Page 14

Informatie Bekendmakingen gemeente Katwijk Openingstijden Alleen op afspraak Maandag van 8.00-17.00 uur Dinsdag van 8.00-17.00 uur Woensdag van 8.00-17.00 uur Donderdag van 8.00-20.00 uur Vrijdag van 8.00-17.00 uur U kunt heel makkelijk zelf een afspraak maken op onze website www.katwijk.nl/afspraak Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs De gemeente Katwijk heeft 5 wijken. Elke wijk heeft een wijkregisseur. Bij de wijkregisseur kunt u terecht met al uw vragen en ideeën over de leefbaarheid in uw wijk. Is er een maatschappelijk of sociaal probleem, dan kan de wijkregisseur bijvoorbeeld een gesprek regelen tussen bewoners, buurtverenigingen, opbouwwerk, woningcorporaties of politie. De wijkregisseurs hebben op vaste dagen en tijden inloopspreekuren samen met de wijkagent, maar u kunt ook een afspraak maken met de wijkregisseur. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: André Veenstra Spreekuur: donderdag 15.00 tot 16.00 uur, Oostflank van het Marktplein (achteringang van het zwembad) Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever) Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 13.30-14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant) Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 10.00-11.00 uur, Turfmarkt 2 (De Roskam) Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 11.30-12.30 uur, Kerkweg 3 (Dorpshuis) Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur, De Burgt - Burg. Koomansplein 1

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactpunt Team Economie tel. 071-406 5000 ondernemersinfo@katwijk.nl

Samenlevingsloket Iedere werkdag van 8.00 tot 12.00 uur kunt u zonder afspraak terecht. Daarnaast is het Samenlevingsloket ook op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur via 071-4065020

1 augustus 2019

Algemene informatie bekendmakingen

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam, uw adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift dient u in bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de desbetreffende kolom). U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Ingekomen aanvragen Drank en Horecawet en Wet op de Kansspelen Locatie

Omschrijving

Ontvangst aanvraag

Boulevard Zeezijde 9, Katwijk

18-07-19

Een beroepschrift dient u in bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst (meestal) niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bij onverwijlde spoed dient u een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening stuurt u een kopie van het bezwaar- of beroepschrift mee.

Er is van Surf en Beach BV een aanvraag ontvangen op grond van de Drank- en Horecawet voor de bijschrijving van leidinggevende op de vergunning van het commercieel horecabedrijf

Wassenaarsweg 154, Katwijk

Er is van Restaurant Panbos een aanvraag ontvangen op grond van de Drank- en Horecawet voor de bijschrijving van leidinggevende op de vergunning van het commercieel horecabedrijf

18-07-19

Een beroep en een voorlopige voorziening dient u in via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U heeft hiervoor DigiD nodig en u betaalt griffierecht.

Hoornesplein 45, Katwijk

22-07-19

Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling.

Er is van Café Kantjeboord een aanvraag ontvangen op grond van de Drank- en Horecawet voor de bijschrijving van leidinggevende op de vergunning van het commercieel horecabedrijf

Jan van Brakelstraat 31, Katwijk

Er is een aanvraag ontvangen op grond van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van het commercieel horecabedrijf restaurant Shanghai

19-07-19

Voorschoterweg 23G, Valkenburg

Er is een aanvraag ontvangen op grond van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van het commercieel horecabedrijf Limes aan den Rijn

19-07-19

Verordeningen Verordeningen kunt u raadplegen op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl. De papieren versie kunt u op het gemeentehuis inzien. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd webformulier. Zie op www.katwijk.nl. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter informeert u bij de Commissie bezwaarschriften, tel. (071) 406 5000.

Ingekomen aanvragen 0mgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Hierbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De eventuele omgevingsvergunning wordt te zijner tijd gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen of bezwaren in te dienen. Ingekomen omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Graslelie 31, Katwijk

Het plaatsen van een rookkanaal aan de zijgevel

15-07-19

Collegiantenstraat 14, Rijnsburg

Het bouwen van een magazijn/ opslagruimte

18-07-19

Lambrechtsveld, Valkenburg

Het vervangen van de brug

18-07-19

De Horstweg achter Bankijkerweg 8, Rijnsburg

Het realiseren van een nieuwbouwbedrijfspand (W. Heemskerk B.V.)

18-07-19

Bankijkerweg 8, Rijnsburg

Het wijzigen van de gevels en intern wijzigen van het pand (W. Heemskerk B.V.)

19-07-19

Botenpad 31, Valkenburg

Het wijzigen van de kozijnen

22-07-19

De Waal 28, Rijnsburg

Het vergroten van het dakkapel aan de achterzijde

22-07-19

Princestraat 38C, Katwijk

Het realiseren een dakkapel met dakterras

23-07-19

Randweg 47, Katwijk

Het verbreden van de bestaande in- en uitrit

23-07-19

De Bloem (bouwdeel Calla), Rijnsburg

Het maken van een tijdelijk terras met afscheiding ter plaatse van de Wellness

24-07-19

‘t Boonrak 28, Valkenburg

Het verlengen van het voordakvlak en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

25-07-19

Van der Meerhof 3, Katwijk

Het plaatsen van wegschuifbare balkonbeglazing

26-07-19

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief vraagt u telefonisch op. Bel tussen 08.00-17.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en meldt dat u een bouwdossier wilt opvragen. Dit kan ook digitaal: http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/wonen-enverbouwen/bouwenverbouwen/#c2050

Ingekomen evenementen Evenementen Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Parkeerterrein Noordduinen, Katwijk

Het organiseren van De Mooting op 7 september 2019

12-07-19

Centrum, Katwijk

Het organiseren van de Alles voor Mannendag op 28 september 2019

19-07-19

Sporthal Cleijn Duin, Stadhoudersdreef 1, Katwijk

Het organiseren van Kerst met Jubilate op 19 december 2019

17-07-19

Schutterwei, Katwijk

Het organiseren van de Feestweek Schutterwei van 26 augustus t/m 1 september 2019

25-07-19

Parkeerplaats Turfmarkt, Katwijk

Het organiseren van kleine activiteiten tijdens Nationale Burendag op 28 september 2019

25-07-19

Kleinschalige evenementen Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Vlierstraat, Katwijk

Het organiseren van een Straatbarbecue op 31 augustus 2019

25-07-19

Spreekuur Stadsbouwmeester De vergadering van de Stadsbouwmeester is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op woensdag 21 augustus 2019 om 10.00 uur. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken door contact op te nemen met team Vergunningen, tel. (071) 406 5000.

Bezwaar Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift, zie de aparte kolom ‘Algemene informatie bekendmakingen’. Verleende omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd: Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Batavenstraat 1, Katwijk

Het vergroten en renoveren van de woning en het realiseren van een uitbouw

22-07-19

Tulpstraat 15, Katwijk

Het tijdelijk gebruiken van grond voor een terras ten behoeve van cafetaria Grote Patatten

24-07-19

Tussen Voorhouterweg 85 en 95, Rijnsburg

Het bouwen van een woning

25-07-19

Profile for Uitgeverij Verhagen

KWP_week_31_19  

Katwijksche Post, donderdag 1 augustus 2019

KWP_week_31_19  

Katwijksche Post, donderdag 1 augustus 2019

Advertisement