Page 1

WEEK 49 - WOENSDAG 4 DECEMBER 2019

Kerstpakkettenactie voor de Minima bij school Jan Barbier 10 DEC

11 DEC

DE TOLK VAN JAVA

PIETER DERKS

TONEEL

CABARET

HELLENDOORN – Bij basisschool Jan Barbier aan de Ommerweg te Hellendoorn wordt op donderdag 6 december om 10.00 uur het startsein gegeven voor de 26ste ‘Kerstpakkettenactie voor de Minima’. Op vrijdag 20 december wordt de bekende actiedag gehouden. Dan kunnen inwoners tussen 14.00 uur en 18.30 uur weer levensmiddelen, cadeaubonnen en andere zaken inleveren op diverse locaties in Hellendoorn, Nijverdal, Daarle en Haarle. De Raad van Kerken Nijverdal-Helendoorn wil dit jaar met de actie ongeveer 650 minimagezinnen in de gemeente

HET VERMOGEN FINANCIEEL TE ONTSTRESSEN

Hazenweg 110, Hengelo (Ov.) 074 - 248 00 48

groenstate.nl

Hellendoorn verrassen met een mooi kerstpakket. Het gaat om gezinnen met een minimum aan inkomen, die het gehele jaar door geconfronteerd worden met een groot aantal beperkingen. Tijdens feestdagen hebben ze vaak weinig te besteden. Zeker in de dure decembermaand is een steuntje in de rug dan welkom.

PASFOTO’S voor maar €

5,-

Officiële, goedgekeurde pasfoto’s 6 pasfotos of 4 pasfoto’s + 1 vergroting

CIGO Spithoff Nijverdal

Autoservice Wilms Subaru specialist

- APK Keuringen - Reparatie en onderhoud alle merken (bedrijfs)auto en campers - Banden service/opslag - Auto verkoop/inkoop - Airco service - Snel-service accu’s, uitlaten en storingen

Occasion’s vanaf € 950,- incl. APK Autoservice Wilms - Rudolf Dieselstraat 407 7442 DR Nijverdal tel. 0548 - 616688 www.autoservicewilms.nl


't plat nk in gaat bovendien een aantal het Helders Volkslied ontrafelen, orteHELLENDOORN lezing gepaard gaat – In het met Noaberhuus in muzikale fragmenten. is Hellendoorn wordt Aanvang op woensdagavond 20 voorvanaf de derde een dialectcafé aalnovember is geopend 19.30 keer uur en . gehouden. De avond staat geheel in het teken

van gedichten en verhalen in het plat en ook op muziek. De schrijfsters Diny Kloek, Mineke Mollink en Diny Groothedde dragen voor uit eigen werk. De voordrachten worden afgewisseld door de muzikale bijdrage van Bert Jansen, hij zingt liedjes in het dialect.

kdiensten

Dinand Webbink gaat bovendien een aantal raadsels rond het Helders Volkslied ontrafelen, waarbij zijn korte lezing gepaard gaat met verrassende muzikale fragmenten. Aanvang is 20.00 uur. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur en de entree is vrij.

van Paduakerk 09.15 uur Woord- en communieaal werker W. Wichers Schreur

Kerkdiensten

gemeente Nijverdal g 9.30 uur Ds. P. J. ten Kleij

9.30NIJVERDAL uur Ds. B. v. d. Weg 8.30Sint uurAntonius Kand. Y. van Breemes Paduakerk

Kerkdiensten

17 november 09.15 uur Woord- en communie-

viering pastoraal Wijkgemeente Dewerker W. Wichers Schreur

8 december 10.00 uur Ds. R. J. Perk Evangelie Gemeente Beth Shalom nte Volle Advendohuis 17 november 10.00 Gemeente uur H. Stoorvogel Vrije Evangelische Nijverdal 0.00 uur J. Eertink 8 december 09.30 uur Ds. H. Paas De Levensbron RNVolle 17 november 10.00 uur Ds. H. H. Scheffer Evangelie Gemeente Beth Shalom Gemeente Hellendoorn Dorp november 16.30uur uurN.K.Kuipers Berenst 817december 10.00

8.45 uur Ds. A. de Vries EZRA Gemeente Advendohuis De Levensbron 0.30 uur Ds. A. de Vries 17 november 10.00 uurSt.J.R.Eertink 8 december 10.00 uur Koelewijn 9.00 uur Ds. P. Lindhout

8 december 16.30 uur Ds. W. van Wijk HELLENDOORN Gemeente Hellendoorn Protestantse Gemeente Hellendoorn Dorp EZRA Gemeente Advendohuis mer817december november10.00 08.45 A. de Vries uuruur D. Ds. Steenhuis 0.15 17 uur Ds. A. Snier november 10.30 uur Ds. A. de Vries 17 november 19.00 uur Ds. P. Lindhout HELLENDOORN Protestantse Gemeente Hellendoorn Dorp nuskerk Gemeente 8Protestantse december 08.45 uur Ds. L.Hellendoorn M. Aangeenbrug 9.00 uur Eucharistieviering Pas8Krönnenzommer december 10.30 uur Ds. L. M. Aangeenbrug m november19.00 10.15 uur 817december uurDs. Ds.A.L.Snier M. Aangeenbrug/Pastor Legtenberg Sint Sebastianuskerk de Kerk 16 novemberGemeente 19.00 uur Eucharistieviering PasProtestantse Hellendoorn toor Weldam Krönnenzommer 9.30 uurJ. Ds. B. J. Heusinkveld 8 december uur Ds. R. Vedders-Dekker 5.00 uur Ds. B.10.15 J. Heusinkveld DAARLE Gereformeerde Kerk Sint Sebastianuskerk erk817december november09.15 09.30 Ds. B. en J. Heusinkveld uuruur Woordcommunie9.30 Ds. W.15.00 Geuze 17 uur november uur Ds. B. J. Heusinkveld viering Pastoraal werker J. Koopman

Sinterklaas gehele periode blijven mag dus bij hem op bezoek en dat kanof gewoon een de lekkere wals komenkan ongetwijfeld liggenOok bij de op woensdag 20 november, zaterdag 23aan bod. zijnWilgenweard. er lekkere hapjes en drankjes. november, woensdag 27 november enDe entree bedraagt 4,50 euro. De avond begint Maakuur. je eigen lampion via 0548 – 61 73 76. woensdag 4 december. Dan is het Huis vanom 20.30 Meer informatie Bij alle winkeliers van Op Naar Nijverdal en Sint tussen 14.00 uur en 16.00 uur geopend het Huis van Sint ligt een bouwplaat van en kan iedereen binnen een kijkje nemen. een speciale Sinterklaas lampion klaar. Het Het Huis van Sint is dit jaar te vinden aan de is de bedoeling om deze lampion zo mooi Willem Alexanderstraat, in het pand naast mogelijk te kleuren, plakken en knippen, Blokker. zodat je mee kunt doen met de lampionDe pieten zorgen voor gezelligheid en plenenoptocht tijdens de speciale uittocht op zier met hun gekke fratsen. Een mooi 6 december.

Veertien boomsoorten Sint vertrekt weer langs nieuwevanuit Nijverdal Stadsbeek De Brake

NIJVERDAL – Sinterklaas gaat op vrijdag 6 december weer terug naar het warmere klimaat in Spanje. Hij hoopt dat alle lieve kinderen genieten NIJVERDAL – De aanleg van de nieuwe stadsbeek in De Brake in gekregen de kern van van de cadeautjes die ze hebben. Verder zegt hij is datafgerond. hij bijzonderWoensdag genoten heeft Nijverdal is bijna voltooid. Het civieltechnische werk 13 van de bezoekjes die hij heeft afgelegd en de kinderen november om 13.00 uur start de gemeente Hellendoorn met het uitvoeren van die bij hem langs zijn gekomen in het Huis van Sint. het beplantingsplan. Veertien boomsoorten krijgen een plek langs de nieuwe Hij hoopt volgend jaar weer een leuke tijd in NijStadsbeek. Wethouder Willem Joosten helptverdal woensdagmiddag mee planten te beleven. Maar nu gaatbij dehet oude Sint even van de eerste nieuwe bomen. uitrusten van alle drukte.

Veertien boomsoorten langsvannieuwe Inzameling waardepunten Stadsbeek De Brake

ombronsbruin 19.00 uur vanaf het Huis van verSint devertrekt naalden tot oranjebruin In samenspraak met buurtbewoners heeft Hij naast Blokker aan de Willem-Alexanderstraat. Het kleurend. de gemeente een beplantingsplan opgewordt een feestelijke uittocht met de muziek van NIJVERDAL – De aanleg van de nieuwe stadsbeek in De Brake in de kern van steld voor het gebied rond de stadsbeek. Advendowerk en een lampionoptocht. Sint13 gaat naar Nijverdal is bijna voltooid. Het civieltechnische is afgerond. Woensdag Co-creatie met buurtbewoners Bewoners spraken de wens uit om vooral de boot die afgemeerd ligt,uitvoeren bij de Wilgenweard. En november om 13.00 uur start de gemeente Hellendoorn met het van De nieuwe stadsbeek is een laatste ontbremet veel bomen en begroeiing de privacy vaart dan de een Regge af langs op weg Spanje! het beplantingsplan. Veertien boomsoorten krijgen plek denaar nieuwe kende verbinding voor debij open afvoer van in het gebied te Over een lengStadsbeek. Wethouder Willem Joosten helpt woensdagmiddag mee het planten DAARLERVEEN – herstellen. De Alpha Groep Daarlerveen het schone regenwater vanuit het centrum te van enige honderden meters aan organibeide vanGroei de eerste nieuwe bomen. en Gemeente Groep Daarlerveen seren samenwerking met Douwe de naar de Regge. Buurtbewoners van de Brazijdeninvan de stadsbeek krijgenEgberts veertien de naalden bronsbruinjaren tot oranjebruin verIn samenspraak met buurtbewoners actie om zoveel mogelijk waardepunten in te zaafgelopen volop meegeboomsoorten, waaronder acht faunabo-heeftke hebben kleurend. gemeente een beplantingsplan opgemelen. “Wede hopen dat zoveel mogelijk mensen dacht over een klimaatvriendelijke inrichmen, die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijsteldDouwe voor het gebied rond de stadsbeek. hun gespaarde Egberts waardepunten uit tingCo-creatie van de Salomonsonstraat. en en vogels. Dit versterkt de biodiversiteit met buurtbewoners Bewoners wens uitaan omde vooral de keukenlade halen spraken en deze de schenken in het gebied met een gevarieerde inrichDe nieuwe stadsbeek is een laatste ontbremet veel bomen enEgberts”, begroeiing deeen privacy gezamenlijke actie van Douwe aldus met devoor buurtbewoners envan woting van dichte lage beplanting nieuwe kende verbinding de open afvoer in het gebied te zet herstellen. Over een woordvoerder. In december Douween Egberts deleng-In co-creatie het schone regenwater vanuit het centrum te van enige honderden meters aan beide ingezamelde waardepunten om in pakken koffie. ningstichting Reggewoon is dan ook het bomen. naar devan van Bra-om zijden van de stadsbeek krijgen veertienNIJVERDAL –Regge. Vind zingenen leuk hebde je zin ontwerp dejeBuurtbewoners beek deenherinrichting ke hebben afgelopen jaren volop meegeboomsoorten, waaronder acht faunaboZo kan de voedselbank Hellendoorn wekelijks elke dinsdagavond in groepsverband te zingen? van de woonomgeving rondom de Regge Sallandse Wegenbouw, die in opdracht van over een klimaatvriendelijke inrichmen, die aantrekkelijk voor worden vlinders, bij-Kom dacht pakken koffie uitdelen. Koffie kanzijn gezien jij bij Vocalgroep Joy. “We zijn een spiksplinin De Brake tot stand gekomen. de gemeente het civieltechnische werk ting van de Salomonsonstraat. en en vogels. Dit versterkt de biodiversiteit als een uitnodiging om contact te maken met elternieuwe groep waarbij gezellig samen zingen heeftenuitgevoerd, schenkt degevarieerde gemeente in het met een inrich-op nummer één staat. We zingen nummers van kaar door dat gebied contact worden onderling beFietsen vlonderbrug Hellendoorn een boom. Daarmee comIn co-creatie met deeen buurtbewoners en wo-anting van dichte lage beplanting nieuwenu, staande banden versterkt. Koffie is veelalen een maar ook af en toe gospel. We willen Over dedan nieuwe Stadsbeek wordt eind dit penseertgeschonken het bedrijfproduct de CO2-uitstoot van ders ningstichting Reggewoon dan ook hetlijkt bomen. zeldzaam voor voedselbanzijn andere koren of isgroepen. Het ontwerp vannu deenvlonderbrug beek en deopherinrichting ken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit zo dan eens te treden. En jaarleuk eenomfietsen aangelegd, de projectwerkzaamheden. Sallandse We- ons van de woonomgeving rondom deook Regge Sallandse die in opdracht wordt ‘afgeschreven’. weook kunnen versterking goed waarmee een jullie nieuwe fraaie fietsvergenbouw schenkt Wegenbouw, de ‘Gold Rush’ ofwel de vanmannen... in De Brake stand gekomen. de gemeente het civieltechnische werkgebruiken!”, laat tot Daniëlle Eshuis weten. Er wordt binding door het vernieuwde groene geChinese moerascipres. Deze kaarsrecht heeft voor uitgevoerd, schenkt de gemeente Het komt weinig in voedselpakketten, maar elke dinsdagavond om 20.00 uur gerepeteerd in biedFietslangs de oevers van de Regge ontgroeiende boom kan 35 meter hoog en en vlonderbrug Hellendoorn een boom. Daarmee com-Nijverdal. wordt buitengewoon gewaardeerd. Inzameldozen Meer informatie over de locatie wordt na staat. Daarmee is Stadsbeek het tien waardepunten meterpenseert breed staan worden. Dede naalden Over deverstuurd. nieuwe eind dit het bedrijf CO2-uitstoot voor in De Kruiskerk envan de vanaanmelding Meerproject infowordt via‘Stadsbeek vocalgroepDe Brake’ Nijverdal afgerond.aangelegd, de 'Gold Rush' zijn bij uitlopen intens geel We-joy@hotmail.com. jaar eeninfietsen vlonderbrug de projectwerkzaamheden. Sallandse Schoof en Kulturhus ’t Trefpunt in Daarlerveen. schenkt deIn‘Gold Rush’ ofwel en wordengenbouw later groengeel. de herfst zijn de waarmee ook een nieuwe fraaie fietsver-

voor koffiepakken voedselbank

Nieuwe Vocalgroep Joy zoekt zangliefhebbers

Chinese moerascipres. Deze kaarsrecht groeiende boom kan 35 meter hoog en tien meter breed worden. De naalden van de 'Gold Rush' zijn bij uitlopen intens geel en worden later groengeel. In de herfst zijn

