Page 1

onbetwist vo l

i n s p i r a t i e

e n

i d e e ĂŤ n

speciale editie

M a g a z i n e

De eerste indruk alles over branding en identity

Een jubileum? Geef je eigen magazine uit! Succesvolle websites Doe de Communicatie Quickscan


2

onbetwist


voor woord

Welkom

onbetwist

Twist Ontwerp en Advies is inmiddels bijna 20 jaar creatief. Wij: Margriet, Edith en Carmen, gaan voor originaliteit en kwaliteit bij alles wat wij ontwerpen. Samen met onze opdrachtgevers zorgen wij voor een ijzersterke communicatie. Het resultaat zien zij terug door een stijgende omzet en grotere naamsbekendheid. Dit magazine neemt u mee in de wereld van onze klanten en de communicatieoplossingen die wij voor hen bedachten. Wij wensen u heel veel leesplezier!

3

Inhoud Huisstijlen • autheticiteit is de sleutel tot succes! 4 Magazines • een fantastisch medium

10

Verpakkingen • die tot de verbeelding spreken

14

Websites • ook online een sterk merk

16

Onbetwist meer! • meer wat?

18


maatwerk in huisstijlen

Voor elk bedrijf is het belangrijk om te weten waar je echt goed in bent, waar je het verschil uitmaakt voor je opdrachtgevers en wat het meest gewaardeerd wordt. Bij Twist Ontwerp en Advies horen wij terug dat wij heel sterk zijn in logo’s, het uitwerken van de complete huisstijl en de corporate producten. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, want het bedenken van een nieuwe uitstraling voor een bedrijf of organisatie is één van de leukste opdrachten die je kunt krijgen!

Authenticiteit is de sleutel naar succes S

uccesvol een bedrijf runnen is afhankelijk van een aantal kritische factoren. Eén van die factoren is de merkperceptie; de wijze waarop iemand jouw bedrijf ervaart en beoordeelt. Het logo en de huisstijl vormen de basis voor dit corporate imago.

onbetwist

Bouwen aan een sterk merk

4 “Grijp de introductie van je nieuwe huisstijl aan

voor extra aandacht en free publicity”

Het corporate imago wordt gevormd door vier belangrijke pijlers: Differentiatie, Relevantie, Waardering en Vertrouwdheid. Het begint ermee dat mensen weten dat je bestaat. Die eerste kennismaking is enorm belangrijk en vormt voor een deel de wijze waarop je prospect tegen jouw bedrijf aankijkt. Door te werken aan een unieke, eigen uitstraling, differentieer je je van je concurrenten. Denk maar eens aan het succes van Apple! Differentiatie is de sleutel tot succes, want een merk dat niet uniek en authentiek is, heeft minder bestaansrecht. Naast een duidelijke visuele klik, is het van belang dat jouw product in het leven van je klant past en een probleem oplost. Relevantie is daarom een tweede, essentieel element. Dit heeft alles te maken met een juiste doelgroepbenadering. Waardering kun je als merk krijgen door gedurende langere tijd een goede kwaliteit te bieden en je belofte waar te maken. Op zich een essentieel onderdeel, hoewel de meeste klanten ervan uitgaan dat zij dit sowieso krijgen.

Wanneer een merk past in het dagelijkse leven van de consument, leert hij het merk steeds beter kennen en ontwikkelt een zekere vertrouwdheid. Het merk is dan uitgegroeid tot icoon van het totale merkenlandschap, met vele fans. Een goed voorbeeld is Coca Cola. Merken die een zeer sterke positie innemen bij de gemiddelde Nederlander zijn er in geslaagd een hoge differentiatie, relevantie, waardering en vertrouwdheid op te bouwen. Google en IKEA zijn voorbeelden van echte Power Brands. Ook zijn er merken die ooit sterk waren, maar hun kracht door de jaren heen hebben verloren. Een verzwakt merk als Motorola heeft alleen nog zijn vertrouwdheid. [BRON : BRAND BATTLE 2011]

Ontstijg de klonenbrei Authenticiteit is dus de belangrijkste factor binnen marketing. In markten waar het belang van differentiatie wordt vergeten, ontstaat een warboel van merken die hetzelfde aanbieden, hetzelfde roepen en hetzelfde doen. Deze markten kenmerken zich meestal door zwakke merken en de marges zijn vaak laag. Een belangrijk advies is daarom, dat je nooit moet bezuinigen op je uitstraling. Geen neefje die op de zolderkamer een huisstijl in elkaar flanst! Je doet daarmee je bedrijfsvoering ernstig tekort.

Wie zijn wij? De eerste stap van een nieuwe huisstijl begint met een goede analyse. Hierbij is het belangrijk

oude beeldmerk nieuwe beeldmerk: een feestelijke vertaling van de paradijsvogel


Tot 20% winst door design BNO deed onderzoek naar de effectiviteit van design >> Het volledige rapport is te downloaden op www.bno.nl

om stil te staan bij de identiteit van de organisatie. Belangrijke vragen die hierbij gesteld worden zijn: • Wie zijn we als organisatie? (missie/visie) • Waar willen we naartoe? (doelstellingen) • Wie zijn onze doelgroepen? • Wat willen we uitdragen?

