Page 1

Woensdag 10 januari 2018 - 43e jaargang nr. 2

STAD HOLLAND ZORGVERZEKERINGEN WEDEROM OP NUMMER 1!

Kijk eens op www.stadholland.nl

Oplage 18.500 exemplaren

KCVO verenigingsman en -vrouw 2017 De nieuwe voorzitter van KCVO heette iedereen van harte welkom op de weer zeer drukbezochte nieuwjaarsreceptie. KCVO kende afgelopen jaar diepte- en hoogtepunten. Dieptepunten waren het overlijden van Theo Meuleman, Huub Hansen en Wim Leerkes. Een speciaal woord van waardering en dank werd gericht aan Henk Timmer. Hij overleed op 16 september 2017. Henk was de clubhuisbeheerder van KCVO. Samen met zijn vrouw Jenny hebben zij hart en ziel gelegd in het clubhuisgebeuren bij KCVO.

VAASSEN

KCVO beleefde afgelopen jaar ook mooie hoogtepunten. Het 70-jarig jubileum kon worden gevierd. KCVO 1 werd kampioen in de Bundesliga van de 4 klasse G. Daarnaast werden KCVO zaal, JO19-2, JO13-1 en JO13-2 kampioen. Ook in de laatste week van het jaar werden er successen geboekt. De jeugd won de Koekoek Cup en KCVO veld mocht de Slimmerick Zaalvoetbaltoernooi wisseltrofee, na een zeer spannende gewonnen finale tegen sv Vaassen, na 20 jaar, voor de eerste keer in ontvangst nemen. Sinds november 2017 is Wilco Oortwijn de nieuwe voorzitter van KCVO en Terence van Bussel de nieuwe penningmeester. Oortwijn richtte een speciaal woord van dank aan de vertrekkende voorzitter en penningmeester, Paul Heutinck en Ron van ‘t Erve. Voetbaltechnisch heeft KCVO de zaken goed voor elkaar. Voor bijna alle elftallen zijn de trainers en begeleiding voor het komende seizoen ingevuld. Daarnaast zijn de contracten van de technische en medische staf voor KCVO met een jaar

verlengd. Speerpunten blijven de KCVO voetbalschool en KCVO Hypotheekshop Epe World Cuppers. Deze twee jeugdgroepen zijn zeer belangrijk voor de toekomst van KCVO. Vele jonge spelers hebben hierbij veel voetbal plezier waarbij trainingen spelenderwijs worden afgewerkt. Financieel gezien is KCVO een gezonde club. Net zoals bij andere verenigingen is ‘vergrijzing’ van de leden een feit, waardoor het aantal spelende leden afneemt. Daarom worden er bij KCVO veel activiteiten georganiseerd. Ook wordt er onderzocht of KCVO-senioren voetbal op zaterdag een positieve impuls voor de vereniging zou kunnen betekenen. De toekomst voor KCVO is erg belangrijk. Speerpunt is hierbij de slogan ‘Samen maken we de club’. Oortwijn: "KCVO is een bloeiende vereniging. Samen met vele vrijwilligers maakt het KCVO waar zij nu staan. De club heeft de leden veel gebracht: Prachtige voetbalmomenten, kampioenschappen met de daarbij horende feesten, 49 jaar sportfestijn met

Wist u dat onze huis-aan-huis-bladen ook online te bekijken zijn?

www.drukkerijvanbarneveld.nl

onvergetelijke optredens van grote bands en de ontspannen, gezellige sfeer tijdens het familievoetbal, vriendschappen, etc. Toch blijft het werven van vrijwilligers een aandachtspunt. Het is de verantwoordelijkheid van alle KCVO leden om KCVO die club te laten blijven waar iedereen welkom is en waar je graag komt, waar je omziet naar elkaar, waar het gezellig is en waar iedereen kan voetballen op zijn of haar niveau. Samen maken we de club’". Na het officiële gedeelte werden Petra Leerkes en Johan van Ast verkozen tot verenigingsvrouw en - man van het afgelopen jaar. Petra heeft veel activiteiten verricht voor KCVO. Zij draait bardiensten, is actief voor vele taken tijdens het sportfestijn en neemt deel in de PR commissie. Johan van Ast is een duizendpoot. Hij draaide mee met pupillen- en jeugdkampen, voetbaldagen en is actief bij de activiteiten en toernooi commissie. Daarnaast is hij al een paar jaar de leider, manager van KCVO 1.

EC HT E C H T

advocatuur

www.echtadvocatuur.nl

ECHT Huurrecht EPE Tel. 0578-614029 GEEN VAASSENS WEEKBLAD ONTVANGEN?

BEL DONDERDAG: 0578-661188


Familieberichten in het Vaassens Weekblad Waardig afscheid nemen met aandacht en respect in liefde voor de medemens.

////

.-,/+*,-*)-/('&-%$-+(/$-##-*/"+!/ %)$-+(/&-,-* *--*/ */+!*/&/(+-'# '-/ */&*-/+-- ),#-' (-*/ (-'/-*/)$&&* (-'////

0578 57 03 17

////

Dag en nacht bereikbaar. Voor Vaassen, Epe, Apeldoorn, Zwolle, Deventer en omgeving.

/ / / / / / / / / /

Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

Persoonlijke uitvaartbegeleiding

www.pelgromuitvaarten.nl

Hilda PelgrĂśm

-*('+/ */ */))-* ////

U kunt ku t mij 24 4 uur per pe dag ag bereiken n op be

055 5 203 3 22 4 43 www.van ww ankesterenui nuitvaartzorg.n g.nl

Alle Al e aan andacht ht voo oor een een pe persoo oonlijk nlijk a afscheid d

Respect voor traditie Ruimte voor vernieuwing wenz-uitvaart.nl

Onno van Andel & Jan Lammers

06 - 46 95 19 39

WEEKENDDIENSTEN

-* ////

/ '+/

/(--#-'/ ////

- *+-/ */))-*/ / &-)-(

ARTSEN Voor Apeldoorn, Beekbergen, Loenen, Hoenderloo, Vaassen, Emst en Epe is op werkdagen van 17.00 tot de volgende morgen 08.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen de gehele dag voor SPOEDGEVALLEN bereikbaar de Regionale HUISARTSENPOST Apeldoorn onder telefoonnummer: 0900-600.9000 (30 ct/min). Deze service geldt uitsluitend voor die gevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. OPENINGSTIJDEN APOTHEEK Apotheek Stellendam, Dorpsstraat 86 te Vaassen. Telefoon 0578-574848. Geopend ma t/m vr 8.00-18.00 uur; zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de Dienstapotheek Apeldoorn, tel. 0555787657. Alle apotheekdiensten voor Apeldoorn e.o. inclusief Vaassen en Epe zijn overgenomen door de Apeldoornse Dienst Apotheek (ADA), gevestigd t/o de Huisartsenpost in het Gelre Ziekenhuis (Albert Schweitzerlaan 31, Apeldoorn). Telefoon 0555787657. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 17.30-24.00 uur, zaterdag, zon- en feestdagen van 8.00 tot 24.00 uur. VERLOSKUNDIGEN Praktijk La Vita: Silvia de Haan - Liesbeth Post - Elizabeth Olthuis, Wendel van de Heg. De dienstdoende verloskundige is altijd telefonisch te bereiken op nummer 0578-575093 b.g.g. 0880511783. DIERENARTSEN • Dierenartsenpraktijk Vaassen e.o.: Openingstijden: ma, di, don, vrij: 8.00 18.30 uur. Woensdag: 8.00-17.00 uur. Spreekuren: maandag t/m vrijdag van 8.309.30 uur. Verder uitsluitend volgens afspraak.

Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur volgens afspraak. Voor spoedgevallen 24 /7 bereikbaar. Adres: Laan van Fasna 18, 8171 KH Vaassen, tel. 0578-574427, www.dapvaassen.nl • Dierenartsenpraktijk (DAP) Van Duinen, Stationsstraat 70, 8171 BZ Vaassen, tel. 0578-571133. Op woensdagochtend is de praktijk gesloten. Inloopspreekuren maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, 14.0015.00 uur en 18.00-19.00 uur; zaterdag van 09.00- 11.00 uur en daarbuiten alleen op afspraak. www.dapvanduinen.nl • Dierenambulance Dierenbescherming Apeldoorn/ Epe, telefoon 0900-9991999, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

DIERENBESCHERMING Voor hulp, algemene informatie en opgave van gevonden of vermiste dieren kan men bellen met 0578-613528. TANDARTSEN Vaadent, tel. 576485. Voor Tand Care en voor Tandartsenpraktijk Apeldoornseweg kunnen cliÍnten na vijf uur ’s middags tot acht uur ’s ochtends en in het weekend terecht bij de waarnemende tandarts in de Kring Apeldoorn-Vaassen. Wie dienst heeft, is te horen via tel. 0553663043. Stichting Vrijwillige Hulpdienst Vaassen Het kantoor van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Vaasen in het wijksteunpunt Bloemfontein (de Wetstraat 12C, 8172 CL Vaassen) is dagelijks geopend van 9.0010.00 uur, tel. 0578-574866 (buiten kantooruren kan het antwoordapparaat ingesproken worden). Voor diverse hulpvragen, maar ook voor degenen die vrijwilliger willen worden. SWO/E-Welzijn & OndersteuningSteunpunt Ouderen/Steunpunt Mantelzorg

////

*('+-*-/-*/+/ */(-/ ////

'/ / */))-*

*-/ */))-*/+*/+-%(-&-/$-'+**-'+* ////

,/ */))-* ////

-'"-/ // ))-* ////

-/#-' %-*+)/$--%,/+*/#-)&,-*/'+*/

,)-&*(-*        

Ik weet, de Heer is mijn Herder. Op donderdag 4 jan. 2018 is overleden ons trouwe koorlid

Alie Bosch We wensen de familie sterkte in deze moeilijke dagen. Bestuur, dirigent en koorleden Chr. Gem. Zangv. Hosanna, Vaassen

Bezoekadres: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadres: Postbus 282, 8160 AG Epe. Telefoon: 0578-620988 (8.3012.30 uur) Telefax: 0578-628395. Bereikbaarheid Vaassen: Iedere dinsdag van 9.30-11.30 in ontmoetingsruimte Bloemfontein (Steinstr./de Wetstr.) koffie-inloop. Aanwezig ook seniorenvoorlichter voor antwoorden op vragen over wonen, welzijn en zorg. SENSOOR, echte aandacht Dag en nacht een luisterend oor, tel. 0900-0767. Chat en e-mail www.sensoor.nl

Familieberichten in het Vaassens Weekblad Een familiebericht plaatsen is altijd een gevoelige zaak. Uw rouwadvertentie gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familielid, vriend of kennis. Daarnaast kan een advertentie echter ook een vreugdevolle aangelegenheid zijn, zoals bij een geboorte of jubileum. Onze medewerkers en medewerksters zijn u graag van dienst en helpen graag om een persoonlijke advertentie te maken. Wij maken deze voor u op, en sturen altijd een drukproef (inclusief offerte) ter correctie voor plaatsing. Voor opgave van een overlijdens-, familie- of bedankadvertentie kunt u ons mailen via: mail@drukkerijvanbarneveld.nl. Voor plaatsing in diezelfde week moet het materiaal uiterlijk maandagochtend voor 9.00 uur bij ons binnen zijn. Als u graag eerst advies wilt, dan kunt u ook bellen met: 0541 – 351869. Via e-mail reageren

wij altijd binnen 24 uur. Verspreiding: Oplage 18.500 exemplaren Elke dinsdag/woensdag in Vaassen, Emst, Terwolde, Oene, Nijbroek, Welsum, De Vecht, Zuuk, BeemteBroekland, Wenum Wiesel, Apeldoorn Noord en de bebouwde kom van Epe.


Voor al uw partijtjes zoals: Verjaarsfeestje Receptie Buffetten Koffietafel Diners enz. Zaaltjes vanaf 20 tot ca . 70 pers. www.restaurantgerrits.nl

Groothandel in n en staal bouwmateriale

Kees Bouwmeester B.V. Vaassen

Tel. 0578 - 572797

www.KBouwmeester.nl - Diverse soorten houten plaatmateriaal

Voorraadhouder van:

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

- Damwand profiel platen (1e en 2e keus)

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

- grind - Tegel lijmen

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

- Dakpan profiel platen (1e en 2e keus)

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

- Plaatstaal 1/2/3/4 mm. dikte, etc.

- Constructie werkzaamheden

Industrieterrein Eekterveld | Runnenbergweg 4 | 8171 MC Vaassen Tel: 0578 572797 | Fax: 0578 572704 | Mob: 06 54294866 | E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl

High tea in Vaassen Op zaterdagmiddag 20 januari wordt in De Rank (van 14.30 tot 16.30 uur) een “High Tea” georganiseerd voor leden van de Gereformeerde en Hervormde Gemeente die zin hebben in een gezellige middag, en zich eens lekker willen laten verwennen. Koffie, thee en allerlei lekkere hapjes (ook geschikt voor personen met diabetes) staan op de tafels. Een werkgroepje van enkele enthousiaste gemeenteleden uit beide kerken organiseert deze activiteit. Dus: vóór gemeenteleden door gemeenteleden. Inschrijven kan van 7 t/m 19 januari via de intekenlijsten in beide kerken, maar ook bij Hennie Beekhuis (0578575442) of George van Hoogeveen (0578-576112). Voor deelname wordt een bijdrage van € 5,00 p.p. gevraagd. Deze bijdrage kan op 20 januari bij de ingang van de zaal worden voldaan.

AANBIEDING VAN 8 T/M 14 JANUARI

Gerard Broer exposeert in de Kultushus EWG Vanaf 5 januari exposeert Gerard Broer uit Vaassen zijn Kunstcollages in de gangen van het Kulturhus-EGW-Epe. Zijn werk valt op door de aparte techniek; schilderijen waar geen verfkwast aan te pas komt. Het scheuren van papier en het snijden van karton en het toepassen van pastelkrijt levert landschappelijke composities op, maar ook gefingeerde landschappen in kleuren die we niet in onze omgeving zullen aantreffen. Het zijn spannende beelden die tot de verbeelding moeten spreken. Geen enkel werk heeft een titel. Dit om de kijkers vooral niet op een spoor te zetten. De kijker moet zelf uitmaken wat hij/zij wil zien en ervaren. Tot 2013 werkte hij in zijn atelier in Drenthe maar om gezondheidsredenen heeft hij het atelier moeten sluiten en is hij met zijn partner in Vaassen gaan wonen. Er is helaas geen website meer, werken zijn te koop. De prijslijst ligt in het Kulturhus. De expositie duurt tot 23 februari.

Zwolseweg 39, Wenum-Wiesel • Donselaarseweg 4, Oene

ALARM 1-1-2,

Als elke seconde telt

Tel. 0578 57 26 15 Oude Apeldoornseweg 77 8171 LV Vaassen

Geen grip meer op uw thuisadministratie?

Bel ons kantoor. Emsterweg 16 • 8171 PJ • Vaassen • [T] 0578-572928 [E] info@johntenarve.nl • [I] www.johntenarve.nl

4BOJUBJSt7FSXBSNJOHt%BLCFEFLLJOH *OTUBMMBUJFUFDIOJFLt4DIPPSTUFFOWFHFO 0OEFSIPVEHBTBQQBSBUVVS www.geldersservicebedrijf.nl


De Spinners huldigt zijn kampioenen Tafeltennisvereniging de Spinners heeft de spelers van de twee teams die in de najaarscompetitie kampioen werden gehuldigd in de Hezebrink in Emst. De meest aansprekende titel werd behaald door het vijfde team. Dat team, bestaande uit Gert-Jan Schurink, Dawid Sewaśiciuk, Patrick Middeljans en Michiel den Besten bleef in hun vijfde klas poule ongeslagen en eindigde met 20 punten voorsprong op de nummer twee.

EMST

Staand v.l.n.r. Gert-Jan Schurink, Michiel den Besten, Paul Gensen, Chris Mulder en Aart Schurink. Gehurkt: Piet Daems. Op de foto ontbreken Dawid Sewaśiciuk en Patrick Middeljans. (Foto de Spinners).

