Page 1

Dinsdag 20 juni 2017 - 42e jaargang nr. 25

Oplage 18.500 exemplaren

Een van de deelnemende koren, (FotoV@S).

Korenfestival in Vaassen En daar stonden ze dan, de leden van gemengd popkoor Afslag 26 uit Vaassen. Eindelijk weer met een optreden in Vaassen en wel tijdens de korendag georganiseerd door de Vaassense ondernemersvereniging. Ze mochten om 11.00 uur het spits afbijten op het eerste podium waar zij een swingend optreden neerzette met een afwisselend repertoire. Vervolgens kwamen de andere zes koren aan de beurt om te strijden voor de eerste plaats. VAASSEN

Powerpop uit Apeldoorn won de eerste prÄłs (600 euro) voor Break-Out uit Voorst. Het jury rapport vermeldde: "Jullie zÄłn dynamisch, afwisselende muziek, het tweede optreden in een compleet nieuwe uitstraling, vanaf de eer-

ste noot staan jullie er, er wordt zuiver gezongen, constant in kwaliteit en een breed repertoire". Vervolg zie elders in dit blad


Waardig afscheid nemen met aandacht en respect in liefde voor de medemens.

0578 57 03 17 Dag en nacht bereikbaar. Voor Vaassen, Epe, Apeldoorn, Zwolle, Deventer en omgeving. Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

We zijn er voor u. Voor, tijdens en na a de uitvaar t. Jolanda de Nijss,, Sandra Dijkstra – de Boer en Sasja V Vo os

Persoonlijke uitvaartbegeleiding

Hartverwarmend waren de vele blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, opa en overgrootvader

Egbert Zweekhorst Wij willen iedereen die ons heeft gesteund, in welke vorm dan ook, heel hartelijk bedanken. Het heeft ons goed gedaan. H. Zweekhorst-Vosselman Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Vaassen, juni 2017

Respect voor traditie Ruimte voor vernieuwing wenz-uitvaart.nl

Monuta Vaassen T: 0578 - 57 35 38 I: www.monuta.nl/vaassen

www.pelgromuitvaarten.nl

Wim Pelgröm

Onno van Andel & Jan Lammers

06 - 46 95 19 39

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN Voor Apeldoorn, Beekbergen, Loenen, Hoenderloo, Vaassen, Emst en Epe is op werkdagen van 17.00 tot de volgende morgen 08.00 uur en op zaterdag, zonen feestdagen de gehele dag voor SPOEDGEVALLEN bereikbaar de Regionale HUISARTSENPOST Apeldoorn onder telefoonnummer: 0900600.9000 (30 ct⁄min). Deze service geldt uitsluitend voor die gevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. OPENINGSTIJDEN APOTHEEK Apotheek Stellendam, Dorpsstraat 86 te Vaassen. Telefoon 0578-574848. Geopend ma t⁄m vr 8.00-18.00 uur; zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de Dienstapotheek Apeldoorn, tel. 055-5787657. Alle apotheekdiensten voor Apeldoorn e.o. inclusief Vaassen en Epe zijn overgenomen door de Apeldoornse Dienst Apotheek (ADA), gevestigd t⁄o de Huisartsenpost in het Gelre Ziekenhuis (Albert Schweitzerlaan 31, Apeldoorn). Telefoon 055-5787657. Openings¬tijden: maandag t⁄m vrijdag van 17.30-24.00 uur, zaterdag, zonen feestdagen van 8.00 tot 24.00 uur. VERLOSKUNDIGEN Praktijk La Vita: Silvia de Haan Liesbeth Post - Elizabeth Olthuis, Wendel van de Heg. De dienstdoende verloskundige is altijd telefonisch te bereiken op nummer 0578-575093 b.g.g. 088-0511783. DIERENARTSEN Dierenartsenpraktijk Vaassen e.o.: praktijk voor kleine en grote huisdieren. Spreekuren: maandag t⁄m vrijdag van 8.30-9.30 uur. Verder uitsluitend volgens afspraak. Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8171 KH Vaassen, tel. 0578-574427, fax 0578571243. J.F.L. van Duinen, voor kleine huisdieren, Stationsstraat 70, tel. 0578-571133. Spreekuren maandag t⁄m vrijdag van

8.30-9.30 uur, 14.00-15.00 uur en 19.00-20.00 uur; zaterdag van 09.0011.00 uur en verder na telefonische afspraak. Dierenambulance Dierenbescherming Apeldoorn⁄ Epe, telefoon 0900-9991999, 24 uur per dag, 7 dagen per week. TANDARTSEN Vaadent, tel. 576485. Voor Tand Care en voor Tandartsenpraktijk Apeldoornseweg kunnen cliënten na vijf uur ’s middags tot acht uur ’s ochtends en in het weekend terecht bij de waarnemende tandarts in de Kring Apeldoorn-Vaassen. Wie dienst heeft, is te horen via tel. 055-3663043. DIERENBESCHERMING Voor hulp, algemene informatie en opgave van gevonden of vermiste dieren kan men bellen met 0578-613528. STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST VAASSEN Bloemfontein, de Wetstraat 12C, 8172 CL Vaassen. Spreekuur maandag t⁄m vrijdag van 9.00-10.00 uur, tel. 0578-574866. Kantoor gesloten juli en augustus. SWO⁄E-Welzijn & OndersteuningSteunpunt Ouderen⁄Steunpunt Mantelzorg Bezoekadres: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadres: Postbus 282, 8160 AG Epe. Telefoon: 0578-620988 (8.30-12.30 uur) Telefax: 0578-628395. Bereikbaarheid Vaassen: Iedere dinsdagmorgen van 9.30-11.30 in ontmoeting- sruimte Bloemfontein (Steinstr.⁄de Wetstr.) koffieinloop. Aanwezig ook seniorenvoorlichter voor antwooden op vragen over wonen, welzijn en zorg. S.O.S. TELEFONISCHE HULPDIENST Een gesprek van mens tot mens, tel. 0555415415. PUBLIEKSWINKEL IN GEMEENTEHUIS EPE Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00-12.00 uur. Op woensdag van 8.00-20.00 uur. SERVICELIJN, GEMEENTE EPE 0800 - 66 77 88 9 (gratis) Voor alle vragen en meldingen over de openbare ruimte.

Ook als u niet of elders verrzzekerd bentt..

ADVOCATUUR EN MEDIATION ARBEIDS- EN FAMILIEZAKEN BESPREKING BIJ U THUIS

MR J. BUREMA REGIO APELDOORN - VAASSEN - EPE T 085 - 0220444 M 06 - 43009525 E INFO@DETHUISADVOCAAT.NL W WWW.DETHUISADVOCAAT.NL

Henry van den Berg Uitvaartzorg

• Rust en aandacht • Jarenlange ervaring • Ongeacht waar u verzekerd bent

0578-700235 www.hvdberguitvaartzorg.nl

Familieberichten in het Vaassens Weekblad Een familiebericht plaatsen is altijd een gevoelige zaak. Uw rouwadvertentie gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familielid, vriend of kennis. Daarnaast kan een advertentie echter ook een vreugdevolle aangelegenheid zijn, zoals bij een geboorte of jubileum. Onze medewerkers en medewerksters zijn u graag van dienst en helpen graag om een persoonlijke advertentie te maken. Wij maken deze voor u op, en sturen altijd een drukproef (inclusief offerte) ter correctie voor plaatsing. Voor opgave van een overlijdens-, familie- of bedankadvertentie kunt u ons mailen via: mail@drukkerijvanbarneveld.nl. Voor plaatsing in diezelfde week moet het materiaal uiterlijk maandagochtend voor 9.00 uur bij ons binnen zijn. Als u graag eerst advies wilt, dan kunt u ook bellen met: 0541 – 351869. Via e-mail reageren wij altijd binnen 24 uur.

Verspreiding: Oplage 19.000 exemplaren Elke dinsdag/woensdag in Vaassen, Emst, Terwolde, Oene, Nijbroek, Welsum, De Vecht, Zuuk, Beemte-Broekland, Wenum Wiesel, Apeldoorn Noord en de bebouwde kom van Epe.


Zomerconcert VFC op camping de Helfterkamp Het Vaassens Fanfare Corps geeft woensdag 21 juni om 19.00 uur haar jaarlijkse een zomerconcert op camping de Helfterkamp in Vaassen. Het corps brengt een zeer divers programma ten gehore met een aantal nummers met een Spaans tintje. Daarnaast wordt onder andere het werk 'Elisabeth', van de gelijknamige musical, uitgevoerd. Op woensdag 5 juli geeft het Vaassens Fanfare Corps een concert bij wijksteunpunt Bloemfontein. Ook dan zijn belangstellenden van harte welkom.

Doorn & Van der Haar Zomerhandbaltoernooi bij CVO

Tijdens het seizoen, elke dag open! www.fruitkwekerijklomp.nl

Al voor de 15e keer mag handbalvereniging CVO rekenen op de steun van Doorn & Van der Haar Computers als hoofdsponsor van het Zomerhandbaltoernooi. Het contact met de samenleving vinden Jeffrey Doorn en Andy van der Haar erg belangrijk. Ze hechten veel waarde aan sport en zijn daarom al 15 jaar hoofdsponsor van het Zomerhandbaltoernooi bij CVO. Het zomerhandbaltoernooi vindt dit jaar plaats op zaterdag 24 juni op het CVO complex aan de Zichtstede in Vaassen. In de middag wordt er gestart met de jeugd en daarna vinden de wedstrijden van de senioren plaats. Naast het sportieve gebeuren zorgt de happy hour commissie van CVO voor een hoop gezelligheid.

Shantykoren zingen in Epe Centrum Zaterdag 24 juni zingen vanaf 13.00 uur vijf Shantykoren hun "werkliederen" in het centrum van Epe en sluiten af in een samenzang om 16.30 uur. De Ondernemersvereniging Epe is gastheer voor shantykoren uit de omgeving. Er zijn vijf koren uitgenodigd die verspreid over het dorp hun liederen ten gehore zullen brengen. De koren die een optreden verzorgen zijn: "De Trossen Los" uit Twello, "Kantje Boord" uit Vaassen, het Visvrouwenkoor "Kokkels en Mokkels" uit Harderwijk en "De Muldersingers" uitWezep. Verder kan men genieten van "Het SOS Matrozenkoor" uit Apeldoorn. In de grote finale om 16.30 uur zingen alle koren samen drie liederen. Voor meer informatie: www.winkeleninepe.nl⁄nieuws-evenementen. www.shantykorenfestivalepe.nl.

Zwolseweg 39, Wenum-Wiesel • Donselaarseweg 4, Oene

Crazy Jeugdshow Zaterdag 24 juni om 14.00 uur komt ter gelegenheid van het 55 jarig jubileum van de speeltuin de Crazy Jeugdshow naar de Speeltuin in Emst. Deze show vol gekke acts, quizzen en andere gekkigheid is voor alle (basisschool) leeftijden. Na afloop is er voor iedereen patat en kan er in de speeltuin worden gespeeld. De speeltuin is open om 13.30 uur. Voor leden is de toegang gratis; niet-leden betalen € 2,50. Opgave kan via speeltuin.emst@gmail.com of bij Ria Dijkhof.

Avond rijwiel vierdaagse Emst Muziekvereniging Prins Bernhard houdt haar avond rijwielvierdaagse van maandag 26 tot donderdag 29 juni. Per avond worden er twee routes uitgezet in de omgeving van Emst. Eén van ongeveer 15 km en een andere route van rond de 30 km. Onderweg is er een gezamenlijk rustpunt waar het mogelijk is om wat te drinken of een versnapering te kopen. Startpunt is dorpshuis de Hezebrink. Vanaf 18.00 uur kan er gestart worden. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. Wie één avond mee wil fietsen, betaalt € 2,00.


