De Wiezer WK 19 2021

Page 1

WEEK 19 - WOENSDAG 12 MEI 2021

* vraag naar de voorwaarden

Bij bril Bijaanschaf aanschaf van van een complete bril

ZONNEBRIL OP ZONNEBRIL OP STERKTE CADEAU! STERKTE CADEAU Vraag naar de voorwaarden

Groothuis Optiek

Dorpsstraat 134, Enter - Tel. 0547 381003 Groothuis Optiek Donderdag koopavond Dorpsstraat 134, Enter Tel. 0457 381003

Donderdag koopavond

De Kaashoek

De lekkerste kaas voor de leukste prijs

Noord Hollandse kaas

7.95 99 10 grote scharreleieren 0.

van jong belegen tot oud en diverse soorten komijnenkaas, diverse soorten 30+ kaas (minder vet, minder zout)

heel kilo

VASTE LAGE PRIJS (max. 3 dozen per klant)

Voor de kaasklant: (min. 500 gram)

VANAF WOENSAG 19 MEI

kilo

GRASKAAS 6.95

HOERA, HET IS ER WEER!

Deldensestr. 74, Almelo Tel.: 06 83708502 Openingstijden: di. t/m do. van 08.00 t/m 17.30 uur vr. van 08.00 t/m 18.00 uur, za. van 8.00 t/m 17.00 uur.

Lees deze krant ook online

www.dewiezer.nl

Nationale dodenherdenking kleinschalig en geen publiek WIERDEN/ENTER/HOGE HEXEL – In de gemeente Wierden zijn op dinsdag 4 mei de slachtoffers herdacht van hen die vochten en zijn gevallen voor onze vrijheid. Vanwege de nog steeds beperkende coronamaatregelen werd de herdenking ook dit jaar kleinschalig gehouden. Bij de diverse herdenkingsmonumenten in Wierden, Enter, Hoge Hexel en het buitengebied werden kransen en bloemen gelegd.

Lees verder op pagina 7

HEMELVAART

OOP KORTING MET

NIJVERDALSESTRAAT 24 - WIERDEN

ACTIE: HEMELVAARTSDAG VAN 10.00 TOT 16.00 GEOPEND


Nieuwe voorzitter voor Raad van Bestuur Carintreggeland

Screens Terraszonwering Binnenzonwering Markiezen Rolluiken Pergolasystemen

REGIO - De Raad van Toezicht van zorgaanbieder Carintreggeland heeft Heidi de Bruijn uit Nijverdal benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Carintreggeland. Deze benoeming gaat in per 1 juli 2021. De Bruijn is sinds 1 juni 2016 al lid van de Raad van Bestuur binnen deze zorgorganisatie. Met de benoeming wordt voorzien in het vertrek van de huidige voorzitter Jeroen Kleinjan per 1 juli 2021.

Archeologisch onderzoek in Esrand als voorbode nieuwbouw de Passie WIERDEN – De schop eerste is in de grond gezet op de beoogde nieuwbouwlocatie van middelbare school De Passie in Wierden. Het gebied tussen de Rijssensestraat en de Zuid Esweg moet over twee jaar ruimte bieden aan het scholencomplex voor de zevenhonderd leerlingen en een sportaccommodatie. Voordat de bouw daadwerkelijk kan starten lopen er

BERNARD ROS EN GERARD VLOEDBELD VAN DE HISTORISCHE KRING WEDERDEN KRIJGEN IN DE ESRAND TEKST EN UITLEG VAN ARCHEOLOGE EN PROJECTLEIDER ELMA SCHRIJER.

voorts archeologen op het gebied voor historisch onderzoek. In een eerder stadium zijn er al proefsleuven gegraven waaruit is gebleken dat er waardevolle resten in de grond te verwachten zijn. Bij dit vooronderzoek zijn restanten van acht woonboerderijen en bijgebouwen uit de late bronstijd en ijzertijd aangetroffen. Ook zijn er meerdere greppels uit de late middeleeuwen opgegraven. Daarom onderzoeken archeologen van ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort in ieder geval tot en met juni het gebied, op zoek naar waardevolle informatie over de geschiedenis van Wierden. Het gebied is jarenlang als landbouwkavel in gebruik geweest; daardoor is de bovenlaag wel verstoord weten de onderzoekers inmiddels. Toch blijkt er na het afgraven van ongeveer een meter nog een flinke hoeveelheid waardevolle sporen in de grond aanwezig. De gehele kavel wordt de komende weken met beleid afgegraven en tot op zo'n 120 centimeter diepte onderzocht. Het is inmiddels duidelijk dat het de Esrand al vanaf het jaar nul bewoond is geweest.

Hij neemt bij organisatie Dagelijks Leven de touwtjes in handen. De Bruijn heeft een verpleegkundige achtergrond en ruime bestuurlijke ervaring in verschillende sectoren van de zorg. Met de benoeming van De Bruijn, wordt de ingezette koers van Carintreggeland voortgezet en kunnen de uitdagingen voor de komende jaren voortvarend worden aangegaan. De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat de nieuwe voorzitter deze functie op een inspirerende wijze zal gaan invullen. Binnenkort start de Raad van Toezicht met het werven van een lid van de Raad van Bestuur ter vervanging van de huidige plek van De Bruin.

Service/onderhoud

RIOOL OF AFVOER VERSTOPT? Arnold Hoek - Enter tel. 06-20566328 VERWIJDEREN EIKENPROCESSIERUPS PARTICULIEREN

Uw bomen onze zorg Snoeien-kappen-controle AB4YOU Boomverzorging Tel. 06-15329457

Kerkdiensten

Colofon

Gereformeerde Kerk Wierden 16 mei 09.30 uur Ds. J. C. Oosterwijk 16 mei 19.00 uur Da. E. S. A. van Buuren

UITGEVER Heinink Media BV Geopend: ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur info@dewiezer.nl Eurowerft 3, 7591 DE Denekamp T 0541 - 35 59 74 M 06 - 30 02 65 15

Hervormde Kapel Wierden 16 mei 10.00 uur Ds. W. Oosterhof i.v.m. coronamaatregelen online via site hervormde kapel

ST R E E K W IJ Z E R

VERSPREIDING DINSDAG/WOENSDAG Deze krant verschijnt iedere dinsdag/woensdag gratis in Wierden, Enter, Aadorp, Hoge Hexel, Zuna, Notter, Rectum, Bornerbroek en Ypelo. Oplage: 12.000 exemplaren.

Hervormde Dorpskerk Wierden 16 mei 09.30 uur Ds. T. J. Smink 16 mei 18.45 uur Ds. G. Doorn

OPGAVE ROUW- EN FAMILIEBERICHTEN Info@heininkmedia.nl T 0541 - 35 59 74 M 06 - 25 09 77 96

Hervormde Kerk Hoge Hexel 16 mei 09.30 uur Ds. P. Vermaat 16 mei 19.00 uur Ds. E. J. Prins

REDACTIE Simon Dirks redactie@dewiezer.nl M 06 - 16 12 26 17

Hervormde Kerk Enter Aangepaste diensten te volgen via YouTube

ADVERTENTIEVERKOOP & MEDIA ADVIES Adverteren kan wekelijks, informeer naar de mogelijkheden via de onderstaande contactgegevens. Wij kunnen ook doorplaatsen in weekbladen in de hele regio.

Gereformeerde Kerk Enter Aangepaste diensten via YouTube en www.kerkomroep.nl

Patrick Heinink info@dewiezer.nl T 0541 - 35 59 74 M 06 - 30 02 65 15

Reggestroom Enter Livestream via reggestroom.com Ichtus Baptistengemeente Taborkerk Wierden 16 mei 10.00 uur P. van der Wolf livestream via www.ichtus-vbg.nl Katholieke Kerk Enter 16 mei 10.30 uur pastoraal werker R. Mulder Katholieke Kerk Wierden 15 mei 18.30 uur Woord- en communieviering Diaken H. Eidhof. Maximaal 50 personen.Aanmelden verplicht via site of secretariaat. Livestreamviering via www.sintmarcellinus.nl. De Mariakapel in de kerk is wel dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Katholieke Kerk Bornerbroek 15 mei 19.00 uur Woorddienst pastoraal werker R. Mulder 12 mei 19.00 uur Eucharistieviering (Hemelvaart) Pastor J. Weldam

DRUK Drukkerij van Barneveld BV KRANT NIET ONTVANGEN? Neem contact op met Heinink Media ga naar dewiezer.nl 06 - 83 16 72 31 of bel naar T 0541 - 35 59 74 (ma. t/m vrij. 09.00 – 17.00 uur) De krant wordt dan alsnog bij u bezorgd. AANLEVERING Het aanleveren van persberichten, foto’s of redactionele verzoeken dient vóór maandag 10.00 uur naar de redactie gemaild te zijn. Alle berichten worden geacht vrij te zijn van rechten. KRANT AF TE HALEN BIJ Wierden: VVV Wierden, Bibliotheek Wierden, Stichting Wonen Wierden, Boekhandel Reterink, Jumbo Wierden, Gemeentehuis Wierden en Albert Heijn Wierden.

Niet uit deze uitgave mag zonder toestemming worden gepubliceerd en/of gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en/of rechthebbende. Wij zijn niet verantwoordelijk voor copyright op bij ons aangeleverde artikelen of beeldmateriaal. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties of informatie in deze krant, onze website of social media.


Ontwikkeling rondom zonneparken Wierden WIERDEN – De uitbreidingswerkzaamheden aan zonnepark De Groene Weuste aan de Weusteweg in Wierden zijn gereed. Het park is met 4480 zonnepanelen vergroot en daarmee is de capaciteit met ongeveer een derde toegenomen. De zonnepanelen kunnen maximaal zo'n vijf MWp leveren, wat goed is voor de elektriciteitsvoorziening van 1750 huishoudens. Aan de andere kant van het dorp, nabij de Beverdamsweg, moet op korte termijn een zonnepark worden gerealiseerd. Ook dit is een initiatief van Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (SDEWE) in samenwerking met Pure Energie uit Enschede. Eind april is een inloopbijeenkomst voor inwoners en andere belangstellenden georganiseerd, alwaar het plan gepresenteerd werd. De gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst hebben niet geleid tot een verdere aanpassing van het plan, zoals dat is besproken met de werkgroep zonnepark Wierdensche Aa en direct-omwonenden. Daarom is besloten om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het zonnepark Wierdensche Aa in te dienen bij de gemeente Wierden. Aandachtspunt bij het landschappelijk ontwerp is de hoogte van de aarden wal aan de westzijde van het plangebied. De werkgroep heeft nadrukkelijk de wens uitgesproken om de wal te verhogen naar twee meter in plaats van anderhalve meter, zodat het zicht op het zonnepark vanuit de Beverdamsweg wordt geminimaliseerd. De mogelijkheden hiervoor worden nog besproken met gemeente Wierden en Het Oversticht. Indien mogelijk, wordt de hoogte van de wal aangepast naar twee meter.

Digitaal 'Open Huis' gemeente WIERDEN/ENTER – Inwoners en organisaties van de gemeente Wierden mogen op woensdag 12 mei meepraten tijdens 'Open Huis' van de gemeente. Normaliter is het open huis een fysieke GRATIS BEZORGSERVICE VAN DE SLAGER - Als u niet in de winkel bijeenkomst, maar deze kunt keerkomen bezorgen wij in overleg de boodschappen aan huis vanwege de beperkingen digitale via Zoom. Slagerij

l no

Slagerij am K

Aanb ied

l

in g 2 7 Deze februari t/m 3 ma voor jaarsva kantie zijn w

am

no

Br

Belangstellenden die dit digitaal Open Huis willen bijwonen kunnen zich aanmelden via www.wierden.nl/openhuis. Na aanmelding ontvangen zij een link om deel te nemen aan het digitaal open huis.

Br

Woensdag start om 19.30 uur het digitaal Open Huis via Zoom waarbij raadsleden, inwoners en organisaties uitleg krijgen over het Sociaal Domein en daarover ook vragen kunnen stellen. Ook wordt er een presentatie gegeven over het rapport 'Meer grip op uitgaven sociaal domein' en wordt er inzicht gegeven in de ontwikkelingen en cijfers van het eerste kwartaal 2021.

K

Rijssensestraat 47, Aanb ie Rijssensestraat Wierden 47,

Gepaneerde schni

geldi g van 11 t/m 15 mei

lekker mals en gekr

Wierden T: 0546 571216 T: 0546 571216

Nu extra voord ding

www.slagerijbramknol.nl www.slagerijbramknol.nl

bereidingsadvies: Nasi of bami 2 x 5 m

voor 100 gram 4€stuks 0,99

€ 5,90

Zeeuwse vink

Ouderwets genieten:

Lekker gekruid rolletje met Zeeuws tintje

100 gram Riblappen

€ 1,30

na het stoven heerlijk mals

bereidingsadvies: 2 uur zachtjes stoven

50

€ 5,9


Kraak de code van Wierden: etalagespel in winkelgebied staan aangegeven, kunnen kinderen op zoek gaan naar de opdrachten. “Bij elke opdracht levert het goede antwoord een cijfer op. Heb je alle antwoorden goed, dan kraak je met de uiteindelijke cijferreeks de code van de figuurlijke kluis en win je een waardecheque van 2,50 euro van de WiWi! Deze waardebon kun je in bijna alle winkels in Wierden besteden”, vertelt een woordvoerder van de Wierdense winkeliers. “Sommige opdrachten zijn misschien wat lastig voor jonge kinderen, maar een ouder kan dan vast wat hints geven. Deelname is overigens gratis!”

De vereniging Hôfke te Wierden heeft zich als doel gesteld om één of meerdere woonhofjes in Wierden en omgeving te realiseren. Een woonhof is een kleinschalig project van levensloopbestendige woningen of appartementen, waar privacy en naoaberschap hand in hand gaan.

I have a dream in Wierden! Wat zou ik graag een woonerf delen met een diverse groep Wierdenaren! Nu ik 48 jaar jong ben en het liefst 111 jaar wordt in goede gezondheid in ons mooie Wierden, verlang ik steeds vaker naar kleinschalig, duurzaam en collectief buiten wonen, werken en oud worden, maar hoe realiseer je dat? In mijn ogen door onze krachten te bundelen, daarom hebben wij ons als gezin met twee kids aangemeld als lid van de vereniging ‘t Hôfke te Wierden. Een prachtig initiatief! Ik zie ons al wonen in het buitengebied van Wierden of net aan de rand van één van onze kernen. Maandagochtend begin ik met het helpen van onze biologische boer. met mijn extra hand en spandiensten. Dit doe ik twee à drie dagen in de week met nog drie medebewoners. Super gezellig en nog nuttig ook. We hebben op het erf van de boerderij een zestal senioren woningen, drie Tiny Houses met jeugd (achttien tot dertig jaar jong) en vier eengezinswoningen. Wij wonen met ons gezin in één van deze eengezinswoningen aan het eind van het terrein. Privacy is wat wij heel belangrijk vinden, daarom lekker achteraan, zodat we ons helemaal thuis voelen op deze gewelWe delen het erf van circa vijftien hectare en onderhouden het ook gezamenlijk. Zo ben gevonden met ieder zijn of haar eigen talenten. Zo hebben we twee technische mannen in ons midden. Een jonge biologische boer, een zzp’er die de Tiny Houses verhuurd. Een verkoper van onze biologische groenten en vlees producten (we verkopen ‘Hello Wierden’-abonnementen) en we hebben een ICT’er die onze website maakt en up-to-date houdt. Daarnaast verzorgt iedereen wel een taak, van het rondleiden van bezoekers tot het aanvegen van onze gezamenlijk parkeerplaats. We geven rondleidingen. Een mooi voorbeeld hoe het ‘wel’ kan! Ik schrik wakker! Hè jammer, het is helaas nog geen realiteit, maar wat niet is kan komen. Wij met ons gezin hebben er in ieder geval goede hoop op dat wij woonerf delen mogelijk kunnen maken in onze gemeente Wierden. Jij ook? Doe dan met ons mee! We zoeken nog een locatie ergens in onze gemeente Wierden (vijf à vijftien hectare) en een boer die met ons dit avontuur aan durft. Interesse gewekt? Meld je aan bij: info@hofketewierden.nl

Reuring De Wierdense winkeliers zijn blij dat er wat reuring in het dorp is, zeker nu ook winkelen zonder afspraak weer mogelijk is. Het spel 'Kraak de code van Wierden' wordt in de buitenlucht gespeeld en de posters hangen in etalages verspreid over het centrum. Het voldoet derhalve aan alle beperkende criteria die de overheid heeft gesteld.

DE HERSENS VAN DE DEELNEMERS WERDEN IN HET NAJAAR AL FLINK AAN HET WERK GEZET.

WIERDEN – Hou je van denkspelletjes en escaperooms en ben je in de leeftijd van (ongeveer) acht tot en met twaalf jaar? Dan hebben de Wierdense winkeliers weer een keer iets leuks in petto. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei wordt gratis het 'Kraak de code van Wierden' spel georganiseerd door de Wierdense Winkeliers. Beide dagen kan er tussen 10.00 uur en 16.00 uur een poging worden gedaan om de code van de kluis te achterhalen. Het is een vervolg op de editie van het spel dat afgelopen najaar met succes werd gespeeld. In acht etalages in de winkelkern hangen op deze twee dagen posters met uitdagende

denk- en rekenspelletjes. Gewapend met een antwoordformulier, waarop ook de locaties

Speel mee en win! Het deelnameformulier kan aankomende vrijdag en zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur worden opgehaald bij Kids Knusse Kadohoek aan het Burgemeester J. C. van den Bergplein in Wierden. In die winkel mag het ingevulde formulier ook weer ingeleverd worden. Ter plekke wordt de code gecontroleerd en als 'ie klopt, ontvang je de WiWi-bon van 2,50 euro. Let wel, de code kan maximaal driehonderd gekraakt worden. Wees er dus op tijd bij om teleurstelling te voorkomen.

E-bikes bij van den Broeke bekroond met een 8.1 bij de ANWB e-biketest WIERDEN - De vraag naar e-bikes is op dit moment echt enorm te noemen. Helemaal nu afgelopen week de Kampioen van de ANWB op de mat is gevallen. Hierin wordt het nieuwe merk van Van den Broeke beoordeeld met maar liefst een 8.1. “De verrassing van de test is de Vyber Ride E1 Special Edition: een scherp geprijsde Nederlandse e-bike met unieke motor. Die motor levert krachtige en prettige ondersteuning (ook heuvelopwaarts), de rijeigenschappen zijn prettig en de fiets is fraai afgewerkt. Slim is de Vyber-app, waarmee je onder meer op afstand je fiets kunt localiseren en het accupercentage kunt checken. Ook accu-upgrademogelijkheden tot maar liefst 630 Wh is een groot pluspunt.” Bron: Anwb.nl

Dat er veel vraag naar dit nieuwe topmerk is, merken ze ook bij van den Broeke. Ron Berg, eigenaar, wist niet wat hij zag toen hij afgelopen maandag de mailbox opende. Ruim 150 e-mails van klanten uit het hele land die de Vyber Ride E1 willen komen testen. Een verklaring voor alle geïnteresseerde klanten heeft Ron Berg wel. “Er is op dit moment sowieso al meer vraag dan aanbod voor e-bikes. Er is krapte ontstaan doordat grote fabrikanten niet in staat zijn om goed te leveren en door goede testresultaten van zowel de ANWB als de ADfietstest.nl.”

