Klare Taal

Page 1

Nr.

147

Jaargang 36 - juli 2020 Berichtgeving onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke SlijtersUnie

VOORWOORD Vanaf 1 juli worden de regels weer verder verruimd. Het wordt dan mogelijk om wat meer over de inhoud te praten met de klant en dat zal zeker gewaardeerd worden. Uiteraard moeten we zoveel mogelijk volgens de richtlijnen blijven werken want op een tweede uitbraak zit niemand te wachten. Waar ook niemand op zat te wachten is het initiatiefvoorstel van VVD-kamerlid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet. Hoewel we hoopten dat deze allang in de prullenbak

was verdwenen, blijkt Ziengs zijn voorstel vlak voor het zomerreces aan de Tweede kamer te hebben aangeboden. Zoals ik eerder berichtte, blijf ik het onbegrijpelijk vinden, omdat dit voorstel bijna haaks staat op het onlangs gesloten preventieakkoord en de daaruit voortkomende regelgeving die in september behandeld gaat worden. Zeker in deze tijden van crisis en het lange staartje dat dit nog gaat krijgen, moeten we zorgdragen dat we zorgvuldig omgaan met

alcoholverstrekking. In plaats van de huidige wettelijk erkende verkoopadressen nog beter te

Sterke drank straks gewoon in de supermarkt verkrijgbaar? laten functioneren, wil men de regels versoepelen, om meer leven in onze 1,5meter-economie te krijgen… Ja, onder de noemer dat hiermee onze horeca die nu al zo vreselijk zwaar getroffen is, er snel bovenop kan komen. Alsof het hun redding zou zijn als ze ook een flesje wijn voor thuisgebruik zouden mogen verkopen. Maar tegelijkertijd wordt het een grote groep branchevreemde winkeliers toegestaan om kleine horeca te bedrijven alsof onze horeca niet iedere cent die ze kunnen verdienen, nodig hebben. Ook wordt geopperd om de sluis bij de borrelshop te laten verdwijnen. Met andere woorden, sterke drank is straks gewoon in de supermarkt verkrijgbaar. Hopelijke realiseren de Kamerleden zich op tijd welke gevolgen dit zal gaan krijgen voor de horeca, de slijters en de volksgezondheid. Ondertussen is het aan de Slijter zich van zijn beste kant te laten zien. Zorg dat je je vak goed bijhoudt en dat alle

medewerkers de regels rondom alcoholverstrekking kennen. De onlangs ontwikkelde online training draait en er is nu ook een e-learning voor Sociale Hygiëne speciaal voor slijters ontwikkeld, waarbij je aansluitend examen kunt doen. Zo behoudt een ieder zijn specialisme. Als nu ook de restaurateur, kapper of schoenmaker blijven doen waar ze goed in zijn, kunnen we ons land weer langzaam uit deze misère halen. n Succes Ron Andes MV


2

BESTUUR

MorethanDrinks!

KENNISMAKING NIEUWE BESTUURSLEDEN algemene ledenvergadering Op 25 mei jl. zijn tijdens de algemene ledenvergadering van de SlijtersUnie – die in verband met Covid-19 digitaal plaats vond - Dennis Poldervaart en Peter van Sloun verkozen tot nieuwe bestuursleden. Naast hen wordt het bestuur nu gevormd door Ron Andes (voorzitter), Anton van Balveren (secretaris en penningmeester) en Machiel Otten (algemeen bestuurslid). Patrick van Egmond van De Monnik Dranken neemt als adviseur aan de vergaderingen deel.

Dennis Poldervaart Dennis (27 jaar) is samen met zijn vader begonnen in maart 2016 met topSlijter Poldervaart in Landsmeer. Geen van tweeën had daarvoor ervaring in de slijterswereld. Dennis: “Ik heb havo gedaan en een half jaar accountancy hbo. Accountancy bleek niet mijn ding te zijn en ik ben toen gaan werken om bij te verdienen.” Dennis en zijn vader hadden allebei al lang een passie voor wijnen en Dennis kwam op het idee om een slijterij over te nemen. Hij vervolgt: “ In Landsmeer kwam een slijterij vrij. De vorige eigenaar wilde stoppen. Dat was al een topSlijter. Zo ben ik ook in contact gekomen met de organisatie.” Úw topSlijter is met globaal 80 zelfstandige slijters de op 2 na grootste slijtersorganisatie op de Nederlandse markt. Inmiddels is Dennis ook algemeen bestuurslid bij úw topSlijter. “Deelname aan de formule levert heel veel zaken op die je anders in je eentje moet regelen; reclame materiaal en dergelijke. Speciale kortingen en

vergoedingen.” In januari 2019 hebben Dennis en zijn vader een tweede vestiging geopend in Twello. Dit betrof eveneens een slijterij ter overname. “Dat was ook het moment dat we mijn broer en een goede vriend van mij als personeel hebben aangenomen. We zijn nu met een team van vier man. Ik vind het heel leuk en het gaat goed.” Lachend voegt hij er aan toe: “Als je snel rijk wil worden moet je geen slijter worden.” Gevraagd naar zijn reden voor het bestuurslidmaatschap van de SlijtersUnie: “Ik vind het leuk om te zien wat er in de branche speelt, zaken die je niet tegenkomt bij de gewone uitoefening van je vak. Dan zie je dat wat er achter de schermen gebeurt. Het is ook een middel om de sector te ontdekken en uit te vinden of ik met mijn ervaring en mening kan helpen om beslissingen te maken.” Op de vraag of hij nog iets aan de leden wil meegeven antwoordt hij: “Mijn advies aan de leden: vast houden aan kwaliteit, maar blijf goed om je heen kijken voor nieuwe ontwikkelingen.”

Peter van Sloun Peter (62 jaar), trotse vader van een zoon en dochter, is geboren en getogen in Sittard. Na de mavo, heeft hij MTS-bouwkunde gedaan en daarna – met negens - zijn middenstandsdiploma gehaald. Na de avond-havo en atheneum heeft hij aan de universiteit van Maastricht de studie rechten afgerond. Tijdens zijn studie is Peter altijd in de kleinhandel werkzaam geweest, onder andere bij slijterij Berns in Heerlen en later bij Van Berkum wijnen in de binnenstad van Sittard. “Ik ben een echte liefhebber van wijn, zonder rode neus hoor!” In 1990 heeft hij Van Berkum wijnen overgenomen. Peter is altijd lid geweest van Gastrovino en heeft daar ook jaren lang in het bestuur gezeten. “Mijn rol in het bestuur van Gastrovino lag op het gebied van bepaling van assortiment en meer specifiek op de prijsstelling. Voor de SlijtersUnie wil ik een positieve bedrage leveren aan versterking van positie van slijters en wijnhandelaren en de positie van wijnen. Hiervoor wil ik mijn contacten in de wijnbranche

inzetten. De SlijtersUnie is sterk in de lobby in Den Haag, dat werk is van groot belang voor de branche. De vereniging moet naar mijn idee wel beter zichtbaar worden, in de communicatie valt nog veel te winnen.” Ook aan Peter de vraag of hij een woord van advies aan de leden wil meegeven. “Gewone verkoop is prima, maar verregaande specialisatie en het vergroten van kennis is van levensbelang voor het voortbestaan van de slijter. De adviesfunctie van de slijter wordt steeds belangrijker. Kennis bouw je het beste op door naar de bedrijven toe te gaan, denk aan een Malt Whisky stokerij of een wijngaard. Marges staan onder druk, je moet het hoofd boven het maaiveld houden. Dat kan alleen door je te verenigen en voor jezelf een punt op de horizon te zetten, om ergens naar toe te werken. Door specialisatie en kennis kan de zelfstandige slijter de internetaanval pareren. Klanten kwamen vroeger vanzelf naar je toe. Nu zul je strategisch moeten werken.” n

De adviesfunctie van de slijter wordt steeds belangrijker


3

MorethanDrinks!

ALCOHOL OP ELKE HOEK VAN DE STRAAT: WILLEN WE DAT? Initiatiefwet van Kamerlid Ziengs onaanvaardbaar voor Alcoholalliantie Deze maand heeft VVD Kamerlid Erik Ziengs zijn definitieve wetsvoorstel ingediend voor het versoepelen van de regels voor de verkoop en het schenken van alcohol. De strekking van deze wet is dat gemeenten een Drank- en Horecawetvergunning kunnen geven aan bijna iedere lokale winkel en dienstverlener die bier en wijn als nevenactiviteit wil verkopen en schenken. Denk daarbij aan kledingen boekwinkels, kappers, massagesalons, fietsenmakers, wasserettes en hakkenbars. Formeel heet het wetsvoorstel ‘Regulering Mengformules’, maar het gaat over ‘blurring’, ofwel vervaging van de grenzen tussen horeca, slijterij, winkel en dienstverleners.

