Page 1

7 december 2017 - 44e jaargang nr. 49

Oplage 13.500 exemplaren

De medewerkers van de Dokter Eekmanhof samen met de ‘goede gevers’ van de cheques, de ‘Oliebolenbakkers’ en vertegenwoordigers namens het Rabo Coöperatiefonds.

Dankzij giften aanschaf ‘Snoezelkar’ voor Dokter Eekmanhof mogelijk gemaakt Een ‘snoezelkar’? Nooit van gehoord! Waarschijnlijke reactie van velen bij het horen van deze naam. Met zo’n blik keken ook de ‘Oliebollenbakkers bij Kienhuis’ en enkele medewerkers van de Rabobank toen zij vorige week met zo’n ‘snoezelkar’ geconfronteerd werden. Dat was het moment, waarop zij in de Dokter Eekmanhof in Denekamp een cheque kwamen aanbieden te bate van de aanschaf van zo’n ‘kar’. DENEKAMP

Ze waren bij hun keuze voor dit ‘goede doel’ door medewerkers van de Dokter Eekmanhof vooraf wel nadrukkelijk overtuigd geraakt van het nut van deze aanschaf voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Dat zijn ouderen met een geheugenprobleem. Medewerkster Suze Bodde: ‘De bewoners zitten het grootste deel van de dag in de gezamenlijke woonkamer of op hun eigen kamer. Wanneer ze bedlegerig worden en niet meer in staat zijn om in de gemeenschappelijke woonkamer te verblijven zijn zij aangewezen

op de eigen kamer. Om ook deze bewoners wat extra levensvreugde te bezorgen wilden we graag de snoezelkar aanschaffen. Het is een mobiele kast, waarin zich allerlei materiaal bevindt, zoals lichtjes, geluid, muziek, geurtjes, voelmateriaal, die een gunstige uitwerking hebben op onze bewoners met een grote geheugenproblemen. Zij worden er rustig door, je ziet ze genieten.’

Zie vervolg elders in dit blad

e

Magere varkensrollade per kilo

9.99 4.99

50% korting

Douwe Egberts alle soorten*

3

gratis

2.93-6.99 Bijvoorbeeld: 3 pakken snelfiltermaling à 250 gram van 8.79 voor 5.86

* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. Je ontvangt 33.34% korting op de totaalprijs. Senseo en L’OR lopen niet mee met deze actie.

EMTÉ Denekamp, Lange voor 10 Week 49 • Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 3 t/m zaterdag 9 december 2017 en alleen bij EMTÉ Denekamp. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant. Kijk voor meer aanbiedingen op www.emte.nl


Langs deze weg willen wij allen bedanken voor de kaarten en vele andere blijken van medeleven die wij van u ontvingen na het overlijden van

Mia Wiefferink - Schepers Kinderen en kleinkinderen

Weekenddiensten Huisartsen Denekamp: M. Klamer/C.M.T. Klamer-Stöver, Ootmarsumsestraat 17 te Denekamp. E.M. Kluitman, Brink 3 te Denekamp. Huisartsen Joosten - Koekkoek - Olde Riekerink aan de Krabbendijk 9 te Denekamp, tel. 0541354142, site: www.joostenkoekkoek.praktijkinfo.nl. Huisartsen Ootmarsum: Huisartsenpraktijk Ootmarsum, Molenstraat 10d, 7631 AZ Ootmarsum: telefoon 0541280200. Huisartsen Weerselo e.o.: R. Frankhuisen, Stadtlohnallee 9. Tel 0541661323. Spoedlijn 0541-662521. Receptenlijn 0541-820213 Huisartspraktijk Hermeling, Legtenbergerstraat 10 te Weerselo, tel. 661004.

Opgave familieberichten:mail@drukkerijvanbarneveld.nl of bel 0541-351869

Huisartsen gemeente Dinkelland: Voor weekenddiensten, op werkdagen na 17.00 uur en op nationale feestdagen bellen met: Huisartsenpost Oldenzaal, tel. 088-5551122. Huisartsen Borne (hebben o.a. weekenddienst in Saasveld): H.J. van Enter, Watertorenerf 7 te Borne, tel. 074-2661391. M.J.C. Oijevaar, Watertorenerf 7 te Borne, tel. 074-2661391. A. Brentjes, ‘t Dijkhuis 32 te Borne, tel. 0742661462. M. Hartmans, ‘t Dijkhuis 32 te Borne, tel. 0742661462. R.J. Verburg, ‘t Dijkhuis 32 te Borne, tel. 0742661462. M. de Wolde, Fleminghof 2 te Borne, tel.0742661824. M. Krukerink, Fleminghof 2 te Borne, tel.0742661824. M. Busscher, Fleminghof 2 te Borne, tel.0742661824. A. Muller, Fleminghof 2 te Borne, tel.0742661824. H.F. Hesselink, Fleminghof 2 te Borne, tel. 0742661824. P.A. van Buuren, ‘t Dijkhuis 32 te Borne, tel. 074-2661824. F. Bouwers, Watertorenerf 7 te Borne, tel. 0742661391. Huisartsen Borne: Voor weekenddiensten, op werkdagen na 17.00 uur en op nationale feestdagen bellen met: Huisartsenpost Hengelo, tel. 088-5551155. Verloskundigen Oldenzaal en Denekamp: De dienstdoende verloskundige is voor

spoedgevallen en bevallingen te bereiken via het ziekenhuis in Oldenzaal, tel. 0541-574000. Voor het maken van een afspraak kunt u elke dag (behalve vrijdag) tussen 9.00 en 15.00 uur bellen, tel. 0541-574063. Elke donderdag spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur in het wijkgebouw aan de Meester Muldersstraat in Denekamp. Tandartsen: Bij zeer acute klachten kan bij afwezigheid van eigen tandarts de dienstdoende tandarts van regio Oldenzaal en omgeving worden opgeroepen via tel. 0900-1010555. Tandartsen Weerselo e.o.: Informatie inzake de dienstdoende tandarts: tel. 074-2508822. Dierenartspraktijk Denekamp: Tel. 0541352268. Spreekuur kleine huisdieren maandag, dinsdag en donderdag van 17.30-18.30 uur en woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur en volgens afspraak. Dierenarts Weerselo e.o.: Voor de dienstdoende arts kunt u bellen: 0541-530005. Dierenambulance/-taxi: 24 uur per dag bereikbaar op tel. 06-53747678. Apotheek Denekamp, Brinkstraat 1, Denekamp, tel. 0541-354386. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.3017.30 uur, zaterdag van 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek in Oldenzaal. Prikpost Medlon Denekamp: Gerardus Majella Zorggroep Sint Maarten, Berghummerstraat 15 7591 GX Denekamp, maandag t/m donderdag 7.30-10.00 uur. Prikpost Medlon Deurningen: Fyon, fysiotherapiepraktijk, Molemansstraat 52, woensdag 8.00–8.30 uur. Prikpost Medlon Lattrop: Kulturhus De Parabool, Ottershagenweg 47, maandag 8.00–9.00 uur. Prikpost Medlon, Zorggroep Sint Maarten, Franciscus, De Meijerij 1 7631 AM Ootmarsum Openingstijden: dinsdag: 07.30 - 10.00, woensdag: 07.30 - 10.00, donderdag: 07.30 - 08.30 uur. Prikpost Medlon Rossum: Kulturhus Rabo CoCeR, Thijplein 1, 7596 KM Rossum, donderdag 8.00-9.00 uur Prikpost Medlon Weerselo: Gezondheidscentrum Weerselo, Stadtlohnallee 9, Weerselo, maandag, dinsdag, donderdag én vrijdag van 7.30 tot 9.30 uur. Bloedafname laboratorium MST en trombosedienst MST Voor telefonisch contact met de trombosedienst kunt u bellen met tel. 088-4633300. Het laboratorium is bereikbaar op tel. 088-4633566. PRIKPOSTEN SHO Denekamp, Krabbendijk 9a. Geopend elke werkdag van 8.00-10.30 uur.

Familieberichten in de Dinkelland Visie Een familiebericht plaatsen is altijd een gevoelige zaak. Uw rouwadvertentie gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familielid, vriend of kennis. Daarnaast kan een advertentie echter ook een vreugdevolle aangelegenheid zijn, zoals bij een geboorte of jubileum. Onze medewerkers en medewerksters zijn u graag van dienst en helpen graag om een persoonlijke advertentie te maken. Wij maken deze voor u op en sturen altijd een drukproef (inclusief offerte) ter correctie voor plaatsing. Voor opgave van een overlijdens, familie- of bedankadvertentie kunt u ons mailen via mail@drukkerijvanbarneveld.nl Als u graag eerst advies wilt, dan kunt u ook bellen met: 0541 – 351869. Via e-mail reageren wij altijd binnen 24 uur. Uiterste aanleverdatum is maandagmorgen 12.00 uur voor plaatsing op woensdag/donderdag. Verspreiding 13.500 exemplaren in Denekamp, Ootmarsum, Tilligte, Lattrop, Noord Deuningen, Beuningen, Groot Agelo, Breklenkamp, De Lutte, Weerselo, Saasveld, Deuningen en Rossum. DOORPLAATSEN: Tevens kunt u uw advertentie doorplaatsen in. Op en Rond de Essen, (gemeente Tubbergen) en De Glimlach van Oldenzaal (gemeente Oldenzaal) en De week van Losser (gemeente Losser) , De week van Borne (gemeente Borne), De week van Twenterand (gemeente Twenterand) en De Wiezer (gemeente Wierden)

Denekamp, december 2017

Wereldlichtjesdag ter nagedachtenis aan een overleden kind

zondag 10 december 2017 aanvang 18.45 uur   tuin Museum Wonderryck Natura Docet te Denekamp

info 0541-355688 of info@wiggeruitvaartzorg.nl

Wereldlichtjesdag 2017 Herdenkingsbijeenkomst voor overleden kinderen Op zondag 10 december organiseert Wigger Uitvaartzorg samen met Gea Schuurman voor de zevende keer Wereldlichtjesdag. Net zoals vorig jaar in de tuin van het Museum Natura Docet Wonderryck in Denekamp. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsen aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind. Voor altijd in je hart, voor altijd in je gedachten. De wereld wordt zo letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet. We eren en herinneren al die kinderen door een kaarsje te branden, te luisteren naar muziek, troostende woorden en gedichten. World Wide Candle Lighting (Wereldlichtjesdag) is ontstaan in 1997, door The Compassionate Friends. Inmiddels worden er nu op de hele wereld op de tweede zondag van december om 19.00 uur lokale tijd kaarsen gebrand voor de overleden kinderen. Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag ieder uur ergens op de wereld kaarsen worden aangestoken voor een overleden kind. Als u een kind hebt verloren, bent u van harte uitgenodigd. Natuurlijk bent u ook welkom als u anderen wilt steunen. Er zijn mensen van alle leeftijden, van jonge kinderen tot volwassenen van 80 jaar. Broertjes, zusjes, grootouders, andere familieleden en mensen, die zich verbonden voelen, zijn allemaal welkom. Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor een kindje dat niet eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er zijn mensen voor wie het verlies nog zo vers is en anderen voor wie dat al 30 jaar geleden was. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen. Mocht u de herdenking niet kunnen of willen bijwonen, dan kunt u thuis om 19.00 uur een kaars branden. Het wordt op prijs gesteld als u anderen wilt oproepen hetzelfde te doen. Immers: Wereldlichtjesdag is een mooi initiatief waar iedereen simpelweg aan mee kan doen. Ook mensen die zich nauw betrokken voelen, steken vaak een kaarsje aan om zo hun medeleven te tonen. Zij zorgen er op deze manier voor dat er in de gehele wereld op tweede zondag in december een soort lint van lichtjes ontstaat. Men hoopt u te mogen verwelkomen op deze avond. De herdenking begint om 18.45 uur. De plechtigheid zal ongeveer een uurl duren. Daarna wordt u een kopje koffie⁄thee aangeboden in het restaurant van het museum. Uiteraard is de toegang gratis. Men raadt u aan op tijd te komen. Mocht u als persoon of organisatie een bijdrage willen leveren aan Wereldlichtjesdag, in de vorm van een suggestie of donatie, dan kunt u contact opnemen met John Wigger, tel. 0541-355688 of info@wiggeruitvaartzorg.nl.


OMZIEN MET EEN GOED GEVOEL... heid, e en dten e ering .

erv rin . V

ZWEMLES In één jaar A + B halen! Op de Holtweijde te Lattrop en in de Landmarke te Agelo. www.zwemschooldewalvis.nl Tel: 06-21856632

er n ove gen of n berroep o

J o h n Wi T: T w

gger

355 688(dag en nacht) .wiggeruitvaartzorg.nl

Handgemaakte steunzolen Voor al uw klachten, voetklachten tot aan hoofdpijnklachten. Registerpodoloog B Aangesloten bij StichtingLOOP. Woensdags en zaterdags praktijk Nicolaasplein 5 Denekamp Matenstraat 57 Oldenzaal Lutterstraat 2 Losser Voor meer info.

www.podologiebenerink.nl info@podologiebenerink.nl

Team podologie Benerink Wim, Willeke en Elke

5

27,9

Henry Dijkers Diervoeders Bornsestraat 19, 7595 LH Weerselo Tel. 0541­661 348 www.dijkersdiervoeders.nl info@dijkersdiervoeders.nl

KV De Gunne Programma Zondag 10 december: 7e speeldag seniorencompetitie T.K.C. De Gunne 1 - Brink 2; De Gunne 2 - Hertme 4; Lattrop Breklenkamp 4 - De Gunne 3; De Gunne 4 - Soasel 3; Hertme 6 De Gunne 5; Hertme 8 - De Gunne 6; De Gunne 7 - Hertme 7; De Gunne 8 - Brink 6.

Zeepactie

Caritas schenkt zeeppakketten aan cliënten Voedselbank Ook dit jaar heeft de Caritas Lumen Christi de Zeepactie weer op touw gezet. De actie houdt in dat Caritas Lumen Christi in samenwerking met Caritas Maria Vlucht Losser en Caritas H. Plechelmus Oldenzaal bij de plaatselijke supermarkt Emté in Denekamp diverse zeepproducten in kon kopen tegen een gereduceerde prijs. Van deze producten zijn door vrijwilligers van de drie Caritassen 220 pakketten gemaakt. Deze pakketten worden aanstaande vrijdag tussen 15.00 en 17.00 namens de gezamenlijke Caritassen door Stichting Voedselbank Oost Twente uitgereikt samen met het voedselpakket. U kunt de Voedselbank vinden aan de Nijverheidsstraat 97 in Oldenzaal. Het zeeppakket bestaat dit jaar uit: waspoeder wit en kleur, shampoo, handzeep en tandenpasta, wc-papier, en een heerlijke doucheschuim. Allemaal fijne producten die in de dure decembermaand goed gebruikt kunnen worden. Uit vorige jaren blijkt dat velen hier zeer dankbaar voor zijn! Op deze manier hoopt de Caritas de december maand iets draaglijker te maken zodat in ieder geval deze kosten uitgespaard kunnen blijven. De parochiële Caritas biedt hulp en ondersteuning aan individuele personen of families in nood. Indien u hulp wenst, dient u zich in eerste instantie te wenden tot reguliere overheid of de daartoe geëigende instanties. Mochten zij u niet kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op Caritas. Individuele hulp kan in de vorm van bijv. aanschaffen van een wasmachine, fiets, huisraad, tegoedbonnen voor levensmiddelen, vervoerskosten e.d. Wanneer u een aanvraag wilt indienen kan dat bij de Caritas binnen uw eigen parochie. Woont u in Denekamp, Noord Deurningen Lattrop, De Lutte, Tilligte, Ootmarsum of Beuningen dan kunt u een aanvraag doen via de website www.caritaslumenchristi.nl of bellen naar tel. 06-30145512. Woont u in Deurningen, Oldenzaal, Rossum, Saasveld of Weerselo, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel. 0541-530485 of via secretariaat@plechelmus.nl. Woont u in Losser dan kunt u een aanvraag doen via tel. 0613065251 of via gerard.kienhuis@kpnmail.nl.

STAALCONSTRUCTIES B.V. “Steeds meer ’n begrip in Twente”

Complete staalconstructies Zet- en plaatwerk Industriehallen en loodsenbouw Verkoop van alle soorten ijzer, o.a.: balken-, buis-, hoek-, plaat-, koker- of U-profiel (evt. op maat gezaagd) Stalen damwandprofiel uit voorraad leverbaar op 4, 5 en 6 meter Hanzeweg 18 - Denekamp - Tel. 0541-353528 Stahlbouw GmbH Bad Bentheim


Parochiële Caritas: 06-22689867 www.caritaslumenchristi.nl l.ros@lumenchristi.nl of voorzitter@caritaslumenchristi.nl Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als geen van de pastores op het eigen nummer bereikbaar is, bellen met het nummer: 0657940901 (dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur). Het nummer is niet voor het melden van uitvaarten. Verdere informatie over de parochie Lumen Christi vindt u op: www.lumenchristi.nl. Vieringen 2e zondag van de advent, B-jaar De Lutte: H. Plechelmus Zaterdag 9 december 18.30 uur: kinderkerk, parochieel voorganger. Zondag 10 december 9.00 uur: communieviering, pastor Kerkhof Jonkman, di., Plechelmuskoor. Dinsdag 12 december 19.00 uur: viering zijactief, pastor Schraven, pw. Woensdag 13 december 14.00 uur: communieviering, pastor Schraven, pw., KBO in vereniging; 19.00 uur: eucharistie, pastor Jacobs pr. Denekamp: H. Nicolaas Zaterdag 9 december 18.00 uur: eucharistie, pastoor Munsterhuis, pr., gezinsviering, Jeugdkoor Zondag 10 december 10.30 uur: eucharistie, pastoor Munsterhuis, pr., Herenkoor. Dinsdag 12 december 9.00 uur: eucharistie, pastoor Munsterhuis, pr. Woensdag 13 december 14.00 uur: eucharistie, pastoor Munsterhuis, pr., KBO, Dameskoor. 19.00 uur: eucharistie, pastoor Munsterhuis, pr., Zij-actief, Dameskoor. Ootmarsum: H. H. Simon en Judas Zaterdag 9 december 18.00 uur: viering van woord en gebed en boeteviering, pastor Schraven, pw. Zondag 10 december 9.00 uur: eucharistie, pastoor Munsterhuis, pr., gezinsviering. Maandag 11 december 19.00 uur: communieviering, parochieel voorganger. Woensdag 13 december 13.30 uur: communieviering, parochieel voorganger, KBO⁄seniorenpastoraat. Donderdag 14 december 10.00 uur: communieviering in Huize Franciscus, parochieel voorganger. Beuningen: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Zaterdag 9 december 19.30 uur: communie-

viering, pastor Kerkhof Jonkman, di., Themakoor, gezinsviering. Lattrop: H. H. Simon en Judas Zondag 10 december 9.00 uur: communieviering, parochieel voorganger. Noord Deurningen: H. Jozef Zondag 10 december 9.00 uur: communieviering met boeteviering, pastor Schraven, pw. Donderdag 14 december 9.00 uur: eucharistie, pastor Schrijver pr. Tilligte: H. H. Simon en Judas Zaterdag 9 december 19.30 uur: eucharistie, pastoor Munsterhuis pr. Vrijdag 15 december 19.00 uur: kerstconcert, pastor Kerkhof Jonkman di. Huis van Spiritualiteit Woensdag 13 december 19.30 uur: symbolisch bloemschikken rond de advent. Onder leiding van o.a. Hanneke Wassink maakt u een symbolisch adventsbloemstuk. Houdt u ook van bloemen en bent u graag creatief bezig, dan kunt u zich voor 6 december opgeven bij secretariaat@lumenchristi.nl. De avond is in Huize Elisabeth Gravenalle 11 Denekamp.

Kerkdiensten H. Remigius Weerselo Woensdag 6 december 9.00 uur: woord- en communieviering in de dagkapel, Hedwig ter Brake vr. Tweede zondag van de advent Zaterdag 9 december 19.00 uur: woord- en communieviering, Tonnie Löbker vr., Jongerenkoor. Zondag 10 december 16.30 uur: Poolse eucharistieviering, pastoor Czeslaw Margas, eigen zang. Woensdag 13 december 9.00 uur: woorden communieviering in de dagkapel, Tonnie Löbker vr.

Kerkdiensten H. Plechelmus Deurningen Woensdag 6 december 9.30 uur: woord- en communieviering, Gerard Fortkamp. Zaterdag 9 december 19.00 uur: eucharistieviering, Cantate, pastor B. Reerink. Woensdag 13 december 9.30 uur: eucharistieviering, pastor B. Reerink.

Kerkdiensten H. Plechelmus Rossum Woensdag 6 december 19.00 uur: woco, M. Wenzel. Zaterdag 9 december 17.00 uur: doop, past. Zeinstra, Kinderkoor. Zondag 10 december 9.30 uur: woco, past. Wilbers, Herenkoor.

Kerkdiensten H. Plechelmus Saasveld Zondag 10 december 9.30 uur: woord- en communieviering, lectoren. Woensdag 13 december 14.00 uur: eucharistieviering, kerstviering Zonnebloem⁄ouderencontact, Dameskoor, past. Reerink.

Kerkdiensten Protestantse gemeente Denekamp Zondag 10 december is er om 10.00 uur een dienst in de Protestantse Kerk van Denekamp. In deze dienst gaat mevrouw H. Veldhuis uit Vriezenveen voor. De collectes tijdens de dienst zijn voor de diaconie en voor kerk en pastoraat. De uitgangscollecte is voor The Holy Land Institute for the Deaf Salt Jordanië. Het Holy Land Institute for the Deaf (HLID) is een christelijk instituut in Salt, Jordanië. Het instituut ondersteunt dove, hardhorende, doofblinde en andere kinderen met een beperking in het MiddenOosten. Het instituut helpt de kinderen een volwaardige plaats in hun familie en leefgemeenschap in te nemen en hun unieke en waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten in gebouw Irene achter de kerk. U bent van harte welkom in de dienst en bij het koffiedrinken.

Lees dit blad ook online op dinkellandvisie.nl

Protestantse Stiftsgemeente Weerselo Zondag 10 december - tweede adventszondag - wordt er een dienst gehouden in de Stiftskerk te Weerselo met als voorganger dominee M. de Vries uit Wierden. Aanvang: 10.00 uur. De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor het Liliane Fonds. Dit maal voor Veronica uit Colombia. Veronica is slechthorend. Pas toen zij al naar school ging merkte men dat Veronica niet goed hoorde. Met het advies van een oorarts kon Veronica naar speciaal onderwijs. Ze leerde er gebarentaal alhoewel haar moeder daar eerst op tegen was. Zij dacht dat haar dochter meer zou hebben aan leren praten. Veronica kreeg wel logopedie waarmee zij zo goed mogelijk leerde praten, maar goed verstaanbaar is ze niet. Daarom is haar moeder nu heel blij dat Veronica toch gebarentaal heeft geleerd en ook zijzelf kan nu met haar dochter communiceren met gebarentaal. Veronica voelt zich op haar plaats op school en heeft volop vriendinnen. Na het basisonderwijs kan ze een vervolgopleiding volgen. Dat wil ze graag "om later haar familie te kunnen helpen". Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor speciaal onderwijs voor Veronica. De diaconie heeft zich garant gesteld voor het benodigde bedrag: € 59,40. Enkele weken geleden kregen we bericht van het Liliane Fonds dat wij als diaconie de afgelopen jaren al aan 44 kinderen hulp geboden hebben. En men sprak hun blijdschap daarover naar ons uit.

Kerstmiddag voor de ouderen Op donderdag 14 december van 15.00 tot ongeveer-18.00 uur is de jaarlijkse kerstviering voor de oudere gemeenteleden van de Stiftsgemeente (70 jaar of ouder) in de Stiftsschool. Alle ouderen zijn van harte welkom bij deze altijd sfeervolle middag. Festival of Nine Lessons and Carols Zondag 17 december om 15.30 uur wordt het “Festival of Nine Lessons and Carols” in samenwerking met Vocaal Ensemble Zutphen onder leiding van de heer Iassen Raykov gehouden in de Stiftskerk. Het ‘festival’ bestaat uit negen korte lezingen en liederen, waarvan een aantal door allen meegezongen kan worden. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt op prijs gesteld. Zondag 17 december is er géén ochtenddienst. Kerstavondviering Zondag 24 december om 19.30 uur wordt er een kerstavondviering met de kinderen gehouden in de Stiftskerk. ’s Morgens is er géén ochtenddienst. Kerstmorgendienst Maandag 25 december om 10.00 uur wordt er een kerstmorgendienst gehouden in de Stiftskerk. Oudejaarsavonddienst Zondag 31 december wordt er om 19.30 uur een oudejaarsavonddienst gehouden in de Stiftskerk. De ochtenddienst van 10.00 uur komt dan te vervallen. Iedereen is altijd van harte welkom bij de diensten in de Stiftskerk en de andere activiteiten, die meestal in de achter de Stiftskerk gelegen Stiftsschool plaatsvinden. Wilt u meer weten over de Protestantse Stiftsgemeente kijk dan op www.stiftsgemeente.nl.

Film in de Stiftsschool: Paterson (2015) op 6 december Op woensdag 6 december om 19.30 uur wordt in de Stiftsschool de film ‘Paterson’ uit 2015 vertoond. Na afloop is er gelegenheid iets te drinken en na te praten. Toegang gratis; vrijwillige bijdrage na afloop. Regie: Jim Jarmusch; speelduur 118 minuten. * Betoverend mooi portret van een stil, gelukkig leven, Trouw * Een film om te koesteren, Volkskrant Oecumenische viering in Woonzorgcentrum Sint Jozef Op woensdag 13 december wordt om 9.30 uur vanuit de Stiftsgemeente een oecumenische viering verzorgd in woonzorgcentrum Sint Jozef. Deze oecumenische viering is eenvoudig van vorm: gebeden, gedichten, bijbellezing, een korte overweging, afgewisseld met luisteren naar muziek en het zingen van enkele liederen begeleid op piano. De dienst duurt ongeveer veertig minuten. Voorganger is dominee Henk Dikker Hupkes. De bijeenkomst staat open voor iedereen: bewoners, bezoekers van de dagopvang en andere mensen die belangstelling hebben.

Donderdag 14 december a.s.

Concert vaderlandse piano-grootheid Wibi Soerjadi in Ootmarsum Wie kent hem niet: Wibi Soerjadi! Een groot pianist en ook dirigent en regelmatig solist in concerten in binnen- en buitenland en eveneens nogal eens te gast in t.v.-programma’s. Donderdag 14 december a.s. komt hij naar Ootmarsum, waar hij in de Simon- en Judaskerk om 20 uur een pianoconcert zal verzorgen. Een kerstverrassing voor liefhebbers van de pianoconcerten door Wibi en natuurlijk helemaal voor zijn fans in deze regio. OOTMARSUM

Wibi Soerjadi werd als Wibisono Augustinus Soerjadi op 2 maart 1970 geboren in Leiden. Hij is de zoon van een in het vroegere Nederlands-Indië geboren wetenschapper. Op elfjarige leeftijd begon Wibi met het bespelen van de piano en hij bleek al snel een

groot talent, zo won hij reeds op 14 jarige leeftijd zijn eerste prijs op het Prinses Christina Concours in Den Haag. Hij studeerde vervolgens op het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en kon reeds na drie jaar (en dat was eerder dan ‘normaal’)

examen doen bij Jan Wijn. Hij slaagde met een zeer hoge cijferlijst. Vanaf dat moment werd hij uitvoerend musicus, maar al tijdens die studie behaalde hij de derde prijs op het prestigieuze Franz Listconcours. In 1992 speelde hij op Koninginnedag voor koningin Beatrix en prins Claus de door hem zelf gecomponeerde ‘Koninginnedag-parafrase’. Sinds 1993 geeft hij elk jaar het steeds uitverkochte kerstrecitel in het Concertgebouw in Amsterdam, terwijl hij in 1996 nog optrad in de beroemde Carnegie-Hall in New York. Kortom een groot pianist die enige

tijd uit de roulatie is geweest vanwege problemen met zijn gehoor. Na een geslaagde operatie is hij weer volop ‘en tour’ en dan nu vanuit zijn nieuwe woonplaats Diepenheim. Daarvoor bewoonde hij een fraai landhuis in Zeist. Het concert in Ootmarsum begint donderdag 14 december a.s. dus om 20.00 uur, maar de kerk is al vanaf 19.00 uur geopend. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar die te verkrijgen zijn via info@vvvootmarsum.nl PBJ


Bergruitersnieuws Afgelopen weekend werd er in de manege het Vossenbos in Wierden indoor springen paarden georganiseerd. Aan dit concours is door leden van de Bergruiters uit Ootmarsum deelgenomen. Jorien Roetenberg haalde met haar paard Hello Emaire de zesde plaats bij het L- springen.

Huiskamerconcert op Erve Fakkert met Afslag Oele De nadruk van de muziek van Afslag Oele ligt op popmuziek uit de 60’er en 70’er jaren. Van rustige nummers tot swingende rock & roll, goed in het gehoor liggend, meestal Engelstalig én herkenbaar. Zeven 60-plussers, die de roaring sixties hebben meegemaakt en het fantastisch vinden om 60’er en 70’er jaren popmuziek te spelen. Dát is de band Afslag Oele. “De gezelligste band van Twente, met super swing sfeer.” Muziek, die in de genen zit van iedereen. Muziek van de Beatles, Kinks, Stones etc. is vooral genieten voor jong en oud. Het wordt een voorproefje van de top 2000 op Erve Fakkert. De datum van het concert is 15 december. Je kunt een plaats reserveren via info@erve-fakkert.nl of 0541 625789. De entreeprijs bedraagt € 6,inclusief koffie of thee. U bent welkom vanaf 20.00 uur en het concert begint om 20.30 uur. https:⁄⁄www.youtube.com⁄watch?v=E15-zFnPAl8&feature=youtu.be

Productie Reparatie

Bekleden Montage

Erik de Bruijne, 06-39563374 info@depolyesterspecialist.nl www.depolyesterspecialist.nl

Twentse Kerst bij HeartofArt Ootmarsum Een heus Twents kerstverhaal, verteld door Dr. Anne van de Meiden, draait deze weken continu bij HeartofArt in Ootmarsum. Een gezellige kerstshow in huiselijke sfeer, voor de hele familie, is gedurende de hele maand december te bewonderen. Op de eerste verdieping van het pand staan vele kerststallen op een soort van rots-formatie uitgestald. Bijzonder zijn de kerststallen waarbij de beelden bekleed zijn met een soort van linnen stof, waardoor de beeldjes een sterke overeenkomst hebben met de kleding van mensen uit het begin van de jaartelling. Een 15-tal schilderijen van kunstenaresse Mirjam Boomkamp staan geëxposeerd, waaronder de drie koningen met klompen aan, op kamelen in de sneeuw en andere mooie schilderijen met een heerlijk Twents karakter. Koffie, thee en chocolademelk zijn verkrijgbaar tegen een geringe vergoeding.

Nieuws JCV De Greune Köttelpeerkes Op de zondagen 10 en 17 december staat er een Greunen kraampje op de kerstmarkt. In de kou gezellig over de kerstmarkt struinen, even opwarmen bij het kraampje met glühwein, daar hoort natuurlijk wat lekkers bij. In de verte zie je licht branden bij dat Greune kraampje. Door de natsels worden daar met liefde warme versnaperingen gemaakt. Is dat even een goede aanvulling bij dat glaasje glühwein. Door een warme versnapering bij de natsels te kopen, stil je niet alleen je trek, maar steun je ook een goed doel. Je laat de Greunen niet in de kou staan. Je helpt namelijk al die 250 deelnemers van de loopgroep komend carnaval met prachtige pakken voor de optocht.

Bezoek nu de grootste en gezelligste overdekte

KERSTMARKT > Nieuwste trends > vele aanbiedingen

Grote eindejaarsfinale! Actiekeuken Classic met graniet en merkapparatuur van Neff!

7 DAGEN PER WEEK OPEN

Johanninksweg 68 Denekamp | www.oosterik.nl

vor maar *

5.913 € i.p.v. 10.705 € (totaal alle losse onderdelen)

Fabrieksstudio Nordhorn: Thüringer Straße 1, geopend, ma / wo 10 – 18 uur, do – vr 10 – 19 uur, za 9 – 18 uur, persoonlijke afspraak: +49 (0)5921 / 78 87 00 Michael Marquardt GmbH & Co. KG, Österfeldstr. 2-4, 99869 Emleben *Incl. Neff inbouwoven BCR1522N, EK A+, Neff kookplaat TPT1676X, Neff inbouwkoelkast K215A1, EK A+, Neff vaatwasser GX3600G, EK A++, Neff afzuigkap DBBC920N, EK D. Prijzen af fabriek en bij aankoop van een complete keuken. Geldig t/m 31.12.17. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Zonder decoratie.

Duitslands Nr. 1 voor keukens met graniet


Reanimatiepoppen en AED-trainers voor Geslaagd bij Zwemschool EHBO-vereniging Denekamp dankzij Greunloop de Walvis Lattrop Op zondag 10 september vond de Greunloop plaats en de EHBO-vereniging Denekamp was één van de goede doelen. Op 17 oktober mocht Beate Nieuwhuis, voorzitter van de EHBO-vereniging, uit handen van Marieke Stokkelaar, namens de organisatie van de Greunloop een cheque met het mooie bedrag van € 2.102,99 in ontvangst nemen. Van dit bedrag zijn een babyreanimatiepop, een kinderreanimatiepop en twee AED-trainers aangeschaft. DENEKAMP

De leden van de EHBO-vereniging hebben maandag 27 november, tijdens de herhalingsles uitvoerig met de poppen en AED-trainers geoefend en ze hebben geleerd hoe ze moeten handelen als een baby zich verslikt. Ook hebben ze geoefend hoe ze een baby en een kind moeten reanimeren. De AED-trainers en reanimatiepoppen zullen ook worden ingezet tijdens de basiscursus EHBO en tijdens de introductielessen EHBO op de basisscholen in Denekamp en Tilligte.

de basis van de eerste hulpverlening. De vereniging verzorgt diverse cursussen (EHBO, Reanimatie⁄AED, BHV, jeugd-EHBO en kinder-EHBO). Wilt u zich aanmelden voor een cursus of heeft u nog vragen? Neem dan gerust een kijkje op de website www.ehbodenekamp.nl of neem contact op met Frank Tellman. Naast het geven van cursussen is de vereniging actief bij evenementen in Denekamp, Tilligte, Lattrop, Beuningen en Noord-Deurningen. Zij zorgen hier voor deskundige hulp en veiligheid. Hierbij helpen de leden regelmatig en op deze manier frissen ze tevens hun kennis en kunde op. Wilt u zich aanmelden als (jeugd)lid of wilt u gebruik maken van de diensten van EHBO Denekamp bij uw evenement, neem dan contact op met Frank Tellman, e-mail f.tellman@home.nl en tel. 06–14607339.