Cartoon van de week

‘N KAAMP

5.00 uur Ds. G. A. Schreuders

Cartoon van de week

‘N KAAMP

Hervormde Kerk DAARLE

17 november 09.30 Kerkuur Ds. W. Geuze EN Gereformeerde november09.30 15.00uur uurDs. Ds.B.G.J.A. Schreuders Heusinkveld V 817december 8 december 15.00 uur R. D. van Hornsveld 9.30 uur Ds. H. J. Visser DAARLERVEEN 4.30 uur Ds. H. J. Visser Kruiskerk GKV Hervormde Kerk november09.30 09.30uur uurDs. Ds.G.H.A.J.Schreuders Visser 817december november15.00 14.30uur uurDs. Ds.J.H. Visser 817december H.J.van Wijk

uskerk HAARLE DAARLERVEEN 9.00 uur Ceacilia EucharistievieH. Sebastianuskerk Kruiskerk GKV Verweij

november 19.00uur uurStudent CeaciliaF. Eucharistievie816 december 09.30 Bakker Pastor J.14.30 Verweij 8ring december uur Ds. J. Zwart HAARLE H. Sebastianuskerk 8 december 09.00 uur Woord- en communieviering Pastor E. Reeuwijk

binding door het vernieuwde groene gebied langs de oevers van de Regge ontstaat. Daarmee is het project ‘Stadsbeek De Brake’ in Nijverdal afgerond.

met een werkstuk naar huis in gaan, dat een Workshop schilderen ZINiN: Eerste is naar deZonnewerken van Picasso. 'werken in fantasie met Postcoderoos in Haarle: Picasso’ Lidwien Rouweler heeft zich in de a maanden verdiept in het leven en werk

zonnepanelen op dak

NIJVERDALS – In de reeks ‘Exhibition on Screen’ lo Picasso en één ding weet ze zeker: h is het zondag 17 november tijd voor de film ‘Young een werkstuk met een knipoog Picas Picasso’ bij ZINema, een film over denaar Spaanse directe kopie één (1881-1973), van zijn werken. kunstschilder Pablo van Picasso die een fantasie voeren turbulent leven leidde.de Naboventoon het vertonenen vanLidwien de film ‘Young gaat Nijverdalse kunstenares HAARLE – Opiedereen het dakde van het een coöperatieve mengvoorPicasso’ dat met prachtig werk Lidwien een (CAVV) workshop inde dew voerbedrijf Zuid-Oost Salland te Haarle huis Rouweler gaat. De tijdens bibliotheek is tijdens ZINiN Bibliotheek dieper op het werk van Picasso wordt begin 2020 het eerste 'coöperatieve zongewoon geopend tot 15.30 uur en zal o in en zorgt dak' ervoor datgemeente cursisten na de workshop ne-energie in de Hellendoorn geteken staan van Picasso met een mini-ten met een werkstuk naar huis gaan, dat een knipoog realiseerd. Door een nauwe samenwerking tussen ling enwerken een is de van Picasso. denaar inwoners vanpresentatie. Haarle, de energie-coöperatie Hellendoorn op Rozen U.A. en het mengvoerbeis Salland hetheeft mogelijk boeken o drijfTevens Zuid-Oost ontstaat uniek initiatief Lidwien Rouweler zich een inomde afgelopen maanden om Spaanse gezamenlijk verdiept zonne-energie in het leven te op en te werk wekken. van Pabkunstschilder bekijken en lo Picasso één ding ze zeker: Kaartenenvoor de weet workshop zijnhettewordt bes Bij dit zogenoemde kan ieeen werkstuk met eenPostcoderoosproject knipoog naar Picasso, geen www.zinin.com of telefonisch via 0548 – directe van één van zijngroene werken.stroom Kleur op en dereen kopie meedoen om samen Afhalen bijde Tourist is Lidwien ook te wekken, ongeacht het Info inkomen en ofmogelijk. men fantasie voeren boventoon en zorgtgeld erbegint zondag om uur naar en kanshop of investeren. Zonder zelf12.45 zonnepanelen voor datwil iedereen met een prachtig werkstuk uur. Leden bieb betalen 17 aan14.45 te schaffen, kunnenvan leden van de huis gaat. De bibliotheek is de tijdens decoöperatie, workshop gewoon geopend tot 15.30 en zalzijook in het zonne-energie opwekken enuur betalen gedurenniet-leden twintig euro. teken de vijftien staanjaar vaneen Picasso lagere met prijs eenvoor mini-tentoonstelhun energieling en een presentatie. verbruik.

mengvoerbedrijf

Tevens Coöperatie is het Zuid-Oost mogelijkSalland om boeken is eenover regionaal deze Spaanse kunstschilder te bekijken en te Hellenlenen. mengvoerbedrijf in Haarle. Coöperatie Kaarten de U.A. workshop te bestellen via doorn opvoor Rozen streeft zijn ernaar om door het www.zinin.com of telefonisch via 0548een – 62belang44 89. uitvoeren van postcoderoosprojecten rijke bijdrage te leveren energieneutraal Afhalen bij Tourist Info is aan ook het mogelijk. De workshop zijn van begint de gemeente zondag Hellendoorn om 12.45 uurin en 2050. duurt tot 14.45 uur. Leden van de bieb betalen 17,50 euro, niet-leden Haarle Energie twintig Neutraal euro. is een werkgroep van het Plaatselijk Belang Haarle, waarin de inwoners van het dorp Haarle hun eigen energie transitie aansturen.

Kun jij reanimeren?

Kun jij reanimeren? LVE TRI

ATLON

n 0.00 uur Evangelische Ds. H. Wijkgemeente H. Scheffer Vrije Gemeente Protestantse DeNijverdal 6.30 uur K. Berenst 17 november 09.30 uur Ds. L. van Weijen Schaapskooi

Dansclub Hulsen Ontmoet Sinterklaas en houdt dansavond zijn pieten! in dorpshuis

VOO

NIJVERDAL Protestantse gemeente Nijverdal Sint Antonius van Paduakerk 0.00 uur Ds. G. de Ruiter Regenboog 7De december 19.00 uur Woord- en communie17 november 09.30 uur J. Ds. P. J. ten Kleij viering Pastoraal werker Koopman sche Gemeente Het Centrum Nijverdal 9.30 Ds. L. gemeente van Weijen 17 uur november 09.30 uur Ds. B. v. d. Weg Protestantse Nijverdal 17 Regenboog november 18.30 uur Kand. Y. Breemes De 8 december 09.30 Ds. B. v. d. Weg ie Gemeente Beth uur Shalom Protestantse Wijkgemeente De Het Centrum 0.00 uur H. Stoorvogel 8Schaapskooi december 09.30 uur Ds. J. Eertink november18.30 10.00uur uurDs. Ds.H.G.van deDalen Ruiter 817december

De sinterklaascommissie heeft het nameSinterklaas nodigt alle kinderen uit om lijk kunnen regelen dat de mooie boot van een kijkje in zijn huis te komen nemen. Je Sinterklaas de gehele periode kan blijven mag dus bij hem op bezoek en dat kan liggen bij de Wilgenweard. op woensdag 20 november, zaterdag 23 november, woensdag 27 november en Maak je eigen lampion woensdag 4 december. Dan is het Huis van Bij alle winkeliers van Opmet Naar Nijverdal Sint tussenNIJVERDAL 14.00 uur en 16.00 uur geopend versierde pietenkoets tractor maakten – Wie heeft een leuke vraag het deze Huis–middagen van Sint korte ligt een bouwplaat van en kan iedereen binnen en een kijkje nemen. rondritjes doorop het voor Sinterklaas durft die ook aan hemHULSEN Dansclub Hulsen organiseert zaeencentrum; speciale Sinterklaas lampion klaar. Het Het Huis van Sint is dit te gewoon vinden aan mag meeeen en dansavond het kost te stellen? Of jaar wil je een de handjeterdagavond 7iedereen december weer helemaal niets. Daarnaast isH.het ook geven, je mooiste overhandigen dorpshuis Sion aan de G. Kappertstraat de bedoeling om deze lampion zo momooi Willem Alexanderstraat, in tekening het pand naast inis het gelijk om deze dagen tussen uur Hulsen. Deze avond wordt er muziek gedraaid mogelijk te op kleuren, plakken en14.00 knippen, Blokker. of op de foto met Sinterklaas? Kom gezelligte en 15.30 uur een rondvaart te maken met langs in het Huis van Sint en ontmoet de voor een groot scala aan verschillende dansen en zodat je mee kunt doen met de lampionDe pieten zorgen voor gezelligheid en plede bootzijn van over de Regge. goedheiligman en zijn pieten. op verzoek ookSinterklaas dansen aan te vragen. Iedernenoptocht tijdens de speciale uittocht op zier met hun gekke fratsen. Een mooi De sinterklaascommissie Sinterklaas nodigt alle kinderen uit omeen kan tijdens deze gezelligeheeft avondhet dusnamemet de 6 december. lijk van kunnen regelen de mooie boot van een kijkje in zijn huis te komen nemen. Jevoetjes de vloer. De dat foxtrot, chachacha, tango

HA

edde dragen voor uit eigen werk. in het en Dialectcafé worden afgewisseld door de ageNoaberhuus: van Bert Jansen, hij zingt alect. gedichten en verhalen

R K A IK

Red levens in jouw buurt. Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

GO EXTREME

FOR KIKA!

E I 2020 R C E L ONA - M A B .3 0 7 N A IRONM UG. 2020 .3 VICHY - A IRONMAN 70

Red levens in jouw buurt. Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

WWW.KIKAEXTREME.NL

Colofon

UITGEVER: Heinink Media BV Geopend: maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uu info@heininkmedia.nl Eurowerft 3, 7591 DE Denekamp T 0541 - 35 59 74

Colofon

UITGEVER: VERSPREIDING: Heinink Media BV exemplaren. Verspreiding in Nijver Oplage 16.500 Geopend: maandagDaarle, t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur en Haarle Hellendoorn, Daarlerveen, Hulsen info@heininkmedia.nl Eurowerft 3, 7591 DE Denekamp OPGAVE EN FAMILIEBERICHTEN: T 0541 - 35 59ROUW74

Info@heininkmedia.nl

T 0541 - 35 59 74 VERSPREIDING: Oplage 16.500 06 - 25exemplaren. 09 77 96Verspreiding in Nijverdal, Hellendoorn, Daarle, Daarlerveen, Hulsen en Haarle. REDACTIE:

OPGAVE ROUW- EN FAMILIEBERICHTEN: redactie@deweekvanhellendoorn.nl Info@heininkmedia.nl T 0541 - 35 59 74 ADVERTENTIEVERKOOP & MEDIA ADVIES: 06 - 25 09 77 96

Patrick Heinink

REDACTIE: info@heininkmedia.nl redactie@deweekvanhellendoorn.nl T 0541 - 35 59 74

M 06 - 30 02 65 15

ADVERTENTIEVERKOOP & MEDIA ADVIES: PatrickInformeer Heininkook voor doorplaatsen in info@heininkmedia.nl T 0541 - 35 59 74 M 06 30 02 65BIJ: 15 KRANT AF TE- HALEN Informeer ook voor doorplaatsen in de Hellendo regio. Coop - Léon Haanstra; Jumbo; Albert Heijn

MacDonalds Nijverdal; Spar Haarle; ‘n Tip Daarle.

KRANT AF TE HALEN BIJ: CoopDRUK: - Léon Haanstra; Jumbo; Albert Heijn Hellendoorn; Drukkerij vanSpar Barneveld BVDaarle. MacDonalds Nijverdal; Haarle; ‘n Tip DRUK: KRANT NIET ONTVANGEN? Drukkerij Barneveld BV Neem van contact op met Heinink Media

Ga naar www.deweekvanhellendoorn.nl

KRANT NIET ONTVANGEN? 06 - op 83met 16Heinink 72 31Media Neem contact De krant wordt dan alsnog bij u bezorgd. Ga naar www.deweekvanhellendoorn.nl 06 - 83 16 72 31 De krant alsnog bij u bezorgd. Nietwordt uit dan deze uitgave mag zonder toestemmin

gepubliceerd en/of gereproduceerd zonder voo

Niet toestemming uit deze uitgave maguitgever zonder en/of toestemming worden van de rechthebbende gepubliceerd en/of gereproduceerd zonder voorafgaande niet verantwoordelijk voor copyright op bij ons aan toestemming van de uitgever en/of rechthebbende. Wij zijn artikelen of voor beeldmateriaal. kunnen gee niet verantwoordelijk copyright op bijWij ons aangeleverde aansprakelijkheid aanvaarden voor welke artikelen of beeldmateriaal. Wij kunnen geen schade enkele aansprakelijkheid aanvaarden welke van of welke aard dan ook, ontstaanvoor door het schade niet tijdig onjui aard van dan advertenties ook, ontstaan door het niet tijdig of onjuist plaatsen of informatie in deze krant, onze van advertenties of informatie in deze krant, onze website of social media. social media.


NIEUWE NISSAN JUKE DE COUPÉ CROSSOVER VANAF € 23.990(1)

Try-out 'Muurloze zondag' Kulturhus van Kruidenwijk

NU IN DE SHOWROOM: DE NIEUWE NISSAN JUKE PREMIERE EDITION Ter introductie van de nieuwe JUKE stelt Nissan u graag voor aan de gelimiteerde en exclusieve introductieuitvoering: Nissan JUKE Premiere Edition met o.a. 19” lichtmetalen velgen, Two-Tone lak, New NissanConnect infotainmentsysteem met navigatie en parkeersensoren vóór. Nu voor de introductieprijs van € 27.990!(2)

NIJVERDAL – Duurt jouw zondag ook veel langer dan elke andere dag in de week? En komen de muren soms op je af? Je bent niet de enige die dit zo ervaart! Kom zondag 15 december van 13.00 uur tot 16.00 uur naar de try-out van de 'muurloze zondag' in het Kulturhus in de Kruidenwijk.