Team twee werd ook kampioen, maar dat was op het nippertje. Dit team met good-old Piet Daems, Aart Schurink, Paul Gensen en Chris Mulder verzamelde 61 punten, evenveel als Vined 2, maar omdat het onderlinge resultaat in poule 3A in het voordeel was van de Spinners, kwam de titel in Emst terecht. Vanaf woensdag 10 januari kan er weer

Toelevend naar het Kerstfeest kon het publiek afgelopen december genieten van een gevarieerd kerstconcert van christelijk gemengde zangvereniging De Lofstem uit Emst. (Foto De Lofstem). Onder leiding van dirigent Henk van der Maten zong het koor in diverse liederen over het geboren kind van Bethlehem. Daarnaast waren er prachtige bijdragen van de solisten René Nijhof (bariton) en Neline de Graaf (mezzosopraan). Tijdens een instrumentaal intermezzo werd er o.a. een mooie Kerstmedley ten gehore gebracht en verder was er in het programma ook ruimte voor samenzang. De avond werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van het 'Ere zij God'.

Voor het komende seizoen gaat het koor zich voorbereiden op een aantal grote concerten. Zo staat er op 18 mei een samenwerkingsconcert met mannenkoor Looft den Heere op het programma. Tijdens het zomerconcert op 16 juni wordt samen met interkerkelijk koor To You het oratorium 'Schepping' uitgevoerd. De eerste koorrepetitie in het nieuwe jaar was op maandag 8 januari in de Hoeksteen achter de Hervormde kerk in Emst. Ook maandag 15 januari is iedereen hartelijk welkom,

die belangstelling heeft en graag eens mee wil zingen. Om de koorbalans in stand te houden, worden met name bassen en tenoren opgeroepen om te reageren.

Het Dickens Orkest Emst speelde op vrijdagavond 22 december jl. in de wintertuin van de De Speulbrink in Vaassen. De bewoners en overig publiek genoten volop van de veelal bekende kerstnummers die gespeeld werden. Naast dit optreden in Vaassen, was het Dickens Orkest Emst de afgelopen weken te horen en te zien in Eibergen, Wezep, Hat-

EMST

getafeltennist worden in de nieuwe sportzaal van de Hezebrink en daarbij zijn ook andere mensen die het leuk lijkt om een balletje te slaan van harte welkom. Er zijn voldoende tafels beschikbaar voor leden en andere belangstellenden.

Zing mee met De Lofstem EMST

Dickens Orkest Emst brengt kerstsfeer bij u thuis!

Wie meer informatie wil over het koor, kan contact opnemen met de secretaresse jolitabluemink@gmail.com of kijk op de website www.delofstem-emst.nl.

Bloemstukken voor Stichting Sidney and Friends Dit is het vierde jaar dat Zwaan van Essen uit Emst en Johanna ten Brinke uit Heerde zich inzetten voor Stichting Sidney and Friends middels het maken van kerst- en grafstukken. Deze stichting verzorgt Huifbedrijden in de regio Apeldoorn voor mensen met een beperking. (Eigen foto).

EMST

Begin december maken Van Essen en Ten Brinke samen met een groot aantal vrijwilligers de mooiste kerst- en grafstukken. Daarnaast zijn er twee vriendinnen Netty en Jolanda die kransen maken om te verkopen. Alles wordt gemaakt met 2e hands materiaal ingeleverd door allerlei mensen uit de regio. Pannekoek Emst stelt een warme ruimte ter beschikking om in te kunnen werken en zorgt voor koffie en thee. Omdat er bijna geen kosten worden gemaakt, is het grootste deel van de opbrengst voor de Stichting. Er blijft niets aan de strijkstok hangen.

Stichting Sidney and Friends draait geheel op vrijwilligers. De verkoop is ieder jaar bij de Hezebrink in Emst en het is al een vaste prik want Zwaan van Essen heeft nu al de eerste bestelling voor volgend jaar binnen: een kerststuk en een grafstuk. De opbrengst van dit jaar is nog nooit zo hoog geweest: € 1.675,00. Johanna ten Brinke: “We doen het ieder jaar met veel plezier en met de opbrengst weten we dat we mensen met een beperking heel blij kunnen maken middels het Huifbedrijden”.

100% gezelligheid bij 100e Presentproject Al vroeg is het op Tweede Kerstdag bij Café Restaurant Dorpszicht in Oene een komen-en-gaan van lokale bedrijven en auto’s met kerstpakketten, vrijwilligers die met een kopje koffie worden gebriefd en taxichauffeurs die de adressen van gasten noteren. Waar ze naartoe gaan? “Brummen en Deventer dit keer, in totaal 2 personen.” zegt chauffeur Pieter IJzerman, waarna hij snel vertrekt. Tussen het nodige geregel in is er tijd om met Jan-Pieter Tuinman en Jan Lowin IJzerman te spreken over deze bijzondere dag. Samen met hun partners Marjolein en

OENE

startte met een gezellige middag voor een groepje eenzame ouderen en alleenstaanden, heeft inmiddels jaarlijks 30 tot 40 gasten. Ouderen maar ook jongeren met allemaal een verschillende achtergrond, voornamelijk woonachtig in de gemeente Epe en Heerde. Eenzaamheid is voor hen realiteit en de reden zich als gast op te geven. In Oene wacht hen een warm onthaal door gastvrouwen Mieke en Janneke. Onder het genot van een kopje koffie en heerlijke vlaai praten bekenden van voorgaande jaren elkaar bij, anderen zijn nieuw en stellen zich enigszins weifelend voor. Intussen wordt er in de keuken een rijke lunch bereid en wordt verderop hard gewerkt om de gedoneerde kerstpakketten klaar te maken. Zo rond het kerstverhaal van gast Jan en tijdens het zingen van een kerstlied door gast Moniek, komen de eerste gastgezinnen binnengedruppeld. “Dit is een mooie ontwikkeling in de opzet van deze dag” legt Marlies uit. Aan een oproep in het netwerk en via sociale media hebben maar liefst 12 gezinnen gehoor gegeven. Na de lunch vertrekken de gastgezinnen huiswaarts met 2 of 3 gasten, waar ze hun eigen programma hebben en uiteindelijk de gasten terugbrengen naar hun huis. Wat hen beweegt om deel te nemen? “Kerst nog waardevoller maken. Uiteraard

voor de gasten, maar ook voor ons als gezin”, aldus Gera van Werven, die inmiddels meerdere jaren als gastgezin haar steentje heeft bijgedragen. Op de vraag of in 2018 het initiatief opnieuw georganiseerd spreekt de organisatie het verlangen uit dat meer mensen zich bewust worden van de eenzaamheid die er onder mensen heerst en zich beschikbaar stellen als gastgezin of vrijwilliger van dit initiatief. "Voor ons is dit het minste wat we kunnen en moeten doen; met elkaar zijn we tot veel toe in

staat!”. Present Epe-Heerde viert met dit kerstproject het 100e project van het jaar 2017! Present is een organisatie die een brug slaat tussen mensen die willen geven en mensen die een steun in de rug kunnen gebruiken. De stichting, die volgend jaar de 10e verjaardag mag vieren, is de afgelopen jaren qua projecten enorm gegroeid. “In 2008 hebben we 7 projecten met zo`n 40 vrijwilligers gerealiseerd. Dit jaar zijn er bijna 600 vrijwilligers actief geweest in

meer dan 100 projecten” aldus Reina van Mourik, die vanaf de start in 2008 algemeen coördinator is. Samen met Margreet de Jonge en een geweldig enthousiast operationeel team is ze verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting. De visie van Present: “een maatschappelijke beweging opgang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien” wordt met dit kerstproject mooi in praktijk gebracht. Was Present de eerste jaren actief betrokken bij de voorbereiding, de afgelopen jaren pakt het 'kerstteam' dit grotendeels zelf op. En dat is ook de droom van Present: als de brug eenmaal geslagen is, dan weten mensen elkaar te vinden. Meer informatie is te vinden op www.presentepe-heerde.nl.

COLOFON Uitgever: Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld. Industriestraat 10 7591 BL Denekamp. Telefoon 0541-351869 | Fax 0541-354345 www.drukkerijvanbarneveld.nl | mail@drukkerijvanbarneveld.nl Inleveren kopij en advertenties uiterlijk vrijdags 12.00 uur voor plaatsing in de eerstvolgende editie. Verspreiding: Oplage 18.500 exemplaren Elke woensdag door Snel&Well in Vaassen, Emst, Terwolde, Oene, Nijbroek, Welsum, De Vecht, Zuuk, Beemte-Broekland, Wenum Wiesel, Apeldoorn Noord en de bebouwde kom van Epe. Bel voor klachten / informatie over de verspreiding tel. 0578 - 661188 Redactie: A. Scholten, Eikenweg 13, 8172 AG Vaassen. Telefoon 0578-577622 / 06-44433406. vaassensweekblad@planet.nl Verkoop: Oscar Streppel, 06 - 83209205 vaassensweekblad@drukkerijvanbarneveld.nl


ONTDEK DE NIEUWE ECLIPSE CROSS 1.5 DI-T TURBO BENZINEMOTOR STANDAARD VOORZIEN VAN: + Forward Collision Mitigation + Lane Departure Warning + Automatisch grootlicht + 7 SRS-airbags + Smartphone Link Display Audio + Cruise control + Achteruitrijcamera + Verschuifbare achterbank Ook leverbaar met 8-traps CVT automaat en 4WD met Super All Wheel Control.

Op 9 januari komt de dialectkring voor het eerst in het nieuwe jaar weer bijeen. De begin- en eindtijd van de bijeenkomsten is gewijzigd. Ze beginnen nu om 17.30 uur en eindigen om 19.00 uur. De eerste bijeenkomst staat in het teken van Thomasvaer en Pieternel, die terugblikken op 2017.

Epe Franse conversatieles gegeven. Een laagdrempelige cursus, waarbij in een gemoedelijke sfeer over allerlei onderwerpen in het Frans wordt gepraat. De lessen zijn op dinsdag 9 januari begonnen. De leslocatie is gebouw De Antenne, Dr. Van Voorthuijsenstraat 6 in Epe (achter de Regenboogkerk aan de Beekstraat). Voor meer informatie kan men contact opnemen met de docente Meggie Moors, tel. 0578-617314, e-mail: meggiemoors@gmail.com.

Studieavond bij GravenderWijs over de synagoge

Computerspreekuur in Bloemfontein

Donderdag 11 januari om 20.00 uur vindt de maandelijkse studieavond van GravenderWijs plaats in cbs 't Mozaïek aan de Westerenkweg 19 in Vaassen. Deze avond met een bijzondere studie door Jos Bremer. Hij komt uitleg geven over de zgn. shiviti, een plaat die in veel synagoges overal ter wereld hangt met de tekst 'weten voor Wie je staat'. Dit thema behandelt hij zowel vanuit historisch -ook met een paar exemplaren- als vanuit Bijbels perspectief. De toegang is gratis. Voor meer informatie: Loes van 't Wout tel.0578-795020.

Iedere vrijdagmiddag is er in het wijksteunpunt Bloemfontein een speciaal inloopspreekuur voor mensen, die vragen hebben over het gebruik van hun computer, laptop, tablet of zelfs mobiele telefoon. Drie vrijwilligers zijn van 14.00 tot 15.00 uur aanwezig in het wijksteunpunt om vragen te beantwoorden.

Bijeenkomst Dialectkring Gemeente Epe

Januari filmmaand Deze maand worden in het Vrijzinnige Kerkje aan de Deventerstraat 36 drie films vertoond met als thema: Verfilming van succesvolle boeken. De eerste filmavond op maandagavond 15 januari is de film 'De Naam van de Roos' (The Name of the Rose) te bewonderen en op maandagavond 29 januari de film 'Onzekerheid' (Doubt). De filmavonden beginnen telkens om 19.30 uur (zaal open 19.00). Er is koffie en thee in de pauze. De toegang bedraagt € 9,00. Voor leden en begunstigers € 7,00. Na de voorstelling kan men nagenieten met een glas wijn/sapje.

Frans conversatie in Epe Elke dinsdagochtend wordt van 10.30 tot 12.00 uur in

NU IN DE SHOWROOM VANAF € 29.490 Auto van Zeist B.V. Laan van de Dierenriem 50 • Apeldoorn-Noord • T. 055 – 53 31 899 www.autovanzeist.nl Brandstofverbruik: 6,6-7,0 l/100km. CO 2 -uitstoot: 151-159 g/km. Prijs inclusief BTW/BPM en bijkomende kosten, exclusief metallic lak. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecifi caties. De Mitsubishi Eclipse Cross wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Distributeur: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 01-18

Kaartmiddag in Bloemfontein Op donderdag 11 januari organiseert het wijksteunpunt Bloemfontein een kaartmiddag in het gebouw Bloemfontein. Iedereen, ongeacht leeftijd, is van harte welkom om van 13.30 tot 16.00 uur te komen jokeren en klaverjassen. De begeleiders van deze kaartmiddag zijn Willy Jonker en Jopie Stegeman. Deelnamekosten bedragen € 2,00 inclusief een kopje koffie of thee.

Oliebollen tijdens koffie inloop in De Hezebrink De koffie inloop op vrijdag 12 januari van 14.30 tot 16.00 uur in het dorpssteunpunt de Hezebrink is de eerste in 2018. Deze middag is er een kopje koffie of thee met natuurlijk een oliebol. Ook wordt er geklonken op het nieuwe jaar. De toegang is gratis.

Autoschade Berghorst is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in autoschade, autoruiten, autowassen en autopoetsen. Ter versterking van ons team hebben wij 3 vacatures:

Autospuiter full time Leerling autospuiter Wasstraatmedewerker (Full time voor het wassen en poetsen van auto’s in onze wasstraat-afdeling.)

Ben jij: - Iemand (evt. met rijbewijs) die in ons team past. - Sociaal ingesteld. - Vriendelijk en commercieel leergierig. - Iemand met enthousiasme voor zijn vak. Beantwoord jij alle vragen met ja, dan kun je contact opnemen met Wilbert Kruisweg via 0578 - 69 11 99. Of je komt solliciteren op ons bedrijf: Autoschade Berghorst, Molenweg 9, 8181 BJ, Heerde. E-mail: info@berghorst.nl.


VIOS Vaassen huldigt jubilarissen Traditioneel vond op de 1e vrijdagavond van 2018 de Nieuwjaarsreceptie bij csv vios vaassen plaats. Ceremoniemeester Anniek Stoker heette namens de vereniging de aanwezigen in de vol bezette kantine van harte welkom, en gaf een toelichting op het programma van de avond, waarna voorzitter Gerard van Gurp zijn nieuwjaarsrede hield. Na zijn toespraak werden de jubilarissen gehuldigd. (FotoV@S). VAASSEN

n Opslag nodig? Uw inboedel etc. goedkoop: 1e verd. verw.: € 25,- m2 p.j. Tel. 055-5218990 (na 18.00 uur) n Lia uw schoonheidsspecialiste bij u thuis. Tel. 06-54392132. n Hoofdpijn of nek-/schouderklachten? Kom voor een atlasmassage naar Praktijk Drigees. Tel. 0620865594. n GEVRAAGD: Defecte koelkasten, wasmachines, wasdrogers, fornuizen, vriezers, metalen, fietsen en oud ijzer. Tel. 06-84019065. n GEVRAAGD: Oud ijzer, wasmachines en fietsen. Tel. 0578-575524. n Lia uw pedicure bij u thuis. Tel. 06-54392132. n Hereford rundvlees 100% grasgevoerd Zorgboerderij. Open op do-vr van 10.00-15.00 uur. Wenumsedwarsweg 99. Info: www.wenumhoeve.nl. n TE KOOP: Champignonmest. Zorgboerderij Wenum Hoeve. Ideaal onder jonge beukhaag. Tel. 06-18934832. n GEZOCHT: Tuinman/tuinvrouw. Zorgboerderij Wenum Hoeve. Het betreft vrijwilligerswerk. Bel GertJan voor meer info: tel. 06-18934832.

n Motorliefhebber zoekt oude motor tot 1980. Hoeft niet te lopen. Tel. 06-22571321. n Schuur- en boedelverkoop op zaterdag 20-12018 van 10.00-14.00 uur. Vellertweg 14, Beemte Broekland. n Uw boom onderhouden, keuring of verwijderen. Uw boom is onze zorg. Williams Boomverzorging. Tel. 06-22548462. n Goedkope banden nodig? Dieker levert nieuwe en gebruikte banden voor zeer scherpe prijzen. Auto, aanhanger, camper en caravan. Tel. 06-23787148. n Antiek of (oude) kunst taxeren voor successie of verzekering. Bel F. van der Veen, beëdigd makelaar/ taxateur, tel. 06-53923995. n Uw parketvloer als nieuw door het schuren, lakken of oliën van uw oude vloer. Bel voor een afspraak met Keijzer Parket Service, tel. 055-3666455. n Nieuw: PVC-vloeren. Ook voor vochtige ruimten en vloerverwarming + ondervloer met clicksysteem en 6,5 mm dik. Keijzer Parket Service, tel. 055-3666455.

n Ervaren stratenmakers Jan en Henk uit Wenum hebben tijd voor uw straatwerk. Heeft u werk? Bel dan met telefoonnummer 06-52133341. Voorwaarden voor de rubriek Riddertjes • Niet in aanmerking voor deze rubriek komen familie-advertenties, aan- of verkoop van onroerend goed, huur of verhuur van onroerend goed en personeelsadvertenties (uitgezonderd huishoudelijke hulp). • U dient gebruik te maken van deze bon. • Maximaal 2 advertenties van 8 regels per uitgave, uitsluitend à contant. • Voor brieven onder nummer geldt een toeslag van € 3,00. • Advertenties voor deze rubriek kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd. • Tussen de woorden 1 hokje open laten en voor leestekens altijd 1 hokje gebruiken.

