Page 1

Woensdag 5 maart 2014 - 7e jaargang nr. 10 - Oplage 17.000 exemplaren

de andere 480 foto's van de grote Twentse carnavalstoet vind je op: www.oypo.nl/FW-foto.

Grote Twentse Carnavalsoptocht vrolijker en zonniger dan ooit

Deze week in de Gimlach

EEN FOTO-COLLAGE VAN DE GROTE CARNAVALSOPTOCHT

De grote Twentse carnavalsoptocht was misschien wel de zonnigste en vrolijkste van de afgelopen jaren. Bij een bleek zonnetje en heerlijke temperaturen trok een kilometers lange stoet door en rond de Oldenzaalse binnenstad. Op tal van plaatsen was het letterlijk dringen om iets van het bonte spektakel mee te krijgen. Naar schatting ongeveer honderdduizend toeschouwers, afkomstig uit heel Twente en omstreken, stonden langs de straten. In totaal 110 een- en tweelingen, kleine groepen, grote groepen en praalwagens dongen mee naar de gunst van een uiterst kritische jury. Met name de praalwagens met hun immens grote loopgroepen zijn ieder jaar weer de blikvangers. Aan alles is af te zien dat de bouwers er maandenlang avond aan

avond aan hebben gewerkt. Daarbij worden vaak de nieuwste technische snufjes toegepast. Smaakmakers op een heel ander niveau zijn de een- en tweelingen die met meest wonderlijke motto’s het publiek proberen te vermaken. Niet zelden is de actualiteit een dankbare inspiratiebron.

Kijk elders in deze uitgave voor het vervolg van het artikel en de foto-collage van de optocht.

AKTIE:

Brandnetel kaas KILO............€ 7.95

SAMBALKAAS KILO......€ 7.95 uw kaasspecialist

MARIO GOEKEN

20+ BOERENKAAS ZOUTARM

/2 KILO.......€ 5.45

1

VERSE

SCHARRELEIEREN 10 STUKS.......€

0.99

Vrijdag van 8-18 uur Kloosterland De Essen Zaterdag van 7-17 uur markt centrum Oldenzaal


Koersbal wordt al vijftien jaar gespeeld in Oldenzaal Onlangs was het alweer vijftien geleden dat Threes en Herman Pool en Annie en Bernard Koop kennis maakten met het spel koersbal. Tot op de dag van vandaag komt er wekelijks een groep van twaalf deelnemers op de donderdag bij elkaar om een potje koersbal te spelen. Het unieke jubileum werd gevierd met een hapje en een drankje. Nieuwe leden zijn van harte welkom om geheel vrijblijvend een potje mee te spelen. Koersbal wordt gespeeld bij Impuls locatie Breedwijs aan de Helmichstraat 42b. Er wordt iedere donderdag gespeeld van 14 en 16 uur.

Internationale Vrouwendag met Comedy Kitchen Tijdens de Internationale Vrouwendag op zaterdag 8 maart treedt Comedy Kitchen op in stadstheater De Bond met het programma Fresh Meat. Comedy Kitchen is hét uithangbord voor ‘female comedy’ in Nederland. Een knallende avond vol stand-upcomedy en cabaret dóór vrouwen, vóór iedereen. Drie of vier verschillende comedy- en cabaretacts en een MC zorgen voor een dynamische en verrassende show. Van aanstormend talent tot grote namen. Van aanstormend talent tot grote namen, die de diversiteit aan grappige vrouwen uit binnen- en buitenland laat zien. Iedere avond is er een andere lineup. In De Bond staan op het menu: Berit Companjen, Margriet Bolding (beide bekend van Twents Cabaretfestival 2014), Yentl en De Boer,

Oud-K1 kampioen Peter Aerts geeft seminar bij Makoto gym

De kickboks-sport kan wel wat positieve promotie gebruiken. Eén van cracks die dat als geen ander kan is Peter Aerts. Hij was drievoudig wereldkampioen K1. Op zaterdag 8 maart komt hij naar Oldenzaal om een seminar te geven bij Makoto Gym. Peter Aerts zal deze dag twee trainingen verzorgen. De eerste training start om 13.00 uur en de tweede om 14.00 uur. De zaal is open vanaf 12.00 uur. Van 15.30 uur tot 16.15 uur is er gelegenheid om met Peter Aerts op de foto te gaan. Mocht je nog mee willen doen met de seminar, kijk dan snel op www.makotogym.nl. Liefhebbers die alleen willen kijken zijn natuurlijk ook welkom.

Makoto Gym is gevetsigd aan de Bentheimergraven 9.

Jennifer Evenhuis (finale Cameretten 2009) en Soula Notos (finale Utrechts Cabaret Festival 2011). Een avond met een bite! www.comedy-kitchen.nl. Informatie en kaartverkoop Datum: zaterdag 8 maart om 20.15 uur Entree: € 15,- incl. drankje.

COLOFON Oldenzaal, De Glimlach van Twente, Eurowerft 3-Denekamp Uitgever: Uitgeverij Heinink, info@glimlachtwente.nl | www.glimlachtwente.nl Verspreiding: Oplage 17.000 exemplaren verspreiding in Oldenzaal en De Lutte binnen en buiten de bebouwde kom. Redactie: Harry Jutten redactie@glimlachtwente.nl | M. 06-13777969 Medewerkers: Eddy Loohuis, Martin Meijerink Column: Zorgfederatie Oldenzaal, Jan van der Meulen, Frank Reuver, Stadsslijterij de Glinde, Bart Riteco, Kock van Benthem Makelaars Verkoop: Monique Heinink M. 06-54225568/0541-355974 info@glimlachtwente.nl De uitgever is nimmer aansprakelijk voor onjuiste vermeldingen van gegevens. KLACHTEN OVER DE BEZORGING? Wij doen onze uiterste best om Oldenzaal, de Glimlach van Twente iedere woensdag bij u te bezorgen! Mocht u echter toch klachten hebben, neem dan contact op met Boekwinkel Heinink, tel. 0541-535398 of mail naar glimlachtwente@ziggo.nl dan wordt de krant alsnog bezorgd!


Kampenstraat 6, 7575 EK Oldenzaal T 0541 – 570318 www.advocatenkantooruitslag.nl info@advocatenkantooruitslag.nl

Wij behartigen uw belangen bij: • Echtscheiding • Beëindiging van de samenwoning • Alimentatie • Zorg- en contactregeling • Overige familiezaken

Geldig t/m zondag 16 maart 2014

Kijkochtend kleuterklas vrijeschool De Zevenster Jonge ouders met belangstelling voor het vrijeschool-onderwijs kunnen dinsdagmorgen 11 maart tussen 9 en 12 uur een kijkje nemen in de kleuterklas van de vrijeschool De Zevenster. In de kleuterklas zitten kleuters van verschillende leeftijd (groep 1 en 2) bij elkaar. Er is speelgoed waarmee de volwassen wereld wordt nagebootst en verkend. Het speelgoed is niet ‘af’, waardoor de fantasie wordt geprikkeld. Spelen is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Fantasie is de basis voor creatief en probleemoplossend denken op latere leeftijd. Sociale vaardigheden worden geoefend, mede door het omgaan met verschillende leeftijdsgroepen. Naast het dagelijks ritme van het vrije spel, een gezamenlijke maaltijd en verhaal is er een wekelijks ritme. Er zijn vaste dagen voor activiteiten zoals verven met waterverf, boetseren met bijenwas, tekenen en knutselen, broodjes bakken. Door de kleuters in hun spel te observeren krijgt de juf een veelzijdig beeld van hun aard en ontwikkeling. De vrijeschool De Zevenster is aan de Jan van Hartenstraat 2 (De Thij). www.vrijeschoololdenzaal.nl

Uw Mitsubishi dealer voor Oldenzaal en omgeving

MITSUBISHI MOTORS Enschedesestraat 48 - 50, 7575 AB Oldenzaal Tel. 0541 - 515161 www.wuco.nl Facebook.com/ WUCOautosbv

@WUCOautosbv

Te huur in Denekamp: kantoren, bedrijfsruimte, showroom en verkoopruimte. Verschillende locaties

Tel. 06-53838523


Gevonden voorwerpen

Milieu

Ingediende meldingen Activiteitenbesluit

Gevonden voorwerpen: •OV Chipkaart • Zwarte herenjas • Diverse sleutels Meer informatie: telefoon (0541) 58 81 11. Volledig overzicht gevonden voorwerpen: www.oldenzaal.nl/gevondenvoorwerpen.

Raad en College

Raadsvergadering 10 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur

Melding o.g.v. art. 8.40 Wm: Lewis Seating Systems, voor het veranderen van een inrichting aan de Willem Vleertmanstraat 23a. Verzoek tot handhaving Vindt u dat niet met een melding kan worden volstaan, omdat een omgevingsvergunning milieu nodig zou zijn? Dan kunt u een verzoek om bestuurlijke handhaving indienen bij burgemeester en wethouders. Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11.

