Page 1

ST R E E K W IJ Z E R

Woensdag - week 1 1 s e p te m16 bemei r 2 02018 1 3 -we e k 3 720

STREEKKRANT VOOR WIERDEN, ENTER, AADORP EN WINDMOLENBROEK

Bij aanschaf van een complete bril

ZONNEBRIL OP STERKTE CADEAU! Vraag naar de voorwaarden

Groothuis Optiek Dorpsstraat 134, Enter Tel. 0457 381003

Vraag naar de voorwaarden

Donderdag koopavond

Janny Rusch Uitvaartbegeleiding Voor een afscheid met karakter, ongeacht of en waar u verzekerd bent.

Een laatste indruk, laat die levend blijven... 24/7

m. 06-22766640

www.jannyrusch.nl

2e PINKSTERDAG VAN 10.00-17.00 GEOPEND!

GRATIS BESCHERMHOES bij aankoop van een tuinset!

Alleen geldig bij inlevering van deze advertentie en op Zaterdag 19 of Maandag 21 Mei.

Haaksbergerstraat 936 A ,7548 PC Enschede

Wij stellen alles in het werk!

www.brflex.nl

Michiel, Noa, Teun, Merle en Ian zijn al weken bezig om hun robots zo goed mogelijk te programmeren.

Wierdense slimmeriken naar eerste Nederlandse World Robot Olympiad WIERDEN – Enthousiast rennen vijf leerlingen van basisschool Het Laar afgelopen vrijdagmiddag, 11 mei, van het ene naar het andere lokaal. Het is verder stil in het gebouw, want het is meivakantie. Reden dat de kinderen zélfs tijdens de vakantie graag naar school gaan, is hun deelname aan de World Robot Olympiad (WRO) in Nederland. Het Laar is met twee teams sterk vertegenwoordigd op deze eerste wedstrijd van de WRO in Nederland. Deze editie is voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar en wordt aankomende zaterdag in Almelo gehouden. Twee vaders en leerkracht Jacqueline Brandes ondersteunen de kinderen tijdens de voorbereiding. De World Robot Olympiad (WRO) is een internationale roboticawedstrijd, waar meer dan zestig landen van over de hele wereld aan deelnemen. Er zijn verschillende categorieën en leeftijdsgroepen, maar omdat de wedstrijd in Nederland voor de allereerste keer is, wordt hier gestart met de zogenoemde 'Regular Category'. Bij deze wedstrijd bouwen de kinderen zelf een robot van Lego Mindstorms, programmeren die met de computer en laten 'm vervolgens verschillende opdrachten uitvoeren op een speelveld met objecten en obstakels. De robot moet er voor zorgen dat de objecten naar de juiste plek worden gebracht in een zo kort mogelijke tijd.

Sensoren

Om het meer tastbaar te maken wordt gewerkt met een spelmat waarop een startpunt, route en eindpunt is aangegeven. De robot moet verschillende 'producten' oppikken en naar de juiste locatie brengen, om vervolgens binnen de tijd – twee minuten – weer op het eindpunt te zijn. Elk product heeft een eigen kleur en die moet naar de corresponderende gekleurde ruimte worden gebracht. De robot moet dus door de leerlingen slim worden opgebouwd en geprogrammeerd. Door middel van onder meer kleurherkennigssensoren,

taken verdelen zich vanzelf. Ian is een jongen die meer het bouwen van de robot op zich neemt, terwijl Michiel meer van het programmeren is.”

Robots aangeschaft

De beide ouders zijn zelf laaiend over het project; zelfs zó enthousiast dat ze ook een robot en alle aanverwante zaken hebben aangeschaft. Jacqueline is er maar wat blij mee. “Je moet er flink wat geld voor neerleggen hoor, die robots zijn duur. Bovendien heb je ook nog de kosten per team voor deelname aan de WRO. Als school hebben we zelf één sonar en goed programmeren kan de robot gekocht en bekostigen we de deelname, maar robot worden aangestuurd. Daartoe dan praat je dus wel over honderden euro’s. moeten de leerlingen zelf uitrekenen hoeveel wielomwentelingen de robot Lees verder op pagina 20. moet maken, onder welke hoek een bocht moet worden uitgevoerd en ga zo maar door. Om het lastiger te ma"De gezelligste supermarkt van Twente" ken zijn er restricties in het gebruik van het aantal sensoren en de grootte van de robot. Een pittige klus voor de kinderen, maar hun enthousiasme groeit met de dag. Aan het begin van de wedstrijddag, aankomend weekend, moet de robot uit hoofd in elkaar gezet worden, daarna mag voor de wedstrijd geoefend worden en daartoe krijgt elk team 2,5 uur de tijd. Om alles soepel te laten verlopen is de afgelopen tijd op school ook al volop aandacht aan het testen en bouwen besteed. Alwin Hilberink en Martijn Oostdijk zijn de vaders van Ian Hilberink (groep 6) en Michiel Kostelijk (groep 5). “Het is geweldig om de gedrevenheid van de kinderen op deze manier van dichtbij mee te maken”, vertelt Martijn. “Ik weet dat Michiel het best spannend vindt, maar als ik zie hoe hij in een relatief korte tijd best veel geleerd heeft... Mooi!” Alwin beaamt het en merkt hetzelfde bij Ian. “Je ziet nu heel goed wie waar goed in is; de

Anjelierstraat telefoon: (0546) (0546) 57 21 21 22 22 Anjelierstraat 3, Wierden, telefoon: Openingstijden: maandag t/m t/m zaterdag van van 08.00 08.00 tot 20.00 uur, donderdag en vrijdag totuur 21.00 uur vrijdag tot 21.00

Ruime keus aan witgoed, bruingoed en ICT producten!

Eigen monteurs, ook voor inbouwapparatuur!

www.expert.doornenbal.nl | 0548 620000


Wat zijn mijn rechten en plichten als erfgenaam?

De dames van Vunera kunnen u met raad en daad bijstaan en begeleiden.

Meer informatie kunt u vinden op www.vunera.nl

Pinksteren betekent Summer Fair Renate Schepers van Centrum Advocaten

Een overlijden kan veel emoties meebrengen, en in alle commotie komt het regelmatig voor dat de achterblijvers, vaak goedbedoeld, de nalatenschap afhandelen zonder stil te staan bij de rechten en plichten van eenieder. In ieder geval is het raadzaam eerst te onderzoeken of de overledene een testament heeft laten opstellen. Zodoende kan worden vastgesteld wie erfgenaam is en wie andere rechten heeft, bijvoorbeeld op toekenning van een bedrag of erfstuk. De notaris kan in de zogeheten Verklaring van Erfrecht verklaren wie erfgenaam is in een bepaalde boedel en eventueel wie gemachtigd is om de nalatenschap af te wikkelen. Als erfgenaam hebt u het recht om geïnformeerd te worden. U kunt verlangen dat er een beschrijving wordt opgesteld van hetgeen aanwezig was op het moment van overlijden: de boedelbeschrijving. Als er niet wordt gereageerd op uw (schriftelijk) verzoek dan kan de boedelbeschrijving via de kantonrechter worden afgedwongen: de notaris gaat daarna aan het werk. Zo krijgt u inzichtelijk wat de overledene precies heeft nagelaten en wat vatbaar is voor verdeling. De kosten van het werk van de notaris komen voor rekening van de erfgenamen. Erfgenamen zijn verplicht elkaar alle gegevens te verstrekken die voor de bepaling van hun erfrechtelijke posities van belang zijn. De erfgenamen samen zijn eigenaar van de nagelaten boedel. Dat betekent dat één erfgenaam niet zonder de toestemming van de anderen kan beschikken over de goederen van de overledene, zoals het verkopen van een auto of huis, of opheffing van een bankrekening. Onderling kunnen er afspraken worden gemaakt over het beheer, voor de zaken die niet kunnen wachten, zoals het bijhouden van de tuin. Eventueel kan ook de rechter op verzoek van een erfgenaam een regeling op dat vlak vaststellen. Een regeling of afspraak kan zijn dat één van de erfgenamen door de anderen wordt gemachtigd om het beheer te voeren over de nalatenschap. Deze gevolmachtigde moet dan wel rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beheer.

Wandel in de tuinen van Landgoed ‘Het Laer’ en geniet van deze sfeervolle, gezellige en levendige outdoorfair. Het prachtige decor is de ultieme locatie voor een gezellige dag uit. U wordt verrast door de grote diversiteit aan exposanten. Bijzondere merken en producten die u in de winkelketens niet meer ziet. Van culinaire verrassingen bij diverse smaakmakers, trendy producten en accessoires, trendsetters met “fashion musthaves” tot tijdloze kunst en heerlijke delicatessen. Summer Fair heeft hét! Een vol programma met leuke demonstraties maakt de dag nog waardevoller. Geniet van de muzikale klanken van BLEND Music, The Horseflies of het muzikale duo Small Business op een van de terrassen. Dit

jaar organiseren wij voor het eerst een ‘High Wine’. Leer wijn kennen, kom proeven en ervaar deze ware beleving. Heeft u liever een heerlijke espresso of cappuccino, bezoek dan het terras van Koffieschenkerij Baristini.

Voor uw naaste een respectvol afscheid

Ons team bestaat uitsluitend uit dames. Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Tel. 0546 - 573979

Kortom: laat u verrassen door de veelzijdigheid die Summer Fair biedt. Summer Fair is op 18, 19, 20 en 21 mei elke dag te bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur. Wilt u zeker zijn van een ticket? Bestel dan online uw kaarten met registratiecode 61810005584. Meer informatie over Summer Fair is te vinden op www.summerfair. nl.

Gratis juridisch advies voor MKB en particulieren Elke donderdagmiddag van 15.00 tot 17.30 uur kunt u bij ons kosteloos informa�e krijgen met betrekking tot uw vragen over werk en ontslag, over echtscheiding en alles wat daar mee samenhangt zoals omgangsregelingen, gezag, alimenta�e, over erfrecht en over uitkeringen zoals de WIA, Wajong en bijstand. U hoe� geen afspraak te maken en kunt vrijblijvend binnen lopen.

Wierdensestraat 26 • 7607 GJ Almelo • tel. 0546- 898010 • www.centrumadvocaten.nl

Kerkdiensten in de gemeente Gereformeerde Kerk Wierden 20 mei 09.30 uur Ds. J. A. Dekker

Hervormde Kapel Wierden

20 mei 10.00 uur Ds. C. de Gooijer

Colofon

ST R E E K W IJ Z E R

UITGEVER: Heinink Media info@dewiezer.nl Eurowerft 3, Denekamp T (0541) 35 59 74 M (06) 30 02 65 15 of (06) 25 09 77 96 VERSPREIDING: Oplage 16.800 exemplaren. Verspreiding in Wierden, Enter, Bornerbroek, Hoge Hexel, Notter, Zuna, Aadorp, Rectum, Ypelo en Windmolenbroek (Almelo).

Daaronder valt een overzicht van de ontvangsten en uitgaven, voorzien van bewijsstukken, zoals facturen en bankafschriften. Het is verstandig om van te voren nauwkeurig in een boedelvolmacht te omschrijven welke bevoegdheden de gevolmachtigde heeft. De notaris stelt de boedelvolmacht op. Ook het kind dat onterfd is heeft recht op die informatie die nodig is om de hoogte van zijn legitieme portie vast te stellen. Verder eenieder die rechten kan ontlenen aan een testament, zoals een bepaald geldbedrag of een bijzonder erfstuk. Het zijn in beide gevallen de erfgenamen die deze informatie moeten verstrekken.

Hervormde Dorpskerk Wierden

Bij onenigheid kan een beroep op de rechter worden gedaan. Voor informatie daarover kunt u iedere donderdagmiddag bij ons spreekuur binnenlopen voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

20 mei 09.30 uur Ds. F. den Oudsten 21 mei 09.30 uur Dhr, H. Berkhoff

DRUK: Drukkerij van Barneveld

Reggestroom Enter

KRANT NIET ONTVANGEN? Neem contact op met Heinink Media (0541) 35 59 74 of te mailen naar info@dewiezer.nl of via whatsapp: 06 83 16 72 31. De krant wordt dan alsnog bij u bezorgd.

20 mei 09.00 uur Ds. H. J. Donken 20 mei 10.45 uur Ds. H. J. Donken 20 mei 17.00 uur Ds. T. J. Smink 21 mei 09.30 uur Dr. J. Hoek

Hervormde Kerk Hoge Hexel

20 mei 09.30 uur Ds. T. J. Smink 20 mei 19.00 uur Ds. H. J. Donken 21 mei 09.30 uur Ds. H. J. Donken

Hervormde Kerk Enter

20 mei 09.30 uur Ds. G. A. Schreuders 20 mei 18.50 uur Ds. C. B. Elsinga 21 mei 09.30 uur Gezamenlijke dienst in Gereformeerde Kerk

REDACTIE: Simon Dirks redactie@dewiezer.nl M 06 - 16 12 26 17 ADVERTENTIEVERKOOP & MEDIA ADVIES: Patrick Heinink info@dewiezer.nl T (0541) 35 59 74 M (06) 30 02 65 15

Gereformeerde Kerk Enter

20 mei 10.30 uur

Ichtus Baptistengemeente Taborkerk Wierden 20 mei 09.00 uur Orlando Bottenbley 20 mei 11.15 uur Orlando Bottenbley

Meer informatie? Neem contact op met Centrum advocaten, Wierdensestraat 26 Almelo info@centrumadvocaten.nl Tel. 0546 - 898010

OPGAVE ROUW- EN FAMILIEBERICHTEN: Info@heininkmedia.nl of tel. 0541 - 35 59 74

Katholieke Kerk Wierden

20 mei 11.00 uur Woord- en communieviering

Katholieke Kerk Enter

20 mei 09.15 uur Woord- en communieviering

De uitgever is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste vermeldingen van gegevens. Op onze artikelen en foto’s rust een copyright. Artikelen en foto’s uit deze krant mogen nimmer zonder toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt.


DE GROOTSTE VAN EUROPA

Experience Stores XXL Amersfoort & Almelo

2E PINKSTERDAG

Nieuwsgierig? Bezoek onze webwinkel

GEOPEND

KEESSMIT.NL

10.00 uuR - 18.00 UUR

m lon

clubs

nu 1 week beren! GRATIS uitpro EFFICIËNT SNEL VEILIG PLEZIERIG

Marktstraat 4 (t.o.Vispaleis Maatjes)

www.corpusmilonclubs.nl Of bel naar 0546-332600

www.dewiezer.nl

ZIJN UW HUIS EN TUIN TOE AAN EEN METAMORFOSE?

Tegels

voor tuin , badkam er & woonka mer

Vloer- en wandtegels, buitentegels, sierbestrating, tuinhout en nog veel meer...

www.devrieshengelo.nl Torenlaan 38, 7559 PJ Hengelo

|

Tel: 074 - 27 76 079

|

info@devrieshengelo.nl

VIP TRIP NAAR MONACO? SPEEL EN WIN

14 MEI T/M 10 JUNI

WIERDEN/ENTER - De plaatselijke commissie Wierden van LTO Noord houdt op zaterdag 26 mei de jaarlijkse inzamelingsactie van landbouwfolie. Ieder jaar wordt op deze manier tussen de zestig- en zeventigduizend kilo landbouwfolie ingezameld, dat daarna wordt verwerkt bij een plasticbedrijf. Zoals gebruikelijk zijn ook dit jaar de adressen waar (stretch-/wikkel-)folie ingeleverd kan worden: Loonbedrijf ten Cate aan de Vossenbosweg 2a in Wierden of Loonbedrijf Grouve aan de Reintsweg 1 te Enter. De inlevertijden zijn van 9.00 uur tot 12.30 uur. Omdat de kosten voor het inleveren van stretchfolie dit jaar hoger zijn, wordt een bijdrage van tien euro per bedrijf gevraagd. Aan het inleveren van ander folie zijn geen kosten verbonden. Wel moet plastic en stretchfolie apart aangeleverd worden. Als in te leveren folie wordt uiteraard kuilplastic aangemerkt, maar ook kunstmesten kalvermelkzakken et cetera. Echter geen harde kunststoffen, bigbags’s, nicosil-kleden, banden, netten en dergelijke. Dit kan niet verwerkt worden. Het folie moet bezemschoon zijn, dus geen (kluiten) zand of stenen. Het bestuur van LTO Noord afdeling Wierden is aanwezig om één en ander in goede banen te leiden. Bovendien kan men onder het genot van een kop koffie of thee even bijpraten.

l

Corpus

in 6 X per mnd. 35 min. trainen

Slagerij

Br

SLANK & FIT

Inzameling landbouwfolie: jaarlijkse plastic actie LTO

am

no

GEGARANDEERD

IN Juist als u niet graag NU OODK EN sport en weinig tijd hebt WIER

K

Aanb iedin g

Rijssensestraat 47, Wierden T: 0546 571216 www.slagerijbramknol.nl

geldig va n 16 t/m 19 mei

Ham asperge salade

Salade met verse eieren

per 100 gram

€ 1,50

Biefstukspies met verse rucola en zongedroogde tomaatjes

per 100 gram..

€ 2,60

STE AG LA S J IE PRI ANT R A G

GARANTIE N LAAGSTE PRIJS LE OE ST LE AL OP

Dierspecialist Wierden pakt feestelijk uit: elfjarig bestaan WIERDEN –

De Dierspecialist Wierden vierde afgelopen zaterdag, 12 mei, het elfjarig bestaan. Er waren tal van activiteiten in en rondom de winkel. De prachtige dag, met goed weer, zorgde er voor dat er veel geïnteresseerden een kijkje kwamen nemen. “Het was gezellig druk, er zijn veel kinderen geschminkt en ook de knuffelhoek met jonge konijntjes was een succes”, aldus eigenaar Jan Morsink. Ook was er een fotograaf aanwezig, die van verschillende huisdieren foto's heeft gemaakt, die later nog opgehaald kunnen worden. “Ook onze trimster Marjolijn heeft van vele honden en konijnen de nagels geknipt en in totaal zijn er zo'n tweehonderd goodiebags uitgedeeld voor hond en kat! Bovendien waren de terraspotten niet aan te slepen, doordat het zondag ook Moederdag was. We hebben een prachtige dag gehad!”

GRATIS BEZORGEN • • • •

200 stuks op voorraad Goedkoop Met garantie Snelle levering

WGS Witgoed Nijverheidsweg 2 7442 CH Nijverdal Tel. 0548 78 52 43

Uw adres voor 2e hands witgoed! • • • •

wasmachines wasdrogers vaatwassers koelkasten

info@wgswitgoed.nl openingstijden: ma - di 13.00 - 17.00 uur woe - zat 10.00 - 17.00 uur

ALTIJD een leuke aanbieding www.wgswitgoed.nl


HISTORISCHEKRING

Obiclub: veilig sporten voor mensen met sociale beperking WIERDEN/ALMELO | Sportschool Obifit en Stichting de Klup Twente gaan samen een perfect op maat gemaakte sportactiviteit ontwikkelen voor jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met een lichte sociale beperking, zoals adhd en autisme uit de gemeente Wierden. Het programma is afwisselend, binnen en/of buiten, met net zoveel begeleiding als nodig en ook nog eens heel gezellig. De Obiclub gaat op dinsdag 22 mei van start met een feestelijke kick-off.

Pater Fridolinus in het Ypelo aan het fietsen met de hond.

Pater Fridolinus Meenhuis ook slachtoffer van de oorlog Fridolinus Meenhuis werd geboren op 3 november 1915 aan de Voorbroeksweg in Ypelo. Vele jaren later, op 11 juli 1943, werd hij te Merelbeek tot priester gewijd in de orde van Carmel. Daarna heeft hij enkele maanden in de Wierdense parochie geassisteerd en sacramenten toegediend en kinderen gedoopt. Na die periode werd hij zielzorger voor ondergedoken mensen in Merelbeek; het was immers oorlog. In augustus 1944 raakte hij door de vele werkzaamheden in Merelbeek ondervoed. Door zijn overste werd hij in de gelegenheid gesteld om in zijn ouderlijk huis een korte vakantie te houden om enigszins weer op krachten te kunnen komen. Vanwege D-day en het oprukken van de geallieerden naar Zuid-Nederland kon hij niet terug naar zijn standplaats Merelbeek. Hij bleef in Twente. Dat betekende dat hij zijn parochiële werkzaamheden verdeelde over de parochies Wierden en Bornerbroek. Naast zijn werkzaamheden in de kerk was hij ook zeer actief in het verzet en de illegaliteit. Hij ondernam menig fietstocht om geld bij elkaar te brengen voor ondergedoken spoorwegpersoneel, als ook voor de in wanhoop verkerende vluchtelingen en Engelse piloten. Door een pseudo-onderduiker, die zich door Fridolinus liet onderrichten in het katholieke geloof, werd hij verraden. De Gestapo arresteerde hem in de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag 1944 in zijn ouderlijk huis te Ypelo. Samen met hem werden in die nacht Johan de Vries, A.J. Mulder en H. van de Riet ook gearresteerd. Fridolinus werd naar het huis van Pater Fridolinus bewaring in Almelo gebracht en op 21 januari Meenhuis in de kle1945 vervoerd naar de Kruisberg in Doetinding van zijn orde. chem. Op 3 februari werd hij op transport gesteld naar concentratiekamp Neuengamme. Hier moesten de gevangenen zeer zware werkzaamheden verrichten, meestal ook onder zeer zware ontberingen. Dr. J. A. de Roos uit den Haag, die eveneens in kamp Neuengamme gevangen zat, schreef het volgende over hem: Pater Meenhuis heeft in het kamp zoveel goed gedaan, was evenzeer raadsman van de Polen, Fransen, Belgen als voor ons Nederlanders. Velen heeft hij in hun laatste ogenblikken het sacrament van de stervenden toegediend en anderen bijgestaan in de doodsstrijd. Vele mensen heeft hij moed ingesproken. Fridolinus overleefde kamp Neuengamme. Helaas door zijn toch wat zwak gestel moest hij geheel ondervoed in een ziekenhuis in Bremen worden opgenomen. Op 9 juni 1945 werd hij totaal verzwakt door het Rode Kruis overgebracht naar het Noodsanatorium ‘Oranje’ te Groningen. Toen de familie dit vernam werd er een bezoek geregeld aan het sanatorium. Iemand van de ondergrondse, die een motor had, ging samen met Gerard (de broer van Fridolinus) naar Groningen met extra eten en versterkende middelen. Toen ze arriveerden was Fridolinus net een uur daarvoor overleden. Pater Fridolinus overleed op 21 juni 1945 te Groningen en is begraven op het kloosterkerkhof te Zenderen. Bron: Katholiek Wierden door de eeuwen heen van Johan Marsman. De Stichting Historische Kring Wederden is gevestigd in de Van Buurenstee aan de Appelhofdwarsstraat 2 te Wierden. T

(0546) 625 274

I

www.historischekringwierden.nl

I

facebook.com/HistorischeKringWierden

Voldoende bewegen is voor iedereen noodzakelijk, maar door de bank genomen sporten jongeren en volwassenen met een sociale beperking minder (of helemaal niet) en eten ze niet altijd gezond. Een enkeling vindt het té spannend om te sporten, maar bij veel mensen met een sociale beperking is de wil om te sporten er wel degelijk. Sommigen durven zelfs de stap naar een fitnesscentrum wel te zetten, maar al te vaak haken ze af. Omdat ze geen aansluiting kunnen vinden, omdat enige vorm van begeleiding ontbreekt, laat staan dat er aanmoediging is als het even niet meezit. En dan zijn er ‘klassieke’ momenten waarop ze stoppen met sporten, zoals bij de overstap naar het voortgezet onderwijs of naar het beroepsonderwijs. Om het voor deze doelgroep makkelijker en leuker te maken om te gaan sporten, slaan Almelo’s gezelligste fitnesscentrum Obifit en De Klup Twente de handen ineen. Er komen één of meerdere Obiclubs speciaal voor mensen met een sociale beperking uit verschillende gemeenten, waaronder Wierden, Tubbergen, Twenterand en Borne. De doelgroep zelf heeft grote invloed op hoe dat sportaanbod van de Obiclub er precies uit gaan zien. Of er voorkeur is voor een groep of alleen sporten, of ze binnen willen of buiten. Of ze met gelijkgestemden willen sporten, of toch liever met anderen. Om uit te zoeken wat de deelnemers graag zouden willen, komt er een kick-off (indien nodig, meerdere kick-offs) op dinsdag 22 mei bij Obifit op het bedrijventerrein Twentepoort West in Almelo. Voor de kick-off trekt Obifit werkelijk alle registers open. Ze laat zien wat er in de sportschool allemaal mogelijk is aan groepsactiviteiten en individueel sporten èn iedereen mag op het werkelijk schitterende outdoor terrein meedoen aan alle activiteiten die daar zijn. Iedereen kan dan tijdens die kick-off ook aangeven wat ze graag zouden willen doen en leuk vinden en wat ze daarvoor nodig hebben.

De Klup Twente gaat graag het samenwerkingsverband met Obifit aan, omdat de sportschool zich op heel belangrijke punten onderscheidt van andere sportscholen. Niet alleen beschikt Obifit over een perfect uitgeruste sportschool, maar daarbij is er ook nog een geweldig outdoor terrein met klimwanden, rekken, toestellen, trainingsveld en meer zaken. Nog belangrijker is het gegeven dat bij Obifit drie instructeurs zijn met een zorgachtergrond èn kennis van mensen met een sociale beperking, zoals Thijs Blikmans. Daarmee is de sportschool Obifit een extra veilige omgeving voor mensen met een lichte beperking en is de kans dat ze blijven sporten ook vele malen groter. Volgens Blikmans zijn de nieuwe sporters van harte welkom en vinden ook de huidige leden van Obifit het leuk als ze komen. Blikmans en ook Ellen Perik van De Klup Twente kunnen totaal niet inschatten hoe dat speciale sportaanbod voor de Obiclubs er uit gaat zien. “We gaan het zien. Het gaat erom dat ze lekker kunnen sporten, fit en vitaal worden en het ook gezellig hebben”, aldus Perik. “Misschien wordt het wel een wandelclub”, grapt Thijs Blikmans, om maar aan te geven dat alle opties open worden gehouden en dat deelnemers het voor het zeggen hebben. De kick-off voor de Obiclubs is op dinsdag 22 mei in en bij de sportschool Obifit op het bedrijventerrein Twentepoort West no 39. Er zijn twee edities: van 16.00 uur tot 17.00 uur is er een kick-off voor de jeugd van twaalf tot en met zestien jaar en van 18.30 uur tot 19.30 uur is er een kick-off voor jongvolwassenen en volwassenen. De Obiclubs komen er speciaal voor onder andere leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs schoolverlaters van het speciaal basisonderwijs en deelnemers van dagactiviteitencentra. Opgave en informatie via ellen@deklup.nl


1

Bornerbroek vier dagen in de ban van Pinksterfeesten

Plaatsen in Op en Rond de Essen, Dinkelland Visie & Oldenzaal, Glimlach van Twente Formaat 290 mm breed bij 70 mm hoog € 290,00 excl. BTW Ook dit jaar begint het feest al op vrijdag, wordt speciaal voor deze ochtend OosPlaatsing in inweek 22 - 28 - 34 - 40 - 46 - 52 enz. 18 mei, met de traditionele kermis die datenrijkse sferen ingericht en de koffie met BORNERBROEK – De Pinksterfeesten in Bornerbroek staan komend weekend weer op stapel. Al sinds jaar en dag is het dorp dan vier dagen in rep en roer.

gelijks geopend is, maar ook met het bedrijvenuurtje om 16.30 uur. Dit is speciaal voor bedrijven uit het dorp en haar omgeving. De muzikale omlijsting is dit jaar in handen van Drive-In The Black Cat. De Brookeravond begint die dag om 20.00 uur en dan verschijnen Diep Triest en St. Caecilia uit Bornerbroek ten tonele. Zaterdag 19 mei is traditioneel de Super Schlager Samstag en er is voor de basisschooljeugd volop vermaak tijdens de Kids Games. Muzikaal is het vooral genieten, vanaf 16.00 uur is de tent geopend en zorgen Wahnsinn!, de Reiner Irrsinn Show, Die Geile Mädeln en Club3 voor muzikaal entertainment. Zondag kunnen de vroege vogels vanaf 10.00 uur Früshoppen met de Brooker Musikanten uit Bornerbroek en Freunde der Blasmusik uit Legden. Tevens is er tijdens het Frühshoppen een Flohmarkt (rommelmarkt) door Jong Nederland. De tent

krentenwegge staat voor iedereen klaar. Uiteraard is de entree gratis. Aansluitend is er een beachvolleybaltoernooi, braderie, vogelschieten en een klimrots. Voor de allerkleinsten zijn er ook springkussens, een grote zandbak en een ballonnenman. De zondag wordt muzikaal afgesloten met optredens van Het Feestteam, Stef Ekkel, Grad Damen, Country Time en Henk Dissel. Op de afsluitende maandag, Tweede Pinksterdag, begint in alle vroegte, om 9.45 uur, met een kerkdienst in de feesttent en tegelijkertijd is er voor de jeugd een traptrekkerrace. Om 12.00 uur begint het stevige werk: het Overijssels Kampioenschap Zitmaaierrace. Verder is er deze dag een oldtimerrondrit en zijn er landbouwmachines en ambachten te bewonderen. In de middag wordt het feest afgesloten met muziek door The Classics Revival Band en HayFever.