In zijn rede sprak de voorzitter de zorg uit over het afnemende, maar ook ouder wordende legertje vrijwilligers waardoor een aantal taken niet volledig of niet kunnen worden uitgevoerd. Samen met de KNVB vertegenwoordiger Gerard Jorna is in een drietal sessies over dit onderwerp gesproken. In februari volgt er een workshop waarin met een 50 tal vertegenwoordigende leden van gedachten zal worden gewisseld hoe we dit met elkaar op kunnen pakken. De voorzitter zag via de media dat meerdere verenigingen te kampen hebben met dit fenomeen en dat we dit dus ook breed maatschappelijk op moeten lossen en samen de schouders moeten zetten onder het verenigingsleven. Ook gewijzigde regel en wetgeving maakt het de verenigingen niet makkelijk. Het drukt ook op financiële resultaten. Hij wenste een ieder veel saamhorigheid geluk en voorspoed toe en de geel zwarten een gezond en mooi sportief 2018. Na de nieuwjaarsrede werden 12 leden gehuldigd voor hun jarenlange trouw aan de vereniging. Remco

Jolink, Mark Beekman, Jelle Pol, Olin van Hoogmoed en Mark Dokter mochten de speld en de oorkonde voor 25 jaar lidmaatschap ontvangen. John Veldkamp was 40 jaar lid en 4 leden kregen de speld en de oorkonde voor 50 jaar lidmaatschap. Dat waren Gert Stijf, Ep van den Berg, Reinier Berghuis en Pieter Pelamonia. Daarna was het de beurt aan Aart Kamphuis, die maar liefst 60 jaar verbonden is aan de club en nog steeds actief is in de schoonmaakploeg en de ontspanningscommissie. Recordhouder van de avond was Ab Volkerink, die maar liefst 75 jaar aan VIOS is verbonden. Hij kreeg voor dit rhodium jubileum een ingelijst VIOS-shirt met het nummer 75. De jubilarissen kregen in dichtvorm van de voorzitter alle eer toegezwaaid en met een bos bloemen werden de jubilarissen nog eens bedankt voor hun jarenlange verenigingstrouw. Vervolgens was het de beurt aan Jan van Werven van de ontspanningscommissie die de vereniging een mooi bedrag kon overhandi-

gen als opbrengst van hun inspanningen tijdens de maandelijkse klaverjas-, joker- en bingoavonden. Jan memoreerde nog eens dat de commissie inderdaad verouderd en hij deed een oproep aan de jongeren meer te willen betekenen voor de vereniging. Hij zette dit kracht bij door op ludieke wijze de cheque te overhandigen aan de nieuwe (en jonge) penningmeester Jacco Verstraten. Volgens Jan een voorbeeld van goede betrokkenheid van de jongere generatie. De traditionele nieuwjaarsverloting was dit jaar georganiseerd door het 3e, 4e en 5e elftal en bleek een groot succes. Binnen 20 minuten waren alle loten verkocht en kon de trekking worden gehouden. Clubman Peter van Schoonhoven deed de trekking samen met clubvrouw Roelie van Wijngeeren. Wethouder en VIOS lid Erik Visser ging er met de hoofdprijs, een damesfiets, vandoor. Daarna waren alle plichtplegingen vervuld en bleef het nog lang druk en gezellig in het clubhuis.

Vier kampioensteams bij volleybalvereniging Blok EVC VAASSEN

Maarliefst vier Blok EVC teams zijn op 16 december kampioen geworden. Jongens C1 en de spelers van niveau 3.3, 4.1 en 6.

Jongens C1 v.l.n.r.: Jesper Oosthoek, Thomas Tijssen, Yorick Versluis, Niveau 4.1 v.l.n.r.: Noor Menkhorst, Loes Overvelde, Jasmijn Gorter en Luc Gerrits, Thomas van Dragt, Noah Oosthoek, Joran Kluin, Jens van Marit Prins. (Foto Blok EVC). Houten, Daniel de Nijs en Sander Glas. (Foto Blok EVC).

Voor plaatsing in de eerstvolgende uitgave s.v.p. vrijdags vóór 11.00 uur inleveren bij: Boekhandel Bruna, Dorpsstraat 59 in Vaassen; Sigarenmag. Nellestein, Apeldoornseweg 58 in Vaassen; Alex Stokhof, Hoofdweg 13 in Emst; Stilema Vaassen, Aalbosweg 41 in Vaassen. Online uw vraag en aanbod opgeven? U kunt uw particuliere advertentie voor de rubriek VRAAG EN AANBOD eenvoudig online opgeven en betalen (via I-deal). Kijk op www.drukkerijvanbarneveld.nl

Thijmen Visch, Iris Karman, Amy Krijgsman, Leander van der v.l.n.r.: Myla van Voorst, Lisa van Hartskamp, Inari Sapulette, Eline Gorter, Lya van der Haar en Jasmine Hilberink. (Foto Blok EVC). Haar en Lex Pelamonia. (Foto Blok EVC).


Waterschap alert op hoge waterstanden Is op ZOEK naar gemotiveerde en flexibele

cafetariamedewerkers. Er zijn diverse functies beschikbaar: Cafetariamedewerkers (fulltime/parttime), bezorgers (scooter), barmedewerkers. Reacties graag op telefoonnummer: 06-27257869 of mail naar cafetaria-dehoef@hotmail.com.

Wij bezorgen ook uw eten aan huis in de volgende postcodegebieden: 8171, 8172, 8166 en 7345. Bel of mail voor onze prijslijst. Bezorgtijden: Ma t/m do 16.00 - 23.00 uur; Vr t/m zo 11.00 - 23.30 uur Wij zijn dagelijks geopend van 11.30 - 23.30 uur

Cafetaria De Hoef, Dorpsstraat 33, 8171 BK Vaassen • Tel. 0578-623356

Buffet in de Hezebrink Emst In het dorpshuis de Hezebrink wordt op donderdag 25 januari om 12.00 uur een buffet geserveerd. Deelname kost € 8,50 per persoon. De buffetten, die voorheen werden georganiseerd in het Ebbenhuis in Emst, vinden met ingang van januari plaats in het dorpshuis De Hezebrink. Iedere maand is er een ander buffet. Het buffet wordt verzorgd door Jeanet van der Sluis van de Hezebrink. Vrijwilligers, dezelfde vrijwilligers als in het Ebbenhuis, zijn al op tijd aanwezig om de tafels te dekken en mensen te helpen bij het opscheppen van het eten. Belangstellenden kunnen zich nog tot 18 januari telefonisch aanmelden bij Gerrit en Jannie Brummel 0578-661796 of 0610171715.

Buurtkaffee in wijksteunpunt Bloemfontein Iedere dinsdagavond wordt er in het wijksteunpunt Bloemfontein van 19.30 tot 22.00 uur een buurtkaffee gehouden. Tijdens het buurtkaffee komen buurtbewoners bij elkaar om gezellig koffie te drinken, een praatje te maken, contacten op te doen en soms een spelletje te doen. Het woord kaffee zegt het al, alcohol wordt er niet geschonken. Tijdens deze avond zijn er medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van Koppel-SWOE aanwezig die eventueel antwoord kunnen geven op vragen. Deelname aan het buurtkaffee kost niets, men betaalt alleen maar voor de eigen consumptie.

Fysiotherapie artrose aan knie of heup in basisverzekering Heup- en knieartrose zijn, naast handartrose, de meest voorkomende vormen van artrose in Nederland. Heupartrose komt voor bij 359.000 personen; knieartrose bij 594.000 personen. De verwachting is dat het aantal personen met artrose tussen 2011 en 2030 zal toenemen met 37% vanwege vergrijzing en een toenemend aantal mensen met overgewicht. De meest voorkomende klachten zijn (start)pijn en/of stijfheid. Andere veel voorkomende klachten zijn pijn in de lies, lage rug, voor/zijkant heup (bij heupartrose), instabiliteit (bij knieartrose), spierzwakte van de bovenbeenspieren en verminderde conditie, en soms is het gewricht ontstoken. Deze klachten leiden tot beperkingen in activiteiten (zoals (trap)lopen, gaan zitten en opstaan van stoel) en verminderde participatie in (vrijwilligers)werk, vrije tijd,sociale activiteiten en sport. Oefentherapie is, in combinatie met voorlichting/advies, een belangrijke pijler in de behandeling van artrose en kan effectief zijn in het verbeteren van fysiek functioneren en kwaliteit van leven en het verminderen van pijn bij mensen met heup- of knieartrose. De oefentherapie onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut bestaat uit spierversterkende oefeningen, oefeningen ter verbetering van de aerobe capaciteit en oefeningen voor de uitvoering van activiteiten, waarmee beperkingen ervaren worden (functionele oefeningen). Het is essentieel, dat patiënten tijdens maar vooral na de behandelperiode zelfstandig

oefeningen blijven uitvoeren en voldoende bewegen, om de behandeleffecten op lange termijn te kunnen behouden. Hierdoor dalen ook de kosten voor de gezondheidszorg. In het kader van deze effectiviteit worden vanuit de basisverzekering met ingang van 1 januari 2018 12 behandelingen vergoed. Hiervoor is een verwijzing door huisarts of orthopaed nodig met als diagnose een aangetoonde artrose heup/knie. De behandeling gaat wel ten koste van het verplicht eigen risico (385 euro). Ook in het revalidatietraject voor en na een knievervangende operatie kan oefentherapie het fysiek functioneren verbeteren en de pijn verminderen. Hiervoor gelden weer andere spelregels bij de zorgverzekeraar. Voor meer informatie kan men terecht bij Gezondheidscentrum Molenhoek Fysiotherapie, Prins Hendrikweg 11-13 Vaassen, tel. 0578-648040, e-mail info@Molenhoekfysiotherapie.nl.

De waterstanden zijn hoog. Het waterschap is alert en voert dagelijkse inspectierondes uit. Rijkswaterstaat geeft aan dat het water in de IJssel en Neder-Rijn de komende dagen nog verder zal stijgen. De extra alertheid blijft dan ook van kracht. Het waterschap zorgt ervoor dat dit water de uiterwaarden in kan stromen. In het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe gebeurt dit langs de IJssel in de Hoenwaard bij Hattem en langs de Neder-Rijn bij Oosterbeek en Wageningen.Uit voorzorg hebben medewerkers van gemeente en het waterschap agrariërs geïnformeerd over het mogelijke hoog water en geadviseerd om vee tijdig uit de uiterwaarden te halen. Rijkswaterstaat verwacht dinsdag rond 18.00 uur de hoogste stand bij Lobith. De verwachting is dat deze hoogste waterstanden woensdag of donderdag de IJssel en Neder-Rijn bereiken.

Jokeren en Kruisjassen in de Hezebrink Kaartliefhebbers uit Emst kunnen maandagmiddag in de Hezebrink terecht om te jokeren en te kruisjassen. Deelname kost € 3,00 per maand en de eigen consumptie. Vooral jokeraars worden nog gevraagd. De kaartmiddag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De kaartmiddag wordt begeleid door Freek Bonhof.

Winterlezing Ampt Epe: Zwerven over de Veluwe De heer Rien Mouw uit Doorspijk laat met een digitaal klankbeeld een onvergetelijke zwerftocht over de Veluwe zien. De vertelling van Rien Mouw is boeiend van begin tot eind. Hij heeft een echte "vertelstem". Het diaklankbeeld is zeer afwisselend. Alle jaargetijden komen voor-

Een duik in het diepe! Altijd al willen weten wat duiken inhoudt en welke materialen je daarbij nodig hebt? En wat die duikers in het winterseizoen eigenlijk doen? Donderdagavond 11 januari om 19.30 uur de kans dat te ontdekken. Op die avond organiseert onderwatersportvereniging Apa Dukers Epe een open avond bij Zwem- en Sportcentrum De Koekoek. Duikinstructeurs geven uitleg over deze mooie sport. Om 21.00 uur worden de activiteiten voortgezet in het zwembad. Daar kan men kijken naar de wekelijkse zwembadtraining, waarbij uitleg wordt gegeven waarom de verschillende oefeningen worden gedaan. Aanmelden voor een introductie-duik, om wellicht daarna met een duik-opleiding te beginnen, kan ook via secretaris@apadukers.nl. Tijdens het winterseizoen van januari t/m maart wordt iedere donderdagavond in zwembad de Koekoek te Vaassen getraind op conditie en duik- en snorkelvaardigheden. Het is mogelijk om vanaf de derde donderdag van 2018 de opleiding tot 1* NOB duiker te volgen. De Apa Dukers duikinstructeurs leiden belangstellenden graag op, voor de kostprijs van de opleiding en lidmaatschap van de vereniging. Men kan dan vanaf het begin van het buitenwater seizoen (vanaf mei tot en met oktober) met de Apa Dukers mee duiken. In principe vindt iedere week een clubduik plaats in de directe omgeving, zoals Bussloo en Zwolle. Daarnaast wordt zo’n 4 à 5 keer per jaar een clubweekend in Zeeland georganiseerd. In november staat een clubvakantie naar warme tropische wateren gepland en in het winterseizoen wordt tijdens theorie-avonden aandacht besteed aan belangrijke duikonderwerpen. Apa Dukers is een NOB-vereniging, maar er zijn ook leden met een brevet van een andere duikorganisatie.

Amnesty schrijfacties in januari In januari heeft de Amnesty werkgroep Epe weer twee maandelijkse schrijfacties. In januari wordt geschreven voor een Indiase Dalit-activist, die gevangen zit zonder proces. De tweede schrijfkaart gaat naar Bahrein, waar twee tieners (Jehad Sadeq Aziz Salman en Ebrahim Ahmed Radi al-Moqdad) al 7 jaar in de gevangenis zitten. Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep is te vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.

Nieuwjaarswandeling GroenLinks N.O. Veluwe Op zondag 21 januari kunnen belangstellenden met GroenLinks mee maar de weidse uitzichten, prachtige velden en akkers en de grandioze luchten rond het rivierengebied. Omdat men ook over particulier terrein zal lopen en ter bescherming van het wild wat in het gebied leeft, kunnen honden dit keer niet mee. De ongeveer 7 km lange tocht begint om 14.00 uur. Na afloop van de wandeling staan een hapje en drankje klaar. Aanmelding vooraf bij de secretaris: Hilly Schaffer; hillyschaffer@kpnmail.nl of via mobiel: 0651023216. Na aanmelding ontvangt men de exacte informatie over het startpunt.

