Page 1

ST R E E K W IJ Z E R

Woensdag 6 be februari 1 1 s e p te m r 2 0 1 32019 -we e-kweek 37 6

STREEKKRANT VOOR WIERDEN, ENTER, AADORP EN WINDMOLENBROEK

Janny Rusch Uitvaartbegeleiding Voor een afscheid met karakter, ongeacht of en waar u verzekerd bent.

Een laatste indruk, laat die levend blijven... 24/7

m. 06-22766640

www.jannyrusch.nl

Ruime keus aan witgoed, bruingoed en ICT producten!

Eigen monteurs, ook voor inbouwapparatuur!

www.expert.doornenbal.nl | 0548 620000

INBRAAKWEREND

hang- en sluitwerk ZIE ADVERTENTIE OP BLADZIJDE 7

NU OOK IN WIERDEN BIJ TENNISCENTRUM DE STOUWE

HEEFT U FYSIOTHERAPIE NODIG?

Suze, Bernadette, Tijn, Bert, Mees en Annemiek Robben.

Pleun en Mees de eerste baby’s van dit jaar in Enter en Wierden WIERDEN/ENTER – De allereerste baby in de gemeente Wierden van dit jaar zag het levenslicht in Enter. Pleun Smit is geboren op donderdagochtend 3 januari om 10.55 uur. De trotse ouders zijn Marleen Smit-Ten Hove en Peter Smit; de tweejarige Sam is Pleun's oudere broertje. Diezelfde dag werd om 13.43 uur Mees Gerritsen Mulkes geboren, de eerste baby voor de kern Wierden en het buitengebied. Mees is de derde telg voor Bernadette en Bart, woonachtig aan de Schapendijk te Wierden. Zij hebben al een dochter van drie jaar en een zoontje van één jaar. Het is een traditie vanuit de gemeente Wierden, die al jaren in ere wordt gehouden: een bezoek aan de eerst geboren baby's van het jaar in de kern Enter en de rest van Wierden. Voor de laatste keer in haar rol als echtgenote van de burgemeester – zoals bekend gaat burgemeester Henk Robben met pensioen – mocht Annemiek Robben de

twee gezinnen verblijden met een bezoek én cadeautjes voor de kersverse aanwinst – waaronder een zilveren spaarpot – en leesboekjes voor de broertjes en zusjes. “Bij de geboorte van Sam was ik blij dat ik net niet de eerste van het nieuwe jaar was”, vertelt Marleen lachend, “want anders zou ik in de

Voor een afspraak, bel of Whatsapp:

0546 - 816 923

06 - 83666132

In deze krant de Officiële Berichten

Lees deze krant ook online www.dewiezer.nl

krant komen, nee dank je!” Toch moest ze er dit jaar wel aan geloven, want dochter Pleun was de eerste in de hele gemeente Wierden en in de kern Enter. Vader Peter en moeder Marleen wonen al weer enige jaren samen in dit dorp. Marleen is er geboren en getogen, Peter komt uit de Achterhoek en heeft 't prima naast z'n zin in

Enter. Hij kan op de fiets naar z'n werkgever in Goor, waar hij actief is als ontwerper in de staalindustrie. Marleen daarentegen is ambulant kapster en heeft haar klantenkring in Enter en omgeving. En laat Bernadette nou ook datzelfde beroep uitoefenen én Marleen ook nog eens kennen. De twee hebben in het verleden bij dezelfde kapsalon gewerkt, voordat ze beiden zelfstandig aan de slag gingen. “Ja grappig hè, we zijn elkaar ook al wel eens tegengekomen tijdens de zwangerschap. Echt leuk dat we nu samen op één dag zijn bevallen.” Bernadette is samen met Bart woonachtig in het buitengebied van Wierden. “We wonen hier nu drie maand, nadat we een paar jaar in Rijssen hebben gewoond. Bart is hier op deze plek opgegroeid en zijn ouders wonen hier ook nog. We gaan een nieuw huis bouwen op de plek van de oude stallen.”

Annemiek Robben, Marleen, Pleun, Peter en Sam.

NIEUW: BEEREN ONDERGOED VOOR DAMES & HEREN

Dorpstraat 44 44 •• 7683 7683 BK BK Den Den Ham Ham •• T T 0546 0546 672271 672271 •• www.dewolboutique.nl Dorpstraat www.dewolboutique.nl Openingstijden: ma gesloten, di vr 10.00 12.00 uur, Openingstijden: ma gesloten, di - vr 10.00 - 12.00 uur, 13.30 13.30 -- 17.00 17.00 uur, uur, za za 10.00 10.00 -- 16.00 16.00 uur uur

圀攀攀爀猀攀氀漀猀攀䴀愀爀欀琀⸀渀氀 簀  㔀㐀㄀ⴀ㘀㘀㄀㘀㐀  簀 䈀漀爀渀猀攀猀琀爀愀愀琀 ㄀㐀 簀 圀攀攀爀猀攀氀漀


Zoek de 10 verschillen

(Huub Coenen)

IJSKAPPEN SMELTEN SNELLER

Oplossing vorige week Met bloeiende hazelaars en sneeuwklokjes liep de natuur in januari een maand voor op de kalender. Het klimaat verandert en daarmee het bekende weerbeeld en de natuur reageert daar op en past zich aan. Vogels vertrekken uit hun leefgebied naar een klimatologisch gunstiger omgeving gemiddeld 200 km elders. De populaties veranderen en dat wordt ondermeer vastgesteld door de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling. Nog even en dan tellen we hoeveel ijsberen er per jaar nog op de smeltende ijsschotsen drijven.

GeenKerkdiensten spitsuurverbod, extra in demaar gemeente markering op Erve Meijerinksweg PROTESTANTSE GEMEENTE TE VROOMSHOOP, KERK IRENE, VROOMSHOOP Zo 10 feb 9.30 uur - Ds. J. A. Antonides Zo 10 feb 19.00 uur - Ds. F. Schipper PROTESTANTSE GEMEENTE TE VROOMSHOOP, KERK HET ANKER, VROOMSHOOP Deze week geen diensten in Het Anker GEREF. KERK VRIJGEMAAKT, DE AKKER, VROOMSHOOP Zo 10 feb 9.30 uur - Ds. K. A. van der Meer Zo 10 feb 14.30 uur - Ds. P. L. Storm

Lees deze krant ook online

BAPTISTENGEMEENTE ’T LIENIEZER, VROOMSHOOP Zo 10 feb 9.30 uur - Br. J. Otten Zo 10 feb 19.00 uur - Ds. G. Leuvenink

www.dewiezer.nl

PINKSTERGEMEENTE, VROOMSHOOP Zo 10 feb 10.00 uur - P. H. Hekman

GEMEENTE DES HEEREN, VROOMSHOOP Zo 10 feb 10.00 uur - Samenkomst Zo 10 feb 15.30 uur - Samenkomst

Zo 10 feb 14.30 uur - Ds. G. Doorn GEREFORMEERDE KERK, DENCoes HAMuit. “Met deze maatregelen Erve Meijerinksweg, Zo 10 feb 19.00 uur - Ds. M. H. de Jong Zo 10 feb 10.00 uur - Ds. C. B. Elsinga willen we de verkeersveiligheid op net buiten de bebouwde kom van het de Erve[HK] Meijerinksweg bevorderen Zo 10 feb 19.00 uur - Ds. G. de Goeijen

WIERDEN –

dorp Wierden, krijgt zogenoemde en komen we zoveel mogelijk WESTERKERK, VRIEZENVEEN attentieverhogende markering. tegemoet aan de wensen van alle Deze markering moet er voorKERK zorgen Zo 10 feb 9.30 uur - Ds. M. H. de Jong omwonenden.” GEREFORMEERDE VRIJGEMAAKT DE FONTEIN, dat automobilisten minder hard over Zo 10 feb 19.00 uur - Prop. R. J. Jansen DEN HAM de weg gaan rijden, Deze beslissing Geen spitsuurverbod Zo 10 feb 10.00 uur Ds. D. de Jong heeft het college burgemeester Eerder stelde de gemeente een Zo 10 feb 14.30 uur - Ds. K. der Meer en wethouders genomen, naA. van VRIEZENVEEN 16 27 spitsuurverbod in omdat, STÄÄVELIN, naast verschillende overleggen met FEBuur - Prop. R. J. Jansen FEB 10 feb 10.00 het veelvuldig overschrijdenZovan buurtbewoners. de maximumsnelheid, DEN HAM bleek dat er BACK TO THE COUNTRY ROUÉ VERVEER RichtingEVANGELISCHE de kruising vanGEMEENTE de Erve HEBRON, in de spits erg veel automobilisten Zo 10 feb 10.00 uur Joop Heusinkveld Meijerinksweg en de Meijerinksberg POLLENKERK, VRIEZENVEEN CONCERT CABARET over de Erve Meijerinksweg reden. komen verdringingsstrepen en 10 feb 9.30 uur - Ds. G. Doorn Tegen het spitsuurverbod werdZo door worden de waarschuwingsborden meerdere buurtbewoners bezwaar GEMEENTE/DORPSKERK, DEN HAM dichter HERVORMDE op de t-splitsing geplaatst. gemaakt. De bezwarencommissie Zo 10 feb 10.00 uur Ds. H. M. Klaassen AAKERK, AADORP Verder komt er langs beide zijden adviseerde het college om af te zien 10 feb 19.00 uur - Ds.een G. de Goeijen van deZoErve Meijerinksweg Zo 10 feb 10.00 uur - Ds. R. J. Kranen van het spitsuurverbod en dat advies fietsstrook. Deze maatregelen heeft het college met het nieuwe moeten er voor zorgen dat er verkeersbesluit overgenomen. PROTESTANTSE GEMEENTE ‘DE SCHOOF’, CHRISTENGEMEENTE DE BOVENZAAL, VRIEZENVEEN minder hard gereden wordt. “Dit De nieuwe maatregelen worden Zo 10 feb 10.00 uur - Geen opgave is de uitkomst van een intensief DAARLERVEEN uitgevoerd nadat de officiële overleg Zomet betrokkenen”, legtA. Bos 10 feb 9.30 uur - Ds. M. beroepsprocedure is afgerond. verantwoordelijk Zo 10 febwethouder 19.00 uur Johan - Ds. M. A. Bos

Verkoop afgeschreven PAROCHIE RK KERK, VROOMSHOOP / GEERDIJK Za 9 materialen feb 19.00 uur - G. Legtenberg bibliotheek van GEREFORMEERDE KERK ‘DE BRON’, WESTERHAAR Wierden en Enter Zo 10 feb 9.30 uur - Ds. G. Zijl WIERDEN/ENTER – Koop nu voor een zacht prijsje boeken die HERVORMDE GEMEENTE, WESTERHAAR niet9.30 terug Zo 10jefeb uurhoeft - M. te B. brengen. Plette voor onderweg of op Zo 10Ideaal feb 19.00 uur - D. Wolters vakantie.

De afgelopen maanden zijn uit BAPTISTENGEMEENTE WESTERHAAR de collectie van de bibliotheken Zo 10 feb 10.00 uur - Geen opgave in Wierden en Enter diverse materialen afgeschreven. Het betreft boeken, maar ook dvd’s en tijdschriften voor jong en oud. Alles is nog in goede staat, maar is al een tijd niet meer uitgeleend of heeft plaats moeten maken voor nieuwere titels.

Boeken kun je al kopen voor vijftig cent per boek of koop meteen vier stuks voor een euro. “We kunnen niet alle materialen tegelijk neerleggen, maar vullen steeds aan. Dus kom gerust vaker langs”, aldus een woordvoerder van de bibliotheek. De verkoop is tijdens de openingsuren van de bibliotheken. Deze zijn te vinden op de site van de bibliotheek (www. bibliotheekwierden.nl). De actie loopt tot eind februari.

GEMEENTE GODS AADORP, AAKERK Zo 10 feb 19.00 uur - Vaste gastsprekers

GEREFORMEERDE VRIJGEMAAKTE KRUISKERK, DAARLERVEEN Zo 10 feb 9.30 uur - Ds. H. J. Visser Zo 10 feb 14.30 uur - Ds. R. L. Kramer

GEMEENTE/

Colofon

ST R E E K W IJ Z E R

ONTMOETINGSKERK, UITGEVER: Kerkdiensten in de gemeente GEREFORMEERDE VRIEZENVEEN Heinink Media

Gereformeerde Kerk Wierden

10 februari 09.30 uur Ds. K. Benard 10 februari 10.00 uur Ds. P. W. DAARLE Dekker HERVORMDE GEMEENTE, 10 februari Dekker Zo 10 feb19.00 9.30uur uur Ds. - Ds.P.E.W. J. Prins Zo 10 feb 15.00 uur - Ds. E. J. Prins

Hervormde Kapel Wierden

10 februari 10.00 uur Ds. P. Dekker GEREFORMEERDE KERK, DAARLE Zo 10 feb Dorpskerk 9.30 uur - Ds.Wierden B. J. Heusinkveld Hervormde Zo 10 feb09.00 15.00 uurDr. - Ds. B. Immink J. Heusinkveld 10 februari uur F. G. 10 februari 10.45 uur Dr. F. G. Immink 10 februari 18.45 Ds. H. J. Donken PAROCHIE RKuur KERK, VRIEZENVEEN Za 9 feb

19.00 uur - Pikkemaat

Hervormde Kerk Hoge Hexel

10 februari 09.30 uur Ds. H. J. Donken HERV. GEMEENTE/GROTE KERK, VRIEZENVEEN 10 februari 15.00 uur Dr. F. G. Immink Zo 10 feb 9.30 uur - Prop. R. Fokkert

Hervormde Kerk Enter

10 februari 09.30 uur Ds. G. A. Schreuders 10 februari 18.50 uur Ds. R. J. Kranen

Gereformeerde Kerk Enter

10 februari 09.30 uur Dr. M. G. de Vries-Smelt 10 februari 19.00 uur Ds. A. A. van der Spek

Reggestroom Enter 10 februari 10.30 uur

Ichtus Baptistengemeente Taborkerk Wierden 10 februari 09.00 uur Harold Velten 10 februari 11.15 uur Harold Velten

Katholieke Kerk Wierden

9 februari 19.00 uur Eucharistieviering Vormselviering

Katholieke Kerk Enter

9 februari 19.00 uur Eucharistieviering

Zo 10 feb 9.30 uur - Drs. J. Willems-Hammink info@dewiezer.nl Eurowerft 3, 7591 Zo 10 feb 11.15 uur - Time Out DE Denekamp

T 0541 - 35 59 74 M 06 - 30 02 65 15 06 - 25 09 77 96 HERSTELD M HERVORMDE GEMEENTE, VRIEZENVEEN

Zo 10 feb 9.30 uur - Ds. IJ. R. Bijl VERSPREIDING: Zo 10 feb 14.30 uur - Ds. IJ. R. Bijl

Oplage 16.800 exemplaren. Verspreiding in Wierden, Enter, Bornerbroek, Hoge Hexel, Notter, Zuna, Aadorp, Rectum, Ypelo en PINKSTERGEMEENTE JERUËL, VRIEZENVEEN Windmolenbroek (Almelo).

Zo 10 feb 10.00 uur - Dhr. N. F. Hinsenveld

OPGAVE ROUW- EN FAMILIEBERICHTEN: Info@heininkmedia.nl HERVORMDE KERK, BEERZERVELD T 0541 - 35 59 74

Zo 10 feb 10.00 uur - Geen opgave Zo 10 feb 19.00 uur - Geen opgave REDACTIE: Simon Dirks redactie@dewiezer.nl M 06 - 16 12 26 17

ADVERTENTIEVERKOOP & MEDIA ADVIES: Patrick Heinink info@dewiezer.nl T 0541 - 35 59 74 M 06 - 30 02 65 15

DRUK: Drukkerij van Barneveld KRANT NIET ONTVANGEN? Neem contact op met Heinink Media Ga naar dewiezer.nl 06 - 83 16 72 31 De krant wordt dan alsnog bij u bezorgd.

De uitgever is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste vermeldingen van gegevens. Op onze artikelen en foto’s rust een copyright. Artikelen en foto’s uit deze krant mogen nimmer zonder toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt.


maakt het verschilhmoeotl de gewone sportsc nu GRATIS

Wierden Rijssen Nijverdal Tubbergen Oldenzaal Hengelo Haaksbergen Borne

Persoonlijke coaching!! kennismaken Afwisselender door de variatie Corpus Sneller, slechts 35 minuten m lon clubs Veiliger, door de automatische instellingen www.corpusmilonclubs.nl Effectiever, door de excentrische weerstand

Lees deze krant ook online

www.dewiezer.nl

Wandelvereniging Ambulare organiseert 'snerttocht'

Verzamelaarsvereniging organiseert weer ruilavond voor voetbalplaatjes

WIERDEN

– De Wierdense wandelvereniging Ambulare houdt op zaterdag 9 februari de – inmiddels – traditionele Snerttocht. De wandeling heeft deze naam gekregen, omdat voor de deelnemers aan het eind van de route een verse kop, gratis snert klaar staat.

WIERDEN - De Culturele Vereniging Voor

Verzamelaars (CVVV) organiseert voor de tweede keer in korte tijd een ruilavond in Wierden. De eerste avond, eind januari, was een groot succes. Maak je verzameling voetbalplaatjes compleet en kom op dinsdagavond 12 februari tussen 18.30 uur en 19.30 uur naar 't Oosterhoes (bij 't Wedervoort) aan de Dahliastraat te Wierden.

Wandelen is één van de meest beoefende sporten in Nederland. De wandelsport verjongt, innoveert en ontwikkelt nieuwe wandelvormen. Wandelen is bovendien laagdrempelig, veilig, op alle niveaus te beoefenen en toegankelijk voor alle doelgroepen. En juist daarom – en om de verschillende soorten wandelaars te bieden wat zij zoeken en op een verantwoorde manier in beweging te komen én te blijven – kan een wandelvereniging belangrijk zijn. Daarom houdt Ambulare aankomende zaterdag haar traditionele snerttocht. De afstanden van deze wandeltocht variëren van vijf tot tien, vijftien en twintig kilometer. De route voert door het prachtige buitengebied van Wierden, zoals het recreatiepark 'Het Lageveld', Landgoed de Barkel, het Wierdense veld en Hoge Hexel. Na afloop is er voor iedere deelnemer gratis een kop snert.

Net als de eerste avond in januari is het weer mogelijk om de collectie compleet te krijgen door te ruilen. In samenwerking met Albert Heijn Wierden wordt deze avond georganiseerd. Behalve het ruilen van plaatjes laten verschillende clubleden ook andere verzamelingen zien.

“ SAMEN STAAN WE NOG STERKER TEGEN MS!” “ SAMEN STAAN WE NOG ALEX VAN DER ZOUWEN STERKER -KRAANTJE PAPPIE- TEGEN MS!” ALEX VAN DER ZOUWEN AMBASSADEUR -KRAANTJE NATIONAALPAPPIEMS FONDS AMBASSADEUR NATIONAAL MS FONDS

De starttijden van de verschillende afstanden zijn niet gelijk. Deelnemers van de twintig kilometer kunnen starten tussen 9.00 uur en 10.00 uur, vijftien kilometer tussen 9.00 uur en 11.00 uur en de tien en vijf kilometer tussen 10.00 uur en 11.00 uur. Deelname bedraagt vier euro; leden van de KWBN betalen drie euro. Startlocatie is de kantine vande Wierdense Tennisvereniging Beukersweide op Sportpark het Lageveld aan de 2e Lageveldsweg.

MSCOLLECTE.NL MSCOLLECTE.NL

=

=

e

HOERA! ONZE 300 WINKEL IS OPEN! MAX. 6 STUKS PER KLANT

Douwe Egberts snelfilterkoffie

Vers uit eigen oven!

2 pakken à 250 gram alle combinaties mogelijk

2 STUKS

5.74 9.24

3.

99

Beenham

naturel of honing-mosterd

M 100 GRA

1.03 1.08

0.

69

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 4 t/m zondag 10 februari 2019. Week 06. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Wierden

Hexelseweg 35

Coop roomboter appeltaart

per stuk ca. 5/6 personen

NG I T R O K 50%

4.10

2.

05

Alle verse vis

NG* I T R O K 25%

bijv. zalmfilet zonder huid pak 275 gram

7.00

5.

25


WELLENWEE

Historisch potje met Wierdens vet

Een uniek potje met vet uit vervlogen tijden. Oud-inwoner van Wierden, Arjan Brian, vond het historische object in zijn werkplaats. Het blikje stamt uit de beginperiode van het huidige concern Kroon Oil, toentertijd nog gevestigd in Wierden en onder de hoede van familie De Haas. Het potje 'Prima Ledervet' maakt het hardste leder zacht en waterdicht en blijft in de winter en zomer gelijk, zo is te lezen op het etiket. Arjan heeft laten weten het vetpotje te schenken aan de Historische Kring Wederden. Theo Pigge is blij met het unieke materiaal en duikt de boeken in om de exacte gegevens te achterhalen.

Voorleesfeest! Op onze peuterspeelzalen houden we het voorlezen hoog in het vaandel, omdat het zó belangrijk is voor de taalontwikkeling van de peuter. We lezen vaak voor in de leeshoek, lekker knus op de bank, met een klein groepje peuters.

Hoop op Zegen stopt na kleine eeuw en geeft afscheidsconcert

Vaker hetzelfde boekje voorlezen is helemaal niet erg, sterker nog, heel goed zelfs omdat de kinderen door herhaling leren. Zij zullen het verhaal na gaan vertellen of na spelen, hoe leuk is dat! En door het luisteren, vertellen en spelen, leren zij nieuwe woorden. De leidsters van De Boomgaard, Dikkie Dik, Robbedoes en De Schatkist grijpen een landelijk initiatief zoals de Nationale Voorleesdagen dan ook met beide handen aan om het voorlezen weer even extra onder de aandacht te brengen. Op woensdag 23 januari begonnen de voorleesdagen en daarom lazen we de kinderen vol enthousiasme voor uit het boek ’Een huis voor Harry’. Dit is een prentenboek over een dikke huiskat die liever binnen blijft, maar op een dag tijdens het buitenspelen verdwaalt en op zoek gaat naar zijn eigen huis... De peuters van de woensdaggroepen van De Schatkist en De Boomgaard zijn deze woensdag samen met hun juffen en papa of mama (of oma) op bezoek geweest in de bibliotheek, waar het een echt voorleesfeest was. Ze hebben genoten van het verhaal van Harry, dat werd verteld door de burgemeester. Het verhaal werd gezongen en gespeeld bij de muziekjuf. De schmink-clown gaf degenen die wilden een mooie kattentatoeage en er was tijd voor een kleurplaat bij de ranja. Kortom, een erg geslaagde ochtend. De peuters die niet naar de bibliotheek gingen werden verrast door een medewerkster van de bibliotheek op de peuterspeelzaal, in hun eigen groep. Zij vertelde hen de avonturen van Harry aan de hand van prachtige grote vertelplaten en de kinderen (juffen ook trouwens) hingen aan haar lippen! En zo blijkt maar weer, voorlezen is een feest voor iedereen! Marianne Pekkeriet Stichting De Welle 0546 – 57 16 93

WIERDEN – Het leden van het koor Hoop op Zegen geven de pijp aan Maarten. Na 98 jaar wordt het koor opgedoekt; nog één keer wordt grootst uitgepakt en wel met een afscheidsconcert met medewerking van het Enschede’s Byzantijns Kozakkenkoor. Na 98 zangjaren houdt het koor Hoop op Zegen op te bestaan. “Na vele mooie en goede jaren hebben we besloten om te stoppen. Belangrijktste reden daartoe is de terugloop van het aantal leden”, aldus een woordvoerder van het koor. “We hebben vele vele hoogtepunten gekend, waar menig koorlid nog met plezier aan terug denkt. Daarom hebben we ook besloten om het opheffen van het koor niet ongemerkt voorbij te laten gaan. We geven nog één keer een mooi en gevarieerd afscheidsconcert onder leiding van Henk Linker!” In de Gereformeerde kerk aan de Spoorstraat te Wierden wordt op zaterdag 9 februari het afscheidsconcert gegeven. Liefhebbers kunnen dan nog één keer genieten van het optreden van het koor Hoop op Zegen, waarbij

het bekende Enschede’s Byzantijns Kozakkenkoor met hun dirigent Paul Kempers als gastkoor gaat optreden.Op de lessenaars liggen werken in diverse talen waaronder 'Näher, mein Gott zu dir', dat gezongen is bij het zinken van het schip Titanic en nummers uit het oratorium 'Jezus op aarde' van Marco den Toom. De solostukken worden gezongen door sopraan Valeria Boermistrova, de muzikale begeleiding is in handen van Jan Willem Timmerman op het orgel en de trompettisten Stephen Willink en Laurens van Bart. Het concert begint om 19.30 uur, maar de kerk is al vanaf 19.00 uur open. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om dit gratis concert bij te wonen. Tijdens het concert is er wel een collecte ten bate van de Stichting Hope4Kids.