De EHBO vereniging heeft ruim 90 leden met daarnaast nog 40 jeugdleden. De leden zijn allemaal in het bezit van een EHBO-diploma inclusief reanimatie⁄AED. De jeugd leert

Vijf kinderen zijn 28 november geslaagd voor hun diploma B. Zij kregen les bij Zwemschool de Walvis in Zwembad Holtweijde te Lattrop. Badjuf Annette en assistente Agnes zijn supertrots op alle kinderen. De geslaagden zijn: Mick Heerink, Lotte Niehoff, Meis Gervink, Mirell Wassink en Fiene Borgerink. LATTROP

Gert Jan verbeek, trainer FC Twente, te gast bij voetbalvereniging UD Weerselo Woensdagavond 29 november was het volle bak in de kantine van UD. Speciale gast Gert Jan Verbeek vertelde over de periode dat hij voetbaltrainer was van Feyenoord, Nurnberg, AZ, Heracles en momenteel van FC Twente. Sinds acht maanden is Gert Jan de trotse vader van een dochtertje. WEERSELO

Bert van Losser van RTV Oost stelde enkele vragen aan Gert Jan Verbeek. Ben je geschrokken toen je bij FC Twente in de keuken keek? Gert Jan: “Er is een hoop te doen bij Twente. Het voelt niet zo als een warm bad wanneer je de resultaten bekijkt. Je merkt steeds meer bij de club dat er een behoorlijke aanslag op de club is gepleegd. Je mag van geluk spreken dat FC Twente nog bestaat. Je denkt aan overleven. Twente heeft heel lang in onzekerheid ver-

keerd en dat kost tijd”. Gert Jan heeft zich verbaasd dat FC Twente zoveel spelers heeft. Hij had niet het idee dat de spelers geen goede indruk hadden van René Hagen. Hij wil de club graag helpen. Twente zit in de problemen en zij zoeken hulp. Daarom is Gert Jan bij FC Twente gekomen, want hij wil ze helpen. “Ze zochten een trainer die veel ervaring heeft opgedaan en dat heb ik. Ik ben veeleisend voor de club, maar

ook voor mijzelf. Twente moet een goede partij zijn. Ik vind het belangrijk dat ze veel doen, dat heeft met lifestyle te maken. Het enige wat ik doe is faciliteren”, aldus Gert Jan. Heb je veel zien veranderen? “Begin tachtiger jaren begonnen we een beetje goed te verdienen. Bij de amateurs had ik het beter dan bij de profs. Ik ben van de generatie uit de zestiger jaren waarin veel vrijheid centraal stond. Tegenwoordig doen de jongens heel weinig met elkaar,

alleen via de iPad. Als je kijkt naar de lol die wij vroeger hebben gehad, dat doen de jongens tegenwoordig niet meer. Sociaal zitten ze op een heel ander level. Ik heb al dertig, veertig jaar een heel leuk leven en heb ook een hele leuke jeugd gehad”. Wat was je leukste periode als voetbaltrainer? “Ik vind mijn werk heel erg leuk. Gelukkig heb ik bij alle clubs meer dan drie jaar gewerkt. Alleen bij Feyenoord en Nurnberg zeven maanden. De tijd bij Heracles was een hele mooie tijd. Het allermooiste als voetbaltrainer? Ik laat mijn leven niet leiden door wat andere mensen van mij vinden. Ik doe wat ik leuk vind. Feyenoord doet het goed, maar AZ en Heracles ook. Ik heb wel wat achter gelaten. Een supporter kijkt heel anders tegen een wedstrijd aan dan een trainer. Een trainer moet zich zelf blijven ontwikkelen, omgaan met mensen leer je niet op de training. Je kunt geen trainer zijn zonder empathie”. De aanwezigen hebben genoten van Gert Jan Verbeek. Hij gaf een mooie kijk achter de schermen van voetbalprofclubs en met name van zijn huidige werkgever FC Twente. Ine Flinkers

Fiets- en ActiviteitenClub Dinkelland De Fiets- en ActiviteitenClub Dinkelland (FACD) organiseert zondagmiddag 17 december voor de tweede keer een gezellige ontmoetingsbijeenkomst voor senioren. Deze middag gaan ze vanaf 14.30 uur bowlen bij Hotel-restaurant De Grote Zwaan aan de Bentheimerstraat 21 in De Lutte. Het maakt niet uit of u alleen of met partner komt. Iedereen is welkom, ook als u uit een omliggende gemeente komt! Het doel van deze middag is gezellig samenzijn en eventuele nieuwe contacten opdoen. DINKELLAND

U kunt zich tot 11 december opgeven bij mevrouw Grashof, tel. 0541-351881 of Ria Kamphuis, tel. 06-12222840. Mocht u problemen hebben met vervoer, geeft u dit dan bij opgave aan. Zij kunnen dan samen kijken naar een passende oplossing voor deze middag, want vervoer mag geen probleem zijn. Mocht u besluiten op eigen gelegenheid te gaan, dan zien zij u om 14.30 uur op de parkeerplaats bij De Grote Zwaan in De Lutte. De kos-

ten voor deze middag zijn uiteraard wel voor eigen rekening. Lijkt het u leuk om deel te nemen of wilt u eerst wat meer informatie over FACD? Neemt u dan contact op met Ria Kamphuis, Adviseur Senioren van de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, tel. 06-12222840 of via mail r.kamphuis@swtd.nl. De volgende activiteit vindt plaats op 28 januari 2018, waarover nog nader bericht volgt.


KERSTBOOMVERKOOP op de volgende locaties en data:

‘Guns N’ Roses’ bij Eetcafé Eigenwijs in Denekamp

DOE UW VOORDEEL... KWALITEIT VOOR EEN SCHERPE PRIJS

Guns of the East treedt op zaterdag 9 december a.s. om 21.00 uur op bij Eetcafé Eigenwijs in Denekamp. Guns of the East is een coverband van de rockformatie Guns N’ Roses. Deze Twentse band heeft bandleden uit Oldenzaal en Geesteren. De band speelt voornamelijk nummers van het eerste album van Guns N’ Roses, genaamd ‘Appetite for destruction’.Guns of the East voert een unieke act op en is geheel gekleed als de leden van Guns N’ Roses! Het echte werk, live on stage! De entree is gratis.

Waar? In Nordhorn Hoe? U gaat na de XXXLutz (voorheen Möma) bij de rotonde rechtsaf en na ± 500 m weer rechts. Volg borden Verfhandel Sobott GBR

Gasterij De Bakker in Vasse: Van zaterdag 2 t/m dinsdag 19 december. Alle dagen vanaf 13.00 uur. Vrijdags en zaterdags de gehele dag.

De Borghert 1a in Denekamp: Van zaterdag 2 t/m dinsdag 19 december. Alle dagen vanaf 13.00 uur. Vrijdags en zaterdags de gehele dag.

LET OP NIEUWE LOCATIE IN TUBBERGEN Hofhuis/Eppink installatietechnieken. Galvanistraat 34 (industrieterrein). In plaats van Schrameijer Meubelen Van zaterdag 2 t/m dinsdag 19 december. Alle dagen vanaf 13.00 uur. Vrijdags en zaterdags de gehele dag. Tevens is er donderdagavond koopavond

Topkwaliteit Nordman dennen vanaf € 20,­ (in pot of gezaagd). Topkwaliteit Omorika’s vanaf € 12,50

Op alle locaties is een kerstboominpakker aanwezig!

Voor meer informatie tel: 06 ­ 22 38 03 13 / 0618946303

Handbalvereniging R.S.C.

Zondag 10 december: Dames 2 Bentelo 4 - R.S.C. 2 om 11.05 uur in sporthal de Pol Bentelo; A1-jeugd R.S.C. A1 - Bentelo A1 om 10.00 uur in sporthal ’t Trefpunt Weerselo; A2-jeugd W.H.C. A1 - R.S.C. A2 om 15.15 uur in sporthal De Marke Hengevelde; B1jeugd E.H.C. '95 B1 - R.S.C. B1 om 12.00 uur in sporthal Diekman Enschede; C1-jeugd E.H.C. '95 C1 - R.S.C. C1 om 11.00 uur in sporthal Diekman Enschede; C2-jeugd Borhave C2 - R.S.C. C2 om 11.30 uur in sporthal ‘t Wooldrik Borne; D1-jeugd Borhave D2 - R.S.C. D1 om 9.45 uur in sporthal ‘t Wooldrik Borne; F2-jeugd R.S.C. F2 - B.W.O F2 om 9.30 uur in sportzaal Rossweide Rossum. Maandag 11 december: Recreanten 1 Vasse R1- R.S.C. R1 om 21.00 uur in sporthal ‘t Trefpunt Weerselo.

Onze winkel bestaat uit Caparol, Sikkens lakken en muurverven in elke gewenste kleur. Verder laminaat, behang, glasvezel, plafond sierlijsten en andere schildersbenodigdheden tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

Onze reguliere openingstijden zijn:

Nieuws K.V. Dorp Boer Programma Zaterdag 9 december: oud papier pakken Dorp Boer 3. Zondag 10 december: seniorencompetitie wedstrijdzondag 7: Dorp Boer 1 - Ons Genoegen 1 9.40 uur; Vooruit Losser 3 - Dorp Boer 2 9.20 uur; Lemselo-De Eendracht 4 - Dorp Boer 3 9.15 uur; Dorp Boer 4 - Ons Streven 6 9.35 uur; Dorp Boer 5 - Kolkersveld 5 9.50 uur; Ons Genoegen 5 - Dorp Boer 6 9.55 uur. Zaterdag 16 december: oud papier pakken Dorp Boer 4. Zondag 17 december: juniorencompetitie wedstrijdzondag 7. Trainen voor de senioren om 10.00 uur.

Biljartnieuws ’t Centrum ’47 ‘t Centrum3 moest uit spelen tegen Mekkelholt in Enschede. De uitslag werd 33-26 in het voordeel van ‘t Centrum. Als eerste speler trad Herman Niemeyer aan, die het moest opnemen tegen Denis Kroonen. Beide spelers moeten 90 caramboles maken. Herman was weer ouderwets goed en verpulverde zijn tegenstander met 90-46. Herman had een prima moyenne van 5,29 en de hoogste serie was 24. Niels Schulte moest het opnemen tegen Hilbert Doldersum. Niels moet 90 caramboles maken en zijn tegenstander maar 60. Niels speelde de eerste helft zeer goed, maar moest toch in de tweede helft zijn meerdere erkennen in Hilbert. Niels behaalde nog wel 9 wedstrijdpunten. Zijn moyenne was 3,19 met een hoogste serie van 16. Robert Kuipers speelt de laatste weken een beetje onder zijn kunnen, maar ondanks dat wist hij toch de wedstrijd te winnen. Uitslag 70-52 en zijn moyenne was 2,18 met een hoogste serie van 12. Centrum 4 ‘t Centrum 4 verloor uit bij Twentehallen 1 in Enschede met 36-27. Jan van der Heijden moest bij gebrek aan reservespelers twee keer aan de bak. Zijn eerste partij was er niet een om over naar huis te schrijven. Jan en zijn tegenstander gunden elkaar niet veel. Jan verloor en moest de strijd staken toen hij 52 van de 60 caramboles had gemaakt, moyenne 1,529. Toen was het de beurt aan Frans Koehorst. Frans en zijn tegenstander bleken aan elkaar gewaagd en gingen eigenlijk steeds gelijk op. Dit resulteerde dan ook in een volkomen terecht gelijkspel. Frans maakte zijn 60ste carambole in de 23e beurt wat een moyenne betekende van 2,608. In zijn tweede partij speelde Jan van der Heijden een stuk beter. Onder meer met een fraaie serie van 17 kwamen de caramboles een stuk sneller op het scorebord dan in zijn eerdere partij. Helaas voor Jan deed zijn tegenstander het nog net iets beter waardoor hij toch nog verloor. Jan maakte 52 van de 70 te maken caramboles in 17 beurten wat toch nog een prima moyenne betekende van 3,647. Lid worden? Wil je lid worden van ‘t Centrum? Kom dan gerust een keer langs bij Café-Restaurant Concordia aan de Lange Voor 4 in Denekamp of neem telefonisch contact op via 0541-353633.

maandag 07.00 - 19.00 uur vrijdag 0.700 - 15.30 uur

di. - wo. - do. zaterdag

7.00 - 16.30 uur 7.30 - 11.00 uur Verfhandel

Met vriendelijke groeten,

SOBOTT GBR

uw Hollandse verfadviseur Emiel Hesselink

Bornestrasse 7 48529 Nordhorn Tel. 0049 5921 302150 Fax. 0049 5921 3021529

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN!

Neemt u ook eens een kijkje op onze website?

www.dinkellandvisie.nl TE KOOP

BIJ INSCHR

IJVING

EKWEG LENINGSBE MANDER

Vee n

dijk

eg

Programma Zaterdag 9 december: Dames 1 Bentelo 2 - R.S.C. 1 om 19.30 uur in sporthal de Pol Bentelo; E1-jeugd Bentelo E1 - R.S.C. E1 om 17.55 uur in sporthal de Pol Bentelo; F1-jeugd Dynamiek F1 - R.S.C. F1 om 17.00 uur in sporthal de Mossendam Goor.

VERFHANDEL SOBOTT GBR

w ek be gs nin Le

Uitslagen Dames 1 R.S.C. 1 - Zenderen Vooruit 1 26-19; A1-jeugd R.S.C. A1 - Stevo A1 26-18; A1-jeugd Combinatie ‘64 A1 R.S.C. A1 11-17; A2-jeugd R.S.C. A2 - Bentelo A2 19-16; B1jeugd R.S.C. B1 - Avanti Wilskracht B2 23-5; D1-jeugd R.S.C. D1 - Olympia HGL D1 7-20; F1-jeugd Langeveen F2 - R.S.C. F1 3-24.

KOM KIJKEN EN PAK DIE KANS!

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING OP VRIJDAG 22-12-’17 Perceel cultuurgrond aan de Leningsbeekweg te Mander.

Groot 1.92.75 ha.a.ca. Volledige informatie via Aarnink Makelaardij Onzoelweg 3a | 7638 PE Nutter telefoon 0541 670 644 | mobiel 06 110 839 72 Email info@aarninkmakelaardij.nl


Voorleeswedstrijd Weer avondje ‘Kerstbingo’ voor hele gezin door Vk. SDC’12 basisschool De Zevenster Vrijdag 8 december a.s.

De Vriendenkring SDC’12 organiseert traditiegetrouw ook deze decembermaand weer haar Kerstbingo. Het is elk jaar in het clubgebouw weer een gezellig avondje, waarbij iedereen welkom is, lid of geen lid van de vereniging. In de prijzenpot dan vooral ook prijzen die in feite iedereen kan gebruiken. Denk daarbij aan in elke ronde een

Herman Harms winnaar 6e wedstrijd Kaartcompetitie Vk.SDC’12 Maandag 11 december a.s. wordt in de Kaartcompetitie van de Vriendenkring SDC’12 al weer de laatste kaartwedstrijd van 2017 gespeeld. Het is dan de 7e ronde. Winnaar van ronde 6 werd Herman Harms met een puntentotaal van 2923. Tot de beste vijf behoorden verder: 2. Gerrit Holtkamp, 2850 punten; 3. Frans Benneker, 2848 p.; 4. Frans Wigger, 2795 p.; 5. Jos Berning, 2756 p. Bert Kroeze had z’n kaartavond niet zo. Met een puntentotaal van 2362 was er voor hem de poe-

goed gevulde boodschappentas, een drankje voor de komende feestdagen, enzovoort. En dat terwijl de inleg per ronde erg laag is. Opvallende bezoekers zijn steeds weer de meiden van de afdeling vrouwenvoetbal. Zelfs als ze niet meer actief spelen komen ze de bingo bezoeken. Een soort reünie lijkt het voor hen. Het aanwezige gezelschap is

dan ook zeer gevarieerd. Bingomaster Gerard speelt daar altijd vrolijk op in en juist die ongedwongenheid maakt dat er een wat feestelijke sfeer hangt. Geen straf en fanatiek oplezen van de nummers op de balletjes, naar alles in de geest van ‘kunnen jullie het bijhouden’? Na de avondtraining komen de spelers daarvan

delprijs, maar dat is dan toch altijd nog een prijs en dus een vleespakketje. De andere spelers voor wie er deze avond geen kaartprijs was konden in een aantal gevallen toch met een of meer vleespakketjes huiswaarts keren als ze in de vaste avondloterij een gunstig lot hadden. Zelfs als je niet mee kaartte en ook nog niet aanwezig was, dan kon je nog in de prijzen vallen. Dat lukte bijvoorbeeld Baanstra’s praatclubje ook weer. Via een speciale bode werden de gewonnen schnitzels in hun thuishonk Het Podium bezorgd, waar Coen ze klaar maakt. Dus maandag a.s. opnieuw kansen voor in feite iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij onze kaartavonden.

Cursus jeugd EHBO-A voor leerlingen van groep 8 van basisscholen

Vriendenkring SDC’12

De E.H.B.O. vereniging Denekamp heeft enkele introductielessen gegeven op de basisscholen van Denekamp. De vrijwilligers werden door de leerlingen enthousiast ontvangen. Kinderen kwamen spontaan met zelf meegemaakte ongevallen en hadden veel vragen. Ook het oefenen op de reanimatiepop Annie was een groot succes. Inmiddels hebben zich al diverse kinderen opgegeven voor de jeugd cursus EHBO-A. Deze zal in

meestal nog even gezellig meedoen. Het wordt nooit laat, zodat dat ook geen beletsel hoeft te zijn voor ouderen en de jongere jeugd. Kom dus vrijdag a.s. lekker meedoen en vul misschien daarmee nog even je boodschappen-voorraad voor de feestdagen aan. Vriendenkring SDC’12

januari 2018 beginnen. Er zijn nog enkele plekken open. Wil men zich als nog opgeven voor deze cursus dan kan men zich opgeven door te mailen naar: f.tellman@home.nl. Geef je naam, adres, telefoonnummer en school door en er zal spoedig contact met je worden opgenomen. Er wordt in januari 2018 gestart met een nieuwe cursus die wekelijks wordt gegeven. De kosten voor deze cursus bedragen eenmalig € 15,- inclusief twaalf lessen, het lesboekje, verbandmiddelen om te oefenen en het certificaat. Heb jij interesse, geef je dan op. De vereniging hoopt op veel nieuwe enthousiaste jeugd EHBO-leden.

‘Korero’ nieuwe onderneming voor bloemen en planten bij grensovergang Rammelbeek

met de eer mocht gaan strijken. Na een spannende wachttijd werd Yfke Harmsen uit groep 7 verblijd door de jury die haar tot voorleeskampioen van dit schooljaar uitriep. Yfke mag De Zevenster vertegenwoordigen bij de volgende ronde van de voorleeswedstrijden en haar wordt alvast veel succes gewenst.

Op maandag 27 of dinsdag 28 november konden de vrouwen van de V.C.L.B Lattrop⁄Breklenkamp een kerststukje maken bij Maria Knippers. De deelname was groot. Maar liefst 38 dames maakten een mooi stuk en tussendoor werd er koffie gedronken met iets lekkers. Na afloop was er een glaasje glüwein of fris. De volgende datum is woensdag 20 december. Het bestuur hoopt wederom op een grote opkomst. LATTROP/BREKLENKAMP

K.V. Lattrop Breklenkamp 2Buiten de winkel eveneens een ruim aanbod aan planten en bloemen.

planten. Bovendien komen we permanent, alle dagen van de week, met de aanbieding ‘2 bossen bloemen voor € 4,99’. En we zijn de hele week, alle zeven dagen, geopend van 9 uur tot 18.00 uur!” De naam Korero? Ronald lachend: “Dat zijn de beginletters van KOldemeule, REnate en ROnald. Ja, dames gaan voor, zoals je ziet….!” Tussen de winkel en de Rammelbeek is een ruime parkeergelegenheid aanwezig, zodat de klanten direct vanuit hun auto de zaak in kunnen lopen en ook hun planten en⁄of bloemen meteen in hun auto kwijt kunnen. Na de al enkele maanden geleden geopende kaashandel Boomkamp nu dus een tweede nieuwe onderneming aan wat ooit ‘de grens’ of ‘’n poal’ was… PBJ Renate en Ronald Koldemeule met hun kinderen Madeline en Demién.

Kinderen van groep 4 t⁄m 8 lazen om beurten in de klas een stukje voor uit hun favoriete boek. Uiteindelijk mochten de vijf beste voorlezers uit groep 7 en 8 op 23 november strijden om de titel ‘voorleeskampioen van De Zevenster’. Nadat alle vijf finalisten hadden voorgelezen, besliste een deskundige jury wie deze titel toekwam en

V.C.L.B. maakt kerststukjes

Ronald Koldemeule (47), terwijl Renate (Brookhuis) uit Denekamp afkomstig is.

Zelf naar de veiling en een permanente aanbieding Ronald gaat tweemaal per week zelf naar de bloemen- en plantenveiling om de winkelvoorraad steeds vers te houden. Renate: “Dat is ook onze kracht: elke week tweemaal over verse, zelf geselecteerde bloemen en

Op basisschool De Zevenster in Denekamp werd op donderdag 23 november de finale van de voorleeswedstrijd gehouden. De aanloop naar de finale begon al tijdens de Kinderboekenweek. DENEKAMP

Nieuwe Lattrop⁄Breklenkamp

De opmerkzame grensganger zal het misschien al wel gezien hebben: aan de Nederlandse kant van de voormalige grensovergang De Rammelbeek is sinds vorige week onder de naam ‘Korero’ een nieuwe zaak voor de verkoop van bloemen en planten geopend. Het is de onderneming van Renate en Ronald Koldemeule, al jaren elders in de bloemen-branche actief. NOORD DEURNINGEN

Al heel wat jaren geleden begonnen zij bijvoorbeeld in de Oldenzaalse Vijfhoek hun eerste bloemenzaak, maar na de terugloop van dat winkelcentrum qua publieke belangstelling hevelden ze enkele jaren geleden hun zaak over naar de De Lutte. Nu dus een tweede vestiging en dan ook nog eens mooi ‘dicht bij huis’. Het echtpaar woont namelijk met hun kinderen Madeline (10) en zoontje Demién (4) in Noord Deurningen. Dat is tevens de geboorteplaats van

Yfke Harmsen voorleeskampioen

Uitslagen Afgelopen zondag, 3 december, zijn alle wedstrijden afgelast. Programma Zondag 10 december: Beuningen 2 - Lattrop 1; Lattrop 2 - Rossum 1; Lattrop 3 - Oud Ootmarsum 3; Lattrop 4 Gunne 3; Oud Ootmarsum 7 Lattrop 5; Nijstad 4 - Lattrop 6; Brink 5 - Lattrop 7; Wilskracht 4 - Lattrop 8; Lattrop 10 - Lattrop 9. Dinsdag 12 december: teamleidersvergadering senioren, 20.00 uur in de kantine

PC de Grensruitertjes Concours Exloo Afgelopen weekend was er een wedstrijd in Exloo. Liz Loman behaalde hier een eerste plek met Macho in de klasse CB. In de klasse CL was er een derde plek voor Kim Loman met Rianwyn Welsh Flyer en in de klasse DL werd Kim met Kellogs eerste.


geldig van 07-12 t/m 09-12-2017

Nu ook op www.facebook.com/marktkauf.kutsche openingstijden: maandag-zaterdag 8.00 - 22.00 uur

Te koop bij inschrijving 2.9 hectare landbouwgrond Locatie: Betreft:

Overhoekeresweg te Deurningen Hoge esgrond en courant perceel

www.marktkauf-kutsche.de

GROOTSTE KEUZE IN NORDHORN Pepsi Cola of Schwip Schwap en andere soorten excl. statiegeld

Malibu made with Caribbean rum and Coconut flavour, 21% vol

0,59

9,99

Freixenet Mederaño div. soorten

Three Sixty Vodka 37,5% vol

Informatie: G. van Hummel | Tel. 074 - 27 83 822 www.agriteam.nl | Datum 1 februari 2018 1,5 l fles

Kerstmiddag voor ouderen in Denekamp Rode Kruis afdeling Dinkelland-Oldenzaal-Tubbergen De plaatselijke Rode Kruisafdeling van het Nederlandse Rode Kruis houdt op zaterdag 16 december haar traditionele kerstouderenmiddag, waarvoor u zich kunt opgeven. De middagbijeenkomst, die om 14.00 uur begint, vindt plaats in het Rode Kruisgebouw aan de Nordhornsestraat 64 in Denekamp. De zaal is open vanaf 13.30 uur en het duurt tot ongeveer 16.30 uur. Tijdens die middag zijn er allerlei activiteiten waar u aan kunt deelnemen, uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. De begeleiding wordt verzorgd door getrainde en ervaren vrijwilligers. Als u deze middag wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden tot en met 14 december bij mevrouw Jo Wigger, tel.

0541-353357. Als u ook van huis gehaald wilt worden en weer thuisgebracht, dan moet u dit even aangeven bij uw aanmelding.

Beck’s pils en mix-bier div. soorten, krat = 20 x 0,5/ 24 x 0,33 l, excl. statiegeld

KBO sluit kalenderjaar af met adventsviering voor leden De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) afdeling Ootmarsum sluit ook het kalenderjaar af met een adventsviering in de kerk in Ootmarsum. Tijdens deze woord- en communieviering zorgt een koor voor de muzikale begeleiding. Na afloop van deze viering volgt er een gezellig samenzijn in het parochiecentrum. Een drankje en een hapje worden daarbij geserveerd en er worden een aantal bloemstukjes verloot onder de aanwezige leden. Ook niet-katholieke leden zijn uiteraard van harte welkom. De viering vindt plaats op woensdag 13 december en begint om 14.30 uur.

In het oerwoud van (zorg)aanbieders en ondersteunende instellingen biedt Wijkracht het overzicht.

2,99

0,7 l fles

0,75 l fles

wonen en woonomgeving vrijwilligers en burenhulp

Met 8 pannetjes en houten spatels. Traploos regelbare thermostaat. Grillplaat en pannetjes met antiaanbaklaag. Grillplaat: ca. 40,5 x 30 cm. 1400 watt.

24,99

9,99

AVP

krat

GASTENLUCHTBED Met ingebouwde pomp. Voor 2 personen. TÜV/GS getest. Maat (b x l x h): 152 x 203 x 47 cm.

29,99

Olieniveau: ca. 2.1 l. Capaciteit: ca. 1,2 kg. Regelbare thermostaat. Vermogen: 1900 watt.

25,00

opleiding en werk gezondheid en zorg ouder worden

Wijkracht Dinkelland biedt informatie, advies, begeleiding, (school)maatschappelijk werk, trainingen en onafhankelijke cliëntondersteuning voor iedereen. Dit doen we samen met andere organisaties, verenigingen en vrijwilligers. We denken met u mee en handelen vanuit uw belang. Iedereen in Dinkelland kan bij Wijkracht terecht met zorgen, vragen of ideeën.

Werkt met alle Li-Ion, NiMH en Ni-Cd accu’s van 7,2 – 18 V. Ontvangst van FM en AM. Grote digitale display voor exact instellen van de radiozender.

AVP

Tefal FRITEUSE MaxiFry FF 1000

actief zijn en meedoen

geldzaken

MAKITA BOUWRADIO DMR107

79,99

AVP

praktische hulp

jeugd en gezin

0,7 l fles

RACLETTE RG 3517

Wijkracht zorgt dat u verder kunt. Lukt dat niet alleen, dan ondersteunt Wijkracht waar nodig.

9,99

BOSCH ACCUSCHROEFMACHINE GSR 120-Li Draaimoment 30 Nm. Compacte, lichtgewicht machine. Snelspanboorkop met 10 mm bereik. Stapsgewijze toename draaimoment. Incl. oplader GAL 1115 CV, draagkoffer en 2x Li-Ion accu’s (1500 mAh)

88,88

AVP

AVP

KRUPS VOLAUTOMATISCHE ESPRESSOMACHINE EA810B Ingebouwde, instelbare koffiemolen. Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma. Stoomfunctie, Koffiekopjesverwarming, 1450 watt, melkschuimer – voor romig melkschuim (zonder kopjes)

Dyon LED-TV Enter 32 Pro 1366 x 768 pixels. 2x 3 watt speakers. 6,5 ms reactiesnelheid. USB. Scart. Mini-AV/VGA-poort. CI+ poort. Ingebouwde USB-mediaplayer. Energieklasse A (schaal A++ tot E). B x h x d: ca. 73,8 x 47,0 x 18,6 cm incl. voet

WIJKRACHT DINKELLAND Gemeentehuis Denekamp Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp telefoon 088 945 57 22 dinkelland@wijkracht.nl

222,00 AVP

KNALLER

169,99 xxx AVPxxxx

Stadtring 60 · 48527 Nordhorn · telefoon 0049.5921.89790


Nieuws Mare Volley Heren 1 boekt volle winst

Nathalie Baartman: Voest “Ik ben een hunkertukker”, zegt Nathalie Baartman in haar cabaretvoorstelling Voest. “Dat is een Tukker die is weggegaan uit Twente, maar naar zijn geboortestreek blijft verlangen.” In Voest, Twents voor ‘vuist’, vertelt Baartman over haar terugkeer. Voest is een vurige voorstelling van een ontembare vrouw op drift. Vredesdrift, maar dan wel op z’n Baartmans. En dat is op z’n zachtst gezegd eigenzinnig. Nathalie Baartman leeft namelijk in een geheel eigen universum. Ze produceert gelul in de ruimte, maar wel háár ruimte. “Haar met een dik Twents accent aangebrachte wereldvreemdheid werkt op de lachspieren, maar weet ook te ontroeren”, zegt de Volkskrant. Een volstrekt ‘authentieke cabaretière’, concludeert de Telegraaf. Haar vorige programma Louter kreeg louter lof. Overladen met sterren werd ze. Altijd mooi in eigen universa. Alleen die vrede. Die moet nog en dus gaat Nathalie op de vuist. Vrolijk en op z’n Twents. Voest. Datum: zaterdag 9 december. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: € 15,-.

How2Taste Leer beter je eigen smaak in wijn kennen. Wat zijn de grootste verschillen en wat vind je lekker of juist niet? Welke wijn serveer ik bij mijn kerstdiner? Samen ga je dit ontdekken tijdens een gezellige wijnproeverij, georganiseerd door How2Taste. Je gaat zes wijnen doorproeven en de smaak daarvan behandelen. In combinatie met hapjes leer je ook wat over de combinatie van wijn en eten. Wat past bij elkaar en wat niet. Je begint met een ontvangstdrankje om vast in de juiste stemming te komen. Daarna ga je met het echte proeven aan de slag! Een goed begin om de wereld van wijn te ontdekken. Na deze avond kun je in ieder geval je eigen wijnen kiezen bij het kerstdiner! Datum: vrijdag 8 december. Aanvang: Inloop 19.30 uur. Toegang: € 32,50 (inclusief welkomstdrankje, wijn en hapjes).

Film: Manchester by the Sea (Matinee) Klusjesman Lee Chandler (Casey Affleck) slijt zijn dagen in een klein, vervallen appartement in Boston. Lee is een binnenvetter en heeft een teruggetrokken bestaan. Hij doet klussen voor de buurtbewoners, maar probeert zo veel mogelijk het contact te vermijden. Zijn avonden brengt hij thuis of in zijn eentje in een bar door. Wanneer hij te horen krijgt dat zijn oudere broer Joe is overleden, keert Lee met flinke tegenzin terug naar zijn geboorteplaats, het Amerikaanse Manchester-by-the-Sea. Liever zou Lee niets meer met zijn familie te maken hebben, maar tot zijn grote verrassing heeft zijn broer hem tot

enige voogd van zijn 16-jarige neefje Patrick gemaakt. Patrick is, ondanks het plotselinge verlies van zijn vader en in tegenstelling tot zijn eigen oom, een jongen vol energie en levensvreugde. Lee neemt vrij van zijn werk en gaat terug naar Manchesterby-the-Sea om voor hem te zorgen. Opgezadeld met zijn neefje, begint Lee terug te kijken op zijn verleden. Met name het weerzien met zijn exvrouw Randi (Michelle Williams) zorgt voor pijnlijke herinneringen. Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 137 minuten. Datum: maandag 11 december. Aanvang: 15:00 (met mogelijkheid voor een daghap bij Brasserie ’t Peerke). Toegang: € 7,50 (incl. koffie⁄thee). Daghap: Brasserie 't Peerke € 7,50.

Film: Demain Tout Commence: 13 december Samuel leidt een zorgeloos leven aan de zonnige zuidkust van Frankrijk met veel feesten en weinig verantwoordelijkheden. Tot Kristin, een van zijn vroegere veroveringen, langskomt en vertelt dat hij de vader is van haar paar maanden oude baby Gloria. Als Kristin ervandoor gaat en de baby bij Samuel achterlaat, vertrekt hij halsoverkop naar Londen om het kind terug te brengen naar haar moeder. Maar zonder succes. Vader en dochter vestigen zich in Londen, waar Samuel zich ontpopt tot een liefdevolle, onconventionele vader. Acht jaar later zijn hij en Gloria een onafscheidelijk duo, maar dan duikt de moeder van Gloria opnieuw op en wil ze haar dochter terug. Samuel wordt gespeeld door Omar Sy, bekend van ‘Intouchables’, ‘Samba’ en ‘Monsieur Chocolat’. ‘Demain tout Commence’ is de Franse remake van het in de VS en Mexico succesvolle feelgooddrama ‘Instructi-

ons not included’. Datum: woensdag 13 december. Aanvang: 20:00 uur. Toegang: € 7,50 (incl. koffie⁄thee). Workshop kerststukken maken (Truus Wissink) Al jaren maakt Truus Wissink de prachtige decoraties en bloemstukken in het Kulturhus. En traditiegetrouw geeft zij tegen de kerstdagen weer een workshop. Tijdens deze workshop kunt u gebruik maken van de materialen die Truus ter beschikking stelt. Het enige dat u hoeft mee te nemen is een schaal en een eigen knipschaartje. Datum: vrijdag 15 december. Aanvang: 10.00 uur. Toegang: 17,00 (incl. materialen). Activiteiten Creakids Kulturhus Denekamp Film: Santa Buddies woensdag 13 december Puppy Paws, het zoontje van Santa Paws, is de Noordpool nogal zat en gaat op zoek naar andere hondjes, zodat hij kan leren om normaal te zijn. Hij ontmoet Budderball. Maar dan begint de magische kerst ijspegel te smelten en mensen vergeten langzaam maar zeker de echte gedachte rondom deze feestdagen. Het is nu aan Puppy Paws en zijn nieuwe vriendjes om kerst te redden. Tijd: 14.45 tot 16.45 uur. Kosten: € 2,50 (incl. drinken en wat lekkers). Kaarten zijn te reserveren via creakidskulturhusdenekamp@gmail.com of te koop aan de infobalie van het kulturhus. Ouders, opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom en in de pauze is er een kop koffie⁄thee te koop aan de bar.