UW LOKALE PARTIJ

Vrijdagavondbingo muziekver. Prins Bernhard’ Vrijdagavond 12 januari organiseert muziekvereniging Prins Bernhard weer een bingoavond in de Hezebrink. Er zijn weer mooie prijzen te winnen met als hoofdronde 3 geldprijzen. De zaal gaat open om 19.30 uur en om 20.00 uur gaan de balletjes rollen.

bij. Winter, met o.a. dieren in een besneeuwd bos en kruiend ijs langs de Randmeren. Lente, met prachtige landschappen, bloemen en jong wild. Herfst, met een spannend verhaal over de edelhertenbronst, compleet met beelden en geluiden van burlende en vechtende herten. Een absoluut hoogtepunt van de presentatie is een bezoek aan een aantal, nog op een bijzondere manier levende, oude Veluwenaren. De lezing op 25 januari vindt plaats in het Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 in Epe begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Leden met eventuele partner hebben gratis toegang, niet-leden betalen € 3,50.

ADVERTENTIE

Gerry van de Schepop-Bourgonje, fractievolger Nieuwe Lijn Afronden van 2017! De laatste weken van 2017 waren hectische weken, waarschijnlijk zoals voor zovelen van u. De sneeuw viel tijdens de kerstmarkt, eigenlijk twee weken te vroeg! Daarna nog even snel dit organiseren en nog even snel dat afronden. Op mijn lijstje staan ook nog wat mensen die ik om verschillende redenen wil bezoeken om een kleine attentie door de deur te doen. In deze periode bereiken mij steeds meer berichten dat (vooral) Vaassense inwoners graag hun stem aan mijn gaan geven bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat vind ik uiteraard leuk om te horen. Wat verwachten zij van mij? En wat kan ik voor hen betekenen?

Verkiesbaar of toch maar niet! In maart sta ik wederom op een 10e plaats op de verkiezingslijst, een plaats waar ik al zoveel jaren sta tijdens de gemeenteraadsverkiezingen! Je zou verwachten dat deze 10e plaats geen verkiesbare plaats is, maar dat is niet helemaal waar. Wanneer je meer stemmen zou krijgen dan verwacht, dan word je met voorkeurstemmen gekozen en krijg je een zetel in de raad. Enige tijd geleden heb ik mijn partijgenoten laten weten dat ik deze ambitie eigenlijk niet heb. De periode als fractievolger heeft mij daar een duidelijk inzicht in gegeven. Het werk van een raadslid in de gemeente Epe vraagt ongeveer 16 uur inzet per week. Dit is uiteraard een gemiddelde, de ene maand meer als een andere! En sommige raadsleden besteden er veel meer tijd aan, zeker bij Nieuwe Lijn. Naast mijn werk bij Therapiecentrum Veenstade, ben ik op dit moment teveel betrokken in andere maatschappelijke belangen, die ik niet graag zou opgeven. Ook de uitdagingen van mijn echtgenoot wil ik

graag langs de zijlijn blijven ondersteunen. Die uren als raadslid heb ik dus eigenlijk niet meer beschikbaar. Toch is er onrust en is er continue een tweestrijd in mij gaande; want wat zou ik doen als ik met voorkeurstemmen wordt gekozen. Ik hou mij vast aan een wijs gezegde: “Niet wakker liggen van dat waar je geen invloed op hebt”.

Uw stem aan mij gaat nooit verloren. U stemt op een serieuze en betrokken lokale partij met bij de laatste verkiezingen in 2014 vijf zetels, en daarmee de grootste fractie in de gemeenteraad. We gaan samen met bestuur en fractie in gesprek hoe we de zetels het beste kunnen invullen. Met uw stem op mij kan Nieuwe Lijn wellicht naar een 6e zetel groeien. Mijn betrokkenheid blijft, want als bestuurslid blijf ik mee praten en fractievergaderingen volgen! Ik vertrouw er daarom op dat mijn achterban in maart hun stem uit gaat brengen op Gemeentebelangengroepering Nieuwe Lijn. Zijn er vragen, kom gerust, ik luister graag en als Nieuwe Lijner neem ik het mee naar de vergadering!

Info Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook en Twitter. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl


Filmavond De Naam van de Roos Deze maand worden in het Vrijzinnige Kerkje aan de Deventerstraat 36 drie films vertoond, die zijn gebaseerd op succesvolle boeken. Alle films zijn Nederlands ondertiteld. Maandagavond 15 januari om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). is de eerste film ‘De Naam van de Roos’ met een hoofdrol voor Sean Connery. De toegang bedraagt € 9,00 en voor leden en begunstigers € 7,00. In de pauze is er koffie en thee. Na de voorstelling kunnen de aanwezigen nagenieten met een glas wijn/sapje. (Eigen foto).

VAASSEN

Over de film: Een 14de-eeuws klooster wordt opgeschrikt door een reeks bizarre sterfgevallen. Enkele kwaadsprekers beweren dat dit het werk is

van de Duivel. Anderen leggen een verband tussen de doden en het Boek Openbaring. Maar Broeder William van Baskerville (Sean Connery)

denkt er het zijne van. Hij is vastbesloten de moordenaar te pakken aan de hand van feiten en denkwerk, de werktuigen van een ketter. De religieuze speurneus wordt bijgestaan door zijn hulpje Adso, een jonge knaap die zich bevindt in het schemergebied van zijn intellectueel en sexueel ontluiken. De Inquisiteur is de vleesgeworden arrogantie. Deze meeslepende en bekroonde filmklassieker uit 1986 is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Umberto Eco.

Van der Burgh acupunctuur nieuw in Vaassen Vanaf 1 januari 2018 kan men op de maandag- en donderdagavonden terecht voor een acupunctuurbehandeling in het Praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie Ronald Moes aan de Van Riebeeckstraat 87B in Vaassen. Ronald Moes en Egbert van der Burgh zijn blij met deze samenwerking, omdat dit vooral in een behoefte voorziet om het diensten pakket van de beide praktijken verder uit te breiden.

VAN WOENSDAG TOT WOENSDAG Activiteiten kunnen worden gemaild naar: vaassensweekblad@planet.nl 10 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst Vrienden Daams molen in de Speulbrink om 19.30 uur. 10 januari: Jokeren bij sv Vaassen vanaf 19.30 uur. 11 januari: Kaartmiddag in Bloemfontein van 13.30 tot 16.00 uur. 11 januari: Open avond onderwatersportvereniging Apa Dukers in de Koekoek vanaf 19.30 uur. 12 januari: Nieuwjaarsreceptie De

KERKPLEIN

VAASSEN

Egbert van der Burgh is aangesloten bij de beroepsvereniging ZHONG en is al sinds 2013 op eerdere locaties actief als acupuncturist. Voor de klant betekent dit, dat indien deze aanvullend verzekerd is, de klant de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt. Men kan bij van Burgh acupunctuur

terecht voor een scala aan acute- en chronische klachten. Meer informatie is te vinden op de site van Van der Burgh: acupunctuur.nl. Zie hier ook voor de speciale aanbieding die geldig is tot 1 februari 2018. Een afspraak maken kan via info@vanderburghacupunctuur.nl of door 06 54 340 359 te bellen.

Mieke Peek (links) en Iris Poen, fysiotherapeuten van Fysio- en Manuele Therapie Ronald Moes met in het midden Egbert van der Burgh. (Eigen foto).

Leerlingen basisschool Krugerstee rennen voor Serious Request Een kleine afvaardiging bestaande uit 8 leerlingen, een leerkracht en een aantal ouders vertrok naar het glazen huis van Serious Request op het Marktplein in Apeldoorn. Daar overhandigden ze € 5015,05 bij het Glazen huis, de opbrengst van een gehouden sponsorloop. Met een trots en voldaan gevoel een echte bijdrage geleverd te hebben aan medemensen en kinderen in nood, konden de leerlingen aan de welverdiende kerstvakantie beginnen. (Foto Krugerstee).

VAASSEN

Sprenge Vaassen wast auto's voor Serious Request De leerlingen van groep 8 hebben ruim 300 euro opgehaald met nog een extra spontane actie om alle auto’s van de leerkrachten te wassen. Eerder die week had groep 4 al een cheque weggebracht met het geld van de lege flessen actie waar de hele school aan mee had gedaan. (Foto de Sprenge).

VAASSEN

Katholieke kerk Vaassen: Zaterdag 13 januari 18.30 uur geen viering, zondag 14 januari 10.00 uur Eucharistieviering pastoor Hofstede; Hervormde Gemeente Vaassen Zondag 14 januari 10.00 uur ds. B. van 't Veld, 19.00 uur ds. G. J. Röben; Gereformeerde kerk: Zondag 14 januari 10.00 uur ds. B. Heslinga; Vrijzinnige Geloofs Gemeenschap Vaassen: Zondag 14 januari 10.00 uur geen viering; Hervormde Evangelisatie: Zondag 14 januari 9.30 uur prop. G. A. van Ginkel; Protestantse gemeente Nijbroek: Zondag 14 januari 9.30 uur ds. M. Zoeterweij; Protestantse gemeente Terwolde - De Vecht: Zondag 14 januari 10.00 uur pastor H. J. M. de Jong; Gereformeerde gemeente Terwolde-De Vecht: Zondag 14 januari 9.30 uur leesdienst, 14.30 uur ds. A. Schreuder, dinsdag 16 januari 19.30 uur ds. B. J. van Boven; Wijkgemeente Noord/Wilhelminakerk: Zondag 14 januari 10.00 uur ds. H. van Vreeswijk; Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag om 10.00 uur en elke woensdag om 20.00 uur in de De Ruyterstraat 7 te Apeldoorn. Inl. 057 571752. Kerkkronkel

Dat hebben we weer gehad! Toch weer een lekker gevoel dat die donkere dagen van december alweer achter de rug zijn! Kerstmis is, wat mij betreft, weer goed gevierd, de kerstspullen weer ingepakt en opgeborgen, er is weer meer ruimte in de woonka-

Neemt u ook eens een kijkje op onze website?

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Activiteiten kunnen worden gemaild naar: vaassensweekblad@planet.nl

Jeugd van Toen in wijkgebouw de Kouwenaar om 14.00 uur. 12 januari: Kaarten bij sv Vaassen vanaf 19.30 uur. 12 januari: Koffie inloop met oliebol in de Hezebrink van 14.30 tot 16.00 uur. 12 januari: Bingo muziekverenging Prins Bernhard in de Hezebrink om 20.00 uur. 13 januari: Kaartmarathon sv Vaassen vanaf 10.00 uur. 13 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst De Luchtpost van 16.00 tot 18.00 uur. 14 januari: Prinsenbal Rossumdaerpers in de Wieken om 14.00 uur.

mer. Natuurlijk: Kerstmis is ook juist bijzonder door alle spullen die we voor dit feest in en rond ons huis zetten, maar gelukkig is het niet altijd Kerstfeest. Met hetzelfde enthousiasme waarmee we de boel hebben ingericht kan ook alles weer in de gewone stand worden gezet. Dat hebben we weer gehad! Het lijkt me dat ik niet de enige ben die er zo over denkt. Al weet ik dat er een enkeling is, die met liefde (en uithoudingsvermogen!) de kerststal laat staan tot 2 februari, in de Katholieke Kerk de feestdag van de Opdracht van de Heer/Maria Lichtmis, veertig dagen na de Kerst. Was het dan niet goed, dat Kerstfeest? Natuurlijk wel. Ook al vind ik Pasen persoonlijk vanuit mijn geloof gezien belangrijker dan Kerstmis, toch blijft ook dat een bijzonder feest: God die onder ons komt wonen. Niet met grote pracht en praal, niet met een overmacht aan macht en kracht, maar juist in dat eenvoudige kind in de stal in Betlehem. Gelukkig krijgen we weer een jaar lang de tijd om over de rest van Zijn leven te horen, dat te vieren én het handen te voeten te geven in ons eigen leven van alledag, gewoon in 2018. Dat laatste te doen vraagt ruimte, nieuwe adem, weg van de kerststal, het gewone leven in. Door het opruimen van alle kerstspullen kunnen we weer ruimte maken om verder te gaan. Maar hopelijk zijn we wel op weg gezet door dat kindje, door die mens Jezus. In die zin hoop ik voor eenieder op een zalig nieuw jaar. Het Kerstfeest ligt weer achter ons, dat hebben we weer gehad. Maar de uitnodiging om met Jezus verder te gaan: die blijft. De inspiratie van Jezus en wellicht ook onze verbondenheid met God mogen we levend houden. Wat dat betreft staan ook de deuren van onze geloofsherbergen in ons mooie dorp telkens weer open! Jezus’ boodschap mogen we verder leren kennen, we mogen het vieren met elkaar en een plaats geven in onze dagelijkse manier van leven. Daarbij mag u weten: u bent altijd van harte welkom. pastor Wim Vroom vroom@franciscusenclara.com

15 januari: Film: De Naam van de Roos om 19.30 uur (zaal open 19.00): Kerkje Deventerstraat Vaassen. Toegangsprijs € 9,00 (leden en begunstigers € 7.00). 20 januari: High tea leden van de Gereformeerde en Hervormde Gemeente van 14.30 tot 16.30 uur in de Rank.


FRUIT

GROENTE

3 bakken pitloze witte druiven à 500 gram, bakjes blauwe bessen à 125 gram, netten handsinaasappelen à 1,5 kilo of bakken Conference peren à 1 kilo

3 zakken sperziebonen of schalen trostomaten à 500 gram, bossen bospeen of stuks bloemkolen

3 VOOR

4

00

3 VOOR

4

00

GROLSCH, BAVARIA, HERTOG JAN OF 0.0% 2 verpakkingen Grolsch, Bavaria of Hertog Jan pils in blik of alle soorten 0.0%

2

e HALVE PRIJS*

Geen 18, geen alcohol Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018

COCA-COLA Regular, zero sugar of light Pak met 6 flessen à 1,5 liter

51 +

GRATIS*

Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018

* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

NIEUWE STANDAARD KIPBLOKJES

SENSEO

Filetblokjes naturel of saté, dijfiletblokjes, wokblokjes of dijblokjes knoflook of Indisch 2 schalen à 256-350 gram

3 VOOR

2 VOOR

5

00

3 zakken à 36 stuks

10

00

* 5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de verkoopprijs van het 6-pack 1,5 liter.

JUMBO ROZIJNENBOLLEN

GATO NEGRO WIJNEN

Zak mini roomboter rozijnenbollen, reuze rozijnenbollen of rozijnen krentenbollen

2 flessen à 750 ml

25% KORTING

2 VOOR

7

99

CHEETOS, DORITOS OF LAY’S BUGLES PARTY PACKS 2 zakken Cheetos Chipito à 170 gram, Nibbit sticks of rings à 150 gram, Doritos nacho cheese, sweet chilli pepper of cool American à 272 gram of Lay’s Bugles naturel of nacho cheese à 160 gram

2 VOOR

3

00

Geen 18, geen alcohol

Geldig van ma 1 januari t/m di 20 maart 2018

Hamer Vaassen, Kosterstraat 3


Wouter Hillenström Vaassens snelschaakkampioen 2017-2018 Traditiegetrouw is op de eerste speelavond van het nieuwe jaar een intern snelschaaktoernooi gehouden. In twee poules waren de 13 aanwezige spelers ingedeeld en speelden per poule een halve competitie. De tijd per partij per speler is 10 minuten. De speler, die ofwel binnen die tijd de partij verliest, dan wel de tijd heeft verbruikt, heeft de partij verloren. De nummers 1 en 2 uit beide poules streden daarna voor de ereplaatsen. (FotoV@S). VAASSEN

De uiteindelijke uitslag is geworden: 1. Wouter Hillenstrőm. 2. Jolle Dekker, 3. Bertus van 't Veld 4. Remco Bredenhoff. Onder het genot van een door de club aangeboden Nieuwjaarsborrel werden de prijzen, in de vorm van Delifrance producten, uitgereikt door de voorzitter. VSV is een laagdrempelige schaakvereniging, die graag nieuwe (aspirant) leden wil ontmoeten en begeleiden naar een gemotiveerde (huis)schaker. Daarom zijn nieuwe geïnteresseerde leden ongeacht hun speelsterkte van harte welkom op de donderdagavond in de Rank. Het is het proberen zeker meer dan waard. Voor nadere informatie kan men bellen met nummer 06-33093035.