Problemen met uw kunstgebit?

Red levens in jouw buurt. Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

Fysiotherapie bij Kanker?

Al bijna 50 jaar het adres voor nieuwe kunstgebitten. Ook aanpassingen en correcties worden bij ons vakkundig en snel uitgevoerd. Kosten worden grotendeels door uw zorgverzekeraar vergoed. Afspraken kunnen worden gemaakt zonder tussenkomst van uw tandarts.

gebit Bij ons knlidkag! in éé 1dag.nl

Fit zijn en blijven tijdens en na kanker met oncologie fysiotherapie

ebitin

STT1131

www.klikg

Bornerbroeksestraat 282 - 7606 BS Almelo 0546-818059 - www.smittandprothetiek.nl

Kun jij reanimeren?

Meer informatie op www.teamfysiek.nl of bel 0547 388 244


UIT AGENDA

Tourist Info Wierden-Enter CSI Outdoor Wierden.

Woensdag 16 t/m zaterdag 19 mei. Internationaal springconcours 2**/1* met LR ranking competition. Manege de Vossenbos, Bruinehoopsweg 2, Hoge Hexel. Met op vrijdag 18 mei het ruiterbal vanaf 21:00 uur.

Concert “Mastreechter Staar”.

Zaterdag 19 mei. Een uniek optreden van dit bijzondere koor uit Maastricht i.s.m. het Rijssens mannenkoor. R.K. Kerk Antonius Abt, Dorpsstraat 125, Enter. Voorverkoop kaarten bij Primera in Enter en Cigo in Rijssen. Prijs: €20,00. Tijd: 19:30 uur.

Enterrun.

Zaterdag 19 mei. De Enterse Motor Club organiseert voor de 34e keer weer deze motortoertocht voor gehandicapte kinderen en jongeren. Krompatte 4, Enter. Tijd: 9:00-16:00 uur.

Pasar Malam Babar.

Zaterdag 19 mei. Kom Oosterse geuren opsnuiven en bezoek kleurrijk versierde kramen, luister naar muziek/dans en lezingen van Griselda Molemans en Aone van Engelenhoven. Tijd: 11:00-17:00 uur. Vanaf 19:00-0.30 uur zullen er verschillende bands optreden. Zalencentrum het Anker, Wilhelminastraat 28, Wierden. Prijs: €8,50.

Hexelse Streekmarkt.

Maandag 21 mei. De Hexelse Activiteiten Commissie organiseert voor de zevende keer een streekmarkt met een zeer divers aanbod: van bloemen en tassen tot sjaals en vis. Voor de kinderen: rommelmarkt, schminken, springkussen broodjesbakken en knutselen. Kulturhus, Nieuwe Schoolweg 5, Hoge Hexel. Tijd: 12:00-16:30 uur.

Lezing: Schilderstijlen en kunstenaars van Galerie Tolg’Art. Donderdag 24 mei. N.a.v. de 100e!! expositie van Galerie Tolg’Art zal Jan Aanstoot op uitnodiging van eigenaar Johannes Dollen en de Culturele Raad Wierden spreken over schilderstijlen en de kunstenaars die geëxposeerd hebben. De Marke, Vossenbeldstraat 1,Wierden. Voorverkoop kaarten: Primera in Enter en boekhandel Reterink in Wierden. Prijs: €7,50.

Overtoomtocht Enterse Zomp.

Vrijdag 25 mei. Vaar mee met deze wat langere vaartocht over de Regge met 2 schippers aan boord. Onderweg wordt voor een lunch en drankjes gezorgd. Start: Pelmolen, Pelmolenpad 9a,

Rijssen. Tijd: 11:00-15:00 uur. De vaart gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Opgave via Tourist Info Wierden-Enter, tel. 0546574911. Prijs: €16,00.

Lageveld Festival, het hou(d)t nooit op! Vrijdag 25 t/m zondag 27 mei. Foodtrucks, woodcarving, kunst, muziek en tal van outdoor activiteiten op Recreatiepark Het Lageveld, Vriezenveenseweg 57, Wierden. Meer info: http://www.hetlageveld.nl/ lageveldfestival.

Nieuw oorlogsmonument op Stationsplein ter ere van Canadese Algonquin Regiment WIERDEN | Ter ere van het Canadese Algonquin Regiment dat het dorp Wierden bevrijdde wordt op dinsdag 22 mei een nieuw monument onthuld in Wierden. Het monument komt naast de drie reeds aanwezige monumenten op het Stationsplein te staan. De bevrijding van Wierden was op 9 april 1945, na vijf dagen van felle gevechten tussen de Duitse bezetters en de Algonquins die nauw samen werkten met onder meer het South Alberta Regiment en het 15th Field Regiment Royal Canadian Artillery.

Reggestreek wandeltocht.

Zaterdag 26 mei. Wandeltocht georganiseerd door Stichting Ontdek de Reggestreek en AV Rijssen. Keuze uit drie wandelafstanden: 10 km, 20 km of 30 km. Starten: 8:00-12:00 uur. WayPoint, Rijssensestraat 170, Wierden.

Kerkpleinmarkt.

I

Zaterdag 26 mei. Initiatief van de Hervormde Kerk, Dorpsstraat 55, Enter. Tijd: 10:00-15:00 uur.

Ganzenmarkt.

Zaterdag 26 mei. Traditionele jaarmarkt met gezellig randprogramma voor het hele gezin rondom de traditie van het ganzenhoeden. Met optredens van o.a. Enterse Klompendansers, Shantykoor de Leesanghers en de Markelose Kinderdansgroep. Hoge Brink 4, Enter. Tijd: 10:00-15:00 uur.

“Concert at Sea” Harmonie Wierden. Zaterdag 26 mei. Heerlijk genieten van mooie muziek met een drankje op het terras aan de waterkant. Van 17:30-18:30 uur: optredens van AMV, C-orkest, jeugddrumband en majorettes. Vanaf 19:00 uur: optredens van B-orkest, A-slagwerk en A-orkest. Recreatiepark Het Lageveld, Vriezenveenseweg 57, Wierden.

Creahoeve Kinderatelier.

Zondag 27 mei. Creatieve lessen voor kinderen o.l.v. Vieke Bosveld. Tijd: 10:15-11:30 uur. Creahoeve, Piksenweg 5, Hoge Hexel. Prijs: €5,00 per les, incl. materialen en drinken en lekkers. Meer info: tel. 06-44666735 of viekebosveld@ live.nl

Exposities

Aankomende dinsdag, 22 mei, zijn achttien studenten geschiedenis van de Nipissing University uit North Bay Canada te gast in Wierden, samen met enkele begeleiders en een officier van het Algonquin Regiment. In de ochtend wordt het Canadese Oorlogskerkhof in Holten bezocht, waarna de gasten op het gemeentehuis worden ontvangen door burgemeester Henk Robben. Na de lunch zal Kees Kroon namens de Historische Kring Wederden een korte presentatie geven over de strijd om Wierden tussen 5 en 9 april 1945, waarna een bustocht gemaakt zal worden

langs alle belangwekkende punten in en rond Wierden met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Hierna wordt de Historische Kring bezocht alwaar een mini-tentoonstelling over de Algonquins in Wierden bekeken kan worden. Om 17.00 uur doet het gezelschap het Stationsplein aan, waar ook de Wierdense veteranen aanwezig zijn. Na toespraken en de 'Last Post' worden er kransen gelegd door de gemeente en door de Canadese gasten, om de dag met een gezamenlijke maaltijd af te sluiten op het gemeentehuis.

Algemeen Wierdens Mannenkoor opent deuren voor het zomerreces

•Expositie HKW: “Brommen door de jaren zestig”. 31 maart t/m 30 juni. Expositie van bijzondere bromfietsen, maar ook voorwerpen die te maken hebben met “ga je mee brommers kiekn”, alles uit de jaren zestig. Van Buurenstee, Appelhofdwarsstraat 2, Wierden. •Zomer-expositie Galerie Tolg’Art. Donderdag 10 mei t/m 16 juni. Passie voor Kunst...... portret versus landschap! Expositie van schilderijen van Sari Piek en Eric Schutte en houten beelden van Jac Wijnhoven. Tolgaarde 6-8, Wierden. Meer info: www.tolg-art.nl Deze evenementenkalender wordt verzorgd door Tourist Info Wierden-Enter. Voor vragen over evenementen of als u zelf een evenement wilt aanmelden, neem dan contact op met Tourist Info Wierden-Enter (0546574911, email: wierden@twenteinfo.nl) Voor een uitgebreid agenda overzicht, informatie over evenementen, musea en permanente tentoonstellingen zie ook: www.wierden-enterinfo.nl

Fotograaf: Rob Nijhuis.

“ SAMEN STAAN WE NOG STERKER TEGEN MS!” ALEX VAN DER ZOUWEN -KRAANTJE PAPPIEAMBASSADEUR NATIONAAL MS FONDS

WIERDEN | Het Algemeen Wierdens Mannenkoor (AWM) zet de komende maandagavonden de deuren open voor iedereen die van muziek houdt. “Een uurtje heerlijk zingen, proberen de stem in al haar facetten te leren kennen, eventjes iets anders doen dan op de bank zitten voor de TV of met de smartphone in de hand. Het is goed om te ontdekken hoe zingen niet alleen rust geeft, maar ook een plezierige ontspanning biedt”, aldus een woordvoerder van het koor. “Kom eens langs op de komende maandagavonden.” De inloopavonden starten om 20.00 uur met stemvorming en zingen muziek van oldies tot goldies en van voetbalhit tot shanty-hit. Het repertoire is Nederlands- en andertaligm ter ter lering en vermaak. “Het is de bedoeling om de sfeer te laten proeven én kennis te laten maken met de eigen stem- en zangkwa-

liteiten. Waag het er eens op en kom 20.00 uur tot 21.00 uur langs voor deze uitdaging!” Na afloop staat de koffie klaar. De zangavonden zijn in de Hervormde Kapel aan de Dahliastraat te Wierden. Meer weten kijk dan even op onze site www.algemeenwierdensmannenkoor.nl.


MEIMAAND VACATUREMAAND

Bekijk alle vacatures op: www.brflex.nl VAKANTIEKRACHTEN LASEROPERATORS ELEKTROMONTEURS MACHINE OPERATORS VRACHTWAGENCHAUFFEURS LASSERS BETONBOORDERS MONTAGEMEDEWERKERS ORDERPICKERS WERKPLA ATSTIMMERLIEDEN HEFTRUCKCHAUFFEURS ISOLEERDERS ASSEMBLAGEMONTEURS LOODGIETERS KEUKENMONTEURS ALLROUND VERKOPER Wat je verder moet weten: Het betreffen fulltime functies, voor lange tijd met als uiteindelijk doel een vaste aanstelling. Beloning is conform cao, inclusief ADV-dagen en vanaf je eerste werkdag Pluspensioen. Voor personeel op de bouwplaats geldt het Bedrijfspensioenfonds Bouw en chauffeurs nemen deel aan Pensioenfonds vervoer.

Stationsstraat 5g 7772 CG Tel. 0523 610067 Hardenberg Almeloseweg 49 7671 RC Tel. 0546 721100 Vriezenveen Internet: www.brflex.nl E-mail: info@brflex.nl Uitzenden, Detacheren, Werving, Selectie, Personeelsbemiddeling, Payrolling, Advies, Begeleiding

TWEEDE ALPINE CENTRE IN NEDERLAND OPENT IN HENGELO • Open Huis op zaterdag 26 mei voor alle belangstellenden • Win een testrit in de nieuwe Alpine! • Zowel nieuwe modellen als klassiekers in de showroom Na de opening van het eerste Alpine Centre in Soestdijk is het nu de beurt aan Alpine Centre Hengelo om de deuren te openen voor bewonderaars van deze sportauto. Vanaf 26 mei kunnen enthousiastelingen onder andere de nieuwe modellen A110 Pure en A110 Légende komen bewonderen en hun passie voor het automerk met elkaar delen bij Munsterhuis in Hengelo. In de nieuwe vestiging in Hengelo, waar de karakteristieke sfeer van Alpine uitgedragen wordt door de kenmerkende blauwe details en authentieke materialen, laat Alpine Advisor Lars-Peter Dijkstra bezoekers (opnieuw) kennis maken met de absolute hoogtepunten uit de historie van Alpine. Ook voor onderhoud kunnen liefhebbers van Alpine terecht bij het Alpine Centre, waar een speciale Alpine Mechanic klaar staat om de auto’s optimaal te kunnen onderhouden. Het Alpine Centre zou in april geopend worden voor publiek, door uitloop van de verbouwing en feestdagen zal dit echter een

aantal weken later zijn. Op 25 mei wordt het Alpine Centre Hengelo officieel geopend. Deze VIP avond is enkel voor genodigden. Op zaterdag 26 mei is er een open dag voor belangstellenden. We nodigen u van harte uit om onze showroom te komen bekijken! Tijdens deze open dag zijn er verschillende activiteiten, zo kunt u een Alpine schaalmodel winnen en kunt u alle Alpine modellen bekijken onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast kunt u kans maken op 1 van de 4 testdrives op deze dag in de nieuwe Alpine. Schrijf u voor 19 mei in voor deze winactie via alpinecentrehengelo.nl/opendag. De winnaars worden op 20 mei bekendgemaakt. Kunt u niet wachten tot 26 mei? U bent van harte welkom om de vorderingen in de showroom alvast te komen bekijken. Voor de volledige sfeerimpressie van Alpine en de nieuwste modellen bent u vanaf zaterdag 26 mei welkom.

Kortenhoeven en Braamhaar wethouders NEW; Coes uit Hellendoorn namens CDA WIERDEN/ENTER – De fracties van NEW en CDA hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt in de onderhandelingen voor het nieuw te vormen college. Als kandidaat-wethouders zijn namens NEW Richard Kortenhoeven en Eric Braamhaar voorgedragen. Het CDA heeft Johan Coes, oud-wethouder uit buurgemeente Hellendoorn, geënthousiasmeerd voor deze job in de gemeente Wierden. De fractievoorzitters van Nieuw Enter Wierden en CDA Wierden-Enter laten weten dat de onderhandelingen over een coalitie vergevorderd zijn. Alfons Woolderink (NEW) en Dirk Getkate (CDA) geven aan dat er op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt. “NEW en CDA werken de overeenstemming op hoofdlijnen nu verder uit in het coalitieprogramma”, aldus fractiechef Woolderink. Zijn collega van het CDA, Getkate, verwacht dat daar deze week duidelijkheid over komt. Inmiddels zijn ook de mogelijke wethouders van beide partijen in beeld. Voor NEW zijn dat Richard Kortenhoeven, 48 jaar uit Wierden en Eric Braamhaar, 51 jaar en afkomstig uit Enter. Woolderink is trots op deze heren. “Beiden wonen en leven in onze gemeente en zijn altijd lokaal erg betrokken geweest in

diverse besturen en het verenigingsleven. Ze kijken er naar uit om verder te bouwen aan een nog mooiere gemeente Wierden.” De kandidaat van het CDA is Johan Coes, 61 jaar en woonachtig in Nijverdal. Coes was de aflopen twaalf jaar CDA-wethouder in de gemeente Hellendoorn. “Na het aangekondigde vertrek van Dianne Span zijn wij op zoek gegaan naar een ervaren bestuurder voor de komende vier jaar”, aldus Getkate. “Wij zijn blij met Johan Coes. Hij brengt veel bestuurservaring mee en beschikt over meerjarige ervaring als wethouder in verschillende colleges. ‘Daarnaast heeft hij veel affiniteit met de inwoners en het gebied van de gemeente Wierden.”

Films van oud-Wierden bij Historische Kring Wederden WIERDEN – De Historische Kring Wederden organiseert op vrijdag 18 mei opnieuw een filmavond in het kader van de huidige tentoonstelling 'Brommen door de jaren 60'. De films worden vertoond in de Van Buuren Stee aan de Appelhofdwarsstraat in Wierden.

dezelfde school opnames van het schoolreisje van klassen drie, vier, vijf en zes naar Duitsland (Ibbenbüren en Tecklenburg). Ook stamt een film uit 1964 van de feestelijkheden zoals schoolkinderen die beleefden op Koninginnedag van dat jaar, met onder meer de optocht en spelletjes.

Op de vorige filmavond werden films van Bert Haanstra vertoond, maar deze keer zijn originele films te zien, die gemaakt zijn door donateurs van de HKW. Op het programma staan films van Jan Bosch uit 1985, 1986, 1997 en 2000 met opnames voornamelijk van het centrum van Wierden, met de nadruk op meerdere gebouwen die er momenteel niet meer zijn. Verder een film uit 1964 met in de hoofdrol leerlingen van de School met de Bijbel (Burgemeester Warnaarsstraat) en van

Al met al zullen voornoemde films ongeveer een uur in beslag nemen en als de bezoekers van deze avond dat op prijs stellen, wordt er afgesloten met een film van den Vossenbosch uit 1962. Aanvang is 19.30, inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis en de koffie of thee voor niets, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

www.dewiezer.nl


16 mei 2018

Dit is een selectie uit de officiële bekendmakingen en het nieuws van de gemeente Wierden.

De informatie op deze pagina is samengesteld door de redactie van ‘De Wiezer’. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Groeten uit Wierden Het is voorjaar en dat zullen we weten ook. Onze omgeving wordt langzaam aan weer groen. De eiken staan alweer vol in het eerste blad. Dan wordt ook direct duidelijk waarom Wierden door de toeristen zo gewaardeerd wordt. Onze op recreatie en toerisme gerichte ondernemers zijn weer volop aan de slag om van toeristisch Wierden dit jaar een groot succes te maken. Dit alles kan echter niet zonder de samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers. Gelukkig kennen we in Wierden nog de verbinding tussen natuur, omgeving en inwoners. Hiermee wil ik zeggen dat het toerisme in Wierden nog steeds als een aanwinst wordt gevoeld. Dat is in sommige andere gemeenten wel anders, denk hierbij aan Giethoorn! Groendienst of buitendienst? Maar wie zorgen dan voor die groene omgeving? Wie zijn dag en nacht in de weer om wegen berijdbaar te houden (denk aan het zout strooien de winterdag) en wie doet dagelijks het onderhoud van al dat mooie groen? Dat zijn de mannen van onze buitendienst. Samen staan zij klaar om het hele jaar door Wierden netjes en opgeruimd te houden. Ondanks pittige bezuinigingen op de buitendienst is deze ploeg harde werkers er de afgelopen jaren in geslaagd om Wierden schoon, netjes en mooi te houden. Samenwerken Dit doen ze natuurlijk samen met bedrijven maar zeker ook met onze mensen van de Soweco. De samenwerking tussen beide diensten zal de komende jaren verder geïntensiveerd worden. Dit is belangrijk om ook mensen met een beperking kans op een goede werkplek te bieden. Dit vraagt van onze medewerkers wel weer een extra stap. Komende jaren zal duidelijk worden dat de buitendienst van Wierden voorop loopt met het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. De kaartjes die de toeristen uit Wierden gaan versturen naar vrienden en familie zullen ook in de toekomst groener zijn dan ooit. Met dank aan onze mensen van de buitendienst! Nico Lansink Wethouder.

21 mei is het gemeentehuis gesloten Op maandag 21 mei 2018 (Tweede Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten. Dinsdag 22 mei staan wij vanaf 8.30 uur weer tot uw beschikking.

Andere datum afvalinzameling i.v.m. Pinksteren Zet u normaal gesproken uw container op maandag aan de straat? Op maandag 21 mei 2018 is het Tweede Pinksterdag, dan rijden de vuilniswagens¬ niet. U kunt daarom uw container op zaterdag 26 mei aan ¬de straat zetten. Voor meer informatie kijk in de App of op de website van Twente Milieu (https://www.twentemilieu.nl/ wierden). Kom met verkeersvragen en -problemen naar verkeersspreekuur Op woensdag 30 mei 2018 om 18:00 uur is er verkeersspreekuur in het gemeentehuis. U kunt dan over verkeersproblemen van gedachten wisselen met deskundigen van de gemeente, Veilig Verkeer Nederland en de plaatselijke politie. Wanneer u dit verkeersspreekuur wilt bezoeken, kunt u tot en met woensdag 23 mei een afspraak maken met het loket Bouwen en wonen. Zie contactgegevens in de groene colofon of kijk op www.wierden.nl/verkeersspreekuur. Aan de medewerk(st)er die u aan de telefoon krijgt, kunt u het probleem alvast voorleggen, zodat de deskundigen zich kunnen voorbereiden op het spreekuur. Waterbewuste tuin helpt tegen wateroverlast Wist u dat u kunt helpen om de kans op wateroverlast te verminderen? Dit kan door uw tuin watervriendelijk in te richten. Het gaat steeds vaker en harder regenen en de verharding van het grondoppervlak is door de jaren heen ook fors toegenomen. Hierdoor is de kans op wateroverlast steeds groter geworden. Als gemeente nemen we hier maatregelen tegen, maar u kunt zelf ook iets doen. Gaat u met uw tuin aan de slag? Dan is dit uw kans om uw tuin watervriendelijk in te richten. Een kleine aanpassing van uw tuin kan de kans op schade al verminderen. Deze week krijgt u een folder in uw brievenbus, waarin u kunt lezen hoe u uw tuin waterbewust kunt inrichten. Ook op onze website vindt u tips. Zie www.wierden. nl/waterbewustetuin. Riool- en kolkenreiniging In de maand mei beginnen we met het nakijken en schoonmaken van een deel van de riolering in Wierden en Enter. Dat duurt ongeveer twee weken. De werkzaamheden vinden plaats in straten in Wierden-West, Het Loo en een deel van de wijk Oost. Ook in Enter gaan we aan de slag, zo komen we onder andere in het Centrum en de Vonder. Vanaf maandag 14 mei 2018 worden alle putten (kolken) in de straten van onze dorpen weer schoongemaakt. Dat duurt ongeveer vijf weken en gebeurt met een vrachtwagen die de putten (kolken) vanaf de straat schoon zuigt. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.wierden. nl. Wilt u precies weten wanneer we in uw buurt komen? Volg ons dan op twitter @GemWierden en Facebook @GemWierden. Voorkom tekenbeten Wist u dat de meeste mensen worden gebeten door een teek tussen maart en oktober? Als u gebeten bent door een teek is het belangrijk de teek zo snel mogelijk te verwijderen. Door een tekenbeet kunt u soms ziek worden. Bescherm uzelf daarom tegen een tekenbeet. Hoe kunt u een tekenbeet voorkomen? • Blijf in de natuur zoveel mogelijk op de paden en blijf uit de buurt van plekken waar planten, hoog gras en struiken dicht op elkaar staan. • Draag dichte schoenen, lange mouwen en

een lange broek. Stop de pijpen van uw broek in uw sokken. • Smeer de huid die niet bedekt is in met een middel tegen insecten waar DEET in zit. • Bent u in het groen geweest, bijvoorbeeld de tuin, het park of in het bos? Controleer dan uw lichaam en kleding op teken. Hoe herkent u een teek en een tekenbeet? Teken lijken op kleine platte spinnetjes. Ze leven in hoog gras, struiken of tussen dode bladeren. Een teek zuigt zich vast in de huid. Ze zuigen bloed op en worden dan groter. Tekenbeten zijn vaak pijnloos en worden meestal niet opgemerkt. Een tekenbeet veroorzaakt geen zwelling zoals de steek van een wesp. Op de plaats van de beet ontstaat vaak binnen drie dagen een rood vlekje. Het vlekje wordt meestal niet groter dan één of twee centimeter en verdwijnt weer binnen één week. Meer informatie Wilt u meer weten over een tekenbeet, zoals hoe u een teken moet verwijderen? Kijk dan op de website van GGD Twente. https://www.ggdtwente.nl/publiek/leefomgeving/beestjes-in-denatuur/. Grofvuil of bruikbare spullen? Breng naar afvalbrengpunt, Kringloop of laat ophalen Hebt u grof restafval? Hiervoor kunt u terecht bij het afvalbrengpunt aan de Enterweg 21. Wilt u liever dat het opgehaald wordt? Dat kan. Elke eerste dinsdag van de maand kunt u uw grof restafval laten ophalen. U kunt daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer: 0900 - 85 20 111 of via: info@twentemilieu.nl. Gaat u naar het afvalbrengpunt? Vergeet uw afvalpas niet!

Bruikbare spullen? Heeft u nog bruikbare spullen? Breng het dan naar Kringloop 2Switch aan de Handelsweg 1D in Wierden. Bij dit adres kunt u terecht voor de afgifte van goederen, zoals elektrische apparaten, kleding, meubels, tv’s of wasmachines. Daar wordt bekeken of de spullen nog bruikbaar zijn voor de tweedehandsverkoop. Kapotte apparaten? Is het apparaat kapot en wilt u laten maken? Ga dan naar het Repair Café, elke tweede en vierde donderdag van de maand van 14.00-16.00 uur aan de Marktstraat 26 in Wierden. Daar kunt u het repareren met hulp van vaklieden. Voor meer info over afvalinzameling kunt u kijken op https://www.twentemilieu.nl/wierden. Loket Bouwen en wonen in zomervakantie alleen ’s ochtends open Het Loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis is tijdens de zomervakantie alleen ’s morgens geopend. U kunt van maandag 16 juli tot 3 september 2018 elke ochtend bij ons terecht tussen 08.30 en 12.30 uur. De avondopenstelling op woensdagavond vervalt in deze periode ook. Contact met het Loket Bouwen en wonen: De ochtenden zijn we telefonisch bereikbaar: 0546 580 838. Uw vragen kunt u ook naar ons mailen: bouwenenwonen@wierden.nl Openingstijden Loket Burgerzaken aangepast in zomerperiode Het Loket Burgerzaken is van 6 augustus tot 3 september alleen in de ochtend geopend. U kunt dan tussen 8.30 en 12.30 uur bij Loket Burgerzaken terecht. Het afhalen van rijbewijzen en reisdocumenten kan bij de receptie op maandag tot en met donderdag van 13.30 tot 16.30 uur. De avondopenstelling op woensdagavond vervalt in deze periode voor zowel Loket Burgerzaken als de receptie. Contact met het Loket Burgerzaken: De ochtenden zijn we telefonisch bereikbaar:

0546 580 834. Uw vragen kunt u ook naar ons mailen: burgerzaken@wierden.nl

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN

Di 15 mei 2018 | Vergadering gecombineerde informatieronde Grondgebied en Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling Locatie: Raadzaal gemeentehuis Tijd: 19.30 uur Op de agenda staat (onder voorbehoud): •Op de agenda staat (onder voorbehoud): • Bestemmingsplan Enter Dorp, herziening Pastoriestraat 9 • Jaarstukken 2017 en begroting 2019 SOWECO • Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Stadsbank Oost Nederland • Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Twentse Crematoria • Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Veiligheidsregio Twente • Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Regio Twente • Herontwikkeling De Touwladder De volledige agenda staat op www.wierden.nl/ gemeenteraad Wilt u meer informatie of hebt u vragen? Neem contact op met de griffie (zie groene colofon). U mag vergaderingen van de raad bijwonen in het gemeentehuis, maar u kunt ze ook volgen via RegioFM en www.wierden.nl.

