Page 1

Dinsdag 7 mei 2019 - 44e jaargang nr. 19

Oplage 18.500 exemplaren

4 mei herdenking Vaassen Het was koud op 4 mei tijdens de herdenking. Op de begraafplaats Apeldoornseweg werden in het bijzijn van veel betrokkenen en belangstellenden bij de graven van gevallenen kransen gelegd en was er muzikale ondersteuning van het koor Hosanna. Wethouder Erik Visser was de afgevaardigde van het college van B & W. (FotoW@S). VAASSEN

De stille tocht van de begraafplaats naar het monument op het Industrieplein werd begeleid door het geluid van trommels. Bij het monument werden ook hier de slachtoffers herdacht door het leggen van kransen en werd na de Last Post 2 minuten stilte gehouden. Aansluitend werd door het Vaassens fanfare corps het Wilhelmus gespeeld. Vervolg zie elders in dit blad

PANNEKOEK RIOOLSERVICE B.V. Rioolontstopping Aanleg & herstel van riolering Camera-inspectie Stankdetectie Reiniging vetputten

24/7 service

0578 – 66 16 93 | info@pannekoekrioolservice.nl | www.pannekoekgww.nl

Lunch, diner, catering, feestje of gewoon een kop koffie. Winkelcentrum Kerschoten (Apeldoorn Noord) Mercatorplein 89, 7316 HK Apeldoorn Tel.: 055-8438161 Gratis parkeergelegenheid bÄł de deur.


Familieberichten in het Vaassens Weekblad ARTSEN Voor Apeldoorn, Beekbergen, Loenen, Hoenderloo, Vaassen, Emst en Epe is op werkdagen van 17.00 tot de volgende morgen 08.00 uur en op zaterdag, zonen feestdagen de gehele dag voor SPOEDGEVALLEN bereikbaar de Regionale HUISARTSENPOST Apeldoorn, tel. 0900-600.9000 (30 ct/min). Deze service geldt uitsluitend voor die gevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Ik ben Onno     

wenz-uitvaart.nl

06 - 46 95 19 39

ALARM 1-1-2 Als elke seconde telt

OPENINGSTIJDEN APOTHEEK Apotheek Stellendam, Dorpsstraat 86 te Vaassen. Telefoon 0578-574848. Geopend ma t/m vr 8.00-18.00 uur; zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de Dienstapotheek Apeldoorn, tel. 055-5787657. Alle apotheekdiensten voor Apeldoorn e.o. inclusief Vaassen en Epe zijn overgenomen door de Apeldoornse Dienst Apotheek (ADA), gevestigd t/o de Huisartsenpost in het Gelre Ziekenhuis (Albert Schweitzerlaan 31, Apeldoorn). Telefoon 055-5787657. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 17.30-

24.00 uur, zaterdag, zon- en feestdagen van 8.00 tot 24.00 uur. VERLOSKUNDIGEN Praktijk La Vita: Liesbeth Post, Elizabeth Olthuis, Wendel van de Heg en Nienke Brand. De dienstdoende verloskundige is altijd telefonisch te bereiken op nummer 0578-575093 b.g.g. 088-0511783. DIERENARTSEN • Dierenartsenpraktijk Vaassen e.o.: Openingstijden: ma, di, don, vrij: 8.0018.30 uur. Woensdag: 8.00-17.00 uur. Zaterdag: 9.00-12.00 uur. Wij werken uitsluitend volgens afspraak. Voor spoedgevallen 24 /7 bereikbaar. Adres: Laan van Fasna 18, 8171 KH Vaassen, tel. 0578-574427, www.dapvaassen.nl. • Dierenartsenpraktijk (DAP) Van Duinen, Stationsstraat 70, 8171 BZ Vaassen, tel. 0578-571133. Per 1 mei 2019 is de praktijk gesloten. • Dierenambulance Dierenbescherming Apeldoorn/ Epe, telefoon 09009991999, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Familieberichten in het Vaassens Weekblad Een familiebericht plaatsen is altijd een gevoelige zaak. Uw rouwad-

Als u graag eerst advies wilt, dan kunt u ook bellen met: 0541 – 351869.

vertentie gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familielid,

Via e-mail reageren wij altijd binnen 24 uur.

vriend of kennis. Daarnaast kan een advertentie echter ook een

Verspreiding: Oplage 18.500 exemplaren

vreugdevolle aangelegenheid zijn, zoals bij een geboorte of jubileum. Onze medewerkers en medewerksters zijn u graag van dienst en helpen graag om een persoonlijke advertentie te maken. Wij maken deze voor u op, en sturen altijd een drukproef (inclusief offerte) ter correctie voor plaatsing. Voor opgave van een overlijdens-, familie- of bedankadvertenElke dinsdag/woensdag in Vaassen, Emst, Terwolde, Oene, Nijbroek, Wel-

tie kunt u ons mailen via: mail@drukkerijvanbarneveld.nl.

sum, De Vecht, Zuuk, Beemte-Broekland, Wenum Wiesel, Apeldoorn Voor plaatsing in diezelfde week moet het materiaal uiterlijk maandag-

Noord en de bebouwde kom van Epe.

ochtend voor 9.00 uur bij ons binnen zijn.

Activiteiten wijkvereniging Oosterhof

Gratis bridge in de maanden maart en april

Het bruist weer van de activiteiten in het wijkgebouw van wijkvereniging Oosterhof aan de Zichtstede 16A in Vaassen. Er zijn maandelijks verschillende activiteiten.

Wie als beginnend bridger of als gevorderd bridger, op de maandagavond wil bridgen, kan alleen of samen met een partner, kennis maken met het bridgen in clubverband. Er wordt gespeeld in 2 lijnen. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een c-lijn opgestart voor de beginnende bridger. Wie ook op de woensdagmiddag wil meespelen, dient lid te worden van de Niet Rokers Bridge Club Vaassen. Er wordt gespeeld in dorpscentrum de Wieken. Op de maandagavond wordt er gespeeld van 19.30 tot 22.30 uur. Op de woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Aanmelden kan bij mevr. Kusters: Tel. 0578 – 57 01 99, of dhr. Molendijk: Tel: 06 – 20498301.

Jeu de Boules: Iedere dinsdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur. Kaarten (klaverjassen/jokeren): Elke 1e en 3e dinsdag van de maand van 19.30 tot 23.00 uur. Kinder Crea (kinderen t/m 10 jaar): Elke 3e woensdag van de maand van 14.30 tot 16.00 uur. Darten (recr.): Iedere donderdag van 19.15 tot 22.30 uur. Sjoelen: Iedere donderdag van 19.15 tot 21.30 uur. Computerclub: Iedere eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 14.00 uur. Bingo: Elke 1e en 3e zondag van 19.30 tot 22.30 uur.

Programma Geheugensteunpunt Epe/Vaassen in april Iedere dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30

uur in Epe en iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in Vaassen zijn belangstellenden welkom voor de activiteiten-inloopochtend op het Geheugensteunpunt. De activiteiten zijn er voor zowel mensen met geheugenklachten of (vermoeden van) dementie als hun mantelzorger. Een verwijzing is niet nodig De activiteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften en interesses van onze bezoekers. Komende maand staat in het teken van informatie over vergeetachtigheid, quizzen en herinneringen ophalen aan het gedane werk. De kosten voor alle activiteiten zijn € 2,00, inclusief koffie of thee. Vragen over het geheugen? Elke dinsdag- en woensdagochtend kan men er terecht voor informatie over vergeetachtigheid, dementie, mantelzorg en de voorzieningen in de regio Oost-Veluwe op dinsdag van 9.00 tot 13.00 uur (Voorzijde Kulturhus Stationsstraat 25 Epe) en op woensdag van 11.30 tot 13.00 uur (De Rank, Torenstraat 15 Vaassen). Buiten deze tijden kan men telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken. Telefoonnummer 06-82677999, email

epe@hetgeheugensteunpunt.nl. Coördinator is Jeannet Kamphuis.

Activiteiten in de Hezebrink Netballen in de Hezebrink Deze balsport wordt al enige jaren met veel enthousiasme gespeeld. Het spel is eenvoudig aan te leren; enthousiasme is belangrijker dan een sportachtergrond. In Emst wordt er netbal gespeeld op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur. Deelname is gratis; men betaalt alleen de eigen consumptie(s). Sjoelen Sjoelliefhebbers kunnen op de zaterdagmiddag in de oneven weken van 14.00 tot 16.00 uur in de Hezebrink terecht. Deelname aan het sjoelen is gratis. Men betaalt alleen de eigen consumptie. Aanmelden is niet noodzakelijk. Jokeren en Kruisjassen Voor inwoners van Emst, die graag kaarten, is er op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Hezebrink de mogelijkheid om te

jokeren en te kruisjassen. Deelname kost € 3,00 per maand en verder betaalt men de eigen consumptie(s). Vooral jokeraars worden nog gezocht. Freek Bonhof is vrijwilliger van de kaartmiddag. Biljarten Iedere maandagmiddag zijn biljartliefhebbers vanaf 14.00 uur welkom. Deelname kost € 0,50 en de consumpties zijn voor eigen rekening. Koffie inloop Hezebrink Iedereen is van harte welkom op vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur tijdens de koffie inloop Zitfitgym Elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur kunnen sportieve senioren in de Hezebrink gaan Zitfitgymmen. Koersbal In Emst wordt er koersbal gespeeld om de woensdagmiddag (oneven weken) van 14.00 tot 16.00 uur in De Hezebrink. Koersbal In Emst wordt er koersbal gespeeld om de woensdagmiddag (oneven weken) van 14.00 tot 16.00 uur in het Dorpshuis De Hezebrink. Deelname is gratis, men betaalt alleen voor de eigen consumptie(s).


Wekelijkse activiteiten Bloemfontein Handwerken Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven bij de handwerkgroep van wijksteunpunt Bloemfontein. Onder het genot van een kopje koffie of thee (voor eigen rekening) worden de mooiste creaties gemaakt. Men kan iedere vrijdagochtend binnenlopen en meedoen tussen 9.30 en 11.30 uur. De deelnemers nemen hun eigen handwerk en materiaal mee. Op de koffie In wijksteunpunt Bloemfontein zijn wekelijks twee koffie uurtjes. Op de dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur is er gelegenheid om met buurtbewoners samen een kopje koffie te drinken en een praatje te maken. Een kleine groep bezoekers gaat ook altijd met elkaar sjoelen. De toegang is gratis en men betaalt alleen de eigen consumptie. Buurtkaffee Iedere dinsdagavond wordt er van 19.30 tot 21.00 uur een buurtkaffee gehouden. Tijdens het buurtkaffee komen buurtbewoners bij elkaar om koffie te drinken, een praatje te maken en soms een spelletje te doen. Het woord kaffee zegt het al; alcohol wordt er niet geschonken. Deelname kost niets. Men betaalt alleen voor de eigen consumptie. Groet & Ontmoet Groet & Ontmoet is een ontmoetingsavond voor mensen met en zonder een beperking om contacten op te doen en een netwerk op te bouwen. Iedereen, ongeacht leeftijd, is van harte welkom om hier aan deel te nemen. De bijeenkomsten zijn in de even weken op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Deelname aan Groet & Ontmoet is gratis. Geheugenfitness Vaassen Iedere dinsdagochtend van 10.15 tot 11.30 uur is er geheugenfitness. De geheugenfitness is bedoeld voor mensen die beginnende geheugenproblemen hebben of zich zorgen maken over het geheugen, maar ook hun mantelzorgers zijn welkom. Voorafgaand is er vanaf 9.30 uur koffie. Désiree Damsté begeleidt de geheugenfitness. De kosten bedragen € 2,00 per keer. Computerspreekuur Wijksteunpunt Iedere vrijdagmiddag is er een inloopspreekuur voor mensen die vragen hebben over het gebruik van hun computer, laptop, tablet of mobiele telefoon. Drie vrijwilligers zijn van 14.00 tot 15.00 uur aanwezig in het wijksteunpunt om vragen te beantwoorden. De uitleg is gratis. Men betaalt alleen voor het kopje koffie. Gymnastiek Liefhebbers kunnen elke maandagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur onder leiding van een fysiotherapeut van fysiotherapiepraktijk Molenhoek hun lichamelijke conditie op peil houden tijdens de lessen gymnastiek van Koppel-Swoe. Tijdens de les van een uur worden er allerhande bewegingsoefeningen gedaan. De gymnastiekles kost € 2,50. Aansluitend is er gelegenheid om, voor eigen rekening, onder het genot van een kopje koffie nog wat na te praten. Kaartmiddag Elke tweede donderdag van de maand is iedereen van harte welkom om van 13.30 tot 16.00 uur te komen jokeren en klaverjassen. De begeleiders van deze kaartmiddag zijn Willy Jonker en Jopie Stegeman. De deelnamekosten bedragen € 2,00. Koersbal. In Vaassen wordt er iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur koersbal gespeeld in Bloemfontein. Gesprekskring In de oneven weken op woensdagochtend komen de deelnemers van de gesprekskring van 10.00 tot 11.30 uur bij elkaar. Iedereen is welkom. Koersbal In Vaassen wordt er iedere dinsdagmiddag in Bloemfontein van 14.00 tot 16.00 uur koersbal gespeeld. Deelname is gratis, men betaalt alleen voor de eigen consumptie(s).


