__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

Realcovery Inloophuis sinds 5 juni geopend Het persoonlijk verhaal van Romy Romy, ervaringsdeskundige heeft in het verleden anorexia gehad. Waar ze tegenaan liep was de hulpverlening in het oosten. Er was geen mogelijkheid voor een behandeling voor de eetstoornis in combinatie met de achterliggende problematiek. Uiteindelijk kwam ze voor behandeling in Utrecht terecht. Romy: “Ik had een vrij gevestigde therapeut die naast de eetstoornis ook keek naar de achterliggende problematiek. Dat is iets wat je niet vaak ziet. Via die therapeut ben ik terechtgekomen bij de ervaringsdeskundige in Utrecht. Ben daar voor het eerst naar een inloophuis geweest omdat je dat hier niet had. Wat ik in het inloophuis vond, was erkenning en warmte en dat is iets wat je wel nodig hebt. Het is heel anders praten met een psychiater die geen ervaringen of herkenning kan delen als met een ervaringsdeskundige die zelf ook een eetstoornis heeft gehad. Anorexia gaat niet over gewicht of over dun willen zijn het ging bij mij om het niet om kunnen gaan met gevoelens en gedachten. Op het moment dat je op ondergewicht zit, schakelt het gevoel uit. Dat is vaak de reden dat een behandelaar zegt ‘als je op ernstig ondergewicht zit stopt de behandeling’ omdat ze niet bij je gevoel kunnen komen en dat hetgene wat nodig is om te kunnen behandelen. Het is belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij je hulpverleners De motivatie moet vanuit jezelf komen. Je wilt beter worden, en hebt een netwerk om je heen waar je steun aan kan vragen. Ik heb de knop omgezet en me afgevraagd wat wil ik met mijn leven. Ik had een hele grote kinderwens ook al was dat toen niet mogelijk omdat ik niet meer ongesteld werd, maar de wens was er wel. Je moet beginnen met kleine stapjes, niet te veel verwachten van jezelf. Met vallen en opstaan. In het begin één stapje vooruit en drie achteruit. In het inloophuis kwamen mensen met een eetstoornis, en er waren groepsmomenten om te praten over bepaalde moeilijke thema’s als je een eetstoornis hebt bijvoorbeeld zomer, feestdagen, hoe ga je daarmee om. Gewoon de afleiding die het inloophuis gaf. Je voelt je daar veilig en krijgt begrip. Twee weken geleden zag ik het artikel van dit inloophuis op RTV Oost staan dat ze ervaringsdeskundigen zochten die hetzelfde mee hebben gemaakt. Ik heb dezelfde avond nog een berichtje gestuurd en ben sinds afgelopen week begonnen als ervaringsdeskundige, want ik ben inmiddels al wat jaren hersteld van mijn eetstoornis. Nu ben ik moeder van twee dochters en ik hoop met mijn ervaring andere jongens en meiden te kunnen helpen met hun eetstoornis Het Realcovery Inloophuis is een plek waar men begrip, rust en vertrouwen kan vinden. Laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.” Ine Flinkers

Met het Realcovery Inloophuis, aan de Pastor Brenninkmeijerstraat in Weerselo, willen Mark Bijen en Gabriëlle Fakkert laagdrempelige ondersteuning bieden voor mensen die worstelen met een eetstoornis, anorexia en boulimia of NAO in de regio Noordoost-Nederland. Die ondersteuning wordt ook geboden aan de naasten. Dit doen ze door een veilige, warme en laagdrempelige omgeving te creëren. Het bestuur bestaat uit Mark Bijen, voorzitter, Ingeborg Maes, penningmeester en Ellen ten Kate, secretaris. WEERSELO

Voel je je vaak onzeker, over wat je doet en hoe je er uitziet? Heb je het gevoel dat je er niet toe doet, dat je niet genoeg bent? Ben je de hele dag met eten en bewegen bezig? Beheerst calorieën tellen je leven? Heb je het gevoel dat anderen je niet begrijpen? Voel je je vaak angstig of verdrietig? Heb je het gevoel dat het toch allemaal geen zin heeft? Moet je steeds luisteren naar de stemmen, die je zeggen streng voor jezelf te zijn? Misschien heb je een eetstoornis. Daarin ben je niet de enige. De mensen van het Realcovery Inloophuis begrijpen je en zijn er voor jou tijdens de weg naar herstel. Mark Bijen en Gabriëlle Fakkert hebben een dochter (stiefdochter), die lijdt aan de eetstoornis anorexia nervosa. In gesprek met Gabriëlle Fakkert, één van de initiatiefnemers van het Realcovery Inloophuis en Chantal Haarman, vrijwilligster.

