Page 1


ONTWERP / ADVIES / HERINRICHTING

ONTWERP / ADVIES / HERINRICHTING

Jos van der Graaf bv is gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van diverse soorten bestratingen, zowel handmatig als machinaal, het woonrijpmaken van woongebieden, het herinrichten van bestaande woonwijken, het uitvoeren van grondwerken, het graven van proefsleuven en het leggen van afvoerleidingen. Het bedrijf steunt op een ruim 25 jarige ervaring in deze sector. Vanaf januari 2006 zijn wij gevestigd op Industrieterrein Dordtsekil I in de Helmholtzstraat 11 te Dordrecht. De projecten worden gerealiseerd door hoofdzakelijk vast en ervaren personeel en inzet van eigen materieel en dit alles aangestuurd vanuit de eigen organisatie. Hoofddoel van onze bedrijfsvoering is het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit in alle facetten. In hoofdzaak worden de werken uitgevoerd welke verworven zijn op enkelvoudige en meervoudig onderhandse markt en ook in bouwteamverband, binnen een stabiele kern van opdrachtgevers. Daarnaast worden ook projecten op de openbare markt verworven. Ons werkterrein strekt zicht uit van midden naar west tot zuid Nederland. wasplaats

Ons bedrijf beschikt over specialisten op het gebied van ontwerpadvies-planadvies-kostendeskundigheid-werkvoorbereiding en kwaliteitszorg. Jos van der Graaf bv beschikt over een “korte lijnen� organisatie zodat dit de mogelijkheid biedt tot adequaat en zeer flexibel te kunnen opereren met minimale overheadkosten.


VOORBEREIDING / GRONDWERKEN / PROEFSLEUVEN

voorbereiding / grondwerken / PROEFSLEUVEN Proefsleuven t.b.v. kabels en of leidingen Invulstaat : proefsleuf ligging kabels en leidingen Bleijenhoek "Nieuwkerksplein" te Dordrecht Project : Project nr Locatie: Sleufdiepte: Sleufbreedte:

Proefsleuven t.b.v. ondergrondse containers in het Bleijenhoek gebied te Dordrecht . . . 07.174 F T.p.v. Vrankenstraat /Nieuwkerksplein 0,90 m 3.00 m

NOTEREN :

a) Soort,materiaal,kleur,diameter, hoogte`s t.o.v. maaiveld en of N.A.P. b) Afstanden vanaf erfgrens/bandenlijn/gevel of put nr tot aan gevonden kabel of leiding

Sleuf nr BH005 ID Soort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Water Gas Mantelbuis Leiding CAI CAI Leiding Elektra Elektra Riool

Bijzonderheden:

Materiaal

PVC PVC cai PVC PVC PVC PVC PVC Staal Staal PVC

Kleur

Diameter of breedte

Diepte t.o.v. maaiveld (tegelwerk)

Wit Geel Groen Groen Groen Groen Zwart Zwart Zwart Grijs

200 mm 200 mm 30 mm 20 mm 20 mm 15 mm 20 mm 45 mm 40 mm 125 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

0,90 m 0,75 m 0,50 m 0,40 m 0,90 m 0,50 m 0,50 m 0,70 m 0,70 m 0,70 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m

BH005

Maaiveld N.A.P 0,00 m Hoogte Afstand t.o.v. vanaf N.A.P erf-grens 0,90 m 0,75 m 0,50 m 0,40 m 0,90 m 0,50 m 0,50 m 0,70 m 0,70 m 0,70 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m

1,60 m 1,90 m 1,90 m 1,90 m 2,05 m 2,02 m 2,35 m 2,30 m 2,30 m 2,65 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m

Fotoblad :

Voor Sleuf B geld dezelfde opgaven als hierboven,

Sleuf C ( middensleuf ) riool(125mm) en ov:( 2.85 uitProefsleuven gevel) Project t.b.v. ondergrondse containers in het Bleijenhoek gebied te Dordrecht . . .

Project nr Locatie: Sleufdiepte: Sleufbreedte:

07.174 F T.p.v. Vrankenstraat /Nieuwkerksplein 0,90 m 3,00 m

Grondwaterstand t.o.v. maaiveld 0,00 m t.o.v. N.A.P 0,00 m

Dordrecht Datum uitv. Project nr.

2008 1-4-2008 07.174

Dordrecht Datum uitv. Project nr.