Informatie en inlichtingen Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie en activiteiten van het Kulturhus kijk dan op onze website. www.kulturhusdenekamp.nl of meld u aan voor de nieuwsbrief van het Kulturhus en⁄of van het Filmhuis. - Volg ons op facebook - Volg ons op twitter -- Volg ons op instagram

Het vlaggenschip van de Noord Deurningse volleybalvereniging Mare Volley wist het lijstaanvoerderschap te verstevigen met een ruime 4-0-zege op de laaggeklasseerde buren van Wevo Heren 3 uit Weerselo. Met 25 tegen 19, 17 en twee keer over 13 wist Heren 1 de stand op de ranglijst in eigen voordeel te beslissen. De thuisploeg won met ruime cijfers, en toch liet de Dinkellandse opponent niet na aan te tonen dat het een aanwinst voor de tweede klasse kan zijn. Tegenstander Wevo Heren 3 wist het afgelopen seizoen een bescheiden zevende plaats in de derde klasse te bemachtigen. De Weerselose vereniging Wevo zag blijkbaar voldoende potentieel om dit team een klasse hoger te laten volleyballen, en de volleybalbond zal ruimte hebben gehad om dit verzoek in te willigen. De eenna-laatse positie lijkt erop te duiden dat de overstap naar een hogere klasse niet gemakkelijk is. Vanuit die uitgangspositie kon het niet anders dan dat Heren 1 een gemakkelijke avond in het eigen Kulturhus zou beleven. Op zich duiden de ruime setoverwinningen op die gemakkelijke avond, maar Wevo Heren 3 slaagde er wel degelijk in om niet als figurant te dienen. Bij 2-2 in de openingsset was het tempo dermate hoog en golfde het spel zonder oponthoud dermate veel op en neer, dat de twaalf veldspelers al aan het eind van hun latijn leken. De thuisploeg nam daarna afstand middels 12-6 en 18-13, maar bij 1918 hadden de gasten zich weer lo-

venswaardig terug geknokt. Een volgende opslagserie van 23-18 naar 25-19 werd de Weerselose opponent te machtig. In de tweede doorgang kwam de thuisploeg door twee foutieve opslagen op een 1-3-achterstand. Daarna ging het hard. Met snijdende opslagbeurten liep de Mareploeg via 9-3 weg naar 21-11. De gasten wisten nog terug te knokken tot 22-16, maar de thuisploeg wist een overtuigende 25-17 neer te zetten. In de derde omloop werd de winst aan het begin gehaald. In twee opslagseries liep de thuisploeg weg via 3-0 naar 7-1. Een volgende opslagserie liep via 16-11 naar 21-11 en dat wisten de gasten niet te beantwoorden: 25-13. Na de wedstrijdwinst verliep de bonusset via eenzelfde soort scenario. Serverend werden de gasten naar 7-0 getikt en

daarna werd de vijfpunter via 16-6 middels wederom 25-13 bereikt. Heren 2 stunt tegen koploper In eigen de Mare wist Heren 2 een meer dan knappe prestatie neer te zetten tegen van de ongeslagen koploper met 3-1 te zegevieren. Aanvallend en serverend speelden de Noord Deurningse reserves uitstekend, maar in de passing had het de nodige problemen. De problemen in de passing zorgden ervoor dat de 60 voorsprong in het tweede bedrijf via 10-10 en 12-17 tot setverlies van 22-25 leidden. De overige drie sets werden wel een prooi voor de hongerige thuisploeg. Middels een ruime 25-18 en de spannende afsluiting via 25-22 en 28-26 wist Heren 2 tegenstander Fellini Vips Heren 4 de ongeslagen status te ontnemen.

Tien jaar Vrienden van Franciscus: met ‘Dorus’ een feest van herkenning De Stichting Vrienden van Huize Franciscus bestaan tien jaar. Ter gelegenheid van dit tweede lustrum werd er een feestmiddag gehouden in het restaurant van het woonzorgcomplex aan de Meierij. Speciale gast en artiest was Derk te Riet, die op onnavolgbare wijze Dorus liet herleven. Het werd dan ook een feest van herkenning voor de vele gasten in de zaal, die van de eerste tot en met de laatste minuut volop genoten en uit volle borst meezongen met het bekende repertoire van Dorus. OOTMARSUM

Zijn pantomime was voor iedereen heel herkenbaar en de bekende Dorus liedjes werden uit volle borst meegezongen. De twee motten, Ik sta op wacht, met echte wachters, Bij de marine, het waren voltreffers. Dorus stak heel veel energie in zijn optreden, maar kreeg ook veel terug van de zaal, die volop meedeinde. We kijken op dit feest, ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan, met heel veel plezier terug.” Dat doet Petra Maaswinkel dan ook samen met haar andere bestuursleden Jos van Goethem, Ben Vrielink, Frans Siewes en Joop Logtenberg. “Het is zo mooi om te zien hoe een hele zaal vol enorm geniet van een dergelijk optreden. Dat vervult ons als bestuur met dankbaarheid.”

“Het was echt een fantastisch festijn”, blikt voorzitter Petra Maaswinkel van de Vrienden een paar dagen na het feest nog enthousiast terug, ”Derk te Roet speelde niet alleen Dorus, hij was het ook echt. Van tevoren had hij de was al opgehangen en op het moment dat Derk de microfoon pakte, werd het een feest van herkenning. Hij wist de zaal er enorm bij te betrekken en zelfs in de pauze schroomde hij niet om mee te helpen en hanteerde op de bekende Dorus manier de slagroomspuit.


60.000 M2 WOON INSPIRATIE EN BELEVING ! 24 WOON WINKELS ONDER 1 DAK !

DERDAG IEDERE DON

GEZELLIGE D VOKN KOOPA ! M O R , W EL TOT 21 UU

NU ZONDAG

SFEERVOLLEG! A R ONOD KOOMPVZ 7 UU AN 12 T T 1 W ELKO

A 1 Afrit 33 Kleibultweg 48 - 0541 850 100

www.WoonBoulevardOldenzaal.nl


KBO sluit het kalenderjaar af met een adventsviering voor hun leden De Katholieke Bond van Ouderen afdeling Ootmarsum sluit ook hun kalenderjaar af met een adventsviering in onze kerk. Tijdens deze woord- en communieviering zal een koor zorgen voor de muzikale begeleiding. Deze viering wordt gevolgd door een gezellig samenzijn in ons parochiecentrum. Een drankje en een hapje wordt daarbij geserveerd en er worden een aantal bloemstukjes verloot onder de aanwezige leden. Ook niet katholieke leden zijn uiteraard van harte welkom. De viering is op woensdag 13 december en begint om 14.30 uur. Het bestuur van de KBO

Set-Up ’65 verliest van beter Desto Assen Vorige week won een oppermachtig Springendal Set Up’65 heren 1 nog met de maximale score van Keistad, maar afgelopen zaterdag waren de rollen voor Springendal Set-Up ’65 volledig omgedraaid. In Assen stond men na een 4-0 nederlaag tegen Desto Sudosa aan de andere kant van de streep. “Een terechte nederlaag,” blikt Fabian Geerdink na, “Zij speelden erg sterk en wij matig en dus viel er voor ons weinig eer te behalen. In de eerste set bleven we nog lang in het spoor van Desto. Zij kwamen met 22-20 op voorsprong, maar we knokten ons terug naar 24-24. Twee persoonlijke fouten nekten ons en dus leverden we heel gemakkelijk deze eerste set in.” In de tweede set gaven beide teams elkaar tot 11-11 nog niets toe, maar Desto sloeg zich naar het gaatje. Set-Up ’65 kwam nog terug tot 18-19, maar wist daarna niet meer tot scoren te komen met als gevolg een 25-20 setnederlaag. In set 3 en 4 werd het Ootmarsumse team met de neus op de feiten gedrukt. Set-Up ’65 kwam maar niet in het eigen geliefde spelletje en maakte veel te veel serve-

fouten. Men knokte wel, maar het lukte niet, omdat Desto gewoonweg de betere ploeg bleek in deze wedstrijd om de vierde plaats. “Dat moet je accepteren,” vertelt Fabian Geerdink, “een tegenstander die ons op alle fronten aftroeft, omdat we zelf niet in ons eigen spel komen. Dan ga je er ook met 4-0 af. Ik wil het niet als excuus gebruiken, maar veel tegenstanders in deze divisie spelen met andere ballen dan wij gewend zijn. Het zou mooi zijn als we als selectie van het eerste over een tas met deze ballen mogen beschikken op de trainingen om daar in ieder geval aan te wennen. Dat verzoek leggen we bij het bestuur neer, al is het nogmaals gezegd geen excuus voor deze nederlaag.” Springendal Set-Up ’65 moet zich zaterdag thuis weer herpakken. “De volgende confrontatie is tegen Zwolle 2. We zullen scherp moeten trainen en ons daarmee optimaal voorbereiden op deze match, want op deze Super Saturday willen we de punten in huis houden,” aldus Fabian Geerdink.

Kerstavond laatste activiteit KVG in 2017 De traditionele Kerstavond voor leden van het Katholiek Vrouwen Gilde, afdeling Ootmarsum, staat voor de deur. Het is al weer de laatste activiteit voor de leden in 2017. Op dinsdag 19 december komen de dames, samen met de leden van ‘Vrouwen van Buiten’ bij elkaar in de RK kerk Simon en Judas voor een gezamenlijke viering. Deze begint om 19.00 uur. Aansluitend vertrekken de KVG leden naar Gasterij Oatmössche waar de avond wordt voortgezet met een Kerstdiner. Opgave Kerstdiner tot 11 december De KVG leden kunnen zich via het opgavestrookje opgeven voor deze avond bij Marietje Pikkemaat en dat moet voor 11 december gebeuren. In het nieuwe jaar 2018 staat de eerstvolgende activiteit op het programma en dat is de Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze vindt plaats op donderdag 4 januari in het Damast waar de gebroeders Knoef uit Vorden optreden voor de leden van het KVG.

bloemen

nu ook aan de grens! Openingsactie! bij elk boeket een GRATIS VAAS! Altijd 2 bossen bloemen voor € 4.99!

Orchideeën € 3.99! 16 DECEMBER

zaal

De Bond, Olden

3 FEBRUARI Wilminktheater Enschede

€ 0,99 aanbiedingen Kalanchoë’s Hyacinten Primula’s Gaultheria’s Heide Nordhornsestraat 236, Denekamp Bentheimerstraat 57a, De Lutte


’s Middag om 15.30 uur in St.Nicolaaskerk

Zondag 10 december a.s. Kerstconcert Vrouwenkoor Cantabilé met viertal solisten Het sluit eigenlijk heel mooi op elkaar aan: de opening van het nu complete Kerstdorp Denekamp vrijdag 8 december a.s. met vervolgens zondagmiddag 10 december het kerstconcert door het Vrouwenkoor Cantabilé in de St.Nicolaaskerk ! De kersttijd in Denekamp is daarmee dus duidelijk begonnen! Het Kerstconcert van Cantabilé staat onder leiding van de vaste dirigent van het koor, Herman Koops. Vol energie en overgave dirigeerde de muzikaal leider ‘zijn’ dertig dames naar ook nu weer een prachtig, gevarieerd kerstconcert-programma. DENEKAMP

Elke repetitieavond komt Herman per fiets vanuit Ootmarsum naar de pastorie van de Nicolaaskerk, zodat, zoals hij zegt, zijn hoofd dan helemaal lekker fris als hij aan de repetitie begint. Voor het concert van zondagmiddag kwam hij de laatste weken extra vroeg naar de repetities, want daaraan voorafgaand repeteert hij eerst met Ellen IJland de liederen in die dit koorlid als solist zal gaan brengen. Viertal solisten Kerstconcert met meerdere composities dirigent Herman Koops Naast haar solistische bijdragen als sopraan voor het eigen koor, zingt zij overigens ook wel op bij verschillende andere gelegenheden in de regio. Ellen is al 20 jaar lid van Can-

tabilé, waarvan ze tevens bestuurslid is. Voor het Kerstconcert van dit jaar heeft het Vrouwenkoor naast Ellen nog een drietal solisten aangetrokken. Dat zijn pianist Sander Fox, violiste Honorée Vissers en blokfluitiste Kristin Nijhuis. De eerste studeerde in 2000 af aan het ArteZ Conservatorium in Enschede en hij is sindsdien werkzaam als muziekdocent aan het Twents Carmel College in Denekamp. Voorts begeleidt hij een aantal koren. Honorée Vissers die al vaker met Cantabilé optrad studeerde viool bij Marta Lopez Vega in Nijmegen en bij Henkjan Riphagen in Bergen op Zoom. Zij speelde bij o.m. Hortus Musicus Religiosus, het Nijmeegs Studentenorkest en de Ierse folkband Seanews. Ook volgde ze in dat land workshops. Blokfluitiste Kirstin stu-

deerde aan het Twents Conservatorium bij Marjolijn van Rhoon en Berend van Halsema. Ook volgde ze masterclasses in Italië bij Han van Tol en Pedro Memelsdorff. Ze heeft al tien jaar een eigen lespraktijk, geeft privélessen, les aan het Muziekcollectief Da Capo en ze is bovendien als vakleerkracht verbonden aan Kaliber Kunstenschool. En dan is er natuurlijk nog Herman Koops. Vorig jaar vierde hij zijn 40 jarig jubileum als musicus. Niet alleen studeerde hij het programma met het koor in, hij begeleidt het op de piano en hij componeerde een aantal liederen (Carols) die op het programma van zondag staan. Dat programma omvat, zoals Ellen het samenvatte, een gevarieerde mix van moderne en klassieke muziekstijlen. Er wordt

gezongen in zowel de Engelse als de Duitse taal en in het Latijn. Programma met liederen in het Engels, Duits en Latijn Op het programma van zondagmiddag staan Engelstalige liederen als The Holy Child, The Birthday of Jesus, Christus Born in Betlehem, King of Heaven (duet Ellen en zus Sylvia) en natuurlijk het altijd weer imponerende Ave Maria. Het Duitstalige repertoire omvat o.m. Maria Wiegenlied, Maria durch ein Dornwald ging, Fröhliche Weihnacht en uiteraard het Stille Nacht. Het Latijns gezongen gedeelte bestaat uit delen van het prachtige Gloria van Antonio Vivaldi zoals Gloria in excelsis deo, Domine Deus (solo Ellen IJland) en Gloria. Een heel programma, een ‘stijlvol’ programma, waarvoor ongetwijfeld de kerk weer ‘vol zal lopen’... Kaarten bij de leden en ’s middag voor aanvang in de kerk. PBJ

Huurcontract met gemeentebestuur verlengd

Het Podium viert zaterdag 9 december a.s. 10 jarig bestaan met ‘De Reünie’! Toen bekend werd dat in het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Dinkelland aan het Nicolaasplein tevens een café-restaurant zou worden gerealiseerd heeft menigeen zich ongetwijfeld afgevraagd of dat niet een beetje vreemd was: een horecabedrijf in het gemeentehuis? Het horecabedrijf kwam er en Coen en Angelique Bloemen werden de pachters van het café annex restaurant en grote zaal. DENEKAMP

Coen Bloemen en partner Erna: dubbel feest!

Cantabilé-sopraan Ellen IJland repeterend met dirigent Herman Koops

De opening van wat de naam Het Podium kreeg vond plaats in 2007. Het is een ‘gewone’ openbare horecagelegenheid met daarnaast een overeenkomst tussen de huurders en het gemeentebestuur inzake met name de verzorging van lunches en de koffiedistributie in het gemeentehuis. Voor het gebruik van de hal van het gemeentehuis betaalt Coen Bloemen een afzonderlijke huur. Dat gebruik is er vooral tijdens de carnavalsfestiviteiten van de CV De Köttelpeern voor wie Het Podium de hof -residentie is. Alle andere gebruikers van die hal, zoals bijvoorbeeld een koor en een muziekverenigingen, sluiten daartoe een eigen overeenkomst met de gemeente. De samenwerking gemeente-Coen Bloemen, sinds medio 2009 alleen de huurder, is de afgelopen tien jaar steeds goed geweest en sinds 1 december jl. hebben beide partijen dan ook besloten de onderlinge huurovereenkomst voor onbepaalde tijd te verlengen. Samen met zijn partner Erna Lammertink begint Coen nu aan een volgende huurperiode van het horecabedrijf, waarbij Erna vooral de meer beleidsmatige zaken voor haar rekening neemt. De sympathieke Enterse heeft daarnaast zelf al vele jaren een baan als letselschade-specialist.

Zaterdag a.s. ‘De Reünie’: viering Podium-jubileum met DJ Marc en een ‘happy hour’… Tien jaar Het Podium is voor Coen en Erna sowieso al de aanleiding dit tweede lustrum te gaan vieren met een gezellige feestavond voor alle relaties en iedereen die daar verder wel belangstelling voor heeft. Dat ‘Avondje Podium’ wordt zaterdag 9 december, aanstaande zaterdag, ge-

vierd met een kleine link naar de vroege Dancing⁄Disco De Kul die immers heel lang heeft bestaan op de plaats, waar zich nu Het Podium bevindt. In 1998 werd deze destijds zeer bekende horeca-onderneming definitief gesloten en verkocht. Wel heeft Coen Bloemen daarna nog tot 2004 gebruik gemaakt van het pand voor bijzondere uitgaansavonden voor grote groepen. Zelf runde hij ondertussen sinds 1990 samen met zijn toenmalige partner Angelique Vreriks Brasserie ’t Köttelpeerke. Al op z’n 14e maakte Coen Bloemen (54) overigens kennis met de horeca, toen hij zijn vader wel eens bijsprong in diens restaurant op Baveldsdennen. Daarna is hij altijd in die branche werkzaam geweest, sinds 1990 als zelfstandig ondernemer. Hij zit daardoor in feite al zo’n 40 jaar ‘in het vak’. In 2007 maakte hij samen met Angelique de overstap van ’t Köttelpeerke naar het nieuwe horecabedrijf Het Podium. De kleine link naar de vroegere Discodancing De Kul is er zaterdag a.s. in de persoon van DJ Marc Aveskamp en de naam van de avond, namelijk ‘De Reünie’. Marc is een van de laatste Dj’s geweest van die disco-dancing en tijdens het Podiumfeest zal hij natuurlijk ook muziek brengen uit die jaren. Voorts zal er tussen 21.00 uur en 22.00 uur een ‘Happy Hour’ zijn onder het motto ‘twee halen één betalen’, terwijl de hapjesschaal regelmatig zal rondgaan. Feest dus aan het Nicolaasplein, zeker ook nu de samenwerking gemeente-Bloemen weer een vervolg heeft gekregen, waardoor continuïteit en ‘rust’ gewaarborgd is! Mooi toch zo vlak voor de verkiezingen…….. PBJ


& KERST KUNST OOTMARSUM Kom zaterdag 9 en zondag 10 december genieten in Ootmarsum Team d’Inges bakt knieperkes tijdens Kerst en Kunst Ootmarsum

Scandinavische kleding van kleurrijke en natuurlijke materialen.

OOTMARSUM - Strijd mee voor de overwinning op kanker. Niemand meer dood aan kanker, dat wil jij toch ook? Steun daarom het team d’Inges en koop Knieperkes tijdens Kerst en Kunst in Ootmarsum of doneer via de site www.opgevenisgeenoptie.nl. Op zaterdag 9 en zondag 10 december van 12.00 tot 18.00 uur vindt Kerst en Kunst plaats in het centrum van Ootmarsum.

Op de wintercollectie

30% korting Kerkplein 23a 7631 EW Ootmarsum

Kortingen tot wel

Beleef een magische Kerst en Kunst in Ootmarsum Op zaterdag 9 en zondag 10 december OOTMARSUM - Op zaterdag 9 en zondag 10 december kunt u van 12.00 tot 18.00 uur genieten van ‘Kerst en Kunst’ in Ootmarsum, een magisch festijn dat dit jaar al voor de 27e keer wordt gehouden. In het historische centrum van Ootmarsum wordt een sfeervolle en betoverende kerstmarkt met vele extra’s georganiseerd. Bekende kunstenaars, bijzondere lifestyle kraampjes en een romantisch decor zorgen voor het ultieme kerstgevoel. Bezoekers kunnen genieten van de knusse kerstkramen, straatartiesten bewonderen en de kerstsfeer voelen en proeven. Bijzondere acts en verlichte kramen zorgen voor een sfeervol decor. Bijzondere acts en shoppen in een unieke kerstsfeer Ook dit jaar zijn er diverse acts te zien die moeite waard zijn om deze editie van Kerst en Kunst te bezoeken. Wat kunt u zoal verwachten? Zowel zaterdag als zondag verwelkomt Ootmarsum naast vele deelnemers met hun unieke waren, ook bijzondere artiesten en acts. Naast de bijzondere straatacts wordt de kerstsfeer ingeluid door de Kerstman die door de straten loopt. Midwinterhoornblazers laten hun diepe tonen over vlaktes rollen, en diverse koren zorgen voor een gemoedelijke, magische sfeer. Herontdek kerst op een unieke manier en beleef de kerstsfeer. U kunt natuurlijk ook genieten op een verwarmd

50%! Deze actie is alleen geldig tijdens de

kerstmarkt op 9 en 10 december

Ootmarsummers nemen deel aan Alpe d’HuZes In de nazomer van 2016 werd bij de Ootmarsumse Inge WilleijnsSnoeijink de diagnose kanker gesteld. Dankzij voortreffelijke medische hulp van verschillende artsen en de enorme wilskracht van Inge is de ziekte nu onder controle. Inge en haar man Peter willen verder strijden voor nog meer overwinningen. Samen met een aantal goede vrienden en buren gaan ze de sportieve uitdaging aan om de Alpe d’Huez

komende half jaar diverse activiteiten in en rondom Ootmarsum. Ze willen hiermee geld inzamelen om de kansen op genezing, voor iedereen die getroffen wordt door deze vreselijke ziekte, enorm te vergroten. Ze hopen op steun van velen in de vorm van een financiële bijdrage voor het KWF. Voor de lopers en fietsers Inge, Peter, Rene, Mariël, Hans, Margot, Wim en Danielle is opgeven geen optie. Doneren Voor meer informatie zie ook

te beklimmen. Op 6 en 7 juni 2018 nemen zij deel aan het evenement Alpe d’HuZes. De dames lopen de berg op en de mannen gaan fietsend deze uitdaging aan. Activiteiten Het team d’Inges organiseert het

www.opgevenisgeenoptie.nl en de Facebookpagina van het team d’Inges. Doneren en/of sponsoren via iDeal kan ook via de bovengenoemde site.

Grotestraat 1 - Ootmarsum - Telefoon: 06-83045367 E-mail: unique-ootmarsum@hotmail.com

terras van bv. een glas glühwein. Een bezoek aan Ootmarsum op 9 en/of 10 december is geschikt voor het hele gezin, want op beide dagen zijn er diverse koren en de midwinterhoornklanken te beluisteren, en kan men genieten van di-

verse bijzondere acts. Voel de kerstsfeer; dit mag u/je niet missen! Een heel weekend Kerst en Kunst: voel de kerstsfeer; dit mag u/je niet missen. Dus kom op 9 en 10 december genieten in Ootmarsum.


n KLEDING VERLOREN? Wie heeft op het fietspad Oldenzaal - Denekamp nieuwe kleding (van Tuunte) verloren? Tel. 0541-859662.

n Bestrijding van muizen, ratten, wespen, vliegen, etc. Jan Hesselink Ongediertebestrijding, Nutter, tel. 06-23621300.

n GEVRAAGD: Buitenvolière voor kleine vogels. Tel. 0541-292288 (na 20.00 uur bellen).

n Boomstronk wegfrezen? 20 cm onder het maaiveld. Bel 06-40384278.

n GEZOCHT: Huishoudelijke hulp in een appartement voor 2 uur per 2 weken. Tel. 0541-292456.

n Hermelink schilder- en spuitwerken: voor het spuiten van keukens, ook foliekeukens, meubels, deuren, etc. Voor meer informatie kunt u bellen met het nummer 0541-662033 of 06-51827924.

n Alle zaterdagen in december: kerstbomenverkoop, zo uit de grond. Nordmann € 10,- tot € 20,- tot 2,25 meter. Alle andere soorten: € 10,-. Grote maten aanwezig. Eekmanweg, Denekamp. n Kerstbomen: Nordmann voor € 10,- tot € 20,-. Alles tot 2,25 meter. Alle andere soorten € 10,-. Venweg 17, Noord Deurningen. Tel. 0541-352817. n Graftakken en bakken voor op het kerkhof voor € 9,-, grote stukken. Venweg 17, Noord Deurningen. Tel. 0541-352817. n Strijkservice De Lutte voor wassen en strijken van o.a. (vouw)gordijnen/vitrages. Telefoon: 0633601936. strijkservicedelutte.nl. n GEZOCHT: Gecert. gastouder aan huis voor twee kinderen in Saasveld. 4 middagen na school. Info: tel. 06-22667827. n Op zoek naar een origineel cadeau voor personeel/relaties? Geef een ballonbon. Bel Wilco Air Ballonvaarten. Tel. 0541-293299

n Tuinman biedt zich aan voor: tuin winterklaar maken, hagen scheren, onkruidvrij maken en tuinonderhoud. Leussink, De Mors 35, Ootmarsum. Tel. 06-37153867. n TE HUUR: Tenten en pagodetenten in diverse maten. Voor inlichtingen bellen met JS Tenten. Telefoon 06-30779409 of mailen naar: info@jstenten.nl of kijk op www.jstenten.nl.

Sint Nicolaas verrast Welzijn Ouderen Deurningen met prachtig muziekgezelschap Amusé ’t Masker uit Oldenzaal De leden van Welzijn Ouderen zullen de feestavond met Sint Nicolaas niet gauw vergeten. Nadat de heer Bennie Steggink Sint Nicolaas en de Pieten had welkom geheten in verband met verhindering van de voorzitter, had de Sint voor dit jaar een bijzonder cadeau voor de ouderen in petto en wel een optreden van het prachtige koor Amusé ’t Masker uit Oldenzaal. DEURNINGEN

Al was dat wel tegen hun zin, want er moesten nog vele schoentjes gevuld worden. Al met al was het een zeer geslaagde avond met verschillende traktaties en natuurlijk mocht een klein cadeautje op het eind van de avond niet ontbreken. Ook het koor had erg genoten van het publiek dat zeer betrokken was bij hun optreden. Wat ook veel indruk maakte op het optreden van het koor was de grote afwisseling in de kleding die zij droegen. Al met al een veelkleurig geheel. Het applaus op het eind van de avond was dan ook welgemeend en bijzonder hartelijk. Helaas hebben zij, die niet geweest zijn, een bijzondere avond gemist. Namens de aanwezigen bedankte Sint Nicolaas het koor, in het bijzonder de dirigent en de pianiste voor de begeleiding. Hij maakte de aanwezige leden van WOD ook nog even attent op de kerstviering die op 18 december zal plaatsvinden vanaf 14.30 uur in restaurant Golbach.

n TE HUUR: Opblaasabraham/-sara’s + (halve) drie dagen voor € 25,-, 4,50 m hoog. Gewone abraham-/sarapoppen drie dagen voor € 10,-. Denekamp, tel. 0541-355022 / 06-10615527. n ATTENTIE: Dakgoten laten repareren, schoonmaken of vernieuwen. Tel. 06-12466997. n Plaagdierbeheersing, zoals ratten, muizen, houtworm, boktor, insecten, mollen. Laurens Vollenbroek, Saasveld. Tel. 06-12875274. www.plaagdierenbeheersing-twente.nl.

n Kledingreparatie ‘t Höfke, Keupinkspad 13, Ootmarsum. Laat uw kleding repareren of verstellen. Geopend: di, wo. en do. Tel. 06-13581553 of j.r.lohuis@kpnmail.nl.

n Nieuwe aardappelen: Frieslander van eigen

n Boomonderhoud, kap of boomveiligheidscontrole? Telefoonnummer: 06-26588080 of mail naar: woudaboomzorg@gmail.com.

n Weerselo - Heerlijk Herefordvlees rechtstreeks van de boerderij, 5 kilopakketten of losse verkoop. Lemselosestraat 7, Weerselo. Elke avond na 17.00 uur of elke zaterdag.

land. Dubbeldooier scharreleieren 45 stuks voor € 5,00. En goede uien. Westerhof, Johanninksweg 82 Denekamp, tel. 0541-351288 of 06-36398643.

n Hondentrimsalon de Tukker in Weerselo. Tel. 06-20352343.

Voorwaarden voor de rubriek Vraag en Aanbod Foto’s: DezeFoto.nl

• Niet in aanmerking voor deze rubriek komen familieadvertenties, aan- of verkoop van onroerend goed, huur of verhuur van onroerend goed en personeelsadvertenties (uitgezonderd huishoudelijke hulp). • Opgave is alleen mogelijk voor particulieren binnen het verspreidingsgebied van het blad. • U dient gebruik te maken van deze bon. • Maximaal 2 advertenties van 8 regels per uitgave, uitsluitend à contant. • Voor brieven onder nummer geldt een toeslag van € 3,00. • Advertenties voor deze rubriek kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd. • Tussen de woorden 1 hokje open laten en voor leestekens altijd 1 hokje gebruiken.

Online uw vraag en aanbod opgeven? U kunt uw particuliere advertentie voor de rubriek VRAAG EN AANBOD eenvoudig online opgeven en betalen (via I-deal). Kijk op www.drukkerijvanbarneveld.nl

Inleveren maandags vóór 12.00 uur bij: Drukkerij Van Barneveld, Industriestraat 10, 7591 BL Denekamp. Sigarenspeciaalzaak Jos Brummelhuis, Markt 9, 7631 BW Ootmarsum Speelgoed- en kadoshop Wesselink, Sint Remigiusstraat 2, 7595 AM Weerselo.

Het koor verzorgde een geweldig optreden en de aanwezigen waren er bijzonder van onder de indruk. Het programma bestond uit gedeeltes van musicals, zoals van de Jantjes, maar ook uit delen van operettes en bekende Nederlandse meezingers. Dat de keuze van de Sint aan zijn verwachtingen voldeed, moge wel blijken uit het feit dat hij de hele avond bleef. De Pieten, vier in aantal, moesten wel eerder vertrekken.


Kerstbingo DiGO Houdt u van een gezellig avondje uit, ga dan eens naar de bingo van de DiGO (Dinkellandse Gehandicapten Organisatie). Er zijn leuke prijzen te winnen, waaronder negen waardebonnen van € 25,- en een bon van € 50,-.Ook de andere prijzen zijn zeer zeker de moeite waard. Na vijf rondes vindt er een verloting plaats met heel veel prijzen en waardebonnen. De bingo vindt plaats op dinsdag 12 december a.s. bij Concordia aan de Lange Voor 4 in Denekamp. Vanaf 19.30 uur rollen de balletjes. Er worden vijf rondes gedraaid met drie prijzen en vijf rondes met twee prijzen (voor € 2,50) waarbij naast de waardebonnen en boodschappen tal van andere aantrekkelijke prijzen zijn te winnen zijn. Zo heeft Koopman Mode een bon ter waarde van € 50,- gesteld en daarnaast zijn er bonnen van de pizzeria, Wortelboer, Marieke en het visboertje. De zaal is open om 18.30 uur. U bent van harte welkom en steunt tevens de gehandicapten De volgende bingo’s staan gepland voor iedere tweede dinsdag van de maand (alleen in januari is er geen bingo). Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom en er is voldoende parkeerruimte.

Ontdek de vele pluspunten van onze keukens!

DUURZAME, GROENE EN MILIEUVRIENDELIJKE KEUKENS

Onze kasten zijn o.a. vervaardigd uit BioBoard; licht in gewicht en uiterst stabiel. In BioBoard worden snelgroeiend mais en andere eenjarige planten gebruikt.

De Berken 5 Delden - T 074-376 12 50 - www.morssink-bouwmaterialen.nl

Bas Nijhuis doet bij KOSC een boekje open over zijn carrière als scheidsrechter Op de sponsoravond van KOSC waren topscheidsrechter Bas Nijhuis en oud profvoetballer Eddy van der Ley te gast. Zij vertelden over de biografie van Nijhuis ‘Niet zeiken, voetballen!’, dat geschreven is door van der Ley. Daar bleef het echter niet bij. Ze deden ook nog eens een boekje open over de glanzende carrière van de Twentse scheidsrechter, die inmiddels in binnen – en buitenland al de nodige (top)wedstrijden achter zijn naam heeft staan. Rutger Vrielink opende de avond en sloot na een geanimeerde bijeenkomst, rijkelijk gelardeerd met prachtige anekdotes, ook af. Tussendoor waren de bijna 60 aanwezigen één en al oor om te luisteren naar de bijzondere verhalen, die deels in het boek te lezen zijn. Maar ook andere gebeurtenissen kwamen aan de orde. Van der Ley begon met te vertellen dat het duidelijk was dat de spelers van de Tukkers, de komende tegenstander van KOSC 1, helemaal gefocust waren op deze derby, want de rolluiken waren in Albergen al naar beneden. Vervolgens gaf hij het woord aan ‘het lijdend voorwerp’ Bas Nijhuis. “Als scheidsrechter kom je van alles tegen en wordt er ook nog eens van alles naar je hoofd geslingerd. Bij een warming-up in de Kuip of in welk stadion dan ook, hoor je tussen de middenlijn en de cornervlag zeker tien keer dat je ‘moeder een hoer is’. Je zou het bijna gaan geloven”, lacht de leidsman. Ook over vormen van omkoping, en dan met name in het buitenland, gaf Nijhuis een aantal voorbeelden. “Als vierde official zat ik in het team van Roelof Luinge, die trouwens in Italië scheidsrechter Lu-inge werd genoemd. Daar sliepen we in een hotel en voordat we naar de kamers gingen, namen we een aantal drankjes. Vervolgens naar bed en ik was nog maar net op mijn kamer of er werd op de deur geklopt. Een prachtige brunette, die vroeg of ik mister Lu-inge was. Ik heb haar de kamer gewezen van Roelof. Ook met scheidsrechter Pieter Vink hebben we als arbitraal team iets dergelijks meegemaakt. Vanaf het vliegveld reisden we in een geblindeerd zwart busje rechtstreeks naar het hotel van de eigenaar van een Oekraïense club. We hebben daar gegeten en verder troffen we niemand anders aan in het hotel. Totdat ‘een foute man’, die ons van het vliegveld naar het

hotel had gebracht, binnenkwam met vier blondines. ‘Dit is omkoping’, was de eerste reactie van Pieter Vink en hij voegde er richting die man aan toe ‘No women’. Na een afzakkertje liepen we naar onze hotelkamers en daar lag op mijn bed één van die blondines. Ik heb haar de deur gewezen, maar zover gaan clubs dus om de scheidsrechters te beïnvloeden,” vertelt Nijhuis. De scheidsrechter, die al de nodige jaren meeloopt, ziet een mentaliteitsverandering bij de voetballers uit het begin van zijn carrière en anno 2017. “Van Bommel gaf in de rust nog in de catacomben aan dat ‘we’ gewisseld hebben. Ik pak mijn boekje om deze te noteren, waarop hij antwoordde ‘Ja van helft’. Een aantal spelers van de huidige generatie lopen continu tegen je aan te lullen en vaak te zuigen. Dat heeft mede geleid tot de titel van mijn biografie ‘Niet zeiken, voetballen!’ De spelers van nu zijn veel meer individualist dan de vorige generaties. Die pakten de speelkaarten of zaten te dobbelen, de moderne voetballer heeft een koptelefoon op zijn hoofd”, geeft Nijhuis een treffend verschil aan. De scheidsrechter is ook eigenaar van een bakkerij, maar heeft er nog nooit een brood gebakken. Nijhuis vond in het publiek in Jan Schulten wel een collega en vroeg hoeveel de oliebollen bij hem kosten. “95 eurocent“, gaf Jan Schulten aan. “Dan moet ik toch met de prijs omlaag”, luidde het gevatte antwoord van Nijhuis. De arbiter vertelde ook hoe hij zich eens voorbereid had op een wedstrijd met de Turkse topclub Fenerbahce. “Ik kende een Turkse buurjongen en heb hem gevraagd om mij te informeren over een aantal voetbaltermen in zijn taal. Mijn uitspraak was echter ondermaats en tijdens het op afstand zetten van een muur noemde ik het in mijn ogen goede Turkse woord voor achteruit. Het bleek achteraf ‘naaimachine’ te zijn en dus kreeg ik tijdens dat moment de nodige wegwerpgebaren te verduren en in de beoordeling na de wedstrijd kreeg ik te horen dat mijn lijnmanagement een zwak onderdeel was in een verder goed gefloten match.” Na de presentatie van Bas Nijhuis en Eddy van der Ley mochten de aanwezigen vragen stellen en dus kwam de videoscheidsrechter ook aan de orde. Nijhuis is zeker een voorstander, maar dan alleen voor wat betreft doellijntechnologie, wel of geen strafschop of wel of geen buitenspel. “Daar moet het bij blijven en de uitkomst van de videoscheidsrechter moet niet te lang duren.” Vervolgens signeerden beide sportliefhebbers hun boek, dat inmiddels al 35.000 leer is verkocht. Vele aanwezigen op de KOSC sponsoravond kochten het boek en kregen nog een aantal anekdotes te horen. “Bij de noppencontrole, die we in de kleedkamer uitvoeren, kwam Zlatan Ibrahimovic op me af met een paar badslippers: ‘Are they good sir?’ Diezelfde controle gaat bij een club als Barcelona heel gestructureerd, want alle spelers zitten met hun voetbalschoenen aan keurig in de kleedkamer.” Eddy van der Ley deed ook een duit in het zakje door te melden dat dit boek wel veertig euro waard moest zijn en dat je het al kon kopen voor € 19,99. Het was een treffend voorbeeld van deze amicale en prima georganiseerde avond bij KOSC, waar de aanwezigen genoten van de mooie verhalen van deze oud profvoetballer Eddy van der Ley en scheidsrechter Bas Nijhuis.