Onze wereld bestaat inmiddels vooral uit beeld. Sommige social media, zoals Pinterest, zijn bewust alleen op beeld gebaseerd. Foto’s vertellen een verhaal en roepen emoties op. Door een specifieke stijl te kiezen, kan fotografie heel bewust bijdragen aan het herkennen van een organisatie.

Ben jij (nog) authentiek? Een goede huisstijl bestaat meestal uit de volgende elementen: het logo, de pay-off, het kleurgebruik, het lettertype, de lay-out, de beeldstijl en (eventueel) geluid. Het logo van een bedrijf is het meest visuele en herkenbare element van een huisstijl. Deze wordt in elke huisstijldrager gebruikt. Het logo is daarmee het centrale element dat toegevoegde waarde creeërt en producten en diensten onderscheidt van concurrenten. Een zwarte cap is gewoon een zwarte cap, maar een zwarte cap met een Nike logo is een Nike cap, waarvoor mensen graag een tientje meer betalen. Een logo is vaak opgebouwd uit twee onderdelen: een woordmerk en/of een beeldmerk. In het geval van Nike is het beeldmerk, de swoosh, het belangrijkste element van de huisstijl geworden. Een pay-off vertelt in een korte zin waar het bedrijf voor staat en/of welk probleem het bedrijf voor haar klanten oplost. Voorbeelden van pay-offs zijn ‘Gewoon bij Albert Heijn’, ‘Echt Hema’, ‘Er is geen betere’ van Miele of ‘Even Apeldoorn bellen’ van Centraal Beheer. Middels een concurrentieonderzoek kan duidelijk worden welke kleuren de meeste concurrenten gebruiken. Door hier bewust van af te wijken ontstaat al een stuk authenticiteit. Kleur zorgt ervoor dat de herinnering en herkenning van een merk wordt vergroot en dat associatieve en symbolische informatie over een organisatie overgebracht kan worden. De keuze van het lettertype heeft ook veel effect. Lettertypes verschillen in stijl van stevig tot luchtig, van persoonlijk tot zakelijk en van zwierig tot strak. Onderzoek wijst uit dat het belangrijk is dat de uitstraling van het lettertype in de huisstijl van een organisatie overeenkomt met de identiteit van een organisatie.

Beoordeel jaarlijks of je huisstijl nog up-to-date is of dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Alert blijven is belangrijk, want concurrenten zitten ook niet stil! Soms kan met kleine wijzigingen al een groot effect gesorteerd worden.

Top 10 van BEST

presterende MERKEN in 2011 op basis van brand-awareness:          

Google IKEA Coca-Cola Douwe Egberts Efteling Albert Heijn Marktplaats.nl Philips Bol.com Microsoft

[bron: Brand Battle 2011]

A u t h e n t i c it e it l e i d t d irec t to t b e t e re f i n a n c ië l e pres ta t ies. Uit o n d e r z o e k

va n Bra n dA sse t ™ C o n su l t i n s a m e n we rk i n g m e t Busi n ess Un ive rsit e it

N y e n rod e e n d e Era sm us Un ive rsit e it b l i jk t d a t d if f e re n t i a t ie to t we l 40%

oude beeldmerk nieuwe beeldmerk: een veelkleurige boom die staat voor groei, bescherming en oogsten

va n d e ROI b e p a a l t !

onbetwist

De basis van een goede huisstijl

5


maatwerk in huisstijlen

Tr i a s J e u g d h u l p

Samen to ekomst ma ken Frederica Martens en Louise Schijf zijn communicatieadv iseurs bij Trias Jeugdhulp, een organisatie die kinderen, jongeren en gezinnen hulp biedt bij opgroeien en opvoeden. Tw ist Ontwerp ging met hen in gesprek over de organisatie

onbetwist

en hun visie, over vooroordelen en over verandering.

6

“Onze doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren en gezinnen die in de knel zitten. Er kunnen ontzettend veel problemen zijn binnen een gezin, bijvoorbeeld drugs- of alcoholverslaving of schulden. Maar we helpen ook kinderen die problemen hebben in het autisme spectrum of die een hechtingsstoornis hebben. De hulp die wij bieden is heel divers. Variërend van praktische hulp aan huis tot pleegzorg. Onze visie is vooral gericht op het tijdelijk begeleiden van mensen, zodat ze na het traject versterkt en uit eigen kracht verder kunnen. Hulpverlenen betekent: de dialoog aangaan, verbondenheid creëren en de juiste vragen stellen. Wanneer je goed aansluit, raken cliënten gemotiveerd om doelen te bereiken en ervaren ze zelf de meerwaarde. Onze huisstijl vormt een belangrijk instrument bij het herkennen van onze communicatie door doelgroepen. Uit vijf vormgevers kozen wij in 2009 voor Twist om voor ons een heel nieuw logo en bijpassende vormgeving te ontwerpen. De klik en de gedachte “dit gaat helemaal goed komen” was er bij hen meteen. Als je een jarenlange samenwerking met iemand aangaat is dat vertrouwen heel belangrijk. Wat ook belangrijk is, is een goed persoonlijk contact. Dat je samenwerkt met mensen die weten en aanvoelen wat je wel en niet wilt. Met Twist zit dat helemaal goed: we hebben vaak aan een half woord al genoeg.”

