Page 1


Tekst:

Marinus van Rooy

Foto’s: Foto’s omslag:

Archief Marinus van Rooy Jennifer Gumbs

Uitgever: Vormgeving:

Het Twentsche Land Sharona Rouing

Druk:

ISBN: 978-90-806483-0-2 © 2012 Uitgeverij Het Twentsche Land


Voorwoord

5

Inhoud

Voorwoord

Columns

Haydnlaan en Schubertstraat

Marinus van Rooy

5


Dinsdag 31 januari 2012 Dinsdag 31 januari 2012

Badhuis

Hengelo Journaal

foto… e EenEen foto… een h feit dat het door de gemeente gebouwde badhuis

p

g

Foto: Berfloweg met badhuis Stork (1935). Foto-archief M.Van Rooy

Foto: Berfloweg met badhuis Stork (1935). M.Van Rooy Berfloweg met badhuis StorkFoto-archief 1935

jaar 1900 al bezorgd was

-

7


Brouwerijstraat 5

5

Hengelo Journaal

Een foto...Een herinnering Hengelo Journaal

Dinsdag 28 februari 2012

Een foto...Een herinnering

beheerde in Borne op de plaats waar vroeger hotel

Silo

Silo en Hoofdgebouw Hengelose Bierbrouwerij, Brouwerijstraat 1988. Foto-archief M. Van Rooy. Om een goed overzicht van Ossenvervoer bij het publiek opleverde. deze omgeving voor de U zult zich afvragen waar Herhaaldelijk wordt het afbraak te krijgen, ben ik het Pruisiche Veld gelegen bedrijf uitgebreid en gemovoor het maken van deze was... Dit was een groot derniseerd. foto in 1988 op de gebied, dat wij Hengelose nu kennen Bierbrouwerij, Brouwerijstraat 1988. Foto-archief M. Van Rooy. Silospooren Hoofdgebouw wal geklommen. Ik kan mij als de Kuipersdijk. Het ver- Vooral na 1945 zijn de nodi- bewaard moeten blijven. sloten en begroeid met struivoorstellen dat deze foto derop gelegen gebied wat ge verbouwingen gepleegd. ken. Eenzaam is het oude enkele vragen bij u oproept, ons hieraan nog herinnerd, De bierbrouwerij was de Op de rechterfoto is een silogebouw met zijn hoge maar dat zal ik proberen u is overzicht de Pruisiche Veldweg. Tweede Wereldoorlog niet prachtigbijgebouw zien, ramen aanwezig, wachtend Ossenvervoer het tepubliek opleverde. Om een goed van Het


bij. Het sportgebeuren kreeg een geweldige stimulans door het voetbalspel wat vanuit Engeland naar Nederland kwam overwaaien. Toen na 1900 sportveld Het Lansink gereed was voetbalclub Stadionwas, Veldwijk Tubantia er snel bij om het in bezit te nemen. Om de roemruchtige sportieve geschiedenis van Tubantia in herinnering te brengen lijkt het mij goed deze vanaf de oprichting met u door te nemen.

Tubantia droeg in die dagen Hieruit werd dan in andere de naam van de club van de wedstrijden de kampioen van Boordjeskeels. Vroeger was Nederland bepaald. Maar de het zo dat iemand die op een tijd gaat verder. Door het kantoor werkte een boord- vertrek van de beste spelers jeskeel werd genoemd en en een daling van de publievermoedelijk was het zo dat ke belangstelling ging men in veel Tubantianen op kantoor 1965 over naar het betaalwerkten. In mijn onderzoek de voetbal. Deze overgang kwam ik een prachtig verhaal gaf veel pijn en moeite. Men tegen: Een der boodjeskeels, speelde in de tweede divisie tevens lid van Tubantia, werk- van het betaald voetbal met te op kantoor bij Stork. Een wisselend resultaat. paard trok een wagen door Tubantia was een club geworhet bedrijf en deze Tubantiaan den met een semiprofvoetIn mijn naspeuringen kwam wilde een goede daad ver- bal en een amateurselectie ik tot de ontdekking dat richten, want hij zag in de Toen men gekozen had voor Tubantia in 1846 reeds een verte de baas van die afdeling profvoetbal moest men kieheb verteld dat Herman Meyling voor Hengelo het doel wedstrijd op het terrein van waarvan hij wist dat het een zen tussen een fusie met de Mw ter Avres speelde. En dat Hengeloman was. Hij wilde Twentse Profs of een fusie kan niet anders zijn dan in het paard een stuk brood met H.V.V. Hengelo. Men koos de buurt van de Anninksweg geven. De baas welke de naam voor de Twentse Profs wat als waar het huis van de familie droeg: Jaan va’n grootn oel voordeel had dat men deze Avres gelegen was, in die tijd kwam er nu tennisvereniging bij en sprak Hercules de spelers zonder transferkosten dit voetbalveld omgetoverd tot

