Page 1

Dinsdag 17 januari 2017 - 42e jaargang nr. 3

Oplage 18.500 exemplaren

20% KORTING OP RAAMDECORATIE & BEHANG Actie geldt van 9 t/m 21 januari 2017

Eperweg 35 | 8162 RZ Epe | Telefoon (0578) 57 12 96 E-mail deweerd@colorsathome.nl

Wassen beeld van Christiano Ronaldo in Vaassen Zaterdag 13 januari werd om half tien het wassen beeld van Christiano Ronaldo op het VIOS sportpark onthuld. Het D1 elftal van trainer Tom Beekman heeft een Thomas Vonk in zijn gelederen en daar ligt de lijn met Madame Tussaud. Anne-Christien van Roosmalen, de tante van Thomas, kreeg het als pr functionaris van Madame Tussaud voor elkaar dat Cristiano Ronaldo bij VIOS op bezoek kwam. Het wassen beeld heeft 250.000 euro gekost. Niet alleen de jongens D1 wilden met Christiano op de foto. Ook hun moeders wilden wel eens met deze voetbalgrootheid vereeuwigd worden. (Foto's Bertus van de Oosterkamp). VAASSEN

Open huis dorpshuis de Hezebrink Emst - Na de zomervakantie begon de bouw van de nieuwe sportzaal achter het dorpshuis de Hezebrink in Emst. Net voor de kerstdagen werd het hoogste punt bereikt en zijn de dakplaten geplaatst. Inpandig zijn de contouren van de sportzaal (foto), kleedkamers, peuterspeelzaal en jeugdhonk al goed zichtbaar. (Eigen foto). Vanaf de openbare weg is de bouw nauwelijks te volgen en het betreden van de bouwplaats is om veiligheidsredenen niet toegestaan. Veel mensen zijn betrokken bij de Hezebrink en vragen regelmatig naar de vorderingen en willen graag de bouw van dichtbij zien. Deze bouwfase wordt medio april afgerond. Geïnteresseerden hoeven niet tot april te wachten. Zij kunnen op 21 januari van 14.00 tot 16.00 uur zelf de voortgang komen bekijken. Leden van het bestuur willen bezoekers graag onder het genot van een kopje koffie een en ander uitleggen en hen door de bouw rondleiden.

Remco Bredenhoff Snelschaakkampioen Bijna traditiegetrouw is op de eerste speelavond van het nieuwe jaar een intern snelschaak toernooi gehouden. In

twee poules waren de 14 aanwezige spelers ingedeeld en speelden per poule een halve competitie. De tijd per partij per speler is 10 minuten en bij de speler die ofwel binnen die tijd de partij verliest dan wel de tijd heeft verbruikt, heeft de partij verloren. De nummers 1

Ledenvergadering Oranjevereniging Emst Op 24 januari wordt de jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging Emst om 20.00 uur gehouden bij Café Van de Schepop, Hoofdweg 25-27 te Emst. Zoals gebruikelijk wordt ook het programma van 2017 bekend gemaakt (voor zover dit bekend is). De gebruikelijke punten worden voor de pauze behandeld. Na de pauze is o.a. de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Delano Bruggink, Robert Jan Goedhart, Peter Nooteboom, René Jonker en Harry van Lohuizen. Het bestuur stelt voor Gerrie van Bussel tot aspirant bestuurslid te benoemen. Bestuurskandidaten kunnen tot 23 januari schriftelijk bij de secretaris worden aangemeld. Na de vergadering wordt het programma ook op de website www.emsterfeest.nl geplaatst.

en 2 uit beide poules streden daarna voor de ereplaatsen. De uiteindelijke uitslag is geworden: 1. Remco Bredenhoff, 2. Bertus van 't Veld, 3. Wouter Hillenström en 4. Aad van Duijn. Onder het genot van een door de club aangeboden Nieuwjaars borrel werden

de prijzen, in de vorm van Delifrance producten, uitgereikt door de voorzitter. Nieuwe leden ongeacht hun speelsterkte zijn van harte welkom op de donderdagavond in de Rank. Voor nadere informatie kan men bellen met nummer 06-33093035.


Fietsen via Present Op dinsdag 17 januari beginnen er fietslessen in Vaassen voor nieuwkomers. Studenten vanuit “Jeugd met een opdracht” Heidebeek Heerde hebben een aanbod bij Present neergelegd: “Ze wilden graag iets met vluchtelingen doen”. Omdat er onlangs ook in Vaassen een groep nieuwkomers, vluchtelingen met status, is komen wonen, was de match snel gemaakt. (Eigen foto). VAASSEN

In Nederland verplaatst men zich vaak en graag met de fiets. Om dit als volwassene te leren, is even tijd en begeleiding nodig. Hiervoor willen de studenten en andere vrijwilligers via Present zich de komende 7 dinsdagen graag inzetten. Op dinsdagmiddag 17 januari is de start maar men kan instromen op dinsdag 24 januari of dinsdag 31 januari. Van 14.00 tot 16.00 uur

Glad hé

Deze lantaarnpaal bij de Vaassense bibliotheek sneuvelde vrijdagnacht. Het was na de sneeuwval even spekglad en daar had een automobilist even geen rekening mee gehouden. De elektriciteit werd afgesloten en de restanten van de paal opgeruimd. (FotoV@S). VAASSEN

zijn de fietsers van harte welkom in het clubhuis van Tennisclub Vaassen aan de Koekoeksweg 26. De vereniging stelt graag haar clubhuis open om zo bij te dragen aan de sociale betrokkenheid. De fietsen worden geleverd door Rijwielhandel Huernink in Vaassen, die 3 jaar geleden ook al fietsen ter beschikking heeft gesteld voor een fietsproject. Deelname is gratis.

Gezinnen in Vaassen wachten met smart op voorlezers In januari 2016 is Koppel van start gegaan met het uitvoeren van het project VoorleesExpress binnen de gemeente Epe. Met 27 gezinnen die gekoppeld werden aan enthousiaste voorlezers was het eerste jaar een groot succes. Het tweede jaar staat voor de deur waarin de VoorleesExpress gezinnen blijft bezoeken. De aanmeldingen van gezinnen voor de start in januari/februari zijn al binnen. VAASSEN

Voorlezer Dorothee aan de slag. (Foto Koppel).

Om alle gezinnen te kunnen voorzien van een voorlezer is Koppel op zoek naar nieuwe enthousiaste voorlezers. Alle nieuwe voorlezers krijgen 2 trainingsmomenten, namelijk de basistraining en de training interactief voorlezen. De training interactief voorlezen wordt gegeven door Bibliotheek Noord-Veluwe. Tijdens deze trainingsmomenten ontvangen de voorlezers handvatten die bruikbaar zijn tijdens het voorleestraject. De voorlezers worden gekoppeld aan een gezin waar zij 20 keer langsgaan om voor te lezen aan de kinderen. Naast het voorlezen worden er ook spelletjes gespeeld en worden de ouders volop betrokken bij het proces, zodat zij het voorlezen uiteindelijk kunnen overnemen. Vrijwillige coördinatoren gezocht Alle voorlezers worden begeleidt door vrijwillige coördinatoren. Een coördi-

nator begeleidt maximaal 5 voorlezers en gezinnen. Samen met de voorlezer gaat de coördinator tijdens het eerste bezoek naar het gezin. Tijdens dit bezoek staat de kennismaking centraal, maar ook het uitspreken van de verwachtingen en doelen. De coördinator gaat halverwege het voorleestraject en tijdens het laatste gezinsbezoek ook mee met de voorlezer. Kort gezegd heeft de coördinator 3 hoofdrollen. De coördinator is de begeleider van de voorlezer, de begeleider van het gezin en samen met de projectleider bewaker van het project. Spreekt een van deze vrijwilligersfuncties aan? Aanmelden kan bij projectleider Mariska van Elst. Dit kan per mail via m.vanelst@koppelepe.nl of per telefoon via 0578-676767. Op dit moment heeft Koppel een voorkeur voor voorlezers uit Vaassen.

De Speulbrink officieel geopend

Mevrouw Bijsterbosch (85) en mevrouw Pannekoek (82) mochten vrijdagmiddag de officiële opening verrichten van de gerenoveerde Speulbrink. Zij werden bij het loslaten van de ballonnen geholpen door gedeputeerde van de provincie Gelderland Bea Schouten, die de zieke Commissaris der Koning Clemens Cornielje verving. VAASSEN

Sien Pannekoek en Wijntje Bijsterbosch wonen al heel lang in de

Speulbrink. Mevrouw Bijsterbosch al 21 jaar. Zij heeft inmiddels vier in-

terne verhuizingen meegemaakt. Beiden wonen nu in de vernieuwde

woonzorgcentrum waar 28 bewoners gehuisvest zijn. Voor de opening werden de bewoners in het restaurant muzikaal onderhouden door een accordeonist. In de wintertuin speelde de groep RuCoMo luisterliedjes.

Mevrouw Bijsterbosch en mevrouw Pannekoek lieten samen met Gelders gedeputeerde Bea Schouten honderden ballonnen neerdalen. (FotoV@S).

Buurtvereniging de Teije en Parkweg

Op zaterdag 14 januari kwamen de leden van de buurtvereniging Teije en Parkweg bij elkaar in restaurant het Koetshuis voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. De buurtvereniging werd zes jaar geleden opgezet door een aantal bewoners van de Parkweg en al gauw werden daar de bewoners van de Teije bij betrokken. Dit jaar wordt er ook nog een ‘vette bekkendag’ voor de leden georganiseerd. Op de bijeenkomst werd Gerrit Voort door Jan Hendriks in het zonnetje gezet, die hem bedankte namens alle leden voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Hij kreeg een Veluwe pakket uitgereikt. (Eigen foto). VAASSEN

COLOFON Uitgever: Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld. Industriestraat 10 7591 BL Denekamp. Telefoon 0541-351869 | Fax 0541-354345 www.drukkerijvanbarneveld.nl | mail@drukkerijvanbarneveld.nl Inleveren kopij en advertenties uiterlijk vrijdags 12.00 uur voor plaatsing in de eerstvolgende editie. Verspreiding: Oplage 18.500 exemplaren Elke woensdag door Snel&Well in Vaassen, Emst, Terwolde, Oene, Nijbroek, Welsum, De Vecht, Zuuk, Beemte-Broekland, Wenum Wiesel, Apeldoorn Noord en de bebouwde kom van Epe. Bel voor klachten / informatie over de verspreiding tel. 0578 - 661188 Redactie: A. Scholten, Eikenweg 13, 8172 AG Vaassen. Telefoon 0578-577622 / 06-52243343. E-mail: vaassensweekblad@planet.nl Verkoop: Frans Schreurs, Tel. 0578-571625 of 06 - 29453749


Brei- en haakcafé in Dorpscentrum de Wieken Vorige week de 1e keer in het nieuwe jaar zitten haken en breien in het restaurant van Dorpscentrum de Wieken. Helaas stond het de hele ochtend te regenen, dus viel de opkomst een beetje tegen. Maar gelukkig is er elke woensdag weer de mogelijkheid om met eigen brei- of haakwerk aan te haken bij de groep dames (heren zijn natuurlijk ook welkom) in het restaurant van Dorpscentrum de Wieken. De deelnemers helpen, stimuleren elkaar en doen nieuwe ideeën op. Dat kan elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur in Dorpscentrum de Wieken.