Geniet van een wijklunch en kom samen lunchen in het Oosterhoes WIERDEN – Ontmoet (nieuwe) mensen uit de buurt; eet eens mee tijdens de gezamenlijke maaltijd in 't Oosterhoes. Iedere week bereidt de plaatselijke slager Berend Hoff een verse en gezonde driegangenmaaltijd. De vrijwillige gastvrouwen zorgen voor een gezellige sfeer en een prima bediening.

Bezoekadres: Gemeentehuis Wierden Pouliestraat 3 7642 EB Wierden Bezoek/postadres: Dokter G.H. Beensweg 21 7642 CH Wierden

Iedere derde donderdag van de maand inspireert Hoff zijn menu op een thema. Iedereen is welkom. De maaltijd start om 12.00 uur (inloop vanaf 11.45 uur) en de kosten zijn 8,50 euro per persoon. In de maand februari wordt bovendien een uitstapje naar Duitsland gemaakt. Het is het land van de Moezel, de Eifel, prachtige kastelen, mooie steden maar ook een land wat bekend staat om bier en eten. Schnitzel, Bradwurst, Kartoffeln, Stüdeln en Schwarzwalderkirch. nze Oosterburen weten wel

wat lekker is! Reserveer gauw een plekje aan tafel en geniet van deze Mahlzeit die op donderdag 21 februari genuttigd kan worden. Reserveren voor de buurtlunch is noodzakelijk en is mogelijk tot en met 18 februari. Neem hiervoor contact op met Stichting De Welle. Eventuele dieetwensen of vervoersproblemen kunt u doorgeven. Contact opnemen met Stichting De Welle kan telefonisch 0546 – 57 16 93 of via de e-mail maatwerkwierden@stichtingdewelle.nl.


Vers in Wierden

Hengelo/Monte Castelo (Portugal)| In één week een nieuwe start maken, gezond eten en bewegen onder de Portugese zon. Gea van Wisdijk start binnenkort met deze nieuwe vorm van onthaasten. Een voedingsdeskundige en een sportconsulent helpen die week mee. Een nieuw concept waarvoor nu al veel belangstelling is. Het verschil tussen wie je bent en wie je wilt zijn, is wat je doet De weken worden verzorgd van vrijdag tot vrijdag en de vliegtickets naar Porto moet men zelf boeken. De gasten worden wel opgehaald van het vliegveld. In het complex zijn vier kamers gevestigd. Nieuw is dat er ook Koepeltenten worden geplaatst, die een prachtig vrij uitzicht op het dal hebben. In totaal heeft men nu 9 kamers die allemaal voorzien zijn van een eigen toilet en douche ruimte. Gea opent eind april met familie en vrienden haar Quinta en vanaf 10 mei komen de gasten. “We hebben nu al boekingen binnen, dus een ik ben dol enthousiast en ik heb Hengelo/Monte Castelo (Portugal) In één week nieuwe start maken? Ja,er erg veel dat kan Geaom van Wisdijk in Portugal, gezond eten enmotto bewegen detussen wie je Gooi hetbijroer zin in. Mijn is ‘Hetonder verschil Portugese zon.jaar Gea startyour binnenkort Een Gea richtte vorig Restart Energy BV met op, deze bentnieuwe en wie vorm je wilt van zijn,onthaasten. is wat je doet’, en met voedingsdeskundige en tevens sportconsulent helpen deze week mee. Een nieuw een droom die werkelijkheid werd. Naast een deze week kun je het verschil maken”. (WA) concept waarvoor nu al veel belangstelling is. opleiding tot individueel trajectbegeleider is Gea ook Hengelose trainer en coach. Zejaren heeft zwemlessen De Gea is geleden opgegezoek geweest naar een dergelijk maar ven en aerobiclessen verzorgd. initiatief, Ze droomde ervond dat nergens. Ze heeft ruim 30 jaar van om mensen een nieuwe start te laten maken, ervaring als maatschappelijk werkster bij te motiveren en te inspireren. het mensen roer om gemeenten. Dagelijks komt“Gooi ze met in contact en ziet hoeveel mensen kampen naar een gezondere leefstijl. Dat is niet denken met maar vermoeidheid doen”, vindt ze. en lusteloosheid die in De Hengelose Gea is jaren geleden op zoek geweest naar een dergelijk initiatief, maar vond dat nergens. Ze werkte toen al ruim 30 jaar als maatschappelijkwerker. In haar praktijk ziet ze dagelijks hoeveel mensen kampen met vermoeidheid en lusteloosheid die in een vicieuze cirkel belanden. Aanvankelijk probeerde ze iets in Nederland op te zetten maar dat lukte niet. “Ik ben toen verder gaan zoeken en vond uiteindelijk een mogelijkheid in Portugal. Eerst keek ik wel op tegen het financiële risico maar nadat ik veel positieve reacties kreeg heb ik toch deze grote stap maar genomen” aldus de 59-jarige Gea.

Restart your Energy, ‘weekje puur gezond eten, bewegen en relaxen op onze Quinta in Portugal’.

1/4 pagina

14 cm breed x 20 cm hoog

wekelijks: € 85,1 x in de 2 weken: € 90,1x in de maand: € 95,-

een vicieuze cirkel belanden. Aanvankelijk probeerde ze iets in Nederland op te zetten maar dat dat leek niet de juiste formule. Vol programma “Ik ben verder gaaninzoeken en vond De gastentoen worden verwacht het Noorden van uiteindelijk een mooie mogelijkheid in Portugal, in een Portugese wijnboerderij ofwel Portugal. Eerst keek ik wel op tegen het een Quinta.risico Dezemaar is gelegen Na aanfi nanciële nadatinikRossas. veel positieve reacties kreeg heb ik toch dezeengrote stap komst volgt er een intake gesprek, een Body maar genomen” aldus de 59- jarige Gea.

Analyse. Daarna gaat het sport- en activiteitenprogramma van start Gooi het roer om op een niveau dat voor iedereen haalbaar is. Gestart wordt met steviGea richtte vorig jaar Restart youreen Energy BV op, een droom die werkelijkheid werd. ge wandeling, een licht ontbijt, yoga, aerobics, Naast een opleiding, maatschappelijk werk pilates, bodyshape. De lessen worden met zorg en individueel trajectbegeleider is Gea ook samengesteld door sportdocent Josien Godding. trainer en coach. Ze heeft zwemlessen gegeven aerobiclessen Ze Verder is eren wellness, waaronder verzorgd. het verwarmd droomde ervan om mensen nieuwe start zoutwaterbad, whirlpool, saunaeen en sportzaal. De te laten maken, te motiveren en te inspireren. lunch enhet het diner door een kok ver“Gooi roer wordt om naar eeneigen gezondere leefstijl. zorgd. Dat is niet denken maar doen”, vindt

Vol programma

De gasten worden verwelkomt in Portugal in een Portugese wijnboerderij ofwel een Quinta. Deze is gelegen in Rossas, Vieira do Minho. Een dag na aankomst volgt er een intake gesprek, en kunt gebruik maken van een Body Analyzer. Daarna gaat het sporten activiteitenprogramma van start op een niveau dat voor iedereen haalbaar is. Gestart

500 gr

1/8Mineola’s pagina 10 voor

De weken worden verzorgd van vrijdag tot vrijdag .Transfer is geregeld vanaf vliegveld Porto naar de Quinta v.v.

Lezers, 10% korting

In de Quinta zijn vier zeer ruime slaapkamers gesitueerd. Twee appartementen in het Wilt u zelf allen ook een gezonde start maken dat gastenhuis, voor zien van inloopdouche enkan, toilet. Tevens zijn er drie koepel u als lezer van deze krant krijgt bijtenten, een genaamd shelters metkorting een oppervlakte boekingdome 10% korting. Deze is geldig van 30m2 eveneens voorzien van toilet en als u boekt voor 1heeft mei 2019. dient hier-die douche. In totaal men 9U kamers allemaal voorzien van een eigen toilet voor wel even zelfzijn contact op te nemen meten douche ruimte. Gea , zie www.restart-your-energy.nl voor Gea opent eind april met familie en vrienden haar Quinta en vanaf 10 mei komen de gasten. “We hebben nu al boekingen binnen, dus ik ben dol enthousiast en ik heb er erg veel zin in. Mijn motto is ‘Het verschil tussen wie je bent en wie je wilt zijn, is wat je doet’, en met deze week kun je het verschil maken”.

14 cm breed x 10 cm hoog Macaroni schotel 400 gr

....................................................................

€ 2,99

wekelijks: Komkommer room salade€ 65,200 gram € 1,79 1 x in de 2 weken: € 70,1x in de maand: € 75,....................................................................

Vleeswarenkoopje 100 gram gebraden fricandeau + 150 gram leverworst

1/16 pagina

14 cm breed x 5,5 cm hoog

optreden is maandag 4 februari 2019 en begint REE in de bieb om ST 12.30 totK13.30 uur.

W IJ Z E R

295

samen

Trots van de Keurslager onze eigengemaakt Erwtensoep

wekelijks: € 45,1 x in de 2 weken: € 50,-595 van de week 1x in de maand: €maaltijd 55,zuurkoolschotel per liter

alle prijzen zijn excl. btw.

ur gezond eten, bewegen en relaxen op onze Quinta

295

250 gram

Special

Keurslagerkoopje

Gepaneerde varkensschnitzels Elke 4e gratis

Opgave niet nodig, vrije gift welkom. 250 gram

11 se pte mbe r 2013-we e k 37

€ 3,99

..................................................................

Aanbiedingen zijn geldig van 04-02 t/m 09-02

Lunchpauze-poëzie in bibliotheek Hengelo

Het thema 'Vrijheid' in het kader van de Nationale Week van de Poëzie wordt veelzeggend vertolkt, zowel door singer-songwriter Wouter Muller als door de dichters van het collectief. Het

€ 0,99

...............................................................

Rijssensestraat 2 Wierden 0546-570804 uwgroentemanwierden@hotmail.com

wordt met een stevige wandeling, een licht ontbijt, yoga, aerobics, pilates, bodyshape. De lessen worden met zorg samengesteld door sportdocent . Verder is er wellness, waaronder het verwarmd zoutwaterbad, Wilt u zelf ook een gezonde start maken dat whirlpool, sauna en sportzaal aanwezig. De kan, u als lezer van deze krant krijgt bij een lunch en het diner wordt doorMuller een eigen kok Hengelo | Zanger Wouter 'Schakels van Smaragd' treedt met zijn hartverboeking 10% korting. Deze korting is geldig verzorgd. u boekt voor 1 mei te 2019. U dient hier wel warmende songs op in de bibliotheek vanals Hengelo. Dit staat gebeuren tijdens even zelf contact op temaar nemen met Gea , zie de Lunchpauze-poëzie het 'Niet Zwichten Dichten'. Het verschil tussen wie je bij bent enDichterscollectief wie je wilt hiervoor www.restart-your-energy.nl zijn, is wat je doet

rt your energie

Gesneden spitskool

alle prijzen zijn excl. btw.

alle prijzen zijn excl. btw.

ze.

!!! ACTIES VAN DE WEEK !!!

385

Love Handles

195

100 gram

S T R E E K K R A N T V O O Rtrots W I E van R D Ede N , keurslager ENTER, AADORP EN WINDMOLENBROEK

Gebraden spareribs vooreigengemaakt maandag 10.00

Aanbiedingen graag doorgeven uur. Dan staat de advertentie op woensdag in de krant250 gram 375 Keurslager Berend Hoff Binnenhof 5 7642GW Wierden 0546576029 info@berendhoff.keurslager.nl www.berendhoff.keurslager.nl

info@heininkmedia.nl - tel. 0541355974 aanbieding geldig van 4-2 t/m 9-2


Wout Droste spoort kinderen Sjaloomschool aan tot lezen

Kunstwerken van Arjen Kunst voor eerste keer geëxposeerd WIERDEN – In de hal van zwembad De Kolk te Wierden zijn de komende weken schilderwerken van Arjen Kunst te zien. In de Wiezer van vorige week stond per abuis een verkeerde achternaam vermeld.

Arjen heeft ten gevolge van een auto ongeluk in 1997 zodanig hersenletsel opgelopen dat hij zijn oude beroep als metselaar niet meer op kon pakken. Sindsdien is hij aangewezen op begeleiding in zijn dagelijks bestaan, woont in een woonvoorziening en volgt dagbesteding bij InteraktContour. Naast een aantal andere activiteiten komt hij een deel van de week naar het schilderatelier om daar, zoals hij het zelf zegt, “lekker te schilderen op mijn manier en omdat ik het gewoon leuk vind”.

WIERDEN – Op de Sjaloomschool in Wierden is op maandag 4 februari het officiële startsein gegeven voor het nieuwe project 'Scoor een boek!'. Dit is een leesbevorderingsproject van de bibliotheek van Wierden in samenwerking met voetbalclub Heracles Almelo en de gemeente Wierden. Speciaal hiervoor bracht Heracles-speler Wout Droste een bezoek aan groep zes. De meeste leerlingen waren speciaal in een sportshirt naar school gekomen. In totaal gaan bijna tweehonderd leerlingen van groep vijf, zes en zeven de komende tien weken zoveel mogelijk boeken lezen in het kader van 'Scoor een boek'. Ook de kinderen de Wierdense basisschool doen daar aan mee. Elk jaar verbindt een speler van Heracles Almelo zich aan het project, vanuit de gedachte dat een lezende voetballer tot de verbeelding van de leerlingen spreekt. In een videoboodschap vertelt de speler de klas over het project en maakt hen enthousiast om zelf (boeken) te gaan 'scoren'.

de klas gaat het gezin op een poster bijhouden hoeveel boeken er zijn (voor)gelezen. Na tien weken maken de bibliotheek van Wierden en Heracles Almelo in samenwerking met de gemeente Wierden tijdens een spetterende, sportieve afsluiting bekend hoeveel boeken er dit jaar gelezen zijn: op school en thuis.

Dit jaar worden de leerlingen via videoboodschappen aangemoedigd door Heracles Almelo-speler Wout Droste. Na tien weken lezen sluiten de leerlingen het project sportief af op acht locaties in de provincie. Dit jaar worden ook de gezinnen van de deelnemende leerlingen en leerkrachten opgeroepen om thuis boeken te gaan ‘scoren’. Het hele gezin mag meedoen: jong en oud. Net als in

Prachtige winterse zonsondergang

Hij vervolgt: “Het leek me altijd al leuk om te schilderen, want dan kan ik doen wat ik zelf wil, het is ontspannend. Ik schilder over de realiteit van dingen en probeer dat zo goed mogelijk weer te geven, op mijn manier. Maar door mijn geheugenproblemen weet ik niet altijd wat of hoe ik iets moet schilderen. Ik krijg daar dan hulp bij, ook bij het mengen van kleur, hoewel me dat steeds beter afgaat. Soms herinner ik me hoe ik een bepaalde kleur moet maken, of hoe ik een bepaalde vorm moet tekenen. Vaak zoek ik plaatjes die mij aanspreken en gebruik ze als houvast. Eerst teken ik met houtskool op het doek, ik probeer het zo realistisch mogelijk weer te geven en schilder graag in dikke lagen, dat vind ik mooi.” In het verleden heeft Arjen al aan diverse groepsexposities meegedaan. Dit is zijn eerste solo-expositie. Het werk is de komende weken te zien tijdens openingstijden van het zwembad.

Netwerkcafé voor starters en zzp’ers uit

gemeente Wierden WIERDEN – ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) en de gemeente Wierden, Hellendoorn en Almelo organiseren op maandag 11 februari een netwerkcafé voor startende ondernemers en zzp’ers. In de foyer van het ZINiN theater in Nijverdal kunnen starters en zzp’ers elkaar ontmoeten, ervaringen delen en kennis opdoen. Het netwerkcafé is van 19.00 uur tot 21.30 uur. Wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis van de gemeente Hellendoorn opent het café, waarna Betsy Diender-Lohuis haar ervaringen als zzp’er deelt. Er is een korte kennismaking met ROZ en het nieuwe online platform voor Twentse starters www.startenintwente. nl. Op StarteninTwente.nl staat allerhande informatie voor starters en er is de mogelijkheid om in contact met andere starters en ondernemers te komen. Kennis kunnen de starters en zzp’ers ook opdoen in één van de twee powersessies naar keuze: Social media door Nietzelfdoen.com of Marketingkaarten door ROZ en InnoValor. Uiteraard is er na het programma volop gelegenheid om te netwerken met andere starters en zzp’ers en in gesprek te gaan met ROZ en de gemeenten. Deelname is gratis. Aanmelden kan via www.rozgroep.nl/netwerkcafé, info@rozgroep.nl of telefonisch via 074 – 241 5100.

STRE E K W IJ Z E R

Wilt u ook graag optimale aandacht voor uw folder? Verspreid dan uw folder of flyer met ‘De Wiezer’ wekelijks op woensdag/donderdag Voor meer informatie: 0541-355974 of mail naar info@dewiezer.nl Arie Egberts wist afgelopen zondag vanaf de Lage Eggeweg richting de Hexelseweg een prachtige zonsondergang in Wierden vast te leggen


Laatste 'Fijn Leven' in huidige vorm, maar er komt vervolg WIERDEN/ENTER – Voor de vijfde en vooralsnog laatste keer krijgt een deel van de inwoners van de gemeente Wierden in de leeftijd van 67 jaar tot 78 jaar een vragenlijst in de bus. Dit in het kader van het project 'Fijn Leven'. Wijksaam en Stichting De Welle trekken hierin samen op, om vroegtijdig mogelijke problemen te signaleren en de kwaliteit van leven zo lang mogelijk zo hoog mogelijk te houden. Middels de vragenlijst wordt getracht inzicht te krijgen in zowel de fysieke (on) mogelijkheden, maar ook de cognitieve en sociale aspecten. Door de zeer uitgebreide lijst wordt inzicht gecreëerd in de mate van leven en welzijn van ouderen in genoemde leeftijdscategorie. Dit zijn vaak de mensen die nog niets mankeren, maar na enkele jaren juist wél in de lappenmand terecht kunnen komen. “We doen dit nu voor de vijfde keer; als iemand bijvoorbeeld drie jaar terug deze lijst ook heeft ingevuld en er toen als vitaal uitsprong, kan hij of zij nu bijvoorbeeld in de categorie 'kans op kwetsbaarheid' of zelfs 'kwetsbaar' terecht komen. Er kan veel veranderen en misschien ook wel zonder dat men zich daar bewust van is”, aldus Marieke Huiskes, één van betrokken medewerkers achter dit project. “Het is ook belangrijk om juist de vitale doelgroep goed in kaart te hebben, door hen te informeren en te ontmoeten blijven ze sociaal betrokken en actief. Zo kun je ook tijdig signaleren, mocht iemand van vitaal naar de kwetsbare groep gaan.” Aan de hand van het onderzoek worden kwetsbare inwoners thuis bezocht. Kitty van der Steege van de Welle vult aan: “Het is van belang om sociaal betrokken te blijven, ook als je fysiek beperkt bent. Voor de mensen die nog wel mobiel zijn hebben we in samenwerking met een fysiotherapeut ook een fitheidstest. Die kan gedaan worden nadat de vragenlijst is ingevuld. Let wel, je hoeft niet, het mag. De tekst kan namelijk ook anoniem worden ingevuld en ook een vervolgtraject is niet noodzakelijk. We proberen het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Daarom zijn er ook geen kosten aan verbonden.”

Fijn Leven in andere vorm

Dat het project zijn vruchten af werpt, blijkt uit de cijfers. In 2016 was de start en nu staat de vijfde test op stapel. In totaal zijn er in Wierden ( Noord-West en Oost) en Enter 2535 mensen aangeschreven en daarvan hebben er bijna 1100 gereageerd. De gemiddelde respons ligt daarmee op 43 procent en dat is hoog als je het vergelijkt met landelijke cijfers (rond de 37 procent). “Volgens de planning hebben we in eind maart of begin april de activiteiten van het vervolgtraject, zoals de beweegactiviteit, fitheidstest en huisbezoeken en daarmee wordt dit project dan afgerond”, aldus Van der Steege. “Maar we weten nu al dat er zeker een vervolg gaat komen, al dan niet in een iets ander jasje. We denken aan een mogelijke samenwerking met de huisartsen. Bovendien willen we ook de bewoners van de buitengebieden benaderen. Dat is nu nog niet gebeurd. Wellicht dat we met een vitaliteitsdag in het najaar iets kunnen betekenen. Er zit in ieder geval iets in het vat, want Fijn Leven voorziet in een behoefte.”

Gemeenteraad legt 725.000 euro opzij voor De Touwladder

subtiele accessoires

voor een werelds interieur

WIERDEN – De gemeenteraad van Wierden heeft officieel ingestemd met de 725.000 euro voor het verbouwen van het gebouw van de voormalige basisschool De Touwladder. Vorige week dinsdagavond werd verder zonder morren het besluit door de raad genomen, nadat in de weken er voor regelmatig over de toekomst van het pand is gesproken. Dat het markante pand, eigendom van de gemeente, behouden zou blijven stond al snel als een paal boven water. De toekomstige invulling en de mogelijke kosten voor het verbouwen van het gebouw waren wél reden voor discussie. Toch stonden de neuzen nu allemaal dezelfde kant op en de oude basisschool aan de Schoolstraat in Wierden verbouwd en verduurzaamd worden tot een multifunctioneel centrum.

wereld winkel wierden

marktstraat 11a 0546 574656 www.wereldwinkelwierden.nl

Alle ruimtes zijn inmiddels ingevuld. De buitenschoolse opvang van Columbus Junior maakt nog steeds gebruik van enkele ruimtes en blijft dat ook de komende jaren doen. Nieuw is de kleinschalige dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met

INBRAAKPREVENTIE

INBRAAKWEREND

naschoolse opvang voor kinderen uit het speciaal onderwijs door DieVers. De Wierdense kunstenares Marjanne Stoopendaal neemt intrek in het pand voor workshops en een atelier en het coachingsbedrijf De Poel richt zich op begeleiding en coaching van hoogbegaafden.

