Page 1

Vrijwilligerskrant 2011 - R G P Y W M I J Y M X K I F VI M H Z E G E X Y VI SZI V ^ M G L X

Adresgegevens: ,SSKI0YGLXˆ'+3PHIR^EEP 4SWXFYWˆ%(3PHIR^EEP  [[[ZGSPHIR^EEPRP

Wie: .I [MPX QIX PMIJHI HEQIW QIX IIR ZIVWXERHIPMNOI FITIVOMRK LIPTIR >I [MPPIR KVEEK FIKIPIMH [SVHIR REEV FZ HI FMFPMSXLIIO QY^MIOPIW SJ FMN LIXFSSHWGLETTIRHSIR.IOYRXKIHYPHMKQIXLIR SQKEERIRNIZSIPXNIFIXVSOOIR>MN^MNRFMNNSYMR KSIHILERHIR Hoe: (I[IVOXMNHIR^MNRXYWWIRIRYYVIRMR SZIVPIKQIXHILYPTZVEKIV,IXKEEXSQTIVWSSRPMNO GSRXEGX ,IX QSIX REXYYVPMNO [IP OPMOOIR QIX HI LYPTZVEKIV

Wie: .MN OYRX EERHEGLX IR SRHIVWXIYRMRK FMIHIR EER HI HIQIRXIVIRHI SYHIVIR ZER LIX 1IIV^SVKTVSNIGX FMN EPPIVPIM EGXMZMXIMXIR SRHIV FIKIPIMHMRK ZER IIR FIVSITWOVEGLX .ILIFXEJ½RMXIMXQIXHI^IHSIPKVSIT IR SSO HI FIVIMHLIMH SQ IZIRXYIIP FMNWGLSPMRK XI ZSPKIR

Wie: ,IXFIKIPIMHIRZERIIRZSIXFEPXIEQZSSVQIRWIR QIX IIR PMGLX ZIVWXERHIPMNOI SJ PMGLEQIPMNOI FITIVOMRKMWIGLXMIXWZSSVNSY.IOYRXNIMRPIZIRMR HIQIRWIRIR^IWXMQYPIVIRSTIIRPIYOIQERMIV ^SHEX^IIIR½NRI[IHWXVMNHOYRRIRWTIPIR Hoe: )POIHMRWHEKMWHIXVEMRMRKWEZSRH(INIYKHXVEMRX ZER YYV IR HI WIRMSVIR ZER  YYV )POI ^EXIVHEK WTIPIR HI +IPJXEPPIR IIR [IHWXVMNH &IKIPIMHMRK MW RSHMK FMN YMX IR XLYMW[IHWXVMNHIR 7EQIR QIX ERHIVI ZVMN[MPPMKIVW FIRNIKIVMGLXSTIIRTPI^MIVMKIIRWTSVXMIZIWJIIV

‡2XGHUHQ

Waar: Zorgfederatie Oldenzaal MW IIR STIR IR ZSSVYMXWXVIZIRHI SVKERMWEXMI [EEV IR [EEVHSSV LIX KSIH [SRIR PIZIR IR [IVOIR MW QIX HI FIWXI ^SVK ;IHIV^MNHW VIWTIGX MW ZER^IPJWTVIOIRH MR IIR WXMQYPIVIRHI [SSR PIIJ IR [IVOSQKIZMRK (I OPIMRWGLEPMKLIMHKIIJXHIKEVERXMIZERIIRMRHMZMHYIPI FIREHIVMRK

Waar: ZVV De Esch MW HI NSRKWXI IR KI^IPPMKWXI ^EXIVHEKZSIXFEPZIVIRMKMRK ZER 3PHIR^EEP 3TKIVMGLX MR (I NIYKH WIRMSVIR IR +IPJXEPPIRWTIPIRZSSVTPI^MIVIRTVIWXEXMI-RHI GSQTIXMXMI IR VIGVIEXMIJ )V MW SSO IIR GPYFLYMW ZSSVKI^IPPMKLIMHIRHIFVSSHRSHMKIZIVWRETIVMRK

Info: &IRNIKIOSTZSIXFEPIRWTVIIOXHIZEGEXYVINIEER# 2IIQHERGSRXEGXSTQIXHI:VMN[MPPMKIVWGIRXVEPI SJOMNOST[[[ZZHIIWGLRP

Info: >S´RSRFIXEEPHIIVZEVMRKMWHEXMIXWZSSVNSY#/MNO ZSSVQIIVMRJSVQEXMIST[[[WM^X[IRXIRP

Vrijwilligers Meerzorgproject

Begeleiders G-elftal

‡*HKDQGLFDSWHQ

Waar: Het Steunpunt Informele Zorg MW EGXMIJ ST LIX KIFMIH ZER QERXIP^SVKSRHIVWXIYRMRK IR ZVMN[MPPMKIXLYMWLYPT3RHIVLIXQSXXS±^SVKIRHSI NI RMIX EPPIIR² OER LIX WXIYRTYRX ST QIIVHIVI QERMIVIRMIXWZSSVHIQERXIP^SVKIVFIXIOIRIRSE FIQMHHIPMRKMRZVMN[MPPMKIVWZSSVTVEOXMWGLILYPT

‡+XOSYHUOHQLQJHQ]RUJ

Hulpverleners voor dames met verstandelijke beperking

Hoe: ,IX 1IIV^SVKTVSNIGX LIIJX X[II KVSITIR [EEVMR ZVMN[MPPMKIVW [SVHIR KIZVEEKH FMN PSGEXMIW ³HI 7GLSPXIRLSJ´ IR³HI 1EVMELSJ´ (I [IVOXMNHIR ^MNR MR SZIVPIK(IKVSITIRLIFFIRQE\MQEEPGPMtRXIR Info: 7XE NMN STIR ZSSV SYHIVIR HMI LYPTFILSIZIRH ^MNR# 2IIQ HER GSRXEGX ST QIX HI:VMN[MPPMKIVWGIRXVEPI SJ OMNO IIRW ST [[[^SVKJIHIVEXMISPHIR^EEPRP ZSSV QIIVMRJSVQEXMIIREERQIPHMRK

:VMN[MPPMKIVWGIRXVEPI3PHIR^EEPMWIIRSRHIVHIIPZER ColofonHI^IZVMN[MPPMKIVWOVERXMWIIRYMXKEZIZER-QTYPWIRYMXKIZIVMN±,IX8[IRXWGLI0ERH²YMXKIZIVZERSE±3PHIR^EEP.SYVREEP²‡EGUYMWMXMI‡ZSVQKIZMRK6E]QSRH;ERMRKI‡XIGLRMWGLIVIEPMWEXMI‡1EYVMGI;IYWXMRO


Pagina 2

Vrijwilligerskrant 2011

Overzicht Vrijwilligersvacatures Cultuur ł Het Oldenzaals Jeugdcircus Tubantino is op zoek naar een materiaalbeheerder en naar mensen die het leuk vinden om kinderen te begeleiden in het aanleren van circuskunsten. www.jeugdcircus-tubantino.nl

Jaar van  de  Vrijwilliger

ł RTV Losser-Oldenzaal (Accent FM) zoekt een eindverantwoordelijke als hoofd televisie en een redactielid voor het dagelijkse lunchprogramma. www.rtvoldenzaal.nl

Vrijwilligerswerk neemt een belangrijke plaats in onze maatschappij in. Door 2011 uit te roepen tot het Jaar van de Vrijwilliger wordt in 2011 vrijwilligerswerk extra onder de aandacht gebracht. Iedereen die vrijwilligerswerk wil doen kan bij de Vrijwilligerscentrale Oldenzaal terecht. Dat geldt niet alleen voor particulieren. Voor bedrijven zijn er ook allerlei mogelijkheden om een leuke vrijwilligersklus te doen. Als team- of afdelingsuitje. De Vrijwilligerscentrale helpt dan graag bij het vinden van de juiste klus!

