Page 1

Dinsdag 28 februari 2017 - 42e jaargang nr. 9

Oplage 18.500 exemplaren

10 jaar Buurtzorg Nederland, 5 jaar Buurtzorg Vaassen Interesse? Maak een afspraak en kom bij ons kijken

Het is 10 jaar geleden, dat Jos de Blok buurtzorg begon in Nederland. Het concept zelfsturende, kleine teams, die telefonisch rechtstreeks te bereiken zijn, sloeg zo goed aan, dat er in korte tijd op veel plaatsen teams ontstonden. Zo ook alweer 5 jaar geleden in Vaassen. (Eigen foto). VAASSEN

Bij Truus

dagbesteding voor (dementerende) ouderen Waarom kiezen voor Bij Truus ruime openingstijden kleine groep, persoonlijke aandacht gezelligheid van een huiskamer rustgevende omgeving met optimale natuurbeleving activiteiten afgestemd op de gast veilige omgeving vriendelijk tarief (ook PGB)

Dagopvang Bij Truus www.bijtruus.nl Kortenbroekweg 5 bijtruus@kpnmail.nl 8171 RM Vaassen 0578 571890/0646736463

biedt die middag muziek, cabaret en kraampjes met disciplines waar Buurtzorg veel mee samen werkt. Uiteraard is er voor iedere bezoeker een hapje en een drankje.

Inmiddels door de vele aanmeldingen meerdere keren gesplitst en waar Buurtzorg Vaassen in 2012 is gestart zijn met 6 medewerkers, heeft het nu maar liefst 25 medewerkers. Enthousiaste, kundige

meiden die met hun hart verpleging/ verzorging aan huis geven. Dit 10-jarig en 5-jarig jubileum is een feestje waard. En wel op zaterdag 11 maart. Belangstellenden zijn van harte welkom om in

dorpscentrum de Wieken de medewerkers van Buurtzorg Vaassen te felicite- Aanmelden kan via een Buurtzorgmederen. Cliënten en oud-cliënten en ieder, werker of via 06 8317 4660 of via die belangstelling heeft, is welkom van vaassen@buurtzorgnederland.com. 14.00 tot 16.30 uur. Buurtzorg Vaasen

Kaartverkoop Musicalgroep Medverka gestart

weer 10 jaar. De groep is zelfs al langer bezig (20 jaar), maar de laatste 10 jaar onder de naam Musicalgroep Medverka Vaassen.

ren. De voorstellingen zijn op zondag 26 maart om 14.00 uur, vrijdag 31 maart om 19.00 uur en zondag 2 april om 14.00 uur. Kaarten zijn te bestellen bij Gerry Berkhoff, tel: 0578-575883 of via medverkavaassen@gmail.com. De voorstellingen worden gegeven in de theaterzaal van ’t Mozaïek aan de

Vaassen - Musicalgroep Medverka viert feest. Ze bestaat namelijk al-

KLACHTEN OVER DE BEZORGING? Bel dan Snel en Well, 0578 - 661188

Ook dit jaar heeft Medverka een leuke en enthousiaste groep kinderen en volwassenen, die druk bezig is met repete-

Westerenkweg 19 in Vaassen. De entree voor kinderen tot 12 jaar bedraagt 2 euro en vanaf 12 jaar 2,50 euro. Dit jaar gaat Medverka het stuk De Eiland opvoeren. Ja echt, DE Eiland en niet HET Eiland.


Mannen van Naam met ‘Waargebeurd’ in Kulturhus EGW

Sprenge viert carnaval

In korte tijd hebben de Mannen van Naam veel indruk gemaakt in de Nederlandse theaterwereld. Met hun vrolijke folkdeunen, prachtige kleinkunstliedjes en hilarische autobiografische verhalen, hebben ze al heel wat zalen opgezweept, ontroerd en aan het lachen gekregen. Bij het gloednieuwe programma ‘Waargebeurd’ zal dat in het Kulturhus zeker ook gebeuren. (Foto Mo van Hal).

Vorig jaar is er een klein beginnetje gemaakt om dit grote dorpsfeest samen met school te vieren. Dit was omdat toen Erik II prins was, vader van Eline en Jasmijn. Dit jaar is het nog specialer, want leerlingen Lisa en Nick, beiden in groep 7, zijn jeugdprinses en jeugdadjudant. En dat moet gevierd worden met de Rossumdaerpers.

EPE

‘Waargebeurd’ is het derde theaterprogramma van Mannen van Naam, een trio dat bestaat uit enthousiaste multi-instrumentalisten Ton Smulders, Ad Grooten en Wilbert van Duinhoven. Alle drie stonden ze lang geleden aan de basis van de formatie Pater Moeskroen. Het trio zit vol verhalen, die ver-

VAASSEN

Vrijdag 24 februari kwam het Prinsenpaar met het jeugdtrio en Raad van Elf de school een bezoekje brengen. Samen met prins Sven en het grote prinsenpaar Armando en Margo werd het een groot feest. Na een ingestudeerd liedje gingen ze in polonaise de klassen rond. (Foto Irma Gorter).

teld moeten worden. Of bezongen in mooie liedjes. De voorstelling is op zaterdag 4 maart om 20.00 uur en de entree bedraagt 12,50 euro. Meer informatie over de activiteiten in Kulturhus EGW is te vinden op www.kulturhusepe.nl.

© Mo van Hal

De Lions bestaan 100 jaar Jan Loogman, president van de Lions Club Oene Gelre: “Het is dit jaar 100 jaar geleden, dat in Amerika de eerste Lions Club werd opgericht. Melvin Jones nam het initiatief daartoe. Deze succesvolle zakenman uit Chicago was van mening, dat de leden van zijn business-club hun kennis en middelen ook ten behoeve van de samenleving moesten benutten. Het enthousiasme was zo groot, dat al op 7 juni 1917 de Association of Lions Clubs tot stand kwam. OENE

Nadat buiten de Verenigde Staten ook in Canada dit voorbeeld gevolgd werd, vond in snel tempo de oprichting plaats van de Lions Club International, zoals we die vandaag de dag nog kennen. Momenteel zijn er wereldwijd 1,4 miljoen Lions, verenigd in 46.000 Lions Clubs. Dat de Lions zelfs een zetel hebben in de Verenigde Naties, hebben zij te danken aan de hulp, die Lions Club International in 1945 verleende bij het opstellen van het Handvest van de VN. Wel begrijpelijk, want het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld behoort nu eenmaal tot de belangrijkste doelstellingen van de Lions. Hoog in het vaandel van elke Lions Club, waar ook ter wereld, staan: ‘We serve (externe hulp), zelfontplooiing en vriendschap’, aldus Jan Loogman.

Een voorbeeld van een gezamenlijke mondiale activiteit vormt de Lions hulp aan blinden en slechtzienden. In de afgelopen decennia werd hiervoor ruim $ 32 miljoen opgehaald en konden al die jaren ruim 346 miljoen mensen geholpen worden. In internationaal verband hebben de Lions Clubs de ambitie om het jubileum te vieren met de hulp aan 100 miljoen mensen en de financiële inspanningen met $ 100 miljoen te verhogen. Lions garanderen, dat elke opgehaalde dollar of euro altijd voor 100% terechtkomt bij het beoogde goede doel. Immers iedere Lion steekt geheel belangeloos de handen uit de mouwen en eventuele kosten worden betaald uit eigen middelen, zoals de clubcontributie. Loogman: “In tegenstelling tot wat er soms door buitenstaanders wordt gedacht, is een Lions Club absoluut geen geheimzinnige of elitaire besloten vereniging. In tegendeel, een Lions Club is een open en hulpvaardige organisatie, die midden in de samenleving staat. Over het algemeen staan de leden zelfstandig en zelfbewust in het leven. Zonder uitzondering is elke Lion bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor een goed doel. In clubverband gebeurt dit op vriendschappelijke basis, samen met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Het goede doel hoeft niet altijd aan

de andere kant van de wereld gezocht te worden, bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden, maar ook in de directe omgeving, dichtbij huis. Zo heeft onze eigen club zich in het recente verleden ingezet voor bijvoorbeeld de zorgboerderij in Oene, de watermolen, het Klompenpad, de Veluwse beken, de oncologische kinderkampen en de internationale jeugduitwisseling”. In Nederland zijn er 400 Lions Clubs, met gezamenlijk meer dan 12.000 leden. De gemeente Epe kent maar liefst twee Lions Clubs, t.w. Lions Club Epe en Lions Club Oene Gelre. De laatste –onze club– is een gemengde club met zowel mannelijke als vrouwelijke leden en trekt ook leden uit de regio, zoals al opgesloten ligt in de naam. De Nederlandse Lions Clubs willen dit jubileumjaar benutten om onder meer extra aandacht te vragen voor ‘het vergeten kind’. Ook Lions Club Oene Gelre trekt zich het lot aan van de vele verwaarloosde en getraumatiseerde kinderen in ons land en was daarom op het Oener Koefeest actief met de verkoop van bloembollen voor dit goede doel. In 2017 komen er verspreid over het land meerdere zogenaamde ‘tovertuinen’ voor de vergeten kinderen. Ook tijdens NLDOET laat de club zich niet onbetuigd. De energieke Lions zetten zich voortdurend in voor onze regio. “Evenals in voorgaande jaren, haakt

Lions Club Oene Gelre ook dit jaar weer actief in op de actie ‘koffie voor de voedselbanken’. Met het inzamelen van DE-waardepunten krijgen de voedselbanken dankzij de sponsoring van Douwe Egberts koffie als aanvulling op hun pakketten. Tot 17 maart kan iedereen DE-waardepunten deponeren in speciaal bestemde dozen. De Lions Club Oene-Gelre roept iedereen op om nog eens goed te kijken in bijvoorbeeld keukenlaatjes en trommeltjes. Ook beheerders van bedrijfskantines en sportclubkantines wordt gevraagd extra alert te zijn op de DE-waardepunten en deze voor het goede doel te doneren. Douwe Egberts vraagt 630 punten voor een pak koffie, maar geeft speciaal voor deze actie een extra bonus. De Lions DE-dozen staan bij Albert Heijn in Vaassen aan de Houtzagersstraat en in Epe bij Reformhuis ZEN aan de Beekstraat. Jan Loogman: “Ik roep iedereen op verzamelede DEwaardepunten beschikbaar te stellen om zo de voedselbanken in onze regio iets extra’s te kunnen laten doen voor hen, die het zo hard nodig hebben”.

Zingen is leuk en tijdens het carnaval werd er ook het nodige gezongen in Vaassen, maar niet het repertoire wat het Vaassense popkoor zingt. Hoewel het in de beginperiode vooral nummers uit de jaren 70 en 80 waren, komen nu Kensington, Charlie Puth, Justin Bieber en hun nieuwste nummer: Can't Stop The Feeling van Justin Timberlake aan bod. (Foto Afslag 26).

Opnieuw is het Vrijzinnige Kerkje aan de Deventerstraat verfraaid. Nadat in 2015 het gebouw werd uitgebreid met eigentijdse facilitaire ruimten (keuken en toilet), werd deze maand de kerkzaal verrijkt met nieuwe stoelen. De aanschaf is mogelijk gemaakt door o.a. een legaat, bijdragen uit fondsen en de opbrengst van de bekende boekenmarkten. (Eigen foto). VAASSEN

COLOFON

Afslag 26, meer dan ALLEEN zingen VAASSEN

Nieuwe stoelen voor ‘t Kerkje

Om een goede presentatie neer te zetten, is het fijn dat de vier stemgroepen een brede basis hebben en die is de laatste tijd, door het vertrek van wat (oudere) leden, wat smaller geworden. Daarom heeft het koor meegelopen in de Vaassense carnavalsoptocht om het koor onder de aandacht te brengen. Dames en heren werden daarbij uitgenodigd om eens te komen kijken / luisteren op de open zangavond op dinsdag 7 maart. Vanaf 19.30 uur staan de deuren van het clubgebouw van Regio 72 open en staat de koffie klaar. Uiteraard kan op een andere repetitieavond ook gekeken worden. Zie www.popkoorafslag26.nl of like ze op: facebook popkoor afslag-26.