Emst loopt uit bij afscheid Ans en Gerrit de Groot Bijna heel Emst kwam zaterdagmiddag afscheid nemen van Gerrit en Ans de Groot. Na 84 jaar stoppen zij met de groentewinkel aan de Hoofdweg nr. 56. Zelfs klanten uit Vaassen kwamen het echtpaar, hun kinderen en kleinkinderen de hand schudden. Ook Frieanne en Marcel Bouwmeester, van de echte groenteman uit Vaassen, kwamen naar het afscheid. De Groot en Bouwmeester hielpen elkaar vaak uit de nood. EMST

Gerrit: "De hele week was het al afscheid nemen. De tafels in de kamer

staan inmiddels helemaal vol bloemen. Het werd een drukke laatste

trouwde groentewinkel in Emst. Van de jonge klanten kwamen ook hun ouders en grootouders al bij ons in de winkel. Het was eigenlijk de gehele week leuke herinneringen ophalen". Ook Ans was blij zovele trouwe klanten voor de laatste keer de hand te kunnen schudden in de winkel. Na de knieoperatie hopen Gerrit en Ans veel op de fiets te kunnen stappen. En ze hebben nu veel meer tijd voor de kleinkinderen. Daar kijken ze nu al naar uit.

Enorme opbrengst voor het goede doel tijdens Pinkster braderie Sv V en L

week. Vele vaste klanten kwamen voor de laatste keer naar hun ver-

Marc Leerkes, Yvette Tiemens, Clair Dreijerink met Stijn Uenk, het jeugdlid dat het meeste geld bij elkaar liep. (Eigen foto).

Op de zaterdag voor de Pinksteren werd bij Sv V en L een Pinksterbraderie georganiseerd en tijdens dit gezellige evenement werd een sponsorloop georganiseerd voor het goede doel; de Tour for Life van Marc Leerkes voor de Daniel den Hoed Stichting, Het Prader Willi Fonds waarvoor Clair Dreijerink en Yvette Tiemens meelopen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse en voor de jeugd van Sv V en L zelf. De jeugdleden van de club werd gevraagd sponsors te zoeken en dan zoveel mogelijk rondjes te lopen. De kleintjes om een kwart voetbalveld en de oudere jeugd om een half veld. Er werd een onverwacht groot bedrag opgehaald. Ruim 900 euro kon onder de drie doelen verdeeld worden. VAASSEN

Eerste enthousiaste groep denkt mee met lokaal CDA verkiezingsprogramma Ans en Gerrit de Groot met kinderen en kleinkinderen tijdens de afscheidreceptie. (FotoV@S).

Jeugdkamp Sv V en L enorm succes Afgelopen weekend is bijna de totale jeugd van Sv V en L op kamp geweest ter afsluiting van voetbalseizoen ²0¹6⁄²0¹7. En uit de geluiden en foto’s en video’s blijkt dat het weer één groot succes was. Thema dit jaar was zomercarnaval en toen er vrijdagavond om 18.00 uur werd gestart op het V en L terrein, kwam niet veel later de carnavalswagen van De Vrogge Reuiers binnen rijden om gelijk sfeer te maken. (Foto V en L). DE BEEMTE

Daarna werd gestart met penalties schieten waarna de kinderen in 10

groepen werden verdeeld en het Ren je Rot spel deden, met als knaller 's

avonds de spooktocht. Voor de oudere jeugd volgde nog als extra een dropping. Na een heerlijk ontbijt was het zaterdagochtend tijd voor een speurtocht door de Vecht en 's middags de sport- en spelmiddag, met zitvoetbal, barkrukzoeken en eieren gooien. Na een BBQ volgde het Henny en Mary spel, verkleden in groepen, playbacken en opvoeren voor de rest.

Tot slot volgde het afronden van jaarlijkse penalty bokaal met als gastkeeper Joost Veldwijk, keeper van eerste elftal Teuge. Tiem Overvelde won met als tweede Collin ten Have en als derde Sander van Essen. Als jeugdspeler van het jaar werd Matthijs Buitenhuis gekozen, die dit jaar enorm gepresteerd heeft en ook nog zijn scheidsrechters diploma heeft behaald.

Zoals aangekondigd is het CDA met betrokken inwoners in gesprek. Tijdens deze avonden wordt gepraat over onderwerpen voor het verkiezingsprogramma voor de komende verkiezingen voor de gemeenteraad. Ruim 20 deelnemers kwamen naar de eerste bijeenkomst op 12 juni in de Rank. Er werd in 3 groepen gediscussieerd rondom de thema’s sociaal domein; leefbaarheid, ruimte, duurzaamheid en bedrijvigheid, werk en bestuur. De avond stond onder leiding van CDA voorzitter Egbert Dijkgraaf en raadslid Albert Oortgiesen. VAASSEN

In een open en intensief gesprek werden veel punten besproken, zoals: Centrum Vaassen is vrijdag en zaterdag een winkeldorp, de andere dagen een boodschappendorp. Het centrum Vaassen compact maken door winkels te verplaatsen met EU subsidie? Beter onderhoud van het groen en de fietspaden. Wat te doen om een energieneutrale gemeente te worden? Een actieplan voor digitalisering. Over grenzen kijken in het onderwijs. Koppeling van groepen zoals jeugd en eenzame mensen. Is de zondagsopenstelling een verantwoordelijkheid van de ondernemers? Moeten de winkels open voor de vele toeristen? Professionalisering van de communicatie vanuit de gemeente, zodat de goede informatie

naar de juiste mensen gaat. De tijdelijke precario-opbrengsten niet tijdelijk teruggeven maar investeren in de samenleving. Groene speelvoorzieningen voor kinderen De deelnemers waren erg enthousiast en het CDA is blij met de vele ideeën die gebruikt worden in het verkiezingsprogramma. Voor degenen, die de eerste avond gemist hebben, is er nog een tweede mogelijkheid. Iedereen is welkom: CDA sympathisanten, maar evengoed mensen die een andere politieke voorkeur hebben of nog geen idee hebben van wat te stemmen maar wel ideeën hebben, kunnen op maandag 26 juni van 19.30 tot 22.00 uur terecht in de Regenboogkerk in Epe


Rummicub en Sjoelen in Bloemfontein

Gezichtsbehandelingen, wimperstyliste, spray-tanning, visagiste, permanente make-up artist www.bellissimannique.nl

Voor mensen, die het leuk vinden om rummicub te spelen of te sjoelen, wordt er een middag gehouden in wijksteunpunt Bloemfontein. Iedereen, ongeacht leeftijd, is van harte welkom om op donderdag 29 juni van 14.00 tot 16.00 uur mee te doen. De toegang is gratis en men betaalt alleen de gebruikte consumpties.

Gelders Archief zoekt vrijwilligers

Neemt u ook eens een kijkje op onze website?

www.drukkerijvanbarneveld.nl

ALLES VOOR ÉÉN COMPLETE BARBEQUE Veel glutenvrije producten

Iedereen die vanuit huis wil meewerken om gegevens van oude Gelderse overlijdensakten online te ontsluiten kan vanaf 15 juni 2017 eenvoudig aan de slag. Met de resultaten zijn vele duizenden liefhebbers van familiegeschiedenis in staat gegevens over hun voorouders op internet terug te vinden. Eerdere projecten Sinds 1998 maakten honderden vrijwilligers akten van de Gelderse Burgerlijke Stand tot circa 1950 toegankelijk. Honderdduizenden Gelderse akten zijn inmiddels gedigitaliseerd en geïndexeerd. Onze personendatabase telt vele miljoenen namen. In 2015 voerden meer dan vierhonderd vrijwilligers gegevens van bijna 56.000 scans van Gelderse geboorteakten over de periode 1819-1912 op de website van Vele Handen in. Ze deden dat in minder dan negen maanden. Daarmee was dit crowdsourcingsproject ‘Verlos Gelderse geboorteakten’ een enorm succes. Enthousiaste vrijwilligers Franka Salomons, projectbegeleider, weet uit ervaring hoe enthousiast de vrijwilligers die aan het eerdere crowdsourcingsproject ‘Verlos Gelderse geboorteakten’ meededen kunnen zijn. “Een handjevol fanatiekelingen ging zelfs door tot in het holst van de nacht en trokken hun handen pas na 1.00 uur van de akten af”. De vrijwilligers werkten destijds zelfs vanuit het buitenland mee, tot aan Malta toe. Soms vonden deelnemers bijzondere akten, zoals die van een vader van 82 jaar in 1910 die aangifte deed van de geboorte van zijn dochter. Wij willen heel graag opnieuw met vrijwilligers aan de slag. Ditmaal zijn de overlijdensakten in Gelderland van 1951-1960 aan de beurt. Hoe werkt het? De vrijwilligers voeren via www.velehanden.nl (klik op ‘Met oprechte deelneming’) gegevens in van overlijdensakten uit Gelderland uit de periode 1951-1960. Op de scans van de originele overlijdensakten staan de naam, het beroep, de sterfdatum van de overledene, evenals de namen van de partner en ouders van de overledene. Deze gegevens vullen de vrijwilligers in op een formulier en slaan deze vervolgens op. Andere vrijwilligers controleren deze formulieren. Met behulp van de ingevulde formulieren zijn voorouders straks snel en gemakkelijk terug te vinden op het internet via www.geldersarchief.nl en www.archieven.nl. VeleHanden VeleHanden is een crowdsourcingwebsite waar archieven en musea hun gedigitaliseerde collecties ter ontsluiting aanbieden aan het grote publiek. Doel is om op deze manier collecties doorzoekbaar te maken

en ervoor te zorgen dat ze snel ontsloten worden. Het indexeren of beschrijven van een collectie is tijdrovend. VeleHanden doet een beroep op vrijwilligers die het leuk vinden om met historische collecties aan de slag te gaan. Vele handen maken immers licht werk. Doe mee Belangstellenden die mee willen doen kunnen zich eenvoudig aanmelden door naar www.velehanden.nl te gaan en vervolgens te klikken op ‘Met oprechte deelneming’.

Duivensport Vaassen Jeannette en Alco Bosch schitteren op vlucht Laon Op zaterdag 10 juni stond de derde midfondvlucht vanuit het Noord-Franse Laon (ca. 345 km) op het programma. Door 13 deelnemers van PV de Luchtpost Vaassen waren samen 212 duiven aan de start gebracht. De lossing vond plaats om 07.15 uur, bij kalme zuidwesten wind en zonnig vliegweer. Om klokslag 11.00 uur klokten Jeannette en Alco Bosch hun eerste duif, goed voor goud. Hun 2-jarige duivin 151378085 vloog met een gemiddelde van ruim 92 km⁄uur van Noord-Frankrijk naar haar thuishok in Epe. In Kring Apeldoorn was dit goed voor een tweede plaats van ruim 1200 duiven. Goed 4 minuten later meldden zich 2 hokgenoten, in eigen vereniging goed voor zilver en brons. Het concours verliep zeer vlot. Met een goed kwartier waren de prijzen verdiend. Wim Hanekamp klokte om 11.16 uur de laatste prijsduif. Jarno en Rick van Emous, eveneens uit Epe, behaalden de beste dagscore met 5 van hun 9 ingezette duiven in de prijzen. De “Voerbon van Fiets” werd gewonnen door Wim van den Berg. Uitslag eerste 25 duiven: 1 , 2, 3, 6, 18, 19, 21, 25 Jeannette en Alco Bosch; 4, 22 R. Boezewinkel; 5, 8, 16 Jarno & Rick van Emous; 7, 14, 20, 23 H. Bredewoud; 9, 17 T. de Graaf; 10, 11, 12, 13, 15 Comb. van den Berg; 24 K. Tellegen. Goud en zilver voor Aart Hup op vlucht Chateaudun Op dezelfde dag werd de tweede dagfondvlucht vanuit Chateaudun in middenFrankrijk vervlogen. Vanuit PV de Luchtpost stonden 124 duiven van 12 deelnemers in concours. De lossing was ook hier om 07.15 uur. Vanwege het perfecte vliegweer werd ook hier verwacht dat de duiven geen enkele moeite zouden hebben op hun thuisreis van gemiddeld toch zo'n 580 km. Als eerste verenigingsduif tikte om 14.13 uur de 2-jarige duivin 15-1378347 van Aart Hup uit Oene aan. Gemiddelde snelheid 93 km⁄uur. In Kring Apeldoorn was dit goed voor een vierde plaats van 540 duiven. Ook de tweede duif was voor Aart Hup. Dagfondspecialist in opmars Jan van der Haar uit Vaassen werd knap derde. Het concours verliep zeer vlot. De meldingen waren voor de meldpost nauwelijks bij te houden. Om precies 14.50 uur waren alle prijzen verdiend. Een uiterst knappe prestatie leverden Wim en Jarno van den Berg uit Vaassen. Zij wisten binnen 22 minuten al hun vier ingezette duiven in de prijzen te klokken. Uitslag eerste 25 duiven: 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 21, 23 A. Hup; 3, 24 J. van der Haar; 4, 11, 18, 25 Comb. van den Berg; 7, 9, 17 Jarno & Rick van Emous; 10, 15, 16, 19 Jeannette en Alco Bosch, 12, 22 G. Willemsen.