30 locaties

Ruim 400 medewerkers

www.triasjeugdhulp.nl

400 pleeggezinnen

Bijna 2000 jongeren per jaar


T

oen Trias Jeugdhulp ons bureau uitkoos om een nieuw logo te ontwerpen, zijn we eerst met z’n allen om de tafel gaan zitten om te praten over wat de organisatie nu eigenlijk precies wilde. Trias Jeugdhulp had een stevig programma met eisen geformuleerd. Het oude logo was niet krachtig en kleurrijk genoeg. De innovaties in de jeugdzorg kwamen onvoldoende naar voren. Het nieuwe logo moest vertrouwen geven, warmer en frisser zijn. Bovendien zeiden ze: bij Trias Jeugdhulp nemen we de hulp niet uit handen, maar doen we het samen met de cliënt. In de brainstorm hebben we veel verschillende beeldmerken en symbolen bedacht en daarbij kwamen we uit bij de boom. Een boom staat voor groei, bescherming, zaaien en oogsten. Een prachtige metafoor voor alles waar Trias Jeugdhulp voor staat.

Kennismaking Nieuwe opdrachtgevers wil je goed leren kennen. Tijdens het kennismakingsgesprek proberen we te achterhalen wat de doelstelling is van het bedrijf. Welke verwachtingen zijn er en wat is de belangrijkste reden om ons bedrijf in te zetten? Vervolgens leggen wij een vrijblijvende offerte voor met adviezen en prijzen.

Concurrentie onderzoek We willen elke opdrachtgever een stuk eigenheid en onderscheidend vermogen meegeven. Daarom doen we altijd een concurrentie onderzoek. Welke soortgelijke bedrijven zijn er nog meer in de markt en hoe presenteren zij zich?

Brainstormen en schetsen Als we om de tafel gaan zitten voor een brainstorm en de schetssessie, dan proberen we de essentie van het bedrijf, product of de dienst bloot te leggen. Tegelijkertijd zoeken we daar beelden bij. Dan komen er allerlei ideeën boven. Soms maken we een moodboard: een verzameling van uitgeknipte, geprinte of gescheurde afbeeldingen en teksten waarmee we een concept visualiseren.

onbetwist

“Het logo is een prachtige metafoor”

Een nieuwe huisstijl

Ontwerp en presentatie We laten de klant een aantal ontwerpen zien waar men de beste uit kan kiezen. Tijdens het uitwerken van die eerste ideeën ontwerpen we niet alleen een logo, maar ook briefpapier, visitekaartjes en de eerste opzet van een website. Zo kan de klant altijd zien hoe de huisstijl in de praktijk werkt.

Terugkoppeling Soms moeten we na de presentatie nog wat wijzigingen aanbrengen in het ontwerp. Uiteraard volgt hierna een goedkeuringsproef.

Uitwerking en aflevering Na het akkoord van de klant werken we de gekozen huisstijl uit. We proberen altijd om de klant te “ontzorgen”. Geen gedoe met leveranciers, drukkerijen of technische details. Er worden kant en klare producten afgeleverd.

7


maatwerk in huisstijlen

Een eigen

gezicht onbetwist

D

8

e Gereformeerde Hogeschool is een hogeschool met een uitgesproken karakter. Dit komt doordat men er grote waarde hecht aan kwalitatief onderwijs, advies en onderzoek. De bijbel is hierbij de belangrijkste inspiratiebron. De slogan van de GH is dan ook “Als je gelooft in je werk!”. Alweer 10 jaar geleden klopte de hogeschool bij Twist Ontwerp en Advies aan voor een nieuwe huisstijl. Door de fusie van drie verschillende organisaties was een compleet nieuwe huisstijl noodzakelijk. Een concurrentieonderzoek leverde de spannende kleurencombinatie van paars en oranje op, waarmee de GH zich tot de dag van vandaag nog sterk onderscheidt van andere hoge scholen. Jaarlijks wordt gekeken naar nieuw beeld en passen wij producten aan conform nieuwe trends.

@ghzwolle

OPEN AVOND woensdag 29 augustus 19.00 tot 21.00 uur

Ook voor deeltijd

opleidingen!

gh.nl

Pabo • Hbo-v • SPH • MWD • GPW • GoDSDienStleraar • KeUZeJaar


Gratis! Communicatie

Quickscan

V

rij Vraagp

- k. 8.000, s € 89

Vink aan wat op jouw situatie van toepassing is: Je huisstijl is verouderd Je wilt beter zichtbaar zijn dan je concurrenten Je vraagt je af of je de juiste mediamix inschakelt voor het bereiken van je doelgroep Je hebt twijfels over het resultaat van je marketingstrategie Je twijfelt over de inzet en opbrengst van sociale media Je wilt meer rendement op je marketingbudget Je wilt besparen op je marketingbudget, maar hoe? Je wilt meer klanten en meer omzet

TE KOOP

k.

Sp oo ld er be

vlo riken ! met est arming living Grote t vloerverw me

er

el gd perce ngele 2 ! lijk aa Lande van 1.545 m jstaand eel vri ! unction Multif bijgebouw

t .w.v. € 4 9 5 ,-

de Scan de QR-co phone met uw smart de om direct naar website te gaan!

Zw ol le rg we g 12 ,

swegen naar nabij de uitval centrum en Deze karakgezellige stads functioneel bijgebouw! 2007 nieuw aarden en het riant en multi ouw met veranda is in haar uiterw s zoals glas erij met een de IJssel met lle bijgeb ntieke detail ming. eke woonboerd Tussen de rivier d en het stijlvo en heeft tal van authe deze karakteristi gerenoveer der vloerverwar oveerd de A-28 staat erij is in 2001 volledig wijze geren vloer met hieronop een hoekperceel van en fraaie estrik een boerd l ligt g is op landelijke teristieke rt! Het gehee van 60 m2 . unieke wonin ten en een e wooncomfo ouw n, oude gebin gebouwd. Deze 2 en een bijgeb , paneeldeure en biedt al het hedendaags en de ruim 200 m in loodramen rs, toiletruimte n heeft geïsoleerd vlakte van kame goed opper is /slaap woon keuke werkeen 2 Het pand ief de woon 1.545 m , heeft ken, twee ruime De sfeervolle ruimte inclus maar liefst ruime bijkeu sfeervolle woon met vloerverwarming. e, hal/gang, terras. rhuis. Deze en vloer grote zonne e grond: entre n in het achte mooie estrik ling naar het Indeling began r en woonkeuke ien van een roedeverde kame m2 en is voorz fraaie tuindeuren met nde landerijen, riante woon van circa 65 heeft over achterligge ligbad en een t uitzich een opper vlakte authentieke gebinten een r met le wastafel, r met grote kame woonkame op, bijzonder met een dubbe uitgevoerd grote overlo verdieping: mer compleet Indeling eerste slaapkamers en badka ende aanwezig is. twee rester ik bergruimte waar volop thans in gebru tweede toilet. te bereiken gebouwd en De veranda is bergvliering architectuur nokhoogte. 2 en is onder trap is de royale Via de vlizo is 60 m groot speelse vide en een mooie ouw bijgeb en nele vrijstaande heeft een royale llatie sproei-insta Het multifunctio e. De atelierruimte • Bron met garag als atelier en de stijlvolle tuindeuren. kippenhok euken Fraai via • en maatk auto’s ere te bereik landelijke voor meerd lijk) • Massieve terras • Oprit kamers (7 moge rming • 5 werk-/slaap legde tuin met groot zonne • Centrale verwa glas in lood en lijk aange • Dubbel glas latie • Lande rdingsinstal • Waterontha

Sassenstraa

t 1, Zwolle

• T (038) 421

w.vanam 46 04 • ww

!

Heb je meerdere hokjes aangevinkt? Doe dan de Communicatie Quickscan!

Speciaal voor de lezers van ons magazine bieden wij de Communicatie Quickscan

erom.com

t.w.v € 495,- nu GRATIS aan!

Wat houdt de Communicatie Quickscan in? 1. Een kennismakingsgesprek 2. Een concurrentie onderzoek 3. Een eindrapportage met 5 concrete verbeterpunten

!

Maak een afspraak met Margriet door te bellen naar (038) 421 03 09, of mail naar margriet@twistontwerp.nl

onbetwist

an Amerom Makelaardij heeft eind 2008 haar deuren geopend in de binnenstad van Zwolle. Makelaardij Van Amerom bestaat uit een dynamisch team, met veel ervaring en een frisse blik op de regionale huizenmarkt. Van Amerom Makelaardij is actief voor zowel particulieren als bedrijven in alle prijsklassen. Voor hen ontwierpen wij het logo en de huisstijl. Deze vormgeving komt terug in alle corporate producten, waaronder advertenties en de website. Maar ook op bodywarmers, abri’s en bij in de inrichting van het pand aan de Sassenstraat 1. Tijdens de openingscampagne werden bezoekers verrast met een door Twist Ontwerp en Advies ontworpen “goodybag” met daarin pennen, gadgets en waardebonnen.

9


magazines

er St ruick In gesprek m et Sa nd Als zesjarig knulletje bezocht Sander Struick de keuken van hotel Zwarte Water in Zwartsluis, de werkplaats van zijn buurman. De geuren, pruttelende pannen en wirwar van witte tenues maakte grote indruk op hem. Op dat moment besloot hij dat hij ooit als chef-kok zijn brood zou

onbetwist

verdienen. Maar zijn droom ging verder dan de keuken…

10

“Op mijn dertiende melde ik me, na jaren van experimenteren thuis, aan bij de koksopleiding. Ik had altijd gedacht dat ik alleen chef wilde worden, maar eenmaal daar veranderde dat. Chef zijn leek me leuk, maar ik wilde meer. Ik wilde als ik groot was mijn eigen restaurant beheren. Toen vertrok ik richting de Hotelschool waar ik het werk buiten de keuken leerde kennen. Na te hebben gekookt in sterrenrestaurants Kaatje bij de Sluis in Blokzijl en de Roggebot in Kampen, kwam ik bij Restaurant Poppe terecht, de plek waar mijn grote droom in oktober 2009 uitkwam: ik werd eigenaar.

