Page 1

KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI str. 13 INAUGURACJA

Nowa

w Wyrzysku

Sołtys

Poligon

TRAGEDIA NA POLOWANIU

GAZ

ETA

BEZ

ZZim A oBwRy w A BEo

rnem

ŻYCIE

PŁA TNA

Napadł na sklep Now y

Nr 2 (134) 13 LUTEGO 2018r. ROK XII, ISSN 1898-8040, Index 281778

pom nik

PIŁA - WYRZYSK - ZŁOTÓW - KACZORY - WAŁCZ - TRZCIANKA - CHODZIEŻ - UJŚCIE - OSIEK

SPADŁ Z MOSTU

POLICJA NOWY KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W WYRZYSKU

Obwodnica Wałcza

Smakosze pączków

Kolej n ma sw e rondo oją n azwę

Nowy pomnik


2

TWOJE 7 DNI, 13.02, nO: 134/2018

LOKALNE PODTOPIENIA

Tak wielkich podtopień nie było w regionie co najmniej od kilkunastu lat

ŲŲ Tak jeszcze kilka dni temu wyglądały tereny wokół Noteci w Czarnkowie.

T

rudna sytuacja hydrologiczna w naszym regionie. Najgorzej było w powiatach: pilskim, chodzieskim, złotowskim i czarnkowsko-trzcianeckim. Z powodu podtopień zamknięta została m.in.: droga gminna w Śmieszkowie koło Czarnkowa. Lokalne podtopienia występują m.in. w Pile, gdzie wylała rzeka Gwda, zalewając Bulwary Chatellerault. Podtopienia występowały także w Kaczorach w okolicy jeziora Kopcze. Kilka dni temu w Kaczorach powstało jezioro okresowe – „Żabostow-

Redaktor naczelny: Krzysztof Dęga Redaguje: zespół Korekta: Rafał Nowak Biuro Ogłoszeń: tel. 603 556 757 ul. Roosevelta 15/24 64-920 Piła Adres do korespondencji: Redakcja „Twoje 7 dni”, skr. pocz. 22, 64-970 Piła 4

skie”. Ostatnio zapełniło się ono wodą w latach 2001-2003. W gminie Łobżenica woda podmyła część jezdni w Trzeboniu. W Czarnkowie rzeka Noteć wylała z koryta na pobliskie tereny spacerowe. W ostatnim okresie z powodu dużych opadów deszczu oraz bardzo wysokiego stanu wód po-

e-mail: redakcja@7dni.pila.pl reklama@7dni.pila.pl Wydawca NEWS MEDIA SP. z o.o. Indeks: 281778 Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Druk: Media Regionalne

wierzchniowych i gruntowych doszło do licznych podtopień i zostały zalane piwnice, podwórza oraz drogi na terenie powiatu chodzieskiego. Do zdarzeń doszło w miejscowościach Chodzież, Wyszyny, Młynary, Podanin, Rataje, Podstolice, Kąkolewice, Lipiny, Krystynka i Sułaszewo.

www.7dni.pila.pl


3

FACEBOOK.COM/twoje7dni

nO: 134/2018, 13.02, TWOJE 7 DNI

VII POLIGON ZIMOWY PRAWIE 1000 MIŁOŚNIKÓW MILITARIÓW ZJECHAŁO DO BORNEGO SULINOWA NA VII POLIGON ZIMOWY.

W

Bornem Sulinowie odbył się VII Poligon Zimowy 2018.

W tegorocznej edycji poligonu wzięła udział rekordowa ilość uczestników. Było ich około 1000.

II BIEG PAR

W

minioną niedzielę w Chodzieży odbył się II Bieg Par. Sportowa impreza zgromadziła kilkanaście par na starcie. Choć rekordu sprzed roku w ilości uczestników nie pobito, to bawiono się doskonale. Na uczestników najpierw czekała rozgrzewka, a po niej start do biegu. Najpierw panowie biegli do Mostku Zakochanych,

Organizatorzy dla wszystkich przygotowali wiele atrakcji, ale największą z nich, były przejazdy pojazdami militarnymi na tzw. „tankodromie”. Można było skorzystać z punktów

gdzie otrzymywali połowę medalu w postaci serduszka, następnie wracali po swoje partnerki i biegli dalej. Na zakończenie wszyscy otrzymali kłódki ze swoimi imionami, które później zawiesili na mostku. Bieg Par odbył się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństw. Więcej w portalu www.superchodziez. pl.

gastronomicznych, stoisk z odzieżą wojskową, a wieczorem wziąć udział w koncertach. Relacja w Telewizji Internetowej www.ITVPILA. pl. Krzysztof Dęga

MOSTEK ZAKOCHANYCH

W Chodzieży uroczyście otwarto Mostek Zakochanych. Mieszkańcy mówią, że to bardzo dobry pomysł.

W Chodzieży w minioną niedzielę oficjalnie otwarto Mostek Zakochanych. Być może mostek zdobędzie taką sławę jak most-

ki w Gdańsku czy Wrocławiu, gdzie zakochane pary wieszają na nich wygrawerowane kłódki, a kluczyli - na szczęście -

wrzucają do wody. Naszym zdaniem pomysł na pewno się przyjmie, wszak w Chodzieży nie brakuje zakochanych par!


4

TWOJE 7 DNI, 13.02, nO: 134/2018

ŲŲ EVENTS

IZBA PAMIĘCI PO WOJSKU Pilscy członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w końcu doczekali się Izby Pamięci. Urządzono ją w jednym z pomieszczeń należących do Starostwa Powiatowego w Pile, gdzie mieści się też Poczta Polska, przy al. Wojska Polskiego. W piątek miało miejsce jej oficjalne otwarcie.

- Niech to miejsce służy dobrze idei, dla której zostało stworzone. Cieszę się, że mogłem przyczynić się choć w części do ocalenia bogatej historii wojskowej Piły. Zresztą sam składałem przysięgę wojskową na pilskim lotnisku i dlatego mam tak ogromny sentyment do pilskiego wojska – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski. Z kolei Zygmunt Jedliński, prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP i członek Zarządu Głównego wyznał: - Nie chcieliśmy, aby ślad po jednostkach wojskowych uległ zapomnieniu. Stąd też szukaliśmy pomieszczenia, w którym moglibyśmy wyeksponować i pokazać mieszkańcom Piły nie tylko pamiątki po wojsku, które stacjonowało w Pile, ale również te, które znajdowały się w dawnej Sali Tradycji Garnizonu Pilskiego przy ul. Kossaka. Do niedawna ciekawe pamiątki i eksponaty leżały w piwnicach. Ppłk Józef Kaniecki., wiceprezes ZRZŻWP, kustosz byłej Sali Tradycji robił jednak wszystko, by znowu znalazły właściwe miejsce. Izbą Pamięci będą opiekować się byli żołnierze zawodowi, którzy doskonale znają wojskową historię Piły i okolic. Izba może być też dobrym miejscem nauki historii zarówno dla uczniów pilskich szkół, jak i studentów.

www.7dni.pila.pl

UROCZYSTA INAUGURACJA

1 LUTEGO W WYRZYSKU UROCZYŚCIE ZAINAUGUROWANO OBCHODY 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

ŲŲ Wiązanki kwiatów złożono pod obeliskiem przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku.