Service van het Vaassens Weekblad Uw advertentie voor het Vaassens Weekblad kan in Vaassen, Emst, Wenum en Wiesel opgehaald worden door onze medewerker Frans Schreurs Tel. 0578-571625 of 06 - 29453749

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL VAN DE MARS Klarensweg 3 Epe ‘Zuuk’ Tel: 0578-641410

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m.2 - Hardhouten balken en planken - Alle soorten golfplaten - Dakpanplaten in 4 kleuren - Trespa

Afhaaladressen Vaassens Weekblad Elke woensdag kunt u het Vaassens Weekblad ophalen bij de volgende adressen:

EMST: Tellegen Texaco, Hoofdweg 41 Stokhof Minicars, Hoofdweg 13 VAASSEN: Boekhandel Bruna v/d Kamp, Dorpsstraat 59 Service Station Klink, Laan van Fasna 60 Nellestein, Apeldoornseweg 58 Jumbo Supermarkt Hamer, Kosterstraat 3 Stilema, Aalbosweg 41 (Eekterveld) Houthandel de Vries, Jonasweg 42 Albert Heijn, Houtzagersstraat 6 WENUM/WIESEL: Bakkerij Breden, Zwolseweg 393 Brinkman Tuincentrum, Zwolseweg 390 APELDOORN/NOORD: Karman, dierenspeciaalzaak V.O.F., Koninginnelaan 107

De drie meest recente exemplaren van dit blad kunt u ook altijd terugvinden op www.drukkerijvanbarneveld.nl


Kuva kunstfietsroute: thema Historie In het weekend van 24 en 25 juni organiseert KUVA de jaarlijkse terugkerende, succesvolle kunstfietsroute. De 22 kunstenaars zijn aanwezig in de ateliers tussen 11.00 en 17.00 uur. Zij kunnen de bezoekers meer vertellen over de techniek van de verschillende kunstwerken en stellen hun tuin en atelier open, zodat er vrijblijvend rondgekeken kan worden. (Foto Kuva).

VAASSEN

Er zijn verschillende disciplines in diverse stijlen, kunstvormen en technie-

ken te zien: beelden, keramiek, grafiek, schilderijen, beschilderd porse-

lein, glas, sieraden en textielkunst. De route kan zelf bepaald worden. Het

ZVV Minioren bij Gelderse besten Met belangstelling werden zij vanaf de tribune van De Koekoek in Vaassen gevolgd, de snelste minioren zwemmers van Gelderland. Onder hen waren 14 ZVV’ers met als doel tenminste een persoonlijk record te noteren.

VAASSEN

Van de 53 individuele starts, bleken 28 stuks goed voor een persoonlijk record. Goud was er voor Robyn Hulleman (5x), Sem Beekhuis (3x) en Fernand Tilman (1x). Voor Sem en Fernand waren er ook nog eens zilveren medailles, namelijk twee voor Sem en één voor Fernand.

Beide ingeschreven estafettes zorgden voor sensatie en waren goed voor eremetaal. Fernand Tilman, Lyke Bellert, Maud van der Hoeve en Timo Bourgonje wonnen goud op de 4 x 50m vrije slag. Sem Beekhuis, Christel Manuela, Robyn Hulleman en David van Laarhoven wonnen brons op de 4 x 50m wisselslag.

Al met al waren de resultaten van de ZVV’ers goed voor een tweede plaats in de medaillestatistieken van de wedstrijd. Belangrijker nog was dat iedereen een mooie wedstrijd heeft beleefd en heeft kunnen racen tegen leeftijdgenoten aan wie zij gewaagd waren. De wedstrijd haalde gezonde spanning in iedereen naar boven en

kunstfietsrouteboekje met foto's van alle deelnemers is een leidraad. Er is een duidelijke plattegrond ingevoegd. Routeboekjes zijn gratis verkrijgbaar in de Speulbrink, in de Korenmolen, bij restaurant het Koetshuis, bij het Bouwhuis van Kasteel de Cannenburgh en bij de verschillende sponsors en bij de kunstenaars zelf. Ook deze keer zijn op de meeste locaties meerdere kunstenaars die hun werk tonen, wat voor bezoekers makkelijk en aantrekkelijk is. Deelnemers kunstfietsroute 2017 Clasien Teunis en Hans Peters: in de de Speulbrink Fotogroep ”Parallax”: Bouwhuis Cannenburgh Marijke Boverhof en Monica Lichteringen: Elspeterweg 30A Jessica van Gelder en Loes Nijhuis: Elzenoord 36 Gerrie Noordijk: Berkenoord 37 Dori Hagen, Els Hagen en Rebecca van Stralen: Van Riebeeckstraat 19 Lot Kreeftenberg, Magda Rietdijk en Hans Bijster: Prinsenkamp 5 Hans van der Wateren, Diny Toom en Monique van den Bosch: Hafkamperenkweg 13 Chiel Bruin: Logtenbergweg 6 Annet Onderwaater: Bottertweg 2 Maartje Wassink en Vitrum Limax: Bottertweg 11 Caroline van de Vate: Jonasweg 2 Lammy Alons: Pastoor Hagenstraat 4 Op de site www.ku-va.nl kan alle informatie worden gevonden over de kunstvormen van de deelnemers.

was voor de meesten een eervolle afsluiter van een intensief zwemseizoen. Voor enkele zwemmers wacht nog een bonuswedstrijd. Op 2 juli wordt de ‘Jaargangfinale’ gezwommen in het 50 meter zwembad van Dordrecht. Binnenkort wordt duidelijk wie van de ZVV’ers zich daarvoor kunnen inschrijven. In dit allerlaatste toernooi van het seizoen maken de zwemmers onderling uit wie de snelste minioren zijn van Nederland.

Peuters en kleuters naar de speeltuin in Emst Emst - Het is een traditie aan het worden om gezamenlijk het schooljaar in Emst af te sluiten. De peuters van ’t Muizenholletje en de kleuters van de Sprenge en de School met de Bijbel uit Emst hebben met z’n allen een hele gezellige ochtend in de speeltuin gehad. De grote kinderen hielpen de kleintjes en zo leren ze spelenderwijs van elkaar. Aan het einde van de ochtend was er een ijsje en daarna heeft iedereen elkaar alvast een prettige vakantie gewenst.

EMST

Penaltybokaal jongste jeugd SV Vaassen Voorafgaand aan de gala-avond streed de jongste jeugd van SV Vaassen om de penalty bokaal. Talloze penalty’s werden er op het doel afgeschoten. Onder de lat stonden Sam Luijkx, keeper van het eerste elftal, en Marleen Buunk, de doelverdedigster bij de damesselectie. (Foto sv Vaassen).

VAASSEN

Ze verdedigden hun doel met verve, maar moesten toch diverse keren de bal uit het net vissen. De winnaar bij de 4 en 5 jarigen is Tygo Kaandorp. Bij de JO 7 won Gijs Rodijk en bij de JO 9 wist Finn van Dijken het net het vaakst te vinden. Beau Dolman scoorde bij de JO 11 2 de meeste penalty’s, terwijl Levi van Dijken de strijd bij de JO 11 1 won. De winnaars kregen de eer om de totaal vernieuwde kleedkamers officieel te openen. Samen knipten ze het

touw vol ballonnen door, waarna iedereen een kijkje kon nemen in de verfraaide onderbouw van het clubhuis. Alle kinderen genoten volop en probeerden natuurlijk met hun strafschoppen de doelverdedigers te passeren. De getoonde talenten bieden veel vertrouwen voor de toekomst, de Vaassense jeugd vindt strafschoppen nemen een leuke uitdaging.

COLOFON Uitgever: Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld. Industriestraat 10 7591 BL Denekamp. Telefoon 0541-351869 | Fax 0541-354345 www.drukkerijvanbarneveld.nl | mail@drukkerijvanbarneveld.nl Inleveren kopij en advertenties uiterlijk vrijdags 12.00 uur voor plaatsing in de eerstvolgende editie. Verspreiding: Oplage 18.500 exemplaren Elke woensdag door Snel&Well in Vaassen, Emst, Terwolde, Oene, Nijbroek, Welsum, De Vecht, Zuuk, Beemte-Broekland, Wenum Wiesel, Apeldoorn Noord en de bebouwde kom van Epe. Bel voor klachten / informatie over de verspreiding tel. 0578 - 661188

Van links naar rechts en van boven naar beneden: Roos Bomhof, Maud van der Hoeve, Myrthe van den Berg, Fernand Tilman, Sem Beekhuis, Mats de Feijter, David van Laarhoven, Timo Bourgonje. Lyke Bellert, Christèl Manuela, Robyn Hulleman, Bloem Muijlaert en Tony Ridley. Ontbrekend op de foto: Iva Berkhoff. (Foto ZVV).

Redactie: A. Scholten, Eikenweg 13, 8172 AG Vaassen. Telefoon 0578577622 / 06-52243343. E-mail: vaassensweekblad@planet.nl Verkoop: Frans Schreurs, Tel. 0578-571625 of 06 - 29453749


Zaterdag 24 juni speelt M-EASE in De Ruif Wie wil genieten van live muziek, kan op zaterdag 24 juni terecht in bar-cafĂŠ de Ruif. M-EASE is een soulband in hart en nieren. Zij brengen veel oude, vergeten juweeltjes ten gehore, maar ook de bekende soulnummers. De band is opgericht door zangeres Emmy Scheurwater en heeft uitstekende muzikanten bij elkaar gebracht: gitarist Wim Souhuwat, saxofonist Arthur Vriend, toetsenist John Bakker, bassist Armand Spee en op drums Patrick van Looy. De zaal is open om 21.00 uur en de toegang is gratis.

Aardige wielrenner gezocht

Installatiebedrijf Reusken B.V. Laan van Fasna 40, 8171 KH Vaassen Tel. installatie 0578 571 870 Tel. baderie 0578 571 405 E-mail: info@reusken-vaassen.nl www.reusken-vaassen.nl

Gertrud Verkoelen genoot op 27 mei van de natuur aan het Van Manenspad in Gortel. Ze kwam ten val en bezeerde zich flink. Een passerende wielrenner bood haar hulp en verbond de knie. Gertrud wil de hulpvaardige wielrenner graag bedanken. Ze is te bereiken op nummer 0578 572446.

Vrije inloopmiddagen Tennisclub de Kouwenaar

Groothandel in n en staal bouwmateriale

Kees Bouwmeester B.V. Vaassen

Tel. 0578 - 572797

www.KBouwmeester.nl Voorraadhouder van:

- Diverse soorten houten plaatmateriaal

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Tegel lijmen

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

- Damwand proďŹ el platen (1e en 2e keus)

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

- Dakpan proďŹ el platen (1e en 2e keus)

- grind

Tennisclub de Kouwenaar organiseert iedere 1e woensdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur een vrije inloopmiddag voor basisschoolleerlingen uit Vaassen en omgeving. Onder leiding van de jeugdcommissie kunnen de kinderen kennis maken met de tennissport en tennis gerelateerde spelletjes doen. Rackets en ballen zijn aanwezig. Er zijn geen kosten aan verbonden. De inloopmiddagen zijn op 5 juli, 2 augustus en 6 september op de tennisbanen aan de Pastoorsweg 78 in Vaassen (naast de brandweer). Meer informatie over de vereniging is te vinden op www.tcdekouwenaar.nl of mail naar Eric Boom: jeugd-commissie@tckvaassen.nl.

