Page 1

15 MAART 2018 - 45 jaargang nr. 11

Oplage 13.500 exemplaren

Denekamp

e i d s r a a l e k a De m proat... plat en graag bij u langs komen voor een vrijblijvende waardebepaling.

Deze week vertellen de partijen in dit blad Verkiezingsspecial hoe zij denken over wonen, pagina 27 + 28 leefomgeving en duurzaamheid en kartern in de gemeente Dinkelland!

www.weusthuismakelaardij.nl

Ook uw oor adres v n. re e lo v c pv dig Vakkun gelegd.

woensdag 21 maart Gemeenteraadsverkiezingen

www.groeneveldkeukenstwente.nl

Nijverheidstraat 2 | Denekamp L. von Bönninghausenstraat 22 | Tubbergen Telefoon: 0541-350822 | info@groeneveldkeukenstwente.nl

Gemeenteraadsverkiezingen in Dinkelland Je merkt het niet altijd, maar je hebt bijna elke dag te maken met de gemeente Dinkelland. Als je over het fietspad naar school fietst, het huisvuil wordt opgehaald, het nieuwe kunstgrasveld van de sportvereniging wordt aangelegd, als er een ‘huiskamer’ voor ouderen wordt geopend, er woningen gebouwd worden of je de Onroerend Zaak Belasting mag betalen, dat zijn allemaal zaken waar de gemeente Dinkelland mee van doen heeft. DINKELLAND

Over al deze zaken gaat de gemeenteraad, een groep van 21 vrouwen en mannen die besluiten nemen over allerlei dingen waarmee jij te maken hebt. Deze gemeenteraad, afgekort ook wel de raad genoemd, wordt rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. Als je stemt geef je deze volksvertegenwoordigers letterlijk een stem en zo praat jij indirect vier jaar mee in de

gemeenteraad. En dat is een voorrecht waar je dankbaar voor mag zijn! Het is aan jou om uit deze partijen en kandidaten er één te kiezen. Om je te helpen een keuze te maken, lees je ook deze week weer in deze krant wat de deelnemende partijen belangrijk vinden en hoe ze over bepaalde zaken denken. Stem ook op woensdag 21 maart a.s.


Familieberichten in de Dinkelland Visie Weekenddiensten

Opgave familieberichten: mail@drukkerijvanbarneveld.nl of bel 0541-351869

Huisartsen Denekamp: M. Klamer/C.M.T. Klamer-Stöver, Ootmarsumsestraat 17 te Denekamp. E.M. Kluitman, Brink 3 te Denekamp. Huisartsen Joosten - Koekkoek - Olde Riekerink aan de Krabbendijk 9 te Denekamp, tel. 0541354142, site: www.joostenkoekkoek.praktijkinfo.nl. Huisartsen Ootmarsum: Huisartsenpraktijk Ootmarsum, Molenstraat 10d, 7631 AZ Ootmarsum: telefoon 0541280200. Huisartsen Weerselo e.o.: R. Frankhuisen, Stadtlohnallee 9. Tel 0541661323. Spoedlijn 0541-662521. Receptenlijn 0541-820213 Huisartspraktijk Hermeling, Legtenbergerstraat 10 te Weerselo, tel. 661004. Huisartsen gemeente Dinkelland: Voor weekenddiensten, op werkdagen na 17.00 uur en op nationale feestdagen bellen met: Huisartsenpost Oldenzaal, tel. 088-5551122. Huisartsen Borne (hebben o.a. weekenddienst in Saasveld): H.J. van Enter, Watertorenerf 7 te Borne, tel. 074-2661391. M.J.C. Oijevaar, Watertorenerf 7 te Borne, tel. 074-2661391. A. Brentjes, ‘t Dijkhuis 32 te Borne, tel. 0742661462. M. Hartmans, ‘t Dijkhuis 32 te Borne, tel. 0742661462. R.J. Verburg, ‘t Dijkhuis 32 te Borne, tel. 0742661462. M. de Wolde, Fleminghof 2 te Borne, tel.0742661824. M. Krukerink, Fleminghof 2 te Borne, tel.0742661824. M. Busscher, Fleminghof 2 te Borne, tel.0742661824. A. Muller, Fleminghof 2 te Borne, tel.0742661824. H.F. Hesselink, Fleminghof 2 te Borne, tel. 0742661824. P.A. van Buuren, ‘t Dijkhuis 32 te Borne, tel. 074-2661824. F. Bouwers, Watertorenerf 7 te Borne, tel. 0742661391. Huisartsen Borne: Voor weekenddiensten, op werkdagen na 17.00 uur en op nationale feestdagen bellen met: Huisartsenpost Hengelo, tel. 088-5551155. Verloskundigen Oldenzaal en Denekamp: De dienstdoende verloskundige is voor spoedgevallen en bevallingen te bereiken via het ziekenhuis in Oldenzaal, tel. 0541-574000. Voor het maken van een afspraak kunt u elke dag (behalve vrijdag) tussen 9.00 en 15.00 uur bellen, tel. 0541-574063. Elke donderdag spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur in het wijkgebouw aan de Meester Muldersstraat in Denekamp. Tandartsen: Bij zeer acute klachten kan bij afwezigheid van eigen tandarts de dienstdoende tandarts van regio Oldenzaal en omgeving worden opgeroepen via tel. 09001010555.

Tandartsen Weerselo e.o.: Informatie inzake de dienstdoende tandarts: tel. 0742508822. Dierenartspraktijk Denekamp: Tel. 0541352268. Spreekuur kleine huisdieren maandag, dinsdag en donderdag van 17.30-18.30 uur en woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur en volgens afspraak. Dierenarts Weerselo e.o.: Voor de dienstdoende arts kunt u bellen: 0541-530005. Dierenambulance/-taxi: 24 uur per dag bereikbaar op tel. 06-53747678. Apotheek Denekamp, Brinkstraat 1, Denekamp, tel. 0541-354386. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek in Oldenzaal. Prikpost Medlon Denekamp: Gerardus Majella Zorggroep Sint Maarten, Berghummerstraat 15 7591 GX Denekamp, maandag t/m donderdag 7.30-10.00 uur. Prikpost Medlon Deurningen: Fyon, fysiotherapiepraktijk, Molemansstraat 52, woensdag 8.00–8.30 uur. Prikpost Medlon Lattrop: Kulturhus De Parabool, Ottershagenweg 47, maandag 8.00– 9.00 uur. Prikpost Medlon, Zorggroep Sint Maarten, Franciscus, De Meijerij 1 7631 AM Ootmarsum Openingstijden: dinsdag: 07.30 - 10.00, woensdag: 07.30 - 10.00, donderdag: 07.30 - 08.30 uur. Prikpost Medlon Rossum: Kulturhus Rabo CoCeR, Thijplein 1, 7596 KM Rossum, donderdag 8.00-9.00 uur Prikpost Medlon Weerselo: Gezondheidscentrum Weerselo, Stadtlohnallee 9, Weerselo, maandag, dinsdag, donderdag én vrijdag van 7.30 tot 9.30 uur. Bloedafname laboratorium MST en trombosedienst MST Voor telefonisch contact met de trombosedienst kunt u bellen met tel. 088-4633300. Het laboratorium is bereikbaar op tel. 0884633566.

Dankbetuiging Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van

Alie Timmerman - Schutte Speciale dank voor allen die er voor gezorgd hebben, dat ze tot het laatst toe thuis kon blijven. Het is ons tot grote steun geweest. Kinderen en Kleinkinderen Beuningen, maart 2018

Met veel goede herinneringen herdenken wij ons lid

Hennie Monninkhof Hij was een fanatieke en enthousiaste klootschieter. Wij zullen zijn betrokkenheid missen en we wensen zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden veel sterkte. K.V. Beuningen ‘39

PRIKPOSTEN SHO Denekamp, Krabbendijk 9a. Geopend elke werkdag van 8.00-10.30 uur. Ootmarsum, gezondheidscentrum de Molenborgh, Molenstraat 8d. Geopend elke werkdag van 8.00-10.30 uur. De Lutte, Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 12. Geopend elke donderdag van 8.15-9.15 uur. Carintreggeland, tel. 088-3677000 (lokaal tarief, algemeen nummer dag en nacht bereikbaar). Wijkverpleging, tel. 088-3677000 (lokaal tarief); diëtist: op afspr. via tel. 074-3677111. Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen: Brinkstraat 14-16, 7591 DP Denekamp. Open: maandag tot en met vrijdag van 11.3012.00 uur (feestdagen gesloten). Personenalarmering: informatie en aanmelden via 088-36770 00 (lokaal tarief).

Familieberichten in de Dinkelland Visie Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Uw rouwadvertentie gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familielid, vriend of kennis. Daarnaast kan een advertentie echter ook een vreugdevolle aangelegenheid zijn, zoals bij een geboorte of jubileum. Onze medewerkers en medewerksters zijn u graag van dienst en helpen graag om een persoonlijke advertentie te maken. Wij maken deze voor u op en sturen altijd een drukproef (inclusief offerte) ter cor-

rectie voor plaatsing. Voor opgave van een overlijdens-, familie- of bedankadvertentie kunt u ons mailen via: mail@drukkerijvanbarneveld.nl

Verspreiding 13.500 exemplaren op woensdag en donderdag in Denekamp, Ootmarsum, Tilligte, Lattrop, Noord Deuningen, Beuningen, Groot Agelo, Breklenkamp, De Lutte, Weerselo, Saasveld, Deuningen en Rossum.

Als u graag eerst advies wilt, dan kunt u ook bellen met: 0541 – 351869. Via e-mail reageren wij altijd binnen 24 uur.

DOORPLAATSEN:

Uiterste aanleverdatum is maandagmorgen 12.00 uur voor plaatsing op de woensdag.

Tevens kunt u uw advertentie doorplaatsen in Op en Rond de Essen, (gemeente Tubbergen) en. De Glimlach van Oldenzaal (gemeente Oldenzaal) en De week van Losser (gemeente Losser) ,Hallo Almelo (Almelo e.o.), De week van Borne (gemeente Borne), De week van Twenterand (gem. Twenterand) en De Wiezer (gemeente Wierden)


OMZIEN MET EEN GOED GEVOEL... heid, e en dten e ering .

erv rin . V

er n ove gen of n berroep o

gge J o h n Wi T: T w

r

355 688(dag en nacht) .wiggeruitvaartzorg.nl

Handgemaakte steunzolen Voor al uw klachten, voetklachten tot aan hoofdpijnklachten. Registerpodoloog B Aangesloten bij StichtingLOOP. Woensdags en zaterdags praktijk Nicolaasplein 5 Denekamp Matenstraat 57 Oldenzaal Lutterstraat 2 Losser Voor meer info www.podologiebenerink.nl info@podologiebenerink.nl

Team podologie Benerink Wim, Willeke en Elke

Dinkelland moet weer bruisen #METOPGESTROOPTEMOUWEN STEM Lijst 3 Dinkellandse VVD

Arbeidsgeschil?

de advocaten voor ondernemers en particulieren

Elke 1e donderdag van de maand GRATIS inloopspreekuur van 18.00 tot 20.00 uur Berkstraat 100 | Oldenzaal | T 0541 712 800 | info@dinkeladvocaten.nl | www.dinkeladvocaten.nl

Kaarttoernooi pater Fons Eppink 2018 Frans Benneker wint de negende en tevens laatste kaartavond die meetelt voor het eindklassement van het kaarttoernooi ten bate van de missie van pater Fons Eppink. Er waren deze avond twintig kaarters aanwezig. Frans kon 3278 punten toevoegen aan zijn puntentotaal, tweede werd Hennie Meijer met 3022 punten. De derde plaats was voor mevrouw Kerkhof Jonkman met 2919 punten, en met 2863 punten werd Eef Stevelink vierde. Een vijfde plek was er deze avond weggelegd voor Mark Bulter met 2851 punten. Zoals elke avond waren er ook deze keer weer 12 individuele prijzen onder de deelnemers te verdelen. Aanstaande vrijdag 16 maart is de prijsuitreiking van het eindklassement. Ook zal er deze avond nog gekaart worden om hele mooie vleesprijzen. De aanvang is zoals altijd om 20.00 uur en tevens is er die avond weer een grandioze loterij met prachtige prijzen. Voor deze loterij is iedereen, ook nietkaarters, van harte uitgenodigd om 22.00 uur. Natuurlijk is op deze avond pater Fons Eppink zelf aanwezig om de gehele opbrengst van dit toernooi in ontvangst te nemen. Dit alles vindt plaats in de kantine van K.V. Nooit-Gedacht aan het Gravenveen te Noord Deurningen.

Filmhuis Rossum: Bram Fischer Op donderdag 22 maart vertoont het Filmhuis Rossum de film Bram Fischer, een Zuid-Afrikaans⁄Nederlandse film uit 2017. Het is 1963 en de onvrede over de apartheid groeit. Op een middag worden in het dorpje Rivonia bij een inval de kopstukken van het ANC op-gepakt. Aan deze groep wordt een negende lid, dat al eerder gevangen genomen was, toegevoegd: Nelson Mandela. Er is het blanke regime veel aan gelegen om een voorbeeld te stellen en de hele groep tot de doodstraf veroordeeld te krijgen. Gerespecteerd advocaat Bram Fischer neemt hun verdediging op zich. Wat het regime niet weet, is dat Fischer eigenlijk de tiende verdachte had moeten zijn. Dat is de start van een proces waarin Bram Fischer heikele paden bewandelt. Wanneer de geheime politie gaandeweg zijn dubbelrol ontdekt, komt hij voor een moreel dilemma te staan: verkiest hij de verdediging van zijn cliënten boven zijn eigen veiligheid en die van zijn gezin? De aanvang in de CoCeR is om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 5,- dit is inclusief koffie⁄thee. De kaartverkoop is vanaf 19.30 uur.

Oldenzaalsestraat 16 - 7591 GM Denekamp Tel: 0541-355389 www.hubo.nl

STAALCONSTRUCTIES B.V. “Steeds meer ’n begrip in Twente”

Complete staalconstructies Zet- en plaatwerk Industriehallen en loodsenbouw Verkoop van alle soorten ijzer, o.a.: balken-, buis-, hoek-, plaat-, koker- of U-profiel (evt. op maat gezaagd) Stalen damwandprofiel uit voorraad leverbaar op 4, 5 en 6 meter Hanzeweg 18 - Denekamp - Tel. 0541-353528 Stahlbouw GmbH Bad Bentheim

Ja gezellig, Dinkelland Visie is er weer! Lees dit blad ook online op www.dinkellandvisie.nl


Reünie San Salvator ulo Denekamp Jeanette Heuvels-Borghuis, Wim van Beurden en Karel Kunne hebben eindexamen gedaan in 1968. Na vijftig jaar lijkt het hen geweldig elkaar weer te zien. Daarom organiseren ze een reünie op zaterdag 21 april om 15.00 uur in het Kulturhus Denekamp aan de Oranjestraat 21. Veel mensen zijn enthousiast en hebben zich al aangemeld. Niet iedereen is te bereiken, vandaar deze oproep. Maak ook je oud-klasgenoten attent op deze oproep; hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Je kunt je aanmelden via de mail: eindexamenulo1968@gmail.com.

DENEKAMP - Kulturhus Denekamp heeft weer een aantal leuke activiteiten op het programma staan.

Workshop Truus Wissink, paasstuk maken De prachtige bloemstukken in het Kulturhus worden altijd gemaakt door Truus Wissink. Wil je zelf ook zo’n mooi stuk? Dat kan door je op te geven voor de workshop die Truus geeft, met als thema Pasen. Opgeven kan via www.kulturhusdenekamp.nl of aan de infobalie. Het enige dat je mee hoeft te nemen is een eigen schaal. Alle overige materialen zijn aanwezig. Datum: vrijdag 16 maart. Aanvang: 10.00 uur. Toegang: € 19,00.

Film: Hidden Figures Het ongelofelijke en nooit eerder vertelde verhaal van drie briljante AfroAmerikaanse vrouwen die voor de NASA werkten. Ze waren het brein achter een van de grootste operaties in de geschiedenis: de lancering van astronaut John Glenn in de ruimte. Een indrukwekkende prestatie die het land weer moed gaf, de verhoudingen in de ‘Space Race’ volledig op zijn kop zette en de wereld in beweging bracht. Het visionaire trio oversteeg geslacht en ras, en inspireerde generaties om groots te dromen. Genomineerd voor drie Oscars. Taraji P. Henson, Octavia Spencer en Janelle Monáe nemen de hoofdrollen voor hun rekening. Regisseur Theodore Melfi weet dat hij drie oprechte actrices in handen heeft en stelt zijn vaardigheden geheel in dienst van hun talenten. Hierdoor is Hidden Figures niet zo dramatisch als verwacht, maar wel heel effectief. Datum: woensdag 14 maart. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: € 7,50 (incl. koffie⁄thee). Film: A United Kingdom in de middagvertoning In 1947 ontmoet Seretse Khama, de prins van Botswana, Ruth Williams,

een Londense kantoorbediende. Ze voelen zich direct tot elkaar aangetrokken. Het geplande huwelijk stuit op veel verzet; niet alleen van hun families, maar ook van de Britse en zelfs Zuid Afrikaanse regering. Een biraciaal koppel aan het hoofd van buurland Botswana is zeer ongewenst. Diplomatieke druk of niet, Seretse en Ruth twijfelen nooit aan hun liefde voor elkaar. Amma Asante, bekend van ‘Belle’, verfilmde deze bijzondere love story, die destijds veel stof deed opwaaien. Liefde overwint alle grenzen: Rosamund Pike (‘Gone Girl’) en David Olyelowo (‘Selma’) weten deze aloude waarheid overtuigend voor het voetlicht te brengen. Na afloop van de film serveert ‘t Peerke weer een heerlijke daghap. Datum: maandag 19 maart. Aanvang: 15.00 uur. Toegang: € 7,50 (incl. koffie⁄thee) Film en eten samen voor € 15,00.

De Dinkel, een film over deze prachtige rivier in Twente De stichting Heemkunde Denekamp organiseert elk voorjaar een avond die toegankelijk is voor de leden van Heemkunde Denekamp, maar ook voor alle andere belangstellenden. Het thema van deze avond is vaak gerelateerd aan de natuur of de historie van Denekamp. Dit jaar zijn beide onderwerpen gecombineerd en dus is er voor iedereen wat te genieten. DENEKAMP

Jeugdfilm: Sing Buster Moon is een zingende koala die een ooit enorm succesvol, maar nu gevallen theater runt. Buster is een eeuwige, beetje schurkachtige optimist die het meest van zijn theater houdt en alles doet om deze te behouden. Hij krijgt echter nog een kans om zijn levenswerk een nieuw leven in te blazen. Hij organiseert ‘s werelds grootste zangwedstrijd. Vijf grote zangers melden zich: een muis, een jonge olifant, een overbelaste big, een gangster gorilla en een punk-rock stekelvarken. Datum: vrijdag 23 maart. Aanvang: 18.30 uur. Toegang: € 5,00 (incl. consumptie) Bestel kaarten online op www.kulthurhusdenekamp.nl. Na betaling ontvangt u een bevestiging van uw reservering via e-mail. Let op: Deze email is tevens uw entreekaart. Neem deze op de dag van aanvang mee.

Creakids Kulturhus Denekamp viert 5-jarig bestaan Het is inmiddels alweer 5 jaar geleden dat er een nieuwe start is gemaakt met de Creakids (voorheen de Timptidoe en de Trima-doe). Ze willen dit niet stilletjes voorbij laten gaan en willen dit jubileum graag met zoveel mogelijk kinderen gaan vieren op woensdag 14 maart. Deze middag staat in het teken van een Glow in the Dark Party. Ze gaan spelletjes doen in het donker met glow sticks en kinderen worden geschminkt met felle neonkleuren. Ook wordt er gezorgd voor lekkernijen en drinken. Wel graag even aanmelden, zodat ze weten hoeveel kinderen mee gaan feesten. Aanmelden door te mailen naar creakidskulturhusdenekamp@gmail. com. Datum: woensdag 14 maart. Aanvang: 14.45 uur. Toegang: gratis.

Op de hoogte blijven van het programma? Like dan de Facebookpagina of schrijf je via de website in voor de nieuwsbrief. Het Kulturhus Denekamp is gevestigd aan de Oranjestraat 21 in Denekamp, tel. 0541–745300 en mail: info@kulturhusdenekamp.nl. Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.kulturhusdenekamp.nl.

Op dinsdagavond 20 maart presenteert Heemkunde Denekamp tijdens de jaarlijkse voorjaarsavond een geweldig mooie film. Het onderwerp van deze film is:de Dinkel. Om 19.30 uur neemt de heer Jan van der Geest uit Enschede (de maker van deze film) de aanwezigen een kleine twee uur mee op pad door het stroomgebied van de Dinkel. In deze prachtige film wordt alles wat groeit en bloeit langs de 92 km lange meanderende rivier de Dinkel in beeld gebracht. Je begint bij de bron van de Dinkel bij Holtwick (Duitsland) en vervolgt het stroompje verder via onder andere Gronau (D), Losser en Denekamp om bij Neuenhaus (D) te eindigen, waar de rivier uitmondt in de Vecht. Ook zie je cultuur en historie in de verschillende dorpen en steden langs de oostgrens van Twente. Iedereen denkt de Dinkel wel te kennen, maar deze film laat voor eenieder toch nog

weer nieuwe dingen zien. Laat deze kans niet voorbij gaan en geniet mee.De film wordt vertoond in zaal Concordia aan de Lange Voor in Denekamp.

De aanvang van de film is 19.30 uur. Het aantal plaatsen is beperkt, dus zorg dat u op tijd aanwezig bent. De toegang is gratis en nogmaals, iedereen is van harte welkom.

Druk weekend IJsvogels Afgelopen zaterdag waren veel IJsvogels in de weer voor NLdoet. De Iestent werd weer strak in de verf gezet en de Bergvennen weer rommelvrij gemaakt. Jong en oud waren hier druk mee. Op zondagmorgen was er voor de jeugd tot 12 jaar het diplomaschaatsen. Alle kinderen deden de slalomproef, de start-remproef en ook nog vijftien minuten lang ronden rijden op de 400 meter baan. DENEKAMP

Sommige kinderen hadden tot 40 kilometer van de Midvastenloop in de benen, maar verschenen hier wel aan de start. ’s Avonds namen al deze jeugdleden, maar ook oudere tot 18 jaar, deel aan de Herman Engbers Interclubwedstrijden. Heel veel deelnemers genoten van een prachtige wedstrijd met afstanden van eigen niveau, variërend van 100 meter tot 1500 meter. Een PR-regen vulde de vroege avond. Veel leden konden hiermee het wedstrijdseizoen goed afsluiten.


Betrokken, verantwoordelijk en slagvaardig #METOPGESTROOPTEMOUWEN STEM Lijst 3 Dinkellandse VVD

Collecteweek Reumafonds In de week van 19 tot en met 24 maart is de jaarlijkse collecteweek van het Reumafonds. Ook dit jaar zetten 50.000 vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma. Niet alleen contant doneren, maar ook met pin Met uw donaties helpt u onderzoeken te financieren die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren. U helpt hiermee het dagelijks leven van 2 miljoen Nederlanders met reuma te verbeteren. Dit jaar komt een aantal vrijwilligers langs de deuren met een nieuwe collectebus waar ook bij gepind kan worden. Deze collectebus 2.0 is samen met 25 andere fondsen ontwikkeld en wordt het komend jaar getest in 50 gemeentes in Nederland. Meest voorkomende chronische ziekte Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Wist u dat 1 op 9 Nederlanders kampt met een vorm van reuma, zoals artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma? Dagelijks krijgen 700 mensen de diagnose reuma. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Hoewel de kenmerken van reuma vaak onzichtbaar zijn, is de impact van de ziekte groot. Tweederde (69%) van reumapatiënten wordt dagelijks beperkt in zijn dagelijkse activiteiten door pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit. Steun van iedere Nederlander nodig Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig in de zoektocht naar betere behandelmethoden. Daar kunt u via de collecte aan bijdragen. Verder geeft het Reumafonds ook voorlichting, ondersteunt het patiëntenactiviteiten en komt het fonds op voor de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg. Samen zet men zich in voor een beter leven met reuma vandaag. Steunt u ons ook? Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl.

Deze week in de DInkelland Visie

volop aandacht voor het Buitenleven


Ouderen Saasveld op bezoek bij leden Welzijn Ouderen Deurningen Na vele jaren een bezoek te hebben gebracht aan ‘Verzorgingstehuis Sint Jozef’ in Weerselo, leek het bestuur van Welzijn Ouderen Deurningen het wel eens een goed idee om een buurtplaats uit te nodigen voor een uitwisseling en de keus viel op Saasveld. Ze benaderden het bestuur van de oudervereniging daar en men was er direct zeer enthousiast over. Er werd een datum geprikt en over de opzet van de middag werd men het gauw eens.

SAASVELD / DEURNINGEN

Het zou een middag worden waarbij het onderling contact een belangrijk onderdeel zou worden. Een enkel optreden daarbij zou voor enige afwisseling zorgen.

werden opgehaald. Nadat men zich de koffie met cake goed had laten smaken, vond er een eerste optreden van ‘Bertus de Tukker’ plaats. Zijn optreden oogstte veel lof en zijn tweede optreden later op de middag was dan ook van succes verzekerd. Hij begaf zich onder de mensen en zijn humor was zeer herkenbaar voor de vele aanwezigen. Ook de teksten van zijn liedjes deden het goed. Jammer, dat er bijna twintig afmeldingen waren i.v.m. de griepgolf. Zij hebben echt een pracht middag gemist. Na een goed verzorgde middag met lekkere hapjes en een drankje, met als afsluiting koffie met een broodje, ging een ieder voldaan naar huis. Nadat de voorzitter van Saasveld, mevrouw Resie Hofhuis, het bestuur van Deurningen had bedankt voor de uitnodiging voor deze middag, sloot de voorzitter van Deurningen de middag af en wenste hij eenieder wel thuis. Hij sprak daarbij de wens uit dat deze middag het komende jaar een vervolg zou krijgen. En hij memoreerde hierbij nog de spreuk van Prins Michel en adjudant Wim, van dit carnavalsjaar: ‘Het geet good, aj’t saam’n doot!’

Woensdag 28 februari was het dan eindelijk zover. De gasten uit Saasveld werden welkom geheten door de voorzitter van Welzijn Ouderen Deurningen, Gerard Fortkamp, in het voor deze gelegenheid gezellig ingerichte ‘Spölhoes’. De inleiding werd kort gehouden, omdat er voor de aanwezigen, zo bleek direct al, voldoende stof was om over te praten. Velen hadden elkaar lang niet gezien en vele oude herinneringen

Palmpasenverkoop Scouting Denekamp Zoals elk jaar er is op zondag 25 maart weer de traditionele Palmpaasoptocht in Denekamp. Scouting Denekamp verkoopt hiervoor al jarenlang de Palmpasens en zo ook dit jaar weer. De verkoop is op woensdag 21 en donderdag 22 maart van 20.00 tot 20.30 uur en zaterdag 24 maart van 10.00 tot 11.30 uur in het Scoutinggebouw aan het Scholtenerf 5 in Denekamp. Ook worden broodhaantjes op de zaterdagochtend verkocht (zolang de voorraad strekt). Heeft u al eerder een Palmpasen nodig, om b.v. op school of peuterspeelzaal verder te versieren, dan kunt u deze bestellen bij Simone Golbach, tel. 355480 of 06-23778491 of per mail, sgolbach@xs4ªll.nl. U kunt ze dan dinsdag 20 maart op het Scoutinggebouw afhalen vanaf 20.30 uur. Ook kan men nog palm (buxus) gebruiken. Heeft u nog buxusstruiken die u kunt missen (geen heggetjes), neem dan contact op met de scouting. Zij komen het dan op 19 maart bij u ophalen.

Boer’n Trots kaas van Kaamps wederom goud tijdens kaaswedstrijd

Geslaagde Maak Kennis met Tennis bij TV Denekamp Op zaterdagmiddag 10 maart stonden er maar liefst 35 enthousiaste kinderen op de baan bij TV Denekamp. Nog nooit getennist, maar nieuwsgierig en zin in een Maak Kennis met Tennis uurtje. Ouders keken onder het genot van een kopje koffie of thee op het terras toe hoe hun kinderen aan de slag gingen met racket en bal. DENEKAMP

Onder leiding van trainers Caroline Brüggeman, Wendy Bartelink, Niek Schothuis en stagiaire Iris Scherphof werd een lesprogramma afgewerkt waarbij de kinderen uitgedaagd werden met racket en een bal om enige basis tennisskills onder de knie te krijgen. Zij wisten de kids super en-

thousiast en gemotiveerd te maken. Na afloop waren er dan ook veel enthousiaste reacties. TV Denekamp kijkt terug op een geslaagde Maak Kennis met Tennis. Heeft uw kind ook interesse in tennis? TVD biedt de mogelijkheid om de komende maanden tien lessen tegen een gereduceerd

tarief te volgen. Voor een tennisracket wordt gezorgd en de kinderen hoeven nog geen lid van de vereniging te worden. Aanmelden kan tot 20 maart door een mail te sturen naar jeugd@tvdenekamp.nl. Hier kan men ook terecht voor meer informatie. Foto’s: Nancy Scherphof.

NLdoet, een fantastische dag Wat een geweldige dag was het afgelopen zaterdag. Het weer was perfect en de stemming en moraal waren als altijd erg goed. Jammer was volgens de organisatie dat er maar 25 personen waren,. Zij had klussen voor nog wel tien man⁄vrouw. Maar als je ziet wat met 25 man allemaal gedaan is, dat was fantastisch. Hekwerk en schuttingen werden gerepareerd, er werden struiken geplant, er werd gesnoeid, gepoetst, geveegd, ramen gelapt en het terras werd schoongespoten. Samen werd er afgelopen zaterdag een geweldig resultaat neergezet. Een speciaal woord van waardering is op zijn plaats voor de organisatoren Jos van Herpt en Henny Kattenpoel. Kearls, onmeunig bedankt. Het tennispark ligt er weer ‘spic en span’ bij. Al met al een zeer geslaagde NLdoet-dag 2018 voor TVD.

Na een bekroning met goud tijdens de World Cheese Awards in 2015 en brons tijdens de International Cheese Awards in 2016, heeft Landgoed Kaamps met de Boer’n Trots Honing Geitenkaas wederom goud weten binnen te slepen. DEURNINGEN

Tijdens de World Championship Contest in de zuivelstaat van de USA, Wisconsin, heeft de Boer’n Trots Honing Geitenkaas goud gewonnen in de klasse ‘Hard Goat’s Milk Cheese’. Met 99,6 punten bleef de kaas onder andere Frico Chevrette Matured PDO en Old Amsterdam Geitenkaas voor. De kazen worden door internationale juryleden gekeurd. De juryleden beoordelen de kazen onder andere op smaak, geur, consistentie en uiterlijk. Iedere kaas begint met 100 punten. Per ‘defect’ worden punten afgetrok-

ken. De drie kazen met de hoogste score krijgen goud, zilver of brons. De Boer’n Trots Honing Geitenkaas bevat een vleugje honing, daarnaast wordt de korst ook ingesmeerd met bloemenhoning. De smaak van deze kaas is dus nu maar liefst drie keer bekroond. Kun jij niet wachten om deze kazen te proeven? Kom dan naar de landgoedwinkel van Landgoed Kaamps of kijk op www.kaamps.nl voor de verkooppunten.


Eerste Paasdag serveren wij een verfijnd, heerlijk en puur vijfgangenmenu met als klapstuk van de avond het Twentse Paasvuur precies achter het hotel, waarvan u onder genot van een hapje en een drankje kunt genieten. Kortom, Pasen bij Hotel Het Ros van Twente, een waar Lentefeest! Kledinginzameling voor mensen in nood Evenals voorgaand jaar vindt ook dit voorjaar in Weerselo weer een inzameling van kleding e.d. plaats van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Deze inzameling vindt plaats op zaterdag 7 april a.s. U kunt uw goede nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven tussen 10.00 en 12.00 uur op het Burgemeeste Scholtensplein t.o. het voormalige gemeentehuis van Weerselo. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. Neem voor meer informatie contact op met vrijwilliger Herman Wolbers, tel. 0541661788.

Nieuws K.V. Rossum De uitslag van de wedstrijd Java C - Rossum C op zondag 11 maart was 3-0. Het betrof jeugdwedstrijddag 9 van het competitieprogramma. De tegenstander was die dag helaas te sterk en de jeugd moest dus de punten aan de tegenstander laten. Programma Donderdag 15 maart: kaartavond.