Actie4Kids: de gevulde schoenendoosactie stopt na 12 jaar Actie4Kids heeft in het twaalfde jaar in Weerselo en omgeving weer een mooie opbrengst opgeleverd. De laatste gevulde schoenendozen komen nog binnen en dan is het afgelopen. Ze stoppen met deze Actie4Kids. Zij hebben heel veel kinderen en gezinnen geholpen in de afgelopen twaalf jaar. WEERSELO

Annie Oude Hengel, de kartrekker van de Actie4Kids, heeft zich twaalf jaar lang ingezet voor dit goede doel. Ieder jaar was ze druk met het inzamelen van lege schoenendozen, speelgoed, toiletartikelen, schoolspulletjes en knuffels voor de allerarmste kinderen. Zelf is Annie in Oeganda geweest, waar ze de schoenendozen aan de allerarmste kinderen heeft mogen overhandigen. Emotionele momenten om te zien hoe blij en gelukkig deze kinderen waren met een gevulde schoenendoos. Nooit krijgen deze kinderen iets leuks en dan zo’n prachtige gevulde schoenendoos krijgen, hoe mooi is dat.

centrum kreeg te horen, dat ze alle schoenendozen weer leegkiepten en van deze berg speelgoed enz. weer nieuwe gevulde schoenendozen gingen maken, ben ik naar Dodewaard geweest om te helpen de schoenendozen te controleren en verzendklaar te maken. Het eerste wat ik hier leerde was om de gevulde schoenendoos in zijn waarde laten zoals deze is gevuld. Hij mag alleen bijgevuld worden, maar niets mag eruit gehaald worden. Als er nog ruimte over is mag er wel bijgevuld worden. Voor lucht gevulde dozen betalen we niet. Vanuit Weerselo werden de schoe-

nendozen met de bus van Duxvalves uit Almelo naar Dodewaard gebracht. Regelmatig gingen er ook leerlingen van het Thij College mee naar Dodewaard om te helpen. Dit was voor de maatschappelijke stage van het Thij College. Zo hebben er bij mij thuis ook leerlingen voor de maatschappelijke stage knikkerzakjes gevuld, schoenendozen versierd en geholpen met poppen aankleden. Dan had ik in Weerselo dames die zich als inleveradres aanboden. Er was een mevrouw die knikkerzakjes en pennenzakjes naaide en een mevrouw die de touwtjes door de knik-

Annie vertelt: “Overal werden de gevulde schoenendozen ingeleverd. Ter Apel, Delden, Dodewaard, Kesteren en dit jaar gaan we ze inleveren in Ochten. Van hieruit gaan ze in containers naar het desbetreffende land. We zijn het eerste jaar begonnen met 118 gevulde schoenendozen en geleidelijk aan is het gemiddelde ongeveer 500 gevulde schoenendozen, die we konden inleveren. De schoenendozen worden in de verwerkingscentra gecontroleerd. Naar aanleiding van wat ik in een inlever-

kerzakjes deed. Verder was er een mevrouw die zorgde dat de poppen niet naakt maar allemaal gekleed in de doos gingen. Dit omdat zij heel veel poppenkleertjes haakt en breit. Het bijvulmateriaal kwam van de Boelmarkt uit Rossum en van de rommelmarkt in de Lutte op Tweede Pinksterdag. De Snuffelhal gaf me leuke kleine spelletjes en heel veel knikkers voor de Actie4Kids. Lege schoenendozen kon ik allemaal bij Schoenenzaak Mensink in Denekamp halen. Elk jaar was er medewerking van de Aloysiusschool en een aantal jaren de Remigiuskerk. Verder deed de Veldkampschool uit Denekamp enkele jaren mee en Stella van kinderopvang Calimero in Rossum werkte ook al jaren mee. Baptistenkerken uit Hengelo en Almelo leverden daarnaast dozen bij mij in en dames van de Natuur Wandelgroep in Weerselo hielpen me de schoenendozen in de verzenddozen te pakken. De gevulde schoenendoos van Actie4Kids is een klein stukje ontwikkeling in de onontwikkelde landen waar ze naartoe gaan. Het zijn de allerarmste kinderen in Oost Europa, Afrika en in vluchtelingenkampen. Hier hebben ze helemaal niets. Toiletartikelen zijn voor de hygiëne. Schoolartikelen kunnen ze mee nemen naar school, want als ze geen schriften en dergelijke hebben mogen deze kinderen niet naar school. En met het speelgoed en de spelletjes leren ze samen spelen. Dit jaar gaan de gevulde schoenendozen van de Actie4Kids naar Roemenië, Togo, Sierra Leone, Oekraïne en naar vluchtelingen die langere tijd in vluchtelingenkampen verblijven.”

Kinderen, ouders en iedereen uit Weerselo en omgeving die bij Annie nog speelgoed of gevulde schoenendozen willen inleveren, kan dat doen tot 15 december. Daarna stoppen ze definitief met de Actie4Kids. Wilt u financieel nog bijdragen voor de verzendkosten, dat kan via het rekeningnummer: NL 64 RABO 0110 9888 25, ter attentie van Actie4Kids verzendkosten. Annie: “Iedereen bedankt die de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan

de gevulde schoenendoos Actie4Kids. Grandioos, want door goede samenwerking hebben we heel veel kinderen en gezinnen blij kunnen maken.” Annie en alle medewerkers kunnen terugkijken op een zeer geslaagde actie. Alle complimenten dat ze twaalf jaar lang zoveel kinderen hebben kunnen blij maken met een goed gevulde schoenendoos.

Het Trefpunt is laagdrempelig. Er komt een open leestafel, een vers kopje koffie, een haal- en brengpunt en is geschikt voor studie, ontmoetingen en ontwikkelingen. Het geeft reuring, maar ook belangrijk is zorg en aandacht hebben voor elkaar, contacten, ondernemen en ontspanning. Zwerfboeken zijn een goede aanvulling. Mensen die bijvoorbeeld boeken willen afstaan, kunnen die eventueel afstaan aan de dorpsbieb, maar ook aan de Heemkunde. Bert Wolbert van de Heemkunde: “De Heemkunde bestaat sinds 1980 en sinds vorig jaar zitten we in Het Trefpunt. We zijn open voor mensen die informatie willen hebben en vinden het heel belangrijk samen met de bieb op te trekken. Het kan een wisselwerking zijn. We kunnen aan de leestafel samenwerken met de dorpsbieb. De Heemkunde ondersteunt de komst van de dorpsbieb daarom ook heel graag”.

Fons Oude Essink Nijhuis, bestuurslid van Het Trefpunt, presenteerde via een powerpointpresentatie een tekening van Het Trefpunt waar de verbouwing plaats zal vinden. Het Trefpuntbestuur zal de dorpsbieb op alle mogelijkheden steunen. Wethouder Alfons Steggink was voor de achtste keer aanwezig bij de jaarvergadering en had nog nooit zo’n grote deelname meegemaakt. Wethouder Steggink: “Ik geef de dorpsraad een groot compliment voor de wijze waarop dit is opgepakt. Het draagvlak is, dat de gemeente een steentje bij kan bijdragen aan de realisatie van de dorpsbieb Weerselo”. Hij wenste iedereen heel veel succes. De dorpsraad kan zeer tevreden zijn over de opkomst, maar ook over de reacties van de aanwezigen. Een teken dat de dorpsbieb leeft in Weerselo. Ine Flinkers

Ine Flinkers

Dorpsbieb Weerselo komt steeds dichterbij Maandagavond 27 november was de jaarvergadering van de dorpsraad Weerselo bij café Van Olffen. Als hoogtepunt kwam de dorpsbieb aan de orde. Er waren ruim 100 belangstellenden die duidelijk de dorpsbieb een warm hart toedragen. De oude bibliotheek aan de St. Remigiusstraat werd enige tijd geleden gesloten en zal binnenkort afgebroken worden, dus alle reden om zich in te zetten voor het behoud van een bibliotheekfunctie. WEERSELO

Fons Oude Essink Nijhuis, Voorzitter van Stichting bestuur Trefpunt geeft powerpoint presentatie over verbouwing Trefpunt).

Johan Oonk, voorzitter van de dorpsraad, heette iedereen van harte welkom en was zeer verheugd over de grote opkomst. Wethouder Alfons Stegging was aanwezig namens de gemeente Dinkelland. Johan: “De Stichting bibliotheek Dinkelland vond dat de bibliotheek in Weerselo moest sluiten omdat het aantal betalende leden (160) niet genoeg was voor het voortbestaan van de bibliotheek. Er zal naar alle waarschijnlijkheid een nieuw haal- en brengpunt komen, maar dat is nog niet gerealiseerd. Er zijn al boeken op de basisschool, maar de kinderen mogen deze boeken alleen op school lezen en dus niet mee naar huis nemen”. Daar was maandagavond wel enig commentaar op van enkele ouders. De ouders willen graag samen met de kinderen lezen en ‘s avonds bij het naar bed gaan willen ze de kinderen nog een verhaaltje voor kunnen lezen, maar dat is helaas niet meer mogelijk met boeken van de bibliotheek. Haal- en brengpunten dat missen ze. Johan vertelt verder: “Maar nu komen er kastjes in Deurningen, Saasveld en Weerselo, waar men boeken kan meenemen naar huis en later weer terug kan brengen. Dat hoeft niet naar dezelfde plek, maar mag ook op een andere locatie waar de kastjes staan. De oude bibliotheek werd geleid door professionals en de dorpsbieb alleen door vrijwilligers. Binnenkort is er geen lidmaatschap, geen directe betaling en ook geen registratie van de uitgeleende boeken meer. Boeken voor en door Weerselo”. Renate Vlutters, vrijwilli-

ger van de bibliotheek en secretaris van de dorpsraad: “Tijdens de zomerfair hebben we een handtekeningenactie gehouden. We hebben 1000 handtekeningen binnengekregen en dat heeft wel indruk gemaakt bij de gemeente. We hebben de politiek benaderd en zijn met wethouder Ilse Duursma in gesprek gegaan. Bureau Arcon, Hetty Wolf en Ria Schlepers, begeleidt ons in dit proces. Ook hebben we tijdens de zomerfair een enquete gehouden, met een respons van 317 formulieren”. 99,92% van de bevolking vind het belangrijk dat de dorpsbieb er komt. Naar aanleiding hiervan is zijn een stuurgroep en een werkgroep gevormd en zij hebben heel veel werk verricht. De stuurgroep bestaat uit de dorpsraad en vrijwilligers van de voormalige bibliotheek. Er hebben zich al spontaan nieuwe vrijwilligers aangemeld. Waarschijnlijk kan er binnenkort een nieuwe locatie gerealiseerd worden. De stuurgroep had drie locaties op het oog. Zorgcentrum Sint Jozef, het oude gemeentehuis en de potentiële plek, het Trefpunt. Bij Het Trefpunt moet een verbouwing plaatsvinden voordat de dorpsbieb zich hier zal kunnen gaan vestigen. Maar er is één probleem. De gemeente zal dit moeten betalen, maar zij wil niet investeren in stenen. De stuurgroep heeft, ondanks dat de gemeente niet wil investeren in stenen, toch nog goede hoop dat ze wethouder Ilse Duursma kunnen overhalen. De gemeenteraad heeft namelijk een motie heeft aangenomen waarin wethouder Duursma gevraagd wordt een oplossing te zoeken.


Veevoeders Zaaigoed Agrarische benodigdheden

BORGELINK Lattropperstraat 25 Denekamp - Tel. 351305

Kunstmest Pootgoed Kleindier voeders

AANBIEDINGEN T/M 12 DECEMBER

4,90 Houtvezel 10 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 6,00 Classic For hondenbrok 20+3 gratis . . . . . . . € 27,50 Winterstrooivoer

5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur - zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur

Ja gezellig, Dinkelland Visie is er weer!

e

ELK 2 ARTIKEL

GRATIS m.u.v. basis- en kerstcollectie

ers

nd net even a Oldenzaalsestraat 40c Tel. 0541 - 352164

www.2womenfashion.nl

Kerstmarkt in het centrum van Denekamp 17 december 2017 Zondag 17 december is Hoeve de Lange Braak-Aveleijn uit Noord Deurningen weer vertegenwoordigd op de kerstmarkt in het centrum van Denekamp. Bij Hoeve de Lange Braak-Aveleijn genieten mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding. Mede dankzij de hulp van diverse vrijwilligers kunnen wij deze middag weer de bekende loterij houden met vele mooie prijzen. Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door vele winkeliers uit Denekamp e.o. Ook worden er deze middag o.a. erwtensoep, braadworst en zachte Denekampse wafels verkocht. De gehele opbrengst van deze dag komt ten goede aan de cliënten van Hoeve de Lange Braak-Aveleijn.

12 december in Twente:

Startup Now van Rabo is event voor startende ondernemers

STAALCONSTRUCTIES B.V. “Steeds meer ’n begrip in Twente”

Complete staalconstructies Zet- en plaatwerk Industriehallen en loodsenbouw Verkoop van alle soorten ijzer, o.a.: balken-, buis-, hoek-, plaat-, koker- of U-profiel (evt. op maat gezaagd) Stalen damwandprofiel uit voorraad leverbaar op 4, 5 en 6 meter Hanzeweg 18 - Denekamp - Tel. 0541-353528 Stahlbouw GmbH Bad Bentheim

Topscore!

Wij zijn met een 9,7 één van de beste bloemisten van Topbloemen! Wij hebben er vorige maand een extra stukje winkel erbij gekregen. De winkel is nu helemaal een bloemenzaak geworden.

Dit gaan we zondag 17 december van 12 tot 17 uur vieren met een hapje en een drankje. Wij hopen dat jullie dit met ons komen vieren.

9,7

Bianca Schipper, Niek van Eerden en Betsie Veldsink, accountmanagers MKB bij Rabobank Twente Oost, zijn ook aanwezig bij Startup Now op 12 december in Hengelo.

loemisten b e t s e b e d n a Een v ! van Topbloemen

Dinsdag 12 december komt het Startup Now event naar Twente. Startende ondernemers en mensen die zelf willen beginnen met een eigen bedrijf zijn vanaf half 4 welkom in het prachtige monumentale fabrikieksgebouw van Hazemijer in Hengelo. Er zijn nog (gratis) kaarten beschikbaar. Inschrijven kan op www.rabobank.nl/startupnow OLDENZAAL

Speciaal voor alle plannenmakers en (bijna)startende ondernemers organiseert de Rabobank ook dit najaar Startup Now events. Een event voor iedereen die net gestart is of voor diegene die er van dromen zelf te gaan ondernemen. De

events zijn op 14 verschillende locaties door heel Nederland. Van Groningen tot aan Maastricht met in totaal 28 sprekers. Op dinsdag 12 december is het laatste Startup Now event in Twente.

Eurowerft 15b 7591 DE Denekamp 0541 853273 idylle.bloemen@hetnet.nl


Tweede editie Ootmarsum Schittert Afgelopen vrijdag organiseerde Ootmarsum Schittert voor de tweede keer een sfeervolle koopavond. De winkelstraten werden voor deze gelegenheid verlicht met kaarsjes en lichtjes. Daarnaast kon het publiek genieten van bijzondere kunst en livemuziek. OOTMARSUM

Net als vorig jaar openden meer dan 50 winkels, horecagelegenheden en galeriën de deuren. Er waren leuke kortingen en ondernemers trakteer- den het

Op deze overzichtskalender worden de evenementen geplaatst die bij de VVV zijn aangemeld. Voor plaatsing kunt u terecht bij de VVV’s in Dinkelland. Kantoor Denekamp, Oldenzaalsestraat 39, tel. 0541-355752 of kantoor Ootmarsum, Markt 9, tel. 0541-291214. www.vvvootmarsumdinkelland.nl. DECEMBER 7 en 8 december: Midwinterhoornblazen door de Doarper Mirweenterhoarnbloazers van19.00 tot 19.30 uur op het Nicolaasplein, Denekamp www.dmwhb.nl. 8 december: Smaakvolle wijnproeverij. Leer beter je eigen smaak in wijn kennen. Wat zijn de grootste verschillen en wat vind je lekker of juist niet? Welke wijn serveer ik bij mijn kerstdiner? Aanvang: inloop v.a. 19.30 uur. Toegang: € 32,50 (inclusief welkomstdrankje, wijn en hapjes. Org. How2Taste. Locatie: Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 21, Denekamp. 9 t/m 27 december: Kerstdorp Denekamp. Op het Nicolaasplein naast de Nicolaaskerk wordt op 9 december wederom de prachtige houten kerststal met levensgrote beelden opgezet. Dit jaar zal de kerststal worden uitgebreid met een schapenhok en een herberg. Ook zullen er naast de levensechte, grote kerstbeelden een aantal levende schapen de kerststal bevolken, erg leuk dus om even met de (klein)kinderen bij de kerststal langs te gaan. In de weekends op het podium livemuziek.

9 december: Theatervoorstelling Nathalie Baartman. ‘Voest’. Wa’s voest? Da’s Twents voor vuist. Wat? Gaat Baartman vechten dan? Ja. Voor meer vrolijkheid. En meer liefde. Daarvoor. Voest is een vurige voorstelling van een ontembare vrouw op drift. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: € 15,- p.p. Locatie: Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 21, Denekamp. www.kulturhusdenekamp.nl. 9 december: Midwinterhoornavondwandeling. Aanvang: 17.00 uur. Onder leiding van een gids bezoekt u 3 locaties waar midwinterhoorn wordt geblazen. Onderweg wordt er glühwein en chocolademelk geserveerd. Duur: 1,5 uur. Deelname: € 4,50 volw. en € 3,50 kinderen (t/m 12 jr) Reserveren via VVV Ootmarsum, tel. 0541-291214 of info@vvvootmarsum.nl. 9 december: Midwinterhoornblazen door de Doarper Mirweenterhoarnbloazers van 13.30 tot 16.00 uur. Demo blazen en midwinterhoorn maken bij Huis Singraven, Denekamp. www.dmwhb.nl. 9 en 10 december: Kerst en Kunst in Ootmarsum. In het his-

torische centrum van Ootmarsum wordt een magische kerstmarkt met vele extra’s georganiseerd. Bekende kunstenaars, bijzondere lifestyle kraampjes, verwarmende terrassen, maar ook internationale gasten met spectaculaire optredens zorgen voor een onvergetelijke dag. Tijd: 12.00 tot 18.00 uur. Locatie: centrum Ootmarsum. www.kerstenkunst.nl. 10 december: Kerstfair Landgoed Kaamps. Snuffel lekker rond tussen de ruim 50 kramen, kijk tussen de brocante spulletjes, of geniet van de liederen van het kerstkoor. Op deze markt is voor elk wat wils en wordt ook de inwendige mens flink verwend met vele proeverijen van producten van Kaamps. Tijd: 10.00 tot 17.00 uur. Locatie: Landgoed Kaamps, Vliegveldstraat 4a, Deurningen. www.kaamps.nl. 10 december: Themamarkt Weerselose Markt. Speciale themamarkt op de Weerselose Markt: kerstplein. Er is van alles te vinden op het gebied van kerst. Locatie: Weerselose Markt, Bornsestraat 14, Weerselo. Entreeprijs: € 1,00. Openingstijden: 12.00-16.00 uur. www.weerselosemarkt.nl. 10 december: Bosborrel bij Jan Wesselinkhoes. Gezellig borrelen op het idyllische oude erf van het Jan Wesselinkhoes; een ‘los hoes’ gehuld in authentieke kerstsfeer. Er staan een klein aantal kramen waar je terecht kunt voor een hapje en

publiek op een hapje of een drankje. Onze fotograaf heeft foto’s gemaakt. Bekijk alle foto’s van onze fotograaf op www.oypo.nl/dinkellandvisie.

drankje (bier/wijn/fris). Het duo Little Ramblin Boots zorgt voor easy-goingachtergrondmuziek. Verder: vuurkorven, strobalen en een vleugje jingle bells. Tijd: 13.00 tot 19.00 uur. Entree: gratis. Info: www.vanheekevents.nl. 10 december: Kerstconcert vrouwenkoor Cantabilé. Aanvang: 15.30 uur. Locatie: Sint Nicolaaskerk, Denekamp o.l.v. Herman Koops. Mix van moderne en klassieke muziekstijlen. Gezongen wordt in het Engels, Duits en latijn. M.m.v. Sander Fox (piano), Honorée Vissers (viool) en Kristin Nijhuis (altfluit), Ellen IJland (sopraan solist). Kaarten: € 7,50, voorverkoop bij leden Vrouwenkoor Cantabilé en bij entree concert. 12 december: Midwinterhoornblazen door de Doarper Mirweenterhoarnbloazers van 18.40 tot 19.00 uur bij Gerardus Majella, Berghummerstraat, Denekamp. www.dmwhb.nl. 13 december: Midwinterhoornblazen door de Doarper Mirweenterhoarnbloazers van 18.45 tot 29.00 uur in het centrum Denekamp. Rondgang met diverse blazersgroepen door het dorp. www.dmwhb.nl. 13 december: Filmhuis Denekamp ‘Demain tout commence’. Samuel leidt een zorgeloos leven aan de zonnige zuidkust van Frankrijk met veel feesten en weinig verant-

woordelijkheden. Tot Kristin, een van zijn vroegere veroveringen, langskomt en vertelt dat hij de vader is van haar paar maanden oude baby Gloria. Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 7,50 (incl. koffie/thee), Kulthurhus Denekamp, Oranjestraat 21, Denekamp. www.kulturhusdenekamp.nl. 14 december: Concert Wibi Soerjadi in Simon en Judaskerk Ootmarsum. Meesterpianist Wibi Soerjadi (1970) studeerde op vroege leeftijd met een tien af aan het Sweelinck Conservatorium. De logische gevolgen waren nationale en internationale prijzen, koninklijke onderscheidingen, uitverkochte concerten in binnen- en buitenland en meervoudig met goud en platina bekroonde cd’s en dvd’s. Aanvang: 20.00 uur. Duur tot 21.50 uur. Entree: middenschipplaatsen (zichtplaatsen) € 24,50 p.p. / scherm- plaatsen (videoscherm- geen zicht op podium) € 15,00 p.p. Kaarten bestellen: mail naar: info@vvvootmarsum.nl. 14 december: Midwinterhoornblazen door de Doarper Mirweenterhoarnbloazers van 19.00 tot 19.30 uur op het Nicolaasplein, Denekamp www.dmwhb.nl. 14 december: Lezing iconen door Désirée Krikhaar. Org. Kunstkring Ootmarsum. Entree: vrienden € 4,00, niet-vrienden: € 8,00. Aanmelden + info: weierink-bulten@ hetnet.nl of tel. 0541-292981. Tijd: 20.00 uur. Locatie: Café-restaurant Rouwers, Denekamperstr. 74, Agelo. 15 december: Midwinterhoornblazen door de Doarper Mirweenterhoarnbloazers van 19.00 tot 19.30 uur op het Nicolaasplein en van 17.30 tot 18.30 uur bij het klooster aan de Gravenallee in Denekamp. www.dmwhb.nl. 15 december: Twents Byzantijns koor. Kerstconcert. Org. Culturele Raad Denekamp. Locatie: Havezathe Huis te Brecklenkamp, Jonkershoesweg 10, Breklenkamp.

Aanvang 19.30 u. Entree € 15,- p.p. incl. pauzedrankje. Kaarten verkrijgbaar bij (of reserveren via) VVV Denekamp, tel. 355752 15 december: Huiskamerconcert Erve Fakkert met Afslag Oele. Popmuziek uit de jaren 60 en 70. Van rustige nummers tot swingende rock-’n-roll, goed in het gehoor liggend, meestal Engelstalig én herkenbaar. Reserveren via info@ervefakkert.nl of 0541-625789. Entree: € 6,- p.p. (incl. koffie of thee.) Aanvang: 20.30 uur. Locatie: Erve Fakkert, Everlostr. 3, Rossum. 15 december: Kruisjaswedstrijden. Org. klootschietersvereniging DVSO. Tijd: 20.00 uur. Locatie: café ’t Peuleke, Tramweg 2, Rossum. 15 en 16 december: Christmas and more in Huis Singraven. Een kersttraditie leeft voort in Huis Singraven. Christmas & More met de vertrouwde sfeer in de prachtige trouwzaal. Maar wat zal er dit jaar gebeuren in of om het Huis? Classic & More bestaat uit drie mannen en twee vrouwen, ervaren zangsolisten die in klein verband vocale vernieuwing nastreven. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten: € 22,50. Er wordt gespeeld in de sfeervolle trouwzaal. Info: bel 06-12409970 of mail info@classicandmore.nl. 16 december: Midwinterhoornblazen door de Doarper Mirweenterhoarnbloazers van 13.30 tot 16.30 uur. Demo blazen en midwinterhoorn maken bij Huis Singraven, Denekamp. www.dmwhb.nl. 16 december: Midwinterhoornavondwandeling. Aanvang: 17.00 uur. Onder leiding van een gids bezoekt u 3 locaties waar midwinterhoorn wordt geblazen. Onderweg wordt er glühwein en chocolademelk geserveerd. Duur: 1,5 uur. Deelname: € 4,50 volw. en € 3,50 kinderen (t/m 12 jr). Reserveren via


75 jaar Kees Smit Tuinmeubelen ALMELO ­ Tuinmeubelspecialist Kees Smit Tuinmeubelen bestaat dit jaar 75 jaar. Het fami­ liebedrijf bestaat uit drie generaties. Waar opa Henk begon als marskramer, specialiseerde Kees Smit zich na de overname in de verkoop van tuinmeubelen. Henk Smit nam in 2011 het stokje over en zet het bedrijf op dit moment nog steeds voort.

Van hek tot spant, van hoeklatei tot complete staalconstructies voor landbouw of industrie. Kerspelweg 13, 7634 RB Tilligte Tel: 0541 - 22 12 98, Mobiel: 06 - 3077 8346 Fax: 0541 - 22 10 36, E-mail: info@lohuislcw.nl Kees Smit Tuinmeubelen is in 75 jaar uitge­ groeid tot een grote speler in de tuinmeubel­ branche. In 1942 is Henk Smit begonnen met het verkopen van huishoudelijke artikelen met paard en wagen. In 1981 werd het door Kees gebouwde pand op het industrieterrein in ge­ bruik genomen, midden in de weilanden. In 1990 is de huidige showroom in Almelo geopend. Onder leiding van de huidige directeur, Henk Smit, is de Nederlandse webwinkel gelanceerd (www.keessmit.nl). Vervolgens is in 2013 in Amersfoort een tweede vestiging geopend langs de A1. Vorig jaar is de Belgische webwinkel gelanceerd en sinds dit jaar ook de Duitse web­ winkel. Deze ontwikkelingen laten duidelijk zien dat de tuinmeubelspecialist in 75 jaar tijd flink is gegroeid! Op de stoep van de huishoudwinkel is de liefde voor tuinmeubelen ontstaan. De specialisatie van Kees Smit Tuinmeubelen ligt daarom alleen bij tuinmeubelen. Het bedrijf is inmiddels ge­ groeid tot de grootste speler in tuinmeubelen van Europa. In de showrooms in Amersfoort en Almelo en in de webwinkel bieden zij tuinmeubelen aan in allerlei materiaalsoorten en stijlen. Het assortiment is erg divers: van klassieke tot moderne tuinmeubelen en van luxe loungesets tot handige stapelstoelen. Met deze uiteenlopende tuinmeubelcollectie wordt de markt in Ne­ derland, Duitsland en België bediend.

KV Ons Streven Marathon Elim Op zaterdag 23 december is de Marathon van Elim. Het is al een jarenlange traditie dat Ons Streven hier aan meedoet. Het is nu al bekend dat het 3e team met 2 koppels meedoet en ook het 1e zal van de partij zijn. Dus zoek een team van 3 of 4 spelers bij elkaar en meld je aan. Aanmelden en coördinatie bij Alfons Tijink 06-20116516 Kaartavonden 2017 De kaartavonden ten behoeve van de juniorenafdeling vinden dit jaar plaats op woensdag 20 en

27 december. Programma Zondag 10 december spelen de senioren wedstrijddag 7: De Toekomst 1 ‑ Ons Streven 1 Kolkersveld 1 ‑ Ons Streven 2 Ons Streven 3 ‑ Steeds Vooruit 3 Ons Streven 4 ‑ Rossum 2 Ons Streven 5 ‑ Noord Berghuizen 4 Dorp Boer 4 ‑ Ons Streven 6 Steeds Vooruit 6 ‑ Ons Streven 7 Vooruit Losser 5 ‑ Ons Streven 8 Zaterdag 23 december marathon Elim

Food & Drinkclub “DE WETHOUDER” te Denekamp presenteert een unieke keukenformule. Food & Drinkclub De Wethouder rolt haar concept verder uit. Naast de Happy bier, Happy Wine en Happy dance avonden, voegt De Wethouder nu een zeer bijzonder food concept toe aan haar agenda. De huidige menukaart wordt Food “De Wethouder” genoemd. Uit een ruim aanbod kleine cu­ linaire gerechten kan een complete maaltijd worden samengesteld. Daarnaast staan er 4 hoofd­ gerechten op de kaart die door de Sous­vide bereidingstechniek zeer mals en van hoog niveau zijn. Naast de huidige menukaart wil De Wethouder ook culinair op alle fronten verrassend en origi­ neel zijn. Hierbij roept zij de hulp in van andere restaurants. Restaurants promoten zich op dit moment met name op culinaire evenementen of in foodhallen. Bijvoorbeeld een proef­eet in Enschede of Heerlijk­Hengelo. Hierbij verleiden ze het publiek met kleine gerechten van hun menukaart voor een toekomstig restaurantbezoek. Het unieke aan het foodconcept van “De Wethouder” is dat zij andere restaurants de mogelijkheid bieden om hun bedrijf te promoten in een andere entourage en omgeving. Food & Drinkclub De Wethouder zal ongeveer 10 andere restaurants per jaar in haar keuken laten koken. Bang voor concurrentie zijn zij niet. Het zou een illusie zijn om te denken dat gasten alleen maar bij De Wethouder zouden eten. Op deze wijze blijft De Wethouder verrassend en uniek. De restaurants en koks die in De Wethouder komen koken worden zorgvuldig geselecteerd. Daar­ bij wordt o.a. gekeken naar kwaliteit, type keuken, originaliteit en enthousiasme. Restaurants uit het buitenland worden hier zeker bij betrokken. De aftrap wordt gegeven door de winnaars van het succesvolle RTL 4 programma Grillmasters. De winnaars zijn van Twents proeflokaal Hengelo en zullen van donderdag 7 december tot en met zondag 10 december de keuken van Food & Drinkclub De Wethouder (gedeeltelijk) over­ nemen. Zij verzorgen vanaf een grote Beerbarrel Smoker de warme grillgerechten. De wethouder is in contact met meerdere verrassende bedrijven en koks uit binnen en buiten­ land. Restaurant De Wanne van Parkhotel De Wiemsel zal begin volgend jaar de keuken voor een week overnemen.

www.dewethouder.nl

De openingstijden van de Wethouder in de periode november 2017 tot en met maart 2018 zijn: Donderdag: vanaf 17.00 uur Vrijdag: vanaf 17.00 uur Zaterdag:vanaf 14.00 uur Zondag: vanaf 14.00 uur


DeVoKo dames 1 beloont trouwe supporters TiMaX⁄DeVoKo dames 1 heeft afgelopen zaterdag haar supporters verwend met een leuke en goede pot volleybal. Hake Tjoba dames 1 werd met 3-1 verslagen. Dit betekende de 2e winst (de 1e wedstrijd werd thuis gewonnen van de Bevers) en het verlaten van de laatste plaats. DENEKAMP

Vooraf bij de teambespreking werd geprobeerd om de druk weg te halen bij de dames. Het team staat onderaan. Er valt niets te verliezen en niemand verwacht wonderen. Lekker vrijuit spelen, was het devies. De dames kregen wel de opdracht mee om direct bij het inspelen alle aandacht te verleggen naar de wedstrijd. Vanaf het begin werd er gevochten voor elke bal. Het publiek genoot van de lange rally’s en zag een geconcentreerd 1e damesteam. Coach Paul op de Weegh begon deze keer met Pien Baalhuis als spelverdeler, omdat Fleur Blokhuis wegens schoolwerkzaamheden de hele week niet had kunnen trainen. Pien greep deze kans met beide handen aan en legde de ene na de andere bal pasklaar voor de aanvallers.

Nadat het 1e punt van de 1e set naar Hake Tjoba ging, pakte DeVoKo direct de draad op. Bij de laatste wedstrij-

den ging het vaak in het begin mis doordat de dames vier á vijf punten achter elkaar om de oren kregen. Nu

bleven ze bij en werd steeds een kleine voorsprong genomen. Een kleine demarrage in het begin van de set zorgde ervoor dat de dames met 7-3 voor kwamen. Dit gaatje bleef en werd zelfs nog iets vergroot naar 1914. Toen maakte Hake Tjoba vier punten op rij. Met Jette Blokhuis voor Jenne Morsink moest de ommekeer weer komen. DeVoKo maakte de 2018, maar Hake Tjoba gaf zich nog niet gewonnen. Ze kwamen terug tot 2121. Met Amke Blokhuis aan serve en een paar goede aanvallen werden achter elkaar de laatste vier punten gemaakt en was de 1e set binnen. Never change een winning team, dus startte Paul op de Weegh met dezelfde zeven als waarmee hij de 1e set was geëindigd, met Pien Baalhuis als spelverdeler en Jette Blokhuis als passer-loper. Het begin van de 2e set ging gelijk op. DeVoKo wist nog wel een gaatje te slaan van drie punten, maar bij 11-11 was de stand weer gelijk. DeVoKo begon daarna met meer servicedruk te spelen.