Uitgever: Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld. Industriestraat 10 7591 BL Denekamp. Telefoon 0541-351869 | Fax 0541-354345 www.drukkerijvanbarneveld.nl | mail@drukkerijvanbarneveld.nl Inleveren kopij en advertenties uiterlijk vrijdags 12.00 uur voor plaatsing in de eerstvolgende editie. Verspreiding: Oplage 18.500 exemplaren Elke woensdag door Snel&Well in Vaassen, Emst, Terwolde, Oene, Nijbroek, Welsum, De Vecht, Zuuk, Beemte-Broekland, Wenum Wiesel, Apeldoorn Noord en de bebouwde kom van Epe. Bel voor klachten / informatie over de verspreiding tel. 0578 - 661188 Redactie: A. Scholten, Eikenweg 13, 8172 AG Vaassen. Telefoon 0578-577622 / 06-52243343. E-mail: vaassensweekblad@planet.nl Verkoop: Frans Schreurs, Tel. 0578-571625 of 06 - 29453749


Programma sv Terwolde

Wij hebben alternatieven voor uw spaarrekening Wij kunnen beleggingsrisico’s reduceren We bieden u graag een gratis kennismakingsgesprek aan Van Doorenmalen en Partners Vermogens Consultancy B.V. Oude Apeldoornseweg 77 A Vaassen Tel. 0578 677200 Er is ruime parkeergelegenheid en u wordt ontvangen met een lekkere kop koffie. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.vandoorenmalen.nl

MENU MAAND MAART 2017 Kippensoep *

Pittige kippenreepjes Onze zaak is voorzien van airco.

Tevens à la carte-kaart

Fam. K. Tellegen Hoofdweg 25-27, 8166 AC Emst, tel. 0578 661255 Kijk voor meer informatie op www.cafevandeschepop.nl

met champignons, ui en paprika

Chocolade met vanillesaus, mousse en slagroom

20,00 p.p.

Zaterdag 4 maart 15.35 uur Robur et Vel. JO19-3 – Terwolde JO19-1 14.00 uur Terw. JO17-1 – Wesepe JO17-1 13.30 uur Terw. JO15-1 – csv Apeldoorn JO15-3 10.00 uur Terw. JO13-1 – FC RDC JO13-2 09.30 uur Terw. MO13-1 – FC Zutphen MO13-2 09.00 uur Beekb. JO11-2 – Terw. JO11-1 09.30 uur Terwolde JO9-1 – FC RDC JO9-1 08.30 uur Dev. JO9-11 – Terwolde JO9-2 Zondag 5 maart 14.00 uur Deventer 1 – Terwolde 1 09.30 uur Terwolde VE1 – V. en L. VE1 09.30 uur Terwolde VE2 – Wissel VE1 Vrouwen 11.30 uur Wissel VR1 – Terwolde VR1

Programma KCVO Zaterdag 4 maart 14.30 uur KCVO JO19-1 – Epe JO19-2d 14.30 uur KCVO JO19-2 – Groen W.’62 JO19-3 14.00 uur Hattem JO17-1 – KCVO JO17-1 12.45 uur KCVO JO17-2 – Loenermark JO17-1 10.15 uur Beekbergen JO15-1d – KCVO JO15-1 12.45 uur KCVO JO15-2 – CSV Apeldoorn JO15-5 09.45 uur KCVO JO11-2 – Groen W. ’62 JO11-9 10.45 uur KCVO JO11-3 – Robur et Vel. JO11-10 08.45 uur KCVO JO9-2 – Epe JO9-2 08.45 uur KCVO JO9-3 – Sp Teuge JO9-8 09.00 uur ZVV ’56 JO9-3 – KCVO JO9-4 09.45 uur KCVO JO9-5 – Sp Teuge JO9-4 09.30 uur 5 jar. Hypotheekshop World Cup Zondag 5 maart 10.30 uur WSV 2 – KCVO 2 10.00 uur KCVO 3 – VVOG 2 10.00 uur Fc Zutphen 3 – KCVO 4 09.30 uur WWNA VE1 – KCVO VE1 11.30 uur KCVO VR1 – Wijhe ’92 VR1

Programma zaalvoetbal SV Vaassen Donderdag 2 maart 20.00 uur Vaassen vr3 - Sp. Teuge vr1 (Mheenpark) Vrijdag 3 maart 20.00 uur Vaassen vr1 - AHB vr1 (de Wieken) 21.15 uur Vaassen 3 - Apeldoornse Boys 2 (de Koekoek) 22.15 uur Vaassen 1 - HZC⁄Bultman 1 (de Koekoek) Zwolseweg 39, Wenum-Wiesel • Donselaarseweg 4, Oene

Programma SV Vaassen Zaterdag 4 maart 10.30 uur Vaassen J O11 1 vrij 09.00 uur Epe J O11 5 - Vaassen J O11 2 10.30 uur Vaassen J O9 1 - csv Apeldoorn J O9 6 09.00 uur Sportclub Deventer J O7 3 - Vaassen J O7 1 10.30 - 12.00 uur trainen Mini Fassy’s Zondag 5 maart 14.00 uur Witkampers 1 - Vaassen 1

=[[\ec a_dZ[h[d$ MehZ ifedieh$ REDEENKIND.NL


Carnaval begint met ongekend mooie optocht door straten van Rossumdaerp

Het was zaterdagmiddag overduidelijk: de afgelopen maanden hebben honderden mensen al vele, vele avonden aan carnaval besteed, want er rolde zaterdag een waanzinnig mooie optocht door de straten van Rossumdaerp. (Foto’s Jan Hagen). VAASSEN

Rond de klok van één uur veranderde Vaassen in Rossumdaerp op het moment dat burgemeester Hans van der Hoeve de sleutel van de gemeente overhandigde aan Prins Armando I en Prinses Margo hem vervolgens van zijn ambtsketen bevrijdde. “Het is fijn dat iedereen ondanks de regen in zo’n grote getale is opgekomen”, zo verwoordde de burgervader het vertrouwen in zijn tijdelijke vervangers. “Carnaval bestaat in Vaassen al zeker sinds 1751 en dat betekent dat we al aan de 266ste versie van het mooiste carnaval van boven de rivieren beginnen”. Armando hield het daarna kort door iedereen een geweldig feest te wensen. Dat bleek niet aan dovemans oren gericht, want de optocht was ongekend. Wat te denken van de Flamingo’s van de Kouwenaar, de familie van de Prins, die zijn tweelingbroer had ingezet, een prachtig kasteel en de Formule 1 wagen van Max Verstappen die fantastisch was nagemaakt. Het zijn slechts enkele van de vele voorbeelden, die het pu-

bliek gepresenteerd kreeg. De jury stond dan ook voor een haast onmogelijke opgave. Toch was die er voor Ben de Wilde, René Tiemens en Ingrid Vonk voor de volwassenen, terwijl Lidy van Bussel-Wagner en Renee van Amersfoort zich bogen over de deelnemers bij de jeugd. Zij kwamen tot de volgende uitslag: Groepen < 10 jaar: 1. De Bonen - Het glazen huis Individueel en duo's 11+: 1. Lieke en Zara - De band Groepen 11+: 1. Politie op wielen – Politie, 2. Koen, Robert, Tijmen - Verstappem Wisselbeker jeugd: Politie op wielen - Politie Publieksprijs Jeugd: De Bonen - Het glazen huis Middenstand: 1. Emma & Sam Happy babyshower, 2. Gasthuis pension Via Quidam, 3. De Rozeboompjes - IJsbus Individueel en duo's: 1. Judith van Soeren en Mieneke Jannink – Rondemissen, 2. Half duo - Lekkage Wilders, 3. De Domme Dozen – Zot of Zat

Loopgroepen: 1. Speeltuin/Wijkvereniging De Kouwenaar - Flamingo’s, 2. ZKC – Gezellig, 3. De zotte zusjes – Rondemissen, 4. Hanzegym – Ledenwerven, 5. CV De Kippen - Daar zijn we weer Praalwagens: 1. CV Het genot - Heel Vaassen bakt, 2. De Toetjesclub Come back Toetjesclub, 3. Café De Bottert – Max Verstappen MV#33, 4. CV De Verzopen Kat, 5. Gewoon Deurgoan Wisselbeker Volwassenen: CV Het genot - Heel Vaassen bakt Aanmoedigingsprijs: CV De Beunhazen Publieksprijs: Café De Bottert – Max Verstappen MV#33

Emma en Sam mooiste etalage Het Prinsenpaar en het Jeugdtrio beleefden vrijdag een uitstekende warming up van carnaval met als speciaal moment dat Prins Armando I en Prinses Margo een huldiging mochten uitvoeren. Zij eerden Emma & Sam Kinderwinkel voor de mooist versierde zaak van Rossumdaerp. Daarmee is Emma & Sam de opvolger van snackbar eetcafé Kokkie, dat zich in 2016 onderscheidde en bakkerij Hagen die in 2015 de eerste prijs voor de etalage won. Deze officiële handeling was onderdeel van een lange en drukke dag voor Prins Armando I, Prinses Margo, Jeugdprins Sven I, Jeugdprinses Lisa en Jeugdadjudant Nick. Die begonnen zij met een bezoek aan peuterspeelzaal Nijntje om vervolgens de feesten bij de basisscholen De Krugerstee, de Gerardus Majella-

school en De Sprenge op te fleuren. Na een pauze stonden er ’s avonds voor de volwassen hoogheden nog twee plechtigheden op het programma. Natuurlijk waren de doorluchtige hoogheden te gast bij het gehandicaptencarnaval van zustervereniging De Darpspompers en vereerden zij Emma & Sam met een bezoek. De dag werd afgesloten met een samenkomen van alle medewerkers in de weer tot Rossumburcht omgebouwde sporthal van dorpscentrum De Wieken.

Stampen, stampen en nog eens stampen tijdens het Openingsbal Stampen heeft verschillende betekenissen. En ze gingen zaterdag bij het Openingsbal van De Rossumdaerpers op. Het was stampvol. De feestvierders sprongen tot zij stampten bij verschillende nummers. Al met al was het dus een topfeest. Aan het begin van de avond vormde zich al een lange rij met mensen die amper konden wachten om naar binnen te mogen voor een evenement in twee zalen. In de kleine stond Duo TOPP (Toonaangevend Overweldigend Puur en Professioneel). De beide mannen zorgden voor een bijna avondvullend optreden met veel afwisseling, maar toch ook veel polonaises. Het werd daarmee een traditioneel carnaval, waarbij de aanwezigen zichtbaar genoten door volop mee te doen. Tegelijkertijd ging het spreekwoordelijke dak er ook af in de hoofdzaal. De Útlopers kwamen nog verschillende keren op het podium, hoewel zij ’s middags al hadden gespeeld.

De Friezen onderstreepten dat zij bij verschillende evenementen uitgroeiden tot één van de beste, zo niet het beste dweilorkest van Nederland. Verder onderstreepte Pascal Redeker waarom hij tot de talenten van de Nederlandstalige feestmuziek wordt gerekend. Het laatste optreden was voor One Two Trio. De mannen zorgden net als de voorgaande keren dat zij op de bühne der Rossumdaerpers stonden weer voor een prachtig spektakel, waarbij het publiek de artiesten compleet volgde. Het was overigens ook de avond van twee huwelijksaanzoeken. Eén bleef in de zaal, maar Raadslid Martijn Dijkman deed het op het podium. Natuurlijk zei ze: “Ja!” Tot slot was er natuurlijk nog de prijsuitreiking voor de beste verkleedde aanwezigen. De eerste prijs ging naar Gert en Belinda Keijl. Fiona, José, Riette, Brenda en Saskia als de brei/naaimutsen werden tweede, terwijl Linda, Marije, Angela, Kathelijne en Imle het ‘brons’ pakten als Superhero.

