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Verpanden Beleggen

Taxatie

Inkoop

Verkoop

Veiling

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Openingstijden Ma. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur Kantoren bij u in de buurt: Alphen aan den Rijn (ma. t/m za.), Delft (ma. t/m za.), Den Haag (ma. t/m za.) en Hillegom (elke donderdag van 10.00-16.30 uur)

www.goudwisselkantoor.nl


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 5 SEPTEMBER 2017

13

SPRAAKMAKEND Boa

W

ikipedia omschrijft ‘boa’ als volgt: * slangvormige damessjaal van bont of veren; * boa constrictor; * BoA is een Zuid-Koreaans zangeres, componiste, danseres, model en stemactrice. Wij kennen nog een boa: een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar. En daar nou komt af en toe de wurgslangbeleving in Noordwijk naar boven drijven. Voorbeeld 1: als tijdens de zeer drukke Cirque des Dunes iemand met haar hondje niet over de drukke Boulevard wil lopen maar kiest voor het pad over de duinen en dan een bon krijgt… Voorbeeld 2: de Boulevard is afgesloten met betonblokken (hulde!) vanwege de Ibiza-markt. Autoverkeer is niet toegestaan. Er staan echter een paar standhouders met een voertuig van waaruit zij hun koopwaar aan de man brengen… ze krijgen een bon omdat je niet op de Boulevard mag... Voorbeeld 3: midden in het toeristische seizoen worden de parkeerregels in de ZuidDuinen veranderd. Een honderdtal voertuigen worden voorzien van een dwingend wit papiertje. Op Facebook verscheen een opmerking: ‘Prachtig, oude tijden herleven. Toen kon de gemeente politie nog jutte zakken over de borden doen om zo tijdelijk de verboden op te heffen zodat ons mooie Noordwijk met de armen open stond voor de gasten. Helaas is dat verleden tijd en wordt er gehandhaafd...’ Respondenten: hoe streng moeten de BOA’s handhavend optreden tijdens niet-vaak-voorkomende drukke dagen? Streng of selectief of…? Noordwijk eerde André Kuipers afgelopen woensdag. Het programma ondervond grote hinder door het weer. | IV

Sander Schoneveld Laatst was er veel ophef over maar liefst 150 parkeerboetes die in De Zuid waren uitgedeeld. Sinds enkele weken heeft de gemeente borden geplaatst waarop staat dat niet zomaar in De Zuid geparkeerd mag worden. De automobilisten houden daarbij geen rekening met bv. brandkranen en bewoners. In april konden de hulpdiensten niet door De Zuid rijden, vanwege de vele foutparkeerders. Sta je geheel in de berm, zodat de hulpdiensten er geen last van hebben, dan is clementie prima. Sta je echter half in de berm en half op de weg, dan belemmer je de boel en kunnen de hulpdiensten hun werk simpelweg niet doen. En als ze dat niet goed kunnen doen, hebben de hulpdiensten het weer gedaan. Oplossing: de pendelbus niet van 11 tot 19 uur laten rijden, maar frequent, van bv. 9 tot 22 uur of met een on-call app, dan is het probleem (grotendeels) opgelost. Dit alles neemt niet weg dat de BOA’s sowieso flexibeler moeten zijn t.a.v. parkeren, maar ook t.a.v. het hondenbeleid (vraag maar aan Nico en Wilko). Natuurlijk moet je regels handhaven, maar soms moet je flexibel zijn en dat zijn de BOA’s in Noordwijk nou bepaald niet.

Louky Crama De BOA, de buitengewoon Opsporings Ambtenaar, is altijd de brenger van het slechte nieuws. Hij of zij voert alleen maar uit wat er in de APV staat en wat onze plaatselijke bestuurders hebben bedacht. In vroeger tijden werden boodschappen vaak overgebracht door een gezant. Hij was de brenger van het slechte nieuws en dan konden de ontvangers van dat nieuws hun woede botvieren op die boodschapper. “Don’t shoot the messenger”! Of het nu wel of niet druk is Noordwijk, regels zijn regels en die moeten te allen tijden worden nageleefd. Consequent blijven is het motto. Of het nu mooi of slecht weer is; druk of niet druk: gelijke monniken gelijke kappen, er mag geen verschil zijn in bekeuren. Verboden te parkeren, in de zon of in de regen, je loopt de kans om bekeurd te worden. Natuurlijk blijft het zuur als het je overkomt. Maar ik denk dat veel mensen niet graag willen ruilen met de BOA’s. Zij doen gewoon hun werk. En dat ze dan bekeuringen moeten uitschrijven hoort er gewoon bij. Wat zou het fantastisch zijn als ze een dag lang nergens foutparkeerders, honden uitlaters en milieuvervuilers hoefden te bekeuren, want dan zou ons dorp er heel wat vriendelijker en schoner uit zien op.

Han Kuijper Op gezette tijden stromen de social media over van boze reacties op de BOA’s. Op de Politiesite staat: “Zij sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. BOA’s hebben officiële opsporingsbevoegdheden die samenhangen met hun functie. Die bevoegdheden zijn altijd beperkt tot één bepaald werkterrein.” Kijkend naar die omschrijving roept dat de vraag op welke taken de BOA’s hier hebben. Parkeerwachter is de taak die het meest opvalt en daar zijn ook veel reacties op. Milieu-inspecteur lijkt me wat teveel eer voor het opsporen van honden die op de verboden plekken verkeerde dingen doen. Ook daar wordt echter geregeld heftig op ge-FaceBook-ed. Deze bijzondere opsporingsambtenaren hebben een duidelijke functie in onze gemeenschap, maar hun opstelling naar onze gemeenschap lijkt mij niet altijd getuigen van meelevendheid en begrip. Dat ze handhavend moeten optreden is duidelijk maar een keer de andere kant opkijken… De menselijke maat moet m.i. vaker worden gehanteerd. Is het erg druk, ga dan niet te handhavend optreden. BOA’s, handhaven, OK maar wel met een vriendelijke meelevende, ondertoon!

Space op de boulevard n Stortregen is de grote spelbreker RUIMTE-EVENEMENT n De Koningin Wilhelminaboulevard stond woensdag 30 augustus geheel in het teken van de ruimtevaart. Die dag was het precies vijf jaar geleden dat André Kuipers, na terugkeer uit de ruimte, weer voet op Hollandse bodem zette. In bijzijn van Kroonprins Willem-Alexander werd hij in Noordwijk welkom geheten. Door Ina Verblaauw

Nu, vijf jaar later, was de regen dé grote spelbreker. Zo werd de dag er één van het grote improviseren. Het Space Painting werd verplaatst naar ‘t Elfde Gebod. De F-16 vluchtsimulator van het Ministerie van Defensie had niet veel last van de regen, maar kreeg weinig bezoekers. Begrijpelijk vanwege het slechte weer, maar zo sneu voor het vele werk dat was verricht door alle medewerkers en vrijwilligers. The Dutch Garrisons (Star Wars figuren) gingen naar de lounge van Hotel van Oranje. Daar werd ook het officiële programma afgewerkt: de onthulling

van Space Monsky. Een vooral aaibare mascotte, die vanaf nu overal zal verschijnen op evenementen die iets met lucht- of ruimtevaart te maken hebben. Wethouder Pieter Jan Barnhoorn onderstreepte nogmaals het belang van de luchten ruimtevaart voor Noordwijk. De kans dat André Kuipers nog een keer de ruimte in zal gaan is erg klein; hoopvol sprak hij de kinderen toe “maar misschien is één van jullie wel de volgende Nederlandse astronaut”. De danseressen van Dans- en balletschool Jorien Boot presenteerden hun Space Dance act in één van de zalen van het Hotel. Daar vond ook

de meet & greet plaats met André Kuipers. Geduldig en met veel plezier ging hij met zijn kleine fans op de foto. Om 17.00 uur was er vanuit de organisatie spoedoverleg over het al dan niet doorgaan van het concert van de kapel van de Koninklijke Luchtmacht op het grote, speciaal voor de gelegenheid opgezette, podium. Buien waren voorspeld, maar geen onweer. Besloten werd het concert, in verkorte vorm alsnog te laten plaatsvinden. Prachtige muziek, op grote schermen begeleid door teksten van André Kuipers, voor een handjevol publiek. Vier leden van het Kleijnkoor brachten met hun enthousiaste optreden met het orkest in ieder geval een zonnetje in de harten van het publiek. Het was een prachtig evenement, maar het weer was een bijzonder grote stoorzender.

Raadslid aan het woord Iedere week vindt u hier een column van of een kort interview met een Noordwijks raadslid, met deze week: Daniëlle Brink-Musters, raadslid van Puur Noordwijk De afgelopen maand zijn er belangrijke besluiten genomen in de gemeenteraad. Kunt u eens meer vertellen over de regeling Zorgpauze voor mantelzorgers? In de praktijk zien we vaak overbelasting bij mantelzorgers in Noordwijk. Dat is een ernstige zaak. Daarom stelt de gemeente voor mantelzorgers te ontlasten. Met het beschikbare jaarlijkse budget is het mogelijk om bepaalde werkzaamheden tijdelijk over te nemen. Mantelzorgers kunnen dan even bijkomen en op langere termijn de zorg langer volhouden. Bij wie moeten mantelzorgers die van deze regeling gebruik willen maken zich melden? Een mantelzorger kan zijn of haar behoefte aan ondersteuning bespreken met de mantelzorgconsulent van Welzijn Noordwijk. Daarna kan een tegoed op de Mantelzorgpas worden gezet. Hiermee kan de mantelzorger zelf hulp inschakelen bij de aangesloten zorgaanbieders.

Ook is de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten vastgesteld. Waarom is dit voor u belangrijk? Cultureel erfgoed zorgt voor uitstraling en sfeervolle dorpskernen in Noordwijk. De eigenaren, die op de monumentenlijst willen staan, kunnen met deze regeling door de gemeente worden ondersteund. Deze monumenten zullen dan goed worden onderhouden. Verder werd de Omgevingsvisie 2030 besproken. Wat vindt u van deze toekomstvisie voor Noordwijk? Het is echt een prachtige visie geworden, waar vele Noordwijkse burgers en ondernemers samen met de gemeente stevig aan hebben gewerkt. Burgerparticipatie staat centraal. Daar heeft Puur Noordwijk zich hard voor gemaakt. Noordwijk zal zich de komende jaren verder ontwikkelen als energieke zeven sterren kustplaats. Tenslotte de gemeentelijke fusie met Noordwijkerhout.

Waar gaat Puur Noordwijk de komende maanden op letten? Het zijn spannende tijden. Samen met Noordwijkerhout zullen we een sterkere gemeente Noordwijk krijgen. Betere dienstverlening naar de inwoners van het nieuwe Noordwijk toe moet centraal komen te staan. De gemeente moet toegankelijker worden en hierop worden ingericht. Puur Noordwijk zal de komende maanden de vinger goed aan de pols houden bij het fusieproces. Deze column/interview is ook terug te vinden op www.noordwijk.nl/


WIJ STOPPEN ERMEE

50% TOT 75% KORTING NU 4 DAGEN % TOTALE LEEGVERKOOP VAN S E PT E M B E R WOENSDAG 10.00 - 17.30 uur

6

7

S E PT E M B E R DONDERDAG 10.00 - 17.30 uur

8

%

SEPTEMBER VRIJDAG 10.00 - 20.00 uur

9

SEPTEMBER ZATERDAG 10.00 - 16.00 uur

FABRIEK MAGAZIJN EN WINKEL

Katwijk

GEHELE SHOWROOM MOET LEEG & ALLES WORDT MET VOLLEDIGE GARANTIE VERKOCHT!!! Boxspring Borgen

Boxspring elektro Halmstad

Seniorenledikant Martine

Complete boxset met stevig onderstel, hoofdbord en een soepel binnenveringsmatras. In combinatie met het gratis oplegmatras van comfortschuim een heerlijke set!

Een complete en volledig elektrisch verstelbare Scandinavische boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Halmstad elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen en een gratis comfortabel split-oplegmatras. Nu incl. onderplint voor een luxe uitstraling. Hocker optie 59,-

Massief eiken ledikant op comforthoogte. Het ledikant is inclusief een 28-lats lattenbodem en gezondheidsmatras naar keuze. Keuze uit een koudschuimmatras of pocketveermatras met koudschuim. Ook in koppelbed uitvoering verkrijgbaar.