Merle Roetenberg was de eerste die Hake Tjobe met haar serve in verlegenheid bracht. DeVoKo liep uit naar 15-11. Daarna mocht Amke vijf keer serveren en werd het met goede aanvallen Hake Tjobe onmogelijk gemaakt om terug te komen. Bij een stand van 19-13 serveerde Laura Beherens bijna de wedstrijd uit. Bij 24-13 mocht Hake Tjoba nog een keer scoren, maar de daarop volgende aanval was voor DeVoKo waarmee ook de 2e set binnen was, 25-14. Ook in de 3e set startten dezelfde zeven speelsters. Nu het niveau vasthouden. DeVoKo begon goed en liep uit naar 3-1. Hake Tjoba gaf zich echter nog niet gewonnen en via 3-5 werd het 7-10. Toen was het weer de beurt aan de dames van DeVoKo. Van 7-10 werd het 12-10 en deze voorsprong werd niet meer uit handen gegeven. De dames bleven geconcentreerd spelen. Met veel servicedruk en met mooie aanvallen liepen de dames uit naar 20-11. Ook de 3e set kwam niet meer in gevaar en werd dik gewonnen met 25-13. De winst was binnen, nu nog het bonuspunt.

Het bonuspunt werd echter niet binnengehaald. In het begin liep de pass niet en werden er ook aanvallend knullige fouten gemaakt. Hake Tjoba liep via 0-6 uit naar 1-13. Paul was toen al door zijn time-outs heen. De dames herpakten zich toch nog weer. Vooral Jette Blokhuis, die een goede wedstrijd speelde, zorgde met een aantal goed aanvallen dat het geloof weer terugkwam. Langzaam werd het gat van 12 punten teruggebracht. Het gat was echter te groot en de 4e set werd uiteindelijk verloren met 16-25. De dames kunnen terugkijken op een prima wedstrijd, waarbij ze zeker aan klantenbinding hebben gedaan. Op 9 en 16 december volgen nog uitwedstrijden, tegen HeVa VCV en Springendal Set-up ’65 Dames 2. Daarna kunnen de dames even bijkomen van de 1e seizoenshelft. Op 13 januari volgt de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Nijhuis Technology Sudosa-Desto dames 1. Gezien de wedstrijd van afgelopen zaterdag wil niemand deze thuiswedstrijd missen!

Inloop inrichting openbare ruimte Deurningen Dinsdag 28 november vond er bij Pelle's Eten en Drinken in Deurningen een inloop plaats met betrekking tot de inrichting openbare ruimte in Deurningen. Gemeente Dinkelland nodigde, samen met Stichting Dorpsbelang Deurningen (SDD), haar inwoners uit om in gesprek te gaan over de openbare ruimte in de buurt en het dorp. DEURNINGEN

De openbare ruimte is de gezamenlijke leefomgeving waar bewoners dagelijks gebruik van maken. Plekken waar je buiten met elkaar een praatje maakt, je auto parkeert, de kinderen spelen, of bijvoorbeeld je hond uitlaat. Daarvoor werd in 2003 door de gemeente een groenplan opgesteld. Een belangrijk doel van dat plan was om het eigen dorps- of cultuurhistorisch karakter te versterken. In navolging tot dit beleidsplan heeft het gemeentebestuur in 2017 Mauritz Adviseurs & Taxateurs BV opdracht verleend voor het opstellen van een Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR). Deze heeft vervolgens Bijkerk c.s. Landschapsarchitecten verzocht om mee te werken aan het project. Bovengenoemden hebben samen met de projectgroep Noaberkracht alle dorpskernen in kaart gebracht om zo een plan te kunnen opstellen. Het is een algemeen beleidsplan met negentien deelplannen, waarvan er elf betrekking hebben op de gemeente Dinkelland en de overige op de gemeente Tubbergen.

Het document beschrijft een werkbaar plan dat duidelijkheid biedt aan beleidsmakers en de uitvoerders van dat beleid, maar geeft zeker ook duidelijkheid aan de burgers wat er de komende tien jaar met het groen en de inrichting van de openbare ruimte moet, kan en mag. Voor Deurningen heeft de projectgroep Noaberkracht samen met vertegenwoordigers van Stichting Dorpsbelang Deurningen overleg gehad. Hier kwamen diverse aandachtspunten naar voren waarbij de kwaliteit van openbare ruimte van grote betekenis is voor het welbevinden van de mensen, dit ook in relatie met de verkeersveiligheid. Voor bepaling wordt elk dorp in lagen weergegeven. Daarbij worden zeven categorieën benoemd. Tijdens de inloop werd Deurningen met de zeven woonlagen, inclusief de aandachtspunten van SDD, gepresenteerd en konden inwoners informatie verkrijgen of hun eigen ideeën en meningen uiten. De zeven verschillende woonlagen werden per

display verder toegelicht. De woonlaag geeft globaal de laag tussen de landschappelijke dorpsrand en de kern weer. Hier komen veelal uiteenlopende bomen en beplantingen voor. Veel van dat soort bomen hebben een leeftijd van 25-30 jaar. In de woonlaag komen ook veel plantvakken voor die vergrassen doordat chemische bestrijdingsmiddelen niet meer toegepast mogen worden. Hierbij worden bewoners door burgerparticipatie zelf uitgenodigd om actief bij te dragen in ontwerp en beheer van de openbare ruimte. “Het vervangen van groenstroken met struikgewas, waarbij het voor de gemeente niet meer mogelijk is om dit onkruidvrij te houden. De gemeente zou bijvoorbeeld op een zaterdag kunnen zorgen voor de middelen, zodat de buurtbewoners de armen uit de mouwen kunnen steken bij het vervangen van de struiken”, aldus de heer Gerard Davina, projectleider en beleidsmedewerker Groen en landschap. "Voor deze participatie zou de gemeente bijvoorbeeld een financiële bijdrage kunnen geven voor een buurtbarbecue". Ook wordt er in deze laag gekeken naar het, onder voorwaarden, verkopen van openbaar groen, zodat onderhoud niet meer door gemeente uitgevoerd hoeft te worden. De kernlaag

is het gebied in en rond het centrum van de kern. Hier vindt doorgaans de bedrijvigheid van het dorp plaats: winkels, horeca en dienstverlenende organisaties. In dit gebied wordt rekening gehouden met het cultuurhistorische karakter en de sfeer, waar ook gelet wordt op het groen. De landschappelijke laag is de ‘schil’ van het dorp. Het is de laag waar de sfeer van het aansluitende landschap de belangrijkste beeldbepalende rol speelt. De dorpsranden kaderen de kern in vanuit het landschap. Deze kan in drie soorten verdeeld worden. De gesloten, transparante of open dorpsranden. Hierbij wordt in overweging genomen hoe de bewoner het landschap beleeft, maar ook hoe een bezoeker van het dorp het landschappelijke element van het dorp beleeft. De hoofdontsluitingswegen zijn de laag waar sfeer van de landschappelijke laag geleidelijk over mag gaan in de kernlaag. Als laatste zijn er de landschappelijke relicten en monumentale bomen. Onder de eerste categorie vallen monumentale bomen of groepen bebossing die vaak op particuliere grond staan. Het beleid is dat in overleg met de eigenaren en mogelijk aanwonenden een toekomststrategie voor deze relicten wordt opgesteld. Voor

de monumentale bomen is het beleid er op gericht dat in overleg met de eigenaar een mogelijke strategie wordt ontwikkeld dat zowel de openbare ruimte en de eigenaar baat hebben bij het behoud van de boom. De bezoekers hebben over deze lagen informatie kunnen inwinnen en hun eigen ideeën kunnen leveren. “We hebben doorlopend bewoners mogen verwelkomen”, aldus Davina namens de projectgroep en Brian Scholten namens Stichting Dorpsbelang Deurningen. Een moeder met kind was geïnteresseerd in de speelvoorzieningen in het dorp. Hiervoor waren op een plattegrond om de huidige speelgebieden cirkels gezet. Daar waar de cirkels overlappen is het goed geregeld. Delen die erbuiten vallen komen in de toekomst wellicht in aanmerking voor nieuwe speelvoorzieningen. Hierbij kan de gemeente de toestellen verzorgen en wordt de buurt gevraagd om het te onderhouden. De gemeente neemt dan wel de verplichte jaarlijkse keuring voor haar rekening. Ook dit is een vorm van participatie en zo kunnen de sociale contacten in de buurt ook nog eens versterkt worden. Een andere bezoeker nam een specialist mee naar buiten om in de praktijk te laten zien waar de openbare ruimte te kort schiet; bij het dorpscafé is aan de overzijde geen trottoir gesitueerd. Voetgangers moeten, indien er ook auto’s geparkeerd staan, over de openbare weg. Hier valt volgens de bewoner iets te verbeteren.

Inbreng van de bewoners zelf, dat is waar Stichting Dorpsbelang Deurningen op hoopte. Zeker in het kader van MijnDinkelland2030!, waar gemeente samen met bewoners kijkt naar toekomstige leefbaarheid. ‘Kuieroamd’ In het kader van MijnDinkelland2030! krijgt Deurningen een vervolg. Stichting Dorpsbelang Deurningen heeft een initiatiefgroep gevormd om te kijken hoe je een goede basis kunt leggen onder een toekomstplan, waar ook de inwoners achter kunnen staan. In februari⁄maart houdt de stichting bijeenkomsten in heel Deurningen, waarbij Deurningen in elf wijken is verdeeld. Tijdens de bijeenkomsten in de wijken, ‘Kuieroamd’ genoemd, wordt over diverse thema's van gedachte gewisseld, waarbij over de volgende onderwerpen van gedachte gewisseld zal worden: vergrijzing⁄terugloop bevolking, jongeren en hun ideeën, gebruik gemeentelijk⁄maatschappelijk vastgoed, hoe bereik⁄ontmoet je elkaar, economische en agrarische bedrijvigheid en een gezond verenigingsleven. Stichting Dorpsbelang Deurningen nodigt alle inwoners van harte uit om deel te nemen aan een van de bijeenkomsten. MK

Foto’s: DezeFoto.nl.


Protestantse Vrouwengroep Contact Denekamp Kerstbakjes maken

Camper • Verhuur • Verkoop • Bemiddeling • Wash

Ook dit jaar gaat men bij de Protestantse Vrouwengroep Contact weer kerstbakjes maken, namelijk op maandag 11 en dinsdag 12 december. De kerstbakjes en graftakken zijn vanaf dinsdag 12 december te koop in de kerk. Donderdag 14 en vrijdag 15 december vanaf 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag 16 december vanaf 10.00 tot 13.00 uur zijn ze te koop bij supermarkt PLUS Jan Ter Steege. De opbrengst is dit jaar voor Hospice-holos in Oldenzaal, een bijna-thuishuis voor mensen in de laatste levensfase. Het biedt gastvrijheid en zorg aan terminaal zieke mensen (vanaf 18 jaar) ongeacht levensovertuiging en ⁄of religie, met als doel een waardige laatste levensface mogelijk te maken in de nabijheid van naasten. Jaarlijks kerstfeest Het jaarlijkse kerstfeest staat gepland op woensdag 13 december in gebouw Irene. De aanvang is om 20.00 uur.

Edisonstraat 50 | Oldenzaal | 0541 51 61 00

WWW.CITYCAMPERS.NL

Clementines mandarijnen zoet en zonder pit per kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,98 Mooie bloemkool per stuk . . . . € 1,00 Uno navelsinaasappelen Zoet en zonder pit per kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,00 Mooie aardappelen (vastkokend of iets kruimig) 5 kilo . . . . . . . . . . . . . . € 1,98 GROENTE / FRUIT

DE GRENS Nordhornsestraat 233, 7591 NT Denekamp, tel 0541 - 351616

Openingstijden: wo t/m zo. van 08.00 - 18.00 uur

Body Stress Release effectief bij vele klachten Herkent u klachten als: pijnlijke rug, schouders en nek, hoofdpijn, migraine, vermoeidheid, concentra­ tieproblemen, maag en darmklachten, obstipatie, overgangsklachten, tenni­ sarm enz. Body Stress Release is een gezondheidstechniek die de spieren stimuleert om vastgezette spierspanning los te laten. Kleine drukimpulsen zorgen dat het lichaam blokkades opruimt. Het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd. Body Stress Release is ook effectief bij kinderen.

Kijk op www.bsrdenekamp.nl of bel 06 ­ 126 50 778. Wilfried Nieuwhuis, Eijlersplein 4, 7591 AM Denekamp

OP ALLE STOELEN

RANTIE LAAGSTE PRIJS GA

Waterpolonieuws De Dinkel Afgelopen weekend speelden alle teams een competitiewedstrijd, waarvan twee teams zelfs tegen elkaar. Het weekend begon met een thuiswedstrijd van de jeugd onder de 15 jaar. Zij namen het op tegen de nummer 2, WS Twente uit Hengelo. Door het ontbreken van Lonneke Geers, Sanne Pleijhuis en Tycho Franke hebben coaches Irma Berning en Maarten Rinket een beroep gedaan op het andere jeugdteam, onder de 13 jaar. Hierdoor speelden Luuk Geers, Hanne Bonnes en Marit Schäfer twee wedstrijden dit weekend. Waar er bij De Dinkel vooral meiden in het water liggen, was dat bij de tegenstander wat meer verdeeld, waardoor er snelle, grote jongens redelijk makkelijk door de verdediging van de thuisploeg gingen. De Dinkel keek dan ook al snel tegen een achterstand aan, tot groot genoegen van de vele meegekomen supporters van WS Twente. Pas in de 3e periode wist Sem Kortman het doel te vinden voor de Dinkel, nadat hij goed vrij kwam op de midvoor-positie. Sem kreeg veel goede kansen op deze manier, en wist er nog eentje te benutten. Petter Eshuis pikte ook nog een doelpunt mee, maar kon helaas niet stunten tegen deze sterke ploeg. Vervolgens stond de clash van De Dinkel op het programma, Heren 1 tegen Heren 2. Hopelijk de een-na-laatste keer dat ze tegenover elkaar staan, want naar verwachting promoveert een van de twee naar de derde klasse. Heren 1 miste een aantal basisspelers, dus Heren 2 rook zijn kans om misschien wel te kunnen winnen van het eerste team. Heren 2 kon dan ook al snel een voorsprong nemen door veel uitsluitingen aan de kant van Heren 1. Pas in de 3e periode nam Heren 1 de overhand en kwam het door doelpunten van onder andere Sil Koedijk en Jorrit Oude Ophuis op 6-6. Tot 8-8 ging het nog mooi gelijk op, maar toen moest Heren 2 toch de meerdere erkennen in Heren 1. Walter Wigger en Sepp Hermelink brachten de score op 10-8 en Sven Koedijk kon nog eenmaal scoren namens Heren 2. Al met al een erg leuke wedstrijd en de punten bleven gelukkig in Denekamp. Dames 1 reisde zaterdagavond af naar Haaksbergen om te spelen tegen de nummer laatste van de competitie, Scholtenhagen. De dames dachten hier punten te kunnen pakken en begonnen vol goede moed aan de wedstrijd. Het werd er echter een met veel gehang en getrek, wat over het algemeen niet geliefd is bij de Dinkel. De aanval van de gasten liep niet lekker, er werd te weinig gezwommen waardoor men de bal niet goed kwijt kon en deze dan ook veel onnodig verloren werd. De Dinkel had de tegenstander vermoedelijk wat onderschat, want al snel was daar een 3-0-achterstand. Wederom pas in de 3e periode wist de Dinkel te scoren, en wel door de goed zwemmende Sterre Frielinck, dit jaar voor het eerst speelster van de dames. Interimcoach Judith Krabbe gaf samen met de bank genoeg goede aanwijzingen voor de spelers, maar de Dinkel was niet bij machte om Scholtenhagen af te stoppen. Ietwat teleurgesteld vertrokken ze weer huiswaarts. Op zondagmiddag 3 december, toen menigeen bij Sinterklaas op schoot zat, vertrok het team onder de 13 jaar naar Enschede voor een wedstrijd tegen de jeugd van EZC. EZC staat één plek lager dan de Dinkel, dus niet alleen de jongens en meiden, maar het meegekomen Denekampse publiek was zo mogelijk nog fanatieker. Met Kees Kuipers in het doel en Luuk Geers, Hanne Bonnes, Nina Wijering en Joy Labrie in de basis begon de Dinkel goed aan de wedstrijd. De eerste kans was voor Luuk, die helaas in zijn enthousiasme net naast schoot en de vrijliggende Joy daarbij over het hoofd zag. Daarna was het Hanne die het eerste doelpunt maakte na goed doortikken van Luuk. Er werd door de Dinkel vooral aanvallend erg goed samengespeeld. De vrije speler werd vaak gevonden en wanneer er snel gespeeld moest worden ging de bal ook snel naar voren. De supporters werden dan ook luider en luider en dit had uiteraard weer het gewenste effect op de spelers. Alle spelers blonken dan ook uit, zowel verdedigend als aanvallend. Met keeper Kees Kuipers als onbetwiste sluitpost. Hij wist een paar goede ballen te stoppen waardoor er maar 3 tegendoelpunten zijn geïncasseerd! Aan de andere kant werd er maar liefst 15 keer gescoord. Een geweldige teamprestatie waarin de spelers individueel en in teamverband met sprongen vooruit gaan. Programma Zaterdag 9 december spelen de volgende teams: 16.30 uur: Losser - De Dinkel onder 13 jaar in Losser 16.30 uur: VKC - De Dinkel onder 15 jaar in Tubbergen 18.45 uur: De Hof - VKC Dames 1 in Markelo 19.00 uur: de Dinkel Heren 2 - VKC in Dorper Esch 19.45 uur: de Dinkel Heren 1 - de Zandstuve in Dorper Esch.

10 december: De Bosborrel. Ongedwongen en gezellig! Geen toeters en bellen die we kennen van overvolle kerstmarkten en tuincentra. Maar pure gezelligheid met een vleugje jingle bells. Dat omschrijft De Bosborrel het best. Ver van de bewoonde wereld, in het Beuninger achterveld, wordt op zondagmiddag 10 december geborreld op het erf van het Jan Wesselinkhoes. Iedereen is van harte welkom. Theun Hulshof, beheerder van het oeroude boerderijtje, verhuurt het ‘los hoes’ regelmatig als trouwlocatie. “Mensen kiezen voor deze plek vanwege de pure eenvoud van de locatie. De sfeer is passend ten tijden van de kerst, vandaar dat we voor het eerst de deuren opengooien”. De Bosborrel is no nonsense; vuurkorven, strobalen en easy going achtergrondmuziek van “The little Ramblin Boots’. De kleinschalige setting met slechts een aantal food kraampjes, is gehuld in authentieke kerstsfeer. Broer Frits Hulshof, buitenman in hart en nieren, staat met zijn “Forest Bar’ ook op De Bosborrel. Hier kan de bezoeker naast een heerlijk Christofel biertje, een paar “Forest Snacks” bestellen; pure en eerlijke bitterballen gemaakt van wild. Tip! De Bosborrel is leuk te combineren met een stevige wandeling door het prachtige natuurgebied van landgoed Het Meuleman.

Entree is gratis, consumpties tegen contante betaling. Jan Wesselinkhoes | Holtweg 1 | 7588 PC Beuningen

Thema bijeenkomst voor mantelzorgers!

‘OMGAAN MET VERLIES HOE DOE JE DAT?’ Iedereen krijgt vroeg of laat in zijn of haar leven met verlies te maken! Verlies van gezondheid, van baan of door overlijden van iemand die je dierbaar is. Of bijvoorbeeld wanneer het leven er door ziekte van iemand in de naaste omgeving heel anders uitziet dan je had gedacht; ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, die vaak hun sporen nalaten. De Steunpunten Almelo, Dinkelland en Tubbergen organiseren op woensdag 13 december een bijeenkomst i.s.m. Marinus van den Berg. Marinus van den Berg is auteur van verschillende boeken over verlieservaringen en rouwen. Rouwen beschrijft hij als ‘een zoektocht in het landschap van afscheid en verlies’. Deze zoektocht kent geen snelle antwoorden en oplossingen, maar vraagt om een ander tempo en andere taal. Marinus van den Berg vertelt over verlieservaringen en rouwen en daarover gaan we met u in gesprek. Marinus van den Berg werkte o.a. als pastor en geestelijk verzorger in een verpleeghuis Rotterdam en is betrokken bij de activiteiten bij het regionaal palliatief centrum hospice Cadenza te Rotterdam. Als u vanuit ervaring of belangstelling aanwezig wilt zijn op deze avond, bent u van harte welkom op woensdag 13 december bij ’t Oale Roadhoes’ in Tubbergen. De avond duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Er staat voor u een kop koffie klaar met iets lekkers erbij! U kunt zich aanmelden bij j.vandenberg@siztwente.nl of aanmelden@siztwente.nl of bel met 085-7731720 van 09.00 uur tot 13.00 uur(ook voor meer informatie). De Steunpunten Mantelzorg bieden ondersteuning , persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.


Uitnodiging herhalingsavond EHBO Denekamp Maandag 11 december is er weer een herhalingsavond van de E.H.B.O. vereniging Denekamp. De volgende onderwerpen zal men behandelen: Schilderij van lotussen.

Deze avond is een keer een herhaling die totaal anders is. De nadruk ligt op observeren. De lotussen bootsen een ongeval na (als een ‘schilderij’) en de EHBO’ers gaan na wat er gebeurd is. Men zal geen handelingen hoeven doen! De handelingen worden natuurlijk wel besproken. Het afgelopen jaar was iedereen enorm enthousiast over deze avond. Het wordt dus zeker weer een zeer inte-

ressante avond. Denk daarbij ook aan al het werk, dat zowel de kaderinstructeurs als de lotussen hebben, om deze avond goed te laten verlopen. Geef hen de waardering voor al hun werk. Het zal zeker een avond vol ervaring worden. Om uw diploma te behouden is het nodig om jaarlijks de oefeningen te blijven herhalen. Kom daarom maan-

dag 11 december om 19.30 uur naar het Irenegebouw te Denekamp. De EHBO-vereniging heeft ruim 90 leden met daarnaast nog 40 jeugdleden. De leden zijn allemaal in het bezit van een EHBO-diploma inclusief reanimatie⁄AED. De jeugd leert de basis van de eerste hulpverlening. De vereniging verzorgt diverse cursussen (EHBO, Reanimatie⁄AED, BHV, jeugd-EHBO en kinder-EHBO). Wilt u

Kunstzinnige Denekamper

zich aanmelden voor een cursus of heeft u nog vragen? Neem dan gerust een kijkje op de website www.ehbodenekamp.nl of neem contact op met Frank Tellman. Naast het geven van cursussen is de vereniging actief bij evenementen in Denekamp, Tilligte, Lattrop, Beuningen en Noord-Deurningen. Zij zorgen hier voor deskundige hulp en veiligheid. Hierbij helpen de leden regel-

matig en op deze manier frissen ze tevens hun kennis en kunde op. Wilt u zich aanmelden als (jeugd)lid of wilt u gebruik maken van de diensten van EHBO Denekamp bij uw evenement, neem dan contact op met Frank Tellman, e-mail f.tellman@home.nl of tel. 06–14607339.

Vervolg van de voorpagina

Expositie schilderijen Denekampse kunstschilder Dankzij giften aanschaf ‘Snoezelkar’ voor Dokter Eekmanhof Johannes Mensink (1876-1952) in Huize Keizer Algemeen bekend mag worden verondersteld dat in Museum Huize Keizer het gehele jaar door exposities bezocht kunnen worden. Dat is ook de doelstelling van de Culturele Raad Denekamp (CRD) die deze kunsttentoonstellingen organiseert. Per jaar krijgen gemiddeld zo’n viertal kunstenaars of groepjes kunstenaars de mogelijkheid hun werken te exposeren in het museumgedeelte van Huize Keizer. Vaak zijn het amateurs, maar ook van hen wordt nogal eens werk te koop aangeboden. Dit al naar gelang de wens van de betreffende exposant (en). DENEKAMP

Enkele van de vele werken van Mensink in de expositie.

Vorige week werd echter een toch wel bijzondere expositie geopend, namelijk een expositie met schilderijen van de Denekampse kunstschilder Johannes Hendrikus Mensink. Bij de opening van de expositie door wethouder Ilse Duursma was nog de zus Annie Korf-Mensink (93) aanwezig evenals een aantal kleinkinderen. Johannes Mensink werd in 1876 in Denekamp geboren en overleed er in 1952. Al geruime tijd geleden en mogelijk dat menigeen de naam misschien nog wel wat zegt, maar niet de verdere achtergrond en de omvang van zijn schitterende collectie werken kent. Om die reden hier wat meer informatie ook over de persoon Johannes Mensink. Prettig was het in dat verband dat de CRD de kunstkenner bij uitstek Ruud Olde

Dubbelink had gevraagd de expositie te willen inrichten en ook te willen toelichten. Zo hangen aan de schilderstukken verklarende kaartjes. Ruud ging in 2016 met pensioen als conservator van het Palthe Huis in Oldenzaal. Hij studeerde kunstgeschiedenis en mediterrane archeologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen en was aan die universiteit vervolgens tot 1999 verbonden als wetenschappelijk onderzoeker. In genoemd jaar werd hij conservator van het museum in Oldenzaal. Hij is nu lid van de Monumentenraad Dinkelland. *Johannes Mensink Johannes Mensink werd op 5 april 1876 geboren in Denekamp. Hij was een van de vier kinderen van het

gezin Hendrikus Mensink en Euphemia Bekhuis, dat woonde aan de Grotestraat. Vader Mensink die het vak had geleerd van zijn oom, schilder Bekhuis, had daar ook zijn schildersbedrijf gevestigd. Johannes had een grote voorliefde voor de schilderkunst en begon zich al vroeg toe te leggen op het kunstschilderen. Hij trouwde met Martha Schellinks, maar bleef wonen in het ouderlijk huis, waar hij vervolgens de schilderszaak voortzette annex een drogisterij. In de etalage van de zaak werden naast de schilders attributen ook zijn schilderijen te koop aangeboden. Overigens, ook zijn broer Jan was schilder en vestigde zich met zijn zaak en eveneens een drogisterij aan de Lange Voor. Johannes had in de periode 1910-1950 een bloeiende eigen kunsthandel in Denekamp, zodat menige Denekamper waarschijnlijk wel een schilderij van hem bezit. Daartoe behoort ook Jos Rikkink die twee schilderijen van Mensink in de expositie heeft hangen: “Een daarvan heb ik via internet gekocht van iemand elders uit het land die het te koop aanbood.” Van Mensink hangen ongetwijfeld ook heel wat schilderijen buiten Denekamp! ’Een kunstzinnig type; een echte 19e-eeuwse romantische schilder…’ Ruud Olde Dubbelink over de kunstschilder Johannes Mensink: ‘Hij was een echte 19e -eeuwse romantische schilder en nieuwe ontwikkelingen in de schilderkunst zoals Jugendstil en expressionisme gingen aan hem voorbij. In zijn eigen werk was Johannes Mensink realistisch ⁄ romantisch

en historisch juist. Zijn stillevens in zachte tinten hebben iets impressionistisch en volgen de 17e -eeuwse traditie. Ook beoefende hij de zogenoemde genre-schilderkunst onder meer zichtbaar in het schilderij van de weduwe Goosink in een boereninterieur bij het spinnewiel of een herberginterieur. Mensink was echt een kunstzinnig type en hij verdiepte zich in de kunstgeschiedenis. Hij ging vaak naar het Rijksmuseum in Amsterdam om daar grote meesters te kopiëren. Hij nam dan zijn schildersezel mee. Hij was een echte autodidact: overdag huisschilder, ’s avonds kunstschilder. Hij trok voorts de natuur in en legde het Twentse landschap op doek vast, ook in aquarellen, zoals onder andere delen van het Lutterzand, Berghum en Beuningen. Hij schilderde de oude boerenerven in en om Denekamp en had aandacht voor de onbedorven, nu helaas vaak verdwenen, natuur. Maar ook portretten van beroemdheden als bijvoorbeeld Franz Schubert kopieerde hij. De lichte toets van Rembrandt en het Claire⁄obscure van hem probeerde hij na te bootsen, hetgeen te zien is in zijn schilderij van de Apostel Paulus.’ Aldus Ruud Olde Dubbelink.

mogelijk gemaakt

De expositie over deze bijzondere Denekampse kunstschilder Johannes Mensink is tot en met 25 februari a.s. in Museum Huize Keizer te bewonderen.

PBJ

Dit is nou een ‘Snoezelkar’……..

De snoezelkar is inmiddels in gebruik bij de Dokter Eekmanhof en de aanbieders van de cheques kregen uiteraard nog even een nadere toelichting bij de kar. Zo te zien een ietwat wonderlijk apparaat, dat wel, maar volgens de medewerksters een grote aanwinst. Daarom was er veel dank richting de ‘goede gevers’. Ook was er een bijdrage van het Oranjefonds, zodat De Eekmanhof zelf nog maar een klein bedrag behoefde bij te passen. Een bedrag bijeengebracht via een collecte onder de medewerkers.

De zus Annie Korf –Mensink (zittend) en een aantal kleinkinderen van Johannes Mensink bij het schilderij, dat hij schilderde ter gelegenheid van 40 jarig huwelijk met Martha Schellinks. V.l.n.r. Ivo Sneuijink, Jos Korf, Hans Mensink, Karin Busscher-Mensink, Leonie Alink-Mensink, Ruth Sneuijink-Mensink, Elly Schulte-Mensink.

Voor de ‘Oliebollenbakkers’ was het de schenking van de opbrengst van hun Oliebollen-actie 2017. Elk jaar op oudejaarsdag bakken en verkopen ze als vrijwilligers- en vriendengroep oliebollen in de tent bij bakker Kienhuis. Die laatste is er al heel lang geleden mee begonnen, maar toen deze extra- activiteit vanwege de normale drukte op deze laatste dag van het jaar te groot werd, hebben zijn vrienden dit overgenomen. De netto-

opbrengst schenken ze ieder jaar aan steeds een ander ‘Goed Doel’. Het Coöperatiefonds van de Rabobank komt, zoals algemeen bekend, diverse malen per jaar met een ‘goede doelen’-cheque. De Dokter Eekmanhof…? Niet alleen Coördinator Vrijwilligers Dokter Eekmanhof (en dus niet Dr. = doctor….., pbj) Rita Sleiderink, maar ook diverse andere bij het centrum betrokken medewerkers, verbazen zich er steeds over dat nog zoveel mensen nauwelijks of geheel niet de functie of zelfs het adres van de Dokter Eekmanhof kennen. Dit, terwijl alle kamers van het woonzorgcentrum met haar vier woningen met momenteel 32 bewoners volledig bezet zijn. Dit al nadat het centrum van Carintreggeland aan de Synagogepassage pas sinds tweede helft 2016 geopend is. En, er kan nu dus ook ‘gesnoezeld’ worden….

PBJ


Theatergroep ‘s TOF speelt Stille Nacht .. Theatergroep ‘sTOF bestaat uit twintig jongeren tussen 12 en 19 jaar die allemaal lid zijn van het jongerenpastoraat in parochie Maria Vlucht. De groep vindt het TOF om voor jullie op te treden. En de groep wil STOF tot nadenken bieden. De stukken zijn door de groep zelf geschreven vaak naar aanleiding van een goed gesprek over een verhaal uit de Bijbel. De centrale vraag in dat gesprek is: “Wat betekent dat oude verhaal nu voor ons?” Het groepsproces vertaalt zich al vier jaar in een eigentijdse voorstelling. Stille Nacht Het gaat over Marieke. Marieke is een meisje van 16 jaar. Het zou je buurmeisje kunnen zijn. Er is iets met haar. Tijdens een avondje stappen gaat het mis. En later blijkt ze zwanger te zijn. Marieke’s toekomst ziet er ineens heel anders uit. Wat moet ze doen, wat doen haar ouders, waar is haar vriendje, hoe reageren haar vriendinnen, waar moet ze

heen en is er iemand die haar helpt? Hoe loopt dit af? Deze voorstelling, die ongeveer een uur duurt, is serieus van opzet, maar zit toch vol humor en zang. Stille Nacht is geschikt voor jongeren, maar zeker ook voor ouderen⁄ouders. Uiteraard is iedereen van harte welkom. Na de voorstelling kun je gezellig napraten en bestaat de mogelijkheid om met de spelers in gesprek te gaan. De voortelling wordt op vrijdag 22 december gehouden in r.-k. Onze Lieve Vrouwe Kerk in Beuningen aan de Beuningerstraat 75. Aanvang: 19.30 uur. De kerk is open om 19.00 uur. U bent vrij voor het geven van een vrije gift t.b.v. van een tienermoeder. Koffie, thee en frisdrank kost € 1,50 t.b.v. onkosten voor het faciliteren van de kerk. Er wordt geen alcoholische drank geschonken. Auteur en regisseur is Michel de Wal en de zangcoaches zijn Sharon Bouwman en Martine Bos. Voor meer informatie en aanmeldingen (niet verplicht) kunt u mailen naar ans.telintelo@lumenchristi.nl of tel. 06-30958689.

Programma en uitslagen KV Nooit Gedacht Juniorencompetitie Zondag 3 december stond voor de junioren wedstrijddag 6 op het programma. Maar door het slechte weer zijn alle wedstrijden afgelast. Seniorencompetitie Zondag 10 december wordt wedstrijddag 7 verschoten: Oud Ootmarsum 1 - Nooit Gedacht 1; Wilskracht 1 - Nooit Gedacht 2; Nooit Gedacht 3 - Steeds Vooruit 2; Nooit Gedacht 4 - Noord Berghuizen 3; Vooruitzicht 4 - Nooit Gedacht 5; Nooit Gedacht 6 - Ons Genoegen 3; Ons Genoegen 4 - Nooit Gedacht 7; Nooit Gedacht 8 - Lemselo-De Eendracht 7; Beuningen 9 - Nooit Gedacht 9. Kaartavond Donderdag 14 december is er een kaartavond in de kantine. Aanvang 20.00 uur. Training Elke woensdag is er om 18.30 uur training voor de jeugd in De Mare.


Vacatures Word jij onze nieuwe collega...? Wij zijn per direct op zoek naar een

GEZOCHT BEZORGER voor n e s s E e d d n o r n e p O

Enthousiaste

MEDEWERKSTER voor de zaterdag (winkel en diverse werkzaamheden) voor onze winkel in Lattrop. In bezit van rijbewijs. Voor vragen neem contact op met Frank of Miranda.

Bakkerij Brunninkhuis, Dorpsstraat 50 Lattrop Tel. 0541 - 229464

Wijk: Paalsmansdijk Ootmarsumsestraat Lomanskampweg Rossummerstraat Voltherbroekweg Wolfsbergweg.

Hogeling Metaal B.V is al ruim 30 jaar specialist op het gebied van het bewerken van staalsoorten, non ferro metalen en kunststoffen.

WIJ PER DIRECT: DIRECT: WIJ ZOEKEN ZOEKEN PER

Tevens bezorger gezocht voor de Moerbekkenkamp in Ootmarsum.

CNC DRAAIER /PROGRAMMEUR CNC DRAAIER/PROGRAMMEUR Fanuc­Okuma/OSP Fanuc­Okuma/OSP

CNC /PROGRAMMEUR CNCFREZER FREZER/PROGRAMMEUR Heidenhain Heidenhain

Inlichtingen

0541-292536

Of voor deze functies opgeleid wil worden.