Dat ik nu mijn eigen restaurant heb voelt goed en heel stoer. Het is genieten, het is keihard werken en af en toe zitten er pittige momenten tussen, maar dat hoort erbij. Heeft elk vak niet zijn voor- en nadelen? Eén van de grootste uitdagingen is de balans vinden tussen werk en privé. Ik werk vijf dagen in de week, 15 uur per dag en de overige twee dagen ben ik bij mijn gezin. Maar zelfs in mijn vrije tijd ben ik gedachte vaak met de zaak bezig. Daar tegenover staat de vrijheid die ik heb als ondernemer. Als chef moest ik werken binnen bepaalde lijnen, nu bepaal ik mijn eigen koers. En dat voelt heerlijk.


magazines

Restaurant Poppe “ We hadden bijna papier tekort, zoveel ideeën hadden we!”

“Ik werk al vanaf de overname samen met Twist Ontwerp en Advies als het gaat om de marketingactiviteiten. Margriet kwam met het idee om een eigen magazine uit te geven toen we 2010 ons 35-jarig jubileum wilden vieren. We hadden bijna papier tekort, zoveel ideeën hadden we! Een jaar lang gaven we het blad mee: in het restaurant, aan leveranciers, maar we stuurden het ook mee met een regionaal business magazine. We hebben zoveel positieve reacties gehad dat ik achteraf zeker kan zeggen door we door het blad meer omzet hebben gehaald. Margriet en haar team hebben echt op een geweldige manier ons bedrijf neergezet met het mooie magazine. En daar zijn we hen

Wilt u graag het Poppe Magazine doorlezen? Ga dan naar issuu.com/twistontwerp of scan de QR-Code

natuurlijk erg dankbaar voor.“

onbetwist

Ik krijg wel eens de vraag of die stap van chef naar ondernemer niet een moeilijke was om te zetten. Ik antwoord dan van niet. De overname van het restaurant is een proces geweest dat jaren in beslag heeft genomen. Jaren waarin ik langzaam naar de rol van ondernemer kon toegroeien. Jaren waarin ik nieuwe dingen op me af zag komen waarvan ik dacht: kom maar op, daag me maar uit, dat vind ik juist kicken! Ik heb ervaring en ik weet wat mijn minder sterke punten zijn en daar werk ik hard aan. Al met al was ik ervan overtuigd dat het restaurant het onder mijn vleugels goed zou doen. Het was een stap die ik weloverwogen heb gemaakt en als ik vandaag opnieuw zou moeten kiezen zou ik het meteen weer doen.”

11


magazines

deze... Bla der ook ee ns door

magazines! Molecaten Vakantieparken

onbetwist

Jubileummagazine 45 jarig bestaan

12

V

oor familiebedrijf Molecaten Vakantieparken hebben wij een jubileummagazine van maar liefst 60 pagina’s ontwikkeld. Twist Ontwerp en Advies was verantwoordelijk voor de complete uitgave en bedacht samen met Molecaten het concept. Wij regelden de acquisitie, de fotografie, het ontwerp, de copywriting en het drukwerk.

Veldkamp Wonen

Jubileummagazine 60 jarig bestaan

I

n opdracht van Mediamatcher hebben wij een stijlvol jubileummagazine voor Veldkamp Wonen uit Wezep vormgegeven. Het magazine omvat 36 full colour pagina’s en is in een oplage van 75.000 exemplaren verspreid in de regio. De uitgave staat boordevol nieuwe designmeubelen, bijzondere verhalen, interviews met designers en handige interieurtips.

Da Vinci International Gepersonaliseerd kappers magazine

T

wist Ontwerp en Advies maakte voor Da Vinci International B.V. het magazine New You, een blad dat bedacht werd voor kappers om hun salon op een speciale manier te promoten. Het magazine kon op de voor- en achterkant gepersonaliseerd worden. Twist Ontwerp en Advies deed de redactie, fotografie, copywriting en vormgeving.


Vier je succes met een

eigen

magazine!

De roots van Twist Ontwerp en Advies ligt bij het ontwikkelen van magazines. Met onze redactionele, fotografische en vormgevingservaring maken wij van uw magazine een doorslaand succes! Samen bepalen we vooraf de redactionele formule. Wij verzorgen de gehele productie, bewaken de planning en onderhouden contact met alle betrokken partijen. U hoeft zich geen zorgen te maken over het schrijven van teksten, de fotografie, advertentieverkoop, vormgeving of het drukken en de verspreiding. Na goedkeuring van de drukproeven leveren wij de bestanden aan bij een gerenommeerde drukkerij. Je ontvangt het drukwerk op kantoor of wij verzorgen de verspreiding.

!

Je hebt al een eigen magazine vanaf € 0,25 ct p/st!

Voor deze prijs krijg je: Aantal Formaat Omvang Bedrukking Materiaal

: : : : :

12.500 ex. glossy magazines A4 (210 x 297 mm staand) 28 pagina’s 4/4 (tweezijdig full color) binnenwerk 150 grams hv mat mc omslag 250 grams hv mat mc Afwerking : omslag eenzijdig gelamineerd en geniet gebrocheerd Productietijd : ongeveer 3 maanden (vakanties niet meegerekend)

Deze prijs is inclusief: • kennismakingsgesprek • redactieadvies en orderbegeleiding • tekstschrijven en interviews • twee halve dagen fotografie • vormgeving • acquisitie voor 12 pagina’s • full color drukwerk • aflevering op één adres in Nederland

Wij mochten inmiddels magazines maken voor Restaurant Poppe, Molecaten Vakantieparken, Da Vinci International en Veldkamp wonen • slapen.