Op kerstavond werd alweer de negende volkskerstzang in Emst gehouden. De organisatie en de uitvoerenden mochten zich in een grote belangstelling verheugen. Onder leiding van muziekvereniging Prins Bernhard werden kerstliederen gezongen, afgewisseld met het kerstevangelie, dat werd voorgelezen door de bekende Emstenaren Jan Berkhof en Wouter van Ee. (Eigen foto). EMST

Nieuwjaarsreceptie de Kouwenaar In een gezellig vol wijkgebouw hield wijkvereniging de Kouwenaar afgelopen zaterdagmiddag haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Ewald Nieuwenhuis heette iedereen van harte welkom en wenste allen een gezond 2018 toe. Het gaat goed met de speeltuinvereniging, want op 14 april kon het 300 ste gezinslid worden ingeschreven. Dit jaar werd tevens de keuken in het wijkgebouw vernieuwd. Dankzij het netwerk van vrijwilliger Jan van Norel is er een mooie nieuwe keuken gekomen, die door hem met hulp van vrijwilligers in 4 weken werd geplaatst. (FotoV@S). VAASSEN

Vervolgens memoreerde Nieuwenhuis de vele activiteiten die door vrijwilligers van de vereniging werden georganiseerd, zoals Carnaval met kindercarnaval van de basisschool Krugerstee, jeugddiscoavonden voor de jeugd tot 12 jaar, deelname aan de Carnavals optocht met als resultaat een 1e plek in categorie Loopgroep, Palmpasen met paasstok maken en eieren zoeken, de Avondwandel4daagse, het koppeldarttoer-

waardoor wij met nog meer vrijwilligers onze prachtige evenementen kunnen blijven organiseren", werd

de toespraak afgesloten en werd geklonken op het nieuwe jaar.

nooi, de pompoenen knutselmiddag, de herfstbingo, halloween, Sinterklaasdisco en de oliebollenactie.

laatste keer dat hun café medewerking verleende. Het is immers overgegaan in andere handen. Na afloop kon iedereen nog nagenieten onder het genot van glühwein of warme chocolademelk.

Woensdag 27 december werd het jaarlijkse oliebollentoernooi van s.v. Vaassen in sporthal de Koekoek gehouden. Ruim 60 spelers en speelsters van de mini-Fassy’s, de jo8, jo9 en jo11 teams hebben op woensdagmiddag in de zaal hun voetbalkunsten laten zien. Ondanks dat er gestreden werd om elke bal en elke goal groots gevierd, stond het plezier voorop. Alle spelers kregen hun presentatiegids uitgereikt met de portretfoto’s van de spelers en van elk team een mooie teamfoto. Als laatste werd deze middag het Jo11-2 team gehuldigd voor hun kampioenschap in de najaarscompetitie. (Foto SV Vaassen).

VAASSEN

Vooruitblik Met de woorden "Dit jaar gaan we al onze vertrouwde activiteiten met natuurlijk enkele nieuwe ingevingen weer met volle overgave voor onze leden organiseren. De toekomst ziet er goed uit, waarbij wij hopen dat meer mensen enthousiast worden

Donderdagavond 4 januari hield muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ uit Emst de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Voorzitter Arnoud Zweers opende de avond door de aanwezigen een mooi en muzikaal 2018 toe te wensen. Hij gaf aan dat, ondanks dat het landelijk gezien moeilijk is om jeugd bij de vereniging te krijgen, een kwart van alle muzikanten onder de 12 jaar is. Het is fijn om te zien dat een vereniging, waar veel energie in wordt gestoken door vele vrijwilligers, bloeiend blijft. (FotoV@S). VAASSEN

ging willen sponsoren. Ze kunnen dan symbolisch een sectie kiezen om te sponsoren. Met dit geld kan de vereniging investeren in o.a. nieuwe instrumenten en muziekstukken. Dit heeft geleid tot 6 bedrijvensponsors, namelijk Autoschadebedrijf G. de Wilde, Baderie Reusken, Ezelboerderij De

Deze fijne avond werd geopend en afgesloten door Karin Hertgers. Zij mocht de familie Tellegen van café Van de Schepop namens de organisatie nog een bos bloemen aanbieden en speciale dank overbrengen. Het was voor de familie Tellegen de

Oliebollentoernooi s.v. Vaassen in de Koekoek

Muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ begint 2018 knallend

Het werd een bijzondere avond met ook een aantal genodigden. Er was al een groep vrijwilligers die geld bij elkaar haalt namens De Vrienden van, maar er is binnen de vereniging ook een sponsorcommissie opgezet. Zij hebben vorig jaar diverse bedrijven bezocht en gevraagd of zij de vereni-

Grote opkomst volkskerstzang in Emst

Koperen Ezel, Aannemersbedrijf G. de Wilde, Installatiebedrijf de Wijnbergen en Bouwbedrijf van Norel. Verder hebben Jan van Westerveld en Hans Jonker zich ook aangemeld als sponsor. Donderdagavond waren 5 van de 8 sponsoren aanwezig om officieel het sponsorcontract te ondertekenen. Dit

werd onder luid applaus van de muzikanten gedaan. Daarna was het woord aan Henk van Ark namens De vrienden van. De vrijwilligers hebben afgelopen jaar van allerlei werkzaamheden gedaan om geld te verdienen voor de vereniging. Hierdoor konden zij twee nieuwe baritons overhandigen. Maar wie zou nou die nieuwe baritons krijgen, aangezien de sectie uit vier muzikanten bestaat. Als extra verrassing kon voorzitter Arnoud Zweers melden, dat er nog twee baritons konden worden uitgereikt. Er is jl. juni geld ingezameld bij Epe voor Epe voor de aanschaf van een nieuwe bariton. Harry van Rijssen was namens Epe voor Epe aanwezig om een bariton uit te reiken. Verder had zich een anonieme sponsor gemeld, die een vierde bariton wilde schenken. De verbaasde muzikanten namen enthousiast hun nieuwe bariton in ontvangst. Daarna was het tijd voor de nieuwjaarsborrel en werd gezellig nagepraat. Wie de nieuwe baritons wil komen beluisteren, kan op zaterdag 17 februari in de Hezebrink terecht. Dan geeft Prins Bernhard haar jaarlijkse winterconcert. Een maand later, op zaterdag 17 maart, is de jeugd aan de beurt.

ONK drijft ZVV’s Elmi Roelofsen tot prestatie

p je 27ste nog even pieken op de Open Nederlandse Kampioenschappen, dat deed Elmi Roelofsen in Hoofddorp. Zij mocht zich inschrijven op de 50 meter vlinderslag en bedacht zich geen moment. (Foto ZVV). VAASSEN

De snelste dame van de Vaassense zwemvereniging ZVV meldde zich samen met trainer/coach Jacqueline de Waal in sportcomplex Koning Willem-Alexander. Daar nam zij het op tegen 116 andere zwemsters. Aanvankelijk als 93ste ingeschreven, wist zij als 81ste aan te tikken; een

prestatie om trots op te zijn. Maar dat was niet de enige notering die deze race opleverde. Met haar tijd van 30.15 seconden zwom zij een persoonlijk record èn een clubrecord. In de lange geschiedenis van ZVV zwom geen dame op de korte baan ooit de 50 meter vlinderslag sneller.


Repair Café Epe in het Kulturhus EGW - Epe

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL VAN DE MARS Klarensweg 3 Epe ‘Zuuk’ Tel: 0578-641410

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m.2 - Hardhouten balken en planken - Alle soorten golfplaten - Dakpanplaten in 4 kleuren - Trespa

Op 13 januari wordt het eerste Repair Café van 2018 gehouden in het Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 in Epe. Tussen 9.30 tot 12.00 uur worden bezoekers gastvrij ontvangen met een kop warme thee of koffie en wat lekkers van het huis bij binnenkomst. Een goed voornemen om 2018 te beginnen, is bewust te worden van het energieverbruik en mogelijkheden om hierop te besparen. Deze keer is A3B-bouwadvies, Adviseurs in Bouwen, Beheren en Besparen op het Repair Café aanwezig met een keur aan mogelijkheden. Er is een demonstratie van diverse soorten energiebesparende beglazing en mogelijkheden om de warmteafgifte van de verwarming te verhogen. Naast de energie besparende demo en informatie kan men terecht met een defecte gourmetstel of ander elektrische apparatuur aan te bieden voor reparatie. Vrijwilligers staan klaar om kapotte spullen te repareren. Meer weten? Mail naar repaircafeepe@gmail.com of info@swoepe.nl of kijk op www.swo-epe.nl. Bellen naar 0578620988 kan ook.

derdag 11 januari in de Gemeenschapsruimte van de Zuukerschool.

Start kaartverkoop Oener Toneel Vereniging Het instuderen en voorbereiden van het nieuwe toneelstuk dit jaar zijn bij de leden van de Oener Toneel Vereniging (OTV) in volle gang. De eerste twee weekenden van maart presenteert deze enthousiaste toneelgroep op 2, 3, 8, 9 en 10 maart haar uitvoeringen in de “Oener Schouwburg” aan de Dorpsstraat 10. Dit jaar staat het stuk “Niet elke haan kraait” op het menu, een grotendeels in het dialect gespeelde komedie van auteur G. W. van Dooren. Alles draait in dit stuk om een ‘in concurrentiestrijd verkerend’ echtpaar met sterk uiteenlopende leeftijden dat een zomervakantie heeft geboekt in een plattelandshotel met strand. Kaarten à € 3,00 kunnen vanaf maandag 15 januari besteld worden bij bestuurslid Reintje Vijge in Oene (0578641891). De avonden beginnen om 19.30 uur, de zaal gaat om 18.30 uur open. Over de opkomst heeft OTV nl. de laatste jaren niet te klagen. Alle vijf avonden zijn doorgaans volledig uitverkocht.

Monuta Helpt ondersteunt Netwerk Palliatieve Zorg Themawandeling: Oost-Veluwe Wat je geeft, krijg je zelf Installatiebedrijf Reusken B.V. Laan van Fasna 40, 8171 KH Vaassen Tel. installatie 0578 571 870 Tel. baderie 0578 571 405 E-mail: info@reusken-vaassen.nl www.reusken-vaassen.nl

Eind december ontving Berdine Koekoek, Coördinator netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe een cheque ter waarde van 2400 euro uit de handen van Sandra Dijkstra-De Boer, uitvaartverzorger bij Monuta. Met dit bedrag kan het Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe door middel van een feestelijke aftrap het startschot geven van het transmurale Zorgpad palliatieve zorg in de regio Oost-Veluwe. “Het transmurale Zorgpad palliatieve zorg is een samenwerking van verschillende zorgverleners gericht op de laatste levensfase van patiënten” vertelt Sandra. “Het Zorgpad is er niet alleen voor patiënten, maar ook voor naasten en toekomstig nabestaanden en bevat palliatieve zorg waarbij het voortraject, sterfproces en nazorg in beeld zijn.” Het doel van het Zorgpad is dat iedere inwoner van de regio, de weg weet te vinden naar palliatieve zorg maar ook verzekerd is van optimale zorg door betrokken en goed geïnformeerde professionals en vrijwilligers. “ Voor Monuta is het ook fijn om iets te kunnen betekenen voor iemand in deze laatste levensfase. Dat vinden we heel belangrijk. Het past bij onze dienstverlening. Wij willen steun bieden: voor, tijdens én na de uitvaart,” vertelt Sandra. Welke projecten ondersteunt Monuta Helpt? Monuta Helpt richt zich op projecten die eraan bijdragen dat niemand alleen afscheid hoeft te nemen. Denk hierbij aan projecten die zich richten op palliatieve zorg en zorg voor nabestaanden. Monuta Helpt ondersteunt echter niet alleen door middel van donaties. De ambassadeurs helpen zo ook bij het opknappen van de tuin van een verpleegtehuis. “Zo kunnen we ook op lokaal vlak iets betekenen voor anderen”, besluit Sandra.

Start kaartseizoen Buurtvereniging Zuuk

VOLOP STAMPPOTTEN + COMPLETE KANT EN KLAAR MAALTIJDEN Veel glutenvrije producten

Buurtvereniging Zuuk start het nieuwe kaartseizoen op donderdag 11 januari om 19.15 uur. Er wordt éénmaal in de veertien dagen op donderdagavond gekaart in de Gemeenschapsruimte van de Zuukerschool, Zuukerend 9 in Epe. Deelnemers kunnen er klaverjassen, kruisjassen of jokeren. Er wordt in competitieverband gespeeld. Voor de competitie tellen de 4 hoogste uitslagen bij klaverjassen en kruisjassen. Bij het jokeren tellen de vier laagste uitslagen voor de mooie eindprijzen in april. Ook zijn er kleine dagprijzen te winnen. De andere kaartdata zijn: 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april. Voor informatie kan men terecht bij Ans Scholten tel. 0578-620581 of kom don-

Op woensdag 17 januari om 10.00 uur zijn wandelaars van harte welkom bij de Lochemsestraat 34 in De Vecht. Van daaruit start een themawandeling van ongeveer anderhalf uur begeleid door Betsy Nobel, wandelcoach en predikant van de Protestantse gemeente Terwolde - De Vecht. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. De wandeling gaat altijd door m.u.v. ijzel en onweer.

Apres ski party Buurtvereniging Geerstraat organiseert op zaterdag 20 januari een apres ski party in het Geerhuus. De avond begint om 20.30 uur en de entree bedraagt € 5,00. Opgeven kan bij Drikus Jansen telefoon 06 273 80 556 of via geerstraat@zonnet.nl.

Paardensport HV de Cannenburgh Lievette van Bennekom ging naar Nunspeet voor de laatste selectie ponyspringen op zaterdag 6 januari. Met haar pony Des El Grande sprong ze een foutloos B parcours. In de barrage had deze combinatie helaas een pechfoutje. Doordat zij deze selectie en de vorige twee selecties zo goed gepresteerd hebben, mogen zij naar de Gelderse Kampioenschappen springen pony's op zaterdag 3 februari in Putten. Lydian Stoop kwam dit seizoen weer voor het eerst aan de start met haar merrie Cayro, nadat deze in het voorjaar bevallen was van een veulen. Op de laatste selectie in Hierden op zaterdag 6 januari behaalde deze combinatie 208 punten in het Z2 dressuur. Over drie selecties gerekend, eindigden zij op de 2e plaats wat ruim voldoende is voor deelname aan de Gelderse Kampioenschappen op vrijdag 19 januari in Hierden. Sabina Mannai kwam zaterdag 6 januari in Hulshorst ook aan de start op de laatste selectie in het B dressuur met haar paard Isy. Ze behaalden een 5e prijs met 199,5 punten. Lotte Schut nam donderdag 4 januari deel aan de Turfhorstbokaal in Wezep. Met haar pony Dreamboy startte ze in het M2 dressuur cat. C. In beide proeven wonnen ze de 3e prijs met 193 en 190,5 punten. Door deze goede prestatie mochten zij in de avond terugkomen voor de grote finale. In deze finale reden ze een nette proef, die beoordeeld werd door twee juryleden. Met 195,5 en 199 punten eindigden ze op de derde plaats.

TE HUUR gedeelte van woning voor 2 personen (jong stel)gelegen in het centrum van Emst Indeling: woonkamer, slaapkamer, keuken, toilet met douche plus natte hoek. Huur nader overeen te komen.

Info: 0578-662231

Kaartavonden bij SV Vaassen In het clubhuis van SV Vaassen komen deze week de kaarten twee keer op tafel. Woensdag 10 januari wordt er gejokerd in het clubhuis op sportpark De Kouwenaar. Elke tweede en vierde woensdag in de maand komen de jokeraars bijeen. De negen beste resultaten tellen mee voor de einduitslag. Vrijdag 12 januari kunnen de kaarters kiezen tussen jokeren en klaverjassen. Ook hier wordt een ranglijst bijgehouden. Wie echter één keer wil meedoen, is ook van harte welkom. De kaartavonden beginnen om 19.30 uur. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door voetbalvereniging SV Vaassen. Wie niet genoeg van het kaarten kan krijgen, kan op zaterdag 13 januari misschien nog terecht tijdens de kaartmarathon. Vanaf 10.00 uur gaan de deelnemers klaverjassen of jokeren. Voor informatie kan men terecht bij J. Stegeman, tel. 57 54 82. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00. Het eerste kopje koffie is ook deze dag gratis.