SCAN EN ONTDEK DE NIEUWE JUKE

Iedereen, ongeacht leeftijd, die deze dag graag in gezelschap van anderen wil doorbrengen, is van harte welkom. Dit geldt niet alleen voor alleenstaanden. Ook als je partner op zondag werkt of andere bezigheden heeft, en je zoekt voor jezelf een leuke invulling van de zondag, kun je hier terecht.

(1) De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs incl. bpm/btw, legeskosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken, gebaseerd op de meest recente prijslijst van de nieuwe Nissan JUKE. (2) De genoemde prijs is de consumentenadviesprijs van de Nissan JUKE Premiere Edition DIG-T 117 MT. Getoond model is een Nissan JUKE N-Design en kan afwijken van de genoemde uitvoering. Raadpleeg voor de beschikbaarheid uw officiële Nissandealer. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland

JUKE

110 - 118 G/KM

4,8 - 5,1 L/100 KM (NEDC 2.0)

Wat betreft de invulling van de 'muurloze zondag' kun je denken aan samen met anderen koken, met z'n allen naar een evenement of gewoon gezellig met elkaar een kop koffie drinken of een gezelschapsspel spelen. Liever een andere activiteit? Suggesties zijn welkom, want de invulling is mede afhankelijk van de wensen en belangstelling van jou en de andere deelnemers. Ook daarvoor is deze try-out bedoeld. Dus loop zondag 15 december gerust even binnen bij het Kulturhus in de Kruidenwijk. De 'muurloze zondag' is een initiatief van De Welle in samenwerking met Wijkvereniging De Kruidenwijk. Bij voldoende belangstelling krijgt dit initiatief in 2020 een vervolg.

NISSAN.NL

N E G N I T R O K MEGA Fietsen

Scooters Sym Tomos Peugot GTS

Fietstassen Accessoires Scooter onderdelen

Koga, Qwic, Gazelle, Trek, Cortina, Sparta, Loekie Dutch-ID Freebike

25%

15%

30%

50%

tot

30% tot

80%

tot

R E V

A

U O B

E LL

N I W

O S G

M S

U R P

E O

G N I IM

W T

G E

Almelo Ootmarsumsestraat 141 | 0546 861 807


Daniek Vliek wint ZINiN Open Mic en krijgt cheque vijfhonderd euro

NIJVERDAL – Het was Daniek Vliek, die afgelopen zaterdag de Open Mic in De Smidse won en met een cheque van vijfhonderd euro onder de arm naar huis ging. Het was de zesde Open Mic die door het talentenprogramma Ingenium van ZINiN werd gehouden en het was de eerste keer dat er prijzen waren te verdelen.

6 DECEMBER 15:00 - 22:00 Schaatsbaan Nijverdal Tijd om te gaan schaatsen met het hele gezin. Kinderen kunnen hun klasgenootjes, vriendjes of vriendinnetjes meebrengen. Want schaatsen is leuk, leerzaam en gezond! Dus kom naar Schaatsbaan Nijverdal, want vanaf 5 december zijn we weer open. De populaire schaatsbaan in hartje Nijverdal is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip in de wijde regio. Schaatsplezier voor jong en oud, ook wanneer het niet vriest. De schaatsbaan heeft altijd prima ijs en door aankleding met een knus winterterras, sfeerverlichting, kerstbomen, vuurkorven, glühwein en warme choco is het Henri Dunantplein van 5 december t/m 5 januari 2020 omgetoverd tot een waar winterparadijs. Op het ijs worden deze hele periode leuke activiteiten georganiseerd, waaronder schoolschaatsen en discoschaatsen. Maar ook peuterschaatsen, vele liveoptredens in de knusse tipi en een demonstratie van schoonrijders. Voor wie geen zin heeft om de ijzers onder te binden, maar toch wil genieten van de unieke sfeer, is het heerlijk toeven in de gezellige tipi bij de schaatsbaan. Het is er lekker warm en met leuke optredens is het er altijd beregezellig. Kortom, een bomvol programma, dat Nijverdal goed op de kaart zet. Henri Dunantplein Nijverdal 6 DECEMBER 19:00 Dag Sinterklaasje… Zing en dans nog één keer mee met alle Pieten en zie de sinterklaasboot vertrekken richting Spanje. RTV Oost is aanwezig om verslag te leggen. We vinden het geweldig dat de sinterklaascommissie het dit jaar heeft kunnen regelen dat de mooie boot van Sinterklaas de gehele periode kan blijven liggen bij de Wilgenweard. ’s Avonds wordt deze locatie mooi uitgelicht door de medewerkers van het lokale bedrijf DJ voor Jou. Kom gerust een kijkje nemen samen met je kinderen. Helemaal nieuw is de speciale uittocht op 6 december! De intocht van Sinterklaas en de weg naar 5 december wordt op tv vaak breed uitgemeten, maar het vieren van de verjaardag van de goedheiligman en het vertrek naar Spanje gaat stilletjes voorbij. Voor veel kinderen is dat geen probleem. Anderen hebben er meer moeite mee. Bij de uittocht zien de kinderen dat het afgelopen is. Op deze manier komt er een echt einde aan het feest. Op 6 december om 19.00 uur vertrekt Sinterklaas vanuit het Huis van Sinterklaas in zijn koets, gevolgd door zijn pieten, alle kinderen en de slagwerkgroep van Advendo terug naar zijn boot. Net als bij de intocht zijn hier ook speciale glutenvrije pieten aanwezig. Zoek ze op, ze zijn goed herkenbaar! Als de boot dan vertrekt in de nacht volgt er in de verte nog wat vuurwerk! Geweldig leuk dat Valk Vuurwerk ook een steentje wil bijdragen om Sinterklaas een goed afscheid te geven. Dag Sinterklaasje!! Maak je eigen lampion Hebben jouw kinderen al een bouwplaat opgehaald? Deze liggen inmiddels klaar bij de lokale winkeliers. Bij alle winkeliers van

Op Naar Nijverdal en het Huis van Sint ligt een bouwplaat van een speciale Sinterklaas Lampion klaar. Het is de bedoeling om deze lampion zo mooi mogelijk te kleuren, plakken en knippen, zodat je mee kunt doen met de lampionnenoptocht tijdens de speciale Uittocht op 6 december a.s. Doen dus… Centrum Nijverdal PrijsEntreeprijs: gratis. 7 DECEMBER 19:00 Loop naar de maan Hoor de wind waait door de bomen Bij aanvang van de avond vertelt de gids van Sterrenwacht Hellendoorn je in een beeldende presentatie alles over de maan en zichtbare planeten. Aansluitend vertelt de boswachter van Staatsbosbeheer je leuke weetjes over het nachtelijk leven in de bossen van de Sallandse Heuvelrug. Vervolgens ga je naar buiten voor een wandeling door het bos en over de velden van de Sallandse Heuvelrug. Bij helder weer kun je de maan en de andere hemellichamen in al hun pracht bewonderen. Bij terugkomst bekijk je bij helder weer het heelal vanuit de koepel boven in het gebouw en/of bezoek je het planetarium. Buitencentrum Sallandse Heuvelrug Grotestraat 281 7441GS Nijverdal 0548612711 www.sallandseheuvelrug.nl PrijsEntreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): € 7,50; Entreeprijs Volwassenen: € 12,50. 7 DECEMBER 21:30 “De Bunzings” in Café ‘n Tip Onlangs zijn hun eerste twee eigen nummers uitgebracht. Direct opgepikt door diverse radiostations waar ze nu standaard in de playlist staan, zo ook bij Radio Oost. De vele positieve reacties hebben er voor gezorgd dat ze eind 2019 hun derde eigen nummer vervroegd uit gaan brengen. Om deze nummers ook live te gaan spelen treden ze deze winter nog enkele keren op! Volgend jaar staan er ca. 50 shows op het programma. Een mooie kans om ze nog in een wat kleinere setting te zien spelen. De Bunzings zijn al enkele jaren actief als Boeren Rock en Engelstalige Cover Band. Deze vier enthousiaste jonge mannen streven naar een feestje en zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen mee doet. Nu dus ook met eigen nummers. Café ‘n Tip ‘N tip 7 7688 RR Daarle 0546697160 info@ntip.nl http://www.ntip.nl PrijsEntreeprijs: gratis. 8 DECEMBER 12:00 - 17:00 Culi Christmas Carols De swingende zanggroep Vocaltime zingt de mooiste (Kerst) nummers. Het terras van de Uitkijk wordt voor even omgetoverd in Oud Hollandse winterse sferen. Dus trek een warme jas aan, doe een sjaal om en waan je voor even in andere tijden! Kom gezellig langs op zondag 8 december van 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Landgoed de Uitkijk Hellendoornsebergweg 8 7447PA Hellendoorn 0548-654117 info@landgoeddeuitkijk.nl https://www. landgoeddeuitkijk.nl PrijsEntreeprijs: gratis.

Het was een succesvolle avond voor de talenten, die dit keer werden beoordeeld door een deskundige jury onder leiding van cultuurburgemeester Jaap Harmsen. De jury, waarin Bas Voorveld en Erna Heuver ook zitting hadden genomen, oordeelde dat de band Trinity, bestaande uit de zusjes Marlotte en Loreen Jansen en broer Rick Jansen, met de tweede prijs naar huis gingen. Op de derde plaats eindigde Sarah Hemmink. Volgens Harmsen was het een fantastische avond, waar de talenten

vrijuit hun muziek konden laten horen, maar waar hij ook moeilijk vond om te jureren: “Muziek is zo persoonlijk. Maar het waren allemaal toppers!”

Er wordt opnieuw een Open Mic in De Smidse gehouden en wel op 8 februari en op 4 april 2020. Ook dan kunnen talenten zich weer opgeven en meedoen aan de talentenjacht. Dit kan op het gebied van muziek, cabaret en ander podiumkunsten. Opgeven kan via talent@zinin.com.

LINKS SARAH EN LUUK, MIDDEN DANIEK VLIEK EN RECHTS ZUSJES EN BROER JANSEN.

NKC scoort mooie voorsprong tegen SKF Veenendaal: 16-21

NIJVERDAL – Na het verlies van vorige week tegen Mid-Fryslân speelde NKC’51 afgelopen weekend haar eerste uitwedstrijd van het zaalseizoen tegen SKF in Veenendaal. NKC’51 ging met forse cijfers onderuit tegen de Friezen, maar ook SKF, dat evenals Mid-Fryslân Hoofdklasse speelt op het veld, verloor haar wedstrijd tegen KV Drachten. De taak voor de Nijverdallers om zich te revancheren en de eerste punten van het seizoen binnen te halen in deze zware competitie. In een slordige beginfase van de wedstrijd was het SKF dat het voortouw nam. Ondanks dat de thuisploeg niet groots speelde, werd het door NKC’51 in het zadel geholpen doordat de Nijverdallers verdedigend de nodige fouten maakten, waardoor SKF uitgelezen kansen kreeg en deze ook benutte. Na tien minuten spelen stond het 3-0, waarna een zwak aanvallend NKC’51 ook voor het eerst op het scoreformulier kwam, 3-1. SKF stelde weer orde op zaken en scoorde tweemaal achtereen, 5-1. Beide ploegen scoorden nog om en om, en door een goed spelende Gerd Nijkamp wist NKC’51 weer op een marge van twee te komen, 7-5. Hierna brak echter weer een slechte fase aan van de Nijverdallers, verdedigend werden te veel fouten gemaakt waardoor SKF vier doelpunten op rij maakte. NKC’51 wist voor rust nog één keer te scoren. Ruststand: 11-6.

Na rust leek het voor NKC’51 de verkeerde kant op te gaan bij 13-7, maar toen gebeurde er toch iets onverwachts met de ploeg uit Veenendaal. Aanvallend viel het volledig stil en aan de kant van NKC’51 werd het vertrouwen steeds groter. Doelpunt na doelpunt sloop de ploeg van Gert Schorn dichterbij. SKF was de grip op de wedstrijd volledig kwijt en wist in vijftien minuten maar één keer te scoren. NKC’51 bleef doorgaan en trok de stand uiteindelijk gelijk bij 14-14 en kwam daarna ook voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. NKC’51 breidde de voorsprong uit naar 14-19 en pas toen deed SKF weer iets terug met nog vijf minuten te spelen. De genadeklap werd uitgedeeld bij 16-20 door NKC’51. SKF probeerde door middel van wissels nog iets terug te doen, maar zonder resultaat. De sterk spelende Pim Knobbe bepaalde de eindstand vlak voor het eindsignaal op 16-21.


Seminars bij Ezra Nijverdal

CLASSIC BINGO

NIJVERDAL - De Evangelische Gemeente Ezra houdt elke tweede zondag van de maand in het Advendohuis aan de Koersendijk in Nijverdal een seminar met spreker Dato Steenhuis. Op zondag 8 december is het vierde seminar van dit seizoen. Deze gaat over 'Wie is de Vader, de Zoon, de Heilige Geest?'. Aanvang is 19.00 uur en het seminar duurt tot 20.00 uur. Deelname is gratis, wel is er een collecte. Na het seminar is er koffie en een nagesprek. Op zondag 12 januari is er ook een seminar, dan over 'De Bijbel de norm of het milieu?'.

ELKE VRIJDAGAVOND VANAF 20.00 UUR ENSCHEDE

Helders Advent in d'Oale Grieze

S p e e l b ewu st 18+ H o l l a nd c a s i no.nl

HELLENDOORN – In d'Oale Grieze te Hellendoorn wordt op zondagavond 8 december de oecumenische samenkomst, het Helders Advent gehouden. De voorgangers zijn ds. Aangeenbrug en pastor Legtenberg.

Zesde Do-Event voor voedselbank DAARLERVEEN – De Gemeente Groei Groep Daarlerveen en de Alpha Groep van de Kruiskerk en de Schoof organiseren voor de zesde keer een Do-Event. Basisschool De Veenbrug doet ook deze keer weer mee. “In samenwerking met de voedselbank Hellendoorn gaan we in Daarlerveen op zaterdag 14 december zoveel mogelijk levensmiddelen inzamelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank”, laat een organisator weten. Op woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 december nemen kinderen van De Veenbrug levensmiddelen mee naar school. Kinderen uit

de bovenbouw gaan op vrijdagmiddag het ingezamelde voedsel naar De Schoof brengen. De opbrengst uit Daarlerveen gaat rechtstreeks naar de voedselbank Hellendoorn.