Kaartavond VIOS De ontspanningscommissie van de voetbalvereniging VIOS houdt een kaartavond op vrijdagavond 20 januari om 19.30 uur in het clubgebouw aan de Woestijnweg 63 in Vaassen.

Filmavond in Hezebrink Groothandel in n en staal bouwmateriale

Kees Bouwmeester B.V. Vaassen

Tel. 0578 - 572797

www.KBouwmeester.nl Voorraadhouder van:

- Diverse soorten houten plaatmateriaal

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Tegel lijmen

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

- Damwand profiel platen (1e en 2e keus)

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

- Dakpan profiel platen (1e en 2e keus)

- grind

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

- Plaatstaal 1/2/3/4 mm. dikte, etc.

- Constructie werkzaamheden

Industrieterrein Eekterveld | Runnenbergweg 4 | 8171 MC Vaassen Tel: 0578 572797 | Fax: 0578 572704 | Mob: 06 54294866 | E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl

Dia’s over Suriname tijdens koffie inloop in De Hezebrink Tijdens de koffie-inloop in dorpssteunpunt de Hezebrink vertoont Bauke Terpstra dia’s over Suriname. Belangstellenden zijn op vrijdag 27 januari vanaf 14.30 uur van harte welkom om te komen kijken. De koffie-inloop is één van de activiteiten die is opgestart vanuit dorpssteunpunt De Hezebrink in Emst. De toegang is gratis.

In je eigen dorp naar de bioscoop. Dat kan in Emst. Op vrijdag 3 februari om 20.00 uur organiseert het dorpssteunpunt De Hezebrink een filmvoorstelling in De Hezebrink. De zaal is open vanaf 19.30 uur en kaartjes kosten € 6,50 per persoon. Eén van de wensen, die tijdens de brainstormavonden in de Hezebrink naar voren kwam, was het houden van een filmvoorstelling in de Hezebrink. Op vrijdagavond 3 februari wordt, in samenwerking met de filmliga Epe, een filmvoorstelling gehouden in het dorpshuis. De kassa en de zaal gaan een half uur voor aanvang van de voorstelling open. Het verhaal: Martin Sixsmith, een voormalig journalist van de BBC, is net ontslagen uit zijn functie als woordvoerder van de regering als hij de zeventigjarige Philomena ontmoet. De oude dame blijkt een halve eeuw eerder in een klooster te zijn gestopt, nadat ze buitenechtelijk zwanger raakte. Vijftig jaar hield ze geheim, dat ze werd gedwongen haar zoontje af te staan, maar nu wil ze met de hulp van Martin op zoek naar haar kind. Hoewel Martin dat soort sentimentele journalistiek eigenlijk iets vindt voor zwakke mensen, besluit hij haar uiteindelijk toch te helpen. Zwolseweg 39, Wenum-Wiesel • Donselaarseweg 4, Oene

Rummicub en Sjoelen in Bloemfontein Op donderdag 26 januari kunnen liefhebbers van 14.00 tot 16.00 uur rummicub spelen of sjoelen in wijksteunpunt Bloemfontein. Iedereen is van harte welkom. Onder het spelen kan men een praatje maken met andere buurtbewoners of gewoon gezellig samen een kopje thee drinken. De toegang is gratis.

Namens Steunouders en gezinnen; Bedankt! Koppel wil iedereen bedanken die op het project Steunouder heeft gestemd. Het project strijdt op 19 januari om een plek bij de landelijke genomineerden voor de Appeltjes van Oranje 2017. Naast de presentatie die dan voor een jury gegeven wordt, zijn het aantal stemmen voor de helft bepalend of Steunouder door mag naar de volgende ronde. Tijdens de volgende ronde worden de projecten bezocht die nog kans maken op het Appeltje van Oranje 2017. Steunouder biedt gezinnen een steuntje in de rug en ontlast ouders waar nodig, door met de kinderen activiteiten te ondernemen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 15.000,- en een bronzen Appeltje van Oranje, gemaakt door Prinses Beatrix. Met het te winnen geldbedrag wil Koppel graag meer gezinnen in de gemeente Epe steunen. Wat is Koppels project Steunouder? Soms worden de spanningen in een gezin te veel. Zo’n gezin kan zich dan aanmelden bij ‘Steunouder’. Steunouders zijn vrijwilligers die een maatje zijn voor gezinnen. Koppel is op zoek naar nieuwe steunouders. Op 19 januari start ook de training voor nieuwe steunouders. Wie ook steunouder wil worden, kan contact opnemen met Jan de Graaf of Mariska van Elst door te bellen naar 0578-676767.


Kaartmarathon bij SV Vaassen zeer succesvol VAASSEN

In de kantine van voetbalvereniging SV Vaassen is zaterdag een goed bezochte kaartmarathon gehouden. Ruim 70 kaarters gingen de strijd aan. Van 10.00 tot 18.00 uur werd bij tijd en wijle op het scherpst van de snede gekaart. Achtentwintig klaverjassers en 44 jokeraars streden om de punten, sommigen fanatiek maar velen voor de gezelligheid en alles in een gemoedelijke sfeer. (FotoV@S).

en Corrie de Wilde verzorgden zij smakelijke warme en koude hapjes voor de kaarters. De hele dag was zeer geslaagd. Alle kaarters kijken tevreden terug op de marathon. Jopie Stegeman bedankte alle sponsors voor hun bijdrage. Voor de op deze dag gehouden verloting kreeg zij eveneens steun van diverse bedrijven, die een aantal fraaie prijzen ter beschikking stelden.

Als eerste drie bij het klaverjassen eindigden: 1. Mevr. C. Kusters 13734 punten, 2. Dhr. A. Wagenvoort 13392 punten, 3. Mevr. C. van de Glind met 13312 punten. De besten bij het jokeren waren respectievelijk: 1. Mevr. A. van Uitert 141 punten, 2 Mevr. A. Strunk 143 punten, 3. Mevr. A. Pietens met 145 punten. De organisatie was in handen van Jopie Stegeman en Willeke Buitenhuis. Samen met de keukenbrigade Mathijs Buitenhuis, Ploon Koelewijn

Zonnebloem trakteert 140 gasten op bingo en stamppot

Op zaterdag 14 januari waren er 140 gasten van de zonnebloem om in het dorpscentrum de Wieken het nieuwe jaar in te luiden, met medewerking van de muzikanten “Annie en Marie�. De enthousiaste dames, die al 19 jaar samen muziek maken op een Steirische Harmonica, een instrument uit Oostenrijk, brachten Nederlandse (meezing) liedjes ten gehore en met groot succes. (FotoV@S). VAASSEN

Afgelopen donderdag was de eerste AquaVaria les voor mensen met een verstandelijke beperking in het zwembad van De Koekoek. Onder leiding van Katinka kregen zeven bewoners van de JP van de Bentstichting samen met een aantal begeleiders een gevarieerd programma in het water aangeboden. Bewegen op muziek, spelletjes, zwemoefeningen; er kwam van alles aan bod. De lessen worden elke donderdag (m.u.v. schoolvakanties) van 12.45 tot 13.30 uur gegeven in het therapiebad van De Koekoek, waar het water standaard 34 graden is. De deelnemers mogen na de les nog tot 14.00 uur vrij zwemmen. De les is voor iedereen met een verstandelijke beperking, die het leuk vindt om te zwemmen en die graag wil bewegen. (Foto de Koekoek). VAASSEN

Tegen het eind van de middag presenteerde Bouwmeester een geweldig stamppottenbuffet met worst en speklap. Als dessert presteerde IJssalon Rozeboom 2 bolletje ijs, die door de 2 dochters aan de gasten werden uitgereikt. Mede door deze plaatselijke middenstanders werd het een geweldige middag en gingen de gasten voldaan huiswaarts. De middag werd mede een succes door de hulp van meer dan 25 vrijwilligers.

Tussendoor werden leuke prijzen gewonnen met de bingo en ook het winkeltje werd goed bezocht. Door voorzitter Joke Smit werden 2 dames van het bestuur in het zonnetje gezet. Maria van der Meijs, die ruim 5 jaar samen met Tineke de Goede de functie Hoofd Activiteiten heeft bekleed, stopt met deze functie. Daarom werd ze bedankt voor haar inzet met een boeket bloemen en waardebon. Gelukkig blijft binnen de Zonnebloem nog actief als medewerker. Marja Brummelhuis heeft de functie overgenomen en werd in die functie voorgesteld aan de gasten. Zonnebloempjes van de afdeling hebben met elkaar het lijflied ten gehore gebracht en waarbij het refrein luid klappend werd mee gedaan.

Installatiebedrijf-Baderie Reusken steunt KCVO F pupillen

Na reeds ca. 10 jaar pupillenteams te hebben gesponsord, heeft Installatiebedrijf/Baderie Reusken onlangs het sponsorcontract verlengd en zijn ze voor de komende 4 jaar shirtsponsor van alle KCVO F pupillen. Baderie Reusken nam onlangs een compleet nieuwe showroom van ruim 450m2 in gebruik aan de Laan van Fasna in Vaassen. Het spreekt voor zich dat de sponsorcommissie van KCVO erg blij is met de verlenging van het contract. Toon Reusken werd bedankt met een ingelijst shirt, dat een mooie plaats krijgt in de nieuwe showroom. (Foto KCVO). VAASSEN

Koekoek aquavaria gestart voor mensen met verstandelijke beperking

Leden De Luchtpost hebben ringen binnen

Arie van Houttum krijgt zijn bestelde ringen uitgereikt door ringadministrateur Gerald Bredewout. (FotoV@S).

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van duivensportvereniging De Luchtpost kregen de leden de ringen voor de jonge duiven uitgereikt. Gerald Bredewout, de ringadministrateur, verdeelde die middag 1700 ringen. Grote duivenmelkers gingen met 250 ringen naar huis, de kleinste met 20. Na de nieuwjaarswensen van voorzitter Gerard Willemsen werden in het gezellige clubhuis aan de Laan van Fasna onder het genot van een hapje en een drankje de verwachtingen van het komende seizoen besproken. VAASSEN

Nieuwjaarsborrel Suikerbrink

In samenwerking met een groep studenten van Aventus Apeldoorn heeft het welzijnswerk van stichting Koppel een Nieuwjaarsborrel georganiseerd voor omwonenden van de Suikerbrink. Onder het genot van snacks, gesponsord door DEKA markt Vaassen en door meegebrachte snacks van omwonenden, werd op een iets wat frisse woensdagmiddag elkaar een goed en gezond 2017 gewenst. In totaal 25 buurtbewoners wisten elkaar te vinden en de groep studenten evenals de sociaal werker kijken terug op een geslaagde middag. (Foto Koppel). VAASSEN


Paardensport

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL VAN DE MARS Klarensweg 3 Epe ‘Zuuk’ Tel: 0578-641410

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m.2 - Hardhouten balken en planken - Alle soorten golfplaten - Dakpanplaten in 4 kleuren - Trespa

TE HUUR: Werkplaats + opslagruimte

HV de Cannenburgh Op zaterdag 14 januari maakte Sharon Beumer haar officiële springdebuut met haar paard Daévid J. In Wezep reden ze eerst een foutloze ronde in het BB springen. Daarna startten ze in het B springen en na een foutloze ronde volgde ook nog een foutloze barrage. Uiteindelijk leverde dit een 11e prijs op van de maar liefst 77 deelnemers. Ook op zaterdag 14 januari kwam Lotte Schut van start in Nunspeet op de 3e selectie voor de Gelderse Kampioenschappen pony's dressuur. Met haar pony Dreamboy startte ze in het L2 dressuur cat. C en behaalde een mooi puntentotaal van 204 punten. Door de resultaten van de selecties zijn ze 1e reserve voor de Gelderse Kampioenschappen. Ellen Lambers koos nog voor een oefenrondje voor de Gelderse Kampioenschappen volgende week. Ze kwam met haar paard Arrivederci aan de start in Westervoort in het L1 dressuur. Met succes wonnen ze de 1e prijs met 197,5 punten. Zondag 15 januari startte Gerline van Leeuwen met haar paard Montana op een dressuurwedstrijd in Beemte Broekland. In het L1 dressuur waren er wederom twee 1e prijzen voor deze combinatie met maar liefst 195,5 en 209 punten.

in diverse maten Meerdere mogelijkheden in overleg. Voor informatie telefoonnummer:

06-53173373

Ouderennieuws Emst Zowel de kaarters als de sjoelers in Emst zijn het nieuwe jaar weer begonnen met hun onderlinge strijd. Met name de start van de kaarters in de Hezebrink was spannend en werd een Stegemans aangelegenheid. J. Stegeman uit Oene werd eerste met 3960 punten en J. Stegeman uit Emst tweede met 3947 punten. Derde werd A. van Huffelen met 3860 punten. Bij het sjoelen in 't Ebbenhuis werd A. Scherpenisse winnaar met 691punten voor P. Vosselman met 641 punten. Met de derde plek ging R. Tiemens naar huis. Zij behaalde 626 punten.

Nationale Noordshow voor leden Vaassen en Omstreken

Nieuwjaarsconcert Accordeonvereniging Kunst Na Arbeid Epe Op zaterdag 28 januari geeft accordeonvereniging Kunst Na Arbeid een Nieuwjaarsconcert in de Grote Kerk in Epe. Zowel het A-orkest als het Recreantenorkest spelen hun eigen programma onder leiding van dirigent Jeroen Gulikers. Het Recreantenorkest begint de avond met bekende nummers zoals een Beatles-medley en "Dorus". Na de pauze speelt het A-orkest haar programma dat onder andere bestaat uit: "Auf einem Persischen Markt" en de bekende "Notenkrakersuite". Van deze suite is momenteel de uitvoering op ijs te zien in de theaters in o.a. Zwolle en Apeldoorn. De avond begint om 19.45 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur (ingang aan de Hoofdstraat-zijde). Reserveren voor dit concert kan bij Bettie Ordelman tel: 0571- 292065 of per mail b.ordelman1@upcmail.nl. De toegangsprijs is € 7.50 per persoon. Donateurs van KNA kunnen 2 vrijkaarten reserveren.

Op woensdag 4 januari was het voor negen leden van de kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken de dag dat zij met hun dieren afreisden naar de 38e Nationale Noordshow die dit jaar was georganiseerd voor de konijnen, cavia’s en liefhebbers van sierduiven en siervogels. Deze show werd gehouden in de TT-hallen in Assen van 5 t/m 7 januari, waar 3500 dieren werden gekeurd. Voor fokkers die normaal ook afreisden met hun hoenders was het dit jaar niet mogelijk vanwege de vogelgriep. Maar voor de leden, die hadden ingezonden, waren het een paar prachtige dagen om met elkaar te praten over de behaalde resultaten. Bij de konijnen behaalde combinatie Bakker met een kleurdwerg Zilvervos zwart een puntentotaal van 96,0. Met zijn Polen roodoog behaalde H. Boone een mooi resultaat van 94,5 punten en met zijn Tans in de kleur zwart 94 punten en met de kleurdwergen blauw 96.0 punten. Bij de Alaska behaalde G. J. Westerveld 95,5 punt en met de Parelfh 93,0 bij de Rex kleur behaalde hij het mooie resultaat van 96 punten. Henk Smit kwam tot 96 punten met zijn Havanna’s en behaalde 95,5 punten met een ingezonden Gouwenaar konijn. W. de Wilde en mevr. B. Put waren succesvol met hun Franse Hangoren, G. Mulder met zijn Rijnlanders en J. Hendriks met zijn kleurdwergen. Met een Duitse schoonheidspostduif blauw zwart geband behaalde F. de Nijs 96 punten en bij de Duitse schoonheidspostduif bont was er voor B.G. Beekhuis 94.0 punten.

Voor de leden van de Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken is er nu nog een Nationale show te gaan waar ook weer leden met hun dieren naar toe gaan.

Bodemvondsten in Oene Het Cultuur Historisch Museum Oene is tot 1 maart 2017 gesloten. Daarna zijn bezoekers van harte welkom in het museum, waar weer veel nieuwe voorwerpen zijn te bewonderen. Voor de komende expositie vanaf begin maart 2017 is het museum op zoek naar bodemvondsten, gevonden in de bodem van Oene. Dit kan van alles zijn; van oude verroeste spijkers tot mooie sieraden. Ook informatie en foto’s over de bodem van Oene zijn zeer welkom. Hoe was het vroeger en hoe is het nu. Alles op het gebied van bodem in Oene is van harte welkom om een zo compleet mogelijk beeld te laten zien van de ondergrond in Oene. Wie spullen voor de tetoonstelling of informatie voor het museum heeft, kan contact opnemen met Dikkie Huiskamp 0612590724 of dirkjehuiskamp@hotmail.com.

ADVOCATUUR EN MEDIATION ARBEIDS- EN FAMILIEZAKEN BESPREKING BIJ U THUIS

MR J. BUREMA REGIO APELDOORN - VAASSEN - EPE T 085 - 0220444 M 06 - 43009525 E INFO@DETHUISADVOCAAT.NL W WWW.DETHUISADVOCAAT.NL

Gezellige nieuwjaarsreceptie vv Oene Op zaterdag 7 januari hield voetbalvereniging Oene haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Ondanks het slechte weer was het gezellig druk. Bestuur, (ere)leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren proostten op een gezond en sportief 2017. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd Johan Vijge gehuldigd als clubman van 2017. Johan is o.a. leider geweest bij de jeugd, maakt deel uit van de maandagmorgenploeg en helpt al jaren mee in de keuken. Hij is een van de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de vereniging. Dit bleek afgelopen jaar ook uit het feit dat vv Oene maar liefst 39 jubilerende leden had. In zijn nieuwjaarstoespraak vertelde voorzitter Richard Berghorst dat het walking football is verplaatst naar de maandagavond. 60-plussers, die op zoek zijn naar een sportieve bezigheid én gezelligheid, zijn van harte welkom op sportpark De Hoge Kamp. Edward Schuring wordt met ingang van het nieuwe seizoen hoofdtrainer van Oene 1. Theo Scholten blijft nog een jaar trainer van Oene 2. Marcel Das en Johan Nooteboom stoppen als trainer van resp. Oene Vrouwen 1 en 2. Voor hen worden opvolgers gezocht.

Jeugddienst Nijbroek Aan het Vaassens Weekblad werd vorige week de datum van de jeugddienst in Nijbroek onjuist doorgegeven. De jeugddienst vindt plaats komende zondag 22 januari om 19.00 uur in de protestantse kerk te Nijbroek. Het thema van de jeugddienst is: “Hij, ik, wij”. Het lijkt het oefenen van werkwoordvormen. Aan de hand van teksten uit de Bijbel zet dominee Marcel Oostenbrink uit Zwolle de aanwezigen aan het denken over God, zichzelf en de mensen om hen heen. In deze eerste jeugddienst van het jaar wordt de muziek verzorgd door “De Dorpelwachters” uit Wapenveld. De Dorpelwachters is een groep jonge mannen met passie voor zang. Opgericht uit vriendschap verbinden zij gezelligheid met zang in een behoudend en breed repertoire. Iedereen is van harte welkom om te luisteren naar de zang van De Dorpelwachters en mee te denken over het thema. Na afloop is er gelegenheid om met een kopje koffie of thee na te praten over dit onderwerp.

J Jansen Infrawerken BV voor al uw bestratingen en grondwerkzaamheden, leveren van zand. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Tevens gebruikte bestratingsmaterialen, bezoek onze website! Informatie bij: J. Jansen, Broeklanderweg 78, 7341 PN Beemte Broekland, (tel.) 055 – 3232290/ 06 – 46 12 12 55 of per e-mail naar: jjanseninfrawerken@chello.nl

Service van het Vaassens Weekblad Uw advertentie voor het Vaassens Weekblad kan in Vaassen, Emst, Wenum en Wiesel opgehaald worden door onze medewerker Frans Schreurs Tel. 0578-571625 of 06 - 29453749


Popkoor Afslag 26, meer dan ALLEEN zingen "Dit wordt het motto van het koor voor het komende jaar", aldus de voorzitter van popkoor Afslag 26 tijdens de afgelopen week gehouden nieuwjaarsreceptie. Er werd door hem teruggeblikt op het afgelopen jaar waar men diverse optredens heeft gedaan met als afsluitende in december een aantal kerstoptredens en een optreden in het Rode Kruis hotel IJsselvliedt in Wezep. (Eigen foto). VAASSEN

Dat het ledental wat achteruit was gegaan, leverde geen probleem op, want door enkele nieuwe leden en een verschuiving binnen de stemgroepen staat er nog steeds een volwaardig koor.

Maar het koor kijkt liever vooruit en dan komt het nieuwe motto naar voren, want het koor doet meer dan ALLEEN maar zingen. Zo is het koor te zien tijdens de carnavalsoptocht, gaan er paar

leden meelopen met de acht van Apeldoorn, in het voorjaar gaat men klootschieten en in het najaar staat een weekendje weg op de agenda. Die staat vol dat de fietstocht naar het jaar erop is verschoven. Maar het belangrijkste doel het komende jaar wordt aspirant-leden te overtuigen, dat zingen in een groep veel makkelijker (en leuker) is dan alleen zingen. Je hebt dan steun aan elkaar en zingen doet het koor zeker, want er staan al twee

optredens gepland en zelfs een echte CD opname. Omdat het thema "meer dan ALLEEN maar zingen" is, werd de avond vervolgd met een veiling, waarbij de leden zelf artikelen meebrachten en deze werden vervolgens door de veilingmeester op ludieke wijze bij opbod weer aan de leden verkocht. Zo kon de penningmeester aan het eind van de avond een leuk bedrag op de rekening bijschrijven.

VAN WOENSDAG TOT WOENSDAG Teksten kunnen worden gemaild naar: vaassensweekblad@planet.nl 18 januari: Emster dorpslunch in de Hezebrink van 12.40 tot 13.30 uur. 19 januari: Bingomiddag Jeugd van toen in wijkgebouw de Kouwenaar om 14.00 uur. 19 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst St. Vrienden Daams Molen en St. Vaassens molen in Koffie en Theehuijs De Korenmolen vanaf 19.30 uur. 20 januari: Kaartavond bij VIOS om 19.30 uur.

KERKPLEIN

Bakactie Vaassen levert hospice ruim 1300 euro op Hermien van der Beek en Jeen Bouma droegen op zaterdag 14 januari symbolisch de opbrengst van de bakactie over aan Andi Rodenburg en Anton Westerkamp van het Hospice in Epe. Het is uiteindelijk € 1316,17 geworden. "De bakactie is eigenlijk in een wilde bui ontstaan", licht Jeen Bouma toe. "Samen met Ed Ellermeijer ontstond het idee om een dergelijke actie op te pakken en het Startweekend was daar een mooi moment voor". VAASSEN

Tijdens het Startweekend wordt elk jaar in Vaassen het winterwerk van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk opgestart en worden allerlei activiteiten georganiseerd, waarvan ‘Heel Vaassen bakt’ er dit jaar een was. Tijdens het Startweekend was het stralend weer en

Gezamenlijk praten ze na afloop van de overhandiging van de cheque nog even door over de actie en de plannen van het Hospice onder genot van een kopje koffie en een lekker vers stuk zelf gebakken appeltaart. "Die taart hoort er gewoon bij als afsluiting", vindt bakster Hermien van der Beek. De rest kan dat smullend beamen. (Eigen foto).

er ontstond een gezellig terrasje voor de Dorpskerk, waar mensen graag even kwamen zitten. "Als Diaconieën hebben we ook besloten om ook de collectes in de kerken en bij de lunch voor deze actie te bestemmen" meldt Hermien van der Beek, "en zo kwamen we tot dit bedrag. Als Diaconie willen we daarnaast ook zelf nog een bijdrage doen". De opbrengst had nog hoger kunnen zijn als tijdens het Startweekend de oliebollenactie niet in het water was gevallen door het warme weer. Toen begin december dit deel van de actie alsnog werd gedaan, kreeg de organisatie te maken met technische problemen. Toch is Andi Rodenburg enthousiast: "Het is een fantastische actie geworden! Natuurlijk is het bedrag fijn voor ons als bestuur van de stichting. Maar als je ziet met hoeveel plezier de actie werd uitgevoerd; het was gewoon leuk. We hebben er zelf van mee kunnen genieten". Anton Westerkamp geeft aan dat de plannen met het Eper Hospice steeds verder worden uitgewerkt: "We praten momenteel met Triada en met de Kruimelschaar. Het is mooi dat we daarmee vorderingen maken en de uitvoering steeds concreter wordt. Ook benaderen we een aantal fondsen die ons dichter naar het bedrag van 450.000 euro kunnen brengen, want dat is het bedrag dat we nodig hebben voor de inrichting".

Katholieke kerk Vaassen: Zaterdag 21 januari 18.00 uur geen viering, zondag 22 januari 10.00 uur Woord en communieviering pastor Kantoci; Hervormde Gemeente Vaassen: Zondag 22 januari 9.30 uur ds. C. M. van der Leek-Vosmeer, 19.00 uur lofprijsdienst; Gereformeerde kerk: Zondag 22 januari 10.00 uur ds. B. Heslinga; Vrijzinnige Geloofs Gemeenschap Vaassen: Zondag 22 januari 10.00 uur geen viering; Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad: Zondag 22 januari 10.00 uur Andreas Leha; Hervormde Evangelisatie: Zondag 22 januari 9.30 uur prop. L. Schouten, 14.30 uur dhr. J. van de Beek; Protestantse gemeente Nijbroek: Zondag 22 januari 9.30 uur ds. H. van Vreeswijk, 19.00 uur ds. M. Oostenbrink; Protestantse gemeente Terwolde - De Vecht: Zondag 22 januari 10.00 uur ds. B. K. Nobel; Gereformeerde gemeente Terwolde-De Vecht: Zondag 22 januari 9.30 uur leesdienst, 14.30 uur ds. A. Schreuder; Wijkgemeente Noord/Wilhelminakerk: Zondag 22 januari 10.00 uur ds. B. J. Kruit; Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag om 10.00 uur en elke woensdag om 20.00 uur in de De Ruyterstraat 7 te Apeldoorn. Inl. 057 571752.

Kerkkronkel

Geen gemakkelijke reis Kortgeleden kreeg een kennis een nare ziekte. Je hoopt dat het goed komt, maar wat als die hoop ijdel blijkt? ‘Waarom zij?’

Teksten kunnen worden gemaild naar: vaassensweekblad@planet.nl 26 januari: Rummicub en sjoelen in Bloemfontein om 14.00 uur. 27 januari: Koppelklaverjassen om 20.00 uur clubhuis Regio '72 aan de Zichtstede. 27 januari: Diamiddag van Bauke Terpstra over Suriname in de Heze-

21 januari: Nieuwjaarsreceptie HDKS om 16.00 uur in de Hezebrink. 21 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst SCV oldtimers bij Mechanisatiebedrijf VOF Witteveen, Laarstraat te Emst om 14.00 uur. 22 januari: Nieuwjaars/prinsenreceptie cv de Rossumdaerpers van 13.00 tot 18.00 uur in de Wieken. 23 januari: Vertoning film: Das Leben der Anderen in Kerkje Deventerstraat Vaassen om 19.30 uur (zaal open 19.00). Toegangsprijs € 9,00 (leden en begunstigers € 7,00). 24 januari: Ledenvergadering Oranjevereniging Emst bij Van de Schepop om 20.00 uur.

dacht ik. Zo’n prettig mens voor haar omgeving, iemand die altijd gezond leeft, die niemand tot last is, die………..Ik kan legio redenen bedenken waarom het gewoon niet eerlijk is. Eerlijk? Het deed me ineens denken aan iets van vroeger. Ik maakte een boottochtje langs de Rijn met een reisgezelschap. Het was een reis met veel pech. De motor haperde steeds, het eten was slecht en de hutten waren vochtig. Het vele geklaag was terecht, maar drukte de stemming. Tot overmaat van ramp stuurde de Nederlandse reisorganisatie een boodschap naar het schip dat de zoon van één van de reizigers een ernstig auto-ongeluk had gekregen. Deze reiziger zou daarom door een familielid worden opgehaald. Door een gebrek aan ik weet niet welk slecht communicatiemiddel was de naam onbekend, alleen dat het iemand met een zoon was. De reisleider wist geen andere oplossing dan dat iedereen die kinderen had maar even naar huis moest bellen. Al gauw stond een aantal mensen in paniek te telefoneren. Totdat van de reisleider het voor velen verlossende woord kwam: stop maar, we weten het al. Met diep medelijden keken we naar de kleine frêle vrouw: wat verschrikkelijk voor haar en ze was ook nog eens alléén op die toch al beroerde reis. Maar gek…....hoewel zij alle reden had om verslagen, angstig, boos en verdrietig te zijn, leek ze eerder strijdvaardig. Al vóór ze het slechte nieuws hoorde bleek ze haar koffer ingepakt te hebben. Voor het geval dat. ‘Waarom zou het mijn deur voorbijgaan?’ hoorde ik haar zeggen. Toen ze in de auto naar huis stapte, keken we haar stilletjes na. Dit was geen berusting, dit was bewuste aanvaarding. Ze zou het zwaar krijgen, maar het leek wel of ze ‘ervoor ging’. Ze kon leven zonder antwoord op de vraag: waarom? Ze zou hoogstens zeggen: waarom niet? Maria Bolijn stagiaire

brink om 14.30 uur. 27 en 28 januari: Toneelavonden Burgemeester van Walsem in de Hezebrink om 19.30 uur. 30 januari: Vertoning film Night Train to Lisbon in Kerkje Deventerstraat Vaassen om 19.30 uur (zaal open 19.00). 31 januari: Ladies night in de Koekoek van 19.00 tot 22.00 uur. 3 februari: Filmavond in de Hezebrink om 19.30 uur. Entree € 6,50. Toegangsprijs € 9,00 (leden en begunstigers € 7,00).


Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele hartverwarmende felicitaties, kaarten, bloemen en cadeau’s die wij mochten ontvangen. Mede daardoor is ons 40 jarig huwelijksfeest onvergetelijk geworden.

Hartelijk dank hiervoor! Gerrit en Henny De Groot

Sportprijzen en Vrijwilliger van het Jaar Epe - Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in Epe zijn maandag 9 januari de winnaars van de Sportprijs en Heel Epe Beweegt-prijs 2016 en Vrijwilliger van het Jaar bekend gemaakt. Skeeleraar Tiemen van de Kolk sleepte de Sportprijs in de wacht. S.V. Wissel ontving voor het J.P van de Bent-toernooi de Heel Epe Beweegt-prijs en Hanny Baarspul werd Vrijwilliger van het Jaar. Dit jaar werden er voor het eerst twee sportprijzen uitgereikt. De Sportprijs voor sporters en sportteams die in 2016 een sportieve topprestatie geleverd hebben. Én de ‘Heel Epe Beweegt’-prijs, voor maatschappelijke sportinitiatieven en mensen die daaraan een bijzondere bijdrage leveren. Beide prijzen brengen bijzondere sportprestaties en sportinitiatieven uit het afgelopen jaar onder de aandacht. Als aanmoediging om vooral door te gaan, vanwege de uitmuntende prestatie of omdat door dit initiatief zoveel andere mensen kunnen bewegen. Winnaar Sportprijs 2016 Tiemen van der Kolk, winnaar van de Sportprijs 2016, skeelerde het afgelopen jaar al weer met veel succes: o.a. met Nederlandse titel op de 10 kilometer afvalkoers in Medenblik en de 60 kilometer bij het Open Nederlands kampioenschap in Hallum. Na een goede zomer gaat hij met een goed gevoel de winter in om ook op het ijs indruk te maken. Winnaar Heel Epe Beweegt-Prijs 2016 Al meer dan 25 jaar organiseert S.V. Wissel het landelijke J. P. van de Bent-toernooi waar rond de 1.700 sporters met een beperking en begeleiders samen voetballen. De vereniging zet z’n faciliteiten en vrijwilligers in om het toernooi jaarlijks tot een groot succes te maken. Jaarlijks doen er meer teams mee aan het toernooi. Door de inzet en maatschappelijke betrokkenheid van S.V. Wissel is het mogelijk dit toernooi als zoveel jaren met succes te organiseren. Daarmee zijn zij een voorbeeld voor andere sportclubs en ontving de club de Heel Epe Beweegt-prijs.

Hans Kooijer

Extra aandacht voor vrijwilligers Vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de gemeenschap. Maar vrijwilligerswerk is vaak ook niet goed zichtbaar. Daarom is er in de gemeente Epe jaarlijks de Vrijwilligersprijs, een initiatief van persbureau Dick van der Veen en Koppel in Opvang en Welzijn. Vrijwilliger van het jaar 2016 Op 82-jarige leeftijd ontving Hanny Baarspul deze prijs uit handen van wethouder Erik Visser en Juryvoorzitter Leo Eland. Op vrijwilligheid staat bij haar geen houdbaarheidsdatum. Ze geeft nog steeds leiding aan een gespreksgroep voor senioren en maakt ze zich verdienstelijk voor de Zonnebloem en de Stichting Welzijn & Ondersteuning Epe als die een beroep op haar doet. En dat na een werkzaam leven, waarin ze altijd tijd vond om de gemeenschap te dienen.

Nipte nederlaag voor dames Blok EVC

VOLOP STAMPPOTTEN + COMPLETE KANT EN KLAAR MAALTIJDEN Veel glutenvrije producten

Het eerste damesteam van volleybalvereniging Blok EVC begon de tweede helft van het seizoen met frisse moed. Na een roerig einde van het jaar heeft oud-Blok speler en trainer Bertus Sangers, in samenwerking met Robert Sapulette, de training en coaching op zich genomen. In de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar wachtte de nummer vijf van de competitie Alterno. In de eerste set had Blok aanvallend het betere van het spel, maar Alterno serveerde sterk en won de set: 25-21. In de tweede set was Alterno duidelijk de betere: 25-14. Hierna gingen de dames van Blok vrijer spelen. Lange rally’s werden gewonnen en het geloof om te winnen was terug. Met 23-25 werd de set winnend afgesloten en ook in de vierde set gaf Blok Alterno geen kans: 17-25. In de beslissende vijfde set leken de Vaassense dames aan de winnende hand, maar toch ging de set nipt verloren: 17-15. Een 3-2 nederlaag, maar wel weer twee kostbare punten op zak. De volgende wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 21 januari: Blok EVC – HSC om 14.30 uur in de Koekoek.

Dorpsstraat 27 Vaassen T 0578-571537

www.uwtopslijter.nl

úw Topslijter Hans Kooijer, úw wijn & whiskyspecialist.

11,99

9,99

11,99

14,99

17,99

100 cl

100 cl

100 cl

100 cl

BOOMSMA

WEDUWE JOUSTRA

100 cl

HOOGHOUDT

Wilde Vlierbessen of Wilde Bramen

Jonge Dubbele Graanjenever of Vieux

22,99 70 cl

Beerenburg

15,99

5,99

100 cl

75 cl

SMIRNOFF GRANT’S Triple Distilled Blended Vodka Scotch Whisky

Godet Cognac No.1 Gentlemen Cocktail

NORMAAL 15,99

EXCLUSIEF BIJ TOPSLIJTER

LOCH LOMOND Single Malt Scotch Whisky

CAPTAIN DOMAINE DE CIBADIÈS Cabernet Sauvignon, MORGAN Merlot Spiced Rum Gold NORMAAL 7,49

Ruiterbosch Weskaap, Zuid-Afrika Diverse soorten 75 cl. Per fles 3,99

DOOS à 6 FLESSEN

99

19.

13.99 50 cl

EXCLUSIEF BIJ TOPSLIJTER

EXCLUSIEF BIJ TOPSLIJTER

[= per fles voor 3,33]

wk 07-08

wk 03-04 Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Zeten/ofdrukfouten drukfouten voorbehouden voorbehouden Zeten/of Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

Aanbiedingen geldig van 16-01-2017 t/m 29-01-2017


Kampioenen vogelvereniging De Cannenburgh gehuldigd Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van vogelvereniging De Cannenburgh in wijkgebouw de Oosterhof werden de kampioenen van het afgelopen jaar gehuldigd. Op de foto v.l.n.r. M. J. Fiks, J. Schuitert, Th. Huis in ´t Veld, J. H. van Mossel, J. Steneker, B. R. Sloots, J. van 't Einde en T. Beekman. (FotoV@S). VAASSEN

Dia’s over Suriname tijdens koffie inloop in De Hezebrink Tijdens de koffie-inloop in dorpssteunpunt de Hezebrink vertoont Bauke Terpstra dia’s over Suriname. Belangstellenden zijn op vrijdag 27 januari vanaf 14.30 uur van harte welkom om te komen kijken. De koffie-inloop is één van de activiteiten die is opgestart vanuit dorpssteunpunt De Hezebrink in Emst. De toegang is gratis.

Slotbijeenkomst Stichting Help Molukken in Nood

Zaterdagmiddag vond in wijkgebouw Balai Pusat de slotbijeenkomst plaats van de Stichting HMIN. Daarvoor werd in de Musafirkerk een dankdienst gehouden. Achttien jaar heeft de stichting gelden bijeen gebracht om mensen, die op de Molukken van huis en haard werden verdreven na de conflicten op Ambon, te herhuisvesten. In die jaren zijn meer dan 300 huizen gerealiseerd en veel sanitaire voorzieningen aangelegd. Yulis Patty en George Pattypeilohy stonden aan de wieg van de oprichting van HMIN. VAASSEN

Nieuwjaarsreceptie HDKS

Wielerclub “Houdt de Ketting Strak” uit Emst is opgericht op 27 januari 1979 en bestaat dit jaar 38 jaar. Op zaterdag 21 januari wordt er een Nieuwjaarsreceptie voor de leden gehouden bij café Van de Schepop. Voorzitter Bert Albers kijkt samen met de leden en hun partners terug op het afgelopen jaar en heft het glas op het nieuwe jaar. (Foto archief HDKS). EMST

Hoogtepunt is ongetwijfeld weer de huldiging van de clubkampioenen 2016. Tevens wordt de sportiviteitbeker uitgereikt aan diegene, die het meest aanwezig was tijdens de onderlinge wedstrijden, wekelijkse trainingsavonden en andere activiteiten binnen de club. Daarnaast is er de vrijwilligersprijs. De bijeenkomst begint om 16.00 uur. Geschiedenis van Houdt De Ketting Strak Rond 1975 waren in Emst een aantal

sportmensen, die regelmatig op een race- of ATB fiets gingen zitten. Dat deden ze in eerste instantie om hun conditie in de zomermaanden op peil te houden voor het schaatsen in de winter, want op dat moment was schaatsen belangrijker dan fietsen. Kort daarna veranderde dit echter. Zo werden in 1977 diverse onderlinge wedstrijden georganiseerd, zoals de Gisola tijdrit en de Zilveren Sigaret. Nu worden deze tijdritten nog steeds verreden. Op zaterdag 27 januari 1979 kreeg

de vereniging de naam "Houdt de Ketting Strak". Contactpersonen werden Willy van Essen, Wim Veldhuis en Henk Boeve. Vanaf 1995 krijgt ook de jeugd veel aandacht. Vanaf 2010 zit er weer een stijgende lijn in het aantal jeugdleden. Mede op initiatief van Henry Jacobs en Annemiek van Loon is er nu een jeugdgroep op de racefiets en ATB actief. Het 25 jarig jubileum heeft plaats gevonden in 2004. Op 15 mei werd dat de hele dag gevierd met een receptie en een groot feest voor de leden (en ex-leden). Een van de hoogtepunten was de Koninklijke onderscheiding die Henk Boeve door de burgemeester van Epe kreeg uitgereikt. Enkele belangrijke personen van het eerste uur hebben zich daarna teruggetrokken (Willy van Essen, Henk Boeve en Wim Veldhuis), maar vanuit de vereniging zijn ze door bekwame mensen opgevolgd. In groepsverband wordt er gefietst op zondagmorgen, maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond en de donderdagavond. Houdt de Ketting Strak is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie, kortweg NTFU.

De in Vaassen opgerichte stichting HMIN legde in 1999 de eerste contacten met de stichting Rinamakana op Ambon tijdens het verblijf van zuster Francisco Moens in Nederland. De stichting Cordaid had haar uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in Houten. Zuster Moens, die destijds op Ambon werkte, trok zich middels haar stichting het lot van de mensen daar aan. De eerste hulp bestond uit opvang, kleding en voedsel. Toen bleek dat de strijd bleef aanhouden en de mensen niet meer naar hun oorspronkelijke woongebied konden terugkeren, werd een stuk grond gezocht om zelf huizen te bouwen. In drie jaar tijd werden 300 huizen in Passo Ambon (project Lembah Agro) gebouwd. Daarna werden groepen mensen geholpen hun huizen te verbeteren of opnieuw te bouwen op de plek waar ze waren verwoest. Met de oprichting van de stichting Moonsunray werd ook hulp gegeven aan kans-

Rian Haarhuis is sinds augustus 2013 betrokken bij Kasteel Cannenburch in Vaassen. Met veel trots vertegenwoordigt ze deze plek namens Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen. Zondag 22 januari is ze te gast bij de Zondag-lezing in de Eper Gemeentewoning. Ze kijkt daarom uit naar een open, informele middag met een gezonde dosis humor. De entree is vrij en de lezing begint om 15.00 uur. (FotoV@S).

Moens bedankte de vele vrijwilligers die zich in Nederland hebben ingezet voor fondsenwerking. Zo stonden Efie Patty en Nel en Jan Spiegelenberg ruim achttien jaar op pasars in den lande om spullen te verkopen waarvan de opbrengst naar HMIN ging.

Zuster Francesco Moens bedankt alle vrijwilligers voor hun jarenlange inzet. (FotoV@S).

VIOS 3 op kraamvisite De selectie van Vios 3 is onlangs op kraamvisite geweest bij speler Arwolt Brummel en zijn vrouw Lieke in verband met de geboorte van hun zoon Sil. Onder het genot van beschuit met muisjes kon de jongste spruit van het gezin bewonderd worden en werden cadeaus namens het team aangeboden. En daarna wilde het team natuurlijk graag op de foto met Sil, zijn twee grote broers en trotse ouders. (Foto VIOS). VAASSEN

Kasteelbeheerder Cannenburch in Kulturhus EGW VAASSEN

arme groepen op Ceram. In totaal zijn meer dan 1000 gezinnen geholpen. Triada directeur Harrie van der Ven was ook te gast bij de slotbijeenkomst. Triada heeft de stichting met raad en daad en financieel jarenlang ondersteund. Hij prees de samenwerking bij diverse projecten. Zuster

Vol passie probeert ze samen met de vele betrokkenen een bijdrage te leveren aan de groei en bloei van dit geweldige Vaassense kasteel. Door deze Derde Zondag-lezing wil Rian Haarhuis een ieder graag een kijkje achter de schermen geven. Waar ze zelf nieuwsgierig naar is: Wat betekent Kasteel Cannenburch eigenlijk voor de aanwezigen? Daarom zal het gaan over de momenten in of om het kasteel, die het publiek zijn bijgebleven. De belangrijkste vraag die Haarhuis heeft: ‘Waarmee zouden wij u nog kunnen verrassen?’


Van Essen banden- en autoservice met vestigingen in Emst, Eerbeek, Vaassen en Zwolle is gespecialiseerd in onderhoud, reparaties, APK, banden, accu’s, uitlijnen, uitlaten en remmen. Daarbij is service, kwaliteit en een scherpe prijs ons motto. Als bandenspecialist zijn wij, met al meer dan 65 jaar ervaring een bekende in de gehele regio. Tevens hebben wij bij onze vestiging in Emst een autodemontagebedrijf.

UW LOKALE PARTIJ Postbus 33, 8170 AA Vaassen ADVERTENTIE

Hoopvol en optimistisch het nieuwe jaar in Vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn waren royaal vertegenwoordigd op de vele nieuwjaarsbijeenkomsten die in onze gemeente door (sport)verenigingen, buurten en instellingen worden georganiseerd. Uit de vele toespraken die we daar aanhoorden maakten we op dat de voorzitters hoopvol en optimistisch met hun verenigingen het nieuwe jaar ingaan. De loftrompet klonk voor de vele onmisbare vrijwilligers en melding werd gemaakt van de diverse activiteiten die overal op het programma staan. Ook de burgemeester meldde vele positieve ontwikkelingen in zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de jaarlijkse receptie in Epe, waarbij ook de sporters en vrijwilligers in het zonnetje werden gezet. Tevens constateert Nieuwe Lijn hoopvolle ontwikkelingen in het centrum van Vaassen met nieuwe ondernemers en initiatieven. De burgemeester meldde onder andere: “Epe is een financieel gezonde gemeente. We geven niet meer geld uit, dan dat we binnen krijgen. De woonlasten voor inwoners zijn verder gedaald en we richten onze aandacht de komende jaren op extra investeringen in onze infrastructuur, het versterken van de levendigheid in onze dorpscentra; met name in Vaassen, het gebiedsgericht werken en de transformatie binnen de zorg. Het gaat om ongeveer 10 miljoen euro extra! Naast bouwen is vooral prettig wonen belangrijk en we hebben een nieuwe Woonagenda vastgesteld, waarin is vastgelegd dat het nieuw te bouwen aantal woningen tot 2024, 820 bedraagt, waardoor extra mogelijkheden ontstaan voor nieuwe woningbouwinitiatieven. En dat is nodig ook want het inwoneraantal van onze gemeente is het afgelopen jaar weer gestegen met bijna 300.” “Meer aandacht en respect in het nieuwe jaar” De toespraak van de burgemeester, die is na te lezen op onze website www.nieuwelijn.nl, stond in het teken van aandacht en luisteren. Van der Hoeven meldde de inspanningen van het gemeentebestuur om in contact en in gesprek te komen met de samenleving en samen zaken voor elkaar te krijgen. Hij constateert dat het in Nederland goed toeven is en dat Epe een veilige gemeente is: “Ik wil graag opmerken dat onze gemeente goed scoort op het punt

Vaassen luidt actie Kerkbalans in Samen met een groot aantal andere kerken in Nederland luidt de Vaassense Dorpskerk op zaterdag 21 januari om 13.00 uur haar klokken om aandacht te schenken aan de actie Kerkbalans. De landelijke actie start om 12.00 uur bij de Domkerk in Utrecht. Daar gaan TV-persoonlijkheden Ernst en Bobbie samen met een aantal kinderen een recordpoging klokluiden doen. De actie Kerkbalans is een jaarlijkse campagne van de RoomsKatholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Met Kerkbalans vragen lokale kerken hun leden om een financiële bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk. Dit geld is nodig om de kerken financieel gezond te houden, want ze krijgen hiervoor geen subsidies of bijdragen vanuit de overheid. “Ook al luiden de klokken van de Vaassense Dorpskerk, dat is natuurlijk niet alleen voor onze eigen gemeente bedoeld.”, meldt kerkrentmeester Wim van ’t Einde, “We luiden onze klokken net zo goed voor de andere geloofsgemeenschappen in Vaassen. We gunnen ook hen een goede opbrengst, want ook zij

van veiligheid. Het aantal woninginbraken is in 2016 opnieuw gedaald en wel met circa 20% ten opzichte van 2015. Maar alertheid blijft een belangrijke vorm van aandacht die nodig is om uw woonomgeving veilig te houden. U kent uw wijk het beste en ziet al heel snel als er iets niet in de haak is. Hoe meer ogen en oren in de wijk, hoe beter. Wist u overigens dat 80% van de woninginbraken wordt opgelost door de oplettendheid van omwonenden in de wijk?” De afsluiting van de eerste burger was helder: “We leven in een prachtige gemeente, in één van de meest welvarende en veilige landen ter wereld, met een uitstekende gezondheidszorg. Volgens de Boston Consulting Group zelfs het op één na beste land van Europa (na Noorwegen) om in te leven. Dus, om een uitspraak van Claudia de Breij bij de afsluiting van haar oudejaarsconference maar te parafraseren: als je niet in de gemeente Epe woont zou je ernaartoe willen verhuizen! Realiseert u zich, dames en heren, dat we het goed hebben, dat we in 2017 minder zouden moeten klagen en wat meer aandacht en respect voor elkaar zouden moeten tonen.” Positieve ontwikkelingen centrum Vaassen voor detailhandel en horeca Evenals de burgemeester is Nieuwe Lijn hoopvol gestemd over de ontwikkelingen in het centrum van Vaassen. In 2017 gaan we daar veel over horen en zien. En ook in de laatste weken zijn er weer veel positieve veranderingen te melden van ondernemers die kansen zien in de detailhandel en de horeca in Vaassen. We verwijzen naar het nieuwe warenhuis In&Uit dat op de Dorpsstraat al is geopend en de nieuwe winkel die komt in het thans leegstaande pand van de Braderie aan de Deventerstraat. Zowel Kokkie als De Ruif krijgen nieuwe uitbaters en ook Michel Hagen komt met een ambulante Snackwagen de horeca aanvullen. Helaas lijkt voor Hiermode op de Markt, onderdeel van een concern met tientallen textielzaken, het doek gevallen. Onduidelijk is wat de toekomst wordt maar misschien liggen hier ook nieuwe mogelijkheden en kansen om straks het horecaplein van Vaassen echt gestalte te geven. Contactpersoon: R. de Vries, rdevries@epe.nl Nieuwe Lijn is ook via het internet te bereiken: www.nieuwelijn.nl , e-mail: info@nieuwelijn.nl

hebben het nodig”. Vanuit de Dorpskerk gaan veel vrijwilligers voor de kerk op pad om de brieven te bezorgen en een week later weer op te halen. “We zijn erg blij met deze vrijwilligers, want die nemen ons veel werk uit handen”, aldus Van ’t Einde. “Het is voor ons altijd een spannende week, waarin blijkt of we onze begroting waar kunnen maken. Gelukkig dragen onze leden goed bij en snappen ze ook dat ze de bijdrage van tijd tot tijd moeten verhogen om de kerkelijke kosten te kunnen blijven dekken.”

Regio wint verrassend Op papier heeft Regio’72 niets in te brengen tegen Viko. Regio’72 speelt tegen degradatie, terwijl Viko volop in de race is voor de titel. De uitwedstrijd werd met ruime cijfers verloren. Van enige druk was er geen sprake, zodat Regio zich kon richten om het Viko zo lastig mogelijk te maken. Regio’72 begon de wedstrijd in zijn vertrouwde basisopstelling en kwam sterk uit de startblokken. Al snel stond het 2-0. Een heuse titelkandidaat laat zich niet zomaar uit het veld slaan,

zo ook Viko. Met 6 doelpunten op rij sloeg Viko een gat. Voor Regio was het belangrijk om in ieder geval mee te blijven scoren om het gat te beperken. Daarnaast koos Regio voor een tactiek om het aanvalsspel van Viko te vertragen. Met een stand van 7-12 werd er gerust. Ook in de tweede helft koos Regio ervoor dezelfde tactiek te gebruiken. Langzamerhand kreeg het meer grip op het aanvalsspel van Viko. Viko begon meer en meer tegen zichzelf te spelen. Daar waar Regio bleef scoren, haperde de doelpuntenmachine van Viko. Regio werkte de achterstand weg en bij 18-17 kwam het wederom op voorsprong. Gestaagd bouwde Regio zijn voorsprong gecontroleerd verder uit tot een 22-20 eindstand. Deze ‘bonus’punten zijn meer dan welkom in de strijd tegen degradatie. Het team heeft laten zien dat wanneer men gecontroleerd en rustig speelt het elke tegenstander moeilijk kan maken. Scores: Tim van Huffelen 8, Hidde Scholten 6, Thomas Gerritsen 4, Robin Zweekhorst 2, Ruth Schoemaker 1, Anne Stegeman 1

ALARM 1-1-2, als elke seconde telt

Voor onze vestiging in Emst zijn wij op zoek naar een:

BANDENMONTEUR / UITLIJNSPECIALIST Of die het wil worden! Tevens inzetbaar voor alle andere werkzaamheden binnen onze werkplaats. Wij vragen: - Klantvriendelijke instelling - Zelfstandige werkhouding - Geen 8 tot 5 mentaliteit - Goede inzet, motivatie en nauwkeurigheid - Leeftijd indicatie 17 tot 35 jaar (ook schoolverlaters) Neem voor meer informatie contact op met dhr. W.M. van Essen. Kijk voor meer algemene informatie betreffende onze onderneming op onze website www.van-essen.nl Een sollicitatie naar deze functie kunt u binnen 10 dagen opsturen naar Van Essen Emst BV, Vlekkertseveld 16, 8166 KZ EMST, mailen naar: info@van-essen.nl of bellen 0578-571395.

Rummicub en Sjoelen in Bloemfontein Op donderdag 26 januari kunnen liefhebbers van 14.00 tot 16.00 uur rummicub spelen of sjoelen in wijksteunpunt Bloemfontein. Iedereen is van harte welkom. Onder het spelen kan men een praatje maken met andere buurtbewoners of gewoon gezellig samen een kopje thee drinken. De toegang is gratis.

GRATIS GRA ATIS T FLE FLESS W WIJN! IJN! In de maand januari krijgt u tegen inlevering van deze bon gratis een fles wijn aan tafel bij Restaurant Gewoon Gast Gastvrij! (voorheen le triangle) Wilt u s’avonds komen? Reserveer dan online op gewoongastvrij.nl/reserver serve of bel naar 055-3121265 We hopen jullie snel te m mogen begroeten, Elburgerweg 1 7345 ED Wenum-Wiesel W enum-Wiesel (Apeldoorn-noord) (Apeldoor n-noorrd d)

Martijn & Karlijn

E: info@gewoongastvrij.nl T: 055 - 312 1265 W: gewoongastvrij.nl

SCV Themadag en nieuwjaarsreceptie Op zaterdag 21 januari begint het nieuwe evenementenseizoen van de SCV oldtimerliefhebbers met de jaarlijkse themadag/nieuwjaarsreceptie bij Mechanisatiebedrijf VOF Witteveen aan de Laarstraat te Emst. Het bestuur van de SCV heeft er dit jaar voor gekozen om het thema in de Landbouwmechanisatie te houden en wel een heel moderne namelijk: GPS besturingssystemen op landbouwtrekkers. Kortom een zeer interessant onderwerp met geavanceerde techniek dat past bij het jaar 2017 waarin agrariërs beter met de benutting van hun meststoffen en bestrijdingsmiddelen om moeten gaan. Uiteraard zorgt de SCV voor een natje en een droogje en de oliebollen, want dit is ook meteen een mooie gelegenheid om elkaar een goed jaar toe te wensen. De koffie en oliebollen staan vanaf 14.00 uur klaar.