ł Cosmos Ontdekcentrum in Lattrop vraagt enthousiaste personen voor diverse werkzaamheden. www.e-cosmos.nl

Wilt u ook vrijwilligerswerk doen met uw afdeling, team of bedrijf? Neem dan gerust contact op met de Vrijwilligerscentrale. Er zijn genoeg leuke én nuttige klussen!

ł Museum “De Pelgrim” is op zoek naar een gastheer/gastvrouw. www.museumdepelgrim.nl

Vrijwilligerscentrale Oldenzaal:

ł Stichting Kroam zoekt mensen die zich in willen zetten voor de organisatie van theatervoorstellingen, die zitting willen nemen in het bestuur en/of die PR werkzaamheden willenuitvoeren. www.kroam.org ł Historisch Centrum Overijssel zoekt vrij [MPPMKIVW SQ LMWXSVMWGLI ½PQW MR >[SPPI IRSJ in de Overijsselse regio’s te vertonen. www.historischcentrumoverijssel.nl

Openingstijden Bezoekadres Telefoon E-mail Internet

: Alle werkdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur : Hooge Lucht 1, 7571 CG Oldenzaal : 0541 – 571414 : info@vcoldenzaal.nl : www.vcoldenzaal.nl

(I:VMN[MPPMKIVWGIRXVEPI[IRWXY½NRIJIIWXHEKIRIRIIRKI^SRH2MIY[.EEV

ł Stichting Synagoge Enschede zoekt vrijwilligers voor diverse functies o.a.: vertalers Nederlands-Duits, Duitstalige rondleider c.q. suppoost en rondleiders voor schoolklassen. www.synagoge-enschede.nl ł Cultureel Centrum ‘De Hof’ zoekt een bestuurslid voor organisatie van culturele activiteiten voor 55 plussers en PR en een technisch coördinator. ł LOHO TV, De Losserhof zoekt een presentator voor de wekelijkse uitzending voor cliënten en vrijwilligers die het team willen komen versterken. www.detwentsezorgcentra.nl Dieren, Natuur en Milieu ł Dierenambulance Oost Twente zoekt chauffeurs. www.oosttwente.dierenbescherming.nl ł IVN zoekt enthousiaste natuurliefhebbers om LEEVEJHIPMRK3PHIR^EEPXIZIVWXIVOIR>S[IPZSSV de organisatie van (jeugd) activiteiten, excursies en lezingen als voor haar bestuur. www.ivn.nl ł Het Groene Spoor is een biologische FSIVHIVMNZSSVKVSIRXIXIIPXIRQIPOZII >MN zoeken een bezorger van groentepakketten en vrijwilligers voor ondersteuning op de boerderij en het land. www.groenespoor.nl ł Kringloopbedrijf De Beurs zoekt medewerkers voor alle voorkomende werkzaamheden in de kringloopwinkel. www.kringloopbedrijfdebeurs.nl ł Commissie Milieu Wijkorgaan Zuid Berghuizen is op zoek naar personen die de belangen van de wijk ten aanzien van het milieu willen behartigen. ł H. Plechelmusparochie, locaties Antonius en Plechelmus zoekt mensen voor tuinonderhoud. www.plechelmus.nl ł Kinderboerderij De Höfte zoekt een vrijwilliger die de activiteitengroep coördineert en een medewerker die helpt bij de activiteiten zoals het schaapsscheren, op dierendag etc. www.dehofte.nl

Beste Oldenzalers, Bij de sportclub, in de natuur of in het museum. Met kinderen, jongeren, ouderen of gehandicapten. Iedere dag of een paar keer per jaar. Trots ben ik, op de vele mensen in Oldenzaal die aan vrijwilligerswerk doen en op al die mensen die graag iets willen doen voor de ander, geheel belangeloos. Deze mensen verdienen respect en waardering. Niet voor niets reiken we in december, rond de internationale Vrijwilligersdag, de Vrijwilligersprijs Oldenzaal uit. De vrijwilligersprijs bestaat uit een wisselbokaal de ‘gouden boeskool’ en een geldbedrag. Met een aanmoedigingsprijs worden ook jongeren positief gewaardeerd voor hun vrijwilligerswerk. De vrijwilligersprijs is een prijs voor en door Oldenzalers. Iedere Oldenzaalse vrijwilligersorganisatie of jonge vrijwilliger kan de prijs winnen door genomineerd te worden door stadsgenoten. Verder is het belangrijk dat vrijwilligers en mantelzorgers in de stad goed verzekerd zijn. Om ervoor te zorgen dat dit goed is geregeld, hebben we als gemeente voor alle vrijwilligers in Oldenzaal een vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt ook voor maatschappelijke stages in het vrijwilligerswerk. Mantelzorgers zijn meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke eigendommenverzekering. Het is goed om te merken dat er steeds meer ingezet wordt op scholing van de vrijwilligers. De kwaliteitsslag komt bij vrijwilligersorganisaties steeds hoger te liggen. Computercursussen, EHBO workshops, communicatietrainingen en trainingen over gedragsproblemen in groepen zijn hier ZSSVFIIPHIRZER>S[IPHISVKERMWEXMIEPWHIZVMN[MPPMKIVLIIJXLMIVFEEXFMN(IZVMN[MPPMKIVZSIPX zich hierdoor gesterkt in het werk en ziet het ook als erkenning en waardering. In deze krant leest u wat vrijwilligerswerk betekent voor de samenleving. Maak kennis met de bekende en onbekende kant van het werk. Laat het u stimuleren door te gaan met vrijwilligerswerk, of hopelijk… ermee te beginnen!

ł Dierentehuis Oost Twente is op zoek naar iemand die vrijwilligers en stagiaires begeleidt, administratie uitvoert en allerlei voorkomende werkzaamheden met dieren en voor klanten. www.dierentehuisoosttwente.nl

Met vriendelijke groet,

ł Heemtuin De Höfte zoekt medewerkers met groene vingers bij het onderhoud van de heemtuin. www.dehofte.nl

Wethouder gemeente Oldenzaal

Gehandicapten ł De J.P. van den Bent Stichting zoekt vrijwilligers om met cliënten een kerkdienst bij te [SRIRIREGXMZMXIMXIRXISRHIVRIQIR^SEPW½IXWIR of wandelen. Ook wordt er een chauffeur gevraagd. www.jpvandenbent.nl ł Aveleijn, De Hunenborg, woonzorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking, zoekt nuchtere, vrolijke mensen die er op uit willen gaan met de bewoners of ter ondersteuning van een creatieve activiteitenmorgen. www.aveleijn.nl ł MEE Twente zoekt personen die mensen met een verstandelijke beperking willen begeleiden op hun vakantie. www.meetwente.nl ł Aveleijn, De Citadel zoekt maatjes voor een aantal van haar verstandelijke gehandicapte bewoners. Wie neemt hen eens mee wandelen, winkelen, vissen of naar een voetbalwedstrijd? www.aveleijn.nl

Trees Vloothuis


Vrijwilligerskrant 2011

Pagina 3 Overzicht Vrijwilligersvacatures

Wie: VV Oldenzaal heeft de intentieverklaring Fair Play ondertekend en heeft sportiviteit hoog in het vaandel staan. De scheidsrechter zal daarom voor en na de wedstrijd de spelers een hand geven om kennen te te geven dat hij/ zij graag een ‘faire’ wedstrijd wil zien en gezien heeft. Jij ziet dit helemaal zitten! Je kent de spelregels en houdt van een potje eerlijk voetbal. Het is mogelijk om via de vereniging een cursus tot clubscheidsrechter te volgen. Hoe: Scheidsrechters worden in overleg ingepland ZSSV LIX žYMXIR ZER NIYKH[IHWXVMNHIR SJ ZER wedstrijden van recreatieve seniorenteams. De wedstrijden van de jeugd zijn op zaterdag en van de seniorenteams op zondagochtend.