Agenda Algemeen 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vragenuur 4. Vaststellen notulen van de vergadering van 27 januari 2014 5. Vaststellen lijst van ingekomen stukken Bespreek voorstellen 6. Voorstel tot het vaststellen van de Structuurvisie Oldenzaal 7. Voorstel tot het (gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan Bedrijventerrein De Essen 8. Voorstel tot het bepalen van het ontwikkelingsperspectief voor het perceel Prins Bernhardstraat 2 (Villa Rozenhof) 9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een extra krediet ten behoeve van het project Service in de Stad 10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de renovatie hoofdveld hockeyvereniging Bully 11. Voorstel tot het vaststellen van de Kader nota cultureel erfgoed 2014-2018 Terug naar de toekomst Conform voorstellen 12. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van een subsidie aan de Praktijkschool Twents Carmel College 13. Voorstel tot het vaststellen van de nota Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 14. Voorstel tot het vaststellen van de Winkeltijdenverordening 2014 Directe voorstellen 15. Voorstel tot het (gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan De Graven Es gebied 9 - 2013 16. Voorstel tot het instemmen met het advies om de nieuwe organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) onder te brengen bij de Regio Twente met een eigen bestuurscommissie en de Twentse Samenwerking Samen 14 via het college opdracht te geven binnen de gestelde kaders deze organisatie effectief en efficiënt vorm te geven 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening leges 2014 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Oldenzaal 2014 Sluiting Meer informatie: www.oldenzaal.nl/gemeenteraad

Algemene wet bestuursrecht

Vergunningen bijzondere wetten / APV De burgemeester heeft vergunning verleend aan: KV Steeds Vooruit voor het organiseren van het NK Klootschieten senioren op 22 juni 2014 van 7:00 uur tot 18:00 uur op de Ledeboerweg te Oldenzaal, verzonden 24 februari 2014. De heer G.H. Linderhof voor het organiseren van een ronde klootschieten op en rond het Hulsbeek te Oldenzaal op 29 maart 2014 van 9:00 tot 13:00 uur, verzonden 24 februari 2014. Café ’t Hoekje voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het pand aan de Hyacintstraat 102 te Oldenzaal, verzonden 26 februari 2014. Het college heeft ontheffing verleend aan: Klompenmakerij Koop voor het gebruiken van een huifkar achter een motorvoertuig voor het vervoeren van personen binnen de gemeente Oldenzaal van 1 maart 2014 tot en met 1 maart 2017, verzonden 20 februari 2014. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Gelijktijdig kunnen zij bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 10067, 8000 GB in Zwolle een verzoek om een voorlopige voorziening of schorsing doen. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek zijn griffierechten verschuldigd. Meer informatie: Publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11.

Uitgifte openbaar groen

Verkoop openbaar groen Het college heeft het voornemen de volgende strook openbaar groen te verkopen: Hunenveldlaan 50, achter en naast de woning. Belanghebbenden kunnen hun reacties van 5 maart tot en met 1 april 2014 tegen de voorgenomen uitgifte kenbaar maken bij onderstaande afdeling. Daarna bepaalt het college haar definitieve standpunt. Meer informatie: Afdeling Stadswerken, telefoon (0541) 58 81 11.

Wabo

Kennisgeving ontwerpbeschikking, reguliere voorbereidingsprocedure Voorgenomen vergunning: Enschedesestraat 113 (Z-14-01294), voor het uitbreiden van een pand met een dakopbouw. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 maart tot en met 18 maart 2014 gedurende de openingstijden van de publieksbalie ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal, postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor moet u binnen de zienswijze termijn een afspraak maken via de publieksbalie. Meer informatie: Publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11.

Kennisgeving beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure Verleende vergunning: Eekboerstraat 58 (Z-13-00647), voor het veranderen van een tankstation. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 maart tot en met 15 april 2014 gedurende de openingstijden van de publieksbalie ter inzage in het stadhuis. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: - Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. - Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking. - Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Overijssel, afdeling bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, afdelingbestuursrecht, postbus 10067, 80000 GB Zwolle. Aan zowel het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie: Publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11.

Wijziging geldigheidsduur en prijs reisdocumenten Door wijziging in de Paspoortwet gaan enkele zaken veranderen rondom identiteitskaarten en paspoorten. Eén van de wijzigingen betreft de aanpassing van de geldigheidsduur van de reisdocumenten. Het college van b en w heeft daarnaast de nieuwe tarieven voor de reisdocumenten vastgesteld. Hieronder leest u wat de wijzigingen concreet voor u betekenen. Vanaf 9 maart 2014 wijzigen de geldigheidsduur en tarieven van identiteitskaarten en paspoorten. Belangrijkste verschil is dat voor personen van 18 jaar en ouder een reisdocument voortaan niet meer 5, maar 10 jaar geldig is. Daarbij verandert ook de prijs van het reisdocument. De geldigheidsduur is verdubbeld, maar de prijs in verhouding niet. Het kan dus interessant zijn om even te wachten met de verlenging van uw reisdocument. De gemeente adviseert mensen die een nieuw paspoort of identiteitskaart willen aanvragen om hiervoor een afspraak te maken. Dit kan online via www.oldenzaal.nl/afspraakmaken of telefonisch, telefoon (0541) 58 81 11. Zo voorkomt u lange wachttijden. Tarieven Ter vergelijking: het paspoort is op dit moment 5 jaar geldig en kost € 50,35. Vanaf 9 maart is het paspoort 10 jaar geldig en kost voor volwassenen € 66,95. Een identiteitsbewijs is nu 5 jaar geldig en kost € 41,90. Vanaf 9 maart is het identiteitsbewijs 10 jaar geldig en kost € 52,95. Voor kinderen blijven de reisdocumenten 5 jaar geldig. De actuele tarieven staan in het overzicht onderaan dit bericht. Let op! De verlenging van de geldigheidsduur geldt alleen voor nieuwe paspoorten en identiteitskaarten. Bestaande paspoorten en identiteitskaarten behouden de geldigheidsduur van 5 jaar. Als u verlenging van uw reisdocument wilt uitstellen tot na 9 maart, is het wel goed om er rekening mee te houden dat het niet mogelijk is te internationaal te reizen zonder geldig reisdocument. Houdt u er ook rekening mee dat u altijd in het bezit moet zijn van een geldig legitimatiebewijs. Uw rijbewijs is overigens ook in veel gevallen een geldig legitimatiebewijs. Aangezien er een nieuw model van de reisdocumenten wordt ingevoerd is het niet mogelijk om op 6 en 7 maart reisdocumenten aan te vragen bij de publieksbalie. Deze ‘sluiting’ is noodzakelijk, omdat de producent van de reisdocumenten de systemen en machines moet aanpassen om de documenten van het nieuwe model te kunnen vervaardigen. Documentsoort nieuwe situatie Paspoort tot 18 jaar 5 jaar geldig Prijs: € 51,00 Spoedtoeslag: € 47,05 Paspoort 18 jaar en ouder 10 jaar geldig Prijs: € 66,90 Spoedtoeslag: € 47,05 Identiteitskaart tot 18 jaar 5 jaar geldig Prijs: € 28,35 Spoedtoeslag: € 47,05 Identiteitskaart 18 jaar en ouder 10 jaar geldig Prijs: € 52,95 Spoedtoeslag: € 47,05 Reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen De geldigheid van het reisdocument is afhankelijk van de verblijfsvergunning. Prijs: € 51,05 Spoedtoeslag: € 47,05 Op de website www.rijksoverheid.nl kunt u meer lezen over de wijzigingen.

Kijk op www.oldenzaal.nl/kom voor alle bekendmakingen Bovenstaande bekendmakingen zijn geen officiële uitgaven van de gemeente Oldenzaal, het is een samenvatting van de bekendmakingen. Er kunnen uit bovengenoemde samenvatting geen rechten worden ontleend. Zie daarvoor de officiële tekst op de website van de gemeente Oldenzaal


SUPER KNALL ERS!!!

ELSTAR MOESAPPELEN kist 18 kilo

€ 6,95

2 kist € 5,= de

ELSTAR

HAND - APPELEN 4 kilo

€ 4,95

Krentenbollen 4 stuks

5de kilo GRATIS

Reimerweg 13 - 7596 NP Rossum (ov) - Tel. 0541-625780 - www.ooldbleank.nl

voor maar €

Dorpsstraat 26, De Lutte Tel. 0541-551396 info@bakkerijwantia.nl

Grillworst

GERARD KOSSE,

Bakkerij Pinners, Ootmarsumsestraat 41, Oldenzaal Tel. 0541-512898

de keurslager MAANDAG EN DINSDAG

Verse worst of saucijsjes

grof of fijn

500 gram......................

KEURSLAGERKOOPJE

Gekruid gehakt Diverse soorten

1,00

3.98 kilo........................5.

Magere speklappen (met zwoerd)

50

WOENSDAG EN DONDERDAG:

2.98 Rundergehakt 50 3. Gemarineerde speklapjes 2.75 Hotelgehakt3.25 500 gram......................

500 gram....................

4 stuks..........................

HELE WEEK EXTRA VOORDEEL

Hamlappen 500 gram..................

4.98

Cajun ribben 500 gram..................

500 gram....................

H.O.H. gehakt 500 gram....................

2.98

SPECIAL

3.48 Runder

VLEESWARENVOORDEEL

Elzasser cervelaat

stoofpotje 500 gram.............

6.48

1.59 Bruine bonensoep UIT EIGEN KEUKEN:

100 gram......................

Gerookte casselerrib 100 gram .....................

1.65

Aanbiedingen zijn geldig van maandag t/m zaterdag

per liter...................

4.50

Ham-ei salade 150 gram...............

2.

40

GERARD KOSSE, de keurslager Glindestraat 54 - tel: 0541-518 683 Winkelcentrum Zuid Berghuizen - tel.: 0541-530270 www.kosse.keurslager.nl

Weekaanbieding

Ovenschotels

10,

00 € Gezinszak kibbeling 95 met gratis saus € 3 voor

6,

www.visgildekotter.nl | tel.: 0541 - 768410

GE PA NE ER DE

KI PS CH NI TZ EL 500 gram

€ 4,99

KIJK OOK EENS OP POELIERWOLBERT.NL


Gezamenlijke expositie Koetshuis-concert Timora schilder- en icoonkunst Rosler en Klára Wűrtz

Donderdag 13 maart, 20.15 uur

Zaterdag 8 maart, 20.15 uur

Fresh Meat van de Comedy Kitchen op Internationale Vrouwendag!

Javier Guzman Delirium II!

