Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV POSTBUS 3066 | 2220 CB KATWIJK

Publiek sponsor Varend Corso

P15

Ketenbreed in de bloemenwereld

Hortensia in Growers Pride

P7

Special n Aan tafel met Marco van der Sar

Dinsdag 22 augustus 2017 JAARGANG 32 NR

Zoetemelk in proloog Plantarium

P11

P14

Hoe hard gaat FloraHolland het spelen? ALV n Royal FloraHolland komt deze week met een reactie op de oproep van kwekers en kopers voor een extra algemene ledenvergadering. Onderwerp is de klok. Voorstanders voor het behoud van de klok willen dat het voorgenomen besluit te stoppen met het fysiek veilen van planten herroepen wordt. Afgelopen woensdag 16 augustus hebben zij daartoe aan de directie van Royal FloraHolland de stukken overhandigd die nodig zijn om een extra Algemene LedenVergadering bijeen te roepen. Volgens de woordvoerder van de voorstanders van het behoud van de klok, Jos Kester, is inmiddels voldaan aan de procedure om een extra ALV bijeen te roepen. Wegvallen van de fysieke klok zou volgens Kester ten koste gaan van objectieve prijsvorming en de benodigde etalage-functie en impulsaankopen. Gevreesd wordt dat het ontbreken van de fysieke schouw leidt tot onvolledige en of onbetrouwbare productinformatie. “Aan beeldveilen is nog zoveel mis, dat het een bijzonder onverstandig besluit zou zijn om oude schoenen weg te doen, terwijl er geen nieuwe zijn”, aldus Kester. De Bloemenkrant heeft Royal FloraHolland eerder gevraagd om een reactie. Die is ‘in verband met vakantie’ tot op heden uitgebleven. Voor een toegezegd interview met de directie wist de coöperatie nog geen datum te plannen.

Directie RFH: Lucas Vos (CEO) en Steven van Schilfgaarde (CFO)

Zundert maakt zich op voor corso DAHLIA n Tijdens het corso van Zundert op 3 en 4 september strijden twintig buurtschappen met elkaar om de mooiste praalwagen.

Foto: CorsoZundert

De wagens zijn reusachtig. Negen meter hoog en negentien meter lang. De bloemenversiering bestaat alleen uit Dahlia’s. Elk buurtschap heeft zijn eigen dahliaveld. Op de velden staan de bloemen in

tientallen soorten en kleuren. Het bloemencorso is het werk van louter vrijwilligers. Het zijn vooral de ouderen van de buurtschap die de knollen planten, het onkruid wieden en de bloemen plukken.Het ‘tikken’ of aanbrengen van de half miljoen dahlia’s per wagen begint pas een paar dagen voor het event. Het eerste corso trok in 1936 ter ere van de verjaardag van koningin Wilhelmina door Zundert. Vanaf

het prille begin hebben de Zundertenaren hun corso gekoesterd en van generatie op generatie doorgegeven. Het corso legt een 5.1 km lange route af. Tijdens de tweede passage door de Molenstraat wordt ter hoogte van de hoofdtribune de uitslag van de vakjury bekendgemaakt. De winnende praalwagen is de enige wagen die mag stoppen om de ‘Zundertse jubel’ te ontvangen.

倀椀渀欀 䨀漀甀爀渀攀礀 글 We know the business, we know the people

䐀攀 刀甀椀琀攀爀 䤀渀渀漀瘀愀琀椀漀渀猀 䈀⸀嘀⸀ 䴀攀攀爀氀愀渀搀攀渀眀攀最 㔀㔀 ㄀㄀㠀㜀 娀刀 䄀洀猀琀攀氀瘀攀攀渀 琀攀氀⸀ ⬀㌀㄀ ㈀ 㘀 㐀㌀㘀 㔀㄀㘀 最攀渀攀爀愀氀䀀搀攀爀甀椀琀攀爀⸀挀漀洀

Lutgo bv U bent van harte welkom in onze showroom ! (Alleen op afspraak)

Turfstekerstraat 63 • 1431 GD Aalsmeer T +31 (0)297-255570 E info@lutgo.nl • I www.lutgo.nl

眀眀眀⸀搀攀爀甀椀琀攀爀⸀挀漀洀 瘀攀爀欀爀椀樀最戀愀愀爀 椀渀 搀攀 眀攀戀猀栀漀瀀 瘀愀渀 䘀氀漀眀攀爀 䈀甀猀椀渀攀猀猀 匀甀瀀瀀漀爀琀 眀眀眀⸀昀氀漀眀攀爀戀甀猀椀渀攀猀猀猀甀瀀瀀漀爀琀⸀挀漀洀


Summerflowers en Evolutie Evolutie betekent in het Latijn letterlijk zich ontrollen. In ons vak wordt het gebruikt als biologisch begrip waarmee het proces van veranderingen in alle vormen van leven van generatie op generatie zich aanpast. Door overerving ontstaan nieuwe eigenschappen, Als een nieuwe eigenschap voordeel biedt wordt de kans op overleven groter. Als er een sector is die affiniteit met het begrip evolutie zou moeten hebben is het wel de sierteeltsector. Helaas is dat toch niet altijd het geval, ook onze sector blijft vaak hangen in oude gewoontes. Een van de oude gewoontes is het collectief samenbrengen van vraag en aanbod; producten openbaar verkopen aan de hoogste bieder. Het veilsysteem is een fenomeen wat gedurende ruim drie generaties onze sector geen windeieren heeft gelegd. Dat dit systeem in de huidige vorm onder druk staat zal aan geen enkele scherpzinnige waarnemer ontgaan zijn. Onze samenleving kent een sterke individualisering. Deze ontwikkeling kenmerkt zich door minder verbindingen. En zijn er verbindingen, dan zijn die meer vrijblijvend tussen het individu/ndernemer en allerhande groepen.

De productgroep Summerflowers (2011 opgericht) is een platform voor telers van diverse snijbloemen die gemeen hebben, dat ze ten opzichte van het totaal, een relatief klein marktaandeel hebben. Summerflowers heeft zich tot doel gesteld de telers van deze bloemen, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen met profileren van hun bedrijf en het in de picture brengen van hun producten. Nu zult u zich afvragen kunnen ze dat zelf niet? Natuurlijk wel, de praktijk heeft echter geleerd dat hier in het algemeen niet de kracht van de telers ligt. Ook het relatief kleine marktaandeel van de individuele producent helpt niet om voldoende aandacht te krijgen voor de producten. Door optimaal gebruik te maken van social media, te werken aan productpromotie en wekelijks het totale productaanbod voor de handelaren inzichtelijk te maken wordt het bedrijf van de deelnemers onder de aandacht gebracht en het collectief vergroot de slagkracht in de markt. Een prachtig voorbeeld waarbij de ondernemer zijn identiteit behoudt en vergroot terwijl Summerflowers hen collectief promoot en ontzorgt. Door dit soort initiatieven kunnen de teeltspecialisten spannende producten van topkwaliteit blijven leveren en blijven de telers specialistisch produceren

aan de achterkant en is het aanbod professioneel en inzichtelijk voor de handel aan de voorkant. Hier zie ik een parallel met de wervingswerkzaamheden die Lutgo doet. Net als evolutie is recruitment letterlijk ook zo oud als de weg naar Rome. De basis voor het Romeinse rijk is immers ook gelegd door een strakke werving en selectie van soldaten. In ons land is het gebruik van werving & selectiebureaus pas echt gebruikelijk geworden na de Tweede Wereldoorlog door het tekort aan arbeidskrachten. Ook vandaag de dag moeten ondernemers nog steeds wennen aan het uitbesteden van personeelswerving.

Is de eerste stap echter genomen dan wordt veelal snel duidelijk dat door het klankborden met een derde er veelal zorgvuldiger nagedacht wordt over de taakstelling en functie omschrijving. Hiermee kan vervolgens gericht gezocht worden naar de juiste persoon op de juiste plaats. Ook hier geldt ieder zijn vak en vooral blijven focussen op de core business. Blijven doen waar je goed in bent en; niet onbelangrijk …..doen wat je leuk vindt.

gezegd, een mening over iemand, bij voorkeur een bekende persoonlijkheid. Dat is een stuk makkelijker dan bij meer ingewikkelde zaken een genuanceerde mening te geven. Ook in onze sector wordt van alles geroepen en gezegd. Neem het ‘laatste’ nieuws; vanuit Kenia zegt Simon van der Burg, een van de grotere rozenkwekers, dat het team van FloraHolland kan leren van de succesvolle wielerploeg Team Sky. Kenners en liefhebbers weten dat de Britse ploeg zo’n beetje alles wint wat er te winnen valt. Volgens Simon is de ploeg van FloraHolland daarmee vergeleken eigenlijk maar een zooitje. Wellicht moeten we die daarom maar gaan vergelijken met de Rabo-ploeg van weleer…. En we weten hoe slecht het die ploeg vergaan is. Verder geldt bij echt nieuws dat het maar is hoe je het bekijkt. Of wilt bekijken. Royal FloraHolland

en FloraXchange gaan bijvoorbeeld gezamenlijk optrekken in het digitaliseren van de sierteeltsector. Is dat een strategische stap voor de sector? Of is het een marketingverhaal van de BV FloraHolland? Mijn conclusie is dat het vooral afhankelijk is van welk perspectief je dit ziet of wilt zien. Of nog beter gezegd, hoe je het zou willen zien. Opvallend vind ik zelf in de nieuwsgaring in onze sector het niet horen (of willen zien) van ‘local voor local’, dus bloemen en planten laten groeien in de buurt waar ze ook verkocht worden. Dat lijkt ongunstig voor Nederland, maar gelukkig hebben ze ‘daar’ wel ‘onze’ kennis van het telen nodig en zoeken ze dus de ‘Nederlandse grower’. Zullen die buitenlandse kwekers hun kans schoon zien op basis van de enorme bloemen- en plantenkennis in Nederland? Of draait het juist om samenwerking wil je succes hebben?