Kinderen genieten Het is altijd wel een volle zaal bij de kindermiddag der Rossumdaerpers, maar het was deze keer nog drukker dan anders. Onder leiding van Prins Sven I, Prinses Lisa en Adjudant Nick genoten de in grote getale opgekomen jongste Vaassenaren van de prachtige shows. Het evenement begon met de Safari tocht van de Koningin Juliana Toren. Jul en Julia de Muis maakten er samen met Meneer Kaasgaaf en Mevrouw Suikerspin een spetterend geheel van. Van de eerste tot de laatste seconde volgden de kinderen het optreden van de sterren die zij al kenden, maar die er toch weer iets speciaals van maakten. Daarna sprak Monique Smit niet alleen de kinderen aan zoals alleen zij dat kan. Als presentatrice weet zij kinderen op een geweldige manier te benaderen, maar ook menige vader of toekomstige vader genoot stilletjes van het optreden. De zangeres maakte er een prachtige show van die de jongste Rossumdaerpers boeide. Maar het werd voor hen allen nog mooier dan gedacht, want de Volendamse ging na haar optreden nog even de zaal in om direct contact

te leggen.Dat alles gebeurde, nadat Prins Armando I en Prinses Margo in de ochtend een bezoek hadden gebracht aan het Lukas ziekenhuis in Apeldoorn. De Rossumdaerpers willen immers iedereen betrekken bij het feest en dus ook de mensen die niet naar het evenement kunnen komen.

Supersterren verpletteren Rossumdaerp De lasershow op het eind mocht met recht de mooiste lichtshow aller tijden in de Rossumburcht worden genoemd. Het was slechts één van de vele hoogtepunten bij het apres skiën van De Rossumdaerpers. Natuurlijk zorgde Stef Ekkel voor een feest der herkenning met zijn hits. Natuurlijk bleef het publiek springen bij Kraantje Pappie, maar het was vooral Vieze Jack, die de show stal. Tot aan het eind van De Rossumburcht stond niemand stil bij het spektakel van de meest vieze artiest van Nederland. Hij bleek in alles een ware artiest die de jongeren op een waanzinnige manier meekreeg. En welke jongen wilde niet vanavond even in zijn schoenen staan als brandweerman met zulke prachtige danseressen. Maar ook de andere artiesten wisten te overtuigen. Natuurlijk knalde bij Stef Ekkel zijn inmiddels nieuwe klassieker ‘Liever te dik in de kist, dan weer een feestje gemist’ door de tot feesttent omgebouwde sporthal. Kraantje Pappie zorgde samen met zijn collega’s voor een waar springfestijn. De jongeren kenden zijn teksten van de eerste tot de laatste letter, hoewel het soms razendsnel ging. De grootste verrassing kwam voor een aantal feestvierders, toen zij de rapper na zijn optreden plotseling achter de bar aantroffen. Gezelligheid kent geen tijd en bij De Rossumdaerpers al helemaal niet. Kraantje Pappie werd er door gegrepen. En tot slot volgde natuurlijk de verkiezing van de best verkleedde aanwezigen. Op deze avond was de eerste prijs voor Michael en Martijn Kiezebrink als Pikachu en Minion. Zij bleven De Squertella’s als de Dalmatiërs voor, terwijl de derde prijs naar de Flamingo van de Flamingo’s ging.


Themawandeling Sterk en Dapper Op 1 maart is de voorbereidingstijd voor Pasen begonnen. Sommigen noemen het vastentijd, anderen veertigdagentijd. Een thema dat dit jaar in deze tijd aan de orde komt is: “Sterk en Dapper”. Dat is ook het thema van de wandeling op 8 maart om 10.00 vanaf Quabbenburgerweg 11, Terwolde. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Een gedicht loopt met ons mee. Een paar regels uit dit gedicht zijn: “Ik wil me niet meer opsluiten, ik wil niet meer bang zijn. Als de wereld me daardoor vreemd vindt; laten ze mee vreemd vinden. Ik wil weer vliegen als een duif”. De laatste regel laat al zien dat de natuur een spiegel voor ons leven kan zijn. Wat in de natuur helpt jou sterk en dapper te zijn? Dat gaan we ontdekken in deze wandeling, die voor iedereen vrij toegankelijk is. De wandeling wordt begeleid door Betsy Nobel, wandelcoach en predikant van de protestantse gemeente Terwolde-De Vecht. Kom ook in beweging en voel de kracht die in je zit. De eerstvolgende wandeling is op 12 april.

Programma Café vd Schepop Vrijdag 3 maart 21.00 uur zvv Café vd Schepop 1 – Apeldoornse Boys 3in de PWA-hal te Epe

Open Welsums Dartkampioenschap Op zaterdag 4 maart wordt er voor 10e keer Open Welsums Dart Kampioenschap georganiseerd in Dorpshuis de Bongerd te Welsum. Inschrijven kan via de website owdk.nl/inschrijvingen en op de dag zelf tot 15.45 uur en het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per persoon voor volwassen en voor de jeugd t/m 16 jaar € 5,00 per persoon. Het toernooi begint om 16.00 uur. De eerste wedstrijden bij zowel de volwassen (mannen/vrouwen) als jeugd worden in poules afgewerkt. De betere gooiers bij de volwassen strijden vervolgens in de knock-out fase verder in de winnaarsronde en de mindere gooiers gooien verder in de verliezersronde. Bij de jeugd is het afhankelijk van de opkomst of er na de poulefase nog een knock-outronde plaats vindt. Voor meer informatie: Ivo Bosch (06 517 240 07).

Carnaval bij de Kouwenaar Vrijdagmiddag heeft de Kouwenaar een prachtig carnavalsfeest beleefd in haar clubgebouw. In een gezellig volle zaal met 100 kinderen werd er leuk gedanst en de polonaise gelopen op muziek van DJ “Skywalker”. Goochelaar Marco Royal gaf een spetterende show met veel grappen en mooi trucs in zijn goochel act. Samen met het jeugdtrio van de Rossumdaerpers werd het feestje met de kinderen meegevierd. De mooist verklede kinderen werden door de prins en prinses verkozen en ontvingen een fraaie medaille en een prijs.

Programma Regio ‘72 Zaterdag 4 maart 19.50 uur Regio ’72 4 – Oost-Arnhem 4 (Wieken) 18.40 uur Regio ’72 5 – Exakwa 3 (Wieken) 17.30 uur Regio ’72 A1 – DVO/Accountor A3 (Wieken) 16.30 uur Regio ’72 B1 – Steeds Hooger/Atalante B3 (Wieken) 15.30 uur Regio ’72 B2 – Sparta (Zw) B3 (Wieken) 14.30 uur Regio ’72 C1 – SDO (W) C2 (Wieken) 12.30 uur Rivalen D1 – Regio ’72 D1 13.30 uur Regio ’72 E1 – ODIK E1 (Wieken) 13.30 uur Regio ’72 E2 – Steeds Hooger/Atalante E3 (Wieken)

Programma V.V. Emst Vrijdag 3 maart 7 tegen 7 35+ voetbal bij Vios Vaassen: 19.30 uur VIOS V. 35+1 - Emst 35+1 20.00 uur Emst 35+1 - KCVO 35+2 20.30 uur EZC '84 35+2 - Emst 35+1 7 tegen 7 35+ voetbal bij Voorwaarts 19.30 uur Voorwaarts T 35+1 - Emst 35+2 20.00 uur VIOS V. 35+2 - Emst 35+2 20.30 uur Emst 35+2 - VIOS V. 35+3 Zaterdag 4 maart 14.00 uur Emst JO17-1G - KHC JO17-2 (Beker) 14.00 uur Apeldoornse Boys JO15-1 - Emst JO15-1Gd

10.00 uur Victoria Boys JO13-1 - Emst JO131GD 08.30 uur csv Apeldoorn JO11-6 - Emst JO111G 09:30 uur Emst JO9-1G - WZC Wapenveld JO92G (Beker) 09.30 uur Emst JO9-2G - WHC JO9-5 (Beker) 09.30 uur Emst speelgroep training Zondag 5 maart:1 14.00 uur Emst 1 - Twello SV 1

Programma V en L Zaterdag 4 maart 09.00 uur Epe JO9-3G - V en L JO9-1G 11.15 uur V en L JO13-1G - WSV JO13-6d 11.30 uur csv Apeldoorn JO15-7 - V en L JO151G 12.45 uur Groen Wit '62 JO17-5G - V en L JO17-1G 13.30 uur csv Apeldoorn JO15-8 - V en L JO152G Zondag 5 maart 09.30 uur V en L 3 - AZC 6 09.30 uur Terwolde VE1 - V en L VE1 11.00 uur V en L 2 - Terwolde 2 14.00 uur Marienheem 1 - V en L 1

Programma KCVO Zaal Vrijdag 3 maart 19.00 uur KCVO 2 – SVI 4


Van Bussel Makelaars opent deuren in Vaassen Het was afgelopen vrijdagmiddag een drukte van belang in het kantoor van Van Bussel Makelaars. Vele belangstellenden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van Daniël om een bezoek te brengen aan zijn winkel aan de Dorpsstraat 60. (Eigen foto). VAASSEN

het pand Dorpsstraat 60, voorheen Rabobank, is van maandag t/m zaterdag open. "Ik ken de markt in Vaassen redelijk goed. Ik woon al 31 jaar in Vaassen. Ik heb bewust gekozen voor de

winkel op een zichtlocatie in het centrum. De deur staat voor iedereen open om elk moment van de dag binnen te lopen en een kop koffie te nemen aan de ruime koffietafel".

De ruimte waarin men straks cliënten hoopt te ontvangen, oogt modern, fris en helder en geeft de bezoeker direct een prima indruk. Met een zichtbaar gevoel van trots stond de nieuwe ondernemer zijn gasten te woord en nam de hartelijke felicitaties in ontvangst. Tijdens de keurig verzorgde receptie kon iedereen genieten van heerlijke drankjes en hapjes. Want wie wat te vieren heeft, trakteert natuurlijk.

Vleesboerderij Veluws Land bouwt door De vleesboerderij van Jarno en Heleen van den Berg aan de Kanaalweg te Vaassen blijft aan de weg timmeren. Sinds afgelopen jaar is Veluws Land voor een belangrijk deel biologisch gecertificeerd noemen. De 17 fokzeugen met de circa 100 biggen en vleesvarkens worden nu biologisch gehouden. Om dit mogelijk te maken moest het een en ander verbouwd worden. De bouw zal nog even doorgaan, want het hele project is nog niet klaar. (Eigen foto). VAASSEN

len, en daar spelen wij zo op in. Maar ook van deze tijd is het willen weten wat je eet en rechtstreeks bij de boer kopen. Met ons verhaal achter het vlees en toch het gemak van thuisbezorgd proberen we dit te combineren.’ De erfwinkel blijft zaterdags van 10.00 tot 14.00 uur natuurlijk gewoon open. Er is de keuze uit rund-, varkens- en kippenvlees. En een bezoekje bij de dieren is uiteraard ook mogelijk. Dierwelzijn blijft een van de speerpunten van het bedrijf. Met daarnaast de smaak van het vlees. Vlees zoals het hoort te smaken. Naar vroeger en naar écht vlees. En voor de prijs hoef je het niet te laten, die is niet veel hoger dan bij de slager. Zo kan je genieten van goed vlees bij de maaltijd en dat niet alleen met kerst.

Op visite bij de Jonkvrouw van De Cannenburch Enthousiast en opgewonden vertrokken de peuters van peuterspeelzaal ’t Heggeholletje (Koppel) vanaf de Jasmijnstraat naar Kasteel Cannenburch. Daar werden zij ontvangen en rondgeleid door jonkvrouw Lidy. De peuters waren vooral onder de indruk van de grote hal, het grote bed in de slaapkamer en de mooi gedekte tafel in de eetkamer. De grote schatkist met het verborgen slot vond iedereen vooral spannend, evenals de grote kast met geheime laatjes. Beneden in de kelder maakte het harnas, dat daar stond, wel de meeste indruk. Voor de meeste peuters was het de eerste kennismaking met de binnenkant van dit prachtige kasteel.

VAASSEN

Vrouwenpopkoor Nenoni zingt op Internationale Vrouwendag Op woensdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag en de Amnesty groep Epe organiseert op deze dag een themaochtend. Het thema is Ontmoeting. Deze themaochtend is vanaf 10.00 uur in wijksteunpunt Bloemfontein. VAASSEN

Teksten kunnen worden gemaild naar: vaassensweekblad@planet.nl 1 maart: Tostilunch (€ 2,00) in de Hezebrink van 12.30 tot 13.30 uur. Opgeven kan tot 25 feb. 1 maart: Regenboogclub (kinderbijbelclub) voor basisschoolleerlingen van 14.00 tot 15.30 uur schoolgebouw Potgieterstraat 20 Vaassen.

