Page 1

20 oktober 2016 - 43e jaargang nr. 42

Oplage 13.500 exemplaren

Bultsweg 151 Enschede Leedsstraat 20 Hengelo Beatrixstraat 10 Rossum de Klauwier 22 Denekamp Beatrixstraat 22 Denekamp Elzenhof 22 Harbrinkhoek 33 De Gruttenmaat um Reut Vondelstraat 14 Tubbergen

Deze week in de Dinkelland Visie OKTOBER

WOONMAAND

300e wedstrijd Fabian Harperink in KOSC 1 Eind maart 2015 speelde aanvoerder Fabian Harperink uit het eerste van KOSC zijn 250e wedstrijd. Op 16 oktober 2016 zijn er al weer 50 wedstrijden bijgekomen en dus speelde de motor van KOSC zijn 300e wedstrijd. Alle reden om deze, 28-jarige middenvelder, in het zonnetje te zetten. Dat gebeurde voor het eerste fluitsignaal van de thuiswedstrijd tegen Robur et Velocitas. Voorzitter Harald Rorink sprak namen de vereniging deze trouwe aanvoerder toe en noemde Fabian de kilometervreter en motor van het team in de afgelopen jaren. OOTMARSUM

Ruud Bruns sprak een kort woordje namens de spelersgroep en bedankte Fabian voor zijn inzet en hij hoopte dat de aanvoerder nog lang deel uit mag maken van het eerste van KOSC. Trainer Richard de Boer gaf aan dat Fabian voor hem een belangrijke en goede speler is. Hij roemde de ‘onuitputtelijke’ energie van zijn aanvoerder. Niet alleen als voetballer heeft Fabian Harperink zijn waarde voor KOSC. Ook als mens, aanvoerder en trouw lid zet hij zich op meerdere vlakken in voor zijn medespelers en club. Na Rutger Vrielink en Rob Roelofs heeft het eer-

ste een derde aanvoerder op rij, die verder kijkt dan het spelletje. Teamgenoten weten dat hij hen niet laat vallen en jonge spelers kunnen altijd bij hem aankloppen. Daarnaast is Fabian Harperink geliefd bij de supporters van de club. Een hardwerkende en niet zeurende speler, die uitdeelt en met name accepteert. 300 wedstrijden in KOSC 1. In feite een topprestatie. Voor meer informatie: h ttp://www.inenomootmarsum.nl/jubilarisfabian-harperink-de-motor-van-kosc/. Bron: www.inenomootmarsum.nl.

Weekvoordeel!

Kipfilet per kilo

7.49

Douwe Egberts

roodmerk, decafé, pak 250 gram of capsules lungo of espresso, doos 10 capsules, 2 stuks

4.98-6.38 NU 2 VOOR

4.

99

EMTÉ Denekamp, Lange Voor 10

3.99

Week 42 • Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 16 t/m zaterdag 22 oktober 2016 en alleen bij EMTÉ Denekamp. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant. Kijk voor meer aanbiedingen op www.emte.nl

WONING VERKOPEN? BEL ONS VRIJBLIJVEND!

Gratis Waardebepaling Hypotheekrente (NHG): 10 jaar: 1,57% 15 jaar: 2,00% 20 jaar: 2,10%

Grotestraat 20, 7631 BV Ootmarsum | Tel. 0541-29 15 98

www.keupink.nl

Uw houten meubels weer als nieuw?

Laat ze zandstralen bij De Beurs Voor info bel: 0541 - 53 03 72 Kloppendijk 52, 7591 BT Denekamp - tel. 0541 350 776 www.kringloopbedrijfdebeurs.nl


Rekenkamercommissie Dinkelland presenteert het rapport ‘Rekenkameronderzoek DinkellandWerkt!’ De Rekenkamercommissie van Dinkelland heeft heden haar rapport ‘Rekenkameronderzoek Dinkelland Werkt!’ aangeboden aan de gemeenteraad. Het is nu aan de raad om kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek en een besluit te nemen over het rapport en de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen. De behandeling van het rapport zal plaatsvinden in een informatieve vergadering van de algemene raadscommissie op maandag 24 oktober 2016 (19.30 uur) en in de raadsvergadering van 1 november 2016 (19.30 uur). De ontwikkelingen bij DinkellandWerkt! gedurende de jaren 2013, 2014 en 2015 waren voor de raad van Dinkelland aanleiding te besluiten de rekenkamercommissie te verzoeken een onderzoek in te stellen. De rekenkamercommissie heeft voor het onderzoek de volgende onderzoeksvraag vastgelegd: In hoeverre heeft de gemeente Dinkelland met het instellen en doen functioneren van de Stichting Dinkelland-

Werkt! en de Coöperatieve Vereniging DinkellandWerkt! in 2013, 2014 en 2015 op doelmatige en doeltreffende wijze uitvoering gegeven aan haar taken uit hoofde van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet en welke informatie levert beantwoording van deze vraag op voor de toekomst. De rekenkamercommissie concludeert dat de oorspronkelijke gemeenschappelijke ambities van gemeente en de ondernemers rond DinkellandWerkt! niet gerealiseerd zijn. De pilot is daarmee mislukt. Het belangrijkste punt is dat het onderliggende plan bij de start van DinkellandWerkt! niet duidelijk was. De afspraken tussen partijen over taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financiën waren globaal geformuleerd en gaven niet scherp aan wat de contouren van DinkellandWerkt! waren. De risico’s waren niet uitgewerkt en zowel de kosten als de opbrengsten waren te optimistisch begroot, waardoor er direct na het tumultueus verlo-

pen eerste jaar een beroep moest worden gedaan op een extra bijdrage van de gemeente. Ten tweede was de governancestructuur niet toekomstbestendig. De structuur van DinkellandWerkt!, samengesteld uit een coöperatie en stichting, was complex en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden waren niet voor alle functionarissen duidelijk. Een derde oorzaak van het mislukken van DinkellandWerkt! is dat de communicatie binnen en tussen de verschillende organisaties summier was, stroef liep en gebaseerd was op een zeker wantrouwen. Vertrouwen is een sleutelwoord in een publiek-private samenwerking. Dit vertrouwen is op meerdere momenten beschadigd, zowel tussen coöperatie en gemeente als ook binnen het college en binnen de coöperatie. De vierde oorzaak is het tekort schieten van de aansturing en het toezicht. Noch door het coöperatiebestuur, noch door de opeenvolgende stichtingsbestuurders, noch door de raad van toezicht, noch door de portefeuillehouder, noch

door de ambtelijke directie is scherp toezicht gehouden op de gang van zaken. Met het oog op de toekomst heeft de rekenkamercommissie elf aanbevelingen geformuleerd om de gemeenteraad te helpen bij het bezinnen op een meer toekomstbestendige uitvoering van de Wsw en de Participatiewet. Het onderzoek van de rekenkamercommissie is in de periode april-oktober 2016 uitgevoerd door onderzoeksbureau Unravelling, overeenkomstig de voorschriften in de Verordening op de rekenkamercommissie 2013 en het Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie bestaat uit de raadsleden Marie Chantal Metz (Lokaal Dinkelland), Edo van Bree (CDA), Benno Brand (VVD), Cel Severijn (PvdA) en Fons Maathuis (D66). De rekenkamercommissie heeft het rekenkameronderzoek geleid en begeleid, onder voorzitterschap van de heer Cel Severijn. De conclusies en aanbevelingen in het rapport worden ten volle door alle leden van de rekenkamercommissie onderschreven.

Interessante ledencontactavond De Zonnebloem afdeling Weerselo De jaarlijkse ledencontactavond van De Zonnebloem, afdeling Weerselo vond donderdag 13 oktober plaats bij de Haerstee in Weerselo. Het was een succesvolle en drukbezochte avond. Speciale gasten waren de heer Hans Buitenweg, districtshoofd van de Zonnebloem regio Gelderland/Overijssel en Mark Evelo van slijterij Evelo uit Weerselo. WEERSELO

De presentatie van Mark Evelo. Voorzitter Gerard Weiden: “Allereerst wil ik iedereen van harte welkom heten, een speciaal hartelijk welkom voor de heer Hans Buitenweg en Mark Evelo. Fijn dat er zo’n grote opkomst is en ik wens iedereen dan ook een hele gezellige avond toe. Ik blijf nog voorzitter tot februari 2017 daarna is het voor mij afgelopen, maar ik blijf wel vrijwilliger bij De Zonnebloem. We zijn momenteel op zoek naar een nieuwe voorzitter.” Tijdens de vergadering werd o.a. teruggekeken op het afgelopen jaar. Gerard Weiden: “Activiteiten vanaf februari 2016: bezoek aan Tuincentrum Borghuis, de loterij, markt Busscher, paasattentie, verrassingsdiner bij zorgcentrum Sint Jozef, zomerfair, bezoek aan het klooster in Denekamp, vrijwilligersavond, jeu de boules, ontspanningsmiddag m.m.v. dominee Dikker Hupkes, een optreden van shantykoor Wrakhout uit En-

schede en rolstoelwandelen op de dinsdagmiddagen. Samen met de inzet van de vrijwilligers is dit mogelijk evenals de bezoekjes aan onze gasten. Namens het bestuur onze dank hiervoor. De komende activiteit is: het maken/afhalen en bezorgen van de kerstattentie bij onze gasten. Er zijn vier nieuwe vrijwilligers bijgekomen waar de Zonnebloem weer heel erg blij mee is, namelijk: Silvia Lohuis, Jan Horsthuis, Angelique Roesink en Alice Hunder.” De voorzitter heette deze mensen van harte welkom bij De Zonnebloem. Hans Buitenweg Hierna vertelde districtshoofd Hans Buitenweg uit Almelo het een en ander over de Zonnebloem. Hans is vijf jaar werkzaam als districtshoofd bij De Zonnebloem regio Gelderland/Overijssel. Hij werkt hoofdzake-

Districtshoofd Gelderland/Overijssel Hans Buitenweg (2e van rechts) met het bestuur.

lijk in Twente en de Achterhoek. Momenteel gaat hij bij alle afdelingen langs om kennis te maken en uitleg te geven over wat de Zonnebloem allemaal doet en wat de mogelijkheden zijn. Hij vertelde dat De Zonnebloem landelijk 40.000 vrijwilligers telt. Hans: “De maatschappij verandert omdat iedereen langer door moet werken en dat heeft zeker ook invloed op De Zonnebloem. De oudere generatie moet al doorwerken tot 67 jaar en daardoor krijgt men van deze leeftijdsgroep minder vrijwilligers, dus we hopen een beetje op de jeugd dat zij zich als vrijwilliger aanmelden. De vijf uitgangspunten voor de toekomst zijn: 1. Optimaal bedienen van de doelgroep: we willen de wensen van de mensen met een lichamelijke beperking graag vervullen; 2. Vrijwilligerswerk flexibel inrichten: zonder vrijwilligers geen Zonnebloem. De inzet van duizenden mensen is en blijft onmisbaar; 3. Er zijn voor mensen met een lichamelijke beperking: mensen met een lichamelijke beperking van het leven laten genieten; 4. Werken aan zichtbaarheid: veel mensen kennen ons, maar weten niet precies waarvan. Dat moet veranderen. We gaan beter laten zien wat we doen en wat we kunnen, landelijk en lokaal; 5. Financiering van activiteiten: bij het opstellen van een afdelingsjaarplan speelt de portemonnee een rol. Maar de wens van de gast moet leidend zijn. Door creatieve

fondsenwerving, samenwerking en een betere verdeling van de lokale, regionale en landelijke inkomsten, kunnen we meer én betere activiteiten organiseren.” De Zonnebloem heeft eigen auto’s, geschikt voor één rolstoel, vier personen plus de chauffeur. Deze zijn te huur voor € 40,- per dag. Ook kwam ter sprake dat het heel belangrijk kan zijn dat De Zonnebloem een vertrouwenspersoon aanstelt. Het was een leerzame en duidelijke uitleg van Hans Buitenweg. Mark Evelo Mark Evelo, eigenaar van Slijterij Evelo in Weerselo, kwam gezellig in een Schots geruite korte broek. Traditioneel in Schotse stijl gaf hij een verrassende presentatie. Hij gaf uitleg en vertelde over de geschiedenis van de drank in Nederland. Tevens was er een proeverij, met o.a. enkele whisky’s, een dameswhisky en de originele whisky en enkele likeuren, zoals Berinnenburg. Dat is Berenburg met honing en stroop, speculaaslikeur en babbelaarlikeur. De dames zaten met rode wangen te genieten van alle likeuren, waarbij stroopwafels, speculaas en chocola werden geserveerd, een goede combinatie. En de korenwijn, gerijpt in eikenhout werd ook geproefd. In Nederland is jenever nog steeds de best verkochte drank. “De whisky is nu bezig met een opmars”, zo vertelde Mark. Het was een hele interessante en gezellige avond waarvan alle aanwezigen hebben genoten. Ine Flinkers

Programma en uitslagen KV Nooit Gedacht Uitslagen seniorencompetitie Zondag 16 oktober stond voor de senioren wedstrijddag 4 op het programma. Nooit Gedacht 1 - Noord Berghuizen 1 3-0 De eerste 3-punter van Nooit Gedacht in 2016/2017! De stijgende lijn van 1 punt in de eerste wedstrijd en 2 punten in de tweede wedstrijd werd ook doorgezet in de derde wedstrijd. Men is zeer benieuwd wat dit nog meer brengt in de vierde wedstrijd! Maar dat terzijde. Op een zonnige zondagmorgen in Noord Deurningen werd de wedstrijd tussen Nooit Gedacht en Noord Berghuizen verschoten. Na een goede start van Nooit Gedacht werd gelijk een kleine voorsprong gepakt. Gedurende de eerste ronde werd de voorsprong steeds verder uitgebreid en werd het eerste punt na een minder schot van Noord Berghuizen met een schot verschil gewonnen. Ook in de tweede ronde bleef het jonge team van Nooit Gedacht goed schieten en werd het tweede punt met ruim verschil gewonnen. In de derde ronde kwam Noord Berghuizen op twee meter na op voorsprong. Nooit Gedacht wist, net als in de vorige ronden, de voorsprong uit te breiden wat resulteerde in een eenvoudige 3-0-overwinning voor de thuisploeg. Overige uitslagen Nooit Gedacht 2 - Java 1 1-2; Beuningen 3 - Nooit Gedacht 3 3-0; Dorp Boer 2 - Nooit Gedacht 4 0-3; Beuningen 6 - Nooit Gedacht 5 3-0; Nooit Gedacht 6 - Lemselo 5 1-2; Nooit Gedacht 7 - Beuningen 9 nnb; Java 6 Nooit Gedacht 8 1-2; Beuningen 10 - Nooit Gedacht 9 2-1. Programma juniorencompetitie Zondag 23 oktober: junioren wedstrijddag 4. Vooruitzicht A - Nooit Gedacht A; Lattrop-Breklenkamp E - Nooit Gedacht E; Nooit Gedacht H Hertme H; Nooit Gedacht J - Lemselo-D.E. J2; Nooit Gedacht K1 - Noord Berghuizen K; Nooit Gedacht K2 - Beuningen K. Training Woensdag is er om 18.30 uur training voor de jeugd; aansluitend is er training voor de senioren.

Geslaagden bij zwemschool de Walvis

Zes kinderen zijn maandag 11 oktober geslaagd voor hun A-diploma. Zij kregen les bij zwemschool de Walvis in zwembad de Holtweijde te Lattrop. Badjuf Annette van Tilburg is supertrots op alle kinderen die hun diploma hebben behaald. De geslaagden zijn: Guus Bossink, Pim van Benthem, Janne Kleissen, Lotte Letteboer, Chara Bleumink en Dominique de Boer. LATTROP

COLOFON Uitgever: Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld Industriestraat 10 | 7591 BL Denekamp, Telefoon 0541-351869 Fax 0541-354345 www.drukkerijvanbarneveld.nl | mail@drukkerijvanbarneveld.nl Verspreiding: Oplage 13.500 exemplaren Elke woensdag en donderdag in Denekamp, Ootmarsum, Tilligte, Lattrop, Noord Deuningen, Beuningen, Groot Agelo, Breklenkamp, De Lutte, Weerselo, Saasveld, Deuningen en Rossum.

Bel voor klachten / informatie over de verspreiding tel. 0541 - 351869 Redactie & verkoop: Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld Industriestraat 10 | 7591 BL Denekamp Telefoon 0541-351869 | Fax 0541-354345 mail@drukkerijvanbarneveld.nl Advertenties aanleveren uiterlijk maandag 12.00 uur De proeverij.

DINKELLAND VISIE


OMZIEN MET EEN GOED GEVOEL...

ggeruitvaartzorg.nl

Team podologie Benerink Wim en Willeke Specialisten in handgemaakte dunne podologische inlays. Afgestudeerd op HBO niveau. Elk jaar vergoedt de aanvullende zorgverzekeraar deels tot alle kosten. Bij verschillende zorgverzekeraars kunnen we rechtstreeks declareren. Woensdags en zaterdags praktijk. 0541-229424/06-10342574 Praktijk: Denekamp: Nicolaasplein 5 (begaande grond) Oldenzaal: Matenstraat 57 • Losser: Lutterstraat 2a

€10 KORTING VOOR ELKE OUDE BEHA!

Lever een oude beha in en ontvang €10 korting op een nieuwe Chantelle beha! Per verkochte Chantelle beha gaat €1 naar een fonds ten voordele van kankerbestrijding. Geldig t/m 31 oktober 2016

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

www.dinkellandvisie.nl

Nieuwe ruimte voor activiteiten BuurtCoach Het is de BuurtCoach gelukt om een fijne ruimte te vinden voor hun activiteiten De nieuwe locatie is de Mediatechtheek in Basisschool de Meander aan de Profietstraat 8 in Ootmarsum. De Mediatechtheek is een fantastische ruimte voor onder andere de creatieve middag, maar er blijft voldoende ruimte over om ook andere wensen in te vullen. Van samen een kaartje leggen, een spelletje doen of toch ook creatief willen werken, het is vanaf 31 oktober allemaal mogelijk. Computer vraagstukken Daarnaast gaat de BuurtCoach bij voldoende belangstelling, starten met een computer inloop / cursusmiddag. Van 14.00 – 16.00 uur is er uitleg, hulp en vooral samen oplossen van jullie computer vraagstukken. Problemen met laptop, tablet, telefoon en Ipad, kunnen samen opgelost worden. Geef aan wat je graag wilt, beginnerscursus starten met computer, specifieke vragen of problemen, een cursus over bijvoorbeeld fotoboek maken, internetbankieren. De BuurtCoach probeert het voor je te regelen. Repaircafé Ook kunnen er op de maandagmiddag weer defecte voorwerpen voor het Repaircafé aangeboden of gebracht worden. Helaas kunnen deze niet ter plekke gerepareerd worden. Voor de reparatiewerkplaats zijn we dan ook nog steeds op zoek naar een geschikte ruimte. Opgave: BuurtCoach Ootmarsum, Centrum Wildehof, Wildehof 2 Ootmarsum of per e-mail buurtcoachootmarsum@outlook.com.

Geslaagd handbaltoernooi in de Schalm Ootmarsum Moegestreden, maar voldaan, plofte een team neer op de tribune van sporthal de Schalm. Onderling werd er nog even na gesproken over de wedstrijd en één van de kinderen liet zich ontvallen: “Handbal is eigenlijk best leuk.” De anderen knikten. Stuk voor stuk zaten ze er met rode koppies door de inspanningen, maar ook met lachende gezichten. Niet alleen door de winst, die ze net geboekt hadden, maar ook door het plezier in het spelletje. Vakleerkracht Patricia Kroeze had dit handbaltoernooi traditioneel weer opgezet op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie. Dat deed ze niet alleen, maar samen met onder meer leerlingen van groep 8. Van het eerste fluitsignaal tot en met de laatste wedstrijd bleef het gezellig in sporthal de Schalm. Sportief werd er gestreden om de prijzen. Een mooi voorbeeld is het team Crackers met smeerkaas. Zij kregen van de organisatie de Fair Play prijs, maar als derde hadden ze ook recht op een prijs. Uit eigen beweging schonken ze deze Fair Play prijs aan het team Smikkel dat buiten de ereplaatsen viel, maar hierdoor toch een mooie prijs pakte. De groepen 5 tot en met 8 genoten van dit toernooi en kijken er met veel plezier op terug. Hieronder de uitslagen: Groep 5: 1. FC Aogel; 2, Kampioengroep: 3. Toppoesjes. Fair Play: Hanbaltoppers. Groep 6: 1. FC Handbal gummibears; 2. De snelle Jelle’s; 3. Crackers met smeerkaas. Fairplay prijs Smikkel. Groep 7: 1. De Dabjes; 2. The Superstars: 3. Topscoorders. Fairplayprijs The Beepjes. Groep 8: 1. HC de biertjes; 2. Aogelse kebabbroodjes; 3. FC knetterknallers. Fairplayprijs FC Kippenbouten.

Dorpermeienweg 11, Denekamp. Telefoon 06 -12534861

Mooie bloemenzak met

BOSVIOLEN €

6,00

per stuk

www.timmerhuis-zomerbloeiers.nl


Dapper verweer Dames 1 DeVoKo levert niets op

Tegenover de jonge en op topdivisieniveau redelijk onervaren DeVoKoploeg stond zaterdag in de Dorper Esch om 18.00 uur de ervaren ploeg van promovendus Prisma Worx VC Weert. De nieuwkomer in de topdivisie beschikte via onder andere Petri Monsewije, Laura Bock, Lieke Clerkx en Suzanne Cartigny over de nodige ervaring op het allerhoogste Nederlandse niveau. Desondanks kon de ploeg van Henk Goor zich goed laten zien en had op de onderdelen blok en serve een positieve score ten opzichte van de tegenstander. DENEKAMP

Op blok was dat 5/4, wat aces betreft was het 8/ 3. De 33 / 35 negatieve balans op de aanval was niet doorslaggevend. Wel was dat de veel te hoge eigen foutenlast met 34 / 21 scores voor de tegenpartij. Die deden

de thuisploeg de das om. Trainer-coach Fred Hermans van Weert begon met Petri Monsewije, Laura Bock, Lieke Clerkx, Maartje van Gestel, Suzanne Cartigny, Laura Overwater en libero Maaike Coolen aan

de wedstrijd. Henk Goor zette er aan de andere kant van het net Fleur Blokhuis, Amke Blokhuis, Britt Roeleveld, Anouk Heemstra, Juliet Huisman, Lotte Kuipers en libero Lieke Hilgenberg tegenover.

DeVoKo begon goed. Met name Juliet Huisman wist de bal goed te raken en scoorde vlot een drietal keren tot aan de 6-3-stand. Door een handvol eigen fouten en een ace van Suzanne Cartigny nam Weert de leiding over (7-9) en bleef eigenlijk de hele set het voortouw houden. Over de eigen scores hoefden ze zich weinig zorgen te maken, die kregen ze makkelijk bijgeschreven via DeVoKofouten. Het verschil van twee punten bleef tot 15-17, 17-19 en 19-21 staan. Met name de rappe armen van Lieke Clerkx sloegen in het middendeel van de set vanaf linksvoor veelvuldig raak, later kreeg ze assistentie van Suzanne Cartigny. Bij DeVoKo kwamen de punten in die periode van Juliet Huisman en van Weert, dat aanvallend met enige regelmaat in de fout ging. De 20-23 van Lieke Clerkx bracht de finish voor Weert in zicht, de foutserve en daarna het ace van Anouk Heemstra zetten de stand heel snel op 22-23, het moment dat Fred Hermans de dames naar de kant haalde. Lotte Kuipers sloeg eerst raak (23-23) en vervolgens uit (23-24), Laura Bock deelde de beslissende laatste klap voor 0-1 uit. Dertien punten van DeVoKo voor Weert waren gewoon teveel van het goede in deze set. In de openingsfase van de tweede set werd de 1-3 voor Weert een 4-3

voor DeVoKo, waarna de teams tot 88 aan elkaar gewaagd bleven. Met Fleur Blokhuis aan serve, twee aces, sloeg DeVoKo een gaatje naar 12-8. Bij 8-8 en 12-8 nam Weert haar timeouts op. Wat later bouwde DeVoKo de voorsprong uit naar 18-12; Weert was aanvallend in die periode machteloos. Op 7-7 had het team het laatste eigen punt gescoord. Pas de 18-13 van Petri Monsewije bracht de puntenproductie weer op gang. En goed ook. Samen met Lieke Clerkx en de ingevallen Sara Voskuilen, sloeg ze haar ploeg vlot naar 2020, DeVoKo zette zich met twee eigen fouten op een 20-22-achterstand. En weg was de grote voorsprong. Na de score van de ingevallen Laura Berends (21-22) werd het verschil van twee punten weer hersteld door de DeVoKofoutserve bij 21-23. Amke Blokhuis knalde de 22-23 tegen de vloer, het ace van Lotte Kuipers bracht de spanning helemaal terug bij 23-23. Suzanne Cartigny zette Weert op setpoint, Amke Blokhuis blokkeerde het van het scorebord. (24-24). Lieke Clerkx zorgde voor het tweede setpoint bij 24-25. De in het net geslagen DeVoKo-aanval tekende voor 24-26-setverlies. Opnieuw was de foutenlast, twaalf scores voor Weert, te hoog gebleken. De derde set werd een alles-of-niets-

72 verbindingen zijn er gelegd en 120 jeugdleden genieten

Zeer geslaagd JOTA-weekend bij Scouting Denekamp

Papa Alfa Three Echo Siera Oscar/Jamboree (PA3ESO/J). Dit was ‘the call’ waarmee scouting Denekamp via de zenders aan andere groepen liet weten dat ze ook meededen aan de JOTA 2016. Op 14, 15 en 16 oktober was er wereldwijd JOTA/JOTI. JOTA betekent: Jamboree On The Air en JOTI staat voor Jamboree On The Internet en Scouting Denekamp deed hier aan mee. DENEKAMP

In de vorige editie van de Dinkelland Visie stond uitgebreid wat de JOTA/JOTI inhoudt. Antennes, zenders, meters kabel, microfoons en computers. Alles was startklaar voor

de officiële opening op vrijdag om 22.00 uur. De opening werd gedaan door Tim Coronel. Tim is coureur en met name bekend geworden door zijn deelname aan

Parijs-Dakar. Na de officiële opening kon het beginnen. Rayonadviseur Roy Oude Elferink heette alle deelnemende scouting-

groepen uit Overijssel welkom en om beurten meldde de groepen zich aan bij hem. Leuke feitjes Er zijn 72 verbindingen gelegd. Het verste contact was 8422 km verderop, nl. in Brazilië. Maar er zijn ook verbindingen gelegd met oa: Israël, Rusland, Servië, Saoedi Arabië, Kroatië, Spanje en Cyprus. Iets dichterbij

het eigen clubgebouw was contact met de scoutinggroep uit Losser. 120 jeugdleden genieten Tijdens de JOTA/JOTI zijn er door de commissie voor de jeugdleden leuke en uitdagende activiteiten georganiseerd. De jeugdleden gingen uiteraard bij de zendamateurs langs om proberen contact te leggen. En dat lukte. Zo werden er verschillende

spelletje voor DeVoKo. De aansluiting maken of met 0-3 ten onder gaan was de inzet. De thuisploeg begon goed (2-1, 4-3, 5-4) en hield de side-outscore goed vast. Maar in deze set ging het bij Weert aan de buitenkant een stuk beter lopen. Opnieuw was Lieke Clerkx de plaaggeest voor DeVoKo. Ze bleef doeltreffend uithalen, met name tegen haar klappen vanaf positie vier had DeVoKo geen verweer. Dit in combinatie met een lage foutenlast, de dames scoorden in deze set maar vier keer voor DeVoKo, hield Weert op voorsprong. Tot aan 13-15 konden de Denekampers blijven volgen, toen maakte een serie van vier een eind aan het geringe verschil. De 13-19 werd nog 15-19 en vanaf dat moment lieten Sara Voskuilen en Lieke Clerkx geen kans op een side-outscore voorbijgaan. Ze sloegen om beurten raak en maakten met 20-25 de 0-3-winst tot een feit. Met elf scores van deze twee dames en negen van DeVoKo bleef er voor de anderen niet veel meer over. Wilt u nader kennismaken met het team van DeVoKo? Gebruik dan de navolgende link voor het presentatiefilmpje: www.youtube.com/watch?v=DXL4gSQu_XA. Foto: DeVoKo.

mopjes en raadseltjes de ether ingestuurd. Buiten het zenden om konden de jeugdleden deelnemen aan een eigengemaakte laserquest met een rookmachine. Het electrospel van vroeger is nagemaakt met scouting vragen. Had je een vraag goed dan begonnen alle wieken van de molen knipperen. De scouts en welpen konden een light-mill solderen. Natuurlijk was er een kampvuur voor het broodjes bakken.

72 verbindingen en 120 jeugdleden die genieten ... dat was het perfecte recept voor een zeer geslaagde JOTA/JOTI 2016!!


Veemarkt blijft onlosmakelijk verbonden met Koale Karmis Op vrijdag 4 november, de eerste dag van de Ootmarsumse kermis, is een deel van het Kerkplein weer het decor van de traditionele Veemarkt. De afgelopen drie jaar heeft een commissie, gesteund door de Ben Morshuis Stichting, de schouders er onder gezet om deze traditie niet verloren te laten gaan. Daar leek het destijds op uit te draaien, omdat de gemeente geen bijdrage meer leverde. Het lukte de commissie echter om een aantal sponsors te vinden, die voor drie jaar garant wilden staan voor deze Veemarkt. Inmiddels is die termijn verstrekken. De commissie deed opnieuw een beroep op deze sponsors en zonder uitzondering zegden ze spontaan hun mede-

werking toe. “Het ultieme bewijs dat zij ons volledig steunen in ons streven om de Veemarkt tijdens de Koale Karmis te behouden,” vertelt commissielid Hans Snoeijnk, ”Het is een prachtig bewijs dat ook zij de overtuiging hebben dat deze Veemarkt onlosmakelijk verbonden moet blijven met de Ootmarsumse kermis. Dankzij de steun van onze sponsors hebben we alles begrotingstechnisch op de regel. In de afgelopen weken hebben we onze voorbereidingen getroffen en is alles weer geregeld,” aldus Hans Snoeijnk. De commissie is verder versterkt en verjongd met paarden – en ponykenner Stef Schuurman. Voor de paardenmarkt geldt een aanvoerpremie van 15 euro per rijpaard, 10 euro per paard en 7,50 euro per pony. Er is een extra premie voor het paard met de hoogste schothoogte en 25 euro voor de grootste aanvoer. De prijsuitreiking is tussen 11.30 uur en 12.00 uur bij hotel van der Maas

Set-Up ’65 dames 1 blijft ongeslagen Na de 3-1 winst op Regio Zwolle boekte het eerste damesteam van Springendal Set-Up ’65 een mooie 30 winst op Taurus. De meiden uit Ootmarsum startten in de eerste set wat stroef door een matige passing en te weinig servedruk. Toch wist de ploeg steeds een voorsprong te nemen, maar in de eindfase werd het toch nog spannend. Taurus gaf zich niet direct gewonnen, maar door hun ervaring wist Springendal Set-Up ’65 de set met minimaal verschil naar zich toe te trekken. Het werd 29-27 in het voordeel van de Ootmarsumse ploeg. In deze eerste set startte Brahim Abchir met Kirsten, Ilse en Carmen Oude Luttikhuis, Loes Engbers, spelverdeelster Melanie Grob en de nog jonge Daphne Giesselink. Jorinda Kremer

vulde de positie van libero in. Na afloop van deze krappe set viel er toch wel opluchting te bespeuren bij het Ootmarsumse team. ‘Die is binnen’. Vanaf dat moment liep het allemaal wat soepeler. In het begin van de tweede set nam Springendal Set-Up ’65 al snel een mooie voorsprong, waardoor het spel meer ontspannen werd. Serve en pass bleken in dit tweede part een stuk beter dan in de eerste set. De ploeg oogde dus stabieler en scoorde makkelijker. Dat leidde tot een duidelijk 25-20 setwinst. Taurus probeerde de bakens te verzetten, maar de ploeg uit Houten weet op voorhand dat het voor hen een moeilijk seizoen gaat worden. Springendal Set-Up ’65 voorkwam in die derde set al heel snel dat Taurus in de wedstrijd kon komen. Het team begon in dit derde part steeds beter te spelen. De combinaties liepen lekker en wat er tijdens de trainingen regelmatig wordt

ingesleten kwam er ook vaker uit. Mooie aanvallen zorgden niet alleen binnen het team voor enthousiaste reacties, maar ook bij het publiek. Verrassende combinaties zorgden bij de speelsters en de staf voor positieve geluiden, want ook dat zijn afspraken en acties, waar de ploeg de afgelopen weken hard op heeft getraind. En dat zoiets lukt is alleen maar goed voor het zelfvertrouwen. Die derde set was dus al weer een stuk stabieler. De serve gaf een goed gevoel, de aanvallen vanaf de drie meter liepen ineens een stuk beter. Dat heeft alles te maken met een stuk zelfvertrouwen en dat geldt niet alleen voor de basis, want ook de speelsters vanaf de bank toonden hun waarde. Carmen Arens liet zien het goed op te kunnen pakken en dus zijn de twee libero’s beiden van importantie en vullen elkaar goed aan. Christie Wolt toonde aan iedere set-up aan te willen vallen en er vol

voor te willen gaan. Loes en Daphne op mid pakken hun kansen en hun blokpunten, terwijl Merle Baasdam tot vreugde van het hele team het laatste punt op een prachtige wijze wist binnen te slaan. Ook Kiki von Piekartz, die aan het einde van de derde set de lijnen uit mocht zetten, deed dat op een verdienstelijke wijze. Het leverde een 25-16 setwinst op en dus pakte Springendal Set-Up ’65 een mooie 3-0 overwinning. Nog niet altijd goed, maar wel met een stijgende lijn. Zaterdag 22 oktober wacht een topper, die voorafgaande aan dit seizoen niet werd verwacht. Springendal Set-Up ’65 speelt dan thuis om 19.00 uur tegen Flamingo’s. Deze promovendus heeft inmiddels na 2 wedstrijden, net als Set-Up ’65, ook 6 punten. Dat wordt dus een mooie graadmeter in sporthal de Schalm.

SPORTSTUDIO BODYKICKS IN WEERSELO Joost Elderink begon 5 jaar geleden in het Trefpunt een sportstudio in de hoop dat er veel sporters gebruik van zouden maken. Nu 5 jaar later heeft hij al 3 ruimtes in gebruik. Het Trefpunt moest er zelfs voor uitbreiden. De officiële opening was afgelopen zondag 16 oktober in het bijzijn van o.a. het Trefpunt bestuur en vele sporters. Afgelopen zondag 16 oktober was de open dag van sportstudio Body Kicks in het Trefpunt in Weerselo. Er was bijzonder veel belangstelling om Joost te feliciteren, nieuwe leden meldden zich aan maar ook belangstellenden die benieuwd waren hoe de sportschool er nu uitziet. Een aanwinst voor Weerselo. Joost vertelt: “Op 18 oktober 2011 ben ik begonnen met één ruimte in Het Trefpunt. De eerste uitbreiding was in januari 2014. Al snel werd de ruimte te klein en dacht ik hoe nu verder, moet ik op zoek naar een andere locatie er bij, maar gelukkig waren er bij Het Trefpunt nog mogelijkheden. Nu de derde uitbreiding klaar is wil ik qua leden aantal dit op z’n minst zeker 5 jaar stabiel houden. De ruimtes zijn ingedeeld voor speciale doelgroepen. Een ruimte voor groepstrainingen, maar zodra er geen groepstrainingen zijn rungeert de ruimte als rustige fitness geschikt voor bijvoorbeeld grondoefeningen. Thijs is personal trainer en geeft privétrainingen als hij rustige ruimtes nodig heeft dan kan hij daar de trainingen doen. De ruimte beneden, dat is de allereerste fitnessruimte waar ik mee begonnen ben, is voor mensen die

een schema hebben en die op hun eigen tijd hun schema af komen werken. De nieuwste ruimte is voor het zware werk. Dat is ook de ruimte voor de powerlift wedstrijden. Vandaag hebben we 2 trainers te gast met name Dogan Tekin en zijn collega Guy Droog van Perfect Performance uit Schiedam die speciaal voor het 5 jarig jubileum naar de sportstudio zijn gekomen om trainingen te geven. Normaal gesproken komen hier voornamelijk mensen uit Weerselo en omstreken trainen, dat is eigenlijk pas sinds anderhalf jaar. Maar er komen ook wel mensen van verre een avond trainen. Wij proberen altijd ons eigen ding te doen. De mensen gaan hier niet weg zonder dat er gevraagd is hoe het gaat en natuurlijk een hallo. Het speciale punt is er wordt hier persoonlijk gewerkt, er is altijd iemand aanwezig om de sporters te begeleiden. Iedereen kan hier sporten, van recreatieveling tot wedstrijd sporters, powerlifting, ultimate buffalo en survival trainingen, de instructeur weet dat de training er op aangepast wordt en wat er kan. Sinds kort is er een intensieve samenwerking met Jaap’s Gym uit Oldenzaal voor de wedstrijd powerlifters, naast de bestaande Thijs Holkers van Thijs Personal Training.

Wat ik fijn vind is dat ik nu iedere dag 2 uur langer open ben. In totaal heb ik 10 ½ uur uitbreiding er bij. Prachtig toch. Officiëel is Body Kicks nog steeds een eenmanszaak met stagiaires en ZZP’érs maar vanaf november zal er een personeelslid op contract bijkomen. Als klap op de vuurpijl is de bevoegdheid voor gewichtconsulent sinds 2 maanden binnen zodat onze voedingsadviezen- en schema’s kunnen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De eerste twee keer sporten is altijd gratis voor iedereen”. Joost mag best trots zijn op wat hij in vijf jaar heeft opgebouwd. Voor nadere informatie en openingstijden raadpleeg de website www.bodykicks.nl Ine Flinkers

Legtenbergerstraat 6 • Weerselo www.bodykicks.nl


Geslaagde Kinderboekenweek op De Alexander DENEKAMP

Op basisschool De Alexander in Denekamp werd ook dit jaar de Kinderboekenweerk gevierd. 86% van de oma’s bakt nog vaak koekjes, en de helft van de opa’s en oma’s gebruikt WhatsApp. Zomaar een paar weetjes die voorbij kwamen tijdens de Kinderboekenweek 2016 op De Alexander. Het thema was ‘Voor altijd jong!’, waarbij verhalen over opa’s, oma’s en familie centraal stonden.

een prachtige voorstelling voor leerlingen en ouders. De presentatie was in handen van leerlingen uit groep 8 en de optredens werden verzorgd

door alle leerlingen. Stop-motions, playback, dans, modeshows en improvisatieshows kwamen voorbij. Ook werden er penselen en griffels,

in de vorm van kinderboeken, uitgereikt door ‘opa Bernard’ en ‘oma Truus’ aan de meest bijzondere creaties van de kinderen. Op vrijdag 14 oktober waren de opa’s en oma’s op school om gezelschapsspelletjes te spelen met hun kleinkinderen. De kinderen hebben genoten! Voor foto’s kunt u kijken op de website www.de-alexander.nl.

Laatste viswedstrijd van het seizoen bij HSV ‘t Vangertje

De vijftiende en laatste competitiewedstrijd van hengelsportvereniging ‘t Vangertje werd gevist in het Almelo-Nordhornkanaal bij Keizer. Het was P. Brouwer uit Capelle aan de IJssel die er die ochtend met de winst vandoor ging. Vijf deelnemers wisten vis te vangen, waarbij de nummers een en twee zelfs drie brasems vingen. Deze werden gevangen in de zwaaikom. DENEKAMP

Tijdens de opening, op woensdag 5 oktober, kreeg de school bezoek van ‘opa Bernard’ en ‘oma Truus’. De leerlingen zijn ook erg creatief geweest rondom het thema ‘Voor altijd jong!’. Vele ‘opa’s’ en ‘oma’s’ zijn er geknutseld en daarnaast werden er veel gedichten geschreven. Op donderdag 13 oktober vond er een voorstelling van de Kinderboekenweek plaats in het Kulturhus in Denekamp. Het was

Samenwerking NOT op het gebied van energieopwekking

Geen hype, maar terug naar de basis en inzet van lokale kracht Omdat duurzaamheid niet ophoudt bij de gemeentegrenzen ligt samenwerking met omliggende gemeenten voor de hand op dit gebied. De gemeente Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal hebben de afgelopen periode over grootschalige energieopwekking van gedachten gewisseld en zien samen de kansen voor de regio. Onlangs hebben alle colleges besloten om de samenwerking voort te zetten en te verkennen welke kansen er in de regio liggen. Hierbij wordt zo breed mogelijk gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van energiebesparing en verschillende vormen van opwekking zoals; geothermie (diepe aardwarmte), warmte/koude-opslag (WKO), gebruik restwarmte, windenergie, zonne-energie en biomassa. DINKELLAND

Kansen voor de regio Door energieprojecten zo veel mogelijk samen met lokaal betrokken partijen en bewoners op te zetten biedt dit enorme kansen aan de regio: toekomstbestendige bedrijvigheid, minder afhankelijkheid van geopolitiek instabiele gebieden, meer zelfstandigheid, werkgelegenheid, financiële middelen voor lokale voorzieningen en een betaalbare energierekening voor de huishoudens.

Terug naar de basis Duurzaamheid en energieopwekking worden nog wel eens gezien als hype. Maar wanneer je terugkijkt werd er vroeger ook veel meer gebruikgemaakt van de lokale mogelijkheden en werd er samengewerkt om in de dagelijkse levensbehoeften te kunnen voorzien. Voorbeeld hiervan is de Watermolen van Singraven. Eeuwenlang maakten boeren hier, onder het genot van een drankje, een praatje terwijl zij wachtten op het malen van hun granen.

