Page 1

Dinsdag 13 februari 2018 - 11e jaargang week 7 - Oplage 17.500 exemplaren Oldenzaal

t e m s r a a l e k a m e D e nuchterheid.. Twents ....en ook deskundig, toegankelijk en behulpzaam zijn

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende waardebepaling en een eerlijk verkoopadvies. We denken graag met u mee over de invulling van uw woonwensen! Neem gerust contact op met Kirstie Oude Ophuis of Remy Eidhof.

Oliemolenstraat 2, 7573 PC Oldenzaal T 0541 - 727 027, oldenzaal@weusthuismakelaardij.nl

De vrijheid om te kiezen 24 uur per dag bereikbaar 06 46 41 45 16

info@harmaboddeuitvaartzorg.nl harmaboddeuitvaartzorg.nl

DEZE WEEK IN DE GLIMLACH

Tienduizenden genieten in Oldenzaalse straten van wervelende en grootse Twentse Optocht Rijen dik stonden de toeschouwers afgelopen zondag weer te genieten van de Grote Twentse Optocht. Over de volle lengte van de ongeveer vijf kilometer in en rond het centrum van Oldenzaal was het een paar uur lang groot feest. Overal waren opritten, carports, grasveldjes en pleintjes omgetoverd tot huiscafeetjes, waar het bier en sterker spul rijkelijk aftrek vond bij de gasten en de deelnemers aan de optocht. OLDENZAAL

Deelnemers aan de optocht hoeven niet bang te zijn dat zij droog komen te staan. Het is duidelijk dat de deelnemende verenigingen in de wagenbouw elkaar opstuwen naar steeds meer kwaliteit en creativiteit. Het resultaat is dat de optocht een aaneenschakeling is van de meest doare hersenspinsels, die door de honderden wagenbouwers en kostuumnaaisters worden getransformeerd in een wervelende show. De deelnemende verenigingen stellen er een eer in om met een zo groot mogelijke loopgroep aan de start te komen. De wagens blinken uit in technisch vernuft in dienst van de vaak sprookjesachtige taferelen op de

Zorgeloos wonen en lage maandlasten gaan zeker samen. Juist nu! Nu via Servion uw hypotheek afsluiten voor:

20 jaar vast met NHG vanaf

Voor een afspraak bel: 0541 - 82 0004 of mail naar: info@servionhypotheken.nl

2,20 % (Nationale Hypotheek Garantie)

www.servionhypotheken.nl gecertificeerde hypotheekspecialisten

0004 heken.nl

Officiële publicatie (KOM) gemeente Oldenzaal op pagina 20, 21 en 22

Arbeidsgeschil?

wagens. Uiteraard hadden Stadsprins Han en sik Boudewijn de eer om het van eerbiedwaardige hoogte te bekijken, maar het was een zeker zo groot feest om ’t doare spul gewoon vanaf de stoep, uit een oplegger, vanaf een balkon of op een steiger te bekijken. Natuurlijk moest er ook een winnaar zijn. De 22-jarige Siepeljonkers uit Ootmarsum kregen de gedroomde bekroning van het jubileum. Alle winnaars zijn te vinden op www.kadolstermennekes.nl Verderop in deze editie is een fotocollage te vinden.

de advocaten voor ondernemers en particulieren

Elke 1e donderdag van de maand GRATIS inloopspreekuur van 18.00 tot 20.00 uur Berkstraat 100 | Oldenzaal | T 0541 712 800 | info@dinkeladvocaten.nl | www.dinkeladvocaten.nl


FAMILIEBERICHTEN Beste lezers,

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten succesvol OLDENZAAL - De gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland werken in het kader van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en bestrijding van de jeugdwerkloosheid intensief samen met elkaar en met andere gemeenten. Dit doen ze ook samen met onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties, op zowel lokaal als regionaal niveau. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie (HAVO/ VWO/ MBO-niveau 2 diploma) te laten behalen waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Ieder jaar leggen de gemeenten met een Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC) verantwoording af aan het Ministerie van OC&W over het te voeren beleid rondom voortijdig schoolverlaters. De gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland kiezen voor een doorlopende lijn van leerplicht naar RMC. Een aanpak waarbij leerplichtambtenaren en RMC zich specifiek richten op het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Dit doen ze door een preventieve aanpak na te streven. Door deze preventieve aanpak zijn de Noordoost Twentse gemeenten in staat gebleken om het aantal voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2016-2017 verder terug te dringen. Wanneer jongeren hun opleiding voortijdig beëindigen begeleidt het RMC ze samen met ketenpartners richting onderwijs/arbeidsmarkt of een passend (zorg)traject.

In het dagelijks leven speelt het recht een belangrijke rol. Zo worden er veel verschillende overeenkomsten gesloten tussen partijen. Een koopovereenkomst is één van de meest voorkomende overeenkomsten. In geval van een koopovereenkomst hebben beide partijen over en weer rechten en plichten jegens elkaar. Wellicht bent u weleens in een juridische situatie terechtgekomen waarin u zich niet kon verenigen met de manier van handelen van de verkoper als wederpartij. U heeft zich op dat moment waarschijnlijk afgevraagd welke rechten en plichten u als consument heeft en welke gevolgen zullen intreden bij het maken van een bepaalde keuze. Stichting Wetswinkel Twente is een organisatie die gratis juridisch advies verleent aan eenieder die daar behoefte aan heeft. Bij Stichting Wetswinkel Twente zijn ongeveer twintig studenten werkzaam die allen een rechtenstudie volgen aan een universiteit of HBO-instelling. Het team van gemotiveerde rechtenstudenten zit in een gevorderde fase van hun opleiding en zij zetten zich naast hun studie vrijwillig voor u in. Voor vragen over de consumentenkoop kunt u terecht op ons inloopspreekuur. Uiteraard is het verbintenissenrecht niet het enige rechtsgebied waarvoor u terecht kunt bij Stichting Wetswinkel Twente. U kunt bij ons dan ook terecht voor de meest uiteenlopende juridische vraagstukken. Hierbij kunt u denken aan vragen op het gebied van onder meer het arbeidsrecht, huurrecht, erfrecht, bestuursrecht en sociaal zekerheidsrecht. Onze medewerkers helpen u graag met uw juridische kwesties. Het inloopspreekuur vindt iedere

donderdagavond van 19:45 tot 21:00 uur plaats op onze locaties in Enschede en Almelo. U kunt binnenlopen op ons gratis inloopspreekuur zonder een afspraak te hoeven maken. In Almelo kunt u ons vinden in het Wijkcentrum ‘De Schöppe’ aan de Clematisstraat 2, 7601 EJ te Almelo. In Enschede kunt u ons vinden in het Wijkcentrum 'De Magneet' aan de Hertmebrink 1, 7544 DC te Enschede. Tijdens het inloopspreekuur staat op beide locaties een tweetal medewerkers voor u klaar. De medewerkers bieden u een luisterend oor, waarna zij aan de slag gaan met uw juridische vragen. Wij streven ernaar om u binnen tien dagen te voorzien van juridisch advies. Daarnaast werkt Stichting Wetswinkel Twente samen met diverse advocaten- en notariskantoren in Enschede, Almelo en omgeving. Indien nodig kunnen onze medewerkers u - in overleg - doorverwijzen naar één van onze samenwerkingen. Wilt u meer weten over Stichting Wetswinkel Twente, neem dan een kijkje op onze website: www.wetswinkeltwente.nl. De actuele openingsdagen en- tijden van de inloopspreekuren kunt u tevens op onze website en op de Facebookpagina van Stichting Wetswinkel Twente vinden. Heeft u vragen over Stichting Wetswinkel Twente? Het staat u vrij om een e-mail te sturen naar info@wetswinkeltwente.nl.

OMZIEN MET EEN GOED GEVOEL... Het is mijn ambitie dat u en uw familie na een uitvaart de draad van het leven weer op kunnen pakken; een goed afscheid is daarom onontbeerlijk. Ik bied zorg, betrokkenheid, integriteit en een jarenlange ervaring. Voor alle gezindten en ongeacht welke verzekering. Bij een sterfgeval, vragen over uitvaartverzorging, verzekeringen of grafverzorging kunt u een beroep op mij doen. Dag en nacht.

J o h n Wi

gger

T: 0541 355 688(dag en nacht) w w w. w i g g e r u i t v a a r t z o r g . n l

Tot ziens! Hartelijke groet, Mehmet Dakin, Özge Tatar, Karlijn Hilderink, Loes Reuver Bestuur Stichting Wetswinkel Twente

COLOFON Oldenzaal, De Glimlach van Twente, Uitgever: Heinink Media, Eurowerft 3-Denekamp info@glimlachtwente.nl | www.glimlachtwente.nl Verspreiding 17.500 exemplaren Verspreiding op dinsdag/woensdag in Oldenzaal en De Lutte binnen en buiten de bebouwde kom. Redactie: Harry Jutten redactie@glimlachtwente.nl | M. 06-13777969 Medewerker: Eddy Loohuis Advertentieverkoop & media-advies Heinink Media, Monique Heinink M. 06-54225568/0541-355974 info@glimlachtwente.nl

OPGAVE FAMILIEBERICHTEN: U KUNT UW FAMILIEBERICHT MAILEN NAAR: INFO@GLIMLACHTWENTE.NL TELEFONISCH OPGEVEN KAN OOK: TEL. 0541-355974

KLACHTEN OVER DE BEZORGING? Bel voor klachten/informatie over de verspreiding van De Glimlach naar Heinink Media, tel. 0541-355974 of mail naar deglimlachvantwente@gmail.com dan wordt de krant alsnog bezorgd!

Bekijk de Glimlach van Oldenzaal ook online!

www.glimlachtwente.nl

Afhaalpunten • Gemeentehuis • De bibliotheek • Albert Heyn • Broekhuis boekhandel

• Plaza • De Bond theater • Eureka • Rabobank

De uitgever is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste vermeldingen van gegevens. Op onze artikelen en foto’s rust een copyright. Artikelen en foto’s uit deze krant mogen nimmer zonder toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt.


Aura-fotograaf angelsdorf in Oldenzaal Handgemaakte steunzolen Emil Mangelsdorf komt op zaterdag 24 februari weer naar de Dr. Ariënsstraat 40 in Oldenzaal voor het maken van aura/chakra foto's. Voor het maken van een afspraak kan men contact opnemen via tel. 06 12437978.

Voor al uw klachten, voetklachten tot aan hoofdpijnklachten. Registerpodoloog B Aangesloten bij StichtingLOOP. Woensdags en zaterdags praktijk Nicolaasplein 5 Denekamp Matenstraat 57 Oldenzaal Lutterstraat 2 Losser Voor meer info www.podologiebenerink.nl info@podologiebenerink.nl

Team podologie Benerink Wim, Willeke en Elke

Automobilisten op herhaling

WOONBOULEVARD OLDENZAAL Bekijk de Glimlach van Oldenzaal ook online!

www.glimlachtwente.nl

IE E PRIJS GAR ANT ST G A LA EN EL O OP ALLE ST

OLDENZAAL - De afdeling Oldenzaal van Veilig Verkeer Nederland organiseert een opfris-/rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50 jaar en ouder. Is het voor u ook jaren geleden dat u uw rijbewijs heeft gehaald? Vindt u het ook steeds drukker worden in het verkeer? Bent u niet meer zo goed op de hoogte van de gewijzigde verkeersregels? Wilt u ervaren of u de verkeersregels op de juiste wijze toepast in het verkeer? Geef u dan op voor de opfris/rijvaardigheidscursus. “Bijblijven” is immers een must om aan het huidige verkeer te kunnen blijven deelnemen. Jarenlange ervaring is niet altijd voldoende. De cursus bestaat uit een voorlichting/theorieles waarin u de “nieuwe” verkeersregels en verkeerssituaties krijgt uitgelegd. Deze wordt gehouden op dinsdag 20 maart. Tevens is het mogelijkheid een rijproef in uw eigen auto samen met een gecertificeerde rij-instructeur, te doen. Deze is gepland op dinsdag 10 april a.s. De cursus wordt ondersteund en (deels) gefinancierd door regio Twente en de gemeente Oldenzaal. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van 15 euro. U kunt zich aanmelden bij de cursusleider van VVN Oldenzaal, de heer B. Witte, Haerstraat 23, 7573 AN Oldenzaal. Bij voorkeur per email op het adres bngwitte@kpnmail.nl of telefoon 0541-522018. Hier kunt u ook terecht voor informatie over de cursus. Uw opgave dient uiterlijk 10 maart a.s. bij bovenstaand adres bekend te zijn, waarna u z.s.m. nader bericht ontvangt.