14 DEC

3JS

LIST, SHAFFY & PIAF

CONCERT

MUZIEKTHEATER

ONBEPERKT TAFELEN

VOOR EEN VASTE PRIJS! Maak gebruik van onze wereldse buffetten en bestel via een tablet je menu bij de kok! Zo zit je wat langer gezellig aan tafel.

De begeleiding van de samenzang is in handen van de Hellendoornse Harmonie onder leiding van Egbert van Groningen. Daarnaast zingt Vocal Devotion enkele liederen. In deze oecumenische viering dragen zowel de Rooms-Katholieke als Protestantse kerk samen het gevoel van advent uit.

De voedselbank heeft een boodschappenlijstje samengesteld met producten waaraan het grootste tekort is, zoals pasta, rijst of couscous, groenten of peulvruchten in blik, maaltijdsoep in blik, houdbare halfvolle melk, koffie of thee. Natuurlijk zijn andere boodschappen ook welkom. De inzameling is bij De Schoof aan de Brugstraat te Daarlerveen en wel op zaterdag 14 december tussen 10.00 uur tot 14.30 uur.

December

13 DEC

Na afloop is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje warme chocolademelk of glühwein te ontmoeten en nog even na te praten. Aanvang is 19.00 uur.

|

Hengelosestraat 250 7562 PK Deurningen Oldenzaal T. 0541 512674 www.restaurantpan.com

|

Lekker voor elkaar

Stoney Creek Australische wijn

rood, wit of rosé 2 flessen à 750 ml combineren mogelijk

1+1

2 HALEN

Mandarijnen

net 1 kilo

EN =1 BETAL

1.99

11.98 5.99

Lay’s flat of light chips

Authentieke rosbief, achterham, serranoham, kipfilet of ontbijtspek

2 zakken à 170/225 gram combineren mogelijk

2 STUKS

2 pakjes, vers verpakt per 100 gram combineren mogelijk

*

S J I R P E V L 2 HA 2. 3. e

19 _

2.38 2.98

29

1.64 _ 2.47

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 02 december t/m 08 december 2019. Week 49. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Léon Haanstra Nijverdal Smidsweg 7c Coop Holten Haanstra Filiaal Portlandweg Portlandweg 9 Dorpstraat 20

Openingstijden Ma t/m Zat. Openingstijden Ma t/m Zat. Openingstijd Zondag

1.-

8.00 - 21.00 uur 8.00 - 21.00 uur 12:00 - 18:00 uur

1.

99


Koffieconcert Roalter Jong’s Zo mooi is de gemeente Hellendoorn in d'Oale Bleeke te Nijverdal Onze oproep om foto’s in te sturen uit de gemeente Hellendoorn leverde mooie plaatjes op. Heb jij ook een foto gemaakt die je wilt delen met onze lezers? Mail deze dan naar redactie@deweekvanhellendoorn.nl.

NIJVERDAL – Muziekvereniging KSW organiseert op zondag 8 december een koffieconcert met deze keer De Roalter Jong’s. Het koor is al meer dan twintig jaar actief en bestaat uit meer dan vijftig mannen van 45 jaar en ouder. Wat ooit begon als shantykoor is het nu een eigentijds en modern koor met een zeer breed re-

Zonsondergang, afgelopen zondagavond in Haarle. Foto: Leo Kemper.

pertoire en een geheel eigen klankkleur. Sinds begin dit jaar staat het koor onder leiding van Greet Nekkers. Het concert van aankomende zondag is in d’Oale Bleeke aan de P.C. Stamstraat in Nijverdal. Aanvang is 11.30 uur, maar de zaal is al open vanaf 11.00 uur en de koffie staat dan klaar.

Zevende gelijkspel voor SVVN en rode lijn blijft daardoor in beeld

NIJVERDAL – Het eerste van SVVN ging voor de wedstrijd van afgelopen weekend naar Almelo om daar hun krachten te meten met Oranje Nassau. ON degradeerde vorig seizoen uit de Tweede Klasse terwijl het een seizoen daarvoor nog kampioen werd in de Derde Klasse. Ze zijn dus beetje te klein voor het tafellaken, maar te groot voor het servet. Na negen wedstrijden hadden ze in Almelo waarschijnlijk wel een betere seizoenstart verwacht, maar in ieder geval gehoopt. ON verloor al vier wedstrijden en is slechts terug te vinden in de middenmoot. Ook SVVN presteert teleurstellend. Er werd slechts twee keer verloren, maar daartegenover staat slechts één overwinning. SVVN doet dus voornamelijk aan gelijke spelen. SVVN staat tiende en dat is dicht bij de rode lijn.

Zonsondergang, afgelopen zondagavond in Haarle. Foto: Leo Kemper.

Haarle in de mist en kou. Foto: Lobke Smeenk.

Het Sasbrinksvennetje in de najaarszon. Foto: Cor ten Hove.

Om drie uur werd er afgetrapt op het kunstgras van Sportpark Ossenkoppelerhoek. Respect voor scheidsrechter Gert Klaassen die helemaal vanaf de provinciegrens Utrecht/Gelderland kwam, om deze wedstrijd in goede handen te leiden. In het eerste gedeelte was Oranje Nassau de bovenliggende partij. Hoewel het van beide kant wat een matte bedoening was, had de thuisclub licht het betere van het spel. Het eerste noemenswaardige wapenfeit van SVVN was in de 23ste minuut. De keeper van ON had moeite met een voorzet en redde in twee keer. Ronald van den Berg tikte de bal bij de tweede keer uit zijn handen en scoorde. Het doelpunt werd terecht geannuleerd. Het was een startsein voor een goede periode van SVVN waar de tegenstander flink onder de druk werd gezet. Dit had ook te maken dat ON het helemaal kwijt was. In de 26ste minuut werd Teun Bakhuis op links aangespeeld. Hij draaide naar zijn rechter en gaf de bal voor in het strafschopgebied. Daar stond Marvin Thomas vrij en hij tikte de bal in de linkerhoek achter de doelman: de 0-1 voorsprong was een feit. Na het doelpunt kreeg SVVN kansen om de score uit te breiden, maar zonder succes. De grootste kans op de 0-2 volgde in de 45ste minuut. Een vrije trap van Ronald van den Berg belandde bij de tweede paal bij de vrijstaande Melvin Hulsman. Die raakte de bal echter onvoldoende zodat de keeper redding kon brengen. In blessu-

retijd van de eerste helft werd een vrije trap op de helft van SVVN kort genomen en schoot Semol Souhuwat van grote afstand op goal. De bal wapperde zo achter Patriz Loohuis en gingen de teams met gelijkspel de rust in. De tweede helft kwam ON fanatiek uit de startblokken en kreeg in de 46ste minuut een corner. De bal werd kort gespeeld, op de rand zestien van waaruit de bal in het strafschopgebied werd gespeeld. Via een kluts kwam de bal voor de voeten van Patrick Ponsteen die de bal in het doel schoot. In een paar minuten wordt een voorsprong omgebogen naar een achterstand en moet SVVN in de achtervolging. De club probeerde het wel, maar had moeite om echt gevaarlijk te worden. Een schot vanuit de tweede lijn van Frank Bolink zorgde nog voor het meeste gevaar, maar deze ging naast het doel. Zo leek het een kansloze bedoening te worden, maar toen Frank Bolink in de 83ste minuut goed door zette en hij Marvin Thomas vond kon hij alleen op de keeper af. Marvin bleef koel en schoof de bal onder de doelman in het doel. In de slotfase kon het duel nog alle kanten op. De grootste kans was echter voor de thuisclub. Mauro Lodde kreeg een kans om op goal te schieten. Hij vond echter de paal in plaats van het net. Gescoord werd er niet meer. Een puntje erbij dus voor SVVN, die daarmee op de tiende plaats blijft staan en de situatie is onveranderd: licht zorgelijk, maar een overwinning zou wonderen doen.


SHOP DE MOOISTE FEEST-OUTFITS IN ONZE VERNIEUWDE WINKEL ELKE ZONDAG IN DECEMBER OPEN

3.200 M2 FASHION & SCHOENEN

€ 40,- KORTING*

OOTMARSUMSESTRAAT 145 TILLIGTE

WORD KLANT EN ONTVANG DIRECT

+31 (0)541 22 22 22

€ 40,- KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de Uitspraak Raad van State: KOOPMANMODE.NL Bestemmingsplan Buitengebied Twenterand onherroepelijk

landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

* BIJ BESTEDING V.A. € 200,-. 1 cheque per klant. Geldig t/m 29 dec. 2019. Niet geldig op afgeprijsde artikelen. Niet inwisselbaar voor geld. Zie voorwaarden bij de kassa.

www.deweekvanhellendoorn.nl Gezellig wonen in ’n Kaamp in Nijverdal

TWENTERAND - Woensdag 16 oktober heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Bestemmingsplan Buitengebied Twenterand, waarmee dit plan definitief is geworden. Het bestemmingsplan bestrijkt het hele buitengebied van Twenterand– met uitzondering van jaren delen HELLENDOORN Evenals voorgaande rondom Naturamaand 2000 gebieden. gaat om wordt ookdedeze weer een Het stamppotzo’n 1400 adressen. Koster ten-actie opgezet voor Wethouder minima. “WijRoel zijn heel blijis tevreden dat het proces hiermee is afgerond: “Er dat diverse bedrijven toezegging hebben gedaan ligtons nu weer een actueel plan,woordvoerder. totdat te zijner tijd om te helpen”, aldus een “Weer door de eendaardoor omgevingsplan voor kunnen deOmgevingswet stamppottenactie door laten de gehele gemeente gaan en gelden.” gaan! Ook hebben wezal goede mooie kleding

Inschrijven voor Vroomshoopse Dorpskwizz

Stamppotten-actie voor minima 2019

VROOMSHOOP - Er bestaat veel belangstelling voor het meedoen aan de eerste Dorpskwizz ui de historie Vroomshoop, georganiseerd doo teriaal mogenvan zoeken. De spullen die overblijven de lokale Dorpsraad. Op goed de vrijdagavonden 22 gaan weer naar een ander doel: een vluchnovember enop 29Samos. november 2019 treden degraag teams telingenkamp We willen ook nog tegen elkaar inmeegeven, het strijdperk Het Punt. Onde een goodybag metindaarin duurdere leiding van Wim Bremmer worden producten als quizmaster koffie, wasmiddelen, shampoo en antwoorden op velenodig uitdagende dergelijke.” Eengevonden donatie is daarvoor en dat vragen over onder meer sport,tnv vakantie en vrije kan via NL33ABNA0620538163 E.F.G.Calkhotijd, actuele zaken, muziek en natuurlijk over he ven o.v.v. Stampottenactie 2019. dorp Vroomshoop zelf. Ook zijn er leuke doe opdrachten voor de teams, die uit 3 tot en met 5 buurt was waar geen toerist zich waagde. upersonen uit voor de kerstviering op vrijdag 20 debestaan. De inleiding van Harry Peters bij film du cember in bedrijven, het Hervormd Centrum Dedeze Rank. Families, straten, scholen en (sport)ver ongeveer 25 minuten en daarna wordt gezam Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. enigingen doen mee en er kunnen nog meer teams lijkTot de 1film bekeken. Deze speelt af in Harle bij. november aanstaande kanzich er ingeschre begin jaren zeventig, de tijd van Aretha Franklin Iedereen is van welkom! Ook tijdens ven worden via:harte www.dorpskwizzvroomshoop.n Ray Charles. De negentienjarige Tish is de in zwang Er ontmoetingsmiddag is naast de eeuwigePCOB roem Den een Ham prachtige wis van haar grote liefde Fonny, een jonge beeldh de kerk aan de Ommerweg op woensdag 8prijzen selbeker te winnen en doelen daarnaast ook mooi teren meerdere goede zich. Om de kerstswer. Hij zit vast,14.30 beschuldigd van een14.00 verkrachti januari. Aanvang uur, open waarbij entreekaartjes voorzaal eredivisiewedstrijden feer te verhogen zijneen de midwinterhoornblazers enh ingerekend racistische agent. Terwijl uur. Spreker is door danHeracles wethouder Harmsen. van FC Twente, en Eurosped accordeonist Alberto aanwezig. Natuurlijk en zijnvoo er beider families best doen om Fonny's na voorstellingen vanhun lokale culturele evenementen. ook kraampjes waar lekkernijen worden aangebote zuiveren, wordt jonge paar al heen en we Voor slechts 15 eurohet kan een team meedoen den zoals versgebakken kniepertjes, stroopwafels geslingerd tussen hoop en wanhoop. Een liefd en heerlijke chocolade van Twente Decadente. In verhaal als de blues, gepassioneerd, melanchol het restaurant ‘De Ontmoeting’ kan een kopje kofen onvergetelijk. fie worden genuttigd met zelfgemaakt gebak. Ook is er erwtensoep en zijn er oliebollen en Molukse Reserveren voor de film en lezing kan via ww hapjes verkrijgbaar. zinin.com of telefonisch via 0548 – 62 44 89. halen bij Tourist Info is ook mogelijk. Aanvang donderdag om 20.00 uur. Leden van de ZINiN bliotheek betalen tien euro, niet-leden 12.50 eu