TOTALE UITVERKOOP nu tot

70% KORTING op de gehele collec�e

Gespecialiseerd in repara�e, reiniging en onderhoud Vanaf €20,- per m2 Tijdelijk GRATIS bezorging!

Grotestraat 144 | 7607 CX Almelo | 0546 - 818 744 | www.golnari.nl

Daarnaast zijn er plannen voor verduurzaming middels plaatsing van zonnepanelen en verwarming meet een warmtepomp. In augustus is de officiële opening gepland.

AXA / HOPPE NEMEF / IVANA

Geldig van 4 t/m 16 februari 2019, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Grootste speciaalzaak in Noord-Oost Nederland

De aanbesteding van de verbouwing wordt deze maand in gang gezet, zodat in de zomer de klus kan worden geklaard. Er komt onder meer een lift, zodat ook de bovenverdieping voor iedereen toegankelijk is.

hang- & sluitwerk

30% korting

Sleutels bijmaken e elke 3 sleutel GRATIS Cilinders gelijksluitend maken op sleutel is mogelijk T 0548 - 631570

Van Buuren.... meer dan een groothandel

van-buuren.com

Van Buuren Bouwmarkt Wierden, Dikkensweg 24/A


Wijkteams zorgen voor beter welzijn in buurten

Spannende basketbalwedstrijden voor heren en dames van SVZW

De bewoners van de verschillende wijkteams. WIERDEN/ENTER – Leefbaarheid in de wijk is vaak van veel ‘kleinigheden’ afhankelijk. De vier Wijksaam-wijkteams in Wierden houden een vinger aan de pols en zorgen er voor dat het welzijn in de wijk verbeterd wordt. Om de maand komen de wijkteams bij elkaar om klachten, opmerkingen en problemen van wijkbewoners en professionals te bundelen en vervolgens acties uit te zetten. Het wijkteam praat over oorzaken en gevolgen en zorgt voor een basis richting een oplossing bij de verschillende organisaties. Op de foto staan de bewoners van de verschillende wijkteams in de gemeente Wierden. Zij zijn de ogen en oren in de wijk en de schakel tussen de bewoners en het wijkteam. Als zij zich zorgen maken om, of het signaal krijgen dat iemand anders zich zorgen maakt om een bewoner uit de wijk, dan melden zij

dat in het wijkteam. De bewoners zijn van grote toegevoegde waarde in het wijkteam. Zij zorgen ervoor dat de wensen en belangen van andere bewoners gehoord worden en zoeken samen met de professionals naar een oplossing als de situatie hier om vraagt. Voor meer informatie en/of vragen kan contact worden opgenomen met de Wijksaam-coördinatoren, Marieke Huiskes (Wijkteam Oost en Buitengebieden) of Anneke Baan (Wijkteam Enter en NoordWest). Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 0546 – 580 857 of per mail wijksaam@wierden.nl.

Praktijk voor podotherapie, podologie en echografie. Voor al uw voet(gerelateerde)klachten, denk aan hielpijn, voorvoetpijn, peesklachten, rug, knie en heupklachten kindervoeten, reuma en diabetes (ook screening voor de ketenzorg) Wij zijn een enthousiast en gedreven team bestaande uit een registerpodoloog, podotherapeuten, en echografisten. Voeten spelen een belangrijke rol in het voortbewegen van de mens. Wanneer sprake is van een probleem aan uw voeten dan wordt u hierdoor belemmerd bij uw dagelijkse bezigheden. De zorg die wij willen geven heeft als doel om de mensen weer vrijer te laten bewegen. Voor het behoud van deze goede relatie zetten de medewerkers van Podozorg zich iedere dag voor de volle honderd procent in. Wij streven niet alleen naar een goede relatie met onze patiënten, maar ook met de behandelend artsen die hun patiënten naar ons doorverwijzen. Ons beleid is gericht op een multidisciplinaire aanpak van voetproblemen en verbreding van ons producten- en dienstenpakket. Professionaliteit in combinatie met een persoonlijke benadering is de basis waarop wij de voetzorg voor onze patiënten willen organiseren

WIERDEN – De mannen van SVZW basketbal vertrokken op vrijdag 1 februari naar de Diekmanhal in Enschede om het op te nemen tegen Amical Heren 2. Na acht wedstrijden zijn de mannen van Amical nog steeds op zoek naar hun eerste overwinning. Heren 2 van SVZW was niet van plan om daar verandering in te brengen en begon daarom sterk in het eerste kwart. Een strakke verdediging resulteerde in snelle fast-breaks. SVZW nam al snel een voorsprong en bij rust stond er 26-50 op het scorebord in het voordeel van de Wierdenaren. In de tweede helft verslapte SVZW lichtjes, maar het verschil in de score en het niveau tussen de teams was te groot om nog verandering in te brengen. De eindstand na een sportieve wedstrijd was 53 – 80. Zaterdagavond was het de beurt aan beide damesteams van SVZW. Dames 2 mocht de avond aftrappen tegen de dames uit Twello. De Wierdense meiden waren uit op revanche: Zij hadden aan het begin van het seizoen met ruime cijfers verloren van dames 1 uit Twello. Beide teams begonnen sterk, waarbij het eerste kwart gewonnen werd door Twello. De dames uit Wierden wisten zich prima te herpakken, door wat rustiger te gaan spelen en de kansen die hieruit ontstonden te benutten. De ruststand was 20-16 voor de dames uit Wierden. Het derde kwart begon weer sterk voor Wierden en de voorsprong werd uitgebouwd tot tien punten verschil. Ook de verdediging van Wierdense dames stond strak, waardoor Twello tot afstandsschoten gedwongen werd. Helaas voor Wierden wist Twello deze kansen bijna allemaal te benutten en wisten zij hiermee de achterstand in te halen: 29-32 in het voordeel van Twello. Het

was alles of niets voor de Wierdense dames in het vierde kwart, helaas bleven de schoten vallen bij Twello en aan de kant van Wierden wilden de mooie acties en samenspel maar niet tot scores leiden. Na een bloedstollend laatste kwart werd de wedstrijd beslist in het voordeel van Twello: 38 – 45. SVZW kijkt terug op een sportieve wedstrijd, waarin de meiden duidelijk hebben laten zien dat zij gedurende het seizoen als team ontzettend gegroeid zijn. Later op diezelfde zaterdagavond stond er voor Dames 1 een spannende wedstrijd op het programma tegen Peatminers. De teams zijn aan elkaar gewaagd en na een verlies in Vriezenveen hoopte Wierden deze keer op winst. SVZW begon de wedstrijd erg sterk. Met mooie acties en sterk samenspel wisten de dames met een kleine voorsprong van slechts één punt de rust in te gaan. In het derde en vierde kwart namen beide teams om en om de leiding. Met minder dan een halve minuut te gaan en met kleine achterstand scoorde Ruth Manusama een belangrijke driepunter waardoor de wedstrijd in gelijkspel eindigde. Dat betekende: verlenging. Beide teams hadden last van de zenuwen, waardoor de nodige schoten gemist werden. Toch kregen de dames uit Wierden het

Nieuwe bestuursleden zorgen voor vervolg Palmpasenoptocht Wierden

Goed om te weten; onze zorg wordt vergoed uit de aanvullende verzekering, gaat niet van uw eigen risico af. Elke dinsdagavond hebben wij spreekuur van 18.00 uur tot 20.00 uur en vrijdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur bij Health & Beautycorner Wierden, Burgemeester J.C. van Den Bergplein 30 Wierden Voor het maken van een afspraak belt u met; 0546-658551 | e-mail: seinen@podozorg.nl Uw arts kan ook digitaal verwijzen naar ons via zorgdomein, zo kunnen wij u, indien u dat wenst ook bellen voor het maken van een afspraak. Het team van Podozorg Wierden; Wilma Seinen registerpodoloog / echografist Gemma Nijzink Podotherapeut i.o Gijsbert Lalkens Podotherapeut / echografist

De optocht van 2018 krijgt ook dit jaar weer een vervolg WIERDEN – “Yes, de Palmpasenoptocht in Wierden gaat dit jaar door!”, aldus een woordvoerder van het nieuwe bestuur van de Palmpasenoptocht. Afgelopen jaar heeft de huidige organisatie te kennen gegeven het stokje graag over te willen dragen. Dit is gelukt en een aantal enthousiaste inwoners van

Wierden heeft de handen ineen geslagen. De oude en nieuwe garde is al een aantal keren bij elkaar geweest en het belooft ook dit jaar weer een mooie optocht te worden, waarin zeker ook vernieuwing zit. De optocht is dit jaar op zondag 14 april. Binnenkort volgt er meer informatie.


Rijschoolhouder Harmsen vertelt bij PCOB over verkeerssituaties WIERDEN – De PCOB afdeling WierdenEnter houdt op dinsdag 19 februari een bijeenkomst voor haar leden, in het Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat te Wierden. De bijeenkomst bestaat uit twee delen. Voor de pauze worden de jaarstukken over 2018 besproken. Na de pauze is Jan Harmsen, rijschoolhouder uit Daarle, te gast. Hij gaat op een informele wijze een aantal verkeerssituaties uit de gemeente Wierden bespreken. Traditioneel wordt afgesloten met een broodmaaltijd, waarvoor opgave gewenst is. Dat kan bij voorzitter Jenny Plaggenmarsch. De kosten bedragen 7,50 euro per persoon. De bijeenkomst begint om 14.30 uur.

Uitslagen SV Mat-Ador WIERDEN – Een overzicht van de uitslagen van schaakvereniging Mat-Ador van de interne competitie, ronde 19, gespeeld op donderdag 31 januari. Bert Hospers - Peter Brouwer ½-½ Bert van Kootwijk - Wim van Broekhoven 1-0 Jaap Dijkstra - Pelle Mug ½-½ Frans Kuizenga - Theun Speelman 1-0 Bennie Vlaskamp - Jaap de Boer 1-0 Herman Harleman - Herman Minkjan 1-0 Herman Boers - Abd Ozzo ½-½ Rinse van der Heij - Tim Langkamp 1-0 Gassan Abo Nbbout - Rinus Marteijn 0-1 Gerhard Woolderink - Henk Luiten 1-0

MEGA WINWEKEN WIN IEDERE WEEK FANTASTISCHE PRIJZEN

Uitslagen Damclub WIERDEN – Bij de Damclub Wierden zijn op dinsdag 29 januari voor de onderlinge competitie de volgende wedstrijden gespeeld: F. Niezink – E. Veneman 2-0 G. Woolderink – M. Groot Baltink 2-0 H. Pierik – H. ten Cate 0-2 H. Veneman – G. Groot Baltink 2-0 H. Veneman – M. den Hartogh 2-0 J. Veneman – J. Oude Vrielink 1-1 J. Schuttevaar – M. Dollen 0-2 De kop van de ranglijst ziet er als volgt uit: 1. H. Veneman, 654 punten uit 16 wedstrijden 2. F. Niezink, 586 punten uit 16 wedstrijden 3. M. Dollen, 465 punten uit 15 wedstrijden 4. G. Woolderink, 390 punten uit 15 wedstrijden 5. J. Vos, 362 punten uit 11 wedstrijden

1 T/M 28 FEBRUARI ENSCHEDE

19 oktober en vrijdagvrijdag 29 en zaterdag 30 Vrijdag 11 12 juni mei zaterdag 20 oktober

anno 1884 anno 1884

d r e e d n a WIJ egar DE PRIJZEN... GBEVRIEZEN ! s j i r p VRIJDAG 8 a & ZATERDAG 9 FEBRUARI e de la gst

UKrone wilt van accountantskantoor Accountants stoptwisselen? ermee! Lekker slapen. De normaalste zaakslapen. Lekker De normaalste zaak van de wereld. anno 1884

anno 1884

vrijdag 29 Vrijdag 11 en zaterdag 30 12 juni mei

d r e e d n a r a g Ge ! s j i r p e t s g de laa

van de wereld.

anno 1884

Is er een heel goed alternatief,

Lekker slapen. De normaalste zaak van de wereld.

anno 1884

Lekker slapen. De normaalste zaakslapen. Lekker De normaalste zaak van de wereld.

JAZEKER... van de wereld.

Lekker slapen. De normaalste zaak van de wereld.

Boxspring vlak 1995,€ 1395,Elektrisch verstelbaar

Elektrisch alle maten* Vlak BOX verstelbaar Speciale IJSPRIJZEN1395,div. showroommodellen elektrisch € 1995,1995,SPRING en ledikanten met hoge alle maten* Vlak kortingen 1395,SET tot wel Compleet uitgerust

• Ventilerende koudschuim topper met afneembare luxe hoes • 5 zone pocketvering matras met 2uitgerust hardheden Compleet • Draadloos elektrisch verstelbaar • Ventilerende koudschuim topper met afneembare • Luxe achterwand luxe hoes • Hoogwaardige meubelstof

alle maten*

Voor de verwerking van uw volledige financiële administratie – BTW, alle maten* Opslag voor latere levering mogelijk! salarissen, jaarrekening en alle belasting aangiften. Hofstraat 23 Borne Hofstraat 23 Borne

70%

• 5 zone pocketvering matras met 2 hardheden • Draadloos elektrisch verstelbaar • Luxe achterwand • Hoogwaardige meubelstof

(160x200 180x200/210)

(160x200 180x200/210)

(160x200 180x200/210)

(160x200 180x200/210)

Hofstraat Borne 074-2662275. Opslag voor lateretel. levering mogelijk! tel. 23 074-2662275. www.alkoof.nl tel. 074-2662275. www.alkoof.nl Hofstraat 23 Borne Hofstraat 23 Borne Doet u waar u goed in bent, maandagmorgen gesloten www.alkoof.nl Hofstraat 23 Borne tel. 074-2662275. maandagmorgen gesloten tel. 074-2662275. vrijdag koopavond www.norma.nl www.alkoof.nl tel. maandagmorgen 074-2662275. gesloten dan doen wij de rest ! www.alkoof.nl vrijdag koopavond www.norma.nl maandagmorgen gesloten www.alkoof.nl Hofstraat 23 Borne www.norma.nl - tel. 074-2662275 - www.alkoof.nl maandagmorgen vrijdag koopavondgesloten vrijdag koopavond www.norma.nl maandagmorgen gesloten - vrijdag koopavond maandagmorgen gesloten vrijdag koopavond www.norma.nl Uitgezonderd maat 220

*

Uitgezonderd maat 220

*

*

Uitgezonderd maat 220

Uitgezonderd maat 220

*

Uitgezonderd maat 220

*

vrijdag koopavond

Hofstraat 23 Borne www.norma.nl - tel. 074-2662275 - www.alkoof.nl Hofstraat 23 Borne -gesloten tel. 074 -- vrijdag 2662275 - www.alkoof.nl maandagmorgen koopavond

*

Uitgezonderd maat 220

maandagmorgen gesloten - vrijdag koopavond - opslag voor latere levering mogelijk!

erik@tewierik.info

Rijssensestraat 26a Wierden tel. 0546 - 481 471


Geen straattheater meer in Wierdendoor gebrek aan geld en vrijwilligers

Set-up’65 verslagen door WVC heren 1; fantastische overwinning voor Wierden

WIERDEN – De leden van Stichting StraattheaterPlus in Wierden gooien de handdoek in de ring en daarmee verdwijnt het theater duit het Wierdense straatbeeld. Reden daartoe is het gebrek aan financiële middelen en terugloop van het aantal betrokken vrijwilligers. Daarmee is de tiende editie in september van 2018 definitief de laatste geworden. Lange tijd was het straattheater in Wierden – en in de beginjaren ook in Enter – de start van het culturele jaar in de gemeente. De laatste jaren werd echter steeds lastiger om het hoofd boven water te houden. “We hebben recentelijk besloten dat de tiende editie van het StraattheaterPlus in Wierden de laatste versie is geweest”, vertelt bestuurslid en kartrekker Jos Tornij. Samen met Rob Koopman en John Reterink was hij als bestuurder verantwoordelijk voor het straattheater. “Het doek gaat voor dit cultuurevenement in Wierden dicht. Tien jaar lang hebben we ons met veel inzet en enthousiasme ingespannen om jaarlijks een aantrekkelijk cultuurprogramma op straat te zetten, dat vrij toegankelijk was voor bezoekers van alle leeftijden. Hoewel de hoofdmoot in al die jaren bestond uit het (internationale) Straattheater gaven we in Wierden ook volop ruimte aan de plaatselijke amateurkunst.” Gebrek aan geld Het bleek elk jaar steeds moeilijker om de financiën voor dit evenement bijeen te krijgen, weet Tornij. “We hadden een aantal trouwe sponsoren, maar er haakten in de loop der jaren ook geldschieters af. Naast de sponsoren waren we afhankelijk van de toewijzing van bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en van het Cogas Cultuurfonds. Omdat het de laatste jaren zeer moeilijk was om de benodigde financiën bijeen te krijgen om toch een kwalitatief Straattheaterprogramma te brengen, zijn we de samenwerking met Almelo aangegaan om via die connectie de kosten te delen en korting te verkrijgen omdat theatergroepen meerdere optredens konden verzorgen in één weekend. Toch bleek ook dit niet dé oplossing te zijn om voldoende geld te vergaren. We zijn erg dankbaar voor de vaste financiële, maar daarnaast ook de materiële ondersteuning, zoals het sponsoren van geluid en techniek, van maaltijden ten behoeve van de artiesten en vrijwilligers en andere vormen van materiële steun.” Naast de financiële druk die bij het bestuur lag om jaarlijks tot een sluitende begroting te komen ontstonden er ook personele problemen. Enkele bestuursleden trokken zich terug uit het stichtingsbestuur en ook een aantal vrijwilligers in de werkgroep haakte af. Internationaal talent De stichting StraattheaterPlus beschouwde zichzelf als één van de cultuurbrengers, die laagdrempelig zoveel mogelijk mensen wilde laten kennismaken met zowel professionele, als ook de amateurkunst. “We hebben op deze wijze tien festivals mogen organiseren met een heel uiteenlopend programma, uitgevoerd door artiesten vanuit alle windstreken op deze aarde. Artiesten uit alle vijf continenten; uit landen als Argentinië, Chili, Brazilië, Japan, Australië, Italië, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk en natuurlijk uit ons eigen land. We hebben ze allemaal in Wierden mogen ontvangen en ze brachten de bezoekers kwalitatief hoogstaande voorstellingen. Dit internatio-

nale aanbod was mogelijk dankzij de samenwerking met de Stichting Kunsten op Straat, die de artiesten voor ons boekten.” Via het Plusprogramma werd de laatste jaren het straattheater en amateurkunst naar De Botterhof en 't Wedervoort gebracht om de bewoners, die niet zo gemakkelijk het programma in het centrum konden bijwonen, toch te laten genieten van het cultuurprogramma. Daarnaast is vijf jaar nauw samengewerkt met de Evangelische school De Passie onder het motto: brengen en halen van cultuur. Tornij: “We verzorgden daar de laatste drie jaren workshops, waarvan de producten weer terugkwamen in ons festival. Daarbij valt te denken aan: voorlezen, poppenspel, living statue, Stop motion, het maken van mozaïeken, het bedenken en uitvoeren van een straattheateract en straattekenen. Ook bezochten de leerlingen van De Passie de voorstellingen van het Straattheater met een schoolopdracht voor CKV (Culturele en Kunstzinnige vorming), waarbij zij de act moesten beschrijven en beoordelen op een aantal criteria. We kunnen terugkijken op een zeer vruchtbare samenwerking met deze middelbare school.” In het kader van het Plusprogramma is in al die jaren ook samengewerkt met Kaliber Kunstenschool en met de jeugdorkesten van de plaatselijke harmonieën. Zij zorgden jaarlijks voor een aantrekkelijk randprogramma naast het Straattheaterprogramma. “Emotioneel is het een moeilijke beslissing, maar rationeel kon het huidige bestuur niet anders besluiten dan een punt te zetten achter haar werkzaamheden”, meent Tornij.

Het theater in de open lucht keert na tien jaar niet meer terug in de Wierdense straten.

