West Betuwe 03

Page 1

juni 2018 nr. 3

West Betuwe magazine Voor inwoners van gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (toekomstige gemeente West Betuwe)

T O P P E R!

Een schone gemeente Eline is een supporter van schoon

>> Leefbaarheid verbeteren? Je idee is geld waard Inwoner

>> John is enthou­siast over de energie­zuinige aanpassingen

>> Deelnemers cursus Politiek Actief in beeld

Mienke is ambassadeur van het platform Iedereen doet mee


Fysiotherapie en fysiofitness COPD-training en Dry Needling

SHOCKWAVE THERAPIE

Uitstekende resultaten bij wat langer bestaande aandoeningen zoals: hielspoor, peesaandoeningen in knie - heup - schouder en tennisarm. Behandeling met shockwave maakt deel uit van een fysiotherapie-behandeling. U hoeft voor een shockwave-behandeling niet bij te betalen. Bel nu voor een afspraak! Hoekenburg 18, 4196 AD Tricht Tel: 0345 - 572156 • dijs@fysiodijs.nl

www.fysiodijs.nl


Inhoud

In het kort

05

04 Op weg naar... Deelde jij je droom voor de nieuwe gemeente? 05 In het kort Opening Medialab en Repair Café. Mienke vertelt als ambassadeur over het platform Iedereen doet mee. Buurtbus zoekt vrijwilligers.

10

Logo gemeente West Betuwe 10 Hoe ziet dat er straks uit? Een impressie van het gekozen logo.

Wat zullen we doen? 12 Uitstapjes in de zomer Geen rode maar een blauwe draad. Er is van alles te beleven.

FAQ 14 Veelgestelde vragen Waar kan ik straks terecht voor mijn paspoort?

12

Blogs 15 Je idee is geld waard Eva helpt je graag verder.

Duurzaam 18 John en Imca kozen in hun winkel voor een duurzame oplossing.

Achterin 19 Feiten en cijfers Infographic over West Betuwe 20 Ik woon hier Eline heeft een missie: een schone omgeving. 21 Agenda Schaken, kersen eten, fietsen. Het kan allemaal. 22 Geef het door!

21 18 juni 2018  |  West Betuwe Magazine

3


Op weg naar

Op weg naar West Betuwe Dromen delen

Hoe ziet West Betuwe eruit in 2030? Misschien heb jij jouw droom gedeeld dit voorjaar via de website, of vorig jaar op een ansichtkaart? Of heb je jouw ideeën besproken tijdens het dorpsgesprek in je woonplaats of bij een platformbijeenkomst?

T

ijdens levendige dorpsavonden bespraken we mooie dromen, zoals het eenvoudiger maken van

subsidies voor kleine initiatieven, bredere sportverenigingen met verhuur van de accommodaties en een

Speciaal voor het fusietraject gebruiken dit projectlogo ‘op weg naar West Betuwe’. Het definitief gemeentelogo voor de nieuwe gemeente is gekozen. Op bladzijde 10 en 11 van dit magazine vind je het logo dat de meeste stemmen kreeg van de inwoners.

4  West Betuwe Magazine   |  juni 2018

boodschappenbus die voorzieningen bereikbaar maakt voor iedereen. Jongeren maakten vlogs om te laten

Volg de ontwikkelingen op www.gemeentewestbetuwe.nl facebook.com/ westbetuwe twitter.com/ westbetuwe

zien waar zij blij mee zijn in hun dorp en wat beter kan. Alle dromen staan straks in het bidbook: zo zien onze 26 dorpen er uit en zo denken de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de toekomst van hun leefomgeving en de gemeente West Betuwe. Wij presenteren het concept van dit bidbook in september aan onze inwoners. Daarna maken we de definitieve versie voor de nieuwe gemeenteraad van West Betuwe. Zij kunnen het bidbook gebruiken als leidraad voor de toekomst van de nieuwe gemeente.


In het kort

Opening Medialab en Repair Café Zaterdag 26 mei opende het Medialab en Repair Café in de bibliotheek in Geldermalsen. Het was en feestelijke bijeenkomst. De initiatiefnemers Bibliotheek Rivierenland en 11Duurzaam vonden elkaar via het Leefbaarheidsbudget en sloegen de handen ineen. Dankzij dit geld van de gemeente kunnen zij nu samen van start.

Het ‘maakproces’ en techniek staan bij beide initiatiefnemers centraal. In het Medialab kan jong en oud kennismaken met de nieuwste technieken. Je kunt robots programmeren. Aan de slag met een ‘klooikoffer’ om zo zelf iets te leren maken. Of logo’s laten drukken en nog veel meer. In het Repair Café kun je, samen met een ‘handige Harry’, proberen kapot speelgoed te repareren of je stofzuiger nieuw leven in te blazen.

Kort nieuws Lezersonderzoek dit najaar februari 2018 nr.

West Betuwee magazin

1

Drie worDt een

gemeenten Voor inwoners van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (toekomstige gemeente West Betuwe)

Samen

➜➜ Repair Café, laatste zaterdag van de maand 11.00 – 15.00 uur (niet in juli en augustus) www.11duurzaam.nl ➜➜ Medialab, iedere woensdag inloop 14.00 – 17.00 uur binnenkort ook workshops www.bibliotheekrivierenland.nl Zowel het Medialab als het Repair Café vind je bij de bibliotheek in De Pluk, Rijksstraatweg 64 in Geldermalsen.

Mis geen vergunningsaanvraag

Over je buurt - Zó weet je ervan!

april 2018 nr. 2

Wes t op weg Betuwe magazine

ge naar de toekomsti gemeente West Betuwe

>> Magazine West Betuwe tijdschrift voor alle inwoners Inwoner

>> Samen de Voor onder het van gemeenten schouders inwoners Geldermalsen, eidNeerijnen thema duurzaamh en Lingewaal

>> 3… 2… 1 gemeente één kijk op zorg. Websites met sociale informatie

Isabella woont in

(toekomstige gemeente West Betuwe)

de toekomstige

gemeente West

Betuwe

Heerlijk rustig wonen

01-02-18 16:30

WBM01_2018.indb

1

EMMA VERTELT

de drukte kun je opzoeken

» Energieneutraal Ga ook het dak op

Inwoner

» Initiatieven van inwoners de mooimakers vertellen

Ida wist niet wat ze zag.