Darpse Deerns treden op tijdens koffie inloop in De Hezebrink Tijdens de koffie-inloop in dorpssteunpunt de Hezebrink treden de Darpse Deerns uit Twello op. De Darpse Deerns zingen Nederlandstalige liedjes van ernstig tot vrolijk. Belangstellenden zijn op vrijdag 30 juni vanaf 14.30 uur van harte welkom. De toegang is gratis

J Jansen Infrawerken BV voor al uw bestratingen en grondwerkzaamheden, leveren van zand. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Tevens gebruikte bestratingsmaterialen, bezoek onze website! Informatie bij: J. Jansen, Broeklanderweg 78, 7341 PN Beemte Broekland, (tel.) 055 – 3232290/ 06 – 46 12 12 55 of per e-mail naar: jjanseninfrawerken@chello.nl

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerproďŹ el

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

- Plaatstaal 1/2/3/4 mm. dikte, etc.

- Constructie werkzaamheden

Industrieterrein Eekterveld | Runnenbergweg 4 | 8171 MC Vaassen Tel: 0578 572797 | Fax: 0578 572704 | Mob: 06 54294866 | E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl

Ben jij de collega die wij zoeken? '&%$#"$!" "$&$""$" &"$" &"$ &"$&$""$%"&$"$ beschik je over ervaring in de ict en heb je enige jaren && ""$" &$$&#$!&#$$"$ $# $ $"$& %%&$$"$ "$

Wilt u graag meer informatie over adverteren in dit huis-aan-huis blad?

www.drukkerijvanbarneveld.nl

MEDEWERKER AUTOMATISERING EN ADMINISTRATIE $$ $ $" $!"" $"" $& " $!!! % "

Riezebosweg 8, 8171 MG Vaassen | T 0578-574125


Roy Boezewinkel Kampioen Vitesse 2017 Het felbegeerde Vitessekampioenschap 2017 van P.V. de Luchtpost Vaassen is gewonnen door Roy Boezewinkel uit Emst. De Eper combinatie Jeannette en Alco Bosch eindigde op de tweede plaats. Teun de Graaf uit Emst werd derde. Het kampioenschap werd vervlogen over zes korte afstandsvluchten van 120-280 kilometer. Ook bij het Aangewezen kampioenschap, waarbij alleen de twee zgn. eerstgetekende duiven punten kunnen verdienen, eindigde Boezewinkel op de eerste plaats. (Foto De Luchtpost).

VAASSEN

Jeannette en Alco Bosch pakten ook hier het zilver en Teun de Graaf het brons. In de sterke Kring Apeldoorn eindigde Boezewinkel tegen ruim 125 concurrenten als5e Onaangewezen en 2e Aangewezen. Naast het hokkampioenschap had Boezewinkel in eigen vereniging ook de beste Vitesseduif van 2017. Zijn 4-jarige doffer 131820349 vloog op vijf vluchten een knappe prijs, waaronder een eerste prijs op Chimay.

De Vitessekampioenen 2017 op een rijtje. Onaangewezen: 1 R. Boezewinkel (5462 p.); 2 Jeannette en Alco Bosch (5062 p.); 3 T. de Graaf (4975 p.); 4 A. Hup (4938 p.); 5 Jarno & Rick van Emous (4600 p.). Aangewezen: 1 R. Boezewinkel (4948 p.); 2 Jeannette en Alco Bosch (4288 p.); 3 T. de Graaf (3591 p.); 4 Jarno & Rick van Emous (3587 p.); 5 A. Hup (2681 p.).

De Raderen Draaien bij Museum Vaassen Historie Gelukkig zijn al veel scholen op de hoogte van het feit dat het Vaassense museum aan de Dorpsstraat verschillende lessen kan verzorgen. Zo verzorgt de museumtak Broken Wings gastlessen met als thema de Tweede Wereldoorlog, gericht op Vaassen en omgeving. De werkgroep Educatie van het museum houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op de Vaassense geschiedenis in het algemeen.

VAASSEN

Afgelopen vrijdagochtend gingen vier vrijwilligers op pad met leerlingen van groep 7 van basisschool de Krugerstee om de gastles Raderen Draaien in praktijk te brengen. Een primeur dus. De fietstocht ging via de Elspeterweg, met korte tussenstops bij de Geelmolen en camping De Drieskamp, waar op 7 juni 1930 het eerste zwembad werd geopend, naar het sprengengebied de Motketel. Watermolens werden aangedreven door het alsmaar stromende water

van de sprengen. Hierdoor kon een bloeiende papierindustrie ontstaan. Hoe deze beekjes zijn ontstaan en waar ze vroeger het water voor gebruikten, ontdekten de leerlingen in deze les. Wat is de temperatuur van het sprengenwater, waarom kleurt deze beek rood en wie werkten er op de molens? Voorbeelden van vragen waarop kinderen tijdens de tocht langs verschillende molenplekken ook een antwoord kregen. De opgedane ken-

nis werd aan de hand van enkele werkbladen direct teruggevraagd en de antwoorden verwerkt tot een puzzelopdracht. De fietstocht eindigde bij de Cannenburghermolen.

Hoewel er nog verbeterpunten zijn, kan terug worden gekeken op een geslaagde en leerzame ochtend. Raderen Draaien is voor scholen een echte aanrader.

Wat is de temperatuur van het sprengenwater?

Geslaagd slaapfestijn bij SV Vaassen

VAN WOENSDAG TOT WOENSDAG Activiteiten kunnen worden gemaild naar: vaassensweekblad@planet.nl

KERKPLEIN Katholieke kerk Vaassen: Zaterdag 24 juni 18.30 uur Eucharistieviering pastoor Daggenvoorde, zondag 25 juni 10.00 uur geen viering; Hervormde Gemeente Vaassen: Zondag 25 juni 9.30 uur ds. C. E. Lavooij, 19.00 uur ds. C. E. Lavooij; Gereformeerde kerk: Zondag 25 juni 10.00 uur ds. Mak, 19.00 uur ds. Jaap de Jong; Vrijzinnige Geloofs Gemeenschap Vaassen: Zondag 25 juni 10.00 uur geen dienst; Gemeente Volle Evangelie Woord en Daad: Zondag 25 juni 10.00 uur Henk de Waard; Hervormde Evangelisatie: Zondag 25 juni 9.30 uur ds. J. D. Heikamp, 18.30 uur ds. J. D. Heikamp; Protestantse gemeente Nijbroek: Zondag 25 juni 9.30 uur ds. T. J. S. van Staalduine; Protestantse gemeente Terwolde - De Vecht: Zondag 25 juni 10.00 uur ds. B. K. Nobel; Gereformeerde gemeente Terwolde-De Vecht: Zondag 25 juni 9.30 uur ds. P. D. den Haan, 14.30 uur ds. P. D. den Haan; Wijkgemeente Noord⁄Wilhelminakerk: Zondag 25 juni 10.00 uur ds. H. van Vreeswijk; Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag om 10.00 uur en elke woensdag om 20.00 uur in de De Ruyterstraat 7 te Apeldoorn. Inl. 057 571752. Kerkkronkel

Hollandse nieuwe op een donkere achtergrond

Voor dit weekend waren alle kinderen verdeeld over zes teams. Zaterdagmiddag werd een zeskamp gehouden. De jeugd moest onder andere bekertjes water vervoeren en zaklopen. Natuurlijk werd ook het voetballen niet vergeten. Schieten

op een gatenbord en een parcours afleggen met de bal. Vervolgens gaf selectietrainer Daniel Tuasela met enkele spelers van het eerste elftal een clinic aan de jeugd. Na een voetbalquiz en een geluidenspel gingen de allerjongsten slapen in het club-

ken en klaar maken voor de nacht. Zondag waren de familieleden van de jeugdige voetballers welkom op het sportterrein voor voetbalwedstrijden met en tegen ouders en kindehuis. De mini-fassy’s werden voor de ren. Het slaapfestijn werd afgesloten nacht voorgelezen door Shardee met een gezamenlijke maaltijd. PanMeijer. nenkoeken voor de kinderen en soep Toen was het de beurt aan de ande- en salades voor de (groot) ouders. ren om in het donker het dierengeluidenspel te spelen. Na afloop nog lekker een zakje chips, glaasje drin-

hempje op zijn fiets eens tegen mij zei: ' ja, ik heb de zomer in mijn bol.' Zaterdagmorgen, de zon scheen mooi. Tijd om boodschappen te doen op de markt. De levendigheid van verschillende marktlui en de verscheidene producten, die daar verkrijgbaar zijn, maakt het een kleurrijk geheel. Steevast hangt er een gezellige sfeer op het marktplein. Ter plekke hoor je weleens allerlei leuze, zoals van die ene broodkraam, die bij mij is blijven hangen van 'dames en heren, doe me een lol en neem een krentenbol.' Alleen om die spreuk al, zou je het gewoon willen kopen. Al lopende langs de stands zag ik een kleine donkere jongen met kroeshaar ongeveer 10 jaar oud op de hoek van een viskraampje staan. Hij liet net een 'Hollandse nieuwe' heerlijk inglijden, zo vanuit de losse pols. Een momentopname van een magnifiek beeld en ook een cultuurshock voor mij. Het was een vreemde gewaarwording, omdat ik nooit eerder zo'n voorval had ervaren. Jezus deed ook iets met vissen. De bijbel vertelt mij dat hij van vijf broden en twee vissen ongeveer vijfduizend man te eten kon geven. Ongekend hoe Hij in staat is om dat te doen. Het boeit mij dan ook dat Jezus zo'n vreemde omstandigheid kan veranderen en het ten goede kan keren. Hij wil en geeft het beste aan de mens, wat eigenlijk niet in onze gedachten is opgekomen. Zijn stijl geeft nieuwheid aan 'de Hollandse ...'. Ik neem de vrijheid om te sluiten met de woorden 'eet smakelijk met of zonder uien'. Het woord van Jezus heeft echt smaak en daar kun je van op aan. Andreas Leha

Het was prachtig weer en dat deed me denken aan dat kleine jongetje in zijn

Voetballen, spelletjes en vooral veel lol. Dat was afgelopen weekeinde het geval tijdens het slaapfeest van de jeugd bij SV Vaassen. De kinderen hebben volop genoten en de begeleiding niet minder. De jeugd van SV Vaassen heeft een fantastisch slaapfestijn gehad op het eigen complex. (Foto sv Vaassen).

VAASSEN

21 juni: Midzomeravond openstelling van 18.00 tot 21.00 uur in de Tuinen de Roode Hoeve, Middendijk 14 in Nijbroek. 21 t⁄m 24 juni: Zuukerfeest. 26 juni: Zomeravondbridgedrive in De Wieken om 19.30 uur. Vrije inloop met aanmelding in de zaal.

Activiteiten kunnen worden gemaild naar: vaassensweekblad@planet.nl 3 juli: Zomeravondbridgedrive in De Wieken om 19.30 uur. Vrije inloop met aanmelding in de zaal. 7 en 8 juli: Zomerfeest Buurtraad Geerstraat aan de Bossenbroekerweg 8 en 9 juli: Oldtimershow 'Historie op de Veluwe herleeft' aan de Korte Spiekerweg in Zuuk. 10 juli: Zomeravondbridgedrive in De Wieken om 19.30 uur. Vrije inloop met aanmelding in de zaal. 11 t⁄m 14 juli: Avond Fietsvierdaagse Vaassen met start en finish bij dorpscentrum de Wieken.

12 juli: Zomerzangavond met Peter Witteveen in de Dorpskerk. 17 juli: Zomeravondbridgedrive in De Wieken om 19.30 uur. Vrije inloop met aanmelding in de zaal. 24 juli: Zomeravondbridgedrive in De Wieken om 19.30 uur. Vrije inloop met aanmelding in de zaal. 26 juli: Braderie in de Vaassense Dorpsstraat. 31 juli: Zomeravondbridgedrive in De Wieken om 19.30 uur. Vrije inloop met aanmelding in de zaal. 5 augustus: Old times day OVV in de Vaassense Dorpsstraat. 7 augustus: Zomeravondbridgedrive in De Wieken om 19.30 uur. Vrije inloop met aanmelding in de zaal. 9 augustus: Zomerzangavond met Fred van de Berg in de Dorpskerk. 9 augustus: Braderie in de Vaassense Dorpsstraat.


