Page 1

Dinsdag 29 november 2016 - 41e jaargang nr. 48

Oplage 18.500 exemplaren

Outlet Vaassen maakt ook stichting Hoop voor Albanië blij Vorige week werd de stichting Gods Golden Acre (dokterspaar De Groot) blij verrast met een cheque van 5100 euro. Deze week kreeg de stichting Hoop voor Albanië eenzelfde bedrag aangeboden. Deze twee cheques zijn het resultaat van de uitverkoop van de winkel, gerund door vrijwilligers, en alle winst hiervan gaat naar deze goede doelen. (FotoV@S). VAASSEN

Voor € 112,- per maand VRIJE KEUS ZORGVERLENER! U wilt toch ook de beste zorg?

Na het sluiten van de winkel zijn al een aantal instanties blij gemaakt. De Voedselbank Vaassen heeft al het voedsel die wat wij nog hadden gekregen. Zorgboerderij Wenum-Wiesel kreeg een partij truien en T-Shirts. Wim Heiwegen is een van de bestuursleden van Hoop voor Albanië. Hij was twee weken geleden nog in Albanië en

zag daar de gevolgen van flinke overstromingen. "We hebben meteen heel veel dekens en warme kleding kunnen uitdelen". De Stichting Hoop voor Albanië wil het materiële en geestelijke welzijn van het Albanese volk en het verbeteren van hun levensomstandigheden bevorderen. Hoop voor Albanië werkt vanuit een

Kerst kleur je samen een adventsproject voor het hele dorp ADVOCATUUR EN MEDIATION ARBEIDS- EN FAMILIEZAKEN BESPREKING BIJ U THUIS

MR J. BUREMA REGIO APELDOORN - VAASSEN - EPE T 085 - 0220444 M 06 - 43009525 E INFO@DETHUISADVOCAAT.NL W WWW.DETHUISADVOCAAT.NL

"Heel Vaasen aan het kleuren! Dat is het idee van ons adventsproject", legt Monique Groeneveld van de Tabernakel kerk het uit. "Het is makkelijk, leuk en het brengt mensen samen!" Ook de twee zussen Annebeth en Willemijn van de Dorpskerk zijn enthousiast: "Oud of jong, nieuw in Vaassen of juist generaties op deze plek, Kleuren kan toch iedereen? Binnen of buiten de lijnen maakt niet uit! Elkaar niet kwijt raken, maar naar verbinding zoeken. Niet haasten, maar aandacht hebben. December als maand, waarin je samen kleurt op weg naar kerst. Zo staat het ook in de kleurrijke flyer die het adventsteam heeft voorbereid. De verhalen hebben je maken met vreemd voelen, vluchten en welkom zijn. We hopen erop, dat mensen het oppakken: in de bieb, bij de huisarts, bij de super, op school en kleuterspeelzaal". Komende week worden op verschillende plekken in Vaassen stiften, kleurpotloden en kleurplaten neer gelegd. Meedoen is dus makkelijk. De unieke set kleurplaten bestaat uit 24 kleurplaten. Het is samen een soort adventskalender. Voor elke dag tot 24 december is er een kleurplaat. De hele set samen vormt een muur reliëf. Alle kleurplaten en ook postkaarten zijn verkrijgbaar via de kerken of de site van kerst055. Het project 'Kerst kleur je samen' wordt afgesloten met een viering op 24 december om 15.00 uur in de dorpskerk. Daarvoor is het poppentheater 'Poppen en meer' te gast.

Christelijke levensvisie, maar maakt geen onderscheid tussen ras of geloof. Hoop voor Albanië verzendt kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel en christelijke literatuur. De stichting werkt in Albanië samen met lokale hulpverleners en kerken, die heel goed aan kunnen geven waar hulp hard nodig is. Vaak distribueren zij zelf de

materialen weer verder naar die plekken waar de nood het hoogst is. Praktisch betekent dit: Verstrekking van kleding en voedsel aan weduwen en wezen in Albanië. Brede steun van lokale initiatieven die erop gericht zijn de levensomstandigheden maar vaak ook de woonomstandigheden van de allerarmsten te verbeteren. Materiële ondersteuning door middel van het regelmatig sturen van hulpgoederen vanuit Nederland. Hoop voor Albanië is een hulporganisatie die bestaat door giften en vele vrijwilligers.

Deze editie in het Vaassens Weekblad onder meer uitgebreid aandacht voor: AREND JAN PANNEKOEK CLUBHELD GEMEENTE EPE

BENEFIETDINER VOOR HOSPICE LEVERT 7800 EURO OP

KERSTEVENT VAASSENSE ONDERNEMERS OP 17 DECEMBER

VERGULDEN HAAN TREKT VEEL BELANGSTELLING IN VAASSEN VEEL KINDEREN OP VISITE BIJ DE SINT OP KASTEEL CANNENBURCH


Sint Maartensgilde voor hele gemeente Het Sint Maartensgilde wil het ledenbestand verbreden door zich open te stellen voor de hele gemeente Epe. Tijdens een inloopavond op donderdag 8 december om 20.00 uur in de Contour, centrum voor dagbesteding aan de W.G. van der Hulststraat, volgt een uiteenzetting van de plannen voor de toekomst zoals men die voor zich ziet. (Eigen foto). EPE

Tot nu toe was het Gilde weliswaar in alle dorpen van de gemeente Epe actief met het Koningschieten, maar de

actieradius bleef verder beperkt tot het dorp Epe. Een stuurgroep wil daarin verandering brengen. Naast

kunnen uitvoeren, zijn meer ‘handen aan het bed’ nodig. Wie sympathiseert, maar zichzelf liever niet in een pak ziet, kan op diverse manieren ondersteunend bezig zijn. Ook vrouwen het protocollaire element gaat het kunnen daarbij een voorname rol spegilde meer insteken op algemeen len, al blijft het gilde op zich een broemaatschappelijke doelen. Om die te derschap, waarbij de leden verplichtingen aangaan ten opzichte van elkaar en de gemeenschap. Vrienden van het gilde helpen bijvoorbeeld bij het Koningschieten in de vier dorpen en de catering. Door de openstelling voor leden en vrienden in de hele gemeente denkt de stuurgroep beter aan te sluiten bij aspecten zoals die in de huidige maatschappij spelen. Op 8 december kan men deelnemen aan kruisboogschieten en de diverse gilde-attributen bewonderen. Zie ook de site www.sintmaartengilde.nl.

Kerst Christelijke Gemengde Zangvereniging De Lofstem

Christelijk Gemengde Zangvereniging De Lofstem uit Emst is druk bezig met het instuderen van een mooi kerstrepertoire. Tijdens diverse gelegenheden wordt het resultaat de komende tijd aan het publiek ten gehore gebracht. Het koor verleent op zaterdag 17 december om 14.30 uur haar medewerking aan de Play-in in de grote kerk van Epe. Verder staat er op maandag 19 december een gevarieerd kerstconcert op het programma in de Hervormde kerk van Emst.

VAASSEN

Naast het traditionele kerstlied 'Stille nacht' zingt het koor liederen als 'A midwinter Noël' en 'Godsgeschenk'. Muzikale medewerking wordt deze avond o.a. verleend door het mannenensemble Musicum Amicis en Willeke van den Bosch op dwarsfluit. Het kerstconcert begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Wie enthousiast is om met De Lofstem mee te zingen, is

welkom tijdens de repetitieavonden op maandagavond in De Hoeksteen, achter de Hervormde kerk in Emst. Aanmelden als projectlid voor het Passie-paasconcert van 7 april 2017 kan ook.

Neem voor meer informatie contact op met jolitabluemink@gmail.com.

Kerstevent Vaassense ondernemers Op zaterdag 17 december pakken de Vaassense ondernemers flink uit onder het motto: 'Samen maken we ons dorp sterk'. Bijna alle Vaassense ondernemers doen met de actie mee die begint om 13.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Er is die avond een extra koopavond. In het centrum van het dorp is veel te beleven. Proeven, koopjes, live muziek van een brassband en een shantykoor en veel kramen in de Dorpsstraat van de plaatselijke ondernemers. Een aantal marktlieden van de zaterdagmarkt blijven ook tot 20.00 uur open. VAASSEN

Zet je hart open voor een ander Naast veel vertier wordt er door de ondernemersvereniging ook een wensboom geplaatst. De ondernemers hebben leuke cadeaus beschikbaar gesteld. Van 7 t/m 14 december staat er een ton onder de kerstboom bij de Rabobank waar wensen in gedaan kunnen worden. Denk bij een wens bijvoorbeeld aan mensen die een moeilijke periode meemaken of

achter de rug hebben, veel voor anderen betekenen of hebben gedaan, enz. Deze wens kan men op de bon schrijven, die te vinden is in deze krant of op te halen bij iedere ondernemer. Op zaterdag 17 december vindt de uitreiking van deze cadeaus plaats, waardoor deze mensen even in het zonnetje worden gezet.

Extra kramen Ondernemers, die buiten het centrum zijn gevestigd, zijn deze dag te vinden bij de Rabobank of op het pleintje tegenover de Ruif met leuke kerstartikelen. Ondernemers aan de Dorpsstraat kleden hun winkel sfeervol aan en/of staan met een gezellige kraam op straat. Op het pleintje bij de Rabobank is warme chocolademelk te krijgen en kunnen

marshmallows worden geroosterd. Grandcafé de Toren staat met een varken aan spit op het Marktplein en restaurant de Leest zorgt voor een grote pan soep op het pleintje bij de Rabobank. Volgende week komt er meer informatie over de andere proeverijen. Muziek Zowel café-bar De Ruif als Grandcafé De Toren zorgen voor muziek bij hun terras. Daarnaast komt er 's middags een shantykoor en 's avonds een brassband. De kerstman arriveert op het kerstevent in een koets en deelt daarna aan de allerjongsten kleine presentjes uit.

Willeke van den Bosch bespeelt tijdens het Kerstconcert de dwarsfluit. (Eigen foto).

Sinterklaas bij de Kouwenaar Zaterdag was het sinterklaasfeest in de Speeltuinvereniging de Kouwenaar. In een vol clubgebouw werd er gezongen en gedanst voor de sint door kinderen, ouders en grootouders. De sint beloofde de Kouwenaar volgend jaar weer met een bezoek te vereren, omdat hij het er zo gezellig vond. (Eigen foto). VAASSEN

COLOFON Uitgever: Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld. Industriestraat 10 7591 BL Denekamp. Telefoon 0541-351869 | Fax 0541-354345 www.drukkerijvanbarneveld.nl | mail@drukkerijvanbarneveld.nl Inleveren kopij en advertenties uiterlijk vrijdags 12.00 uur voor plaatsing in de eerstvolgende editie. Verspreiding: Oplage 18.500 exemplaren Elke woensdag door Snel&Well in Vaassen, Emst, Terwolde, Oene, Nijbroek, Welsum, De Vecht, Zuuk, Beemte-Broekland, Wenum Wiesel, Apeldoorn Noord en de bebouwde kom van Epe. Bel voor klachten / informatie over de verspreiding tel. 0578 - 661188 Redactie: A. Scholten, Eikenweg 13, 8172 AG Vaassen. Telefoon 0578-577622 / 06-52243343. E-mail: vaassensweekblad@planet.nl Verkoop: Frans Schreurs, Tel. 0578-571625 of 06 - 29453749


Computerspreekuur in Wijksteunpunt Bloemfontein Iedere vrijdagmiddag is er in het wijksteunpunt Bloemfontein een speciaal inloop spreekuur voor mensen die vragen hebben over het gebruik van hun computer, laptop, tablet of zelfs mobiele telefoon. Drie vrijwilligers zijn van 14.00 tot 15.00 uur aanwezig om vragen te beantwoorden.

Formulierenteam SWO/E helpt bij vragen Collectieve zorgverzekering

U vindt ons:

De gemeente Epe heeft afspraken met zorgverzekeraar Menzis gemaakt voor een collectieve zorgverzekering. Inwoners met een inkomen tot 150% van de netto bijstandsnorm kunnen hier gebruik van maken. Is uw inkomen lager dan 120% van de netto bijstandsnorm? Dan geeft de gemeente een bijdrage in de premie. Wilt u weten of deze verzekering voordelen voor u biedt? Tijdens de speciale spreekuren zitten vrijwilligers van het Formulierenteam klaar die hier samen met u naar kunnen kijken. Het betreft een inloopspreekuur, het kan druk zijn zodat u even moet wachten. Op woensdag 7 december is het team van 9.00 tot 12.00 uur te vinden in het Kulturhus EGW Epe en op maandag 12 december van 13.30 tot 16.00 uur in Bloemfontein Vaassen. Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het Formulierenteam van SWO/E Welzijn & Ondersteuning, 0578620988, info@swoepe.nl.

Zwolseweg 39, Wenum-Wiesel • Donselaarseweg 4, Oene

EPE donderdagm VAASSEN donder

orgen

dagmiddag

HEERDE vrijdagm

iddag

GEN geldig op Onze AANBIEDIN

Rookworst Verse worst Boerenworst € 2,00 p.st nu 3 stuks..............

€ 5,50

DIKBEVLEESDE RIBBEN heel kilo ...........................

€ 3,95

BALKENBRIJ, de lekkerste 500 gram.......................

€ 2,95

, deze week

alle standplekken

Voor Sinterklaasavond: 1 Grillworst naturel 1 Boerenleverworst 1 Droge worst Samen van € 13,- nu

€ 8,95

NIEUW!!

GRILLWORST BROODJES Heerlijk, met onze kaaskerrie grillworst!

€ 1,85 p/st. 3 voor €

5,00

Deze aanbiedingen gelden deze week ook op andere plekken op de Veluwe: Eerbeek dinsdagmiddag Vaassen marktplein donderdagmiddag Dieren woensdagmorgen Klarenbeek vrijdagmorgen Apeldoorn ’t Fort woensdagmiddag Heerde vrijdagmiddag Epe Gemeentehuis donderdagmorgen Apeldoorn Centrum zaterdag

Winteruitjes SWO/E Op donderdagmiddag 15 december heeft de SWO/E een “Fleurige Kerstmiddag” op de agenda staan. Ook dit jaar is gekozen voor het zelf maken van een kerststukje. Alle benodigde materialen zijn aanwezig en natuurlijk ontbreekt het kopje koffie of thee, met wat lekkers erbij, niet. De middag vind plaats op de Vosselhoeve aan de Oude Oenerweg 9 in Epe en begint om 14.00 uur. Gaarne voor 8 december aanmelden bij SWO/E Welzijn en Ondersteuning, Stationsstraat 25 in Epe. 0578-620988. De kosten bedragen € 17,50.

Inzamelingsdag rommelmarkt Goede Herderkerk Zaterdag 3 december is er gelegenheid spullen te brengen voor de rommelmarkt van de Goede Herderkerk. Van 8.30 tot 10.30 uur staan vrijwilligers klaar aan de Enkweg 2 te Epe om goederen in ontvangst te nemen. De spullen dienen in redelijke en goed bruikbare staat te verkeren. Grote meubelstukken en witgoed zijn niet meer in te leveren.


Regio’72 wint in doelpuntrijke wedstrijd van DKOD Zaterdag stond de derde competitieronde van het zaalseizoen op het programma voor Regio’72. Het mocht aantreden tegen een ervaren ploeg, DKOD. Beide ploegen staan puntloos onderaan en waren gebrand om te winnen om zo van die laatste plaats af te komen. (Foto Regio '72). VAASSEN

Het publiek in de Wieken werd vermaakt met een doelpuntrijke wedstrijd. Beide ploegen gaven elkaar geen volledige druk, zodat er veel werd geschoten. Dat het een spannende wedstrijd zou worden, was gelijk aan het begin duidelijk. De wedstrijd leek identiek als die van vo-

rige week. Beide teams deden niet voor elkaar onder en de scores volgden om en om. De rust werd bereikt met een lichte voorsprong van 12-11 voor Regio’72. Na rust scoorde Regio, maar was het DKOD die met zijn ervarenheid de stand vrij snel weer gelijk trok. Wat volgde was een

periode waarbij Regio het initiatief nam, maar het kon DKOD nog niet afschudden. De wissels Tijs Schoemaker, Leandra Koetsier en Lauren Schoemaker werden het veld ingebracht om te zorgen dat de punten in Vaassen bleven. Tot het eind bleef het spannend, totdat Robin Zweek-

horst de 22-21 aantekende. Met nog 2 zenuwslopende minuten op de klok was het billenknijpen in de Wieken. Uiteindelijk floot de scheidsrechter af en mag Regio’72 tevreden zijn met de 2 punten. Scores: Robin Zweekhorst 5, Tim van Huffelen 5, Hidde Scholten 4, Thomas Gerritsen 4, Anne Stegeman 3 en Tijs Schoemaker 1.

“Natuurlijk had ik niet gedacht dat mijn familie, medewerkers en vrienden mijn vijftigste verjaardag zo maar voorbij zouden laten gaan, maar dat ik zo verrast zou worden dat had ik niet verwacht”, aldus een trotse Marcel Bouwmeester. De mooie abraham’s, Marcel’s sterrenkraam en andere creaties waren stuk voor stuk heel mooi en hebben de hele week staan pronken voor de winkel. Marcel: “Het was een bijzondere verjaardag, soms kwam ik de winkel inlopen en begonnen klanten spontaan te zingen, juist die spontane acties maakten het tot een speciale dag.” Langs deze weg wil Marcel iedereen bedanken voor alle lieve en spontane wensen en attenties. Astrid van Mourik-Bouwmeester

Vaassense gifbeker nog niet leeg

KCVO in 2e helft langs Victoria Boys KCVO kende een lastige en moeizame middag in Apeldoorn tegen Victoria Boys. Ze startte gedreven en aanvallend wat in de 5e minuut al leidde tot een mooie kans voor Leon van Eelen maar een doelpunt werd het niet. De eerste echte kans was echter voor Victoria Boys. Balverlies op het middenveld bij KCVO leidde tot een snelle aanval die de spits een grote kans bood, hij lobde de bal over keeper Maurice Heutinck maar die kon met de top van zijn vinger de bal nog net corner tikken. Victoria Boys was de ploeg die de betere mogelijkheden kreeg. Maar de verdediging van KCVO stond compact met een hoofdrol voor Ron van Zuidam en Stan Hagen. In de eerste twee minuten van de 2e helft gebeurde er veel. Eerst had KCVO een grote mogelijkheid maar het schot van Melvin van Ast ging net naast. Tot de 65e minuut gebeurde er verder niet veel aan beide kanten. In de 66e minuut kwam een aanval over veel schijven terecht bij Rick Beekman die de bal in de linker bovenhoek krulde. (01). Victoria Boys moest meer op de aanval gaan spelen en bezorgde meer ruimte voor de aanvallers van KCVO. In de 85e minuut betekende dit dan ook de 0-2. Een mooie actie van Rick Beekman op links belandde op de paal, maar in de rebound schoot Dahley Oortwijn de 0-2 binnen. De concurrentie wist niet te winnen dus KCVO staat steviger aan kop. Volgende week ontvangt KCVO Klarenbeek om 14.00 uur.

Zondag 4 december 14.00 uur Heeten 1 - Vaassen 1 10.00 uur Vaassen 2 - Terwolde 2 10.00 uur Ro. et Veloc. 4 - Vaassen 3 11.30 uur Voorwaarts 8 - Vaassen 4 09.30 uur Vaassen 5 - Epe 5 Vaassen vr1vrij

Programma zaalvoetbal SV Vaassen Woensdag 30 november 21.00 uur ZVV Sparta De Laak vr1 - Vaassen vr2 Vrijdag 2 december 21.00 uur Vaassen 1 - Helios 1 (de Wieken) 20.30 uur ABC Hekw. 1 - Vaassen 2 20.15 uur Vaassen vr1 - ZVV Dynamo Lelystad vr 1 (de Koekoek)

Programma V en L Zaterdag 3 december 11.00 uur V en L JO15-2G - Apeldoornse Boys JO15-2d 12.30 uur WWNA JO17-2 - V en L JO17-1G 12.30 uur Teuge SP JO19-2 - V en L JO19-1 Zondag 4 december 09.30 uur V en L 3 - AZC 6 09.30 uur SHE VE1 - V en L VE1 11.30 uur WSV 5 - V en L 2 12.00 uur Heino VR1 - V en L VR1 14.00 uur Sallandia 1 - V en L 1

Programma Regio ‘72 Zaterdag 3 december 19.50 uur Devinco 1 – Regio ’72 1 18.30 uur Devinco 2 – Regio ’72 2 17.15 uur Regio ’72 3 – KVZ 5 (Wieken) 16.00 uur Regio ’72 4 – Olympia ’22 3 (Wieken) 15.15 uur Tiel ’72 A1 – Regio ’72 A1 15.00 uur Regio ’72 C1 – DOS-WK C3 (Wieken) 11.00 uur KVZ D4 – Regio ’72 D1 14.00 uur Regio ’72 E1 – Devinco E2 (Wieken) 14.00 uur Regio ’72 E2 – Olympia ’22 E2 (Wieken) 14.00 uur Regio ’72 F1 – ASVD F1 (Wieken)

Programma SV Vaassen Zaterdag 3 december 10.30 - 12.00 uur trainen Mini Fassy’s

Programma CVO Zaterdag 3 december (de Wieken) 09.00 uur CVO F2-Voorwaarts F2 09.45 uur CVOE1-Zwolle E1 10.15 uur LHC F1-CVO F1 10.25 uur Holten E1-CVO E2 10.40 uur CVO D1-ABS D1 11.25 uur CVO DC2-Nw.Heeten DC1 12.25 uur CVO DC1-Achilles DC2 15.00 uur Overwetering D1-CVO D2 16.30 uur Wijhe’92 DB2-CVO DB2 Zondag 4 december (de Wieken) 11.00 uur CVODS3-Achilles DS3 11.00 uur Klarenbeek DA1-CVO DA1 12.10 uur CVO DS2-SDOL DS2 13.20 uur CVO DS1-Zwolle DS2

Programma VIOS Zaterdag 3 december 14.30 uur VIOS 1 – Scherpenzeel 1 12.15 uur Zwolsche Boys 2 – VIOS 2 14.30 uur WHC 4 – VIOS 3 14.30 uur VIOS 4 – Apeldoorn 12 13.45 uur Hatto Heim 6 – VIOS 5 11.00 uur VIOS VR1 – VVOP VR1 10.00 uur VIOS G1 training

12.30 uur VIOS JO19-1 – Oene JO19-1 10.30 uur Dieren JO17-2 – VIOS JO17-1 12.45 uur Colum. JO17-2 – VIOS JO17-3 13.00 uur Victor. B. JO15-1 – VIOS JO15-1 10.30 uur VIOS MO15-1 – WWNA MO15-1 10.30 uur VIOS JO13-3 – Zw. Wit JO13-3 10.30 uur Bergent. JO13-2 – VIOS JO13-4 10.00 uur VIOS JO11-1 – Robur JO11-4 10.30 uur VIOS mini training

Programma V.V. Emst Zaterdag 3 december 12.30 uur Sv Orderbos JO15-1D - Emst JO15-1Gd 11.00 uur Emst JO13-1GD - Apeld. Boys JO13-1 09.30 uur Emst JO11-1G - EZC '84 JO11-2 09.30 uur Emst speelgroep training Zondag 4 december 14.00 uur Emst 1 - SSA Epse Gorssel Combi. 1 10.30 uur Heerde 3 - Emst 2 10.00 uur Emst 3 - Loenermark 6 10.00 uur Emst 4 - Beekbergen 3 11.30 uur Overwetering VR1 - Emst VR1

Programma sv Terwolde Zaterdag 3 december 14.00 uur Terwolde JO19-1 – csv Apeldoorn JO195 14.00 uur Terwolde MO17-1 – SEH MO17-1 12.30 uur Terwolde JO15-1 – Colmschate JO15-2 10.00 uur Terwolde JO13-1 – Vict. Boys JO13-2 09.30 uur Terwolde MO13-1 – DVC’26 MO13-2 09.30 uur Terwolde JO9-1 – CCW’16 JO9-1 Zondag 4 december 14.00 uur Go Ahead D. 1 – Terwolde 1 10.00 uur Vaassen 2 – Terwolde 2 10.00 uur Terwolde 3 – AGOVV 4 09.30 uur Terwolde VE1 – Terwolde VE2 Vrouwen 11.30 uur Terwolde VR1 – Loenermark VR2

Vaassen toonde vanaf het begin lef en passie in het duel met de Turkse ploeg. In de beginfase had Vaassen meer de bal en probeerde dit om te zetten in doelkansen. De openingstreffer van het duel vloeide voort uit een omschakeling van de gasten. Vaassen verloor op de rand van het vijandelijke strafschopgebied de bal. Met een paar versnellingen en steekpasses schoot uiteindelijke Cihan Ozcan op doel. Keeper Sam Luijkx kon de bal half keren, waarna Samet Kilic de bal in een leeg doel kon tikken. Vaassen stelde snel orde op zaken. Een boogbal van Peter van Hunnik viel achter de Apeldoornse verdediging. Wouter van Lent maakte die kans feilloos af. In het tweede bedrijf gebeurde er in de openingsfase vrij weinig. Het eer-

ste opvallende moment in het duel bleek ook gelijk een belangrijke voor Vaassen. Verdediger Wesley Stegeman kreeg zijn tweede gele kaart, nadat hij op de middenlijn op onreglementaire wijze de bal van zijn directe opponent probeerde te ontfutselen. Niet veel later scoorde Kilic vrij voor de goal zijn tweede van de middag. Vaassen kwam langszij via de voet van Remco Pannekoek en kwam zelfs op voorsprong. Een onderschepping van Pannekoek na een matige uittrap gaf Tom Tangeler de kans te scoren. Vaassen dacht de buit al binnen te hebben. Arbiter Mulder liet de ploegen ruim 10 minuten langer doorspelen, wat TKA de kans gaf om nog gelijk te maken. Wouter van Lent kreeg nog twee uitgelezen mogelijkheden om het duel in het slot te gooien. Maar diep in blessuretijd wist Kaan Ozcan uit de tweede lijn nog te scoren. (3-3).

Kerstmarkt in Nijbroek Nijbroek - Op vrijdagavond 9 december begint om 18.00 uur de knusse, unieke kerstmarkt in Nijbroek. Het fraaie dorpsplein, dorpshuis De Arend en nog een paar historische panden zijn nostalgisch verlicht. Vuurkorven, Glühwein, diverse kraampjes en muziek brengen veel sfeer in het kleine dorp in de IJsselvallei. Er is samenzang in de Protestantse kerk, Midwienterhoarnbloazers laten zich horen en er zijn optredens van Shantykoor De trossen los uit Twello. Zoals ieder jaar heeft de kerstmarktcommissie gekozen voor veel muziek en een afwisselend programma. Op het Dorpsplein staan kramen, waar zowel lokale verenigingen als andere kraamhouders uit de omgeving verschillende producten aan de man brengen, zoals kerstbomen, kerstdecoraties, tekstborden en woondecoraties. Ook zijn er bij de lokale verenigingen weer verschillende activiteiten te doen en bakt het Oranjecomité Nijbroek heerlijke oliebollen. Er zijn twee optredens van het Shantykoor “De trossen los” uit Twello. Onder leiding van dirigent Gert Pannekoek, staan er optredens gepland om 18.30 uur en om 19.45 uur. Na beide optredens is er samenzang in de Protestantse kerk van Nijbroek. Geheel volgens de traditie van de afgelopen jaren, zijn de Veluwse Midwienterhoarnbloazers te horen. Een uniek geluid in de landelijke stilte. Vanaf meerdere plekken op het dorpsplein zijn deze sonore klanken iedere keer op een andere wijze te horen. Hierna, rond 21.00 uur, is er weer het ‘Rad van Fortuin’ in dorpshuis De Arend. Ook kan men daar de hele avond terecht voor een drankje.


UW LOKALE PARTIJ Postbus 33, 8170 AA Vaassen ADVERTENTIE

Unanieme steun voor de begroting niet vanzelfsprekend De gemeenteraad heeft de begroting 2017 unaniem vastgesteld. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. De afgelopen jaren waren er steeds politieke partijen die om welke reden dan ook geen bestuurlijke- of financiële verantwoordelijkheid wilden nemen voor de belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente. Dat dit nu wel gebeurt stemt tot tevredenheid. Want het betekent dat het beleid dat Nieuwe Lijn, en met de andere coalitiegenoten, al jarenlang voorstaat steeds breder wordt gedragen. En nu mag rekenen op de steun van de gehele gemeenteraad. Een uitkomst die niet mocht worden verwacht gelet op de eerste reacties van de oppositiepartijen in het Veluws Nieuws. De gemeenteraad wijzigde, met de steun van Nieuwe Lijn, slechts op één onderdeel de begroting. Dit ten voordele van Radio 794. Hoewel D66 zeker de nodige mitsen en maren uitsprak stemde zij toch voor de gemeentelijke begroting. En dat is bijzonder, want als we vanaf 2010 even terugkijken dan werd door hen consequent tegen gestemd. Ieder jaar opnieuw, meestal samen met de VVD, zoals ook vorig jaar nog gebeurde. En ook de commentaren van de fractievoorzitters van deze twee partijen in de krant voorspelde weinig goeds. Gelukkig bleek wat er aanvankelijk werd gemeld toch niet in overeenstemming te zijn met wat de

uiteindelijke uitkomst was. Fijn dat de politieke partijen in Epe nu eendrachtig kunnen werken aan de uitvoering van deze begroting. Nieuwe Lijn steunt Radio794 Slechts drie wijzigingsvoorstellen (amendementen) werden tijdens de begrotingsbehandeling ingediend. Alleen die van de subsidie voor de lokale omroep kreeg voldoende steun. Gedurende twee jaar wordt het subsidiebudget met bijna € 8.000 verhoogd, waardoor de organisatie beter kan voldoen aan de nieuwe vereisten die het Commissariaat van de Media aan hen stelt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over het multimediaal werken met o.a. radio, televisie, internet (website), facebook, twitter, enz. alsook het mogelijk maken van het on-demand beschikbaar stellen van uitzendingen. Dit is het op zelfgekozen tijdstip kijken daarvan. Maar ook gaat de organisatie zich toeleggen op het intensiveren van de samenwerking met RTV Hattem in NO-Veluwe tv, waardoor naast radio ook televisieuitzendingen beschikbaar komen. Uit een bedankbrief die Nieuwe Lijn van het bestuur van Radio 794 mocht ontvangen blijkt dat deze vrijwilligersorganisatie hiermee goed uit de voeten kan. Door raadsfracties werden in totaal 7 moties ingediend. Vijf keer werd deze alleen door de indieners zelf gesteund en één keer door maar twee fracties. Slechts één motie werd met nipte steun van de oppositie aangenomen. Paard van Sinterklaas bij Nieuwe Lijn op de markt Zaterdag 3 december is Nieuwe Lijn weer met de in

formatiekraam in het centrum van Vaassen aanwezig. Tussen 10.00 en 12.00 uur kan iedereen met onze raadsleden, het bestuur of de wethouder spreken over de actuele ontwikkelingen in de lokale politiek. Een bijzondere bezoeker heeft zich reeds aangekondigd: Amerigo, het enige echte paard van Sinterkaas komt even bij ons langs en is voor alle kinderen van dichtbij te bewonderen. Ook kunnen er foto ’s worden gemaakt van dit trouwe beestje. Nieuwe Lijn is te vinden bij de Dorpskerk. Onze informatiekraam is een gemakkelijke en laagdrempelige mogelijkheid tot contact. Gewoontegetrouw kan iedereen met ons spreken over alle zaken die op dit moment aan de orde zijn. Met name de recent behandelde begroting geeft hiertoe aanleiding of de grote ontwikkelingen die er aankomen voor het centrum van Vaassen. Maar in dit Sinterklaasweekend hebben we ook aan de kinderen gedacht. Dit keer geen ballonnen of pennen, maar het echte paard van Sinterklaas, samen met een zwarte piet. De Sint zelf heeft het zo ’n laatste dag echt te druk om te komen, maar Amerigo is imposant genoeg voor de kleine kinderen. We denken niet dat het paard de hele tijd blijft, maar rond 10.30 uur is hij zeker aanwezig. Contactpersoon: R. de Vries, e-mail: info@nieuwelijn.nl Nieuwe Lijn is ook via het internet te bereiken: www.nieuwelijn.nl