W

Wyrzysku zainaugurowano powiatowe obchody 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

ODSŁONIĘCIE TABLICY Uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy z nazwą ronda (przy Urzędzie Miejskim), które nosi teraz imię Powstańców Wielkopolskich. Później złożono kwiaty pod obeliskiem przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Dalsza część obchodów odbywała się już w sali widowiskowej szkoły.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Komitetu Honorowego Obchodów 100. rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i Odzyskania przez Polskę Niepodległości, którego prezesem jest Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

się nią także osoby, które dotąd nie zajmowały

100 LECIE WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Ten rok będzie wyjątkowy. Na terenie całego powiatu będzie odbywać się wiele podobnych uroczystości oraz imprez, które przybliżą historię Powstania Wielkopolskiego. Mamy nadzieję, że zainteresują

Rondo KAZIMIERZA Rybickiego 11 Listopada 2017 r. Rada Miasta Piły, Uchwałą Nr XLIII/582/17, nadała rondu u zbiegu ulic Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Bolesława Prusa imię Płk. Kazimierza Rybickiego. 7 lutego br., z inicjatywy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, odbyło się spotkanie okolicznościowe, na które przybyli uczniowie pilskich szkół, przedstawiciele władz miasta oraz rodziny powstańców, w tym Pani Barbara Sowa – wnuczka Płk. Rybickiego. Podczas spotkania przy rondzie postać jego pa-

trona przybliżył Wojciech Kicman, członek Koła nr 9 TPPW, regionalista i autor wielu wydawnictw o Powstaniu Wielkopolskim w regionie, m.in. książki o płk. Rybickim oraz wydanej w ubiegłym roku publikacji „Powstańcy Wielkopolscy 1918 – 1919 mieszkańcami Piły”.

KIM BYŁ PŁK. KAZIMIERZ RYBICKI? Płk Kazimierz Zygmunt RYBICKI urodził się w 1897. Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. W okresie 1919-1939 oficer Wojska Polskiego,

uczestnik „Wojny Obronnej 1939”. Aresztowany przez NKWD, wywieziony na Syberię. Od 1941 oficer Armii gen. Andersa , walczył m.in. pod Monte Cassino. Odznaczony Krzyżem Złotym i Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Od 1948 Płk Kazimierz Rybicki mieszkał w Pile, przy al. Niepodległości. Zmarł 6 stycznia 1985 r. w Pile. Został pochowany na miejscowym Cmentarzu Komunalnym. Wydarzenie było kolejnym elementem obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

się dziejami regionu – powiedział Eligiusz Koma-

rowski, starosta pilski.


FACEBOOK.COM/twoje7dni

5

nO: 134/2018, 13.02, TWOJE 7 DNI PROMOCJA STAROSTWO POWIATOWE W PILE Starostwo Powiatowe w Pile al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła www.powiat.pila.pl

POWIAT PILSKI

defibrylator w starostwie

Nowoczesny, samoobsługowy defibrylator w starostwie dostępny przez całą dobę dla mieszkańców.

T

eraz będzie jeszcze bezpieczniej. W Starostwie Powiatowym w Pile przy al. Niepodległości 33/35, pojawił się samoobsługowy defibrylator AED do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Urządzenie jest dostępne na parterze, zaraz przy wejściu, przy Biurze Obsługi Mieszkańców. Jego użycie jest bardzo łatwe. Mimo wszystko pracownicy starostwa przejdą dodatkowe szkolenia z pierwszej pomocy i obsługi AED. Defibrylator wraz zestawem trzech fantomów został zakupiony ze środków, które Powiat Pilski otrzymał od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna w ramach realizacji zadania „Likwidacja istotnych zagrożeń w zakładach pracy związanych z utratą życia i zdrowia pracowników, zmniejszenie liczby wypadków oraz ograniczenie zachorowań” . - W miejscu publicznym takim jak urząd, gdzie dziennie przychodzi około 300 mieszkańców, do tego pracuje blisko 200 osób, takie urządzenie może okazać się bardzo przydatne.

W ubiegłym roku na terenie powiatu zanotowaliśmy 30 przypadków podtrucia tlenkiem węgla - bryg. R. Mrowiński Nie wiemy bowiem, kiedy ktokolwiek z nas będzie potrzebował pomocy. Dodam, że tylko w ubiegłym roku do Szpitala Specjalistycznego w Pile trafiło 733 pacjentów z zawałem serca, w tym 230 z samej Piły. Te liczby pokazują, jak wiele jest przypadków, kiedy życie ludzkie jest bezpośrednio zagrożone powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski. Prezentację działania defibrylatora przeprowadzili strażacy ratownicy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. - Osobę, która straci przy-

Ų Defibrylator znajduje się na parterze Starostwa Powiatowego w Pile. tomność należy położyć na plecach i cały czas ją resuscytować. Po otwarciu opakowania elektrody defibrylatora przyklejamy do ciała i czekamy na komunikaty, bo defibrylator sam podpowiada nam, krok po kroku, co mamy robić i podejmuje decyzję o defibrylacji – tłumaczył mł. bryg. Zbigniew Szukajło, z KP PSP w Pile. Urządzenie będzie ogólnodostępne już od poniedziałku. Pracownicy

Starostwa Powiatowego w Pile jeszcze w tym tygodniu przejdą dodatkowe szkolenie na nowych fantomach z zakresu udzielania pierwszej pomocy i korzystania z defibrylatora. A warto wiedzieć, że służy on do reanimacji nie tylko dorosłych, ale również dzieci, a zestaw Little Family do nauki udzielania pierwszej pomocy składa się z trzech fantomów. - Wielu z nas najpewniej było świadkiem nieszczę-

śliwych wypadków. Często boimy się udzielać pomocy z obawy, że pogorszymy jeszcze sytuację. Jestem przekonany, że wielokrotne ćwiczenia wykonane na fantomach pomogą pracownikom Starostwa Powiatowego w Pile pokonać strach, dadzą poczucie pewności i tym samym w przyszłości być może pomogą uratować nie jedno życie. Te działania wpisują się w politykę prozdrowotną, którą powiat od lat reali-

zuje – podkreślił jeszcze starosta pilski. To nie jedyne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców podejmowane przez Starostwo Powiatowe w Pile. Nadal trwa „CZADowy konkurs” organizowany razem z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile, w którym mieszkańcy powiatu pilskiego mogą wygrać czujki tlenku węgla.

Powiat dofinansował zakup trzech radiowozów i Białośliwiu oraz do komendy w stolicy powiatu pilskiego – Pile, sfinansowane zostały również przez Komendę Główną Policji oraz samorządy gminne.

BYŁA POTRZEBA WYMIANY

Ų Jeden z radiowozów trafi m.in. do Gminy Szydłowo.

B

lisko 70 tysięcy złotych Powiat Pilski przeznaczył na dofi-

nansowanie zakupu trzech nowych radiowozów na potrzeby funkcjonariuszy

z pilskiej komendy. Samochody, które trafią do posterunków w Szydłowie

- Dzięki doskonałej współpracy i mądrym decyzjom na szczeblach gminnym i powiatowym, udało się przeznaczyć odpowiednią sumę pieniędzy na zakup nowych radiowozów. Bardzo dziękuję wszystkim stronom. Te samochody z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i komfort pracy policji w powiecie oraz z powodzeniem zastąpią zużyty już tabor, który był eksplo-

atowany od lat – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski. - Nowoczesne radiowozy zakupiono w systemie pięćdziesiąt na pięćdziesiąt, ponieważ połowę kwoty wyłożyły samorządy, a drugą połowę Komenda Główna Policji. Auta, które dzisiaj pozyskaliśmy, powinny sprawić, że współpraca z samorządami może być jeszcze bardziej udana, ponieważ nasze działania staną się efektywniejsze. Wiele wskazuje na to, że rok 2018 okaże się rekordowy pod względem liczby aut, jakie pozyska nasza Komenda. Jest szansa, że będzie ich łącznie jedenaście, w tym dziewięć

nowych – dodał mł. insp. Sebastian Cichocki, komendant powiatowy policji w Pile.

TO NIE PIERWSZA WSPÓŁPRACA Współpraca Powiatu Pilskiego i Komendy Powiatowej Policji w Pile jest wielotorowa. Warto przypomnieć choćby zakrojone na szeroką skalę akcje profilaktyczne „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” oraz znakowanie rowerów. Ponadto pilska KPP chętnie uczestniczy w wielu przedsięwzięciach dla dzieci i młodzieży z całego powiatu pilskiego.

AM


6

TWOJE 7 DNI, 13.02, nO: 134/2018

www.7dni.pila.pl

Wyczekiwana obwodnica

5

Estakada mierzy 760 metrów i składa się z 13 przęseł. 11 z nich ma rekordową długość 61,3 m i są one jednymi z najdłuższych przęseł w Europie. W cza-

Estakada mierzy 760 metrów i składa się z 13 przęseł.