Raad van State twijfelt aan argumentatie van de initiatiefwet van Ziengs De Raad van State heeft al in 2018 advies uitgebracht over de blurring-wet van Ziengs. De kern van het advies was dat het wetsvoorstel niet strookt met het doel van de Drank- en Horecawet, namelijk het verminderen en voorkomen van drankmisbruik. Het argument van Ziengs is dat zijn plannen ertoe leiden dat winkelgebieden vaker bezocht zullen worden en de leegstand van

winkelpanden wordt tegengegaan, daarbij verwijzend naar een proefproject. De Raad van State vindt de wet niet goed genoeg onderbouwd, zo zouden de mengvormen ‘niet daadwerkelijk bijdragen’ aan het stimuleren van winkelgebieden. Ook houdt Ziengs volgens de Raad van State onvoldoende rekening met de belangen van de volksgezondheid.

Alcoholalliantie AAN: de initiatiefwet van Ziengs is schadelijk voor onze volksgezondheid en staat haaks op het Nationaal Preventieakkoord Als Ziengs zijn zin krijgt zal het aantal locaties waar alcohol kan worden gekocht en gedronken en waar reclame voor alcohol wordt gemaakt, sterk worden uitgebreid. Het zal vooral gaan om allerlei onverwachte plaatsen. Op elke straathoek kun je dan drank kopen en aangeboden krijgen en dat ook nog eens gedurende de hele dag. Daarmee wordt het kopen en drinken van alcohol verdergaand genormaliseerd. Dat is naar de mening van de Alcoholalliantie AAN een zeer ongewenst signaal voor kinderen en voor mensen die een alcoholprobleem hebben of daarvan in herstel zijn. Ook gaan de voorstellen van Ziengs volgens AAN in tegen de plannen van het Nationaal Preventieakkoord van

staatssecretaris Paul Blokhuis die bedoeld zijn om problematisch alcoholgebruik te beperken. De initiatiefwet van Ziengs is eveneens in strijd met de beleidsaanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO adviseert haar leden al jaren om de nu al reeds ruime beschikbaarheid van alcohol te beperken. Een recent rapport van Berenschot, geschreven in opdracht van staatssecretaris Blokhuis, concludeert dat een toename van alcoholverkooppunten een negatief effect heeft op de volksgezondheid en de openbare orde.

Drempel naar slijter wordt verlaagd Ziengs schrapt in zijn voorstel het wetsartikel in de Drank- en Horecawet over het nu verplichte sluisje tussen de supermarkt en de inpandige slijterij. Daarmee wordt voor bezoekers van een supermarkt de drempel verlaagd om sterke drank te kopen. Ook deze maatregel draagt bij aan de normalisering van alcoholgebruik in onze samenleving en is daarmee eveneens strijdig met het doel van het Nationaal Preventieakkoord.

Handhaving van de Drank- en Horecawet wordt ingewikkelder Als het wetsvoorstel van Ziengs door het Parlement zou komen,

wordt de handhaving van de Drank- en Horecawet voor de lokale alcohol-inspecteurs veel ingewikkelder. Er komen in dat geval 5 typen vergunningen die per gemeente en zelfs per wijk kunnen verschillen. Een gevolg hiervan kan zijn dat effectieve handhaving van o.a. de leeftijdsgrens van 18 jaar, nog verder onder druk komt te staan.

Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) Het doel van deze Nederlandse Alcoholalliantie is dat de aanpak van de omvangrijke alcoholproblematiek in Nederland primair wordt gebaseerd op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO.

Leden van de Alcoholalliantie De leden van AAN zijn: Cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat, FAS (Stichting Foetaal Alcohol Syndroom Nederland), Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, NVDI (Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet Inspecteurs), NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie), maandblad LEF, Stichting Positieve Leefstijl (IkPas project), Stichting Us Blau Hiem en Verslavingskunde Nederland (organisaties voor Verslavingszorg). Ook kent de Alcoholalliantie een aantal leden op persoonlijke titel. n


4

MorethanDrinks!

CORONABELEID

PROTOCOL VOOR DE ANDERHALVEMETER SAMENLEVING De SlijtersUnie adviseer leden om het door Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN) opgemaakte protocol te volgen: 1. Voor de ondernemers en slijtlokalen a. Regels zijn zichtbaar aan de buitenkant van de slijterij en worden binnen herhaald. b. Geef het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd in de slijterij mag zijn. c. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in de slijterij. Gebruik tape in het kassagebied om afstanden van 1,5 meter aan te geven. d. Op momenten en daar waar nodig, voer actief deurbeleid in. e. Bij nood, meteen de politie bellen. f. Lever online bestellingen tot aan de voordeur van de klant, niet binnen. g. Zorg voor maximale hygiëne door: • het plaatsen van kuchschermen bij kassa; • voor alle medewerkers desinfecterende gel met instructie beschikbaar te stellen; • contactloos of met pin te laten afrekenen, tenzij de klant echt niet anders kan; • pinpads, zelfscans, kassalade en winkelmandjes regelmatig schoon te maken. h. h. Haal samples, proeverijen, monsters uit winkel, niet inzetten op beleving.

Advies van De Slijtersunie 2. Voor de klanten a. Houd 1,5 meter afstand van onze medewerkers en anderen. Ook vóór onze slijterij. b. Wij vragen u het op de poster aangegeven aantal mensen dat maximaal in de slijterij welkom is te respecteren. Wacht zo nodig voor de deur en houd 1,5m afstand tot anderen. c. Kom zoveel mogelijk alleen naar onze slijterij. d. was regelmatig uw handen, voor en na een winkelbezoek. e. Blijf thuis als u verkouden bent of griep heeft. Vraag meerderjarige familieleden of buren om uw aankopen te doen. Of bestel deze online. f. Raak alleen het product aan dat u nodig heeft aub. g. Betaal het liefst met pin of contactloos. h. Volg altijd de aanwijzingen op van onze medewerkers. i. Doe uw aankopen zoals u altijd doet. Dan is er genoeg voor iedereen. j. Online bestelde producten worden geleverd tot de voordeur. Met de versoepelingen van de maatregelen rijst de vraag of het voorkomen van inzetten op beleving nog moet worden gehandhaafd, waarom niet meer laten proeven als de horeca ook open is? Die afweging moet iedere ondernemer natuurlijk zelf maken, het protocol is niet meer dan een richtlijn. Om uw medewerkers en klanten niet onnodig aan risico bloot te stellen meent de SlijtersUnie dat voorzichtigheid nog steeds geboden is, geef Covid-19 geen kans. n


NIEUWS

5

MorethanDrinks!

VACATURE De SlijtersUnie is de brancheorganisatie voor zelfstandige slijters, bieren wijnspeciaalzaken. Vanwege het verstrijken van de in de statuten opgenomen bestuurstermijn zal de huidige voorzitter medio 2021 terugtreden waardoor per die datum de vacature ontstaat voor

VOORZITTER VAN DE KONINKLIJKE SLIJTERSUNIE (M/V) Als voorzitter bepaal je voor een belangrijk deel het gezicht en het geluid van de vereniging. Je bent verantwoordelijk voor de visie, de lange termijnplannen en de aansturing van de organisatie. Op intern vlak druk je je stempel op de koers die gevaren wordt en bied je ondersteuning om de doelstellingen te kunnen realiseren. Op extern vlak zorg je voor een heldere en krachtige positionering en profilering van de SlijtersUnie richting leden, overheid en samenwerkingspartijen, anticiperend op de dynamische ontwikkelingen in en buiten het veld.

Veranderend speelveld Het aantal zelfstandige slijters is de afgelopen jaren sterk gedaald en de verwachting is dat die daling nog niet ten einde is. De toekomst van de zelfstandige slijter en daarmee van de Koninklijke SlijtersUnie als zelfstandige belangenorganisatie is ongewis. Je ziet het als een uitdaging om met die veranderingen om te gaan en in positieve zin om te buigen. Je ziet het belang in dat social media daarbij spelen.

Taken Als voorzitter leid je bijeenkomsten en vergaderingen, bepaal je in samenspraak met bestuur het beleid en het werkplan van de SlijtersUnie en de prioriteiten daarin, vertegenwoordig je de SlijtersUnie naar de leden, de overheid en andere organisaties, onderhoud je goede contacten met de media en stakeholders in de drankenbranche.

Profiel Je bent als zelfstandige ondernemer binnen de drankenbranche werkzaam, of recentelijk geweest en je bent gemiddeld een Ă twee dagdelen per week beschikbaar. Je bent in staat om adequaat gesprekspartner te zijn op alle niveaus. Je beschikt over voldoende inzicht, kennis en vaardigheden om met het beschikbare team haalbare doelen te stellen en te bereiken.

Vergoeding De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding per kwartaal en vergoeding van onkosten.

Procedure Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat te Eindhoven (040) 245 25 55. Een kennismakingsgesprek met enkele bestuursleden is de volgende stap. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur. Tips over wie geknipt zou kunnen zijn voor de functie worden op prijs gesteld. Meer informatie over de organisatie vindt u op www.slijtersunie.nl