Page 1

ST R E E K W IJ Z E R

wo e n sd a g 1 9 m a a r t 2 0 1 4 -we e k 1 2

M

S T R E E K K R A N T V O O R W I E R D E N , E N T E R , A A D O R P, B O R N E R B R O E K E N W I N D M O L E N B R O E K

Administratiekantoor

Mulder

verzorgt uw totale administratie voor ZZP-er, MKB en particulier

ZZP-ER LET OP: DOE VOOR 1 APRIL AANGIFTE OF VRAAG OP TIJD UITSTEL AAN. NEEM CONTACT OP! Emmastraat 38, 7642 BE Wierden, 0546 576439 info@administratiekantoormulder.nl www.administratiekantoormulder.nl

Gratis container plaatsing

Dagelijks geopend van 8.30 - 17.00 uur za. tot 12.00 uur maandag- en vrijdagochtend gesloten Noord Parallelweg 1 Wierden tel: 0546-578280 / mail: l.meyer6@kpnplanet.nl

OPROEP

Op 12 april organiseert WIWI een BOEKENMARKT. Voor aanmelden en meer informatie kunt u zich wenden tot John Reterink, 06 22 80 41 44. Of ga naar www.facebook.com/winkeleninwierden

DIERENPENSION DARKENWALD WAAR UW HUISDIER OOK EEN LEUKE VAKANTIE HEEFT!

Kluinveenschool plant nieuwe bomen Met het planten van veertig sierkersen hebben achttien leerlingen van de Kluinveenschool in Wierden woensdag meegewerkt aan de Nationale Boomfeestdag.

Er zijn nog plaatsen te reserveren voor de vakantie! Dagopvang van 7.00 uur tot 18.30 uur incl. voer nu extra voordelig met onze strippenkaart! 11 x brengen = 10 x betalen. Nieuw! Uw huisdier moet verplicht gechipt zijn!U kunt hem bij ons deskundig laten chippen voor € 17,50 Tevens starten wij met lessen Ringtraining! Voor deelname aan hondenshows of om gewoon fijn en verantwoord bezig te zijn met uw hond, alle rassen zijn welkom. Elke donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur. Kosten per les € 7,50

Bel voor info 06 14964928 - Aadijk 23, Almelo of kijk op www.darkenwaldpension.nl

Wethouder Bekke hielp de kinderen met het poten van de eerste boom in de stralende ochtendzon. In een groep kwamen de kinderen aangefietst en luisterden enthousiast naar wat wethouder Bekke allemaal te vertellen had over het planten van bomen. Gewapend met een schop en laarzen gingen de kinderen aan de slag in de wijk de Hooilanden. Beide zijden van het fiets en voetpad, dat door de

oetENTER

wijk loopt, is van nieuwe bomen voorzien. “Als jullie straks deze bomen geplant hebben, zorgen jullie er dan ook voor dat ze mooi blijven”, vroeg de wethouder. “Het zou jammer zijn dat jullie al dit werk voor niks hebben gedaan, doordat de bomen door vandalisme kapot worden gemaakt.” De gemeente Wierden doet al sinds 1968 mee aan de boomfeestdag.

Mode door het jaar heen! Zie pagina 10 en 11

NIEUWS

Zie pagina 8 en 9

Wierden

Enter

Borne


HISTORISCHEKRING

’t Heerdink. Hexelseweg Nr 48 Het meest centraal gelegen punt van ’t Loo was “de Brink”. Oudtijds bestaande uit drie erven, te weten “Heerdink”, “Swedering” en “Walravick”. Ze lagen en liggen op een kluitje bij elkaar. “Het Heerdink” is tot 1444 nog een bezit van Hendrik van Goer geheten Scuttorp. Op Petrieavond 1444 verkopen Hendrik van Goer en zijn vrouw Beerte het erve onder het karspel Wierden aan priesters en klerken van het klooster Albergen. De naam Heerdink komen we het eerst tegen in een pachtcontract van 1462 opgemaakt door het klooster Albergen aan ene Johan en Berend Heerdink beide voor de helft. Als vergoeding betaalden ze achttien mud goede, klare winterrogge per jaar en werkten ze mee aan “het beteren van tune en graven, afrastering en sloten”. Ze mochten geen ganzen of eenden op de bouwkampen drijven. In de jaren 1581-1586 wordt “Het Heerdink” verpand aan Reigers uit Rijssen, omdat de beheerder Ripperda (die heulde met Oranje) was gevlucht voor de Spanjaarden. Als kloostergoed wordt “Het Heerdink” in 1756 verkocht, vermoedelijk aan de toenmalige bewoner en pachter. De familie Heerdink had het naast de ‘boerenbedoening’ druk met de handel in paarden, schapen en schapenwol. Tot zelfs uit Lemele en daar om heen bracht men de wol naar “het Heerdink”. Ook dreef men deze handel met de graafschap Bentheim. Thans is Bertus Heerdink nog woonachtig op het erve Heerdink. Theo Pigge

De Stichting Historische Kring Wederden is gevestigd in de Van Buurenstee aan de Appelhofdwarsstraat 2 te Wierden. T (0546) 625 274 I www.historischekringwierden.nl I facebook.com/HistorischeKringWierden

Workshop internet voor beginners De Bibliotheek in Wierden start op donderdag 3 april met een serie workshops voor mensen die nog nooit met internet hebben gewerkt. Deelnemers leren zelfstandig te werken met een online programma, waarmee surfen op het internet wordt gesimuleerd. In de bibliotheek in Wierden kan men oefenen met het programma Klik & Tik. Samen met een bibliotheekmedewerker maakt de cursist een account aan en gaat aan de slag. Na twee tot zes keer oefenen met een bibliotheekmedewerker kan de deelnemer zelfstandig aan de slag met het programma. Wie het hele programma doorlopen heeft kan een website opzoeken, informatie

vinden op een website, zoeken met een zoekmachine, formulieren invullen en informatie aanvragen via internet, e-mailen en bestanden (ook plaatjes en filmpjes) downloaden. De workshops zijn op donderdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur, vanaf 3 april. Voor informatie en aanmelden kan men bellen met 0546 – 57 27 84. Of ga naar de balie in de Bibliotheek in Wierden.

Wierdens Benefietconcert voor Stichting Knowledge for Children. Onder het motto ‘A little bit of Paradise’ organiseren de drie gospelkoren een uniek benefietconcert. Gospelkoor Reach Out, Interkerkelijk Jongerenkoor Power (alle twee uit Wierden) en de Euphonion Singers uit Wilsum zingen zaterdag 29 maart in de Dorpskerk van Wierden een gedeelte van hun repertoire. Daarnaast treden de koren ook gezamenlijk op voor het goede doel. De opbrengst is bestemd voor het werk van Stichting Knowledge for Children. Deze Stichting, opgericht door de Wierdenaren Arnold Roozenbeek en Wilco Wolfs, doneert schoolboeken aan basisscholen op het platteland van Noord West Kameroen en in het zuiden van Oeganda. De inzet is gericht op het creëren van zelfredzaamheid. De scholen sparen een, ieder jaar groter wordend, deel van de waarde van

de ontvangen boeken. Hier kopen de scholen zelf ook weer boeken van. Na vijf jaar zijn de scholen zelfredzaam en krijgen ze geen steun meer vanuit Nederland, maar beheren en kopen ze zelf de boeken. Op deze wijze krijgen de kinderen veel meer mogelijkheden voor een betere toekomst. Inmiddels doen er al 130 scholen mee aan het Knowledge for Children-programma. Ook geeft Knowledge for Children voorlichting over HIV/Aids en Malaria en leert het aan het onderwijzend personeel hoe men uit de boeken les kan geven. Dankbaar werk dat duidelijk zijn vruchten afwerpt. De examenresultaten van kinderen die les krijgen uit boeken zijn beter dan die van kinderen op scholen die niet aan het Knowledge for Children-programma meedoen. Een kaartje voor het benefietconcert kost tien euro. Kinderen tot twaalf jaar betalen vijf euro. Voor dit bedrag kunnen in Kameroen en Oeganda twee boeken worden gekocht. Tevens wordt hiervan ook de kennisoverdracht over HIV, Aids en Malaria en de opleiding van leraren om uit boeken les te geven gefinancierd. Kaartverkoop verloopt via koorleden, boekhandel Reterink en aan de zaal.

Uitslagen Damclub Wierden

Medewerkers van Carintreggeland hebben een dagje extra aandacht aan de ouderen in Wierden besteed in het kader van de Week van Zorg en Welzijn. Op verschillende locaties hebben de medewerkers van thuiszorg de ouderen in Wierden in het zonnetje gezet. In Kantjoli waren de buurtbewoners uitgenodigd voor een verwenuurtje, met een gezichtsbehandeling, verzorging van de handen en dergelijke. De heren en dames konden ook sjoelen en onder tussen speelden de dames van de accordeonclub de Jennechies een vrolijke deun. De medewerkers van de zorginstelling hadden zelf van allerlei lekkers gebakken voor bij de koffie. Bij de Holtinck was vorige week dinsdag een gezellige middag voor iedereen die zin had. Een leuke sketch om sommige gevoelige onderwerpen in de zorg met een knipoog ten gehore te brengen, werd met veel gelach ontvangen. Nadien kon men prijsjes winnen met een verloting. Er was informatie te verkrijgen over zorg, maar ook over woonservice. Op woensdag werden er pannenkoeken gebakken en kon men een kijkje nemen in gezondheidscentrum de Oosterhof. Elso, Medlon, een psycholoog, een diëtiste en thuiszorg van Carintreggeland waren aanwezig voor vragen, gezondheidstesten en ga zo maar door. Ook hebben medewerkers een bezoek gebracht aan alle cliënten en hen een een chocoladehartje overhandigd.

Colofon

Uitgever: Heinink Media info@dewiezer.nl Eurowerft 3, Denekamp T (0541) 35 59 74 M 06 54 22 55 68 Verspreiding: Oplage 16.800 exemplaren. Verspreiding in Wierden, Enter, Bornerbroek, Hoge Hexel, Notter, Zuna, Aadorp, Rectum, Ypelo en Windmolenbroek (Almelo). Redactie: Simon Dirks redactie@dewiezer.nl 06 - 16 12 26 17

Voor de onderlinge competitie van de Damclub Wierden werden deze week de volgende wedstrijden gespeeld: E. Veneman – G. Stam M. Groot Baltink – A. Hakvoort H. Veneman – G. Woolderink M. Dollen – J. Vos H. ten Cate – J. Oude Vrielink H. Pierik – J. Veneman

Week van Zorg en Welzijn in Wierden

0-2 0-2 2-0 1-1 0-2 0-2

De stand aan kop van de ranglijst ziet er nu als volgt uit: 1. A. Hakvoort, 730 punten uit 18 wedstrijden 2. H. Veneman, 593 punten uit 18 wedstrijden 3. J. Veneman, 525 punten uit 19 wedstrijden 4. G. Woolderink, 478 punten uit 18 wedstrijden 5. E. Veneman, 438 punten uit 14 wedstrijden

Verkoop: Patrick Heinink info@dewiezer.nl T (0541) 35 59 74 M (06) 30 02 65 15 Druk: Drukkerij van Barneveld De uitgever is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste vermeldingen van gegevens. Op onze artikelen en foto’s rust een copyright. Artikelen en foto’s uit deze krant mogen nimmer zonder toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt. Klachten over de bezorging? Wij doen onze uiterste best om De Wiezer bij u te bezorgen. Mocht u echter toch klachten hebben, dan kunt u contact opnemen door te bellen naar Heinink Media, (0541) 35 59 74, of te mailen naar info@dewiezer.nl. De krant wordt dan alsnog bij u bezorgd. De volgende uitgave van ‘De Wiezer’ verschijnt woensdag 26 maart 2014. Advertenties en tekst graag uiterlijk inleveren op vrijdag 21 maart 2014.


