Page 1

Verbeter uw marktpositie met online dienstverlening Twinfield online boekhouden biedt basis voor succes


Twinfield begon in 2000 al met een online dienst speciaal voor accountants en ondernemers voor het verwerken van administraties. Inmiddels is Twinfield uitgegroeid tot de marktleider op het gebied van online boekhouden en blijkt het de basis te vormen om de veranderingen die de branche doormaakt het hoofd te bieden. De vraag naar online dienstverlening vanuit ondernemers binnen het MKB nemen gestaag toe immers op die wijze hebben wij altijd en overal toegang tot de meest actuele financiële stand van zaken. Deze vraag schept verwachtingen die tevens een impact hebben op uw kantoor en de werkprogramma’s. Met de 10 jaar aan ervaring die Twinfield inmiddels heeft opgebouwd rondom het opzetten van online dienstverlening begrijpen wij precies op welke vlakken wij u hierin kunnen ondersteunen.

‘Twinfield is marktleider op het gebied van online administraties in Europa.’ 2

3


Waarom online dienstverlening?

meer

de financiële huishouding. Van uw kantoor wordt verwacht

werkprocessen zich naar een online omgeving zo ook

dat u met die verandering mee gaat waarbij tevens uw rol

de financiële administratie. Een administratie die online

als kantoor naar de ondernemer verandert. De behoefte

wordt gevoerd door een accountant in samenwerking met

vanuit de ondernemer naar coachings- en adviesdiensten

Langzaam maar zeker gaat zich steeds meer online afspelen. De reden van het online succes is dat wanneer diensten online

de ondernemer levert diverse efficiency voordelen op.

neemt toe. Als de verwerking van de administratie efficiënt

worden aangeboden dit betekent dat gebruikers altijd en overal toegang hebben tot deze dienst, 24 uur per dag 7 dagen in de

Dit is van groot belang gezien het feit de tarieven voor de

is ingeregeld wordt hiervoor ruimte gecreëerd en bent

‘standaard’ verwerkingsdiensten onder druk staan en de

u in staat om het aantal ‘betere uren’ te laten toenemen.

week. En dit zonder dat een gebruiker zich zorgen hoeft te maken over een technische infrastructuur die zorgt voor toegang, opslag en back-up. Het hebben van een apparaat met een internet browser is voldoende en zorgt ervoor dat zowel vanaf een vaste als mobiele werkplek toegang wordt verschaft tot de dienst. Het kopen van dure software licenties, het installeren en onderhouden ervan is daarmee verleden tijd.

Langzaam

maar

zeker

verplaatsen

steeds

concurrentie binnen uw branche toeneemt. Ondernemers worden mondiger en gaan in toenemende mate uw

Het aanbieden van een online dienstverlening is van groot

tarieven vergelijken met die van een ander kantoor. Dé

belang wilt u de veranderingen in uw sector het hoofd bieden:

manier om uw tarieven marktconform te houden is door

uw werkprocessen behorend bij de werkprogramma’s zo efficiënt mogelijk in te regelen.Deze prijsdruk heeft tot gevolg dat er meer klanten bediend moeten worden voor het

Online dienstverlening levert efficiency voordelen op

Online dienstverlening creëert extra ruimte voor adviesdiensten

behoud van omzet en resultaat. Een trend die zich tevens

4

voordoet is dat ondernemers de eenvoudige boekhoudtaken

Twinfield’s online boekhouden biedt de basis voor een

steeds meer zelf gaat uitvoeren hetgeen weer een positieve

gedegen online dienstverlening waarmee u de marktpositie

impact heeft op de betrokkenheid vanuit de ondernemer bij

van uw kantoor voor de toekomst zeker stelt.