» Leefbaarheid leuke ontmoetingen, bijzondere activiteiten

De meter draaide achteruit...

Boek 1.indb 1

09-04-18 09:58

Wat vind je van het West Betuwe Magazine? Wij willen graag weten hoe onze inwoners dit blad waarderen. Welke onderwerpen zijn interessant? Leest het prettig? Wat mis je nog? Dit najaar houden we een lezersonderzoek, zodat we het magazine goed kunnen afstemmen op onze lezers. juni 2018 nr. 3

West Betuwee magazin gemeenten Voor inwoners van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (toekomstige gemeente West Betuwe)

TOPPER!

Een schone gemeente

Eline is een

supporter van schoon

>> Leefbaarheid verbeteren? Je idee is geld waard Inwoner

siast >> John is enthou over de energiezuinige aanpassingen

>> Deelnemers cursus Politiek Actief in beeld

ur van het platform

Mienke is ambassade

Iedereen doet mee

Heb je nu al een tip of opmerking voor ons? Laat het ons weten via redactie@geldermalsen.nl.

M

is geen vergunningsaanvragen meer en ontvang nieuwe bekendmakingen in je mailbox. Dan ben je altijd op de hoogte. Je kunt je hiervoor aanmelden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

Het is heel eenvoudig: vul alleen je e-mailadres en postcode in. Vink dan aan wat je wilt ontvangen. Of je kunt de ‘Over uw buurt’ app down­loaden.

_

juni 2018  |  West Betuwe Magazine

5


In het kort

Iedereen doet mee!

Een aanpassing hoeft niet groot te zijn

”I

k wil laten zien dat ik ook mens ben en een aanpassing niet groot hoeft te zijn,” zegt Mienke van Alphen, ambassadeur van het project Iedereen doet mee in de gemeente Geldermalsen. Ze heeft een lichamelijke beperking en is daardoor afhankelijk van een rolstoel. Samen met de inclusieoverleggroep heeft ze de afgelopen maanden gekeken naar verbetering. Wat verbetert de toegankelijkheid voor mensen met een beperking? Welke aanpassingen kunnen snel gebeuren? Welke verbeteringen zijn voor de lange termijn en kunnen meegenomen worden als advies aan de gemeente West Betuwe?

De inclusieoverleggroep bestaat uit ervaringsdeskundigen en richt zich op alle uiteenlopende mogelijkheden. Van stoepverbreding tot begrijpelijke brieven. Aan de hand van verschillende bijeenkomsten en discussiegroepen hebben ze een prioriteitenlijst en een advies voor de nieuwe gemeente opgesteld. “Inclusie is belangrijk,” beargumenteert Mienke. “Iedereen wil gelijkwaardig behandeld worden, overal gebruik van kunnen maken en overal aan mee kunnen doen. Ik weet als geen ander hoe belangrijk dit is.”

Wie is Mienke? Bekijk haar website op www.mienkevanalphen.jouwweb.nl Lees meer over het project Iedereen doet mee op www.geldermalsen.nl/ iedereendoetmee Wil je meedenken over inclusie? Meld je dan aan voor het Platform Iedereen doet mee via info@geldermalsen.nl Vermeld je naam en telefoon­nummer.

ParticiDoen levert nieuwe plannen op

W

elzijn West Betuwe heeft in april en mei vijf ParticiPizza’s gehouden in Lingewaal. Inwoners konden er gezellig samen eten en ondertussen vrijblijvend meedenken over hun woonplaats. Er zijn meer dan 250 ideeën verzameld over thema’s als ontmoeten, bewegen en vervoer. Tijdens de afsluitende Ideeënwerkplaats op

Buurtbus T! zoekt GEZOCH ch auffeurs 6  West Betuwe Magazine   |  juni 2018

8 mei zijn zes initiatieven gekozen waaraan vervolg wordt gegeven. Zo zijn er ideeën voor ‘Meer bewegen voor ouderen’, een beweegroute in Spijk, een speeltuin in Vuren voor kinderen vanaf 8 jaar, een Meet & Greet met nieuwe inwoners in gemeente Lingewaal, een ontdektuin en een mogelijk nieuwe invulling van De Kazerne in Asperen.

De buurtbus zoekt nieuwe vrijwilligers die als chauffeur aan de slag willen. Veel passagiers maken gebruik van deze vorm van openbaar vervoer. Reizigers zijn heel blij met buurtbus. Met de buurtbus blijven ook oudere mensen (langer) mobiel en kunnen op die manier gezellig een uitstapje maken. Alle reden om

Meedoen? Heb je ook een idee om jouw omgeving nog gezelliger of beter te maken? Meld je idee aan via particidoen@ welzijnwestbetuwe.nl of bel Patric Muilwijk van Welzijn West Betuwe via 06 - 248 121 53. Er staat meer informatie op www.particidoen.nl

de buurtbus een warm hart toe te dragen! Heb je een paar uur tijd over? En lijkt het je leuk om chauffeur te zijn? Neem dan contact op met de buurtbus. Een ronde duurt drie uur. aanmelden@buurtbuswestbetuwe.nl of bel voorzitter Rob Sluijter 06 – 17515226.


In het kort

Cursus Politiek Actief succesvol afgerond Maar liefst 51 inwoners uit gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal deden mee met de cursus Politiek Actief. Zij gaven gehoor aan de oproep om mee te doen aan deze gratis cursus.

S

teeds meer taken komen op het bordje van de gemeente. De ene dag buig je je als raadslid over een verkeerssituatie in een wijk. Dan ben je weer bezig met een veilige oversteekplaats bij een school of de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Ook zaken als duurzaamheid, schulphulpverlening en leerlingen­ vervoer komen langs. Maar… wat mag een gemeente nu eigenlijk zelf beslissen? En waarover beslist de rijksoverheid? De gemeenteraad, burgemeester, wethouders, ambtenaren: wie doet nu eigenlijk wat? In zes avonden kregen de cursisten uitleg over het raadswerk.