Zondag 18 maart: seniorencompetitie: wedstrijddag 13: Noord Berghuizen 2 - Rossum 1; Lemselo⁄de Eendracht 4 - Rossum 2; Lemselo⁄de Eendracht 5 - Rossum 3; Nooit Gedacht 8 - Rossum 4; Rossum 5 - Beuningen 12. Donderdag 22 maart: jaarvergadering om 20.00 uur in het clubgebouw; de uitnodiging hiervoor volgt zo spoedig mogelijk.

KV De Nijstad Het programma van klootschietersvereniging De Nijstad uit Weerselo ziet er voor komend weekend als volgt uit: Zondag 18 maart: 12e speeldag seniorencompetitie. Nijstad 1 - Lattrop Brekl. 3; Nijstad 2 - Soasel 3; Gunne 3 - Nijstad 3; Nijstad 4 - Gunne 7; Ootmarsum 10 Nijstad 5; Nijstad 6 - Brink 5; Ootmarsum 11 - Nijstad 7.

Handbalvereniging R.S.C. Uitslagen R.S.C. 1 - Hacol '90 1 25-28; R.S.C. 2 - Grol H.V. 2; R.S.C. B1 - Borhave B3 34-14; R.S.C. C1 - Borhave C1 21-16; R.S.C. C2 - D.H.V. C2

11-10; R.S.C. D1 - Stormvogels D2 11-12; R.S.C. E1 - Borhave E1 17-5; W.H.C. F3 - R.S.C. F1 10-85; R.S.C. F1 - Combinatie '64 F2 7-7; R.S.C. R1 D.S.V.D. R3 12-12; Blauw Wit R1 - R.S.C. R2 11-9. Programma Zaterdag 17 maart: Zenderen Vooruit 1 - R.S.C. 1, 20.15 uur, Sporthal 't Wooldrik Borne. Zondag 18 maart: D.S.V.D. A2 - R.S.C. A1, 16.05 uur, Sporthal 't Hoge Vonder Deurningen; R.S.C. A2 Bentelo A2, 10.30 uur, Sporthal ’t Trefpunt Weerselo; Avanti Wilskracht B2 - R.S.C. B1, 14.40 uur, Sporthal de Brug Glanerbrug; Olympia HGL D1 R.S.C. D1, 12.20 uur, Sportcentrum (Veldwijk) Hengelo; R.S.C. F1 - Langeveen F2, 9.30 uur, Sportzaal Rossweide Rossum. Dinsdag 20 maart: de Lutte R1 - R.S.C. R1, 20.30 uur, Sporthal de Luttermolen De Lutte.

Nieuws van de Dinkelruiters Pam Hermelink uit Denekamp heeft met haar paard Zotair meegedaan aan het kampioenschap van Enschede afgelopen weekend. Met 200 en 199 punten behaalde de combinatie een tweede en een derde prijs.

Minder praten, meer doen! #METOPGESTROOPTEMOUWEN STEM Lijst 3 Dinkellandse VVD

E G ST LAA S J IE PRI A NT R A G


Imkers Denekamp ‘NL-doen’ voor instandhouding bijenvolken Het afgelopen weekend wemelde het overal van de spandoeken met daarop de aankondiging dat er op die betreffende plaatsen activiteiten ontwikkeld werden in het kader van het nationale NLdoet-weekend door het Oranje Fonds. Vele activiteiten waren er en dan door vrijwilligers, meestal ten bate van de eigen club, vereniging, stichting, enzovoort. Maar toch ook waren er talloze vrijwilligers bezig met een activiteit in het belang van anderen. DENEKAMP

Op ’t Goor was er opvallend veel drukte met klussers op het tennispark en de bijbehorende clubgebouwen van TVD en Diana, de Jeu-de-Boulesaccommodatie, rond de Iestent, het onderkomen van de Denekamper IJsclub en de Schaats- en skeelervereniging De IJsvogels en niet te vergeten in het ‘bijenbosje’, waarin imkers van de afdeling Denekamp van de Imkers Nederland druk bezig waren. Als ‘bezige bijen’ waren ze de bijenstal aan het uitbreiden en opknappen, het pad er naar toe, door de drassige bosschage, aan het voorzien van houtsnippers en het bosje zelf aan het

opschonen en het vervolgens inzaaien met bloemzaden. Activiteiten ten dienste van de eigen hobby, namelijk het als imker houden van bijen, maar toch ook werken aan de welstand van de bijenvolken, de natuur. NLdoet-klus: iets doen aan slechte leefomstandigheden bijen… Zoals wel algemeen bekend zijn de leefomstandigheden voor de bijenvolken tegenwoordig slecht aan het worden. Citaat uit de websitetekst van de Denekamps imkers: ‘De allerbelangrijkste reden voor ons om bijen te hou-

den zijn de slechte omstandigheden voor bijen tegenwoordig en het nog immer voortdurende gebruik van giftige, chemische bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Dat geldt voornamelijk voor de wilde bijen; daar kunnen we niet zo heel veel tegen doen. Wel kunnen we er voor zorgen dat de honingbijen het zo goed mogelijk krijgen en bovendien daardoor wij zelf als mensen eveneens. Want, zonder bijen geen bestuiving en daardoor ook geen groenten en fruit in de winkel en de eigen moestuin……’ De grote zorg om de verslechtering van

de leefomstandigheden van de bijen heeft de imkers in Denekamp doen besluiten te zorgen voor meer bijenkasten en die dan te plaatsen in voor bijen zo optimaal mogelijke omstandigheden. Daarom een nieuw, groter dak over de geplaatste bijenkasten en dat dan in een natuurrijke omgeving met veel bloemen. Aan die opzet werd zaterdag jl. hard gewerkt .

Niet meer ‘ABTB’ maar Nederlandse Imkers-afdeling Denekamp Sinds het afgelopen weekend is tevens de naam veranderd van de club Denekampse imkers. Ze bestaat nu onder de naam Imkers Nederland afdeling Denekamp. Deze afdeling van Denekamps imkers boert goed, want ze zag het aantal leden in een paar jaar toenemen van vier naar veertien. In

het bosje bij de ingang naar ’t Goor vanaf de Meester Muldersstraat hebben ze hun zogenoemde bijenstal, hun trefpunt en daar werd dus in het kader van NLdoet 2018 hard gewerkt in het belang van de eigen hobby, maar onlosmakelijke daarmee aan het welzijn van de bijen. Een bijzonder goede zaak en daarom hier wat meer aandacht daarvoor. PBJ

Denekampse imkers renoveren de bijenstal en natuurlijke de omgeving daarvan.

Al vele jaren ‘samen op ’t Goor’, dus ook ‘samen NLdoet’ doen… Er mag dan een initiatief zijn om nog meer ‘samen op ’t Goor ‘te gaan doen, er zijn in elk geval reeds twee verenigingen die dat allang doen: de Denekamper IJsclub en de Schaats- en skeelervereniging De IJsvogels.

DENEKAMP

Sterk weerafhankelijk is de een meer dan de ander, maar toch hebben beide een vergelijkbaar uitgangspunt: schaatsen! Voor de Denekamper IJsclub is de stevig bevroren vijver, een natuurijsbaan, nodig om actief bezig te kunnen zijn. Daarentegen gaan De IJsvogels schaatsen op bijvoorbeeld de kunstijsbanen in Enschede en Deventer en trekken ze naar o.m. Oostenrijk om daar toch op natuurijs te gaan schaatsen. Daarnaast kun

IJsclub en IJsvogels: samen op ’t Goor in een weer als nieuw geschilderde iestent.

je met De IJsvogels tevens gaan skeeleren, een soort ‘straatschaatsen’, een betrekkelijk nieuwe loot aan de stam van de schaats-enthousiaste menselijke IJsvogels. Hun grote ideaal nu dan ook : een skeelerbaan op ’t Goor. Maar, één ding hebben ze sowieso samen permanent voorhanden: de Iestent! Op de NLdoet-dag 2018, zaterdag jl., toonden ze dat weer eens zeer intensief. Ze schilderen namelijk het eigen clubhuis, dat verder

wel aan andere verenigingen wordt ‘uitgeleend’, weer eens helemaal rondom. Geen schaatsen, maar de teerkwast. Hun activiteit kreeg op een bepaald moment een sociaaldemocratische injectie via een smakelijke braadworst… En nou maar weer wachten op de toch voor club en vereniging meest ideale omstandigheid: een periode met lekker dik ijs voor de tent! PBJ

Zondag 25 maart a.s.

Bijzonder ‘Dubbelconcert’ met Denekamps Mannenkoor en Overijssels Byzantijns Mannenkoor Het Denekamps Mannenkoor (DMK) wacht zondag 25 maart a.s. de uitvoering van een bijzonder concert. Niet alleen, omdat dit het eerste wordt onder directie van de nieuwe dirigent Jeroen Hulshof, waaraan recentelijk aandacht besteed werd in de Dinkelland Visie, maar zeker ook, omdat aan dit concert medewerking verleend wordt door het bekende Overijssels Byzantijns Mannenkoor (OBMK). DENEKAMP

Het gastkoor bestaat sinds 2000 en telt ongeveer 35 leden, afkomstig uit

Het Denekamps Mannen Koor.

geheel Overijssel, hetgeen reeds uit de naam van het koor valt op te

maken. Sinds de oprichting hanteert Marian Stouwdam de dirigeerstok en onder zijn bezielende leiding heeft het koor ook buiten de eigen provincie grote naam weten te maken. Op het repertoire staan voornamelijk a capella gezongen liederen uit de Byzantijnse liturgie en Russische koormuziek. Maar daarnaast zingt het OBMK ook vro-

lijke en zogenoemde profane liederen uit Oost-Europa. Het kan dit karakteristieke koorrepertoire brengen mede dankzij het feit, dat het beschikt over leden die kunnen zorgen voor de kenmerkende hoge tenor- en lage basregisters. Een prachtig koor. Het 50 leden tellende DMK heeft echter, nu onder Jeroen Hulshof en

Het Overijssels Byzantijns Mannen Koor.

met aan de piano Nadine Eman, ook nadrukkelijk haar eigen inbreng in het concert in de Nicolaaskerk in Denekamp. Met de verschillende stijlen van klassiek tot lichtvoetig werk weet het DMK zijn grote schare fans steeds weer een plezier te doen tijdens de jaarlijkse vaste concerten.

Dit dubbelconcert zondag 25 maart a.s. om 19.00 uur is een prachtige aanloop naar de komende Paasdagen. In de volgende Dinkelland Visie meer over het programma, dat in de Nicolaaskerk gepresenteerd wordt door Inge de Vries van het OBMK. PBJ


Kies voor een leefbaar platteland #METOPGESTROOPTEMOUWEN STEM Lijst 3 Dinkellandse VVD

Biljartnieuws ’t Centrum ’47 Kaderteam gelijk tegen Zandweerd Afgelopen vrijdagavond ontvingen de kaderisten Deventer Zandweerd. Na de teleurstellende uitschakeling in de bekercompetitie tegen Alblasserdam (waarin Robert Prakke zijn hoogste serie van maar liefst 186 scoorde) was het belangrijk de aansluiting in de reguliere competitie met de top te behouden door een goede overwinning te boeken. Het liep echter anders. Als eersten kwamen André Bruins en Robert Prakke aan de tafels. André liet er geen gras over groeien en tikte in 10 beurten zijn tegenstander weg (110-44). De eerste winst was binnen. Robert moest tegen Korderijink, die slechts 110 caramboles 38-2 moest maken tegen 230 caramboles 57-2 voor Robert. Een ‘schier’ onmogelijke opgave. Helaas bleef Robert in de beslissende 14de beurt steken op 213. Stand 2-2. Nu was het de beurt aan Frederik Alink en topscorer Edwin Tieman. Edwin had de pech dat zijn opponent in grootse vorm stak en in de 4de beurt de partij uittikte met een serie van 72. Frederik speelde weliswaar niet geweldig, maar caramboleerde desondanks in 10 beurten zijn partij uit met een hoogste serie van 50. Eindstand 4-4. Al met al een mooie wedstrijd waarin niet alleen de spanning, maar bovenal het goede technische spel een garantie zou moeten bieden voor een hoge klassering. Centrum 3 Centrum 3 moest deze ronde uit tegen Den Minkmaat 2. Herman Niemeyer moest een dubbele partij spelen. De eerste partij verloor hij, maar wel met goed spel. Hij maakte 76 caramboles in 20 beurten wat voor Herman een eerste moyenne betekende van 3,80. De tweede partij ging beter en zelfs omdat hij 100 caramboles moest maken. Hij kon de partij echter niet winnend afsluiten, maar haalde er wel een gelijkspel uit. Hij maakte de 100 caramboles in 36 beurten wat hem een moyenne opleverde van 2,77. Herman behaalde dus 20 punten voor het team. Niels Schulte speelde best lekker en won dan ook met 80 caramboles in 21 beurten met moyenne van 3,80. De eindstand van de avond was gelijk: 32-32.

Centrum 4 Centrum 4 moest nog een wedstrijd inhalen en daarom speelde het de afgelopen week twee keer. De Denekampers strijden voor een mooie eindklassering en slaagden daar uitstekend in, want over de twee speelavonden werden 68 wedstrijdpunten verdiend. Woensdag werd afgereisd naar Hengelo voor de uitwedstrijd tegen DVO Hengelo 3. Daar werden alle drie de wedstrijden gewonnen. Henk Olde Klieverink speelde degelijk en liet zijn tegenstander steeds het nakijken. Door onder meer een fraaie serie van 20 was Henk na 25 beurten klaar met zijn 90 caramboles, moyenne 3,600. Jan van der Heijden speelde met zijn tegenstander een matige partij. Gaandeweg leek zijn tegenstander weg te lopen en zag het er naar uit dat een nederlaag onvermijdelijk was. Net op tijd begon het bij Jan toch nog te lopen. De overwinning die Jan er nog uitsleepte mag daarom een ware Houdini-act genoemd worden. Na maar liefst 38 beurten had Jan zijn 65 caramboles gemaakt, moyenne 1,935. Frans Koehorst had minder moeite met het behalen van de volle winst. Na 31 beurten had hij de 60 caramboles op het scorebord staan, moyenne 1,935. Op vrijdag volgde de uitwedstrijd tegen Mekkelholt 3. Daar werd door de Denekampers gewonnen met 32-24. Henk Olde Kleiverink won opnieuw. Na een wat mindere periode is Henk de laatste tijd weer zo constant geworden als we van hem gewend zijn. Ook nu liet hij zijn tegenstander weinig kans. Met enkele fraaie series trok hij de overwinning in de 28 beurt over de streep en waren de 90 caramboles weer gemaakt, moyenne 3,214. Jan van der Heijden speelde heel wat beter dan eerder in de week in Hengelo. Nu wist hij helaas net niet te winnen en moest hij zich gewonnen geven in de negentiende beurt bij 56 van de 65 te maken caramboles, moyenne 2,947. Frans Koehorst wist wel weer te winnen. Frans maakte er een echte showpartij van waarin hij compleet gehakt maakte van zijn tegenstander. Onder meer een zeer fraaie serie van 23, zijn hoogste van het seizoen, bracht Frans de meer dan verdiende overwinning. In de 14e beurt was Frans al klaar met zijn 60 caramboles. Het betekende een prima moyenne van 4,285. Ook dit was voor Frans het hoogste van het seizoen. Centrum 4 is nog

steeds zeer kansrijk in deze competitie. Centrum 5 Centrum 5 speelde een thuiswedstrijd tegen ’t Wilbert uit Hengelo. Hans van Bentem mocht de eerste wedstrijd spelen. Hij kon tegen Marcel Oude Egbrink geen potten breken. Hans verloor zijn wedstrijd en hield 7 wedstrijdpunten over aan de partij. Als tweede mocht Frank uit het Broek het proberen tegen Martin Markerink. Frank speelde een degelijke wedstrijd en won deze uiteindelijk in 22 beurten met een gemiddelde van 1,954. Voor Frank dus 12 wedstrijdpunten. Als laatste mocht Henk Wijckelsma aan de tafel verschijnen. Tijdens zijn inspelen leek het er op dat Henk gemakkelijk zou gaan winnen omdat hij elke bal maakte. In de wedstrijd tegen Gerrit Rooselaar kon hij echter de caramboles niet vinden en verloor uiteindelijk zijn wedstrijd in 31 beurten met een gemiddelde van 0,838. Voor Henk geen goede wedstrijd en maar 6 wedstrijdpunten voor het team. Het team verloor de partij met 26-30. Centrum 6 Centrum 6 ging op 8 maart naar Hengelo om daar te spelen tegen Tronk1. Henk Zekhuis speelde de eerste partij en het lukte hem niet om ook maar enigszins in het spel te komen tegen Alfons Baars die er na een aarzelend begin lustig op los scoorde. Met een magere score van 6 wedstrijdpunten moest Henk het onderspit delven. Zijn gemiddelde van 1.142 en een hoogste serie van 7 bleef ver onder het niveau dat men van hem gewend. In de tweede wedstrijd was het aan Toon van der Heijden om wat te doen aan de opgelopen achterstand. Helaas ook bij hem wilden de ballen niet rollen zoals hij dat graag gewild had. Daarbij trof hij het ook dat zijn tegenstander Sjef Loohuis in een prima partij boven zijn normale kunnen speelde. Een hoogste serie van de dag met 9 caramboles leek Toon nog wat kansen te geven, maar toen Sjef antwoorde met een serie van 8 was het eindresultaat snel duidelijk. 8 wedstrijdpunten voor Toon en een nog redelijk acceptabel gemiddelde van 1.333 was zijn deel. Meer en meer ontpopt Harm Kuipers zich als een gevaarlijk wapen in het team van Centrum 6. Hij ging bijzonder voortvarend en zorgvuldig spelend van start tegen Eric ten Brinke. Gedurende lange tijd wist hij een moyenne van 2 te handhaven, maar dat bleek gaandeweg toch te hoog gegrepen te zijn. Niettemin hield hij zijn tegenstander voortdurend achter zich en sloot met een gemiddelde van 1.444 de partij winnend af. Daarmee de einduitslag bepalend op Tronk 33 punten en 26 voor Centrum 6. Lid worden? Wil je lid worden van ‘t Centrum ‘47? Kom dan gerust een keer langs bij CaféRestaurant Concordia aan de Lange Voor 4 in Denekamp of neem telefonisch contact op via tel. 0541-353633.

geldig van 15-03 t/m 17-03-2018

Nu ook op www.facebook.com/marktkauf.kutsche openingstijden: maandag-zaterdag 8.00 - 22.00 uur

www.marktkauf-kutsche.de

GROOTSTE KEUZE IN NORDHORN VERSE

RIBKARBONADES snelle bereiding

GYROSSCHOTEL Reepjes varkensvlees, met een vleugje ui-knoflook, panklaar

PEPSI COLA* OF SCHWIP SCHWAP* en andere soorten (*met cafeïne), excl. statiegeld

3,79

0,59

0.59

1 kg

100 g

1,5 l fles

REINSTEINER MINERAALWATER

WEISSER RIESE WASMIDDEL

div. soorten, krat = 12 x 0,75/0,7 l div. soorten, excl. statiegeld 1,00 100 wasbeurten

DOLCE FRASCA rood of wit

1,00

11,99

2,50

krat

pak/fles

0,75 l fles

CINZANO ASTI SPUMANTE

STROTHMANN WEIZENKORN

SMIRNOFF PREMIUM VODKA NO. 21

32% vol

37,5% vol

ERDINGER WEISSBIER div. soorten, krat= 20 x 0,5 l excl. statiegeld

4,75

4,99

8,99

13,99

0,75 l fles

0,7 l fles

0,7 l fles

krat

LANDMANN GASBARBECUE 3 rvs branders (elk 3,5 kW vermogen). Geïntegreerde piëzo-ontsteking. Geëmailleerd BBQ-rooster, 2-delig. Geëmailleerd warmhoudrooster. Incl. slang en drukregelaar.

KOELKAST KS 85-9 RVA+ DEURAANSLAG WISSELBAAR. INHOUD: 82 L. ENERGIEVERBRUIK: CA. 110 KWH/JAAR. MAAT (BXHXD): 45,0 X 84,5 X 45,0 CM

199,99

88,88

AVP

AVP

SODASTREAM BRUISWATERSET CRYSTAL 2.0

DYON LED-TV LED-TV SIGMA 32 PRO

Met elegant design en fraai glas. Premium: met rvs elementen. Milieuvriendelijk: minder kunststof flessen. Frisse smaak: door de fraaie glazen karaf. Individueel: bruissterkte doseerbaar

Resolutie: 1366 x 768 pixels. .Aansluitingen: 3x HDMI, USB, SCART, VGA, Mini-AV, CI+ poort. Met ingebouwde USB-mediaplayer. Digitaal tv kijken in HD-kwaliteit dankzij HD-Triple-Tuner. Maat (bxhxd): ca. 73,8 x 47,0 x 18,6 cm incl. voet. Energieklasse A (schaal: A++ t/m E).

111,00 AVP

169,99 AVP

Stadtring 60 · 48527 Nordhorn · telefoon 0049.5921.89790


Beuningen B kampioen Zondag 11 maart moest het B-team, met zeven punten voorsprong op de nummer twee en met nog twee wedstrijden te gaan, twee punten binnen halen om kampioen te worden. Beuningen B (BE B) moest uit tegen Oud Ootmarsum (OO), de nummer 2 in het klassement. Beide partijen speelden goed, OO begon direct met een lichte voorsprong en wist deze een lange tijd te behouden. Na zes schoten kwam BE op een kleine voorsprong. Echter door een iets mindere worp van BE werd deze gauw weer uit handen gegeven. Het laatste schot was beslissend, OO wist deze als beste uit te voeren en won de eerste ronde met enkele meters. BEUNINGEN

n TE KOOP: Hooi in foliebalen, 1e snit, droog, stofen onkruidvrij. Tel. 06-22529704.

n Uw tuin voorjaarklaar hebben? Telefoon: 0637153867.

n GEVRAAGD: Brandhout in meterstukken. Eiken, beuken, essen en berken. Tel. 06-22529704.

n GEVRAAGD: Oude racefiets, alu of staal. Bied maar aan! Tel. 06-52199231.

n TE KOOP: Kleine balen hooi. Tel. 0541-661360.

n Strijkservice De Lutte voor wassen en strijken. Bv. gordijnen⁄dekbedden, werk- of sportkleding. Ma-di van 8.00-17.00 en vr van 8.00-12.30 uur. Andere dagen op afspraak. Telefoon: 06-33601936. Site: strijkservicedelutte.nl.

n TE KOOP: Goed werkende jacuzzi Viking Spas, 5 personen voor € 2850,-. Tel. 0049-5941-7289605 (Lage - D). n Buxus: piramides ± 1 meter € 7,00; bol ± 25 cm € 3,00. Kloppendijk 1. Tel. 0541-353368. n Bewustzijnsontwikkeling, een ontdekkings-

reis naar jezelf. Je bent welkom om mee te praten op de open gespreksavond op dinsdag 27 maart. In: Kulturhus Denekamp aan de Oranjestraat 21, K E9 van 19.30 tot 21.30 uur. n GRATIS AF TE HALEN: Stromest van schapen,

2017-2018. Ideaal voor grondverbetering. Tel. 0541-625483 (na 18.00 uur). n TE HUUR: Tenten en pagodetenten in diverse maten. Voor inlichtingen bellen met JS Tenten. Telefoon 06-30779409 of mailen naar: info@jstenten.nl of kijk op www.jstenten.nl. n TE HUUR: Partytent 3x6 m, incl. opbouw voor

€ 50,-. Optie: tafel en stoelen. Tel. 06-53623000. n Fruitbomen, half- en hoogstam, bessenstruiken, vaste planten, sier- en parkbomen o.a. liquidambar, acer, prunus, rhododendron, Japanse esdoorn, rozen, haagbeuk rood en groen, bosplantsoen, eiken, compost, turf, potgrond, boompalen. ’t Bekkingveld, tel. 06-50435593. n Bijles voor voortgezet en basisonderwijs door ervaren leraar. Telefoon: 06-28372877. www.destudiehulp.nl. n TE KOOP: Originele arrenslee, compleet met klokkenspel en kruisbellen over de rug + kerstman. Tevens nog diverse andere rijtuigen. Tel. 0654296010.

n TE KOOP: Oude stalmest. H. Damhuis, Bentertsteeg 3, Rossum. Tel. 0541-662669. n TE KOOP: Zitmaaiers, grasmaaiers, kettingzagen, veegmachines, bladblazers, enz. Ook onderhoud. Tel. 06-30584233. n TE KOOP GEVRAAGD: Toercaravan. Tel. 0511227227. theresa.visser@hotmail.com. n Strijkservice De Lutte voor wassen en strijken van o.a. (vouw)gordijnen/vitrages. Telefoon: 0633601936. strijkservicedelutte.nl. n Boomonderhoud, kap of boomveiligheidscontrole? Telefoonnummer: 06-26588080 of mail naar: woudaboomzorg@gmail.com. n Boomstronk wegfrezen? 20 cm onder het maaiveld. Bel 06-40384278. n TE HUUR: Opblaasabraham/-sara’s + (halve) drie dagen voor € 25,-, 4,50 m hoog. Gewone abraham-/sarapoppen drie dagen voor € 10,-. Denekamp, tel. 0541-355022 / 06-10615527. n ATTENTIE: Dakgoten laten repareren, schoonma-

ken of vernieuwen. Tel. 06-12466997. n Plaagdierbeheersing, zoals ratten, muizen, houtworm, boktor, insecten, mollen. Laurens Vollenbroek, Saasveld. Tel. 06-12875274. www.plaagdierenbeheersing-twente.nl. n Dubbeldooier scharreleieren 45 stuks voor

€ 5,00. Rode en witte aardappelen en goede harde uien. Westerhof, Johanninksweg 82 Denekamp, tel. 0541-351288 of 06-36398643.

Voorwaarden voor de rubriek Vraag en Aanbod • Niet in aanmerking voor deze rubriek komen familieadvertenties, aan- of verkoop van onroerend goed, huur of verhuur van onroerend goed en personeelsadvertenties (uitgezonderd huishoudelijke hulp). • Opgave is alleen mogelijk voor particulieren binnen het verspreidingsgebied van het blad. • U dient gebruik te maken van deze bon. • Maximaal 2 advertenties van 8 regels per uitgave, uitsluitend à contant. • Voor brieven onder nummer geldt een toeslag van € 3,00. • Advertenties voor deze rubriek kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd. • Tussen de woorden 1 hokje open laten en voor leestekens altijd 1 hokje gebruiken.

Online uw vraag en aanbod opgeven? U kunt uw particuliere advertentie voor de rubriek VRAAG EN AANBOD eenvoudig online opgeven en betalen (via I-deal). Kijk op www.drukkerijvanbarneveld.nl

Inleveren maandags vóór 12.00 uur bij: Drukkerij Van Barneveld, Industriestraat 10, 7591 BL Denekamp. Sigarenspeciaalzaak Jos Brummelhuis, Markt 9, 7631 BW Ootmarsum Speelgoed- en kadoshop Wesselink, Sint Remigiusstraat 2, 7595 AM Weerselo.

De tweede ronde begonnen beide teams weer sterk. OO lag tot het laatste schot nog voor. Uiteindelijk wist BE deze ronde te winnen door een uitstekend laatste schot. De kampioenstitel kwam nu echt in zicht. De laatste ronde was erg spannend en de wedstrijd moest weer beslist worden in de laatste paar schoten. Met nog drie schoten te gaan had OO een iets mindere worp waar BE goed van profiteerde. Echter bij het laatste schot was het verschil enkele meters. OO deed een goed laatste schot, maar BE hield het hoofd koel en had ook een goed laatste schot. Daarmee passeerden zij OO met een paar meter en wisten zo de kampioenstitel veilig te stellen. Uitslag junioren wedstrijddag 9: Wilskracht A - Beuningen A 3-0; Oud Ootmarsum B - Beuningen B 12; Oud Ootmarsum E - Beuningen E 1-2; Beuningen G - Oud Ootmarsum G 0-3; Beuningen H - Steeds Vooruit H 0-3; Beuningen I - Oud Ootmarsum I 3-0; Beuningen J - Steeds Vooruit J 0-3.

Op de foto v.l.n.r.: Chiel Meijer, Victor Roelofs, Harm Hobbelink, Thies Groener, Thomas Luttikhuis, Daan Rolink, Thijmen Smellink en op de voorgrond Maarten Hoonberg. Zondag 18 maart spelen de senioren wedstrijddag 13: De Brink 1 - Beuningen 1; Beuningen 2 - Noord Berghuizen 1; Beuningen 3 - Vooruitzicht 2; Beuningen 4 - Vooruit Losser 2; Beuningen 5 - Java 2; Beuningen 6 - De Toekomst 3; Beuningen 7 Nooit Gedacht 5; Java 5 - Beuningen 8; Beuningen 9 - Ons Streven 6; Java 6 - Beuningen 10; De Toekomst 5 - Beuningen 11;

Rossum 5 – Beuningen 12; Kolkersveld 6 – Beuningen 13. Overleg met de tegenstander of de stok in de lengterichting mag. Overige mededelingen Woensdag 28 maart: ALV, aanvang 20.00 uur, locatie clubgebouw. Maandag 2 april (tweede paasdag): Bronzen paasstaak ronde wedstrijd voor 2 of 3 personen, aanvang 9.30 uur, locatie Beuningen.

Groen licht voor herontwikkeling voormalig hotel Vos Ootmarsum Na jaren van leegstand komt er een nieuwe invulling voor het voormalige hotel Vos in Ootmarsum. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om medewerking te verlenen aan het initiatief voor de bouw van vijf woningen. OOTMARSUM

De nieuwe woningen komen tussen bestaande bouw te staan. “Het is een prachtige ontwikkeling voor Ootmarsum. Waar het kan, bouwen we graag op deze manier. Ontsierende plekken in kernen krijgen zo weer een mooie, duurzame invulling. Het voormalige hotel staat al geruime tijd leeg. Hoog tijd dat de beoogde herontwikkeling van de locatie in een stroomversnelling komt”, aldus wethouder Benno Brand. Het plan sluit aan bij de behoeften van de inwoners en bestaat uit vijf woningen: een rijtje van drie en twee twee-onder-eenkapwonin-

gen. De rijtjeswoningen worden levensloopbestendig gebouwd, met een mogelijkheid voor een slaap- en badkamer op de begane grond. Dit maakt de woningen met name geschikt voor senioren. De tweekapper zal voor starters of jonge doorstromers het meest interessant zijn. De bewoners kunnen aan de achterkant van de woningen parkeren. Samen met de eigenaar, bouwbedrijf Plegt, heeft de gemeente onderzocht aan welke stedenbouwkundige kwaliteiten het plan moest voldoen. Haaks op de Grotestraat is een wat groter bouwvolume

gewenst. Daar komt de tweekapper. Direct daarnaast wordt de rij van drie woningen gerealiseerd. Het plan biedt op deze manier diversiteit in aanbod, maar is toch afgestemd op de bebouwing in de directe omgeving. Bouwbedrijf Plegt wil het plan zo snel mogelijk op de markt te brengen. De buren zijn inmiddels op de hoogte gebracht en de stukken voor de ruimtelijke procedure zijn al bij de gemeente aangeleverd. Zonder oponthoud zal er dit jaar al worden gebouwd.


Veel medailles voor De Dinkel bij 3e deel Swimkick-Minioren Afgelopen zondagmiddag, 11 maart, gingen 42 jonge Dinkelzwemmers (7 - 11 jaar) onder leiding van Claudia, Silke, Björn en Sabine richting Losser voor hun 3e Swimkick-Miniorenwedstrijd van het seizoen. Ze namen het in de wedstrijd op tegen zwemmers van OZ&PC en ZC Losser. Na de eerste twee goede wedstrijden werden er nu ook weer vele podiumplaatsen en persoonlijke records behaald. De afstanden varieerden van 25 meters vrije en schoolslag bij de kleinsten tot 100 meter vlinderslag, 200 meter wisselslag en 400 vrije slag bij de oudere zwemmers. In totaal werden er 15 eerste plaatsen, 14 tweede en 14 derde plaatsen behaald. Daarnaast zwommen ze in de estafettes nog naar 2x een eerste plek en 1x werden ze tweede. De zwemmers, die een podiumplaats behaalden, zijn: 1e plaats: Lieke Boers (2x), Nikki Boers, Gijs Westerhof, Jort en Kars Gelevert, Mattea Gliese-Slooyer, Tiede Groener (2x), Pien Hemmelder, Wies Ruinemans, Mila Soethof, Milan Veelders en Lynn Wennink (2x). 2e plaats: Juup Arends, Marianne Janse, Nikki Boers, Nikki en Kars Gelevert, Leendert Pelleboer, Wies, Gijs, Mattea, Elle Wassink, Yfke Wennink (2x), Marit Westerhof en Zeb Wolbert.