VIND DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT DE REGIO NAAR KEUZE.

De werkzaamheden bestaan uit enkelstuks en kleine series. Waarbij gewerkt wordt met moderne machines. Wij bieden: ­Een afwisselende –en fulltimebaan ­Goede secundaire voorwaarden

PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA

Voor meer informatie: www.hogeling.nl Bel of kom langs Telefoon: 0541­351736

Bel of mail voor meer informatie: mail@drukkerijvanbarneveld.nl of bel 0541 - 35 18 69 Hardenberg Bruchterveld Bergentheim

Hogeling Metaal B.V. ­ Kloppendijk 48 ­ 7591 BT Denekamp

Kloosterhaar

TWENTERAND Beerzerveld

Sibculo

Bruinehaar OP EN ROND DE ESSEN WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Hezingen Manderveen

Geerdijk Den Ham

Vroomshoop De Pollen

Daarlerveen

Vriezenveen Weitemanslanden

Daarle

Geesteren

Tubbergen Haarle

Lattrop Oud Ootmarsum

Ootmarsum

Reutum Fleringen Mariaparochie Harbrinkhoek

Hoge Hexel

Nutter

Vasse

Breklenkamp

Tilligte

Klein Agelo

Noord-Deurningen Denekamp

Groot Agelo

DINKELLAND VISIE

Beuningen

Aadorp Rossum

HALLO ALMELO !

DE WIEZER Wierden

Weerselo

Albergen

Almelo

Deurningen

Hertme

Zuna Ypelo

Oldenzaal

Zenderen

Notter Rectum

De Lutte

Saasveld

Bornerbroek Borne

DE GLIMLACH

Hengelo (Slangenbeek)

Losser

DE WEEK VAN LOSSER Enter

DE WEEK VAN BORNE

Lonneker Overdinkel Glane

Vacatures Word jij onze nieuwe collega...?


Vacatures Word jij onze nieuwe collega...? VIND DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT DE REGIO NAAR KEUZE. PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA Bel of mail voor meer informatie: mail@drukkerijvanbarneveld.nl of bel 0541 - 35 18 69

Hardenberg Bruchterveld Bergentheim Kloosterhaar

TWENTERAND Beerzerveld

Sibculo

Bruinehaar OP EN ROND DE ESSEN WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Hezingen Manderveen

Geerdijk Den Ham

Vroomshoop Daarlerveen

Vriezenveen Weitemanslanden

Daarle

Geesteren

Tubbergen Haarle

Wegens toenemende werkzaamheden zijn wij per direct opzoek naar een

Constructiebankwerker/lasser

Lattrop Oud Ootmarsum

Ootmarsum

Tilligte

Klein Agelo

Reutum Fleringen Mariaparochie Harbrinkhoek

Hoge Hexel

Nutter

Vasse

De Pollen

Breklenkamp

RUËL STAALCONSTRUCTIES BV Hanzeweg 18 • 7591 BK Denekamp • Tel.: 0541-353528 E-mail: info@ruel.nl • WWW.RUEL.NL

Noord-Deurningen Denekamp

Groot Agelo

DINKELLAND VISIE

Beuningen

Aadorp

Werkzaamheden: Het samenstellen van onderdelen t.b.v. staalconstructies aan de hand van gedetailleerde productie tekeningen

Rossum

HALLO ALMELO !

DE WIEZER Wierden

Weerselo

Albergen

Almelo

Notter Bornerbroek

Borne

DE GLIMLACH

Deurningen

Hertme Ypelo

Oldenzaal

Zenderen

Zuna Rectum

De Lutte

Saasveld

Hengelo (Slangenbeek)

Losser

Functie-eisen: Een positieve instelling, een gedegen vakopleiding en/of voldoende ervaring

DE WEEK VAN LOSSER Enter

DE WEEK VAN BORNE

Lonneker Overdinkel Glane

Wij bieden een uitdagende en zelfstandige functie. Wij betalen een goed

salaris waarbij rekening gehouden wordt met uw ervaring. Bent u de persoon die aan de gevraagde eigenschappen voldoet, mail dan een sollicitatiebrief met cv naar info@ruel.nl Voor informatie omtrent deze functie kunt u contact opnemen met dhr. G. Kienhuis

zoekt een

Keukenmeester voor het restaurant in Tubbergen - m/v (ft)

Ben jij een creatieve jonge kok met leidinggevende kwaliteiten? Dan komen wij graag met jou in contact! Restaurant Jan Steen is op zoek naar een zelfstandig werkend kok met 2 à 3 jaar werkervaring die op zoek is naar een afwisselende functie. Functie-omschrijving: Als keukenmeester ben je creatief op keukengebied en vind je het een uitdaging om de invulling van het menu, de buffetten en de live-cooking te blijven vernieuwen binnen het Bourgondische concept van restaurant Jan Steen. Als keukenmeester ben je eindverantwoordelijke over de keuken. Niet alleen beheer je de budgetten, je buigt je ook over de planning van roosters en verzorgt de inkoop. Wat wij jou bieden: Een prettige werksfeer en werk in een gezellig jong team. Het gaat om een fulltime functie met veel vrijheid. Contact: tubbergen@restaurantjansteen.nl Bellen is ook mogelijk: 0546 622 442 (JS-Tubbergen) Restaurant Jan Steen Tubbergen Uelserweg 85, Tubbergen www.restaurantjansteen.nl

Auto CAD / HSB tekenaar gezocht We zijn per direct op zoek naar versterking van ons team. Ben jij een Auto CAD / HSB tekenaar die affiniteit heeft met de houtskeletbouw. Heb je enkele jaren ervaring als tekenaar/werkvoorbereider, of heb je een bouwkundig mbo opleiding afgerond en werk je nu op de bouw en wil je toch de overstap maken naar tekenaar/werkvoorbereiding? Ben jij zorgvuldig, heb je een goed ruimtelijk inzicht, resultaat gericht, werk je zelfstandig en heb je een groot verantwoordelijkheid gevoel? Reageer dan op onze vacature! Jouw takenpakket: ➢ Het ontwerpen en tekenen van detailtekeningen t.b.v. dakconstructies en HSBwanden e.d. aan de hand van informatie verstrekt door opdrachtgevers en bedrijfseigen details ➢ Het bestellen en inkopen van de benodigde materialen ➢ Contact onderhouden met de opdrachtgevers ➢ Het verwerken van meer- en minderwerk afrekeningen Deze functie vereist van jou: ➢ je hebt een goede vaardigheid met autocad 2010 of hoger ➢ je beschikt over kennis van office ➢ je hebt een goed bouwtechnisch inzicht ➢ je hebt een bouwkunde opleiding op MBO niveau afgerond ➢ bent taakgericht en efficiënt ➢ je hebt goede communicatieve vaardigheden Wat bieden wij jou? Een afwisselende functie, een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Ben jij de kandidaat die we zoeken? Dan ontvangen we graag je sollicitatie met CV op j.poppink@poppink.nl Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met John Poppink op 06-22807519. Meer informatie over ons bedrijf is te vinden op www.dekroonprefab.nl.


Drukte van belang bij Pepernotenconcert Denekamp Het was zondag weer een drukte van belang in de hal van het gemeentehuis van Denekamp. Muziekvereniging de Eendracht gaf hier het jaarlijkse Pepernotenconcert. Het orkest speelde onder leiding van een heuse Muziekpiet muziek die bij alle kinderen bekend in de oren klonk. Er werd dan ook uit volle borst meegezongen. DENEKAMP

Kinderen en ouders genoten zichtbaar van de muzikale noten van de Muziekpiet. Ook Sinterklaas was er om te luisteren naar dit bijzondere

concert. Er werd volop gedanst en meegezongen en uiteraard waren er voor alle kinderen heerlijke pepernoten!

Onze fotograaf heeft foto’s gemaakt. Bekijk alle foto’s van onze fotograaf op www.oypo.nl/dinkellandvisie.


Vanaf

79

Superweekend!

Inclusief standaard enkelvoudige glazen

40% korting op een complete bril

Geldig van 7 t/m 10 december

Ga naar specsavers.nl en maak nu een afspraak

Oldenzaal Grootestraat 19 Tel. 0541 515 365

Geldig van 7 t/m 10 december 2017. Dit aanbod is geldig op een complete bril vanaf €79. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of op al eerder gedane aankopen. Voor randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Meer informatie in de winkel of kijk op specsavers.nl. © Specsavers 2017. Specsavers en het Specsavers logo zijn merken van Specsavers.

Nieuws van het Denekamps Mannenkoor Komende concerten In de maand december geeft het Denekamps Mannenkoor o.l.v. dirigent Harrie Bos twee kerstconcerten. Het eerste optreden vindt plaats op dinsdagavond 12 december in Zorgcentrum Gerardus Majella aan de Berghummerstraat in Denekamp. De jaarlijkse ‘Avond in Kerstsfeer’ is op zondag 17 december in de Denekampse Sint Nicolaaskerk, aanvang 19.00 uur. Er wordt dit jaar meegewerkt door het themakoor Vivace o.l.v. Dennis Oude Nijeweme, de sopraan Karin Hertsenberg en pianist Roel Praas. Meer gegevens over dit concert binnenkort in dit blad. In het voorjaar van 2018 staan er twee concerten op het programma van het Denekamps Mannenkoor. Allereerst een gezamenlijk optreden in de Denekampse Sint Nicolaaskerk ’s avonds op Palmzondag (25 maart), samen met het Overijssels Byzantijns Mannenkoor OBMK. Ver-

volgens het voorjaarsconcert in de gemeentehuishal van Dinkelland, dat gehouden wordt op zondagmorgen 27 mei 2018. Inzamelingsactie 6 januari 2018 Op zaterdag 6 januari 2018 houdt het DMK de jaarlijkse inzamelingsactie van lege flessen, oude schoenen en mobieltjes. Nadere gegevens hierover volgen

KV De Nijstad Het programma voor klootschietersvereniging De Nijstad uit Weerselo ziet er als volgt uit: Zondag 10 december: 7e speeldag TKC seniorencompetitie: Hertme 2 - Nijstad 1; Ootmarsum 6 - Nijstad 2; Nijstad 3 - Brink 4; Nijstad 4 - Lattrop 8; Nijstad 5 - Hertme 9; Hertme 10 - Nijstad 6; Nijstad 7 - Ootmarsum 10. Zondag 10 december: 4e speeldag dameswintercompetitie. Organisatie: Oud Ootmarsum. De wedstrijd vindt plaats op de kruising Laagsestraat/Postelhoekweg en begint tussen 9.45 en 10.00 uur.

KREAVledderstraat 2b • Denekamp • Tel. 0541-354216 • www.krea-lin.nl


Witroka beleefde topweekend bij Tuincentrum Oosterik te Denekamp

Natuur en vogelvereniging Witroka heeft haar leden ook dit jaar weer meer dan voldoende kunnen motiveren om in de kassen van Tuincentrum Oosterik de onderlinge tentoonstelling van 2017 neer te zetten, die de moeite meer dan waard was. Daarbij kreeg Witroka uiteraard de volle medewerking van de familie Oude Oosterik om deze show in het tuincentrum, te midden van de al aanwezige grote en bekende Kerstmarkt, tot een groot succes te maken. De beschikbaar gestelde ruimte midden tussen de kerstballen, kerstverlichting en de vele sfeerartikelen was omgebouwd tot een kwetterende en kleurrijke volière met ruim 300 vogels in de wedstrijdklasse. DENEKAMP

Voorzitter Hennie Veldhuis bedankte de leden en de echtgenotes van de leden, die ook volop meehielpen, tijdens de opening van de tentoonstelling donderdagavond dan ook hartelijk voor hun inzet om er samen een mooie show van te maken. Tevens was er nog een primeur: Hennie Veldhuis onthulde tijdens zijn openingsspeech de nieuwe sweaters met verenigingslogo voor het bestuur om zo de herkenbaarheid tijdens de show te vergroten. Dit werd met een luid applaus door de aanwezigen begroet. Het bondskruis werd dit jaar gewonnen door Gerard Oude Vrielink, met een kleurkanarie agaat opaal wit die maar liefst 93 punten kreeg van de

keurmeesters. De trofee voor de tien hoogst gewaardeerde vogels van één inzender bij elkaar opgeteld werd gewonnen door Jan ter Steege jr. De show was het afgelopen weekend geopend op zowel vrijdag als zaterdag en zondag. Er was een grote verscheidenheid aan vogels aanwezig, zoals kleur en postuurkanaries, vele soorten tropische vogels, wildzang en kleine en grote parkieten, welke o.a. gehuisvest waren in ongeveer 35 volières. De enkele duizenden bezoekers hebben met volle teugen genoten van de show en daarbij werden ook de verkoopklasse, de grandioze loterij en het Vogelcafé druk bezocht. Dank zij de vele adverteerders en sponsoren was

de entree vrij zodat iedereen ook volop kon genieten van deze prachtige show. De NBvV keurmeesters hebben binnen deze tentoonstelling de volgende kampioenen van Witroka aangewezen: Jan Schuurman Wisselbeker Waterslagers: Herman Mulders 754 punten; Kuipers bouwmaterialen Wisselbeker Kleur Postuurkanaries: Gerard Oude Vrielink 461 pnt; Witroka Wisselbeker Tropen-bastaarden-duiven-cultuurvogels: Henk Steunebrink 460 pnt; ’t Wubbenhof Wisselbeker Grote Parkieten en overige kromsnavels: Jan ter Steege jr. 462 pnt; Bondskruis: Kleur

Gala-avond CV de Köttelpeer’n voor DiGO-leden De leden van de DiGO (Dinkellandse Gehandicapten Organisatie) worden ook in 2018 weer uitgenodigd voor het bijwonen van de gala-avond van carnavalsvereniging De Köttelpeer’n en wel op donderdag 18 januari in de hal van het gemeentehuis te Denekamp. De gala-avond begint om 19.30 uur en de zaal gaat open om 19.00 uur. Kaarten tegen een gereduceerde prijs van € 10,- kunnen door de leden van de DiGO uitsluitend worden besteld tijdens het wekelijkse spreekuur in december iedere donderdag van 18.30 tot 19.30 uur, via telefoonnummer 0541-358270; dagelijks bij Marianne Stockmann, tel. 0541354627; bij secretaris TTilly Koekkoek, tel. 0541-294945 of via e-mail: digodinkelland@outlook.com. Kaarten kunnen worden besteld tot uiterlijk woensdag 27 december a.s. Gereserveerde kaarten kunnen tegen contante betaling worden afgehaald op donderdag 11 januari 2018 van 18.30 tot 19.30 uur op het DiGO-kantoor aan de Pastoor de Goeystraat in Denekamp (ingang tussen gemeentehuis en wooncomplex St. Lucia).

en Postuurkanaries: Gerard Oude Vrielink 93 pnt; Clubkampioen met de tien hoogst gewaardeerde vogels van één inzender bij elkaar opgeteld: Jan ter Steege jr. 921 punten. De uitslagen van deze tentoonstelling zijn verder als volgt: Stammen: Waterslagers - Herman Mulders 608 pnt; Wit - Gerard Oude Vrielink 369 pnt; Geel intensief - Hennie Veldhuis 370 pnt; Rood intensief - Ben Westrik 368 pnt; Agaatopaal wit - Gerard Oude Vrielink 372 pnt; Sijs wildkleur man - Hainie Kuipers 370 pnt; Agapornis roseicollis groen - Jan ter Steege jr. 374 pnt; Bruinoorparkiet (frontalis frontalis) wildkleur - Herman Kokkeler 368 pnt. Stellen: Waterslagers - Joost Leferink op Reinink 288 pnt; Wit - Gerard Oude Vrielink 187 pnt; Geel intensief - Hennie Veldhuis 185 pnt; Agaat wit - Gerard Oude Vrielink 185 pnt; Agaatopaal wit - Gerard Oude Vrielink 187 pnt; Gloster Consort donkerbont schimmel - Dennis Mulders 183 pnt; Zwartkop cinnamon roodsnavel man - Constanzo Depascale 185 pnt; Sijs bruin pop Henk Steunebrink 187 pnt; Spengel’s blauwvleugeldwergpapegaai (spengeli) groen man (wildkleur) - Herman Kokkeler 183 pnt; Agapornis roseicollis groen - Jan ter Steege jr. 187 pnt; Roodvoorhoofdkakariki gele zwartoog - Jos Timmerhuis 183 pnt; Australische koningsparkiet wildkleur pop - Jos Timmerhuis 187 pnt; Halsbandparkiet bleekstaart turquoise pop - Jos Timmerhuis 187 pnt; Bruinoorparkiet (frontalis frontalis) wildkleur - Herman Kokkeler 183 pnt; Zwartkopcaïque - Herman Kokkeler 183 pnt; Enkelingen: Waterslagers - Herman Mulders 149 pnt; Wit - Gerard Oude Vrielink 91 pnt; Geel intensief - Hennie Veldhuis 92 pnt; Rood schimmel - Ben Westrik 91 pnt; Agaat wit - Gerard Oude Vrielink 91 pnt; Agaatopaal wit - Gerard Oude Vrielink 92 pnt; Fife Fancy melanine intensief - Dennis Mulders 91 pnt; Gloster Consort lipochroom schimmel - Dennis Mulders 92 pnt; Duitse kuif geel schimmel - Hennie Veldhuis 92 pnt; Lizard wit gebroken cap - Marcel Broenink 92 pnt; Getekende witkop grijs man⁄pop - Jan Bekhuis 91 pnt; Zwartborst grijs man - Jan Bekhuis 91 pnt; Zwartkop groen roodsnavel man Jan Bekhuis 93 pnt; Sijs EF pastel pop - Henk Steunebrink 93 pnt; EF spangle blauw - Jan Meijners 91 pnt; Prachtdwergpapegaai (deliciosus) groen man (wildkleur) - Herman Kokkeler 92 pnt; Agapornis fischeri groen - Herman Kokkeler 91 pnt; Agapornis roseicollis groen - Jan ter Steege jr. 93 pnt; Roodvoorhoofdkakariki gele zwartoog - Jos Timmerhuis 93 pnt; Halsbandparkiet bleekstaart turquoise man - Jos Timmerhuis 91 pnt; Hahn’s dwerg ara - Herman Kokkeler 91 pnt; Australische koningsparkiet wildkleur man OK Martin Groener 92 pnt.

Vier generaties op één foto Vier generaties op één foto: Sien Groeneveld is 83 jaar oud, haar dochter Lucienne ter Duis is 55 jaar oud, en haar dochter weer, de 28-jarige Marieke Alink, heeft 18 oktober jl. het leven gegeven aan dochter Fenne. Fenne is nu inmiddels 7 weken oud. “Beide oma’s zijn super trots op de kleine Fenne”, aldus Marieke Alink, die zeer dankbaar is dat haar oma dit nog mee kan maken. “Om de vier generaties te vieren zijn we met ons allen de fotostudio ingedoken, om dit ultieme geluksmoment vast te laten leggen!” DENEKAMP⁄LATTROP

COLOFON Uitgever: Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld Industriestraat 10 | 7591 BL Denekamp, Telefoon 0541-351869 | Fax 0541-354345 www.drukkerijvanbarneveld.nl | mail@drukkerijvanbarneveld.nl Verspreiding: Oplage 13.500 exemplaren Elke woensdag en donderdag in Denekamp, Ootmarsum, Tilligte, Lattrop, Noord Deuningen, Beuningen, Groot Agelo, Breklenkamp, De Lutte, Weerselo, Saasveld, Deuningen en Rossum. Bel voor klachten / informatie over de verspreiding tel. 0541 - 351869 Redactie & verkoop: Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld Industriestraat 10 | 7591 BL Denekamp Telefoon 0541-351869 | Fax 0541-354345 mail@drukkerijvanbarneveld.nl Advertenties aanleveren uiterlijk maandag 12.00 uur

DINKELLAND VISIE


Oudpapierinzameling Deurningen Zaterdag 9 december kunt u uw oud papier brengen van 9.00 tot 12.00 uur. De containers staan op de parkeerplaats bij DSVD. En er is hulp aanwezig. De volgende data zijn: 30 december in 2017 en 20 januari en 10 februari in 2018.

Kindersterrenkijkavond Cosmos sterrenwacht

BTS Saasveld * Precisie sloopwerken * Asbestsanering * Leveren en aanbrengen alle soorten dakplaten. Tevens verzorgen wij uw subsidieaanvraag. * Grondwerken * Containervervoer Tel. 074 - 349 43 78 of 06 - 53 12 67 54

Op zaterdagavond 9 december organiseert de Cosmos sterrenwacht in Lattrop een kindersterrenkijkavond. Kids zijn de baas in de sterrenwacht! Hopen dat het helder is natuurlijk, want er zijn mooie winterse objecten aan de sterrenhemel te zien. Rond 14 en 15 december zijn er heel veel vallende sterren te zien. Deze noemen ze de Geminiden. Cosmos medewerker Pieter Boom vertelt je tijdens een boeiende lezing alles over deze vallende sterren, wanneer je ze kunt zien en hoe je ze moet waarnemen. In het planetarium kun je de sterrenhemel van dit moment zien. Kijk links, rechts, voor en boven je, je zit in de sterrenhemel! Het planetarium projecteert sterren, de maan, planeten, de Melkweg en andere sterrenstelsels op de binnenkant van een grote koepel. Het hele universum is hier te zien. Ze laten je de mooiste sterrenbeelden zien, met de figuurtjes die daarbij horen. En heel misschien is er nog wel een vallende ster. In het observatorium staat één van de grootse telescopen van Nederland. Maar ook op het fraaie dakterras staan verschillende telescopen opgesteld. Er is een aantal fraaie winterse objecten te zien, zoals de grote Orionnevel. Hier zie je hoe sterren worden geboren. Het hele programma wordt verteld op een manier die kinderen erg zal aanspreken. Zorg dus dat je erbij bent, want dit mag je niet missen. Na een bezoek aan de sterrenwacht zijn jullie pas echte Sterrenkids! Natuurlijk zijn de ouders en grootouders ook van harte welkom. Ook voor hen zal het een prachtige avond worden. De sterrenwacht is om 19.00 uur geopend. Het programma begint om 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op de site: www.cosmossterrenwacht.nl.

omen. D iverse soorten kerstb en Kerstbakjes, graftakken houtdecoratie

Broekhuis Landbouw en Groen Dusinksweg 1, 7636 PE Agelo Tel. 0541­293380 / 06 ­ 24352658 Volg ons op Facebook

Kerstboomverpakker aanwezig! Ook op zondag geopend.


Landgoed Kaamps Kerstfair – Proef en beleef de Kerstsfeer

Laat u op 10 december door de ruim 50 stands verrassen met lekkere, mooie en bijzondere artikelen. De kerstfair vindt plaats van 10:00 uur tot 17.00 uur. Op de markt vindt u mooie kerstcadeaus, kerststukken, fashion, sieraden, heerlijke delicatessen en nog veel meer.

DEURNINGEN

Adventskrans maken in Mariakerk Beuningen Zaterdag 2 december gingen veel kinderen, een aantal moeders en oma’s aan de slag. Nadat iedereen achterin de Mariakerk aan de werktafel plaats had genomen, werd door Dorien Zanderink stap voor stap een adventskrans in elkaar gezet. BEUNINGEN

Om een strokrans werd aluminium papier gedraaid waarna al het mooie groen dat sommige kinderen zelf mee hadden genomen van huis in de krans verwerkt kon worden. Van wilde klimop, coniferen tot mooie hulst. En zo ontstond langzaam een prachtige groene krans. Bij voldoende groen om de krans de vier kaarsjes niet te vergeten, want een krans zonder de vier kaarsjes is natuurlijk geen adventskrans. Tussendoor was er natuurlijk tijd voor wat drinken met iets lekkers. Daarna moest iedereen weer aan de slag, want er moesten nog kerstballetjes en denneappeltjes in. De laatste stap was het spuiten van witte sneeuw rondom de krans. Het resultaat was dan ook geweldig.

Door de goede hulp van Dorien hebben de kinderen hele mooie advents-

waarna ze met z’n allen super trots op de foto gingen. Het was een geslaagde en gezellige middag.

kransen gemaakt. Als afsluiting hebben ze nog een kerstquiz gedaan

Sinterklaas bezoekt peuters van Nijntje Pluis

Tijdens het rondslenteren langs de kramen is er natuurlijk ook gelegenheid om te genieten van wat lekkers te eten en te drinken. In de brasserie ‘De schop’ en op de hooizolder kunt u genieten van een heerlijke soep of een kaasplankje. Ook bij de kramen en op de hooizolder kunt u lekker opwarmen onder het genot van een heerlijke glühwein of warme chocolademelk met slagroom. Op deze markt is voor iedereen wat te beleven: of u nu wilt zien waar de zuivelproducten gemaakt worden of het heerlijke eindresultaat wilt proeven. Kom muzikaal genieten van het kerstkoor en de midwinterhoornblazers of doe leuke ideeën op voor de

feestdagen. Voor de kinderen is de kerstman aanwezig, de kinderboerderij is open en er staat een prachtige nostalgische zweefmolen. Daarnaast zijn er vele proeverijen van producten van Kaamps. Proef bijvoorbeeld eens de nieuwe Boer’n Trots truffel honing geitenkaas, die afgelopen week zilver heeft gewonnen tijdens de World Cheese Awards. Kortom, een levendige kerstfair met voor ieder wat wils en een boel boer’n gezelligheid. Tot 10 december bij Landgoed Kaamps aan de Vliegveldstraat 4ª in Deurningen! Parkeren is gratis en op loopafstand. Alles is toegankelijk voor minder validen en de toegang is gratis.

Nieuws KV Beuningen Luuk Zanderink en Kim Groener algemeen kampioen Champions Tour veld en zetten Zaterdag 18 november was de 3e en laatste wedstrijd van de CT op het veld en zetten. Voor Beuningen deden Luuk Zanderink, Gijs Senger, Bas Senger, Britt Blokhuis en Kim Groener hieraan mee. Luuk Zanderink stond bij de heren op een ruime voorsprong en wist deze ook te behouden. Bij de dames kon Britt het nog net niet aan om een Silke Tulk te verslaan en eindigde als 4e in het klassement. Daarentegen deed Kim het uitstekend, want ze stond in punten gelijk met Karlijn Greven van Nooit Gedacht. BEUNINGEN

Afgelopen week heeft Sinterklaas met zijn pieten een bezoek gebracht aan de peuters van Nijntje Pluis. In een kleine intieme setting, samen met de ouders, was er een gezellig moment samen met Sinterklaas. Uit het grote boek werden verschillende leuke anekdotes en weetjes over de kinderen verteld. Natuurlijk had Sinterklaas voor ieder kind een cadeautje meegenomen. Het was een top-ochtend! DENEKAMP

Door de eerste wedstrijd te winnen kwam ze in punten voor op Karlijn, die deze niet meer kon inhalen. Bij het zetten stond Kim al voor in punten en door ook de laatste zet wedstrijd te winnen, was deze 1e plaats binnen. Op 2 december begon de eerste wedstrijd op straat in Baak. De laatste wedstrijd op 13 januari is bij Beuningen. De vereniging hoopt dit maal twee mensen naar Ierland te kunnen sturen. Door de slechte kwaliteit van de banen en de weersvooruitzichten waren de wedstrijden van 3 december afgelast. Zondag 10 december spelen de senioren wedstrijdzondag 7: Vooruitzicht 1 – Beuningen 1; Beuningen 2 C - Lattrop Breklenkamp 1; Beuningen 3 – De Toekomst 2; Beuningen 4 – Vooruitzicht 3; Beuningen 5 – De Toekomst 3; Beuningen 6 – Java 2; Beuningen 7 – De Toekomst 4; Lemselo 6 – Beuningen 8; Beuningen 9 – Nooit Gedacht 9; De Toekomst 5 – Beuningen 10; Java 6 –

Beuningen 11; De Toekomst 6 – Beuningen 12; De Toekomst 7 – Beuningen 13. Overleg met de tegenstander of de stok in de lengte richting mag. Vrijdag 15 december is er een vrijwilligersavond in het clubgebouw. Aanvang is om 20.00 uur. Vrijdag 29 december is er een bingoavond Junioren. Kijk voor meer info op www.kvbeuningen.nl.


Coga s houd t va n c ult uur Trouwe ambassadeur Vele jaren zijn we een trouwe ambassadeur van kunst en cultuur, door bijdragen vanuit het Cogas Cultuurfonds aan uiteenlopende /..-,+-*-)+&)+,%,*$+#"! ""+%,-* + .*+&!!,/&&!$+&*+,+.-)+,%,+,*,-,+ die kunst en cultuur oproept bij velen, &,*+,+&&+,,*+ ,,* ,+-$+&&!-+ verbinden we duizenden mensen in Twente en een deel van Salland door culturele ,%,*,/,* ,*+ ,+ ,"*,*$+,,+&&!-,+ -&,+. +%,,,!+.*,+-*-)+&)+,%,*+ die zorgen dat mensen samenkomen en ,*-, ,*$+

- +&&+.*+, +%,, +&& +,+#.&+ Cultuurprijs; een extra bekroning op hun ",%.!!,+,* ,+ &/"-&!$+."+ je net als wij van cultuur en ben je nauw betrokken bij een cultureel of kunstzinnig -*-)+&)+, + ,!+,+&&*+,*+/&&+&*+.+,,*+ -&,+"- + , +#.&+#"! "" .*+ $+ !+%,!,*+-*,*+,+%..

Meld je ook aan ,+&*+."+"! ",!,+-*-)+&)+, +..+&&*/,!,*+ %..+ , +#.&+#"! "" .*$+&&!-+%,-*,*+ we duizenden mensen in Twente en een deel van Salland door culturele evenementen te  ,"*,*$+-,*+."+&&*%&&+..+-*+%-&+ cogas.nl/cultuurfonds+%..+,,*++*&*-!,+ -&,

TOTALE LEEGVERKOOP BIJ KOOPMAN SCHOENMODE.

KORTINGEN VAN 40-70% OP=OP Ootmarsumsestraat 145 | 7631 PP Tilligte | info@koopmanmode.nl MAANDAG GESLOTEN; DINSDAG EN WOENSDAG VAN 09.30-17.30 UUR; DONDERDAG EN VRIJDAG VAN 09.30-21.00 UUR - ZATERDAG VAN 09.30-17.00 UUR


Prijswinnaars Sinterklaas-kleurwedstrijd zwembad Dorper Esch Zaterdag 2 december had zwarte piet nog even tijd gevonden om de prijzen uit te reiken voor de winnaars van de kleurwedstrijd. Piet vond het wel erg moeilijk, want er hingen zoveel mooie kunstwerkjes. Eigenlijk zou iedereen een prijs moeten krijgen, maar helaas kon dat natuurlijk niet. De winnaars zijn geworden: Renske Gielians, Mattea Gliese, Marie Luz Verbokkem, Twan Roeleveld, Mees Pross en Pim Dingeldein. Sint en Piet feliciteren de kinderen van harte met de prijzen. Zwembad Dorper Esch bedankt de Scouting Denekamp voor hun medewerking.

Sinterklaas bezoekt SDC ‘12

DENEKAMP

Vrijdag 1 december heeft Sinterklaas samen met zijn Pieten SDC ‘12 bezocht. Een aantal teams had voor de Sint en zijn Pieten een verassing, die met open armen werd ontvangen. Na een gezellig samenzijn maakte Sinterklaas aan het eind aan zijn bezoek door de winnaars van de kleurplaatwedstrijd bekend te maken. Zij kregen een mooie FC Twente sjaal. Sinterklaas liet de enthousiaste kinderen niet met lege handen naar huis gaan. Hij had voor iedereen een leuk cadeautje meegenomen. Al met al was het een hele gezellige en geslaagde middag voor iedereen! Meer foto’s van deze middag⁄avond zijn te vinden op de website van SDC ‘12! DENEKAMP

Hanne voorleeskampioen van de Alexander

Sinterklaas met de IJsvogels op de ijsbaan Sinterklaas was zondagmorgen al weer vroeg op pad gegaan om de IJsvogels in Enschede op de ijsbaan te bezoeken. Ondanks het feit dat er in Spanje weinig ijs is, bleken de Sint en zijn pieten toch behoorlijk goed te kunnen schaatsen. Allereerst werden de kinderen op de binnenbaan met een bezoek vereerd en daar bleek de Sint opvallend goed op de hoogte van de vorderingen van het aanstormende talent van de vereniging. DENEKAMP

Tijdens het koffiedrinken in de kantine kwam de Sint ook de oudere kinderen en de volwassen met een bezoekje vereren. Hier bleek dat de Sint zelf van de laatste technische ontwikkelen op de hoogte was en wist hij dat er tegenwoordig zelfs horloges die de rondetijden aangeven bestaan. Ook het feit dat sommige IJsvogels dagen rekenen over de lengte van de baan was de Sint niet ontgaan. De aanwas met piepjonge IJsvogels en nieuwe trainers werd door de Sint ook met veel goed-

keuring opgemerkt. Na het uitdelen van vele pepernoten, moest hij helaas weer verder gaan. Daarnaast stonden er afgelopen zaterdag nog allerlei wedstrijden op het programma. Vele IJsvogels namen deel aan de langebaanwedstrijden in Enschede. In Deventer werd de Leisure World Regio Oost Competitie verreden. Luc Heesink wist in de categorie C2, samen met drie anderen, een ronde voorsprong te behalen. In de uiteindelijke strijd tussen deze drie deelnemers ging hij

als eerste over de finish, een knappe prestatie. Herman Haamberg wist

een mooie derde plek te bemachtigen in de categorie M3.

Na een spannende voorronde is Hanne Koop voorleeskampioen van de Alexander geworden. De strijd ging tussen Katie, Hanne, Fleur, Aniek en Nanne. De mooiste fragmenten kwamen voorbij uit geweldige jeugdboeken. Het voorleesniveau was erg hoog dit jaar. Er moest lang gewacht worden op de juryuitslag. Ze vonden het dit jaar bijzonder moeilijk om een keuze te maken. Gelukkig werd er een KinderboekenQuiz gespeeld om de tijd sneller voorbij te laten gaan. Ze wensen Hanne veel succes in de volgende ronde! DENEKAMP


REGIO SPECIALISTEN Vakmensen in uw eigen regio!

