Page 1

Brummens W eekblad Weekblad 28 maart 2014 - 45e jaargang nr. 13 Uitgave: Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld Postbus 96, 7590 AB Denekamp Telefoon 0541-351869 - Fax 0541-354345 E-mail: mail@drukkerijvanbarneveld.nl www.drukkerijvanbarneveld.nl

Voor advertenties en plaatselijk nieuws: Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld Postbus 96, 7590 AB Denekamp Telefoon 0541-351869 - Fax 0541-354345 E-mail: mail@drukkerijvanbarneveld.nl www.drukkerijvanbarneveld.nl

Advertenties en tekst: Uiterlijk woensdag om 12.00 uur in het bezit van de uitgever. Advertenties onder de rubriek ‘Vraag en Aanbod’ worden alleen tegen contante betaling of via internet geplaatst. De uitgever is niet aansprakelijk voor foutief uitgevoerde opdrachten.

Verspreiding: Wekelijks huis aan huis in Brummen, Eerbeek, Empe, Hall, Leuvenheim, Oeken, Voorstonden, Cortenoever, Tonden en Oplage plm. 9.500 exemplaren.

Lopers van de 21,1 km zetten hun stopwatches gelijk.

Lenteloop Eerbeek groot succes Opbrengst ruim 8000 euro

Zondag 13 april, Rupsje Nooitgenoeg, kaartverkoop is gestart! Ouder/kind zwemlessen, Elke dinsdag en donderdagochtend.

EERBEEK - Een zeer geslaagde 33e editie van de Lenteloop Eerbeek is op 23 maart jl. gehouden bij restaurant De Heideroos in Eerbeek. De bruto-opbrengst van de loop bedraagt ruim 8000 euro en voor de goede doelen is er dus een aardig bedrag te verdelen wanneer uiteindelijk de kosten er van af zijn gehaald. Die opbrengst komt dit jaar ten goede aan Stichting Kinderboerderij Eerbeek ‘De Kiboe’ en het Cruyffcourt voor de jeugd van Eerbeek. De Lenteloop Eerbeek wordt georganiseerd door Rotary Eerbeek-Zutphen. Naast ruim zeventig vrijwilligers is de Lenteloop mogelijk gemaakt door diverse sponsoren en bedrijven die belangeloos hand-en-

spandiensten hebben verzorgd. Aan de 3 km namen 74 lopers deel, terwijl de 6 km 266 deelnemers kende. Zie vervolg elders in deze uitgave.

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

0313-655012

www.drukkerijvanbarneveld.nl


Malbroek viert 20-jarig Wildbeheereenheid Brummen tel kwijt bij natuurschoonmaakdag bestaan met uitje len de juiste hulp biedt en zorgt dat het verzamelde vuil afgevoerd wordt. Er werd met een ploeg van ca. 30 mensen, leden en niet-leden, behoorlijk veel vuil opgeruimd. Opmerkelijk was dat ook dit jaar weer een groot aantal lege blikjes en flessen werd gevonden, maar ook vaten met (afgewerkte) olie werden gevonden, evenals matrassen en houtafval. De Wildbeheereenheid Brummen roept de mensen dringend op om de lege flessen en blikjes mee naar huis te nemen of in de eerstvolgende prullenbak te werpen. Immers: “Als je het vol kunt meenemen, kun je het ook weer leeg mee terugnemen”. In ieder geval doet een goed voorbeeld goed volgen en maakt het buitengebied weer een opgeruimde indruk.

Het is alweer twintig jaar geleden dat Maria Vreven de Nederlandse Dans en Kostuum groep van volksdansvereniging Zarazan heeft opgericht. Elf jaar geleden is deze groep zelfstandig geworden en hieruit is de Nederlandse Dans en Kostuumvereniging Malbroek ontstaan.

Het buitengebied van de gemeente Brummen is op zaterdag 22 maart weer van zwerfvuil ontdaan. De Wildbeheereenheid Brummen is de tel kwijtgeraakt, zo vaak is de natuurschoonmaakdag al door haar georganiseerd. “Maar we gaan op naar de twintig keer”, zegt woordvoerder Gerard Schouten. Evenals vele eerdere jaren heeft de W.B.E. de natuur van Laag Soeren tot Loenen en van Brummen tot aan Voorst weer opgeruimd. Ooit was het initiatief daartoe genomen door de KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging) waarna het werd overgenomen door de

Stichting Nederland Schoon. Tegenwoordig wordt de natuurschoonmaakdag als vrijwilligersactie gedaan in het kader van NLdoet. In Brummen wordt de wildbeheereenheid tevens ondersteund door de gemeente Brummen, die middels een vergoeding en praktische hulpmidde-

Schoonmaakactie De Lans Op een zonnige dinsdagochtend zijn de leerlingen van school De Lans erop uitgetrokken om ook dit jaar hun steentje bij te dragen aan de nationale schoonmaakactie. Met veel enthousiasme werd op verschillende plekken het zwerfafval verzameld. Zo ook bijvoorbeeld door twee VSOklassen op de uiterwaarden langs de IJssel respectievelijk bij de nieuwe brug en achter het waterzuiveringsstation. De jongste leerlingen bleven dichter bij huis en namen het terrein voor de Michaelshoeve en het industrieterrein voor hun rekening. Aan het einde van de ochtend kon het vrachtwagentje van de gemeente behoorlijk vol geladen worden met afval. Muzikaal optreden Onlangs hebben de leerlingen gezongen voor de senioren in Tolzicht. ‘De Lans’ is intussen een graag geziene gast in Tolzicht. Eén tot twee keer per jaar presenteren de leerlingen van de bovenbouw onder leiding van muziekleraar Mark de Goede koorzang en muziekstukken. Dit jaar traden de jonge lui ook met een heus orkest op. Het repertoire omvat moderne stukjes en liederen uit de oude doos, waarbij iedereen uitgenodigd werd om mee te zingen. De kinderen namen afscheid met iets lekkers en beloofden terug te komen.

Oproep voor verhalen Cortenoever Bij de familie Van Agtmaal in Cortenoever wordt op donderdag 3 april een verhalenavond gehouden. Stichting IJsselhoeven brengt in september een ode aan boerderij ’t Halfvasten in Cortenoever, net voordat die wordt afgebroken. Daarvoor is de stichting op zoek naar verhalen uit het gebied. ‘’t Halfvasten’ aan de IJssel, een boerderij met een lange en diverse geschiedenis, is een van de boerderijen die verdwijnt in verband met de dijkverlegging in Cortenoever. Voordat dat gebeurt, houdt Stichting IJsselhoeven in het weekend van 12, 13 en 14 september van dit jaar bij de boerderij een film- en theateruitvoering en wordt het verhaal van de boerderij tot leven gebracht. Heeft u verhalen over het ‘Halfvasten’ en⁄of Cortenoever, en⁄of foto’s of ander materiaal? Dan bent u van harte uitgenodigd op donderdag 3 april om 20.00 uur (koffie klaar vanaf 19.30 uur) op de deel van boerderij De Hank bij de familie Van Agtmaal aan de Piepenbeltweg 27 in Cortenoever. Willem Houtwal, verhalenverteller bij uitstek, begint de avond met het vertellen van een verhaal. Men hoopt dat daarna het verhaal van u en al die andere verhalen zullen volgen. Meer informatie en opgave voor de avond is mogelijk bij mirjamtenhove@ijsselhoeven.nl of via nummer 0313656240. Bent u verhinderd, maar heeft u wel verhalen of ander materiaal, dan houdt men zich aanbevolen.

Om het 20-jarig bestaan te vieren zijn de leden van Malbroek op zaterdag 22 maart naar Burgers Zoo geweest en vervolgens hebben zij de dag afgesloten met een hapje eten. Het was ondanks de enkele buien die er vielen een geslaagde en gezellige dag. De vereniging kan nog wel enkele leden gebruiken. Dus als u het leuk lijkt om met Malbroek mee te doen,

kom dan eens op een van de oefenavonden kijken, dan kunt u zien wat zij zoal doen en hoe gezellig het is. Malbroek oefent iedere dinsdag om 19.30 uur in clubgebouw van KDO ’t Enknest aan de Enkweg 21b in Eerbeek. Voor inlichtingen kunt u terecht op de site www.malbroek.nl of bij F. van der Velden tel. 0313654435.

Programma HV Brummen Op zaterdag 29 maart a.s. handbalt het E-jeugdteam van HV Brummen om 9.30 uur in sporthal De Bhoele. De tegenstander is Voorwaarts 2. Tegen dit team heeft Brummen een keer gelijkgespeeld en een keer verloren. Hoe de verhouding tussen beide teams qua sterkte nu ligt, is moeilijk in te schatten. Zou het thuisvoordeel beslissend kunnen werken voor het Brummens jeugdteam? Op zaterdag 29 maart gaat het D-jeugdteam naar Wijhe. Dit is een wedstrijd die al voor 1 februari jl. stond gepland, maar toen niet is doorgegaan wegens onvoldoende spelers. In overleg met de verenigingen en het NHV wordt deze wedstrijd nu ingehaald. Beide wedstrijden tegen Wijhe-Keukenland 3 zijn door Brummen verloren. Om 14.00 uur gaat de wedstrijd in sporthal De Lange Slag in Wijhe van start. Kan het Brummense team revanche nemen?

Scouts actief tijdens NLdoet De actie NLdoet van het Oranjefonds vond weer plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart. Tijdens deze dagen werden overal in het land diverse (maatschappelijke) vrijwilligersklussen verricht. Ook de scouts van Scouting Tapawingo Eerbeek deden mee aan de actie. Zaterdag is er samen met alle leden en ouders⁄verzorgers druk geklust op het terrein van de Eerbeekse scoutinggroep. Aan het einde van de dag mocht het resultaat er zeker wezen. Zo is de vlaggenmast vervangen, zijn er nieuwe struiken geplant, heeft de kampvuurkuil een opknapbeurt gekregen en zijn alle picknicktafels voorzien van een nieuwe laag verf. Dit laatste werd overigens mede mogelijk gemaakt door de ‘Wensen komen uit’-actie die supermarktketen Dekamarkt eind vorig

jaar organiseerde. De scouts van Tapawingo kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. “We hebben veel kunnen realiseren en dat is allemaal mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die Tapawingo hebben geholpen”, stelt organisator Roy Noordhoek. “Het succes was overigens niet alleen te danken aan de vrijwilligers. Ook de organisaties die ons hebben geholpen door materiaal te sponsoren moeten we niet vergeten.”


Zevende kaartavond SV Eerbeekse Boys seizoen 2013/2014

Huisartsenpraktijk Maas & te Braak

GESLOTEN van 7 t/m 11 april 2014 Waarneming tijdens kantooruren: A t/m K: Dr. Bouman en Bouman Tel. 0313-651400

De zevende kaartavond van dit seizoen vindt plaats op vrijdag 28 maart en dat is alweer de op een-na-laatste kaartavond voor klaverjassers en jokeraars bij SV Eerbeekse Boys. De spanning rondom de jaarprijzen stijgt. Zij die al zes avonden gespeeld hebben kunnen nu voor verbeteringen van eerdere scores gaan. De kaartavond begint om 19.30 uur en het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per deelnemer, te voldoen op de avond zelf. Het clubhuis van SV Eerbeekse Boys aan de Veldkantweg 8A in Eerbeek is de locatie van de kaartavond. U bent van harte welkom om te strijden voor de dagprijzen of gewoon gezellig een kaartje te leggen. Naast koffie worden de kaarters voorzien van een hapje.

L t/m Z: Dr. Korpershoek Tel. 0313-651525

ALARM 1-1-2 Als elke seconde telt

Jan Terlouw bij Vrouwen van Nu Eerbeek - De afdeling Eerbeek-Hall van Vrouwen van Nu krijgt tijdens de bijeenkomst op 31 maart bezoek van Jan Terlouw. In grand café De Korenmolen te Eerbeek vertelt Terlouw over zijn boeiende werk als natuurkundige, politicus en schrijver. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.