Want, om terug te komen bij het wielrennen, in alle topploegen is het steeds een groep renners van allerlei verschillende nationaliteiten die samen de gewenste topprestaties leveren. Exporteurs hebben de internationale expertise ruimschoots aan boord, kwekers en FloraHolland de specifieke teeltkennis, maar is het dan ‘een’ (sector) ploeg ? Het is eigenlijk net als heel goed en heel hard fietsen. Daarbij moeten alle onderdelen op de fiets perfect zijn. Als er maar 1 onderdeel zoals het stuur achterstevoren staat, dan kom je zeker niet als eerste aan op de Mount Ventoux. Tot ziens op 3 september in Bleiswijk waar we wel allemaal samen fietsen vanuit ons vak.

Voorman Logistiek voor toonaangevende kwekerij met meerdere locaties zijn wij op zoek naar een rechterhand van de bedrijfsleider die als voorman logistiek de processen goed en soepel laat verlopen. Zeer grote aantallen, uniforme kwaliteit en betrouwbaarheid kenmerken deze relatie die een sterke positie heeft opgebouwd in de internationale retail. Standplaats: Zuid-Holland

Teeltmanager/kweker - Jonge planten – Oost Afrika – 40 ha kassen

Goos Bartels partner@lutgo

Komkommertijd Ooit was de zomer voor journalisten komkommertijd, een tijd waarin het nieuws schaars was. Komkommertelers, hun medewerkers en hun nazaten hebben die term trouwens nooit begrepen, maar dat terzijde. In de komkommertijd kreeg je vaak wilde verhalen. Er was altijd wel iets of wat; de poema op de Veluwe, de dode wolf in Flevoland, de Chinese wolhandkrab, de Aziatische muntjaks en de Afrikaanse brulkikker. Meestal hoorde je er na de zomer nooit meer wat van. Tegenwoordig is de komkommertijd niet meer wat die ooit was. Aanslagen zijn er ook in de zomer, grote branden in de veehouderij, fipronil in de eieren, het gaat maar door. En mocht er een keer echt geen groot nieuws zijn, dan wordt het gemaakt. Door bijvoorbeeld in de vele blogs, vlogs, Twitter, Facebook, Instagram en Snapchat ergens een stevige, ongezouten mening over te geven. Of beter

Projectmanager Frankrijk in diverse landen is

onze relatie inmiddels actief. Voor tuincentra en DIY-stores ontwerpt men routing, levert moderne winkelinrichting die wordt geplaatst door specialisten. Voor de opdrachten in Frankrijk zoeken wij een ervaren projectmanager die met duidelijk gevoel voor de Franse markt de projecten goed kan plannen en aansturen. Je bent hiervoor veelvuldig op reis. Standplaats: regio ‘s-Hertogenbosch

Het streven om beter te zijn en te blijven in ontwikkeling heeft dit groene bedrijf in planten i.c.m. toegevoegde waarde gebracht waar het nu is, het staat op eenzame hoogte in zijn segment. Ook organisatorisch ontwikkelt het bedrijf verder, een logische stap daarin is het ‘upgraden’ van de inkoopafdeling. Voor deze prachtige organisatie zoeken wij een

Inkoopmanager. Kernwoorden in de functie omschrijving zijn: inspirerend, enthousiasmeren, strategie, contactueel zeer sterk.

In de wereld van toegevoegde waarde is onze opdrachtgever een voorbeeld van innovatie, dag in dag uit bewijst men de mooiste creaties te bedenken en te maken. In Nederland is men marktleider, in andere landen in Europa maakt men forse stappen voor uit. In het segment ‘grootschalige retail’ zoeken wij voor het bedrijf een

Accountmanager Retail Frankrijk. Kernwoorden in deze functie: pionierend, acquireren, op-, aan- en doorpakken. Vloeiend Frans sprekend en denkend. 30/40% in Frankrijk actief.

Jos Bouhuijzen partner@lutgo

Manager Productontwikkeling, regio Cardiff, UK

Wereldwijd actief productie- en vermeerderingsbedrijf van eenjarige perk- en terrasplanten; in de top 3 van dit segment in de wereld; met vestigingen op diverse continenten. Goede kweker gezocht met groene vingers; bij voorkeur met enige buitenlandervaring en bereid daar een paar jaar te wonen.

Bekend bedrijf dat o.a. polytunnels ontwerpt en produceert voor telers wereldwijd. Innovatiemanager gezocht die in nauwe samenwerking met verkoop zorgt voor een consistente focus op productverbeteringen o.b.v. de eisen van klant en/of markt. Houdt van het zoeken naar continue verbetering en ontwikkeling van technische producten.

Bloeiend bedrijf: veredelaar, vermeerderaar en zaadleverancier, zoekt een vakman met brede vakinteresse voor de functie

Rozenproject in de United Kingdom zoekt een all-round ervaren

Hoofd Gewasverzorging.

De organisatie heeft grote ambities en wil jaarlijks uitbreiden. De kandidaat moet de capaciteiten hebben hierin mee te groeien. Het bedrijf zet sterk in op maatschappelijk verantwoorde, duurzame productie van snijrozen met de focus op lokale afzet in Engeland. Ben jij die vakman of vakvrouw spreek je goed Engels en ben je niet bang voor uitdagingen, dan is dit je kans.

Je wordt verantwoordelijk voor alle teeltprocessen en ondersteunt het hoofd van de R&D afdeling. Je werkt nauw samen met een vast team van medewerkers. Deze uitdagende baan vraagt om gedegen vakkennis en een gezonde hands-on mentaliteit.

Manager Bloementeelt.

Kijk voor alle vacatures op www.lutgo.nl of neem contact op met een van de partners van Lutgo.


DINSDAG 22 AUGUSTUS 2017

3

Koning bij jarig Koppert JUBILEUM n Koning WillemAlexander is 14 september aanwezig bij de viering van het 50-jarig jubileum van Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs.

Koppert Biological Systems richt zich op biologische gewasbescherming en verduurzaming van teelt. Ter gelegenheid van het jubileum opent de Koning het nieuw ontwikkelde ‘Experience Centre’. Het familiebedrijf startte vijftig jaar geleden met biologische gewasbescherming in de tuinbouw. De gedachte was om zogenaamde ‘plaaginsecten’ die gewassen aan-

tasten te bestrijden met natuurlijke vijanden in plaats van met chemische middelen. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een internationale onderneming met 25 dochtervestigingen. De Koning begint het bezoek met de opening van het Experience Centre, een informatiecentrum dat is ontwikkeld voor telers, onderzoeksinstellingen, studenten en overheden uit binnen- en buitenland. Na de opening heeft de Koning een ontmoeting met een aantal medewerkers en is hij aanwezig bij de opening van het internationale jubileum seminar.

Nieuwe ontwikkelingen in zaak faillissement Baas Plantenservice.

Koning Willem-Alexander opent het nieuwe ‘Experience Centre’.

Ode aan Erfgoed tijdens 32e editie Zomerbloemententoonstelling THEMA

‘ErfGoed’ is het thema tijdens de Nationale Zomerbloemententoonstelling van 7 tot en met 10 september in de monumentale Oude Kerk in Naaldwijk. n

Dit thema sluit naadloos aan op het thema van Open Monumentendag 2017: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Het thema is een ode aan bijzondere zaken en gewoontes, die onze voorouders ons hebben nagelaten.

Open Monumentendag valt ook dit jaar weer in het weekend van de tentoonstelling, waardoor de historische Oude Kerk in Naaldwijk wederom het mooist versierde monument van Nederland zal zijn. De NZBT-keuring vormt zoals ieder jaar de basis van de tentoonstelling. Hierdoor is een zeer hoge kwaliteit van de aangevoerde producten gegarandeerd. Tijdens deze 32e editie staat gladiool centraal.

Baas: Bijzonder Beheer Rabobank onder vuur GEHOORD n Een medewerker van Bijzonder Beheer van de Rabobank en een door de bank voorgedragen interim manager worden op donderdag 31 augustus door de Utrechtse rechtbank gehoord. Door Frank de Klerk

Doel van dit zogenoemde voorlopig getuigen verhoor is of de Rabobank haar zorgplicht heeft verzaakt. De bank zette de hortensia-kwekers gebroeders De Jong voor het blok om met interim manager Ad van de Wijdeven in zee te gaan. Volgens Jos de Jong zijn er op zijn verzoek al eerder drie medewerkers van de Rabobank verhoord. Daarbij zouden zij hebben toegegeven dat integriteit van de interim manager niet door de bank is gescreend. Het steekt de gebroeders De Jong nog steeds dat zij hun eigendom van 75 procent van de aandelen van Baas Plantenservice voor een appel en een ei van de hand hebben gedaan. Door een dreigend faillissement verkochten de Gebroeders De Jong deze aandelen voor het symbolische bedrag van 1 euro aan een stichting, die Baas Plantenservice nieuwe leven inblies. MISLEID

Oude Kerk in Naaldwijk: ‘het mooist versierde monument van Nederland.’