De mooiste ker stbomen koop je bij

Speciaalzaak in g r ote ker stbomen van 1 tot en met 8 meter (Alle soor ten ker stbomen)

NORDMANN (1 tot en met 8 meter) PICEA ABIES PICEA OMORICA NORDMANN (pot gekweekt) PICEA PUNGUS CLAUCA

KOREANA (bomen) FRASERI (pot gekweekt) NOBILIS (KERSTBOMEN) NOBILIS (Dennengroen) NORDMANN (Dennengroen)

ONZE OPENINGSTIJDEN Zondag 4 december van 10.00 tot 16.00 uur Zondag 11 december van 10.00 tot 16.00 uur Zondag 18 december van 10.00 tot 16.00 uur Op normale werkdagen zijn wij vanaf 08.00 uur OPEN

Zwolsewe g 390, 7345 AL Wenum-W iesel Tel. 055-31211431, Fax 055-3120884


Grote opkomst bij avond rond ‘De Goede Dood’

Er bestaat nog veel onzekerheid over medische hulp rond sterven en euthanasie. Dat bleek vorige week tijdens een informatieavond in zorgcentrum De Speulbrink in Vaassen. Ruim honderd mensen, vooral ouderen, bezochten de bijeenkomst die georganiseerd werd door huisartsen en apothekers uit Vaassen en Epe. (Eigen foto). VAASSEN

Het was de eerste keer dat medische hulpverleners in het gebied het initiatief namen tot een bijeenkomst rond dit gevoelige en ook actuele thema. ‘Spreken over de dood is niet makkelijk’, aldus huisarts Harry de Graaf. ‘Zowel de arts zelf als de patiënten hebben daar moeite mee. Er bestaan, ten onrechte, nog veel fabels en misverstanden. Duidelijk moet zijn dat artsen en apothekers juist heel veel kunnen betekenen in deze cruciale fase van het leven’. De jonge arts van praktijk Van Rij & De Smit was één van de organisatoren van de avond, samen met SCENarts Margriet Feijen, Heleen Haverkate van Mediq Apotheek Noord Veluwse uit Epe en Anke de Koff van Apotheek Stellendam uit Vaassen. ‘De grote opkomst geeft aan hoezeer dit thema leeft. Tot op

de laatste dag waren er aanmeldingen. We wekten daarbij ook de twijfels. Sommige ouderen moesten hun partner echt overhalen om mee te gaan’. Tijdens de avond werd onder meer stilgestaan bij de mogelijkheden van

pijnbestrijding, het gebruik van morfine, euthanasie en palliatieve sedatie. Een van de misverstanden die daarbij aan de orde kwam, was de mogelijke verslavende werking van morfine en de mate waarin dit middel het menselijk leven zou verkor-

ten. Hoewel beide veronderstellingen niet waar zijn, bleek een groot deel van de zaal ze toch te geloven. Uit de vele vragen vanuit het publiek bleek vooral de behoefte aan informatie rond het thema van euthanasie. Margriet Feijen kwam met cijfers en vertelde over haar ervaringen als SCEN-arts. ‘Euthanasie is nooit iets wat je zo maar even doet. Het is altijd een proces. Euthanasie is ook zeker geen recht. Het belangrijkste is dat we daar in alle openheid over kunnen spreken. Hopelijk draagt deze avond er aan bij dat het we het thema van de goede dood in de toekomst wat beter bespreekbaar kunnen maken’.

V en L JO-15-1Gd Najaarskampioen 2016

Door de krappe bezetting van dit team is het een knappe prestatie om najaarskampioen te worden in de 5e klasse. Met een mix van 4 meisjes en 7 jongens is dit een goed voetballend team, dat pas vaak in de 2e helft van de wedstrijd gas geeft. De meeste tegenstanders werden dan ook met gemak, voetballend aan de kant gezet. Alleen tegen Sv Twello en CCW’16 hadden ze wat moeite, maar de rest werd met dikke cijfers verslagen. Van de 9 wedstrijden werden er 8 gewonnen en één gelijk gespeeld. Het team onder leiding van Ferdinand Veldwijk behaalde 28 punten met 99 doelpunten voor en 11 tegen. In de voorjaarscompetitie komt dit team dan ook uit in de 4e klasse. Ze spelen thuis ook nog de kwartfinale van de bekerstrijd op 4 februari. (Eigen foto). DE VECHT

KiKaKerstboom vers van het land

De mooiste KiKaKerstbomen staan dit jaar aan de Oude Beemterweg 1 in Beemte Broekland. Acht voetbalvelden met kleine, grote en verse bomen. Zelf een boom uitkiezen en uitspitten is een fantastische belevenis. Op 3 en 10 december zijn van 9.00 tot 16.00 uur de verkoopzaterdagen op het veld. Iedereen is welkom en de opbrengst is volledig voor Kika. (Eigen foto). BEEMTE BROEKLAND

Kopers mogen zelf een zaag of stevige schep meenemen om de uitgekozen boom om te zagen of uit te spitten. Maar er is ook een team van vrijwilligers om te helpen. De boom kan door het aanwezige nettenapparaat worden gehaald. Hierdoor past hij prima in de koffer of op de achterbank van de auto. Een aanhanger is dan niet nodig. Tenzij men meerdere bomen wil of een grote boom van 2,5 meter of nog hoger. Waarom is een KiKaKerstboom voor de vijfde jaar op rij de mooiste van deze Kerst? Hij ruikt fris en groen. Verser kan niet, want men haalt hem zelf van het land en de 15 euro die de boom kost, gaat naar KiKa. Er staan door het lange groeiseizoen exemplaren tot wel 3 meter. Voor het vijfde jaar op rij wil de stichting van KiKaKerstboom geld ophalen voor kinderen met kanker. Meer informatie is te vinden op www.kikakerstboom.nl.

Aannemersbedrijf Holtman 20 jaar sponsor KCVO 2

Exspecto zingt het Weihnachtsoratorium van J. S. Bach Na een zeer succesvolle uitvoering van de Matthäus Passion in maart, brengt Exspecto op 10 december a.s. in de Grote Kerk te Epe, de delen 1, 3 en 5 van het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach ten gehore. Het Weihnachtsoratorium is Bachs beroemdste kerstcantate. Het volgt de Bijbelse verhalen over de geboorte van Jezus. Elke noot is door J. S. Bach heel bewust gekozen om het verhaal zo goed mogelijk te ondersteunen. (Foto Wim Geerts). EPE

In vergelijking tot de Matthäus Passion is dit andere klassieke werk van Bach voor het koor een grote verandering in de manier van zingen, waar bij de Matthäus Passion het lijden wordt bezongen, zal ditmaal louter vreugde klinken. Dit vraagt als van-

zelfsprekend om een andere benadering en uitvoering. Het koor, gedirigeerd door Wolfried Kaper, staat bekend om de dynamiek die zij onder zijn leiding in alle muziek aanbrengen. Wolfried Kaper onderzoekt hoe Bach de muziek be-

doeld heeft en zorgt dat dit in ritme, volume-wisselingen en inleving wordt uitgedragen door muzikanten en zangers. Doordat hij al jarenlang de vaste dirigent van Exspecto is, kan Exspecto dit als geen ander. Van muisstil zingen tot overdonderend veel geluid. Bezoekers van eerdere concerten geven aan dat ze verrast zijn, dat het koor tijdens zachte stukken als één stem klinkt en dat een relatief klein koor op andere momenten zo’n enorm vol geluid kan hebben. Exspecto wordt muzikaal ondersteund door het Kammer-

philharmonie Emsland en door de solisten sopraan Judith Sportel, alt Franka van Essen, tenor Eyjólfur Eyjólfsson en bas Bert van de Wetering. Het concert wordt gegeven op zaterdag 10 december om 20.00 uur in de Grote Kerk te Epe (deuren open vanaf 19.30 uur). Kaarten zijn in de voorverkoop € 20,00 (jongeren tot 18 jaar en studenten €15,00) en zijn te bestellen via de website www.exspecto-epe.nl of 06-50245805. Op de concertdag kosten de kaarten aan de deur €25,00.

Op de kop af twintig jaar geleden gaf Rutger Holtman zijn vertrouwen aan KCVO 2. Niet het vlaggenschip van de vereniging, maar wel de beloftes van KCVO. Rutger wilde graag een team sponsoren waar werkers en vaklui in zaten, net als in zijn bedrijf. Daar had hij aan KCVO 2 een goeie. VAASSEN

Sponsor Holtman heeft van alles meegemaakt: hij begon als sponsor in de reserve 4de klasse zondag, en of het aan de sponsoring lag is niet duidelijk, maar daarna ging het al snel opwaarts richting de 1ste klasse. Bouwbedrijf Holtman kan dan ook als enige in de regio zeggen dat hij sponsor geweest is van een team dat speelde op het hoogste niveau in de gemeente Epe, want drie jaar lang speelden de jongens van KCVO 2 in de res. 1ste klasse. Geen platte kar voor het kampioenschap was firma

Holtman te gek; hij was er altijd voor ‘zijn’ jongens. Bij de opening van zijn nieuwe bedrijfspand waren de heren van KCVO 2 in de bediening, dit om iets terug te doen voor ‘hun’ sponsor. Na twintig jaar heeft aannemersbedrijf Holtman het stokje overgegeven en heeft KCVO 2 zijn dank uitgesproken aan een fanatische sponsor. “Firma Holtman, Rutger en natuurlijk Grietje, bedankt voor de mooie jaren.”


WIJ WI J ONTV ONTVANGEN VA ANGEN JE GRAAG GRAAG OP ONZE

INFORMA INFORMATIE-AVOND RMA ATIE-AVOND TIE-A T AVOND V TWEET TA ALIG A T TH THENEUM TWEETALIG ATHENEUM

EEEN GRENS EEN GRENSNSVERLEGGENDE VE VERLEGGEN ERLE DE D U ITDAGI NG! ITD UITDAGING! Donderdag 1 december 2016 Voor: ouders en leerlingen groep 8 Aanvang: 19.30 uur Het programma • Algemene voorlichting • Het volgen van demo-lessen Wat houdt tweetalig atheneum in • Altijd meer dan 20 uur per week les in het Engels • Ook extra vaklessen Engels • Programma met veel extra’s (buitenlandreizen, theater aterr, etc.) • Engels leren denken en doen

• Internationaal Baccalaureate English • Wetenschappelijke benadering • Dé perfecte voorbereiding op (internationale) universitaire studies

Locatie: Schotweg 1, 8162 GM EPE Tel: (0578) 612094 www.rsgnov nov v.nl .

RS RSG G N.O.-VELUWE N.O.-VELUWE


WWNA JO17-1 Kampioen

Zaterdag 19 november speelde WWNA JO17-1 de kampioenswedstrijd tegen Columbia JO17-1d in de Jeugd onder 17 competitie 4e klasse. Alleen bij winst konden deze heren en dame van WWNA kampioen worden, dus er hing veel vanaf. Bij WWNA waren voorafgaand aan de wedstrijd de zenuwen dan ook behoorlijk aanwezig. VAASSEN

Columbia stond op dat moment op de 3e plek en kon bij winst een week later ook nog op gaan voor het kampioenschap. De belangen van beide

elftallen om te winnen waren dus groot. Er waren veel WWNA supporters aanwezig om de spelers een hart onder de riem te steken en gelukkig

wist WWNA de wedstrijd met 2-1 te winnen. Doelpuntenmakers voor WWNA waren Giovanni Maassen en Collin Schuilenburg.

Direct na de wedstrijd werden de spelers gehuldigd door voorzitter Gert Jan Wassink en mochten de spelers een rondje door Wenum Wiesel maken op de kampioenskar. De avond werd afgesloten met een gezellig avondje bowlen met alle spelers en ouders. Na de winterstop zal WWNA JO17-1 uitkomen in de 3e klasse en hopelijk is het team dan net zo succesvol als voor de winterstop.

Winterfair Montessori Sterrenschool Geerstraat

Hoewel de Montessori Sterrenschool Geerstraat aan de Oude Sluisweg, vanwege de mist, vanaf de Provinciale weg bijna niet te zien was, wisten toch veel ouders en belangstellenden het plein van de school te vinden. Hier werd een gezellige winterfair georganiseerd door de ouders van de Ouderraad, in samenwerking met de Buurtraad van de Buurtvereniging Geerstraat. (Eigen foto). VAASSEN

Achterste rij v.l.n.r. Damian Roeland, Hein Kieskamp (assistent-scheidsrechter), Diederik Warrink (trainer/coach), Kevin Berend en Nathan Welling. Middelste rij: Collin Schuilenburg, Yoeri Eenkhoorn, Marije Mels, Tim Huisman, Sander Alofs, Pascal Berghuis, Leroy Machielsen, Levi Berends en Tijn van de Bunte. Onderste rij: Thomas Buitenhuis, Giovanni Maassen en Marijn Berghuis.

Op het plein stonden verschillende kramen opgesteld, waar van alles te koop was: van vogeltaarten en honing tot spulletjes, die de leerlingen zelf voor de fair gemaakt hadden. Ook was er warme chocolademelk, glĂźhwein en door de leerlingen zelf gemaakte tomatensoep te koop. De

kinderen konden zich laten schminken of zich uitleven op het springkussen. De opbrengst van de wintermarkt is bestemd voor de school, maar de Montessori Sterrenschool wilde met deze fair vooral de koude dagen voor kerst op een genoeglijke manier inluiden.

Pietengym in Vaassen levert meer dan 110 hulppietjes op!

Woensdag 23 november hebben er meer dan 110 kinderen uit de gemeente Epe meegedaan aan de pietentraining in Vaassen om het pietendiploma te halen. Er is door de deelnemers hard gewerkt om Sinterklaas een handje te helpen. (Eigen foto). VAASSEN

Kinderen in de leeftijd 2 t/m 10 jaar konden het pietendiploma halen door een parcours te doorlopen van

meer dan 12 onderdelen. Tijdens de training werd er over daken gelopen, van daken afgegleden, pakjes op het

dak bezorgd, pakjes door schoorstenen gegooid, gedanst en gezongen. Dit alles onder grote belangstelling van Sinterklaas en zijn pieten. Na afloop van de training kregen alle deelnemers het pietendiploma uitgereikt, waarmee Sinterklaas er in de gemeente Epe weer heel veel

nieuwe hulppietjes bij heeft gekregen. De organisatie van de pietengym in Vaassen lag in handen van de buurtsportcoaches van Koppel in samenwerking met gymnastiekvereniging Agios uit Vaassen. Op woensdag 30

november organiseren de buurtsportcoaches een pietengym in het Kulturhus te Oene in samenwerking met sportvereniging Gazelle Oene.

seerd in de Haverkamp te Epe. Aanmelden kan via www.heelepebeweegt.nl. Tijdens de pietengym zijn veel foto’s gemaakt.

Op vrijdag 2 december wordt er in samenwerking met gymvereniging Hercules een pietengym georgani-

www.facebook.com/bscgemeenteepe.

Ze zijn te zien op facebookpagina:


Waardig afscheid nemen met aandacht en respect in liefde voor de medemens.

0578 57 03 17 Dag en nacht bereikbaar. Voor Vaassen, Epe, Apeldoorn, Zwolle, Deventer en omgeving. Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

EUROGARANTBEDRIJF Persoonlijke uitvaartbegeleiding

www.pelgromuitvaarten.nl

Wim en Hilda Pelgröm

DECEMBER 2016 De maand december à la carte tot aan de kerst! 1e KERSTDAG GESLOTEN

Onze zaak is voorzien van airco.

Tevens à la carte-kaart

2e kerstdag gaan we u verwennen met een geweldig kerstmenu.

Fam. K. Tellegen Hoofdweg 25-27, 8166 AC Emst, tel. 0578 661255 Kijk voor meer informatie op www.cafevandeschepop.nl

Hiervoor tijdig reserveren!

Groothandel in n en staal bouwmateriale

Kees Bouwmeester B.V. Vaassen

Tel. 0578 - 572797

www.KBouwmeester.nl Voorraadhouder van:

- Diverse soorten houten plaatmateriaal

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Tegel lijmen

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

- Damwand profiel platen (1e en 2e keus)

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

- Dakpan profiel platen (1e en 2e keus)

- grind

Epe on Ice viert jubileum met ijsglijbaan Epe on Ice bestaat 10 jaar. Een mooie gelegenheid om in dit jubileumjaar een ijsglijbaan van maar liefst 45 meter om de tent heen te bouwen. De baan begint op een hoogte van 6,5 meter. Daar kan met een autoband naar beneden gegleden worden, zodat de kleren niet vies worden. De openingstijden van de glijbaan lopen zo veel mogelijk gelijk met die van de ijsbaan. Voor 1 euro glijd je 1 keer naar beneden en voor 5 euro kun mag je 6 keer de baan af. Het gaat om een groot bouwwerk dat aan strenge veiligheidseisen moet voldoen. De gemeente heeft inmiddels een vergunning verleend voor de baan. Er wordt een gespecialiseerd bedrijf in de arm genomen om de veiligheid te waarborgen. Het heeft bij de voorbereiding behoorlijk wat tijd en moeite gekost om het tot stand te laten komen. Nu Epe on Ice haar 10-jarig jubileum viert, vond het bestuur dat een mooie gelegenheid om de ijsglijbaan toe te voegen. Ter gelegenheid van het jubileum wordt tijdens het openingsweekend ook een spectaculaire avond in Tiroler sfeer georganiseerd. Op zaterdagavond 17 december komen diverse bands met livemuziek de tent op zijn kop zetten. Bij de ijsglijbaan staan telkens twee vrijwilligers om de boel in goede banen te begeleiden. De organisatie van Epe on Ice heeft daarom extra vrijwilligers nodig. Epe on Ice is 24 dagen lang geopend. Elke dag wordt opgedeeld in 4 delen op 3 plekken. Vrijwilligersdiensten zijn van 10 tot 12 uur, 12 tot 15 uur, 15 tot 18 uur en van 18 tot 20 uur. Mocht u zich geroepen voelen of kent u mensen in uw omgeving, familie of kennissenkring, laat het de organisatie van Epe on Ice weten. Alle hulp is welkom. Aanmelden kan gemakkelijk via het toegevoegde online formulier op de vernieuwde site www.epeonice.nl. Epe on Ice opent dit jaar van 16 december 2016 t/m 8 januari 2017 zijn deuren.

Installatiebedrijf Reusken B.V. Laan van Fasna 40, 8171 KH Vaassen Tel. installatie 0578 571 870 Tel. baderie 0578 571 405 E-mail: info@reusken-vaassen.nl www.reusken-vaassen.nl

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL VAN DE MARS Klarensweg 3 Epe ‘Zuuk’ Tel: 0578-641410

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m.2

- Hardhouten balken en planken - Alle soorten golfplaten - Dakpanplaten in 4 kleuren - Trespa

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

- Plaatstaal 1/2/3/4 mm. dikte, etc.

- Constructie werkzaamheden

Industrieterrein Eekterveld | Runnenbergweg 4 | 8171 MC Vaassen Tel: 0578 572797 | Fax: 0578 572704 | Mob: 06 54294866 | E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl

W. Herms & Zn. B.V. maakt onderdeel uit van de Herms Groep. Dit bedrijf houdt zich bezig met transport, afvalcontainers, grondwerk en kraanverhuur. Het bedrijf is gevestigd in Epe, Doetinchem, Amersfoort, Urk en bestaat uit 100 medewerkers

Voor onze vestiging in Epe zijn wij op zoek naar:

Machinist voor shovel Volvo L70h (m/v) Functie eisen: • Enkele jaren ervaring in de woningbouw/GGW • Zelfstandig kunnen werken • Verantwoordelijkheidsgevoel en kwaliteitsbesef • Dienstverband voor 40 uur per week • In bezit van rijbewijs C/E (Is een pre) • In bezit van chauffeursdiploma Wij bieden: • Een salaris conform de CAO voor het beroepsgoederenvervoer • Een gezellig team van enthousiaste collega’s • Een gezond bedrijf met een prettige werksfeer

Sollicitatie kunt u richten aan: W. Herms & Zn. B.V., t.a.v. Dhr. W. Sterken, Postbus 414, 8160 AK Epe. Of per e-mail naar info@herms.nl Meer informatie kunt u vinden op www.herms.nl Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


VAN WOENSDAG TOT WOENSDAG Activiteiten kunnen worden gemaild naar: vaassensweekblad@planet.nl 30 november: Sinterklaasmiddag Oosterhof in wijkgebouw aan de Zichtstede 16A om 14.00 uur. 1 december: Huiskamercultuuravond in Museum Vaassen Historie met Jan van de Velde. 1 t/m 3 december: Tentoonstelling vogelvereniging De Cannenburgh in de Rank.

KERKPLEIN

Vergulden haan trekt veel belangstelling in Vaassen Toen op zaterdag 26 november de haan van de Vaassense Dorpskerk in de kerkzaal werd verguld, trok dat veel belangstelling. Veel mensen kwamen even langs en keken hoe het vergulden van de appel en de haan in zijn werk ging. Gerrit Jan van Triest vertelt graag over het werk waar hij mee bezig is: “Het vergulden doen we met 24,75 karaat goud, maar de blaadjes zijn erg dun. Ze zijn slechts zeven duizendste van een millimeter dik en daardoor is het qua prijs nog goed op te brengen”. (Eigen foto). VAASSEN

De haan en de appel zijn al voorbewerkt, zodat het vergulden al snel kan beginnen. De blaadjes worden netjes op maat gesneden en daarna gelijmd. Op die manier ontstaat een fraai aaneengesloten geheel, waardoor de haan weer voor jaren boven op de kerktoren kan staan. Verschillende voorbijgangers hebben eenzelfde vraag: “Waarom wordt de haan niet gewoon geschilderd?”. Die vraag heeft Gerrit Jan als schilder natuurlijk al verwacht en hij heeft een pasklaar en overtuigend antwoord door het resultaat van het vergulden te laten zien: “Zo’n diepe metalen glans kun je met schilderen echt niet bereiken”. In de kerk zijn ook nog een aantal andere materialen van de toren te bezichtigen. Natuurlijk het kruis, waaraan de appel wordt vastgemaakt en waarop de haan zich naar de wind draait. Een symbolische drie-eenheid, waarin de appel de zondeval symboliseert, het kruis de verlossing en de haan de waakzaamheid die christenen hebben voor de terugkomst van Jezus. Ook staan drie generaties wijzerplaat van de toren in de kerkzaal. De originele wijzerplaat was op hout geschilderd. Toen deze wijzerplaat verweerd was, werd er tijdelijk een nieuwe hardboard wijzerplaat eroverheen geplaatst. Daaroverheen is weer later een meer duurzame metalen wijzerplaat geplaatst. Veel mensen grepen ook de mogelijkheid aan om even een kopje koffie met wat lekkers te drinken. De veel gestelde vraag: “Wanneer wordt de haan weer met appel en kruis op de toren geplaatst”, kon nog niet exact beantwoord kon worden. Het zal voor de Kerst gebeuren, maar een datum daarvoor is nog niet gepland. Binnen enkele weken is het zover.

Katholieke kerk Vaassen: Zaterdag 3 december 18.30 uur Eucharistieviering pastoor Daggenvoorde, zondag 4 december 10.00 uur geen viering; Hervormde Gemeente Vaassen: Zondag 4 december 9.30 uur ds. C. E. Lavooij, 19.00 uur ds. C. E. Lavooij; Gereformeerde kerk: Zondag 4 december 10.00 uur ds. B. Heslinga; Vrijzinnige Geloofs Gemeenschap Vaassen: Zondag 4 december 10.00 uur geen viering; Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad: Zondag 4 december 10.00 uur spreker Andreas Leha; Hervormde Evangelisatie: Zondag 4 december 9.30 uur dhr. D. J. van Keulen, 14.30 uur dhr. D. J. van Keulen; Protestantse gemeente Nijbroek: Zondag 4 december 9.30 uur dr. B. van 't Veld; Protestantse gemeente Terwolde - De Vecht: Zondag 4 december 10.00 uur ds. J. R. Lammers; Gereformeerde gemeente Terwolde-De Vecht: Zondag 4 december 9.30 uur leesdienst, 14.30 uur leesdienst; Wijkgemeente Noord/Wilhelminakerk: Zondag 4 december 10.00 uur ds. G. A. Gnossen; Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag om 10.00 uur en elke woensdag om 20.00 uur in de De Ruyterstraat 7 te Apeldoorn. Inl. 057 571752.

Kerkkronkel

Konijnen uit de hoed...! In korte tijd zijn we -om het met een Sinterklaasterm te zeggen- door allerlei 'surprises' overvallen: halverwege het jaar bleek er bij een referendum in Groot-Britannië, geheel tegen de ver-

Activiteiten kunnen worden gemaild naar: vaassensweekblad@planet.nl 9 december: Kerstbingo ANBO Emst bij Café van de Schepop om 14.00 uur. 9 december: Optreden zangroep Nostalgie in Bloemfontein om 19.30 uur.

2 december: Lezing over Sinterklaas door Fennie Dekker in de Hezebrink om 14.30 uur. 2 december: Huis aan huis stroopwafelactie korfbalver. Regio '72. 3 december: Computerclub Oosterhof in wijkgebouw aan de Zichtstede van 10.00 tot 14.00 uur. 6 december: Bijeenkomst Dialektkring gemeente Epe in de Hezebrink van 16.30 tot 18.00 uur. 7 december: Regenboogclub(kinderbijbelclub voor alle basisschoolleerlingen) in de voormalige school De Rotonde Potgieterstraat 20. Van 14.00 tot 15.30 uur. Gratis toegang en consumpties. wachting in, een meerderheid voor losmaking van de EU te zijn en begin november werden we door de 'polls' opnieuw verrast doordat Donald Trump -toen we wakker werden- de verkiezingen in de VS gewonnen had en in januari het 'hoogste ambt' zal gaan bekleden. Daarnaast werd Frankrijk overrompeld door de snelle opkomst van een nieuwe eventuele presidentskandidaat van rechts Francois Fillon, die zoveel stemmen kreeg dat Sarkozy en Juppé erbij verbleekten... Zouden deze 'surprises' -naast de wispelturigheid van de kiezer- ook met de toenemende invloed van oude (mainstream) media en nieuwe (social) media te maken hebben? Een kleinigheidje in het nieuws wordt razendsnel uitvergroot en vervolgens besproken en becommentarieerd -via face-book en twitter- tot in alle uithoeken van de wereld en kan zomaar de meningsvorming sterk beïnvloeden (zoals vroeger het gesmoes op het dorpsplein dat met deze en gene bekende dorpsgenoot deed!). Gevoegd bij het feit dat steeds meer mensen zich door primaire en emotionele impulsen laten leiden, kunnen er plots verrassende konijnen uit de hoed worden getoverd! Een toenemende mate van onvoorspelbaarheid zorgt voor onrust in de samenleving. Eén áánslag bijv. vlak voor de verkiezingen...kan voor een ómslag in het stemhokje zorgen! Waar aan de ene kant sprake is van dreiging van terrorisme, spelen de moderne media een dominante rol in het opblazen (!) van gebeurtenissen tot ongehoorde proporties. En wat bij mij steeds vaker bovenkomt, is de volgende gedachte: vormt de toenemende onrust (en angst!) de keerzijde van een fundamenteel geloofsvertrouwen dat we massaal aan het verliezen zijn? ds. C. E. Lavooij

9 december: Emster wintermarkt achter de Hervormde kerk in Emst van 15.00 tot 21.00 uur. 9 t/m 11 december: Kerstmarkt Vaassen. 10 december: Adventsconcert Chr. Gem. Zangver. Hosanna in de Dorpskerk van Vaassen om 19.30 uur. Toegangskaarten van € 7,50 verkrijgbaar in de Rank. 15 december: PCOB bijeenkomst in de Tank om 14.30 uur.


Wie zoet is ruikt lekker‌

Samen gezellig eten in Bloemfontein

Chopard Wish Pink Diamond eau de toilette 30 ml 45.- 14.Burberry Body Tender eau de toilette 3x15 ml 38.- 20.Burberry Body Tender eau de toilette 60 ml 68.- 18.Calvin Klein Eternity Moment eau de parfum 100 ml 90.- 22.50 Oscar de la Renta Intrusion eau de parfum 100 ml 108.- 15.Escada Born in Paradise eau de toilette 50ml 65.- 29.Laura Biagiotti Roma Uomo eau de toilette 40 ml 45.- 19.-

Jaguar Blue eau de toilette 100 ml 65.- 15.Calvin Klein Beauty eau de parfum 100 ml 97.- 27.Jaguar Black eau de toilette 100 ml 65.- 15.Calvin Klein CK Be eau de parfum 100 ml 50.- 19.Chopard Casmir eau de parfum 100ml 77.- 24.Jaguar Gold eau de toilette 100 ml 65.- 15.Giorgio Beverly Hills Blue eau de toilette 90 ml 72.- 10.-

17.Burberry Brit Woman eau de toilette 30 ml 44.-* Burberry Brit Man eau de toilette 30 ml 56.-*

Sint tip

19.Tommy Hilfiger Tommy Girl eau de toilette 100 ml 73.Tommy Hilfiger Tommy eau de toilette 100 ml 68.-

VAASSEN

Dorpsstraat 69d Vaassen

Wijksteunpunt Bloemfontein organiseert op woensdag 14 december i.s.m. Smakelijk Maaltijd & Catering uit Apeldoorn een kerstbuffet. Deze organisatie verzorgt voor de SWO/E ook de zgn. koelverse maaltijden, die thuisbezorgd worden bij mensen, die (tijdelijk) zelf niet meer hun maaltijd kunnen bereiden. Het buffet start om 17.00 uur en deelname kost â‚Ź 8,50 per persoon. Tijdens het buffet worden verschillende gerechten geserveerd. Vrijwilligers van het wijksteunpunt Bloemfontein zijn al op tijd aanwezig om de tafels gezellig te dekken en mensen te helpen bij het opscheppen van het eten. Ook lopen zij even langs de tafels en schenken indien gewenst een drankje in. Dit verhoogt de sfeer bij het samen eten. Belangstellenden kunnen zich nog tot 7 december aanmelden via het nummer van het wijksteunpunt Bloemfontein 0578-617118.

Service van het Vaassens Weekblad Uw advertentie voor het Vaassens Weekblad kan in Vaassen, Emst, Wenum en Wiesel opgehaald worden door onze medewerker Frans Schreurs Tel. 0578-571625 of 06 - 29453749


Kerstmarkt Vaassen op 9, 10 en 11december Oranjecommissie Vaassen verkoopt vuurwerkpijlen

Jaarlijks komen bijna 20.000 bezoekers naar de sfeervolle markt bij de Cannenburch. In de donkere dagen voor Kerst kunnen zij weer genieten van de sprookjesachtige Kerstmarkt op het voorplein van Kasteel Cannenburch. Wandel langs de ruim honderd kramen waar mooie, lekkere en ambachtelijke producten te vinden zijn die de gasten alvast in kerststemming brengen. VAASSEN

Dwaal tijdens de Kerstmarkt rond in de feestelijk en sfeervol ingerichte vertrekken van het kasteel en geniet van verschillende optredens. In de kasteelwinkel zijn prachtige geschenken te koop en lekker opwarmen kan met een hapje en drankje

in de kelders van het kasteel. Een uitgebreid muziekprogramma maakt de sfeer in het kasteel compleet: De Kerstmarkt Vaassen, 30 jaar geleden begonnen door Evert Huernink in samenwerking met de ondernemersvereniging Vaassen, is al enkele jaren een stichting. Doel was Vaassen te promoten en dat is het nog steeds. Twee jaar werd er geen Kerstmarkt gehouden wegens de herinrichting van het voorterrein van het kasteel. Jarenlang had Vaassen de enige Kerstmarkt. Nu worden ze in bijna elk dorp gehouden. Toch is Vaassen nog steeds een trekker van formaat. Dat komt uiteraard door de fraaie ligging bij het kasteel en de goede opzet. De Kerstmarkt in Vaassen is in 2016 geopend op de volgende data en tijden: 9 december van 13.00 tot 22.00 uur, op 10 december van 11.00 tot 22.00 uur en op 11 december van 11.00 tot 17.00 uur. Kasteel de Cannenburch is tijdens de kerstmarkt geopend. In het kasteel is ook live muziek te horen. Vrijdag 9 december: 14.00 uur Harpiste, 16.00 uur Jet van Helden (zang en percussie) en Jacco Visser (piano en zang), 18.00 uur Harpiste. Zaterdag 10 december: 20.00 uur Muziekgroep de Tarantella (middeleeuwse en Keltische muziek). Zondag 11 december: 14.00 uur Amber Thevis (sopraan) Nardi Thonen (sopraan) Roefke Huttinga (piano) en 16.00 uur Amber Thevis(sopraan) Renske van Gelder (mezzo sopraan) Niki van Zanen (piano). Entree Kerstmarkt: € 2,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. Combi entree Kerstmarkt en Kasteel Cannenburch: € 5,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang.

Op zaterdag 3 en 10 december gaan leden van de Oranjecommissie Vaassen op de weekmarkt vuurwerkpijlen voor Koningsdag verkopen. Zoals eerder net voor Koningsdag dit jaar bekend gemaakt werd, wil de Oranjecommissie Vaassen geld bijeenbrengen door o.a. deze actie voor activiteiten op Koningsdag. Traditiegetrouw worden er op Koningsdag gratis toegankelijke activiteiten voor alle Vaassenaren georganiseerd op een rond het feestterrein gelegen aan de Margrietweg. (Eigen foto). VAASSEN

Vorig jaar is begonnen met de uitbreiding in de richting van de Cannenburch en dit jaar komen er weer meer activiteiten bij. Ook het centrum van het dorp wordt op een bijzondere wijze betrokken bij de activiteiten van Koningsdag. Als afsluiting van de dag wordt er een prachtige vuurwerkshow gehouden, die ongeveer een derde van het budget van de Oranjecommissie opslokt. Door de firma Wagenvoort, de leverancier van het vuurwerk, zijn een aantal vuurwerkpakketten (waardebonnen) ter beschikking gesteld. Op Koningsdag is het eerste pakket

onder de deelnemers aan de vuurwerkactie verloot. Op 3 en 10 december worden er weer twee pakketten verloot. De bonnen kunnen dan bij Wagenvoort worden verzilverd voor prachtig vuurwerk. Vaassenaren die een vuurwerkpijl sponsoren, maken kans op een waardebon ter waarde van 30 euro. Sponsoring van zo’n pijl kost 5 euro. Doelstelling is om 600 pijlen aan de man te brengen. Als dit doel gehaald wordt, wordt de jaarlijkse collecte, die veel vrije tijd van veel vrijwilligers vraagt, afgeschaft.

Meer service voor oogpatiënt in Gelre polikliniek Epe

Donateurs ontvangen geen korting tijdens de 3-daagse Kerstmarkt en het kasteel is niet gratis te bezoeken. Het kasteel als donateur toch in Kerstsfeer beleven? Zie 'Kerstvakantie' in het evenementenoverzicht.

Oogarts Guus van Hogerwou en optometrist Daniël Langelaan zijn blij met de komst van een OCTscan in de polikliniek Epe. Hiermee kunnen zij veelvoorkomende oogonderzoeken gewoon in de polikliniek Epe uitvoeren en is het minder vaak nodig om patiënten naar het ziekenhuis in Apeldoorn te verwijzen. (Eigen foto).

De oogartsen van Gelre ziekenhuizen hebben hun spreekuur in de Gelre polikliniek in Epe uitgebreid. Patiënten kunnen nu drie dagen per week op het spreekuur terecht. Daarnaast biedt de polikliniek oogpatiënten extra service dankzij de komst van een zogenaamde OCT-scan. Met de scan kunnen de oogartsen aanvullend oogonderzoek gewoon in de polikliniek uitvoeren. Patiënten hoeven hiervoor dus niet meer speciaal naar het ziekenhuis in Apeldoorn te gaan. VAASSEN

“De OCT-scan is een apparaat dat oogartsen veel gebruiken. Hiermee maken zij onder andere foto’s van het netvlies en de oogzenuw. Aan de hand daarvan kunnen ze veelvoorkomende diagnoses vaststellen, zoals macula degeneratie of glaucoom”, vertelt Elke Greve, teamleider Oogcentrum Gelre ziekenhuizen. “We zijn blij dat we een grote groep patiënten deze extra service kunnen aanbieden in onze buitenpolikliniek in Epe”.

Patiënten kunnen elke dinsdag, woensdag en donderdag terecht op het spreekuur van de oogartsen in Epe (met uitzondering van vakantieperiodes). Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunnen geïnteresseerden bellen met het Oogcentrum Gelre ziekenhuizen via telefoonnummer (055) 581 18 12. Daarbij kunnen zij aangeven naar het spreekuur in de polikliniek in Epe te willen.


Doorn en Van der Haar sponsort Blok EVC MA2 VAASSEN

n TE KOOP: Voersilo’s. Alle soorten en maten, zowel nieuw als gebruikt, vijzels en onderbakken. Tevens inkoop silo’s. Tel. 06-12269677. n VERLOREN: Sleutelbos, 3 sleutels, label Fairtrade. Omgeving Markt Vaassen. Telefoon:. 0644082924. n TE KOOP GEVRAAGD: Zinken vuilnisemmer, solex, broeikas, melkbussen, melkrek, buks, teilen, enkel glas 3 à 4 mm. Tel. 06-21473060. n TE KOOP: 2 massagetafels. Tel. 06-38693373. n Lia uw schoonheidsspecialiste bij u thuis. Tel. 06-54392132. n TE KOOP: 2 x massagetafel. Tel. 06-38693373. n Atlasmassage: binnen 10 minuten effect bij nek-/schouderklachten en hoofdpijn. Praktijk Drigees Vaassen. Tel. 06-20865594.

n Oud-ptt’er vraagt te koop: ansichtkaarten 1900-1950. Gratis taxatie. Tel. 0578-616997. n Voor het snoeien en omzagen van bomen en snoeien van uw tuin. Bel. 06-21437252. n Voor steunzolen: Anton Biesterbos, Stationsstraat 4, Vaassen. Tel. 0578-572979. n Ervaren schilder vraagt schilder-, saus- en behangwerk. Vrijblijvend prijsopgave. F. Visser. Tel. 06-22459707. n Autorijschool Iana: rijles in een prettige sfeer. Les en lespakketten dit jaar nog € 25,- voor een vol lesuur. Telefoon: 06-13111607. www.autorijschooliana.nl.

n TE KOOP: Mooie lieve vos, bonte stamboekmerrie, veulentje geb. 20-6-2016. Tel. 06-21683194.

n TE KOOP: Aardappelen, groente en fruit. Te Riele Veluwsedijk 28, Vaassen. Tel. 06-451767735. Open: ma-vr 15.00-20.00 uur en za 9.00-15.00 uur.

n GEVRAAGD: Sloopfietsen, accu’s, koper en kabels. Tel. 0578-575524.

n Heeft u last van mollen? Laat ze vangen door E.L. de Weerd. Bel of sms: 06-13456651.

n Omorica kerstbomen 175-250 cm € 10,-, kleine bomen tot 100 cm € 3,-. Kluit/pot. Stegeman, tel. 0578-661605.

n TE KOOP: Jonge ‘Texelse’ slachtschapen ‘super’. Wij regelen met u vervoer en slachten. Het vlees wordt gekeurd. Alleen voor particulieren. Tel. 0578575718.

n Voor kerstbomen van groot tot klein moet je in Wenum aan de Ramsbrugweg, schuin t.o.v. de begraafplaats, zijn. Verkoop met en zonder kluit. Vanaf 3 december elke dag. Vanaf € 7,50 per boom.

n Antiek of (oude) kunst taxeren voor successie of verzekering. Bel F. van der Veen, beëdigd makelaar/taxateur, tel. 06-53923995.

n Nette Ned. vrouw zoekt werk in de huishouding. Heeft veel ervaring. Tel. 06-45684251.

n Uw parketvloer als nieuw door het schuren, lakken of oliën van uw oude vloer. Bel voor een afspraak met Keijzer Parket Service, tel. 055-3666455.

n Surprise, Frieslander, Red Fantasy aardappelen. Koesveld, Waterstraat 20, Vaassen. n TE KOOP GEVRAAGD: Toercaravan. Telefoon: 0511-227227.

De meisjes van de A2 van volleybalvereniging Blok EVC zijn dit seizoen in nieuwe wedstrijdshirts gestoken door Doorn en Van der Haar Computers uit Vaassen en Twello. Zo speelt het team vanaf nu ook in het nieuwste model van de Blok EVC wedstrijdshirts. V.l.n.r., boven: Mandy Hoekstra, Danielle Kamphuis, Farah Letwory, Dilara Aldemir, sponsoren Doorn en Van der Haar. Beneden: Demi Steunenberg, Asuda Erkaya, Romy Wijngaards en Linde Jaspers. (Eigen foto).

n Nieuw: PVC-vloeren. Ook voor vochtige ruimten en vloerverwarming + ondervloer met clicsysteem en 6,5 mm dik. Keijzer Parket Service, tel. 055-3666455. n Lia uw pedicure aan huis. Tel. 06-54392132.

Voorwaarden voor de rubriek Riddertjes • Niet in aanmerking voor deze rubriek komen familie-advertenties, aan- of verkoop van onroerend goed, huur of verhuur van onroerend goed en personeelsadvertenties (uitgezonderd huishoudelijke hulp). • U dient gebruik te maken van deze bon. • Maximaal 2 advertenties van 8 regels per uitgave, uitsluitend à contant. • Voor brieven onder nummer geldt een toeslag van € 3,00. • Advertenties voor deze rubriek kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd. • Tussen de woorden 1 hokje open laten en voor leestekens altijd 1 hokje gebruiken.

Voor plaatsing in de eerstvolgende uitgave s.v.p. vrijdags vóór 12.00 uur inleveren bij: Boekhandel Bruna, Dorpsstraat 59 in Vaassen; Sigarenmag. Nellestein, Apeldoornseweg 58 in Vaassen; D.A. Drogist, Dorpsstraat 61 in Vaassen; Alex Stokhof, Hoofdweg 13 in Emst; Stilema Vaassen, Aalbosweg 41 in Vaassen. Online uw vraag en aanbod opgeven? U kunt uw particuliere advertentie voor de rubriek VRAAG EN AANBOD eenvoudig online opgeven en betalen (via I-deal). Kijk op www.drukkerijvanbarneveld.nl

Benefietdiner voor Hospice levert 7800 euro op Afgeladen vol was het vrijdagavond bij Cafe restaurant Dorpszicht in Oene. Maar liefst 143 gasten hadden zich aangemeld voor het benefietdiner voor Hospice Casa Vera. De deelnemers legden per persoon 50 euro in om aan het diner deel te nemen. Het diner werd mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van slagerij Ter Weele, gastheer café-restaurant Dorpszicht en wijnhuis Bodega Alegria. De opbrengst, in totaal 7800 euro, gaat naar de inrichting van het hospice aan de Eperweg 69 in Oene. (Eigen foto). OENE

De gasten werden in de watten gelegd door een twaalfkoppige bediening, die bestond uit louter vrijwilligers. Ook de muzikale omlijsting werd verzorgd door vrijwilligers. Uitvaartorganisatie Yarden deed een gift van 500 euro wat de totale opbrengst van de avond deed uitkomen om 7800 euro. Bovendien meldden zich

deze avond nog eens 25 personen spontaan aan als donateur. “In totaal hebben we 50.000 euro nodig voor de totale inrichting, maar met de opbrengst van vanavond erbij gerekend is ruim tweederde van het totaalbedrag binnen”, zo vertelde Hospice-vrijwilligster Erna van Roekel aan het eind van avond. “Ons streven is om in

januari de deuren te openen. We hebben dan plek voor drie bedden”. Het hospice is een instelling dat is gespecialiseerd in terminale zorg. Ongeneeslijk zieken worden in het Hospice in een huiselijke sfeer tot aan hun dood verzorgd. Meer informatie over Hospice Casa Vera is te vinden op www.kruimelschaar.nl.


Bekijk onze voorraad op snipperling.nl NIEUWE AUTO’S EN DEMO’S MET HOGE KORTINGEN, GEHEEL RIJKLAAR EN MET FABRIEKSGARANTIE!

Merk/Type: Uitv.: B.J.: Km: Vestiging.: Opties:

Fiat Panda TwinAir Lounge 2013 24.319 A Rood, Airco, Bluetooth., Audio, Elektr. ramen

Merk/Type: Uitv.: B.J.: Km: Vestiging: Opties:

Fiat 500 1.4 16V 100pk Lounge 2009 61.346 A Geel, Airco, Schuif Kanteldak, LM-velgen, Bluetooth

Voor:

€ 7.750,-

Merk

Type

Uitvoering

Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat D Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Jeep Kia Nissan Renault

Mito Mito Mito Giulia 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Cabrio 500 Cabrio 500 Cabrio 500 Cabrio 500 Cabrio 500 Cabrio Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Panda Punto Classic Grande Punto Grande Punto Punto Evo Punto Evo Punto Evo Punto Punto Punto Punto Punto Punto Punto Qubo 500L 500L Living 500X 500X 500X 500X 124 Spider Tipo Tipo Renegade Sportage Qashqai Kangoo

1.3 MJ Progression 1.3 MJ Progression TwinAir Turbo Esclusivo 2.2 JTDm 150pk 1.4 16V 100pk Lounge TwinAir Turbo Easy 1.2 Popstar TwinAir Turbo Aut. Popstar TwinAir Turbo Riviera Maison 1.2 Popstar TwinAir Turbo Lounge TwinAir Turbo Lounge TwinAir Turbo Lounge TwinAir Turbo Lounge 1.2 Lounge 1.2 Lounge 1.2 Lounge TwinAir Turbo Lounge TwinAir Turbo S TwinAir Turbo Lounge TwinAir Turbo Lounge TwinAir Turbo Lounge 1.2 Lounge 1.2 Edizione Cool 1.2 Edizione Cool 1.2 Edizione Cool 1.2 Edizione Cool 1.2 Edizione Cool 1.2 Edizione Cool 1.2 Active Cool 1.2 Edizione Cool 1.2 Edizione Cool TwinAir Turbo Pop TwinAir Turbo Easy TwinAir Lounge TwinAir Edizione Cool TwinAir Young TwinAir Lounge TwinAir Turbo Aut. TwinAir Edizione Cool TwinAir Edizione Cool 1.2 Edizione Cool 1.2 Edizione Cool 1.2 Edizione Cool 1.2 Lounge TwinAir Turbo Lounge TwinAir Turbo Aut. TwinAir Turbo Aut. 1.2 Dynamic 5-drs. 1.4 Dynamic 5-drs. 1.4 Dynamic 5-drs. 1.4 Dynamic Automaat 3-drs. 1.3 MJ Dynamic 5-drs. 1.3 MJ Dynamic 5-drs. 1.3 MJ Pop 5-drs. TwinAir Turbo Lounge 5-drs. TwinAir Turbo Lounge 5-drs. 1.3 MJ Lounge 5-drs. TwinAir Turbo Lounge 5-drs. TwinAir Turbo Lounge 5-drs. TwinAir Turbo Lounge 5-drs. 1.4 Dynamic TwinAir Turbo Holiday Ed. TwinAir Turbo Popstar 1.4T Popstar 1.4T Cross Plus 1.4T Cross Plus 1.6 16V Popstar 1.4T Lusso 1.4 16V Lounge 1.3 MJ Lounge 1.4T Longitude 1.6 GDI X-ecutive Plus 1.6 Connect Edition 1.6 Automaat Privilege

Voor:

Merk/Type: Uitv.: B.J.: Km: Vestiging: Opties: Van: Voordeel: Voor:

€ 7.950,B.J.