'We vroegen een aantal deelnemers hoe ze terugkijken op de cursus' De cursisten leerden debatteren en kregen uitleg over hoe beslissingen worden genomen in de gemeenteraad. Zo kregen ze een kijkje achter de schermen van de gemeentepolitiek. Ook het lobbyen bij de gemeente stond op het programma. Tijdens de laatste bijeenkomst waren de deelnemers aanwezig bij de raadsvergadering in hun eigen gemeente. Na afloop kregen ze een certificaat. De deelnemers kijken terug op een leuke en leerzame cursus.

Daar wilde ik toch eens wat meer over weten. Daar heeft de cursus echt aan bijgedragen. Het blijkt ook niet zo eng en moeilijk als ik eerst dacht, maar je moet toch wel weten hoe de hazen lopen. Daarnaast werd de cursus op een leuke interactieve manier gegeven en heb ik ook weer interessante mensen uit de gemeente ontmoet die ik nog niet kende. Of ik ook zelf de politiek in ga, heb ik nog niet besloten. Het heeft me er zeker nieuwsgieriger naar gemaakt.” Ton Nieuwkoop: “Lobbyen wordt vaak als een vies woord beschouwd, maar als je het goed doet dan kun je op een goede manier invloed uitoefenen. Ik vind dat je als burger moet weten bij wie je moet zijn om je verhaal te doen. Dan kun je echt wat bereiken. Ik vond het een interessante cursus.”

Hans van Hooren: “De lokale politiek heb ik in het verleden ver van mij afgehouden, maar het bepaalt tegelijk wel in hoge mate hoe het eraan toegaat in onze gemeente.

juni 2018  |  West Betuwe Magazine

7


Wandelmagazine: Het vertrekpunt voor iedere wandelaar 1 JAAR WANDELMAGAZINE (4 NRS) VOOR SLECHTS € 28,50 € 21,50 + CADEAUS!

www.wandelmagazine.nu/abonnement


GROEN

BEN JIJ EEN VAKMAN MET GROENE VINGERS? www.abmiddennederland.nl

AB Midden Nederland. Altijd vast werk voor jou. Hogeweg 139A | 5301 LL Zaltbommel | (0418) 750 660

Veerweg 3B 4153 AS Beesd info@mondium.nl www.mondium.nl Tel. 0345-683115

    

Basis GGZ Psychologie volwassenen Kinder- en Jeugdpsycholoog Diëtetiek Remedial Teaching & Bijles


Dit is het nieuwe logo van gemeente West Betuwe! Inwoners van gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal van 4 jaar en ouder konden vorige maand hun stem uitbrengen voor het nieuwe logo van de toekomstige gemeente West Betuwe. De keus was tussen een logo met een bloem en een logo met een woordmerk. In totaal brachten 1.622 inwoners hun stem uit. Het was een nek-aan-nekrace, maar uiteindelijk stemden de meeste inwoners (55 %) voor het woordmerk. Jong en oud brachten hun stem uit, zo ook mevrouw van Zuydam (73 jaar) uit Herwijnen: “Ik kies voor het woordmerk, want ik vind dat de kleuren van de letters er zo mooi uitspringen.” Het logo is ook favoriet bij Anne uit groep 7 van CBS Het Kompas in Vuren: “Ik wist gelijk dat ik dit logo het mooiste vind. De keuze was snel gemaakt. Ik houd namelijk van kleuren en patronen.” Woordmerk Het nieuwe logo is een grafische uiting van het woord ‘West Betuwe’. Als je aan West Betuwe denkt, denk je aan de vele fruittelers, het landelijke karakter met haar rivierenlandschap van Waal en Linge. In het woord ‘West’ zie je de vormen en kleuren van kersen, appels, bloesem, bladeren en peren. Het woord ‘Betuwe’ heeft golven die staan voor de twee rivieren en de centrale ligging aan rijks- en spoorwegen. De ‘W’ en ‘E’ golven mee met het patroon. Reclamebureau Toon uit Geldermalsen bedacht het logo met de bijbehorende huisstijl.

10  West Betuwe Magazine   |  juni 2018

Het typografische logo is ontworpen met de kenmerkende kleuren en texturen van de grootste fruittuin van Nederland. Waar bloesem bloeit en waar ruimte is voor groei. Een groene en landelijke omgeving vol diversiteit die samen een hechte eenheid vormt. De blauwe golven staan voor verbondenheid en de centrale ligging in het rivierenlandschap van de Waal en Linge. Al deze karakteristieke elementen vormen samen de nieuwe uitstraling van gemeente West Betuwe.

Kersen

Appels

Bloesem

Een betrokken eenheid, gedreven en vol initiatief

Welkom in de grootste fruittuin van Nederland vol diversiteit en eigen identiteit

Bloeit, groeit en is aantrekkelijk voor bedrijven, recreatie en toeristen

Sterk in vooruitgang met liefde voor de kenmerkende, groene en landelijke omgeving

Samen in en dichtbij een duurzame samenleving, voor inwoners en bedrijven

Centraal verbonden door rijks- & spoorwegen in het rivierenlandschap van Waal en Linge

Blaadjes

Peren

Watergolven en wegen


Samen met Reclamebureau Toon gaan we het logo en de huisstijl verder uitwerken in de communicatie uitingen. Dit loopt uiteen van vormgeven gemeentepagina in de krant tot briefpapier. Vanaf 1 januari 2019 gebruiken we het nieuwe logo. Hier zie je een eerste impressie.