Lezing filmjournalist Harry Peters over ‘If BealeDen Street could talk’ Passage Ham

kunnen inzamelen, waaruit minima bruikbaar maNa vier jaar voorbereiding is in maart 2018 het bestemmingsplan Buitengebied door de gemeenNIJVERDAL – Gerenommeerd filmjournalist Harry DEN HAM - Passage nodigt teraad vastgesteld. Op datDen planHam is door zeshaar perPeters is altijd op zoek naar de beste boekverfilleden uit opingesteld woensdag deIn sonen beroep bij 18 dedecember Raad vanvoor State. mingen en onlangs opde deRaad boekverin deviel kerkzijn aanoog de Ommerweg. tweekerstviering van deze beroepszaken heeft van filming ‘If Beale Street could talk’ het gelijk20.00 Ook is ernaar een bijeenStateAanvang aangegeven datuur. de bestemming aangepast namige boek van romanschrijver James op Dit woensdagavond januari in moetkomst worden. moet binnen 2615weken naBaldwin. dede uitDonderdag 21 november is Harry Peters tezijn. gast kerk Ommerweg. De heer Herman spraak vanaan de de Raad van State gerealiseerd Dein het ZINiN Theater om uit te leggen waarom hij voor Stevens komt vertellen over de natuur. Aangemeente Twenterand komt binnenkortKrönnenmet een HELLENDOORN – Woonzorglocatie deze boekverfilming heeft gekozen enRaad wat van hem vang 20.00 de uur.opmerkingen voorstel waarin van de zommer in Hellendoorn houdt op woensdag 11 heeft geraakt in deze film. State zijn meegenomen. Voor de andere vier perdecember de jaarlijkse traditionele kerstmarkt. P.C.O.B. sonen die beroep aangetekend, blijft de Deze kerstmarkt aan hadden de Sanatoriumlaan net buiten “Ik heb deze gekozen De voor P.C.O.B. enboekverfilming het ouderencomité vanomdat de in stand. debestemming kern Hellendoorn is voor iedereen gratis toehij totgezamenlijke de klassiekers in devan wereldliteratuur behoort kerken Den Ham nodigen gankelijk van 11.30 uur tot 16.00 uur en wordt in de en het een prachtige film is van hoge kwaliteit”, wandelgangen van deze locatie gehouden. Er zijn vertelt Harry. “Er vind momenteel een soort herverschillende kraampjes met onder andere mooie waardering plaats van de schrijver James Baldwin kerststukken en zelfgemaakte artikelen van de loen zijn boeken worden in Nederland opnieuw uitcaties dagbesteding van ZorgAccent. Ook presengebracht en zijn razend populair. Een mooie aanleiding om deze film te kiezen.” Het boek ‘If Beale Street could talk’ dateert uit 1974, toen Harlem, New York nog een linke, door heroïne geteisterde

Gezellige traditionele kerstmarkt woonzorglocatie Krönnenzommer

Ereprijs 24 t/m 238, 7433 JJ Nijverdal

HOUT / BETON SCHUTTING

Te huur: driekamerwoning speciaal voor senioren • Woonkamer met half open keuken, twee slaapkamers, inpandige berging, badkamer en loggia. Woningen begane grond hebben een tuintje • Oppervlakte woningen 60 m2 • Recreatieruimte aanwezig en gemeenschappelijke binnentuin

WINTERAANBIEDING

• Gezamenlijke fietsenstalling met oplaadpunten voor e-bikes c.q. scootmobielen • Bushalte binnen 65 meter • Kale huurprijs vanaf € 583,per maand • Voorschot servicekosten € 50,per maand

Wilt u meer weten? Bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 13.00 uur, 088 - 921 05 41 www.woonzorg.nl/n_kaamp www.woonzorg.nl

Vriezenveense Jonge Jenever of Berenburg

was €73,00

Veel vrijwilligers gezocht voor 1 999 'Hellendoorn 75 jaar bevrijd'99 KNORR Wereldgerechten Alle

NU BAKKER vanaf BROOD-BANKET VAN SLOMP M € 68,00 per meter geplaatst Ge 79

Bruin21 of witbrood, heel gesneden planks scherm en gladde betonpalen Fles 1 liter kijk voor de voorwaarden op de site Nu Onze bekende kwantumkorting Roomboter Croissants broodjes, wordt nu verhoogd in november, W december en januari! Vers uit eigen oven, 3 voor varianten + Gratis Groenteschiller Do Besteding vanaf Normaal Winterkorting* berty Party. HELLENDOORN – Van 1 tot en met 5 mei staat → € 300 3% 5% De bekende Krentenwegge, 49 Hellendoorn in het teken van →75 jaar 7% bevrijding. De organisatie van Hellendoorn Bevrijd! best 2 Stuks € 900 5% 2d 89Heldern Om die reden wordt in7% het dorp→Hellendoorn alles degevuld, Oranjeslechts Vereniging, Stichting Old € 1500 10% Zwaar enuit goed

4

0

3

→ jaar12% uit Nieuw: de€ 2500 kast getrokken om volgend op indrukFolkloristische dansgroep Hellendoorn/Nijverd Bud Pils 10% bier B € 4500 onvergetelijke 12% wijze→ aandacht 15% te Echte zen Beschuiten, wekkende, be- Roeloff Daarnaast wordt samengewerkt met Jeugdt 10 Blikgeldig ofaan Flesjes, 6 pack poorten *Niet opdit schuttingen, 89 koren,Bl steden historische feit. en actieproducten aterschool Xapp, Marèl Olthof, diverse Per rol (ouderwets lekker) neelverenigingen, muziekverenigingen en led SOORTEN VERSE Zo isDIV er op 2 en 3 mei een ZUURKOOL weekend vol non stop van Keep Them Fries Roggebrood, pak 500Rolling. gram Om er echt een geslaa activiteiten in PER het 500 dorp.GRAM Het gehele centrum zal evenement van te maken is hulp van74 veel vrijw M Vezelrijk - vetarm, smeuïg, voor een uitstraling hebben van de veertiger jaren, er gers, kartrekkers en figuranten hard nodig! 99 Zuurkool uit het Vat is een bevrijdingsfeest met veel muziek, zang en Pe 79 dans, een militair re-enactment en veel historie in Geïnteresseerden kunnen zich melden, op woe Rauwe zuurkool K de sfeer van 1945. Op de14 Hofmansweide komt- een dag10 2783 november om 19.3029uur Klavermaten - 7472 DD25 Goor Tel: 06-42 06 - BGG: 06-38 16in04Noabers te H BILDSTAR AARDAPPELEN militair kampement met op de zaterdagmiddag lendoorn. Koffie of thee staat die avond klaar. V Kerrieinfo@houthandelrtt.nl zuurkool - www.houthandelrtt.nl - Bekijk ook onze online Houtshop!

3

0 0 1

1

0


Enorme belangstelling voor voorstelling 'Wie bint vrie' NIJVERDAL – De voorstellingen van 'Wie bint vrie', die op 4 en 9 april worden opgevoerd, zijn al uitverkocht! Leo Steur en Johan Huis in ’t Veld hebben daarom besloten dat er nog een derde voorstelling komt. Deze voorstelling is gepland op zaterdag 9 mei om 20.15 uur.

ZorgTalent Column Bernard Hengeveld

Zorgtechnologie December

ZorgAccent denkt in mogelijkheden, ook wat betreft de inzet van zorgtechnologie! Bernard Hengeveld, wijkverpleegkundige en kennisdrager zorgtechnologie.

Ondertussen wordt er hard gewerkt om de voorstelling vorm te geven. Het toneelstuk, dat zich afspeelt binnen een huiskamer in Nijverdal tijdens de oorlog, begint al goed vorm te krijgen. Het dagelijkse leven tijdens de oorlog wordt werkelijkheid op het toneel. De filmbeelden laten niet alleen zien wat er in de gemeente Hellendoorn gebeurde, maar ook hoe de oorlog zich in Nederland en Europa ontwikkelde. “Herman Kampman zal over gebeurtenissen in Nederland en Europa het publiek in het Nederlands aanspreken; in de huiskamer wordt

waarschijnlijk Twents gesproken”, meldt Huis in 't Veld. Jan Niewold en Peter Deiman zijn volop bezig om de muzikale ondersteuning verder uit te werken. “Zij brengen de muzikanten bij elkaar, zoals Herman Kampman met de acteurs bezig is. De voorstelling is nog volop in ontwikkeling.” Er wordt onder meer een nieuw bevrijdingslied gecomponeerd en het bombardement op Nijverdal wordt door Jan en Peter uitgewerkt in een nieuw arrangement.

Inmiddels zijn er vijftien enthousiaste acteurs en musici die aan de voorstelling gaan meewerken. “Het wordt een voorstelling met toneel, film en muziek en dat moet goed op elkaar afgestemd zijn en elkaar aanvullen”, legt Johan Huis in 't Veld uit. “De voorstellingen 'Wie bint vrie' worden financieel mede mogelijk gemaakt door de Stichting Ondersteuning Senioren Hellendoorn-Nijverdal (S.O.S.). Daar zijn we heel blij mee. Het is een substantiële bijdrage aan onze productiekosten.”

Kaarten voor deze derde voorstelling (vijftien euro) zijn verkrijgbaar aan de balie van het ZINiN Theater in het Huis voor Cultuur en Bestuur en op de site www.zinin.com.

In 2013 ben ik begonnen met de opleiding tot verpleegkundige, omdat ik graag mensen ondersteun/help als zij het moeilijk hebben. Daarnaast spreekt de zorgsector in Nederland mij erg aan, omdat wij over het algemeen hoge kwaliteit van zorg verlenen en steeds bezig zijn met innovatie. Nadat ik in 2017 ben afgestudeerd als wijkverpleegkundige ben ik aan het werk gegaan bij ZorgAccent in het team Harbrinkhoek/Mariaparochie. Het persoonlijke contact met de cliënt vind ik erg belangrijk. Daarnaast krijg ik bij ZorgAccent de mogelijkheid om mij verder te ontwikkelen. Werk makkelijker maken met technologie In de afgelopen jaren heb ik ervaren dat de werkdruk in de gezondheidszorg toeneemt en dat veranderingen in de sector noodzakelijk zijn om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren. Ook zie ik dat zorgvragers het steeds belangrijker vinden om de regie in eigen hand te houden en zo zelfstandig mogelijk te blijven. Als kennisdrager zorgtechnologie verdiep ik mij samen met collega kennisdragers in de technologieën die het werk van het zorgpersoneel makkelijker kunnen maken en de zelfredzaamheid van zorgvragers kan vergroten. Daarnaast ondersteunen wij, waar mogelijk, de collega’s in de wijk om zorgtechnologie in te zetten. Het afgelopen jaar heeft ZorgAccent verschillende technologische hulpmiddelen aangeschaft en ingezet. De ervaringen zijn voornamelijk positief en beloven wat voor de toekomst! Als zorgvragers ervaren wij dat door middel van technologische hulpmiddelen de werkdruk kan afnemen en de kwaliteit van leven van de zorgvrager verbeterd wordt. Technologie & Zorg Academie De Technologie & Zorg Academie (TZA) biedt onze medewerkers en zorgvragers de mogelijkheid om zorgtechnologie te ontdekken en uit te proberen. De TZA is hét regionale innovatieve leerwerk-, test en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie waarbij verschillende orgorganisaties, ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen zijn aangesloten. De TZA en hun ‘living lab’ zijn oorspronkelijk gevestigd in het ROC in Enschede, maar door de toenemende vraag naar zorgtechnologie is op 1 november 2019 een tweede locatie geopend bij ZorgAccent aan de Bellavistastraat 1 in Almelo. Volg ons ook op Instagram: @zorgtechnologiezorgaccent Mijn collega worden? Kijk op www.talentvoorzorgaccent.nl

DE MOOIE FOTOCOLLAGE OVER DE BEVRIJDING IN NIJVERDAL DIE JOHAN HUIS IN 'T VELD HEEFT GEMAAKT VOOR DE TENTOONSTELLING 'EIGEN OOGST', MAAR DIE OOK PRIMA PAST BIJ DE VOORSTELLING 'WIE BINT VRIE'.

Fysion-cursus 'In Balans' van richt zich op mobiliteit voor senioren NIJVERDAL – G.V. Fysion begint op maandag 6 januari van het komende jaar om 13.30 uur met een gratis cursus van tien weken. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een gemeentelijke subsidie. Voor senioren die het jaar goed willen beginnen en hun voornemen om nu eindelijk eens meer te gaan bewegen tot uitvoer te brengen, een mooie gelegenheid. De cursus 'In Balans' is bedoeld voor zelfstandig wonende mensen van 65 jaar en ouder en wordt gegeven in de sporthal van Het Ravijn. “Het doel van de cursus is dat iedereen zelfstandig de dagelijkse dingen kan blijven doen. Wie goed in balans is, is zekerder van zichzelf. Daarom wordt er in de cursus gewerkt aan verbetering van spierkracht en evenwicht. Dit doen we in groepsverband, want samen bewegen is leuk en gezellig”, geeft trainster Rieke Vliek van Fysion aan. “Sportkleding is niet verplicht, maar het is verstandig om iets aan te trekken waarin je je gemakkelijk kunt bewegen. Ook moet je zorgen voor passend schoeisel.”

Ervaringen van eerdere cursisten zijn: 'Dankzij de cursus heb ik weer zelfvertrouwen. Ik weet waar ik op moet letten en doe iedere dag een aantal evenwichts- en spieroefeningen. Ik durf weer met een gerust hart op pad te gaan'. En 'Ik vond het zo gezellig tijdens de cursus, dat ik nu twee keer per week wandel met leeftijdsgenoten'. Vliek is gediplomeerd trainster en heeft voor 'In Balans' een speciale driedaagse cursus gevolgd. “Inzet van de cursus is niet het halen van

een diploma of minimale bewegingseis, maar het verbeteren van de persoonlijke algehele conditie, waardoor de deelnemer een actiever dagelijks leven kan (blijven) leiden.” Voor senioren is het belangrijk om mobiel te blijven en vallen zo veel mogelijk te voorkomen. Algemeen bekend is dat botten brozer worden bij het klimmen der jaren. De gevolgen van een val voor een oudere kunnen vaak heel serieus zijn en ernstig letsel veroorzaken. Na de tien gratis lessen is het voor de deelnemers mogelijk om door te stromen naar een 'meer bewegen voor ouderen groep' of naar een 'aangepast sporten groep' van G.V. Fysion. Bij heel veel aanmeldingen zal er waarschijnlijk een wachtlijst komen. Voor aanmelden of meer informatie Marieke Rolink communicatie@fysion-nijverdal of telefonisch 06 – 13 36 89 34.


HellendoornDoet! zoekt chauffeurs

“SAMEN STAAN WE NOG STERKER TEGEN MS!”

Zit jij graag achter het stuur en vind je het heerlijk om een eindje te rijden? Heb je bovendien ervaring met het rijden in een (personen)bus of wil je meer ervaring opdoen? Op www.hellendoorndoet. nl staan meerdere vacatures voor vrijwillige chauffeurs voor personenvervoer. Voor deze vacatures is een rijbewijs B voldoende.

