Page 11

nieuws

De noordwijker

dinsdag 18 februari 2014

11

SPRAAKMAKEND Het pluche lokt

O

ver ongeveer 4 weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen en die werpen hun schaduwen vooruit. In Noordwijk doen 7 partijen mee met 283 kandidaten. Tweehonderd-drie-en-tachtig… De rijkelijke van blauw pluche voorziene raadszetels lokken blijkbaar heel wat politiek gelnteresseerde en actieve mensen die hun beste beentje willen voorzetten om onze gemeente op te stuwen in de vaart der volkeren. Via codes op twitter, politieke cafés, Facebook pagina’s, krantenadvertenties, bijeenkomsten in verzorgingscentra, bewustwording campagnes, schoonmaakacties in straten en wijken, voedsel ophaalacties bij verschillende supermarkten, uitdelen van gezond fruit en wat al dies meer zij. We zullen wéten dat er wat gaat gebeuren. Maar wéét u het al? Er is veel gebeurd de afgelopen maanden in ons dorpje aan de kust dat lang stand hield tegen de machten in Den Haag… Er is een nieuwe commissaris van de koning en die komt vóór de verkiezingen oogschouw nemen én praten met een vertrouwelijke commissie met als uiteindelijk doel een door de Kroon benoemde burgemeester. Er wordt hier en daar met modder gegooid en… Panelleden: hoeveel geloof mogen we hechten aan alle beloftes? Martha Baalbergen

283 mensen die je rechtstreeks kunt aanspreken omdat zij hun stem laten horen in de politiek. Fantastisch toch! Kandidaten staan niet als vulling op de lijst maar omdat zij het luisterend oor zijn van Noordwijk en de zaken die spelen binnen het dorp kunnen doorgeven aan hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad. 566 oren die horen hoe hoog je wilt bouwen in Noordwijk, hoe groen je wilt wonen, of je wilt fietsen op een fietspad naar Station Voorhout, of je een gekozen burgemeester wilt, of er meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen moeten komen, hoe je Noordwijk energieneutraal wilt maken, hoe je iedere Noordwijker aan het werk kunt houden, of we met de omliggende gemeenten samengaan of samenwerken. Beloftes, twitter strategieën, promotie acties met kinderen en bejaarden rond verkiezingstijd laten ons weten welke politieke partijen er zijn, maar het is niet voldoende. Het gaat om de daden! Zelf sta ik als lijstduwer op de lijst van een partij die mijn ideeën het beste vertegenwoordigt. Zonder ambitie om in de gemeenteraad plaats te nemen, een onmogelijke opgave voor mensen met een fulltime baan. Noordwijkers bewaar je kieslijst goed en laat je stem horen, zeker aan degene op wie je stemt! Louky Crama

Verkiezingen 2014 en ons dorp wordt weer overspoeld door ludieke acties: groene appeltjes, rode rozen, pepermuntjes, reepjes chocola en hebbedingetjes. Allemaal om u als kiezer maar over te halen om op de desbetreffende partij te stemmen. Op alle partijbijeenkomsten worden er hele en halve beloftes gedaan en bekende Noordwijkers in de strijd gegooi, die u proberen over de streep te trekken. Iedere partij zoekt de zwakke plekken bij de ander en die worden breed in de pers onder de aandacht gebracht. Niet op eigen kracht maar over de ruggen van de ander wordt er geprobeerd u te belnvloeden. Maar…, na de verkiezingen moet er water bij de wijn gedaan worden, moeten beloftes afgezwakt en idealen gedeeltelijk losgelaten worden. Want dan begint het politieke spel pas echt. En heeft u geen enkele invloed meer op de collegeonderhandelingen. Hoe de samenstelling gaat worden en wie met wie gaat samenwerken is helemaal niet zeker. Iedereen zegt :Wij sluiten niemand uit, maar oude koeien haal je niet zomaar uit de sloot! Voor onze democratie is het van essentieel belang dat U in ieder geval gaat stemmen! Laat uw hart of verstand spreken. SANDER SCHONEVELD

De partijen proberen bij elke verkiezing een steeds breder kandidaten platform te hebben om zodoende ook een zo breed mogelijk deel van de bevolking aan te spreken. Logisch. Als we de afgelopen 4 jaar nagaan, dan schat ik in dat ca. driekwart van de beloftes zijn waargemaakt. Denk aan de uitbreiding en verbouwing van vele scholen, het nieuwe zwembad, aanpak ‘shameplekken’, verbetering verkeersveiligheid, opknappen wegennet, etc. Soms kúnnen op voorhand gedane beloftes puur uit overmacht niet waargemaakt worden. Bovengenoemde activiteiten zoals bv. schoonmaakacties en het uitdelen van fruit zijn tenminste positieve activiteiten die het dorp en de mensen ten goede komen. Wat ik persoonlijk een zwaktebod vind, is het via de (social) media continue afzeiken van collega politici. Geef je haat, dan krijg je haat, geef je vertrouwen, dan krijg je vertrouwen en geef je liefde, dan krijg je liefde. Geen twijfel over mogelijk! Al met al lijkt het mij verstandig om terug te keren naar de politieke basis en Noordwijk letterlijk en figuurlijk groen te houden en dan kom je vanzelfsprekend toch bij Els (van Egmond) en Jan (de Ridder) uit!