Gebroeders De Jong hebben de indruk dat zij zijn misleid bij de overdracht van hun 75 procent aan-

delen en verwijten Van de Wijdeven dat hij hen onder druk heeft gezet. Baas Plantenservice kwam onder leiding van deze interim manager uit de rode cijfers maar ging later alsnog failliet. De curator heeft de interim manager hiervoor verantwoordelijk gesteld. Dat resulteerde in een veroordeling door de Haagse rechtbank van Baas Plantenservice en Van de Wijdeven tot betaling van 2,4 miljoen euro aan de curator. De interim manager heeft volgens de rechter door zijn handelwijze de crediteuren benadeeld. 42 kwekers hebben vorderingen van in totaal 2,8 miljoen euro ingediend. Ze moeten nog even geduld hebben.

werd later van de hand gedaan voor 143.000 Euro. Ook eiste de curator dat een groot bedrag aan banktransacties ten nadele van Baas Plantenservice wordt teruggedraaid. Van de Wijdeven heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank. Deze zaak dient op 15 januari volgend jaar.

CURATOR

Volgens curator A. Berntsen heeft de interim manager de crediteuren gedupeerd door de inventaris van 949.000 te ‘verkopen’ aan Baas Holding. Op dat moment zou reeds te voorzien zijn dat de holding failliet zou gaan en het bedrag nooit betaald zou worden. De inventaris bestaande uit onder andere vijftig computers met speciaal ontwikkelde handelssoftware,

Slagveld Logisch dat Royal FloraHolland vecht voor eigen voortbestaan. Haar klanten zien meer in concurrentie, maar zelf streeft zij naar een monopolypositie. Als koepel van de sierteelt. Een enkele teler mag groei, blijkens PR-blad Grow van de veiling, dan niet beschouwen als doel op zich, voor de RFH staat die juist centraal. Dat groeiproces kan alleen digitaal. Daarmee be-

Column Johan

treedt zij een nieuw slagveld. Want digitaal kunnen ook anderen wereldwijd bloemen en planten aanbieden. Om concurrenten weg te maaien trok de veiling vast FloraXchange via een joint venture naar zich toe, maar intussen zijn klanten Dutch Flower Group en Fleura Metz bezig zélf een platform op te zetten. Verder zegt bijvoorbeeld ClockOline dé internationale bloemenveiling te worden, wat van RFH niet mag gebeuren want die wil dat zelf zijn. Het digitale strijdperk is geboren. De oorlog daar vergt eigentijdse wapens, weet CEO Lucas Vos van de oudste Nederlandse marktplaats. Die moet, vindt hij, een Amazon of Ali-Baba voor de wereldwijde

sierteelt worden en kan - net als zij - geen nationale concurrenten dulden. Het complete mondiale assortiment moet worden aangetrokken, wat grote handelsbedrijven al jaren doen. Nederlandse veilingkwekers bieden dat onvoldoende, dus wil de veiling ook aanbieders elders in de watten leggen. Met minder noten op haar zang als het om lidmaatschap gaat. De ‘oude’ leden van de coöperatie zijn in feite gewoon aandeelhouders. Maar de vraag is of een aandeelhouder per se kweker moet zijn… Johan Th. Bos is redacteur van deze krant en geeft tweewekelijks zijn mening over de sierteelt.

Topcoach Louis van Gaal opende het jaarlijks Bloemenfestival in Noordwijk. Van 9 tot en met 13 augustus werd dat in de NH Kapel in de Hoofdstraat als nevenattractie bij Flower Parade 2017 gehouden. Een unieke samenwerking van stichting Bloem en

Zee met ‘Het Klooster Events’. Bloemenkunstenaar Jessica Keet en haar team kleedden met een uitgebreid assortiment (streek)zomerbloemen, zoals dahlia’s, gladiolen, rozen en calla’s, de kapel aan.


Wij zijn gespecialiseerd in de export van bloemen, planten vanuit de bloemenveiling Flora Holland te Naaldwijk naar Frankrijk. Voor het wegrijden van onze bestellingen, rijden onze wagens dubbelbemand op maandag, woensdag en donderdag of vrijdag naar Frankrijk en zijn de daaropvolgende dag weer terug (ma.middag-di.middag, wo.middag-do.middag en do.middag-vr.middag of vr.middag-zat.middag). Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

W.J. van Egmond BV is per direct op zoek naar een:

Vrachtwagenchauffeur Internationaal (Fulltime) Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde chauffeur die van aanpakken weet en zowel zelfstandig als in Teamverband kan werken. Verder moet je in het bezit zijn van de juiste papieren, vloeiend Nederlands kunnen lezen, schrijven en spreken en beschikken over enkele jaren rijervaring (ervaring op Frankrijk is zeker een pré). Wij bieden je een verantwoordelijke baan achter het stuur van een van onze mooie vrachtwagencombinaties. Ben je geïnteresseerd in deze functie mail dan jouw CV en motivatie naar: administratie@vanzuijlen.nl.

CHAUFFEUR/INPAKKER voor lijn op Frankrijk.(20-40 jaar)

Wil je meer informatie, dan kun je bellen naar: G.J. van Zuijlen Bloemenexport B.V. Marco van der Aart Tel. 0174- 62 75 29

Functie eisen: - Recente ervaring met geconditioneerd vervoer is een pré - In bezit van rijbewijs CE, chaufferusdiploma (code 95) - Flexibele instelling, bereid om op wisselende tijden te werken - Klantvriendelijke instelling Wat bieden wij? - Veel vrijheid en zelfstandigheid - Goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden

GROEN-Direkt Boskoop BV richt zich met 30 jaarlijkse verkoopbeurzen en de webshop op de afzet van tuinplanten, kamerplanten en kerstbomen aan tuincentra, retail en handelsbedrijven door heel Europa. Naast het bijeen brengen van vraag en aanbod, neemt GROEN-Direkt het logistieke en administratieve proces uit handen van leverancier en afnemer.

Solliciteren? Mail je CV en motivatie naar Jolanda van Egmond: jolanda@wjvanegmond.nl of bel: 0653232192

ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste, gedreven

Junior commercieel medewerker V/M 32 tot 40 uur per week De werkzaamheden Na een gedegen inwerkperiode pak je alle opkomende en voorkomende commerciële werkzaamheden op kantoor op, waarmee je de commerciële afdeling ondersteunt. Deze werkzaamheden variëren van het uitzoeken van klantvragen, tot klantcontacten via de mail, telefoon of op onze beurzen. Het is een uitdagende functie waarbij je onder goede begeleiding maar wel met een grote mate van zelfstandigheid je commerciële kwaliteiten prima kunt benutten en uitbouwen! Onze functie-eisen • MBO+ / HBO denkniveau • Enige ervaring of kennis in de tuinplanten is een must • Extrovert, mensenkennis en inlevingsvermogen • Zowel zelfstandig als in team-verband goed functioneren • Flexibel in arbeidsuren (komt ook flexibiliteit voor terug) • Minimaal Nederlands, Engels en Duits in woord en geschrift. Frans is een mooie pré.

ter uitbreiding van ons team zoeken wij een enthousiaste, slagvaardige

Medewerker Assortiment V/M 32 tot 40 uur per week

J.P. Hogewoning Bloemengroothandel B.V. is gespecialiseerd in het Importeren van bloemen, van hoogwaardige kwaliteit uit o.a. Zuid Amerika, Afrika en Italië. Meerdere malen per week ontvangen we uit deze landen onze producten. Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

De werkzaamheden Gestimuleerd door de groeiende omzet en de nog niet ontgonnen mogelijkheden die er zijn op het gebied van het aanbod is GROEN-Direkt op zoek naar een Medewerker Assortiment. In jouw functie optimaliseer je het aanbod. Hiervoor begeleid je de vaste conceptkwekers en draag je bij aan de introductie van nieuwe concepten. Je profileert en presenteert het kamerplantenaanbod evenals de concepten op de beurzen. Bij je werkzaamheden heb je veel contact met aanbieders en zorg je onder andere voor kloppende informatie in systemen. Onze functie-eisen • MBO+ / HBO denkniveau • Zowel zelfstandig als in teamverband optimaal kunnen werken • Goede administratieve en communicatieve vaardigheden • Minimaal een basis assortimentskennis • Betrouwbaar, ordelijk en efficiënt • In het bezit van Rijbewijs B

Solliciteren voor één van beide functies kan per email naar hans@groen-direkt.nl of per post. Heb je vragen, dan kun je telefonisch contact opnemen met Hans Cok via 0172 211576. Kijk voor meer informatie over GROEN-Direkt op www.groen-direkt.nl.

Boxmedewerker

full-time

Wat vragen wij: • • • • •

Je hebt een flexibele werkhouding zowel in werktijden als in werkzaamheden Je hebt ervaring in het werken met bloemen. Zelfstandig maar ook als teamspeler inzetbaar Nauwkeurig kunnen werken Goede beheersing van de Nederlandse taal

Wat bieden wij: • • •

Een uitdagende en afwisselende functie. Goede arbeidsomstandigheden en doorgroeimogelijkheden. Een passend salaris.

Ben jij de degene die wij zoeken? Stuur dan je sollicitatie per mail naar info@jphogewoning.nl


DINSDAG 22 AUGUSTUS 2017

5

Serie: Kroonjuwelen uit Azië

Ivoren vlinder FLORA

n Het is een vreemde gewaarwording dat op vrijwel elke vensterbank een kroonjuweel van de Indische flora staat. En dan te bedenken dat Rumphius de eerste westerling is die diep in de dichte regenwouden van Indonesië deze bijzondere soort ontdekt.