Actiedagen Deze hele week is het feest bij van den Broeke en met Hemelvaartsdag is er een speciale actiedag met openingstijden van 10.00 tot 16.00 uur. Zo krijgt iedere klant die een Vyber e-bike koopt een gratis accu-upgrade en zijn er speciale acties tot wel €1000,- inruilkorting op geselecteerde voorraadmodellen van Gazelle. Ook is er net weer een nieuwe grote levering ontvangen met populaire modellen zoals de Gazelle Grenoble C8 en Gazelle Ultimate modellen. Kortom; wie snel wil fietsen, vindt bij van den Broeke de juiste e-bike. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig langs bij Van den Broeke aan de Nijverdalsestraat 24 in Wierden.MaakMeeMaand in mei alleen online

Evenmens heeft nieuw telefoonnummer REGIO – Stichting Evenmens VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) heeft een nieuw telefoonnummer: 0548 – 638 839. Vrijwilligers van Evenmens staan klaar voor mensen die moeten zorgen voor een dierbare in de laatste levensfase. “Het is fijn dat er in de laatste dagen steeds iemand bij uw dierbare is. U kunt anderen vragen om overdag of 's nachts te waken, zodat u even iets voor uzelf kan doen of even bij kunt slapen. Heeft u in uw omgeving niemand die hierbij kan helpen, dan kunt u een vrijwilliger van Stichting Evenmens inschakelen om bij u dierbare te blijven in het kader van de vrijwillige palliatieve zorg”, aldus Ina Versmissen, één van de drie coördinatoren van Evenmens VPTZ. Evenmens kan vrijwilligers inschakelen in tien gemeenten van Overijssel. “Wij zijn als informele organisatie een belangrijke aanvulling in het werk van andere organisaties. De meeste mensen willen graag in een vertrouwde en veilige omgeving afscheid nemen van het leven. Dit kan voor de mantelzorger en zijn of haar naaste een zware en emotionele periode zijn. Wij bieden hulp in deze

laatste levensfase”, vertelt Versmissen. Samen met collega’s Janny Broekhuis en Jeny Flim en een grote groep betrokken vrijwilligers staat zij met liefde en verstand klaar voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten. De vrijwilligers kunnen ondersteunen bij het waken, gezelschap houden en emotionele steun bieden. “Een niet te beschrijven gevoel, dat je aanwezig mag zijn in een situatie die zo kwetsbaar is.” Alle vrijwilligers van Evenmens krijgen goede scholing. Janny Broekhuis: ”Iemand kiest hier niet zomaar voor. Vaak hebben mensen zelf iets meegemaakt of werken nog in de zorg. Een inzet wordt altijd afgestemd met alle betrokkenen. We vragen naar de wensen en behoeftes en bespreken dit met de cliënt, de naasten of thuiszorgorganisatie. De lijntjes zijn kort. Nadien bieden we naar behoefte een langere nazorg door middel van Evenmens, Samen Verder.” Meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op via 0548 – 638 839 of mail naar info@evenmens.nl.

Nieuwe voorzitter voor Raad van Bestuur Carintreggeland REGIO De Raad van Toezicht van zorgaanbieder Carintreggeland heeft Heidi de Bruijn uit Nijverdal benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Carintreggeland. Deze benoeming gaat in per 1 juli 2021. De Bruijn is sinds 1 juni 2016 al lid van de Raad van Bestuur binnen deze zorgorganisatie. Met de benoeming wordt voorzien in het vertrek van de huidige voorzitter Jeroen Kleinjan per 1 juli 2021. Hij neemt bij organisatie Dagelijks Leven de touwtjes in handen. De Bruijn heeft een verpleegkundige achtergrond en ruime bestuurlijke ervaring in

verschillende sectoren van de zorg. Met de benoeming van De Bruijn, wordt de ingezette koers van Carintreggeland voortgezet en kunnen de uitdagingen voor de komende jaren voortvarend worden aangegaan. De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat de nieuwe voorzitter deze functie op een inspirerende wijze zal gaan invullen. Binnenkort start de Raad van Toezicht met het werven van een lid van de Raad van Bestuur ter vervanging van de huidige plek van De Bruin.

www.dewiezer.nl

REGIO – Naar aanleiding van de persconferentie van de overheid over de coronamaatregelen heeft Tetem, de organisator van de MaakMeeMaand, besloten om de fysieke Maakdagen die in mei in elke Twentse gemeente georganiseerd worden te verplaatsen naar juli, augustus en september. Met de samenwerkingspartners zijn alternatieve activiteiten ontwikkeld in de vorm van een uitdagende online programma. De MaakMeeMaand start in mei online en gaat dan fysiek verder in de zomer. Deze periode staat in het teken van het beleven en ervaren van maakcultuur en technologie. Ontdek alleen of samen met vrienden, familie of collega’s de nieuwste technieken en creatieve uitvindingen. Creëer je eigen 'Maak Experience' in de maand mei met activiteiten uit het @Home programma en het online programma in Tetem. En dompel je deze zomer onder in een nieuwe maakwereld tijdens de kleinschalige Maakdagen in een van de veertien Twentse gemeenten, waaronder Wierden. Kinderen tot en met vijftien jaar ontdekken vanuit huis de nieuwste Make-It@Home techniekkits of volgen samen met een labcoach een online KidsLab maak- en ontwerpworkshop. Zo kun je in de meivakantie een sticker ontwerpen voor je mobiel, een mini-escaperoom bouwen of meedoen aan de mediaquiz. Maar ook jongeren en volwassenen duiken in een digitale maakwereld. Probeer bijvoorbeeld binnen zestig minuten te ontsnappen uit de digitale escaperoom ‘I want to delete it all, but not now’. Of graaf in een interactieve zandbak zelf een meanderende rivier, maak je eigen bergen en zie wat dat doet met het landschap. Inclusief waterproefjes waardoor je ervaart waar Waterschap Vechtstromen allemaal voor zorgt in jouw omgeving. In juli, augustus en september worden in alle veertien Twentse gemeenten één of meerdere Maakdagen georganiseerd. In Wierden zijn deze in de bibliotheek: een Maak Experience van ruim twee uur waarin je – in vaste tijdsloten - allerlei uitdagende maak- en programmeerworkshops kunt volgen. Programmeer bijvoorbeeld robot Cozmo, maak een ontwerp voor de borduurmachine, bouw een lichtpiano of ontdek een virtuele wereld via een VR bril. Vanaf 1 juni worden de data van alle Maakdagen gecommuniceerd. Vanaf die datum is het ook mogelijk tickets te bestellen. Het complete programma is te vinden op www. tetem.nl/maakmeemaand. De ticketverkoop voor de Maakdagen start op 1 juni. Let wel, alleen voor de Maakdagen heb je een ticket nodig. Deelname aan het online programma is gratis.

Stichting Oost Europa opent deuren weer van inbrenglocatie in Wierden WIERDEN/ENTER – De Stichting Oost Europa EnterRijssen-Wierden afdeling Wierden start vanaf maandag 3 mei weer met het inzamelen van goederen en kleding. Het depot aan de Anjelierstraat is dan tussen 19.00 uur en 20.00 uur geopend. Het is voor het eerst sinds een jaar dat er weer goederen ingebracht kunnen worden. De reden dat het zo lang niet mogelijk was om aan het goede doel te schenken laat zich raden. Door de strenge coronamaatregelen was het onmogelijk om de goederen op de juiste plek in Hongarije, Roemenië en de Oekraïne te krijgen. Normaliter vertrekken er gemiddeld vijftien hulptransporten per jaar naar deze voormalige Oostbloklanden, waar deze steun nog steeds hard nodig is. Het depot raakte overvol en moest worden gesloten. “De mensen in deze landen hebben het in deze coronatijd ook extra zwaar”, duidt Ineke Elkerbout, voorzitter van de Stichting Oost Europa afdeling Wierden. “Zeker in de Oekraïne is de armoede heel hoog. We krijgen regelmatig telefoontjes, mailtjes en appjes, met de vraag: Kunnen jullie ons toch nog helpen, ondanks dat jullie niet mogen en kunnen komen? Zo hebben we voor 95 arme gezinnen in de Oekraïne in de kersttijd een levensmiddelenpakket met alleen de basislevensmiddelen laten bezorgen.” Ook krijgen de mensen in Rat in Oekraïne via de kerkgemeenschap een zadenpakket. Inmiddels verzamelen in het najaar ook zelf zaden voor het komende jaar en delen de mensen onderling zaden en stek- en pootplantjes”. Zo helpen ze elkaar weer voort.” Inmiddels is op kosten van de stichting en in samenwerking met de afdeling Enter vrachtwagen met hulpgoederen naar Carei in Roemenië gereden. Met het oog op het mogelijk weer starten van de reizen in het najaar, wordt het depot nu weer open gezet voor inbreng van goederen. “Zo vlug als het veilig kan, kunnen er weer hulptransporten worden uitgevoerd.”

Nieuwe regels voor ontwikkelingen buitengebied, zoals rood-voor-rood WIERDEN – De gemeente Wierden heeft sinds 2006 beleid voor de sloop en herontwikkeling van leegstaande agrarische gebouwen. Het huidige beleid sluit op bepaalde onderdelen niet meer aan bij de huidige wensen en ontwikkelingen. Daarom zijn er in regionaal verband nieuwe spelregels opgesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen in Zuidwest-Twente. Deze liggen de komende zes weken ter inzage. In het nieuwe beleid is onder andere de rood-voor-rood regeling aangepast. De minimale sloopeis voor een nieuwe woning is verhoogd van 850 vierkante meter naar duizend vierkante meter. Voor twee nieuwe woningen moet minimaal 2500 vierkante meter worden gesloopt. “We stellen ook een maximum van twee woningen dat mag worden bijgebouwd. Op deze manier komen we tegemoet aan de wens om niet teveel bebouwing toe te staan in het buitengebied”, legt wethouder Johan Coes uit. De nieuwe regels bieden aan de andere kant meer ruimte voor het uitbreiden van een bestaande woning of bijgebouw in het buitengebied in ruil voor de sloop van schuren ergens anders. Vooruitlopend op de besluitvorming door de gemeenteraad worden nieuwe aanvragen vanaf het moment dat het ontwerpbeleid ter inzage ligt, al wel getoetst aan de nieuwe beleidsregels. Dit gebeurt om te voorkomen dat er nieuwe aanvragen worden ingediend die wel passen binnen de huidige beleidsstukken, maar niet binnen de nieuwe spelregels. De ontwerpnotitie ligt tot en met 16 juni ter inzage bij loket bouwen en wonen en is online te raadplegen via www.wierden.nl/ spelregelsbuitengebied.Rolstoelvriendelijk oogme!ng oogonderzoek nog nauwkeuriger

Het nieuwe apparaat staat nu zo’n kleine twee weken in de zaak. Inclusief een nieuwe stoel. De ogen kunnen met behulp van dit instrument op rolstoelvriendelijke wijze worden gemeten. Met andere woor­ den, de rolstoelgebruiker kan gewoon in zijn of haar stoel blijven zi"en, terwijl de in hoogte verstelbare tafel met het mee#n­ strument naar de klant toe wordt gedraaid.

Roland Hemmer: “Wij zijn ontze"end blij dat wij dit instrument hebben aangescha$. Wij hebben heel bewust in kwaliteit geïnvesteerd. Met dit apparaat kunnen wij mensen die a%ankelijk zijn van een rolstoel beter helpen.” De oogme#ng van mensen die rolstoel­ a%ankelijk zijn, gebeurde tot voor kort in de zaak. De optometrist nam het mobiele apparaat onder de arm mee en verrich"e het onderzoek aan een tafel. Ook de oog­ druk­ en sterkteme#ng gebeurden op deze manier. Nadeel hiervan was dat het onder­ zoek niet in een aparte ruimte was, hetgeen niet pre&g is voor de privacy. Bovendien geven dergelijke me#ngen een minder nauwkeurig beeld. Hemmer: “Wij kunnen nu nog nauwkeuri­ ger een oogonderzoek doen. De klant blij$ in de rolstoel zi"en en alle apparatuur die wij nodig hebben voor een optometrisch onderzoek, is binnen handbereik. Op deze manier zijn de testen ook veel preciezer, hetgeen voor iedereen belangrijk is.” Samenwerking met huisarts en oogarts Hemmer werkt sinds een aantal jaren nauw samen met de huisartsen in Almelo en omgeving en met ZGT. Klanten, pa#ën­ ten, worden in veel gevallen eerst naar Hemmer doorverwezen voor een optome­ trisch onderzoek. Daardoor hoe$ de klant niet direct naar het ziekenhuis. Na dit con­ sult kan de huisarts alsnog beslissen of een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk is.

Van grafheuvel tot werkkamp en woonoord

Verhalenboek Vossenbosch brengt historische plek nu weer tot leven WIERDEN – De historie van het terrein aan de Oude Zwolseweg wordt stukje bij beetje vereeuwigd. Zoals vorige week al in deze krant omschreven middels een herinneringsmonument ter nagedachtenis aan het N.A.D.-werkkamp en het woonoord voor de Molukse samenleving. Maar gelijktijdig ook aan de hand van een verhalenboek, dat deze week officieel verschijnt. Aan de basis van deze bundel staan feiten uit het verleden, die gebruikt zijn voor het creëren van acht fictieve verhalen. Stichting Monument Vossenbosch is de drijvende kracht achter het verhalenboek. Na diverse momenten van overleg en sparren ontstond het idee voor een mooi boek, als alternatief voor lesbrieven met feitelijke informatie. “Als je de geschiedenis als verhaal vertelt, dan blijft het veel beter hangen”, meent Leta Evers, zij is een van de initiatiefnemers. “Vervolgens zijn we gaan pendelen en hebben we acht Wierdenaren gevonden die een verhaal hebben geschreven op basis van de historische feiten.” De rode draad in dit lijvige boekwerk is het terrein aan de Oude Zwolseweg, waar in de vorige eeuw decennialang barakken onderdak boden aan honderden mensen. In eerste instantie aan arbeiders in het zogenoemde N.A.D.-kampement, later aan Molukkers die daar (tijdelijk) werden ondergebracht door de Nederlandse regering. De geschiedenis van dit gebied gaat echter veel verder terug, zo wordt duidelijk als je het boek leest. Als eerste word je teruggevoerd naar de bronstijd, dus zo'n drieduizend tot vierduizend jaar geleden. Getuigen daarvan anno 2021 zijn de grafheuvels die in deze omgeving te vinden zijn.

Herkenbaar Vanwege de uiteenlopende historie is het verhalenboek opgedeeld in drie periodes. Zo word je zoals gezegd eerst drieduizend jaar terug in de tijd geworpen, naar de bronstijd en de periode van de grafheuvels, maar ook de Tweede Wereldoorlog en de tijd daarna tot midden jaren zeventig komen ruimschoots aan bod. Alle verhalen zijn fictief, maar de locaties waar ze afspelen hebben echt bestaan. Het is ruimschoots de omgeving waar nu de manege te vinden is, het gebied rondom de Oude Zwolseweg tussen Wierden en Hoge Hexel. Daardoor krijgt de geschiedenis een gezicht, wordt het levendig en herkenbaar, mede doordat het verhaal zo dicht bij huis blijft. “Door middel van het boek willen we de geschiedenis borgen, maar de verhalen kunnen er ook voor zorgen dat deze lokale geschiedenis onderdeel gaat worden van de lesstof op de basisscholen. Aan een educatieplan als onderdeel van het gehele project wordt dan ook nog gewerkt”, duidt Evers. Het boek is voor iedereen goed te behappen, voor kinderen vanaf een jaar of twaalf

tot senioren van tachtig jaar. De verhalen zijn geschreven door Wim Boom en Sipke van der Zee (periode van de grafheuvels), Johan Bakker, Karin Korshuize en Ria Lazoe (periode N.A.D.-kamp en WOII) en Johan Bisschop, Clara Patawala en Joselyn Bos (periode Moluks woonoord). De vormgeving is verzorgd door van Johnny Timisela. Het boek is vanaf 15 mei voor 12,50 euro te koop bij boekhandel Reterink of de Historische Kring Wederden of mail naar boekvossenbosch@gmail.com.

Plan voor reünie voormalige Jeugdvolleybalclub VolleyCo WIERDEN – De Wierdenaren Gert Schutteman en Joop Hofman hebben het idee gelanceerd om een reünie te organiseren van de voormalige Wierdense Jeugdvolleybalclub VolleyCo. “We zijn onlangs met elkaar in contact gekomen en als snel werden oude foto’s en verslagen van VolleyCo bekeken. We zijn unaniem van mening dat het hoog tijd wordt voor een reünie! En daarom roepen we dan ook iedereen, oud-leden of familie of kennissen op om zich te melden, zodat we dit kunnen organiseren”, aldus de twee volley-heren. VolleyCo werd op 18 december 1963 in Wierden als jeugdvolleybalvereniging opgericht. Initiator was Gerard Hofman, destijds bestuurslid van de Wierdense volleybalvereniging. Er was in die tijd toenemende interesse van jongeren om te gaan volleyballen. “De Wierdense senioren volleybalclub 'Volley' had in die tijd te weinig aandacht voor de jeugd, dit tot ergernis van Hofman. Om die redenen besloot hij om een zelfstandige jeugdvereniging op te

richten met de toepasselijke naam VolleyCo”, aldus de twee initiatiefnemers van de reünie. De oprichting in de jaren zestig was een enorm succes, het aantal leden groeide explosief. “Iedere zaterdag werd voor veel jongens en meisjes in de leeftijd van tien tot achttien jaar een echte volleybaldag, met training in het nog steeds bestaande gymzaaltje aan de Wilhelminastraat. Die wedstrijden werden onder de bezielende leiding van Marinus Prins

gehouden. Het succes was zelfs zo groot dat ook uit Almelo jeugdleden zich aanmelden! Bijzonder was dat deelgenomen werd aan de senioren volleybalcompetitie in Almelo, bij gebrek aan een jeugdcompetitie.” Naast het volleyballen stond VolleyCo bekend om zijn activiteiten bij optochten. “Maar vooral het jaarlijks terugkerende zomerkamp, gehouden in de bossen van Ommen en Staphorst, waar de voltallige club op de fiets naar toe ging, elk jaar weer een enorm spektakel!” Voor bij wie de herinneringen nu al beginnen op te borrelen, neem gerust contact op met Joop Hofman of Gert Schutteman, ook om je aan te melden voor de te houden reünie. Dat kan via mail naar hofma007@home.nl of telefonisch via 06-42 31 44 50 of 06 53 99 28 27.


Kwekerij Arno Kuipers Geniet van onze bloemenpracht!

AANBIEDINGEN van wo 12 t/m za 15 mei

Minneola 5 stuks voor

Ananas Gold honing zoet, per stuk Kaas van de week

NH jonge kaas 500 gram

Zomerbloeiers en vaste planten € 1,15 per stuk Hangpotten met waterreservoir 2 voor € 10,50 Grote tuinhortensia € 10,50 per stuk

Maaltijd van de week

€ 4,99

Salade van de week

€ 0,99

Gestoofde wangetjes met roerbak en rijst

Waldorfsalade

maandag t/m vrijdag zaterdag

9:00 - 18:00 uur 9:00 - 17:00 uur

074 242 5855 kwekerijarnokuipers.nl

Händelstraat 61a 7557 TS Hengelo

€ 1,49 € 1,69 € 4,99

100 gram voor

Dorpsstraat 96 Enter T 0547 383492 www.tukkers.com NIEUW IN ENTERUitslag van midfondvlucht duiven Het Luchtvermaak

Zorgtechnologie in coronatijd: hoe een crisis kansen biedt

Vrijheid terug met Deze column is geschreven door kenniszelfredzaamheidspakket

dragers zorgtechnologie van ZorgAccent

op maat Corona is helaas nog steeds onder ons.