Nieuw in de verkoop

In Oldenzaal VRIJDAG 16 FEBRUARI

OPEN HUIS VAN 17.00-18.00 UUR

Oldenzaal Tormentil 24 Wil jij heerlijk vrij en rustig wonen en toch centraal in een woonwijk met veel “groen”, dan is dit een mooie kans! Enkele kenmerken: * Goed onderhouden woonhuis * Veel ruimte met o.a. souterrain, royale garage, carport en ruim oprit * Fraai aangelegde tuin met fijne terrasoverkapping * Veel privacy, de woning grenst aan een wandelpad met brede groenstroken/plantsoen

Inhoud: ca. 450 m³ Perceel: 404 m²

Vraagprijs

€ 309.000,- k.k.

www.weusthuismakelaardij.nl

Tubbergen 0546 - 727 828 Denekamp 0541 - 355 771 Oldenzaal 0541 - 727 027


Column van de week KockvanBenthem makelaars zijn gecertificeerde makelaars voor zowel woningen als bedrijfsmatig onroerend goed. Voorheen was dit kantoor jaren actief als Euverman Temmink & Partners daarvoor zelfs als Frisia Smit. In De Glimlach laten Bert Kock en Han van Benthem op gezette tijden bij toerbeurt hun licht schijnen op actuele ontwikkelingen op de woningmarkt

Toenemende spanningen woningmarkt:

‘Huizenprijzen blijven stijgen in 2018’

Deze editie in De Glimlach onder meer uitgebreid aandacht voor:

Tsarina Jolien en

Brouwerij De Bombazijn

Watersnoodramp en de

Boukje Loohuis

Tsaar Ben zetten huis-

en stadstuinen zetten

Zeeuwse roots spelen

25e voorleeskampioen

kamer De Molenkamp

forse stap vooruit

rol in 65-jarig huwelijk

Oldenzaal

op de kop

naar realisatie

Annie en Marinus

Midvastenloop van start op zaterdag 10 maart voor straatkinderproject frater Hans Wennekes

De woningmarkt heeft te kampen met toenemende spanningen. Volgens het Economische Bureau van ABN AMRO is er sprake van gemiddeld een steeds kleiner wordend verschil tussen de vraag- en biedprijs van woningen. In de eerste Woningmarktmonitor van 2018 stellen de economen dat zulke ontwikkelingen vaak gepaard gaan met verdere prijsstijgingen, met alle gevolgen van dien. De economen stellen dat verdere prijsstijgingen op langere termijn te groot kunnen worden. Dit kan gebeuren als de rente weer stijgt en er meer woningen worden gebouwd. In de Randstad staan de prijzen momenteel weer op het niveau van voor de crisis of zelfs daarboven. Op veel plekken in de rest van ons land is dat nog niet het geval, maar ook daar stijgen de prijzen. Naar verwachting stijgen de woningprijzen in Nederland komend jaar met 6 procent. Dat is een minder harde stijging dan in 2017. Toen schatten de economen de uiteindelijke prijstoename op 7,5 procent. Veertig procent wordt op of boven de vraagprijs verkocht In Nederland wordt momenteel 40 procent van de woningen op of boven de vraagprijs verkocht. Het gemiddelde verschil tussen de vraag- en biedprijs is flink afgenomen: van 6,8 procent in 2013 naar 1,1 procent nu. Volgens Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO, komen de prijsstijgingen door een tekort aan geschikte woningen. Hij verwacht dat deze ontwikkeling voorlopig zal voortduren, omdat er een gebrek is aan nieuwbouw. “Verkopers verzilveren hun sterke marktmacht en vragen steeds hogere prijzen. Onder woningzoekers bestaat momenteel grote concurrentie. Om succesvol te zijn, moeten ze dus meer geld bieden.” Door het steeds verder afnemende woningaanbod, dalen in bepaalde regio’s inmiddels ook de transacties. Dit is onder meer het geval in de Randstad. Het Economisch Bureau verwacht dat deze trend de komende jaren doorzet en dat het aantal transacties in Nederland met 5 procent zal dalen in 2018. Het afgelopen jaar was er juist sprake van een stijging. Waakzaamheid is geboden Ondanks de toenemende spanningen op de woningmarkt, benadrukt Bokeloh dat er geen reden is tot paniek: “In de meeste woningmarktgebieden is het prijspeil nog in de buurt van het structurele niveau. In de gebieden waar dat niet zo is, kan een prijscorrectie nog lang op zich laten wachten.” Wel benadrukt hij dat waakzaamheid is geboden. “Als de consument nu een woning tegen een wellicht te hoge prijs koopt, kan het moeilijker zijn om het huis in de toekomst voor minimaal hetzelfde bedrag weer te verkopen. Dat kan zich voordoen als de woningvoorraad toeneemt en kopers meer keuze hebben. Een groter aanbod drukt de prijzen. Een ander punt van aandacht is de rente. Als die in de toekomst stijgt, kan het voor starters nog lastiger worden om een huis te kopen. Bij gebrek aan nieuwe kopers op de woningmarkt, kunnen de prijzen onder druk komen te staan.” Een geruststelling is dat de economen niet verwachten dat deze ontwikkelingen op korte termijn zich zullen aandienen. KockvanBenthem Makelaars

ABN AMRO kantoor Oldenzaal dicht op 18 mei OLDENZAAL - nmiddels is het gebruik door klanten van de diensten van het kantoor aan het St. Plechelmusplein 9 in Oldenzaal dusdanig sterk afgenomen, dat ABN AMRO heeft besloten op 18 mei het kantoor te sluiten.

Aswoensdag, na de carnaval het begin van de vasten. Al 2000 jaar wordt iets meer dan zes weken later in de hele wereld het Paasfeest gevierd. In het midden van die periode valt de Midvasten. Voor de 39ste keer wordt dan vanuit Rossum een loop gehouden, waarin mensen, groot en klein, samen wandelen. OLDENZAAL

Heel gezellig en gezond, samen lopen voor het goede doel. Door deel te nemen aan de Midvastenloop, kan iedere deelnemer aan den lijve ondervinden, dat heel veel medemensen bereid zijn zichzelf in te zetten voor de ander. Het kost wat tijd,

soms wat blaren en een klein beetje geld. Dit jaar wandelen de deelnemers, net als voorgaande jaren, voor Nadirkonyen, het straatkinderproject van frater Hans Wennekes in Lodwar in Kenia. Het tweede project waarvoor wordt gewandeld is de start van

een weeshuis Sunsuntila in Zambia. Kijk voor meer informatie op de website. Vanaf 16 februari 2018 (het begin van de Vasten) kan iedereen zich inschrijven via midvastenloop.nl, of bij de bekende verkoopadressen een sponsorformulier ophalen.

De bank heeft de intentie om aan het St. Plechel-musplein vooralsnog een geldautomaat voor opnamen en stortingen, en een sealbagautomaat achter te laten. Klanten van het kantoor Oldenzaal worden ingelicht dat het kantoor sluit en dat zij welkom zijn op een ander kantoor, zoals aan de Beursstraat 15 in Hengelo. Ook zijn daar geldopnamen en stortingen mogelijk. Voor het vinden van de dichtstbijzijnde geldautomaat kunnen klanten terecht op www.abnamro.nl. Klanten van het kantoor Oldenzaal hebben ook de mogelijkheid om op een kantoor bij hun in de buurt uitleg te krijgen over bankieren via internet of mobiel.


keurslagerkoopje:

Gekruide kipfilet maandag en dinsdag: Verse worst grof/fijn of saucijsjes 500 gram

3.

woensdag en donderdag: Rundergehakt 500 gram

98

500 gram

2.98

speklapjes 4 stuks

2.

75

special :

Compostella steak 100 gram

500 gram

uit eigen keuken: 500 gram

3.25

5.25

KIPFILET NATUREL 100 GRAM € 1,65

Kip-kerrysalade 150 gram

GEPANEERDE KIPDIJSCHNITZEL 500 GRAM € 4,75 KIPGEHAKT 500 GRAM € 3,25

Lasagne

H.O.H. gehakt 500 gram

Gemarineerde

3.

50

5.95

Hotelgehakt

speklappen

Magere (met zwoerd)

4 stuks

HET BESTE CADEAU

2.60

2.98

vleeswaren voordeel : : hele week extra voordeel Gerookte kipfilet

Gekruide kiphaasjes

100 gram

Diverse soorten

1.10

100 gram

1.10

Salami 100 gram

1.79 1.60

komt nog altijd van de Meijbree

Slagerij Kosse, de keurslager Glindestraat 54 - tel.: 0541-518683 Winkelcentrum Zuid Berghuizen - tel.: 0541-530270 Aanbiedingen zijn geldig van maandag t/m zaterdag.

www.kosse.keurslager.nl

Denekamperstraat 50 - 7573 GD Oldenzaal tel. 0541 - 513 227 - www.meybree.nl info@meybree.nl facebook.com/de-meybree

Korting

50% korting op een complete bril

50

%

Op een complete bril

Tegen inlevering van deze bon

Profiteer t/m 17 februari Ga naar specsavers.nl en maak nu een afspraak.

Oldenzaal Grootestraat 19 Tel. 0541 515 365

Aanbod geldt t/m 17 februari 2018 bij bovengenoemde Specsavers winkel. Dit aanbod is geldig op alle monturen en geldt op een complete bril inclusief glasopties. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en niet op eerder gedane aankopen. 1 bon per persoon. Meer informatie in de winkel of kijk op specsavers.nl. © Specsavers 2018. Specsavers en het Specsavers logo zijn merken van Specsavers.


Lezing over dienstplicht in de tijd van Napoleon in Oldenzaal e.o.

Fibromyalgie Fibromyalgie gaat gepaard met chronische pijn in spieren en bindweefsel, vermoeidheid, stijfheid en vaak slaapproblemen. Behandeling met APS­therapie zorgt voor verlichting van deze klachten en voor extra energie.

Op dinsdag 20 februari houdt CuSo een lezing van historicus Hennie over de dienstplicht in Twente en in het bijzonder over het lot van de dienstplichtigen in Oldenzaal, De Lutte, Beuningen en Berghuizen. de lezing vindt plaats in Hotel Het Landhuis. Het gaat vooral om de jongelieden die in de Napoleontische tijd (1811 - 1813) in het leger moesten. De natievorming in de negentiende eeuw werd vooral door drie factoren bepaald namelijk verbeterde verkeersverbindingen (treinen, Napoleonwegen), onderwijs en dienstplicht. Ook andere aspecten speelden een rol als invoeringen van de Burgerlijke Stand, een uniform rechtstelsel en kadaster. In Twente speelde ook de verdeling van de gemeenschappelijke gronden van de marken en de opheffing van de horigheid een belangrijke rol.

OLDENZAAL

Astrid den Drijver past deze veilige en pijnloze vorm van microstroomtherapie toe bij Fysiothera­ pie Kruisstraat in Oldenzaal. Met een nauwelijks voelbare prikkeling, gelijk aan de natuurlijke stroom in je lichaam, worden biochemische reacties op celniveau veroorzaakt. Hiermee kan je lichaam weer beter reageren op het probleem. De stoffen die door je lichaam worden aangemaakt hebben een pijnstillend, ontstekingsremmend en helend effect. Natuurlijk is ook je leefstijl erg belangrijk en van invloed op je welzijn.

Voel je beter APS-therapie Oldenzaal

Voor meer informatie: kijk op de website www.voeljebeter.net of bel 06 ­ 517 627 44.