COLLECTEN

6 mei – 12 mei | Geen collecte in de Gemeente Wierden 13 mei – 19 mei | Longfonds Stichting

BOUWEN EN WONEN

Hieronder kunt u zien welke officiële mededelingen er deze week zijn op het gebied van bouwen en wonen. Ga naar www.wierden.nl/ gemeenteblad voor de complete mededeling. Op het gemeenteblad ziet u ook of en hoe u kunt reageren. OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Enter: Voorbroeksweg 1b | het realiseren van een plattelands woning. Vergunning voor de activiteit(en): planologisch strijdig gebruik Hoge Hexel: Piksenweg 14 | het bouwen van woningen met bijgebouw. Vergunning voor de activiteit(en): bouw Wierden: Europa-ring 76 t/m 80 en 89 t/m 95 | het vervangen van dakpannen en het wijzigen van de gevel. Vergunning voor de activiteit(en): bouw Wierden: Ten Cateweg 6 | het bouwen van een overkapping. Vergunning voor de activiteit(en): bouw VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Enter: Leemhorst 29 | het bouwen van een woning. Vergunning voor de activiteit(en): bouw, planologisch strijdig gebruik Enter: Mettenkampsweg 10A | het bouwen van een bedrijfshal. Vergunning voor de activiteit(en): bouw, planologisch strijdig gebruik Enter: Rijssenseweg 2a | het wijzigen van de bestaande luifel. Vergunning voor de activiteit(en): bouw, planologisch strijdig gebruik Wierden: Aadorpsweg 43 | het vervangen van de dakbedekking. Vergunning voor de activiteit(en): bouw Wierden: Rijssensestraat 13b | het plaatsen van een luifel. Vergunning voor de activiteit(en): bouw, planologisch strijdig gebruik INGETROKKEN AANVRAGEN Wierden: Ypeloweg 39 | aanleggen rijbak en paddock. Vergunning voor de activiteit(en): bouw Gemeente Wierden | collectevergunning Oranje Fonds

KIJK OP WWW.WIERDEN.NL/GEMEENTEBLAD VOOR ALLE GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN


MEGA OUTLET Pinkster weekend 18 mei, 19 mei en op 21 mei (2e Pinksterdag)

Totale magazijn le egverkooP Korti • ng

en tot 80%

• OP = OP • Al vanaf €5,- per M2

incl. btw

• Keramische betonlook tegels afm. 60x60 € 9,- per M2 • Keramisch parket al vanaf € 7,50 per M2 • PVC 0.55 pu toplaag al vanaf € 12,50 per M2 • Keramische buitentegels al vanaf € 20,- per M2

Locatie: Vonderweg 25 in Enter Voor de openingstijden zie onze website!

• Witte wandtegels glans/mat vanaf € 5,- per M2 • Diverse vloertegels in verschillende formaten en hoeveelheden. Al vanaf € 5,- per M2

0547 - 385 916 • info@regge-tegels.nl • www.regge-tegels.nl

Spaar nu voor luxe hamamdoeken

HAM DOEKAM

Gratis hamamdoekzegel bij elke € 5.-** aan boodschappen • Lichtgewicht, compact op te vouwen

• 90 x 180 cm, met handige ophanglus

• 100% katoen, sneldrogend

• Voor deze actie geldt: OP=OP!

Meer informatie én de actievoorwaarden vind je op coop.nl/hamam

Douwe Egberts snelfilterkoffie of aroma variaties

Nieuwe romige receptuur!

2 pakken à 250 gram alle combinaties mogelijk

S K U T S 2 5.72 99 7.78

Maaslander gesneden kaas pakje 175 gram

3.

MAX. 6 STUKS PER KLANT

Markant pasta of rijst

Vers uit eigen oven!

S 2 STUK 1.48 2.98

COOP VAN

ER ISM KEN HU

2 zakken à 500 gram of pakken à 400 gram alle combinaties mogelijk

2.39 2.69

1.-

DE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 14 t/m zondag 20 mei 2018. Week 20. **exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten).

Wierden

Hexelseweg 35

1.

79

Coop roomboter appeltaart per stuk, ca. 5/6 personen

IN T R O K 50%

3.

99

1.

G

99


DONDERDAG KOOPAVOND TOT 20.00 UUR

2E PINKSTERDAG GEOPEND 11.00 - 17.00 UUR

UPGRADE WEKEN....

UPGRADE JOUW SLAAPCOMFORT GRATIS NAAR EEN HOGER NIVEAU! Profiteer tijdens de Perzona upgrade weken van persoonlijke aanpassing met upgrade voordeel. Koop een Perzona Standard en wij upgraden jouw slaapcomfort gratis naar een Individual 10 matras, koop je een Individual 10 matras dan upgraden wij jouw slaapcomfort gratis naar een Indivudual 14 matras, helemaal afgestemd op jouw lichaam en jouw slaap! Hans Bruinsma

JOUW LICHAAM, JOUW SLAAP, JOUW VOORDEEL!


Hans Bruinsma


Politiehonden uit Wierden over de hele wereld actief

Duiven vliegen vanaf Charleville-Mézières

WIERDEN | Politiehonden Dressuur Club De Doorzetters uit Wierden heeft voor twee herders weer een certificaat ontvangen. Daarmee zijn de honden gereed om door te stomen naar een carrière als politie- of bewakingshond. Trainers Jos Haarhuis en Wijan Smit zijn enorm trots dat hun geduld en inzet weer beloond is. Vorige week is van beide trainers een hond gecertificeerd. Jos scoorde met zijn hond 396 punten met lof (van de 435) en Wijan pakte 392 punten (van de 406) en daarmee is zijn hond gecertificeerd als objectbewaker. Daar kunnen de honden getraind worden op onder meer het volgen en zoeken of het opvolgen van commando's. Het lijkt makkelijk, maar er is engelengeduld nodig om de trouwe viervoeters op te leiden. Het doel is uiteindelijk dat de hond, zelfs als ze zó gefocust zijn op hun doel, alsnog moeten reageren op hun baasje, die ze ten alle tijde beschermen en ondersteunen. De agent of beveiliger bouwt daartoe uiteindelijk een relatie voor het leven op met de hond.

Jos Haarhuis. Het gehele traject, om een pup te trainen tot een volwaardige politiehond, neemt zo'n 2,5 tot drie jaar in beslag. Geen peanuts dus, want er moet ook elke week minimaal twee keer getraind worden. De twee clubleden vinden het een prachtige hobby, maar ze beamen dat er inderdaad veel tijd in gaat zitten. Zodra een pup – van een Hollandse of Mechelse herder – van een week of zeven oud geschikt wordt bevonden, begint het avontuur tussen hond en trainer. “We gaan eerst spelenderwijs kijken hoe de pup reageert, zo kom je er achter of 'ie al wat belangstelling en nieuwsgierigheid toont. Soms komt dat pas wat later op gang, maar het zegt nog niks over de toekomstige kwaliteiten. Je moet gewoon elke keer weer proberen, de hond aanzetten en uiteindelijk kijken of hij het trucje door krijgt.” Naar Amerika De honden van De Doorzetters worden opgeleid om politieagenten of bewakers bij te staan. Daarvoor krijgen ze het een certificaat Politiehond 1 of Politiehond 2 of Objectbewaking. “Er is een enorm tekort aan politiehonden”, weet Wijan. “De vorige hond die ik opgeleid heb, is zelfs naar Amerika gegaan. Het is dan erg leuk dat je zo nu en dan een bericht krijgt hoe het met 'm gaat of dat 'ie succesvol heeft bijdragen aan een actie.”

Trainen en nog eens trainen “Om alles voor elkaar te krijgen... Ja, dan moet je trainen, trainen en nog eens trainen”, vertelt Jos. “Om alles onder de knie te krijgen belonen we de hond. Dat hoeft niet zozeer met snoep of zo. Meestal zijn ze al helemaal dol met een balletje waarmee dan even gespeeld mag worden.” De trainingen richten zich op het negeren van afleiding, op de plaats blijven, afwijzen van voedsel, maar ook fysieke oefeningen zoals klimmen en zwemmen. Ook opsporen, bewaken, begeleiden, aanvallen en loslaten van een 'arrestant' hoort hierbij. Hiernaast leert de hond geen commando’s aan te nemen van personen anders dan de hondenbegeleider. Ondanks dat er veel tijd in het trainen gaat zitten, zijn Wijan en Jos van mening dat het een prachtige hobby is. “Het verveelt nooit! Elke hond reageert anders. Ik heb inmiddels elf honden afgeleverd met een certificaat, dus reken maar uit hoe lang ik al lid ben haha. Ja, ik heb samen met nog een aantal de club hier opgestart in de jaren tachtig. Het is een hechte vereniging van nu elf leden. Iedereen staat voor elkaar klaar en dat maakt het ook erg gezellig! Het zou mooi zijn als er wat nieuwe, jongere leden bij komen.” Wijan beaamt dat. “Ik ben nu de jongste haha.” Benieuwd hoe het trainen en opleiden van de honden in zijn werk gaat? In Hoge Hexel wordt tijdens de Streekmarkt op Tweede Pinksterdag in de middag een demonstratie gegeven. Daarnaast is er op 21 juli de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de club aan de Nottermorsweg. Te zijner tijd daarover meer informatie.

De honden worden uiteindelijk voor uiteenlopende doeleinden gebruikt, van speuren tot surveillance. Bewakingshonden fungeren als bewaker en handhaver van de openbare orde. Zij worden bijvoorbeeld ingezet wanneer een iemand gevaarlijk gedrag vertoont of gewapend is. De hond lokaliseert zijn doel, bijt en houdt vast tot versterking komt. De speurhond richt zich volledig op het lokaliseren en identificeren van specifieke geuren, zoals menselijke geur, narcotica of explosieven. Tijdens de opleiding worden verschillende onderdelen getraind. De vereniging heeft daartoe een goed geoutilleerde uitvalsbasis aan de Nottermorsweg, net buiten Wierden.

Wijan Smit.

Westerveen

De gemeente Wierden herbergt prachtige natuurgebieden, waar tijdens een fietstochtje mooie foto's gemaakt kunnen worden, zoals hier in het Westerveen aan de Dwarsdijk. Foto: Ans Egberts.

Winnaar Jan Karsten. WIERDEN | Voor de leden van Postduivenvereniging Het Luchtvermaak uit Wierden stond afgelopen zaterdag 12 mei een wedvlucht op het programma vanaf het Franse Charleville-Mézières. In het gehele concours stonden 21.692 duiven, waarvan 138 stuks afkomstig waren uit Wierden, aan de start. Om 8.15 uur vond de lossing plaats met een zuidoostenwind. De te vervliegen afstand was 317 ki-

lometer. De eerste duif arriveerde om 12.03 uur in de vereniging. Nadat de nodige controles waren uitgevoerd, kon de top 10 als volgt worden samengesteld : 1-2-3-7-8-9-10. Jan Karsten 4. Rick te Morsche 5. Marinus Braakman 6. Hennie Scholten

Dominee Donken voelt zich meest thuis in kleine dorpen WIERDEN | De Hervormde Dorpskerk in Wierden en de Hervormde Kerk in Hoge Hexel heeft sinds deze maand een nieuwe dominee. De 59-jarige Huib (H.J.) Donken is samen met zijn vrouw Jeannette vanuit Renswoude naar Wierden verhuisd om hier het Woord van God aan de gelovigen van deze kerk te prediken. Hij verwacht ook hier in een warm bad terecht te komen, net als Renswoude waar hij met veel plezier bijna zes jaar heeft gewerkt. Donken is de dominee voor Wijk 1. Dat is globaal het zuidelijk deel van Wierden en de kern Hoge Hexel, waar eerder Jan Willem van Bart actief was, maar vorig jaar afscheid had genomen. De keuze om Renswoude te verruilen voor Wierden komt van Hogerhand, is de mening Donken. “Dat heeft écht met roeping te maken. Je wordt beroepen, dat was in oktober vorig jaar. Het werd voor mij gaandeweg duidelijk en daarom heb ik in november de keus gemaakt om naar Wierden te verhuizen. In Renswoude hebben we een warm afscheid gehad en hier in Wierden hebben we een warm welkom ervaren.” Het Loo De dominee had het in Renswoude ontzettend naar z'n zin, bovendien is het een prachtig dorp met vele monumentale panden die rondom het kasteel zijn gesitueerd. Het echtpaar keek dagelijks vanuit de achtertuin op de monumentale Koepelkerk en het kasteelbos, met daarin het statige witte middeleeuwse kasteel. Nu wonen ze in Het Loo in Wierden, geen kasteelomgeving (al doet de naam anders vermoeden), maar toch wel één van de mooiste plekjes van het dorp. Good goan Ook de buurt is blij met Donken in de straat. “Hun hondje Bob is de lieveling in de buurt”, aldus een van de buren. Het echtpaar voelt zich er nu al thuis, ondanks dat ze er pas net een paar weken wonen. “We zijn hier hartelijk ontvangen”, aldus Donken. “We hebben zelfs al een woordenboekje Twents gekregen en zijn er achter gekomen dat 'joa joa' toch echt nee betekent en dat 'good goan' ook een diepere betekenis heeft. Dat vind ik mooi, in je eigen dialect kun je toch vaker emoties uiten. Dat merk ik ook, dan komt bij mij het platZeeuws weer naar boven.” Mountainbiken Door met hond Bob door de omgeving te lopen verwacht de dominee vlot nieuwe mensen te leren kennen. “Daarnaast vind ik het heerlijk om op de mountainbike te stappen, dat deed ik in Renswoude ook met een vriendengroep. En dan niet een clubje van dominees, nee, dan blijf je nog in eenzelfde omgeving. Ik hou er écht van om in het dorp zelf onder de mensen te komen. Ook dat zie ik trouwens als een roeping, mensen leren kennen. Daarnaast is het ontspannend. Je moet goed voor jezelf zorgen als je er voor een an-

Huib Donken. Foto: Simon Dirks Media. der wilt zijn. Alleen maar werken is niet goed, dan loop je vast.” Huib is opgegroeid in het Zeeuwse Tholen. Hij wilde van jongs af aan al dominee worden. Na zijn studie is hij vervolgens op verschillende plekken in den lande als dominee aan de slag is gegaan. Niet de grote, massale steden, maar juist de kleinere dorpen en gemeenschappen. “Ik hou van het kleinschalige, ben echt een dorpsmens. In een stad als Amsterdam zou ik ongelukkig zijn. Wierden is wel een van de grotere dorpen waar ik ooit gewerkt heb, haha. Ik vind het leuk als ik mensen bij naam ken, ook als ze niet bij mij in de kerk komen hoor, dat maakt mij niet uit. Je bent er niet alleen voor je eigen kerk, iedereen is welkom, ook hier bij ons thuis. We willen transparant en toegankelijk zijn! De deur hier aan Het Loo staat altijd open.”


Badmintonclub op zoek naar spelers WIERDEN – De badmintonclub die op

dinsdagmorgen in sporthal 'n Dikken in Wierden speelt is op zoek naar versterking. “Kom gerust een keertje op proef bij ons meespelen!”, aldus één van de actieve leden. Er wordt elke dinsdag van 8.30 uur tot 9.45 uur gespeeld. Voor meer info kan contact worden opgenomen via mail met Ria Boddeman: hr.boddeman@gmail.com.

圀攀攀爀猀攀氀漀猀攀䴀愀爀欀琀⸀渀氀 簀  㔀㐀㄀ⴀ㘀㘀㄀㘀㐀  簀 䈀漀爀渀猀攀猀琀爀愀愀琀 ㄀㐀 簀 㜀㔀㤀㔀 䰀䜀 圀攀攀爀猀攀氀漀

Ook zo’n zin in de zomer?

in de Bravo-showroom Laat maar komen die zomer. Wij zijn er helemaal klaar voor. Jij ook? Kom 2e Pinksterdag naar de Bravo showroom in Ommen en geniet van al het vouwwagennieuws, goede deals in nieuwe en gebruikte vouwwagens, diverse extraatjes en heerlijke traktaties. Nog deze zomer er op uit met je eigen nieuwe vouwwagen? Dan slaag je zeker bij Bravo.

Voor een h-e-l-e strakke prijs! We zien je graag!

2e pinksterdag open van 11 tot 17 uur

Haarsweg 87-89 Ommen

•Tel. 0529-450567•www.bravovouwwagenwereld.nl

Mijn vouwwagen. De klapper van iedere vakantie

Lezing over Ekiko Vrouwen van Nu WIERDEN – Bij Vrouwen van Nu afdeling Wierden geeft Eric Averdijk donderdagmorgen 17 mei een lezing over Ekiko, Elk kind een koffertje. Dit is een vrijwilligersorganisatie die zorgt dat kinderen, die door omstandigheden uit huis geplaatst worden, een koffertje krijgen met daarin wat persoonlijke spullen voor dagelijks gebruik, zoals toiletspullen en een pyjama. Voor de kinderen die uit huis geplaatst worden liggen vaak zeer schrijnende verhalen ten grondslag. De organisatie van Ekiko bestaat geheel uit vrijwilligers en is in de hele regio Twente werkzaam. De bijeenkomst begint om 9.30 uur en wordt gehouden in het Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat te Wierden. De entree voor niet-leden bedraagt vijf euro.

SportBuurtwerk Wierden gaat weer de wijken in WIERDEN/ENTER –

Langzamerhand gaat het voorjaar over naar de zomer. De afgelopen periode was het sportteam van SportBuurtwerk Wierden op vrijdagmiddag te vinden in sporthal de Zomp te Enter. Maar nu zomerse temperaturen ons land binnenkomen, gaat SportBuurtwerk Wierden weer met de sportmobiel op stap. De sportbuurtwerkers van De Welle zijn gewapend met een aanhanger vol met allerlei sportmaterialen en een springkussen! SportBuurtwerk Wierden is de ene week te vinden in Wierden en de andere week in Enter. Het sportmoment op vrijdagmiddag start om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Je hoeft je niet in te schrijven en de entree is gratis. Kom gezellig een keertje langs met jouw vrienden en/ of vriendinnen! Het programma voor de komende weken: 18 mei: Wierden (locatie Zuidbroek) 25 mei: Enter (speelveld Marijkelaan) 1 juni: Wierden (locatie Kruizemunthof) 8 juni: Enter (speelveld Marijkelaan) 15 juni: Wierden (locatie wordt nader bepaald)

OUDE OOTMARSUMSESTRAAT 49 • OLDENZAAL 0541-533876 • WWW.ESSENOUTDOOR.NL

ALLES VOOR: ALLES VOOR:

DE BOOGSPORT DE SCHIETSPORT • Boogsport o.a. zware (pers)luchtbuksen • Schietsport • Vogelspotten HET VOGELSPOTTEN •vergunning Jacht vrij, kinderbuksen • Kinderbuksen o.a. kleding en verrekijkers • Hondensport •DE JACHT (Pers)luchtbuksen vrij o.a.vergunning kleding, schoeisel, wapens en (nacht)kijkers

Gerrits Tuinmeubelen DE HONDENSPORT o.a. dummy’s, lijnen, fluitjes, schoeisel en kleding

len Al meer dan 25 jaar uw speci alist in tuinm eube

Graniettafel inclusief Inclusief 6 Rhodos verstelbare gasveerstoelen, in 3 kleuren leverbaar. Afmeting tafel: 240x100 cm.

Speciale weekaanbeiding

€ 1599,-

Wij zijn de 2de Pinkersterdag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur en de koffie staat voor u klaar! Alles uit voorraad leverbaar, gratis thuisbezorgd incl plaatsing en montage! Azialaan 9 7681 NC Vroomshoop Tel 0546 – 64 64 51

L.J. Costerstraat 37 8141 GN Heino Tel 0572 – 36 69 92

www.gerritstuinmeubelen.nl https://www.facebook.com/GerritsTuinmeubelen/

HAKO

Word jij onze nieuwe collega? Door de toenemende drukte zijn we op zoek naar ervaren:

MINIGRAAFMACHINISTEN CQ. GRONDWERKERS EN OPPERMANNEN / HANDLANGERS Voor info en reacties: 06-23857662 harry@hakoinfra.nl Scholtensoven 6 A - Borne T. 074-8200399 E. info@hakoinfra.nl

Streekmarkt rondom Kulturhus Hoge Hexel HOGE HEXEL - De Hexelse activiteitencommissie houdt op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, voor de zevende keer de jaarlijkse streekmarkt. In en om het Kulturhus in Hoge Hexel is van 12.00 uur tot 16.30 uur van alles te beleven voor jong en oud. Het aanbod zal bestaan uit met name streekproducten zoals honing, brocante, kleding, tassen, sieraden, sjaals, houtwerk, boeken en kaarten. Ook is er wederom een rommelmarkt voor kinderen en zijn er activiteiten zoals schminken, een springkussen, broodjes bakken en knutselen. Tevens is er om 14.00 uur en 15.30 uur een hondenshow door de Wierdense politiehondenvereniging De Doorzetters en zorgen de Jennechies voor een muzikale noot. Afgelopen jaar was de grotere opzet een schot in de roos en kwamen honderden bezoekers een kijkje brengen.


n e g a d r e t s k n i p e n j fi WensT u GRATIS BEZORGING & MONTAGE IN DE REGIO, TEVENS RETOUR VAN HET OUDE GOED

UW VOORDELEN

Hoofdbord 23cm pocketveren onderbakken 7 zone pocketveren Amber matras Amber HR 35 koudschuim topper Voetbord met TV-lift

ACTIE BOXSPRING

GRATIS BEZORGING & MONTAGE 90 DAGEN NIET GOED GELD TERUG

GRATIS t.w.v.

699,-

NEDERLANDS FABRICAAT

140 / 160 / 180 x 200 cm

SLECHTS 2 WEKEN LEVERTIJD

2599,-

MATRASSEN VOOR BOOT & CARAVAN LAAGSTE PRIJS GARANTIE DESKUNDIG ADVIES

GARANTIE

BOXSPRING, MATRASSEN EN TOPPERS OOK TE BESTELLEN IN LENGTEMATEN 210 (PLUS 10%) 220 (PLUS 20%)

BOXSPRING TIM

BOXSPRING JOHN

Hoofdbord 20cm pocketveren onderbakken 7-zone pocketveren Amber matrassen Amber HR 35 koudschuim topper

Bewerkt hoofdbord 20cm pocketveren onderbakken 7-zone pocketveren Amber matrassen Amber HR 35 koudschuim topper

140 / 160 / 180 x 200 cm

140 / 160 / 180 x 200 cm

1599,-

199,-

129,-

140 / 160 /180 x 200 cm

379,-

70 / 80 / 90 x 200 cm

189,-

1

ROBIJN KUSSEN

Vulling Vezelbolletjes Tijk 100% Percal Katoen

GARANTIE

Alle lengtematen leverbaar | Keuze uit 500 kleuren

AMBER LATEX

Topper | 6 cm dikte NASA traagschuim

140 / 160 /180 x 200 cm

349,-

70 / 80 / 90 x 200 cm

GARANTIE

199,-

Matras | 22 cm dikte 7-zone pocketveren 300 per m2 2 zijden 3cm HR 35 koudschuim

GARANTIE

AMBER HR 80 COMPOSE

Topper | 6 cm dikte 100% Natuur latex

Topper | 6 cm dikte HR 80 Compose

N I T R O K % 0

GARANTIE

GARANTIE

1799,-

Alle lengtematen leverbaar | Keuze uit 500 kleuren

AMBER TRAAGSCHUIM

70 / 80 / 90 x 200 cm

Bewerkt hoofdbord 23cm pocketveren onderbakken 7-zone pocketveren Amber matrassen Amber HR 35 koudschuim topper

140 / 160 / 180 x 200 cm

GARANTIE

Alle lengtematen leverbaar | Keuze uit 500 kleuren

Topper | 6 cm dikte HR 35 koudschuim

140 / 160 /180 x 200 cm

Bewerkt hoofdbord 20cm pocketveren onderbakken 7-zone pocketveren Amber matrassen Amber HR 35 koudschuim topper

1699,-

GARANTIE

AMBER HR 35

BOXSPRING PUCK

140 / 160 / 180 x 200 cm

1699,-

Alle lengtematen leverbaar | Keuze uit 500 kleuren

Druk- en zetfouten voorbehouden. 090518-1

BOXSPRING OSKAR

140 / 160 /180 x 200 cm

349,-

70 / 80 / 90 x 200 cm

GARANTIE

140 / 160 /180 x 200 cm

Matras | 22 cm dikte 7-zone pocketveren 300 per m2 2 zijden 3cm NASA traagschuim

299,-

SAFFIER KUSSEN

39,95

70 / 80 / 90 x 200 cm

GARANTIE

Matras | 22 cm dikte 7-zone pocketveren 300 per m2 2 zijden 3cm Natuur latex

399,-

999,-

Matras | 22 cm dikte 7-zone pocketveren 300 per m2 2 zijden 3cm HR 80 Compose

SUPPORT KUSSEN

7495 RD AMBT DELDEN

499,-

DAUNY SOFT PLUS

Vulling Comforel Tijk 60% Bamboo en 40% Katoen

89,95

70 / 80 / 90 x 200 cm

GARANTIE

Vulling buitenkant 100% Ganzendons Vulling binnenkant 100% Ganzenveertjes Tijk 100% Katoen Nomite

169,-

BIJ AANSCHAF VAN EEN COMPLETE BOXSPRING, MET UITZONDERING VAN EEN ACTIE BOXSPRING

LANGENHORSTERWEG 16

GARANTIE

140 / 160 /180 x 200 cm

799,-

Vulling 100% Donsvezel Tijk 100% Percal Katoen

24,95

70 / 80 / 90 x 200 cm

140 / 160 /180 x 200 cm

599,-

GARANTIE

499,-

249,-

199,-

70 / 80 / 90 x 200 cm

140 / 160 /180 x 200 cm

INFO@BOXSPRINGSLAAPCOMFORT.NL

BOXSPRINGSLAAPCOMFORT.NL

074 - 357 92 52

BOXSPRINGSLAAPCOMFORT


1e PINKSTERDAG 2e PINKSTERDAG GESLOTEN

WEKEN

LEVERTIJD

GEOPEND

12:00 - 18:00 GRATIS BEZORGING & MONTAGE IN DE REGIO, TEVENS RETOUR VAN HET OUDE GOED

Leverbaar in 140, 160 of 180 x 200 cm Hoofdbord Stevige onderbakken Pocket geveerde matrassen Potenset