KCVO (veld) wint De Slimmerick Wisselbeker Na een 7-0 overwinning in de halve finale volgde een 3-0 zege in de eindstrijd. KCVO (veld) pakte daarmee met duidelijke cijfers de winst bij het 21ste toernooi om de Eet- & drinkcafé De Slimmerick Wisselbeker. De zwartwitten veroverden zo met de beide winstpartijen tegen respectievelijk Oene en SV Vaassen de immens grote bokaal. Nadat de slotavond van het evenement begon met spannende wedstrijden die beslist moesten worden met het nemen van strafschoppen tussen Emst, SV Epe, EZC’84 en VIOS, volgden wedstrijden die tijdens de reguliere speeltijd werden beslist. Zo werd eerst duidelijk dat de volgorde in de onderste helft van het programma Emst (5e), VIOS (6e), SV Epe (7e) en EZC’84 (8e) als stand kreeg.Daarna was het de beurt aan de halve finales, waarin SV Vaassen de betere was ten opzichte van KCVO (zaal) en KCVO (veld) Oene met liefst 7-0 versloeg. Toen hierna KCVO (zaal) de derde plaats veroverde dankzij een 3-1 overwinning op Oene, was de bühne vrij voor de plaatselijke derby tussen SV Vaasen en KCVO. Daarin bleken de zwartwitten beter dan hun opponent en zetten de blauwwitten daarmee af als titelhouder. Die eer ligt nu bij de club van sportpark De Egelbeek. Na afloop kon de organisatie terugzien op een goed verlopen evenement, waarin de vertegenwoordigers van zowel het zaterdag-, zondag- als zaalvoetbal uit de gemeente Epe zich van hun beste kant lieten zien. De eindstand:1. KCVO (veld), 2. SV Vaassen, 3. KCVO (zaal), 4. Oene, 5. Emst, 6. VIOS, 7. SV Epe, 8. EZC’84.

Regio’72 verliest uitduel nipt Op bezoek bij Rheko in Rheden hebben de Vaassense korfballers net niet kunnen winnen. In een spannend duel, waarin Regio ’72 meerdere keren een achterstand wegwerkte, was Rheko uiteindelijk met een minimaal verschil te sterk. Eindstand 21-20. Ondanks dat Hidde Scholten voor de openingstreffer zorgde, was het Rheko dat in de beginfase de sterkste was. Via een aantal zuivere schoten achter elkaar liep de tegenstander uit Rheden al snel uit naar een 7-3 tussenstand. Regio ’72 kwam echter snel weer terug in de wedstrijd tot een 8-8 tussenstand. Vervolgens nam Rheko opnieuw een voorsprong, maar kon Regio ’72 terugkomen tot een 1312 ruststand. Op dat moment had Brenda Voortman al gebruik gemaakt van de wisselmogelijkheden door Tijs Schoemaker en Anne Stegeman in de ploeg te brengen. Ook de tweede helft bleef Regio ’72 wisselen en kwamen Willeke Kloezeman en Ricardo Hulleman binnen de lijnen. In de tweede helft was de eerste treffer voor Regio ’72, maar liep Rheko gelijk weer uit naar 17-13. Regio ’72 vocht zich andermaal terug en kwam zelfs voor met 17-18. Toen scoorde Rheko vier keer achter elkaar en leek de wedstrijd beslist. Regio ’72 kon zich in de slotminuten nog een keer oprichten en kwam voor de zoveelste keer weer terug tot 21-20. De tijd was net te kort om een gelijkspel uit het vuur te slepen.Het spel van Regio ’72 was te wisselvallig. Dit uitte zich vooral in de afronding van de kansen. In sommige fases volgden de doelpunten elkaar snel op, terwijl in andere fases de korf soms helemaal niet geraakt werd. Volgende week ontvangt Regio ’72 in de eerste returnwedstrijd Hellas’ 63 uit Nunspeet. De eerste wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Doelpunten Regio ’72: Hidde Scholten 7, Tim van Huffelen 7, Tijs Schoemaker 2, Jochem van der Haar 1, Robin Zweekhorst 1, Ruth Schoemaker 1 en Leandra Koetsier 1.


SV Vaassen steunt met charityfund de Veluwse Wens Ambulance Nieuwjaarsreceptie Wielerclub Tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging SV Vaassen heeft voorzitter Ben Meuleman dit jaar een cheque uitgereikt aan de Stichting Veluwse Wens Ambulance. In zijn nieuwjaarstoespraak verwonderde Meuleman zich over de huidige miljoenentransfers in het internationale voetbal. ”Wij hopen binnenkort twee nieuwe spelers bij de JO 9 een contract voor het leven te geven”, zei hij gekscherend. “Nee, bij SV Vaassen doen we niet aan deze gekte mee. Hier geen transfersommen, maar selectiespelers die ook gewoon contributie betalen. En velen maken zich daarnaast dienstbaar als vrijwilliger. De leden staan midden in de club, met liefde voor de club”, weet de voorzitter uit ervaring. VAASSEN

Verder vertelde hij dat er gesproken is met de gemeentelijke politici om de zorgen te delen over het groot onderhoud van de velden. “Dit kunnen wij niet alleen. De accommodatie hebben wij de afgelopen jaren met onze vrijwilligers al helemaal in eigen beheer opgeknapt.” Meuleman bedankte tevens beide hoofdsponoren, symbool voor alle anderen die de club ondersteunen. De verenging heeft ruim drie jaar geleden het charity fund opgericht.

Hiermee wil de club structureel een bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoorde projecten. In de voorgaande jaren werden al verschillende goede doelen op incidentele basis gesteund. Het charity fund wordt gevuld met onder andere een substantieel deel van de oud papier opbrengst. Namens de Stichting Veluwse Wens Ambulance nam Johan Hut de cheque ter waarde van € 500,00 dankbaar in ontvangst. “Ik ben ver-

rast door deze mooie actie van de voetbalvereniging. Wij proberen met onze vrijwilligers wensen te vervullen, waarbij vervoer met een ambulance noodzakelijk is. Zo zijn we laatst met een opa en kleinzoon naar het strand geweest. Opa wilde nog één keer de zee zien en die dag zag zijn kleinzoon hem voor het eerst lachen”, vertelde Hut.

De nieuwjaarsreceptie bij voetbalvereniging SV Vaassen is goed bezocht. Veel leden, zowel jeugd als senioren, speelden voor de receptie enkele onderlinge voetbalwedstrijdjes. Na deze inspanning wensten vele leden, maar ook buurtverenigingen, elkaar van harte een goed 2018!

Bij de start van het evenement in 1997 was Henk Huiskamp al hoofdsponsor van wat nu het toernooi om de Eet- & drinkcafé De Slimmerick Wisselbeker heet. Destijds nog via discotheek De Stunt en de laatste elf jaar via het genoemde restaurant in Epe. Als dank voor al die trouwe jaren heeft hij na afloop van de 21ste versie een aandenken gekregen voor in zijn zaak. (Eigen foto). Op initiatief van Hennie Niekamp, die destijds beheerder was van dorpscentrum De Wieken, kwam er in de laatste dagen van 1996 en eerste van 1997 een samenwerking tot stand met de zaalvoetbalcommissie van KCVO, die destijds werd voorgezeten door Jan Leerkes. Naar aanleiding van de succesvol verlopen demonstratiewedstrijd tussen de

Namens de Stichting Veluwse Wens Ambulance nam Johan Hut de cheque ter waarde van € 500,00 dankbaar in ontvangst. (Foto sv Vaassen).

Om hem te danken voor de trouwe sponsoring togen de organisatoren na afloop van de –door KCVO gewonnen– laatste versie naar Epe. Daar mocht Huiskamp een emaille bord in ontvangst nemen, zoals er al verschil-

lende in zijn zaak hangen. Daarmee werd alsnog het twintigste jubileum van het toernooi om de Eet- & drinkcafé De Slimmerick Wisselbeker luister bijgezet.

veld- en zaalvoetbalselectie van de Vaassense zwartwitten had Niekamp het idee voor een toernooi voor clubs uit de gemeente Epe gekregen. Daarvoor was ook Henk Huiskamp snel enthousiast gemaakt. Nog altijd zijn het dezelfde mensen die zich sterk maken voor het evenement tussen Kerst en de jaarwisseling in De Wieken.

Papiermaker Palm Jan Arien Palm, geboren in Vaassen, trouwde op 7 mei 1769 met Hendrika Lakrooy. Eén van hun zonen, genaamd Gerrit en geboren op 10 februari 1776 in Vaassen, werd papiermakers knecht op de Monnikhuizenmolen, een watermolen gelegen aan de Grift bij de Vlijtseweg in noord Apeldoorn. Later werd Gerrit Palm pachter en papiermaker op de Hennemansmolen bij Waterloo aan de Orderbeek in Apeldoorn. (Tekst en foto’s Freek Bomhof). VAASSEN HISTORIE

Omstreeks in het jaar 1805 werd hij pachter en papiermaker van de Bovenste Brouwersmolen aan de Orderbeek in Ugchelen. Na het overlijden van Gerrit op 31 oktober 1839 werd de pacht overgenomen door zijn vrouw Jenneke of Johanna van Gerrevink en zoon Jan Palm (1822 – 1869) werd daarna de opvolgende papiermaker. Gerrit Palm uit Vaassen was één van de grondleggers en pioniers van de papierindustrie in Ug-

chelen. Uit deze familie is later de papierfabriek van Houtum en Palm ontstaan. Een verbindingsstraatje met nieuw gebouwde woningen tussen de Marten Orgeslaan en de Methusalemlaan in Ugchelen kreeg daardoor de naam Gerrit Palmlaan. Een achterneef en naamgenoot van Gerrit Palm uit Ugchelen was jarenlang papiermaker en pachter van de oostelijke Holse watermolen in Niersen bij Vaassen van1866 tot 1894. Het

Het oude geboortehuis van Gerrit Palm in Vaassen die naar Ugchelen verhuisde.

De Wielerclub uit Emst is opgericht op 27 januari 1979 en bestaat dit jaar 39 jaar. Op zaterdag 13 januari wordt een Nieuwjaarsreceptie voor de leden gehouden bij restaurant de Musketiers aan de Hoofdweg 32 in Emst. Café van de Schepop was in het verleden altijd de locatie waar de leden elkaar de hand konden schudden, maar door de verkoop per 1 januari 2018 wordt er nu uitgeweken naar de Musketiers. (Foto Houdt De Ketting Strak). EMST

Organisatoren danken Eet- & drinkcafé De Slimmerick voor trouwe sponsoring VAASSEN

“Houdt De Ketting Strak”

papiermakersvak zat blijkbaar in de genen van deze familie, die vanouds afkomstig waren uit Vaassen. In Ugchelen wordt de eigen dorpsgeschiedenis nog niet vergeten. “Wie het oude niet eert, is het nieuwe niet weerd.” En daardoor is er een nieuwe straat naar deze geboren Vaassenaar vernoemd.

Voorzitter Bert Albers zal samen met de leden en partners terugkijken op het afgelopen jaar en het glas heffen op het nieuwe jaar. Hoogtepunt is ongetwijfeld de huldiging van de club- en toerkampioen 2017. De bijeenkomst begint om 16.00 uur en zo rond 16.30 uur reikt voorzitter Albers de prijzen uit. Wielerclub “Houdt De Ketting Strak”is een bloeiende vereniging en telt op dit moment ruim 130 leden. Geschiedenis Houdt De Ketting Strak Rond 1975 waren in Emst een aantal sportmensen, die regelmatig op een race- of ATB fiets gingen zitten. Dat deden ze in eerste instantie om hun conditie in de zomermaanden op peil te houden voor het schaatsen in de winter, want op dat moment was schaatsen belangrijker dan fietsen. Kort daarna veranderde dit. Zo wor-

den sinds 1977 diverse onderlinge wedstrijden georganiseerd, zoals de Gisola tijdrit en de Zilveren Sigaret. Op zaterdag 27 januari 1979 kreeg de vereniging de naam "Houdt De Ketting Strak" met als contactpersonen Willy van Essen, Wim Veldhuis en Henk Boeve. Vanaf 1995 kreeg ook de jeugd veel aandacht. Het aantal jeugdleden nam mede op initiatief van Henry Jacobs en Annemiek van Loon toe en nu is er een jeugdgroep op de racefiets en ATB actief. In groepsverband wordt er gefietst op zondagmorgen, maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond en de donderdagavond. Houdt de Ketting Strak is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie, kortweg NTFU.

Samen aan het kerstdiner

Het nieuwe straatnaambord in Ugchelen.

Een gemêleerd gezelschap geniet van het diner in wijkgebouw Triton. (Foto Koppel).

Samen genieten van een kersdiner is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Toch hebben zo’n 70 inwoners uit Vaassen vrijdag 22 december kunnen genieten van een heerlijk diner. Ruim 10 vrijwilligers, ondersteund door Koppel, hebben in wijkgebouw Balai Pusat en wijkgebouw Triton de ruimtes sfeervol aangekleed en een heerlijke maaltijd gekookt. VAASSEN

De Vaassense Gerrit Palm (1836 – 1919), de papiermaker van de Holse molen.

Op het menu stond vooraf meloen met parmaham en een paprika-tomatensoep. Als hoofdgerecht werd er rollade, rode kool met aardappelpuree en stoofpeertjes geserveerd. Als toetje een heerlijk dessert van Griekse yoghurt met rood fruit en Bastogne koek. Tijdens de diners zijn er veel nieuwe contacten gelegd. Het gezelschap was gemêleerd: Jong en

oud, met en zonder (verstandelijke) beperking en heel veel verschillende culturen. Dit zorgde voor veel gespreksstof, levendigheid, maar bovenal voor veel gezelligheid. Het kerstdiner kon ook dit jaar weer gratis worden aangeboden dankzij de sponsoring en donaties van verschillende inwoners en lokale middenstanders.


- alle notariële diensten - estate planning Maak vrijblijvend een afspraak! www.notariaatvaassen.nl

Bingomiddag bij Ouderensoos Oene Op donderdagmiddag 11 januari komt de soos in Oene weer bijeen van 14.00 tot 16.00 uur in zaal Post. Er wordt dan bingo gespeeld. Gevraagd wordt of iedereen een cadeautje wil meenemen voor de bingotafel. De soos is bestemd voor alle senioren in Oene. Nieuwe leden zijn van harte welkom en het soosbestuur hoopt op een goede opkomst en een gezellige middag.

Carnavalsgroep organiseert Pre-Carnavalsfeest Gewoon Deurgoan organiseert vrijdag 26 januari namelijk een Pre-Carnavals Feest als leuke opwarmer voor het komende feest der feesten in het mooie Rossumdaerp. De muziek op deze avond wordt verzorgd door de TwoForces Dj's. De avond begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. De verkoop van consumpties gaat met muntjes. Deze zijn aan de zaal verkrijgbaar voor 2 euro per stuk. Het Pre-Carnavalsfeest wordt gehouden in het gebouw van speeltuin de Kouwenaar. Ook is er deze avond voor de liefhebbers een verloting. Met meerdere rondes en leuke prijzen. Carnavalsgroep Gewoon Deurgoan hoopt op een grote opkomst om er met elkaar een geweldige eerste editie van het Pre-Carnavalsfeest van te gaan maken. Voor meer informatie kan men contact opnemen door te mailen naar gewoondeurgoan@live.nl.