ST R EEK W IJ Z E R

Wekelijks gratis af te halen: Wierden: Albert Heijn, Gemeentehuis, Tourist Info, Boekhandel Reterink Enter: Tourist Info, Bruna

Widerode Wierden begint met Gelukslessen Basisschool de Widerode in Wierden start in de week van het Openbaar Onderwijs (van 17 maart tot en met 21 maart) met zogenoemde Gelukslessen. Deze lessen hebben een positieve insteek en zijn gericht op waardering voor elkaar. De Gelukslessen worden gegeven aan leerlingen uit de groepen 6 en 7. “Om positief met anderen om te gaan is het belangrijk een open houding te hebben”, licht Peter Bolink van de Widerode toe. Hij is als leerkracht van groep 7 nauw verbonden met het onderwijs. “. Essentieel is dat kinderen geleerd wordt zich bewust te worden van hun eigen en andermans gevoelens en de invloed die zij hierop hebben. We kunnen kinderen leren om te gaan met negatieve gevoelens en tegenslag, door hen methodieken aan te reiken die leiden tot acceptatie van deze gevoelens. Vervolgens kunnen vaardigheden worden

aangeleerd om hun eigen welbevinden te vergroten.” Deze lessen zijn gebaseerd op gedegen onderzoek uit de gedragspsychologie, positieve psychologie en neurowetenschappen. Geen zweverige praatjes, maar praktische oefeningen die werken in de dagelijkse praktijk. De lessen worden gegeven door Saskia Lageveen. Zij is een gecertificeerd Geluksdocent. Hoofddoel is om de kinderen te laten leren genieten, vriendelijk te zijn, te lachen met elkaar en leren het geluk in eigen hand te nemen.

Workshop internet voor beginners De Bibliotheek in Wierden start op donderdag 3 april met een serie workshops voor mensen die nog nooit met internet hebben gewerkt. Deelnemers leren zelfstandig te werken met een online programma, waarmee surfen op het internet wordt gesimuleerd. In de bibliotheek in Wierden kan men oefenen met het programma Klik & Tik. Samen met een bibliotheekmedewerker maakt de cursist een account aan en gaat aan de slag. Na twee tot zes keer oefenen met een bibliotheekmedewerker kan de deelnemer zelfstandig aan de slag met het programma. Wie het hele programma doorlopen heeft kan een website opzoeken, informatie

www.facebook.com/jumbowierden

vinden op een website, zoeken met een zoekmachine, formulieren invullen en informatie aanvragen via internet, e-mailen en bestanden (ook plaatjes en filmpjes) downloaden. De workshops zijn op donderdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur, vanaf 3 april. Voor informatie en aanmelden kan men bellen met 0546 – 57 27 84. Of ga naar de balie in de Bibliotheek in Wierden.


Dit is een selectie uit de officiële bekendmakingen en het nieuws van de gemeente Wierden.

19 maart 2014

De informatie op deze pagina is samengesteld door de redactie van ‘De Wiezer’. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Dit wordt een avondvullend programma met informatie, interviews en muziek. waar: Burgerzaal in het gemeentehuis I Plantsoenlaan 1 (ingang vijverkant) I wanneer: woensdag 19 maart I tijd: 21.00 - 00.00 uur

Comité Wierden blijft Wierden In de jaren 1996-2000 zat ik in een prachtig actiecomité met de naam ‘Wierden blijft Wierden’. Dit actiecomité is spontaan ontstaan uit de bevolking om de politiek te helpen de zelfstandigheid van Wierden te behouden! Het voorstel van de gedeputeerde We hadden destijds een gedeputeerde die een mening had over de herindeling. Die mening van de gedeputeerde schoot bij bijna alle inwoners van de gemeente Wierden in het verkeerde keelgat. Zijn idee was: dorp Wierden met Almelo samenvoegen, Enter met Rijssen en een deel van Hoge Hexel met Hellendoorn. Om mee te bewegen kwam er een alternatief voorstel: Wierden, Enter en Rijssen bij elkaar en Holten, Nijverdal en Hellendoorn. De gedeputeerde wilde niets anders bespreken dan alleen zijn voorstel. Toen ontstond er spontaan een actiecomité vanuit alle geledingen van de bevolking. Actievoeren We hadden afgesproken om beschaafde acties te voeren: bijvoorbeeld symbolisch de brug opblazen, gegadigden genoeg om ons daarmee te helpen. De kamerleden kwamen met een bus naar Twente om alle herindelingen te bekijken. We hielden de bus aan en gaven iedereen een goa-stok met daarop stickers van Wierden blijft Wierden. Een onhandig formaat cadeau, niet zo in een tas te stoppen, zodat zij vooral Wierden niet zouden vergeten! 5.000 koppen koffie Bij vergaderingen, waar gesproken werd over de herindelingen, stonden we met vlaggen van Wierden bij de ingang en zaten met de vlag op de tribune. De gedeputeerde wilde wel een avond in Wierden komen om de inwoners te horen. Hij schrok, want er kwam maar liefst 2.500 man op af. Hij had van tevoren aangegeven om twee kopjes koffie per persoon te trakteren. Het kostte de provincie vijfduizend kopjes koffie. Saamhorigheid Het leukste van die avond was dat er spontaan een bommelding kwam. Alle aanwezigen uit de tent en

NIEUWS

Doet u mee aan Burgernet? Wonen en leven in een veilige omgeving: dat vindt u toch ook belangrijk? De gemeente en politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. Maar wij kunnen dit niet alleen. Door uw ogen en oren te gebruiken, kunt u zelf ook helpen uw leefomgeving prettig te houden. Daarvoor is er nu Burgernet. Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving? Meld u aan op de website www.burgernet.nl. U kunt uw woonadres, maar ook uw werkadres invullen! Als u niet in de gemeente Wierden woont, maar er wel werkt, kunt u zich aanmelden op uw werkadres. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www. burgernet.nl. U kunt ook contact opnemen met de politie Twente via telefoonnummer 0900 – 8844. sporthal moesten naar buiten en later weer naar binnen. En zo waren er vele acties met als grote voordeel dat de bevolking zich enorm druk maakte over de zelfstandigheid van Wierden en ons, het comité, overal mee hielp. Ik kijk met genoegen op deze tijd terug: zoveel saamhorigheid, geweldig! De dag van de bekendmaking Op de morgen van de bekendmaking dat Wierden zelfstandig bleef, was iedereen blij. Dank aan alle inzet van bestuurders, maar vooral was de bevolking trots op zichzelf. En terecht! Pastoor Oude Vrielink was zelfs zo spontaan dat hij op zijn fiets sprong en de klokken van de RK kerk op een ongewoon tijdstip over Wierden liet beieren! Wat was iedereen blij en tevreden over zijn of haar inzet! Samenwerken èn zelfstandig blijven Je kan samenwerken met andere gemeenten. Dat kan prima met onze buurgemeenten Rijssen-Holten, Hellendoorn en Twenterand (WT4) om kosten te besparen door bijvoorbeeld samen nieuw beleid te maken, salarisadministratie samen te voegen enz., met dien verstande dat iedere gemeente zelfstandig blijft. Wethouder Ria Broeze-Van der Kolk

Wierden stemmen. Dit kan op 19 maart van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur

Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 U mag met uw stempas overal binnen de gemeente

!

eerd

rst licit er het ee voor teraadsv ver. it jaar gemeen ers ag d et zo Jij m voor de rt is h le inwon ! aa m jou men or al stem ingen. 19 is er vo ook voor de kiez teraad te. Dus rt voor n n aat mee maa mee De ge onze ge m op 19 e kandid d t. van daaro tij en u pas Stem ieke par t bij jo polit het bes die

Gefe

Burgemeester Robben:

Staat 19 maart al in jouw agenda?

Stem op jouw kandidaat voor de gemeenteraad! Burgemeester Robben

Waar kunt u stemmen Er zijn verschillende stembureaus, verdeeld over de gemeente. Ook als u minder valide bent, kunt u hier terecht. Het stembureau aan de Weusteweg is echter niet toegankelijk voor scootmobielen. Op de volgende plekken zijn stembureaus gevestigd: Wierden: Gemeentehuis, Plantsoenlaan 1 (2 stemlokalen) I Kluinveenschool, Kupersweg 13 IWijkcentrum Kandjoli, Chris Soumokilstraat 69a I ’t Kielhoes, De Klomphof 3 I Zorgcentrum ’t Wedervoort I Bedrijfsverzamelgebouw, Nijverheidsstraat 11 I Verenigingsgebouw VDH, Weusteweg 15 (niet toegankelijk voor scootmobiel) Enter: Zorgcentrum Het Reggedal I Hervormd Dienstgebouw, Oude Pastoriestraat 9 (2 stemlokalen) Hoge Hexel: Kulturhus, Nieuwe Schoolweg 5 Notter: Kulturhus ‘Irene’, Van Kregtenweg 9 Ypelo: Akkerhus, Ypeloschoolweg 2b Uitslag gemeenteraadsverkiezingen live bijwonen in gemeentehuis De stembureaus sluiten om 21.00 uur de stembureaus en worden de stemmen geteld. Op dat moment gaat de Burgerzaal van het gemeentehuis open. Burgemeester Robben maakt de uitslagen per stembureau bekend. U bent van harte welkom om het binnenkomen van de uitslagen live mee te maken. Lokale omroep RegioFM zendt live uit op radio en tv vanuit het gemeentehuis.

Gratis compost bij afvalbrengpunt op 22 maart Op zaterdag 22 maart is de Landelijke Compostdag. U kunt die dag gratis 1 zak (20 liter) compost afhalen als u het afvalbrengpunt aan de Enterweg bezoekt. Daarmee bedanken de gemeente en Twence u voor het goed gescheiden aanleveren van uw GFT afval. Misschien zit aan uw compostzak wel de Gouden Envelop bevestigd? In die envelop zit een waardebon voor gratis bloemen en bloembollen. Het afvalbrengpunt Enterweg is zaterdag 22 maart open van 09.00 uur tot 16.00 uur. De compostactie geldt zolang de voorraad strekt.

Vanaf zat. 29 maart snoeiafval aanbieden voor paasvuren Enter en Wierden U kunt binnenkort snoeiafval afgeven voor de paasvuren van Wierden en Enter. Het paasvuur van Wierden wordt opgebouwd in het Zuidbroek. Het paasvuur van Enter wordt opgebouwd op de Mors, maar op een andere plek dan vorig jaar. U kunt het snoeiafval aanbieden op drie zaterdagen: 29 maart en 5 en 12 april.