Denya Kuiper haalt mooie 2e plek in Duitsland

De hulpsecretarie Op maandag 3 januari 1949 heeft het gemeentebestuur van de gemeente Epe, na jarenlang diverse pogingen hiervoor te hebben ondernomen, eindelijk een zogenaamd hulpsecretarie in gebruik genomen in Vaassen. Twee vertrekken in kasteel de Cannenburch werden gehuurd à drie gulden per week. (Tekst en foto’s Freek Bomhof). VAASSENS HISTORIE

Dit gemeentelijke laagdrempelig kantoor was dagelijks geopend van negen tot twaalf uur voor diverse zaken zoals de uitgiftes van paspoorten, de aangiftes van geboortes, huwelijken en van overlijden. Voor al deze en meerdere gemeentezaken was het niet meer nodig naar Epe af te reizen. De eerste geboorteaangifte in het kasteel was van Wilhelmina van Delden. De gelukkige vader J. van Delden werd de volgende dag

uitgenodigd in de vergadering van burgemeester en wethouders op het gemeentehuis van Epe. Van Delden kreeg daar een spaarbankboekje op naam van zijn dochter overhandigd van de Vaassense wethouder L. Bosch met daarop een geldbedrag gestort van 25 gulden. Geld speelde toen blijkbaar geen rol. G. Labberton kreeg de opdracht om de zorg van de verwarming van in gebruik genomen ruimten in het kas-

Tijdens een internationaal acro wedstrijd in Albershausen op 26, 27 en 28 april mocht Denya Kuiper uit Vaassen met haar partner Loïs op zowel de zaterdag als de zondag de 2de plek in ontvangst nemen. Denya komt met haar partner uit in de a-pupillen en traint bij Sportacrobatiek Zwolle. Ze draaiden beide dagen mooie oefeningen en kunnen dan ook erg trots zijn op het behaalde resultaat. (Eigen foto). VAASSEN

Het Gebouw voor Christelijke Belangen aan de Kosterstraat in Vaassen. teel te gaan verzorgen voor een bedrag van 3 gulden in de week. Door de verkoop van kasteel de Cannenburch aan de Stichting Vrienden

Op 15 januari 1952 verhuist de huurder dan ook naar de Stationsstraat, nu nummer 47, de voormalige boekwinkel van Nannie Windemuller. Vanaf september 1963 nam de hulpsecretarie haar intrek in het Gebouw voor Christelijke Belangen aan de Kosterstraat. Hier bleef men gehuisvest tot mei 1972. Daarna kwam dit Vaassense filiaal van het gemeentehuis in een ruimte van het politiebureau aan de Dorpsstraat 66, het voormalige bankgebouw van de Raiffeisenbank. Toen was er zelfs nog een eigen politiebureau in Vaassen . We zijn er nog niet! Op 1 juli 1978 verhuist de hulpsecretarie weer, nu naar de Dorpsstraat 60, het nieuwe bankgebouw van de Rabobank. Op 1 januari 1986 werd de hulpsecretarie verplaatst naar het nieuw gebouwde dorpscentrum “De Wieken”. Voor hoe lang nog?, werd er toen al gezegd. Men had blijkbaar een vooruitziende blik. Deze service van de gemeente Epe ten behoeve van de bevolking van Vaassen is ondertussen al jaren geleden opgeheven en op het gemeentehuis in Epe bij de publieksbalie kan men nu alleen nog op afspraak terecht. Men kan dit als Vaassenaar niet erg publieksvriendelijk noemen.

Kasteel de Cannenburch ten tijde dat hier de hulpsecretarie gevestigd was.

Dorpscentrum “de Wieken” waar voor het laatst de hulpsecretarie gehuisvest was.

Iedereen welkom bij De Platenkast van mijn Vader-Popquiz Hij is georganiseerd voor de muziekliefhebbers, die ze nog mee hebben gemaakt: de jaren '60 en '70. Maar om mee te doen aan De Platenkast van mijn Vader Popquiz op 19 mei 2019 in De Wieken hóef je natuurlijk geen oldie te zijn. Want het wordt sowieso een gezellige middag met veel muziek en inmiddels al 13 ingeschreven teams hebben. De quiz begint om 14.00 uur. (Eigen foto). VAASSEN

Teams van maximaal 5 personen kunnen zich aanmelden via popquiz@achterindeplatenkast.com of via een berichtje via de Facebook-pagina www.facebook.nl/achterindeplatenkast. Deelname kost € 5,00 per team.

Over Achterin de Platenkast Begonnen als een blog in januari 2015 is Achterin de Platenkast uitgegroeid tot een communi, die inmiddels gevolgd wordt door meer dan 300 muziekliefhebbers.

der Geldersche Kasteelen in 1951 moest men uitzien naar een ander onderkomen van de hulpsecretarie. De gemeente had ondertussen al een huurschuld aan de nieuwe eigenaren van het kasteel opgebouwd van 474 gulden. De huurder bleek dus ook nog een slechte betaler te zijn.

Men kan er meedoen met de doordeweekse quiz Raad het Plaatje, jouw vergeten platen delen, de blogs volgen en de vele verschillende rubriekjes lezen.

COLOFON Uitgever: Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld Industriestraat 10 | 7591 BL Denekamp Telefoon 0541-351869 | Fax 0541-354345 www.drukkerijvanbarneveld.nl | mail@drukkerijvanbarneveld.nl Verspreiding: Oplage 18.500 exemplaren Elke woensdag door Snel&Well in Vaassen, Emst, Terwolde, Oene, Nijbroek, Welsum, De Vecht, Zuuk, Beemte-Broekland, Wenum Wiesel, Apeldoorn Noord en de bebouwde kom van Epe. Advertentieverkoop & media-advies: Oscar Streppel Telefoon 06 - 83209205 vaassensweekblad@drukkerijvanbarneveld.nl Redactie: A. Scholten, Eikenweg 13, 8172 AG Vaassen. Telefoon 0578-577622 / 06-44433406. vaassensweekblad@planet.nl De uitgever is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste vermeldingen van gegevens. Op onze artikelen en foto’s rust een copyright. Artikelen en foto’s uit deze krant mogen nimmer zonder toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt.

Krant niet ontvangen? Neem contact op met Snel & Well verspreidingen, (0578) 66 11 88. Belangstelling om het Vaassens Weekblad te bezorgen: Neem contact op met Snel & Well verspreidingen, (0578) 66 11 88. Afhaaladressen: EMST: Tellegen Texaco, Hoofdweg 41 Camping de Zandegge, Langeweg 14 VAASSEN: Boekhandel Bruna v/d Kamp, Dorpsstraat 59 Service Station Klink, Laan van Fasna 60. Nellestein, Apeldoornseweg 58 Jumbo Supermarkt Hamer, Kosterstraat 3 Stilema, Aalbosweg 41 (Eekterveld) De Molen, Jan Mulderstraat 18 Albert Heijn, Houtzagersstr. 6 WENUM/WIESEL: Bakkerij Breden, Zwolseweg 393 Brinkman Tuincentrum, Zwolseweg 390 APELDOORN/NOORD: Tegel en Sanitair Apeldoorn, Sleutelbloemstraat 10/12 Crumz, Mercatorplein 89 TERWOLDE COOP de Lelie, Molenweg 1 De exemplaren van dit blad kunt u ook altijd terugvinden op www.drukkerijvanbarneveld.nl


KLEINBOUW VERBOUW ADVIES

Zomeravond bridge op maandagavond in Vaassen

mr. J.C. van Vliet Advocaat

Bridgeclub Vaassen organiseert gedurende de zomermaanden weer bridgedrives in De Wieken. Er wordt in meerdere lijnen gespeeld, rekening houdend met speelsterkte. Er zijn leuke prijsjes te winnen. Ook zijn er meesterpunten te verdienen. De avond begint om 19.30 uur en het is vrije inloop met inschrijving vanaf 19.00 uur. Voor een bridgepartner kan worden gezorgd. Op de volgende data wordt gespeeld: 5, 13, 20 en 27 mei, 3, 17 en 24 juni, 1, 8, 15, 22 en 29 juli, 5, 12, 19 en 26 augustus.

• • • • • • • • •

Telefoon: +31 (0) 654305672 j.vanvliet@amice-advocaten.nl

Ontmoetingsdienst Nijbroek “Een kras in je leven”

Mooie Vakantiebungalows 2-4 pers. Ruime fijne tuin, terras op zonzijde. Goede fiets/wandel omgeving. juli-aug. aanbieding voor 60+ Ook verhuur voor langere periode. familie.meinders@yahoo.com Denekamp: 0541-626578 / 06 – 39609666

Contracten Procederen Internationale handel Vennootschapsrecht Distributie/agentuur Bouw/aanbestedingen Planschade Second opinion Incasso / beslaglegging

“Een kras in je leven”; dat is het thema van de ontmoetingsdienst van 12 mei in de protestantse kerk in Nijbroek. Dominee Brandsen uit Harderwijk is de voorganger. Het wordt een dienst, waarin veel bekende liederen uit verschillende bundels gezongen worden. De dienst begint om 9.30 uur. De aanwezigen, die na afloop van de dienst (nog) geen moeder gaan bezoeken, kunnen met een kop koffie, thee of limonade in het dorpshuis napraten.

Kaartavond VIOS De ontspanningscommissie van csv VIOS houdt op vrijdagavond 10 mei om 19.30 uur een kaartavond in haar clubgebouw. Dit is de laatste kaartavond van het winterseizoen 2018-2019. Tevens vinden dan de prijsuitreikingen plaats.

U vindt ons:

EPE donderdagm orgen VAASSEN donder dagmiddag HEERDE vrijdagm iddag A P EL D O O R N

GEN geldig op Onze AANBIEDIN

Zaterdag 11 mei organiseert speeltuin-wijkvereniging Kouwenaar een dartskoppeloernooi. Koppels kunnen in poules strijden om een finaleplek vanaf 13.00 uur aan de Woestijnweg 61 in Vaassen. Om 12.00 uur is de zaal open. De eindtijd is afhankelijk van het aantal deelnemers en de lengte van de partijen. Pijlen dient men zelf mee te nemen. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50. Koppels kunnen zich inschrijven bij Annet van Ingen of door een mail te sturen voor vrijdag 12 mei naar annet_1982@hotmail.com.

4 stuks voor ..................

• 4 SAUZEN

SATE SCHNITZELS

• STOKBROOD

4 HALEN, 3 BETALEN

• GRATIS GEBRUIK BBQ/PAN + GASVERBRUIK (BIJ AFNAME VAN 20 PERSONEN)

Per persoon

€ 12,50

VLEESWARENPAKKET

100 gram KIPFILET 100 gram BEENHAM 100 gram GEBRADEN

De beste keuze voor al uw reparatie’s • Inkoop / verkoop • GSM reparatie’s alle merken • Accessoires • Tablet / Laptop reparaties • Horloges reparaties Dorpsstraat 83, 8171 BN Vaassen 06-54380891 Reparatievaassen@gmail.com

Fietstocht Jeugd van Toen De Jeugd van Toen houdt op 16 mei een fietstocht met vertrek om 13.30 uur vanaf de Wieken. Dit keer wordt een rondje om Vaassen gemaakt. De tocht is 25 km lang en gaat via De Hegge, het Kievitsveld, de Jonas, de molen aan de Marleweg naar café De Hamer, waar de koffiestop is. Na de koffie gaat de route verder via Wiesel en Kortenbroek richting het eindpunt bij de Wieken.

GEHAKT

Samen 300 gram nu...............

€ 2,95

Deze aanbiedingen gelden deze week ook op andere plekken op de Veluwe. Eerbeek dinsdagmiddag Klarenbeek vrijdagmorgen Apeldoorn ’t Fort woensdagmiddag Heerde vrijdagmiddag Epe Gemeentehuis donderdagmorgen Apeldoorn Centrum zaterdag Vaassen marktplein donderdagmiddag

Vooral in de maand mei, waarin we in Nederland onze eigen vrijheid vieren, realiseren we ons weer extra hoe belangrijk vrijheid is: de vrijheid om te zijn wie je bent en de vrijheid om voor je mening uit te komen. Daarom heeft de Amnestygroep Epe ook in mei weer twee schrijfacties. Want vrijheid is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn nog genoeg landen waar we op moeten komen voor gewetensgevangenen. Dankzij alle mensen die meedoen aan de schrijfacties kan de Amnestygroep gemeente Epe elke maand honderden kaarten versturen om gewetensgevangenen vrij te krijgen. En schrijven helpt wel degelijk want er komen geregeld gewetensgevangenen vrij. Schrijfkaarten zijn verkrijgbaar bij diverse kerken in de gemeente Epe, bij de wereldwinkel in Epe en de bibliotheken en Epe en Vaassen. Ook kan men (tegen kostprijs) een schrijfabonnement nemen, waarbij men elke maand de schrijfkaarten, incl. postzegels, thuisgestuurd krijgt. Op de website van de Amnestygroep gemeente Epe is alle informatie over de activiteiten te vinden van de werkgroep en Amnesty International. Zie www.epe.amnesty.nl.

Reparaties

€ 2,95

• 3 SOORTEN SALADE, KEUZE 4 SOORTEN

Amnesty: vrijheid voor iedereen?

Vaassen

t/m 11 mei

BARBECUE COMPLEET ZOMERVINKEN • 4 STUKJES VLEES, KEUZE UIT 40 SOORTEN!

• KRUIDENBOTER

Dartskoppeltoernooi bij De Kouwenaar

alle standplekken

Maandag: Sparerib dag Vrijdag: Schnitzeldag

rsemst.nl

www.demusketie


Zet Zuuk op de kaart Bijzondere fiets- of autotocht door buurtschap Zuuk Op 11 mei, de dag voor Moederdag, is er een speciale route uitgezet in Zuuk, die fietsend of met de auto afgelegd kan worden. Verschillende bewoners stellen die dag van 10.00 tot 16.00 hun huis open en organiseren speciale activiteiten. Op de route ‘Zet Zuuk op de kaart’ is veel te beleven. Het meeste is gratis. De route is geschikt voor jong en oud en te verkrijgen bij de VVV, Kulturhus, bij de bibliotheek en diverse winkels in de gemeente Epe. De route is als download beschikbaar én te bekijken op de website www.buurtverenigingzuuk.nl. ZUUK

Nieuw dit jaar is dat ‘De Zuukerschool’ het startpunt van de route is. Op het plein (en bij slecht weer in de gemeenschapsruimte) is een kleedjesmarkt voor volwassenen en voor kinderen. Jan Bibo zet bij de school zijn prachtige oldtimers tractoren neer. Ouders kunnen van hun kinderen een foto maken op de trekker en insturen. De leukste foto’s worden gepubliceerd en krijgen een prijs. Bij de Crea Club Zuuk kan men terecht voor een leuke creatieve activiteit. Er is informatie over Zuuk, de route en er is wat te drinken met daarbij een speciale lekkernij, het ‘Zuukse Zetje’. Op de Brakerweg bieden twee bewoners brocante aan, bij de Kopermolen kan men terecht voor een rondleiding, de Ezelboerderij geeft een gratis zakje voer weg voor de beesten en verderop op de Kopermolenweg is ‘Holt warkt’. Daar laten vader en dochter zien wat er van hout gemaakt

kan worden en kunnen kinderen houten tolletjes versieren. Museum Haagendoorns Plaatste is open tegen gereduceerd tarief. Aan het Koepad laat bewoner Evelien zien hoe mooie bloemstukken te maken en werkstukken van steigerhout. Verderop bij ‘Tussen De Schapen’ zijn mozaïeken te zien en kan men likeur en zeep maken en kaarsen gieten. Ook zijn daar handgemaakte sieraden te koop geschikt voor Moederdag. Daarnaast is het kapelletje van Zuuk. Het is sinds 2001 tot rijksmonument verklaard. Een unieke kans om het kapelletje van binnen te bekijken. Piet van Oosten vertelt over de geschiedenis van het kerkje en laat foto’s zien. Zuukenaren praten er graag met iedereen en er is wat te drinken met daarbij het lekkernij het ‘Zuukse Zetje’.

Op de Weteringdijk is boerderijwinkel van de familie Goudbeek met natuurlijke producten zoals oer-Hollands vlees en eerlijke melk, kaas en roomboter. Ook verkoopt de boerin keukenspullen van emaille. Verderop in de Ravenstraat demonstreren bewoners uit Zuuk hoe midwinterhoorns en alpenhoorns gemaakt worden en hoe ze klinken. Er is ook curiosa te bekijken en te koop. Tot slot museum ‘Old boer’n grei’ aan de Nijbroekerweg, dat een verzameling antieke boerenkarren, werktuigen en gereedschap bevat en waar een ouderwets ingerichte woonkamer, keuken en slaapkamer en vitrines met van alles over vroeger zijn te bekijken. ‘Zet Zuuk op de kaart’is een leuke tocht door Zuuk, waar van alles te zien en te beleven is. Tip: Aardbeientuin Bronsink heeft open dag; een unieke combinatie met de tocht door Zuuk!

Wijkwandeling door de Parken van Apeldoorn Het hele jaar door organiseert het Apeldoorns Gidsen Collectief thema- of wijkwandelingen. Op zaterdag 18 mei wordt er ongeveer 1,5 uur vanaf 14.00 uur gewandeld in de Parken. Startpunt is bushalte Prins Hendrikplein aan de Regentesselaan. Deelnamekosten bedragen € 4,00 per persoon. Kinderen van 4 t/m 12 jaar betalen € 2,00. Vooraf aanmelden is niet nodig. (Eigen foto). APELDOORN

De Parkenbuurt ontstond aan het einde van de negentiende eeuw en is aangelegd in de Engelse landschapstijl. De vier parken, omzoomd door fraaie villa’s uit die tijd, geven de wijk een gevoel van ruimte en rust. Onze gids vertelt u over het ontstaan en de historie van dit prachtige stadsdeel, dat een beschermd stadsgezicht is. Hoe het dorp Apeldoorn in die periode totaal veranderde door de komst van welgestelde renteniers en oud-Indiëgangers. Zij lieten hun villa’s aanpassen aan de wooncultuur, die ze daar gewend waren. Dit en meer wordt aan de hand van foto’s, verhalen en anekdotes uitgelegd. Meer informatie op: http://www.apeldoornsgidsencollectief.nl. Tel. 06-3938 0517.

“Vrouwenavond” Vrouwen van Nu Vaassen-Emst Een gelegenheidsbestuur van de Vrouwen van Nu organiseerde op woensdag 1 mei, in samenwerking met Modehuis Huiskes, Schoenhandel Neijenhuis, Optiek Vos, Amy Kappers en BeautyE-Luxe, allen uit Vaassen, een echte vrouwenavond in dorpshuis de Hezebrink. Alles wat vrouwen interessant vinden wat betreft mode en persoonlijke verzorging kwam deze avond voorbij door middel van een modeshow, presentatie en informatie. EMST

Alle ondernemers die mee hebben gewerkt aan de avond en de zeven vrouwen van de organisatie. Op de foto ontbreken de kapsters van Ami Kappers. (Eigen foto). Het gelegenheidsbestuur werd gevormd door leden die op de decemberavond 2018 een plakkertje onder het schoteltje van hun koffiekopje hadden. De zeven dames, die dit geluk hadden, kregen de opdracht een avond te verzorgen voor de Vrouwen van Nu. Deze dames zijn voortvarend aan de slag gegaan en al snel kwam het idee naar voren dat het een echte vrouwenavond moest worden met een modeshow en iets met huid- en haarverzorging. Modehuis Huiskes, Schoenhandel Neijen-

huis, Opticontact Luuk Vos, Ami Kappers en BeautyE-Luxe werden benaderd en deze reageerden allemaal heel enthousiast en positief. En zo werd er op woensdagavond een vrouwenavond gepresenteerd met als ladyspeaker Jacqueline Bakker, werkzaam bij Huiskes mode, en de dames van het gelegenheidsbestuur als mannequins. Vlotte kapsels, mooi aangebrachte make up, eigentijdse brillen, modern en gemakkelijke schoenen en prachtige fleurige kleding werden geshowd. Daarnaast

werd informatie verstrekt wat betreft trends en adviezen voor huidverzorging en of huidproblemen. De beheerders van de Hezebrink trakteerden de circa 100 aanwezigen op een heerlijk hapje. Al met al een zeer geslaagde avond waaruit bleek, dat men voor een nieuwe look anno 2019 in eigen dorp voor alles terecht kan. Tot slot kregen alle dames een goed gevulde goodie-bag met o.a. kortingsbonnen en informatieflyers.

VIOS steunt stichting BOZporus Ebu Aslan (24), die jarenlang bij VIOS actief is als voetballer en jeugdtrainer, gaat tijdens prinsennacht naar Kosovo en dat doet hij niet om daar Koningsdag te vieren. Namens stichting BOZporus gaan hij en 23 andere vrijwilligers een basisschool die is verwoest tijdens de oorlog compleet renoveren. (Foto VIOS). VAASSEN

Naast een schoon en veilig schoolgebouw is het voor de kinderen ook belangrijk dat ze van materiaal worden voorzien om te gymmen. C.s.v. VIOS en Schoenen en Sport Neijenhuis hebben daarom de handen ineengeslagen en doneren materialen waar-

door ook de kinderen in Kosovo kunnen sporten. “Mijn mede-vrijwilligers en ik zijn erg blij met deze donatie van VIOS en Neijenhuis. We proberen alle kosten zelf te dekken en dit geeft ons zeker een boost. Sport is een internationale taal en daarom is

het belangrijk dat de kinderen daar ook deze taal kunnen spreken”, aldus Ebu. Wie ook wil bijdragen aan dit project, kan een mail sturen naar aslan_ebu@hotmail.com.