90x200 van 599,- nu voor

299,-

HOCKER OPTIE 69,-

EEL GEH PLEET COM

EEL GEH PLEET M CO

van 699,van 799,van 899,van 999,-

349,399,449,499,-

nu voor nu voor nu voor nu voor

299,-

599,-

EEL GEH PLEET COM

120x200 140x200 160x200 180x200

90x200 van 599,- nu voor

90x200 van 1797,- nu voor

Geheel compleet en uit voorraad leverbaar

140x200 van 2299,- nu voor 160x200 van 2399,- nu voor 180x200 van 2499,- nu voor

899,949,999,-

elek. verstelbare onderstellen vanaf 299,-

VAN 249,NU VOOR 99,-

Ook leverbaar met volledig elek. verstelbare bodem Meerprijs 149,-

Topdekmatras oplegmatras

Koppelbed Impala

Heb je last van hinderlijke drukpunten of ben je op zoek naar extra comfort? Onze topdekmatrassen zijn circa 5 cm. dik, vormen zich naar de contouren van het lichaam en werken drukverlagend. Het topdekmatras wordt vaak gebruikt om de naad tussen 2 matrassen weg te werken. Ideaal voor in het hotel, het huis, de boot, de caravan en de camper. or de

Sterk koppelbed op comforthoogte, verkrijgbaar in de kleuren walnoot en naturel eiken. Inclusief 2x een 28-lats lattenbodem en 2 gezondheidsmatrassen naar keuze. Keuze uit een koudschuim- of pocketveermatras. Het koppelbed is met wieltjes en makkelijk uit elkaar te schuiven. Ook met nachtkastjes verkrijgbaar.

70x200 80x200 90x200 120x190 130x190 140x190 140x200 160x200 180x200

5 cm SPLITUITVOERING MEERPRIJS 69,-

Comfortschuim:

Nasa:

van 89,van 149,van 179,van 195,van 209,van 225,van 239,van 269,van 299,-

van 179,van 209,van 239,van 345,van 359,van 375,van 389,van 419,van 449,-

voor 29,voor 49,voor 59,voor 65,voor 70,voor 75,voor 79,voor 89,voor 99,-

voor 59,voor 69,voor 79,voor 115,voor 119,voor 125,voor 129,voor 139,voor 149,-

Duo (11 cm):

ideaal vo zomer & winter

van 259,- voor 129,van 279,- voor 139,van 299,- voor 149,UITVERKOCHT UITVERKOCHT UITVERKOCHT van 559,- voor 279,van 579,- voor 289,van 599,- voor 299,-

SLAAPKLAAR

160x200 van 1599,- nu voor

799,-

180x200 van 1799,- nu voor 899,-

VAN 249,NU VOOR 99,-

Ook leverbaar met volledig elek. verstelbare bodem Meerprijs 149,-

Koudschuimmatras Bas

Zomerdekbed

Lattenbodem Ergo

Goed ventilerend koudschuimmatras met een dichtheid van SG40 en een dikte van ca. 17 cm. Dit koudschuimmatras is geschikt voor alle type bedbodems.

Slaap heerlijk koel onder dit zomerdekbed van 100% katoen. Licht en ademend, geen klamme nachten meer!

Met deze comfortabele 28-lats lattenbodem geef je ieder type matras een aangename ondersteuning. De gebogen latten worden in soepele rubberen kappen op zijn plek gehouden en veren licht mee. Deze lattenbodem is verkrijgbaar in vaste en elektrische uitvoering.

ALLE MATEN DIRECT LEVERBAAR 70x190 van 199,- nu voor

99,-

70x200 van 259,70x210 van 270,80x190 van 270,80x200 van 279,80x210 van 290,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,99,99,119,-

90x190 van 290,90x200 van 299,90x210 van 319,90x220 van 330,100x200 van 330,120x190 van 379,120x200 van 389,130x190 van 390,130x200 van 399,140x190 van 410,140x200 van 439,160x200 van 450,180x200 van 459,-

Merens Katwijk

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,119,129,119,159,159,159,159,159,159,179,179,-

Natuurlijk slapen

140x200 van 59,- nu voor

25,-

140x220 200x200 200x220 240x200 240x220

van 69,van 79,van 85,van 90,van 99,-

geschikt voor alle soorten matrassen

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

29,95 39,95 42,50 44,95 49,95

100% KATOEN

Vaste uitvoering:

Elek. uitvoering:

170x200 van 119,- nu voor 180x200 van 130,- nu voor 190x200 van 139,- nu voor

170x200 van 399,- nu voor 180x200 van 419,- nu voor 190x200 van 439,- nu voor

Ambachtsweg 7w, 2222 AH Katwijk (Bedrijventerrein ’t Heen) Wij zitten tussen Roobol en Just Fitness | T 071 - 820 03 81

59,65,69,-

Gratis parkeren achter de winkel!

199,209,219,-


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 5 SEPTEMBER 2017

15

Lezing in de bieb over incestproblematiek SAAR n Op donderdag 14 september om 19:30 uur vertelt Yolande Werdmüller von Elgg, auteur van de meeslepende roman ‘Vanwege Saar’, over incestproblematiek in de Bibliotheek. Vanwege Saar is een roman, gebaseerd op ware feiten. In deze roman wil ze de geheime sluier opheffen en de stilte doorbreken rond dit thema dat in haar ervaring nog steeds een taboe blijkt te zijn. ‘Vanwege Saar’ vertelt het verhaal over het meisje Lydia. Lydia heeft haar incestervaringen zelf op de achtergrond gezet en is verder gegaan met haar leven. Lange tijd gaat het goed, ook met haar relatie, tot er iets knapt. Ineens weet ze het weer. Dan volgt de ontdekking dat haar zusje hetzelfde heeft meegemaakt. Dit geeft haar de moed haar vader

te confronteren. ‘Vanwege Saar’ is een indringende roman waarin niet alleen de incest zelf, maar ook de langdurige gevolgen ervan centraal staan. Het aantal onbekende incestslachtoffers is nog altijd groot. Incest gaat gepaard met geheimhouding. Dat is over het algemeen bekend. Wat minder op de voorgrond staat is hoe verstrekkend de gevolgen zijn: veel slachtoffers hebben levenslang. Via de geschiedenis van Lydia, een fictieve figuur, vertelt de auteur hun verhaal. Op donderdag 14 september 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) kunnen geïnteresseerden de lezing bijwonen bij de Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1A in Noordwijk. Kaarten kosten € 5,00. Er is koffie en thee en gelegenheid om vragen te stellen. Het duo Hoed en de Rand is zaterdag te zien en te horen in het Cultuurcafé. | Foto: PR

Gregoriaanse klanken CONCERT Op zaterdag 9 septemn

ber voert de Schola Gregoriana Noordwijk o.l.v. Rens Tiensta het concert ‘Hemelbestormers’ uit in de R.K. Sint-Jeroenskerk.

Het programma bestaat uit Gregoriaanse gezangen van o.a. de Middeleeuwse mystica Hildegard van Bingen. In dialoog met oude en moderne orgelcomposities van Franse meesters, uitgevoerd door meesterorganist Jaco van Leeuwen. Muziek die hemel en aarde doen trillen.

Jaco van Leeuwen bespeelt de beide Maarschalkerweerdorgels in de Sint-Jeroenskerk, een unieke gelegenheid voor de liefhebbers van het romantische orgelspel. De aanvang van het concert is 20.00 uur en het programma duurt vijf kwartier. Kaarten à € 10,- zijn voor het concert zijn verkrijgbaar aan de kerk, die vanaf 19.40 uur is geopend. Meer informatie is te vinden op www.parochiesintmaarten.nl

Zaterdag Poëziedag in het Cultuurcafé DICHTERSDAG n Zaterdag 9 september verrast het team van van der MEER/Het Cultuurcafé haar klanten met een gedicht, Melíza de Vries geeft om 10.00 uur een workshop en ‘s middags treden Hoed en de Rand op met Nederlandse poëtische liedjes. De jonge kunstenares Meliza de Vries treedt regelmatig met haar gedichten op. In haar werk legt ze verbinding tussen poëzie, illustraties en maatschappelijke onderwerpen. Ze gaf in Guatemala creatieve workshops in een vrouwengevangenis. Ze stond in de finale van Festina Lente en toerde met de Poëziebus door Nederland en België. In de workshop op 9 september gaan de deelnemers aan het werk met associatiekaartjes en spreu-

ken. Meliza verzekert dat iedereen met een eigen geschreven gedicht naar huis gaat na het volgen van haar workshop. Al vanaf 12 jaar kun je meedoen. Aanvang 10.00 uur, tickets €7,50 (incl. een drankje, koffie/thee) zijn verkrijgbaar online en in de boekhandel. HOED EN DE RAND

Hoed en de Rand stond eerder op het podium in Het Cultuurcafé en is terug met een nieuw poëtisch

programma vol poëzie, luister- en drinkliedjes. Samen vormen Jelle van der Meulen (zang/accordeon) en Peter van der Steen (zang/gitaar) Hoed en de Rand. De melodieën bij de gedichten maken ze zelf. Voor hun eigen liedjes zijn de inspiratiebronnen onder andere de zee en de liefde. Het duo trad voor het eerst samen op in 1994 onder de naam Peter & Jelle. Bij het maken van de eerste cd in 1998 werd de naam Hoed en de Rand. Hoed en de Rand treedt op vanaf 15.00 uur, toegang vrij, graag reserveren via www.boekhandelvandermeer.nl

Cursus ‘Grip & Glans’ bij welzijnswerk POSITIEF n Op donderdagochtend 28 september organiseert Welzijn Noordwijk, in samenwerking met Kwadraad maatschappelijk werk, de eerste bijeenkomst van de cursus ‘Grip & Glans’. Een groepscursus die o.a. draait om positief in het leven staan, een doel hebben en dingen doen die voor u belangrijk zijn.

DOORBRAAK!

KUNSTSTOF KOZIJNEN NIET MEER VAN HOUT TE ONDERSCHEIDEN IN ZES UNIEKE HOLLANDSE TRENDKLEUREN

‘Geniet u van het leven?’ ‘Verheugt u zich op de toekomst?’ ‘Of is er ruimte voor verbetering?’ Soms is het goed even de balans op te ma-

ken en te kijken hoe het beter of plezieriger kan. De groepscursus Grip & Glans helpt de cursisten eruit te halen wat erin zit. Men krijgt tips en handvatten hoe men zelf meer grip krijgt op het leven en het leefplezier positief kan beïnvloeden, bijvoorbeeld door te ontdekken wat men echt leuk vindt en wat belangrijk is. CURSUSINFORMATIE

De cursus is bedoeld voor iedereen uit Noordwijk van 55 jaar en ouder. Het maximum aantal deelnemers is twaalf. Er worden wekelijks zes bijeenkomsten georganiseerd op don-

derdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur. De cursus start op 28 september en er is een terugkombijeenkomst waarin we terugkijken op de cursus en ervaringen uitwisselen, op 1 februari 2018. Locatie: De Wieken, Wassenaarsestraat 5. De kosten zijn € 30,- voor de totale cursus, inclusief een persoonlijke werkmap en koffie/thee. Aanmelden kan via de mail info@welzijnnoordwijk.nl of bellen naar tel. 7114334 / 06-40567077. Hier kan men natuurlijk ook terecht als men vragen heeft of meer informatie wilt hebben.

Tabletcursussen in de bibliotheek CURSUS n Vanaf september nieuwe digitale cursussen in samenwerking met DeNicole in de Bibliotheek Bollenstreek aan de Akkerwinde.

VRAAG NAAR ONZE ZOMERACTIE

KOM NAAR ONZE SHOWROOM EN OVERTUIG UZELF Select Windows Bijster | Satellietbaan 12d | Hillegom | 0252 - 534 772 SELECTWINDOWS

VOOR BETER WONEN

SELECTWINDOWSBIJSTER.NL

“Ik kreeg hem van mijn kinderen, die me, ook al bedoelen ze het goed, als een digibeet behandelen. Hen wil ik niets meer hoeven vragen. Dus doe ik in feite nauwelijks iets met de iPad.” Komt dit bekend voor? Dan is het tijd om zich aan te melden voor de beginnerscursus

voor de iPad of Android-tablet. In zes weken kan men kennismaken met de mogelijkheden van de iPad of de Android tablet. Waar zijn de knopjes voor? Waar zijn de instellingen voor? Mogelijkheden zoals e-mailen, internetten, apps downloaden, telefoneren en zo verder. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, zodat iedereen voldoende aandacht krijgt.

Data van de beginnerscursussen: iPad beginners: woensdag 13, 20, 27 september 4, 11, 25 oktober Van 9.30 tot 11.30 uur. Android-beginners: woensdag 13, 20, 27 september, 4, 11, 25 oktober Van 11.45 tot 13.45 uur Kosten: € 55,- voor leden; € 65,- voor niet-leden. In verband met het aantal plaatsen wordt men verzocht om tijdig te reserveren via www.bibliotheekbollenstreek.nl/cursus of aan de balie van één de vestigingen.


TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

Varend uw Jubileums- bedrijfsfeest vieren!

Wat verzorgd Varend Feesten: • Trouwlocatie • Bruiloften & recepties • Meetings & borrels • Lunch & diner • Bedrijfsuitjes & personeelsfeesten • Verjaardagsfeesten & reünies • Bedrijfspresentaties & vergaderingen • Stedentrips & dagtochten • Seniorentochten & bezoek aan beziens waardigheden

vanaf

€ 85,00

per dag

0252-211849 www.gdol.nl

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste

DISTRIBUTIECHAUFFEURS M/V Mostert Verkerk Transport is een dynamisch familiebedrijf gevestigd te Leiderdorp. Vanuit Leiderdorp verzorgen wij dagelijks met ca. 50 trekker opleggers / motorwagens, de distributie binnen de Benelux.

arendfeesten.nl arendfeesten.nl R E D E R I J VA N D E R M E E R

arendfeesten.nl

R E D E R I J VA N D E R M E E R

R E D E R I J einde VA N DSotaweg E R M E E R t.h.v. huisnr. 8, Locatie partyschip: 2371GD te Roelofarendsveen T:uw 0715018528 M: 0655360038 Partyboot voor feest, boottocht,• trouwlocatie of bedrijfsuitje I: www.varendfeesten.nl • E: info@varendfeesten.nl Rederij van der Meer | Einde Sotaweg (a/d Ringvaart v/d Haarlemmermeer) | 2371 GD Roelofarendsveen | T. 071 – 501 85 28 www.varendfeesten.nl | info@varendfeesten.nl

Partyboot voor uw feest, boottocht, trouwlocatie of bedrijfsuitje Rederij van der Meer | Einde Sotaweg (a/d Ringvaart v/d Haarlemmermeer) | 2371 GD Roelofarendsveen | T. 071 – 501 85 28 Partyboot voor uwwww.varendfeesten.nl feest, boottocht, trouwlocatie of bedrijfsuitje | info@varendfeesten.nl Rederij van der Meer | Einde Sotaweg (a/d Ringvaart v/d Haarlemmermeer) | 2371 GD Roelofarendsveen | T. 071 – 501 85 28 www.varendfeesten.nl | info@varendfeesten.nl

Wat vragen wij: • Vakbekwaamheid, klantgerichtheid, • flexibiliteit en een collegiale instelling. • In bezit van rijbewijs CE. • Code 95. • Enkele jaren werkervaring als chauffeur. Wat bieden wij: • een zeer afwisselende en leuke job door geheel Nederland. • salaris volgens CAO met een stipte en correcte uitbetaling. • een jong en goed onderhouden wagenpark. • alle weekenden en feestdagen vrij. • eigen auto. • informele werksfeer. Heb je interesse? Neem dan contact op met: Cees van Iperen (071-5412421 / 0621285805) of mail naar personeel@mostert-transport.nl

Voor onze vestiging in Rijnsburg zoeken wij een enthousiaste fulltime:

BEDRIJFSAUTOTECHNICUS Werkzaamheden • De betrouwbare en krachtige motoren van Volvo en Renault Trucks worden aan jou toevertrouwd, evenals alle omringde techniek om ervoor te zorgen dat onze klanten veilig en probleemloos hun kilometers kunnen maken. • Het opsporen van storingen met geavanceerde diagnose-apparatuur en jouw vindingrijkheid • Zelfstandig werken, initiatief nemen om je (Volvo- en Renault Trucks-) kennis voortdurend bij te spijkeren • Rapporteren aan de werkplaatschef • Volvo Trucks zorgt voor een benodigde coaching en begeleiding om je het vak volgens onze normen eigen te maken Wij vragen • Diploma (eerste) Bedrijfsautotechnicus • Enkele jaren ervaring in bedrijfsauto’s • Klantgerichte houding en flexibele instelling • APK bevoegdheid, Tachograaf en Rijbewijs C(E) zijn een pré Wij Bieden • Een uitdagende functie in een gezonde, dynamische onderneming • Werken in service gerichte en professionele dealer organisatie • Collegiale, informele sfeer met ruime ontwikkelingsmogelijkheden

ARE YOU OUR PERFECT MATCH? Stuur dan je motivatiebrief en CV toe via humanresources@volvo.com Als je schriftelijk je interesse kenbaar wilt maken zien we je reactie graag tegemoet via onderstaande contactgegevens: Volvo Group Truck Center BV T.a.v. de afdeling Human Resources Albert Plesmanweg 69, 3088 GB Rotterdam 088-88 22 569 Voor meer informatie over Volvo Group Truck Center; ga naar www.volvogrouptruckcenter.nl

MOSTERT VERKERK TRANSPORT B.V. Draadbaan 49 2352 BM Leiderdorp 0715412421 www.mostert-transport.nl Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Machinefabriek Akerboom B.V. is een vooruitstrevend producent van machines hoofdzakelijk ten behoeve van de bloembollensector. Iedere geleverde machine is specifiek ontworpen in overleg met de klant en daardoor maatwerk. Als uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een

servicemonteur buitendienst (fulltime)

Omschrijving werkzaamheden: Als servicemonteur ben je verantwoordelijk voor het installeren en het in bedrijf stellen van de door ons nieuw geleverde machines en machinelijnen. Ook het onderhoud en aanpassen van bestaande machines behoort tot jouw werkzaamheden. Zo voer je onder andere onderhoud uit aan pneumatische-, hydraulische- en elektromechanische systemen en pompen. Zelfstandig of met collega(e) ga je naar de klanten toe. Na afloop zorg je voor de registratie van de uitgevoerde werkzaamheden. In rustige periodes van de buitendienst ga je aan de slag in de binnendienst en spring je indien nodig bij in de buitendienst. Je hebt kennis van zowel mechanica als elektronica en een klantgerichte houding. Creatief, flexibel, zelfstandig en oplossingsgericht zijn jouw eigenschappen. Wij vragen:

• • • • • • •

Je beschikt over MBO werk- en denkniveau op mechanisch en elektrotechnisch gebied; rijbewijs B (BE is een pré); geen 8 tot 5 mentaliteit; flexibiliteit en oplossingsgericht; las-ervaring; affiniteit met de bloembollenteelt; ervaring in een soortgelijke functie is een pré, maar ook ambitieuze schoolverlaters nodigen wij uit te reageren.

Wij bieden: Wij bieden zelfstandigheid. HetHet salaris wordt bieden een eenuitdagende uitdagendefunctie functiemet metveel veel zelfstandigheid. salaris wordt gebaseerd op jouw ervaring enDaarnaast opleiding. bieden Daarnaast bieden wij uitstekende gebaseerd jouw ervaring. wij uitstekende marktconforme marktconforme primaireen secundaire arbeidsvoorwaarden volgens cao. primaireen secundaire arbeidsvoorwaarden volgens cao. krijg je je de debeschikking beschikkingover overeen eenvolledig volledig ingerichte servicewagen. Ook krijg ingerichte servicewagen. Is deze functie wat jij zoekt? Mail dan jouw CV en motivatie naar info@akerboom.nl of neem voor meer informatie telefonisch contact op met Ron Akerboom, tel. 0252-515853.


DE NOORDWIJKER

Binnenpret

Oranjefeesten

DINSDAG 5 SEPTEMBER 2017

17

Op de slotdagen, met de zon aan de hemel, waren de jaarlijkse Oranjefeesten weer een succes. De diverse activiteiten in de feesttent werden druk bezocht. De kleintjes vermaakten zich wonderwel op kermisterrein. | Foto’s: Wim Siemerink


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 5 SEPTEMBER 2017

agenda agenda

1 Waargebeurd 29 sept Er zijn maar liefst 650 cultivars 26 verschillende inzenders zien perin drama met Reesevan Witherspoon die tijdensteeen

Ma t/m vrij Film: Dahliashowtuin Wild

Dit/m

19

• Lisse, Heereweg 439 • Lisse, Filmhuis

soonlijke crisis een van meer dan 1600 km maakt. de showtuin vanwandeltocht de CNB.

• Lisse, Filmhuis 1 Film: Wild Vrt/m 74 soonlijke crisis een wandeltocht meer danje1600 maakt. novDisco voor kinderen uit groepvan 7 en 8 die nietkm mag missen. Van 20:00 totKids! 23:00. Entree gratis. Party voor • Hillegom, Solution Vr t/m 4 VrDi zo t/m Disco voor kinderen uit groep 7 • enValkenburg, 8 die je• niet mag missen. t/m 10 Paardenmarkt diverse locaties Expositie Noordwijk, Space Expo Do Van 20:00 tot 23:00. Entreeingratis. een klein dorp groot is! Gezellig en bijzonder dorpsfeest 20 4 jan Waar rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl Vrt/m 10 Paardenmarkt • Valkenburg, diverse locaties Do t/m4 Do zaKofferbakmarkt •en Hillegom, Museum Waar een dorpSpecial groot in is! Gezellig bijzonder dorpsfeest LIFFklein Summer • Leiden,Ford Pieterskerkhof Za7 t/m5 markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl 9Grote sep de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur Kofferbakmarkt • Hillegom, Ford Museum Za 5 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor markt met vele uitgeladen kofferbakken, aan 21 Vrij t/m zoGrote Greef Fest • Lisse,gezellig Ruishornlaan Za 5 Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur- Deel8 t/m 10 sept name € 2,50 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor Za 5 Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur - DeelNeerlands Oudste Paardenmarkt • Valkenburg, ZaVrij t/m 5doVrije Di t/m zoParty Ma Waargebeurd met Reese Witherspoon tijdens een per125 jaardrama Bedevaartplaats • Noordwijk, St. Jeroenskerk voor Kids! •die Hillegom, Solution In 1892 werd Noordwijk uitgeroepen tot Bedevaartplaats. Hieraan wordt aandacht besteed met een aantal festiviteiten.

Je kunt de Soyuz TMA-03M capsule waarin astronaut André Kuipers zijn

reis maakte naar Space Station ISS bekijken.

Het Pieterskerkhof wordt weer de mooiste openluchtbioscoop ter wereld. Gratis toegang. leidenfilmfestival.nl.

De eerste editie van Greef Fest. Een gratis festival met muziek en activiteiten voor jong en oud.

locaties Activiteiten en demonstraties door verschillendediverse verenigin-

name € 2,50 8 t/m 14 Sportieve activiteiten, muziek, een braderie, een en natuurlijk gen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt vankermis 12 tot 15 uur. de Vrije Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff

Are Fashion Event door verschillende • Noordwijk,vereniginHoofdstraat Activiteiten en demonstraties 55We Open Noordwijk, div. locaies De winkeliers de Hoofdstraat showen detot laatste fashion gen. Van 11 Monumentendag totvan 16 uur. Kindervrijmarkt van• 12 15 uur. 9 sept en trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur. We Are Fashion Event • Noordwijk, Hoofdstraat Za 5 Auto Avenue • Lisse,fashion Centrum De winkeliers van de Hoofdstraat showen de laatste Za 5 sept Za ZaZa

Dijkgraaf Gerard Doornbos (l) feliciteert zijn opvolger Rogier van der Sande met zijn benoeming. | Foto: pr.

Rogier van der Sande is de nieuwe dijkgraaf van Rijnland HOOGHEEMRAADSCHAP n Rogier van der Sande is vorige week beëdigd als dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland. Dat gebeurde door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, tijdens een drukbezochte bijzondere vergadering van het algemeen bestuur. Van der Sande volgt Gerard Doornbos op, die per 1 september met pensioen gaat. Van der Sande geldt als een ervaren bestuurder met veel kennis van de regio. Hij was tot voor kort gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Voor-

afgaand aan zijn werk als provinciebestuurder was hij onder meer wethouder van de gemeente Leiden. Zelf ziet Van der Sande ernaar uit om aan de slag te gaan: “Het gebied

van Rijnland ligt ver onder NAP, er is een aantal grote bedrijven gevestigd, we hebben te maken met inklinkende veengebieden, opgaven in het ruimtelijke domein, kortom heel veel verschillende vraagstukken. Daar komt bij dat van waterschappen steeds meer een actievere rol wordt verwacht. Aan die verandering richting geven, is een mooie uitdaging waaraan ik heel graag de komende jaren mee bouw”.

1073e Valkenburgse Paardenmarkt! vvvkatwijk.nl

Groots kinderfestijn met o.a. springkussens, schminken, kinderdisco, van 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis! 

Za

9

Watersportdag • Katwijk, Oude Rijn Verschillende autodealers latenlange de nieuwste modelen zien en trends op de ruim Katwijk 500 meter catwalk! 10-18 uur. sept in Dorpshart Lisse. Auto’s staangratis verspreid inwatersporten het Dorpshart. Bekijk demonstraties en probeer zelf allerlei tijdens

Auto Avenue • Lisse, Centrum 6 Lifestyle Beurs laten • Noordwijkerhout, Tespelduyn Verschillende autodealers de nieuwste modelen zien 55&Lifestylebeurs ‘Goed leven’; alles voor op, enDorpshart. het StrandKracht • rond Katwijk, strand in Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid inin het 12.00 t/m 18 uur. Toegang gratis 9Za &sept huis. & 6 Lifestyle Beurs • Noordwijkerhout, Tespelduyn Zo 5 -Lifestylebeurs 12 Najaarsfeesten centrum ‘Goed leven’; alles voor op,•inVoorhout, en rond het Za 5 ZaZa& Zo Za

de 2e editie van dit evenement.