BOXSPRING ROBERT

GRATIS RETOUR VAN OUDE GOED Bijpassende topper voor

OP MAAT GEMAAKTE BOXSPRING

150,-

LENGTEMATEN 210 & 220 CM

ACTIE

ALLE BREEDTEMATEN LEVERBAAR

299,-

1000M2 SHOWROOM IN AMBT DELDEN

Prijs is exclusief topper

GEEN AANBETALING OF ANNULERINGSKOSTEN 5 JAAR GARANTIE M.U.V. ACTIE BOXSPRING

AL ONZE BOXSPRINGS ZIJN TE BESTELLEN IN MEER DAN 500 KLEUREN

BOXSPRING THOMAS

BOXSPRING SOPHIE

Hoofdbord en voetbord 20cm pocketveren onderbakken 7-zone pocketveren Amber matrassen Amber HR 35 koudschuim topper

BOXSPRING LUC

Bewerkt hoofdbord 20cm pocketveren elektro onderbakken 7-zone pocketveren Amber matrassen Amber HR 35 koudschuim splittopper

Bewerkt hoofdbord en voetbord 20cm pocketveren elektro onderbakken 7-zone pocketveren Amber matrassen Amber HR 35 koudschuim splittopper

Draadloos

140 / 160 / 180 x 200 cm

1899,-

GARANTIE

Alle lengtematen leverbaar | Keuze uit 500 kleuren

GARANTIE

Alle lengtematen leverbaar | Keuze uit 500 kleuren

CLAIRE HR 45

G N 140 / 160 /180 x 200 cm

499,-

70 / 80 / 90 x 200 cm

249,-

GARANTIE

Matras | 25 cm dikte 7-zone pocketveren 300 per m2 2 zijden 5cm HR 45 koudschuim

CLAIRE VISCO PEARL

Topper | 7 cm dikte HR 45 koudschuim GARANTIE

140 / 160 /180 x 200 cm

599,-

Topper | 7 cm dikte Visco Pearl traagschuim

70 / 80 / 90 x 200 cm

GARANTIE

299,-

140 / 160 /180 x 200 cm

499,-

ROBIJN DEKBED

70 / 80 / 90 x 200 cm

GARANTIE

Matras | 25 cm dikte 7-zone pocketveren 300 per m2 2 zijden 5cm Visco Pearl traagschuim

59,95

599,-

SAFFIER DEKBED Vulling 100% Donsvezel Tijk 100% Percal Katoen

vanaf

89,95

Gratis

140 / 160 / 180 x 200 cm

2799,-

2999,-

GARANTIE

Alle lengtematen leverbaar | Keuze uit 500 kleuren

140 / 160 /180 x 200 cm

599,-

CLAIRE HR 80 COMPOSE

Topper | 7 cm dikte 100% Natuur latex

70 / 80 / 90 x 200 cm

GARANTIE

140 / 160 /180 x 200 cm

699,-

70 / 80 / 90 x 200 cm

GARANTIE

140 / 160 /180 x 200 cm

140 / 160 /180 x 200 cm

1199,-

70 / 80 / 90 x 200 cm

Matras | 25 cm dikte 7-zone pocketveren 300 per m2 2 zijden 5cm 100% Natuur latex

Topper | 7 cm dikte HR 80 Compose

349,-

299,-

GARANTIE

GARANTIE

Alle lengtematen leverbaar | Keuze uit 500 kleuren

CLAIRE LATEX

1199,-

Vulling 100% Gesiliconiseerde holle vezel Tijk 100% Percal Katoen

vanaf

140 / 160 / 180 x 200 cm

140 / 160 /180 x 200 cm

999,-

70 / 80 / 90 x 200 cm

S E L L

Draadloos

Gratis

A P O 2399,-

Hoofdbord 10cm pocketveren elektro onderbakken 7-zone pocketveren Amber matrassen Claire minipocket HR 35 splittopper

Draadloos

Gratis

140 / 160 / 180 x 200 cm

BOXSPRING DEMI

599,-

90% DONS DEKBED

1399,-

70 / 80 / 90 x 200 cm

GARANTIE

Matras | 25 cm dikte 7-zone pocketveren 300 per m2 2 zijden 5cm HR 80 Compose

DAUNY GENEVA

Vulling 90% Ganzendons en 10% ganzenveertjes Tijk 100% Percal Katoen

vanaf

199,95

699,-

Dauny Geneva Superlight Vulling 100% Zuiver ganzendons Tijk 100% Katoen Zwitserse batist

vanaf

459,-

10% KORTING OP ALLES, MET UITZONDERING VAN DE ACTIE BOXSPRING

Openingstijden Ma 12:00 - 18:00 Di 10:00 - 18:00

Wo 10:00 - 18:00 Do 10:00 - 20:00 Vrij 10:00 - 20:00

Za 10:00 - 17:00 Zo 12:00 - 17:00

ELKE ZONDAG OPEN


Wierden

Almelo

VOORJAAR Kruiwagens rondneus

Gardena elektrische grasmaaier

type 100-80ltr-4 ply

powermax™ 34

met GRATIS 20 meter verlengsnoer

€ 89,95 Weber barbeque kettle plus 47 cm

€ 99,95 Paalpunt

thermisch verzinkt lengte 750mm

€ 4,95 € 5,45

Weber briketten 8 kg

91 x91 mm

vanaf

Prijzen incl. BTW en geldig t/m 23 juni 2018, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

€ 4,95 Kärcher K3

€ 184,95 Kärcher K4

hogedrukreiniger Premium Home 120 bar werkdruk

hogedrukreiniger Premium Full Control Home 130 bar werkdruk

GR ATorIS stel

roosterb op=op

€ 215,95

Wierden

Dikkensweg 24A 0548 - 631570

€ 299,95

Almelo

€ 15,95

Ootmarsumsestraat 444 0548 - 6539450


Wierden

Almelo

VOORJAAR HET 7-STAPPENPLAN VAN ECOSTYLE

Ongedierte & wespenspray 400 ml

Een mosvrij en mooi groen gazon, dat wil iedereen wel. Een mosvrij en mooi gazon is de basis van uw tuin. Hoe zorgt u voor een mooi, mosvrij en groen gazon? Het ECOstyle 7-stappenplan voor een mosvrij en diepgroen gazon helpt u om uw gazon eenvoudig en snel in topvorm te krijgen en te behouden. Kortom: zo zorgt u voor een sterk en gezond gazon!

HET ECOSTYLE 7-STAPPENPLAN STAP 1: VERWIJDER HET MOS (VERTICUTEREN) Is er sprake van mos in uw gazon of ziet u een viltachtige laag? Met een verticuteerhark of verticuteermachine verwijdert u naast het mos, ook de viltlaag weg die in de winter is onstaan. Ook belucht u op deze wijze de bodem. Dit bevordert een rijk bodemleven en zorgt voor een sterke groei van uw gras. Ziet u geen mos of viltlaag? Ga naar stap 3. STAP 2: ZAAI KALE PLEKKEN IN Doorzaaien; herstel uw gazon. Na het verticuteren ziet uw gazon er niet netjes uit. Er kunnen kale plekken ontstaan. Om het gazon te herstellen na het verticuteren zaait u de kale plekken door met ECOstyle Graszaad-Extra. ECOstyle Graszaad-Extra is geschikt voor alle soorten gazon, ontkiemt snel en is minder aantrekkelijk voor vogels dankzij een speciale coating. STAP 3: STROOI KALK VOOR EEN GOEDE BODEM Gras groeit beter op een gezonde bodem. Voor een gezonde ontwikkeling van uw gazon is de juiste zuurgraad (=PH-waarde) van de bodem een belangrijke voorwaarde. U houdt de zuurgraad van de bodem op peil door regelmatig AZ-Kalk te strooien. ECOstyle Kalk-AZ bevat sporenelementen en bacteriën voor een betere bodemstructuur en de juiste opname van voeding. De zuurgraad van uw gazon meten? Dit kan eenvoudig met de pH-bodemtest van ECOstyle.

STAP 4: BEMEST VOOR EEN GEZONDE GROEI Bemest uw gazon met ECO-style Gazon-AZ. Om zogenoemde ‘verbranding’ te voorkomen bemest u uw gazon met organische meststof. Het bodemleven en de bodemstructuur wordt gestimuleerd en daarmee de groei van het gras. ECOstyle biedt alleen 100% organische meststoffen aan, dat wil zeggen meststoffen die bestaan uit natuurlijke grondstoffen.

€ 12,95

STAP 5: MAAI WEKELIJKS UW GRAS Het is belangrijk om uw gazon regelmatig en met beleid te maaien. Voor het beste resultaat laat u het maaisel liggen. STAP 6: HOUD UW GAZON STERK, BEMEST OPNIEUW Bemest in de maanden juli tot en met september voor de tweede keer uw gazon. Zo zorgt u ervoor dat uw gazon de komende vier maanden voldoende voeding krijgt en klaar is voor de winter. U voorkomt dat de kwaliteit van de grasmat verminderd, doordat bijvoorbeeld mos weer een kans krijgt om zich te vestigen in uw grasmat. Wij hebben een groot assortiment aan meststoffen van Ecostyle.

Ultima onkruid & mos conc. 1020 ml

STAP 7: BESCHERM UW GAZON VOOR DE WINTER - AFSTROOIEN Maak uw gazon winterklaar. Doe dit in het najaar. Eerst geeft u uw gazon een laatste maaibeurt en verwijderd u eventueel het blad. Daarna strooit u uw gazon af met Cocopeat Gazon.

Graszaad

Mierenpoeder

Az-kalk

extra 100 g

250 g

2 kg

€ 4,95

€ 24,95 Terrasreiniger

ECOstyle gazon-AZ

conc. 1 ltr

2 kg

€ 4,95

€ 9,95

€ 4 ,95

€ 9,95

RYOBI Ryobi grasmaaier

Ryobi grasmaaier

33 cm 18 Volt (1x18V/4,0Ah) RLM18x33H40

46 cm

Prijzen incl. BTW en geldig t/m 23 juni 2018, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

RLM146175S

Ryobi boormachine

Ryobi palmschuurmachine

OnePlus 18Volt, 2,0 Ah R18DD3-120S

OnePlus 18Volt R18PS-0

Ryobi reciprozaagmachine OnePlus 18 Volt

€ 202,79

€ 449,95

€ 149,95

€ 249,95

€ 404,95

€ 224,95

€ 99,90

€ 89,95 zonder accu en lader

Ryobi decoupeerzaag

Ryobi grasmaaier

RYOBI TRIMMER RLT 3525

OnePlus 18 Volt RJ18JS-0

40 cm 36 Volt (2x18V/5,0Ah) RLM36x40H50

€ 529,90

350 Watt

€ 94,90

€ 474,75

€ 86,-

€ 39,95

Ryobi boorschroefmachine 2 toerig

Ryobi lader en accu OnePlus 18V, 2,5 Ah

18 Volt/1,5 ah li-ion

€ 99,90

€ 89,95

€ 154,75

zonder accu en lader

Wierden

Dikkensweg 24A 0548 - 631570

Almelo

€ 199,90

Ootmarsumsestraat 444 0548 - 6539450


Wierden

Almelo

VOORJAAR Ivana zandschop

X-bezem buitenbezem

Keukenbijl

essensteel 100cm blank oo fdml

40cm rood/zwarte kunstst.haren

600 gram steel 35 cm

€ 9,95

€ 14,95 Grondboor

Gazonhark

6 liter

75mm blank gelakt

kunststof

€ 17,95

€ 11,95

60 katoen/40 polyester Grijs/zwart, ook in beige/zwart leverbaar leverbaar in S, M, L, XL, XXL, 3X

hamstra plissé

Prijzen incl. BTW en geldig t/m 23 juni 2018, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

voor deuren allure

Fleece sweater met rits marineblauw leverbaar in S, M, L, XL, XXL, 3XL

€ 34,95

voor ramen ultra

€ 4,50 Onkruidborstel met houder en steel

€ 24,95

bruin m/kruipneus leverbaar in 39 t/m 48

van zacht rubber

€ 9,95 hamstra rolhor voor deuren ultra

20%

€ 9,95 Grisport vh laars

Kniebeschermers

€ 19,95 hamstra rolhor

voor draai-kiepramen

€ 89,95

€ 8,95

4 elasthaan grijs-zwart leverbaar in S, M, L, XL, XXL

hamstra inzethor

met handstoffer

Verticuteerhark met steel

Vest softshell 96 pol

€ 49,95

Stofbik Country

Professioneel geschikt voor 60 meter 1/2” tuinslang

€ 15,95

Drukspuit

Mach Spirit broek

Talen slangenwagen

€ 116,95 Eurofort vh laarzen zwart stalen neus/zool S5 leverbaar in 37 t/m 50

€ 26,95

korting op alle horren “Dankzij horren heeft u geen last van insecten en pollen en geniet u daarbij van een gezond en comfortabel leefklimaat in huis!”

Wierden

Dikkensweg 24A 0548 - 631570

Almelo

Ootmarsumsestraat 444 0548 - 6539450


Wierden

Almelo

VOORJAAR TENCO steigerhoutbeits leverbaar in:

Steigerplank

Gaaspaneel

Hardhouten paal fijnbezaagd gepunt 6 x 6 x 275 cm

32 x 200 a 3.00 mtr, ongeblikt

antraciet 1 liter grey wash 1 liter white wash 1 liter

€ 12,95

90 x 180 cm

€ 12,50

€ 21,95

€ 12,50

€ 12,95

p/mtr

Steigerplank

Vloerpaalhouder

Paalpunt

vanaf

vanaf

€ 2,95

€ 1,75

Grenen geschaafde plank

Kabeldoos

15 x 140 x 3600 mm

verzinkt 70 x 70 mm

thermisch verzinkt lengte 750mm

IP54, doorsteektule

€ 19,95

gepunt met relief 6,5 x 6,5 x 275 cm

€ 13,95

Kabeldoos

met maas van 10 x 10 cm 180 x 180 cm

met 3 wartels kema

€ 4,95

€ 4,95

verzinkt 90 x 90 mm

€ 5,45

91 x91 mm

€ 5,45

geïmpregneerd vanaf

vanaf

€ 4,95

€ 4,95

TUINHOUT gewolmaniseerd

€ 1,61

€ 15,95

€ 3,25

€ 2,27

70% pefc 16 x 140 x 1800 mm

€ 1,65 p/mtr

Prijzen incl. BTW en geldig t/m 23 juni 2018, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

p/mtr

xmvk 5x2.5 grijs 200x1m

€ 2,75 p/mtr

€ 1,65 p/mtr

per meter leverbaar. p/mtr

€ 2,30

fsc mix credit 44 x 70 x 2400 mm

70% pefc 16 x 140 x 4000 mm

m giethars 11 - 17 mm

xmvk 4x2.5 grijs 250x1m

€ 2,75 p/mtr

€ 1,65 p/mtr

Kabeldoos

Wierden

€ 1,36

fsc mix credit 44 x 70 x 4200 mm

70% pefc 16 x 140 x 3000 mm

Buitenkabel en grondkabel alleen bij

€ 1,95

€ 4,95

€ 5,20

p/mtr

xmvk 3x2.5 grijs

€ 2,75 p/mtr

€ 1,65 p/mtr

€ 3,25

Buitenkabel

fsc mix credit 44 x 70 x 3900 mm

70% pefc 16 x 140 x 2400 mm

32 x 200 a 3.00 mtr ongeblikt

p/mtr

Grondkabel

Schakelaar

xmvk-as 2x2.5 grijs 200x1m

mr swd wissel

€ 3,75 TUINHOUT Vierkante paal

vuren geschaafd 190 cm of 270 cm lang 6,8 x 6,8 cm

€ 3,50 p/mtr 8,8 x 8,8 cm

€ 5,20 p/mtr

€ 2,63

€ 4,10

p/mtr

mr swd serie

€ 4,25

xmvk-as 3x2.5 grijs 150x1m

€ 3,95

€ 2,77

p/mtr

xmvk-as 4x2.5 grijs 100x1m

vanaf

€ 4,55

€ 3,19

€ 1,36 p/mtr

p/mtr

Contactdoos

€ 4,10

Combinatie

mr swd opb 1v ra

mr swd opb wissel ra

mr swd opb 2v ra

mr swd opb serie ra

€ 4,55

€ 7,50

€ 8,35

€ 7,75

vanaf

vanaf

€ 4,55

Wierden

vanaf

Dikkensweg 24A 0548 - 631570

€ 7,50

Almelo

Ootmarsumsestraat 444 0548 - 6539450


<Advertorial>

Unieke actie Plaggemars Makelaars nu in Almelo: 'Verkoop je huis in één dag'

Outdoor Wierden trekt dit jaar ruiters wereldwijd Outdoor Wierden op internationale kalender: springruiters uit 21 landen WIERDEN | Springruiters uit maar liefst 21 verschillende landen gaan deze week op woensdag 16 mei van start op Outdoor Wierden. Ondanks een drukke wedstrijdkalender in de Benelux mag de organisatie zich verheugen op al deze aanmeldingen. Daar steken de bestuursleden ook hun nek voor uit. Er zijn maar liefst drie Longines Ranking rubrieken, waarin per keer minimaal 25.000 euro te verdelen is onder de springruiters. De deelnemers komen zelfs uit Libanon, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland en Slovenië, maar de meeste rijden op eigen bodem. Ook de regionale ruiters krijgen de mogelijkheid om hun paarden gewend te laten raken aan het internationale niveau. Jeroen Dubbeldam is van de partij, maar ook Willem Greve, Michel Hendrix, Ben Schröder, Albert Zoer en Wierdenaar Robert Vos. Naast de Longines Ranking proeven op donderdagavond (1.45m niveau), vrijdagavond (1.45m Medium Tour finale) en zaterdagmiddag (1.45m Grote Prijs), is er op vrijdagavond het spectaculaire Six Bar springen met dank aan sponsor Klein Kromhof Houtvezel. Twee jaar geleden wist Doron Kuipers deze te winnen en al vaker bleek hij succesvol in dit hoogtespringen met zes steilsprongen achter elkaar. Een geheim voor deze publiekstrekker heeft Doron Kuipers niet, zegt hij. “Ik oefen er niet speciaal voor. Ik vind het wel altijd leuk die spelletjes. Net als de Derby op CSI Eindho-

ven afgelopen weekend. Voor de paarden is het ook een keer wat anders. Je hebt wel een paard nodig met heel veel vermogen, die niet té voorzichtig is van nature. Ze gaan op een gegeven moment echt meekijken en omdat het steeds hoger wordt, moeten ze wel afremmen.” In 2016 won Kuipers over een hoogte van twee meter. Is dat geen zware belasting voor de paarden? “De paarden waarmee ik Six Bar heb gereden en won, zijn allemaal Grand Prix-springpaarden geworden. Zinius, die nu zeer succesvol is met Harrie Smolders, Baileys en Clintissima. Als je het niet iedere week doet, kan het naar mijn mening geen kwaad. Helaas heb ik op dit moment geen paard voor de Six Bar op vrijdagavond, maar ik rijd wel in Wierden in de lagere internationale rubrieken.” Na afloop van het Six Bar springen is het nog lang gezellig op Outdoor Wierden, want dan is er traditioneel het Ruiterbal. De toegang is alle dagen gratis.

ALMELO | Verkoop je huis in één dag! Met die unieke actie gaat Plaggemars Makelaars Henri Nieuwenhuis en Jan Koers van Plaggemars Makelaars. uit Wierden op zaterdag 30 juni de boer op in Almelo. In navolging van de Nationale Open Huizen dag van de NVM, bedacht het Wierdense makelaarskantoor vorig jaar de actie 'Verkoop je huis in één dag', waarbij op laagdrempelige wijze de woning op de markt gezet wordt. Na succesvolle edities in Wierden en Twenterand gaat Plaggemars deze keer naar Almelo. Het doel van deze actie is om de woningmarkt, die nagenoeg vast zit, weer enigszins in beweging te krijgen. Er is volgens makelaar Henri Nieuwenhuis veel vraag naar woningen, maar het aanbod is erg beperkt. “Op zaterdag 30 juni is het voor iedereen in Almelo mogelijk om de woning bij ons aan te bieden en zo mogelijk in één dag te verkopen. Je presenteert je huis die dag op basis van no cure, no pay. Dat betekent dat je dus gratis mee kan doen. Je betaalt alleen een klein bedrag als je woning wel wordt verkocht.” Nieuwenhuis vervolgt: “Op deze laagdrempelige manier kom je er achter of je huis goed in de markt ligt. Er is zelfs een reële

kans dat je 'm diezelfde dag al verkoopt. Bij de vorige edities werden er goede deals gemaakt, waarbij in veel gevallen méér dan de vraagprijs werd geboden.” Op de zaterdag zelf is er van 12.00 uur tot 14.00 uur een bezichtigingsmoment voor geïnteresseerden. Daarnaast wordt de woning een week lang, voorafgaand, op Funda aangeboden. Profiteer nu van deze unieke actie en laat je door de medewerkers van Plaggemars helpen je woning in één dag te verkopen. Enthousiast? Meld je vrijblijvend aan via info@plaggemarsmakelaars.nl of telefonisch via 0546 – 57 12 72. Dat is mogelijk tot 28 mei 2018.

Wierdense slimmeriken naar eerste Nederlandse World Robot Olympiad Vervolg voorpagina Ik ben blij dat ik de volle medewerking van directeur Kim Zielman heb gekregen én dat de ouders op deze manier ook mee helpen aan deze mooie uitdaging voor de kinderen van onze level-up groep (een groep kinderen die zich meer op techniek richt, door wekelijks een uur techniekles op gebied van schakelingen, 3D-printen en ga zo maar door -red.). Dankzij onze bovenschoolse ICT-er, Victor Buitenhuis, werd ik gewezen op de World Robot Olympiad.” Basisschool Het Laar gaat met twee techniekteams van drie leerlingen naar de WRO en daarmee is Wierden sterk vertegenwoordigd op dit eerste Nederlandse kampioenschap, dat in Almelo op de Telgenborch wordt gehouden. Ian Hilberink, Merle Hoekjen, Michiel Kostelijk, Noa Bruggink, Teun Löwik, Roos Wentink, Flore de Boer, Mila Pluimers, Eline Waaijer en Manuel van Doorn zijn de Wierdense deelnemers. Zes gaan actief deelnemen aan de wedstrijd, de andere vier zitten op de reservebank. Naast twee Wierdense en Almelose teams komen er ook teams uit Roden, Rotterdam en Groningen. De winnaar van dit Nederlandse kampioenschap mag

deelnemen aan de internationale finale en die wordt in november van dit jaar in Thailand gehouden. Persoonlijke ontwikkeling Jacqueline vindt niet alleen het wedstrijdelement mooi, maar ziet de deelname bovenal als een leerzaam traject voor met name de leerlingen. “Iedereen heeft een eigen vakgebied waarin ze sterk zijn, maar er komt nu zo veel meer bij kijken. Het hele sociale aspect zie je ook ontwikkelen. Kinderen die eerder wat timide en terughoudend waren, komen tot bloei en kunnen nu steeds beter uitleggen wat ze willen. Tijdens het kampioenschap moeten de twee teams zich bijvoorbeeld ook aan de jury presenteren. Ondersteuning door mij of de twee vaders (als coach) tijdens het bouwproces die dag mag dan bijvoorbeeld ook niet, ze moeten het écht zelf doen!” Het Nederlands Kampioenschap is voor iedereen toegankelijk. De wedstrijd is zaterdag 20 mei op basisschool de Telgenborch, gevestigd aan Everlo 12 te Almelo. De eerste wedstrijd begint om 12.10 uur. De prijsuitreiking is om 16.40 uur.

Six Bars winnaar in 2016, Doron Kuipers en Baileys. Foto: FotoTrailer.

Pasar Malam Babar in Het Anker te Wierden WIERDEN | In Zalencentrum Het Anker in Wierden wordt zaterdag 19 mei de derde editie van de 'Pasar Malam Babar' gehouden. Tussen 11.00 uur en 17.00 uur staat alles in het teken van een gezellige pasar (markt), lekkere hapjes, een springkussen voor de kinderen en er is een aantal sprekers die wat vertellen over de Molukse cultuur. In de avond, van 19.00 uur tot ongeveer 0.30 uur is er een gezellige feestavond met verschillende bandjes én ook natuurlijk weer lekker eten. Iedereen is van harte welkom in de zaal aan de Wilhelminastraat. De entree overdag bedraagt twee euro, in de avond acht euro. Een combinatieticket is ook mogelijk, deze kost 8,50 euro.

Vrij spreekuur over openbaar vervoer WIERDEN | In de bibliotheek van Wierden wordt op vrijdag 25 mei van 10.00 uur tot 11.30 uur een inloopspreekuur voor senioren gehouden. Men kan daar terecht met vragen over reizen met het openbaar vervoer. De ochtend wordt georganiseerd door de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Vragen als 'hoe vraag ik de OV-chipkaart aan', 'hoe werkt de veertig procent samenreiskorting' en 'welk abonnement past het beste bij mij?' kunnen beantwoord worden. De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat. Ook kunnen de ambassadeurs stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe een reis gepland kan worden.

Kun jij reanimeren? Red levens in jouw buurt. Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie


Vacatures Word jij onze nieuwe collega...? NIEUWE WEKELIJKSE RUBRIEK!

HAKO

VIND DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT DE REGIO NAAR KEUZE. PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA! Hardenberg

Bruchterveld Bergentheim Kloosterhaar

TWENTERAND Beerzerveld

Sibculo

Bruinehaar Breklenkamp OP EN ROND DE ESSEN WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Hezingen Manderveen Lattrop Oud Ootmarsum Vroomshoop Nutter De Pollen Vasse Daarlerveen Ootmarsum Tubbergen Tilligte Vriezenveen Haarle Noord-Deurningen Geesteren Daarle Klein Agelo WeiteDenekamp Reutum manslanden Groot Agelo Fleringen

Geerdijk Den Ham

Mariaparochie Harbrinkhoek

Hoge Hexel

DINKELLAND VISIE

Aadorp

Beuningen

Rossum

HALLO ALMELO !

DE WIEZER

Weerselo

Albergen

Wierden

Almelo

Zenderen

Notter

De Lutte Oldenzaal

Saasveld

Bornerbroek

Rectum Ypelo

Hengelo (Slangenbeek)

Borne

Enter

lichte onderhoudswerkzaamheden • Een totaal bereik van 155.000 adressen huis aan huis! man/vrouw 10 -16 uur per week • Zeer goed gelezen huis aan huisbladen.

zien graag enthousiaste reacties in onze • 47 procent van de Wij lezers neemt actie n.a.v. een advertentie

DE GLIMLACH

Deurningen

Hertme

Zuna

Wegens toenemende werkzaamheden in de groenvoorziening zijn wij Het grootste bereik in de regio! met spoed op zoek naar: • U kunt kiezen uit 1 of meerdere regio’s in 8 huis aan huiskranten. MEDEWERKERS GROEN

tegemoet vanuit alle leeftijdscategorieën vanaf 18 jaar!

kranten.

Losser

DE WEEK VAN LOSSER Lonneker

DE WEEK VAN BORNE

Overdinkel Glane

• Adverteren in onze huis aan huisbladen heeft effect. Voor info en reacties: 06-23857662 harry@hakoinfra.nl

Verspreidingsgebied De week van Twenterand, Op en rond de Essen, Dinkelland Visie, De Wiezer, Hallo Almelo, De week van Borne, De Glimlach en De week van Losser.

Media

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:

Scholtensoven 6 A - Borne info@heininkmedia.nl • Telefoon 0541 - 355 974 074-8200399 E. info@hakoinfra.nl T. Eurowerft 3, Denekamp

WIJ ZOEKEN KRANTENBEZORGERS

1/2 pagina Formaat 290 x 200 mm

1/4 pagina Formaat 140 x 200 mm

WIERDEN BUITENGEBIED EN BEBOUWDE KOM Ben jij 14 jaar of ouder? En heb jij woensdags tijd...