Wedstrijdprogramma KV Mélynas Domatrac Zaterdag 29 maart: d’Ommerdieck 1 - Mélynas Domatrac 1 15.30 uur Nieuwleusen; Steeds Hooger A1 - Mélynas Domatrac A1 14.00 uur Apeldoorn; DLKV B1 - Mélynas Domatrac B1 11.00 uur Didam; SIOS ’61 B1 - Mélynas Domatrac B2 13.15 uur Velp; KVZ D4 - Mélynas Domatrac D1 12.30 uur Zutphen; Regio ’72 F1 - Mélynas Domatrac F1 10.00 uur Vaassen. Zondag 30 maart: Mélynas Domatrac 2 - Zwaluwen 2 14.30 uur De Hazenberg, Brummen; Mélynas Domatrac 3 - Ons Clubje 2 13.00 uur De Hazenberg, Brummen; Mélynas Domatrac 4 - Atalante 5 11.30 uur De Hazenberg, Brummen; Diderna⁄Visser Sloopwerken 2 - Mélynas Domatrac 5 12.00 uur Dieren.

Oudpapieractie Eerbeek Eerbeek - Komende zaterdag wordt er geen papier in Eerbeek opgehaald, omdat het de vijfde zaterdag van de maand is.

Bas Jansen EN OM HET LEKKER MAKKELIJK TE HOUDEN!

ALLE LENTE STAMPPOTTEN

KOMENDE WEEK MOOI WEER? DAN HEEFT U TOCH RECHT OP EEN LEKKERE

3,49 Daarom deze week:

Er is weer volop aanvoer van heerlijke Hollandse produkten aardbeien, asperges, bloemkool, paksoy, spinazie, raapstelen.

www.bakkerijteeselink.nl

4,25 Gebr. runderrollade

Toscaanse saucijzen 100 gram . . . . . . . . . . . €

samen .................€

Quarter pounders

GRATIS

gevuld met vruchten

voor € 1,00 Wij zijn te volgen op facebook www.bakkerijteeselink.nl

100 gram + 100 gram

0,79 schouderham

keuze

‘D’roombroodjes

Tel. 0575-561319

500 gram . . . . . . . . . . . €

Verse worst

Volgende week vrijdag en zaterdag 4 en 5 april

Ambachtstraat 46, Brummen.

Dikke riblappen

2de bakje rauwkost naar

DAGELIJKS VERS BEREID IN EIGEN KEUKEN!!!!

De warmste bakker van Brummen

Kerkstraat 1 - 6971 AE Brummen 0575 561286

Aanbiedingen geldig van maandag 31 maart t/m zaterdag 5 april

RAUWKOSTSALADE

(rode biet/andijvie/raapsteel)

Eerbeek - Bij een gymnastiekvereniging denkt men vaak dat daar alleen maar aan gymnastiek gedaan wordt. Maar bij gymnastiekvereniging Kracht & Vlugheid (K&V) uit Eerbeek is dat zeer zeker niet het geval. Bij K&V kan men verschillende lessen volgen zoals: aerobics, BBB en zumba op de maandagavond in de Tjark Riks Centrum. Op de dinsdag is er kleutergymnastiek van 16.00 tot 17.00 uur. Donderdag en de vrijdagavonden wordt er sportfit 55+ gemengd gegeven. Dance is er voor jongens en meisjes vanaf 3 jaar. Ook zijn er nog meer verschillende sporten die u kunt uitoefenen. K&V zit op verschillende locaties omdat men niet genoeg ruimte heeft aan de Lorenzstraat. Wil u meer info kijk dan naar het lesrooster op: www.krachtenvlugheid.eu of bel met Sandra Nikkels, tel. 0313652792.

Gravenstraat 2, Brummen. Tel. 0575-561471

Verse groente en fruit, salades en maaltijden

500 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K&V, meer dan gymnastiek alleen

500 gram . . . . . . . . . . . €

2,45

3,15

Shoarma 500 gram + 100 gram . . . . . . . . . . . € 1,09 4 pittahbroodjes

Slagersgehakt 500 gram . . . . . . . . . . € 2,99 Magere runderriblappen/braadstuk 500 gram . . . . . . . . . . . . . . . . €

4,99

Gemar. biefstukreepjes 500 gram . . . . . . . . . . . . . . . . €

6,29

100 gram . . . . . . . . . . . . . €

3,75

Vergeer kaas van de week

Jong belegen kaas 500 gram

...........€

4,45

Bij aankoop van een eigengemaakte rookworst 500 gram zuurkool uit ‘t vat

GRATIS!!

WWW.SLAGERIJ-VANDIJK.NL WWW.FACEBOOK.COM/VANDIJKBRUMMEN

Eigengemaakte

kip kerry-salade

samen . . . . . . . . . . . . €

1,29

Reclames zijn geldig van MAANDAG 31 MAART tot en met ZATERDAG 5 APRIL 2014!!!


Judith Koelemeijer, over vriendschap en verlies Djoedieth! Met deze vrolijke uitroep werd Judith Koelemeijer steevast door haar Griekse vrienden begroet op haar vele tochten door de Griekse archipel. Het was een tragische aanleiding, die haar zo vaak naar Griekenland deed gaan. In haar boek ‘Hemelvaart’ dat augustus 2013 uitkwam, vertelt ze indringend over de dood van haar vriendin Annette, die 25 jaar geleden op de laatste dag van hun vakantie op het eiland Paros verongelukte. Ze gaat terug naar Griekenland en probeert via interviews met alle betrokkenen en door gesprekken met familie en vriendinnen in Nederland dit trauma alsnog te verwerken. Judith is geen schrijfster van romans, ze schrijft louter non-fictie, maar ‘Hemelvaart’ is prachtig geschreven en laat zich lezen als een literaire roman waarin heden en verleden meesterlijk in elkaar gewoven zijn. ‘Hemelvaart’ is haar eerste autobiografische boek. Eerder schreef ze ‘Het zwijgen van Maria Zachea’, een familiegeschiedenis en ‘Anna Boom’, dat gaat over het leven van een Duitse verzetsheldin. Op donderdag 10 april om 20.00 uur is Judith Koelemeijer te

beluisteren in de bibliotheek in Brummen. Donateurs hebben gratis toegang. Andere belangstellenden betalen € 6,- of € 5,50 in de voorverkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek. Dit is alweer de laatste lezing die De Boekensteun dit seizoen organiseert. Aan het einde van de zomer begint De Boekensteun weer met de literaire avonden en omdat De Boekensteun dit jaar twintig jaar bestaat krijgt het een extra feestelijk tintje.

Programma vv Oeken

Eerbeek. De toegang voor de beurs, van 10.00 tot 16.00 uur, is gratis. Voor informatie kunt u bellen met C. Stolk, tel. 0644572651.

Zaterdag 29 maart: SJO Oeken⁄SHE F1 Brummen F2, 9.15 uur; Robur et Velocitas F8G - SJO Oeken⁄SHE F2, 9.00 uur; Vorden F5G - SJO Oeken⁄SHE F3, 9.00 uur; SJO Oeken⁄SHE E1G - SVBV E1, 9.15 uur; SJO Oeken⁄SHE E2G - FC Zutphen E8 (ter. SHE), 9.30 uur; v.v. Dieren E10 - SJO Oeken⁄SHE E3G, 8.30 uur; Eerbeekse Boys E8 - SJO Oeken⁄SHE E4M, 9.45 uur; SJO Oeken⁄SHE D1 - Pax D1G, 10.30 uur; SJO Oeken⁄SHE D2G - Be Quick Z. D2 (ter. SHE), 9.30 uur; Groen Wit ’62 C2G - SJO Oeken⁄SHE C1G, 12.30 uur; Zelos C4 - SJO Oeken⁄SHE C2, 9.45 uur; Longa '30 MB1 - SJO Oeken⁄SHE MB1, 13.00 uur; DZC ’68 B3 - SJO Oeken⁄SHE B1G, 12.00 uur; SJO Oeken⁄SHE B2 - Eerbeekse Boys B2, 12.15 uur; SJO Oeken⁄SHE A1D - WSV A4 (ter. SHE), 14.30 uur; Oeken 2 Harfsen 2, 12.15 uur; Oeken 3 - DZC ’68 11, 14.30 uur; VVG ’25 3 - Oeken 4, 15.00 uur.Zondag 30 maart: Oeken 2 (zon) Hoven De 3, 10.00 uur; Oeken 3 (zon) Vorden 5, 12.00 uur; SV Basteom VR2 SJO Oeken⁄SHE VR1 (zon), 13.00 uur. Maandag 31 maart: Zavodo 76 8 - Oeken 1 (futsal), 18.30 uur. Dinsdag 1 april: Oeken 2 - Almen 2, 19.30 uur.

Uitslagen Oortveldruiters Bianca Smies reed voor het eerst met Blackberry in Zevenaar een L2 dressuur proef en wist direct een tweede prijs te bemachtigen met 186 punten. Eline van Roemburg reed met Tyson in Beekbergen twee dressuurproeven in de klasse B en veroverde 182 en 186 punten. Eveneens in Beekbergen reed Lisa Sanders met Jamilia in de klasse L1 en kreeg van de jury 185 en 192 punten. In Laag Soeren werd een springwedstrijd voor paarden gehouden. In de klasse B waren er foutloze parcoursen voor Kim Mentink met Arichitas (66 stijlpunten), Jan Garrits met Krap An (65,5 stijlpunten) en Daphne Nederhoed met Careina (64 stijlpunten).

Postzegelruilbeurs Postzegelvereniging De Globe afd. Zutphen houdt op zaterdag 29 maart een postzegelruilbeurs in het Tjark Riks Centrum aan de Derickxkamp 2a te

Derde ‘Luie zondagmiddag’ in ’t Kromhout met Wim Timmer Brummen - Aanstaande zondagmiddag 30 maart is het weer zo ver: al weer de derde ‘Luie zondagmiddag’ van dit jaar in restaurant-lounge ’t Kromhout. Dit keer met livemuziek van Wim Timmer op keyboard en zang. Opnieuw een echte Brummense muzikant met een zeer breed repertoire. Vanaf 15.00 uur klinken de eerste noten. Onder het genot van een heerlijk drankje en borrelhapje kan men tot ongeveer 17.00 uur genieten van actuele hits, pop classics, ballads, country, rock ’n roll en alles wat daar tussen zit. Wim Timmer begon zijn muzikale carrière bij de band Con Amore en heeft zich ontwikkeld tot een allround toetsenist en zanger. Kortom, een veelzijdig muzikant met een jarenlange ervaring. Het belooft dus weer een oergezellige middag te worden aan het Marktplein in Brummen. Wie na al dat muzikaal genot ook de inwendige mens wil laten genieten, kan prima terecht bij Frank en zijn team voor een heerlijk etentje.

Activiteiten HV Brummen Brummen - Naast de handbalwedstrijden staan er in de maand april bij HV Brummen nog meer activiteiten op de planning. Woensdag 9 april a.s. start het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi. Net zoals andere jaren wordt er gebruikgemaakt van de voetbalvelden in Oeken. Scholen uit Eerbeek, Hall en Brummen hebben zich al aangemeld en er zijn al zo’n twintig teams gevormd. Van 14.00 tot 17.00 uur worden de wedstrijden gespeeld en strijden de teams om de beker. Tulpenactie In de week van 14 april gaan de leden van HV Brummen langs de deuren om tulpen te verkopen. Dit soort activiteiten zorgen ervoor dat HV Brummen als kleine vereniging kan blijven bestaan en af en toe wat extra’s kan doen voor de leden.