Medewerker Waar: De Speelotheek ‘Het Leenhuuske’ biedt kinderen de mogelijkheid om kennis te maken met allerlei soorten speelgoed. Door speelgoed te lenen kunnen ze uitproberen wat ze echt leuk vinden, zodat men veel bewuster eventueel tot aanschaf over kan gaan. Er is ook speelgoed voor kinderen met een beperking. Wie: Je wilt met liefde een paar uurtjes inspringen om mensen te helpen bij het uitlenen en innemen van speelgoed. De speelotheek is gericht op alle kinderen, dus van 0-99 jaar. Goede contactuele eigenschappen en een helpende hand toesteken is echt iets voor jou. Kennis van spelmateriaal, ook voor kinderen met een beperking, is een prĂŠ. Hoe: Bij ‘Het Leenhuuske’, met een assortiment van zo’n 600 stuks speelgoed, kun je in overleg werken op woensdagmiddag of zaterdagmorgen, 3 Ă 4 keer per 3 maanden. Info: Hou je van spelletjes en doe je andere mensen hier graag een plezier mee? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of meld je aan op www.speelotheekoldenzaal.nl

Info: Voel je snel bij ons thuis! Neem contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk op www.vvoldenzaal.nl

‡.LQGHUHQMRQJHUHQZHUN

Waar: Voetbalvereniging Oldenzaal bestaat al bijna 100 jaar! In 1914 was de oprichtingsvergadering. VV Oldenzaal is hoofdgebruiker van Sportpark De Thij. De slogan van de club:VV Oldenzaal... een club om je bij thuis te voelen: ‘Bewust omgaan met je sport en met elkaar’.

‡6SRUWHQUHFUHDWLH

Scheidsrechters

Gehandicapten Ĺ‚ De Twentse Zorgcentra, locatie ‘De Losserhof’ en ‘Het Bouwhuis’ bieden vrijwilligers een zeer ruime keuze in vacatures. Belangrijk is dat u wilt omgaan met mensen met een verstandelijke beperking. Wilt u eens kennis maken met dit grote woon-zorgcomplex, dan kunt u altijd vrijblijvend een rondleiding aanvragen. www.detwentsezorgcentra.nl Ĺ‚ Dagactiviteitencentrum De Marke zoekt een vrijwilliger om op woensdag te assisteren bij het zwemmen in Hengelo. www.dagcentratwente.nl Ĺ‚ Stichting Hulphond Nederland vraagt ondersteuning voor mensen met een beperking die een cursus volgen waarin zij getraind worden om te gaan met een hulphond. www.hulphond.nl Ĺ‚ Rode Kruis Losser vraagt begeleiders v o o r het zwemproject voor mensen met een beperking. www.rodekruis.nl Ĺ‚ InteractContour zoekt vrijwilligers voor de begeleiding van mensen met een beperking. www.interactcontour.nl Ĺ‚ Aveleijn, De Citadel is op zoek naar vrijwilligers die met cliĂŤnten willen zwemmen, de stad willen bezoeken en op maandag mee willen naar de gym bij De Marke etc. www.aveleijn.nl Ĺ‚ De Werkwijzer is op zoek naar een ½IXWIRQEOIV HMI HI HSIPKVSIT EWWMWXIIVX IR FIKIPIMHXFMNLIXLIVWXIPPIRZER½IXWIR www.werkwijzer-oldenzaal.nl Ĺ‚ De Springplank zoekt spel en sportbegeleiders. www.stichtingdespringplank.nl

Waar: Gereia is een centrum voor ouderen die zijn aangewezen op intensieve zorg. Het grootste deel van de bewoners heeft psychogeriatrische klachten Ook beschikt Gereia over dagvoorzieningen in de vorm van dagbehandeling. In de huiskamer van het verpleegcentrum is er een gezellig samenzijn van de bewoners.

‡2XGHUHQ

Vrijwilliger Huiskamerproject

ł Aveleijn, De Gulle lach is op zoek naar activiteitenbegeleiders. www.degullelach.aveleijnsdt.nl Hulpverlening en zorg ł De Nederlandse Hyperventilatiestichting zoekt vrijwilligers die lotgenoten in Twente willen ondersteunen en met elkaar in contact willen brengen, hetzij telefonisch of als groepsleider. www.hyperventilatie.org ł Sensoor Oost Nederland zoekt vrijwilligers HMI GSRXEGXFI^SIOIR [MPPIR EžIKKIR FMN GPMtRXIR met psychiatrische problemen om te voorkomen dat deze mensen in een isolement raken. www.sensooroostnederland.nl

Wie: Je wordt ingezet als extra hulp in de huiskamer. Je maakt een praatje met de bewoners, zingt liedjes, PIIWXHIOVERX^SVKXZSSVOSJ½IXLIIIRHVEEKXFMN aan de gezelligheid in de huiskamer.

Info: Kom jij bij ons gezelligheid brengen? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk op www.zsmzorg.nl

Waar: Het Dierentehuis Oost Twente is een streekvoorziening voor zwerfhonden en -katten binnen het gebied Oost Twente. Het is gevestigd op een mooie locatie nabij het natuurgebied Boerskotten in Oldenzaal. Het Dierentehuis Oost Twente werkt nauw samen met de Dierenambulance van de Dierenbescherming afdeling Twente. Wie: Je kunt mensen aan de organisatie binden en je kunt netwerken in de regio. Je staat stevig in je schoenen en kunt goed met vrijwilligers omgaan. Je hebt bestuurlijke kwaliteiten, graag als voorzitter of secretaris en je hebt een warm hart voor dieren.

Info: Wil je als mens ook iets doen voor de dierenwereld? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk eens op www.dierentehuisoosttwente.nl

Wie: Besturen is je op het lijf geschreven als voorzitter, secretaris of als bestuurslid. Naast de gebruikelijke werkzaamheden die uit deze functies voortvloeien zorg je gezamenlijk voor het organiseren van activiteiten voor de leden. Er wordt betrokkenheid van je gevraagd voor het cultureel erfgoed van 3PHIR^EEPIREJ½RMXIMXQIXOYRWX

Wie: Je zorgt o.a. voor het ontbijt en de lunch voor de gasten. Je bent altijd bereid gasten te helpen en je zorgt voor een ontspannen sfeer. Je kunt je inleven in de gasten en kunt het gesprek aangaan met hen. Hoe: De vrijwilligers zijn 24 uur per dag aanwezig. De werktijden zijn 5 uur aaneengesloten. Hierbij wordt er zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van je gevraagd. Info: Kun je in een rustige omgeving op de juiste manier klaarstaan? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk op www. logeerhuistwente.nl

(Werkgroep Bereikbaarheid, Toegankeen Bruikbaarheid) zoekt persowillen meedenken over de bereiken toegankelijkheid van openbare geen openbare ruimten voor gehan-

Ĺ‚ Steunpunt Informele Zorg biedt vrijwillige oppas en thuishulp aan, aan gezinnen met kinderen of volwassenen met een chronische ziekte of met een beperking. Op deze manier ontlast en ondersteunt men hun verzorger (partner, ouders, buren, vrienden) die dagelijks een zware taak volbrengen. www.siztwente.nl Ĺ‚ Rode Kruis Oldenzaal heeft nog diverse werkzaamheden in de aanbieding voor geĂŻnteresseerden, voornamelijk voor haar vakantieprojecten www.rodekruis.nl

Info: Word jij onderdeel van ons bestuur? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk op www.palthehuis.nl

Waar: Het Logeerhuis Twente is vooral een plek om er even helemaal uit te zijn. Zij biedt individuele arrangementen en groepsarrangementen aan voor ĂŠĂŠn of meerdere dagen tot een week, voor maximaal 5 gasten. Zij biedt respijtzorg voor mantelzorgers ĂŠn vervangende zorg, thuis of in het logeerhuis. Het logeerhuis is ondergebracht in een vleugel van de Zwanenhof te Zenderen.