Versnelling van duurzame energieopwekking Versnelling van de ontwikkelingen is nodig om de landelijke en provinciale doelstellingen voor energieopwekking ook maar enigszins in beeld te krijgen. Dit staat nog los van de verschillende ambitieniveaus op het gebied van duurzaamheid van de diverse NOT gemeenten. Het is duidelijk dat voor alle ambities rond energie geldt dat inzet op een brede mix van besparing en opwekking essentieel is. Bovendien is het wense-

lijk om kansen juist op een regionaal schaalniveau te beschouwen. Geschikte locaties voor bijvoorbeeld zonnevelden of windenergie houden zich niet aan gemeentegrenzen en hebben grensoverschrijdend invloed door bijvoorbeeld de zichtbaarheid. Uitwisseling van warmte of biogas is vaak op een regionaal niveau beter te realiseren. De landschappelijke inpassing van zonnevelden is ook iets waar de afzonderlijke gemeenten mee te maken krijgen en waar men van elkaar kan leren. Vanuit deze gezamenlijkheid wordt bijgedragen aan de ambities in het kader van het wereldwijde Klimaatakkoord in Parijs. Onze fotograaf heeft foto’s gemaakt. Bekijk alle foto’s van onze fotograaf op www.oypo.nl/dinkellandvisie.

Uitslag: 1. P. Brouwer 4050 gram; F. Ekkel 4010 gram; B. Prosz 1600 gram; A. Hekke 700 gram; H. Leusink 660 gram. Koppelwedstrijd Op zaterdag 29 oktober wordt er op

‘t Goor nog een koppelwedstrijd gevist. De loting vindt plaats om 8.15 uur en er wordt gevist van 9.00 tot 12.00 uur, waarna de prijsuitreiking van de zomercompetitie plaatsvindt in de kantine van de ijsclub.

Oud Ootmarsum 1 De Toekomst 1

punt naar Oud Ootmarsum. Aangeslagen en onder de indruk van het sterke spel liet de Gunne in de tweede ronde ook enkele steken vallen waardoor ook deze ronde vrij eenvoudig naar Oud Ootmarsum ging. Voor aanvang van de derde ronde sprak Tonnie van Dieks het team streng toe. Hij eiste van iedereen volledige concentratie en vond dat laksheid niet mocht toeslaan. Ondanks de mooie woorden bleek de Gunne deze ronde bij de les. In een mooie strijd ging het lang gelijk op. Achter op de baan was het ‘good old’ Hesselman die met twee geweldige worpen het verschil wist te maken. Hiermee was ook het derde punt binnen. De vierde ronde was een exacte kopie van de derde ronde. Lang was het een mooie strijd, maar wederom was het Hesselman, die het verschilt wist te maken. Uiteindelijk met een schotlengte verschil werd de volledige winst binnengesleept. Aangekomen bij de evaluatievergadering vertelde Tonnie van Dieks hoe trots hij wel niet was. Mooi vond hij het om te zien dat de jeugdige teamgenoten de touwtjes in handen namen. Daarnaast vond hij dat Erik van de Boonk een formidabele wedstrijd had ‘stokgelegd’. De volgende wedstrijd is de derby tegen de Brink. Uitslagen Zondag 16 oktober: Oud Ootmarsum 1 - De Toekomst 3-0; Rossum 1 - Oud Ootmarsum 2 0-3; Gunne 1 - Oud Ootmarsum 3 0-4; Oud Ootmarsum 4 Brink 2; Gunne 2 - Oud Ootmarsum 5 4-0; Oud Ootmarsum 6 - Lattrop Brekl. 4 1-3; Oud Ootmarsum 7 - Hertme 6 2-2; Wilskracht 4 - Oud Ootmarsum 8 4-0; Brink 5 - Oud Ootmarsum 9 1-3; Oud Ootmarsum 10 - Hertme 11 2-2; Brink 6 - Oud Ootmarsum 11 4-0. Programma Zondag 23 oktober: TKC straat bij Hertme Zondag 23 oktober: 4e speeldag junioren. Voor meer informatie kijk op www.kvoudootmarsum.nl en volg de vereniging ook op Twitter @KVOudOotmarsum en Facebook.

Afgelopen zondag stond op papier een spannende wedstrijd tussen de subtoppers uit de ereklasse op het programma. Ondanks enkele afmeldingen aan de zijde van De Toekomst wisten de vervangers het gemis goed op te vangen. De eerste ronde begon Oud Ootmarsum met een sterk losschot en pakte hiermee direct de leiding. De ronde bleef lang spannend, maar Oud Ootmarsum wist uiteindelijk een ruime voorsprong te pakken en overtuigend de eerste ronde te winnen. De tweede ronde begon De Toekomst beter en het team wist na twee schoten een ruime voorsprong te pakken. Oud Ootmarsum vocht zich gedurende de ronde terug en werd hierbij door De Toekomst een beetje in het zadel geholpen. Uiteindelijk wist de thuisploeg ook de tweede ronde te pakken. De derde ronde was minder spannend. Door een minder losschot van De Toekomst wist Oud Ootmarsum direct een grote voorsprong te pakken. Hoewel De Toekomst zich met elk schot nog terug in de wedstrijd probeerde te vechten, wist Oud Ootmarsum uiteindelijk wel de volle winst te pakken. Oud Ootmarsum komt hiermee na 3 wedstrijden op 5 punten te staan. Walter van Hesselman neemt Oud Ootmarsum 3 op sleeptouw Allereerst de welgemeende excuses voor het ontbreken van de wedstrijdverslagen van afgelopen wedstrijden. Vanwege meerdere omstandigheden is het er helaas niet van gekomen. Na een drietal mindere wedstrijden had Oud Ootmarsum 3 zich voorgenomen om nu eens goed voor de dag te komen. Leider Roel van de Balboer, had de hele week nagedacht over een tactisch meesterplan. Dat de koppies op scherp stonden, begon al met het feit dat daadwerkelijk iedereen ruim op tijd aanwezig was om te vertrekken naar koploper de Gunne 1. Zonder een wissel werd begonnen aan de wedstrijd. Al snel werd een voorsprong gepakt en verder uitgebouwd. Zonder veel moeite ging het eerste


OP ZOEK NAAR EEN

ADVOCAAT?

Geerdink Advocaten uit Oldenzaal is gespecialiseerd in

• FAMILIERECHT • INCASSO'S • ARBEIDSRECHT • STRAFRECHT • LETSELSCHADEZAKEN • VERBINTENISSENRECHT • SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT. Ook bij SCHEIDINGEN of wanneer er sprake is van HUURGESCHILLEN ontfermen we ons graag over uw zaak.

Geerdink Advocaten

Stationsplein 12, 7573 AV Oldenzaal T: 0541-521515 E: info@geerdinkadvocaten.nl W: www.geerdinkadvocaten.nl

Laatste bedevaart van 2016 naar Kevelaer

Toneelvereniging Klaver uit Denekamp heeft de leden van DiGO (Dinkellandse Gehandicapte Organisatie) uitgenodigd voor de middagvoorstelling van het toneelstuk ‘Tis niet te geleuven’ van schrijfster Regina Wroblewski. De voorstelling is op woensdagmiddag 23 november bij Concordia aan de Lange Voor in Denekamp en begint om

14.00 uur. De zaal is geopend vanaf 13.30 uur en de entree is € 5,-. Dit is inclusief een kop koffie of thee. Voor deze middagvoorstelling dient u uw reservering door te geven aan Ellen Bos, tel 06-13417161. U moet dus zelf uw kaarten bestellen! Men wenst de leden alvast een leuke middag bij deze voorstelling en bedankt toneelvereniging Klaver voor de uitnodiging. Voor meer informatie

kunt u contact opnemen met Tilly Koekkoek (secr. DiGO), tel. 0541294945.

KV De Gunne Wedstrijdprogramma Zondag 23 oktober: senioren straatcompetitie T.K.C. 2016-2017, organi-

Stap voor voor stap stap ler leren en omgaan omgaan met g geld eld

satie: Hertme. Locatie: Zandbongenweg. Senioren: De Gunne 1 - Hertme 2; Oud Ootmarsum 1- De Gunne 2. Veteranen: Gunne 3 - Hertme 4; Nijstad 3 - De Gunne 4, aanvang 9.30 uur; vertrek 9.15 uur. Zondag 23 oktober: 4e speeldag junioren NKB - KTO. Klasse H De Brink H - De Gunne H, leiders Mark de Haan en Richard Bijen.

Kinderspaarw e kom sp ken: aren en krijg ee n cadeau tje*

Det Deterink erink Bank nk V Verzekeringen erz e ekeringen Hypotheken Hypotheken Raadhuisplein 10, 10, 7651 7651 CV T Tubbergen ubberg u en Nordhornsestraat 2 Nordhornsestraat 22a, 2a, 7 7591 591 BG Denek Denekamp amp De Aanleg 1, 7678 7678 VZ VZ Geesteren Geesteren T 0546 - 623401 623401 Tubbergen Tubberg u en T 0541 Denekamp amp 0541 - 222592 222592 Denek T 0546 - 727100 Geesteren 727100 Geesteren info@deterink.nl E inf o@deterink.nl www.deterink.nl I www .deterink.nl

Wij W ij zijn uw bank.

* De actie loopt van 10 t/ /m 21 oktober. Vraag naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl

Nieuws van de DiGO

De Oost Twentse Broederschap organiseert op dinsdag 1 november de laatste bedevaart van 2016 naar het Mariaoord Kevelaer. Op het feest van Allerheiligen wordt daar het bedevaartseizoen op plechtige wijze afgesloten. Dit jaar is de bisschop van Münster, Dr. Felix Genn, de hoofdcelebrant van de Pontificale Hoogmis met pauselijke zegen, die om 10.00 uur in de basiliek begint. Voorgangers vanuit Twente zijn pastoor Munsterhuis van de Lumen Christi parochie en diaken Huitink van de Pancratiusparochie. Om 14.30 uur begint de kruisweg in het Processiepark, om 17.00 uur is de afsluitingsplechtigheid en om 18.00 uur vertrekken de bedevaartgangers weer naar huis. Vanuit de regio gaan meerdere bussen naar Kevelaer. De kosten voor de bus en het programmaboekje bedragen € 17,50 per persoon. Deze moeten bij opgave worden voldaan. Belangstellenden kunnen zich tot en met 19 oktober opgeven bij de plaatselijke broedermeester(s)essen, of bij de voorzitter van de Broederschap, de heer J.G.A. Paus, tel: 0546681224.


Euregio Indoor Denekamp van start

uitslag als volgt: 1. Dionne Kuipers, Max, 205 pnt; 2. Manon Reimer, Evelien, 200 pnt; 3. Anne Gerwes, Floor, 197 pnt; 4. Sophie Kaspers, Max, 192 pnt.

Afgelopen zondag 16 oktober verschenen de ruiters en amazones van Stichting Het Winnend Paard in de piste van het Euregio Indoor Denekamp. Deze combinaties reden met of zonder hun begeleider een dressuurproef, die onder toeziend oog van een strenge doch rechtvaardige jury werd beoordeeld. Het was weer een zeer geslaagde dag.

Onze fotograaf heeft foto’s gemaakt. Bekijk alle foto’s van onze fotograaf op www.oypo.nl/dinkellandvisie.

Met op zondag wedstrijden Stichting Het Winnend Paard DENEKAMP

De uitslagen van de verschillende rubrieken zien er als volgt uit: Proef 1: 1. Sabrina Meijer, Whoopy, 122,5 pnt; 2. Larissa Dekker, Evelien, 122 pnt. Proef 2: 1. Erik Damhuis, Whoopy, 132 pnt; 2. Stefan Mulder, Whoopy, 131 pnt; 3. Laura Dautzenberg, Roetsje, 129 pnt. Proef 3: 1. Kirsty Pleyhuis, Max, 131 pnt; 2. Casper Harms, Floor, 130 pnt; 3. Ron Athmer, Evelien, 128 pnt. Proef 4: 1. e.a. Lia v.d. Basselaar,

Floor en Demi Tukkers, Evelien, 129 pnt.

Workshop-Boerderij Kampboer vernieuwd

Ook de begeleiders mochten een dressuurproef rijden. Hiervan is de

Geïnteresseerden konden zondag 16 oktober jl. aanwezig zijn bij de feestelijke opening van de vernieuwde Workshop-Boerderij Kampboer aan de Beekdorpweg 9 in Saasveld. Tijdens die open-inspiratiedag kon men niet alleen kennismaken met de workshops, maar was er ook gelegenheid om deel te nemen aan verschillende miniworkshops. Daarnaast kregen bezoekers, die zich alvast inschreven voor o.m. kerstworkshops, een korting. Naast een nieuw uiterlijk zijn er ook nieuwe docenten en nieuwe cursussen waarmee het aanbod nog completer is geworden. Verder was het ook nog mogelijk om een gratis workshop te winnen. Het vernieuwde uiterlijk kon rekenen op bewonderende blikken van de aanwezigen. SAASVELD

Onze fotograaf heeft foto’s gemaakt. Bekijk alle foto’s van onze fotograaf op www.oypo.nl/dinkellandvisie.

Wooncoaches bieden hulp bij verduurzamen van de woning

Duurzaam wonen scheelt energie, ontlast het milieu en scheelt op termijn veel geld. Ondanks de ontwikkelingen op velerlei gebied loopt Nederland nog lang niet voorop in het verduurzamen van woningen. De gemeenten Tubbergen en Dinkelland stelden daarom in samenwerking met Stichting Duurzaam Thuis Twente Wim Beute, Zwerius Kriegsman en Gerrit Oude Wolcherink aan als wooncoaches. Zij helpen particuliere huiseigenaren met een vrijblijvend en kosteloos advies en nemen samen met hen hun woning onder de duurzame loep. DINKELLAND

Het bouwbesluit 2016 stelt dat alle nieuwbouwwoningen in 2020 energie neutraal moeten zijn. In 2050 geldt dit voor álle woningen. De wooncoaches vermoeden dat de terughoudendheid van mensen ten aanzien van energie neutrale maatregelen een financiële reden heeft. “Verduurzaming is geen kwestie van een dikke portemonnee”, zegt Wim Beute geruststellend. “Bij het doen van investeringen zijn er vaak subsidies en leningen tegen lage rentes mogelijk. Uiteindelijk betaalt de in-

vestering zichzelf dubbel en dwars terug.” Duurzaamheid begint bij gedrag “De verwarming lager, goede ventilatie, het laten draaien van volle wasmachines die up-to-date energiezuinig zijn en het vervangen van gloeilampen door ledlampen.” Wooncoach Beute somt achter elkaar maatregelen op voor een duurzaam huishouden. “Duurzaam leven begint simpelweg bij het gedrag van

mensen. Daarvan proberen wij hen dan ook bewust te maken”, legt hij uit. “Vanwege onze betrokkenheid bij het milieu zetten we ons in als wooncoaches. We zijn gepensioneerd en hebben de tijd en kennis om te adviseren. Dat doen we stapsgewijs en onafhankelijk. Wij verkopen niets. De regie is altijd in handen van de woningeigenaar, evenals het ondernemen van actie. Wel kunnen wij helpen bij het maken van een keuze.”

Financieel voordeel Bij verduurzaming van een woning gaat het niet alleen om aangepaste energievoorzieningen. In het kader van de participatiewet wordt met duurzaamheid tevens de mogelijkheid tot zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen bedoeld. Een besparing op de energierekening kan in dat geval soms verschil maken. “Naast de hypotheek vormt energieverbruik een forse kostenpost”, merkt Gerrit Oude Wolcherink op. “Wanneer we samen met de mensen een berekening maken, blijkt dat de energienota over een langere periode vaak hoger is dan werd gedacht. Vervolgens bespreken we de mogelijke energieneutrale maatregelen zoals zonnepanelen, vloer- en muurisolatie of de installatie van een warmtepomp. De mate, waarin duurzaamheid kan worden toegepast, is mede afhankelijk van de leeftijd van het huis. Aanvankelijk zijn dit grote investeringen maar op de langere termijn verdienen ze zich terug met gemiddeld aanzienlijk lagere energiekosten als gevolg.” Wooncoaches komen bij u thuis Na de zomervakantie gaan de drie wooncoaches actief bezig om hun diensten zichtbaar te maken. De gemeenten Tubbergen en Dinkelland steunen het wooncoachproject door hen te faciliteren en te promoten. Ook wethouders Tom Vleerbos van Tubbergen en Alfons Steggink van Dinkelland laten zich thuis door een van de wooncoaches voorlichten over mogelijke duurzame verbeterpunten bij hen thuis. Particuliere huiseigenaren kunnen via het telefoonnummer van de Stichting Duurzaam Thuis Twente (tel. 088-1850130) contact opnemen voor nadere informatie of een afspraak. Onze fotograaf heeft foto’s gemaakt. Bekijk alle foto’s van onze fotograaf op www.oypo.nl/dinkellandvisie.


Donderdag 20 oktober 18.30 - 20.30 uur

In samenwerking met Pur de Luxe organiseren wij een theeproeverij voor jullie. Karin Dat, eigenaresse van Pur de Luxe thee, is deze avond aanwezig en laat jullie graag haar thee proeven. Ze geeft leuke tips en ideetjes om deze te serveren. Karin heeft deze avond nieuwe thee bij zich. Thee speciaal voor de feestmaand, die er weer aan zitten te komen. Denk aan smaken met speculaas, glĂźhwein of rooibos marsepein amandel. Hoe leuk toch om dit in december te schenken. Wil je graag meer weten over onze lekkere Pur de Luxe thee kom dan vooral gezellig langs. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. En om niemand te haasten zijn we deze avond langer geopend dan anders, we zijn open tot 21.00 uur. Tot de 20 ste! Neem je jouw vrienden mee? Vledderstraat 17A Denekamp www.Boetiek-KiJan.nl

Kom naar het Start verkoop Event.

Start Verkoop

EVENT

rankje en

,d Met hapje

VR-Tour!

Fase 1

28 oktober 16:00 - 19:00 Locatie: Stadsbleek Prins H

endrikst

Stadsbleek.nl

Steenstraat

7 Stadsbungalows 10 Herenhuizen in hartje Oldenzaal

raat

aat

ixstr

Beatr

Meer informatie?

T: 0541-522022

T: 053-8506070

T: 0541-532500

fase 1


Creathon ‘Twente Treasures’ succesvol afgerond: Persoonlijke records OLC’93 in stedeling ontmoet ‘Twentse schatten’ door nieuw product Marathon van München

In het weekend van 7 en 8 oktober heeft 20Creathon haar creatieve marathon ‘Twente Treasures’ georganiseerd bij Natura Docet Wonderryck Twente in Denekamp. Tijdens deze creatieve marathon zijn drie teams, bestaande uit studenten en experts, de strijd met elkaar aangegaan om binnen dertig uur een product te ontwikkelen met als doel toeristen en locals de schatten van Twente te laten ontdekken. Het winnende team is team Wunderbar dat met een idee kwam om het Twentse landschap te integreren in de stad. DENEKAMP

Winnaar: Beleef de natuur in de stad Team Wunderbar bestaat uit DirkJan Medendorp, Irene Sijgers, Viktor Klassen en Yvon Weustink. Zij bedachten het winnende idee, dat erop gericht is om het Twentse landschap te beleven in de stad. Hoe? Door leegstaande winkelpanden en ruimtes op te vullen met beelden, geluiden en geuren van het platteland, waardoor de beleving van het Twentse landschap ook wordt gevoeld in de stad. Team Wunderbar wil leegstaande ruimtes inzetten als ‘ambassade van een Twente Treasure’. Het doel is om het publiek te verleiden om daar in het weekend dan zelf naar toe te gaan. Het team heeft de 20Creathon award van € 500,- gewonnen. Dating in Twente Naast dit winnende idee zijn er nog

twee producten bedacht om Twente met al haar mooie plekken op de kaart te zetten. Team KWW (Kiek’n Wat ‘t Wordt) heeft een nieuwe werkvorm van Tinder bedacht: dating op de verschillende interessegebieden van inwoners en toeristen. Idee is dat

de inwoner optreedt als buddy van de toerist, gericht op het sociale samenzijn en het samen ontdekken van de Twentse schatten. Schatzoeken Team DEVcake heeft Wandr bedacht:

een app waarmee mensen kunnen schatzoeken. Deze app, waarbij elementen uit Serious Gaming gebruikt worden, helpt gasten in het Twentse landschap om hun dag aantrekkelijk in te richten en op een speelse manier op zoek naar schatten te gaan. Team DEVcake is uitgenodigd door Kennispark Twente om in gesprek te gaan over het ontwikkelen van hun product. Over 20Creathon We leven in een tijd waarin enorme hoeveelheden data beschikbaar zijn. Deze bieden een innovatie-potentieel dat nog grotendeels onbenut is, zeker waar het complexe, maatschappelijke uitdagingen betreft. 20Creathon wil hier verandering in brengen door de gemeenschap uit te dagen om tijdens haar creathons teams in wedstrijdvorm oplossingen te laten bedenken voor maatschappelijke en economische vraagstukken. Deze teams kunnen bestaan uit studenten, experts en andere geïnteresseerden. Meer info: 20creathon.eu. 20Creathon wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

De temperatuur was met 8 graden ideaal, het was windstil en het parcours was vlak: de omstandigheden voor de deelnemers aan de Marathon van München waren goed afgelopen zondag. En daarvan profiteerden de leden van de Ootmarsumse Lopers Club. Zij kwamen na een maandenlange voorbereiding goed voor de dag. Er werden tal van persoonlijke records neergezet. OOTMARSUM / MÜNCHEN

André Oude Vrielink was de snelste: 3 uur 11 minuten en 57 seconden. De overige tijden: Ivo Schreven 3.14,51; Rob Rouwers 3.31,45; Arjan Kuipers 3.37, 35; Rudy Feldman 3.37,36; Hans Oude Rengerink 3.40,56; Jan Oude Hengel 3.43,31; Giny Steggink 3.45,52; Koert Weus-

tink 3.47,49; Miriam van Wanrooij 3.53,35; Frans Wilbers 3.57,11; Nico Leussink 4.14,41. Halve marathon Walter Velthuis liep de halve marathon in 1 uur 56 minuten en 42 seconden; Margot Oude Rengerink in 2.07,41.

Passende entree voor tuin Drostenhuis Ootmarsum

Het aannemersbedrijf Kamp uit Ootmarsum is momenteel bezig een nieuwe entree voor de tuin van het Drostenhuis te maken. Het hoofdbestanddeel van het werk is het tweetal zuilen met daarop zogenaamde penanten. Het ijzeren hek wordt tegelijkertijd aangepast door smid Martin Koster en daarna op zijn plaats gezet. Daarmee heeft deze ingang van de in Franse stijl aangelegde tuin veel van zijn grandeur van vroeger teruggekregen en past beter bij de fraaie tuin. OOTMARSUM

Lekker genieten van een kopje koffie voor vertrek.

Klaar voor vertrek.

Onbekende sponsor biedt tocht door Twente aan Voor senioren dorpsbewoners, bewoners Zorgcentrum Sint Jozef en De Haerstee uit Weerselo

Het was vrijdagmorgen 14 oktober gezellig druk bij Zorgcentrum Sint Jozef. Iedereen werd hartelijk ontvangen met een kopje koffie, thee en iets lekkers. Daarna vertrokken de aanwezigen met een bus van Ter Beek Reizen voor een gezellig dagje uit. Een anonieme sponsor heeft een reis beschikbaar gesteld voor ouderen in Weerselo. 48 personen, waarvan 40 senioren, 6 begeleiders en 2 chauffeurs kregen een fantastische dag aangeboden. De personen, die in aanmerking kwamen voor deze reis zijn benaderd door Ans Wanink, Saskia Kloppers en Henriëtte Poorthuis. De eigen bijdrage voor deze hele dag bedroeg € 10,00 per persoon. WEERSELO

Het was een hele bijzondere dag: met een speciale rolstoelbus van Ter Beek Reizen uit Tubbergen en het busje van Zorgcentrum Sint Jozef vertrok donderdagmorgen de hele

Gezellig met z’n allen in de bus.

stoet richting Langeveen. De chauffeurs waren Ferdinand Korpel van Ter Beek Reizen en Ben Senger van het busje van Sint Jozef. Bij restaurant Waaijer kreeg iedereen een driegan-

gendiner aangeboden. Na het diner werd de reis vervolgd door prachtige bossen en natuurgebieden naar de (woonboot) van Nelis en Leentje in Emmer-Compascum. Bij aankomst konden de mensen eerst genieten van een goed verzorgde Drentse koffietafel. Daarna volgde er een bijzondere rondleiding door het museum door Nelis met z’n nostalgische winkeltjes en oude spulletjes. In de (woonboot), van Leentje en Nelis, die rolstoeltoegankelijk was, ging het echt terug in grootmoeders tijd, met o.a. een oude kruidenierswinkel, bakker en een kapper, oude radio’s, speelgoed, klokken, kruidenierswa-

ren en er was zelfs een ouderwetse barbier. Na de rondleiding volgde een muzikaal optreden van Nelis en Leentje. Nelis speelde op de accordeon en Leentje zong prachtige meezingers. Gezelligheid staat dan ook hoog in het vaandel bij Nelis en Leentje. “Wat hebben we een prachtige dag gehad. Lekker eten bij Waaijer en wat hebben we een mooi museum gezien met allemaal oude spullen. De woonboot was anders dan verwacht, het was geen woonboot maar een stenen gebouw. Er hingen nog olielampen aan het plafond. Toen we binnenkwamen wisten we niet wat we zagen, overal waar je keek zag je spulletjes uit grootmoeders tijd, wat mooi. Bij Leentje en Nelis was het zo gezellig, Nelis pakte op een gegeven ogenblik de accordeon en begon allemaal mooie meezingers te spelen en Leentje zong hierbij, geweldig. Een dag om niet snel te vergeten”, aldus enkele busreizigers. Bij thuiskomst in Weerselo om 17.45 uur werd de reizigers nog een broodmaaltijd aangeboden bij zorgcentrum Sint Jozef. Van deze geweldige dag kan iedereen nog heel lang nagenieten. Ine Flinkers

Het is een aanvulling van het Drostenhuis dat als museum onderdeel uitmaakt van het Openluchtmuseum Los Hoes. In laatstgenoemd museum, dat ook wel Land van Heeren en Boeren wordt genoemd, wordt het leven op het platteland in beeld gebracht. In het Drostenhuis wordt getoond hoe de adel en de rijkelui leefden en woonden. Op oude tekeningen is het Drostenhuis te zien als een soort stadsboerderij, maar volgens de historie wel eigendom van een der drosten van Twente. Later werd de huidige gevel voor het pand geplaatst. Tot in de jaren zestig was het huis door maar liefst drie gezinnen bewoond, maar in 1965 werd het gekocht door het echtpaar H. Mulder – van Eerde. Onder architectuur van Ben Veldboer werd het geheel naar wens van de nieuwe eigenaar gerestaureerd en kreeg de achterliggende tuin de huidige uitvoering. “In die tuin lagen op het terras de twee penanten, waarvan we aanvankelijk dachten dat ze er als versiersel lagen,” vertelt Rob Meijer. “Maar op een tekening ontdekten we, dat ze door H. Mulder bedoeld waren voor een stijlvolle entree aan de Wal-

straat. We zijn blij dat we dit nu hebben kunnen realiseren.” In 2003 werd het Drostenhuis ondergebracht in de opgerichte Mulder van Eerde Stichting. “We hebben de indruk dat niet alleen de vele toeristen, maar ook de inwoners van Ootmarsum het Drostenhuis komen bezoeken en dat zal zeker met die nieuwe aanvulling nog meer toenemen.” Voor het stukje Walstraat is de entree een verfraaiing en het Drostenhuis vormt daardoor een nóg groter contrast mat de bouwtrant van het Schoolmuseum Educatorium, dat in oude vakwerkstijl is gebouwd.

De fraaie entree van de tuin achter het Drostenhuis.


Mooi van Janna

Kom ook in actie tegen zwerfvuil

WSUIPJPORZTEIJR VANNN OO MOOI SCH

GEÏSOLEERDE GARAGEDEUR MADE BY NOVOFERM

nu me elektri t sc bedien he ing vanaf slechts

€ 899, * -

STALEN SECTIONAALDEUR * Afmeting 2375 of 2500 mm breed en 2125 mm hoog. Gratis opmeten en advies aan huis. Incl. BTW, excl. demontage (vanaf € 50,-) en excl. montage (vanaf € 250,-).

Zoekt u een passende garagedeur? Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak. Wij helpen u met plezier!

Bekijk www.garabo.nl voor meer opties!

GARAGEDEUREN HORREN ROLLUIKEN RAAMDECORATIE ZONWERING

Advies aan huis | Vakkundige montage | Hoogstaande service Ronald Kok | Kloppenstraat 86 | LOSSER | 06 - 20 36 75 50 | GARABO.nl

Lezing ‘Gezonde hersenen versus beschadigde hersenen in de praktijk’ Dementie gaat een steeds grotere rol spelen in onze samenleving, zo ook in de gemeente Dinkelland. De gemeente wil daarom onder andere inzetten op informeren en in gesprek blijven over het onderwerp dementie. Met deze reden is er maandag 24 oktober 2016 van 19.00 tot 21.00 uur een lezing georganiseerd over dementie in het Klooster in Ootmarsum. De gemeente wil onder andere actief inzetten op ondersteuning rondom dementie. Hiermee proberen ze de leefbaarheid en preventie rondom deze ziekte te vergroten. De lezing van Jos Cuijten is hier onderdeel van. “Een inspirerend gebeuren”, volgens Cuijten. Jos Cuijten is al jaren trainer in de ouderenzorg en heeft vele jaren ervaring als verpleegkundige en docent. Jos Cuijten: "Door mijn bekendheid met wat er speelt in de zorginstellingen zijn de observaties en de nagebootste situaties realistisch en voor de deelnemers direct herkenbaar. Zodra zij het effect zien van de handvatten die zij aangereikt krijgen, raakt men enthousiast en gemotiveerd een nieuwe manier van communiceren en omgevingszorg toe te passen. In korte tijd is het rendement groot". De gemeente Dinkelland organiseert de lezing in het kader van het project ‘Dementievriendelijk’. Dit project richt zich op deskundigheidsbevordering, communicatie, de ondersteuning van mantelzorgers en op ontmoeting. De lezing

van 24 oktober richt zich op een combinatie van deze punten. Jos Cuijten geeft aan: “De nieuwste wetenschappelijke inzichten over de werking van onze hersenen, gecombineerd met ervaringen van dementerenden zelf, leiden tot een geheel andere kijk en benadering. Het zal duidelijk worden wat zich in het brein van demente mensen afspeelt: zo anders van wat we tot nu toe dachten.” Tijdens de lezing worden de nieuwste inzichten met betrekking tot dementie beeldend uitgelegd in een combinatie van theorie en praktijk. “Het zal uw begrip voor mensen met dementie vergroten”, aldus Cuijten. Bent u mantelzorger, zorgaanbieder of geïnteresseerd in het onderwerp? U kunt zich voor de lezing van 24 oktober van 19.00 tot 21.00 uur aanmelden via communicatie@noaberkracht.nl onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u komt. Hebt u zich aangemeld, maar kunt u toch niet komen, meld u dan weer af, zodat er een plek voor iemand weer vrij komt.

Informatiebijeenkomst voor senioren over reizen met het openbaar vervoer en de OV-chipkaart Binnen het reizen met het Openbaar Vervoer is er de laatste jaren het één en ander veranderd. Voor het reizen met het Openbaar Vervoer heeft

men een OV-chipkaart nodig, omdat het niet meer mogelijk is om een papieren kaartje te kopen aan het loket. Men merkt dat het voor senioren soms lastig is om hier mee om te gaan, omdat ze niet weten hoe deze kaart werkt. Om antwoorden op hun vragen te geven, organiseert de gemeente Dinkelland i.s.m. de provincie Overijssel een informatiebijeenkomst in Denekamp. OV-ambassadeurs van de provincie Overijssel informeren tijdens deze bijeenkomst senioren over reizen met de bus of trein met de OV-chipkaart. Er is informatiemateriaal aanwezig en na afloop van de bijeenkomst krijgen de senioren een uitnodiging voor het eventueel maken van een proefreisje om zo de kaartautomaat en de OV chipkaart in het echt uit te proberen onder leiding van een OVambassadeur. Tevens is het mogelijk om een persoonlijke afspraak met de OV-ambassadeur voor een vervolgbijeenkomst of advies op maat. De informatiebijeenkomst De OV ambassadeurs informeren de deelnemers over: • het reizen met de bus of trein • de OV-chipkaart, hoe vraag je die aan en hoe werkt hij? • tarieven en abonnementen voor reizen met het openbaar vervoer. En daarnaast is er veel gelegenheid voor het stellen van vragen. Wanneer? Maandag 31 oktober is iedereen welkom op de bijeenkomst, die begint om 14.00 uur en eindigt uiterlijk om 16.00 uur in het gemeentehuis aan het Nicolaasplein 5 te Denekamp Opgave is niet nodig en deelname is gratis.


Sponsoren steken Kadoeng in het nieuw REUTUM/DINKELLAND

Volleybalvereniging Kadoeng is een bloeiende vereniging in Reutum. Op alle niveaus wordt er door zowel dames als heren enthousiast en fanatiek getraind. De aantrekkingskracht die hiervan uitgaat reikt zelfs verder dan de dorpsgrenzen, want er hebben zich inmiddels meerdere dames aangemeld van buiten Reutum. Dit heeft tot gevolg dat Kadoeng dit jaar voor het eerst met maar liefst vier damesteams de volleybalcompetitie is ingegaan! Aan leden dus geen gebrek, maar die moeten wel allemaal goed gekleed op het strijdtoneel verschijnen. Gelukkig hebben ook dit jaar meerdere lokale ondernemers hun betrokkenheid getoond door de spelers te voorzien van shirts.

Op de foto's (gemaakt door Echt Eigen Fotografie Carmen Brakhuis) zijn de teams met hun sponsors te bewonderen. Dames 3 De eerste foto toont het team Dames 3 met de sponsoren van bouwbedrijf Ter Haar: Harrie ter Haar en Martijn Hofsté. Bouwbedrijf H. ter Haar B.V. onderscheidt zich voornamelijk in vrije sectorwoningen van modern tot klassiek. Naast persoonlijke aandacht voor de klant en het koesteren van

opgebouwd vertrouwen heeft het bedrijf kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dit laatste sluit dan weer prima aan op de ambities van Dames 3: goede wedstrijden spelen en natuurlijk gaan voor de winst. Trim Heren 1 Op de tweede foto ziet u de Trim Heren 1 met de sponsoren Thomas Rikhof van Rikhof Tuinen en Raymond Deterink van Deterink Schildersbedrijf. De heren hopen in hun nieuwe outfit extra goed uit de verf

te komen, zodat ze na afloop van de wedstrijden een boompje op kunnen zetten over hun prima prestaties. Ook hier dus: passende sponsoren. Dames 4 Dames 4, op de derde foto, heeft een nieuwe sponsor gevonden in Jean Paul Deterink van Deterink Financiële Diensten en Regiobank. Veel van de dames komen nog maar net over van de jeugd. Dit jonge en fanatieke team gaat dan ook volledig voor de winst.

Nieuws Dinkellandse Gehandicapte Organisatie

Bingomiddag en stamppotbuffet bij Concordia Zaterdag 15 oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse gezellige middag met stamppotbuffet, net zoals andere jaren bij ‘Concordia’ in Denekamp. Bij binnenkomst werd aan alle leden een kop koffie of thee aangeboden met een heerlijke plak verse cake. DENEKAMP

Hierna mochten de leden meedoen met de bingo waarvoor iedereen een gratis kaart ter beschikking kreeg om zijn geluk te beproeven. Er werd gespeeld om leuke prijzen en er waren zelfs enkele heerlijke flessen drank te winnen welke in de avonduren in huis genuttigd konden worden om de gezellige middag voort te zetten. Na de bingo stond er een heerlijk stamppot buffet voor DiGO klaar bestaande uit boerenkool,-zuurkool en wortelstamppot met heerlijke hachee, worst en ribbetjes. De leden hebben het zich goed laten smaken en verschillende leden hebben de gang naar het buffet meerdere malen gemaakt wat gezien mag worden als een compliment aan de kok. Na het stamppotbuffet heeft de voorzitter de organisatie bedankt en ook een woord van dank uit gesproken naar de leden, omdat ze met velen, 93 leden, aanwezig waren deze middag. Ook hebben ze samen met het bestuur de overstap gemaakt van de voormalige Ango naar de nieuwe vereniging DiGO. Een woord van dank aan Brookhuis reizen uit Oldenzaal is hier ook zeker op zijn plaats gezien de sponsoring

die ze gedaan hebben om deze middag mogelijk te maken. De commissie bijzondere activiteiten wil iedereen bedanken die er aan mee gewerkt heeft om deze middag tot een succes te maken.

Nieuws Waterpolo De Dinkel

Dit weekend zijn er twee uitwedstrijden gespeeld en er was een toernooi voor teams onder de 13 jaar. Heren 2 heeft gespeeld in Almelo tegen Heren 2 van De Veene. Na een mooie pot zijn de heren met de winst naar huis gegaan met 4-6. Heren 1 heeft in Vriezenveen gespeeld. Daar hebben ze Heren 4 van VZ&PC dik verslagen met een geweldige eindstand namelijk 4-13. DENEKAMP

De Dinkel organiseert in samenwerking met VKC'03 en De Veene een pupillentoernooi voor de jeugd onder de 13 jaar. De eerste wedstrijdronde is in Denekamp. Alle teams zijn erg aan elkaar gewaagd tijdens deze gezellige middag! In een erg vrolijke en gezellige sfeer werden de volgende wedstrijden gespeeld met de volgende eindstanden:

Succesvol optreden acteurs van Twente Plat in het Kulturhus het Trefpunt Weerselo

Het populaire humorgezelschap van Twente Plat Hendruk en Geessie, Mans en Mina gaven vrijdagavond 14 oktober een leuke voorstelling in de zaal van Het Trefpunt. Er was veel belangstelling voor de voorstelling van Twente Plat. Het was een gloednieuwe voorstelling waar de lachspieren ruim aan bod kwamen. WEERSELO

Deze familie had er weer een mooi spektakel van gemaakt met leuke conferences, liedjes en gekke sketches in een avondvullend programma. Mans was beveiliger van Rutte en maakte de meest hilarische taferelen mee, o.a. bij de Olympische spelen in Brazilië. Mina zong zeer toepasselijke liederen in het Twents en Hendruk en Geessie hadden allerlei taferelen meegemaakt die ze op humoristische wijze vertelden. Dit jaar bestaat Twente Plat 39 jaar en volgend jaar met hun 40-jarig jubileum hebben ze een speciaal programma. Hendruk (Fred) en Geessie (Angie) zijn de mensen van het eer-

ste uur en Mans (Bobby) hij moest wachten tot z’n 18e verjaardag voordat hij mee mocht met de optredens. Mina (Sara) stond met 16 jaar al op het podium. Hendruk en Geessie: “We spelen dit jaar voor de 39ste keer. We spelen veel in theaters, verzorgingshuizen, culturhuizen, maar het mooiste is toch wel zo’n zaal zoals hier bij Het Trefpunt. Je staat zo mooi dicht bij de mensen. Dat speelt heel plezierig, want in een theater zie je niemand zitten, dan kijk je in een donker gat vanwege de verlichting en daarom vinden we dit zo mooi. We spelen conferences, liedjes, lezingen, hu-

VKC’03 (Tubbergen) – De Veene (Almelo) 9-4; VKC’03 (Tubbergen) – De Dinkel (Denekamp) 7-3; De Veene (Almelo) – De Dinkel (Denekamp) 43. Alle drie teams kijken met smart uit naar de volgende toernooien. Het eerst volgende toernooi vindt plaats in Almelo (De Veene). Na het toernooi in Almelo (De Veene) is Tubbergen (VKC’03) aan de beurt.

mor, eigenlijk alles wat de mensen willen horen. Het is een mooi vak. We hebben bij een optreden meegemaakt dat er niemand was die voor de koffie zorgde, dat hebben wij toen

maar gedaan. En zo maak je nog een wat mee.” Al met al voor alle bezoekers een zeer ontspannen en relaxte avond. Ine Flinkers


Harde Elstar appelen

0,99

per kilo ................................................€

Knolselderij

0,99

per kilo ..............................................................................€

Bospeen grote bos

0,99

per bos ..............................................................................€ Eetbare

Hokkaido pompoen

per kilo .........................................................€

Chinese kool

0,99

per stuk.............................................................................€ Mooie lekkere vastkokende

aardappelen

0,49

Musica

10 kilo..................................................................................€

Perssinaasappelen zoet en boordevol sap

25 stuks.........................................................€

Dierenambulance/-taxi: 24 uur per dag bereikbaar op tel. 06-53747678.

4,98

5,98

GROENTE / FRUIT

DE GRENS

Nordhornsestraat 233, 7591 NT Denekamp, tel 0541 - 351616

Openingstijden: wo t/m zo. van 08.00 - 18.00 uur

Huisartsen Denekamp: M. Klamer/C.M.T. Klamer-Stöver, Ootmarsumsestraat 17 te Denekamp. G.H.M. Koekkoek, Krabbendijk 9 te Denekamp. E.M. Kluitman, Brink 3 te Denekamp. H.J.M. Joosten, Krabbendijk 9 te Denekamp. Huisartsen Ootmarsum: Huisartsenpraktijk Ootmarsum, Molenstraat 10d, 7631 AZ Ootmarsum: telefoon 0541280200. Huisartsen Weerselo e.o.: R. Frankhuisen, Stadtlohnallee 9. Tel 0541661323. Spoedlijn 0541-662521. Receptenlijn 0541-820213 Huisartspraktijk Hermeling, Legtenbergerstraat 10 te Weerselo, tel. 661004. Huisartsen gemeente Dinkelland: Voor weekenddiensten, op werkdagen na 17.00 uur en op nationale feestdagen bellen met: Huisartsenpost Oldenzaal, tel. 0885551122. Huisartsen Borne (hebben o.a. weekenddienst in Saasveld): H.J. van Enter, Watertorenerf 7 te Borne, tel. 074-2661391. M.J.C. Oijevaar, Watertorenerf 7 te Borne, tel. 074-2661391. W.J.S. Vriesendorp, Grotestraat 264 te Borne, tel. 074-2661521. M.G.H. Timmerman, Deldensestraat 5 te Borne, tel, 074-2661242. A. Brentjes, ‘t Dijkhuis 32 te Borne, tel. 0742661462. M. Hartmans, ‘t Dijkhuis 32 te Borne, tel. 074-2661462. R.J. Verburg, ‘t Dijkhuis 32 te Borne, tel. 074-2661462. J.A.J.M. Hobert, ‘t Dijkhuis 32 te Borne, tel. 074-2661462. H.F. Hesselink, Parallelweg 1 te Borne, tel. 074-2661824. P.A. van Buuren, ‘t Dijkhuis 32 te Borne, tel. 074-2661824. F. Brouwers, Watertorenerf 7 te Borne, tel. 074-2661391. Huisartsen Borne: Voor weekenddiensten, op werkdagen na 17.00 uur en op nationale feestdagen bellen met: Huisartsenpost Hengelo, tel. 0885551155.