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN dinsdag 25 maart 2014 I gemeenteraadsvergadering Locatie: raadzaal Tijd: 19:30 uur Op de agenda staat ondermeer: • Onderzoek geloofsbrieven en rechtmatigheid verkiezingen • Afscheid raadsleden donderdag 27 maart 2014 I gemeenteraadsvergadering Locatie: raadzaal Tijd: 19:30 uur Op de agenda staat ondermeer: • Beëdiging en installatie van raadsleden • Instellen commissie voor benoemen wethouders (RvO) Iedereen kan de vergaderingen bijwonen. Daarnaast zijn de vergaderingen te volgen via de kabelkrant van Regio FM en de website van de gemeente. De agenda - met toelichting op de agendapunten - en stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Ze staan ook op www.wierden.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie (tel. 0546-580 800, e-mail: raadsgriffie@wierden.nl)

COLLECTEN 16 – 22 maart I Simavi 23 – 29 maart I ZOA In februari en maart houdt het Jeugdwerk Hervormd Enter een potgrondactie in Enter.

VERKEERSBESLUIT Wierden: I adresaanleg voetgangersoversteekplaats De Holtinck Hieronder kunt u zien welke officiële mededelingen er deze week zijn op het gebied van bouwen en wonen. Ga naar www.wierden.nl/gemeenteblad voor de complete mededeling. Op het gemeenteblad ziet u ook of en hoe u kunt reageren. OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Enter: Bornerbroekseweg 13 | het kappen van 6 eiken in een singel. Vergunning voor de activiteit(en): kappen Enter: Erve de Plecht ong | het kappen van een els. Vergunning voor de activiteit(en): kappen Enter: Wierdenseweg 14 | het plaatsen van een schutting. Vergunning voor de activiteit(en): bouw Enter: Ypeloschoolweg ong | het kappen van twee houtopstanden. Vergunning voor de activiteit(en): kappen Enter: Zuiderveldsweg 1a | het kappen van een eik. Vergunning voor de activiteit(en): kappen Wierden: Scheermolen 45 | het plaatsen van een schuttting. Vergunning voor de activiteit(en): bouw, planologische strijdigheid VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Hoge Hexel: Boomsweg 2 | het kappen van een eik. Vergunning voor de activiteit(en): kappen Hoge Hexel: Haarboersweg 4 | het kappen van eik. Vergunning voor de activiteit(en): kappen Wierden: 2e Nieuwstadsweg 3 | het kappen van een eik. Vergunning voor de activiteit(en): kappen Wierden: Ypeloweg 41 | het kappen van een eik. Vergunning voor de activiteit(en): kappen Wierden: Ypeloweg 43 | het kappen van drie dode eiken. Vergunning voor de activiteit(en): kappen Zuna: Blokkendijk 1 | kappen van drie bomen. Vergunning voor de activiteit(en): kappen Zuna: Smalendijk 4 | het bouwen van een werktuigenberging. Vergunning voor de activiteit(en): bouw Zuna: Smalendijk 4 | het kappen van 2 dode eiken. Vergunning voor de activiteit(en): kappen

BESTEMMINGSPLANNEN Zuna: Molendijk 103 I bestemmingsplan, onherroepelijk Enter, Rondweg tussen 13 en 13a I Wijzigingsplan voor bouw woning, onherroepelijk MELDING ACTIVITEITENBESLUIT Enter: Langevoortsweg 7 I sloten, twee schuren en bouw werktuigenberging

EVENEMENTEN Hieronder kunt u zien welke officiële mededelingen er deze week zijn op het gebied van evenementen. Ga naar www.wierden.nl/gemeenteblad voor de complete mededeling. Hier ziet u ook of en hoe u kunt reageren. AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN Enter: Omgeving Marcus Samuelstraat | Jeugdwielerronde van Enter op 10 mei 2014 op 10-05-2014 Wierden: Omgeving spoorwegovergang Hexelseweg Nijverdalsestraat | ontheffing geluid 22/23 maart, 17/18 mei en 14/15 juni van 22-03-2014 t/m 15-06-2014 Wierden: Dahliastraat 4 | plantenverkoop en verkoop houten tuinspullen op 03-05-2014 Hoge Hexel: Nieuwe Schoolweg 12 | ontsteken paasvuur op 20-04-2014 Wierden: Nijverdalsestraat 165 | ontsteken paasvuur op 20-04-2014 VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN Wierden: Kloosterhoeksweg 6 | ontheffing paasvuur op 20-04-2014 Wierden: Omgeving Spoor wierden | ontheffing geluid spoorwerkzaamheden van 15-03-2014 t/m 17-03-2014

KIJK OP WWW.WIERDEN.NL/GEMEENTEBLAD VOOR ALLE GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN


van Wierden La Différence

}

www.ladifferencebloemsierkunst.nl Nu boeken bij Toerkoop is... Geef u nu op voor onze voorjaarworkshops Een simpel19optelsommetje! Woensdag maart

De workshops Nijverdalsestraat 1 Donderdag 20 maart worden gegeven 7642 AA Wierden eken Dinsdag bij Toerkoop Start 19.00 uur + Hoge vroegboekkortingenis... op het grootste vakantieaanbod 25 maart in onze mooie 0546 574292 + Persoonlijke van onze professionele vakantieadviseurs tot 21.30 uur erkoop is... tips en advies mpelWoensdag optelsommetje! = 'Waar' 26 maartinkoopkracht ruime winkel in + De beste deals door gezamenlijke sommetje! Grotestraat 13-15 Rijssen. + Alles goed geregeld, voor, tijdens en na uw vakantie voor je Donderdag 27 maart oekkortingen op het grootste vakantieaanbod geld!7461 KE Rijssen tips en advies van onze vakantieadviseurs bel of mail naar - Niet uren professionele zelf Meer zoekeninfo? in reisbrochures en op internet tste vakantieaanbod = 'Waar' 0548 512663 als doorRijssen@ladifferencebloemsierkunst.nl gezamenlijke inkoopkracht tel: 0548 - 512663 rofessionele vakantieadviseurs 'Waar' bij Toerkoop eregeld, voor je is... opkrachtvoor, tijdens en na uw vakantie Nu =boeken a uw vakantie je geld! Eenvoor simpel optelsommetje! zoeken in reisbrochures en op internet

SPECIALE ACTIE Op alle Melano ringen van de serie Kameleon

50% korting (excl. steentje)

Nijverdalsestraat 8, 7642 AD Wierden Telefoon 0546 - 57 43 05 www.bijouteriedevlinder.nl

Kom gezellig winkelen bij Bijouterie De Vlinder

geld!

en op internet

Nu boeken +bij HogeToerkoop vroegboekkortingen opis... het grootste vakantieaanbod + Persoonlijke tips en advies van onze professionele vakantieadviseurs Een simpel+ optelsommetje! De beste deals door gezamenlijke inkoopkracht + Alles goed geregeld, voor, tijdens en na uw vakantie

+ Hoge vroegboekkortingen op het grootste - Niet uren zelf zoeken in reisbrochures en op internet vakantieaanbod + Persoonlijke tips en advies van onze oekenprofessionele bij Toerkoop is... vakantieadviseurs Nu boeken bij Toerkoop is... impel optelsommetje! + Een De beste door gezamenlijke simpeldeals optelsommetje! inkoopkracht + Hoge vroegboekkortingen op het grootste vakantieaanbod gboekkortingen op het grootste vakantieaanbod Persoonlijke tips en advies van onze professionele vakantieadviseurs + ++Alls goed geregeld, voor, tijdens= 'Waar' De beste doorprofessionele gezamenlijke inkoopkracht e tips en advies vandeals onze vakantieadviseurs +en Alles goed voor, tijdens en na uw vakantie voor je = 'Waar' nageregeld, uw vakantie eals door gezamenlijke inkoopkracht geld! - Niet uren zelf zoeken in reisbrochures en op internet geregeld,- voor, tijdens en na uw vakantie voor je Niet uren zelf zoeken in geld! reisbrochures en op internet elf zoeken in reisbrochures en op internet

Uw slager op 't binnenhof

= 'Waar' voor je geld!

...

heeft ze:   de allerliefste  snoezepoezen. 

Daar hoef je toch geen Einstein voor te zijn?!

Dinsdag Verse Worst

r be

Gr

ou

p

500 gram

rko Toe op

m

2.95

Woensdag Gehakt HoH

500 gram

2.95

m

Gr

ou

r

Me

p

be

p

be

Gr

r

Me

5.95 2.95 6.00 5.50 4.00 1.25 0.95

Dagaanbiedingen:

Daar hoef je toch geen Einstein voor te zijn?! rko Toe op

Binnenhof 5 - Tel 576029

Riblappen 500 gr. Rundergehakt 500 gr. Pepersteaks 3 st. Zwiebelsteaks 3 st. Rolladeschijven 4 st. Wijncervelaat 100 gr. Cornedbeef 100 gr.

Daar hoef je toch geen Einstein voor te zijn?! rko Toe op

BERGMAN

TOPSLAGER

geen voor te zijn? oef je Einst tochein geen Eins tein !voor te zijn?!

ou

Om het net even af te maken

Me

Donderdag

m

TOERKOOP REISBURO POULS ERKOOP REISBURO POULS Stationsstraat 12a7641 BW WIERDENtel. nr. 0546 - 573535E-MAIL: TOERKOOP REISBURO POULS POULS@TOERKOOP.NL 41 BW WIERDENtel. nr. 0546 - 573535E-MAIL: POULS Stationsstraat 12a7641 BW WIERDENtel. nr. 0546 - 573535E-MAIL: POULS@TOERKOOP.NL TOERKOOP REISBURO

hoef je toch geen Einstein voor te zijn?!

Speklappen

Stationsstraat 12a7641 BW WIERDENtel. nr. 0546 - 573535E-MAIL: POULS@TOERKOOP.NL TOERKOOP REISBURO POULS www.toerkoop.nl/pouls POULS@TOERKOOP.NL Stationsstraat 12a7641 BW WIERDENtel. nr. 0546 - 573535E-MAIL: Kom langs in de winkel en vraag onze vakantieadviseurs naar de voorwaarden!

POULS@TOERKOOP.NL

500 gram

www.toerkoop.nl/pouls .nl/pouls www.toerkoop.nl/pouls

2.95

Stamppot Buffet

vanaf 12.50 pp

Sauzen T-Bone Enter

oorwaarden!

www.topslagerijbergman.nl

er

Kom langs in de winkel vraag onze vakantieadviseurs naar de voorwaarden! aag onze vakantieadviseurs naar deen voorwaarden! Kom langs in de winkel en vraag onze vakantieadviseurs naar de voorwaarden!

TOERKOOP REISBURO POULS Stationsstraat 12a7641 BW WIERDENtel. nr. 0546 - 573535E-MAIL: POULS@TOERKOOP.NL

p.nl/pouls vraag onze vakantieadviseurs naar de voorwaarden!

Stationsstraat 14b • Tel/Fax: 0546 - 578227

Kijk ook eens op www.maatjesvispaleis.nl

Nog even geduld, eind april

gaat onze vernieuwde winkel weer open!

Roerbakvis

per ons

1.

20

3 haringen + 1 makreel voor

7.

00

ACTIE IS GELDIG TOT EN MET 2 APRIL EN ALLEEN GELDIG IN WIERDEN.