Ontdek het Palthe Huis bij kaarslicht Het is nu mogelijk Museum Het Palthe Huis beleven zoals men het nog nooit gezien heeft: bij kaarslicht. Ontdek het huis onder begeleiding van Carolina en ervaar de bijzondere sfeer van het avonduur. Het Palthe Huis bij kaarslicht geeft een uniek inkijkje in het leven van de 18de eeuw. In tegenstelling tot de huidige tijd hing er in de 18de eeuw niet in elke kamer een lamp aan het plafond. Kaarsen waren niet goedkoop en zelfs een volledig gevulde kroonluchter bood nog te weinig licht om bij te koken, lezen of handwerken. Men maakte daarom vooral gebruik van kandelaars of olielampjes, of ging simpelweg richting de bedstee zodra het donker werd. Men wordt ontvangen op het Palthe Huis door Carolina, een dame uit de tijd van de Palthes, natuurlijk in passende kledij. Zij neemt u mee op ontdekkingstocht door het sfeervol verlichtte huis. Aan het eind van de rondleiding kunt u ook de vernieuwde stadspresentatie bezoeken. De rondleidingen bij kaarslicht zijn op 9, 17 en 25 maart van 20.00 tot 21.30 uur. De kosten per persoon zijn 7 euro, museumjaarkaarten zijn voor deze bijzondere activiteit niet geldig. Per rondleiding kunnen er 15 personen deelnemen en vol is vol dus wees er op tijd bij! Aanmelden kan via info@palthehuis.nl of telefonisch op het nummer 0541 513 482. De rondleidingen bij kaarslicht zijn ook apart te boeken voor groepen vanaf 10 personen.

Wat de rol van de invoering van de dienstplicht in Twente is geweest? Tot nu toe is daarover weinig tot niets vermeld. Hoe reageerden de Twentenaren op de conscriptie zowel de militairen (dienstplichtigen, vrijwilligers, vervangers) als hun huisgenoten en de wijdere samenleving ? Wat deed de overheid tegen ‘onwilligheid’ en desertie? En dat alles tegen de Twentse achtergrond van geen militaire traditie, geen identificatie met de nationale overheid en relatief gezien redelijke bronnen van inkomsten.

vendien twaalf beroepssoldaten waren. De Cuso Oldenzaal kent geen leden, iedereen is welkom zowel jong als oud. Entree 4 euro. Aanvang 14.00 uur.

De presentatie richt zich vooral op wat er qua dienstplicht in de gemeente Oldenzaal is gebeurd. Met gemeente wordt bedoeld de omvang zoals die geweest is in de

Koopavond Oldenzaal Iedere vrijdag

FEBRUARI 2018

periode 1811 tot 1818 dus stad, Berghuizen, De Lutte en Beuningen. Centraal staat het lot van 173 dienstplichtigen waarvan er 66 in dienst moesten, elf zich lieten vervangen en er bo-

Maartje & Kine - Vibrato! (try-out) Vrijdag 16 februari

Iedere vrijdagavond is het koopavond in de binnenstad in Oldenzaal! Geniet van de Oldenzaalse gastvrijheid en diversiteit aan bijzondere winkels die op deze koopavond tot 21:00 uur geopend zijn. Voor, na of tijdens het winkelen kun je ook heerlijk dineren bij een van de vele, gezellige restaurants in het centrum van Oldenzaal

Kruis een Noorse ingenieur met een Nederlandse muzikant, mix dat met balkan, klassiek, folk en tango en je hebt Maartje & Kine! Deze meiden zijn regelmatig te zien en horen op radio en televisie, van DWDD tot Podium Witteman en van Giel op 3FM tot Gijs 2.0. In het theater zijn ze toe aan show nummer 3. In ‘Vibrato!’ willen Maartje & Kine weten waarom de wereld zo heftig vibreert, hoe liefde zo snel kan omslaan in haat en vertrouwen in angst.

Locatie: Centrum Oldenzaal, Oldenzaal www.uitinoldenzaal.nl Tijd: 18.00-21.00 uur

Locatie: Stadstheater de Bond, Oldenzaal www.stadstheaterdebond.nl Tijd: 20.15 uur

Torenbeklimming St. Plechelmusbasiliek

Koopzondag meubelbranche

Gare Du Nord - A Decade Of Seks 'n' Jazz

Iedere maandag t/m zaterdag

Iedere zondag

Zaterdag 17 februari

Beklim de 61 meter hoge, imposante toren van de St. Plechelmusbasiliek met een Tourist info gids met een bezoek aan de klokkenkamer en het Lood'n Bönneke met een geweldig uitzicht over de omgeving van Oldenzaal. Met uitgebreide informatie over de 800 jaar oude toren. Daarnaast krijg je informatie over het 100-jarige uurwerk, het carillon, de speeltrommel, de Maria klok uit 1493, enz. Indien geopend kun je aansluitend de basiliek bezichtigen.

1001 Woonideeën in Oldenzaal, voor elk wat wils en toonaangevend in wonen, slapen, keukens en badkamers. Als je winkelt bij de meubelbranche in Oldenzaal kun je rekenen op de vertrouwde service. Wonen doe je elke dag, dus van een prettig en comfortabel interieur heb je enorm veel plezier. Kom langs in Oldenzaal voor inspiratie, deskundig advies, en om uit te proberen. Dan weet je pas echt dat het past. De grootste keuze van Hengelo, Almelo, Enschede en omstreken!

Het is tien jaar geleden dat Gare du Nord met 'Sex 'n' Jazz' het best verkochte Nederlandse jazzalbum maakte. Oprichters Barend Fransen en Ferdi Lancee hielden er een contract met het wereldbefaamde Blue Note- label en een drievoudig platina plaat aan over. Uiteraard ontbreekt het monumentale 'We Still grow' niet. Wie de band nog eenmaal met Sex 'n' Jazz live in het theater wil zien zal deze show niet willen missen.

Locatie: St. Plechelmusbasiliek, Oldenzaal Tijd: 14.00 uur www.uitinoldenzaal.nl

Locatie: Woonboulevard, Oldenzaal Tijd: 12.00-17.00 uur www.uitinoldenzaal.nl

Locatie: Stadstheater de Bond, Oldenzaal www.stadstheaterdebond.nl Tijd: 20.15 uur

Warenmarkt

Theater van de Klucht - In de Vlaamsche Pot (try-out)

Iedere maandag en zaterdag

Natuurwandeling onder leiding van een gids Donderdag 15 februari

Elke maandagmiddag van 12:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 09:00 uur tot 17:00 uur is er warenmarkt op de Groote Markt. Op deze markt vind je een groot assortiment aan waren.

De Tourist info wandelgidsen hebben weer een afwisselende route voor je samengesteld door het nationaal landschap Noordoost-Twente. Je vertrekt om 09.30 uur vanaf het station in Oldenzaal. Je dient je eigen lunch mee te nemen en stevige schoenen zijn een must. De wandeling van 10 km zal gaan richting Kleikoel Roderveld. De wandeling van 20-25 km zal gaan richting Dinkeldal.

Locatie: Groote Markt, Oldenzaal www.uitinoldenzaal.nl Tijd: maandag 12.00-17.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur

Locatie: Stationsrestauratie, Oldenzaal www.uitinoldenzaal.nl Tijd: 9.30 uur

Twintig jaar na de laatste aflevering brengt Theater van de Klucht een theaterversie van deze hilarische hit-serie. Haye van der Heijden is net als destijds verantwoordelijk voor het script van deze theaterversie. Maak opnieuw kennis met de gebeurtenissen in restaurant ‘In de Vlaamsche Pot’ van de hysterische eigenaar Karel (Bas Muijs) en zijn partner en chef-kok Luciën (Onno Innemee). Alles lijkt rustig zijn gang te gaan, totdat een oude kennis (gespeeld door Sabine Beens) van Luciën langskomt … En van wie is trouwens die geheimzinnige reservering in de agenda? Locatie: Stadstheater de Bond, Oldenzaal www.stadstheaterdebond.nl Tijd: 14.30 uur

Stadswandeling onder leiding van een gids

Wekelijkse beiaard bespeling

Happen en Stappen

Iedere dinsdag en vrijdag

Vrijdag 16 februari

Zondag 18 februari

Oldenzaal is een middelleeuwse bisschopsstad met als centrum de indrukwekkende 12e eeuwse Plechelmusbasiliek. Deze wandeling neemt je mee terug in de geschiedenis. De wandeling door het Oldenzaalse centrum begint bij de Tourist info Oldenzaal. Deze route is circa 2 kilometer lang en neemt ongeveer een uur in beslag. Deze wandeling kan voor groepen ook buiten deze tijden geboekt worden.

Vanavond bespeelt de stadsbeiaardier van 19:30 tot 20:30 uur dit bijzondere instrument. Het is de taak van de stadsbeiaard om iedere week een afwisselend muziekprogramma ten gehore te brengen. Behalve speciaal voor beiaard geschreven composities worden veel bewerkingen van klassieke en populaire muziek gespeeld.

Op drie verschillende locaties in Oldenzaal krijg je achtereenvolgens een voorgerecht, hoofdgerecht en een dessert. Na elke gang verken je een stukje Oldenzaal om vervolgens weer heerlijk aan tafel te gaan voor het volgende gerecht. Onder deskundige begeleiding beklim je de toren van de Plechelmusbasiliek. Na een klim van maar liefst 234 treden wordt je beloond met een prachtig uitzicht op 61 meter hoogte over de historische binnenstad van Oldenzaal. Tevens neemt de gids je tijdens de stadswandeling mee terug in de geschiedenis van Oldenzaal. Zo zul je de uitstekende restaurants, de gastvrijheid in Twente, de mooie beelden en de stad Oldenzaal niet snel vergeten.

Locatie: Tourist info Oldenzaal Tijd: 13.00 uur www.uitinoldenzaal.nl

Locatie: Carillon St. Plechelmus, Oldenzaal Tijd: 19.30-20.30 uur www.uitinoldenzaal.nl

Locatie: Centrum Oldenzaal www.uitinoldenzaal.nl Tijd: Op aanvraag


60.000 M2 WOON INSPIRATIE EN BELEVING ! 24 WOON WINKELS ONDER 1 DAK !

DERDAG IEDERE DON

GEZELLIGE D VOKN KOOPA ! M O R , W EL TOT 21 UU

NU ZONDAG

SFEERVOLLEG! A R ONOD KOOMPVZ 7 UU A N 12 T T 1 W ELKO

A 1 Afrit 33 Kleibultweg 48 - 0541 850 100 Komende zondag dienst Hofkerk samen met kerkenraadsleden OLDENZAAL - Dominee Tieneke van Lindenhuizen verzorgt komende zondag, samen met kerkenraadsle-

den, de dienst om 10.00 uur in de Hofkerk. Tijdens deze dienst wordt ook het heilig avondmaal gevierd. De protestantse kerk kent twee sacramenten, avondmaal en doop. Tijdens het avondmaal worden het lijden en sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van

wijn. Meestal wordt in de Hofkerk een kring gevormd, waarbij brood en wijn door de diakenen wordt doorgegeven. Deze keer is er een lopend avondmaal. Eenieder, volwassenen en kinderen zijn welkom hieraan deel te nemen. Na de dienst, waaraan wordt meegewerkt door het Hofkoor, is er gele-

Prachtige winterkleuren van licht goud tot warm rood.

www.WoonBoulevardOldenzaal.nl genheid onder het genot van koffie of thee na te praten.

maandelijkse middag voor de veteranen, georganiseerd door de stichting Veteranen Oldenzaal.

Veteranen komen bij elkaar

Deze middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur en wordt gehouden in de Abdij aan de Zuidwal 82 in Oldenzaal. Iedereen is van harte welkom.

OLDENZAAL - Komende donderdag is er weer de

DIER IN NOOD?

0900 112 0000

Voor de afdelingen Tuinhout en Tuinplanten op de buitenafdeling Je weet van aanpakken, je kunt zelfstandig werken, je kunt goed verkopen en ziet er naar uit om onze klanten van een goed en vakbekwaam advies te voorzien. Je hebt enige ervaring in de verkoop, je bent commercieel ingesteld, geniet een gepaste opleiding en je komt hier uit de omgeving ? Dan ben je van harte welkom! Ben je geĂŻnteresseerd? Stuur dan even een mailtje met CV naar: info@oosterik.nl met als onderwerp: VERKOPER

Donderdag & vrijdag koopavond

Sparstraat 22 Oldenzaal tel. 0541-513405 www.salonrene.nl

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR!