Diva Mode verhuist naar een groter pand in Borne 15 maart opent Diva Mode haar deuren aan de Grote Straat 200 in Borne. In het pand, waar voorheen Hesselink Mode gevestigd was, krijgt de modezaak veel meer ruimte om de stijlvolle mode voor vrouwen met een maatje meer, mooi en ruimer te presenteren. Het winkeloppervlak gaat van 90 vierkante meter naar een riante 300 vierkante meter en bovendien is er volop gratis parkeergelegenheid achter het pand. Diva Mode is een grote maten speciaalzaak, gericht op modebewuste vrouwen die zich graag stijlvol kleden. In sfeervol ingerichte nieuwe winkel vindt u een uitgebreide keuze aan dameskleding vanaf maat 42. Kleding waar u zich prettig in voelt en passend bij de zelfbewuste vrouw met een maatje meer. Klanten komen uit het hele land en zijn vaak verrast door het aanbod van casual mode tot kleding voor chique feestjes. Met name door de webshop divamode.nl en grootinbroeken.nl is de bekendheid behoorlijk gestegen.

‘Elegantie is een kwestie van stijl, niet van maten’ is de lijfspreuk van ons. Samen met het team van medewerkers probeert Diva Mode dit alle dagen waar te maken. Wij begroeten u graag in een ontspannen sfeer en de koffie staat altijd klaar.

3e plaats: Bram ter Braak, Ties Ekkelboom, Laurien Gliese-Slooyer (2x), Hanne Groeneveld, Nikki Gelevert, Chris Kleissen (2x), Roos Kleissen, Sven Kreikamp (2x), Sam Leferink, Marlou Rademaker en Zeb. Op de 4x50m wisselslag gemengd zwommen Pien, Lynn, Tiede en Chris naar de eerste plaats. Op de 4x25m vrije slag gemengd zwommen Hanne, Jort, Mattea en Lisa naar de eerste plaats, gevolgd door De Dinkel 2 met Gijs, Elin, Marlou en Jet. De grootste pr-verbetering kwam deze middag op naam van Sam Leferink, die zijn tijd op de 50m vlinderslag met meer dan 10 seconden verbeterde naar 54.25 sec. Hopelijk zullen veel van de gezwommen tijden goed zijn voor een plek in de Overijsselse miniorenfinales begin juni in Hengelo.

Programma en uitslagen KV Nooit Gedacht Juniorencompetitie Zondag 11 maart werd bij de junioren wedstrijddag 9 verschoten. Vooruitzicht A - Nooit Gedacht A 0-3; Soasel E - Nooit Gedacht E 0-3; Nooit Gedacht F De Gunne F 0-3; Nooit Gedacht H - Ons Streven H 2-1; Nooit Gedacht I1 - Java I 21; Lemselo I - Nooit Gedacht I2 1-2; De Toekomst J - Nooit Gedacht J 3-0. Seniorencompetitie Zondag 18 maart staat voor de senioren wedstrijddag 13 op het programma. De Toekomst 1 - Nooit Gedacht 1; Kolkersveld 1 - Nooit Gedacht 2; Nooit Gedacht 3 Ons Genoegen 1; Nooit Gedacht 4 - Steeds Vooruit 3; Beuningen 7 - Nooit Gedacht 5; Nooit Gedacht 6 - Noord Berghuizen 4; Steeds Vooruit 4 - Nooit Gedacht 7; Nooit Gedacht 8 - Rossum 4; Dorp Boer 4 - Nooit Gedacht 9. Jaarvergadering Op dinsdag 20 maart is de jaarvergadering, aanvang 20.00 uur. Training Elke woensdag is er om 18.30 uur training voor de jeugd. Aansluitend is er training voor de senioren.


KV Ons Streven Klaagsteen geplaatst tijdens klusdag Van hek tot spant, van hoeklatei tot complete staalconstructies voor landbouw of industrie. Kerspelweg 13, 7634 RB Tilligte Tel: 0541 - 22 12 98, Mobiel: 06 - 3077 8346 Fax: 0541 - 22 10 36, E-mail: info@lohuislcw.nl

Tilligte volop actief tijdens NLdoet TILLIGTE - Afgelopen zaterdag was er tijdens NLdoet volop activiteit in Tilligte. Overal was men druk bezig om het dorp er nog fraaier uit te laten zien. Er werd volop getimmerd, geschoffeld, geharkt en schoongemaakt. Met de ‘gratis boekenuitleen’ werd ook een opvallend nieuw project gerealiseerd. In het MFA staan nu rijk gevulde boekenkasten opgesteld, waar de Tilligtenaren tijdens de openingsuren gratis boeken kunnen lenen, zelfs zonder terugbrengverplichting. Het was opvallend om te zien hoeveel mensen uit het dorp meehielpen om dit project van de grond te krijgen door boeken aan te leveren en mee te helpen bij de inrichting. Een mooi initiatief zo aan het begin van de Boekenweek.

TILLIGTE - Afgelopen zaterdag was het NLdoet en dus klussendag. Het gehele clubgebouw werd van binnen en buiten gepoetst, de parkeerplaats werd helemaal glad gemaakt met nieuw split en de drie bankjes naast de baan zijn opnieuw geschilderd. Daarnaast zijn in het clubgebouw twee historische bekerkasten opgehangen. Deze zijn recent door Café Arends 'teruggegeven' aan de club inclusief de inhoud zoals bekers, lauwerkransen, speldjes en oorkondes. De club heeft daarin een selectie gemaakt en de bekers etc. met de meeste historische waarde in het clubgebouw geplaatst. Voorafgaand aan de klussendag had Jan Damhuis bij de ingang van de baan een zogenaamde klaagsteen geplaatst inclusief bankje. Het was Wilfried Borggreve, die er als eerste gebruik van maakte en daarmee klaagde over de geringe opkomst⁄participatie op de klussendag. In werkelijkheid is de klaagsteen bedoeld voor kaartspelers die emotioneel even

Zaterdag 14 april: klootschietronde van Manderveen. Zaterdag 21 april: klootschietronde op motorcircuit Varsselring i.v.m. 40-jarig bestaan KV 't Broek, Hengelo (GD). Foto: Wilfried Borggreve op het bankje bij de klaagsteen.

moeten afkoelen omdat ze veel te weinig troefkaarten krijgen. Programma Zondag 18 maart: senioren wedstrijddag 13. Oud Ootmarsum 1 ‑ Ons Streven 1; Wilskracht 1 ‑ Ons Streven 2; Ons Streven 3 ‑ Noord Berghuizen 3; Ons Streven 4 ‑ Dorp Boer 3; Ons Streven 5 ‑ Ons Genoegen 3; Beuningen 9 ‑ Ons Streven 6; Dorp Boer 5 ‑ Ons Streven 7; Ons Genoegen 5 ‑ Ons Streven 8.

Uitreiking Twents Verkeersveiligheidslabel op basisschool ’n Esch Tilligte Vanaf donderdag 8 maart mag 'n Esch zich officieel een verkeersveilige school noemen TILLIGTE - Met het Twents Verkeersveiligheidslabel willen de provincie Overijssel, Regio Twente en in het bijzonder de gemeente Dinkelland basisscholen belonen voor hun structurele inzet op het gebied van verkeerseducatie en -veiligheid in en om de school. Basisschool ’n Esch in Tilligte voldoet ruimschoots aan de criteria en kreeg op donderdag 8 maart het Twents Verkeersveiligheidslabel uitgereikt. Dit is gedaan door wethouder Steggink van de gemeente Dinkelland, samen met de leerlingenraad van basisschool ’n Esch. Op deze manier kan de basisschool zich onderscheiden als een verkeersveilige school.

De uitreiking is uitgebreid gevierd. Op 8 maart was een themadag rondom verkeer georganiseerd op de school. Op donderdag 8 maart is op de speelplaats een verkeersparcours uitgezet en is een grote vrachtwagen van bedrijf Nijwa langsgekomen zodat leerlingen konden kennismaken met bijvoorbeeld een dode hoek in het verkeer. Er is een fietsencontrole uitgevoerd om te kijken

of de fietsen van leerlingen veilig zijn. Ook is een educatieve wandeling door het dorp Tilligte gemaakt om verkeerssituaties in de praktijk te bekijken en hier van te leren. Prachtig om te zien welke ideeën leerlingen hebben om Tilligte verkeersveiliger te maken. Een basisschool komt in aanmerking voor het verkeersveiligheidslabel door te voldoen aan een

aantal verplichte criteria op het gebied van verkeersveiligheid. Criteria: - Een actieve verkeersouder die zorgt voor uitvoering van verkeersprojecten - Goede verkeerslessen van gr. 1 t⁄m gr. 8, structureel in het jaarlijkse activiteitenplan - Theoretisch en praktisch verkeersexamen (groep 8 neemt hier jaarlijks aan deel) - Aandacht voor de veiligheid als het gaat om de school-thuisroute van de kinderen - Inzet voor een veilige schoolomgeving (hier zijn de school en verkeersouder actief mee bezig). Hierbij toetst een onafhankelijke commissie op onderwerpen als verkeersonderwijs, betrokkenheid van ouders, een verkeersveilige schoolomgeving en de verankering van dit thema in het schoolbeleid. Daarnaast zijn er andere verkeersgerelateerde zaken waar basisschool ’n Esch aandacht voor heeft, zoals de jaarlijkse deelname aan de Grote Dinkellandse Verkeersquiz, waarvoor groep 6 dit jaar op 15 maart deelneemt aan de finale. De school behoort, na de voorronde, tot één van de best scorende scholen van de gemeente Dinkelland. Kortom: het is erg belangrijk om scholen die zich goed inzetten voor verkeersveiligheid hiervoor te belonen. Veel dank ook aan de gemeente Dinkelland die allerlei verkeersprojecten faciliteren, de verkeersouder op basisschool ‘n Esch en het team van basisschool ’n Esch voor de inzet om het voor elkaar te krijgen dat het Twents Verkeersveiligheidslabel is toegekend aan deze school.

Op deze overzichtskalender worden de evenementen geplaatst die bij de VVV zijn aangemeld. Voor plaatsing kunt u terecht bij de VVV’s in Dinkelland. Kantoor Denekamp, Oldenzaalsestraat 39, tel. 0541355752 of kantoor Ootmarsum, Markt 9, tel. 0541-291214. www.vvvootmarsumdinkelland.nl.

16 t/m 18 maart: Voorjaarskermis Denekamp. Twee weken voor Pasen vindt de jaarlijkse Voorjaarskermis in hartje Denekamp plaats. Vrijdag 16 t/m zondag 18 maart. Dit jaar draaien de attracties zoals gewoonlijk weer tegen lage prijzen. Kom dus ge-

zellig naar de kermis, er is genoeg te beleven. 18 maart: Weidevogel Safari + ontbijt. Met een gids van Natuurmonumenten naar de vogelkijkhut Ottershagen. Aansluitend op de Boerderij een stevig ontbijt. Locatie: Erf-

goed Bossem, Dorpsstraat 7, Lattrop. Deelname: € 17,50 p.p. (gasten die al bij Bossem verblijven betalen € 2,50 p.p.) Tijd: 8.30 uur. Reserveren: www.bossem.nl. 18 maart: Passieconcert. Uitvoering van ‘Membra Jesu Nostri’ van Dietrich Buxtehude, door het vocaal ensemble La Colombe, begeleid door het ensemble Orfeo Boreale, o.l.v. dirigent Iassen Raykov. Aanvang: 15.30 uur. Duur: ca. 70 min. Bij het verlaten van de kerk is een open-schaalcollecte; als richtlijn vraagt de organisatie een bijdrage van € 10,- tot 20,-, naar draagkracht. Locatie: Stiftskerk, Het Stift 11, Weerselo. 20 maart: open tuin fam. Leeuwenkuijl. In dit jaargetijde is

de stuwwal in de tuin, gelegen tegen de Kuiperberg, begroeid met allerlei bol- en knolgewassen, stinzenplanten, sneeuwklokjes, anemonen en scilla's. U bent van harte welkom van 10.00-17.00 uur. Gratis toegang. Fam. Leeuwenkuijl, Kleikoel 14, Ootmarsum. 21 maart: Film Decaloog, een filmcyclus van de Poolse cineaste Krzystof Kieslowski over de Tien Geboden. Locatie: Het Stift, Weerslo. Tijd: 19.3021.30 uur. Toegang: gratis. 22 maart: Filmhuis Rossum: Bram Fischer. In het Zuid-Afrika van 1963, waar de onvrede tegen de ongelijkheid groeit, worden op een middag in het dorpje Rivonia bij een inval de kopstukken van het ANC op-

gepakt. Locatie: Kulturhus Rabo de CoCer, Thijplein 1, Rossum. Aanvang: 20.00 uur. Entrée: € 5,00 p.p. (incl. koffie/thee) Info: www.rossum-buitengewoon.nl. 23 maart: Jeugdfilm Filmhuis Denekamp: Sing. Buster Moon is een zingende koala die een ooit enorm succesvol, maar nu gevallen theater runt. Buster is een eeuwige, beetje schurkachtige optimist die het meest van zijn theater houdt en alle doet om deze te behouden. Locatie: Kulturhus, Oranjestraat 21, Denekamp. Aanvang 18.30 uur. Entrée: € 5,- p.p. (incl. consumptie) Kaarten via www.kulturhusdenekamp.nl. 25 maart: Palmpasen Denekamp. De optocht begint om plm.

11.15 uur vanaf de Eurowerft, o.l.v. de Harmonie de Eendracht. Er wordt een korte ronde door het dorp gelopen, iedereen is van harte welkom. Aan het einde van de optocht is er een traktatie, aangeboden door MKB Denekamp. Aansluitend volgt om 13.00 uur het eiergadder’n. 25 maart: Eiergadder’n. (paasgebruiken Denekamp). O.l.v. Judas en Iskariot gaan jongeren langs de deuren het dorp in om eieren te verzamelen - tegenwoordig vaak geld. Tijd: 13.00 uur. Dit geld gebruiken ze o.a. om hout voor het paasvuur te kopen. Als er een bijdrage is gegeven wordt men uitgenodigd om op 1e paasdag de paasgebruiken bij te wonen.


Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als geen van de pastores op het eigen nummer bereikbaar is, bellen met het nummer 06-57940901 (dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur). Het nummer is niet voor het melden van uitvaarten. Verdere informatie over de parochie Lumen Christi vindt u op: www.lumenchristi.nl. Info is te vinden op: www.parochielumenchristi.nl en op Facebook: www.facebook.com⁄ParochieLumenChristi, Parochiële Caritas, tel. 06-22689867, www.caritaslumenchristi.nl, l.ros@lumenchristi.nl of voorzitter@caritaslumenchristi.nl.

5e zondag veertigdagentijd De Lutte: H. Plechelmus Zondag 18 maart 9.00 uur: communieviering, pastor Schraven, pw., Dameskoor; presentatieviering 1e H. Communie. Woensdag 21 maart 19.00 uur: eucharistie, pastor Jacobs, pr. Denekamp: H. Nicolaas Zaterdag 17 maart 16.30 uur: communieviering, pastor Schraven, pw., presentatieviering 1e H. Communie, voedselinzameling. Zaterdag 17 maart 18.00 uur: communieviering, pastor Schraven, pw., presentatieviering 1e H. Communie, voedselinzameling. Zondag 18 maart 10.30 uur: eucharistie, pastoor Jacobs, pr., Herenkoor, voedselinzameling. Dinsdag 20 maart 9.00 uur: eucharistie, pastor Jacobs, pr. Woensdag 21 maart 19.00 uur: eucharistie, pastor Schrijver, pr. Donderdag 22 maart 14.30: eucharistie, pastoor Munsterhuis, pr., gezamenlijke ziekenzalving. Ootmarsum: H.H. Simon en Judas Zaterdag 17 maart 18.00 uur: communieviering met boetedienst, pastor Kerkhof Jonkman, di., Themakoor. Zondag 18 maart 9.00 uur: viering van woord en gebed, parochieel voorganger, Herenkoor. Maandag 19 maart 19.00 uur: communieviering, parochieel voorganger. Woensdag 21 maart 19.00 uur: meditatieve viering, parochieel voorganger. Donderdag 22 maart 10.00 uur: communieviering in Huize Franciscus, parochieel voorganger. Beuningen: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Zaterdag 17 maart 19.30 uur: eucharistie met boeteviering, pastor Jacobs, pr., muzikale begeleiding. Dinsdag 20 maart 14.00 uur: communieviering, pastor Schraven, pw., ouderenviering in parochiecentrum.

Ledenvergadering Reumapatiëntenvereniging Oldenzaal, Losser, Dinkelland

Lattrop: H.H. Simon en Judas Zondag 18 maart 9.00 uur: communieviering, parochieel voorganger, Dames- en Herenkoor. Noord Deurningen: H. Jozef Zondag 18 maart 9.00 uur: communieviering, pastor Kerkhof Jonkman, di., Themakoor, presentatieviering 1e H. Communie, voedselinzameling. Donderdag 22 maart 9.00 uur: eucharistie, pastor Jacobs, pr. Tilligte: H.H. Simon en Judas Zaterdag 17 maart 19.30 uur: communieviering, pastor Kerkhof Jonkman, di., Viventi, presentatieviering 1e H. Communie.

Kerkdiensten Kerkdiensten H. Plechelmus Saasveld H. Plechelmus Zaterdag 17 maart 19.00 uur: presentatievie- Deurningen ring 1e H. Communie, past. Zeinstra, De Kerkuiltjes. Dinsdag 20 maart 19.00 uur: woord- en communieviering, T. Löbker.

Kerkdiensten H. Plechelmus geloofsgemeenschap Rossum Woensdag 14 maart 19.00 uur: eucharistie, past. Reerink, met boete. Donderdag 15 maart 19.00 uur: woord- en communiedienst, Zij Actief, Dameskoor, Wereldgebedsdag. Zaterdag 17 maart 19.00 uur; woord- en gebedsdienst, M. Leus en A. Heerink, Tu Imbe. Zondag 18 maart 9.30 uur: woord- en communiedienst, past. Janssen, Herenkoor. Woensdag 21 maart 19.00 uur: woord- en gebedsdienst, M. oude Maatman.

Kerkdiensten Geloofsgemeenschap H. Remigius Weerselo Woensdag 14 maart 9.00 uur: woord- en communieviering in de dagkapel, Tonnie Löbker vr. 5e zondag veertigdagentijd Zaterdag 17 maart 19.00 uur: geen viering.

om 22.00 uur. De avond is alleen toegankelijk voor leden.

Landelijke Opschoondag

Eén buurt, één missie. Reumavereniging Oldenzaal, Losser, Doe ook mee! Dinkelland houdt op dinsdag 20 maart haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vereniging nodigt alle leden uit voor deze vergadering. Deze avond worden een aantal mededelingen gedaan wat betreft invulling van de voorlichtingsavonden en ledenactiviteiten. Na het vergaderingsgedeelte wordt de avond voortgezet met een gezellige bingo. Men hoopt op een grote opkomst. De bijeenkomst wordt gehouden in Café de Boom aan de Bentheimerstraat 43 in Oldenzaal en begint om 19.30 uur en eindigt

Zondag 18 maart 9.30 uur: woord- en communieviering, Tonnie Löbker vr., Herenkoor. Woensdag 21 maart 9.00 uur: eucharistieviering in de dagkapel, pastoor. B. Reerink pr.;tijdens de viering worden alle overledenen uit de geloofsgemeenschap herdacht, die de laatste tien jaar in maart zijn overleden; na de viering is er gezamenlijk koffiedrinken in het parochiezaaltje. Jezus Christ Superstar Zaterdag 24 maart 19.00 uur: uitvoering ‘Rejoice zingt Jezus Christ Superstar’. Het Passieverhaalwordt verteld met afwisseling van liederen uit de musical Jesus Christ Superstar. De toegang is gratis voor iedereen.

Op zaterdag 24 maart vindt de Landelijke Opschoondag weer plaats. Op deze dag organiseren mensen door het hele land, en ook hier in de gemeente, diverse opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden. Mee doen is eenvoudig en leuk. Kom ook in actie voor een schone buurt. De Landelijke Opschoondag is een initiatief van Nederland Schoon dat in de ROVA-gemeenten wordt gefaciliteerd vanuit het zwerfvuilpro-

Zaterdag 17 maart 19.00 uur: eucharistie-⁄ vormselviering, Mgr. Hoogeboom, m.m.v. Cantate. Zondag 18 maart 9.30 uur: woord- en communieviering, Gerard Fortkamp. Woensdag 21 maart 9.45 uur: woord- en communieviering, Johan Oude Smeijers. Donderdag 22 maart 19.00 uur: Stabat Mater-viering, pastor M. Sleegers, m.m.v. Herenkoor Deurningen⁄Saasveld.

onder slechte omstandigheden in textielfabrieken. De organisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op. SAVE zoekt samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan. U bent van harte welkom in de dienst. Op woensdag 14 maart is er om 20.00 uur een gemeenteavond in het Irenegebouw. Na de pauze vertelt de heer Mistrate Haarhuis over het project van de Kleine Ring 2018: Stichting Leergeld Dinkelland. Paasbakjes Ook dit jaar worden er weer paasbakjes verkocht. Woensdag 14 maart kunt u vanaf 14.00 uur voor een paasbakje terecht in gebouw Irene. Op donderdag, vrijdag en zaterdag worden de paasbakjes verkocht bij supermarkt Plus. Donderdag 15 en vrijdag 16 maart van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag 17 maart van 10.00 tot 13.00 uur. De opbrengst van de paasbakjes is ook voor het Project van de Kleine Ring, de Stichting Leergeld Dinkelland.

Kerkdienst Protestantse Kerk Ootmarsum

Kerkdiensten Protestantse gemeente Denekamp Zondag 18 maart is er om 10.00 uur een eredienst in de Protestantse kerk van Denekamp. Het is de vijfde zondag in de 40 dagentijd. In deze dienst gaat ds. E. Scheer uit Glanerbrug voor. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor de diaconie en voor ‘kerk en pastoraat’. De uitgangscollecte is voor de 40 dagentijdcollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel). In Tirupur, een industriestad in Zuid-India, werken maar liefst één miljoen mensen in de textielindustrie. Veel textielarbeiders zijn afkomstig uit andere delen van India. Eenmaal in de stad aangekomen, moeten hun kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen waardoor ze niet naar school kunnen. Hoewel kinderarbeid verboden is in India, werken duizenden kinderen

gramma Mooi Schoon. Deze dag heeft als doel om de mensen in jouw buurt, straat of van jouw vereniging enthousiast te maken om samen te zorgen voor een schone leefomgeving.

In de Protestantse Kerk aan de Ganzenmarkt in Ootmarsum is op zondag 18 maart om 10.00 uur een dienst waarbij ds. W. Janssen uit Losser voorgaat. De uitgangscollecte is bestemd voor de 40 dagentijdcollecte Kerk in Actie (kinderen in de knel). Ouders kiezen voor onderwijs In Tirupur in Zuid-India werken maar liefst één miljoen mensen in de textielindustrie. Veel kinderen van textielarbeiders, die afkomstig zijn uit andere delen van India, moeten bijdragen aan het gezinsinkomen en kunnen dan niet naar school. Kinderarbeid is verboden in India, maar desondanks werken er toch duizenden kinderen onder slechte omstandigheden in textielfabrieken. SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op en als SAVE-medewerkers zien dat er een kind aan het werk is, lichten ze de autoriteiten in, die het kind daar weghalen en vervolgens juridische stappen ondernemen tegen de eigenaar. Vervolgens zoekt SAVE samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan.

Deelnemers worden gefaciliteerd met hulpmiddelen zoals afvalgrijpers, ringen, vuilniszakken, handschoenen en veiligheidshesjes. #LOD2018 Heel Nederland komt samen in actie. Volg alle opruimacties via de hashtag #LOD2018.

Iedereen kan meedoen Iedereen vindt een schone straat belangrijk. En iedereen kan zijn steentje bijdragen om zwerfvuil aan te pakken. Doe samen met buren, familie, vrienden of de (sport)vereniging mee aan de Landelijke Opschoondag. Samen vegen en opruimen is gezelliger. En waar het schoon is blijft het schoon.

Collecte E.H.B.O. vereniging Denekamp

Gewoon doen Opruimacties in het ROVA-werkgebied kunnen aangemeld worden via www.mooi-schoon.nl⁄landelijkeopschoondag.

De E.H.B.O. vereniging Denekamp is in 1950 opgericht. De vereniging is actief op evenementen en geeft zowel E.H.B.O-cursussen als reanimatiecursussen, waarbij ook het

Protestantse Stiftsgemeente Weerselo Biddag en gemeenteavond Woensdag 14 maart om 19.30 uur wordt er een kort avondgebed gehouden in de Stiftskerk met als voorganger dominee H.C. Dikker Hupkes. Na afloop is iedereen van harte welkom in de Stiftsschool bij de gemeenteavond. Zondag 18 maart wordt er om 10.00 uur een dienst gehouden in de Stiftskerk te Weerselo met als voorganger dominee F.A. Wiersma (emeritus Delden). De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor een project dat de diaconie sinds vorig jaar steunt. Het gaat om een project op Cyprus, waar bijeenkomsten voor jongeren uit Israël en de bezette gebieden in Palestina georganiseerd worden. De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor een project dat de diaconie sinds kort steunt. Maaike Hoffer, die in Israël is geboren en er langere tijd gewoond heeft, organiseert de ontmoetingen voor jongeren tussen de 25 en 35 jaar. Deze dialogen zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid en zonder politieke of religieuze doelstelling. Maaike hoopt door middel van deze ontmoetingen het begrip tussen de jongeren te vergroten. en op deze manier een bijdrage te leveren aan een beter leven in beide landen. Passieconcert in de Stiftskerk Op zondagmiddag 18 maart vindt een bijzonder concert plaats in de Stiftskerk. Het gaat om een uitvoering van ‘Membra Jesu Nostri’ van Dietrich Buxtehude door het vocaal ensemble La Colombe, begeleid door het ensemble Orfeo Boreale; alles onder leiding van dirigent Iassen Raykov. Dietrich Buxtehude (1637-1707) is een uit Noord-Duitsland stammende componist en organist die met zijn composities andere componisten - waaronder J.S. Bach - diepgaand beïnvloed heeft. Het muziekstuk is het bekendst bewaard gebleven vocale muziekwerk van Buxtehude. De tekst in zeven delen bestaat uit een middeleeuwse hymne - een gedicht. In ieder deel wordt een ander deel van Christus’ gekruisigde lichaam bezongen: zijn voeten, knieën, handen, zijde, borst, hart en hoofd. Het passieconcert begint om 15.30 uur en duurt ongeveer 70 minuten. Bij het verlaten van de kerk is een openschaalcollecte; als richtlijn vraagt de organisatie een bijdrage van € 10,- tot € 20,- naar draagkracht. De bezoekers krijgen na afloop iets te drinken aangeboden in de naast de Stiftskerk gelegen Stiftsschool. Hier is ook gelegenheid om uitvoerenden te spreken. Iedereen is altijd van harte welkom bij de diensten in de Stiftskerk en de andere activiteiten die meestal in de achter de Stiftskerk gelegen Stiftsschool plaatsvinden. Wilt u meer weten over de Protestantse Stiftsgemeente kijk dan op www.stiftsgemeente.nl.

gebruik van de AED wordt geleerd. Ook de jeugd wordt niet vergeten. Sinds 2012 wordt ook aan hen de cursus jeugd EHBO–A gegeven. Jong geleerd is oud gedaan. En vergeet natuurlijk niet, dat wanneer er bij u in de straat een ongeval gebeurt een EHBO-er zich ook in zal zetten. Ook is de vereniging actief in het geven van BHV cursussen. Om zo actief te kunnen blijven is er geld nodig. Daarom wordt er van 26 t⁄m 31 maart gecollecteerd. De collectanten zijn vrijwilligers, die hiervoor hun tijd inleveren. Kom hen tegemoet … en vul de oranje bus Wijkhoofden gezocht Om te kunnen collecteren, zijn er mensen nodig die er voor zorgen dat de collectanten weten wanneer en waar er gecollecteerd moet wor-

den. En daarvoor hebben ze dan de bekende oranje bus nodig. Dit zijn de wijkhoofden. In zowel Denekamp als Tilligte is men nog op zoek naar mensen die dit willen doen. Heb je interesse of weet je iemand in je omgeving die dit wil doen, meld je dan aan bij Frank Tellman: f.tellman@home.nl, tel. 06-14607339. Word collectant Vaak is het een hele toer om voldoende collectanten te krijgen. Vandaar dat niet alleen leden, maar ook mensen die geen lid zijn van de vereniging, collecteren. De tijd die het kost is 2-3 uur. Men kan de tijd zelf indelen. Het is natuurlijk zo dat vele handen licht werk maken. Helpt u ook mee? Meldt u zich dan bij Frank Tellman: f.tellman@home.nl, tel. 06-14607339.


TE HUUR Aangeboden in het buitengebied van Weerselo. Een ruime vrijstaande woning aan de rand van het dorp. Met tuin rondom en eigen oprit.

Voor inlichtingen kunt u bellen met 06-23224492

PACHTGROND GEZOCHT voor boomkwekerij Minimaal 2 ha,

Tel: 06-22446525

Volop verse Hollandse

asperges

voor aantrekkelijke dagprijzen

Druiven zoet en zonder pit, 500 gram ........â‚Ź 1,99 Extra harde Maribelle appelen zoet/zuur Per kilo....................................................................................â‚Ź 1,98 Perssinaasappelen zoet en boordevol sap per kilo...............................................................................................â‚Ź 1,00 Mooie vastkokende aardappelen Net Ă 5 kilo............................................................................â‚Ź 1,98 GROENTE / FRUIT

DE GRENS

Nordhornsestraat 233, 7591 NT Denekamp, tel 0541 - 351616

Openingstijden: wo t/m zo. van 08.00 - 18.00 uur

Normaal-tribute de Hakviolen naar Denekamp op eerste paasdag Vijf rasmuzikanten met een rock-'nrol-hart en roots in het prachtige Twentse land komen op eerste paasdag naar eetcafĂŠ Eigenwijs in Denekamp. Jarenlange podiumervaring met o.a. The Marshalls, Haverkampband, Noar de Blixem, Trailer Trash Tremblers. Southern Rock & Roll Country Hard Rockers, ook wel ‘Hakrock’ genoemd, maar meer en meer geboekt als Normaal Tribute Band. Het is dan ook geen geheim dat helden als Willem, Ferdy, Jan, Bennie, Alan, Paul en Fokke door hen op een bovengemiddeld voetstuk geplaatst worden. Vol gas live gespeeld, gewoon olderwets høken, brekken en angoan! Zoals de muziek van Normaal bedoeld is. Geen gelikte boyband die alle ceedeetjes zoetgevooisd nazingt, maar echte rockers die dwars door het podium gaan of door het plafond. Frontman Eric ‘Reerbek’ Roessink, gitaristen Aldowin ‘Stroalbek’ Besselink en ‘Hungry’ Hans Brunnekreef, bassist AndrĂŠ ‘Manschot’ Landkroon en drummer Ronald ‘Reuriezer’ Roerink spelen met de echte Normaal-nummers uit vooral de beginperiode elk cafĂŠ, bar, zaal, tent of stadion aan gruzelementen. Iedereen is van harte welkom op eerste paasdag, zondag 1 april bij eetcafĂŠ Eigenwijs aan de Eurowerft 1 in Denekamp. Aanvang 21.00 uur en de entree is gratis.

Benno Brand

Herhalingsles AEDâ „reanimatie De E.H.B.O. Denekamp houdt op maandag 19 maart van 19.30 tot 21.30 uur een herhalingles AEDâ „reanimatie in het Irenegebouw aan de Grotestraat (naast restaurant de Hoogklimmer) in Denekamp. Voor de geldigheid van uw AED-certificaat en het bijhouden van de reanimatievaardigheid moet jaarlijks een herhalingsles worden gevolgd. Het bijwonen hiervan wordt op uw certificaat aangetekend. Een herhalingles bestaat uit een opfrissing van de theorie, waarna de reanimatievaardigheid m.b.v. een AED getraind wordt. Uw vaardigheid van beademen en hartmassage wordt geoefend. Verder wordt de stabiele zijligging geoefend. Deze herhalingsles is niet alleen voor eigen leden, maar voor iedereen toegankelijk die in het bezit is van een AEDâ „reanimatie certificaat. Deze kan dus ook bij een ander opleidingsbedrijf zijn gehaald. E.H.B.O. Denekamp is een vereniging zonder commerciĂŤle doeleinden en vindt het belangrijk dat iedereen de herhalingslessen blijft volgen. De les kost dan ook maar â‚Ź7,50. Als u meer informatie over deze herhalingsles wil, mail dan met f.tellman@home.nl of bel 0614607339. De organisatie hoopt veel deelnemers te zien op maandag 18 maart, vanaf 19.30 uur in het Irenegebouw te Denekamp. E.H.B.O. Denekamp

ZONDAG 8 APRIL  

   

  Label Modetrends Vledderstraat 2A, 7591 DJ Denekamp T 0541 - 351478 E info@labelmodetrend.nl I www. labelmodetrend.nl Label Modetrends  Dinsdag 9.30 Woensdag 9.30 Donderdag 9.30  Zaterdag 9.30 -

18.00 uur 18.00 uur 20.00 uur  17.00 uur

Betrouwbaar, doortastend en stabiel Standpunten Dinkellandse VVD

#METOPGESTROOPTEMOUWEN

1. 2. 3. 4. 5.