Elke dinsdag

3 Lekkerbekken

3 Gebakken Tongfilet

7.50 7.

brood en banket bakker Kamphuis Wierden

Kom en geniet! Burg. J.C. v/d Bergplein Kerkstraat 20, 0546 - 572628 0546 - 571201

Kom en geniet!Uit eigen keuken Kijk voor meer informatie op:

Burg. J.C. v/d Bergplein Kerkstraat 20, www.bakkerijkamphuis.nl 0546 - 572628 0546 - 571201

Wraps per stuk Kijk voor meer informatie op:

00

Elke woensdag

500 gram 00 Kibbelingen Gratis bakje saus

6.

Elke donderdag

5 Kleine Haringen

brood en banket bakker Kamphuis Wierden

4.

00

WIJ ZIJN DE WINKEL AAN HET VERBOUWEN. U VINDT ONS TIJDELIJK OP HET PARKEERTERREIN NAAST SPORTHAL ‘N DIKKEN.

€ 2.75 nu voor

www.bakkerijkamphuis.nl

deze week in de aanbieding:

Meerzadenbrood

€ 1.86

Twentekornbol

€ 1.39

Kwarkbol

€ 2.75

HEEFT U MIJN SIXPACK AL GEZIEN?

2.50 5.98

Bami, nasi of macaroni 1 kilogram

Tevens uw adres voor

Wildspecialiteiten, relatiegeschenken hapjesschalen en buffetten

Kom, kijk en proef en vergelijk

Nijverdalsestraat 3 - tel: 0546-576567

Vers geschrapte

Kriel 500 gram 29

1.

Holl. Elstar

Appels 2 kilogram

2.98

Bestel op www.tarwegrasbezorgen.nl/ kennismakingspakket en krijg 2 gratis cupjes tarwegrassap GRATIS

alle soorten

Vers gesneden

Rauwkorst Snijbonen 2e bak Halve prijs

300 gram

0.99

Aktie’s geldig van 18 t/m 22 maart 2014

Rijssensestraat 2, 7642 CX Wierden Telefoon: 0546 57 CX 08 04 Rijssensestraat 2, 7642 Wierden www.klasensagf.nl winkel@klasensagf.nl Telefoon: -0546 57 08 04 www.klasensagf.nl - winkel@klasensagf.nl @klasensug KlasensUwGroenteman


Stichting “Plé-Bek bie Hek” is op zoek naar het goede doel voor 2014. De stichting ‘Plé-Bek bie Hek’ houdt op zaterdag 16 augusstus voor de 28e keer een grote playback show bij café Hek aan de Nijverdalsestraat in Wierden. De opbrengst hiervan komt, zoals elk jaar, ten goede aan een goed doel binnen de gemeente Wierden. Aanvragen om hiervoor in aanmerking te komen kunnen worden gestuurd naar Café Hek, Nijverdalsestraat 76, 7642 AG Wierden, of per e-mail naar info@cafehek.nl . Om in aanmerking te komen voor de op

brengst, moet wel duidelijk worden gemaakt wat met de opbrengst wordt gedaan. Het bestuur van de stichting, bestaande uit acht personen, neemt hier dan gezamenlijk een besluit over nemen. De aanvraag moet voor 1 mei worden ingediend. Ook is Plé-Bek bie Hek nog op zoek naar deelnemers voor deze avond. Voor de winnaars zijn er leuke geldprijzen te behalen. Voor meer informatie: www.plebekbiehek. awardspace.com

Kleding- en speelgoedbeurs in Kulturhus Irene De activiteitencommissie van Kulturhus Irene houdt op zaterdagmiddag 29 maart een kleding- en speelgoedbeurs in Kulturhus Irene Notter-Zuna. Van 13.30 uur tot 15.30 uur wordt er tweedehands kleding of speelgoed verkocht. Voor de kinderen is er bovendien de mogelijkheid om gratis geschminkt te worden. Ruim de kasten op en geef (kinder)kleding en speelgoed

wordt mag achtergelaten worden. Dan wordt het ingeleverd bij Sam’s Kledingactie. Ook is het natuurlijk mogelijk om een plek te huren om kleding en/of speelgoed te verkopen. Een plek kan voor tien euro gehuurd worden. Opgave kan tot uiterlijk 24 maart via ingrid.kappert@kulturhusirene.nl of telefonisch via 06 – 23 10 29 05.

WELLENWEE

een tweede kans. Kleding die niet verkocht

Boekenweek 2014 ‘Ondertussen ergens anders’ Dit jaar had de Boekenweek als thema ‘Ondertussen ergens anders’. Al eeuwen trekken schrijvers van reisverhalen lezers een andere wereld in, zoals Herodotus met zijn Historiën, Bontekoe met zijn scheepsjournaal en Jonathan Swift met zijn fictieve Gullivers reizen. En nog steeds is reizen een geliefd onderwerp: Bob den Uyl, Cees Nooteboom, Boudewijn Büch, Paul Theroux, Adriaan van Dis, Lieve Joris, Carolijn Visser en vele anderen; zij reisden allen de wereld over en namen hun lezers mee. De 79ste Boekenweek draaide om reizen. Niet alleen kun je de wereld over reizen. Ook het leven is een reis. En Stichting De Welle is voor u ook de boeken ingedoken. Een interessant boek om onder de aandacht te brengen is het boek van Stella Braam, ‘Ik heb Alzheimer’. ‘Ik heb Alzheimer’ vertelt het verhaal over de vader van de schrijfster, René, waar Alzheimer bij wordt geconstateerd. Het hele verhaal staat in het teken van het steeds meer dement worden van René en hoe daar mee om wordt gegaan. Het verhaal begint in juni 2003. René woont dan nog in zijn flat in Tilburg. Hij heeft psychologie gestudeerd en is een welbekende psycholoog, die nu met pensioen is. Maar nog steeds schrijft hij artikelen voor o.a. tijdschriften en helpt hij zijn dochter bij onderzoeken. In juli begint de vergeetachtigheid toe te slaan. Er staan bijvoorbeeld dertig pakken koffiemelk in de kast en de tv en de radio zijn ‘stuk’ (ze blijken gewoon uit te staan). Overal hangen briefjes om hem aan zaken te herinneren die hij niet moet vergeten. Sommige simpele handelingen, zoals pinnen, worden een avontuur. Wat was zijn pincode ook al weer? Hoeveel pasjes heeft hij nodig?

U kunt het eerstvolgende Alzheimercafé bezoeken op woensdag 19 maart in de Residentie de Aa aan de Almelosestraat 44 in Wierden. De zaal is open om 19.15 uur.

Marktstraat 21 ♦ 7642 AK Wierden 0546 - 571693 info@stichtingdewelle.nl

Vier keer goud GV Omhoog voorronde NK jazzdans Vier van de vijf jazzdansselecties van GV Omhoog hebben afgelopen zaterdag mee gedaan aan de voorronde voor het NK jazzdans. Het NK jazzdans wordt op 21 juni in Ahoy te Rotterdam gehouden. De D tot en met negen jaar kwam als eerste in actie en behaalde met 17,05 punten terecht de eerste plaats. Deze categorie kan zich nog niet plaatsen voor landelijke wedstrijden, maar het was duidelijk dat de Wierdense deelnemers echt de beste waren van de regio. De C tot en met dertien jaar behaalde een puntentotaal van 15,00. Hiermee bleven ze onder andere de groep uit Rijssen voor. Ze dansten op het nummer ‘Dance again’ en lieten ze zien dat ze met heel veel pit konden dansen.

De B tot en met zestien jaar kwam met een puntentotaal van 21,83 op het hoogste podium terecht. Ondanks het door ziekte uitvallen van één meisje zag de dans er keurig uit en werden groepen uit Burgum en Rijssen op afstand gehouden. De B tot en met negentien jaar had hier in de regio geen tegenstand, maar moest dansen voor de punten. Met een puntentotaal van 20.70 is het afwachten of een plek in de finale erin zit. Dit geldt trouwens voor alle groepen, aangezien er nog vier voorrondes in het hele land zullen volgen.

Unieke en laatste kans in Zuidbroek Wierden: Zes twee-onder-één kap woningen te koop Dit is het moment om een woning te kopen in het Zuidbroek in Wierden. De prijzen van huizen zijn tot een dieptepunt gezakt en de hypotheekvoorwaarden zijn zeer gunstig te noemen. Weghorst Makelaardij in Wierden biedt daarom zes tweeonder-één kap woningen aan in deze mooie, parkachtige wijk aan de rand van het dorp Wierden. “De woningen kunnen nu zeer scherp aangeboden worden, doordat de grond via een veiling is aangekocht door de aannemer”, zegt een woordvoerder van Weghorst Makelaardij. “De kavels aan de Waterkolk variëren qua grootte van 230 tot 278 vierkante meter, mooi ruim.” Het Zuidbroek is een kindvriendelijke wijk waar veiligheid als vanzelfsprekend is en er voldoende speelgelegenheden zijn in een parkachtige, groene omgeving. De bouwaanvraag is ingediend, zodat naar

verwachting al in april kan worden begonnen met bouwen. Zodra één van de twee woningen verkocht is, start de bouw door aannemer Hoek uit Tubbergen. De woningen, ontworpen door Weghorst Architecten, hebben een eigen garage, zijn voorzien van een erker, hebben twee verdiepingen en worden traditioneel gebouwd. Met deze woningen is de laatste kans aangebroken om twee-onder-één kappers aan te kopen in Zuidbroek. De koopprijs is vanaf 234.500 euro vrij op naam. Meer informatie via www.weghorstmakelaardij.nl


oetENTER

NIEUWS

Nieuwe website voor Oudheidkamer

Enter Vooruit pakt winst tegen Kloosterhaar: 2-1

De Oudheidkamer Enter 'Buisjan' heeft vorige week maandagavond de nieuwe website www.enterserfgoed.nl gelanceerd. Dat gebeurde tijdens de donateursavond in zaal De Kröl te Enter, waar bestuurslid Albert Bouwmeester liet zien hoe het foto-archief, de historische verhalen, maar ook alle informatie over de drie musea nu moeiteloos te vinden zijn. Bij elk onderwerp is er vanaf heden ook gelegenheid om te reageren. Historicus Johan Altena was in de geschiedenis van de katholieke kerken van Enter gedoken en presenteerde een mooi verhaal met veel historische feiten, maar ook met nog enkele vraagtekens. Een heel interessante kwestie werd uitgelicht, want waar ligt eigenlijk het geografische middel-

Voor de 350ste keer in een officieel duel trok Henri Knol zaterdagmiddag in het Enterse kleedlokaal voor aanvang van het duel tussen Enter Vooruit en Kloosterhaar, het zwart-witte wedstrijdshirt aan. Na afloop van de strijd werd dat heuglijke jubileum in het clubgebouw uitgebreid gevierd met ploeggenoten en supporters. Op de grasmat lag vooraf aan de strijd een fors boeket bloemen voor de jubilaris. Enter Vooruit had deze keer te kampen met blessures en schorsingen, maar ondanks dat er nogal het één en ander fout ging voetbalde het gedecimeerde Enterse gezelschap wel de drie belangrijke wedstrijdpunten bij elkaar. Uiteindelijk toch de pet af voor de zéér jeugdige (zeven spelers onder 21 jaar) lieden die Enter Vooruit zaterdagnamiddag uiteindelijk naar plek drie op de ranglijst voerden. Het begon allemaal hoopvol op De Werf. Al vlot zette jubilaris Knol met een ragfijne voetbeweging spits Wout Velten alleen voor doelwachter Marc Doornbos. Daar had Velten senior pap van gelust, zoonlief besloot tot ontsteltenis om de knikker naast het vijandelijke doel te schuiven. Frank Smit deed dat een minuut later ietwat koelbloediger. Bij een scrimmage plofte de bal voor de voeten van de rechtsbuiten, die zonder op of om te kijken de 1-0 binnen schoof. Maar dat vlotte scenario had zomaar weggevaagd kunnen worden door topscorer Dérian Reinders van de gasten, die binnen tien minuten twee gigantische flaters van het Enterse centrale verdedigingsduo had kunnen afstraffen. Keeper Robert Velten redde de meubelen.