Ondanks vele negatieve gevolgen Dezedecolumn is geschreven doordie hetIvonne virus met zich meebrengt, heeft het Beernink VIG’er bij ZorgAccent. voor de inzet van technologie ook positieve gevolgen. weeen in onze vorige In mijn wijkZoals heb ik meneer vancolumn 59 jaar, schreven is,heeft sindsom deop coronacrisis uitbrak, die moeite tijd zijn medicatie de vraag naarInzorgtechnologie toegenoin te nemen. de praktijk betekende dit men. Door de inzet van technologie zoals dat we als zorgmedewerkers, vier keer per robot Tessa of toe eenmoesten medicijndispenser, dag naar hem om hem tekrijgt beonze cliënt zijn zelfstandigheid weer aan terug geleiden. De ene keer om medicatie te en heeftde vaak minder zelfshet helemaal reiken, andere keerofvoor toedienen geen zorg meer nodig. met beeld te van oogdruppels en eenDoor injectie. bellen, kunnen wij zorg op afstand bieden. Ook dit hierover geeft de cliënt weer meer vrijheid We zijn het gesprek aangegaan omdat wij minder vaak hoeven langs met meneer. Niet alleen omdat deze te komen om zorg verlenen. Dit heeft bezoeken onste veel tijd kosten, maartijdens ook de huidige coronapandemie nog een beomdat meneer zelf aangaf zijn vrijheid langrijk voordeel; doordat minder vaak kwijt te zijn. Hij moest altijdwe thuis zijn op de thuis hoeven te komen bij onze cliënten, momenten dat één van ons bij hem kwam verkleinen we zoInook hetoverleg risico op verspreivoor medicatie. goed hebben we ding het coronavirus. eerstvan gekozen voor een belmoment. Vooral

de momenten waarop we hem alleen maar Memory Lane: minder eenzaam meer hoefden te helpen herinneren aanen het innevermaak men van medicatie. Na een poosje bleek dit In onze vorige column schreven we over de Memory Lane, een zorgscherm metin touchwas alsnog vergeten om medicatie te screen dat ouderen zonder technische kennemen of hij was niet thuis op het moment nis kunnen bedienen. Door dat probleemloos we hem belden. de Memory Lane kunnen onze cliënten het contact met hun familie/dierbaren onderhouden en hebben meer mogelijkheden technologie binnenzij ZorgAccent hebben we tot vermaak. Inmet de afgelopen de pillendoos alarm aan maanden meneer voorkregen meer binnen gesteld.wij Hijsteeds vond dit hetaanvragen proberen waard, voor de Memory Lane. Inmiddels zijn er onal was het werken hiermee eerst wel even der thuiswonende zorgvragers van ZorgAcwennen. De eerste dagen zijn we gewoon cent Memory Lanesop met ingezet. naar 30 hem toe gegaan de succes vaste vier zorgmomenten. Als we dan bij hem kwaTechnologie: ook voor medewerkers een men had hij de medicatie al ingenomen. Dit uitkomst werkte dus goed en meneer stond zelf ook Naast dat de coronacrisis ervoor zorgt positief tegenover de pillendoos. ‘Zo heb dat we meer bij ik alweer eenzorgtechnologie klein beetje van inzetten mijn vrijheid mensen thuis, ervaren wij als medewerkers terug’, reageerde hij blij. zelf ook dat de inzet van zorgtechnologie meerwaarde heeft. Corona dwong om Een zelfredzaamheidspakket heeftons geen andere mogelijkheden te zoeken om onze basisuitrusting of standaard onderdelen. werkoverleggen en trainingen teals organise‘Het is juist de bedoeling dat wij verzorren. Om te voorkomen dat het coronavirus genden of wijkverpleegkundigen, dit pakket zich verder zou verspreiden, beperkten op maat afstemmen op de cliënt die weook in wij als collega’s het fysieke contact zoveel zorg hebben. Voor deze meneer bestond mogelijk. besloten wij voormet onze het pakketDaarom dus uit een pillendoosje werkoverleggen Microsoft Teams (maar alarm. Het doosje, onderverdeeld in vier ook bijvoorbeeld te gemakkelijk gebruiken. Hadvakjes, is zo klein Zoom) dat deze den pre-coronatijdperk nogisonze meewe kanininhet een jaszak. De medicatie twijfels over het onpersoonlijke digitale eenvoudig te vullen met de juiste medicatie overleg, in de afgelopen periode per tijdstip. Zelf vindt meneer hetervaarhandig den we bij ZorgAccent dat overleggen om meteen alle medicatie voor die dagvia in Teams en beeldbellen prima gaan. het het doosje te doen. Blijft hij die dagWas thuis, in het begin nog zoeken hoe het werkte, dan scheurt hij zelf het zakje van de bax-nu draaien we onze hand meer om voor terrol, waar de rest vanniet de medicatie in een Teamsoverleg. Het digitaal overleggen zit. We houden goed contact over hoe het heeft, naast voorkomen van verspreigaat met hethet innemen van de medicijnen. ding van het virus, ook het voordeel dat het (reis)tijd bespaart. Daarnaast is onze meneer in plaats van vier keer. ervaring dat we sneller to the point komen, met alarm aan. Deze is te koop bij de Wij verwachten en hopen dat vanwege de positieve ervaringen we ook na de coronacrisis gaantechnologische en blijven maken Wilt umeer meergebruik weten over van technologie. hulpmiddelen in de wijkverpleging? Meer informatie? Kijk op www.zorgaccent.nl/zorg-thuis/technologie-in-de-zorg of gie@zorgaccent.nl mail naar kennisdragerszorgtechnologie@ zorgaccent.nl

WIERDEN – De eerste midfondvlucht voor de duiven van Het Luchtvermaak uit Wierden stond voor afgelopen vrijdag op de rol, een dag eerder in verband met de slechte weersvoorspelling voor de zaterdag. Het lossingsstation was deze keer in het Franse Dizy-le-Gros, in het noorden van Frankrijk. De te vliegen afstand was daarmee 354 kilometer. Om 11.30 uur werd de lossing verricht met een noord- en noordwestenwind. De eerste duif arriveerde om 15.30 uur weer in Wierden. De top tien is als volgt: 1, 2, 5, 8 en 9: Jan Karsten, 3: Marinus Braakman, 4: Irma Karsten, 6 en 7: Johan Briene en 10: Gerda Briene.

Twentse gemeenten investeren flink in creatieve broedplaatsen REGIO – Er is voor de komende maanden 580.000 euro beschikbaar om creativiteit in de regio Twente te stimuleren. Doel is om het bestaande culturele aanbod te behouden en vooral ook te versterken. Het tweede tijdvak van de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente gaat op 1 juni 2021 open. “Het bestaande culturele aanbod en type voorzieningen in de regio sluit nu nog onvoldoende aan bij de vraag van juist díe doelgroep die noodzakelijk is om de doelstelling van Twente als innovatieve, technisch vooraanstaande regio te bereiken. Om het culturele aanbod diverser te maken en het creatieve klimaat te stimuleren is de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente in het leven geroepen”, vertelt Collin Vaneker, aanjager Creatieve Broedplaatsen Twente. Op 1 september van het afgelopen jaar ging het eerste tijdvak van de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente open, waarvoor maar liefst 820.000 euro beschikbaar was. In totaal kwamen toen 51 aanvragen binnen, waarvan er verdeeld over heel Twente, elf zijn gehonoreerd. De afgewezen of uitgelote aanvragers mogen in deze tweede ronde opnieuw een aanvraag indienen. Drie varianten Een creatieve broedplaats is een verzamelplek waar talentvolle creatieven, ondernemers, kunstenaars, gamers en muzikanten samenkomen of een werkruimte hebben. Er kan een subsidieaanvraag worden ingediend binnen drie verschillende varianten: 'Broedplaatsen van Onderop', 'Project met Innovatief Karakter' en 'Nieuwe Culturele Initiatieven'. De 'Broedplaats van Onderop' is een fysieke verzamelplek waar ondernemende talentvolle mensen uit de creatieve industrie samenkomen of een werkruimte hebben. Een plek voor creatieve, experimentele initiatieven, voor bundeling van krachten, kruisbestuivingen en nieuwe concepten. 'Project met Innovatief Karakter' richt zich op ondernemers die in Twente gevestigd zijn. Zij kunnen een aanvraag doen voor een project, in samenwerking met creatieve en technologische talenten. Hierbij is het van belang dat de innovatiekracht en kennis in de regio verder groeit. 'Nieuwe Culturele Initiatieven' richt zich op het ondersteunen van nieuwe laagdrempelige initiatieven, die een breed publiek bereiken kunnen via bestaande culturele instellingen zoals kulturhusen, bibliotheken of andere openbaar toegankelijke voorzieningen. Regio Deal Vanuit de Regio Deal heeft de cultuurregio Twente een Rijksbijdrage van 2,1 miljoen ontvangen om creatieve broedplaatsen op het snijvlak van kunst, cultuur en technologie te stimuleren. Deze bijdrage fungeert als startmotor om in de periode 20202025 creatieve broedplaatsen in Twente van de grond te krijgen of door te ontwikkelen. Naast een financiële bijdrage, biedt de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente ook netwerkvorming en coaching. Culturele instelling Concordia zorgt ervoor dat creatieven in Twente op de hoogte zijn van de regeling en fungeert als aanjager voor potentiële aanvragers. Kunstinstelling Tetem gaat de broedplaatsen bijstaan bij het verbinden onderling en met ondernemers. Hogeschool Saxion monitort wat wel en niet goed werkt bij het opstarten of doorstarten van een broedplaats. Tevens ontwikkelen zij deskundigheidsprogramma’s voor zowel de initiatiefnemers als de mentoren van de broedplaatsen.


oetENTER

NIEUWS

Anneke Nieuwenhuis blije winnares van 'week lang niet koken'-moederdagactie

Parkeerplaats voor even strand folklore (1) tijdensEnterse beachvolleybaltoernooi ENTER – Voorafgaand aan het DataVisual Beachtoernooi organiseerde op volleybalvereniging Holyoke uit Enter samen met de Welle op vrijdagmiddag 30 juni het basisscholentoernooi voor de groepen zes, volleybalpret niet drukken bij al deze talentjes in de dop. Met veel enkomen. Voor de winnaars lagen er professionele beachvolleyballen klaar en voor alle deelnemers een drinkbidon.

het mooie dat de beachvolleybalsport te bieden heeft. Omstreeks tien uur in de avond werden de gen: Bedrijvenklasse 1e plaats: RVC 2e plaats: Erma Sport 3e plaats: Cembrit Panel Wedstrijdklasse 1e plaats: 7000 ToerenToeters 2e plaats: Voortvrouwtjes 3e plaats: De Lutte & Co

1e plaats: Rivoboys 2e plaats: De Mutsen 3e plaats: Op veld 3 Dames Lagere Klasse 1e plaats: Golden Oldies 2e plaats: De Harry's 3e plaats: Chicks oet Enter Dames Promotieklasse 1e plaats: LAC 2e plaats: Do-it 3e plaats: Biem! Heren Lagere Klasse 1e plaats: Glad van de Wieze

ENTER – Anneke Nieuwenhuis uit Enter is de winnaar geworden van de hoofdprijs van de Moederdagactie van de Enterse Ondernemersvereniging EOV. Zij hoeft een week lang niet te koken, want wordt zeven dagen lang goed verwend door de plaatselijke horeca. Om deel te nemen aan de actie die de ondernemersvereniging had uitgeschreven moesten vijf kassabonnen worden verzameld en ingeleverd. De EOV heeft afgelopen weekend alle prijswinnaars van de Moederdagactie een persoonlijk

De volgende keer de folklore van de ‘Eantersen die at minder mooi zind’. De uitslagen: Ook de 21e editie van het Beachvolleybal1. Beach Johangirls Altena toernooi was er weer één om in te lijsten. 2. Volley Power Met meer dan 250 kuub zand, acht vel3. Beachvolleys den, 72 teams en 196 wedstrijden werd er namelijk wederom een nieuw record Groep 7: gevestigd. Verdeeld over de velden werd 1. De Smikkelberen vrijdagavond gestart met teams uit Enter 2. Minimutsen en met binding tot Enter. In drie klassen 3. Luckynoobs (de recreatieklasse, wedstrijdklasse en 4. De Lachebekkies bedrijvenklasse) werd er onder het genot van een hapje en een drankje sportief geGroep 8: streden om iedere bal. Het weer was, on1. Beast Bobbieren danks de matige voorspellingen, in één 2. Ananaslollies woord: geweldig! De temperaturen waren 3. Talenter 2 nog niet zomers te noemen, maar het was 4. Talenter 1 heerlijk om sportief te gaan genieten van 5. De Zandhappers

Recreatieklasse 1e plaats: Maatman666 2e plaats: De Wollies 3e plaats: Alles of niets 1 Op zaterdag werd er vanaf half tien 's ochtends gestreden door diverse prestatieteams uit de gehele regio. Ondanks enkele zomerse buitjes konden alle wedstrijden een normale doorgang vinden. Van de allerjongsten in de jeugdklasse tot de oudste senioren; op alle velden was er een geweldig volleybalspel te zien. De uitslagen van zaterdag: Jeugdklasse

bezoek gebracht. Naast de hoofdprijs zijn er namelijk ook nog tien slagroomtaarten verloot. De winnaars van de tien taarten zijn: G. ten Brinke, R. Pijffers, R. Krake, D. de Jong, H. Eertink , Ooink op den Dijk, R. Jannink, P. Langenhof, M. van Bloem en L. v. d. Maat.

2e plaats: 7000 ToerenToeters 3e plaats: Nog niet bekend Heren Promotieklasse 1e plaats: Coque Baquers 2e plaats: Holyoke Kearls De organisatie kijkt terug op wederom een zeer geslaagde editie van het beachvolleybaltoernooi en zal ook volgend jaar weer zorg dragen voor de 22e editie, die wordt gehouden op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni 2018. Dus hou alvast een plekje vrij in de agenda!ADVERTEERT U (nog niet) in deze krant?

Wist u dat uw advertentie voordelig doorgeplaatst kan worden in de volgende titels: STR EEK W IJ Z E R

De week van Twenterand verschijnt ook in

Kloosterhaar – Beerzerveld

WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2016 • WEEK 37

STADSKRANT VOOR DE GEMEENTE ALMELO

DE WEEK VAN

De Wiezer verschijnt ook in

Manderveen Geesteren

Tubbergen Albergen (Almelo) Markgraven Ootmarsum

Reutum Fleringen

Weerselo Saasveld

Langeveen Bruinehaar

Harbrinkhoek Mariaparochie Mander Vasse

Denekamp N-Deurningen

n

Beuninge De Lutte

Lattrop Brecklenkamp

Tilligte Ootmarsum Groot Agelo Klein Agelo

Weerselo Saasveld

Deurningen Rossum

Vaassens

NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD Nijbroek TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS Welsum Vaassen Emst COLUMNS KRANT SPORT KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR De Vecht e VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS Zuuk Terwold Oene COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD Beemte-Broekland NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT Wenum Wiesel SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU (beb. kom) SPORT HISTORIE EpeKRANT ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS Ged. Apeldoorn EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT

weekblad

Media

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:


WEKEN

5

LEVERTIJD

JAAR

OP SHOWROOMMODELLEN,

TOPPERS, MATRASSEN & BEDTEXTIEL

GRATIS BEZORGING & MONTAGE IN DE REGIO, TEVENS RETOUR VAN HET OUDE GOED.

Hoog-Laag syssteem

DE VOORDELEN

Boxspring Ot & Sien

Levensloopbestendige boxspring

BOXSPRINGS OP MAAT GEMAAKT!

Hoofdbord Ot & Sien 20 cm - Pocket geveerde elektro onderbakken 20 cm - Pocketgeveerde matrassen 6 cm - Koudschuim topper Amber HR35 Hoog-laag systeem

LENGTEMATEN 210 & 220 CM! NEDERLANDS FABRICAAT! MATRASSEN VOOR BOOT & CARAVAN! GEEN AANBETALING OF ANNULERINGSKOSTEN!

140 / 160 of 180 x 200

57982898,-

Elektrisch verstelbaar

GARANTIE

90 DAGEN NIET GOED GELD TERUG! 5 JAAR GARANTIE M.U.V.

70 / 80 of 90 x 200

Deelbaar

Bedpapegaai

Verstelbaar Bedhek

UDGET DEALS! (3 JAAR)

GRATIS BEZORGING & MONTAGE! Google Rating

Facebook Rating

4,8

4,9

FINANCIER AL JE AANKOPEN IN 10 TERMIJNEN TEGEN 0% RENTE

BOXSPRING KIM

JUBILEUM BOXSPRING

Hoofdbord Kim 20 cm - Stevige onderbakken 20 cm - Bonell geveerde budget matrassen Zwarte beukenhouten potenset Voetbord tegen meerprijs

Hoofdbord Jubileum 20 cm - Stevige HR onderbakken 20 cm - Bonell geveerde matras Amber Bonell 6 cm - Koudschuim topper Amber HR35 12 cm - Zwarte beukenhouten potenset Voetbord met 2-traps TV-Lift

2899

898

2399

140 / 160 of 180 x 200 cm

5 JAAR = 500,- KORTING

!"#$%$!&#$'($!)#$*$+##$,$-./0.$/12$!+$34./5.6

incl.

TV-LIFT

20% GARANTIE

7.682.9%:5..;2.<=2.6$4.>.5:==5$,$-./0.$/12$"#$34./5.6

BOXSPRING TIM

OX

ELEKTRO-B

5 JAAR =

1598

AMBER KUSSEN

Hoofdbord Tim 20 cm - Pocket geveerde elektro onderbakken 22 cm - 7-Zone pocket geveerde matras Amber HR37 6 cm - Koudschuim splittopper Amber HR35 12 cm - Zwarte beukenhouten potenset Voetbord tegen meerprijs

500,-

Vulling: Holle vormvaste comfort vezel Tijk: 100% ultra fijne anti-allergische tijk

KORTING

1098

Draadloos

Gratis

30%

19,95

140 / 160 of 180 x 200

2998VLAKKE UITVOERING

1998,-

Boxspring Vincent

70%

GARANTIE

!"#$%$!&#$'($!)#$*$+##$,$-./0.$/12$++$34./5.6

7.682.9%:5..;2.<=2.6$4.>.5:==5$,$-./0.$/12$"#$34./5.6

90 DAGEN - SLAAPGARANTIE / OMRUILGARANTIE / NIET GOED GELD TERUG GARANTIE

AERO FOAM

POCKET COMFORT

OOR OOKENVBODEM LATT

Druk- en zetfouten voorbehouden. 030521-1 afgebeelde model kan afwijken

VAST &

NU 2 MATRAS 1+1 e

GRATIS GRATIS

+ 798

GARANTIE

Matras | 18cm dikte Volledig Hybrid Aero Foam Dacron gevulde dubbeldoek tijk

OOR OOKENVBODEM LATT

LBAAR

VERSTE

VAST &

e

50%

399

70 / 80 of 90 x 200 cm Lengte- /breedtematen leverbaar

998

GARANTIE

Matras | 25cm dikte Individual pocket system 2 zijden 3cm HR37 Comfort

OOR OOKENVBODEM LATT

LBAAR

VERSTE

+

NU 21+1 MATRAS

GRATIS GRATIS

BES TL ELZA SELECT DEA

POCKET HYBRID

VAST &

NU 21+1 MATRAS e

GRATIS GRATIS 50%

499

70 / 80 of 90 x 200 cm Lengte- /breedtematen leverbaar

+ 1198

GARANTIE

Matras | 25cm dikte 7-zone pocketvering 2 zijden 4cm Hybrid Aero Foam

OOR OOKENVBODEM LATT

LBAAR

VERSTE

VAST &

LBAAR

VERSTE

1+1

GRATIS 50%

599

70 / 80 of 90 x 200 cm Lengte- /breedtematen leverbaar

1998

999

10

50%

70 / 80 of 90 x 200 cm

Matras | 20cm dikte Nasa contour kern 5cm HR80 compose afdekking

Lengte- /breedtematen leverbaar

GEEN AANBETALING EN ANNULERINGSKOSTEN LANGENHORSTERWEG 16 7495 RD AMBT DELDEN

BODDENKAMPSINGEL 2 7514 AR ENSCHEDE

WOONBOULEVARD 12A 7606 JA ALMELO

INFO@BOXSPRINGSLAAPCOMFORT.NL

074 - 357 92 52

053 - 573 85 39

OPENT VOORJAAR 2021

BOXSPRINGSLAAPCOMFORT

BOXSPRINGSLAAPCOMFORT.NL

OPENINGSTIJDEN

Ma 12:00 - 18:00 Di 10:00 - 18:00 Wo 10:00 - 18:00

Do Vrij Za Zo

10:00 - 20:00* 10:00 - 20:00* 10:00 - 17:00 12:00 - 17:00

*KOOPAVOND: DO ENSCHEDE DO/VRIJ AMBT DELDEN


Inzo omen Jeugd

Wat is verslaving Je kunt verslaafd zijn aan middelen als alcohol en drugs, maar ook aan gewoontes waar je geen weer-

/ Verslaving

langen naar alcohol zo groot is dat gezondheid, werk, relaties of het sociale leven eronder gaan lijden. Vaak is het zo dat een verslaving geleidelijk opkomt en mensen hebben het zelf niet altijd in de gaten.

stand aan kunt bieden. Verslaving is een ziekte in je hersenen en je lichaam. Kenmerken zijn dat het je erg bezig houdt, dat je niet meer zonder kunt, dat je steeds meer nodig hebt voor hetzelfde effect en ontwenningsverschijnselen als je niet gebruikt. Zoals zweten, trillen of in paniek raken.

Alcohol Wanneer je overmatig drinkt is alcohol één van de meest schadelijke en verslavende middelen. Wil je verantwoord drinken, dan is het advies van de gezondheidsraad: drink geen alcohol, of in ieder geval niet meer dan één standaardglas per dag. Niet iedereen houdt zich altijd aan deze richtlijnen en dat zien veel mensen niet als een probleem. Maar wanneer is het wel een probleem? Het korte antwoord: Als het ver-

Gevolgen van een verslaving Wat de gevolgen zijn van een verslaving verschilt per persoon. Er kunnen lichamelijke, psychische en sociale problemen ontstaan. Bijvoorbeeld een depressie. Vaak vermindert de interesse in andere dingen en in mensen, waardoor iemand steeds minder deelneemt aan de maatschappij. Er ontstaan vaak ook sociale problemen, bijvoorbeeld in de thuissituatie of met geld.