Interkerkelijk beachvolleybaltoernooi op het strand van Katwijk. Doe mee of kom kijken! vvvkatwijk.nl

Za

9

Za Zo Za

Evenementen en (9-12 gratis september) in Voorhout. Zahuis. 12.00 18kermis uur. Toegang Opent/m Monumentendag • Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg sept terdag 12 september jaarmarkt en onder meer wielerkoers. Ook in de gemeente Katwijk zijn vele monumenten geopend. Ook rond-

- 12 Najaarsfeesten • Voorhout, centrum • Warmond, Dorpsstraat Evenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. Za65Kunstmarkt Bijzondere markt vol jaarmarkt kunst. Vanen 11onder tot 16 uur wielerkoers. in het gezelterdagOpen 12 september meer Monumentendag • Noordwijkerhout, Centrum leidingen, tentoonstellingen en concerten. vvvkatwijk.nl

9 sept

Zo DiZa

9

lige Warmondse dorpscentrum.

Kunstmarkt • Warmond, Dorpsstraat Café Leiden Leiden Bijzondere markt vol kunst. Van 11 • totLeiden, 16 uurScheltema in het gezel86Science Kom alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van lige Warmondse dorpscentrum. De Witte Kerk is open van 10.00 tot 16.00 uur, met tentoonstelling en lezingen.

Voetbal: VVSB – FC. Lisse • Noordwijkerhout, Dr. Schaepmanlaan 2 sept ‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Science Café Leiden • Leiden, Scheltema Leiden • Noordwijkerhout, centrum KomKermis alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van 88-10 Kermis en gezelligheid op de Brink en het centrum van ‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Vanin20.00 tot 22.00 uur. Derby in de 2e divisie tussen VVSB en FC. Lisse om 15.30 uur op sportpark

Di-Di Do

de Boekhorst.

Za

9Di- sept

Di-Do Zo

Za/zo

Open Monumentendag Noordwijkerhout

• Lisse, diverse locaties

88DeNoordwijkerhout aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en

-10 Kermis •inNoordwijkerhout, Open Monumentendag 2017 staat het teken van ‘Boeren,centrum burgers en -13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof Kermis en gezelligheid op de Brink en in het centrum van buitenlui’. 

meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl Schippertjesdagen • Warmond, Gemeentehaven

-13 • Lisse, Kasteel Keukenhof 9 /10 sept Cultuurweek eo Nautisch feest met markt, schippertjeskoren, gondelvaart en fraaie Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade 8-13

DiDoZo Zo

GEZONDHEID

ADVERTORIAL

Natuurlijke pijnstiller voor gewrichten en bij reuma Pijnlijke gewrichten of pijn door reuma, zo’n 2 miljoen Nederlanders hebben er dagelijks mee te maken. Veel mensen hebben baat bij een natuurlijke behandeling met extracten van de Harpagophytum procumbens plant. In Duitsland en Zwitserland wordt deze plant al veelvuldig gebruikt als natuurlijke oplossing om deze pijn te verlichten. Extracten van de plant bevatten namelijk stoffen die helpen om reumatische pijn te verminderen.

Chronische gewrichtspijn

Gewrichtspijn komt vaak voor in handen, vingers, polsen, rug, nek en knieën. Lichaamsdelen die we bij zo’n beetje iedere beweging gebruiken. Met pijnlijke gewrichten is iedere beweging onprettig en dit kan de kwaliteit van leven beïnvloeden. Extra ondersteuning en verlichting van de pijn kan dan gewenst zijn.

Natuurlijke ondersteuning

Atrosan tabletten1 van A.Vogel is een natuurlijke pijnstiller bij milde gewrichtspijn en bevat een hoge concentratie van 480 mg Harpagophytum. Dit is een bewezen effectief ingrediënt bij reumatische pijn zoals bij artrose en artritis.

geven over natuurlijke ondersteuning bij reuma en het gebruik van Atrosan tabletten. Bel 0900 - 246 46 46 of mail naar info@avogel.nl. Kijk voor meer informatie op avogel.nl.

Reuma verloopt bij iedereen anders. De A.Vogel gezondheidslijn kan u persoonlijk advies

het weer kermis in Hillegom! Open Monumentendagen • Leiden, diverse locaties 9/10 -13 Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade

(incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum 10112-dag Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is 12 Verschillende hulpdiensten presenteren zich en er zal een het weer kermis in Hillegom!

Zo t sep Za Zat

Kijk voor het volledige programma op www.openmonumentendagenleiden.nl.

9 en 16 112-dag (incl Brandweerman Sam)

meet & greet zijn met Brandweerkman Sam Torenbeklimmen • Noordwijk, Voorstraat 44

Lisse, centrum • Noordwijk• Binnen, Florahof 12Pompoenmarkt Verschillende presenteren zich en erbieden zal een de 12 Op deze in eenhulpdiensten landelijke sfeer opgezette markt meet & greet zijn met Brandweerkman Sam Beklim de toren van de Oude Jeroenskerk onder leiding van een ervaren

Za Zasept

gids.

Za t/m za

diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan. 10-17 uur. Najaarsfeesten • Voorhout, Centrum

Concert 250 jaar • Katwijk, Vredeskerk 1216 Najaarsfeesten metBätzorgel kermis 13 t/m 16 september bij NS-station. Op zater9 12 Opsept deze inconcert een landelijke sfeer opgezette markt de Feestelijk ter gelegenheid van 250 jaarbieden Bätzorgel.

ZaZa t/m

Pompoenmarkt

• Noordwijk Binnen, Florahof

dag 16 september braderie en wielerwedstrijden. diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan. 10-17 uur. Tevens Open Monumentendag Katwijk. www.vvvkatwijk.nl Kunst in de Stal Festival • Leiden, Merenwijkpark + kinderboerderij Concert 250 jaar Bätzorgel • Katwijk, Vredeskerk

• Katwijk, Zeezijde 10 septin-Stijl Lifestyle & Fashionevent 12 Markt-Muziek-Workshops-Theater. Volledige programma: www.kunstinFeestelijk concert ter gelegenheid van 250 jaar Bätzorgel. 12

ZaZa

Zo

De nieuwste trends voor het najaar op een doorlopende catTevens Open Monumentendag www.vvvkatwijk.nl destalfestival.nl walk, maar ook hapjes, drankjesKatwijk. en muziek! www.vvvkatwijk.nl Singelpark Wandeling • Leiden,Zeezijde Singelpark in-Stijl Lifestyle & Fashionevent • Katwijk, septOpen Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor Wandel met een gids Singelpark. Start 14:00 uur. bollenschuAanmelden De nieuwste trends voordoor hethet najaar op een doorlopende cat- via Fietsroute langs monumentale panden en oude walk, maar ook hapjes, drankjes en muziek! www.vvvkatwijk.nl www.singelpark.nl ren. Route afhalen bij VVV Noordwijkerhout

10 12 12

ZaZa

Zo

••Noordwijk, Oude Jeroenskerk OpenVesperviering Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor Noordwijk, div. locaties 10 septOpen Monumentendag 12 12 Fietsroute monumentale panden enVesperkoor oude bollenschuIn het langs koor van de Oude Jeroenskerk, zingt het Noordwijk

ZaZa

De Noordwijkse Open Monumentendag staat in het teken van ren. Route afhalen bij VVV Noordwijkerhout Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl onder leiding van cantor-organist Jaco van Leeuwen.

Di

OpenBollenstreek Monumentendag • Noordwijk, div. locaties Fietstocht • Noordwijkerhout, Herenweg 444 • Lisse, Dorpshart 12 septOpen Monumentendag 12 12 DeBloemenNoordwijkse Open Monumentendag in het teken van in en30/35 kunstdorp Lisse kunt ustaat genieten van de vele Seniorenrit km. door de streek. Vertrek om 10.30 uur vanaf café de

ZaZa

Wo

3 12 12

Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl monumenten Ruigenhoek.

Open Monumentendag •Leiden, Lisse, Dorpshart Za& ••Leiden, Theater Ins Blau & 13 Smaakmakers Open Monumentendag div. locaties ZoZa sept Meer in Bloemenen kunstdorp Lisse kunt u genieten vanStart dehun vele dan vijfendertig monumenten in Leiden open Voorproefje van nieuwe voorstellingen bij Theater Ins Blau. 20.30 monumenten deuren voor bezoekers. Leiden.nl uur. Za&t/m zo& Do Za& &13 13 Kermis Open Monumentendag • Leiden, div.in locaties Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Noordwijk • Hillegom Kermis op Jonkheer Mockkade Hillegom. ZoZo t/m Let’s Meergo dan monumenten invan Leiden tovijfendertig the caves and explore! Ira deropen Valk. hun Za 11-17 De Kermis opent om 12.00 uur en sluit om 23.00 uur. deuren voor bezoekers. Leiden.nl uur, zo 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd). sept Katwijk In Stijl Event • Katwijk, Winkelhart Zeezijde Za& Za & 13 Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Noordwijk Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus Modeshows en meer! Bekijk de nieuwste modetrends enZa laat11-17 culinair ZoZo septRondleiding Let’s go to the caves and explore! Ira van dervan Valk. Japan in de Hortus door Titia der Ebjeen muzikaal verrassen. vvvkatwijk.nl uur, zoen 11-17 uur (eenmalige uitzondering Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start omopeningstijd). 12.00 uur. Zo Parkdienst • Sasseheim, Park Rusthoff, Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt ZoZo septOp Gezamenlijke kerkdienst in de open lucht. Aanvang 10 uur. Rondleiding Japan Hortusop door Titia van der Eb enbij deze markt ligtin dede nadruk eerlijke producten,

1217 1412 12 13 16

Gebruik

Persoonlijk advies

vaartuigen zoals historische sleepboten in de Leede.

Za/zo Do-

Zo

‘Bij reumatische pijn, zoals artrose en artritis’ Het advies is de tabletten minimaal 4 weken achtereen te gebruiken. De tabletten kunnen gebruikt worden naast reguliere geneesmiddelen2. Gebruikers beoordelen het product met een 9,2.

De aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en 10 Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl

17 13 13

Zo

Day Deelname • Noordwijkerhout, St(r)andplaats TonnyKids Voorma. € 1,50 Start om 12.00 uur. Nederzandt voorkeur biologisch of streekgebonden.

17 septt/m kinderfestijn van de Bollenstreek met diverse leuke attracties 30HétReizen verruimt je blik • Noordw., Theater Dezoals Muze De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt

Div Zo

Adviesprijs: € 19,99. 1 Traditioneel kruidengeneesmiddel. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Verkrijgbaar bij drogist, apotheek en gezondheidswinkels. 2 Overleg eerst met uw arts.

13Expositie van div. t/m vr 10-16 uur, Op deze markt ligtkunstenaars. de nadruk opma eerlijke producten, bijza springkussens en een stormbaan.

- 13Najaarsfeesten uurbiologisch en tijdensofde voorstellingen.•Entree gratis. voorkeur streekgebonden. Zo t/m za 10 Sassenheim, Sportdreef

17 t/m t/m 23 Vanaf 20 t/mjaar 23 september kermis Sportdreef. Start met okt 700 Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk t/m330 Reizen verruimt je blikop •de Noordw., Theater DekerkMuze

Dagelijks Div september Tentoonstelling jaar Kerk (te bezoeken tijExpositie van div.700 kunstenaars. ma t/mom vr1010-16 uur, za dienst in park Rusthoff opHooglandse 17 september uur. dens openingsuren de kerk). 10 - 13 uur en cultureel tijdensvan de voorstellingen. Entree Kasteel gratis.Keukenhof Kasteel • Lisse, Koetshuis Di

‘Impressions of Gipsy Life’. MuziekKerk van Sintiromarus. Kaarten zijn te 700 jaar Hooglandse • Leiden, Hooglandse Kerk www.bollenstreek.info 19 sept t/m 3 okt Dagelijks Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tijbestellen via www.kasteelkeukenhof.nl

dens openingsuren van de kerk).

www.bollenstreek.info


GELEGD EN INCL. ARBEID EN EGALISEREN

2 € 39,95 per m ZOMER OPRUIMING!! OP = OP

OPRUIMING

UIMING

50

98

OPRUIMING € 2.749 PVC VLOEREN voor € 1.649

€ 1.749 voor € 1.575

Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de voorbereiding, NU VANAF geven bij Turk en Roof. planning en uitvoering opziet kan dit uithanden Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast de keuze2 voor de materialen alles uit handen. Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de Vanafvoorbereiding, € 1.419 Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis. Manueel planning en uitvoering opziet kan dit uithanden geven bij Turk en Roof.€ 1.298 GELEGD Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast EN de INCL. keuze voor de materialen alles uit handen. ARBEID EN EGALISEREN Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis.