Door Norbert Peeters

Tegenwoordig geniet de vlinder- of maanorchidee (Phalaenopsis amabilis) wereldfaam als populairste kamerplant. Ze is zelfs uitgeroepen tot één van de drie nationale bloemen van Indonesië. Overigens is Rumphius niet verantwoordelijk voor de Latijnse naam Phalaenopsis amabilis, maar noemt hij de soort Angraecum album majus of ‘vliegende Duive’ in het Nederlands. De hedendaagse naam danken wij aan de Duitse botanicus Karl Ludwig Blume die in 1825 de orchidee herontdekt. Als tweede directeur van de toenmalige Botanische Tuin van Buitenzorg ( nu Kebun Raya Bogor) op Java onderneemt hij in dat jaar een expeditie op zoek naar nieuwe plantensoorten. Als Blume tijdens een wandeling door het achterland van Java vanuit zijn ooghoek een zwerm witte nachtvlinders ziet zweven, houdt hij pas op de plaats. Maar wanneer hij goed kijkt blijkt het echter te gaan om een tros bloemen van een epifytische orchidee (een orchidee die op de takken en stammen van bomen groeit). De geslachtsnaam memoreert Blumes vergissing. Het woord phalaenopsis is een samenvoegsel van de Griekse woorden phalaina, dat ‘nachtvlinder’ betekent, en opsis, dat ‘gelijkend’ betekent. Hoe weten we eigenlijk dat de orchidee die Rumphius in 1653 ontdekt dezelfde soort is die later door Blume wordt herontdekt? ‘SCHOENKE’

Wereldwijd telt de orchideeënfamilie zo’n dertigduizend soorten, waarvan er maar liefst vijfduizend groeien op de Indische archipel. Hoewel Rumphius met recht de vader van de Indische orchideeënbiologie wordt genoemd, bespreekt hij maar zesendertig soorten. Toch is het vrij zeker dat Blume een exemplaar van dezelfde soort ontdekt. Dit heeft alles te maken met Rump-

hius’ gedetailleerde en beeldende botanische beschrijving. In zijn Kruidboek lezen wij hoe deze ‘reukloze’ orchideebloem bestaat uit vijf spierwitte bladeren, waarvan de twee zijwaarts staande bloemdekbladen het grootst zijn. De onderlip van de orchidee lijkt op een samensmelting van drie bladen. Twee buigen zich tot een cirkel en nemen zo de vorm aan van een ‘Zeehoorn’ of ‘Schoenke’ dat van binnen ‘geel en purper geschildert’ is. Het derde blad loopt uit in ‘twee lange baarden’ die omhoog krullen als een ‘knevel’ (snor). Ook bestudeert Rumphius de stempelzuil in het midden van de bloem. Dit ‘witte heuveltje’ lijkt dankzij de twee ‘gele korrels’ die vlak onder de oppervlakte liggen op het ‘hoofd van een Sprinkhaan’. Hoewel hij deze korrels niet herkent als stuifmeelklompjes (pollinia), is zijn beschrijving zeer accuraat. Hoewel Rumphius niet weet dat de bestuiver van deze orchidee een grote houtbij (Xylocopa) is, geeft hij een treffende omschrijving van het resultaat van kruisbestuiving. De vrucht van de orchidee is ‘drie duimen lang, en een vinger dik, met zes uitstekende ribben’. De zaden beschrijft hij als ‘bleek-geel meel’ waarvan de korrels uit de vrucht vallen wanneer die opensplijt.

Het internet gaat ‘verdwijnen’ VERBONDEN n Uit ons bewustzijn. Of we nu onze smartphone uit onze jaszak halen, een apparaat aanzetten of een ruimte binnenlopen; we zijn verbonden met alles en iedereen om ons heen zonder dat we daar over nadenken. Door Peter Rosman

Het ontbreken van internet is als het niet meer opkomen van de zon. Ook uw klanten hebben tegenwoordig deze verwachting van uw online systemen. ZERO-DOWNTIME

VLINDERORCHIDEE

Kort na Blumes herontdekking begint de vlinderorchidee aan zijn opmars in West-Europa. Zo beschrijft hij hoe er in 1844 op een tentoonstelling in Londen maar liefst honderd pond wordt neergelegd voor één exemplaar (tegenwoordige waarde van ca. vijfduizend euro). Een belangrijke oorzaak voor de aanhoudende populariteit van deze kamerplant is het gemak van verzorging. Voor veel orchideeën moet een kweker allerlei strapatsen uithalen om de natuurlijk habitat van de soort zo dicht mogelijk te benaderen. Denk hierbij aan water, standplaats, luchtvochtigheid, samenstelling van de bodem en de juiste combinatie mineralen. De vlinderorchidee voelt zich echter prima op zijn gemak in droge, centraal verwarmde huiskamers en siert maandenlang onze vensters. Gelukkig zijn ze vandaag de dag een stuk goedkoper en kun je al voor een paar euro de trotse bezitter zijn van deze bijzondere ivoren vlinderbloem. De serie Kroonjuwelen uit Azië verschijnt in het kader van het Azië-jaar van de Universiteit van Leiden. Norbert Peeters is onder andere schrijver van het boek ‘Botanische Revolutie, De plantenleer van Darwin.’

ICT speelt een steeds belangrijkere rol in de sierteeltsector. We kunnen niet langer zonder een 24/7-beschikbaarheid. Dat vereist een hoogwaardige technische infrastructuur, maar natuurlijk ook een goede bescherming. Generieke beschikbaarheidsdoelstellingen van bijvoorbeeld 99,9% hebben tegenwoordig weinig waarde meer. Want bijna 9 uur verstoring per jaar (dat betekent 99,9% beschikbaarheid) valt altijd op het verkeerde moment, bijvoorbeeld tussen 6 en 10 uur door de weeks. Dus moeten IT-systemen voor zerodowntime ontworpen worden. BEHEERSBAARHEID

De overgrote meerderheid van de bedrijven werken met meerdere IT-platformen. Als IT-omgevingen groeien, gecombineerd met “Multi Point Solutions” en technologieën zoals cloud computing, wordt de totale IT-architectuur steeds complexer en moeilijk beheersbaar. Dit doet afbreuk aan de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de ICT omgeving. Storingen zijn niet alleen het gevolg van menselijke fouten of slechte processen (gemiddeld 33% van de oorzaak), maar komen vaak ook door fundamentele technologische kwetsbaarheid van de onderliggende ICTplatformen (gemiddeld 25% van de oorzaak). Andere oorzaken komen voort uit “single points of failures, bijvoorbeeld netwerkverbindingen, stroomuitval en security lekken. Verouderde hard- en software hebben niet alleen kans op storingen, ze zijn ook een gemakkelijker doelwit voor hackers. En het aantal aanvallen blijft stijgen. Dergelijke aanvallen leiden vaak tot een verlies van gevoelige gegevens of een negatief effect op de beschikbaarheid van de systemen. REDUNDANTIE TECHNOLOGIE

Een belangrijke methode voor het

voorkomen van downtime incidenten is om redundante technologie te implementeren. Zo is het mogelijk om alle gevoelige data tweemaal op te slaan - in twee identiek ontworpen datacenters op verschillende fysieke locaties (bijvoorbeeld één lokaal en één in de cloud). Op die manier heeft uw bedrijf altijd toegang tot alle belangrijke gegevens en blijven de systemen altijd beschikbaar voor uw klanten en uw bedrijfsvoering. ALWAYS ONLINE

Redundantie brengt vaak extra kosten met zich mee, maar levert op de langere termijn rendement: er is veel minder kans op een IT-storing die schadelijk is voor uw inkomsten en reputatie. Het creëren van een stabiele, veilige en veerkrachtige IT-architectuur betekent onvermijdelijk revisie van complexe legacy-omgevingen. Om op dagelijkse basis betrouwbare IT-diensten te leveren, zijn gestan-

daardiseerde platformen die hoge prestaties met hoge beschikbaarheid combineren een noodzaak. Met moderne software toepassingen kunnen ook wijzigingen in uw software omgeving doorgevoerd worden zonder dat uw systemen gestopt hoeven te worden. Resulterend in always online en zero downtime. Samengevat: een IT-architectuur moet met zorg worden ontworpen en heeft een vooruitziende blik nodig wat resulteert in een IT-omgeving van duurzame kwaliteit en betrouwbaarheid, waarmee u de basis legt voor de nieuwe digitale wereld. READINESS SCAN

Vraagt u zich af of uw organisatie klaar is voor een digitaal transformatietraject? Een Digital Readiness Scan brengt in kaart in hoeverre de technologische basisvoorzieningen en organisatorische verandercompetenties aanwezig zijn. Die zijn immers nodig voor een succesvol digitaal transformatietraject. Tijdens de Digital Readiness Scan wordt geïnventariseerd of het benodigde basisniveau aanwezig is, of dat er nog elementen verder ontwikkeld moeten worden om het basisniveau te behalen. In het laatste geval zal in een rapportage worden aangegeven welke elementen dat zijn en welke vervolgstappen daarvoor gezet moeten worden. De doorlooptijd van zo’n onderzoek duurt ongeveer een maand. Peter Rosman is digital expert. Maandelijks neemt hij de lezer mee in de digitale wereld in relatie tot de sierteeltsector. peterrosman@wedodigital4u.nl


Winterharde Knopbloeiers Wij zijn een bloemenexporteur gevestigd in Aalsmeer. Met een team van ongeveer 60 gemotiveerde medewerkers verwerken we met passie bloemen en versturen deze wereldwijd naar meer dan 30 landen.