Entree: € 15,00 incl. drankje

Entree: € 21,00 incl. drankje

Vrijdag 14 maart, 20.15 uur

Zaterdag 15 maart, 20.15 uur

Max van den Burg Schlemiel

Stadstheater De Bond presenteert een gezamenlijke expositie van Marian Oude Elberink, Ria Nijhof en Ria Heidkamp. Voor Marian Oude Elberink, woonachtig in Ootmarsum, is schilderen een uitdaging om de dingen om haar heen in de, voor haar, juiste sfeer weer te geven. De oerelementen en het onbewust aanwezige spelen daarbij een grote rol.

8e Twents Lezersfeest met Leon de Winter, Jessica Durlacher, Johannes Keuning, Rick de Leeuw en Bertus Borgers

Entree: € 16,00 incl. drankje / Bondspakker € 12,50 incl. drankje

Entree: € 19,50 incl. drankje

DE BOND BELEVEN!

DINEREN IN ONS THEATER Maak uw avond uit compleet met een driegangenmenu voorafgaand aan uw voorstelling. Geniet op vrijdag of zaterdag in ons sfeervolle Shelter Theatercafé van een heerlijk theaterdiner verzorgd door Restaurant de Oude Raadskelder.

FEBRUARI

Ria Nijhof en Ria Heidkamp, beiden uit Oldenzaal, schilderen al bijna twintig jaar iconen. Zij zien het schilderen van iconen niet als kunst, maar als een manier om zich te verbinden met de stilte en het onbenoembare. De expositie wordt geopend op donderdag 6 maart a.s. om 18.00 uur. De expositie is te bezichtigen van vrijdag 7 maart t/m dinsdag 15 april 2014. Bezoektijden: di. t/m vr. van 13.00-17.00 uur en tijdens voorstellingen.

In het kader van de klassieke concerten van de Culturele Raad in concertzaal het Koetshuis wordt komende zondag een bijzonder avondconcert gegeven door de befaamde musici Timora Rosler cello en Klára Wűrtz piano. De musici, respectievelijk afkomstig uit Israël en Hongarije, hebben beide een indrukwekkende internationale carriëre opgebouwd. Klára Wűrtz cello debuteerde in 2003 in de beroemde Garnegie Hall in New York en de Boston Symphony Hall in Boston waar ze alom de hoogste waardering oogstte. Ze gaf solorecitals in tal van concertzalen en pianoconcerten met o.a. het Concertgebouw Orkest in Amsterdam. Vrijwel simultaan ontwikkelde zich de carriëre van de evenzeer begaafde celliste Timora Rosler. De uit Israël afkomstige celliste Timora Rosler kreeg in 1996 vanwege haar bijzondere begaafdheid de eervolle onder- scheiding Vriendenkrans van het Concertgebouw Amsterdam. Ze behaalde aansluitend eerste prijzen van diverse prestigieuze competities die plaats vonden in o.a. Leipzig en Caltanisetta Italië. Ze werd uitgenodigd voor het volgen van hoog gewaardeerde masterclasses die werden gegeven door o.a. Heinrich Schiff, Boris Pergamenschikov, Anner Bijsma en Aldo Parisot professor aan de Amerikaanse Yale Universiteit. Klára Wűrtz en Timora Rosler vormen een graag gezien muzikaal duo. Zij waren in de afgelopen 20 jaar al diverse keren te gast in concertzaal het Koetshuis. Het is een echt genoegen ze weer welkom te mogen heten. Het programma omvat composities van o.a.: Mendelssohn, Brahms, Janacek en Britten. Aanvang concert: 20.15 uur Kaartverkoop: VVV Oldenzaal Toegangsprijs: € 14.—incl. programma en consumptie

Openstelling Hofkerk

Dames mountainbike clinic

Maandag 3 maart

Zaterdag 15 maart

De hofkerk is op maandagmiddag te bezichtigen. Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld even naar binnen te lopen, stil te worden, of te luisteren naar muziek.

Een gratis clinic voor dames, georganiseerd door MTB Het Twentse Ros. Een mooie kans om de mountainbikesport en Fit&Fun te combineren in de prachtige Twentse natuur.

Aanvang: 13.30-16.30 uur Locatie: De Hofkerk

Aanvang: 9.45 - 12.00 uur Locatie: Clubhuis VV Oldenzaal

Ouder worden als levenskunst

Comedy Kitchen - Fresh Meat

dinsdag 11 maart

Zaterdag 8 maart

Willem Marcellis is directeur van een zorgcentrum in Enschede en geeft een lezing over de levenskunst van het ouder worden. www.hotelhetlandhuis.nl

'Comedy Kitchen', hèt uitgangbord voor 'female comedy' in Nederland. Een avond vol met stand-up comedy en cabaret door vrouwen www.stadstheaterdebond.nl

Aanvang: 14.00 uur Locatie: Hotel Het Landhuis

Aanvang: 20.15 uur Locatie: Stadstheater de Bond Prijs: €15,- (inclusief drankje)

WARENMARKT Iedere zaterdag en maandag

Hulsbeekwandeling

Filmmiddag Filmhuis Oldenzaal

Woensdag 5 maart

Zondag 9 maart

Deze markt is van 9:00 - 17:00 uur op de Groote Markt. Daarnaast is er elke maandag van 12:00 - 17.00 uur een markt op de Ganzenmarkt. Op beide markten vindt u een groot assortiment aan waren. www.uitinoldenzaal.nl

De ronde start bij het plein van winkelcentrum de Thij. De route gaat door de mooie natuur van Het Hulsbeek en is circa 9 km lang. www.uitinoldenzaal.nl

Heeft u vroeger ook zo gefascineerd gekeken naar de tv-serie Heimat? Kijk dan deze middag naar een nieuw werk van de oude meester. www.filmhuisoldenzaal.nl

Aanvang: 12.00 uur en 9.00 uur Locatie: Centrum

Aanvang: 9.00 - 11.00 uur Locatie: Recreatiepark Het Hulsbeek

€12,50 voor donateurs en bibliotheekpashouders, €15,50 voor niet-donateurs. Inclusief Kaffee und Kuchen.

KAARTVERKOOP TWENTSE MATTHAUSPASSION Maandag 10 maart

Natuurwandeling

Javier Guzman: Delirum II (try-out)

Donderdag 13 maart

Donderdag 13 maart

Kaartverkoop voor de Twentse Matthauspassion die gehouden wordt op maandag 7 april. Het betreft een bijzondere uitvoering, namelijk de bewerking die Felix Mendelssohn Bartoldy. www.vvvoldenzaal.nl

Rondom Oldenzaal kan men prachtige natuurwandelingen maken. De VVV gidsen organiseren een wandeling van 10 km en een van 20 km. Je dient je eigen lunch mee te nemen en stevige schoenen zijn een must.

Waar Javier met "Delirium" al geen spaan heel liet van zijn alcoholverslaving, rekent hij in “Delirium II” af met zijn sex-, wiet-, medicijnen- en cocaïneverslavingen. www.stadstheaterdebond.nl

Aanvang: vanaf 10.00 uur Locatie: VVV Oldenzaal

Aanvang: 09.30 uur Prijs: gratis

Aanvang: 20.15 uur Locatie: Stadstheater de Bond Prij: €21,- (inclusief drankje)

KOOPZONDAG MEUBELBRANCHE zondag 9 maart Oldenzaal beschikt over één van de grootste overdekte meubelcentra van Nederland. Met meer dan 200.000 m2 overdekt winkelen kunt u uw hart ophalen www.vvvoldenzaal.nl

Aanvang vanaf 12.00 uur Locatie: Meubelboulevard

Aanvang: 13.00 uur

Prijs: vanaf € 15,00

Locatie: NS Station

Prijs: gratis

Locatie: Filmhuis Oldenzaal


Voorstelling Daisy Correia geannuleerd De theatervoorstelling Meu abraço van Daisy Correia op vrijdag 7 maart a.s. in Stadstheater De Bond is geannuleerd. Bezoekers zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht.

Impuls de Thij gaat verhuizen De nieuwe locatie van Peuterspeelzaal Pinokkio en het welzijnsgedeelte van Impuls aan de Zandhorstlaan is na een grondige renovatie gereed. De kidsinloop, de opvoedingsondersteuning en de vrouwengroepen van Impuls verhuizen naar de Zandhorstlaan. De lokalen zijn flink opgeknapt en voorzien van frisse kleuren. De ruimte wordt in gebruik genomen op dinsdag 4 maart, de peuters

komen voor het eerst op 5 maart in het nieuwe gebouw. De jongerenactiviteiten en het cyber- en repaircafé blijven nog in het gebouw aan de Hunenveldlaan totdat het de renovatie van het voormalig gebouw van Run 71 klaar is.

Biddag voor gewas en arbeid Hofkerk Op woensdag 12 maart wordt in De Hofkerk de biddag voor gewas en arbeid gevierd. Het is een goed moment om stil te staan bij wat het leven ons biedt en bij het werk – al dan niet betaald - dat we mogen en kunnen doen. Het hebben van werk is niet vanzelfsprekend is. Iedereen is welkom om deze biddag mee te vieren. De avond wordt begonnen met een sobere maaltijd vanaf 18.30 uur. Iedereen wordt gevraagd eigen brood mee te nemen. De diaconie zorgt voor soep en drinken. Na afloop van de maaltijd wordt een avondgebed gehouden. Dit begint

om 19.15 uur. Vervolgens is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Hofavond, die zoals gebruikelijk om 20.00 uur begint. Hofavond Het alomvattende thema dit jaar voor de Hofavonden is ‘verbinding’. Op de Hofavond van 12 maart staat het thema ‘eenzaamheid’ centraal. Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of verlaten. Het is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Je voelt je niet verbonden met de wereld en met andere mensen om je heen. Iemand met weinig contacten hoeft niet per se eenzaam te zijn, terwijl iemand die veel mensen om zich heen heeft, zich toch eenzaam kan voelen. In hoeverre heeft verbinding met iets of iemand of jezelf invloed op eenzaamheid? Bestaat eenzaamheid wel, of is het alleen een gevoel van niet verbonden zijn? Op deze Hofavond gaan we daarover met elkaar in gesprek. Iedereen is van harte welkom bij bovengenoemde activiteiten.