ALARM 1-1-2 Als elke seconde telt

Natuurontwikkeling

Kans of een bedreiging?

Heeft de provincie belangstelling voor uw onroerend goed? Wij kunnen u begeleiden in het verkoop en aankoop traject. Samen met u kunnen wij zorgen voor een goede deal, waarbij kennis van zaken, tact, geduld en creativiteit van belang is.

BEL ONS VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK! Jan Bart Smelt: 06-53134975 Yvon Droste: 06-30802527 WWW.AGRITEAM.NL

Verloskundigen Oldenzaal en Denekamp: De dienstdoende verloskundige is voor spoedgevallen en bevallingen te bereiken via het ziekenhuis in Oldenzaal, tel. 0541-574000. Voor het maken van een afspraak kunt u elke dag (behalve vrijdag) tussen 9.00 en 15.00 uur bellen, tel. 0541574063. Elke donderdag spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur in het wijkgebouw aan de Meester Muldersstraat in Denekamp. Tandartsen: Bij zeer acute klachten kan bij afwezigheid van eigen tandarts de dienstdoende tandarts van regio Oldenzaal en omgeving worden opgeroepen via tel. 0900-1010555. Gedurende weekend vaste spreekuren op zaterdag van 12.00-12.30 uur en van 18.30-19.00 uur en op zondag van 12.00-12.30 uur. Tandartsen Weerselo e.o.: De weekenddienstregeling is als volgt: spreekuren op zaterdag 12.00-12.30 uur en van 18.30-19.00 uur; spreekuren op zondag 12.00-12.30 uur. Informatie inzake de dienstdoende tandarts: tel. 074-2508822. Dierenartspraktijk Denekamp: Tel. 0541-352268. Spreekuur kleine huisdieren maandag, dinsdag en donderdag van 17.30-18.30 uur en woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur en volgens afspraak. Dierenarts Weerselo e.o.: Voor de dienstdoende arts kunt u bellen: 0541-530005.

Apotheek Denekamp, Brinkstraat 1, Denekamp, tel. 0541-354386. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek in Oldenzaal. Prikpost Medlon (MST) Denekamp: Gerardus Majella Zorggroep Sint Maarten, Berghummerstraat 15 7591 GX Denekamp, maandag t/m donderdag 7.30-10.00 uur.

Welke

zelfstandige VERPLEEGKUNDIGE niv. 4/5 komt ons zelfsturende team versterken voor 8-16 uur/week Reacties voor 30 oktober 2016

dinkellandzuid@buurtzorgnederland.com of 06-10590726

Prikpost Medlon (MST/ZGT) Ootmarsum: Huize Fransiscus Zorggroep Sint Maarten, De Meijerij 1 7631 AM Ootmarsum, dinsdag en woensdag 7.30-10.00 uur, donderdag 7.30-8.30 uur Prikpost Medlon (MST/ZGT) Rossum: vanaf 20 sep. open: Kulturhus Rabo CoCeR, Thijplein 1, 7596 KM Rossum, donderdag 8.00-9.00 uur Prikpost Medlon (MST/ZGT) Weerselo: Gezondheidscentrum Weerselo, Stadtlohnallee 9, Weerselo, maandag, dinsdag, donderdag én vrijdag van 7.30 tot 9.30 uur. Prikpost De Lutte: Erve Boerrigter Plechelmusstraat 14, donderdag van 8.15-9.15 uur. Bloedafname laboratorium MST en trombosedienst MST Voor telefonisch contact met de trombosedienst kunt u bellen met tel. 088-4633300. Het laboratorium is bereikbaar op tel. 0884633566.

WIEFFERINK MOTORSPORT Uw adres voor: Verkoop | Reparatie | Onderhoud | Schade taxatie van: Motorfietsen | Bromfietsen | Scooters | Quad’s | ATV’s Hanzeweg 2a, Denekamp Tel: 0541 - 85 95 94

info@wiefferinkmotorsport.nl www.wiefferinkmotorsport.nl

PRIKPOSTEN SHO Denekamp, Krabbendijk 9a. Geopend elke werkdag van 8.00-10.30 uur. Ootmarsum, gezondheidscentrum de Molenborgh, Molenstraat 8d. Geopend elke werkdag van 8.00-10.30 uur. De Lutte, Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 12. Geopend elke donderdag van 8.15-9.15 uur. Carintreggeland, tel. 088-3677000 (lokaal tarief, algemeen nummer dag en nacht bereikbaar). Wijkverpleging, tel. 088-3677000 (lokaal tarief); diëtist: op afspr. via tel. 074-3677111. Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen: Brinkstraat 14-16, 7591 DP Denekamp. Open: maandag tot en met vrijdag van 11.30-12.00 uur (feestdagen gesloten). Personenalarmering: informatie en aanmelden via 088-36770 00 (lokaal tarief). Dagvoorziening De Dinkelhof, gehuisvest in Carintreggeland Huis Dokter Eekmanhof, Vledderstraat 9, 7591 DH Denekamp, tel. 088-3677000. Dokter Eekmanhof: Synagogepassage 1-4, 7591 MB Denekamp. POLITIE DENEKAMP OOTMARSUM EN WEERSELO Afdelingsbureau Denekamp: Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00-13.00 uur (vrije inloop), daarnaast op afspraak (tot 17.00 uur). Zaterdag, zondag en feestdagen gesloten. Wijkbureau Ootmarsum: Openingstijden: woensdag van 14.00-17.00 uur. Rest op afspraak via bureau Denekamp. Steunpunt Weerselo: Openingstijden: dinsdag van 10.00-12.00 uur. Rest op afspraak via bureau Denekamp. Telefoon: 0900-8844 (regio politie Twente = één centraal nummer). Ook buiten openingstijden is de politie te bereiken onder bovenvermeld nummer. De beller wordt dan doorverbonden met de meldkamer van de politie in de afdeling Oldenzaal (district Noordoost-Twente). Wel aangeven vanuit welke plaats u belt.

Omdat wij bij Reinerink bloemen & planten de voorkeur geven aan rechtstreekse inkoop bij geselecteerde kwekers. De mooiste Bolchrysanten komen van de koude Belgische grond. Ook dit jaar zijn de mooiste soorten en modellen weer voor u geselecteerd.

Je zal d’r maar een krijgen!! Reinerink bloemen & planten Dan heb je er gegarandeerd plezier van…

aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag


Het Dinkelland van de toekomst een inspirerende bijeenkomst in Weerselo

Ongeveer tachtig belangstellenden zijn op 12 oktober jl. naar het Trefpunt in Weerselo gekomen om de lezing van Prof. Dr. Gert-Jan Hospers over dit onderwerp bij te wonen. Thema's zoals de voorspelde krimp met al zijn negatieve effecten maar ook hoe met gebruikmaking van de kwaliteiten en mogelijkheden die Dinkelland te bieden heeft een goede toekomst in te gaan stonden centraal in de lezing van prof. Hospers. Het werd een erg inspirerende bijeenkomst, waarin het niet enkel over de negatieve gevolgen van de krimp ging. WEERSELO

Henk Procee, voorzitter van de commissie die binnen Lokaal Dinkelland met name nadenkt over de toekomst van Dinkelland, verwelkomde de belangstellenden en speciaal Prof. Hospers. Deze is economische geograaf aan de Universiteit Twente en bijzonder Hoogleraar aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Prof. Hospers woont in Lonneker en kent Twente maar ook de gemeente Dinkelland heel goed. Hij is een expert op het gebied van de stedelijke en regionale ontwikkeling en doet veel praktijkonderzoek in Oost Nederland.

Een greep uit zijn betoog: Zorg voor een levendig centrum in het dorp, dat als het sociale middelpunt fungeert en plan nieuwbouw van woningen zoveel mogelijk in dat centrum en niet aan de rand van het dorp. Betrek de jongeren nadrukkelijk bij de dorpsontwikkelingen en richt je niet op de randstedeling die toch niet naar het dorp komt. Het dorp moet keuzes maken en niet uitgaan van de krimp en al zijn negatieve gevolgen maar juist van de kansen die een dorp heeft, want die zijn duidelijk

aanwezig. Leegkomende historische gebouwen moet je koesteren en vooral niet afbreken. Beter is met een passende invulling de belevingswaarde van die gebouwen te bewaren. Een dorp moet veel meer dan tot nu toe gebeurt investeren in de jeugd, die vaak niet weet welke kansen hun dorp te bieden heeft voor opleiding en werk. Tot slot noemde Hospers het toerisme met de aanwezigheid van het Nationaal Landschap Noordoost Twente en Duitsland als belangrijke factoren. Je moet het

dorp als het ware bekijken door de ogen van een toerist. Op dat punt is er volgens hem in de gemeente Dinkelland nog veel te winnen. Het toerisme is een belangrijke factor om de leefbaarheid in stand te houden. Verrassend was de insteek van Prof. Hospers: je moet niet uitgaan van de krimp met al zijn negatieve gevolgen maar juist van de positieve kansen die Dinkelland te bieden heeft. Maar dan moeten de dorpen er wel wat voor doen! Het was al met al een inspirerende avond over een thema waarover het laatste woord nog niet is gezegd. De sheets van Prof. Hospers zijn te raadplegen op de website van Lokaal Dinkelland: www.lokaaldinkelland.nl. Ine Flinkers

Nederland telt 350.000 mensen die blind of slechtziend zijn. Niets of bijna niets kunnen zien heeft ingrijpende gevolgen. Daarom collecteert Vereniging Bartiméus Sonneheerdt van 24 t/m 29 oktober ook in Denekamp om geld in te zamelen voor blinde en slechtziende mensen. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan twee onderwijsprojecten voor blinde en slechtziende kinderen. Een project voor het ontwikkelen van digitaal onderwijs en een project voor de aanschaf van voelbare prentenboeken. Ook is men nog op zoek naar meer collectanten. Belangstellenden mogen zich melden bij Leonie Tadema, tel. 06-18467107, ltadema@steunbartimeus.nl. Bert van Leeuwen, ambassadeur van Bartiméus Sonneheerdt: "Blinde en slechtziende kinderen hebben onze hulp hard nodig, om net als ieder ander kind te kunnen leren, spelen en sporten. Tachtig procent van de informatie die je binnenkrijgt, komt binnen via je ogen, stel je voor dat je dat moet missen. Dat maakt concrete hulp zo belangrijk en daarvoor maakt Bartiméus Sonneheerdt zich sterk." Meer informatie: steunBartimeus.nl.

Sobere herdenking bij Menco-monument

Op 7 oktober jongstleden plaatsten enkele leden van de BMS een eenvoudig plantje bij het Menco-monument aan de Reutumerstraat aan de voet van de Kuiperberg. Een sobere herdenking, waarmee in 1995 werd begonnen. In dat jaar werd op 7 mei het monument onthuld. Een grote veldkei aan één zijde afgezaagd en gladgeschaafd. Daarop staat het opschrift, een verklarende tekst, die herinnert aan de tragische gebeurtenis op die plek op 7 oktober 1944. OOTMARSUM

Na een inleiding over dorpen en de stad, hun onderlinge relatie en het veranderende platteland kwam al snel de onvermijdelijke krimp ter sprake, die alom voor verontrusting zorgt. Voorzieningen in de dorpen staan onder druk, bijvoorbeeld scholen hebben te kampen met minder leerlingen en sluiting dreigt. Verrassend was de insteek van Prof. Hospers, dat de dorpen zelf ook veel kunnen doen om de toekomst veilig te stellen. Hij gaat uit van de kracht van het dorp zelf, maar gaf heel duidelijk aan dat de dorpen dan wel zelf aan de bak moeten.

49 Abrahams voor Jos Zwaferink uit Rossum

Jos Zwaferink werd woensdagavond 12 oktober verrast voor zijn 50ste verjaardag met 49 Abrahams. In een parade liepen de Abrahams met fakkels in het donker van de Wiekerstraat naar de Smienkweg waar Jos vol verbazing de hele verlichte stoet aan zag komen. ROSSUM

Die avond om acht uur vertrokken 49 Abrahams, van klein tot groot, buren, familie, kameraden en voetbalvrien-

Collecte voor blinde en slechtziende mensen

den, in een verlichte optocht met fakkels naar de Smienkweg om Jos Zwaferink te verrassen voor zijn 50ste

verjaardag. Jos is getrouwd en heeft drie kinderen; hij werkt bij de Twentse Weg en Waterbouw. De buren noemen hem een noeste arbeider, een harde werker. Hij is een sociaal persoon en zeer betrokken bij het dorp maar vooral bij RSC, de voetbalvereniging van Rossum. Hij

verdiende het dan ook om door 49 Abrahams in het zonnetje gezet te worden. Er werd na de wandeltocht gezellig bijgepraat bij Jos in de feesttent onder het genot van een hapje en een drankje. Ine Flinkers

De gezinsleden van de Joodse familie Menco die om het leven werden gebracht.

Nadat het Almelose gezin Menco, dat daarvóór in Ootmarsum in het Cremershuis woonde, op 6 oktober 1944 op hun onderduikadres, boerderij Evers (Paus) in Hezinge gevangen werden genomen, werd het naar de marechausseekazerne in Ootmarsum gebracht: vader Maurits, moeder Sofia, de zoons, tweeling Sallo en Simon en de tweeling Stella en Nico. (Twee kinderen, Herman en Betty waren toen elders op een onderduikadres). Zij brachten daar de nacht in een gevangeniscel door. Vader en de jongens gescheiden van moeder en dochter. De andere ochtend werden vader en de jongens in alle vroegte uit hun cel gehaald. Buiten stond een vrachtwagen klaar, waar ze moesten instappen. Op de weg naar Reutum, even voorbij boerderij Tijdhof (Kroeze) moesten ze uitstappen, waarna ze

zonder vorm van proces werden doodgeschoten. Het lot van moeder Menco en haar dochter is nooit bekend geworden. In 1995 werd na een gezamenlijke actie van Heemkunde Reutum/Haarle en de BMS het herdenkingsmonument geplaatst, dat op 7 mei door Betty Menco, het enige nog in leven zijnde gezinslid, samen met haar schoonzus Elly Menco werd onthuld. Dat gebeurde onder grote belangstelling van onder andere familieleden van de Menco’s en bekenden. Maar vooral in aanwezigheid van schoolkinderen uit Reutum. Zij adopteerden het monument en leggen er elk jaar op 4 mei een krans. De leerlingen van de basisscholen in Ootmarsum en Agelo brengen elk jaar een bezoek aan het Menco-monument en krijgen daar uitleg over de gebeurtenis.

Een eenvoudig plantje op het Mencomonument.


MARIE-JOSÉ TWEEDEHANDSKLEDINGWINKEL

ER IS WEER VOLOP KEUS IN NAJAAR/ WINTERKLEDING EN ACCESSOIRES, VEEL MOOIE WINTERLAARZEN.

Let op, herfstvakantie gewoon geopend.

Alleen donderdagavond 20 oktober gesloten! Openingstijden: Woensdag: 8.30-12.00 uur Donderdag: 19.00-21.00 uur Vrijdag: 8.30-12.00 uur Zaterdag: 14.00-17.00 uur Alle informatie vind u op mijn website: www.marie-jose.de Schiphorstdijk 22, Denekamp - telefoon 0541 - 355022

TE HUUR

Gedeelte Boerderijwoning omgeving Rossum - Weerselo Geschikt voor 1 à 2 personen, geen huisdieren.

Tel: 0541-625957 HERFSTVAKANTIEAANBIEDING Schaapskooi Stroothuizen Van woensdag 19 t/m zaterdag 22 oktober

Elke

pannenkoek slechts

2,50

Stroothuizerweg 37, Denekamp • www.stroothuizen.nl

Gratis cursus voor iedereen die thuis een dementerende naaste verzorgt Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de dementerende als voor de naaste omgeving. Het thuis verzorgen en begeleiden van een dementerende ervaren velen dan ook als een zware taak. Voor de Steunpunten Mantelzorg van SIZ Twente is dat aanleiding om in Almelo, Hengelo, Tubbergen, Dinkelland en Borne in samenwerking met de Dementieketens Twente de mantelzorgers in genoemde gemeentes te ondersteunen met het aanbieden van een gratis cursus. Tijdens deze cursus wordt uitgebreid informatie gegeven over de ziekte dementie. De deelnemers krijgen adviezen over hoe zij met deze ingrijpende ziekte kunnen omgaan. Deelnemers aan deze cursus ontmoeten daarnaast lotgenoten die voor een dementerende naaste zorgen. Daardoor kunnen zij persoonlijke ervaringen en praktische tips uitwisselen. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten op de dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur. In Dinkelland zijn de cursusdata: 15 en 29 november; 13 december, 10 januari en 7 februari in de Herterij, Meijersweg 8, 7678 SH Geesteren. Aan deze cursus zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden, de cursus wordt door de betreffende gemeenten gefinancierd. Aanmelden kan per telefoon, tel. 085-7731720 of per e-mail, aanmelden@siztwente.nl

Volleybal Set-Up ’65 introduceert alv nieuwe stijl Volleybalvereniging Springendal Set-Up ’65 gooide de opzet van de algemene ledenvergadering over aan andere boeg. “Een vergadering nieuwe stijl”, noemde voorzitter René Bosch de bijeenkomst, “En hopelijk past dat meer in deze tijd waar we het formele loslaten en vervangen door interactie.” Het zorgde in ieder geval wel voor een verdubbeling van het aantal leden dat deze alv bezocht en dus zat de kantine van de sporthal vol. De volleybalclub nam afscheid van Henny Heerts en Lieke Steggink, die respectievelijk 6 en 3 jaar zitting hadden in het hoofdbestuur. Beiden werden benoemd tot lid van verdienste. 13 jubilarissen werden in het zonnetje gezet. Rudi en Hubertien Bruns, Hermine Kuipers, Marcel Oude Luttikhuis, Alfons Kruse, Jan Pikkemaat, Ronald Leussink en Annie Brookhuis vierden hun 40-jarig lidmaatschap. Een zilveren jubileum was er voor Thomas Storck, Lisette Hermsen, Truus Eertman, en Rob Barenbrug. René Bosch werd herkozen als voorzitter voor een driejarige ambtstermijn en Marloes Kokkelink trad als secretaris toe tot het hoofdbestuur van Set-Up ’65. Veel waardering vanuit de vergadering en het hoofdbestuur was er voor de sponsorcommissie, die onder leiding van Michel Luft allerlei initiatieven heeft ontplooid. Tijdens de vergadering konden de eerste resultaten al worden getoond. Dankzij sponsors als Apparatenbouw Ootmarsum, Filtercare en Tuinvisie kon de jongste jeugd, de CMV, in nieuwe kleding worden gestoken. Voor dames 2 is Marquant Advocaten aangetrokken en het eerste herenteam werd in de kleding gestoken door Catapult. Michel Luft gaf een inkijkje in de opzet van de nieuwe sponsorcommissie en kon melden dat de beide businessclubs van de volleybalvereniging nog steeds groeien in aantal. Smash 2016 heeft inmiddels 31 leden en SOS kent een ledenaantal van 26 bedrijven. Deze zijn allemaal te vinden op de website van de volleybalvereniging www.setup65.nl. De aanwezige leden kregen bij binnenkomst direct de vraag gesteld om een antwoord op te schrijven wat er in je opkomt bij de naam Set-Up ’65. Het bleek een eerste aanzet te zijn, die een soort van sneeuwbaleffect moest opleveren. Tijdens de workshop discussieerden de leden in groepen over de vraag hoe je vrijwilligers aan de vereniging bindt en hoe er op effectieve wijze gecommuniceerd moet worden. De leden zorgden voor verrassende antwoorden, die door Rob Barenbrug en Frans Siewes verder worden uitgewerkt. Het eerste dames – en herenteam, goed vertegenwoordigd op deze alv, spraken met elkaar af om tijdens het vrijwilligersfeest samen de bardienst te verzorgen, omdat zij ook perfect aanvoelen dat veel vrijwilligers voor hen klaar staan. Penningmeester Peter Spit presenteerde jaarcijfers en de begroting. De contributie steeg met 2% en verder waren de cijfers positief en met name de sponsorinkomsten zorgden voor een positief beeld. Het aantal leden bedraagt ongeveer 500 en daarmee is de vereniging redelijk stabiel in haar ledenaantal. De Jan Wiggertrofee is dit jaar weggelegd voor Rosalien Krabbe, Loes Markus en Hanneke Koops, die trouw iedere zaterdag de loterij verzorgen bij wedstrijden van het eerste heren – en damesteam. De vergadering verliep in deze opzet duidelijk minder formeel en meer anno 2016. De club is klaar om verder te kunnen professionaliseren. Daarnaast wil men de eigen, ongedwongen sfeer handhaven, zodat alle leden zich op elk niveau thuis voelen binnen de volleybalclub Set-Up ’65.

Veevoeders Zaaigoed Agrarische benodigdheden

BORGELINK Lattropperstraat 25 Denekamp - Tel. 351305

Kunstmest Pootgoed Kleindier voeders

AANBIEDINGEN T/M 25 OKTOBER

Pindanetjes 200 gram 5 st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,75 Kalk korrel 10 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 5,00 Hondenbrok Senior 3 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 7,00 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur - zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur

Handbalvereniging R.S.C. Uitslagen Dames 1 Actief Kl. 1 - R.S.C. 1 21-24; Dames 2 Borhave 3 - R.S.C. 2 23-8; A1-jeugd de Tukkers A1 - R.S.C. A1 20-20; E2-jeugd D.H.V. E2 - R.S.C. E2 18-9; F1-jeugd D.H.V. F1 - R.S.C. F1 13-3; Recreanten 2 D.S.V.D. R3 - R.S.C. R2 19-14. Programma Dinsdag 25 oktober: Recreanten 1 W.H.C. R1 - R.S.C. R1, aanvang 21.00 uu, sporthal de Marke Hengevelde.

EHBO Ootmarsum houdt huis-aan-huiscollecte In de week van 24 t/m 29 oktober houdt de EHBO vereniging Ootmarsum weer haar jaarlijkse huis-aan-huiscollecte. De opbrengst zal dit jaar worden gebruikt voor o.a: Nieuwe opleidingen basis EHBO & AED. (Er zijn nog plaatsen vrij.) Oefenmateriaal en nieuwe jassen. En om de contributie voor de hulpverlener zo laag mogelijk te houden, zij maken belangeloos uren vrij, om bij evenementen aanwezig te zijn en om u te helpen bij een ongeval of hartfalen. Beloon daarom het werk van alle vrijwillige EHBO’ers en maak de collectanten blij met uw gift, want een kleine bijdrage van ieder kan succes zijn voor iedereen ! Als er personen , sporters en/of recreanten zijn die info willen over de EHBO, kom dan op een van de oefenavonden. Maandag 7 of 21 november, aanvang 19.00 uur in het ‘Damast’ Laagsestraat 4 in Ootmarsum.


Nieuws Mare Volley Eerste overwinning Heren 2 is vijfpunter

Veur mekaar - met mekaar GEMEENTE DINKELLAND Maandag 24 oktober Sportief wandelen (SWO)

9.30-11.30 uur

Div. locaties (na overleg)

tel. 669911

De Haarstee Weerselo

tel. 669911

9.30-11.30 uur

Div. locaties (na overleg)

tel. 669911

Open eettafel (SWO)

12.00 uur

Wooncomplex Mr. Dingeldeinstraat

tel. 669911

DiGO kaartavond

18.30 uur

Grand café St. Lucia

tel. 352936

Veur Mekaar (SWO)

10.00-12.00 uur

Kulturhus

tel. 669911

Open eettafel (SWO)

12.00 uur

Brasserie ’t Peerke

tel. 669911

Handwerksoos (DIGO)

19.30-21.30 uur

Kantoor Past. de Goeystraat

tel. 354627

Open eettafel (SWO)

12.00 uur

Kulturhus

tel. 669911

Inloop

18.30-20.30 uur

Gerardus Majella

19.30-21.30 uur

Grand Café St. Lucia

Inloop

10.00-16.00 uur

Gerardus Majella

Open eettafel (SWO)

12.00 uur

Brasserie ‘t Peerke

tel. 669911

18.30-19.30 uur

DiGO-kantoor, Past. de Goeystraat

tel. 358270

8.45-9.30 uur

Sporthal

tel. 669911

(ZSM)

10.00 uur

Franciscus

tel. 280888

Creatief (ZSM)

10.30 uur

Franciscus

tel. 280888

Spelenderwijs (Beweging in 14.00-16.00 uur je brein) (SWO) Dinsdag 25 oktober Sportief wandelen (SWO)

DENEKAMP

Schulte Energie en Techniek/Heren 2 begon het volleybalseizoen 2016 2017 met twee nipte nederlagen in de barrage. Afgelopen vrijdag 14 oktober werd de eerste winst van het seizoen geboekt. Thuisploeg Devoc 3 wist in de tweede en derde doorgang rond de twintig punten grens weer gelijk te trekken, maar kwam over het algemeen tekort tegen de Noord Deurningse reserves. Met 16, 21, 22 en 17 tegen 25 wist de Schulte-formatie de vijfpunter in de zak te steken. Tegenstrijdig genoeg leverden de twee eerdere verliesbeurten een beter gemoed op dan

de winstpartij tegen Devoc, omdat de heren erin slaagden zichzelf af en toe in een lastig parket te brengen. Thuisploeg Devoc Heren 3 slaagde er in de gehele wedstrijd niet in om het de Noord Deurningse ploeg echt lastig te maken, maar de Deldense passlinie bleek lastig te kraken. Een opslagbeurt in het midden van de set leverde een serie van zes punten op. Dat was voldoende voor de 1625-setwinst. In de tweede doorgang werd vroeg in de set een vijfpunter voorsprong opgebouwd, opnieuw middels enkele sterke opslagbeurten. In het midden van de set zakten de gasten ver terug, omdat de heren zich verdedigend niet al kwiek toonden. Briljant werd het daarna niet, maar de ploeg liep weer wat punten uit: 21-25. De derde doorgang kende eenzelfde verloop. Vroege voor-

sprong, een flinke dip in het midden en net op tijd de weg naar boven vinden: 22-25. Na de wedstrijdwinst speelden de gasten wat soepeler en wisten dit in 17 tegen 25 om te zetten. Komende vrijdag 21 oktober trekt de Schulte formatie naar het Universiteitscomplex, waar Harambee 6 de tegenstander is. Tuincentrum Oosterik/Heren 1 gaat op bezoek bij subtopper Flevoll, dat gezien de recente historie als bijzonder lastige tegenstander bestempeld mag worden.

Maandag 24 oktober

Dinsdag 25 oktober

Woensdag 26 oktober

Hobbyclub creatief met papier (DIGO)

tel. 353122

Euregio Indoor Denekamp

Regionale ruiters in de prijzen tijdens eerste dag

Tijdens de tiende editie van de GMB-jongepaardencompetitie in Denekamp nam Frank Buitenhuis uit Holten ook voor de tiende keer deel met maar liefst tien! paarden en zeker niet zonder succes. De 6- en 7-jarigen rubriek schreef hij knap op zijn naam met de 7-jarige Enoamirette (Padinus x Accord II). Knap tweede werd Chantal Leusink met Edeling (Zento x Douwe) en op de derde plaats eindigde Anne-Lotte Tijhuis met Casaktie (Cascari x Caresino). DENEKAMP

Donderdag 27 oktober

Informatie-uur, alleen na tel. afspraak (DIGO)

DEURNINGEN Woensdag 26 oktober Gymgroep (SWO)

OOTMARSUM Dinsdag 25 oktober H en A modeshow en verkoop

Woensdag 26 oktober Herenuurtje (ZSM)

10.00 uur

Franciscus

tel. 280888

Muzikaal uurtje (ZSM)

10.30 uur

Franciscus

tel. 280888

Bloemschikken (ZSM)

14.00 uur

Franciscus

tel. 280888

Kerkdienst (ZSM)

10.00 uur

Franciscus

tel. 280888

Spellenmiddag (ZSM)

14.00 uur

Franciscus

tel. 280888

Sjoelcompetitie (Soos)

14.30-16.30 uur

Parochiecentrum

tel. 291730

Bezoekersgroep

19.30 uur

Parochiecentrum

tel. 291302

Herenuurtje (ZSM)

10.00 uur

Franciscus

tel. 280888

Rode-Kruismiddag (ZSM)

14.00-16.30 uur

Franciscus

tel. 280888

Donderdag 27 oktober

Vrijdag 28 oktober

ROSSUM Woensdag 26 oktober Walking Football (SWO)

10.00-11.30 uur

Sportpark ‘t Maalland Rossum

tel. 669911

Open eettafel (SWO)

12.00 uur

De CoCeR

tel. 669911

14.00 uur

Ewwert’s Bar

tel. 221255

14.00-16.00 uur

Haarstee

tel. 669911

9.30-10.30 uur

‘t Trefpunt

tel. 661686

Maud Wiefferink tijdens de prijsuitreiking.

In de 5-jarigen rubriek sprong Veronique Morsink uit De Lutte met Zakina Z (Zandor Z x Montender) een foutloos parcours met een snelle tijd van 33,75 seconde. Maud Wiefferink uit Denekamp reed daarna met Gacarla (Arezzo x Indoctro) foutloos, met zeer korte wendingen naar een tijd van 33,03 seconden. Het leek erop dat ze daarmee de winnares zou worden. Sjaak Sleiderink reed met Glamour (Nummero Uno x Iroko) foutloos in de prachtige rit naar uiteindelijk de vierde plaats met 36,06 seconden. In een ultieme poging reed Fred van Straten met Giamo-Musterd (Bustique x Animo) een foutloos parcours

Sjaak Sleiderink tijdens de prijsuitreiking.

in 32,29 seconden en werd daarmee winnaar. Hij verwees hiermee Maud Wiefferink naar de tweede en Veronique Morsink naar de derde plaats. Bij de 4-jarigen hadden Conor Drain en Wim Schröder de meeste waardering voor Hermitage VDP, een fokproduct van Arend en Arend Jan van de Pol uit Bathmen. Deze zoon van Ukato uit een merrie van Quidam de Revel werd voorgesteld door Rianne Nalis en ontving een 7,8 voor techniek en vermogen en een 8 voor het gaan tussen de hindernissen. Ivo Busscher werd tweede met H Umonia (Cliff Z x Odermus R, gefokt door E.J. Tijink uit Almelo) en kreeg

TILLIGTE Woensdag 26 oktober Autotocht (Ouderensoos)

WEERSELO Maandag 24 oktober Spelenderwijs (SWO) Dinsdag 25 oktober Gymgroep mannen 55+ Donderdag 27 oktober Weth. Duursma gem. DinkellandWMO (Ouderen Contact)

14.00 uur Trefpunt

tel. 661307

Wilt u uw activiteiten voor senioren ook gratis in deze agenda vermelden? Bel dan voor informatie met Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland: 0541-669911 (op werkdagen van 9.00-12.00 uur).

Maud Wiefferink en Veronique Morsink tijdens prijsuitreiking. Foto’s Frank Nieuwhuis.

een 8 voor techniek en vermogen en een 7,5 voor het gaan tussen de hindernissen.

Programma Euregio Indoor Woensdag 19 oktober: 14.00 uur: oefenspringen pony’s. Vrijdag 21 oktober: 18.00 uur: springen paarden B en L. Zaterdag 22 oktober: 9.00 uur: springen paarden BB, B en L. Zondag 23 oktober: 9.00 uur: springen pony’s alle klassen. Woensdag 26 oktober: 17.00 uur: springen paarden M, Z en ZZ. Kijk voor meer informatie ook op www.euregioindoordenekamp.nl


Word nu postbezorger in je eigen buurt! Bezorging enkele uren op dinsdag en vrijdag in je eigen buurt. Een goede balans tussen vrije tijd en verdiensten. De Post wordt thuis afgeleverd. Twijfel niet en solliciteer direct bij Postedd.

Solliciteer direct www.postedd.nl

Postedd zoekt bezorgers (m/v) voor de bezorging van geadresseerde post. Ben jij enthousiast en neem jij het werk serieus? Dan ben jij onze ideale kandidaat! De minimale leeftijd is 16 jaar. Postedd verzorgt de post en het geadresseerd drukwerk van Sandd in de regio. Elke maandag en donderdag wordt de post door een chauffeur van Postedd thuis afgeleverd. De post moet vervolgens op dinsdag en vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur bezorgd te worden. Veel vrijheid, met als enige voorwaarde dat het laatste poststuk vóór 18.00 uur op de bezorgdag in de bus zit. De minimumleeftijd, voor een postbezorger is 16 jaar, ook alle leeftijdsgroepen daarboven zijn welkom.

Postbezorging en huis aan huis verspreiding Partner van Sandd

Uitslagen Kanaalruitertjes en Dinkelruiters Colleen Swennenhuis heeft op zaterdag 15 oktober deelgenomen aan de dressuur challenge in Wierden. Zij werd met Primrose tweede in de categorie D klasse L1. Twente Cup Lonneker Afgelopen week was de Twente Cup springen voor pony’s in Lonneker. Lotte Borghuis werd tweede in de cat. D klasse M, klassiek met barrage en Lars Wigger behaalde met Faith een negende plek in de cat. D klasse L klassiek met barrage. Met zijn andere pony Bliksem eindigde Lars als vierde in de cat. D klasse M klassiek direct op tijd en vijfde in de cat. D klasse M klassiek met barrage. Myrthe IJland sprong met Okidoki in de cat. DE klasse M klassiek direct op tijd naar

Badmintonnieuws Senioren Alle senioren team hadden vrij met uitzondering van het combinatieteam De Schalm BC1. Combinatieteam de Schalm 1 had een thuiswedstrijd tegen Union-Goor 1. De 1e herenenkel van John Engbersen ging helaas verloren in 3 sets. De 2e herenenkel van Walter Niehof was een spannende strijd waarin Walter de winst wist te behalen. De 1e dames enkel Van Odette Aveskamp werd zonder veel moeite gewonnen. Helma Mebius daarentegen had een zware enkel partij, waarin ze helaas niet wist te winnen. In de heren en dames dubbel wisten de heren niet te winnen en de dames wonnen in twee sets. Als laatste werden de mixpartijen gespeeld. De eerste mix van John en Yvonne ging maar net verloren. In de tweede mix van Walter en Odette moest er een derde set aan te pas komen. Deze set werd gelukkig gewonnen. Hierdoor was de overwinning voor De Schalm (5-3) Jeugd Alle jeugdteams hadden afgelopen weekend vrij. Waarom speel je geen badminton? Heb je wel eens gedacht om deze sport uit te gaan oefenen. Nee, gek eigenlijk, want je hebt het al vaak gespeeld. Door te sporten blijf je gezond en als je traint kom je erachter

dat het een bijzonder slim en leuk spel is. Kortom, wat let je om op dinsdag naar de training van badminton in Denekamp te gaan. Voor de jeugd is er elke dinsdag training vanaf 17.00 uur. Je bent altijd welkom om te komen en er is altijd een racket beschikbaar. Je moet alleen sportschoenen en sportkleding aan hebben. Voor de ouderen is er vanaf 19.30 uur training. Zonder oefenen, maar met sportschoenen en sportkleding ben je welkom. Het racket kun je lenen van de club. Uitslagen senioren Comb. Schalm De Bc1 - Union-Goor Bc 1 5-3 Programma senioren Vrijdag 21 oktober: Icarus Bv 6 - Comb. Schalm De Bc2, 19.00 uur, Thijcollege. Vrijdag 28 oktober: Denekamp Bc1 Pluumke 67 Bc1, 19.30 uur, Kerkeres; Denekamp Bc2 - Diok Dbv 3, 19.30 uur, Kerkeres. Woensdag 2 november: Orion Bc 9 - Denekamp Bc3, 20.00 uur, Pathmoshal. Donderdag 3 november: Comb. Schalm De Bc1 - Elo United 5, 20.30 uur, Sporthal De Schalm. Jeugd Zaterdag 30 oktober: Elo United J1 - Denekamp Bc J3, 11.00 uur, Hasseler Es. Zaterdag 5 november: Flits Bc J1 - Denekamp Bc J1, 8.30 uur, ‘n Dikken. Zondag 6 november: Twenthe 67 Bc J2 - Denekamp Bc J2, 10.00 uur, Sportpark.

een derde plaats en in de cat. DE klasse M klassiek met barrage werd de combinatie zesde. Ook Mart IJland liet weer van zich horen. Met Pepsi MP veroverde Mart in de cat. DE klasse M klassiek direct op tijd een zesde plek en in de cat. DE klasse M klassiek met barrage werd hij zevende. Ook de andere pony van Mart, Bentley, was in vorm. In de cat. DE klasse Z klassiek met barrage mocht de combinatie een vierde prijs in ontvangst nemen. Uitslagen Dinkelruiters Concours Saasveld Susan Wiefferink behaalde afgelopen weekend in Saasveld een mooie vierde prijs met haar paard Go-Flytonhigh in de klasse M. Met haar andere paard Harvey werd de amazone zesde in de klasse B. Wout Wigger had ook een goed weekend. Hij werd tweede in de klasse B met Chip, vijfde in de klasse B met Foline en vierde in de klasse L met Chip.

Nieuws M.S.V.D. Prachtige start vader en dochter Schut Een prachtige start van het indoor seizoen voor vader en dochter Schut.Zaterdag namen beiden deel aan de indoor marathon in Wenum Wiesel. Beiden mochten ‘s avonds de finale rijden. Graciella Schut wist met haar pony Bjorky beslag te leggen op een mooie vierde plaats. Daarna moest vader Gerard aan de slag met zijn paard Odanthe. Met een nipte voorsprong van maar 0,06 seconde op de nummer twee wist hij de finale te winnen!