KERKPLEIN

Een dag later gaf Van Bussel opnieuw acte de présence: Het nieuwe makelaarskantoor kon ’s middags bezocht worden en hebben velen, misschien wel na afloop van de carnavalsoptocht, van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Van Bussels nieuwe winkel in

Er wordt ook hard getimmerd aan de verkoop van het vlees. Afgelopen jaar is er gestart met de service om vleesproducten thuis te laten bezorgen in heel Nederland. Zo kan iedereen in Nederland van het smaakvolle vlees van Veluws Land. ‘En dat loopt goed’, aldus het stel ‘Het is toch van deze tijd, om vanuit je stoel this te bestel-

VAN WOENSDAG TOT WOENSDAG

Er zijn deze ochtend diverse vrouwengroepen uit de gemeente Epe aanwezig, waaronder Vrouwenpopkoor Nenoni. Naast het optreden van Nenoni is er een modeshow, nog andere optredens en verschillende presentaties. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de landelijke vrouwenactie van Amnesty International. Dit jaar wordt er actie gevoerd voor vrouwen in de palmolie-industrie. Nenoni zingt tussen 10.00 en 10.30 uur nummers uit haar programma VROUW. Wie interesse in zingen heeft en een optreden wil bijwonen, heeft nu de gelegenheid om kennis te maken. Informatie over Nenoni is te vinden op www.nenonivaassen.nl.

Katholieke kerk Vaassen: Woensdag 1 maart aswoensdag pastor Vroom, zaterdag 4 maart18.00 uur geen viering, zondag 5 maart 10.00 uur Eucharistieviering pastoor Hofstede; Hervormde Gemeente Vaassen: Zondag 5 maart 9.30 uur ds. C. E. Lavooij, 19.00 uur ds. C. M. van der Leek-Vosmeer zangdienst; Gereformeerde kerk: Zondag 5 maart 10.00 uur ds. B. Heslinga; Vrijzinnige Geloofs Gemeenschap Vaassen: Zondag 5 maart 10.00 uur geen dienst; Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad: Zondag 5 maart 10.00 uur Kees Goedhart; Hervormde Evangelisatie: Zondag 5 maart 9.30 uur prop. L. Schouten, 14.30 uur ds. K. van Olst, woensdag 8 maart 00.00 uur ds. J. D. Heikamp, 14.00 uur ds. J. D. Heikamp biddag; Protestantse gemeente Terwolde - De Vecht: Zondag 5 maart 10.00 uur ds. K. van MiddendorpSonneveld; Gereformeerde gemeente Terwolde-De Vecht: Zondag 5 maart 9.30 uur leesdienst, 14.30 uur ds. J. van Laar, woensdag 8 maart 14.00 uur ds. K. Boeder, 19.30 uur ds. K. Boeder; Wijkgemeente Noord/Wilhelminakerk: Zondag 5 maart 10.00 uur ds. S. H. Muller, woensdag 8 maart ds. A. J. Al-van Holst biddag; Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag om 10.00 uur en elke woensdag om 20.00 uur in de De Ruyterstraat 7 te Apeldoorn. Inl. 057 571752.

Kerkkronkel Lang leve onze christelijke cultuur! Nee, dit wordt geen stukje, waarbij ik mij op de borst klop om het christendom als de meest perfecte religie op het hoogste treetje te zetten. Met de verkiezingsretoriek van de laatste weken lijkt het er wel op dat sommige politieke partijen dit wel doen. ‘Onze’ Christelijke traditie wordt dan afgezet tegen tegenover zogenaamde minderwaardige varianten van religies, die volgens sommigen vooral moord en verderf prediken. Blij ben ik, dat enkele bewogen christe-

2 maart: Bingo Bloemfontein om 14.00 uur. 2 maart: Ouderensoos Oene in zaal Post van 14.00 tot 16.00 uur. 3 en 4 maart: Uitvoeringen Oener Toneel Vereniging OTV in zaal Dorpszicht Oene om 19.30 uur. 3 en 4 maart: Horse fair-Koetsenmarkt in de Oranjehal in Wenum. 4 maart: ‘Kunst in de steigers’ in Kulturhus Oene van 10.30 tot 16.00 uur. 4 en 5 maart: Jaarlijkse open dagen van modelspoorgroep IJsselland in de Wieken in Vaassen.

nen rond dit thema een petitie zijn gestart. In die petitie, met bovenstaande aanhef, worden alle politieke partijen en politici aangesproken, die zeggen de verworvenheden van de christelijke cultuur te willen beschermen. Aan hen worden vijf stellingen meegegeven, vooral bedoeld om het gesprek over de waarde en de betekenis van het Christendom op gang te brengen: 1. Boezemvrienden worden we ( gelukkig!) nooit. Kerk en staat zijn gescheiden in ons land, daardoor kunnen kerken nooit voor politieke karretjes gespannen worden. Eerder kan kerk en christendom als een kritisch ‘tegenover’ functioneren, als het evangelie daar om vraagt. 2. Ons koninkrijk is niet van hier. Te radicaal voor compromissen, zo wordt het christendom in de petitie genoemd, en te allesomvattend voor landsgrenzen. Juist door verbinding te zoeken met onze naasten kunnen we iets van dat verlangen naar het koninkrijk in godsnaam gestalte geven in onze samenleving. 3. ‘Christelijk’ is een uitnodiging, geen afgrenzing. Iedereen mag bij de christelijke cultuur horen. Verwezen wordt naar de apostel Paulus: een christelijke jood met een Romeins paspoort, die schreef in het Grieks. Hoe multicultureel kan het christendom zijn... Daarbij wordt ook verwezen naar een wonderlijke -en soms pijnlijke- vuistregel van Jezus zelf: ‘Heb je vijanden lief’! 4. De christelijke cultuur is barmhartigheid. De zeven werken van barmhartigheid (hongerigen voeden, naakten kleden, vreemdelingen opnemen, enz.) is een fundament van christelijke cultuur, en: behandel de ander, zoals je zelf behandeld wil worden. 5. De christelijke moraal maakt het politici onmogelijk. Eigenlijk is de christelijke manier van denken te radicaal. Zoals: het toekeren van de andere wang in plaats van wraak. Zo is Jezus zelf tenslotte aan zijn ‘eind’ gekomen. Zo vat ik de petitie in mijn eigen worden beknopt samen. Ik heb de petitie ondertekend. Nu nog bedenken welk vakje ik op 15 maart rood durf te kleuren. Naast echt christen proberen te zijn, is ook dat voor mij geen gemakkelijke opgave. Allen die twijfelen, wens ik veel sterkte toe! pastor Wim Vroom vroom@franciscusenclara.com


Groothandel in n en staal bouwmateriale

Kees Bouwmeester B.V. Vaassen

Tel. 0578 - 572797

www.KBouwmeester.nl Voorraadhouder van:

- Diverse soorten houten plaatmateriaal

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- grind

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

- Damwand profiel platen (1e en 2e keus)

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

- Dakpan profiel platen (1e en 2e keus)

- Tegel lijmen

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

- Plaatstaal 1/2/3/4 mm. dikte, etc.

- Constructie werkzaamheden

Industrieterrein Eekterveld | Runnenbergweg 4 | 8171 MC Vaassen Tel: 0578 572797 | Fax: 0578 572704 | Mob: 06 54294866 | E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl

Paardensport HV de Cannenburgh Afgelopen week werd er in Dronten weer het doordeweekse concours Indoor Dronten verreden. Ellen Lambers startte dinsdagavond 21 februari in het L1 dressuur met haar paard Arrivederci. Ze behaalden een 2e prijs met 197 punten. Met dit resultaat waren ze geplaatst voor de finale op donderdagavond. Donderdagavond 23 februari startten Ellen en Arrivederci dus in de grote finale van Indoor Dronten. Na een nette proef was het in spanning wachten op de uitslag. Met 2 puntjes verschil van de nummer 1 werden ze 2e met 200 punten! Een huldiging, een mooie deken en een 2e prijs rijker keerden ze zeer tevreden huiswaarts. Komende zaterdag 4 maart komt deze combinatie aan de start tijdens de KNHS Nederlandse Indoor Kampioenschappen in Ermelo. Christel Jansen van de Sligte kwam vrijdagavond 24 februari aan de start in Nunspeet. Met haar paard Angel of Balaine behaalde ze in het ZZ-Licht dressuur een winstpunt met 214,5 punten. Lotte Schut startte op zondag 26 februari in Zevenaar. In het M1 dressuur cat. C reed ze met haar pony Dreamboy naar twee winstpunten met 187 en 190 punten.

We zijn er voor u. Voor, tijdens en na a de uitvaar t. Jolanda de Nijss,, Sandra Dijkstra – de Boer en Sasja V Vo os Monuta Vaassen T: 0578 - 57 35 38 I: www.monuta.nl/vaassen Ook als u niet of elders verrzzekerd bentt..

Collecteweek Amnesty International Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2017 voor de vijftiende keer een landelijke collecte. In de gemeente Epe gaan van 5 t/m 11 maart 2017 collectanten de straat op. Vorig jaar gingen in heel Nederland 17.000 collectanten langs de deuren en werd € 1,5 miljoen opgehaald voor het werk van Amnesty.

ALARM 1-1-2, Als elke seconde telt

Ouderennieuws Emst

Koppeldarttoernooi Koekoek Op zondag 2 april wordt er weer een nieuwe editie van het koppeldarttoernooi bij De Koekoek georganiseerd. Koppels kunnen zich tot uiterlijk 20 maart aanmelden bij de bar van De Koekoek of door het sturen van een mail naar aanmelden@koekoekvaassen.nl. Elk koppel betaalt op de dag van het toernooi € 15,00 inschrijfgeld. Het toernooi start om 12.00 uur en er zijn geldprijzen te winnen. Er worden eerst poulewedstrijden gespeeld. Daarna wordt in een winnaars- en verliezersronde uitgemaakt wie de uiteindelijke winnaars zijn.

Kleuterzwemmen bij De Koekoek Elke vrijdag (behalve in de schoolvakanties) van 17.00 tot 17.30 uur is het recreatiebad speciaal gereserveerd voor kleuters. Onder begeleiding van een bevoegde zweminstructeur/trice gaan de kinderen van 4 jaar met hun ouders het water in. Hij of zij begeleidt de kinderen op die punten die voor het kind van belang zijn. Tijdens deze lessen wordt gebruikt gemaakt van verschillende spel- en lesmaterialen. Er worden voorbereidende oefeningen gedaan, zoals: drijven op de buik en de rug, onderwatervormen (zwemmen door het gat en hoepel), springen in diep en ondiep water, borstcrawl/rugcrawl beenslag, survivalvormen. Er worden spelletjes gedaan, liedjes gezongen en de kleuters worden daarmee op een speelse manier voorbereid op de zwemlessen. Ze leren het bad kennen en ook de gezichten die bij De Koekoek horen worden op deze manier alvast bekenden. Kijk voor meer informatie op de website van De Koekoek www.dekoekoek.nl.

Jubileumactie De Koekoek Op 10 maart van dit jaar is het precies 5 jaar geleden, dat de deuren van de ‘oude’ Koekoek werden gesloten en die van de ‘nieuwe’ opengingen. Het zwembad werd toen meteen in ge-

bruik genomen, de sporthal volgde anderhalf jaar later. Een mijlpaal, die uiteraard gevierd gaat worden.Daarom heeft De Koekoek in het weekend van 10, 11 en 12 maart een speciale jubileumactie voor alle bezoekers van het zwembad. Voor € 5,00 per persoon krijgt men entree, inclusief patat met saus en een snack. Kinderen, die een zwemlespasje hebben en daarom al gratis entree hebben tot het zwembad, betalen € 3,00 voor het ‘jubileummenu’.