VACATURE JUNIOR INKOPER Heb jij een passie voor bloemen en wil jij het inkoopvak leren? Dan is Hans Visser Bloemen op zoek naar jou! JIJ:

WIJ:

- Hebt kennis van de bloemen - Beheerst de Nederlandse taal goed - Hebt geen 9-5 mentaliteit - Bent ondernemend en flexibel - Kunt goed samenwerken

- Investeren in jou en gaan je opleiden tot inkoper snijbloemen - Bieden je een marktconform salaris met goede arbeidsvoorwaarden

VACATURE BOXMEDEWERKER Ben jij een aanpakker die fulltime of parttime beschikbaar is. Doe je graag afwisselend werk? Dit betekent dat je uiteindelijk kan gaan verdelen, inpakken en karrenopbouwen. JIJ:

WIJ:

- Hebt ervaring in de bloemenbranche - Hebt kennis van de bloemen - Beheerst de Nederlandse taal goed. - Hebt geen 9-5 mentaliteit - Kunt goed samenwerken

- Bieden je een marktconform salaris met goede arbeidsvoorwaarden - Een afwisselende en uitdagende baan

Heb je interesse?

Stuur dan je CV inclusief korte motivatie naar j.heemskerk@hvisser.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen Jan Heemskerk (0297515125/0627299567).

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt derhalve niet op prijs gesteld.

s e j t r a a k g n i l i Ve ? n e l l e t bes

STO UT GR AFISCHE DIENS T V ER LENING Arnold Hoogvlietstraat 4-6, 3134 CC Vlaardingen 010 248 06 03, info@stout.nu www.stout.nu/veilingkaartjes

Profiteer van de kwaliteit van de marktleider Breed Kleuren pallet in knoppen en blad Vele interessante kleurcombinaties Verkrijgbar van August - November Advertenties in nationale en internationale media leidt tot hoge merk herkenning

VO R MG E V IN G D R U K K E R I J CO PY & PR IN T

Arthur de Bruin 25 jaar in dienst bij SchermNed Arthur de Bruin heeft als uitvoerder op 17 augustus 2017 een zilveren jubileum bereikt in dienst bij SchermNed. Vanuit de klei tot uitvoerder heeft hij vele facetten binnen SchermNed meegemaakt in alle soorten scherm- en insectengaas installaties. De Bruin is 9131 dagen geleden als teamleider in de montage bij SchermNed binnengekomen, als 1e monteur. Hij heeft de wereld overgevlogen van Zuid-Korea naar Amerika en een hele weg afgelegd binnen SchermNed van teamleider, naar servicemonteur en magazijnmanager. Sinds het pensioen van Jan Groenewegen is hij het gezicht in de uitvoering

www.gardengirls.de


EEN SPECIALE UITGAVE VAN DE BLOEMENKRANT

Snijhortensia nog in de kinderschoenen n De toekomst voor Hydrangea ziet er zonnig uit, zowel voor de potten als de snijhortensia’s JONG n In de Hydrangea wereld is de snijhortensia een relatief jong product. Waar de tuin- en kamerhortensia de markt al hebben veroverd, staat de snijhortensia nog in de kinderschoenen. Door Wilma van Velzen

Hydrangea mag zich tot een van de meest gecultiveerde planten ter wereld rekenen. In Japan maakte het 150 jaar geleden al zijn intrede als sierplant en in Nederland is Hydrangea onder de naam ‘boerenhortensia’ sinds mensenheugenis een begrip. Gepassioneerde kwekers en veredelaars hebben ervoor gezorgd dat dit product zich fantastisch heeft gecultiveerd als tuin- en kamerhortensia. In de jaren negentig kwam ook de snijhortensia erbij. Juist dit aspect maakt Hydrangea uniek, want welk ander product scoort met tuinplanten, kamerplanten én snijbloemen?

BELANGENBEHARTIGING

De aanvoer van snijhortensia start in het voorjaar, meestal in mei en loopt door tot ver in het najaar. Van bijzonder toegevoegde waarde is het dat de tinten meekleuren met de seizoenen. Frisse heldere kleuren in het voorjaar en een geleidelijke overgang naar prachtige groen en rood-paars doorgekleurde herfsttinten in het najaar. Steellengtes zijn er tot ruim een meter, wat het aantal toepassingen nog breder maakt. Sjaak van Schie, in het dagelijks leven hortensiateler van zowel stekken, halfwas en bloeiend gericht op potplanten, spreekt vanuit zijn functie als voorzitter van de Royal FloraHolland Product Commissie Hydrangea ook over de snijhortensia graag een woordje mee. De belangenbehartiging van de FPC strekt zich immers uit over de hele breedte van het product Hydrangea. “Naast de potten neemt het product snijhortensia al vanaf het begin van

Sjaak van Schie, hortensiateler en voorzitter FPC Hydrangea.

mijn voorzitterschap in 2012 een steeds prominentere plaats in. Een goede ontwikkeling, want de FPC is hét platform om mee te praten over alles wat met Hydrangea in al zijn verschijningen te maken heeft, waaronder promotie, veilbeleid, keurbeleid, het beoordelen van nieuwe soorten en het beter vermarkten ervan. Het realiseren van een hogere gemiddelde prijs voor hortensia’s die leiden tot een beter bedrijfsrendement is het streven.” SNIJHORTENSIA IN DE LIFT Een harde bloem leent zich het beste voor de snijvariant.

Dat alle gezamenlijke inspanningen van de kwekers in de FPC ook voor de snijhortensia effect resulteren blijkt in de praktijk. “De snij-

hortensia zit duidelijk in de lift. Zeker als we naar de middenprijs en aantallen kijken. Deze stijgen allebei. Alleen staat snijhortensia ten opzichte van de potten nog in de kinderschoenen. Hier is nog veel te bereiken. De verwachting is dat het assortiment de komende jaren zal worden uitgebreid, naast een hogere productie en betere bloemkwaliteit. Persoonlijk vind ik dat soorten met een harde bloem zich het beste lenen voor de snijvariant, maar voor iedere kweker is dat weer anders. De snijhortensia-markt biedt overigens nog volop kansen door de hele keten. Een daarvan kan het produceren voor de retail zijn, met het

leveren van grote aantallen op een afgesproken datum.” GEEN FPC SAMENVOEGINGEN

Over alle veranderingen in het kader van de Royal FloraHolland strategie 2020 zegt Sjaak van Schie dat deze nauwlettend worden gevolgd vanuit de FPC Hydrangea. Over mogelijke samenvoeging van FPC’s is hij stellig: “Ik heb hier een uitgesproken mening over. De FPC Hydrangea moet gewoon één FPC blijven. En geen samenvoegingen. Daar is het product te groot voor. Te meer nog als de snijhortensia’s net zo’n ontwikkeling te wachten staat als de tuin- en kamerhortensia’s. Daar wordt hard aan gewerkt.

Snijhortensia: bouwen aan kennis in de keten ONBEKEND n Snijhortensia is nog

een relatief jonge teelt. Er is bij bloemist en consument nog veel onbekend over snijhortensia op het gebied van assortiment, verzorging en toepassingen.

Door Wilma van Velzen

Kennismaking, kennisdeling en inspiratie zijn daarom de belangrijkste doelen die worden nagestreefd door de Hortensia Promotie Commissie. De promotie van snijhortensia vindt plaats vanuit de promotiecampagne Hydrangeaworld. Dit is een initiatief van alle hortensia aanvoerders van Royal FloraHolland en de hortensiaveredelaars- en vermeerderaars. Om informatie over hortensia zo breed mogelijk uit te dragen is in 2010 onder andere de website www.hydrangeaworld.com gelanceerd. De promotiekar wordt getrokken door de Hortensia Promotie Commissie in opdracht van de FPC. De uitvoering is in handen van marktingorganisatie Concept Factory, die in 2013 het stokje overnam van Bloemenbureau Holland en LTO Groeiservice. Projectleider is Brigitte Hagen.

CAMPAGNES

“Conform het promotieplan 20162018 laten we vanuit de promotiecampagne Hydrangeaworld de consument gedurende het seizoen kennismaken met en vooral ook zin laten krijgen in hortensia’s. Richting de (detail)handel wordt vooral ingezet op zoveel mogelijk kennisdeling over snijhortensia door de keten heen. Met campagnes belichten we het assortiment, evenals de vele toepassingsmogelijkheden. En hoewel de verzorging niet moeilijk is, moet ook worden uitgedragen dat snijbloemenvoedsel echt belangrijk is. Eveneens is snijhortensia geliefd voor bruidswerk en aankleding van evenementen. Deze positie willen we graag behouden en zo nodig versterken. Anderzijds willen we deze prachtige bloem ook bij een wat jonger en hipper publiek promoten.” BEREIK

Naast consumentenmedia en uitingen van bloggers, worden consumenten uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk via de website bereikt. Informatie en inspiratie van zowel snij-, kamer- en tuinhortensia zijn

hierop gebundeld. “Drie jaar geleden zijn we eveneens met social media gestart. Het bereik is enorm en sindsdien alleen maar toegenomen. Het levert veel interactie op en mogelijkheden om gerichter in te spelen op gebeurtenissen of speciale dagen. Via facebook, instagram en pinterest bereiken we in de aanloop naar het seizoen al zo’n 55.000 mensen per week. In het piekseizoen nog meer zelfs.”

bovendien partner van Bouquet Tales, Flower Factor en Flower Experience.” PRIJSVRAAG

“Omdat in augustus de snijhortensia als natuurlijke en stijlvolle sfeermaker in de schijnwerpers staat heeft de promotiecommissie ingehaakt op de bloemenagenda van Bloemenbureau Holland met een ludieke prijsvraag voor bloemisten.