len. Er zijn heel veel blogs op Instagram en internet. In veel van deze blogs komt de naam Realcovery voor, dat betekent echt gaan voor herstel. Via haar eigen blog hebben we deze naam en nog een paar andere getoetst bij de doelgroep. Na de post met namen op Instagram hadden we binnen vierentwintig uur al honderd positieve reacties op de naam ‘Realcovery’. De doelgroep zelf heeft deze naam dus gekozen. Dan ga je nadenken over het logo. Het symbool op het logo is het internationaal symbool voor herstel van eetstoornis. Dit is ook door onze dochter en in het platvorm bedacht. We willen in het logo uitstralen dat we warmte, humor en gezelligheid geven in dit huis, vandaar de vrolijke kleuren allemaal, ook op onze website. Er komt als knipoog overal een flamingo op terug; daar wordt je toch blij en vrolijk van. Vrolijkheid, veiligheid, warmte en gezelligheid moet het uitstralen.”

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een inloophuis te openen? “Vanwege onze eigen ervaring bij het Leontienhuis in Zevenhuizen. Daar hebben we het concept bedacht. We hebben zelf een plek gemist waar je naar binnen kunt lopen voor begrip en ondersteuning en we zagen dat het onze dochter veel rust en begrip gaf om daar te zijn. Ze had het gevoel dat de ervaringsdeskundigen in het Leontienhuis haar eindelijk begrepen en het gaf haar hoop dat je kunt herstellen van een eetstoornis. Alleen was de reistijd naar het Leontienhuis vanaf Twente wel tweeëneenhalf uur. Tijd dus voor een vergelijkbaar concept in Noordoost-Nederland.”

Hoeveel inloophuizen zijn er in Nederland? “Er zijn vier inloophuizen in Nederland. Drie daarvan liggen in het westen Dalisay recovery in Medemblik, Stichting ‘JIJ’ Rotterdam, Leontienhuis in Zevenhuizen. Daar is nu Realcovery inloophuis in Weerselo bijgekomen. Wij hebben specifiek gekozen voor een inloophuis voor mensen met boulimia, anorexia en NAO (niet anders omschreven).”

Hoe komen jullie aan de naam? “De naam hebben we niet zelf bedacht. Onze dochter zit op een aantal recovery platforms waar allemaal jonge meiden op zitten met een eetstoornis. Kinderen die willen herstel-

Zijn jullie aangesloten bij een zorgverzekeraar? “Nee. Wel zijn wel aangesloten bij ‘WEET’. Dit is de patiëntenvereniging voor eetstoornissen. We zijn geen reguliere zorginstelling, niet aangeslo-

Is iedereen welkom in deze coronaperiode? “Iedereen is van harte welkom, maar wel op afspraak. Zodat we ons kunnen houden aan de richtlijnen van het RIVM.”

ten bij een zorginstelling. Dit is allemaal op vrijwillige basis.” Is het Realcovery Inloophuis alleen voor kinderen of ook voor ouderen die worstelen met anorexia of boulimia? “Het Realcovery Inloophuis is voor alle leeftijden, voor jongens en meiden maar ook voor alle naasten.” Concentreren jullie je op de gemeente Dinkelland of ook verder in het land? “Wij concentreren ons op de hele regio Noordoost-Nederland.” Wie werken hier allemaal aan mee? “We hebben gastvrouwen en herstelde ervaringsdeskundigen, zowel mensen die zelf hersteld zijn als naasten die een eetstoornis van dichtbij hebben meegemaakt. Ook helpen een aantal vrijwilligers mee met communicatie en fondsenwerving. In totaliteit hebben we nu een groep van zo’n vijftien vrijwilligers. We kunnen dit doen via fondsen, sponsoren en giften waaronder het Oranje Fonds.” Organiseren jullie nog speciale ontmoetingsavonden voor de cliënten? “We gaan ontmoetingsavonden voor naasten en gespreksgroepen voor mensen die worstelen met eetstoornis organiseren. Dit zijn allemaal avondprogramma’s en de exacte data worden altijd via website en sociaal media kenbaar gemaakt.” Het inloophuis is iedere vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur aan de Pastor Brenninkmeijerstraat 2 in Weerselo. Het inloophuis is telefonisch te bereiken op nummer 06-15342704 of via: realcoveryinloophuis@gmail.com. Voor meer informatie is de website www.realcoveryinloophuis.nl te raadplegen. Ine Flinkers