ALEX VAN DER ZOUWEN -KRAANTJE PAPPIE-

AMBASSADEUR NATIONAAL MS FONDS

MSCOLLECTE.NL

Informatieavond over reizen door Zuid-Afrika NIJVERDAL – Afrika Reizen organiseert op woensdag 11 en woensdag 18 december een informatieavond. Aan de hand van foto's wordt informatie gegeven over twee rondreizen die zij orga-

niseert door Zuid-Afrika, Swaziland en Lesotho. De bijeenkomst is in de Vrije Evangelische Kerk aan de Grotestraat in Nijverdal. Aanvang is 19.30 uur. De toegang en koffie of thee is gratis.

Inloopspreekuur over arbeidsrecht NIJVERDAL – In de bibliotheek van Nijverdal wordt op donderdag 12 december een inloopspreekuur gehouden over arbeidsrecht. Ria Ruiter geeft gratis advies en zij kan als mediator optreden bij arbeids- en/of buurtconflicten. Ook bij vragen

over arbeidscontracten, reorganisaties, ontslag, WW, WIA / WAO en AOW uitkeringen kan Ria advies geven. Het inloopspreekuur start om 14.00 uur in de ZINiN Bibliotheek.

Mooi Meegenomen (nr. 45827) Ter uitbreiding van het team zoekt De Welle nog een vrijwillige chauffeur voor de Mooi Meegenomen-bus. Met deze negenpersoonsbus worden allerlei uitstapjes gemaakt. Van het doen van de dagelijkse boodschappen tot het bezoeken van een tuincentrum, voorstelling of Samen Eten in De Cirkel. Elke maand wordt hiervoor een gevarieerd programma samengesteld. Iedereen die zelfstandig woont, wat meer de deur uit wil en het leuk vindt om daarbij andere mensen te ontmoeten, kan zich hiervoor aanmelden. Samen met een vrijwillige gastvrouw/-heer die ook meerijdt, bezorg je de deelnemers een fijne dag en bied je hen waar nodig de helpende hand. Vervoer cliënten dagbesteding (nr. 45815 + 45804) Meerdere zorgorganisatie zoeken vrijwillige chauffeurs om cliënten 's morgens van hun woonplek naar de dagbesteding te brengen en 's middags weer terug. Heb je affiniteit met mensen met een beperking? Ben je anderhalf tot drie uur per week beschikbaar? En heb je bij voorkeur al enige ervaring met het rijden in een personenbus? Dan komen ZorgAccent en Zonnewoud graag met je in contact.

Buurtbus Hellendoorn (nr. 45782) Ook de buurtbus zoekt nog enkele chauffeurs, o.a. voor de busverbinding tussen Nijverdal en Den Ham/Daarlerveen en tussen Nijverdal, Haarle en Raalte. Er zijn drie ritten per dag, op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur en op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Samen met je collega-chauffeurs stem je af wie wanneer welke ritten voor zijn of haar rekening neemt. Kijk voor meer informatie over deze vacatures (zie nr.) op www.hellendoorndoet.nl.

Over HellendoornDoet! HellendoornDoet! is hét portaal voor vrijwilligerswerk in de gemeente Hellendoorn. Momenteel staan op www.hellendoorndoet.nl ruim 150 vacatures. Je kunt hier gericht zoeken naar vrijwilligerswerk dat aansluit bij jouw belangstelling en vaardigheden. Ook organisaties die vrijwilligers zoeken kunnen hier terecht.

Heb je een hulpvraag met betrekking tot vervoer, klusjes, boodschappen, belasting, administratie en ritten Mooi Meegenomen? Ook dan kun je een beroep doen op HellendoornDoet!. Je vindt ons aan de Constantijnstraat 32a (achterzijde van het Huis voor Cultuur en Bestuur), telefoon 0548-638800 of via hellendoorndoet@stichtingdewelle.nl. De balie van HellendoornDoet! is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. HellendoornDoet! is onderdeel van Stichting De Welle. www.stichtingdewelle.nl

Lees de krant ook online op www.deweekvanhellendoorn.nl


Wendy Hulsink geplaatst voor finale om het 'Gulden Spoor'

Maaike Hulshof ging met haar pony Jolly naar Luttenberg. Zij reed hier in de klasse L1/L2 categorie ABC.

Hier behaalde zij een mooie derde prijs met 196,5 punten. Ook Marilyn Roelofs startte in Luttenberg met haar pony Popping’s Soraya. Zij reed een mooie proef en haar score van 196,5 punten was goed voor de eerste prijs.

Melissa Eshuis mocht in Luttenberg ook twee oranje rozetten ophalen. Met haar pony Forest Fire wist zij twee keer de hoogste score te halen in de klasse B categorie ABC. Zij behaalde 206 en 207,5 punten.

Berber Nijland ging met haar pony Sunny Boy naar Almelo. Dit was de laatste selectiewedstrijd om een plekje te verdienen in de finale van de Almelose Dressuurcompetitie.

Opgeruimd staat netjes! Toen ik een aantal jaar geleden als boswachter begon in Salland, ging binnen ons team de discussie of we de vuilnisbakken bij picknickbanken en de dagrecreatieterreinen in stand moesten houden. Het kostte veel tijd en geld om deze regelmatig te legen. In januari 2017 namen we het besluit om de vuilnisbakken en containers uit onze gebieden weg te halen. De eerste gedachte die bij je opkomst is dan natuurlijk dat het zwerfafval in de natuur toe genomen is in de afgelopen jaren. Nu zijn we ruim twee jaar verder en kunnen we zeggen dat er geen toename is in zwerfvuil. Hebben we dan helemaal niet meer te maken met zwerfafval? Helaas niet. Maar gelukkig worden er door veel mensen en groepen initiatieven genomen om met enige regelmaat zwerfafval op te ruimen. Een paar ervan wil ik in dit kader in het bijzonder noemen, zonder andere individuele acties tekort te willen doen. Jos Greiving ruimt al sinds en jaar dag zwerfvuil in de bossen en heide op de Sallandse Heuvelrug op. Met zijn quad is hij inmiddels een vertrouwd gezicht op de Sallandse Heuvelrug en langs de Toeristenweg. Op en rond de Borkeld maken vrijwilligers van de IVN-afdeling Rijssen-Enter met enige regelmaat een opruimronde langs paden en wegen. Eén keer per jaar wordt een deel van de Hellendoornse Berg door een groep sporters van Survivathlon van zwerfvuil ontdaan. Aankomende zaterdag krijgen we hulp van de Wandelvlogger. De Wandelvlogger, Lana de Wit, maakt vlogs (korte video’s) van wandelingen die zij maakt in Nederland en België. Eén keer per maand organiseert de Wandelvlogger een zogenaamde opruimwandeling. Behalve het opruimen van zwerfafval, krijgen de deelnemende wandelaars informatie over het natuurgebied waar men te gast is. Zo’n twee uur lopen we, ruimen we op en staan we stil bij opmerkelijke en bijzondere natuurverschijnselen. Elke maand wordt een ander gebied van Staatsbosbeheer aangepakt. Deze maand is de Borkeld aan de beurt. Ik ben benieuwd hoeveel rotzooi we uit de natuur halen, maar hoop stiekem dat we aan één vuilniszak genoeg hebben... Mocht je zin hebben om mee te wandelen en zwerfvuil op te ruimen, aanmelden kan op www.wandelvlogger.nl Kees Jan Westra Boswachter

En zij wisten met twee keer de eerste prijs ruim deze finale te bereiken die volgende week verreden wordt. Ze kregen 197 en 192,5 punten in de klasse B categorie ABC.

BERBER NIJLAND IN ALMELO.

HELLENDOORN – Meerdere leden van de Hertruiters uit Hellendoorn zijn afgelopen weekenad op pad geweest met hun paard of pony. Er werden weer mooie resultaten behaald. Wendy Hulsink – Bergman kwam in Hardenberg aan de start met haar paard Incredible. Ze reed twee proeven in de klasse L2 dressuur. De jury was onder de indruk en beloonde deze met 215 en 216,5 punten en daarmee stond ze royaal bovenaan in beide proeven. Door de goede prestaties die zij neerzette in Hardenberg, is zij als eerste geplaatst voor de finale om het Gulden Spoor die op 14 december verreden wordt.

Ook Jip Ottes wist met haar pony Zenzi Boy een finaleplaats te bemachtigen.

Zij won twee keer de derde prijs in de klasse B categorie D/E met 203 en 198 punten.

Noé Raamsman en Danique Fokkert Clubkampioenen bij Fysion Nijverdal NIJVERDAL – Gymnastiekvereniging Fysion heeft zaterdag 30 november haar jaarlijkse clubkampioenschappen voor de actieve turnleden in sporthal de Kruidenwijk gehouden. Ruim 150 leden hebben die dag aan de wedstrijden deelgenomen. Vanaf 9.30 uur mochten alle recreatie meisjes van start samen met de jong talent turnen. De deelnemer met de hoogste score van de hele wedstrijd werd de clubkampioen van Fysion. Alle leden deden een greep naar de felbegeerde wisselbeker. Om 12.15 uur waren alle oefeningen geturnd en konden de laatste cijfers voor de einduitslag worden ingevoerd door de telcommissie. Heel veel leden van Fysion gingen met een medaille om naar huis, maar de beste drie van alle 150 deelnemers kregen naast een medaille ook nog een beker. Uiteindelijk ging Noé Raamsman er met de grote wisselbeker vandoor. Zij mag zich een jaar lang Clubkampioen van de gymafdeling noemen. Tweede werd Lize Blikman en Lindy Hodes derde.

Aansluitend op de wedstrijden van de gymleden, was het de beurt aan de leden van de springgroepen binnen Fysion. Ruim veertig leden deden mee aan de club springkampioenschappen. Zij lieten spectaculaire sprongen zien op 3 verschillende toestellen; minitrampoline, minitrampoline toestel en airtrack. Naast de individuele sprongen hebben alle leden ook in teamverband een mooie serie sprongen laten zien. Aan het eind van de middag werden de cijfers bij elkaar opgeteld en kon ook de wisselbeker voor de beste spring(st)er binnen de vereniging worden uitgereikt. Danique Fokkert mag zich een jaar lang clubkampioene springen van Fysion noemen. De tweede plaats ging naar Malou Blaauwgeers en derde werd Sterre Roelofs.


ADVERTEERT U (nog niet) in deze krant?

Wist u dat uw advertentie voordelig doorgeplaatst kan worden in de volgende titels: STR EEK W IJ Z E R

De week van Twenterand verschijnt ook in Bergentheim – Mariënberg – Bruchterveld – Daarle – Daarlerveen – Sibculo – Marle – Kloosterhaar – Beerzerveld

WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2016 • WEEK 37

STADSKRANT VOOR DE GEMEENTE ALMELO

DE WEEK VAN Woendag 1 april 2015 • Gemeente Twenterand • Oplage 15.000 ex.

De Wiezer verschijnt ook in Almelo Windmolenbroek en Bornerbroek

Manderveen Geesteren

Tubbergen Albergen (Almelo) Markgraven Ootmarsum

Reutum Fleringen

Weerselo Saasveld

Langeveen Bruinehaar

Harbrinkhoek Mariaparochie Mander Vasse

Denekamp N-Deurningen

n

Beuninge De Lutte

Lattrop Brecklenkamp

Tilligte Ootmarsum Groot Agelo Klein Agelo

Weerselo Saasveld

Deurningen Rossum

12 weekbladen bezorgd op meer dan 180.000 adressen huis-aan-huis

Media

Vaassens

NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD Nijbroek TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS Welsum Vaassen Emst COLUMNS KRANT SPORT KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR De Vecht e VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS Zuuk Terwold Oene COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD Beemte-Broekland NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT Wenum Wiesel SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU (beb. kom) SPORT HISTORIE EpeKRANT ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS Ged. Apeldoorn EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT

Voor meer informatie of het maken van een afspraak: info@heininkmedia.nl • Telefoon 0541 - 355 974 Eurowerft 3, Denekamp

weekblad

Paard in Beeld


Galerie Uiterart blijft bestaan; Wereldwinkel van Nijverdal maar open dagen zijn voorbij volledig in decembersferen

NIJVERDAL – Van 2011 tot december 2019, afgelopen zondag, stond elke eerste zondag van de maand de deur van Galerie Uiterart aan de Morgenster 14 in Nijverdal gastvrij open. Wil en Gerard Ekelenkamp leidden bezoekers rond, vertelden over de galerie en de kunstwerken en schonken een kopje koffie of thee. Dat is nu verleden tijd. “Best jammer”, zegt Gerard “ik zal het zeker missen.” De laatste zondag was het extra druk in Galerie Uiterart. Er kwamen zeker vijftig bezoekers. “Ook met bloemen en cadeautjes. Heel lief”, vertelt Wil. Het gemiddelde aantal bezoekers lag altijd tussen de twintig en veertig mensen. Maar het echtpaar vond dat de open dagen te veel belasting op hun weekend gingen leggen. “We worden ouder. Er vallen mensen om ons heen weg of worden ziek. Daarom willen we minder druk”, legt Gerard uit. “De galerie blijft wel gewoon open voor uitleen en verkoop. Maar alleen op telefonische afspraak. Ik ben me ervan bewust dat dat een drempel opwerpt en vind dat jammer. Iedereen die wil kijken of kopen moet ons gewoon even bellen.” Want het laatste wat hij wil, is dat er een afstand komt tussen de galerie en mensen met interesse voor kunst. Hij wil juist kunst minder elitair maken. Mensen in contact brengen met kunst en met hen praten over de functie en de schoonheid van kunst. “Dat kunst kan ontroeren en troost bieden.” Kunst, in de breedste zin van het woord, is Gerards lust en leven. Hij heeft zelf de kunst ontdekt en de kunst heeft hem nooit meer losgelaten. “Van huis uit heb ik het niet meegekregen. Ik kom uit een groot gezin. Er was weinig geld. Pas getrouwd zag ik in slot Zeist een schilderij, waarvan ik niet los kon komen. Maar het was veel te duur. Omdat ik zo lang bleef staan, tikte er iemand op m'n schouder. Het was de kunstenaar. Hij vroeg of ik het mooi vond. En op mijn 'ja, maar veel te duur', zei hij 'daar zoeken we een oplossing voor'.” Dat was het begin van Gerards kunstverzameling. Zelf helpt hij ook met een regeling voor mensen die iets heel mooi vinden, maar het geld er (nog) niet voor hebben. Van 2001 tot 2007 had hij een 'huisgalerie' in Utrecht, in 2008 een galerie in De Bilt van 2009 tot 2011 aan de Constantijnstraat in Nijverdal. “Dat was samen met m'n broers en hun vrouwen. Wij waren

er in het weekend. Mijn vrouw vond het gezellig in Nijverdal en dat is de reden dat we naar Nijverdal verhuisd zijn. Na de Constantijnstraat volgde de galerie aan de Morgenster, gecombineerd met wonen. En deze galerie blijft gewoon bestaan.” Intussen zijn naar schatting zo'n vier- tot vijfduizend mensen daar binnen geweest. Vaak komen mensen om advies vragen als ze een nieuw huis kopen of als ze een apart cadeau willen kopen voor een bijzondere gebeurtenis. Professionele kunstenaars De collectie van galerie Uiterart bevat kunstwerken van circa vijftig professionele kunstenaars. “Met een aantal van hen zijn we goed bevriend geraakt”, zegt Ekelenkamp. “Amateur-kunstenaars kunnen ook heel mooi werk maken, maar om geen gedoe met vrienden of familie te krijgen hebben we die nooit in galerie Uiterart toegelaten.” Samen met zijn vrouw bezoekt hij regelmatig tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Ook gaan ze samen op pad als iemand belangstelling heeft voor een kunstwerk: “We rijden dan het hele land door. Het is fijn dat mijn vrouw zich ook happy voelt in de kunstwereld.” Toekomst Gerard Ekelenkamp wil in de toekomst doorgaan met schrijven (hij heeft al een aantal boeken over kunst op zijn naam) en lezingen over kunst geven. Ook wil hij doorgaan met werken uit zijn collectie in bruikleen tentoon te stellen zoals in Krönnenzommer. Voorwaarde is wel dat de kunst in een publiek toegankelijke ruimte komt. “Ik wilde een stichting oprichten met m'n kinderen voor het beheer als ik er niet meer ben. Maar zij zeiden: “Waarom dan pas? Doe het nu zelf!”

NIJVERDAL – Momenteel wordt de Wereldwinkel Nijverdal aan de Grotestraat door de vrijwillige medewerkers omgetoverd in prachtig sfeervol kerstgeschenkenhuis. In het magazijn achter de winkel staan al veel, met zorg ingekochte artikelen te wachten op de klanten. Geschenken uit de Wereldwinkel zijn bijzonder, het zijn niet de alledaagse dingen van dertien in een dozijn. Krap veertig vrijwilligers runnen met enthousiasme en deskundigheid de mooie en modern ingerichte Wereldwinkel. Wat betreft bezetting is het een van de grootste zaken van Nijverdal. Tijdens openingstijden zijn er altijd minstens twee medewerkers aanwezig, dit ook voor de veiligheid. “Ook qua bedrijfsvoering hebben we de organisatie goed op orde. Wij hebben diverse teams, waarbij de deelnemers zich bezig houden met hun specialisatie zoals inkoop, markten, etalage, social media enzovoorts. Gezamenlijk zetten we ons in voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) zoals die door de Verenigde Naties aangegeven worden. We bouwen hier mee met 'kleine steentjes' aan dat doel.” Het bestuur weet terdege dat, willen Wereldwinkels in het huidige tijdsbeeld hun bestaansrecht houden, zij moeten inspelen op de toonaangevende trends. Want, met name, de jongeren vertonen een heel ander koopgedrag. Daarom zit de Wereldwinkel ook op Facebook en Instagram. “En onze afdelingen verkoop en inkoop houden heel goed in de gaten wat er trendy is”, zegt een woordvoerder met overtuiging. Met feeling heeft het inkoopteam voor de kerst bijzondere spullen ingekocht. “Prachtige, kleurrijke sjaals uit kleine weverijtjes in Nepal. En wij verkopen die sjaals, een ideaal kerstgeschenk. En ook de kleine hangertjes voor in de boom. Kerststalletjes, engeltjes...” Er volgt een opsomming van handgevormde keramieken kralensieraden uit Kenia: kettingen en oorbellen. Deze artikelen worden gemaakt door alleenstaande vrouwen, die op deze manier hun

familie kunnen onderhouden. Ook verkoopt de winkel sierlijke, decoratieve beelden uit Mexico. Moderne beelden vervaardigd met vakmanschap vanuit de lokale traditie. Bij al deze artikelen staat voorop dat de makers zich persoonlijk en zakelijk kunnen ontwikkelen, voeden en scholen. In de Wereldwinkel zelf draait een film waarop dit te zien is. Er liggen ook speciale duurzame kookboeken, 'Koken met restjes' en 'Veggie in 30 minuten'.

Food De Wereldwinkel heeft een mooie collectie foodproducten, waaronder veel uit Azië en India. Maar ook 'eerlijke' koffie, thee en chocolade. Voor dit laatste artikel wordt ook gedacht aan lokale samenwerking. Foodklanten komen gericht de winkel in, kopen wat ze nodig hebben en vertrekken weer; klanten die een luxe cadeau zoeken of iets moois voor zichzelf blijven veel langer. Vooral vakantiegangers bewonderen de collectie in de winkel uitgebreid.

Vacatures Hoewel er bijna veertig mensen bij de Wereldwinkel werkzaam zijn, ieder met hun eigen specifieke taken, kan de Wereld Winkel Nijverdal altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Ook voor het bestuur zijn vacatures. Het zittend bestuur is op zoek naar vervanging van de functies voorzitter, penningmeester en secretaris. Het is al met al een boeiende en dynamische organisatie die voor honderd procent uit vrijwilligers bestaat, zonder winstoogmerk draait en waarbij iedere euro ten goede komt aan de gestelde doelstelling.

Zoë Wolff uit Nijverdal zingt volgend jaar bevrijdingslied Huub Stapel met 'Het Huwelijk' NIJVERDALS – Onderwijzeres Zoë Wolff zal tijdens de theatervoorstellingen ‘Wie bint vrie’ voor het eerst in het openbaar het speciaal geschreven bevrijdingslied zingen. De 21-jarige Nijverdalse, die zich momenteel richt op haar afstudeerscriptie en dus bijna als juf aan de slag kan, heeft veel ervaring als zangeres. Zo werkte ze met het Orkest van het Oosten en zong jarenlang in een band. Dat ze is gevraagd om het bevrijdingslied te zingen bij de viering van het 75-jarig bevrijdingsfeest vindt ze een geweldige uitdaging. “Zowel de componist als de tekstschrijver zagen mij vooral als soulzangeres en daar ben ik blij mee; dan zal het ook wat mij betreft aan emotie niet ontbreken, dat hoort er helemaal bij.” En hoewel er nog hard wordt gewerkt aan de definitieve tekst van het bevrijdingslied, voegt ze vol enthousiasme toe: “Ik ga hard aan de slag om er wat moois van te maken. Helemaal nu ik weet dat de tekst niet alleen beperkt blijft tot de tweede wereldoorlog, maar tussen de regels door hoor je ook de problemen in de wereld van nu en dat spreekt me enorm aan. Ik ben sterk geïnteresseerd in de geschiedenis en de ontwikkelingen in de wereld om ons heen”. De theatervoorstellingen ‘Wie bint vrie’ worden komend voorjaar gehouden in het ZINiN-theater.

in ZINiN Theater; laatste kaarten NIJVERDAL – Na de zeer succesvolle voorstelling ‘Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus’ komt Huub Stapel op vrijdag 6 december naar het ZINiN Theater met de wervelende one-man-show ‘Het Huwelijk’, geschreven door Haye van de Heyden. Als ervaringsdeskundige filosofeert, confronteert, zingt, dicht en speelt Huub virtuoos rond dit aloude instituut. Deze pijnlijk grappige voorstelling is geschikt voor iedereen die getrouwd is of getrouwd was, van plan is om te trouwen of er juist niet aan moet denken. Stapel heeft met talloze theater-, film- en televisierollen inmiddels de teller op meer dan honderd producties staan. Zijn hoofdrol in de filmhit ‘De Lift’ van Dick Maas gaf hem een vliegende start. Stapel kent in zijn carrière grote successen, waaronder ‘Flodder’, ‘Amsterdamned’, ‘De Partizanen’, ‘Retour Den Haag’ en ‘Hemel op Aarde’. Sinds 2003 staat hij na een elfjarige onderbreking weer op het toneel. In zijn nieuwe voorstelling ‘Het Huwelijk’ confronteert Stapel het publiek met de ongemakken en gemakken, de verleidingen en geneugten, de

ergernissen, de sleur, de kwellingen, de liefde, het geluk en in zijn geval; de breuk. En natuurlijk de hoop op nieuw geluk... De laatste kaarten van deze try-out worden momenteel verkocht. Reserveren kan nog via www. zinin.com of via de reserveerlijn 0548 – 62 44 89 of aan de theaterkassa bij Tourist Info in Nijverdal. De voorstelling begint vrijdag om 20.15 uur. Entree bedraagt 25 euro.

FOTOGRAAF: MARK ENGELEN.


NIJVERDAL • HELLENDOORN • DAARLE • DAARLERVEEN • HULSEN • HAARLE • BUITENGEBIED GEM. HELLENDOORN

WEEK 21 • VRIJDAG 24 MEI 2019

ZOEKT BEZORGERS Ben jij 13 jaar of ouder en heb je op woensdag 2 uurtjes over? • Makkelijk te combineren met school/hobby’s • Ongeveer 1,5 uur per week • Woensdag bezorgen • Folders worden extra betaald • Ook geschikt voor senioren/vutters

Informatie of aanmelden bij Heinink Media Bel 0541 - 35 59 74 of mail naar bezorgers@heininkmedia.nl


Boek van Rina Steenstra: 'Huwelijk als Dekmantel'

Eredivisieteams Het Ravijn beleven 'n goed weekend

NIJVERDAL – De Nijverdalse schrijfster Rina Steenstra heeft onlangs een nieuw boek uitgebracht. Zoals gebruikelijk in de boeken van deze schrijfster zit er veel spanning in.

Het verhaal beschrijft de lotgevallen van de Twentse advocaat Thomas Vermeer. Hij woont samen met de Thaise vrouw Wing en haar dochter Milei.

“De inspiratie voor dit boek komt uit een artikel in het blad Linda. Ik las het toevallig op een camping in Frankrijk. Het blad lag bij kranten en andere lectuur die campinggasten daar hadden achter gelaten”, verklapt de schrijfster. “Het liet me niet los. En ik heb er mijn fantasie op los gelaten.” 'De waarheid openbaart zich als een ontluikende lotusbloem', staat op het titelblad. Milei stelt Thomas' gevoel op de proef. Onverwachte gebeurtenissen volgen elkaar snel op. Als er iemand dood wordt gevonden vraagt de lezer zich, net als de politie, voortdurend af: was het een moord of zelfmoord. En als het een moord was, wie heeft het dan gedaan? Daarvoor zijn in het boek 'Huwelijk als Dekmantel' voldoende kandidaten aanwezig. Huwelijk als Dekmantel is het vijfde boek dat Rina heeft geschreven. Al haar boeken hebben een connectie met Twente. Eerder verschenen De Verkeerde Man (2014) en Janneke (2016). Samen met Hilde Traas schreef Rina Topgenen in 2010 en Moordmissie in 2012. Dit jaar bracht Rina samen met Lieke van der Lee een heel ander soort boek uit. Dit boekje geeft beschrijvingen van korte wandelingen voor mensen die gebruik (moeten) maken van een rolstoel. De wandelingen starten op verschillende interessante en voor rolstoelgebruikers handige locaties in Twente.

NIJVERDAL – De coaches van Het Ravijn, Ron Loos en Jan Mensink, kijken tevreden terug op het afgelopen weekend. Dames 1 wist in Ede met de laatste wedstrijd in de KNZB beker competitie tegen Polar Bears een mooi 11-11 gelijk spel uit het water te slepen. “Een mooie wedstrijd om te kijken waar we staan”, vond Jan Mensink. Heren 1 was in het eigen Ravijnbad met 13-3 te sterk voor het Rotterdamse SVH. “Een mooie teamprestatie, waarin het team steeds beter op elkaar is ingespeeld”, aldus Ron Loos. Zaterdag 7 december speelt Heren 1 om 18.50 uur in Leiden een uitwedstrijd tegen ZVL 1886 Tetteroo. De Ravijndames spelen een thuiswedstrijd. Het wordt een streekderby. Het Zwolse Swol 1894, promovendus in de Eredivisie, komt naar Nijverdal.

Dat wordt een wedstrijd, waarin diverse speelsters spelen die ook bij Het Ravijn in het water hebben gelegen. Chandra Boom, Judith Noordhuis, Kim Okoli en Rowan van de Huure zitten in het team van Berthil Gringhuis en Mieke van de Sloot.

Lekkere wildgerechten met mooie stevige wijnen bij Feelgoodfilm in ZINema: De Sociëteit ‘Nous Finirons Ensemble’ ALMELO – Wanneer de herfst aanbreekt, betekent dat voor het menu van restaurant De Sociëteit maar één ding: een ruime keuze aan wildgerechten. En waar kun je het wildmenu beter ervaren dan in de streek die op dat gebied een rijke traditie kent? Bij restaurant De Sociëteit vervullen de wildpeper en een mixed grill van wild de komende tijd weer een prominente rol in de keuken van het restaurant. Chef-kok Joost weet daar met zijn creativiteit een eigen draai aan te geven. De menukaart van het restaurant De Sociëteit wisselt vier keer per jaar. Onze gasten kunnen voor traditionele à la carte gerechten of een driegangenmenu kiezen, maar ook voor moderne menu’s van het seizoen. Op het menu staat onder meer het wildstoofpotje. Chef-kok Joost: "Een echte klassieker die uiteraard niet op de kaart kan ontbreken. Het is een typisch gerecht dat bij het seizoen hoort. Door er kruidkoek en verschillende specerijen aan toe te voegen, geven wij het gerecht nog meer smaak.” Daarnaast is er voor de fijnproever die van variatie houdt een mixed grill van wild: zwijnkotelet, hertenbiefstuk en kalkoen met een frisse saus van cranberries. “We serveren puur wild waar we de herkomst van weten, veelal lokaal geschoten en van goede kwaliteit.”, vertelt Joost. “En uiteraard blijven, naast het wild, de gerechten waar De Sociëteit om bekendstaat op de kaart staan, zoals zeetong en chateaubriand.”

