West Betuwe Magazine nr 1 2018

Page 1

februari 2018 nr. 1

West Betuwe magazine

DRIE WORDT EEN

Voor inwoners van gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (toekomstige gemeente West Betuwe)

Samen op weg naar de toekomstige gemeente West Betuwe

» Magazine West Betuwe tijdschrift voor alle inwoners Inwoner

» 3… 2… 1 gemeente één kijk op zorg. Websites met sociale informatie

» Samen de schouders onder het thema duurzaamheid

Isabella woont in de toekomstige gemeente West Betuwe


2  West Betuwe Magazine   |  februari 2018


Inhoud

In het kort

05

04 Op weg naar... Magazine West Betuwe voor alle inwoners 05 In het kort Waar staat je Gemeente, Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers, cultuurprijs, samen tegen Woninginbraken, kavels te koop in Haaften Noord, kernbudget aanvragen, even voorstellen... Stijn Brokx

10

Afvalvrij 08 Ben jij één van de 100? Samen je eigen hoeveelheid afval verminderen. Doe mee.

Fusie Sociaal Domein 10 3... 2... 1 gemeente Eén kijk op zorg. Wat gaat er veranderen? Wat blijft hetzelfde?

Interview Loes van Ruijven 12 West Betuwe Het draait vooral om de inwoners!

12

Faq 14 Veelgestelde vragen Heb je zelf een vraag? Laat het ons weten.

Blogs 15 Denk mee, doe mee Trudy Olde Hanter vertelt over de dorpswandeling in Opijnen.

Achterin 18 Duurzaamheid De gemeente heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. 19 Nieuwe burgemeester Jeroen Staatsen 20 Ik woon hier Isabella van Raamsdonk 21 Agenda Een selectie van activiteiten 22 Geef het door! Ingezonden items van inwoners, verenigingen en organisaties

20 18 februari 2018 | West Betuwe Magazine

3


Op weg naar

magazine west Betuwe voor alle inwoners

Samen op weg naar onze nieuwe gemeente

Alsjeblieft, het eerste magazine voor alle inwoners van de toekomstige gemeente West Betuwe! In 2018 groeien we samen toe naar onze nieuwe gemeente. Dit blad is een nieuwe stap om iedereen te informeren en te betrekken. Van Varik tot Vuren en alles wat daar tussen ligt.

nieuw. Wat lees je in het blad? We laten inwoners en organisa­ ties aan het woord. We brengen de vorming van de nieuwe gemeente in beeld. We kijken over de huidige gemeentegrenzen heen naar het geheel dat wij straks samen zijn op 1 januari 2019, gemeente West Betuwe.

I

n gemeente Lingewaal en gemeente Geldermalsen bestond al een magazine: Magazine Lingewaal en 11Centraal. Voor de inwoners van gemeente Neerijnen is dit

Speciaal voor het fusietraject gebruiken het projectlogo ‘op weg naar West Betuwe’. Een definitief gemeentelogo als straks de nieuwe gemeente een feit is, volgt later.

4 West Betuwe Magazine

| februari 2018

Dichtbij en op maat Met dienstverlening dichtbij zorgen we dat we je goed blijven ondersteunen. We experimenteren met een dorpsgerichte aanpak op maat.

Volg de ontwikkelingen op www.gemeentewestbetuwe.nl facebook.com/ westbetuwe twitter.com/ westbetuwe

Ook verbeteren we onze digitale dienstverlening de komende tijd flink. Maar we blijven persoonlijk met je in contact daar waar dat goed is.

Samen sterker Organisaties om ons heen zoeken bredere samenwerking. Stichting Schuldhulpmaatje werkt al in het hele gebied van de toekomstige gemeente. Welzijnsorganisatie Welzijn West Betuwe bundelde haar krachten om de dienstverlening en ondersteuning te verster­ ken. Allemaal werken we aan verbinding met — en voor — alle inwoners van West Betuwe.

West Betuwe maken we samen De groei komend jaar is een intensief en uitdagend proces. Je kunt meedenken en meebou­ wen. De bewonersavonden voor het zogenoemde bidboekproces krijgen een vervolg. Centraal staan de vragen: wat vind jij voor je dorp belangrijk? Kun je — en wil je — zelf nog meer de regie nemen? Hoeveel onder­ steuning heb je daarbij nodig van de gemeente en in welke vorm? We horen graag je mening, laat je stem horen. Zo vormen we samen onze nieuwe gemeente! ●


In het kort

Waar staat je gemeente Kort voor de zomervakantie was in gemeente Geldermalsen de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’. We vroegen 2400 inwoners mee te doen aan het onderzoek. De inwoners beantwoordden de vragen digitaal of schriftelijk over het woon- en leefklimaat, welzijn & Zorgdienstverlening en relatie tussen inwoners en gemeente. De resultaten gebruiken we om onze dienstver­

lening te verbeteren. Ook geven we aan­ dacht aan de wens van veel inwoners om beter betrokken te zijn bij de vorming en uitvoering van beleid, vooral op gebied van leefbaarheid en welzijn in de eigen woonom­ geving. De gemeente Neerijnen heeft een burgerpeiling gedaan in 2016. Gemeente Lingewaal heeft in 2016 het onderzoek Burgerrollen uitgevoerd. ➜ w aarstaatjegemeente.nl burgerpeiling (voor Geldermalsen en Neerijnen) ➜ w ww.lingewaal.nl Onderzoek Burgerrollen

VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers

Kort nieuws Cultuurprijs anders dan anders In november reiken we voor de laatste keer als gemeente Geldermalsen de Cultuurprijs en de Jo de Gramprijs uit. Maar dit jaar doen we het anders. Dit keer kan iedereen zijn/haar favoriete culturele initiatief nomineren. Voorgaande jaren bepaalde de cultuurcommis­ sie zelf welke initiatieven in aanmerking kwamen. Nu kun je zelf een initiatief nomineren. Nomineren kan tot en met sep­ tember. De cultuurprijscom­ missie bepaalt aan de hand van alle inzendingen welke initiatieven de prijzen winnen. De winnaars ontvangen een juryrapport, een oorkonde en een geldprijs.

_

S

tel je voor dat je in een vreemd land terecht komt, waar je de taal niet spreekt en de weg niet kent. Waar de regels anders zijn. En het openbaar vervoer of de gezondheids­ zorg niet zo werkt als je gewend bent. Wat zou het dan fijn zijn als iemand je meeneemt in die nieuwe wereld. Zodat jij je thuis kunt voelen op je nieuwe plek. VluchtelingenWerk is op

zoek naar vrijwilligers die als coach hieraan een bijdrage willen leveren. Als coach help je vluchte­ lingen op weg in de eerste periode. Je regelt allerlei praktische zaken zoals het zoeken van een huisarts, scholen en het aanvragen van huurtoeslag. VluchtenlingenWerk biedt vrijwilligers onder andere cursussen en een onkosten­ vergoeding. ●

Interesse?

Gemeente Geldermalsen en Neerijnen

Joke van Alten jvanalten@vluchtelingen­ werk.nl.

Gemeente Lingewaal VluchtelingenWerk Gorinchem www.vluchtelingenwerk.nl/ zuidwest/vacatures

Wil jij je favoriet nomineren? Kijk op de website www. geldermalsen.nl/cultuurprijs en meld het initiatief aan via het online formulier. Op de website lees je ook meer over de Cultuurprijs en de Jo de Gramprijs, wie de cultuur­ prijscommissie vormen en wanneer de uitreiking is.

_

De gemeente Neerijnen verving jaren geleden de cultuurprijs voor de prijs voor de vrijwilliger van het jaar. De gemeente Lingewaal heeft geen dergelijke prijs

februari 2018  |  West Betuwe Magazine

5


In het kort

Buurtpreventie helpt

Samen tegen woninginbraken! Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal werken actief samen met inwoners en partners om het aantal woninginbraken te verminderen. In 2017 leidde dat

Geldermalsen

Wat kun jezelf doen?

tot een daling van het aantal woninginbraken. Buurtpreventie heeft daar zeker aan bijgedragen.

Neerijnen

2017

2016

2017

2016

2017

Inbraken woning

83

69

29

23

17

15

Inbraken schuren

21

18

14

5

8

7

164

128

24

5

51

17

Kavels te koop Er zijn nog enkele kavels te koop in het nieuwbouwproject Haaften Noord. Het project ligt tussen de Enggraaf en de Bernhardstraat in Haaften achter Kulturhus Burcht van Haeften.

Interesse?

Kijk op de website van ge­meente Neerijnen en zoek op kavels. Bellen kan ook. Willemien Berendse is de contactpersoon van ge­ meente Neerijnen. Je bereikt haar via telefoonnummer (0418) 65 65 77. Ook in gemeenten Lingewaal en Geldermalsen zijn kavels te koop. De con­­tactpersoon voor gemeente Lingewaal is Carin Bentum (0345) 63 40 38 en voor gemeente Geldermalsen Henri Schaap (0345) 58 67 11.

6  West Betuwe Magazine   |  februari 2018

➜ Meld je aan voor Burgernet en/of sluit je aan bij een WhatsApp/ Buren Alert initiatief in je buurt.

Lingewaal

2016

Inbraken auto’s

➜ Bel bij verdachte situaties altijd direct 112. Een inbreker heeft vaak maar dertig seconden nodig om binnen te komen.

➜ Stimuleer onderlinge sociale controle, meld aan je buren als je langer van huis gaat. Kijk voor meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl.


In het kort

Even voorstellen Buurtsportcoach Stijn Brokx

Goed idee? Vraag Kernenbudget aan!

D

e gemeente Lingewaal heeft jaarlijks een bedrag van 10.000 euro per kern beschikbaar voor burgerinitiatieven die de leefbaar­ heid van een kern verbeteren. Inwoners moeten dit kernenbudget zelf aanvragen. In Spijk heeft een aantal inwoners met een deel van dit budget een Buurt Ontmoetings Plek (BOP) opgericht. Het BOP is een succes. Inwoners van Spijk weten de plek inmiddels te vinden. Inwoner Adrie Baks vertelt: “In Spijk is veel belangstelling voor het initiatief. De workshops, inloopmiddagen en inloopavonden worden goed bezocht. Er is voor ieder wat wils, van jong tot oud.” Adrie en haar man organiseren de activiteiten, maar zij doen dit niet alleen. “Wij worden geholpen door vrijwilligers

en Welzijn Lingewaal. Alleen zouden wij dit niet kunnen. In een dorp zoals Spijk hebben we elkaar nodig,” aldus Adrie. Tot op heden is de familie Baks tevreden over het resultaat, maar er zijn ambities: “Wij hopen dat het uitgroeit tot een ontmoetingsplaats in het dorp. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, een kop koffie drinken en naar elkaar omkijken.” ●

Budget aanvragen Iedere inwoner van Lingewaal kan het Kernenbudget aanvragen. Op www.lingewaal.nl/kernenbudget vind je meer informatie en het aanvraag­ formulier. Hulp nodig bij de aanvraag of heb je vragen? Neem dan contact op met Marije Kalis via m.kalis@ lingewaal.nl of bel (0345) 63 40 00.

Leefbaarheidsbudget in Gemeenten Geldermalsen en neerijnen Geldermalsen heeft een leefbaarheidsbudget voor maatschappelijke initia­ tieven. Inwoners stemmen daarna op hun favoriete initiatief. Het leefbaar­ heidsfonds in Neerijnen ondersteunt ideeën die een positief effect op de samenleving hebben. De raad beslist wie een bijdrage uit het fonds ontvangt.

De gemeente Lingewaal heeft een nieuwe buurtsportcoach. Vanaf 1 januari 2018 is Stijn Brokx van Welzijn West Betuwe in de gemeente actief. “Ik wil mensen motiveren om meer te sporten en bewegen. Daarvoor is het belangrijk om voldoende sport­ en beweegactivitei­ ten in de buurt te organiseren. Voor jong en oud. Om dat voor elkaar te krijgen, leg ik onder ander verbinding tussen sportaanbieders en sportverenigingen en welzijns­, ouderen­ en zorginstellingen, jeugdzorg en het Sociaal Team”, zegt Stijn De gemeente vindt het belangrijk om preventief in te zetten op gezondheid. Sporten is daarvoor een geschikt middel. Het werk van de buurtsport­ coach sluit aan bij wat de huidige combinatie­ functiona­ rissen Sport van Welzijn West Betuwe doen. De combina­ tiefunctionaris richt zich vooral op de basisschoolleerlingen. De buurtsportcoach bereikt ook andere doelgroepen. De komende tijd maakt Stijn kennis met organisaties in het sociaal domein en de sport.

Heb je vragen of opmerkingen? Bereik Stijn via e­mail: sbrokx@welzijnwestbetuwe.nl of bel (0345) 61 66 10.

februari 2018 | West Betuwe Magazine

7


Doe mee! 100 gezinnen. 100 dagen. 100% afvalvrij. Ben jij 1 van de 100? Wij zijn op zoek naar huishoudens uit de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal die deze uitdaging aan durven gaan. Van jong tot oud. Woon je alleen, met z’n twee of met een groter gezin? Iedereen kan meedoen. Samen je eigen hoeveelheid afval verminderen. Ga de uitdaging aan! Kijk op avri.100-100-100.nl en geef je op vóór 5 maart.

❑ JA, IK DOE MEE!

avri.100-100-100.nl 8 West Betuwe Magazine

| februari 2018


IK DOE OOK MEE! Ronald van Meygaarden, wethouder Duurzaamheid gemeente Geldermalsen: “Het zou mooi zijn als huishoudens in gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal laten zien dat het mogelijk is om veel minder restafval te produceren. Bijvoorbeeld door veel beter na te denken welke producten ze kopen. Ik verwacht veel van de actie in West Betuwe. In gemeenten waar deze actie al loopt, blijkt dat deelnemers ver onder het landelijke gemiddelde blijven met hun afval. Soms tot bijna 90% minder kilogram restafval per persoon per jaar. Ik ben zelf ook van plan om mee te doen.�

februari 2018 | West Betuwe Magazine

9


10 West Betuwe Magazine

| februari 2018


Sociaal gezien

3... 2... 1 gemeente Eén kijk op zorg “We willen ook meer aan preventie doen. Daarbij willen we nog meer ondersteuning inzetten op specifieke behoeften in de kernen. Denk aan ontmoetingsplekken voor jongeren met autisme of een trainingsaanbod op maat.”

Van drie naar één

Dit jaar staat voor de drie fuserende gemeenten in het teken van samenwerken en samenvoegen. Zo ook op het gebied van zorg, welzijn en inkomen. Wat gaat er veranderen? En wat blijft hetzelfde?

W

e hebben al enkele stappen gezet om de zorg voor inwoners zo goed mogelijk te organiseren. De sociale teams van Neerijnen en Lingewaal en het Kernteam van Geldermalsen weten elkaar goed te vinden, vertelt Angelique Noordhuis, coördinator van Sociaal Team Lingewaal. “We zien veel overeenkomsten tussen de drie teams. Huisbezoeken doen we bijvoorbeeld op dezelfde manier. Ook willen we laagdrempelig zijn. Bijvoorbeeld door een hulpvrager te koppelen aan een vaste contactpersoon.”

De gemeenten werken op sociaal gebied al veel samen met welzijnsorganisaties. Welzijnsorganisatie Welzijn West Betuwe is al op de fusie vooruit gelopen “Eigenlijk zijn WelzijnGeldermalsen, WelzijnNeerijnen en WelzijnLingewaal achter de schermen al sinds 2013 één organisatie”, vertelt Marco van Westerlaak, directeur van Welzijn West Betuwe. “We hebben er bewust voor gekozen om onze naam te koppelen aan die van de nieuwe gemeente. Ons netwerk, onze vrijwilligers, onze kracht, het is allemaal afgestemd op het verbeteren van de leefbaarheid in alle dorpen en kernen van de drie gemeenten. Ook vervagen voor steeds meer mensen de grenzen. Wanneer er bijvoorbeeld een bijeenkomst in Lingewaal of Neerijnen is, kunnen inwoners uit Geldermalsen daar probleemloos bij aansluiten, en andersom. De nieuwe naam stimuleert onze ruim 500 vrijwilligers ook om over de gemeentegrenzen heen te kijken. Veel van hen blijven hun werk in eigen kern doen, maar er zijn er ook die ervoor kiezen een bepaalde taak in alle drie de gemeenten te gaan doen.” ●

GEMEENTEN INFORMEREN GEZAMENLIJK Met het oog op de nieuwe gemeente willen de drie gemeenten de online informatievoorziening over zorg, welzijn en inkomen verbeteren. Er zijn nu drie nieuwe, nagenoeg dezelfde, websites met sociale informatie. Na de fusie op 1 januari 2019 kunnen we deze makkelijk samenvoegen tot één website voor de gemeente West Betuwe. Tot die tijd zijn de websites te vinden via kernteam.geldermalsen.nl, sociaal.neerijnen.nl en sociaal.lingewaal.nl.

Organisaties en activiteiten vinden Op de websites staat meer informatie over de sociale teams en het Kernteam. Ook staat er een overzicht op van lokale, regionale en landelijke organisaties die kunnen informeren of ondersteunen. Van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot activiteitencentrum en van loopbaancoach tot opvoeddeskundige. Organisaties die graag in de sociale kaart willen staan, kunnen een e-mail sturen naar secretariaat@bibliotheekrivierenland.nl.

februari 2018 | West Betuwe Magazine

11


Interview

Loes van Ruijven

West Betuwe

! r a a k l e t e m e w n ij z Dat Vanuit de prachtige burgemeesterskamer genieten we van het uitzicht op Asperen. Loes van Ruijven is burgemeester van Lingewaal en voorzitter van het West Betuwe Beraad. Zij maakt graag tijd om te praten over wat voor West Betuwe belangrijk is.

H

et draait vooral om de inwoners! Heel belangrijk is wat zij van ons als gemeente verwachten. Daarom komen we in elk van de 26 kernen om hierover te praten. Wat moet echt behouden blijven? Wat kunnen we samen doen? Hoe kun je zelf bijdragen aan de leefbaarheid in je eigen kern? Het is een samenspel tussen inwoners en gemeente. West Betuwe zijn we met elkaar! In de groei naar de nieuwe gemeente nodigen we iedereen uit om mee te praten. En samen te bouwen. Dat kan op verschillende manieren (zie kader). Samen maken we keuzes in onze dienstverlening en ondersteuning aan de samenleving. Ik vind het erg fijn dat mensen de moeite nemen om ons te vertellen wat voor hen van belang is! En waar zij zich zorgen over maken.

12  West Betuwe Magazine   |  februari 2018

Merk je verschil tussen de inwoners van de verschillende gemeentes? De identiteit van de dorpen is er. En die blijft bestaan. Maar er is ook veel gemeenschappelijks. Er is veel betrokkenheid bij elkaar. Mensen hebben graag iets over voor hun eigen omgeving. Gemeenschappelijke zorgen zijn er ook. Mensen willen graag zekerheid over de voorzieningen. Ook willen ze weten of ouderen straks in hun eigen kern kunnen blijven wonen. Met voldoende woningbouw voor jonge mensen blijf je aantrekkelijk en houd je de voorzieningen op peil. De leefbaarheid staat hoog bij de inwoners en bij ons op de agenda.

Iedereen mag meepraten in het ‘bidbook proces’? Wat is dat? De bedoeling van het zogenoemde bidbookproces is dat inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties richting aangeven voor de nieuwe gemeente in de komende tien tot vijftien jaar. Bidbook is een Engelse term, waarmee we aangeven dat je iets aanbiedt, een aanbod doet van initiatieven en de rol die verschillende betrokkenen en de gemeente daarin spelen. Dit geeft de nieuwe gemeenteraad West Betuwe straks houvast, ook over de raadsperiode van vier jaar heen. Dienstverlening is straks heel belangrijk in West Betuwe. Waar haal ik straks mijn paspoort? Mensen hebben veel praktische vragen, bijvoorbeeld over waar ze straks heen moeten voor hun paspoort. We weten nog niet hoe wij met de bestaande gemeentehuizen zullen omgaan. Misschien gaan wij het paspoort bij

1


1

WBB Het West Betuwe Beraad (WBB) is het overleg van de drie gezamenlijke gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Hier bespreken zij zaken die met de fusie te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe gemeentebegroting of huisvestingsvraagstukken.

MIJN MOOIE PLEKKEN IN WEST BETUWE 1 Genieten van vergezichten op de Linge 2 De Hollandse Waterlinie, met de Waaiersluizen bij fort Asperen 3 Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd 4 Kasteel Ophemert

2 3

4 ‘Leefbaarheid staat hoog op de agenda’

mensen thuis brengen. Dat zijn we nu aan het uitdenken en hierbij betrekken we ook onze inwoners. Met elkaar hebben we afgesproken dat dienstverlening dichtbij moet zijn en op maat. Heel veel kan al digitaal, maar vooral het persoonlijk contact blijft belangrijk. We onderzoeken nieuwe mogelijkheden. Een mooi voorbeeld is verzorgingshuis Avondlicht in Herwijnen waar we twee keer per jaar voor de aanvraag van identiteitsbewijzen zijn. Dat is echt dienstverlening op maat en dichtbij. Het komend jaar wordt duidelijk hoe we inwoners het beste van dienst zijn en hen het gevoel kunnen blijven geven dat ze welkom zijn. ●

Ook jij kunt meepraten! Schrijf mee aan ons ‘bidbook’ West Betuwe: ➜ sluit aan bij de bewonersavonden ➜ maak een vlog voor de vlogwedstrijd ➜ laat je mening horen bij de ballenbak ➜ mail ons of reageer via social media Kijk voor meer informatie op www.gemeentewestbetuwe.nl facebook.com/westbetuwe twitter.com/westbetuwe

februari 2018 | West Betuwe Magazine

13


Een samenvoeging van drie gemeenten tot één nieuwe gemeente brengt een hoop vragen met zich mee. Regelmatig stellen inwoners, verenigingen, bedrijven en dergelijke ons vragen over de fusie en de nieuwe gemeente. In deze rubriek lees je elk magazine enkele vragen en antwoorden. 1 Kiezen we in maart 2018 de nieuwe gemeenteraad voor West Betuwe? Nee, de gemeenteraadsverkiezingen voor West Betuwe zijn pas in november. Op 21 maart mogen inwoners wel stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel ‘Aftapwet’ of ‘Sleepwet’ genoemd.

2 Wat verandert er voor mij in 2018? Voorlopig nog niets, je kunt voor alle vragen gewoon terecht bij je eigen gemeente.

Heb je zelf een vraag voor deze rubriek? Stel hem dan via redactie@geldermalsen.nl.

FAQ

West Betuwe Veelgestelde vragen over de toekomstige gemeente West Betuwe en de fusie

4 Wie wordt straks burgemeester van West Betuwe? Dat is nog niet bekend. In 2019 wordt een nieuwe burgemeester benoemd. In overleg met de Commissaris van de Koning stelt de nieuwe gemeenteraad van West Betuwe eerst een profiel op. Dan start de zoektocht naar kandidaten die voldoen aan de eisen en wensen die in het profiel staan. Vanaf januari zal er waarschijnlijk eerst een waarnemend burgemeester zijn, totdat de nieuwe burgemeester is benoemd en begonnen.

3 Wat is het bidbook waar je vaak over hoort? Dit is een soort boek (rapport) dat we dit jaar samen met inwoners maken. In het bidbook staat wat inwoners hebben gezegd over wat zij verwachten van de nieuwe gemeente. Ook beschrijft het voor alle kernen wat bewoners zelf willen doen en waarover zij willen meepraten. Ook jij kunt hieraan bijdragen! Kijk op www.gemeentewestbetuwe.nl en laat je mening horen.

14 West Betuwe Magazine

| februari 2018

Een tijdelijk projectlogo Dit logo ga je vaker zien: het projectlogo van West Betuwe. Dit is nog niet het definitieve logo van de nieuwe gemeente. Het nieuwe logo ontwikkelen we nu, samen met de nieuwe huisstijl. Daarom staat er in dit projectlogo: ‘op weg naar’. Zo herken je direct: aha, dit gaat over de fusiegemeente.

Legenda kleuren: • de kernen (rood) • de ondernemers (oranje) • de inwoners (geel) • de natuur (groen) • het water (blauw)


Blogs

DENK MEE, DOE MEE Op weg naar de nieuwe gemeente West Betuwe stellen we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een agenda voor de toekomst op. Alle input verwerken we in een bidbook dat we eind 2018 aan de huidige drie gemeenteraden aanbieden.

Harry de Vries burgemeester Neerijnen Het afgelopen najaar hebben we in alle 26 kernen van onze gemeente dorpswandelingen gehouden. Het was inspirerend en mooi om te zien hoe trots inwoners zijn op hun eigen kern. Ik heb veel dorpswandelingen meegemaakt en veel inwoners gezien en gesproken. Wat een mooie verhalen en prachtige ontmoetingen. De één vertelde vol trots over zijn of haar dorp of stadje. Vanuit andere kernen in onze gemeenten zag ik mensen bewonderend toekijken. Er werd contact gemaakt, met elkaar gesproken, naar elkaar geluisterd en ervaringen uitgewisseld. Soms werd de gemeente bekritiseerd en soms werd de gemeente geprezen. Het kwam allemaal naar voren. Het was nog maar de eerste etappe van een mooi traject dat we in 2018 een vervolg geven. Het is een voorrecht om hieraan te mogen meewerken. En we houden de vaart erin. Want het is zo januari 2019!

Karin van Rijnsoever communicatieadviseur gemeente Lingewaal De toekomst van jouw kern binnen de nieuwe gemeente West Betuwe ligt in jouw handen. De komende maanden houden we in alle 26 kernen een dorpsgesprek. Om verder met elkaar te praten en vorm te geven aan het beeld van jouw omgeving. Kom dus naar de bijeenkomst in je dorp of stadje. Denk en doe mee. Want het gaat om jouw leefomgeving. Laat horen wat je belangrijk vindt, waar je trots op bent. Geef ook aan wat beter kan. Zo bouwen we samen aan onze nieuwe gemeente. We gaan ook in gesprek met specifieke groepen, mensen uit het buitengebied, agrariërs, natuurliefhebbers, ondernemers en sociaal maatschappelijk veld. Kortom, West Betuwe komt eraan en met jouw inbreng vormen we een gemeente waar we allemaal trots op kunnen zijn. Met het bidbook kan de nieuwe gemeenteraad vanaf de start in januari 2019 aan de slag. Voor ons allemaal. Want West Betuwe dat bent u, dat ben jij. Dat zijn wij met elkaar.

Trudy Olde Hanter inwoner Opijnen Het is mooi wonen in Opijnen. Dat moet straks in een grotere gemeente ook zo blijven. Ik heb met twee andere inwoners de dorpswandeling door Opijnen verzorgd. Daar hebben we aandacht gevraagd voor twee gevaarlijke kruispunten. We denken dat spiegels daar helpen voor een beter overzicht. Ook hebben we gesproken over het mobiele telefoonbereik in het dorp. Dat is niet goed, dat kan toch niet in deze tijd! We hebben aangegeven dat er meer starterswoningen nodig zijn. Misschien komt er dan weer een winkel in het dorp. Die hebben we sinds afgelopen jaar niet meer. We proberen een vervoersservice voor ouderen te regelen, zodat zij één keer per week elders boodschappen kunnen doen. Die spiegels hangen er inmiddels, de boodschappenbus is ook een feit en de rest hebben we onder de aandacht gebracht bij de gemeente. Daarom mijn oproep aan alle inwoners: doe nu je mond los. Wij zijn de oren en ogen van het dorp. Laat van je horen en wees betrokken.

februari 2018 | West Betuwe Magazine

15


Wandelmagazine: Het vertrekpunt voor iedere wandelaar 1 JAAR WANDELMAGAZINE (4 NRS) VOOR SLECHTS € 28,50 € 21,50 + CADEAUS!

www.wandelmagazine.nu/abonnement


Uw advertentie in West Betuwe Magazine West Betuwe Magazine is hĂŠt magazine voor de inwoners van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal en geeft bedrijven en instellingen de mogelijkheid om te adverteren. Wilt u ook de ruim 50.000 inwoners bereiken? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Virtumedia, telefoon: 030 692 06 77, info@virtumedia.nl

De speciaalzaak voor zonwering, terrasoverkapping en raamdecoraties


Duurzaamheid

Samen de schouders eronder

Een belangrijk thema voor de nieuwe gemeente West Betuwe is ‘duurzaamheid’. De gemeente heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we dan als inwoner, bedrijf en gemeente voor 100% duurzaam in onze eigen energiebehoefte voorzien.

18 West Betuwe Magazine

| februari 2018

D

e drie fusiegemeenten wachten niet tot 1 januari 2019 met maatregelen op het gebied van duurzaamheid. We komen nu al in actie. Niels van de Wetering, beleidsmedewerker Milieu van de gemeente Neerijnen: “We trekken daarin al zoveel als dat kan gezamenlijk op. Als de gemeenteraden eind deze maand akkoord zijn, kan elke particuliere woningeigenaar of huurder binnenkort een Duurzaamheidslening aanvragen. Hiermee financier je bijvoorbeeld de aanschaf van een energiezuinige verwarmingsinstallatie of zonnepanelen. Maar ook gevel-, dak- en/of vloerisolatie en HR++ glas. Bovendien kun je 20% van het bedrag gebruiken voor bijvoorbeeld de aanleg van een badkamer of slaapkamer

op de begane grond en een persoonsalarm. Maatregelen waardoor je langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.”

Duurzaamheidsloketten voor advies West Betuwe energieneutraal in 2030, wethouder Griedo Bel van gemeente Lingewaal weet dat het heel ambitieus is. “Het gaat alleen lukken als we er samen met de West Betuwse samenleving de schouders onder zetten”, aldus de wethouder. “Inwoners weten vaak niet precies waar ze moeten zijn als ze bijvoorbeeld zonnepanelen willen aanschaffen of hun huis willen isoleren. Inwoners en bedrijven van de toekomstige gemeente kunnen voor informatie en advies nu terecht bij twee loketten: het regionale energieloket Het Nieuwe


Nieuwe burgemeester

Jeroen Staatsen

Jeroen Staatsen is vanwege de fusie in 2019 waarnemend burgemeester in Geldermalsen. “Maar alleen ‘waarnemen’ is aan mij niet besteed!” We praten met Jeroen over hoe we hem zullen leren kennen en wat voor hem centraal staat dit jaar. Wonen Rivierenland (HNWR) en De Knop, Centrum voor Duurzaamheid in Geldermalsen.” Voor meer informatie kijk op: www.hetnieuwewonenrivierenland.nl 11duurzaam.nl/deknop

Collectieve inkoop zonne­ panelen groot succes Eind vorig jaar organiseerde HNWR in samenwerking met De Knop en de gemeenten een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. Inwoners van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal bezochten in groten getale de informatieavonden. “Er hebben zich al 200 mensen aangemeld. En er komt dit jaar weer een nieuwe inkoopronde. Als je meedoet met dit initiatief ben je vaak goedkoper uit dan als je zelf zonnepanelen koopt. En je krijgt gratis begeleiding van Het Nieuwe Wonen Rivierenland”, zegt Rolf van Os, beleidsmedewerker duurzaamheid van gemeente Geldermalsen. ●

Acties in 2018 Samen met bedrijven verkennen we of er behoefte is aan een duurzaam bedrijvenplatform. Regionaal ontwikkelen de gemeenten een nieuw afvalbeleid waarbij scheiden van afval nog belangrijker wordt. Waarschijnlijk start in 2018 ook de aanleg van elf windturbines langs de A15 bij het windpark Deil. Ook nemen we deel aan een initiatief om in de provincie 1500 oplaadpalen voor elektrische auto’s op de openbare weg te plaatsen.

“Ik geloof in de kracht van de mensen. Ik geloof in de kracht van de dorpen. Een gemeente is niet meer dan een bestuurlijk middel om mensen en de samenleving te ondersteunen. Een goede gemeente is je medestander, niet je tegenstander. Een gemeente ondersteunt, helpt, verbindt, denkt mee. We hebben samen een prachtige kans om invulling te geven aan onze toekomstige gemeenschap. Centraal staat voor mij dus de herindeling.”

“Ik ben niet van plan om alleen op de winkel te komen passen. Veel projecten vragen om verdere uitwerking of afronding. Ook moeten we nog veel doen om samen met onze buren Neerijnen en Lingewaal met succes één gemeente te vormen. Kritische vragen vind ik belangrijk, daarmee krijg je mij wel in beweging. Maar blijf niet hangen in het negatieve en kijk vooruit. Dan kom je verder.”