Paasworkshop Floralia Brummen Bloemenvereniging Floralia Brummen houdt op woensdagavond 9 april een paasworkshop en men heeft al een leuke creatie voor u bedacht: iets met een natuurlijke uitstraling en waar u net als met Kerstmis weer lang plezier van kunt beleven. Er zitten uiteraard de nodige paasaccenten in; met de nodige groene bijmaterialen en de bloemen wordt het een vrolijk geheel. De workshop begint om 20.00 uur en wordt net als met kerst gehouden in het clubgebouw van ‘De Karper’ aan de D.A. van Vuurenstraat 8 (naast het kleine kerkje) in Brummen. De kosten bedragen € 25.00 p.p. en dat is inclusief alle materialen en een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Het enige wat u zelf mee moet brengen is een mesje en een draadtangetje. U kunt zich opgeven bij Leny Huisken, tel. 0575561989, Thea Wilbrink, tel. 0575-563917 of bij Ria Jager, tel. 0575-563997. U kunt zich nu ook per e-mail aanmelden. Het e-mailadres is: floraliabrummen@hotmail.com. Wacht niet te lang met opgeven, want vol is vol.

Kerkdiensten

Samenwerking PLUS van Tetering en Voedselbank Zutphen Sinds kort staat er bij de vernieuwde PLUS Van Tetering in Eerbeek een collectebus bij de flessenautomaat. In deze collectebus kunnen de statiegeldbonnen van de ingeleverde flessen gedeponeerd worden. Voor dit geld levert PLUS produkten die naar Voedselbank ‘De Eetketen’ in Zutphen gebracht worden. Hier wordt het voedsel verdeeld over de pakketten die onder andere naar de uitgiftepunten van de Voedselbank in Eerbeek en Brummen worden gebracht. Door een donatie in de vorm van een statiegeldbon helpt u de Voedselbank enorm, want zo kunnen de vrijwilligers ervoor zorgen dat de pakketten voor de cliënten goed gevuld blijven

R.-k. parochie ‘Levend Water’, locatie St. Andreas Brummen Zaterdag 29 maart: 4e zondag v.d. veertigdagentijd: 19.00 uur eucharistieviering, pastor Pannekoek, Andreaskoor; na de viering koffiedrinken. Woensdag 2 april: 9.30 uur woord- en communieviering, pastor Kok. Weekend 5/6 april: geen viering in Brummen. Protestantse Gemeente Brummen Zondag 30 maart: 10.00 uur ds. Breukelaar. Zondag 30 maart: 19.00 uur vesper. Zondag 6 april: 10.00 uur ds. Breukelaar, m.m.v. VOX en Bravo.

Vrijzinnigen IJsselstreek - D.A. van Vuurenstraat Brummen Zondag 30 maart: 15.00 uur jeugdfilm ‘Lang leve de koningin’. Zondag 6 april: geen viering. H. Geestkerk Eerbeek Zondag 30 maart: 10.00 uur pastor Hofstede, m.m.v. koor Con Spirito. Zaterdag 5 april: viering in Loenen. Protestantse Gemeente Eerbeek Zondag 30 maart: 10.00 uur Kruiskerk, ds. R.W. Heins. Zondag 30 maart: 19.00 uur: Woonzorgcentrum De Beekwal, R.W. Heins. Zondag 6 april: geen opgave. Protestantse Gemeente Hall Zondag 30 maart: 10.00 uur ds. Van Ede uit Apeldoorn; koffiedrinken. Zondag 6 april: 10.00 uur ds. Kruit uit Apeldoorn.

Verhalenverteller bij O.V.O.V. Afgelopen week werd de verenigingsavond van de Onafhankelijke Vrouwenvereniging Oeken Voorstonden (O.V.O.V.) gehouden. Voorzitter Willy Nijman opende de avond en stelde na het vermelden van de mededelingen de boswachter en verhalenverteller Willem van Ommeren voor, die aan de hand van foto’s verhalen vertelde over Cortenoever, Leuvenheim en EmpeTonden. Er werd gesproken over de aanpak van de terreinen en de nieuwe indelingen hiervan. Het uitbaggeren van de slingervijver en de afgravingen op de terreinen. Ook werden er foto’s van de planten, vlinders en de vogels getoond. Al met al een interressante avond die door Willy Nijman werd afgesloten. De volgende verenigingsavond is op 8 april en dan komt de heer Breet van Breetvelt audiovisuele producties. Hij laat de aanwezigen aan de hand van dias genieten van een camperreis door Canada. Deze avondbijeenkomst vindt plaats bij ‘Tolzicht’. Op woensdag 7 mei wordt er gefietst. Men vertrekt om 13.30 uur vanaf ‘Tolzicht’.

n Yogacentrum Brummen start m.i.v. april twee nieuwe yogagroepen op woe.dagavond en do.dagochtend. Tel. 0575-565293 ⁄ 06-55515350, Uulaja Bloemendal. www.yogacentrumbrummen.nl.

n Sfeervolle livemusic bij diner, (25-60-jarig) huwelijk, verjaardag, receptie. Tel. 06-22247455. Info: www.pjknape.nl. n GEVRAAGD: Schuuropruiming, zolderopruiming en oud ijzer en metalen. Tel. 06-23183584 ⁄ 0629246836.

Voorwaarden voor de rubriek Vraag en Aanbod • Niet in aanmerking voor deze rubriek komen familieadvertenties, aan- of verkoop van onroerend goed en personeelsadvertenties (uitgezonderd huishoudelijke hulp). • U dient gebruik te maken van deze bon. • Maximaal 2 advertenties van 8 regels per uitgave, uitsluitend à contant. • Voor brieven onder nummer geldt een toeslag van € 3,00. • Advertenties voor deze rubriek kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd. • Tussen de woorden 1 hokje open laten en voor leestekens altijd 1 hokje gebruiken.

Mooi lenteconcert van jarig koor De Kerk in Hall was zondag 23 maart jl., zoals gebruikelijk, door creatieve koorleden voorjaarsachtig versierd. Dit was een mooi decor voor het Lenteconcert van Gemengde Zangvereniging De Eendracht uit Hall.

De toehoorders konden genieten van een melodieus en afwisselend repertoire dat het koor onder leiding van dirigent Wim Riefel met zichtbaar plezier ten gehore bracht. Nummers van o.a. Bortniansky, Mendelssohn Bartholdy en Franck werden uitste-

kend vertolkt. Het koor werd op de piano begeleid door Judy Riefel. Het muzikaal intermezzo werd verzorgd door het Blaaskwintet Oostenwind, bestaande uit: Lea Pijnappels (f luit), Marina Geldof (hobo), Chris Schaapveld (klarinet),

Breunis van Wolfswinkel (hoorn) en Franca Kranen (fagot), met medewerking van Roelof de Jong op piano. Het kwintet speelt jaarlijks tijdens de zomerconcerten in de Almense kerk, doet voorstellingen op basisscholen en instellingen en werkt mee aan kooruitvoeringen. Deze middag werd een aantal nummers ten gehore gebracht uit ‘Het Carnaval der Dieren’ van C. Saint-Saëns. Gecombineerd met toepasselijke beelden en grappige gedichten was het optreden een muzikale verrassing voor het aanwezige publiek. En ook voor het koor, dat dit jaar al weer zijn 95-jarig bestaan mag vieren! Na afloop bleven velen dan ook nog even gezellig napraten onder het genot van een kopje thee of koffie. Het jarige koor ziet de toekomst muzikaal tegemoet!

Inleveren is mogelijk uiterlijk woensdag voor 9.00 uur bij: Van Galen Fotografie, Tuinstraat 3, Brummen, Spar Bruno Lendering, Kampweg 46, Brummen Primera Tabor, Loenenseweg 6c te Eerbeek.

Online uw vraag en aanbod opgeven? U kunt uw particuliere advertentie voor de rubriek VRAAG EN AANBOD eenvoudig online opgeven en betalen (via I-deal). Kijk op www.drukkerijvanbarneveld.nl

ALARM 1-1-2 Als elke seconde telt


Reumafonds bedankt iedereen in Eerbeek en Hall

Verwen uzelf of een geliefde met een van die prachtige Fair Trade sieraden uit de Wereldwinkel Gedurende de hele maand april

alle sieraden met maar liefst 20 procent korting! Wereldwinkel Brummen, Tuinstraat 2E, www.wereldwinkelbrummen.nl.

Nieuw Nieuwe Nieuw

bij hippmann

Het Reumafonds bedankt alle collectanten, wijkhoofden en gulle gevers in Eerbeek en Hall van harte voor de grote inzet en de bijdrage aan het prachtige resultaat van de recente collecte. In totaal is â‚Ź 4.930,- opgehaald en dat is toch weer iets meer dan in voorgaande jaren. Een geweldig resultaat dus. Onzichtbare ziekte In Nederland leven bijna twee miljoen mensen een reumatische aandoening. Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim honderd aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Bij veel vormen van reuma is er sprake van een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening, die niet te genezen of te voorkomen is. Reuma kan jong en oud overkomen. Steun van iedere Nederlander nodig Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma, nu en in de toekomst, en geeft voorlichting, ondersteunt reumapatiĂŤntenverenigingen en komt op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg. Het fonds financiert onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma. Dat zorgt er voor dat men dichter bij een wereld zonder reuma komt. Het fonds is blij met iedere gift die hieraan bijdraagt. Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl.

Zaterdag Vroegevogels korting Van 7.30 tot 9.30 uur Heren knippen â‚Ź 16,Niet in combinatie met kortingskaart Dames- en herensalon zonder afspraak!

Tuinstraat 2F 6971 BJ Brummen Telefoon (0575) 56 37 40

De PCOB en de Nederlandse sleepvaart

Partyrobics, dansen op meeslepende, flitsende discomuziek met eenvoudige pasjes. Een heerlijke intensieve workout voor diegene die van bewegen op muziek houden. Kom voor een gratis proefles donderdag 3 april van 19.00-20.00 uur. maandcontributie : â‚Ź 25,00

sportcentrum hippmann tel: 0575-563223 L.R. Beijnenlaan 20a, 6971 LE Brummen sportcentrum@hippmann.nl www.hippmann.nl

Bewust Brummen Over ecotherapie voor woon- of werkplek Bewust Brummen houdt op zondag 30 maart vanaf 14.00 uur een workshop over het ervaren van energie en hoe die in balans te brengen in woon- of werkplek. De workshop wordt gegeven door Janny Wigman en Ruud Pleune (www.welleco.nl). De meeste mensen zijn zich er bewust van dat het fijn is om energie te krijgen van hetgeen je doet in je leven. De woon- en werkplek is daar onderdeel van. Soms is die omgeving prettig en soms minder prettig. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de manier waarop energie in woningen en bedrijven in balans is te brengen en hoe je energie kunt waarnemen. Om er daarna zelf mee aan de slag te kunnen gaan. Bewust Brummen is een netwerk van mensen uit Brummen en omgeving, die open staan voor samenwerking en hun kwaliteiten en talenten in willen zetten voor een groter geheel. Elke laatste zondagmiddag van de maand organiseert Bewust Brummen een ontmoeting en behandelt een thema. De workshop in Plein 5 aan het Van Limburg Stirumplein 5 in Brummen kost â‚Ź 5,-. Dat bedrag komt ten goede aan het werk van Connecting Hearts.