Bedrijfsnaam T.a.v. Adres PC+Woonplaats

Geldermalsen, 15 april 2018 Betreft:

Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen

Geachte, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vitae ex eget massa ultricies dictum. Vivamus ut varius nulla. In pharetra nec sapien non tincidunt. Phasellus congue consequat purus, eu aliquam dui tempor vel. Morbi molestie ligula ac libero viverra porttitor. Nulla consequat felis a erat sagittis, ut elementum est faucibus. In hac habitasse platea dictumst. Ut dapibus dui ac euismod luctus. Suspendisse eleifend enim purus, ac luctus lacus gravida eget. Sed ut lacinia est, id iaculis est. Morbi at felis in dolor viverra pellentesque at id dolor. Sed facilisis sapien ante, nec pretium massa tempor a. Vivamus luctus quis tellus dapibus tristique. Nullam auctor, ex id elementum efficitur, nibh neque pharetra lectus, vitae feugiat ligula enim eu arcu. Curabitur nec mauris eget lectus semper egestas. Aliquam mattis semper pulvinar. In hac habitasse platea dictumst. Etiam ornare tortor nisi. Vivamus congue mauris vitae leo mattis, et elementum urna venenatis. Integer vitae magna justo. Donec et eros molestie, venenatis risus non, vestibulum erat. Maecenas interdum quam neque, sit amet accumsan turpis suscipit sed. Nullam blandit lectus nec hendrerit ultricies. In viverra egestas auctor. Fusce elit lorem, aliquet sit amet tristique id, aliquam at nunc. Nullam ullamcorper, nisl in mollis aliquet, nisl lacus mattis est, eu aliquam eros diam a justo. Maecenas vestibulum dui et arcu volutpat, at ornare massa feugiat. Nulla justo nunc, maximus vel ligula mollis, ultricies ultricies magna. Nulla tellus enim.. www.westbetuwe.nl

Met vriendelijke groet, J. Jansen BEZOEKADRES

Kuipershof 2 4191 KH Geldermalsen POSTADRES

Postbus 112 4190 CC Geldermalsen T (0345) 58 66 11 info@westbetuwe.nl www.westbetuwe.nl IBAN NL00 RABO 0000 0000 00

www.westbetuwe.nl

NAAM ACHTERNAAM Functie

T (0345) 58 66 11

BEZOEKADRES

Naam@westbetuwe.nl

Kuipershof 2 4191 KH Geldermalsen POSTADRES

Postbus 112 4190 CC Geldermalsen

www.westbetuwe.nl

DE NTEGEMEE FUSIE at u alles w Ontdekmoet weten erover

SAMEN ÉÉN GELDERMALSEN, NEERIJNEN & LINGEWAAL

Samen kiezen drie gemeenten voor een gezamenlijke toekomst. Vanaf 1 januari 2019 bundelen zij hun krachten en gaan ze samen verder als één nieuwe gemeente: West Betuwe. Een nieuwe gemeente met ongeveer 50.000 inwoners, 26 kernen en een oppervlakte van ruim 200 km2.

IMPRESSIE HUISSTIJL

Een krachtige en toekomstbestendige gemeente, die er is voor haar samenleving. Een gemeente die vooral samen met en voor haar inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties bouwt aan haar toekomst. Die ‘dienstverlening dichtbij’ hoog in het vaandel heeft staan, kleinschaligheid omarmt en continu in verbinding staat met haar kernen en buitengebied. Een gemeente ook die inspeelt op de veranderende samenleving en bestuurlijke omgeving én een sterke positie in de regio heeft. Dat is waar de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL) voor gaan!

Elkaar versterken De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal willen vanuit één sterke gemeente hun inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties optimaal faciliteren. Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hebben veel raakvlakken en zijn sterk met elkaar verbonden. Alledrie hebben ze meerdere kleine kernen met elk een eigen identiteit. De gemeenten staan voor veel gemeenschappelijke opgaven, die zij met elkaar beter aan kunnen dan alleen. Vanuit hun eigen kracht kunnen zij elkaar versterken: door het beste van elkaar over te nemen en verschillen te overbruggen.

etuwe.nl

www.westb

juni 2018  |  West Betuwe Magazine

11


Wat te doen in West Betuwe e zomer

Uitstapjes in d

In onze regio groeit het aantal toeristen. Ook voor de inwoners heeft de omgeving van West Betuwe veel te bieden.

Feestweek in Varik

O

p deze pagina’s vind je een greep uit de evenementen en uitstapjes voor deze zomer. Fietsen, feesten, shoppen of genieten van een wandeling over een Klomenpad. Het kan allemaal in onze 26 kernen.

De blauwe draad door de gemeente De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een historische verdedigingslinie van 85 kilometer lang. De linie stamt uit 1815 en loopt ook door de toekomstige gemeente West Betuwe. Het is genomi­ neerd voor op de UNESCO werelderf­ goedlijst. Je kunt hier een prachtige fiets­ route langs maken. Langs de linie staan 47 forten waarvan één in Herwijnen, het GeoFort. GeoFort is een uitdagend

12  West Betuwe Magazine   |  juni 2018

thema­park waar alles in het teken staat van kaarten en navigeren. In het 3D café kun je genieten van het weidse uitzicht over de Betuwe. www.hollandsewaterlinie.nl www.geofort.nl

Oogstfeest in Herwijnen De historische vereniging ‘Den Ouden Dijk’ organiseert op zaterdag 25 augustus 2018 het historisch oogstfeest! Het thema is ‘hout’. Het oogstfeest is in en rondom de historische boerderij Den Ouden Dijk aan de Katerdam in Herwijnen. www.denoudendijk.nl

Varik viert feest. Van 8 t/m 11 augustus zijn er in het dorp spelmiddagen voor kin­ deren, een bingoavond, feestavonden, een jaarmarkt en een beachvolleybal toernooi. www.varik.nl/variks-feestweek

Wandelen in de uiterwaarden van Neerijnen De boswachter neemt je mee via het parkbos van landgoed Waardenburg en Neerijnen naar de bandijk van de Waal. Het uitzicht op de uitgestrekte uiter­ waarden van de Waal is adembenemend. De natuurlijke omstandigheden en het beheer van deze gebieden zorgen voor een gevarieerd landschap. Hoog gras, struiken, vele soorten vogels en reeën. Grote kans dat je ze allemaal op één avond ziet.