Henri Knol (350 wedstrijden). EV-voorzitter Dick ter Harmsel.

Links

Daarna volgde de ene mogelijkheid na de andere, maar Enter Vooruit vergat om de bezoekers genadeloos over de pijnbank te leggen. Na de rust gooide Enter Vooruit een 'aanval-uit-het-boekje' op het veld. Martijn Rohaan zette de zaak in gang, Wout Velten fungeerde als koel en bekwaam tussenstation en Rohaan roffelde vervolgens met links de 2-0 in de boeken. Dát leek, gezien het voorgaande wedstrijdbeeld, de knalharde rechtse uppercut voor de gasten. Kloosterhaar doolde ook heel even als een aangeslagen bokser door de touwen, maar Enter Vooruit haalde de kopzorgen in huis door niet meteen door te sturen naar de veilige haven. Een klein kwartier na de hervatting was Mark Boshove al dicht bij de aansluitingstreffer na wederom gepriegel in de defensieve stellingen van E.V. Hoewel het Enterse verdedigingsblok, naarmate de teller richting negentig minuten kroop, steeds meer zekerheid begon uit te stralen, rechtte Kloosterhaar de rug om vervolgens maar eens een gezond portie opportunisme in het duel te gooien. Via een rappe actie van Dérian Reinders, die zijn schot via een Enterse voet in het hok van Robert Velten zag verdwijnen, werd het uiteindelijk toch nog 2-1. Aanvallend had Enter Vooruithaar kruit verschoten in het arsenaal aan gemiste kansen, maar de poreuze achterhoede van de gasten kwam in het laatste kwartier niet meer onder druk.

punt van Enter precies? Een film over de herdenking van vijftig jaar bevrijding (uit 1995) nam de bezoekers in woord en beeld de weer terug naar de tijden van Jodenvervolging, neergestorte vliegtuigen en de feestelijke sfeer van de bevrijding in 1945. De ongeveer 140 bezoekers (en dat was veel meer dan verwacht) hoorden ook hoe bestuurslid Dinie Horstman hen verzocht mee te zoeken naar oude schilderijen, zoals die heel vroeger bij huwelijken en dergelijke cadeau werden gegeven. Het is de bedoeling deze schilderijen te exposeren in het Oonderschoer tijdens de klompenmakersdemonstraties op woensdag- en donderdagmiddagen.

Dagbesteding Carintreggeland en zorgboerderij de Piet winnen Waarderingsprijs Dagbesteding Carintreggeland en zorgboerderij de Piet in Enter hebben uit de

handen van Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie, een waarderingsprijs van 250 euro gekregen. De ChristenUnie Wierden-Enter had drie genomineerden uitgenodigd tijdens de verkiezingsbijeenkomst in de Passie in Wierden. Het 'tuinproject', dat zich met inzet van vrijwilligers richt op ouderen en mensen met een beperking, sluit naadloos aan bij diverse speerpunten van ChristenUnie Wierden-Enter. Dit project ontving daarom deze prijs. Het leveren van verse groenten voor de manden, ziet de fractie als bijdrage voor de medemensen

Gerda Kerkdijk en Joyce Zwoferink namen de prijs in ontvangst.

Lezing over ouderenmishandeling in het Reggedal Huisarts Wassink huisarts houdt woensdag 26 maart om 19.00 uur een lezing over ouderenmishandeling in het Kloomp'nhoes in Het Reggedal te Enter. Ouderenmishandeling komt vaker voor dan men denkt. Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen boven de 65 jaar

mishandeld. In de lezing gaat Wassink in op de vraag wat ouderenmishandeling inhoudt. Ook zal zij aandacht besteden aan hoe ouderenmishandeling herkend kan worden en hoe er mee om kan worden gegaan. Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen. De toegang is gratis.

Viering en Indonesische maaltijd ten bate van Stichting Charmain Stichting CharMain uit Enter bestaat 12,5 jaar en dat wordt de komende weken gevierd. Op zaterdag 29 maart is er om 19.00 uur in de Katholieke kerk van Enter een bijzondere viering met als thema 'Viering rond Water'. Het koor Jokoenda werkt hier aan mee en er is behalve muziek ook aandacht voor beelden en verhalen. Tijdens de viering is een collecte en die opbrengst komt ten goede aan de vastenactie van CharMain.

Stichting CharMain heeft de afgelopen jaren goede resultaten geboekt. Zo zijn er zeventig grote watertanks gemetseld, sanitairhuisjes gerealiseerd en vier grote watertorens voor gebouwen verrezen op het eiland Flores in Indonesië. Daardoor is er veel meer oogstopbrengst en gezond kleinvee en is ook de babysterfte verminderd en het aantal ziektes afgenomen. Doordat er nu goed en ook voldoende water beschikbaar is, kunnen zo'n honderd

kinderen naar school in plaats van dat ze de hele dag naar water moeten zoeken. De stichting heeft dit jaar als doel om meer dan tien watertanks en sanitairhuisjes te bouwen en daarvoor zijn twee acties op touw gezet.

heerlijkste gerechten genuttigd worden. Zanger Ray Smith verzorgd de muzikale omlijsting. Ook is er de gelegenheid om artikelen uit Indonesië (onder andere uit het projectland Flores) te kopen.

Behalve de bijzondere viering wordt op vrijdag 4 april een groot Indonesisch twee-gangen menu gepresenteerd. In zalencentrum de Kröl te Enter kunnen de

Aanvang van het diner is 18.00 uur en de kosten zijn tien euro voor volwassenen en vijf euro voor kinderen. Een gezin betaald ten hoogste 25 euro in totaal.


oetENTER

NIEUWS

THE WILD EAST New Almelo Het kleine dorp op de prairie

Wanneer je de kaart van de Verenigde Staten van stal haalt, dan kom je na enig speu¬rwerk vele Nederlandse plaatsnamen tegen, zoals Holland, Drenthe, Zeeland, Graafschap en, last but not least, Borculo. Deze steden zijn in de negentiende eeuw gesticht door Nederlandse landverhuizers en ze bevinden zich veelal in de noordelijke staat Michigan, waar het op het moment ontzettend koud is. Het is bij slechts weinigen bekend dat ook, jawel Almelo over een Amerikaanse satelli¬etplaats beschikt, namelijk New Almelo. Niet in Michigan, maar op de eeuwige jachtvelden van Kansas. Land of the free - Home of the brav In het Jaar des Heren 1861 sprong de destijds nog maar 22-jarige Almeloër Hartog Meibergen op de veerpont richting the promised land. Zijn hart bonkte, het avontuur lonkte. In die tijd was het oversteken van de Atlantische Oceaan allesbehalve een plezierreisje. ‘’t Wødt tied dat ze is ne vlee¬gmasjine oetveendt,’ zo noteerde landverhuizer Herman Boeing in zijn veelgeprezen dagboek. Na een paar dagen flink gasgeven kwam New York in zicht. Met een pens vol power en een goeie zin stapte Hartog Amerika in. Hoofdschuddend werd hij gadegeslagen door de New-Yorkers: ‘Gotgotgot, ok dat nog. Blif der oons dan himmoal nix bespoard?’ Meibergen had torenhoge verwachtingen van New York. Echter, de stad viel hem behoorlijk tegen. Maar goed, hij was ook Almelo gewend. Snel verkaste Hartog naar Chicago, the windy city, waar hij een leerververij begon. Het moet gezegd worden: Dit 'projectje' was niet wat je noemt een doorslaand suc¬ces (keihard failliet, -red.) Meibergen on tour Op zoek naar een nieuw “projectje” stoof Hartog in een volgeladen huifkar half Amerika door. Op z’n elfendertigst bereikte Meibergen de top van de Bun¬dy Mountain, waar hij halt hield bij het plaatselijke panoramacafé. Aan de bar zat Billy the Kid mondhar¬monica te spelen. Op den duur werd dit irritant. Billy the Kid kon er namelijk geen hout van. ‘Hey, the Kid,’ zei Meibergen, ‘hoal der is met op, doondersen Sjon¬nie.’ Met de staart tussen de benen verliet Billy the Kid het horeca-etablissement en raakte aan de drank. Meibergen bestelde een hotdog en nam plaats bij het raam. Het uitzicht werd belemmerd door de dichte mist, maar de vakkundig bereide hotdog maakte een hoop goed. Als een tevreden mens begon Hartog aan de afdaling en met ware doodsverachting sjeesde hij door de bo¬chten van de Dead Man’s Road. Al sjezend passeerde hij het bordje Wilde Weste. Hiermee verliet hij het rustieke en minder bekende Heanege Westen. Als je cowboyfilms moet geloven dan doet men in het Wil¬de Westen niks anders dan rondscheuren op opgevoerde paarden, indianen opjagen, pistolen leeg¬knappen en pokeren in de dorpskroeg. Kortom, er bestaan een hoop vooroordelen over het Wilde West¬en – en die zijn allemaal waar. Jim Dunlap – Firma List & Bedrog In the middle of nowhere trok Meibergen aan de han¬drem en stampte er een handelspost uit de grond. Hij sloeg aan het brainstormen over een passende plaats¬naam en al snel kwam hij met “New Almelo” op de proppen. Het schoot hem zo te binnen. De strategisch gelegen grond kocht hij voor een schappelijk prijsje van de altijd goedgemutste Jim Dunlap. Alhoewel, strategisch? Het barstte er van de bloeddorstige Chey¬enne-indianen. Dat had Dunlap er niet bij verteld, mooie knakker dat ’t is. Dunlap had de buit binnen en koos het hazenpad, maar Hartog Meibergen zat mooi met de gebakken peren. Vandaar natuurlijk ook die schappelijke prijs. De Cheyeness gingen gerege¬ld op oorlogspad, maar New Almelo lieten ze links liggen, tot grote opluchting van de lokale bevolking, maar tot grote spijt van de lokale doodgraver. ‘Dat gat is de meuite neet weard,’ aldus Cheyenne-opper¬hoofd Dull Knife. ‘Dat heb iej himmoal god,’ was de respons van Hartog Meibergen, en hij leefde nog lang en gelukkig.

THE WILD EAST Dave Letink en Robin Steentjes The Wild East

Het gehele artikel is te lezen in het tijdschrift The Wild East, verkrijgbaar bij de Bruna in Enter.(www.facebook.com/thewildeast)

Marinus van den Berg geeft een lezing in Enter Marinus van den Berg is een autoriteit in het begeleiden van mensen op het gebied van sterven, rouw, ouderdom en zorg. Een bevlogen man met grote interesse in de mensheid, een schrijver en dichter. Zijn lezingen zijn aaneenschakelingen van persoonlijke ervaringen en anekdotes waarbij rouw en verdriet centraal staan. Nijkamp Uitvaartzorg heeft Van den Berg uitgenodigd om in Enter te komen spreken. Op donderdagavond 20 maart om 19.30 uur geeft hij een lezing bij Zalencentrum de Kröl aan de Dorpsstraat te Enter. Het hoofdthema is 'Je hebt toch je kinderen nog…' Verlies door sterven raakt heel de familie maar ieder op een eigen wijze. Familie en vrienden kunnen een steun zijn, maar ieder kan ook heel eenzaam zijn. Rouwen is alles opnieuw uitvinden. Wat past bij wie? Iedereen is van harte welkom. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen en gedachten te delen. De toegang is gratis.