Eerbeek - Voorzitter Rens van Beem opende in een meditatief moment de PCOB-bijeenkomst op 20 maart met het lezen van psalm 3 waar het gaat over een schild om David heen die hem staande houdt. PCOBlid Evert van Oorspronk is overleden, hij is 82 jaar geworden. In een moment van stilte wordt hij herdacht. Dit jaar bestaat de afdeling twintig jaar. Men wil dit feestelijk herdenken op de derde donderdag in oktober. Van de leden wordt gevraagd over de invulling na te denken en een bijdrage te leveren. M. de Mooij uit Zwijndrecht gaf een presentatie over trekpaarden ter zee. Hij schetste de ontwikkelingen in de scheepvaart van windkracht, stoommachines, machines die door middel van stoom mechanische arbeid verrichten. En nu de gigantische motoren met een vermogen van 1.000-22.000 pk. Sleepvaart is een aparte tak van de scheepvaart. Een sleepboot is een schip met een groot motorvermogen en wordt bij de sleepvaart gebruikt. Baggermolens die vaargeulen maken in rivieren, diepen havens uit en laden de bagger dan over op andere schepen. Nederlandse sleepboten worden ingezet in alle delen van de wereld, verslepen miljoenen kilo’s staal. Redden ook honderden mensenlevens. Alles wordt per satelliet geregeld. Het nationaal sleepvaartmuseum biedt veel informatie. Een korte film belichtte de berging van de Russische onderzeeĂŤr Koersk. Dit schip werd genoemd naar de stad Koersk waar tijdens de Tweede Wereldoorlog een keerpunt werd bereikt door de grootste tankslag in de geschiedenis tussen de Russen en de Duitsers. In 2000 ging de onderzeeĂŤr met een lengte van 155 meter met vier verdiepingen, in de Barentszzee verloren dit als gevolg van explosies en brand. Alle 118 bemanningsleden kwamen om. De Nederlandse bedrijven Smit en Mammoet hebben de Koersk geborgen. Dit was een gigantische operatie. Duikers moesten 26 gaten maken om kabels te bevestigen, dit alles op 118 meter diepte. Begin oktober ruim een jaar na het fatale ongeluk werd de onderzeeĂŤr van de zeebodem gelicht en na Moermansk gesleept. “Een staaltje van technisch vernuftâ€?, aldus de voorzitter. Afgesloten werd met het zingen van lied 433. Kom tot ons de wereld wacht ‌

Gevraagd op korte termijn voor de “Brummense Overtuin� te Brummen,

ervaren tuinhulp (bijv. pre-gepensioneerde, vutter) voor aantal uren per week verdeeld over meerdere dagen voor alle voorkomende tuinwerkzaamheden. Reactie per mail: rikvantongeren@gmail.com of telefoon: 0575-560700 (na 18.00 uur)

Vrijzinnigen IJsselstreek Zondag 30 maart

JEUGDFILM

“Lang leve de koningin� Van Esmee Lammers, kleindochter van Max Euwe

Wim Sneller

Aanvang 15.00 uur D.A. van Vuurenstraat 10, Brummen

WWW.VRIJSSELSTREEK.NL

    >=<;:9<:8==7:6<5<:5=4<7:83;321<.<7;:-2: ,7+44<2:=*:)<7(<<;':&==7:6<:%<7-=6<: 9+$-:#=#:<2:4<#:"<%#<4(<7:! :<<:-.-": 833#+7<":(<"-;(337:8==7:<2#=+"-3"#<: &3;321<;73#<2:+-"=+6<$-9;:4<6<.<7;<7": en Verzorgenden.

Tien jaar avond-vierdaagse Eerbeek Voor het tiende jaar wordt er weer een avondvierdaagse georganiseerd. Wat begon als samenwerking tussen Last Gear en KV Eerbeek, is uitgegroeid tot een mooi evenement voor Eerbeek e.o. Vanuit deze samenwerking is WSV Eerbeek eind 2011 opgericht (nieuwe vereniging, maar met nog steeds de vertrouwde gezichten). Men probeert elk jaar weer iets anders te doen en zich daarmee te onderscheiden. Gelukkig ligt de Veluwe in de buurt en zijn nog lang niet alle bospaadjes belopen. WSV doet het niet alleen en kan nog steeds rekenen op de steun van participerende verenigingen. Voor dit jaar zijn dat: Last Gear (routes), ETTV (catering vrijwilligers, bezetting thuishonk organisatie) en â&#x20AC;&#x2122;t Pluumpje (rustposten). De avondvierdaagse sluit dit jaar aan bij de kermis, en dat valt het dit jaar â&#x20AC;&#x2DC;ietsâ&#x20AC;&#x2122; ongelukkig. Er wordt gestart op maandag en op donderdag (Hemelvaartsdag ) is er een rustdag. Traditioneel is de vrijdag de laatste avond met de intocht. De vierdaagse vindt plaats van 26 tâ &#x201E;m 30 mei, m.u.v. Hemelvaart. De voorinschrijving is mogelijk vanaf 6 april. Voorinschrijven is ook mogelijk via de website: www.4daagse-eerbeek.nl. Hier vindt u ook de laatste nieuwtjes over de vierdaagse.

Eenieder is van harte welkom. Toegang gratis

Vakantiekrachten

Huishoudelijk medewerkers en Verzorgenden -.-":>=7::<$5-92:=26<7"#<+2#:4<2"<2:4<#: : : : : : : : %"-"<:"=-3$<:=*:$-34<$-9;<:(<%<7;-2<2:(-9: : : : : : : <<2:5=:5<$*"#326-:<2:=2332;<$-9;:4=<$-9;:$<8<2 : : : : : :

<:4-2-4+4$<<-96:8==7:83;321<;73#<2: -"::9337:324<$6<2:;32:#=#:433263: :3%7-$:! :8-3:<#:"=$$--#31<*=74+$-<7: =%:=25<:.<("-#<:...7-.-"2$:833#+7<": &3;321<;73#<2:6-<:4-2-433$:67-<:.<;<2: 332<<2<"$=#<2:<4-66<$6::++7:%<7:.<<;: .<7;<2:=2#832<2:<<2:(=2+":832: :<+7=:%<7: .<<;:<#73   ,<$:4<#: 37-3: =72<$-""<2: <34$<-6<7:>=7: (-9:<:,<<;.3$:-2:)<7(<<;:#<$:   : =*: 37-9;<:832:6<:<<7: <34$<-6<7:>=7:(-9: =$5-#:-2:,7+44<2:#<$:   Riwis Zorg & Welzijn Vo osselmanstraat 1 - 7311 CL Apeldoorn T: 055 - 539 45 00 - E: info o@r o@riwis.nl


C R E M A T O R I U M

zorg vanuit het hart

zondag 6 April 2014 Open dag 10.00 - 16.00 uur


Steun het Hospice Zutphen De koffie met lekkers tijdens de Open Dag is gratis. Wel vragen we u vrijblijvend een symbolische vergoeding. De opbrengst hiervan gaat naar Hospice Zutphen. Een klein

Deze special is een uitgave van Crematorium de Omarming Voorsterallee 95 7203 DN Zutphen Tel. 0575 - 51 66 43 Fax. 0575 - 51 29 01

en huiselijk hospice dat ruimte biedt aan vijf gasten in de laatste fase van hun leven. In een ‘bijna-zoals-thuis’ situatie wordt liefdevolle ondersteuning geboden, er is medische en verpleegkundige zorg en aandacht voor de individuele emotionele, sociale en spirituele behoefte. Binnen Hospice Zutphen is een team van bijna honderd zorg-

Tekst: Joyce de Schepper, Etten Fotografie & vormgeving: Gerard Muhlradt Fotografie, Etten Eindredactie: Gert en Sonja Brinkhorst Druk: Weevers Grafimedia Vorden Oplage: 84.300 exemplaren Voor een routebeschrijving naar Crematorium de Omarming zie:

www.deomarming.nl

vuldig geselecteerde vrijwilligers actief.

Welkom op de open dag In oktober 2011 opende Crematorium de Omarming in Zutphen haar deuren. Zondag 6 april houden we weer een open dag van 10.00 tot 16.00 uur waarvoor we u van harte uitnodigen. Crematorium de Omarming ligt ten noorden van de Oosterbegraafplaats aan de Voorsterallee en is te bereiken via de ingang van de begraafplaats. Het crematorium ligt op een sfeervolle plek op een unieke locatie. Met ruimte voor een persoonlijk laatste afscheid van een dierbare overledene. Van de verzorging van de overledene, het opbaren in speciale opbaarkamers tot en met de crematie of begrafenis en alles wat daarbij komt kijken. Medemenselijkheid Crematorium de Omarming ademt de sfeer van medemenselijkheid. Naast de zakelijk technische kant van het vak, vormt het menselijke aspect onze drijfveer. Dienstverlening

rondom het laatste afscheid met zorg, betrokkenheid en gevoel. Zeven dagen per week full-service. Alles onder één dak. Dienstverlening We heten u welkom in ons crematorium en laten u kennismaken met onze dienstverlening. De opbaarmogelijkheden voor het afscheid, zowel voor kinderen als volwassenen. Afscheidsdiensten en condoleancemogelijkheden voor grote bijeenkomsten, maar ook voor een intiem gezelschap. Graag informeren we u over mogelijkheden op maat en over persoonlijke nagedachtenisvormen.

Bovendien kunt u terecht in het gedenkpark rondom het crematorium en de Gasterij. Maar bovenal zijn het onze medewerkers die de dienstverlening maken. Als particuliere ondernemers zijn we er trots op dat we onze droom, ons eigen crematorium, hebben verwezenlijkt en hopen u op zondag 6 april te verwelkomen. U bent van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur. Gert en Sonja Brinkhorst Directie Crematorium de Omarming Met zorg vanuit het hart

Gasterij de Ontmoeting Gasterij de Ontmoeting is zes dagen per week geopend. De Gasterij is geopend voor iedereen. Mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor, een kop koffie of vragen hebben over mogelijkheden rondom het laatste afscheid, zijn van harte welkom. Kortom, een De voormalige aula op de Oosterbegraafplaats is verbouwd tot binontmoetingsplaats voor iedereen nencolumbarium en biedt een plek waar nabestaanden de urn van die daar behoefte aan heeft. hun geliefde overledene kunnen bezoeken in een huiselijke sfeer.

Aula met tweehonderd zitplaatsen Het afscheid kent tal van mogelijkheden. De intieme familiekamer biedt plaats aan circa twintig personen, de aula heeft tweehonderd zitplaatsen. Projectie van foto’s van de overledene of ander beeldmateriaal tijdens de afscheidsdienst, een voordracht, het dalen van de kist; alle voorwaarden voor een persoonlijk afscheid zijn aanwezig. Van iedere afscheidsdienst wordt een opname gemaakt. Er is een geluidsinstallatie waarmee u uw eigen muziek kunt laten afspelen en er is een muziekboek ter inzage met 7000 muziekstukken die via de website te beluisteren zijn. U kunt ook kiezen voor live muziek, er is een vleugel aanwezig in de aula.


Eerste koffiebijeenkomst voor Eerbeekse ouderen Foodmaster en De Beekwal organiseren koffiebijeenkomsten

EERBEEK - Bij Foodmaster vond op donderdagochtend 20 maart de eerste koffiebijeenkomst plaats voor een groep van tien ouderen uit Eerbeek. Zij kregen een gratis kopje koffie met wat lekkers erbij aangeboden. Dit initiatief van Foodmaster kwam tot stand in samenwerking met team Thuiszorg van De Beekwal. De ene keer komt de groep bijeen in De Beekwal en de andere keer bij Foodmaster. Erik en Angelique Hertgers van Foodmaster in Eerbeek wilden naar aanleiding van het tv-programma ‘Geer en Goor’ iets doen voor de ouderen in de buurt. Zij dachten hierbij aan mensen die in het dagelijks leven wat minder sociale contacten hebben en voor wie het niet vanzelfsprekend is om er gezellig op uit te gaan.

Angelique: “Soms moet je niet blijven kijken naar anderen en moet je zelf het initiatief nemen. Want van geven wordt je ook heel gelukkig. En misschien dat andere mensen daardoor geïnspireerd raken en ook iets voor eenzame buren organiseren.” Het echtpaar Hertgers nam contact op met Esther van der Linden van

team Thuiszorg van De Beekwal, een woonzorglocatie van Riwis Zorg & Welzijn. Esther en haar collega’s hebben door hun werk in de thuiszorg beter zicht op mensen voor wie wat meer sociaal contact heel waardevol zou zijn. Uit deze samenwerking kwam een prachtig initiatief tot stand: om de twee weken op de donderdagochtend een gezellige koffiebijeenkomst georganiseerd voor een groep van tien ouderen. De ene keer is dat bij Foodmaster en de andere keer in het restaurant van De Beekwal. Er zijn in totaal zestien bijeenkomsten gepland tot en met oktober van dit jaar. Esther van het thuiszorgteam: “Op deze manier leren deze mensen elkaar steeds beter kennen en natuurlijk is het onze wens dat zij ook op andere momenten contact met elkaar houden.” Op donderdagochtend 20 maart was de eerste bijeenkomst. In colonne wandelde de groep ouderen vanaf De Beekwal naar Foodmaster. Sommigen van hen waren opgehaald met de auto. Iedereen werd door Erik en Angelique Hertgers verwend met koffie, een stuk appeltaart en een likeurtje. De stemming zat er gelijk goed in. Esther van der Linde vertelde aan de ouderen hoe dit leuke initiatief tot stand was gekomen en overhandigde het echtpaar Hertgers een prachtig boeket bloemen. De aanwezige ouderen waren erg enthousiast. De heer Zijlstra: “Mooi dat de oudjes nog niet vergeten worden.” Mevrouw Zandbergen: “Oh, ik vind dit toch zo gezellig!” Esther: “De volgende keer, dat is op 3 april, komen ze allemaal bij ons in De Beekwal. Het is een prachtig initiatief van Erik en Angelique. We vinden het geweldig dat ze zo betrokken zijn bij de ouderen in hun dorp. Ze geven hiermee een eigentijdse invulling van het ‘noaberschap’ van vroeger.”