1


1

NOG MEER TIPS VOOR DEZE ZOMER…

MEER INFORMATIE

1 Varen over de Linge 2 Hardlopen door landgoed Mariën­ waerdt in Beesd 3 Naar de kermis in het dorp 4 Vissen in het Lingebos Vuren 5 Fietsen over de Waalbanddijk 6 High society tijdens de Landgoedfair op Mariënwaerdt

Meer informatie over evenementen en activiteiten in de buurt vind je op www.rivierenland.nl, www.lingestreek.nl en www.liniebreed.nl. Of maak een leuke wandeling in de buurt. Kijk op de website https://klompenpaden.nl

5 2

3 4

Aanmelden is noodzakelijk en kan via de website van GLK (Geldersch Landschap en Kasteelen). De wande­ ling is 30 juni en begint om 19.00 uur bij het parkeerterrein van het Stroomhuis in Neerijnen. Het duurt ongeveer 2 uur. Kijk voor meer infor­ matie en de kosten op de website van het GLK. www/glk.nl > actueel > evenementen

Triathlon Beesd

6

De inschrijving is al vol, maar kijken is ook leuk. Zaterdag 7 juli 2018 is de 33ste Triathlon Beesd. De verschil­ lende onderdelen (zwemmen, fietsen, lopen) zijn in en rondom Beesd. De start is op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. De finish is op het dorpsplein in Beesd. Deelnemers lopen de volgende afstanden: • 1/8 triathlon (0,5/20/5km) Individueel • 1/4 triathlon (1/40/10km) Individueel • 1/4 triathlon (1/40/10km) Estafette trio Kijk op www.triathlonbeesd.nl voor de wedstrijdinformatie en het laatste nieuws!

juni 2018  |  West Betuwe Magazine

13


Een samenvoeging van drie gemeenten tot één nieuwe gemeente brengt een hoop vragen met zich mee. Regelmatig stellen inwoners, verenigingen, bedrijven en anderen ons vragen over de fusie en de nieuwe gemeente. In deze rubriek lees je elk magazine enkele vragen en antwoorden. 1 Waar komt het gemeentehuis van West Betuwe? Straks is er één centraal kantoor in Geldermalsen voor de medewerkers. Daar komt op termijn ook de gemeentewinkel waar inwoners terecht kunnen voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort. Het gemeentekantoor in Geldermalsen moet nog wel verbouwd worden. Je kunt straks ook op andere manieren in contact komen met de gemeente. Je bepaalt zelf wat jou het beste past. Bijvoorbeeld een afspraak bij je thuis of je belt of mailt rechtstreeks naar een medewerker waar je al eerder contact mee had. Hoe de dienstverlening er precies uit gaat zien, is dit najaar rond. Houd er wel rekening mee dat nog niet alles op 1 januari geregeld is.

Heb je zelf een vraag voor deze rubriek? Stel hem dan via redactie@geldermalsen.nl.

FAQ

West Betuwe Veelgestelde vragen over de toekomstige gemeente West Betuwe en de fusie

4 Waar kan ik straks terecht als ik schulden heb? Als je schulden hebt en je hebt hulp nodig om deze op te lossen, kun je straks terecht bij de gemeente. De gemeente werkt samen met lokale professionals. Nu ligt de uitvoering nog bij verschillende organisaties. Er komt een overgangsregeling want ook hiervoor geldt: nog niet alles is geregeld op 1 januari.

2 Komt er een nieuwe website?

3 Krijgen we naast het nieuwe logo ook een nieuw gemeentewapen?

Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe website. Dat wordt www.westbetuwe. nl. Vanaf 1 januari vind je daar alle producten en diensten van de gemeente. Zo zijn we ook digitaal goed te bereiken. Nu al is er de tijdelijke website van de drie fusiegemeenten: www.gemeentewestbetuwe.nl. Hier vind je alle informatie van de drie gemeenten op weg naar West Betuwe.

Jazeker! Een logo past bij de huidige vlotte en dynamische samenleving, maar is daarmee gelijktijdig ook iets wat je na enkele jaren weer moet aanpassen of zelfs moet vervangen. Een gemeentewapen is tijdloos, sluit goed aan bij het historische karakter wat de nieuwe gemeente West Betuwe ook heeft en past uitstekend bij meer officiële gelegenheden. We gaan het dus terugvinden op bijvoorbeeld het trouwboekje en op de ambtsketen van de burgemeester. Hoe het nieuwe wapen er uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend. Hierover vindt overleg plaats met de Hoge Raad van Adel die daarin een belangrijke stem heeft.

14  West Betuwe Magazine   |  juni 2018


Blogs

KERNENBUDGET IN LINGEWAAL Je idee is geld waard. Het Kernenbudget is bedoeld om kleine, kortdurende en incidentele initiatieven te ondersteunen. Informatie over dit geld staat op www.lingewaal.nl/kernenbudget. In Geldermalsen en Neerijnen zijn de aanvraagrondes voor 2018 al afgerond.

Eva van Dijk Medewerker gemeente Lingewaal

Adrie Baks Initiatiefnemer buurt­ ontmoetingsplek Spijk

“Iedereen die in onze gemeente woont, kan een verzoek indienen. Dat kan alleen of als groep, organisatie, vereniging of bedrijf. Voorwaarde is wel dat minimaal tien inwoners uit de kern het initiatief ondersteunen. Per kern hebben we elk jaar 10.000 euro beschikbaar, met een maximum van 5.000 euro per initiatief. De initiatieven zijn heel divers. Zo is in Herwijnen een vissteiger aangelegd die geschikt is voor invaliden. In Heukelum zijn bankjes geplaatst langs de Stadswal en was er een DJ-workshop voor de jeugd. In Vuren is een Proef & Ontmoet georganiseerd en is een Vliegeniers­ museum opgericht in Fort Vuren. In Asperen zijn een speeltuinvereniging en Asperen Actief opgericht. In Spijk is nu een buurtontmoetingsplek en hangt een AED bij de voetbalclub. Heb je ook een idee? Er is nog budget beschikbaar voor 2018. Aarzel niet en neem contact met me op via (0345) 63 40 00. Ik help je graag verder.”

“Een plek die jong en oud in Spijk verbindt. Dat was wat ik en mijn man Wim voor ogen hadden. Met behulp van het Kernenbudget van de gemeente zijn we gestart met een buurtontmoetingsplek in het dorpshuis. Sinds december organiseren we hier verschillende inloopmomenten en workshops. Iedereen kan meedoen aan een workshop. Natuurlijk is iedereen ook welkom voor alleen een praatje en een kop koffie of thee. Lukt het niet om zelfstandig naar het dorpshuis te komen, dan helpen wij daarbij. Ik vind het prachtig dat de gemeente ons ondersteunde met een bijdrage uit het Kernenbudget. De buurtontmoetingsplek heeft een belangrijke sociale functie in ons dorp. Dat merk je aan de opkomst. Gelukkig krijgen we hulp van ongeveer tien vrijwilligers. Ik hoop dat er in de nieuwe gemeente ook zoiets komt als het Kernenbudget. Het is belangrijk voor het dorp!”