ENTHOUSIASMEREN

De campagne voor snijhortensia loopt tot en met 2018 waardoor de koers op korte termijn niet wordt gewijzigd, maar hooguit aangescherpt. Komend jaar wordt met de promotiecommissie bekeken of koerswijzigingen van landen wenselijk zijn. “In ieder geval willen we de groothandel enthousiasmeren om snijhortensia onder de aandacht te brengen bij klanten met extra acties. Ondersteuning is er door het verstrekken van inspiratiemagazine ‘s en posters die aan klanten/bloemisten kunnen worden gegeven. Digitale inspiratiemailing en fotografie is eveneens beschikbaar. Om internationale bloemisten te bereiken is Hydrangeaworld

Tot 30 augustus kunnen zij foto’s van hun succesboeket met snijhortensia’s mailen naar info@hydrangeaworld.com De winnaar krijgt een korte cursus snijhortensia knippen en mag vervolgens zelf een veilingkar vol hortensia’s knippen ter waarde van 400 euro. Uiterlijk 4 september wordt de winnaar bekendgemaakt. De actievoorwaarden staan op www.hydrangeaworld.com” NOORSE VERKOOPACTIE

Nieuwe markten worden eveneens verkend. Zo brachten leden van de Hortensia promotiecommissie en FPC het afgelopen najaar een bezoek aan Oslo. Met als resultaat dat Floriss, een van de grootste bloemistenketens in Noorwegen, in september start met een verkoopactie.

Brigitte Hagen, Concept Factory.

De Hortensia promotiecommissie ondersteunt dit met promotiemateriaal in de Noorse taal. “Voor meer landen wordt samengewerkt met internationale partners. Samen ben je immers sterk.”


刀漀猀愀 吀攀爀爀愀稀稀愀

倀氀愀渀琀愀爀椀甀洀 ㈀ ㄀㜀 匀琀愀渀搀渀甀洀洀攀爀 㜀㠀 匀氀甀椀琀攀爀 䔀氀氀眀漀漀搀椀椀 䈀嘀 椀猀 搀攀 漀昀昀椀挀椀氀攀

瘀攀爀洀攀攀爀搀攀爀愀愀爀 瘀漀漀爀 䔀甀爀漀瀀愀 瘀愀渀 搀攀 刀漀猀愀 吀攀爀爀愀稀稀愀글 氀椀樀渀 瘀愀渀 䐀攀 刀甀椀琀攀爀⸀

椀渀昀漀䀀猀氀甀椀琀攀爀⸀挀漀洀 最攀渀攀爀愀氀䀀搀攀爀甀椀琀攀 最攀渀攀爀愀氀䀀搀攀爀甀椀琀攀爀⸀挀漀洀 眀眀眀⸀搀攀爀甀椀琀攀爀⸀挀漀洀

眀眀眀⸀爀漀猀愀琀攀爀爀愀稀愀⸀挀漀洀

眀眀眀⸀猀氀甀椀琀攀爀⸀挀漀洀


DINSDAG 22 AUGUSTUS 2017

9

Vraag en aanbod van snijhortensia in balans BALANS n Vraag en aanbod van het product snijhortensia is op dit moment mooi in balans. Jaarlijks breidt het aantal aangevoerde stelen iets uit, maar dit wordt goed gecompenseerd door de hoge populariteit. Dit houdt de markt in evenwicht. Door Wilma van Velzen

Deze en meer ontwikkelingen maken het product snijhortensia interessant. Product manager Astrid Groenewegen en veilingmeester Mario Heemskerk, beiden actief voor snijhortensia bij Royal FloraHolland, gaan hier nader op in. “Snijhortensia is echt nog zo’n product dat vrijwel niet in de supermarkt wordt aangetroffen. Het is een volumineus product, zowel geschikt voor mono als luxe boeketten en vraagt voorzichtige behandeling. Het volume zorgt voor een grootse en luxe uitstraling,

waardoor snijhortensia ook veel gebruikt wordt voor bruiloften en de aankleding van evenementen.” GELIJK OMZETNIVEAU

Geen seizoen snijhortensia is hetzelfde en dat maakt het voor Mario elk jaar weer een uitdaging om met dit mooie product aan de slag te mogen. “Zo bedroeg de totaalomzet van snijhortensia in 2016 ruim €50 miljoen ten opzichte van bijvoorbeeld €18 miljoen tien jaar geleden (2006). Dit zorgde ervoor dat snijhortensia in de ranking van het totaal snijbloemen steeg van plaats 18 naar 8.

Ook de planten deden het goed met een omzet van €32 miljoen voor kamerhortensia’s in 2016 en €17 miljoen voor tuinhortensia’s. Daarmee is de verhouding tussen de pot- en snijhortensia’s qua omzet op gelijk niveau gekomen. Maar in stuks zijn de verschillen natuurlijk aanzienlijk groter omdat snijhortensia’s per steel worden aangevoerd.” NEDERLANDSE AANVOER

De bestaande groep aanvoerders bestaat uit zeer gepassioneerde telers die hart hebben voor het product zegt Astrid. “Dit maakt het voor nieuwkomers wel wat lastig hiertussen een plek te veroveren. De aanvoer komt vooral uit Nederland. In de winter is er ook internationale aanvoer, maar dit is minimaal. Het seizoen begint in maart met de eerste vroege soorten en eindigt in december met de laatste classics. De piekaanvoer begint meestal eind mei en loopt door tot half september. De Classics pieken van augustus tot eind oktober.” VERENIGDE STATEN

Snijhortensia ook veel gebruikt voor bruiloften.

Intussen is het seizoen halverwege en concludeert Mario dat de aanvoer door het koude voorjaar iets trager op gang kwam. “Maar dat is alweer aardig gelijk getrokken. Verwacht wordt dat de aanvoer gelijk zal zijn als vorig jaar, zowel in aantallen (ca. 40 miljoen stelen) als in prijs. Het prijsniveau loopt gelijke tred met vorig jaar en dat is zeker niet slecht. Wat opvalt is dat er momenteel vanuit de hele wereld veel interesse is voor Nederlandse snijhortensia.

Metamorfose voor Green Event Centre Bunnik FEEST n Donderdag jongstleden heeft Bunnik Plants en Bunnik Creations, samen met ruim 250 klanten, op feestelijk wijze het Green Event Centre geopend. Een creatieve oase van plant, pot en meer. Bunnik Plants, Salm Boskoop en Van Lint zijn het Green Event Centre in 2007 gestart om samen met hun klanten steeds nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen om zo meerwaarde te creëren voor de consument. Het Green Event Centre heeft zijn waarde bewezen. Nu, 10 jaar later, was het tijd voor een complete metamorfose. In het nieuwe Green Event Centre draait alles om beleving. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de inrichting, de glijbaan (!) en een gigantische led wall waarmee eenvoudig steeds nieuwe con-

cepten gebouwd kunnen worden. Thomas Bunnik zegt: “Het doel: de consument verrassen. Het middel: samenwerken met de klant. De speelplaats: een totaal herbouwde creatieve oase.” Ruim 250 klanten werden bij de opening verrast door optredens van Great Piano’s, een ritje door de glijbaan, heerlijke gerechten en mooie drankjes, en uiteindelijk ging het dak eraf bij het optreden van Lange Frans. BUNNIK PLANTS EN CREATIONS

Als potplantenkwekerij is Bunnik

Plants al jaren bekend in de plantenmarkt. De afgelopen jaren heeft het bedrijf een enorme groei doorgemaakt. Momenteel beschikt Bunnik over 9 vestigingen, verdeeld over ruim 25 hectare. Per week worden er gemiddeld 600.000 planten geproduceerd. Niet voor niets draagt Bunnik Plants de ondertitel ‘Value Adding Growers’: in de basis blijven zij altijd een potplantenkweker, maar naar wens van de klant kan ook een grote verscheidenheid aan toegevoegde waarde worden geleverd. Door de aanwezigheid van dochteronderneming Bunnik Creations kan Bunnik Plants zichzelf ‘specialist in toegevoegde waarde’ noemen. Bunnik Creations is een voorloper in trends en kleedt de planten aan met stickers, etiketten, labels, hoezen, tassen en potten, in alle denkbare materialen. Steeds ontwerpen zij nieuwe concepten, maar ook toegevoegde waarde in de huisstijl van de klant is mogelijk. WELKOM

De familie Bunnik.

Wie nieuwsgierig is geworden naar het Green Event Centre wordt door Bunnik uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Aanmelden kan via e-mail naar verkoop@bunnikplants.nl, maar langskomen kan ook. Het Green Event Centre is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8u tot 16u. Bezoekadres: Hyacintenweg 37, 2665 NC Bleiswijk.

Product manager Astrid Groenewegen.

