Page 1

,

esz w

y

ięczn

Mies

j t zuży pakie

ście lkana

ki

ologii

echn

twt terne n I je sztu erta? f dę ko praw o jest ta o a n Ile g o dla k LTE i

t!

minu


Grodziec, Góra Siewierska

ZAWIERCIE ul. 3-go MAJA 11 PORĘBA ul. PRZEMYSŁOWA 4a

WWW.TELESIM.COM.PL Zadzwoń i zapytaj o promocję Świąteczną 32 760 22 22 INFOLINIA ZAWIERCIE 32 67 22 000

Gmina Mierzęcice, Przełajka

Działamy lokalnie – myślimy globalnie

Przy podpisaniu umowy lub zwiększeniu abonamentu otrzymujesz

Czy wiesz, że w sieci OpenMax korzystasz z Internetu podłączonego bezpośrednio do najważniejszych węzłów komunikacyjnych Internetu światowego. Jesteśmy bliżej źródła sieci GLOBALNEJ niż ogólnopolscy, powszechni dostawcy Internetu.

JEDEN MIESIAC , W PREZENCIE! kom.: 509 372 159


02 zużywa 7,5 GB!

Marta Brewińska


Syrion liderem na lokalnym rynku telekomunikacyjnym

?

:[^VYa`SPว‹T`KSH*PLIPL UHQSLWZa`0U[LYUL[^7VSZJL

200 ]GMร™ร‰ZJUDV] ZVHNXQG

EUDNOLPLWล‰Z QDล“FLร‡JDQLHGDQ\FK

WDQLRWDQLRWDQLR

รฐOPล‰Z+' ล“FLร‡JQLHV]ZKPLQ

RJOร‡GDMรฐOP\ZVLHFL EH]]DFLQDQLD

JUDMEH]ODJล‰Z

UR]PDZLDM]FLRFLร‡ ]$PHU\NL]DGDUPR

MHVWHล“P\EOLVNR

www.twojinternet.pl

BD

V]\ENRล“ร‰ VNRNX]HVWUDWRVIHU\

)62.KHว‰ZR*OLรฉT

\S*PLZa`ว‰ZRPLNV 7HZHว*OLรฉTZRP ^L^

^^^IPHSSUL[WS

)62.KHว‰ZR4VYLUH \S)\SVว‰ZRHIV_ ^L^

+aPHรฉ4HYRL[PUN\

THYRL[PUN'IPHSSUL[WS [LS!

AHKa^Vว‰PaHT}^

maksymalne otwarcie na ล“wiat

!


. Pokazemy w Internecie Twoje wydarzenia WO!

NA Z- Y

www.nazywowsieci.pl 00:00

5FMFXJ[KB DZGSPXB #MJTLPLBOBÓ®X BîXKBLPÛDJ)% PSB[LBOBÓ®X%

.PîMJXPÛDJ(FOFSBDKJ +BLPÛÀPCSB[V)% /BHSZXBSLB173 1S[FXPEOJLQPQSPHSBNBDI&1( ;BUS[ZNZXBOJF57 571PSUBM 0CSB[XPCSB[JF ;BNBXJBOJFQBLJFU®X[QJMPUB

;BE[XPÕJ[BN®X XXXKBNCPYQM

Twój Internet #02 - paczka 04  

Magazyn Twój Internet. Wydanie grudzień 2012 / styczeń 2013, wersja 04

Twój Internet #02 - paczka 04  

Magazyn Twój Internet. Wydanie grudzień 2012 / styczeń 2013, wersja 04

Advertisement