Ferdinand en Wolly Smit 50 jaar getrouwd VAASSEN

Ferdinand en Wolly Smit vierden woensdag 14 juni hun gouden huwelijk. Op de foto staat het 50-jarig bruidspaar, vrolijk en in blakende gezondheid, bij de traditionele ‘boog’ voor hun voordeur aan de Jan Mulderstraat in Vaassen. Ferdinand heeft jaren als bakker gewerkt bij Frentz in Emst. Hij geniet nu van zijn pensioen. Het gouden bruidspaar verricht nog steeds veel vrijwilligerswerk voor de kerk, het CDA en de Speulbrink. Samen met hun 6 kinderen met aanhang, 20 kleinkinderen, familie en veel buren en vrienden werd hun jubileum uitgebreid gevierd bij Partyboerderij Vossenberg in Epe. (Eigen foto).

Toertocht 'Op het Kleine blad' Fietsclub TC Veluwe uit Epe houdt op zaterdag 1 juli voor de 36e keer de toertocht Op het Kleine blad. Deze tocht is gewaardeerd door de NTFU met 1 ster. Dit jaar geen vier afstanden, maar twee prachtige routes over de Veluwe van 90 en 130 km. ,De tocht van 90 km gaat door de Koninklijke Houtvesterijen Het Loo langs het paleis naar Hoog Soeren, Assel, Radio Kootwijk over de zandverstuiving richting Uddel en via Elspeet door de Veluwse bossen terug naar Epe. De 130 kilometer route heeft de zelfde route als de 90 km. Alleen met een paar extra lussen. Duidelijke pijlen geven de route aan die over verharde wegen en fietspaden gaat. Onderweg is er gratis verzorging. Bij start en finish is douche- en kleedgelegenheid aanwezig. Alle tochten eindigen om 17.00 uur. Daarna kan men niet meer afstempelen. Voorinschrijven is niet mogelijk. Scan & Go bij starten finishlocatie aanwezig. GPX-bestanden zijn beschikbaar. Voor nadere informatie zie: www.tcveluwe.nl. of op de NTFU site.

Welsum Zandhap Beachtennis Toernooi Op zaterdag 1 juli wordt op het tennispark in Welsum voor de 4e keer het Welsum Zandhap Beachtennistoernooi georganiseerd. Beachtennis heeft vanzelfsprekend overeenkomsten met het reguliere tennis. Het is een combinatie van beachvolleybal, beachball en tennis. Beachtennis wordt gespeeld op een zandveld van 8 x 16 meter. Het net hangt op 1,70 meter en er wordt gespeeld met korte rackets en zachte ballen. De bal mag niet stuiteren, dus er worden alleen volleys gespeeld. Meedoen aan het Welsum Zandhaptoernooi kan voor iedereen die 17 jaar of ouder is of in 2017 17 jaar wordt. Iedereen kan de sport beoefenen. Ook voor volleyballers, badmintonners, voetballers, etc. is het een erg leuke balsport. Materiaal is beschikbaar op het park dus de enige benodigdheden zijn een goed humeur en uithoudingsvermogen. Inschrijven kan via toernooi.nl (zoek op Welsum en het toernooi verschijnt) in de categorieën fun of advanced in de HD⁄DD⁄GD. Een mail met je naam, deelnamecategorie en partner sturen naar info@tenniswelsum.nl kan ook. Inschrijving is mogelijk t⁄m 25 juni. Op de donder-

dagavonden 8, 15, 22 en 29 juni worden vanaf 19.30 uur oefenavonden gehouden. Het materiaal is aanwezig. Meer informatie over de vereniging en de activiteiten is te vinden op www.tenniswelsum.nl.

Topdeelname Avondwandelvierdaagse Vaassen Vorige week werd onder ideale weersomstandigheden de Vaassense Wandelvierdaagse gehouden. Dat fraaie weer en de mooie routes leverden een record aantal van 855 deelnemers op, die vier avonden meeliepen. Alle Vaassense scholen deden mee, maar ook de school in Wenum was weer van de partij. Cliënten van de JP van de Bent en 's Heeren Loo liepen mee met hun begeleiders.

VAASSEN

Het bestuur van wijkvereniging de Kouwenaar kreeg volop medewerking van Vaassense bedrijven. AH stond dinsdag met drinken en donderdag met appels klaar. Echte groenteman

Marcel Bouwmeester deelde woensdag ruim 1000 appels uit. Camping de Helfterkamp liet de wandelaars op de 10 km over de camping lopen. Daar kon tevens gebruik worden gemaakt

De intocht is als altijd het hoogtepunt na vier avonden wandelen. (FotoV@S).

van de sanitaire voorzieningen. Na vier avonden wandelen kwamen alle deelnemers eerst bij elkaar op de parkeerplaats van de Cannenburch. Van daar begon de traditionele intocht

met muzikale begeleiding van het Vaassens Fanfare Corps, de showband van DAP Apeldoorn en dweilorkest de Graapendaelers uit Terwolde naar de finish bij de Kouwenaar. Wethouder Scholten, het bestuur van de Kouwenaar en honderden belangstellenden beloonden de deelnemers met applaus.


AUTO MOTOR CARAVAN CAMPER

GRATIS bandencheck! Gastvrij, vakkundig en vertrouwd! Watermanstraat 11 Apeldoorn Noord

De Bandenvakman Scherpe prijzen, perfecte service

www.steverinkbanden.nl

Banden | velgen Bandenopslag

Apeldoorn 055 30 30 020 | info@steverinkbanden.nl

Openluchtspel In 1948 werd er voor het eerst een groot historisch openluchtspel georganiseerd op het voorterrein van kasteel de Cannenburch in Vaassen. Deze vond plaats in de zomer op zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 augustus. De titel van dit grootse schouwspel was, hoe kan het ook anders, “Maarten van Rossem” en werd geschreven door Jan Reijer Gomes (1914-1996). (Tekst en foto's Freek Bomhof). HISTORIE

Honderdvijftig dorpsgenoten speelden mee in dit spektakelstuk Er waren vijftienhonderd zitplaatsen beschikbaar voor de toeschouwers. Aanleiding van deze manifestatie was het vijftigjarig regeringsjubi-

leum van Koningin Wilhelmina. Op vrijdag 27 augustus vond de generale repetitie plaats, die nog niet vlekkeloos verliep. Alle avonden speelde het Vaassens Fanfare Corps mee. De verlichting werd verzorgd

door de firma Jan Labberton. Het zwendelzwaaien en de uitvoering van het zwaarddansen was een geweldig mooi schouwspel. De historische kostuums waren schitterend om te zien en daar was zeer veel zorg aan besteed. Het stuk speelde zich af in de eerste helft van de 16e eeuw rondom de Cannenburch met Maarten van Rossem in de hoofdrol. Enkele spelers waren bijzonder goed in hun rol en de gepensioneerde huisarts George Everhard Windemuller blonk uit als verteller van het verhaal. Hij viel nog op het laatste moment in voor een ander. Helaas kwam het spel op één avond even stil te liggen, doordat een ruiter als renbode te paard ten val kwam en meerdere ver-

wondingen opliep. Burgemeester Dr. Isaak Nicolaas Theodoor Diepenhorst en andere officiële genodigden toonden op de eerste avond hun belangstelling. Alle avonden waren uitverkocht, ondanks de vrij hoge entreeprijzen, die opliepen van één tot twee gulden per persoon plus belasting! Op de laatste avond ontvingen de heren Jan Gomes en Ben Visser, respectievelijk schrijver en regisseur van het stuk, een bloemenhulde van de voorzitter van de Oranjecommissie Jan van ’t Slot. Deze bedankte alle medewerkers en spelers, dat zij dit geweldige openluchtspel mogelijk hadden gemaakt. Dit eensgezinde gebeuren in de dorpsgemeenschap van Vaassen was

Uitlijnen | balanceren en meer...

Enkele spelers op de brug van het kasteel in 1948. Van links naar rechts: Piet Steneker, Suze Steneker, Lies Steneker, Froukje Steneker, Lucy Foekema en Riek Nitert.

Enkele spelers in de oude kostuums voor de Cannenburch. Van links naar rechts: Jo Labberton, Froukje Steneker, Henk van Houttum en Annie Bos. Rechts staan enkele onbekende jeugdige spelers.

Alle medewerkers van het allereerste openluchtspel in Vaassen in 1948.

zeker in de toekomst voor herhaling vatbaar. En financieel kon het gelukkig ook een succes genoemd worden. Maar de nostalgische zwart-wit foto’s uit 1948, die bij dit verhaaltje geplaatst zijn, tonen een stukje geschiedenis die nu bijna niemand meer kent. Na een periode van 5 jaar restauratie van de Cannenburch werd het kasteel in mei 1981 door Prins Claus weer heropend. Naar aanleiding

daarvan vond er voor de tweede keer na 33 jaar weer het zelfde openluchtspel plaats en wel van 8 t⁄m 12 september 1981 op het voorplein van het kasteel en dit werd ook weer een groot succes. Tenslotte werd dit spel van Maarten van Rossem van 10 t⁄m 14 september 1991 weer opgevoerd, dit naar aanleiding van de viering van het 1100 jarig bestaan van het dorp Vaassen.


Kapsalon Aartje sluit haar deuren Zaterdag 1 juli sluit kapsalon Aartje voorgoed haar deuren. Na ruim 42 jaar is het tijd voor een nieuwe periode in het leven van Aartje. Op zaterdag 1 juli zijn klanten van 9.30 tot 12.00 uur van harte welkom om voor de laatste keer een kop koffie te drinken in de kapsalon. Aartje, Cynthia, Gert, Ivonne en Trudie hopen velen te kunnen begroeten. (Eigen foto). VAASSEN

Aartje: “Jan is sinds een paar weken met pensioen en voor hem breekt een heel nieuw tijdperk aan. Omdat het me geweldig lijkt dit tijdperk samen te beleven, heb ik besloten de kapsalon te sluiten. Daarnaast zorgt de astma, waarmee ik sinds een tijdje te kampen heb, er steeds vaker voor dat ik na een dag werken erg benauwd ben. Ik zie erg uit naar 1 juli 2017, de datum waarop ik de deuren definitief zal sluiten, maar ik weet zeker dat ik de kapsalon ook erg zal missen. Vooral het praatje met de klanten. Sommige klanten knipte ik al toen ze nog jong waren, nu komen ze met hun eigen kinderen en kleinkinderen. Dat is toch wel erg bijzonder.” Schoonzoon Gert heeft besloten de kapsalon niet over te nemen. Dit geldt ook voor de andere medewerkers. Wel gaan Gert en Cynthia door

als ZZP-er. Ze komen graag bij u aan huis. Veel klanten van Aartje hebben

te kennen gegeven dat ze zich ook in de toekomst graag door hen laten

knippen. Ivonne en Trudie zijn zich nog aan het oriënteren wat ze gaan doen. “Ik hoop van harte dat zij ook hun weg vinden” aldus Aartje. Stilzitten zal lastig worden voor Aartje. Ze heeft genoeg plannen voor de komende jaren. “Als ik op 1 juli de deur hier sluit, is dat toch wel met een heel gemend gevoel. Er zal wel een traantje worden weggepinkt”.

Leden muziekvereniging Vriendschap Oene geslaagd

Nienke Kolk (alt-saxofoon) en Gerbert Mulder (trompet) zijn onlangs geslaagd voor hun muziekopleiding. Nienke behaalde het A-diploma en werd opgeleid door André Jansen uit Vaassen. Gerbert behaalde het B-diploma en werd opgeleid door Wietske de Wilde. Een heel mooie prestatie van deze twee enthousiaste leden. Nienke en Gerbert spelen in het fanfareorkest van Muziekvereniging Vriendschap Oene. (Eigen foto). OENE

Hanze gym Vaassen Het was een spannende dag voor de teams van Hanze gym Hattem afdeling Vaassen. Maar liefst 3 duo's mochten deelnemen aan het NK. Als eerste was het de beurt aan Sara en Lynn; kanshebbers voor het kampioenschap. Ze begonnen heel sterk. Helaas werd er later een fout in de oefening gemaakt, waardoor ze veel aftrek kregen. Door deze fout was het niet meer mogelijk om op het podium te eindigen. (Eigen foto).