WOŚP W REGIONIE

W

niedzielę, 14 stycznia, już po raz 26. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Pile mieliśmy trzy sztaby. Wolontariusze byli nie tylko w Pile, ale także w całym regionie. Na ulice Chodzieży wyszło około 50 wolontariuszy, głównie dzieci i młodzieży. Podobnie było w Wyrzysku i Złotowie. Orkiestra grała też w Wysokiej, gdzie o godz. 20.00 na tamtejszym rynku odbyło się tradycyjne “Światełko do Nieba”.

Sztab przy SP 11 zebrał 78 156,03 zł, Sztab w RCK w Pile 88.400 zł, a Sztab w MDK 52.063,04 zł.

Sztab w Białośliwiu zebrał 23.160,10, a sztab w Łobżenicy 20 445,21 zł, natomiast w Złotowie zebrano 60 841,65 zł. W Chodzieży też pobili zeszłoroczny rekord. Udało im się zebrać 40 412,14 zł, natomiast w Wysokiej zebrano 16.555 złotych.

sie inwestycji firma Energopol przeprowadziła palowanie leśnego jaru używając do tego ponad 11,5 km pali. Estakada powstała w technologii nasuwania od miejscowości Wałcz Drugi w kierunku północnym. Proces polega na przyłączaniu powstających elementów do już istniejących i przesuwaniu ich przy pomocy specjalnych siłowników

na filary. Obwodnica Wałcza będzie liczyła 17,8 kilometrów i ominie miasto od północnej strony. W jej skład wejdą trzy węzły drogowe. Oddanie do użytku zaplanowane jest jeszcze w tym roku. Na naszym portalu w dziale VIDEO możesz obejrzeć film jak powstaje obwodnica.

lutego 2018 roku nad Stawem Miejskim w Wyrzysku odbył się happening dotyczący bezpieczeństwa na lodzie. Policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji z pilskiej komendy wraz ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku spotkali się z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Wyrzysku, by porozmawiać o tym jak bezpiecznie zachowywać się zimą. Funkcjonariusze podkreślili, że zamarznięte stawy, jeziora i rzeki zawsze są niebezpieczne. Największym zainteresowaniem najmłodszych cieszył się specjalny pokaz na zamarzniętym stawie. Podczas pokazu dzieci mogły zobaczyć, jakie grozi im niebezpieczeństwo

podczas nieodpowiedzialnych zabaw na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Funkcjonariusze przekazali najmłodszym niezbędne informacje dzięki którym wiedzą, jak postępować w przypadku zagrożenia. Dzieci aktywnie uczestniczyły w happeningu. Odpowiadały na pytania, a także wykazały się bardzo dobrą znajomością numerów alarmowych. W happeningu udział wzięła również Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, a także Komendant Komisariatu Policji w Wyrzysku kom. Marcin Towalewski, prezes OSP w Wyzysku Marcin Śmigaj i dyrektor SP w Wyrzysk Danuta Buryta-Arndt.

title for shorter news

Choć aura nie rozpieszczała bo był mróz i silny wiatr, wolontariusze po raz 26. wyruszyli w teren. ŲŲ Pieniądze zbierali m.in uczniowie CS „Nauka” w Pile. ŲŲ Ipiendel liquaspel in rerum dest, velitate volorume soluptatium eos eosaeperio Aceped quunte nos et preptis dolorat endam, sim exceaquatur siminci taspit, occum non pro eossim ut ad molluptatias cuptae ne nus aut eatquianis in parum ut maximpo ribus, ommolor re, sequate demqui iur?

Agnim demporum

ŲŲ Na stoiskach było barwnie i sympatycznie.

Bezpieczne ferie

8

ŲŲ Kilka dni temu zakonczyła się budowa kolejnego odcinka obwodnicy Wałcza. Budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku. lutego odbyło się zakończenie kolejnego etapu budowy obwodnicy Wałcza. Było to nasunięcie ostatniego z przęseł na przyczółek mostowy.

ŲŲ NEWS

Ent velia verum fugitisin ratem utatemp orehendis aniae volorestrum idunt volorem accaeste pa.

officat uribusandia aut aborum ilist Volessi del inciae. Sum repro ipsum Itas electatem ari culluptatem hicitem oluptatem quam, sinimaior suntus, sumetur aborit re sinvell oreperum quam, suntus conseque nonse que coribus quibus sime ium hitatusam audant pro dolore laut quatecto que idipsument es et

et volo eicid ute viditature vereptibusam volessi del inciae. Sum repro ipsum est, et eius raesciis suntus sus. Author


7

FACEBOOK.COM/twoje7dni

nO: 134/2018, 13.02, TWOJE 7 DNI PROMOCJA UG SZYDŁOWO

GMINA SZYDŁOWO

UMOWY PODPISANE W

dniu 26 stycznia br. Pan Dariusz Chrobak Wójt Gminy Szydłowo podpisał umowy z  Prezesami klubów sportowych na realizację zadań z  zakresu rozwoju sportu w 2018 roku. Na tworzenie warunków, w  tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu gmina Szydłowo w  roku 2018 przeznaczyła 244.000,00

zł. Otrzymaną dotację kluby sportowe przeznaczą na  pokrycie wydatków z  związku z  realizacją programów szkoleniowych sportowców, przygotowania zawodników do udziału w  rozgrywkach sportowych, pokrycia kosztów  związanych z  organizacja zawodów i  uczestnictwa w  nich, zakupu sprzętu i  odzieży sportowej,  wydatków z  tytuły wynagrodzenia kadry szkoleniowej czy obsługa księgowo – finansowa klubu. Wykaz kwot dotacji dla klubów: KS LZS  ISKRA   w Szydło-

wie - 120.000,00 zł. Klub Sportowy Leżenica – Nowy Dwór  - 44.000,00 zł. KS DERBY Stara Łubianka 36.000,00 zł.

Klub Sportowy LEŚNI Zawada - 22.000,00 zł. Ludowy Zespół Sportowy Legion Krępsko 22.000,00 zł.

Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe

P

rzypominamy, iż wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe składa się

w terminie do  końca lutego roku następującego po roku, w  którym wynik został osiągnięty. Wniosek mogą  złożyć

władze klubu sportowego, właściwa Komisja Rady Gminy Szydłowo lub z własnej inicjatywy. Wniosek i  regulamin 

przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe do pobrania na stronie www.szydlowo.pl

Zapisy otwarte na X Jubileuszowy Bieg Papieski

T

rwają już zapisy na „X Jubileuszowy Bieg Papieski” na 9-kilometrowej trasie SkrzatuszStara Łubianka. Bieg odbędzie się 7 kwietnia br. (sobota) i tym samym będzie to bieg inaugurujący powiatowy cykl „Biegaj z Nami”.

szulki techniczne z okazji „X Jubileuszowego Biegu Papieskiego” oraz wyjątkowy medal. Zapisy ruszyły już na stronie Stowarzyszenia Biegaczy Gminy Szydłowo pod adresem http://biegamy.org/panel/

Organizatorzy dla zawodników przewidują w pakiecie okolicznościowe ko-

Zapraszamy serdecznie do wspólnego biegania!

NOWY KOMENDANT W WYRZYSKU Nowy Sołtys w Dobrzycy

W

Domu Kultury w Wyrzysku odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Wyrzysku objął kom. Marcin Towalewski. Jednocześnie w tym dniu ze służbą pożegnał się dotychczasowy szef wyrzyskiego Komisariatu podinsp. Jarosław Wojciechowski. W uroczystości udział wziął Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Sebastian Cichocki wraz z I Zastępcą kom. Mariuszem Wiśniew-

skim, władze samorządowe, policjantki i policjanci oraz zaproszeni goście. W ostatnim czasie na zasłużone emerytury odeszli również policjanci i pracownicy cywilni z pilskiej komendy. Komendant Powiatowy Policji w Pile podziękował podinsp. Jarosławowi Wojciechowskiemu za zaangażowanie, profesjonalizm w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Wyrzysk.