(18ct. per min)


Nieuwe vestiging Beauty Shape Ootmarsum ideaal voor cliënten uit Noordoost-Twente Komende zondag wordt een bijzondere dag voor het team van BeautyShape, want dan openen Jorieke Elferink, Dorien Gortemaker, Marieke Morsink en Maartje van Mook de tweede vestiging van hun praktijk voor afslanken en gewichtsbeheersing. BeautyShape in Ootmarsum is te vinden aan de Tijinkskamp 102b op het bedrijventerrein De Mors. Onlangs verhuisde de vestiging in Oldenzaal naar een fraaie buitenlocatie aan de Fleerderesweg in De Lutte. De locatie van de nieuwe vestiging in Ootmarsum is niet zomaar gekozen. BeautyShape is gevestigd boven de bekende sportschool IAMOKAY. Ook het bedrijf LEEF voor sportmassages is hier gevestigd. Beauty hape maakt het gezondheidsaanbod op deze plek compleet met gewichtsbegeleiding en coaching op basis van het Cambridge Weight Plan. De vier consulentes zijn blij met deze nieuwe en gastvrije plek om cliënten te ontvangen. ‘Het betekent een uitbreiding van ons werkgebied. Voor onze cliënten uit bijvoorbeeld Tubbergen, Lattrop, Vasse, Denekamp en Ootmarsum is de afstand nu aanzienlijk korter om ons te bezoeken.’ OOTMARSUM

Komende zondag van 13 tot 17 uur is iedereen van harte welkom om de nieuwe ontvangstruimte en spreekkamers van BeautyShape te komen bekijken. ‘Een hapje en een drankje staan klaar. We zijn alle vier aanwezig om alles te laten zien en natuurlijk te vertellen over ons Cambridge Weight Plan en onze manier van

werken’, vertelt Jorieke Elferink. Zij begon augustus 2010 als onafhankelijk Cambridge-consulent en breidde het team geleidelijk uit naar vier consulenten, die de cliënten individueel begeleiden en coachen. De ruimtes in Ootmarsum bieden de consulenten alle mogelijkheden om de cliënten de zorg en aan-

dacht te bieden die past bij het programma. Het team is bijzonder blij met de mogelijkheden die er nu bijkomen om nog meer cliënten te begeleiden naar een gezond en verantwoord gewicht. Het is een levensstijl Op www.beautyshape.nl stellen de consulenten zich voor. ‘De ervaring die

wij met elkaar delen, is dat wij alle vier heel goed kunnen invoelen hoe het is om zwaarder te zijn als gevolg van overgewicht.’ In de nieuwe situatie met twee volledig geoutilleerde vestigingen kunnen Jorieke, Dorien en Maartje op beide locaties hun cliënten ontvangen. Marieke concentreert zich volledig op Ootmarsum. ‘Wat ons

alle vier motiveert in ons werk is dat we het geweldig vinden om te zien hoe elke week mensen slanker, opgewekter, actiever en enthousiaster de deur bij ons naar buiten wandelen. Natuurlijk zijn er ook mensen die er moeite mee hebben, maar die proberen we opnieuw te motiveren. Ieder mens is verschillend en heeft een andere manier van begeleiding nodig. Daarom proberen we ons zo goed mogelijk in te leven in een persoon. We weten zelf als geen ander hoe moeilijk het is om overgewicht te hebben. Want zelf hebben we die strijd ook moeten voeren. Het Cambridge Weight Plan is een eenvoudige, gezonde

en effectieve manier om gewicht te verliezen en te behouden. Dit is iets anders als 'het zoveelste dieet', dit is een levensstijl!’

BeautyShape, Tijinkskamp 102b Ootmarsum. www.beautyshape.nl.

Marieke: tel. 06-51134182 (Ootmarsum); Maartje: tel. 06-51459798 (Ootmarsum, De Lutte/. Oldenzaal); Jorieke: tel. 06-47177127 (Ootmarsum, De Lutte/Oldenzaal) en Dorien: tel. 06-53918407 (Ootmarsum, De Lutte. /Oldenzaal).


Opkomst carnavalshoogheden ‘Landvrouwen’ van manege Twents Ruitercentrum Het Twents Ruitercentrum had afgelopen weekend een uitbundig carnavalsconcours op het programma staan. Niet alleen werd er door jong en oud een springconcours afgelegd. Op zaterdagavond werd er, door de vrouwelijke Raad van Elf – de Hofdames - een heuse show opgevoerd met als spetterend sluitstuk de opkomst van twee vrouwelijke hoogheden die de carnavalsscepter zwaaien. De Landvrouwen Els Boomkamp en Doortje Grunder gingen voorop in het feestgedruis. Deze dames reikten ook de prijzen aan de deelnemers van het carnavaleske springconcours uit. Voor de snelste combinaties én voor het mooiste verklede stel. Op zondag was er een behendigheid- en springconcours voor kinderen. Afgesloten met een concours equipe-springen, een soort estafette te paard. OLDENZAAL

Daar waar komend weekend vooral de grote gezamenlijke carnavalsfeesten worden gevierd, hebben diverse clubs in de afgelopen dagen op zo hun eigen wijze het kolderieke feest in eigen kring gevierd. Ook bij het Twents Ruitercentrum Het Hulsbeek liepen de afgelopen dagen de ruiters en paarden verkleed rond tijdens het jaarlijkse carnavalsconcours voor de beginnende en gevorderde ruiters. Het publiek zag o.a. vleermuizen, indianen, tijgers en natuurlijk diverse prinsessen over een feeste-

lijk versierde hindernissen springen. “Het carnavalsconcours is altijd een heel spektakel. Onze klanten gaan voluit in het verkleden. Van zichzelf en vaak ook van hun rijdier. Vooral op zaterdagavond is dat een prachtig gezicht. Niet alleen de beste ruiter wint een prijs, ook de mooist verklede combinatie wordt beloond” lacht Herman Diepman, oprichter van het Twents Ruitercentrum. Pure flauwekul “Nadat iedereen gereden had, was het tijd voor de

presentatie van de Hofdames en de opkomst van het nieuwe hooghedenpaar. Ik kijk altijd uit daar dat moment. Pure flauwekul en erg gezellig!” Daarna togen de deelnemers zich naar de gezellige kantine waar men zich vermaakte met kolderieke liedjes, gezongen door de hofdames van de manege en hossen op de feestelijke klanken. De kersverse Landvrouwen genoten zichtbaar van alle flauwekul. Op zondag reden de kinderen op de paarden en de pony’s. Ook hier waren er weer prachtig verklede deelne-

mers. Voor kinderen was er buiten de wedstrijd, voldoende vertier. Ze konden zich laten schminken, speelden spelletjes zoals paardje prik of maakten mooie kleurplaten. De deelnemers ontvingen prijzen uit handen van Landvrouwen Doortje en Els waarna er een polonaise werd gelopen. Aan het eind van de middag was er equipespringen. Dat is vergelijkbaar met een estafette, springend te paard. Het snelste team van drie ruiters wint. Ze streden om het hardst. Om de eer én om een onderscheiding van de Landvrouwen.

De gemiddelde carnaval vierende Oldenzaler is 4 éénheden (een middag of avond) aan het vieren. Diegene die zichzelf bij “de harde kern” indeelt, is wel 6 tot 8 éénheden aanwezig in het gezellige feestgedruis. Eerlijk is eerlijk; iedere vierder geeft toe dat het een beste aanslag kan zijn op je fit- en gezondheid. De meesten gaan de alcoholische versnaperingen niet geheel uit de weg.

Uitslag carnavalsconcours 2018 Behendigheid: 1. Evi Withag; Mooist verkleed: Juliette Nas; Springen pony's groep A: 1. Danique Kattenpoel Oude Heerink, 2. Pepitha Reith, 3. Quinten Kamphuis, 4. Rosan Nijhof, 5. Zarah ten Bos, 6. Marelle de Kinkelder, 7. Puck ten Thije, 8. Larissa Veldhuis. Mooist verkleed Tara Meulenkamp. Springen pony's groep B: 1. Eileen Gabrielse, 2. Megan Sepp, 3. Jay Linn Vollenbroek, 4. Lieke Schepers. Mooist verkleed Bram Roode. Springen pony's groep C: 1. Rixt Hoekman, 2. Noortje Loman, 3. Sanne Oosterveen, 4. Joy Weijschede, 5. Chimene Pelgrom, 6. Selina van Oosterom. Mooist verkleed Maud Wauben. Springen paarden: 1. Lieke Kraaijenzank, 2. Alischa Benneker, 3. Lieke Weustink Mooist verkleed Tjitske Hoekman. Equipespringen pony's: 1. Nicki Thijert, Sanne Oosterveen en Eileen Gabrielse. De drie waren ook het mooist verkleed. Paarden: 1. Nicole Lobker, Michelle Straver en Tess Dunhoft. Eigen paarden: 1. Tim Leus, Jon Bank en Dagmar van der Sluis. Mooist verkleed: Kirsten ten Thije, Linda Eijssink en Ellen Kleizen.

Na het van oorsprong katholieke feest vallen ook velen bewust of onbewust in een langere periode van vasten. Velen zullen deze gezondere leefstijl ook aanvullen met meer bewegen door informatie te gaan inwinnen bij een “sportschool”. Maar wat er vaak wordt vergeten is de essentie van de doelstelling en de motivatie. Als je niet goed bent voorgelicht maak je een foutieve keuze en zul je na korte tijd de inspanningen staken. Daarom presenteert PLAZA Fit & Healthclub, het sportcentrum aan de Thijlaan “Milonnen”. Trainen op de Milon Cirkel is gericht op afslanken, spierversterking en dus fitter worden. Je wordt begeleid via je persoonlijke chipkaart en het is erg afwisselend. Je zit maximaal 4 minuten op eenzelfde toestel, en bij de meeste toestellen slechts 1 minuut.. De lichtzuil geeft het trainingsritme aan

Goede voornemens na carnaval? Dan wordt het eens tijd voor een gezondere leefstijl OLDENZAAL

en door de afwisseling train je effectiever. In slechts 35 minuten heb je je gehele lichaam goed getraind. Een team van Milon coaches motiveert en stimuleert je waardoor je het zult volhouden. Om eens echt te ervaren wat Milonnen met je doet kan gedurende de maand februari 1 WEEK GRATIS Milonnen worden aangevraagd. Het wordt hierdoor gemakkelijker een juiste keuze te maken zodat je je goede voornemen waar maakt. Kijk hiervoor op www.plazatheater.nl

Boukje Loohuis 25e voorleeskampioen Oldenzaal Vorige week zondag was de lokale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd in de Bibliotheek Oldenzaal. Een traditie waarbij leesbevordering een belangrijke rol speelt. Boukje Loohuis van Vrije school De Zevenster mag zich een jaar lang, ‘Voorleeskampioen van Oldenzaal’ noemen. Kampioenen van twaalf basisscholen deden hun uiterste best om de jury te overtuigen van hun voorleeskwaliteiten. Daarmee zorgden ze er tegelijk voor dat de jury een moeilijke opdracht had om te bepalen wie dit jaar deze eervolle titel mag dragen. De kandidaten - allen uit groep 7 of 8 –hadden elk hun eigen fans; ouders, opa’s, oma’s, vrienden, leerkrachten en klasgenoten die tezamen een enthousiast publiek vormden. De voorgelezen fragmenten kwamen uit heel verschillende boeken, waarin uiteenlopende thema’s als griezelen en mummies. Maar ook humoristischer fragmenten met Juffrouw Pots en de beruchte Juffrouw Bulstronk kwamen voorbij. De presentatie was in handen van goochelaar Fred-Ric die de kandidaten van hun spanning afleidde door af en toe een kleine goochel-act te doen. De jurering was dit jaar in handen van Ellen Riteco, Marica Braakhuis (beiden werkzaam in het onderwijs) en wethouder Trees Vloothuis. OLDENZAAL

Zij beoordeelden de kandidaten op belangrijke aspecten als stemgebruik, voorleestempo, contact met het publiek en dergelijke. Na rijp beraad riepen zij Boukje Loohuis uit tot Voorleeskampioen van Oldenzaal 2018. De jury vond dat zij een mooie duidelijke voorleesstem had, waarmee ze ook heel afwisselend voorlas op de juiste momenten. Ze bouwde het fragment heel mooi op. Zij ontving uit handen van juryvoorzitter Ellen Riteco de officiële oorkonde voor de winnaar, een geschenkbon en een boek. Amély Bolscher van basisschool Drie-eenheid

eindigde als 2de. Ook voor haar was er een boek als beloning. De overige deelnemers kregen allen een zoete verrassing en een roos als waardering voor hun prestatie. Regionale finale Boukje gaat door naar de regionale finale die op zaterdagmiddag 17 februari in Bibliotheek Hengelo wordt gehouden. Zij komt daar uit tegen de voorleeskampioenen van Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Losser. Zij strijden dan om een plaats in de provinciale finale.