Geen gemeentelijke subsidie voor lokale omroep RegioFM WIERDEN/ENTER – De lokale omroep voor de gemeente Wierden, RegioFM, verkeert in zwaar weer. Nu een streekomroep – samen met de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Hof van Twente – van tafel is geveegd, lijkt de toekomst van de radio- en tv-zender mede door het beleid van de gemeente aan een zijden draadje te hangen. Omroepvoorzitter Fred Reinders is niet van plan om mee te gaan in het voorstel van het gemeentebestuur en laat weten dat RegioFM wat hem betreft niet verdwijnt. Het is landelijk beleid om het aantal lokale radio- en tv-stations te reduceren van zo'n 250 naar ongeveer tachtig. Daarom zou RegioFM vorig jaar samen gaan met drie buurtstations, maar nadat Hof van Twente en Rijssen-Holten op financiële gronden afhaakten, viel dat plan in duigen. De Wierdense omroep die in 1993 het levenslicht zag, zendt nog steeds uit. Wel heeft de stichting te kampen met een teruglopend aantal vrijwillige medewerkers. Ook de financiële positie is erg krap, waardoor er te weinig armslag is om te professionaliseren. Bekostigingsplicht Stichtingsvoorzitter Fred Reinders vindt het jammer dat nu ook de gemeente de geldkraan op een vervelende wijze steeds verder

dicht draait. Regio FM ontvangt op jaarbasis ruim tienduizend euro (1,29 euro per huishouden) om de rol als lokale omroep uit te voeren. Dit is geen lokale, gemeentelijke subsidie, maar geld dat via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verplicht naar het lokale station doorgesluisd dient te worden. Om de lokale omroep in de benen te houden is minimaal het drievoudige nodig. Dat moet zelf bekostigd worden of middels gemeentelijke subsidie aangevuld worden. Tot nu toe wist RegioFM zelf de broek op te houden dankzij opgebouwde reserves uit rooskleurige tijden. Bijdrage in tweeën gesplitst “Het college van burgemeester en wethouders heeft dit jaar besloten om in eerste

Foto: Remco Hendriksen WIERDEN/OOTMARSUM – Voor de heren van Weghorst Makelaardij WVC stond zaterdag 2 februari de kraker tegen nummer twee Springendal-Set-Up’65 H2 op het programma. In Set-Up werd een tegenstander getroffen die al twaalf wedstrijden op rij had gewonnen. Hun laatste verliespartij was uitgerekend in Wierden tegen WVC toen er met 3-1 werd verloren. Set-Up had dus wat recht te zetten in eigen huis. Voordeel voor WVC is dat het spelletje van Set-Up ons wel ligt. Voordeel voor SetUp is dat er werd gespeeld met een harde gala-bal, wat bij voorgaande wedstrijden voor WVC wel problemen heeft veroorzaakt in de controle. Daarnaast was ook de tweede plek in de competitie inzet van deze wedstrijd, aangezien Set-Up slechts drie punten meer heeft dan WVC. Genoeg om voor te spelen dus. Coach Arjan Heuver kon in Ootmarsum beschikken over een bijna complete selectie, alleen libero Remco Hendriksen ontbrak. De eerste set werd begonnen met Peter Oosterhuis (spel), Rik Buijse (dia), Jarek Sobzcynski en Daniel Brouwer (mid) en Hans Gelten en Ruben de Koeijer (buiten). Na een goede opening van beide kanten werd duidelijk dat WVC wel erg scherp aan de wedstrijd begon. Set-Up werd onder druk gezet met de service, waardoor ze niet makkelijk tot scoren kwamen en WVC verzilverde de kansen die geboden werden: 5-10 voorsprong. Deze voorsprong werd in de loop van de set alleen maar groter (10-17) en de afstemming tussen aanvallers en spelverdeler steeds beter. Alleen aan het einde van de set werd de tegenstander de kans geboden wat terug te doen, maar de ruime voorsprong was voldoende voor setwinst: 21-25 De tweede en derde set werden regelrechte showvoorstellingen van WVC. Passing werd perfect verzorgd door Rik, Ruben, Hans en Wiljen (zeker Ruben de Koeijer stond de hele wedstrijd als een dijk te passen) en spelverdeler Peter Oosterhuis legde enorme variatie in het spel en was zelf dreigend met zijn doorinstantie slechts de helft van de financiële bijdrage aan ons over te maken”, duidt Reinders. “We krijgen nu dus zo'n vijfduizend euro, het andere deel zouden we dan in juli van dit jaar krijgen. Daar is echter een voorwaarde aan gesteld: er moet een toekomstplan opgesteld worden. RegioFM moet laten zien hoe het op de lange termijn een lokaal toereikend media aanbod kan verzorgen. Doen we dat niet, dan krijgen we dat andere deel van die landelijke gelden niet. Onbegrijpelijk, want zijn gelden waar we als omroep recht op hebben. Het is immers geen lokale subsidie!” Reinders is van mening dat er met verschillende maten wordt gemeten. “We hebben een paar maand terug weer onze zendvergunning voor vijf jaar verlengd gekregen; daarin staat dat we voldoen aan de landelijk gestelde eisen voor een lokale omroep. Dan hebben we zeker recht op die gelden. De gemeente heeft in deze een bekostigingsplicht.” Geen lokale subsidie Het college ziet daarnaast af van een overeenkomst die RegioFM wil sluiten om de gemeentelijke raadsvergaderingen te kunnen uitzenden. Burgemeester Henk Robben: “Wij zien geen meerwaarde in het integraal uitzenden van de raadsvergaderingen, zonder journalistieke duiding. De inwoners kunnen

tikballen (je weet dat ie het doet….). Jarek, Daniel en Arnold waren op mid immer dreigend en met gevarieerd spel (hard geslagen vs tactisch) ongrijpbaar voor de blokkering en Rik Buijse sloeg de bal vanuit alle posities richting tegenstander. Zeker de stuffle-aanval zorgde vier tot vijf keer voor vrij inslaan. En hoe verging het Set-Up? Door de enorme servicedruk hadden ze grote problemen om de aanval op te zetten. De jonge libero zakte door het ijs (zeker een lange servicereeks van Hans Gelten was confronterend voor hem), waardoor de passing niet kwam en midaanval niks kon uitrichten. Hierdoor werd het spel van Set-Up voorspelbaar: veel kwam te rusten op de schouders van hun sterkste buitenaanvaller, maar hij had een huizenhoog blok voor zich. En als de bal er diagonaal langs kwam, dan werd deze vaak opgelepeld door de verdediging van WVC. Dit leidde geregeld tot een gala-voorstelling van WVC (is die bal toch nog wel ergens goed voor) waarbij de variatie van WVC tot frustratie bij SetUp leidde en Set-Up in eigen huis werkelijk geen poot aan de trapper kreeg: twee keer 16-25. Het spelbeeld uit de tweede en derde set kon niet helemaal worden vastgehouden. Hiervoor verslapte de concentratie van WVC iets en ging ook Set-Up (die toch al drie sets behoorlijk veel spanning in het lijf hadden) wat losser te spelen. De set ging dan ook tot het einde gelijk op, waarbij WVC wel continu aan de juiste kant van de score stond. Het vierde setpoint was dan ook gelukkig raak en kon het feestje beginnen: 26-28. Een 4-0 overwinning tegen Set-Up in Ootmarsum. de raadsvergadering ook live volgen via de gemeentelijke website. RegioFM moet zich richten op de toegevoegde journalistieke waarde die zij kunnen bieden, dat zouden wij graag terugzien in hun plan.” De voorzitter van het station baalt, te meer er ook een aanvraag van zesduizend euro eenmalige subsidie opzij is geschoven. “Daarmee zou RegioFM in ieder geval de komende maanden zonder financiële zorgen door kunnen gaan. De forse rekeningen voor onder meer de Buma/Stemra rechten komen altijd in januari in de bus en zijn nu dus reeds betaald voor dit jaar. De pot is leeg, maar de huur en andere kosten gaan door. De reden dat we het geld niet krijgen, is dat het bedrag niet begroot is. Jammer, want er zijn wél tienduizenden euro's gereserveerd voor de streekomroep, die er nu dus niet komt. Dan is die zesduizend euro in deze een fractie van wat de gemeente eigenlijk zou ophoesten. “


Paul Roescher is lager in prijs dan waar ook! (mét prijsgarantie)

Kachel-Event Hout- en gashaarden met hoge kortingen!

De temperaturen dalen, korte dagen, lange donkere avonden. De behoefte aan warmte, geborgenheid en rust, is een blijvende en toenemende behoefte in een steeds snellere wereld. Een kachel is hiervoor een fantastisch recept! Kom daarom naar het grote Kachel-Event bij Paul Roescher! Wees er snel bij: tot 23 februari, kachels en haarden met gigantische kortingen en onweerstaanbare prijzen! Austro Flamm Chester Van 3.274,- voor 1975,-

Koppe Zoom Van 3186,- voor 1820,-

Actieperiode t/m zaterdag

Austro Flamm Uno oven Van 4393,- voor 2171,-

Invicta Kazan

A4 Modore 100Hr Van 5670,- voor 3295,-

De eerste 100 klanten ontvangen bij aankoop van een kachel een wijnkoeler! Als dit geen super recept voor de winteravond is!

23 febr.

Van 1440,- voor 799,-

Faber Relaxed Premium L Van 3736,- voor 1772,-

E4 Modore 95 Van 3695,- voor 2608,-

Inbouwhaard Wanders Danta 800 Van 3495,- voor 2596,-

M-Design 850 V gas, incl. schouw* Van 7519,- voor 3999,-

Austro Flamm Piko Van 3318,- voor 1880,-

Wijnkoeler

49 x 34,5 x 68 cm (dxbxh)

chel! a k uw u bij a e d Ca

* schouw kan afwijken van afbeelding

Inbouw gashaard Helex tunnel Van 3475,- voor 2315,-

Dru Metro 100 XTL hoek links Van 4075,- voor 2650,-

Tipi vrijstaande houthaard Van 2130,- voor 1197,-

Nestor Martin Stanford 80 Van 1935,- voor 995,-

Thermocet Rose CC Van 1995,- voor 1175,-

Austro Flamm Glass Van 2783,- voor 1610,-

Olympia Premium Van 2295,- voor 1470,-

Koppe KA75 Van 2585,- voor 1299,-

Wijn is het lekkerst op de juiste temperatuur. Met deze zwarte klimaatkast bewaart u tot 18 flessen wijn op de juiste temperatuur. Die is in te stellen tussen de 11 en de 18 graden Celsius. Op deze manier heeft u altijd een fles gereed om te drinken en blijven uw flessen bovendien langer houdbaar. Dankzij de glazen deur kunt u uw wijncollectie nog zien ook. Met luxe binnenverlichting!

85% van de klanten beveelt Paul Roescher warm aan!

klanten vertellen Koppe Legano Van 3526,- voor 2357,-

Hout-CV kachel met zonnepanelen set

+

Het milieu en besparen gaan hand in hand met zonnepanelen en hout-cv kachel. Maak daarom gauw een afspraak om snel te profiteren. A Gashaard 100 cm breed Van 3395,- voor 1895,-

eldoorn

ore Ap

Megast

Met Megastores in: Rijssen: Plaagslagen 2 (0548) 540 340 Apeldoorn: Vlijtseweg 196 (055) 360 1747

+

Via www.paulroescher.nl of bel 0548 540 340. De berekening is op basis van gemiddelden. Neem uw actuele gasverbruik mee. Ga naar onze website voor de verklaring en uitleg: www.paulroescher.nl/besparen

GreenDeal! Ruil nu uw oude (open) haard of kachel in

Wij

Met de unieke vervangingsgregeling krijgt u tot wel 350 euro stimuleringskorting. Ruil daarom nu uw huidige (open) haard of kachel in voor een toestel met hoog rendement. Doe mee en dring de CO

2

(showroomkachels uitgezonderd)

Prijs na

Hout-

Megastore Rijssen

g

aa ver n voo r an two ord

:

subsidie

uitstoot terug! Scan de code voor meer informatie.

t

oilerse

onneb hel + Z

5995,-

CV kac

PAUL ROESCHER K E U K E N

B A D

V L O E R

H A A R D

Open: di. t ⁄m vrij. 9-18 uur (zat. -16.30 uur). Koopavond = do. Zon/feest dagen gesloten.


Maaltijden van Food Connect in nieuwe verpakking groot succes

ALMELO – Geen zin, tijd of mogelijkheid om te koken maar wel gezond en vers willen eten? Dan biedt Food Connect de uitkomst. Het in Almelo gevestigde bedrijf verzorgt wekelijks zo’n 30.000 verse maaltijden aan particulieren, bedrijven en instellingen. En met de nieuwe verpakking heeft de klant wekelijks de keuze uit 400 producten. Algemeen directeur Wim Swier is trots op zijn bedrijf. “Wij koken vers en gebruiken geen pakjes of zakjes. Onze aardappelpuree is gemaakt van echte aardappelen. En met de nieuwe verpakking kunnen klanten zelf hun maaltijd samenstellen.” Samen met zijn vrouw Monique bedacht Wim Swier ruim 18 jaar geleden het concept voor Food Connect. Hij had in drie restaurants met Michelinsterren gewerkt en deed regelmatig mee aan nationale kookwedstrijden, waar hij in de prijzen viel. Zo won hij in 1987 de zilveren medaille bij de wedstrijd om de Zilveren Koksmuts. Wim: “Mijn vrouw en ik zagen steeds meer mensen die bereide voeding wilden, maar dan wel graag zo vers mogelijk. De nieuwe generatie van jongere ouderen willen eerlijk eten hebben, van verse ingrediënten. Waar een sukadelapje ook smaakt als een sukadelapje.” De garage in Denekamp werd al snel te klein voor het ontwikkelde concept en het bedrijf verhuisde naar Almelo. Ruime keuze door feedback Sinds 2010 zit Food Connect in een groot bedrijfspand aan de Plesmanweg in Almelo. Het bedrijf onderscheidt zich met de verse maaltijden van de kant en klare maaltijden in de supermarkt door verse ingrediënten te gebruiken. Het garen van de producten gebeurt daarbij zoveel mogelijk in de bakjes, waardoor nog meer vitamines behouden blijven. Een culinair team zorgt voor steeds nieuwe gerechten. De keuze is dan ook enorm: van stamppotten, pannenkoeken, macaroni en lasagne tot babi ketjap en ajam pangang. Waarbij wordt ingespeeld op het seizoen. “De jonge ouderen zijn opgegroeid met diverse gerechten uit de buitenlandse keuken. Vandaar ook de grote variatie. Je kunt elke dag kiezen uit vijf soorten vlees of vis, drie soorten groenten en zetmeel of een samengesteld gerecht. Wij bereiden ook vegetarisch, glutenvrij, lactosebeperkt en zoutarm. Zelfs fijngemalen is mogelijk. Ik realiseer me wel: er is nog nooit een kok gevonden die kan koken naar alle monden. Maar we luisteren wel goed naar de feedback van onze klanten”, geeft Wim aan. Nieuwe, milieuvriendelijke verpakking De verpakkingen hebben afgelopen jaar een grote metamorfose ondergaan. De maaltijd wordt tegenwoordig in drie componenten samengesteld. De luxe zwarte schaaltjes worden bij elkaar gehouden door een kartonnen omdoos. Swier: “Bij het ontwikkelen van de verpakking hebben de wensen van onze

klant altijd voorop gestaan. We hadden de wens om de verpakking in een nieuw jasje te steken, wat meer past bij deze tijd en wat het zelf samenstellen van de maaltijd nog eenvoudiger en leuker maakt voor onze klanten. Door deze nieuwe verpakking is de variatie enorm.” Food Connect werd voor deze innovatie genomineerd voor de ‘Packaging Awards 2018’. Ook de plastic draagtas is vervangen, door een papieren variant. “De papieren draagtas is duurzaam en een verantwoorde keuze. Hij is recyclebaar en mag na gebruik bij het oud papier.” Niet alleen voor senioren Swier benadrukt dat niet alleen senioren gebruik maken van het uitgebreide concept. “Ook voor eenpersoonshuishoudens is dit ideaal. Een gezonde maaltijd, die je zelf kan samenstellen.” Naast de maaltijd kan men rauwkost, soep en een toetje erbij bestellen. Ook is het mogelijk om enkele boodschappen naast de maaltijden te bestellen. “Ons assortiment is hierin wel beperkt, maar we bieden wel deze service aan onze klanten.” De maaltijden worden wekelijks door dezelfde bezorger aan huis geleverd. Bestellen kan wekelijks vanaf vier maaltijden. Dit kan via een papieren menukaart, telefonisch of online op www.foodconnect.nl. “Niet iedere oudere heeft een computer”, verklaart Swier. En wie belt krijgt geen ingesproken bandje te horen. “We willen echte service bieden. Wij staan voor die klantgerichtheid.” Win een ballonvaart! Om het succes van de nieuwe verpakking te vieren, verloot Food Connect ook nog onder de lezers van deze krant een ballonvaart wanneer men een proefpakket besteld. Bestellen kan door de invulstrook in de advertentie in te vullen of door te bellen naar 0888 – 10 10 10.

Carnavalsvereniging De Tolmennekes bestaat 44 jaar; groot feest en receptie

WIERDEN – Carnavalsvereniging de Tolmennekes uit Wierden heeft haar 44-jarig jubileum afgelopen vrijdag 1 februari en zaterdag 2 februari uitgebreid gevierd. Alle carnavalsliefhebbers en de (oud-)leden en hoogheden uit andere plaatsen, waaronder partnergemeente Maldegem in België, waren van harte welkom. Vrijdagavond was er in residentie Het Anker een ski-party waar iedereen welkom was. “Een gezellig feestje, waarbij de meesten ook een ski- of winteroutfit hadden aangetrokken”, vertelt Tolwiefke Ellen Maat. Voor de feestelijke receptie op zaterdagmiddag was de residentie haast te klein, vele buurtverenigingen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Zo waren onder meer delegaties van de Boorköttels uit Enter, de Doldraejers uit Zenderen, de Glasbloazers uit Oldenzaal en de Knoll’ntrekkers uit Bornerbroek en de Gagelkealtjes uit Nijverdal aanwezig. Helemaal uit Maldegem was de garde van de d’Euzre Veuze aanwezig om de jarige Tolmennekes te feliciteren. En dat deden ze op een ludieke wijze: een hele grote, gedecoreerde taart waar voor iedereen wel een stukje uit gesneden kon worden. Afgezien van de mensen met steek waren onder meer ook burgemeester Henk Robben, het bestuur van voetbalvereniging Juventa'12, de Harmonie Wierden en veel Gouden Tol-dragers naar het feestje gekomen om oude herinneringen en sterke verhalen met elkaar op te halen.

Eén van de eerste hoogheden van het eerste uur, Jan Eshuis.

Okke Weerstand maakt kunstwerk ter herinnering aan Vossenbosch

De presentatie van de ideeën van verschillende kunstenaars WIERDEN – Het ontwerp van kunstenaar Okke Weerstand is unaniem gekozen voor het monument dat geplaatst wordt ter herinnering aan kamp Vossenbosch. Enige weken terug is het ontwerp gepresenteerd en unaniem aangewezen door zowel de aanwezigen tijdens de presentatie als de Molukkers van de eerste generatie die er gewoond hebben en de leden van de Stichting Monument Vossenbsoch. Weerstand kan zijn ontwerp nu verwezenlijken, zodat het later dit jaar officieel geplaatst kan worden aan de Oude Zwolseweg tussen Wierden en Hoge Hexel, op de plek waar het kamp gesitueerd was. Het idee voor het monument speelt al langer en sinds het voorjaar van 2019 is er door de werkgroep Stichting Monument Vossenbosch aan het plan gewerkt, met als doel een monument te plaatsen dat herinnert aan kamp Vossenbosch. De Stichting heeft nauw contact gehad met de Molukse gemeenschap om hen bij te praten over de vorderingen. “En opnieuw; enthousiasme, waardering en heel veel herinneringen aan het leven in kamp Vossenbosch. En de vraag of de Molukse gemeenschap actief betrokken kan zijn bij de keuzebepaling. Uiteraard, vanzelfsprekend!”, aldus stichtingsbestuurder Theo de Putter. De werkgroep heeft een projectplan opgesteld en een uitvraag naar kunstenaars gestuurd om een mooi, passend ontwerp te maken. Zaken waar rekening mee moest wor-

den gehouden: Waar is het monument voor bedoeld, waar moet het komen te staan, welke gevoelens en emoties moeten er aan af gelezen kunnen worden en ga zo maar door. Het moet in ieder geval een plek zijn waar men informatie kan opdoen en waar men kan mijmeren over voorbije tijden. Kortom, een pittige opgave voor een kunstenaar, maar ook een pittige opgave voor de Stichting, want hiervoor moet namelijk geld bijeen gebracht worden. Er wordt tot op de dag van vandaag nog gespeurd naar subsidiegevers en naar sponsoren. En het ontwerp zelf, hoe ziet het eruit? “Dat mogen we nog niet laten zien, want het is nog niet ons eigendom, de zoektochten naar financiën lopen immers nog. Des te groter wordt de verrassing bij de onthulling”, aldus De Putter.


Boom afscheidszorg

Reggewoon aan tafel bij huurders om informeel gesprek aan te gaan WIERDEN – Reggewoon wil weten wat er onder haar bewoners leeft en speelt. De woningstichting van de gemeente Wierden en Hellendoorn wil dichtbij haar huurders blijven en zo signalen en meningen opvangen, zodat keuzes doordacht gemaakt kunnen worden. “Dat is belangrijk en onmisbaar om ons werk goed te kunnen doen”, aldus directeur John Olde Olthof. Om op informele wijze met de huurders in contact te treden is vanaf dit jaar toetje@reggewoon.nl in het leven geroepen. Olde Olthof gaat bij huurders op bezoek; de huurder kookt, de directeur neemt een zelfgemaakt toetje mee.

ERKENNING! Op 4 februari 2019 gaat er een nieuwe wet van kracht. Ook kinderen die levenloos ter wereld komen, worden voortaan opgenomen in de Basis Registratie Personen van de overheid. De nieuwe wet gaat met terugwerkende kracht in. Eindelijk erkenning voor vele ouders. Het begon in 2015 met een petitie door één van de initiatiefneemsters, een naamgenoot, Natasja Geyteman-Bos. Natasja is de moeder van de stil geboren Jolie. 82.000 handtekeningen werden opgehaald om die ene pijnlijke regel uit ons wetboek: “Komt het kind dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan” aan te passen. Mijn hart maakte een vreugdesprong toen afgelopen december het meer dan goede nieuws kwam dat ook de gehele Eerste Kamer instemde met de erkenning voor het doodgeboren kind. Met terugwerkende kracht! Zo kunnen de ouders die de erkenning en het bestaan van hun kindje nog willen vastleggen ook een geboorteakte en registratie in het BRP krijgen. In mijn dierbare naaste omgeving vloeiden tranen van opluchting en geluk. Hoe fijn is het als je kindje wordt gezien en er officieel gezegd wordt dat je zoon of dochter er was. Het is een heel belangrijk hoofdstuk in het leven van de ouders. Ik ben zo blij voor hen en alle andere ouders die hun kindje hebben verloren. Aangifte doen van je stil geboren kindje is ook van groot belang voor je rouwproces. Wil je je stil geboren kindje laten erkennen neem dan contact op met je gemeente. Vertel ze duidelijk dat het niet om zo maar een aangifte gaat. Zij helpen je ongetwijfeld met alle liefde, tijd en privacy. Dat deze stap voor heling mag zorgen. Liefdevolle groet,

Boom afscheidszorg Natasja Kroese Tel: 06-22999396 natasja@boomafscheidszorg.nl www.boomafscheidszorg.nl

Het is volgens de bestuurder van Reggewoon een mooie manier om informeel met elkaar in gesprek te gaan. Doel is dat de huurder zorgt voor de maaltijd, waarbij Olde Olthof zelf een smakelijk toetje creëert. De spreekwoordelijke aftrap was in januari bij Hermien van Brussel, woonachtig in één van de woontorens van de Botterhof. Ze is enige tijd nauw betrokken geweest bij de woningstichting, want had zitting in het bestuur van de SHWE (Stichting Huurdersbelang Wierden-Enter). Ook vanwege dit afscheid kreeg Van Brussel de directeur aan haar eettafel. “Ik vind het mooi om als vrijwilliger voor anderen wat te kunnen betekenen”, beaamt Van Brussel. “Ik blijf bijvoorbeeld nog actief betrokken bij 't Winkeltje hier in de Botterhof en de wekelijkse zangochtenden voor de bewoners. Voor de directeur van Reggewoon had Van Brussel een soep van broccoli en spinazie gemaakt, waarna onder meer een varkenshaasje en sla werd genuttigd. Het toetje van de hand van Olde Olthof was een lekkere crème brûlée van witte chocolade. “Ik vind het leuk om te koken”, verklapt de directeur, “maar dat is niet de insteek en het hoofddoel van deze ontmoetingen. We

willen in een andere, ontspannen setting het gesprek met onze huurders aangaan. Zo komen we te weten wat er bij onze huurders speelt.”Het initiatief is in januari van start gegaan in de kern Wierden.

Reggewoon roept de huurders in het gehele gebied op om zich te melden via toetje@reggewoon.nl of telefonisch via 0546 – 577 440. De huurder zorgt voor de maaltijd, Reggewoon voor het toetje.