Ze służbą pożegnał się dotychczasowy Komendant Komisariatu Policji w Wyrzysku podinsp. Jarosław Wojciechowski

W

związku z rezygnacją Pani Moniki Szlajnik z funkcji sołtysa Dobrzycy i potrzebą dokonania wyboru kolejnego gospodarza sołectwa dnia 31 stycznia 2018 roku w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie wyborcze sołtysa. Pani Monika swoją funkcję sprawowała od 2007 roku. Zebrani wyrazili uznanie i podziękowanie wręczając kwiaty dla pracy dotychczasowej Pani Sołtys. W zebraniu udział wzięło 64 mieszkańców Sołectwa, kandydat na tą funkcję był tylko jeden w osobie Pani Julity Lehmann. W głosowaniu tajnym, większością głosów nowym Sołtysem Sołectwa Dobrzyca została Pani Julita Lehmann. Pani Monice Szlajnik serdecznie dziękujemy za trud i wysiłek włożony w działania na rzecz lokalnej społeczności, natomiast

Pani Julicie Lehmann życzymy wytrwałości, wielu ciekawych inicjatyw, sa-

tysfakcji z pełnienia tej, tak ważnej, funkcji społecznej.


8

TWOJE 7 DNI, 13.02, nO: 134/2018

www.7dni.pila.pl

Niezwykła Pilanka

Ų NEWS

KRÓTKO Z WAŁCZA... IDOCZNY ROWER, RÓWNA SIĘ BEZPIECZNY CYKLISTA

Siostra Tekla Budnowska z Piły sprawiedliwa wśród narodów Świata medal oraz podziękowania. Teraz odszukał jej bratanka, Jana Budnowskiego i wręczył medal oraz podziękowania.

BĘDZIE PAMIĘTKOWA TABLICA Starosta pilski, Eligiusz Komarowski zadeklarował, że jeśli tylko taka będzie wola rodziny, to sfinansuje zamontowanie specjalnej tablicy upamiętniającej s. Teklę Budnowską na budynku, w którym mieszkała. Ų Jan Budnowski prezentuje medal s. Tekli Budnowskiej - Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata.

K

ilka dni temu w Gnieźnie rodzina Anny Budnowskiej czyli s. Tekli Budnowskiej, odebrała medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. 29 stycznia medal został zaprezentowany w Pile. Matka Przełożona Anna Tekla Budnowska ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, urodzona w Pile dnia 7 lipca

1907 roku, zmarła dnia 17 marca 1994 roku w Warszawie.

UKRYŁA PONAD 20 DZIECI W czasie okupacji hitlerowskiej ukryła ponad 20 żydowskich dzieci. – My o jej działalności dowiedzieliśmy się dopiero w 1977 r. podczas jubileuszu profesji wieczystej,

kiedy to jedna z sióstr o tym opowiedziała szerzej. Wcześniej siostry w ogóle o tym nie mówiły - mówi Łucja Budnowska, krewna s. Tekli. Godność Sprawiedliwej wśród Narodów Świata otrzymała dnia 5 września 2016 roku, ale do tej pory Departament Sprawiedliwych w Ambasadzie Izraela w Polsce szukał rodziny Siostry, aby wręczyć

Tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przyznawany jest od 1963 r. przez jerozolimski Instytut Yad Vashem osobom niosącym pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Z wnioskiem mogą występować ocaleni oraz ich krewni. Odznaczenie jest tytułem honorowym, a wyróżnieni mogą dodatkowo ubiegać się o przyznanie honorowego obywatelstwa Izraela.

RED

Policjanci Referatu Ruchu Drogowego Policji w Wałczu, przeprowadzili wspólnie z uczniami działania kontrolno- edukacyjne, skierowane do rowerzystów. Miłośnicy jednośladów zapraszani byli do udziału, w krótkim teście „Wiem wszystko o jeździe na rowerze. Rowerzyści otrzymywali od policjantów akcesoria rowerowe i odblaski. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Sprawny rower, dobra znajomość przepisów i przestrzeganie ich oraz rozwaga na drodze dają

gwarancję bezpiecznej jazdy na rowerze. O tych i innych zasadach przypominali wczoraj policjanci drogówki, w trakcie działań pod nazwą „Widoczny rower, równa się bezpieczny rowerzysta”. Do akcji mundurowi zaprosili uczniów ze szkolnego koła „Bezpieczny uczeń”, działającego przy Szkole Podstawowej w Wałczu, którzy przygotowali własnoręcznie wykonane plakaty skierowane do uczestników ruchu drogowego. Policjanci zatrzymanych do kontroli rowerzystów zapraszali do udziału, w mini teście z wiedzy o rowerze i, przepisach rowerowych. REKLAMA

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Tapicer

Jeżeli:

Pracując u Nas będziesz odpowiedzialny za:     

Wytwarzanie mebli tapicerowanych przeznaczonych do siedzenia i leżenia; Posługiwanie się narzędziami tapicerskimi; Dbałość o jakość wykańczanych mebli; Montowanie konstrukcji i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi; Praca w systemie dwuzmianowym;

    

Posiadasz umiejętność skutecznego organizowania własnej pracy; Masz chęć podnoszenia swoich umiejętności; Jesteś komunikatywny i posiadasz umiejętność pracy w zespole; Posiadasz zdolności manualne; Jesteś odpowiedzialny;

Dołącz do Nas, a zyskasz:     

NAGRODĘ POWITALNĄ W WYSOKOŚCI 5000zł BRUTTO ! (Po spełnieniu warunków regulaminu) Dofinansowanie kosztów dojazdu do pracy; Ciekawą pracę w renomowanej firmie z branży meblarskiej o zasięgu międzynarodowym Szeroki system szkoleń; Bezpieczne warunki pracy.

UWAGA !! W związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukujemy również pracowników na stanowiska: Szwaczka, Monter okuć/Stolarz, Pracownik magazynowy, Elektryk.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: Europol Meble Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Polipol Aleja 1 Podanin, 64-800 Chodzież lub e-mail: rekrutacja@europol-meble.pl Do dokumentów aplikacyjnych prosimy zamieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Europol Meble Polska istnieje od 1993 roku i zatrudnia około 1000 pracowników. Gwarantujemy pracę w prężnie działającym przedsiębiorstwie, w przyjaznej atmosferze i dajemy możliwości rozwoju zawodowego. Europol Meble Polska należy do Grupy POLIPOL, która jest wiodącym producentem mebli tapicerowanych w Europie. W całym holdingu pracuje około 5000 osób projektując, produkując i sprzedając „meble dla ludzi” i odnosząc wspólnie olbrzymi sukces. Europol Meble Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Polipol Aleja 1, Podanin 64-800 Chodzież E-Mail: rekrutacja@europol-meble.pl Kontakt telefoniczny: +48 67 28 28 174


9

FACEBOOK.COM/twoje7dni

nO: 134/2018, 13.02, TWOJE 7 DNI

Heading 1 title to text with gallery Acearci conectis dolupta spelest, natem. El ex etur rae dolor maio. Is atemquia nonsequuntis alis ut officate

O

di doloreped estrum re sit occabor eseque pro doloris quam quodit vendiciissim si commodita aut aut expla ped mos deliqui ut et et est od magnam sendis vollit quae cullam volum audis doluptur, ut as que rem labor as sit quiae cus il magnam, estotat a sin conem ea nos dolupta tecepro blant, in eatum natem.

que nam am la nihite Pa nes quidias et explias perovid quundiorro ommos alit quam ani vel maxim aut ate doloresti autatur asserunderro exceratibus mi, nonse net aut lam, nem utatium rehenita quatibus, andandionse id magnam a volorro voluptur?

Essequamet Que restrum nus Dipsa conecta et parci ipiet, aci doloriam volupta sperchilique es iuriatu scimo-

lupta id moloreperum re et ut rehentorenim suntota dest auda taeceaquia nonse offici offic to ilia dolorit asinum fugiae. Nam que ipitiae vel et, quissum qui vidus susae. Sequamus, num cor militatium utatatis solupta erumqui re cus poresecus minvele sendant offictium repudic ipideri quae labo. Dita nest et omnitatem enitem eum inullab orporro ium quam nonseque voluptur abo. velibus duntota denihil ius ad explabor samus, qui nim inverum quo dest auda et qui nectas cor simo exerrum am sint eos dest auda quis essecatur?

