Page 1

Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

15

„Tylko guziki nieugięte...” Zbrodnia katyńska była straszliwym ciosem wymierzonym naszemu narodowi przez Związek Radziecki. Śmierć tysięcy z intelektualnej elity kraju znacząco odbiła się na kształtowaniu historii Polski, dlatego warto o Katyniu mówić nie tylko przy okazji okrągłej rocznicy. W ubiegłym roku obchodziliśmy okrągłą, 70

Pamięć o Zbrodni Katyńskiej w naszym powiecie

rocznicę ludobójstwa dokonanego na rozkaz Józefa Stalina i Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR Ławrientija Berii rękami zbrodniarzy z  NKWD na elicie polskiego społeczeństwa - na oddanych Ojczyźnie oficerach Wojska Polskiego, którzy byli jednocześnie prawnikami, lekarzami, inżynierami, parlamentarzystami i  nauczycielami. Przede wszystkim byli to jednak synowie, mężowie i  ojcowie, którzy opuścili rodzinę, gdyż honor i  duma oficera WP nakazywała stanąć w  szeregu w  obronie kraju. Poprzez wykluczenie ze społeczeństwa kilku tysięcy wykształconych mężczyzn, którzy mogliby

Okładka książki „Przerwane życiorysy...”

Niemiecki plakat propagandowy przedstawiający okoliczności mordu w Katyniu

przysłużyć się odbudowie państwa po wojnie, nasz kraj pozbawiony elity zdany był na wolne, żmudne powstawanie ze zgliszczy i gruzów lat czterdziestych ubiegłego wieku. Po wstępnej selekcji przeprowadzonej w  listopadzie 1939 r. umieszczono trzon polskiej inteligencji w  trzech obozach: w  Kozielsku, Ostaszkowie i  Starobielsku. Według oficjalnych danych około 4,5 tys. policjantów, pracowników straży granicznej, księży oraz innych wykształconych Polaków przebywało w  Kozielsku, 6,5 tys. w  Ostaszkowie i  4 tys. w  Starobielsku. Na mocy uchwały Biura Po-

litycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii z 5 marca 1940 r. rozpoczęto „rozładowywanie” tych trzech obozów i  masowe mordowanie Polaków. Ogółem w  Katyniu, Kalininie, Charkowie oraz innych miejscach kaźni zamordowano w  bestialski sposób 21 857 Polaków. Ich krew została przelana na skutek zemsty Józefa Stalina za przegraną w  1920 r. wojnę polsko-bolszewicką. Było to także świadome działanie władz ZSSR, mające na celu eliminację wśród podbitego polskiego społeczeństwa jego elit intelektualnych.

W ubiegłym roku w Święto Niepodległości posadzeniem „Dębów Pamięci” upamiętniono śmierć pięciu ofiar zbrodni katyńskiej związanych z  naszym terenem. Celem projektu „Katyń... ocalić od zapomnienia” jest uczczenie pomordowanych, a  zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu, poprzez posadzenie 21 857 drzew. Każdy „Dąb” upamiętnia konkretną osobę, która została zamordowana w  Katyniu, Twerze, Charkowie i  innych miejscach kaźni wiosną 1940 r. W ubiegłym roku ukazała się również książka puławskiego historyka Zbigniewa Kiełba pracującego na co dzień w  Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Puławy w  Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. Książka zatytułowana „Przerwane życiorysy...”opisuje biografie 309 żołnierzy, którzy swój żywot

zakończyli wiosną 1940 r. w Katyniu, Charkowie czy Kalininie, a w jakiś sposób związani byli z  oficerami lotnictwa, którzy kształcili się w  dęblińskiej „Szkole Orląt” oraz stacjonowali przed wojną w regionie: 2. Pułkiem Saperów Kaniowskich (Puławy) i  15 Pułkiem Piechoty „Wilków” (Dęblin). „Dęby Pamięci” możemy napotkać przy szkołach i  kościołach, natomiast książka „Przerwane życiorysy...” znajduje się w zbiorach Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek miejskich i  jest ogólnie dostępna dla czytelników. Poprzez tego typu inicjatywy, zachowujące pamięć o  tak tragicznym, ale jakże ważnym kawałku naszej historii, jest nadzieja, że przyszłe pokolenia nie zapomną o  tych wydarzeniach i  nie popełnią błędów z przeszłości. „Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie.” Daniel Zawadka

Już w niedzielę wielkie widowosko pasyjne - Droga Krzyżowa musi być kontynuowana. Nie wyobrażam sobie, żeby jej nie było - mówi Monika Wesołowska, która po raz kolejny będzie brać udział w odtworzeniu ostatnich chwil życia Chrystusa. Misterium Męki Pańskiej odbędzie się w Niedzielę Palmową. To jedyne w swoim rodzaju widowisko odbędzie się w Sierskowoli już po raz dziesiąty. Ten mały jubileusz jest zasługą Elżbiety

Na drogę krzyżową w Sierskowoli z roku na rok przyjeżdża coraz więcej osób z całego powiatu (zdjęcie z ubiegłorocznego Misterium)

Miłosz - głównego organizatora misterium, oraz młodzieży, która co roku chętnie przyłącza się do tej inicjatywy. - Od samego początku biorę udział w drodze krzyżowej - mówi Jacek Buksiński, odtwórca roli Jezusa. - Na początku byłem żołnierzem. Od kilku lat odgrywam rolę Jezusa. Można więc powiedzieć, że awansowałem - dodaje z uśmiechem. Sami mieszkańcy Sierskowoli przyzwyczaili się do tej tradycji. - Dla nich jest to jakieś urozmaicenie. Pytają się już nas, czy w  tym roku również droga krzyżowa się odbędzie - cieszy się Monika Wesołowska. Jubileusz skłania, by krótko podsumować wpływ inscenizacji na lo-

kalną społeczność. - Z roku na rok jest coraz więcej przyjezdnych. Ludzie z  innych miejscowości wiedzą już, że w Sierskowoli odbywa się droga krzyżowa. Na początku obecni byli wyłącznie tutejsi. W ostatnich latach to się zmieniło i  widać to wyraźnie po liczbie samochodów przyjeżdżających tego dnia do naszej miejscowości - informuje Wesołowska, która w  niedzielę podczas misterium będzie odpowiedzialna za śpiew. Jeśli chodzi o  trasę drogi krzyżowej, to w  tym roku będzie ona dokładnie taka sama, jak w ubiegłym. Również godzina pozostaje niezmieniona - wszystko zacznie się punktualnie o  14.00. Po około 30-minutowej inscenizacji Męki Pańskiej odbędzie się Msza

św. w miejscowej kaplicy. Uczestnicy drogi krzyżowej zdają sobie sprawę, że w końcu przyjdzie pora na to, żeby zastąpiło ich młodsze pokolenie. - Jak na razie wśród młodszych nie ma zbytniego zainteresowania. Zależy to również od osoby. W tym roku występować będzie z  nami uczeń drugiej klasy gimnazjum. Mamy nadzieję, że będą kolejni - mówi pani Monika. Na szczęście póki co chętnych do wzięcia udziału w  corocznym misterium nie brakuje. Tegoroczną drogę krzyżową przygotowuje około 25 osób. Ich pracę będziemy mogli podziwiać już w  tę niedzielę. Michał Pataj Agata Szarek

0413zdcz2015-1awp  

Daniel Zawadka Niemiecki plakat propagandowy przedstawiający okoliczności mordu w Katyniu W ubiegłym roku ob- chodziliśmy okrągłą, 70 Na dro...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you