!

Wilt u een eigen magazine maar een andere oplage of omvang? Of wilt u eerst meer weten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak!

onbetwist

Wat is er leuker dan je klanten en leveranciers te betrekken bij je grootste successen? Of het nu om een jubileum gaat of de opening van het nieuwe bedrijfspand, een glossy magazine waarin je de kwaliteiten van je organisatie voor het voetlicht laat komen is een investering die zichzelf absoluut terug betaald.

13


verpakkingen

Zuurkool is tegenwoordig har tst ikke hip! In gesprek met Nick Kramer

Kramer’s Zuurkool is opgericht in 1890 en overgegaan van generatie op generatie. Als klein jongetje liep Nick Kramer al rond in de fabriek van zijn vader, opa, overén betovergrootvader. Dankzij het maken van zuurkool, moderne ontwikkelingen en het verzinnen van nieuwe varianten draait de fabriek al heel lang mee. “Als familie

onbetwist

mag je best trots zijn op een dergelijk bedrijf.”

14

“Het werken in ons bedrijf ervaar ik als heel prettig. Er hangt een familiaire sfeer tussen medewerkers waarvan sommigen al meer dan 30 jaar bij ons in dienst zijn en mij nog als baby in hun handen hebben gehad. Tegenover de fabriek woont zelfs een man die nog elke dag voor ons de poort open en dicht doet. Hij is pasgeleden honderd jaar oud geworden en dat komt, volgens eigen zeggen, doordat hij iedere dag een hapje zuurkool eet. De miljoenen huishoudens in Nederland zijn al sinds jaar en dag onze doelgroep. Maar we leveren ook aan België, Suriname en Japan. Ook in Australië en Nieuw-Zeeland is onze zuurkool populair. Het wordt daar gezien als echt “heimwee”-voedsel. Zuurkool anno nu gaat echter niet alleen maar in de stamppot, maar wordt steeds meer als iets culinairs gezien. Het staat vaak op de kaart bij de betere restaurants. Zuurkool is tegenwoordig hartstikke hip! Wat ook een stuk hipper is dan voorheen zijn onze verpakkingen. Twist Ontwerp en Advies ontwierp een nieuwe look, maakte onze interactieve website www.zuurkoolrecepten.nl en de digitale nieuwsbrief die vier keer per jaar uitkomt. De producten die Twist Ontwerp en Advies voor ons maakt zien er esthetisch heel goed uit. Bovendien komen zij gemaakte afspraken altijd na, zijn ze direct en erg down-to-earth. Ze hebben normen en waarden die goed passen bij het beleid van ons eigen familiebedrijf. Er is een wederzijds vertrouwen tussen beide partijen die ervoor zorgt dat we ook in de toekomst graag met Twist Ontwerp en Advies willen blijven samenwerken.” anno 1890 • Noord Holland • 40 medewerkers, hoogseizoen 120 • zuurkool • rode kool • atjar • gezouten bonen

www.zuurkoolrecepten.nl


verpakkingen

Mocca d’Or

actief in duurzaam ondernemen

Earth Concepts vraagt niet om een donatie, maar alleen of je Earth Water en Earth Coffee wilt drinken. De nettowinst wordt afgedragen om waterprojecten te financieren. Niet alleen met dit nieuwe Earth Coffee-concept wordt het concept maatschappelijk verantwoord ondernemen nog eens extra benadrukt: van de bonen tot aan de verpakking

koffie en theesoorten die Fairtrade en/of biologisch zijn. Een van de nieuwste ondernemingen is de samenwerking met Earth Concepts, een organisatie die zich inzet voor schoon drinkwater. Iets dat voor ruim 1,2 miljard mensen niet vanzelfsprekend is!

en de bijproducten, alles is gemaakt van milieuvriendelijk materiaal. De ontwerpen die Twist Ontwerp maakte voor Mocca d’ Or komen terug op de suiker- en melksticks en andere gerelateerde producten.

onbetwist

Mocca d’Or is een ambachtelijke koffiebranderij en totaalleverancier op het gebied van koffievoorzieningen. Ook levert Mocca d’Or alle producten voor horeca, bedrijven en instellingen in heel Nederland én internationaal. Mocca d’Or heeft vestigingen in Breda, Zwolle en Heerhugowaard. Het bedrijf is actief in duurzaam ondernemen en biedt een breed assortiment van

15

We maakten ook

verpakkingen voor...