Lekker voetballen op KCVO Voetbaldag Afgelopen woensdag organiseerde KCVO weer een voetbaldag voor de vakantievierende jeugd. Maar liefst 105 kinderen meldden zich voor deze gezellige, uitdagende dag. In de ochtend werd er spelenderwijs getraind. De trainers hadden daarvoor leuke en leerzame oefeningen uitgezet. Zo speelden de allerjongsten opdrachten in het thema ‘de wolf en de zeven geitjes’ en ‘schipper mag ik overvaren’. Ook probeerden zij te scoren door het gatenbord en speelden zij voetgolf. Er was van alles te beleven. (Foto KCVO). VAASSEN

Voor de grotere voetballers was er dartbordschieten; een leuke oefening die voor het eerst gedaan werd op de voetbaldag. Na een schot op het dartbord bleef de bal plakken op de desbetreffende score, waarbij de telling dezelfde was als het bekende dartspel met pijltjes. Het ultieme doel was natuurlijk de befaamde 180

punten te behalen. Degenen met de beste scores waren: Mees Kruese (JO13-1). Hij behaalde de eerste plaats. Nout Bonnekamp (JO9-1) schopte het tot de tweede plaats en Lars Kers (JO9-4) scoorde de derde plaats. Verwennerij De hele dag door werden de kinde-

ren verwend. Er werden slagroomsoesjes uitgedeeld, plakken cake en krentenbrood en natuurlijk de welbekende broodjes knakworst voor de lunch. Voor alle kinderen was er in de middag een ijsje. Shoot out Traditioneel werden in de middag de voorrondes gespeeld van de shoot

WWNA Dames met dubbele cijfers kampioen Het bleef nog lang spannend in de competitie, maar het vertrouwen was er. En terecht, bleek uiteindelijk. Het damesteam van voetbalvereniging WWNA heeft met de 11-2 winst tegen het Bathmense ABS haar kampioenschap in de vijfde klasse veilig gesteld. (Foto WWNA). WENUM - WIESEL

Op zondagochtend 28 april was er gezonde spanning af te lezen op de gezichten van de dames. Het team

was ruim op tijd op de club. Ruimer dan normaal, voor een uitgebreide, goede warming-up en een oppep-

pende voorbespreking. Na de aftrap viel al vrij snel de eerste treffer vanuit het Wenum-Wieselse damesteam.

out. Wie daarna nog lekker wilde spelen, kon een partijtje voetballen of dollen op het springkussen. Om twee uur ging de grote finale van

start en die leverde twee finalisten op: Bram van de Braak en Sem Junte. Allebei wilden zij natuurlijk de felbegeerde beker mee naar huis nemen,

maar het was Sem Junte die hem daadwerkelijk won. Op de woensdag in de herfstvakantie is er weer een voetbaldag bij KCVO.

Amber Voolstra scoort tijdens Acrocup Albertshausen Op 25 april vertrok Amber Voolstra uit Vaassen met haar team naar Albershausen in Zuid Duitsland om samen met andere teams van Sportacrobatiek Zwolle deel te nemen aan dit internationale toernooi. Op 26, 27 en 28 april werd er gestreden, gejuicht en hard gewerkt om trots terug te keren naar Nederland. Amber met haar partners Chelsy en Sidney komen uit in de junioren groep 1 en scoorden op de eerste dag met hun tempo oefening een fantastische 3e plek. Op dag twee met hun balans oefening een mooie 5e plek en op de finaledag met een combi oefening de 2e plaats. In het eindklassement werden ze dan ook boven verwachting 2e. Tevens kreeg dit trio nog de bokaal voor de 3de hoogste score van de finale dag. (Eigen foto). VAASSEN

Deze werd vervolgd door nog tien doelpunten, maar ook ABS wist twee keer het net te vinden. De spanning die vóór de wedstrijd voelbaar was, werd al gauw omgezet in puur enthousiasme. Toen de scheidsrechter affloot, was er vuurwerk en een hoop gejuich te horen; zowel vanaf het veld als vanuit het extra publiek. Na de bloemen, ook van de sportieve tegenstander, nam aanvoerster Wendelien de schaal in ontvangst. De op

die dag jarige trainer en tevens leider Hans deed zijn zegje: “Dit is het mooiste cadeau dat ik had kunnen krijgen. Dit is dus waar we het hele seizoen samen naartoe hebben gewerkt”. De Apeldoornse zanger Rik Nijman voerde na de wedstrijd het feestgehalte op en de aansluitende barbecue voor het team, ouders en aanhang, maakte de middag compleet. De dames hebben hun kampi-

oenschap naar eigen zeggen goed gevierd. Het kampioenschap is binnen, maar het seizoen is nog niet afgelopen. Op 26 mei speelt het team zijn laatste competitiewedstrijd tegen en bij het Vaassense KCVO. Na de zomerstop gaan de dames er uiteraard weer vol tegenaan en dan in de vierde klasse.


UW LOKALE PARTIJ ADVERTENTIE

Monique Zweekhorst: Fractievolger Nieuwe Lijn Vaassen kleurt oranje! Koningsdag Na een geslaagd weekend met ‘Pasen in Vaassen’ volgt Koningsdag. En dan lijkt het wel alsof het altijd feest is in Vaassen. Wonen in Vaassen is natuurlijk ook een feestje. Het is dit jaar de Oranjecommissie weer gelukt om er een succesvolle Koningsdag van te maken. In de aanloop er naartoe, loop ik sinds enkele jaren collecte voor de Oranjecommissie. Het valt mij op, dat de meeste inwoners van Vaassen juist voor onze lokale initiatieven hun portemonnee willen trekken. Ik ben blij dat de betrokkenheid in ons dorp groot is! ‘Vaassen leeft, dag in dag uit’ We begonnen de dag met de rommelmarkt, waarbij alle kramen weer bezet waren. Natuurlijk was er weer de aubade, voor Kasteel Cannenburgh. Ik blijf het een prachtige locatie vinden. Vervolgens de oranjerit, de kermis, de orange obstacle run, een skelterrace, kermis en muziek en gezelligheid op het Ireneveld, het was er allemaal weer. Ondanks het wisselende weer, was het ‘s middags in ieder geval druk op het Ireneveld. Maar ook de horecagelegenheden hadden gevulde terrassen. Ook het vuurwerkspektakel op de ijsbaan ’s avonds was gaaf. Een mooie afsluiting van een mooie dag. Wij Vaassenaren vinden het eigenlijk weer vanzelfsprekend dat er een georganiseerde dag is. Maar dat hier de leden van de Oranjecommissie hard voor moeten werken, wordt wel eens vergeten. Ik wil hen daarom hierbij ook enorm bedanken voor de inzet en het werk dat zij ieder jaar weer verzetten om ons Vaassenaren een feestelijke Koningsdag te bezorgen.

Vaassen centrum Sinds geruime tijd ligt het centrum van Vaassen op de kop. Als je vanaf het centrum, de Jan Mulderstraat in loopt, zie je het eerste gedeelte dat klaar is. Je ziet dan ook direct hoe mooi het wordt. Bijvoorbeeld het pleintje bij De Wieken. Maar ook de bloembakken die zo zoetjes aan gevuld worden, brengen sfeer. Het is mens eigen om te mopperen, over de overlast die we ervaren. Mij valt het op dat we juist nu alles behalve mopperen. Met name op Facebook lees ik alleen maar positieve berichten vanuit ondernemers en inwoners. Iedereen wil een mooi centrum in ons dorp en dat we daar even voor in de rotzooi moeten zitten… dat is het ons waard! Rond 13 mei zal de laatste doorn in het oog gesloopt gaan worden, het voormalige pand van autobedrijf Wielink. De laatste hobbel, zodat we binnenkort dan eindelijk gaan starten met het bouwen van de appartementen in het centrum! Info Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook en Twitter. Nieuwe Lijn is te bereiken via info@nieuwelijn.nl. Reageren Monique Zweekhorst, fractievolger Nieuwe Lijn. Haar mailadres is mgjzweekhorst@epe.nl.

Fotografie en kunst Op woensdagavond 8 mei om 19.30 uur houdt Renate van der Heijden een lezing over kinderfotografie in De Ring in het gemeentehuis Epe. Renate van der Heijden is als buitenmens veel in de natuur. Ze houdt van rust en ruimte om haar heen en ze vindt het heerlijk om te reizen. Haar aandacht gaat uit naar oude straatjes, huizen en objecten, die tegenwoordig bijna niet meer terug te vinden zijn in het hedendaagse straatbeeld. Het gaat haar aan het hart dat zoveel mooie dingen van vroeger steeds meer verdwijnen. Door haar fotografie legt zij het gevoel wat dit bij haar oproept vast. Je kunt haast wel spreken van een passie naar de romantiek uit de verleden tijd, die je terug ziet in haar levensstijl en fotografie. Met het fotograferen van kinderen gaat ze steeds een stapje verder. “In het begin was ik tevreden als een kind er ‘leuk’ op stond, echter nu blijf ik zoeken naar beelden die emotie oproepen als je er naar kijkt”. Ze houdt ervan om te werken in een specifieke omgeving en laat ze de kinderen zoveel mogelijk hun gang gaan. Haar beelden zijn veelal in haar eigen woonomgeving gemaakt, maar ook in diverse landen die ze bezocht heeft. Twee van haar beelden, gemaakt in Frankrijk, werden genomineerd voor een fotografieprijs, waarvan het werk ‘Chaises' een Fotografie Award won. Renate van der Heijden, mede exposant van de jubileumexpositie "25 jaar OpenAtelierdagen Noordoost-Veluwe" in De Ring, legt tijdens deze lezing uit wat haar drijfveren zijn met betrekking tot fotografie en hoe haar beelden veelal tot stand komen. De lezing is vrij toegankelijk. Voor en na de lezing op 8 mei, is de jubileumexpositie te bekijken, die nog te zien is t/m 17 mei. Openingstijden de Ring: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

‘RAZENDSNEL INTERNET IN HET BUITENGEBIED? SAMEN MAKEN WE HET MOGELIJK!’ buitengewoonglasvezel.nl

In samenwerking met::

* De vanaf-prijs geldt voor het Internet + Bellen Slim-pakket. Daarnaast kunt u kiezen uit drie Internet, TV en bellen-pakketten. Prijzen zijn exclusief de maandelijkse vastrechtvergoeding glasvezelnetwerk of een eenmalige afkoop die u aan de netwerkbeheerder betaalt. Kijk voor deze kosten en de beschikbaarheid op uw adres op buitengewoonglasvezel.nl

Herken jij jezelf...? ✔ Ik heb een uur na de maaltijd alweer zin om te eten ✔ Ik heb altijd iets extra's in mijn tas bij me ✔ Ik kan zoetigheid slecht weerstaan ✔ Ik ben vaak moe en futloos ✔ Ik heb mijn bord zo leeg ✔ Ik heb een opgeblazen gevoel ✔ Ik heb een onderkin

Wellicht is koolhydraatarme voeding dan iets voor jou! Koolhydraatarme voeding is geschikt voor mensen met: ✔ Diabetes ✔ Overgewicht ✔ Groot middelomtrek Wil jij meer informatie? Kom dan naar onze GRATIS informatie avond op dinsdag 14 mei van 19.00 - 20.00 uur, locatie: Prins Hendrikweg 11 in Vaassen. Meld jezelf snel aan via info@rosellaberghuis.nl. Deze avond wordt georganiseerd door diëtistenpraktijk Rosella Berghuis.

ALARM 1-1-2 Als elke seconde telt

Bestel vóór 3 juni vanaf

€ 47,50 p/mnd*


12 mei

Dorpsstraat 56 8171 BS Vaassen 0578 57 13 84 www.opticontact.nl


12 mei Voor Moederdag

Natuurlijk!! naar

Deventerstraat 26 - 8171 AE Vaassen - Telefoon 571307

Zondag 12 mei ZONDAG 12 MEI


De Bloemenboerderij

VAN WOENSDAG TOT WOENSDAG

Op de fiets in het midden van de Waterstraat tussen de Apeldoornseweg en de Oude Apeldoornseweg in Vaassen zag ik volop nieuwe planten en het bleek een nieuw bedrijf te zijn. Verwelkomd door de eigenaresse Carolien Huis in’t Veld mocht ik wel even rondkijken. Prachtige vaste planten, heesters, wat bomen en heel gezond ogend perkgoed. (FotoW@S). VAASSEN

Activiteiten kunnen worden gemaild naar: vaassensweekblad@planet.nl 10 mei: Laatste kaartavond van dit winterseizoen bij VIOS om 19.30 uur in de kantine aan de Woestijnweg. 11 mei: Repair café in Bloemfontein van 9.00 tot 12.30 uur. 11 mei: Dartskoppeltoernooi de Kouwenaar vanaf 13.00 uur. 11 mei: Actiemarkt bij Ger. Gem. Terwolde-de Vecht van 10.00 tot 15.30 uur.