Theaterfestival voorafgaand aan en op de Pinkstermarkt

De voorbereidingen op de 21ste Pinkstermarkt op maandag 9 juni zijn al maanden in volle gang en zo langzamerhand worden niet alleen de contouren duidelijk, maar ook de daadwerkelijke invulling. “Heel veel zaken staan natuurlijk al vast,” zegt marktmeester Joost Dekkers “de gouden peilers zoals boeken, planten en curiosa, voor de maandag, daar komen we niet aan.” Beeld van een voorstelling in een theaterwagen.

“Wat we wel proberen is rond en op de pinkstermarkt een Theaterfestival op te zetten.” Wat Joost Dekkers en zijn partner Marcella Nebbeling voor ogen hebben wordt al snel duidelijk: “Het moet een pinksterweekend worden dat mensen het hele weekend naar Brummen trekt, niet alleen op de maandag naar de Pinkstermarkt, maar ook de dagen daaraan vooraf-

gaand.” Heel enthousiast vertelt Joost dat het in zijn ogen ideaal zou zijn dat campings in de buurt het pinksterweekend volgeboekt zijn door mensen die iedere dag van dat weekend naar Brummen trekken omdat daar wat te beleven valt. “Dat begint dit jaar al op de vrijdagavond met de Theaterestafette en die estafette duurt tot en met maandagmiddag.

Vier theaterwagens komen op het Marktplein te staan en daar vinden optredens in plaats. Kortdurende optredens voor jong en oud. De kaartjes kosten tussen de vier en zeven euro en de artiesten dienen zelf buiten de wagen reclame te maken voor hun voorstelling.” Op maandag komen niet alleen veel mensen speciaal voor de Pinkstermarkt naar Brummen, in de r.-k. kerk is er die dag ook het Shantykorenfestival georganiseerd door het Brummense shantykoor De IJsselboei dat veel bezoekers naar het dorp aan de rand van de IJssel lokt. De theaterwagens op het Marktplein zijn ook voor artiesten uit Brummen en omgeving voor een half uurtje te huur. “Ja, voor € 30,- kan men een wagen huren en er zelf dus een voorstellig van een half uur in geven, zelf de kaartjes verkopen en de winst mag in eigen zak.” Bedrijven die een voorstelling van de theaterestafette willen kopen dat kan ook, met het hele personeel een voorstelling bijwonen als bedrijfsuitje, gewoon even contact opnemen. Daarnaast wordt er op de vrijdagavond een podium vrijgemaakt voor iedereen die een optreden wil verzorgen rond het thema Oerend hard. “Dat kan dus van alles zijn,” zegt Joost Dekkers “laat mensen hun creativiteit maar de vrije loop en met ideeën komen zolang het maar binnen het thema Oerend Hard past, want net als bij de Theater Estafette is het motto ook hier, (R)echt uit het hart”. Op zaterdagavond hebben marktmeesters Joost Dekkers en Marcella Nebbeling dan naast de Theater Estafette een groot openluchtdiner in gedachten. “Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het organiseren van diners op bijzondere plaatsen wil wel voor € 55,per persoon zo’n diner op het Marktplein organiseren. Kijken of dat hier in hartje Brummen ook lukt. Mensen die meer informatie wensen kunnen kijken op www.pinkstermarktbrummen.nl. Daar is ook het e-mailadres te vinden voor het opvragen van meer informatie of⁄en opgave.

Leerlingen De Krullevaar en De Dobbelsteen leren golfen BRUMMEN - Alle kinderen uit groep 3, 4 en 5 van basisschool De Dobbelsteen (Brummen) en de leerlingen uit groep 3, 4, 5 en 6 van basisschool De Krullevaar (Brummen) hebben onlangs kennisgemaakt met de golfsport. Op een speelse manier werd er door Roelyan Mammen en Joke Luppes, twee ervaren golfers van de Engelenburg Golf Club, en gymleerkracht Han Lebbink een golfclinic gegeven. De kinderen leerden een balletje te slaan, een parcours af te leggen en ook het putten van een balletje werd uitgeprobeerd.

Het was een leuke gymles, waarbij spelenderwijs ook nog wat geleerd werd. Aan het einde van de clinic werden alle kinderen (en ouders) uitgenodigd om op 13 april, tussen 11.00 en 15.00 uur, naar de open dag van de Engelenburg Golf en Country Club te komen voor een kennismaking met jeugdgolf.

Programma Sportclub Brummen Zaterdag 29 maart: Sportclub Brummen A1 - Sportclub Lochem A1 14.30 uur; AZC B1 - Sportclub Brummen B1D 13.00 uur; Diepenveen B3D Sportclub Brummen B2D 12.30 uur; VIOS B. MB1 - Sportclub Brummen MB1 14.30 uur; Sportclub Brummen C1 is vrij; Sportclub Brummen C2 - Pax C2 14.00 uur; Concardia-W C2 - Sportclub Brummen C3 13.00 uur; Sportclub Brummen C4 - GSV ’38 C2G 12.00 uur; v.v. Dieren D2 - Sportclub Brummen D1 11.00 uur; Sportclub Brummen D2G - VIOD D6G 9.00 uur; Schalkhaar D6 - Sportclub Brummen D3 8.45 uur; Sportclub Brummen D4 - Eendracht Arnhem D1G 11.30 uur; Sportclub Lochem E2 - Sportclub Brummen E1 11.00 uur; Sportclub Brummen E2G - Witkampers E3 11.30 uur; Sportclub Brummen E3G - v.v. Dieren E5 9.00 uur; Voorst E2 - Sportclub Brummen E4 10.30 uur; Angerlo Vooruit E5GD - Sportclub Brummen E6G 8.30 uur; Helios ME1 - Sportclub Brummen ME1 11.00 uur; Sportclub Brummen F1G is vrij; SJO Oeken-SHE F1 - Sportclub Brummen F2 9.15 uur; Gorssel F2 - Sportclub Brummen F3G 9.00 uur; Sportclub Brummen F4 - FC Zutphen F6 9.00 uur; VIOD F8 - Sportclub Brummen F5G 8.45 uur; Sportclub Brummen F6G - DVV F10 9.00 uur; Apeldoornse Boys F5 - Sportclub Brummen F7 10.30 uur. Zondag 30 maart: Sportclub Brummen 1 is vrij; Sportclub Brummen 2 is vrij; Loenermark 4 - Sportclub Brummen 3 10.00 uur; Sportclub Doesburg 2 Sportclub Brummen 4 10.30 uur; Sportclub Brummen 5 - Socii 4 10.30 uur; Sportclub Brummen 6 - AZC 7 10.30 uur; ABS 6 - Sportclub Brummen 7 9.30 uur; Voorst 4 - Sportclub Brummen 8 10.00 uur; Sportclub Brummen VR1 is vrij.

Met de Zonnebloem op vakantie naar Ommen Tweeëntwintig gasten van de Zonnebloem (hulpbehoevend en⁄of rolstoel gebonden) zijn van 10 tot 15 maart jl. onder begeleiding van vijfentwintig vrijwilligers op vakantie geweest naar vakantiecentrum het Laerbos in Ommen. Was het in het begin even aftasten, na één dag voelde het al als één grote familie en de week bestond uit louter hoogtepunten. Enkele van die hoogtepunten: een bezoek aan de markt in Ommen, een optreden van een artiest, een uitgebreide brunch die in een vijfsterrenhotel niet zou misstaan, een boottocht over de Overijsselse Vecht en als klap op de vuurpijl een verwendag in de vorm van een ‘beautydag’, mede mogelijk gemaakt door de medewerking van het ROC uit Zwolle. Tijdens deze beautydag konden de vrouwelijke gasten zich laten

manicuren, laten opmaken of het haar laten kappen. U begrijpt dat de week door al deze leuke activiteiten is omgevlogen waarbij ook de weergoden het gezelschap goed gezind waren. Wilt u ook iets voor uw fysiekbeperkte medemens betekenen als vrijwilliger, neem dan contact op met De Zonnebloem en maak voor iemand met een fysieke beperking een dag uitje of een vakantie tot iets bijzonders!


Open Dag op 3 april bij Elicare Salon voor Huidverzorging! Op donderdag 3 april a.s. van 14.30 tot 20.00 uur houdt Elicare een met unieke demonstraties door verschillende professionals. Onder het genot van een hapje en drankje kunt u de sfeervolle salon bekijken. Ook een vriend, partner of vriendin is van harte welkom!

Open dag

UITNODIGING OPEN DAG

CREMATORIUM DIEREN

Maak kans op een GRATIS huidverbeterende kennismakingsbehandeling! U kunt zich daarvoor inschrijven:

Zaterdag 5 april 2014 11.00 - 16.00 uur U kunt een kijkje nemen in de verschillende ruimtes, maar ook wandelen door het gedenkpark. Medewerkers informeren u over de vele mogelijkheden voor bijvoorbeeld asbestemming, de invulling van de plechtigheid en de catering – die tegenwoordig heel veelzijdig is.

100 jaar cremeren In april 1914 vond de crematie van de arts dr. C.J. Vaillant in het Crematorium Westerveld plaats. Het was de éérste crematie in Nederland. Geschiedenis werd geschreven. Sinds 1914 is er veel gebeurd. Zo kiest tegenwoordig ruim 60% van de Nederlanders voor crematie en zijn er 77 crematoria.

Imboslaan 6 6952 JP Dieren T 0313 419 114 F 0313 413 490 E info@crematoriumdieren.nl www.crematoriumdieren.nl Crematorium Dieren maakt deel uit van ‘de Facultatieve Groep’.

• Microdermabrasie: Gecontroleerde peeling die de afgestorven cellen van het huidoppervlak verwijdert d.m.v. minuscule kristalkorrels met hoge snelheid. Deze methode verwijderd de oude beschadigde huidlaag, waardoor de aanmaak van nieuwe, gezonde huidcellen, gestimuleerd wordt. Ideaal voor: Littekens, fijne rimpels, acné, grove/verstopte poriën en een doffe huid of rokershuid. • DermaOXY zuurstofbehandeling: Met geconcentreerd zuurstof wordt een natuurlijk serum op het gezicht aangebracht. Vervolgens wordt deze 2 tot 3 keer over de huid ‘geairbrushed’. Door deze behandeling wordt de huid stevig en worden uw rimpels effectief aangepakt. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een van deze unieke behandelingen kunt u bellen 0575-570580 of via de website www.elicare.nl /inschrijfformulier. Onder de bezoekers worden 3 cadeaubonnen t.w.v. € 40 verloot.

Iedereen is van harte welkom.