Regina Tromp Bezoeker buurt­ontmoetings­plek Spijk “Sinds het begin kom ik al bij de buurtontmoetingsplek. Als ik niet hoef te werken, ga ik met veel plezier langs om een praatje te maken. Het is altijd gezellig en ontspannen. Tijdens de activiteiten kun je op ieder moment inlopen. Dat maakt het voor iedereen vrijblijvend en toegankelijk. Of het nu gaat om een kopje koffie drinken, haken, naaien of een praatje maken. Bezoekers zijn vrij om dit zelf te bepalen, niets moet en alles mag. De opkomst is altijd groot. Per inloop komen ongeveer veertig mensen. Vooral ouderen weten het te vinden, maar ook jongeren komen wel eens langs. De bezoekers krijgen er veel energie van. Ook buiten de inloopmomenten om is er onderling meer contact. Je kunt wel zeggen dat de buurtontmoetingsplek een sociale functie heeft. Het is erg belangrijk voor het dorp.”

juni 2018  |  West Betuwe Magazine

15


DE BESTE WEBSITES VOOR ALLE PLATFORMEN EN DOELGROEPEN! BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN? 0345 470 500

Multichannel oplossingen voor digitale content productie

WEBSHOPS

WEBSITES

MARKETING

DESIGN

TWINDIGITAL.NL

Elke zaterdag open en doordeweeks op afspraak! Betuwse Woonideeën is naar een nieuwe loca e verhuisd. Begonnen met een showroom aan huis, hebben we nu op een zichtloca e een pand betrokken aan de Rijnstraat nr. 47. Dit is mede mogelijk geworden door het vertrouwen van alle klanten die ons de mogelijkheid hebben gegeven om hun interieur te verfraaien. We specialiseren ons in vloerbedekkingen en raambekledingen. Vanuit onze nieuwe loca e kunnen we u nog beter van dienst zijn. Ook wordt er door steeds meer bekende leveranciers hun vertrouwen in ons uitgesproken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de van ouds sterke en unieke merken zoals Bonaparte®, Desso® en Parade®. Al jarenlang sterk in vloerbedekkingen. We zijn dan ook blij dat we die in onze nieuwe showroom aan u kunnen tonen. Naast onze al bekende en goede leveranciers zoals House of Happiness, BMfabrics, Mflor® en Coretec®. Kom op zaterdag vrijblijvend langs of maak een afspraak voor doordeweeks of in de avonduren. We voorzien u van een Veelzijdig, Verrassend, Vertrouwd en Vakkundig advies wat we ook in eigen beheer uitvoeren. Zo wordt uw huis een droomhuis of uw werkplek een droomplek. Betuwse Woonideeën? Gewoon Bijzonder!

Vloerbedekkingen en raambekledingen

Rijnstraat 47 4191 CK Geldermalsen

www.betuwsewoonideeen.nl info@betuwsewoonideeen.nl

M. 06 48 07 94 40 T. 0345 57 64 67


Advertorial

AB Midden Nederland

zoekt vakmensen

De zekerheid van een vast contract en salaris, in combinatie met de afwisseling van verschillende opdrachtgevers; die kans biedt uitzend- en detacheringsbureau AB Midden Nederland aan vakmensen. Maar ook voor uitzendkrachten voor onder meer seizoenswerk is de in Zaltbommel gevestigde coöperatie de ideale springplank.

D

e vraag naar vakmensen is groot en groeiend. “AB Midden Nederland zoekt medewerkers die afwisseling in hun werk zoeken en die dit niet bij hun huidige werkgever kunnen vinden”, vertellen teamleider Erik van Steenis en relatiebeheerder Dennis Oomen. “Wij bieden hen, na een proeftijd, een vast contract, een bedrijfsauto en afwisse­ lende werkzaamheden bij diverse opdrachtgevers. Het voordeel bij AB is dat je gemakkelijk van de ene sector naar de andere kunt overgaan. Er is veel

ruimte om jezelf te ontwikkelen en bij te scholen.” De deur staat ook wijd open voor uit­ zendkrachten, die op zoek zijn naar tijde­ lijk werk. Erik van Steenis: “Denk aan studenten of herintreders; werken als flexkracht is de ideale manier om bij te verdienen of één of meerdere dagen flexibel aan de slag te gaan. Als uitzend­ kracht van AB Midden Nederland voer je tijdelijk werk in diverse functies uit voor onze opdrachtgevers. Afwisselend én met heel goede arbeidsvoorwaarden!”

Deze aanpak zorgt ervoor dat AB Midden Nederland voor vakmensen en uitzend­ krachten een aantrekkelijke werknemer is om voor te werken; een belangrijke meerwaarde in een markt waarin de vraag naar arbeidskrachten groot is. Dennis Oomen: “Om aan die vraag te vol­ doen is AB Midden Nederland in de Bommelerwaard in korte tijd al een ver­ trouwde én betrouwbare partner gewor­ den. Wees welkom om vrijblijvend langs te komen om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!”

juni 2018  |  West Betuwe Magazine

17


Duurzaamheid

Eerste groene supermarkt John en Imca de Haas van de Spar in Deil stonden voor de keus: de huidige koelinstallatie vervangen? Of kiezen voor een duurzame oplossing? Ze kozen voor duurzaam en zijn nu goed voorbereid op de toekomst. John vertelt graag over de duurzame aanpassingen in zijn winkel.

“O

nze winkel kan sinds september vorig jaar helemaal CO2-neutraal worden verwarmd. We waren de eerste kleine supermarkt in Nederland die dit voor elkaar had, daar zijn we best trots op. Goed voor het milieu en het scheelt in de portemonnee. We besparen 35 procent energie. Onze klanten zijn ook laaiend enthousiast: iedereen vindt duurzaam­ heid belangrijk voor de toekomst”. De grote winst zit in de warmteterugwinning: “Warmte van de motoren van de koeling wordt gebruikt om de winkel te verwar­ men. Daardoor konden we van het gas af, want dit levert het hele jaar voldoende warmte. Zelfs de afgelopen winter hebben we het niet koud gehad, terwijl het toch af en toe flink heeft gevroren.”