€ 18,95 per m

KORTING

20%

€ 39,95 per m2

% 0 2 40

KORTING %

ZOMER OPRUIMING

40%

30% 40%

% 0 4 30%20%

€ 1.749 voor € 1.575

€ 2.749 voor € 1.649

20% voor € 795 € 1.133

€ 3.110

voor € 2.650

ZOMER OPRUIMING

€ 1.133

voor € 795

Auping Ledikant met bodems en nachtkastjes en hoofdbord

€ 2.634

ZOMER OPRUIMING

voor € 1.698

30% 50%

50%

30%

€ 5.900 € 5.900

voor € 3.750

voor € 3.750

Style Decor Box Spring met houten lijst

Deelbaar ledikant

20%

Style Decor€ 4.495 Box Spring met houten lijst

20%

€ 1.403

voor € 985 Dressior Vigo

404%0%

ZONWERING ACTIE

Smederij 2, Noordwijkerhout 0252-370949 - www.turk-roof.nl

6600%%ACTIE 404%0% ZONWERING

voor € 2.650

€ 4.495

voor € 2.650 Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

% 0 2 40%

40% KORTING KORTING 20%

Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

GRATIS ruime parkeergelegenheid voor de deur Smederij 2, Noordwijkerhout - 0252-370949 - www.turf-roof.nl


SUMMERSALE 80JA AR

BI

NU INCLUSIEF HOOGWAARDIGE

IN

LEUM •

G • CA R

SE • J U

3g en er eneraties va k branc ring in deennis grond he liggen slaapte s merklag aan he n t Cares se

GEL FOAM TOPPER T.W.V. € 499,-

N BI ED

CARESSE 3800 140x200 cm

VLAKKE

2850,-

UITVOERING 140x200 cm

1495,-

1995,-

AN DERE MATEN LEVERBAAR

Caresse 3800: complete JUBILEUM boxspring bestaande uit: • een luxe, robuust gestoffeerd hoofdbord; • 2 elektrische verstelbare boxsprings voorzien van pocketveren; • boxsprings voorzien van anti-slip; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; • 2 elektrische motoren met kabelbediening; • diverse kleuren leverbaar.

E R I S A L E E N CA R E S S E B OXS P R I N G VA N A F € 9 9 5 , VLAKKE

ELEKTRISCHE UITVOERING

UITVOERING

140x200 cm

140x200 cm

PULL-BACK

1495,-

1295,-

VLAKKE

UITVOERING

140x200 cm

1295,CARESSE 4550 ANDERE MATEN LEVERBAAR

140x200 cm

1565,-

Draadloze afstandsbediening!

2 1

HALEN

m

m

ES

AA

BEKEND VAN TV!

BIJ CARESSE BOXSPRINGS!

BETALEN

Geldt voor de boxsprings uit de Caresse Silver Collection

VAN

198,- VOOR 99,-

995,-

CARESSE 4700 ANDERE MATEN LEVERBAAR

160x200 cm

3420,-

2395,-

CARESSE 4600 ANDERE MATEN LEVERBAAR

KELTO Slaapkamercentrum

140x200 cm

2850,-

1995,-

T.W.V. € 59,90

Dealerblok

2000 m2 slaapplezier voor jong en oud!

KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 2211 XK NOORDWIJKERHOUT - 0252 341 111 - info@kelto.nl - www.kelto.nl

2 GRATIS PREMIUM HOOFDKUSSENS BIJ AANKOOP VAN EEN CARESSE BOXSPRING

Caresse matras-toppers, touched by nature

Voor uitgebreide informatie www.caresseboxsprings.nl Adv. WK30-36. Aanbiedingen geldig t/m 10 september 2017. Zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.


Veel te halen bij Motorhuis tijdens THE BIG EVENT VESTIGINGSMANAGER GERT JAN DUIJM VAN MOTORHUIS LEIDEN EN ZIJN ADVISEURSTEAM KUNNEN BIJNA NIET WACHTEN. REIKHALZEND KIJKEN ZE UIT NAAR THE BIG EVENT VAN OPEL. TIJDENS DIE BIJZONDERE SHOW VAN MAANDAG 11 TOT EN MET ZATERDAG 16 SEPTEMBER VERWACHTEN ZE EEN DRUKTE VAN BELANG. EN DAT IS NIET ZO VREEMD. VOOR KOPERS VAN EEN NIEUWE OPEL VALT ER DIE WEEK NAMELIJK ECHT HEEL VEEL TE HALEN… ‘2.000 euro bovenop de gangbare inruilwaarde volgens de Autotelex, 500 euro gratis brandstof én 250 euro aan Opel-accessoires’, zegt Duijm (2e van rechts op de foto) enthousiast. ‘Nee, het is nóg gekker: we geven minimaal 2.000 euro voor álles wat rijdt. Je kunt dus ook

komen met een fiets, een brommer of een step. Dat steek je allemaal mooi in je zak als je toch net aan een nieuwe auto toe bent.’ Geen uitverkoop Wie straks de showroom bezoekt, ziet dat het bepaald niet gaat om

een uitverkoop van overjarige modellen. Duijm: ‘De modellenlijn van Opel is helemaal up-to-date. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Adam, de Mokka X en de Crossland X. Maar natuurlijk hebben we ook nog altijd de vertrouwde en geliefde Corsa, Astra en Zafira. Én de onlangs

JE AUTO IS NU E 2.000 MEER WAARD + E 500 GRATIS BRANDSTOF + E 250 GRATIS ACCESSOIRES

geheel gemoderniseerde Isignia die in recente tests voor zowel de zakelijke rijder als de particulier steeds als absolute winnaar uit de bus komt.’

€ 2.000 EXTRA INRUILWAARDE, € 250 GRATIS ACCESSOIRES EN € 500 BRANDSTOF

Kleine lettertjes The Big Event kent slechts een paar ‘kleine lettertjes’. De kleinste Opel, de Karl, is al zó laag geprijsd (vanaf € 11.449) dat de dealer de extra inruilwaarde voor dit model op € 1.000 moest zetten. Datzelfde geldt voor de grotere SUV Grandland X die in oktober op de Nederlandse markt komt, maar tijdens The Big Event al wel met korting besteld kan worden. De 500 euro gratis brandstof verstrekt de dealer in alle gevallen via een speciale tankpas die tot maar liefst een jaar na de aankoopdatum geldig is.

JE AUTO IS NU € 2.000 MEER WAARD.

Verdubbelaar ‘O ja’, zegt Duijm tenslotte. ‘Ik vergeet nog bijna te vertellen dat elke dag één taxatie wordt uitgeloot waarop we de extra inruilwaarde zelfs verdubbelen. Wie daarvoor in aanmerking wil komen, hoeft vooraf alleen maar zijn gegevens achter te laten op www.opel.nl. Kortom: kopers kunnen tijdens The Big Event volop hun slag slaan. Een kans die eigenlijk niemand mag laten liggen.’

ALLEEN VAN 11 T/M 16 SEPTEMBER

ALLEEN VAN 11 T/M 16 SEPTEMBER

+ € 500 GRATIS BRANDSTOF + € 250 GRATIS ACCESSOIRES

DERLAND! AR NE A N R E KOMT WE

De inruilsensatie van Europa komt weer naar Motorhuis. Alleen van 11 t/m 16 september profiteer je van vele unieke voordelen bij Motorhuis. Ontvang tijdens The Big Event € 2.000 extra inruilwaarde op je huidige auto, plus € 500 aan gratis brandstof én € 250 aan gratis accessoires! Je begrijpt dat dit een unieke kans is om heel voordelig in een nieuwe Opel te stappen.

Alphen aan den Rijn: Curieweg 9, Tel. 0172 - 460 960 Delfgauw: Exportweg 3, Tel. 015 - 251 7230 Den Haag Binckhorst: Binckhorstlaan 125, Tel. 070 - 381 0381 Den Haag Kerketuinen: Kerketuinenweg 70, Tel. 070 - 309 8980 Gouda: Keerkring 3, Tel. 0182 - 683 939

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 7,9 – 3,3; kms/liter 12,7 – 30,3; CO2 gr/km 188 – 82. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl

Haarlem: Grijpensteinweg 10, Tel. 023 - 528 1550 Heemskerk: Rijksstraatweg 30, Tel. 0251 - 229 162 Hoofddorp: Sonderholm 164, Tel. 023 – 55 42 920 Leiden: Vondellaan 80, Tel. 071 - 535 1800

Alleen servicecenter: Katwijk: Lageweg 22, Tel. 071 - 402 9203 Scheveningen: Westduinweg 156 - 158, Tel. 070 - 354 2991 Velserbroek: Zeilmakerstraat 15, Tel. 023 - 517 3120

opel.motorhuis.nl


AutoNova

John Vroom, autojournalist

Fiat 500 Sport 105HP Mercedes-Benz E-Klasse Coupé Het model is zeer herkenbaar. Beetje bolle, vrolijk ogende voorkant, met onder de motorkap die 105 pk’s, maar daar kom ik straks op terug. Een beetje hoog vanaf de zijkant gezien, maar dat staat garant voor een riante hoofdruimte, met een stijl aflopende achterkant.

W

at is het toch heerlijk in dit soort exceptionele auto’s te mogen rijden zonder een extra hypotheek te hoeven afsluiten. Je vindt hem mooi of niet en je hebt het geld of niet, maar over k denk dat bijna iedereen de dit soort klasse-auto’s valt naFiatniets 500 wel een leuke auto tuurlijk negatiefs te melden Hijdan heeft eenzeker hoog niet en datvindt. zal ik ook Als doen,aaibaarheidsgehalte. hoewel Mercedes-Benz niet liefhebber hetmaar Italiaanse echt mijn merkvan was, ik moet product zeggen spreekt hij aan, met eerlijk datmij ik erg de vormgenamede gezien zijn jaren knipoog naar de oerving laatste steeds fraaier Fiat 500 de jaren ’60. deze Een typisch begin teuit vinden. Over nieuwe geval van retro dusMercedes-Benz en dat scoort goed E-Klasse schrijft

I

zelf in haar folder: “De unieke, elegante daklijn loopt vloeiend over de atletische achterzijde, waardoor een moderne en adembenemende coupé-esthetiek wordt gecreëerd”. Wellicht wat prozaïsch, maar ik ben het helemaal met ze eens, want dit is wel erg fraai. Een opmerkelijk detail is de kleine derde zijruit die mogelijk maakt dat bij en mindervolledig jong zo kijkend de jong achterzijruit omlaag naar kan. de succesvolle verkoopcijfers. Heel verstandig van Fiat is het feit dat zij dit model fris en fruitig houden door Hoogwaardige kwaliteit regelmatig te komen metregelrecht speciale versies Het dashboard komt uit en de Fiatmet 500 uitzondeSport versie de recentelijk E-Klasse isSedan uitgebreid als 105HP met een partijdie extra ring van de ventilatieroosters pk’s een subtiele Maar laten wat en vorm betreft facelift. zijn geïnspireerd we evende omstraalmotor. deze Sport heenlopen. op eerst die van Voor

Typisch Italiaans Het interieur is heel bijzonder. Achter het dikleren, fraai ontworpen stuur net als toen een ronde klok, maar dan nu wel hypermodern, voorzien van een digitale snelheidsmeter, een toerenteller en meerdere infogevers. Royaal en eenvoudig bedienbaar infotainmentscherm in het midden, met daaronder op het middenconsole symmetrisch geplaatste en speels ontworpen mij een beetje overdone, maar dat bedieningsknoppen. Onlogisch is natuurlijk persoonlijk. Op blijft, zich althans voor mij, dat de automatische een mooi ergonomisch dashboard bediening van de zijruiten op het en de afwerking van hetniet gehele portier zitten, maar ophoogwaardige knopjes op het interieur is van een middenconsole. Typisch dat kwaliteit. Mooie grote Italiaans portierenis voor de zwarte van is dete stoelen een ruimebekleding instap. Dat zegvoorzien sportief gen, als isjevan de een ruimte hebtkleuraccent of over in blauw, geel of wit naar want keus, in dateen ook twee vakken parkeert, in de portierbekleding terugkomt. Met krappe parkeergarage heb je een mijn lengtenaar van 1.83 prettig uitdaging mijnmeter idee. zit Deikinstap in de sportief gevormde stoelen, metook voor de achterpassagiers vraagt voldoende hoofdruimte. de enige lenigheid, maar Achterin als je zitisdan beenruimte beperkter. zit je primawat met voldoende been-

vind ik die hoge brede middentun-

versnellingen. deze 500arm Sport 105 nel, waarop Ook de rechter heerlijk HP trekt lekker weg. Doordat de wielen relaxed kan rusten met daar voor bijna op degevormde hoeken van selector de auto staan de apart van het heeft hij een prima wegligging maakt infotainmentsysteem met en daarvoor lekker bochtenwerk in deze hightech mogelijk. auto eenIdeaal mooivoor in en om analoog de stad, maar op deHoewel snelweg subtiel rondook klokje. staat zijn mannetje. Dewat instap-500 dezehij nieuwe E-Klasse groter is begint bij een catalogusprijs van 14.195 dan zijn voorganger, is hij 10 cm euro en deze Sport 105HP is wat duurder, korter dan de Sedan waarop hij is maar dan krijg ook de welwielbasis een hoop luxe gebaseerd enjeook is extra’s, zoals een 25 pk zwaardere motor, wat korter. 16 inch lichtmetalen velgen, leren stuur en