KERKPLEIN

Vol enthousiasme vertelde Carolien hoe het allemaal zo gekomen was. Na haar opleiding snijbloemen kwam ze al snel in contact met enkele bedrijven in Vaassen en Heerde waar ze nadrukkelijk kennis heeft gemaakt met de verkoop van vaste planten en bomen. Al snel bleek dat daar toch haar voornaamste belangstelling lag. Na het samenwonen

met Mark en de verhuizing naar de Waterstraat bleven de ideeën sluimeren. De geboorte en opvoeding van twee zonen vroeg de eerste jaren alle aandacht, maar langzaam en zeker groeide toch het plan zelf te gaan ondernemen. En nu is het er dus van gekomen. Een nieuw jong bedrijf op een schitterende locatie aan de rand van Vaassen en de grens

Teksten kunnen worden gemaild naar: vaassensweekblad@planet.nl Expositie in Museum Vaassen Historie Te zien zijn De Molukse gemeenschap in Vaassen met veel informatie, foto's, kleding en kunst; Bouwen in Vaassen met foto's, gereedschap; De eekschiller; Het Groene Kruis en de wijkverpleging in Vaassen en Toveren met hout: houtsnijwerken en houtdraaiwerk. Geopend op donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Er is een traplift aanwezig en de toegang is gratis. 16 mei: Orgelconcert Gert van Hoef in de Dorpskerk om 20.00 uur. 16 mei: Fietstocht (25 km) van De Jeugd van Toen vanaf de Wieken om 13.30 uur. 19 mei: Zangdienst Johannes de Heer-liederen

van Apeldoorn in het boeiend en nu bloeiend buitengebied. Ze kan een veelzijdig assortiment van perkplanten kruiden en potplanten aanbieden, maar ook staan er heesters en bomen. Ook kunnen op verzoek plantenbakken, bloempotten en manden door haar vakkundig worden opgemaakt. Kortom een veelzijdig nieuw bedrijf dat met veel liefde

in de Dorpskerk om 19.00 uur 19 mei: Platenkast van mijn Vader-Popquiz in de Wieken om 14.00 uur. 21 mei: De betekenis van Pinksteren in Daams' Molen om 19.30 uur 27 mei: Start hangplektoernooi sv Vaassen. 29 mei: Grote Vaas-A-Quiz op het Marktplein in Vaassen start om 20.30 uur. 30 mei: Vaasaqua in Vaassen met 160 boekenkramen op de Dorpsstaat en de Jan Mulderstraat, braderie met ruim 150 kramen op het eerste deel van de Kerkweg, de Margrietweg, de Ireneweg en op de grote parkeerplaats tegenover het kasteel, kunstmarkt voor het kasteel, kinderplein op de parkeerplaats achter de Dekamarkt met springkussens, draaimolen en een schminkkraam en Dolf van Theaterfiets. 30 mei: Vaasaqua muziek. s-Morgens: Vaassens Fanfare Corps, Iers folkloristische koor Doetmaes. sMiddags: Dweilorkesten en feestband The Euros. s-Avonds de Perfect Showband. 30 mei: Openstelling Dorpskerk op Hemelvaartsdag om 10.00 uur 5 juni: Accordeonvereniging KNA Epe, Zomeravondconcert op de Camping De Helfterkamp Vaassen om 19.00 uur. 6 juni: Prokkelstagedag in de gemeente Epe. 8 juni: Voorinschrijf Avondwandelvierdaagse van 13.00 tot 15.30 uur.

en vakmanschap wordt gerund. Voor de komende week in de aanloop naar Moederdag is het zeer de moeite waard het uitgebreide assortiment even te bewonderen, er is voor ieders gading wat te vinden. De openingstijden zijn donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur. Van harte welkom!

8 juni: Repair café in de Burgerenk van 9.00 tot 12.30 uur. 11 juni: Bingo in de Wieken om 20.00 uur. 11 t/m 14 juni: Avondwandelvierdaagse bij Speeltuin start vanaf 18.00 uur. 15 juni: Eerste Dorpsavond in de feesttent op het VIOS terrein aan de Woestijnweg. 23 juni: Molenmarkt Wenumse watermolen van 10.00 tot 16.00 uur. 23 t/m 26 juli: Avond Rijwiel Vierdaagse Vaassen. 24 juli: Vaassense Dorpsavond op parkeerterrein achter Dekamarkt. 31 juli: Vaassense Dorpsavond op parkeerterrein achter Dekamarkt. 7 augustus: Vaassense Dorpsavond op parkeerterrein achter Dekamarkt. 22 t/m 25 augustus: 51e KCVO sportfestijn. 31 augustus: Jongdierendag Kleindierenver. Vaassen en omstreken van 10.00 tot 16.00 uur in de Rank. 14 september: Repair café in de Hezebrink van 9.00 tot 12.30 uur. 19 oktober: Gisola Emster Veldtoertocht. 1 en 2 november: Clubshow Kleindierenver. Vaassen en omstreken in de Rank. Vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. Toegang gratis.

Katholieke kerk Vaassen: Zaterdag 11 mei 18.30 uur geen viering, zondag 12 mei 10.00 uur Eucharistieviering pastoor Hermens mmv Martinuskoor; Hervormde Gemeente Vaassen: Zondag 12 mei 9.30 uur ds. M. J. Boersma, 19.00 uur ds. J. A. Woudenberg; Gereformeerde kerk: Zondag 12 mei 10.00 uur geen dienst; Vrijzinnige Geloofs Gemeenschap Vaassen: Zondag 12 mei 10.00 uur geen dienst; Gemeente Volle Evangelie Woord en Daad: Zondag 12 mei 10.00 uur spreker Andreas Leha; Hervormde Evangelisatie: Zondag 12 mei 9.30 uur ds. W. Roos, 14.30 uur ds. W. Roos; Protestantse gemeente Nijbroek: Zondag 12 mei 9.30 uur ds. H. Brandsen; Protestantse gemeente Terwolde De Vecht: Zondag 12 mei 10.00 uur ds. H. A. Marsman; Gereformeerde gemeente Terwolde-De Vecht: Zondag 12 mei 9.30 uur leesdienst, 14.30 uur stud. M. L. Dekker; Wijkgemeente Noord/Wilhelminakerk: Zondag 12 mei 10.00 uur ds. L. C. Bulens; Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag om 10.00 uur en elke woensdag om 20.00 uur in de De Ruyterstraat 7 te Apeldoorn. Inl. 057 571752.

Kerkkronkel

Een bijzondere zegen ‘Beste Wim, Ik heb misschien een hele gekke vraag. Ik heb sinds heel kort (vandaag ;-)) weer een moestuin op een volkstuincomplex. Nou heb ik heel sterk de behoefte om Gods zegen daarin te voelen/krijgen. Ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen. Je weet dat ik nog niet zo heel lang geleden tot geloof ben gekomen, dus ik weet helemaal niet of dit überhaupt “gebruikelijk” is, maar ik zou het fijn vinden als je mijn tuin zou willen zegenen. Of vind je dat gek?’ Het was een vraag die zomaar via de email bij mij binnenkwam.

11 mei: Bloemenmarkt Prins Bernhard bij de Hezebrink van 8.30 tot 12.00 uur. 11 mei: Bijzondere fiets- of autotocht tussen 10.00 en 16.00 uur door buurtschap Zuuk met tal van activiteiten. Start vanaf de Zuukerschool. 13 t/m 19 mei: Collecte Longfonds. 14 mei: Lezing Advaita en Christendom in Vrijzinnig Kerkje om 20.00 uur. 14 mei: Ladies bingo in de Wieken om 20.00 uur.

Geen alledaagse, maar wel een bijzondere en uitdagende vraag. ‘Er zijn in het verleden wel ergere dingen gezegend’, was mijn eerste reactie. Oorlogstuig bijvoorbeeld. Daarbij is deze vraag om zegen veel vredelievender en wat mij betreft helemaal niet gek. Ooit heb ik een huiszegen gedaan en regelmatig wordt ik gevraagd voor een ziekenzegen, bij ernstig zieke of stervende mensen. Altijd ervaar ik het als heel bijzonder om, vaak samen met de naaste familie rond het bed, te bidden om zegen bij een vaak droevige situatie. Maar nu stonden we in de buitenlucht, midden in een nog kale moestuin. We lazen psalm 104 uit de Bijbel, die Gods schepping bezingt, en daarna baden we om zegen: Genadige God, U die ons ten leven riep en ons de aarde toevertrouwde om er in te leven, om haar te bewerken en te bewaken, wij vragen U om zegen over deze volkstuin. Dat deze tuin vrucht mag dragen: door de kracht van de aarde, door de frisheid van de wind, door het water uit de hemel, door de warmte en het licht van de zon, door de dieren die deze tuin tot leefgebied hebben, en door de zorgzame handen ... Moge zo deze tuin een glimp zijn van uw paradijs, moge het worden tot een tuin van vrede: bij het zaaien en bewerken, bij het rusten en groeien, bij het oogsten en bij het eten. Moge Uw Zegen, ook om Christus’ Naam, zijn met deze tuin. Dat vragen wij U in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN Het was een bijzonder gebeuren. Nu maar zien hoe die zegen rust op de tuin en op alles waar we voor gebeden hebben... Wim Vroom pastoraal werker vroom@franciscusenclara.com.


Opbrengst collecte Hartstichting De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van 7 t/m 13 april heeft dit jaar in Vaassen € 4909,00 opgeleverd. Ruim 90 collectanten haalden geld op voor oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden. De Hartstichting bedankt de collectanten en inwoners van harte voor de bijdrage. Dankzij de giften werkt de Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden. Want een gezond hart is niet vanzelfsprekend. Oplossingen De Hartstichting werkt aan drie doelen: voorkomen van hartproblemen, snellere hulp in een noodsituatie en betere behandelingen. Binnen deze doelen wordt aan verschillende oplossingen gewerkt; bijvoorbeeld aan een eenvoudige bloedtest waarmee erfelijke factoren achterhaald kunnen worden en hartproblemen voorkomen. En er wordt onderzocht welke signalen er vooraf gaan aan hart- of herseninfarcten, zodat infarcten op tijd ontdekt of zelfs voorkomen kunnen worden. Lees meer over de doelen en oplossingen op hartstichting.nl.

Koninklijke wandeling t.b.v. Stichting ‘kLEEF! Op zaterdag 18 mei, tijdens de jaarlijkse 'kLEEF Run Kroondomein Het Loo, is de Koninklijke Wandeling ten behoeve van Stichting ‘kLEEF! in samenwerking met AV’34. Deze wandeling (2 of 5 km) gaat door de Paleistuin en het Kroondomein Het Loo langs ‘The Garden of Earthly Worries’, een presentatie van vier imposante eigentijdse sculpturen naar ontwerp van de architect Daniel Libeskind. Beide wandelingen zijn o.l.v. een gids. Met deze wandelingen wordt Stichting 'kLEEF! gesponsord: het inschrijfgeld (€ 8,50 per deelname) komt volledig ten goede aan deze Apeldoornse stichting. Stichting ´kLEEF! is een zelfstandig en laagdrempelig inloophuis voor mensen die kanker hebben of hebben gehad en/of hun naasten of nabestaanden en is nagenoeg geheel afhankelijk van giften en donaties. Meer informatie en aanmelden: www.stichtingkleef.nl/koninklijkewandeling. Vanaf 10.00 uur kan men zich melden bij het wedstrijdsecretariaat.

Rechterhand gezocht om samen mee te klussen Voor een man van 72 uit gemeente Epe is Koppel/SWOE op zoek naar een maatje om samen mee te klussen. Meneer is zelf erg handig maar kan door o.a. loop problemen niet meer goed zelfstandig klussen. Hij is opzoek naar een maatje om samen klussen in en rondom huis aan te pakken. Dit hoeft niet wekelijks maar kan bijv. eens in de twee/ drie weken. Meneer is zelf erg technisch en wil een maatje ook graag helpen op dit gebied. Neem contact op met Suzanne Tuinman via s.tuinman@koppelswoe.nl of 06 36 23 96 18.