Vacatures d Per direct enthousiaste bedieningsmedewerk(st)er gezocht (vanaf 24 tot 38 uur per week) Pannenkoekenhuis Bolle Jan is een gezellig, ambitieus familiebedrijf. Naast pannenkoeken en poffertjes serveren wij ook verschillende andere gerechten.

Voor de afdelingen Tuinmeubelen en Tuin & Sfeerartikelen

Ben jij spontaan, gastvrij en heb je horeca-ervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou! • Werken in een jong team • Prettige werksfeer • Gunstige werktijden • Goed salaris • Plaatsvervangende leidinggevende functie

Je weet van aanpakken, je kunt zelfstandig werken, je kunt goed verkopen en ziet er naar uit om onze klanten van een goed en vakbekwaam advies te voorzien. Je hebt enige ervaring in de verkoop, je bent commercieel ingesteld, geniet een gepaste opleiding en je komt hier uit de omgeving ? Dan ben je van harte welkom!

Zin om bij ons aan de slag te gaan? Stuur je CV naar info@bollejan.nl Heb je nog vragen? Bel of mail ons gerust. 0541-351354 (Larissa Roesink)

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan even een mailtje met CV naar: info@oosterik.nl met als onderwerp: VERKOPER

PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA Bel of mail voor meer informatie: mail@drukkerijvanbarneveld.nl of bel 0541 - 35 18 69


De Grote Twentse Optocht 2018


Nar Hans van de Krasse Knarren neemt bewoners van Mariahof op sleeptouw De stemming zat er meteen goed in afgelopen donderdag in de grote huiskamer van De Mariahof toen de kapel La Bella Bok naar binnen trok en het gelegenheidsduo De Balkonia’s het onverwoestbare lied ‘De Jeskes Oet’ inzette. OLDENZAAL

Een bomvolle en uitbundig versierde zaal met bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers zong uit volle borst mee. Beter kon het carnaval voor Hans de Groot niet beginnen, want een paar minuten later kwam hij ‘oet de deus’ als de eerste hoogheid Nar Hans van De Krasse Knarren. Onder zijn motto ‘Met rolla-

Tsarina Jolien en Tsaar Ben van De Kozakken zetten huiskamer De Molenkamp op de kop Voor de vijfde keer dit vierden de leden en vrienden van De Kozakken hun eigen hoogheidfeest afgelopen zondagmorgen in De Molenkamp. Dit carnavalsfestijn voor mensen met een verstandelijke beperking wordt georganiseerd door de stichting Skik.

tor en sigaar veurop zet Nar Hans 't Mariahof op z’n kop’ werd de polonaise ingezet. Het oprichten van een eigen carnavalsvereniging en het kiezen van een eigen hoogheid maken onderdeel uit van de vele feestelijkheden die dit jaar nog volgen ter gelegenheid van zestig jaar Mariahof.

Victoria & Abdul in Filmhuis Oldenzaal

OLDENZAAL

Hoogtepunt van het feest is de opkomst van de nieuwe Tsaar en Tsarina. De grote eer ging deze keer naar Ben Jansen uit Tubbergen en Jolien Foole uit Hengelo. Onder de vele gasten waren uiteraard ook weer Prins Pats en Sik Boem van polonaisevereniging Het Pats. Na vijf jaar nam Jan Wegdam afscheid als ‘anmekaarproater’. Hij kon op de valreep nog melden dat een nieuwe sponsor zich heeft gemeld, waardoor het feest de komende vijf jaar doorgang kan vinden.

Op dinsdag 20 en woensdag 21 februari vertoont het Filmhuis Oldenzaal in De Bond het waargebeurde verhaal Victoria & Abdul van de buitengewone vriendschap tussen Koningin Victoria (Judi Dench) en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India. OLDENZAAL

Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om mee te werken aan de vieringen rond het Gouden Jubileum van de koningin, blijkt er een klik te zijn tussen hen beiden. Terwijl Koningin Victoria steeds meer moeite heeft met de strenge regels die haar positie als vorstin met zich meebrengt, wordt de band tussen de twee hechter. De mensen om hen

heen proberen allen deze band te verbreken. Hun vriendschap wordt echter steeds sterker en de koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken. Gebaseerd op het boek Victoria & Abdul: The True Story of the Queen’s Closest Confidant van Shrabani Basu. Aanvang 20.00 uur. Entree 9 euro, donateurs 6 euro.


Huisvestingsopgave voor wonen en zorg in Oldenzaal helder OLDENZAAL - Het afgelopen half jaar is in opdracht van WBO Wonen, Menzis en de gemeente onderzoek gedaan naar de behoefte van wonen en zorg in Oldenzaal. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de vraag naar woningen in combinatie met zorg de komende jaren groter is dan het huidige aantal beschikbare - geschikte - woningen. Behalve onderzoek op basis van cijfers, is ook gebruik gemaakt van cliĂŤnten-

panels en inbreng door professionals van zorgpartijen en welzijnsinstellingen. De belangrijkste conclu- sie uit het rapport is dat de vraag naar woningen in combinatie met zorg de komende jaren toeneemt. Op dit moment zijn er onvoldoende woningen geschikt om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De opgave ligt in het aanpassen van bestaande woningen en vastgoed en bij nieuwe plannen rekening te houden met de toekomstige vraag. Woningen voor ouderen Voor ouderen geldt dat er zowel voor verpleeghuiszorg (intramuraal wonen) als voor o.a. aanleunwonin-

gen (beschut wonen) een steeds groter tekort aan woonruimte ontstaat. De vraag naar woningen die al geschikt zijn voor langer zelfstandig wonen neemt toe. Denk hierbij aan appartementen of grotere woningen waar een slaap- en badkamer beneden aangebouwd is of kan worden. Uit de klantenpanels en de input van de professionals bleek ook de behoefte aan nieuwe woonvormen met levensloopgeschikte woningen, zoals het hofjeswonen en andere vergelijkbare concepten. Een actueel voorbeeld is ‘de Noaberhof’, waar mensen met en zonder ondersteuning met elkaar kunnen samenleven en

op elkaar kunnen toezien. Woningen voor geestelijke gezondheidszorg en inwoners met een verstandelijk beperking Voor inwoners die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben of een verstandelijke beperking hebben geldt dat er momenteel al een tekort aan woonruimte is. Dit is zowel in instellingen, als in beschutte woonvormen met begeleiding aan huis. Er is op de korte termijn behoefte aan flexibel in te zetten aanbod. Woningen voor jongeren uit Jeugdzorg Ook is er meer woonruimte nodig voor jongeren die uit

Jeugdzorg komen, al dan niet met begeleiding. Daarnaast zijn er woningen nodig die ruim genoeg zijn voor pleeggezinnen of om in te zetten als gezinshuis. Scan woningaanbod Op basis van een scan van het huidige woningaanbod in Oldenzaal, zowel van particulier bezit als van commerciĂŤle en sociale huur, komt naar voren dat in de wijk Zuid-Berghuizen en in de binnenstad (inclusief de westelijke stadsrand tussen de rondweg en de spoorlijn) de grootste opgave ligt om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Vanwege het bouwjaar en de omvang

van de woningen is in deze wijken maar een klein percentage van de woningen hiervoor geschikt te maken. Uitvoeringsprogramma De resultaten uit het onderzoek worden opiniĂŤrend aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad wordt daarbij gevraagd om op basis van de conclusies mee te denken over mogelijke oplossingsrichtingen. Mede op basis van deze input worden vervolgens samen met de betrokken professionals de doelen voor de komende jaren bepaald, waarna gezamenlijk aan de slag wordt gegaan met acties vanuit een uitvoeringsprogramma.

Cyberdance en Games Party van Impuls voor jongeren

'&%$#"!"$ %!$#!!$!"!%  

!$&%!% !!!!"$!&%$#" "$ %$#!$!!&!$!&"&!&$#% $#!& !! ! %!!!$!!%!!

OLDENZAAL - Komende zaterdag is er weer een party met muziek, een hapje en een drankje voor jongeren van 17 tot 25 jaar. Deze party heeft als thema Cyberdance & Games en wordt gehouden bij Breedwijs aan de Helmichstraat 42b van 20.30 tot 23.00 uur. Regelmatig organiseert Impuls samen de werkgroep T.O.F. (Together on Friday) een speciale activiteit voor jongvolwassenen. De werkgroep T.O.F. bestaat uit Sanne, Shaira en Romy, die al regelmatig succesvolle feestjes organiseerden voor diegene die zich niet zo op z’n gemak voelt in het reguliere uitgaansleven. Het is een kleinschalige activiteit met een steeds wisselend thema en iedereen kan op zijn of haar eigen manier meedoen. Vanuit Impuls is er begeleiding en ondersteuning . De werkgroep wil graag veel jongeren bereiken zoals jongeren met een lichamelijke of (lichte) verstandelijke beperking of ASS jongeren. Daarnaast hopen ze dat de deelnemers van de vorige party’s weer aanwezig zullen zijn! Heb je zin om een keer langs te komen? Meld je dan aan bij Impuls via m.unal@impuls-oldenzaal. nl. De entree is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

"! %% ! !""!" !&!%%!!! % !!!!$! %!"!% $ ! "$ ! &"!

De Thijronde door Het Hulsbeek is elke woensdagmorgen OLDENZAAL - Elke

 %!!!!!%!!!$%! &$#!$# "! !!! !!!%!! $&!"$ & !!%$! %!!" &$#!!"$!$% %&$ !!$!$%%!!"! "&"!

%$!$ !$!!&%!"$!%$#"&$#! $"! $&!$# "!$% !! & !"" !!!&$ &$# $ !!$!$"%!! !&%%%

   

woensdag om precies 9.00 uur vertrekken meestal ruim twintig wandelaars vanaf het plein bij het winkelcentrum De Thij. De wandelaars (mannen en vrouwen) lopen via het pad bij de begraafplaats waar om 9.15 uur nog kan worden ingestapt.

De ronde gaat verder om Toetersdennen en over de brug bij de Gammelkerbeek. De 9 kilometergroep gaat in een stevige wandelpas rond om alle vijvers. De 6 kilometergroep doet het iets rustiger aan via een route over Het Hulsbeek. De wandelaars zijn om ongeveer 10.30/10.45 uur terug bij het winkelcentrum en gaan naar Paal 12 voor een kopje koffie/thee. Aan deze midweekse wandeling kan iedereen meedoen. Je hoeft je niet aan te melden en deelname is gratis.