Corerep tassuntiae Que dest auda consenem dolor sit, sum quae a dest auda cus ab dest auda inulpa ducid quas. Am quidemp oribus ma cor sinvellabore tent, conse vel im illes aut eaqui unt as dolor molenim iliaspe dunt volupti rem ex earup-

ta quatque pratur re eossimp ernate si beaquaepere molectempora dolent, quia velite essitae quaeptu sapicie nitibus as earibus utas qui ut quo ent et ad qui blaut audaeri busapereria ium sunt poreste imus adigendis sollaboriti consedit ped quunteum dest auda fugitatenia volum hillab ipsa alia ium es atem fuga.

Ur, tempore Hendic totas aboreiur, sum esto temos entiatiatis dis ut a voluptatia eium ulparcid mil et occuptatis ne secearchic te et escimet qui delita si re doluptate core, sum excessit harci idunt ut event voluptatis Nequis aborestiam cusa quat verit et aut amet pel magnimus num ratum dus idi occus ipiscia con consentest occaborro dolorem quis ipis a ipsam que eiusciis modipsa consequo mos nestore por mo etusam aut latem. Of-

OSTATNIA DROGA PORUCZNIKA

ficti a nobis sus pro mil ero doluptas et ut alique et ex et quibus inis magnamet rehenient omnient volut velles int escipidi adio. Nem quost volupta essunt. Id ut voloreperios et velectem ad maionsed maiora doloribusa nihic te es volorehendem harum ad moluptae voluptate porepel iciust omnitatia provid quodit quiduciis aut el maximusape. Pudam quia qui reped que et optat sit am ut volecto blatem. Itate vel milique cus est, audaesecte portem nos doloremporro. Em si sitassiolut velles impori occus cullend ictempo raesequi invelec uptatur sequassunt oditae nem harum vellent iusam, ipsunt explam et doluptat.

lupitas que dera sit pos ad mosapiet, cum faccusam simporit, etolut Author

Dolent atasimo

Luptatibus volutatem est, siminvendam reped qui odist, omnis cor aliquia aut que porions erionseque quis molo eati do-

Po raz kolejny Kornelowcy udowodnili, że można na nich liczyć!

KORNELÓWKA PEŁNA PĄCZKÓW I SERC

ŲŲ Sprzedaż pączków na charytatywny cel.

W

kościele parafialnym Świętego Marcina w Żoniu miała miejsce uroczystość pogrzebowa zmarłego Porucznika Stefana Goślińskiego. Porucznik Gośliński był ostatnim spośród żyjących ułanów 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, którzy brali udział w kampanii wrześniowej i stoczyli m.in. 03 września 1939 r., bitwę pod Bukowcem.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w ceremoniale wojskowym. W ostatniej drodze Porucznikowi towarzyszyła kompania honorowa Wojska Polskiego, Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy, która grała marsza żałobnego, delegacje 7 Brygady Obrony Wybrzeża, kultywująca tradycje 16 Pułku grupa stowarzyszenia miłośników z Bydgosz-

czy, rodzina, przyjaciele, znajomi, władze samorządowe Margonina z burmistrzem Januszem Piechockim, radnymi i sołtysami. Na cmentarzu na cześć zmarłego oddana została salwa honorowa. Poruszającym momentem był widok samotnego konia bez jeźdźca prowadzonego przez jednego z ułanów z nakryciem przepasanym czarnym kirem.

T

łusty Czwartek w wałeckiej Kornelówce obchodzono wyjątkowo radośnie i smacznie! Społeczność szkolna po raz kolejny pokazała jakie ma wielkie serca przystępując do akcji ,,Pączek dla Afryki”.

POMOC DLA AFRYKI Atmosfera była przepyszna! Dzieci i dorośli zaja-

dali się smakołykami, wrzucali do puszek pieniążki, które mają pomóc w wybudowaniu studni, zakupie pożywienia dla tych, którzy tego bardzo potrzebują - dla dzieci z Afryki. Nawet ci, którzy na co dzień dbają o ciało, tego dnia zarzucili swoje diety - kupowali, smakowali i cieszyli się, że mogą pomóc w tak szlachetnym przedsięwzięciu.


10

TWOJE 7 DNI, 13.02, nO: 134/2018

ODPRAWA ROCZNA W SZKOLE POLICJI W PILE

www.7dni.pila.pl

Napadł na sklep

S

ceny rodem z filmu sensacyjnego rozegrały si kilka dni temu w jednym ze sklepó spożywczych w centrum Łobżenicy.

ZAMASKOWANY Z NOŻEM W RĘKU

W

dniu 19 stycznia w sali konferencyjnej odbyła się odprawa roczna, w której uczestniczyli: Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Helena Michalak, Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata RóżniakKrzeszewska, Zastępcy Komendanta Szkoły oraz kierownicy i przedstawiciele komórek organizacyjnych. Odprawę rozpoczęła Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, która omówiła m.in.: stan etatowy policjantów i pracowników cywilnych Szkoły, fluktuację kadr w minionym roku oraz dyscyplinę w służbie i pracy. Podczas prezentacji zadań dydaktycznych Szkoły, przedstawiła informację, że w minionym roku zrealizowano 24 rodzaje kursów doskonalenia centralnego w licz-

bie 130 edycji i 4 edycje szkolenia zawodowego podstawowego. Do końca minionego roku 3140 absolwentów ukończyło szkolenie, w tym 2263 absolwentów kursów specjalistycznych o profilu kryminalnym. W dalszej części prezentacji omówione zostały zrealizowane w Szkole przedsięwzięcia, takie jak: Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej”, IX Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych, Otwarty Międzynarodowy Puchar Policji w Półmaratonie, konferencje, seminaria, Festiwal Kryminału „Kryminalna Piła”, wolontariat, działalność szkoleniowa i wykłady dla instytucji pozapolicyjnych, wykłady konwersatoryjne dla studentów wyższych uczelni, inna działalność rekreacyjno-sportowa.

Policjanci z Posterunku Policji w Łobżenicy zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który wtargnął zamaskowany do sklepu, wyciągnął nóż i zagroził ekspedientce, a następnie zażądał wydania pieniędzy. Sprawca tysiąc złotych oraz kilka butelek ŲŲ Pierwsi na miejscu przestępstwa byli policjanci z Łobżenicy. alkoholu. W godzinach wieczornych dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pile otrzymał telefoniczną informację, że do jednego ze sklepów spożywczych na terenie Łobżenicy wtargnął zamaskowany mężczyzna. Policjanci z Posterunku Policji w Łobżenicy błyskawicznie rozpoczęli poszukiwania sprawcy rozboju. Funkcjonariusze szczegółowo przeanalizowali wszystkie uzyskane informacje i wpadli na trop sprawcy. – Jeszcze tego samego wieczoru został on zatrzymany na terenie Łobżenicy i trafił do policyjnego aresztu. Podczas wykony-

Zwłoki leżały na polu

wanych czynności przez policjantów z Posterunku Policji w Łobżenicy i funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego z pilskiej komendy, mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu. Jednak 26-letni mieszkaniec gminy Łobżenica nie był w stanie wytłumaczyć przyczyny tego co się stało – informuje podkom. Żaneta Kowalska z KPP w Pile.

Pieniądze zostały odzyskane. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Złotowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Pile, Sąd Rejonowy w Złotowie wobec zatrzymanego mężczyzny

ŲŲ Sprawca napadu w Łobżenicy ma 26-lat. zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Teraz grozi mu min. 3 lata

więzienia. Materiał video w Telewizji Internetowej www.ITVPILA.pl. RED

TO JUŻ 10 lat...