IVN natuurwandeling Tongerense heide, Wisselseveen en Tongerense berg

Daarna kwamen Lisa en Isa op de vloer. Zij hebben de laatste weken hard getraind want de scores lagen tijdens de halve finale dicht bij elkaar en draaide het om tiendes om een plek op het podium te bemachtigen. Zij lieten een uitstekende oefening zien en eindigden daarmee op een

Op zaterdag 24 juni verzorgt IVN Apeldoorn een natuurwandeling van circa 2 tot 2,5 uur over het landgoed Tongeren. De start is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Boerweg te Epe, 100 meter voorbij de Kampeerboerderij Berghoeve, Veenweg 9 te Epe. Meer informatie is te verkrijgen bij Ton Gevers en Yvonne Zeegers, telefoon: 0578 620505. (Foto IVN).

VAASSEN

gedeelde 5e plek. Tussen het duo en de nummer 3 scheelde het maar 2 tiende. Als laatste mocht het duo van Kiki hun oefening laten zien. De meisjes waren als 10e geplaatst voor het NK, maar lieten een goede oefening zien, waarmee een 5e plaats mee werd verdiend.

OENE

Ouder-kind wedstrijden KCVO zeer geslaagd Op vrijdagavond 9 juni werden de ouderkind wedstrijden bij KCVO gespeeld. Fanatiek streden alle jeugdelftallen onder de 13 tegen hun moeders of vaders. Sommige ouders traden mooi uitgedost aan voor de wedstrijd. Na elke wedstrijd stonden de patatjes voor de kinderen klaar. Ook de ouders zochten elkaar op en sloten op deze manier een sportief en gezellig voetbalseizoen af. (Foto KCVO). VAASSEN

Aansluitend zijn alle jeugdkampioenen van de vereniging gehuldigd. Dit jaar konden 4 elftallen worden gehuldigd. De JO11-3 werd al in het najaar kampioen. JO13-1, JO13-2 en JO19-2 werden allen in het voorjaar kampi-

oen. Om de beurten mochten zij het applaus van de vele ouders in ontvangst nemen en knalden voor hen de confettikanonnen. De kampioenen ontvingen van de vereniging een mooie medaille als aandenken.

Tongeren is een apart buurtschap, omdat het op een klein gebied in gecomprimeerde vorm, alle overgangen weergeeft van de Veluwerug naar het IJsseldal en er veel gedaan is om de natuur weer in de oude staat terug te brengen. Tijdens de wandeling valt te genieten van het gevarieerde landschap van dit unieke natuurgebied met drie types landschap: de Tongerense heide, het Wisselse Veen en de Tongerense

Berg. Een wandeling met veel variatie en de mogelijkheid om kennis te nemen van de flora en fauna, maar ook van de geschiedenis van dit prachtige stukje Veluwe. Aanmelden is niet nodig. Deelname is € 2,00 per persoon. Kinderen t⁄m 12 jaar en leden⁄vrienden van IVN zijn gratis. Stevig schoeisel is een aanrader. Bij mooi weer kan een hoedje bescherming bieden tegen de zon.


Inzameling van herbruikbare materialen “Ophaalrondes glas, papier, textiel, etc.” Elke drie weken komen de inzamelwagens van Circulus-Berkel langs in de gemeente Epe voor het ophalen van glas, papier, plastic verpakkingsmateriaal, blikken en drankpakken. én de twee soorten die naar Kringloop Stilema gaan; textiel en kleine elektrische apparaten. Voor het buitengebied van de gemeente geldt dat u zich hiervoor eenmalig moet aanmelden via telefoonnummer 0900 9552. Dit is ook het nummer voor klachten over het ophalen.

Hieronder vindt u informatie over de wijze van aanbieden. Wijze van aanbieden Verpakkingsglas: dit kan, gesorteerd op blank en gekleurd, worden aangeboden in zak, krat of doos. Los op straat zetten is niet toegestaan. Papier: papier moet gebonden in een krat of in een doos worden aangeboden. Het gewicht mag per krat of doos niet meer dan 25 kg zijn. Textiel: verpakken in een gesloten plastic tas, zodat het droog blijft. Plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD): het inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal vindt plaats door middel van oranje containers bij laagbouw. Bij hoogbouw gebeurt dit met speciale plastic zakken, die u bij Circulus-Berkel kunt bestel-

len. Raadpleeg www.circulus-berkel.nl voor de lijst ‘Wat mag mee met PMD’. Wat Kringloopcentrum Stilema voor u kan betekenen Bij Stilema kunt u meubelen en huisraad brengen die u niet meer nodig hebt. Ook kan Stilema deze goederen bij u ophalen. Bij Stilema kunt u verder alle elektrische apparaten inleveren, zowel werkend als niet-werkend. Verder heeft Stilema een afdeling boedelruiming, die een heel huis kan leeghalen en veegschoon kan opleveren. Wilt u meer informatie? Kom dan langs aan de Aalbosweg 41 in Vaassen, bel (0578) 572998 of mail info@stilema.nl. Ook op www.stilema.nl kunt u veel informatie vin-

den. Op deze site vindt u ook aanbiedingen en een selectie van de producten die u nu in de winkel kunt vinden. Stilema is een onderdeel van Circulus-Berkel, www.circulus-berkel.nl.

Openingstijden Milieustraat Voor de Milieustraat aan de Talhoutweg in Vaassen gelden de volgende openingstijden. De openingstijden zijn dinsdag t⁄m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 14.00 uur. Van 3 april t⁄m 23 oktober op vrijdag tot 19.00 uur.

uit de film Grease voorbij, maar ook Marvin Gaye is van de partij. Ook "Laat me" van Ramses Shaffy wordt gezongen en Racoon is te horen met Oceaan. Het ledenaantal is de laatste tijd wat teruggelopen, maar met een wat kleiner koor kan ook een prima optreden worden neer-

Voor vragen over de Milieustraat kunt u bellen met de Servicelijn tel. 0900 9552 (10 cent per minuut). In de huisvuilkalender vindt u ook informatie over de Milieustraat. Kijk voor nadere informatie op www.circulus.nl of in de huisvuilkalender 2008. Of bel het servicenummer Circulus, tel. 0900 9552 (10 cent per minuut).

Kantoor vrijwillige hulpdienst Het kantoor van de Vrijwillige Hulpdienst Vaassen is op alle werkdagen geopend van 9.00 tot 10.00 uur in het wijksteunpunt Bloemfontein aan

gezet maar nieuwe leden kunnen ze zeker gebruiken. Daarom is een ludieke actie bedacht. Wie het bonnetje van het ijsje of coupe bewaart en deze inlevert op een oefenavond van Afslag 26 krijgt aan het eind van de avond het geld terug van de penningmeester. Ook als men na deze gezel-

de De Wetstraat. Ook in de zomermaanden juli en augustus is ons kantoor geopend. Telefonisch kunt u de hulpdienst ook benaderen op genoemde dagen en tijden op nummer 0578 574866. Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de website van de hulpdienst: www.vrijwilligehulpdienstvaassen.nl. Mocht u hulp nodig hebben in de vorm van een bezoekje, een wandelmaatje, een klus in of rond het huis, vervoer naar ziekenhuis of andere medische instellingen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wanneer u zich als vrijwilliger bij onze hulpdienst wilt aanmelden, dan bent u van harte welkom.

lige avond beslist om toch niet meer bij het koor langs te gaan. Het koor oefent op dinsdag vanaf 20.00 uur in de kantine van Regio ‘72 aan de Zichtstede 16 in Vaassen (vanaf 22 augustus weer, want in de zomervakantie wordt niet gerepeteerd).

UW LOKALE PARTIJ Postbus 33, 8170 AA Vaassen

ADVERTENTIE

Vervolg van voorpagina

Korenfestival in Vaassen Het koor gaat het geld gebruiken voor het grote optreden dat ze volgend jaar in Orpheus gaan geven. De deelnemende koren waren Afslag 26, Breakout, Onskoor, Nenoni, Phoenix, Powerpop en Eendracht. De twee podia stonden met elkaar in verbinding door de invulling van een kunstmarkt. Schilderkunst, kunstboeken, glas in lood, unieke sie-

raden, leerbewerking; het was er allemaal te vinden. Afslag 26 op ziek naar nieuwe leden Op dinsdagavond 27 juni treedt Popkoor Afslag 26 vanaf 19.30 uur op voor de deur van IJssalon Rozeboom op het marktplein in Vaassen. Zij brengen een uur lang Nederlands- en Engelstalige liedjes. Zo komt er een medley van liedjes

Werk aan de weg Veel inwoners maken gebruik van het gemeentelijke meldpunt om klachten en meldingen te doen over de openbare ruimte. Nieuwe Lijn juicht dat van harte toe, want daarmee kunnen inwoners rechtstreeks de gemeente wijzen op zaken die aandacht of onderhoud vragen. Deze gratis adviezen en tips zorgen voor kwaliteit in de eigen omgeving en voorkomen verdere schade of verloedering. Nieuwe Lijn vindt een verzorgde en kwalitatief hoogwaardige omgeving erg belangrijk. Niet alleen informeren we onze inwoners hierover, we zetten ons ook in om concrete zaken aan de orde te stellen of aan te pakken. De waardering van onze inwoners voor de directe woonomgeving schommelt de laatste jaren rond een waarderingsgetal (geen rapportcijfer) van 7,7, dit is iets hoger dan bij vergelijkbare gemeenten waar de bevolking een 7,6 geeft. Het waarderingscijfer voor het onderhoud in de wijk staat sinds 2009 tot en met 2015 op een 6,3, het cijfer voor groen onderhoud is met een 6,0 lager. Beide cijfers liggen ook lager dan in andere gemeenten. Het is niet voor niets dat Nieuwe Lijn eind 2016 bij het college heeft aangedrongen op een nieuwe en integrale afweging van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte in onze dorpen, centra en wijken. Het college zegde ons al eerder toe daarmee aan de slag te gaan en dit in een breder traject met inwoners aan te pakken. Het komt waarschijnlijk na volgend jaar aan de orde. Het waarderingscijfer voor het onderhoud van wegen en fietspaden staat stabiel op een 6,7. Veel wegen en kruispunten zijn aangepakt In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het verbeteren van veel wegen. Vaak vindt op grond van inspecties kleinschalig onderhoud plaats. Daarnaast is er groot onderhoud uitgevoerd op de Oranjeweg en Spoorstraat in Emst, de Bokkerijweg en Weteringdijk nabij Vaassen en de Bremensallee nabij Oene. Deze wegen zijn kwalitatief naar basisniveau gebracht. Veel zaken worden ook aangepakt als uitvoering van eerder vastgesteld beleid. De gemeentelijke Fietsnota is daarvan een voorbeeld. Met de reconstructie van de Heerderweg en Hoofdstraat in Epe zijn meerdere kruispunten veiliger geworden voor fietsers. Daarnaast is voor de Hoofdweg in Emst een plan ontwikkeld met daarin opgenomen een beter samenhangend fietsnetwerk met veiligere fietsoversteken. Hieraan

wordt nu hard gewerkt. Wijkverkeersplan Oosterhof Vaassen afgerond In Epe en Vaassen is gewerkt aan wijkverkeersplannen. Daarbij is het verkeersplan voor de wijk Oosterhof afgerond. Uitvoering is gegeven aan de reconstructie van de Hoofdstraat en Heerderweg, vanaf de Prinses Julianalaan tot de Chris Lanooyweg in Epe. Voor de Hoofdweg en gedeelte Vaassenseweg, binnen de kom van Emst, is een ontwerpplan uitgewerkt. Het centrum van Epe is van een nieuwe parkeerverwijzing voorzien. Daarnaast zijn er in het kader van de wijk- en buurtgerichte aanpak aanvullende parkeerplaatsen in de dorpen Emst en Oene aangelegd. Het kruispunt Hoofdstraat – Vegtelarijweg – Glazenmaker in Epe is heringericht en van een verkeerslicht met veilige oversteekvoorzieningen voor voetgangers en fietsers voorzien. De bushaltes bij de Haverkamp zijn verplaatst. Fietsroute Epe – Vaassen - Apeldoorn Er is een besluit genomen (regionaal⁄lokaal) over de aanleg van een snelfietsroute Epe-Apeldoorn. In het najaar van 2016 is een brede verkenning uitgevoerd naar de realisatie van een snelle fietsroute tussen Epe en Apeldoorn. Het rapport met daarin o.a. een voorstel van de voorkeursroute is in januari 2017 voor besluitvorming aan het college van B&W voorgelegd. Nieuwe Lijn heeft vorige week vragen gesteld over de voortgang en de protesten uit Apeldoorn hierover. Knelpunten voor fietsers in de dorpen zijn fasegewijs aangepast. Recreatieve fietspaden, onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk, zijn kwalitatief verbeterd. Voor de reconstructie van het fietspad langs de Langeweg in het Kroondomein en Elspeterweg nabij Vaassen is een ontwerpplan uitgewerkt. Na vragen van Nieuwe Lijn is toegezegd het kruispunt Dorpsstraat, Emsterweg en Julianalaan aan te pakken en ook opnieuw het kruispunt bij de Laan van Fasna en de Apeldoornseweg te beoordelen. Beide kruispunten zijn inmiddels aangepakt. Kortom, er wordt hard gewerkt aan het wegenonderhoud en veiligere fietsroutes. Waar nodig is Nieuwe Lijn actief met kritische vragen en suggesties. Contactpersoon: R. de Vries, rdevries@epe.nl Nieuwe Lijn is ook via het internet te bereiken: www.nieuwelijn.nl , e-mail: info@nieuwelijn.nl