MEGA MEG GA DEAL DEALS S NU NOG G MEER VOO VOORDEEL RDEEL

DAMES SLIPS 4 voor €12,HEREN SLIPS 3 voor €15,DAMES & HEREN SHIRTS 2 voor €15,KIDS ONDERGOED 4 voor €12,-

K KORTINGEN OR TINGEN ZIJN Z IJ N G GELDIG E LD IG V VAN AN 1 17 7O OKTOBER K TOBER TT/M /M 2 22 2O OKTOBER K TO B E R 2 2016* 016* O Onze nze B Bodybrand odybra a nd w winkel inkel v vind ind jje e iin: n: D Dorpsstraat orps stra aat 1 17 7-7 7678 678 A ATT G Geesteren 0546 63 31 55 eesteren - 0 546 6 33 15 5 Langestraat 43 7511 HB Enschede 053 574 85 36 Langestra aat 4 3-7 511 H BE n sched e - 0 53 5 74 8 53 6 fabriekswinkelbodybrand fabriekswinkelbodybrand

www.bodybrand.nl www.bodybrand.nl

*V VESTIGING ES T I G I N G G GEESTEREN EES T ER EN 1 17 7O OKTOBER K TOB ER G GESLOTEN ES LOTEN


Biljartnieuws ’t Centrum ’47 Het kaderteam speelde een wedstrijd in Deventer. André en Edwin begonnen de eerste partijen. André had snode plannen en zei meer aan de tafel te staan dan op zijn stoel te zitten. Helaas was dit anders om. Zijn tegenstander speelde erg sterk en maakte in de 4e beurt een mooie serie van 86. André probeerde nog wel terug te komen, maar in acht beurten zat de partij erop. Edwin speelde een redelijke partij, maar kwam toch nog duidelijk te kort. Zijn tegenstander bouwde met gedegen spel een redelijk grote voorsprong op en had er nog een mooie serie bij. Helaas bleek deze partij ook verloren te gaan. De volgende partijen werden gespeeld door Jeroen en Robert. Jeroen en zijn tegenstander waren gewaagd aan elkaar. Beiden speelden niet groots en maakten meer fouten dan gebruikelijk. Uiteindelijk wist de tegenstander van Jeroen de partij uit te maken in 13 beurten. Robert keek in het begin van de partij tegen een grote achterstand aan. Na 4 beurten zag het er slecht uit. Maar in de vijfde beurt maakte Robert de partij uit met een prachtige serie van

111. Dit was uit het oogpunt van ‘t Centrum het hoogtepunt van de avond. Er werd verloren met 6-2. ‘t Centrum 1 speelde een driebandenwedstrijd tegen Grens-Ribbelt. Speellocatie was café de Grens in Enschede. Brigitte Duhn verloor nipt met 22-23 in 35 beurten tegen Robert Steffens. Een gemiddelde van 0,628. Ralf Langius - Baal kon zijn vorm niet vasthouden en verloor met 8-19 in 38 beurten tegen Albert Schuring, wat een gemiddelde opleverde van 0,21. Alleen Frans Bloemen kon zijn spel winnen van Erik Leppink met 18-13 in 60 beurten. Het gemiddelde van Frans was 0,3. Het team staat nu zesde in de competitie. ‘t Centrum 2 speelde een driebandenwedstrijd tegen Mekkelholt 2 uit Enschede. Sjoerd van Bentem speelde een zeer goede partij tegen Anton Zwier. Sjoerd maakte zijn 23 caramboles in 22 beurten wat een driebanden gemiddelde van 1,045 betekende. René Mentink speelde tegen Hannie Profijt, maar kon Hannie niet bij blijven. Hij maakte maar 13 van de 19 te maken caramboles. René hield een gemiddelde over van 0,325. Als laatste speelde Robert Kuipers. Robert speelde een lekkere driebandenpot. Hij won van Paul Grondman de partij in 43 beurten

wat hem een gemiddelde opleverde van 0,372. Het team won de wedstrijd met 30-26. ‘t Centrum 3 speelde thuis tegen BV74 uit Enschede, uitslag 36-16. Robert Kuipers mocht het opnemen tegen Marco Boenders. Laatstgenoemde had die avond weinig in te brengen tegen Robert. Robert speelde weer goed. Hij heeft dit jaar nog geen partij verloren. Robert had maar 19 beurten nodig om de overwinning in de wacht te slepen. De hoogste serie was maar liefst 23 caramboles, moyenne 3,42. Als tweede speler mocht Herman Niemeyer het opnemen tegen Brian Meulebeld. De partij begon zeer stroef, doordat ze elkaar weinig ballen brachten. Maar uiteindelijk trok Herman aan het langste eind. Hij geeft nooit op en zo moet dat ook. Herman had toch nog 32 beurten nodig om zijn partij in zijn voordeel te beslissen. Hoogste serie was helaas maar 7 caramboles en een moyenne van 2,34. Niels Schulte speelde de laatste partij tegen Bennie Knol. Deze Bennie is zeer onberekenbaar. Men dacht bij aanvang van de partij dat het voor Niels wel eens een moeilijke avond kon worden, maar Niels liet gelijk zien wie de baas vanavond aan de tafel was. Bennie had dan ook weinig in te brengen. Niels had een mooie

serie van maar liefst 33 caramboles in 26 beurten, moyenne 3.85 Door dit mooie resultaat doet ‘t Centrum 3 weer mee om de koppositie. De volgende wedstrijd is uit naar het Wilbert in Hengelo. ‘t Centrum 4 speelde afgelopen vrijdag uit bij DVO in Hengelo. Ondanks dat Jan van der Heijden in de nacht van vrijdag op zaterdag op vakantie zou gaan speelde hij nog gewoon mee en dat deed hij niet onverdienstelijk. Hij won zijn partij in 27 beurten tegen Marcel Meijer, moyenne 2,77. Frans Koehorst behaalde eveneens de maximaal te behalen wedstrijdpunten door zijn partij na 33 beurten winnend af te sluiten, moyenne 2,12. Henk Olde Klieverink begon erg moeizaam aan zijn partij en een overwinning leek uitgesloten. Maar door ruim vijftig caramboles in de laatste 4 beurten te maken sloot ook hij zijn partij winnend af, moyenne 4,17. Eindstand 23-36 voor de Denekampers. ‘t Centrum 5 speelde afgelopen week uit tegen het team van Pommerans 4 in Losser bij café Smit. Henk Wijckelsma had een partij die goed was voor een aantal punten. Hij verloor de wedstrijd tegen Olaf Belitz. Henk kwam 4 caramboles te kort wat hem wel 9 wedstrijdpunten opleverde. Henk haalde een gemiddelde

van 1,794. Frank uit het Broek deed het wat beter. Hij won zijn partij van Remy Nijhuis in 29 beurten met een gemiddelde van 1,689. Henk Schulte speelde een goede partij tegen Robert Post, maar Henk kon de winst niet veiligstellen. Henk kwam ook 4 caramboles te kort wat hem dus wel weer 9 wedstrijdpunten opleverde. Henk deed er 23 beurten over en dat betekende een gemiddelde van 1,826. Het team speelde hierdoor gelijk met 30-30. ‘t Centrum 6 speelde een thuiswedstrijd tegen Minkmaat/Den 4. Dankzij de overwinning van invaller Hans van Bentem werd het een dragelijke nederlaag 28-32. Cor Hammer (61 caramboles.), niet geheel fit, beet de spits af tegen Harry Spin, goed voor 43 caramboles. In de eenentwintigste beurt stond Cor al op 49 caramboles toen de vermoeidheid hem parten speelde. Harry scoorde in de zeven volgende beurten 11 caramboles en Cor kwam niet verder dan het schamele totaal van 4. Acht caramboles te weinig voor de overwinning. Helaas maar 8 wedstrijdpunten. Hans van Bentem (49 caramboles.) speelde ook geen superpartij tegen Henk Horstman (40 caramboles), maar mede door een goede serie van 10 in de tweede beurt kon hij in het verloop van de partij zijn opponent

steeds voorblijven, hoewel Henk in de achtste beurt nog een serie van 11 op het groene laken deponeerde. Dit mocht hem echter niet baten en regelmatig scorend ging Hans in de achtentwintigste beurt uit, 12 wedstrijdpunten voor hem. Hans, gefeliciteerd en bedankt. De slotpartij was voor Harm Kuipers (40 caramboles) tegen Trijntje Oost (37 caramboles). De partij kwam nauwelijks op gang en duurde dan ook 41 beurten. De beide spelers gunden elkaar niet al te beste ballen en met een serie van 4 voor Harm en 5 voor Trijntje was het feest wel op. Tegen het eind had Trijntje nog 7 nullen achter elkaar, maar Harm kon daar niet van profiteren. Trijntje kreeg de geest en maakte in de laatste drie beurten toch nog 7 caramboles en trok daarmee de partij naar zich toe. 8 punten voor Harm. Woensdag 19 oktober a.s. speelt ‘t Centrum 6 thuis tegen De Haven. Lid worden? Wil je lid worden van de vereniging? Kom dan gerust een keer langs bij de vereniging bij Café-Restaurant Concordia aan de Lange Voor 4 in Denekamp of neem telefonisch contact op via tel. 0541-353633.

Geweldige voorspeelavond door de jeugd van St. Remigius Harmonie bij Zorgcentrum Sint Jozef

Alle kinderen waren trots omdat ze hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en de bewoners van zorgcentrum Sint Jozef mochten laten horen wat ze allemaal geleerd hebben op muzikaal gebied in het afgelopen jaar bij de harmonie. Het restaurant van Sint Jozef zat helemaal vol met belangstellenden die benieuwd waren wat de kinderen al bereikt hadden en dat was niet mis. Ga er maar staan voor een zaal mensen die je allemaal aankijken: heel knap wat de kinderen hebben gepresteerd. WEERSELO

De Opmaatjes onder leiding van Judith Löbker, AMV1 en AMV2, beide blokfluit en klarinet onder leiding van Nikki Kleijsen en de drum onder leiding van Gerrit Kelder. De presentatie was in handen van Jules Borggreve; hij heette alle aanwezigen van harte welkom en wenste iedereen heel veel plezier. Het programma zag er als volgt uit: De Opmaatjes openden de avond en speelden met boomhackers het nummer ‘The Lion sleeps tonight’.

AMV1-leerlingen Mirthe, Nienke Wiggers en Lieke Jogems speelden: ‘Liesje heeft een lammetje’ en ‘Bim bam bom’. Skye Smeing trad op met het nummer ‘Noors Boogie’. Op de klarinet bracht Fiep Russchenkamp, die nog maar drie lessen heeft gevolgd, het nummer ‘Samen en alleen’. Linne Loohuis (met slechts vijf lessen) speelde het nummer ‘Marsmannetjes’. Geweldig wat ze hebben gespeeld en dat helemaal alleen voor zo’n volle zaal.

Op de drum speelde Jurre Sein een voordracht uit het boek en Thomas Teggeler bracht ‘Etude A1’. Op de saxofoon speelden Britt en Cato nummers onder leiding van Kimmy Reef ‘A musical joke’ en ‘Bebop tune’ (beide met een cd) en Odette bracht het nummer Andalusië. AMV2-leerlingen Nienke Bolink en Pien Jogems speelden op de blokfluit ‘Schipper mag ik overvaren’. Ellin van der Kooi speelde: ‘Fikki haalt de krant’ en Nienke Bolink,

Pien Jogems en Elin van der Kooy speelden het nummer ‘Berg en Dal’. Op de trompet speelde Luuk Jonker een nummer onder leiding van Jordi Lensink: ‘Tenga Una Muneca’ en Loes Jogems: ‘Scarborough Fair’. Op klarinet speelde Liss Loohuis: ‘Pipi Langkous’ en Benthe Spanjer: ‘Alpino Boogie’. Douwe Kuipers speelde op de drum onder leiding van Gerrit Kelder: ‘Techno 4’, Bas Seijger: ‘Etude B1’ en Tom Seijger: ‘Etude B2’. Sophie Bolink bracht het nummer ‘Amazing Greece’ op de dwarsfluit en op de bariton onder leiding van Jurgen Wentzel bracht Tobias Voost het nummer ‘Be happy’ (met cd). Romy speelde op de saxofoon onder leiding van Jurgen Wentzel: ‘Spanning en sen-

satie’ en Tess: ‘Alouette’ (met cd). Joost Jonker bracht het nummer ‘Time for Boogie’ en Sil Dierking: ‘Enjoy your weekend’, beiden op de trompet onder leiding van Jordi Lensink.

De aanwezigen hebben weer genoten van een mooie muzikale avond. Heel veel complimenten voor alle kinderen die dit mogelijk hebben gemaakt. Top. Ine Flinkers


20% KORTING op alle Herenvesten

Ootmarsumsestraat 13. Denekamp, tel. 0541-351260

Vitaminebaal 99 € 4,

van maat 48 t/m 58

per zak................

Uit eigen keuken volop kant en klare stamppotten.

Ootmarsumsestraat 2 - Denekamp Tel. 0541-352082 - www.menhmode.nl

Elke 2e broek

25% KORTING s

nder net even a Oldenzaalsestraat 40c Tel. 0541 - 352164

www.2womenfashion

Schildersbedrijf Wolters genomineerd voor SchildersVakprijs

Met het project ‘Villa Meijling’ is het Ootmarsumse schilders-, glas- en afwerkingsbedrijf Wolters genomineerd voor de SchildersVakprijs 2016. Samen met nog drie andere projecten dingt Wolters mee naar de prijs in de categorie Onderhoud en met acht andere projecten naar zowel de publieksprijs als de overall-vakjuryprijs. Deze nominatie is een stuk waardering voor het werk en het vakmanschap van het schildersbedrijf uit Ootmarsum. OOTMARSUM

Om zover te komen heeft Wolters al een voorselectie overleefd. Een 7-koppige vakjury bezocht het project Villa Meijling en beoordeelde het werk van het schildersbedrijf. In de eindstrijd neemt Wolters het op tegen paleis het Loo in Apeldoorn, Stadsschouwburg in Groningen en De Vrijheid in Oosterhout. Project Zorgvilla Meijling Zorgvilla Meijling is een rijksmonument in particulier bezit. Het is in 1891 gebouwd in het centrum van Borne onder architectuur van Jacob van der Goot. Momenteel valt Villa Meijling samen met Huize den Oosterborgh onder de paraplu van Welstee van zorgondernemer Bert Kolfoort. “Het buitenschilderwerk is weer in ere hersteld door alle oude verflagen door middel van föhnen geheel te verwijderen tot op de kale ondergrond en vervolgens een geheel nieuw verfsysteem op te zet-

ten. Eerst zijn alle gebreken hersteld en alle openstaande verbindingen en scheuren uitgefreesd en gevuld met en 2K-houtreparatiemiddel. Ook de betonnen onder-

gronden aan de voet van de gevel zijn geëgaliseerd en afgewerkt met een tweelaags systeem. Hetzelfde geldt voor de metalen delen,” vertelt een bijzonder trotse Gerard Wol-

ters. “Op dit soort werken kunnen vakschilders zich nog onderscheiden.“ Er is door de schilders monnikenwerk verricht om de prachtige details aan het gebouw weer goed zichtbaar te maken en te beschermen voor de toekomst. In overleg met de opdrachtgever is besloten de houten ondergrond zo weinig mogelijk te plamuren en een 3,5laags systeem op te zetten. Omdat de ondergrond dus niet strak is, is gekozen voor een semi-gloss aflak om een rustig geheel te creëren. Dit authentieke pand vroeg vakmanschap, doorzettingsvermogen, kennis van materialen en ondergron-

den. Het laat tevens zien dat oud monumentaal werk kan worden beschermd met de inzet van moderne producten. Het laat ook het vakmanschap zien van de schilders van het schildersbedrijf Wolters. Het videobedrijf Jawsmedia heeft een filmpje van dit project gemaakt. De film is in één dagdeel opgenomen bij het prachtige project. Gerard Wolters mocht voor de camera twee vragen beantwoorden: ‘Wat is het voor project’ en ‘Waarom denkt u dat dit project zou moeten winnen’. Kans op Klanttevredenheidspluim Het feit dat dit project door de voorselectie van de jury is gekomen, betekent tevens dat Wolters, net als de overige voorgeselecteerde bedrijven, kans maakt op de Klanttevredenheidspluim. Deze wordt bepaald aan de hand van een online-enquête via SchilderKTV. Prijsuitreiking De prijsuitreiking vindt plaats op een feestelijke bijeenkomst op het hoofdkantoor van Mercedes-Benz, deze is op 1 november. Om voor de Publieksprijs in aanmerking te komen kan er de hele maand oktober nog gestemd worden op de site www.schildersvakprijs.nl. Stemmen op het Ootmarsumse schildersbedrijf kan via deze link http://www.schildersvakprijs.nl/ project/villa-meijling.


Galleria Félice sluit deuren

Ruim vijftien jaar was hun galerie aan de Ganzenmarkt in Ootmarsum een trekpleister voor kunstliefhebbers uit binnen- en buitenland. Tal van bekende, maar ook minder gerenommeerde beeldend kunstenaars maakten graag van de smaakvol ingerichte galerie gebruik en waren vrijwel altijd verzekerd van veel publiek: kijkers, maar ook kopers. Begonnen onder de naam Galerie Twaalf (het huisnummer 12 van het pand), werd deze galerie in 2004 met het aangrenzende pand (huisnummer 10) uitgebreid. OOTMARSUM

Fons en Elise Platvoet nemen afscheid van hun galerie.

“Hierdoor kregen nóg meer kunstenaars gelegenheid hun werk te tonen”, blikken Fons (1944) en Elise (1946) Platvoet-Volker terug. Het creëren van een zo breed mogelijk podium voor veel kunstenaars met een grote verscheidenheid aan vooral schilderkunst, is altijd hun stelregel gebleven. Ook zakelijk gezien bleek dit een goede formule te zijn. Regelmatige publicaties zorgden immers

voor een flinke bekendheid. “Het vereiste wel dat we Galerie Twaalf wat aankleding en inrichting betreft altijd in uiterste vorm moesten houden”, geven Fons en Elise toe. “Regionaal en landelijk werd onze galerie eens een van de mooiste en goedverzorgde galerieën van Ootmarsum genoemd”, zegt Elise trots. Een uit de hand gelopen hobby, toen in 2001 aan de Ganzenmarkt 12 werd

Mariska Kosters wint kapperswedstrijd Toen in 2004 het aangrenzende pand werd gekocht, werd een tweetal doorgangen gemaakt, zodat één grote ruimte ontstond. Dat bleek een succes te zijn. Na ruim acht jaar vonden Fons en Elise het welletjes en verhuurden ze hun galerie. De nieuwe huurder hield het echter, mede vanwege de crisis, na vier jaar voor gezien. Fons en Elise konden het maar moeilijk verkroppen dat hun schepping ter ziele zou gaan en namen een deel van het pand weer in gebruik. Het was alsof ze niet weg waren geweest. “Maar nu gaan de jaren echt tellen en zetten we er definitief een punt achter”, laten ze weten. Ze nemen op de voor hen bekende manier afscheid: zoveel mogelijk mensen erbij betrekken. “Tot eind 2016 zijn er speciale aanbiedingen, waarbij kortingen van 20 tot 70 procent worden gegeven. Ach, en mochten er dan nog bezwaren zijn, dan komen we er samen ook wel uit.” Het pand en eventueel de galerie is/zijn dan te koop of te huur.

begonnen. De resultaten van die Galleria Félice aan de Ganzenmarkt te hobby waren echter wel de basis voor Ootmarsum kreeg een bekende naam. een goede toekomst. Voor de zekerheid hield Fons zijn andere functie, die van autoverkoper nog wel aan, maar zijn gezondheid dwong hem toen om het allemaal wat rustiger aan te doen en een keuze te maken. Die keuze was gauw gemaakt, want in de galerie konden beiden hun hart ophalen.

Zelfs twee jubilea dirigent Herman Koops

Vrouwenkoor Cantabilé bereidt zich voor op bijzonder kerstconcert met o.m. openbare repetitie Veel koren komen op en rond de kerstdagen met een kerstconcert. Het zijn bijna steeds toch weer bijzondere concerten, waarvoor een speciaal repertoire wordt ingestudeerd en voorts treden tijdens deze concerten dan nogal eens gastsolisten op. Ook Vrouwenkoor Cantabilé heeft al een lange traditie daar waar het de verzorging van een kerstconcert betreft. DENEKAMP

Dit jaar zal dat gegeven worden op 11 december en dan in de r.-k.Simon en Judaskerk in Ootmarsum.

Het wordt evenwel een concert met een wel heel bijzonder tintje, want de dirigent van Cantabilé, Herman

Jubilerend dirigent en organist Herman Koops vol passie voor zijn koor Cantabilé.

Koops, is niet alleen 30 jaar koordirigent, maar ook 40 jaar organist! Een jubilaris krijgt meestal een cadeautje, maar Herman komt zelf in elk geval met een groot jubileumgeschenk. Hij dirigeert namelijk een nieuwe, door hem zelf componeerde mis en een aantal carols, eveneens door Herman gecomponeerd. De muziek voor de mis componeerde hij in één maand tijd en introduceerde die bij zijn koor

Cantabilé begin dit jaar. Aan de uitvoering van zowel de nieuwe mis als enkele (Engelstalige) muziekstukken wordt tijdens het concert op 11 december medewerking verleend door de bekende sopraan Karin Herztenberg, organist Jaap Vonk, strijkers uit uitsluitend Twentse orkesten en de slagwerkgroep van Jaap Hazewinkel. Openbare repetitie op 29 oktober a.s. in Protestantse Kerk in Ootmarsum Cantabilé is geen kerkkoor en dat blijkt ook enigszins uit het programma voor de komende maanden. Terwijl het koor namelijk haar kerstconcert dit jaar verzorgt in de r.k.-kerk in Ootmarsum, komt het op 29 oktober a.s met een openbare repetitie in de Protestantse Kerk in Ootmarsum! Op die zaterdag, volgende week dus, wordt tussen 10.00 en 12.00 uur gerepeteerd met de zangsoliste, de strijkers, de organist en de slagwerkers. Om 12.00 uur begint dan de repetitie met het Vrouwenkoor Cantabilé erbij. Iedereen die deze aparte openbare repetitie graag wil bijwonen is op genoemde tijdstippen van harte welkom in de Protestantse Kerk in het ‘stadje dat zo enig en anders is’. Een mooie gelegenheid om alvast kennis te nemen van het inderdaad bijzondere kerstconcert 2016 van Cantabilé . PBJ

Mariska Kosters van Hairmoments by Saskia in Weerselo heeft maandag 10 oktober in Ede goede zaken gedaan bij de Trinity Trophy'16. In de categorie Dames kwam Mariska als beste uit de bus van alle inzendingen en daarnaast won ze ook bij de categorie Heren. Een toppresatie. De Trinity Trophy is een landelijke kapperswedstrijd waarbij lef, creativiteit, inzet, expressiviteit, passie en vakmanschap voorop staan. Het is een manier voor kappers om hun kwaliteiten tentoon te spreiden, hun technieken te laten zien en hun passie voor het vak te delen. Een vakjury met kritische disciplines hebben de inzendingen per categorie (Dames, Heren, Color en Avant Garde) beoordeeld. WEERSELO

Tijdens herfstvakantie :

Overijssels ‘Kidsproof Museum’ nr.1 natuurlijk met veel jeugdactiviteiten

Als je Overijssels meest kindvriendelijke (kidsproof-)museum bent, dan is het logisch dat je gedurende de schoolvakanties van alles organiseert om die ‘kids’ tijdens hun ‘vrije dagen’ te plezieren met activiteiten in je museum. En inderdaad, Natura Docet Wonderryck Twente organiseert ook in de inmiddels lopende herfstvakantie allerlei interessante en leuke bezigheden voor de schooljeugd. DENEKAMP

Het overzicht en let goed op de datum en de tijdstippen: a. Er komt op 30 oktober zelfs een professor naar het museum die met je gaat praten over je bloed. Wat is dat eigenlijk, waarom is bloed rood en wat zijn bloedgroepen bijvoorbeeld. Deze professor is Wim de Kort van de Universiteit Amsterdam en hij komt op 30 oktober a.s. om 11.00 uur en om 14.00 uur zijn boeiende verhaal vertellen; b. Tot en met 30 oktober kun je alle dagen zelf onderzoek doen in de zaal met de tentoonstelling ‘Buitengewone Beesten-Raar maar waar’ naar hoe wonderlijk de natuur kan zijn; dagelijks is er om 13.00 uur en om 15.00 uur deskundige begeleiding aanwezig om je te helpen bij je onderzoek en om dingen nader te verklaren; c. Tot vrijdag 21 oktober is het mogelijk om met gebruikmaking van een microscoop dieren van heel dichtbij te bestuderen; d. Het is herfst en dan staan er uiteraard in de museumtuin paddenstoelen. Maar hoe zien die er nou eigenlijk uit als je ze eens van heel dichtbij bekijkt , bijvoorbeeld onder

Met de microscoop zelf actief bezig zijn.

hun hoed en elk jaar komen er weer nieuwe, hoe gebeurt dat; e. In het museum staan veel ‘opgestopte’ dieren, geprepareerde dieren. Tot en met vrijdag a.s. laat Marline Wennink zien hoe dat prepareren gebeurt; f. Zondag 23 oktober a.s. gaat vogelkenner bij uitstek Harm Meek iets vertellen over de vogels op onze muntbiljetten, getekend door Han Drupsteen. Dat zijn de kievit, de steenuil, het roodborstje en natuurlijk het ijsvogeltje, ook het logo van Natura Docet. Deze vogels zijn bovendien belangrijke aanwezigen in ons Nederlandse landschap. Veel extra dingen dus, want het museum biedt sowieso al veel andere interessante zaken om te zien, te bestuderen en om er aan mee te doen. Denk maar aan het Funky Forest en het ‘oude’ museumgedeelte van meester Bernink. Dit overzicht maakt duidelijk, dat NDWT ook in deze herfstvakantie de titel van Kidsproof Museum nummer 1 van Overijssel weer helemaal waar maakt. PBJ


Oudpapieractie KV Nooit Gedacht   

  DE SCHIETSPORT o.a. zware (pers)luchtbuksen vergunning vrij, kinderbuksen

DE BOOGSPORT o.a. kleding en verrekijkers

DE JACHT o.a. kleding, schoeisel, wapens en (nacht)kijkers 

  schoeisel en kleding

Op vrijdag 21 oktober wordt er in Noord Deurningen en omgeving wederom oud papier opgehaald. Het oud papier dient in handzame dozen te zitten of samengebonden te zijn. Plastic zakken zullen niet worden meegenomen. De containers staan vanaf woensdag op de parkeerplaats bij het clubgebouw, waar u ook zelf het oud papier mag brengen. Vrijdag 9 december is de laatste keer oud papier halen voor dit jaar.

Voor Pannenkoeken en meer‌.. Ook de perfecte locatie voor bedrijfs- familie- of kinderfeest Ook leuk voor kinderfeestjes vanaf ₏ 7,50 p.p (en de jarige mag de dieren in de dierentuin zelf voeren)

Restaurant Klein Afrika Oude Almeloseweg 6 Oldenzaal. T: 0541-782400 info@restaurantkleinafrika.nl www.restaurantkleinafrika.nl

K.V. Dorp Boer Uitslagen Zondag 16 oktober: seniorencompetitie wedstrijdzondag 4. Dorp Boer 1 - Noord Berghuizen 2 3-0; Dorp Boer 2 - Nooit Gedacht 4 0-3; Dorp Boer 3 - Kolkersveld 4 2-1; Vooruitzicht 6 - Dorp Boer 4 1-2; Dorp Boer 5 - Noord Berghuizen 6 0-3; De Toekomst 7 - Dorp Boer 6 3-0. Programma Zondag 23 oktober: juniorencompetitie wedstrijdzondag 4 en seniorencompetitie wedstrijdzondag 16 09.50 uur: Ons Streven 7 - Dorp Boer 5. Voor de overige senioren is er trainen om 10.00 uur. Vrijdag 28 oktober: jaarfeest K.V. Dorp Boer Zondag 30 oktober: juniorencompetitie wedstrijdzondag 3. Wilskracht 1 - Dorp Boer 1 10.00 uur; Dorp Boer 2 - Vooruitzicht 3 9.30 uur; Ons Streven 5 - Dorp Boer 3 9.20 uur; Vooruitzicht 5 - Dorp Boer 4 9.35 uur; Kolkersveld 6 - Dorp Boer 5 9.50 uur; Dorp Boer 6 - Beuningen 12 9.55 uur. Oud papier Zaterdag 22 oktober: team 4.

Op zoek naar paddenstoelen in het Springendal Ze zijn er in alle soorten en maten, paddenstoelen. Al struinend door het Springendal kom je ze overal tegen. Welke soort het is en waarom hij juist daar groeit kan een natuurgids van Staatsbosbeheer u precies vertellen. Met een spiegeltje en een loep bekijkt u de paddenstoelen van dichtbij. Heeft u thuis een spiegeltje en

een loep, neem het gerust mee tijdens de excursie. Stevige schoenen of laarzen en een verrekijker is ook aan te raden, want u loopt deels buiten de paden en er is altijd wel iets te zien. Woensdagmiddag 26 oktober vertrekt u om 14.00 uur vanaf de Parkeerplaats ‘Brandtoren’ op de kruising de Hooidijk en Brandtorenweg te Hezingen (In de S-bocht). Kosten bedragen voor volwassenen â‚Ź 5,- en kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee.

Nieuw van onze huidtherapeuten: OxyGeneo behandeling Aanbieding voor de maand oktober De OxyGeneo behandeling is een behandeling waarbij je de beste resultaten krijgt in een zo kort mogelijke EBA@?B>=B<;:9=8=7B675438==21B53627@=250420/3=.B -2,31+,,2*==)38(B=8B+,,2/17'B&=20*3=B38B%%8B4=&08@=)38(?B >=B&,3@B#23A(1B+36&14002B5==2B"7),5=.B/1200)1.B3/B=(0)=2B=8B "7=)1B+06&1=2B008?B>=B<;:9=87B4=&08@=)38(B3/B(=/6&3#1B voor alle huidtypes en is helemaal uit te breiden naar !=8/.B+70)/B5=1B@=B 7))0(==8B77/1=2B)36&B &=20*3=BB =87-B,)120(=),3@? De OxyGeneo behandeling in stappen ?BB;-7)30EB=B"=2!3A@=2=8B"08B@7@=B&,3@6=))=8B"08B@=B 47"=8/1=B&,3@)00(? ?BB8-,/=B38/),3+=8B"08B!=2#/17B=8B@3=B38B@=B60*/,)=B +3B=8?

?BB<;:(=801=B"=2&7(38(B"08B@=B801,,2)3A#=B +,,2/17-"772+3=838(B"08B4388=8,31? ?BB)120(=),3@B"772B&=1B7*=8+=B=8B"08B&,3@6=))=8B=8B @3=*B38/),3+=8B"08B!=2#/17B=8? 001B )383,=B>2?B>78B,B&=)*=8B5=1B&,3@"=24=1=238( B7(=B6)38B="2=@=8&=3@? B 772B3=@=2==8B="=8"==)BEBA@B=8B008@06&1? B00(@2=5*=)3(B=8B17=(08#=)3A#?

Aanbieding voor de maand oktober

3)1B,B77#B@=B<;:(=8=7B"08B B538,1=8B386),/3=-B@=B 7))0(==8B77/1=2B)36&11&=20*3=B,31*274=2=8 ,B@=B<;:(=8=7B*,,2B"08B.BB"772BB.B 386),/3=-B@=B 7))0(==8B77/1=2B)36&11&=20*3=B1=2B!002@=B"08BB. Voor meer informatie over de OxyGeneo behandeling: https://www.cliniquedokterdon.nl/oxygeneo-zuurstof-behandeling

Wat onze klanten vinden: Gemiddelde cijfer 9,4 Cijfer uit 241 ervaringen

!B3810#=B43AB>2?B>78B3/B0)EBA@B(20EB/ CLINIQUE DR. DON Demmersweg 136, 7556 BN Hengelo  

=)B78/B"772B==8B(20EB/B678/,)1B BB B B


Woensdag 26 oktober a.s.

‘Er ist wieder da’: spraakmakende ‘Hitlerkomedie’ in Kulturhus Denekamp In het kader van het Overijssels Filmfestival wordt woensdag 26 oktober a.s. in het Kulturhus Denekamp de spraakmakende film ‘Er ist wieder da’ vertoond door het Filmhuis Denekamp. Deze ‘Hitlersatire’, of ‘ Hitlerkomedie’ (Dagblad Trouw) is eind vorig jaar in de Nederlandse bioscopen gaan draaien. Daarvoor was het al een ‘hit’ in Duitsland, aldus een recensent van het Dagblad Trouw. DENEKAMP

Volgens de filmmakers dient deze Hitlerkomedie om ‘de boel wakker te schudden’. De vertoning van deze film is onderdeel van het Overijssels Filmfestival. Gedurende dit filmevenement zal in alle Overijsselse bioscopen ook een Duitse film vertoond worden. ‘Er ist wieder da’ is daaronder wel de grote ‘klapper’ en die heeft Marcel de Winder van het Filmhuis naar Denekamp weten te halen. Het is volgens hem de meest besproken film van 2015 en een bizarre ko-

medie, waarin het ondenkbare gebeurt. De ‘Führer ís terug, ‘er ist wieder da’! Zeventig jaar na zijn dood wordt Adolf Hitler dood naast zijn voormalige bunker, nu ergens in een Berlijnse woonwijk. De oorlog is voorbij, zijn partij is verdwenen en zijn geliefde Eva is er niet om hem gerust te stellen. De Duitse samenleving is zo multicultureel dat hij niets herkent. Maar verrassend genoeg begint Hitler een nieuwe carrière op TV en internet, omdat hij als een bril-

jante komediant wordt gezien, dit ondanks het feit dat hij wel degelijk de echte is aan wiens ideeën niets is veranderd. * Volkskrant-journalist Kevin Toma verzorgt inleiding Marcel de Winder van het Filmhuis Denekamp, die ook de NOS-Duitslandcorrespondent Jeroen Wollaars interviewde over deze film, heeft de Volkskrant filmrecensent Kevin Toma bereid gevonden voorafgaand aan

de vertoning van de film een korte inleiding daarop te geven. De vraag is bijvoorbeeld of je door deze film Hitler als grappenmaker niet kleiner en onschuldiger maakt dan hij in werkelijkheid was/is. Ongetwijfeld zal Kevin Toma daar het een en ander over weten te vertellen. De film begint woensdag 26 oktober a.s. in de filmzaal van het Kulturhus om 20.00 uur. De entree bedraagt € 7,50 en dat is dan inclusief koffie of thee. Gelet op de ongetwijfeld grote belangstelling voor deze film lijkt het Marcel de Winder aan te bevelen om kaarten reeds vooraf en dan via een e-mail naar film@kulturhusdenekamp.nl te bestellen. PBJ

Zaterdag 29 oktober in Kulturhus Denekamp

‘Die Dinkelländer’ na zes jaar nog eenmaal terug voor twee optredens Dinkelländer in 1976 was opgericht op initiatief van de onderwijzer en latere schooldirecteur Theo Roelofs . Hij is helaas al weer jaren geleden op veel te jonge leeftijd overleden. Ook de samenwerking met de plaatselijke Fanfare De Eendracht speelde een grote rol bij de oprichting. Het initiatief werd voorts nadrukkelijk ondersteund door de bestuursleden van de in 1975 opgerichte Stichting Culturele Manifestaties Denekamp en door een aantal particulieren. Mede daardoor kwamen er de instrumenten en de outfit behorende bij een Tiroler kapel. De presentatie van Die Dinkelländer en daarmee het eerste optreden onder leiding van Theo Roelofs vond plaats in januari 1977. In dat jaar werd ook de Partnerschap van Denekamp met Kirchberg in Tirol bekrachtigd met o.m. de nog altijd veelbesproken reis van zo’n 350 Denekampers per trein naar Kirchberg. Deze plaats was al jaren het skioord voor veel Denekampers met als ge-

volg daarvan vele persoonlijke contacten. In 1985 werd de naam van Die Dinkelländer veranderd in De Dinkelländer Muzikanten. In 2008 werd besloten te stoppen; diverse bandleden maakten er toen al meer dan dertig jaar deel van uit. En nu dan dus een eenmalige terugkeer onder de muzikale leiding van Jos Evers. Gelet op het enthousiasme van de ruim 20 leden bij de eerste repetities moet het optreden op zaterdag 29 oktober a.s. voor veel bezoekers, maar ook voor de muzikanten zelf vast een groot ‘feest der herkenning’ worden. De zang bij het optreden van Die Dinkelländer wordt verzorgd door Astrid Aveskamp-Bussink, Jansje Matulessy en Martijn Roelofs (inderdaad, de zoon van….)! Het is zeer aan te bevelen om alvast een kaartje te reserveren/kopen. Dat kan via kulturhusdenekamp.nl en aan de balie in het Kulturhus. PBJ

De organisatoren van een ‘Avondje Uit’ en twee leden van De Dinkelländer. V.l.n.r. Willy Grote Punt, Harald Harmsen, Marcel Brookhuis, Henk Sandvoort en Henk Fox

Zaterdag 29 oktober a.s. staat tijdens het dan ín het Kulturhus Denekamp georganiseerde ‘Avondje Uit 2016’ twee maal een optreden op het programma van de in 2008 ontbonden Dinkelländer Muzikanten. In de DV. van vorige week werd daar al melding van gemaakt. Is hier sprake van een nieuwe start, na zes jaar alsnog een ‘doorstart’? In geen geval, aldus de ‘Dinkelländers’ Marcel Brookhuis en Harald Harmsen tijdens hun overleg met de organisatoren van een ‘Avondje Uit’, de heren Willy Grote Punt, Henk Sandvoort en Henk Fox. DENEKAMP

“De afgelopen jaren hadden wij tijdens ons Avondje Uit achtereenvolgens eenmalige optredens van de vroegere bands ‘The Diamond Stars’ en ‘The Black Beats’. Dat is een zeer goed initiatief gebleken en zo kwamen we op de gedachte of het niet mogelijk zou zijn het nu al weer heel wat jaartjes geleden ook landelijk zeer populaire, maar in 2008 ontbonden orkest De Dinkelländer Muzikanten nog eens te laten optreden.

Probleem: bij de beide andere voor eenmaal weer ‘tot leven’ gekregen bands was er sprake van zo’n vijf leden. De Dinkelländer Muzikanten tellen echter meer dan twintig bandleden en om die allemaal weer voor eenmaal op de ‘Bühne’ te krijgen, dat is heel andere koek. Maar het is gelukt. Wel verzorgen ze nog een tweede optreden namelijk op 21 januari in De Mare in Noord Deurningen,” aldus het organisatie trio.

* In 1976 opgericht als Die Dinkelländer met een Oberkrainergroep Een Tirolerkapel,- band,-orkest in Denekamp met op het hoogtepunt van haar bestaan een Tiroler showorkest, dat ook grote landelijke bekendheid verwierf. Een showorkest met de Oberkrainergroep Die Wendelsteiner, Holzhacker Bub’n en de zangeressen Jeanette en Yvonne Wevers en Antje Bouwmeester als Das Dinkel Trio (zie foto) en de zingende orkestleider Theo Roelofs. De oorspronkelijke kapel Die Dinkelländer werd na haar eerste optredens al snel uitgebreid met een showband met als solisten de bij dat moderne genre muziek passende solisten als Mark Asma en Astrid Aveskamp. Tot die bekendheid en omvang groeide de kapel die als Die

Die Dinkelländer uit 1977 (boven) en daaronder links de Oberkrainergroep Die Wendelsteiner en Das Dinkeltrio bestaande uit Yvonne en Jeanette Evers en Antje Bouwmeester(gehurkt links)


Column

Dankzij Stichting Vrienden Gerardus Majella

‘Fietsroutes op maat’ voor bewoners Zorgcentrum Gerardus Majella Sinds vorige week vrijdag kunnen de bewoners van Woon-en Zorgcentrum Gerardus een fietstochtje door Denekamp en haar omgeving maken zonder dat ze buiten komen…De Stichting Vrienden van Gerardus Majella heeft namelijk daartoe een aantal fietsroutes geschonken die via het zogenoemde Fietslabyrint gereden kunnen worden. Dat Fietslabyrint werd in januari jl. reeds door de ‘Vrienden’ aangeboden aan de bewoners van Gerardus Majella.

DENEKAMP

Een “cursus” bedrijfsopvolging? Gewoon doen! Dezer dagen had ik een korte discussie met een agrarische klant. Het kwam erop neer dat hij en zijn echtgenote het best moeilijk vonden om zelf goed aan hun kinderen over te brengen hoe zij de boerderij graag voortgezet zagen door hun tweede zoon. De ingewikkeldheid van de fiscale wetgeving, maar ook hoe het erfrecht en andere zaken in elkaar steken, konden zij allemaal niet bijhouden. Dat is ook begrijpelijk, want als het goed is kom je hier maar twee keer in je leven als ondernemer mee in aanraking; één keer wanneer je het bedrijf van ouders kunt overnemen en de tweede keer wanneer je het bedrijf bij leven en welzijn al weer wilt overdragen aan de volgende generatie. Dat laatste, bij leven en welzijn, was bij deze cliënt (gelukkig) het geval. In de discussie die we met elkaar hadden ging het over de openheid in het hele opvolgingsproces. Mijn mening is dat een open houding naar alle kinderen de grootste kans geeft op een geslaagde en succesvolle bedrijfsoverdracht. Van de kant van kinderen (niet-opvolgers) mogen daarbij best kritische vragen neergelegd worden bij ouders en opvolgers omtrent de plannen voor de toekomst. U wilt de familieband binnen uw gezin graag goed houden. Kennis van ieders wensen en transparantie zijn dan uiterst belangrijk. Vragen moet je ook niet uit de weg gaan. De wens van ouders om het bedrijf als onderneming in een volgende generatie voort te kunnen laten bestaan, heeft nog altijd in zekere mate de goedkeuring nodig van de andere kinderen. Agrarische bedrijven worden steeds kapitaalsintensiever, maar die nieuwe schuur of die blinkende grote tractor moet wel gefinancierd worden. Het hele plaatje moet wel rond te zetten zijn. En er zijn tijden dat menig agrariër moet interen op zijn vermogen, oftewel geld moet bij-lenen om rond te kunnen komen. Als dat voor korte periodes is, valt dat te overbruggen, maar langdurig is het zeker geen houdbare zaak. Terugkomend op het begin van het verhaal; Flynth wil binnenkort samen met MKB adviseurs Food & Agri geïnteresseerden in drie avonden bijpraten over de huidige regels. Dus hoe te komen tot een goede regeling van de bedrijfsopvolging. Ik wil hierbij ouders c.q. overdragers en opvolgers gezamenlijk uitnodigen. Kortom; is er sprake van een mogelijke opvolger binnen de familie die meewerkt of wil gaan meewerken op het bedrijf en die in de toekomst het bedrijf wil overnemen? Start dan uw bedrijfsopvolging met een sterk fundament en kom naar de cursus ‘Bedrijfsopvolging’ die binnenkort in Twente van start gaat. De bijeenkomsten zullen zijn op 3, 10 en 17 november 2016 van 19.45 uur tot 22.15 uur. De locatie wordt na aanmelding bepaald. Tijdens deze drie avonden zullen collega’s Mariet Kortekaas en Johan Oonk, beiden al jaren ervaring met het traject van bedrijfsopvolging, samen met u antwoord vinden op ondermeer de volgende vragen: • Wat is het perspectief voor de overdrager(s), voor de opvolger(s) en voor het bedrijf? • Zijn er speciale subsidiemogelijkheden voor de opvolger? • Wat zijn de fiscale mogelijkheden? • Wat moeten we regelen in een maatschaps- of firma akte? • Hoe regelen we het wonen? • Wat te regelen ten behoeve van de partner van de opvolger?

dag jl. enkele routes door Denekamp en haar directe omgeving te schenken is voor de bewoners het Fietslabyrint waarschijnlijk nog veel interessanter geworden. De eerste routes die in januari jl. tegelijk met het fietslabyrint werden aangeboden waren routes door steden dus ver(der) van (het Gerardus Majella-) huis. Opmerking van een bewoonster: ‘Gelukkig nig meer zo wiet vot...’ Thuis en toch onderweg... (foto Stichting Vrienden).

Het is, aldus Vriendenwoordvoerder Chris Rinket, een soort hometrainer. Al trappend daarop ontrolt zich echter op

een groot scherm voor het traptoestel de fietsroute die je gekozen hebt. Het is dus alsof je die route fietst. Door vrij-

Toneelvereniging Klaver speelt ’Tis toch niet te geleuven!’

den bij V. Lukens, tel. 0541-853112 of bij S. Bossink, tel. 0541-351224. U kunt kiezen uit de volgende avonden: Vrijdag 18 november om 20.00 uur, zaterdag 19 november om 20.00 uur, zaterdag 26 november om 20.00 uur en zondag 27 november om 18.00 uur. De voorstellingen worden gehouden bij Concordia aan de Lange Voor 4 te Denekamp.