Comfort Nu staat bij Mercedes-Benz comfort altijd op de eerste plaats en dat merk je ook bij deze Coupé, want zijn rijgedrag nodigt niet uit tot een sportieve rijstijl, maar dat wil deze kopersgroep blijkbaar ook niet. Maar je gaat moeiteloos met hoge snelheden door de bocht met

een voelbare goede grip. Hij stuurt

versnellingspookknop, mistlampen vóór en zeer nauwkeurig, communiceert zo nog een aantal een fijne vertrouwingshebbedingen. Het goed en geeft leuke van deze Fiat is,De datvering het eenen leuke wekkend gevoel. auto is en dat, je er op let,naar er ook demping zijnalsinstelbaar deleuke mensen in rijden. wens van de berijder. Daarnaast zit

deze Coupé barstens vol standaard assistentiesystemen. Verzin het maar en het zit er op tot en met gedeeltelijk autonoom rijden, maar dat is tegen mijn principes, want in het algemeen wil ik graag zelf rijden en met zo’n heerlijke auto natuurlijk helemaal en dan bij voorkeur met een handgeschakelde versnellingsbak. Tja, het prijskaartje is misschien nog een dingetje met een instapprijs van rond de 57.000 euro, maar als je het hebt kan je er beter royaal van genieten dan het op de spaarrekening laten staan zonder rente. Toch?

en hoofdruimte. Ja, en voorin zit je Sportief rijden natuurlijk als een vorst op de royale Zolang ik Fiat ken zijn het altijd en uitgebreid verstelbare stoemodellen geweest die uitnodigen tot len achter een lekker in de hand sportief en lekker doortrekken in de liggendrijden dikleren stuur. Heel mooi

advertorial

Bang & Olufsen Brussee introduceert BeoVision Eclipse – en combineert het beste van twee werelden Bang & Olufsen staat bekend om zijn design, akoestiek en vakmanschap. BeoVision Eclipse, de eerste door Bang & Olufsen en LG Electronics gezamenlijk ontwikkelde televisie, bouwt voort op deze mogelijkheden, waarbij de OLED-tv technologie van LG Electronics zorgt voor absolute zwarttinten en oneindige contrastverhouding met een groot dynamisch bereik. “De ultieme tv-beleving”, vertelt Stefan K. Persson – Executive Vice President bij Bang & Olufsen Home. “Het geluid is meer dan de helft van het beeld”. Deze woorden liggen aan de basis van de identiteit van Bang & Olufsen en de BeoVision Eclipse is een afspiegeling van het design en de superieure akoestiek die geassocieerd worden met Bang & Olufsen. De nieuwe tv is voorzien van een 3-kanaals SoundCenter en zijn uiterlijk is een combinatie van glas met gekleurde stof of aluminium. En voor het eerst is er gebruikgemaakt van de OLED-tv technologie van LG Electronics. Deze technologie is vermaard omdat hij het mogelijk maakt de meest levensechte beelden te reproduceren, dankzij de revolutionaire dimming op pixelniveau die zorgt voor perfecte zwarttinten, oneindig contrast en een uitgebreid kleurenpalet. “Door de OLED-tv technologie van LG Electronics te combineren met de ervaring van Bang & Olufsen, hebben we een nog beter product gemaakt en de ultieme tv-beleving gecreëerd. Daarom hebben we ge-

kozen voor de naam ‘Eclipse’ – twee uitstekende voorwerpen ontmoeten elkaar en maken samen iets wat nog spectaculairder en mooier is”, aldus Stefan K. Persson. Bang & Olufsen akoestiek, design en vakmanschap BeoVision Eclipse is zowel een televisie als een muzieksysteem, gepresenteerd in een uitgebreide oplossing. Het geïntegreerde en met zijn 450 watt zeer krachtige 3-kanaals SoundCenter van de tv biedt zowel stereoprestaties als middenkanaal, waarmee het de meeste geïntegreerde oplossingen en soundbars op de markt voorbijstreeft. Door ook nog internetradio en muziekstreamingdiensten te integreren wordt de BeoVision Eclipse een muzieksysteem op zich. Als u ervoor kiest om extra luidsprekers te gebruiken via de geïntegreerde surroundsounddecoder, dan komen de geluidsprestaties van het middenkanaal van de tv overeen met elk van de high-end Bang & Olufsen BeoLab-luidspre-

kers. U kunt dus een overweldigende bioscoopervaring in uw eigen huis beleven. Meer dan een tv BeoVision Eclipse werkt als een uiterst flexibel A/V-center. De tv is uitgerust met 4K-videoverwerkingstechnologie en wordt geleverd met het meest recente webOS 3.5 platform van LG Electronics. Met het platform hebt u toegang tot uw favoriete content, apps en apparaten en kunt u ze naar wens

instellen; muziekstreamingdiensten als Spotify, mediabedrijven zoals Netflix, Amazon en YouTube, Blu-ray-spelers van alle merken, evenals uw persoonlijke content. Het audio-streamingdeel omvat TuneIn radio, Spotify Connect, Deezer, ingebouwde Chromecast voor audio, audio AirPlay en streamen via Bluetooth. Door het allemaal op één plek samen te brengen vermindert BeoVision Eclipse drastisch de complexiteit van onze digitale levens.

De BeoVision Eclipse zal verkrijgbaar zijn in twee maten – in een 55-inch en een 65-inch uitvoering. Vanaf september is hij verkrijgbaar bij Europese Bang & Olufsen verkopers voor een adviesprijs vanaf: BeoVision Eclipse 55” incl. muurbeugel en BeoRemote One: € 9.120 BeoVision Eclipse 65” incl. muurbeugel en BeoRemote One: € 12.820 Bang & Olufsen Brussee Voorstraat 65 – Katwijk aan Zee Tel. 071 - 4028414


- Advertentie -

Klimaatverandering Tijdens de Waterconferentie van het hoogheemraadschap van Rijnland op 1 september in Aalsmeer, gaf dijkgraaf Gerard Doornbos na twaalf jaar het stokje door aan Rogier van der Sande. De dag stond in het teken van de toekomst: hoe kunnen we het hoofd bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering? Doornbos moedigt de nieuwe dijkgraaf én iedereen die woont, werkt en leeft in Rijnland, aan om sámen te werken aan een klimaatbestendig gebied.

Wat doet het hoogheemraadschap van Rijnland? Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in een gebied van 1,3 miljoen mensen, dat zich uitstrekt tussen IJmuiden, Amsterdam-west, Gouda en Wassenaar. Wij spannen ons in voor droge voeten en voor voldoende gezond oppervlaktewater. Geen makkelijke taak nu het klimaat sneller verandert dan gedacht.

n

Ik Ben Hansje. Leerlingen, verenigingen en buurtbewoners in Haarlemmermeer en omstreken konden een plan indienen hoe zij zelf de omgeving tegen wateroverlast willen beschermen. Vijf plannen zijn nu genomineerd voor de Hansje Brinker Prijs. Stemmen kan nog steeds t/m 22 september op de website van Nudge: www.nudge.nl

Waterlast voorkomen? Iedereen kan een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld zo: n Maak van uw tuin een spons! Vervang tegels door groen of door open tegels. Zo zakt regenwater makkelijk de grond in en neemt de kans op wateroverlast af. n Vang regenwater op in een regenton. Dit water komt tijdens drogere perioden weer van pas. n Koppel regenpijpen en vang het water op in een vijver of in een ‘wadi’; een lager gelegen plek waar het water kan infiltreren in de bodem.

Snelle verandering Heeft u ook het idee dat het steeds vaker regent? Dat klopt. De piekbuien die het KNMI voorspeld had voor 2050, zijn nu al realiteit. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast neemt toe, zeker in veengebieden en steden zoals Gouda, die ook nog eens te maken hebben met bodemdaling. Behalve met meer neerslag, krijgen we ook te maken met langere periodes van droogte. Hierdoor kan verzilting van landbouwgronden optreden, bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer.

Wat doet een dijkgraaf?

Samen wateroverlast voorkomen

De dijkgraaf geeft het stokje door

Rijnland neemt diverse maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Om wateroverlast tijdens piekbuien te voorkomen, leggen we bijvoorbeeld waterbergingen aan in de Nieuwe Driemanspolder en in de zuidpunt van de Haarlemmermeer. Met dergelijke maatregelen kan Rijnland veel doen, maar uiteindelijk kunnen we het niet alleen. Een klimaatbestendig Rijnland vraagt om een actieve samenwerking tussen iedereen die woont, werkt en leeft in Rijnland. Als waterschap nemen we hierin graag het voortouw.

Tijdens de klimaatconferentie op 1 september presenteerden de hoogheemraden van de deelgebieden de belangrijkste opbrengsten van hun eigen watertafel. Vervolgens werden ze onder leiding van Inge Diepman uitgedaagd in het discussiepanel met Liesbeth Spies, burgemeester van gemeente Alphen aan de Rijn, Jos Oliemans, directeur van Heineken Zoeterwoude, en Verence van Damme, communicatiestrateeg bij gemeente Overijssel. Toen, na een warm dankwoord van Deltacommissaris Wim Kuijken, was het tijd voor Doornbos om het symbolische stokje door te geven.

Inspiratie van de watertafels Om te onderzoeken op welke manieren we in Rijnland kunnen samenwerken aan een klimaatbestendig gebied, organiseerden we afgelopen half jaar vijf regionale watertafels. Zo gingen we in elk van onze deelgebieden in gesprek met inwoners, bedrijven, agrariërs, medeoverheden en kennisinstellingen. We spraken over uitdagingen, oplossingen én kansen. Inspirerende praktijkvoorbeelden passeerden de revue en nieuwe samenwerkingen kwamen tot stand.

Regionale initiatieven In Rijnland komen er al diverse regionale initiatieven van de grond. Soms op regioniveau, soms op gemeenteniveau en soms zelfs op straatniveau. Bijvoorbeeld: n Singelpark Leiden. Door ‘groen met blauw te verbinden’ krijgt het water rondom de beter de mogelijkheid om een weg te vinden naar de bodem. n Living Lab Gouda. Overheden, kennisinstellingen en inwoners zoeken samen naar oplossingen voor bodemdaling. n Operatie Steenbreek. Onder andere de gemeenten Alphen aan de Rijn en Leiden moedigen inwoners en bedrijven aan om betegeling te vervangen voor groen, zodat regenwater makkelijker een weg vindt naar de bodem.

De functie van de dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. Hij of zij maakt als voorzitter van het waterschap, deel uit van het dagelijks bestuur, dat naast de dijkgraaf bestaat uit heemraden. De functie van een heemraad is vergelijkbaar met die van een wethouder. Een van de belangrijkste taken van de dijkgraaf, is het leggen van verbindingen tussen allerlei partijen en belanghebbenden in de omgeving.

Gerard Doornbos: vertrek op een moment van vernieuwing “Na twaalf jaar met veel plezier dijkgraaf te zijn geweest, is het tijd om met pensioen te gaan”, sprak Doornbos. “Maar”, bekende hij, “eigenlijk zou ik de komende periode nog graag meemaken, want er gaat veel veranderen. Ruim een jaar geleden benoemden we bij Rijnland de klimaatverandering tot een centraal thema. Klimaatverandering gáát namelijk voor negentig procent over water. We moeten ons aanpassen aan het snel veranderende klimaat, maar met hogere dijken en bredere sloten komen we er niet meer. Het waterschap moet de waterbeheertaken opnieuw prioriteren en sámen met de omgeving - spijkers met koppen slaan. Het waterschap zal zich steeds meer ontwikkelen tot een netwerkorganisatie die regionale initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie ondersteunt en initieert. Het mooie is dat we met dergelijke projecten niet alleen problemen oplossen, we kunnen ook geweldige kansen benutten. Meer groen en meer water in woonwijken bijvoorbeeld. De kans op wateroverlast neemt af en de buurt gaat er qua woonplezier op vooruit. Ik wens mijn opvolger, Rogier van der Sande, veel succes in zijn nieuwe rol én ik moedig iedereen aan om vooral ook buiten de lijntjes te denken.”

Doornbos: “Klimaatverandering gáát over water”

Hoogheemraadschap van Rijnland Archimedesweg 1 2333 CM Leiden E-mail: post@rijnland.net Website: www.rijnland.net


sport

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 5 SEPTEMBER 2017

25

MSV begint seizoen met winst op ODIS HANDBAL n Het was al weer een aantal jaren geleden dat ODIS de tegenstander van MSV dames was. Een jong team stond de dames op te wachten bij het begroeten van de supporters.

Timo Ruigrok kan hier nog zijn kunstje doen. Even later zou hij zwaar geblesseerd het veld verlaten. | Foto: Johanna Wever

SJC laat steekje vallen VOETBAL

‘Uitstekende omstandigheden en een volledig fitte ploeg. Die eigenlijk in de 1e helft al ruim afstand had moeten nemen. Dat we niet tot een overwinning kwamen doet dan ook goed zeer’. Zo reageerde trainer Sjaak Polak op de vraag of het in de laatste seconden veroverde gelijke spel bij hem voelde als een overwinning. n

De trainer had wel gelijk. SJC was vooral in de 1e helft tegen RKAVV uit Leidschendam de betere ploeg. Met al snel een dot van een kans die op de paal uiteenspatte. En daar bleef het inderdaad niet bij. SJC domineerde en combineerde naar hartenlust. Zonder de nog steeds geblesseerde David Verweij stond het verdedigend heel goed. Vervanger Juriaan van Duijn speelde een uitstekende partij, de backs konden met regelmaat de aanval ondersteunen en bij de spelhervattingen was men gevaarlijker dan ooit. ONOPLETTENDHEID

En toch wilde het doelpunt niet vallen. Ook al niet direct na de rust toen SJC met een serie van 5 strafschoppen binnen 4 minuten de druk op de Leidschendams veste nadrukkelijk opvoerde. Een onoplettendheid werd daarna door RKAVV direct genadeloos afgestraft. Zodat opeens de 0-1 achterstand moest worden weggewerkt. Aanvankelijk speelde SJC zijn verzorgde combinatie spel. Wat echter steeds moeilijker werd, ook al omdat Timo Ruigrok zwaar geblesseerd het veld had moeten verlaten. In de aanval was Tom Duindam in goeden doen en hij kreeg na een sublieme aanvallende combinatie de bal net niet op de punt van zijn schoen. Naast hem deden Jeroen Dedel en Dandy Steenvoorden verwoede pogingen om hem in stelling te brengen

maar steeds zat er een wel een of ander Leidschendams been in de weg. VERTROUWEN

Met Rik van Dijk voor Dandy Steenvoorden en Mike Verhoek als stormram in de spits werd het combinatiespel vervangen door de lange bal. Vanuit een van de corners kon Verhoek bijna raak knikken. Inmiddels was ook van Heijningen met een ernstige blessure afgehaakt. En de 0-1 nederlaag leek een feit te worden. Bij een van de vele vertragende spelonderbrekingen drukte Polak zijn spelers op het hart vertrouwen te houden en scherp te blijven. En werkelijk in de laatste seconden viel de gelijkmaker. Jeroen Dedal werd door Sander van der Klugt met een verre trap bedient. De Hillegommer in Noordwijkse dienst zette een actie in en bekroonde die met een heel fraai doelpunt. Waarvan hij na de wedstrijd zou zeggen: ‘Het voelde bij mij wel als de winnende. Scoren in de laatste seconden voelt erg goed’. Dedel vertelde nog op zoek te zijn naar de juiste vorm. ‘Ik weet dat ik meer kan dan wat ik tot nu toe heb laten zien. Maar mijn zelftrouwen groeit merkbaar en dit helpt daarbij. Als rechterspits speelde hij een goede wedstrijd met een aantal opvallende acties. Toch zou hij zich beter thuis voelen op de linkerspitsplaats die hij bij Hillegom innam. Maar Jeroen relativeert meteen door te zeggen: ‘als ik maar op een van de plekjes in de voorste drie bezig kan zijn’. Zondag moet SJC op bezoek bij de Bataven. Dat zal zijn zonder Timo Ruigrol en Raymond van Heijningen omdat de blessures er zeer ernstig uit zien. Ook David Verweij zal ontbreken want het herstel van zijn geblesseerde buikspier duurt langer dan gedacht.

Korfbalseizoen weer begonnen voor Fluks KORFBAL n Afgelopen zaterdag is het nieuwe korfbalseizoen begonnen voor Fluks 1. Onder de nieuwe trainer Enrico Mud is er in de voorbereiding hard getraind.

Helaas wordt het team geteisterd door een blessuregolf, waaraan verzorger Mark van Eeden zijn handen (letterlijk) vol heeft. Hierdoor is de uitslag van de eerste competitiewedstrijd (21-13 verloren van DKV uit IJmuiden) niet onverwacht. Het getoonde spel was echter zeker hoopgevend, zodat toch met een tevreden gevoel vooruitgekeken kan worden. Ook voor de andere teams van Fluks is de competitie van start

gegaan, waarbij wisselende resultaten werden geboekt. Overigens kan menig team nog wel wat aanvulling gebruiken. Vooral in de D-klasse (leeftijd 10 tot en met 12 jaar), maar ook in andere leeftijdsklassen is nieuw bloed zeer welkom. Wie op zoek is naar een (nieuwe) sport, voor zichzelf of voor zoon of dochter, kan eens rondkijken opvwww.ckvfluks.nl. Iedereen is welkom om eens vrijblijvend mee te komen trainen op maandag of donderdagavond, of om eens langs te komen op zaterdag om sfeer te proeven op de prachtige accommodatie aan de Nieuwe Zeeweg. Voor meer informatie kan men mailen naar tc@

MSV liet zich niet van de wijs brengen en voor MSV was het Emma Schepens die het eerste doelpunt van de wedstrijd maakte en daarmee het veldseizoen open schoot. Er volgden nog 6 treffers van Emma deze wedstrijd. Net niet genoeg om topscorer van de wedstrijd te worden. Ze moest Rozi Prins voor laten die er duidelijk ook weer zin in had om de competitie te hervatten. 9 doelpunten kwamen van haar hand. De wedstrijd werd uitstekend geleid door 2 jonge scheidsrechters. Een sportieve pot handbal was wat het publiek voorgeschoteld kreeg. Na de eerste treffer van Emma lukte het ODIS om steeds langszij te komen. Na 4 minuten spelen waren

er al 6 doelpunten gemaakt. Toen werd het tijd om gas te geven en het lukte de Noordwijkse dames om een lichte voorsprong op te bouwen. Door goed over te spelen en de verdediging dicht te houden kwam er steeds meer ruimte om te scoren en de voorsprong flink uit te breiden. Naast de doelpunten van Emma en Rozi waren het ook Anne Schepens, Joyce Gode en Marloes Halvemaan die mee werkten aan de comfortabele voorsprong van 9-13. Of het voldoende zou zijn voor het vervolg moest nog blijken… Na het maken van afspraken in de rust werd het tijd om aan de tweede helft te beginnen. Het was Rozi die direct scoorde. Kort daarna benutte Joyce een penalty die in totaal 6

keer werd toegekend aan MSV ivm verdedigen in de cirkel of een wat zwaardere overtreding. Af en toe lukte het ODIS om te scoren maar door uitstekend keep werk van Sonja Loos bleef dit beperkt tot maar 6 tegendoelpunten in de tweede helft. Joyce en Rozi scoorden bijna om en om in de tweede helft voor MSV en de dames liepen steeds verder uit. Zoë Hazenoot scoorde na lange tijd weer een mooi doelpunt vanuit de hoek. Met nog 4 minuten op de klok werd het 25 doelpunt voor MSV gemaakt door Joyce. Het eind van de wedstrijd kwam in zicht en Marloes mocht nog een toegekende penalty benutten. Ze vond het wel spannend maar ze trof doel. Het laatste doelpunt was voor ODIS die daarmee de eindstand bracht op 15-26 voor de dames MSV. Volgende week spelen de dames om 12.00 uur om in Noordwijk tegen SV Hillegom.

Sander Bosma, terug van weggeweest, combineert samen met James en ten Hoope naar hartenlust. | Foto: WS

Goede start voor V.v. Noordwijk VOETBAL n Noordwijk lijkt op weg om er een mooi seizoen van te maken. Onder zomerse omstandigheden werd aan de Duinwetering op uiterst efficiënte wijze de eerste competitiewinst binnen gehaald. Met Westdijk en James als doelpuntenmakers. Het enige wat tegenviel was het aantal toeschouwers. Maar voor de aanwezige supporters werd het een mooie middag. Want Noordwijk speelde gedreven en zeer efficiënt. Ondanks de afwezigheid van Overvliet (schorsing), van der Neut( vakantie) en Dorothea (geblesseerd) stond er een team op het kunstgras dat het AFC heel moeilijk wist te maken. In het Noordwijkse doel deze middag Roy Rondeltap. Die zich als een zeer betrouwbare en duidelijke coachende doelman een echte concurrent van de ook al geblesseerde Amezrine toonde. SNELLE JAMES

Noordwijk begon direct goed en zette druk naar voren. Wat enkele kleine mogelijkheden opleverde. Die vooral over de linkervleugel werden voorbereid. De snelle James samen met de combinerende Sonny ten Hoope en Sander Bosma stichtte het meeste gevaar. Na ruim een half uur spelen kwam uit eindelijk de beloning. Niet uit een

uitgespeelde aanval maar toch. Westdijk liet zich gelden in een scrimmage en vond het net: 1-0. Na dit doelpunt leek AFC even druk te willen zetten maar al gauw vielen zij terug op de eerdere speelwijze: nadrukkelijk het aanvalsspel van Noordwijk onderbreken zonder zelf veel initiatief te ontplooien. Hun eerste echte mogelijkheid was een kopkans uit een spelhervatting. Een tweede uit een aardige persoonlijke actie. Maar tot scoren kwamen zij niet. Noordwijk kreeg via van de Krocht nog wel een grote kans maar die smoorde in een te ver doorgevoerde combinatie. BETERE PLOEG

Na rust had Noordwijk het snel af kunnen maken. Want heel gevaarlijk bleken de Amsterdammers niet te kunnen worden. In het centrum van de verdediging waren Le Congé en Bröcker in de persoonlijke duels steeds de sterkste. Hoewel de laatste zijn bijna traditionele onnodige overtreding maakte

op een verrekt gevaarlijke plek. Noordwijk was en bleef de betere ploeg maar omdat de bevrijdende treffer niet viel bleef het toch wat onzeker. AFC besloot met 2 aanvallende wissels een poging te wagen om een gelijkspelletje uit het vuur te slepen. Dat leverde uiteindelijk Noordwijk de 2e treffer op. Slordig balverlies van AFC bracht plots de razendsnelle James in balbezit. En dit buitenkansje werd door hem meedogenloos benut:2-0. De vreugdekreet vanaf de Noordwijkse bank maakte de opluchting bij de rood-witten duidelijk. En de verdiende overwinning was een feit. De snelle publiekswissels, eerst James en even later Le Congé, werden beiden met applaus begeleid. RIJNVOGELS

Volgende week al de kraker tegen Rijnvogels. De ploeg van Hein van Heek zag zich een overwinning in de slotminuut door de neus geboord en zal mogelijk nog meer gemotiveerd Noordwijk gaan bestrijden. Een voorspelling lijkt moeilijk te geven. Maar Noordwijk kan, na deze nuttige winst, vol vertrouwen beginnen aan de klus om ook de Katwijkers te verslaan.


Voelt u zich veilig in uw badkamer? Nee? Vraag dan onze gratis brochure aan op www.veiligdouchen.nl of bel gratis naar 0800 0200 962

+

Extra ondersteuning

+ +

Anti-slip profiel

Lage instap

Vandaag Gisteren NIEUW

LEEFTIJDSKORTING

Instapbad

€7,50 €10,00 KORTING KORTING per levensjaar per levensjaar*

-

BEL GRATIS

Hoge instap

0800 0200 962 WWW.VEILIGDOUCHEN.NL

Ja, ik ontvang graag de kortingsvoucher en het gratis informatiemagazine

√ Binnen 1 dag geplaatst √ Laagste prijs van Nederland √ Volledig op maat te maken

Naam Straat + nr Postcode Telefoon

Plaats HaH_06_09_17

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Zwaluw Comfortsanitair Antwoordnummer 3035 - 3860VZ Zeewolde, Nederland


service

DE NOORDWIJKER

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK

Vrijdag 8 september WZC Groot Hoogwaak 16.00 uur: ds. P.J. den Dekker WZC Jeroen Vrijdag 8 september 16.00 uur: mevr. Pieta Landweer Zondag 10 september Oude Jeroenskerk 10.00 uur: geen dienst, zie Buurtkerk 17.00 uur: Vesper, ds. S.J. Dingemanse, m.m.v. Vesperkoor o.l.v. Jaco van Leeuwen Buurtkerk 10.00 uur: ds. P. van der Burg, ds. S.J. Dingemanse, ds. J. Nijboer Ichthuskerk 10.00 uur: ds. J.A.J. Pater, HA 17.00 uur: ds. J.A.J. Pater, NHA ‘t Kruispunt (W.v.d.Bergh) 11.00 uur: dhr. M. van der Linden GEREFORMEERDE KERK NOORDWIJK (VOORTGEZET) TREFPUNT, SCHOOLSTRAAT 2

Zondag 10 september 10.00 uur: ds J. Maliepaard

ROOMS-KATHOLIEKE KERK

Kerkhofkapel Dinsdag 12 september 9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Maria ter Zeekerk Woensdag 6 september 09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Zondag 10 september 19.00 uur: Maria ter Zeefeest; Eucharistieviering Sint Jeroenskerk Zondag 10 september 10.00 uur: geen viering WZC Jeroen Vrijdag 8 september 18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland CENTRUM DE ARK

Zondag 10 september 10.00 uur: Gezinsdienst, startdag

Apotheken Duinrand Apotheek, Nieuwe Zeeweg 1. Geopend op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. Zondags gesloten.

van 8.30 tot 12.30 uur. Voor informatie over of aanmeldingen voor alarmering thuis, woonzaken, klussen aan huis, thuiszorg en sociaal vervoer en ouderenwerk.

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende gevallen: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b te Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór bezoek altijd eerst bellen!). Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel: 0252-240216. Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur.

Dierenarts Bel voor de waarnemend dierenarts met de eigen arts, dan verneemt men welke dierenarts in het weekenddienst heeft.

Tandtechnicus Van Leeuwen, Kerkstraat 44. Voor dringende kunstgebitreparaties, tel. 3611145. Maatschappelijk werk Kwadraad Maatschappelijk werk, tel. 088-9004000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, tel. 088-9004000, www.kwadraad. nl Jongeren Preventie Plan, tel. 0889004000, www.kwadraad.nl Diversen Lokaal Loket Noordwijk Gemeentehuis Noordwijk, tel. 3617600. Geopend van ma. t/m vrij.

Spreekuren Dierenkliniek Noordwijk v/h Verschueren Ma. wo. vr. 8.30-9.00 uur Ma. t/m vr. 14.30-15.00 uur Ma. di. wo. vr. 19.00-20.00 uur Verder alles volgens afspraak via tel. 3615305. Kliniek voor gezelschapsdieren, Oranje Nassaustraat 36 Ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur Ma. wo. 18.30 tot 20.00 uur Behandeling na afspraak op tel. 3613972. Dierenbescherming afd. Rijnland Meldnummer dierennoodhulp en toezicht op dierenwelzijn: tel. 5216662. Voor overige vragen en opmerkingen kan men mailen naar kantoor@dbrijnland.nl

Agenda Reuring REURING n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie via reuringnoordwijk. nl of tel. 06-50610135.

Donderdag 7 september: Bingo. Meedoen kost € 0,50 per ronde. Vrijdag 8 september: 12.00-13.00 uur: Sport & spel en creatief café, Om 13.00 uur is er soep te koop voor € 2,00.

ling met sla. Graag aanmelden via tel. 06-50610135. Aanschuiven kost € 3,00. Elke dinsdag is budgetchoach Regina aanwezig voor vragen en ondersteuning op financieel gebied. Regina helpt kosteloos. Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur: Wandelen met Reuring. Elke dinsdag en donderdag is er creatief café. Elke laatste vrijdag van de maand kan men gratis ontspannen met stoelmassage van Massagepraktijk Heliodoor of is er Yogapuur met Jutta. Reuring heeft bovendien een boodschappenservice.

Dinsdag 12 september 12.30 uur: Op het menu staat kibbe-

Dierenbescherming VERMIST

12 augustus - Bronckhorststraat: grijs wit gecastreerde kater. Is gechipt. 20 augustus - Zilvermeeuw: Beige witte pers gecastreerde kater is gechipt. 31 augustus - Vinkenlaan: “Koos” zalm-witte kater loopt steeds terug naar oude ons onbekende adres.

GEVONDEN

10 augustus - Prins Bernhardstraat: Cyperse kat. Als u uw dier kwijt bent, kijk dan ook op www.dierenasielnoordwijk.org en onze facebookpagina en www.amivedi.nl. Tel. dierenasiel: 071-3616698. Openingstijden: ma. t/m za. 13.0015.00 uur en vr. 19.00-20.30 uur.

COLOFON Oplage 12.500 Verschijnt iedere dinsdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Cor de Mooij M 06 13017660 redactie@denoordwijker.nl

Verslaggevers Joke van der Zanden Wim Siemerink Esther Luijk Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 11.00 uur. Insturen kan naar redactie@denoordwijker.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Michelle Visch M 06 811 002 70 michelle.visch@uitgeverijverhagen.nl

Contactgegevens Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­ verhagen.nl o.v.v. De Noordwijker Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur. Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420 info@de-schakel.nl

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Noordwijker wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen en is gratis af te halen bij: Bruna Hoofdstraat, het gemeentehuis, Dirk en Boekhandel Van

27

Weekagenda

Weekenddiensten

Kerkdiensten

DINSDAG 5 SEPTEMBER 2017

der Meer. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.denoordwijker.nl

Een greep uit de activiteiten en evenementen in Noordwijk en omgeving Iedere maandag t/m vrijdag Diverse lessen voor volwassenen en kinderen; Jumpin’ Noordwijk, Van Berckelweg 34. Kijk voor het programma op www.jumpinnooordwijk. nl Dagelijks • Actieve Stranddag - individueel/groepen; The Strand, Langevelderslag 40. Tijd: 11.00 - 15.00 uur. Entree € 15,00 p.p. www.the-strand.nl Iedere maandag • Open Tafel; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 12.15 uur - 13.00 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage welkom). www.palliam.nl • Stilte als golflengte van de ziel - Ellen Spaargaren; Palliam, Kerkhofkapel, Gooweg 37. Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage welkom). www.palliam.nl Iedere derde maandag van de maand • Arthouse Select; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 uur. Informatie over prijzen en films op www.demuzenoordwijk.nl Dinsdag t/m zondag • Bewonder de Soyuz-capsule André Kuipers bij Space Expo; Space Expo, Keplerlaan 3. Tijd: dagelijks 10.00 - 17.00 uur (tijdens vakantieperiodes ook op maandag geopend). Entree prijzen zie www.space-expo.nl Iedere dinsdag • Digitaal spreekuur; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 -16.00 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl • ‘Bij Wilma’ van BO; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 16.30 uur. Entree gratis. www.hetcultuurcafe.nl Iedere woensdag • Breek in de Week; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur. Entree gratis. www.palliam.nl • De Breischool; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. www.hetcultuurcafe.nl • Voorleesmiddag kinderen 4 - 7 jaar; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl Iedere donderdag • Taalspreekuur; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 11.00 -12.30 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl Iedere zaterdag en zondag • Solextouren vanuit Noordwijk; Have Fun Events/vertrek vanaf verschillende adressen. Tijd: zaterdag 15.00 -18.00 uur, zondag 10.00 - 13.00 uur. Deelname € 39,95. Opgeven verplicht. Kijk voor vertrekdata en -adressen op www.havefunevents.nl Iedere zaterdag t/m 28 oktober • Torenbeklimming; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 12.00 - 16.00 uur. Entree € 3,50. www.deoudedorpskern.nl Iedere zondag • Yoga op het strand; strand bij Bries, Koningin Astrid Boulevard 102, afrit 2. Tijd: 9.30 uur. Deelname € 10,00. www.yogabeach.nl • Toeristenmarkt Vuurtorenplein; Vuurtorenplein. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis. www.FerionMarkten.nl 6 september • Lezing & meditatie Henri Nouwen; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Deelname: € 5,00 www.palliam.nl 7 september • Rijdend Taalcafé; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 16.00 uur. Entree gratis. www.bibliotheek-bollenstreek.nl 9 september • Open Monumentendag; diverse locaties in Noordwijk. Tijd: 10.00 17.00 uur. Entree gratis. www.openmonumentendag.nl • Concert ‘Hemelbestormers’ - Schola Gregoriana; RK Sint Jeroenskerk, Van Limburg Stirumstraat 24. Tijd: 20.00 uur. Entree € 10,00. www.parochiesintmaarten.nl 10 september • Vesperviering; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 19.00 uur. Entree gratis. 13 september • SJC Oldstars/Bewegingsfestival; Voetbalvereniging SJC, Lageweg 6. Tijd: 10.00 uur. Entree gratis. www.vvsjc.nl • David Gillmore - Live at Pompeï; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 - 23.00 uur. Entree €12,50. www.demuzenoordwijk.nl 14 september • Bitterballenwedstrijd; Landgoed & Golfbaan Tespelduyn, Tespellaan 53. Tijd: 17.00 - 20.00 uur. Deelname: € 10,00 (incl. 2 consumpties uit Hollands assortiment). www.tespelduyn.nl • Ladies Night Bella Donna’s; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 - 23.00 uur. Entree € 11,50 (incl. glaasje prosecco incl. bitterballen) en kans op mooie prijzen. www.demuzenoordwijk.info 16 & 17 september • La Dress Boutique - Klooster; Hoofdstraat 96. Tijd: zaterdag 11.00 17.00 uur, zondag 12.00 - 17.00 uur. Entree gratis. www.kloosterinfo.com 17 september • Kidsday - Nederzandt; St(r)andplaats Nederzandt; Langevelderslag 3656. Tijd: 12.00 - 17.00 uur. Entree gratis. www.nederzandt.nl Exposities • t/m 31 december: Expositie Goudkoorts - Monique Velzenboer; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag van 11.00 - 16.00 uur. Entree: Volwassenen € 5,00, Kinderen van 5 tot 12 jaar € 2,50. www.museumnoordwijk.nl • t/m 27 maart: Expositie Hoed je voor de vrouw; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag van 11.00 - 16.00 uur. Entree: volwassenen € 5,00, Kinderen van 5 tot 12 jaar € 2,50. www.museumnoordwijk.nl • t/m 31 december: Fotokunst in Klooster; Klooster|Events, art & design, Hoofdstraat 96. Tijd: donderdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur, zondag 12.00 - 17.00 uur. Entree gratis. www.kloosterinfo.com


Bewezen de goedkoopste! Rivella

Becel of Blue Band boter

+ GRATIS ALBUM t.w.v. 1.49

Alle soorten 2 flessen van 1 of 1.5 liter Van 2.78 – 3.50 Voor 1.39 - 1.75

bij deze aanbiedingen

Alle soorten** 2.79 – 14.85

2 STUKS

3

1+1

BIJ STUKS

GRATIS*

Geldig van woensdag 6 t/m dinsdag 12 september 2017

SPAAR alle 140 stickers en 7 Ocean Buddies

Van woensdag 6 september tot en met dinsdag 10 oktober 2017 spaar je 140 verschillende gratis stickers, die je in het speciale Ocean Buddies stickeralbum kunt plakken. Ook kun je de 7 superzachte Ocean Buddies knuffels verzamelen. Veel spaarplezier! Ontdek alles over Ocean Buddies op Hoogvliet.com/oceanbuddies.

Unox soep in zak

Coca-Cola of Fanta

Biologische broccoli, Hollandse erwten, Hollandse groente, kruidige tomaten, romige pompoen of Franse ui Zak 570 ml Van 1.83 – 2.39

Alle flessen van 1 liter Alle combinaties mogelijk 6 FLESSEN

PER ZAK

8.70 – 9.12

1.83 – 2.39

0.

5.

99

00

Per liter 1.74

Geldig van donderdag 7 t/m zondag 10 september 2017

Per combinatie kan de prijs verschillen. *Je krijgt 50% korting op de totaalprijs **m.u.v. koffiemelk

Bestel je boodschappen ook online op hoogvliet.com. Kijk voor actuele openingstijden en zondagopeningen op hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden.


Verrassend lage prijzen, nu in 1000 winkels.

herfst decoratie diverse varianten, tak met herfstbladeren 70 cm, steker eikel/pompoen/ bes 20 cm of herfstmix

Garnier deoroller of deospray diverse varianten 50/150 ml

houten kruk met imitatie bont niet van echt te onderscheiden wit, bruin of grijs 41x30 cm

twin markers in handige bewaarbox diverse kleuren op alcohol basis

Celebrations 98 gram

stuntprijs

072

144

fidget tumbler stick

Ferm combitool

met LED licht

Oktoberfest outfit

LQFODFFHVVRLUHVLQNRĆŞHU voor boren, slijpen, frezen en polijsten PHWĆŽH[LEHOHDVHQVWDQGDDUG 160 W

lederhosen of jurk, polyester lederhosen maten m-xxl jurk maten s-xl

nieuwste trend

megabox 24 stuks

099

1695

A Good Clean afwasmiddel

kunststof dividerbox

sinaasappel/jasmijn 500 ml

luchtverfrisser 250 ml

0.88

60x40x10 cm

750 ml

0.99

495 dames vest of sweater vest: polyester/elastaan, maten s-xxl sweater: polyester, maten s-xl

basic shirt maten s-xl

formaat xl

493

reiniger

099

795

2.99

449

Denver activity tracker

meet je stappen en slaappatroon 7-10 dagen standby tijd Bluetooth 4.0

695 kunststof snijplanken

woondeken bontlook

493

595

35x25 cm, set/3

diverse kleuren ca. 120x150 cm

werkt met een app

1295

Ziki heren boxer

sneakersokken

katoen/elastaan diverse varianten maten xs-xxl

zwart of wit polyester/katoen/elastaan maten 35-46

luxe baddoek

diamant of golf patroon, katoen 60x110 cm

gastendoek 30x50 cm

2-pack

7 paar

329

239

Bluetooth multicolor LED lamp warm wit of gekleurd licht 7W, 240V, E27 werkt met een app

0.79

299

www.action.com Aanbiedingen geldig van woensdag 6 september t/m dinsdag 12 september 2017

972

Zet- en drukfouten voorbehouden.

088


GEEF INTERIEUR EEN RUIMTE

INTRODUCTIE AANBIEDING

TIJDELIJK 15% KORTING OP DE GEHELE H20 COLLECTIE* 80 WOONWINKELS ONDER 1 DAK! W O O N B O U L E V A R D C R U Q U I U S Hangar 20 Spaarneweg 20 2142 EN Cruquius www.hangar20.nl

Openingstijden: Maandag 12:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

Elke zondag open!

P

Vrij parkeren voor de deur.

* Alleen geldig op de H20 verlichtingsartikelen en woonaccessoires, vraag in de winkel naar de voorwaarden. Deze actie is geldig t/m 3 september 2017.

Nw week 36 17  
Nw week 36 17  

De Noordwijker, dinsdag 5 september 2017

Advertisement