-

Foto uit 1918

Voor het betaalde voetbal haar intrede deed waren

Tubantia was een club geworden met een semiprofvoet

Boordjeskeel


Ryterlaan

gewoonte was het om in het bos braambladeren te

van verteld werd dat hier Pruusen Heinrich gewoond

Schaatsen

Monumentendag Af en toe met open monumenten dagen worden monu

ophieven wanneer het applaus van de toeschouwers

om de centen en halve stuivers in ontvangst te nemen rechts van de villa was een prachtige gelegenheid om

Villa Tichelwerk met Storksvijver Ryterlaan 1953


Sportstadion Veldwijk

Goed het besluit om een stadion te bouwen was een worden met een voetbalveld en een sintelbaan voor de

plaats om te bouwen viel op het gebied begrenst tussen

stadion waar rondom het voetbalveld gedraafd werd

sportverenigingen die met vaandels en banieren het

Sportstadion Veldwijk - Hengelo


Adamsweg -

tal maar naarmate de oorlog vorderde en de voedsel

de Adamsweg waar in het verleden de garage was van werden die uitgepit werden die van de schilmachines

het eten in de lamellen naar de uitdeelposten gebracht

bascules en voor dubbelwandige lamellen waaruit het Dit alles was een grote investering die gedragen werd


Landmansweg -

onwaar verhaal ging in Hengelo rond dat in het Castorbad

foto geeft een beeld van de Landmansweg uit het de weg een platte wagen met 5 personen en een

terhalen omdat de omgeving daar in de buurt die naam

Twente bad

A. van Wezel, Landmansweg 77.


Oldenzaalsestraat

Wasberen

geweldige impuls door de grote vraag naar geschoold Noodwinkels

Oldenzaalsestraat 1936


Vijverlaan

Dinsdag 20 december 2011

Hengelo Journaal

Een foto… een herinne Het zal ongeveer een jaar geleden zijn dat ik iemand sprak over zijn jeugd en zijn eerste wankele passen op het pad der liefde. ‘Bien den viever van het Tuindorp”, hij vroeg of ik daar een foto bij had, en of ik daar een herinnering aan wilde besteden. Over deze herinnering gaat dit verhaal.

wij 15 p Ger een in d een wer stre doo is d late

Nu het honderdjarig bestaan van het Tuindorp achter ons ligt en alle feestelijkheden, waar velen een goede herinnering aan beleefd hebben, achter de rug zijn, lijkt het mij een goed idee om bij het Tuindorp stil te staan. Regelmatig krijg ik het verzoek: “Schrijf eens over het Tuindorp, want doar heb ik e’woont.” Mijn goede wil is aanwezig en er zijn voldoende foto’s, het probleem is echter dat er niet zoveel,

Onz van gew van ron en nach mijn geld voo een wan maa is e Tuin

Vijverlaan met metPadvindershuis, Padvindershuis,Tuindorp Tuindorp1930 1930. Foto Archief M. van Rooy Vijverlaan achter het huis, maar dit was dan ook de bedoeling van Stork. Op een stoel

reden voor de keuze van deze foto zodat ik er over vertellen kan.

alles goed volgen en iedere uitlooppoging, ook aan de overzijde van de vijver, zien.


Haydnlaan en Schubertstraat

Dinsdag 28 oktober 2011

Hengelo Journaal

-

Een foto… een herin ste

enorme ingreep die in Hengelo nog niet eerder was voor

De fotograaf heeft vermoedelijk gewacht met de opname in 1959 tot Klein Driene geheel vol was gebouwd en alle huizen bewoond waren. In 1951 telde Hengelo 50.000 inwoners, de ergste wonden van de oorlog 19401945 waren geheeld en men had de blik op de toekomst gericht. Een groot probleem was echter de woningsnood. Rond 1950 waren er ongeveer duizend gezinnen in Hengelo die geen eigen woning hadden, maar met meerdere gezinnen in één huis woonden. In die tijd was het gebruikelijk dat jonggehuwden de eerste jaren van hun huwelijk bij de ouders in bleven wonen. Dat dit verre van ideaal was laat zich begrijpen. Hengelo pakte de woningnood voortvarend aan en bouwde duplexwo-