1/8 pagina Formaat 120 x 115 mm

• Goed betaald • Lekker in de buitenlucht Plaats uw personeelsadvertentie in deze krant! Bruchterveld Bergentheim Kloosterhaar

TWENTERAND Beerzerveld

Bruinehaar OP EN ROND DE ESSEN WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Hezingen Manderveen

Geerdijk Den Ham

Vroomshoop

De Pollen

Daarlerveen Hulsen

Sibculo

Gehele buitengebied gem. Hellendoorn Hellendoorn

Weitemanslanden

Geesteren

Mariaparochie Harbrinkhoek

Hoge Hexel

Ootmarsum Haarle

Reutum Fleringen

Aadorp

Wierden

Almelo

Haarle

HELLENDOORN/NIJVERDAL

Bornerbroek

Ypelo

Enter

Borne

Oldenzaal

Saasveld Deurningen

DE GLIMLACH

Hengelo (Slangenbeek)

DE WEEK VAN BORNE

De Wiezer verschijnt ook in: Almelo Windmolenbroek Bornerbroek

ST REEK W IJ Z E R

Beuningen

De Lutte

Hertme Rectum

Noord-Deurningen Denekamp

Rossum

Zenderen

Notter Zuna

• Bezorging op woensdag

Weerselo

Albergen Nijverdal

Tilligte

Klein Agelo Groot Agelo

DINKELLAND VISIE

HALLO ALMELO !

DE WIEZER

• Ongeveer 2 uur per week

Lattrop Oud Ootmarsum

Nutter

Vasse Tubbergen

Vriezenveen Daarle

Breklenkamp

• Makkelijk te combineren met school/hobby’s

Losser

DE WEEK VAN LOSSER Lonneker

1 1 se p te m b e r 2 0 1 3 -we e k 3 7

STREEKKRANT VOOR WIERDEN, ENTER, AADORP EN WINDMOLENBROEK

Overdinkel Glane

Heinink Media - info@heininkmedia.nl tel. 0541 - 355974

Heinink Media - s.damhuis@heininkmedia.nl tel. 0541 - 355974


2e Lageveldsweg 6d - Wierden - Telefoon 0546-572583

Laatste van SVZW DETO Twenterand in Opnieuw overwinning voor SVZW doet goede zaken op “Promotie is de uitdaging, maar een hele klus thuiswedstrijden in ruime de sterke eerste klasse” tegen Vriezenveense DOS’37 laatste thuiswedstrijd Zwaluwen: 0–4 winstclubs: op Kampen de Veluwe: 0-4 tegen WHC WIERDEN – Voor de Wierdense Zwaluwen daar kwam een dubbele doelstelling uit. Denaar eerste doelstelling is ‘proberen promozit de eerste seizoenhelft ermei, op.zaterdagmiddag We blikken WIERDEN/WEZEP – SVZW19 toog Sportpark Mulderssingel tehet Wezep Aankomende zaterdag, staat de laatste competitie thuiswedstrijd opte proveren’. Dat kan via DETO detenacompetitie of via het daarop terug en kijken vooruit, met om aldaar deSVZW. belangrijke ontmoeting tegen het WHC spelen, de nummers gramma van De club gaatsamen in deze derby deplaatselijke strijd aan met uit Twenterand. Daarnaast kwam naar votrainer Agteres. twee enPhilip drie op de ranglijst tegen elkaar onderkampioenschap. leiding van scheidsrechter Hans Noppers ren creëren van eenEen eenheid ook om als uit Meppel. Deverrassing gasten uitvan Wierden, nogcomvolop inwedstrijd de dat racehet om het en ook DETO was de de eerste van ditkampioenschap seizoen. seizoen dat doelstelling mocht wordenWant gezien. Vooral in – Welke hadden jullie als de derde verwachtingen periodetitel moest dus winnen van deze moeilijke tegenstander, die overigens petitiehelft. Voor de winterstop verloor DETO heel mooi kan eindigen. SVZW heeft deze laatste doelstelling hebben we als staf ende welke doelstelling hebben jullie met een week eerder klop kreeg vanhet koploper Flevo Boys, maar al wel periodetitel op staf zak alleen openingswedstrijd van seizoen nog alle kansen om een tot kampioen gekroond en worden. spelersgroep veel moet energie gestoken. Het elkaar voor dit seizoen? heeft. Bij Flevobepaald Boys. De volgende zeven wedstrijden te Maar dan er wel gewonnen gevolg hiervan is dat demakkelijk ranglijst “De verwachtingen zijn bij SVZW altijd hoogwerden allemaal gewonnen, waardoor DETO worden van DETO en we danook zalop niet een mooie ingenomen en de eerste periodetitel binnenhaalde. Op 16 gespannen, maar dit wordt ook vaak door de gaan. DETO positie verloor hebben in Vriezenveen met 0-2 metSVZW veel vertrouwen de moeilijk tweedeteseizoensdecember werd er voorNa deeen tweede verbuitenwacht opgelegd. aantalkeer magere van en dat was een verteren helft in kunnen Het trainingskamp van loren. Het het waszaak SVZW dat Vriezenveen een jaren was om deindruk niet onnodig nederlaag voor gaan. de bezoekers. SVZW kwam augustus jongstleden, dat we met SVZW 1 de en verdiende 0-2 voordat overwinning behaalde. Nadat op te voeren, de eerste competitiewat moeilijk uit de winterstop maar heeft 2 samen hebben was wellicht de DETO ookis nog verloor van hebben Flevo Boys en laatste weken de afgewerkt, juiste flow te pakken. Weiwedstrijd gespeeld. Vooraf we hier basis voor een mooi seizoen. WHC wistdede ploeg dat het kampioenschap nig doelpunten tegen en zelf redelijk makook met spelersgroep over gesproken en er niet meer inzat. In de beker was DETO nog kelijk scoren. Vooral Maarten Jansen is erg wel succesvol, maar in de kwart finale was op dreef en hij is inmiddels de topscoorder MASV te sterk. Wel staat DETO in de halve in de Eerste klasse D. Gelukkig maar, want finale van de strijd om de Tukker Cup. Deze door een hamstringblessure is de makkelijk wedstrijd tegen Avanti Wilskracht staat voor scorende spits Deniz Shabaz niet beschik22 mei op het programma. Twee prijzen zijn baar. Doelman Jens Veldwachter is door een er dus nog te halen voor de Vriezenveners, schouderblessure ook al enkele weken niet te weten promotie naar de hoofdklasse en de inzetbaar, maar gelukkig staan zijn vervanTukker Cup. gers ook hun mannetje in het doel. Maar eerst staat de wedstrijd uit naar SVZW nog op de agenda. Een derby spelen is altijd Om iedereen bedanken die heeft bijgedragen speciaal voor spelers, maar voor Frank Smit aan een mooi seizoen voor SVZW 1 is huisarvan DETO is er wel een heel speciale wedtiest Patriek Verdriet weer geboekt. Hij zal na strijd. Hij maakt immers na dit seizoen de de wedstrijd tegen DETO een optreden geven overstap naar SVZW. Komt hij in het nieuwe in het clubhuis. De wedstrijd begint om 14.30 seizoen DETO ook weer tegen? Een vraag uur. waarop nu–nog geen antwoord is te geven. WIERDEN De eerste wedstrijdronde na de winterstop staat aankomende zaterdag, 27 jaVoor is programma. deze wedstrijd de laatste thuisGerrit Koers. nuari,SVZW op het SVZW hervat de competitie met een thuiswedstrijd tegen WHC uit Wezep.

VOORBESCHOUWING ZATERDAG 27 JANUARI

Eerste thuiswedstrijd SVZW na winterstop tegen WHC

WHC, voluit Wezep Hattemerbroek Combinanog zonder nederlaag. Dus daarom zal WHC graag willen winnen in Wierden. tie, is op 1 oktober 1930 opgericht. De club telt op dit moment ongeveer twaalfhonderd SVZW sloot de eerste competitiehelft heel leden. De thuiswedstrijden worden gespeeld goed af. Koploper DETO werd in Vriezenveen op Sportpark Muldersingel in Wezep. Het eermet 0-2 verslagen. Een verdiende overwinste elftal speelde tussen 1998 en 2015 in de ning die ervoor zorgde dat SVZW op de tweehoofdklasse C van het zaterdagvoetbal. Aan de plaats van de ranglijst kwam. Hierdoor de degradatie naar de eerste klasse ging een werd er met een goed gevoel aan de winrumoerige tijd binnen de club vooraf. Deze terstop begonnen. In de Steen winterstop werden periode heeft de club nu achter zichhier gelaten Man of the match, Maarten Jansen, op archiefbeeld. Fotograaf: Henk enkele oefenwedstrijden gespeeld. Berkum en het streven is nu om weer mee te spelen was met aangeslagen, 3-1 de baas over in de eerste vooreerste promotie naar was de hoofdklasse. Het wapenfeit een schot vanVorig Bas duidelijk wasSVZW geen schim meer oefenwedstrijd. De tweede oefenwedstrijd seizoen eindigde WHC op de derde plaats in Woesthuis namens de gasten, dat overigens van het eerste kwartier en zag Jelle Post in werd gespeeld in Tubbergen tegen TVC’28. de competitie. werd de nog weltrap meegestrehoog over ging,Erterwijl vrije van Tim de 42e minuut naast schieten. Op slag van Met een 0-5 overwinning vertrok weer Pothast de vijfde minuut prooi werd den in deinnacompetitie, maareen dat leverde ook rust scoorde Maarten Jansen eenSVZW loepzuivenaar Wierden. voor Jasper Kuiper. Tegen de geen WHC-doelman succes op. re hattrick door ook de 0-3 voor zijn rekening verhouding in kwam in de twintigste minuut te nemen en daarmee onbetwist de held van Nueerste zal in deze thuiswedstrijd blijken vanuit het niets voor jaar de gasten De selectie staattoch voorde het0-1 tweede onder de helft werd, door vier moeten keer te scoren, of SVZWer dedrie goede vorm weten vast te door Jansen, na eenMossing voorzetHolop leidingMaarten van hoofdtrainer Wiljan waarvan telden! Hijheeft bepaalde daarmee houden. De verdediging maat Kamperman Maarten ook de ruststand op 0-3. zal in elk goed moesteyn.van EenLars ervaren man, dieLeferink. wel weet wat er ten letten op spits Menno Kamphuis van Jansen zijn kunstje tweeHijminuten te koop herhaalde is in het zaterdagvoetbal. zal onWHC, want had hij heeft inmiddels zeven doellater na aangeven en Na de thee WHC-trainer Wiljan Mossing getwijfeld weten watvan de Yessin zwakke Maskoul punten zijn punten achter naam Zeker is der dat plots stond Zaterdag het 0-2 daar Wezep. jongstleHolsteyn zowelzijn Jelle Post staan. en Jasper van van SVZW. 16 in december ook in in deze weer een collectieve Na twee kantelde detoeschouwer wedstrijd volleStouw de wedstrijd kleedkamer achtergelaten, zij dendie was hij goals nog aandachtig bij prestatie nodig zal door zijn om de punten in Wierwaren vervangen Niels Wolterinck en de wedstrijd RETO-SVZW in Vriezenveen.want dig, was Maarten Jansen onnavolgbaar den te houden. Lukt dan minuut er zekerontvinmogeMenno Kamphuis. Indat, de 53e scoorde in de 25e minuut de 0-3, maar dat lijkheden om dezenamens wedstrijd te winnen. De gen Tim Pothast SVZW eveneens WHC begon niet door heel omdat goed aan dit seizoen, feestje ging niet de scheids het wedstrijd tegen en WHC om speler 14.30 uur. een gele kaart zagbegint dezelfde zijn maar inmiddels staat de club op de vijfde doelpunt afkeurde. De doelpuntenmaker ontNick Wenneker is aangesteld scheidsrechschot even later tot corner als eindigen. Pech plaats dehalf ranglijst. Tien de wedstrijden ving naop een uur spelen gele kaartzijn en ter voor deze ontmoeting. voor John Lubbers een minuut later, wiens er gespeeld, zestien werden de gevaarlijkewaaruit Jonathan van punten Marle probeerkopbal op miraculeuze wijze gered werd door behaald. voor de daaropKampioen iets terug worden te doen, lijkt zag lastig zijn kopbal WHC sluitpost Jasper Kuiper. In de 62e miWHC, maar zit erbelanden. nog wel. echter naasteen het periodetitel Wierdense doel Gerritbelandde Koers nuut de vrije trap genomen door In de periode WHC net alsJansen SVZW Uit detweede volgende aanvaliswas Maarten Tim Pothast op de paal, was de rebound ook heel dichtbij een treffer, het bleef dit keer bij net niet succesvol en ontsnapte WHC aan een corner, tot twee keer toe zelfs met Janeen nog grotere achterstand. sendit opnieuw gevaarlijke daarbij spreken beIn laatsteals interview van man dit seizoen we met Jeroen Olthof, teammanager en trokken. stille kracht op de achtergrond bij SVZW. Jeroen kwam 48 jaar geleden ter wereld in EnHet bijme de ook gastheren zakteWierdenaar!”, naar een beIn de veertigste minuutaldan een1974 enorme kans schede, maar woont sinds in Wierden. “Ikpeil voel een echte denkelijk niveauwant intussen. Het 2012 was Yessin voor Ferdi ter Avest, hij mikte meent Jeroen. “Bovendien werkechter ik ook ruim nog in deze gemeente, ben sinds actief Maskoul die de wedstrijd helemaal het naast WHC-doel. De ploeg uit Wezep was bezig bij de het gemeente Wierden en houd me daar met de informatisering.” De liefdeinvoor slot onhoudbaar de Koriander0-4 op zijn het leder en de grasmat zit er al vanaf z'n jeugd in.gooide “Ik bendoor opgegroeid aan de naam te zetten in deook 65ealtijd minuut, tevens hof en daar werd alleen maar gevoetbald op de pleintjes. Ik was buiten aanvoor het SVZW Agteres het sein om een voetballen. De keuze om op voetbal te gaan was dus trainer niet zo Philip moeilijk.” dubbele wissel toe te passen: John Lubbers ende Tim mochten gaan douchen, BuDankzij dat buurtvoetbal is Jeroen nu al bijna ik rolPothast van teammanager wilde oppakken. rak Basut (na een lange blessure) Nigel veertig jaar lid van SVZW. “Ik heb er lange tijd Met hem uitgebreid over mijn rol en en over zijn Michels werden de vervangers. gevoetbald, maar ben uiteindelijk de jeugd denk-/werkwijze gesproken. Na een korte begaan trainen”, vertelt Jeroen en met enige denktijd heb ik volmondig 'ja' gezegd en daar Maarik de was gespeeld, WHC getrots vervolgend: “Het leuke is dat een aanheb nogwedstrijd geen moment spijt van gehad. Je loofde als het leider wel endenamens hen rondom ontving ook tal jongens die ik in de jeugd getraind heb, nu regelt randzaken een Wim van 'tDat Ende nog een gele prent met nog ook onderdeel uitmaken van de eerste selecwedstrijd. probeer je zo goed mogelijk te een kwartier te spelers gaan. Yessin Maskoul tie! Ik ben trouwens altijd wel actief geweest doen, zodat de en trainers zichwerd kunevenfocussen later vervangen Dries Buimer, ontals vrijwilliger in verschillende rollen, zoals nen op het door voetballende gedeelte. ving ook Borghuis geel van onbardienst, bestuurslid supportersvereniging, Maar datKarlo kan en hoef ik nog gelukkig niet de alleen partijdige en aldus de wedstrijd alsNieueen jeugdkampleiding, redacteur voor het clubte doen! Met Freek ging ter Haar en Gerrit kaars uit probeer met eenikalles zeggende klinkende blad en ga zo maar door. Ja, je kunt wel zegwenhuis dat zo goed mogelijk in 0-4vullen. overwinning. Enaan de middag gen dat SVZW mijn tweede thuis is!” te Het leuke mijn rolkon vindhelemaal ik dat ik niet meer toen bekend taak werdook dateen koploInmiddels heeft Jeroen de functie van teamnaast mijnstuk, ondersteunende rol per Flevo Boys had verloren van mag Hierden en manager – “ik noem het zelf liever elftalleiheb in de technische staf en mee praten SVZWvoetbaltechnische op basis van een zaken. beter doelsaldo de der” – op zich genomen. Het is zijn eerste over Ik werk ook nieuw leider de eerste Klasse D van het jaar en het vergaat 'm prima. “Philip Agteres het liefst op is deinachtergrond, dat past beter kwam vorig jaar bij mij op bezoek en vroeg of zaterdag amateurvoetbalLaat is. anderen maar bij mijn persoonlijkheid.

Dat we zijn gegroeid als team is ook terug iedereen kampioen worden, maar promotie te zien in –de uitslagen. Vijf er ge- thuiswedstrijden welke die manier ook blijft de15.00 doelstelWIERDEN heeft nogkeer tweewerd competitie tedan spelen seizoen. Beide WIERDEN | SVZW Het was scheidsrechter Beltman uitop Rijssen zaterdag 12 dit mei om uur wonnen metzijn slechts één doelpunt verschil. ling. Promotie is een mooie maar wedstrijden een club uit Vriezenveen. Demet eerste is aankomende zaterdag tegen het startsein gaftegen voor deze wedstrijd in Kampen, voor SVZW slechtsuitdaging, één opdracht: In deze wedstrijden er tot het eind zal een hele klus worden in deze sterke eerDOS’37 en het op tenslotte zaterdag 19voor mei tegen DETO. winnen en liefstwerd metop zoveel mogelijk doelpunten verschil. een goed resultaat gevochten. Al met al moste klasse. De groep is echter sterk en heeft gen we spreken een goede eerste daar alle vertrouwen in. Als aan het einde van DOS’37 speelt totvan nu toe een wisselend De gasten gingen voortvarend van startseien zoenshelft.” de rit blijkt dat we net iets te kort kwamen, zoen. ontstond Mooie overwinningen worden toch na acht minuten deafgewiseerste maar wel op andere gebieden zijn gegroeid, seld met dikke nederlagen. Opvallend detail gevaarlijke situatie in het Wierdense strafdan kan er toch sprake zijn van een geslaagd is het feit dat koploper Flevo Boysgevaarlijke twee keer – Hebben jullie de GAK doelstelling inmiddels schopgebied, toen na een seizoen. In de beker zitten we bij de laatste gelijk speelde tegen DOS’37. Dat gelijkbijgesteld nu jullie drie teams riant aan aanval dichtbij een met treff er was. In ene de twaalf32 ploegen. Daar hebben we de doelstelling spel zorgdeprobeerde ervoor datFerdi de eerste periodetitel kop gaan? de minuut ter Avest het met om bij de laatste vier te komen en dat houdt naar DETO ging. Ook enkele zware een afstandsschot, hij waren hield erereen aan “Afgelopen donderdag hebben wijcorner de eerste in dat je je volgend seizoen plaatst voor de nederlagen voor DOS’37, zoals 6-1 neover. Een minuut later werd een een mooi uitgeseizoenshelft geëvalueerd met de spelersKNVB-beker. Maar nu eerst vol gas de tweede derlaag tegen week daarop werd speelde aanval door en deisde gasten afgerond met groep en ook DETO daarin de doelstelling beer indoelpunt Dronten 6-0 gewijzigd. verloren. In die Jansen, periode een van topscorer Maarten sproken. Dezemet is niet Uiteraard wil seizoenshelft in!” wasdaarmee het onrustig bij DOS’37. Een plek in de die de 0-1 op het scorebord deed middenmoot is de doelstelling en dat zat er verschijnen. in die weken nietdie in.openingsgoal Het bestuur van de club SVZW bleef na doorgaan, besloot om het contract met trainer en Jochem Tim Pothast testte de GAK doelman in de Fotograaf: Henk Steen. de Weerdt niet te verlengen na dit seizoen. zeventiende minuut ging Yessin Maskoul er Inmiddels is bekend Durmusoglu als een haas vandoor,dat hij Kenan kon slechts via een zorgd. Er worden veel kansen gecreëerd en zijn opvolgerbinnen is. overtreding de beruchte lijnen gede verdediging staat goed. Gelet op de vele Na deworden winterstop is de rustdewel stopt en dus werd balweer op deterug stip kansen kan alleen worden gezegd dat er wel gekeerd nadat in Vriezenveen. DOS’37 behaaltgeel regelegd, de Kamper veroorzaker wat meer benut mogen worden. In de uitwedgelmatig punten en staat inderdaad de had ontvangen. Robin denuJong moestinhet strijd tegen DOS’37 lukte dat wel goed. Die middenmoot. Helemaal veilig de zeer club pronog vonnis voltrekken en deed datisop wedstrijd werd toen met 0-5 gewonnen. Man niet, maar wijze: het moet fessionele 0-2. lukken om in de laatste van de wedstrijd was Ferdi ter Avest; hij wist wedstrijden debijbenodigde punten binnen Daarna gingen de Zwaluwen alle remmen drie keer te scoren. te halen. Bij DOS’37 kijkenaan ze te ook met een los, GAK kwam er niet meer pas en was DOS’37 zal er alles aan doen om niet weer schuin oogjammer naar dedat derde periode. Misschien het oh zo de strakke voorzet van zo dik te verliezen van SVZW. Een zware nekunnenMaskoul ze daarin gaanJansen meestrijden om Yessin opnog Maarten niet werd derlaag is nooit prettig, maar helemaal niet de titel. gelopen; Jansen kwam een fractie te binnen in een derby. Er is altijd meer aandacht voor Voor Even SVZWlater is dekreeg situatie heel anders. is laat. Maskoul de kansErop dergelijke wedstrijden en ook de supporters rust0-3, rondom het niet team endedebal resultaten zijn de ware het dat van zijn voet zijn niet blij als hun club een derby verliest. goed te weg noemen. er 33e is nog steeds sprong, kans. En In de minuut dankans een De wedstrijd tegen DOS’37 begint om 14.30 op twee Voor het kampioenschap is schot vanprijzen. Maarten Jansen dat door de GAK uur op sportpark Het Lage Veld. ScheidsrechSVZW nog nietgestopt, uitgeschakeld, en in de derdoelman werd maar daarbij Yessin ter is Paul Lips uit Groningen. de periode zijn deenkansen op de goed te Maskoul vloerde daarvoor niettitel alleen geel noemen. Hetook voetbal SVZWtegen, is prima kreeg maar eenvan penalty dieverdit Gerrit Koers keer door Maarten Jansen werd benut: 0-3 en geheel op koers. Vlak daarop kreeg ook gevaarlijke schot in de 65e minuut werd goed Tim Pothast de gele kaart voorgetoverd nagepareerd door SVZW doelman Mike Brinks mens de bezoekers, evenals de nummer acht en ontving ook Michael Wensing de gele van GAK. En met die 0-3 voorsprong werd de kaart. De Kampernaren mochten hun eerste rust bereikt na een zeer goede eerste helft corner nemen in de zeventigste minuut, een van niets op af wedstrijden te dingen. voor de competitie MetSVZW, nog een handvol te gaan, blikken we met trainer Philip doelpunt leverde de strak genomen bal niet De tweede helftenbood GAK weerstand, Agteres terug kijken wemeer alvast vooruit naarop. hetEvenmin nieuwe seizoen. de vrije trap aan de andere kant leverde de mooie actie van Yessin Maskoul door Tim Pothast, de Kamper doelman reain de 53e helaas geen doelpunt op • Hoe kijk minuut je terug op het seizoen tot nu geerde afdoende. koppositie willen we natuurlijk behouden en en sloop de slordigheid in het spel aan Wiertoe? Tweede wissel dewijken. Wierdenaren: Ferdi ter daar moet allesbij voor Dit seizoen heeft dense zijde en ook vermoeidheid zo leek “Bij aanvang van hetde seizoen hebben we met Avest eraf, Dries Buimer erin. de stand doelde KNVB bepaald dat er bij eenMaar gelijke het onder de warme de spelersgroep en weersomstandigheden. staf samen onze doelpuntenbeslissingswedstrijd wilden maar niet komen. Toch was geen wordt gespeeld, Wissel in bepaald. de 54e minuut: Bas Woesthuis stellingen Deze doelstellingen wahet in beslist de 87e wordt minuutop alsnog raak en het maar doelsaldo. Ditwas maakt mocht gaan Harde douchen, Nigel Michels werd zijn ren divers. doelstelling gericht presNigel Michels verantwoordelijk het extra mooidie en daarvoor kunnen de verschillen aan vervanger. Die gafen meteen visitekaartje af tatie (competitie beker),z’n maar ook zachte waseind en de nummer elf het dus0-4 ergaantekende. klein zijn. HetDe is heel simpel. met een mooiedie actie, jammer dat het schot doelstellingen meer van toepassing zijn van GAK kreeg daarna geel,en mikte Robin de Wedstrijden blijven winnen ook proberen van Ferdi ter Avest vervolgens hoog over op randzaken, omgangsvormen, teamprozoveel doelpunten telob maken. Dat Jong opmogelijk de lat en mislukte de van Masging. ces, houding en ga zo maar door. geeft Trainer wel eenAgteres extra dimensie koul. claimde aan een deze extratiteltien SVZW bleef het proberen, zoals gaan in dedeels 57e De harde en zachte doelstellingen strijd. Al met al natuurlijk prachtige periminuten speeltijd, werd een in de negentigste minuut Kamperman Leferink zijn hand in toen hand,Lars maar het is in mijn ogen van ode voor ons als team en SVZW als club. Zaminuut het schot van Michels gestopt en drie voorzet op Maarten Jansen aflgroep everde, maar doorslaggevend belang dat de goed in terdag komt ’37 naar Wierden. Dat de minuten laterDOS door dezelfde speler de latisbediens net wat naast het Met Kamper doel, elkaar inzet zit enging elkaar gunt. dit teameerste wedstrijd in de reeks van vijf!” roerd, echter kennelijk in buitenspelpositie. even later door eengeweest grote kans proces zijngevolgd we heel druk en voor nog Eindstand derhalve 0-4, zowaar geen sinecuFerdi terbezig. AvestMomenteel maar deze niet steeds staatbenutte. er echt GAK een • Hoe ziet prima de selectie na de uitmin? re, na een eersteerhelft enzomer een wat zoals wat meer tegenstand, het team gezegd waarbij gaf er geen ruimte is voor eigen “We hebben dere tweede. na afloop van dit seizoen heel belang. Doordat iedereen hier een steentje weinig mutaties. Deze groep kan goed met aan bijdraagt kun je tot succes komen. Hierelkaar opschieten en is echt een team. We bij verloopt de samenwerking met meerdere hebben slechts drie wijzigingen van buiten geledingen binnen de club ook soepel. Alles de club, waarvan één keeper. Daarnaast zulheeft met elkaar te maken. len Lars Gerrits en More Kippers aansluiten vanuit de jeugd, Morewaarin Kippers in de schijnwerpers staan, ik ben daar trouzie je terug in de waarbij wedstrijden we een het Kijkenook we puur naar genoeg de resultaten, dan ben ik stageplek gaatDie krijgen. Op deze manierwe houwens niet knap voor haha.” lastig hebben. wedstrijden trekken dit het Jeroen minst tevreden over hoezit, wemerkt uit de den we deonze groepkant nagenoeg compleet en kunNu dicht op het vuur hijwindat jaar vaak op, omdat jongens een terstop gekomen. maanden januari het teamzijn er met man enDe macht aan werkt om nen weextra verder bouwen!” stapje voor elkaar willen doen. Het is en februari waren erg met zo goed mogelijk te moeizaam. presteren. Dit “Je had hoorde een cliché, maar we hebben nog twee finales blessures en dat vorm maken. In die periode steeds vaker hetteeerste elftal steeds verte spelen. Ik hoop dat we na die twee finales waren vrij grillig. WeNu vlogen der vande deuitslagen club af komt te staan. ik zelfonbij het hardst van allemaal kunnen lachen!” nodig uit betrokken de beker en verloren van v.v. dat elftal ben, voel ik thuis dat helemaal Hierden. Daarnaast we met niet zo! We werken wonnen er dan ook hard10-0 aan van om Zutphen enlaten speelden we in Er een dit niet te gebeuren. is spannende nauwe sawedstrijd gelijk tegen Flevo Boys. periomenwerking met het tweede elftalDeze en pakken de heeft onstaken allemaal wel geleerd het niet ook samen en activiteiten opdat buiten het vanzelf Wewe hebben de koppen bij elkaar veld. Zogaat. trainen JO17-2, assisteren we bij gestoken endoen zijn daarna weer gaan winnen. het G-team, we barwerkzaamheden en De vorm weer terug envrijwilligersavond. de blessures nehelpen weis jaarlijks bij de men af.dit Momenteel draaitwe hetweer goedeen en clinic hebEn ook jaar verzorgen ben we laatstejeugd zes wedstrijden voor dede jongste op 1 juni. gewonnen Daarnaast en doenwe volvoor op mee om het kampioenschap zorgen een extra stukje gezelligheid en datdewil je uiteindelijk als sporter. waar hele vereniging van mee kan‘Ergens genievoorZo spelen’.” ten. hebben we aanstaande zaterdag voor de tweede keer dit seizoen topartiest Patriek • Welkeingehuurd mogelijkheden hebben jullie de Verdriet voor een twee uur durenlaatste vijf wedstrijden, nu jullie op doelde show!” saldo bovenaan staan? Jeroen is van mening dat presteren en gezel“Tot opnauw heden hebben altijd op zijn. plek “We drie ligheid met elkaarwe verbonden of plek twee Het elkaar was ergen verrassend maken veel gestaan. plezier met er wordt dat Flevo Boys Dat onderuit Hierden. Deze veel gelachen. is de ging basisinvoor succes en

Interview – Philip Agteres

Jeroen Olthof: stille kracht en elftalleider bij SVZW


OVM Twente. Twente. 2e Lageveldsweg Lageveldsweg 6d, 6d, 7641PC 7641PC Wierden Wierden OVM 2e OVM Twente. Zeker weten! 2e Lageveldsweg 6DZeker - Wierden 0546-572583, www.svzw.nl Zeker weten! 0546-572583, www.svzw.nl weten! 2e Lageveldsweg Lageveldsweg 6d, 7641PC 7641PC Wierden Wierden Verzekering of 2e 6d, Telefoon 0546-572583 Verzekering of Verzekering of Verzekering of hypotheek nodig? 2e Lageveldsweg 6D - Wierden 0546-572583, www.svzw.nl hypotheek nodig? 0546-572583, www.svzw.nl hypotheek nodig? hypotheek nodig? ovmtwente.nl

Sponsoren: SPONSOREN Sponsoren: SPONSOREN

ovmtwente.nl ovmtwente.nl ovmtwente.nl

Telefoon 0546-572583

Tevens Bedrijfs- en vrachtwagenspuiterij!