De Toneelvereniging Klaver is al weer druk aan het oefenen om weer een mooi toneelspel op de planken te zetten. Dit jaar een blijspel gespeeld door vier vrouwen en vier mannen. Het stuk ‘Tis toch niet te geleuven’ is geschreven door Regina Wroblewski en vertaald door Carl Slotboom en Ben ten Velde. Zin in een avondje gewoon gezellig genieten? Reserveer dan nu telefonisch kaarten à € 7,50 voor een van de avon-

Op woensdag 16 november en 23 november is er een speciale voorstelling voor alle senioren. Aanvang hiervan is om 14.00 uur. Reserveer voor de middagvoorstelling bij E. Bos, tel. 06-13417161.

Dankzij donaties is ‘dit kleine beetje meer’ door de Vriendenstichting mogelijk! De nieuwe schenking door de Stichting Vrienden van Gerardus Majella werd door Sjouke Wynia van de stichting aan-

Herhalingsavond E.H.B.O. Maandag 24 oktober 2016 is er weer een herhalingsavond van de E.H.B.O. Denekamp. De volgende onderwerpen zullen worden behandeld: 1. Uitwendige wonden; 2. Kneuzing en verstuiking; 3. Botbreuken en ontwrichting. Verder zal men deze avond het volgende oefenen: 1. Ongeval uitwerken;

PBJ

2. Aanleggen verbanden. Om uw diploma te behouden is het nodig om jaarlijks de oefeningen te blijven herhalen. Kom daarom maandag 24 oktober 2016 om 19.30 uur naar het Irenegebouw te Denekamp.

Alle leden krijgen een uitnodiging via de e-mail voor deze herhalingsavond. Hebt u deze nog nooit ontvangen, geeft het dan even door aan: e.kampkuiper@kpnplanet.nl.

Weer prachtige bijdrage van Paarden-&Ponymarktcommissie voor Het Winnend Paard Op de tweede dag van het jaarlijkse Euregio –Indoor Denekamp, zondag jl., is door de Paarden-&Ponymarktcommissie weer een mooi bedrag overhandigd aan de Stichting Het Winnend Paard (SHWP). Deze stichting verzorgt al decennialang het paardrijden voor mensen met een handicap. Het bedrag dat genoemde marktcommissie nu al vier of vijf jaar schenkt aan Het Winnend Paard is de opbrengst van de ponybaan, die tijdens de jaarlijkse Paarden-& Ponymarkt en dan tegelijk met de rommelmarkt wordt georganiseerd.

DENEKAMP

De kinderen die een ritje op een pony over die ponybaan maken betalen daar een bedrag voor, terwijl de Peerkespasorganisatie bij elk daarvoor verkocht

kaartje een aanvullend bedrag schenkt. Het totaalbedrag gaat dan naar de Stichting HWP. Namens die P&P-marktcommissie kwamen zondagmorgen

Titus Brandsma en Hennie Schallenberg dat in een enveloppe overhandigen aan SHWP-voorzitter Hans Kloppers. Voorafgaand aan die over-

Wilt u deze bijeenkomsten bijwonen, dan kunt u zich aanmelden tot en met 25 oktober a.s. bij collega en coördinator Astrid Vossers; tel. 088-2367 661. Aan de cursus zijn kosten verbonden. U ontvangt uiterlijk 31 oktober a.s. per mail dan nadere informatie over de locatie. Ook voor andere vragen rond de cursus kunt u bij haar terecht. Succes met de opvolging. Harry Busscher

geduid als een goede investering. Ze biedt namelijk, net als al een groot aantal eerdere schenkingen door de vrienden in het verleden, ‘dat kleine beetje meer’. En dat is nou precies de doelstelling van de Vriendenstichting. De aanbieding tijdens het zogenoemde ‘Bruine Café’ , overigens eveneens een activiteit van de Vrienden, werd muzikaal omlijst door de Vrolijke Tukkers. De aangeboden nieuwe routes bieden de bewoners nu de mogelijkheid vanaf de watermolen op het Singraven een ‘ritje te trappen’ door het Borgbos richting Beuningen, of via de Kasteellaan richting De Knik. Ook het centrum van Denekamp kan op deze manier verkend worden. Voor met name al die bewoners die dit normaliter (al langere tijd) niet meer kunnen een schitterend initiatief. Deze nieuwste schenking door de Stichting Vrienden van Gerardus Majella werd ook weer mogelijk dankzij de bijdragen via donaties door de grote ‘kring vrienden‘. Wie dit ‘werk’ van de stichting ook wil helpen ondersteunen kan contact met de stichting opnemen via haar website.

Hans Kloppers (SHWP) (l.) neemt zichtbaar verheugd enveloppe met inhoud in ontvangst uit handen van Hennie Schallenberg (P&P-markt).

dracht was er voor leden van de stichting zondagmorgen de dressuurwedstrijd als onderdeel van genoemd Euregio Indoor Denekamp. Dit jaarlijkse Indoor vindt de komende weken plaats in Manege De Zonnebeek aan de Brandlichterweg. PBJ


Fietscontrole Mariaschool Beuningen

Op donderdag 13 oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse fietscontrole op de Mariaschool in Beuningen. Alle fietsen van de leerlingen uit de groepen 0 t/m 8 werden gecontroleerd. De kinderen hebben een brief met een checklist ontvangen waarin stond waar vooral op gelet moest worden. De ouders hebben de fietsen goed nagekeken en eventuele mankementen gerepareerd. BEUNINGEN

n TE KOOP: Droog openhaardhout. Bezorgen mogelijk. Tel. 06-46296617. n GEVRAAGD: Tuinjongen voor een à twee uur in de week in Ootmarsum. Tel. 0541-291609. n GEVRAAGD: Opslagruimte ± 5m2. Telefoon: 0622503993. n Dia, negatief of video digitaliseren? Opgefrist en stofvrij! Bel 06-20507442. n Sterke man, harde werker zoekt klussen: houthakken, slopen, spitten, sjouwen, schuren, enz. € 10,- per uur. Tel. 0541-294167. n Rijles jubileumactie! Martins Rijschool bestaat 25 jaar. Nu eerste 10 autolessen € 250,- plus gratis kennismakingsles! Ook voordelige vervolglessen. Tel. 0541-295200. n Abraham of Sara gezien? Vier dit met een onvergetelijke ervaring en geef een ballonbon. Bel Wilco Air Ballonvaarten, tel. 0541-293299. n Voor al uw tuinmachines o.a. grasmaaiers, kettingzagen, bladblazers, veegmachines. enz. Ook onderhoud. Blokhuis, tel. 06-30584233. n BIEDT ZICH AAN: Schilder voor schilderen, sauzen en kleine klussen. Goed en goedkoop. Tel. 06-46509444.

n Bomen snoeien/kappen m.b.v. klimtechniek/hoogwerker? Tel. 06-26588080 of woudaboomzorg@gmail.com. TE HUUR: Tenten en pagodetenten in diverse maten. Voor inlichtingen bellen met JS Tenten. Telefoon 06-30779409 of mailen naar: info@jstenten.nl of kijk op www.jstenten.nl.

n

n Boomstronk wegfrezen, ongeveer 20 cm onder het maaiveld. Ook op moeilijke plekken. Tel. 06-40384278. n TE HUUR: Opblaasabraham/-sara’s+ (halve) drie dagen voor € 20,-, 4,50 m hoog. Gewone abraham-/sarapoppen drie dagen voor € 10,-. Denekamp, tel. 06-10615527. n Boomstronk wegfrezen in uw voor- of achtertuin. Tel. 06-40384278. n Plaagdierbeheersing, zoals ratten, muizen, houtworm, boktor, insecten, mollen. Laurens Vollenbroek, Saasveld. Telefoon: 06-12875274. www.plaagdierenbeheersing-twente.nl. n Nieuwe aardappelen. Dubbeldooier scharreleieren 45 stuks voor € 5,00. En nieuwe goede uien. Westerhof, Johanninksweg 82 Denekamp, tel. 0541-351288 of 06-36398643.

n TE KOOP GEVRAAGD: Tourcaravan. Tel. 0511227227. theresa.visser@hotmail.com. n Zangles! Privé/duoles. Nog enkele plekken vrij. Vanaf 8 jaar. merelreinders4@gmail.com, tel. 0653925234. n BIEDT ZICH AAN: Tuinman/hovenier. Heeft u een chaos in de tuin, kunt u de tuin niet meer onderhouden of heeft u geen zin om de tuin te doen? Neem dan contact op met Leussink, Ootmarsum. Tel 0637153867. Voorwaarden voor de rubriek Vraag en Aanbod • Niet in aanmerking voor deze rubriek komen familieadvertenties, aan- of verkoop van onroerend goed, huur of verhuur van onroerend goed en personeelsadvertenties (uitgezonderd huishoudelijke hulp). • Opgave is alleen mogelijk voor particulieren binnen het verspreidingsgebied van het blad. • U dient gebruik te maken van deze bon. • Maximaal 2 advertenties van 8 regels per uitgave, uitsluitend à contant. • Voor brieven onder nummer geldt een toeslag van € 3,00. • Advertenties voor deze rubriek kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd. • Tussen de woorden 1 hokje open laten en voor leestekens altijd 1 hokje gebruiken. Online uw vraag en aanbod opgeven? U kunt uw particuliere advertentie voor de rubriek VRAAG EN AANBOD eenvoudig online opgeven en betalen (via I-deal). Kijk op www.drukkerijvanbarneveld.nl

Inleveren maandags vóór 12.00 uur bij: Drukkerij Van Barneveld, Industriestraat 10, 7591 BL Denekamp. Sigarenspeciaalzaak Jos Brummelhuis, Markt 9, 7631 BW Ootmarsum Speelgoed- en kadoshop Wesselink, Sint Remigiusstraat 2, 7595 AM Weerselo.

De gele fietshesjes van de Mariaschool worden door de kinderen altijd goed gedragen, zodat ze voor het autoverkeer maar ook voor het grote landbouwverkeer goed zichtbaar zijn. Dankzij het enthousiasme van jeugdagent Nathalie Hofstée en een aantal ouders werden de fietsen aan de hand van een checklist van Veilig Verkeer Nederland gecontroleerd. Gelukkig konden bijna alle fietsen worden voorzien van een OK-sticker van VVN en kun-

nen de kinderen weer veilig naar school! Alle kinderen mochten nog een kijkje nemen in en bij de poli-

tieauto. De jeugdagent vertelde boeiend over het werk van de politie.

De bewaarschool in beeld

Een intiem pleintje in het kloosterkwartier in Ootmarsum kreeg een extra dimensie. Daar waar vroeger de kleuterschool – in de volksmond bewaarschool - stond, die geleid werd door de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, is aan de voet van de kloostertoren een pleintje ontstaan. Vanaf vrijdag 14 oktober zijn op dit pleintje vijf bronzen beelden te vinden van spelende kinderen die herinneren aan de kleutertijd die vele Ootmarsummers hier doorbrachten. Het zijn mooie speelse beelden van de Italiaanse kunstenaar Emanuel de Reggi (Florence 1957). OOTMARSUM

Met een officiële bijeenkomst en beelden een speelse vormgeving bloembak-zitbanken een plezierige de onthulling van een wandpaneel en leveren ze een fraai beeld op en bijzondere plek wordt in het aan het gebouw van de glasblazer waarmee deze plek met de nieuwe kunststadje. Hotmarks werden de beelden toegevoegd aan de intieme sfeer van de Kloosterstraat. Wethouder Loes Stokkelaar van de gemeente Dinkelland en Jos Bosch van het toeristisch ondernemersfonds Dinkelland onthulden het wandpaneel. Met een glas bubbels werd door de aanwezigen geproost op de nieuwe aanwinst. Het is een initiatief van de gezamenlijke ondernemers aan de Kloosterstraat met als voormannen Gerard Velthuis en Frits Hulsink. Financiële steun werd ontvangen vanuit het toeristische ondernemersfonds. De beelden stellen spelende kinderen voor. Een sculptuur toont kinderen die op een ladder klimmen. Tegen de kloosterkapel aan tracht een bengel met een katapult op een lantaarn te schieten, tegen het Radboudgebouw doen enkele jongens een handstand, kinderen spelen haasje-over en drie kleuters zit- Wethouder Loes Stokkelaar en voorzitter toeristisch ondernemen, Jos Bosch verrichtten op een rij. Al met al hebben de ten de onthulling.

Frits Hulsink (op de rug gezien) heet de genodigden welkom.


Amicitia goes Latin Muziekvereniging Amicitia uit Tilligte geeft op zaterdag 29 oktober a.s. een concert met als thema: Amicitia goes Latin. Dit concert vindt plaats bij café Haamberg vanaf 20.00 uur Er zullen die avond zowel door het orkest als ook door de slagwerkgroep uitsluitend nummers gespeeld worden die passen bij het thema, dus het belooft een swingende avond te worden. Iedereen is van harte welkom.

KV Ons Streven Programma Zondag 23 oktober: junioren wedstrijddag 4: 09.20 uur: Hertme F1 - Ons Streven F, leiding Bennie Rekers en Remco Beene. 09.45 uur: Ons Streven I ?Beuningen I, leiding Eddy Gerwers en Christian Damhuis.

Zondag 23 oktober: wedstrijddag 16 7e seniorenteam wedstrijddag 16: Ons Streven 7 - Dorp boer 5. Zondag 6 november: Ronde van Bussloo.

KOM OOK NAAR DE ECHTE MINIMARKT IN TILLIGTE VOOR AL UW BOODSCHAPPEN!!

Met Kinderkoor Ootmarsum van paradijs naar nu Samen met het Kinderkoor Ootmarsum maakten ongeveer honderd toehoorders (oud, maar ook jong) een geschiedenisreis vanaf het paradijs met Adam en Eva naar de tijd van nu. ‘Het verhaal van God met de mensen’ was de titel van de musicalviering, maar ook het motto van de bijeenkomst zaterdag in de r.- k. kerk. OOTMARSUM

Het Kinderkoor Ootmarsum, onder de zeer enthousiaste leiding van Milou Pasveer, trad daarmee voor het eerst voor het voetlicht en bewees hiermee dat het recht van bestaan heeft, maar dat aanvulling wenselijk is. Het vuur, waarmee de dirigente lei-

ding gaf, sloeg over op haar koor en mocht hier en daar nog een niet zo zuiver toontje klinken, de inzet en overgave waarmee werd gezongen en geacteerd maakte alles goed. Het was meteen een voltreffer, toen Christa Bolscher, die samen met Olga ter Haar de verbindende teksten

voorlas, alle kinderen in de kerk uitnodigde op het priesterkoor om een eigen kaarsje aan te steken. Dat gebaar schiep meteen de sfeer van ‘samen op reis gaan met God en de mensen’. De vertelsters begonnen met het paradijsverhaal, dat ondersteund werd door het paradijslied.

Het werd gezongen door het Kinderkoor, dat instrumentaal werd begeleid door Karel Tijhuis, die voor de muziek en de teksten had gezorgd. Noach in de Ark, de vlucht uit Egypte, de Stenen tafelen met de Tien Geboden passeerden zo de revue en telkens werd een toepasselijk lied gezongen en gespeeld. Op deze manier naderde het musicalverhaal de tijd van nu. De vertelsters riepen de kinderen op ‘er voor elkaar te zijn; verdraagzaam te zijn en naar de vrede toe te werken’. ‘Ga je mee, zeg niet nee’ klonk tenslotte de uitnodiging, waaraan ook de aanwezigen in de kerk volop deelnamen. Caspar Kouijzer maakte een mooie reportage, waarvan hier enkele foto’s getuigen.

Tilligte...daar beleef je het!


Programma Saasveldia Donderdag 20 oktober 20:00 uur NEO 4 - Saasveldia 4 Zaterdag 22 oktober 09:00 uur Reutum/UD/RSC - Saasveldia Mini's 09:30 uur Saasveldia MO11-1 - Glanerbrug MO11-1d 11:00 uur Saasveldia JO13-1 - Luctor Emergo JO13-1 11:00 uur Sp. Glanerbrug JO17-2d - Saasveldia JO17-1 17:00 uur Oranje Nassau 1 - Saasveldia 1 Zondag 23 oktober 10:00 uur Enter 7 - Saasveldia 6 11:00 uur Saasveldia 5 - TVC '28 10 Voor het actuele programma en afgelastingen kijk op www.saasveldia.com.

DSVD JO13-1 - RSC JO13-1 0-3 RSC JO13-2 - KOSC JO13-3 1-0 KOSC JO11-1 - RSC JO11-1 6-4 Quick '20 JO11-9 - RSC JO11-2 7-1 RSC JO11-3 - SDC '12 JO11-8 7-0 Quick '20 JO9-4 - RSC JO9-1 7-4 Achilles '12 JO9-4 - RSC JO9-2 1-5 RSC JO9-3 - UD W. JO9-4G 3-3 Zaal Sparta E. 2 - RSC 1 8 - 5 Almelo FC 17 - RSC 3 4-9 Programma v.v. R.S.C. Senioren 23-10-2016 14:00 uur RSC 1 - Saasveldia 1 09:15 uur BWO 6 - RSC 7 Junioren 22-10-2016 14:30 uur RSC JO19-2 - Sportclub Rijssen JO19-1d 12:30 uur PH JO17-4 - RSC JO17-2G Pupillen 22-10-2016 09:30 uur De Esch JO11-5 - RSC JO11-3 09:00 uur Saasveldia - RSC JO9 - Instroom Zaal 24-10-2016 20:00 uur Hoekje/Toyota O'zaal 5 - RSC 2 21-10-2016 19:00 uur Achilles E 2 - RSC 3 24-10-2016 20:15 uur Sparta E. 6 - RSC 3

Programma UD Weerselo Jeugd: Donderdag 20 oktober: 17.45 uur UD W JO 13-2GD 0 UD W JO 13 -3G (Oefenwedstrijd) Zaterdag 22 oktober: 14.30 uur UD W JO 19-1 - AJC '96 JO 19-1 09.00 uur UD W JO 11-1 - SDC '12 JO 11-1 10.00 uur UD W JO 9-1 - NEO JO 9-2 10.00 uur UD W JO 9-2 - Hulz. Boys JO 9-2 09.00 uur UD W mini's 4 tegen 4 bij Saasveldia Maandag 24 oktober: 18.30 uur UD W JO 13-1G - Sparta E. JO 13-2 18.30 uur UD W JO 11-1 - DSVD JO 11-1 Senioren: Vrijdag 21 oktober: 20.00 uur Rigtersbleek VR 25 + 1 - UD W VR 25 + 1 Zondag 23 oktober: 10.00 uur Bornerbroek 2 - UD W 3 11.00 uur Quick '20 7 - UD W 4 09.00 uur DSVD 6 - UD W 6 09.00 uur UD W 7 - KOSC 7

Uitslagen en programma v.v. R.S.C. Senioren UD W. 1 - RSC 1 3-2 RSC 2 - Juventa '12 2 1-1 LSV 3 - RSC 3 3-0 RSC 4 - Barbaros 6 7-1 RSC 5 - TVO 4 2-3 RSC 6 - Tukkers De 7 4-3 ST: Losser/AJC '96 7 RSC 7 3-1 Losser 45+1 - RSC 45+1 4-5 BWO VR1 - RSC VR1 4-4 Junioren RSC JO19-1 - Sportclub Overdinkel JO19-1 6-3 LSV JO17-1 - RSC JO17-1 2-3 Rood Zwart JO15-1 - RSC JO15-1 3-3 Avanti W. JO15-7 - RSC JO15-2 1-5 Pupillen

Programma DZVV 24-10-16 20:00 uur DZVV/Fabri.nl 8 - DZVV/Fabri.nl 7 21:00 uur DZVV/Fabri.nl 9 - Hoekje/Toyota O'zaal 8 21:15 uur FV United Enschede 3 - DZVV/Fabri.nl 3 27-10-16 21:00 uur DZVV/Fabri.nl 2 - TVO 1 28-10-16 21:30 uur Almelo FC 17 - DZVV/Fabri.nl 5

SDC’12 geeft Twello lesje in creativiteit: 0-5 Het grootste voetbalcliché “De bal is rond” was afgelopen zondag weer eens van toepassing op SDC’12 in de uitwedstrijd bij subtopper Voorwaarts Twello. En dat onvoorspelbare is ook de charme van het voetbal. Leed SDC’12 een week eerder een geflatteerde 0-5 nederlaag tegen koploper Luctor et Emergo, afgelopen zondag nam het team van Gerard Bos een geflatteerde 0-5 overwinning mee uit Twello. En dat waren niet de enige parallellen. Was het bij SDC’12 een week eerder iedere keer “net niet”, terwijl bij de tegenstander bijna elke kans een treffer was; in Twello waren de rollen omgedraaid en haalden de Denekampers een bijna 100%score uit de kansen. En in Twello was ook sprake van een redelijk gelijk opgaande strijd … tot de 0-3. Toen knapte er iets bij de thuisploeg, precies als een week eerder in Denekamp. En toeval of niet … ook in de 55e minuut! Het kan verkeren … Alle ingrediënten voor een heerlijke voetbalmiddag

waren aanwezig: een lekkere temperatuur, een heerlijk zonnetje en relatief veel publiek langs de lijn. De ambiance was dus oké. En vanuit Twents perspectief werd het ook een mooie middag, ondanks de nog steeds zorgwekkende ziekenboeg. Ook invaller-doelman Mike Wams moest namelijk geblesseerd toekijken hoe goodold Tom den Ouden noodgedwongen de honneurs tussen de palen waar moest nemen. Met good-older Erwin Waanders op de bank … Het eerste gevaar kwam na vijf minuten van de gasten: Bauke Haarhuis werd op rechts weggestuurd. Zijn voorzet bereikte spits Jesse Holsbeek echter net niet. Even later werd ook Voorwaarts Twello gevaarlijk over rechts, maar de kopbal uit de voorzet werd over het doel gekopt. Na ruim een kwartier spelen leek de thuisploeg de score te openen, maar SDC’12 kroop door het oog van de naald. Voorwaarts Twello, dat vaak erg snel omschakelde van verdediging naar aanval, brak door over links. De sliding van Mirko van der Zande kwam net te laat en de bal werd vanaf de achterlijn teruggelegd op de aanstormende spits. Van dichtbij slaagde deze er - gelukkig voor SDC’12 - in om de bal hoog over het doel te schieten. Ongelooflijk. Twee minuten later was Twello opnieuw dichtbij een treffer. Een prima actie door het midden werd afgesloten met een vlammend schot van 20 meter, maar Tom den Ouden liet met een fraaie redding zien, dat hij het keepersvak nog niet was verleerd. Halverwege de eerste helft namen de bezoekers langzaam maar zeker het initiatief over. Daan Sanders, gedreven als altijd, ontfutselde de bal iets over de middellijn en stormde over rechts richting doel. Op het juiste moment legde hij de bal breed op de goed mee opgekomen Jesse Holsbeek. Die liet dit buitenkansje niet onbenut en opende beheerst de score: 0-1. Kort hierna moest hij geblesseerd het veld verlaten, waardoor Maarten Arendsen - wellicht wat eerder dan de bedoeling was - na een slepende blessure weer zijn opwachting maakte. Na ruim een half uur spelen kregen de Denekampers een corner. Rick Blokhuis draaide de bal hoog in bij de tweede paal, waar Mart Sanders de sterkste bleek in de lucht om met een krachtige kopbal de 0-2 te laten aantekenen. En in de laatste tien minuten van het eerste bedrijf stichtte Rick met zijn befaamde vrije trappen opnieuw gevaar in de 16 van Twello. De eerste keer kreeg de keeper de indraaiende bal niet onder controle, maar had hij het geluk, dat de tegenstanders net te laat waren om dit af te straffen. Vlak voor rust kon hij de indraaiende bal ternauwernood uit de bovenhoek boksen. De bedoelingen van de gastheren na de hervatting werden direct duidelijk: druk zetten en zo snel mogelijk de aansluitingstreffer realiseren. Twee dreigende corners leverden echter niet het gewenste resultaat op. Even later was de thuisploeg opnieuw gevaarlijk. Nu uit een vrije trap van rechts. De indraaiende bal werd door een verdediger verkeerd geraakt, waardoor doelman Tom den Ouden zich tot het uiterste moest inspannen om de bal over de lat te tikken. Toen na tien minuten de storm enigszins luwde, deelde SDC’12 bij de eerste de beste kans ook direct de genadeklap uit. Niels Kokkeler stuurde Maarten Arendsen met een strakke bal langs de lijn de diepte in. Maarten kapte zijn man uit en bracht de bal strak en laag voor het doel. De Gelderse verdediging werkte de bal onvoldoende weg, waarna spits Bauke Haarhuis er als de kippen bij was om doeltreffend uit te halen: 0-3. De wedstrijd was gespeeld. En zeven minuten later legde Maarten Arendsen de laatste Twellose optimisten het zwijgen op door uit een afgemeten voorzet van Daan Sanders na een sterke solo over rechts in één keer genadeloos uit te halen: 0-4. Een prachtige aanval met een dito afronding. Vijf minuten later volgde nog een laatste stuiptrekking van de gedesillusioneerde tegenstander met enkele dreigende situaties uit een corner voor het SDC-doel, eindigend met een schot rakelings naast. De 41-jarige Tom den Ouden hield de nul. Trainer Gerard Bos wisselde nog twee keer: De lichtelijk aangeslagen Mischa Benerink en Bauke Haarhuis werden in de 69e en 80e minuut gewisseld voor respectievelijk Jan ter Steege en jeugdspeler Jesper Albers. Het slotakkoord was voor SDC’12. Drie minuten voor het einde van de officiële speeltijd. Een vrije trap aan de linkerzijkant op 40 meter van de goal. Iedereen verwachtte een mooie krul richting de tweede paal. Maar nee. Rick Blokhuis legde de bal breed op Mart Sanders,

die de bal aannam, een paar passen maakte om vervolgens verwoestend uit te halen richting de rechter benedenhoek. De keeper reageerde niet eens. Eindstand 05. De kopie van de zondag daarvoor was compleet, maar dan nu met breeduit lachende gezichten aan Denekampse zijde. Citaat van het echec van een week geleden: “Desalniettemin … paniekvoetbal is niet nodig. Daarvoor biedt het vertoonde spel nog teveel perspectief. Hard blijven werken voor een goed resultaat en het geluk afdwingen. Dan moeten de punten een keertje komen.” Deze woorden werden dus bewaarheid. Het vertoonde spel bood en biedt perspectief, maar dat dit zo snel, zo overtuigend en met zulke cijfers een week later zou worden onderstreept … Dat had waarschijnlijk niemand verwacht. Komende zondag geen competitieprogramma. Daarna volgen twee thuiswedstrijden: op 30 oktober tegen de nummer 2, WSV uit Apeldoorn, en een week later tegen het lager geklasseerde ATc’65. Met een optimale focus en 100% inzet moet een stevige middenmootpositie na deze duels in de eigen voetbaltempel het doel zijn. Wedstrijdstatistiek: 23e min. : 0-1 Jesse Holsbeek 33e min. : 0-2 Mart Sanders 55e min. : 0-3 Bauke Haarhuis 62e min. : 0-4 Maarten Arendsen 87e min. : 0-5 Mart Sanders Opstelling SDC’12: Tom den Ouden - Niels Kokkeler, Jorg Schulte, Rick Blokhuis, Mirko van der Zande - Mischa Benerink (69e min. Jan ter Steege), Mart Sanders, Bjarn Thijert, Daan Sanders - Bauke Haarhuis (80e min Jesper Albers), Jesse Holsbeek (26e min. Maarten Arendsen). De stand in de middenmoot: 5. Voorwaarts Twello 6. Robur et Velocitas 7. BWO 8. KOSC 9. SDC’12 10. Helios D. 11. Colmschate’33

7 7 7 7 7 7 7

4-1-2 4-1-2 3-1-3 3-1-3 2-2-3 2-1-4 2-0-5

13 13 10 10 8 7 6

22-13 11- 7 21-19 10-11 14-17 12-17 12-20 BPH

Zaterdag 22 oktober Thuis 08:30 uur SDC '12 JO9-1 - Stevo JO9-1 09:30 uur SDC '12 JO11-12 - DTC '07 JO11-2G 09:30 uur SDC '12 MO11-1d - Zend.Vooruit MO11-1 11:00 uur SDC '12 MO13-1d - Grol MO13-1 12:30 uur SDC '12 JO15-1 - HHC Hardenberg JO15-1 12:30 uur SDC '12 MO15-2 - Quick '20 MO15-1 14:30 uur SDC '12 4 - SDC '12 5 16:30 uur SDC '12 8 - ATC'65 5 23-10-16 10:45 uur SDC '12 3 - De Tubanters1897 4 Uit 22-10-16 09:00 uur UD W. JO11-1 - SDC '12 JO11-1 09:30 uur De Esch JO11-2 - SDC '12 JO11-5 10:00 uur Delden JO11-2G - SDC '12 JO11-6 10:30 uur EMOS MO13-1 - SDC '12 MO13-2 12:30 uur Rigtersbleek JO17-4 - SDC '12 JO17-5 14:30 uur SDC '12 4 - SDC '12 5 14:30 uur VMC JO19-1 SDC '12 JO19-4 14:30 uur Rood Zwart JO17-1 SDC '12 JO17-2 15:05 uur Sp. Deventer MO17-1d - SDC '12 MO17-1 16:15 uur De Esch 4SDC '12 7 16:30 uur Quick '20 10 SDC '12 9 Zondag 23 oktober Thuis 23-10-16 10:45 uur SDC '12 3 - De Tubanters1897 4 Uit 23-10-16 11:15 uur Rietmolen 4 - SDC '12 5


Uitnodiging jaarvergadering Hierbij worden de leden van SDC’12 uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) die gehouden zal worden in ons clubhuis op maandag 24 oktober 2016, aanvang 20.00 uur. De agenda van de algemene ledenvergadering is in het clubblad opgenomen. Ieder lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering. Leden jonger dan zestien jaar worden vertegenwoordigd door één der ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen. Namens het bestuur van SDC'12, Gerhard Tip, secretaris.

KOSC wint met de kleinst mogelijke marge maar pakt drie belangrijke punten Harm Bossink tekende voor het enige doelpunt in de wedstrijd van het eerste van KOSC tegen Robur et Velocitas. Die goal was een verdienste van de instelling van KOSC om vroegtijdig druk te zetten en te proberen de bal te hebben. In dit geval was het Jorrit Weierink, die een Apeldoornse verdediger te slim af was, de bal van zijn voet plukte en zijn spits in staat stelde om de 10 aan te tekenen. Na 90 minuten bleek het voldoende om de drie punten in Ootmarsum te houden. Een mooi cadeau voor Fabian Harperink, die vooraf in het zonnetje werd gezet, omdat hij zijn 300e wedstrijd in het eerste van KOSC speelde. Voor trainer coach Richard de Boer was het voorafgaande aan deze wedstrijd wel even puzzelen. De nodige blessures zorgden voor aanpassingen. Wouter en Martijn Engbers ontbraken, terwijl ook Remco Blokhuis en Timo Bonke als verdedigers ontbraken. Uiteindelijk koos de trainer om Ruud Bruns terug te halen en op het middenveld posteerde hij Rik Veldboer, Coen Vennegoor, de jubilerende aanvoerder Fabian Harperink en Rogier Busscher. Voorinwas het zaak voor Harm Bossink en Jorrit Weierink om het de Robur verdediging lastig te maken. Achterin werden de flanken ingevuld door Rens Oortman en Ruben Baanstra, terwijl Daan Aarnink op zijn vertrouwde plek achterin stond. Joost Peters, die zijn fout van vorige week helemaal wegpoetste, was in deze wedstrijd dus een betrouwbare sluitpost. In de eerste helft werd het een tactisch schaakspel. Robur met 13 punten liet niet het achterste van de tong zien, terwijl KOSC wat meer dacht aan een goede organisatie en het niet weggeven van kansen. Beide ploegen probeerden van achteruit op te bouwen, maar te vaak kwam de pass niet aan, waardoor het spelbeeld af en toe rommelig oogde. De KOSC spelers werkten hard en gaven verdedigend heel weinig weg. De beide backs waren hun tegenstanders de baas en ook een solide Daan Aarnink kende weinig problemen. Hierdoor kon Ruud Bruns zich meerdere malen inschakelen om de KOSC voorwaartsen te bedienen. Dat leverde door of een foute pass of door het niet kunnen vasthouden van de bal niet het gewenste resultaat op. Het was dus niet

het voetbal, maar de momenten, die nog wat gevaarlijke situaties opleverden. Zo kon Harm Bossink Jorrit Weierink wegsturen, maar de pass was niet zuiver en bij balverlies van de spits kon Robur counteren en vloog het schot over het doel van Joost Peters. Een terugtrekbal van Harm Bossink kon net worden onderschept door een Apeldoornse verdediger. Het leverde twee corners op en bij de tweede wist Fabian Harperink, na deze slim genomen hoekschop, de vuisten van Robur keeper Richard Braam te testen. Er volgde een heuse scrimmage, maar de doelman van Robur bleef de baas. KOSC vergat ook de flanken te benutten, want met Rens Oortman en Ruben Baanstra heeft men daar voldoende mogelijkheden om op te rukken. De ruimtes, die Robur daar liet, werden echter niet gebruikt en dus probeerde de thuisploeg via de bekende trechter gaten te vinden in de Apeldoornse defensie. Slechts één keer werd Rens Oortman in de diepte aangespeeld, maar zijn voorzet werd geblokt. Jorrit Weierink was na die tijd gevaarlijk dichtbij. Zijn voorzet belandde op de deklat. Na de rust ging het bij KOSC in eerste instantie wat moeizamer. Robur kreeg steeds meer vat op het middenveld en dat leidde tot enkele gevaarlijke uitvallen. Keeper Joost Peters was echter op zijn post en wist met een knappe redding de 1-0 voor Robur te voorkomen. Die voorsprong pakte KOSC wel, want na een fout in de achterhoede profiteerde Jorrit Weierink, die Harm Bossink in staat stelde om zijn zesde treffer van het seizoen aantekende en daarmee 60% van de totale doelpuntenproductie van het Ootmarsumse team voor zijn rekening neemt. Na die voorsprong werd het echter billen knijpen voor KOSC. Ruben Baanstra en Rens Oortman lieten toch een paar keer steken vallen, maar herstelden zich echter ook weer in het verloop van de wedstrijd. Concentratie is op het veld van wezenlijk belang en als je dat 90 minuten kunt opbrengen, dan heb je de tegenstander vaak volledig in je zak. Lukt dat niet, dan blijft het tricky en kun je ook zo maar een doelpunt tegen krijgen. Dat lukte Robur niet, al kwam de ploeg een paar keer heel dichtbij. Joost Peters bleek een sta in de weg en wist de gelijkmaker op soms sublieme wijze te voorkomen. Aan de andere kant had KOSC de wedstrijd in het slot kunnen/moeten gooien. De mogelijkheden lagen er zeker. Met name Jorrit Weierink kreeg de nodige kansen, maar wist na vaak sprints van 40 tot 50 meter op die laatste meter het doel niet te vinden. Een hardwerkende Coen Vennegoor moest het veld geblesseerd verlaten en in zijn plaats kwam Lars Stokman. Deze jonge, talentvolle speler kreeg direct te maken met de wetten in de Tweede Klasse. Zelf wist hij knap door te komen, maar zag zijn pass stranden om in volgende momenten mee te moeten verdedigen en dan mag je eigenlijk niet te laat komen. Gelukkig werd de jonge Lars knap gecoacht door zijn medespelers. Toch kwam KOSC wat meer in de problemen. Jubilaris Fabian Harperink ontkwam niet aan een gele kaart en de thuisploeg acteerde rommelig in deze fase van de tweede helft. Voorin leken de spitsen uitgeblust en rijp voor een wissel. Robur et Velocitas nam meer risico en op dat moment leek KOSC steeds meer onder de ruk uit te kunnen komen. Voetballend wist men steeds een oplossing te vinden en dus kwam Rik Veldboer na een mooie combinatie met Harm Bossink in scoringspositie. Zijn schot stuitte op de vuisten van de keeper. Daarna zorgde Jorrit Weierink voor de nodige gevaarlijke momenten, maar de meest strijdlustige KOSC aanvaller strandde in zijn pogingen om een doelpunt te maken. Trainer Richard de Boer gaf in de eindfase Stijn Brunninkhuis de gelegenheid om Harm Bossink te vervangen. De spits werkte hard, maar was nog niet gelukkig in zijn acties, maar dat heeft ook alles te maken met wedstrijdritme. In de laatste tien minuten leken de troepen vermoeid. KOSC sprokkelde minuten bij elkaar en Robur leek niet meer bij machte om de gelijkmaker te forceren. Het doelpunt van Harm Bossink bleek voldoende voor de drie punten en het leverde ook nog eens een passend cadeau op voor jubilaris Fabian Harperink. Volgende week oefent KOSC op donderdag uit tegen Sparta Enschede, daarna is het een zondag vrij en vervolgens wacht op zondag 30 oktober BWO uit en in het kermisweekend PH uit. Bron: www.inenomootmarsum.nl Zaterdag 22 oktober Thuiswedstrijden: 10:15 uur KOSC JO15-5G - DSVD JO15-3G; 10:15 uur KOSC JO15-3G - Lochem SP JO154 (1e ronde KNVB beker); 13:00 uur KOSC JO19-2 -

Oranje Nassau JO19-4 (1e ronde KNVB beker); 13:00 uur KOSC JO17-2 - TVC '28 JO17-3d (1e ronde KNVB beker); 15:00 uur KOSC 2 - Losser 2; 15:00 uur ST: KOSC/Reutum VR1 (zon) - Drienerlo VR2 (zat) 1e ronde KNVB beker). Uitwedstrijden: 10:00 uur Borne JO9-1 - KOSC JO9-1; 14:30 uur Enter Vooruit VR1 - ST: KOSC/Reutum VR1; 14:30 uur TVC '28 JO17-1 - KOSC JO17-1 (1e ronde KNVB beker). Zondag 23 oktober Thuiswedstrijden: 09:00 uur KOSC 6 - TVV 4 (1e ronde KNVB beker); 11:00 uur KOSC 9 - TVC '28 7 (1e ronde KNVB beker). Uitwedstrijden: 09:00 uur UD W. 7 - KOSC 7; 11:00 uur Saasveldia 9 - KOSC 8. Kijk voor het meest actuele programma altijd op www.kosc.nl !!!

ging de bal op de stip. Dit keer wist doelman Tom Deterd de inzet van Bram Nijhuis wel prima te keren. Ook hierna kreeg Oldenzaal nog een handvol riante mogelijkheden, maar deze waren niet aan de spitsen besteed. Het wachten is in dit soort situaties dat het doelpunt dan in de slotfase aan de andere kant valt. Maar op een middag dat niks lukte kwam DSVD daarvoor gewoonweg niet genoeg voor het doel van de tegenstander. Verder dan een schot van Wouter Kemna dat net naast ging en een schot die in blessuretijd door de doelman onschadelijk kon worden gemaakt, kwamen de gasten niet. Hiermee eindigde de wedstrijd uiteindelijk in een 1-0 overwinning voor Oldenzaal, dat dan ook alle recht had op de 3 punten. De ontgoocheling aan Deurningse kant was na afloop groot. “Onverklaarbaar”, omdat de wil er echt wel was, was het meest gehoorde woord bij DSVD. En misschien moet je dat ook niet willen verklaren. Het is gewoon uithuilen, een dikke streep eronder en opnieuw beginnen. Het enige voordeel wat deze middag wel heeft opgeleverd is het feit dat het in elk geval niet veel minder kan en men er vanaf nu alleen maar op vooruit kan gaan.

Collectieve off-day DSVD bij Oldenzaal In een wedstrijd waarin werkelijk niks lukte bij DSVD, ging het volkomen terecht met 1-0 onderuit bij vv Oldenzaal. Als de thuisploeg alle kansen had benut had de uitslag veel hoger uit kunnen vallen. Elke sporter kent het vast wel: zo’n dag dat om onverklaarbare reden werkelijk alles fout gaat. Zo’n dag had DSVD op deze zonnige nazomerdag op sportpark De Thij in Oldenzaal. Waar normaliter er altijd nog wel een aantal spelers zijn die zich aan de malaise kunnen onttrekken, was er aan Deurningse kant deze middag niemand die zijn normale niveau haalde. Hoewel het de laatste wedstrijden sowieso al niet echt lekker liep, kon altijd nog gewezen worden op een sterkere tegenstander. Maar ook daar was deze middag geen sprake van, want vv Oldenzaal trad allerminst in haar sterkste samenstelling aan. Enkele spelers uit lagere teams en uit de jeugd vormde de basis van de ploeg van Clemens Zwijnenberg. Hierdoor was het niveau van de thuisclub ook niet om over naar huis te schrijven, maar zij toonden wel een gezond portie werklust en waren hiermee vanaf de aftrap de bovenliggende partij. Echt grote kansen wist de thuisploeg ook niet te creëren in de beginfase, maar het won wel de meeste duels en had wel de drang naar voren. De grootste mogelijkheid om op voorsprong te komen kreeg Oldenzaal in de 20e minuut, toen een schot vanaf de 16 meter via de binnenkant van de paal, keihard naar de andere paal caramboleerde, maar niet over de doellijn ging. Na een klein half uur leek vermoeidheid zich meester te maken van de gastheren, waardoor DSVD langzaam het initiatief over kon nemen. Behoudens een schot van Bauke Seiger leverde dit verder niet echt veel gevaar op. Hierdoor kabbelde de wedstrijd richting de rust en mochten vooral de bezoekers blij zijn met een brilstand bij de thee. De 2e helft was goed en wel op weg (de meeste toeschouwers zaten nog aan de koffie en de trainer van de thuisploeg zat zelfs nog vast in de kleedkamer!) of de bal lag al op de stip. Brian Meulenbroek had hands gemaakt in het strafschopgebied, waardoor de thuisploeg een strafschop mocht nemen. Deze werd onberispelijk binnengewerkt door Bram Nijhuis: 1-0. Wie gedacht had dat dit het startsein zou betekenen van de wederopstanding van DSVD kwam bedrogen uit. De gasten bleven grossieren in veel balverlies en slordige passing. Hierdoor wist het dan ook nauwelijks iets te creëren. Oldenzaal daarentegen wist gaandeweg de wedstrijd de meest mooie mogelijkheden om zeep te helpen. Sterker nog: zelfs een 2e strafschop na 75 minuten voor Oldenzaal werd niet in een doelpunt omgezet. Brian Meulenbroek beging een onnodige overtreding binnen het strafschopgebied en opnieuw

DTC’07 - Bornerbroek 1-1 Opstelling DTC: Jordy Visschedijk, Jelle ten Dam, Job Bruns, Wout Potijk, Kevin Lansink, Jelco Nijhuis , Gijs Groeneveld, Mart Oude Luttikhuis (Ruben Arends), Rense Kuipers (Wout Groeneveld), Rutger Hof, Melle Analbers. Vanaf het beginsignaal in Tilligte zette DTC druk, kreeg ook mogelijkheden, maar de spitsen hadden het vizier nog niet op scherp staan. De scheidsrechter van dienst hielp ook niet echt mee. Hands van Bornerbroek binnen de 16 meter bleef onbestraft. Het bleef wachten in de eerste helft op het bevrijdende doelpunt, dat niet kwam. Intussen deed de defensie van DTC stoïcijns zijn werk. Bornerbroek kwam er niet aan te pas. Ruststand 0-0. Het spelbeeld van de eerste helft werd aanvankelijk in de tweede helft ongewijzigd voortgezet. DTC dat aandrong maar weinig echte kansen kreeg en Bornerbroek dat aan aanvallen nauwelijks toekwam. Nadat Jelle ten Dam met twee keer geel het veld moest verlaten profiteerde Bornerbroek direct. Een vrije trap werd van dichtbij het doel ingewerkt: 0-1. Appels voor buitenspel wuifde de scheidsrechter weg. DTC probeerde uit alle macht de gelijkmaker te forceren, maar had daar een strafschop voor nodig. In de 75e minuut schoot Melle Analbers koeltjes de bal hard in de rechterhoek. Daarna probeerde de thuisploeg alsnog door te drukken om een zwaarbevochten overwinning te behalen, maar de bal wilde er niet meer in. Eindstand 1-1. Ongelukkig en onnodig puntverlies voor DTC. Wout Potijk was ‘man of the match’. Komende zondag is DTC vrij. Daarna wacht de zware uitwedstrijd tegen Enschedese Boys. 22-10-16 DTC '07 JO19-1d - MvR JO19-1 14.30 uur Lattrop DTC '07 JO15-1d - Reutum JO15-1 13.00 uur Lattrop SDC '12 JO11-12 - DTC '07 JO11-2G 09.30 uur DTC '07 JO9-2 - Lutte De JO9-4 09.00 uur Lattrop. 23-10-16 De Lutte 7 - DTC '07 4 09.00 uur.