Computerspreekuur Wijksteunpunt Bloemfontein Iedere vrijdagmiddag is er in wijksteunpunt Bloemfontein een speciaal inloop spreekuur voor mensen die vragen hebben over het gebruik van hun computer, laptop, tablet of zelfs mobiele telefoon. Drie vrijwilligers zijn van 14.00 tot 15.00 uur aanwezig in het wijksteunpunt om vragen te beantwoorden.

Vogelhuisjes schilderen tijdens koffie inloop in De Hezebrink Tijdens de koffie inloop in het dorpssteunpunt de Hezebrink kan men, in het kader van de NLdoet actie, vogelhuisjes beschilderen. Belangstellenden zijn op vrijdag 10 maart vanaf 14.30 uur van harte welkom om te komen schilderen. Het dorpssteunpunt de Hezebrink wil graag de ouderen en jongeren in Emst met elkaar in kontakt brengen. Daarvoor is nu bedacht om, in het kader van NLdoet, gezamenlijk het dorp op te fleuren met vogelhuisjes. De jongere kinderen gaan op woensdagmiddag 8 maart in de speeltuin vogelhuisjes schilderen. De jongeren gaan voorafgaand aan 10 maart in het jeugdhonk vogelhuisjes schilderen en in het dorpssteunpunt schilderen de ouderen op vrijdagmiddag tijdens de koffie inloop.

Ja hoor, hij is er weer. We hebben het dan over Jaap Stegeman uit Oene. Deze week was hij de winnaar bij het kaarten in de Hezebrink en behaalde 3901 punten. Dat waren er 24 meer dan Freek Bonhof, die tweede werd. Als derde eindigde Bertus Brummelkamp met 3845 punten. Het zal dus deze week allemaal redelijk dicht bij elkaar. Bij het sjoelen in 't Ebbenhuis ook weer een oud gediende als winnaar, namelijk Gerrit Schurink. Hij behaalde 651 punten. Als tweede eindigde Ad Scherpenisse met 643 punten en derde werd Alie Schaap. Zij ging naar huis met 638 punten. Net als bij de kaarters lagen de sjoelers wat punten betreft ook erg dicht bij elkaar.

Uitnodiging Na bijna 48 jaar bij ons werkzaam te zijn geweest, heeft

Albert Dijkgraaf

besloten per 1 maart 2017 met pensioen te gaan.

Wij willen dat niet ongemerkt voorbij laten gaan en bieden hem daarom een receptie aan.

Deze receptie zal worden gehouden op vrijdag 10 maart 2017 van 16.30 uur tot 18.30 uur bij Restaurant “De Middenstip” aan de hoofdstraat 46 te Epe.

Wij stellen het bijzonder op prijs als u op deze feestelijke bijeenkomst aanwezig kunt zijn.

Met vriendelijke groet, Directie Herms Groep


Dilana Smith opent Lentelive 2017 LenteLive! trapt het tentfeestseizoen af. Het eerste tentfeest in de regio, waarna er een hele reeks feesten zullen volgen. Op 8 en 9 april staat de mega festivaltent weer aan de Bekendijk, waar de lente ingeluid wordt. (Eigen foto). DE VECHT

Dilana Smith opent LenteLive op zaterdag 8 april. Dilana is onder andere bekend van haar succesvolle deelname aan The Voice of Holland en haar tweede plaats bij de Amerikaanse variant hiervan. Haar tour door Nederland, doet ook LenteLive! aan ze start om 21.00 uur. Vorig jaar speelden ze al op de zondagmiddag, de geweldig goede band The Guilty Six! Dit jaar bouwen ze het feest op zaterdagavond. Waar LenteLive! is, is uiteraard ook Dj Sander. Hij draait het hele weekend. Tickets voor de zaterdag zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 4 maart bij de voorverkoopadressen of bestel e-tickets via www.lentelive.com.

ven in de lammetjesweide. Waar diverse attracties aanwezig zijn. Nieuw dit jaar in de lammetjesweide is de mogelijkheid om te laser gamen en

dat is niet alleen voor de kleintjes leuk. LenteLive is zó proud als Mary dat dé CCR (Creedence Clearwater Revival) Tribute band, The fortunate

sons, op zondag geprogrammeerd staat. Alle klassiekers van CCR komen voorbij en voor velen wordt dit een goede opwarmer voor het concert wat de werkelijke frontzanger John Fogerty van CCR op 28 juni in het Ziggodome geeft. Daarnaast staat de coverband Baby Blue geprogrammeerd. Uit eerdere LenteLive! ervaring is bekend, dat de band Baby Blue de tent gegarandeerd op de kop gaat krijgen op zondagmiddag. Entree op zondag is gratis.

Simon Claasen (links) en Ruben Claasen. Foto ZVV).

De prestaties van Simon en Ruben Claasen tijdens de NJJK vorige maand zijn niet onopgemerkt gebleven. Ze vormden aanleiding voor de zwembond om de jongens te laten instromen in het KNZB Programma Plus. VAASSEN

Zondag 9 april Lentebokbierdag! Traditiegetrouw wordt zondag het eerste lentebokje aangeslagen. Er zijn diverse bokbieren op de tap voor de echte fijnproevers. Uiteraard kunnen de jonge bezoekers zich uitle-

Siènna van Eek 2e prijs op Regio Centrum Juniorenkampioenschap Badminton 2017 De meisjes van Hanze gym Hattem afdeling Vaassen hebben tijdens de wedstrijden van zaterdag 18 februari een geweldige prestatie neergezet. Trio Aimee Klomp, Sofie van Werven en Fleur de Kievit mochten als eerste namens Hanze gym Vaassen hun oefening laten zien. Ze straalden en voerden hun oefening met een grote glimlach goed uit. Zij werden dan ook beloond met een 2e plaats. (Eigen foto). VAASSEN

Siènna van Eek behaalde de 2e prijs in de leeftijdsgroep onder 15 jaar, 2e klasse. Zij won haar poulewedstrijden allemaal in twee sets en ging daarmee door naar de finale. In de finale moest zij het opnemen tegen Noëlle te Plate. In een spannende driesetter, met zeker kansen voor Siènna, verloor zij nipt deze partij (18-21/21-16/17-21). Siènna heeft hiermee een hele goede prestatie geleverd.

Simon en Ruben Claasens stromen in bij KNZB Programma Plus

21). Joël werd de latere winnaar in deze categorie. Sanne Arentsen en Lotte Baars werden beide 2e in hun poule bij de

meisjes onder 13 jaar, 2e klasse. Zij speelden beide mooie partijen en deden bij dit toernooi weer belangrijke ervaring op.

Zo ontvingen de twee ZVV junioren een uitnodiging en meldden zij zich zaterdag 25 februari al vroeg voor een training in zwembad De Welle in Drachten. Bondstrainer Frank Bosma had daar een land- en techniektraining voorbereid. Aan de hand van filmopnamen kregen zij tips om de komende tijd mee aan de slag te gaan en tot nog mooiere zwemtijden te komen. Simon en Ruben trainen nog twee ochtenden mee in de groep, die be-

staat uit twintig jeugdige zwemmers uit het Noorden en Oosten van het land. Ook clubgenoten Lianne Beekman en Luuk Hulleman maken deel uit van deze groep. Later dit voorjaar doen de zwemmers een aantal tests in een meetstraat in Eindhoven. Daar wordt onderzocht hoe zij hun talenten nog verder kunnen ontwikkelen. De KNZB geeft aan de zwemmers zo te willen helpen in hun ontwikkeling van getalenteerd sporter tot succesvol topsporter in de toekomst.

Mooie prestaties acroteams Hanze Gym Vaassen De meisjes van Hanze gym Hattem afdeling Vaassen hebben tijdens de wedstrijden van zaterdag 18 februari een geweldige prestatie neergezet. Trio Aimee Klomp, Sofie van Werven en Fleur de Kievit mochten als eerste namens Hanze gym Vaassen hun oefening laten zien. Ze straalden en voerden hun oefening met een grote glimlach goed uit. Zij werden dan ook beloond met een 2e plaats. (Eigen foto). VAASSEN

Milan Lammers kwam na alle poulewedstrijden te hebben gewonnen in de halve finale uit tegen Joël Zonnenberg (onder 15 jaar, 2e klasse). Milan en Joël kennen elkaar goed en zijn ontzettend aan elkaar gewaagd. Wisselend wint de één of de ander de wedstrijd, als ze tegenover elkaar komen te staan. Deze keer moest Milan zijn meerdere erkennen in Joël. Hij verloor in 3 sets deze spannende wedstrijd (17-21 / 21-19 / 18-

Modelspoorshow Vaassen in de Wieken Voor jong en oud wordt op zaterdag 4 en zondag 5 maart in dorpscentrum De Wieken een leuke modelspoorshow georganiseerd. Modelspoorgroep IJsselland presenteert twee grote modelspoorbanen, waarop diverse thema’s worden uitgebeeld, die in het dagelijks leven de (model-)spoorwereld bezighouden. (Eigen foto). VAASSEN

De leden van Modelspoorgroep IJsselland brengen hun eigen modules naar Vaassen om die tot één grote

modelbaan aan elkaar te koppelen. Koppelen is mogelijk, doordat alle modules zijn opgebouwd volgens de

landelijke “H0bbyTrak” norm, die ook wel door andere verenigingen worden gehanteerd. De aanwezige leden vertellen bezoekers graag alle tips en trucs op welke manier en met welke technieken een modelspoorbaan werkelijkheidsgetrouw gemaakt kan worden, zoals landschapsbouw, scenery, elektrotechniek en modulebouw. Er gaat intensief worden gereden met vele treinsamenstellingen, zoals die momenteel op ’s lands spoorwegen te zien zijn, dan wel in vroegere tijden te zien zijn geweest. Voor velen een feest van herkenning. De treinen worden volledig analoog met de hand bestuurd. Met de privé modelspoorbaan van de Eper modelbouwer Jan Kip wordt uitgebreid aandacht besteed aan wat er op het gebied van computerautomatisering en digitale besturingssystemen allemaal mogelijk is om een

treinbaan te bedienen. Op de 7,2 x 1,4 meter grote baan maken tientallen treinstellen willekeurige bewegingen door elkaar. Zo veel treinen tegelijkertijd laten rijden, is onmogelijk handmatig te doen. Alles verloopt volledig automatisch en is ook op een beeldscherm te volgen. Of dat ook allemaal zonder ongelukken gebeurt, kan men zelf komen bekijken. Naast de twee grote banen is er nog een treinbaan opgesteld, waar kinderen naar hartenlust zelf aan de stuurknop mogen draaien en zelf een modeltrein kunnen besturen. De modelspoorshow is voor iedereen gratis toegankelijk op zaterdag 4 maart van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 5 maart van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie over de Modelspoorgroep IJsselland is te vinden op www.ijsselland.net.

Vervolgens was het de beurt aan duo Britt Assou van der Putten en Karlijn de Olde. Zij wisten zichzelf te overtreffen vergeleken met een vorige wedstrijd en kregen hierdoor ook nette punten. Helaas geen podiumplaats, maar deze meisjes mogen tevreden zijn met wat zij dit seizoen hebben bereikt. In de 2e wedstrijd was het de beurt aan duo Lynn Boom en Sara van Limburg. Met hun originele pakjes en gave oefening konden zij de jury overtuigen, dat zij de besten waren in hun categorie. Zij eindigden met weer een geweldige score op de 1e plaats. In de laatste wedstrijd was het de beurt aan duo Isa Kamerling en Lisa van Duinen. Zij lieten strakke elementen zien en een oefening vol passie. Ook zij konden de jury overtuigen, dat zij de allerbesten waren

in de categorie waar deze meiden voor uitkomen. Isa en Lisa werden eerste met een goede score. Als laatste van Hanze Gym Vaassen was het de beurt aan Roselinde Stam en Denise van Kempen. Deze meisjes lieten een strakke oefening zien met mooi elementen, nette knieën en voeten. De jury vond dit duo goed genoeg voor een 3e plaats. Al met al een topdag voor Hanze gym Vaassen. Twee keer goud, een keer zilver en een keer brons. De trainsters Eline Rotscheid en Mieke Tangelder zijn meer dan tevreden over hun sporters en hopen op nog meer mooie resultaten. Duo Lynn en Sara, Duo Lisa en Isa en Duo Roselinde en Denise hebben zich geplaatst voor de Oost Nederlandse Kampioenschappen in Hardenberg, die plaats vinden op zaterdag 25 maart.