SPONSOREN

de Twentse verzekeraar zonder winstoogmerk sinds 1905 de Twentse verzekeraar zonder winstoogmerk sinds 1905 de de Twentse Twentse verzekeraar verzekeraar zonder zonder winstoogmerk winstoogmerk sinds sinds 1905 1905

wierden | enter | borne wierden | enter | borne wierden wierden || enter enter || borne borne

OVM Twente. Zeker weten! OVM Twente. Twente. OVM Zeker weten! weten! Zeker

Verzekering of hypotheek nodig? ovmtwente.nl Verzekering of Verzekering Verzekering of of hypotheek nodig? nodig? hypotheek hypotheek nodig? ovmtwente.nl ovmtwente.nl ovmtwente.nl

wierden | enter | borne Tevens BedrijfsBedrijfs- en en vrachtwagenspuiterij! vrachtwagenspuiterij! Tevens Tevens Bedrijfs- en vrachtwagenspuiterij!

de Twentse verzekeraar zonder winstoogmerk sinds 1905

Galvanistraat 18 - 7461 JC Rijssen www.marquette-detachering.nl Tel 0548 538 000 – Fax 0548 538 001 – www.nijhof-wassink.com

Rijssensestraat 6, 7642 CX Wierden T 0546 - 573332 | E-mail: wierden@weghorstmakelaardij.nl Tel. de Twentse Twentse verzekeraar verzekeraar zonder zonder winstoogmerk winstoogmerk sinds sinds 1905 1905 de de de Twentse Twentse verzekeraar verzekeraar zonder zonder winstoogmerk winstoogmerk sinds sinds 1905 1905

Verzekering of Verzekering Verzekering of of hypotheek nodig? Bel of mail hypotheek nodig? hypotheek nodig? ovmtwente.nl Verzekering of ovmtwente.nl voorof een Verzekering ovmtwente.nl Verzekering of hypotheek nodig? hypotheek nodig? hypotheek nodig? Tevens vrijblijvend gesprekBedrijfsovmtwente.nl ovmtwente.nl ovmtwente.nl

wierden || enter enter || borne borne wierden wierden wierden || enter enter || borne borne

OVM Twente. Twente. OVM Zeker weten! weten! Zeker OVM Twente. Nijverheidsstraat 8E - Wierden OVM Twente. 0546 - 702 150 - 06 3332 3932 Zeker weten! Zeker weten! f.willemsen@cijfermeester.nl Vestiging Enter en vrachtwagenspuiterij!

(na telefonische afspraak)

wierden | enter | borne Tevens BedrijfsBedrijfs- en en vrachtwagenspuiterij! vrachtwagenspuiterij! wierden wierden || enter enter || borne borne Tevens

de Twentse verzekeraar zonder winstoogmerk sinds 1905 de de Twentse Twentse verzekeraar verzekeraar zonder zonder winstoogmerk winstoogmerk sinds sinds 1905 1905

www.marquette-detachering.nl www.marquette-detachering.nl www.marquette-detachering.nl

Accountantskantoor, Boekhouding, Belasting, Salarissen en Bedrijfsadvies de Twentse verzekeraar zonder winstoogmerk sinds 1905 de de Twentse Twentse verzekeraar verzekeraar zonder zonder winstoogmerk winstoogmerk sinds sinds 1905 1905

"De gezelligste supermarkt van Twente"

wierden | enter | borne wierden wierden || enter enter || borne borne

ȏ Electra

lligste supermarkt van Twente"

ȏ ȏ

www.marquette-detachering.nl Anjelierstraat 3, Wierden, telefoon: (0546) 57 21 22 | Openingstijden: www.marquette-detachering.nl maandagwww.marquette-detachering.nl t/m zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur, donderdag & vrijdag tot 21.00 uur

straat 3, Wierden, telefoon: (0546) 57 21 22 n: maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur

Anjelierstraat 3, Wierden, telefoon: (0546) 57 21 22 Judoka's Haagsma slagen Openingstijden: van maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur op Puntentoernooi in Borne

ȏ

Nijverheidsstraat 8E - Wierden Nijverheidsstraat 8E 8E -- Wierden Wierden Nijverheidsstraat Nijverheidsstraat Wierden 0546 - 702 150 -8E 06- 3332 3932 0546 702 150 06 3332 3932 Bel of mail 0546 -- 702 150 -- 06 3332 3932 Telecom 0546 702 150 06 3332 3932 f.willemsen@cijfermeester.nl Bel of mail Bel f.willemsen@cijfermeester.nl Bel of of mail mail f.willemsen@cijfermeester.nl voor een f.willemsen@cijfermeester.nl voor een voor Beveiliging voor een een Vestiging Enter vrijblijvend gesprek Vestiging Enter Enter Vestiging vrijblijvend gesprek Tevens Bedrijfsen vrachtwagenspuiterij! Vestiging Enter afspraak) (na telefonische vrijblijvend gesprek Tevens vrijblijvend gesprekBedrijfs- en vrachtwagenspuiterij! (na telefonische afspraak) (na (na telefonische telefonische afspraak) afspraak) Data

Tevens BedrijfsBedrijfs- en en vrachtwagenspuiterij! vrachtwagenspuiterij! Tevens Accountantskantoor, Boekhouding, Belasting, Salarissen en Bedrijfsadvies ȏ Accountantskantoor, ZonneAccountantskantoor, Boekhouding, Boekhouding, Belasting, Belasting, Salarissen Salarissen en en Bedrijfsadvies Accountantskantoor, Boekhouding, Belasting, en Bedrijfsadvies Bedrijfsadvies 12, Wierden - Tel: Salarissen 0546-571338 energie Handelswegwww.peter-omlo.nl WAARBORG INSTALLATEUR KEMA CERT. NR. 45218

Nijverheidsstraat 8E - Wierden Heracles Soccer Camps 0546 -tijdens 702 150 - 06 3332 3932 ȏȏ Electra Electra Bel of mail Nijverheidsstraat 8E -- Wierden Wierden ȏ Electra f.willemsen@cijfermeester.nl Nijverheidsstraat 8E Nijverheidsstraat 8E - Wierden 0546 702 150 06 3332 3932 zomervakantie bij Juventa'12 voor een 0546 702 150 06 3332 3932 Telecom 0546 - 702 150 - 06 3332 3932 Bel of mail mail ȏȏ Telecom Bel f.willemsen@cijfermeester.nl Bel of of mail

Vacatures Word jij onze nieuwe collega...?

www.marquette-detachering.nl www.marquette-detachering.nl www.marquette-detachering.nl www.marquette-detachering.nl

Bedrijvenpark Twente 193, 7602 KG Almelo Telefoon: 0546 572 672

Hardenberg Bruchterveld Bergentheim

TWENTERAND Beerzerveld

Vestiging Enter ȏ Telecom f.willemsen@cijfermeester.nl f.willemsen@cijfermeester.nl vrijblijvend gesprek voor een (na telefonische voor een WIERDEN | voor Heracles Juventa'12 afspraak) in Wierden met ȏ Beveiliging Beveiliging een Almelo komt in de zomervakantie naar Vestiging Enter deȏȏHeracles Soccer Camps voor kinderen van zes tot en met vijftien jaar. Het kamp duurt Vestiging Enter Beveiliging vrijblijvend gesprek gesprek Vestiging Enter vrijblijvend vrijblijvend gesprek (na telefonische telefonische afspraak) drie dagen en staat onder leiding van gediplomeerde trainers. Inschrijven kan via www. (na afspraak) (na telefonische afspraak) ȏȏ Accountantskantoor, Data heracles.nl/soccercamps. Boekhouding, Belasting, Salarissen en Bedrijfsadvies Data ȏ Data Voetbalontwikkeling en voetbalbeleving Camps vinden dagelijks van 9.00 uur ȏ Accountantskantoor, ZonneBoekhouding, Belasting, Belasting, Salarissen enplaats Bedrijfsadvies ZonneBoekhouding, en Accountantskantoor, Boekhouding, Salarissen en Bedrijfsadvies Bedrijfsadvies staan centraal tijdens de Heracles Soccer Belasting, tot 15.00 Salarissen uur. Naast een uitgebreid voetbalȏȏ Accountantskantoor, Zonneenergie Camps.energie Na afloop ontvangen alle deelneprogramma is er tijdens de Heracles Soccer energie mende kinderen hun eigen Heracles Soccer Camps ook een animatieprogramma, zoals Camps-tenue, een Heracles Goodiebag en een certificaat als herinnering aan drie dagen Electra Als nieuw onderdeel van vol ȏvoetbalplezier. het Soccer Camps-programma introduceert Electra Heracles Almelo Skill Games. Hierbij worȏȏȏ Electra Telecom Bel ofde mail Bel mail Bel of of mail den de leukste Skill Games uit de voetbalgavoor een meȏFIFATelecom op het voetbalveld nagedaan. voor een ȏȏ trainingen Telecom Bel of van mail Beveiliging voor een Alle Bel Bel of of mail mail de Heracles Soccer

WAARBORG

INSTALLATEUR WAARBORG KEMA INSTALLATEUR WAARBORG WAARBORG CERT. KEMA NR. 45218 INSTALLATEUR INSTALLATEUR KEMA CERT. KEMA NR. 45218 CERT. NR. 45218 CERT. NR. 45218

bijvoorbeeld een voetbalquiz, bingo en een voetbalfilm. Bovendien komen er tijdens de SocNijverheidsstraat 8EHeracles - Wierden 8E cer Camps Nijverheidsstraat spelers van het eerste elftal van Nijverheidsstraat 8E -- Wierden Wierden 0546 -- 702 702 150 -- 06 06 3332 3332 3932te Heracles Almelo bezoek 0546 150 0546op - 702 150 om - 06-voetbaltips 3332 3932 3932 Nijverheidsstraat 8E Wierden f.willemsen@cijfermeester.nl geven en handtekeningen uit Verder Nijverheidsstraat 8E Wierden f.willemsen@cijfermeester.nl Nijverheidsstraat 8Ete-- delen. Wierden f.willemsen@cijfermeester.nl 0546 - 702 150 150op - 06 3932 is er ook gelegenheid om de3332 foto te gaan 0546 0546 -- 702 702 150 -- 06 06 3332 3332 3932 3932 met de spelers. f.willemsen@cijfermeester.nl Vestiging Enter

PLAATS UW PERSONEELSADVERTENTIE IN DEZE KRANT! vrijblijvend gesprek

Kloosterhaar Sibculo

Bruinehaar Breklenkamp OP EN ROND DE ESSEN WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Hezingen Manderveen Lattrop Oud Ootmarsum Vroomshoop Nutter De Pollen Vasse Daarlerveen Ootmarsum Tubbergen Tilligte Vriezenveen Haarle Noord-Deurningen Geesteren Daarle Klein Agelo WeiteDenekamp Reutum manslanden Groot Agelo Fleringen

Geerdijk Den Ham

f.willemsen@cijfermeester.nl Vestiging f.willemsen@cijfermeester.nl Vestiging Enter Enter

vrijblijvend gesprek voor een vrijblijvend gesprek (na telefonische afspraak) afspraak) voor (na Beveiliging voor een een (na telefonische telefonische afspraak) Data ȏȏȏ Beveiliging Vestiging Enter vrijblijvend gesprek Voor uw vacature het grootste bereik in de Vestiging regio!Enter Vestiging Enter vrijblijvend vrijblijvend gesprek gesprek (na telefonische telefonische afspraak) afspraak) ȏ Data (na (na telefonische ȏȏ Accountantskantoor, Data ZonneBoekhouding, Belasting, Salarissen en afspraak) Bedrijfsadvies

REGIO | Voor de leden van Judoschool Haagsma was er afgelopen weekend • topjudo in Accountantskantoor, Salarissen en U kunt kiezen uit 1 of meerdere regio’s in 10 huis aan huiskranten. Accountantskantoor, Boekhouding, Boekhouding, Belasting, Belasting, Salarissen en Bedrijfsadvies Bedrijfsadvies Mierlo te beleven, met een geslaagd Judo Puntentoernooi voor de judoka’s. In Mierlo was energie ȏ Zonnede Nederlandse top van Nederland vertegenwoordigd samen met judoka’s uit Engeland, Accountantskantoor, Boekhouding, Belasting, Belasting, Salarissen en en Bedrijfsadvies ȏ Accountantskantoor, Zonne• en Een totaal bereik van 155.000 adressen huis aan huis! Accountantskantoor, Boekhouding, Boekhouding, Belasting, Salarissen Salarissen en Bedrijfsadvies Bedrijfsadvies België en Duitsland. Het leverde voor de regionale toppers twee finale plekken op maar energie Mariaparochie energie liefs vier kleineHoge finales om het brons.Harbrinkhoek DINKELLAND VISIE Beuningen

Bedrijvenpark Twente 193, 7602 KG Almelo Telefoon: 0546 572 672 Aadorp Hexel • Rossum

WAARBORG INSTALLATEUR KEMA CERT. NR. 45218

Zeer goed gelezen huis aan huisbladen.

WAARBORG WAARBORG INSTALLATEUR WAARBORG WAARBORG INSTALLATEUR KEMA INSTALLATEUR INSTALLATEUR KEMA KEMA CERT. NR. 45218 KEMA CERT. NR. 45218 45218 CERT. NR. CERT. NR. 45218

Weerselo ALMELO ! DE WIEZER Ilyas Ruparelia stoomdeHALLO na de eerste rontencompetititie gaande in Borne. Ondanks de Albergen De Lutte vakantie deden er toch nog zeventig de door met twee volle punten te scoren.Saasveld • juodka’s 62 procent van alle Nederlanders lezen wekelijks huis aan huisbladen. Oldenzaal Electra Wierden Almelo ȏȏ Electra Zenderen mee. Lucas Vogers behaalde de duizend punMet uki-goshi (heup techniek) en ose-waza Notter DE GLIMLACH Deurningen Hertme ten en daarmee zit voor hem de Judo (houdgreep)Zuna behaalde hij in beide partijen Bornerbroek Electra Hengelo • Punten Adverteren in onze huis aan huisbladen heeft effect. Rectum Telecom Losser ȏȏȏȏ Electra (Slangenbeek) competitie er op. ippon (vol punt). Met een Telecom Ypelo vol punt is de wedBorne DE WEEK VAN LOSSER strijd beslist. In de finale kreeg hij Ilyas in de • 47 een procent van de lezers neemt actie n.a.v. een advertentie in onze Telecom De volgendeLonneker judoka’s Overdinkel behaalden ook plus vijftig kilo klasse Enter deze score Niet DE tegen. WEEK VAN BORNE Beveiliging ȏȏȏȏ Telecom Beveiliging embleem: Ilan Bakacak, te min een trots judoka. Twan Cremer stoomGlaneBram Schoemaker, kranten. Jonna Woldberg, Lars Nijkamp, Tygo Yska, de ook door tot de finale met diverse scoBeveiliging Data ȏȏȏȏ Beveiliging Frederiq Holtkamp, Thom Looshuis, Merres. Echter in de finale was zijn focus minder Data lijn Wilmink, Jurrien Oldenhof, Jelte Altena, scherp en moest hij de Belg het goud laten. Data Thijs Diele, Thijs van Eerbeek, Ryan Boek, Vier kleine finales, om het brons judoën is Zonneȏȏȏȏ Data ZonneDavid Hemmers, Daniel Vejof, Tim de Graaf, ook niet slecht. Helaas geen van hen zorgde De week van Twenterand, Op en rond de Essen, Dinkelland Visie, De Wiezer, energie Tim Marsman, Matthijs Tempelaar, Kylian van er voor om die bronzen plaats in te nemen. energie Zonneȏȏ ZonneHallo Almelo, De week van Borne, De Glimlach en De week van Losser. In ditzelfde weekend was er een193, Judo Pun- KGOchten, van Tongeren en 672 Britt Jacobs. Bedrijvenpark Twente 7602 AlmeloWietse Telefoon: 0546 572

Verspreidingsgebied

energie energie

WAARBORG INSTALLATEUR WAARBORG WAARBORG KEMA INSTALLATEUR INSTALLATEUR KEMA CERT. NR. 45218 KEMA CERT. NR. 45218 CERT. NR. 45218 WAARBORG INSTALLATEUR WAARBORG WAARBORG KEMA INSTALLATEUR INSTALLATEUR KEMA CERT. NR. 45218 KEMA

CERT. NR. 45218 CERT. NR. 45218


oetENTER

NIEUWS

Donateursavond Oudheidkamer Mastreechter Staar samen met Rijssens Mannenkoor in Enter Parkeerplaats voor even strand Hartverwarmend schouwspel op de Verbouwing Klompenmuseum Enter: lezing Johan Altena met Enterse Werf: 4-1 winst van D.O.S. tijdens beachvolleybaltoernooi Enter en bestuur zet Jan beeldmateriaal ENTER – Voorafgaand aan het DataVisual Beachtoernooi organiseer- Mekenkamp op voetstuk het mooie dat de beachvolleybalsport te bieden heeft.

ENTER | Het befaamde Mastreechter Staar geeft in samenwerking met het Rijssens Mannenkoor een concert in de Katholieke

kerk aan de Dorpsstraat te Enter. De pianisten Michiel Ballhaus en Jan Lenselink ondersteunen de zang. Het is de tweede keer dat

ENTER | De euforie op het sportpark De Werf zinderde nog, toen de late namiddag al was overgegaan in een schemerige zaterdagavond. Een paar uur daarvoor hadden Enter Voorde opkoploper volleybalvereniging Holyoke samen met degroene Wellemat op uit en D.O.S. Kampen een, tot op hetuit botEnter beklijvende match op de gelegd en toen het 30 klokje richting vijf uur kroop waren de klokken beieren inzes, het vrijdagmiddag juni het basisscholentoernooi voor gaan de groepen Enterse 4-1. Dat er tussendoor een fikse regenbuit viel, mocht de zeven kamp, en acht.

volleybalpret bij al deze deeen dop. Met enArbiter van dienst, niet Jan dedrukken Vries uit Enschede, Detalentjes blonde spitsin werd gesel voorveel de KamDe geschiedenis van hetinherenhuis Berghorst in Enter thousiasme inzet werd er gestreden om uiteindelijk in de finale te floot zaterdag 10en maart de topper de tweepense stellingen en met(slot) een onnavolgbare door het geel-zwarte territorium de klasse HVoor op gang. Kampenarenlagen wisten erwandeling komen. deDewinnaars professionele beachvolleyballen tilde hij Enter Vooruit in minuut 52 naar een al rap waar de hond gebonden stond. NauIn 1722 overleed Mama Van een Staverden tot de Berghorst op 81-jaklaar en voor alle deelnemers verdubbeling van de voorsprong. Nadat vier welijks was de trein vertrokken of de feestlie- drinkbidon. rige leeftijd op de Berghorst. Nu moest de boedel verdeeld worden Kampenaren in radeloosheid waren achterderen werden al ingezet op de drukbevolkte onder haar twee dochters. zagen mocht was de oudste dochter gebleven, Henri Knol de voorbereiEnterse voetbalaccommodatie. Enter Zoals Voor- we getrouwd inacquit Duitsland met Baron von Clausbruch en woondende werkzaamheden met goud bekronen: uit knotste er van met overtuiging op. Cramer 2-0. Wie toen dacht datwas het getrouwd al gedaan was Wout kreeg, met nogHarzgebergte. maar net een mi- De deVelten in Goslar in het jongste dochter met bij de Kampense koopman, kwam bedronuut speeltijd achter rug, en de knikker van met Baron vandeRaet gaan inwonen haar moeder op de Berggen uit. De trotse koploper ging op zoek naar kompaan Henri Knol, overzag de situatie en horst. Na dit huwelijk er voor debestendiging financiering de verbouwing van van die koppositie. zoefde het ronde projectiel metwas een schuiver ende reparatie het herenhuis langs Kampensevan doelwachter Kevin Dijk-nogal wat grond verkocht. Dit was De aansluitingstreffer werd na 63 minuten in strade in dochter een strak in gespannen doelnet: 1-0. ontgaan. Duitsland ook niet Tevens had haar moeder de boeken gekrasseld doorgehad Julian de Ruiter, Eensamen oplawaaimet van heb-ik-jou-daar voor deVoet ti- jarenlang haar broer Lucas het beheer over die een vrije trap door een woud van spelers, telpretendent. de goederen van de Havezathe Beugelscamp in Denekamp. De oudpontificaal tegen de touwen zag stuiteren: ste dochter dacht dat de huishouding van haar moeder, samen 2-1. Coach Kwakkel rook bloed en met stuurde Beide ploegen lieten ook verderop zien dat van haar zuster, ook frisse van geprofi had. Kortom ze gezantenteerd naar de vuurlijn. Nauwelijks hethet dezegezin middag ernst was. Enter daar Vooruit, binnen de lijnen liet de ingevallen Robin Mulmetdacht de rappe in degeld binnenzak, datvoorsprong ze nogal wat in te halen had. der kopbal waarvoor Velten hadHet al vlot voor desastreuze ellende kunnen kwam tot een rechtszaak die tot ineen 1737 zoulos, duren voorkeeper er door zich stevig moest strekken om het ronde ding zorgen in het Kampense garnizoen. Eerst eenLeroy schikking eeninzet eind rechtszaak met haar over deBij lat de te duwen. schoot Krijn bij een vanaan Henrizou Knolkomen. kwam in 1722 nog andere rechtszaak over de erfenis van zijnzuster keeper op de doellijn te hulp en een wat later De match was op herenhuis weg naar een lag de sluitpost Dijkstra danig in de weg bijHet een beheren Havezathe Beugelscamp. van een en pakkend een slot, een epiloog voor het nageslacht. Iedergrote kans van de Enterse topscorer, nadat Havezathe was veel werk. Pachten innen, onderhoud, pachters aan een maakte zich op voor een voor een hefmiddenvelder Robin Horstman met een fouhun verplichtingen houden en de belangen vertegenwoordigen op tig Kampens eindschot, maar opnieuw Wout tieve terugspeelbal de onbedoelde inleiding markevergaderingen et cetera. Velten leidde Enter Vooruit naar de bonus. tot de die mogelijkheid was. Enter Vooruit zat er handen vol De geld. De schoonzuster uitop Duitsspits was even gaan buurten het midkortDe op,rechtszaken als de bekende kosten bok op de haverkist, denveld, het ronde projectiel voor z’n maar vergat niettemin garen te spinnen. De met land neemt uiteindelijk genoegen driekreeg duizend gulden en doet linker en begon opnieuw aan een ommetje mannen van D.O.S.K.-trainer Edwin Kwakkel daarmee afstand van al haar rechten. In 1737 kwam ook aan de andoor de Kamper dreven. Toen Velten zover lieten zien dat men niet voor niks de fiere dere rechtszaak een einde. Van Raet het bezit van De Bergwasblijft dat iein keeper Dijkstra, één-op-één, recht lijstaanvoerder is. De geel-zwarten kwamen De uitslagen: horst en de havezathe Beugelscamp. Maar er rusten zware schulden in de ogen keek, gaf ie de knikker aan de meemeer en meer piepen voor de Enterse kooi, Ook de 21e editie van het Beachvolleybal1. Beach girls gelopen Marco ter Weel,één die het met een werden dreigend, maar geraakten op de goederen. In 1743 desalnietwerd er een testament opgemaakt, waarin toernooi was er weer om net in te lijsten. 2. Volley Power zwieper liet dan bollen: 3-1. Coach Björn Hodes temin niet of nauwelijks voor de neus het echtpaar Dekansrijk Raet haar bezittingen onder dezand, kinderen Met verdeelde meer 250 kuub acht vel3. Beachvolleys zag dat z’n troepen ook in de slotfase nog de van keeper Robert Velten. Toen het met een na hun overlijden. den, 72 teams en 196 wedstrijden werd vonk der bezieling hadden. Waar de gasten 1-0 op de borden na drie kwartier voetbal nog erBaron namelijk wederom eenwordt nieuwberecord Groep 7: opoverlijdt 1745 de hele echtgenote van Raet.inZij langzaam verdwaalden een hopeloos landalleIn kanten kon, ging het gezelschapvan gevestigd. Verdeeld over de velden 1. De Smikkelberen graven in de vanthee Bentlage waar haar oudste zoonwerd schap, had Enter Vooruit nog een episch slomaar eens eerst eenkerk baksken nuttigen.(bij Rheine) vrijdagavond gestart met teams uitVelten Enter 2. takkoord draaiboek staan. Wout DeMinimutsen zwart-witte compagnie bij Baron terug- van Canonicus regularis trok was. Raetin het had in 1748 vast laten en binding totkeer Enter. Intussen, drie klassen 3. Luckynoobs er nog een Henri komst directdat het hij grote mes. Kilometervreter leggen zou gaan wonen waarmuisde hetmet hem beliefde metvan voldoende Knol het tussenstation en de ingevallen Dylan Siemerink had jandorie zestig secon(de was recreatieklasse, wedstrijdklasse en 4. De Lachebekkies en geld cetera. Zijn laatste jaren bracht hijer door op de Jesse Pultrum stond aan het kanon. Met een denmeubels na wederbegin de 2-0 et al op zijn pantoffel, bedrijvenklasse) werd onder het genot Beugelscamp in Denekamp. Op 27 november 1753 overleed daar rappe voetbeweging ontdeed de jeugdige maar de zag z’n rollervan een hapje en een drankjehij sportief geGroep 8:noeste middenvelder zich van opponent Bas Adema en roftje naast hobbelen. Vervolgens Wout en werd bijgezet in het begon graf van zijnspeler vrouw in de kerkbal. vanHet Bentlage. streden om iedere weer was, on1. Beast Bobbieren feldemet de 4-1 Velten zijn eigen werd hoofdstuk schrijven. De aan Berghorst nogtewel verhuurd debinnen. grond die er bij hoor-

Ronde van Overijssel door Enter

danks de matige voorspellingen, in één 2. Ananaslollies de, maar Als huurders werden in bewoord: geweldig! De temperaturen waren 3. Talenter 2 het verval was in gang gezet. lastingregisters genoemd ‘Hendrik op de Berghorst’ en ‘Jan op de nog niet zomers te noemen, maar het was 4.De Talenter 1 Ronde van Overijssel voerde ook dit jaar weer door het dorp Enter, vlot na de start in heerlijk omHavik sportief te gaan genieten 5.buurtstad De Zandhappers Berghorst’. eigenaresse De Freule Gerhardina von Raet Rijssen.De Na latere een spectaculaire finale mocht Piotr het goud opspelden. Vijfvan kilometer voor de streepdie demarreerde renner. Alleen Harry Tanfield Groot-Brittannië von Bögelscamp in Stadde M�nster woonde liet opuit 30 juni 1818 wist te komen. De twee trokken een sprint, Havik won nipt. Max Kanter hetnader goed De Berghorst veilenuiteindelijk door notaris Warnaars ten huize van van Team Sunweb werd uiteindelijk derde. Fotograaf: Gerrit Eertink.

de kastelein Jannes Geerdink te Enter. Dit café was gevestigd in de oude boerderij, die tot kort voor de oorlog naast de Coöperatie stond. De veiling vond plaats in vijftien percelen. Het herenhuis moest onmiddellijk afgebroken worden. Andere percelen zijn belangrijk, omdat er gedeeltelijke waarrechten op rusten die bij de latere markedeling van belang zijn. De nazaten van Baron van Raet hebben het geschopt tot afgevaardigde Minister in de Bataafsche Republiek en waren verwant aan de President van de Deelstaat Noord Rhijn Westphalen. Maar dat valt buiten het bereik van dit verhaal. Het wapen van de stad RietJohan Altena

berg in Duitsland waar Baron van Raet commandant van het legertje en het kasteel was.

www.enterserfgoed.nl www.facebook.com/enterserfgoed Wout Velten (man of the match) van Enter Vooruit. Fotograaf: Henk Pluimers.