MEDIKAMENTE MED DIK DIK KA AME AME ENTE PARFUMERIE P PA A AR R RFUMER RIE

D DIE G GRENZE GR GRE ENZE NZE

2 WEKEN WEKEN LANG LA EXT EX EXTRA XTRA A V VOORDELIG OORDELIG O G Neusspray pray p y* 10 ml

0 0 , €1 uk per st

Duschdas Duschd das showerge showergel el Alle beschikbare varianten

9 5 , €0 uk per st

Werkzame stof: Anas barbariae, hepatis et cordis extractum gebruiken 200k. Te Te gebru ui bij: gedurende w winter periode

9 9 , €5

, elders € 2,25

uk

per st

elders € 0,99

er pak

p

Sculpture Sculptu re

uk

per st

Wish 75 ml Eau de parfum

9 9 , € 14 pe

9 3 , 0 € Chopard

Homme 100 ml te eau de toilette

, elders € 62,00 e

k

per pa

Handzeep pomp omp 500 ml

9 2 , €1

r stuk

9 2 , €1 Derlon

Fine en ssoft 8 rollen

Rebel black Re

0 5 , €1

elders € 2,99

uk per st

Toiletpapier Toiletpapier 3-laags ags

Maybelline Maybel line mascara a

elders € 5,99 elde

Disney familyy pack 40 stripss

6 buisjes

We Werkzame erkzame stof: xylometazoline 1 mg/ml Te bij: T e gebruiken b bi neusverkoudheid neusverkoudhe e

elders € 1,75

Hansaplastt

Oscillococcinum*

59,00 00 elders € 59,0

9 9 , 9 €1 uk

per st

BINNENKORT BINNEN BINNENK KORT ORT OO OOK OK IIN N ULFT UL LFT T 1 okt oktober kt tober HENGELO HEN GEL GELO LO HASS HA HASSELER ASS SEL SELER LER ES 1 nov november ove vemb ber DOETINCHEM DOET DOETI ET TIN NCHEM BARDETPLEIN BA ARDET ARDETPLEIN ETPL LEIN N 1 de december decembe ecemb be er

DIE GRENZE GR ENZE www.diegrenze.nl w www w ww w.diegr .die ie egr renze renze.nl ze.nl

• • •

• Almelo • Borne Denekamp •

Dinxperlo • Enschede (2x) • Enter •

Goor • Haaksbergen • Oldenzaal (2x) •

Overdinkel • Tubbergen Ulft

Winterswijk (2x)

Druk- en zetfouten voorbehouden, op = op De aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 30 oktober 2016 *Dit is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.


ZIEN zonder bril!

Infoavond maandag 31 oktober 2016 om 20.00 uur met oogarts dr. Matthias Gerl

Locatie: Hampshire Hotel “De Broeierd”, Hengelosestraat 725, Enschede Aanmelding bij: Augenklinik Ahaus • Am Schloßgraben 13 • D-48683 Ahaus Tel: 085-88 82 288 of 0049 2561 95555 • info@augenklinik.de • www.augenklinik.de/nl

Ooglaserbehandelingen en lenzenchirurgie bij Augenklinik Ahaus - als uw ogen u lief zijn!

P.V. de Snelvlucht Hierbij wil men alle leden van P.V. de Snelvlucht uitnodigen voor een bespreking op donderdag 20 oktober in het clublokaal, aanvang 20.00 uur.In deze bespreking worden de agenda’s besproken van de najaarsvergaderingen van CC De Grensstreek, Kring 2 en Afdeling 9. Bestuur P.V. De Snelvlucht Denekamp

Nieuwe fase voor Dorper Esch

Halloween in de Waarbeek Gezellig griezelen voor alle leeftijden. Familiepretpark de Waarbeek verandert 29 oktober in een griezelig oord. Maak je op voor een naargeestig avontuur, met weerzinwekkende kledij, demonische spijzen, bloederige brouwsels, een schat aan raadsels, een vleugje zwarte komedie, met verbeeldingskracht, verpozing, bloedstollende en spookachtige elementen. Het park opent haar poorten zowel overdag als tot zeer laat in de avond om Twekky’s Halloween te vieren. Halloween voor de kleinsten. Op zaterdag 29 oktober is het van 11.00 tot 16.00 uur griezelig gezellig in dit familiepretpark. Bloederige brouwsels, spannende etenswaren en een schat aan raadsels. Allemaal afgestemd op kinderen t/m 12 jaar. Houden jouw kinderen wel van een beetje avontuur? Kom dan overdag naar Haunted Holidays en griezel erop los met het hele gezin. Scary Nightmare Vanaf 17.00 uur wordt het park nóg een stukje enger. Hij wordt dan namelijk overgenomen door freaks die je liever niet wilt tegenkomen… Vanwege de spanning wordt het aangeraden om kinderen tot 16 jaar hier niet naartoe te laten gaan. De attracties zijn de hele avond geopend. Acteurs Voor het evenement Halloween zijn we een samenwerking aangegaan met een grote groep Twentenaren. Met een hele groep grimeurs, decorbouwers, acteurs en creatieve denkers toveren ze het park in een week tijd om tot een spannend griezelig pretpark waar Twekky de hoofdrol zal spelen. Wie durft? Voor de Halloween evenementen kun je gewone tickets kopen op onze website www.waarbeek.nl Trillend van angst zijn wij in afwachting van je komst! We zien je graag in je meest gruwelijke outfit! (Houd bij het kiezen van je outfit rekening met in hoeverre het praktisch is om te dragen in combinatie met ritjes in attracties. De Waarbeek ook leuk in het najaar Kom naar de Waarbeek in de herfstvakantie, voor een leuke show met Twekky en Postbode Pelle. Maar kom ook lekker griezelen tijdens Halloween of bezoek het speciale Pietenpark eind november!

Een modern sport- en zwemcomplex Dorper Esch voor alle inwoners van de gemeente Dinkelland. Dat is waar de gemeente Dinkelland, verschillende zorgpartners en de Dorper Esch Gebruikersgroep (DEG) samen aan werken. Afgelopen zomer was de samenwerking tussen DEG en de gemeente gestagneerd, maar na een aantal goede overleggen zijn beide partijen weer op één lijn gekomen. Er gaat nu een nieuwe fase in voor Dorper Esch, waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan het Programma van Eisen. De verwijdering tussen de gemeente en de DEG ontstond, omdat de projectvoorbereiding na het raadsbesluit van oktober naar de mening van de gebruikers lang duurde. Daarnaast liepen de verwachtingen over de toekomstige invulling van de horeca in het complex uiteen. Dit leidde tot onvoldoende onderling vertrouwen, waardoor de woordvoerders namens DEG zich genoodzaakt zagen om hun functie als vertegenwoordigers neer te leggen. Inmiddels is het vertrouwen door grote inspanningen van beide zijden weer hersteld. Hetzelfde doel De eerste stap werd gezet op een avond in het begin van juli. Op uitnodiging van de ge-

meente kwamen alle gebruikers van het sportcomplex bij elkaar. “Er was veel over het project geschreven, wat leidde tot behoorlijk wat ruis op de lijn. Die avond hebben we echt goed met elkaar gepraat”, zegt wethouder Loes Stokkelaar. “Dat was een voorzichtig begin van een hernieuwde samenwerking, die inmiddels gelukkig een stevig fundament heeft.” De DEG en de gemeente hebben in september afspraken gemaakt over de manier waarop de samenwerking vorm krijgt: de discussie over de horeca wordt naar voren getrokken en dit jaar nog gestart en de planning wordt zo gemaakt dat de overlast tijdens de verbouw zo veel mogelijk beperkt blijft. Ook over de communicatie zijn afspraken gemaakt: beide partijen informeren elkaar tijdig en vooraf. Bovendien schuift een vaste contactpersoon namens de DEG aan

bij de projectgroep. Twan Eshuis reageert namens DEG: “Wij zijn blij met de afspraken en hebben er alle vertrouwen in dat we samen tot een mooi resultaat komen.” Loes Stokkelaar onderstreept dit: “Beide partijen zijn en blijven met elkaar in gesprek. We werken tenslotte aan hetzelfde doel: een prachtig vernieuwd sporten zwemcomplex voor alle inwoners van Dinkelland.” Programma van Eisen De gemeente gaat ook verder praten met de zorgpartners, het personeel van Dorper Esch en andere betrokken partijen over hun visie over de vernieuwbouw. De eisen en wensen worden, waar mogelijk, in het Programma van Eisen opgenomen. “De ervaringen van alle betrokken partijen met het zwem- en sportcomplex zijn van groot belang als input voor

het Programma van Eisen. Hierin wordt bijvoorbeeld opgenomen aan welke eisen de kleedhokjes moeten voldoen, maar ook zaken als de luchtbehandeling en het aantal vierkante meters per gebruiksruimte. Dorper Esch moet een functionele accommodatie zijn waar elke bezoeker graag zwemt, sport en verblijft,” aldus Stokkelaar. Zoals het er nu uit ziet, ligt het Programma van Eisen dit najaar op tafel. Website Om iedereen op de hoogte te houden van de vorderingen van het project zal een nieuwe website worden gelanceerd. Men verwacht dat deze website - www.dorperesch.nl - vanaf 1 november 2016 in de lucht is. Hierop zullen onder meer de actuele stand van zaken en de planning te vinden zijn.


Werkbezoek Natura 2000/PAS

Aandacht voor grondeigenaren Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld

Gedeputeerde Hester Maij heeft onlangs Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld bezocht. Deze natuurgebieden maken deel uit van het Natura 2000-gebied Dinkelland. Tijdens het werkbezoek is een doorkijkje gegeven en zijn de kansen en zorgen in het gebied belicht. Tijdens het werkbezoek is in het veld een toelichting gegeven door ecoloog Fons Eysink op de maatregelen die moeten worden genomen in het gebied. De natuurgebieden zijn restanten van het vroegere omvangrijke heidelandschap in Oost-Twente. DINKELLAND

Het waterpeil in deze gebieden en omgeving is echter te laag, waardoor de natuurwaarden ernstig achteruit zijn gegaan. De maatregelen bestaan dan ook voornamelijk uit het vernatten van het natuurgebied en de directe omgeving. Dit veroorzaakt onrust bij de omwonende agrarische ondernemers en particulieren. Irma Tijhuis is één van deze particulieren.

Haar woning grenst direct aan het hoger gelegen natuurgebied Punthuizen. “Ik ben in dit huis opgegroeid en wil hier heel graag blijven wonen. Ik maak me enorm veel zorgen. Als ze de sloten gaan verondiepen, loopt het hier onder water.” Zoals Irma zijn er meer bewoners in het gebied. Het projectteam herkent de zorgen en laat onderzoeken wat

de effecten van vernatting zijn op vastgoed om schade te voorkomen. Daarnaast wordt ook onderzocht welke uitstralingseffecten de maatregelen hebben. Zo zijn er enkele melkveehouders die te maken kunnen krijgen met hogere grondwaterstanden en de beperking van bemesting, terwijl zij niet in het zogenoemde uitwerkingsgebied liggen. Ook voor

hen wordt gezocht naar een passende oplossing. Hester Maij vindt het van belang dat er maatwerk wordt geleverd in de gebiedsprocessen. “We nemen maatregelen om de natuur in de Natura 2000-gebieden te herstellen en versterken, waardoor NB-wetvergunningen weer kunnen worden verleend en economische ontwikkeling mogelijk is. De ondernemers nabij Natura 2000-gebieden worden door deze maatregelen beperkt en zij zoeken samen met ons naar oplossingen die passen bij hun bedrijfsvoering. Zo hebben de familie Kokkeler en maatschap Austie aangegeven dat ze el-

Nederlanders grijpen naast de titels in Cork

Zondag was het eindelijk zover. Jesse Wennink en Lisa Jonkers hebben lang moeten wachten tot zij in actie mochten komen voor hun finale om The King of the Road. Onder droge omstandigheden begon hun wedstrijd reeds anderhalf uur te laat. De publieke belangstelling was met honderden toeschouwers opnieuw enorm. Lisa mocht beginnen. Zij kende een prima schot door de bocht. Ierland en Duitsland moest het antwoord schuldig blijven. Nederland aan de leiding. Jesse mocht voor het eerst aanleggen. Zijn schot week iets af van de juiste route. Ierland kwam langszij, met slechts 1 meter. DENEKAMP

De Duitsers volgden op 15 meter. De Duitsers hadden een bijzonder lang derde schot. Lisa bleef steken op 40 meter achterstand. De Ieren hadden een misser en raakten achterop. Bij het vierde schot verzuimden de Duitsers ruim afstand te nemen. De Duitse schoot te scherp en zag haar kloot in de berm belanden. Na het

vijfde schot ontstond een uniek verschil. Het onderlinge verschil tussen de 3 teams was slechts een meter. De stijd begon dus opnieuw. Het zesde schot van Jesse klapte echter linksom. Ook het zevende schot van Lisa eindigde in de berm. Nederland raakte een schot achter op Duitsland, het verschil met de Ieren was 1

meter. Het achtste schot door Jesse kwam opnieuw in de berm. De Ieren profiteerden en kwamen langszij. Inmiddels liepen de Duitsers verder weg. Het verschil was al anderhalf schot. De Nederlanders moesten zich gaan richten op de tweede positie. Jesse had een prima tiende schot. Het verschil met de Ieren werd teruggebracht naar 10 meter. Lisa kende een prima elfde schot. De Ieren lagen nu 20 meter achter. De ontketende Duitsers waren reeds twee schoten weg. Het twaalfde schot van Jesse was te hoog, de dertiende van Lisa mis. Het gevolg was 60 meter achterstand op de Ieren. Het was nu alles of niks. Het veertiende schot van Jesse ging mis. Lisa zag haar kloot bij het vijftiende schot verkeerd vallen. Het gevolg was een schot achterstand op de Ieren. Jesse kende een goed zestiende schot, de Ieren echter ook. Het volgende schot van Lisa door de lange bocht zakte te vroeg. Het achttiende schot van Jesse kon alleen maar rechtdoor in de bocht. De Duitsers waren inmiddels al ruim drie schoten weggelopen. 150 meter voor de finish had de referee het wel gezien en maakte hij een einde aan de wedstrijd. De Duitsers Fabian Schiffmann (regerend Europees Kampioen) en Chantal Bohlen waren te sterk. Fabian schoot enorm sterk. Chantal had weliswaar niet veel kracht maar wist toch telkens belangrijke bochten te nemen. Voor Nederland restte de derde positie op anderhalve schotlengte achter de Ieren, Darragh Kiely en Maria Nagle.

Herenfinale De herenfinale stond aansluitend op het programma. Inmiddels was het gaan regenen. Grote plassen water tekenden zich af op het parcours. De Duitser, Ralf Look en de Noord Ier Thomas Mackle stonden tegenover elkaar. Lange tijd leek het erop dat Look zou gaan winnen. Hij pakte een schotlengte voorsprong. Maar over de helft ging het op enkele cruciale plekken niet naar wens voor de Duitser. Het werd erg spannend. 50 meter voor de finish kwam Mackle voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. Het laatste schot van Look was slecht geplaatst en raakte een (Ierse) toeschouwer. Het was voor Mackle nu een koud kunstje om zijn titel te prolongeren. Hij schoot zijn kloot safe over de finish. Opvallend was dat in deze finale twee onderhandse schutters tegenover elkaar stonden. De gokkers waren weer druk in de weer om winsten te pakken of hun verlies te nemen. Er was nog een wedstrijd te gaan voor de gokkers en wat voor een! De damesfinale tussen de Noord Ierse Kelly Mallon en Silke Tulk. Damesfinale De damesfinale begon om 17.00 uur (twee uur te laat). Opnieuw een onderhandse finale. Titelverdedigster Kelly Mallon moest beginnen. Inmiddels was het droog maar er stond nog veel water op het (slechte) asfalt. Het schot van Kelly strandde in een plas water. Silke profiteerde door langs het water te gooien. Silke pakte gelijk 30 meter voorsprong. Het daaropvolgende schot van Kelly

ders een nieuwe start willen maken. Wij helpen hen daar ook financieel bij. Een deel van hun gronden wordt ingericht met natuur en het deel dat landbouw blijft, wordt ingezet als ruilgrond voor anderen in de omgeving zodat ook zij weer verder kunnen ondernemen.” Ook zijn er ondernemers in het gebied die mogelijkheden zien om hun bedrijfsvoering aan te passen en bij te dragen aan de inrichting en beheer van de natuur. Robert Keizer heeft nu een vee- en vleeshandel en ziet kansen om in de toekomst een extensieve veehouderij verder uit te bouwen. Zijn gronden liggen volledig in het uitwerkingsgebied. “Ik ben geboren en getogen in het gebied en wil graag verbonden blijven met deze omgeving”, vertelt de ondernemer. “Door de landbouwgronden in te richten met natuur, zie ik wel kansen om vleesproducten van hoge kwaliteit af te kunnen zetten in een groeiende markt. We hebben de kennis en de machines om de natuur te beheren, dus volgens mij kunnen we elkaar hierin versterken.” Herman Brink van Staatsbosbeheer is positief over deze ontwikkeling in

was prima. Silke reageerde goed, haar voorsprong liep terug naar 10 meter. Dit was de voorbode van een meeslepende spannende wedstrijd. Het derde schot, een bocht naar rechts, werd door Silke prima genomen. Haar voorsprong groeide naar 45 meter. Het vierde schot van Kelly was te breed, echter die van Silke te scherp. Silke's voorsprong slinkt naar 20 meter. Bij het vijfde schot veranderde er niets. Het zesde schot door een haakse bocht naar links mikte Silke op het verkeersbord. Zij raakte deze vol en kreeg zodoende 20 meter extra. Het zevende schot van Kelly was te breed. Kansen voor Silke. Silke greep de kans door een prima schot en pakte 80 meter. Het achtste schot door Kelly ging weer rechtdoor. Op 10 meter na had Silke nu een schot te pakken. Het negende schot van Kelly ging opnieuw rechtdoor in een bocht. Silke had een geweldig schot en pakte 150 meter voorsprong. Het tiende schot van Kelly was super. Een afstand van ruim 200 meter en pakte daarbij ook nog een bocht mee. Silke kon niet anders dan rechtdoor gooien in een bocht. Haar voorsprong slonk naar 60 meter. De spanning liep op voor de dames, het begon reeds te schemeren. De referee verbood dan ook om foto's te maken i.v.m flitslicht. Ook het elfde schot van Kelly was prima. Silke kon vanaf haar positie niet afdoende reageren. Haar voorsprong was nog maar 30 meter. Het twaalfde schot was door Kelly opnieuw prima. Silke schoot te ver naar links. Voor het eerst kwam Silke op achterstand, al was het maar 5 meter. Het dertiende schot van Silke ging mis, links af! Kelly reageerde prima en pakte 100 meter voorsprong. Het veertiende schot van Silke was werkelijk een superschot.

het gebiedsproces, waar hij bestuurlijk ‘trekker’ van is. “Als de kans zich voordoet, willen we graag verder met de mensen in het gebied. Momenteel bespreken we de mogelijkheden en hopen we op een duurzame samenwerking om Punthuizen, Stroothuizen én het Beuninger Achterveld te behouden en verbinden.” Staatsbosbeheer heeft van de drie terreinbeherende organisaties de grootste opgave in Overijssel. Tijdens het werkbezoek is tevens aandacht besteed aan het startschot om herstelmaatregelen binnen de bestaande natuur te realiseren. Herman Brink zette als symbolisch moment de schop in de grond: “Alles wat we zelf kunnen doen aan maatregelen om de natuur te herstellen en te versterken, hoeft daarbuiten niet meer te gebeuren. We zetten de schouders eronder en gaan op korte termijn al al aan de slag met de eerste beheermaatregelen.” Onze fotograaf heeft foto’s gemaakt. Bekijk alle foto’s van onze fotograaf op www.oypo.nl/dinkellandvisie.

Dit zou haar na afloop ook nog een prijs opleveren, Shot of the Weekend. Ruim 250 meter inclusief een lange flauwe bocht naar rechts. Kelly kon niet anders dan rechtdoor gooien. Kelly blijft 200 meter voor de finish nog slechts 15 meter voor. De wedstrijd was inmiddels een thriller van hoog niveau geworden. De gokkers hadden het er maar druk mee. Silke legde aan voor haar vijftiende schot. Vanaf het midden van de weg zag zij haar kloot naar rechts afbuigen. De spanning stond er vol op bij Kelly. Bij het halen van de finish werd zij winnaar. Zij probeerde het links van de weg, maar ook haar kloot boog af naar rechts. Zo'n 40 meter voor de finish was het verschil 30 meter in het voordeel van Kelly. Silke legde aan voor haar zestiende en laatste schot. Vanaf links een meter uit de berm. Zij plaatste haar kloot goed, maar na 100 meter viel de kloot in de berm. Kelly nam dezelfde route. Ook haar kloot boog naar links, kwam in de berm, kwam er weer uit en huppelde uiteindelijk 24 meter verder. Kelly Mallon mag zich dus opnieuw Queen of te Road noemen. Er kwam dus een einde aan een klootschietweekend op hoog niveau. Op vrijdag mocht Marleen Hoffmann namens Nederland als best verliezende deelnemer meedoen aan de John Shorten Prize. Deze wist zij te winnen. Carlijn Hammink strandde in de halve finale bij de dames, evenals Mark Muntel bij de heren. Jesse Wennnink en Lisa Jonkers konden hun niveau niet halen en moesten genoegen nemen met een derde positie. De Nederlandse delegatie, inclusief toeschouwers, beleefde geweldige dagen.


Een veilige schoorsteen In de regio Noord- en Oost-Gelderland is de schoorsteenbrand de nummer 1 oorzaak van een woningbrand. Daarom adviseert de brandweer te zorgen voor een schoon schoorsteenkanaal, zodat er veilig gestookt kan worden. Een vervuild of verstopt kanaal kan een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Als er hout, kolen of olie gestookt wordt komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht. Die deeltjes hechten zich aan de wand van het kanaal en vormen een brandbare laag. Ontbranding van deze laag kan tot een schoorsteenbrand leiden. Ook kan de schoorsteen verstopt raken door andere vervuiling (zoals vogelnesten). Omdat er dan weinig tot geen ‘trek’ meer is, kunnen verbrandingsgassen terugslaan in de kamer. Het gevaar van koolmonoxidevergiftiging ontstaat. Laat de schoorsteen vegen De brandweer adviseert te zorgen voor een schoon schoorsteenkanaal. De schoorsteenveger verwijdert het

vuil in de schoorsteen, maar controleer de schoorsteen ook op loszittende delen en scheuren. Laat de schoorsteen minimaal één keer per jaar vegen. Bij constant gebruik is het aan te raden om de schoorsteen vaker te laten vegen. Schakel een bedrijf in dat aangesloten is bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB). Dan weet u zeker dat u een gediplomeerde schoorsteenveger heeft met een aansprakelijkheidsverzekering Veilig stoken Een veilige manier van stoken is de zogenaamde ‘Zwitserse methode’. Via deze link kunt u een filmpje bekijken waarin deze manier van stoken wordt uitgelegd: http://www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_stoken/ Toch een schoorsteenbrand? U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Kom direct in actie: • Doof snel het vuur in de haard met zand, om rook in uw huis te voorkomen. • Sluit direct hierna de schoorsteenklep. • Sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deur-

Mooie pot volleybal leidt tot koppositie Heren 1 Set-Up ‘65 Het eerste herenteam van Set-Up ’65 vermaakte het publiek in sporthal de Schalm met aantrekkelijk volleybal. Tegenstander NVC uit Nieuwegein werd met 3 – 1 opgerold. Alleen in de bekende derde set na een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg kon NVC een vuist maken. Beide teams schotelden het publiek in de eerste set aantrekkelijk volleybal voor. Set-Up ’65 startte de wedstrijd met Steven Eertman en Gijs op de Weegh op de midpositie, Clemens Kempers, Jasper Brouwer en Hans ten Dam op de buitenkant en Bas Oude Alink, die de lijnen mocht uitzetten. Fabian Geerdink stond op de voor hem en het publiek bekende positie van libero. De scheidsrechter van dienst wilde direct een strakke lijn uitzetten en floot een set-up naar het idee van velen en zeker van de benadeelde partij NVC onterecht af. Op dat moment weet iedere volleybalvolger dat hij dat nooit vol kon houden en dan krijg je aan beide kanten van het net onrust, wordt er wel of niet gefloten. NVC liet zich het meest van de wijs brengen en dat leverde hun aanvoerder een gele prent op. Belangrijker was het volleybal en dat zag er aan beide kanten goed uit. Harde aanvallen zorgden voor bewonderende kreten uit het publiek. Bas Oude Alink legde veel variatie in zijn spel, maar dat gold ook voor de NVC spelverdeler. Het bleef lang een gelijk opgaande strijd, maar met name door Hans ten Dam en Jasper Brouwer, die met hun serves en aanvallen veelvuldig scoorden, werd er toch een gat gecreëerd. De thuisploeg gaf dat niet meer uit handen en won de eerste set met 25-20. In de tweede set bleek Set-Up ’65 de betere ploeg. Steven Eertman en Gijs op de Weegh blokkeerden met de regelmaat van de klok de NVC aanvallers, terwijl Clemens Kempers, vaak vrijgespeeld, ook een belangrijke rol vervulde. Invaller Tom Engbers wist met zijn serve en enkele verdedigende acties, jazeker, een aantal punten voor zijn ploeg bij elkaar te sprokkelen en met 25-17 nam de Ootmarsumse ploeg een 2-0 voorsprong. In de derde set verliep het voor de thuisploeg wat minder. NVC profiteerde en wist met veel enthousiasme de tegenstander onder druk te zetten. De marges werden in deze set nooit groot, maar spelverdeler Bas Oude Alink, die tot dat moment goed speelde ‘vergat’ variatie in zijn spel te leggen. Spelverdeler Tycho Kamphuis kwam hem aflossen. De machine bij Set-Up ’65 begon weer te lopen, maar het bleek net niet voldoende en dus ging de set met 2522 naar NVC. Met Tycho in de basis begonnen beide ploegen aan de vierde set. Heren 1 liet niets aan het toeval over. Geconcentreerd en met veel passie wisten alle spelers een belangrijke rol te vervullen. Het was heerlijk volleyballen en dankzij een goede pass kon er veel gevarieerd worden. De tegenstander kreeg nauwelijks meer een bal terug en maakte halverwege deze set al een moedeloze indruk. Tom Engbers en Peter Kemperink kregen nog de kans om zich te bewijzen en grepen die ook aan door hun punten te scoren. Deze wedstrijd gaf het publiek alle reden om met een gerust hart naar het vervolg van deze competitie te kijken. Set-Up ’65 heren 1 speelt een attractief spelletje. Dat mag rustig afgeleid worden uit de enthousiaste reacties uit het publiek. Met 2514 sloot men deze wedstrijd af en mag men vier punten bijtellen bij het totale aantal. Dat levert een voorlopige eerste plaats op. Enigszins vertekend, omdat Rebelle nog een wedstrijd te goed heeft en op 12 punten staat. Zaterdag 22 oktober staat er weer een mooi pot te wachten in sporthal de Schalm. Het eerste herenteam speelt een driekamp tegen Webton en BVC in de tweede ronde van de nationale beker. De eerste wedstrijd begint om 13.00 uur.

tjes. • Bel 1-1-2. • Ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte (i.v.m. koolmonoxidevorming!). • Blus nooit met water! Er ontstaat dan namelijk enorme stoomvorming. En doordat dit zo snel gebeurt, kan het rookkanaal door de druk scheuren. Soms ontstaat zelfs een explosie.

Wetgeving zet streep door bouwplannen SDC’12 In theorie leek het zo mooi. Na fusering van de Sportclub Denekamp en DOS’19 zou de nieuwe voetbalvereniging SDC'12 gehuisvest worden op sportpark De Molendijk. Sportpark De Bögelscamp zou vervolgens door de stichting Promotie & Accommodatie SDC’12 worden herontwikkeld voor woningbouw en met de opbrengst hiervan zou sport-

park De Molendijk worden gemoderniseerd en voorzien van kunstgras. De ideeën waren er, maar de stichting heeft de gesprekken met de gemeente hierover in 2014 voor onbepaalde tijd opgeschort. Achteraf bekeken was dat een slimme zet, want daarmee hebben zij zichzelf behoed voor een financieel debacle. Om ervoor te zorgen dat niet heel Nederland wordt dicht gebouwd, heeft het Rijk een zogenaamde ‘ladder van duurzame verstedelijking’ opgesteld. Simpel gezegd is deze ladder een hulpmiddel om te bepalen waar wel en niet gebouwd mag worden. Gezien het aantal inwoners, de regionale woonbehoefte en het grote aantal bouwkavels in de diverse kernen van Dinkelland, passen de plannen rondom De Bögelscamp door de ladder van duurzame verstedelijking niet in de regionale woonafspraken. “In de praktijk betekent dit dat we de plannen hiervoor niet voldoende kunnen onderbouwen”, zeggen wethouders Steggink en Kleissen. “Al zouden we het willen, we zouden

daarmee zoveel afwijken van de regionale woonafspraken, dat we een bestemmingsplanwijziging nooit voor elkaar zouden krijgen.” Ze noemen het daarom een geluk bij een ongeluk dat de stichting in 2014 heeft aangegeven de onderhandelingen te willen uitstellen tot na de verkiezingen. “Het plan was gebaseerd op 12 kavels van minimaal 1000 m2”, melden zij. “We hebben extern onderzoek laten uitvoeren door de Stec Groep. Daar kwam uit dat er in Dinkelland voldoende kavels zijn in het hogere segment en de plannen dus niet meer passen in de huidige woonvisie.” De wethouders kunnen zich voorstellen dat dit een tegenvaller is voor de stichting, maar wijzen erop dat de aanschaf van een stuk grond waarop niet gebouwd mag worden, vele malen erger zou zijn. “Destijds is de intentie uitgesproken om indien mogelijk medewerking te verlenen aan deze plannen. Door veranderde wetgeving is dit plan in de huidige tijd gedoemd om te mislukken. Hiermee doorgaan zou het een financiële strop voor de stichting betekenen en dat zou ontzettend jammer zijn, want SDC’12 is

een bloeiende vereniging met heel veel leden.”

Priesterjubileum pastoor Theo Munsterhuis Op 19 oktober 1991 werd pastoor Theo Munsterhuis door kardinaal Simonis in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming in Zwolle tot priester gewijd. In de achterliggende periode van 25 jaar is hij het grootste deel werkzaam geweest in Twente. In mei 1999 is hij geïnstalleerd in het cluster Noord-West Twente met standplaats Geesteren. Vanaf december 2008 was hij pastoor van het parochieverband Maria Vlucht te Losser. En sinds september 2013 is hij werkzaam in de parochie Lumen Christi. Ter gelegenheid van dit jubileum vindt op zondag 23 oktober 2016 de feestelijke eucharistieviering plaats om 10.30 uur in de H. Nicolaaskerk te Denekamp. Na afloop van de eucharistieviering is er gelegenheid om pastoor Munsterhuis persoonlijk te feliciteren.

Nationaal op gedeelde 2e plaats

Natura Docet Wonderryck Twente hoogst scorende ‘Kidsproof Museum van Overijssel’ Natura Docet Wonderryck Twente is uitgeroepen tot hét Kidsproof-museum 2016 van Overijssel. Kortweg: het beste op kinderen toegespitste, het meest kindvriendelijke museum van de provincie! Dat is niet het oordeel van volwassen museumdeskundigen! Het unieke aan deze ‘benoeming’ (voor het vijfde achtereenvolgende jaar georganiseerd) is namelijk het feit, dat de beoordeling heeft plaatsgevonden door de museum bezoekende kinderen zelf, tegenwoordig vaak ‘kids’ genoemd. DENEKAMP

In totaal fungeerden dit jaar maar liefst 5865 jonge museumbezoekers (tot en met 12 jaar) als ‘museuminspecteur’. Zij zorgden voor het kunnen samenstellen van de lijst met de volgens hen beste kidsproof-musea van ons land. Dat deden ze via het recordaantal van 11.000 museuminspecties (dus bezoeken). Het resultaat van deze ‘jurering door kids’ werd vrijdag jl. bekendgemaakt in het Nederlands

Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. In totaal mogen zich dit jaar 59 Nederlandse musea ‘Kidsproof-museum’ noemen. Bovenaan die lijst staat het Pieter Vermeulen Museum uit Driehuis met een score van 9.1. Natura Docet Wonderryck Twente en het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers volgen echter op de gedeelde tweede plaats met een score van 9.0!

Veel aandacht voor ‘ontdek-activiteiten’ door jeugd in museum.

*Op één na kindvriendelijkste museum van ons land, aldus de vaderlandse museumjeugd! Natura Docet Wonderryck Twente hét kidsproof-museum van Overijssel én het, samen met het hiervoor aangehaalde Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, op één na kind-vriendelijkste museum van Nederland, aldus de jeugd zelf en die kan het weten! Opvallende ka-

rakterisering in het juryrapport over NDWT: ‘Je mag braakballen van uilen ontleden en je ziet er allerlei bijzondere dieren, zoals een tweekoppige koe….’ Bijna 6000 jonge museum-inspecteurs zijn dus op pad geweest om te kijken hoeveel en op welke manier de musea in ons land aandacht besteden aan het bezoek van kinderen, de generatie, waarvan de musea het in de toekomst toch vooral moeten hebben. Uit die duizenden ‘inspecteurs’ is vrijdag jl. ook de ‘Museuminspecteur van het jaar (2016)’gekozen en dat is Ivo Thom van der Veer uit Doesburg geworden. Al met al een prachtig initiatief met voor Natura Docet Wonderryck Twente een schitterende resultaat! PBJ


Filmart Media Faciliteiten bruist van de ideeën “Met de camera op mijn nek maak ik van alles”, Ronnie Filart, eigenaar. TUBBERGEN - Vanuit de presentatieruimte in de kelder van zijn woning runt Ronnie Filart zijn mediabedrijf Filmart Media Faciliteiten. Waar trouwreportages de eerste opdrachten waren, wordt de Tubbergenaar tegenwoordig voor zowel particulier als commercieel gevraagd voor uiteenlopende videopnames. Daarnaast heeft Filmart zich gespecialiseerd op het gebied van digitalisering waarbij beelden vanaf Super 8films en dia’s tot hedendaagse High Definition worden overgezet op dvd, harde schijf en geheugenstick. Daarnaast houdt Filart zich bezig met de ontwikkeling van een bioscoop in Tubbergen. De onderhandelingen zijn in volle gang en de ideeën daaromtrent bruisen als nooit tevoren.

Na een baan in de elektrotechniek en als verpleegkundige in een verpleeghuis vertrok Ronnie Filart 24 jaar geleden als VN-soldaat naar Bosnië. Gedurende een half jaar maakte hij er filmopnames die goed bleken te zijn voor ruim zes uur film. De ondernemer in spe kon destijds nog niet bevroeden dat dit de kiem bleek te zijn voor een goedlopend mediabedrijf in de toekomst. Inmiddels zijn zijn producties ook tot ver buiten de komgrens van Tubbergen veel gevraagd. De ontwikkelingen binnen de filmbranche worden door Filmart op de voet gevolgd. De nieuwste mogelijkheden zijn het filmen in 360 graden (virtual reality) en 3D-filmen en het inzetten van drones en meerder actiecamera’s. Details In 1997 startte Filart zijn onderneming onder de naam ‘Filart Digitale Videoproducties’. Regelmatig draaide zijn camera’s tijdens feestjes en partijen. Niet veel later kwamen daar bedrijfsreportages, schoolfilms, communie- en vormselvieringen en tal van particuliere en commerciële opdrachten bij. Filmart heeft in de afgelopen jaren naast uren beeldmateriaal tevens een

FilMart Media Faciliteiten Fagot 11 7651 HC Tubbergen Tel: 06-51065177 www.filmart.nl Email: info@filmart.nl

arsenaal aan bijzondere ervaringen opgeslagen. “Vanachter de camera let je vooral op de details. Je maakt van alles mee”, zegt Filart. “Zo heb ik eens gefilmd tijdens een bruiloft op een boot. Ik ben nogal lang en in de boot kon ik niet rechtop staan. Nagenoeg de hele dag heb ik gebukt staan filmen. Of een feest van mensen van buitenlandse komaf. Die tradities en gewoontes zijn bijzonder om mee te maken. Dat soort dingen blijven je altijd bij.” De vraag naar video-opnames groeit nog altijd gestaag. Regelmatig zet het bedrijf daarom freelance-cameramensen in. Van videoband op geheugenstick Ook op beurzen en markten probeerde Ronnie Filart zijn werkzaamheden onder de aandacht te brengen. “Al snel kwamen er steeds meer mensen met de vraag of ik oude videobeelden kon overzetten op hedendaagse, duurzame beeld- en geluiddragers”, vertelt hij. “Videobanden verliezen hun kwaliteit met het verstrijken van de tijd. Door het gebruik van optimale apparatuur kunnen we alles overzetten op dvd, harde schijf en geheugenstick. Sommige klanten zijn onzeker of het

allemaal wel gaat lukken en geven aarzelend één bandje mee. Om klanten tegemoet te komen zet ik de eerste drie minuten gratis over. In de praktijk blijkt dat de rest van het materiaal daarna ook snel komt. Mensen hechten waarde aan oude trouwbeelden, geboortes en bijzondere jubilea en beelden. Daarom is het belangrijk dat dergelijke banden geen decennia blijven liggen voordat ze op moderne dragers worden geplaatst. Hoe eerder dit wordt gedaan, hoe beter de kwaliteit”, aldus Filart. Bioscoop Drie jaar na de oprichting van Filart Digitale Videoproducties bouwde de eigenaar een nieuwbouwwoning waarbij rekening werd gehouden met een grote kelder om van daaruit het bedrijf te runnen. Anno 2016 is de presentatieruimte af en kan deze met een druk op de knop worden omgetoverd tot een thuisbioscoop. “Met de kinderen kijken we er regelmatig een film”, vertelt Filart. “Ze vertelden hierover bij de Buiten Schoolse Opvang. De leidsters reageerden enthousiast en vroegen of ze met een groep een keer langs mochten komen om een film te kijken. Ook vanuit de buurt

waren de reacties heel positief. Dat zette me aan het denken om een bioscoop op te zetten in Tubbergen. Drie jaar geleden ben ik er actief mee bezig gegaan. De gemeente reageerde positief, zo ook de ondernemers in het dorp. Doorgang is nog van een aantal factoren afhankelijk. De plannen zijn namelijk dat er naast een bioscoop ook een theater, een lunchroom en een café komen.” Ook Filmart Media Faciliteiten en TV Tubbergen houden er kantoor. Marktonderzoek wees uit dat er zeker voldoende animo is voor twee, misschien wel drie filmzalen. Ronnie Filart tot slot: “Als kleine bioscoop kunnen we geen premières draaien. Dit wordt landelijk verdeeld over de kleine bioscopen. Het is overigens de bedoeling dat mensen niet perse naar de bioscoop hoeven voor een avondje uit. Gezellig een borrel drinken of koffie met appeltaart is eveneens mogelijk. Hopelijk is er begin volgend jaar meer duidelijk.” Meer informatie is te vinden op www.filmart.nl en www.tv-tubbergen.com Om op de hoogte te worden gehouden over de bioscoopontwikkelingen kan de Facebook-pagina van bioscoop Tubbergen worden geliked.


