De Wiezer wk 19 2022

Page 12

NANNE

BOUWMAN Non-informatie Precies één dag nadat mijn column over het Huuskespark aan de Wilhelminastraat in de Wiezer was verschenen, vertelde wethouder Coes de leden van de gemeenteraad dat er inmiddels een partij bezig was met een onderzoek naar woningbouwmogelijkheden aan de Wilhelminastraat. Ik neem aan met instemming van de gemeente. Jammer Hans, dat de gemeente nog geen uitvoering heeft gegeven aan de visie op de dienstverlening. Op basis van de strekking van dit stuk zou het weldadig zijn geweest de burgers gelegenheid te geven ideeën aan te leveren over wat er met het de locatie van het oude gymnastieklokaal zou moeten gebeuren. Nee hoor, zonder iemand iets te vragen alvast kiezen voor woningbouw en daar een ontwikkelaar voor mobiliseren. Helemaal nog beleid in de sfeer van de vorige eeuw. Nog afgezien van enige transparantie waarom juist één partij met uitsluiting van anderen daarvoor in te schakelen (vriendjespolitiek?). Zou toch mooi zijn dat er een prijsvraag voor zou worden uitgeschreven. Dat kan soms verrassende resultaten opleveren. Nog zo iets, diezelfde wethouder Coes komt en passant ook nog met de mistige mededeling dat er ook voor een tweetal locaties aan de Almelosestraat wordt gekeken naar mogelijkheden voor woningbouw in de voorzieningensector (verzorging/verpleging). Hij wou niet zeggen welke locaties dat zijn. Nou lekker dan. Wat heb je hier nu aan als burger of bewoner van de Almelosestraat. Zoveel bebouwingsmogelijkheden zijn daar niet Het rookgordijn opgetrokken door de wethouder leidt alleen maar tot ongewenste speculatie en onrust, volkomen onnodig. Zonder noodzaak onrust zaaien onder burgers. Een slechte vorm van dienstverlening. Wees transparant of zeg dan anders niets. Als straks de echte locaties in beeld komen leidt deze manier van introductie alleen maar tot meer verzet. Binnenkort krijgen we een andere samenstelling van het college van burgemeester en wethouders. Lijkt mij ook een prima gelegenheid nog eens te heroverwegen hoe de burgers bij de gemeentelijk plannen betrokken moeten worden, zodat dit als respectvol en zinvol kan worden ervaren. Mooie kreten hierover kun je vinden in het vorige coalitieakkoord van de gemeenteraad, maar waarvan helaas niet veel is terecht gekomen. Papier is geduldig en kakelen is geen kunst, maar … eieren te leggen ... Laat ik eens positief eindigen. Wierden steelt wel de regionale show met het uitgestelde 75-jarig bevrijdingsfeest en de koningsdagactiviteiten. Een compliment voor de organisatoren, maar vooral voor alle burgers die voor de uitvoering hebben gezorgd.

Nanne Bouwman.

Wierdenaar Don Westerheijden zorgt voor zwerfafvalvrije buurt WIERDEN – Don Westerheijden uit Wierden wandelt graag, samen met zijn vrouw maakt hij veel kilometers. Maar hun ergernis over rommel langs de weg is groot. Toch weten ze de irritatie een positieve draai te geven door dit zwerfafval op te ruimen. “Een zak vol blikjes, flesjes, plastic, peuken en mondkapjes. Elke week! Maar wel weer een route groen gekleurd”, vertelt Don. Kortgeleden ontdekten hij de app 'HelemaalGroen' en zo kwam hij er achter er in hun omgeving nauwelijks wordt geregistreerd dat ook in Wierden zwerfvuil wordt geraapt. “Een groen lijntje op de kaart van Nederland laat je zien dat je goed werk hebt gedaan”, vindt Don, “En als je uitzoomt zie je dat er in het hele land duizenden anderen zijn die hetzelfde doen. Ook dat geeft een kick!” HelemaalGroen spoort individuele burgers aan om zwerfafval op te ruimen en maakt hun inzet zichtbaar op een kaart. Activeer de app (app. helemaalgroen.nl) wanneer je begint met een zwerfvuilactie. De afgelegde route wordt als een groen lijntje zichtbaar op de kaart. Langzaam verkleurt het lijntje naar oranje, en twee maanden later is het bruin. Na opnieuw lopen van dezelfde route kleurt hij weer groen. Door de huidige, ruim 9200 vrijwilligers begint de kaart van Nederland steeds groener te kleu-