Iets betekenen voor anderen

Meedoen

“Iets willen betekenen voor anderen, dat is er met de paplepel ingegoten. Mijn vader was huisarts. Een burgemeester is eigenlijk een bestuurlijke huisarts. Ik luister naar mensen, maar kijk ook naar de processen en structuren. Deze analytische blik is nodig om op een hoger niveau dingen op te kunnen lossen. Ik kom graag zo snel mogelijk hier wonen. Want door met mensen in contact te zijn, kan ik de gemeente goed leren kennen en begrijpen. Ik wil

“We werken aan een eigentijdse dienstverlening, een moderne verdeling van verantwoordelijkheden en een vernieuwde relatie tussen gemeente, verenigingen, instellingen en inwoners. De nieuwe gemeente moet echt een kwaliteitsslag maken als het gaat om dienstverlening en positie in de regio. Vandaar mijn oproep aan iedereen: wees geen ‘waarnemer’ maar doe mee! Ik ben dat in ieder geval zeker van plan.”

er zoveel mogelijk zijn voor iedereen.”

Vooruit kijken

CV Jeroen Staatsen Start carrière bij het ministerie van Binnenlandse Zaken • werkt bij gemeentelijke en provinciale overheid • Burgemeester Den Helder, Teylingen, Voorschoten en Zevenaar • Maatschappelijk betrokken: voorzitter van de Raad van Toezicht van twee ziekenhuizen • vice-voorzitter bij een GGZ-instelling • bestuurslid bij onder meer een woningbouwvereniging en de EHBO.

februari 2018  |  West Betuwe Magazine

19


Ik woon hier

Ik woon in de toekomstige gemeente West Betuwe

“Quinty is een puppy van vijf maanden,” zegt Isabella van Raamsdonk (10) uit Meteren enthousiast. Ze probeert het hondje op haar schoot te houden voor de foto. “We hebben ‘m nu twee maanden en hij is gelukkig al zinnelijk. Het was een verrassing van mama, maar ik had het al door toen ik een whatsappje op haar telefoon las. Quinty is superlief en al helemaal gewend aan ons. Als we weg zijn, ligt hij in de bench. Hij piept wel een beetje als we weggaan. Maar als we terug komen, ligt hij te slapen. Ik zit nu een jaar op ballet, bij balletschool Chantal in Culemborg. Een vriendinnetje uit mijn klas zat er eerst op, door haar ben ik er ook op gegaan. We hebben vorig jaar meegedaan aan de voorstelling Peter Pan. De eerste keer op het podium vond ik wel spannend. Ik durfde eerst niet naar de mensen in het publiek te kijken. Maar toen dacht ik, als ik ze niet aankijk is het voor hun ook niet leuk. Achteraf vond ik het wel heel gaaf. Later wil ik een keer mee doen aan een grote voorstelling, zoals het Zwanenmeer. En ik wil balletjuf worden, of binnenhuisarchitect. Maar als ik later burgemeester van de gemeente West Betuwe zou zijn, zorg ik voor een grote kinderboerderij met paarden en schapen. Ik houd namelijk heel erg van dieren en volgens mij is er nog geen grote kinderboerderij. ●

20  West Betuwe Magazine   |  februari 2018

Isabella wil balletjuf worden, of binnenhuisarchitect In deze rubriek maken we kennis met jonge en oudere bewoners uit onze dorpen en stadjes. Ook een keertje in deze rubriek? Mail redactie@geldermalsen.nl.


Agenda In deze rubriek staat een selectie van activiteiten in gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Organiseer je een activiteit? Laat het ons weten vóór 17 maart. Het volgende magazine West Betuwe verschijnt 20 april. Je meldt een activiteit aan via redactie@geldermalsen.nl.

Gratis compost Op 17 maart is de landelijke Compostdag. Dat betekent gratis compost voor inwoners van gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Je kunt de gratis zakken compost afhalen in de gemeente waar je woont. Met deze actie bedanken we de inwoners voor hun inspanningen om gft- en groenafval te scheiden. www.compostdag.nl Datum: 17 maart 2018 Tijd: tussen 9.00 en 12.00 uur Gemeente Lingewaal gemeentewerf Achterweg 26, Heukelum Gemeente Neerijnen Avri milieustraat, Meersteeg 17, Geldermalsen Gemeente Geldermalsen gemeentewerf Rijnstraat 20, Geldermalsen

Hulp bij Belastingaangifte Welzijn West Betuwe organiseert met behulp van PCOB en KBO de mogelijkheid om de belastingaangifte te verzorgen voor mensen van 65 jaar en ouder. De hulp is voor alleenstaanden met

een inkomen van maximaal 35.000 euro en voor gehuwden/samenwonenden met een inkomen van maximaal 50.000 euro. Datum: 23 maart en 30 maart Tijd: tussen 9.00 en 16.00 uur Locatie: De Pluk, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen Kosten: gratis Wel even aanmelden Aanmelden: uiterlijk twee weken van tevoren via (0345) 57 36 88 of info@welzijnwestbetuwe.nl

Open Eettafel Spijk Samen eten is gezellig! Inwoners kunnen iedere maand deelnemen aan een Open Eettafel, een activiteit die in bijna alle kernen op de agenda staat. Bijvoorbeeld in dorpshuis De Lindehof, Spijkse Kweldijk 53 in Spijk op dinsdag 13 maart om 11.45 uur. Het driegangenmenu kost 9 euro. Wil je mee-eten? Bel dan voor 10 maart naar (0183) 56 38 56. Kijk op www.welzijnwestbetuwe.nl bij Geldermalsen, Neerijnen of Lingewaal bij ‘open eettafels’.