Decors voor verpakkingen van voedingssupplementen voor paarden. Materiaal: etiketten op kunststof bussen en emmers Theedoos en geschenk-verpakking voor Max Havelaar producten. Materiaal: karton

Decors voor verpakkingen van paardenvoer. Materiaal: papier

18 verschillende decors voor pepermuntblikjes, uitgedeeld tijdens vluchten in de bussiness Class Europe. Materiaal: blik


w e b s i te d e s i g n

De Wolkyshop:

Altijd met één de toekomst Interview Tom van Geemen De Wolkyshop is eigenlijk een heel normale schoenenwinkel. Maar wel eentje waar service en kennis van

onbetwist

de producten hoog in het vaandel

16

staan. Achter de schermen runt eigenaar Tom van Geemen samen met zijn team de winkels met veel passie, enthousiasme en een vooruitziende blik.

“De Wolkyshop is een bedrijf dat altijd, op zoveel mogelijk manieren, bij de tijd blijft en dat begint bij onze schoenen. Ze hebben een goede pasvorm, lopen heerlijk maar zijn ook modisch. Als hier tien paar trendy schoenen stonden waarvan twee paar van de Wolkyshop, dan zal de gemiddelde consument niet meteen zien welke dat zijn. Zo goed passen ze qua uiterlijk in het modebeeld van nu. Om nog meer in te spelen op de huidige trends hebben we inmiddels pumps, korte laarsjes en laarzen met een hak; modieus en toch wordt er niet op loopcomfort ingeboet. Die combinatie van comfort én een trendy look zorgt ervoor dat het grootste deel van onze klanten terug blijft komen! Hoewel we met onze collecties bij de tijd blijven, komen verreweg de meeste ontwikkelingen vanuit de techniek. Het internet speelt daarbij de allergrootste rol. Het ontwikkelt zich razendsnel, maar de Wolkyshop probeert altijd aan te sluiten en soms zelfs een stuk vooruit te lopen. Zo zijn we actief op het gebied van social media en onlangs zijn we een uniek experiment begonnen met de plaatsing van internetzuilen in een aantal van onze winkels. Via deze zuilen kunnen klanten productkennis opdoen en schoenen aanschaffen. De ontwikkelingen op het gebied van internet volgen wij dus op de voet, nieuwe functionaliteiten betekenen namelijk ook nieuwe kansen. Je kunt als bedrijf nooit stil blijven staan, want als je dat doet wordt je heel snel ingehaald.” 10 winkels • 9 in Nederland, 1 in Duitsland Meer dan 70 medewerkers

www.wolkyshop.com

Bekijk online de collectie!

Hoofdkantoor in Zwolle


w e b s i te d e s i g n

Een nieuwe internationale website

onbetwist

voet in

“In 2009 besloten we dat het tijd was om onze website, www.wolkyshop.com, te vernieuwen. De site was erg recht-toe-recht-aan en daardoor minder geschikt voor vrouwen, terwijl zij onze grootste doelgroep zijn. We wilden een website waar vrouwen zich meteen thuis zouden voelen en die dus qua sfeer, kleur en vormgeving echt op hen gericht is. Het leek ons niet meer dan logisch dat deze ook dóór vrouwen gemaakt moest worden, maar wel door vrouwen die goed zijn in hun werk. Die juiste combinatie vonden we na maanden van oriënteren bij Twist Ontwerp en Advies die voor ons het totaalpakket van professionaliteit, kennis van zaken en de juiste klik hebben. Zij zijn in staat om te luisteren en om vervolgens onze ideeën commercieel om te zetten. Een reclamebureau kan de mooiste plaatjes maken, maar als dat niet is waar jij om vroeg dan heb je een probleem. De Wolkyshop en Twist Ontwerp en Advies zitten op dezelfde golflengte als het gaat om onze filosofie. We zijn blij dat we uiteindelijk voor hen hebben gekozen.”

Meer websites! Feest en Culinair

Poppe Boven

Een bedrijf met ideeën, dat is het motto van Feest en Culinair. Zij willen het graag net even anders doen en zo bijzonder, dat de gasten er nog lang over napraten. Wij mochten naast het nieuwe logo ook hun website bedenken. www.feestenculinair.nl

Op de sfeervolle verdieping van het monumentale pand waar Restaurant Poppe is gevestigd, vindt u Poppe Boven met de Huiskamer, de Gelagkamer en een gezellige bar. Twist Ontwerp en Advies is verantwoordelijk voor de nieuwe site! www.poppeboven.nl

Elferink Mode Veel beeld, korte teksten, inspirerend en activerend, dat was de opdracht. www.elferinkmode.nl

17


Tw i s t O n t w e r p e n A d v i e s

Onbetwist

meer…

...nieuwsbrief

onbetwist

...workshops

18

Wij geven workshops aan ondernemers over specifieke onderwerpen. Eén van die onderwerpen is bijvoorbeeld Free Publicity: op welke wijze kun je je bedrijf of organisatie in beeld brengen zonder dat je geld uitgeeft. Of een workshop Online Marketing: wat is online marketing en hoe kun je dat inzetten voor je organisatie? Nieuwe workshops kondigen wij aan met via onze digitale nieuwsbrief en middels social media. Volg ons dus via Facebook, Twitter of LinkedIN en meld je aan voor onze nieuwsbrief op de website.