Programma stichting Emster Ouderen Soos

- alle notariële diensten - estate planning Maak vrijblijvend een afspraak! www.notariaatvaassen.nl

GEZOCHT Jongens/meiden v.a. 15 jaar voor wassen van wagenpark op zaterdagochtend. Meer info: Bertus: 06-21544192

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL VAN DE MARS Klarensweg 3 Epe ‘Zuuk’ Tel: 0578-641410

Massief houten vloeren v.a. � 7,00 p.m.2 - Hardhouten balken en planken - Alle soorten golfplaten - Dakpanplaten in 4 kleuren - Trespa

De ANBO afdeling Emst heeft haar naam per 1 januari 2017 veranderd in “Stichting Emster Ouderen Soos”. Gerrit Brummel van de Laarstraat is één van die personen, die de kar trekt voor deze Stichting. Deze week hebben zij hun programma bekend gemaakt voor 2017 en dat staat bol van de activiteiten. Hoogtepunt is ongetwijfeld de 7-daagse vakantieweek naar Einfuhr in de Duitse Eifel en wel van zaterdag 1 juli t/m vrijdag 7 juli. Vanaf heden kunnen belangstellenden al informatie krijgen bij Gerrit Brummel, telefoon 0578-661796. Tevens is de gelegenheid om zich vanaf nu ook op te geven voor deze schitterende vakantieweek. Voor de Paasbingo bij café Van de Schepop, die bekend staat om haar vele prijzen, is ieder jaar veel belangstelling onder de ouderen. Deze wordt nu gehouden op vrijdag 14 april vanaf 14.00 uur. Tweemaal per jaar gaat men bowlen en sjoelen in de Hezebrink en wel op de donderdagen 23 maart en 26 oktober. Beide middagen beginnen om 14.00 uur en men moet zich van tevoren opgeven. Dit kan wederom bij Gerrit Brummel, 0578661796. Uiteraard mag het klootschieten en kaarten in ’t Ebbenhuis niet op de agenda ontbreken. Die beginnen steeds om 18.30 uur en worden gehouden op 18 april, 2 mei, 16 mei, 30 mei, 20 juni, 4 juli, 18 juli, 1 augustus, 15 augustus, 29 augustus en 12 september. Het gezamenlijk fietsen met als vertrekpunt de Hezebrink (13.30 uur) gaat plaats vinden op: 24 april, 8 mei, 22 mei, 12 juni, 26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 augustus, 21 augustus en 4 september. Ter afsluiting van het zomerseizoen gaat men barbequen en wel op zaterdag 16 september bij ’t Ebbenhuis, aanvang 15.00 uur. Ouderen, die nog geen lid zijn van de “Stichting Emster Ouderen Soos” en graag lid willen worden, kunnen contact opnemen met Gerrit Brummel, Laarstraat 21, 8166 GR Emst, telefoon 0578-661796, emailadres: gbrummel@planet.nl.

CDA brengt reuring in de Dorpsstraat-Noord Het CDA heeft al vaker aandacht gevraagd voor het gebrek aan drukte in het noordelijk deel van de Dorpsstraat in Vaassen. Deze keer wil het lokale CDA er zelf iets aan doen en wel op zaterdag 4 maart van 10:00 tot 12:00. Dan staat het CDA daar met een groot springkussen voor de jeugd. Voor de ouders is er warme erwtensoep. Dankzij de medewerking van de projectontwikkelaar voor de Wielinklocatie mag dit kussen staan op het parkeerterrein voor de voormalige garage Wielink, het beoogde terrein voor de toekomstige bibliotheek. Overbuurman Frits van Triest zorgt voor de benodigde stroom. Iedereen is van harte welkom

Bodemvondsten J Jansen Infrawerken BV voor al uw bestratingen en grondwerkzaamheden, leveren van zand. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Tevens gebruikte bestratingsmaterialen, bezoek onze website! Informatie bij: J. Jansen, Broeklanderweg 78, 7341 PN Beemte Broekland, (tel.) 055 – 3232290/ 06 – 46 12 12 55 of per e-mail naar: jjanseninfrawerken@chello.nl

Het Cultuur Historisch Museum Oene opent dit jaar op 4 maart haar deuren. Het museum is opnieuw ingericht met vertrouwde onderwerpen, zoals Oene in de oorlog en melkfabriek “De Hoop”, maar ook met veel nieuwe voorwerpen en documenten. Het hoofdthema van deze expositie is bodemvondsten in Oene en omgeving. Wim en Wilbert Brendeke en Gerald de Bruin hebben hun prachtige verzameling bodemvondsten ten toon gesteld in het museum. Van mooie sieraden tot oude munten. Het is zeer divers. Zeer interessant om te zien. Het gaat om vondsten die

opgespoord zijn met de metaaldetector of die gevonden zijn met het blote oog. Ook bodemvondsten van anderen zijn te bewonderen. Zoals pijpen van klei. Zaterdag 4 maart is iedereen van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom in het Cultuur Historisch Museum, Houtweg 40 te Oene. Er zijn vrijwilligers aanwezig om u te woord te staan. De toegang is gratis. Voor meer informatie zie: www.museumoene.nl.

ADVOCATUUR EN MEDIATION ARBEIDS- EN FAMILIEZAKEN BESPREKING BIJ U THUIS

MR J. BUREMA REGIO APELDOORN - VAASSEN - EPE T 085 - 0220444 M 06 - 43009525 E INFO@DETHUISADVOCAAT.NL W WWW.DETHUISADVOCAAT.NL

Dominees op de catwalk in Nijbroek Op donderdagavond 9 maart kan men in de kerk van Nijbroek kennis maken met de predikanten vanaf de reformatie (16e eeuw). Carla Zuidema maakt met de aanwezigen een tocht door de kerkgeschiedenis en laat hen daarbij iets van de spanningen ervaren aan de hand van de kleding van predikanten. De kleding wordt geshowd door mannen uit Nijbroek en omgeving. Dominee Van Staalduinen sluit de avond af met een toelichting op de Nijbroekse kerkgeschiedenis. Deze avond, die begint om 19.45 uur, wordt georganiseerd door vrouwenvereniging “Samenwerking” uit Nijbroek. Tijdens deze avond is echter iedereen welkom; zowel leden als niet-leden, vrouwen en mannen. De vrouwenvereniging organiseert meerdere keren per maand een bijeenkomst op donderdagavond. Tijdens de zogenaamde “kleine avonden” komt een kleine groep leden bij elkaar voor de gezelligheid. De eigen leden zorgen voor een eenvoudige activiteit. Op de “grote avonden” zijn er meer leden aanwezig. Er is dan een spreker of andere (creatieve) activiteit. Mocht u geïnteresseerd zijn dan bent u van harte welkom om een keer te komen kijken. Het jaarprogramma van de vrouwenvereniging kunt u opvragen bij Mariëlle Dekker, marielledekkerlinkedin@gmail.com of 06-52401731.

Installatiebedrijf Reusken B.V. Laan van Fasna 40, 8171 KH Vaassen Tel. installatie 0578 571 870 Tel. baderie 0578 571 405 E-mail: info@reusken-vaassen.nl www.reusken-vaassen.nl

Inzamelingsdag rommelmarkt Goede Herderkerk Zaterdag 4 maart is er gelegenheid spullen te brengen voor de rommelmarkt van de “Goede Herderkerk”. Van 8.30 tot 10.30 uur staan vrijwilligers klaar aan de Enkweg 2 te Epe om goederen in ontvangst te nemen. Als de spullen opgehaald moeten worden, kan hiervoor contact worden opgenomen met de heer Niemeijer, tel 0578- 641029. De spullen dienen in redelijke en goed bruikbare staat te verkeren. Grote meubelstukken en witgoed worden niet aangenomen.

Een kustzinnige uitdaging! Het Vrijzinnige Kerkje aan de Deventerstraat bestaat dit jaar 80 jaar. Dat wordt opgeluisterd met een aantal activiteiten, waarover later meer. Maar nu al is iedereen die van schilderen of tekenen houdt welkom om van ’t Kerkje een schilderij of tekening te maken. Welke techniek en materialen men gebruikt mag men zelf bepalen, alleen dit: het formaat mag maximaal A3 zijn. De expositie van alle ingezonden werken vindt plaats in ’t Kerkje op zaterdag 9 september (Open Monumentendag). Een deskundige jury beoordeelt de ingezonden werken. Creaties dienen vóór 1 augustus 2017 te worden ingestuurd. Voor meer informatie: Nel Bohré, 0578-571127 of e-mail: info@vrijzinnigvaassen.nl.

Afhaaladressen Vaassens Weekblad Elke woensdag kunt u het Vaassens Weekblad ophalen bij de volgende adressen:

EMST: Tellegen Texaco, Hoofdweg 41 Stokhof Minicars, Hoofdweg 13 VAASSEN: Boekhandel Bruna v/d Kamp, Dorpsstraat 59 Service Station Klink, Laan van Fasna 60 Nellestein, Apeldoornseweg 58 Jumbo Supermarkt Hamer, Kosterstraat 3 Stilema, Aalbosweg 41 (Eekterveld) Houthandel de Vries, Jonasweg 42 Albert Heijn, Houtzagersstraat 6 WENUM/WIESEL: Bakkerij Breden, Zwolseweg 393 Brinkman Tuincentrum, Zwolseweg 390 APELDOORN/NOORD: Karman, dierenspeciaalzaak V.O.F., Koninginnelaan 107

De drie meest recente exemplaren van dit blad kunt u ook altijd terugvinden op www.drukkerijvanbarneveld.nl


Seniorensportdag SWO/E

n Voor het omzagen en snoeien van bomen en struiken en opruimen van uw tuin. Bel met 0621437252. n TE KOOP: Scootmobiel z.g.a.n. met stokhouder, afdekhoed zijspiegel. Tel. 0578-615199.

n Uw belastingaangifte 2016 verzorgen? Vanaf € 52,50. Tel. 06-16742781.

n Bea Huis aan Huis Kapster al meer dan 10 jaar actief in Vaassen en omgeving. Lekker handig aan huis voor knippen, kleuren, föhnen, watergolf, lang en kort haar, ook bruidskapsel. Tel. 0650571194.

n Voor uw tuin: kippenmest 25 kg € 7,95, 3 zakken voor € 22,50. B. Fiets bv, Oude Zwolseweg 163, Wenum.

n GEZOCHT: Hulp voor (of 2) wekelijks schoonmaken van bijna nieuw huis in Emst. Tel. 0637561445.

n TE KOOP: Oude koemest voor de tuin (fijn gemalen). Info: 06-45698974 (na 17.00 uur). n TE KOOP GEVRAAGD: Toercaravan. Telefoon: 0511227227. theresa.visser@hotmail.com.

n Lia uw pedicure aan huis. Tel. 06-54392132.

n Acupuntuur voor rug, spieren en gewrichten, Vaassen. Tel. 06-13070020.

n Lia uw schoonheidsspecialiste bij u thuis. Tel. 06-54392132.

n Autorijschool Iana, verstandige lessen in prettige sfeer. Tel. 06-13111607. www.rijschooliana.nl.

n Ervaren schilder voor al uw behang-, saus- en schilderwerk als bijverdiensten. Tel. 06-19979999.

n Boomstronk wegfrezen? 20 cm onder het maaiveld. Bel 06-40384278.

n Vakantie à la campagne in de Bourgogne. Info: www.eueryoneweb.com/villeneuve of tel. 573241.

n Ervaren schilder vraagt schilder-, saus- en behangwerk. Vrijblijvend prijsopgave. F. Visser. Tel. 0622459707.

n TE KOOP: Mooi hooi voor een mooie prijs. Tel. 0571-292337 (bellen na 18.00 uur). n Atlasmassage: binnen 10 minuten effect bij nek-/schouderklachten en hoofdpijn. Praktijk Drigees Vaassen. Tel. 06-20865594. n GEVRAAGD: Defecte koelkasten, wasmachines, wasdrogers, fornuizen, vriezers, metalen, fietsen en oud ijzer. Tel. 06-84019065. n GEVRAAGD: Oud ijzer en wasmachines. Tel. 0578575524. n Workshop tunisch haken. Ik help je bij de muts of omslagdoek van Byclaire. Kijk op de site voor nog meer workshops! Marjo Blokvoort, tel. 0651954132. www.atelierdebloksteek.nl. n Heerlijk rosé kalfsvlees uit eigen streek! www.boerenbuitenluchtdoetgoed.vpweb.nl.

n Heeft u nog bomen, heggen of struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293.