Drogisterij Wedda in Enter maakt pasfoto’s voor alle officiële documenten als rijbewijs, paspoort. Maar ook voor alle Visa of sport documenten kunt u bij ons terecht.

Versspeciaalzaken van Enter Dorpsstraat 117 7468 CH Enter T: 0547 383917 F: 0547 384121 M: info@debleek.nl

MAANDAG t/m WOENSDAG DINSDAG BUITENLANDSE KEUKEN

0.89

100 gram

DONDERDAG STAMPPOT DAG

4 soorten

100 gr

0.49

ZATERDAG OP=OP MARKTMAZZELTJE Heerlijk zoete

Aardbeien

per bakje

0.79

AANBIEDING GELDIG WEEK 12

Panklare

Rode kool

400 gr

Heerlijk sappige

Salustiana’s 15 voor

0.69 2.99

DONDERDAG t/m ZATERDAG Harde zoet/zure

Elstar appels 2 kilo Mooie verse

Witlof

500 gram

DONDERDAG Alle soorten

Rauwkost

100 gr

2.49 0.59

0.79

VERSE KANTKLARE MAALTIJDEN LOS VERKRIJGBAAR


UIT AGENDA

Tourist Info Wierden-Enter Toneelvoorstelling Notter: “Graag u en meneer”.

deskundige adviezen. Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 9, Wierden. Aanvang: 19:45uur.

Lezing CRW: Monique Hafkamp. Donderdag 20 maart.

De Oostenrijkse schilder Gustav Klimt is het thema van deze lezing. Bibliotheek Wierden. Prijs: €7,50. Aanvang: 20:00uur.

Kinderkledingbeurs Hoge Hexel. Zaterdag 22 maart.

Beurs voor tweedehands voorjaars- en zomerkinderkleding. Op de beurs kunt u een stand huren om zelf tweedehands kinderkleding te verkopen. Meer informatie bij Hetty van der Sar, tel. 0546-697400 of info@hekselselofje.nl Kulturhus, Nieuwe Schoolweg 5, Hoge Hexel. Aanvang: 10:00-11:30 uur.

Muziekmarathon Harmonie Wierden. Zaterdag 22 maart.

Tweejaarlijkse muziekmarathon. Gebouw In Harmonie, Anjelierstraat 8a, Wierden. Aanvang: 09:30-21:30 uur. Gratis entree.

Lezing Passage Wierden-Centrum: Regelgeving in de Thuiszorg.

CRW: Mattheus Passion van Johann Walter.

Woensdag 19 maart.

Zondag 23 maart.

Mevr. Koers van Carint Reggeland geeft

Deze Mattheus Passion wordt gezongen

MKB-Regeling energie voor sportverenigingen Op uitnodiging van het CDA Wierden-Enter heeft gedeputeerde Theo Rietkerk vorige week woensdagmiddag een bezoek gebracht aan Wierden. Hij heeft het bestuur van voetbalvereniging SVZW uit Wierden geïnformeerd over de mogelijkheden om te besparen op de energie rekening. Er zijn namelijk verschillende (provinciale) subsidies en tevens aantrekkelijke financieringsvoorwaarden beschikbaar voor clubs. De energierekening is namelijk voor vele sportverenigingen een behoorlijke uitgavenpost. Mede door vragen die de CDA fractie eerder heeft gesteld, is er gekeken of de bestaande MKB regeling ook aantrekkelijk gemaakt kon worden voor sportverenigingen. Rietkerk wist te melden dat deze financieel aantrekkelijke regeling al vanaf 3 april beschikbaar is. Het bestuur van SVZW heeft aangegeven hier gebruik van te gaan maken als een benodigde energiescan positief uitvalt. "De gemeente wil een verbindende rol vervullen tussen geïnteresseerde sportverenigingen, waaronder SV Enter en SVZW", aldus wethouder Bekke.

Film: Extremely loud & incredibly close. Donderdag 27 maart.

Extra: Zaterdag 22 maart.

Het blijspel speelt zich af op de secretarie van een kleine plattelandsgemeente eind jaren zeventig. Kulturhus Irene, Van Kregtenweg 9, Notter. Aanvang: 20.00 uur. Prijs: € 5,00, kinderen t/m 12 jaar € 2,50. Voorverkoop kaarten, tel.: 0548-542634.

door het vocaal ensemble Agteglyck o.l.v. Jan Heijmink Liesert. Het is voor het eerst dat deze Duitstalige Passie in Nederland wordt uitgevoerd; primeur voor Wierden! St Jan de Doper, Stationsstraat 20, Wierden. Aanvang:15:30uur.

Bibliotheek Wierden. Prijs: €6,00 voor leden, €8,50 voor niet-leden (incl. 2 consumpties). Aanvang: 20:00 uur.

Kleding- en speelgoedbeurs in Notter. Zaterdag 29 maart.

Beurs voor tweedehands (kinder)kleding of speelgoed. Kinderen kunnen gratis geschminkt worden. Meer info: ingrid.kappert@kulturhus-irene, of bel 0623102905. Kulturhus Irene, v. Kregtenweg 9, Notter. Aanvang: 13:30-15:30 uur.

Benefietconcert Stichting Knowledge for Children. Zaterdag 29 maart.

Onder het motto “A little bit of Paradise” organiseren Interkerkelijk Gospelkoor Reach Out, Interkerkelijk Jongerenkoor Power en de Euphonion Singers een uniek benefiet gospelconcert. Dorpskerk, Burg. J.C. v/d Bergplein 3, Wierden. Aanvang:19:30uur.

Prijs: €10,00, t/m 12 jaar €5,00.

Exposities

Voorjaars-expositie Galerie Tolg’Art. Nog t/m 22 maart.

Van aanstormend talent.......tot gerenommeerd kunstenaar! . Tolgaarde 6-8, Wierden. Meer Info: www.tolg-art.nl Expositie HKW: Wierdense klederdrachten. Traditionele klederdrachten in een nieuw jasje. Van Buurenstee, Appelhofdwarsstraat 2, Wierden. Expositie Zwembad De Kolk. Werken van Mariel Buys. Dikkensweg, Wierden.

Deze evenementenkalender en de aankondiging op de promotieborden wordt verzorgd door Tourist Info Wierden-Enter. Voor vragen over evenementen, vermelding op de promotieborden of als u zelf een evenement wilt aanmelden, neem dan contact op met Tourist Info Wierden (0546-574911, email: wierden@twenteinfo.nl) of Tourist Info Enter (0547383854, email: enter@twenteinfo.nl) Voor een uitgebreid agenda overzicht, informatie over evenementen, musea en permanente tentoonstellingen zie ook: www.wierden-enterinfo.nl

Lezing Monique Hafkamp over kunstschilder Gustav Klimt Drs. Monique Hafkamp geeft donderdag 20 maart een lezing over Gustav Klimt, een Oostenrijkse kunstschilder en graficus. Hij is één van de belangrijkste kunstenaars van de Wiener Secession. Het sprookjesachtige en decoratieve zijn kenmerkend voor zijn stijl. Hafkamp vertelt over de ontwikkelingen in diverse landen in de kunst aan het eind van de negentiende eeuw. In het werk van Klimt is de ontwikkeling van academie

schilderkunst via het Art Nouveau naar het expressionisme goed te volgen. Hafkamp heeft tijdens haar studie veel gereisd om naar kunst en architectuur te kijken. Ze begeleidt culturele reizen en geeft cursussen en lezingen over kunst en cultuur. De lezing vindt plaats in de bibliotheek van Wierden. Aanvang is donderdag om 20.00 uur en de toegang bedraagt 7,50 euro en dat is inclusief koffie of thee.

Bijzondere Matthäus Passion;

Primeur Vocaal Ensemble Agteglyck in Wierden De Culturele Raad Wierden heeft alles op alles gezet en 't voor elkaar gekregen: Wierden heeft de primeur! Vocaal Ensemble Agteglyck brengt onder leiding van Jan Heijmink Liesert de allereerste Duitstalige Matthäus Passion van Johann Walter ten gehore. Het concert is op zondag 23 maart in de katholieke kerk Sint Jan de Doper te Wierden. Deze Matthäus Passion is een eenvoudige Passie, maar wel de trendsetter voor alle Duitstalige passies daarna. Aan het con-

cert werken mee Marcel van Os als evangelist, Peter Laport als Christus en Eduard Ponten neemt alle kleinere rollen voor zijn rekening. Als solist is Marije Toenink aangetrokken. Zij speelt twee mediatieve stukken op de cello. Het concert begint om 15.30 uur. De toegang bedraagt 7,50 euro. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij Tourist Info in Wierden en Enter, de bibliotheek in Wierden en Enter en Boekhandel Reterink te Wierden.

Kring-apotheek Wierden wordt Alphega apotheek Kring-apotheek Wierden heeft sinds woensdag 19 maart een nieuwe naam: Alphega apotheek. De Alphega apotheek, gevestigd aan de Dahliastraat 8 in Wierden, heeft een frisse en moderne uitstraling gekregen. Alphega apotheek Wierden is één van de vele zelfstandige Kring-apotheken in Nederland, die de overstap heeft gemaakt. In Wierden kunnen klanten terecht voor pro-

ST RE E K W IJ Z E R

fessioneel, persoonlijk advies en informatie over al hun gezondheidsvragen en receptgeneesmiddelen. Daarnaast heeft de apotheek een uitgebreid assortiment zelfzorgproducten, zoals pijnstillers, hoestdranken en speciale huidverzorgingsproducten. Binnenkort wordt het assortiment uitgebreid met het wereldwijd beroemde merk Boots Laboratories. Klanten kunnen uiteraard blijven rekenen op de vertrouwde service van het apotheekteam.