Naasten Omgaan met iemand met een verslaving is niet eenvoudig. Vaak is het moeilijk om voor jezelf op te komen in een relatie met iemand met een verslaving. Als je zoon of dochter middelen gebruikt of verslaafd lijkt aan gamen of gokken, dan roept dat ook veel vragen op. Je wilt graag helpen, maar hoe doe je dat het best? Ook voor kinderen van mensen met een verslaving is het vaak niet gemakkelijk. Dan is het fijn om te merken dat je niet de enige bent en dat het niet jouw schuld is. Deze kinderen versterken is belangrijk. De volgende organisaties hebben een divers aanbod en kunnen samen met jou kijken wat zij voor jou kunnen betekenen.


Tactus

Halt

Verslavingsproblemen komen vaker voor dan je misschien

Jongeren komen bij Halt terecht omdat ze een grens

denkt. Het gaat vaak schuil achter andere problemen. Het

over zijn gegaan. Ze hebben bijvoorbeeld een afvalbak

is niet iets om je voor te schamen. Het is goed te behande-

vernield, gespijbeld of iets gestolen. Dit lijkt misschien

len. Samen lukt het wel!

niet zo erg, maar al deze overtredingen samen zorgen

Ontdek hoe je verder kunt komen door een kijkje te nemen

voor grote maatschappelijke schade. Tijdens de Halt-

op www.tactus.nl.

straf wordt onderzocht of er meer aan de hand is. Is er

MEE Ijsseloevers Jongeren proberen vaak van alles en nog wat uit. Bijvoorbeeld alcohol, drugs, gokken en gamen. Vaak stopt deze

sprake van drugs of alcohol? Dan kan Halt samen met de jongeren en ouders/verzorger op zoek gaan naar passende hulp.

verkenning vanzelf, maar helaas leidt het ook regelmatig

Chris en Voorkom!

tot een verslaving. Neem contact op met MEE IJsseloe-

inspireert en stimuleert kinderen, tieners en hun opvoe-

vers. De cliëntondersteuning is gratis en voor iedereen.

ders tot het maken van gezonde en verantwoorde keu-

Bel 088 633 0 633 of kijk op www.mee-ijsseloevers.nl.

zes. Dat doen wij door middel van het aanbieden van

Jongerenwerk Het jongerenwerk van Stichting De Welle richt zich op jongeren in de gemeente Wierden. Je kunt ze overal tegenkomen: op straat, bij activiteiten in de buurt en op scholen. Naast het organiseren van activiteiten, bieden ze ook een luisterend oor en kun je met alle belangrijke vragen bij hun terecht! Ook als het over lastigere onderwerpen gaat bijvoorbeeld alcohol of drugs. Kijk op www.stichtingdewelle.nl/doelgroepen/jongeren

Training Verslaving Herkenning Verslaving, wat is dit nou eigenlijk en welke verschillende verslavingen zijn er allemaal? Wanneer ben je verslaafd en hoe herken je bepaalde verslavingen bij anderen? Op dinsdag 18 mei 2021 van 19.30 tot 20.45 uur kun je hier alles over te weten komen tijdens een online training die De Welle organiseert in samenwerking met Tactus. Opgeven kan via m.grutterink@stichtingdewelle.nl of via 06-46540113.

preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching. Kijk op www.chrisvoorkom/aanbod


Inzo omen Jeugd

Gesprekstips Praten met uw kind over alcohol, drugs, gokken of gamen Veel ouders/verzorgers vinden het moeilijk om met hun kinderen over gevoelige onderwerpen te praten. Maar als je twijfelt of jouw kind wel eens gebruikt, is de beste manier om hier achter te komen door een gesprek met je kind aan te gaan. Kies voor het gesprek een rustig moment en zorg van te voren dat je goed ingelezen en geïnformeerd bent. Dreig niet meteen met straffen en veroordeel niet, maar toon interesse. Kijk: jellinek.nl/familie-en-omgeving/ouders-en-opvoeders/gesprekstips/

Uitgelicht verhaal De dochter van familie-ervaringsdeskundige Sylvie Spoelstra heeft een verslaving gehad. Vanuit haar ervaringsdeskundigheid ondersteunt ze andere naasten bij Tactus Verslavingszorg. Dit is haar verhaal…

/ Verslaving

de ik me anders, er ging een knopje in mijn hoofd om en ik dacht: Oh ja? Is dat wat je wil? Prima. Ik deed de voordeur open, schoof mijn dochter naar buiten met de mededeling: “Alsjeblieft meid, hier is je podium! Schreeuw maar zo hard als je kunt!” en gooide de deur dicht. Ik stond achter de deur en voelde me uiterst rustig en zelfverzekerd, dat gevoel had ik al lang niet meer gehad. Ik hoorde mijn dochter heel zachtjes zeggen “Ik snuif cocaïne” en dacht: dat kan veel beter! Waarop ik de deur weer opendeed en zei “Meid, je moet veeeeel harder schreeuwen, want de buren horen je niet eens zo, je moet zo hard schreeuwen dat ze je twee straten verderop nog horen!” en toen deed ik de deur weer dicht. Ik ben naar de keuken gelopen, begon met voorbereidingen voor het avondeten en voelde me rustig en zelfverzekerd. Een paar minuten later ging de deur open en kwam mijn dochter binnen. Rustig en zonder iets te zeggen liep ze naar boven, ruimde haar kamer op en er was niks meer aan de hand. Toen ging er bij mij een lampje branden. Aha, als ik tegengesteld reageer, dan heeft dat dus ook effect op haar. Waarschijnlijk heeft zij in verwarring op de oprit gestaan omdat ik ineens niet meer de moeder was

Tijdens de actieve verslavingsperiode (cocaïne en speed) van mijn dochter ging ik steeds meer op eieren lopen, bang als ik was voor haar agressieve reacties. Dit maakte dat ik steeds minder mezelf kon zijn, dat mijn grenzen vervaagden en dat ik uitgeput raakte. Op een goede dag had ik met mijn dochter de afspraak gemaakt om haar kamer op te ruimen, maar daar had ze geen zin in. Ze wilde weg, en uiteindelijk resulteerde dit in een heftige discussie tussen ons en dreigde ze met “Als ik niet weg mag, ga ik op straat schreeuwen dat ik cocaïne snuif.” Normaal gezien had ik dat vreselijk gevonden, want wat zouden de buren wel niet denken van ons? Maar nu voel-


Contact met de jeugdagenten Wist jij dat er speciale agenten zijn aangewezen voor de jeugd? Sanne Bramer en Gert Lichtenberg zijn de jeugdagenten voor de gemeenten Hellendoorn en Wierden. Ze werken vanuit het politiebureau in Hellendoorn-Nijverdal, maar zijn ook te vinden op de politiepost in het gemeentehuis in Wierden. Ze hebben contact met verschillende netwerkpartners, zoals de gemeente, de scholen, jongerenwerk, handhaving en nog meer partijen, maar natuurlijk ook met de jeugd zelf. Ze hebben een eigen Instagram; @jeugdagent_hellendoorn_wierden. Je kunt altijd een berichtje sturen via Instagram. Of bel 0900 8844.

Tips: die zij gewend was te zien! Vanaf dat moment boeit het

• Drugsinfo.nl

me niet meer wat mensen van me vinden en reageer ik

• Helderopvoeden.nl

op basis van ‘wat wil ik’… en dat voelt krachtig!

• Helpmijndierbareisverslaafd.nl • Nix18.nl

Ik noem dit knopje-om-momenten. Nog zo’n moment had ik toen mijn dochter drie maanden uit de kliniek was

• Scan de QR-code voor het effect van alcohol op jongeren:

en zei: “Mama ik ga dit weekend naar een feestje toe”, waarop ik vroeg: (een hele blonde vraag overigens) “Wat voor feestje dan?” Ik wist het antwoord uiteraard al. “Een hardcore feest”, zei ze. “Oh nee”, zei ik, “dat gaat echt niet gebeuren, vergeet het maar!” “Waarom reageer je zo, vertrouw je me niet?” vroeg ze. Ik raakte verward, want ik vertrouwde haar juist tweehonderd procent. Het was even ijzig stil tussen ons en ik voelde me uiterst ongemakkelijk en verward. Waar kwam dit gevoel vandaan? Na een paar minuten stilte zei mijn dochter ineens: “Mam, ik weet waar jij last van hebt. Jij hebt een serieuze terugval!” Die woorden kwamen binnen. Ze had zo gelijk, dat voelde ik aan alles. Meer informatie?

. “Oké”, zei ik “je mag gaan, maar dan wil ik wel graag afspraken maken met je.” Dat vond zij oké. We spraken af dat ze kon gaan en mij zou bellen als er iets niet goed zou gaan. Ik zou haar dan ophalen. Ik voelde mij die avond verre van rustig, toen ging na anderhalf uur de telefoon. Het was mijn dochter: “Kom me maar ophalen, want het gaat niet goed, ze waren de lijntjes voor me aan het klaarleggen. Ik sta al buiten, heb net mijn jas opgehaald.” Wauw, wat was ik trots op haar zeg! Ik reed op een roze wolk naar haar toe. Mijn vertrouwen in haar ging nu helemaal door het plafond heen.

Colofon Deze Inzoomen! special is een uitgave van de gemeente Wierden en komt uit in de huis-aan-huis krant De Wiezer. Heb je tips en/of vragen? Stuur dan een e-mail naar: communicatie@ wierden.nl

Door deze risicoplanning samen aan te gaan, konden we allebei leren en groeien. Daarnaast heb ik van mijn dochter ook nog geleerd dat naasten dus ook terugvallen: niet in een middel, maar wel in gedrag en oude angsten!


GEMEENTENIEUWS WIERDEN - dinsdag 11 mei 2021

Gemeentehuis gesloten tijdens feestdagen Het gemeentehuis is op donderdag 13 mei en op vrijdag 14 mei gesloten in verband met Hemelvaart. Op maandag 24 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met Pinksteren. Wilt u op een andere dag langs komen in het gemeentehuis? Houd er dan rekening

mee dat u van te voren een afspraak moet maken. Dat kan telefonisch, maar voor het loket Burgerzaken kunt u ook online een afspraak regelen via www.wierden. nl/afspraak. In de blauwe balk op deze pagina kunt u zien wanneer onze loketten telefonisch bereikbaar zijn.

Afvalinzameling rondom feestdagen Op Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag rijden de vuilniswagens niet. In plaats daarvan rijden ze op een andere dag. De route van donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) wordt gereden op vrijdag 14 mei 2021. De route van maandag 24 mei 2021 (tweede pinksterdag) wordt gereden op vrijdag 28 mei 2021. Wilt u nooit meer vergeten om uw container aan straat te zetten? Download dan de app van Twente Milieu. U kunt instellen dat u een berichtje krijgt als uw container geleegd wordt. Zoekt u andere informatie over de inzameling van afval? Kijk dan op www. twentemilieu.nl/wierden.

Enterse buurt waterbestendig ingericht De werkzaamheden rondom de Erve Smedinck, Erve Oldenhof, Erve Weterinck en Voormors in Enter zijn afgerond. Er zijn nieuwe bomen gepland, het voetpad is opnieuw aangelegd en er zijn verschillende wadi’s aangelegd in het groen om wateroverlast bij hevige regenbuien te verminderen. Het ziet er nu nog een beetje kaal uit omdat het ingezaaide gras nog wat water en tijd nodig heeft om te groeien. Maar met de genomen maatregelen is de buurt in ieder geval waterbestendig voor de toekomst. Uit verschillende onderzoeken bleek dat in de omgeving van Erve Weterinck de kans op wateroverlast groter is dan in andere gebieden. Dit geldt met name als er extreme regenbuien vallen, zoals afgelopen augustus. Om er voor te zorgen dat dit in de toekomst geen problemen oplevert, is een aantal wadi’s

aangelegd. Een wadi is een lager gelegen groenstrook waar het regenwater zich kan verzamelen op het moment dat er heel veel regen valt. Het is een buffer waar het water naar toestroomt om overbelasting van het riool en eventuele overstroming te vermijden. Aanpassen aan klimaatverandering De gemeente Wierden zet zich in om wateroverlast, extreme hitte en droogte door klimaatverandering te voorkomen door verschillende maatregelen te nemen op grond van de gemeente. In dit geval is gekozen voor het aanleggen van verschillende wadi’s. Weten wat u zelf kunt doen tegen wateroverlast? Kijk dan eens op www.groenblauwtwente.nl voor tips.

Voorwerp op of aan de weg plaatsen Gaat u verbouwen en heeft u een container nodig voor bouwafval? Of gaat u de tuin opknappen en moeten de stenen ergens

staan? Dan plaatst u deze bij voorkeur op eigen grond. Soms kan dat niet, en wilt u gebruik maken van gemeentegrond, bijvoorbeeld een parkeerplaats of een stuk van de weg. Houd er dan rekening mee dat u niet zomaar een voorwerp op of aan de weg mag plaatsen. Bent u particulier en maakt u maximaal 5 dagen gebruik van de openbare ruimte? Dan volstaat het in de meeste gevallen om met onze buitendienst te overleggen over de locatie. U kunt de buitendienst bereiken via het loket Bouwen en wonen (tel. 0546 580838). In alle andere gevallen moet u ruim van te voren via onze website een melding doen of ontheffing aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op www.wierden.nl/voorwerpopdeweg

Inwoners en organisaties kunnen meepraten tijdens Open Huis gemeente Wierden Digitaal open huis 12 mei 2021 om 19.30 uur De gemeente Wierden organiseert soms een Open Huis. Dit is een digitale bijeenkomst via Zoom, of straks als het weer mag een fysieke bijeenkomst in de Burgerzaal van het gemeentehuis, waar uitleg gegeven wordt over een bepaald thema/onderwerp en waar raadsleden en inwoners/organisaties vragen kunnen stellen en hun mening kunnen geven.

Woensdag 12 mei 2021 om 19.30 uur is er een digitaal Open Huis via Zoom waarbij raadsleden, inwoners/organisaties uitleg krijgen over het Sociaal Domein en vragen kunnen stellen. Ook wordt er een presentatie gegeven over het rapport "Meer grip op uitgaven sociaal domein" en wordt er inzicht gegeven in de ontwikkelingen en cijfers van het eerste kwartaal 2021. Kijk voor meer informatie op www.wierden.nl/openhuis.

COLOFON Coronamaatregelen In verband met het coronavirus werken wij alleen op afspraak. Afspraak maken Een afspraak met het loket Burgerzaken kunt u regelen via onze website www.wierden.nl. Voor overige afspraken neemt u contact op met het betreffende loket.

Openingstijden bezoek op afspraak: 8.30 – 12.30 uur (ma t/m vr) 13.30 - 16.30 uur (ma t/m do) Telefonisch bereikbaarheid: 8.30 – 12.30 uur (ma t/m vrij) 13.30 – 16.30 uur * (ma t/m do) Kijk voor de actuele openingstijden op www.wierden.nl/openingstijden

* Uitzondering: het Zorgloket is ’s middags niet telefonisch bereikbaar.

Telefoon en e-mail Algemeen telefoonnummer: Tel. 0546 580 800 gemeente@wierden.nl Loket Burgerzaken: Tel. 0546 580 834 burgerzaken@wierden.nl Loket Bouwen en wonen: Tel. 0546 580 838 bouwenenwonen@wierden.nl Zorgloket: Tel. 0546 580 990 zorgloket@wierden.nl Loket Belastingen: Tel. 0546 580 826 belastingen@wierden.nl Energieloket: Elke woensdag van 16.00 uur tot 19.00 uur aan de Gildenweg 8 A in Wierden tel. 0546 – 723117 duurzaamwierdenenter@gmail. com www.duurzaamwierdenenter.nl/ energieloket

Bezoekadres gemeentehuis Pouliestraat 3, Wierden

VOLG ONS OP:

f VOLG ONS NU OOK OP INSTAGRAM:


Een leven lang ontwikkelen Investeren in vakmanschap is belangrijk om jou én onze Twentse economie vitaal te houden. IKBINDR door Twents Fonds voor Vakmanschap biedt inwoners van Twente een kans om zich te blijven ontwikkelen en de eigen positie om de arbeidsmarkt te versterken. Door om-, her- of bijscholing mogelijk te maken, in een vakrichting tot maximaal MBO-4 niveau. Zowel werkenden, ZZP’ers als niet werkenden, die

maximaal een MBO-4 diploma hebben, kunnen gebruik maken van dit fonds en een scholingscheque aanvragen van maximaal € 2.500 per jaar. Investeer in jezelf, je werkomgeving én in je werkplezier. Meld je aan voor jouw scholingscheque en laat je inspireren door verhalen van deelnemers op www.ikbindr.nl.

Aanleg F35 langs de Esrand begint half mei Op 17 mei beginnen de werkzaamheden aan de F35 voor het tracé vanaf de rotonde Rijssensestraat tot aan de Stegeboersweg. Gedurende de werkzaamheden is de parallelweg van de Rijssenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor fietsers wordt een noodverbinding aangelegd. Naar aanleiding van de reacties op het eerste ontwerp zijn er een tweetal wijzigingen

doorgevoerd. Er komt een hekwerk tussen de speelplaats ‘Cool Nature’ en de F35 en de aansluiting van de F35 op de parallelweg is iets aangepast zodat het duidelijk is dat fietsers voorrang hebben. Wilt u meer weten over de F35? Kijk dan op www.wierden.nl/f35. Daar kunt u ook het definitieve ontwerp inzien.

LOES: Info & tips over opgroeien en opvoeden Vraagt u zich wel eens af wat u aan moet met een driftige peuter? Of hoe u omgaat met uw puberdochter die de hele dag met haar telefoon bezig is? Of bent u zwanger en wilt u alvast meer weten over de verzorging van een baby? Kijk dan op www.loes.nl. Een leuke site met veel informatie over opvoeden en opgroeien.

Loes geeft nuttige en praktische tips waar iedereen met kinderen wel wat aan kan hebben. Bent u graag meteen op de hoogte van nieuws en activiteiten? Volg Loes dan op Facebook of op Instagram. Ook kunt u zich op www.loes.nl inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Hieronder kunt u zien welke officiële mededelingen er deze week zijn. Ga naar www.wierden.nl/ gemeenteblad voor de complete mededeling. Op het gemeenteblad ziet u ook of en hoe u kunt reageren

COLLECTEN

2 mei t/m 15 mei 2021 | Geen collectes in de gemeente Wierden 16 t/m 22 mei 2021 | Longfonds

BESTEMMINGSPLAN

Reetschotweg 1 in Wierden | 53e wijziging bestemmingsplan Buitengebied 2009

MILEU

Melding activiteitenbesluit Dorpsstraat 122 in Enter | het veranderen van de activiteiten. Melding mobiel puinbreken Boltensweg 1 in Enter Enter | het mobiel puinbreken Besluit maatwerkvoorschriften Stationsstraat 18 in Wierden | het laten vervallen van de vetafscheider registratienummer HZ_MM-20201607besluitdatum 30 april 2021

OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwe aanvragen percelen tussen de A35 en de Beverdamsweg in Wierden | Omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark. Activiteit(en): Bouw, Handelen in strijd met regels RO, wwu Bullenaarsweg 3 in Enter | Omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning. Activiteit(en): Bouw

Hogeluchtsweg 29 in Wierden | Omgevingsvergunning voor het vervangen van de kap. Activiteit(en): Bouw Korianderhof 73 in Wierden | Omgevingsvergunning voor het bouwen van een overkapping met kapschuur/puntdak. Activiteit(en): Bouw Primulastraat 2 in Wierden | Omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage. Activiteit(en): Bouw Waterloop 15 in Wierden | Omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur. Activiteit(en): Bouw Verleende vergunningen Middenplein 1 in Enter | Omgevingsvergunning voor het plaatsen van handelsreclame tbv de geldautomaat. Activiteit(en): Bouw, Reclame Klokkendijk 5 in Notter | Omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur. Activiteit(en): Bouw Spinnewiel 7 in Wierden | Omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw op de berging en carport. Activiteit(en): Bouw, Handelen in strijd met regels RO Waterspiegel 34 in Wierden | Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Activiteit(en): Bouw Waterspiegel 36 in Wierden | Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Activiteit(en): Bouw Van rechtswege verleende vergunning Hexelseweg ong in Hoge Hexel | Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zonnepark. Activiteit(en): Bouw, Handel in strijd met regels RO Verlengde beslistermijn Meijerinksberg 11 in Wierden |

Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van de woning. Activiteit(en): Bouw

STANDPLAATS DRANK EN HORECA

Nieuwe aanvragen Parkeerplaats nabij Enterweg 25 in Wierden | Vergunning APV voor innemen standplaats voor schepijskar van 1 juli tot en met 30 september 2021 Dorpsstraat 148 in Enter | Vergunning APV voor innemen standplaats met “fashion & foodtrucks” Hexelseweg 84 in Hoge Hexel | Vergunning Drank en Horeca voor restaurant De Tolplas, Hexelseweg 84

VERKEER

Watergang t.h.v. Waterspoor 37 in Wierden | e-oplaadpaal

EMAILSERVICE

Bericht krijgen als er in uw buurt een vergunning wordt aangevraagd? Of als het bestemmingsplan verandert? Dat kan, als u zich aanmeldt voor de e-mailservice van de Rijksoverheid. Via www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en ontvangt u berichten over een specifiek gebied dat u zelf kunt aangeven. De Rijksoverheid biedt ook een app aan voor uw mobiele telefoon of tablet. De ‘Over uw buurt’-app kunt u gratis downloaden.