5


Efficiency verbetering verwerking van administraties Vanaf het moment dat het verwerken van de administratie online

een speciale sector? Twinfield heeft inmiddels veel ervaring met

geschiedt stelt Twinfield diverse marketing programma’s tot

het vermarkten van online diensten en zet deze ervaring dan ook

uw beschikking voor het werven van nieuwe klanten danwel het

volop in. Diverse draaiboeken en formats zijn al uitgewerkt die uw

verder intensiveren van de relatie met uw bestaande klanten.

kantoor de handvatten biedt om met minimale inspanningen een

Alle ondersteuning die wordt aangeboden maakt onderdeel

groot commercieel effect te realiseren. Relatiebeheerders krijgen

uit van Twinfield’s ‘Vooruitstrevend Denken’ programma. Het

het Vooruitstrevend Denken programma tevens training hoe de

biedt de gereedschappen die nodig zijn om uw nieuwe online

nieuwe dienstverlening onder de aandacht te brengen. Tevens

dienstverlening onder de aandacht te krijgen bij uw doelgroep en

krijgen zij de beschikking over diverse materialen die de voordelen

deze te laten converteren naar nieuwe omzet voor uw kantoor.

voor uw klanten nader toelichten rondom online boekhouden.

Door de diversiteit aan gereedschappen die Twinfield aanbiedt kan gezamenlijk met u worden bepaald waar de grootste kans tot slagen zit, bij uw bestaande klanten of juist bij nieuwe klanten in

6

7


Werven van nieuwe klanten

Vanaf het moment dat het verwerken van de administratie

bestaande klanten of juist bij nieuwe klanten in een speciale

online

marketing

sector? Twinfield heeft inmiddels veel ervaring met het

programma’s tot uw beschikking voor het werven van nieuwe

vermarkten van online diensten en zet deze ervaring dan ook

klanten danwel het verder intensiveren van de relatie met uw

volop in. Diverse draaiboeken en formats zijn al uitgewerkt

bestaande klanten. Alle ondersteuning die wordt aangeboden

die uw kantoor de handvatten biedt om met minimale

maakt onderdeel uit van Twinfield’s ‘Vooruitstrevend Denken’

inspanningen een groot commercieel effect te realiseren.

programma. Het biedt de gereedschappen die nodig zijn om

Relatiebeheerders krijgen het Vooruitstrevend Denken

uw nieuwe online dienstverlening onder de aandacht te

programma tevens training hoe de nieuwe dienstverlening

krijgen bij uw doelgroep en deze te laten converteren naar

onder de aandacht te brengen. Tevens krijgen zij de

nieuwe omzet voor uw kantoor. Door de diversiteit aan

beschikking over diverse materialen die de voordelen voor

gereedschappen die Twinfield aanbiedt kan gezamenlijk met

uw klanten nader toelichten rondom online boekhouden.

geschiedt

stelt

Twinfield

diverse

u worden bepaald waar de grootste kans tot slagen zit, bij uw

8

9


Wat biedt Twinfield aan producten en diensten? De kern van Twinfield’s propositie is de online boekhouden omgeving waarmee u op de meest efficiënte wijze administraties al dan niet in samenwerking met uw klanten verwerkt. Deze ‘boekhoudengine’ bevat inmiddels 10 jaar aan ervaring en kennis uitwisseling met accountantskantoren die Twinfield in gebruik hebben. Twinfield online boekhouden wordt in een

Het aansluiten van extra gebruikers, uw klanten, geschiedt

functionaliteiten die voor beide genoemde administraties

door uw kantoor waardoor medewerkers van uw klanten

de efficiencyvoordelen realiseren. De belangrijkste hierin

tevens online toegang wordt verschaft tot de administratie.

zijn:

Boekhoudtaken kunnen op die manier eenvoudig verdeeld

electronisch inlezen en herkennen

worden over uw klanten en uw kantoor. U werkt te allen

van bankafschriften

tijde in één en dezelfde administratie met de meest

aanmaken van verkoopfacturen

actuele gegevens daarin. Afhankelijk van de wensen

electronisch aangeven omzetbelasting

en eisen van uw klanten hebben zij de keuze uit diverse

aanmaken van betalingsopdrachten

abonnementsvormen. Om de facturatie hoeft u zich geen

voor de bank

zorgen te maken, die wordt in zijn geheel door Twinfield

scannen en herkennen van inkoopfacturen

uitgevoerd en beheerd.