Links J. Haydnlaan. Rechts Schubertstraat 1959 Links J. Haydnlaan. Rechts Schubertstraat

van den Broek en Bakema werkten een plan uit wat er

ziet u aan de zijkant in een huis een gedenksteen van

1959. Foto archief M

Laten we kijken na uit 1959 en naar w


Een foto… een herinne

een ruimte geschapen om de loop van de Marskant te verOmstreeks 1998 – 1999 anderen. De naam Marskant heeft de Hengelose binnenSpoorstraat stad een grote verandering is gevallen en veel mensen ondergaan en dan vooral weten niet dat de Marskant het gebied van datgene wat op de foto is afgein het verleden slechts een beeld. beperkte lengte had in verDoor de afbraak van het gelijking met wat het nu is. kantoor en toonzaal Y.C. de van de Twentse Courant werd er een ruimte geschapen Graag wil ik u meenemen, IJselcentrale, de bouw van de Brink en door de afbraak van met uw goedvinden, om te de Twentse Courant werd er kijken hoe de loop van de een ruimte geschapen om de loop van de Marskant te verMarskant in het verleden anderen. De naam Marskant was. Dan kunt u zelf de veris gevallen en veel mensen Spoorstraat 1985. Foto archief M. van Rooy weten niet dat de Marskant andering zien met de situatie in het verleden slechts een zoals hij nu is in 2011. mooie ingangpand van C&A met erhad boven beperkte in vermet een beweegbare deur op lengte benadering gelijking met wat het nu is. wooneenheden. Omstreeks Graag wil ik u meenemen, Wij beginnen met 1990 was met C&A het pand uw uit goedvinden, om te kijken hoe de loop van de Marskant aan de vertrokken, maar enige jarende in het verleden Deldernerstraat. Die liep, tot geleden is Marskant men schrewas. Danop kuntde u zelf de verSpoorstraat 1985. Foto archief M. van Rooy andering zien met de 60er jaren, tot aan de den teruggekeerd ende situatie vernu is in 2011. van C&A met er boven kruising met de Willemstraat koopt menzoals dehijspullen weer pand wooneenheden. Omstreeks Wij beginnen met 1990 was C&A uit het pand met rechts op de hoek de aan diverse klanten. Naast de Marskant aan de vertrokken, maar enige jaren Willemschool en links het C&A stond een pand wat Deldernerstraat. Die liep, tot geleden is men op de schrede 60er jaren, tot aan de den teruggekeerd en verbedrijf van Gryters en iets terugkruising lag met in dede rooiWillemstraat koopt men de spullen weer Zweerink. In de 60er jaren lijn,wasdit pand behoorde aande aan diverse klanten. Naast Bovenin de gevel een prachtig metde de hoek mettegelplateau rechts op Willemschool en links het C&A stond een pand wat heeft men de Marskant horlogezaak van Wezel. Dan bedrijf van Gryters en iets terug lag in de rooidoorgetrokken richting de kregen wijZweerink. de slijterij In de en 60ercafé jaren lijn, dit pand behoorde aan heeft men de Marskant horlogezaak van Wezel. Dan Spoorstraat. De woning van Zoern, wat de naam Ter doorgetrokken richting de kregen wij de slijterij en café Menthol Dr. Jozef Silvester, Horst mocht dragen. Vooral Spoorstraat. De woning van Zoern, wat de naam Ter Jozef Silvester, Brugstraat 22, heeft men café ZoernMenthol zal bijDr.menige 60 Horst mocht dragen. Vooral Brugstraat 22, heeft men café Zoern zal bij menige 60 afgebroken. Men heeft na en 70 plusser onvergetelijke afgebroken. Men heeft na en 70 plusser onvergetelijke Spoorstraat 1985 Tegelplateau en Tgelplateauboven bovenFriesendorp. VriesendorpFoto archief M. van Rooy verlegging van de Berflobeek jaren aan herinnering naar Tegelplateau boven Friesendorp. Foto archief M. van Rooy verlegging van de Berflobeek jaren aan deze herinnering naar beek overgestoken boven brengen. Geruime tijd tijd daar aanwezig voor men huishoudelijke benodigdhedeze beek overgestoken boven brengen. Geruime tijderdaar huishoudelijke benodigdheen de weg aangelegd tijd over was naast aanwezig Zoern en bij voor naar men de Bornsestraat ver- den. De Media Markt moest

Fr pl in d de een Joha zi Hoe de dit Bov kr prac ja naam brac vo ged kw opg voo N wor ge Frie plek D de H zien dege kran ee jare voo En kwa ho Na gede Dag de Hie gebu ee een ui Ensc hoe zi de V dewh een hu uitz

zit. H we W huis

ga Wan va gaat ge vanw geno he herk zi ziet Brin Br siga si stra


Een foto een herinnering - Marinus van Rooy  

Boek 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you