RECHTSBESCHERMING

Ben u het niet eens met een besluit dat de gemeente Wierden binnenkort gaat nemen of al heeft genomen? Dan kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken of in beroep gaan. Ga naar www.wierden.nl/gemeenteblad. Daar vindt u informatie over de voorwaarden en procedures. Hier vind u ook alle bekendmakingen en welke procedures hiervoor gelden.


GEMEENTENIEUWS WIERDEN - dinsdag 11 mei 2020

Wierden gaat voor duurzaam Digitale informatieavond energiebesparing gaat NIET door We hebben in de vorige Wiezer aangekondigd dat we op 20 mei een digitale informatieavond organiseren. Jammer genoeg moeten we je laten weten dat deze NIET doorgaat. We hebben wat extra tijd nodig voor een goed programma. Maar…..

van uitstel komt geen afstel! We laten je zo snel mogelijk weten wat de nieuwe datum is. En we beloven: het wordt een interessante avond met volop aandacht voor al je vragen over kosten van verduurzaming van je woning.

Bespaar met een zonneboiler Met een zonneboilersysteem kan je warm water opwekken met energie van de zon. Dit kan je gebruiken om warm te douchen en de woning te verwarmen. Het is dus een aanvullend systeem dat ondersteuning biedt aan het bestaande verwarmingssysteem of de warmtapwatervoorziening. Wanneer je er voor kiest om een zonneboiler aan te schaffen voor het warme tapwater, dan zal er een aparte boiler worden geïnstalleerd in combinatie met zonnecollectoren op het dak. De collectoren zullen de gratis energie van de zon omzetten in warm water, dat in een boilervat wordt opgeslagen. Over het algemeen zal de zonneboiler jaarlijks circa 50% van de warmtapwaterbehoefte afdekken. Het bestaande verwarmingssysteem (in de meeste gevallen een cv-ketel) zal het overige voor haar rekening nemen.

Begin bij isolatie Vaak is een zonneboiler niet direct de eerste stap waar huishoudens mee beginnen bij het verduurzamen van de woning. Meestal is het investeren in het verbeteren van de isolatie van de woning en/of het plaatsen van zonnepanelen (voor elektra) economisch gezien interessanter. Advies? Wil je meer weten? Neem dan via mail contact op met onze wooncoaches van het Energieloket (duurzaamwierdenenter@gmail.com

Behoorlijke besparing Voor een gezinssamenstelling vanaf 4 personen is dit financieel gezien een interessante maatregel. Je bespaart jaarlijks: • €150,- op jouw energierekening • 180 m3 gas • 330 kilo CO2-uitstoot

MEER NIEUWS & INFORMATIE? WIERDENGAATVOORDUURZAAM.NL

Wat mag er bij verpakkingen? Plastic verpakkingsmateriaal, blik en drankenkartons mogen samen in de verpakkingencontainer. Plastic verpakkingsmateriaal (alleen lege verpakkingen) Plastic tassen Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes Knijpflessen van sauzen, zoals ketchup en mayonaise Flacons van was- en schoonmaakmiddelen Tubes van verzorgingsproducten Flesjes van braadolie, keukenazijn, frisdrank, water en zuivel Chipsverpakkingen Doordrukstrips (van pillen of kauwgom)

Drankenkartons Frisdrankpakken Wijnpakken Zuivelverpakkingen, zoals pakken voor melk, yoghurt en vla Blik Conservenblikken Honden- en kattenvoerblikjes Blikjes van frisdranken en bier Soep-, vlees- en groenteblikken Limonadesiroopblikken en -flessen Waxinelichtcupjes

En dit hoort niet bij verpakkingen: Verpakkingen met inhoud Verpakkingen van chemisch afval - bijvoorbeeld: make-upverpakkingen, kitkokers en verfblikken Piepschuim - bijvoorbeeld: fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en verpakkingsvulmateriaal Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen - bijvoorbeeld: tuinstoelen, videobanden, tandenborstels, speelgoed, landbouwplastic en spuiten

Meer info: www.wierden.nl/4mei


? ... collega e nieuweVacatures onz jij d Wor Vacatures Vacatures

Vacatures Vacatures .? ga.. colle we nieu onze jij Word .? ga.. colle we nieu onze Word jij monteur tuin & park

Vacatures Verspreidingsgebied jij onze nieuwe collega...? WordGEZOCHT BEZORGERS • De best gelezen huis-aan-huis kranten per gemeente UW VACATURE OOK OP MEER DAN 225.0 PLAATS UW PERSONEELSADVERTENTIE IN DEZE KRA Media Adverteren heeftWord effect. collega...? jij onze nieuweIN • Scherpe tarieven, ADRESSEN HUIS-AAN-HUIS TWENTE Heinink Media groter bereik! PERSONEEL Voor uw vacature het grootste bereik in de regio!

Vac Vacatures Vacatures Word jij on Vacatures Vacatures Vacatures Vacatures Vacature Word jij onze nieuwe collega...? HALLO ALMELO !

DE WIEZER

De Lutte

Vacatures Word jij onze nieuwe collega...? Almelo

Hertme

Zuna

Bornerbroek

Rectum

Ypelo

Wil je meer weten kijk dan op

Borne

Enter

www.lesscher-lmb.nl

Hengelo (Slangenbeek)

Bergentheim

Wijk

Hardenberg

Zenderen

Notter

Kloosterhaar

Bornerbroek

Rectum

Bergentheim

Huize den Oostenborgh in Ootmarsum? Dan willen we graag TWENTERAND Hengelo Kloosterhaar

Losser (Slangenbeek) • Een contract voor 24 uur. Borne OP EN ROND DE ESSEN met jou in contact komen. Voor uw vacature het grootste bereik in de regio! DE WEEK VAN LOSSER De kranten worden aan huis geleverd. • deze Adverteren Een klein en hecht Wij zoeken een krantenbezorger voor wijk met de titelteam. De Week van Borne heeft eff Lonneker 10 huis aan huiskran DE WEEK VAN BORNE Overdinkel • Een prima salaris met aantrekkelijke secundaire Wij willen graag onze teams uitbreiden. Voor Villa Meijling Beerzerveld

Ypelo

Sibculo

Bruinehaar WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Manderveen

Geerdijk

Den Ham

Vroomshoop

Enter

Daarlerveen

De Pollen

Breklenkamp

Hezingen

Lattrop Oud Ootmarsum

Nutter

Vasse

Tubbergen

Vriezenveen

Ootmarsum

Haarle

Tilligte

Noord-Deurningen Denekamp

155.000 adressen Minimumleeftijd 13 jaar, maar ook zeer geschikt voor vutters Aantal kranten AantalDe folders I E U W E arbeidsvoorwaarden. WEKELIJKSE RUBRIEK! bezorgingJij is ongeveer 2 N uurtjes. zoeken wij vooral ook een collega voor de nachtdienst. Daarle

Geesteren

Weite-

manslanden Glane

Klein Agelo

Reutum Fleringen

Mariaparochie Harbrinkhoek

Hoge Hexel

Groot Agelo

DINKELLAND VISIE

Aadorp

Zeer goed gelezen

Beuningen

Rossum

bent van harte welkom. Zowel80 Villa Meijling als Huize den 91 om Verspreidingsgebied 89 62 kranten worden aan huis geleverd. BelOPnaar 0541-355974 je aan melden Wilprocent je meer details over deze functie en de neem snel contactGESCHIKTE met ons op VIND DE MEEST KANDIDAAT UIT DE REGIO NAAR EN ROND DE ESSEN Oostenborghbereik vallen onder Welstee. Hettegrootste in deDe regio!

Sibculo

Beerzerveld

Bruchterveld

Deurningen

Hertme

Zuna

Aantal adressen

TWENTERAND Bruchterveld

7621-012

Losser

HALLO ALMELO !

DE WIEZER

Weerselo

Albergen

De Lutte

Vacatures ga...? Vacatures nieuwe colle Word jij onze Vacatures Lonneker

WesterhaarKloosterVriezenveensewijk

Den Ham

TWENTERAND

Straten

Bruinehaar

Bergentheim

Geerdijk

DE WEEK VAN LOSSER

DE WEEK VAN BORNE

Van Ghentstraat

Bruchterveld

DE GLIMLACH

Deurningen

(niveau 3) die we zoeken bij UW VillaDEMeijling in Borne en bij VACATURE OOK OP MEER DAN 225.000 Witte de Withstraat GLIMLACH PLAATS UW PERSONEELSADVERTENTIE IN DEZE KRANT De bezorging is ongeveer 2 uurtjes.

weekkrant bezorgers gezocht in deze wijk Wij bieden jou: PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA! ADRESSEN HUIS-AAN-HUIS IN TWENTE?

Hardenberg

Oldenzaal

Saasveld

Zenderen

Notter

Galenstraat 47 van procent Van Brakelstraat

Weerselo

Albergen

Wierden

Almelo

Zenderen

Oldenzaal

Saasveld

R U BWord R I E Kjij! onze nieuwe collega...?

Langeveen

haar

Wierden

Breklenkamp

Mander Manderveen

Hezingen

Vasse

Nutter

Vroomshoop Sibculo De Pollen Bruinehaar Daarlerveen

Beerzerveld

Notter

bijbehorende arbeids-voorwaarden kijk dan op 0683167231 of email bezorging@heininkmedia.nl DE WEEK VAN LOSSER Minimumleeftijd 13 jaar,ADVERTENTIE maar ook zeer geschikt voor PLAATS UW OPvutters DEZE VACATUREPAGINA 47 procent www.welstee.nl/werken-bij-welstee

Bornerbroek

Rectum

Ypelo

Borne

Hengelo (Slangenbeek)

Losser

DE WEEK VAN BORNE Onze werksfeer is uniek en het hoge zorg- en serviceniveau Hardenberg Enter

Lattrop Oud Ootmarsum

DE GLIMLACH

Deurningen

Hertme

Zuna

Lonneker

Overdinkel

Bruchterveld

Glane

dat we onze bewoners bieden sluit daar naadloos op aan. Bergentheim

8 huis aan huiskranten.

Vacatures Vacatures UWVacatures VACATURE OOK OP EN ROND Ootmarsum DE ESSEN Tubbergen Tilligte Geerdijk Vriezenveen Bornerbroeksestraat Kuipersweg WesterhaarHaarle Geesteren Daarle Klein Agelo Langeveen Vriezenveensewijk Mander Hezingen Den Ham Eurowerft 3 WeiteVaaltweg Wooldrik manslanden Groot Agelo Manderveen 't Reutum Fleringen

Overdinkel

N I E U W E GEZOCHT WEKE L I JDENEKAMP KSE 7591DE Glane

Vroomshoop

Breklenkamp

Kloosterhaar

Bij ons staat het welzijn van onze bewonersneem en medewerkers degene die we zoeken? Bloksteegweg snel contact met ons op Ben jijHet Verspreidingsgebied grootste bereik in de regio! Aantal adressen Aantal kranten Aantal folders TWENTERAND

Noord-Deurningen Denekamp

Wijk

Beerzerveld

Sibculo

155.000 adressen Bruinehaar OP EN ROND DE ESSEN WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Hezingen Manderveen

Geerdijk

Breklenkamp

Dan gaan we heel graag met jou in gesprek! Mail je CV en centraal. Betrokken, zorgzaam en empathisch; zo gaan we 0683167231 of email bezorging@heininkmedia.nl 8 huis a N I E U W E W E K E L I J K S E R U B R I E K ! 240 7622-012 215 bkolfoort@welstee.nl motivatie naar de heer B. Kolfoort, met elkaar om. Werken bij Welstee is meer dan alleen245 zorgen. 155.000 adressen

Lattrop Oud Ootmarsum

Den Ham

Vroomshoop

Daarlerveen

Nutter De Pollen Vasse Mariaparochie Daarlerveen Harbrinkhoek VISIE Ootmarsum Hoge Tubbergen DINKELLAND Tilligte Beuningen Haarle HexelVriezenveenAadorp Noord-Deurningen Geesteren Rossum Daarle Klein Agelo WeiteDenekamp HALLO ALMELO ! DE WIEZER ReutumWeerselo manslanden Groot Agelo Albergen Fleringen De Lutte

Straten Zeer goed gelezen

De Pollen

Tubbergen

Vriezenveen

Daarle

Weitemanslanden

Geesteren

Ootmarsum

Haarle

Reutum Fleringen

Mariaparochie Harbrinkhoek

Lattrop Oud Ootmarsum

Nutter

Vasse

Tilligte

Klein Agelo

Groot Agelo

Noord-Deurningen Denekamp

10 huis aan hui

Zeer goed gelezen

van Heemskerkstraat Woolderweg Coendersstraat VIND DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT DE REGIO NAAR KEUZE. Telefoon: 0541-355974 • Wekelijks aparte vacaturepagina in maximaal 13 regio’s van Galenstraat Van Ghentstraat Witte de Withstraat 155.000VACATUREPAGINA! adressen 47te procent monteur Bel naar 0541-355974 omN jeIaan melden Van Brakelstraat Heinink Verspreidingsgebied UW E-Mail: bezorging@heininkmedia.nl EPLAATS UW EMedia W EADVERTENTIE K E L I J BEZORGERS K S EOPRDEZE UBRIEK! GEZOCHT DINKELLAND VISIE Wijk gelezen huis-aan-huis Aantal adressen Aantal Aantal folders • De best kranten perkranten gemeente Zeer goed bezorging@heininkmedia.nl tel.gelezen 0541 - 355974 tuin & park 7621-012 91 om je aan te89 80 UW VACATURE OOK OP MEER DAN 225.000 Bel naar 0541-355974 melden PLAATS UW PERSONEELSADVERTENTIE IN DEZE KRANT! HALLO ALMELO ! DE WIEZER Hardenberg Verspreidingsgebied Heinink Media Het grootste bereik in de regio! Adverteren heeftMedia effect. Straten Wil je meer weten kijk dan op 62 procent • Scherpe tarieven, groter bereik! 8 huis aan huiskranten. Heinink Media Eurowerft 3 Bornerbroeksestraat Kuipersweg Bloksteegweg ADRESSEN HUIS-AAN-HUIS IN TWENTE? www.lesscher-lmb.nl PERSONEEL DE GLIMLACH DE collega...? MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT DE REGIO NA Bruchterveld nieuwe onze Eurowerft 3 jij DENEKAMP WordVIND Vaaltweg 't Wooldrik Voor uw vacature het grootste bereik in de regio! 155.000 adressen 7591DE 7591DE DENEKAMP GEZOCHT WEKELIJKSE RUBRIEK! Zeer goed gelezen 10 huis aan huiskranten. Telefoon: 0541-355974 Bergentheim Telefoon: 0541-355974 DE WEEK VAN LOSSER • Wekelijks aparte om vacaturepagina in maximaal 13 regio’s Bel naar 0541-355974 jeVACATUREPAG aan te melden Heinink Media Verspreidingsgebied E-Mail: bezorging@heininkmedia.nl PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE 47 procent 47 procent monteur 155.000 adressen DE WEEK VAN BORNE E-Mail: bezorging@heininkmedia.nl Kloosterbezorging@heininkmedia.nl tel. per 0541 - 355974 NIEUWE WEKELIJKSE RUBRIEK! Media • De best gelezen huis-aan-huis kranten gemeente UW VACATURE OOK OP MEER DAN 225.000 PLAATS UW PERSONEELSADVERTENTIE IN DEZE KRANT! tuin & park Heinink Media haar Zeer goed gelezen TWENTERAND Adverteren heeft effect. Eurowerft 3 ADRESSEN HUIS-AAN-HUIS IN TWENTE? • Scherpe tarieven, groter bereik! Hardenberg Heinink Media Sibculo www.lesscher-lmb.nl 7591DE DENEKAMP 62 procent Eurowerft 3 TWENTERAND N I E U WNAAR E W E KKEUZE. E L I J K S E R Beerzerveld U BWord R I E Kjij! onze nieuwe collega...?Word jij onze nieuwe collega...? DENEKAMP Telefoon: 0541-355974 7591DE Hardenberg VIND DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT DE REGIO Bruchterveld Bruinehaar Telefoon: 0541-355974 Breklenkamp OP EN ROND DEHet ESSEN E-Mail: bezorging@heininkmedia.nl Heinink Media Verspreidingsgebied E-Mail: bezorging@heininkmedia.nl OP EN ROND DE ESSEN Verspreidingsgebied grootste bereik in de regio! Geerdijk Bergentheim bezorging@heininkmedia.nl tel. 0541 - 355974 WesterhaarMedia UW VACATURE OOK OP MEER DAN 225.000 PLAATS UW PERSONEELSADVERTENTIE IN DEZE KRANT! Heinink Media PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA! 47 procent Bruchterveld Langeveen Eurowerft 3 Vriezenveensewijk KloosterADRESSEN HUIS-AAN-HUIS IN TWENTE? Mander Hezingen Den Ham 7591DE DENEKAMP collega...? nieuwe VIND DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT DE REGIO NAAR KEUZE. onze jij Word haar N I E U W EPLAATS W EDE K EREGIO LNUW JWKE S IIE U WPERSONEELSADVERTENTIE EE KELR I J KU SManderveen E B R UR B RII EE K !K ! IN DEZE KRANT!8 h TWENTERAND Telefoon: 0541-355974 Lattrop VIND DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT NAAR KEUZE. DINKELLAND VISIE

Word jij onze nieuwe collega? Media Vacatures PLAATS UW nieuwe collega...? KANDIDAAT Word jij onze DE MEEST GESCHIKTE UITnieuwe DE collega REGIO NAAR N I E U VIND WE ...?PERSON jij onze Word a...? Word jij onze nieuwe colleg Wierden

Kloosterhaar

Beerzerveld

Wierden

Sibculo

Borne

De Lutte DE WEEK VAN LOSSER

Bornerbroek

Ypelo

Deurningen

Hengelo (Slangenbeek)

Borne

Daarlerveen

Glane

Enter

DE GLIMLACH

Losser

Adverteren

DE WEEK VAN LOSSER Lonneker

DE WEEK VAN BORNE

heeft e

Overdinkel

Glane

Sibculo

Bruinehaar

Vroomshoop Overdinkel

Deurningen

Hertme

Rectum

47 procent

De Lutte

Oldenzaal

Saasveld

Hertme

Zuna

WesterhaarVriezenveensewijk

Den Ham

Oldenzaal

Lonneker

Zenderen DE WEEK VAN BORNE

Zenderen

Kloosterhaar

Beerzerveld

Geerdijk

Saasveld

Almelo Enter

Zuna

Almelo

Bruchterveld

Losser

Beuningen

Rossum

Weerselo

Albergen

Wierden

Hardenberg

TWENTERAND

Weerselo

Albergen

Notter

Bruinehaar Breklenkamp OP EN ROND DE ESSEN WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Hezingen Manderveen Lattrop Oud Ootmarsum Vroomshoop Nutter De Pollen Vasse Daarlerveen Ootmarsum Tubbergen Tilligte Vriezenveen Haarle Noord-Deurningen Geesteren Daarle Klein Agelo WeiteDenekamp Reutum manslanden Groot Agelo Fleringen

Geerdijk

Rossum

Hengelo (Slangenbeek)

Aadorp

HALLO ALMELO !

Notter

Beuningen DE GLIMLACH Bergentheim

Deurningen

Hertme

Bornerbroek

Ypelo

Bergentheim

Oldenzaal

Saasveld

Harbrinkhoek

Aadorp

Rectum

Bruchterveld

TWENTERAND

Almelo Mariaparochie Zenderen

HogeNotter Zuna Hexel

Hardenberg

Hoge Hexel

DE WIEZER

OP EN ROND DE ESSEN

Langeveen

Mander Manderveen

Hezingen

Vasse

Nutter

De Pollen

Lattrop Oud Ootmarsum

Ootmarsum

Tubbergen

Vriezenveen

Breklenkamp

Haarle

Geesteren

Tilligte

Noord-Deurningen Denekamp

Wijk

Aantal adressen

Aantal kranten

Aantal folders

245

240

215

VacaturesVacatures UWUW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA! UWPLAATS VACATURE OOK OP MEER DAN 225.000 collega...? ADRESSEN HUIS-AA nieuwe jij.? onze Word PLAATS PERSONEELSADVERTENTIE IN DEZE KRANT! collega.. nieuwe onze Word jij EEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT DE REGIO NAAR KEUZE. Voor Vacatures Vacatures UW VACATURE OOK OP MEER DAN 225.000 a...? colleg e nieuw onze jij Word ATS UW ADVERTENTIEADRESSEN OP DEZE VACATUREPAGINA! HUIS-AAN-HUIS TWENTE? .?IN collega.. onze jij ADRESSEN Worduw Vacatures UW VACATURE OOKKOM OP JIJ DAN ONS225.000 TEAM PLAATS UW ADVERTENTIE OP nieuwe DEZE het VACATUREPAGINA! Voor vacature grootste bereik inVacatures de regio! HUIS-AAN-HUIS INMEER TWENTE? nieuwe collega...? jij onze Den Ham

Mariaparochie Harbrinkhoek

Hoge Hexel

Rectum

Ypelo

Hardenberg Enter

HALLO ALMELO !

Weerselo

Albergen

Wierden

Almelo

Zenderen

Notter

Bornerbroek

Rectum

Ypelo

Borne

Hardenberg Enter

Vroomshoop

DE GLIMLACH

Deurningen

Daarlerveen

De Pollen

Bruchterveld

Overdinkel

Aantal kranten

91 om je aan te89 Bel naar 0541-355974 melden

Bornerbroeksestraat Vaaltweg

Glane

Breklenkamp

Kuipersweg 't Wooldrik

Aantal folders 80

Bloksteegweg

Bel naar 0541-355974 om je aan te melden

...? ega e nieuweWordcolljijDe e colleg Word jij onz nieuw onzeSmoezen! Prinsenbal collega...? nieuwe a...? jij onze Word Wierden

Glane

Almelo

Zenderen

Hardenberg

Saasveld

Deurningen

Hezingen

Bergentheim

DE GLIMLACH Vroomshoop

Hengelo (Slangenbeek)

Bruchterveld

Mander Manderveen

62 procent

De Lutte

Bornerbroek

Rectum

Beuningen

Oldenzaal

Bruchterveld Hertme

Notter

Bergentheim

Bruinehaar 155.000 adressen NIEUWE WEKELIJKSE RUBRIEK! WesterhaarZeer goed gelezen Langeveen Vriezenveensewijk

Aantal adressen

7621-012

Coendersstraat Witte de Withstraat

Straten

Lonneker

DE WEEK VAN BORNE

Woolderweg Van Ghentstraat

Wijk

Losser

DE WEEK VAN LOSSER

10 huis aan huiskranten.

Sibculo

Noord-Deurningen

Beerzerveld Denekamp

Rossum

Den Ham Weerselo

HALLO ALMELO ! Hardenberg Albergen

Zuna

Bergentheim

Tilligte

Klein Agelo

Groot Agelo

Geerdijk

DINKELLAND VISIE

Aadorp

DE WIEZER

Overdinkel

Ootmarsum

Haarle

Reutum Fleringen

Mariaparochie Harbrinkhoek

Hoge Hexel

Lonneker

DE WEEK VAN BORNE

Nutter

Vasse

Geesteren

Weitemanslanden

Losser

DE WEEK VAN LOSSER

Tubbergen

Vriezenveen

Daarle

Hengelo (Slangenbeek)

Hengelo (Slangenbeek)

Borne

Enter

DE GLIMLACH

Deurningen

Hertme

Wil je meer weten kijk dan op

haar

Lattrop Oud Ootmarsum

De Lutte

Oldenzaal

Saasveld

Zenderen

Bornerbroek

Ypelo

van Heemskerkstraat van Galenstraat Van Brakelstraat

Weerselo

Albergen

Wierden Almelo Overdinkel

Notter

Glane

Zuna

Voor Kloosteruw vacature het grootste bereik in de regio!

Breklenkamp

7622-012

Straten

Beuningen

Rossum

HALLO ALMELO !

Rectum

Bruinehaar OP EN ROND DE ESSEN WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Hezingen Manderveen

Den Ham

Oldenzaal

Hertme

Zuna

Beerzerveld

Geerdijk

De Lutte

Saasveld

Lonneker

Groot Agelo

DINKELLAND VISIE

Aadorp

DE WIEZER

Bruchterveld

Bergentheim

Kloosterhaar

Sibculo

Klein Agelo

Reutum Fleringen

Mariaparochie Harbrinkhoek

Hoge Hexel

Bergentheim

TWENTERAND

Weitemanslanden

Losser

Hardenberg

Beuningen

Rossum

DE WIEZER

Daarle

Hengelo (Slangenbeek)

Borne

Bruchterveld

DINKELLAND VISIE

Aadorp

Bornerbroek

Beerzerveld

Lattrop Voor uw vacature het grootste bereik in de regio! Oud Ootmarsum

Sibculo

Bruinehaar OP EN ROND DE ESSEN WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Hezingen Manderveen

Geerdijk

De Pollen

Losser Daarlerveen

Kloosterhaar

TWENTERAND

Den Ham

Vasse Vroomshoop

Nutter

De Pollen

Ootmarsum

Tubbergen

Breklenkamp

Lattrop Oud Ootmarsum

Nutter

Vasse

Daarlerveen

10 huis aan huiskranten.

PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA! Oud Ootmarsum Corex is de divisie kartonnen kokers, hulzen Vroomshoop Nutter De Pollen Bruinehaar Vasse 155.000 adressen OP EN ROND DEHet ESSEN Verspreidingsgebied grootsteBreklenkamp bereik in de regio! GeerdijkKloosterUW PERSONEELSADVERTENTIE IN DEZE KRANT! VINDDaarlerveen DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT PLAATS UIT DE REGIO NAAR KEUZE. WesterhaarOotmarsum hoekprofielen van VPK Packaging Group. Tubbergen haarVriezenveensewijk en Langeveen Verspreidingsgebied Het grootste bereik in de regio! TWENTERANDNDenI EHam Tilligtebereik in de regio! Hezingen Voor uw vacature het grootste Vriezenveen Word DINKELLAND VISIE 8 huis aan huiskranten. U W E W E K E L I J K S E R UManderveen B R I EMander K! Haarle Zeer goed gelezen Lattrop UW ADVERTENTIE OP DEZE Noord-Deurningen ADRESSEN HUIS-AAN-HUIS IN TWENTE? 8 huisVACATUREPAGINA! aan huiskranten. N I E U W E W E K E L I J KPLAATS S E R U B R I E K ! Sibculo Geesteren Daarle Ootmarsum Klein Voor uw Agelo vacature het grootste bereik in de regio! VPK PackagingVasseGroup is Oud actief in de sector Nutter WeiteBeerzerveld Vroomshoop De Pollen 155.000 adressen Denekamp 155.000 adressen HALLO ALMELO ! DE WIEZER 10 huis aan huiskranten. Bruinehaar 10 huis huiskranten. Reutum aan Daarlerveen 10 huis aan huiskranten Breklenkamp Ootmarsum manslanden Groot Agelo 47Twenterand procent OPkartonnen EN RONDverpakkingen. DE ESSEN Tubbergen De week van - Op en Rond Essen Zeer goed gelezen van de Tilligte De week van Twenterand - Op de en Rond de Essen Geerdijk Vriezenveen Fleringen Het grootste bereik in de regio! Het grootste bereik in de regio! Haarle De week van Twenterand - Op en Rond de Essen VIND DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UITVIND DE DE REGIO NAAR KEUZE. MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT DE REGIO NAAR KEUZE. Zeer goed gelezen WesterhaarNoord-Deurningen Beerzerveld

Geerdijk

Ypelo Bergentheim

KloosterSibculo haar

TWENTERAND Beerzerveld

Hardenberg Enter

Bruinehaar

WesterhaarVriezenveensewijk

OP EN ROND DE ESSEN

Breklenkamp

Bergentheim

TWENTERAND Beerzerveld

Hardenberg

Borne

DE WEEK VAN LOSSER Lonneker

Kloosterhaar

DE WEEK VAN BORNE

Daarle

KloosterSibculo haar

Haarle

Geesteren

Tilligte

Klein Agelo

Noord-Deurningen Denekamp

E-Mail: bezorging@heininkmedia.nl

155.000 adressen Tilligte NIEUWE WEKELIJKSE RUBRIEK! Noord-Deurningen Zeer goed gelezen Denekamp 62 procent Reutum VIND DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT DE REGIO Bruchterveld Groot Agelo Fleringen Weitemanslanden

Haarle

Hoge Hexel

Geesteren

Weitemanslanden

Ootmarsum

Vriezenveen

Tubbergen

Vriezenveen 47 procent

Overdinkel

Daarle Glane

Bruchterveld

TWENTERAND

Sibculo

Reutum Fleringen

Mariaparochie Harbrinkhoek

Wierden

Beuningen

Klein Agelo Rossum

Weerselo

De Lutte

NAAR KEUZE. PLAATS UW ADVERTENTIE 47 procent OP DEZE VACATUREPAGINA! Klooster-

Almelo

Oldenzaal

Saasveld

Zenderen

Notter

Bornerbroek

Ypelo Bergentheim

DE GLIMLACH

Deurningen

Hertme

Zuna

Rectum

Groot Agelo

DINKELLAND VISIE

Aadorp

HALLO ALMELO ! Hardenberg Albergen

DE WIEZER

Hengelo (Slangenbeek)

Losser

Het grootste bereikUIT in DE de REGIO regio! NAAR VIND DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT KEUZE. VERSTERKEN? 155.000 adressen Het grootste bereikUIT in DE de REGIO regio! NAAR KEUZE. VIND DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT I van EU W E IEUW E W E KDinkelland E L I J K S E Visie RUB RIE K! - De Glimlach - DeN Losser PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA! 8Nhuis aan huiskranten. PLAATS UW ADVERTENTIE OP adressen DEZE VACATUREPAGINA! 155.000 8week huis aan VISIE Zeer goedDINKELLAND gelezen Den Ham

Vroomshoop

Daarlerveen

Mander Manderveen

Hezingen

Vasse

Nutter

Tubbergen

Geesteren

Weitemanslanden

Groot Agelo

Bruchterveld

Bergentheim

Noord-Deurningen Denekamp

TWENTERAND

DINKELLAND VISIE Beerzerveld Beuningen

Geesteren

Aadorp

Tilligte

Klein Agelo

WeiteLangeveen manslandenAlbergen

Sibculo Bruinehaar Beerzerveld Breklenkamp Bruinehaar OP EN ROND DE ESSEN Breklenkamp OP EN ROND DE ESSEN Mariaparochie WesterhaarWesterhaarhaar TWENTERAND Langeveen Vriezenveensewijk Mander Hezingen Harbrinkhoek Langeveen Sibculo Manderveen Lattrop Vriezenveensewijk Hoge Beuningen Mander TWENTERAND Hezingen Oud Ootmarsum Beerzerveld Hardenberg Nutter Bruinehaar De Pollen Aadorp Vasse OP EN ROND DEHet ESSEN Hexel Manderveen Lattrop Geerdijk Verspreidingsgebied OP EN ROND DE ESSEN grootsteBreklenkamp bereik in de regio! Ootmarsum WesterhaarTubbergen Tilligte Vriezenveen Oud Ootmarsum Bruchterveld Haarle Noord-Deurningen Langeveen Rossum Vriezenveensewijk Geesteren Hezingen Klein Agelo Nutter WeiteDe Pollen 8 huis aan huiskranten. Denekamp NDen I EHam U W E W E K E L I J K S E R UManderveen B R I EMander K! Vasse Lattrop Reutum manslanden Groot Agelo Bergentheim Weerselo Fleringen Oud Ootmarsum Daarlerveen Vroomshoop Nutter Ootmarsum De Pollen Vasse Tubbergen 155.000 adressen KloosterTilligte Albergen Vriezenveen Mariaparochie Daarlerveen DeOotmarsum Lutte Harbrinkhoek DINKELLAND VISIE Tubbergen Hoge haar Haarle Beuningen TWENTERAND Noord-Deurningen Vriezenveen Tilligte Aadorp DINKELLAND VISIE Geesteren Zeer goed gelezen Noord-Deurningen Daarle Hexel Klein Agelo Rossum Oldenzaal Haarle Sibculo Geesteren Daarle Klein Agelo Wierden WeiteWeiteDenekamp Beerzerveld Denekamp Saasveld Almelo Breklenkamp Weerselo HALLO ALMELO ! HALLO ALMELOBruinehaar ! DE WIEZER DE WIEZER Reutum manslanden Groot Agelo Albergen 47 procent OP EN ROND DEReutum ESSEN Zenderen De Lutte manslanden Groot Agelo 47 procent Geerdijk Fleringen WesterhaarNotter Oldenzaal Fleringen Wierden Saasveld Almelo DE GLIMLACH Langeveen DE GLIMLACH Hardenberg Enter

Geerdijk

Lattrop Oud Ootmarsum

Ootmarsum

Haarle

Reutum Fleringen

Mariaparochie Harbrinkhoek

Hoge Hexel

Daarle

Langeveen

De Pollen

Vriezenveen

Daarle

Den Ham

Geerdijk

Sibculo

Beerzerveld

Vroomshoop

De Pollen

Breklenkamp

Hezingen Nutter

Vasse

Tubbergen

Vriezenveen

Daarle

Weitemanslanden

Geesteren

Lattrop Oud Ootmarsum

Ootmarsum

Haarle

Reutum Fleringen

Tilligte

Klein Agelo

Groot Agelo

Mariaparochie Harbrinkhoek

Hoge Hexel

Breklenkamp

Overdinkel

Glane

Sibculo

Bruinehaar WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Manderveen

Geerdijk

Den Ham

Daarlerveen

OP EN ROND DE ESSEN Klein Agelo

Lonneker

Kloosterhaar

Vroomshoop

Daarle Vroomshoop

Bruinehaar

DE WEEK VAN LOSSER

DE WEEK VAN BORNE

Bruchterveld

Bergentheim

Den Ham

Daarlerveen

Kloosterhaar

Borne

Noord-Deurningen Denekamp

Beuningen

Aadorp

155.000 adressen

Rossum

Weerselo

Albergen

De Lutte

IEUW E W E KDinkelland E L I J K S E Visie RUB RIE K! Denekamp Deurningen - De Glimlach - De week van Losser PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA! Hertme Zuna Langeveen 8Nhuis aan huiskranten. DINKELLAND VISIE Vriezenveensewijk Mariaparochie Mander Mariaparochie Mander ReutumHezingen Hezingen Groot Agelo 47 procent Adverteren heeft effect. Zeer goed gelezen Bornerbroek Manderveen Lattrop Hengelo Harbrinkhoek RectumDINKELLAND VISIE Hoge Fleringen Beuningen Hardenberg Losser Oud Ootmarsum ManderveenVroomshoop Lattrop Harbrinkhoek HALLO ALMELOheeft ! (Slangenbeek) Aadorp DE WIEZER De week vanBeuningen Borne - De Wiezer Hexel Adverteren Borne effect. Nutter Hoge Ypelo 155.000 adressen Vasse Rossum DE GLIMLACHDe Pollen 62 procent Oud Ootmarsum Daarlerveen Mariaparochie Mander Verspreidingsgebied WEEK LOSSER Hezingen Aadorp Het grootsteDE in VAN de regio! Weerselo HALLO ALMELO DE WIEZER BruchterveldTubbergen Haarle Ootmarsum Tilligte De week van Borne - De Hexel!Albergen155.000 Adverteren Vriezenveen Vroomshoop Media DE GLIMLACH Hardenberg Nutter De weekWiezer van Hellendoorn/Nijverdal - HalloNAAR Almelo he VIND DEbereik MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT DE REGIO K Noord-Deurningen nderveen Lattrop Harbrinkhoek De Hoge Pollen DINKELLAND VISIE TWENTERAND adressen Zeer goed gelezen De Lutte Vasse Geesteren Daarle BeuningenKlein Agelo Enter 8 huis aan huiskranten. Rossum DINKELLAND VISIE Oud Ootmarsum Denekamp 62Lonneker procent DEOldenzaal WEEK VAN BORNE Overdinkel DE WEEK VAN LOSSER WeiteAadorp Wierden Bergentheim Verspreidingsgebied Reutum Bruchterveld Saasveld Hexel Adverteren heeft effect. Almelo OP EN ROND DE ESSEN manslanden Groot Agelo Nutter Het grootste bereik in de regio! Daarlerveen Zenderen De week van Rijssen DE WEEK VAN LOSSER Vasse Fleringen Ootmarsum 155.000 adressen Rossum Glane Notter 47 procent Tubbergen HALLO ALMELO ! DE WIEZER DE WEEK VAN BORNE DE GLIMLACH PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA! Weerselo De week van Hellendoorn/Nijverdal Hallo Almelo HALLO ALMELO ! 47 procent Bergentheim Deurningen Media DE WIEZER Tilligte KloosterHertme Zuna DE WEEK VAN BORNE Vriezenveen Mariaparochie Zeer Rectum goedBornerbroek gelezen Hengelo Ootmarsum Zeer goed gelezen Tubbergen Haarle Weerselo HALLO ALMELO ! 8 huis aan huiskranten. DE WIEZER Tilligte Noord-Deurningen Harbrinkhoek DINKELLAND VISIE KloosterAlbergen haar Hoge • Wekelijks aparte vacaturepagina in maximaal 13 regio’s TWENTERAND Beuningen De Lutte Losser Haarle DE GLIMLACH Geesteren (Slangenbeek) Aadorp Noord-Deurningen Albergen haar Daarle 47 procent Hexel TWENTERAND Ypelo Borne De Lutte Sibculo Klein Agelo Rossum WeiteSibculo Klein Agelo week van Rijssen Denekamp DE WEEK VAN LOSSER• De best gelezen huis-aan-huis De 155.000 adressen Oldenzaal Denekamp kranten per gemeente Beerzerveld Oldenzaal TWENTERAND Beerzerveld 47 procent Adverteren heeft effect. Weerselo HALLO ALMELO ! DE WIEZER Wierden Wierden Bruinehaar Bruinehaar Reutum Verspreidingsgebied Reutum Saasveld Saasveld DE WEEK VAN LOSSER Almelo Almelo 47 procent Breklenkamp Lonneker Breklenkamp Hardenberg OP EN ROND DE ESSEN Groot Agelo Albergen OP EN ROND DE ESSEN Enter manslanden Het grootste bereik in de regio! Groot Agelo • Wekelijks vacaturepagina in 13 regio’s De Lutte Geerdijk Zenderen Geerdijk Adverteren heeft effect. DE WEEK VAN BORNE Overdinkel Zenderen WesterhaarFleringen DINKELLAND VISIE OP EN ROND DE ESSEN Verspreidingsgebied Het grootste aparte bereik in de regio! WesterhaarZeer goed gelezen Fleringen • Scherpe tarieven, groter bereik! Notter DE WEEK VAN BORNE Langeveen Wierden Vriezenveensewijk DE GLIMLACH Oldenzaal Notter Saasveld Mander Almelo Bruchterveld Hezingen Den Ham Glane Langeveen Deurningen Vriezenveensewijk Zenderen DEbestGLIMLACH • Wekelijks aparte vacaturepagina in maximaal 13 regio’s • De gelezen huis-aan-huis kranten per gemeente Hertme Manderveen LattropZuna Hezingen Den Ham Notter HALLO ALMELOMander ! DE WIEZER Deurningen DE GLIMLACH Oud Ootmarsum Deurningen Bergentheim Hertme 47 procent Zuna 8 huis aan Manderveen Lattrop Hertme Zuna NIEUWE WEKELIJKSE RUBRIEK! Vroomshoop Nutter Bornerbroek 8 huis aan huiskranten. Mariaparochie De Pollen Vasse inkhoek DINKELLAND VISIE Hengelo Verspreidingsgebied Rectum Oud Ootmarsum Bornerbroek • Scherpe tarieven, groter bereik! Beuningen Ootmarsum Hengelo Rectum Daarlerveen KloosterLosser Vroomshoop Tubbergen Nutter DE GLIMLACH •Verspreidingsgebied (Slangenbeek) Bornerbroek Media De Pollen (Slangenbeek) Tilligte Vasse Losser Harbrinkhoek De best haar gelezen Rectum huis-aan-huis kranten per gemeente Vriezenveen DINKELLAND Hengelo Ypelo Ypelo Haarle BorneVISIE Borne TWENTERAND 155.000 adressen Noord-Deurningen Hoge Adverteren heeft effect. Beuningen Geesteren Daarle Daarlerveen Rossum Klein Agelo Losser Sibculo DETubbergen WEEK VAN LOSSEROotmarsum WeiteDenekampAadorp (Slangenbeek) DE WEEK VAN LOSSER Tilligte Beerzerveld 155.000 adressen Reutum Hexel • Wekelijks aparte vacaturepagina in 13 regio’s Vriezenveen DE WEEK VAN LOSSER manslanden Groot Agelo Ypelo Bruinehaar Haarle Adverteren heeft effect. Lonneker VISIE Noord-Deurningen Breklenkamp Borne Fleringen Weerselo OP EN ROND DE ESSEN Enter Zeerin goed HetDINKELLAND grootste bereik degelezen regio! Geesteren Geerdijk• Scherpe Daarle DE WEEKLonneker VAN BORNE Overdinkel Rossum Klein Agelo Westerhaar- tarieven, groter bereik! DE WEEK VAN BORNE

Vriezenveensewijk DE WIEZER

Den Ham Breklenkamp

OP EN ROND DE ESSEN

HALLO ALMELO !