Manege Twents Ruitercentrum 'Het Hulsbeek' Oude Almeloseweg 20 7576 PE OLDENZAAL tel. 0541‐512440 E‐mail: manege.trc@xs4all.nl Website: www.twentsruitercentrum.nl


Actief en gezond het voorjaar in

Ouder worden als levenskunst

Fit en Fun komt met een reeks van zes nieuwe lessen Nordic Walking. Dat gebeurt in een klein groepje om de techniek onder de knie te krijgen. Verder komt er een oefenprogramma voor de vierdaagse van Nijmegen en Apeldoorn.

Ouder worden is misschien een heikel thema, waarmee wij onze trouwe bezoekers niet willen diskwalificeren. Tegelijk is het wel een thema waar op dit moment volop over wordt gesproken. Willem Marcelis, directeur van een zorgcentrum in Enschede, gaat tijdens onze themamiddag met ons in gesprek over deze bijzondere vorm van kunst.

In 18 weken worden wandelaars getraind om de afstanden aan te kunnen. Verder is er een wandelprogramma met als doel gewicht te verliezen. Voor de zomer 5 tot 10 kg afvallen door middel van voedingsadviezen/begeleiding door diëtiste en meer bewegen. Speciaal voor nieuwe cursisten is er een gratis infoavond over wandelschoenen door fysiotherapeut en sportpodoloog Hans Muijderman. Dit alles gebeurt onder deskundige leiding van een INWA instructeur. Alle lessen worden in groepsverband gegeven omdat dit stimuleert en bovendien gezellig is. De lessen worden op verschillende tijden en dagen gegeven en de mogelijkheid bestaat om een gemiste les in te halen. Er wordt gesport in de prachtige natuur rondom Oldenzaal. Info en/of opgave www.fitenfun.info of mail naar: info@fitenfun.info. Toos Benneker, tel 06 2024 3539

maar bestaat, omdat wij er geen medicijn tegen hebben uitgevonden. Is ouderdom een ziekte? In hoeverre heeft het te maken met de eigen autonomie en afhankelijkheid enn wat betekent het ouder worden?

Oldenzaal maakt afspraken met Bureau Jeugdzorg De gemeente Oldenzaal heeft, samen met de 13 andere Twentse gemeenten, afspraken gemaakt met het huidige Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJzO) over de taken die Bureau Jeugdzorg in 2015 nog gaat uitvoeren. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten namelijk verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen. In dit nieuwe stelsel krijgt het huidige Bureau Jeugdzorg een andere rol. Afgesproken is om de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering af te blijven nemen bij Bureau Jeugdzorg. Een aantal andere taken wordt overgebracht naar andere organisaties. Met deze afspraken wordt niet alleen de zorg aan jeugdigen gegarandeerd, ook blijft de deskundigheid van Bureau Jeugdzorg behouden. Bovendien voldoet Twente hiermee aan de deadline om voor 28 februari 2014 afspraken te maken over de toekomst van de taken en functies van Bureau Jeugdzorg. Deze deadline was gesteld door het Rijk en onder andere de VNG. De komende weken werken de 14 Twentse gemeenten intensief samen aan overeenkomsten die met andere organisaties worden afgesloten. Jeugdzorg in 2015 Afgesproken is dat het huidige BJzO zich omvormt tot een gecertificeerde instelling voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook Oldenzaal neemt deze functies in 2015 af bij deze nieuwe instelling. Een aantal andere taken wordt in 2015 niet meer door BJzO vervuld maar brengen de gemeenten over naar andere organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de crisisdienst. De gemeenten kiezen ervoor om deze taken gezamenlijk uit te voeren. Ook de functie consultatie en advies in het vrijwillig kader willen de gemeenten samen oppakken. De komende maanden werken ze dit verder uit. Verder kiezen de gemeenten ervoor de toegang tot zorg en indicatiestelling zoveel mogelijk lokaal vorm te geven. De Twentse gemeenten willen de zorg namelijk zo dicht mogelijk bij de inwoners organiseren. De gemeenten zetten hier lokaal een deel van de capaciteit

Willem Marcellis heeft een bijzondere kijk ontwikkeld op de ouder wordende mens. Ouder worden is nu vooral in budgettaire termen een gespreksonderwerp. Veel minder is er discussie over hoe om te gaan met het ouder worden. ‘Missen wij de kunst van het goed ouder worden’ is zo’n vraag. Een andere vraag is of ouder worden/sterven alleen nog

Montaigne Van het ouder worden vinden we allerlei treffende verbeeldingen, zoals het binnenhalen van de oogst, het strijken van de zeilen of het naderen van de eindstreep. Montaigne maakt er geen punt van dat hij last heeft van nierstenen, want op oudere leeftijd krijg je nu eenmaal ‘een lekkend dak’. De ouderdom wordt vaak vergeleken met wijn die beter of slechter wordt van kwaliteit naarmate de jaren verstrijken. Jacob Grimm: ‘Net als oude wijn worden bejaarden makkelijk zuur, maar niet elke oude wijn verzuurt.’ Levenskunst betekent allereerst onder ogen zien dat we eindige en kwetsbare wezens zijn en dat

betekent: afscheid nemen van dat dwaze forever young. Jong zijn is een beginneling zijn, en je kunt alleen een gevorderde willen zijn. Geen doelgroep Oud zijn is voor veel mensen feest. Vrijheid, tijd, kunnen doen wat je wilt, minder verplichtingen. Ondertussen maakt de maatschappij juist een probleem van ouderen en de vergrijzing in het bijzonder. Ouderen worden vaak ten onrechte gezien als een doelgroep, mensen die hulp nodig hebben, niet als een groep die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de samenleving, ook al is dat niet op de (betaalde) arbeidsmarkt. Ouderen leveren juist een bijdrage aan de cultuur, aan de manier van denken over onze tijd. De middag staat dan ook in het teken van: ‘Levenskunst van ouderen’. Overigens zijn wij stiekem ook wel benieuwd wat dit allemaal betekent voor onze verzorgingshuizen in Oldenzaal. De openbare Bibliotheek verzorgt zoals gewoonlijk weer de achtergrond informatie. Iedereen is welkom. De entree bedraagt € 4,00. De bijeenkomst is op 11 maart 2014 om 14.00 uur, in Hotel het Landhuis aan de Bentheimerstraat 118

Carnavalesk springconcours jaarlijks een vrolijk festijn In de manege Het Hulsbeek heeft weer het carnavalsconcours plaatsgevonden. Het begon met het verkleed springen plaats voor volwassenen. Daarna vond de opkomst plaats van de nieuwe Landheer Peter en secretaris René. Zij reikten de prijzen uit van de carnavals springconcours. De kinderen zorgden voor super originele combinaties op pony's en paarden. De kinderen ontvingen de prijzen uit handen van Landheer Peter, die samen met de kinderen voorop ging in de polonaise. Uitslagen De uitslagen waren als volgt: Carnavals concours: Groep B: 1. Sandra van Sark, 2. Kim Spenkelink. Groep C: 1. Dorien Avontuur. Mooist verkleed Linda Eijssink. Eigen Paarden: 1. Cathelijn Sprakel, 2. Jennifer Rupert, 3. Julia Olde Daalhuis, 4. Sophie Bouwmeesters. Mooist verkleed: Lonnie Holders. Behendigheid: 1. Lisa Moddejonge, 1. Tamara Waanders, 1. Dagmar Geerdink. Mooist verkleed: Iris ter Haar. Springen pony's groep A: 1. Emily Hennink, 2. Tessa Dekkers, 3. Eva-Loïs Dalenoort, 4. Saliena Oenen. Mooist verkleed: Shenna Meenderink. Springen pony's groep B: 1. Liza Germers, 2. Esmee van Os, 3. Annelijn Vermaes, 4. Sophie Eshuis, 5. Kim Hesselink, 6. Sophie van der Woude. Mooist verkleed Benk ter Hart. Springen groep C: 1. Lieke oude Huikink, 2. Lieke Koehorst, 3. Isis Pereira, 4. Amber van Zanten, 5. Noëlle Veldhuis. Mooist verkleed: Indy van Raalte. Paarden: 1. Kelly Velaers, 2. Charon Hoeben. Mooist verkleed: Jet Jansen.


TE KOOP 1 Herenfiets 28 inch € 120,00 1 Damesfiets 28 inch € 120,00 Goed onderhouden ca. 2-3 jaar oud. 150 paar schoenen nieuw en gebruikt € 4,00 tot € 8,00 Tel: 0049-1623448150

Bekijk de Glimlach van Oldenzaal ook online!

www.glimlachtwente.nl OPHAALDIENST METAALHANDEL/RECYCLING

HERMAN FRIJTERS Inkoop oud ijzer En alle soorten metaalafval. Zowel bedrijf als particulier. ook voor het plaatsen van boxen

Telefoon 0541-510288 Mobiel 06-53365119

Tienerdisco door jongeren Dansen is leuk. Op vrijdag 7 maart houdt Impuls in samenwerking met jongeren een tienerdisco. De disco is bedoeld voor de jeugd van 10 tot en met 16 jaar. De jongeren helpen mee met de werkzaamheden achter de bar en zorgen zelf voor muziek. De disco start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. De entreeprijs bedraagt 1 euro. Hiervoor krijgen de jongeren een drankje en een hapje. De tienerdisco vindt plaats in Breedwijs aan de Helmichstraat 42b in Zuid-Berghuizen.