Watersnoodramp en de Zeeuwse roots spelen grote rol in 65-jarig huwelijk Annie en Marinus Het is een bijzondere tijd voor Annie en Marinus Slabbekoorn. Dat heeft alles te maken met het gegeven dat beiden 65 jaar geleden in het huwelijk traden in het Zeeuwse Kloetinge, waar de bruid als Annie van Gorp opgroeide. Het huwelijk vond plaats in de week direct volgend op de verschrikkelijke watersnoodramp van 1 februari 1953. Marinus, zelf afkomstig uit het Zeeuwse Wilhelminadorp, en Annie prijzen zich gelukkig dat zij net buiten het rampgebied woonden en dat er geen familieleden onder de slachtoffers waren. Dat neemt niet weg dat hun 65-jarig huwelijksfeest niet los kan worden gezien van deze bewogen dagen. Met meer dan gewone belangstelling volgden zij afgelopen dagen de uitzendingen daarover op de televisie. Afgelopen zaterdag waren de twee dochters, zoon, schoonfamilie en de twee kleinkinderen in Oldenzaal om het briljanten huwelijksfeest te vieren tijdens een gezellig familiediner. OLDENZAAL

Annie herinnert zich nog goed hoe zij Marinus ontmoette op de fancy fair in Kloetinge, waar Marinus met een kraam stond. De bedoeling was dat Annie voor een paar cent mocht hengelen naar een prijsje, maar uiteindelijk bleek zij Marinus als hoofdprijs aan de haak te slaan. Marinus was vliegtuigmonteur op vliegbasis Woensdrecht. Doordat zijn squadron verkaste naar Twente, verhuisde het gezin mee en streek neer in Oldenzaal. Annie beperkte

zich niet tot het huishouden, maar besteedde veel tijd aan het maken van haar eigen kleding en de kleding voor de twee dochters en zoon. Daarnaast was Annie altijd zeer sportief en actief als zangeres in meerdere koren. Marinus op zijn beurt bracht na zijn pensionering veel tijd door in de volkstuin. Mooi Zeeland Sinds drie jaar is de gezondheid van Annie en Marinus geleidelijk minder geworden, waardoor zij hun hob-

by’s moesten afbouwen. Annie is nog wel altijd lid van het Michgoriuskoor. Beiden kijken terug op een gelukkig gezinsleven in Twente, hoewel de band met het Zeeuwse land altijd voelbaar bleef. Tot voor drie jaar terug maakten Annie en Marinus er een gewoonte van om jaarlijks enkele dagen met de complete familie enkele dagen in Zeeland door te brengen en te genieten van al het moois dat deze provincie te bieden heeft.

Brouwerij De Bombazijn en stadstuinen zetten forse stap vooruit naar realisatie Afgelopen week kon het publiek in de hal van het stadhuis voor het eerst kennis nemen van de plannen voor het inrichten van de stadstuinen en voor het realiseren van een kleine ambachtelijke brouwerij De Bombazijn. Het is een gecombineerd project dat al meerdere jaren in ontwikkeling is. OLDENZAAL

Om het een en ander te verduidelijken liet de Stichting Oldenzaalse Stadstuinen (SOS), gangmaker achter De Bombazijn en pandeigenaar, in het daaropvolgende politiek forum een gefilmde en getekende impressie zien. Onder meer rijksbouwmeester Pi de Bruijn, geestelijk vader van het Masterplan Oldenzaalse Binnenstad, pleitte vanuit Amsterdam voor het herstel van de historische tuinen die eigendom zijn van de gemeente en de Geldermanstichting. In zijn ogen speelt De Bombazijn een heel belangrijke rol in dit plan om de binnenstad van Oldenzaal de oude ‘betovering’ terug te geven. Tijdens de inspreekronde van het politiek forum bleek slechts één inspreker ongelukkig met de plannen. Het pleidooi van de SOS richting de politiek om de plannen te omarmen werd door de overvolle publieke tribune

met applaus ontvangen. Alle politieke partijen van de gemeenteraad gaven te kennen de plannen in grote lijnen in te stemmen met de plannen voor de tuinen en de ambachtelijke brouwerij. Daarmee komt de weg vrij voor SOS om op zoek te gaan naar fondsen en spon-

soren om de grote investeringen te financieren. De komende maanden worden de plannen voor de tuinen en De Bombazijn verder uitgewerkt en worden de normale procedures gevolgd, zoals deze gelden voor herontwikkelings- en bouwprojecten in de binnenstad.


Het jaarlijkse GlĂźhwein-Toernooi bij O.J.B.V. OLDENZAAL - Op zaterdag 24 februari wordt er op het terrein van de Oldenzaalse Jeu De Boules Vereniging O.J.B.V. aan de Vondellaan op De Thij het jaarlijkse GlĂźhweinToernooi georganiseerd. Dit toernooi is het eerste toernooi in het nieuwe jaar en in de winter, vandaar de naam. Dat het in de tweede maand van het jaar plaats vindt, heeft te maken met de mogelijk betere weersomstandigheden en het lengen van de dagen. Het is een toernooi waaraan iedereen mee kan doen. Een licentie is niet verplicht. U kunt zich als duo opgeven. Er worden drie partijen gespeeld, voor-geloot. Het aantal deelnemers is 64 doublettes. Vol is vol. Prijzen die gewonnen kunnen worden, zijn in natura. Naast het wedstrijdelement is het-met-plezier-spelen belangrijk. Het inleggeld bedraagt 8 euro per doublet. Hierin is inbegrepen een pakje baklever. U kunt zich vanaf heden tot 19 februari aanmelden. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur en u kunt zich op 24 februari melden

OLDENZAAL - Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de zogenaamde ‘blijverslening’ in te voeren. Door middel van deze lening kunnen inwoners tegen aantrekkelijke rentes een geldbedrag lenen om hun bestaande woning aan te passen. Het is de bedoeling dat de woning daarmee levensloopbestendig wordt. Ook eigenaars of bewoners die nog geen directe noodzaak hebben, maar hun woning nu al willen aanpassen komen voor de regeling in aanmerking. Steeds meer ouderen kiezen ervoor om zolang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Zij overwegen dan om hun woning comfortabeler te

maken. Dit kan door bijvoorbeeld drempels te verwijderen, een inloopdouche aan te brengen, domotica toe te passen of zelfs een slaapkamer op de begane grond aan te bouwen. Ook is het mogelijk om het gebruiksgemak van het woongebouw (bijvoorbeeld een flat) of de woonomgeving te verbeteren. Een blijverslening kan aangevraagd worden zonder dat er (al) sprake is van een WMO-indicatie. Aanvragen Met de blijverslening kunnen inwoners en eigenaren hun woningaanpassing financieren. De blijverslening kan worden aangevraagd bij de gemeente door middel van het aanleveren van offertes voor de geplande maatregelen. De SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) voert de regeling uit. Er zijn consumptieve leningen voor eigenaarbewoners of huurders en hypothecaire lening voor eigenaar-bewoners. Het is nu nog niet mogelijk om de lening aan te vragen. Eerst zal de gemeenteraad een besluit nemen over het instellen van de blijverslening. De gemeenteraad behandelt dit voorstel tijdens het politiek forum van 5 februari. Na de besluitvorming is informatie over de lening te vinden op www.oldenzaal.nl.

altijd up-to-date >

www.dierentuin-nordhorn.nl of www.facebook.com/TierparkNordhorn

Op vertoon van deze advertentie krijgt ĂŠĂŠn persoon 10% korting op de dagentree

geldig t/m 31 dec 2018

Fotos: Franz Frieling

DV 2-18

College van B&W stelt raad voor blijverslening in te voeren

10% korting Gratis waardebon

vanaf 12.15 uur. U kunt zich aanmelden bij Martha Heijnen, per telefoon 0645428910 of per mail: marthaheijnen@hotmail.c om en bij Greetje Woldering, tel 0541-516649, of per mail greetwoldering@gmail.com . zie ook op onze website: www.ojbv.nl,

2000 dieren – 100 verschillende soorten. Vanaf de A van aap tot en met de Z van zebra

100/.-,---0+*)('&%$)0#)$)(0 0"*)()%$!*% )(+&'0#)$0+))0 $ )&%)*')0"*)()%+)(*+)% 100))(")()0)'')%0#)$0 &&*&()0"*)()% 100*$ (*)0 )(")(*0)$) 0#)$0 !")0!*"*)((&)% 100&$!!(&"0&%0")0(*+*)(0 )$) 10)$&!(&%$0#)$0 %%)$)((& 100 ( $)0))$!*%0)%0*%" ( ))$!*%& 0&+ %$!()%&%" 10 (&$*0&(')()% 10)$0))0&&(0" (0) )%"

Heseper Weg 140 (Navigation: Heseper Weg 110) D-48531 Nordhorn Telefoon 0049-5921-712000

 &)%)%0 $!")%$)%0 *%")()%0$ $0/0&&(0 )!$)(0$#00&&(0 Honden &(')()%0

-0â‚Ź -0â‚Ź -0â‚Ź (&$* gratis (&$*

Programma 2018 7.+8.4. 24.6. 21.7.

demonstraties met roofvogels kinderendag zomerfeest


Burgemeesterdiner en opkomst prinses Pats feestelijke hoogtepunten op carnaval-vrijdag Afgelopen vrijdagavond was een bijzondere avond voor de jeugdhoogheden van de scholen in Oldenzaal. Ze mochten aanschuiven voor het burgemeestersdiner in Het Landhuis, waarbij de rol van burgemeester deze keer werd waargenomen door de wethouders Rob Christenhusz en Trees Vloothuis. Vervolgens trok het gezelschap in de bus van het Stroat Ensemble naar De Bond. OLDENZAAL

Hier kwamen zij samen met hun klasgenoten om samen te beginnen aan de Carnavaleske Kinderwagen Op-

tocht (CKO). Samen met een aantal kapellen en de andere deelnemers aan de CKO maakten de versierde

kleine wagentjes een ronde door de straten. De wonderbaarlijke stoet eindigde in de feesttent op de Groote Markt waar de prijzen werden uitgedeeld. Nadat de schoolkinderen naar huis waren, begon het grote CKO-feest in de tent voor de volwassenen. Het hoogtepunt was de opkomst van de nieuwe Prinses Pats (Nikki), sik Boem (Heleen)

en vaandelslepper RenĂŠe. In de tent, bijzonder uitbundig versierd met ballonnenkunst, was een lange catwalk gebouwd. Alle deelnemers maakten een parade over de catwalk om hun bijzondere mini-wagentjes aan te bieden aan Prinses Pats. De hele avond lang vierde een bomvolle tent de start van een lang en intensief carnavalsfeest.


Info-borden bij markestenen De werkgroep grensstenen van de Historische Vereniging De Dree Marken is al enkele jaren bezig met het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de markestenen en de grens van de voormalige marke Berghuizen, zoals deze destijds rondom het toen nog kleine stadje Oldenzaal lag. Het afgelopen jaar zijn niet alleen een aantal van deze oude historische grensstenen beter zichtbaar gemaakt maar ook zijn op de plaatsen waar deze verdwenen zijn ‘replica's’ geplaatst. Ook is in samenwerking met Tourist Info Oldenzaal en Routenetwerken Twente een boekwerkje vervaardigd met de titel ‘Loakgang rond Oldenzaal’, waarin een wandel- en fietsroute is opgenomen langs een aantal markestenen en door de diverse landgoederen en natuurgebieden rondom Oldenzaal. Dit boekwerkje is verkrijgbaar bij onder meer de Tourist Info Oldenzaal. OLDENZAAL

Impuls biedt volop activiteiten in de voorjaarsvakantie Oldenzaal - In de voorjaarsvakantie houdt Impuls volop leuke activiteiten voor kinderen. Van dansen tot freerunning, vloggen, rappen en zwemmen. Iedereen is welkom. Op maandag 26 februari is er een gezellige dansmiddag voor kinderen van 4 tot 7 jaar. De kinderen hoeven echt niet te kunnen dansen, het gaat er om dat we lol hebben en lekker bewegen op muziek. Aansluitend is plaatjesbingo met de kinderen. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Kinderen zijn van harte welkom op maandag 26 februari vanaf 12.30 uur bij Impuls Breedwijs aan de Helmichstraat 42b. Van 13.00 uur tot 14.00 uur gaan we lekker dansen. Van 14.00 tot 15.00 uur spelen we plaatjesbingo. Eindtijd is 15.00 uur. De kosten bedragen 1 euro per kind. Dit bedrag is inclusief fruit, drinken en iets lekkers. Je kunt je ook nog aanmelden voor de Jeugddag van Impuls. Deze jeugddag is bedoeld voor kinderen van 8 tot 14 jaar en vindt plaats op 28 februari. Kinderen kunnen meedoen met heel veel leuke workshops en clinics zoals bakken en koken, een voetbalworkshop, klimmen, rappen, vloggen en nog veel meer! Aanmelden kan via de website: www.impuls-oldenzaal.nl, hier kun je ook aangeven aan welke workshops je deel wilt nemen. De kosten bedragen Euro 2,50 per persoon inclusief drinken en lekkers. Freerunning Op zaterdag 3 maart kun je meedoen met Freerunning in de sporthal op de Thij. Voor Euro 2,- kun je een uur lang klimmen, klauteren en je trucs laten zien! Ook is er drin-

ken en fruit. Van 10.00-11.00 uur is de zaal gereserveerd voor kinderen van 7-9 jaar en van 11.30-12.30 uur voor tieners van 10-12 jaar. Aanmelden kan via de website: www.impuls-oldenzaal.nl.

De werkgroep grensstenen is dit jaar nog bezig met de afronding van het project Markegrens Berghuizen, waaronder het plaatsen van enkele informatieborden bij een aantal van deze markestenen, zodat de passerende wandelaar of fietser weet dat het hier gaat om een bijzondere zwerfsteen. Afgelopen week heeft de werkgroep zo'n informatiebord geplaatst bij de markesteen op de hoek

Lossersestraat – Duivelsdijk ( zie foto) bij de woning van Gerard Hampsink waarna zijn bijzondere verzameling oude gebruiksvoorwerpen en werktuigen even werd bekeken. In het Hulsbeek zijn vorig jaar al enkele informatieborden geplaatst en er zullen nog enkele volgen zoals aan het Lossersvoetpad met informatie over de stenen in die om-

geving, waaronder de zgn. Duvelsteen en het Mariakapelletje. Daarna wil de werkgroep aan de slag met de zgn. Wigboldgrenzen van Oldenzaal. Dat zijn de grenzen waarbinnen in de Middeleeuwen het stadsrecht van Oldenzaal gold . Buiten die grenzen gold toen het Markerecht. Hierover volgt later meer informatie.

Tot slot kun je iedere woensdagmiddag in maart lekker zwemmen bij Vondersweijde. Voor 1 euro ben je welkom op 7, 14, 21 en 28 maar van 14.30-16.30 uur. Diploma A is verplicht.

Geen toneel in maart in De Lutte De Lutte – Leden van de Toneelvereniging ‘Ons Genoegen’ uit De Lutte waren vanaf september 2017 wekelijks al aan het oefenen voor hun nieuwe uitvoering. Het stuk ‘Een crimineel mooi weekend’, een komedie in vier bedrijven, zou in het weekend van 9, 10 en 11 maart op de planken gebracht worden in zalencentrum De Vereeniging. Eén van de hoofdrolspelers moet echter een chirurgische ingreep ondergaan. Met de daarbij behorende essentiële herstelperiode is het onmogelijk om het stuk in maart uit te voeren. Deze hoofdrol is omvangrijk en de spelers waren al behoorlijk op weg, zodat het niet mogelijk is om nog van rollen te wisselen. Ook is gedacht aan een gastrol te vervullen door een speler van een gezelschap dat genoemd stuk al eerder had gespeeld. Ook dat bleek niet mogelijk. De uitvoering blijft bewaard tot volgend jaar. In 2019 viert de toneelvereniging haar 25jarig bestaan en hoopt dan dit prachtige mooie toneelstuk op de planken te brengen.

Van links naar rechts: Tonnie Bekke, Jos Oude Essink Nijhuis, Wilbert Kallenberg en Gerard Hampsink.


Herinrichting Ootmarsumsestraat tot fietsstraat

Contact Gemeente Oldenzaal Bezoekadres Stadhuis Ganzenmarkt 1 Maatschappelijk Plein Ganzenmarkt 2 Postadres Telefoon E-mail Internet

Thorbeckestraat tot en met de Kruisstraat. Na carnaval pakt de aannemer de werkzaamheden weer op en start de tweede fase van de herinrichting.

• Kruisstraat - Eschstraat

Postbus 354 7570 AJ OLDENZAAL (0541) 58 81 11 of 14 0541 info@oldenzaal.nl www.oldenzaal.nl

Openingstijden Publieksbalie Met afspraak ma. 8.30 – 20.00 uur di. 13.30 – 16.00 uur wo. 8.30 – 16.00 uur do. 13.30 – 16.00 uur vr. 8.30 – 12.30 uur

Zonder afspraak di. + do. 8.30 – 12.30 uur Afspraak maken Via oldenzaal.nl/afspraakmaken of telefonisch (0541) 58 81 11. Openingsijden Maatschappelijk Plein Met afspraak ma t/m do 13.30-16.00 uur

Zonder afspraak ma t/m vr

08.30-12.30 uur

Vanaf de Kruisstraat tot aan de Eschstraat wordt het gemengde riool vervangen door een vuil water- en een schoonwaterriool, de zogenaamde blauwe ader, waarna de aanleg van de fietsstraat volgt. Van 19 februari t/m 20 april 2018 is dit wegvak afgesloten voor het doorgaand verkeer. Te voet zijn de woningen te allen tijde bereikbaar.

• Bisschopstraat Eind vorig jaar is de eerste fase van de herinrichting van de Ootmarsumsestraat

VerlorenOfGevonden.nl Heb jij tijdens de carnaval iets verloren of juist gevonden? Dan wijzen we je graag op de website www.verlorenofgevonden.nl. Op deze website kun je zelf een voorwerp aanmelden. Ben jij juist iets verloren, dan kun je er makkelijk opzoeken of iemand het voorwerp voor je gevonden heeft. Sinds 1 februari is de gemeente overgestapt op deze landelijke dienst.

Hebt u een contactpersoon? En wilt u zeker weten dat uw contactpersoon aanwezig is en tijd voor u heeft? Maak dan eerst telefonisch een afspraak via (0541) 58 81 11

weet waar je iets bent kwijt geraakt. De website is ontstaan in samenwerking met Nederlandse gemeenten, de politie en fietsendepots. Inmiddels zijn er meer dan 250 Nederlandse gemeenten, waaronder de gemeente Oldenzaal aangesloten. Hierdoor kunnen voorwerpen 24/7 worden gezocht en over alle gemeentegrenzen. Zo’n 62% van de gevonden voorwerpen komen door de website weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Het blijft mogelijk voorwerpen o bij het stadhuis afgeven. De gemeente plaatst deze voorwerpen vervolgens op de website.

Verlorenofgevonden.nl is een initiatief vanuit de overheid om te komen tot één centrale website, waarop gevonden voorwerpen openbaar worden gepubliceerd en verloren voorwerpen kunnen worden aangemeld. Handig als je niet precies

Oldenzaal Digitaal

tot fietsstraat gerealiseerd. Dit betrof het gedeelte vanaf de tunnel onder de

Sleutels worden niet op de website geplaatst. Deze liggen in een bak bij de receptie. Ook gevonden fietsen worden voorlopig nog niet op de website geplaatst. We streven er naar om de fietsen later dit jaar ook toe te voegen aan dit landelijke systeem. Je vindt alle informatie ook op onze website: www.oldenzaal.nl/gevonden-en-verlorenvoorwerpen

Op de website van de gemeente Oldenzaal (www.oldenzaal.nl/projecten) en TWW (www.tww.nl) kunt u de voortgang en planning bekijken. Door winterse weersinvloeden kunnen de werkzaamheden later van start gaan.

Oproep stembureauleden en tellers levert 156 aanmeldingen op! Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en een raadgevend referendum. De afgelopen weken heeft de gemeente inwoners gevraagd om mee te helpen bij de bemensing van de stembureaus. Er hebben zich maar liefst 156 nieuwe personen aangemeld: een fantastisch resultaat! De gemeente bedankt al deze mensen hartelijk voor hun getoonde betrokkenheid bij de verkiezingen. Burgemeester Theo Schouten - voorzitter van het centraal stembureau: “Ik vind het fantastisch dat zoveel Oldenzalers bereid zijn om hun steentje bij te dragen op deze belangrijke dag. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de verkiezingen zo goed mogelijk verlopen.” Er hebben zich 13 personen onder de 30 jaar aangemeld, 27 personen tussen 3050 jaar, 31 personen tussen 50-60 jaar en 85 personen ouder dan 60 jaar. De gemeente heeft deze personen verdeeld

over de stembureaus en daarbij een mix gemaakt van jong en oud, nieuwe en ervaren (110 personen) medewerkers.

• Hoe nu verder? Na de goedkeuring van het college van B&W ontvangen de ingedeelde personen bericht bij welk stembureau zij verwacht worden. Ook worden zij uitgenodigd voor een (verplichte) instructiebijeenkomst op woensdag 21 februari 2018. De overige personen krijgen bericht dat zij bij de komende verkiezingen geen zitting hebben op een stembureau, maar uiteraard bedankt de gemeente ook hen hartelijk voor hun aanmelding! Bij uitval (door ziekte of andere omstandigheden) van de geselecteerden kan er alsnog voor deze verkiezingen een beroep op hen gedaan worden en ze worden wellicht benaderd voor volgende verkiezingen.

• Meer informatie ➢ oldenzaal.nl/verkiezingen

Sloop van bedrijfsgebouwen aan de Parallelstraat/Helmichstraat

Like ons op Facebook! Heeft u de gemeente Oldenzaal al gevonden op facebook? Ga naar Facebook.com/stadoldenzaal en like ons! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws van uw gemeente: De Glimlach van Twente

fase. Het gaat om de voormalige bedrijfspanden aan de Parallelstraat 40-52 en de Helmichstraat 25. Deze stonden al langere tijd leeg en verkeerden in een matige tot slechte staat van onderhoud.

• Stand van zaken

Burgerlijke stand Geboorte Mijs dv R. de Vries en F. Scheuten Overlijden de heer M.L.J. Kistemaker.

Eveneens wordt op 19 februari gestart met werkzaamheden in de Bisschop-

straat. De aannemer TWW begint ter hoogte van de Waagstraat en Monnikstraat met de uitvoering en gaat in meerdere fasen door tot aan de Molenstraat met het vernieuwen van het wegdek. De bewoners worden door TWW hierover geïnformeerd. Vrijdag 29 maart, de vrijdag vóór Pasen, is de aannemer hiermee klaar. De winkels blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor de voetganger.

Diverse voormalige bedrijfspanden worden gesloopt voor de ontwikkeling van het woongebied Stakenbeek, tweede

De sloop is aan een lokale aannemer gegund. Deze is vorig jaar oktober gestart met het strippen en de asbestsanering van de gebouwen Parallelstraat 40-52. Vervolgens zijn de gebouwen, met uitzondering van de kantoren gesloopt. Nu is men bezig met het opbreken van de vloeren en de funderingen. Als dit is

afgerond wordt de bodem nog gesaneerd. Eind 2018 levert de aannemer het terrein kaal op.

• Waarom sloop De panden worden nu in verband met de veiligheid al gesloopt, als voorbereiding op de nieuwe bestemming wonen. Hiermee voorkomen we verdere verpaupering en vandalisme. Sinds de gebouwen leeg staan waren er al meerdere malen ruiten gesneuveld en vernielingen verricht. Ook waren er aan de binnenzijde sporen van brandstichting.

• Bodemverontreiniging Uit verkennend bodemonderzoek is ge-

bleken dat op de locatie Parallelstraat 40-52 vier bodemverontreinigingen aanwezig zijn. Drie daarvan kunnen worden weggegraven wanneer het terrein bouwrijp wordt gemaakt. Bij de vierde verontreiniging kan dat niet. Na sloop van de opstallen gaan we die verontreiniging nader onderzoeken en saneren.

• Vervolg Later dit jaar slopen wij ook de gebouwen aan de Parallelstraat 34-36. Het vrijgekomen gebied wordt (tot aan het uiteindelijke bouwrijp maken) ingezaaid met een bloemenmengsel.