Komend weekend gaan duizenden genieten op Het Hulsbeek van Christmas Fair Twente Meer dan een kilometer aan kleurrijke feestverlichting, een aangenaam verwarmd en gastvrij horecapaviljoen met plaats voor ruim driehonderd gasten en een feestelijke kerstfair met ruim zeventig stands op het grote grasveld van Het Hulsbeek. Het zijn zomaar wat hoogtepunten die de bezoekers van de Christmas Fair Twente mogen verwachten het komend weekend van vrijdag 8 tot en met zondagavond 10 december. Organisator Johan Wolters is enthousiast over de locatie en de brede belangstelling onder de standhouders. ‘Het Hulsbeek ligt heel mooi centraal tussen Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal; het is voor iedereen makkelijk en snel te bereiken, er is volop parkeergelegenheid en de natuurrijke entourage met het water is gewoon prachtig.’ Het is de tweede maal dat Johan Wolters met zijn bedrijf CNO-EXPO zich waagt aan zo’n grootschalig kerstevenement, waarvoor vele duizenden bezoekers worden verwacht uit de brede regio. Na de eerste succesvolle editie in Enter, afgelopen jaar, hoopt Wolters nu nog meer tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de bezoekers. OLDENZAAL

De Christmas Fair Twente op Het Hulsbeek belooft komend weekend in alles een flinke stap groter, mooier en verrassender te worden met een combinatie van heerlijk shoppen, lekker eten en drinken, genieten van muziek en entertainment en een entourage die past bij het kerstfeest. ‘Het wordt veel meer dan even een rondje lopen. Deze fair heeft alles voor een compleet dagje uit met het hele gezin. Op de vrijdag en zaterdag gaan we door tot 21.30 uur en we beginnen om 14.00 uur. Op de zondag gaat de fair om 12 uur open en we gaan door tot 19.30 uur.’ De bezoekers kunnen dus zowel bij daglicht genieten

als in het donker met de verlichting die hoort bij de pure kerstsfeer. Tijdens de fair zal er ook de nodige levende have te zien zijn, zoals een echte schaapskudde met twee collies die zich tussen het publiek be-

geven. Natuurlijk ontbreken de midwinterhoornblazers niet. De mooiste cadeau-ideeën Er zijn meer dan zeventig standhouders die mooi

verdeeld over het veld en langs de paden staan opgesteld, waarbij door de organisatie veel aandacht wordt besteed aan de aankleding van de fair met licht en decoraties om de kerstsfeer extra te benadrukken. Naast uiteraard de nodige kerstartikelen biedt de fair een keur aan producten die worden aangeboden, zoals kleding, fietsen, kachels en haarden, lifestyle, meubilair, sieraden en veel meer. Zeker voor wie op zoek is naar nieuwe ideeën voor de kerst of alvast cadeaus wil inkopen, biedt de Christmas Fair Twente een rijk en gevarieerd aanbod. Tussen het shoppen en kijken door is het heerlijk om even neer te strijken in het horecapaviljoen voor een lekker drankje of een hartige versnapering. Ook hier is alles uitgevoerd in kerstsfeer. Diverse koren en muzikanten geven er nog een extra kersttintje aan. Leuke korting op de entree Elders in deze krant treft u een advertentie aan met aantrekkelijke kortingsbonnen voor de entree. Dat scheelt flink veel, want iedere bezoeker met een kortingsbon betaalt slechts 5 euro. Een voordeel van 2,50 euro. Dit voordeel ligt ook klaar voor iedereen die online via www.christmas fairtwente.nl een kortingsbon downloadt. Kinderen tot twaalf jaar mogen gratis naar binnen. Ook voor hen heeft de organisatie speels kerstplezier in petto.

Christmas Fair Twente Het Hulsbeek - Oldenzaal 8, 9 en 10 december entree 7,50 (met bon of online 5 euro)

kinderen tot 12 jaar gratis


08:30 uur Quick '20 JO11-17 - RSC JO11-3 09:00 uur KOSC JO9-2 - RSC JO9-1 09:00 uur RSC JO8-1 - Avanti W. JO8-1 08:30 uur Vogido JO8-2 - RSC JO8-2 Zaal 13-12-2017 21:00 uur Drienerlo 2 - RSC 1

10:45 uur DSVD 5 - Saasveldia 7 09:00 uur Stevo 7 - DSVD 3 10:00 uur UD W. 6 - DSVD 6 10:00 uur DSVD 4 - SDC '12 4 09:00 uur DSVD 45+2 - Juventa '12 45+2

Programma DZVV 11-12-17 20:00 uur DZVV⁄Fabri.nl 5 - Hoekje⁄Toyota O'zaal 6 20:00 uur KOSC 2 - DZVV⁄Fabri.nl 8 21:00 uur DZVV⁄Fabri.nl 2 - EFC PW 1885 1 14-12-17 20:00 uur Excelsior'31 14 - DZVV⁄Fabri.nl 4 21:00 uur DZVV⁄Fabri.nl 6 - Zalvo '89 2

Uitslagen en programma R.S.C. Senioren RSC 2 - DSVD 2 2-2 MVV '29 4 - RSC 4 4-1 RSC 6 - Vasse 4 4-1 ST: Losser⁄AJC '96 7 - RSC 7 7-0 RSC 8 - EFC PW 1885 4 5-1 SDC '12 45+1 - RSC 45+1 7-1 Borne 45+1 - RSC 45+2 0-2 DTC '07 VR1 - RSC VR2 9-1 Manderveen VR1 - RSC VR2 7-2 Junioren HHC Hardenberg JO19-1 - RSC JO19-1 5-1 Vogido JO17-1 - RSC JO17-1 1-4 RSC JO17-2G - DSVD JO17-2 2-0 Sportclub Overdinkel JO15-1 - RSC JO15-1 2-1 Pupillen RSC JO13-2 - Quick '20 JO13-4 0-3 Oldenzaal JO13-1G - RSC JO13-3G 0-4 KOSC JO11-1 - RSC JO11-1 11-1 RSC JO11-2 - Achilles '12 JO11-5 8-2 RSC JO11-3 - Lutte De JO11-2 1-8 RSC JO9-1 - Voorwaarts V. JO9-3 9-1 UD W. JO8-1 - RSC JO8-1 3-10 RSC JO8-2 - AJC '96 JO8-1 11-0 Zaal Eilermark 1 - RSC 2 4-8 Sparta E. 4 - RSC 3 5-5 Programma v.v. R.S.C. Senioren 10-12-2017 14:00 uur Almelo 1 - RSC 1 10:30 uur MVV '29 3 - RSC 2 09:00 uur RSC 4 - Quick '20 6 11:00 uur Vasse 4 - RSC 5 10:00 uur EMOS 5 - RSC 6 10:45 uur RSC 7 - DTC '07 4 09:00 uur Quick '20 8 - RSC 8 09:30 uur RSC 45+1 - TVV 45+1 09:30 uur RSC 45+2 - UD W. 45+1 13:00 uur RSC VR2 - Saasveldia VR1 Junioren 9-12-2017 14:30 uur RSC JO19-1 - Lemelerveld JO19-1 12:45 uur Excelsior'31 JO19-5 - RSC JO19-2 11:15 uur RSC JO17-1 - Avanti W. JO17-1 13:00 uur DTC '07 JO17-2 - RSC JO17-2G 14:30 uur RSC JO15-1 - KOSC JO15-1 10:15 uur AJC '96 JO15-2 - RSC JO15-2 Pupillen 9-12-2017 13:00 uur RSC JO13-1 - De Esch JO13-1 11-12-2017 18:30 uur Victoria '28 JO13-1 - RSC JO13-1 9-12-2017 10:00 uur Fleringen JO13-1 - RSC JO13-2 10:00 uur RSC JO11-1 - Quick '20 JO11-4 10:30 uur Juliana '32 JO11-1 - RSC JO11-2

Programma UD Weerselo Jeugd: Woensdag 6 december: 18.45 uur UD W JO 13-1 - Stevo JO 13-1G Zaterdag 9 december: 14.30 uur UD W JO 19-1 - NEO JO 19-1 14.30 uur Quick '20 JO 19-7 - UD W JO 19-2 14.30 uur UD W JO 17-1 - TVC '28 JO 17-2 11.15 uur Quick '20 JO 15-2 - UD W JO 15-1 11.00 uur Achilles '12 JO 15-2D - UD W JO 15-2 12.30 uur UD W JO 15-3 - Heracles JO 15-4G 09.30 uur SVZW JO 13-1 - UD W JO 13-1 11.15 uur BWO JO 13-5 - UD W JO 13-2 11.00 uur UD W JO 13-3 - Stevo JO 13-3 09.45 uur de Esch JO 1-1 - UD W JO 11-1 10.00 uur UD W JO 11-2G - DTC '07 JO 11-1 10.00 uur UD W JO 11-3 - BWO JO 11-7 08.30 uur BWO JO 9-1 - UD W JO 9-1 09.00 uur UD W JO 9-2 - Juliana '32 JO 9-1 09.00 uur UD W JO 9-3 - Borne JO 9-2G 09.00 uur de Lutte JO 8-1 - UD W JO 8-1 09.00 uur UD W JO 8-2 - TVC '28 JO 8-2 10.00 uur UD W MO 11-1 - Quick '20 MO 11-2 Senioren: Woensdag 6 december: 20.00 uur UD W VR 25 + 1 - H. Vooruit VR 25 +1 Vrijdag 8 december: 20.00 uur UD W VR 25 +2 - Tubantia VR 25 + 1 Zondag 10 december: 14.00 uur Manderveen 1 - UD W 1 11.15 uur UD W 2 - Saasveldia 2 09.00 uur NEO 5 - UD W 4 09.00 uur UD W 5 - NEO 6 10.00 uur UD W 6 - DSVD 6 11.00 uur KOSC 8 - UD W 7 11.00 uur UD W 8 - Stevo 8 09.30 uur RSC 45 + 2 - UD W 45 + 1 09.30 uur Sp. Overdinkel VR 1 - UD W VR 1 Woensdag 13 december: 20.00 uur UD W VR 25 + 1 - Achilles E. VR 25 + 1

Programma DSVD Zaterdag 9 december 12:45 uur Rood Zwart JO19-2 - DSVD JO19-2 16:00 uur DSVD JO19-1 - De Esch JO19-1 13:00 uur DSVD JO17-2 - BWO JO17-4 14:30 uur Enter JO17-1 - DSVD JO17-1 13:00 uur Avanti W. JO15-6 - DSVD JO15-2 12:00 uur DSVD JO15-1 - Tubantia JO15-2 10:30 uur DSVD JO13-1 - Almelo JO13-1 11:00 uur Wilhelminaschool JO13-3 - DSVD JO13-2 09:30 uur DSVD JO11-2G - De Esch JO11-6 09:00 uur DSVD JO11-1 - KOSC JO11-1 08:30 uur Oranje Nassau JO9-3 - DSVD JO9-1G 10:00 uur Rood Zwart JO8-1 - DSVD JO8-2 09:00 uur AJC '96 JO8-1 - DSVD JO8-1 Zondag 10 december 14:00 uur DSVD 1 - Enschede SC 1 10:00 uur DSVD 2 - Lutte De 2

De Tukkers benut wel de kansen KOSC niet Op een sombere zondagmiddag op droogde De Tukkers KOSC met 4-0 af. Het elftal uit Albergen toonde zich effectief door de kansen wel te benutten, terwijl de Ootmarsummers het doel, ondanks een paar goede mogelijkheden, niet wisten te vinden. Het gehavende elftal van KOSC kende in deze wedstrijd wel twee debutanten, want de 17-jarige Jari Leussink en de 18-jarige Mart Busscher maakten in de tweede helft hun opwachting in het eerste elftal. De wedstrijd in Albergen begon met een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis van de vader van Robin Schär, één van de spelers bij de Tukkers. KOSC miste opnieuw een flink aantal spelers en dus was trainer⁄coach Peter de Vries genoodzaakt om zijn opstelling aan te passen. Dit keer fungeerde Wouter Engbers als laatste man en speelde Rogier Busscher op de nummer 10 positie. De thuisploeg nam direct het initiatief en forceerde een aantal corners. KOSC kreeg echter de eerste grote kans via Stijn Brunninkhuis, die na een goede pass de diepte in werd gestuurd. Alleen voor de keeper koos hij de rechterhoek, maar de Tukkers goalie wist de inzet tot hoekschop te verwerken. In de tiende minuut was het raak. Uit een vrije schop kopte een geheel vrijstaande Ruben Hulshof de bal langs de KOSC keeper Ralph Muller. In het vervolg was De Tukkers de betere ploeg, maar de hardwerkende Ootmarsummers knokten voor wat ze waard waren. Het is logisch dat in een elftal met zoveel geblesseerden de automatismen ontbraken. In fases tikte men aardig de bal rond, maar op andere momenten was er veel balverlies en met een aantal handige jongens voorin bleef de Tukkers continue dreigend. In de 22e minuut zorgde dat al voor een snijdende aanval waar Ralph Muller nog redding kon brengen, maar een minuut later wist de thuisploeg op links goed door te komen en was het dit keer Joep Egberink, die koppend de KOSC goalie geen kans liet. Een dekkingsfout in de KOSC verdediging, want Egberink stond helemaal vrij tussen Wouter Engbers en Hugo Kotterman in. Na de 2-0 bleef het Ootmarsumse elftal het proberen. Het leidde tot een aantal corners, die echter niet het gewenste resultaat opleverden. In de tweede helft pakte KOSC de zaken vanaf het begin energiek aan. Dat leverde opnieuw een grote kans op en dit keer voor Rens Oortman, die de bal echter langs de verkeerde kant van de paal schoof. Daarna zakte het niveau van de wedstrijd. Het werd rommelig met veel balverlies of foute, soms blinde passes aan beide kanten. Het lukte KOSC ook niet om een vuist te maken en dat o zo belangrijke doelpunt te produceren. De aansluitingstreffer bleef dus uit, ondanks een poging van Stijn Brunninkhuis, die een lage voorzet van Nick Hagedoorn net over het doel werkte. Ook een prachtig schot van Wouter Engbers trof geen doel, dankzij de goalie van de Tukkers, die de bal onder de lat weg stompte. KOSC trainer Peter de Vries probeerde de bakens te verzetten door Rens Oortman te vervangen door Diederik Nijhuis. Het Ootmarsumse elftal voetbalde regelmatig op de helft van de tegenstander, maar het kwam niet verder dan een aantal goedbedoelde aanvallen. Aan de inzet van de spelers ontbrak het niet, al zag je wel de berusting van opnieuw een nederlaag moeten incasseren toenemen. Dat was helemaal een feit toen de Tukkers via een snelle counter de 3-0 kon aantekenen. Tim Haarhuis was de scherpschutter, die met een fraaie stift Ralph Muller voor de derde keer verschalkte. Bij KOSC verving de jeugdige Jari Leussink Hugo Kotterman, terwijl Mart Busscher in de slotminu-

ten ook zijn debuut maakte en spits Stijn Brunninkhuis verving. Zij konden echter geen potten meer breken in een wedstrijd, die langzaam uitdoofde. Nog één keer wist de Tukkers de eigen aanhang tevreden te stellen door in de slotseconde via Tim Haarhuis de vierde treffer binnen te schieten. KOSC hoefde van scheidsrechter Simmelink niet eens meer af te trappen. De leidsman bood trouwens na de wedstrijd zijn excuses aan voor zijn taalgebruik tegen de bank van de Tukkers. Voor KOSC opnieuw een teleurstellende middag, want het elftal blijft met drie punten troosteloos op de laatste plek staan en ziet de marge met de andere ploegen steeds groter worden. In 2017 wachten er nog twee wedstrijden met zondag 10 december een thuiswedstrijd tegen Suryoye en een week later uit tegen Juventa in Wierden. Hopelijk loopt de ziekenboeg langzamerhand leeg, waardoor er weer eens een ‘vast’ elftal op het veld staat. Bron: www.inenomootmarsum.nl Zaterdag 9 december Thuiswedstrijden: 09:00 uur KOSC JO11-2 - NEO JO11-4; 09:00 uur KOSC JO11-4 - De Tubanters 1897 JO11-4; 09:00 uur KOSC JO9-2 - RSC JO9-1; 10:00 uur KOSC JO15-2 - NEO JO15-4; 10:00 uur KOSC JO9-3M - FC Berghuizen JO9-2M; 10:00 uur KOSC JO8-2 - Reutum JO8-1G; 10:00 uur KOSC MO15-1 - Wilhelminaschool MO15-1; 11:30 uur KOSC JO19-3 - ATC '65 JO19-7; 11:30 uur KOSC JO13-1 - Luctor Et Emergo JO13-1; 14:30 uur KOSC 2 - SC Enschede 2; 14:30 uur KOSC JO19-1 - Luctor Et Emergo JO19-1; 14:30 uur KOSC JO17-1 - SV De Lutte JO17-1. Uitwedstrijden: 09:00 uur DSVD JO11-1 - KOSC JO11-1; 09:30 uur SDC '12 JO15-3 - KOSC JO15-3; 09:30 uur NEO JO11-6 - KOSC JO11-3; 11:00 uur De Esch JO13-2 - KOSC JO13-2; 11:00 uur TVC '28 JO8-1 - KOSC JO8-1; 11:15 uur Avanti W. JO13-6 - KOSC JO13-3; 12:30 uur Oranje Nassau VR1 - ST: KOSC⁄Reutum VR1; 13:00 uur SV De Lutte JO17-2 - KOSC JO17-3; 14:00 uur VMC JO17-1 - KOSC JO17-2; 14:30 uur De Esch JO19-2 - KOSC JO19-2; 14:30 uur RSC JO15-1 - KOSC JO15-1. Zondag 10 december Thuiswedstrijden: 09:00 uur KOSC 6 - MVV '29 7; 11:00 uur KOSC 2 - Victoria '28 2; 11:00 uur KOSC 7 - SV De Lutte 6; 11:00 uur KOSC 8 - UD W. 7; 14:00 uur KOSC 1 - FC Suryoye-Mediterraneo 1. Uitwedstrijden: 09:00 uur Vasse 2 - KOSC 3. Kijk voor het actuele programma op www.kosc.nl.


SDC’12 doet zichzelf tekort in Enschede: 0-0 De laatste twee uitwedstrijden speelde SDC’12 in Enschede tegen respectievelijk Victoria’28 en Vogido. Beide tegenstanders bevinden zich in de onderste regionen en beide wedstrijden eindigden in 0-0. Maar daarmee hield de gelijkenis dan ook op. Was het duel tegen Victoria’28 een draak van een wedstrijd, afgelopen zondag tegen Vogido lag het niveau een stuk hoger. Flitsend en hartverwarmend was het niet, maar zeker acceptabel met regelmatig goed opgezette aanvallen, met name in het tweede bedrijf. SDC’12 was dan ook de betere ploeg, zeker voetballend gezien. En het grootste deel van de wedstrijd had het ook een duidelijk veldoverwicht. Maar om te winnen moet je scoren en dat lukte helaas niet, ondanks enkele fraaie kansen. Eerlijkheidshalve moet dan wel worden vermeld, dat Vogido ook enkele keren dicht bij een treffer was. Vogido kwam fel uit de startblokken en was dreigender in de beginfase. Het was af en toe alle hens aan dek voor de bezoekers. SDC’12 moest het dus even hebben van de counter. En die kwam er na 7 minuten. En wat voor één … Een corner van Vogido werd afgeslagen en een bliksemsnelle omschakeling volgde. Een diepe bal op Jouri Mensink, die vervolgens met één beweging zijn tegenstander de hielen liet zien richting de achterlijn. Met een prima breedtepass bracht hij Bauke Haarhuis in stelling. Jammer genoeg raakte hij de bal verkeerd, waardoor deze prachtige aanval niet de gewenste bekroning kreeg. Een paar minuten later trokken de Enschedeërs de stand van gemiste kansen echter al recht. Via een carambole kwam de spits van de gastheren binnen de 16 in een vrije schietpositie, maar hij schoot naast. Na ongeveer een kwartier trok SDC’12 het initiatief meer naar zich toe, maar voor de toeschouwers op deze waterkoude zondagmiddag viel er maar weinig te genieten. Er gebeurde weinig voor beide goals. Vogido probeerde het vooral met enkele schoten van afstand, maar zonder resultaat. Beide teams werden vlak voor rust nog één keer gevaarlijk: eerst was het Vogido, dat na een snelle spelhervatting en een doorgeschoten bal een vrije schietkans kreeg. Doelman Bram Bonnes pakte de lage bal echter bekwaam. Op slag van rust was Bauke Haarhuis na een uitstekende actie over links dicht bij de openingstreffer. Zijn harde, lage schot in de korte hoek kon met de nodige moeite door de verdediging worden gekeerd. Ruststand: 0-0. SDC’12 begon voortvarend aan de tweede helft. Al na twee minuten kreeg Bauke Haarhuis bij de tweede paal een goede mogelijkheid na een strakke voorzet vanaf links, maar het lukte hem niet de kans te verzilveren. Hetzelfde gebeurde aan de andere kant, waar de thuisclub na een snelle counter een megakans uit een voorzet om zeep hielp.

Het zou zo ongeveer het enige en dus laatste wapenfeit van de Enschedeërs in de tweede helft blijken te zijn. Het waren de Denekampers, die de tweede helft domineerden met ook verschillende mogelijkheden om dit op het scorebord tot uitdrukking te brengen. Aanvoerder Maarten Arendsen was na een uur spelen dicht bij een treffer. Hij zette goed door in de 16, verschalkte de keeper, maar gaf daarbij de bal net iets te veel vaart, waardoor die naast ging. Twee minuten later nam de actieve Bauke Haarhuis het Enschedese doel onder vuur, maar de keeper redde knap ten koste van een corner. Halverwege de tweede helft was het Jouri Mensink, die na een doorkopbal alleen voor de keeper werd gezet. Maar ook hij faalde: zijn inzet ging naast. En dat overkwam de topscorer een paar minuten later nog eens. Een geweldige crossbal van centrale verdediger Jori Oude Elferink bereikte Bauke Haarhuis. Hij controleerde de bal goed, flitste langs een verdediger om met een strakke, lage voorzet Jouri Mensink bij de tweede paal te bereiken. De anders zo trefzekere spits had deze middag zijn vizier helaas niet op scherp staan. Met nog een klein kwartier te gaan wisselde trainer Gerard Bos spits Niel Wenneger verving spits Maarten Arendsen. Hierna deed Daan Sanders van zich spreken met een fraaie actie over rechts. Hij trok naar binnen, kapte een verdediger uit en schoot laag en hard op doel. Met twee man, de keeper en verdediger, lukte het de thuisploeg ternauwernood om een doelpunt te voorkomen. Ondanks aandringen van de gasten en de soms hachelijke situaties bleef Vogido overeind. Soms met kunst en vliegwerk, dat wel. De wedstrijd eindigde dus, zoals die begon: doelpuntloos. De 0-0 werd door Vogido gevierd als een winst van één punt, gezien ook het vertragende spel naarmate de wedstrijd vorderde. Bij SDC’12 voelde het als verlies van twee kostbare punten. Bij winst zou het namelijk in punten gelijk zijn gekomen met lijstaanvoeder MVV’29. Jammer dus. Nog twee weken te gaan tot de winterstop: komende zondag tegen nummer 5 Achilles’12 en een week later uit tegen nummer 11 Epe. Het is dringen bovenin met maar 5 punten verschil tussen de nummer 1 en 7. Het kan dus nog alle kanten op met SDC’12. Met twee nederlagen kun je zomaar in het rechter rijtje belanden. Met twee overwinningen overwinter je misschien wel als winterkampioen. Het laatste scenario klinkt natuurlijk het mooist. Dus … Topscorers SDC’12: Jouri Mensink (11) - Niel Wenneger (5) - Daan Sanders (4) -Jorg Schulte en Ivo Grashof (2) - Bauke Haarhuis en Jori Oude Elferink (1) Opstelling SDC’12: Bram Bonnes - Jan ter Steege, Jori Oude Elferink, Jorg Schulte, Mirko van der Zande - Rick Blokhuis, Bauke Haarhuis, Daan Sanders, Ivo Grashof - Jouri Mensink, Maarten Arendsen (77e min. Niel Wenneger) Het linkerrijtje: 1. MVV’29 2. Columbia 3. SDC’12 4. TVC’28

10 9 10 9

6-2-2 6-1-2 5-3-2 5-2-2

20 28-19 19 16-9 18 26-18 17 26-19

5. Achilles’12 6. Bon Boys 7. WSV

10 5-2-3 17 31-18 10 4-4-2 16 13-12 10 5-0-5 15 19-19 BPH

Met ingang van zaterdag 9 december 2017 is de training voor de instroomgroep in de wintermaanden weer in Sportzaal De Veldkamp aan de Churchillstraat, van 09.00 tot 11.00 uur. De juiste verdeling wordt bekendgemaakt via André v.d. Woning. De trainingen in de zaal gaan door tot en met 10 februari 2018. Woensdag 6 december is de laatste training op het complex van SDC ’12. Zaterdag Thuis 09-12-17 08:30 uur SDC '12 JO9-2 - Quick '20 JO9-3G 08:30 uur SDC '12 JO9-3 - Sparta E. JO9-8 09:30 uur SDC '12 JO15-3 - KOSC JO15-3 09:30 uur SDC '12 JO13-3 - Quick '20 JO13-9 09:30 uur SDC '12 JO11-1 - BWO JO11-1 09:30 uur SDC '12 JO11-2 - Berghuizen JO11-1 09:30 uur SDC '12 JO11-4 - Stevo JO11-2 09:30 uur SDC '12 JO11-9 - BWO JO11-6 09:30 uur SDC '12 MO13-2 - BWO MO13-2 11:00 uur SDC '12 JO15-5 - Sparta E. JO15-7 11:00 uur SDC '12 JO15-6 - BZSV Blauwwitters JO15-1 11:00 uur SDC '12 JO13-1 - De Tubanters1897 JO13-1 11:00 uur SDC '12 JO13-4 - MVV '29 J013-4G 11:00 uur SDC '12 MO15-1 - Heino MO15-1 12:30 uur SDC '12 4 - Vogido 2 12:30 uur SDC '12 JO19-4 - SDC '12 JO19-3 12:30 uur SDC '12 JO17-2 - Tubantia JO17-2 12:30 uur SDC '12 JO17-5 - Quick '20 JO17-8 12:30 uur SDC '12 JO15-1 - Markelo JO15-1 14:30 uur SDC '12 2 - DES 2 14:30 uur SDC '12 7 - Sparta E. 6 14:30 uur SDC '12 JO19-1 - SVZW JO19-1 14:30 uur SDC '12 JO19-5 - HSC '21 JO19-4 14:30 uur SDC '12 JO17-1 - Heino JO17-1 16:30 uur SDC '12 9 - Tubantia 5 16:30 uur SDC '12 10 - Wilhelminaschool 6 Uit 09-12-17 08:30 uur Achilles '12 JO11-5 - SDC '12 JO11-8 08:30 uur Quick '20 JO9-2 - SDC '12 JO9-1 09:30 uur Saasveldia JO11-1G - SDC '12 JO11-3 09:45 uur Sparta E. JO13-7 - SDC '12 JO13-6 09:45 uur DETO JO11-4 - SDC '12 JO11-5 09:45 uur BWO JO11-3 - SDC '12 JO11-6 09:45 uur BWO MO15-1 - SDC '12 MO15-2 09:45 uur HHC Hardenberg MO13-1 - SDC '12 MO131 10:00 uur Drienerlo 4 - SDC '12 6 10:00 uur Tukkers De JO11-4 - SDC '12 JO11-11 10:30 uur JCLE MO17-1 - SDC '12 MO17-1

10:30 uur Juventa '12 MO11-1 - SDC '12 MO11-1d 10:45 uur SVZW MO19-1 - SDC '12 MO19-1 11:00 uur TVC '28 JO15-4 - SDC '12 JO15-4 11:15 uur Sparta E. JO11-7 - SDC '12 JO11-7 11:30 uur Tukkers De JO13-3 - SDC '12 JO13-5 12:00 uur Drienerlo 5 - SDC '12 8 12:30 uur SDC '12 JO19-4 - SDC '12 JO19-3 12:45 uur Quick '20 JO17-7 - SDC '12 JO17-4 14:00 uur Phenix JO19-1 - SDC '12 JO19-2 14:30 uur Sparta E. 5 - SDC '12 5 15:30 uur ATC'65 JO15-4 - SDC '12 JO15-2 16:45 uur Quick '20 3 - SDC '12 3 Zondag Thuis 10-12-17 10:45 uur SDC '12 3 - De Zweef 3 10:45 uur SDC '12 5 - Losser 6 10:45 uur SDC '12 6 - MVV '29 9 14:00 uur SDC '12 1 - Achilles '12 1 Uit 10-12-17 09:00 uur Lutte De 45+1 -SDC '12 45+1 10:00 uur DSVD 4 - SDC '12 4 10:30 uur EMOS 2 - SDC '12 2 11:15 uur EFC PW 1885 4 - SDC '12 7

Programma DTC’07 Zaterdag 09-12-17 DTC '07 JO19-1 - Berghuizen JO19-1 14:30 uur Lattrop Bon Boys JO17-2 - DTC '07 JO17-1 14:30 uur DTC '07 JO17-2 - RSC JO17-2G 13:00 uur Lattrop DTC '07 JO15-1 - AJC '96 JO15-1 13:00 uur Lattrop DTC '07 JO13-1 - Reutum JO13-1G 11:15 uur Lattrop Achilles '12 MO13-2 - DTC '07 MO13-1 09:30 uur UD W. JO11-2G - DTC '07 JO11-1 10:00 uur Berghuizen JO11-3 - DTC '07 JO11-2G 10:00 uur TVC '28 JO9-3 - DTC '07 JO9-1 10:00 uur DTC '07 JO9-2 - BWO JO9-3 09:00 uur Lattrop Zondag 10-12-17 Fleringen 1 - DTC '07 1 14:00 uur DTC '07 2 - NEO 4 09:00 uur Lattrop Sportlust Vr. 3 - DTC '07 3 10:00 uur RSC 7 - DTC '07 4 10:45 uur DTC '07 VE1 - Heracles avc VE1 10:00 uur Lattrop DTC '07 VR1 - Manderveen VR1 11:30 uur Lattrop Activiteitenagenda 30-12-17 Dobbel en schietavond De Smid 07-01-18 Aloys Bolscher Boerenkooltoernooi Lattrop.

Let op de vele kerstaanbiedingen deze week en volgende week in dit blad!


Gemeentenieuws De officiĂŤle publicaties van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 7 december 2017 Gemeente Dinkelland Nicolaasplein 5 Postbus 11, 7590 AA Denekamp t. (0541) 854100 f. (0541) 854320 e. info@dinkelland.nl i. www.dinkelland.nl

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vrij: 08:30 t/m 17:00 uur

Genomineerden sportverkiezing Dinkelland 2017 Vrijdag 12 januari 2018 is het weer zover: het jaarlijkse sportgala van de gemeente Dinkelland. Een mooie avond waarin we terugkijken op een jaar met de beste sportprestaties, samen met trotse winnaars. Op deze avond kiest een deskundige jury de jeugdsportploeg, sportploeg, sportvrouw, sportman en het sporttalent van het jaar 2017. Daarnaast wordt een nieuwe prijs uitgereikt, de sportwaarderingsprijs. De prijs wordt door de gemeenteraad van Dinkelland toegekend aan een organisatie die met inzet van vrijwilligers een sportief bovenlokaal publieksevenement organiseerde in 2017. De komende weken presenteren we van elke categorie de genomineerden op deze pagina. We beginnen deze week met het voorstellen van de genomineerden in de categorie jeugdsportploeg en sporttalent.

Openingstijden burgerzaken: Elke werkdag: 08:30 tot 12:30 uur Donderdag: 08:30 tot 20:00 uur

Jeugdsportploegen

Jeugdestafetteploeg de Dinkel Deze ploeg uit Denekamp heeft op het Nederlands Junioren en Jeugd Kampioenschappen een bronzen medaille gewonnen op het onderdeel 4x200 meter vrij slag. Ook wonnen ze een zilveren medaille op het onderdeel 4x100 meter vrije slag.

Set up meisjes C Tijdens de open club kampioenschappen heeft dit team uit Ootmarsum de derde prijs behaald. Hierdoor horen ze tot de beste ploegen van Nederland in hun leeftijdscategorie.

RSC Handbal B1 In 2015-2016 werd dit handbalteam uit Rossum al kampioen in de hoogste klasse en dat hebben ze afgelopen seizoen (2016-2017) weer gepresteerd. De dames zijn dit jaar vervroegd overgegaan naar de A2 om de uitdaging wederom aan te gaan.

Sporttalent

@Dinkellandinfo gemeentedinkelland

facebook.com/ gemeente.dinkelland

Storingen openbare ruimte Buiten kantooruren: 06-54975991 (uitsluitend voor spoedeisende zaken)

Storingen rioolgemaal: 06-54933882 (24 uur via gemeentelijke storingsmonteur)

Voor overige dringende klachten en/of calamiteiten buiten kantooruren die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag en betrekking hebben op veiligheid en handhaving kunt u bellen met 06-14758549:

Martijn Brilhuis - Volleybal Martijn heeft in 2017 met het Nederlands jeugd volleybalteam meegedaan met het EK kwalificatietoernooi in Spanje en het EK in Turkije. Martijn is aanvoerder van dit team. Vanaf de zomer van 2017 maakt hij deel uit van een groep jongens die in Papendal wordt opgeleid tot topvolleyballer.

Voor meer informatie kijk in de gemeentegids of op www.dinkelland.nl

Redactie: Gemeente Dinkelland, Team Communicatie De ambtelijke organisatie van de gemeente Tubbergen en Dinkelland werken samen onder de naam:

Stijn Roelink - paardrijden Stijn springt met jonge, zelf opgeleide, paarden op hoog niveau. Stijn heeft het afgelopen seizoen erg veel gewonnen. Bijna elk concours heeft hij met verschillende paarden prijzen gewonnen, zowel in Nederland als in Duitsland.

Yke Groener – Zwemmen De 13-jarige Yke zwom in 2017 aardig wat medailles bij elkaar. Ze werd Nederlands kampioen op de korte baan, 800 mtr vrije slag en ze behaalde tijdens dit NK 3 keer een 2e plek. Daarnaast werd ze 19 keer Overijssels kampioen, werd 10 keer 2e en 4 keer 3e. Ook won ze 10 internationale medailles waaronder 3 gouden..

Karlijn Greven - Klootschieten In 2017 heeft Karlijn een flink aantal titels binnengesleept. Zo is ze Allround Nederlands Kampioen (categorie 3, meisjes), behaalde ze de 1e plaats op het onderdeel veld bij de KTO (Cat. 3, meisjes) en is ze winnaar van de KTO Cup, klasse A met Team Nooit Gedacht.

Op vrijdag 12 januari 2018 worden de winnaars bekend gemaakt. Ook worden alle (nationale) kampioenen uit de gemeente Dinkelland op deze avond gehuldigd. Het belooft een avond vol mooie en spannende momenten te worden. De presentatie is in handen van Arjen Meinders. Ook u bent uitgenodigd om bij het Sportgala aanwezig te zijn. We begroeten u graag op 12 januari!

Lynne Oogink - korte baan schaatsen Lynne schaatst nog maar 3 jaar, maar het is in haar afgelopen winterseizoen gelukt om in haar eerste jaar als junior in klasse I terecht te komen. Klasse I is de hoogte categorie waarin je wedstrijden kunt rijden als verenigingslid. Tijdens de Gewestelijke Kampioenschappen als eerstejaars junior C is ze op de 500 meter 13e geworden en op de 1000 meter 8e. Een hele prestatie, gezien het deelnemersveld.