Bij goede wildgerechten horen uiteraard bijpassende wijnen. Met een uitgebreide wijnkaart is er een ruime keuze aan witte, rosé en rode wijnen. Directeur en wijnkenner Jan-Willem Holtmaat vertelt: “Met de intrede van de herfst verschuift de keuze vaak van witte wijn naar een volle rode. Dit zijn vaak mooie stevige wijnen. Ook een bokbier past goed bij dit seizoen en bij wild. We passen de wijnkaart altijd aan het seizoen aan. We behouden de klassieker, maar serveren ook graag iets anders.” Of alleen de menukaarten aan periodieke veranderingen onderhevig zijn? Zeker niet. Onlangs onderging het restaurant een metamorfose en werd gekozen voor een lichter en frisser interieur. Zowel de stoelen als de vloerbedekking zijn vervangen. “We willen het interieur wat meer van deze tijd, maar dat men nog wel een de sfeer proeft van weleer”, vult Jan-Willem aan.

NIJVERDAL – De Franse film ‘Nous Finirons Ensemble’ is een echte ‘feelgoodfilm’, mede dankzij de sympathieke cast en is min of meer een vervolg op de monsterhit ‘Les Petits Mouchoirs’. ZINema draait ‘‘Nous Finirons Ensemble’ op dinsdag 10 december om 20.00 uur in de filmhuisreeks. ‘ Door een ruzie tussen Max en Eric hebben ze elNous Finirons Ensemble’ is de nieuwe feelgoodfilm van regisseur en acteur Guillaume Canet en kaar al jaren niet gezien en dus is niemand zich vormt het vervolg op de Franse bioscoophit ‘Les bewust van de benarde situatie waarin Max verPetits Mouchoirs’ uit 2010. Daarin was te zien hoe keert, waardoor hij totaal geen zin heeft in een Max en zijn vrouw Véro met hun vrienden een feestje. Hij wil zijn huis zo snel mogelijk verkopen gezamenlijke vakantie vierden in hun prachtige om desastreuze investeringen af te dekken en dat strandhuis. (Het is overigens niet echt noodzakemag niemand weten. In een poging tot verzoening lijk om ‘Les Petits Mouchoirs’ te hebben gezien). weet Eric de reünie uiteindelijk toch te redden. Er Voor ‘Nous Finirons Ensemble’ keerde de originekomen nog meer geheimen aan het licht en de le cast terug voor een grote reünie. De vriendenvriendschappen worden danig op de proef gegroep, inmiddels de veertig gepasseerd, wil Max steld. verrassen voor zijn verjaardag en trekt opnieuw Kaarten zijn te bestellen via www.zinin.com of af naar het prachtige Zuid-Frankrijk. De verrassing is te halen bij de kassa van Tourist Info in Nijverdal. compleet, maar het onthaal wat minder... Telefonisch bestellen kan ook via 0548 – 62 44 89.

Digitaal inloopspreekuur voor vragen over digitale apparaten NIJVERDAL – ZINiN BreinReis organiseert op woensdagochtend 11 december vanaf 10.00 uur het Digitaal Inloopspreekuur in de ZINiN Bibliotheek te Nijverdal. Hier kan iedereen gratis terecht voor alle vragen over de iPad, tablet, mobiele telefoon en laptop. Docenten staan klaar tijdens de

Digitale Inloopspreekuren om alle vragen op professionele en duidelijke wijze te beantwoorden. Ook vragen over apps (bijvoorbeeld WhatsApp en Facebook), installatie en lezen van e-books met het bibliotheekabonnement beantwoorden de deskundige docenten graag.


GEMEENTE NIEUWS

WEEK 49 2019

MAAK AFSPRAAK VOORDAT U LANGSKOMT Voor een paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs, uittreksel uit het geboorteregister, huwelijksakte en geboorteaangifte kunt u

Geen afspraak nodig Als u een vraag heeft over werk en/of inkomen, kunt u zonder

terecht bij de Publieksbalie van de gemeente. De medewerkers werken uitsluitend op afspraak. Maak direct online een afspraak

afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur terecht bij de medewerkers van de gemeente in het

via www.hellendoorn.nl/afspraak of bel (0548) 630 000 voor het maken van een afspraak. U kunt de gemeente telefonisch berei-

Huis voor Cultuur en Bestuur.

ken op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur / 13.00 en 17.00 uur (op vrijdag tot 16.00 uur).

Als u uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs heeft aangevraagd, hoeft u voor het ophalen geen afspraak te maken.

Ook als u langs wilt komen met vragen over bouwen, milieu en/

Alle contact- en openingstijden van de Publieksbalies van de gemeente Hellendoorn vindt u op www.hellendoorn.nl/contact .

of openbare ruimte of jeugd, welzijn en/of ondersteuning, maakt u tevoren een afspraak via www.hellendoorn.nl/afspraak.

WEGAFSLUITING SCHUILENBURGER- MILITAIRE OEFENING WEG I.V.M SNOEIWERKZAAMHEDEN Vanaf maandag 9 december tot en met vrijdag 13 december vinden er snoeiwerkzaamheden plaats aan de Schuilenburgerweg. Dit houdt in dat tussen 7.30 uur en 16.00 uur de Schuilenburgerweg (gedeelte tussen de Haersingel en Overwaterweg) afgesloten is voor het doorgaande verkeer. Dit verkeer wordt via borden omgeleid.

Van 9 t/m 11 december 2019 wordt er een militaire oefening gehouden in het gebied

• De verkenners treden op met de Fennek en opereren in ploegen van twee voer-

dat globaal ligt tussen Zwolle, Hardenberg, Haaksbergen en Zutphen.

tuigen met elk drie personen aan boord. • De militairen verplaatsen zich bewapend

Doel / omschrijving van de oefening: • De in deze periode actieve eenheid leidt militairen op tot verkenner en gaat zowel

door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie. De oefenende eenheid zal:

bereden als te voet verkenningen uitvoeren in het gebied en zal bij duisternis

• in principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;

verkeersknooppunten, overgangen en bruggen onder waarneming houden

• vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van

vanuit waarnemingsposten. • De oefening vangt aan in de omgeving

het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt wordt;

van Nieuwleusen. • Maandagnacht bevindt de eenheid zich

• er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;

in waarnemingsposten tussen Deventer en Rijssen.

• geen gebruik maken van oefenmunitie.

• Dinsdagnacht bevindt de eenheid zich in waarnemingsposten tussen Olst en

Meer informatie Ministerie van Defensie; www.defensie.nl

Nijverdal. • Woensdag verplaatst de eenheid zich richting Dalfsen – Ommen en eindigt de oefening rond 16.00 uur.

Kun jij reanimeren?

Red levens in jouw buurt. Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie


NIEUW IN OLDENZAAL

DE MOOISTE SCANDINAVISCHE BEDDEN...

SWISS FLEX PREMIUM PREMIUM BEDDEN BEDDEN SWISSFLEX NIEUW: Swiss flex bedsystemen bedsystemen voor voor een een heerlijke heerlijke nachtrust nachtrust Swissflex

Slaapspecialist Oldenzaal introduceert een nieuw merk op de Slaapafdeling: North Beds. Dit Scandinavische merk heeft inmiddels al meer dan 20 jaar ervaring in de branche. De prioriteit van North Beds is het opdoen van nieuwe kennis op het gebied van materialen, technologieën en slaappatronen om op deze wijze het beste slaapcomfort te kunnen bieden. Daarnaast zijn ze bij North Beds prijsbewust zonder dat dit afbreuk doet op de kwaliteit en het comfort.

Scandinavisch ontwerp

De bedden van North Beds worden ontworpen in Noorwegen en gemaakt in hun nieuwe en hyper moderne fabriek, die voldoet aan alle milieu en kwaliteitsnormen. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat alle producten voldoen aan de Scandinavische normen van hoge kwaliteit. Tevens worden voortdurende tests uitgevoerd in Noorwegen door Møbellaboratoriet zodat de hoge kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd. Een belangrijk onderdeel bij het investeren in een goed matras! Wanneer u slaapt op een North Beds bed, bent u er zeker van dat u slaapt op het beste van het beste op het gebied van slaapcomfort en -kwaliteit.

LLERMOOISTE SCANDINAVISCHE BEDDEN...

Boxspringsets

Slaapspecialist Oldenzaal introduceert een nieuw merk op de Slaapafdeling: North Beds. Dit Scandinavische merk heeft inmiddels al meer dan 20 jaar ervaring in de branche. De prioriteit van North Beds is het opdoen van nieuwe kennisbridge®-technologie op het gebied van materialen, technologieën en slaappatronen om op deze wijze het beste slaapcomfort Met intelligente bridge®-technologie begint een nieuw hoofdte kunnen bieden. Daarnaast zijn ze bij North Beds prijsbewust zonder datde dit afbreuk doet op de kwaliteit en het comfort. stuk van moderne slaapcultuur. Het gepatenteerde systeem van

De collectie van North Beds bestaat uit verschillende modellen boxspringsets. Deze sets kunt u geheel op uw persoonlijke stuk van moderne slaapcultuur. Het gepatenteerde systeem wensen afstemmen waardoor een heerlijk slaapcomfort wordt van Swissfl ex maakt een geheel automatische en optimale aanpassing Swissflex maakt een geheel automatische en optimale Scandinavisch ontwerp gegarandeerd. De verschillende modellen zijn leverbaar in diDe bedden van North Beds worden ontworpen in Noorwegen en gemaakt in hun nieuaan het menselijk lichaam mogelijk – onafhankelijk van postuur en we en hyper moderne fabriek, die voldoet aan alle milieu en kwaliteitsnormen. Hierdoor verse afmetingen zowel lengtematen als breedtematen. Daargewicht. wordt ervoor gezorgd dat alle producten voldoen aan de Scandinavische normenHet van zwevende ligvlak ontlast effectief in probleemzones hoge kwaliteit. Tevens worden voortdurende tests naast uitgevoerdis in Noorwegen door het om teen kiezen uit diverse kleuren stof, op de als mogelijk de schouderzone ondersteunt het lichaam tegelijkertijd Møbellaboratoriet zodat de hoge kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd. Een juisteen plekken over het hele ligvlak. Dit wordt mogelijk gebelangrijk onderdeel bij het investeren in een goedhoofdborden matras! poten– en en dat matrastoppers. Nog meer luxe? Wanneer u slaapt op een North Beds bed, bent u er zeker van dat u slaapt op het beste maakt door een verhoogde interactie tussen de klassieke Diverse North Beds modellen hebben de mogelijkheid om bedzones deze van het beste op het gebied van slaapcomfort en -kwaliteit. – hoofd, schouder, bekken en benen. Deze interactie zorgt voor een uit te breiden met een draadloze afstandsbediening motor Boxspringsets simultaneDeze en correcte aanpassing aan de menselijke anatomie. Het De collectie van North Beds bestaat uit verschillende modellen boxspringsets. waardoor u uw bed elektrisch kunt verstellen. sets kunt u geheel op uw persoonlijke wensen afstemmen waardoorresultaat: een heerlijk slaapeen heerlijk gewichtloos liggevoel en een gezonde slaapcomfort wordt gegarandeerd. De verschillende modellen zijn leverbaar in diverse de Tevens beschikt collectie van North Beds over diverse positie inafmeelke tingen zowel lengtematen als breedtematen. Daarnaast is het mogelijk om te kiezen uit houding. diverse kleuren stof, hoofdborden en poten en matrastoppers. Nog meerdie luxe?uw boxspringset helemaal compleet maken! accessoires

SWISSFLEX PREMIUM BEDDEN SWISS FLEX PREMIUM BEDDEN LANGS VOOR ONZE KNALLENDE EINDEJAARSAANBIEDINGEN! Diverse North Beds modellen hebben de mogelijkheid om deze uit te breiden met een draadloze afstandsbediening motor waardoor u uw bed elektrisch kunt verstellen. Tevens beschikt de collectie van North Beds over diverse accessoires die uw boxspringset helemaal compleet maken!

Iedere zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur In de zomermaanden geen koopzondag Laat deskundig adviseren KOM LANGS VOOR ONZE KNALLENDE EINDEJAARSAANBIEDINGEN! Laat uudeskundig informeren Eekboerstraat 71 Eekboerstraat 71 7575 AW Oldenzaal 7575 AW Oldenzaal 0541 - 522 9222 0541 - 522 9222 www.slaapspecialist.nl www.slaapspecialist.nl info@slaapspecialist.nl info@slaapspecialist.nl Uw gastheer: Uw gastheer: Hans Bruinsma

Hans Bruinsma

Robin Bruinsma

Robin Bruinsma

dinsdag 1Donderdag januari (Nieuwjaardag) - woensdag 26 december geopend Kerstdag) - donderdag tot 2e Kerstdag geopend 11:00 - 17:00en |11:00 Oudjaarsdag gesloten | Nieuwjaarsdag gesloten |(2e koopzondag van 12.00 tot koopavond 17.00 uur 2e kerstag 17:00 |uur oudejaarsdag gesloten |Zondag nieuwejaarsdag gesloten koopavond tot 20.00 -geopend Zondag koopzondag van 12.00 - tot 17.00 uur Donderdag koopavond 20.00 uur ELKE ZONDAG GEOPEND -- december TOT 20.00 UUR nuari (Nieuwjaardag) en - geopend woensdag Kerstdag) - donderdag koopavond tot stdag 11:00 - 17:00 |11:00 Oudjaarsdag gesloten |DONDERDAG Nieuwjaarsdag gesloten |(2e Zondag koopzondag van 12.00 17.00 uur 2e geopend kerstag geopend - 17:00 | 26 oudejaarsdag gesloten |KOOPAVOND nieuwejaarsdag gesloten 20.00 uur tot

Profile for ====

De week van Hellendoorn/Nijverdal WK 49 2019  

De week van Hellendoorn/Nijverdal WK 49 2019  

Profile for twinsense