Hermien van Brussel en John Olde Olthof

Wereld Winkel Wierden is op zoek naar talenten WIERDEN – De Wereld Winkel Wierden is op zoek naar vrijwilligers die in de winkel willen meewerken, coördineren, organiseren of zich op het vlak van PR willen inzetten. De Wereld Winkel Wierden biedt iedereen de kans om voor kortere of langere tijd culturen te ontdekken, mensen te ontmoeten en daardoor je blik te verruimen. Er worden vrijwilligers gezocht van jong tot oud, mensen met een visie op een duurzame toekomst voor alle wereldburgers. Van de winkelmedewerkers wordt verwacht dat ze minimaal één keer in de veertien dagen een dagdeel ingezet kunnen worden. De winkelcoördinator is de verbindende factor tussen de vrijwilligers en de spil tussen de diverse werkgroepen zoals de inkoop- en etalagegroep. De PR-medewerker zorgt met name voor het plaatsen van berichten op Facebook, Instagram en de website. Ook is er een functie beschikbaar voor de vaste 'non-food inkoper'. Hij of zij is verantwoordelijk voor het bestellen en afhalen van producten die binnen het fairtrade, social label en duurzaam assortiment passen. De inkoper gaat gemiddeld één keer per twee maand samen met een collega naar leveranciers in onder meer Culemborg. Daarnaast kan ook ingekocht worden via internet. Verder zijn er nog medewerkers nodig die organisatietalent bezitten, voor het opzetten van workshops et cetera, maar ook voor het coördineren en/of uitvoeren van activiteiten rondom thema’s zoals bij voorbeeld met Wereldwinkeldag en Wereldvoedseldag. Ten slotte is er een vacature voor een gedegen voorzitter. Deze gedreven man of vrouw wil zich samen met de ruim 45 huidige vrijwilligers inzetten voor de toekomstige generatie, zodat ook die bewust wordt van het samen verantwoordelijk zijn voor een eerlijke en duurzame wereld. Nieuwsgierig geworden? Loop eens binnen in onze winkel aan de Marktstraat in Wierden of neem een kijkje op Facebook of op www.wereldwinkelwierden.nl Voor nadere vragen en opgave kan er gemaild worden naar info@wereldwinkelwierden.nl.

Samen zorgen voor een goed leven in uw eigen huis en wijk, dát is Wijksaam. Vijf organisaties zetten zich gezamenlijk in voor welzijn, zorg en wonen in uw omgeving. Maar wij kunnen het niet zonder u! Dus zeg het, als u iets nodig hebt. Informeer ons over knelpunten. Doe mee aan een gezellige activiteit of kom met een leuk initiatief vanuit de wijk!! Kom eens langs op een van de locaties voor een praatje, een bakje koffie of het lezen van een krantje. Wijksaam draait om goed wonen, zorgen voor elkaar en ontmoeten! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Wijksaamcoördinatoren; Anneke Baan en Marieke Huiskes, telefoon: 0546 - 580 857

Wat is Wijksaam? Wijksaam is samen zorgen voor een goed leven in uw eigen huis en wijk. Met goede zorg als dat nodig is en genoeg te doen en contacten in de buurt. Met elkaar en voor elkaar. Wijksaam Wierden is er voor de ondersteuning van het dagelijkse leven van alle bewoners in de gemeente Wierden. Het vormt het vangnet voor bewoners die geen zorg krijgen via het zorgloket, maar die wel behoefte hebben aan ondersteuning. Er moeten geen mensen tussen wal en schip vallen. Binnen Wijksaam zitten de algemene voorzieningen. Dit zijn alle voorzieningen waar bewoners naar toe kunnen zonder een indicatie te hebben en/of doorverwijzing, alle informele zorg in de nulde en de eerste lijn. Iedereen is welkom. Dit kan gaan van dagbesteding tot sportactiviteiten voor jongeren. Wijksaam is gericht op preventie. Wijksaam Wierden is er niet alleen voor de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar ook voor de bewoners die initiatieven hebben; op sociaal of fysiek vlak. Deze kunnen worden ondersteund met een netwerk, kennis en soms middelen. Leefbaarheid is het derde thema waar Wijksaam op inzet: elkaar ontmoeten, een prettige en veilige leefomgeving en goede buurtcontacten. Zo zijn er onder andere wijkschouwen, een ipad cursus, kookworkshops, creatieve lessen en verschillende ontmoetingsactiviteiten. Wijksaam bestaat uit vijf partners die al jaren samenwerken: de gemeente Wierden, Reggewoon, Stichting De Welle, Carintreggeland en ZorgAccent. Samen met bewoners zetten zij zich in om Wijksaam Wierden vorm te geven en uit te voeren. Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Vonkeman (Wijksaam-ondersteuner), telefoon 0546 – 580 857 of per mail y.vonkeman@ wierden.nl.


we brengen het samen 2 maaltijden

€10,5 voor €20,-

runderlapje

pastaschotel

ajam pangang

gratis thuisbezorgd gratis puzzelboek als je voor 28-feb besteld

babi ketjap

slavink

rundergehaktbal

Food Connect maakt vers, goed en lekker eten voor jou bereikbaar. Stel nu een proefpakket samen: kies 2 gerechten voor € 10,- of 5 voor € 20,- gratis thuisbezorgd. Bestel je een proefpakket? Dan maak je kans op 5 gratis maaltijden of op onze te gekke hoofdprijs:

gehaktbal

kipsaté

macaroni

javaanse kip

pannenkoeken

tagliatelle

proefpakket: 2 voor €10,- of 5 voor €20,Vul het formulier in en stuur dit op naar: Food Connect,

vul je gegevens in:

Antwoordnummer 140, 7600 VB Almelo. Je hebt geen

Naam:

postzegel nodig.

Straat:

kies 2 of 5 gerechten:

Postcode:

Runderlapje

Slavink

Macaroni

Pastaschotel

Rundergehaktbal

Javaanse kip

Ajam pangang

Gehaktbal

Pannenkoeken

Babi ketjap

Kipsaté

Tagliatelle

ontvang de maaltijden als: Gekoeld proefpakket

Vriesvers proefpakket

een Ballonvaart

maak kans op een ballonvaart

Plaats: Telefoon: E-mail: actiecode: proefpakket krant Ik geef Food Connect toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken, zodat ik een proefpakket kan bestellen. Ga naar www.foodconnect.nl/privacyverklaring voor meer informatie.

food connect, Plesmanweg 28, Almelo, tel. 0 888 - 10 10 10, www.foodconnect.nl


oetENTER

NIEUWS

Waardering voor snelle en goede het mooie dat de beachvolleybalsport te 1e plaats: Rivoboys arkeerplaats voor strand Enterse volleydames scoren in bieden heeft. plaats:Wessels De Mutsen Muziekconcert A even house of gold: daad broers Hugo en 2e Tijn Braamhaar: “Kinderen zijn dupe 3e plaats: Op veld 3 eerste drie sets van Saasveldia Omstreeks tien uur in de avond werden de klassieke ballads en meezingers jdens beachvolleybaltoernooi van gekleurde politieke keuzes!” finales gespeeld met de volgende uitsla- Dames Lagere Klasse Wethouder baalt van beperkt aanbod VVE

ENTER – De broers Hugo (11) en Tijn (alias Tinus) Wessels (14) uit Enter hebben een heldendaad verricht. Dat vindt oud-wijkagent van Enter Herman Sanderman. In de laatste gen: 1einplaats: Golden Oldies ENTER – De dames van Holyoke uit Enter speelden afgelopen zaterdagmiddag tegen Saasweek van 2018 brachten de broertjes kerstkaarten rond de Zuiderstraat, de omgeving veldia D1 uit Saasveld. De wedstrijd die begin dit seizoen werd gespeeld tegen dit team waar ze zelf ook lange tijd hebben gewoond. Bedrijvenklasse 2e plaats: De Harry's TER – Voorafgaand aan het DataVisual Beachtoernooi organiseerwerd Holyoke deze keer dusoet eenEnter wedstrijd 1edoor plaats: RVC verloren met 2-3. Op voorhand was 3ehet plaats: Chicks op volleybalvereniging Holyoke uit Enter samen met de Welle op “Toen tussenwe twee teams aan elkaar zijn gewaagd. langs de die woning van de 94ajaria lijk zou iedereen zo alert moeten reageren!” 2e plaats: Erma Sport Liene Koebrugge kwamen zagen we dat Als waardering heeft Sanderman samen met jdagmiddag 30 juni het basisscholentoernooi voor de groepen zes, ge 3e plaats: Cembrit Panel Dames Promotieklasse De hele eerste set startten dames sterk. De mooie combinaties maken aan het de woonkamer vol de zwarte rook stond”, de huidige wijkagent Peter Dierink de net tweemet op ven en acht. Dat er tussendoor een fikse regenbuit viel, mocht de vertellen 1e plaats: LAC servicepass lagengoed handen van alle aanvallers! De tegenstanders kregen Als de Hugo Tijn. in “Wedezijn niet doora een spreekwoordelijk voetstuk geplaatst. spelverdeelster Iris Mulderij, waardoor alle pass niet controle, waardoor er een maar eigenlijk meteen naar binnen dank kregen ze een kleinigheid uit handen leybalpret niet drukken bij al deze talentjes in de dop. Met veel en- gelopen, Wedstrijdklasse 2eonder plaats: Do-it posities aanbrandmelder het net ToerenToeters aangespeeld konden mooie voorsprong opgebouwd. Enter De in huis ging af en van Sanderman: eenwerd luxe pena en potloodset 1e plaats: 7000 3e plaats: Biem! ousiasme en inzet werd er gestreden om uiteindelijk in de finale te gegaan. worden. Holyoke geen moment in de was gebrand deze set te pakken. Ditmet deop het gas stondkwam een pan met aangebrand van de politie.om Ook mochten ze samen 2e plaats: Voortvrouwtjes men. Voor de winnaars lagen er professionele beachvolleyballen vlees.” problemen pakte de eerste set overtuiden de dames overtuiging. Doorenop de alarmknop te drukken wijkagent Peter dan evenook eenmet ritjevol in de politiewaa 3e plaats: De Lutte &om Coheeft hangen gen Heren Lagere Klasse gend met 25-17. (die mevrouw Koebrugge Eindstand: 25-20. maken. ar en voor alle deelnemers een drinkbidon. In de tweede setwijka wist Holyoke het sterke spel –red.) werd de 1e plaats: Glad van de Wieze door Ere werd opnieuw weer een v e r p lte e etrekken. g ku n d i g Holyoke startte opnieuw de vierde set sterk. voorsprong ook meteen gepakt. gealara Toch kwam Saasveldia Maar door een paar domme fouten aan de beter in “Met het spel, door een paar harde aanmeerd. stoel kant van Enter kwamen de tegenstanders vallen het net, maar Holyoke wist aan het en al aan hebben we dichterbij. Tot een stand van 20-18 voor de einde buiten van de gezet, set met goed spel weer uit te haar tegenpartij. Aan de kant van Saasveld haallopen. Dede tweede set werd door Holyoke met waarna toegea den ze alles van de grond, de dames van 25-19 gewonnen. snelde brandweer Holyoke wisten niet te scoren en er werden de woning met eigen fouten gemaakt. Ze verloren de laatste De spannende derde set werd gespeeld met grote ventilatoren set dan ook met 22-25, maar mochten het een wissel op de spel. Chantal Jannink kon heeft gelucht.”Voor kleed naar zich toetrekken met 3-1. Sanderman is het meteen duidelijk als dit verhaal hem ter ore komt: Hugo en Tijn hebben er voor Jan Nitert in repetitie gezorgd dat erger is voorkomen. “Ik ENTER - Veelzijdig muziektalent Jan Nitert organiseert in samenwerking met de Culturevond meteen dat ik le Raad een concert in zalencentrum de Kröl te Enter. Deze avond zingt en speelt Nitert er wat mee moest samen met een aantal enthousiaste muzikanten een divers programma onder de naam doen, dit hoor –jeEnter Vooruit trof zaterdag 19 januari in Kampen Go Ahead, de eerste 'A house of gold'. Voor deze gelegenheid is een tienkoppige band, bestaande uit familie, ENTER/KAMPEN niet zo vaak; eigena vrienden en kennissen, bij elkaar gebracht. Het repertoire bestaat uit een breed scala aan tegenstrever in het jaar 2019. EensTijn te meer bleek weer dat vriendschappelijke Peter Dierink, en Hugo Wessels en Herman Sanderman duels anstijlen. dere koek zijn dan een match voor de competitiepunten. Zwart en wit kreeg een ijskoude Wethouder Eric Braamhaar las de kinderen van het kinderdagverblijf aan de Reggestraat voor winterse bui over zich heen en droop met een 5-0 nederlaag af richting kleedlokaal. uit het prentenboek ‘Een huis voor Harry’. Zelf zegt Jan over de avond: “De repetities en Clouseau.” zijn inmiddels in volleEric gang. Het is geweldig Van meet af duwden de rood-gelen uit KamHet1concert begint om 20.00 uur enaan is inkinde ENTER – Wethouder Braamhaar heeft vrijdag februari een bezoek gebracht om te zingen en te spelen met muzikantenin Enter, pen de bezoekers uit Enter terug op eigen grote zaal van De aan de Dorpsstraat in derdagverblijf Partou aan de Reggestraat om daar in Kröl de ochtend voor te lezen en zangeressen uitkinderen. je familiegrond. Aan alle kanten sloegen de bewoners Enter. aan de aanwezige In en hetvriendenkader van de Nationale Voorleesdagen had de wethoukring. Het wordt een avondvullend programvan het sportpark Middenwetering bressen De entree De bedraagt 7,50 euro en aandachdat is inder het prentenboek 'Een huis voor Harry' meegenomen. kinderen luisterden ma naar waarin we prachtige ballads op laten horen. in het zwart-witte defensieve blok. Na tien clusief koffi thee. Kaarten zijn in de voortig het verhaal, al liggend een aantal kussens op e deofgrond, terwijl Braamhaar het Ook kanvoordroeg. het publiek meezingen met numminuten lag de knikker voor de eerste keer verkoop verkrijgbaar bij Primera in Enter of verhaal mers van o.a. Guus Meeuwis, George Baker in het Enterse mandje. Verdediger Nick HenBoekhandel Reterink in Wierden. uitslagen: driks pikte het ronde projectiel na een afgeVoorlezen is één van de manieren waarop de in hand gaat werken. “Hoezo versnippering slagen hoekschop op en pegelde vanaf twinalgemene in de Juisthet nú is er sprake van dehand 21ewerken? editie van Beachvolleybaleach girls taalontwikkeling bij kinderen gestia Ook Recreatieklasse 2e plaats: 7000 ToerenToeters meter de balMaatman666 in de winkelhaak: 1-0. concretewas versnippering, doordat muleerd er weer één om je in kinderen te lijsten. tig 1e olley Powerwordt. En dat past prima in het straa toernooi plaats: 3e plaats: Nog niet bekend verplicht naar een ander kinderdagverblijf tje van de voora en vroegschoolse educatie meer danEr250 kuub vel- Vervolgens eachvolleys 2e plaats: wasDe hetWollies louter en alleen aan doelmoet brengen. wordt mijnszand, inziensacht niet gea (VVE), een heet hangijzer in de gemeente Met 72in teams envan 196 werd wachter 3e plaats: Alles te of danken niets 1dat er geen Heren Promotieklasse Teun Nijhof dacht het belang hetwedstrijden kind of de ouders, Wierden waarvoor Braamhaar zich hard heeft den, in eigen (politiek) belang, onder meer gemaakt. Dinsdag 29 januari schoot een ermaar namelijk wederom een nieuw record verder doelpuntenonheil geschiedde in de ep 7: 1e plaats: Coque Baquers gatenkaas voor z’n neus. Met fe- 's ochop basis van grondslag. Ik vind het jammer meerderheid van de gemeenteraad (CDA, gevestigd. Verdeeld over de velden werd chaotische De Smikkelberen Op zaterdag werd er vanaf half tien 2e plaats: Holyoke Kearls nomenale reddingen hield de goalie z’n mandat tijdens de informele raadsvergadering de PPW en CU) met één stem meer het plan af vrijdagavond gestart met teams uit Enter Minimutsen tends gestreden door diverse prestatieschappen nog in de strijd. Enter Vooruit-kapeuterspeelzalen – die momenteel officieel om VVE open te stellen voor alle verblijven metVVE binding tot Enter. In drie klassen uckynoobs teams de gehele Ondanks pitein Peteruit Schulte greep regio. al na 25 minuten enkele aanbieden – niet aanwezig waren per ingang van 2020. Het gemeentebestuur engeen De organisatie kijkt terug op wede wedstrijdklasse De Lachebekkies zomerse buitjes konden alle wedstrijden de talloze scheuren in de defensieve liom recreatieklasse, hun plannen te verdedigen. Het is zo eenen in, om is nu aan zet, maar de kans is zeer groot dat (de te lijmen. Laatste man Sietse Velten Van (die de aleenzijdig verhaal geworden, waarbij het het recht daarmee het voorrecht bij de locaties van De bedrijvenklasse) zeer geslaagde editie van het beac werd er onder genot nieseen normale doorgang vinden. ook z’n dag niet) naar de kant vaneen de sterkste geldt alles opsportief oude voet Welle en kinderdagverblijf Margriet blijft. Rea van hapje en eenendrankje ge- hadlerjongsten ep 8: in dewerd jeugdklasse totgede oud- baltoernooi en zal ook volgend ja roepen en de oefenmeester stuurde tot veler verder gaat.” den om niet te spreiden is om onder meer de east Bobbieren ste senioren; opaanvaller alle velden was er een ge- zorg dragen voor de 22e editie, d een extra (Wout Velten) bestaande kennis te bundelen en kosten in streden om iedere bal. Het weer was, on- verrassing gehouden op vrijdag 29 en zate danks de matige voorspellingen, in één nanaslollies weldig volleybalspel te zien. binnen het kader en zette op het middenrif Momenteel zijn er 24 kinderen die op deze de hand te houden. en achterin de pionnen in hernieuwde slagorwijze geweldig! educatie aangeboden krijgen. waren “Je juni 2018. Dus hou alvast een plek woord: De temperaturen alenter 2 op het schaakbord. maakt niet wijs er niet meer kinderen “Het 1 zou veel beter én logischer zijn dat op nog de agenda! nietmij zomers tedat noemen, maar het was de De alenter uitslagen van zaterdag: zijn waarvoor VVE juist goed zou zijn, maar alle kinderdagverblijven voora en vroega heerlijk om sportief te gaan genieten van De Zandhappers Jeugdklasse Zowaar kreeg Enter Vooruit na deze verrasde ouders hebben hebben geen zin om hun schoolse educatie wordt aangeboden”, send tactische manoeuvre plotseling kleur kind halverwege de dag naar een andere loa meent wethouder Eric Braamhaar. “Het is zo op het gezicht. De nog frisse Wout Velten catie te brengen en dat begrijp ik heel goed. veel beter om in een heel vroeg stadium proa stuurde met een messcherpe dieptepass Bedenk wel dat daardoor het kind geen edua Henri Knol van Enter Vooruit. Fotograaf: Henk blemen op het gebied van taalontwikkeling kompaan Henri Knol de eenzaamheid in, catie krijgt, wat wellicht wel nodig zou zijn. We Pluimers aan te pakken. Dat gebeurt nu alleen op vera maar waar de Enterse routinier normaliter hebben in Nederland vrijheid van onderwijs, blijven van De Welle en bij de christelijke peua pap lust van zulke kansen, zag 'ie nu tot ontmaar op deze wijze passen we regelgeving terspeelzaal Margriet. Willen kinderen die op zetting z’n inzet door keeper Tim Noordman toe wanneer het maar uit komt en daar wora opflakkering van een dikke 20 minuten een een ander kinderdagverblijf gevestigd zijn tot hoekschop verwerkt worden. Maar de den kinderen de dupe van. En dat terwijl het wel erg tijdelijke te zijn geweest. Enter Voordaar ook gebruik van maken, dan moeten ze Kamper sluitpost kon ineens wel z’n tot dan in omringende gemeenten wél anders kan.” uit kwam hoegenaamd niet meer in het stuk halverwege de dag uit hun veilige omgeving toe halfbevroren handen warmen, op davevoor, bleef tot een kwartier voor sluitingstijd worden weggenomen. Dan kunnen ze vervola rende knallen van achtereenvolgens Jesse Braamhaar steekt er overigens wel een finana toch nog met die minimale 1-0 op het elekgens op een andere locatie wél taaleducatie Pultrum, Wout Velten en Ron Smit. E.V. rook cieel stokje voor, want er gaan aardige bedraa tronische scorebord, ietwat hoop houden krijgen. En dat is niet nodig, want bijvoora zowaar de gelijkmaker, maar het rustsignaal gen in om als een verblijf kinderen VVE gaan op een onverwacht wondertje, maar toen beeld hier bij Partou in Enter is ook bekwaam van de wederom formidabel leidende referee aanbieden. “Nu wordt op voorhand per kind Adi Draganovic hernieuwd zwak verdedien gecertificeerd personeel aanwezig en vola Jan de Vries uit Enschede, verhinderde vooreen paar duizend euro naar het kinderdaga gend ingrijpen afstrafte en de 2-0 in de boedoen ze uiteraard aan de wettelijke eisen. eerst eventuele victorie. verblijf geschoven, zonder dat er verantwoora ken schreef, was het gedaan met de Enterse Ook hoge kwaliteit dus.” ding tegenover staat. Dat feest is voorbij. Er koopman. Dat het trio Nick Hendriks-Jurrian Edoch, na de hervatting was er van die plotblijft geld vanuit de gemeente beschikbaar, Zandbergen-Arjan Wiegers de cijfers naar Niet het belang van het kind selinge Enterse dadendrang niks meer over. maar wel op basis van declaratie achteraf. hallucinerende hoogte tilden (5-0), bracht Braamhaar maakt zich kwaad als hij hoort dat Go Ahead kroop wederom op de regiestoel Het moet inzichtelijk en transparant worden nog eens een karrenvracht meer zout in de het open gooien van de regeling voor alle kina wonde. en bij de manschappen van Schulte leek de derdagverblijven versnippering van kwaliteit waar het geld voor gebruikt wordt.”

Go Ahead Kampen strooit zout in wonden Enter Vooruit: 5-0

THE WILD EAST THE WILD EAST

THE WILD EAST


Vacatures Word jij onze nieuwe collega...? NIEUWE

WEKELIJKSE

RUBRIEK!

VIND DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT DE REGIO NAAR KEUZE. Corex is de divisie kartonnen kokers, hulzen PLAATS UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA! en hoekprofielen van VPK Packaging Group. Hardenberg

Bruchterveld

VPK Packaging Group is actief in de sector van de kartonnen verpakkingen. OP EN ROND DE ESSEN Het grootste bereik in de regio!

Bergentheim Kloosterhaar

TWENTERAND Beerzerveld

Sibculo

Bruinehaar WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Manderveen

Geerdijk Den Ham

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn we voor onze vestiging Corex Nederland B.V. te Wierden op zoek naar gemotiveerde: Vroomshoop

Daarlerveen

De Pollen

Weitemanslanden

Geesteren

Hoge Hexel

Wierden

Almelo

Albergen

Zenderen

Noord-Deurningen Denekamp

De Lutte

Oldenzaal

Saasveld

Bornerbroek

Rectum

Tilligte

Klein Agelo

Groot Agelo

Weerselo

Deurningen

Hertme

Zuna

Haarle

Rossum

HALLO ALMELO !

Notter

Lattrop Oud Ootmarsum

Ootmarsum

Beuningen

Aadorp

DE WIEZER

Nutter

Reutum Fleringen

Mariaparochie Harbrinkhoek

• Productie Medewerkers • Logistieke Medewerkers

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien • U kunt kiezen uit 1 of meerdere regio’s in 8 huis aan huiskranten. van CV kunt u richten aan: • Een totaal bereik van 155.000 adressen huis aan huis! Corex Nederland B.V. DINKELLAND VISIE • Zeer goed gelezen huis aan huisbladen. t.a.v. Mevr. A. van Harten ­ ter Brake HRM Fitness/groepslesinstructeur • 47 procent van de lezers neemt actie n.a.v. een advertentie in onze Nijverheidsstraat 9 ­ 7641 AB WIERDEN met affiniteit voor personal training. agnes.van.harten@corexgroup.nl DE GLIMLACH kranten.