• Geen voorrijkosten • OOK OP ZATERDAG • Eigen technische dienst! Wij bieden u een compleet assortiment aan van: - Witgoed - Beeld & Geluid - Huishoudelijk - Inbouw apparaten - Satelliet

is verhuisd naar

POOLBOER 4 7631 LE OOTMARSUM

0541-292992 DINSDAG-DONDERDAG-VRIJDAG www.edelsmidmensink.nl

WIJ HELPEN U GRAAG!

Problemen met uw kunstgebit? Of toe aan een nieuw kunstgebit? De Tandprotheticus is de specialist in het aanmeten en vervaardigen van uw kunstgebit. Heeft u moeite om op de praktijk te komen? Wij bieden u onze eigen (gratis) vervoerservice U wordt dan door ons opgehaald en weer thuisgebracht!

PC’S, LAPTOPS, TABLETS & SMARTPHONES COMPUTER/LAPTOP ONDERHOUD EN REPARATIES WIFI INSTALLATIES TABLET EN TELEFOON REPARATIES ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR

De Mors 33 • Ootmarsum • 0541 - 355 919 E-mail: info@bizzsite.nl • www.bizzsite.nl


Op deze overzichtskalender worden de evenementen geplaatst die bij de VVV zijn aangemeld. Voor plaatsing kunt u terecht bij de VVV’s in Dinkelland. Kantoor Denekamp, Oldenzaalsestraat 39, tel. 0541-355752 of kantoor Ootmarsum, Markt 9, tel. 0541-291214. www.vvvootmarsumdinkelland.nl. VVV AGENDA OKTOBER 19 oktober: Wandelexcursie ‘Herfst in het Springendal’ onder

leiding van een natuurgids. Neem een kijkje in het natuurgebied het Springendal bij Ootmarsum. Tijd: 14.00 uur. Kosten: € 5,- p.p. en kinderen tot 12 jaar gratis. Verzamelen:

parkeerplaats ‘Brandtoren’, kruising Hooidijk/Brandtorenweg, Hezingen (in de S-bocht).

26 oktober: Avondwandeling ‘Paddenstoelen’ onder leiding van een natuurgids. Neem een kijkje in het natuurgebied het Springendal bij Ootmarsum. Tijd: 19.00 uur. Kosten: € 5,- p.p. en kinderen tot 12 jaar gratis. Verzamelen: parkeerplaats ‘Brandtoren’, kruising Hooidijk/ Brandtorenweg, Hezingen (in de S-bocht).

Tijdens negende Landgoed Twente Marathon staat niet de tijd maar het genieten centraal Het was afgelopen zaterdagmorgen ongewoon druk rondom hotel Het Ros van Twente. In totaal 1350 goed getrainde sporters verschenen hier aan de start om deel te nemen aan de negende editie van de Landgoed Twente Marathon. Er waren meerdere weilanden nodig om alle auto’s een plekje te geven. Om de sporters enige lucht te geven werd het deelnemersveld in twee groepen verdeeld, die met een interval van dertig minuten werden weggeschoten richting Het Lutterzand. Dat leverde enkele minuten later bijzondere plaatjes op in de bosrijke omgeving, waar de lopers en begeleidende fietsers probeerden elkaar niet voor de voeten te lopen of in de wielen te rijden. Naarmate de route vorderde, raakten de deelnemers steeds meer verspreid en was het ieder voor zich. Het is de vraag of de sporters, afkomstig uit heel Nederland en enkele buurlanden, veel van het landelijke schoon van Twente hebben meegekregen. DENEKAMP

Na de fraaie natuur van Het Lutterzand ging het richting Jong Nederland in De Lutte. Op de spoorwegovergang en andere oversteekplekken zorgden verkeersregelaars voor een veilige oversteek. Daarbij werd ook zo veel mogelijk rekening gehouden met een goede doorstroming van het normale verkeer. Na De Lutte zwoegde het peloton verder door het glooiende herfstlandschap richting De Wilmersberg waar het personeel met een smakelijke verrassing klaarstond. Het kwam de tijd niet ten goede, maar het genieten stond deze dag voorop. Daarna ging het verder door de

Twentse dreven richting kasteel ’t Singraven dat op deze manier het eigen 600-jarig jubileum nog eens onder de aandacht kon brengen. Opmerkelijk was dat de deelnemers een route kregen voorgeschoteld die hen dwars door hotel De Schout in Denekamp voerde. Hier zorgde het orkest De Hapjes voor een vrolijke onderbreking. Vervolgens ging het richting ’t Klöpkeshoes en via Beverborg terug naar hotel Het Ros van Twente. Voor de hele tocht had de organisatie en tijdschema aangehouden van ruim drie-en-een-half uur. Culinaire proeverijen De opzet van Landgoed Twente Ma-

rathon is dat de deelnemers als duo aan de start verschijnen, waarbij men het hardlopen en fietsen met elkaar afwisselt. Normaal gesproken loopt iedere deelnemer dus ongeveer een halve marathon. Uiteraard kon men de afstand onderling ook anders verdelen. Een klein deel van de 1350 inschrijvers (150) koos er voor om de hele afstand van 42 kilometer en 195 meter solo uit te lopen. Hoewel de Landgoed Twente Marathon een sportief festijn is, krijgen ook de geneugten van het Twentse land alle aandacht. Deelnemers kregen onderweg op de diverse landgoederen lekkere specialiteiten aangeboden,

zoals pannenkoeken, baklever, wijnen en jams. Deze culinaire proeverijen werden bijzonder op prijs gesteld. Er stond zelfs een orkest om het peloton extra energie toe te blazen. Bij de start werden de deelnemers een stuk gegangmaakt door twee antieke landbouwtractoren. Ook enkele Solex-rijders zorgden dat de deelnemers onderweg vrij baan hadden.

29 oktober: Nacht van de Nacht onder leiding van een natuurgids. Neem een kijkje in het natuurgebied het Springendal bij Ootmarsum. Kosten: € 5,- p.p. Verzamelen: parkeerplaats ‘Brandtoren’, kruising Hooidijk/Brandtorenweg, Hezingen (in de S-bocht).

30 oktober: Winter-ledencross. Aanvang: 13.00 uur. Locatie Nosseltweg, Denekamp. Org. Autosportvereniging Denekamp, website www.asvd.nl. (Zondag 13 november = uitwijkdatum winter-ledencross als deze 30 oktober niet doorgaat).


Lezing Mozart zijn leven en zijn werk door dr. S. Zwitser in Ootmarsum Op donderdag 27 oktober om 20.00 uur komt bij café/restaurant Rouwers, Denekamperstraat 74 te Ootmarsum de heer dr. Marcel S. Zwitser een lezing geven over ‘Mozart zijn leven en zijn werk’. Dr. Marcel S. Zwitser (1970) studeerde muziektheorie en muziekgeschiedenis, doceert muziek en cultuurgeschiedenis aan de Schumann Academie en aan diverse HOVO’s. Mozart verhuisde naar Wenen en nam zich voor onder meer als pianovirtuoos aan te bieden. De piano waarop hij het liefst wilde concerteren, lag echter boven zijn budget. Daarom nam hij genoegen met een Weens instument. Wat was dat voor instrument. Schreef Mozart nog meer voor piano dan sonates en concerten? Vragen waarop u antwoord mag verwachten van dr. Marcel Zwitser. Voor meer info en/of aanmelden: weierinkbulten@hetnet.nl of tel. 0541 292981. De entree bedraagt voor Vrienden: € 4,00, Niet Vrienden betalen € 8,00.

Huidige situatie onacceptabel

GPO pleit voor reclamebeleid in Ootmarsum Al sinds 2012 heeft het Gehandicapten Platform Ootmarsum GPO zich bij het College van Burgemeesters en Wethouders beklaagd over het ontbreken van een reclamebeleid in Dinkelland. In een briefwisseling met burgemeester Cazemier kregen zij eind 2012, vier jaar geleden dus, al als antwoord dat er een reclamebeleid werd voorbereid gebaseerd op het toen net aangenomen herziene reclamebeleid van Tubbergen. Ook werd gemeld dat er een beroep zou worden gedaan op de ondernemers om rekening te houden met mensen met een beperking. Wat betreft de borden op straat waren regels opgenomen in de Algemene Politieverordening en in de bestemmingsplannen. Ook is destijds afgesproken dat de afdeling handhaving van de Gemeente Dinkelland gaat controleren. Helaas moest het GPO dit voorjaar vaststellen dat er op dit gebied nog steeds niets gebeurd. Er is nog steeds geen reclamebeleid, er wordt links en rechts op straten en stoepen van alles neergezet: auto’s, terrasstoelen, heel veel borden en zelfs paspoppen. Daarbij wordt er ook geen rekening mee gehouden of men voor het woonhuis van anderen bezig is. Verder rijdt men met flinke snelheid tegen de richting de éénrichtingsverkeerstraten in. Van de toegezegde handhaving is niets te merken. Bij diverse gelegenheden is gebleken dat de ergernissen van het GPO door heel veel Ootmarsummers worden gedeeld. Ook blijkt dat anderen zich eveneens bij leden van het college van B en W hebben beklaagd.

Ja, ik wil. Het GPO heeft over deze ergernissen eind juni een brief gestuurd aan burgemeester Bakker, omdat zij over handhaving gaat. Ook werd de Ondernemers Federatie Ootmarsum OFO geïnformeerd. Recent kreeg het GPO, na een verzoek hierom, antwoord. Het afdelingshoofd Veiligheid en Handhaving liet weten dat men wat geduld moest hebben, zij waren er mee bezig. Zij willen met een goed uitgewerkt plan komen om zo alle aspecten te kunnen behandelen. Het plan moet er toe leiden dat zij met alle ondernemers bij elkaar komen om alle zaken betreffende het centrum van Ootmarsum te bespreken. Het zal dan met name gaan over wat wel en niet kan met betrekking tot de reclame-uitingen, het parkeergedrag en het terrassenbeleid. Het GPO vraagt zich nu wel af wat er sinds 2012 eigenlijk gebeurd is. En zal het nu wel gaan lukken om iedereen op één lijn te krijgen voor het toeristenseizoen 2017 weer begint? Het GPO mag in ieder geval mee praten, andere burgers ook?

0% BTW

Na 6 jaar weer clubkampioenen bij de TCO De Tennis Club Ootmarsum heeft er zes jaar op moeten wachten, maar op zondag 16 oktober onder fantastische herfstweersomstandigheden zijn de finales van de clubkampioenschappen bevochten. Het huidige bestuur heeft deze kampioenschappen weer in ere hersteld en het bleek een doorslaand succes. De goed geoliede organisatie was in handen van vier bestuursleden en wel Mike Loman, Cindy Broekhuis, Alita Engbersen en Monique Peters. De afgelopen veertien dagen waren er diverse spannende wedstrijden op het tennispark aan de Alleeweg voor een plek in de finale. In het heren enkelspel was Bob Schutman de meerdere van Koos Bossink ( 6-2, 6-3). Bob liet weten dat alles in deze wedstrijd op zijn plek viel. Bij de dames enkelspel vanaf speelsterkte 7 was Judith Heerink ( 6-2-, 6-2) deze keer té sterk voor Wieke Schutman. Wieke wil zich graag volgend jaar revancheren, maar gaf naderhand aan zich beter te willen voorbereiden. Bij de dames enkel, rating 5, tussen Bianca Luft en Sanne Heesink was de wedstrijd met de setstanden (7-5 en 6-2) erg spannend. Met haar goede service was Sanne Heesink in deze wedstrijd de betere dan haar rivale Bianca Luft. Het heren dubbelspel werd uiteindelijk redelijk eenvoudig ( 6—1, 6-1) gewonnen door Mike Loman/ Koos Bossink, die het duo Ben Broekhuis/John Engbersen wisten te verslaan. Door familieomstandigheden moet het gemengd dubbel tussen Ben Broekhuis/Alita Engbersen en John Engbersen/Cindy Broekhuis later deze week worden gespeeld. De organisatie kan terugkijken op een goed verlopen clubkampioenschap en overweeg het Clubkampioenschap 2017 volgend jaar in de maand juni te laten plaatsvinden.Alle TCO-kampioenen, Bob, Sanne, Judith, Mike en Koos, van harte gefeliciteerd.

NU VAN COM PLE TE

BRI

€24

AF L

Kijk op specsavers.nl voor een winkel bij u in de buurt en maak een afspraak. Geldig van 3 oktober t/m 4 december 2016. Geldt op elke complete bril vanaf €29. Compleet wil zeggen: montuur, inclusief glazen en glasopties. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. De klant ontvangt effectief een korting van 17,36% op een complete bril. Dit aanbod geldt voor 1 persoon. Voor glasopties, zoals extra dunne glazen, gelden vaste toeslagen. © 2016 Specsavers Optical Group. All rights reserved.


Herenkoor. Noord Deurningen: H. Jozef Zaterdag 22 oktober 19.30 uur: communieviering, pastor Schraven, pw., Sint Jozefkoor. Donderdag 27 oktober 9.00 uur: eucharistie, pastor Jacobs, pr. Tilligte: H.H. Simon en Judas Zaterdag 22 oktober 19.30 uur: communieviering, pastor Kerkhof Jonkman, di., Bel Canto, Ceciliafeest.

Parochiële Caritas: 06- 22 68 98 67 www.caritaslumenchristi.nl l.ros@lumenchristi.nl of v oorzitter@caritaslumenchristi.nl Vieringen 30e zondag door het jaar Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen naar 06-57940901. Dit mobiele nummer is dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur. Het nummer is niet voor het melden van uitvaarten. Verdere informatie over de parochie Lumen Christi vindt u op de website: www.lumenchristi.nl De Lutte: H. Plechelmus Zaterdag 22 oktober 19.30 uur: eucharistie, pastor Jacobs, pr., Dames- en Herenkoor. Dinsdag 25 oktober 19.00 uur: rozenkrans, parochiële voorganger. Woensdag 26 oktober 19.00 uur: eucharistie, pastoor Munsterhuis, pr. Denekamp: H. Nicolaas Zaterdag 22 oktober 18.00 uur: viering van woord en gebed, parochiële voorganger, Dameskoor. Zondag 23 oktober: 25 jarig priesterjubileum pastoor Munsterhuis; 10.30 uur: eucharistie, pastoor Munsterhuis, pr., parochieel gelegenheidskoor. Dinsdag 25 oktober 9.00 uur: eucharistie, pastoor Munsterhuis, pr. Woensdag 26 oktober 19.00 uur: eucharistie, pastor Jacobs, pr. Ootmarsum: H.H. Simon en Judas Zaterdag 22 oktober 18.00 uur: eucharistie, pastoor Munsterhuis, pr., Herenkoor. Maandag 24 oktober 19.00 uur: communieviering, parochiële voorganger Donderdag 27 oktober 10.00 uur: Mariaviering in Huize Franciscus, parochiële voorganger. Beuningen: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Zaterdag 22 oktober 19.30 uur: communieviering, parochiële voorganger, Dames- en Herenkoor. Lattrop: H.H. Simon en Judas Zaterdag 22 oktober 19.30 uur: eucharistie, pastoor Munsterhuis, pr, Dames- en

Tweede damesteam Set-Up ’65 heeft de smaak te pakken Het tweede damesteam van Springendal Set-Up ’65, debutant in de eerste divisie, heeft de smaak te pakken. De eerste wedstrijd tegen Dynamo Tubbergen werd nog kansloos verloren. Daarna richtten de meiden van de trainer coaches Tom Engbers en Pim Bank zich prima op met twee 3-2 overwinningen op DASH en Sneek. Afgelopen zaterdag kwam Scylla op bezoek, een ploeg die hoger op de ranglijst stond. Dat bleek geen beletsel voor dames 2, want het team won met 3 – 1 en heeft inmiddels 10 punten uit vier wedstrijden. Als debutant in deze Eerste Divisie is dat een prima resultaat. Hieronder het verslag van Carine Elferink. Opdracht van de trainer: Eigen niveau halen Zaterdag 15 oktober werd er gespeeld tegen Scylla uit Wageningen. In de voorbespreking werd er kort en bondig gezegd: “Ik ken de tegenstander niet dus ik kan jullie er niets over vertellen, maar als we ons eigen niveau halen dan winnen we”. Er werd sterk gestart en al snel stonden de dames met 4-0 voor. Mede door de goede service

ring. Zondag 23 oktober 9.30 uur: woord- en communieviering, Tonnie Löbker vr., Herenkoren van Weerselo en Rossum. Zondag 23 oktober 16.30 uur: eucharistieviering Poolse Gemeenschapm pastoor Tadeusz Kozienski S.Chr. eigen zang. Woensdag 26 oktober 9.00 uur: echaristieviering in de dagkapel, pastoor N. Zeinstra pr.

Kerkdiensten H. Plechelmusparochie Saasveld Zaterdag 22 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering, parochiële voorganger. Dinsdag 25 oktober 19.00 uur: Marialof, past. Reerink, Da Capo.

Kerkdiensten H. Plechelmus Deurningen Zaterdag 22 oktober 19.00 uur: Marialo, Gerard Fortkamp, Gemengd koor. Zondag 23 oktober 9.30 uur: woord- en communieviering, pastor I. Wilbers. Woensdag 26 oktober 9.45 uur: eucharistieviering, pastor M. Zeinstra.

Kerkdiensten H. Remigius Weerselo Woensdag 19 oktober 19.00 uur: Mariavespers, hulpbisschop Mgr. drs. H.W. Woorts. Marialezing Woensdag 19 oktober 20.00 uur: lezing over Maria door hulpbisschop Woorts. Deze lezing, ondersteund door beeldpresentatie, past in de oktobermaand, de Maria- en rozenkransmaand. Deze bijeenkomst met vespers in de Remigiuskerk is bedoeld voor alle parochianen uit de Plechelmusparochie en voor andere belangstellenden. Men hoopt op belangstelling uit Oldenzaal, Deurningen, Saasveld, Weerselo en naaste omgeving. 30e zondag door het jaar Zaterdag 22 oktober 19.00 uur: geen vie-

van Ilse. Al snel kwam men erachter dat de scheids haast had. Na ieder punt moest de bal eerst naar de overkant gerold worden, voordat er gezamenlijk mocht worden gejuicht. Ook dit zal een nieuwe regel zijn van de NEVOBO. De hele set hield het team een goede servicedruk en werd er strak gespeeld. Aan het einde kwam Scylla nog terug, maar de set werd netjes afgemaakt met 25-22. De tweede set was een kopie van de eerste set. Er werd op een hoog niveau gespeeld, waarbij Set-Up ’65 het spelletje bepaalde. Felheid en geloof waren in de ogen van de speelsters te lezen. De set werd binnen gehaald met 25-20. In set drie veranderde er iets. Alles dat goed ging in de eerste en tweede set was verdwenen. Iedereen werd wat kalmer en kon moeilijker door de blokkering komen van de tegenstander. Al snel liep Set-Up ’65 achter de feiten aan. Er was nog zeker een lichtpuntje in deze set. Jill Rouwers heeft haar debut gemaakt in de eerste divisie. Wat ze erg goed heeft gedaan! Deze set is echter wel met 18-25 naar Scylla gegaan. Al snel werd er geconcludeerd dat deze set gewonnen moest worden. De felheid was weer terug in het team en vanaf het begin werd er al een stuk beter gespeeld. De punten

Kerkdiensten H. Plechelmuskerk Rossum Woensdag 19 oktober 19.00 uur: eucharistie, past. Engelbertink, Dameskoor. Zaterdag 22 oktober 19.00 uur: eucharistie, past. Reerink, ‘n Joy. Woensdag 26 oktober 19.00 uur: eucharistie, Lourdesviering, past. Zeinstra, Tu Imbe.

Protestantse Kerk Ootmarsum Zondag 23 oktober vindt er om 10.00 uur een dienst plaats in de Protestantse Kerk aan de Ganzenmarkt in Ootmarsum. Voorganger is ds. Hedda Klip uit Ootmarsum.

op het scorebord wisselde steeds af met een gelijke stand of met een punt voorsprong voor beide teams. Uiteindelijk heeft Springendal SetUp ’65 met veel vreugde de set binnen weten te halen met 25-23. Dat betekent dat dames 2 uiteindelijk heeft gewonnen met 3-1. Hierdoor klimmen ze enkele plaatsen, op dit moment naar een zesde plek. Op zaterdag 29 oktober wordt er tegen Emmen gespeeld om 17.00 uur. U bent van harte welkom!

Nog één keer hooien in 2016 Werknemers van de gemeente Dinkelland hebben voor de laatste keer het gras gemaaid van het beekdal langs het Appellaantje. Jarenlang heeft men dit twee keer per jaar trouw gedaan, maar het beheer wordt overgedragen aan het Landschap Overijssel. Inmiddels hebben leerlingen van het Praktijkonderwijs uit Oldenzaal het maaisel op ribben geharkt. Op zaterdag 22 oktober komen leden van de Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum naar het beekdal om het hooi met hark en vork op grote

Protestantse Stiftsgemeente Weerselo Ds. O. Boersma uit Ootmarsum is op zondag 23 oktober a.s. de voorganger tijdens de dienst in de Stiftskerk, die om 10.00 uur begint. De diaconale collecte is bestemd voor de kleine stichting ‘Holland Nepal Building’. Inmiddels zijn de aardbevingen in Nepal alweer verleden tijd, maar het opbouwwerk gaat door. De kleine stichting die de diaconie steunt, heeft al weer geld en materiaal naar Nepal kunnen brengen. Er wordt daarmee een eerstehulppost gebouwd in één van de zwaarst getroffen gebieden en verder twee toiletgebouwen bij een school. Ook kon er bijgedragen worden aan het bouwen van vierhonderd noodwoningen. Maar, één van de eerste dingen die men is gaan doen is het monteren van alle orthopedische hulpmaterialen die de stichting kreeg van het Roessingh. Nu kunnen o.a. kinderen die al die tijd op de grond gelegen hebben staan in een sta-frame. Het opbouwwerk is echter nog lang niet klaar. Dat wordt nu ook nog eens ernstig gehinderd door het sluiten van de grens met India. Men moet soms dagenlang in de rij staan om een paar liter benzine te kunnen bemachtigen. Volgens de laatste berichten is de grens met enige regelmaat weer open. Maar onze hulp blijft hard nodig. Oecumenische viering in Woonzorgcentrum Sint Jozef Op de woensdagen 26 oktober en 30 november wordt er dit jaar nog een oecumenische viering gehouden in Woonzorgcentrum Sint Jozef te Weerselo met als voorganger dominee Henk Dikker Hupkes. De vorm is eenvoudig: Bijbellezing, gebed, gedicht, een korte overweging, afgewisseld met luisteren naar muziek. Ook worden er gezamenlijk enkele bekende liederen

zeilen te leggen, zodat het bedrijf ADO van Henk Geerdink en de broers Laarhuis deze zeilen naar het Appellaantje trekken waar het maaisel tijdelijk wordt opgeslagen. Belangstellenden, die willen helpen zijn deze zaterdag trouwens ook hartelijk welkom. De werkzaamheden beginnen om 9.00 uur, zaterdag 22 oktober.

Sfeerimpressie bijeenkomst ‘Mijn LattropBreklenkamp 2030’ Een gewone donderdagavond in oktober. Een flinke groep mensen uit Lattrop-Breklenkamp heeft de moeite genomen om naar Gasterij de Smid te komen op uitnodiging van de Buurtschapsraad. Na een gebruikelijk kopje koffie neemt Marije Niehoff het woord. Ze heet iedereen van harte welkom op de informatieavond over ‘Mijn dorp Lattrop-Breklenkamp 2030’ en spreekt de wens uit dat iedereen zich vrij voelt om de interactie aan te gaan. Verantwoordelijk wethouder

gezongen (met pianobegeleiding). De dienst duurt ongeveer veertig minuten. De bijeenkomsten staan open voor eenieder: bewoners, bezoekers van de dagopvang en andere mensen die belangstelling hebben. Iedereen is van harte welkom. Film en concert Op donderdag 3 november wordt om 19.30 uur de film Elser (2015) vertoond in de Stiftsschool. Op zaterdag 5 november kan men om 20.00 uur genieten van het Concert La Colombe o.l.v. Iassen Raykov in de Stiftskerk. Iedereen is altijd van harte welkom bij de diensten in de Stiftskerk en de andere activiteiten die meestal in de achter de Stiftskerk gelegen Stiftsschool plaatsvinden. Wilt u meer weten over de Protestantse Stiftsgemeente kijk dan op www.stiftsgemeente.nl.

Kerkdiensten Protestantse gemeente Denekamp

Zondag 23 oktober is er om 10.00 uur een eredienst in de Protestantse Kerk van Denekamp. In deze dienst gaat mevrouw H. Meijberg-Tijms uit Ootmarsum voor. Tijdens de dienst wordt gecollecteerd voor de Bondgenoot in Barneveld en voor ‘kerk en pastoraat’. De uitgangscollecte is voor het restauratiefonds. De Bondgenoot Barneveld heeft negen eensgezinswoningen en twaalf appartementen en is als leefgemeenschap gestart in 1987. Het biedt een leef-, woon-, en werkomgeving voor jonge mensen, die de draad van hun leven zijn kwijtgeraakt en een proces van terugwinnen van zelfstandigheid willen aan gaan. Het hoofdaccent ligt op het ondersteunend wonen, leven en werken. De therapeutische kracht zit in het leefmilieu: een groot familiale structuur met de warmte van gezinsleven en toch zelfstandig wonen. U bent van harte welkom deze dienst bij te wonen.

Ilse Duursma neemt het stokje van haar over. Ze legt in kort tijdsbestek uit wat het traject ‘Mijn Dinkelland 2030’ en specifieker ‘Mijn LattropBreklenkamp 2030’ inhoudt. Uitgangspunten zijn: wat willen de inwoners van een dorp, waar willen ze energie in steken, hoe willen ze dat doen en wat hebben ze daarbij nodig? Een hoop vragen in een nieuw proces, voor iedereen, ook voor degenen in de rol van politicus of ambtenaar. Verder stelt ze buurtman Marcel Nolten voor: schakel tussen de mensen van de gemeente en ons dorp. Na de wethouder volgt een ingelast moment voor Hans Groeneveld. Hij vertegenwoordigt de werkgroep Woningbouw en heeft goed nieuws te melden. De kavels aan de Kraakenhof die de gemeente al een tijdlang te koop heeft zijn opnieuw ingedeeld, waardoor er ruimte ontstaat voor 3 starterswoningen. Na deze opsteker volgt het verhaal van Ferenc van Damme, communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel, maar vooral mens onder de mensen. Deze Hagenaar die met tussenstops in Engeland en Friesland nu in Zwolle is neergestreken en met een open vizier ons doen en laten analyseert, confronteert zijn toehoorders met

de zeer snel veranderende samenleving. “We zijn nu toe aan elektrische auto’s maar leven nog steeds in dezelfde democratische structuur als in de tijd van Thorbecke. Is het niet eens tijd voor een systeem update? Op zoek naar beter beleid met meer draagvlak.” Hoe moeilijk dat is blijkt wel uit het feit hoe divers men is uit de doelgroepenanalyse die Ferenc toelicht. Aan het einde van zijn verfrissende verhaal, hoor je de hersenen van de luisteraars bijna kraken. Bij wijze van spreken dan; hij heeft de aanwezigen aan het denken gezet. En nodigt iedereen uit om van zijn ervaring en expertise gebruik te maken in het vervolgtraject. Want dat er iets radicaal moet gebeuren is wel duidelijk. Maar hoe, dat is nog een groot vraagteken. Benieuwd naar het verhaal van Ferenc? Vraag het nazorgpakket aan via e-mail: secretariaatbsr@lattropbreklenkamp.nl. Wil je actief meedenken, praten en doen in het vervolgtraject in wat voor een vorm dan ook? Ook dat kun je via bovenstaand emailadres kenbaar maken. Of spreek iemand van de Buurtschapsraad aan. Wil je weten hoe je uit de mentaliteitstest rolt? Surf naar: www.motivaction.nl/mentality/ de-mentality-test en klik op ‘doe de Mentality-test’.


www.oudegeerdink.nl

STIJLVOLLE KEUKENS - VAKKUNDIG ADVIES EN MONTAGE - SCHERPSTE PRIJZEN

DÉ trendfolder ligt GRA GRATIS TIS voor u klaar!

GRATIS G RATIS T TEGELS EGELS

HET BESTE KEUKEN IDEE...

t.w .v. € 1.000 t.w.v. 1.000,,-

bij aankoop v van an een badkamer vanaf vanaf € 4.500,-* * Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

Van Koersveldweg 8 | 7665 SG Albergen | T 0546 - 442 095 | info@oudegeerdink.nl | www.oudegeerdink.nl DONDERD AG DONDERDAG K OOP PAVOND KOOPAVOND T OT 20.00 UUR! U U R! TOT

Openingstijden: Maandag 13.00 - 17.30 uur | Di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur Zaterdag 09.00 - 16.00 uur | Zondag Elke derde zondag van de maand geopend: 12.00 - 16.00 uur | Afsprrak a en buiten openingstijden zijn altijd mogelijk!

Vo olg ons op

Nijverheidstraat 2 Denekamp T 0541 350822 www.groeneveldkeukenstwente.nl

INBOUWAPPARATUUR VERVANGEN? KEUKEN RENOVEREN? OOK UW ADRES VOOR PVC VLOEREN, GELEGD IN HET WERK. Groeneveld keukens is dé specialist van de regio!

Met een goed matras ontspant je lichaam

Uitgerust aan dag beginnen Ongeveer een derde van ons leven brengen we slapend door? Toch koop je niet ieder jaar een matras. Pas op het moment dat je aan een nieuwe toe bent, ga je op onderzoek uit. Het is niet eenvoudig om in een beddenspeciaalzaak, waar zo'n 35 verschillende modellen worden aangeboden en de prijzen fors zijn, een keuze te maken uit al die matrassen. Alleen een paar minuten proe iggen, is vaak niet voldoende. Een matras moet je eigenlijk wat langer kunnen uitproberen. Daarom bieden steeds meer beddenspecialisten gratis proef- liggen aan. Je krijgt dan het matras veertien dagen mee naar huis. Het is belangrijk om een comfortabel matras te kopen. Nieuwe generaties matrassen bestaan

vaak uit meerdere lagen. Een toplaag met bijvoorbeeld een laag traagschuim, een combinatie van gelmoleculen en luchtdoorlatend schuim. Of je nu op je rug of buik slaapt, licht of zwaar bent of jong of oud, ieder matras vormt zich

met deze materialen naar je lichaam. Hierdoor wordt de druk goed verdeeld en verdwijnen vervelende drukpunten, waardoor je het gevoel hebt dat je zwevend slaapt. Voordeel hiervan is dat je minder de neiging hebt om te woelen en een rustige nacht beleeft. Het is belangrijk om een comfortabel matras te kopen. Foto’s: Comforda


Busscher Woonadviseurs zit niet stil!

Busscher woonadviseurs is een echt familiebedrijf. In 1925 is Bernard Busscher begonnen met een meubelmakerij annex aannemersbedrijf. In de loop van de jaren ging de aandacht steeds meer richting de meubels. De huidige eigenaar Benno Busscher heeft de zaak overgenomen van zijn vader Johan. Busscher woonadviseurs wordt dus al door de derde generatie gerund. In 2000 is de winkel uitgebreid met 600 m2 en een entree aan de kant van de Oranjestraat. Het totale winkeloppervlak is daarmee 2000 m2 geworden. Benno wordt bijgestaan door zeer gemotiveerd en ervaren personeel, bestaande uit 3 verkoopmedewerkers, 2 stoffeerders en een styliste, die graag bij je thuis voor advies komt. De afgelopen maanden hebben ze bij Busscher woonadviseurs niet stilgezeten. De complete meubelafdeling is vernieuwd en weer helemaal up-to-date. Het tapijt in de winkel is vervangen door pvc-vloeren, alle wanden zijn voorzien van nieuw behang en geschilderd in de nieuwste trendkleuren zoals Denim Drift (dé kleur voor 2017!) Early Dew en Cyber. De indeling van de winkel is helemaal gerestyled. Er zijn nieuwe merken zoals By-Boo en Duran verlichting toegevoegd aan de collectie. Daarbij is ook de meubelafdeling weer helemaal

van deze tijd met de mooie collectie meubels van World of Living. Daarnaast is Busscher woonadviseurs per 1 november aangesloten bij de formule ‘Binnen’. Bij Binnen vind je alles op gebied van tapijt, pvc-vloeren, gordijnen en raambekleding. Met de bekende merken zoals Sunway en Luxaflex voor de raambekleding. Ploeg, Kendix, Artelux, Vadain voor de vitrages, inbetween en gordijnen. En voor de vloeren kan men er terecht voor merken zoals M-flor, Moduleo en natuurlijk de huiscollectie “Binnen”.

Op gebied van slapen kun je ook terecht bij Busscher woonadviseurs. Een hele bovenverdieping met boxsprings, bedden, bodems en matrassen van Auping en Ubica. Om het plaatje compleet te maken kasten op maat van Slizing. En niet te vergeten bedtextiel! Hoofdkussens, dekbedden en overtrekken van gerenommeerde merken zoals Silvana, Texelwool, Essenza en Auping. Veel klanten reageren enthousiast: “Wat is de winkel groot! Dat zie je niet aan de buitenkant!” Daarom houden wij op 19 en 20

november a.s. open huis, zodat je zelf kunt bekijken waar Busscher woonadviseurs voor staat en wat wij voor je kunnen betekenen. Om te beginnen is zaterdag 19 november de Inspirationtour weer aanwezig.

Zondag 20 november is er koopzondag. In de maand november hebben wij leuke en aantrekkelijke acties, zoals een van Moof fiets en wooncheques. Kortom de moeite waard om bij Busscher woonadviseurs langs te komen!

Een styliste of interieurarchitect voorziet je dan gratis van kleuren stylingsadvies. Inschrijven is wel noodzakelijk.

Busscher Woonadviseurs Oldenzaalsestraat 26-28, Denekamp Tel.: 0541 - 351226 www.busscher-woonadviseurs.nl


Inspirerend Puur en simpel met een beetje kleur

Vakmanschap & creativiteit in badkamer en voor de woonvloer Uw nieuwe badkamer is een aankoop voor jaren. Daarom zoeken we bij het ontwerp altijd naar de perfecte balans tussen uitstraling, functionaliteit en tijdloosheid. We kiezen niet voor standaardoplos- singen, maar juist voor antwoorden die slim en smaakvol de ruimte invullen. Bij elk ontwerp draait het immers om u. We ontdekken graag welke stijl u aanspreekt, wat uw wensen en budget zijn. Vervolgens vertalen we dit naar een bijzonder ontwerp, waarvan er geen tweede is! En dat doen we niet alleen voor de badkamer. Ons grote assortiment tegels biedt de mogelijkheid om voor elke ruimte in uw huis een mooie tegelcombinatie aan te bieden.

IRO BANK M 2 zits vanaf

€ 849,-

facebook.com/ Busscher woonadviseurs

RoodTwitter Busscher wonen

Waterontharders In de omgeving van Albergen hebben we veel last van hard water. Niets is zo jammer als kalk in uw nieuwe badkamer. De hardheid van water wordt

voornamelijk veroorzaakt door de hoeveelheid calcium en magnesium. Het gevolg hiervan is veel kalkproblemen in bijvoor- beeld uw wasmachine en koffiezetapparaat, en kalkaanslag in uw badkamer. Om dit te voorkomen, kunt u gebruikmaken van een waterontharder. Eenvoudig te plaatsen en direct resultaat. Aarzel niet en kom even naar onze showroom voor een duidelijke demonstratie. De voordelen van zacht water: • Geen kalkresten meer op uw sanitair en apparaten! • Zacht water draagt bij aan een mooie huid en zacht haar. • Energiebesparing doordat zacht water sneller opwarmt. Laat u inspireren! Laat u inspireren en verrassen en geniet van onze exclusieve merken in de grote showroom. Onze adviseurs staan graag voor u klaar. Tot binnenkort!

Oude Geerdink Tegels & Sanitair Van Koersveldweg 8 - 7665 SG ALBERGEN - Tel. 0546-442095 www.oudegeerdink-badkamers.nl


Haal gezelligheid in huis met een haard van Sfeerhuis Baan We hebben genoten van een lange nazomer, maar nu de donkere en koude dagen hun intrede doen breekt ook de tijd aan om weer knus in de woonkamer te vertoeven. Maak het gezelliger in huis met een haard, schouw of kachel van Sfeerhuis Baan in Rijssen. Niets is onmogelijk; elke woonkamer is geschikt voor een sfeervolle warmtebron en dankzij nieuwe technologieën wordt er duurzaam omgesprongen met gas en wordt houtvuur levensecht nagebootst. kachels en haarden ook van deze tijd zijn. “Onze showroom is altijd up-to-date!”, duidt Jan Baan. “Bovendien kunnen we een flink deel van de kachels en haarden laten branden, zodat je daadwerkelijk de sfeer kunt ervaren.” Sfeerhuis Baan ontzorgt de klant. Dat betekent dat het totaalpakket geboden wordt en dat is bij inbouw veelal maatwerk. Alles is mogelijk, van inbouw tot afbouw en van meubels tot plateaus. De installaties wordt uitgevoerd door EVISgecertificeerde monteurs met de juiste certificaten op zak. Zij kunnen ook onderhoud leveren zodra de kachel is geleverd. Sfeerhuis Baan, gevestigd aan de Argonstraat op bedrijfsterrein Plaagslagen te Rijssen, is al ruim dertig jaar een begrip in de regio. Vanuit Rijssen brengen de ge-

broeders Baan, samen met gekwalificeerd personeel, sfeer in huis. De showroom van zo'n duizend vierkante meter volop inspiratie is het levende bewijs dat

ken. Het rendement is hoog, zonder af te doen aan beleving. Met name de nieuwe serie van DRU en Wanders zijn wat Jan Baan betreft aanraders, maar er is heel veel meer. De hedendaagse haarden zijn totaal niet te vergelijken met die van enkele jaren terug. Door innovatieve technieken komen de flakkerende gasvlammen uit de houtblokken en zorgt ontspiegeld glas er voor dat er zich een ‘open vuur’ in de woonkamer bevindt. Bovendien kan de haard tegenwoordig met de afstandsbediening of via een app op de smartphone worden aangestuurd. Nieuwsgierig geworden naar de vele mogelijkheden? Laat je ver-

leiden bij Sfeerhuis Baan! Neem vrijblijvend een kijkje, dat kan van maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur, op donderdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Of surf nu alvast naar www.sfeerhuisbaan.nl.

Nu duurzaamheid haast het levensmotto is geworden, hebben ook de fabrikanten van haarden en kachels daar goed op ingesto-

75-jarige Woonboulevard Oldenzaal viert jubileum met drukke en gezellige koopzondag vol voordeel OLDENZAAL - Vele honderden bezoekers maakten afgelopen zondag gebruik van de speciale koopzondag van Woonboulevard Oldenzaal ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. De bezoekers hadden de openingsuren van 12 tot 17 uur wel nodig, want inmiddels bestaat de Woonboulevard Oldenzaal uit maar liefst 24 speciaalzaken voor meubels, verlichting, slapen, keukens, stoffering en woonaccessoires, aangevuld met een gezellig brugrestaurant voor een versnapering en een kopje koffie. Al dat winkelaanbod levert gezamenlijk ruim 60 duizend vierkante meter showroom op met bijzonder gevarieerde en eigentijdse collecties. De diverse winkelteams namen alle tijd om de bezoekers te adviseren. Tussen-

door waren er heerlijke hapjes en muzikant Chris van den Heuvel zorgde voor de muzikale noot. Nog de hele maand staat Woonboulevard Oldenzaal in het teken van het 75-jarig bestaan. Uiteraard gaat dit jubileum samen met

veel aantrekkelijke acties van de diverse winkeliers. Op de website www. woonboule vardoldenzaal.nl vindt men presentaties van alle winkeliers op Woonboulevard Oldenzaal.


GROTE MAGAZIJNVERKOOP zaterdag 22 oktober van 8.00-17.00 uur

9 € 14,95 p. stuk 50 € 19, p. stuk € 9,95 p. stuk 00 € 49, ALLES MOET 00 € 15, WEG €

1600 stuks rolgordijnen 600 stuks jaloezieën 480 stuks plissé gordijnen 300 stuks schoonloopmatten Hordeuren en horramen Ouderwetse cocosloper

i.v.m. verbouwing van ons magazijn

100 breed

Grote partij vloerbedekking en vinyl, coupons PVC-vloeren, vele dessins Grote partij gordijnen en inbetween nu voor Grastapijt nu voor Grote partij Histor verf uitzoeken per blik nu voor

95 , p. stuk

OP=OP

50 50 € 12, €

00 , p. stuk per m2

5,00 p. meter 95 € 12, per m € 2,50 per blik €

Nijverheidsstraat 54 Oldenzaal

2

SLA NU JE SLAG


“In Superkeukens komen verhalen tot leven. Worden recepten gekookt en kleurplaten gekleurd. Worden moeders geroemd en vaders helden. In Superkeukens wordt gegeten en gelachen.

Ervaar het verschil in prijs en kwaliteit en ontdek jouw Superkeuken!”