samenstellen van financiële rapportages Twinfield online boekhouden neemt de zorg voor het

abonnementsvorm geleverd over het internet. Voor slechts enkele euro’s per maand is uw kantoor in staat de gehele administratie

Voor accountants- en administratiekantoren die een start

onderhouden van een technische infrastructuur volledig

voor een onderneming online te verwerken. Wanneer de onderneming zelf tevens toegang wil krijgen tot de administratie zijn

willen maken met Twinfield geldt een speciale regeling.

bij u weg. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over

hiervoor diverse abonnementsvormen beschikbaar afgestemd op de behoefte. Deze maandelijkse abonnementsprijzen variëren

Deze regeling voorziet in een snelle en effectieve start met

beveiligde opslag, back-up van financiële gegevens

van slechts € 9,95 tot € 49,95 per maand. Inmiddels worden zo’n 80.000 administraties in Twinfield gevoerd door bijna 1.000

Twinfield online boekhouden bestaande uit:

of de beschikbaarheid van een boekhoud omgeving.

accountantskantoren. In totaal werken meer dan 40.000 gebruikers aan al deze administraties. Bij Twinfield wordt gesproken

1.

Twinfield online boekhouden

De datacenters van Twinfield zorgen voor optimale

omgeving voor 10 administraties

beschikbaarheid en veiligheid.

over zogenaamde interne en externe administraties:

10

Twinfield’s online boekhouden omgeving biedt tal van

Interne administraties ook wel de ‘schoenendoos’ administraties genoemd

de klant besteed de gehele administratie uit aan uw kantoor

Externe administraties

de klant doet geheel danwel gedeeltelijk de financiële administratie in samenwerking met uw kantoor

2.

Zorgeloze conversie van uw huidige administraties

3.

Kennistraining en certificatie van uw medewerkers

11


Wanneer de online dienstverlening van uw kantoor staat biedt Twinfield een unieke set aan marketing tools binnen het Vooruitstrevend Denken programma om gezamenlijk nieuwe klanten te werven. Voorbeelden van deze tools zijn: •

Gezamenlijk evenement: Ondernemersdag voor ondernemers binnen het MKB

Conversieprogramma traditionele boekpakketten

Online dienstenconfigurator

Online brochureportaal

Online accountantszoeker

Vooruitstrevend Denken programma

In een separate brochure worden de afzonderlijke tools nader toegelicht. Het is een set aan hulpmiddelen waar Twinfield optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die onder andere het internet biedt om nieuwe klanten te werven en in contact te komen met uw doelgroep. Twinfield is erg actief op het gebied van (online) marketing en deelt graag haar kennis en kunde in het Vooruitstrevend Denken programma om zodoende uw kantoor ook op dat vlak een stap verder te brengen. Binnen de programma’s wordt daarom ook optimaal gebruik gemaakt van sociale media zoals Twitter, YouTube, blogs, LinkedIn, SlideShare etc.

12

13


ACCOUNTANT

ONDERNEMER

ONLINE SAMENWERKEN TUSSEN ACCOUNTANT EN ONDERNEMER OP VERSCHILLENDE MANIEREN •

Accountant kijkt online mee, controleert, corrigeert en geeft advies

Accountant verwerkt de gehele administratie en de ondernemer kijkt mee

Ondernemer maakt verkoopfacturen aan, de accountant verwerkt rest van de administratie

ONLINE ADMINISTRATIE

digitaal

VERKOOPFACTUREN BANKAFSCHRIFTEN

KLANTEN (DEBITEUREN)

digitaal

BANK

INKOOPFACTUREN

scannen en herkennen

betalingen

digitale rapportage - XBRL

LEVERANCIERS (CREDITEUREN)

KVK, BELASTINGDIENST, RAPPORTAGEPORTAAL, ETC.

betalingen betalingen

14

15


www.twinfield.nl

Twinfield - Online boekhouden voor accountants  

Online boekhouden voor accountants

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you