1e plaats: Rivoboys 2e plaats: De Mutsen 3e plaats: Op Kaarten veld 3 voor dit concert zijn 19.30 uur aan.

het Limburgse koor naar Enter komt, vorige Omstreeks tienconcert uur in de avond werden de te verkrijgen bij Primera in Enter of zaterdageditie was het geheel uitverkocht. finales gespeeld met 19 demei volgende uitslaDames Klasse Het concert is zaterdag en vangt om avond aanLagere de deur van de kerk.

gen: Bedrijvenklasse ENTER – DeRVC Stichting Oudheidkamer Enter 1e plaats: houdt op maandag 5 maart haar jaarlijkse 2e plaats: Erma Sport donateursavond. Naast het afscheid van be3e plaats: Cembrit Panel

stuursleden en medewerkers is er volop aandacht voor de Enterse historie. Zo worden er Wedstrijdklasse historische beelden vertoond van oud-Enter 1egeeft plaats: 7000 ToerenToeters en Johan Altena een smakelijke lezing, 2e plaats: Voortvrouwtjes mét beeldmateriaal, over de Enterse jongens

3e plaats: De Lutte & Co

1e plaats: Golden Oldies 2e plaats: De Harry's die 1946Chicks tot en oet metEnter 1962 in Nederlands 3evan plaats: Indië en Nederlands Nieuw-Guinea dienden. De donateursavond begint om 20.00 uur en Dames Promotieklasse wordt gehouden in de grote zaal van café De 1e aan plaats: LAC Kröl de Dorpsstraat te Enter.

2e plaats: Do-it

3eavond plaats: Biem! De is ook toegankelijk voor niet-donateurs (entree 2,50 euro). Heren Lagere Klasse 1e plaats: Glad van de Wieze

Ruiterweekend manege ’t Leijerweerd: wedstrijden dressuur en springproeven ENTER – De manege van de Stichting Paardensport Gehandicapten ’t Leijerweerd aan de Wierdenseweg 31 in Enter staat op vrijdag 2 maart en zaterdag 3 maart in het teken van de wedstrijdsport. De deuren van de manege zijn gedurende de gehele dag geopend. Al geruime tijd oefenen de deelnemers en zij hun proeven die door een vakkundige jury hun paarden de dressuur- en/of springproeop tal van punten worden beoordeeld. ven. Juist dit jaar is het een uitzonderlijke Uiteraard wordt er ook gedacht aan de vele wedstrijd, omdat de deelname groter is danen Jan bezoekers die worden verwacht. In de foyer Fotobijschrift: Janneke Zwiers, Dini Nijmeijer Mekenkamp. ooit. Vrijwel alle ruiters een amazones van ’t van de manege kan het hele gezin tussen de Leijerweerd nemen en zullen deze dag activiteiten naar hartenlust genieten ENTER | Tijdens de deel donateursavond van Enters Erfgoed, door, maandagavond 5 maart, heeft de degens kruisen. vanuitgesproken de hapjes en richting drankjesJanneke en sportief vervoorzitter Albert Bouwmeester zijn waardering Zwiers, Het wordt dan en ookJan eenMekenkamp. ontzettend spannend maak. Een jaarlijks terugkerend spektakel is Dini Nijmeijer De twee dames hebben zich jarenlang in Enter ingezet en sportief concours. combinaties natuurlijk en met dankInfo aaninde vele uit naam van Tourist De Info, maar doorzullen reorganisaties is de loterij balie van Tourist Enter elkaar in dressuuralsook Brunnenkreef in de springsponsoren is prijzenpot vollerzijn dan verdwenen. Jan Mekenkamp werd even op eenheden voetstuk geplaatst, onder hoede ENTERzowel | MetOok trots mag Bertus vanaf dede vrijwilligersspeld van deooit geproeven geen duimbreed toegeven. Keurig met de meest uiteenlopende prachtige prijis de oudheidkamer volwassen geworden. Sinds november 1993 was hij als bestuurder meente Wierden dragen. Wethouder Roselien Slagers rijkt de waardering afgelopen zagekleed en met gepoetste paarden zen.kent De opbrengsten van deze dag nauw betrokken bij aan de Enterse samenleving. “Jan dat was vaak handig”, terdag, 12 mei,glanzend uit de gevierde wielersportman uitiedereen Enter. Deen aanvraag voor de zullen speld zullen zij in de en aangegeheel gunste komen aanbovendien de niet Stichting 't sprak Albert depiste aanwezigen toe. “Daarnaast heeft hijten ontzettend veel gedaan, alleen werd ingediend doorverschijnen Bernard Kobes, oud-burgemeester van Wierden en ook moedigd door familie enZo begeleiders rijden Leijerweerd. voor de oudheidkamer. was hij De altijd goed in het plaatsen van deen borden voor de wielerliefhebber in hart en nieren. twee kennen elkaar sinds jaar dag dankzij dejaarlieflijkse slachtvisite. Jan koos z'n eigen plek wel en niet de verplichte die onderde gede voor de verschillende koersen. Hans Boom, Herman Snoeijink en locaties Jan Bakker meente had Maar ook de Stolpersteine die in Enter zijn gelegd, hebben we steunden hetaangewezen. initiatief. aan Jan te danken.”

Bertus legt ziel en zaligheid in wielersport: vrijwilligersspeld

'De Jonge Honden' op de Talenter: Recreatieklasse 2e plaats: 7000 ToerenToeters Er ligt een krokodil onder mijn bed

penmuseum, wordt flink onder Impasse pand Hutteman 1e plaats: Maatman666 3e plaats: Nog nietmomenteel bekend De keek deze donateursavond ook handen genomen. “Tourist Info is verdwenen. 2evoorzitter plaats: De Wollies even terug op 2017; de successen en de wat Daar zijn wij en de meeste Enternaren niet zo 3e plaats: Alles of niets 1 Heren Promotieklasse minder positieve elementen. “De schoolklas enthousiast over, maar het is een voldongen 1e een plaats: Coque Baquers die tijdens de slachtvisite aanwezig was, brengt ENTER – Theatergroep 'De Jonge Honden' intieme voorstelling over angsten feit. We hebben gelukkig enthousiaste vrijOp zaterdag werd vanaf halfhebben tien 's och2e plaats: Holyoke Kearls bleek zeer enthousiast. Daarom we voor het slapen gaanerten tonele. De voorstelling sluit nauw aan opdie de belevingswereld van willigers gevonden deze taken over kuntends gestreden door diverse prestatieer dit jaar voor vier gekozen om alle leerlingen kinderen vanaf jaar. De verhaallijn is gebaseerd op het gelijknamige boek vanmet Ingrid nen nemen. Ook zijn we volop bezig de teams uitSchubert. de gehele regio. Ondanks enkele herinrichting van de winkel en balie. Het voordie in groep acht van de Enterse basisschoen Dieter len zitten uit te nodigen.” deze wijze wil malige kantoortjekijkt van terug Touristop Info verdwijnt, De organisatie wederom een zomerse buitjes kondenOp alle wedstrijden Enters Erfgoed dat jongeren meer betrekken en Lotje ontdekt er een krokodil in de haar Ofzeer temt hem metentree een hoepel? het zien een ruime ontstaat.” Ook het geslaagde editie van het Na beachvolleyeen normale doorgang vinden. Van al- zodat enthousiast het immateriële slaapkamer zit. wel onder haar Ze van deze voorstelling zou jevolgend hopen dat er een klompenmuseum wordt zodat baltoernooi en zal ookheringericht, jaar weer lerjongstenmaken in En de voor jeugdklasse tot bed! de culoudturele erfgoed. In dat kader is er ook minder merkt al snel dat hij kwaads van plan krokodil onderisje bedde ligt! logischer ingedeeld eneditie, bovendien ruizorg dragen voor 22e die wordt ste senioren; op alleniets velden was er een ge- het goed nieuws. jaarkrokodil presenteerde ik op is. Samen met“Vorig Karel de vermaakt ze De theatershow is tevoor ziende opbezoekers. woensdag Op 28 mer en frisser oogt gehouden op vrijdag 29 en zaterdag 30 weldig volleybalspel te zien. deze plek het plan om het van Huttezich op een eenvoudige en pand kinderlijke wijze, februari 14.00 uur op de Talenter aan de zoldervanaf boven het zompenmuseum is een juni 2018. Dus hou alvast een plekje vrij man, aannou de Dorpsstraat, te behouden. We wat het juist zo bijzonder maakt. Wie de Margrietlaan in Enter. toegang be-in kledingzolder ingericht, waarDe op afspraak aude agenda! De uitslagen van zaterdag: hebben veel pogingen gedaan, maar het ziet gaat er bijvoorbeeld met een krokodil in bad? draagt 3,50 euro. bekeken kan worden. thentieke kleding erJeugdklasse niet goed uit.” Bouwtechnisch zijn er wat haken en ogen, maar vooral financieel blijkt Na deze woorden van de voorzitter kregen het erg lastig om alles rond te krijgen, meent alle aanwezigen een film over het klompen Bouwmeester. “Mede doordat het draagvlak maken voorgeschoteld, gemaakt door Gerbeperkt is, zijn er te weinig middelen. Dat is rit Roetgering. Een verkorte versie wordt te jammer, maar we moeten eerdaags echt een zijner tijd vertoond in het klompen- en zombesluit nemen.” penmuseum. Ook Johan Altena nam de bezoekers mee terug naar de vorige eeuw. Dat Nieuwe en winkel ENTER –entree De bekende zangeressen Annemiek wordehijbegeleidende door Corien Baan (piadeed aan de de hand van oud beeldmateHet eigen onderkomen, klompenzomImhof-Lubbers, Heleenhet Lubbers en en Jolinde no), Sietze Postma (basgitaar), Gerben Postriaal. Berns geven op zaterdag 3 maart in de Herma (slagwerk) en Tim Nijenhuis (gitaar). Er vormdeBrunnenkreef Kerk van Enter een concert. wordt Bertus te midden van zijnAnneechtgenoot en afwisselend wethouder. solo maar ook gezamenmiek heeft rond het thema van Pasen prachlijk gezongen. Aanvangstijd is 19.00 uur. De tige uitgezocht. drie zangeressen toegang bedraagt vijf euro.en de gebroeders noot Hennie Stamsnijder In deliederen wielerwereld is de De Enternaar geen onErwin en (de later overleden) Werner Nijbekende. Zijn vrijwillige inzet voor de wielersport in het algemeen en de regionale actiboer die zeer succesvol veldritrijders waren. viteiten in het bijzonder heeft zeker vruchten Ook Erwin Kistemaker, Frans Maassen, Hans afgeworpen. Al op veertienjarige leeftijd had Boom, Herman Snoeijink en Moniek Knol ENTER de | Onder belangstelling 'Lef', mogen het eerste van Ina Mennegat,worden. vorige Bertus smaakwarme te pakken en stond hijisaan aanboek dat rijtje toegevoegd week woensdagmiddag gepresenteerd. In de Stadsboerderij te Rijssen kreeg de startstreep in wielerwedstrijden. “Dit waStuk voor stuk namen van faam enwethouder met nageRoselien Slagers het eerste exemplaar officieelnoeg overhandigd. ren nog de wilde rondes, dus zonder bemoeiiedereen heeft Bertus nog steeds conenis van de KNWU. Deze rondes werden hier tact. Dat zegt iets over zijn gedrevenheid en In de eerste instantie zijn herinnert er vijfhonderd exemop persoonlijk in de organisatie en de in regio verreden”, Bertus zich waardering voorvlak, de personen die hij begeleid plaren van hetvond boekwerk gedrukt.als Lefjongen biedt maatschappij. Ook leert ze je te gaan leven nog goed. “Ik dat prachtig, heeft. Kids kracht zingewone als het fiets levenalwat tegenzit, de zoals een kind dat doet; met open ogen door had ik en mijn aangepast. Je Run 5 KM onzekerheid wint.erHet gaat om het nemen het leven blijven gaan. Dat steeds begint met weet wel, hethet stuur andersom op en dan De laatste tijd bouwt Bertus meereen taORANGE van risico’s over RUN de grens van je comfortzodoel waar veel lef voor is. En laat dat gaan!” ken af in verband met nodig zijn gezondheid; tot 10 KM ne.deNet voorbij dat randje lef!licenMet nou het enkelvoud van leven ‘Lev’ is In jaren die volgden reed ontstaat Bertus met vorignet jaar was hij nog actief bij dezijn. Ronde van RUN eende fikse dosiswedstrijden, Twentse humor nodige eveneens Hebreeuwse vooren ‘hart’. tie officiële maarenhijde kreeg de Overijssel,het onder meer om woord de gasten jury zelfspotgoed moedigt leiderschapsspecialist Ina Meer informatie Ina envoor haarCC’75 boek smaak te pakken toen hij professionele te rijden en eerder alsMennegat ploegleider is vinden op www.darebeweegt.nl. Mennegat de ondersteunen, lezer aan om meer lefplaatsgete tonen uitte Nijverdal. renners ging zoals

Muzikale zangavond: van Passie naar Pasen

Ina Mennegat debuteert als schrijfster met 'Lef'

Hét hardloopfestival van Nederland


oetENTER

NIEUWS

Donateursavond wedstrijd: Oudheidkamer Zenuwslopende Enter Boeiend zijn de verhalen over deeven mensenstrand uitop Enter. Parkeerplaats voor Hartverwarmend schouwspel de Verbouwing Klompenmuseum Deze serie gaat over het verzetswerk van pastoor Enter: lezing Johan Altena Vooruit zich in eindfase Enterse Werf: 4-1 winst van D.O.S. tijdens Enter enstelt bestuur zet Jan metveilig Jan aan debeachvolleybaltoernooi Stegge. Hij woonde en werkte in Touloubeeldmateriaal se in Frankrijk. ENTER – Voorafgaand aan het DataVisual Beachtoernooi organiseer- Mekenkamp op voetstuk het mooie dat de beachvolleybalsport te bieden heeft.

ENTER | De euforie op het sportpark De Werf zinderde nog, toen de late namiddag al was overgegaan in een schemerige zaterdagavond. Een paar uur daarvoor hadden Enter Voorde opkoploper volleybalvereniging Holyoke samen met degroene Wellemat op uit en D.O.S. Kampen een, tot op hetuit botEnter beklijvende match op de gelegd en toen het 30 klokje richting vijf uur kroop waren de klokken beieren inzes, het vrijdagmiddag juni het basisscholentoernooi voor gaan de groepen Enterse kamp, 4-1. Dat er tussendoor een fikse regenbuit viel, mocht de zeven en acht.

Pastoor Aan de Stegge (III)

volleybalpret bij al deze deeen dop. Met enArbiter van dienst, niet Jan dedrukken Vries uit Enschede, Detalentjes blonde spitsin werd gesel voorveel de KamDe van hetde Berghorst inStegge Enter (slot) thousiasme en inzet werd er gestreden om inhijde finale floot zaterdag 10jaren maart de topper inherenhuis de tweepense stellingen en met een onnavolgbare In diegeschiedenis tijd, de dertig van vorige eeuw, werd Aanuiteindelijk de ziek, kreeg een te door territorium de klasse HDit opfeit gang. Kampenaren wisten erwandeling angina. zou op zichzelf hetlagen vermelden niet waard zijn,het als geel-zwarte het niet tijdens deze komen. Voor deDe winnaars professionele beachvolleyballen tilde hij Enter Vooruit in minuut 52 naar een al rap waar de hond gebonden stond. Nauziekte was geweest, dat hij op een middag een zeer geheimzinnig bezoek kreeg. In 1722 overleed Mama Van een Staverden tot de Berghorst op 81-jaklaar en voor alle deelnemers drinkbidon. verdubbeling van de voorsprong. Nadat vier welijks was de trein vertrokken of de feestlierige leeftijd op deopBerghorst. Nu moest de boedel verdeeldwaren worden Kampenaren radeloosheid deren werden al in ingezet deopdrukbevolkte Hij lag boven de woning bed, was koortsig en voelde in zich zeer vermoeid. Zijnachtercolonder haar twee dochters. Zoals we zagen was de oudste dochter gebleven, mocht Henri Knol de voorbereiEnterse voetbalaccommodatie. Enter Voorlega kwam hem zeggen dat er beneden twee heren waren, die hem voor een zeer dringetrouwd inacquit Duitsland met Baron von en woondende werkzaamheden met goud bekronen: uit gende knotste er van overtuiging op.hij Cramer zaak wensten temet spreken. Ziek als zich voelde, gafClausbruch hij hem de boodschap mee 2-0. Wieintoen dacht het getrouwd al gedaan was Wout kreeg, nogHarzgebergte. maar net een mi-ikDe terug: hun met morgen terug te komen; ben niet staat ze tedat ontvangen. “Na een deVelten in“Zeg Goslar in het jongste dochter was met de Kampense koopman, kwam bedronuut speeltijd achter de rug, de knikker van paar minuten echter, kwam zijn confrater weer terug: “De heren blijven aandringen, ze met Baron van Raet en gaan inwonen bij haar moeder op de Berggen trotse koploper ging zoek naar kompaan Knol, overzag de Morgen situatie kunnen en willen jeHenri tot elke prijs spreken. ze uit. nietDe terugkomen, omdat zeop vanavond horst. Na dit huwelijk was er voor debestendiging financiering de verbouwing van van die koppositie. zoefde het ronde projectiel met een schuiver weer moeten afreizen naar Parijs!” ende reparatie van herenhuis nogal wat grond verkocht. Dit was langs Kampense doelwachter Kevin Dijk“Zijn het Hollanders of het Fransen?” vroeg Aan de Stegge. Als antwoord kreeg hij te horen De aansluitingstreffer werd naze 63 minuten stra inhet een strak in gespannen doelnet: 1-0.teontgaan. dat absoluut geen Hollanders waren, oordelen aan het accent. “Laat maar bo- in de dochter Duitsland ook niet Tevens had haar moeder dede boeken gekrasseld door Julian de Ruiter, Eenven oplawaai van heb-ik-jou-daar voor deVoet ti- van komen”, was de uiteindelijke beslissing zieke. Boven komen bleek het te gaan samen met haar broer Lucas jarenlang het beheer gehad over dieRens. een vrije trap door een woud van spelers, telpretendent. om de verzetsmensen Jean Weidner en Jaques de goederen van de Havezathe Beugelscamp in Denekamp. De oudpontificaal tegen dedie touwen zag stuiteren: Door het verzet werden contacten gelegd met de Nederlanders in Toulouse woonste dochter dacht dat de huishouding van haar moeder, samen 2-1. Coach Kwakkel rook en met stuurde Beide ook verderop zien als dathartelijk den.ploegen Jan aanlieten de Stegge stond bekend en doortastend. Al in bloed 1930 had hij in het gezin van haar zuster, daar ook frisse van geprofi teerd had. Kortom ze gezanten naar de vuurlijn. Nauwelijks hethet deze middag ernst was. Enter Vooruit, bisdom Toulouse de zorg op zich genomen voor de Nederlandse en Belgische emibinnen de lijnen ingevallen Robin Mulmet de rappe voorsprong in bood degeld binnenzak, granten. Tijdens de oorlog hij in hulp een had. ieder die erliet omde vroeg. Hij probeerde dacht dat ze nogal wat te aan halen der kopbal los, waarvoor keeper Velten had al vlot voor desastreuze ellende zelfs bij de Duitse autoriteiten eenkunnen goed te doen voor bepaalde gevangenen, Het kwam tot een rechtszaak diewoordje tot ineen 1737 zou duren voor er door zich stevig moest strekken om vrij. het ronde ding zorgen Kampense garnizoen. zoals in de het Nederlandse consuls TestersEerst en Kolkman. Helaas kreeg hij die niet eenLeroy schikking eenWeidner eind zou komen. de rechtszaak met over deBij lat een te duwen. schoot Krijn bij een inzet vanaan Henri Knol Twee verzetsmensen, en Rens, gingen dus op vrijdagavond bij hemhaar langs zuster kwam 1722 nog een andere rechtszaak over erfenis van zijnin keeper op de doellijn te hulp en watals later de pastorie. Zein stelden zich voor landgenoten en wisselden watde beleefdheden uit Deopmatch was op weg naar een lagover sluitpost Dijkstra danig in vertelden de weg bijze een het weer. Vervolgens datbeheren ze zoek waren naar steunpunten op de de Havezathe Beugelscamp. Het van een herenhuis en pakkend een slot, een onderhoud, epiloog voor nageslacht. Iedergrote kans van dewas Enterse nadat met route naar Spanje. Aan detopscorer, Stegge Gestapo-agenten vanhet doen te hebben en Havezathe veel werk. vreesde Pachten innen, pachters aan maakte op voor voor een hefmiddenvelder Robin Horstman een fouvroeg zijn bezoek of ze somsmet dachten dat hijeen niets beterszich te doen had een in een parochie hun verplichtingen houden en de belangen vertegenwoordigen op tig Kampens eindschot, maar hij opnieuw Wout tieve terugspeelbal onbedoelde met twaalfduizendde zielen. Om zijn inleiding woorden meer kracht bij te zetten voegde eraan toe de markevergaderingen et cetera. Velten leidde Enter Vooruit naar de bonus. totdat die een mogelijkheid was. Enter Vooruit zat er Duitser, die uit een vliegtuig viel, van hem even veel hulp mocht verwachten als De rechtszaken handen geld. De schoonzuster uit Duitsspits was even buurten op het midkort op,Amerikaan als de bekende bok op de haverkist, een of eenkosten Engelsman, zolangvol hij De maar niet op meer gaan uit was dan geestelijke denveld, het ronde projectiel voor z’n maar vergat niettemin garen te spinnen. De met bijstand. land neemt uiteindelijk genoegen driekreeg duizend gulden en doet linker en begon opnieuw aan een ommetje mannen van D.O.S.K.-trainer Edwin Kwakkel daarmee afstand van al haar rechten. In 1737 kwam ook aan de andoor de Kamper dreven. Toen Velten zover lieten zien dat men niet voor niks de fiere Wordt vervolgd. dere rechtszaak een einde. Van Raet het bezit van De Bergwasblijft dat iein keeper Dijkstra, één-op-één, recht lijstaanvoerder is. De geel-zwarten kwamen De uitslagen: horst en de havezathe Beugelscamp. Maar er rusten zware schulden in de ogen keek, gaf ie de knikker aan de meemeer en meer piepen voor de Enterse kooi, Ook de 21e editie van het Beachvolleybal1. Beach girls gelopen Marco ter Weel,één die het met een werden dreigend, maar geraakten op de goederen. In 1743 desalnietwerd er een testament opgemaakt, waarin toernooi was er weer om net in te lijsten. 2. Volley Power zwieper liet dan bollen: 3-1. Coach Björn Hodes temin niet of nauwelijks voor de neus het echtpaar Dekansrijk Raet haar bezittingen onder dezand, kinderen Met verdeelde meer 250 kuub acht vel3. Beachvolleys zag dat z’n troepen ook in de slotfase nog de van keeper Robert Velten. Toen het met een na hun overlijden. den, 72 teams en 196 wedstrijden werd vonk der bezieling hadden. Waar de gasten 1-0 op de borden na drie kwartier voetbal nog erBaron namelijk wederom eenwordt nieuwberecord Groep 7: opoverlijdt 1745 de hele echtgenote van Raet.inZij langzaam verdwaalden een hopeloos landalleIn kanten kon, ging het gezelschapvan gevestigd. Verdeeld over de velden 1. De Smikkelberen graven in de vanthee Bentlage waar haar oudste zoonwerd schap, had Enter Vooruit nog een episch slomaar eens eerst eenkerk baksken nuttigen.(bij Rheine) vrijdagavond gestart met teams uitVelten Enter 2. takkoord draaiboek staan. Wout DeMinimutsen zwart-witte compagnie bij Baron terug- van Canonicus regularis trok was. Raetin het had in 1748 vast laten en binding totkeer Enter. Intussen, drie klassen 3. Luckynoobs er nog een Henri komst directdat het hij grote mes. Kilometervreter leggen zou gaan wonen waarmuisde hetmet hem beliefde metvan voldoende Knol het tussenstation en de ingevallen Dylan Siemerink had jandorie zestig secon(de was recreatieklasse, wedstrijdklasse en 4. De Lachebekkies en geld cetera. Zijn laatste jaren bracht hijer door op de Jesse Pultrum stond aan het kanon. Met een denmeubels na wederbegin de 2-0 et al op zijn pantoffel, bedrijvenklasse) werd onder het genot Beugelscamp in Denekamp. Op 27 november 1753 overleed daar rappe voetbeweging ontdeed de jeugdige maar de zag z’n rollervan een hapje en een drankjehij sportief geGroep 8:noeste middenvelder zich van opponent Bas Adema en roftje naast hobbelen. Vervolgens Wout en werd bijgezet in het begon graf van zijnspeler vrouw in de kerkbal. vanHet Bentlage. streden om iedere weer was, on1. Beast Bobbieren feldemet de 4-1 binnen. Velten zijn eigen werd hoofdstuk schrijven. De aan Berghorst nogtewel verhuurd grondvoorspellingen, die er bij hoordanks dedematige in één 2. Ananaslollies ENTER | Het regiobestuur van Koninklijke Horeca Nederland regio Overijssel heeft drie de, maar het verval was in gang gezet. Als huurders werden in bewoord: geweldig! De temperaturen waren 3.finalisten, Talenter 2waaronder Landgoed Het Rheins, gekozen voor de verkiezing van 'Meest lastingregisters genoemd ‘Hendrik op de Berghorst’ en ‘Jan op de nog niet zomers te noemen, maar het was 4.Markante Talenter 1Horecaondernemer' in de regio Overijssel 2018/2019/2020. Op dinsdag 15 heerlijk om sportief te gaanvon genieten 5.mei De Zandhappers Berghorst’. Degehouden latere eigenaresse De Meest Freule Gerhardina Raet van wordt de finale van de verkiezing Markante Horeca-ondernemer invon de Regio Overijssel. Dan bekend gemaakt wie van liet dezeop ondernemers zich de Bögelscamp die wordt in Stad M�nster woonde 30 juni 1818 komende 2,5 jaar 'Meest Markante van Overijssel' noemen. het goed De de Berghorst veilenHorecaondernemer door notaris Warnaars ten mag huize van