Sport voor iedereen in elke kern Stimuleren vestigingsklimaat (agrarische) bedrijven Meer aandacht voor toerisme Betrokken dienstverlening bewoners OZB lasten niet verhogen

Stem VVD Dinkelland 21 maart


Jongensgroep gymen turnvereniging Dos ’19 Zoek jij als jongen meer uitdaging? De jongensturngroep zoekt nog naar meer jongens die hun turnvaardigheden willen verbeteren met verschillende toestellen en uitdagende oefeningen. Dat kan op iedere dinsdag van 17.30 tot 18.30 uur in de gymzaal de Kerkeres in Denekamp. De leeftijd is van 6 t⁄m 12 jaar. Is het iets voor jou? Je mag een keer komen kijken en meedoen. DENEKAMP

Voor aanmelden of meer informatie kun je een e-mail sturen naar ledendos19@outlook.com of kijk op www.gymverenigingdos19.com. Ook voor het aanmelden voor de Pilates groep (woensdag 17.00 tot 18.00 uur).

Zaterdag 17 maart is er een sponsoractie bij supermarkt Berning voor de clubkas van de vereniging. Deze dag kunt u daar van 10.00 tot 17.00 uur een broodje hamburger kopen om de vereniging te steunen. Een gift is ook welkom.

Dusinksweg tijdelijk afgesloten De Dusinksweg is van 12 tot en met 16 maart tussen de Denekamperstraat en de Vijfsprong afgesloten van 7.00 tot 17.00 uur. Dit is in verband met kapwerkzaamheden en rooien van bosschages. Dit is ter voorbereiding op de uitvoering en aanpassing van de tweede fase van deze Dusinksweg. Wethouder Alfons Steggink laat weten dat na 6 april begonnen wordt met de werkzaamheden en verwacht dat aan het einde van het jaar de oplevering plaatsvindt.

Bestuur Set-Up ’65 weer op sterkte Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van Springendal SetUp ’65 op maandag 19 maart worden vijf nieuwe bestuursleden verkiesbaar gesteld. Het zijn René van Kuilenburg, Henny Heerts, Gerard Leussink, Gijs op de Weegh en Ruud Hesselink. Van hen stelt René van Kuilenburg zich verkiesbaar als voorzitter en volgt daarmee, als de ledenvergadering dit voorstel goedkeurt, de tussentijds afgetreden René Bosch op. Ook Ben Steinmeijer is aftredend. Maar met het verkiesbaar stellen van deze leden is het bestuur weer op sterkte. Tevens is de commissie, die gezocht heeft naar versterking van het hoofdbestuur, er in geslaagd om meerdere kandidaten te vinden, die op belangrijke posten binnen de besturen en commissies worden ingezet. Daarmee lijkt er een stevig fundament gelegd te zijn voor de toekomst van de volleybalclub. Na de pauze verzorgt de nieuwe trainer van het eerste damesteam, Lesley de Jonge, een inspirerende lezing met als thema ‘#GoYellow’.

De Veldkamp weer van de partij bij de Midvastenloop DENEKAMP

Bij de chocopost halverweg.

De doorzetters van de Veldkamp, die voor 21 km gingen.

Afgelopen zaterdag, 10 maart, werd onder aangename weersomstandigheden weer de jaarlijkse Midvastenloop gehouden. Ook de Veldkampschool was met een grote groep opnieuw deelnemer. Voor de 27ste keer liepen leerlingen, ouders en leerkrachten van school 10 km. Ook liepen meerdere kinderen van De Veldkamp 21 km of meer. Er waren zelfs enkelen met 40 km. Vanaf de Blokhut in Rossum gingen de deelnemers richting Denekamp. Onderweg stond de ouderraad van de Veldkampschool met warme chocolademelk klaar, waarna ze verder liepen naar de kantine van SDC’12, waar de tweede controlepost was.

Vervolgens liepen ze via het Singraven door naar het eindpunt van de 10 km. Dit was bij Damhuis, nabij het Almelo-Nordhornkanaal. Ook hier stond de ouderraad weer klaar om de groep lopers te onthalen met een broodje knakworst. Uiteindelijk zal het totaalbedrag, wat bijeen is gelopen, worden overgemaakt aan de organisatie van de Midvastenloop, die op hun beurt het geld spendeert aan twee projecten: voor Nadirkonyen, het straatkinderen project van frater Hans Wennekes in Lodwar Kenia en de start van een weeshuis Sunsuntila in Zambia.

zondag 25 maart a.s.

Fiets- en ActiviteitenClub Dinkelland Organiseert bezoek aan Steenfabriek “De Werklust” in Losser De Fiets- en ActiviteitenClub Dinkelland (FACD) organiseert zondagmiddag 25 maart a.s. weer een gezellige ontmoetingsbijeenkomst voor senioren. Deze middag zal er een bezoek worden gebracht aan Steenfabriek De Werklust in Losser, alwaar u een rondleiding krijgt door de fabriek, met een treintje het terrein gaat verkennen en tot slot speelt u een partijtje Boerengolf. Steenfabriek De Werklust is een unieke steenfabriek, waarvan alle onderdelen nog aanwezig zijn. De Werklust, alleen de naam is al prachtig. Langs de weg Oldenzaal-Losser duikt de fabriek plotseling op. De ringoven met in het midden de circa 45 meter hoge schoorsteen. De locatie is ook al zo uitzonderlijk. De meeste steenfabrieken zijn te vinden langs de kleirijke rivieren. Een rivier is echter in geen velden of wegen te bekennen. Behalve natuurlijk de Dinkel, maar dit is meer een beek dan een rivier. In de op één na laatste ijstijd, ongeveer 130.000 jaar geleden, kwam met landijs van Scandinavië in het dal bij Losser een keileempakket van 20-25 meter dikte terecht. Het unieke van de steenfabriek is dat alle onderdelen nog aanwezig zijn. Van de kleigroeve tot de ringoven, waaruit het uiteindelijke product te voorschijn kwam. Hierin schuilt de potentie van het complex. De Werklust is door zijn compleetheid en authenticiteit een uniek monument van bedrijf en techniek. Besluit u deze middag ook mee te gaan? Geeft u zich dan vóór donderdag 22 maart op bij een van de organisatoren van deze middag: mw. Rita Leushuis, telefoon 06-30546214 of bij dhr. Gerrit Klieverik, telefoon 06-53515458. Mocht u problemen hebben met vervoer, geef dit dan bij opgave aan. Samen met u gaan ze naar een passende oplossing zoeken, want vervoer mag géén probleem zijn! Zij kunnen u ook nader informeren over deze middag. Het verzamelpunt is deze keer om 13.00 uur bij het standbeeld van de Drie Zusters op het St. Nicolaasplein in Denekamp. Natuurlijk bent u ook van harte welkom als u uit een omliggende gemeente komt. De kosten voor deze middag zijn ongeveer € 10,00 per persoon. Natuurlijk kunt u het net zo duur maken als u zelf wilt. Wilt u eerst wat meer informatie over FACD? Neemt u dan contact op met Ria Kamphuis, Adviseur Senioren van de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland. Tel. 06-12222840 of via mail r.kamphuis@swtd.nl. • Noteer alvast: Vanaf zondagmiddag 15 april wordt er weer wekelijks gefietst; nader bericht volgt!

Basisschool De Veldkamp bij hun eindpunt: de 10 km is voltooid!


homeaccent.nl

Openingstijden: ma. en di.: gesloten wo. t/m za.: 11.00-17.00 uur Zo.: 12.00-17.00 uur

Unique Ootmarsum Unique is een stijlvolle en modieuze winkel met een leuke mix aan producten. Het hoofdproduct is damesmode, maar daarnaast kunt u er ook terecht voor tassen, sieraden, huisgeuren en thee. Ook zijn zij verkooppunt van het bekende merk Lampe Berger Paris. U vindt in deze winkel een zeer ruim assortiment. De geurbranders en huisparfums zuiveren de lucht en verspreiden een fijne geur. Unique verkoopt damesmode voor de modieuze vrouw en is verkooppunt van onder andere het bekende merk Supertrash. Jong, vlot maar ook chique kleding, voor elke stijl kunt u bij hen terecht. De winkel hangt weer vol met de nieuwe collectie. Benieuwd naar deze winkel, de deur staat voor u open aan de Grotestraat 1 in Ootmarsum, unique-ootmarsum@hotmail.com

Grotestraat 1 - Ootmarsum - Telefoon: 06-8304536 7 - unique-ootmarsum@hotmail.com


Voorbereidingen optocht Palmpasen in volle gang

NLdoet in Franciscus

De palmpasencommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor de palmpasenoptocht in Ootmarsum. Vorig jaar zijn er een aantal succesvolle veranderingen doorgevoerd, waaronder de muzikale ondersteuning van harmonie Caecilia. Tevens is het ook dit jaar weer mogelijk om een palmpasen te laten maken door scouting Ootmarsum. OOTMARSUM

Traditie die niet verloren mag gaan De palmpasenoptocht in Ootmarsum is al vele jaren een traditie en herinnert aan de oude feesten die vroeger werden gehouden. De mensen vierden deze feesten omdat ze de winter achter zich konden laten en de natuur weer ging leven: Lente! Dat voorjaarsgevoel is terug te vinden in de palmpasen. De Ootmarsumse palmpasen wordt gemaakt van buxus welke om een stok is gebonden. In de palmpasen zit een haan met kuikentjes, een broodrad, een renetappel, krakelingen, vijgen, krenten, ulevellen en rozijnen. Eigen creaties zijn ook welkom. “Afgelopen vrijdag is de flyer aan de kinderen van de groepen 1 tot en met 5 van de Meander en ‘n Baoken meegegeven”, vertellen de commissieleden. “We zijn erg blij dat de harmonie opnieuw toegezegd heeft om mee te lopen, want vorig jaar hebben we daar alleen maar positieve reacties op gekregen. Ze gaan dus weer voorop in de optocht.” Harmonie ‘vroeger’ ook van de partij Uit een kort krantenbericht uit het jaar 1937 blijkt dat Harmonie Caecilia in het jaar 1936 ook van de partij was. In het artikel is te lezen dat in 1937 het muziekkorps verstek moest laten gaan bij de Palmpasenoptocht. Helpende handen bij de scouting Deelnemers aan de palmpasenoptocht kunnen bij de scouting, evenals vorig jaar, een stok met opgebonden palm bestellen. “Wij kunnen ons voorstellen dat het misschien moei-

lijk is om buxus te krijgen en om de stok te maken. Daarom kan er voor € 4,- een stok, met daarop de buxus gebonden, worden gekocht van de Scouting Ootmarsum. Hiermee steunt u tevens de Scouting. Bestellen kan per mail bij Henk van der Maas via het mailadres: h.v.d.maas4@kpnplanet.nl. De uiterlijke besteldatum is vrijdag 16 maart 2018.” De palmpasenoptocht is op zondag 25 maart en begint om 10.30 uur op de Markt. “We willen deze traditie graag in ere houden. Het zou mooi zijn als er dit jaar minstens zoveel deelnemers zijn als vorig jaar, om zodoende deze mooie traditie levend te houden. Daarom nodigen we u van harte uit om zondag 25 maart mee te doen. Het gaat niet om het winnen, het is voor de kinderen gewoon leuk om mee te doen”, roept de commissie. Hiermee roepen zij de inwoners van Ootmarsum op om mee te doen aan dit gezellige gebeuren. Tijdens de optocht wordt het volgende lied gezongen: Pallem, Pallem Poaschen Loat de hoonder kroaschen. Hei koerei, hei koerei! Nog enen zundag, dan kriej wie'j 'n ei. De optocht begint op Palmzondag om 10.30 uur op de Markt. De route is als volgt: Markt - Marktstraat - Molenstraat - De Meierij - Huize Franciscus - Molenstraat - Molendwarsstraat - Westwal - Schiltstraat - Kerkplein - 't Pläske - Ganzenmarkt - Grotestraat. Eindpunt is Hotel van der Maas. Opbouw en samenstelling van de Ootmarsumse palmpasen

1. Voor de palmpasen worden takken gebruikt van de buxusheester (palmtakken) De stok is ‘één el’ (= 68 cm) lang en wordt spiraalvormig van de bast ontdaan. 2. Op de stok wordt een vierspakig rad van brooddeeg geplaatst met daarop een renetappel. Op de punt van de stok staat een haan met vier kleine haantjes op de rug, eveneens van brooddeeg. Vanaf de kop van de haan lopen twee slingers van aangeregen krenten naar beneden langs weerszijden van de palm. 3. De palmpasen wordt omgeven door vier slingers van aangeregen rozijnen. 4. Onder de palmpasen hangen vier haantjes van brooddeeg. 5. Aan de palmpasen hangen enkele trosjes van drie of vier vijgen, krakelingen en ulevellen 6. De palmtakken worden met bindtouw bevestigd aan de stok.

Herman Engbers Interclub wedstrijd succesvol Op zondag 11 maart organiseerde de schaatsclub voor de 5e keer de Herman Engbers Interclub wedstrijd op IJsbaan Twente te Enschede. Naast Schaatsclub Ootmarsum, deden er leden van STG Albergen, IJsclub Lonneker en de IJsvogels uit Denekamp mee. De wedstrijd werd goed bezocht en er werden maar liefst 42 persoonlijke records gebroken. Ter afsluiting werd er een ploegenachtervolging gereden die door Albergen werd gewonnen. OOTMARSUM

IJsbaan Twente is nog geopend t⁄m 31 maart, dus mocht je nog een keer willen schaatsen dan kun je drie keer

gratis mee voor een schaatsclinic. Meld je aan via mail: secretariaat@schaatsclub-ootmar-

Het is weer het weekend van NLdoet en op meerdere plekken zetten vrijwilligers zich in om allerlei praktische werkzaamheden op te knappen. Ook in woonzorgcentrum Franciscus werd er een paar uur hard gewerkt. Dit keer richtte de activiteit zich op de zolders van Franciscus, die wel een ‘opruimbeurt’ nodig hadden. Naderhand kende men de zolders niet terug, want het zag er allemaal weer netjes en opgeruimd uit. En als het werk gedaan is, genieten de vrijwilligers van een overheerlijke kom soep. Dat hebben ze dik verdiend. OOTMARSUM

sum.nl of tel. 0541-293117. Voor meer informatie bezoek de site: www.schaatsclub-ootmarsum.nl. Uitslagen Wieke Olde Hanter: 500 m - 44.65; 1000 m - 1.28.64. Rosan Meijer: 500 m - 52.50; 1000 m - 1.53.56. Joris Harink: 500 m - 41.38; 1500 m - 2.11.00. Op de ploegenachtervolging eindigde Ootmarsum op de 2e plaats.

Set-Up ’65 Heren 1 is Apollo de baas Het eerste herenteam van Springendal Set-Up ’65 wist tegen hekkensluiter Apollo de volle vijf punten te bemachtigen. Na een prima gespeelde eerste set werd het naar gelang de wedstrijd vorderde steeds moeizamer voor de thuisploeg om freewheelend deze vijf punten binnen te halen. Apollo verzette zich met hand en tand, terwijl bij Set-Up ’65 een aantal spelers onbewust een tandje lager speelden. De kwaliteit zegevierde echter en dus wist Heren 1 de 4-0-winst uit het vuur te slepen. In de eerste set was er nog geen sprake van een bikkelharde strijd. De thuisploeg freewheelde naar een volledig terechte 25-13-setoverwinning. Serverend, passend, spelverdelend en aanvallend was er geen vuiltje aan de lucht. Er was maar één ploeg, die deze set het spel maakte en dus ook overtuigend een 1-0-voorsprong nam. In de tweede set lag het initiatief nog steeds bij Set-Up ’65, maar in dit part stokte het ritme al wat vaker. Gelukkig was er de uitblinker van de dag Hans ten Dam, die zijn grote kwaliteiten toonde en keer op keer scoorde met

een vaak prachtige aanval. Ook Gijs op de Weegh en Steven Eertman lieten zich niet onbetuigd en wisten aanvallend en blokkerend overtuigende punten te scoren. Daarnaast pakten Peter Kemperink en Clemens Kempers, goed aangespeeld door Tom Engbers, hun punten mee en dat leverde in de tweede set een 25-19-setwinst op. In de derde set zag het publiek dat Apollo brutaalweg een voorspong nam en deze zelfs uitbouwde naar een 11-5-tussenstand. Coach Rob Luyrink nam een time-out, maar wisselde op dat moment niet. Dankzij libero Fabian Geerdink, die met een aantal fabelachtige reddingen, de bal in het spel hield, wist Set-Up ’65 de schade beperkt te houden. Opnieuw was het Hans ten Dam, die met zekere scores de marge terugbracht. Dat leidde tot een spannende slotfase in deze derde set. Het kon alle kanten op, maar met opnieuw een sterke libero Fabian Geerdink en een paar knappe blokacties trok de thuisploeg de stand bij 2323 gelijk. Tom Engbers probeerde met een tweede bal zijn ploeg op voorsprong te zetten en even later kreeg de spelverdeler ook de kans om aanvallend zijn ploeg op voorsprong te zetten. Het geluk ontbrak echter en dus bleef Apollo in deze spannende slotfase in de wedstrijd. Met 29-27 viel het

kwartje echter goed voor het Ootmarsumse team en dus pakte Heren 1 toch de 3-0-voorsprong. In de vierde set leek Apollo gebroken en liep het Bornse team al snel tegen een grote achterstand aan. Jelle Clemens en Jasper Brouwer kregen van hun coach de gelegenheid om zich in de kijker te spelen. Dat deden ze met verve en de nodige scores. Toch pakte Apollo zelf ook de nodige punten mee, maar het verschil was gemaakt en het lukte de thuisploeg om verdiend deze vierde set met 25-19 te pakken. De vijf punten blijven in Ootmarsum en daarmee houdt Set-Up ’65 de derde plek, als debutant, in deze eerste divisie stevig in handen. Volgende week wacht Keistad en dat wordt een wedstrijd tussen twee ploegen, die zich zonder problemen handhaven op dit niveau. Set-Up ’65 heeft op de komende tegenstander negen punten voorsprong en bij winst houdt men ook deze club op afstand. De thuiswedstrijd tegen Apollo is wat dat betreft een mooie opmaat geweest met voor het publiek een onderhoudende wedstrijd met Set-Up ’65 als de meer dan terechte winnaar.


YogaFemina • Hormoon fusion yoga • Easy flow yoga • Zwangerschapsyoga www.yogafemina.nl Oude Almeloseweg 13 Oldenzaal Email: sonjaheuvelmans@hotmail.com

Kunstkring Ootmarsum nodigt Fik Meijer uit voor lezing Op maandag 26 maart a.s. geeft op uitnodiging van de Kunstkring Ootmarsum de heer Fik Meijer een lezing over zijn laatste boek ‘Via Appia’. De lezing wordt gehouden in ‘Ons Gebouw’ aan de Ganzenmarkt te Ootmarsum. De aanvang is om 20.00 uur. Fik Meijer werd in 1992 bijzonder hoogleraar in de Zeegeschiedenis en Maritieme Archeologie van de Klassieke Oudheid aan de Universiteit van Amsterdam. In 1999 werd hij daar benoemd tot gewoon hoogleraar Oude Geschiedenis. Sinds 2007 is hij met emeritaat. Via Appia Waarom is er nog geen boek over een van de beroemdste wegen ter wereld? Sinds 191 v. Chr. kunnen reizigers zonder onderbrekingen de bijna 550 kilometer van Rome naar Brindisi afleggen. Eerst deden alleen soldaten dat, later volgden leden

van de officiële delegaties, en heel veel handelaren, toeristen en pelgrims. Reisverslagen zijn er bijna niet. Er is een uitzondering: een satire van de dichter Horatius. In 37 v. Chr. reisde hij over de Via Appia voor een diplomatieke missie. Fik Meijer volgt nu zijn spoor. Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar weierink-bulten@hetnet.nl of bellen met 0541-292981. De entree voor vrienden bedraagt € 4,00, niet-vrienden betalen € 8,00.

Nieuws uit LattropBreklenkamp K.V. Lattrop Breklenkamp Uitslagen Zwolle ’t Broek B - Lattrop B 3-0; Hertme C - Lattrop C 0-3; Hertme D - Lattrop D 21. Programma Zondag 18 maart: Lemselo D.E. 1 - Lattrop 1; Lattrop 2 - Lemselo D.E. 2; Nijstad 1 -

Lattrop 3; Lattrop 4 - Brink 4; Lattrop 5 Hertme 5; Lattrop 6 - Hertme 7; Hertme 10 - Lattrop 7; Lattrop 8 - Wilskracht 4; Lattrop 9 - Lattrop 10. Zondag 18 maart: dames: wintercompetitie. Zondag 18 maart: jeugd: 10.00 uur bij het clubgebouw voor een ronde. Na afloop staat er voor iedereen snert klaar bij Gasterij de Smid.

Klootschietvereniging K.V. Beuningen

PC de Grensruitertjes Zaterdag 10 maart vond het concours Bathmen te Paard plaats. In de klasse C-B was er een eerste prijs voor Kim Loman met Timbo’s Sunny met 80,5 stijlpunten. Jesse Berkers won met Ramona een derde prijs met 75,5 stijlpunten. Ook voor Kim Loman was er een derde prijs, maar dan in de klasse C-M met Rianwyn Welsh Flyer. Kim Loman eindigde in de klasse D-M als derde met Kellogs.

Bingo KOSC op zijn paasbest De volgende bingoronde bij KOSC vindt plaats op woensdag 21 maart, de dag dat de lente begint, en dan worden de balletjes weer uit de molen gedraaid. Gastvrouw Stien Overvelde en de gastheren Gerard Eertman en Hans Overvelde heten u weer hartelijk welkom en leiden de deelnemers door de immer gezellige middag. Er wordt in diverse rondes gespeeld voor fraaie prijzen, die veelal te maken hebben met Pasen en het voorjaar. Alles in de KOSC-kantine is op zijn paasbest. U bent welkom vanaf 13.30 uur; een half uur later start de bingo.

Potgrond in zakken à 40 liter € 3,00 p/zak

Door de grote afname van potgrond afgelopen zaterdag, hebben we niet alle straten kunnen voorzien van potgrond. Om deze adressen alsnog te kunnen voorzien van potgrond kunt u de bestelling doorgeven via onze site www.kvbeuningen.nl. Of mailen potgrond@beuningen.nl. Dan komen we zaterdag deze alsnog bezorgen

Veevoeders Zaaigoed Agrarische benodigdheden

BORGELINK Lattropperstraat 25 Denekamp - Tel. 351305

Kunstmest Pootgoed Kleindier voeders

AANBIEDINGEN T/M 20 MAART

Potgrond 70 ltr, 3 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 13,50 Gazonmest + kalk pokon 10 kg . . . . . . . . . . . . .€ 21,50 Gazongraszaad sportvelden 1 kilo . . . . . . . . . . . . .€ 9,50 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur - zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur


Vacatures Word jij onze nieuwe collega...? PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA

Gezocht (Eetcafé) Keuken-/bedieningspersoneel

Bel of mail voor

Leeftijd 16 t/m 21 jaar

meer informatie:

Tevens zijn wij nog op zoek naar personeel voor onderhoud en technische dienst.

Tel. 06-54342730

mail@drukkerij vanbarneveld.nl of bel 0541 - 35 18 69

VACATURE

Het Ros zoekt paradepaardjes voor de bediening, huishouding en afwas Ons hotel-restaurant Het Ros van Twente aan de Beuningerstraat 20 in De Lutte is met haar 30 hotelkamers een geliefde uitvalsbasis voor steeds meer gasten. Tevreden gasten, want niet voor niets staan we in de top-10 van best gewaardeerde accommodaties in ons land. We hebben dus een naam hoog te houden en willen het daarom ook steeds beter doen. En daar hebben we kanjers voor nodig. Mensen voor bediening, de huishouding en de afwas die van aanpakken weten en -net als wij- gastvrijheid, service én gevoel voor kwaliteit hoog in hun vaandel hebben. Iets voor jou? Bel met ons, telefoon (0541) 552 525 of stuur een mail: info@rosvantwente.nl. Een afspraak voor een eerste kennismaking is dan snel gemaakt! Beuningerstraat 20 De Lutte | Tel. 0541 - 552525 | info@rosvantwente.nl www.rosvantwente.nl

Kingschool, Kerkewei en Zevenster schoolzwemwinnaars van Dinkelland De Dinkel Denekamp (450 leden ⁄ 110 vrijwilligers) organiseerde met de KNZB in zwembad Dorper Esch de Dinkellandse schoolzwemkampioenschappen. Het was weer een gezellige volle bak in een luidruchtige, maar super-enthousiaste sfeer. Alle scholen van Dinkelland waren uitgenodigd.

Vanaf de bomvolle tribunes zagen ouders, vriendjes en leerkrachten een spectaculaire strijd. Meegekomen kinderen konden behalve juichen, zich ook vermaken in het recreatiebassin.

Daarvan zwommen er negen scholen mee met 160 kinderen, eerlijk verdeeld naar leeftijd en het aantal zwemclubleden. Het evenement werd begeleid door officiële tijdwaarnemers en vrijwilligers van De Dinkel Denekamp.

Het toernooi werd gewonnen door het Kingschool team 1 uit Denekamp en de tweede plek was voor het Kerkewei team 1 uit Rossum. Derde

DINKELLAND

werd het Zevenster team 1 uit Denekamp. Deze drie teams mogen meedoen aan de regionale kampioenschappen op 21 april in Oldenzaal. Eigenlijk waren alle 160 kinderen winnaars: ze kregen een herinneringsvaantje én twee officiële, handgeschreven oorkondes! Kijk voor info op www.dedinkel.nl.

Knappe derde plek voor Jelle Johannink Afgelopen zondag werd in het Duitse Herford het Frühjahrsrennen georganiseerd, een elite⁄beloften wedstrijd. Aan de start bij deze wegwedstrijd verschenen 97 internationale renners, die een afstand van 78 km moesten wegtrappen. DENEKAMP

Jelle Johannink deed als Belofte voor het Sensa Kanjers voor Kanjers Cycling Team goede zaken. Al na drie ronden formeerde zich een kopgroep van 15 personen, waarin Jelle goed stand hield. Heiko Homringhausen wist zich voortijdig los te maken uit de kopgroep en hij ging dan ook met de winst naar huis. In de spannende eindsprint hoefde Jelle slechts 1 gerenommeerde Duitse renner, Lucas

Carstensen, voor zich te dulden en dus mocht Jelle op het erepodium plaats nemen. Deze prachtige derde plek was een mooie opsteker voor het 21-jarige talent uit Denekamp. Jelle hoopt nog mooie dingen te laten zien in het aankomende seizoen waarbij o.a. wedstrijden in Limburg, de Ronde van Overijssel en de Olympia’s Tour op zijn programma staan.


Vacatures Word jij onze nieuwe collega...? Denekamper Metaalindustrie B.V. is een metaalverwerkend productiebedrijf als toeleverancier voor verschillende branches zoals interieurbouw, meubel, sanitair en buiteninrichting. Vanwege het ondersteunen van onze productie zoeken wij

PRODUCTIEMEDEWERKERS M/V PARTTIME EN/OF FULLTIME

Interesse? Uw reacties met CV naar post@DMIBV.nl Onderwerp: sollicitatie Nijverheidsstraat 6, 7591 BM Denekamp - www.dmibv.nl

PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA Bel of mail voor meer informatie: mail@drukkerijvanbarneveld.nl of bel 0541 - 35 18 69

Anylabel. De naam is niet voor niets gekozen. Wij maken labels in elke vorm die de klant maar wil. Of het nu gaat om een kerstboomhanger of een steker in de vorm van een ijsje: wij maken any label. Wij werken met duurzaam materiaal, zoals polypropyleen en polystyreen. Onze labels zijn voor 80% gemaakt uit gerecycled materiaal en kunnen voor 100% worden hergebruikt. De verkoop en productie van de labels worden door ons geheel verzorgd vanaf de opmaak tot en met de aflevering bij de klant aan huis.

MACHINE OPERATOR voor 40 uur p/w

Lever jij ? k r e w g i grond Ter versterking van ons team zijn wij met spoed op zoek naar

ERVAREN KRAANMACHINISTEN Als kraanmachinist voer je alle voorkomende graafwerkzaamheden uit op midi, mobiele en rupskraan in de GWW en cultuurtechnische sector tot maaikorven in het groenbeheer. Verder beschik je over een zelfstandige werkhouding en weet je van aanpakken.

Functie-eisen: • Flexibele instelling • Geen 9 tot 5 mentaliteit • In bezit van rijbewijs BE • Ervaring op midi, mobiele en rupskraan • Diploma GWW en/of kraanmachinist • VCA diploma

GEÏNTERESSEERD ? Stuur dan uw sollicitatie met uw motivatie en CV naar petraoudelashof@oude-lashof.nl

ROSSUM Tel. 0541 - 625 342

www.oude-lashof.nl

DEURNINGEN Tel. 074 - 277 2349

Ben jij een echte aanpakker? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als machine operator zorg jij ervoor dat de productie op nauwkeurige wijze verloopt. Je werk bestaat uit het besturen van meerdere soorten machines zoals stansmachines, drukpers en extruder. Tijdens de productie controleer je voortdurend het proces op de afgesproken punten om de gevraagde kwaliteit te waarborgen. Je signaleert kleine storingen en lost deze zelfstandig op, bouwt lijnen om, stelt machines af en zorgt voor het optimaliseren hiervan. Er wordt gewerkt in dagdienst of 2 ploegensysteem. Profiel: • Je beschikt minimaal over MBO werk en denk niveau, op technisch gebied; • Enkele jaren relevante werkervaring in de productie; • Kennis van druk/stans machines is een pré; • Je bent niet bang om je handen vies te maken; • Je werkt nauwkeurig en netjes en bent stress bestendig; • Je vindt het prettig om zelfstandig en in team verband te werken; Waar ga je werken? Anylabel, heeft zich gespecialiseerd in het verwerken van de meest uiteenlopende producten uit kunststof voor hoofdzakelijk de tuinbouw en boomkwekerijen, dit zijn onder andere draagbeugels, etiketten en hanglabels. Tot de talrijke klanten behoren grote kwekerijen en winkelcentra in heel Europa. Met een enthousiast team met eigen productie, ontwerp en ontwikkeling streeft Anylabel er continu naar oplossingen te vinden voor verbeteringen op het gebied van efficiëntie en kwaliteit.

ZATERDAGKRACHT Iets voor jou? Ben je de meeste zaterdagen beschikbaar en een beetje technisch en wil je meer dan alleen maar vakken vullen, dan is deze baan écht iets voor jou. Wij zoeken zaterdag/vakantie krachten die van aanpakken weten. Leeftijd vanaf 16 jaar. Werktijden 8.00-17.00 uur.

