Page 1

GENTOFTE KOMMUNE SKOLE OG FRITID

Marts 2010

Blå mandag bliver en succes for alle parter med et godt fællesskab i klassen og forældrene med på banen: SSP Gentofte ønsker at blå mandage foregår så festligt og fredeligt som muligt og arbejder på at sikre konfirmanderne en vellykket blå mandag. Det sker bl.a. ved at repræsentanter fra Gentofte Kommunes SSP- netværk, som blandt andet omfatter lokalpolitiet, opsøgende gadeplansmedarbejdere og foreningen Natteravnene går sammen om at være til stede i og udenfor Gentofte Kommune, hvor de unge typisk opholder sig i løbet af dagen og aftenen. Men en vellykket blå mandag bliver ikke alene indfriet ved statsligt og kommunalt opsyn, men i særdeleshed med forældrene på banen. De unge konfirmander har brug for deres forældre som de fornuftige voksne, der formår at sætte rammer op for dagen og som har en tydeligt holdning til spørgsmålet om alkohol. Ingen alkohol - også på blå mandag: Alkohol spiller nemlig, for mange konfirmander, en stor rolle på blå mandag og deres alkoholvaner er først og fremmest et forældreansvar. Det er veldokumenteret, at børn hvis forældre klart markerer normer, de drikker mindre og senere.(Sundhedsstyrelsen) Sundhedsstyrelsens budskab om, at der ikke skal drikkes alkohol før det 16. år, bør skinne igennem også på blå mandag, fordi en tilladelse til alkohol på blå mandag ofte forstås af de unge, som en tilladelse til at drikke fremover - og det er ofte det som sker. Det er nemlig ikke kun risiko for overfald, tyveri og plat der giver anledning til bekymring, men også de mange negative oplevelser der er forbundet med alkoholforbrug; slagsmål, ulykker, usikker sex, mobning, intriger og dårlig skoletrivsel, etc. Fælles holdninger blandt forældre: Det er vigtigt at de voksne omkring de unge samarbejder om at ændre de unges alkoholvaner også på blå mandag. Udover de lovgivningsmæssige (ikke tilladt at købe under 16 år) og fysiologiske årsager, er det dokumenteret at unge med alkohol i blodet langt hurtigere mister dømmekraften og risikerer at blive indblandet i konflikter, vold eller anden kriminalitet. Derfor bør alkohol og blå mandag heller ikke blandes sammen.

SSP Gentofte Pernille Ødegaard SkovstedSkole og Fritid Rådhus Telefon: 3998 5000 skoleogfritid@gentofte.dk Mobil: 4053 3006

Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Hovedtlf.nr.: 3998 0000

Mandag-Onsdag 8.00-16.00 Torsdag 8.00-18.00 Fredag 8.00-14.00

Side 1 af 2


GENTOFTE KOMMUNE SKOLE OG FRITID

Forældre har stor indflydelse på deres børns normer og vaner – navnlig i forhold til alkohol start og forbrug. Unge, hvis forældre mener det er ok at drikke, de drikker dobbelt så meget som de unge, hvis forældre er stærke modstandere af, at de unge drikker alkohol (Sundhedsstyrelsen 2005). Derfor er der god grund til, at man som forældre har tydelige holdninger til, at det ikke er ok at drikke på blå mandag. Melder forældrene klart ud, mindskes risikoen også for at nogle føler sig pressede til at drikke på dagen eller at de drikkende unge sætter dagsordenen for hvordan man fester, og det vil dermed give mulighed at feste sammen på ens præmisser. De unge vil være trygge sammen fordi de ved at der ikke er andre fra klassen der må mere end dem selv. Op til og på selve dagen: SSP Gentofte anbefaler at forældre taler med deres børn om de bekymringer og viden de har om alkohol. Man kan blandt andet tale om, at man f.eks. ikke bliver populær bare fordi man drikker eller ryger – det sker af andre grunde. Man kan sagtens blive opstemt og glad til blå mandag uden at drikke og det bliver nemmere at klare sig igennem de sociale spil og undgå pinligheder, hvis man er klar i hovedet. Er man klar i hovedet kan man i højere grad vurdere risiko eller farlige situationer samt hjælpe sine klassekammerater, hvis der er behov. Faktisk kan alkohol være med til at ødelægge en god feststemning. Vi anbefaler at forældre giver sig tid til at sende konfirmanderne godt af sted, og være til stede i og omkring deres opholdssteder. Mange gange er det rart for de unge, at deres forældre kan holde penge og tasker, og at de er i nærheden hvis uheldet skulle være ude. Endelig anbefaler vi at man henter og bringer sine børn når de fester udenfor hjemmet, at der er et fælles sluttidspunkt og at man slutter et arrangement af med en sandwich eller noget tilsvarende. Rigtig god blå mandag. SSP Gentofte Kommune

Side 2 af 2

ssp  

oplysninger

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you