Rabobank schoolkorfbaltoernooi 2017: Veel zonnige gezichten ondanks regenbuien Regio’72 kon dit keer maar liefst 52 teams begroeten, ruim de helft meer dan vorig jaar. Deze speelden In twee ronden (onderbouw en bovenbouw) het schoolkorfbaltoernooi. 300 enthousiaste kinderen met bovendien heel veel publiek genoten van een zeer sfeervol toernooi. De compacte formule van vier spelers per team op een klein veld bleek een schot in de roos en stond garant voor veel dynamiek en spelplezier. (Foto Regio '72). VAASSEN

Zo nu en dan een regenbuitje stoorde de kinderen totaal niet. Het is dan ook geen verrassing dat de reacties van de kinderen zeer positief zijn en ze nu al veel zin hebben in het toernooi van 2018! Albert Oortgiesen van Regio’72 reikte de prijzen voor de onderbouw uit aan: Groep 3: De Violier groep 3ª, Krugerstee groep 3, De Sprenge groep 3c Groep 4: De Violier groep 4b, De Violier groep 4c, ‘t Mozaik groep 4ª Groep 5: ‘t Mozaik groep 5c, De Violier groep 5ª, Gerardus Majella groep 5 Namens de hoofdsponsor Rabobank reikte Marcel Veldink in de bovenbouw de prijzen uit aan: Groep 6: De Violier groep 6c, Gerardus Majella groep 6, ’t Mozaik groep 6ª

Groep 7: ’t Mozaik groep 7b, Krugerstee groep 7b, Krugerstee groep 7ª

Groep 8: De Sprenge groep 8 (wint na strafworpen), tevens winnaar wis-

selbeker, De Violier groep 8c, De Violier groep 8b. Uniek was dat de wisselbeker voor de derde achtereenvolgende keer naar de Sprenge Vaassen ging. Volgend jaar moet de organisatie dus een nieuwe aanschaffen. Kinderen, die belangstelling hebben om te gaan korfballen zijn of scholen die nog eens wat extra lessen willen, kunnen informatie inwinnen via schoolkorfbal@regio72.nl. De foto’s zijn terug te vinden op www.regio72.nl⁄fotos-schoolkorfbal-2017

Voorzitter Marga Nijhuis met oorkonde en enkele leden van het koor. (Eigen foto).

Op zaterdag 17 juni is Popkoor PowerPop winnaar geworden van de korenslag in Vaassen. Deze korenslag georganiseerd door de ondernemersvereniging Vaassen bracht een achttal regionale koren die in het lichte genre zingen, bij elkaar. Alle koren verzorgden twee optredens en werden daarbij beoordeeld door een professionele jury. VAASSEN

Piet Schreurs vrijwilligersprijs voor Aly Vierwinden en Wim Brinkman Tot hun eigen verrassing zijn Aly Vierwinden en Wim Brinkman afgelopen weekeinde bij SV Vaassen benoemd tot vrijwilliger van het jaar. Sinds enkele jaren eert de voetbalclub op die manier allen die zich voor de vereniging inzetten. Zaterdagavond ontving het tweetal de Piet Schreurs Vrijwilligersprijs. (Foto sv Vaassen). VAASSEN

Wim Brinkman is al ruim veertig jaar verbonden aan de blauw-witten. Na zijn actieve voetbalcarrière heeft hij zich ontpopt tot een veelzijdig vrijwilliger. Momenteel is hij bestuurslid van de Club van Honderd, elftalbegeleider bij de selectie en beheert hij de facebook-pagina van de vereniging. Aly Vierwinden staat altijd klaar om een bardienst te draaien. Met haar enthousiasme en vrolijkheid laat ze iedereen stralen. De persoonlijke aandacht die zij voor de leden heeft wordt zeer gewaardeerd. Voor hun grote verbondenheid met de blauw-witte voetbalvereniging werden ze op de jaarlijkse galaavond in het zonnetje gezet. Naast deze twee winnaars van de Piet Schreurs Vrijwilligersprijs werd Iris Kaandorp in het zonnetje gezet.

Popkoor PowerPop wint korenslag

Haar enorme inzet bij de jeugdafdeling is beloond met de titel ‘runnerup’, waarbij het bestuur wil tonen dat iedereen die actief is binnen de club enorm wordt gewaardeerd. Verder werden per team de spelers

van het jaar gehuldigd en ook de topscoorders werden naar voren geroepen. In de zaal trof Elmore van Willigenburg het vaakst doel, op het veld scoorde Remon Schurink de meeste treffers.

De jeugdspelers van het jaar zijn: Lars de Vries (JO-¹¹⁄¹), Hassan Karakûtük (JO-¹½) en Brent Tieman (JO-9). De veldspelers kozen de volgende voetballers per team: Sam Luijkx (1e), Delano Nahuway (2e), Denny Mulder (3e), Axel Dol (4e) en Bryan van Campen (5e). Bij de dames viel de keuze op Linda Winterman. Ook bij de zaalvoetballers werd deze prijs uitgereikt. Linda Casteel kreeg de trofee bij dames 1. Patricia Steunenberg had de meeste stemmen van het tweede dames zaalteam ontvangen en het derde team eerde Mieke Tangelder. Bij de heren ging die eer naar Desmond Meijer (1e zaalteam), Stefan Altena (2e) en Benjamin Hagen (3e). Team van het jaar werd de Jeugd Onder 11, 1. Twee leden kregen van alle teams de meeste stemmen en werden verkozen tot beste speler⁄speelster van de club. Deze ere-titels gingen naar Remco Pannekoek en Sabrina van Gortel.

De jury was unaniem in haar oordeel dat PowerPop de winnaar was. Kwalificaties in het juryrapport waren: energiek, brede repertoirekeuze , zuivere zang en constante kwaliteit. Voorzitter Marga Nijhuis, van Powerpop was uiteraard zeer blij met de overwinning en zegt daarover. “Het is best spannend om vergeleken te worden met andere koren. In ons tweede optreden hebben we uitsluitend nieuwe nummers gezongen,

dan is het wel erg leuk om te merken dat zowel het publiek als de jury daar enthousiast over is”. Aan de overwinning is ook een prijs verbonden. Powerpop ontvangt 600 euro. Het bedrag wordt ingezet ter voorbereiding op het groot optreden in theater Orpheus op 23 juni 2018. Meer informatie over popkoor Powerpop is te vinden op: www.popkoorpowerpop.nl.

Nummer 213 van Ampt Epe is uit

Vaassen in 1832. De pastorie lag op een eiland in de Dorps(ch)e Beek. Links de Dorpsche papier molen, waar Van Lohuizen zijn IJzergieterij (NV Industrie) begon. (Foto archief Ampt Epe.

Seizoensafsluiting vv Emst Nadat de oudere jeugd van vv Emst afgelopen mei het seizoen met elkaar op Ameland had afgesloten was het vrijdagavond 16 juni de beurt aan de jongsten van vv Emst, de speelgroep, JO9-1 en JO9-2. De jonge spelertjes voetbalden eerst tegen hun ouders. De jeugd won alle wedstrijden van hun verklede ouders. De dag werd afgesloten met een barbecue. (Foto vv Emst). EMST

Na een lasergamespel met echte lasergamegeweren op het hoofdveld werden de slaapplekken in de kantine opgezocht. Zaterdagochtend vroeg hadden de leiders en trainers een ontbijt voor de kinderen klaar staan. Op de ezelboerderij in Zuuk

De cultuurhistorische vereniging Ampt Epe is toe aan haar 213e verenigingsblad. Daarin weer een aantal lezenswaardige artikelen. De leden hebben het blad inmiddels via de post gekregen. Belangstellenden kunnen een exemplaar kopen bij de Bruna in Vaassen en Epe. VAASSEN

werd verder gespeeld. Na de lunch werden de kinderen opgehaald door hun ouders. Kijk op www.vvemst.nl voor de foto's van de seizoensafsluiting van vv Emst speelgroep, JO9-1 en JO9-2.

Kort geleden was er in het Vaassens Weekblad aandacht voor een oude oprijlaan aan de Apeldoornseweg, ten zuiden van de uitvaartlocatie van Monuta. In zijn artikel vertelt Lulof Terwel waar dit pad naartoe leidde, namelijk naar een van de oudste bewoonde plekken van Vaassen. In deel 7 van ‘Oude woonplekken in Emst’ neemt Evert de Jonge de lezer dit keer mee naar de Nieuwe Wetering in de buurtschap Emsterbroek, waar de woonboerderij ’t Hul staat. Op de gevel is een jaartal aangegeven: 1851. De boerderij is echter veel ouder. Vroeger was er, behalve de boerderij, ook sprake van een buurtschap Hul en personen met de familienaam ’t Hul.

Henri Slijkhuis geeft met de titel ‘Van hooivork naar hightech’ al aan hoe boerenbedrijven zich de laatste vijftig jaar in de gemeente Epe hebben ontwikkeld. Verschillende oorzaken hebben ertoe geleid dat er van een kleine boer nauwelijks of geen sprake meer is. De boer van nu is manager geworden. Op haar schrijverspagina op Facebook spreekt Rita Steenwoerd-Vos over de 'geboorte' van haar eerste boek, dat het verhaal vertelt van het veelbewogen leven van haar ome Dirk Witteveen. In dit nummer geeft ze naast een beschrijving van de inhoud een preview van haar boek, dat de titel ‘Mijn oorlog’ kreeg.