18  West Betuwe Magazine   |  juni 2018

Los van het gas

Slim en milieuvriendelijk De Spar in Deil is de eerste kleine super­ markt die is voorzien van CO2 als koude­ middel. Dat is milieuvriendelijk en goed­ koper dan andere koelmiddelen. Koning Koudetechniek bouwde een compacte CO2-koelinstallatie in het magazijn. Met een warmtewisselaar koppelden ze de luchtverwarming in de winkel aan dit systeem. Voor Marc de Koning is dit pro­ ject in een kleine winkel ook bijzonder: “Collega’s in de koelwereld dachten dat het niet kon, omdat in een winkel met minder dan 600 m2 oppervlak te weinig ruimte is. Maar als je het slim aanpakt, kan het wel.”

Hoe duurzamer, hoe goedkoper

Middelpunt in het dorp

“Hoe duurzamer je bent, hoe goedkoper het wordt”, is John’s ervaring. “We praten vaak met elkaar over hoe we meer kun­ nen besparen. We zijn bijvoorbeeld elke dag in de winkel vanaf 7 uur ’s morgens, maar we openen pas om 8 uur. Nu doen we één lamp aan en laten de rest van de winkel nog een uurtje donker. Dat scheelt zes uur verlichting per week, omgere­ kend 300 uur per jaar. Daar kun je vijf weken de hele winkel mee verlichten! Dat kost geen moeite en bespaart veel.

De supermarkt is belangrijk voor Deil. De mensen komen er graag en het is een plek waar je elkaar even tegenkomt. Ook de koffiecorner is populair: ouderen lopen dagelijks binnen voor een praatje of een kopje koffie. De zwerfafvalbrigade ‘Deil Schoon’ komt altijd een bakkie doen na hun ronde zwerfafval rapen in het dorp.” De Haas vindt het mooi om te zien dat zijn winkel ook deze functie heeft, want hij vindt. “De winkel is ook een beetje van het dorp!”


Feiten en cijfers

Op weg naar West Betuwe

WB Dorpen en stadjes 11+5+10=26

Geldermalsen Lingewaal Neerijnen

De grootste van Rivierenland De drie gemeenten zijn samen goed voor maar liefst 52.000 inwo­ ners. Zij wonen in 26 dorpen en stadjes. In Geldermalsen zijn 11 dorpen, Neerijnen heeft er 10 en Lingewaal is goed voor 5 dorpen, waarvan er 2 stadsrechten hebben. De nieuwe gemeente is vanaf 1 januari de grootste gemeente in de regio Rivierenland.

Van GNL naar WB In aanloop naar de fusie lees je vaak over ‘GNL’. Dit is de afkor­ ting voor de drie gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. GNL is vanaf 1 januari 2019 een nieuwe gemeente. De naam voor de nieuwe gemeente is gemeente West Betuwe. Soms wordt dat afgekort als ‘WB’. Op 18 april besloot de Tweede Kamer dat de fusie door kan gaan.

21 november Woensdag 21 november mogen stemgerechtigde inwoners van de toekomstige gemeente West Betuwe stemmen wie er in de gemeenteraad komt. Er komen 31 raadszetels. Welke politieke partijen meedoen aan de gemeen­ teraadsverkiezing is nu nog niet bekend.

Nog 6 maanden

52.000 inwoners

3 gemeenten

Voor én achter de schermen wer­ ken de gemeenten hard aan de fusie. Over ongeveer 6 maanden is West Betuwe een feit. Voor die tijd is er nog heel veel werk aan de winkel. Uiteindelijk gaan de meeste ambtenaren in het huidige gemeentehuis van Geldermalsen werken. Hoe het er precies uit gaat zien, is nu nog onderwerp van gesprek.

juni 2018  |  West Betuwe Magazine

19


Ik woon hier

Ik woon in de toekomstige gemeente West Betuwe

Ze mag dan pas 9 jaar zijn, maar Eline is al een echte ‘supporter van schoon’. In Vuren zet zij zich in voor een schoon dorp. Eline vertelt: “Eind 2017 begon ik in Vuren zwerfafval op te ruimen. Steeds vaker viel het mij op hoeveel blikjes, plastic flesjes en snoep­ papiertjes overal rondslingerden. In totaal heb ik al bijna 70 kilo zwerfafval opgeruimd.” Wekelijks gaat Eline een of twee keer op pad om vervolgens met een volle zak afval thuis te komen. Soms zamelt zij wel drie kilo per week in. En dat zorgt voor positieve reacties. “Ik krijg veel complimenten. Niet alleen in het dorp, maar ook via mijn account op Instagram @elineschreurs9.” Die complimenten zijn een leuke bijkomstigheid, maar dat is niet waar Eline het voor doet. Zij heeft een duidelijke missie: “Ik hoop dat mensen bewuster worden van zwerfafval. Het zou fijn zijn als de nieuwe gemeente in de toekomst heel schoon is. Waar anderen een voorbeeld aan kunnen nemen. Hoe mooi zou het zijn om over een tijdje te kunnen zeggen dat we in de schoonste gemeente van Nederland wonen? In mijn eentje gaat dit natuur­ lijk niet lukken. Als we hier met elkaar aan werken, dan kunnen we dit vast voor elkaar krijgen!”

20  West Betuwe Magazine   |  juni 2018

In deze rubriek maken we kennis met jonge en oudere bewoners uit onze dorpen en stadjes. Ook een keertje in deze rubriek? Mail redactie@geldermalsen.nl.