2008 1-4-2008 07.174

BH005

Jos van der Graaf bv houdt zich al jaren bezig met het graven van proefsleuven t.b.v. het lokaliseren en inmeten van kabels en leidingen. Getraceerde kabels en/of leidingen worden ingemeten t.o.v. maaiveld en/ of N.A.P. of indien gewenst aangevuld met rd coördinaten. De reportage’s die vervolgens hieruit voortvloeien worden voorzien van foto’s en specifieke kenmerken zoals type kabel of leiding, ligging t.o.v. erfgrenzen, kleur, diameter, hoogteligging, grondwaterstanden, gegraven diepte e.t.c. Tevens wordt van de gegraven sleuven dwarsprofielen in autocad ingetekend om een goed beeld van de getraceerde kabels en/of leidingen te verkrijgen. De proefsleuven worden voornamelijk in de voorbereidingsfase gegraven e.e.a. ten behoeve van: * het plaatsen van ondergrondse containers * het plaatsen van nieuwe bomen * ruimte voor nieuwe kabels of leidingen * nieuwbouwwerkzaamheden * graafwerkzaamheden * renovatiewerkzaamheden * herinrichtingen De verkregen gegevens en resultaten worden gepubliceerd op een afgeschermde, alleen toegankelijk voor de opdrachtgever zijnde, webpagina. Op deze webpagina, welke is gebaseerd op Google Maps kaarten, is een overzicht per straatnaam en/of wijk beschikbaar waarin de gegraven sleuven inzichtelijk zijn gemaakt.


VOORBEREIDING / GRONDWERKEN

voorbereiding / grondwerken

Het uitvoeren van grondwerken en woonrijp maken van nieuwbouwprojecten

Het uitvoeren van bestratingswerkzaamheden in zowel beton-gebakken als natuursteenmaterialen

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op jaar- of meerjaren-overeenkomst

Het aanleggen van bedrijventerreinen


UITVOERING / ONDERHOUD / NAZORG

UITVOERING / ONDERHOUD / NAZORG

Het uitvoeren van sierbestratingswerkzaamheden

Het machinaal verwerken van diverse soorten bestrating.

Het uitvoeren van sleufbestrating

Het aanleggen of herinrichten van openbare speelplaatsen.


DUURZAAM EN SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

DUURZAAM EN SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN Social Return On Investment (SROI) Jos van der Graaf bv streeft mede met lokale overheden naar ‘Social Return on Investment. Werkzoekenden met een achterstand op de arbeidsmarkt vinden vaak niet zelfstandig hun weg naar een nieuwe baan. Om deze mensen toch een nieuwe kans te geven op de arbeidsmarkt stellen de lokale overheden sociale eisen aan bedrijven waarvan ze diensten inkoopt, met als doel minder werkloosheid en meer arbeidsdiversiteit. Een vooraf bepaald percentage van de aanneemsom moet worden omgezet in baanopeningen. Werkzoekenden krijgen zo ook bij Jos van der Graaf bv kansen op de arbeidsmarkt. Aangezien wij al vele jaren een Fundeon erkend leerbedrijf zijn, kunnen wij werkzoekenden alle mogelijkheden bieden van een nieuwe carrière in onze branche. Inmiddels zijn er meerdere werkzoekenden uit deze sociale regeling binnen ons bedrijf in vaste dienst getreden, een positieve uitwerking voor ons als bedrijf maar ook in het belang van de samenleving.

Duurzaamheid staat voor Jos van der Graaf bv hoog in het vaandel. Wij streven er naar ons op dit punt maximaal te onderscheiden. Dit doen wij niet alleen met onze kennis en advisering maar dit betekent ook dat wij, daar waar mogelijk, bij nieuwe investeringen er rekening mee houden dit te doen in schone (bedrijfs) auto’s, machine’s, roetfilters e.t.c. om zo de uitstoot te minimaliseren. Door ons uitgekiend sorteersysteem dragen wij er zorg voor dat nagenoeg alle restmaterialen naar de juiste recyclebedrijven afgevoerd worden. Verder wordt voor het welzijn van de medewerkers continu gezocht naar toepassingsmogelijkheden ter voorkoming van menselijke slijtage o.a. door het inzetten van machinale hulpmiddelen.

Postbus 9016 3301 AA Dordrecht

Tel. 078 - 616 45 52 Fax 078 - 621 32 66

Helmholtzstraat 11 3316 GJ Dordrecht

info@josvandergraaf.nl www.josvandergraaf.nl

Jos van der Graaf BV Folder  

Jos van der Graaf bv is gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van diverse soorten bestratingen, zowel handmatig als machinaal, het wo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you