Km

2011 2011 2015 2016 2009 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2011 2014 2016 2016 2016 2016 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2005 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2015 2015 2016 2016 2016 2008 2016 2016 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2012 2012 2011

Jeep Renegade 1.4 Turbo 140pk Longitude 2015 19.546 A Grijs, Airco, Navigatie, Parkeersens, LM-velgen, Demo € 29.440,€ 7.490,-

€ 21.950,-

Merk/Type: Uitv.: B.J.: Km: Vestiging: Opties: Van: Voordeel: Voor:

Fiat 500X 1.4 Turbo 140pk Cross Plus 2015 12.463 A Rood Parelmoer, Clima, Navigatie, LM-velgen, Xenon, Demo € 30.275,€ 8.325,-

€ 21.950,-

Opties

Prijs

84268 76488 31698 8912 61346 32589 19304 19333 12720 10 10 10 10 10 10 10 10 37758 20247 11225 10 10 10 97658 54284 79982 69557 35935 75386 76452 53893 69653 49825 79192 24319 10357 49663 30264 6583 10 10 10 10 10 10 10 10 10 96089 67362 57905 45149 126784 75957 69051 37537 21959 20642 10 10 10 96270 10 10 20127 12463 8751 10 2262 1475 5250 19546 90343 116427 92082

Zwart, Airco, LM-velgen, Audio Zwart, Clima, LM-velgen, Cruise contr., Bluetooth Zwart, Clima, Navi., Leder, LM-velgen, Cruise contr. Zwart, Clima, Navi., Leder, LM-velgen, Geel, Airco, Schuif/Kanteldak, LM-velgen Parelmoer Wit, Airco, LM-velgen, Chrome-pakket Blauw, Airco, LM-velgen, Audio Grijs, Airco, LM-velgen, Audio Wit, Clima, Leder, LM-velgen, Parkeersens. Grijs, Airco, LM-velgen, Audio, Nwe auto Blauw, Airco, Panoramadak, LM-velgen, Nwe auto Grijs, Airco, Panoramadak, LM-velgen, Nwe auto Bordeaux, Airco, Navi., LM-velgen, Nwe auto Wit, Airco, Panoramadak, LM-velgen, Nwe auto Wit, Clima, Navi., LM-velgen, Nwe auto Wit, Clima, Navi., LM-velgen, Nwe auto Bordeaux, Airco, Navi., LM-velgen, Nwe auto Wit, Clima, Sportst., LM-velgen, Parkeersensoren Zwart, Airco, Sportuitv., LM-velgen, Parkeersens. Grijs, Airco, LM-velgen, Bluetooth Blauw, Airco, LM-velgen, Bluetooth, Nwe auto Grijs, Airco, LM-velgen, Bluetooth, Nwe auto Zwart, Airco, Navi., LM-velgen, Nwe auto Oranje, Airco, Audio, Stuurbekr., Dakrailing Beige, Airco, Audio, Stuurbekr., Dakrailing Grijs, Airco, Audio, Stuurbekr., Dakrailing Zwart, Airco, Audio, Stuurbekr., Dakrailing Blauw, Airco, Audio, Stuurbekr., Dakrailing Beige, Airco, Stuurbekr., Audio, Dakrailing Grijs, Airco, Stuurbekr., Audio, Dakrailing Zwart, Airco, Stuurbekr., Audio, Dakrailing Wit, Airco, Stuurbekr., Audio, Dakrailing Zwart, Stuurbekr., Audio Paars, Airco, Stuurbekr., Audio Rood, Airco, Stuurbekr., Bluetooth, Privacy Glass Grijs, Airco, Stuurbekr., Audio Wit, Airco, Audio, Bluetooth, Special Edition Zwart, Airco, Bluetooth, Privacy Glass, Grijs, Airco, Stuurbekr., Audio Zwart, Airco, Stuurbekr., Audio, Nwe auto Grijs, Airco, Stuurbekr., Audio, Nwe auto Zwart, Airco, Stuurbekr., Audio, Nwe auto Grijs, Airco, Stuurbekr., Audio, Nwe auto Wit, Airco, Stuurbekr., Audio, Nwe auto Wit, Clima, Bluetooth, Parkeersens., Nwe auto Zwart, Clima, Bluetooth, Parkeersens., Nwe auto Zwart, Airco, Stuurbekr., Audio, Nwe auto Blauw, Airco, Stuurbekr., Audio, Nwe auto Zwart, Airco, LM-velgen, Audio, Stuurbekr. Blauw, Airco, Audio, Stuurbekr. Grijs, Airco, Audio, Stuurbekr. Rood, Airco, Audio, Stuurbekr. Zwart, Airco, Audio, Stuurbekr. Grijs, Airco, Audio, Bluetooth, Stuurbekr. Wit, Airco, LM-velgen, Cruise contr., Audio Wit, Clima, LM-velgen, Bluetooth, Cruise contr. Wit, Clima, Panoramadak, Bluetooth, LM-velgen Grijs, Clima, Panoramadak, Bluetooth, LM-velgen Wit, Clima, LM-velgen, Bluetooth, Nwe auto Grijs, Clima, LM-velgen, Bluetooth, Nwe auto Zwart, Clima, LM-velgen, Bluetooth, Nwe auto Groen, Airco, LM-velgen, Parkeersens. Grijs, Airco, Navi., Leder, LMV, Nwe auto Grijs, 7-persoons, Airco, Cruise contr., Nwe auto Zwart, Clima, Navi., LM-velgen, Parkeersens. Rood, Clima, Navi., Xenon, LM-velgen Wit, Clima, Navi., Xenon, LM-velgen, Parkeersens. Grijs, Airco, Cruise contr., LM-velgen, Nwe auto Wit Parelmoer, Clima, Leder, Navi, Xenon Bruin, Clima, Navi., LM-velgen, Nwe auto Grijs, Clima, Navi., Lm-velgen, Parkeersens. Grijs, Airco, Navi., LM-velgen, Cruise contr Grijs, Clima, Navi., LM-velgen, Half-Leder Zwart, Clima, Navi., LM-velgen, Trekhaak Zwart, Clima, Navi., Parkeersens., Audio

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

8.650 8.950 15.450 41.950 7.950 11.450 12.450 12.950 12.950 13.750 14.950 14.950 14.950 14.950 15.450 15.450 15.450 10.450 13.750 16.950 16.950 17.950 18.450 4.750 5.750 5.650 5.750 5.950 5.950 5.950 6.350 6.250 6.750 6.950 7.750 7.950 7.950 8.450 12.950 11.950 11.950 12.740 12.740 12.740 13.740 13.740 13.750 13.750 3.950 6.750 6.750 8.450 6.450 7.950 9.950 9.950 11.950 13.950 14.850 14.850 14.850 6.750 19.950 19.950 20.950 21.950 25.950 22.450 35.950 19.950 20.950 21.950 17.250 15.950 13.950

Vest. A D D D A A D A D D D A D A D A D D D D A D A A A D D D D A A A D A A A D A A A D A A D D D D A D D A A D A D A D A D A D D A A D A D A D D A A A D D

90147 43392 47890 128529

Zwart, Airco, Audio, Bluetooth, Trekhaak Wit, Airco, Audio, Bluetooth, Schuifdeur Wit, Airco, Audio, Bluetooth, Schuifdeur Zwart, Airco, Cruise, Bluetooth, Unieke auto!

€ 6.450 € 8.950 € 9.950 € 15.950

D D D D

Fiorino Doblo Doblo Ducato

HV de Cannenburgh Op zondagavond 20 november is Lydian Stoop van start gegaan in Raalte. Met haar paard Cayro behaalde ze in het Z2 dressuur een 4e prijs met 212 punten. W.E.T. Ruiters Zaterdag 26 november werd in Hulshorst de 1e selectie “springen” paarden gehouden in Hulshorst voor de kring Noord Veluwe en Flevoland. Annemiek Bloemendaal met haar paard Fresia-A reed hier een foutloos Klassiek B parcours en een foutloze barrage met totaal 74 stijlpunten. Zij mocht hiervoor een mooie 2e prijs in ontvangst nemen.

Adventsconcert in Vaassen Tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt van Vaassen vindt op zaterdag 10 december om 19.30 uur in de Dorpskerk van Vaassen een Adventsconcert plaats. De periode van Advent is een gebeuren van stil worden, verwachten en voorbereiden naar het Kerstfeest toe. De Christelijk gemengde Zangvereniging Hosanna probeert elk jaar een bijzonder concert te geven. Het koor zingt liederen, maar ook de aanwezigen kunnen hun stem laten horen in de samenzang van oude bekende kerstliederen. Tijdens het concert is er bijzonder harpspel te horen van Regina Ederveen. Het Avé Maria van Cassini wordt o.a. gezongen door de bekende sopraan Marjo van Someren. Als solisten treden Beert van Oene en Bert Smedinga op. Dit alles wordt op het orgel begeleid door

1.3 MJ Actual Ex BTW 2011 1.3 MJ Cargo SX Ex BTW 2014 1.3 MJ Cargo Actual Ex BTW 2015 2.3 MJ 130 3.5T Bakwagen Ex BTW2012

OCCASSIONS: € 395,- AFLEVERKOSTEN INCL. 6 MAANDEN BOVAG- EN 12 MAANDEN MOBILITEITSGARANTIE, BEURT EN APK

ZWEEDS RABAT 17,5 cm Grenen ....................€ 1,75/m1 Geïmpregneerd ......€ 2,30/m1 Douglas...................€ 2,50/m1 Zwart .......................€ 4,65/m1

Merk/Type: Fiat Punto 5-deurs Uitv.: TwinAir Turbo 100pk Lounge B.J.: 2015 Km: 21.959 Vestiging: D Opties: Wit, Clima, Panoramadak, LM-velgen, Bluetooth,

Voor:

€ 13.750,-

Voor:

€ 11.950,-

Merk/Type: Alfa Romeo Mito Uitv.: TwinAir Turbo 100pk Esclusivo B.J.: 2015 Km: 35.795 Vestiging: D Opties: Zwart, Clima, Leder, Navi., LM-velgen, Demo Van: € 21.234,Voordeel: € 5.784,€ 15.450,Voor:

Merk/Type: Uitv.: B.J.: Km: Vestiging: Opties:

Nissan Qashqai 1.6 Connect Edition 2012 116.427 D Zwart, Clima, Navigatie, LM-velgen, Panoramadak, Trekhaak

Voor:

€ 15.950,-

Autobedrijf de Snipperling Apeldoorn BV | Laan van de Dierenriem 38a | 7324 AA | Apeldoorn | T 055 - 360 58 80 Autobedrijf de Snipperling BV | Hunneperweg 7 | 7418 EH | Deventer | T 0570 - 628 403 | snipperling.nl

Zanggroep Nostalgie uit Vaassen brengt op vrijdag 9 december Bloemfontein in kerstsfeer met een optreden. Iedereen is vanaf 19.30 uur van harte welkom. Zanggroep Nostalgie heeft voor haar optredens in december een speciaal kerstrepertoire. De groep is ruim tien jaar geleden opgericht met het doel liedjes te zingen uit grootmoeders tijd, aangevuld met vaderlandse liederen en zeemansliedjes. De zanggroep wil jong en oud laten genieten en laten meezingen met liederen van vroeger. Tijdens optredens praat Gerard Berkhoff het programma aan elkaar en leest ter afwisseling enkele gedichten voor van o.a. Veluwse dichters als Jan van Riemsdijk, Hermen Bomhof en Bert Bellert. Iedereen is van harte welkom om dit optreden bij te wonen, waarbij men niet alleen hoeft te luisteren maar ook mee mag zingen. Omdat de ruimte in Bloemfontein beperkt is, is het raadzaam om vooraf kaartjes te kopen. Een kaartje kost € 3,00 per persoon en daarvoor ontvangt men in de pauze ook een consumptie. Kaartjes zijn ’s morgens tussen 9.00 en 10.00 uur verkrijgbaar in Bloemfontein. De zaal gaat open om 19.00 uur en het optreden begint om 19.30 uur. Tussendoor is er een pauze.

UNDERLAYMENT B-KEUS

0,9 x 122x244 ...............€ 12=/st 1,2 x 122x244 ...............€ 14=/st 1,5 x 122x244 ...............€ 17=/st

1,8 x 122x244 ...............€ 20=/st STANDAARD + veer en groef 1,8 x 122x244 ...............€ 25=/st

Geïmpregneerd ......€ 1,40/m1 Lariks ......................€ 2,00/m1

Openingstijden

Vuren.......................€ 1,60/m1 Fiat 500C Cabrio TwinAir Turbo 80pk Sport 2014 20.247 D Zwart, Airco, Sportstoelen., Parkeersens., LM-velgen

Nostalgie treedt op in Bloemfontein

Vuren.......................€ 1,75/m1

V-DEEL 11 cm werkend Merk/Type: Uitv.: B.J.: Km: Vestiging: Opties:

Jurriën Plender en op de piano door Gerrit Koele. De leiding is in handen van dirigent Bea Schreurs. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze avond mee te beleven. De entree voor het concert is € 7,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Kerkelijk Centrum de Rank in Vaassen of bij aanvang van het concert. Mailadres: hosannavaassen@outlook.com tel: 0578 571958.