Na een toch wel verbluffend aangename zomer is dit het moment voor nieuwe accenten binnen We zijn het nou eenmaal zo in Nederland gewend dat de seizoenen ons ritme bepalen. We ontdekken in het najaar ineens dat we de laatste maanden toch wel heel veel buiten zijn geweest. Nu de dagen korten en we weer vaker binnenshuis vertoeven, wordt ons interieur weer belangrijker. Hier willen wij ons de komende herfst- en wintermaanden comfortabel en behaaglijk voelen. Alle reden dus om eens goed en kritisch rond te kijken in uw eigen huis of hier en daar misschien een accentverandering op zijn plaats is. Of misschien is dit wel het moment om alles eens helemaal opnieuw te bekijken. De ideeën daarvoor vindt u bij de woon- en sfeerwinkeliers in Oldenzaal. Deze woonbijlage in uw weekkrant geeft een mooi overzicht van het aanbod direct bij in de buurt. En wat meteen opvalt is dat de keuze voor het mooiere en fijnere zitten, eten, slapen, werken en ontspannen opvallend compleet is, aangevuld met het mooiste in woondecoratie. Eigenlijk hoeft u helemaal de stad niet uit, hooguit naar de rand van de stad waar de meeste winkels te vinden zijn, onder meer verzameld op Woonboulevard Oldenzaal. Maar ook verspreid over andere locaties in Oldenzaal kunt u terecht bij grotere en kleinere winkels met elk een heel eigen(wijs) assortiment, uiteenlopend van voordelig en vertrouwd tot het meer exclusieve aanbod voor liefhebbers van design en extravagance. Meer en meer zien wij dat men het buitenseizoen ook in de koudere maanden vast wil houden met fraaie serres, verwarmde overkappingen of een sfeervol tuinhuisje. Ook voor deze manier van wonen is er een groot aanbod van meubels en woondecoratie te vinden in Oldenzaal als meubelstad bij uitstek. Uiteraard is dit ook de periode om kennis te maken met de allernieuwste collecties. Bij alle winkeliers kunt ook terecht met al uw vragen of voor een interieuradvies op uw maat. De diverse woonwinkelteams staan te popelen om hun passie voor mooi en comfortabel wonen op u over te brengen. U kunt rekenen op een gastvrije ontvangst en alle gelegenheid om tot mooie keuzes te komen. Uw weekkrant wenst u alvast bijzonder veel shopping-plezier!


DONDERDAG KOOPAVOND | ZONDAG KOOPAVOND


HOOOM Wierden WIERDEN â&#x20AC;&#x201C; Lekker rondstruinen en ideeĂŤn opdoen om de woonkamer deels of geheel anders in te richten? Dat kan bij HOOOM in Wierden. En niet alleen voor het 'complete plaatje' kun je bij deze winkel terecht; ook als je op zoek bent naar mooie accessoires is de nieuwe winkel van Angelique Nijdam een enorme inspiratiebron. Zeker nu de herfst zijn intrede doet en we veel binnen vertoeven is dit dĂŠ periode voor verandering in huis. HOOOM, gevestigd op de hoek van de Kerkstraat en de Stationsstraat, is een waar walhalla voor liefhebbers van allerhande "! "! ! !"! "en, stoere kasten of sfeervolle accessoires. Angelique: â&#x20AC;&#x153;De nieuwe collectie kussens van Claudi hebben we net besteld, echt prachtig. !  ! " ! " ! misstaan ze zeker niet in elk interieur. Daarnaast hebben we ook opvallende kussens, sjaals en tassen van Knit Factory.â&#x20AC;? Voor wie  " !  ! collectie bij de Wierdense winkel omvat ook kussens, hockers en tassen gemaakt van koeienhuid. Geen namaak, maar puur leder met de zachte vacht aan de buitenzijde. Deze komen medio november binnen en daarmee wil HOOOM de collectie nog verder verbreden.

Wil je de woonkamer wat rigoureuzer aanpakken, dan biedt HOOOM voldoende mogelijkheden. In de showroom staan onder meer de robuuste ladekasten en bijzettafels van My Sons. â&#x20AC;&#x153;De metalen elementen in brons of goudkleur zorgen voor een stoere, maar toch warme uitstralingâ&#x20AC;?, vertelt styliste Jacqueline Borghuis. Samen met Angelique vormt ze het gezicht van de winkel. â&#x20AC;&#x153;En ben je benieuwd wat de mogelijkheden zijn in de woonkamer? We komen op afspraak graag langs om gezamenlijk inspiratie op te doen.â&#x20AC;? Benieuwd naar wat er mogelijk is in de eigen

woning, of zo maar wat ideeĂŤn op doen? " "! !!!" woonwinkel en laat je inspireren op gebied van interieur en styling. En ook voor kleine accessoires en cadeaubonnen ben je bij HOOOM aan het goede adres; zo kan iedere wens vervuld worden. Kom langs en geniet bovendien van de aantrekkelijke oktober-actie: deze maand, van 19 tot en met 31 oktober, tien procent korting op het gehele assortiment!

Met muurstickers kom je uniek voor de dag

Je eigen tekst als hippe versiering Behang, verf, schoon metselwerk. Op alle manieren kun je jouw wand vorm geven. Maar wil je hip voor de dag komen dan kies je voor je eigen tekst op de wand.

S Letters maken het mogelijk om je muur een eigen touch te geven. Foto: Topmuurstickers.nl

teeds meer bedrijven bieden de mooiste muurstickers en doeken aan. Kleurig, authentiek, met eigen fotoâ&#x20AC;&#x2122;s of mooie letters. En juist die letters maken het mogelijk om van je muur echt iets persoonlijks te maken. Ga bijvoorbeeld voor een positieve quote in de woonkamer, een leuk gedichtje in de hal of voor een lieve tekst in

de babykamer. De keuze tussen standaard en maatwerk is groot. In losse letters en hippe posters. Geef zoâ&#x20AC;&#x2122;n poster bijvoorbeeld een leuk plekje in een lijstje, aan een gekleurd touwtje of met washi-tape aan de muur. Of plak losse letters in een zelfbedachte vorm tegen de muur. Het is leuk om je tekst op de wand terug te zien. Wil je de kamer opvrolijken met

een muursticker, dan moet de muur wel glad zijn. De meeste muurstickers zijn niet geschikt voor ruwe muren. Of je moet de muur eerst â&#x20AC;&#x2DC;aansmerenâ&#x20AC;&#x2122; zodat deze glad wordt. Lukt dat niet, dan kun je altijd nog werken met speciale sjablonen, waarmee je op vrijwel elke ondergrond een muurtekst plaatst! Voor iedere muur is er een oplossing.


t/m 31 okt. 2016

10% korting

op alle meubelen en woonaccessoires

and so the adventure begins Kerkstraat 26, Wierden - 0546 24 10 04 - info@hooom.eu - www.hooom.eu


Als hoogwaardig en ervaren aannemingsbedrijf wil van Benthem klanten compleet ontzorgen

OLDENZAAL - ‘De klanten waar wij voor bouwen, die vinden het plezierig dat wij hen als aannemer volledig ontzorgen.’ Directeur Marco van Benthem van van Benthem’s Aannemingsbedrijf krijgt de ruimte om zo te werken, omdat zijn bedrijf zich in de afgelopen jaren steeds verder heeft gespecialiseerd in hoogwaardige nieuwbouw, exclusieve verbouwingen en bijzondere opdrachten. Als voorbeeld van dat laatste noemt Marco het verbouwen van een oude bunker op de voormalige vliegbasis Twente tot een opvang voor vleermuizen. Dit was in opdracht van Area Development Twente. Ooit gebruikten gevechtspiloten deze afgelegen bunker om op de grond hun boordwapens scherp te stellen en schietoefeningen te doen. ‘Mijn vader Herman heeft dit project vanaf het begin onder zijn hoede genomen, want hij had de tijd. Er kwam veel overleg bij kijken en zijn vakmanschap kwam hier goed van pas’, vertelt Marco, die in 2001 als vierde generatie het familiebedrijf overnam. Inmiddels bestaat het bedrijf 104 jaar. Als voorbeeld van hoogwaardige nieuwbouw toont Marco de bijna voltooide stadsvilla in jaren ’30-stijl aan de Emmastraat in Oldenzaal. Op dit moment is van Benthem’s Aannemingsbedrijf ook nog een serieuze gegadigde om acht geschakelde woningen te mogen bouwen in de nieuwe wijk tussen het Oldenzaalse station en de Stakenbeek in Zuid-Berghuizen. Alle voorbereidende werkzaamheden door de gemeente om dit gebied bouwrijp te maken zijn inmiddels gereed, evenals een markante geluidswal. Bladerend door de brede en gevarieerde bedrijfsdocumentatie met gerealiseerde werken wordt duidelijk dat het bouwbedrijf een ruime ervaring heeft met dergelijke woningprojecten in de diverse

Twentse gemeenten. Marco van Benthem vindt het mooi dat zijn orderportefeuille een grote diversiteit laat zien, al was het maar om het werk ook voor zijn vakmensen interessant en afwisselend te houden. Gunning in eigen omgeving Marco van Benthem merkt dat de gemeente Oldenzaal zich inspant om waar mogelijk het werk zoveel mogelijk in eigen omgeving onder te brengen. ‘Iets wat ik zelf ook graag doe als het gaat om het samenwerken met partners bij een bouwproject.’ Als voorbeeld van

die gunning door de gemeente noemt Marco de interne verbouwing van de Gemeentewerf op het bedrijventerrein Hazewinkel. Door onder een bouwsom van 50 duizend te blijven mocht deze klus aan een plaatselijke aannemer gegund worden. ‘Mooi dat je als Oldenzaals bedrijf ook een keer zoiets krijgt. Daar was ik heel blij mee.’ In opdracht van WBO Wonen verbouwde van Benthem’s Aannemingsbedrijf een viertal zogenoemde schoolwoningen aan Erve Hams op de Graven Es tot woningen voor vluchtelingengezinnen met een status.

Bedrijfspanden Kleinschalig en anders dan anders was ook de opdracht van de KONOT om in de Aloysius-basisschool in Weerselo alle verouderde houten kozijnen te vervangen door aluminium exemplaren. Het komt steeds vaker voor dat bouwbedrijven tijdens de bouwvakperiode doorwerken, zo ook van Benthem. Daarom kon deze opdracht volledig in de schoolvakantie worden uitgevoerd. Ook als het gaat om nieuwbouw en verbouw van bedrijfsgebouwen heeft van Benthem’s Aannemingsbedrijf een sterke naam opgebouwd. Een recent project op dat terrein is de uitbreiding van het bedrijfspand van VST Jongman aan de Turbinestraat in Hengelo. Tennisaccommodatie Van een bijzondere vorm van samenwerken is sprake bij de nieuwbouw van de accommodatie van Tennisvereniging Zuid-Berghuizen (TZB) aan de Schapendijk. Aangezien het er bij dergelijke projecten ‘strak langs moet’ wat betreft de kosten hebben meerdere ondernemers elkaar gevonden, waaronder metselbedrijf Bossink en Bekkedam, bouwbedrijf Luttikhuis en Installatiebedrijf Kip. Deze bedrijven werken nauw samen met vrijwilligers om deels middels zelfwerkzaamheid de kosten zo laag mogelijk te houden. Eveneens in Zuid-Berghuizen stond enige tijd een bouwbord bij de vestiging van Albert Heijn op het winkelcentrum. In opdracht van Winkelcentrum Zuid-Berghuizen realiseerde van Benthem’s Aannemingsbedrijf hier een uitbreiding van de supermarkt, een aanpassing van RonRie Stoffen

en een nieuwe doorgang naar de achterliggende Reigerstraat. Langlopende samenwerking Al deze grotere en kleinere projecten laten zien dat van Benthem’s Aannemingsbedrijf sterk uit de voeten kan met projecten waar ervaring en vakmanschap een grote rol spelen, evenals de zekerheid dat een hoogwaardige kwaliteit wordt opgeleverd. Mede daarom kan Marco van Benthem terugkijken op een langlopende samenwerking met WBO Wonen. In het afgelopen jaar zijn ruim honderd huurwoningen gerenoveerd. Dit gebeurt telkens bij een wisseling van bewoners. Al deze woningen worden dan voorzien van een nieuwe badkamer, keuken en toilet, inclusief het doorvoeren van kleine aanpassingen, zodat de nieuwe bewoners verzekerd zijn van zorgeloos woonplezier. ‘Inderdaad, ontzorgen is iets wat bij ons past.’ van Benthem’s Aannemingsbedrijf Hengelosestraat 207 7562 RA Deurningen 0541 – 51 20 55 info@vanbenthems.nl www.vanbenthems.nl


Altijd A ltijd e een en matras matras die d ie perfect perfect bij biij je past past Extra E xtra voordeel voordeel op alle alle Auping Auping m matrassen atrassen

20% voordeel* voordeel*

De dagen worden kor ter, ’s nachts koelt het wat meer af en ’s ochtends wil je lekker in bed blijven liggen. Een ideale gelegenheid om jouw slaapkamer onder handen te nemen. Daar hoor t natuurlijk ook een goede matras bij. Kom proefliggen in onze winkel en profiteer van 20% voordeel op alle (top)matrassen. Zo heb je al een Auping matras vanaf € 396,-

*

De actie geldt van 8 ok tober t/m 27 november 2016. Kijk op auping.nl/matrassenenactie voor de voor waarden.

Brok Interieur Wonen, Slapen & Textiel Drienerstraat/de Wetstraat, Hengelo | 074-2913126 | info@brokinterieur.nl | www.brokinterieur.nl


Gemeentenieuws 14De officiĂŤle publicaties van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 20 oktober 2016 Gemeente Dinkelland Nicolaasplein 5 Postbus 11, 7590 AA Denekamp t. (0541) 854100 f. (0541) 854320 e. info@dinkelland.nl i. www.dinkelland.nl @Dinkellandinfo

facebook.com/ gemeente.dinkelland

Informatiebijeenkomst voor senioren over reizen met het openbaar vervoer en de OV-chipkaart Binnen het reizen met het Openbaar Vervoer is er de laatste jaren het ĂŠĂŠn en ander veranderd. Voor het reizen met het Openbaar Vervoer heeft men een OV-chipkaart nodig omdat het niet meer mogelijk is om een papieren kaartje te kopen aan het loket. We merken dat het voor senioren soms lastig is om hier mee om te gaan omdat ze niet weten hoe deze kaart werkt. Om antwoorden op hun vragen te geven, organiseert de gemeente Dinkelland i.s.m. de provincie Overijssel een informatiebijeenkomst in Denekamp. OV-ambassadeurs van de provincie Overijssel informeren tijdens deze bijeenkomst senioren over reizen met de bus of trein met de OV-chipkaart. Er is informatiemateriaal aanwezig en na afloop van de bijeenkomst krijgen de senioren een uitnodiging voor het eventueel maken van een proefreisje om zo de kaartautomaat en de OV chipkaart in het echt uit te proberen onder leiding van een OV-ambassadeur. Tevens is het mogelijk om een persoonlijke afspraak met de OV-ambassadeur voor een vervolgbijeenkomst of advies op maat. De informatiebijeenkomst De OV ambassadeurs informeren de deelnemers over: â&#x20AC;˘ het reizen met de bus of trein â&#x20AC;˘ de OV-chipkaart, hoe vraag je die aan en hoe werkt hij? â&#x20AC;˘ tarieven en abonnementen voor reizen met het openbaar vervoer

 

 

))))*)

      

 

    

      

      

      

    

      

       (

  

    

          

       

           

 !"# # #$ %  &    %! !& & 

 ' %%         

En daarnaast is er veel gelegenheid voor het stellen van vragen. Wanneer? Datum: maandag 31 oktober 2016 Tijd: de bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt uiterlijk om 16.00 uur. Locatie: Gemeentehuis, Nicolaasplein 5, Denekamp Opgave is niet nodig en deelname is gratis. Storingen openbare ruimte Buiten kantooruren: 06-54975991 (uitsluitend voor spoedeisende zaken)

Storingen riool (gemaal): 06-54933882 (24 uur via gemeentelijke storingsmonteur)

Voor overige dringende klachten en/of calamiteiten buiten kantooruren die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag en betrekking hebben op veiligheid en handhaving kunt u bellen met 06-14758549:

Voor meer informatie kijk in de gemeentegids of op www.dinkelland.nl

Redactie: Gemeente Dinkelland, Team Communicatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Tubbergen en Dinkelland werken samen onder de naam:

Bouwrijp maken â&#x20AC;&#x2122;t Spikkert fase 2 Op maandag 24 oktober start de Twentse Weg- en Waterbouw in opdracht van de gemeente Dinkelland met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het bestemmingsplan â&#x20AC;&#x2122;t Spikkert, fase 2 in Weerselo. De bouwrijp maak werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de Legtenbergenstraat. Hierdoor kan enige overlast ontstaan voor het doorgaande verkeer. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken duren ca. 8 weken en zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden eind dit jaar gereed.

Lezing â&#x20AC;&#x2DC;Gezonde hersenen versus beschadigde hersenen in de praktijkâ&#x20AC;&#x2122; 24 oktober in het Klooster in Ootmarsum Dementie gaat een steeds grotere rol spelen in onze samenleving, zo ook in de gemeente Dinkelland. De gemeente wil daarom onder andere inzetten op informeren en in gesprek blijven over het onderwerp dementie. Met deze reden is er maandag 24 oktober 2016 van 19.00-21.00 uur een lezing georganiseerd over dementie in het Klooster in Ootmarsum. De gemeente Dinkelland organiseert de lezing in het kader van het project â&#x20AC;&#x2DC;Dementievriendelijkâ&#x20AC;&#x2122;. Dit project richt zich op deskundigheidsbevordering, communicatie, de ondersteuning van mantelzorgers en op ontmoeting. De lezing van 24 oktober wordt gegeven door van Jos Cuijten. Hij is al jaren trai-

OfficiĂŤle publicaties Openbare vergaderingen Openbare vergadering van de gemeenteraad Op dinsdag 25 oktober 2016 vergadert de raad in het gemeentehuis, Nicolaasplein 5 in Denekamp. De vergadering begint om 19.30 uur. Wij nodigen u van harte uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen ter inzage in het gemeen-

       Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden: Verloren:

portemonnee 2 portemonnees, 2 mobiele telefoons, damesfiets

Burgerlijke stand Huwelijken/geregistreerde partnerschappen De heer J.B.J. Egberink en mevrouw M. Kuipers Geboorte Raf Wissink, zoon van de heer B.G.H. Wissink en mevrouw C.A. Steggink Overlijden De heer F.T.M. Oosterik Mevrouw J.G. Rerink, weduwe van de heer G.J.J. Olde Loohuis. ner in de ouderenzorg en heeft vele jaren ervaring als verpleegkundige en docent. Jos Cuijten geeft aan: â&#x20AC;&#x153;De nieuwste wetenschappelijke inzichten over de werking van onze hersenen, gecombineerd met ervaringen van dementerenden zelf, leiden tot een geheel andere kijk en benadering. Het zal duidelijk worden wat zich in het brein van demente mensen afspeelt: zo anders van wat we tot nu toe dachten.â&#x20AC;? Tijdens de lezing worden de nieuwste inzichten met betrekking tot dementie beeldend uitgelegd in een combinatie van theorie en praktijk. â&#x20AC;&#x153;Het zal uw begrip voor mensen met dementie vergrotenâ&#x20AC;?, aldus Cuijten. Bent u mantelzorger, zorgaanbieder of geĂŻnteresseerd in het onderwerp? U kunt zich voor de lezing van 24 oktober van 19.00 tot 21.00 uur aanmelden via communicatie@noaberkracht.nl onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u komt. Hebt u zich aangemeld maar kunt u toch niet komen, meld u dan weer af zodat er een plek voor iemand weer vrij komt.

tehuis. Kunt u niet aanwezig zijn dan kunt u de vergadering ook volgen op onze webcam via www.bestuursweb.nl. Agenda 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Informatie vanuit het college 4. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking 5. Vragenhalfuur 6. Open debatronde 7. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 september 2016 8. Ingekomen stukkenlijst d.d. 11 oktober 2016


De officiële publicatie van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 20 oktober 2016

Hamerstukken: 9. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Bornsestraat 51 Saasveld 10. Voorstel vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2016 11. Voorstel evaluatie bezorging reisdocumenten en rijbewijzen Bespreekstukken: 12. Voorstel in te stemmen met het Meerjaren Onderhoudsprogramma Wegen en Civiele Kunstwerken 13. Voorstel opdrachtbevestiging en controleprotocol rekeningwerk accountant 14. Voorstel mutatie lid algemene raadscommissie gemeente Dinkelland 15. Sluiting.

Openbare vergadering van de algemene raadscommissie Op maandag 24 oktober om 19.30 uur vergadert de Algemene raadscommissie in het gemeentehuis, Nicolaasplein 5 in Denekamp. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. De agenda is hieronder vermeld en staat ook op www.bestuursweb.nl. De vergadering is openbaar en er is spreekrecht voor het publiek. Als u daar gebruik van wil maken, meldt dit dan voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter van de commissie of bij de griffier de heer O.J.R.J. Huitema. U kunt de vergadering ook volgen op onze webcam via www.bestuursweb.nl. Agenda 1. Behandeling raadsvoorstel inzake rekenkamerrapport Dinkelland Werkt! In opdracht van de gemeenteraad heeft de rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar Dinkelland Werkt!. Portefeuille: wethouder Zwiep

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen Als iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd, kunnen burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen deze persoon uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”. Uitschrijving kan tot gevolg hebben dat men geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om altijd op het juiste adres ingeschreven te staan. Voordat burgemeester en wethouders iemand uitschrijven, maken zij hun voornemen daartoe bekend. Belanghebbenden kunnen dan gedurende vier weken na die bekendmaking hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling via het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit te schrijven uit de basisregistratie personen: Voorletter(s) Geboren Adres van registratie Uitschrijving per: en naam P.E. Giwargizov 08-04-1991 van Bentheimstraat 19, Ootmarsum 12-10-2016

E-mailservice “Berichten over uw buurt” De gemeente plaatst regelmatig officiële mededelingen op de gemeentepagina, onder meer over bestemmingsplannen en verkeersbesluiten. Maar misschien zou u het ook wel prettig vinden om persoonlijk een e-mail te krijgen, telkens als er een bestemmingsplan of verkeersbesluit wordt bekend gemaakt dat betrekking heeft op de hele gemeente of op uw buurt. Meldt u zich dan aan voor de landelijke e-mailservice via https://zoek.overheid.nl. Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor deze e-mailservice. U kunt ook zoeken op een kaart naar berichten uit uw buurt. Dit is te vinden op het internet op het adres: https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken.

Actualiteiten Omgeving en milieu Ingekomen aanvraag Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen. De stukken kunnen na telefonische afspraak worden ingezien in het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing is genomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur. Ingekomen is onder meer een aanvraag: met betrekking tot: Waar? Wat en wanneer? Weerselo, dorp Sinterklaasintocht op 13 november 2016 Saasveld, dorp en omgeving

Midwinterhoorn wandeling op 9 december 2016

Verleende vergunning of ontheffing Afgelopen periode zijn een of meer vergunningen en/of ontheffingen verleend. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken na de verzending aan de aanvrager. Het betreft: Waar? Wat en wanneer? Verzonden Agelo, Weerselosestraat 22 ontheffing stookverbod 11-10-2016 Lattrop-Breklenkamp, Vleierweg 7 ontheffing stookverbod

11-10-2016

Ootmarsum, centrum

Koale Kermis van 4 t/m 6 november 2016

13-10-2016

Weerselo, Bellinckhofweg 7

ontheffing stookverbod

11-10-2016

Kennisgeving meerjarenvergunning Voor onderstaande, regelmatig terugkerende activiteit is indertijd een vergunning verleend voor meerdere jaren. Binnenkort zal die activiteit weer worden uitgevoerd. Deze mededeling is alleen informatief. Er is tegen deze mededeling geen bezwaar of beroep mogelijk. Waar? Wat en wanneer? Deurningen, Kerkweg 12 Gala-avonden van 26 t/m 28 januari 2017 Saasveld

Carnavalsoptocht op 24 februari 2017

Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders hebben een of meer verkeersbesluiten genomen. Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant, te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij burgemeester en wethouders: Waar? Wat houdt het besluit in? Oud Ootmarsum op donderdag 27 oktober 2016 wordt op de volgende wegen het stilstaan verboden: gedeelte Uelserdijk, Springendal en Lippertsweg. Tevens wordt op een gedeelte van de Lippertsweg en Springendal het inrijden verboden voor alle verkeer behalve voetgangers i.v.m. het streekbezoek van de Koning en Koningin. Rossum

Tilligte

Aanvraag omgevingsvergunning Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet in principe binnen 8 weken op de aanvraag worden beslist. Van de ontvangst van een aanvraag moet openbaar kennis worden gegeven. Het is echter niet mogelijk naar aanleiding van die kennisgeving bezwaren of zienswijzen in te dienen. Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag – reguliere procedure - voor: Waar? Project Ingekomen Denekamp, Faradayweg 5 het uitbreiden en vernieuwen van een 06-10-2016 bedrijfshal Deurningen, Beekdal, kavel 2

het bouwen van een woning

07-10-2016

Deurningen, Oude Postweg 4A

het bouwen van een berging

30-09-2016

Ootmarsum, Brookhuis16 (kavel 3) het bouwen van een woning (gewijzigde aanvraag)

29-07-2016

Ootmarsum, van Bentheimstraat 2 het kappen van 3 eiken

29-09-2016

Weerselo, Hoge Weer 6

het kappen van 2 eiken

11-10-2016

Weerselo, Gunnerstraat 43

het kappen van 3 eiken

11-10-2016

Verleende omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de bezwarentermijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen mag de vergunninghouder doorgaans meteen gebruik maken. Maar dat doet hij dan wel op eigen risico. Maar om gebruik te mogen maken van een omgevingsvergunning voor andere activiteiten, moet doorgaans de bezwarentermijn van zes weken worden afgewacht. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank bovendien vragen om een voorlopige voorziening. Hij kan bijvoor-beeld vragen om de inwerkingtreding van de vergunning nog langer op te schorten. Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor: Waar? Project Verzonden Denekamp Nordhornsestraat het wijzigen van de voorgevel van het 10-10-2016 234A en 236 gebouw Deurningen, Beekdal 20, kavel 32

het bouwen van een vrijstaande woning en aanleggen van een uitrit

14-10-2016

Deurningen, Esrand 7

het bouwen van een woning en aanleggen van een inrit

17-10-2016

Ootmarsum, van Bentheimstraat 1

het kappen van 2 eiken

11-10-2016

van 20 t/m 23 oktober 2016 wordt op een gedeelte van de Grotestraat bij het evenemententerrein het parkeren verboden en eenrichtingsverkeer ingesteld in verband met het Tiroler Schlager Festival.

Ootmarsum, Profietstraat 18

het kappen van een eik

11-10-2016

Ootmarsum, Profietstraat 22

het kappen van een eik

11-10-2016

op donderdag 27 oktober 2016 wordt op de volgende wegen het stilstaan verboden: gedeelte Schoolstraat, gedeelte Westenveldweg en Langkampsweg. Tevens wordt op de Langkampsweg en gedeelten van de Westenveldweg en de Schoolstraat het inrijden verboden voor alle verkeer behalve voetgangers i.v.m. het streekbezoek van de Koning en Koningin.

Ootmarsum, Profietstraat 24

het kappen van een eik

11-10-2016

Ootmarsum, Profietstraat 26

het kappen van een eik

11-10-2016

Rossum, Mansboerweg 3 A

het verbouwen van een bedrijfswoning

17-10-2016

Saasveld, Postweg 11

het uitbreiden van een garagebedrijf

10-10-2016


De officiële publicatie van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 20 oktober 2016

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Ootmarsum, Molenstraat 22 Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure beschreven in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Gedurende zes weken kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en bekendgemaakt. Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van deze procedure een omgevingsvergunning verleend voor het hieronder omschreven project. Het besluit is ten opzichte van het eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld. Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit tot het verlenen van vergunning met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden: - die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit; - die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit; - die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist. De vergunning betreft: Plaats, adres Project Ootmarsum, Molenstraat 22 het brandveilig gebruiken; het uitbreiden en veranderen van een vrijstaande unit van hotel-restaurant in een fietssporthotel

eerste lid, onderdeel a, onder °3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt het besluit ook digitaal gepubliceerd. U kunt de stukken digitaal inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.1774.BUIPBMANSBOERWEG3-VG01. Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden: - die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit; - die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit; - die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist. De vergunning betreft: Plaats, adres Project Rossum, Mansboerweg 3 het gewijzigd uitvoeren van een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een zoogkoeienstal

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer vooraf een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven wel nog zogenoemde “maatwerk-voorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor een inrichting te: Plaats, adres Betreft: Maatwerk? Denekamp, Faradayweg 3 en 5 het uitbreiden van de bedrijfshal nee Nutter, Vlasreutenweg 3

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Ootmarsum, Westwal 1 Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure beschreven in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Gedurende zes weken kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en bekendgemaakt. Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van deze procedure een omgevingsvergunning verleend voor het hieronder omschreven project. Het besluit is ten opzichte van het eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld. Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit tot het verlenen van vergunning met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden: - die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit; - die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit; - die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist. De vergunning betreft: Plaats, adres Project Ootmarsum, Westwal 1 het brandveilig gebruiken, het veranderen van een hotel; minder aantal kamers

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Rossum, Mansboerweg 3 Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure beschreven in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Gedurende zes weken kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en bekendgemaakt. Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van deze procedure een omgevingsvergunning verleend voor het hieronder omschreven project. Het besluit is ten opzichte van het eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld. Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit tot het verlenen van vergunning met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Omdat de aanvraag (mede) betrekking had op een “projectbesluit” als bedoeld in artikel 2.12,

Nieuws KV Beuningen

Nooit Gedacht 7 - Beuningen 9 ; Beuningen 10 - Nooit Gedacht 9 2-1; Ons Streven 6 - Beuningen 11 2-1; Ons Streven 8 - Beuningen 12 0-3.

Uitslag Wedstrijdzondag 4 senioren: Beuningen 1 - Ons Streven 1 2-1; Vooruit Losser 1 - Beuningen 2 2-1; Beuningen 3 - Nooit Gedacht 3 3-0; Beuningen 4 - Vooruitzicht 4 2-1; Ons Genoegen 2 - Beuningen 5 1-2; Beuningen 6 - Nooit Gedacht 5 3-0; Kolkersveld 3 - Beuningen 7 1-2; Beuningen 8 - Ons Streven 5 0-3;

Wedstrijdverslag Beuningen 1 Ons Streven 1: 2-1 Bij het losschot van de eerste ronde kwam Ons Streven beter weg en nam een voorsprong van 15 meter. Vrij snel hierna kwam Beuningen terug en pakte de voorsprong. De hele ronde bleef het dicht bij elkaar. Uiteindelijk won Beuningen deze ronde

met 2 meter. De tweede ronde begon Ons Streven met Luuk Ten Dam. Dit bleek een goede keus, want na zijn losschot lag Ons Streven voor met 30 meter. Beuningen had moeite om bij te blijven. Ons Streven produceerde een minder schot waar Beuningen van profiteerde en de voorsprong pakte. Dit kon Beuningen vol houden en won dit punt met 60 meter. De derde ronde begon gelijk op. De hele ronde bleef erg spannend. Bij de laatste paar schoten begon Beu-

het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie voor het houden van 60 vleesrunderen

nee

Ootmarsum, Eerste Stegge 12

het verkopen van een deel van het pand

nee

Rossum, Mansboerweg 3

het plaatsen van een dieselolietank en het wijzigen van een bedrijfsruimte/bedrijfswoning

nee

Rechtsbescherming Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften: Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp. Telefoon: 0541-854100 Fax: 0541-854320 E-mail: info@Dinkelland.nl. Zienswijzen en bedenkingen Zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen besluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit. Bezwaar Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft. Als het tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats. Die heroverweging kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan een nieuw besluit wordt genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter. Beroep Beroep wordt ingesteld bij een bestuursrechter. Als beroep openstaat tegen een besluit is bij de bekendmaking daarvan vermeld welke bestuursrechter bevoegd is. Ook wordt daarbij vermeld wat de voorwaarden zijn om in beroep te kunnen gaan. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hoger beroep Hoger beroep wordt ingediend bij een hogere rechter tegen een uitspraak van een rechtbank. De rechtbank vermeldt de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij haar uitspraak. Voorlopige voorziening Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen. Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

ningen iets uit te lopen. Ons Streven kreeg dit door en kwam voor het laatste schot op een achterstand van nog 1 meter. Na een erg goed schot van Ons Streven waar Beuningen niet aan tippen kon, won Ons Streven met 20 meter. Programma Zondag 23 oktober: wedstrijdzondag 4 junioren. Beuningen A1 - Hertme A; Beuningen A2 - de Brink A; Beuningen C - Lattrop Breklenkamp; Beuningen E - Steeds vooruit E; Lemselo

H - Beuningen h; Ons Streven I - Beuningen I; Lemselo J1 - Beuningen J; Nooit Gedacht K2 - Beuningen K.

Lattrop 6 - Gunne 6 2-2; Hertme 9 Lattrop 7 4-0; Lattrop 8 - H.K.V. 2 4-0; Lattrop 9 - Wilskracht 5 3-1; Nijstad 6 - Lattrop 10 4-0.

Nieuws uit Lattrop Breklenkamp

Programma Zondag 23 oktober senioren: landelijk straatspeeldag 2 KNT TKC straat @ Hertme. Zondag 23 oktober junioren: Lattrop B is vrij; Beuningen C - Lattrop C; Lattrop E - Nooit Gedacht E; Soasel F Lattrop F.

K.V. Lattrop Breklenkamp

Uitslagen Zondag 16 oktober: Lattrop 3 - Wilskracht 2 3-1; Oud Ootmarsum 6 - Lattrop 4 1-3; Hertme 7 - Lattrop 5 2-2;


De week bij RTV Oost Mediapagina van RTV Oost, de omroep voor Overijssel week 42

Blaaskapellenfestival Steenwijk Blaasmuziekliefhebbers opgelet: Onder de naam “Fest der Blasmusik” komt er een festival met de allerbeste blaaskapellen uit Noord Nederland aan op zaterdag 29 oktober in Rabotheater ‘De Meenthe’ in Steenwijk. TV Oost is er bij voor een sfeervolle samenvatting op Nieuwjaarsdag 2018. Maar liefst 17 blaaskapellen vertegenwoordigen 29 oktober de bekende muziekstijlen; Mährisch, Böhmisch, Egerländer, Oberkrainer en Unterhaltungsmusik. De kapellen komen vooral uit noord en oost Nederland, maar ook uit Brabant en Duitsland. Vanaf 11.30 uur zullen de orkesten op 4 podia roulerend optreden. De Meenthe leent zich bij uitstek voor een dergelijk festival met twee theaterzalen, een grote evenementenhal en een sfeervolle foyer. Gedurende de dag zul-

Het nieuwe (4de) seizoen ‘Het Groene Oosten’ is gestart. Innovatieve en duurzame projecten in Overijssel worden op soms ludieke wijze uitgelicht en wordt duidelijk dat duurzaam leven niet saai of suf is maar juist heel leuk en logisch.

lichtvervuiling, Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie opwekken en Wat kunnen mensen doen om voedselverspilling en verdere uitputting van de aarde tegen te gaan. Daarnaast is de afvalcoach er elke week met een bruikbare tip voor een afvalloze toekomst. Naast het tv-programma is er op www.hetgroeneoosten.nl veel informatie te vinden. Ook kunnen hier de uitzendingen later nog eens worden bekeken.

In de tv-serie gaat presentator André van der Zee op zoek naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en worden vraagstukken behandeld als: Hoe schadelijk is

Het Groene Oosten zie je elke woensdag bij TV Oost om 19.20, 21.20 en 23.20 uur. De uitzending is terug te kijken via www.rtvoost.nl en www.hetgroeneoosten.nl.

len hapjes en drankjes passend bij de sfeer van blaasmuziek in het theater te verkrijgen zijn en om ongeveer 18.30 uur serveert De Meenthe een warm buffet. Hiervoor kan via de site van De Meenthe gereserveerd worden. Vanaf 20.00 uur zal het “Fest der Blasmusik” worden afgesloten met een optreden in de theaterzaal van het op afstand beste Egerländer-orkest van Nederland, namelijk: “Herman Engelbertinck und Seine Egerländer Musikanten”. Ook dit slotconcert zal door TV Oost worden opgenomen. Dit voor Nederland unieke orkest met Herman Engelbertinck als bevlogen kapelmeester zal bekende en nieuwe Egerländer melodieën ten gehore brengen. Festival- en entree-informatie is te vinden op: www.demeenthe.nl

Radio: ‘Groot Onderhoud’ Voor ‘Het Ochtendhumeur’ dat jarenlang het programma was waarin Jan Medendorp in gesprek ging met een aansprekende gast is een verrassende vervanger gevonden. Het programma heeft een nieuwe naam en een nieuwe presentator. Elke zaterdagochtend tussen 9 en 10 kun je daarom luisteren naar ‘Groot Onderhoud’ met daarin een uitgebreid gesprek met een al dan niet prominente Overijsselaar en uiteraard naar zijn/haar muziekkeus. Samenstelling en presentatie is in handen van Bert Eeftink. Bert is sportief, houdt van fietsen, lopen en

Het Groene Oosten

Mediavoorlichtingsdag Doe jij een studie die met media te maken heeft en zou je graag in de mediawereld aan de slag willen? Kom dan eens kennis maken met dé regionale omroep van Overijssel en neem deel aan de Voorlichtingsdag bij RTV Oost op dinsdag 22 november.

voetballen, maar bovenal van verrassende vragen stellen.

Een eigenschap die prima past in ‘Groot Onderhoud’

Deze voorlichtingsdag begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Via enkele Oost-collega’s die iets over hun vak vertellen krijg je een goed inzicht in de diverse functies. De lunch wordt je aangeboden door RTV Oost. Meld je aan via voorlichtingsdag@rtvoost.nl o.v.v. je

naam, leeftijd, studierichting, school en adresgegevens.

Meer informatie is te vinden op www.rtvoost.nl

Griezelen… in Wijhe

lijf worden gejaagd. De wandelroute loopt door het centrum en omgeving. De kinderen kunnen een aparte route lopen. Deze route is een stuk korter en minder eng. Je kunt de wandeltocht starten tussen 19.00 en 20.00 uur bij Party Restaurant Lokate. Het duurt twee uur. # Paddenstoelen zijn er in alle kleuren, soorten en maten. Maar welke zijn eetbaar en welke niet? En waarom zie je ze vooral in de herfst? Dat en meer vertelt de gids van Bezoekerscentrum De Wheem zondag 23 oktober tijdens een excursie. Ook neemt de natuurgids de wandelaars mee naar bijzondere plekken en vertelt hij over paddenstoelen in het Reestdal. De start is om 13.30 uur, Oud Avereest 22 in Balkbrug. Tip: neem een spiegeltje mee, zodat je de paddenstoelen ook van de onderkant kunt bekijken. Kijk voor meer tips op www.OverUIT.nl. Of download de gratis app.

Uit het archief van RTV Oost De Hunnen is een van de oudste studio-programma’s van RTV Oost. Jan Medendorp ontvangt als gastheer mensen uit Overijssel en zaagt ze dan behoorlijk door. Het grote doek op de achtergrond met schilderijen van de gasten is een vast element van de uitzending. Deze kunstwerken zijn nog steeds aanwezig in de studio van RTV Oost in Hengelo. Op de site www. rtvoost.nl/uithetarchief twee interviews uit 2001 met de toenmalige Overijsselse Kamerleden: Arie Slob en Femke Halsema (foto).

STERRENPARADE

SUPERSTER PASCAL REDEKER - Voor mij alleen

DRIE STERREN ANDRE HAZES JR. - Hé Ouwe CORRY KONINGS - Ole Ola FRANS BAUER - Een beetje verliefd HENK BERNARD - Een zigeuner wil dansen JANNES - Kom drink ‘t laatste glas met mij De volledige lijst kun je nalezen op www.desterrenparade.nl. Bij Radio Oost is er elke zondag aandacht voor de Sterrenparade in Overijssels Glorie (13.00 - 16.00 uur).

Radio

Van de terugkeer van de otter in Overijssel tot de gevolgen van de terreurdaden in Parijs. Er blijven weinig onderwerpen onbesproken in het discussieprogramma Achter de Schermen. Wekelijks wisselt een panel onder leiding van Martin Steenbeeke meningen en feiten uit over actuele onderwerpen. Die kunnen zich afspelen in de regio maar ook een link hebben met nationale of internationale gebeurtenissen. Achter de Schermen wordt elke maandag uitgezonden tussen 17.30 en 18.00 uur, live vanuit de studio in Hengelo of Zwolle.

Wekelijks geeft OverUIT uit-tips voor het weekeinde. Deze editie: Snuffelmarkt in Expo Twente, een paddenstoelenexcursie en Halloween in Wijhe. # Kom op 22 en 23 oktober rondsnuffelen in de hal van Expo Twente Enschede waar overbodige spullen worden verkocht. Het assortiment van tweedehands kleding, speelgoed, servies en huisraad op de Twentse Vlooienmarkt is ruim. ‘Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het op de Twentse Vlooienmarkt’,

luidt de slogan. Langs de verkooptafels struinen elke editie tienduizend verzamelaars op zoek naar passende kleding, kindercadeaus, die ene zeldzame uitgave of dat missende stuk servies. # In Wijhe kun je op 22 oktober tijdens een wandeltocht verzeild raken in een griezelige wereld waar je de stuipen op


Dag van het Slapen Uw nachtrust was nog nooit zo voordelig !

Vanaf donderdag 20 t/m zondag 23 oktober !

BTW-cheque

21% cadeau

Uw aankoop bij Van Gils S lapen wordt r ijkelijk belo ond !

LLIGE E Z E G ERDAG D N O D IEDERE

D N O V A M! P O K O L E KO ,W

U kr ijgt de B T W gratis !!!

UR U 1 2 TOT OLLE V R E E G SF A D N NU ZO UR

! G A D N O Z 17 U T P O T O OLKOM VAN 12 K WE a kpagin e o o b e c van d nze fa Like o p de hoogte en acties. s fo en blij e woontrend st nieuw ze oor on v e t i s web ns op de eek ka ! n w i e u k n l je ke uro Schrijf rief en maa t.w.v. 750 e b e s equ l.nl/ nieuw ubelch rdoldenzaa e m n leva op ee onbou o rief .w w euwsb ww i n n e ijv inschr

Slapend rijk worden met geweldig veel korting !

* Vraag onze slaapspecialisten naar de actievoorwaarden.

Profiteer naast het btw voordeel ook van de grote keuze in bedden, matrassen en exclusieve slaap-accessoires ! Welkom !

A 1 Afrit 33 Kleibultweg 48 - 0541 850 100

www.WoonBoulevardOldenzaal.nl

Dinkellandvisiew422016  
Dinkellandvisiew422016