Wekelijks gratis af te halen: Wierden: Albert Heijn, Gemeentehuis, Tourist Info, Boekhandel Reterink

Enter: Tourist Info, Bruna


feestelijke opening

CENTRUM wierden mis het niet zaterdag

12 APRIL

nog 4 weken

Feestelijke opening centrum wierden Het moment komt steeds dichter bij... de officiële heropening van het centrum van Wierden. Staat de datum zaterdag 12 april al rood omcirkeld op de kalender en duidelijk gemarkeerd in de agenda? Het belooft een mooie dag te worden voor het hele gezin, want behalve voor de grote kinderen is er ook voor de kleinere kinderen meer dan genoeg te beleven! Er wordt een speur-puzzeltocht op touw gezet, met als hoofdprijs een echte stoere vouwfiets! Hoe gaat ‘t in z’n werk? In verschillende winkels komen letters bij de kassa te hangen. Deze letters vormen in de juiste volgorde een korte zin. Het ingevulde formulier kan weer ingeleverd worden bij de deelnemende winkels. “Tijdens de dag zelf kan er flink gespeurd worden naar deze letters”, licht Colette Zomerdijk van de Visual Wiezer 30x20.indd 1 Hema toe. “Maar om iedereen genoeg tijd te geven is het mogelijk om tot en met zaterdag 19 april de letters te zoeken en de wedstrijdformulieren ingevuld weer in te leveren. Dan maak je kans op zo’n stoere vouwfiets van de Hema!” De grote centrum-feestdag is pal voor Palmpasen en dus ook voor de Palmpasenoptocht in Wierden. “Traditioneel wordt die zondag vanaf 10.30 uur weer een Palmpasenoptocht gelopen

vanaf de Gereformeer de Kerk, via de Katholieke Kerk naar de Hervormde Kapel”, vertelt Everdien Companje. “Daarna worden ook de verzorgingscentra aangedaan en staan een aantal ondernemers paraat met snoep. Meestal lopen er toch ruim vijfhonderd kinderen mee, dus dat belooft weer wat voor dit jaar”. Om tijdens Palmpasen goed voor de dag te komen HOOFDPRIJS kunnen kinderen op zaterdag 12 april een mooie Palmpasenstok maken. De organisatie hiervoor is in volle gang. Details volgen binnenkort in deze krant.

7-3-2014 10:56:54

Daarnaast worden gedurende de dag her en der in het centrum en op het plein bij Crumz allerlei kinderactiviteiten op poten gezet. Pokie Entertainment zorgt er voor dat er vele grote, opblaasbare springkussens en spelen klaar staan voor de jeugd van jong tot oud.

Wierdense Jos Jacobs tevreden over zonnepanelen “Ik hoop elke dag weer een record te verbreken!” Het huis van Jos en Sylvia Jacobs werd vorig jaar februari verrijkt met 21 zonnepanelen. “Toen ze werden geplaatst, dacht ik nog: ‘Waar zijn we aan begonnen?’”, aldus Jos. “Het weer was slecht. De panelen lagen bedolven onder een pak sneeuw en ijs. Dit in tegenstelling tot deze winter. Het kan niet beter. De mooiste dagen zijn koude zonnige dagen, dan is het rendement van de panelen het hoogst.” Als zoon van een elektrotechnicus had de elfjarige Jos al zijn eerste zonnepaneeltje. Onder de indruk van het feit dat je een lampje kunt laten branden op zonlicht , kon hij niet vermoeden dat hij nu 33 jaar later 21 zonnepanelen op zijn eigen woning heeft liggen. Het is niet alleen de techniek, maar ook het verantwoordelijkheidsgevoel voor de aarde die hebben bijgedragen aan de keuze voor zonnepanelen. Als vader van twee opgroeiende kinderen wil hij laten zien wat mogelijk is.

Van 6 naar 21

“In eerste instantie wilde ik zes zonnepanelen plaatsen op het platte dak aan de

achterzijde van onze woning. Toen een constructeur aangaf dat dit niet mogelijk was zijn we uiteindelijk terechtgekomen bij een oost-west-systeem met 21 zonnepanelen.” De 21 zonnepanelen zijn op de toekomst gekozen. Wanneer het energieverbruik zou gaan toenemen, doordat de kinderen bijvoorbeeld naar het middelbaar en voortgezet onderwijs gaan, dan is het eigen verbruik in ieder geval afgedekt. De energie die nu teveel wordt opgewekt, leveren hij en zijn vrouw Sylvia terug aan het net. Dat terug leveren breng niet veel op, maar het is altijd iets.

Hoger rendement dan bij de bank

In het geval van Jos en Sylvia verdienen ze de investering in 10 jaar terug. Het rendement is hoger dan dat het geld op dit mo ment bij de bank oplevert. Zij hebben de panelen betaald met eigen spaargeld en 650 euro subsidie van het rijk. Binnen een jaar tijd hebben ze al een bedrag van de energiemaatschappij terug van 630 euro. Sinds Jos zonnepanelen heeft, hoopt hij elke dag een record te verbreken. Hoeveel

energie hebben de zonnepanelen vandaag opgewekt? Of deze maand of dit jaar? Een goede dag is een dag als er 8,3 Kw wordt opgewekt. Zoveel verbruikt het gezin van Jos gemiddeld per dag. Een topdag kan ruim boven de 25 Kw opleveren. Kapotte lampen De zonnepanelen zijn wel de grootste duurzaamheidsinvestering die Jos en Sylvia hebben gedaan. Maar ook op kleinere schaal zie je in het huis de nodige aanpassingen. Zo worden bijvoorbeeld kapotte lampen vervangen door led verlichting en is de oude spoelbak in het toilet vervangen door een nieuwe met dubbele spoelfunctie.

Gouden tip

Tip van Jos: Wacht niet tot morgen. De technieken gaan door. “Elke dag die je wacht, is een dag die niets oplevert. En laat je niet afschrikken bij aanbieders van pakketten. Wij kregen bijvoorbeeld te horen dat wij niet in aanmerking kwamen voor een standaardpakketaanbieding zonnepanelen en nu hebben we er 21!”

Weten welke mogelijkheden er zijn? Kijk op de site www.energieloketwierden.nl


Tolplas Horeca: gezellige bistro

ook buitenactiviteiten als steptochten en solextochten komen terug. Dat doen we samen met AB Sports.”

Bert Scharphof terug op oude stek

Geen vreetschuur Op 5 en 6 april gaat ‘t gebeuren; dan gooit Tolplas Horeca de deuren officieel open. Het restaurant in het buitengebied van Hoge Hexel is omgevormd tot een bistro en de evenementen krijgen weer een belangrijk aandeel in het geheel. Bert Scharphof heeft de touwtjes in handen en is daarmee na vijftien jaar terug op de oude stek. “Het is de mooiste horecalocatie in Twente”, stelt Scharphof met zekerheid. “De ligging is zo uniek, dat maakt het al prachtig!” Het restaurant is gevestigd aan de Hexelseweg, nog nét op Wierdens grondgebied. De gloriejaren liggen inmiddels in het grijze verleden. Mede door vele wisselingen van eigenaren is het restaurant annex zalencentrum in de vergetelheid geraakt. Harry Kleinjan verhuurd het pand aan Scharphof en hij gaat proberen binnen twee jaar de aloude sfeer weer terug te krijgen. “Toen ik er weer kwam, was het echt een soort thuiskomen. Ik rende de trap weer af alsof ik nooit was weggeweest. Ik ga er weer wat van proberen te maken en vind het leuk dat ik nu officieel weer terug ben in Wierden (het Coopmanshuys ligt nét op grondgebied van Almelo – red.)”

Oude succesformules

Aan de ambities van Scharphof zal het in ieder geval niet liggen. Hij vormt zelfs een saai bedrijfsverzamelgebouw om tot een gezellig onderkomen, getuige zijn succesvolle horecazaak op bedrijvenpark Twente, net buiten Wierden. “Op 1 april – nee geen grap – ben ik met het Coopmanshuys als 12,5 jaar actief”, vertelt de ondernemer trots. “En ook dat blijft zo hoor, evenals de catering van Quality Catering. De Tolplas komt er als extra locatie bij. Niet alleen de bistro, maar men kan er straks ook terecht voor (trouw)feesten, lezingen en ga zo maar door. Daar is die locatie zeer geschikt voor: in het buitengebied, uitzicht op het water waar je heerlijk kunt loungen aan de waterkant. Mooi toch? Bovendien gaan we de oude succesformules weer lanceren. Denk aan een Apres Ski Party, maar

Voordat het zover is, moet er nog aardig wat werk verzet worden. Het interieur van het Coopmanshuys gaat naar de Tolplas, zodat daar een gezellige bistro ontstaat. Het Coopmanshuys ondergaat een metamorfose en wordt trendy. Het restaurant in Hoge Hexel wordt een echte bistro en dat betekent dat van alle gerechten gege ten kan worden. “Je betaalt 22,50 euro en daarvoor mag je drie uur lang onbeperkt eten en drinken (wijn en bier en frisdrank) van het buffet, maar nee, het wordt echt geen vreetschuur”, lacht Scharphof. “Er kan straks maximaal 130 man in het restaurant en er is bediening aan tafel. Het wordt een verzorgd restaurant, waar je gezellig en kwalitatief uit eten kunt. Dat vind ik belangrijk.” De vijftigjarige Scharphof neemt zelf niet de touwtjes in handen. “Raymond Hertong wordt bedrijfsleider. Hij was altijd chefkok, kent dus de klappen van zweep. Hij wordt daar hoofdverantwoordelijk. Ik houd het vanaf afstand in de gaten, ben druk genoeg met de catering en het Coopmanshuys.” Het restaurant is nu gesloten, maar gaat zoals gezegd in het eerste weekend van april officieel open. Daarna zal de bistro op vrijdag, zaterdag en zondag geopend zijn en in het hoofdseizoen vanaf woensdag van 16.30 tot 21.30 uur. Tijdens de open dag is het mogelijk om het gehele pand te bekijken, letterlijk tot in de keuken.

Met een prachtige uitzicht over het water is onze bistro de ideale locatie. Ook op onze prachtig aan het water gelegen grote terrassen kunt u op en top ontspannen met een hapje en een drankje. Ook perfect voor een bruisend buitenfeest, er is wel ruimte voor 400 mensen. Het terras heeft uitzicht op de speeltuin, dus ook aan de kleintjes is gedacht.

Bistro buffet restaurant

vanaf 11 april geopend. vrijdag t/m zondag van 16.30 tot 21.30. Andere dagen op aanvraag.

3 uren onbeperkt genieten van overheerlijke bistro gerechten inclusief bier, wijn en frisdrank. Reserveer nu voor een introductieprijs van

€ 22,50 pp.

Kinderen t/m 12 jaar € 10,00

1e en 2e Paasdag Paasbrunch Van 11.00 tot 14.30 uur Reserveer op tijd!

€ 19,95 pp.

Kinderen t/m 12 jaar € 9,95

Samen zorgen voor een goed leven, dát is woonservice. Vijf organisaties zetten zich gezamenlijk in voor wonen, welzijn en zorg in uw omgeving. Maar wij kunnen het niet zonder u! Dus zeg het, als u iets nodig hebt. Doe mee aan een leuke activiteit. Of kom eens langs op één van de locaties voor een praatje, een bakje koffie of het lezen van een krantje. Want woonservice draait om goed wonen en ontmoeten!

Bijzondere activiteiten woonservice van 26 maart tot en met 2 april 2014 • Maandag 31 maart, 14.00 uur, Wijkgebouw Kandjoli, Gezellig Buurten.

Er is een inloopmiddag voor 6- plussers. U kunt in ongedwongen sfeer een praatje maken. Deze middag willen wij voor u een gezellige bingo verzorgen, met leuke prijsjes. Kosten deelname: € 5 per persoon, inclusief een kopje koffie of thee.Wij hopen u te mogen begroeten. De organisatie is in handen van Woonservice Wierden-West. Meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Max Patawala, Annemarie Broos, Lena Muriani, wijkgebouw Kandjoli, telefoon 573703.

Reguliere activiteit uitgelicht

Elke vrijdag, 14. 00 uur, Ontmoetingscentrum ’t Oosterhoes in het Wedervoort, gezellige kaartmiddag. Elke vrijdagmiddag om 14.00 uur organiseert de NBvO een gezellige kaartmiddag. Heeft u zin om mee te doen? Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. M. Goossen, telefoon 0546 – 57 35 48. Kosten contributie € 1,50 per maand en de consumptie die genuttigd wordt.