Vaassen - Op dinsdag 21 maart organiseert SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe haar jaarlijkse seniorensportdag in het dorpscentrum De Wieken. De seniorensportdag is van 9.30 tot 16.00 uur en wordt afgesloten met de prijsuitreiking. In de afgelopen jaren is deze sportdag een enorm succes gebleken. Niet alleen om alle senioren de kans te bieden samen te bewegen maar vooral om senioren een zeer gezellige dag te bieden waarin zij elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen eten of een kopje koffie drinken en in een zeer gezellige sfeer te kunnen ontspannen. Net als voorgaande keren kunnen belangstellenden deelnemen aan koersbal, sjoelen, darten, netbal en doelschieten. Voor het netbal kan men zich uitsluitend met een heel team aanmelden. Voor koersbal, sjoelen, doelschieten en darten kan men zich individueel opgeven. Gedurende de hele sportdag zal de handwerkgroep van de SWO/E hun creaties tentoonstellen en te koop aanbieden. Tussen de middag is het mogelijk om gebruik te maken van een warme maaltijd. Deelnemers kunnen zich opgeven voor een stamppotbuffet verzorgd door Slagerij ter Weele Oene/Emst. Opgave voor het buffet dient voor 11 maart gedaan te worden. De kosten voor de sporters zijn € 7,50 per persoon. Deze kosten zijn inclusief de maaltijd. De consumpties zijn voor eigen rekening. Senioren kunnen zich opgeven door middel van een opgaveformulier. Deze zijn af te halen bij het kantoor van de SWO/E aan de Stationsstraat 25 te Epe, Dorpscentrum De Wieken, Molenstraat 15 te Vaassen, Bloemfontein, de Wetstraat 12 te Vaassen, Dorpshuis De Hezebrink, Ds. Van Rhijnstraat 69 te Emst en Kulturhus Oene, Dorpsstraat 14-16 te Oene. Voor het inleveren van de opgaveformulieren of voor informatie: SWO/E Welzijn & Ondersteuning, Stationsstraat 25 te Epe, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur op nummer 0578620988. Alle senioren uit de gemeente Epe zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze sportdag. Men is ook van harte welkom om iedereen aan te moedigen. Voor meer informatie over deze activiteit of SWO/E in het algemeen zie www.swo-epe.nl.

Landelijke Montessoridag Sterrenschool Geerstraat Op woensdag 8 maart is het landelijke Montessoridag. Montessorischolen in het hele land openen dan de deuren voor iedereen, die belangstelling heeft voor dit onderwijsconcept. Ook op Montessori Sterrenschool Geerstraat zijn belangstellenden op deze dag van harte welkom. Tussen 9.00 en 14.00 uur worden zij graag rondgeleid in de school. (Eigen foto). VAASSEN

n Bomen onderhouden, snoeien en omzagen, Williams Boomverzorging. Uw boom is mijn zorg. Tel. 06-22548462. n Antiek of (oude) kunst taxeren voor successie of verzekering. Bel F. van der Veen, beëdigd makelaar/taxateur, tel. 06-53923995. n Uw parketvloer als nieuw door het schuren, lakken of oliën van uw oude vloer. Bel voor een afspraak met Keijzer Parket Service, tel. 055-3666455. n Nieuw: PVC-vloeren. Ook voor vochtige ruimten en vloerverwarming + ondervloer met clicksysteem en 6,5 mm dik. Keijzer Parket Service, tel. 055-3666455.

Voorwaarden voor de rubriek Riddertjes • Niet in aanmerking voor deze rubriek komen familie-advertenties, aan- of verkoop van onroerend goed, huur of verhuur van onroerend goed en personeelsadvertenties (uitgezonderd huishoudelijke hulp). • U dient gebruik te maken van deze bon. • Maximaal 2 advertenties van 8 regels per uitgave, uitsluitend à contant. • Voor brieven onder nummer geldt een toeslag van € 3,00. • Advertenties voor deze rubriek kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd. • Tussen de woorden 1 hokje open laten en voor leestekens altijd 1 hokje gebruiken.

Voor plaatsing in de eerstvolgende uitgave s.v.p. vrijdags vóór 11.00 uur inleveren bij: Boekhandel Bruna, Dorpsstraat 59 in Vaassen; Sigarenmag. Nellestein, Apeldoornseweg 58 in Vaassen; D.A. Drogist, Dorpsstraat 61 in Vaassen; Alex Stokhof, Hoofdweg 13 in Emst; Stilema Vaassen, Aalbosweg 41 in Vaassen. Online uw vraag en aanbod opgeven? U kunt uw particuliere advertentie voor de rubriek VRAAG EN AANBOD eenvoudig online opgeven en betalen (via I-deal). Kijk op www.drukkerijvanbarneveld.nl

Ook ‘s avonds is het mogelijk om de school te bezoeken. Om 20.00 uur wordt er een rondleiding georganiseerd en uitleg gegeven over het onderwijs. Om 20.30 uur is er een

interessante lezing van Saskia op de Weegh (ouder van een leerling van Montessori Sterrenschool Geerstraat en eigenaar van NieuwsgierigerWijs.nl) over de

nieuwsgierigheid van kinderen en hoe ouders of begeleiders dat samen met het kind kunnen gebruiken om de wereld te ontdekken. Ze ontdekte dat het volgen van de nieuwsgierigheid dé manier is om van binnenuit de wereld te ontdekken. Op Montessori Sterrenschool Geerstraat mogen kinderen zichzelf zijn, op zoek gaan naar hun passie, onbegrensd leren en zichzelf uitdagen. De stof van de basisvakken wordt via lesjes, montessorimaterialen en oefenstof via de persoonlijke tablet verwerkt. Belangstellenden van harte welkom op 8 maart van 20.00 tot 22.00 uur op Montessori Sterrenschool Geerstraat aan de Oude Sluisweg 14 in Vaassen.

NL doet schoont grafheuvels in Vaassen Tijdens NLdoet zijn er diverse activiteiten in onze gemeente. De Archeologie Wacht Epe doet ook mee. “We hebben een mooie en interessante werklocatie in de gemeente Epe: grafheuvels op het Rollekootseveld weer herkenbaar maken door ze te ontdoen van opslag”. (Eigen foto). VAASSEN

Belangstellenden kunnen meewerken op zaterdag 11 maart van 13.00 tot 16.30 uur. Ervaring is niet nodig, wel zin om de handen uit de mouwen te steken. Aanmelden kan op http://www.nldoet.nl. Tip: zoek op deze site onder ‘Vaassen’. De werklo-

catie ligt schuin tegenover Wildweg 6, 200 m van de Gortelseweg (GortelVaassen). Parkeergelegenheid is er direct bij de werklocatie of, 250 m ervandaan, op de parkeerplaats aan de Gortelseweg. De werklocatie omvat 8 grafheuvels. Ze stammen uit

de IJzertijd (700 v.C.). Waarschijnlijk liggen hier bewoners en gebruikers van de Celtic fields in de directe omgeving Doel is deze grafheuvels in stand en herkenbaar te houden. Er wordt opslag van jonge bomen en struiken op en rond de grafheuvels verwijderd door snoeien, afzagen, uittrekken of uit steken. Het snoeiafval wordt verspreid daarna in het omliggende bos/terrein. De Archeologie-wacht Epe is oktober 2015 gestart. De wacht beheert ruim 25 grafheuvels verspreid over de gehele Gemeente Epe, van de Renderklippen tot en met het Rollekootseveld. Voor meer informatie kan men mailen naar de coördinator van de Wacht, Ad Smulders, smuld718@planet.nl.


SWO/E bingo Dinsdagmiddag 7 maart 2017 is er een gezellige bingomiddag van de SWO/E Welzijn en Ondersteuning in Dorpscentrum de Wieken. Het spel begint om 14.00 uur.

Pubquiz in Nijbroek Zaterdag 18 maart organiseert Dorpshuis de Arend weer een pubquiz. In 9 zinderende rondes met fotovragen, algemene vragen en muziekvragen wordt bepaald welk team het slimste van Nijbroek is. Aanmelden is niet nodig. Op de avond zelf kunnen teams samengesteld worden van maximaal 5 personen. Deelname is geheel gratis en de quiz start om 20.30 uur (zaal open 20.00 uur).

Dialectkring Gemeente Epe zoekt secretaris De Dialectkring Gemeente Epe komt dinsdag 7 maart voor de maandelijkse bijeenkomst bij elkaar in de Hezebrink in Emst. Dan wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. De bijeenkomst is van 16.30 tot 18.00 uur. Hierna verzorgt Dick van der Veen een power point presentatie over het drama bij de Klementbrug in Heerde, een aanvulling op de bijeenkomst van vorige maand. Iedereen is van harte welkom. Tevens is de Dialectkring Gemeente Epe dringend op zoek naar een nieuwe secretaris. Door het terugtreden van Anneke Buitenkamp, die vele jaren de spil was in het werk van de kring, dreigt er nu een kink in de kabel te komen. Herhaalde oproepen binnen en

buiten de eigen kring hebben niet tot resultaat geleid. Het secretariaat regelt de maandelijkse bijeenkomsten van de dialectkring in dorpshuis De Hezebrink in Emst. Indien hierin niet kan worden voorzien, dreigt de bodem onder de kring weg te vallen. Anneke geeft graag alle informatie aan eventuele gegadigden. Ze is te bereiken onder telefoonnummer 0578-641488 of emailadres buutie@kpnmail.nl.

nemen de bezoekers mee naar de sprengkoppen van de Horsthoekerbeken. We Vanaf 13.30 uur verzamelen bij de begraafplaats Engelmanskamp aan de Elburgerweg 29 in Heerde. Er is hier voldoende parkeergelegenheid. Om 14.00 uur vindt de wandelexcursie plaats door dit prachtige natuurgebied. Aanmelden voor deelname is noodzakelijk. Opgeven kan via evenementen@ampt-epe.nl van 1 t/m 7 maart.

Excurssie Ampt Epe naar Epe en Heerder sprengen

”Oud gedaan, jong geleerd”

Als vervolg op de lezing van 23 februari is er op zaterdag 11 maart een excursie naar de Eper en Heerder sprengen verzorgd door de Bekenstichting. Adri Hottinga en Ben Bolt

Stichting De Ring Epe en de Regionale Scholengemeenschap Noord Oost-Veluwe exposeren samen vanaf 8 maart in het gemeentehuis van Epe. Deze expositie is tot

UW LOKALE PARTIJ

stand gekomen door een unieke samenwerking. Uit de collectie van de gemeente Epe zijn door docenten van de school een aantal kunstwerken uitgekozen. Rond deze kunstwerken hebben leerlingen hun visie op verschillende manieren weergegeven. Inspiratie voor de leerlingen waren de volgende kunstwerken: Hond - van Marijke Abels, Portret - van Philip Akkerman, 2 borden met vissen - van Chris Lanooy, Vrouwenhoofd - van Frida Spaink en Stilleven met 5 flessen - van Frida Spaink. De expositie wordt woensdag 8 maart om 14.00 uur geopend door de rector van de RSG, de heer Ron Dorreboom. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. Openingstijden van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Henry van den Berg start als zelfstandig uitvaartondernemer voor de regio Vaassen.

Postbus 33, 8170 AA Vaassen ADVERTENTIE

Nieuwe Lijn steunt terechte zorgen over vliegveld Teuge Een inwoner uit Vaassen heeft bij de gemeenteraad zeer terecht zijn zorgen geuit over de ontwikkelingen bij vliegveld Teuge, zoals o.a. het verlengen van de start/landingsbaan, de baanverlichting en een nieuwe verkeerstoren. Hij wil weten of dit ook invloed heeft of kan hebben op de leefomgeving van de inwoners van de gemeente Epe. Ook vraagt hij in hoeverre de gemeente Epe een stem heeft in de besluitvorming aangaande dit vliegveld. Het college gaat deze brief namens de raad beantwoorden. Onze fractievoorzitter René de Vries heeft er daarbij aangedrongen om ook de eerdere (en vergelijkbare) vragen uit 2010 van Nieuwe Lijn hierbij te betrekken en de informatie te actualiseren. In de brief wordt o.a. gesteld: “De afgelopen jaren zijn er steeds meer ontwikkelingen op Teuge gerealiseerd, waarbij de nodige kanttekeningen geplaatst kunnen worden en dit zeker voor de ontwikkeling van vliegveld Teuge in de toekomst. Als voorbeeld van deze ontwikkelingen o.a. verlengen startlandingsbaan, baanverlichting en een nieuwe verkeerstoren etc. Landelijk worden er vergaande beslissingen genomen, inzake de ontwikkeling van airport (geen vliegveld meer!) Lelystad, welke inmiddels vergaande consequenties lijken te hebben voor het Vechtdal. De gemeente Dalfsen is inmiddels opgeschrikt en ziet de consequentie van ontwikkeling airport Lelystad met argusogen aan, daar de aanvliegroute van verkeersvliegtuigen juist over

dit recreatief en landelijk gebied gaat. Door de ontwikkeling van airport Lelystad lijken er zich ook zaken te ontwikkelen voor vliegveld Teuge, welke van invloed kunnen zijn op de leefomgeving van inwoners van de gemeente Epe.” Nog meer overlast in de toekomst? “Het zou mij dan ook niet verbazen dat naast de nu al aanwezige overlast van het paravliegtuig, welke gebruikt wordt voor het parachutespringen, er nog veel meer overlast in het verschiet ligt. In het kader van de besluitvorming uitbreiding vliegveld Teuge is de vraag in hoeverre de gemeente Epe hierin een stem heeft. Daar waar de gemeente Epe zelf beperkingen oplegt aangaande zaken die betrekking hebben op ontwikkelingen t.o.v. ons natuur/stiltegebied “De Veluwe” is de vraag, wilt u als College en Raad besluitvormingen aangaande vliegveld Teuge tegenhouden en kunt u in de besluitvorming vliegveld Teuge meepraten, om daarbij het belang van de inwoners van uw gemeente te waarborgen?” Eerdere vragen van Nieuwe Lijn actualiseren Zoals gesteld heeft Nieuwe Lijn in 2009 met een uitgebreide toelichting vergelijkbare vragen gesteld. In 2010 kregen we hierop antwoord, waaruit bleek dat de zeggenschap van de gemeente Epe over vliegveld Teuge nihil is. Volgens de inzichten toen werd er meer overlast door kleine vliegtuigen verwacht in de omgeving van de Gatherweg te Vaassen. Voor de inwoners van de bebouwde kom van Vaassen werd door het college geen toename van geluid door vliegtuigen verwacht. We zijn nu inmiddels 7

jaar verder en Nieuwe Lijn vindt het een goede zaak wanneer de verwachtingen van toen vergeleken worden met de werkelijkheid van nu. Ook zijn wij het op dit punt zeer eens met de briefschrijver dat de gemeente zich alert en actief over dit onderwerp moet opstellen, zoals Nieuwe Lijn ook al eerder heeft getoond. Beide brieven zijn via onze website na te lezen. Klachten vooral uit gemeenten Apeldoorn en Voorst, veel minder uit Epe Op dit moment zijn we nog niet in het bezit van de beantwoording door het college. Wel heeft het college inmiddels actief via de gemeentelijke website de vergaderingen van het CRO (Commissie Regionaal Overleg) Teuge gepubliceerd. Ook beschikt Nieuwe Lijn ondertussen over de klachten die er in de afgelopen jaren zijn ingediend tegen Teuge. In 2016 waren het 53 klachten afkomstig vanaf 30 verschillende adressen. Ze betroffen vooral klachten over para ‘s, helikopters en eenmaal over reclamevliegtuigen. Vanuit de gemeente Epe kwamen 6 klachten, afkomstig van 3 adressen. Het klachtenoverzicht geeft geen volledig beeld maar wel valt op dat vanaf 2010 het aantal klachten (100) in 2015 en 2016 (49 en 53) ongeveer is gehalveerd. Klachten komen vooral uit de gemeenten Apeldoorn en Voorst, 40 van de 53 in 2016. Contactpersoon: R. de Vries, rdevries@epe.nl Nieuwe Lijn is ook via het internet te bereiken: www.nieuwelijn.nl , e-mail: info@nieuwelijn.nl

Op 1 maart start Henry van den Berg Uitvaartzorg als zelfstandig uitvaartondernemer in de regio Vaassen.

Voor veel inwoners van Vaassen is Henry geen onbekende. Als uitvaartverzorger van een grote landelijke uitvaartorganisatie heeft hij al veel inwoners mogen begeleiden in het laatste afscheid van hun dierbare. Met ruim 13 jaar ervaring in de verzorging van begrafenissen en crematies was het voor Henry tijd voor een nieuwe stap. Henry: “Voor veel mensen is het moeilijk als ik, op een heel intiem moment, het verlies van iemand die je lief is, als vreemde binnen kom. In het eerste gesprek zie ik het daarom als mijn rol om “eigen” te worden met de familie. Daarna krijgt de familie alle tijd en ruimte om beslissingen te nemen. Tot aan de dag van de uitvaart hebben wij dagelijks contact en heb ik alle tijd om, samen met u, de uitvaart vorm te geven, passend bij uw dierbare”. Het valt Henry op dat het thuis opbaren van een dierbare weer steeds vaker voor komt. Veel nabestaanden geven achteraf aan dat het fijn was dat de overledene nog zo lang mogelijk thuis kon blijven. Omdat er wellicht meer mogelijk is dan u denkt informeert Henry u graag over de mogelijkheden voor thuisopbaring. Opbaring in een uitvaartcentrum behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Rust en aandacht is dan ook de kracht van Henry van den Berg Uitvaartzorg. Dichtbij als u dat nodig heeft. Daarnaast kan hij u goed adviseren dankzij zijn jarenlange ervaring. Het maakt daarbij niet uit of en waar u voor uw uitvaart verzekerd bent. Indien u informatie wenst, of u alvast wilt laten inlichten over uw eigen uitvaart, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met Henry van den Berg Uitvaartzorg, telefoon: 0578-700235 of via de website www.hvdberguitvaartzorg.nl. Het telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar. Aan een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.


Kunst in de steigers in Kulturhus Oene

Henry van den Berg Uitvaartzorg

• Rust en aandacht • Jarenlange ervaring • Ongeacht waar u verzekerd bent

0578-700235 www.hvdberguitvaartzorg.nl

In en rondom Oene zijn veel beeldende kunstenaars actief. Daarnaast wordt er veel kunstnijverheid beoefend, zoals houtbewerken, schilderen, glaskunst, fotografie, origami en muziek. De kunst en cultuurcommissie van het Kulturhus Oene: “VisieOene” heeft samen met de kunstenaars weer een activiteit georganiseerd om al dit moois aan Oene en omstreken te laten zien; “Kunst in de steigers” op zaterdag 4 maart van 10.30 tot 16.00 uur. De toegang deze dag is gratis.Dit wordt een levendige dag waarin veel is te zien en te horen want om 11.00 en 14.00 uur verzorgen de leden van de Uuner Bloaskapel een optreden met Egeländer muziek.En ook dit jaar hebben de kinderen van de School met de Bijbel en van De Bongerd in Oene in het kader van de week van de Poëzie gedichten gemaakt bij het schilderij van de twee rupsen van Bernadette van Munster. Zaterdagmiddag 4 maart om 13.30 uur is de prijsuitreiking door de jury, Mieke Messie en Bernadette van Munster.

Kaartmiddag in Bloemfontein

Zelf geknoopte rollades varkens, runder, half om half

Op donderdag 9 maart organiseert het wijksteunpunt Bloemfontein weer haar maandelijkse kaartmiddag. Iedereen, ongeacht leeftijd, is van harte welkom om van 13.30 tot 16.00 uur te komen jokeren en klaverjassen. De begeleiders van deze kaartmiddag zijn Willy Jonker en Jopie Stegema. Het kaarten gebeurt in competitieverband. Deelnemers mogen van alle kaartmiddagen er maar eentje missen om mee te dingen naar de prijzen aan het eind van het seizoen. Deelname kost € 2,00 incluesief een kopje koffie of thee.

Veel glutenvrije producten

Collecteweek Reumafonds

Service van het Vaassens Weekblad Uw advertentie voor het Vaassens Weekblad kan in Vaassen, Emst, Wenum en Wiesel opgehaald worden door onze medewerker Frans Schreurs Tel. 0578-571625 of 06 - 29453749

Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse landelijke collecte. In de week van 13 t/m 18 maart 2017 komen we ook in Emst weer in actie om geld op te halen voor de bestrijding van reuma. Met de donaties financiert het Reumafonds onderzoeken die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandeling kunnen realiseren. Het Reumafonds is afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.

Hans Kooijer Dorpsstraat 27 Vaassen T 0578-571537

www.uwtopslijter.nl

HOUTHANDEL DE VRIES.NL DOUGLAS

UNDERLAYMENT

5 x7,5.......................� 2,00/m1 5 x 10.......................� 2,65/m1 5 x 15.......................� 4,15/m1 10 x 10 x 300...........� 16,50/st 12 x 12 x 300...........� 20,50/st 15 x 15 x 300...........� 32,50/st 20 x 20 x 400...........� 80,00/st

Elliottis 1,8 x 122x244 . . . . . .� 25=/pl

ZWEEDS RABAT 17,5 cm v.a............. � 1,75/m1 2 x 20...................... � 2,00/m1 3,8 x 20................... � 4,00/m1

22,50 /pl B-keus 0,9 x 122x244 . . . . . . � 12=/pl B-keus 1,2 x 122x244 . . . . . . � 14=/pl B-keus 1,8 x 122x244 . . . . . . � 20=/pl

13,99 100 cl

úw Topslijter Hans Kooijer, úw wijn & whiskyspecialist.

2 FLESSEN NAAR KEUZE VOOR 25,00

8,99

14,99

36,99

70 cl

100 cl

70 cl

Radiata-pine 1,8 x 122x244

STEIGERPLANKEN 3 x 19,5 . . . . . . . . . . . . . . . � 1,95/m1

HOOGHOUDT DUJARDIN Premium Jenever

SONNEMA

Vieux Berenburg 100 cl 14,99 100 cl 14,59

19,99

POLIAKOV ABERLOUR 12 YR VODKA Double Cask 100% Pure Matured Scotch Graanvodka Whisky

Godet Cognac X.O.

8,99

19,99

70 cl

CAFÉ MARAKESH Koffielikeur

75 cl

70 cl

Excellence NORMAAL 49,99

Openingstijden Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur Zaterdag 9.00 - 15.00 uur

HOUTHANDEL - BOUWMARKT - HOUTBEWERKING

M. DE VRIES BV Jonasweg 42 | Vaassen | Tel. 06 - 44181331

EXCLUSIEF BIJ TOPSLIJTER

EL DORADO RUM 8 YR Cask Aged

THE FAMOUS GROUSE SMOKY BLACK Blended Scotch Whisky

Primera Piedra Wine of Chile Syrah Sauvignon Blanc 75 cl per fles 4,99

43.99 50 cl

PHEBUS RESERVADO Patagonia, Argentinië Cabernet Sauvignon, Malbec

NORMAAL 10,99

DOOS à 6 FLESSEN

00

25.

[= per fles voor 4,17]

wk 07-08

wk 09-10 Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

EXCLUSIEF BIJ TOPSLIJTER

Zeten/ofdrukfouten drukfouten voorbehouden voorbehouden Zeten/of Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

Aanbiedingen geldig van 27-02-2017 t/m 12-03-2017

Profile for ====

Vaassensweekbladw92017  

Vaassensweekbladw92017  

Profile for twinsense