HOUTHANDEL DE VRIES.NL

RABAT 13 cm werkend

BEDRIJFSWAGENS Fiat Fiat Fiat Fiat

Paardensport

Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur Zaterdag 9.00 - 15.00 uur

HOUTHANDEL - BOUWMARKT - HOUTBEWERKING

M. DE VRIES BV Jonasweg 42 | Vaassen | Tel. 06 - 44181331


Veel kinderen op visite bij de Sint op kasteel Cannenburch ‘Welkom bij de Sint’ was afgelopen weekend een groot succes op kasteel Cannenburch. Op zaterdag 26 november begroette Sinterklaas ruim 300 kinderen in het kasteel en zondag het dubbele aantal. VAASSEN

Voor de kinderen was er veel te beleven. Zij mochten zelf helpen pepernoten bakken. Ze konden naar de pietendisco en de schimmel Amerigo aaien. En er stond een busje klaar voor een gratis rondrit door het park. In het versierde kasteel klonk natuurlijk Sinterklaasmuziek en welkomstpieten namen de kinderen mee naar de

Verrassende maar verdiende overwinning voor VIOS VIOS speelde zaterdag op het zonnige sportpark ‘Langezand’ tegen het hooggeplaatste sv Lelystad. Het grote verschil op de ranglijst tussen beide teams was op geen enkele manier waarneembaar. Integendeel zelfs, want het was VIOS dat in de beginfase de toon zette. Het trok volop ten aanval. Dit leverde in de 5e minuut al een grote kans op voor Dennis de Jong, maar doelman Milan Leibrand wist ten koste van een corner een doelpunt te voorkomen. Kort daarna was het de goed spelende Noah Tuasela die met enkele schoten op doel geen succes had. Pas in de 34e minuut kreeg Lelystad zijn eerste mogelijkheid. Dit gebeurde na knullig verdedigingswerk, maar aanvaller Dylano van de Anker faalde. Met een 0-0 stand werd de rust bereikt. Na de thee tapte Lelystad in eerste instantie uit een ander vaatje. Het hanteerde een hogere balcirculatie en was sterker in de duels, maar toch kwam het niet verder dan enkele afstandsschoten die over of naast gingen. Nadat VIOS dit allemaal overleefd had, kwam het in de 54e minuut terug in de wedstrijd. Erik Koldenhof leek de score te openen, maar zijn schot werd op het allerlaatste moment geblokt. In de 65e minuut speelde Mehmet Ali Akalin zijn directe tegenstander uit en werd vevolgens binnen de beruchte lijnen neergehaald. De goed leidende scheidsrechter Hoving kon niets anders doen dan de bal op de stip leggen. Verdediger Dennis Gerritsen benutte de strafschop feilloos: 0-1. Daarna was Lelystad het meest in balbezit zonder dat het kansen creëerde. VIOS bleef gevaarlijk in de omschakeling en met name verdediger Chendley Richards had handen en voeten nodig om de VIOS aanvallers af te stoppen. Dit leverde hem dan ook in de 82e minuut zijn tweede gele kaart op. De VIOS verdediging bleef in de eindfase fier overeind en op enkele corners na kwam het niet meer in gevaar. Op deze terechte 0-1 overwinning kunnen de Vaassenaren voortborduren naar de volgende tegenstander en dat is komende zaterdag op sportpark ‘de Kouwenaar’ tegen Scherpenzeel.

slaapkamer van de Sint en de Pietenschool. Sinterklaas wilde ook graag met alle kinderen op de foto. ‘Welkom bij de Sint’ is ook nog op 3 en 4 december van 10.00 tot 17.30 uur. De entree bedraagt € 8,50 per persoon. Reserveren kan via: www.welkombijdesint.nl.

High tea Zonnebloem Vaassen VAASSEN

Zonnebloem Vaassen een High tea gegasten 11 met heeft op woensdagmiddag en hartige lekzoete De Vaassen. houden bij Eekterzicht in d en iedereen gepresenteer kernijen werden op tableaus door de deelwerd thee De doen. kon zich er te goed aan van de kwam hierbij g nemers zelf gezet. Ondersteunin foto). (Eigen Eekterzicht. en Zonnebloem medewerkers

Arend Jan Pannekoek clubheld gemeente Epe Onlangs heeft De Stentor de verkiezing ‘clubhelden van de amateursport’ georganiseerd. Arend Jan Pannekoek, vrijwilliger bij voetbalvereniging Oene, is met maar liefst 344 stemmen clubheld van de gemeente Epe geworden. (Eigen foto). OENE

Arend Jan is al 50 jaar lid van v.v. Oene. Hij begon als voetballer en werd na zijn voetballoopbaan leider van het A-elftal. Dit heeft hij maar liefst 25 jaar gedaan. Vanaf zijn 57e jaar zet Arend Jan zich in als vrijwilliger bij de maandagmorgen- en vrijdagmorgenploeg. Maar vaak is hij ook op alle andere dagen van de week te vinden op sportpark De Hoge Kamp. Vanaf 2008 maakt hij deel uit van het bestuur als hoofd on-

derhoud/algemene zaken. Arend Jan staat altijd voor de club klaar. Onlangs heeft hij een zware hartoperatie ondergaan. Maar binnen een paar maanden was hij al weer op het sportpark te vinden. Naast Arend Jan Pannekoek heeft v.v. Oene nog vele andere vrijwilligers, die er met elkaar voor zorgen dat voetbalvereniging Oene een club is om trots op te zijn!

Programma KCVO Zaterdag 3 december 10.00 uur Epe JO19-2d – KCVO JO19-

1d 14.30 uur KCVO JO19-2 – Robur et Vel. JO19-3 14.30 uur KCVO JO17-1 – CSV ’28 JO17-2 12.30 uur Albatross JO15-1d – KCVO JO15-1 11.15 uur Apeld. Boys JO13-2 – KCVO JO13-2 09.45 uur KCVO JO-9 – Vic. B. JO9-1G 09.00 uur KCVO 08 09 Pilot Pupill.voetbal 17-18 09.00 uur KCVO 010 011 Pilot Pupill.voetbal 17-18 09.00 uur KCVO 012 Pilot Pupill.voetbal 17-18 09.30 uur 5 jar. Hypotheekshop World Cup

Zondag 4 december 14.00 uur KCVO 1 – sc Klarenbeek 1 11.30 uur Colmschate 2 – KCVO 2 11.00 uur Heerde 2 – KCVO 3 10.00 uur KCVO 4 – Fc Zutphen 2

09.30 uur Apeldoornse Boys 4 – KCVO 5 09.30 uur KCVO 6 – Victoria Boys 3 09.30 uur KCVO VE1 – Apeldoornse Boys VE1 11.30 uur KCVO VR1 – Wijhe ’92 VR1

Programma KCVO Zaal Maandag 5 december 20.00 uur Marktzicht 1 – KCVO 1

Programma zvv Café vd Schepop Vrijdag 2 december 18.30 uur Kick’88/Montoya 1 - zvv Café vd Schepop 1

Programma VIOS zaal Vrijdag 2 december 21.15 uur VIOS VR1 – VIOS VR3 19.00 uur AHB VR1 – VIOS VR2

Bril verloren Wie heeft afgelopen vrijdag tussen 18.00 en 18.15 uur een rode bril gevonden tussen Neijenhuis aan de Dorpsstraat en het Marktplein in Vaassen. De eigenaar is zeer gedupeerd. Telefoon 06 522 433 43.

Vaassense gifbeker nog niet leeg Vaassen toonde vanaf het begin lef en passie in het duel met de Turkse ploeg. In de beginfase had Vaassen meer de bal en probeerde dit om te zetten in doelkansen. De openingstreffer van het duel vloeide voort uit een omschakeling van de gasten. Vaassen verloor op de rand van het vijandelijke strafschopgebied de bal. Met een paar versnellingen en steekpasses schoot uiteindelijke Cihan Ozcan op doel. Keeper Sam Luijkx kon de bal half keren, waarna Samet Kilic de bal in een leeg doel kon tikken. Vaassen stelde snel orde op zaken. Een boogbal van Peter van Hunnik viel achter de Apeldoornse verdediging. Wouter van Lent maakte die kans feilloos af. In het tweede bedrijf gebeurde er in de openingsfase vrij weinig. Het eerste opvallende moment in het duel bleek ook gelijk een belangrijke voor Vaassen. Verdediger Wesley Stegeman kreeg zijn tweede gele kaart, nadat hij op de middenlijn op onreglementaire wijze de bal van zijn directe opponent probeerde te ontfutselen. Niet veel later scoorde Kilic vrij voor de goal zijn tweede van de middag. Vaassen kwam langszij via de voet van Remco Pannekoek en kwam zelfs op voorsprong. Een onderschepping van Pannekoek na een matige uittrap gaf Tom Tangeler de kans te scoren. Vaassen dacht de buit al binnen te hebben. Arbiter Mulder liet de ploegen ruim 10 minuten langer doorspelen, wat TKA de kans gaf om nog gelijk te maken. Wouter van Lent kreeg nog twee uitgelezen mogelijkheden om het duel in het slot te gooien. Maar diep in blessuretijd wist Kaan Ozcan uit de tweede lijn nog te scoren. (3-3).


Theorie Spoedcursus Examen doen op 20-12-2016 8.40 uur

Kosten € 95,00 (incl. examen) Vrijdag Maandag Donderdag Vrijdag Maandag

09-12-2016 12-12-2016 15-12-2016 16-12-2016 19-12-2016

van 18.30 - 21.00 uur van 18.30 - 21.00 uur van 18.30 - 21.00 uur van 18.30 - 21.00 uur van 18.30 - 21.00 uur

Ook zulle n er op zaterd agmidda g 3 decem ber 2 zwarte pieten zijn.

Bel voor info: Spoedcursus rijden 1 tot 10 weken v.a. € 1080,00

Auto + aanhangwagen rijbewijs v.a. € 380,00

7.00 uur

t1 10.00 to

Stroopwafelactie Regio’72

J Jansen Infrawerken BV voor al uw bestratingen en grondwerkzaamheden, leveren van zand. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Tevens gebruikte bestratingsmaterialen, bezoek onze website! Informatie bij: J. Jansen, Broeklanderweg 78, 7341 PN Beemte Broekland, (tel.) 055 – 3232290/ 06 – 46 12 12 55 of per e-mail naar: jjanseninfrawerken@chello.nl

Op vrijdagavond 2 december komen de jeugdleden van Regio’72 langs de deuren in Vaassen met topkwaliteit Goudse stroopwafels. De actie start vanaf 17.00 uur en de korfbalvereniging probeert zoveel mogelijk straten te bezoeken. Een zakje stroopwafels kost 2,50. Er geldt een aanbieding van 3 zakjes voor 6,00. Ook dit jaar bestaat de actie uit verschillende onderdelen. Naast de huis-aan-huisactie is er een kraam op de Vaassense kerstmarkt op 9, 10 en 11 december. Hier zijn naast de zakjes stroopwafels ook versgebakken reuzenwafels en koekkruimels te koop.

Bijeenkomst P.C.A.O. Vaassen Brandveiligheid in en om het huis gegeven

door ZEE-BRA trainingen uit Apeldoorn is het onderwerp voor de maandelijkse bijeenkomst van de alleenstaanden vereniging P.C.A.O. te Vaassen. De avond wordt gehouden in de Kouwenaar Woestijnweg 62 te Vaassen en begint om 19.30 uur Een iedere alleenstaande is welkom om deze avond bij te komen wonen Voor inlichtingen W. van Beek tel 0578 573695.

Computerclub Oosterhof Zaterdag 3 december is alweer de laatste computer bijeenkomst van het jaar 2016 aan de Zichtstede 16 te Vaassen. De deuren staan van 10.00 tot 14.00 uur open.

SWO/E bingo Op dinsdag 6 december is er om 14.00 uur een gezellige bingomiddag in de Wieken. Zie www.swo-epe.nl voor meer activiteiten.


Inzameling van herbruikbare materialen “Ophaalrondes glas, papier, textiel etc.” Elke drie weken komen de inzamelwagens van Circulus-Berkel langs in de gemeente Epe voor het ophalen van glas, papier, plastic verpakkingsmateriaal, blikken en drankpakken. én de twee soorten die naar Kringloop Stilema gaan; textiel en kleine elektrische apparaten. Voor het buitengebied van de gemeente geldt dat u zich hiervoor eenmalig moet aanmelden via telefoonnummer0900 9552. Dit is ook het nummer voor klachten over het ophalen.Hieronder vindt u informatie over de wijze van aanbieden. Wijze van aanbieden Verpakkingsglas: dit kan, gesorteerd op blank en gekleurd, worden aangeboden in zak, krat of doos. Los op straat zetten is niet toegestaan. Papier: papier moet gebonden in een krat of in een doos worden aangeboden. Het gewicht mag per krat of doos niet meer dan 25 kg zijn. Textiel: verpakken in een gesloten

plastic tas, zodat het droog blijft. Plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD): het inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal vindt plaats door middel van oranje containers bij laagbouw. Bij hoogbouw gebeurt dit met speciale plastic zakken, die u bij Circulus-Berkel kunt bestellen. Raadpleeg www.circulusberkel.nl voor de lijst ‘Wat mag mee met PMD’. Wat Kringloopcentrum Stilema voor u kan betekenen Bij Stilema kunt u meubelen en huisraad brengen die u niet meer nodig hebt. Ook kan Stilema deze goederen bij u ophalen. Bij Stilema kunt u verder alle elektrische apparaten inleveren, zowel werkend als niet-werkend. Verder heeft Stilema een afdeling boedelruiming, die een heel huis kan leeghalen en veegschoon kan opleveren. Wilt u meer informatie? Kom dan langs aan de Aalbosweg 41 in Vaassen, bel (0578) 572998 of mail info@stilema.nl. Ook op www.stilema.nl kunt u veel informatie vinden. Op deze site vindt u ook aanbiedingen en een selectie van de producten die u nu in de winkel kunt vinden.

Stilema is een onderdeel van Circulus-Berkel, www.circulus-berkel.nl.

Openingstijden Milieustraat Voor de Milieustraat aan de Talhoutweg in Vaassen gelden de volgende openingstijden. De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 14.00 uur. Van 3 april t/m 23 oktober op vrijdag tot 19.00 uur. Voor vragen over de Milieustraat kunt u bellen met de Servicelijn tel. 0900 9552 (10 cent per minuut). In de huisvuilkalender vindt u ook informatie over de Milieustraat. Kijk voor nadere informatie op www.circulus.nl of in de huisvuilkalender 2008. Of bel het servicenummer Circulus, tel. 0900 9552 (10 cent per minuut).

Kantoor vrijwillige hulpdienst Het kantoor van de Vrijwillige Hulp-

Een koe met scherp VAN DE DIERENARTS

Door een fietsende passant werd de praktijk gebeld. ‘Ik zie in wei een koe afkalven die het heel erg moeilijk heeft!’ Een assistente belde mij hierna over op en ik reageerde dat het waarschijnlijk een normaal afkalvende koe zou zijn, maar dat dat de veehouder hier vast wel aanwezig zou willen zijn. ‘Even in de buurt vragen van wie de koeien zijn.’ reageerde ik. Het toeval wilde dat het net een straat was waar ik vlakbij was en een paar minuten later parkeerde ik de auto dus toch maar bij de ingang van de weide en zag dat de veehouder zelf al aanwezig was bij de koe. Met mijn laarzen stapte ik door het modderige weiland en zag al dat mijn hulp inderdaad niet nodig was. Een prachtig kalf werd net geboren en na

een kort praatje wilde ik weer mijn weg vervolgen. 'Wacht, nu je hier toch bent…..'. Een logische en daarom ook veel gebruikte zin wanneer je ergens als dierenarts bent. ´Ik heb namelijk een koe die het niet goed wil doen´. Uit de auto haalde ik mijn benodigde spullen en even later stond ik de koe te onderzoeken. Ze was te mager,

haar ogen lagen te diep in de kassen en ze leek pijn te hebben. Ik beluisterde haar hart en kon afwijkende geluiden horen. Ook was haar lichaamstemperatuur te hoog. Als laatste deed ik nog een test om mijn vermoeden te bevestigen. Ik kneep in haar schoft waardoor koeien als reflex gaan buigen zodat ze een holle rug krijgen. Ze onderdrukte dit reflex en liet een kleine kreun horen. ‘Ze heeft scherp.’ deelde ik de veehouder mee. ‘ Zie je wel Dinie’ sprak hij zijn vrouw aan, ‘Ik dácht het al! Ik heb al veel stukjes ijzer uit dat voer gehaald de laatste tijd!’ Drie woorden had ik maar nodig om ze duidelijk te maken dat

dienst Vaassen is op alle werkdagen geopend van 9.00 tot 10.00 uur in het wijksteunpunt Bloemfontein aan de De Wetstraat. Ook in de zomermaanden juli en augustus is ons kantoor geopend. Telefonisch kunt u de hulpdienst ook benaderen op genoemde dagen en tijden op nummer 0578 574866. Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de website van de hulpdienst: www.vrijwilligehulpdienstvaassen.nl . Mocht u hulp nodig hebben in de vorm van een bezoekje, een wandelmaatje, een klus in of rond het huis, vervoer naar ziekenhuis of andere medische instellingen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wanneer u zich daarentegen als vrijwilliger bij onze hulpdienst wilt aanmelden, dan bent u van harte welkom.