Elicare salon voor Huidverzorging van Hoornlaan 3, 7207 JH Zutphen Nabij het Gelre Ziekenhuis Open dag actie: 15% korting op alle Babor producten! T 0575 570580 E: info@elicare.nl www.elicare.nl Let op: er is een beperkt aantal plaatsen! facebook.com/Elicare Zutphen

Internetcafé over Facebook Brummen – Dinsdag 8 april gaat het Internetcafé over Facebook. Wat is nu precies Facebook? En hoe werkt het? Facebook is een social netwerksite, waar gebruikers hun persoonlijke interesses delen met anderen. Er zijn meer dan 1 miljard gebruikers actief. Dat zijn meer mensen dan inwoners in Europa, oftewel 1 op de 7 mensen op aarde. Gebruikers kunnen een persoonlijk profiel aanmaken en anderen die ook een profiel hebben uitnodigen om ‘vriend’ te worden. Iedere gebruiker kan op een zogenaamd prikbord berichtjes plaatsen. Dit en nog meer wordt ook tijdens het Internetcafé uitgelegd. Daarna kunnen de deelnemers, indien ze dit wensen, hun eigen laptop⁄tablet meenemen en zelf een Facebookaccount aanmaken en hiermee aan de slag gaan. Het Internetcafé is van 9.30 tot 11.30 uur en vindt plaats in bibliotheek Brummen. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Lidmaatschap van de bibliotheek is niet verplicht en u kunt zich aanmelden via de volgende website www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.

Verkiezing mooiste hond van Brummen e.o. Brummen - Vind jij dat jouw hond de mooiste is? Doe dan mee aan de verkiezing ‘Mooiste hond van Brummen’. De uitverkiezing vindt plaats op zondag 18 mei a.s. op het terrein van KC Brummen e.o. aan de L.R. Beijnenlaan 22 in Brummen. Het gaat om een verkiezing voor álle honden, dus voor kruizingen en honden met of zonder stamboom. Alle honden worden gekeurd door erkende keurmeesters en voor kinderen tot twaalf jaar is er een aparte klasse. Kijk voor informatie en⁄of het inschrijfformulier op de website van de kynologenclub: www.kcbrummen.nl. Vragen kunnen gemaild worden naar: evenementen@kcbrummen.nl. Nomineren kan tot 31 maart…

Wie ontvangt Brummense Bikkel 2014? De gemeente Brummen reikt op vrijdag 25 april a.s. het jeugdlintje De Brummense Bikkel uit. De Brummense Bikkel wordt uitgereikt aan kin-

deren en⁄of jongeren die zich op een of andere manier actief hebben ingezet voor de maatschappij of hun medemens. Iedereen kan vanaf nu zijn of haar favoriete Brummense Bikkelkandidaat doorgeven aan de Vrijwilligerscentrale Brummen-Eerbeek. Doelstelling De Brummense Bikkel moet kinderen en jongeren stimuleren om zich actief in te zetten voor de maatschappij en hun medemens. Met de Brummense Bikkel worden kinderen en jongeren gewaardeerd en beloond voor het doen van een goede daad. Help de jury en geef je nominatie door Tot 31 maart (!) kan iedereen zijn favoriete Bikkel doorgeven aan de vrijwilligerscentrale Brummen-Eerbeek. Alle inzendingen worden door de jury, onder leiding van wethouder Bruning beoordeeld. Ken jij iemand tussen de 4-12 jaar of 13-17 jaar die iets bijzonders heeft gedaan voor de Brummense maatschappij of zijn⁄haar medemens? Laat het ons weten via de e-mail: k.vanaalst@welzijnbrummen.nl of stuur een brief naar: De Vrijwilligerscentrale BrummenEerbeek. Postbus 141, 6970 AC Brummen. T.a.v. Brummense Bikkel. Vermeld duidelijk wie de genomineerde is, zijn adresgegevens en telefoonnummer. Laat ook duidelijk weten waarom deze persoon de Brummense Bikkel zou moeten winnen. Doe dit voor 31 maart 2014. Je kunt ook het nominatieformulier downloaden van de website: www.welzijnbrummen.nl⁄evenementen⁄Brummense Bikkel.

Koffiemorgen inloophuis de Ontmoetingsplek

Eerbeek - De koffie en thee staan vrijdagmorgen 4 april weer klaar aan de Horsterdijk 6 te Eerbeek. Eenieder, die behoefte heeft aan een luisterend oor, of gewoon een fijn gesprek, is van harte welkom in het inloophuis de Ontmoetingsplek van 10.00 tot 12.00 uur. Voor mensen, die slecht ter been zijn, bestaat de mogelijkheid om, tegen een geringe vergoeding, opgehaald en thuisgebracht te worden. Kosten bedragen € 3,, inclusief koffie⁄thee. Voor meer informatie of voor vervoer kan contact opgenomen worden met Ingrid Scholten, tel. 06-45450574. Aanmelden kan via ontmoetjezelf.veluwe@gmail.com. Wil je meer weten? Kijk dan op de website, www.ontmoetjezelfveluwe.nl.


Nieuwe voorzitter het Brummens Mannenkoor

Barend van Beusekom (r) overhandigt de voorzittershamer aan Lieuwe Blaauw.

Tijdens de algemene jaarvergadering van het Brummens Mannenkoor op 18 maart werd door waarnemend voorzitter kort teruggeblikt op het behaalde succes van de onlangs georganiseerde boekenmarkt bij zaal Concordia. Met dank aan de vele helpende handen werd er een recordopbrengst gerealiseerd. Deze jaarlijkse boekenmarkt is bijzonder in trek bij het publiek, dat dan ook in grote getale op de markt afkwam. Ook staat het mannenkoor wekelijks met een boekenkraam op de markt in Brummen. Uit het financiële verslag

Blue White Sensation in Hall Met hits uit het verleden en het beste van heden De tweede editie plaats van Blue White Sensation, georganiseerd door de jubileumcommissie van voetbalvereniging SHE uit Hall vindt plaats op zaterdag 19 april. Vorig jaar oktober was het eerste deel van deze danceparty een groot succes. Meer dan vijfhonderd bezoekers gingen compleet uit hun dak in partycentrum Bello. Part II staat in het teken van de hits uit het verleden, maar ook de huidige top 50 komt aan bod. De toegangsleeftijd is 18 jaar en ouder. De hits worden deze avond gedraaid door dj Dre, die er ongetwijfeld een geweldige avond van maakt. De voorverkoop is gestart op 18 maart bij: De Pelikaan aan de Stuyvenburchstraat in Eerbeek, bij Brouwer Keukencentrum aan de Voorstondensestraat in Hall en bij partycentrum Bello.

Uitslagen Sjoelclub Eerbeek 1991 De uitslagen van Sjoelclub Eerbeek 1991 op dinsdag 25 maart jl. zijn als volgt: Hoofdklasse: 1. S. Hollerman 1200 pnt.; 2. W. Verhaaff 1087 pnt. 3. D. Simic

bleek dat de opbrengsten van de boekenmarkt samen met die van het appelplukteam voor een flinke bijdra1078 pnt. A-klasse: 1. G. Jansen 1098 pnt.; 2. M. Koetsier 978 pnt.; 3. G. Krijger 762 pnt. B-klasse: 1. D. de Haan 1068 pnt.; 2. G. Poorterman 1040 pnt.; 3. D. Reinders 1000 pnt. C-klasse: 1. F. Kientz 1048 pnt.; 2. G. Rietbergen 993 pnt.; 3. C. Wijers 990 pnt. De volgende sjoelavond op dinsdag 1 april begint om 19.15 uur.

HOB organiseert Play-in Brummen Brummen - Muziek verbindt: dit thema speelde een belangrijke rol voor Harmonie Orkest Brummen (HOB) in 2013. In dat jaar had HOB een uitwisseling met een muziekvereniging uit het Duitse Hillesheim. Ook dit jaar speelt de muzikale verbinding een belangrijke rol voor de muzikanten. Op zondag 6 april organiseert HOB namelijk een play-in, waaraan muzikanten van tien verenigingen uit Gelderland deelnemen. In één dag studeren de muzikanten een programma in. Onder leiding van vier dirigenten (Jan Nellestijn, Römanö Mediati, Ria Kornet en Giorgio Mediati) wordt er gestudeerd en gerepeteerd. Instuderen van nieuwe muziek, spelen onder leiding van verschillende dirigenten en kennismaken met elkaar: muziek verbindt. In totaal nemen circa honderdvijftig muzikanten verdeeld over drie orkesten deel aan de play-in.

ge zorgen in de clubkas. Tijdens deze jaarvergadering waren enkele bestuursleden aftredend. Het vertrekkende bestuurslid Barend van Beusekom (waarnemend voorzitter) werd bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het Brummens Mannenkoor. In zijn plaats is Bert Sieben als nieuw bestuurslid met algemene stemmen gekozen. De aftredende heren Wim Campen en Ben Kaasschieter werden met algemene stemmen herkozen. Doordat de functie van voorzitter vacant was werd Lieuwe Blaauw met algemene stemmen als voorzitter gekozen. Hem wacht de taak om samen met de medebestuursleden het Brummens Mannenkoor de centrale positie in de regio te laten behouden. De manier waarop dit moet gebeuren is vervat in een nieuw beleidsnota die tijdens de vergadering aan de orde werd gesteld. In de algemene ledenvergadering werd naast de gebruikelijke agendapunten natuurlijk uitgebreid stilgestaan bij de komende concerten in 2014, waarvan het Voorjaarsconcert als eerste plaatsvindt op 2 mei a.s. Dit concert wordt, met Sixtessens als gastkoor, gehouden in de r.-k. kerk in Brummen. De vergadering, die prettig is verlopen, werd door een koorlid afgesloten met een dankwoord aan het bestuur, hetgeen met applaus werd ondersteund.

Het was een volle bak voor Vrouwenkoor Chic en Shanty met een gastoptreden van, speciaal voor deze gelegenheid geformeerde, Rietkwintet La Fraternité. Liefhebbers van Nederlandstalige liedjes konden deze avond hun hart ophalen. Want de opzet van dit inmiddels 3 jaar jonge koor is zoveel mogelijk Nederlandstalig, met een vleugje anderstalig zingen. Dit optreden, onder leiding van dirigente Anja Luyt met vaste accordeonisten Cor Hulstijn, Gerrit Sangers en parttimer Diny Verrij was hiervan een mooie mix. De avond werd prettig afgewisseld met een presentatie van mooie klassieke nummers door Rietkwintet La Fraternité, bestaande uit: Erna Kaatman (baritonsaxofoon), Berend Leef lang (tenorsaxofoon), Harrie Kleverwal (altsaxofoon) Kees van Kolmeschate (bes klarinet) en Ingrid Rosenkamp (besklarinet). Opvallend was de goede verstaanbaarheid van de tek-

sten van het chic ogende en vrolijkheid uitstralend vrouwenkoor. Voor Chic en Shanty was dit het eerste openbare optreden van 2014. Verder zijn zij onder meer te zien en te horen op het jaarlijkse Grindconcert op zondag 22 juni bij uitspanning de Vroolijke Frans in Broek en op zondag 14 september in de muziekkoepel te Eerbeek. Daarnaast verzorgen zij lopende dit jaar verschillende optredens in zorgcentra. Er kunnen nog enkele zangeressen geplaatst worden. Op de site www.chicenshanty.nl vindt u alle info.

Vergadering bij T.O.G. Aan het einde van de dag laten ze horen wat ze hebben geleerd door het geven van een kort concert. Dit concert dat om 16.00 uur begint, vindt plaats in de katholieke kerk aan de Primulastraat 2 te Brummen. De toegang is gratis en u bent van harte uitgenodigd te komen luisteren.

Eerbeek - Vogelvereniging Tot Ons Genoegen (T.O.G.) houdt op dinsdag 1 april een vergadering die om 19.30 uur begint en gehouden wordt in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek. Aansluitend aan de vergadering is er een kwekerspraatje en wat er verder nog ter tafel komt. De avondbijeenkomst is voor leden en voor nieuwe leden vrij toegankelijk.