Voorleeswedstrijd brugklassers Thijlaan en Lyceumstraat Het Twents Carmel College doet dit jaar met twee locaties mee aan landelijke voorleesproject voor brugklasser Read2Me! In bijna alle provincies is het al jaren een succes. Dit jaar doet Overijssel voor het eerst mee. Begin februari zijn er voorrondes geweest op Thij en Lyceumstraat. Ieder locatie vaardigt vier kandidaten af naar de lokale finale in de bibliotheek Oldenzaal. Deze wordt gehouden op donderdagavond 6 maart van 18.30 tot ongeveer 20.45 uur. Presentator Willem Schoordijk zal iedere deelnemer kort interviewen. Er is een hapje en een drankje en een muzikaal intermezzo van leerlingen van Kaliber Kunstenschool. De deskundige jury bestaat uit wethouder Rob Christenhusz, Angelique ten Hoor en Bert Heideman. De volgorde van voorlezen wordt bepaald door loting, als eerste onderdeel van de avond. Elke deelnemer leest een fragment voor (ca. 3-5 minuten) uit een zelf gekozen boek. Het moet een Nederlandstalig jeugdboek zijn dat niet ouder is dan vijf jaar. Voordat de deelnemer start met voorlezen vertelt hij/zij iets over het boek in het algemeen en iets specifieker over het fragment. De deelnemers zijn: De Thij: Indy Munster met het boek “Knalhard van Caja Cazemier, Maud Wolbert met het boek “Hoe overleef ik mijn vriendje (en hij mij!)” van Francien Oomen, Elsbeth Taylor met het boek “Een overdosis Extreem” van Loes Hazelaar en Job Veldhuis met het boek “Kampioen” van Corien Oranje. Lyceumstraat: Bente Leenders met het boek ‘Rosa in New York’ van Francine Oomen, Anne Lassche met het boek ‘De grijze jager’ van John Flannagan, Amanuel Inan met het boek ‘Klem’ van M. Wallis de Vries en Michelle Dekkers met het boek ‘De hongerspelen ’van Suzanne Collins. De jury kiest een winnar per locatie. Deze winnaars doen, samen met de winnaar van Haaksbergen, op zaterdag 5 april mee aan de provinciale finale in de nieuwe bibliotheek van Arnhem. De winnaar hiervan doet mee aan de landelijke finale op donderdagmiddag 22 mei in het vernieuwde Vredenburg in Utrecht.


Grote Twentse Car en zonni

De andere 480 foto's van de grote Twent


rnavalsoptocht vrolijker iger dan ooit - Vervolg van de voorpagina -

De Vennemuskes Direct na de optocht zwermden de toeschouwers en optochtdeelnemers samen uit over de stad. Voor het eerst konden zij ook terecht in een grote feesttent op de Groote Markt. Een groot deel van de carnavalisten verdween in de tientallen huiscafĂŠs die Oldenzaal rijk is. Hier werd in kleine kring de polonaise ingezet. Aan het einde van de middag braken voor de deelnemers enkele spannende minuten aan, want de jury had zich terug getrokken om de allermooisten onder alleen maar mooisten te kiezen. Winnaar bij de praalwagens met loopgroepen werd het circusspektakel van De Vennemuskes. Tweede werden De Oelewappers met hun snoepfabriek. Het brons ging naar De Nachtuulkes uit Denekamp. Bij de grote groepen pakten De Kanaalratten de hoofdprijs, gevolgd door De Glasbloazers en De SpanvĂśggel. Bij de kleine groepen won ONV Oldenzaal met de MBH Kearls als tweede en de Oldenzaalse Molkenboerwiefkes als derde. De mooiste prijs bij de eenen tweelingen tenslotte ging naar het Dorper Duo uit Denekamp. Tweede werd Dixie Band uit Rossum en de derde plek was voor Kees en Ine Visser uit Enschede. De volledige uitslagenlijst is te vinden op www.carnavalinoldenzaal.nl

tse carnavalstoet vind je op: www.oypo.nl/FW-foto.

INHALEN VAN DE PRINS


Marjolein Dijkhuis wint titel Miss Muts 2014 Köpperbloazers en De Doar’n Dolls zorgden voor opzwepende optredens. Marjolein Dijkhuis mocht de eerste prijs ontvangen, omdat zij de meest ludiek versierde muts had gemaakt. Ze mag daardoor een jaar lang de titel Miss Muts 2014 dragen. Haar muts gaf de eerste tekenen van de lente af, met krokussen en een complete tuin erop. Het Goed Gemutst Meezingkoor Oldenzaal wist de groepsprijs te winnen. Deze groep haakte in op het beroep van stadsprins Patrick van Gils; vandaar de kleine meubeltjes op hun mutsen. Aan het einde van de avond ontving iedere bezoekster een goed gevulde goodiebag. De organisatie van het Mutsenspektakel kan terugkijken

De ene muts was natuurlijk nog mooier andere muts tijdens het traditionele Mutsenspektakel in Hotel Het Landhuis. De dames zorgden zo voor een feestelijke aftrap van de carnavalsdagen. Onder begeleiding van de fantastische muzikale kunsten van DokterEndeHeer en DJ André Loohuis gingen ruim tweehonderd mutsen compleet uit hun dak

op een zeer geslaagde avond en hoopt dan ook iedereen volgend jaar weer te mogen begroeten.

Om het feest compleet te maken kon iedere muts of ieder groepje mutsen een karikatuur laten tekenen. Natuurlijk werden de dames verwend met heerlijke hapjes en mini-ijsjes. Ook blaaskapel De

Haring en korenwijn voor de hoogheid De andere 480 foto's van de grote Twentse carnavalstoet vind je op: www.oypo.nl/FW-foto.

Pats en Boem trappen met Vaandöll de polonaise an

De andere 480 foto's van de grote Twentse carnavalstoet vind je op: www.oypo.nl/FW-foto. Stadsprins Patrick heeft afgelopen vrijdag, aan de vooravond van zijn feestelijke intocht, een bezoek gebracht aan Visgilde Kötter in de Steenstraat. Samen met zijn sik, gevolg en een muziekkapel hapte hij een heerlijk harinkje weg om zo gesterkt het carnavalsweekend aan te kunnen vangen. Hij kreeg de lekkernij aangeboden door de speciaal voor deze gelegenheid aanwezige gastvrouw Kim Kötter. De schoonheidskoningin had voor deze gelegenheid een feestelijke speech voorbereid en liet haar woorden vergezeld gaan van een heerlijk glaasje korenwijn voor alle gasten.

De Carnavaleske Kinderwagen Optocht mocht afgelopen vrijdag weer rekenen op een enthousiast publiek langs de route en een traditioneel bovenmatig chaotische apotheose in de CKOtent op de Groote Markt. De CKO-stoet, bestaande uit diverse jonge hoogheden van basisscholen met hun gevolg, een hele rits carnavaleske kinderwagens en de nodige blaasmuzikanten trok vanaf De Bond via de Bisschopspoort door de straten en winkelcentra op weg naar het stadhuis. Hier mochten de jeugdhoogheden hun wagens aanbieden aan Prins Pats, een onderscheiding in ontvangst nemen en hun motto uitspreken. Voor een aantal scholen had burgemeester Theo Schouten een leuke prijs in petto. Vervolgens gingen de volwassen CKO-carnavalisten verder richting de tent op de Groote Markt. Hier was een podium gerealiseerd met een nieuw decor, deels bestaande uit een ongewoon vernuftige ballonnenconstructie. Door een constructie met twee lang tribunes waande het publiek zich in een soort Romeinse arena. Absoluut hoogtepunt was het uit de doos springen van de nieuwe Pats en Boem. De verrassing was groot toen Karel Vlutters als Prins Pats en Gisela Gunther als Sik Boem zich lieten zien als de feestgidsen van Het Pats (Polonaise Antrappers). Ze kwamen direct met een noviteit. Het hooghedenduo is nu een trio, want Toon Brummelhuis zal Pats en Boem overal vergezellen in zijn rol als de vaandelslepper Vaandöll. Pats en Boem gaan de feestelijkheden in onder hun motto: ‘Carnaval is vet, keptoptegeltjez’


www.hendriksen.nl

Mathijs Loohuis AA Kantoorleider Oldenzaal Bezoekadres: Berkstraat 100 7572 CD OLDENZAAL T 0541 570080 E info@hendriksen.nl

Even voorstellen!

Vanaf 2 januari 2014 is Mathijs Loohuis AA kantoorleider van onze vestiging Oldenzaal. Mathijs heeft als accountant/adviseur vele jaren ervaring binnen de accountancy en als geboren Oldenzaler kent hij alle ‘ins’ en ‘outs’ van het Twentse zakenleven. Maak een keer vrijblijvend kennis met hem of zijn collega’s. uw ondernemende businesspartner

Lumen Christi-vieringen Plechelmuskerk De Lutte De komende week staat het kruis van Lumen Christi centraal in de Plechelmuskerk in De Lutte. Op dinsdag 11 maart om 19.00 uur is er een vastenmeditatieviering rondom dit kruis en bezinnen we ons op de vastenperiode met woord, gebed, stilte en passende muziek. Daar opvolgend op 25 maart is de tweede meditatieviering. Beide vieringen beginnen om 19.00 uur in onze kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd.