Vooral voor markten waar bloemen iets meer mogen kosten (zoals Italië, Rusland en Verenigde Staten) wordt relatief meer geëxporteerd ten opzichte van het totaal snijbloemen. Verenigde Staten is daarin opvallend vanwege de Zuid-Amerikaanse teelt. Wellicht maakt de Nederlandse kwaliteit het verschil.” SAMENWERKING

Assortimentsontwikkelingen zijn er ook, zoals andere vormen en nieuwe extreme kleuren. Het al behoorlijk complete aanbod weerhoudt veredelaars er niet van te zoeken naar soorten die het mogelijk maken alle kleuren en vormen jaarrond aan te kunnen bieden. De belangrijkste kleuren zijn roze en wit, welke te herleiden zijn naar de weddingmarkt. Ook de groene snijhortensia heeft zijn plek goed veroverd. Positief is eveneens zegt Astrid, dat in het productmarktplan Hortensia kamer- en tuinplan-

ten 2017-2018 het overkoepelende thema ‘Van individueel naar collectief’ is opgenomen. “Hier sta ik volledig achter, want ik denk dat je uiteindelijk samen, als productgroep, de verantwoordelijkheid draagt consumenten te verrassen met het beste product. Verwacht wordt een constante kwaliteit, ongeacht wie levert. Daarom is het belangrijk gezamenlijk te werken aan een betere houdbaarheid bij de consument en in de keten. Samenwerking tussen snijhortensia en kamer- en tuinplanten kan hier van grote toegevoegde waarde zijn. Overigens is snijhortensia op dit moment mateloos populair, overal in de wereld wordt snijhortensia ontdekt. Mario en ik verwachten dat dit nog wel even zal aanhouden. Snijhortensia dichten we dus voorlopig nog een zeer zonnige toekomst toe.”


CYCLAMENTRIALS Ontdek de nieuwste soorten en kleuren! Welk van deze najaarszonnetjes haalt u in huis? Loop gerust even binnen! 27 september 2017 28 september 2017 4 oktober 2017 5 oktober 2017 van13:00 tot 16:30 uur Korte Kruisweg 163 2676 BS Maasdijk

WWW.BEEKENKAMP.NL

7900 m2 BEDRIJFSRUIMTE

GROEN-Direkt Boskoop BV Nederland

Nr. 1 internationale tuinplantenbeurs 30 vakbeurzen per jaar en 24/7 webshop Najaarsbeurs: 23, 24 en 25 augustus Volgende beurzen: 12 en 26 september

1 locatie

TE HUUR IN POZNAN POLEN

Op een strategische locatie, direct gelegen aan de A2/E30, bieden wij bedrijfsruimte in verhuur voor logistieke en/of productie activiteiten. • • • •

Modern gebouw Ca. 7900 m2 vloeroppervlakte Voorzien van laaddocks Adres: Ul. Fabianowska 160, 62 - 052 Komorniki

1 bestelling 1 levering 1 factuur

www.groen-direkt.nl

Interesse? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

+31 (0)36 521 98 00 info@wolterkoops.com


11 Flower Parade brengt spreekwoorden en gezegden tot leven DINSDAG 22 AUGUSTUS 2017

OPENING n Het was neerlandicus Wim Daniëls die de 72ste Flower Parade opende met een waar college spreekwoorden en gezegden. Spreekwoorden bevatten een boodschap, doceerde Daniëls, gezegden niet. Hij liet weten dat zijn liefde voor bloemen begon met de paardenbloem. “We hadden thuis konijnen en ik was hoofd konijnenvoer-

plukker. Elke dag paardenbloemen plukken, met wortel en al. Thuis in Brabant spraken wij niet van paardenbloemen maar van erdschallen. En dat woord wekte mijn interesse in taal. Het Engelse woord voor

Praalwagen ‘Liefde op het eerste gezicht’.

paardenbloem is dandylion, wat weer uit het frans afkomstig is: dent de lion, leeuwentanden, wat slaat op het gekartelde blad van de paardenbloem.” Zo legde Daniëls nog een aantal spreekwoorden en gezegden uit. Zo ook het woord corso, wat koers, looproute betekent. “Taal is geweldig. Ik ben door bloemen verliefd geraakt op taal.” Maar voordat Daniëls sprak was het de kersverse, in Rijnsburg woonachtige, burgemeester Cornelis Visser die het woord tot de aanwezigen richtte. “Wat een visitekaartje voor onze gemeente”, zei hij. Voor burgemeester Visser was het de eerste keer dat hij het bloemencorso zag. Hij stak zijn verbazing niet onder stoelen of banken. “Ik vind het indrukwekkend wat hier door zoveel mensen, veelal op vrijwillige basis is neergezet. Wat een creativiteit. Je ziet dat het dorp Rijnsburg bruist en ik ga daar zeker van genieten.” PRIJZEN

Neerlandicus en taalvirtuoos Wim Daniëls opende de Flower Parade.

Nieuwe corso-voorzitter Dirk Hogervorst maakte de 7 prijswinnaars bekend, 5 gekozen door een vakjury en 2 publieksprijzen. De mooiste praalwagen was ‘Liefde op het eerste gezicht’ van Van Egmond Lisianthus. De 1ste prijs in de competitie mooiste personenauto ging naar Heemskerk Groente met de wagen ‘Zo rood als een kroot’. De originaliteitsprijs is gegaan naar de personenauto van Wim Wiesmeijer Boeketterie BV, Greenflor BV, HV Flowers BV en autoschadeservice Katwijk. Hierin zijn cymbidium op een creatieve manier verwerkt. De bindersprijs ging naar Piet van Rhijn. Hij heeft de auto van

Oranje Vereniging Rijnsburg gearrangeerd. De personenauto ‘Alle kleuren van de regenboog’ was voor Hoven en De Mooij. Scheidend voorzitter Gerrit Ravensbergen werd door nieuwe voorzitter Hogervorst bedankt voor al zijn diensten voor het Rijnsburgse

corso. De Flower Parade van 2017 bestond uit 72 eenheden (praalwagens, personenwagens, muziekwagens) die in een 3.5 km lange stoet de staande toeschouwers een uur lang vertier bood. Het thema van het corso van volgend jaar is ‘Round the World’.

Personenauto, ‘Zo rood als een kroot’.

Scheidend corso-voorzitter Gerrit Ravensbergen.

Plantarium: Inspiratietuin door coryfee Joop Zoetemelk geopend VERHAAL n Op donderdag 17 augustus heeft Joop Zoetemelk zijn tuin, die voor Plantarium 2017 is ontworpen en gerealiseerd, geopend. De Joop Zoetemelk tuin is één van de acht inspiratietuinen die laten zien dat de beplanting een verhaal kan vertellen. Elke tuin is gekoppeld aan of gemaakt over een bekend en inspirerend persoon, en vertelt het verhaal van deze persoon.

Langste plantenbak ter wereld RECORD n De Plattelandsjon-

geren van Voorne hebben het record van de langste plantenbak ter wereld van 1.218 meter en 23 centimeter verbroken. Het nieuwe record staat op 1.370 meter en 45 centimeter. De recordpoging is ondernomen vanwege het 70 Jarige bestaan van de Plattelandsjongeren Voorne. Hoofdsponsor Islandplant uit Vierpolders heeft ruim 10.000 planten gesponsord om de benodigde meters te maken. Verder heeft Sjaak Buijs uit de Lier de bak voorzien van Sunsation Sunflowers zonnebloemen en een variatie aan potchrysanten. Ook zijn de Magical hortensia’s van DijkvanDijk uit de Lier er te vinden. Het transport van de benodigde planten werd gesponsord door Van der Arend transport uit Rockanje. Alle planten zijn gepoot in de 40 kuub eveneens gesponsorde potgrond door Horticoop. De bak is te zien langs de N57 tussen de Zwartedijk en het Haringvliet.

Plantarium 2017 Stories

harde werker, een natuurmens en een ongelooflijk sportman. In de tuin van Joop zien we zijn eenvoud

terug. De eenvoudige polderjongen die wereldberoemd is geworden in de Franse bergen. Met het geel van zijn trui als bekroning.” Als dank voor zijn komst ontving Joop Zoetemelk een prachtig pakket met boomkwekerijproducten met daarin de gele Rudbeckia, die voor deze gelegenheid Rudbeckia Zoetemelk werd gedoopt. Op zaterdag aan het eind van de beurs

Onder toeziend oog van de ontwerpers van Het Ontwerpinstituut, wethouder van Velzen, betrokken hoveniers en kwekers maakte Joop de toegang tot zijn tuin vrij. Joop liet zich vervolgens door ontwerper Peter Zaal rondleiden. Zoetemelk was aangenaam verrast en herkende zichzelf goed in het ontwerp. “Mijn hele leven is zichtbaar in deze tuin”, aldus Joop Zoetemelk. Ontwerper Peter Zaal is al jaren wielerliefhebber en kwam al snel uit bij Joop Zoetemelk als één van de personen voor wie hij een tuin wilde ontwerpen. “Ondanks het feit dat Joop Zoetemelk al het grootste deel van zijn leven in Frankrijk woont, hebben veel Nederlanders hem in het hart gesloten”, aldus Peter Zaal. “Iedereen weet dat hij in 1980 de Tour de France won. Maar hij was ook zesmaal tweede en heeft daarnaast vele andere grote wedstrijden op zijn naam geschreven. De “Franse Nederlander “ die Joop is, heeft eenvoudige maar waardevolle eigenschappen: hij is nuchter, spreekt klare taal, is een

is deze Rudbeckia Zoetemelk ook voor de consument verkrijgbaar. ACHT INSPIRATIETUINEN

Naast de Joop Zoetemelk tuin zijn nog zeven inspiratietuinen aangelegd. De personen die zijn gekoppeld aan de tuinen zijn: Walt Disney (Fantasie), Mozart (Geniaal), Joop Zoetemelk (Eenvoud), Salvador Dali (Ongewoon), Don Quichot (Strijd), Nelson Mandela (Samenbrengen), Anne Frank (Verlangen) en Annie M.G. Schmidt (Speels). Elke tuin staat op zichzelf en vertelt het verhaal van de betreffende persoon. Tijdens Plantarium zijn de tuinen te bezoeken en zijn de ontwerpers aanwezig om een toelichting te geven bij de ontwerpen. De inspiratietuinen zijn gesitueerd in de Greenparkhal waar tevens de opstapplaats is voor de pendeldienst die de verbinding vormt tussen Plantarium en GROEN-Direkt. Te midden van de tuinen vormt het Varb Kwekersplein en een gezellige open ontmoetingsruimte, waar bezoekers kennis kunnen maken met de ontwerpers van de tuinen en ook een toelichting kunnen krijgen bij de tuinen. De ontwerpgroep bestaat uit Jans Bos (Jans Bos Tuinontwerp & Advies), Peter van Dam (Rivius Ontwerpburo voor de groene buitenruimte), Angela Warmerdam (Ontwerpstudio Angela’s Tuinen) en Peter Zaal (Green in the Dirt). Plantarium wordt gehouden van 23 t/m 26 augustus 2017 in het Plantariumgebouw.