Programma CVO Zaterdag 21 januari (de Wieken) 09.00 uur CVO D2-Voorwaarts D2 09.45 uur CVO E2-Wesepe E2 10.40 uur CVO E1-Achilles E1 11.35 uur CVO F2-DSC F2 12.20 uur CVO DC1-Kwiek DC2 13.20 uur CVO DB2-HHZD DB1 14.20 uur CVO DB1-Lettele DB1 15.20 uur CVO D1-Voorwaarts D1 17.45 uur Overwetering DC1-CVO DC2 Zondag 22 januari (de Wieken) 11.00 uur CVO DS3 – Voorwaarts DS3 11.40 uur HHZD DA2-CVO DA1 12.10 uur CVO DS2-Lettele DS2 13.20 uur CVO DS1-Wijhe’92 DS2 Dinsdag 24 januari 21.15 uur Schalkhaar DMW1-CVO DMW1

V

Afhaaladressen Vaassens Weekblad Elke woensdag kunt u het Vaassens Weekblad ophalen bij de volgende adressen:

EMST: Tellegen Texaco, Hoofdweg 41 Stokhof Minicars, Hoofdweg 13 VAASSEN: Boekhandel Bruna v/d Kamp, Dorpsstraat 59 Service Station Klink, Laan van Fasna 60 Nellestein, Apeldoornseweg 58 Jumbo Supermarkt Hamer, Kosterstraat 3 Stilema, Aalbosweg 41 (Eekterveld) Houthandel de Vries, Jonasweg 42 Albert Heijn, Houtzagersstraat 6 WENUM/WIESEL: Bakkerij Breden, Zwolseweg 393 Brinkman Tuincentrum, Zwolseweg 390 APELDOORN/NOORD: Karman, dierenspeciaalzaak V.O.F., Koninginnelaan 107

De drie meest recente exemplaren van dit blad kunt u ook altijd terugvinden op www.drukkerijvanbarneveld.nl


Theo Huis in 't Veld onderscheiden door NBvV VAASSEN Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vogelvereniging De Cannenburgh werd Theo Huis in 't Veld onderscheiden door hoofdbestuurslid Albert Zomer van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) met een speld van bijzondere waardering.

Theo ontving deze prijs voor zijn niet te stoppen inzet voor de vereniging. Hij organiseerde o.a. de bingo avonden, de potgrondactie, hij was de grote man achter de jaarlijkse clubtentoonstelling en bezocht alle districtsen kringvergaderingen. Na ruim 30 jaar bestuurswerk, waaronder ruim 20 jaar voorzitter, heeft hij bestuurlijk een stapje terug gedaan. Door de leden werd hij deze avond ook benoemd tot erelid van de vereniging. Zijn echtgenoot werd verblijd met een fraaie bos bloemen. (FotoV@S).

Dart toernooi bij SV Vaassen Zaterdag 11 februari wordt in het clubhuis van SV Vaassen het jaarlijkse dart toernooi gehouden. Van 12.30 tot ongeveer 18.00 uur vliegen de pijlen richting de borden. Vanaf 12.30 uur begint het toernooi. Deelname is mogelijk voor leden en vrijwilligers van SV Vaassen. Deze mogen ze een introducé, bijvoorbeeld familie of vriend/vriendin, meenemen die ook kunnen gooien op dit toernooi. Ook dit jaar wil de organisatie proberen een damespoule te maken. Bij deelname van minimaal 8 dames gaan zij eveneens strijden voor het kampioenschap bij SV Vaassen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar dus wilt u nog meedoen meldt u zich dan snel aan. Hierbij ook een oproep aan alle dames om zich op te geven. Deelnemers worden verzocht uiterlijk om 12.15 uur aanwezig te zijn, met eigen dartpijlen. Het toernooi duurt tot ongeveer 18.00 uur. Opgave kan via een

inschrijfformulier in het clubhuis van SV Vaassen aan de Woestijnweg of bij Ronnie Vosselman: 06-13 46 99 66.

ProgrammaVIOS zaal Vrijdag 20 januari 21.15 uur VIOS VR2 – Klarenbeek VR1

Weer SuperSpetters groep van start Sinds twee jaar biedt De Koekoek aan (ouders van) kinderen de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende soorten zwemles. Naast het oude en vertrouwde zwemABC (met het bekende A-, B- en C-diploma) is er nu ook de mogelijkheid om het SuperSpetters diploma te halen. Inmiddels zijn er al verschillende groepen die met deze nieuwe zwemlesmethode

hebben leren zwemmen en hun diploma hebben gehaald. SuperSpetters is een zwemlesmethode die is ontwikkeld door de KNZB. Uiteindelijk hebben de kinderen die deze methode volgen dezelfde zwemvaardigheden aangeboden gekregen, maar de manier waarop deze wordt aangeboden verschilt van de reguliere zwemlessen. Zo wordt er gestart met het aanleren van de borstcrawl in plaats van de schoolslag (borstcrawl is een veel natuurlijkere slag en daardoor makkelijker aan te leren) en de deelnemers moeten minimaal 5 jaar oud zijn. Kinderen doen ongeveer tien maanden over het behalen van het SuperSpetters diploma. Met het behalen van dit diploma krijgen zij het predicaat zeer zwemveilig te zijn. Dit diploma staat daarmee qua niveau gelijk aan het C-diploma van het zwemABC. De Koekoek wil begin maart starten met een nieuwe SuperSpetters groep. Deze groep heeft wekelijks les van 14.15 tot 15.45 uur. Voor informatie of aanmelden (0578-576122), kijk op

www.dekoekoek.nl of stuur een mail naar info@dekoekoek.nl.

Musicalgroep Medverka viert feest. Ze bestaat namelijk alweer 10 jaar. De groep is zelfs al langer bezig (20 jaar), maar de laatste 10 jaar onder de naam Musicalgroep Medverka Vaassen. Ook dit jaar heeft Medverka een leuke en enthousiaste groep kinderen en volwassenen, die alweer druk bezig is met repeteren voor de uitvoeringen op 26 en 31 maart en 2 april. (Foto Medverka). Dit jaar gaat Medverka het stuk De Eiland opvoeren. Ja u leest het goed, DE Eiland en niet HET Eiland. De Ei-

land is een bijzonder tropisch eiland dat pas door wetenschappers is ontdekt. Avonturiers, zeerovers, toeris-

ten, gelukzoekers, jagers en enkele fortuinlijke schipbreukelingen vereren De Eiland met een bezoek. Het is een drukke boel. Totdat wordt ontdekt, dat de inheemse bewoners van De Eiland, de Oeleboele-stam, in het bezit is van kostbare parels. Deze parels gaan ze weggeven aan diegene die hun leven op De Eiland zo aangenaam mogelijk weet te maken. Zo

Vaassen – Deze maand worden in het Vrijzinnige Kerkje aan de Deventerstraat 36 drie films vertoond met als centrale gedachte: hoe het leven van mensen een wending kan nemen door een vaak onverwachte gebeurtenis. Alle films zijn Nederlands ondertiteld. Maandagavond 30 januari wordt om 19.30 uur (zaal open 19.00) de laatste film ‘Night Train to Lisbon’ vertoond met in de met hoofdrollen o.a. Jeremy Irons, Charlotte Rampling en Christopher Lee. Toegang € 9,00; voor leden en begunstigers € 7,00. Er is koffie en thee in de pauze. Na de voorstelling kunnen de bezoekers nagenieten met een glas wijn/sapje. Over de film: Het leven van Raimund Gregorius (Jeremy Irons), een geliefd leraar Latijn en deskundige in oude talen, neemt een bijzondere wending wanneer hij een mysterieuze jonge vrouw behoedt haar leven te beëindigen door van een brug te springen. Als de vrouw vervolgens spoorloos verdwijnt laat ze haar jas bij Raimund achter, met daarin een boek van de Portugese dokter Amadeu de Prado èn een nachttreinticket naar Lissabon. Hij besluit het ticket te gebruiken en al zoekende naar de achtergrond van het boek en de schrijver ontvouwt zich langzaam een tragische liefdesgeschiedenis, vol emotionele intriges en overdenkingen naar de ware zin van het leven. De film is gebaseerd op het boek ‘Nachttrein naar Lissabon’ van Pascal Mercier.

Leden vogelvereniging De Cannenburgh in de prijzen op Vogel 2017

Programma VIOS Zaterdag 21 januari 14.30 uur VIOS 1 – ESC 1 12.00 uur Stroe 2 – VIOS 2 12.00 uur VIOS JO19-1 – SEH JO19-1 10.30 uur DSV’61 JO19-2 – VIOS JO19-2 12.30 uur VIOS JO17-1 – SEH JO17-1 13.00 uur Hatto Heim JO17-2 – VIOS JO17-2 13.00 uur VIOS JO15-1 – DSV’61 JO15-1 10.30 uur SEH JO15-2 – VIOS JO15-2 11.00 uur VIOS MO15-1 – IJVV MO151 10.30 uur Albatross JO13-1 – VIOS JO13-1 09.00 uur VIOS JO13-2 – KCVO JO132 10.30 uur VIOS JO13-3 – Columbia JO13-3

Musicalgroep Medverka viert feest! VAASSEN

Nachttrein naar Lissabon

Jan Schuitert won zilver met zijn Valkparkiet. (Eigen foto).

Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Vogel 2017, die van 12 t/m 15 januari in Apeldoorn werd gehouden, hebben twee leden van de Vogelvereniging De Cannenburgh prijzen gewonnen. Rene Sloots won brons met Agapornis personatus groen stellen 187 punten en Jan Schuitert won zilver met zijn Valkparkiet recessief bont cinnamon witmasker enkeling 92 punten. VAASSEN

Terwoldse klaverjasmarathon

ontstaat de competitie ‘het beste idee van De Eiland’. Alle bezoekers gaan ijverig aan de slag met hun eigen idee. Dan blijkt dat iemand op sluwe wijze de wedstrijd naar zijn hand probeert te zetten... Wie wil weten hoe dit afloopt, kan alvast kaarten bestellen bij Gerry Berkhoff, tel: 0578-575883 of via medverkavaassen@gmail.com. Hendrik Jansen bestudeerd zijn kaarten tijdens de 29e klaverjasmarathon van de SV Terwolde. (Eigen foto).

Zaterdag werd er tijdens de klaverjasmarathon van de SV Terwolde fanatiek maar sportief gestreden in het clubhuis. De 48 deelnemers aan deze 29e kaartmarathon hebben er met z’n allen wederom een fantastische happening van gemaakt. Voor de club SV Terwolde is de klaverjasmarathon een jarenlange traditie en tevens een mooie activiteit voor in de winterstop. TERWOLDE

Vanuit de kantine had een ieder dan ook een prachtig uitzicht over de mooie groene velden die af en toe werden voorzien van winterse neerslag in de vorm van natte sneeuw. Er werden in totaal 14 ronden gespeeld. De computer maakte overuren om alle scores op te tellen. Het was dit jaar een close finish tussen

Erik Vorderman en Wilfred Jansen. Erik Vorderman behaalde dit jaar in totaal 23.956 punten, een gemiddelde was van 1711.14 punt per ronde. Nummer twee Wilfred Jansen eindigde op een gemiddelde van 1710.92. De poedelprijs werd dit jaar opgeëist door G. Donk Martin met een gemiddelde van 1369 punt.