Ĺ‚ Bureau Slachtofferhulp zoekt vrijwilligers die hulp willen verlenen aan slachtoffers van een ongeval of misdrijf in de regio. www.slachtofferhulp.nl

Ĺ‚ VOC Tandem zoekt maatjes voor mensen die ondersteuning nodig hebben om hun sociale isolement te doorbreken en ze te motiveren een eigen sociaal netwerk op te bouwen. www.voctandem.nl

Hoe: Het bestuur van de Vereniging ‘Vrienden van het Palthe-Huis’ vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Bij extra activiteiten zal een aantal bestuursleden meer tijd kwijt zijn.

Zorgvrijwilliger

Ĺ‚ Sensoor Oost Nederland zoekt vrijwilligers voor de volgende projecten: Allochtone Vrouwentelefoon, Luister Eens (maatjescontact), Telefonische Hulpdienst AgrariĂŤrs en Internet Hulpverlening (via e-mail en chat). www.sensooroostnederland.nl

Ĺ‚ WBTB lijkheid nen die baarheid bouwen dicapten.

‡+XOSYHUOHQLQJHQ]RUJ

Hoe: Het bestuur van het Dierentehuis Oost Twente vergadert de laatste dinsdagavond van de maand. Je liefde voor dieren, enthousiasme en inzet komen goed van pas.

‡'LHUHQQDWXXUHQPLOLHX

Voorzitter en secretaris van het bestuur

Waar: Historisch Museum ‘Het Palthe-Huis’ heeft een vereniging van vrienden. Deze steunt het Museum bij bijzondere gelegenheden of gebeurtenissen en bij speciale projecten. Minimaal 4 keer per jaar komt het blad: ‘Ons Oldenzaal’ uit met o.a. interessante artikelen over Oldenzaal in het verleden en heden en een overzicht van het tentoonstellingsprogramma en activiteiten. De ZIVIRMKMRK TEVXMGMTIIVX LMIVMR ½RERGMIIP IR LIIJX een bestuursrubriek in het blad.

‡.DGHU

Diverse kaderfuncties

Hoe: Je beschikt over goede contactuele eigenschappen IR LIFX EJ½RMXIMX QIX SYHIVIR^SVK .I [IIX vertrouwen te scheppen en hebt oog voor de privacy van de individuele bewoner.

Ĺ‚ Stichting Leendert Vriel zoekt vrijwilligers die willen waken bij stervenden thuis of in Hospice Holos. www.leendertvriel.nl Ĺ‚ Humanitas Noord Oost Nederland zoekt vrijwilligers die steun kunnen geven aan mensen die te maken hebben met verliesverwerking. www.hetluisterendoor.nl of www.humanitas.nl Ĺ‚ Chatproject Humanitas zoekt vrijwilligers die d.m.v. chatten een anoniem ĂŠĂŠn op ĂŠĂŠn gesprek willen voeren met een deelnemer. Het doel is de deelnemer te ondersteunen en te stimuleren in het zelfstandig oplossen van problemen. www.hetluisterendoor.nl Ĺ‚ Humanitas zoekt vrijwilligers voor het ondersteunen van allochtone deelnemers bij het doorbreken van zijn of haar isolement en bij de opbouw van een eigen sociaal netwerk. www.humanitas.nl Ĺ‚ Borstvoeding Natuurlijk Oldenzaal zoekt een contactpersoon die o.a. informatiebijeenkomsten organiseert, kraambeurzen bijwoont, telefonisch informatie verstrekt e.d. www.vbn.borstvoeding.nl


Pagina 4

Vrijwilligerskrant 2011

Overzicht Vrijwilligersvacatures

ł Aveleijn, De Hunenborgh is op zoek naar een gezelschapsdame voor een lieve, attente vrouw van bijna 50 jaar. www.aveleijnsdt.nl ł Stichting Informele Zorg Twente zoekt een oppas voor 2 uur per week voor 2 verstandelijk beperkte kinderen van een alleenstaande werkende moeder. www.siztwente.nl ł Bezoekcontact Hoor’ns is een vriendendienst die vrijwilligers koppelt aan deelnemers die een langdurig psychiatrisch probleem hebben of hebben gehad. www.mediant.nl Kaderfuncties ł De Telefonische Hulp- en Dienstverlening Oost Twente zoekt een vrijwilliger voor het trainen en begeleiden van ongeveer 12 telefoonwachten. www.sensoor.nl

Waar: Kringloopbedrijf De Beurs is al jaren succesvol actief met het inzamelen van herbruikbare goederen. Spullen waar iemand, om wat voor reden dan ook, geen gebruik meer van wenst te maken, kunnen nog steeds erg mooi en van waarde zijn voor een ander. Deze spullen worden, na een eventuele opknapbeurt, aangeboden in de winkel. Wie: Je bent zelfstandig en ondernemend en je staat klanten vriendelijk te woord. Je zorgt voor presentatie van producten, helpt bij het afrekenen aan de kassa en bij diverse voorkomende werkzaamheden. Hoe: Werktijden worden in overleg afgesproken. De winkel is elke dag geopend. Je werkt samen met enthousiaste collega’s in de leukste tweedehands winkel van Oldenzaal.

Hoe: Thuisadministratie vraagt gemiddeld 2 uur per week. Je kunt je eigen tijd indelen. Je werkt in een ½NRIWJIIVQIXTVIXXMKIGSPPIKE´W

Info: Ben jij de spil in onze winkel? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk op www. kringloopbedrijfdebeurs.nl

Info: Ben jij op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk eens op www.humanitas.nl voor meer info.

Leid(st)er

ł De Oldenzaalse Zwem- en Poloclub zoekt een penningmeester en vrijwilligers die de vereniging willen ondersteunen. www.ozpc-oldenzaal.nl

Waar: Bij Scoutinggroep “Titus Brandsma’ in Oldenzaal zijn wekelijks ruim 200 jeugdleden en zo’n 50 leiders/leidsters bezig met het spel van de Scouting. De scouting wil jeugd en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding bieden. Het buitenleven is daarbij erg belangrijk. Daardoor levert Scouting ook een bijdrage aan de vorming van de persoonlijkheid op gebieden als samenwerken, respect en zelfstandigheid.

ł De Rugpatiëntenvereniging zoekt een secretaris en een PR medewerker/ster. www.rugpatientenoverijssel.nl ł Stichting Matthäus Passion zoekt een penningmeester. www.consensusvocalis.nl ł Stichting Kroam is op zoek naar een voorzitter ter aansturing van haar bestuur en vrijwilligers. www.kroam.org

Wie: Een buitenmens en avontuurlijk aangelegd. Dat past bij jou. Natuurlijk werk je graag met kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. Je organiseert en begeleidt de scoutingactiviteiten. Daarbij vereist iedere leeftijd een eigen aanpak en een eigen aanbieding van het spel.

ł Amnesty International zoekt vrijwilligers die zich op regionaal niveau in willen zetten. www.amnesty.nl ł Wijkorgaan De Essen zoekt versterking in de persoon van een secretaris en personen die deel willen nemen aan het werk van het Wijkorgaan.