ren. Het is stimulerend om de eigen route te zien, die van deelnemers uit de eigen omgeving en uit de rest van het land. Don vindt het belangrijk om iets te doen in de eigen omgeving. “Alle beetjes helpen immers, in elk geval tegen de frustratie.” Hij vindt dat er te weinig wordt gedaan met hetgeen de de VN-rapporten schrijven over het veranderende milieu. “Er moet nu wat gebeuren, anders zitten onze kinderen straks in een woestenij”, is de uitgesproken mening van de Wierdenaar. Don leeft voor de natuur en strijdt voor Natura 2000-gebied, het Wierdense Veld. Vanwege het levend hoogveen is plastic en ander afval langs de weg een 'no go'. Daarnaast is hij als vrijwilliger actief bij Landschap Overijssel. Zijn wens is dat meer mensen afval gaan rapen en vooral dat er niks meer op straat wordt gegooid. De gemeente heeft voor zwerfvuilrapers de benodigde materialen beschikbaar.

In 2021 zijn ruim 220.000 geregistreerde kilometers ontdaan van zwerfvuil in Nederland. Na ruim twee jaar is duidelijk dat dit door Jaap de Boer (gepensioneerd dierenarts uit de Achterhoek) gestarte burgerinitiatiefbreed wordt gedragen. Het leuke aan het initiatief is dat iedereen mee kan doen; jong, oud, lopend of in een scootmobiel. Wierden telt nu acht vrijwilligers bij HelemaalGroen.

Actrice Johanna ter Steege terug op oale groond: lezing in Wierden WIERDEN – Johanna ter Steege, één van Nederlands beste en bekendste Nederlandse actrices met Wierdense roots, is donderdag 19 mei te gast bij de Culturele Raad Wierden. In samenwerking met de Historische Kring Wederden wordt deze informatieve avond georganiseerd. Ter Steege wordt geïnterviewd door Henk Robben, oud-burgemeester van Wierden. Tevens is Gerrit Lammers te gast. Hij is naast landbouwer in Notter ook acteur in het theaterspektakel Hanna van Hendrik. Ter Steege is geboren inNotter, op 10 mei 1961. Ze studeerde aan de Academie voor Drama en Kunst en Kampen, gevolgd door de Toneelschool in Arnhem. Daarna kwam haar carrière in een stroomversnelling. Ze heeft internationale bekendheid verworven door rollen in minstens veertig films, waaronder haar debuut in de Nederlandse film 'Spoorloos'. Daarnaast had ze glansrollen in 'I can no longer hear the guitar', 'Meeting Venus' en de recente Twentse klassieker 'De beentjes van Sint Hildegard'. In 2019 organiseerde Ter Steege het theaterspektakelstuk Hanna van Hendrik op Vliegveld Twente met glansrollen van haarzelf en Huub Stapel, waar bijna vijftigduizend bezoekers op af kwamen. In 2023 is er een nieuw

theaterspektakel gepland met een vervolg op Hanna van Hendrik. En in er komt een nieuwe film uit, Twente op film, die ze samen maakte met filmmaker Erik Willems. Hierin wordt honderd jaar geschiedenis vertoond, op zoek naar de ziel van Twente. Het gesprek onder leiding van Robben gaat over haar jeugd in Notter, haar kijk op Wierden, haar binding met Twente en natuurlijk de imposante film- en toneelcarrière. De avond wordt georganiseerd in het Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat te Wierden Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De entree bedraagt vijf euro. Kaarten te koop bij boekhandel Reterink in Wierden en Primera in Enter of 's avonds aan de zaal.

Bos Bedden Nijverdal geeft boxspring weg NIJVERDAL - Tijdens de openingsweken van het nieuwe filiaal van Bos Bedden in Nijverdal konden klanten kans maken om het aankoopbedrag terug te winnen. De gelukkige winnaar is de familie Pen uit Hellendoorn. Zij kochten een boxspring. ''Onlangs zijn de winnaars hartelijk ontvangen in ons nieuwe filiaal'', vertelt filiaalmanager Danny Land. ''Naast een mooie bos bloemen kregen de winnaars een cheque overhandigd waarmee ze het volledige orderbedrag terugkrijgen.'' Danny laat weten dat de winnaars erg blij zijn met de prijs. ''Mensen blij maken doen wij in de regel al door ons best te doen en iedereen bij ons thuis te laten voelen. We doen dit vooral ook door onze kennis en slaapoplossingen vrijblijvend te delen met al onze bezoekers en dit bovendien ook te laten ervaren. Het voelt goed dat we hier zoveel positieve reacties op krijgen. Het geeft ons veel energie dat we een echte toevoeging zijn voor de regio.'' De filiaalmanager nodigt iedereen uit die dat nog niet heeft gedaan Bos Bedden te bezoeken. ''Want wie weet mogen wij u adviseren wat gezond slapen voor u in kan houden.'' Bos Bedden ligt aan de Albert Einsteinstraat 11 in Nijverdal.