Agenda In deze rubriek staat een selectie van activiteiten in gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Organiseer je een activiteit? Laat het ons weten voor 15 juli. Het volgende magazine West Betuwe verschijnt 24 augustus. Je meldt een activiteit aan via redactie@geldermalsen.nl

SCHAKEN IN BIBLIOTHEEK GELDERMALSEN Zin om te schaken? Dat kan! Iedere week op donderdagmiddag wordt er in Bibliotheek in Geldermalsen geschaakt. De partijen beginnen om 14.00 uur. Aanmelden is wel nood­zakelijk. Locatie: bibliotheek Gelder­ malsen, Rijksstraatweg 64-003, Geldermalsen Datum: wekelijks op donderdag (vanaf september) Tijd: 14.00 – 16.30 uur Meer info en aanmelden: via (0345) 57 39 03

LINGEWAALLOOP De 17e editie van deze hardloopwedstrijd in Herwijnen. Gevarieerd programma voor jong en oud. Afstanden van 5 en 10 kilometer. Uitdagend parcours voor zowel beginners als ervaren hardlopers. Locatie: VV Herovina, Zworrelstraat 75, Herwijnen Datum: 23 juni Tijd: 11.00 – 14.00 uur Meer info: (0418) 58 12 05 of annekaldenberg@ gmail.com

BETUWEWIND: MEER GELD, MEER GROEN, MEER SAMENLEVING OPEN KERSENDAGEN 2018 Waar kun je het lekkerste kersen eten? In de boomgaard natuurlijk! Ga langs voor onder andere kersenpitspugen, kersenvlaaien bakken of een rondleiding door de boomgaard. Leuke activiteiten voor jong en oud. Data: 7 en 8 juli Tijd: gehele dag Meer info over locaties en activiteiten: www.rivierenland.nl Oosterling in Deil www.debetuwsekers.nl Hakkert in Buurmalsen www.kersen.info/ verkoop/arrangementen/ Hoenderik in Tricht www.dehoenderik-tricht.nl

Dinsdagavond 26 juni organiseert de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe een inloopavond voor iedereen die meer wil weten over Betuwewind en de ledenwerfcampagne. Over waarom en hoe je lid wordt. En over het rendement dat je ontvangt over je mogelijke lening voor de bouw van de windmolenparken bij verkeersknooppunt Deil en bij de Avri. Locatie: De Knop, Centrum voor Duurzaamheid in Geldermalsen, Rijkstraatweg 19 (hoek Herman Kuykstraat) Datum: 26 juni Tijd: inloop van 19.00 tot 21.00 uur Meer info: gratis en bestemd voor inwoners van gemeenten Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal, Culemborg, Tiel en Buren

schillende afstanden (45, 85, 115 en 170 kilometer). Een uitdagend en afwisselend parcours door het Rivierengebied, de Betuwe en de Veluwe. Locatie: Hotel Van der Valk, Laan van Westroijen 10, Tiel Datum: 28 juli Tijdstip: 08.00 – 17.00 uur Kosten: 10 euro Meer info: www.swrivierenland.nl/flipjestoertocht of toer@sw-rivierenland.nl

FLIPJES TOERTOCHT Wil je een mooie fietstocht door de regio maken? Dat kan! Op de racefiets of elektrische fiets. Er zijn vier ver-

juni 2018  |  West Betuwe Magazine

21


Geef het door

In deze rubriek vind je een selectie van ingezonden items van inwoners, verenigingen en organisaties. Stuur je bijdrage naar redactie@geldermalsen.nl

Help mee hennepkwekerijen te bestrijden! Heb je het vermoeden dat er een hennepkwekerij in de buurt zit? Dit voorjaar hebben oplettende inwoners een illegale kwekerij ontdekt. Een hennepkwekerij in een woning brengt ook risico’s voor omwonenden met zich mee, zoals brandgevaar of instortingsgevaar. Hoe herken je een hennepkwekerij? • Aanwezigheid van een hennepgeur.

• Een constant zoemend of ronkend geluid. • Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan. • Illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting. Meld verdachte situaties. Bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. www.meldmisdaadanoniem.nl

Doe mee met Burgernet Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat we een verdacht of vermist persoon kunnen opsporen. Werk daarom samen met de gemeente en politie aan veiligheid in de buurt en meld je met je telefoonnummer aan voor Burgernet. Bij een vermissing, overval of diefstal in de buurt ontvang je een sms of spraakbericht. Heb je de persoon gezien of andere nuttige informatie? Dan bel je met 0800-0011. Heb je de Burgernet app, dan kun je ook via de knop ‘Bel met de politie’ contact opnemen. www.burgernet.nl/

Vervangende zorg voor mantelzorgers Soms heb je als mantelzorger even tijd voor jezelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen dan

22  West Betuwe Magazine   |  juni 2018

zorgen. Dat kan echter alleen als je de zorg op een vertrouwde en veilige manier aan iemand anders kunt overlaten. Vervangende zorg of respijtzorg houdt in dat je de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander. Het doel van respijtzorg is om de zorg voor een ander vol te houden op een wijze die past in jouw leven. Mezzo is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. www.mezzo.nl

Colofon West Betuwe Magazine is een gezamenlijke uitgave van gemeenten Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal en Virtùmedia B.V. Verschijning 2018 24 augustus, 19 oktober, 14 december Verspreidingsgebied Huis aan huis in gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal Verspreiding Reli Groep B.V. 0184 – 41 45 39 Hardinxveld Giessendam Redactie Gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal redactie@geldermalsen.nl Advertenties Virtùmedia B.V. Arnold Regterink aregterink@virtumedia.nl 030 – 6913835 Fotografie Gemeenten Ab Donker Jan Wasmus Basisontwerp Sanna Terpstra, Twin Media bv, Culemborg Vormgeving en realisatie Twin Media bv, Culemborg www.twinmediabv.nl Uitgever Pepijn Dobbelear Virtùmedia B.V. pdobbelaer@virtumedia.nl Gemeente Geldermalsen Kuipershof 2 in Geldermalsen www.geldermalsen.nl info@geldermalsen.nl (0345) 58 66 11 Gemeente Neerijnen Van Pallandtweg 11 in Neerijnen www.neerijnen.nl info@neerijnen.nl (0418) 65 65 65 Gemeente Lingewaal Raadhuisplein 3 in Asperen www.lingewaal.nl info@lingewaal.nl (0345) 63 40 00 Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Mail tips, op- of aanmerkingen naar redactie@geldermalsen.nl(. 0344-661 699 WWW.AANPAK.EU


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.