Kwetsknop Op dit moment woedt het debat over racisme in volle hevigheid. Ik probeer het allemaal een beetje te plaatsen en te begrijpen maar vind het best lastig. Dit keer schrijf ik zelfs mijn bijdrage met enige aarzeling. Voordat je het weet maakt iemand een foto van dit stukje en plaatst het op één van de social media-kanalen. Door één reactie gaat vervolgens menigeen helemaal los. Ik kan heus wel tegen een stootje, maar zit daar niet op te wachten. En toch moeten we het erover hebben. Niet wegkijken. Ieder mens gunt de ander het beste. Daarover zijn we het eens. En met ‘het beste’ bedoel ik niet alleen veel geld, maar ook geluk en warmte. Gewoon, een mooi leven, waar voor kwetsen geen plaats is. En daar komt meteen de kink in de kabel, want ieder mens heeft, wat ik noem, een kwetsknop. Een kwetsknop is een schakelaar die ergens binnen in ons zit, die beschimpt, die beledigt, de medemens pijn doet. Bewust of onbewust. Zodanig dat het ‘het beste gunnen’ in het gedrang komt. 17 miljoen Nederlanders, 17 miljoen potentiële kwetsknoppen, 27 duizend Dinkellanders, 27duizend potentiële kwetsknoppen. In alle soorten en maten. Wat ik mij afvraag, waardoor komt die knop bij ons tot werking. Lastige vraag. Voer voor psychologen en sociologen. Heeft ook met de geschiedenis te maken. Eén ding is zeker, de kwetsknop is van alle tijden. Voorbeeld. De discussie over Zwarte Piet. In de jaren zeventig was die er amper en voelde niemand zich gekwetst . Althans, dat dachten we. Want, zo horen we nu steeds vaker, dat mensen zich toen ook al gegriefd voelden. Blijkbaar durfde men dat niet hardop te zeggen, maar de kwetsknop stond toen, onbewust, wel degelijk aan. Het aller moeilijkste is de confrontatie, het aan de kaak stellen: tegen de ander zeggen dat de kwetsknop aan staat. Maar omdat we het er allemaal over eens zijn dat we iedereen het beste gunnen, moeten we dat toch doen. Ondanks dat het een gevoelige snaar kan raken. Rustig erop wijzen. Vraag degene bij wie die vervelende schakelaar aan staat: verplaats je eens in de persoon waar je het nu over hebt. In Den Haag kunnen ze nieuwe wetten gaan maken om racisme tegen te gaan. Dat lost niets op. Zinvoller is te beseffen, dat we allemaal zo’n vervelende en hardnekkige kwetsknop in ons hebben. Daar is dus aan te draaien. Gelukkig maar. Zet de schakelaar uit! De kunst is er dan voor te zorgen dat ie nier meer aangaat. Voorgoed. Laten we het gewoon proberen. Immers, we gunnen iedereen het beste.

Peter Weusthof

COLOFON Uitgever: Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld Industriestraat 10 | 7591 BL Denekamp, Telefoon 0541-351869 | Fax 0541-354345 www.drukkerijvanbarneveld.nl | mail@drukkerijvanbarneveld.nl Verspreiding: Oplage 13.500 exemplaren Elke woensdag en donderdag in Denekamp, Ootmarsum, Tilligte, Lattrop, Noord Deuningen, Beuningen, Groot Agelo, Breklenkamp, De Lutte, Weerselo, Saasveld, Deuningen en Rossum. Redactie & Advertentieverkoop / media-advies Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld Industriestraat 10 | 7591 BL Denekamp Telefoon 0541-351869 | Fax 0541-354345 mail@drukkerijvanbarneveld.nl Advertenties aanleveren uiterlijk maandag 12.00 uur De uitgever is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste vermeldingen van gegevens. Op onze artikelen en foto’s rust een copyright. Artikelen en foto’s uit deze krant mogen nimmer zonder toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt.

KRANT NIET ONTVANGEN? Neem contact op met Drukkerij van Barneveld, (0541) 35 18 69 De krant wordt dan alsnog bij u bezorgd. www.facebook.com/ DinkellandVisie

www.dinkellandvisie.nl

Profile for ====

Dinkelland Visie 26-20  

Dinkelland Visie 26-20

Dinkelland Visie 26-20  

Dinkelland Visie 26-20

Profile for twinsense

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded