Page 1

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DENOORDWIJKER.NL

cultuur P13

verkiezingen P5

SCHRIJVERS BINNEN KRIJGT EEN NIEUWE OPZET RUBRIEK Spraakmakend n

‘Extra aandacht voor stille armoede

Engelandvaarders n In de oude raadszaal werd 10 februari bekend dat er in Noordwijk een Engelandvaardermuseum komt. Daardoor ontstaat met het Atlantikwall Museum het grootste museum in Europa over de geschiedenis van de Atlantikwall.

“De voormalige munitiebunker aan de Bosweg is na de tweede wereldoorlog geschikt gemaakt als bunker in het kader van de koude oorlog, voor de opslag van kunstwerken, voor het geval er een oorlog zou uitbreken. Het complex iets verder in de duinen was lastiger te ontwikkelen. Hier waren meer overheden die daar een rol in speelden. De vleermuizen en zandhagedissen moesten we redden. Die hebben een hoge prioriteit. Dat hebben we voor elkaar gekregen en 200 meter is nu toegankelijk met daaraan gelegen 6 verschillende bunkers.

Flower Parade rijdt 9 augustus

Duizenden kruiwagens

We breiden uit en we hopen eind volgend jaar het complex te hebben verdubbeld naar een gang van 400 meter met daaraan gelegen 12 verschillende bunkers. Dan hebben echt een uniek complex in Nederland. Maar in Noordwijk praten we graag in de overtreffende trap dus een uniek complex in Europa. De meeste hulp hebben we van de vrijwilligers want die doen een bereklus. Dit jaar gaan ze weer honderden misschien wel duizenden kruiwagens met zand uit de gangen rijden om die laatste 200 meter leeg te maken.

Het oprichten van een Engelandvaardermuseum in Leidschendam lukte niet. Er werd contact met ons opgenomen. De Engelandvaarders zijn een icoon uit de vaderlandse geschiedenis. De soldaat van Oranje is een mooi voorbeeld. We hebben direct gezegd van: dit is een unieke kans. De Atlantikwall speelde een rol in het Engelandvaarders verhaal, vanwege de beveiliging en de Duitsers die er zaten. Commandobunker S414

We gaan de Boswegbunker vrijmaken voor het Engelandvaardermuseum en de huidige expositie onderbrengen in de commandobunker S414 in het gangenstelsel. We hopen nog dit jaar te verhuizen van de Boswegbunker naar de commandobunker. We tekenen nu een bruikleenover-

eenkomst voor langere tijd”, lichtte Victor Salman toe. De 94-jarige heer Jonker, waarschijnlijk de laatste Engelandvaarder die overzee Engeland bereikte was getuige van de ondertekening. Uniek erfgoed

“We hebben te maken met uniek historisch erfgoed. Wethouder Martijn Vroom is een onvermoeibare strijder geweest om dit hier op de kaart te zetten. De 21e eeuw kent andere oorlogen. Heel bijzonder dat dit monument hier komt want nooit zal een dergelijke oorlog nog plaatsvinden. Ik denk dat het goed is dat onze kinderen en kleinkinderen weten dat de strijders van toen de basis hebben gelegd van de democratie van nu en dat het belangrijk is daarvoor te blijven strijden”, aldus burgemeester Jan Pieter Lokker.

n Simone is nieuwe Bloemenkoningin

Corso

n Op 9 augustus rijdt de Rijnsburgse Flower Parade weer door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. Het thema van 2014 is Back to… De bloemenparade zal, net zoals in het verleden het geval was, op de laatste dag van de Rijnsburgse feestweek worden gehouden.

Verkeer in de wacht tijdens NSS-top

Bamboe voor Weteringkade beschoeiing n Op woensdag 12

februari gaf wethouder Martijn Vroom aan de Weteringkade het startsein voor het vervangen van beschoeiingen langs de walkant. Daarmee gaf hij tevens vorm aan een nationale primeur. Voor het eerst in Nederland werd gebruik gemaakt van bamboe-composiet. Dit is een nieuw materiaal dat nog in ontwikkeling is. Wethouder Vroom ziet de voordelen: “Het heeft dezelfde eigenschappen en uitstraling als hout. Maar het voordeel is dat er geen bomen voor gekapt hoeven te worden. Na 5 jaar kan de bamboe alweer geoogst worden, bij hardhout is dat 80 jaar.” Dit voorjaar vervangt de gemeente beschoeiingen in de Grashoek, aan de Weteringkade, de Hoogeveenseweg en de Leeweg. De beschoeiingen zijn hier aan het einde van hun levensduur gekomen. Beschoeiingen kunnen in hout en kunststof uitgevoerd worden. De gemeente Noordwijk maakt gebruik van beide materialen. Bij voorkeur legt de gemeente overigens geen beschoeiingen aan, maar natuurvriendelijke oevers met een flauw talud, die ook een meerwaarde hebben voor de natuur. Dit kan alleen in situaties waar voldoende ruimte is.