Rossum Geerdijk

Westerhaar-

Weerselo

Den Ham

Wierden

Vriezenveensewijk Zenderen

Den Ham Notter

Deurningen Hertme Mariaparochie Hengelo Harbrinkhoek (Slangenbeek) Borne

Zuna

Lattrop Oud Ootmarsum Bruchterveld Nutter Losser

Bornerbroek

Rectum

Hoge Hexel

Ypelo

Oldenzaal

Saasveld

Zenderen

Notter

Mander Hezingen DE GLIMLACH Hardenberg

Deurningen Manderveen

Hertme

Zuna

De Lutte

Almelo

Aadorp

Losser

Beuningen

DE WEEK VAN LOSSER

IEUW E W E KDinkelland E L I J K S E Visie RUB RIE K! - De Glimlach - De week van Losser PLAATS UWactiviteiten ADVERTENTIE OPUw DEZE VACATUREPAGINA! Wegens uitbreiding van onze zijn we schriftelijke sollicitatie voorzien 8Nhuis aan huiskranten. Zeer goed gelezen voor onze vestiging Corex Nederland B.V. van CV kunt u richten aan: VIND MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT DE REGIO NAAR K 16 OKTUIT TONEEL De DE week van Borne - De Wiezer 155.000 te Wierden zoek naar gemotiveerde: Wij zijnop een dynamisch middelgroot familiebedrijf actief op het adressen gebied van 62 procent PLAATS Verspreidingsgebied UW ADVERTENTIE DEZE VACATUREPAGINA! Corex Nederland Het grootste bereik in de OP regio! de particuliere woningbouw en prefab systeemdaken. Ons B.V. werkgebied voor Media De week van Hellendoorn/Nijverdal - Hallo Almelo Zeer goed gelezen Productie Medewerkers t.a.v. Mevr. A. van Harten ter Brake HRM de woningbouw ligt in Oost-Nederland. Daarnaast worden onze kapcon8 huis aan huiskrant Nijverheidsstraat 9 - 7641 AB WIERDEN Logistieke Medewerkers De week van Rijssen Media structies door heel Nederland en gemonteerd. 47geleverd procent Verspreidingsgebied agnes.van.harten@corexgroup.nl 47 procentDenekamp Hardenberg WeiteEnter Wierden

Almelo

Zenderen

Notter

Bornerbroek

Rectum

Ypelo

Borne

Ypelo Daarlerveen

Bruchterveld

Deurningen

Hertme

Zuna

Hardenberg

Oldenzaal

Saasveld

Rectum Vroomshoop

Beerzerveld

Den Ham

Vroomshoop

Daarlerveen

De Pollen

Geesteren DEWeiteWEEK VAN BORNE manslanden

Rossum

Lonneker

DE WEEK VAN BORNE

Overdinkel

Weerselo

Glane

Noord-Deurningen Denekamp

Albergen

OP EN ROND DE ESSEN

Wierden

Breklenkamp

Almelo

Zenderen

Notter

De Lutte

Oldenzaal

Saasveld

a...? Word jij onze nieuwe colleg BRAM VAN DER

Mariaparochie Harbrinkhoek

Langeveen

Vriezenveensewijk

Vroomshoop

Mander Manderveen

Hezingen

Vasse

Nutter

De Pollen

Deurningen

Hertme

LattropZuna Oud Ootmarsum

Bornerbroek

Rectum

Hengelo (Slangenbeek)

155.000 adressen VACATURE: INBOUWSPECIALIST

Breklenkamp

Hezingen Nutter

Vasse

Aadorp

Daarlerveen

Beuningen Ootmarsum

Tubbergen

Vriezenveen

Daarle

Geesteren Rossum

Weite-

Haarle

Tilligte

Klein Agelo

Reutum Fleringen

manslanden Weerselo

Albergen

Lattrop Oud Ootmarsum

Hoge

Wierden

Almelo

Zenderen

Notter

Aadorp

SaasveldHexel DE WIEZER

Groot Agelo

Mariaparochie De Lutte Harbrinkhoek DINKELLAND

Ypelo

Noord-Deurningen Denekamp

Borne

Oldenzaal

VISIE

Beuningen

Lonneker

Overdinkel

Bruchterveld

Rossum

HALLO ALMELO !

Ze

Losser

Hardenberg Enter

Glane

62

VIND DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT REGIO Media NAAR KEUZE. VIND DEDE MEEST GESCHIKTE Zeer goed gelezen VLUGT 40 UUR PERGESCHIKTE WEEK VACATUREPAGINA! PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE 155.000 adressen VIND DE MEEST KANDIDAAT UIT19DE REGIO NAAR KEUZE. OKT SHOW Zeer goed gelezen 47 procent Tubbergen

Vriezenveen

Daarle

Geesteren

Weitemanslanden

Ootmarsum

Haarle

Tilligte

Groot Agelo

Hertme

Zuna

Noord-Deurningen Denekamp

Klein Agelo

Reutum Fleringen

Deurningen

Wierden

Bornerbroek

Rectum

Ypelo

Borne

Borne

Kloosterhaar

DE GLIMLACH

Losser Deurningen

Hertme

Hengelo (Slangenbeek)

Sibculo

Losser

Beerzerveld

DE WEEK VAN LOSSER

Overdinkel DE WEEK VAN BORNE

Enter

Bergentheim

De Lutte

Oldenzaal

Saasveld

Zenderen

Bornerbroek

Rectum

Lonneker

Enter

Beuningen

Aadorp

Weerselo

Albergen

Almelo

Hengelo Notter (Slangenbeek) Zuna

Ypelo

Mariaparochie Harbrinkhoek

Hoge Hexel

Bruinehaar WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Manderveen

Geerdijk

Lonneker

Overdinkel

Breklenkamp

Word jij onze nieuwe colleg Rossum

ZOEKT BEZORGERS Wierden

Zenderen

De Lutte

Ypelo

Borne

Daarlerveen

De Pollen

Weitemanslanden

Lonneker

Langeveen

Nutter

Lattrop Oud Ootmarsum

Ootmarsum

Haarle

Tilligte

Klein Agelo

Reutum Fleringen

Groot Agelo

Mariaparochie Harbrinkhoek

Hoge Hexel

Overdinkel

Geesteren

Noord-Deurningen Denekamp

PLAATS UW ADVERTE 47

Losser

Vriezenveensewijk Glane Glane Den Ham Reutum Overdinkel Groot Agelo Fleringen Vroomshoop Glane De Pollen Mariaparochie Daarlerveen De Lutte Vriezenveen Harbrinkhoek DINKELLAND Hardenberg VISIE Daarle Beuningen Oldenzaal

Hezingen

Vasse

Tubbergen

Vriezenveen

Daarle

Deurningen

Hengelo (Slangenbeek)

Enter

DE WEEK VAN BORNE

HALLO ALMELO ! Bruchterveld

Vroomshoop

Oldenzaal

Saasveld

Hertme

Bornerbroek

Rectum

Glane Den Ham

Glane

Weerselo

Albergen

Almelo

Notter

Zuna

Mariaparochie De Lutte Harbrinkhoek DINKELLAND

Vriezenveen

Hoge Hexel

Enter

Bergentheim

Word jij onze nieuwe collega...?

Overdinkel

Glane

gen

Vasse

Ootmarsum Tubbergen DE WEEK VAN LOSSERKlooster- Tilligte Haarle haar TWENTERAND Lonneker Sibculo Klein Agelo Overdinkel Beerzerveld Bruinehaar ReutumGlaneGroot Agelo Geerdijk WesterhaarFleringen Den Ham

Sibculo

Bruinehaar WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Manderveen

Geerdijk

Lonneker

Enter

Borne

Kloosterhaar

Losser

Hengelo (Slangenbeek)

De Pollen

Daarle Enter

Bergentheim

Hengelo (Slangenbeek)

Bornerbroek

Beuningen

Aadorp

Rossum

DE WEEK VAN LOSSER

• De best gelezen huis-aan-huis kranten per gemeente 47 procent

DE WIEZER 8 huis aan Lonneker I E U W E W E K E L I J KHardenberg S E RUBRIEK! Arbeidsvoorwaarden Albergen vacaturepagina in maximaal • Wekelijks aparte 13N regio’s Enter Verspreidingsgebied HALLO ALMELO ! DE WIEZER DE GLIMLACH • Scherpe tarieven, groter bereik! DE WEEK VAN BORNE Overdinkel PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA! Bergentheim 47 procent Hoge Hertme Zeer goed gelezen Media Verspreidingsgebied CorexDeurningen biedt geschikte kandidaten een uitAadorp Hexel Wierden Adverteren Glane heeft effe adressen Saasveld Bruchterveld Hengelo Rossum Klooster- op zoek Voor de woningbouw zijn wij opAlmelo korte termijn naar actieve enper geDE GLIMLACH Zenderen huis-aan-huis Losser • Wekelijks aparte vacaturepagina in 155.000 maximaal 13 regio’s (Slangenbeek) • De best gelezen kranten haar om van betekenis Notter Weerselo HALLO ALMELO ! gemeente DE WIEZER orne dagende baan en alle ruimte TWENTERAND Adverteren heeft effect. Wij zoeken een inbouwspecialist: DE GLIMLACH Albergen Deurningen DINKELLAND VISIE De Lutte Bergentheim Sibculo 47aparte procent DE WEEK VAN LOSSER Zeer goed gelezen Hertme Zuna motiveerde te zijn in het eigen vakgebied inWEEK een dynamische Beerzerveld Oldenzaal • Wekelijks vacaturepagina inde13 regio’s DE VAN LOSSER Wierden Saasveld Bruinehaar Verspreidingsgebied Als inbouwspecialist worden aan jou de auto’s van klanten toevertrouwd. Met jouw kennis, 20 FAMILIE 2+ Adverteren heeft effect. Lonneker Bornerbroek Breklenkamp Het grootste bereik in deOKT regio! OPNotter EN RONDAlmelo DE ESSEN Zenderen Verspreidingsgebied Hengelo Rectum grootste bereik in de regio! HALLO ALMELO ! DE Het WIEZER KloosterGeerdijk• Scherpe tarieven, groter bereik! N BORNE Overdinkel WesterhaarDE GLIMLACH DE WEEK VAN BORNE Media Losser omgeving. Daarnaast zijn er mogelijkheden totVriezenveensewijk Langeveen(Slangenbeek) Deurningen 47 procent Hertme Zuna • De best gelezen huis-aan-huis kranten per gemeente haar kunde en gedrevenheid ben je ervoor verantwoordelijk dat iedere auto waar je aan werkt de Ypelo Borne TWENTERAND Mander Glane Hezingen Den Ham Bornerbroek 8 huis aan huiskranten. Hengelo • Losser De best gelezen huis-aan-huis kranten per gemeente Manderveen Rectum Lattrop ontwikkeling en doorgroei. Een aantrekkelijk DE GLIMLACH (Slangenbeek) Sibculo DE WEEK VAN LOSSER Oud Ootmarsum Ypelo Borne werkplaats in topconditie verlaat. Je voert alle voorkomende werkzaamheden uit. Denk hierbij Vroomshoop Nutter Beerzerveld 8 adressen huis aan huiskrante (FULLTIME) De PollenHardenberg Vasse DE WEEK VAN LOSSER 155.000 salaris conform geldende CAO en een goed Bruinehaar Adverteren heeft effect. Lonneker Verspreidingsgebied Breklenkamp OP EN ROND DECar ESSEN Ootmarsum Enter Daarlerveen Tubbergen Enter aan van onder andere Alarmsystemen, Camera systemen, Audio upgrades, montage Lonnekerinbouw DE WEEK VAN LOSSER • Scherpe tarieven, groter bereik! Geerdijk Tilligte • Scherpe tarieven, groter bereik! Vriezenveen Bruchterveld DE WEEK VAN BORNE Overdinkel Adverteren heeft effec 54, Oldenzaal • 0541-518683 WesterhaarHaarle DE WEEK VAN BORNE Overdinkel Noord-Deurningen pakket secundaireGlindestraat arbeidsvoorwaarden maken Zeer goed gelezen Geesteren Daarle Klein Agelo DE WEEK VAN BORNE Langeveen Weite- Bergentheim van banden trekhaken, •155.000 high end uitlaatsystemen van accessoires op13 o.aregio’s campers Vriezenveensewijk Glane en velgen, Denekamp Mander enHezingen Glane Den Ham adressen Wekelijks aparte vacaturepagina in maximaal Reutum • www.kosse.keurslager.nl onderdeel uit van info@kosse.keurslager.nl de functie. manslanden Groot Agelo KloosterManderveen Lattrop Fleringen Hoge SaasveldHexel

en

Aadorp

Oldenzaal

VISIE

Beuningen

Rossum

Weerselo

Albergen

Wierden

Almelo

Notter

Zenderen

De Lutte

Bornerbroek

Media

Mander Manderveen

Hezingen

Vasse

Nutter

Tubbergen

Geesteren

Weitemanslanden

Bruchterveld

DE WIEZER

Lattrop Oud OotmarsumWierden

Ootmarsum

Tilligte

Klein Agelo

Groot Agelo

Weerselo

Albergen

Almelo

Zenderen

De Lutte

Bornerbroek

Rectum

Noord-Deurningen Ypelo Denekamp Enter

Borne

Oldenzaal

Saasveld

Deurningen

Hertme

Zuna

Hengelo (Slangenbeek)

THE SOUL OF TINA DE GLIMLACH

Losser

DE WEEK VAN LOSSER Lonneker

DE WEEK VAN BORNE

Overdinkel

Glane

Mariaparochie Harbrinkhoek

Klooster-

HALLO ALMELO !

Notter

Haarle

Reutum Fleringen

Bergentheim

Deurningen

Hertme

Zuna

Oldenzaal

Saasveld

manslanden Weerselo

UIT DE REGIO NAAR KEUZE. Ben jij 13 jaar of VIND ouderDE enMEEST heb jeGESCHIKTE KANDIDAAT Adverteren heeft effe BRANDWEERMAN de ALL ROUND TIMMERLIEDEN OP DEZE VACATUREPAGINA! op Kosse, dinsdag uurtjes N IEUW E2keurslager W E K E L I over? J KPLAATS S E R U BUW R I EADVERTENTIE K! VerspreidingsgebiedSAM LIVE! Media gebied Media Rectum

Ypelo

Borne

Hengelo (Slangenbeek)

TWENTERAND

Losser

haar Hoge

Beerzerveld

Geerdijk

Lonneker

Enter

Overdinkel

Bruinehaar

WesterhaarVriezenveensewijk

Den Ham

Glane

Vroomshoop

Daarlerveen

OP EN ROND DE ESSEN

Rossum

Breklenkamp

Weerselo

Mander Albergen Hezingen Manderveen

Langeveen

Lattrop Oldenzaal Oud Ootmarsum Saasveld Nutter VasseZenderen Ootmarsum Deurningen Hertme Tilligte Haarle Noord-Deurningen Geesteren Bornerbroek Klein Agelo Hengelo Weite- Rectum Denekamp (Slangenbeek) Reutum manslanden Ypelo Groot Agelo Borne Fleringen

Wierden

Tubbergen

Mariaparochie Harbrinkhoek

Hoge Hexel

Aadorp

De Lutte

Almelo

De Pollen

Notter Zuna Vriezenveen

Daarle

Functieomschrijving: TWENTERAND Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Mariaparochie • Alle voorkomende timmerwerkzaamheden op hetHarbrinkhoek gebied van DINKELLAND VISIE Hoge Makkelijk te combineren met school/hobby’s Beuningen OP EN ROND DE ESSEN Verspreidingsgebied Aadorp Hexel Rossum ruw- en nieuwbouw. W W W. C O R E X G R O U P. C O M

Beuningen

Aadorp

Sibculo Hexel

DINKELLAND VISIE

Enter

Beuningen Lonneker

Rossum

Losser

Overdinkel

Je bewaakt van01de door jou uitgevoerde werkzaamNOV CONCERT N I E U enheden, Wbedrijfswagens. E W E K E L I J K S E R U B R K !kunnen •plezier De best gelezen huis-aan-huis kranten per gemeente zodat de klanten met veel veilig onderweg en op locatie zijn.I DeE klanten Verspreidingsgebied Zeer goed gelezen Het grootste bereik in de regio! HALLO ALMELO !

DE WIEZER

haar

Sibculo

Wierden

Almelo

De Lutte

Saasveld

Vroomshoop Deurningen

Zenderen

Glane

47 de procent continu kwaliteit

Weerselo

Albergen

Oldenzaal

DE GLIMLACH De Pollen

Vasse

Nutter

Oud Ootmarsum

NATURALLY 7 Media T GESCHIKTE KANDIDAAT UIT DE REGIO NAAR KEUZE. Media Verspreidingsgebied Ongeveer 1,5 uur per week 8 huis aan huiskranten. 47 procent Media 02 NOV MUZIEKTHEATER Functie-eisen: 155.000 adressen Dinsdag bezorgen • Afgeronde opleiding op bouwkundig gebied. UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA! Media HET GROOT NIET • Klantgericht en goed kunnen communiceren. Beerzerveld

Geerdijk

DE WIEZER

Den Ham

Bruinehaar

WesterhaarVriezenveensewijk

Hertme

Mander Hezingen Manderveen Weerselo

Albergen

De Pollen

Nutter

Vasse

Daarlerveen Borne

Bornerbroek

Rectum

Hengelo (Slangenbeek)

Ootmarsum

Tilligte garagebedrijven, leasemaatschappijen, maar ook Tubbergen particuliere klanten zijn.heeft Vriezenveen Adverteren effect. Haarle Noord-Deurningen Ypelo

Langeveen

HALLO ALMELO !