Trouwkoets Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven

Ter gelegenheid van het gouden huwelijksjubileum van H.K.H. Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven is vanaf 10 januari hun trouwkoets, de Galaglasberline, te zien in het Koetshuis van museum Paleis Het Loo. (Foto's Paleis Het Loo). APELDOORN

n Eiken en beukenbrandhout stamhout € 55,- per m3. Ook vers gekloofd hout mogelijk. Bezorgen gem. Epe gratis. Tel. 06-29140402. n Tulpenboom (magnolia) gevraagd met bloemknoppen om vakkundig te snoeien of in zijn geheel tegen zeer goede prijs. Tel. 06-51594344. n TE KOOP: Droog eiken openhaardhout + eiken hoek en afrasteringspalen. Tel. 06-22493397. n Lia uw schoonheidsspecialiste bij u thuis. Tel. 06-54392132. n AANGEBODEN: Huishoudelijke hulp met veel ervaring in de schoonmaak. Tel. 06-40632455. n Paardentrailers: verkoop, onderhoud en reparatie. Ketting, Ramsbrugweg 38, Wenum. Tel. 0622790910. n Licht eiken salontafel, als nieuw € 50,-. Tel. 0682369454. n Atlasmassage: binnen 10 minuten effect bij nek-/schouderklachten en hoofdpijn. Praktijk Drigees, Vaassen. Tel. 06-20865594.

n TE KOOP: Kleine baaltjes hooi voor konijn, geit, schaap, paard e.a. dieren. Tel. 0578-575718. n Qigong les, voor kalmte en gezondheid, wo 10.30 uur. Bloemfontein, Vaassen, € 5,- p. les. Tel. 06-13070020. n Eigen Herefordrundvlees. Open: do vr 10.3015.00 uur. www.wenumhoeve.nl. n Boomstronk wegfrezen? 20 cm onder het maaiveld. Bel 06-40384278. n Oud-ptt’er vraagt te koop: ansichtkaarten 1900-1950. Gratis taxatie. Tel. 0578-616997. n Ervaren schilder vraagt schilder-, saus- en behangwerk. Vrijblijvend prijsopgave. F. Visser. Tel. 06-22459707. n Heeft u nog bomen, heggen of struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293.

n TE KOOP: Antiek grenen salontafel. Tel. 573241.

n Antiek of (oude) kunst taxeren voor successie of verzekering. Bel F. van der Veen, beëdigd makelaar/ taxateur, tel. 06-53923995.

n TE KOOP: Nissan Almera Tino bjr. 2003, km 115.000, kleur zwart, 1e eigenaar. Met nieuwe apk. Tel. 06-51335865.

n Bomen onderhouden, snoeien en omzagen, Williams Boomverzorging. Uw boom is mijn zorg. Tel. 06-22548462.

n GEVRAAGD: Oud ijzer, wasmachines, fietsen en accu’s. Tel. 0578-575524.

n Uw parketvloer als nieuw door het schuren, lakken of oliën van uw oude vloer. Bel voor een afspraak met Keijzer Parket Service, tel. 055-3666455.

n Heeft u nog een boom of conifeer in de tuin die om moet of struiken te snoeien? Bel 06-21437252. n GEVRAAGD: Huishoudelijk werk, ook oppaswerk en honden uitlaten. Tel. 0578-843312. n Autorijschool Iana, verstandige lessen in prettige sfeer. Tel. 06-13111607. www.rijschooliana.nl. n TE KOOP: Jonge leghennen 20 weken, aan en tegen de leg. Inruil mog. Tel. 06-17226784

n TE KOOP GEVRAAGD: Toercaravan. Telefoon: 0511227227. n Nieuw: PVC-vloeren. Ook voor vochtige ruimten en vloerverwarming + ondervloer met clicksysteem en 6,5 mm dik. Keijzer Parket Service, tel. 055-3666455. n Lia uw pedicure aan huis. Tel. 06-54392132.

Voorwaarden voor de rubriek Riddertjes • Niet in aanmerking voor deze rubriek komen familie-advertenties, aan- of verkoop van onroerend goed, huur of verhuur van onroerend goed en personeelsadvertenties (uitgezonderd huishoudelijke hulp). • U dient gebruik te maken van deze bon. • Maximaal 2 advertenties van 8 regels per uitgave, uitsluitend à contant. • Voor brieven onder nummer geldt een toeslag van € 3,00. • Advertenties voor deze rubriek kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd. • Tussen de woorden 1 hokje open laten en voor leestekens altijd 1 hokje gebruiken.

Voor het huwelijk van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven in 1967 werd het rijtuig, een galaberline, gerestaureerd en voorzien van glas zodat het bruidspaar goed zichtbaar zou zijn. Het rijtuig, genoemd naar de stad Berlijn waar

De Rossumdaerpers openen aanmelding carnavalsoptocht Mensen die willen meedoen aan de carnavalsoptocht door Vaassen kunnen zich hiervoor nu al aanmelden via de Internetsite van De Rossumdaerpers. Dat is vooral van belang voor de deelnemers die graag Prins Armando I en Prinses Margo op bezoek willen hebben tijdens het opbouwen. Door er op tijd bij te zijn, is de kans groter dat het wordt gepland op een ideaal moment voor degenen die in een aantal gevallen al maanden aan het werk zijn. Wie wil deelnemen aan de optocht kan zich daarvoor inschrijven op www.rossumdaerpers.nl. Dan is er de keuze om wel of geen bezoek te krijgen. Sommigen willen hun creatie immers voor iedereen geheim houden, maar anderen krijgen de mogelijkheid om te laten weten of een bezoek van de Prins en Prinses op prijs wordt gesteld. In navolging van hun voorgangers zijn ook Armando en Margo enthousiast om een eerste indruk te krijgen van de creaties waarmee iedereen de weg op wil gaan. Verschillende bouwers die vaak al weken en maanden bezig zijn, blijken het prachtig te vinden om alles zelf te kunnen uitleggen

dit type vermoedelijk werd ontwikkeld, kreeg na de aanpassing de naam gala-glasberline of kleine glazen koets. Ook na de huwelijksdag bleef het rijtuig voor ceremonieel gebruik voorbehouden aan Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Sinds de inhuldiging van Koning Willem-Alexander wordt het rijtuig bij Prinsjesdag gebruikt door Prins Constantijn en Prinses Laurentien. Naast deze gala-glasberline zijn ook de gala-berline en de berlinecoupé uit de vaste collectie van

museum Paleis Het Loo te zien. Samen vertellen deze rijtuigen een verhaal over koninklijk ceremonieel vertoon, zoals de rijtoer op Prinsjesdag, een inhuldiging of koninklijk huwelijk. De tentoongestelde berlines zijn afkomstig van het Koninklijk Staldepartement uit Den Haag, dat de gala-glasberline nog regelmatig gebruikt, en sluiten aan bij de presentatie ‘De gala-berline in Nederland’, een initiatief van Museum van Loon. Meer informatie: paleishetloo.nl/gala-glasberline.

aan de voorgangers van het feest. Natuurlijk moet iedereen zich op de dag zelf vervoegen in De Rossumburcht om de laatste formaliteiten te regelen. Op 25 februari kunnen mensen zich ook spontaan aanmelden. Het opstellen in de Jan Mulderstraat is vanaf 11.00 uur, waarna medewerkers vanaf half twaalf klaar zitten om de inschrijvingen af te handelen. De deelnemers worden verdeeld in de categorieën: jeugd individueel onder de tien jaar, jeugd individueel boven de tien jaar, jeugd groepen onder de tien jaar, jeugd groepen boven de tien jaar, individuele deelnemers en duo’s, loopgroepen, praalwagens en middenstand. Voor elk van die categorieën zijn er prijzen te winnen die worden bepaald door een onafhankelijke jury met mensen die geen directe band hebben met de vereniging. Die jury bepaalt voorts wie de aanmoedigingsprijs krijgt en wie de wisselbeker als winnaar van de hele optocht.

31ste dansfestival van De Iesselzotten uit Olst. De deelnemers kwamen als vanouds weer uit Salland, Gelderland en Twente en in dat sterke deelnemersveld waren er voor beide groepen ereplaatsen. De Star Dancers veroverden een eerste en vierde prijs. De Magic Dancers keerden terug naar Vaassen met een eerste en tweede stek. De dansmariekes van De Rossumdaerpers kwamen uit in verschillende klassen en daarin lieten ze zich zoals gebruikelijk niet onbetuigd. De Magic Dancers kwamen bij de gardedans in hun leeftijdsklasse tot de tweede prijs en wonnen de categorie showdans. De Star Dancers demonstreerden hun kwaliteiten eveneens met een gardedans (eerste plaats) en werden bij de showdans vierde. De onderscheidingen werden gewonnen in een sterk deelnemersveld, waarbij de meiden het opnamen tegen ‘collega’s’ van vele andere grote carnavalsplaatsen in het oosten van Nederland. Het maakt duidelijk dat de dansmariekes zich moesten meten met groepen die ook groot werden in plaatsen waar carnaval ‘in de genen’ zit en de concurrentie dus groot was. Ondanks die concurrentie konden zij na afloop met een goed gevoel op de foto met Prins Armando I en prinses Margo.

Dansgardes laten zich van hun beste zijde zien in Olst De beide dansgardes der Rossumdaerpers hebben zich van hun beste zijde laten zien bij het

Verkiezing verenigingsman en vrouw Blok EVC

Tijdens de nieuwjaarsborrel van volleybalvereniging Blok EVC werden de verenigingsman en -vrouw van 2016 bekend gemaakt. Ge Vierwinden en Marloes van der Molen hebben deze titel en de Auto van de Mars vrijwilligersprijs het afgelopen jaar verdiend. (Foto Blok EVC). VAASSEN

nen bedenken. Naast zijn nieuwe taak is Ge jaren coach en trainer geweest van zowel dames- en jeugdteams. Hij was ook lange tijd enthousiast lid van de jeugdkampcommissie en de jeugdactiviteitencommissie. Marloes is sinds jaar en dag betrokken bij het wel en wee van Blok EVC. Jarenlang was ze actief als jeugdtrainer en coach. Ze is actief lid van de evenementencommissie en heeft twee jaar geleden de taak van penningmeester op zich genomen.

Voor plaatsing in de eerstvolgende uitgave s.v.p. vrijdags vóór 12.00 uur inleveren bij: Boekhandel Bruna, Dorpsstraat 59 in Vaassen; Sigarenmag. Nellestein, Apeldoornseweg 58 in Vaassen; D.A. Drogist, Dorpsstraat 61 in Vaassen; Alex Stokhof, Hoofdweg 13 in Emst; Stilema Vaassen, Aalbosweg 41 in Vaassen. Online uw vraag en aanbod opgeven? U kunt uw particuliere advertentie voor de rubriek VRAAG EN AANBOD eenvoudig online opgeven en betalen (via I-deal). Kijk op www.drukkerijvanbarneveld.nl

Ge pakte met veel enthousiasme zijn taken als materiaalman op en

heeft zelfs meer dingen weten uit te voeren dan men vooraf had kun-


WI WIJJ ONTV ONTVANGEN NTV VA ANG ANGEN JE GRAAG GRAAG OP ONZE

OPEN DAG

DE D E SCHOOL S SCH HOOLL VOOR JOU! V OO JOU OOR OU!

Zaterdag Zaterdag 21 januari 2017 Voor: iedereen Aanvang: 11.00 tot 14 .00 uur

Locatie: Schotweg 1, 8162 GM EPE Tel: (0578) 612094 www.rsgnov nov v.nl .

RS RSG G N.O.-VELUWE N.O.-VELUWE

Profile for ====

Vaassenw032017  

Vaassenw032017  

Profile for twinsense