Vasse

Tubbergen

Vriezenveen

Daarle

Breklenkamp

Hezingen

Hengelo (Slangenbeek)

Arbeidsvoorwaarden DE WEEK VAN LOSSER Corex biedt geschikte kandidaten een uit­ DE WEEK VAN BORNE dagende baan en alle ruimte om van betekenis te zijn in het eigen vakgebied in een dynamische omgeving. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot Verspreidingsgebied De week Twenterand, en rond de Essen, Dinkelland Visie, De Wiezer, ontwikkeling envan doorgroei. EenOp aantrekkelijk Almelo, De week van Borne, De Glimlach en De week van Losser. salaris Hallo conform geldende CAO en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden maken onderdeel uit van de functie. Ypelo

Borne

Lonneker

Enter

Wij zijn op zoek naar iemand die:

Losser

• Adverteren in onze huis aan huisbladen heeft effect.

Overdinkel

Glane

•Enthousiast en flexibel ingesteld is, ook ’s avonds en in het weekend •Sociaal en klantgericht is en het vermogen heeft om mensen te motiveren •Representatief, goede lichamelijk fit Voor meercommunicatieve informatie of het vaardigheden maken van eenen afspraak: •Resultaat- en doelgericht is info@heininkmedia.nl • Telefoon 0541 - 355 974

Media

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

W W W. C O R E X G R O U P. C O M

1/2 pagina Formaat 290 x 200 mm

Lees deze krant ook online www.deweekvantwenterand.nl

1/8 pagina Formaat 120 x 115 mm

Eurowerft 3, Denekamp

Functie-eisen:

•Diploma AALO/ CIOS/ Sport en Bewegen etc. •Fitnesstrainer A en/of B (of andere opleidingen die bevoegdheid geven tot het uitoefenen van de functie) zijn een pre •Affiniteit met Personal Training •Ervaring is een pre

Wat ga je doen:

Jij bent verantwoordelijk voor persoonlijke fitness begeleiding en groepslessen. Met je enthousiasme, kennis en pagina klantgerichte uitstraling weet je onze klanten 1/4 Formaat 140 xJe200 steeds opnieuw te motiveren en te binden. bentmm als fitnessinstructeur aanwezig in de fitnessruimte voor het geven van tips en beantwoorden van vragen zodat leden optimaal resultaat bereiken en tevreden naar huis gaan. Je maakt persoonlijke trainingsschema’s om leden zijn/haar doel te laten behalen, en begeleid groepslessen op een motiverende manier Tevens horen balie- en randwerkzaamheden tot de functie. Deze vacature komt vrij vanaf maart 2019! Min. 30 uur per week

BEZORGERS GEZOCHT Ben jij 13 jaar of ouder en heb je op dinsdag 2 uurtjes over? STREEK W IJ Z E R

• Makkelijk te combineren • Dinsdag met school/hobby’s bezorgen 11 sep temb er 2013-we e k 3 7

Vanwege toenemende werkzaamheden, zijn wij op zoek naar een

WERKVOORBEREIDER Als werkvoorbereider zul je, na een interne begeleiding, zelfstandig de complete werkvoorbereiding van diverse projecten uitvoeren. Wat ga je doen: - digitaal tekenwerk (ervaring met BIM is een pré) - het bijhouden van de projectadministratie en planning - inkopen bij onderaannemers en leveranciers - het bewaken van kwaliteit en het bepalen van werkmethodes - het aansturen van en overleggen met de uitvoerders - het ondersteunen van ons team planontwikkeling Wat wij vragen: - een afgeronde HBO-opleiding Bouwkunde - een flexibele en zelfstandige werkhouding - prettige communicatieve eigenschappen en stressbestendigheid - een teamspeler in een platte organisatie Wat wij bieden: - een uitdagende fulltime functie in een collegiaal team - salaris volgens CAO en goede secundaire arbeidsvoorwaarden - een prettige werkomgeving binnen een gerenommeerd bouwbedrijf, actief in de woningbouw, agrarische bouw, utiliteitsbouw en verbouw Je kunt je sollicitatie voorzien van CV mailen naar: richard@westerhof-bouw.nl of sturen per post naar: Bouwbedrijf Westerhof B.V. Weitemansweg 36 7671 RW VRIEZENVEEN

STREEKKRANT VOOR WIERDEN, ENTER, AADORP EN WINDMOLENBROEK

• Makkelijk te combineren • Ongeveer 1,5 uur met school/hobby’s • Folders worden per week

extra betaald

r • Ongeveer e2suur per t vooweek k i h c g Ook utters

/v senioren

• Folders worden extra betaald • Woensdag bezorgen Woendag 1 april 2015 • Gemeente Twenterand • Oplage 15.000 ex.

Vroomshoop, Daarle, Den Ham, or o v t k i h Westerhaar, Daarlerveen, Vriezenveen en Bruinehaar c ges

Ook ers t t u Verspreidingsburo Hovius v / n e senior Tel. 0546 - 643245 - verspreidingsburohovius@hotmail.com Vriezenveen Aalderink Heinink Media VOF - bezorging@heininkmedia.nl Tel: 0546 681231 vofaalderink@planet.nl tel. 0541 - 355974


oetENTER

NIEUWS

arkeerplaats voor Muziekconcert A even housestrand of gold: klassieke ballads en meezingers jdens beachvolleybaltoernooi

het mooie dat de beachvolleybalsport 1e plaats: Rivoboys Volleybalsters vanteHolyoke Enter Enterse volleydames in bieden heeft. 2e scoren plaats: De Mutsen 3e plaats: Op veld 3 winnen van Tornado Geesteren eerste drie van Omstreeks tien uur in desets avond werden de Saasveldia

finales gespeeld met de volgende uitsla- Dames Lagere Klasse gen:– De dames van Holyoke uit Enter speelden afgelopen 1e plaats: Golden Oldies ENTER zaterdagmiddag tegen Saasveldia D1 uit Saasveld. De wedstrijd die begin dit seizoen werd gespeeld tegen dit team Bedrijvenklasse 2e plaats: De Harry's TER – Voorafgaand aan het DataVisual Beachtoernooi organiseerwerd Holyoke deze keer dusoet eenEnter wedstrijd De Kwestie Eerdmans, de Botterheer 1edoor plaats: RVC verloren met 2-3. Op voorhand was 3ehet plaats: Chicks op volleybalvereniging Holyoke uit Enter samen met de Welle op tussen twee teams die aan elkaar zijn gewaagd. 2e plaats: Erma Sport jdagmiddag 30 geboren juni het basisscholentoernooi voor de groepen Dirk Eerdmans, in Bolsward op 17 februari 1882, was de eigenaar van een zes, De 3e plaats: Cembritde Panel Dames Promotieklasse eerste set startten dames sterk. De mooie combinaties maken aan het net met ven en acht. Dat er tussendoor fikse regenbuit mocht zuivelfabriek in Rijssen. Aan het eind vaneen de negentiende eeuw was hijviel, begonnen aan de servicepass lag goed in de handen van 1e plaats: LAC alle aanvallers! De tegenstanders kregen de de opleiding vandrukken beroepsofficier Instructiebataljon Door medische Iris Mulderij, waardoor alle pass niet onder controle, leybalpret niet bij bij alhet deze talentjes in inKampen. de dop. Met veel en- spelverdeelster Wedstrijdklasse 2e plaats: Do-it waardoor er een aan het net ToerenToeters aangespeeld konden mooie voorsprong problemen hij afgekeurd zo kwam hij inom de zuivel terecht. In Rijssen hij te posities 1e plaats: 7000 3e plaats:werd Biem!opgebouwd. Enter ousiasme enwerd inzet werd erengestreden uiteindelijk in denam finale worden. Holyoke kwam geen moment in de was gebrand om deze set te pakken. Dit dein 1906 het kleine vervallen handkracht roomboterfabriekje ‘Salland’ over, dat hij 2e plaats: men.weer Voor de winnaars lagen er professionele beachvolleyballen problemen en Voortvrouwtjes pakte de eerste set overtuiden de dames dan ook met vol overtuiging. nieuw leven inblies. Dit fabriekje was gevestigd aan de weg naar Enter, ongeveer 3emet plaats: De Lutte & Co Heren Lagere Klasse gend 25-17. Eindstand: 25-20. ar en voor alle deelnemers een drinkbidon. tegenover waar later de Schoolstraat begon. In 1929 liet hij een nieuwe stoomzuiIn de tweede set wist Holyoke het sterke spel 1e plaats: Glad van de Wieze velfabriek bouwen verderop aan de Enterstraat op de hoek van de latere Karel Doormanstraat. Voor de fabriek stond zijn woning, de villa ‘Romsicht’, verwijzend naar zijn Friese roots. Eerdmans had ook veel melkleveranciers in Enter. Toen in Enter omstreeks 1920 de oprichting van een stoomzuivelfabriek mislukte, bleef de daarvoor opgerichte stichting met reeds aangekochte grond zitten. Eerdmans nam de grond over en kreeg daardoor de boeren als klant. De prijs voor de melk die de boeren kregen werd bepaald door het vetgehalte. De boeren kregen iedere week de monsternemer op bezoek die met een klein busje aan een lange steel een monster nam uit de melkbus en dat in een flesje deed. In de fabriek werd het vetgehalte gemeten.

door te trekken. Er werd opnieuw weer een Holyoke startte opnieuw de vierde set sterk. voorsprong gepakt. Toch kwam Saasveldia Maar door een paar domme fouten aan de beter in het spel, door een paar harde aankant van Enter kwamen de tegenstanders vallen aan het net, maar Holyoke wist aan het dichterbij. Tot een stand van 20-18 voor de einde van de set met goed spel weer uit te 2tegenpartij. Aan Tornado de kant van Saasveld haalENTER – Holyoke dames 1 speelde zaterdag februari tegen Geesteren dames lopen. Deoverwinning tweede set werd Holyoke ze alles vangebrand de grond, dames 2. Na de vandoor vorige week met waren den de dames erop omde deze weekvan de 25-19 gewonnen. Holyoke wisten niet te scoren en er werden punten in Enter te houden eigen fouten gemaakt. Ze verloren de laatste derde set werd gespeeld set dan ook met 22-25, maar het Voortman. Holyoke wist de helemochten set de voorDe spannende eerste set begon goed, Holyoke liepmet geeenuit. wissel op de spel. Chantal Jannink kon kleed naar zich toetrekken mette3-1. lijk De pass lag goed bij de spelverdeelsprong te houden en de set winnen met ster Chantal Jannink waardoor zij de ballen 25-18. De derde set was een kopie van de goed kon aanspelen op alle aanvalsters. Aan tweede set. Deze set werd ook gewonnen het einde van de set begon Holyoke veel met 25-18. persoonlijke fouten te maken. Hierdoor wist Holyoke begon in de vierde set met een achTornado steeds dichterbij te komen en de set terstand maar bleven de hele set wel bij. naar zich toe te trekken met 24-26. Door een paar directe scorende aanvallen De tweede set begon Holyoke weer met een van Lotte Voortman wist Holyoke de set binvoorsprong door een opslagserie van Anne nen te slepen met 25-23.

Go Ahead Kampen strooit zout in wonden Enter Vooruit: 5-0

Al voor de oorlog waren er klachten van boeren over het lage vetgehalte van hun melk. Jan Nitert in repetitie De weken na hun klacht verbeterde het vetgehalte en verdwenen de klachten. Dan waren er weer anderen die klaagden. Eén boer vertrouwde het zaakje niet. Voordat de ENTER - Veelzijdig muziektalent Jan Nitert organiseert in samenwerking met de Culturemonsternemer kwam schepte hij alle room van de melk. Dit had geen enkele invloed le Raad een concert in zalencentrum de Kröl te Enter. Deze avond zingt en speelt Nitert op het vetgehalte, zoals bleek bij de muzikanten afrekening. Hij schakelde daarop de economische samen met een aantal enthousiaste een divers programma onder de naam 'A controledienst house of gold'.in. Voor gelegenheid is een tienkoppige band, bestaande familie, ENTER/KAMPEN – Enter Vooruit trof zaterdag 19 januari in Kampen Go Ahead, de eerste Hetdeze was inmiddels 1943 en er werd een onderzoek gestart, uit waarbij vrienden en kennissen, bij elkaar gebracht. Het repertoire bestaat uit een besloten breed scala tegenstrever in het jaar 2019. Eens te meer bleek weer dat vriendschappelijke duels anzoveel belastende feiten aan het licht kwamen dat tot aanhouding werd vanaan stijlen. dere koek zijn dan een match voor de competitiepunten. Zwart en wit kreeg een ijskoude een aantal mensen. De eigenaar, de bedrijfsleider en de secretaresse van de fabriek winterse bui over zich heen en droop met een 5-0 nederlaag af richting kleedlokaal. zouden worden bui hangen en liet zich opnemen in Zelf zegt Jan over aangehouden. de avond: “DeEerdmans repetities zag ende Clouseau.” het ziekenhuis in Almelo metismedeneming vanconcert zeer belastende zijn inmiddels in volle gang. Het geweldig Van meet af duwden de rood-gelen uit KamHet begint om aantekenboekjes. 20.00 uur en is in de omMaar te zingen en te spelen met muzikantenbelandden pen de bezoekers uit Enter terug op eigen grote zaal vancel. DeNadat Kröl aan de Dorpsstraat de bedrijfsleider en de secretaresse in de gebleken was dat in ende zangeressen uit je familieen vriendengrond. Aan alle kanten sloegen de bewoners Enter. medische toestand van Eerdmans van dien aard was dat het verdere verblijf in het kring. Het wordt een avondvullend programvan het sportpark Middenwetering bressen De entree bedraagt 7,50 euro en dat is innodig ballads was, werd hijhoren. ook in hechtenis genomen. aantekenboekjes maziekenhuis waarin we niet prachtige laten in het zwart-witte defensieve blok. Na tien clusief koffi e of thee.De Kaarten zijn in de voorwaren ontdekt. Ook kan inmiddels het publiek meezingen met numminuten lag de knikker voor de eerste keer verkoop verkrijgbaar bij Primera in Enter of Na twee weken hechtenis braken de Baker secretaresse en de bedrijfsleider. Het bleek dat al mers van o.a. Guus Meeuwis, George in het Enterse mandje. Verdediger Nick HenBoekhandel Reterink in Wierden. uitslagen: driks pikte het ronde projectiel na een afgevanaf 1937 geknoeid werd met het vetgehalte. Er werd een complete dubbele boekslagen hoekschop op en pegelde vanaf twinOok de dezwarthandel 21e editie in van hetboter Beachvolleybaleach houding girls bijgehouden. In de oorlogsjaren werd Recreatieklasse 2e plaats: 7000 ToerenToeters room zeer lutig 1e meter de balMaatman666 in de winkelhaak: 1-0. toernooi was er weer één om in te lijsten. olley cratief. Power Van het overschot aan vet werd roomboter plaats: 3e plaats: Nog niet bekend gemaakt en buiten de boekhouding meer tot dan kuub acht eachvolleys 2e plaats: om werd die zwart verhandeld en dat wasMet opgelopen wel250 15.000 kilozand, volgens de vel- Vervolgens wasDe hetWollies louter en alleen aan doelden, 72 en 196 wedstrijden 3e plaats: Alles te of danken niets 1dat er geen Heren Promotieklasse ECD. Dit leverde Eerdmans minstens ƒ130.000,aanteams clandestiene inkomsten op. Het werd wachter Teun Nijhof er namelijk wederom een record verder doelpuntenonheil geschiedde in de ep 7: vonnis van de rechtbank in Almelo in december 1e plaats: Coque Baquers 1943 voor Eerdmans wasnieuw dan ook: gatenkaas voor z’n neus. Met fe- 's ochgevestigd. Verdeeld over velden De Smikkelberen Op zaterdag werd er vanaf half tien 2e plaats: Holyoke Kearls acht maanden gevangenis en ƒ80.000,- boete, sluiting van het bedrijf voorde drie jaar en werd chaotische nomenale reddingen hield de goalie z’n manvrijdagavond Minimutsen tends nog gestreden door diverse prestatiehet verbod voor vijf jaar op zuivelgebied werkzaam te zijn. gestart met teams uit Enter schappen in de strijd. Enter Vooruit-kaengemaakt met binding tot Enter. In drie beklassen pitein uckynoobs teams de gehele Ondanks In hoger beroep werd de sluiting ongedaan en de boete tot ƒ60.000,Peteruit Schulte greep regio. al na 25 minuten enkele De organisatie kijkt terug op wede (de drie recreatieklasse, De Lachebekkies zomerse buitjes konden alle wedstrijden perkt, maar Eerdmans noch zijn zoon mochten jaar lang leiding wedstrijdklasse geven aan de fa- en in, om de talloze scheuren in de defensieve lite lijmen. Laatste man Sietse Velten Van (die de alzeer geslaagde editie van het beac bedrijvenklasse) werd er onder het genot nieseen briek. normale doorgang vinden. ook z’n dag niet) naar de kant van een hapje en een drankje sportief ge- hadlerjongsten ep 8: in dewerd jeugdklasse totgede oud- baltoernooi en zal ook volgend ja roepen en de oefenmeester stuurde tot veler Johan Altena streden om iedere bal. Het weer was, on- verrassing east Bobbieren ste senioren; opaanvaller alle velden was er een ge- zorg dragen voor de 22e editie, d een extra (Wout Velten) gehouden op vrijdag 29 en zate danks de matige voorspellingen, in één binnen nanaslollies weldig volleybalspel te zien. het kader en zette op het middenrif juni 2018. Dus hou alvast een plek woord: geweldig! De temperaturen waren en achterin de pionnen in hernieuwde slagoralenter 2 op het schaakbord. de agenda! nog niet zomers te noemen, maar het was de De alenter 1 uitslagen van zaterdag:

KreaKlup Enter heeft plek voor nieuwe, creatieve deelnemers

THE WILD EAST

De Zandhappers

heerlijk om sportief te gaan genieten van Zowaar Jeugdklasse kreeg Enter Vooruit na deze verras-

THE WILD EAST

De melkfabriek van Eerdmans in Rijssen, toentertijd al al Omefa geheten. Later werd het onderdeel van Coberco en is begin deze eeuw weggesaneerd.

send tactische manoeuvre plotseling kleur op het gezicht. De nog frisse Wout Velten stuurde met een messcherpe dieptepass Henri Knol van Enter Vooruit. Fotograaf: Henk kompaan Henri Knol de eenzaamheid in, Stichting Pluimersde Klup Twente verzorgt twee keer ENTER – De veelzijdige KreaKlup Enter van maar waar (de de Enterse per maand tweede routinier en vierdenormaliter dinsdag) van 18.45 uur tot 20.45 uur activiteiten voor pap lust van kansen, 'ie nu tot ontmensen metzulke een lichte en zag matige verstandelijke beperking. Deze worden gehouden in Aczetting z’n inzet door keeper Tim opfl akkering van een dikke 20vrijwilligers. minuten een tiviteitencentrum 't Zumpke aan Noordman de Reggestraat en staan onder leiding van tot hoekschop verwerkt worden. Maar de wel erg tijdelijke te zijn geweest. Enter VoorKamper sluitpost kon ineens tot dan uit kwam hoegenaamd niet meer het stuk De activiteiten lopen uiteen wel van z’n knutselen, per maand en dat is inclusief hetin lidmaattoe halfbevroren warmen, op davevoor, bleef voor sluitingstijd spelletjes doen enhanden bingo tot het volgen van schap voortot de een Klup,kwartier de materialen, uitjes en rende knallen van achtereenvolgens Jesse tochkeer nogper met die minimale 1-0 op het elekcreatieve, muzikale of andere workshops en vijf seizoen een maaltijd. Pultrum, WoutSoms Veltenworden en Ron er Smit. rook tronische scorebord, ietwat hoop houden filmavonden. ookE.V. wandezowaaren deandere gelijkmaker, maar het rustsignaal op KreaKlup een onverwacht wondertje, maar toen lingen uitjes in de buurt georganiDe maakt onderdeel uit van de ruim van de wederom formidabel leidende referee Adi Draganovic hernieuwd verdediseerd. vijftig vrijetijdsactiviteiten, die zwak De Klup TwenJan de Vries uit Enschede, verhinderde voorgend ingrijpen en de in de boete samen met afstrafte haar meer dan2-0 vierhonderd eerst eventuele ken schreef,vanuit was het met de Enterse Daarnaast kooktvictorie. en eet de groep een keer of vrijwilligers hetgedaan Meester Siebelinkhuis koopman. Dat het trio in Nick Hendriks-Jurrian vijf per seizoen met elkaar. Deze activiteiten in Almelo organiseert negen Twentse geEdoch, namensen de hervatting waslichte er van plotZandbergen-Arjan Wiegers de cijfers zijn voor met een endie matige meenten. Informatie, een afspraak om naar een selinge Enterse dadendrang niks meer over. hallucinerende hoogte tildente (5-0), bracht verstandelijke beperking vanaf ongeveer zeskeertje vrijblijvend een kijkje gaan nemen Go Ahead kroop wederom op de regiestoel nog eens een is karrenvracht zout in de tien jaar. ’t Zumpke is rolstoeltoegankelijk. De of aanmelden verkrijgbaarmeer via margreet@ wonde. en bij devoor manschappen van Schulte leek euro de deklup.nl. kosten deelname bedragen 15,75


UIT AGENDA

Tourist Info Wierden-Enter Toneelvereniging Hoge Hexel: “Extra hulp op de eerste hulp”. Vrijdag 8 en zaterdag 9 februari. Zij spelen een leuke klucht in drie bedrijven van Henk Roede. Kulturhus, Nieuwe Schoolweg 5, Hoge Hexel. Kaartvoorverkoop bij: Karin Maneschijn, Lanckerweg 13, Hoge Hexel, tel: 0546-575997(na 18.00 uur) en Karin Grevelink, Adm. De Ruyterweg 22, Wierden, tel: 0546-433797. Prijs: volw. €5,00, kinderen €3,50.

AVT Lageveldlopen.

Zaterdag 9 februari. 3e Uitdagende crossloop van deze competitie, georganiseerd door AVT Twenterand. Recreatiepark Het Lageveld, Vriezenveenseweg 57, Wierden. Meer info: https://www.lageveldlopen.nl/event/lageveldlop.

Snertwandeling Ambulare.

Zaterdag 9 februari. Bewegwijzerde wandeling door het mooie buitengebied van Wierden met keuze uit vier verschillende afstanden en na afloop gratis kopje snert. Tijd: 5 km en 10 km: 10:00 - 11:00 uur, 15 km: 9:00 - 11:00 uur en 20 km 9:00 - 10:00 uur. WTC Beukersweide, 2e Lageveldsweg 3, Wierden Prijs: € 4,00, leden KWBN €3,00.

Avondbeurs CVVV.

Dinsdag 12 februari. ’t Oosterhoes, Wedervoort, Dahliastraat, Wierden. Tijd: 18:30-21:00 uur.

CRW kindervoorstelling: Gekke buren. Donderdag 21 februari. Daniëlle van Dijk vertelt en zingt het verhaal over 2 gekke buren, waarmee ze de jonge kijker wil raken en tot nadenken wil aanzetten. Leeftijd: 4+. Het Galjoen, Kruizemunthof 4, Wierden. Tijd: 14:00 uur. Prijs: €3,50.