Vogeltaarten leveren € 5.000 op voor hospice

J Jansen Infrawerken BV voor al uw bestratingen en grondwerkzaamheden, leveren van zand. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Tevens gebruikte bestratingsmaterialen, bezoek onze website! Informatie bij: J. Jansen, Broeklanderweg 78, 7341 PN Beemte Broekland, (tel.) 055 – 3232290/ 06 – 46 12 12 55 of per e-mail naar: jjanseninfrawerken@chello.nl

Razend druk waren Erna van Roekel en vele andere vrijwilligers, maar het resultaat mag er zijn. De productie en verkoop van vogeltaarten heeft € 4.822 opgebracht voor hospice Casa Vera, een bijna-thuis-huis voor mensen die afscheid moeten nemen van het leven. Op de kerstmarkten in de regio en aan huis bij Erna in Epe en bij Stilema in Vaassen zijn zo'n zeshonderd taarten verkocht. Hierin is zo'n beetje aan 160 kilo vogelvoer, 280 kilo vet, 10 kilo malus appeltjes en 2 kilo doppinda's verwerkt. Plus nog wat boomschijven van omgewaaide bomen waar de taarten op stonden. Erna is zelf coördinator bij het hospice en kijkt tevreden terug op de drukke maar ook gezellige tijd. "Ik wil alle betrokkenen hartelijk bedanken. Appeltjes plukken, mos steken, naar de kringloop of rommelmarkt voor bakjes, boomschijven zagen, bakken, decoreren, inpakken, verkopen, kopen. Alle betrokkenen hebben op hun eigen manier een steentje bijgedragen". Erna wil ook haar man en huishoudelijke hulp bedanken. "Het was af en toe gewoon een taartenhuis bij ons, met al dat vet". En volgend jaar? "De eerste vijftig bestellingen voor volgend jaar zijn

alweer geplaatst, de vrijwilligers hebben zich al aangeboden en tevens kan ik rekenen op de boomschijven van Bosch Mobiele houtzagerij" aldus Erna.Iedereen heeft het gedaan voor hospice Casa Vera. Ook is de verkoop van de taarten goed voor de naamsbekendheid van het hospice, gevestigd aan de Eperweg 20a in Oene. Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom. Op maandag 15 januari om 19 uur is er een informatieavond voor mensen die overwegen om vrijwilliger te worden. Mensen dienen zich hiervoor aan te melden via coordinatoren@kruimelschaar.nl.

Vogelbeurs De Goudvink Vogelvereniging De Goudvink houdt op zondag 14 januari haar maandelijkse vogelbeurs in het clubhuis aan de Lange Veenteweg 4 in Epe. Op deze beurs is het mogelijk om vogels te verkopen of om nieuwe vogels aan te schaffen. Er zijn enkele handelaren aanwezig, zodat er een ruim aanbod van verschillende vogels is. Ook is er een handelaar aanwezig, die vogelbenodigdheden verkoopt. De beurs is van 10.00 tot 12.00 uur. De toegang is gratis. Voor nadere inlichtingen: 0578 – 615853.

Uitnodiging ledenmiddag PCOB De eerste ledenmiddag van PCOB Emst-Epe in 2018 is op dinsdag 16 januari in het WZC De Boskamp in Epe om 14.30 uur. Mevrouw Hekkert van thuiszorg Verian komt een lezing houden over ‘De zorgmogelijkheden en hulp die Verian kan aanbieden en de financiële vergoedingen’. Na de pauze komt wethouder Dick van Norel, van volksgezondheid, gehandicaptenbeleid en zorg (waaronder de WMO) van de gemeente Epe. Hij gaat in op de financiële vergoedingsmogelijkheden van de gemeente bij de zorg, die Verian en andere zorginstellingen kan bieden.

Bouwmeester verzorgt buffet in Bloemfontein Op woensdag 24 januari wordt in wijksteunpunt Bloemfontein om 17.00 uur een buffet geserveerd. Deelname kost € 8,50 per persoon. Bouwmeester is de nieuwe leverancier van de buffetten in Bloemfontein. Tijdens het buffet worden verschillende gerechten geserveerd. Vrijwilligers van het wijksteunpunt Bloemfontein zijn al op tijd aanwezig om de tafels te dekken en mensen te helpen bij het opscheppen van het eten. Belangstellenden kunnen zich nog tot 17 januari aanmelden tijdens het koffie uurtje in Bloemfontein op de dinsdag- of donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur. De bijdrage voor het buffet dient vóóraf betaald te worden bij aanmelding.

ALARM 1-1-2 EUROGARANTBEDRIJF

Als elke seconde telt

Afhaaladressen Vaassens Weekblad Elke woensdag kunt u het Vaassens Weekblad ophalen bij de volgende adressen:

EMST: Tellegen Texaco, Hoofdweg 41 Stokhof Minicars, Hoofdweg 13 VAASSEN: Boekhandel Bruna v/d Kamp, Dorpsstraat 59 Service Station Klink, Laan van Fasna 60 Nellestein, Apeldoornseweg 58 Jumbo Supermarkt Hamer, Kosterstraat 3 Stilema, Aalbosweg 41 (Eekterveld) Houthandel de Vries, Jonasweg 42 Albert Heijn, Houtzagersstraat 6 WENUM/WIESEL: Bakkerij Breden, Zwolseweg 393 Brinkman Tuincentrum, Zwolseweg 390 APELDOORN/NOORD: Karman, dierenspeciaalzaak V.O.F., Koninginnelaan 107

De drie meest recente exemplaren van dit blad kunt u ook altijd terugvinden op www.drukkerijvanbarneveld.nl


Midwinterloop VIOS Afgelopen zaterdag werd er niet gevoetbald bij VIOS, maar hardgeVAASSEN lopen. De 32ste editie van de Midwinterloop stond op het programma. Het was een prachtige dag. Het weer was uitstekend. De zon heeft zich zelfs regelmatig laten zien. De sfeer was erg goed en de organisatie kijkt zeer tevreden terug op dit jaarlijkse VIOS evenement. Het was wat rustiger dan voorgaande jaren, maar dat maakte de dag niet minder geslaagd. Er zijn zelfs twee parcoursrecords gelopen. (FotoV@S). Om 11.30 uur viel het eerste startschot. Voorzitter Ron Eggink schoot de jongste jeugd weg voor de 1500 meter. Al snel werd duidelijk dat het parcoursrecord van 2008 in zicht was. Mats Ernst uit Kleve (Duitsland) verpulverde dit record met 9 seconden. Zijn eindtijd was 5 minuten en 24 seconden. Bij de meisjes won Amber Veldkamp op deze afstand in een mooie tijd van 6 minuten en 34 se-

conden. Om 12.00 uur was het de beurt aan de jeugd onder de 15 jaar voor de 3000 meter. Net als bij de 1500 meter werden fanatiek de laatste seconden afgeteld, voordat het startschot viel. Ook hier werd een aanval gedaan op het parcoursrecord en met succes. Zowel de eerste als tweede loper van de 3000 meter liepen binnen het parcoursrecord van

Leden Vaassen en Omstreken op 39e Nationale Noordshow Op woensdag 3 januari was het voor de leden van de kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken de dag dat zij met hun dieren afreisden naar de 39e Nationale Noordshow. Deze werd georganiseerd voor de diergroepen konijnen, cavia’s en liefhebbers van sierduiven en siervogels in de TT-hallen in Assen van 4 t/m 6 januari, waar 4533 dieren aanwezig waren. Voor de hoenderfokkers, die normaal ook afreizen, was het dit jaar weer niet mogelijk om hun dieren in te zenden vanwege de vogelgriep. Maar voor de leden, die hadden ingezonden, waren het weer een paar prachtige dagen om met elkaar de te praten over de behaalde resultaten van hun dieren. Mevr. B. Put en dhr.

2006, binnen de 11 seconden. De eerste prijs ging naar Tijn Baumann uit Driel in een tijd van 10 minuten en 33 seconden. Thom Poppe van KCVO werd tweede in een tijd van 10:48. Bij de meisjes won Brecht Huntink uit Vaassen in een mooie tijd van 12:45. Vanaf 12.30 uur volgden de langere afstanden, te beginnen met de 5 km, daarna 10 en 16,1 km. Bij deze rou-

W. de Wilde waren weer succesvol met hun Franse Hangoren in de kleurslagen konijn-grijs en madagascar-bont, zij behaalden beide 96.0 punten bij keurmeester J.C. de Zeeuw. Met een Alaska konijn behaalde combinatie Bakker 94 punten en met zijn ingezonden kleurdwergen in de kleurslag konijngrijs 95.5 punten. In de kleur Otter zwart bij de kleurdwergen behaalde combinatie Bakker 93 punten. Bij de Blauwe Holicer had G.J. van Westerveld met een jonge ram 97.0 punten en zijn collega H. Boone 95.0 punten ook behaalde H. Boone een mooi resultaat met zijn ingezonden Tans in de kleur zwart van 95.5 punten bij de kleurdwergen in de kleurslag blauw 96.0 punten. H. Smit met zijn Havanna’s behaalde 92.5 punt met een van zijn ingezonden Gouwenaar konijnen wist hij 94.0 punten te behalen. Bij de Feh kreeg een van zijn dieren 94.0 punten wat staat voor zeer goed. G. Mulder met zijn Rijnlanders drie kleur

tes gaan de lopers van het terrein af de openbare weg op richting 't Loar of richting Niersen. De winnaar van de 5 kilometer was Nick Palapessy. Hij finishte net boven de 20 minuten, met een verdienstelijke tijd van 20:06 minuten. De eerste vrouw op de 5 kilometer was Lisette Siemelink, zij zette een mooie tijd van 25:23 neer. Op de 10 kilometer won bij de vrouwen Iris Bakker in een tijd van 46:05. Johan Kats werd eerste bij de mannen en had maar 35 minuten en 11 seconden nodig om te finishen. Met de langste en laatste afstand, 10 Engelse mijl (16,1 km), werd de Midwinterloop bij VIOS afgesloten. Charissa Koetsier won bij de vrouwen in een knappe tijd van 1:05:53. Bij de mannen kwam Jan Grashuis als winnaar binnen in een mooie tijd van 59:06. Onder de prijswinnaars bij de kortere afstanden werden bekers verdeeld en de winnaars op de 10 km en 10 Engelse mijl liepen voor geldprijzen. Er waren medailles voor de clubkampioenen van VIOS. Buurvereniging KCVO, aanwezig met heel veel jeugdleden en begeleiding, loofde ook prijzen uit voor hun eigen clubkampioenen. Vele verkeersregelaars onderweg zorgden voor een veilige doorgang van de lopers. In totaal hielpen zo'n 70 vrijwilligers mee om deze traditionele VIOS loop opnieuw tot een succes te maken. Volgend jaar is de Midwinterloop van VIOS op zaterdag 5 januari 2019.

zwart had het mooie resultaat van 96.0 punten. Zijn nieuwe ras de Lotharingerdwerg drie kleur zwart rood geel (een jonge ram) werd beoordeeld op 93.0 punten door keurmeester A. G. Hertogh. Bij de kleurdwergen in de kleurslag bruin was er voor liefhebber H. Kasser 93.5 punten voor zijn jonge ram, met zijn kleurdwerg in de kleur Feh behaalde hij 96.0 punten. Bij de kleurdwergen bruin werd een jonge ram van J. Hendriks beoordeeld door keurmeester door J. P. van Lune met 96.5 punten. Siervogels en sierduiven waren ingestuurd door J. Bosch, die bij de Brünner kroppers blauwzwart geband 96.0 punten behaalde met een doffer jong. Bij de siervogels had J. Bosch ter erkenning zijn twee Diamantduiven Agaat c.q. Topaas in gezonden en kreeg voor deze dieren 92.0 punten. Voor een aantal leden, die hadden ingezonden, was er een ereprijs voor het mooiste dier in hun ras of een rassen prijs.

TOP2000 in De Tabernakel onverwacht emotioneel Op vrijdagavond 29 december speelde de band TunaFleet het dak er af in een bomvolle Tabernakel, waar een zogeheten Top2000 kerkdienst werd gehouden. Echt een kerkdienst was het niet: er was geen preek, geen gebed. De lichten waren gedimd met als enig het kleurrijke licht op het podium met de opstelling van een zeskoppige band. Wel was het een avond vol muziek waarin 11 nummers werden gespeeld, waarop Vaassenaren hadden gestemd via de website van de Top2000Kerkdienst en dat met de bij behorende motivaties van de stemmers. (Eigen foto). VAASSEN

Sommige mensen vertelden dit live, zoals Peter. Peter had gestemd op Thunderstruck van AC/DC, een nummer dat je niet snel verwacht in een

kerk. Hij had zich eigenlijk nooit gerealiseerd waar het nummer echt over ging, maar vertelde dat het hem energie gaf om door te gaan wan-

neer hij het moeilijk had. Na zijn verhaal knalde het snelle snerpende gitaarintro door de kerk. Peter kon het wel waarderen dat de band het nummer na het intro naadloos liet overgaan in het nummer Let Love Rule van Lenny Kravitz waar ook op gestemd was. “Dat heeft een positieve boodschap waar het natuurlijk echt over moet gaan!” Deze stevige rocknummers vormden het ene eind van het spectrum die avond, met aan de andere kant nummers als Avond van Boudewijn de Groot en Mag Ik Dan Bij Jou van Claudia de Breij (die kwam als nummer 1 uit de bus). Ook kwamen alle decennia van de afgelopen halve eeuw aan bod met onder andere God Only Knows uit de ‘60’s, Old and Wise uit de ‘70’s, I Still Haven’t Found What I’m Looking For uit de 80’s, Fix You van Coldplay uit de zero’s en Thinking Out Loud uit de ‘10’s. Tijdens dit intieme nummer werd als verrassingsact een dans live uitgevoerd als in de clip van dit nummer.

Ook bracht TunaFleet een prachtige eigen Nederlandse vertaling van het ‘90’s nummer Angels van Robbie Williams ten gehore. De reactie van een bezoeker op dit nummer: “Top 2000 dienst bleek onverwacht emotioneel, vandaag werd mijn nicht in besloten kring begraven. We hadden in november een dankbaarheidsdienst met haar meegemaakt. Toen vertelde ze veel met engelen te hebben en nu speelde de band vanavond een vertaling van Angels! Die kwam binnen! Daarna alleen nog maar nummers die ook emotioneel te linken waren aan zo’n afscheid, mooi maar heftig. Wel fijn dat we daar waren, het was erg mooi!” Als afsluiter speelde de band nog een toegift: de klassieker 'Somebody to Love' van Queen, vijfstemmig gezongen, oogstte veel waardering. De Top2000 kerkdienst werd georganiseerd door de Dorpskerk en de Tabernakel in Vaassen.

2018 een Superjaar voor iedereen? (aan de bolle broekjes zal ’t niet liggen)

Als je wilt dat 2018 een superjaar wordt, is het belangrijk op tijd en goed te beginnen en daarom hadden de bolle broekjes besloten om op 1 januari meteen ’t goede voorbeeld te geven door al om 10.00 uur gepakt en bezakt op de fiets (met koek en sopie kar) richting het natte Kroondomein te trekken om een leuk beschut plekje te zoeken voor de nieuwjaarsborrel. Daar werd, begeleid door een professioneel “midwinterhoorn blazers team (onder leiding van Peter Schermers zoon van de oude huisarts in Vaassen) en onder het genot van het welbekende Vaassens puttertje, een toast werd uitgebracht aan iedereen in Vaassen en omstreken met de woorden: Schik maken, Lief zijn en Heel blijven!! (Eigen foto). VAASSEN

Nieuw project van projectkoor Jubilate deo van start Op 10 januari klinkt in Oene het startschot voor het nieuwe project van Projectkoor Jubilate Deo. De komende maanden gaat gewerkt worden aan een nieuwe compositie, die de titel draagt 'Petrus, visser van mensen'. Componist en tekstschrijver Cor van Leeuwen is de eigen dirigent van het koor. (Eigen foto). OENE

´Petrus is een boeiende persoon’, vertelt Van Leeuwen. ‘Hij maakte Jezus van heel dicht bij mee en hij kan daar dus veel over vertellen. Hij is ook iemand met wie je je kunt identificeren: hij heeft een rotsvast vertrouwen in de Heer, maar raakt dat geloof in Hem ook wel eens kwijt. Twijfel, angst, hoop en blijdschap zijn emoties die bij hem regelmatig van plaats verwisselen. En dan kan hij soms ook nog wel eens een kort lontje hebben en daar even later weer oprecht zijn spijt over betuigen.’ Het verhaal van Petrus wordt verteld door Petrus zelf, die terugkijkt op zijn leven. Hij herinnert zich de allereerst ontmoeting met Jezus, hoe ze door het land trokken, hoe Jezus werd belaagd door de heersende elite en gevangen werd geno- men. Hij vertelt over de angst en twijfel rondom de dood van Jezus, de hoop en blijdschap als Jezus toch leeft. Cor van Leeuwen staat al 12 jaar als dirigent voor Jubilate Deo en schreef in die periode veel composities voor het koor, variërend van eenvoudige geestelijke liederen tot cantates en grote koorwerken, die aansluiten bij de klassieke oratoriumtraditie. Tot de laatste categorie behoren o.a. de Symfonie voor de

Vrede (2015), waaraan veel inwoners van de gemeente Epe meewerkten als tekstschrijvers en De Messias (2016), een zeer geliefd koorwerk bij de koorzangers én bij het publiek. ‘Petrus sluit mooi aan bij De Messias wat betreft de muzikale stijl en opbouw, maar heeft ook wel iets weg van een musical, hoewel wij er geen muzikaal theater van maken.‘ Jubilate Deo is een projectkoor. Zangers kunnen per project inschrijven en meezingen. De projectperiode voor Petrus loopt van januari tot juni 2018. In mei en juni zijn er een aantal uitvoeringen in Oene en de regio. De start voor de projectperiode wordt gegeven op 10 januari met een open repetitie van 20.00 tot 22.00 uur in De Ark in Oene (Keizerstraat 4).


Geslaagd concert van Peter Witteveen VAASSEN

Peter Witteveen is 50 jaar organist en heeft dit op vrijdag 5 januari 2018 in een volle Vaassense Dorpskerk gevierd met een dankdienst en een orgelcon-

cert. (Eigen foto). Ds. Barend Weegink uit Katwijk leidde de dankdienst. Hij is al jaren bevriend met de jubilaris en wist uit deze rijke ervaring ook de nodige anekdotes op te doen. Hij ging ook voor tijdens het 40-jarig jubileum en memoreerde dat het orgelconcert toen leed onder het vuurwerk dat toen 's avonds werd afgestoken. Daarbij vergeleken was het nu een serene rust in de kerk. In de dienst kwam muziek ruimschoots aan de orde, zowel het musiceren als het zingen. Tijdens het orgelconcert kwam Peter met een mooi gevarieerd programma met stukken van bekende componisten als Bach, Händel en Mendesohn, maar ook van minder bekende. Daarmee liet Peter de mogelijkheden van het orgel voluit spreken, soms met een krachtig stuk als de Toccata in d moll van Johann Sebastian Bach en dan weer met een sereen en rustig stuk als het Andantino pour Grand Orgue van César Franck. De aanwezigen luisterden ademloos en genoten van het con-

cert. Na het concert zong de cantorij van de hervormde gemeente een speciaal voor Peter gemaakt lied en

Zaterdag 13 januari (de Wieken) 08.45 uur Achilles F3-CVO F3 09.00 uur CVO F1-LHC F1 09.00 uur CVO F2-LHC F3

Harrie de Graaf ook seizoen 2018-2019 hoofdtrainer vv Emst Tijdens de nieuwjaarsreceptie bij vv Emst is bekend gemaakt dat Harrie de Graaf uit Epe ook het seizoen 2018-2019 hoofdtrainer bij de vv Emst blijft. Voor Harrie de Graaf is dit seizoen het eerste volledige seizoen als hoofdtrainer bij de vv Emst nadat hij in het seizoen 2015-2016 een half jaar deze rol als interim vervulde. De vv Emst is uitermate tevreden over de samenwerking dit seizoen. De Graaf werkt op dit moment erg goed met de jonge vv Emst selectie. De ambities van vv Emst en Harrie de Graaf passen goed bij elkaar. Dus was het besluit om nog een seizoen deze ambities een vervolg te geven snel gemaakt. Ook assistent-trainer Jan Huiskamp en hersteltrainer/verzorger Gerard van Brummen plakken er nog een jaar bij aan bij vv Emst selectie. Vv Emst is trots deze verlengingen tijdens de goed bezocht nieuwjaarsreceptie bekend te mogen maken.

De vereniging en bijenhandel (deel 6) Het heeft een paar jaar geduurd. Om wat preciezer te zijn, zo’n 118 jaar. De bijenhoudersvereniging “Midden-Veluwe”, afdeling van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) wordt, ijs en weder dienende, een echte vereniging met eigen statuten en inschrijving in de Kamer van Koophandel. Ook de naam verandert in “Imkersvereniging Vaassen en omgeving”. Een logische keuze als vereniging, die met name in Vaassen en omgeving actief is. De bestaande band met de NBV blijft. De leden, de imkers uit Vaassen en verre omstreken, blijven zich inzetten voor de bijen en alles wat daarmee samenhangt.

DOOR RUDI LABBERTON

Wenum Wiesel - Op vrijdag 19 januari komt voormalig topvoetballer en oud-international Glenn Helder naar WWNA voor een avondvullend programma. De avond gaat om 19.00 uur van start met een clinic voor het Gteam van WWNA. Het G-team van ZVV is bij deze clinic als gast aanwezig. Belangstellenden kunnen de clinic kosteloos bijwonen. (Eigen foto).

Vervolgens verzorgt Glenn Helder vanaf 19.30 uur in het clubhuis van WWNA een twee uur durend optreden vol humorvolle voetbalanekdotes over zijn leven met al zijn hoogte- en dieptepunten. Glenn Helder (1968) had met zijn talent een gouden toekomst. Dat talent bracht hem tot o.a. het Nederlands elftal, Arsenal en Benfica. Als voetballer van Arsenal en Benfica verdiende hij een fortuin, maar dat verdween in een bodemloze put. Helder heeft te maken gehad met een aantal verslavingen. Het ging mis. In zijn donkere perioden deed hij een zelfmoordpoging, sliep in zijn auto, zette in het

casino 40 000 gulden in op “zwart” en zat 7 maanden in de gevangenis voor bedreiging, mishandeling, diefstal en verboden wapenbezit. Glenn Helder vertelt met een komische noot openhartig over zijn leven zonder zichzelf te sparen. Kortom gegarandeerd een geslaagde avond. Kaarten voor het optreden van Glenn Helder kosten € 15,00 per stuk en kunnen worden besteld via ticketswwna@hotmail. com of telefonisch via 06-82608424. Op 19 januari kunnen de kaarten vanaf 18.45 uur bij WWNA aan de kassa gekocht worden tegen contante betaling. (pinnen is niet mogelijk).

09.45 uur CVO E2-SDOL E1 10.40 uur CVO E1-ABS E1 11.35 uur CVO D1-LHC D1 12.20 uur CVO D2-Kwiek D3 13.05 uur CVO DC2-LHC C1 14.05 uur CVO DC1-ABS DC1

14.30 uur Overwetering DB2-CVO DB1 Zaterdag 13 januari (de Koekoek) 19.00 uur CVO DS1 – Dalfsen DS1 1900 uur Kwiek DA2-CVO DA2

19.30 uur Nw Heeten DS2-CVO DS3 20.10 uur CVO DS2-Kwiek DS4 Zondag 14 januari (de Wieken) 15.40 uur CVO DS3-LHC DS3 Woensdag 17 januari 21.10 uur LHC DMW1-CVO DMW1

Glenn Helder bij WWNA

Programma CVO

vervolgens sprak Joop van Essen als voorzitter van de kerkrentmeesters Peter toe. Hij haalde daarin zijn vele

verdiensten aan zowel voor de koren als voor de hervormde gemeente. Peter kreeg vervolgens een oorkonde en een insigne in goud met briljant. De avond werd afgesloten met een informeel samenzijn met een hapje en drankje. De aanwezigen keken terug op een geslaagde avond en feliciteerden Peter en zijn vrouw met deze mooie avond en zijn indrukwekkende carrière.

Geslaagd voor diploma A in De Koekoek VAASSEN Op woensdag 20 december zijn: Sem van de Pol, Melle van ’t Erve, Jens Permentier, Daphne Evitha van Essen, Naomi Janssen, Elien Bomhof, Lynn Potkamp, Frank Dunnink, Tess van Rij, Lunyia Valenteijn, Giel Steunenberg, Owen Koetsier, Vince van der Heide, Danny Veldhuis, Rozemarijn Kamphuis, Noémi Vinke, Gerrit Gerritsen, Jesse Oudesluijs, Salha Omar Mohamed, Mahamed Souffi en Carlijne Boeve in De Koekoek geslaagd voor hun zwemdiploma A. (Foto De Koekoek).

In de loop der jaren is de geschiedenis van de vereniging voor een groot deel zoekgeraakt. We weten nog wel dat de vereniging op 18 april 1900 is opgericht, waarschijnlijk onder de naam “Vaassen”. Door het ontsluiten van tijdschriften en kranten kunnen we gelukkig toch nog het nodige reconstrueren. De eerste bijenmarkt in Vaassen hebben we gehouden op 26 september 1901. Tijdens deze markt heeft een aantal afdelingen uit deze regio, waaronder “Midden-Veluwe”, naar alle waarschijnlijkheid een coöperatieve honingzemerij opgericht. De zemerij in Nederland werd eind 19e en begin 20e eeuw populair. Het was een werkplaats, een fabriekje, waar de imkers hun raten met honing (toen nog “honig”) en soms ook hele korven naar toe brachten om daar de honing uit de raten te halen en deze te reinigen. Deze zemerijen gaven de imkers soms een voorschot op de te leveren honing, zodat deze imkers één of meer bijenvolken konden kopen. Veelal werd vanuit de zemerij ook de honing verkocht. Her en der in het land ontstonden professionele zemerijen. De laatste professionele zemerij was de “Elektrische Honingzeemerij Het Zuiden” in Boxtel. Deze is in 2000 failliet gegaan. De tweede bijenmarkt die de Vaassense vereniging organiseerde vond plaats in april 1902. Klaarblijkelijk is dat goed bevallen. Er wordt besloten om tijdens de landbouwtentoonstelling op 18 september 1902 bij de Cannenburch aanwezig te zijn, en ook op 16 en 17 juli is er een bijenmarkt in Vaassen. Daarvoor hebben de imkers uit Vaassen al de nodige volken gekocht op de tweedaagse bijenmarkt in Veenendaal, die eerder in juli 1902 plaatsvond. Op deze bijenmarkt werden zo’n 1.700 “stokken” aangevoerd.

Deze zijn allemaal verkocht voor een prijs van fl. 3,00 tot fl. 3,50. “113 stokken werden alleen voor rekening van een te Vaassen bij Apeldoorn opgerichte vereeniging tot aanmoediging der bijennijverheid gekocht.” In die tijd werd een bijenvolk, maar soms ook de huisvesting, een “bijenstok” genoemd. Als de koop is geslaagd, dan is het nog een hele onderneming om deze bijen vanuit Veenendaal met een gewone boerenwagen met paard naar Vaassen te krijgen en dat is gelukt. Een correspondent van “Het nieuws van den dag: kleine courant” meldde op 21 juli 1902: “Met ingenomenheid mocht ik bij mijn bezoek aan de bijenmarkt nog vernemen, dat de leden der onderafd. Vaassen voor gemeenschappelijke rekening op de verleden week aan `De Klomp’ bij Veenendaal ongeveer een 120-tal bijenkoloniën hadden laten aankopen. Nu heeft daar ieder lid – ook de belangstellende leden – werkelijk belang bij de bijenteelt. Moge het ook met deze volken verder geheel naar wensch gaan.” Al in 1809, maar naar grote waarschijnlijkheid ook al daarvoor, is er sprake van een bijenmarkt in Veenendaal. Deze werd in juli gehouden. Op de grens van de Veluwe en de Betuwe ontmoetten de imkers van de Veluwe de Betuwse imkers. In juli waren de Betuwse imkers klaar met de bestuiving van de boomgaarden en was de honing geoogst. Ook zijn er nieuwe volken als gevolg van het zwermen. De Veluwse schapenboeren nemen de wol als handelswaar mee naar de bijenmarkt in Veenendaal en kopen de bijenstokken voor de heidehoning. Ook nu nog wordt de Veenendaalse bijenmarkt in juli gehouden. Voor nadere info over bijen houden: Imkersvereniging Vaassen e.o. Secretaris Gert Markus, tlf. 06-2241 0300 – email: gertmarkus@hotmail.nl.
Hans Kooijer Dorpsstraat 27 Vaassen 

T 0578-571537

www.hanskooijer.uwtopslijter.nl

      

 

   

STOOCKER

EXCLUSIEF

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER

Café Van de Schepop is overgenomen door de familie Berghorst. Doordat zij zich meer gaan toeleggen op het restaurantgedeelte, was er geen plaats meer voor een tweede biljart. De Ruif in Vaassen bracht uitkomst door zijn biljarts beschikbaar te stellen aan biljartvereniging Fasna. Fasna heeft momenteel 10 leden. Er is plaats voor enkele nieuwe leden. Zij, die het leuk vinden om 's middags te biljarten, zijn welkom. Ook dames zijn van harte welkom. In Deventer en Zutphen zijn er veel dames die biljarten. In Emst, Epe en Vaassen nog geen. Fasna is onderdeel van Vereniging Dagbiljarten Stedendriehoek. De Stedendriehoek strekt zich uit van Raalte tot Zutphen en van Deventer tot Nunspeet. Belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag- of donderdagmiddag eens te komen kijken in de Ruif.

EXCLUSIEF BIJ TOPSLIJTER

12,99

100 cl

70 cl

STOOCKER Friesche Beerenburg

CAPTAIN FOX RUM Wit of Bruin

Highland Scotch Blended Whisky

75 cl

EXCLUSIEF

+ 2 TOPZEGELS

BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER

F. MARTINS PORT Ruby, Tawny, White

Malbec, Sauvignon Grenache Rosé

75 cl per fles 6,49

wk 07-08

14.99 100 cl

EXCLUSIEF

L’ORIGINE DU SUD Vin de France

75 cl per fles 5,49

CARLOS III Solera Reserva Brandy de Jerez

Glengarry

[= per fles 4,33]

Vin de Pays, Frankrijk Diverse soorten

BIJ TOPSLIJTER

6,99

4 BETALEN

Les Grandes Caves d’Albret

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

Vieux

6 HALEN

12,49

EXCLUSIEF

STOOCKER

Zachte Jenever

Op de bijeenkomst van het Alzheimer op 12 februari in Zaal de Spikke, Stationstraat 8, Heerde is het thema: Veranderingen bij dementie. Job Smit is als geestelijk verzorgende verbonden aan Viattence en komt veel in aanraking met mensen met een vorm van dementie. Met hem wordt hierover van gedachten gewisseld. Job Smit: "Door dementie kun je zaken anders gaan beleven. Dingen krijgen op een bepaalde manier een andere betekenis. Maar hoe heb je het daarover met elkaar? Wat kan je helpen om het goede gesprek hierover te (blijven) voeren". Inloop vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. Voor inlichtingen kan men bellen naar: Jan Heining 06 4828 4321. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Oost-Veluwe i.s.m. Vérian, Woonzorgunie Veluwe, Hanzeheerd Brinkhoven en Viattence.

100 cl

100 cl

BIJ TOPSLIJTER

Biljartvereniging Fasna verhuist van Emst naar de Ruif

9,99

10,99

8,99 100 cl

EXCLUSIEF

Alzheimer café Heerde

úw Topslijter Hans Kooijer, úw wijn & whiskyspecialist.

EXCLUSIEF

DOOS Ã 6 FLESSEN

BIJ TOPSLIJTER

99

25.

wk 02-03 Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

[= per fles voor 4,33]

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Zeten/ofdrukfouten drukfouten voorbehouden voorbehouden Zeten/of Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

Aanbiedingen geldig van 08-01-2018 t/m 21-01-2018

M OB O B ILITE I L I T E ITS I T S P LEIN L E I N V A ASSE ASSEN

VEMEKO KO Automateria A ialen l - BRILJANT Autopoetsspecia A ialist li T 0578 - 571913 T: I: www.vemeko-bbriljant.nl M: vemeko@hetnet.nl

CARRW CARW WASH SH EEekt kterve veld ld T: 0578-571227 I: www.tiemessen.nl M: inffo@tiemessen.nnl

MOTORSERV RVICE Oscar O Goos G T: 06-22420778 I: www w.oscargoos.nl M: inffo@oscargooss.nl

Riezebosw weg 6-8 Vaa aassen (ind.tterr. Eekterrveld)

Profile for ====

Vaassensweekbladw22018  

Vaassensweekbladw22018  

Profile for twinsense