Anneke Koers

Landgoed Het Rheins in Enter finalist Meest Markante Horecaondernemer

kastelein Geerdink te Enter. Dit café was gevestigd in de zijn publiek meeneemt op zijn sociale meDede jury bestaat uit Jannes Martin Kruithof (eigenaar oude boerderij, die tot kort voor de oordia, onder andere door zijn vlogs, is uniek. van de Lindenhof in Giethoorn en de huidiEn met het zonnepark dat in de planning gelog provincie van de Meest Markannaastwinnaar de Coöperatie stond. ligt zorgt deze ondernemer dat het met de teDe Horeca-Ondernemer van 2016, en perceveiling vond plaats in 2017 vijftien energiebesparing in zijn bedrijf ook goed eerste helft van 2018), Nelleke Alleman – len. Het herenhuis moest onmiddellijk zit.” Naast Het Rheins zijn ook De Gusteau Dijkhuizen (eigenaar van De Agnietenberg worden. Andere percelen Hospitality Groep uit Hengelo en Dennis inafgebroken Zwolle) en Bert-Jan Hoekjen (eigenaar zijn belangrijk, er Zij gedeeltelijke Kaatman van Studentencafé het Vliegende van Bistro de Oale Ste omdat in Nijverdal). hebPaard in Zwolle genomineerd. ben onder meer Rien Mol van die Landgoed waarrechten op rusten bij de latere het Rheins in Enter uitgekozen als finalist. markedeling De jury heeft de afgelopen weken de genoKoninklijke Horeca Nederland (KHN) orgavan belang mineerde bedrijven bezocht en is met de niseert elke driezijn. jaar de verkiezing van de De nazaten Baron van Raet horecaondernemers in gesprek gegaan. Op Meest Markante van Horecaondernemer. Dezehebben hetkennen geschopt basis van deze bezoeken en gesprekken en prijs wij toe tot aan afgevaardigde innovatieve hore- Minisde eindpresentatie tijdens de finale wordt caondernemers die andereRepubliek ondernemers ter in de Bataafsche en waren uit deze kandidaten de Meest Markante Hoinspireren. Ondernemers die weten wat er verwant aan de President van de Deelrecaondernemer van Overijssel gekozen. speelt, inspelen op nieuwe consumentenstaat Noord Westphalen. Maar dat Een van de belangrijkste criteria is dat een ontwikkelingen enRhijn succesvol zijn. valt buiten bereik van verhaal. ondernemer vernieuwend en origineel “Deze Enterse het ondernemer is dit vooruitHeteen wapen van de stad Rietconcept heeft dat succes strevend in het benutten van kansen voor bergneergezet in Duitsland waar heeft. BaOp dinsdag 15 mei om 19.00 uur zal Kozijn bedrijf”, aldus de juryleden. “Hij is in Johan Altena ron van Raet commandant ninklijke Horeca Nederland regio Overijssel 2000 begonnen met een kinderboerderij hetna legertje en het kastijdens devan finale, de presentaties door en restaurant. De laatste jaren heeft zijn teel was. de kandidaten, de winnaar kiezen en bebedrijf een enorme groei ondergaan, dit kend maken. De finale is bij de Bagatelle in komt grotendeels door de gedrevenheid Mariënheem. De finale start om 18.00 uur. van deze ondernemer. De wijze waarop hij www.enterserfgoed.nl www.facebook.com/enterserfgoed Wout Velten (man of the match) van Enter Vooruit. Fotograaf: Henk Pluimers.

1e plaats: Rivoboys 2e plaats: De Mutsen 3e plaats: Op veld 3

Omstreeks tien uur in de avond werden de finales gespeeld met de volgende uitsla- Dames Lagere Klasse ENTER heeftOldies Enter Vooruit zich zagen: | In letterlijk en figuurlijk zwetende omstandigheden 1e plaats: Golden terdag op een zonovergoten sportpark De Werf hetDe bezoekende A.S.C.’62 geworBedrijvenklasse 2elangs plaats: Harry's ENTER – De Stichting schoot Oudheidkamer die 1946Dalfsens tot en oet met 1962 in Nederlands steld. Pas inRVC extremis Ron SmitEnter het gewaardeerde gezelschap de vernie1e plaats: 3evan plaats: Chicks Enter houdt op maandag 5 maart haar jaarlijkse Indië en Nederlands Nieuw-Guinea dienden. ling in: 3-2. 2e plaats: Erma Sport donateursavond. Naast het afscheid van beDe donateursavond begint om 20.00 uur en 3e plaats: Cembrit Panel Dames Promotieklasse stuursleden en medewerkers is er volop aanwordt gehouden in de grote zaal vanen café De een overvolle 'zestien' het hoogst Henri 1e aan plaats: LAC dacht voor de Enterse historie. Zo worden er Kröl de Dorpsstraat te Enter. vingers van Knol duwde, via de grijpgrage Wedstrijdklasse 2e plaats: historische beelden vertoond van oud-Enter goalie ThomDo-it Scherpenkate, de knikker over 1egeeft plaats: 7000 ToerenToeters 3e plaats: Biem! en Johan Altena een smakelijke lezing, De avond is1-0. ook toegankelijk voor niet-donade doellijn: 2e plaats: Voortvrouwtjes mét beeldmateriaal, over de Enterse jongens teurs (entree 2,50 euro). Nadat enKlasse wit enkele achtien-karaats 3e plaats: De Lutte & Co Herenzwart Lagere gelegenheden naar eeuwige jachtvel1e plaats: Glad van de de Wieze

den had gepegeld, liet Werner Snel aan de Ruiterweekend manege ’t het speelveld zien hoe dat andere kant van wél moest. De middenvelder reageerde alert op een uittrap van Scherpenkate, kreeg alle Leijerweerd: wedstrijden dressuur ruimte en vrijheid die een mens zich wensen en besloot de wandeling met 1-1. Op en springproeven kan de bank zag Hodes water branden en Enter

Vooruit mocht vervolgens blij zijn dat Robert ENTER – De manege van de Stichting Paardensport Leijerweerd aan de VeltenGehandicapten de hele huisraad’tredde, door zich voor Wierdenseweg 31 in Enter staat op vrijdag 2 maart en zaterdag 3 maart in het teken van de voeten te storten van de doorgebroken de wedstrijdsport. De deuren van de manege zijn gedurende de gehele dagwas geopend. Matthijs van Gelder, anders de miserie nog wat groter geweest. Al geruime tijd oefenen de deelnemers en zij hun proeven die door een vakkundige jury hun paarden de dressuur- en/of springproeopplaats tal vandaarvan punten beitelde worden beoordeeld. In de Enternaren aan ven. Juist dit jaar is het een uitzonderlijke Uiteraard wordt ook gedacht aan de vele de overzijde het er predicaat “schoonheid van wedstrijd, de deelname groter danen Jan bezoekers die worden verwacht.Wout In deVelten foyer Fotobijschrift: Janneke Zwiers, Nijmeijer Mekenkamp. een doelpunt” in de annalen. Trainer vanomdat Enter Vooruit, BjörnDini Hodes .isFotoooit. Vrijwel alle ruiters een amazones van ’t van dezich manege het hele gezinen tussen de graaf: Henk Pluimers. zette achterkan een hoekschop zes seLeijerweerd nemen en zullen deze dag activiteiten naarnet. hartenlust genieten ENTER | Tijdens de deel donateursavond van Enters Erfgoed, maandagavond 5 Smit maart, heeft conden laterdoor, trilde het Ron kopte de de degens vanuitgesproken de hapjes enmisdadig drankjesJanneke en sportief vervoorzitter Albert Bouwmeester waardering richting Zwiers, Voor beide kruisen. ploegen stond zaterdagzijn maar één bal 'tegendraads' hard in de DalfsHet wordt danvette ookJan een ontzettend spannend maak. Een jaarlijks terugkerend spektakel is Dini Nijmeijer en Mekenkamp. De twee dames hebben zich in Enter ingezet opdracht met letters in het klaarliggenener touwen: 2-1.jarenlang en sportief concours. natuurlijk en met dankInfo aaninde vele uit naam van Tourist Info, maar doorzullen reorganisaties is de loterij balie van Tourist Enter de draaiboek: winnen!De Decombinaties blauwhemden uit elkaar zowel in dressuurin de springsponsoren is de voller dan ooit verdwenen. Ook Jan Mekenkamp werd een voetstuk geplaatst, onder zijn hoede Dalfsen wilden scoren omalsook niet langer opeven het op Waaijer gooide erprijzenpot vervolgens onverschrokproeven geenvan duimbreed toegeven. Keurig metnovember de meest uiteenlopende prachtige prijis de oudheidkamer geworden. was hij als bestuurder slappe koord een volwassen nakende degradatie te Sinds ken een drietal1993 aanvallende wissels tegengekleed en met gepoetste paarden zen.kent De iedereen opbrengsten van deze dag zullen nauw betrokken bij de Vooruit Enterse samenleving. ende dat was vaak handig”, balanceren, voorglanzend Enter ligt een even- “Jan aan, maalde niet om steeds groter worden zullentitel zij in het de piste verschijnen en aange- heeft geheel ten gunste komen aanmoed de niet Stichting 't sprak Albert deverschiet. aanwezigen toe. “Daarnaast hijop ontzettend veel alleen tuele spatie het veld en zaggedaan, die beloond moedigd door familie enZobegeleiders rijden Leijerweerd. voor de oudheidkamer. was hij altijd goed in hetde plaatsen van de borden voor de jaarmet gelijkmaker. Joren Drost bespeurde lijkse slachtvisite. koos z'nbesloot eigen plek niet verplichte locaties de geDe Enterse hopmanJan Björn Hodes om wel naen een uurde een weifelende Entersedie defensie, meente had aangewezen. Maar de Stolpersteine in Enteren zijn gelegd, hebben we het karwei aan te vatten met eenook zwaar beoverzagdie de situatie hamerde gortdroog de aan te danken.” volktJan middenrif en slechts drie verdedigers. 2-2 in de netten. Die keuze mocht niet bepaald als 'vondst Recreatieklasse 2e plaats: 7000 ToerenToeters penmuseum, wordt momenteel flink onder Impasse pand Hutteman van de dag' betiteld worden. Enter Vooruit Met eenNog tiental uurwerk 1e plaats: Maatman666 3e nog plaats: nietminuten bekendop het De keek deze donateursavond ook handen genomen. “Tourist Info is verdwenen. creëerde wel een veldoverwicht, met daarvan de rustig en uitstekend leidende arbiter 2evoorzitter plaats: De Wollies even terug op 2017; nodige de successen en de wat DaarKlein zijn wij en de meeste Enternaren zo uit voortvloeiend Ganseij, zat Enter Vooruit niet plots3e plaats: Alles de of niets 1 kansen, maar de Jan Heren Promotieklasse minder positieve elementen. “De schoolklas enthousiast over,nijpend maar hetprobleem. is een voldongen rappe aanvalslijn uit het Vechtdal sneed vaklaps met een Op z’n 1e een plaats: Coque Baquers die tijdens de door slachtvisite aanwezig was, brengt ENTER – Theatergroep Jonge Honden' intieme voorstelling over angsten feit. We was hebben gelukkig enthousiaste vrijker lichtvoetig de 'De zwart-wit gekleurde stoeltje Hodes een appelflauwte of zelfs Op zaterdag werd er vanaf half tien 's och2e plaats: Holyoke Kearls bleek zeer enthousiast. Daarom hebben we voor het slapen gaan ten tonele. De voorstelling sluit nauw aan op de belevingswereld van willigers gevonden die deze taken maar over kunlinies, dan menigeen lief was. een lichte zenuwinzinking nabij, nog tends gestreden door diverse prestatieer dit jaar voor vier gekozen om alle leerlingen kinderen vanaf jaar. De verhaallijn is gebaseerd op het gelijknamige boek van Ingrid nen nemen. Ook zijn om we zijn volop bezig met de wel helder van geest ietwat gedemoteams uitSchubert. de gehele regio. Ondanks enkele herinrichting die in groep acht van Enterse basisschoen Dieter van demassaal winkel ennaar balie.de Het voorDe manschappen vande A.S.C.-trainer Marcel raliseerde troepen vuurlijn len zitten uit te nodigen.” Op deze wijze wil malige kantoortje van Touristop Info verdwijnt, Waaijer speelden sowieso veel beter dan een teDe sturen. Het werd erop-of-eronder aan beiorganisatie kijkt terug wederom een zomerse buitjes konden alle wedstrijden Enters Erfgoed jongeren meer betrekken en Lotje ontdekt dat er een krokodil inbij haar Ofzeer temt hem met een hoepel? hetmens zien een ruime entree ontstaat.” Ook het blik de ranglijst deed vermoeden en Ende kanten. Met een remise was geen geslaagde editie van het Na beachvolleyeenopnormale doorgang vinden. Van de al- zodat enthousiast maken voor het allemaal immateriële slaapkamer zit. En wel onder haar Ze van deze voorstelling zou jevolgend hopen dat er een klompenmuseum wordt zodat ter Vooruit was slordig. aan weerszijden baltoernooi engebaat. zal ookheringericht, jaar weer lerjongsten inhet dezaterdag jeugdklasse tot bed! de culoudturele erfgoed. In dat kader is er ook minder merkt alpauze snel dat hij kwaads van plan krokodil onderisje bedde ligt! logischer ingedeeld eneditie, bovendien ruiVóór de veerde het volk slechts op bij zorg dragen voor 22e die wordt ste senioren; op alleniets velden was er een ge- het goed nieuws. jaarkrokodil presenteerde ik op is. Samen met“Vorig Karelkansen de vermaakt ze De theatershow issluitingstijd tevoor ziende opbezoekers. woensdag 28 mer en frisser oogt Op huiveringwekkende van Wout Velten Zes minuten voor zette Ron Smit gehouden op vrijdag 29 en zaterdag 30 weldig volleybalspel te zien. deze plek het plan om het pand van Huttezich op een eenvoudige en kinderlijke wijze, februari vanaf 14.00 uur op de Talenter aan de zolder boven het zompenmuseum is (naast) en Henri Knol (die pegelde het projeczichzelf in de late zaterdagnamiddag opeen de juni 2018. Dus hou alvast een plekje vrij man, aan de doel, Dorpsstraat, te behouden. We wat vrij het nou juist richting zo bijzonder maakt. de Margrietlaan in Enter Enter. De be-in kledingzolder waar op toegang afspraak autiel, voor planeten) én Wie een troon en kopteingericht, gans Vooruit vanuit een de agenda! De uitslagen van zaterdag: hebben veel pogingen gedaan, maar het ziet gaat er bijvoorbeeld met een krokodil in bad? draagt 3,50 euro. thentieke kleding bekeken kan worden. geweldige mogelijkheid voor A.S.C.’er Joren desolate toestand naar een absoluut deliriJeugdklasse er niet die goed uit.” Bouwtechnisch zijn Robert er wat Drost, strandde op doelwachter um. Een onverwoestbare Wim Oosthoek verhaken Na dezehet woorden van de een voorzitter kregen Velten.en ogen, maar vooral financieel blijkt zorgde voorwerk, zond fijnbesnaarde het om alles rond van te krijgen, meent alle een film het kopte klompen Pal erg voorlastig de onderbreking een kwartier passaanwezigen naar de tweede paal over en Smit EnBouwmeester. “Mede doordat draagvlak maken voorgeschoteld, gemaakt door Gerkonden de Enterse handen danhet toch ten heter Vooruit naar een epiloog voor de eeuwigbeperkt is, zijn er te weinig Dat in is rit Roetgering. Een verkorte versie wordt te mel worden geheven. Ron middelen. Smit torende heid: 3-2. jammer, maar we moeten eerdaags echt een zijner tijd vertoond in het klompen- en zombesluit nemen.” penmuseum. Ook Johan Altena nam de bezoekers mee terug naar de vorige eeuw. Dat Nieuwe en winkel ENTER –entree De bekende zangeressen Annemiek wordehijbegeleidende door Corien Baan (piadeed aan de de hand van oud beeldmateHet eigen onderkomen, klompenzomImhof-Lubbers, Heleenhet Lubbers en en Jolinde no), Sietze Postma (basgitaar), Gerben Postriaal. Berns geven op zaterdag 3 maart in de Herma (slagwerk) en Tim Nijenhuis (gitaar). Er vormde Kerk van Enter een concert. Annewordt afwisselend solo maar ook gezamenmiek heeft rond het thema van Pasen prachlijk gezongen. Aanvangstijd is 19.00 uur. De tige liederen uitgezocht. DeClub drie zangeressen toegang bedraagt euro. ENTER | De Enterse Motor (EMC) organiseert op zaterdag 19vijf mei de 34e Enterrun. Dit is een speciale motortoertocht voor mensen met een beperking. De Enterrun is een evenement waarin kinderen en jongeren met een beperking een hele dag mee mogen rijden in het zijspan van een motor. Daarvoor komen op deze zaterdag zo'n 35 motorrijders met hun zijspancombinatie naar ’t Kluphoes van de EMC aan de Krompatte in Enter. ENTER | Onder warme belangstelling is 'Lef', het eerste boek van Ina Mennegat, vorige week woensdagmiddag gepresenteerd. In de Stadsboerderij teomstreeks Rijssen kreeg wethouder Dankzij dit gulle gebaar van deze zijspanmoin Holten, waarna 16.00 uur Enter Roselien Slagers het eerste exemplaar officieelweer overhandigd. torrijders wordt een grote groep jongeren wordt binnengereden met de hele karaeen ware feestdag aangeboden. Er wordt om vaan. In eerste instantie zijn erdoor vijfhonderd op persoonlijk vlak, in de organisatie de 9.00 uur gestart, waarna een mooiexemstukMuziekvereniging Enter heeft dan een en muziplaren van hetwordt boekwerk gedrukt. Lef biedt maatschappij. leert zemee je teafgaan leven je van Twente gereden. Na een stevige kale verrassingOok om de dag te sluiten. Kids kracht zin als in het tegenzit, op de zoals een kind dat met open ogen door rit is er en een korte deleven buurt wat van Saasveld Onder leiding vandoet; de verkeersregelaars zal Run 5 KM onzekerheid het wint. Het gaat om het nemen het levenworden blijven dat gaan. begint non-stop met een de parkeerplaats van Cafe ‘t Anker. Tussen de gezorgd deDat karavaan ORANGE van risico’s over RUN de grens van je comfortzodoel waar veel lef voor nodig is. En laat dat middag wordt inwendige mens versterkt door kan rijden. 10 KM de ne.café NetDe voorbij dat randje ontstaat lef! Met nou net het enkelvoud van leven zijn. ‘Lev’ is bij Kröl in Enter. RUN een fikse dosis Twentse humor en de nodige eveneens het Hebreeuwse voor ‘hart’. Kom vooral even kijken aanwoord de Krompatte of zelfspot moedigt leiderschapsspecialist Ina Meer informatie bij Inaaankomst Mennegatof envertrek haar boek Het middagprogramma wordt deze keer verde Dorpsstraat van is te vinden op Mennegat aan om meerDondertman lef te tonen de karavaan enwww.darebeweegt.nl. zwaai de stoet even toe. zorgd doorde delezer Kinderboerderij

'De Jonge Honden' op de Talenter: Er ligt een krokodil onder mijn bed

Muzikale zangavond: van Passie naar Pasen 34ste Enterrun: motortoertocht voor mensen met een beperking Ina Mennegat debuteert als schrijfster met 'Lef'

Hét hardloopfestival van Nederland


ADVERTEERT U (nog niet) in deze krant?

Wist u dat uw advertentie voordelig doorgeplaatst kan worden in de volgende titels: STR EEK W IJ Z E R

Bruchterveld Bergentheim Kloosterhaar

TWENTERAND Beerzerveld

Sibculo

Bruinehaar Breklenkamp OP EN ROND DE ESSEN WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Hezingen Den Ham Manderveen Lattrop Oud Ootmarsum Vroomshoop Nutter De Pollen Vasse Daarlerveen Ootmarsum Tubbergen Tilligte Vriezenveen Haarle Noord-Deurningen Geesteren Daarle Klein Agelo WeiteDenekamp Reutum manslanden Groot Agelo Fleringen Geerdijk

Hulsen

WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2016 • WEEK 37

Gehele buitengebied gem. Hellendoorn Hellendoorn

Mariaparochie Harbrinkhoek

Hoge Hexel

Aadorp

DINKELLAND VISIE Weerselo

Albergen Wierden

Nijverdal

Almelo

Zenderen

Notter Haarle

De Lutte

Bornerbroek

Rectum Ypelo

HELLENDOORN/NIJVERDAL Enter

Borne

Oldenzaal

Saasveld Deurningen

Hertme

Zuna

Beuningen

Rossum

HALLO ALMELO !

DE WIEZER

STADSKRANT VOOR DE GEMEENTE ALMELO

DE GLIMLACH DE WEEK VAN

Hengelo (Slangenbeek)

DE WEEK VAN BORNE

Losser

DE WEEK VAN LOSSER

Woendag 1 april 2015 • Gemeente Twenterand • Oplage 15.000 ex.

Lonneker Overdinkel

De Wiezer verschijnt ook in: Almelo Windmolenbroek Bornerbroek

Glane

Manderveen Geesteren

Tubbergen Albergen (Almelo) Markgraven Ootmarsum

Reutum Fleringen

Weerselo Saasveld

Langeveen Bruinehaar

Harbrinkhoek Mariaparochie Mander Vasse

Denekamp N-Deurningen

n

Beuninge De Lutte

Lattrop Brecklenkamp

Tilligte Ootmarsum Groot Agelo Klein Agelo

Weerselo Saasveld

Deurningen Rossum

Vaassens

NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD Nijbroek TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS Welsum Vaassen Emst COLUMNS KRANT SPORT KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR De Vecht e VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS Zuuk Terwold Oene COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD Beemte-Broekland NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT Wenum Wiesel SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU (beb. kom) SPORT HISTORIE EpeKRANT ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS Ged. Apeldoorn EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT SPORT HISTORIE EVENEMENTEN KUNST CULTUUR VRIJE TIJD NATUUR MILIEU ZAKELIJK ADVERTENTIES ALGEMEEN NIEUWS COLUMNS KRANT SPORT

weekblad

10 weekbladen bezorgd op meer dan 180.000 adressen huis-aan-huis

Media

Voor meer informatie of het maken van een afspraak: info@heininkmedia.nl • Telefoon 0541 - 355 974 Eurowerft 3, Denekamp

Paard in Beeld


AANBIEDINGEN! Keram ische buitentegels 60x60cm k euze uit meer dan 20 soorten

Zak potgrond 35L

NU €20,99pm2 Overk apping 3x3

Bezoek onze groothandel: Fahrenheitstraat 6G Rijssen www.outdoorgigant.nl info@outdoorgigant.nl 06 244 552 32 Prijzen zijn excl. BTW

Overk apping 4x4

NU €695 NU €795 Nu €0,99 per zak !

Kunstgras Pluto NU €4,90 per m2!

Hang planten in zak van €1 4,98 voor €6,55!

Sanitair en tegel leegverk oop!

Op=op! Prijzen zijn excl. BTW info@bebotegels.nl www.bebotegels.nl Bovenlandweg 10 Vriezenveen 0546 5647 85

Regendouche incl thermostaat €99

Badk amer tegels NU €7 pm 2 Keuze uit meer dan 1 0 soorten! €49


MEDIKAMENTE PARFUMERIE

DIE GRENZE Droogshampoo volume 180 ml

Hazelnoot, Tendre au lait of gepofte rijst

-51%

9 2 , €0

€ 0,99 elders

Dettol

Dettol

€ 2,49

Babydoekjes new baby sensitive 50 stuks

elders

Autodrop

€ 4,49

elders

300 gram

-75%

9 5 , €0

€ 1,85

elders

M&M's & friends surprise box 179 gram

-41%

Maoam

-71%

0 5 , 1 €

€ 1,69

9 9 , 1 €

99 €3,42,5 eresrs € eld eld

Enschede (4x) Enter Glanerbrug

Losser Goor Haaksbergen Oldenzaal (2x) Ootmarsum Hengelo

€ 2,35

Bloxx 1,1 kg

-54%

0 0 , €1

€ 3,99

Haribo Jo-jo's zoete drop

9 6 , 0 €

€95,34 € 2,9 lders eldeers

Dinxperlo Doetinchem Emmen

0 0 , €1 elders

-63%

0 0 , 1 € Twix 5-pack

-75%

Curry gewürz ketchup 400 ml extra hot/scherp

r o o v 6

€ 2,99

normal/sensitive

Hela

-82%

www.diegrenze.nl

Veet Ontharingscreme 50 gram

elders

0 0 , 4 €

€ 2,79

Almelo (2x) Borne Denekamp

Axe Deospray anarchy for her

€ 3,99

r o o v 3

Sour beetles, sour cadillacs of pittige patsers 70 - 75 gram per stuk € 0,19

DIE GRENZE

0 0 , 1 €

-67%

0 0 , 1 €

€ 2,29

-53%

of marine 150 ml per stuk € 1,99

-65%

250 gram

elders

0 0 , 1 € elders

Pampers

9 4 , €0 Deo bodyspray pure game 200 ml

-75%

9 6 , 0 €

-79%

Adidas

1RWRXFK5H¿OOKDQGZDVK grapefruit 250 ml

-73%

elders

€ 4,95

elders

Hygiëne doekjes citrus power & fresh 20 stuks

elders

Toiletblok citrus 40 gram

-95%

9 4 , 0 €

elders

Harpic

Wella

Milka Chocoladereep 100 gram Au lait, Oreo,

elders

elders

Overdinkel Raalte Tubbergen

Ulft Winterswijk (2x)

€ 6,75

€ 2,99

Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op. De aanbiedingen zijn geldig van 14 t/m 28 mei 2018.

De Wiezer 20 2018  
De Wiezer 20 2018