De officiële publicatie van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 7 december 2017

Overzicht spreekuren Dinkelland In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden. U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken, maar kunt u zich melden bij de receptie van het gemeentehuis. U wordt dan doorverwezen naar het betreffende spreekuur. Spreekuur Schuldhulpverlening Stadsbank Oost Nederland Het spreekuur waar men terecht kan voor meer informatie en vragen over schulden. Consulent Werkplein Almelo Het spreekuur voor vragen heeft over re-integratie (werk) Consulent Werkplein Almelo Het spreekuur voor vragen over uitkeringen, bijzondere bijstand en aanverwante zaken Voedselbank Pakket afhalen

Locatie en tijd* Elke donderdagmorgen in de even weken van 9.00 uur tot 11.00 uur in het gemeentehuis van Dinkelland

Elke woensdag (de gehele dag) uur in het gemeentehuis van Dinkelland Elke woensdagochtend in de even weken van 10.00 uur tot 12.00 uur in het gemeentehuis van Dinkelland Afhaalpunt Rode Kruis DinkellandOldenzaal, Nordhornsestraat 64, Denekamp. Elke vrijdagmiddag van

15.00 uur tot 15.30 uur. * Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

Wist u dat afdekzeil niet bij pmd mag? Pmd gaat om verpakkingsafval van plastic en metaal (blik) en drankpakken. Grote plastic zeilen zoals afdekzeil of vijverfolie, zijn geen verpakking en mogen daarom niet bij pmd.

doe mee met

PMD Ik mag bij restafval!

Lees er alles over op doemeemetpmd.nl

Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018 Wilt u met een nieuwe politieke partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018? Dan moet u de nieuwe politieke partij vóór 27 december 2017 laten registreren bij de gemeente. Politieke partijen/verenigingen die niet landelijk geregistreerd staan, kunnen onder de volgende voorwaarden aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen: 1. De partij/vereniging moet het verzoek om registratieaanduiding waarmee de partij/vereniging voor de verkiezingen op de kandidatenlijst wil worden vermeld, uiterlijk vóór 27 december 2017 indienen bij de afdeling Klant Contact Centrum, team Burgerzaken van de gemeente; 2. De partij/vereniging moet volledige rechtsbevoegdheid bezitten; 3. De partij/vereniging moet ingeschreven staan in het openbaar verenigingsregister; 4. De partij/vereniging moet het afschrift van de statuten inleveren bij de afdeling Klant Contact Centrum, team Burgerzaken van de gemeente; 5. Bij het verzoek tot registratie moet een bewijs van inschrijving in het verenigingsregister (verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel) te worden overgelegd; 6. De partij/vereniging moet voor de registratie € 112,50 betalen als waarborgsom. Dit bedrag kan gestort worden op NL.82.BNGH.028.50.92.839. De waarborgsom wordt teruggegeven als bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. Wie hoeven zich niet te laten registreren? Groeperingen waarvan de naam al voor de verkiezingen van de Tweede Kamer (zie het register Tweede Kamer) of Provinciale Staten is geregistreerd; Plaatselijke groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd. Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen kunt u verkrijgen bij de afdeling Klant Contact Centrum, team Burgerzaken, telefoon: 0541-854100 of op de website van de Kiesraad: www.kiesraad.nl.

Communicatie OHV Denekamp Geld voor scholenplan Denekamp Het leerlingenaantal daalt in Denekamp. Om leegstand in de basisscholen aan te pakken en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, moeten we nadenken hoe we hiermee omgaan en hoe we de juiste maatregelen treffen. Daarom werken de gemeente en de schoolbesturen KONOT, Consent en Twents Carmel College samen aan een toekomstbestendig huisvestingsplan voor het basis- en voortgezet onderwijs in Denekamp. We hebben tijdens de informatie-avond in het voorjaar twee denkrichtingen gepresenteerd: de vier basisscholen samen op één of verspreid over twee locaties. Die laatste denkrichting had overduidelijk de voorkeur van de bewoners en belangstellenden. De gemeenteraad van Denekamp vindt onderwijshuisvesting een belangrijk onderwerp en heeft hiervoor in de meerjarenbegroting alvast een bedrag van 7,3 miljoen gereserveerd. ‘Als de gebouwen niet meer passen bij de aantallen leerlingen en niet meer voldoen, zijn wij er verantwoordelijk voor dat dat weer op elkaar aansluit. Met dit bedrag kunnen we zorgen voor prima scholen, waarin goed onderwijs kan worden gegeven aan onze kinderen. En dat is waar we het voor doen uiteindelijk’, aldus wethouder Ilse Duursma.

Wij mogen wel bij pmd! Bijna al het verpakkingsafval uit uw badkamer en keuken mag bij pmd. Dit zijn bijvoorbeeld lege blikjes, flacons en plastic afval van verpakkingen. Lees er alles over op doemeemetpmd.nl

Een openbare ruimte om samen van te genieten. Die droom willen we proberen waar te maken. Samen met u! Hoe mooi zou het zijn als je zelf kon beslissen hoe de openbare ruimte in jouw buurt eruit zou kunnen zien. In de gemeente Dinkelland kan dat binnenkort. Hoe? Daarover gaan Dorpsraad Denekamp en de gemeente graag in gesprek met de inwoners van het dorp. Binnen het proces Mijn Dinkelland 2030! kijkt de gemeente Dinkelland samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien. De gemeente Dinkelland en de Dorpsraad Denekamp hebben samen een eerste visie gemaakt en dit uitgewerkt op kaarten. zij proberen hiermee een heldere visie te geven over de kwaliteit van de openbare ruimte (denk hierbij aan bijvoorbeeld paaltjes en borden op plekken waar zij niet functioneel zijn), het openbaar groen, spelen, uitgifte groen en de grootte van te planten bomen. Dorpsraad Denekamp juicht deze ontwikkelingen toe en nodigt, mede namens de gemeente Dinkelland, haar inwoners uit voor een informatie-inloop over dit onderwerp. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen inwoners binnenlopen op het tijdstip dat hen het beste past. Tijdens deze bijeenkomst zal de Contactpersoon Openbare Ruimte en de Dorpsraad Denekamp aanwezig zijn. Tevens zijn landschapsarchitect A. Bijkerk, Adviseur openbare ruimte J. Mauritz en de gemeentelijke beleidsmedewerkers aanwezig. Zij beantwoorden uw vragen en nemen uw ideeën mee in onze visie. Deze inloop wordt gehouden op 12 december as. In het Kulturhus te Denekamp. Inwoners van Denekamp zijn welkom tussen 18.00 en 21.00 uur.

Sociale kaart Dinkelland Tubbergen Voor uw hulpvragen op de volgende thema’s: zorg en gezondheid, wonen en huishouden, woonomgeving en vervoer, geldzaken, actief zijn en meedoen, werk, jeugd en gezin, mijn buurt. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl


De officiële publicatie van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 7 december 2017

Horecaondernemers opgelet! Overgangsregeling Sociale Hygiëne Bij het aanvragen van een drank- en horecavergunning wordt er door de gemeente gebruik gemaakt van het SVH register. Uit dit register blijkt of een persoon voldoet aan de vereisten ten aanzien van de Sociale Hygiëne. Veel ondernemers en leidinggevenden komen erachter dat zijn niet geregistreerd staan in dit register. Hierdoor kan de lopende exploitatie van bestaande bedrijven in gevaar komen, wanneer zij b.v. een vergunning willen wijzigen of een extra zaak willen openen. Medio 2015 is het bijschrijven in het Register aangescherpt. Op basis van deze aanscherping is de zogeheten lijst met Voorlopige bewijsstukken (een overzicht van diploma’s die recht geven op een bijschrijving in het register) begin 2017 aangepast en zijn veel oude diploma’s vervallen. Het gaat vooral om diploma’s in bezit van mensen die lang in de branche werken als ondernemer of leidinggevende, maar niet geregistreerd staan.

Officiële publicaties Openbare vergaderingen Openbare vergadering van de algemene raadscommissie Op dinsdag12 december 2017 om 19.30 uur vergadert de Algemene raadscommissie in het gemeentehuis, Nicolaasplein 5 in Denekamp. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. De agenda is hieronder vermeld en staat ook op www.bestuursweb.nl. De vergadering is openbaar en er is spreekrecht voor het publiek. Als u daar gebruik van wil maken, meldt dit dan voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter van de commissie of bij de griffier de heer O.J.R.J. Huitema. U kunt de vergadering ook volgen op onze webcam via www.bestuursweb.nl. Agenda 1. Spreekrecht zienswijzen bestemmingsplanprocedures Burgers die een zienswijze tegen een ontwerp-bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen bij dit onderwerp gebruik maken van spreekrecht. 2. Rondvraag Dit agendapunt heeft als doel een korte informatie uitwisseling van actuele onderwerpen tussen de

Overgangsregeling tot 1 mei 2018 Voor medewerkers en ondernemers met een inmiddels oud diploma, biedt SVH de mogelijkheid om op basis van hun oude diploma het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen, zodat ze hiermee op de juiste wijze in het Register Sociale Hygiëne worden opgenomen. Hiervoor moeten de diploma’s overhandigd worden, waarna de SVH bepaalt of een oud diploma recht geeft op het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne Welke oude diploma’s komen in aanmerking? Van een groot aantal diploma’s heeft SVH onderzocht of deze in aanmerking komen voor een SVH Diploma Sociale Hygiëne. De SVH en de LEC-SVH hebben een actueel overzicht van bewijsstukken op hun website geplaatst. Meer informatie? Op de website www.svh.nl staat alle informatie, onder welke voorwaarden bepaalde oude diploma’s in aanmerking komen en wat de procedure is. Wilt u deze procedure en/of andere aanvullende informatie ontvangen, stuur dan een email naar lec@svh.nl, onder vermelding van overgangsregeling.

commissieleden en de portefeuillehouders. Maximaal twee onderwerpen per fractie. Portefeuille: burgemeester Bakker, wethouder Duursma, wethouder Steggink, wethouder Brand 3. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, grensovergang Rammelbeek” (onder voorbehoud goedkeuring college 5 december 2017) Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de grensovergang langs de provinciale weg N342 (Nordhornsestraat) bij de Rammelbeek. In het huidige bestemmingsplan is aan twee percelen de bestemming “Kantoor” toegekend terwijl de panden niet meer gebruikt worden voor kantoordoeleinden. Daarnaast is een pand per abuis niet voorzien van een bouwvlak en gebruiksmogelijkheden. Voor deze percelen zijn verzoeken binnengekomen om binnen de bestaande bouwmogelijkheden het gebruik voor detailhandel en/of lichte vormen van horeca toe te staan. Portefeuille: wethouder Brand 4. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Lattrop, Dorpsstraat naast 26” Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om twee grondgebonden woningen (tweeonder-een-kapwoning) aan de Dorpsstraat (naast nr. 26) in de kern van Lattrop te bouwen. Portefeuille: wethouder Brand 5. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Loodijk 2 Saasveld” Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het bedrijfsperceel en bedrijfs-bebouwing van Wegenbouw Lansink mogelijk. Portefeuille: wethouder Brand 6. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Beekdorpweg 6, 8 en 10 Weerselo” Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van een bedrijf aan de Beekdorpweg 10 mogelijk, door het voormalige agrarische bedrijfsperceel aan de Beekdorpweg 8 bij het bedrijfsperceel te betrekken.


De officiële publicatie van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 7 december 2017

Separaat van dit verzoek wordt met dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt op het woonerf aan de Beekdorpweg 6 twee bijgebouwen te slopen en vervangen door één nieuw bijgebouw dat, in het vigerende plan, net buiten de woonbestemming valt. Portefeuille: wethouder Brand 7. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Hoofdstraat 12 Lattrop-Breklenkamp” Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van circa 1.305 m2 voormalige en landschapsontsierende agrarische bebouwing in het kader van de Schuur voor Schuur regeling. De bouwlocaties in het kader van deze regeling bevinden zich binnen de gemeente Tubbergen. Portefeuille: wethouder Brand 8. Voorstel inzake vaststelling re-integratieverordening Participatiewet gemeente Dinkelland 2017 Deze verordening geeft uitvoering aan een aantal nieuwe artikelen van de Participatiewet. Overeenkomstig met deze bepalingen dient de raad bij verordening regels vast te stellen met Betrekking tot reïntegratie van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze regels worden vastgesteld voor de doelgroepen en voor de werkgevers. Portefeuille: wethouder Duursma 9. Voorstel inzake vaststelling verordening leerlingenvervoer gemeente Dinkelland 2018 Binnen het leerlingenvervoer willen we steeds meer maatwerk kunnen leveren. Wij zoeken daarom al naar slimme oplossingen om mensen te leren zelfstandig en zonder de taxibus op hun bestemming te komen. Dit zorgt voor een grotere zelfstandigheid van onze inwoners en minder afhankelijkheid van de gemeente. Om de mogelijkheden voor maatwerk uit te breiden is wijziging van onze veror-dening leerlingenvervoer nodig. Met de voorgestelde aanpassingen voldoen wij aan de weten regelgeving en de gewijzigde visie. Portefeuille: wethouder Duursma 10. Voorstel inzake verkoop aandelen Vitens Dinkelland De Provincie Overijssel heeft een bod uitgebracht op de aandelen Vitens van de gemeente. Het college heeft, met in acht neming van de aandachtspunten: behartigen publiek belang en financieel rendement, een voorgenomen besluit genomen om in te gaan op het bod van de provincie om de aandelen Vitens aan haar te verkopen. Portefeuille: wethouder Steggink 11. Voorstel inzake vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen 2018 (onder voorbehoud goedkeuring college 5 december 2017) Jaarlijks stelt de gemeenteraad de “Verordening op de heffing en invordering van de onroerendezaakbelastingen 2018” vast om voor 2018 de juiste grondslagen te hebben voor belastingheffing. Portefeuille: wethouder Steggink 12. Voorstel inzake vaststelling diverse belastingverordeningen 2018 Jaarlijks stelt de gemeenteraad de belastingverordeningen met de nieuwe tarieven vast voor het komende jaar om de juiste grondslagen te hebben voor belastingheffing. Portefeuille: wethouder Steggink 13. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking Vanuit de raad is verzocht periodiek informatie uit te wisselen inzake de Gemeenschappelijke Regelingen en hierbij betrokken te blijven. Portefeuille: burgemeester Bakker

Actualiteiten Ingekomen aanvraag Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen. De stukken kunnen na telefonische afspraak worden ingezien in het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing is genomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur. Ingekomen is onder meer een aanvraag: met betrekking tot: Waar? Wat en wanneer? Deurningen, Gammelkeresweg 18 ontheffing stookverbod Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat 32 loterij op 30 december 2017 Weerselo, Rosenssteeg 2A

ontheffing stookverbod

Kennisgeving meerjarenvergunning Voor onderstaande, regelmatig terugkerende activiteit is indertijd een vergunning verleend voor meerdere jaren. Binnenkort zal die activiteit weer worden uitgevoerd. Deze mededeling is alleen informatief. Er is tegen deze mededeling geen bezwaar of beroep mogelijk. Waar? Wat en wanneer? Tilligte, centrum carnavalsoptocht op 11 februari 2018

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen Als iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd, kunnen burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen deze persoon uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”. Uitschrijving kan tot gevolg hebben dat men geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om altijd op het juiste adres ingeschreven te staan. Voordat burgemeester en wethouders iemand uitschrijven, maken zij hun voornemen daartoe bekend. Belanghebbenden kunnen dan gedurende vier weken na die bekendmaking hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling via het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit te schrijven uit de basisregistratie personen: Voorletter(s) Geboren Adres van registratie Uitschrijving en naam per: C.H. Bos 27-08-1965 Johanninksweg 78 B28, Denekamp 27-11-2017

R. Meulenbroek

28-10-1978

Johanninksweg 78 B28, Denekamp

27-11-2017

M.E.J. Korte

26-11-1959

Johanninksweg 78 B28, Denekamp

27-11-2017

S. Hengeveld

08-02-1983

Haarstraat 18, Weerselo

30-11-2017

Y.S. Davenschot

30-01-1991

Haarstraat 18, Weerselo

30-11-2017

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt” Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen, bestemmingsplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt of in de hele gemeente? Dan kunt u: − zich aanmelden voor de e-mailservice; dan krijgt u een e-mail telkens als er een publicatie is; − de nieuwe app voor smartphone of tablet installeren. Deze app is beschikbaar voor Apple (iOS), Android en Windows. U kunt zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw huis of bedrijf. Inschrijven kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze link kunt u ook op het internet informatie opvragen zonder dat u bent ingeschreven. Dat kunt u dan doen door het opgeven van uw postcode.

Omgeving en milieu Aanvraag omgevingsvergunning Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet in principe binnen 8 weken op de aanvraag worden beslist. Van de ontvangst van een aanvraag moet openbaar kennis worden gegeven. Het is echter niet mogelijk naar aanleiding van die kennisgeving bezwaren of zienswijzen in te dienen. Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag - reguliere procedure - voor: Waar? Project Ingekomen Denekamp, Johanninksweg 72 het bouwen van een woning; het aanleggen 24-11-2017 van een in- en uitrit Denekamp, Nieuwewemestraat 3 het kappen van 35 bomen, het plaatsen van tuinmeubilair en het veranderen van een inrit

25-11-2017

Deurningen, Deurningerstraat 38 het bouwen van een woning

26-11-2017

Rossum, Grotestraat 21

het verbouwen van een woning; van 2 woningen naar 1 woning

25-11-2017

Ootmarsum, Ganzenmarkt 33

het slopen van een garage

21-11-2017

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag worden beslist. Maar die termijn kan zo nodig worden verlengd. Tegen een beslissing om een termijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt worden door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit. Burgemeester en wethouders hebben de beslissingstermijn verlengd met betrekking tot een aanvraag om omgevingsvergunning voor: Waar? Project Ingekomen Weerselo, Lemseloseveldweg 9 het vergroten van een geitenstal met een 03-10-2017 omgevingsvergunning met beperkte milieutoets

Verleende omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de bezwarentermijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Meestal mag van een omgevingsvergunning pas gebruik gemaakt worden als de bezwarentermijn is verstreken. Alleen van een omgevingsvergunning om te bouwen mag doorgaans meteen gebruik gemaakt worden. Maar wie begint te bouwen zolang de bezwarentermijn nog niet is afgelopen, bouwt wel op eigen risico. Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor: Waar? Project Verzonden Agelo, nabij Weerselosestraat het aanplanten van een bosperceel en aanleggen 04-12-2017 33 ‘Landgoed Erve Meijer’ bomenrijen/singels/hagen en solitaire bomen Deurningen, Gammelkeresweg 3

het kappen van eiken

29-11-2017

Deurningen, Hoofdstraat 48 en 52

het kappen van bomen langs de Deurningerbeek

27-11-2017

Ensmanweg 4-4A te Rossum

het verbouwen van een boerderij

28-11-2017

Weerselo, Akkerweg 2

het kappen van 9 eiken

28-11-2017

Weerselo, Holtwijkerstraat 8

Het kappen van 2 eiken

01-12-2017

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het navolgende project: Plaats, adres Project Deurningen, Withagsmedenweg 2 het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk


De officiële publicatie van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 7 december 2017

De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit op de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld. Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Er wordt afgeweken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wabo. Daarom kunt u de stukken ook digitaal inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl ( - > een plan bekijken - > bestemmingsplannen - > ID - >type dan: NL.IMRO.1774.BUIPBWITHAGSMEDENW-VG01) en op de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke- plannen. Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden: - die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het ontwerp besluit; - die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit; - die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer vooraf een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven wel nog zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor een inrichting te: Plaats, adres Betreft: Maatwerk? Denekamp, Industriestraat 10 het veranderen van een bedrijf; het realiseren van nee een extra bedrijfshal t.b.v. opslag Saasveld, Looweideweg 2

het veranderen van een bedrijf; het aanschaffen van een ad bleu tank nee

Meldingen artikel 10.52 Wet milieubeheer (mobiele puinbreekinstallatie) Ter voldoening aan artikel 10.52 van de Wet milieubeheer (Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval) zijn een of meer meldingen ingediend voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval. Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het betreft een melding voor: Plaats, adres Wanneer: Rossum, Haarstraat 59 gedurende 2 werkdagen na 29 november 2017

Ruimtelijk beleid Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Tiethofweg 21 Rossum” Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 28 november 2017 heeft vastgesteld: het bestemmingsplan “Buitengebied, Tiethofweg 21 Rossum”. Het bestemmingsplan maakt het gewijzigd situeren van een bestaand agrarisch bouwperceel mogelijk. Hiermee wordt de gewijzigde situering van een bedrijfswoning ter vervanging van een bestaande bedrijfswoning mogelijk.

Symbolisch bloemschikken rond advent Een passende activiteit in deze adventstijd vindt binnenkort plaats in het Huis van Spiritualiteit. Op woensdag 13 december is er een workshop symbolisch bloemschikken rond advent. Hanneke Wassink, Joukje Eringa en Hans van Duijn geven deze avond samen met u vorm. Onder hun leiding maakt u een symbolisch adventsbloemstuk. Houdt u ook van bloemen en bent u graag creatief bezig? Dan is dit wellicht iets voor u. Het bloemschikken is in Huize Elisabeth aan de Gravenallee 11 in Dene-

kamp en begint om 19.30 uur. De kosten van deze avond zijn € 15,- (inclusief koffie⁄thee, bloemen en materialen). Opgave is gewenst in verband met de inkoop van materialen: secretariaat@lumenchristi.nl.

Galerie KVNSTMARCT nodigt nieuwe exposanten uit In Ootmarsum, hét kunststadje van het Oosten, vindt u de knusse Ootmarsumse Galerie KVNSTMARCT. Ze hebben weer plaats voor creatieve

kunstenaars, die graag hun werken willen exposeren en verkopen. Het huidige mooie aanbod van schilderijen en bronzen willen ze graag aanvullen met andere beeldende kunst. Dit om een diverse en spannende aanvulling op elkaars werken te zijn én te versterken. Galerie KVNSTMARCT ligt aan de Kapelstraat 9 en is donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur open. IJkje Abeln is de contactpersoon én tevens gastvrouw. Zij vertelt én toont u graag alles over het reilen en zeilen van Galerie KVNSTMARCT. Om vooraf een indruk van Galerie KVNSTMARCT te krijgen kunt u kijken op de website www.galeriekvnstmarct.nl of www.kvnst marct.nl. Contactgegevens: bellen via 06-22712278. Graag tot ziens.

Ter inzage Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 8 december 2017 t/m 19 januari 2018 ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken. U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.1774.BUIBPTIETHOFWEG21-VG01. De directe link hiernaar is: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1774.BUIBPTIETHOFWEG21-VG01 Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen. Beroep Van 8 december 2017 t/m 19 januari 2018 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingediend door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht; - belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen; - belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen, indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Vragen? Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. R. Rietveld van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0541-854100. Burgemeester en wethouders voornoemd

Rechtsbescherming Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften: Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp. Telefoon: 0541- 854100 Fax: 0541- 854320 E- mail: info@Dinkelland.nl. Zienswijzen en bedenkingen Zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen besluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit. Bezwaar Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft. Als het tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats. Die heroverweging kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan een nieuw besluit wordt genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter. Beroep Beroep wordt ingesteld bij een bestuursrechter. Als beroep openstaat tegen een besluit is bij de bekendmaking daarvan vermeld welke bestuursrechter bevoegd is. Ook wordt daarbij vermeld wat de voorwaarden zijn om in beroep te kunnen gaan. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hoger beroep Hoger beroep wordt ingediend bij een hogere rechter tegen een uitspraak van een rechtbank. De rechtbank vermeldt de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij haar uitspraak. Voorlopige voorziening Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen. Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Nieuws van de K.V. Rossum Het juniorencompetitieprogramma van zondag 3 december is vanwege de weersomstandigheden afgelast en wordt later ingehaald. Het competitieprogramma voor de senioren voor zondag 10 december ziet er als volgt uit: Wedstrijddag 7: Lattrop Breklenkamp 2 - Rossum 1; Ons Streven 4 - Rossum 2; Kolkersveld 3 - Rossum 3; Vooruitzicht 6 - Rossum 4; Rossum 5 - Lemselo⁄De Eendracht 9. De volgende kaartavond is op donderdag 21 december.


MEDIAPAGINA Informatiepagina i.s.m. RTV Oost, de omroep voor Overijssel Boodschappenbriefje 2017

week 49

Foyerconcerten 2018

Groene Oosten

‘Tolle Leute’ naar Overijssel

RTV Oost houdt ook in 2018 regelmatig ‘Foyerconcerten’ en hiervoor is een handige actiepagina aangemaakt op www.rtvoost.nl/acties. Hierop steeds de actuele stand van zaken en je leest hoe je aan gratis kaarten kunt komen.

Het Groene Oosten volgt de duurzame ontwikkelingen in Overijssel. Innovatieve en duurzame projecten uit de regio worden voor het voetlicht gebracht. Elke zaterdag om 17.18 uur op TV Oost. Terugkijken via www.rtvoost.nl.

Ook de act ‘Die Tolle Leute’ komen op 15 december naar ‘RTV Oost SchlagerSymphonica’, het nieuwe All-in Schlager-meezingfeest met Guido’s Orchestra en anderen. Locatie is Hangar 11 op Twente Airport Enschede.

Kerst in oud-Kampen

‘RTV Oost SchlagerSymphonica’, heet het all-in schlager-meezingfeest met symfonisch orkest en grote schlagersterren dat we houden op vrijdag 15 december in Hangar 11 op Twenthe Airport. De toch al sfeervolle binnenstad van Kampen verandert weer in één groot openluchttheater wanneer de 18e editie van Kerst in Oud Kampen van start gaat.

Motto is ‘Lass die Sonne in dein Herz’ waarbij het allemaal draait om het meezingen en meefeesten in een gemütliche Deutsche ambiance. Schlagersterren die met Guido’s Orchestra onder leiding van Guido Dieteren komen optreden zijn: Die Gruppe Wind, VoXXclub, Massada, Otto Lagerfett, Die Tolle Leute, Annabel Anderson, Folkert Hans, Wendy Kokkelkoren en Edda. VoXXclub behoort, net als Helene Fisher en Semino Rossi, tot de schlagertop van Duitsland.

Voedselbankactie naar hoogtepunt

Alle ticketinfo lees je op www.rtvoost.nl

Met veel vrolijke bombarie is afgelopen vrijdagmorgen de vierde inzamelingsactie ‘Samen voor de Voedselbank’ van start gegaan bij Jumbo Leussink in Haaksbergen.

Doneer een Voedselpakket!

Belteam 2016

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Duizenden mensen in Overijssel leven onder de armoedegrens, 1 op de 9 kinderen zit dagelijks met honger in de klas. Deze mensen zijn voor een deel aangewezen op de hulp van de Voedselbanken. Daarom komt RTV Oost tot en met zaterdag 9 december opnieuw in actie om zoveel mogelijk levensmiddelen in te zamelen voor de Voedselbanken in onze provincie. Maar dat kunnen we niet alleen! Tijdens de actieweek kunt u zelf online voedselpakketten doneren en wij hebben een speciaal belteam dat ook gaat werven. In dat belteam - dat tijdens de actieweek zoveel mogelijk pakketten aan de man/vrouw gaat brengen - zitten vooraanstaande Overijsselaars als Harry Webers (voorzitter SER Overijssel en voormalig algemeen directeur Witteveen + Bos uit Deventer), Benno Schildkamp (Food Connect in Almelo), Henk-Jan Koershuis (Sportvoedingwebshop in Zenderen), Adri Zwarthoff (Craft Sportswear Benelux in Zwolle), Johan Middelkamp (Sallandse Wegenbouw in Haarle) en vele anderen. Zo’n pakket kost 10 euro. Van de opbrengst (in 2016 was dat €80.000,00) koopt RTV Oost levensmiddelen voor de Voedselbanken. De voedselpakketten zijn deze hele week nog online te bestellen op www.rtvoost.nl/voedselbank.

Op rtvoost.nl/voedselbank ziet u alle informatie over onze actie.

V.l.n.r. Wethouder Annette Nijhuis, Willy Oosterhuis, Gerda Havertong en Jumbo-eigenaar Tijn Leussink.

Gerda Havertong en Willy Oosterhuis kregen van Jumbo één minuut de tijd om hun winkelwagentjes te vullen in een boodschappenrace door de splinternieuwe vestiging. Bij de kassa bleek dat dit bijzondere duo voor maar liefst € 1500,bij elkaar had gewinkeld. Voor dit bedrag gaat Jumbo-eigenaar Tijn Leussink 150 voedselpakketten kopen op de site van RTV Oost. Zo’n 150 Overijsselse supermarkten werken deze week aan de actie mee en zetten hun deuren de komende dagen nog eens wagenwijd open. Tot en met zaterdag kunt u bij de deelnemende supermarkten levensmiddelen van het RTV Oost-boodschappenbriefje kopen en deze na het afrekenen achter de kassa inleveren bij de lokale Voedselbank. Doet u een goede daad en duizenden Overijsselaars zijn er maar wat blij mee. De programmaring bij RTV Oost staat de komende dagen voor een belangrijk deel in het teken van de toch populaire actie. Van 1 t.m. 9 december komt Overijssel weer in actie, want

Uit het archief

RTV Oost is opnieuw in actie gekomen voor de Voedselbanken in Overijssel. Vorige week werd in Haaksbergen het startsein gegeven voor deze provinciale inzamelingsactie. Anno 2017 is dit nog steeds nodig. Op de pagina www.rtvoost.nl/uithetarchief een drieluik uit 2008 met de niets aan duidelijkheid overlatende titel ‘Een schrale Kerst’. In deze programma’s is te zien hoe zwervers op zoek gaan naar warmte, mensen met een minimum inkomen tijdens de feestdagen de eindjes aan elkaar proberen te knopen en het eenzamen op zoek zijn naar gezelschap.

voor veel gezinnen blijkt het anno 2017 nog steeds moeilijk om een voedzame maaltijd op tafel te zetten.

Alle info op rtvoost.nl/voedselbank

Wees welkom bij Kerst in Oud Kampen op zaterdag 16 en zondag 17 december en RTV Oost is erbij! Een straattheaterfestival met 90.000 bezoekers, die zich laten verrassen door de vele acts en optredens in de oude Hanzestad. Van historische doorkijkjes naar een ver verleden tot aan ontmoetingen met de personages van Charles Dickens. Geniet van de kerstmarkt, de straattheateracts, de levende standbeelden, de optredens met diverse musicalacts, de etalageacts en nog veel meer. Kerst in Oud Kampen is een evenement van de Stichting Jeugdtheater Ventura en mede mogelijk gemaakt dankzij de hulp van Kamper sponsoren en vele honderden vrijwilligers.

Hengelo, Hazenweg 25 Zwolle, Dokterspad 2A Postbus 1000, 7550 BA Hengelo Tel. 074 - 2 456 456 Email: info@rtvoost.nl @rtvoost

youtube.com/RTVOost

facebook.com/rtvoost

www.rtvoost.nl/apps

Uit-tips voor het weekend Waan je 200 jaar terug in de tijd, scoor mooie nieuwe kerstballen of geniet van een intiem concert. Hoe begin jij de feestmaand december? # Brinkdorp Den Ham duikt zaterdag in het verleden voor het Historisch Schouwspel. Ruim 150 Hammenaren transformeren zich tot oud-inwoners die in 1812 in het dorp leefden. Op en rond de Brink worden alledaagse taferelen uit de geschiedenis van het dorp nagespeeld. (foto) # Een krans, speciaal cadeautje of een glaasje glühwein. Je vindt het dit weekend op de Christmas Fair Twente. Het Hulsbeek in Oldenzaal wordt van vrijdag t/m zondag aangekleed met duizenden lichtjes en mooie kerstdecoratie. # Liefhebbers van stevig cabaret zitten zaterdag goed bij het Hoftheater in Raalte.

André Manuel speelt daar zijn nieuwste programma ‘De Onzen’. In een anderhalf uur durende show gaat hij op zijn eigen compromisloze wijze op zoek naar geluk. # Voor het Rode Kruis bezocht Humerto Tan eerder dit jaar vluchtelingenkampen in Bangladesh. Tijdens deze reis maakt hij veel foto’s, die het verhaal vertellen van onderdrukking, lijden en veerkracht. In het Academiehuis in Zwolle zijn de foto’s van Tan te zien in

de expositie ‘Poor but Proud’. # Huiskamers in Deventer, Zwolle, Enschede en Hengelo openen zondag hun deuren voor Muziek bij de Buren. Het principe: bankstel eruit en instrumenten erin. De hele middag kun je genieten van diverse bands en artiesten.Vooraf reserveren hoeft niet, vol is vol.

Kijk voor alle uit-tips op www.OverUIT.nl of download de gratis app.


Demasko Ergonomische Oplossingen opent zijn deuren TILLIGTE - Tegenwoordig zijn we veel online en online kunnen we van alles. Zelfs voor onze boodschappen hoeven we in principe de deur niet meer uit. Natuurlijk is dat gemakkelijk, maar dit heeft natuurlijk ook een keerzijde. En dat betreft dan vooral kantoormedewerkers die toch al veel online moeten zijn en de dag veelal zittend doorbrengen. Genoemde problemen hielden de kersverse ondernemers Thomas Koopman en Jorno Masselink van Demasko bezig. “Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kantoormedewerkers per dag ruim twaalf uur zittend doorbrengen. Dat is natuurlijk niet goed, want mensen zijn immers niet gebouwd om de hele dag te zitten. Ook zagen we dat kantoor- medewerkers urenlang hun toetsenbord en computermuis moeten gebruiken. Op den duur kan dit tot lichamelijke

klachten leiden, denk aan rugklachten of polsklachten”, zegt Jorno Masselink. De jonge ondernemers uit Tilligte zagen kansen om op deze ontwikkeling in te springen. Zij waagden een sprong in het diepe en dienden hun ontslag in bij hun vorige werkgever. Met het nieuwe bedrijf Demasko zetten zij zich nu in om lichamelijke klachten te voorkomen en medewerkers comfortabel en gezond te laten werken. Ook de productiviteit kan door de ergonomische oplossingen van het bedrijf verhoogd worden.

“Wij produceren en distribueren ergonomische oplossingen voor kantoren en thuiswerkers”, aldus Thomas Koopman. “Zo leveren wij bijvoorbeeld zit-stabureaus, om zittend werk af te wisselen met staan. En als je het helemaal goed wilt doen, dan kun je een bureaufiets gebruiken om voldoende in beweging te blijven. Uiteraard komen we ook bij bedrijven langs om een advies uit te brengen.”

Op het gebied van langdurig beeldschermwerk levert het bedrijf Demasko de juiste oplossingen. “RSI-klachten, zoals een muisarm zijn serieuze problemen aan het worden. Juist omdat we steeds vaker uren achter een beeldscherm doorbrengen.” De oplossing om RSI-klachten te voorkomen is volgens de heren eenvoudig. “Een standaardmuis is plat, waardoor

je een onnatuurlijke houding creëert. Dit zorgt voor meer spierspanning in de onderarm. Ergonomische muizen zijn verticaal. Zo hanteer je een neutrale houding, waardoor je geen polsklachten krijgt.” Demasko levert niet alleen zit-stabureaus en ergonomische muizen, maar ook monitor-armen, bureaustoelen, bureaufietsen, laptopstandaards, pols- steunen en meer. “Eigenlijk alles om op het werk of op een thuiswerkplek comfortabel en gezond te werken.” Het bedrijf is vorige week ‘live’ gegaan en inmiddels zijn de eerste leveringen geweest. Alle ergonomische producten zijn te bekijken op de website van Demasko: www.demasko.nl. Demasko is gevestigd aan de Beusemkolkweg 8 in Tilligte.

Demasko - Ergonomische Oplossingen. Jorno Masselink(links) & Thomas Koopman (rechts)

Beusemkolkweg 8 • 7634PA Tilligte • tel. 0541 700 285

www.demasko.nl - info@demasko.nl

Dinkellandvisiew492017  
Dinkellandvisiew492017