FC Noaber realiseert samenwerking Werkwijzer, gemeente en Quick-school

Sportpark Vondersweijde Primulastraat 15, Oldenzaal www.quick20.nl

Quick’20 wil positieve flow vasthouden Komende zondag speelt Quick’20 thuis tegen Alcides uit Meppel. Quick’20 behaalde een week voor carnaval een prachtige overwinning op concurrent SWZ Sneek (1-2). Door deze overwinning nestelde Quick zich stevig op de derde plaats in de rangschikking en zag tevens dat koploper Hercules steken liet vallen en nu nog op 7 punten voorsprong staat. Net boven Quick staat MSC met 1 puntje meer dan de Oldenzalers. Quick zal ongetwijfeld de positieve flow willen vasthouden tegen Alcides. Alcides is, net als Quick’20, een echte ‘Traditionsverein’ en is opgericht in 1907. Het speelt al jaren in de hogere regionen van het amateurvoetbal. Dit seizoen kent Alcides een wis-

selvallig seizoen met de nodige wisselingen in de technische staf. In oktober vorig jaar werd trainer Raymond Schuurman ontslagen en nam assistent trainer Eduard Lindeboom zijn plaats in. Momenteel is Alcides een middenmoter, een plaats die niet overeenkomt met de ambities van de club. Alcides won eerder dit seizoen gelukkig met 2-1 van Quick’20. In deze wedstrijd was Quick de betere ploeg, Alcides werd regelmatig weggetikt, maar de drie punten waren voor de Drenten. Het is een mooie gelegenheid voor Quick’20 om revanche te nemen en de knappe positie op de ranglijst vast te houden en te verbeteren.

Speler van de week: Michiel Kuipers Michiel Kuipers is met zijn 21 jaar nog een relatief nieuwe verschijning in de gelederen van het eerste elftal. Tijd om daar eens wat aan te doen en hem eens beter te leren kennen. Michiel studeert aan de Saxion Hogeschool in Enschede, hij is eerstejaars student Elektrotechniek. Zijn liefde voor voetbal begon al vroeg, toen hij 4 jaar oud was, zette hij zijn eerste voorzichtige stapjes op het voetbalveld van AJC’96. ‘Hier voetbalde ik tot de C-jeugd. Toen wilde ik graag een stapje hoger gaan spelen en heb ik een keer meegetraind bij Quick’20. Dit beviel me erg goed en daarom heb ik toen ook de overstap gemaakt. Inmiddels is dit mijn zevende jaar bij Quick en het bevalt me elk seizoen nog erg goed. Ik heb absoluut geen spijt van mijn beslissing!’ Goede lijn doorzetten ‘Mijn doel is om een vaste waarde te worden in het 1e van Quick. Verder kijk ik nog niet vooruit. Ik heb het erg naar mijn zin hier dus ik ben ook niet van plan om in deze jaren naar een andere club te gaan. Ik vind dat we momenteel erg goed op dreef zijn in de competitie. Als we deze lijn doorzetten, kunnen we zeker in de top 3 eindigen. Natuurlijk gaan we voor het kampioenschap, maar dan moet Hercules in de komende wedstrijden punten gaan verspelen. We kijken nu vooral naar onszelf. Wij moeten gewoon onze wedstrijden blijven winnen. In de basis Als we vragen of Michiel verwacht als basisspeler het einde van de competitie te halen, toont hij zich zowel zelfkritisch als fanatiek’. ‘De laatste tijd doe ik het goed bij

het 1e elftal en dit probeer ik vast te houden. Ik heb een goede concurrent op mijn positie dus verzaken kan ik me niet veroorloven. Bij de wedstrijden en op de trainingen moet ik laten zien dat ik het recht hebt om in de basis te staan.’ Komende zondag speelt het vlaggenschip van Quick’20 een thuiswedstrijd tegen Alcides. ‘Bij de uitwedstrijd was ik er zelf niet bij, dus ik kan ook niet beoordelen hoe ze spelen. We hebben die uitwedstrijd helaas verloren en natuurlijk zijn we er nu extra op gebrand om revanche te nemen en de wedstrijd thuis te gaan winnen. Om te winnen van Alcides helpt het natuurlijk als we steun hebben van de 12e man. Dus ik hoop dat er veel supporters komen kijken op deze dag naar Quick’20 – Alcides!

FC Noaber is een initiatief van de Quickschool in samenwerking met de Gemeente Oldenzaal en De Werkwijzer. Doel van het project is om werkzoekenden aan de slag te laten gaan bij de diverse sportclubs in Oldenzaal. Dus niet alleen bij Quick'20, maar ook bij Bully, vv Oldenzaal, De Esch, de Omnivereniging en Berghuizen. Deze samenwerking levert alleen maar winnaars op. De deelnemers winnen, omdat zij een zinvolle dagbesteding hebben en een netwerk kunnen opbouwen om weer aan de slag te gaan. De sportclubs winnen, omdat er taken ingevuld worden die anders blijven liggen of waar moeilijk vrijwilligers voor te vinden zijn. De gemeente wint, omdat men graag wil dat iedereen meedoet en niet alleen thuis zit. Het levert een vruchtbare samenwerking op tussen de verenigingen, waar alle partijen in de toekomst nog veel profijt van kunnen hebben. De coordinatie van FC Noaber is in handen van de Quickschool en De Werkwijzer en de dagelijkse begeleiding van de deelnemers is opgepakt door onze eerste elftalspelers Tim Engbers en Niek Loohuis. We zijn dan ook trots dat we De Werkwijzer en de deelnemers van De Werkwijzer zondag 9 maart mogen ontvangen op ons sportpark en dat De Werkwijzer de wedstrijdsponsor van Quick ’20 – Alcides is en daarmee ook zorgt voor de gratis entrée van deze wedstrijd!

Quick’20 D2 elftal van de week Quick’20 D2 is een mix van zes tweedeen negen eerstejaars spelers. Ze spelen in de 2e klasse en tot nu toe is het een wisselend seizoen. Het begin was veelovend door in de bekercompetitie gemakkelijk door te gaan met drie overwinningen. Echter in de 1e competitiehelft bleken De Esch D1 en DSVD D1 te sterk. Hierdoor hebben we de ambitie om voor het kampioenschap te gaan voor de 2e seizoenshelft moeten bijstellen. Dat is op zich niet erg, omdat het natuurlijk bij deze jongens gaat om plezier en beter worden. In de 2e seizoenshelft zijn we wisselend begonnen. Bij vlagen speelde het team erg goed voetbal, maar scoren bleef lastig. Afgelopen woensdag hebben we in de met penalty’s verloren bekerwedstrijd tegen Rood Zwart D1 misschien wel ons beste voetbal van het seizoen gespeeld. De jongens vonden elkaar goed en hebben tot het laatst toe gestreden. Teleurstelling over de uitschakeling was er zeker, maar dit ‘vriendenteam’ pakt de draad de komende weken weer zeker

Turnsters QuickGym opnieuw in de finale De turnsters Frederique Engelbertink en Eva Reinders hebben zich geplaatst voor de Overijsselse finale. Zij deden mee in de categorie D2, vijfde divisie. Zaterdag vond in de turnhal in Steenwijk de tweede plaatsingswedstrijd voor de vijfde divisie meisjes plaats. In de eerste wedstrijd deed Johanna Eshuis (9 jaar) mee. Zij streed tegen 21 andere instapturnsters voor een finaleplaats. Zij turnde op alle vier de onderdelen erg netjes. Met een eindscore van 46,15 behaalde zij een elfde plaats. In de tweede wedstrijd streden Frederique Engel-

bertink (9 jaar) en Eva Reinders (9 jaar) voor een finaleplaats. De meisjes hebben hun beste oefeningen laten zien. Frederique haalde de hoogste score op sprong 13,65 en op vloer 13,80. Eva was de beste van alle turnsters op balk en haalde een fraaie score van 13,00. Frederique be-

haalde hierdoor de eerste plaats met een topscore van 52,90. Dit was ver boven de tweede plaats. Eva haalde een mooie score van 50,45 waardoor zij vierde is geworden. Beide goed voor een finaleplaats. Trainster Debbie Siers: ‘De meisjes telden na de wedstrijd direct hoeveel trainingen ze nog hebben voor de finale, die plaats vind op zaterdag 29 maart in Hengelo. In zeven trainingen zouden ze wel zo goed worden dat ze in de finale ook veel turnsters verslaan. Ik ben een trotse trainster.’

goed op. Temeer daar bij iedere thuis- en uitwedstrijd vele ouders aanwezig zijn. Dat wordt door de jongens en de begeleiding zeer gewaardeerd! Het eerste analyseren Opvallend dit seizoen is de aanwezigheid van veel jongens bij de thuiswedstrijden van ons eerste elftal. Zij komen niet alleen kijken naar hun assistent trainer Loed Keizer, maar weten ook feilloos de wedstrijd van ons eerste te analyseren. Bij een verloren potje weten ze natuurlijk hoe het beter kan. Gelukkig presteert ons eerste goed en daar mogen we best trots op zijn. Een drietal jongens van D2 doet nog mee met de KNVB selectietrainingen en er is zelfs één van de voetballers die heeft aangegeven de 2e seizoenshelft het doel af en toe te willen verdedigen. Kortom: ontwikkelingen genoeg om de komende maanden lekker verder met de jongens te gaan trainen en wedstrijden te spelen.


Genomineerden Overijssels Boek van het Jaar 2013

Ongekende vrijheid Drroom niet langer! Huur nu een camper. Wij helpen u graag op weg. Butaanstraat 21 Rijssen tel: 0548 - 513670 www.avereschcampers.nl

Verhuur & Verkoop

Aloe Vera Informatie‐avonden Vanaf 11 maart 2014 ‐ Elke dinsdagavond Aanvang 20.00 uur ‐ zaal open 19.30 uur Locatie: Café 't Peuleke, Tramweg 9 Rossum OV Entree vrij Deze avonden worden georganiseerd door onafhankelijk Forever Distributeurs voor info: karinoldemeule@gmail.com

Vrouwen gaan samen in dialoog op Internationale Vrouwendag Op basis van het thema ‘Volg je hart’ gaan Oldenzaalse vrouwen met elkaar in gesprek ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag. Dat gaat gebeuren op zaterdagavond 8 maart in het stadhuis. Wethouder Trees Vloothuis opent de avond met de presentatie van een speciaal voor deze avond ontworpen kalender, waarin zes Oldenzaalse vrouwen staan geportretteerd. Voor iedereen is er een exemplaar. De avond begint met een gezamenlijke maaltijd, waarna de deelnemers met elkaar in gesprek gaan onder de noemer Oldenzaal in dialoog. Het wordt geen discussie, maar praten met elkaar en boven alles: luisteren naar elkaars verhalen. Na de opening kunnen de deelnemers kiezen uit gespreksgroepen in het stadhuis, het Michgoriushuis, Het Palthehuis en het Koetshuis. Aanmelden kan op: www.oldenzaalindialoog.nl Aan de avond zijn geen kosten verbonden, consumpties zijn wel voor eigen rekening. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Voor het zesde achtereenvolgende jaar organiseren Historisch Centrum Overijssel (HCO), Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB) en Rijnbrink Groep de verkiezing Overijssels Boek van het Jaar. Tijdens de Boekenweek 2014 wordt bekend gemaakt welke boeken de titel van Overijssels Boek van het Jaar 2013 in de wacht slepen. Wat is het beste Overijsselse boek van 2013? De eerste selectie heeft plaatsgevonden en de nominaties zijn bekend. In deze editie van de verkiezing Overijssels Boek van het Jaar zijn er wederom twee prijzen: voor de categorieën fictie en non-fictie. In de categorie fictie, waar romans, verhalenof gedichtenbundels onder vallen, zijn acht nominaties bekend. Uit deze boeken kiest een jury de uiteindelijk winnaar. Elf kanshebbers De jury voor deze categorie bestaat uit Inga Tjapkes (presentatrice, producent), Enno de Witt (journalist; voorzitter), Henriette Hemmink (kinderboekenschrijfster), Gees Bartels (kunstvrouw van het jaar 2011) en Jan Kristen (oudgedeputeerde cultuur). Uit een groot aanbod boeken op het gebied van cultuur en geschiedenis zijn uiteindelijk elf bijzondere kanshebbers gekozen. Een andere vijfkoppige jury kiest de uiteindelijk winnaar in de categorie non-fictie. De jury bestaat uit Janneke van der Veer (hoofdredacteur Boekenpost), Marion Groenewoud (kunsthistorica, journalist), Harry Morshuis (oud-docent Nederlands), Ben Siemerink (journalist) en Frank Inklaar (docent cultuurwetenschappen Open Universiteit). Bekendmaking winnaars Op 13 maart 2014 wordt bekend welke boeken de titel dit jaar in de wacht slepen. De winnaars ontvangen een cheque ter waarde van 500 euro. Doel van de verkiezing van het Overijssels Boek van het Jaar is het promoten van Overijsselse boeken en het genereren van aandacht en betrokkenheid voor het eigene en bijzondere van de cultuur en historie van Overijssel. De verkiezing wordt georganiseerd door Stadsarchief en Atheneumbibliotheek Deventer, Historisch Centrum Overijssel en Rijnbrink Groep. Kijk voor meer informatie op: www.overijsselsboekvanhetjaar.nl.

Kom zaterdag 15 maart naar het Open Huis van Sint Jozef (Weerselo) en Gereia (Oldenzaal) Kom kijken bij Zorggroep Sint Maarten en ontdek: zo werkt onze zorg!

Open Huis

Open Huis

Sint Jozef wonen met zorg, van 10.00 tot 15.00 uur.

Gereia wonen met zorg en Maartje Revalidatie, van 11.00 tot 15.00 uur.

De Aanleg 2 7595 AP Weerselo 0541 – 22 21 00

Wilhelminastraat 150 7573 AK Oldenzaal 053 - 537 56 66 www.zorggroepsintmaarten.nl

deel je leven


Zakelijk uitgelicht Speciaal voor bedrijven uit deze regio

Tweedehands hulpmiddelen steeds logischer als betaalbare oplossing Het is nu nog moeilijk voor te stellen, maar aan het eind van deze week wil de nieuwe winkel Zorg & Comfort Outlet aan de Deurningerstraat de deuren openen voor het publiek. Eigenaar Miriam Bollema heeft er alle vertrouwen in dat het allemaal tijdig in orde komt, mede dankzij de inzet van haar man Michel. De plannen voor de winkel van Miriam komen in feite direct voort uit de drastische veranderingen en bezuinigingen binnen de thuiszorg, waardoor ouderen en jongere mensen met een specifieke beperking het veel meer zelf moeten gaan regelen dat zij de best denkbare hulpmiddelen krijgen. De gemeente speelt een belangrijke rol bij eventuele vergoedingen en ook moet er veel meer uit eigen portemonnee betaald worden. Rollators bijvoorbeeld worden in het geheel niet meer vergoed en eigen bijdragen zijn standaard. Als gevolg daarvan zijn goedkopere, tweedehands hulpmiddelen vandaag de dag een heel aantrekkelijke optie. ‘In onze winkel komt een breed assortiment scootmobielen, rollators, fietsen, rolstoelen, staopstoelen, hoog/laagbedden en een diversiteit aan hulpmiddelen die er aan bijdragen dat mensen een zo comfortabel mogelijk leven kunnen leiden.’ Drie maanden garantie Miriam Bollema vertelt dat de winkel ook een assortiment nieuwe hulpmiddelen heeft. Het zal straks bijvoorbeeld mogelijk zijn om bij Zorg & Comfort Outlet te kiezen uit

Tsaar Peter van De Ko-Zakken de enige zondagse hoogheid Het was zondagmorgen heel dik feest in de recreatiezaal van De Molenkamp waar een grote mensen met een verstandelijke beperking carnaval kwam vieren, samen met familie en vrienden. De groep heeft een eigen vereniging, De Ko-Zakken. Natuurlijk hebben ze ook een eigen hoogheid. Het was Tsaar Peter die als laatste in een lange rij van Oldenzaalse hoogheden ‘oet de deus’ kwam. Zij motto laat aan duidelijk niets te wensen over; Ait vedan, dom vedan! Samen met zijn secretaris, sik Tom, ging hij voor in een vrolijke polonaise, die muzikaal werd opgestuwd door drumband Rin Tin Tin en enkele verdwaalde muzikale gasten. Vanuit De Molenkamp trok het gezelschap in polonaise naar de Molenstraat om samen de grote optocht te bekijken.

goede, gebruikte scootmobielen van ca. 300 euro tot vrijwel nieuwe exemplaren voor ca. 1500 euro met maar enkele kilometers op de teller. En wie een nieuwe wil, die kan hier ook terecht. ‘Alle gebruikte hulpmiddelen zijn volledig nagekeken en worden verkocht met een garantie van drie maanden. Nieuwe uiteraard met fabrieksgarantie. Mochten mensen onderweg stranden, dan voorziet onze service er in dat zij ons kunnen bellen voor hulp. Klanten kunnen daar een speciale verzekering voor afsluiten. Daarnaast kunnen de klanten voor kleinere reparaties gewoon in de winkel terecht’, verzekert Miriam. In samenwerking met leverancier HabiVitaal & Beenhakker wordt het grotere onderhoud elders in het land in een speciale werkplaats verricht. Ervaring in zorg en aanbod Inmiddels heeft Miriam Bollema contacten gelegd met meerdere organisaties voor ouderen en met de gemeente om haar winkel en serviceverlening onder de aandacht te brengen. Het sterkt haar in de overtuiging dat Zorg & Comfort

Outlet een belangrijke aanwinst is voor een heel brede doelgroep. ‘Een belangrijke meerwaarde voor de klanten is dat wij kunnen adviseren op basis van enerzijds een brede en upto-date kennis van de diverse hulpmiddelen en anderzijds veel ervaring met de grote verscheidenheid aan hulpvragen van onze klanten. Ik heb zelf een ruime ervaring in de thuiszorg en heb ook veel verkoopervaring opgedaan bij HabiVitaal & Beenhakker.’ Miriam Bollema benadrukt dat haar winkel eveneens een breed assortiment heeft van speciale hulpmiddelen, zoals communicatiemiddelen, wekmiddelen, orthopedische artikelen, alles voor wassen en aankleden, toiletverhogers, etc. ‘Wij begrijpen de problemen en kunnen de best denkbare oplossing aanbieden, afhankelijk van wat nodig is en de financiële mogelijkheden van de klant. In de winkel ligt straks ook onze brochure met alle andere informatie over bijvoorbeeld bezoek aan huis, vaste infodagen in verzorgingshuizen, scootmobielcursussen en nog veel meer.’

Cheque voor Het Palthe-Huis Het glas-, schilder- en afwerkingsbedrijf Scholten-Franke BV bestaat 75 jaar. Voor de directie was dat reden om een goed doel te ondersteunen. Directeur John Franke was zaterdag in museum Het Palthe-Huis om conservator Ruud Olde Dubbelink een cheque ter waarde van duizend euro te overhandigen.


Streek- en brocantemarkten in de gezellige Palthetuin

Bekijk de Glimlach van Oldenzaal ook online!

www.glimlachtwente.nl

9 MAART

koopzondag koopzonda ag

FIT & FUN biedt • Nieuwe lessen Nordic Walking • Oefenprogramma voor de 4-daagse • Wandelprogramma met als doel gewicht te verliezen.

Met het lengen van de dagen breken ook de buitenevenementen weer aan, zoals de maandelijkse streekproductmarkten in de Palthetuin. Er is een vaste groep standhouders die er samen een gevarieerde markt van maken. Iedere derde zaterdag van de maand is er een markt met producten uit de streek. De entourage is geweldig met op de achtergrond het historisch museum het Palthehuis en iets verder de Plechelmus-basiliek. ‘We willen ervoor zorgen dat de bezoeker de meeste boodschappen op onze markt kan doen’, aldus de organisatie. ‘Denk bijvoorbeeld aan groente en fruit, brood, vlees, jam, ambachtelijke snoepjes en meelproducten’. Tevens is er een koffiebar met een terras waar de bezoeker heerlijk kan genieten van dat wat onze regio te bieden heeft. En wat dacht u van ‘live cooking’ waar u direct kunt proeven. De eerste streekmarkt is op zaterdag 19 april van 10 tot 16 uur. Brocantemarkt Dit jaar zijn er ook weer twee brocantemarkten op dezelfde locatie. Naast de kraampjes met brocanteproducten is er eveneens een taxateur aanwezig. Liefhebbers van brocante die op zoek zijn naar een prachtig brocante tafeltje, kastje of accessoires mogen deze markt niet missen. De brocantemarkten worden gehouden op zaterdag 24 mei en 23 augustus van 10 tot 16 uur. Ook in 2014 is er dus weer voldoende te beleven in het centrum van Oldenzaal. Meer informatie over een van deze markten? Mail dan naar info@fleeve.nl

SPECIAAL VOOR NIEUWE CURSISTEN: GRATIS INFO-AVOND OVER WANDELSCHOENEN DOOR SPORTPODOLOOG.

Informatie of opgeven: info@fitenfun.info www.fitenfun.info Toos Benneker, 06 2024 3539

TE HUUR Appartement in centrum Rossum Tel. 06-13979673

wi blijven nog wij even gek doen! e

v van an 12.00 - 17.00 uurr

11% KORTING*

e z n o op e l é h e g e i t c e l l co

wonen slapen keukens badkamers tapijt en gordijnen


Het Gelderman,geweldig man! De locatie van Restaurant Het Gelderman in Oldenzaal is op zich al bijzonder. Het is ondergebracht in een fraai gerestaureerd en uitgebouwd fabriekspand op het terrein van de voormalige Gelderman-fabrieken aan de zuidelijke kant van de spoorlijn. De gasten hebben een ruim zicht op de doorgaande straat van en naar Zuid-Berghuizen en de achterliggende wijk in ontwikkeling. De visie en filosofie van Restaurant Het Gelderman is mede geïnspireerd rajecten indoor diverse TV-programma’s én onze ervaring van werkplek-leren in zowel horeca als de bouw, zorg, productie, logistiek en techniek. Leerlingen worden direct met de uitvoering van de werkzaamheden in het restaurant geconfronteerd, die vervolgens worden meegenomen in hun opleiding voor kok, gastheer of gastvrouw op maat.

Volledig self-supporting Bedrijfsleider Koen Prinsen: ‘Wij krijgen van verschillende vaste gasten vaak de vraag of het restaurant commercieel is. Daarnaast krijgen we de vraag of dit restaurant niet volledig wordt gesubsidieerd. Het Gelderman heeft er juist voor gekozen om het restaurant volledig op eigen risico en zonder subsidies te exploiteren. Wij onderscheiden ons door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en zo een kans op werkervaring te bieden. Daarnaast hebben wij goede contacten met andere horeca ondernemers in Twente om de leerlingen na de opleiding te kunnen plaatsen. Wij hanteren gelijkwaardige prijzen met soortgelijke concepten in de horeca. Van oneerlijke concurrentie is dan ook volstrekt geen sprake.’

Driegangen keuzemenu Deze maand is restaurant overgestapt

naar een nieuwe menukaart op basis van een driegangen keuzemenu. Koen Prinsen karakteriseert het karakter van de keuken als Italiaans-mediterraan. Voor een vaste prijs van 27,50 euro kunnen de gasten een driegangenmenu samenstellen uit 9 voorgerechten, 9 hoofdgerechten en zes desserts. ‘Verder bieden wij altijd een tweegangenof driegangen verrassingsmenu. Wij werken zoveel mogelijk samen met tuinders en boeren uit de omgeving, want wij willen graag kwalitatief hoogwaardige, streekgebonden, fairtrade vlees- en groenteproducten gebruiken.’ Chilly Sunday De Chilly Sunday is een unieke dag waarbij eten, drinken en lounge muziek centraal staan. Iedere zondag serveert het restaurant een andere kaart dan de rest van de week. Gasten kunnen per keer steeds twee minigerechtjes bestellen. Het

zijn gerechtjes die te vergelijken zijn met een mix van tapas, high-beer & high-wine gerechtjes en gerechtjes in minivorm van onze kaart. ‘Hebt u deze gerechtjes op dan maakt u weer opnieuw een keuze. Een nieuwe manier van uit eten gaan. Ook voor de kinderen hebben wij dan een aangepaste kaart. Daarnaast is er een volledige speelhoek voor ze en een kleine bioscoop waar diverse kinderfilms gedraaid zullen worden. Dus paps en mams, Chilly Sunday echt iets voor de familie.’ Feesten en partijen Het Gelderman is meer dan alleen maar een restaurant waar het heerlijk eten is. Deze locatie is uitermate geschikt voor grote bijeenkomsten, business meetings, congressen, feesten, partijen en bruiloften. Temeer ook omdat gebruik gemaakt kan worden van meerdere ruimtes binnen de Gelderman Fabriek. De ideale ligging achter het station en de parkeerplaatsen maakt Het Gelderman tot de locatie voor uw feest. ‘Het afgelopen jaar zijn wij al door diverse bedrijven, business clubs en bruidsparen bezocht. Mochten wij uw interesse hebben gewekt dan maken wij graag een compleet voorstel op maat voor u. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Het Gelderman; 0541-745065. Daar waar vroeger noeste arbeid door textielarbeiders werd verricht vindt u nu de perfecte feestlocatie. Weliswaar in dezelfde entourage alwaar de laatste textielarbeider jaren geleden de deur achter zich dicht heeft gedaan.’

Niet zo heel ver weg van Nederland, bevindt zich in Duitsland een alleraardigst wijngebied; de Saar. Onderdeel van het grotere Mosel-Saar-Ruwer wijngebied is de Saar een lieflijke, romantische streek waar het goed toeven is. het stadje Saarburg, halverwege de loop van de rivier de Saar is oud, zeer oud en heeft naast een klein, gemoedelijk centrum, een zeer oude burcht die hoog boven het stadje uittorent. Saarburg heeft diverse eerste klas wijn gaarden, in het Duits ook wel Erste Lagen genoemd. Saarburger Rausch is de bekendste. Deze wijngaard is zeer steil en staat volledig aangeplant met Riesling, Duitslands meest edele druivenras. De wortels van de wijnbouw aan de Saar reiken ver terug. Toen de Romeinen 2000 jaar geleden via Bourgondië en Lotharingen aan de Saar kwamen, bedreven de Keltische Trevi daar al de wijnbouw. De nieuwe heersers uit het zuiden verfijnden de methodes en plantten grootschalig ranken aan. In de Middeleeuwen zetten vooral de kloosters de wijncultuur voort. Doorslaggevend voor de wijnbouw aan de Saar was de rieslingdruif. In 1465 werd deze voor het eerst genoemd. In de 18e eeuw verplichtte keurvorst Clemens Wenzeslaus van Trier de wijnboeren om deze druivensoorten aan te planten. De slimme kerkvorst had ingezien dat de riesling de beste wijn is, die in dit klimaat gedijt. 100 jaar later bevorderde de Pruisische staat opnieuw de teelt van riesling met het instellen van staatsdomeinen. De kwaliteitsverhoging van de wijnbouw aan de Saar werd een succesverhaal. In die tijd werd de internationale naam van de Saar-riesling gevestigd. Ook nu komen enkele van de kostbaarste wijnen ter wereld uit de wijnlandgoederen aan de Saar. Het leigesteente van de Saarhellingen houdt niet alleen de warmte goed vast, maar is medebepalend voor de smaak en geeft de Saar-riesling zijn onmiskenbare karakter. Kenners waarderen de fruitige smaak en de fijne zuren van de Saar-riesling. Wijnen van de Saar smaken pikant en elegant. De Saar-Riesling is ook uitstekend geschikt als basiswijn voor top-cuvées. Stadsslijterij De Glinde

Restaurant Gelderman ¦ Enschedesestraat 2-j | Oldenzaal | 0541-745065 | www.restaurantgelderman.nl

www.stadsslijterij-oldenzaal.nl Ootmarsumsestraat 21, Oldenzaal


De Monnik Citroenbrandewijn 1 liter nu voor .....€

6,95

Sheridan’s 0,50 liter nu voor .........€

10,95

Geldig t/m 15 maart 2014 | Geen 18, geen alcohol

DORPSTRAAT 3, DE LUTTE, TEL 0541-551350 - WWW.EETCAFE-PLEXAT.NL MAANDAG GESLOTEN, DINSDAG T/M ZATERDAG GEOPEND VANAF 10.00 UUR | ZONDAG GEOPEND VANAF 09.30 00 UUR

Stadsslijterij De Glinde, Ootmarsumsestraat 21 Oldenzaal www.stadsslijterij-oldenzaal.nl • twitter.com/StadsSlijterij

Kom ook eens gezellig en sfeervol dineren bij de lekkerste restaurants in Twente en omstreken #

NIEUW:

vanaf woensdag 5 maart 3-gangen keuzemenu

€ 27,50 Vanaf zondag 9 maart

CHILLY SUNDAY Enschedesestraat 2-j Oldenzaal

Een nieuwe manier van uit eten gaan!

tel. 0541-745065 www.restaurantgelderman.nl

Kom en ervaar!

Tegen inlevering van deze advertentie:

20% korting*

voor groepen van 10 personen of meer op de gehele rekening!

Tegen inlevering van deze advertentie

#

1 hoofdgerecht gratis* * niet geldig voor dagmenu’s

* niet geldig in combinatie met dagschotels * per tafel maximaal 1 gratis hoofdgerecht, min. 2 personen!

Geldig van woensdag 5 maart t/m dinsdag 1 april in het restaurant. * Niet op afhaalmaaltijden * 20% korting is niet geldig i.c.m. een andere actie.

Zaterdag 5 april LIVE MUZIEK vanaf 19.30 uur. Reserveer s.v.p. vroegtijdig Groote Markt 5 - tel.: 0541-539746 - www.sirtakioldenzaal.nl - info@sirtakioldenzaal.nl


Glimlach week 10 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you