Reserveren via tel.0546-760076 of info@tolplashoreca.nl Hexelseweg 80 7645 AM Hoge Hexel / Hellendoorn

Kijk voor meer informatie over Woonservice en de verschillende activiteiten die er te doen zijn op: http://woonservice.wierden.nl.


ZAKELIJKUITGELICHT

ST R EEK W IJ Z E R

Speciaal voor bedrijven uit deze regio

Nog meer ruimte voor leuke betaalbare kleding! Een partij van tweehonderd broekjes en verder niks. Daarmee begon Marja ten Berge een jaar of tien geleden vanuit haar eigen woning met de verkoop van kleding. Sinds die tijd zit de wind in de zeilen en is Ten Berge Kleding een begrip in Wierden en omgeving geworden. Vorige week is een nieuw winkelpand aan het Binnenhof betrokken en daarmee breekt een nieuwe periode voor Ten Berge Kleding aan. zelf elke week de inkoop op maandag en kom met goed spul terug”, vertelt Marja “Dan ben ik meestal overenthousiast als ik wat zie en dan koop ik weer te veel in haha.”

Nieuwe winkel voor Ten Berge Kleding Wierden De nieuwe winkel is gevestigd in een royale winkelunit. Twee kleine ruimten zijn samengevoegd tot één groot geheel. Marja is er maar wat blij mee, zo laat ze weten. “De verhuurder vroeg of ik belang had bij deze plek en ik had daar geen twijfel over. Wat is dit een prachtige plek, mooie etalages en ook nog eens dertig vierkante meter meer vloeroppervlak haha. Bovendien heb ik nu echt het gevoel dat ik in het centrum zit, niet meer zo aan de rand. Door de andere winkels aan het Binnenhof word je meer één geheel.”

Grote maten In de winkel ligt inmiddels de kleurige mode voor de lente en zomer. “We hebben mooie kleding voor een betaalbare prijs. De non-merk kleding kun je bij ons krijgen tot 25 euro en

daarnaast hebben we ook merkkleding tot zestig euro. Het moet toch leuk blijven nietwaar? Ook wat maten betreft kun je meestal wel bij ons slagen. Voor dames hebben we tot maat 56 in de winkel en voor heren tot vijf keer XL.” Cadeautje Omdat de nieuwe winkelruimte is betrokken is het feest bij Ten Berge en dat is ook in de winkel te zien. “Het geeft zo’n warm gevoel dat klanten ons bloemetjes komen brengen. Ze vinden ook dat we een gezellige winkel hebben. Grappig toch? We willen onze klanten daarom bedanken. Tot en met zaterdag krijgt iedereen die kleding koopt vanaf vijftig euro een sjaal (voor de dames) of een riem (voor de heren) cadeau.” Ten Berge Kleding is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn de openingstijden van 9.30 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur. Meer informatie is ook te vinden op internet: www.tenbergekleding.nl

Overenthousiast De enorme partijen kleding waar Marja met haar winkel bekend is geworden, behoren tot de verleden tijd. “Ik verkoop leuke mode, doe

Ten Berge Kleding Markstraat 23, Wierden

tel: 0640955554 e-mail: tenbergekleding@hotmail.nl


DE WIEZER Winkels van vroeger

Vijftien jaar basisschool Het Galjoen in Wierden Lipdub, ijsjes, talentenshow en workshops tijdens feestdag; Basisschool Het Galjoen in Wierden heeft vorige week maandag op uitbundige wijze het vijftienjarig jubileum van de school gevierd. De gehele dag waren er tal van activiteiten voor alle ruim driehonderd kinderen van de Rooms-katholieke school officieel sinds 1998 bestaat.

1910. Stationsstraat nr 15.

Frans Wijnen, links op de foto, dreef tot 1928

zijn winkel in manufacturen en rookartikelen in dit pand. Zijn vrouw Janna Timmerman zwaaide de scepter in de zaak, zelf ging Frans de boer op met z’n paard en wagen. Frans Wijnen, werd geboren in 1890 op boerderij ‘’Bloemenheuvel’’ in Soest. Nadat een brand omstreeks 1892 de boerderij verwoestte, verhuisde de familie Wijnen naar Wierden. Ze woonden onder andere op de plek waar nu restaurant ‘De Oale Marckt’ is gevestigd en in het voormalige ‘Statonskoffiehuis’, (de winkel, waar later menig Wierdenaar zijn rokertje kocht, genoot bekendheid onder de naam ‘Fietje’.) Dit pand werd van 1930 tot 1931 afgebroken om plaats te maken voor het Theresiahuis, een klooster voor de zusters Franciscanessen uit Denekamp. Dit klooster werd in mei 1981 gesloopt om een uitbreiding van het St. Jansgebouw mogelijk te maken. Frans Wijnen verhuisde naar Stationsstraat nr. 16 en in 1950 vierde hij het veertigjarig bestaan. Ook zijn zoon ‘jonge Frans’ werkte in de winkel, maar stopt in 1958 met de zaak. Hij is in 1972 gestorven. Foto circa 1915. Foto’s: J.H ten Cate Tekst: Ria Eshuis

Zo was ‘t.

“Formeel bestaat Het Galjoen sinds augustus 1998, dus eigenlijk was ons vijftienjarig jubileum vorig jaar al”, aldus directeur Mirelle Schuurman. Door vervelende omstandigheden (het overlijden van een collega) was het vorig jaar niet gepast om dit feest te vieren en werd het uitgesteld naar maandag 11 maart. “Op 11 maart 1999 werd namelijk de eerste steen van het nieuwe gebouw gelegd.

Vijftien jaar

Het Galjoen is ontstaan na fusie van de twee toenmalige basisscholen: de Kardinaal Alfrinkschool en de Sint Jansschool. Beide schoolpanden zijn gesloopt en op de plek van de Kardinaal Alfrinkschool is het huidige complex verrezen. Daar werd tijdens de feestdag ook uitgebreid bij stil gestaan. “We wilden de kinderen laten zien hoe de school is ontstaan en hebben dat met foto’s en een presentatie op een leuke manier proberen over te brengen door alles van de afgelopen vijftien jaar naar voren te halen. Ook wat spelletjes betreft, denk aan oude computerspelletjes, skateboards en cupcakes versieren”, vertelt Schuurman.

Talenten

De dag stond vooral in het teken van feest voor de kinderen van de school. Valkenier Gerrit Zandvoort uit Rijssen hield een spannende roofvogelshow, er was smakelijk ijs voor iedereen en op het schoollied was een lipdub (te zien via youtu.be/gdR3YSl__ h4) gemaakt. De middag werd afgesloten met de grote show Het Galjoen Heeft Talent. “Er waren maar liefst 48 acts”, zegt de directrice enthousiast. “Iedereen kreeg een minuutje de tijd om iets bijzonders te doen. Het was echt heel uiteenlopend allemaal, van kinderen die fantastisch een instrument bespeelden tot dansgroepjes en

voetballende jongens. Er was zelfs iemand die met z’n tong het puntje van z’n neus kon aanraken!”

Spellingquiz

Het mooiste is natuurlijk als de leerkrachten voor een keertje gek doen en de leerlingen daar naar mogen kijken en dat gebeurde dan ook, geeft Schuurman toe. “We deden een spellingquiz, zoals die ook in het programma ‘De jongens tegen de meisjes’ te zien is. Iedereen was één letter en dan moest je woorden goed spellen door op de juiste volgorde te gaan staan.” Een reünie zat er deze keer nog niet in. Schuurman geeft aan waarom: “We zijn nog een relatief jonge school en deze keer wilden we echt iets voor en door de huidige leerlingen. Vijftien jaar is ook niet echt een jubileumjaar hè. Misschien over tien jaar, wie weet.”


Eerste editie Fashion Event Wierden gezellig en succesvol Het allereerste Fashion Event in Wierden is afgelopen vrijdag een groot succes gebleken. Honderden bezoekers kwamen op het spektakel af dat geheel in het teken stond van mode, lifestyle, proeven en ontmoeten. Bij New Day Fashion, Jan Pas en Nice waren verschillende mode shows met modellen uit Wierden en

omgeving en voor de winkels werd onder meer ijs en vers gebakken vis uitgedeeld. De beleving van smaak op alle fronten bleek een schot in de roos. Mede-organisator Alfred Hospers van New Day Fashion kijkt tevreden terug op het geslaagde evenement.

Loes

Hoeveel en welke ‘tussendoortjes’ krijgt jouw kind?

Je kind vraagt vast wel eens om snoep, chips of een ander tussendoortje. Het is prima om je kind soms iets lekkers tussendoor te geven, maar tussendoortjes vormen ook een bedreiging voor het gebit. Dat geldt ook voor het veel drinken van frisdranken en vruchtensappen. Elke keer als je kind iets eet of drinkt blijven er etensresten op de tanden en kiezen zitten. Tandplak zet deze resten om in zuur. Dit zuur tast het glazuur aan waardoor gaatjes ontstaan.

Tip 1

Een gebit kan ongeveer zeven zuurstoten (zeven eet- of drinkmomenten) op een dag aan. Dat zijn dus drie hoofdmaaltijden en vier keer een tussendoortje. Meer dan vier keer een tussendoortje is niet verstandig.

Tip 2

Kijk voor meer opvoedtips, nieuws en Geef je kind voor in de pauze op school bijvoorbeeld drinken en een gezond tusinformatie cursussen en bijeenkomsten sendoortje mee. Denk aan fruit, over komkommer, wortel, een cracker of rijstwafel. Chips, over opvoeden snoep en koek zijn geen gezond alternatief.op www.loes.nl

Tip 3

De meeste kinderen hebben honger als ze uit school komen. Je kunt je kind dan ook een extra boterham geven om de tijd tot het avondeten te overbruggen.

Tip 4

Heeft je kind dorst? Geef dan water of thee (eventueel met een smaakje) zonder suiker. In frisdrank, siroop, vruchtensap, drinkyoghurt of chololademelk zit veel suiker. In een glas frisdrank, siroop of vruchtensap zitten vier suikerklontjes en in een glas yoghurtdrank of chocolademelk zelfs vijf! Ook bevatten frisdranken een zuur dat het glazuur aantast.

Tip 5

Pas ook op met light-frisdranken. Net zoals gewone frisdranken bevatten light-frisdranken een zuur. De kans op slijtage van het gebit is bij gewone en light-frisdranken ongeveer even hoog.

Tip 6

Zo nu en dan snoepen moet kunnen. Neem hiervoor een vast moment op de dag, bijvoorbeeld ‘s middags na schooltijd. Kies snoep waar je kind niet te lang over doet (geen lollies) of snoep die niet kleeft. Zo is de suiker zo kort mogelijk in de mond. Heb je meer vragen over tussendoortjes? Dan kun je contact opnemen met Loes of met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Twente via 0900-3338889.

Kijk voor meer opvoedtips, nieuws en informatie over cursussen en bijeenkomsten over opvoeden op www.loes.nl

Openingstijden CJG/Zorgloket gemeente Wierden: iedere werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op afspraak van 13.30 tot 16.30 uur (m.u.v. de vrijdagmiddag). Telefoon: 0546-580990, e-mail: zorgloket@wierden.nl


De wiezer week 12  
De wiezer week 12