Ben jij degene waarnaar wij op zoek zijn? Solliciteer dan vooral op deze afwisselende functies! Stuur je brief met c.v. naar Anylabel BV, Denekamperstraat 42, 7588 PW Beuningen Tel.: 0541-228080 of mail je reactie naar h.bolscher@anylabel.nl


Peter Molenaar nu zelfstandig hovenier met zijn ‘Molenaar Tuinen’ DENEKAMP – Na zo’n veertien jaren ervaring in het vak te hebben opgedaan en vervolgens met een collega zeven jaar een hoveniersbedrijf te hebben gerund, is Peter Molenaar (38) sinds begin dit jaar ‘baas in eigen huis’. Hij is namelijk, zoals dat dan heet, ‘voor zichzelf begonnen’ in de branche, waarvoor hij de opleiding volgde aan het AOC in Almelo. Inmiddels is hij nu dan dus al zo’n twintig jaar een allround moderne ‘tuinman’ met alle kennis en praktijkervaring aan boord die bij tuinontwerp, tuinaanleg en tuinonderhoud komt kijken. Zijn jongenshart trok altijd al naar werk ‘buiten’ en het liefst in ‘het groen’, vandaar ook de aanmelding bij de hoveniersopleiding aan het AOC. Na die scholing ging Peter meteen als hovenier aan de slag bij het grote Tuincentrum Oosterik. Met negen jaar ervaring in die branche daar, ging hij werken bij het Tuincentrum Tubbergen. Langzamerhand begon hij te denken aan het werken in een kleinschaliger en ook meer zelfstandige onderneming en die creëerde hij in 2011 samen met collega Veldscholten uit Vasse: ‘Hoveniersbedrijf Veldscholten & Molenaar! De zaken gingen goed, maar voor Peter Molenaar restte er nog één grote stap: een eigen hoveniersbedrijf in zijn geboorte- en

‘Men kent je dus ook in de verdere regio al goed, een gunstig teken…!’ “Ja, ik heb zo mijn contacten mede dankzij mijn werkzaamheden hiervoor!”, aldus Peter Molenaar, echtgenoot van Marieke en vader van

hun beide zoons. In zijn vrije tijd is hij een carnavals-enthousiast en vorig carnavalsseizoen sik van de hertog Mark en hij speelt graag zaalvoetbal. Maar na het afgelopen carnavalsseizoen is

woonplaats Denekamp. En die stap heeft hij per 1 januari jl. gerealiseerd en dan onder de naam ‘Molenaar Tuinen’, Eens wat anders dan het veelal gebruikelijke ‘hoveniersbedrijf’, maar qua doelstelling wel hetzelfde. Tenminste als je onder ‘hovenier’ meer verstaat, dan alleen maar tuinonderhoud. Peter Molenaar helpt je bij het ontwerpen van een nieuwe tuin of het veranderen van een bestaande, hij legt ‘m voor je aan en je kunt zeggen ‘uiteraard’ kun je bij hem aanklampen voor het deskundige onderhoud daarvan. En op dat gebied is er veel te doen, want terwijl de winter nog zichtbaar op de terugweg is draait Molenaar Tuinen al op volle toeren. Op de dag van ons gesprekje was hij even thuis aan de Borghert 1A in Denekamp, maar in zijn agenda prijkten deze dag verder ‘tuincontacten’ in Oldenzaal, Boekelo en Enschede.

Heerlijk aan de slag in de buitenlucht

Kweek je eigen groenten en fruit Zelf je eigen groente en fruit kweken doe je niet alleen voor het resultaat. Je bent lekker buiten, leert van de invloeden van de natuur én parkeert je dagelijkse beslommeringen.

© Geurts Media

W

il je zelf ook de handen uit de mouwen steken, dan zijn er enkele handige tips en hulpmiddelen om succesvol groenten en fruit te kweken. Want wie goed zaait, wil ook goed oogsten. Zorg in ieder geval voor voldoende licht, een gezonde bodem en de juiste temperatuur. Er zijn veel handige tools voorhanden. Wat te denken van de snelle kweekbak. Deze is gebaseerd op het principe

van hydrocultuur. Hierbij wordt in plaats van grond, steekschuim gebruikt. Het belangrijkste voordeel is dat zaden hierdoor sneller ontkiemen. Een slimme kweekfolie maakt kweken eenvoudiger en effectiever. Je verhoogt niet alleen de opbrengst maar je houdt ook hongerige insecten op afstand. Er zijn kant-en-klare kweekfolies te koop met voorgeperforeerde gaten. Zo is er een rood folie dat het rode

spectrum van het licht weerkaatst, waar aardbeien en tomaten erg gevoelig voor zijn. De handige twee-in-een tuinkruk mag ook niet ontbreken. Even hier wat steken, daar wat harken en voor je het weet ligt de helft van je gereedschap door de hele tuin. Herkenbaar? Deze handige kruk zorgt dat je in ergonomische houding tuiniert én dat al je tools met je mee verhuizen.

De handige twee-in-een tuinkruk maakt het werk extra eenvoudig. Foto: Nature

het voor hem nu voor de eerste maal als zelfstandig ondernemer volop aan de bak in het reeds begonnen nieuwe tuinseizoen. PBJ


X126 • Geadviseerd maaioppervlak: tot 5.000 m2 • Snelheid vooruit: 8,9 km/uur • Optionele mulchkit, opvangsysteem en bumper • Vernieuwde bediening en sterkere accu.

€ 3455,76

€ 5183,64

€ 2999,00

€ 4249,00

NIEUW

OP = OP

INCL. BTW

INCL. BTW

Welkoop test gratis jouw tuingrond

X155R

Wij geven een persoonlijk bemestingsadvies voor een groener gazon, mooiere bloemen en gezonde groenten.

• Geadviseerd maaioppervlak: tot 6.000 m2 • Snelheid vooruit: 8,9 km/uur • Achteropvang • Optionele mulchkit

Hoe gezond is jouw tuingrond?

NU VOOR

8FMLPPQ PSHBOJTDIF HB[PONFTU

JOIPVELH 

 4OFMMFFOMBOHF XFSLJOHWBONOE HFFGUFFOWPMFO EJFQHSPFOHB[PO

%FOFLBNQ 0MEFO[BBMTFTUSBBU

Nu weer volop nieuwe aanvoer van haagplanten, heesters, bomen en voorjaarsbloeiers.

SUPERAANBIEDING

FAGUS SYLVATICA, BLADHOUDENDE GROENE BEUK 60­80 cm... € 0,90 Nu 25 stuks voor..... €

18,75

15-16 APRIL VOORJAARSMARKT

Beuningerstraat 36 - 7587 LD De Lutte - tel. 0541- 552036

Kijk voor meer aanbiedingen op

Gerrits Tuinmeubelen n Al mee r dan 25 jaar uw spec ialis t in tuin meu bele

Bij aankoop van een complete tuinmeubelset een Divano 4-seasons parasol t.w.v 299,- GRATIS*! voor meer van deze acties kom in een van onze showroom Azialaan 9 7681 NC Vroomshoop, Tel 0546 – 64 64 51

L.J. Costerstraat 37 8141 GN Heino, Tel 0572 – 36 69 92

www.gerritstuinmeubelen.nl https://www.facebook.com/GerritsTuinmeubelen/

*m.u.v. lopende aanbiedingen

www.tuincentrumkuipers.nl

tuinontwerp, aanleg, onderhoud

De Borghert 1a, Denekamp 06-18946303 info@molenaartuinen.nl www.molenaartuinen.nl

gazon

siertuin

moestuin

Kijk op welkoop.nl/services voor meer informatie.


Veldscholten Hoveniers kan het complete plaatje bieden VASSE – Martijn Veldscholten is sinds dit jaar actief onder de naam Veldscholten Hoveniers, nadat Veldscholten & Molenaar Hoveniers eind vorig jaar stopte. Hij heeft het personeel van de oude formatie overgenomen en is van plan om op dezelfde voet verder te gaan. Martijn: “Voor de klanten zal er niets veranderen. Ik hoop ze met mijn vaste team als vanouds van dienst te kunnen zijn.” Met drie vaste hoveniers en een stratenmaker in dienst heeft Veldscholten Hoveniers veel diversiteit in huis en kan hij het complete plaatje bieden aan particulieren en bedrijven. “Het mooiste aan mijn werk als hovenier is de variatie. Van het maandelijkse of tweeweekse onderhoud tot het ontwerp en de aanleg van een nieuwe tuin. We hebben al het nodige materiaal en de mankracht in huis om het volledige pakket te kunnen leveren”, vertelt de Vassenaar. Zo biedt Veldscholten Hoveniers de mogelijkheid het onderhoud van de tuin, zoals het grasmaaien, snoeien en het onkruid wieden geheel of gedeeltelijk op zich te nemen. Daarnaast behoort de volledige aanleg van een nieuwe tuin tot de werkzaamheden van de tuinders. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleggen van de beplantingen, het leggen van (sier)bestratingen met waaltjes of moderne tegels, het plaatsen van vlonders, schuttingen, erfafscheidingen en pergola’s, het aanleggen

wat hij of zij in grote lijnen met de tuin wil. Wij gaan vervolgens nadenken over zaken als de ligging, het onderhoud en het gebruik van de tuin”, aldus Martijn. Groene vingers Dat Martijn groene vingers heeft, was al vroeg duidelijk. “Toen ik nog thuis woonde,

deed ik voor mijn ouders altijd de tuin. Daarnaast had ik een moestuin waarin ik van alles verbouwde. Later ging ik op de zaterdagen aan het werk in de tuinen van bekenden.” Dat Martijn naar de tuinbouwschool ging, was dan ook geen verassing. Na zijn studie werkte hij maar liefst vijftien jaar lang bij Tuincentrum Tubbergen,

waarna hij in 2011 voor zichzelf begon als hovenier. Meer informatie over de diensten van Veldscholten Hoveniers is te vinden op www.veldscholtenhoveniers.nl.

en onderhouden van vijvers en het verzorgen van een verlichtingsplan. Martijn: “Geen klus is ons te groot. In drukke periodes kan ik altijd een beroep doen op verschillende zzp’ers uit de buurt en andersom help ik hen ook weer voort met bepaalde werkzaamheden.” Ontwerpen Het ontwerpen van een volledig nieuwe tuin doet Veldscholten Hoveniers in samenwerking met Borgerink Groendesign uit Tilligte. Aan de hand van een persoonlijk gesprek, waarin de wensen van de klant en de mogelijkheden van de tuin aan bod komen, wordt een schets gemaakt. “Het ontwerpen van een tuin is net als het inrichten van een huis: het begint met een idee. Want de klant weet als geen ander

Accugereedschap werkt stil

Duurzaam tuinieren Een belangrijke ontwikkeling in duurzaam tuinieren is het gebruik van accugereedschap. Met de ontwikkeling van nieuwe accu’s en nieuwe accugereedschappen ga je graag de tuin in.

D Genieten in de tuin met innovatief gereedschap. Foto: Husqvarna

e nieuwe gereedschappen werken stil, stoten geen schadelijke uitlaatgassen uit en er zijn nauwelijks trillingen tijdens het gebruik. In combinatie met optimale bewegingsvrijheid en krachtige prestaties vormen de nieuwe gereedschappen een belangrijke innovatie voor mensen met een tuin vol groen. Gereedschappen die bijvoorbeeld met een accu beschikbaar zijn: heggenschaar, kettingzaag en trimmer. De nieuwe accu’s hebben veel vermogen en gebruikstijd. Zo kun je al zo’n 95 minuten werken met

een heggenschaar. De nieuwe accugereedschappen zijn zonder poespas te gebruiken. Een intuïtief toetsenpaneel, eenvoudige knoppen en zeer comfortabele greep maken het werken eenvoudig en prettig. Met de heggenschaar snoei je op deze manier boomtakken. Dunne bomen kunnen niet ontkomen aan de accukettingzaag. Voor het netjes afwerken van de gazonranden is er een accutrimmer. Dankzij de telescopische steel pas je ‘m eenvoudig aan de eigen lichaamslengte aan en bereik je ook de moeilijke hoekjes.


Aanleg, onderhoud, (sier) bestrating & ontwerp Martijn Veldscholten 06 - 22 380 313 veldscholtenhoveniers@gmail.com www.veldscholtenhoveniers.nl


Diverse stijltrends zorgen voor gezellige sfeer

Geef kleur aan balkon en terras Wanneer half mei de kans op nachtvorst is geweken, is het de juiste tijd om ook het balkon of terras in te richten met zomerbloeiers.

U

it onderzoek van onderzoeksbureau Markteffect onder balkon- en terrasbezitters wordt duidelijk dat mensen tevreden zijn met hun balkon of terras. Voor de inrichting wordt vaak een mix van bloeiende, groene en kruidenplanten (48%) of alleen bloeiende planten (37%) gebruikt. Balkons en terrassen met alleen groene of kruidenplanten zijn er nauwelijks. De planten staan

vooral in potten op de grond of hangen in bakken aan de reling. De meeste balkon- en terrasbezitters doen groeninspiratie op in het tuincentrum of bij de bloemist. Daarnaast groeien websites in populariteit. De opvallendste stijltrends van dit voorjaar? Het energieke terras met sterke kleuren en strakke lijnen doet het goed. Net als het ‘in balans’-terras met een combinatie van stoere en zachte

materialen. Tenslotte kiezen mensen ook graag voor een harmonieus terras, gekenmerkt door beslotenheid, ontspanning en geurende planten. Welke planten bij de inrichting niet mogen ontbreken? Bijvoorbeeld de rijkbloeiende hangbegonia en de vlindermagneet Lantana. Deze zijn nog niet zo lang geleden uitgeroepen tot balkon- en terrasplant van het jaar.

Het energieke terras met sterke kleuren en strakke lijnen. Foto: mooiwatplantendoen.nl


V

ER H U U R s: machine

AZO TUIN / G

TING N B EM ES

edt e werkbre e s r e iv es d GRS rmachin e e t u OFGSNĞF ic Y t r N G - Ve N G ěTKNHRGY &KUGRSG werkers g o o GNě h e s CSSORěKM - Diver GěIGJGĚG

Tuin

ORJ GSKěGUO ines! ur mac h u h r ve

-ÄžLOPF

$'564Ä?&

+0 )

1'0'# 8#0)4

#05. #)

s

GRASM A

AIERS

VANAF â‚Ź299,VANAF â‚Ź149,VANAF â‚Ź1499,VANAF â‚Ź999,-

BEEKDORPWEG 10 WEERSELO - TEL. 0541-661966 - WWW.PAUSAGROSERVICE.NL

Dorpermeienweg 11, Denekamp. Telefoon 06 -12534861

VOORJAARSAANBIEDING

6.00 Wandhanger met violen:............................. p/stuk â‚Ź 8.00 Violen, groot-, en kleinbloemig: tray van 18 stuks â‚Ź

Kijk voor meer informatie op:

www.timmerhuis-zomerbloeiers.nl


Informatieavond van Augenklinik Ahaus in Enschede

Woensdag 21 maart 2018 om 20.00 uur Thema: STAAR (Cataract) Locatie: Hampshire Hotel “De Broeierd” Hengelosestraat 725 Enschede

Nieuws Mare Volley Beide Mare Volley teams in kampioensstrijd Afgelopen vrijdag 9 maart moesten beide teams van de Noord Deurningse volleybalvereniging Mare Volley op pad om de bovenste plek in de competitie te consolideren en bij voorkeur uit te bouwen. Tuincentrum Oosterik⁄Heren 1 slaagde daarin middels een uiterst gemakkelijke overwinning op de nummer laatst, WVC Volley Heren 2. De

Noord Deurningse reserves liepen een gevoelige tik op door bij de nummer twee, Webton Heren 6, met 3-1 onderuit te gaan.Als koploper is het een wetmatigheid dat de tegenstanders tot op het bot gemotiveerd zijn om de mogelijke kampioen een pootje te lichten. Hoe anders was het te Wierden, waar thuisploeg WVC Volley Heren 2 schromelijk tekort kwam en ook niet erg gemotiveerd leek om het duel aan te gaan. De gasten wisten in de openingsset liefst 8-25 te noteren. De Noord Deurningse lijstaanvoerder bemerkte al snel dat de thuisploeg geen hand uit stak om de

Laat u informeren over deze veel voorkomende oogaandoening, de behandeling ervan en maakt u kennis met onze mensen. U bent van harte welkom!

tactische bal, kort over de middenblokkering heen gelepeld, te verdedigen. De aanvallers alsook de Mare Volley spelverdeler maakten daar tot treurens toe gebruik van.Vanaf de tweede doorgang werden de gasten in fasen wat slordiger. Dat kon een monsterscore echter niet in de weg staan. Met 15, 13 en 14 tegen 25 werd de eenzijdige wedstrijd beslist. Aanstaande vrijdag 16 maart zal een tegenstander van een ander kaliber aantreden in Kulturhus de Mare. Esch Stars verkeert weliswaar ook in de onderste regionen, maar geeft traditioneel zware tegenstand aan de Mare-volleyploeg.

Heren 2 De Noord Deurningse reserves wisten de belangrijke krachtmeting met nummer twee Webton Heren 6 niet tot een succesvol einde te brengen. De gasten begonnen stroef, maar wisten knap een 24-21-achterstand in de openingsset om te zetten in 24-26-winst. Het terugkomen uit geslagen positie correspondeerde geenszins met het begin van de tweede omloop, waarin de Noord Deurningse koploper naar een 120(!)-achterstand werd geserveerd. In de middenfase van de set vocht het terug, om daarna weer op ruime achterstand gespeeld te worden:

Graag van tevoren aanmelden bij: Augenklinik Ahaus Am Schloßgraben 13, D-48683 Ahaus T 085 - 88 82 288 info@augenklinik.de,www.augenklinik.nl

25-10. In het vervolg van de wedstrijd bleef de Noord Deurningse lijstaanvoerder het lastig houden, al bleef het dichter bij Webton in de buurt: 25-21 en 25-20. Heren 2 blijft ondanks het verlies wel aan kop van de ranglijst.

KV De Gunne Wedstrijdprogramma Zondag 18 maart: 12e speeldag seniorencompetitie T.K.C. Oud Ootmarsum 4 - De Gunne 1; HKV 1 - De Gunne 2; De Gunne 3 - Nijstad 3; Oud Ootmarsum 6 - De Gunne 4; De

Gunne 5 - Soasel 4; De Gunne 6 - Soasel 5; Nijstad 4 - De Gunne 7; Brink 6 - De Gunne 8. Mededelingen Zaterdag 31 maart: 13e Hulsbeekronde. Klootschietvereniging ’T Hoekje organiseert op zaterdag 31 maart a.s. de 13e Hulsbeekronde. De start vindt plaats op de wielerbaan achter Camping Jambor. Het parcours is ongeveer zeven kilometer lang. Deelname is mogelijk in zes klassen. De teams mogen bestaan uit drie of vier personen. De inleg bedraagt € 10,00 per team. Opgave via de secretaris of naar hulsbeekronde@hotmail.com.


NLdoet bij de Kingschool Vrijdag en zaterdag werd ook op de Kingschool hard gewerkt in het kader van NLdoet. Ouders, kinderen en leerkrachten hebben het schoolplein opgefrist, de moestuin lente-klaar gemaakt, het belevingspark van nieuwe boomschors voorzien en, het topstuk van deze NLdoet, een klimmuur gerealiseerd. De klimmuur, gefinancierd met een bijdrage van het Agatha Laanfonds, kreeg eerst een mooie ondergrond. Enkele leerlingen van groep 8 maakten vrijdag onder leiding van kunstenaar Kim Grote Punt een prachtige graffity, waarop zaterdag de klimgrepen werden bevestigd. Resultaat: een prachtige muur waarop de kinderen van de Kingschool naar hartelust veilig kunnen klimmen. DENEKAMP

Midvastenloop

Zondag 18 maart Passieconcert in de Stiftskerk: Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude Op zondagmiddag 18 maart vindt een bijzonder concert plaats in de Stiftskerk. Het gaat om een uitvoering van ‘Membra Jesu Nostri’ van Dietrich Buxtehude, door het vocaal ensemble La Colombe, begeleid door het ensemble Orfeo Boreale, alles onder leiding van dirigent Iassen Raykov. WEERSELO

Dietrich Buxtehude (1637-1707) is een uit Noord-Duitsland stammende componist en organist die met zijn composities andere componisten, waaronder J.S. Bach, diepgaand beïnvloed heeft. Het muziekstuk is het bekendste bewaard gebleven vocale muziekwerk van Buxtehude. De tekst in zeven delen bestaat uit een middeleeuwse hymne – een gedicht. In ieder deel wordt een ander deel van Christus’ gekruisigde lichaam bezongen: zijn voeten, knieën, handen, zijde, borst, hart en hoofd. De zandstenen Stiftskerk, waarvan het grondplan teruggaat tot de 12e eeuw, leent zich heel goed voor een uitvoering in kamermuziekbezetting.

Iassen Raykov: “De intimiteit van deze historische kleine kerk en de bijzondere akoestiek bieden ons de optimale voorwaarden om deze beroemde passiemuziek uit te voeren, waardoor het concert voor de bezoekers een belevenis kan worden die een oorspronkelijke luisterervaring zal kunnen benaderen.” De kerkzaal biedt plaats aan tenminste 80 bezoekers en ten hoogste aan 100 personen. Het Passieconcert begint om 15.30 uur. Het duurt ongeveer 70 minuten. Bij het verlaten van de kerk is een open-schaalcollecte; als richtlijn vraagt de organisatie een bijdrage van € 10,- tot € 20,- naar draagkracht.

De bezoekers krijgen na afloop iets te drinken aangeboden in de naast de kerk gelegen Stiftsschool. Hier is ook gelegenheid om uitvoerenden te spreken. Kom op tijd als u verzekerd wilt zijn van een plaats. Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Protestantse Stiftsgemeente Weerselo. Extra informatie Uitvoerenden Iassen Raykov is een veelzijdig musicus, die zich voornamelijk heeft toegelegd op koordirectie. Hij studeerde piano aan het Staatsconservatorium in Sofia en aan het Sweelinck Conser-

vatorium in Amsterdam. Daarnaast studeerde hij koordirectie onder andere bij Jos Vermunt en Jos van Veldhoven aan het Sweelinck Conservatorium, en tevens orkestdirectie aan het ArtEZ-conservatorium in Enschede. Hij leidt een vijftal koren en beheerst een breed repertoire binnen de klassieke muziek, waaronder zowel uit de Barok als eigentijdse werken. La Colombe werd twintig jaar geleden, nog tijdens zijn studietijd, door Iassen Raykov opgericht. Het bestaat uit een vijftiental professionele zangers, aangevuld met enkele getalenteerde amateurs, allen afkomstig uit Twente. Het Ensemble Orfeo Boreale bestaat uit Rémy Baudet en Susanne Broekhuisen viool, Ivanka Neeleman en Israel Castillo viola da gamba, Inja Botden cello en Elly Meijer orgel. Alle uitvoerenden zijn musici die hun sporen verdiend hebben op internationale concertpodia en met cd-opnames. Membra Jesu Nostri Het uit te voeren werk van Buxtehude stamt uit 1680. Het bestaat uit een zevental cantates en is opgedragen aan Gustaf Düben, een in de 17e eeuw beroemde Zweedse organist en componist. Dietrich Buxtehude zelf (1637-1707) is een uit Noord-Duitsland stammende componist, klavecinist en organist. ‘Membra Jesu Nostri’ is zijn bekendste bewaard gebleven vocale muziekwerk. De tekst in zeven delen bestaat uit een middeleeuwse hymne – een gedicht. In ieder deel wordt een ander deel van Christus’ gekruisigde lichaam bezongen, respectievelijk zijn voeten, knieën, handen, de zijde, de borst, het hart en het hoofd. Buxtehude selecteerde voor elk deel drie strofen uit het gedicht en voegde er een bijpassende bijbeltekst aan toe voor de concerto’s.

Afgelopen zaterdag was geen dag als alle andere. Ik was on­ gewoon vroeg uit de veren. Motregendruppels vielen zacht­ jes op de glazen van mijn bril toen we op pad gingen. Maar zij fluisterden geruststellend: ‘komt goed hoor, het wordt lente vandaag.’ Klopte als een bus. Vervolgens trof ik, fris en fruitig, vrolijk lachend de lijsttrekker van Lokaal Dinkelland. Hij wenste ons succes. Daarna op weg. Dwars door Dinkelland. Al snel was ik in gedachten ver­ zonken. Zou Sylvie Meis volgend jaar ook van de partij zijn met dokter Sander uit Denekamp, haar nieuwe liefde? Waarom eigenlijk niet. Zij heeft vast en zeker thuis in haar slaapkamer een loopkast van een kilometer of twee met kle­ ren en schoenen. Elke dag na het wakker worden even een paar keer op en neer, het hele jaar door en het gaat lukken. Rafael wil wel sponsoren. Onder het veertig kilometer wandelen naar Denekamp, via Ootmarsum naar Weerselo vroeg ik mij stilletjes af of Rob de Nijs nog zou optreden. Wanneer? ’s Avonds tijdens de fi­ nale van Wie is de Mol met zijn beste nummer ooit, Molle Babbe. Gelijk zette ik dit uit mijn hoofd. Voor Rob zijn er zelfs grenzen. We kwamen alleen maar aardige mensen tegen. Mijn spin­ vriendin Stella, Jan en zijn vrouw, Erik en Birgit, Jorien, José en Anette, Martijn en Elise, Koen, Ard en zijn zoon, Cynthia en haar dochter, Trees en ga zo maar door. Ik miste er trou­ wens ook wel wat: Geert, Elly, Guus, Bart, Jos, Helga, Wilma, Daan Moniek, Petra, Thomas, Joost, Anneloes. Teveel om op te noemen. Yvonne fietste ons zoals altijd tegemoet voor een hart onder de riem. En niemand die je zo maar voorbij liep. Altijd een groet, een glimlach en kwam je elkaar weer tegen, dan nog een keer. Maakt het uit. In de verte zag ik iets glanzen en glinsteren, de appeltjes voor onderweg van Jos en Margriet. Lekker. Een half uurtje later aten we heerlijk samen gezellig pannenkoeken. In de zon! Volgend jaar gun ik iedereen zo’n bijzondere zaterdag. Jong en oud. Noteer maar vast: 30 maart. Peter Weusthof

COLOFON Uitgever: Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld Industriestraat 10 | 7591 BL Denekamp, Telefoon 0541-351869 | Fax 0541-354345 www.drukkerijvanbarneveld.nl | mail@drukkerijvanbarneveld.nl Verspreiding: Oplage 13.500 exemplaren Elke woensdag en donderdag in Denekamp, Ootmarsum, Tilligte, Lattrop, Noord Deuningen, Beuningen, Groot Agelo, Breklenkamp, De Lutte, Weerselo, Saasveld, Deuningen en Rossum. Redactie & Advertentieverkoop / media-advies Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld Industriestraat 10 | 7591 BL Denekamp Telefoon 0541-351869 | Fax 0541-354345 mail@drukkerijvanbarneveld.nl Advertenties aanleveren uiterlijk maandag 12.00 uur De uitgever is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste vermeldingen van gegevens. Op onze artikelen en foto’s rust een copyright. Artikelen en foto’s uit deze krant mogen nimmer zonder toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt.

KRANT NIET ONTVANGEN? Neem contact op met Drukkerij van Barneveld, (0541) 35 18 69 De krant wordt dan alsnog bij u bezorgd. www.facebook.com/ DinkellandVisie

www.dinkellandvisie.nl


Wedstrijdnieuws De Dinkel De Dinkel CG1 (<15) – VZ&PC CG1 (<15) Het team van De Dinkel onder de 15 moest afgelopen weekend tegen VZ&PC. De Dinkel wist erg goed samen te spelen, maar er was toch vaak balverlies. In de eerste periode had de jeugd moeite met verdedigen waardoor de tussenstand hier 0-5 was. In de tweede periode wist Lonneke Geers door goed samenspel een doelpunt te maken. In de derde periode werd er goed verdedigt en goed gezwommen door De Dinkel, maar dat resulteerde jammer genoeg tot niets. In de laatste periode hebben Lonneke Geers en Tygo Franke allebei een doelpunt gemaakt. De eindstand werd 3-11 en de punten bleven niet in Denekamp. De Dinkel Da1 – EZC Da4 Dit weekend moesten de dames van De Dinkel spelen tegen de dames van EZC. De Dinkel had de vorige wedstrijd tegen dit team gewonnen dus moesten ze laten zien wie er de baas was. Er werd erg goed samengespeeld en zowel de verdedigers als de aanvallers waren erg op dreef. In de eerste periode ging de bal wat rustig rond en waren er zo hier en daar wel een paar pogingen op doel, alleen zonder resultaat. In de tweede periode wist Marell Peters twee doelpunten te maken en Naomi Scheggetman wist een doelpunt te maken met een vijf meter. Ook in de derde periode wist Marell Peters twee doelpunten te maken. In de vierde periode waren er nog vele kansen, onder andere van Sterre Frielinck en Lieke Greven, maar dit leverde geen doelpunten op. De eindstand is 5-0 geworden voor de Dinkel dames. De Dinkel H2 – De Zandstuve H2 Heren 2 van De Dinkel moest dit weekend thuis spelen tegen De Zandstuve. De heren van de Dinkel begonnen sterk en kwamen al erg snel op een voorsprong te staan door doelpunten van Stefan Bonnes en Twan Eshuis. Ook werden er in de tweede periode verschillende doelpunten gemaakt door Mark Geers, Marco Nijmeijer en Twan Eshuis. De verdediging van de Dinkel was erg sterk waardoor er nog steeds geen doelpunt werd gemaakt door de tegenstanders. Ook in de derde periode was dit niet het geval, Wouter Dingeldein wist nog wel twee doelpunten te maken waardoor het voor de laatste periode 13-0 stond. In de laatste periode wisten Marco Nijmeijer, Stefan Bonnes en Sven Koedijk ook nog een doelpunt te maken. Er werd door de heren erg goed verdedigd, maar ook de tegenstanders wisten nog een doelpunt te maken. De eindstand werd 17-2 voor de Dinkel Heren 2. De Dinkel H1 – De Zandstuve H1 Ook Heren 1 moest dit weekend thuis spelen tegen de Zandstuve. De heren van de Dinkel wisten in de eerste periode al een grote voorsprong te nemen door meerdere doelpunten van onder andere Bouke Kroeze, Sil Koedijk en Jorrit Oude Ophuis. De tussenstand was na de eerste periode al 10-0. Ook in de tweede periode wisten de heren van de Dinkel veel te scoren. Door goed samenspel en een paar mooie doelpunten van Bram Doevelaar, Bas in t Veld, Jorrit Oude Ophuis en Sepp Hermelink, wisten zij de tussenstand op 15-0 te krijgen. In de derde periode kregen de heren van de Dinkel hun eerste tegendoelpunt, ondanks dat ze zelf ook nog vijf doelpunten hebben gemaakt. In de vierde periode wilde het team toch nog even laten zien wat het kon waardoor de eindstand resulteerde in 28-1. VKC Da1 – OZ&PC Da2 In de eerste periode was duidelijk dat dit een gelijkopgaande wedstrijd was. Ook werd duidelijk dat er veel moest gezwommen worden. Aanvallen werden kort na elkaar opgezet. Er werd dus veel gevraagd van beide teams. VKC wist de openingstreffer te maken, maar een antwoord uit Oldenzaal kwam snel. Na de eerste periode was er een voorsprong van 3-4 voor de dames van OZ&PC. In de tweede periode werd het spel wat fysieker. Er was meer onderling contact en hiervoor werd niet gefloten. Beide teams wisten hier nog op een rustige manier mee om te gaan, en bleven aanvallen opzetten. Het was Sophie Derkman die voor VKC deze periode een aantal keren het net wist te vinden: 7-8. In de derde periode werd het spel nog fysieker. De arbitrage had dit niet geheel in de hand, waardoor het spel bij beide teams harder werd met over en weer irritaties. OZ&PC wist hier het beste mee om te gaan door rustig te blijven. Ze wisten deze periode dan ook afstand te nemen van het Tubbergse team: 8-11. In de laatste periode moest de rust bewaard blijven. Ga terug naar je eigen spel en ga niet mee in het fysieke. Veel inzwemmende acties, maar ook acties waarin risico’s werden genomen maakten dat het team na het laatste fluitsignaal een stand van 10-14 op de klokhad gezet. Programma 17 maart 17.30 uur: WS Twente CG1 - De Dinkel CG1 19.00 uur: De Dinkel Da1 - WS Twente Da3.

K.V. Dorp Boer Programma Zaterdag 17 maart: oudpapieractie Dorp Boer 5 Zondag 18 maart: seniorencompetitie wedstrijdzondag 13. Dorp Boer 1 - Steeds Vooruit 2 9.40 uur; Java 3 - Dorp Boer 2 9.20 uur; Ons Streven 4 - Dorp Boer 3 9.15 uur; Dorp Boer 4 - Nooit Gedacht 9 9.35 uur; Dorp Boer 5 - Ons Streven 7 9.50 uur; Vooruit Losser 5 - Dorp Boer 6 9.55 uur. Zaterdag 24 maart: oudpapieractie Dorp Boer 6 Zondag 25 maart: trainen om 10.00 uur.


Programma DZVV 19-03-18 19:30 uur Hoekje⁄Toyota O'zaal 7 - DZVV⁄Fabri.nl 4 20:00 uur DZVV⁄Fabri.nl 5 - Almelo FC 19 21:00 uur DZVV⁄Fabri.nl 2 - RSC 2 21:00 uur Excelsior'31 9 - DZVV⁄Fabri.nl 8 22-03-18 21:00 uur DZVV⁄Fabri.nl 2 - DZVV⁄Fabri.nl 1

werd prima gelanceerd in de diepte en kon alleen op de doelman af. Geroutineerd rondde de oud prof dit buitenkansje af en bracht hiermee de 3-1 eindstand op het bord. Daarna was de wedstrijd helemaal gespeeld, want de bezoekers konden niet echt meer een vuist maken en de thuisploeg vond het verder wel goed en consolideerde de wedstrijd. Na iets meer dan 90 minuten konden de handen de lucht in bij de thuisploeg en zij deden hiermee prima zaken in de strijd om lijfsbehoud. Al met al een vruchtbare avond en hiermee bleef de ploeg van Niki Leferink dit kalenderjaar nog ongeslagen. Of dat aanstaande zondag ook nog het geval is, is nog maar de vraag, want dan gaat DSVD op bezoek bij NEO. Een pittige tegenstander, waar de laatste jaren niet veel punten tegen zijn gepakt. Maar toch zal de ploeg met het nodige zelfvertrouwen aan de start staan.

De Esch JO13-4 - DTC '07 JO13-1 08:30 uur DTC '07 MO13-1 - H. Vooruit MO13-1 10:00 uur Lattrop DTC '07 JO11-1 - Quick '20 JO11-8 10:00 uur Lattrop Sp. Overdinkel JO11-3 - DTC '07 JO11-2G 10:00 uur DTC '07 JO9-1 - DOS '37 JO9-2G 09:00 uur Lattrop Barbaros JO9-1 - DTC '07 JO9-2 09:00 uur 18-03-18 Heracles avc 1 - DTC '07 1 14:00 uur DTC '07 2 - KOSC 4 09:30 uur Lattrop Stevo 7 - DTC '07 3 09:00 uur UD W. 6 - DTC '07 4 10:00 uur Fleringen VE1 - DTC '07 VE1 09:30 uur DTC '07 VR1 - UD W. VR1 11:30 uur Lattrop

15-03-18 20:00 uur DSVD 5 - Vasse 4

DSVD pakt belangrijke punten tegen Eilermark Opnieuw een wedstrijd op zaterdagavond voor DSVD. Dit keer op aanvraag van tegenstander Eilermark. In Deurningen eindigde de wedstrijd in de onderste regionen van de ranglijst in een verdiende 3-1 overwinning voor de thuisploeg. Eindelijk kon er dan weer eens gevoetbald worden in Deurningen en stond er met DSVD-Eilermark gelijk een belangrijke wedstrijd om lijfsbehoud op het programma. Op een alleszins redelijk bespeelbaar veld waren de gasten uit Glanerbrug in eerste instantie de bovenliggende partij. Ook wel logisch, daar zij individueel meer kwaliteit in de ploeg hebben. Dit leidde al binnen 10 minuten tot een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Het was Mart Plecht, die verder een prima partij speelde, die een onhandige overtreding maakte in het strafschopgebied. Gevolg was een terechte strafschop, maar voorafgaande aan dit voorval was wel een duidelijke handsbal gemaakt door de speler van Eilermark. Dit was echter niet geconstateerd door de scheidsrechter, waarna de bal dus op de stip ging. Het buitenkansje werd echter niet uitgepakt door de bezoekers, want de strafschop werd uitermate slecht ingeschoten door Kenneth Cooper en ging dan ook ruim naast het doel. Toch kwamen de bezoekers niet zo heel lang hierna op voorsprong, nadat een diepe bal door de defensie niet op waarde werd geschat. Cuilerme van de bezoekers, deed dat duidelijk wel en maakte dankbaar gebruik van dit foutje bij de thuisploeg en kon eenvoudig de 0-1 binnenwerken. Een terechte voorsprong op dat moment in de wedstrijd. Voor DSVD was dit het signaal om de rug te rechten en wat meer het heft in handen te nemen. Hoewel dit niet gelijk tot grote kansen leidde, kwam de wedstrijd hiermee wel meer in evenwicht. Hoewel de thuisploeg wel degelijk doordrongen was van het feit dat hier vandaag punten gepakt moesten worden, kwam de gelijkmaker toch wel enigszins uit de lucht vallen. Floris Lubbers haalde in de 40e minuut uit vanaf de 16 meter en zag zijn inzet via de kluts plotseling in het doel verdwijnen: 1-1. Hierna waren de bezoekers het even helemaal kwijt leek het wel. Want nog voor rust kwam de thuisploeg zelfs nog op voorsprong. Vanaf de rechterflank werd de bal prima voorgezet en was het verdediger Jeroen Wennink die hoog boven iedereen uit torende en de 21 binnen knikte. Dit was een geweldige opsteker zo vlak voor rust voor de mannen van Niki Leferink. Na de thee was DSVD duidelijk de bovenliggende partij en leek Eilermark de handdoek al heel vroeg te hebben geworpen. Onder aanvoering van Patrick Gerritsen bleef de thuisploeg steeds druk houden op het doel van de tegenstander. Achterin leidde Wouter Kemna (voor het eerst dit seizoen in de basis gestart) de defensie als vanouds. Kansen werden er dan ook nauwelijks nog weggegeven en ook op het middenveld hadden de gastheren de controle. Halverwege de 2e helft was het Patrick Gerritsen die zijn goede optreden beloonde met zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van DSVD. Hij

17-03-18 15:00 uur Lutte De JO19-1 - DSVD JO19-1 13:15 uur Sportlust Glanerbrug JO17-1 - DSVD JO17-1 13:00 uur DSVD JO17-2 - Tubantia JO17-4 12:00 uur DSVD JO15-1 - Vogido JO15-2 12:30 uur SDC '12 JO15-4 - DSVD JO15-2 11:00 uur SDC '12 JO13-1 - DSVD JO13-1 08:30 uur ATC'65 JO11-4 - DSVD JO11-1 09:30 uur DSVD JO11-2G - BSC Unisson JO11-3 10:00 uur Sportclub Overdinkel JO9-1 - DSVD JO9-1G 09:30 uur DSVD JO8-1 - RSC JO8-2 09:30 uur DSVD JO8-2 - NEO JO8-4 09:30 uur BSC Unisson JO8-3G - DSVD JO8-3 18-03-18 14:00 uur NEO 1 - DSVD 1 10:45 uur SDC '12 3 - DSVD 2 12:45 uur KOSC 5 - DSVD 3 10:00 uur DSVD 4 - RSC 4 10:45 uur DSVD 5 - RSC 5 11:15 uur EFC PW 1885 4 - DSVD 6 09:00 uur De Zweef 45+2 - DSVD 45+1 09:00 uur DSVD 45+2 - RSC 45+1

DTC - SVV 0-2 Opstelling DTC: Jordi Visschedijk, Mart Oude Luttikhuis, Pim Scholte Lubberink (Mick Brunninkhuis), Harm Heerink (Jelle ten Dam), Wout Potijk, Rense Kuipers, Ruben Arends, Jelco Nijhuis, Rutger Hof, Ewout Olde Keizer (Roel Potijk) en Sam Tebbe. Ewout Olde Keizer miste in de beginfase een kans om DTC snel op voorsprong te schieten. SVV en DTC wilden allebei wel aanvallen, maar bleken steken bij goede bedoelingen en veel inzet. Gaandeweg de eerste helft drong DTC meer aan, maar het was SVV dat op voorsprong kwam. Een onachtzaamheid van Jordi Visschedijk werd afgestraft. De bal verdween in de linkerhoek: 0-1, tevens ruststand. In de tweede helft kwam DTC feller uit de startblokken. Er kwamen ook wel kleine mogelijkheden op een gelijkmaker, maar de rust en controle ontbrak in de aanvallende acties. SVV profiteerde van de geboden ruimte. Een snelle counter werd doeltreffend afgerond: 0-2. En daar bleef het ook bij. DTC bracht aanvallend te weinig en SVV leunde comfortabel achterover, rekte af en toe wat tijd en bleef eigenlijk moeiteloos overeind. Een terechte nederlaag voor DTC in een matige wedstrijd. Roel Potijk was ‘man of the match’. Komende zondag is in Almelo Heracles de tegenstander. Programma 17-03-18 Berghuizen JO19-1 - DTC '07 JO19-1 14:30 uur DTC '07 JO17-1 - Losser JO17-3 14:30 uur Lattrop DTC '07 JO17-2 - FC Eibergen JO17-4 13:00 uur Lattrop DTC '07 JO15-1 - Reutum JO15-1 13:00 uur Lattrop

Programma KOSC Zaterdag 17 maart Thuiswedstrijden: 09:00 uur KOSC JO11-3 - Achilles '12 JO11-4; 09:00 uur KOSC JO11-4 - Quick '20 JO11-16; 13:00 uur KOSC JO15-1 - LSV JO15-1; 14:30 uur KOSC JO19-1 - Sportclub Overdinkel JO19-1; 14:30 uur KOSC JO17-2 - RSC JO17-2G; 15:00 uur KOSC 2 - Sparta E. 6. Uitwedstrijden: 08:30 uur Vogido JO9-9 - KOSC JO9-2; 08:30 uur BWO JO9-8M - KOSC JO9-3M; 08:45 uur De Tubanters 1897 JO8-3 - KOSC JO8-1; 09:00 uur UD W. JO8-1 - KOSC JO8-2; 09:45 uur De Esch JO11-2 - KOSC JO11-1; 10:00 uur JVC Dedemsvaart JO13-7 - KOSC JO13-3; 10:00 uur Luctor Et Emergo JO11-3 - KOSC JO11-2; 10:00 uur Enter Vooruit JO9-1G - KOSC JO9-1; 10:45 uur NEO JO13-3 - KOSC JO13-1; 11:15 uur Borne JO13-1 - KOSC JO13-2; 12:15 uur DOS '37 JO17-1 - KOSC JO17-1; 12:30 uur Oranje Nassau JO17-7 - KOSC JO17-3; 12:30 uur FC Berghuizen MO15-2 - KOSC MO15-1; 13:00 uur MVV '29 JO15-2 - KOSC JO15-2; 13:00 uur AZSV VR2 - KOSC VR1; 15:00 uur Avanti W. JO19-3 - KOSC JO19-3. Zondag 18 maart Thuiswedstrijden: 09:00 uur KOSC 6 - Stevo 8; 11:00 uur KOSC 2 - Avanti W. 2; 11:00 uur KOSC 7 - Saasveldia 7; 11:00 uur KOSC 8 - EMOS 5. 12:45 uur KOSC 5 - DSVD 3; 14:00 uur KOSC 1 - Avanti W. 1. Uitwedstrijden: 09:30 uur DTC '07 2 - KOSC 4; 12:00 uur Vosta 3 - KOSC 3. Kijk voor het meest actuele programma altijd op www.kosc.nl.

Uitslagen RSC Uitslagen v.v. R.S.C. Senioren De Lutte 1 - RSC 1 0-2 RSC 2 - SDC '12 3 5-3 RSC 3 - Tubantia 5 1-1 RSC 4 - TVC '28 9 4-3 RSC 5 - Losser 6 2-1

RSC 6 - KOSC 7 0-4 SDC '12 7 - RSC 7 3-7 DSVD 6 - RSC 8 2-2 RSC 45+1 - BWO 45+1 2-1 De Zweef 45+1 - RSC 45+2 7-7 RSC VR1 - Berghuizen VR2 0-3 UD W. VR1 - RSC VR2 4-1 Junioren Vroomshoopse Boys JO19-1 - RSC JO19-1 2-2 Oranje Nassau JO19-3 - RSC JO19-2 4-3 FC Trias JO17-1 - RSC JO17-1 6-1 RSC JO17-2G - Tukkers De JO17-2 0-0 Rigtersbleek JO15-1 - RSC JO15-1 2-3 ATC'65 JO15-6 - RSC JO15-2 2-1 Pupillen LSV JO9-2G - RSC JO9-1 5-9 RSC JO8-2 - SDC '12 JO8-1 1-9 Zaal DZVV⁄Fabri.nl 1 - RSC 2 4-6 RSC 2 - Eilermark 1 5-2 Beuningen ZVV 1 - RSC 3 1 5 Programma v.v. R.S.C. Senioren 18-3-2018 11:00 uur Tukkers De 3 - RSC 2 11:00 uur Berghuizen 3 - RSC 3 10:00 uur DSVD 4 - RSC 4 10:45 uur DSVD 5 - RSC 5 10:45 uur Losser 6 - RSC 6 10:45 uur RSC 7 - Berghuizen 5 09:00 uur DSVD 45+2 - RSC 45+1 09:30 uur RSC 45+2 - Holten 45+1 13:00 uur LSV VR1 - RSC VR1 13:00 uur RSC VR2 - ST: Zenderen⁄Bornerbr. VR1 Junioren 17-3-2018 14:30 uur RSC JO19-1 - SVZW JO19-1 14:30 uur RSC JO19-2 - ATC'65 JO19-6 12:45 uur RSC JO17-1 - Achilles '12 JO17-1 14:30 uur KOSC JO17-2 - RSC JO17-2G 11:15 uur RSC JO15-1 - Bon Boys JO15-1 12:45 uur RSC JO15-2 - Saasveldia JO15-2 19-3-2018 18:30 uur UD W. JO15-3G - RSC JO15-2 Pupillen 17-3-2018 11:00 uur RSC JO13-1 - EMOS JO13-1 10:30 uur VMC JO13-2G - RSC JO13-2 11:00 uur Tubanters1897 JO13-5 - RSC JO13-3G 10:00 uur RSC JO11-1 - Saasveldia JO11-1G 10:00 uur Sparta E. JO11-7 - RSC JO11-2 10:00 uur RSC JO11-3 - BWO JO11-10 09:00 uur RSC JO9-1 - Vogido JO9-7 09:00 uur Lutte De JO8-1 - RSC JO8-1 09:30 uur DSVD JO8-1 - RSC JO8-2 Zaal 19-3-2018 21:15 uur RSC 1 - ZVO⁄De Herberg 1 21:00 uur DZVV⁄Fabri.nl 2 - RSC 2 21-3-2018 19:30 uur RSC 2 - EFC PW 1885 1 21:45 uur Sparta E. 6 - RSC 3


PC’S, LAPTOPS, TABLETS & SMARTPHONES COMPUTER/LAPTOP ONDERHOUD EN REPARATIES WIFI INSTALLATIES TABLET EN TELEFOON REPARATIES

Problemen met uw kunstgebit? Of toe aan een nieuw kunstgebit? De Tandprotheticus is de specialist in het aanmeten en vervaardigen van uw kunstgebit. Heeft u moeite om op de praktijk te komen? Wij bieden u onze eigen (gratis) vervoerservice U wordt dan door ons opgehaald en weer thuisgebracht!

ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR

De Mors 33 • Ootmarsum • 0541 ­ 355 919 E­mail: info@bizzsite.nl • www.bizzsite.nl

Nu ook camerabewaking voor uw huis of stal. Wij bieden u een compleet assortiment aan van: - Witgoed - Beeld & Geluid - Huishoudelijk - Inbouw apparaten - Satelliet

WIJ HELPEN U GRAAG


SDC’12 laat twee punten liggen in Hengelo Na twee eclatante successen tegen naaste concurrenten in de top van het klassement, zou er afgelopen zondag sprake moeten zijn van consolidatie van de koppositie in de uitwedstrijd tegen laagvlieger ATC’65. Conclusie na afloop: de koppositie is behouden, maar die had verstevigd kunnen en moeten worden. Na een weinig opwindende eerste helft en een 1-0 voorsprong voor de Hengeloërs volgde een enerverend tweede deel, waarin de Denekampers domineerden. Kansen genoeg, maar de bezoekers kwamen niet verder dan het gelijk trekken van de stand. Dat voelde echter niet als een winstpunt. Integendeel, het waren twee dure verliespunten. Met een straffe wind tegen voor SDC’12 ontspon zich een gelijk opgaand duel tussen twee voetballende ploegen. Het jeugdige ATC’65 bleek een technisch vaardig team met veel snelheid, maar weinig lengte en fysieke kracht. Het zette vroeg druk, waardoor de opbouw van SDC’12 vooral in het begin regelmatig werd verstoord. Dreigende situaties deden zich aan beide kanten voor. Door verkeerde keuzes, slordigheid of eindpasses, die net niet aankwamen, leidde dit echter niet tot uitgespeelde kansen. De Denekampers moesten bovendien aantreden zonder de vaste waarden Maarten Arendsen (geblesseerd) en Daan Sanders (geschorst). Bjarn Thijert, die de plek van de geschorste Daan innam, kweet zich echter uitstekend van zijn taak. Het eerste echte gevaar kwam halverwege de eerste helft van de gastheer toen de snelle rechtsbuiten doorbrak over rechts en opstoomde naar het Denekampse doel. Met een ultieme inspanning wist centrumverdediger Jorg Schulte de doelpoging echter te blokken. Kort hierna kreeg Rick Blokhuis een mogelijkheid om koppend de score te openen, maar hij schampte de bal in plaats van ‘m vol te raken. Een echte kans op de openingstreffer was er een paar minuten later voor verdediger Jori Oude Elferink, die na een subtiel tikje van Niel Wenneger op rechts vrij voor de keeper werd gezet. Helaas ging zijn schuiver net voorlangs. Vijf minuten voor het rustsignaal werd de score door de thuisploeg geopend. Na balverlies van SDC’12 op het middenveld volgde een snelle omschakeling, waarmee rechtsbuiten Kevin van den Brug vrij voor het doel werd gezet. Met uiterste preciezie schoof hij de bal langs de uitkomende Denekampse doelman in de linkerhoek: 10. Vlak vóór rust had Jouri Mensink bijna voor de gelijkmaker getekend, maar zijn kopbal uit een voortreffelijke voorzet van de sterk spelende Bauke Haarhuis ging over. De tweede helft zou voor beduidend meer spektakel zorgen. Het was SDC’12 dat direct het initiatief naar zich toe trok. Al snel leidde dit tot de eerste kans: een harde pegel van Ivo Grashof op het ATC-doel … maar de bal ging recht op de doelman af. Een paar minuten later kwam Niel Wenneger in kansrijke positie voor het Hengelose doel. In eerste instantie schoot hij tegen de keeper op en in de rebound trof hij de lat, waarna Jouri Mensink zijn inzet via een verdediger naast het doel zag verdwijnen. ATC loerde op de counter en was een minuut later bijna succesvol. Een snelle uitbraak bracht een Hengelose spits vrij voor de Denekampse goalie. Maar hij mikte naast. Na ruim een kwartier spelen kwam dan eindelijk de dik verdiende gelijkmaker. En wat voor één … Bauke Haarhuis kreeg de bal aangespeeld op ca 25 meter van het doel. Hij legde aan en terwijl iedereen een pass of voorzet verwachtte, had hij iets veel mooiers in gedachten: een schitterende boogbal over de stomverbaasde sluitpost van ATC om net onder de lat bij de tweede paal in het doel te krullen. Een wonderschone treffer: 1-1. Twee minuten later hadden de gasten de leiding moeten nemen. Een splijtende pass van de actieve Ivo Grashof bracht Jouri Mensink in kansrijke positie. Hij legde de bal breed op de mee opgekomen Niel Wenneger, maar jammer genoeg trof hij slechts de paal. Dat kwam SDC duur te staan, want in de daarop volgende aanval wist de tegenstander wel te scoren.

Een voorzet vanaf rechts, die door Tommie Nuchelmans fraai werd binnengekopt, nadat hij bliksemsnel opdook vóór de uitkomende goalie Bram Bonnes: 2-1. Een domper, maar SDC’12 ging niet bij de pakken neerzitten. Trainer Gerard Bos wisselde Rick Blokhuis voor Mart Blokhuis. Een middenvelder eruit en een aanvaller erin. De bedoelingen waren duidelijk. De Denekampers gingen voor minimaal de gelijkmaker. En die kwam er ook. Een kwartier vóór tijd. Een verre uittrap van de SDC-keeper belandde op rechts bij Jouri Mensink. Hij kapte, draaide en verzond een hoge voorzet richting de tweede paal. Precies bij Niel Wenneger. Niel bedacht zich geen moment. Hij nam de bal niet aan, maar nam het leer in één keer op zijn slof. Een hard en diagonaal schot volgde precies laag in de verre hoek: 2-2. Opnieuw een prachtige treffer. Nog twee wissels aan de kant van SDC’12 volgden: Jesper Albers kwam voor Mirko van der Zande en Niels Kokkeler voor Jan ter Steege. Met nog ruim tien minuten te gaan gingen de Denekampers voor de winst. Maar ….. vijf minuten na de gelijkmaker kwam ATC alweer op voorsprong. Weer een snelle uitbraak met veel mensen. De eerste doelpoging mislukte, maar de tweede was een niet te missen kans voor Gijs Noltes. Een intikker van dichtbij: 3-2. Overigens wel met een zeer sterk “buitenspel-luchtje”. Gesterkt door het gegeven, dat ze in de slotfase vaak succesvol zijn, deed SDC er nog een schepje bovenop. Voor de derde keer zouden ze een achterstand ongedaan maken. Nog twee minuten officiële speeltijd. Een vrije trap aan de linkerkant van het strafschopgebied. Ivo Grashof draaide de bal hoog in de 16, maar de bal werd uit de doelmond gekopt. De rebound was echter voor Bauke Haarhuis. En die haalde snoeihard uit. Door een woud aan spelers trof zijn schot doel: 3-3. Met twee geweldige treffers had Bauke deze middag dus een zeer belangrijk aandeel. Gescoord werd er hierna niet meer al had dat nog gemakkelijk gekund. Jouri Mensink kwam een teenlengte tekort om een indraaiende bal van Bauke in een doelpunt om te zetten. In daarop volgende tegenaanval kwam een ATC-aanvaller op rechts vrij voor de goal, maar wist keeper Bram Bonnes het schot te keren. En in de “dying seconds” wist de ATC-goalie een nieuwe vrije trap van Ivo Grashof niet onder controle te krijgen. Jorg Schulte was er als de kippen bij, om zijn team alsnog de verdiende winst te bezorgen. Maar helaas ……. hij raakte de bal verkeerd, waardoor de 3-3 op het scorebord ook de eindstand werd. Komende zondag wacht de thuiswedstrijd tegen Overwetering. De uitwedstrijd eind oktober 2017 werd een memorabele zevenklapper: 2-7 winst, waarna de Denekampers voor het eerst lijstaanvoerder werden. Dat het thuis ook een driepunter moet worden, hoeft geen betoog. Maar gemakkelijk zal het waarschijnlijk niet gaan. SDC’12 blijft tamelijk grillig: het kan van elke ploeg winnen, maar ook van elk team verliezen. Gelukkig zijn tot dusver de positieve verrassingen duidelijk in de meerderheid. En met het publiek als twaalfde man moet er komend weekend nog zo’n hoofdstuk worden bijgeschreven. Wedstrijdstatistiek: 40e min. : 1-0 Kevin van den Brug 62e min. : 1-1 Bauke Haarhuis 65e min. : 2-1 Tommie Nuchelmans 75e min. : 2-2 Niel Wenneger 80e min. : 3-2 Gijs Noltes 88e min. : 3-3 Bauke Haarhuis Topscorers SDC’12: Jouri Mensink (17) - Niel Wenneger (7) - Daan Sanders (5) - Ivo Grashof en Bauke Haarhuis (3) - Jorg Schulte, Jori Oude Elferink (2) - Rick Blokhuis en Maarten Arendsen (1). Opstelling SDC’12: Bram Bonnes - Jan ter Steege (78e min. Niels Kokkeler), Jorg Schulte, Jori Oude Elferink, Mirko van der Zande (78e min. Jesper Albers) - Rick Blokhuis (68e min. Mart Blokhuis), Bauke Haarhuis, Bjarn Thijert, Ivo Grashof Jouri Mensink, Niel Wenneger. Het linkerrijtje: 1. SDC’12 2. Achilles’12 3. Bon Boys 4. TVC’28

15 16 16 13

8-5-2 8-4-4 7-6-3 8-2-3

29 28 27 26

41-23 44-29 34-21 37-26

5. Columbia 6. MVV’29 7. WSV

14 7-3-4 24 24-19 15 6-4-5 22 35-33 16 7-0-9 21 29-33

09:00 uur Lutte De 5 - SDC '12 7 09:30 uur Losser 45+1 - SDC '12 45+2 11:00 uur Quick '20 3 - SDC '12 2 BPH

Programma Vrijdag 16 maart F-League 18:30 uur Celtic - Ajax 18:30 uur Barcelona - Juventus 18:30 uur Real Madrid - Inter Milan 18:30 uur FC Twente - AC Milan Zaterdag 17 maart Thuis 08:30 uur SDC '12 JO9-2 - Tubantia JO9-2 08:30 uur SDC '12 JO9-4 - De Esch JO9-5 08:30 uur SDC '12 JO8-1 - Avanti W. JO8-2 08:30 uur SDC '12 JO8-2 - Borne JO8-2G 08:30 uur Instroomgroep 09:30 uur SDC '12 JO13-3 - ATC'65 JO13-5 09:30 uur SDC '12 JO13-6 - De Zweef JO13-4G 09:30 uur SDC '12 JO11-1 - ATC'65 JO11-1 09:30 uur SDC '12 JO11-2 - Achilles E JO11-1 09:30 uur SDC '12 JO11-6 - BWO JO11-7 09:30 uur SDC '12 JO11-8 - Oranje Nassau JO11-2 09:30 uur SDC '12 MO11-1d - Berghuizen MO11-2 11:00 uur SDC '12 JO17-2 - Oldenzaal JO17-1 11:00 uur SDC '12 JO15-2 - NEO JO15-4 11:00 uur SDC '12 JO15-3 - Quick '20 JO15-9 11:00 uur SDC '12 JO13-1 - DSVD JO13-1 11:00 uur SDC '12 MO15-1 - Longa '30 MO15-1 12:30 uur SDC '12 JO17-4 - De Esch JO17-2 12:30 uur SDC '12 JO15-1 - Sparta E. JO15-1 12:30 uur SDC '12 JO15-4 - DSVD JO15-2 12:35 uur SDC '12 4 - Quick '20 6 12:35 uur SDC '12 MO19-1 - Heino MO19-1 14:30 uur SDC '12 2 - Tubantia 2 14:30 uur SDC '12 7 - Drienerlo 4 14:30 uur SDC '12 JO19-1 - De Tubanters1897 JO19-1 14:30 uur SDC '12 JO19-5 - Victoria '28 JO19-2 14:30 uur SDC '12 JO17-1 - WVF JO17-1 16:30 uur SDC '12 9 - Wilhelminaschool 6 16:30 uur SDC '12 10 - Quick '20 10 16:30 uur SDC '12 JO19-4 - UD W. JO19-2G Uit 17-03-18 08:30 uur Losser JO11-2 - SDC '12 JO11-3 08:30 uur Losser JO11-4 - SDC '12 JO11-5 08:30 uur Oranje Nassau JO11-6 - SDC '12 JO11-9 08:30 uur Quick '20 JO11-15 - SDC '12 JO11-11 08:30 uur Quick '20 JO9-1 - SDC '12 JO9-1 08:30 uur Quick '20 JO9-11 - SDC '12 JO9-3 08:30 uur De Esch JO8-2 - SDC '12 JO8-3 09:30 uur Losser JO11-6 - SDC '12 JO11-10 09:45 uur BWO JO11-5 - SDC '12 JO11-7 09:45 uur BWO MO13-2 - SDC '12 MO13-2 10:00 uur Rigtersbleek JO11-2 - SDC '12 JO11-4 10:00 uur Den Ham MO13-1 - SDC '12 MO13-1 10:30 uur Hellendoorn v.v. MO17-1 - SDC '12 MO17-1 11:45 uur ST: Emos⁄Achill E. MO15-1 - SDC '12 MO15-2 12:00 uur Eilermark JO13-1 - SDC '12 JO13-2 12:00 uur Oldenzaal JO13-1G - SDC '12 JO13-4 12:30 uur Zuid Eschmarke 2 - SDC '12 8 12:45 uur Stevo JO15-4G - SDC '12 JO15-6 13:30 uur NEO JO17-7 - SDC '12 JO17-5 13:45 uur Tubantia JO15-5 - SDC '12 JO15-5 14:30 uur Eilermark 2 - SDC '12 5 14:30 uur Juliana '32 5 - SDC '12 6 15:00 uur BWO JO19-2 - SDC '12 JO19-3 16:00 uur Achilles '12 4 - SDC '12 3 16:30 uur Oldenzaal JO19-1 - SDC '12 JO19-2 16:15 uur SDC '12 9 - Wilhelminaschool 6 16:30 uur SDC '12 10 - Quick '20 10 16:30 uur SDC '12 JO19-4 - UD W. JO19-2G Zondag 18 maart Thuis 09:30 uur SDC '12 45+1 - Ruurlo 45+1 10:45 uur SDC '12 3 - DSVD 2 10:45 uur SDC '12 5 - Lutte De 6 10:45 uur SDC '12 6 - Tukkers De 6 14:00 uur SDC '12 1 - Sc. Overwetering 1 Uit 18-03-18 09:00 uur TVC '28 9 - SDC '12 4

Programma UD Jeugd: Woensdag 14 maart: 19.00 uur UD W JO 11-2G - Bornerbroek JO 11-2 Zaterdag 17 maart: 14.30 uur UD W JO 19-1 - BWO JO 19-1 16.30 uur SDC '12 JO 19-4 - UD W JO 19-2G 14.30 uur UD W JO 17-1 - FC Berghuizen JO 17-1 11.15 uur Quick '20 JO 15-2 - UD W JO 15-1 14.30 uur Rood Zwart JO 15-3 - UD W JO 15-2G 12.30 uur UD W JO 15-3G - ATC '65 JO 15-6 10.00 uur TVC '28 JO 13-1G - UD W JO 13-1 11.00 uur UD W JO 13-2G - Reutum JO 13-1G 11.00 uur UD W JO 13-3G - Quick '20 JO 13-10G 10.00 uur UD W JO 11-1 - Losser JO 11-1 09.00 uur VMC JO 11-2G - UD W JO 11-2G 10.30 uur Juliana '32 JO 11-1 - UD W JO 11-3 09.00 uur SC. Enschede JO 9-1 - UD W JO 9-1 09.00 uur UD W JO 9-2G - De Tukkers JO 9-2G 09.00 uur UD W JO 9-3G - MVV '29 JO 9-3 09.00 uur UD W JO 8-1 - KOSC JO 8-2 08.30 uur AVC Heracles JO 8-3 - UD W JO 8-2G 10.00 uur UD W MO 11-1 - NEO MO 11-1 Maandag 19 maart: 18.30 uur UD W JO 15-3G - RSC JO 15-2 Donderdag 22 maart: 18.30 uur UD W JO 11-3 - Sparta Ensch. JO 11-7 Senioren: Donderdag 15 maart: 19.30 uur UD W 8 - MVV '29 9 Zondag 18 maart: 14.00 uur SVV '91 1 - UD W 1 11.15 uur UD W 2 - Victoria '28 2 11.00 uur NEO 4 - UD W 3 11.15 uur TVV 3 - UD W 4 09.00 uur UD W 5 - Saasveldia 5 10.00 uur UD W 6 - DTC '07 4 11.00 uur Vasse 4 - UD W 7 11.00 uur UD W 8 - Reutum 3 09.30 uur UD W 45 + 1 - Avanti W 45 + 1 11.30 uur DTC '07 VR 1 - UD W VR 1 Woensdag 21 maart: 20.00 uur MVV '29 4 - UD W 5 20.00 uur UD W VR 25 + 1 - Sp. Overdinkel VR 25 +1


Maak ook gebruik van deze specialisten in elke branche!! Metsel & Tegelbedrijf Keizer

Voor al uw exclusieve verlichting en een breed assortiment zilvertin

• voor al uw verbouwingen • metselwerken • tegelwerken Bentheimerstraat 26 7587 NH De Lutte Telefoon 0541 551859 06-30278811

Waar je ook bent... blijf op de hoogte van al het nieuws in de gemeente Dinkelland Kijk op: www.dinkellandvisie.nl

Denekamp naar cruciale wedstrijd FC Twente- Willem II Supportersvereniging FC Twente Denekamp blijft de moed er in houden onder het motto: wij steunen FC Twente ook in deze huidige voor de club ‘barre voetbaltijden’ door dik en dun! De juiste supportersmentaliteit en daarmee trekken ze zaterdag a.s. ook weer mee naar de Grolsch Veste om er hun FCT aan te moedigen in de cruciale wedstrijd met betrekking tot de onderste degradatieplaatsen op de ranglijst tegen Willem II. DENEKAMP

De Tilburgers verrasten het afgelopen weekend met een daverende overwinning op mogelijk aanstaand landskampioen PSV. Dat deden overigens ook de voor FC Twente mededegradatiekandidaten Sparta en NAC en in zekere zin zelfs FC Groningen. Bovendien wordt trainer Gert-Jan Verbeek steeds meer fel bekritiseerd, nadat hij nog geen half jaar geleden jubelend werd binnen gehaald. Ook door de media. De SV FC Twente Denekamp denkt, net als vele andere voetballiefhebbers, ongetwijfeld nog terug aan die mooie sponsoravond van SDC’12 vorig najaar met Verbeek als gast. Wat een enthousiasme en

wat een blijdschap deze trainer te hebben kunnen binnenhalen…. En nu, een half jaar later. Arme GertJan! Zaterdag a.s. gaat de Supportersvereniging uit Denekamp echter weer vol goede moed en enthousiasme naar de Grolsch Veste om deze Verbeek net als zijn spelers een hart onder de riem te steken. Ze laten hun cluppie immers ‘never alone’. Wie meewil om zaterdag FC Twente naar de eerste overwinning sinds geruime tijd te helpen aanmoedigen kan mee met de speciale bussen die de Sv FCT altijd laat rijden bij de thuiswedstrijden van Twente.

Voor de zeer belangrijke wedstrijd tegen Willem II (18.30 uur) is het vertrek vanaf de verschillende opstapplaatsen als volgt: Noord Deurningen, Rossum en Tilligte om 16.30 uur, Denekamp 16.45 uur (Nicolaasplein), Beuningen 16.55 uur en Oldenzaal 17.00 uur. De kos-

ten bedragen € 17,50 en dat is dan voor het entreeticket en het retourbusvervoer. De aanmelding voor deelname moet voor donderdag 15 maart a.s. 18.00 uur binnen zijn. Dat kan via mail@fctwente-denekamp.nl.

Een half jaar geleden tijdens een sponsoravond in Denekamp de toen zelf ook nog optimistische Gert-Jan Verbeek.

Twents songfestival ‘Loat oe heur’n!’

PBJ Het Twents Kleinkunst festival vindt dit jaar plaats op zondag 1 juli. Elk jaar wordt er een bijzonder element toegevoegd met een specifiek Twentse tint. Vorig jaar vond er een Twentse gedichtenwedstrijd plaats waarvoor bijna honderd gedichten werden ingezonden. De tien genomineerden hebben tijdens het festival op het podium hun eigen gedichten voorgedragen. Twents songfestival Dit jaar wordt er een muzikale wedstrijd uitgeschreven. Een Twents songfestival. Iedereen die in het Twents een tekst maakt en die op eigen of bestaande muziek zet en dit nummer zelf zingt of laat zingen, kan meedoen. Op de website www.twentskleinkunstfestival.nl is een inschrijfformulier te vinden en een toelichting over de voorwaarden. Een deskundige jury bestaande uit Harrie Nijhuis - streektaalconsulent, Hans Barkel -, Toon Lansink - entertainer, beoordelen onder leiding van Monique Sleiderink, bekend van RTVOost, de inzendingen. Tijdens een voorronde op 22 en 23 mei kan de creatie gepresenteerd worden aan de jury. De genomineerden kunnen hun muzikale wonderwerk brengen tijdens het Twents Kleinkunst festival op 1 juli en de song van de winnaar wordt bijzonder geplugd via verschillende kanalen en wordt op cd geproduceerd.Kom d’r bie en schrief met, zing met en doot met, want met Twents, doar is niks mis met … Meer informatie is te vinden op: www.twentskleinkunstfestival.nl en www.openluchtmuseumootmarsum.nl.


economie laten we de gemeentelijke belastingen zoals de OZB niet stijgen.

De dinkellandse VVD staat voor mooi wonen in een veilige, leefbare, toekomstbestendige gemeente

Je merkt het niet altijd, maar je hebt bijna elke dag te maken met de gemeente Dinkelland. Als je over het fietspad naar school fietst, het huisvuil wordt opgehaald, het nieuwe kunstgrasveld van de sportvereniging wordt aangelegd, als er een ‘huiskamer’ voor ouderen wordt geopend, er woningen gebouwd worden of je de Onroerend Zaak Belasting mag betalen, dat zijn allemaal zaken waar de gemeente Dinkelland mee van doen heeft.

De politieke partijen hebben verkiezingsprogramma’s gemaakt waarin ze hun plannen, ideeën en wensen uit de doeken doen. Het is aan jou om uit deze partijen en kandidaten er één te kiezen. Om je te helpen een keuze te maken, lees je tot aan de verkiezingen wekelijks in deze krant wat de deelnemende partijen belangrijk vinden en hoe ze over bepaalde zaken denken.

Over al deze zaken gaat de gemeenteraad, een groep van 21 vrouwen en mannen die besluiten nemen over allerlei dingen waarmee jij te maken hebt. Deze gemeenteraad, afgekort ook wel de raad genoemd, wordt rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. Als je stemt geef je deze volksvertegenwoordigers letterlijk een stem en zo praat jij indirect vier jaar mee in de gemeenteraad. En dat is een voorrecht waar je dankbaar voor mag zijn!

Deze week vertellen de partijen hoe zij denken over wonen, leefomgeving en duurzaamheid in de gemeente Dinkelland! van evenementen. Evenementen zorgen voor saamhorigheid, betrokkenheid en creativiteit. • Budgetten beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld bewonerscollectieven in wijken en kernen voor het beheren en onderhouden van de eigen woonomgeving.

maatschappelijke waarde. Lokaal Dinkelland is voorstander om voor elke kern een passend plan op te stellen, waarin de diversiteit van de kern wordt weergegeven met ruimte voor ontspanning, zakelijke en informatieve ruimtes, jongerenwoningen, tiny houses en (knarren) hofjes.

LOKAAL DINKELLAND: EEN OPEN VIZIER, EEN HELDER VERHAAL, DE INWONER CENTRAAL. Lokaal Dinkelland wil inzetten op ontwikkeling van woonplannen binnen de kernen en daarbij ruimte bieden aan nieuwe woonconcepten voor jong en oud. Lokaal Dinkelland wil aandacht voor duurzaamheid, aandacht voor “kleine” projecten en initiatieven van inwoners. Lokaal Dinkelland wil samen met de inwoners zorgen voor een goede woon- en leefomgeving. WONEN IN DINKELLAND Een belangrijke taak voor de gemeente, samen met de kernen, is de invulling van de lokale woonbehoefte. Elke kern dient levensloopbestendig te zijn. Er is veel behoefte aan woonmogelijkheden voor jong en oud. Hierin hebben ook woningcorporaties een taak. Binnen de kernen is nog veel ruimte voor woningbouw. Lokaal Dinkelland is van mening dat er een inventarisatie van leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen moet worden gemaakt waaraan een bestemming wordt gekoppeld op basis van wensen in de gemeente. Initiatieven daartoe moeten beoordeeld worden op hun

DUURZAAMHEID IN DINKELLAND Wij willen aandacht voor duurzaamheid, aandacht voor ‘kleine’ projecten en initiatieven van inwoners. Er zijn momenteel al mooie initiatieven en wij willen hierbij een verbindende rol spelen. Daarnaast heeft de gemeente een voorbeeldrol en moeten we zelf duurzaamheidsinitiatieven ontwikkelen voor gemeentelijke gebouwen, zoals de DorperEsch en het gemeentehuis. De Noordoost Twente gemeenten werken samen aan de doelstelling om in 2023 20 procent duurzame energieopwekking te realiseren. Die doelstelling ondersteunt Lokaal Dinkelland. Het beleid over duurzaamheid zal in de komende jaren opgesteld moeten worden. Dit willen we samen met u als inwoner doen. OPENBARE RUIMTE IN DINKELLAND Het onderhoud van het groen verdient extra aandacht. Elke grondeigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn grond. Dat maakt de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte, van het groen. Natuurlijk kun je daar de inwoners bij betrekken. Door bijvoorbeeld een deel van deze budgetten in handen te geven van kernraden en buurten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Nijstad I en Nijstad II (Weerselo), de Roerdomp (Denekamp) en het centrum van Noord Deurningen. Daarnaast kunnen in de openbare ruimte, op initiatief van inwoners, buurtverzamelplekken komen. Deze zorgen voor meer betrokkenheid bij de buurt en zijn een sociale ontmoetingsplek. Onze kandidaten en ons programma kunt u vinden op www.lokaaldinkelland.nl Stem 21 maart op Lokaal Dinkelland – lijst 1 – duidelijk, vernieuwend, betrokken.

Elke kern in Dinkelland heeft zijn eigen identiteit. De wensen en behoeften verschillen per kern. CDA Dinkelland juicht ideeën en initiatieven van mensen en groepen inwoners (burgerinitiatief) zeer toe. Burgerinitiatieven dragen bij aan een veilige, betrokken en aantrekkelijke kern. Wij noemen dit ‘Nieuw Noaberschap’. Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomgeving is waar het in de (eigen) kern om draait. Schoon, heel en veilig is de norm. Nieuw Noaberschap hebben wij vormgegeven in MijnDinkelland 2030!. De komende vier jaar willen wij dit proces doorzetten en waar mogelijk versnellen. Het CDA gaat voor leefbare kernen waar mensen met elkaar samenleven en zelf initiatief nemen voor de eigen leefomgeving (Nieuw Noaberschap). Leefbaarheid als basis van geluk. HET CDA EN WERKEN AAN EEN STERKE SAMENLEVING. CDA Dinkelland gaat voor: • Goed basisonderwijs, waarbij gestreefd wordt naar een basisschool in elke (kleine) kern. • Het stimuleren van maatschappelijke organisaties en/of verenigingen in wijken en kernen om elkaar te ondersteunen in de zorg voor jong en oud. • Het faciliteren, ondersteunen en versterken

WONEN Het is mooi wonen in Dinkelland in het prachtige coulisselandschap. De Dinkellandse VVD wil dat dit voor iedereen mogelijk is. Voor de huidige inwoners, maar ook voor mensen die hier graag willen komen wonen. Bouwen voor starters en senioren op basis van vraag en niet op basis van aanbod. Om de huizen betaalbaar te houden moeten we de komende 4 jaar doorgaan met de startersleningen. Dit is goed om jongeren binnen de gemeente de mogelijkheid te geven een woning te kopen. Oudere mensen moeten vaak langer thuis wonen. Daar moeten we rekening mee houden en zorgen dat de vraag aansluit bij het aanbod. We moeten wel oppassen dat we niet alleen naar de korte termijn kijken. Vooral de toekomst is van belang. Mijn Dinkelland 2030! heeft hierin een belangrijke plaats, omdat Dinkellanders samen nadenken over de toekomst van Dinkelland. Wonen in Dinkelland is aantrekkelijk maar moet ook aantrekkelijk blijven. Om de individuele burger en bedrijven mee te laten profiteren van de groeiende

HET CDA EN BETAALBARE WONINGEN EN VERDUURZAMING VAN WONINGEN. CDA Dinkelland zet zich in voor: • In alle kernen mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen, bij voorkeur binnen de kernen op zogenoemde inbreidingslocaties. • Stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen door het invoeren van ‘groene leges’. Dit betekent lagere leges als een woning wordt verduurzaamd. • Het behoud van starters- en blijversleningen. • Bouwen naar behoefte en vraag, in de huursector én koopsector. • Overleg met woningcorporaties over nieuwe vormen van wonen en huren. Hierbij is specifiek aandacht voor ouderen en jongeren en voor maatregelen om huurwoningen te verduurzamen. • Onderzoeken of het mogelijk is om een fonds te creëren voor het verduurzamen van bestaande woningen. HET CDA EN DUURZAAMHEID Het CDA zet serieus in op een duurzame energievoorziening door energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Wij verwelkomen lokale initiatieven voor duurzame energie. Omwonenden moeten daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een investering in de eigen gemeenschap. Wij willen duurzame energie, passend in het landschap. Duurzaamheid gaat niet alleen over de (leef)omgeving en milieu, maar ook over het verantwoord omgaan met geld. Wij werken er voortdurend aan om de lasten voor onze inwoners en bedrijven te beperken. DAAROM STAAT HET CDA VOOR HET: • Zo min mogelijk laten stijgen van de lokale belastingen zoals OZB, afvalstoffen- en rioolheffing. • Realistische gemeentelijke reserves voor tijden dat het even iets minder gaat. • Transparant zijn in de uitgaven van de gemeente. • Kritisch overwegen en beoordelen van gemeentelijk (grond)bezit en uitgaven aan grond. Meer informatie over het CDA Dinkelland én ons verkiezingsprogramma staat op www.cda.nl/dinkelland. Volg ons ook op facebook en twitter @CDADinkelland.

Kies, Stem en Beslis mee over je leefomgeving

nodig is om plezierig in Dinkelland te kunnen wonen. Zij maken plannen en de gemeente maakt uitvoering binnen vooraf gestelde kaders mogelijk.

LEEFOMGEVING Mooi wonen houdt ook in dat er een stabiele en veilige leefomgeving is. Hiertoe behoren de belangrijkste levensbehoeften in de nabijheid te zijn. De Dinkellandse VVD vindt dat het goed is dat er drie verzorgingskernen zijn. De dorpen Denekamp en Weerselo en de stad Ootmarsum. De overige kernen liggen in de directe nabijheid van deze kernen. De Dinkellandse VVD zal economisch alle mogelijkheden inzetten om de benodigde faciliteiten te behouden. Een stabiele en veilige leefomgeving met een gezonde atmosfeer is mogelijk als we ons houden aan de regels en afspraken die we samen hebben gemaakt. Overtredingen worden gestraft: streng maar rechtvaardig. Een goede leefomgeving betekent ook een sterke impuls voor het welzijn van de inwoners. DUURZAAMHEID Willen wij het mooi houden in Dinkelland dus zullen we zorgvuldig om moeten gaan met onze energie, met ons landschap en onze middelen. Nu de gasvelden in Groningen minder gebruikt gaan worden zijn alternatieven noodzakelijker geworden, zoals zonne-energie door middel van panelen, windenergie via windtunnels of turbines. De Dinkellandse VVD wil daarnaast lokale en regionale initiatieven op het gebied van duurzaamheid omarmen. Bijvoorbeeld Mineral Valley Twente die afvalstoffen omvormen tot bruikbare grondstoffen en Energie Coöperatie IJskoud waarbij d.m.v. mestvergisting biogas wordt geproduceerd dat o.a. door Bonfait gebruikt wordt. Ook duurzaam bouwen met milieuvriendelijke materialen en in de toekomst energieneutraal willen we stimuleren. Wij willen hiervoor substantieel geld (subsidies) beschikbaar stellen en hebben dit meegenomen in de begroting voor 2018. DE DINKELLANDSE VVD STAAT VOOR EEN HECHTERE SAMENWERKING TUSSEN ONDERNEMERS, ONDERWIJS, ONDERZOEK EN OVERHEID. DIT DOEN WE MET OPGESTROOPTE MOUWEN. KIES VOOR DOEN, KIES VOOR DE DINKELLANDSE VVD.

ZEKER ZIJN VAN LEEFBARE KERNEN Mensen worden gemiddeld ouder, en vaak ook ouder in goede gezondheid. Zelfstandig blijven wonen in de eigen woning blijkt soms niet goed mogelijk, maar er zijn weinig alternatieven. De behoefte aan hulp en zorg neemt toe. Tegelijkertijd verlaten jongeren de kern voor bijvoorbeeld studie, werk of voorzieningen. Daardoor verandert de huishoudensamenstelling in de kern snel, en neemt het economisch draagvlak voor de nog resterende voorzieningen steeds verder af. De PvdA kiest ervoor samen met de bewoners de leefbaarheid op peil te houden en te verbeteren. Initiatieven van inwoners worden daarom door de gemeente gefaciliteerd: b.v. een buurtsuper die deels door mensen met een beperking wordt gerund, of voor nieuwe activiteiten in een gymzaal als sociale ontmoetingsplaats. Kleine scholen worden alleen gesloten als de kwaliteit van het onderwijs echt niet op niveau kan blijven. Als het schoolbestuur wil sluiten, dan onderzoekt de gemeente of doorgaan als openbaar onderwijs mogelijk is. Het bestuurlijk experiment “jongeren maken de toekomst” wordt met voorrang uitgevoerd. Jongeren weten zelf het best wat voor hen

zen naar omliggende plaatsen. Wij als D66 Dinkelland vinden dat er veel strakkere afspraken gemaakt moeten worden met de woningbouwvereniging. En als deze verzaakt dan moeten wij als gemeente zorgen voor een goed alternatief. Daarnaast moeten langdurig leegstaande winkels in de diverse centrums zo verbouwd worden dat er betaalbare huuren koopwoningen in gerealiseerd kunnen worden. Wij als gemeente moeten hier toezicht ophouden.

WONEN voor jong en oud, een van de belangrijkste thema’s van ons Verkiezingsprogramma 2018-2022 en dat niet zonder reden. Woningen bouwen in de vrije marktsector is geen probleem. In Dinkelland bestaat meer dan 80 procent uit woningen die door particulieren gebouwd zijn, maar hoe zit dit met jongeren die willen bouwen of ouderen die hun particuliere woning willen verkopen om kleiner te gaan wonen maar desondanks toch in hun eigen kern willen blijven wonen? En daar ligt in onze ogen juist nu het probleem. Er worden particuliere woningen gebouwd maar die zijn van een dusdanig hoog prijssegment dat jongeren en ouderen dit niet kunnen betalen. Heb je in elke kern geen aanbod voor beide doelgroepen, dan vertrekken ze naar elders en dat is de doodsteek voor elke kern. Wij vinden dan ook dat er naast gewone woningen betaalbare huur- en koopwoningen moeten komen voor jong en oud. En indien dit financieel niet haalbaar is moet er vanuit de woningbouwvereniging betaalbare sociale huurwoningen komen. Dit vergt niet alleen inspanning van de woningbouwvereniging maar ook van ons als gemeente. En helaas moeten we constateren dat dit de afgelopen jaren niet is gebeurd, waardoor wij nu in de problemen komen. Teveel jonge en oude mensen verhui-

LEEFOMGEVING Om de leefbaarheid in kleine kernen te stimuleren zal D66 Dinkelland een leefbaarheidsbudget in het leven roepen met initiatieven die wij als gemeente niet alleen faciliteren maar ook honoreren. Goede leefbaarheidsinitiatieven willen wij belonen met een bedrag van max. € 10.000,00 per jaar. Initiatieven op het gebied van wonen, zorg, energie, voorzieningen en verenigingsleven moeten zorgen dat de kernen leefbaar blijven. Naast dat wij in de gemeente Dinkelland het project “Dinkelland 2030” begonnen zijn zullen wij als overheid moeten zorgen voor een leefbaar platteland. Ook zullen contacten aangeboord moeten worden in Brussel waar miljoenen liggen te wachten op goede initiatieven. Ook hier zullen wij als D66 een voortrekkersrol in willen vervullen. Zeker in Dinkelland, die meerdere buurgemeenten heeft met Duitsland, is een internationale samenwerking van groot belang. D66 Dinkelland wil een veilige leefomgeving voor jong en oud waar men zich veilig voelt. DUURZAAMHEID Duurzaamheid is voor D66 Dinkelland van bijzonder groot belang. D66 is voorstander van duurzaamheid om te beginnen bij de gemeente zelf. Daarbij denken we aan het plaatsen van zonnepanelen of nieuwe alternatieve rendabele opties op het gemeentehuis, openbare ruimtes of op daken van bedrijven en agrarische panden in de omgeving. Tevens het gebruik van ledverlichting binnen de kernen maar ook op aantoonbare onveilige punten in het buitengebied. Om onze doelstellingen voor 2023 te bereiken zullen ook inwoners in samenwerking met de gemeente adequate oplossingen moeten verzorgen. Naast biogasinstallaties zou het plaatsen van een aantal windmolens in Dinkelland hieraan mee kunnen werken. WILT U UW STEM DOOR ONS LATEN HOREN? STEM D66 DINKELLAND Voor meer informatie: www.d66dinkelland.nl

ZEKER ZIJN VAN PASSEND EN BETAALBAAR WONEN De woningvoorraad in Dinkelland past niet bij de veranderende behoefte. Om de eigen woning geschikt te maken voor het ouder worden, kan het nodig zijn dat er een slaapkamer en badkamer op de begane grond komen, dat drempels worden weggenomen en dat nieuwe techniek wordt aangebracht. De gemeente faciliteert dergelijke plannen, en maakt het financieel mogelijk via de “blijvers-lening”. Nieuwe sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen worden gerealiseerd voor jongeren en voor ouderen. Ook in nieuwe woonvormen. Met de woningcorporaties worden harde prestatieafspraken gemaakt over hun inzet. ZEKER ZIJN VAN EEN DUURZAAME TOEKOMST Met de PvdA is Dinkelland in 2026 qua energie zelfvoorzienend en niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat scheelt voor het milieu, maar vooral voor de portemonnee! Dit kan door een mix van maatregelen. Naast energiebesparing worden o.a. zonne-energie, bodemwarmte, luchtwarmte en waterkracht ingezet. De gemeente werkt actief aan een energiecoöperatie voor en door inwoners en bedrijven in Dinkelland. Gemeentelijke gebouwen krijgen zonnepanelen, en nieuwe gebouwen worden energieneutraal gebouwd. Bij het tankstation aan de grens Rammelbeek wordt waterstof tanken mogelijk. De gemeentelijke voertuigen worden gefaseerd omgezet naar waterstof. Om het rendement te verhogen wordt samengewerkt met Nordhorn, om ook daar de voertuigen en b.v. busvervoer om te zetten naar waterstof. In samenwerking met de provincie en ondersteund door de TU-Twente wordt een geschikte locatie voor geothermie gezocht. Binnen vier jaar is aardwarmte één van de alternatieve energiebronnen in Dinkelland. Voor meer info: dinkelland.pvda.nl

willen: • nieuwbouw energieneutraal en aardgasvrij; • overgaan naar stroom en aard- of luchtwarmte in bestaande bouw; • aanschaf zonnepanelen bevorderen; • toestaan dat zonnepanelen op de grond worden gebouwd als een dak niet geschikt is; • windenergie opwekken waar dat het meest rendement oplevert en met de minste overlast; • een loket ‘duurzaamheid’ binnen de gemeente.

Tijd voor verandering; een frisse wind over ‘oale groond’ Groene idealen zijn nodig om onze wereld leefbaar te houden, nu en in de toekomst. Duurzaamheid loont! Het bespaart kosten en levert een gezonde en prettige leefomgeving op. Duurzaamheid betekent onder andere besparen op energieverbruik, hergebruik van grondstoffen en materialen, en duurzame energie opwekken. Groen moet je doen, en wat ons betreft vanaf vandaag! GroenLinks wil zich inzetten voor het woonplezier van de inwoners in Dinkelland. Dit betekent dat er autoluwe centra zijn met kleine winkels, galeries, cultuur en horeca, met hofjes in de kerncentra voor ouderen, met goede parkeergelegenheid aan de rand van de kernen en een goed telefoon- en internetbereik in heel Dinkelland. DUURZAME ENERGIE Werken aan vermindering van de CO2 uitstoot kan o.a. door energie duurzaam op te wekken. De ontwikkelingen gaan razendsnel en wij willen ons bij beslissingen op lokaal niveau daar naar richten. Een goede kosten-batenanalyse evenals argumenten van overlast bij bepaalde toepassingen zijn daarbij richtinggevend. Wij

GROEN Het karakteristieke coulissenlandschap is mede bepalend voor de identiteit van Dinkelland en daar willen we zuinig op zijn met (subsidies voor) actief onderhoud van deze landschapselementen. GroenLinks wil meer aandacht voor natuur en natuurbeleving in Dinkelland. Bestaand groen wordt divers en veelzijdig ter bevordering van de biodiversiteit. Wij willen: • Natura 2000 projecten voortvarend aanpakken; • voortbestaan (en uitbreiding van) De Ottershagen, één van de laatste bolwerken voor weidevogels in Twente; • burger en boereninitiatieven ter bevordering van biodiversiteit (herstel van bloemrijke bermen, akkerranden, tuinen en hooilandjes) en vermindering van erfverharding; • bestrijdingsmiddelen terugdringen; • boeren ondersteunen bij initiatieven om alternatieve vormen van landgebruik toe te staan SCHOON MILIEU Zuinig zijn op onze natuur en gelegenheid geven om daar van te genieten! Daar horen maatregelen bij om vervuiling tegen te gaan en schone lucht, water en bodem te bevorderen. Wij willen: • dat de afvalwaterinjecties in Dinkelland door de NAM stoppen; • dat vervuilende vervoerders en bedrijven aan banden worden gelegd; • beperken van de uitbreiding van bedrijventerreinen; • afval verminderen en scheiden bij de bron, de grootste vervuiler betaalt voor restafval, en een gelijke prijs per container restafval voor alle gemeenten die aanbieden bij Twence; • hergebruik van materialen; • ruimte voor water, waar we door de verandering van het klimaat ook binnen de bebouwde kom rekening mee moeten houden.


Prachtige weersomstandigheden tijdens

39e Midvastenloop Afgelopen zaterdag werd onder prachtige weersomstandigheden voor de 39ste keer de Midvastenloop gehouden. De Midvastenloop is een wandeling van maar liefst veertig kilometer door het landschap van Noordoost-Twente. De vele lopers startten zoals gebruikelijk tussen 7.00 en 9.00 uur bij de Blokhut aan de Tramweg in Rossum. De kracht van dit bijzondere evenement is dat jong en oud samen iets kunnen doen voor de ander die het minder heeft. Dit jaar wandelen de deelnemers voor twee goede doelen in Afrika. Het project Nadirkonyen van frater Hans Wennekes in Kenia kan al jaren rekenen op steun van de Midvastenloop. Dit jaar is het tweede project de start van een weeshuis Sunsuntila in Zambia. Gehandicapte kinderen hebben het extra moeilijk in Zambia Compound. Ze zitten meestal de hele dag verstopt in huis. Dankzij de zusters krijgen ze in de Victor Braun School voor gehandicapte kinderen onderwijs en fysiotherapie. De oudere kinderen leren matten en kleding maken. In deze school hebben de kinderen voor het eerst een eigen plaats waar ze vrienden maken en nieuwe dingen leren. Het weeshuis Sunsuntila en de Victor Braun school hebben leermiddelen en speelmaterialen nodig. Voor de lichamelijk gehandi-

capte kinderen zijn ook speciale spullen nodig, zoals een hometrainer en looprekken. Daar is natuurlijk geld voor nodig. Vaste deelnemers aan de Midvastenloop kennen inmiddels de route en weten dan ook dat er meerdere plekken langs de route zijn ingericht waar fruit, koffie of warme snacks werden aangeboden, zoals de kantines van SDC in Denekamp, KOSC in Ootmarsum, de sporthal in Weerselo en kampeerboerderij De Roezeberg. Onderweg waren achttien stempelposten.

Onze fotograaf heeft fotoâ&#x20AC;&#x2122;s gemaakt. Bekijk alle fotoâ&#x20AC;&#x2122;s van onze fotograaf op www.oypo.nl/dinkellandvisie.


Gemeentenieuws De officiële publicaties van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 15 maart 2018 Gemeente Dinkelland Nicolaasplein 5 Postbus 11, 7590 AA Denekamp t. (0541) 854100 f. (0541) 854320 e. info@dinkelland.nl i. www.dinkelland.nl

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vrij: 08:30 t/m 17:00 uur Openingstijden burgerzaken: Elke werkdag: 08:30 tot 12:30 uur Donderdag: 08:30 tot 20:00 uur

GFT afval scheiden, daar krijg je iets voor terug

Burgerlijke stand

17 maart landelijke compostdag

Overleden Mevrouw M.A. Masseling e/v Mensink Mevrouw M.G. Olde Keizer w/v van Benthem Mevrouw A.M.C. Mollink Mevrouw H. Hoffmann w/v Gerrits Mevrouw A.J. Wolters w/v Winkelman.

Op zaterdag 17 maart is de Landelijke Compostdag en u kunt die dag gratis compost afhalen in zakken van 20 liter. Met deze actie worden de inwoners van de gemeente Dinkelland bedankt voor hun inspanning om het gft goed te scheiden! Alleen goed gescheiden gft kan worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost. Het resultaat is een hoge kwaliteit compost van eigen bodem. Publieksactie Daarnaast maakt u ook nog kans op een leuke attentie. Aan één van de compostzakken is een Gouden Envelop bevestigd met daarin een bon die recht geeft op een leuke attentie. Wanneer en waar? De compostdag vindt plaats op zaterdag 17 maart. Op de volgende locaties bent u welkom om compost op te halen: Voormalig gemeentewerf Denekamp Hanzeweg 2, Denekamp Openingstijden: 10:00 tot 12.00 uur Gemeentewerf Ootmarsum De Koggelsteeg 2 Ootmarsum Openingstijden: 10.00 tot 12.00 uur Sportpark De Echelpoel Gunnerstraat 31 Weerselo Openingstijden: 10.00 tot 12.00 uur Deze actie geldt zolang de voorraad strekt.

Gevonden en verloren voorwerpen @Dinkellandinfo gemeentedinkelland

facebook.com/ gemeente.dinkelland

Storingen openbare ruimte Buiten kantooruren: 06-54975991 (uitsluitend voor spoedeisende zaken)

Storingen rioolgemaal: 06-54933882

Gevonden: Verloren: 1 laptop, 1 gehoorapparaat, 1 tassen, 2 portemonnees, 1 kentekenplaat

Overzicht spreekuren Dinkelland Spreekuren in het gemeentehuis in Dinkelland U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken, maar u kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis. U wordt dan doorverwezen naar het betreffende spreekuur. Spreekuur

Locatie en tijd*

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost Nederland Het spreekuur waar men terecht kan voor meer informatie en vragen over schulden.

Elke donderdagmorgen in de even weken van 9.00 uur tot 11.00 uur in het gemeentehuis van Dinkelland

Consulent Werkplein Almelo Het spreekuur voor vragen heeft over re-integratie (werk)

Elke woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in het gemeentehuis van Dinkelland

Consulent Werkplein Almelo Het spreekuur voor vragen over uitkeringen, bijzondere bijstand en aanverwante zaken

Elke woensdagochtend in de even weken van 10.00 uur tot 12.00 uur in het gemeentehuis van Dinkelland

(24 uur via gemeentelijke storingsmonteur)

Voor overige dringende klachten en/of calamiteiten buiten kantooruren die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag en betrekking hebben op veiligheid en handhaving kunt u bellen met 06-14758549:

Voor meer informatie kijk in de gemeentegids of op www.dinkelland.nl

Redactie: Gemeente Dinkelland, Team Communicatie De ambtelijke organisatie van de gemeente Tubbergen en Dinkelland werken samen onder de naam:

* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

Spreekuren op een andere locatie in Dinkelland U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken. U kunt gewoon op de locatie binnenlopen. Spreekuur Voedselbank Pakket afhalen

Sociaal team (Wij in de buurt) Spreekuur voor vragen over o.a.: de opvoeding van kinderen, (dreigende) financiële problemen of over ondersteuning bij de zorg van een zieke partner.

Locatie en tijd* Afhaalpunt Rode Kruis DinkellandOldenzaal, Nordhornsestraat 64, Denekamp. Elke vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 15.30 uur. Iedere werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur in het Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 21

Gemeenteraadsverkiezingen & Referendum: Geen stempas ontvangen? Op 5 maart ontvangt u de stempassen in de brievenbus. Let op, u ontvangt twee stempassen in één enveloppe. Eén stempas voor het referendum en één stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen. Heeft u op 5 maart geen stempassen ontvangen of bent u uw (beide) stempas(sen) kwijtgeraakt? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan op twee manieren, persoonlijk aanvragen of schriftelijk aanvragen. 1. Persoonlijk aanvragen Als u uw stempas kwijt bent of niet hebt ontvangen kunt u tot dinsdag 20 maart 2018 12:00 uur, een vervangende stempas aanvragen. Dit kunt u doen bij de afdeling Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Hierbij moet u zich identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs: dat mag dus niet zijn verlopen! Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. 2. Schriftelijk aanvragen Het aanvraagformulier vervangende stempas kunt u via www.dinkelland.nl -> verkiezingen -> gemeenteraadsverkiezingen downloaden, printen, invullen, ondertekenen en versturen (zonder postzegel) naar: Gemeente Dinkelland, team verkiezingen Antwoordnummer 1241 7570 WK Oldenzaal of mailen naar info@dinkelland.nl. Vergeet niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen. Het aanvraagformulier moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 zijn ontvangen. De nieuwe stempas kan alleen worden toegezonden naar het officiële woonadres waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Hebt u nog vragen? Neem contact op met de afdeling Klant Contact Centrum, het team verkiezingen, telefoonnummer 0541-854100

Informatie over Weerselo op www.dinkelland.nl/weerselo De informatie van www.mijnweerselo.nl gaat over naar www.dinkelland.nl/weerselo. Zoals in eerdere berichtgeving is aangegeven heeft bureau Over Morgen het stokje centrumontwikkeling doorgegeven aan de gemeente. De website www.mijnweerselo.nl houdt hierdoor op te bestaan. De informatie die op deze website staat is overgezet naar www.dinkelland.nl/weerselo. Vanaf 12 maart 2018 wordt u via de gemeentelijke website op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in Weerselo. Een bezoek vanaf 12 maart 2018 aan www.mijnweerselo.nl wordt automatisch doorgeleid naar de informatie op de gemeentelijke website.

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Dinkelland! Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram!


De officiële publicatie van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 15 maart 2018

Grote opkomst bij opening Bokashi kuil in Vasse

Horecaondernemers opgelet!

In februari en maart worden de eerste Bokashi-kuilen uitgereden over gras- en maïsland. Op donderdag 8 maart werd één van deze kuilen officieel geopend door de betrokken loonwerkers en de wethouders Erik Volmerink (gemeente Tubbergen) en Alfons Steggink (gemeente Dinkelland). Een mooie gelegenheid om de kleine 100 aanwezigen tijdens deze informatieve middag te laten zien hoe een Bokashi-kuil eruit ziet, wat de voor- en nadelen zijn van Bokashi en hoe Bokashi tot stand komt.

Overgangsregeling Sociale Hygiëne Bij het aanvragen van een drank- en horecavergunning wordt er door de gemeente gebruik gemaakt van het SVH register. Uit dit register blijkt of een persoon voldoet aan de vereisten ten aanzien van de Sociale Hygiëne. Veel ondernemers en leidinggevenden komen erachter dat zijn niet geregistreerd staan in dit register. Hierdoor kan de lopende exploitatie van bestaande bedrijven in gevaar komen, wanneer zij b.v. een vergunning willen wijzigen of een extra zaak willen openen. Medio 2015 is het bijschrijven in het Register aangescherpt. Op basis van deze aanscherping is de zogeheten lijst met Voorlopige bewijsstukken (een overzicht van diploma’s die recht geven op een bijschrijving in het register) begin 2017 aangepast en zijn veel oude diploma’s vervallen. Het gaat vooral om diploma’s in bezit van mensen die lang in de branche werken als ondernemer of leidinggevende, maar niet geregistreerd staan. Overgangsregeling tot 1 mei 2018 Voor medewerkers en ondernemers met een inmiddels oud diploma, biedt SVH de mogelijkheid om op basis van hun oude diploma het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen, zodat ze hiermee op de juiste wijze in het Register Sociale Hygiëne worden opgenomen. Hiervoor moeten de diploma’s overhandigd worden, waarna de SVH bepaalt of een oud diploma recht geeft op het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne Welke oude diploma’s komen in aanmerking? Van een groot aantal diploma’s heeft SVH onderzocht of deze in aanmerking komen voor een SVH Diploma Sociale Hygiëne. De SVH en de LEC-SVH hebben een actueel overzicht van bewijsstukken op hun website geplaatst.

Het berm- en slootmaaisel is afkomstig van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen en is naar lokale ondernemers gebracht voor bewerking op de landbouwpercelen. Beide gemeenten hebben in samenwerking met drie loonwerkers (Poppink, Gerwers en Postel) op drie verschillende locaties in totaal vier Bokashi-kuilen aangelegd. Het maaisel verbetert de vruchtbaarheid van de bodem en zorgt ervoor dat de bodem vocht en daarmee ook de nutriënten beter vasthoudt. Hierdoor verbetert de ‘sponswerking’ van de bodem en worden piekafvoeren van regenwater verminderd. Voor de agrarische bedrijfsvoering is het maaisel gunstig, omdat er minder verslipping en verdichting van de bodem optreedt. Zo is er minder kans op droogteschade en zijn er dus vitalere gewassen. Dat betekent een gezondere bodem en een hogere opbrengst. Kleine Kringloop De Kleine Kringloop heeft ook als voordeel dat de CO2-emissie afneemt. Het maaisel wordt over minder grote afstanden vervoerd en mogelijk wordt er extra CO2 in de bodem opgeslagen via het maaisel. Bovendien worden positieve effecten verwacht voor de biodiversiteit door het verschralen van bermen en sloten. Met het hergebruik van maaisel in de directe regio, creëren gemeenten en lokale ondernemers een zogenoemde ‘Kleine Kringloop’. Hierdoor wordt bermgras niet langer gezien als afvalstof, maar kan het dienen als grondstof. Mineral Valley verbindt De veldexcursie, die gecombineerd wordt met de opening van de Bokashi-kuil, wordt samen met de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente georganiseerd. Mineral Valley verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en de afvalstoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen. Om deze verbinding tot stand te brengen, organiseert Mineral Valley verschillende activiteiten, waaronder veldexcursies, zoals deze. Door kennis en ervaring te delen, dragen we bij aan een beter milieu en nieuwe kansen voor de regionale economie.

Sociale kaart Dinkelland Tubbergen Voor uw hulpvragen op de volgende thema’s: zorg en gezondheid, wonen en huishouden, woonomgeving en vervoer, geldzaken, actief zijn en meedoen, werk, jeugd en gezin, mijn buurt. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl

Officiële publicatie Actualiteiten Ingekomen aanvraag Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen. De stukken kunnen na telefonische afspraak worden ingezien in het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing is genomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur. Ingekomen is onder meer een aanvraag: met betrekking tot: Waar? Wat en wanneer? Denekamp, centrum Tutti Italia op 20 en 21 mei 2018 Deurningen, Oude Postweg, Het Beuvink en Sniedersveldweg

ontheffing stookverbod 2018 en 2019

Nutter, Dalweg

ontsteken paasvuur op 1e Paasdag 2018 en 2019

Weerselo, Burgemeester Scholtensplein

standplaatsvergunning voor de verkoop van kipproducten en braadworst

Meer informatie? Op de website www.svh.nl staat alle informatie, onder welke voorwaarden bepaalde oude diploma’s in aanmerking komen en wat de procedure is. Wilt u deze procedure en/of andere aanvullende informatie ontvangen, stuur dan een email naar lec@svh.nl, onder vermelding van overgangsregeling.

Zaterdag 24 maart Landelijke Opschoondag Eén buurt, één missie. Doe ook mee! Op zaterdag 24 maart vindt de Landelijke Opschoondag weer plaats. Op deze dag organiseren mensen door het hele land diverse opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden. Mee doen is eenvoudig en leuk. Kom ook in actie voor een schone buurt! De Landelijke Opschoondag is een initiatief van Nederland Schoon dat in de ROVA-gemeenten wordt gefaciliteerd vanuit het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon. Deze dag heeft als doel om de mensen in jouw buurt, straat of van jouw vereniging enthousiast te maken om samen te zorgen voor een schone leefomgeving. Iedereen kan mee doen! Iedereen vindt een schone straat belangrijk. En iedereen kan zijn steentje bijdragen om zwerfvuil aan te pakken. Doe samen met buren, familie, vrienden of (sport) vereniging mee aan de Landelijke Opschoondag. Samen vegen en opruimen is gezelliger. En waar het schoon is blijft het schoon. Gewoon doen! Opruimacties in het ROVA-werkgebied kunnen aangemeld worden via www.mooischoon.nl/landelijke-opschoondag. Deelnemers worden gefaciliteerd met hulpmiddelen zoals afvalgrijpers, ringen, vuilniszakken, handschoenen en veiligheidshesjes. #LOD2018 Heel Nederland komt samen in actie. Volg alle opruimacties via de hashtag #LOD2018.

Weerselo, centrum

Palmpasenoptocht op 25 maart 2018

Verleende vergunning of ontheffing Afgelopen periode zijn een of meer vergunningen en/of ontheffingen verleend. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken na de verzending aan de aanvrager. Het betreft: Waar? Wat en wanneer? Verzonden Deurningen, Oude Postweg, ontheffing stookverbod 2018 en 2019 05-03-2018 Het Beuvink en Sniedersveldweg Nutter, Dalweg

ontsteken paasvuur op 1e paasdag 2018 en 2019

05-03-2018

Tilligte, Frensdorferweg 7

ontheffing stookverbod 2018 en 2019

07-03-2018

Weerselo, Burgemeester Scholtensplein

standplaatsvergunning voor de verkoop van kipproducten en braadworst

06-03-2018

Kennisgeving meerjarenvergunning Voor onderstaande, regelmatig terugkerende activiteit is indertijd een vergunning verleend voor


De officiële publicatie van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 15 maart 2018

meerdere jaren. Binnenkort zal die activiteit weer worden uitgevoerd. Deze mededeling is alleen informatief. Er is tegen deze mededeling geen bezwaar of beroep mogelijk. Waar? Wat en wanneer? Saasveld, Koninksweg 20 JFS Ekstra weekend van 6 t/m 8 april 2018 Tilligte, Damweg, Hunenborgseweg en Hooimatenweg

Kemveldloop op 22 augustus 2018

Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders hebben een of meer verkeersbesluiten genomen. Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant, te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij burgemeester en wethouders: Waar? Wat houdt het besluit in? Denekamp Van woensdag 14 tot maandag 19 maart 2018 worden het Nicolaasplein en een gedeelte van de Grotestraat ter hoogte van huisnummer 4 afgesloten voor alle verkeer in verband met de voorjaarskermis.

dingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de bezwarentermijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Meestal mag van een omgevingsvergunning pas gebruik gemaakt worden als de bezwarentermijn is verstreken. Alleen van een omgevingsvergunning om te bouwen mag doorgaans meteen gebruik gemaakt worden. Maar wie begint te bouwen zolang de bezwarentermijn nog niet is afgelopen, bouwt wel op eigen risico. Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor: Waar? Project Verzonden Agelo, Bekhuisweg 3 het rooien van zeven eiken 08-03-2018 Denekamp, Zuudplas 7

het bouwen van een vrijstaande woning

08-03-2018

Lattrop-Breklenkamp, Kraakenhof, kavel 1-2

het bouwen van een woning

07-03-2018

Ootmarsum, Brookhuis 2 het bouwen van een schuur

08-03-2018

Ootmarsum, hoek Westwal/Marktstraat

het plaatsen van een kunstwerk

09-03-2018

Denekamp

Op zaterdag 5 mei 2018 wordt op een gedeelte van de Kanaalweg het parkeren verboden in verband met trekkertrek wedstrijden.

Ootmarsum, tegenover De Brake 4

het bouwen van vier bruggen

09-03-2018

Deurningen

Op donderdag 10 mei 2018 worden het St. Plechelmusplein en een gedeelte van de Hoofdstraat afgesloten voor alle verkeer in verband met het dauwtrappersfeest.

Rossum, Bentertsteeg 10 het plaatsen van een dakkapel

05-03-2018

Rossum, Haarstraat 39

het bouwen van een wagenberging ter vervanging van twee schuren

08-03-2018

Op 6 mei 2018 wordt het parkeren op een gedeelte van de Bornsestraat verboden in verband met trekkertrek wedstrijden.

Saasveld, Bornsestraat 62

het kappen van vier Amerikaanse eiken

05-03-2018

Weerselo, Erve Spikkert 29 (Spikkert II, kavel 20)

het bouwen van een vrijstaande woning

08-03-2018

Gemeente Dinkelland, Eijlersplein nabij nr 5 in Denekamp, Burgemeester Scholtensplein en Spikkert tussen 7 en 9 in Weerselo

het vellen van tien bomen

09-03-2018

Saasveld

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen Als iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd, kunnen burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen deze persoon uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”. Uitschrijving kan tot gevolg hebben dat men geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om altijd op het juiste adres ingeschreven te staan. Voordat burgemeester en wethouders iemand uitschrijven, maken zij hun voornemen daartoe bekend. Belanghebbenden kunnen dan gedurende vier weken na die bekendmaking hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling via het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit te schrijven uit de basisregistratie personen: Voorletter(s) Geboren Adres van registratie Uitschrijving per: en naam Y. Dimova 26-12-1973 Potmaten 5A, Denekamp 19-02-2018

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt” Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen, bestemmingsplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt of in de hele gemeente? Dan kunt u: − zich aanmelden voor de e-mailservice; dan krijgt u een e-mail telkens als er een publicatie is; − de nieuwe app voor smartphone of tablet installeren. Deze app is beschikbaar voor Apple (iOS), Android en Windows. U kunt zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw huis of bedrijf. Inschrijven kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze link kunt u ook op het internet informatie opvragen zonder dat u bent ingeschreven. Dat kunt u dan doen door het opgeven van uw postcode.

Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer besluiten burgemeester en wethouders of een milieueffectrapport moet worden gemaakt bij de voorbereiding van een besluit dat betrekking heeft op een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Zij nemen hun besluit op basis van een door de initiatiefnemer ingediende “aanmeldingsnotitie”. Een dergelijk besluit is ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar of beroep. Eventuele bezwaren kunnen later tegen het uiteindelijk te nemen besluit worden ingebracht. Met ingang van heden ligt gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis het besluit van burgemeester en wethouders dat geen milieueffectrapport is vereist voor: Plaats, adres Betreft: Agelo, Oppersveldweg 8 aanmeldingsnotitie MER

Ruimtelijk beleid Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied, Hoofdstraat 7 te Lattrop”

Omgeving en milieu

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 februari 2018 heeft vastgesteld:

Aanvraag omgevingsvergunning Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet in principe binnen 8 weken op de aanvraag worden beslist. Van de ontvangst van een aanvraag moet openbaar kennis worden gegeven. Het is echter niet mogelijk naar aanleiding van die kennisgeving bezwaren of zienswijzen in te dienen. Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag - reguliere procedure - voor: Waar? Project Ingekomen Agelo, Bekhuisweg 3 het bouwen van een ligboxenstal 27-02-2018 Ootmarsum, Wildehof 2 het plaatsen van een beeld

03-03-2018

Rossum, Bentertsteeg 10 het plaatsen van een dakkapel

26-02-2018

Weerselo, Legtenberger- het uitbreiden van het gemeenschapscentrum straat 6 't Trefpunt

22-02-2018

Saasveld, Postweg 12

het kappen van twee eiken

26-02-2018

Deurningen, Esrand 8

het bouwen van een woning

06-03-2018

Denekamp, Eurowerft 2 het uitbreiden van een woning

05-03-2018

Ootmarsum, Almelosestraat 1

06-03-2018

het bouwen van vijf woningen

M.E.R.- beoordelingsbesluit betreffende aanmeldingsnotitie Opperveldsweg 8, Agelo

Verleende omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorberei-

het bestemmingsplan “Buitengebied, Hoofdstraat 7, Lattrop”. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van Loon- en grondverzetbedrijf Wassink mogelijk. De bedrijfsbestemming wordt uitgebreid met 1.571 m2 zodat aan de achterzijde twee schuren kunnen worden vergroot/verlengd. De vergroting van de bedrijfsbebouwing bedraagt circa 1.225 m2. Ter inzage Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 16 maart t/m 27 april 2018 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.1774.BUIBPHOOFDST7VG01. De directe link hiernaar is: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1774.BUIBPHOOFDST7-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen. Beroep Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen het bestemmingsplan beroep worden ingediend door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te


De officiële publicatie van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 15 maart 2018

stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Vragen? Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. N. van Benthem van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0541-854100. Burgemeester en wethouders voornoemd

Rechtsbescherming

Bezwaar Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft. Als het tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats. Die heroverweging kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan een nieuw besluit wordt genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter. Beroep Beroep wordt ingesteld bij een bestuursrechter. Als beroep openstaat tegen een besluit is bij de bekendmaking daarvan vermeld welke bestuursrechter bevoegd is. Ook wordt daarbij vermeld wat de voorwaarden zijn om in beroep te kunnen gaan. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hoger beroep Hoger beroep wordt ingediend bij een hogere rechter tegen een uitspraak van een rechtbank. De rechtbank vermeldt de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij haar uitspraak.

Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften: Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp. Telefoon: 0541-854100, fax: 0541-854320, e-mail: info@Dinkelland.nl. Zienswijzen en bedenkingen Zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen besluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit.

Voorlopige voorziening Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen. Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

je lid worden van de vereniging? Of wil je meer doen op het gebied van EHBO. Word dan actief als vrijwilliger in de eerste hulpverlening bij evenementen.

Al meer dan 750 handtekeningen:

‘Wij willen óók een ‘stoomcabine’ in de nieuwe zwemaccommodatie!’ Het zit een groot aantal gebruikers van de stoomcabine in de zwemaccommodatie van de Dorper Esch dwars dat in de plannen voor de nieuwe zwemaccommodatie geen stoomcabine meer is opgenomen. Dagelijks duiken namelijk velen tijdens hun vaste zwemuurtje even in die stoomcabine, maar tot hun grote teleurstelling staat die niet meer opgenomen in de komende nieuwe zwemaccommodatie. Even het zwemwater uit en een stoombeurtje en dan weer zwemmen, aldus Annet Grobbe, één de gebruikers. DENEKAMP

Op de foto Saskia Grobbe en enkele gebruikers van stoomcabine met de handtekeninglijsten

Zij weet zich in haar streven om ook een stoomcabine in de nieuwe zwemaccommodatie ter beschikking te hebben binnen één week gesteund door zeker 750 zwembad bezoekers. Dat is namelijk het aantal handtekeningen, dat haar dochter Saskia Grobbe verzamelde tijdens haar speciale actie daarvoor in het zwembad. Bij het maken van bijgeplaatste foto blijkt die support heel duidelijk. Meerdere zwemmers komen even het bad uit om gelijktijdig hun sympathie voor de actie van moeder en dochter Grobbe te ondersteunen. ”Geen wonder, want heel veel mensen maken regelmatig gebruik van die cabine. Mensen met reumatische klachten, mensen met ademhalingsproblemen, maar ook veel anderen, omdat het hen goed doet, letterlijk ‘oplucht. Binnen zes dagen heb ik 750 handtekeningen verzameld hier in het bad, ” aldus Saskia.

Al meer dan 750 handtekeningen binnen één week…. Het is een spontane actie van de vaste zwembadbezoekers die geheel buiten het zwembadpersoneel om gaat. Zij hebben de hoop, dat er nadrukkelijk gekeken wordt naar hun verzoek. Bij de recent plaatsgevonden officiële opdrachtverlening aan het bouwconsortium Noabers werd immers nogmaals benadrukt dat het nieuwe sportcomplex een complex wordt voor alle inwoners van Dinkelland en, zo wordt eveneens gesteld: ‘…..ook tijdens de uitvoering van de bouw willen we zorgvuldig met omwonenden en belangstellenden communiceren… ’. Er komt dus een verzoek van misschien wel duizend ‘belangstellenden’ om toch ook een stoomcabine te realiseren. Die is immers altijd volop gebruikt in de straks oude zwemaccommodatie. Saskia Grobbe wil binnenkort de handtekeningenlijsten overhandigen aan het gemeentebestuur. PBJ

Servicepunt Vrijwillige Inzet Wilt u als vrijwilliger aan de slag, wilt u een persoonlijke bemiddeling of voor uw organisatie een vacature aanmelden? Kom dan eens vrijblijvend langs en informeer naar de mogelijkheden. Bij het Servicepunt Vrijwillige Inzet staat een enthousiast team klaar om u wegwijs te maken. U bent woensdags van 13.30 tot 15.30 uur van harte welkom in de Bibliotheek Denekamp in het Kulturhus, tel. 085-0479404 (tijdens de woensdagmiddag) en via e-mail. servicepuntdinkelland@swtd.nl. Een greep uit de vacatures Collectanten De Vereniging EHBO Denekamp zoekt collectanten voor de jaarlijkse EHBO-collecte in Denekamp, Beuningen, Tilligte, Lattrop en Noord Deurningen. De collecteweek wordt gehouden van 26 tot en met 31 maart. U kunt zelf bepalen wanneer u wilt collecteren in de betreffende week. Vrijwilligers voor EHBO Denekamp Wil jij je aanmelden als (jeugd)lid en ben je bereid om hiervoor een EHBOcursus te volgen? Of ben je al in het bezit van een EHBO-diploma en wil

We hebben samen veel bereikt in 4 jaar. Dat willen wij vieren! Greun haal’n voor CDA lijsttrekker Ilse Duursma Zelfs Annie Schreijer­Pierik en Pieter Omtzigt waren zaterdag aanwezig in Denekamp toen het CDA Dinkelland een boog zette bij lijsttrek­ ker Ilse Duursma. Het greun haal’n en de roos­ jes maken werd gedaan in het kader van de verkiezingscampagne van het CDA Dinkelland. Campagneleider Michael Geerdink licht toe: “de boog staat voor traditie, samenwerken en de cultuur van Twente. Het zijn waarden die bij het CDA passen en een voorbeeld van het nieuw Noaberschap”. Het CDA Dinkelland is bijzonder trots dat Annie Schreijer­Pierik, Pieter Omtzigt en Bouwien Rut­ ten de moeite hebben genomen om naar Dene­ kamp te komen. Annie Schreijer­Pierik: “Wij komen graag naar Dinkelland voor zo’n originele verkiezingsactie, zelfs mijn Jan is mee”. Annie

vervolgt: “Het is voor mij als Europarlementa­ riër heel belangrijk om aansluiting bij de lokale

afdelingen te hebben, want we hebben elkaar nodig om zaken voor elkaar te krijgen, juist in

Medewerker Servicepunt De Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland zoekt een medewerker voor het Servicepunt Vrijwillige Inzet in het Kulturhus in Denekamp. Voor mensen, die het leuk vinden tijdens het spreekuur op de woensdagmiddag een gesprek aan te gaan en die tevens handig zijn met de computer. Gastvrouw of -heer Dokter Eekmanhof Denekamp Carint Reggeland is voor de Dokter Eekmanhof op zoek naar een lieve gastvrouw of -heer die eenvoudige activiteiten doet met mensen met geheugenproblemen. Het gaat om een dagdeel (ochtend-middag-avond) per week. Masseur⁄masseuse Dokter Eekmanhof Denekamp Carint Reggeland is voor de Dokter Eekmanhof Denekamp op zoek naar een fysiotherapeut, schoonheidsspecialiste en masseur (in opleiding of ruste). Of naar iemand die andere ervaring heeft opgedaan met massage en het leuk vindt om ouderen met geheugenproblemen te verwennen en⁄of te masseren (rug, handen, voeten). Je bent geheel vrij te bepalen op welke van de avonden (18.30 tot 20.30 uur) je dit komt doen.

plattelandsgemeenten, zoals Dinkelland”. Lijsttrekker Ilse Duursma vertelt met een glim­ lach op haar gezicht: “het huis staat op de kop, maar wat een mooie actie. Zeker samen met de borden en klompen in de kernen, die het greun haal’n ondersteunen”. Voorbijgangers reageer­ den enthousiast, zelfs wethouder Alfons Steg­ gink en oud wethouder Loes Stokkelaar kwamen nog even langs om het met ons te vie­ ren. De campagne draait op volle toeren. Dat bewij­ zen de vele filmpjes die inwoners, ondernemers en vrijwilligers uit diverse woonplaatsen voor ons inspreken. Hierin vertellen ze waarom zij zo tevreden zijn over CDA Dinkelland. Met trots eindigen ze elk filmpje met: Daarom CDA! “Deze filmpjes worden duizenden keren bekeken”, vervolgt Raadslid en Campagneleider Michael Geerdink. “Daar zijn wij ontzettend blij mee want blijkbaar raakt het de mensen op een po­ sitieve manier”.


MEDIAPAGINA Informatiepagina i.s.m. RTV Oost, de omroep voor Overijssel

week 11

Laatste week!

We gaan terug in de tijd

Steenwijk in Vogelvlucht

Boogie Kearls LIVE

Onze verkiezingskaravaan peilt de politieke stemming ism Hogeschool Windesheim. De laatste week staan we tussen 09 en 12 uur in: Almelo (12-03), Raalte (13-03), Wierden (14-03), Rijssen-Holten (15-03) en Hellendoorn (16-03).

Onze radioprogramma’s gaan t/m zondag terug naar de tijd van wijde broekspijpen, autoloze zondagen en verloren WK-finales. De hele week draaien we de mooiste 70’s platen en zijn we op zoek naar jouw herinneringen en verhalen.

Zaterdag a.s. 17.20 uur: de regio Steenwijk vanuit de heli met De Weerribben, we nemen een kijkje bij het rietsnijden en we zien een boerderij in Tuk waar al 25 jaar lang een naaimachinecursus wordt gegeven.

Aanstaande vrijdag bij TV Oost: ‘Handy Joe and The Boogie Kearls’ uit de regio Rijssen. Een dampende mix van dialect- en Engels, vol overgave met scherpe teksten, snijdende gitaar solo’s, vette Hammond en honky tonk piano.

Hendrik sluit dialectmaand af

Het weerbericht in de streektaal

Foto: Stefan Schipper

In ‘Maart Dialectmaand’ verzorgen bekende Overijsselse platproaters een week lang het weerbericht om 8.30 uur op Radio Oost. Jan Willem Kobes belt ze LIVE in de uitzending waarna ze in hun eigen streektaal een eigen draai aan het actuele weerbericht geven. We begonnen de Dialectmaand met Jannes Mulder uit Steenwijkerwold. Deze week is het de beurt aan Jan Riesewijk (foto) uit Losser, jarenlang een rijzende ster in Twente. De gast voor volgende week (19 t/m 23 maart) is de grote verrassing en van 26 t/m 30 maart sluiten we de serie af met Hendrikus Antonius van der Pette uit Stokkum, beter bekend als Helligen Hendrik, gespeeld door de Goorse cabaretier Bert Eeftink.

Harry Bannink meezingconcert

Zondagmiddag 18 maart aanstaande organiseert RTV Oost een bijzonder Foyerconcert, namelijk het “Harry Bannink Meezingconcert”. Aanvang is 15.00 uur. RTV Oost maakt opnamen die later in het jaar worden uitgezonden. De componist en tekstschrijver Harry Bannink (Enschede, 10 april 1929) werkte mee aan honderden liedjes, toneelvoorstellingen en tv-programma’s. Freekie, Ben Ali Libi en De Oude School zijn zomaar drie titels van liedjes die door Harry Bannink zijn gemaakt. Het muzikale eerbetoon is een idee van Ton Ouwehand die ook al een boek over de, volgens hem, ‘grootste componist van Nederland’ schreef. Zijn meezingconcert onlangs in café Het Bolwerk in Enschede werd één groot feest der herkenning! Het meezingconcert van zondag wordt gegeven door een combo met twee zangers. Het publiek krijgt de teksten uitgereikt, dus: meezingen mag! Tussen de bekende liedjes speelt het combo de wat minder bekende Banninkliedjes. De kaarten voor elk concert zijn gratis, maar er is een beperkt aantal beschikbaar en ze zijn alleen te winnen via Facebook of de radioprogramma’s. Hou de RTV Oost Facebook-pagina dus in de gaten en luister naar Radio Oost. Ook de optredende artiesten geven gratis kaarten weg

Binnenkort is alles over de gratis toegang te lezen op www.rtvoost.nl/acties

In ‘Maart Dialectmaand’ zetten we de streektaal extra in het zonnetje. In ‘Zie Zo Zaterdag’ hoor je de 25 mooiste dialectplaten voorbij komen en de liefhebber van streektaalmuziek kan dag en nacht luisteren naar onze internetzender www. allesplat.nl Foto: RTV Oost / Rogier vd Berg

Overijsselse beste sporters van 2017 Baanwielrenner Jeffrey Hoogland, wielrenster Anna van der Breggen en Landstede Basketbal zijn de winnaars geworden van de Overijsselse Sportverkiezingen 2017. Voormalig Heracles Almelo-voorzitter Jan Smit kreeg de oeuvreprijs, springruiter Sven Peters werd verkozen tot Talent van het Jaar en cvv Oranje Nassau Almelo werd Amateursportclub 2017. De Nijverdalse Jeffrey Hoogland won ondermeer zilver op de teamsprint tijdens de WK baanwielrennen. Anna van der Breggen won binnen zeven dagen de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De basketballers van Landstede uit Zwolle wonnen in oktober de eerste prijs in de clubhistorie: de Nationale Supercup. De oeuvreprijs ging dus naar Jan Smit. Hij stopte in 2017 na 19 jaar als voorzitter van Heracles Almelo. Onder zijn leiding werd de club een stabiele eredivisieclub. De Hennie Kuiper Trofee voor Talent van het Jaar ging naar springruiter Sven Peters (18) uit Lonneker. Voetbalvereniging Oranje Nassau uit Almelo mag zich Amateursportclub 2017 noemen dankzij haar enorme maatschappelijke betrokkenheid. De voetbalclub ontving 1000 euro van de provincie Overijssel.

Uit het archief

In 2009 zendt RTV Oost een serie uit over opmerkelijke vrouwen. Vrouwen die zich met hart en ziel ergens voor inzetten, zich door een moeilijke situatie weten te slaan of iets bijzonders bereiken. Op de site www.rtvoost.nl/uithetarchief twee afleveringen met in de eerste Danielle ten Berge die werkt in de bouwsector en er veel aan doet om meiden te interesseren voor een baan in de bouw- en technieksector. Een tweede aflevering gaat over Marianne Poppenk (foto) die ondanks haar visuele beperking volop werkt en daarnaast actief is in politiek, cultuur en media.

Sportservice Overijssel tekent met RTV Oost, NDC Mediagroep, Topsport Overijssel en theater ZINiN voor de organisatie van de Overijsselse Sportverkiezingen 2017.

RTV Oost sluit ‘Maart Dialectmaand’ af met de theatervoorstelling ‘Lös’ van en met Helligen Hendrik. Hendrik neemt daarin een besluit: Het roer moet om! Hij maakt een lijst met goede voornemens en logischerwijs komt er van al die plannen geen ene zier terecht. Al vóór de pauze loopt Hendrik helemaal leeg en moet alles en iedereen het ontgelden. Van bejaarden tot Anouk; van voelbalvrouwen tot de medische wetenschap. In ‘Lös’ gaat Helligen Hendrik letterlijk los.

De voorstelling ‘Lös’ van Helligen Hendrik is te zien op vrijdag 30 maart om 20:00 uur.

Hengelo, Hazenweg 25 Zwolle, Dokterspad 2A Postbus 1000, 7550 BA Hengelo Tel. 074 - 2 456 456 Email: info@rtvoost.nl @rtvoost

youtube.com/RTVOost

facebook.com/rtvoost

www.rtvoost.nl/apps

Uit-tips voor het weekend Maak je weekend nóg leuker: droom weg bij Daniël Lohues, ga op avontuur met Shaun het Schaap of haal een frisse neus in het Reestdal! # Knoppen aan bomen, vogels die zingen en gras dat steeds groener wordt. Maak zondag een wandeling door het Reestdal (foto) en ontdek hoe de natuur ontwaakt. De start is om 13.30 uur bij het Bezoekerscentrum De Wheem in Oud Avereest. # Het blijft een gouden combinatie: het Orkest van het Oosten en Jan Willem de Vriend. De dirigent nam weliswaar afscheid, maar zondag is hij terug bij zijn oude liefde. In Theater de Spiegel kun je genieten van Beethoven, Mozart en Tsjaikovski. # Na een tv-serie en een bioscoopfilm maken Shaun en zijn vrienden nu hun opwachting

in het theater! De komische kudde met voorop Shaun het schaap komen tot leven in een humoristische voorstelling die zaterdag te zien is in Theater de Voorveghter. # ‘Vlier’, zo heet de nieuwe plaat van Daniël Lohues. De Drentse zanger reist met zijn gelijknamige theatershow door het land en donderdagen vrijdagavond staat hij op de planken in Steenwijk. In Theater de Meenthe zingt hij over zijn reizen, verloren lief-

des, vriendschap en familie. # Hoe ziet het leven van een astronaut eruit? André Kuipers vertelt het in zijn theatercollege. Als astronaut leefde en werkte hij in het internationale ruimtestation ISS. Op dinsdag 20 maart in het Theaterhotel in Almelo en op 21 maart in Theater de Meenthe kun je zijn verhalen horen!

Kijk voor alle uit-tips op www.OverUIT.nl of download de gratis app.


Bij de Tweede Kamer verkiezingen in 2017

stemden 4452 Dinkellanders op de VVD Stem bij de gemeenteraadsverkiezingen

op 21 maart ook op de VVD DINKELLANDSE

Betrouwbaar, doortastend en stabiel Wij zijn er klaar voor!

#metopgestrooptemouwen

Benno Brand Weerselo

1

Dinkellandvisiew112018  
Dinkellandvisiew112018