ł Wereldwinkel Oldenzaal zoekt secretaris voor het Dagelijks Bestuur. www.oldenzaal.wereldwinkels.nl

een

ł Museum De Pelgrim is op zoek naar een secretaris. www.museumdepelgrim.nl ł Natuurmonumenten Noord Oost Twente zoekt een promotiemedewerker. www.natuurmonumenten.nl ł Stichting Oudere Migranten zoekt een belangenbehartiger voor de seniore nieuwkomers in Oldenzaal en omgeving. ł Quick gymvereniging zoekt een lid voor het Dagelijks Bestuur. www.quick-gym.nl ł Bijenvereniging ABTB zoekt secretaris/ secretaresse. ł Run ’71 Honk- en Softbalvereniging zoekt een enthousiaste voorzitter voor dagelijks en algemeen bestuur. www.run71.nl

ł Handbalvereniging penningmeester. www.hacol90.nl

Hacol

zoekt een

Ouderen ł Zorggroep St. Maarten, locatie ‘Gereia’ h e e f t een ruime keuze voor potentiële vrijwilligers: creatieve activiteiten, activiteitenbegeleiders, avondbezoekers, huiskamerproject en nog véél meer! Zorggroep St. Maarten beschikt in de regio over locaties in Denekamp, Losser en Oldenzaal. www.zsmzorg.nl

Info: Wat spreekt je het meest aan: Bevers, Welpen, Welpen-Shanti (voorheen kabouters), Gidsen of Verkenners? Durf jij de uitdaging aan! Neem contact op met de Vrijwilligerscentrale of meld je aan op www.scoutingtitusbrandsma.nl

Wie: Je hebt bestuurlijke kwaliteiten en voelt wat voor de functie van secretaris, voorzitter of penningmeester. Je voelt je betrokken bij het milieu en je wilt daarvoor inzetten. Je bent een teamspeler en woont vergaderingen bij. Hoe: Het Milieu Overleg Oldenzaal vergadert elke 3e dinsdag van de maand om 20.00 uur op bungalowpark Eureka. Je liefde voor de natuur en het milieu, enthousiasme en inzet komen goed van pas. Info: Ben jij een natuur- en milieu-mens? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk op www.moo-oldenzaal.nl en meld je aan.

Gastvrouw / gastheer Waar: ‘De Scholtenhof’ en ‘de Mariahof’ zijn onderdeel van Zorgfederatie Oldenzaal. De aangeboden diensten, en ook het welzijn, spelen ¾I\MFIP IR MRRSZEXMIJ MR ST HI [IRWIR ZER HI cliënten. Men is geheel gericht op kwaliteit. De cliënt bepaalt zijn/haar eigen levenswijze. Hierdoor gaan ze zich echt thuis voelen. Wie: Cliënten ophalen van hun appartement en in de VIGVIEXMI^EEP ZER OSJ½I SJ XLII ZSSV^MIR IR IIR praatje met ze maken. Jij kunt het hen naar de zin maken en gezelligheid brengen. Jij brengt ze ook weer terug en daarna wordt alles afgewassen en opgeruimd in de zaal.

Oppas tijdens ouder- en kindgroep

‡2XGHUHQ

ł Vereniging Dante Alighieri zoekt personen die actief willen participeren in het bestuur en van daaruit de Italiaanse taal en cultuur willen uitdragen.

Waar: De Stichting Milieu Overleg Oldenzaal is een platform voor milieu- en natuurorganisaties, wijkorganen en privépersonen die de natuur en het leefmilieu in Oldenzaal een warm hart toedragen. Er worden zaken besproken als bomenbestand, chemische bestrijdingsmiddelen, bestemmingsplannen en bodemvervuiling. Ook verkeer is een regelmatig terugkerend aandachtspunt. Het doel is om de leefbaarheid in Oldenzaal te stimuleren.

Hoe: Je komt terecht bij een gezellige club voor één avond per week, samen met andere vrijwilligers die actief zijn in het jongerenwerk. Samen bezig zijn op een plezierige, afwisselende en gezonde manier.

Waar: Impuls is de Oldenzaalse organisatie voor Welzijn en Educatie. De activiteiten bestrijken de volle breedte van welzijnswerk. Van jong tot oud. Impuls wil mensen in staat stellen zich te ontwikkelen, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving en daaraan hun eigen bijdrage kunnen leveren. Impuls doet dit door activiteiten te bieden op de gebieden welzijn, educatie en kinderopvang. Wie: Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar trekken jou aan en jij trekt kinderen aan, als oppas tijdens de ouder- en kindgroepen bij ‘Impuls’. Je verzorgt de baby’s en speelt met de peuters terwijl de ouders praten onder begeleiding over het ouderschap en alles wat daar mee te maken heeft.

ł Zorggroep St. Maarten, locatie ‘De Molenkamp’ zoekt gastheer/gastvrouw voor de diverse huiskamers, ondersteuning tijdens creatieve/recreatieve activiteiten, vrijwilligers Internetcafé, vrijwilligers groepsverzorging en dagverzorging en individuele begeleiding bewoners. www.zsmzorg.nl

Hoe: De vaste werktijden zijn op zaterdagochtend van 9.30 – 11.15 uur bij de locatie ‘de Scholtenhof’. De vaste werktijden zijn op zondagochtend van 9.30 – 11.15 uur bij de locatie ‘de Mariahof’.

Hoe: De werktijden zijn donderdag- en vrijdagochtend bij Impuls, locaties ’t Blikpunt, ’t Noabershoes en Breedwijs. Na de groep sta je moeders te woord hoe het gegaan is.

ł Zorggroep St. Maarten, locatie ‘De Molenkamp’ ^SIOX IIR ½PQIV ZSSV HI videogroep. De Molenkamp beschikt over een eigen huisnet en een videoarchief dat moet worden bijgehouden. www.zsmzorg.nl

Info: Ben jij degene waar de mensen naar uitzien? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk eens op www.zorgfederatieoldenzaal.nl voor meer informatie en aanmelding.

Info: Kun jij de ouders even ontlasten zodat ze lekker ongestoord de groep kunnen bijwonen? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk op www.impuls-oldenzaal.nl

‡.LQGHUHQMRQJHUHQZHUN

ł Pollux Volleybal zoekt een wedstrijdsecretaris, een hoofd activiteitencommissie en leden voor de EGXMZMXIMXIRGSQQMWWMI[[[ZZTSPPY\RP

Bestuursleden

‡.DGHU

ł Cosbo (Centraal Orgaan Senioren Bonden Oldenzaal) zoekt een notulist. www.cosbo-oldenzaal.nl

Waar: Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot helpen met de thuisadministratie. Ruim 10.000 vrijwilligers geven deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Wie: Jij kunt mensen helpen de thuisadministratie op orde te krijgen en hen te leren om de administratie op orde te houden. Je bent nauwkeurig en administratie is geen probleem. Je wilt graag mensen helpen. Humanitas biedt werkbegeleiding, cursussen en trainingen.

een

ł De Oldenzaalse Hengelsportvereniging zoekt een secretaris. www.ohvoldenzaal.nl

Vrijwilliger thuisadministratie

‡&XOWXXU

ł Humanitas Onder Dak zoekt vrijwilligerscoördinator. www.humanitasonderdaktwente.nl

Winkelmedewerker

‡+XOSYHUOHQLQJHQ]RUJ

ł InteraktContour heeft behoefte aan een vrijwilliger met een onderwijsachtergrond die mensen met afasie (problemen op gebied van spraak/schrift door hersenletsel) kan begeleiden. www.interaktcontour.nl

‡2YHULJH

Hulpverlening en zorg


Vrijwilligerskrant 2011

Wie: Je vindt het leuk om samen met de bewoners in de inloopruimte mee te helpen met koken en om mee te eten. Ook individuele activiteiten spreken je aan. Dit betekent: helpen met koken in een appartement, leuke activiteiten ondernemen zoals: [MROIPIR^[IQQIRREEVHI½XRIWWREEVHIFMSW of iets ondernemen wat de cliÍnt graag wil. Dus je FIRX IRXLSYWMEWX SRHIVRIQIRH IR LIFX EJ½RMXIMX met mensen met een verstandelijke beperking. Hoe: Een vrijwilliger zijn in een inloopruimte betekent: zo af en toe in overleg met de cliÍnten eten koken en individueel leuke dingen doen. Je bent wel voor langere tijd beschikbaar. Je krijgt deskundige begeleiding.

Actieve natuurkenners Waar: Natuurmonumenten is een vereniging van 875.000 leden, verzameld rond ĂŠĂŠn idee. Dat idee is: samen zorgen voor de natuur in ons land. Daarom verwerven we natuurgebieden –het zijn er inmiddels 344 met een gezamenlijke oppervlakte van 95.000 hectare– die we zorgvuldig beheren. Zo blijft steeds meer bos, heide en duin behouden en kunnen we ervan blijven genieten. Wie: Jij bent sociaal en communicatief sterk, je hebt kennis van de natuur en je vindt het fijn om met mensen te werken? Dan kunnen wij waarschijnlijk iets voor elkaar betekenen. Een onderwijsachtergrond is gewenst maar geen must. We zoeken mensen die ons kunnen assisteren met excursies voor verschillende doelgroepen. Gezinnen, maar ook scholen of bedrijven bezoeken onze gebieden en nemen deel aan onze activiteiten. Verder kun je ons soms ‘administratieve’ ondersteuning geven en organisatorische ondersteuning bij activiteiten.

‡'LHUHQQDWXXUHQPLOLHX

Waar: Aveleijn, locatie de Molenstraat is een nieuwe woonvoorziening die 24-uurs zorg levert voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wonen cliĂŤnten waarvan de leeftijd varieert van 24 tot 60 jaar. Ze wonen zelfstandig in een eigen appartement. Tevens is er een gezamenlijke inloopruimte waar o.a. iedere dag gekookt wordt.

‡*HKDQGLFDSWHQ

Vrijwilliger Woonvoorziening

Pagina 5

Hoe: We bieden een functie op ‘projectbasis’ maar gaan er niet van uit dat vrijwilligerswerk ‘vrijblijvend werk’ is. Een contract hoort na de ‘inwerkperiode’ dan ook tot de mogelijkheden. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Dit betekent dat je soms een cursus/workshop kunt volgen.

Info: Ben jij degene die we zoeken en waar de bewoner naar uitziet? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk op www.aveleijnsdt.nl

Wie: Voor lichte werkzaamheden in en om het scoutinggebouw draai jij je hand niet om. Klussen is je lust en je leven. En de scoutingwereld trekt je aan. Je wilt je met je vakmanschap graag inzetten voor de club. Hoe: De werktijden worden in overleg vastgesteld. De voorkeur is wel overdag omdat de activiteiten van de scouting in de avonduren zijn.

Wie: Als bewoner van de Graven Es vind je het belangrijk dat je mee denkt en mee doet met het bestuur van de wijkraad. Zoals het meedenken over verbetering van de wijk en daar daadwerkelijk een bijdrage aan leveren. Je toont inzet en je kunt als bestuurder meepraten.

Info: Ga jij onze staat van onderhoud verbeteren? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk voor meer info op www.scouting-peerkedonders.nl

Hoe: Er zijn openbare wijkraadvergaderingen en iedere dinsdag van 11.00 - 12.00 uur is er een wijkspreekuur in ‘t Blikpunt aan de Operalaan. Het wijkspreekuur wordt gehouden om de bewoners van de wijk in de gelegenheid te stellen persoonlijk hun zegje te doen over het wel en wee in hun woonomgeving.

Waar: Manege De Boerskotten is een Stichting die het paardrijden voor mindervalide ruiters mogelijk maakt. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de manege onderhouden wordt, de paarden verzorgd worden, de kantine op orde gehouden wordt en natuurlijk dat de ruiters begeleid worden bij het paardrijden. De manege is aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten. Dit betekent dat zij voldoen aan alle omschreven kwaliteit en veiligheid -eisen die voor deze sport gelden.

Info: Wil je aan de slag in je eigen wijk De Graven Es? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk op www.wijkraaddegravenes.nl en meld je aan.

Waar: Zorggroep Sint Maarten ondersteunt het streven naar een zo goed mogelijk leven. De wens van iedere afzonderlijke cliĂŤnt staat centraal. Ingevuld volgens zijn of haar persoonlijke opvattingen en inzichten, binnen de mogelijkheden. Zorgverleners gaan mee in de belevingswereld van de cliĂŤnt en bevestigen hun gevoelens. Daardoor kunnen ze zich meer geborgen voelen en blijft het gevoel van eigenwaarde behouden. Wie: Jij bent vrijwilliger bij de Inloopdag. Je kunt sfeer en gezelligheid brengen en ondersteuning geven tijdens activiteiten bij locatie ‘De Molenkamp’. Respectvol en geduldig omgaan met de cliĂŤnten, ze persoonlijk aandacht geven en ze activeren is echt MIXWZSSVNSY,IPTIRFMNHIQEEPXMNHIRIROSJ½IIR thee schenken hoort ook bij jouw taak. Hoe: De werktijden zijn dinsdag en donderdag van 10.00YYV.IHVEEKXFMNEERIIR½NRIQEEVVYWXMKIWJIIV Je kunt je inleven in de belevingswereld van de cliĂŤnten. Info: Ben jij degene die echt iets voor iemand kan betekenen? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk op www.zsmzorg.nl en meld je aan.

‡2XGHUHQ

Vrijwilligers bij de Inloopdag

Vrijwilligers paardrijlessen

Wie: Met mensen en paarden omgaan; dat ligt jou wel. Je helpt bij het opzadelen, loopt mee tijdens de lessen, helpt bij het afzadelen en bij het borstelen van de paarden. Je houdt van paarden en van de mensen die je moet helpen. Je bent enthousiast en ouder dan 12 jaar. Hoe: De manege is elke dag geopend op bepaalde tijden, behalve op zondag. De werktijden zijn te bespreken. Info: Ben jij een paarden- en een mensen-mens? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk voor informatie op www.manegedeboerskotten.nl

Ĺ‚ Stichting Zorgfederatie Oldenzaal, locatie ‘Mariahof’ zoekt gastvrouwen voor in de recreatiezaal. Tevens zoekt men maatjes voor bewoners en begeleiding voor doktersbezoek. Ook is er iemand nodig voor het internetcafĂŠ Walgaarden, voor de receptiedienst en een vrijwilliger voor de bevoorrading van de winkel www.zorgfederatieoldenzaal.nl Ĺ‚ Stichting Zorgfederatie Oldenzaal, locatie ‘De Scholtenhof’ zoekt een ervaren chauffeur voor de rolstoelbus. www.zorgfederatieoldenzaal.nl Ĺ‚ Stichting Zorgfederatie Oldenzaal, locatie ‘De Scholtenhof’ heeft een ruime keuze voor potentiĂŤle vrijwilligers: vrijwilliger voor bloemschikken, assistentie in de huiskamer, gastvrouw recreatiezaal, assistentie dagverzorging, begeleiding doktersbezoek, maatjes en nog vĂŠĂŠl meer! www.zorgfederatieoldenzaal.nl Overige Ĺ‚ ROC van Twente is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die de docent ondersteunt tijdens de lessen en de cursisten helpt met de voorbereiding op het inburgeringexamen. www.rocvantwente.nl

Ĺ‚ Ango afdeling Twente zoekt een persoon die de coĂśrdinatie wil verzorgen van de jaarlijkse collecte in Oldenzaal. www.ango.nl

‡.LQGHU -RQJHUHQZHUN ‡6SRUWHQUHFUHDWLH

Waar: Stichting Wijkraad De Graven Es heeft ten doel het bevorderen van het welzijn, woon- en leefklimaat van de bewoners van de jongste wijk van Oldenzaal: de Graven Es. In het overbruggen van de afstand tussen de gemeente en de bewoners speelt de wijkraad een belangrijke rol. De wijkraad wil bij wijkbewoners en nieuwkomers de betrokkenheid met hun woonomgeving bevorderen en zo met z’n allen een prettige woonwijk realiseren.

‡.DGHU

Bestuurder Wijkraad

Waar: Scoutinggroep Peerke Donders is in 1960 opgericht. De huisvesting is in een mooi onderkomen in de vorm van een oude boerderij (uit 1887). Deze ligt midden in een park zodat er allerlei speelmogelijkheden zijn voor de verschillende groepen. Je bent bij de scouting welkom vanaf je 5e jaar tot je 23e (en langer als leider of klusser!).

Ouderen

Ĺ‚ Buurtbusvereniging Weerselo zoekt chauffeurs voor het onderhouden van de buurtbusverbinding tussen de gemeenten Weerselo, Borne, Ootmarsum en Rossum. www.buurtbusweerselo.nl

Info: Werk samen met ons aan een mooie natuur! Neem contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk op www.natuurmonumenten.nl

Manus van Alles

Overzicht Vrijwilligersvacatures

Ĺ‚ Wijkblad ‘De Graven Es’ zoekt ondersteuning bij de lay-out verwerking van het wijkblad. redactie@wijkraaddegravenes.nl Ĺ‚ Wijkblad Interessen zoekt vrijwilligers voor het verzorgen van het wijkblad Interessen. www.wijkbladinteressen.nl Ĺ‚ Amnesty International Oldenzaal zoekt enthousiaste vrijwilligers die mee willen draaien in de werkgroep. Denk hierbij aan brieven schrijven, stand bemannen en meedenken over nieuwe acties. Tevens zoekt men vrijwilligers die zich sterk willen maken op het gebied van LGBT (Lesbian, gay, bisexual en transgender). www.amnesty.nl Ĺ‚ Unicef Museumwinkel zoekt mensen voor de verkoop van Unicef-artikelen in de Museumwinkel. www.unicef.nl Ĺ‚ De Wereldwinkel zoekt jongeren voor een klankbordgroep die kan adviseren, assisteren en voorlichtingsacties kan organiseren. www.oldenzaal.wereldwinkels.nl Ĺ‚ De Wereldwinkel vraagt enthousiaste [MROIPQIHI[IVOIVW QIX EJ½RMXIMX ZSSV HI doelstelling: Ontwikkelingslanden en Fair Trade. Ook zoekt men verkoopmedewerkers voor de zakelijke markt. www.oldenzaal.wereldwinkels.nl Ĺ‚ R.K. Basisschool DrieĂŤenheid zoekt vrijwilligers die willen helpen bij het veilig oversteken van kinderen op de Kruisstraat en vrijwilligers die willen fungeren als overblijfkracht. www.drie1.nl Ĺ‚ Parochie H. Plechelmus, locaties Antonius en Plechelmus zoeken medewerkers voor de bloemschikgroep. www.plechelmus.nl Ĺ‚ Quick Tennis zoekt een redacteur voor het clubblad. www.quicktennis.nl Ĺ‚ De Twentse Zorgcentra, locatie ’t Bouwhuis zoekt enthousiaste vrijwilligers voor het verzorgen van de interne televisie-uitzendingen. www.detwentsezorgcentra.nl Ĺ‚ Stichting Paardrijden Gehandicapten Oldenzaal Boerskotten zoekt kantine medewerkers. www.manegedeboerskotten.nl Ĺ‚ Dierentehuis Oost Twente is op zoek naar een klusjesman/vrouw. www.dierentehuisoosttwente.nl Ĺ‚ Toneelvereniging Kunst naar Kracht is op zoek naar een vrijwilliger die het ontwerp/ concept maakt voor het decor. www.kunst-naar-kracht.nl Ĺ‚ De Werkwijzer, Textielstraat is op zoek naar een schilder die onze doelgroep instrueert en begeleidt. www.werkwijzer-oldenzaal.nl Ĺ‚ Tafeltennisvereniging Quick ’20 zoekt een barman/barvrouw. www.ttvquick20.nl Ĺ‚ De DrieĂŤenheidparochie zoekt vrijwilliger voor diverse werkzaamheden. www.drieeenheid-oldenzaal.nl

een

Ĺ‚ St. Topteam Pollux Twente zoekt chauffeurs voor het vervoeren van jonge speelsters naar wedstrijden. www.polluxonline.nl Ĺ‚ Stichting Synagoge Enschede zoekt een gastvrouw of gastheer. www.synagoge-enschede.nl Ĺ‚ Het Palthehuis zoekt een klusjesman. www.palthehuis.nl Ĺ‚ Stichting Pandora zoekt vrijwilligers die de depressielijn willen bemensen. www.stichtingpandora.nl Ĺ‚ De Molenkamp zoekt medewerkers voor het verzorgen van de huiskrant ‘de Molenwiek’.


Pagina 6

Vrijwilligerskrant 2011

Wat vindt u van wonen?

in  Oldenzaal  en  Denekamp

Januari AKTIE

Lekker kunnen wonen en leven in Oldenzaal. WBO Wonen doet er alles aan dit te realiseren. En daar hebben wij u bij nodig! Heeft u tips of

12 weken cursus incl. inschrijving 12 weken voor ₏ 75,-­

ideeĂŤn? Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar info@wbowonen.nl of loop even binnen bij een van onze wijkkantoren.

Gewoon gezond eten met het hele gezin. GEEN supplementen. Basis de nieuwe schijf van 5!

CURSUSPLAATS: (u kunt elke week beginnen) OLDENZAAL: Maandag: Breedwijs, Helmichstraat 42b van 18.45 tot 19.45 uur Woensdag: Nivoncentrum, Thijlaan 2 van 19.00 tot 20.00 uur. Ook cursussen in Denekamp en Lattrop. UW CURSUSLEIDSTER: Sjan Goeijenbier - gezondenslank@live.nl Tel: 0541-535035 www.gezondenslank.eu

WBO Wonen. Thuis in de stad.

www.wbowonen.nl

Meer informatie: bel (0541) 58 22 22 of bezoek

Wilt u uw eigen special uitbrengen? l u b S p o r t c

R i j s s e n

(&((/).#! )%").(

m k r a n t J u b i l e u

Twe nts

Tub anti a

Programm

a maTgw azein

ntese

Tu

Interview

e Ro

Roe

eive

reni ging

19

i

s met o.a . Lars Boom Marianne & Vos

1 JULI 1960

Alle deeln

emerslijst

en

Overzicht van het parco urs & het progra mma

   

Zaterda & Zondag g 27 28 juni 2009

Alti

Layout.

indd

1

jd in bew egin g

(&#()%").(&#$%-(!+))-,.,')!&#$%"((/))+&(/()%").( /##(-+(-2#$(-&+#$%") -!(1-+#(/,-+#(!(-)((+2#$(!(%.*, '+ ()#! +(,- " - . &-#$ )(&#( #(2#"- #( -+).0+ +,.&--( ( -/(,

19-0

4-20

10

10:0

2:19

)(&#(/#,)*'-)/(#(#,+#+--#$#!#( )+'-#*+-('+!'%#$ -.,,(-#$,+**)+-!(&&+((/).#!+)%").(7(.(-/))+-.+()*-#'&

Hellendoorn Journaal produceert op maat gesneden THEMAKRANTEN IN HET HART VAN DE KRANT s 3TERK IN DE belangrijkste communicatie-doelgroepen. s Neem contact op voor meer informatie of een afspraak. Maurice Weustink Tel: 074-2596633

m.weustink@twentejournaal.nl www.twentejournaal.nl

!8( )+'+-!(!+.+.-)'-#,+#(!,().(-(-,%),-(

      "ERKSTRAAT s #$ /LDENZAAL s 4   .+(#(!+,-+- 3 &(2&3  (-+(-000"(+#%,((&3'#&#( )"(+#%,((& /(,/,-#!#(!(#(.+!(&'&)#$,,(((,"


Vrijwilligerskrant 2011

Pagina 7 Overzicht Vrijwilligersvacatures

Uitreiking Oldenzaalse Vrijwilligersprijs 2010

Overige

Op 7 december is in Stadstheater de Bond de Oldenzaalse Vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze prijs is ingesteld om het vrijwilligerswerk in Oldenzaal te waarderen, erkennen en te stimuleren. Stichting Stadsjongenskoor is de trotse winnaar van de wisselbokaal “de Gouden Boeskool” en de geldprijs van €1000,=.

ł Aveleijn, De Hunenborgh zoekt een vrouwelijk maatje. www.aveleijnsdt.nl

De overige genomineerden (Oldenzaal Muzikaal Festival, Stuurgroep Alzheimer, Humanitas Thuisadministratie en Vincentiusvereniging) gingen met een geldbedrag van € 250,= naar huis. Dit bedrag mogen ze besteden om het vrijwilligerswerk binnen hun club extra in het zonnetje te zetten.

Ken Beimer, vrijwilliger bij Jeugdcircus Tubantino, ging er met de aanmoedigingsprijs voor jonge vrijwilligers tot 23 jaar vandoor. Hij wordt gezien als voorbeeldfunctie voor jongeren in het vrijwilligerswerk. Daarnaast is er een extra prijs uitgereikt aan de winnaars van de creatieve opdracht omtrent vrijwilligerswerk, van het Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat. Zij hebben een boekje ontworpen met daarin tips en goede voorbeelden van Ouderbetrokkenheid in de sport. FC Berghuizen en Badmintonvereniging Icarus springen met dit vrijwilligerbeleid er bovenuit in Oldenzaal.

ł Stichting ‘doe een wens’ zoekt regiovrijwilligers. www.doeeenwens.nl

ł RTV Losser-Oldenzaal zoekt een RadioTV-stationsmanager, een hoofd TV, een reporter, een (eind)redacteur, een medewerker muziekredactie en geluidstechnicus, medewerker montage, cameraman/vrouw en een presentator. www.rtvoldenzaal.nl ł Kringloopbedrijf de Beurs zoekt een begeleider in het restaurant en een restaurantmedewerker. www.kringloopbedrijfdebeurs.nl ł Zorgfederatie Oldenzaal, locatie ‘de Scholtenhof’ zoekt een koster voor de kapel en locatie ‘de Mariahof’ zoekt een lector in de Katholieke eredienst. www.zorgfederatieoldenzaal.nl ł Prinses Beatrix Fonds zoek collectanten. www.prinsesbeatrixfonds.nl ł Impuls, Welzijn en Educatie zoek taalcoaches die allochtonen ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. www.impuls-oldenzaal.nl ł COS Overijssel zoekt verhalenvertellers op scholen of instellingen. www.cosoverijssel.nl Sport en recreatie ł De Oldenzaalse IJsclub heeft nog diverse werkzaamheden in de aanbieding voor geïnteresseerde vrijwilligers, o.a. bestuursfunctie, redactie clubblad en technisch medewerker. www.oijc.nl ł Volleybalvereniging Arke Pollux zoekt scheidsrechters voor de wedstrijden en trainers voor de teams. Daarnaast is men op zoek naar administratieve ondersteuning. www.vvpollux.nl ł De Oldenzaalse Zwem- en Poloclub (OZPC) zoekt vrijwilligers die willen assisteren bij verenigingsactiviteiten. www.ozpc-oldenzaal.nl ł Hockeyvereniging Bully zoekt vrijwilligers voor het schoonmaken van het clubgebouw en onderhoud buitenwerk. Daarnaast zoekt men mensen voor de bardienst. www.ohcbully.nl

Wie: Als bestuurslid van de Cuso 55+ hoef je niet eens zo goed te kunnen organiseren. Je hebt wel een uitgebreide culturele belangstelling, kent her en der mensen (die misschien ook weer andere mensen kennen), die een interessant verhaal te vertellen hebben. Je hebt goede contactuele vaardigheden en helpt mee te denken over ideeën voor de thema’s en sprekers van de bijeenkomsten.

Info: Ben je geïnteresseerd in kunst en cultuur en wil je daar ook andere mensen van mee laten genieten? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk voor meer info op www.cosbo-oldenzaal.nl bij het “Programma Cuso55+”

Waar: De parochies van het parochieverband WORDS (Weerselo, Oldenzaal, Rossum, Deurningen en Saasveld) vormen samen sinds 1 januari 2010 de nieuwe parochie Heilige Plechelmus. Hieronder vallen ook de locatie Antonius aan de Spoorstraat en de locatie Plechelmus aan het Plechelmusplein te Oldenzaal. Beide gebouwen zijn rijksmonumenten.

Wie: Behalve dat je met enige regelmaat chronisch zieke mensen bezoekt, woon je ook ca. 5 vergaderingen per jaar bij. Ook vergezel je je gast tijdens diverse gezellige middagen. Hoe: Het bezoeken van mensen zal ongeveer 1 uur per week of 2 weken in beslag nemen. Verder worden er activiteiten georganiseerd waarbij de vrijwilliger de zieken begeleidt. Info: Wil jij een zonnetje voor zieke mensen zijn? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk eens voor meer info op http://noordoosttwente. zonnebloem.nl/

ł Hercules S.V. is op zoek naar een conditietrainer voor dames en heren van 57 t/m 80 jaar. www.svhercules.nl

ł Scouting Titus Brandsma zoekt leiding bij de Bevers (kinderen van 5 – 7 jaar). www.scoutingtitusbrandsma.nl

Info: Ben jij die veelzijdige dame die in de parochie kan helpen? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale of kijk op www.plechelmus.nl en meld je aan.

Waar: De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het leven van mensen met een fysieke beperking door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd. Door middel van huisbezoek, begeleiding tijdens activiteiten en vakanties geven de vrijwilligers kleur aan het leven van deze mensen en helpen ze de gevoelens van hun eenzaamheid te verminderen.

ł Quick Tennis zoekt coördinatoren van de trainingen. www.quicktennis.nl

ł Z.V.V. de Esch, voetbalvereniging zoekt kantinemedewerkers. www.vv-de-esch.nl

Hoe: De werktijden zijn in overleg.Als er bezoek gepland is en tijdens openingstijden van het secretariaat. Je inzet wordt zeker gewaardeerd.

Vrijwilligers ‘de Zonnebloem’

ł Stichting Topturnen Oost Nederland zoekt chauffeurs die topturnsters willen vervoeren van Oldenzaal naar Enschede en vice versa. www.topturnen.nl

ł Tenniscentrum Oldenzaal zoekt een groundman die samen met 2 andere vrijwilligers verantwoordelijk is voor het onderhoud van de tennisbanen www.tenniscentrumoldenzaal.nl

Wie: Je bent een leuke gastvrouw die ook nog lichte administratieve werkzaamheden kan verrichten. Dus gastvrij zijn en tegelijkertijd ook nog verstand hebben van de computer en kopieerapparaat. Je FIRXZIIP^MNHMKIR¾I\MFIP

ł De Losserhof zoekt iemand die samen met een cliënt wil zwemmen in het zwembad op het terrein van de Losserhof. www.detwentsezorgcentra.nl

‡+XOSYHUOHQLQJHQ]RUJ

Hoe: Van september tot april worden er 8 interessante thema’s gepresenteerd, meestal met een powerpoint-presentatie, soms met muziek, soms op locatie. Daarnaast zijn er 5 bestuursvergaderingen en enkele bijeenkomsten van de activiteitencommissie ter voorbereiding en selectie van de voordrachten.

Gastvrouw

‡&XOWXXU

Waar: De ‘Cuso 55+’, Culturele Soos voor Senioren, organiseert van september tot april 8 culturele middagen voor 55 plussers uit Oldenzaal e.o. De Cuso 55+ zorgt in een gevarieerd cultureel programma voor boeiende voordrachten met als XLIQE´W OYRWX ½PQ QY^MIO XSRIIP VIM^IR IMKIR streekcultuur etc. De voordrachten worden maandelijks op de tweede dinsdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur gehouden in Hotel Het Landhuis.

‡2XGHUHQ

Bestuurslid Cuso 55+

ł Scootmobielclub De Roadrunners zoekt vrijwilligers voor het uitzetten van routes en begeleiding bij tochten en het opzetten van slecht-weer-activiteiten. www.osc.deroadrunners.nl


Vrijwilligerskrant 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you