Brandweer zoekt vrijwilligers en zet in op samenwerking met werkgevers

Film Biblioscoop: The Post.

Donderdag 21 februari. Het verhaal van The Post is gebaseerd op de onthulling van de Pentagon Papers, geheime documenten over de Vietnamoorlog. Bibliotheek, Pouliestraat 2, Wierden. Prijs leden €5,00, niet- leden €7,50. Tijd: 20:00 uur.

Exposities • Wintersalon Galerie Tolg’ Art. Nog t/m 9 februari. Van A tot Z ....... een feest der herkenning! Net na de jaarwisseling presenteert Galerie Tolg ‘Art de kunstenaars, welke in 2018 hebben geëxposeerd. Tolgaarde 6-8, Wierden. Meer info: www.tolg-art.nl

• Expositie HKW: 44 jaar carnaval in Wierden/44 jaar cv de Tolmennekes. Vanaf zaterdag 10 november. Expositie met veel unieke foto’s, video- en filmfragmenten, persberichten, onderscheidingen, muzikale schlagers en feestkleding. Van Buurenstee, Appelhofdwarsstraat 2, Wierden. • Expositie Zwembad De Kolk. Tijdens openingsuren kunt u t/m maart werk van Arjen Kunst bekijken. De Kolk, Dikkensweg 3, Wierden. Deze evenementenkalender wordt verzorgd door Tourist Info Wierden-Enter. Voor vragen over evenementen of als u zelf een evenement wilt aanmelden, neem dan contact op met Tourist Info Wierden-Enter (0546574911, email: wierden@twenteinfo.nl) Voor een uitgebreid agenda overzicht, informatie over evenementen, musea en permanente tentoonstellingen zie ook: www.wierden-enterinfo.nl

Matthijs Hannink, Mirelle Schuurman, Henk Robben en Rob Koetje. WIERDEN/ENTER – Brandweer Twente is afgelopen vrijdag een campagne gestart voor het werven van vrijwilligers. De brandweer is op zoek naar inwoners van de gemeente Wierden, mannen en vrouwen, die zich willen inzetten voor de veiligheid van de Twentse inwoners. Op maandag 4 februari is in Wierden het startschot voor de campagne gegeven met het onthullen van een plaquette bij basisschool Het Galjoen. Burgemeester Henk Robben heeft het gevelbordje overhandigd aan Mirelle Schuurman, directeur van de school. “We willen zichtbaar maken dat ook deze school, als werkgever, ruimte geeft aan vrijwillige brandweerlieden om hun taak uit te kunnen voeren. Dat is niet wettelijk verplicht, de brandweer is dus dankbaar dat Het Galjoen dat mogelijk maakt voor Mattijs Hannink (leerkracht groep vijf en ICT-man) en Rob Koetje (conciërge).” Dit jaar richt de campagne zich ook op Twentse werkgevers. “In diverse bedrijven rondom onze kazernes werken overdag mensen die onze nieuwe vrijwilligers kunnen zijn. Vaak zijn werkgevers zich hier niet van bewust. Een opgeleide brandweervrijwilliger kan zeker toegevoegde waarde hebben voor een bedrijf”, aldus Karin Groenewegen, teamleider bij de brandweer. Zo hebben zij geen BHV-cursus meer nodig, omdat zij via de brandweer een geldig certificaat ontvangen.” Om werkgevers daarvan bewust te maken en de huidige werkgevers van vrijwilligers te bedanken, overhandigt de brandweer dit jaar aan de werkgevers van de vrijwilligers een gevelbordje met de tekst ‘hier werken brandweervrijwilligers’, zo ook aan basisschool Het Galjoen te Wierden. Het werkgeversbordje kan aan de gevel worden gehangen. Zo is voor iedereen te zien dat de ondernemer maatschappelijk betrokken is door een bijdrage te leveren aan de lokale veiligheid. Bij Brandweer Twente zijn ruim zevenhonderd vrijwilligers actief. Samen met de beroepscollega’s bestrijden zij jaarlijks on-

Gemeente betrekt bewoners bij kwaliteit openbaar groen WIERDEN/ENTER – Inwoners van de gemeente Wierden moeten meer betrokken worden bij het onderhoud van openbaar groen. Dat is de belangrijkste aanbeveling in het Verbeterplan Openbaar Groen dat is opgesteld naar aanleiding van een motie, die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Uit gesprekken met buurtraden en de uitkomsten van de enquêtes op de website 'Ikpraatmee' blijkt dat groenonderhoud een belangrijk onderwerp is voor de inwoners van de gemeente Wierden. Daarom strart de gemeente dit jaar met de zogenoemde buurtschouw. Hierbij gaan inwoners samen met een expert naar buiten om de kwaliteit van het openbaar groen te beoordelen. Ook wordt het meldingensysteem verbeterd en meer onder de aandacht gebracht. Op die manier kan de gemeente sneller handelen op klachten over groenonderhoud. Er is de afgelopen jaren bezuinigd op groenonderhoud, waardoor het onderhoudsniveau daalt. Omdat er op korte termijn geen geld

beschikbaar is om het onderhoudsniveau substantieel te verhogen, richt het verbeterplan zich met name op de samenwerking tussen gemeente en inwoners. “Groen is niet alleen een zorg van de gemeente. Wij merken dat inwoners het een belangrijk onderwerp vinden en wij willen graag hun kijk op groen meenemen in ons beleid”, vertelt verantwoordelijk wethouder Johan Coes. De gemeente gaat meer inzetten op samenwerkingsinitiatieven door bepaalde stukken groen in beheer te geven van inwoners. Dit gebeurt al met de generatietuin, de bijenstal maar ook de bloembakken in de dorpscentra zijn hiervan een goed voorbeeld. “Samen kunnen we er voor zorgen dat het niveau van het groen op peil blijft.”

geveer 4.500 incidenten. “Vanuit onze 29 kazernes in Twente werken we 24 uur per dag aan een veilig Twente. Ieder jaar zoeken we weer enthousiaste vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten”, aldus Rob Bokdam, sectorhoofd Repressie bij Brandweer Twente. Het werk bestaat onder meer uit het blussen van branden, het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen en het bevrijden van verkeersslachtoffers. Werken bij de brandweer is uitdagend, afwisselend en dankbaar. Pak deze kans. “Voor de meeste kazernes zoeken we brandweervrijwilligers die binnen enkele minuten voor een uitruk op de kazerne kunnen zijn (op basis van vrije instroom). Dus mensen die in de buurt van een kazerne wonen of werken. In de buurt van deze kazernes wonen is dan niet noodzakelijk. Het woord ‘vrijwilliger’ wil overigens niet zeggen dat het werken bij de brandweer vrijblijvend is: de inwoners rekenen op de brandweer en daarbij is de inzet van vrijwilligers cruciaal. Je volgt een vakopleiding en oefent wekelijks, hiervoor ontvang je een vergoeding.” Solliciteren voor deze vrijwillige vacatures kan tot en met maandag 18 maart via www. brandweertwente.nl/werkenbij. Hier staat ook meer informatie over de inhoud van het vak. Op 9 maart organiseert Brandweer Twente een informatiebijeenkomst voor geinteresseerden. Hier kun je in de praktijk ervaren wat het vak inhoudt en krijg je informatie over de opleiding tot brandweerman- of vrouw. Het is ook mogelijk om in Wierden contact op te nemen met Kaudo Lieuwen, coördinator van de kazerne in wierden, via k.lieuwen@ brandweertwente.nl.

Veilig Verkeer Nederland biedt opfriscursus voor rijvaardigheid WIERDEN/ENTER – Veilig Verkeer Nederland (VVN) biedt in samenwerking met de gemeente Wierden een opfriscursus rijvaardigheid aan. Deze cursus richt zich op senioren en biedt verkeersdeelnemers de gelegenheid up-to-date te zijn en te blijven van de jaarlijks veranderende verkeersregels in Nederland. De ervaring leert dat met de jaren hierin ongemerkt veranderingen kunnen ontstaan die deelname aan het verkeer lastiger maken. De cursus bestaat uit vier theorie avonden die op 4, 11, 18 en 25 maart worden gegeven en een praktijkdag op zaterdag 23 maart. De cursus wordt gehouden in basisschool het Galjoen aan de Kruizemunthof te Wierden. Tijdens de vier theorieavonden wordt aandacht besteed aan de vernieuwde verkeersregels. Op de praktijkdag wordt in de eigen auto, onder begeleiding van een professionele rijinstructeur, proef gereden in de eigen omgeving. Ook wordt voorlichting

gegeven over de dode hoek, kan een gehoortest, ogentest en een reactietest worden gedaan.De deelnamekosten voor deze volledige cursus zijn twintig euro, te betalen bij de eerste theorieavond. Opgave kan tot en met 25 februari. Let wel, vol is vol. Aanmelden kan bij Johan Gerritsen (0546 – 57 39 62), Rein Hagen (0546 – 57 54 89), Erna Egberts (06 – 55 75 36 26), Anneke Bolink (0546 – 57 31 64) of Jenny Brunsman (06 – 33 18 22 43).


Distelvink Drie.drie

SVZW ontvangt met Flevo Boys; oude bekende van vorig seizoen Desondanks had Flevo Boys lange tijd heel veel moeite om te winnen van SVZW. Komende zaterdag maar eens kijken hoe de wedstrijd zich ontwikkelt in Wierden. Het team van Flevo Boys komt met bekende spelers naar Wierden, zoals Timon Rorije, Madih Doufikar en Frank Post en Aran Nijboer. Dit zijn vier aanvallers die altijd voor gevaar weten te zorgen. Onder leiding van trainer Kevin Waalderbos is Flevo Boys ook dit seizoen weer een elftal dat probeert met technisch verzorgd voetbal tot resultaat te komen. Inmiddels heeft de club 22 punten gehaald uit de zestien gespeelde wedstrijden. De situatie voor SVZW is geheel anders. Er is sprake van direct degradatiegevaar. Er moet snel verandering in de situatie komen en natuurlijk is dat ook best nog mogelijk. De spelers kunnen moed putten uit de laatste gespeelde thuiswedstrijd in de competitie. Toen werd er namelijk net met 2-3 verloren van DUNO D, terwijl er meer had ingezeten. Nu maar proberen om de punten in Wierden te houden.

Een spiegel, voorgehouden door een toerist Een distelvink fladdert natuurlijk nogal eens uit en dan is het fijn als er iemand op poes en huis past. De poezenoppas, vrienden uit het westen des lands, wilde niet alleen oppassen, maar ook de fraaie gemeente Wierden en omgeving verkennen. Logisch. Goed plan, lijkt me. Enthousiast begon ik over al het mooie in onze gemeente en dat er van alles te doen is. En in kleuren en geuren beschreef ik de ontspannen, vriendelijke sfeer hier ter plaatse. Een sfeer waarin men nog tijd heeft voor elkaar en een gesprek belangrijk vindt. Kortom, ik leek wel een volleerde VVV-medewerker, pardon, Tourist Info-medewerker natuurlijk. Mijn poezenoppas c.q. toerist onderbrak mij. “Die sfeer zal er ongetwijfeld zijn. Ik verheug me erop.” Op vriendelijke toon ging hij verder: “Heb je al dat moois al eens als ‘buitenstaander’ proberen op te zoeken?” “Wat bedoel je precies?”, vroeg ik. “Probeer eens te kijken alsof je naar Wierden gaat en niets weet over jullie gemeente”, antwoordde hij. Tja... dat doe je als inwoner eigenlijk nooit. Mijn ‘buitenstaander-blik’ leverde me een onthutsend beeld op. Er bestaat geen Tourist Info waar je even binnen kunt wandelen om eens te horen wat er zo al te doen en te zien is. Natuurlijk kun je wel aan informatie komen, maar dan wel op zeven verschillende adressen, die je als buitenstaander niets zeggen. Bij de openingstijden kom je op alle dagen het woord ‘gesloten’ tegen. Ooh ja, je kunt ook terecht bij de receptie van de camping of bungalowpark. Die moet je dan wel weten te vinden... Dan maar grasduinen op internet, maar dat praat niet terug als je wilt uitvinden wat bij je past. Mijn vriend/toerist vervolgde zijn betoog: “Heb je het nu zelf ervaren? Je hebt de mond vol over gastheerschap, maar...” Hier zweeg hij discreet. “De informatie over jullie mooie gemeente is verstrooid over die hele gemeente, lijkt het. Waarom hebben jullie niet gewoon zo’n gezellig winkeltje waar je even binnenwandelt en waar je een enthousiast verhaal hoort over al dat moois?” En hier, beste lezer, stond uw Distelvink met zijn snavel vol tanden. We hádden wel zo’n winkeltje. Zou het erg lang duren voor we erachter komen dat zo’n Tourist Info-winkeltje zo gek nog niet was? Als ik het krantenberichtje lees, waarin verteld wordt dat er op de subsidie voor Tourist Info gekort gaat worden, dan vrees ik dat de terugkeer van het gastvrije winkeltje weleens een kwestie van lange adem worden. Dames en heren politici, wat vindt u er eigenlijk van? U laat het ons weten toch?

Gegroet, Distelvink drie.drie

Fotograaf: Johan Gierveld SVZW speelt op zaterdag 9 februari een thuiswedstrijd tegen Flevo Boys, de club waarmee vorig seizoen werd gestreden om het kampioenschap in de eerste klasse. Flevo Boys en SVZW waren vorig seizoen erg aan elkaar gewaagd. Tot de laatste speelronde waren de beide clubs met elkaar in gevecht om het kampioenschap. De beide wedstrijden eindigden toen in een gelijkspel. Dit seizoen is de situatie totaal anders. Flevo Boys staat in de mid-

denmoot van de hoofdklasse B en hoeft niet meer bang te zijn voor handhavingsproblemen. Op 20 oktober eindigde de wedstrijd in Emmeloord uiteindelijk in een 4-2 overwinning voor de thuisclub. SVZW speelde toen lange tijd met tien man na een discutabele rode kaart.

Ander nieuws uit het eerste van SVZW: vijf spelers gaan de club verlaten. Nigel Michels, Deniz Sahbaz, John Lubbers, Lars Kamperman Leferink en Jens Veldwachter vertrekken allemaal aan het einde van dit seizoen. Bij SVZW rekent men er wel op dat deze spelers zich nog volledig inzetten in de strijd om handhaving in de Hoofdklasse B. Op dit moment is nog niet duidelijk of alle geblesseerde spelers weer helemaal fit zijn. De wedstrijd tegen Flevo Boys begint om 14.45 uur op Sportpark Het Lageveld in Wierden. Gerrit Koers

Werklust van SVZW is in Putten niet beloond: 3-1 WIERDEN/PUTTEN – Onder redelijk winterse omstandigheden werd zaterdagmiddag 2 februari toch afgetrapt op sportpark Putter Eng, in een treffen dat onder leiding stond van scheidsrechter Stegeman, die nogal nadrukkelijk zijn stempel op de wedstrijd drukte. Beide opponenten gingen duidelijk voor de drie punten. Het was maar goed dat Rob Knul zijn vizier in de vijftiende minuut (nog) niet volledig op scherp had staan, zijn schot verdween voorlangs het Wierdense doel en vijf minuten later kon SVZW doelman Jens Veldwachter de corner van Vincent ter Burg wegstompen. De doelman van Putten, Martin van Barneveld, leverde de bal vervolgens zo maar in bij Yessin Maskoul, die zich niet bedacht en de 0-1 op het scorebord toverde. De Wierdenaren verzuimden daarna door te drukken en kregen opnieuw met tegenslag te maken, nadat een tackle op Karlo Borghuis onbestraft bleef en de laatste probeerde zijn gram te halen. Op aanwijzen van de grensrechter moest Borghuis met rood vertrekken en stond de ploeg uit Wierden plots met tien man na krap een half uur spelen. SDC rook haar kansen vanaf dat moment, Jurian van den Brink knalde in de 32e minuut hoog over en ook in de veertigste minuut waren de Puttenaren dichtbij de gelijkmaker, doelman Jens Veldwachter redde de inzet van Rob Knul ten koste van een corner. SVZW leek stand te kunnen hou-

den tot de rust maar vlak daarvoor schoot Jurian van den Brink rakelings naast en in blessuretijd sloeg het noodlot alsnog toe bij het zo geplaagde SVZW, toen de bal op de stip ging na aangeschoten hands van Robin de Jong binnen de beruchte lijnen, die daarvoor geel ontving. Rob Knul miste uiteraard de penalty niet en dus ging men aan de thee bij een 1-1 ruststand. Bij terugkomst van de spelers voor het tweede bedrijf bleek SVZW-trainer Philip Agteres in de catacomben eveneens een rode kaart van Stegeman te hebben ontvangen en moest daarom vanaf de zijlijn toekijken, de aanleiding is niet geheel bekend, het incident leek vooral te zijn opgeblazen. Frank Smit kreeg in de tweede helft een goede kopkans en aan de andere kant moest Jens Veldwachter handelend optreden. In de 55e minuut zette Putten een mooie aanval op welke koel en gedecideerd werd afgerond door Rob Knul, daarmee de 2-1 voorsprong aantekenend. SVZW had vlak daarna meteen de gelijkmaker moeten maken, Deniz Sahbaz bleek daartoe niet in staat, terwijl het schot van Joshua ter Avest een beter lot had verdiend. De Wier-

denaren bleven vechten, dat moet gezegd, maar met tien tegen twaalf man werd het een moeilijk verhaal daar in Putten. Achtereenvolgens geel voor Deniz Sahbaz en Matthijs Witten voor geringe overtredingen drukten een nog negatievere stempel op dit treffen. In de zeventigste minuut was de thuisploeg dichtbij de 3-1, opnieuw verrichte Jens Veldwachter prima keeperswerk. Assistent trainer Maurice Bartelds wisselde daarop Joshua ter Avest in voor Dries Buimer en een kwartier voor tijd werd het vonnis geveld door invaller Kevin van der Vlag, die de 3-1 voor zijn rekening na zeer knullig verdedigingswerk aan SVZW zijde. Maarten Jansen werd vervolgens nog gebracht voor Nick Koopmans, maar in de stand kwam geen verandering meer, ondanks een ultieme kans voor invaller Benjamin Huisman in de tachtigste minuut om de voorsprong nog uit te bouwen, maar ook hij op Jens Veldwachter stuitte. Dat ook Burak Basut nog geel ontving bewees the offday van de scheids nog maar weer eens en na nog een laatste wissel bij SVZW werd de eindstand bepaald op een 3-1 nederlaag door een hard werkend en met tien man spelend elftal.

Damesteam WVC wint alle sets van VC Zwolle: vijf punten naar Wierden WIERDEN/ZWOLLE – De niet geheel fitte selectie van Weghorst Makelaardij WVC dames 1 reisde afgelopen weekend af naar Zwolle om in de volleybaltempel van het Landstede sportcentrum te strijden tegen VC Zwolle. Op het centercourt startte WVC met Marlijne ter Avest, Fleur kleine Schaars, Kira Schorn, Loes Boone, Myrthe Maris, Lieke Scharbaai en Lisette Ottenschot. Het was een moeizame start voor WVC, ze speelden afwachtend en namen zelf niet veel initiatief. Hierdoor keken de dames al snel tegen een 4-0 achterstand aan. Toch wisten ze zich te herpakken en konden ze de stand gedurende de set omdraaien naar 11-13 door een uitstekende serveserie van Loes Boone. Door nog een goede servicereeks van invalster Kirsten Lentink kon WVC verder uitlopen in de set en won deze met 1925.Ook set twee werd afwachtend gestart door de Wierdense dames, het stond 4-2, het ontbrak de dames aan scherpte. Deze set ging tot 20-20 gelijk op, waarna Zwolle het heft in eigen handen leek te nemen. Zij bereikten op 24-21 hun eerste setpoint. Hierna bracht trainer Frank van den Noort Kirsten Lentink weer in de ploeg voor de serve. Ook Marlon Voortman werd er in

gewisseld voor Fleur kleine Schaars. Dit gepaard met de scherpte van vooral Myrthe Maris, twee aanval- en één blokscore, bracht WVC naar een tweede set winst (26-24). In de derde set werd er door WVC een stuk beter gevolleybald. Zwolle liep de gehele set achter de feiten aan, waardoor de dames uit Wierden het spel konden bepalen. Lieke Scharbaai, Myrthe Maris en Loes Boone konden de passlijn van Zwolle goed onder druk zetten met hun service. Later in de set werd Kirsten Lentink ingebracht voor Lieke Scharbaai, die aanvallend ook haar punten kon scoren. De derde set werd overtuigend door WVC gewonnen met 1725. De vierde set werd gestart met een discussie met het arbitrage duo over de veiligheid in het veld. Voetfouten en netfouten werden niet waargenomen en dat baarde de trainer van de ploeg uit Wierden zorgen. Dit resulteerde in een gele kaart voor

Frank van den Noort die overigens werd toegeschreven aan de coach van de tegenpartij. Buiten dit merkwaardige incident om, speelde WVC een goede set. Er werd veel servedruk geleverd en er kwam weinig terug van de kant van Zwolle. Dit resulteerde in een stand van 12-25, waarmee WVC de wedstrijd met 0-4 heeft beslist. Er gaan dus vijf punten mee terug naar Wierden. De dames staan daarmee op een vijfde plek in de eerste divisie.