Waar en wanneer ondervind ik de meeste hinder? | Foto en tekst: Marieke Voorn

Verkeer in de wacht tijdens nucleaire top NSS-top n Het wordt voor weggebruikers puzzelen tijdens de Nuclear Security Summit 2014, die op maandag 24 en dinsdag 25 maart wordt gehouden in Den Haag. Tijdens deze nucleaire top worden onder andere de A4, A44 en N206 afgesloten als de delegaties richting Den Haag rijden. Door het verblijf van twee grote delegaties in Huis ter Duin en Hotels van Oranje is in Noordwijk extra verkeershinder. De komst van 58 wereldleiders, 3.500 heads of delegations en 5.000 persvertegenwoordigers naar het World Forum in Den Haag brengt ongekende verkeers- en beveiligingsmaatregelen met zich mee, waarvan automobilisten hinder gaan ondervinden. Dat was de boodschap, vorige week maandagavond tijdens een informatieavond voor bedrijven en in de regio. Hinder A4 en A44

In de presentatie kwam naar voren dat het wegverkeer hinder gaat ondervinden van het tijdelijk afsluiten van de A4, A44 en N206. De A44 is afgesloten van zondagmiddag 23 maart 16.00 uur tot maandagmiddag 24 maart 15.00 uur en van dinsdagmiddag 25 maart 13.00 uur tot woensdagochtend 26 maart 5.00 uur. De A4 gaat deels dicht zodra een delegatie vanaf Schiphol naar Den Haag rijdt. De piek wordt verwacht op maandagochtend 24 maart als de leiders naar Den Haag voor de opening van de vergadering. Omdat er ‘s avonds een diner is met de koning en koningin op Pa-

leis Huis ten Bosch, gaan de leiders rond 23.00 uur naar hun hotels. Twee van de zogenoemde rode delegaties verblijven in Huis ter Duin en Hotels van Oranje. Op dinsdagochtend tot 9.00 uur verwacht Rijkswaterstraat de grootste hinder, omdat de delegaties dan vanaf de hotels weer naar Den Haag gaan. Daarbij wordt het verkeer tegen gehouden bij een kruising, op wegen zonder tussenberm zoals de N206 of wordt gebruik gemaakt van snel te verplaatsen baanafsluitingen, zoals op de A4. Daarbij wordt een delegatie via een afgesloten baan in tegengestelde richting vervoerd naar het World Forum. Noordwijkers hebben verder te maken met een parkeerverbod rond de twee hotels tijdens de gehele periode een parkeerverbod en is de Rudolf Tappenbeckweg, achter Huis ter Duin, permanent afgesloten. De Parallelboulevard gaat ook tijdelijk dicht als er een delegatie aankomt of vertrekt bij Hotels van Oranje. Automobilisten moeten ook rekening houden met het af-

sluiten van de Oude Zeeweg tijdens de verplaatsing van de delegaties. Er is geen sprake van ‘zomaar’ preventief fouilleren, laat burgemeester Lokker desgevraagd weten. “Alleen als er concrete aanwijzingen zijn. Het is zo dat voor 80 procent van de inwoners er niets veranderd in het dagelijks leven. Alleen tijdens sommige momenten zijn er tijdelijke aanpassingen. Daarom is het aan te raden om de gemeentelijke informatie te volgen via onze website en Twitter.” De omwonenden van Huis ter Duin zijn gisteravond gelnformeerd over de gang van zaken, de huizenbezitters rond Hotels van Oranje worden vanavond bijgepraat tijdens een bijeenkomst. Met de tijdelijke afsluitingen van de snelwegen wordt automobilisten geadviseerd om buiten de spits om naar hun werk te rijden, en via borden de omleidingroute te volgen, of thuis te werken. Ook wordt het openbaar vervoer aangeraden: de NS zet extra lange treinen in tijdens de dagen van de top. Op dinsdagavond en woensdagochtend vertrekken de meeste leiders en hun ambtenaren weer. De organisatie verwacht op die momenten voor de laatste keer verkeershinder voor automobilisten. Voor meer informatie over de top, lees meer op www.nss2014.com en kijk voor vertrek op www.vananaarbeter.nl.

vrijwilligers gezocht Onderstaande en meer vacatures voor vrijwilligers staan op www.vrijwilligerssteunpuntnoordwijk.nl/vacaturebank. Meer informatie en contactgegevens zijn daar te vinden. Beheerder kledingdepot Dorcas Hulp & Ontwikkeling zoekt een Beheerder kledingdepot. De beheerder kledingdepot neemt aangeboden kleding aan, bedankt de gever en zorgt voor opslag van de kleding. Hiervoor is tenminste 4 m2 opslagruimte nodig (bijv. thuis, in de schuur, in uw kerk, clubgebouw of anderszins). Regelmatig ophalen en transporteren

van ingezamelde kleding naar het centraal depot wordt in principe verzorgd door onze vrijwilligers van de regionale afdeling logistiek. René zoekt een maatje Man of vrouw, leeftijd onbelangrijk, die op woensdagavond of af en toe in het weekend een activiteit wil doen met Rene, die woont op de Willem van den Bergh. René is een vrolijke jongeman van 31 jaar. Rene heeft een goed uithoudingsvermogen en is lichamelijk gezond. René heeft een matig verstandelijke beperking. Hij heeft een goede oriëntatie wat betreft

plaats. Hij is niet verkeersveilig. René houdt van een grapje en een stoeipartijtje. Rene luistert graag muziek. Ook een dvd kijken vind hij leuk. Hij houdt ook wel van een wandeling of een fietstocht. Rene vind het ook leuk om op het terrein naar activiteiten te gaan. Een spelletje op de woning vind Rene ook leuk! 3 kinderen ‘schoolklaar’maken Moeder zoekt voor dochter met MS met veel pijn iemand die ‘smorgens vroeg kan helpen om 3 kinderen (2 meisjes van 4 jaar en 1 jongen van 5 jaar) schoolklaar te maken en naar school te brengen.

Nw week 08 14  
Nw week 08 14  

De Noordwijker, 18 februari 2014

Advertisement