Voorleespret in de bieb Voorlezen is leuk voor iedereen! Woensdagmiddag staat in het teken van voorleespret. Kinderen kunnen met een vriendje of vriendinnetje naar de bibliotheek komen om te luisteren naar een mooi verhaal in één van de voorleeshoeken. Aanmelden is niet nodig. Iedereen kan aanschuiven. Bibliotheek Haaften Vredeplein, Haaften Tijd: iedere eerste woensdag van de maand van 14.30 tot 15.00 uur Bibliotheek Geldermalsen De Pluk Rijksstraatweg 64-003, Geldermalsen Tijd: wekelijks op woensdag van 14.30 tot 15.00 uur Bibliotheek Beesd Jeugdlaan 5 in Beesd Tijd: wekelijks op woensdag van 14.30 tot 15.00 uur Info: via (0344) 63 99 40 of klantenservice@ bibliotheekrivierenland.nl

Cursus voor mantelzorgers ‘Zorgen voor een ander begint bij jezelf’ Een cursus verzorgd door Indigo waarin mantelzorgers leren om naast het zorgen voor de ander ook aandacht voor zichzelf te hebben. Datum: 8 en 22 maart, 5 en 12 april Tijd: van 9.30 tot 11.30 uur Locatie: Dorpshuis De Koeldert, De Koeldert 30, Waardenburg Kosten: deelname is gratis Meer info en aanmelden: (0418) 65 23 71 of mvaneijndhoven@welzijnwestbetuwe.nl

februari 2018  |  West Betuwe Magazine

21


Geef het door

In deze rubriek vind je een selectie van ingezonden items van inwoners, verenigingen en organisaties. Stuur je bijdrage naar redactie@geldermalsen.nl

Sportief het goede doel steunen

Hardlopend of wandelend het goede doel steunen kan op 20 en 21 april tijdens de Rode Kruis Bloesemrun en de Bloesemtocht. Op vrijdag 20 april is de Bloesemrun en op zaterdag de Rode Kruis Bloesemtocht. Beide evenementen starten bij de Koninklijke Fruitmasters in Geldermalsen naast het NS-station. Met de inkomsten van deze activiteiten steunt de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht sociaal zwakkeren in de samenleving, zoals chronisch zieken, gehandicapten of eenzame mensen, ongeacht hun leeftijd. Doe je mee? Je kunt nu al je startbewijs kopen via de website van de Rode Kruis Bloesemtocht. www.rodekruisbloesemtocht.nl.

Wie verdient een compliment? Waardering voor mantelzorgers is belangrijk. Inwoners van gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal die een mantelzorger hebben, kunnen een mantelzorgcompliment aanvragen voor hun mantelzorger. Het compliment is 100 euro en kan één keer per jaar worden aangevraagd. Er is wel een aantal voorwaarden. Op de website van Welzijn West Betuwe lees je meer over voorwaarden en hoe je deze beloning aanvraagt. Je vindt het bij Mantelzorg. www.welzijnwestbetuwe.nl

Gratis cursus politiek actief Denk je wel eens: ‘Ik wil politiek actief worden in de nieuwe gemeente West Betuwe, hoe pak ik dat goed aan?’ Dan is de korte cursus Politiek Actief echt iets voor jou. ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat – verzorgt de cursus. Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger

22  West Betuwe Magazine   |  februari 2018

en leuker dan je denkt! De cursus start 29 maart. Aanmelden voor 12 maart via griffie@geldermalsen.nl. Of je na decursus de stap neemt om actief te worden in de lokale politiek is uiteraard geheel aan jou. Meer info op www.gemeentewestbetuwe.nl.

Colofon Magazine West Betuwe is een gezamenlijke uitgave van gemeenten Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal en Virtùmedia B.V. Verschijning 2018 20 april, 22 juni, 24 augustus, 19 oktober, 14 december Verspreidingsgebied Huis aan huis in gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal Verspreiding Reli Groep B.V. 0184 – 41 45 39 Hardinxveld Giessendam Redactie Gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal redactie@geldermalsen.nl Advertenties Virtùmedia B.V. Arnold Regterink aregterink@virtumedia.nl 030 – 6913835 Fotografie Adrie Baks Raymond Friederichs Paul van der Klei Adrie van Kuilenburg Gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal Photopin Basisontwerp Sanna Terpstra, Twin Media bv, Culemborg Vormgeving en realisatie Twin Media bv, Culemborg www.twinmediabv.nl Uitgever Pepijn Dobbelear Virtùmedia B.V. pdobbelaer@virtumedia.nl Gemeente Geldermalsen Kuipershof 2 in Geldermalsen www.geldermalsen.nl info@geldermalsen.nl (0345) 58 66 11 Gemeente Neerijnen Van Pallandtweg 11 in Neerijnen www.neerijnen.nl info@neerijnen.nl (0418) 65 65 65 Gemeente Lingewaal Raadhuisplein 3 in Asperen www.lingewaal.nl info@lingewaal.nl (0345) 63 40 00 Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Mail tips, op- of aanmerkingen naar redactie@geldermalsen.nl


• • • •

Fysiotherapie Fysiofitness COPD-training Dry Needling

or o v ook e u d g? ssin o l p o

Uitstekende resultaten bij wat langer bestaande aandoeningen zoals: hielspoor, peesaandoeningen in knie - heup - schouder en tennisarm. Behandeling met shockwave maakt deel uit van een fysiotherapie-behandeling. U hoeft voor een shockwave-behandeling niet bij te betalen. Bel nu voor een afspraak! Hoekenburg 18, 4196 AD Tricht Tel: 0345 - 572156 • dijs@fysiodijs.nl

www.fysiodijs.nlMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.