Kom per e-mail ontvangen? Mail dan naar info@oldenzaal.nl

Dinsdag 13 februari 2018

De Linde - locatie de Thij Prins Thijn & Prinses Emma Met Thijn en Emma in deze rol, wordt carnaval superlol!

De Leemstee/jeugdspan van O.C.V. De Spanvöggel Markies Joep & Page Nina Met trompet en bal hebt wie ‘n onmeunig mooi carnaval.

De Maten Prins Rick & Prinses Marieke Nar Lennaert & Narrin Renske Zwemmen, hockey, voetbal; met ons vier je carnaval!

De Wendakker Prins Boet & Prinses Vera Met Vera en Boet op de wagen valt er met carnaval niks meer te klagen!

Burgemeester ontvangt jeugdhoogheden in stadhuis De burgemeester ontvangt op de woensdagmiddag voorafgaand aan de Grote Twentse Carnavalsoptocht alle jeugdhoogheden in het stadhuis. Dit jaar was de Stadsprins ook voor het eerst aanwezig bij deze ontvangst. Zijn aanwezigheid werd door iedereen erg op prijs gesteld.

De Linde - locatie de Essen Prins Julian & Prinses Qinn Met Qinn en Julian lig je altijd in een deuk. Daarom is carnaval met ons super leuk!

De Windroos Prins Juan & Prinses Maaike Met Prinses Maaike en Prins Juan in de hal viert de hele school carnaval.

De Bongerd Prins Boet & Prinses Maartje Met deze hockeyspits en linksback wordt carnaval helemaal te gek.

Verschillende hoogheden onder wie Prinsjes, Prinsesjes, Narren en Narrinnen, Pages, een Markies en een Graaf en Gravin maakten graag gebruik van de uitnodiging van de burgemeester om bij hem op visite te komen. Burgemeester Theo Schouten ontving het bonte gezelschap met veel plezier. Mede dankzij de muzikale omlijsting door dameskapel Ravage werd het weer een gezellig feestje.

Op woensdagmiddag 7 februari ontving burgemeester Theo Schouten alle jeugdhoogheden van de gemeente Oldenzaal in het stadhuis. Onder het motto ‘Jong geleerd, oud gedaan’ kiezen de verschillende basisscholen hun eigen hoogheden. Ook hebben verschillende carnavalsverenigingen naast de volwassen hoogheden ook jeugdhoogheden.

Franciscusschool Prins Björn, Prinses Sophie & Nar Mees Met prins Björn en Sophie als prinses wordt carnaval dit jaar een groot suc6!

De Nutsschool Prins Guus & Prinses Cheyenne 'Met Prinses Cheyenne en Prins Guus, gaan we nog lang niet naar huus!!

Drie-eenheid Prins Toon & Prinses Sam Nar Kai & Narrin Loïs Met deze veer an top zet wie de Drie-eenheid op zien kop.

De Esch Prins Ferre & Prinses Myrthe Page Sven & Page Felyz Alaaf, alaaf, met Prins Ferre en Prinses Myrthe wordt carnaval supergaaf!

OCV de Markloawen Jeugd Graaf Guus & Jeugd Gravin Laura Feesten en nooit meer noar huus, dat is carnaval met Laura en Guus!


Dinsdag 13 februari 2018 nieuwe bestemmingsplan Kistemakerstraat, kadastraal bekend Gemeente Oldenzaal, sectie F, nummers 874 en 2228 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend als Burgemeester Storkstraat-Kistemakerstraat.

Intrekking dwangsom Het college heeft besloten met ingang van 1 februari 2018 de last onder dwangsom, opgelegd aan de Windroos, in te trekken. Het besluit is op 2 februari 2018 verzonden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemd besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Gelijktijdig kunnen zij bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 10067, 8000 GB Zwolle, een verzoek om een voorlopige voorziening of schorsing doen. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek zijn griffierechten verschuldigd. Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Agenda raadsvergadering maandag 19 februari 2018 aanvang: 19.30 uur, raadzaal Algemeen 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vragenuur 4. Vaststellen notulen van de vergadering van 29 januari 2018 5. Vaststellen lijst van ingekomen stukken Bespreekvoorstellen -Conformvoorstellen 6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Blijvers-lening gemeente Oldenzaal 2018 en tot het beschikbaar stellen van een krediet Directe voorstellen 7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de (ver)nieuwbouw Nutsschool (uitvoering motie) (stukken worden nagezonden) 8. Voorstel tot het indienen van een zienswijze voor de evaluatie van de regeling Regio Twente 9. Voorstel tot het vaststellen van de 1e financiële bestuursrapportage 2018 10.Sluiting

Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11 Partijen zijn overeengekomen dat de ontwikkeling voor rekening en risico van Stichting WBO Wonen plaatsvindt, waarbij de gemeente de door haar gemaakte en te maken kosten volledig verhaalt. Met deze publicatie wordt voldaan aan de verplichtingen op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro en artikel 6.24 Wro. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt met ingang van 14 februari tot en met 27 maart 2018 ter inzage bij de publieksbalie in het stadhuis. Meer informatie: domein Ruimte, team Ontwikkeling, telefoon (0541) 58 81 11.

Ontwerpbestemmingsplan “Kistemakerstraat” Met ingang van 14 februari 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Kistemakerstraat” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. Iedereen kan het plan inzien bij de publieksbalie in het stadhuis. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een voormalig bedrijfsperceel op de hoek van de Burgemeester Storkstraat en de Kistemakerstraat. Het plan voorziet in de sloop van de bestaande bedrijfsgebouwen en bouw van twee appartementsgebouwen met in totaal 21 appartementen. Inzagetermijn Met ingang van 14 februari 2018 kunt u zes weken lang tot en met 27 maart 2018 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen moet u een afspraak maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met de publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 33. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen. Bestemmingsplan bekijken Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.oldenzaal.nl/bestemmingsplannen. Daarnaast kunt u het plan bekijken via http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0173.BP 07012–on01. De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.oldenzaal.nl/plannen/NL.IMRO.0173.BP07012-/NL.IMRO.0173.BP07012-on01 Oldenzaal, 13 februari 2018 Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal

Afsluiting 21.00 uur

Meer Informatie: domein Ruimte, team Ontwikkeling, telefoon (0541) 58 81 11

Marktreglement Wijziging Marktreglement Oldenzaal 2012 Het college heeft op 18 januari 2018 besloten het ‘Reglement voor de warenmarkten Oldenzaal 2012’ gewijzigd vast te stellen. Daarbij is onder andere bepaald dat de markt op maandagen plaatsvindt van 11.00 uur tot 17.00 uur op de Groote Markt. Het besluit is op 8 februari 2018 gepubliceerd in het Gemeenteblad en op 9 februari 2018 in werking getreden. Het reglement is in te zien op het stadshuis bij de publieksbalie, op www.overheid.nl, bij Lokale wet- en regelgeving, en op www.oldenzaal.nl, onder Bestuur, Beleid en regelgeving, Economie. Meer informatie: domein Ruimte, team Ontwikkeling, telefoon (0541) 58 81 11

Commissie bezwaarschriften, kamer ARV De commissie bezwaarschriften kamer ARV houdt op donderdag 15 februari 2018 in de collegekamer de volgende hoorzitting: om 17:30 uur bezwaar tegen het besluit om een omgevingsvergunning onder voorschriften te verlenen voor het plaatsen van schuilhutten ten behoeve van dieren op het perceel Oude Almeloseweg 6 te Oldenzaal. De hoorzitting wordt in het stadhuis gehouden en is in beginsel openbaar. De bezwarencommissie kan echter al dan niet op verzoek van belanghebbenden besluiten de hoorzitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Voor het bezoek van de hoorzitting gelden gedragsregels. Inlichtingen: Anneloes Becking (0541) 58 82 87 of e-mail: bezwarencommissiearv@oldenzaal.nl

Ingediende meldingen Activiteitenbesluit Melding o.g.v. art. 8.40 Wm De volgende meldingen zijn binnengekomen: • Textielstraat 4 (807-2018), voor het oprichten van een bedrijf, verzonden 6 februari 2018. Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Publicatie ex artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en wethouders van Oldenzaal maken op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente op 7 februari 2018 een exploitatieovereenkomst heeft gesloten met Stichting WBO Wonen betreffende de ontwikkeling en realisatie van een appartementencomplex te Oldenzaal. Deze overeenkomst heeft betrekking op de percelen binnen het

Ter informatie • Albert Cuypstraat 25 (1157-2018), voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, verzonden 5 februari 2018; • Kerkstraat 4 tot en met 6 (1101-2018), voor het gedeeltelijk slopen van een pand en het verwijderen van asbesthoudend materiaal, verzonden 5 februari 2018; • Textielstraat 4 (1170-2018), voor het gedeeltelijk slopen van een bedrijfspand, verzonden 5 februari 2018; • Nabij het Nardusboer 215 (1248-2018), voor het slopen van een schuur en het verwijderen van asbesthoudend materiaal, verzonden 5 februari 2018. Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Ter informatie • Berkstraat 97 (364-2018), voor het brandveilig gebruiken van een bijeenkomstgebouw, verzonden 5 februari 2018. Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Wabo Kennisgeving verlenging beslistermijn Termijn van 6 weken • Zevenblad 84 (11372-2017), voor het uitbreiden van een woning; de nieuwe uiterste beslisdatum wordt 30 maart 2018. Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning • Seinelaan, voor de nummers 21 tot en met 33 (1206-2018), voor het kappen van vier bomen, ontvangen 1 februari 2018; • Engelwortel voor nummer 21 en 27 en naast huisnummer 28 (1338-2018), voor het kappen van drie bomen, ontvangen 6 februari 2018; • Jacob Catsstraat 4 (1342-2018), voor het uitbreiden van een gebouw, ontvangen 6 februari 2018. Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Monumentenraad De monumentenraad vergadert op dinsdag 20 februari 2018 om 16.00 uur in kamer 0.17 van het stadhuis. De agenda en de bijbehorende stukken liggen van 12 februari tot en met 20 februari 2018 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage bij Publieksbalie. Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 5.5 van het Reglement monumentenraad 2009 gebruik maken van het spreekrecht.

voren brengen bij de burgemeester, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal of via info@oldenzaal.nl

Ingekomen evenementenaanvragen • Binnenstad van Oldenzaal (872-2018), voor het houden van Koningsdag op 27 april 2018, ontvangen 23 januari 2018. Belanghebbenden kunnen tot en met twee weken na de publicatiedatum een zienswijze over de aangevraagde vergunningen naar

Kennisgeving beschikking reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunning • Textielstraat 4 (9854-2017), voor het verbouwen van een bedrijfspand, verzonden 5 februari 2018; • Erve Oonk 6 (11104-2017), voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het uitbreiden van een bijgebouw, verzonden 7 februari 2018. • Ferdinand Bolstraat ter hoogte van huisnummers 11 en 23 (3902018), voor het kappen van vier bomen, verzonden 7 februari 2018. Omdat er sprake is van risicobomen treedt de vergunning per direct in werking. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Gelijktijdig kunnen zij bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 10067, 8000 GB Zwolle, een verzoek om een voorlopige voorziening of schorsing doen. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek zijn griffierechten verschuldigd. Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11


Nu ook camerabewaking voor uw huis of stal.

Tel.: 0541-297864

www.A1aanhangwagens.nl Wij bieden u een compleet assortiment aan van: - Witgoed - Beeld & Geluid

Goed onderhoud houdt uw aanhangwagen veilig én langer in bedrijf.

- Huishoudelijk - Inbouw apparaten - Satelliet

Alles voor een betere kilometer.

Pickwick thee voor Professionals Mmmm... Een lekkere kop thee tijdens deze koude winterdagen. Bestel uw Pickwick Professional thee en ontvang bij 6 colli (3x25st.) een gratis theekist t.w.v. € 20,-. Bestel online of bel 0541 - 55 13 27. Geniet van elk moment, altijd en overal Tijdens een vergadering, een pauze met collega’s of een ontmoeting met een klant kan een kop thee inspireren. Het professionele assortiment van Pickwick maakt die dagelijkse momenten nog waardevoller.


Glimlachw072018  
Glimlachw072018