In onze digitale nieuwsbrief die elke twee maanden uitkomt, houden we onze relaties, klanten en leveranciers op de hoogte van wat wij doen. Wij brengen ook wisselende opdrachtgevers voor het voetlicht. Abonneren op de nieuwsbrief kan via onze website www.twistontwerp.nl

...blogs en white papers Met onze blog brengen we onze klanten, relaties, volgers en andere geïnteresseerden op de hoogte van trends en ontwikkelingen op het gebied van communicatie. We schrijven artikelen en white-papers (die te downloaden zijn op de blog) over onderwerpen als ontwerp en creatie, (online) marketing en social media. Ben je benieuwd waar Twist al over geschreven heeft? Kijk dan op www.twistontwerp-blog.nl

Inschrijven nieuwsbrief

Laatste blog’s

Stagiaires Michell e Kuppen

Jour nalis tiek aan de Hogescho ol Wind esheim Met mijn stage heb ik vooral gele erd om op een andere manier naar teksten te kijke n. Tijdens mijn studie schreef ik stukken met een erg journalistieke invalshoek, maar door mijn stage heb ik geleerd te schrijven voor de ondernemer.

Dennika Gerard

aa n het Cibap Gra fische vor mg eving atieve projec ten cre Ik heb aan verschillende veel geleerd. Het en ge gewerkt tijdens mijn sta de grote projec ten van Poppe Magazine wa s één Dankzij Twist heb ik . heb waar ik veel voor gedaan heb d kunnen aanvullen en mijn eigen por tfolio goe onden! ik nu een leuke baan gev


Tw i s t O n t w e r p e n A d v i e s

Twist Ontwerp en Advies is een bureau waar bedrijven strategische ondersteuning vinden als het gaat om alle bedrijfscommunicatie. En die wereld van communicatie verandert continu, met name door de mogelijkheden van internet. Door trends te signaleren en kennis te delen houden wij onze relaties up-to-date. Onder andere door middel van...

...netwerken

Marit van der Veg t

Graf isch e vorm geving aan het Ciba p Stage lopen bij Twist was soms best pittig. Met de grafische programma’s had ik al een beetje ervaring, maar een goed conc ept bedenken en hoe ik dat moet toep assen, dat heb ik vooral in mijn stage gele erd!

...stagiaires Twist Ontwerp en Advies is een erkend leerbedrijf. We hebben regelmatig stagiaires die met ons meelopen. Dat zijn meestal ontwerpers in spĂŠ van het Deltion College of CIBAP, maar ook studenten communicatie en journalistiek van Windesheim. Dit is niet alleen heel gezellig, maar ook een mooie kans om van elkaar te leren.

onbetwist

Door het regelmatig bijwonen van netwerkbijeenkomsten blijven wij op de hoogte van ondernemerszaken en ontwikkelingen op ondernemingsgebied. Maar voor Twist Ontwerp en Advies is het meer dan dat. We ontmoeten niet alleen zakelijke contacten die kennis hebben van specifieke vakterreinen, we brengen ook onze klanten onder de aandacht en zijn op die manier voor hen van belang. En daarnaast presenteren we ons eigen bureau en onze specialiteiten.

19


(T)wist u datjes Wist u dat Twist Ontwerp en Advies op 1 januari 1994 werd opgericht? Indertijd was de bedrijfsnaam Twist Productions en bestond de vof uit een uitgeverij en een grafisch ontwerp- en adviesbureau. De Borrias Groep was de allereerste opdrachtgever. In 1998 werden wij een erkend leerbedrijf en verwelkomden wij de eerste stagiaire, Edith Poppe. In 1999 kwam de eerste vaste medewerker in dienst, Christian Schinkel. Twee jaar later, in 2001, voegde Cathleen van den Akker zich bij ons. In datzelfde jaar werden wij winnaar van de Innovatie Award bij de Ondernemers Contactdagen. Niet alleen vanwege de bijzondere stand met ruim 12.000 liter water en reusachtige levende koikarpers, maar vooral omdat de stand tot stand kwam door de samenwerking van 13 bedrijven, die ieder hun eigen expertise brachten en het idee van Twist gezamenlijk mogelijk maakten. Na Christian kwam Edith, na Cathleen kwam Leon. In 2007 kwam Carmen erbij en sindsdien vormen Margriet, Edith en Carmen het vaste creatieve team van het bedrijf. In 2010 werd de bedrijfsnaam gewijzigd in Twist Ontwerp en Advies. Datzelfde jaar werden de eerste twee workshops Free Publicity gegeven. Begin 2012 zijn wij gestart met het schrijven blogs, waarin wij kennis delen en trends signaleren. Twist Ontwerp en Advies heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in branding en identity, (jubileum)magazines, decors voor verpakkingen en online communicatie. Onze opdrachtgevers zijn regionaal, landelijk en internationaal actief in de meest uiteenlopende branches. De koffie staat klaar, dus tot gauw bij Twist Ontwerp en Advies in Zwolle!

Scan de QR-code en bekijk onze portfolio

Twist Ontwerp & Advies Zwolle, 038 421 03 09, www.twistontwerp.nl, info@twistontwerp.nl

Onbetwist van Twist Ontwerp en Advies  
Onbetwist van Twist Ontwerp en Advies  

Twist Ontwerp en Advies is inmiddels bijna 20 jaar creatief. Wij: Margriet, Edith en Carmen, gaan voor originaliteit en kwaliteit bij alles...

Advertisement