Vogels en hun zang

Het bestuur van de Stichting Rijnsburgs Bloemencorso is verheugd dat het corso weer een bijdrage levert aan het programma van de Rijnsburgse Oranjevereniging. Op vrijdagavond 8 augustus de Flower Parade Show in Veiling FloraHolland en op zaterdagmiddag de rijdende parade door het dorp. Een prachtig slotstuk van een ongetwijfeld spetterende feestweek. Vorig jaar werd het thema van 2014 al aangekondigd op de slotwagen van de parade. Met het thema Back to… menen de organisatoren een thema te hebben gekozen waar ook de sponsors van een praalwagen mee uit de voeten kunnen. “Wij vinden het leuk dat een sponsor meedenkt over het onderwerp van zijn of haar praalwagen”, zegt Hans Oudwater bestuurslid PR van de Flower Parade. Secretaris Daan de Mooij voegt hier aan toe dat een sponsor wellicht ook attributen kan aanleveren uit zijn bedrijf die aansluiten bij het thema van de praalwagen die een bedrijf sponsort. “Zo denken wij twee vliegen in één klap te slaan. De deelnemer ziet veel terug van zijn bedrijf en het kan ons veel kosten besparen die de opbouw van een praalwagen met zich meebrengt. Tegenwoordig draait veel om MVO, wat is er dan mooier om objecten opnieuw te gebruiken?”

nieuws P11

P11

Engelandvaarders aan Bosweg Door Joke van der Zanden

18 februari 2014 JAARGANG 08 NR 8

Vogels n Voor wie meer wil weten

Noordwijk heeft weer een Bloemenkoningin Op Valentijnsdag presenteerde de stichting Bloem en Zee De Noordwijkse Simone Theunisz is voor 2 jaar de ambassadricevoor de Bollenstreek. | Foto: Wim Siemerink

over die uitbundige vogelzang in het voorjaar is er de voorjaarscursus ‘Vogels en hun zang’ van 25 maart tot 10 mei. Er zijn drie avonden met veel aandacht voor het herkennen van vogels, het leren kennen van hun zang en informatie over vogelboeken, verrekijkers en cd’s. Daarnaast zijn er vier ochtendexcursies naar verschillende bos-, weide- en duingebieden in de omgeving. Informatie en aanmelding bij Henny Blom via henny. blom@planet.nl of tel. 5122028.

Cursus rijvaardigheid automobilisten 50+ rijvaardigheid

n Donderdag 20 maart houdt Veilig Verkeer een rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50 jaar en ouder.

Men is welkom om door middel van een rit met een rij-instructeur, een theoretisch gedeelte en workshops inzicht te krijgen in de eigen rijvaardigheid. Indien nodig krijgt men, geheel vrijblijvend, advies over bestaande problemen. De rijvaardigheidsrit is bedoeld om automobilisten van

50 jaar en ouder inzicht te verschaffen in hun eigen verkeersgedrag en vrijblijvend adviezen voor eventuele verbeteringen aan te reiken. In een ontspannen sfeer gaan de rij-instructeurs met de cursisten ongeveer een half uur rijden, in hun eigen auto. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om een examen of test. Het rijbewijs kan niet worden ingenomen. Aansluitend zullen de cursisten een aantal workshops bezoeken waarin onder andere het gezichtsvermogen

en het reactievermogen worden getest en ook de bewegingsactiviteiten die relevant zijn en voor het verkeer centraal staan. Ook zal worden ingegaan op nieuwe verkeersregels. De rijvaardigheidscursus vindt plaats op donderdag 20 maart in De Schelft in Noordwijkerhout. De ochtendcursus duurt van 8.30 tot 12.00 uur en de middagcursus van 12.30 tot 16.00 uur. Men kan zich opgeven voor de ochtend- of voor de middagsessie. De kosten bedragen € 15,- Deze kos-

ten kan men op de cursusdag zelf in De Schelft betalen. Aanmelden voor de rijvaardigheidscursus kan per email naar autorijschool.margreth@ wxs.nl. Aanmelden kan tot maandag 10 maart aanstaande. Bij het aanmelden graag uw naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en of u in de ochtend of middag wilt deelnemen vermelden. Meer informatie bij de gemeente Noordwijkerhout, tel. 0252-343821.

Nw week 08 14  
Nw week 08 14  

De Noordwijker, 18 februari 2014

Advertisement