Joop Zoetemelk | foto Paulien Varkevisser


“Onze show in Steinfurt heeft in dat opzicht zeker aan zijn doel beantwoord. We zijn al bij verschillende grote Duitse regionale zenders op tv geweest en belangrijke publiekstijdschriften hebben er aandacht aan besteed. Tijdens de show waren er seminars over Pelargonium. De interesse is er dus echt. Het is nu aan het Pelargoniumvak om te laten zien hoe een waardeloze uitdrukking dat eigenlijk is, achter de geraniums zitten. Pelargonium is een bijzondere, veelkleurige en veelvormige plantenfamilie met een oud en interessant verhaal. Een plant, die in geen perk of balkon mag ontbreken.�


..

..


DINSDAG 22 AUGUSTUS 2017

15

Dümmen Orange sponsor event Bloemkunst 2017! STIJLVOL n De fraaiste planten en de mooiste snijbloemen die Nederland te bieden heeft, komen dit jaar weer samen op Kasteel Groeneveld in Baarn voor het stijlvolle event Bloemkunst 2017. Van 16 tot en met 24 september verandert het kasteel in één grote bloemenzee.

dit jaar weer hoofdsponsor van Bloemkunst 2017! Onder andere de chrysanten, gerbera’s, anjers, rozen, calla’s, anthuriums en de succulenten zullen stralen in het kasteel. Bloemkunst 2017! is alle dagen geopend van 10 - 17 uur.

Bloemkunst 2017! is een tentoonstelling vol groeiende, bloeiende sfeer en schoonheid. Alle zalen in het prachtige Kasteel Groeneveld zijn in diverse stijlen ingericht door bloemstylisten van wereldklasse, met het mooiste wat de Nederlandse bloemen- en plantensector te bieden heeft. Het event is een cadeautje voor de consument, maar ook een professionele showcase van alles dat deze sector tot de absolute wereldtop laat behoren. Daarnaast is Bloemkunst 2017! een aansprekend inspiratiemoment voor kwekers, bloemisten, groenstylisten en liefhebbers van alles wat groeit en bloeit. Veredelaar Dümmen Orange is ook

Voorzitter Pleun van der Ende: ‘Het corso staat ook voor saamhorigheid.’

“Het publiek is nu de grootste sponsor van het Varend Corso” TOEKOMST n Voorzitter Pleun van der Ende kijkt terug op een fantastische 20e editie van Varend Corso Westland en heeft hoop voor de toekomst: “We klimmen uit het dal.” Door Esdor van Elten

Sinds oktober 2015 is Lierenaar Pleun van der Ende voorzitter van het Varend Corso. Hij is de opvolger van Kees Mostert en de vierde voorzitter in het 20-jarig bestaan van het Varend Corso. De gewezen pluimveehouder en wethouder vindt het een hele eer zijn talenten in te mogen zetten voor het Varend Corso. “Het bevalt me heel goed. Het is dan ook een mooie club mensen om mee te werken.” STIJGENDE LIJN

Kasteel Groeneveld: één grote bloemenzee.

PR-resultaat voor Zonnebloem-rally RALLY n Op 4 juli reden acht Deux-

chevauxs een fotogenieke route door de Bollenstreek. De auto’s, versierd met bloemstukken vol zonnebloemen, werden bestuurd door redacteuren van bekende tijdschriften en bloggers. Het doel was om de zonnebloem

COLOFON Oplage 12.500 Verschijnt 1 x per 14 dagen Bloemenkrant Uitgeverij Verhagen Postbus 3066 2220 CB Katwijk Tel: 071-402 2901 Hoofdredactie: Teuntje van Delft 06-12 74 64 78 redactie @bloemenkrant.nl t.v.delft @uitgeverijverhagen.nl

Redacteur Walter Landesbergen 06-19 33 60 53 redactie @bloemenkrant.nl Verslaggevers: Johan Th. Bos Esdor van Elten Frank de Klerk Leni Paul Wilma van Velzen Verkoop advertenties: Huub Snijders 06-22 66 85 55 huub@bloemenkrant.nl

goed in het pr-zonnetje te laten zetten door bloggers en redacteuren. En dat deden ze. Met artikelen, blogs, facebook- en instagramposts en -stories kreeg de zonnebloem flink aandacht: een totale pr-waarde van bijna € 300 K. Mooiwatbloemendoen.nl maakte van de rally een fraaie aftermovie.

Aanlevering advertenties: Vincent Roos 071-402 2901 advertentie @bloemenkrant.nl

onder nummer worden administratiekosten in rekening gebracht.

Abonnementen en adreswijzigingen: Vincent Roos vincent @bloemenkrant.nl

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrecht-

Traffic: Vincent Roos vincent @bloemenkrant.nl Advertenties dienen voor vrijdag 10.30 uur ingeleverd te zijn. Bij brieven

Vormgeving: Drukkerij Verhagen

De kersverse voorzitter kreeg meteen wel met wat issues te maken: het debat rond de routewijziging en sponsoren die zich, “volkomen begrijpelijk en onder dankzegging”, terugtrokken, “Het was een voorbereiding met hobbels”, geeft Van der Ende toe. “Maar ze kwamen niet helemaal uit de lucht vallen. Ik zie het als het na-ijlen van de crisis. Het geeft eens te meer aan dat het belangrijk is om ons aan te passen aan de veranderende omstandigheden. De verandering van de route is daar een onderdeel van. Den Haag is voor ons promotietechnisch en qua sponsoring aantrekkelijk: daar bereiken we een nog breder publiek.” Wel is het, onder tijdsdruk, allemaal wellicht iets te snel gegaan, denkt de voorzitter. “We hadden nog niet alle praktische punten op orde. Daarom hebben we nu een speciale commissie samengesteld die àlle facetten van de route gaat onderzoeken.” Om aantrekkelijk te blijven voor publiek en sponsors heeft het Va-

bank te Amsterdam. U kunt onze leveringsvoorwaarden kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Abonnementen: Bloemenkrant wordt gratis verstuurd naar alle bedrijven in de sierteelt. Belangstellenden

kunnen zich aanmelden voor een abonnement. De kosten hiervoor bedragen € 89,50 per jaar. Indien zes weken voor het verstrijken van de abonnementstermijn geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd. Auteursrechten voorbehouden © 2012 Uitgeverij Verhagen BV

rend Corso de streek om het Westland heen nodig, benadrukt hij: “En we kunnen ook niet zonder steun van ondernemers en lokale overheden.” De voorzitter ziet gelukkig een stijgende lijn: “We klimmen uit het dal. Vorig jaar hebben we de Club van 1000 geïntroduceerd. Ondernemers die 1.000 euro bijdragen. Inmiddels hebben we bijna 40 leden en daarmee wordt de Club een belangrijke basis voor het Varend Corso Westland. Daarmee vang je het vertrek van een grote sponsor veel makkelijker op. En het is een belangrijk signaal dat het Varend Corso wordt gedragen door het gezamenlijke bedrijfsleven. We zijn tenslotte een uithangbordje van de glastuinbouwsector en zorgen voor een enorme promotie. De jaarlijkse actie ‘Duit voor een schuit’ leverde dit jaar ook nog eens een recordbedrag van ruim 52.000

euro op. “Daarmee is op dit moment het publiek de grootste sponsor van het Varend Corso.” BETROKKENHEID BIJ BRAND

Blij is Van der Ende ook met toenemende participatie vanuit de kernen. “Dit jaar is Honselersdijk erbij. In ‘s-Gravenzande kregen ze het voor dit jaar net niet rond, maar we verwachten volgend jaar dat ze meevaren. Nu alleen Maasdijk nog, en dan is het hele Westland vertegenwoordigd.” En wat voor Westland geldt, geldt voor de andere regio’s. “Bijna iedere plaats die wordt aangedaan doet ook mee.” En dat de onderlinge sfeer en betrokkenheid bleek dit jaar wel toen in de nacht van vrijdag op zaterdag de Delftse kinderboot ‘Achter de WOL-ken schijnt de zon’ door brand werd verwoest. Van der Ende: “Binnen een paar uur was er een vervangende boot, werden bloemen en decorstukken beschikbaar gesteld en konden de Delftse kinderen weer varen. Dat is wat het Varend Corso ook is: saamhorigheid.”

Boot van Royal FloraHolland.

‘Krattenactie’ van groothandel W.K. Heyl levert ruim € 125.000 op voor hulpacties ‘Hart voor Haïti’ en International Justice Mission. Symbolisch namen Robin Vlug van Hart voor Haïti en Henk Jan Kamsteeg van IJM de cheque in ontvangst van Koen Heijl.

Web & Design voor de Groensector  Persoonlijk

 Betaalbaar

 Deskundig

 Op maat

www.florawebsite.nl


Bk week 34 17  

Bloemenkrant, dinsdag 22 augustus 2017

Advertisement