Vroomshoop

Notter

Zuna

Breklenkamp

Lattrop Oud Ootmarsum

Enter

De Lutte

Daarle

DE WEEK VAN BORNE

Losser

DE WEEK VAN LOSSER Lonneker

Overdinkel

• Scherpe tarieven, groter bereik! Geesteren

WeiteGlane manslanden

Reutum Fleringen

Klein Agelo

Denekamp

Wat vinden wij belangrijk: Geesteren Notter Daarle WeiteVerspreidingsgebied • MBO werk- en denkniveau; Zuna Mariaparochie manslanden Hertme Bornerbroek Hengelo Rectum Harbrinkhoek • Enkele DINKELLAND VISIE Hogeen verantwoordelijkheidsgevoel; jaren werkervaring in de • Zelfstandigheid Losser Beuningen Mariaparochie (Slangenbeek) Ypelo Borne Aadorp Harbrinkhoek DINKELLAND VISIE Hexel Hoge Beuningen Zeer goed gelezen Aadorp DE WEEK VAN LOSSER automotive / inbouwspecialist; • Je bent in het bezit van rijbewijs B; Rossum Hexel Folders worden extra betaald Adverteren heeft effect. Rossum Lonneker Wekelijks vacaturepagina in maximaal 13 regio’s Enter HALLO ALMELOuitstraling ! Weerselo HALLO VAN ALMELO ! DE WIEZER DEenthousiaste WIEZER aparte • Geen 9 totWeerselo 5 mentaliteit ••Jonge, en klantvriendelijke DE WEEK BORNE Overdinkel Albergen De Lutte Wij bieden: Albergen 47 procent De Lutte Glane Oldenzaal en oplossingsgericht; Saasveld Almelo Ook geschikt voor seniorenWierden / vutters Oldenzaal Zenderen Wierden

Daarlerveen

Saasveld Tubbergen

Almelo Vriezenveen Zenderen

Oldenzaal Ootmarsum

Haarle

Tilligte

Noord-Deurningen Klein Agelo dinsdag 2 april 2019 week DE14GLIMLACH Denekamp Deurningen Reutum Groot Agelo Fleringen

Groot Agelo

TE VERMIJDEN VIND DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT DE R Verspreidingsgebied ZOEKT BEZORGERS Het grootste bereik in de regio! PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE VACA Media

VROOMSHOOP - Zaterdagavond 9 november 2019 Saasveld opent Carnavalsvereniging De Smoezen u • Een boeiende, zelfstandige functie met prima arbeidsvoorwaarden Wierden Almelo DE GLIMLACH • De best gelezen huis-aan-huis kranten per gemeente Zenderen Vroomshoop hetNotter carnavalsseizoen 2019-2020. Er zal worden afgetrapt met het Prinsenbal. waarbij er in teamverband kan worden gewerkt aan mooie uitdagingen. DE GLIMLACH Deurningen Zijn initiatiefrijk, leergierig, doorzettingsvermogen, klantvriendelijk en doelgerichtheid eigenHertme Zuna is regio Twente. DE WEEK VAN LOSSER schappen die jij in jezelf herkent? Breklenkamp Bornerbroek OND DEWerkgebied ESSEN Ben jij een team-player die beschikt over een flexibele instelling Adverteren heeft effect. Hengelo Rectum Beerzerveld, Bruinehaar, Daarle, Daarlerveen, Den Ham, De Pollen, Geerdijk, Kloosterhaar, Sibculo, Vriezenveen, Vroomshoop, Westerhoeven, Weitemanslanden, Westerhaar-Vriezenveensewijk, Marle, Bergentheim, Mariënberg en Bruchterveld. Notter

Bornerbroek

Rectum

Ypelo

Hardenberg

er

Hezingen

Enter

IN DAARLE

Lattrop Bruchterveld Oud Ootmarsum

Deurningen

Hertme

Zuna

Borne

Hengelo (Slangenbeek)

Klein AgeloKloosterDenekamp

Voordat het nieuwetarieven, duo zich bekend zal maken Twenterand is in en om activiteitencentrum Losser H • Scherpe groter bereik! (Slangenbeek) ÉN Heb je ervaring in de automotive? Solliciteer dan nu! Ypelo Borne wordt afscheid genomen van de man die afgeloPunt aan de Burgemeester Koetjestraat in Vroom Glane DE WEEK VAN LOSSER pen jaar de scepter heeft gezwaaid: Prins Marten I hoop. Iedereen is van harte welkom om het eers Lonneker Wat Dijkstra) kun je van ons met verwachten: Enterzijn Adjudant Edward (Marten samen van dit seizoen te komen vieren. D DE WEEK VAN carnavalsfeest BORNE Overdinkel • VeelOlthof). mogelijkheden voor inhoudelijke • Werken aan exclusieve auto’s; (Edward entree is gratis! Glane

Lonneker

DE WEEK VAN BORNE

Overdinkel

Nutter Sollicitaties, bij voorkeur per mail, vóór 16 oktober 2019 naar: Ootmarsum Bergentheim Tilligte Verspreidingsgebied info@bouwgroephuiskes.nl. Makkelijk te combineren Haarle• Noord-Deurningen met school/hobby’s

sse

Bram van der Vlugt 8 huis aan huiskranten.

Losser

en persoonlijke ontwikkeling; Media 155.000 adressen Het• hoogtepunt deze avond is natuurlijk de Een open envan informele werksfeer;

• Gezellige barbecues, personeelsfeesten

Wij zoeken technici!

Reutum Groot Agelo • Ongeveer 1,5 haaruur per week TERAND n

Het Prinsenbal om 20.30 uur en de o en diversebegint activiteiten en evenementen. presentatie van de nieuwe hoogheid en zijn adjukomst zal dus om 22.11 uur zijn. Na deze officië Sibculo Huiskes BV / TIFAHuiskes • Bouwgroep Woensdag bezorgen Beerzerveld dant. Iedereen weer functie? van nieuwsgierigheid aftrap van het carnavalsseizoen organiseert C DINKELLAND VISIE Bruinehaar Ben jij klaarbrandt voor deze Beuningen Breklenkamp Galvanistraat 11 OP EN ROND DE ESSEN overBijde identiteit van het nieuwe duo. Mis de specDejeSmoezen bekende carnavalsfeesten dijk • AST Vriezenveen is geen dag hetzelfde! Wij bieden een leuke de en ambitieuze werksfeer. Ben jijzoa Folders worden extra betaald Rossum Westerhaar7651 DH Tubbergen Langeveen taculaire opkomst van de nieuwe hoogheid niet! de gala-avonden op 31 januari en 1 +februari de inbouwspecialist die wij zoeken? Verras ons met je sollicitatie. Stuur je sollicitatie cv naar202 Weerselo Vriezenveensewijk Mander Hezingen Klokslag 22.11 uur wordt duidelijk wie de opvolger en tijdens het carnavalsweekend van 21 tot e 0546 - 623987 • Tel. Ook geschikt voor senioren/vutters De Lutte a.gijsbers@ast-groep.nl. Manderveen Lattrop Oldenzaal van Prins Marten I is. met 23 februari 2020. Meer informatie hierover Oud Ootmarsum d *Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. roomshoop HET VOORJAAR Nutter De Pollen te vinden op de website van De Smoezen: ww Vasse Foto Leemansmolen. Foto: copyright: Stefan Schipper fotografie DE GLIMLACH Deurningen Informatie of aanmelden bij VOF Aalderink IS BEGONNEN... Daarlerveen De onthulling het best bewaarde geheim van desmoezen.nl. Ootmarsum Tubbergen AST van Vriezenveen | Nieuwe Daarlerveenseweg 11 | 0546 56 66 64 | ast-groep.nl

Verspreidingsgebied Het grootste bereik in de re

Zeer goed gelezen

• Wekelijks aparte vacaturepagina in maximaal 13 regio’s

47 procent WORKSHOP • De best gelezen huis-aan-huis kranten per van gemeente basis van dienstverband bij Witte Moort Wie Op maakt de mooiste fotofulltime van Vriezenveen? Tilligte HANDLETTERING 6 APRIL Vriezenveen bel 0546 68 12 31 of mail vofaalderink@planet.nl Haarle Noord-Deurningen zie pagina 11 t/m 14

gelo Losser bruna.nl genbeek) erlands grootste boekhandel vind je om de hoek en op Geesteren

13.00 - 14.00 UUR EN 14.30 - 15.30 UUR Klein Agelo VRIEZENVEEN - Maak een bijzondere foto in Vriezenveen, van een gebouw, of straat of persoon of een mooie skyline. WeiteNiet standaard maar een genot voor het oog! Uit de inzenders worden de mooiste foto’s geselecteerd door het publiek DE WEEK VAN LOSSER en een vakjury. De winnende foto’s worden afgedrukt op een bouwhekbanner en tijdens de straatversiering in de Reutum Leer handletteren van bestseller auteur Karin Luttenberg! manslanden Groot Agelo e acties gelden van donderdag 4 april tot zaterdag 6 april feestweek ‘650 jaar Vriezenveen’ geplaatst. BekendFleringen van haar boekenserie ‘Handlettering doe je zo!’ Lonneker Karin laat je graag zien hoe je eenvoudig begint met E Overdinkel de Peddemorsboerderij, Westeinde 342 Deelnemers dienen de foto’s te maken handletteren. WORKSHOP % korting op Bruna merkartikelen Mariaparochie in Vriezenveen. met een fotocamera en in een goede reHANDLETTERING 6 APRIL Glane solutie (met een o6/iPhone camera worHarbrinkhoek DINKELLAND VISIE ssabonactie Tijdens deze dag worden er ook geraden de foto’s niet mooi als deze vergroot Hoge Wij bieden: 25 JARIG BESTAAN VER JE KASSABON IN EN WIN TE Aadorp GEKKE PRIJZEN worden). Deelnemers kunnen tot en met niums verkocht door het mannenkoor en Hexel gaat de Stichting Peddemorsboerderij 6 mei hun foto (afgedrukt op A4 formaat oliebollen verkopen en is er catering aanen voorzien van hun naam en telefoonRossum ordeel boeken door: veiligheid door: wezig. Zorg er dus voor dat je die unieke nummer) inleveren bij Stefan vrijheid Schipper

Daarle

Adverteren

Denekamp

• Scherpe tarieven, groter bereik!

heeft effect.

155.00

Opheffingsuitverkoop Wessels Vlog Zeer goed de gelezen Vind de meest Nederlands grootste boekhandel vind je om de hoek en op bruna.nl

De acties gelden van donderdag 4 april tot zaterdag 6 april 25% korting op Bruna merkartikelen

13.00 - 14.00 UUR EN 14.30 - 15.30 UUR

Leer handletteren van bestseller auteur Karin Luttenberg! Bekend van haar boekenserie ‘Handlettering doe je zo!’ Karin laat je graag zien hoe je eenvoudig begint met handletteren.

Kassabonactie

Voordeel boeken

ied

Beuningen

25 JARIG BESTAAN

LEVER JE KASSABON IN EN WIN TE GEKKE PRIJZEN

VROOMSHOOP

Kadootjes voor de kinderen

• Wekelijks aparte vacaturep

verantwoordelijkheid door: foto maakt waar iedereen het over heeft. de Haarstraat fotografie, Westeinde 85 in de Vriezenveen Vrolijk pasen... VROOMSHOOP RIJSSEN - Eind dit jaarALMELO gaat Wessels Vlog, gevestigd aan 27 inondernemerschap Rijssen, haar deuren sluiten na 91 jaarklant een begrip te zijn geweest in Rijssen. Het regionaal bekende bedrijf Weerselo HALLO Iedereen heel ondernemen veel succes aan en laat aan ie- Haarstraat of Wessels bij Dirk Boswinkel,! Westeinde dootjes voor de kinderen • 451Zelfstandig • Gezamenlijk • sluiten Zorgen voor tevreden EZER Zie pagina 3 RIJSSEN - Eind dit jaar gaat de Vlog, gevestigd de 27 in Rijssen, haar deuren na een 91 jaar een begrip te zijn geweest in Rijssen. Het regionaal bekende bedrijf dereen zien hoe mooi Vriezenveen is. lederwaren en koffers. in Vriezenveen. Deen Stichting Peddemors- tafelen, M SNEL LANGS EN KRIJGproducten IETS LEUKS TER voor ERE verkoopt keuken koken, wonen, Albergen boerderij zorgt dat de foto’s op foam • Autonomie en regie over eigen werk • Zekerheden van loondienst • Bijdragen aan een gezonde De Lutte N HET 25 JARIG BESTAAN verkoopt producten voor keuken en koken, tafelen, wonen, lederwaren en koffers. De allermooiste/beste foto van de tien geplakt en tentoongesteld worden in de KOM SNEL LANGS EN KRIJG IETS LEUKS TER ERE VAN HET 25 JARIG BESTAAN

Nieuw in het assortiment KIDS EN JEUGD - DEPESCHE

Operators

euw in het assortiment Wierden

Almelo

Media

KOSTEN 1 UUR € 15,INCL. FINELINER, POTLOOD, GUM EN A5 BOEKJE

Laseroperartors

Bruin/witgoed - Huishoudelijke apparatuur - Installaties

OPGEVEN IS VERPLICHT EN HET KAN VIA INFO@BRUNAVROOMSHOOP.NL

Op de foto met ING Leeuw

KOM LANGS, NEEM JE KINDEREN, OUDERS, OPA EN OMA, OF VRIENDJES MEE EN GA OP DE FOTO MET DE ENIGE ECHTE ORANJE ING LEEUW!

Vrolijk pasen... Oldenzaal OP ZATERDAG 6 APRIL OM 13.30 TOT 15.30

foto’s die overblijven, wint ook nog eens en opdrachten

Peddemorsboerderij. De foto’s zijn te zien op zaterdag 11 mei van 11.00 uur tot 16.00 uur tijdens een voorjaarsmarkt in

een fotoshoot bij Stefan Schipper fotograSaasveld fie ter waarde van 200 euro! • Gelijkwaardigheid op elk vlak van Zenderen

WWW.PAPERFUEL.NL

Gezamenlijke naamsbekendheid

Machine Instellers Handlassers 47 procent en veilige leefomgeving geschikte Perserij onze kortingen, want het is natuurlijk de bedoe• Gezamenlijk vakkennis verdiepen

LVE TRI

BRENGT DUURZAME BALANS IN BEDRIJF!

de organisatie KOSTEN 1 UUR € 15,-

INCL. FINELINER, POTLOOD, GUM EN A5 BOEKJE

OPGEVEN IS VERPLICHT EN HET KAN

in de markt

Geen papierwerk en commercie

en verbreden

HA

Zoals vele winkels heeft ook Wessels de Vlog Notter

ATLON

ling dat de winkel aan het eind van dit jaar leeg zoek naar een nieuwezie uitdaging, wellicht paginadie 15DE Werk met GLIMLACH Deurningen is”, aldus de dames. heel anders wordt. We zijn een paar maanden met grote concurrentie van webshops te ma- Hertme • De best gelezen huis-aan-h kandidaat Bornerbroek plezier €2000-2500 toeslagen) €2000-2700 toeslagen) €2500-3200 (excl. toeslagen) €2400-3000 geleden begonnen met (excl. de opheffi ngsuitverHengelo ken. “De maatschappij is erg(excl. veranderd, zeker Rectum

DS EN JEUGD - DEPESCHE

Grolsch Wessels 15,99 - 17,29 Losser de Vlog was al die jaren in handen van VIA INFO@BRUNAVROOMSHOOP.NL Wie zijn wij? (Slangenbeek) artikelen gaan met minimaal 20% door internet met het online shoppen en soà 30 cl of koop. Alle Ypelo Per krat Borne de foto met INGis Leeuw Installatie Cooperatie Nederland het eerste •Op2-ploegen: 14% toeslag • 3-ploegen: 20% toeslag 2-ploegen: 14% de•familie Wessels. Hettoeslag is klein begonnen en •Dagdienst KOM LANGS, NEEM JE KINDEREN, jij? DEmerken de deurWil uit (enkele uitgezoncial ingenieursbureau media. Vooral winkelen steedsà 45 cl. korting in dejongeren installatietechniek op WEEK VAN LOSSER steeds meer uitgegroeid tot de prachtige zaak 10,49 OUDERS, OPA EN OMA, OF VRIENDJES MEE EN •GAwerknemerscoöperatie. 3-ploegen: toeslag 75%onze toeslag 3-ploegen: 20% basis en van een Waarom OP DE FOTO METvaker DE20% ENIGE ECHTE ORANderd). Dat•isOverwerk: zeker leuk voor vaste klanten minder bestellen juist online. Het is die•het nu is. Zeven jaartoeslag geleden nam de familie • Overwerk: 75% toeslag De vrijheid van Lonneker ondernemerschap? JE ING LEEUW! een coöperatie? Omdat wij geloven dat als je Enter ZATERDAG 6 APRIL OM 13.30 TOT 15.30 Van de 75% winkel over. In de loop der jadie nog aanvulling zoeken WWW.PAPERFUEL.NL op hun serviesgoed, tegenwoordig: Vandaag besteld en morgen in www.brflex.nl DE WEEK VAN BORNE Overdinkel •OP Overwerk: 75% toeslag • Leeuwen Overwerk: toeslag mensen eigenaar maakt van hun passie, zij ren heeft men wel vernieuwingen doorgevoerd De zekerheid van loondienst? zichzelf beter zullen managen dan wie dan ook bestek of iets anders. Inmiddels zijn er heel veel huis. Of zelfs: Vòòr 11.00 uur ’s morgens besteld Glane om met de tijd mee te gaan en op de vraag van zou kunnen. Wij hebben dus geen directeuren producten die al met een korting van 50% of en dezelfde avond al in huis. Ze gaan er dus Je kunnen focussen op je passie voor techniek? of managers boven ons, maar werken samen 60% verkocht worden.” de deur niet meer voor uit. De fysieke winkels zonder hiërarchie. Hiermee creëren we voor je uurtarief bepalen? ons zelf vrijheden van ondernemerschap met Het magazijn wordtZelf langzamerhand wel leeg merken dat natuurlijk. Dat is niet alleen in onze de zekerheden van loondienst. maar de winkel is Geen nog gedoe goedmet gevuld, dus de branche het geval. De marges worden steeds administratie? moeite waard om langs te komen. “Let dus op kleiner door prijsconcurrentie en dat is niet vol OP FOTO ACHTER Wie zoeken wij? TOONBANK: MEDEWERKERS ANNEMIE EN ANNELIEN GEÏNTERESSEERD? onze kortingen, want het is natuurlijk de bedoete houden. We waren graagje aan samen Spreekt deze manier van werken en hebverdergeje een passie voor het ontwerpen ,calculeren overwinkel hoe het precies werkt? Kom dandit eens vrijblijvend ling weten dat de aan eind van jaar leeg langsMedewerkers gaan, want we hebben in de jaren zeker eenWil je meer Kijkhet voor meer informatie op wvm.nl/vacatures Annemie en Annelien Ze werkt hier al jaren in een enthousiast team Zoals vele van winkels heeft ook Wessels de Vlog of modelleren installaties in woningbouw voor een gesprek op onze locatie in Tubbergen of Den Ham, en ontdek of en nog veel meer. Annelien: “Ook de laatste de dames. Wessels de en Vlog was aldeelgaan en op de vraag van klanten in te spelen, vaste klantenkring opgebouwd wie we een waar Annemie, Marijke, Yvette Jannetta met grote vanmet webshops te ma-is”, aldus of utiliteit? Dan concurrentie is werken bij Installatie of solliciteer: sollicitaties@wvm.nl ondernemen in deze vorm iets voor jou is. maanden zullen wij onze schouders eronder in maken. handen “Jannetta van de familie goede hebben”, aldus filiaalhouder Cooperatie wellicht wat jou. van uit heeftWessels. net een Het nieuwemaar dit bleek onvoldoende om het tij te keren. ken.band “DeNederland maatschappij is voor erg veranderd,Anzekerdie jaren kunt ons bereiken via info@installatiecooperatie.nl of via 085-130 1558 Je kunt internet je werkzaamheden uitvoeren op 1 shoppen van baanbegonnen gevondenen ensteeds zelf zijnmeer we natuurlijk ook opHet team van Wessels de Vlog geeft aan altijd door met het online enJesoblijven zetten en ondanks de sluiting er een is klein uitgegroeid nelien. onze kantoren, bij de klant, of thuis, zo lang je zoek naar een nieuwe uitdaging, die wellicht cial media. Vooral jongeren winkelen steeds

erspreidingsgebied

VOO

BERGENTHEIM

Adverterenuit de regio • Scherpe tarieven, groter be

keuze. R K naar A I KPlaats uw

Mediaadvertentie op deze


HEMELVAART

OOP KORTING MET DIRECT FIETSEN - HONDERDEN EURO’S GOEDKOPER HEMELVAARTSDAG GEOPEND VAN 10.00 - 16.00 UUR

9 versnellingen Yamaha middenmotor

7 versnellingen Met Bosch middenmotor inlc. 300wh. acu

7 versnellingen Volledig geveerd Bosch middenmotor

8 versnellingen Incl. 300 Wh. Bosch middenmotor

8 versnellingen Incl. 300 Wh. Volledig geveerd

UNIEKE GAZELLE STUNT!

ACTIEDAGEN:

GAZELLE - SPARTA - BATAVUS KAMPEN MET LEVERPROBLEMEN TOT SEPTEMBER! PROFITEER DIRECT VAN ONZE VOORRAAD MODELLEN

WO. 12 - DO.13 - VR.14 - ZA.15 09.00 - 18.00 UUR NIJVERDALSESTRAAT 24 7642 - AD WIERDEN TEL. 0546-571284 WWW.VDBROEKEFIETSEN.NL

Prijs -druk en zetfouten voorbehouden.Er is op dit moment meer vraag dan aanbod. Wij hebben ruime keuze maar voor iedere actie geldt op=op.