Zachowujemy ich w pamięci, jako pełniących swoją służbę z honorem i oddaniem

5

lutego w Luchowie w gm. Łobżenica, w polu, około kilometra od zabudowań, znaleziono zamarznięte zwłoki mieszkanki tej wsi. Kobieta w wieku 58 lat była rozebrana od pasa w dół. Jej ciało było przymarznięte do ziemi. Śledczy biorą pod uwagę różne warianty. Być może

kobieta zatrzymała się za potrzebą lub padła ofiarą przestępstwa o podłożu seksualnym. Wiadomo, że dzień wcześniej, w godzinach wieczornych, kobieta wraz z mężem wracała z imprezy zakrapianej alkoholem. Ich samochód uległ uszkodzeniu, więc kobieta postanowiła iść do domu pieszo.

- Na ciele debatki nie ujawniono żadnych śladów, które mogą świadczyć o działaniu osób trzecich powiedziała nam podkom. Żaneta Kowalska - oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pile. Na miejscu zdarzenia przez kilka godzin pracowali policyjni śledczy oraz prokurator ze Złotowa.

23 stycznia 2008 roku doszło do największej katastrofy samolotu wojskowego w powojennej historii Polski. O godz. 19.07 na ziemię runął samolot CASA z 20 osobami na pokładzie. Wśród ofiar katastrofy znajdowali się wysocy rangą wojskowi Sił Powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej. Zginęli wszyscy pasażerowie. 23 stycznia br. na uroczystościach w miejscu katastrofy był minister obrony narodowej Mariusz Błasz-

czak. – To byli ludzie, którzy swoje życie poświęcili Ojczyźnie, ale ich tragiczna śmierć przypomina nam prawdę o losie żołnierskim. Tych 20 lotników oddało swe życie na służbie – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas uroczystości, które 23 stycznia odbyły się przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Lotniczej w Mirosławcu. Podczas uroczystości szef

BBN Paweł Soloch odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy. – Mija 10 lat od tragicznego wydarzenia jakim była katastrofa samolotu CASA-295M w Mirosławcu. Mimo upływu czasu ciągle pozostajemy przygnębieni skalą tej jednej z największych katastrof w polskich siłach powietrznych – napisał w liście prezydent. W trakcie uroczystości odczytany został Apel Pamięci.


11

FACEBOOK.COM/twoje7dni

ŲŲ NEWS

ZŁODZIEJKA Z MARKETU 3 lutego dyżurny chodzieskiej Policji otrzymał telefonicznie informację o kradzieży, do jakiej doszło w jednym ze sklepów na terenie miasta. Młoda kobieta zapłaciła za część towaru, a pozostałą ukryła w plecaku. Kiedy już miała opuszczać sklep, na jej drodze stanęła pracownica sklepu, która zażądała zwrotu towaru lub uiszczenia należnej kwoty. Złodziejka, chcąc uniknąć odpowiedzialności za popełnione przestępstwo, i tym samym utrzymać się w posiadaniu skradzionych rzeczy, użyła przemocy wobec pracownicy sklepu przy pomocy wózka sklepowego, którym wjeżdżała w pracownicę, a następnie odepchnęła ją rękoma, doprowadzając do stanu bezbronności, po czym uciekła. To 21-letnia mieszkanka Chodzieży. Sąd zastosował wobec niej dozór policyjny. Teraz grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.

nO: 134/2018, 13.02, TWOJE 7 DNI

SAMOCHÓD SPADŁ Z MOSTU

NA SZCZĘŚCIE KIEROWCA WYSZEDŁ Z POJAZDU BEZ WIĘKSZYCH OBRAŻEŃ CIAŁA

ŲŲ Samochód przebił barioerkę mostu i spadł kilka metrów w dół.

W

dniu 25 stycznia 2018 roku około godziny 11.30 dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Pile, otrzymał zgłoszenie o wypadku na moście w miejscowości Wyrzysk. Po przybyciu na miejsce

wypadku pierwszej jednostki straży pożarnej okazało się, że z nieustalonych przyczyn kierujący samochodem osobowym Mercedes przeciął barierkę ochronną na moście i dachował bezpośrednio

na brzegu rzeki Łobzonka. Samochodem podróżował kierowca, któremu osoba postronna pomogła opuścić pojazd przed przybyciem służb ratowniczych. Poszkodowany w wypadku kierowca

TRAGEDIA NA DRODZE KRAJOWEJ 22

30 stycznia 2018 roku o godzinie 2.34 do dyżurnego Stanowiska Kierowania KP PSP w Pile wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym na trasie Kaczory – Krzewina gmina Kaczory. Po przybyciu na miejsce wypadku pierwszej jednostki straży pożarnej,

okazało się że kierujący samochodem osobowym Audi A4 zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. Niestety w wyniku wypadku śmierć na miejscu zdarzenia poniósł kierowca samochodu osobowego. Działania straży pożarnej

polegały na udzieleniu kwalifikowanej pomocy poszkodowanemu pasażerowi do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Dalsze działania strażaków polegały na oświetleniu miejsca wypadku oraz zorganizowaniu objazdów do czasu zakończenia

działań ratowniczych. W akcji ratowniczej brało udział 6 zastępy straży pożarnej z Kaczory, Morzewa, Piły i Chodzieży, Zespół Ratownictwa Medycznego, Prokurator oraz Policja, która bada przyczyny i okoliczności wypadku. K.D.

zabrany został do szpitala przez pogotowie ratunkowe. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz kierowaniu ruchem drogowym w miejscu wypadku.

W akcji ratowniczej brały udział 3 zastępy straży pożarnej z Piły, Wyrzyska i Osieka, pogotowie ratunkowe, pomoc drogowa i Policja, która bada przyczyny i okoliczności wypadku.


12

TWOJE 7 DNI, 13.02, nO: 134/2018

Strażacy z pilskiej komendy na drugim miejscu w Wielkopolsce! To było niezwykle optymistyczne spotkanie. Na dorocznej odprawie, która odbyła się w Starostwie Powiatowym, pilscy strażacy podsumowali rok 2017. A ten należał do niezwykle udanych, co potwierdzają nie tylko statystyki, ale również cieple słowa, które padły z ust przełożonych i licznie zebranych gości. Skrupulatna ocena pracy strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej znalazła odzwierciedlenie w ponad 100-stronicowym sprawozdaniu, w którym ujęto szczegółowe dane na temat ich pracy. Przedstawił je bryg. Rafał Mrowiński, Komendant Powiatowy PSP w Pile. - Cieszy nas przede wszystkim spadek interwencji o blisko 15 procent. To bowiem oznacza, że nasze działania przeciwpożarowe i liczne akcje wśród mieszkańców przynoszą efekty. Wprawdzie nadal ludzka nieostrożność jest podstawową przyczyna zdarzeń, to jednak spadek ich liczby jest znaczący – podkreślił komendant. W powiecie piskim w 2017 roku strażacy wyjeżdżali do ponad 1700 zdarzeń, nie tylko pożarów, ale również wypadków drogowych, czy interwencji związanych z usuwaniem skutków wichur i burz. A to oznacza, że strażacy wyjeżdżali do akcji średni co 5 godzin. Warto podkreślić, że w połowie przypadków byli wspierani przez druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, których przedstawiciele również uczestniczyli w odprawie. - Wasza pomoc jest nieoceniona. Dzięki wam średni czas dojazdu na miejsce zdarzenia, w którym były osoby poszkodowane, skrócił się już do 6 minut i 49 sekund. To dobry wynik. Często to wy byliście pierwsi na miejscu i podczas wspólnych akcji działaliście niezwykle profesjonalnie – podkreślił komendant Mrowiński. W odprawie uczestni-

www.7dni.pila.pl

Smakosze Pączków

Technika jedzenia pączków była różna. Jedni zgniatali pączki, inni stosowali szczególne oddechy między kęsami. +