SOW.NU music special

De organisatie van Halloween Eerbeek is al druk bezig met de organisatie van ‘Halloween Eerbeek’ op 25 oktober. Halloweencafé de Korenmolen wordt regelmatig bezocht door duistere deelnemers van een bijzondere commissie, nieuwsgierig gadegeslagen door de overige gasten in het café. En ook op andere plaatsen worden er voorbereidingen getroffen voor Halloween Eerbeek, zelfs tot in Zuid-Limburg toe. Zo spannend en leuk Halloween zelf is, zo leuk en spannend zijn ook de voorbereidingen van dit evenement. Op dit moment zijn er al veel locaties benaderd door de organisatie, maar er kunnen er nog veel meer bij! Wilt u ook graag locatie en doorkomst op de route zijn in oktober, en vindt u het leuk om samen met buren, vrienden en bekenden een locatie te verzorgen? Meld u dan aan via info@stichtingactivate.nl of door te bellen met nummer 06-13204676. Een locatie kan zowel een bedrijf, huis, tuin, schuur of straat zijn die naar eigen idee in Halloweensfeer wordt gebracht. Ter informatie en ondersteuning wordt er op 14 april a.s. een informatieavond gehouden voor de aangemelde locaties.

Een kerkdienst met popmuziek van o.a. Coldplay, Avicci, de Dijk en Marco Borsato, vindt plaats op 6 april in de Kruiskerk te Eerbeek. Alle nummers worden live gespeeld door verschillende bands. Ook wordt een aantal nummers gezongen of ondersteund door het musicalkoor. Het thema, door jongeren bedacht, is: ‘Ik kan het niet alleen’. Voor dit thema is gekozen omdat de prestatiedruk die op jongeren gelegd wordt, vaak erg hoog is. Het thema wordt in toneelspel uitgebeeld. Zo’n 75 personen, waarvan de helft jongeren, zijn enkele maanden met de voorbereiding bezig geweest. Om iedereen de gelegenheid te geven deze unieke SOW.NU mee te maken is er niet alleen om 10.00 uur een SOW.NU, maar ook om 14.00 uur en wel aan de Dr. Gunningstraat 27. Voor ‘s middags zijn er nog kaarten te reserveren via www.sownu.wordpress. com⁄kaarten.

Jeugd Clubkampioenschappen bij Beckson tennisclub Brummen

Afgelopen zondag was het vroeg op voor tien jonge jeugdspelers van de Beckson Tennisclub Brummen. Maar dat was zeker geen straf want het was stralend weer. De kinderen gingen de banen op om te strijden voor de titel Clubkampioen Oranje.

Culturele avond de Vroolijke Frans met Vrouwenkoor Chic en Shanty

Sinds september vorig jaar heeft de Nederlandse tennisbond, de KNLTB, een geheel nieuw tennisprogramma voor jonge jeugdspelers geïntroduceerd. Het doel is om het jeugdtennis verslavend leuk te maken. De Beckson Tennis Club Brummen (BTCB) is dan ook actief ingestapt in dit nieuwe programma. De kinderen spelen op hun eigen niveau op verschillende banen met speciale tennisballen. Elk niveau heeft een kleur en het was zondag aan de ‘oranje’ kinderen om te laten zien wat ze al kunnen. In twee poules werden er korte wedstrijdjes gespeeld. De winnaars van beide poules streden daarna in een spannende finale om de titel. Onder grote belangstelling en aanmoediging was het uiteindelijk Rutger Wiegman die de finale won en zich dus clubkampioen oranje mag noemen. Phileine Jolink werd tweede en won de zilveren medaille. Voor alle andere deelnemers was er een bronzen plak. Ook zin om te gaan tennissen? In april start het zomerlesseizoen. Kijk op www.btcb.nl voor meer info.

Halloween Eerbeek zoekt locaties

Poppentheater Lauret 10 jaar in Hall Met de nieuwe voorstelling ‘De Tovertong’ viert Poppentheater Lauret haar tienjarig bestaan in Hall. Voorheen woonde poppenspeelster Marian Tjebbes in het Gooi waar ze voorstellingen aan huis gaf. Marian kwam in Hall wonen waar zij haar grote wens ‘een eigen theatertje’ kon verwezenlijken door het ombouwen van de kapschuur in de achtertuin. Dat theatertje biedt plaats aan 30 kinderen en werd in 2004 feestelijk geopend samen met de hele buurt van de Kikvorsenstraat die de eerste voorstelling kwam bekijken. Hierna volgden vele kinderen, ouders en grootouders en daarna scholen, peuterspeelzalen en groepen met een verstandelijke beperking. Marian Tjebbes wil verhalen vertellen en vindt het nog altijd boeiend om te ontdekken welke mogelijkheden poppen bieden om die verhalen te verbeelden. Zij schept een fantasiewereld die voor kinderen heel werkelijk is en waaraan kinderen echt iets beleven. De voorstelling eindigt altijd met samen muziek maken zodat iedereen de spanning al trommelend kwijt kan raken. In de loop der jaren zijn steeds meer vaste figuren de poppenkast gaan bevolken en de kindren herkennen ze en vinden het leuk om ze weer tezien. In de nieuwe voorstelling ‘De Tovertong’ is de kikker Sjaak Kwaak een nieuwe pop, hij zorgt ervoor dat de verjaardag van Pimmetje de muis niet doorgaat omdat hij alle ruimte in het bos voor zich opeist. Niemand kan meer in zijn hol en ze durven

hem niet weg te sturen want Pimmetje de muis heeft gezien dat Sjaak een tovertong heeft waar hij vliegen mee vangt. Gelukkig is er ook nog Bombina de heks en zo ontdekt de kikker wie er echt kan toveren in het bos en kan er toch nog feest gevierd worden Op 2 april a.s. is de eerste voorstelling en om te vieren dat het poppentheater 10 jaar in Hall bestaat is er na de afloop limonade met iets lekkers. Het poppentheater speelt elke eerste woensdag van de maand deze voorstelling (behalve in mei) en op aanvraag voor bijvoorbeeld verjaardagen van tenminste 10 personen. De leeftijd voor deze voorstelling is van 4-8 jaar. Altijd vooraf reserveren: telefoon: 0313 653354 of www.poppentheaterlauret.nl.


Drukbezocht Stratentoernooi voor BC ’t Pluumpje Het negende Stratentoernooi van badmintonclub ’t Pluumpje was een zeer geslaagd toernooi. Het was een gezellige, sportieve avond. Na 126 wedstrijden was er een verrassende winnaar. Dit jaar gaat de wisselbeker naar de Kempertjes, de familie Wils uit Loenen. Volgens de vereniging is dit de eerste keer dat er een familie de beker wint. Met bijna honderd deelnemers is het al jaren een goed bezet toernooi. Ook dit jaar kwam het aantal aanmeldingen op 21 teams. De deelnemers aan dit toernooi, dat afgelopen dinsdagavond gespeeld werd in de Bhoele, kwamen uit Brummen, Leuvenheim, Loenen, Dieren, Zutphen en Apeldoorn naast de vele Eerbeke-naren.“Het is leuk om zoveel enthousiastelingen te zien spelen op een gewone trainingsavond van onze club. Natuurlijk hopen wij hiermee nieuwe leden aan te trekken, voor hun is het een goede manier om te zien dat wij een gezellige vereniging zijn”, aldus Hetty Veldwijk, organisator en coördinator recreanten van BC ’t Pluumpje. Voor meer informatie en foto’s zie de website, www.bctpluumpje.nl of www.facebook.com⁄tPluumpjeEerbeek.

Just Jo in de Vroolijke Frans

De Zutphense formatie ‘Just Jo’ speelt op zondag 30 maart om 14.30 uur in de Vroolijke Frans in Broek. Het versterkte optreden vindt plaats in de zaal en is zoals altijd gratis toegankelijk. Just Jo is een spetterende combinatie van muzikanten, samengesteld vanuit verschillende bekende bands uit Zutphen en omstreken.

De drummer Berry Scholing, bassist Ron Elerie en gitarist Philip Kruger begonnen hun muzikale achtbaan in de band Metal Remorse. De allround toetsenist Jesse Wellink is een echte sound en geluidenfreak en de zangeres, Jolanda Steman, was de frontvrouw van onder andere pop, funkrock band 2Bscenic. Ondertussen is de band verder uitgebreid met een kei van een backing vocal in de vorm van Ilse Vroonland. Deze band brengt pop, funk en rock samen met een pittig sausje. Het repertoire bestaat o.a. uit Mother’s finest, Pat Benatar, Anouk, Kim Wilde, Huey Lewis and the News, The Foofighters, Sass Jordan, Blondie en Don Henley. Voor meer informatie over het cultureel programma van de Vroolijke Frans zie www.devroolijkefrans.nl of bel naar 0575-561719.

Vrijwilligers NLdoet steken handen uit de mouwen voor bijen Vierentwintig vrijwilligers gaven gehoor aan de oproep die onlangs in het Brummens Weekblad stond om de Imkervereniging Brummen en Omstreken te komen helpen bij het creëren van vijf plekken waar bijen straks een weelde aan bloemen kunnen vinden. Met deze vrijwilligers verdeeld over de vrijdag en de zaterdag werden stukken grond bij het Pierikstraatje, het

Stroomdal, de Mercuriusweg, de Baron van Sytzamastraat en de eigen bijenstal aan de Voorsterweg natuur-

Vrijwilligers aan het werk bij het Pierikstraatje.

tuinen aangepakt. Deze behoeven weinig tot geen onderhoud en zo draagt men ook bij aan het bijenlint. Een bijenlint bestaat uit min of meer aaneengesloten stukken natuurtuin waar het voor bijen prettig vertoeven is. Er werd gezaaid, maar ook onkruid weggehaald en struiken gesnoeid zodat, wanneer het groeiseizoen echt losbarst, weer volop uit kunnen lopen. Het Oranje Fonds organiseert ieder jaar samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet.Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. In Brummen haken de imkers daar ieder jaar op in en gelukkig zijn er voldoende vrijwilligers die mee willen helpen hun eigen woonomgeving bijvriendelijk te maken.

Uitslagen Brummense damvereniging Afgelopen donderdag speelde BDV 2 de laatste wedstrijd voor de bondscompetitie thuis tegen DEZ 3 uit Laren. Alhoewel er niets meer op het spel stond, werd er toch serieus om de punten gestreden. Door overwinningen van Kit Stam en Herman Meenink kwam BDV met 4-0 voor te staan. De beide andere partijen van Hans Cijnssen en Jan Visschers eindigden in remise, waardoor de einduitslag een 6-2-overwinning voor BDV 2 werd. Voor de onderlinge clubcompetitie werden afgelopen week de volgende wedstrijden gespeeld: Hoofdklasse: Johan Haijtink - Bertus Bosch 1-1; Arie Stehouwer - Marten Bruinsma 2-0; Tom Westhof - Jan Koerselman 0-2. Aan kop gaat momenteel Danny Dix met 23 punten uit 13 wedstrijden, gevolgd door Bertus Bosch met 22 uit 15 en Jan Koerselman met 20 uit 15. 1e klasse: Rein Zuetenhorst - Bertus Schut 2-0; Hans Aalders - Dick Nijman 0-2. Hier gaat Dick Nijman aan kop met 17 uit 15, gevolgd door Kit Stam met 15 uit 13. Laddercompetitie: Jan Klein Brinke - Ab van Ooijen 1-1. Jeugdcompetitie: Ruben Arendse - Anna Wassenaar 1-1; Jochem Grootherder - Dylan Hekkers 2-0; Marc Wassenaar - Rubin Brouwer 2-0; Martijn Brouwer - Tom Molenaar 0-2. Voor verder nieuws kijkt u op de website: www.brummensedamvereniging.nl.

Eerste rolstoelwandeling 2014 Donderdag 20 maart was de eerste rolstoelwandeling van de Zonnebloem in 2014. Met tien gasten in rolstoelen en elf vrijwilligers startte men bij de Beekwal om via het Hungeling richting Hall, voorbij de kerk een stukje over het fietspad, al kronkelend door het buitengebied bij de Brummensebrug uit te komen. Bij de Brugkabouter was er een pauze, waar men heerlijk buiten van een drankje kon genieten. Een prachtige dag. De zon liet zich van zijn goede kant zien, de bomen en struiken liepen al uit of waren zelfs al bloeiend. De nodige bollen en bermen stonden in bloei. Het was voor de gasten en de vrijwilligers een fantastisch begin van het wandelseizoen.