A-diploma in 3 weken! Net als elk jaar biedt De Koekoek de mogelijkheid om het A-diploma in 3 weken tijd te halen. Namelijk tijdens de eerste drie weken van de zomervakantie (regio midden). Van 22 juli t/m 9 augustus kunnen kinderen vanaf 5 jaar de zomerturbo volgen. Bij het goed afronden van deze zomerturbo, ontvangen kinderen het A-diploma van het Zwem-ABC, ook wel het nationaal zwemdiploma genoemd. De cursus vindt in de aangegeven periode plaats op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en dinsdag van 7.30 tot 11.00 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij de receptie van De Koekoek of door een mail te sturen naar info@dekoekoek.nl. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

SV Terwolde afdeling Voetbal presenteert jeugdplan Waar een kleine club groot in kan zijn, is de boodschap van de presentatie over de veranderingen en ontwikkelingen binnen de jeugdafdeling van de club. Vrijdag 17 mei om 19.00 uur wordt in de kantine van SV Terwolde gedurende een uur de visie van de jeugdafdeling gepresenteerd. Hierin kijkt het bestuur naar de ontwikkeling van elk jeugdlid op elk niveau met als basis plezier. Binnen de jeugd wordt er niet alleen gekeken naar de individuele ontwikkeling op technisch

niveau, maar zeker ook naar veranderingen in groei op sociaal en motoriek vlak. Daarnaast wordt duidelijk wat er verder allemaal wordt georganiseerd voor leden van de vereniging, want er is veel meer! Denk aan een voetbalschool, jeugdkamp en diverse activiteiten buiten het voetballen om. Iedereen in de omgeving van Terwolde, die geïnteresseerd is, is van harte welkom.

Lezing Advaita Vedanta en christendom Dinsdagavond 14 mei houdt Rinus van Warven deze lezing in het Vrijzinnige Kerkje aan de Deventerstraat 36. De lezing begint om 20.00 uur (zaal open 19.30). De toegang bedraagt € 9.00. Voor leden en begunstigers € 7.00. In de pauze is er koffie en thee. Over de lezing: In de wereld van de religie barst het van heilloze tegenstellingen. Bijv. tussen het goddelijke en het menselijke, het hemelse en het aardse, het eeuwige en het tijdelijke, het geestelijke en het lichamelijke, enz. Want zo ziet ook de westerse cultuur eruit. Die zoekt, zo zegt de dichter-theoloog Hanse Bouma, haar kracht in het ontbinden in factoren die allemaal een eigen leven zijn gaan leiden. Deze fragmentatie heeft een aantal negatieve konsekwenties. Zowel op persoonlijk niveau als in de samenleving. Kerk en christendom lijken de eerst aangewezenen om nu een bezielend geluid te laten horen. Maar, zij zitten zelf in een crisis... Zouden wij daarom iets kunnen leren van een stroming als Advaita Vedanta uit het klassieke India? Deze stroming laat nl. zien dat de wereld niet-twee is, maar één. Deze visie deelt ze met de westerse mystici. Er is één Waarheid, die door de gehele creatie straalt. Rivieren en bergen, planten en dieren, jij en ik: allemaal zijn we een uitdrukking van die ene Waarheid. Zou dit bewustzijn onze kwaliteiten -zoals liefde, mededogen, verdraagzaamheid, geduld en nederigheid- met verstrekkende gevolgen kunnen versterken? Drs. Rinus van Warven studeerde theologie en cultuurfilosofie. Hij is part-time werkzaam als redacteur/journalist, pastor en uitgever. Ook doceert hij filosofie en ethiek aan diverse opleidingsinstituten. Hij gaat regelmatig voor in spirituele vieringen en geniet van het vertellen van verhalen.

Groothandel in n en staal bouwmateriale

Kees Bouwmeester B.V. Vaassen

Tel. 0578 - 572797

www.KBouwmeester.nl Voorraadhouder van:

- Diverse soorten houten plaatmateriaal

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind - grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

- Damwand profiel platen (1e en 2e keus)

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

- Dakpan profiel platen (1e en 2e keus)

- Tegel lijmen

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

- Plaatstaal 1/2/3/4 mm. dikte, etc.

- Constructie werkzaamheden

Industrieterrein Eekterveld | Runnenbergweg 4 | 8171 MC Vaassen Tel: 0578 572797 | Fax: 0578 572704 | Mob: 06 54294866 | E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl

12 mei Deze week De leukste moederdagtips


Inzameling van herbruikbare materialen “Ophaalrondes glas, papier, textiel, etc.” Elke drie weken komen de inzamelwagens van CirculusBerkel langs in de gemeente Epe voor het ophalen van glas, papier, plastic verpakkingsmateriaal, blikken en drankpakken én de twee soorten die naar Kringloop Stilema gaan; textiel en kleine elektrische apparaten. Voor het buitengebied van de gemeente geldt dat u zich hiervoor eenmalig moet aanmelden via telefoonnummer 0900 9552. Dit is ook het nummer voor klachten over het ophalen.Hieronder vindt u informatie over de wijze van aanbieden. Wijze van aanbieden Verpakkingsglas: dit kan, gesorteerd op blank en gekleurd, worden aangeboden in zak, krat of doos. Los op straat zetten is niet toegestaan. Papier: papier moet gebonden in een krat of in een doos worden aangeboden. Het gewicht mag per krat of doos niet meer dan 25 kg zijn. Textiel: verpakken in een gesloten plastic tas, zodat het droog blijft. Plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD): het inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal vindt plaats door middel van containers met oranje deksel bij

laagbouw. Bij hoogbouw gebeurt dit met speciale plastic zakken, die u bij Circulus-Berkel kunt bestellen. Raadpleeg www.circulus-berkel.nl. Wat Kringloopcentrum Stilema voor u kan betekenen Bij Stilema kunt u meubelen en huisraad brengen, die u niet meer nodig hebt. Ook kan Stilema deze goederen bij u ophalen. Bij Stilema kunt u verder alle elektrische apparaten inleveren, zowel werkend als niet-werkend. Verder heeft Stilema een afdeling boedelruiming, die een heel huis kan leeghalen en veegschoon kan opleveren. Wilt u meer informatie? Kom dan langs aan de Aalbosweg 41 in Vaassen, bel (0578) 572998 of mail info@stilema.nl. Ook op www.stilema.nl kunt u veel informatie vinden. Op deze site vindt u ook aanbiedingen en een selectie van de producten die u nu in de winkel kunt vinden. Stilema is een onderdeel van Circulus-Berkel, www.circulus-berkel.nl.

Openingstijden Recycleplein Voor het Recycleplein aan de Talhoutweg 26 in Vaassen gelden de volgende openingstijden. Het Recycleplein is alleen toegankelijk met de milieupas. De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 8.00 tot

Koningsdag op de feestweide in Niersen: een traditioneel feest voor jong en oud

17.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 14.00 uur. Van 3 april t/m 23 oktober vrijdags van 8.00 tot 19.00 uur. In de huisvuilkalender vindt u ook informatie over het Recycleplein. Kijk voor nadere informatie op www.circulus.nl of in de huisvuilkalender. Of bel het servicenummer Circulus, tel. 0900 9552 (10 cent per minuut).

Kantoor vrijwillige hulpdienst Het kantoor van de Vrijwillige Hulpdienst Vaassen is op alle werkdagen geopend van 9.00 tot 10.00 uur in het wijksteunpunt Bloemfontein aan de De Wetstraat. Telefonisch kunt u de hulpdienst ook benaderen op genoemde dagen en tijden op nummer 0578 574866. Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de website van de hulpdienst: www.vrijwilligehulpdienstvaassen.nl. Mocht u hulp nodig hebben in de vorm van een bezoekje, een wandelmaatje, een klus in of rond het huis, vervoer naar ziekenhuis of andere medische instellingen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wanneer u zich als vrijwilliger bij de hulpdienst wilt aanmelden, dan bent u van harte welkom.

Meet & Greet in Eper gemeentehuis Tijdens de Meet & Greet op dinsdag 14 mei ontmoet u als werkzoekende misschien uw toekomstige werkgever. U vertelt wat u motiveert om bij deze werkgever te komen werken. Zo kunnen matches ontstaan: ‘winst voor mens en bedrijf’ dus. De kandidaten, die worden uitgenodigd, zijn werkzoekenden: mensen met een uitkering, waaronder statushouders; mensen die op zoek zijn naar inspiratie of een nieuwe plek waar ze graag hun kennis en ervaring komen brengen. Ook als u wegens een andere reden op zoek bent naar een (nieuwe) werkplek bent u hartelijk welkom. Programma 13.30-16.00 uur: Meet & Greet tussen ondernemers en werkzoekenden. De deelnemende bedrijven vertegenwoordigen alle branches, waar momenteel vacatures zijn. De CV dokter die u kan helpen met uw CV, maar ook de CV dokter die zich op “talenten“ richt. Bent u nieuwsgierig wat dit voor u betekent? …..kom dan zeker langs! We bieden u een podium voor het doen van een pitch. Heeft u hier begeleiding in nodig? Dan kunt u zich hiervoor tot 9 mei aanmelden bij m.vanschie@lucrato.nl. Een trainer van Werkbedrijf Lucrato kan u hierin ondersteunen.

LUDIQUE! From BERLIN with Love! Met Gerald Drent, Martijn Mulders en Florian Ludewig

Wat was het weer een ouderwets gezellig en leuk feest! Vele tientallen bezoekers, jong en niet meer zo jong, hebben volop genoten van een Na een succesvolle tournee met optredens in binnen- en VAASSEN prachtig Koningsfeest op de feestweide in Niersen. Regen? Slecht weer? De meeste feestgangers hebbuitenland, o.a. Amsterdam, Utrecht, Antwerpen, Gent, ben er nauwelijks iets van gemerkt. Daarvoor was het feest te leuk, de prijzen te mooi en de sfeer op- Wenen en Berlijn, komt de Vaassense theatermaker Gerald Drent, samen met Martijn Mulders onder timaal. (Eigen foto). de naam LUDIQUE!, nu eindelijk ook naar Apeldoorn. Vol trots presenteren zij op vrijdag 10 mei om 20.30 uur hun internationaal gelauwerde muziektheatervoorstelling “From BERLIN with Love” in Theater Orpheus (Podium Gigant). (Foto Anna Hondong). Voorzitter Jan Vermeij opende de stok door te ringen te steken. En on- den met de aanwezigheid van een 73ste editie van het Koningsfeest danks het toch wel frisse weer werd heuse ballon-clown, die razendmet een indrukwekkende speech. ook gretig het gratis ijsje door de kin- knappe balloncreaties voor de klein- Tijdens deze voorstelling wordt het Daarin stond hij stil bij het grote deren opgehaald. De oudere kinde- tjes wist te maken. Er lijkt een nieuwe publiek op geheel eigen wijze meegenomen op een persoonlijke, mugemis in de gemeenschappen door ren en de volwassenen schoten traditie te zijn geboren! het ontvallen van enkele zeer betrok- ballen in het doel, gooiden ballen Het Rad van Avontuur draaide volop. zikale reis door hun Wonderlijke ken leden. Ook memoreerde hij de over de kegelgaan, wierpen met bal- In de gezellige tent, waar de catering Wereld; van Bertold Brecht tot Hildeslachtoffers van Koninginnedag len de bussen om en in de schiettent als altijd weer perfect werd uitge- grad Knef, van Marlene Dietrich tot 2009: het is al weer 10 jaar geleden was het natuurlijk de kunst om raak voerd door een groot team van vrij- Nina Hagen, van Broadway tot Berdat de verschrikkelijke gebeurtenis- te schieten. willigers, werden fraaie prijzen lijn! sen in Apeldoorn plaats vonden. Aan- Vanuit milieu-overwegingen heeft gewonnen. Een enkeling won zelfs Met uit het leven gegrepen liederen, sluitend werd een minuut stilte in het bestuur van de vereniging beslo- een prachtige nieuwe fiets! Maar ook van klassieke aria’s tot eigen gecomacht genomen. ten geen ballonnen meer op te laten. de winnaars van de kleinere prijzen poneerd werk, afgewisseld door luisterrijke anekdotes, doorbreken zij de Burgemeester Hans van der Hoeve Er is een geweldig alternatief gevon- beleefden hier veel plezier aan. waan van de dag en verbinden zij sprak namens het college van Burgemoeiteloos schijnbare tegenstellinmeester en Wethouders. Hij gaf ruigen in een uniek theaterconcert terlijk toe dat er binnen het college waarin u verrassend veel herkenning altijd veel belangstelling is om naar zult ervaren. Een liefdesverklaring en het feest in Niersen te gaan. En daarhedendaagse ode de aan stad die bij ook een gokje te wagen door in LUDIQUE! het hart gestolen heeft: de tent een aantal loten te kopen BERLIJN. voor het Rad van Avontuur. Een Speciaal voor deze laatste voorstelbeetje afscheid was het wel: immers ling van hun theatertour van dit seivolgend jaar zal een nieuwe burgezoen worden zij muzikaal begeleid meester het stokje van Hans van der door de Berlijnse pianovirtuoos FloHoeve overnemen. rian Ludewig (bekend van o.a. MaleNa het zingen van het Wilhelmus bediva en Korff/Ludewig). Tevens gonnen de spelen voor de kinderen: maken zij aan het einde van dit er werd met zakken gelopen en er unieke muziektheaterconcert bewerden eieren op lepels met hoge kend met welke voorstelling zij vanaf snelheid over de baan gebracht. Het genzinnige theatraliteit en de muzi- norstem samensmelten en de luisteoktober 2020 de internationale thearingsteken is altijd weer een heel bijkale bewerkingen, waarin de warme raars mee terug nemen naar het Berters gaan bespelen. zonder onderdeel: glunderend doen bas-baritonstem van Gerald Drent en lijn van de jaren ’30, in de kracht van Pers en publiek loven de puurheid de kinderen volop hun best om de Martijn Mulders’ heldere, lyrische te- het nu. van de voorstelling, LUDIQUE!’s eiGORTEL - NIERSEN


Ladiesbingo en zomerse bingo in De Wieken Elke 2de dinsdag van de maand wordt er bingo gespeeld bij De Wieken. Op dinsdag 14 mei is het een speciale editie; namelijk een ladies bingo. Een bingo speciaal voor vrouwen. Met prijzen voor vrouwen. Aan sommige prijzen zit zelfs een pikant randje. Per ronde kost een kaartje â‚Ź 1,50, 10 rondes met ĂŠĂŠn kaartje kost â‚Ź 12,50. Na 10 rondes wordt er ook nog een speciale ronde gespeeld, waarbij een mooie geldprijs te winnen valt. Op dinsdag 11 juni wordt een super zomerse bingo georganiseerd. Een bingo met mooie zomerse en zonnige prijzen. Elke bingo begint om 20.00 uur.

Programma sv Terwolde Woensdag 8 mei 18.30 uur Colmschate JO15-3 – Terwolde JO15-2 18.30 uur Teuge JO12-2 – Terwolde JO12-1 18.30 uur Terwolde JO9-2 – csv Apeldoorn JO9-3

18.30 uur Blauw Wit’66 MO15-1 – Terwolde MO15-1 Donderdag 9 mei 19.00 uur Terwolde 2 – Deventer 5 19.00 uur V. en L. 3 – Terwolde 4 Zaterdag 11 mei 13.30 uur Deventer JO17-2 – Terwolde JO17-1 10.15 uur SEH JO8-3 – Terwolde JO8-1 Zondag 12 mei 14.00 uur Go Ahead D. 1 – Terwolde 1 09.30 uur Nieuw Heeten 3 – Terwolde 2 10.00 uur Terwolde 3 – Apeld. Boys 3 09.30 uur Terwolde 4 – Schalkhaar 9 10.30 uur Gorssel VE1 – Terwolde VE1 Vrouwen 11.30 uur Terwolde VR1 – CCW’16 VR2 Woensdag 15 mei 19.00 uur Terwolde JO9-1 – Oeken/Brummen JO9-3 Donderdag 16 mei 19.00 uur Terwolde VR1 – Witkampers VR2

Programma V en L Donderdag 9 mei 19.00 uur V en L 3 - Terwolde 4 Zaterdag 11 mei 08.30 uur csv Apeldoorn JO12-2 - V en L JO12-1G

09.00 uur Columbia JO9-2G - V en L JO9-1G 09.30 uur V en L JO8-1 - Go Ahead Deventer JO8-2 09.30 uur V en L JO9-2 - Heeten JO9-3G 10.00 V en L JO11-1 - WWNA JO11-1 11.30 uur V en L JO15-1G - Beekbergen JO15-2 Zondag 12 mei 10.00 uur V en L 2 - Columbia 4 10.00 uur V en L 3 - DAVO 4 10.00 uur FC RDC VE1 - V en L VE1 13.30 uur SSA Ratti - Socii VR1 - V en L VR1 14.00 uur Wesepe 1 - V en L 1 Woensdag 15 mei 18.30 uur Groen Wit '62 JO12-3 - V en L JO12-1G

Programma VIOS zaal Vrijdag 10 mei 20.00 uur VIOS 3 – FC Sedap 2 20.40 uur VIOS VR2 – ZVH VR1

Programma V.V. Emst Donderdag 9 mei 19.30 uur sv CCW’16 1 - Emst 1

19.00 uur sv Go Ahead D 3 - Emst 3 7 tegen 7 35+1 voetbal bij KCVO 19.30 uur Vios V 35+1 – Emst 35+1 19.50 uur Emst 35+1 – Nunspeet 35+1 20.10 uur Wissel 35+1 – Emst 35+1 20.30 uur Emst 35+1 – KCVO 35+1 7 tegen 7 35+2 voetbal bij EZC’84 EZC’84 35+1 – Emst 35+2 Vios V 35+2 – Emst 35+2 Emst 35+2 – KCVO 35+2 7 tegen 7 voetbal bij de v.v. Emst 19.30 uur Emst VR1 – Oene VR3 20.00 uur sv Vaassen VR1 – Emst VR1 20.30 uur Emst VR1 – Vios V VR1 Zaterdag 11 mei 11.30 uur Schalkaar JO17-6 - Emst JO17-1 11.00 uur Loenermark JO13-1 - Emst JO13-1 10.30 uur st HMC - Emst JO11-1 09.30 uur Emst JO9-1 – ZVV’56 JO9-2 10.30 uur Emst JO8-2 – WSV JO8-3 09.30 uur Emst speelgroep training Zondag 12 mei 14.00 uur sp Deventer 1 - Emst 1 10.00 uur Helios 3 - Emst 3 09.30 uur Voorwaarts T 12 - Emst 4 10.00 uur Emst 5 – Loenermark 6

Weet u waar dit is?

Ontdek onze landgoederen! www.mooigelderland.nl

Uitnodiging Open Huis Programma sv Vaassen Vrijdag 10 mei Sportpark Den Uithoek IJsselmuiden 19.30 uur Vaassen vr 30+ 1 - FC Horst vr 30+1 20.00 uur Vaassen vr 30+ 1 - IJVV vr 30+ 1 20.30 uur Vaassen vr 30+ 1 - VVOG vr 30+ 1 Sportpark ’t Hanendarp Emst 19.30 uur Vaassen vr 1 - Vios vr 1 20.00 uur Vaassen vr 1 - Emst vr 1 20.30 uur Vaassen vr 1 - Oene vr 3 Zaterdag 11 mei 09.45 uur WSV J O12 4 - Vaassen J O12 1 09.15 uur Vaassen J O11 1 - Columbia J O11 2 10.30 uur Vaassen J O9 1 - Twello SV J O9 1 09.30 uur Vaassen J O8 1 - Schalkhaar J O8 2 09.30 uur Vaassen J O8 2 - Groen Wit’62 J O8 3 10.30 - 12.00 uur training RABOBANK Mini Fassy’s Zondag 12 mei 14.00 uur - Vaassen 1 10.30 uur Davo 2 - Vaassen 3 10.00 uur Vaassen 4 - FC RDC 4

Schoolkorfbal basisscholen in Vaassen en Emst Ook dit jaar weer zijn bij de basisscholen in Vaassen en Emst de uitnodigingen voor het Rabobank schoolkorfbaltoernooi op dinsdag en woensdag 18 en 19 juni op het sportpark Oosterhof bezorgd. Dinsdag 18 juni van

18.30 tot 20.00 uur spelen de leerlingen van de groepen 8 en woensdag 19 juni van 13.15 tot 18.30 uur de groepen 3 t/m 7. Schoolkorfbal en het onderwijs zijn al jaren een goede combinatie. Korfbal is altijd populair geweest op scholen en onder leerkrachten. En dat is niet voor niets. Want zowel in het onderwijs als in het korfbal geldt: iedereen doet mee. Daarnaast is korfbal een sport waar beide seksen tegelijk en gelijkwaardig aan het spel deelnemen, hetgeen erg past bij de moderne tijd. Om het korfbalspel laagdrempelig te houden, wordt het toernooi gespeeld in de variant 4Korfbal. Dit houdt in dat er wedstrijden worden gespeeld op een half veld met 2 korven, waarop 2 teams van 4 spelers strijden voor de overwinning. De trainers van Regio’72 verzorgen op de deelnemende scholen de kennismakingslessen schoolkorfbal voor groep 4. Na afloop ontvangen de leerkrachten een map met allerlei korfbal-trainingsvormen. Zo kunnen zij zelf ook met korfbal aan de slag. Deze materialen zijn samen met de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) ontwikkeld. Verdere informatie is te verkrijgen via de school of via schoolkorfbal@regio72.nl.

Zaterdag 11 mei, 10.00 – 15.00 uur Van Schoonhoven IJzersterk bestaat 15 jaar. Dit willen we graag vieren. Daarom nodigen we belangstellenden uit om een kijkje bij ons bedrijf te komen nemen. Op zaterdag 11 mei laten wij zien waar wij goed in zijn: IJzersterk         stemd op de wensen van de klant. Wij vertellen graag over ons bedrijf en het betere laswerk, waarbij het ook mogelijk is om zelf een stukje te lassen. Voor de kinderen is er een pannakooi en een springkussen. Met vriendelijke groet, Gert en Bas van Schoonhoven

Programma zaalvoetbal SV Vaassen Vrijdag 10 mei 20.00 uur Vaassen 2 - Vaassen 1 (de Koekoek) Maandag 13 mei 19.00 uur SVI vr 4 - Vaassen vr 1

Van Schoonhoven IJzersterk Hammerstraat 42 8161 PH Epe www.vanschoonhovenijzersterk.nl


Met ingang van week 20 2019 verandert de opmaak en de voorwaarden van eena advertentie in de rubriek de Riddertjes. Het is nu ook voor kleine bedrijven mogelijk om hierin te adverteren in een opvallend kader. U kunt de onderstaande bon inleveren bij een van de afhaaladressen of uw tekst mailen naar vaassensweekblad@drukkerijvanbarneveld.nl Wij zorgen dan verder voor de opmaak hiervan. Aan- of verkoop of huur/verhuur van onroerend goed, familieberichten en personeelsadvertenties (uitgezonderd huishoudelijke hulp) zijn niet mogelijk in deze rubriek.

Repair Café in Vaassen Het team van Repair Café zit op zaterdag 11 mei van 9.30 tot 12.00 uur in De Bloemfontein aan de De Wetstraat in Vaassen klaar om reparaties uit te voeren aan uw defecte elektrische/elektronische apparatuur, tuingereedschap, speelgoed of andere gebruiksvoorwerpen. Ook de dames zien hun naaimachines graag in actie om kleding te repareren. Onder het genot van een kopje koffie/thee kunnen de werkzaamheden die worden uitgevoerd, worden “bewonderd”. (Eigen foto). VAASSEN

Deze morgen laat Betsie de Ruiter mede i.v.m. moederdag zien hoe je een mooi bloemstukje kunt maken; uiteraard kan men er ook één kopen. Oud/overtollig gereedschap wordt verzameld voor de stichting Gered Gereedschap, die het opknapt en in een ontwikkelingsland begint het dan aan een 2e leven.

n TE KOOP: Lescha betonmolen 140 liter € 100,-. Tel. 0578572236.

n Kippenmestkorrels 25 kg (voor 150 m2 gazon, sieren moestuin) voor € 9,00. 3 zakken voor € 25,-. Van de Wetering, Eperweg 55, Oene. Tel. 0578-623976.

Ballonvaart maken?

n GEVRAAGD: Oud ijzer, wasmachines en fietsen. Tel. 0578-575524.

Vip vaart, groepsarrangement of ‘n cadeaubon. NU MET VOORJAARSKORTING! info@ruifballooning.nl of 06-53932519

n Nette Ned. vrouw zoekt schoonmaakwerkzaamheden. Ook beschikbaar voor scholen en kantoren. Tel. 06-44127252. n GEVRAAGD: Defecte koelkasten, vaatwassers, wasmachines, wasdrogers, fornuizen, vriezers, metalen, fietsen en oud ijzer. Tel. 06-84019065. n Lia uw pedicure bij u thuis. Tel. 06-54392132. n Surprise en Frieslander aardappelen. Koesveld, Waterstraat 20, Vaassen. n Last van mollen in uw tuin of wei? Bel/app: E.L. de Weerd, tel. 06-13456651.

Oude mobieltjes of lege cartridges kunnen worden ingeleverd t.b.v. KIKA (betreft onderzoek van kinderkanker). Informatie over het repair café: repaircafeepe@gmail.com, info@koppelswoe.nl of tel. (0578) 676767.

Uw parketvloer als nieuw door het schuren, lakken of oliën van uw oude vloer. Nieuw: PVC-vloeren. Ook voor vochtige ruimten en vloerverwarming + ondervloer met clicksysteem. Keijzer Parket Service, tel. 055 - 3666455 / 06 - 22497208

Voor uw meubelstoffeerwerk of nieuwe kussens

‘n leuk MOEDERDAGKADO

H. Kolkman meubelstoffeerderij, Heggerweg 6, 8171 PL Vaassen, tel. 06-16094414 of 0578-755150.

Een ballonvaart met Ruif Ballooning info@ruifballooning.nl of 06-53932519

Voorwaarden voor de rubriek Riddertjes

Vervolg van voorpagina

4 mei herdenking Vaassen

• Niet in aanmerking voor deze rubriek komen familie-advertenties, aan- of verkoop van onroerend goed, huur of verhuur van onroerend goed en personeelsadvertenties (uitgezonderd huishoudelijke hulp). Voor zakelijke advertenties zijn er heel veel mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met Oscar Streppel, telefoon 06 - 83 20 92 05 • U dient gebruik te maken van deze bon. • Advertenties voor deze rubriek kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd. • Tussen de woorden 1 hokje open laten en voor leestekens altijd 1 hokje gebruiken.

� 18,00 incl. BTW (130 tekens)

+ � 3,00 + � 3,00 + � 3,00 Voor plaatsing in de eerstvolgende uitgave s.v.p. vrijdags vóór 11.00 uur inleveren bij: Boekhandel Bruna, Dorpsstraat 59 in Vaassen; Sigarenmag. Nellestein, Apeldoornseweg 58 in Vaassen; Alex Stokhof, Hoofdweg 13 in Emst; Stilema Vaassen, Aalbosweg 41 in Vaassen. U kunt uw advertentietekst ook mailen naar vaassensweekblad@drukkerijvanbarneveld.nl

De stille tocht van de begraafplaats naar het monument op het Industrieplein werd begeleid door het geluid van trommels. Bij het monument werden ook hier de slachtoffers herdacht door het leggen van kransen en werd na de Last Post 2 minuten stilte gehouden. Aansluitend werd door het Vaassens fanfare corps het Wilhelmus gespeeld. Ook de scouting was in grote getale aanwezig. De stille tocht werd vervolgd naar het Marktplein. Bij het monument voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid hield Erik Visser een toespraak en lazen Brecht Huntink en Madelief Sirre het gedicht voor, er was muzikale ondersteuning van David Sirre. Hierna werd de zeer waardige herdenking afgesloten. Ondanks de kou waren er veel aanwezigen en deze werden allen uitgenodigd voor een kopje koffie in De Speulbrink.


Middeleeuws Festijn Bezoekers van dit festijn zullen het in het weekend van 4 en 5 mei ondanks de frisse weersomstandigheden toch warm hebben gekregen bij de aanblik van het prachtige kasteel Cannenburch en het nabijgelegen kampement. (FotoW@S). VAASSEN

Jeugdvoetbalclinic v.v. Emst groot succes Afgelopen woensdagmiddag hebben ruim 50 kinderen in hun meivakantie bij v.v. Emst genoten van een succesvolle jeugdvoetbalclinic. Onder leiding van v.v. Emst selectietrainers Harrie en Jan en jeugdtrainers/leiders Twan, Reinjo, Henry, Erik en Hein konden de kinderen in kleine groepjes zeven verschillende voetbalonderdelen afwerken. (Foto VV Emst). EMST

Nadat zaterdagochtend een middeleeuwse stoet met muziek vanaf het kasteel was begonnen aan een rondgang door het dorp en over de markt, met onderweg nog een kleine demonstratie van een zwaardgevecht, werd bij terugkomst op het kasteelterrein het Middeleeuws Festijn met een kanonschot geopend. De organisatie is er prima in geslaagd om de circa 2500 bezoekers bij het betreden van het park in de sfeer te brengen van het tijdperk van de ridders. Ook tijdens deze vijfde editie viel er voor kinderen en volwassenen weer veel te zien en te beleven. Kooplieden, ambachtslieden, strijdende ridders en roofvogeldemonstraties vulden onder meer het programma en dankzij de goede samenwerking tussen Geldersch Landschap & Kasteelen en Cranenburgh Events kan men terugkijken op een zeer geslaagd tweedaags evenement. Cranenburgh Events beschikt door de opgebouwde contacten binnen de nationale en internationale wereld van de ‘levende geschiedenis’ over veel ervaring en weet als geen ander wat er komt kijken bij het opzetten van een dergelijk historisch gebeuren. Goed passend bij dit middeleeuws

festijn was de mogelijkheid voor de bezoeker om het pas verschenen stripboek over de geschiedenis van Gelderland aan te schaffen, namelijk ‘Ridders van Gelre en Ons Verloren Hertogdom’. De koper kreeg er de handtekening van striptekenaar Danker Jan Oreel en schrijver René

Zo was er een groot voetbaldartbord, moest er op een gatenbord geschoten worden, maar zaten er ook technische en tactische voetbalonderdelen tussen en natuurlijk alles met de bal.

voor v.v Emst leden was maar ook voor vriendjes, vriendinnetjes, neefjes of nichtjes. Tussen de deelnemers zat zelfs een Friese deelnemer. Hij was vanwege de vakantie deze middag in Emst.

Op deze heerlijk zonnige middag genoten de kinderen van deze leuke jeugdvoetbalclinic, die niet alleen

Na ongeveer 45 minuten was het tijd voor een korte pauze op het veld met ranja.

Arendsen gratis bij. Veel belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik om ook een bezoek aan het kasteel te brengen. De organisatie heeft met het houden van dit evenement ons dorp weer fantastisch op de kaart gezet.

Het bleef de gehele middag heerlijk weer. Iedereen ging moe en voldaan naar huis en zo kwam er aan deze succesvolle middag een einde, die uiteindelijk ook nog een aantal nieuwe leden heeft opgeleverd.


Heb jij een schuilplaats voor nuttige dieren?

De levende tuin: meer groen, minder gedoe Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt niet alleen voor de mens, maar ook voor de levende tuin. Door je tuin slim in te richten voorkom je overlast van onkruid, plaagdieren en schimmels. Een groene tuin is daardoor vaak ook nog eens minder werk dan een steriele steenvlakte. Met de praktische tips hieronder kom je niet pas in actie als het te laat is en heb je meer groen met minder moeite.

Een terras is om uit te rusten… Veel mensen blijven hardnekkig geloven dat een volledig betegelde tuin onderhoudsarm is. Ze vergeten dat in een tuin met veel steen het water niet goed weg kan. Dat zorgt niet alleen voor onderlopende kelders en overstromende riolen als het hard regent. Daardoor blijft ook bij ieder regenbuitje water staan op je tegels. Mos en groene aanslag zijn daar dol op. Zo creëer je met veel tegels meer werk.

verwijder je makkelijk als ze nog klein zijn door zo nu en dan te vegen of een voegenkrabber te hanteren.

Sluit vriendschap met de egel en het lieveheersbeestje De vijand van je vijand is je vriend. Sluit bondgenootschappen met de natuurlijke vijanden van schadelijke insecten en plagen. Lieveheersbeestjes eten bladluis. Vogels en egels eten schadelijke insecten. Je hebt minder werk aan een tuin die ‘in evenwicht’ is.

… maak je terras dus niet groot Je voorkomt mos en groene aanslag door te zorgen dat je terras en tuinpad niet te groot zijn. Zorg ook bij de aanleg dat je schoon zand gebruikt met daaronder worteldoek. Dan krijg je weinig onkruid tussen je voegen. Die paar ongewenste plantjes

Met een haag in plaats van een schutting als erfafscheiding doe je het milieu op verschillende manieren een plezier. In de haag wonen je kleine strijdmakkers tegen plaagdieren. Voor een schutting worden bomen gekapt, terwijl een haag juist CO2 vastlegt. Op een haag worden geen impregneermiddelen toegepast.

Gif: tuin er niet in! Chemische bestrijdingsmiddelen bevatten per definitie gif. Het is daarom voor het milieu bijna altijd beter om te kiezen voor preventie of mechanische bestrijding. Kies je toch voor chemische bestrijdingsmiddelen, vermijd dan in ieder geval middelen waar geen ingrediënten op staan. Koop alleen middelen met een toelatingsnummer (zoiets: 12345 N of NL 01234567890) van het Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Toegelaten bestrijdingsmiddelen hebben een bewezen werking en belasten bij correct gebruik het milieu in beperkte mate. Volg dus altijd precies de gebruiksaanwijzing. Bij verkeerd gebruik kunnen chemische bestrijdingsmiddelen het milieu sterk schaden. Dit is ook de reden waarom je beter een toegelaten bestrijdingsmiddel kunt kiezen dan zelf met een huismiddeltje aan de gang gaan.

Waarom azijn niet mag Sommige toegelaten middelen tegen groene aanslag op je terras of stoep bevatten

azijnzuur in een geringe concentratie (minder dan 6 procent). Dezelfde stof vind je in keuken- of schoonmaakazijn. Als je zelf met azijn uit het keukenkastje aan de slag gaat (dat mag niet), kan je een te hoge concentratie gebruiken. Het azijnzuurgehalte in keuken- en schoonmaakazijn varieert namelijk. Als je hiermee groene aanslag van je terras verwijdert, kan azijnzuur uitspoelen naar grond- en oppervlaktewater en dat brengt schade toe aan vissen en waterbeestjes. Ook is azijnzuur schadelijk voor bijen, hommels, vlinders en lieveheersbeestjes.

Hét medicijn tegen kaalheid Met deze tips zit je op rozen De beste remedie tegen onkruiden is het voorkomen van stukken kale grond in je tuin. Een kale tuin droogt bovendien sneller uit. Het liefst bedek je de bodem met planten. Bodembedekkers zijn dichtgroeiende plantjes, die zorgen dat ontkiemende onkruiden geen kans krijgen en die je tuin altijd een fijne groene aanblik geven.

Zet planten in hun kracht

Laat planten doen waar ze goed in zijn. Een zonplant in de schaduw is een kansloze operatie. De plant zal zich niet goed ontwikkelen, slecht kunnen concurreren met onkruid en makkelijk worden aangetast door plantenziekten. Let daarom op zonlicht en bodemtype en zet planten in hun kracht!

Schoffel tegen onkruid Krijgt onkruid toch nog voet aan de grond

in je tuin? Je kan het met wortel en al uittrekken als het groter is. Als het kleiner is raak je het makkelijk kwijt met de schoffel. Gooi geen onkruid dat gebloeid heeft bij je compost, want dan verspreid je de zaadjes weer in je tuin. Hetzelfde geldt voor de wortels van onkruiden als zevenblad. De meeste hardnekkige onkruiden in Nederlandse tuinen zijn ‘wortelonkruiden’: die raak je alleen kwijt als je hun wortels ook verwijdert. Knippen of afbranden heeft geen zin: dan groeit het onkruid net zo hard weer aan.

Deze informatie wordt je aangeboden door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Voor alles over energie en milieu in het dagelijks leven.

Kijk op www.milieucentraal.nl/ tuin voor meer handige tips voor een groene tuin zonder gedoe.


Profile for ====

Vaassensweekbladw192019  

Vaassensweekbladw192019  

Profile for twinsense