Historie op de Veluwe herleeft Dit jaar wordt voor de 25e keer de "Historie op de Veluwe herleeft" georganiseerd. Het is en blijft een oldtimer show in de breedste zin van het woord. Naast de vele tractoren auto’s, trucks, bussen en motoren zijn er ook legervoertuigen, stationaire motoren, bromfietsen, modelbouw en stoommachines. De modelbouwclub geeft demonstraties met modelboten en modelauto’s. Daarnaast is een groot marktgedeelte waar oude ambachten te zien zijn en waar van alles te koop is op hobbygebied. Beide dagen worden opgeluisterd door live muziek. (Eigen foto). VAASSEN

n TE KOOP: Jonge dikke slachtschapen, Texelaars, niet vet. Van eigen erf, zo vanaf de wei. U mag zelf het schaap uitzoeken. Wij helpen u verder. Tel. 0578575718. n Lia uw schoonheidsspecialiste bij u thuis. Tel. 06-54392132. n TE KOOP: Modern zwart strak bureau, l 178, b 78, h 73 € 20,-. Tel. 0578-628037. n TE KOOP: Opvouwbare scootmobiel. Tel. 0613248668. n TE KOOP: Meisjesfiets, Gazelle, 3 vers. 10-12 jaar. Wielmaat 24 inch. € 65,-. Tel. 0578-574473. n Schuurverkoop op zaterdag 24 juni van 9.00 tot 17.00 uur. O.a. servies, sieraden, tassen en meubelen, nieuwe en gebruikte kleding vanaf € 1,00 per stuk. Papegaaiweg 24 in Wenum. n GEZOCHT: Tuinhulp voor ons grote terrein in Beemte Broekland. Liefst tussen 15 en 20 jaar oud. jan.lok@klm4u.com, nickyspengler@gmail.com. n TE KOOP: 2 nieuwe matrassen! ‘Van Beek’Ambassador medium 90x200x22 cm. ‘Ikea’Hokkäsen Pocketvering 90x200x31 cm. Tel. 0578574575.

n TE KOOP: Aardappelen, groente en fruit. Open: ma-vr van 15.00-20.00 uur en za van 9.00-15.00 uur. Te Riele, Veluwsedijk 28, Vaassen. Tel. 0645176735. n CADEAUTIP: Voor een feest of jubileum: geef een cadeaubon voor een ballonvaart met Ruif Ballooning. Inl.: info@ruifballooning.nl of bel met nummer 06-53932519. n Een ballonvaart maken met Ruif Ballooning? Een groeps- of vip-arrangement, of een cadeaubon? Inl.: info@ruifballooning.nl of bel met nummer 06-53932519. n TE KOOP: Texelse fokschapen, ooien en dekrammen. Best bespierd, zwoegervrij en scrapieresistent. Tel. 0578-575718. n Pianoles (beginners), Beemte Broekland. Petra Smit, tel. 055-3015540. n Nl. schilder 60+ zoekt werk: saus + schilderen + event. klussen erbij. Tel. 06-50564406.

n Lia uw pedicure bij u thuis. Tel. 06-54392132.

n Boomstronk wegfrezen? 20 cm onder het maaiveld. Bel 06-40384278.

n GEVRAAGD: Defecte koelkasten, wasmachines, wasdrogers, fornuizen, vriezers, metalen, fietsen en oud ijzer. Tel. 06-84019065.

n Antiek of (oude) kunst taxeren voor successie of verzekering. Bel F. van der Veen, beëdigd makelaar/ taxateur, tel. 06-53923995.

n GEVRAAGD: Oud ijzer, wasmachines en fietsen. Tel. 0578-575524.

n Uw parketvloer als nieuw door het schuren, lakken of oliën van uw oude vloer. Bel voor een afspraak met Keijzer Parket Service, tel. 055-3666455.

n TE KOOP: Nieuwe aardappelen: Frieslander en Doré. Koesveld, Waterstraat 20, Vaassen. n TE KOOP: Alle maten douglas en eiken balken en planken. Tel. 06-29140402.

n Nieuw: PVC-vloeren. Ook voor vochtige ruimten en vloerverwarming + ondervloer met clicksysteem en 6,5 mm dik. Keijzer Parket Service, tel. 055-3666455.

Aan de kinderen is ook gedacht. Zij kunnen busgooien, sjoelen, grabbelen, etc. en er staat een groot springkussen op het terrein. Deelname met oldtimers aan het evenement is gratis incl. een leuke herinnering na afloop. Voor deelnemers is er een beperkte mogelijkheid tot overnachten, stromend water en toilet zijn aanwezig. Op de

zaterdagavond is er voor de deelnemers met aanhang een gezellige barbecue in de tent met muziek. Afgelopen jaar kwamen duizenden bezoekers een kijkje nemen. De entreeprijs bedraagt € 3,50 per persoon. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang en er is voldoende gratis parkeerruimte beschikbaar. Het evenement vindt plaats op 8 en

9 juli in de buurtschap Zuuk in de Gemeente Epe aan de Korte Spiekerweg ⁄Zuukerenkweg (e.e.a. wordt duidelijk met borden aangegeven). Openingstijden: zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Deelname op een van beide dagen is ook mogelijk.

Een gevaarlijk sierhek Er zijn spoedgevallen en je hebt spoedgevallen. Zo is bijvoorbeeld de geboorte van een veulen voor ons een reden om meteen in te stappen en er zonder twijfel met tempo heen te rijden. Andere dingen kunnen best een uurtje wachten, maar het volgende telefoontje dat ik kreeg, zorgde er wel voor dat ik met behoorlijke haast de auto in stapte. (Eigen foto). VAN DE DIERENARTS

Voorwaarden voor de rubriek Riddertjes • Niet in aanmerking voor deze rubriek komen familie-advertenties, aan- of verkoop van onroerend goed, huur of verhuur van onroerend goed en personeelsadvertenties (uitgezonderd huishoudelijke hulp). • U dient gebruik te maken van deze bon. • Maximaal 2 advertenties van 8 regels per uitgave, uitsluitend à contant. • Voor brieven onder nummer geldt een toeslag van € 3,00. • Advertenties voor deze rubriek kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd. • Tussen de woorden 1 hokje open laten en voor leestekens altijd 1 hokje gebruiken.

Voor plaatsing in de eerstvolgende uitgave s.v.p. vrijdags vóór 11.00 uur inleveren bij: Boekhandel Bruna, Dorpsstraat 59 in Vaassen; Sigarenmag. Nellestein, Apeldoornseweg 58 in Vaassen; D.A. Drogist, Dorpsstraat 61 in Vaassen; Alex Stokhof, Hoofdweg 13 in Emst; Stilema Vaassen, Aalbosweg 41 in Vaassen. Online uw vraag en aanbod opgeven? U kunt uw particuliere advertentie voor de rubriek VRAAG EN AANBOD eenvoudig online opgeven en betalen (via I-deal). Kijk op www.drukkerijvanbarneveld.nl

Terwijl ik in de auto was gesprongen om mijn weg te vervolgen naar het paard, dat zo’n 20 km verderop stond, vroeg ik me af wat ik aan zou treffen. Het paniekerige telefoontje vervolgens toen ik halverwege was, maakte duidelijk dat er écht haast bij was. Van het telefoongesprek had ik, behalve het adres, mee kunnen krijgen dat een paard vast zat en niet zelfstandig los kon komen. Nou heb ik paarden op de kop zien hangen, die het voor elkaar kregen om op een hoogte van meer dan 2 meter een hoef tussen box-spijlen te krijgen én gezien hoe paarden worstelden om los te komen uit een stroomdraad waar de stroom nog op stond. Nu hoopte ik dat in dit geval met een laag hek de schade mee zou vallen. Ik liep van mijn auto naar het paard met in mijn bakje onder andere een spuit, waarmee ik het arme dier meteen goed kon verdoven. Door de omstanders heen kon ik zien dat hij zich inmiddels los had weten te krijgen, maar het was duidelijk dat het goed mis was. De omstanders stonden er namelijk niet voor niets, maar om hem te ondersteunen. Elke keer als hij zijn rechter voorbeen probeerde om als been te

gebruiken, dreigde hij neer te gaan omdat deze de benodigde steun niet kon geven. Grondig onderzoek hoefde ik niet te doen; hij had een gebroken onderbeen die rustig heen en weer bungelde aan een stukje huid. Elke seconde hem nog laten lijden was te veel en ik gaf aan dat er helaas maar één oplossing was. In rust en concentratie omdat ik met een gevaarlijk vloeistof werkte, maar vlot, gaf ik hem de injectie. Met een zucht van opluchting plofte dit nog veel te jonge dier neer en liet zijn trouwe baasjes in stilte, verbazing en verdriet achter. Ik zag wat haar en bloed in de deco-

ratie van het hek en zou vanaf nu altijd anders kijken naar dit blije gietijzeren paardje met zijn mooie hoekjes en lijnwerken. In plaats van de snelweg, koos ik nu voor de toeristische landelijke route waar ik de weilanden aftuurde in deze zomeravond of ik nog ergens een ree of ander wild zag. Maar het was vooral het paard, dat ik op mijn netvlies had. Raampje dicht, de blik op de weg en opletten met rijden maar weer. Een ongeluk zit immers in een klein, of in soms zelfs een sierlijk hoekje. Maurits Bosgoed Dierenartsenpraktijk Vaassen
Hans Kooijer Dorpsstraat 27 Vaassen 

T 0578-571537

www.hanskooijer.uwtopslijter.nl

      

 

   

53 ste Avondvierdaagse in De Vecht Van 28 juni tâ „m 1 juli organiseert Sv V en L voor de 53ste keer de avond (wandel) vierdaagse in De Vecht. Inschrijven kan vanaf woensdagavond 28 juni om 18.30 uur bij CafĂŠ de Groot en daarna 4 avonden wandelen langs de mooiste paadjes en weggetjes door de omgeving. Er kunnen per avond drie afstanden worden gelopen (5, 10 of 15 km). De laatste avond (zaterdag 1 juli) lopen alle deelnemers dezelfde route om na de medaille-uitreiking gezamenlijk te worden ingehaald door de fanfare. Deze medaille-uit-

reiking vindt plaats op het Sportcomplex ’t Hul. Na de medailleuitreiking is het jaarlijkse “blarenbalâ€? bij CafĂŠ de Groot met muziek verzorgd door Ben Biesterbos. Wie een van de avonden verhinderd is, kan deze avond vooraf lopen op dinsdag 27 juni. Voor meer informatie of vragen: www.svvenl.nl of op facebook.

Bloemfontein Bruist met Vaassens Fanfare Corps In de maanden juni en juli organiseert wijksteunpunt Bloemfontein, onder de naam “Bloemfontein

Bruist� concerten in de binnentuin van Bloemfontein. Op woensdag 5 juli is het de beurt aan het Vaassens Fanfare Corps. Een concert in de buitenlucht geeft al een bijzondere sfeer en de ervaring leert dat een optreden van het VFC ook altijd zorgt voor mooi weer. Het bijwonen van dit optreden is gratis. De binnentuin van Bloemfontein is te bereiken via het grote hek naast het wijksteunpunt aan de De Wetstraat. De mogelijkheid bestaat om een kopje koffie, thee of een drankje te kopen. De binnentuin gaat open om 19.00 uur en het optreden begint om 19.30 uur. Het optreden duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Ăşw Topslijter Hans Kooijer, Ăşw wijn & whiskyspecialist.

9,99

12,99

11,99

11,99

100 cl

12,99

100 cl

8,99

100 cl

70 cl

100 cl

70 cl

LEGNER 100% Jenever

OLD CAPTAIN RUM

PARADE

Wit of Bruin

16,49

9,99

70 cl

70 cl

PISANG BOKMA AMBON Jonge Bananenlikeur Graanjenever

Vieux Superieur

5,49

7,99

75 cl

75 cl

MET DRINK-TIN

LVE PRIJS

AĂąejo Especial

Carlos III Solera Reserva Brandy de Jerez

2e FLES HA

HAVANA CLUB

PJOTTER Vodka

ROCKET SHOT Fruitlikeur

Marquise de Lassime Vin de Pays, Frankrijk Merlot 75 cl per fles 4,99

SARTORI

SARTORI

Soave Pinot Grigio Arcole 2e fles 2e fles voor 2,75 voor 4,00

DOOS Ă 6 FLESSEN

12.99 70 cl EXCLUSIEF BIJ TOPSLIJTER

EXCLUSIEF BIJ TOPSLIJTER

00

25.

[= per fles voor 4,17]

wk 07-08

wk 25-26 Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Zeten/ofdrukfouten drukfouten voorbehouden voorbehouden Zeten/of Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

Aanbiedingen geldig van 19-06-2017 t/m 02-07-2017

M OB O B ILITE I L I T E ITS I T S P LEIN L E I N V A ASSE ASSEN

VEMEKO KO Automateria A ialen l - BRILJANT Autopoetsspecia A ialist li T 0578 - 571913 T: I: www.vemeko-bbriljant.nl M: vemeko@hetnet.nl

CARRW CARW WASH SH EEekt kterve veld ld T: 0578-571227 I: www.tiemessen.nl M: inffo@tiemessen.nnl

MOTORSERV RVICE Oscar O Goos G T: 06-22420778 I: www w.oscargoos.nl M: inffo@oscargooss.nl

Riezebosw weg 6-8 Vaa aassen (ind.tterr. Eekterrveld)

Profile for ====

Vaassensweekbladw252017  

Vaassensweekbladw252017  

Profile for twinsense