HISTORISCHEKRING

Twente investeert in vakmanschap: tot vijfduizend euro voor scholing

Henk Gierveld; meer dan veertig jaar organist in de Gereformeerde kerk Henk is geboren in 1931 als zoon van bakker Gierveld aan de Rijssensestraat. Zijn vader was één van de medeoprichters van de huidige Gereformeerde kerk. De kanselbijbel was zelfs nog eigendom van de familie Gierveld. Als kind voelde Henk zich al aangetrokken tot muziek. Bij zijn gereformeerde buurman Timmerman was hij regelmatig te vinden achter het harmonium. Dit tot genoegen van de vader van Henk en het duurde dan ook niet lang of Henk kon thuis op zijn een eigen harmonium spelen.De eerste muzieklessen kreeg hij van de orgelleraren Jordens, Brilman, Boersma en Steen. Henk Gierveld met op Jordens werkte volgens de breinaaldmethode: de achtergrond zijn hij tikte de maten met een breinaald. Als Henk het niet goed deed, kreeg hij, pets, een tik over geliefde orgel in de de vingers. Na de leerzame breinaaldperiogereformeerde kerk. de ging Henk in de leer bij de heer Brilman te Almelo. Later werd Gierveld nog onderwezen door Boersma uit Ferwerd, destijds organist van de Hervormde Dorpskerk. Die kwam op vrijdag naar Wierden, gaf er op zaterdag lessen, bespeelde op zondag het kerkorgel en ging op maandag weer weg. In een zaaltje van wat bakkerij Morsink was - daarna bakker Kamphuis - gaf de heer Steen als laatste orgelles.Nadat hij zich had bekwaamd in het kerkelijk orgelspel speelde Henk op zondag 22 februari 1947 voor de eerste keer Psalm 126 en zo werd hij binnen drie weken benoemd tot organist van de Gereformeerde kerk. De organist had zich verslapen, Henk dacht: “ik ga vast wat spelen, hij komt er zo aan”. Hij zag het lampje branden, zodat hij niet mocht spelen. Het was doodstil en toen gaf dominee Stolte Psalm 126 op. De ouderling vroeg aan mijn ouders of ik kon spelen. Mijn vader keek naar het orgelfront en zei: “Volgens miej is det den jong van oôns, ik zee nog net zien kuufke”. Na de dienst stonden predikant en kerkenraad Henk op te wachten. Hij mocht hulporganist worden, waarop hij zei: “Dan kom ik nooit aan de beurt, want er zijn drie organisten!”In tien jaar tijd speelde hij bij meer dan zevenhonderd diensten. Hij probeerde door zijn orgelspel voor mensen een middel te zijn in vreugde en in droefenis. Henk las altijd de verzen en schriftgedeeltes door. Dan begreep hij beter wat overgebracht moest worden en probeerde zijn spel daarop af te stemmen. Hij had niet alleen belangstelling voor het kerkelijk orgelspel maar ook kennis van de orgelbouw en het orgelstemmen. Als er in de buurt eens een nieuw orgel gebouwd werd, dan was hij er altijd om te kijken hoe dat allemaal in zijn werk ging. Hij heeft vele malen mogen adviseren toen later ergens orgels werden gebouwd of gerestaureerd zoals bijvoorbeeld het orgel in de Rooms-Katholiek kerk in Wierden. Bij het oefenen op het orgel van de parochiekerk Sint Jan de Doper werd Gierveld opgesloten door pastoor Wagemans (1906-1987). Henk had de lichten in de kerk uitgedaan en slechts de lamp boven het klavier brandde. De huishoudster Annie Nales (19261994) had hem binnengelaten, maar Pastoor Wagemans had niet door dat Henk binnen was en deed de deur op slot. Bonzen op de deur hielp niet. Toen Henk de lichten ontstak, begon de hond te blaffen en volgde de bevrijding. Hoewel Henk thuis zowel een piano als een orgel heeft staan, speelde hij daar weinig op. Als hij op doordeweekse dagen wilde spelen ging hij naar de kerk. Thuis luisterde hij naar romantische muziek en stukken van J.S. Bach. Als de kerkgemeenschap goed zong, genoot Henk achter het orgel. Op zijn trouwdag kwam een andere organist niet opdagen en het had weinig gescheeld of de bruidegom was zelf achter het instrument geklommen. De dienstdoende predikant Heyermans uit Nijverdal hield hem tegen, maar anders...Behalve organist behoorde Henk ook tot de vaste kern mensen om het kerkblad verzendklaar te maken. Woensdagmiddag , om de veertien dagen, werd in de onderaardse gewelven van het Ontmoetingscentrum het blad klaargemaakt. Ook was hij coördinator busvervoer (1991-1996) van de stichting Stoelmobiel voor het vervoer van mindervaliden en ouden van dagen. In 1992 kreeg Henk de Gouden Tol, een hoge onderscheiding die een maal per jaar wordt uitgereikt door carnavalsvereniging de Tolmennekes aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap in Wierden. Op zondag 22 februari 1987 was zijn veertigjarig organistenjubileum. In een bijzondere avonddienst werd dit gevierd en Psalm 150 ‘Alles wat adem heeft love den Heer’ stond centraal. Henk had bij dit jubileum één wens: nog vele jaren het kerkorgel bespelen, al kreeg hij problemen met zijn vingers door reuma. Henk Gierveld overleed op 23 maar 1999 en is Het orgel in de te ruste gelegd op de begraafplaats aan Gereformeerde kerk. de Vriezenveenseweg te Wierden.

De Stichting Historische Kring Wederden is gevestigd in de Van Buurenstee aan de Appelhofdwarsstraat 2 te Wierden. T

(0546) 625 274

I

www.historischekringwierden.nl

I

facebook.com/HistorischeKringWierden

REGIO – Op woensdag 30 januari is de officiële aftrap gegeven van het Twents Fonds voor Vakmanschap. Tijdens deze aftrap zijn de eerste scholingscheques uitgegeven waarmee de Twentse vakman of vakvrouw gebruik kan maken van het fonds. Investeren in zichzelf en de omgeving én in werkplezier voert de boventoon, waardoor vakmensen zich blijven ontwikkelen voor een veerkrachtige arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt in onze regio verandert in een hoog tempo door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Investeren in vakmanschap blijft een must om de Twentse economie vitaal te houden. Daarom maken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen het mogelijk om vakmanschap en talent blijvend te ontwikkelen via het Twents Fonds voor Vakmanschap. “In Twente werken veel mbo’ers die relatief weinig doen aan her- bij- en omscholing. Dit willen we gaan stimuleren om de mismatches te voorkomen en op te lossen. We stimuleren zo ook een leven lang ontwikkelen. Laagdrempelige toegang, ook in financiële zin, is daarvoor essentieel. En dat is mogelijk met dit Twentse Fonds”, zo benadrukt John van der Vegt als lid van de Twente Board die aanjager is van het fonds. De Twentse economie vraagt om goed gekwalificeerde vakmensen, waarvan er steeds minder zijn. De behoefte aan veel arbeidskrachten blijft in de komende jaren, niet alleen voor de toenemende vraag naar werk door de hoogconjunctuur, maar ook voor de vervanging van werknemers die met pen-

sioen gaan. Er is een tekort aan personeel, maar ook een (toekomstige) mismatch op de arbeidsmarkt. Kortom er zijn volop kansen voor vakmensen op de Twentse arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Daarvoor is het wel belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen. Werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen tot en met MBO niveau 4 kunnen gebruik maken van het Twents Fonds voor Vakmanschap. Zij kunnen een persoonlijke cheque aanvragen tot maximaal vijfduizend euro om scholing te bekostigen en krijgen ondersteuning van een loopbaanconsulent van het Leerwerkloket Twente of het Loopbaanstation. Het Twents Fonds voor Vakmanschap is mogelijk door financiering van vanuit de Agenda voor Twente, het investeringsprogramma waarin ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden de krachten bundelen voor een technologische, innovatieve en sterke regio. En ook de provincie Overijssel, het Rijk en het bedrijfsleven dragen financieel bij aan het fonds.

Toneelvereniging Hoge Hexel duikt in de medische wereld

HOGE HEXEL – Toneelvereniging Hoge Hexel zet deze week, op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari, de klucht 'Extra hulp op de eerste hulp' op de planken van het kulturhus. Deze klucht in drie bedrijven is geschreven door Henk Roede en wordt door het kleine toneelgezelschap twee maal opgevoerd. Nieuw op de buhne zijn Michel de Boer en Bernice Schuttevaar; zij hebben het team versterkt nadat regisseur Gerrit Steenberg en Nico Lohuis de groep (voor even) hebben verlaten. De andere toneelleden verschijnen als vanouds op het toneel. Ans Blokvoort is weer paraat als souffleuse. 'Extra hulp op de eerste hulp' speelt zich af in de wachtruimte van een regionaal ziekenhuis. Dokter Hogebaum (gespeeld door Theo Veltkamp) is een oude verstrooide dokter die ermee wil stoppen. Hij ziet per ongeluk de nieuwe schoonmaker Joop Kleiduif (vertolkt door Han Slettenhaar) aan voor zijn nieuwe opvolger en dat leidt natuurlijk tot bizarre situaties. Joop, die deze verwisseling best wel interessant vindt, doet dan ook zijn uiterste best als nieuwe 'dokter' en heeft zijn eigen bijzondere behandelmethodes. Dit is duidelijk te merken als hij bij zijn eerste patiënt, meneer Terpstra (een rol voor Eric Gierveld) een nieuw verband moet aanleggen. Maar waar is dan de echte dokter? En wat voor bezoekers komen er allemaal in het ziekenhuis? Zo is er Nella (door Jannette Lubbers) met steeds weer andere kwaaltjes en Rebecca (door Bernice Schuttevaar) die er alleen maar op uit is om een knappe dokter aan de haak te slaan. Ook komt Roelie (door Karin Maneschijn) langs met een zere duim, maar is dat wel de enige reden waarvoor ze langs komt?

Gelukkig kan het ziekenhuis beschikken over het kordate hoofd van de verpleging Joke (door Marije Lohuis) en verpleegkundige Annie (door Marian Lohuis), maar of die de boel nog kunnen redden? Zelfs de directeur van het ziekenhuis, meneer Van Wal (rol voor Michel de Boer), is meer met golf bezig dan met het runnen van een ziekenhuis. Al deze beslommeringen zorgen er weer voor dat er de nodige lachwekkende situaties gaan ontstaan. 'Extra hulp op de eerste hulp' wordt zoals gezegd op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari opgevoerd in het kulturhus aan de Nieuwe Schoolweg te Hoge Hexel. De zaal gaat open om 19.30 uur, de voorstelling zelf begint om 20.00 uur. Kaarten kosten vijf euro per persoon voor volwassenen en 3,50 euro voor kinderen. Zijn zijn aan de zaal verkrijgbaar, maar vol is vol. In de voorverkoop zijn ze verkrijgbaar bij Karin Maneschijn (Lanckerweg 13 te Hoge Hexel of telefoon 0546 – 57 59 97, na 18.00 uur) of bij Karin Grevelink (Adm. De Ruyterweg 22 te Wierden of telefoon 0546 – 43 37 97).


GEMEENTENIEUWS WIERDEN - woensdag 6 februari 2019 CONTACT: POSTADRES Postbus 43

7640 AA Wierden BEZOEKADRES Pouliestraat 3 7642 EB Wierden

Nieuwe APV van invloed op organiseren evenement

In december 2018 heeft de gemeenteraad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Deze nieuwe APV heeft invloed op de manier hoe u een evenement moet melden of hoe een vergunning moet aanvragen. De belangrijkste punten uit de APV die gaan over evenementen worden hieronder kort benoemd.

Telefoon 0546 580 800 E-mail gemeente@wierden.nl Website www.wierden.nl

seniorenvoorlichters gaan op huisbezoek en gaan aan de hand van een vaste vragenlijst in gesprek met de ouderen. Hieronder volgen een aantal resultaten van de gesprekken die gevoerd zijn tussen 2014 en 2017. In totaal zijn er 505 vragenlijsten afgenomen, de gemiddelde leeftijd van de senioren is 80 jaar. • Bijna iedereen is tevreden over de eigen woonsituatie • Bijna 80% kookt nog iedere dag zelf • 57% beoordeelt eigen gezondheid als (zeer) goed • Bijna 90% krijgt medicatie op doktersvoorschrift • Ruim de helft ervaart beperkingen in dagelijkse activiteiten zoals bukken, tillen of lopen • Drie op de vier ouderen beweegt regelmatig • Ruim 90% is tevreden over de daginvulling en hun sociale contacten • 15% voelt zich wel eens eenzaam Met de huisbezoeken proberen we te signaleren op welk vlak ouderen hulp kunnen gebruiken om hun leven gemakkelijker te maken. De seniorenvoorlichter brengt bijvoorbeeld het zorgloket, de activiteiten voor ouderen van Stichting De Welle, het maatschappelijk werk en mogelijkheden voor financiële ondersteuning onder de aandacht van ouderen.

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur ‘s middags alleen op afspraak

Hoe denkt u over duurzaamheid? Extra openingstijden loket Bouwen en wonen en loket Burgerzaken Woensdag 13.30 - 19.30 uur Energieloket Iedere woensdag 16.00-19.00 uur. AFSPRAAK MAKEN Via www.wierden.nl/afspraak of telefonisch via (0546) 580 800 POLITIE Esdoornlaan 3 in Wierden Openingstijden maandag t/m vrijdag 10.00 - 13.00 uur (vrije inloop, buiten deze tijden op afspraak) Telefoon 0900 8844 BLIJF OP DE HOOGTE EN VOLG ONS OP:

Een vergunningvrij evenement Een evenement waarvoor u geen vergunning nodig heeft, voldoet aan een aantal voorwaarden en meldt u uiterlijk 10 werkdagen voor het evenement plaatsvindt. Er komen maximaal 150 personen en het totale oppervlakte van objecten is niet groter dan 75m2. In de nieuwe APV zijn fiets-, wandel- en toertochten ook vergunning vrij, maar moet u wel melden. Evenementenvergunning De evenementen waarvoor u een vergunning nodig hebt, zijn verdeeld in drie categorieën die zijn gebaseerd op het (veiligheids)risico dat een evenement met zich meebrengt. Aan de hand daarvan wordt bepaald welke documenten u moet aanleveren zodat de gemeente een goede afweging kan maken bij het afgeven van de vergunning. Op www.wierden.nl/evenementen vindt u alle informatie die u nodig heeft als u een evenement wilt organiseren. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met loket Bouwen en wonen door te bellen naar 0546-580 838 of een mail te sturen naar bouwenenwonen@wierden.nl.

Resultaten van gesprekken met senioren positief

Onder de naam ‘Senioren op eigen kracht’ onderzoekt WijkSaam hoe het met onze ouderen gaat op het gebied van zelfredzaamheid, eenzaamheid en gezondheid. Vrijwillige Inloopspreekuur Energieloket

Afvalkalender Twente Milieu

Wilt u weten wat u kan doen en wat het kost om uw huis te verduurzamen? Kom dan op woensdag tussen 16.00 en 19.00 uur langs bij het Energieloket. In de hal van het gemeentehuis is iedere week een energieadviseur van de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Meer informatie vindt u op www.duurzaamwierdenenter. nl/energieloket.

Wilt u weten wanneer u welke container aan de straat moet zetten? Download dan de app van Twente Milieu op uw telefoon. U kunt de app zo instellen dat u een herinnering ontvangt om de container aan de weg zetten. Liever een papieren versie? Op www.twentemilieu.nl/ wierden kunt u de kalender voor het hele jaar downloaden en printen.

In het coalitieprogramma van NEW en CDA zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen opgenomen. De gemeente wil deze doelstellingen graag halen, maar hoe kunnen we dat het beste aanpakken? De gemeenteraad wil graag uw mening weten over duurzaamheid. Daarom kunt u tot en met 10 februari 2019 uw mening laten horen via ons participatieplatform op http://wierden. ikpraatmee.nl. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Ikpraatmee Via Ikpraatmee bieden we inwoners de kans om op een laagdrempelige manier hun mening te laten horen over specifieke onderwerpen. Eerder vroegen we u onder andere mee te denken over de invulling van De Touwlader, de eigenschappen van de nieuwe burgemeester en locaties voor bladkorven. De uitkomsten delen we op ons platform en nemen we mee in ons beleid. Wilt u ook op de hoogte blijven van onze onderzoeken? Meld u dan aan via http://wierden.ikpraatmee.nl, dan ontvangt u een email zodra er een nieuw onderzoek van start gaat.

Cyclomedia rijdt door de straten

Van februari tot juni rijden er auto’s met een camera op het dak rond in onze gemeente om beelden te maken van de openbare ruimte. De auto’s rijden soms ook op plekken waar normaal gesproken geen auto’s mogen rijden, zoals het fietspad. De gemeente gebruikt de beelden onder andere om straten te inspecteren, bomen in beeld te brengen of percelen in kaart te brengen.

Klachten over woonomgeving Heeft u een klacht of een tip over uw woonomgeving? Is bijvoorbeeld de lantaarnpaal in uw straat kapot? Of ligt er een stoeptegel los? Dan kunt u dit doorgeven aan loket Bouwen en wonen via www. wierden.nl/melding of u kunt bellen naar 0546-580 838. Zo zorgen we samen voor een nette gemeente.

Informatiegids Wierden Deze week verschijnt de Informatiegids Wierden 2019. Deze gids is samengesteld door Akse Media. De gemeente Wierden is op geen enkele manier betrokken geweest bij de totstandkoming van deze gids. Voor vragen of wijzigingen die betrekking hebben op de informatiegids kunt u contact opnemen met Akse Media via 0223-673 010.


Agenda: MAANDAG 11 FEBRUARI 2019 Netwerkcafé voor Starters en ZZP’ers Locatie: ZINiN Theater, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal Tijd: 19.00 – 21.30 uur Aanmelden via www.startenintwente.nl

Vacature burgemeester gemeente Wierden opengesteld Op 24 mei 2019 neemt burgemeester Henk Robben officieel afscheid als burgemeester van de gemeente Wierden. De zoektocht naar een opvolger is in volle gang. Zo heeft u , als inwoners, mee kunnen denken over de eigenschappen van de nieuwe burgemeester. De input van de inwoners en de vertrouwenscommissie hebben geleid tot een profielschets die tijdens de raadsvergadering van 29 januari officieel is vastgesteld. Dat is het startsein voor het openstellen van de vacature. Vanaf donderdag 31 januari tot vrijdag 21 februari 2019 kunnen geïnteresseerden solliciteren op het burgemeestersambt in de gemeente Wierden. Interesse in het ambt van burgemeester? Op www. wierden.nl/profielschets vindt u alle informatie.

Collecten: 3 FEBRUARI – 16 FEBRUARI 2019 Geen collecten in de gemeente Wierden

De volledige agenda van de gemeenteraad staat op www.wierden.nl/gemeenteraad. Wilt u meer informatie of hebt u vragen? Neem contact op met de griffie via griffie@wierden.nl. U kunt vergaderingen van de raad bijwonen in het gemeentehuis, maar u kunt ze ook volgen via RegioFM en www.wierden.nl.

Officiële bekendmakingen BOUWEN EN WONEN

Hieronder kunt u zien welke officiële mededelingen er deze week zijn op het gebied van bou-wen en wonen. Ga naar www.wierden.nl/gemeenteblad voor de complete mededeling. Op het gemeenteblad ziet u ook of en hoe u kunt reageren.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Enter: Morslaan 10 | het bouwen van een woning. Vergunning voor de activiteit(en): bouw

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Enter: Achteresweg 17a | het bouwen van een woning. Vergunning voor de activiteit(en): bouw, planologisch strijdig gebruik Notter: Klokkendijk 12 | het kappen van drie bomen. Vergunning voor de activiteit(en): kappen Wierden: Rijssensestraat 84 | het uitbreiden van de woning. Vergunning voor de activiteit(en): bouw, planologisch

Kids Run 10 KM RUN

5 KM ORANGE RUN

strijdig gebruik Wierden: Vriezenveenseweg 60b | het kappen van 33 eikenbomen en 1 berk. Vergunning voor de activiteit(en): kappen

VERLENGING BESLISTERMIJN Enter: De Bleek 32 | plaatsen gevelbelettering tegen gevel. Vergunning voor de activiteit(en): bouw Enter: De Leemkoele 11 | het uitbreiden van het bedrijfspand. Vergunning voor de activiteit(en): bouw

MOBIELE PUINBREKER Enter: Brinkstraat 1

EVENEMENTEN

Hieronder kunt u zien welke officiële mededelingen er deze week zijn op het gebied van sevenementen. Ga naar www.wierden.nl/gemeenteblad voor de complete mededeling. Hier ziet u ook of en hoe u kunt reageren.

AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN Wierden: Omgeving Pouliestraat 3 | afscheidsreceptie burgemeester van 22-052019 t/m 25-05-2019

Wierden: Omgeving Kloosterhoeksweg | ontheffing paasvuur 2019 op 21-04-2019 Wierden: Vriezenveenseweg 57 | Lageveld Festival van 25-05-2019 t/m 26-05-2019 Wierden: Omgeving Gemeente Wierden | aanvraag verklaring van geen bezwaar wielertocht Freedom Ride op 05-05-2019 Wierden: Omgeving Gemeente Wierden | collectevergunning van 1310-2019 t/m 19-10-2019 Wierden | melding klein evenement World FairTrade Day op 11 mei 2019 op 11-05-2019

Kika op 01-06-2019 Wierden | spandoekvergunning t.b.v. aankondiging carnavalsweekend van 1 t/m 3 maart 2019 op 01-03-2019

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN

Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente Wierden binnenkort gaat nemen of al heeft genomen? Dan kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dat kan door een brief te sturen naar gemeente Wierden, Postbus 43, 7640 AA Wierden. U kunt dit ook digitaal doen. Ga dan naar www.wierden.nl/gemeenteblad. Daar vindt u ook meer informatie over de voorwaarden en procedures.

Wierden: omgeving Pouliestraat 3 | afscheidsreceptie burgemeester van 2205-2019 t/m 25-05-2019 Wierden | melding diverse wandeltochten op 09-02-2019 Hoge Hexel | Winterwandeling Kulturhus Hoge Hexel op 26-01-2019 Wierden: Waterpoort thv nr. 42 | Haringparty op 22-06-2019 Wierden: 2e Lageveldsweg 57 | melding klein evenement Wierden voor

EMAILSERVICE

Bericht krijgen als er in uw buurt een vergunning wordt aangevraagd? Of als het bestemmingsplan verandert? Dat kan, als u zich aanmeldt voor onze emailservice. Zie www.wierden. nl/emailservice

RECHTSBESCHERMING

Hét hardloopfestival van Nederland

EINDHOVEN AMSTERDAM NIJMEGEN ALMERE

UTRECHT ROTTERDAM

RUNFORKIKA.NL


MEDIKAMENTE PARFUMERIE Valen tij tip n

Montagne

-86%

0 0 , 1 € € 4,45

elders

9 9 , 7 € 5

€ 34,9

Valen tij tip n

M&M's

& friends 179 gram

-52%

0 0 , €1 elders

€ 2,05

€ 1,99

Geschenkset foyce edp 100 ml bodylotion 150 ml

-75%

9 9 , €1

9 4 , €1 € 5,38

Playboy

jn

Valenti tip

Powerball all-in-1 26 tabs

Geschenkset super Playboy 60 ml edt + 250 ml showergel

-65%

-65%

9 4 , 3 €

9 4 , €2 elders

€ 6,99

Milka

Strawberry sticks 50 gram per stuk € 0,19

& Oreo 5-pack 185 gram

-66%

-82%

9 2 , €0

R O O V 6

0 0 , 1 €

€ 0,65

elders

€ 5,34

ZE Z

3-pack 90 gram

Principe 6-pack 162 gram

-57%

9 6 , €0 elders

€ 1,59

ALMELO - BINNENHOF 31 ALMELO - GROTESTRAAT 69

-43%

9 6 , €0 elders

€ 1,19

| WINKELCENTRUM SCHELFHORST | CENTRUM

ER!

WE N ER

IJ

Lion

€ 9,99

elders

Pretzels

-56%

€ 7,99

elders

Finish

Blikje no sugar 330 ml Tray à 24 stuks € 6,96

LU

Ilvande

ntijn Valetip

-73%

elders

€ 4,39

elders

Strawberry shine 2-pack 2 x 4,8 gram

Sprite

elders

9 4 , €0

Labello

tijn Valen tip

-78%

elders

-89%

9 2 , €0

R 5 VOO

Summit maat XS, S, M of L

Tandenborstels activital 2-PACK

Per stuk

-78%

Skihelm

GUM

IJskrabber

Peel-off gezichtsmasker komkommer of passiebloem 6 ml per stuk € 0,29

elders

DIE GRENZE

9 6 , €0 elders

€ 1,99

Pepernoten Kruidnoten 200, 1000 of 1500 gram

-64%

9 6 , €0 G PER K elders

elders

€ 0,79

€ 2,99

Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op. De aanbiedingen zijn geldig van

Profile for Drukkerij van Barneveld

De Wiezer 06 2019  

De Wiezer 06 2019  

Profile for twinsense