Gemeente steunt fusie Bongerd en Zuukerschool College van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe steunt Stichting Proo om

per 1 augustus 2017 Daltonschool de Bongerd in Oene te laten fuseren met de Zuukerschool. Met de fusie blijft het openbaar onderwijs in dit gedeelte van de gemeente Epe gewaarborgd. En dat is voor de gemeente het belangrijkste uitgangspunt. Daltonschool de Bongerd heeft voor het derde achtereenvolgende jaar te weinig leerlingen en valt zo onder de opheffingsnorm voor de gemeente Epe. Hierdoor wordt de bekostiging van de school namens de overheid stopgezet en kan de school niet meer als zelfstandige school voortbestaan. Daarom moet de Stichting Proo maatregelen nemen. De beste optie is om de Bongerd dan als dislocatie van de Zuukerschool verder te laten gaan. Waarborgen openbaar onderwijs “We hebben in onze gemeente nu eenmaal te maken met een krimp en het gegeven dat de leerlingenaantallen teruglopen. Niets doen is geen optie. Het uitgangspunt is om voor de toekomst een goed openbaar onderwijsvoorzieningenniveau in het buitengebied en de oostkant van de

snelweg in stand te houden. Hier voeren we dan ook gespreken over met Stichting Proo, want ook de Zuukerschool heeft een afnemend leerlingenaantal”, aldus wethouder Erik Visser. Gemeente als schoolbestuur geen optie Een andere mogelijkheid is dat de gemeente het bestuur van Daltonschool de Bongerd overneemt. De gemeente wordt dan verantwoordelijk voor de bekostiging van de school en dient de taak van het schoolbestuur weer op te pakken. “Het past niet meer in deze tijd om als gemeente de taak van schoolbestuurder uit te oefenen”, aldus wethouder Visser. “Daarnaast zouden we in het kader van de regeling financiële gelijkstelling de substantiële kosten moeten doorbetalen aan het bijzonder onderwijs.” Besluit gemeenteraad Naar aanleiding van deze argumenten vraagt het college de gemeenteraad in te stemmen met het besluit om het bestuur van Daltonschool de Bongerd niet over te nemen. De commissiebehandeling vindt plaats op donderdag 24 november.

deze koe buikvliesontsteking had, wat veroorzaakt was door iets scherps wat door één van de magen was heen geprikt en hierbij het hartenzakje had geraakt. Koeien zijn geen kieskeurige eters en kunnen hierdoor soms behoorlijke stukken prikkeldraad en zelfs schilmesjes doorslikken. Door het samenknijpen van de magen, kan dit scherpe dan door de maagwand heen steken, wat een flinke buikvliesontsteking kan geven. De therapie voor deze koe bestond uit antibioticum en pijnstillers. Maar iets anders voegde ik nog aan de therapie toe. Met een speciaal daarvoor gemaakt buisvorming voorwerp, bracht ik

Najaarsproeverij slijterij wijnhandel Hans Kooijer VAASSEN

Het was zaterdagmiddag fris maar gezellig bij de najaarsproeverij bij wijnhandel Hans Kooijer. Gerrit Hertgers van forellenkwekerij ´t Smallert stond met zijn rookton zalmforel te roken. Hij liet plakjes zalmforel proeven al dan niet besprenkeld met een beetje whisky. Op de proeftafel binnen stonden enkele wijnen die men op verzoek mocht proeven. In de whiskyhoek was ook het één en ander te ontdekken. Wilgrad Kooijer had tal van leuke en spannende flessen open gemaakt om door de liefhebbers te laten proeven. En daar werd volop gebruik van gemaakt. (FotoV@S).

een grote magneet in de keel van de koe die ze vervolgens doorslikte. De magneet komt vervolgens in de maag terecht en zal hier de rest van haar leven alle scherpe voorwerpen wegvangen. Omdat voorkomen beter is dan genezen, kwam de veehouder een paar dagen later een doos magneten

halen op de praktijk voor de rest van het koppel. ‘Het gaat goed met de koe en je herkent haar niet meer terug!’Zo had een toevallig spontaan bezoekje een leuk staartje gekregen! Maurits Bosgoed, Dierenartsenpraktijk Vaassen


Zorg dat de dure maand december betaalbaar blijft.

ER IS WEER BALKENBRIJ!

Dus voor de Sinterklaas en Kerst inkopen: Eerst langs Kringloopcentrum Stilema! Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.00 uur, zaterdag van 9.30 tot 14.00 uur

Aalbosweg 41 - 8171 MA Vaassen (te vinden op het Industrieterrein Eekterveld) Veel glutenvrije producten

Seniorennieuws Emst

Voor al uw partijtjes zoals: Verjaarsfeestje Receptie Buffetten Koffietafel Diners enz. Zaaltjes vanaf 20 tot ca . 70 pers.

Met een voorsprong van 14 punten is G. Braakman afgelopen week winnaar geworden bij het kaarten in Emst. Braakman behaalde 3976 punten. Als tweede eindigde J. Stegeman en hij behaalde 3962 punten. Met 3787 punten ging T. Boeve naar huis en werd daarmee derde.

www.restaurantgerrits.nl

Emster Wintermarkt Op vrijdag 9 december is er een wintermarkt achter de Hervormde Kerk in Emst. Er zijn kramen met winterdecoratie en kerststukken. Ook zijn er zelfgemaakte producten te koop, zoals oliebollen, cake, advocaat, warme sjaals en mutsen. Er zijn spellen om aan mee te doen met kans op mooie prijzen. Ook is er een rommelmarkt. Voor de kinderen is er een grabbelton en ze kunnen zich laten schminken. Buiten staan de vuurkorven klaar om te genieten van warme chocolademelk en heerlijke soep, broodjes en warme snacks. Er wordt tevens een kerstworkshop georganiseerd. De wintermarkt is van 15.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. De opbrengst van de Wintermarkt gaat naar de GZB en de IZB.

Badkamers

Keukens

Wand- vloertegels

PVC vloeren

Wellness

Accessoires

Maatwerk

2

5000 m showroom

40 jaar Badkamers, keukens en tegels

Ruime keuze PVC vloeren

Kom langs of maak online een afspraak op gijsbertsbv.nl

Afslag Apeldoorn Noord

Vlijtseweg 190 | 7317 AM APELDOORN | Tel.: 055 5219175 | www.gijsbertsbv.nl | Open van dinsdag t/m zaterdag


SINTERKLAASPUZZEL

Woordzoeker Onderstaande woorden zijn in alle richtingen in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. De overgebleven letters vormen in de leesrichting gelezen de oplossing.

F

V

M IJ

T

E

R

K

G

A

E

B

D

B

D

E

N

P

R

IJ M

E

N

A

F

J

P

E

R

O M

R

E

T

T

E

L

S

F

S

I

Z

A

E

O

E

S

K

S

C

V

C

E

T

P

E

O

A

K

L

AANKOMST

LEKKERS

SCHOOT

N

I

I

H

T

H

I

O

L

A

T

E

B

E

K

AFSCHEID

LETTER

SLINGERS

N

E

T

N

E

R

O

J

E

N

H

K

P

T

W

BAARD

LIJSTJE

SNOEP

A

R

T

I

B

B

N

U M

J

C M

B

O

J

BEZOEK

MAAN

SPANJE

BOEK

MANDARIJN

SPANNEND

P

E

D

S

M

D

A

I

M

E

I

S

R

O

A

BRAAF

MANESCHIJN

STOOMBOOT

S

N M O M

E

A

C

I

W D

T

A

H

R

BRIEFJE

MIJTER

STRIK

R

V

O

O M H

H

R

E

R

A

C

I

DONKER

MUTS

VERSIEREN

S

T

U M N W K

E

C

L

G

I

F

S

G

FEEST

PAARD

VLAG

S

N

O

E

P

E

A

N

S

R

E

K

K

E

L

GEDICHT

PAKJES

VRIEND

N

E

O

H

C

S

S

A

A

R

E

K

N

O

D

HANDVOL

PIET

WELKOM

K

L

O

P

P

E

N

C

I

A

S

E

V

N

S

HOOI

RIJDEN

WIMPEL

S

R

E

G

N

I

L

S

H

E

D

D

R

E

R

JARIG

RIJMEN

WORTEL

JUICHEN

SCHIMMEL

ZINGEN

N

IJ

R

A

D

N

A

M

J

IJ

N

I

I

G

A

KLIMMEN

SCHOEN

ZWAAIEN

K

L

I

M M

E

N

K

R

A

N

E

E

N

A

M O

K

L

E

W

A

N

H

O

O

I

N

I

L

P

A

R

D

P

L

IJ

S

T

J

E

D

Z

D

KLOMP KLOPPEN KNECHT LAARS

Sanders Puzzelboeken

A

Oplossing:

A

Z


Dialectkring Gemeente Epe Op 6 december komt de Dialectkring Gemeente Epe voor de laatste keer in 2016 bij elkaar in de Hezebrink in Emst. De bijeenkomst begint om 16.30 uur en duurt tot 18.00 uur. Bart Vosselman uit Epe komt vertellen over de periode van de Immenhof met verkoop en productie van onbespoten groente en de omschakeling daarna naar de Bolster. De Bolster produceert en verkoopt biologische zaden van groenten en bloemen met export naar een groot aantal andere landen. Daarnaast worden nieuwe rassen ontwikkeld o.a. bij tomaat pompoen en courgette. Iedereen is weer van harte welkom.

Creatieve ochtend voor mantelzorgers Het Steunpunt Mantelzorg van SWO/E Welzijn en Ondersteuning organiseert op donderdag 15 december een ontmoetingsbijeenkomst voor mantelzorgers. Die morgen worden van 10.30 tot 12.00 uur kerstbakjes gemaakt. Er wordt gezorgd voor live muziek en er worden lekkere kersthapjes en drankjes geserveerd. Deze ontmoetingsochtend wordt gehouden in het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 in Epe. De kosten zijn â‚Ź 4,00 per persoon inclusief consumpties. Aanmelden kan voor 13 december bij de SWO/E 0578-620988, op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur of via de mail gerrita.elskamp@swoepe.nl.

Zin in de ouderdom, voltooid leven? Hierover gaat men in gesprek op woensdagmorgen 7 december van 10.30 tot 12.00 uur in de kerk van Terwolde. Iedereen van 75 jaar en ouder is van harte welkom. Overigens is deze leeftijdgrens niet heel strikt. Ook wat jongere mensen die met deze vragen bezig zijn, kunnen aanschuiven. De volgende bijeenkomst in de kerk is op woensdag 4 januari om 10.30 uur.


PCOB afdeling Vaassen Op donderdagmiddag 15 december komt de Vaassense afdeling van de PCOB weer 14.30 uur bijeen in De Rank aan de Torenstraat. Deze middag staat in het teken van advent. Deze bijeenkomst wordt geleid door de bekende dichter-dominee A. F. Troost uit Ermelo. Leden, maar ook gasten, zijn van harte welkom op deze middag. De toegang is gratis.

Spreekuur rijbewijskeuring in Vaassen Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor woensdag 7 december terecht in De Rank aan de Torenstraat 15. Schikt de datum niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio. Voor senioren kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 50,00. Voor informatie en een afspraak kan men tijdens kantooruren bellen naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.

Woensdagse jokeravond bij SV Vaassen Woensdag 30 november komen de kaarten weer ter tafel bij SV Vaassen. Elke tweede en vierde woensdag van de maand wordt er gejokerd in het clubhuis op sportpark De Kouwenaar. Er zijn dertien kaartavonden. De negen beste resultaten tellen mee voor de einduitslag. Wie één keer wil meedoen, is ook van harte welkom. De kaartavonden beginnen om 19.30 uur. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door SV Vaassen. Kaartmarathon De inmiddels traditionele kaartmarathon bij SV Vaassen staat voor zaterdag 14 januari op het programma. Van 10.00 tot 18.00 uur staan die dag het jokeren en klaverjassen centraal. Opgeven kan in het clubhuis van SV Vaassen op sportpark De Kouwenaar, tel. 57 22 85, of bij J. Stegeman, tel. 57 54 82. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00. Het eerste kopje koffie is ook deze dag gratis. Vol is vol, dus een ieder die wil meedoen dient zich tijdig in te schrijven.

Kado-tip van Sint Bent u in deze tijd ook naarstig op zoek Kijk dan eerst eens bij de winkel op de hoek Al dat internet shoppen lijkt soms handig, dat is waar Maar waar gaat u heen als het defect is binnen een jaar? U wilt toch ook net als Sint: service en kwaliteit? En wist u dat u daarvoor niet ver rijdt...! Kijk eens in het centrum: er zijn winkels te kust en te keur: Volop mode, speelgoed, woonaccessoires of voor een lekkere geur De ondernemers staan voor u klaar en pakken het prachtig voor u in Als je zo’n pakje ziet, dan zit de sfeer er meteen goed in! Retour sturen is er ook niet meer bij... En de ondernemers zijn met uw komst oprecht blij! Koop dus ook in deze feestmaand bij de winkel om de hoek De ondernemers verheugen zich al op uw bezoek! Koop bij plaatselijke ondernemers voortaan Zodat ons gezellige centrum blijft bestaan!

Sinterklaas


WIJ WI J ONTV ONTVANGEN VA ANGEN JE GRAAG GRAAG OP ONZE

INFORMATIE-AVOND RMA AT TIE-A TIE-AVOND AV SP INFORMA VOND SPORTKLASSEN VMBO KADER/BASIS EN HAVO/MAVO HA AVO V /MA AV VO

Donderdag 1 december 2016 Voor: ouders en leerlingen groep 8 Aanvang: 19.30 uur

SPOR SPORTEND SP PO TEN ND NAAR N AR DEE NA T TO P! TOP!

Het programma • Algemene voorlichting • Het volgen van demo-lessen Wat biedt de sportklas extra • Twee keer zoveel sport • Andere vakken in het teken van sport • Sportprojecten in en buiten school

Locatie: Schotweg 1, 8162 GM EPE Tel: (0578) 612094 www.rsgnov nov v..nl

RS RSG G N.O.-VELUWE N.O.-VELUWE


Uw professionele kapster in Wenum-Wiesel en omgeving

Welkom

Dit doe ik ook

Graag heet ik u van harte welkom in mijn nieuwe kapsalon in Wenum wiesel. Waar ik met een kopje koffie en veel enthousiasme en gezelligheid uw kapsel tot in de puntjes verzorg.

Bij mij kunt u ook terecht voor het perfecte kapsel op uw trouwdag of feest. Graag maak ik vooraf met u een afspraak voor een proefkapsel. Op uw grote dag verzorg ik uw kapsel vakkundig en ontspannen bij u op locatie en stel u snel op uw gemak. Zo bent u verzekerd van een goeie start van uw dag!

Zwolseweg 420 - 7345 AM - Wenum-Wiesel - 055-3124416

Dames knippen Heren knippen Kinderen knippen

€20,50 € 18,50 € 12,50

Verven vanaf Spoeling vanaf Deelpermanent

€22,50 €19,50 €55,00

Permanent

€75,00

Bruidskapsels/ opsteken Pony knippen Föhnen/ watergolven

in overleg Gratis €18,50

tot 12 jaar

incl knippen

incl knippen vanaf

Like mijn facebook pagina

MOBILITEITS MOB BILITE EITS PLEIN N VA V VAASSEN AASSE EN

VEMEKO Automaterialen - BRILJANT Autopoetsspecialist T: T 0578 - 571913 I: www.vemeko-briljant.nl M: vemeko@hetnet.nl

CARWASH Eekterveld T: 0578-571227 I: www.tiemessen.nl M: inffoo@tiemessen.nl o@tiemessen.n

MOTORSERVICE Oscar Goos T: 06-22420778 I: www.oscargoos.nl M: inffo@oscargoos.nl

Riezebosweg 6-8 Vaassen (ind.terr. Eekterveld)

Vaassensweekbladvw48 16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you