- vervolg van de voorpagina -

Lenteloop Eerbeek groot succes Dit aantal liep ook mee aan de 13 km en voor de 21,1 km startten 187 lopers. De wandeltocht telde 62 deelnemers. Namens Rotary Eerbeek-Zutphen worden de lopers, de toeschouwers, de sponsoren en de vele vrijwilligers bedankt voor het mede mogelijk maken van dit geweldige evenement. Men kijkt al uit naar de Lenteloop 2015. Uitslagen Lenteloop 3 km heren: 1. Casper van Leeningen uit Beekbergen; 2. Mark Jansonius uit Apeldoorn; 3. Rik van Ingen uit Apeldoorn. 3 km dames: 1. Tess van Randwijk uit Apeldoorn; 2. Sarah Peerik uit Zutphen; 3. Linde van Ingen uit Apeldoorn. 6 km heren: 1. Dennis Licht uit Beekbergen; 2. Guus Beking uit Zutphen; 3. Jelmer van Leeningen uit Raalte. 6 km dames: 1. Linda Ooms uit Dieren; 2. Famke Mölenberg uit Dieren; 3. Marjolein Dijkhof uit Eerbeek. 13 km heren: 1. Ischa Brentjens uit Apeldoorn; 2. Rene Panneman uit Den Haag; 3. Bennie van Schaik uit Klarenbeek. 13 km dames: 1. Denise van der Donk uit Groenlo; 2. Kitty van der Veen uit Deventer; 3. Marjo Negerman uit Apeldoorn. 21.1 km heren: 1. Dick Elzenga uit Eerbeek; 2. Ronald Derksen uit Beekbergen; 3. Fred Keurntjes uit Zevenaar. 21.1 km dames: 1. Pauline Bor uit Dieren; 2. Hester van der Zaag uit Twello; 3. Christa de Bruin uit Doesburg.

Actie Hongerpot Op 3 of 4 april a.s. komen de medewerkers van Actie Hongerpot weer bij u langs komen om de hongerpotjes te legen. Actie Hongerpot is inmiddels al veertig jaar actief in en om Brummen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk geld in te zamelen om kinderen van diverse projecten in Afrika en India van voedsel en onderwijs te voorzien. Wilt u meer weten over onze actie of wilt u ook een hongerpotje thuis, dan kunt u bellen met nummer 0575-561431.

Weken van de voeding bij de Cornelis Jetses De afgelopen week en deze week zijn de kinderen van de Cornelis Jetses druk bezig met leren over voeding. Er wordt geleerd welke voeding goed voor je is en hoe je ongezonde voeding zou kunnen vervangen voor gezonde voeding. Naast theorie zijn er al ongelooflijk veel leuke dingen georganiseerd. Een kleine opsomming: hoe maak je groentesoep? Hoe maak je tosti (voor de onderbouw), koekjes bakken, bezoek aan de korenmolen voor een kijkje in de keuken, er zijn groenten gezaaid en er wordt gekeken hoe deze gaan groeien, bezoek aan de bakkerij van Landal en zelf wat lekkers bakken, wat is een kokosnoot, hoe open je die en hoe smaakt het, popcorn bakken, etcetera. Afgelopen vrijdag mochten de ouders komen genieten van alle

opgedane kennis. De kinderen hadden een heerlijke high tea gemaakt en dit werd geserveerd in het restaurant Cornelis Jetses. Een heuse kassa, tafellakens, etagères, bloemen, thee en heerlijke hapjes, aan alles was gedacht! Deze hele week zijn de kinderen nog druk met als hoogtepunt de nationale pannenkoekdag voor alle opa’s en oma’s. De inschrijvingen lopen storm dus het wordt nog flink doorbakken vrijdag!


ZOA-collecte 2014 De ZOA-collecteweek loopt dit jaar van 23 tot en met 29 maart. Door de opbrengst van deze collecte ontvangen slachtoffers van oorlog en natuurrampen hulp en krijgen zij hoop op een nieuwe toekomst. ZOA staat voor hulp, hoop en herstel. In deze wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen wil ZOA bijdragen aan hoop en herstel voor slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten. Meer informatie over het werk van ZOA staat op de website www.zoa.nl.

Kinderkledingbeurs Brummen groot succes Het was onlangs weer een gezellige drukte in kinderdagverblijf Bengelenburg. Het aanbod van kledingstukken was enorm en het kinderdagverblijf was rijkelijk gevuld met allemaal fleurige zomerkleding. De organisatie is tevreden over het verloop van de beurs en de opkomst was goed. Vele mensen zijn hier weer geslaagd en gingen met volle tassen weer naar huis. Zelfs tot na 12.30 uur waren er nog kopers aan het afrekenen. Kopers die ook graag kleding willen inbrengen kunnen zich alvast aanmelden voor de najaars-⁄winterbeurs via kledingbeursbrummen@gmail.com. Ook is de beurs te volgen op facebook: kledingbeurs Brummen. De organisatie bedankt ‘Bengelenburg’ voor het beschikbaar stellen van de ruimte en tevens wordt Verrij wonen bedankt voor alle medewerking. De najaars-⁄winterbeurs vindt 20 september plaats, wederom bij kinderdagverblijf Bengelenburg.

Snoeihout voor paasvuur Op tweede paasdag, maandag 21 april, zal er weer een traditioneel paasvuur zijn achter de Vroolijke Frans. Het vuur wordt om 20.00 uur ontstoken. Heeft u snoeihout dan kunt u dit alleen op zaterdagmiddag 12 april van 11.00 tot 16.00 uur brengen op het activiteitenterrein achter het parkeerterrein van de

Vroolijke Frans aan de Knoevenoordstraat 52. Er wordt alleen snoeihout geaccepteerd, dus geen beschilderd of bewerkt hout en pallets.

Loopgroep Jan Strijker start 7 april Op maandag 7 april om 19.00 uur start er een loopgroep in Eerbeek. Die start vindt plaats vanaf de parkeerplaats van ‘Eerbeekse Boys’. De training duurt één uur. Er wordt veel aandacht besteed aan een goede opbouw, blessurepreventie en rompstabiliteit. In de maand april kun je gratis meetrainen. Daarna kun je altijd twee weken ter kennismaking gratis meetrainen. De training wordt gegeven door Jan Strijker, die meer dan dertig jaar ervaring heeft als looptrainer op alle niveaus. Strijker is aangesloten bij de Atletiekunie. Aanmelden of meer informatie kan door een e-mail te sturen naar: info@janstrijker.nl. Kijk ook eens op: www.janstrijker.nl.

Bruvoc organiseert collecte voor gehandicaptensport In de week van 30 maart t⁄m 5 april gaat een grote groep vrijwilligers in Brummen op pad om te collecteren voor de gehandicaptensport. Voor veel mensen is sporten de normaalste zaak van de wereld. Je wandelt een sportschool binnen, of spreekt met je volleybalteam af in een sportzaal. Voor veel mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap is dit een heel ander verhaal. Voor hen is er meer nodig om te kunnen sporten. Gespecialiseerde begeleiding en vervoer, sportmateriaal dat moet worden aangepast, maar ook accommodaties die toegankelijk gemaakt moeten worden. Het doel van het Fonds Gehandicaptensport is om mensen met een handicap structureel te kunnen laten sporten in georganiseerd verband. Met uw bijdrage helpt u mee, om sport voor iedereen, ongeacht het soort handicap, toegankelijk te maken en dat op elk niveau.

Garage te huur Talmastraat 1e in Brummen Beschikbaar per circa 23 april 2014 Huurprijs € 37,50 Voorwaarde U staat ingeschreven voor een garage. Huurders van Woningstichting Brummen hebben voorrang. Selectiecriterium Inschrijfduur wachtlijst garages. Reageren voor woensdag 2 april 15.00 uur

Belangstelling? Stuur ons een briefje met uw naam en adresgegevens + het adres van de garage of e-mail de gegevens naar algemeen@wstbrummen.nl

Kampweg 31, Postbus 117, 6970 AC Brummen - telefoon 0575 56 15 53 www.wstbrummen.nl - algemeen@wstbrummen.nl

Koninklijke onderscheiding voor I.M. Roelands-Cramer en H.J. de Looff Burgemeester Alex van Hedel heeft op woensdag 26 maart een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de raadsleden Irene Roelands-Cramer en Henk Jan de Looff. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens een raadsvergadering in het gemeentehuis in Brummen, waarbij afscheid werd genomen van tien raadsleden. Irene Roelands-Cramer uit Eerbeek was sinds maart 2002 raadslid voor het IPV en vanaf december 2013 voor de fractie Roelands-Cramer. Zij was een betrokken, strijdbaar en vasthoudend raadslid. Haar taakvelden richtten zich voornamelijk op onderwijs, natuur en milieu en gemeentefinanciën. De Brummense Henk Jan de Looff is 18 jaar raadslid geweest voor het IPV. Hij was betrokken vanuit natuur en landschap en was altijd zeer actief bij onderwerpen die jongeren aangaan. De Looff was een scherp debater en onderhandelaar. Ook heeft hij in de afgelopen periode op uitmuntende wijze invulling gegeven aan zijn rol als forumvoorzitter.

LOKAAL OPGEWEKT! DAAR KRIJG JE ENERGIE VAN Zonne-energie, hou het lekker lokaal! Nu met volledige btw teruggave en subsidie vanuit de gemeente. Bouwkeur Groep BV levert kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zonnepanelen aan particulieren en bedrijven die flink willen besparen op hun energierekening. Door de zon als energiebron te gebruiken, word je onafhankelijk van energiebedrijven. Bouwkeur Groep BV samen met Varego electrotechniek hebben in deze nieuwe markt ruime ervaring. Wij bieden deskundig advies over de beste oplossing voor iedere situatie. Ook nemen wij op alle mogelijke manieren de zorg uit handen. Bouwkeur Groep adviseert, regelt de btw teruggave en levert de panelen, Varego electrotechniek monteert en installeert deze vakkundig. Bouwkeur Groep BV importeert de zonnepanelen rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van distributeurs. Hierdoor kunnen wij tegen een zeer goede prijs kwaliteit verhouding leveren. De lage aanschafprijs draagt bij aan een snellere terugverdienperiode. Uiteraard bent u na aanschaf van zonnepanelen veel minder geld kwijt aan energierekeningen. De voordelen Zonne-energie is een van de schoonste vormen van duurzame energie. Het is stil, veilig en onuitputtelijk. Zonnepanelen vormen een uitstekende investering met hoge rendementen (8% – 16%) en hebben een levensduur van meer dan 25 jaar. Elk jaar verhoogt de overheid de energiebelasting. Sinds 2001 is de elektriciteitsbelasting bijna verdubbeld. Zonnepanelen zijn daarentegen in de laatste jaren fors in prijs gedaald. Zonnepanelen verlagen niet alleen uw energienota, maar geven uw woning of bedrijf ook meerwaarde. Het energielabel van uw woning wordt beter door de zonnepanelen. En een beter energielabel betekent meerwaarde voor uw huis. Een ‘groen’ huis is gemiddeld 3,4% meer waard. Wilt u ook meer weten, kom dan naar de info dag. Bouwkeur Groep samen met Varego electrotechniek houdt de komende week wegens enorm succes nogmaals informatieve inloopdag. “Het is nu de juiste tijd om in zonnepanelen te investeren, aldus Belinda Korenblik van de Bouwkeur Groep BV”. “U kunt gebruik maken van de btw teruggave en een subsidie vanuit de gemeente. Verder is zonne-energie één van de schoonste vormen van duurzame energie. Ook het energielabel van je woning wordt beter door de zonnepanelen; een meerwaarde voor het huis dus”. De inloopdag vindt plaats op donderdag 3 april a.s. van 16.00-20.00 uur bij Varego Electrotechniek te Eerbeek aan de Veldkantweg 10a. Tevens zullen er die dag een aantal inwoners uit de regio aanwezig zijn die graag hun eigen verhaal vanuit de praktijk willen vertellen. Zie ook elders in deze krant. Voor meer info bel of mail ons: info@bouwkeurgroep.nl www.bouwkeurgroep.nl tel. 0575-743006. Belinda Korenblik

Brummens weekblad 13 13