czył Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzorubr bryg. Robert Klonowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, który również nie krył słów uznania dla naszych strażaków. - Komenda Powiatowa PSP w Pile w rankingu komend w całej Wielkopolsce znalazła się na drugim miejscu – oznajmił. – Działacie na bardzo wysokim poziomie, wasz profesjonalizm zawsze stawiany jest jako przykład dla innych jednostek – gratulował. Poziom pracy strażaków zależy jednak od sprzętu jakim dysponują, szkoleń i wyposażenia technicznego: łączność, transport. O tym z kolei mówił pilski poseł Grzegorz Piechowiak. - Środki jakie przeznaczamy na służby mundurowe rosną. Tegoroczny budżet zakłada nakłady w wysokości ponad 9 mld złotych – zapowiedział. Strażakom pogratulował również, Eligiusz Komarowski, starosta pilski. - To stustronicowe sprawozdanie, to tylko mała pigułka tego, co robicie. Nieważne jaki kask nosicie, czerwony, czy biały. Wszyscy jesteście fantastyczni, zarówno strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Pile, jak i druhowie z ochotniczych jednostek, a wasza współpraca jest modelowa. Jak wiadomo jednostki zawodowców jak i ochotników rywalizują ze sobą podczas licznych zawodów. To dobrze, bo przez to musicie podnosić swoje kwalifikacje, jak w sporcie. Dlatego życzę strażakom z pilskiej komendy, by w przyszłym roku byli pierwsi w Wielkopolsce – powiedział starosta. Na koniec podziękował także wójtom i burmistrzom, którzy nie szczędzą środków na OSP działające w gminach i na ich utrzymanie łożą po kilkaset tysięcy złotych rocznie. Powiat Pilski w 2017 roku przeznaczył z kolei kwotę 210 tys. zł.

ŲŲ W tym roku w zawodach wzięły udział także trzy panie.

T

radycyjnie Piotr Sikora wygrał III edycję Mistrzostw Piły w jedzeniu pączków na czas. Pan Piotr zjadł 10 pączków w czasie 15 minut i 33 sekund. Zasada była prosta. Należało zjeść 10 pączków ( bez popijania ) w jak najszybszym czasie. W tym roku do zawodów stanęło 15 uczestników. Wśród nich były 3 kobiety. Tradycyjnie zawody wygrał Piotr Sikora, drugi był Marcin Wapniarz, a trzeci Damian Kolski. Relacja video z zawodów

w Telewizji Internetowej www.ITVPILA.pl.

Po raz kolejny w mistrzostwach zwyciężył Piotr Sikora z Piły. 10 dorodnych pączków zjadł w czasie 15 minut i 33 sekund


13

FACEBOOK.COM/twoje7dni

ŲŲ KSIĄŻKI

Matnia Małgorzata Łatka

nO: 134/2018, 13.02, TWOJE 7 DNI

NASZ PRZEPIS

Walentynki to święto nie tylko dla dorosłych. Dzieci uwielbiają obdarowywać tych, których kochają, a Dzień Świętego Walentego to doskonały pretekst, by nauczyć je trafiać do serc najbliższych różnymi gestami w tym m.in. przez żołądek. Maluchy z pewnością docenią wspólny wieczór spędzony na przygotowywaniu pysznej kolacji czy słodkiego deseru, a smak Święta Zakochanych zapamiętają na długo.

Walentynkowe słodkości: trufle czekoladowe

„Matnia” to zaskakujący kryminał, który zaostrzy wasz apetyt na dostrzeganie tego, co niewypowiadane… Makabryczne odkrycie nad Wisłą mobilizuje całą krakowską policję i elektryzuje opinię publiczną. Zmasakrowane ciało uniemożliwia identyfikację. Komisarz Jakub Zagórski i jego partner jeszcze nie wiedzą, że to będzie jedna z trudniejszych spraw w ich karierze.

Z przepisu wychodzi ok. 20 trufli wielkości orzecha włoskiego. Wspaniały walentynkowy deser lub pyszny prezent na Dzień Zakochanych.

1/2 szklanki cukru Ponadto: 100g mascarpone 30ml likieru pomarańczowego kakao do obtoczenia kulek

Składniki:

Przygotowanie:

Ciasto czekoladowe:

1. W jednej misce umieścić suche składniki: mąkę, cukier, kakao i proszek do pieczenia. W drugiej misce umieścić mokre składniki: jajko, śmietanę i olej, a następnie wymieszać. Wlać do suchych i mieszać do połączenia składników. Przełożyć do malutkiej tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Piec w 200 stopniach C przez ok. 20 min lub do suchego patyczka. Odstawić na

1 szklanka mąki pszennej Lubella Puszysta Krupczatka 1/2 szklanki cukru 4 łyżki kakao 1 jajko 1/2 szklanki kwaśnej śmietany 1 łyżeczka proszku do pieczenia 2 łyżki oleju Skórka kandyzowana: 2 pomarańcze

dzień do ostudzenia i przeschnięcia. 2. Za pomocą obieraka do jarzyn, obrać pomarańcze ze skórki. Skórkę drobno posiekać. Przełożyć do garnka, zalać wrzątkiem (ok.2/3 szklanki) i gotować przez 5 minut. Odcedzić skórkę pomarańczową na sicie. Ponownie umieścić w garnku, zalać 1/2 szklanki wrzątku i dodać 1/2 szklanki cukru. Gotować aż większość wody odparuje a syrop mocno zgęstnieje. Ostudzić. 3. W misie robota umieścić pokruszone ciasto czekoladowe, skórkę pomarańczową, likier pomarańczowy i serek mascarpone. Dokładnie wymieszać do

połączenia składników. Spróbuj masy i w razie potrzeby dodaj więcej cukru, kakao czy likieru. Masa powinna dać się łatwo kształtować w kulki, można odmierzać porcje

ręcznie lub za pomocą gałkownicy do lodów. 4. Gotowe kulki obtaczać w kakao.

Smacznego! Pani Łyżeczka & Pan Widelec

KRZYŻÓWKA 2/2018

Czy sięgną po nietypowe rozwiązanie i poproszą o pomoc specjalistkę od mowy ciała – Lenę Zamojską, która właśnie pojawiła się w Krakowie? Lena chce ułożyć sobie na nowo życie. Jej wiedza na temat mowy niewerbalnej już raz pomogła policji zidentyfikować zabójcę zwanego Kamforą, lecz kobieta od czasu spotkania z nim twarzą w twarz żyje w ciągłym strachu. Chcąc uporać się z demonami przeszłości, na własną rękę zaczyna zgłębiać sprawę sprzed lat, dotyczącą Kamfory i jego obsesji…

ROZPOZNAJ MORDERCĘ, NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO.

Premiera: 31.01.2018 r.

Wydawnictwo Strona

Czwarta

Rozwiązanie krzyżówki należy wysłać wraz z kuponem na adres: “Twoje 7 dni”, skr. poczt. 22, 64-970 Piła 4, z dopiskiem “Krzyżówka 2/2018”. Można też wysłać SMS o treści: TC.KRZY. (rozwiązanie oraz imię nazwisko i adres) na numer 72068. Koszt SMS-a to 2,43 brutto. Nagrodę z poprzedniego numeru otrzymuje Grażyna Domalewska z Piły. Nagrodę prosimy odebrać 26 lutego w godz. 8.00-9.00 w redakcji przy ul. Roosevelta 15/24 ( wieżowiec, na parterze ).


14

TWOJE 7 DNI, 13.02, nO: 134/2018

www.7dni.pila.pl

POMNIK POWSTAŃCZY

WYBRANO PROJEKT POMNIKA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W CZARNKOWIE

T

rwają przygotowania do setnej rocznicy uwolnienia się Czarnkowa i Ziemi Nadnoteckiej spod zaboru niemieckiego. Jednym z kluczowych elementów uświetniających to wydarzenie będzie odsłonięcie nowego Pomnika Powstania Wielkopolskiego. Czarnków ma wszelkie prawo do dumy z powodu okoliczności, w jakich wyzwolił się spod niemieckiego panowania. Wydarzenia te to gotowy scenariusz na film. Mamy wszystkie elementy potrzebne do stworzenia pasjonującej fabuły: wyrazistych bohaterów, podstęp i krwawe walki.

Nic więc dziwnego, że niedawno mieliśmy okazję obejrzeć zrealizowany na podstawie tych wydarzeń fabularyzowany film dokumentalny „Powstanie Wielkopolskie. Czarnków odzyskany”. Zanim jednak powstał film, miasto samo czciło swoich bohaterów. Po raz pierwszy w 1928 roku, kiedy to przed ówczesną szkołą ludową (dzisiejsze Muzeum) posadzono pamiątkowe lipy, by uczcić 10 lat niepodległości. Drugą okazją była dwudziesta rocznica powstania w 1938 roku, kiedy odsłonięto pomnik na rynku. Niestety, erygowany w 1938 roku pomnik nie

stał długo. W czasie drugiej wojny światowej Niemcy starali się wymazać wszelką pamięć o narodowym, zwieńczonym sukcesem zrywie Polaków. Jeszcze w 1939 roku pomnik oraz tablica ku czci Stanisława Putza, pierwszego poległego powstańca z Czarnkowa, zostały rozebrane. Wielu powstańców zostało uwięzionych i zamordowanych. Pozostali w obawie o życie zaczęli ukrywać swoje zaangażowanie w powstańczy zryw. Pozbywali się pamiątek i zdjęć, fałszowali dokumenty. Nie wszyscy się jednak na to godzili. Ofiarni ludzie, nieraz z narażeniem życia, przechowali

ŲŲ Tak ma wyglądać Pomnik Powstania Wielkopolskiego w Czarnkowie.

SUKCESU PILSKICH JUDOKÓW

Rada Społeczna do spraw OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

pamiątki po powstaniu - wiele z nich będzie można zobaczyć na planowanej wystawie okolicznościowej w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w styczniu 2019 roku. Setna rocznica jest okazją, by jeszcze raz spojrzeć w przeszłość i godnie uhonorować bohaterów. Z inicjatywą stworzenia nowego, bardziej okazałego pomnika wystąpił śp. płk Władysław Pilawski, syn uczestnika tych wydarzeń. Temat podjęło Towarzystwo Miłośników Historii Miasta Czarnkowa, władze miasta oraz powiatu. Pomnik ma zostać odsłonięty 8 stycznia 2019 roku.

W marcu bieżącego roku zostanie powołana Rada Społeczna, która będzie funkcjonowała przy Prezydencie Miasta Piły. Wszystkie osoby przejęte losem zwierząt, którym los czworonogów nie jest obojętny, proszone są o składanie swoich CV w Biurze Prezydenta wraz ze wskazaniem specjalnym, tj. informacją o tym czy pracują ze zwierzętami zawodowo, np. jako lekarze weterynarii czy jako pasjonaci, wolontarystycznie. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca lutego. – Chciałbym wszystkie osoby, dla których los zwierząt naprawdę jest ważny zaprosić do stałej współpracy – mówi prezydent Piotr Głowski Zadaniem Rady Społecznej będzie sprawowanie opieki nad zwierzętami, nie tylko w zakresie prac schroniska, ale również nad zwierzętami bezdomnymi czy takimi, które

żyją w niegodnych warunkach, mając prywatnych właścicieli – to przypadki, w których powinna interweniować Straż Miejska. Rada Społeczna będzie brała udział w kontrolach schroniska. Kontrolowane będą również inne miejsca na terenie miasta, w których zwierzęta znajdą się w sytuacji wymagającej interwencji. Pozwoli to nie tylko na interwencję urzędową, ale wiedza o bieżącej sytuacji zwierząt będzie znana społecznikom. Pozwoli to na pełną transparentność i apolityczność. Ponadto w tym roku przeprowadzona zostanie akcja związana z zapobieganiem bezdomności kotów – będzie przeprowadzana sterylizacja i kastracja tych zwierząt na terenie miasta. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Pile otrzyma na ten cel 10.000 złotych. To kolejny z etapów dbania o zwierzęta w Pile. |AUTOPROMOCJA

POLONIA CUP PIŁA

Manager Polonii Piła w zawodach na własnym torze zajął III miejsce. W sobotnie popołudnie na amatorów czarnego sportu w Pile czekały jeszcze jedne emocje. Wszystko za sprawą Turnieju Amatorów Polonia Piła Cup. ŲŲ Ekipa Józefa i Tomasza Jopków. 3 lutego 2018 r. w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Województwa Wlkp. Judo Dzieci. W tych Mistzostwach wystartowali podopieczni trenerów Józefa i Tomasza Jopków , których to zawodnicy uzyskali bardzo dobre wyniki.

Złote medale zdobyli: Jan Wyroślak , Grzegorz Drygała, Cezary Pigulewki, Julia Miedzińska, Antoni Koc, Kacper Dupla i Magdalena Kuskowska. Srebrne medale uzyskali: Klaudia Kozieł, Kamila Piosik oraz Konstancja Kadecka.

Z kolei brązowe krążki zdobyli:Kornelia Piosik, Maja Bogdańska, Natalia Piosik, Oliwier Werner, Paulina Szumilas, Seweryn Kamiński, Filip Grzegorczyk, Witold Pawlak i Mateusz Dolny. W zawodach wystartowało 29 klubów.

O zwycięstwo w turnieju amatorów rywalizowało 16 zawodników. Ogółem odbyło się 20 biegów głównych, następnie dwa półfinały i wielki finał. W turnieju zwyciężył Adam Chwiałkowski, II miejsce zajął Mateusz Durkowiak,

a III – manager Polonii Piła – Tomasz Żentkowski. Warto dodać, że ciekawostą w turnieju był start księdza Patryka Frankiewicza. Jak zdradził nam ksiądz Patryk, przed zawodami modli się o wszystkich uczestników zawodów. Widać jego modły poskutkowały, bo w czasie zawodów nie doszło do żadnych poważniejszych wypadków.


FACEBOOK.COM/twoje7dni

15

nO: 134/2018, 13.02, TWOJE 7 DNI

REKLAMA

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

OGŁOSZENIA DROBNE NIERUCHOMOŚCI Magazyn 120 m2 do wynajęcia w Pile. Tel. 516 049 139.

Chcesz szybko nadać ogłoszenie drobne, wytłuszczone na żółtym tle? Wyślij SMS o treści: TC.PRO7DNI. ( treść ogłoszenia wraz z kontaktem) na 92068. Koszt 20 zł ne�o. Ogłoszenie zwykłe: wyślij SMS o treści: TC.7DNI. ( treść ogłoszenia wraz z kontaktem) na numer 79068. Koszt 9 zł ne�o. Twoje ogłoszenie ukaże się w następnym numerze gazety!

MOTORYZACYJNE Ogłoszenia motoryzacyjne on-line, także ze zdjęciami sprzedawanych aut. Nadaj swoje ogłoszenie już dzisiaj! www. drobne.7dni.pila.pl Sprzedam Fiata Ducato Max JTD 2005r. Gmina Łobżenica. Tel. 665 439 888.

RÓŻNE Zatrudnimy przedstawiciela handlowego, także studentów, na umowę - zlecenie. Praca także w wakacje. Redakcja „Twoje 7 dni”. Prosimy o przesłanie CV na adres: reklama@7dni.pila.pl, w temacie wpisać „PRZEDSTAWICIEL”.

PRACA

LEKARSKIE

SZUKASZ pracownika? Zamieść ogłoszenie drobne w naszej gazecie. Szczegóły na www.7dni.pila.pl oraz na maila: redakcja@7dni. pila.pl

OGŁOSZENIA lekarskie. Szczegóły tel. 603 556 757.

USŁUGI

PROFESJONALNE USŁUGI DRONEM.

VIDEOFILMOWANIE, FOTOGRAFOWANIE - profesjonanalnie. Wesela, I Konunie Święte i inne. www.kamerzysta.pila.pl FOTOGRFIA Z DRONA. Tel. 603 556 757.

RÓŻNE

Piła i okolice www.dron-media.eu tel. 603 556 757


TWOJE 7 DNI, 13.02, nO: 134/2018

16

www.7dni.pila.pl

Twoje 7 dni 2/2018  

twoje7dni, bezpłatna gazeta, piła, wałcz, złotów, czarnków, trzcianka, kaczory, wyrzysk

Twoje 7 dni 2/2018  

twoje7dni, bezpłatna gazeta, piła, wałcz, złotów, czarnków, trzcianka, kaczory, wyrzysk

Advertisement