Issuu on Google+

Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling eersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling

Vrijdag mei 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag 1116111 mei 2015 Vrijdag mei 2015 mei 2016 Vrijdag 22 januari 2016 Vrijdag 22 januari 2016 Vrijdag 11februari mei 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag 11januari mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1122 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag 17 2017 Vrijdag 15 april 2016 Vrijdag 22 2016 Vrijdag 1 mei 2015 6mei mei 2016 Vrijdag 22 januari 2016 Vrijdag januari 2016

Geslaagd winterprogramma mini’s Hulzense Boys

Zaterdag 232januari Zaterdag mei Zaterdag 23 Zaterdag 22januari Zaterdag 2mei mei Zaterdag Zaterdag 22mei mei Zaterdag mei 8887 1° /Zaterdag 7° Zaterdag 1° 13° mei 1° /Zaterdag 7° 1° /23 Zaterdag Zaterdag 213° mei 1° 13° 2mei mei 1° /23 13° Zaterdag 23 januari Zaterdag 1° /2/13° Zaterdag mei Zaterdag 22mei mei Zaterdag mei 1° /2/13° Zaterdag 2januari mei Zaterdag 2januari 888887 /7° 7° 1° 13° 13° 1° /13° 13° 1°1°1° / /7° 1° /13° //13° 13° 1° /13° 1° /1° 1° / 1° / Zondag 243 Zondag mei Zondag 3januari Zondag 24 januari Zondag mei Zondag Zondag 33mei mei Zondag 33mei mei 7776 3° /8° 8° 5° /15° Zondag 24 Zondag 3mei mei 5° /15° Zondag mei 3° /Zondag 5° /15° Zondag Zondag 24 januari 315° mei 5° /3januari 5° /3 Zondag mei Zondag 315° mei Zondag 24 januari Zondag mei 5° /3 Zondag mei 315° mei Zondag 3 7 776 7 7 3° / 8° 5° / 15° 5° / 15° 8°5° 5° 15° /15° 15° /15° 3°3°/ /8° //15° 5° /5° 5°5° / 15° Maandag 25 januari Maandag 4 mei Maandag 4 mei Maandag 25 januari Maandag mei Maandag 4mei mei Maandag 4 44mei Maandag HULSEN -8°Na7° een mooi begin 7776 van het voetbalseizoen, waarin het aantal mini’s flink is gestegen, 4° /Maandag Maandag januari /44 19° Maandag mei /419° 4° /Maandag 8° Maandag mei Maandag 25 januari 7° /419° 19° Maandag mei 7° /4 44mei mei 7°7° /25 Maandag mei Maandag 25 Maandag mei 7° /januari 19° 4419° mei Maandag mei Maandag 7 776 4° / 8° zijn 4° de mini’s van v.v. Hulzense Boys de afgelopen vier zaterdagen druk in de weer geweest met 7° / 19° 7 7° 19° 4°/ /8°8° 7° 19° /19° 19° 7° /19° 7° 7° //19° 19° 7° /7° 7° ///19°

een bijzonder en geslaagd pag.winterprogramma. pag. pag. pag. pag.

pag. pag. pag. 44 pag. 44 pag. 4 pag. Opde deHoogte Hoogte pag. Op 44 44 4 4 Op de Hoogte 4 Op deHoogte Hoogte Op de officiële gemeentepagina’s DeDeofficiële gemeentepagina’s

Haarles Feest Jaarmarkt Oldtimermeeting zondag 17Hippisch april Haarles Feest Jaarmarkt Voortgang nieuwbouw HAARLE - 4 juni vanaf 09:30 uur tot 15:00 uur kan elke Op Naar Nijverdal HAARLE - 4beroepshandelaar juni vanaf 09:30 en uurverhuizer tot 15:00met uureen kan cultuursnuiver,

Centrum Hellendoorn

cultuursnuiver, en ogen verhuizer me NIJVERDAL - Oldtimers, Food Trucks, Koopzondag, specialiteit in oudeberoepshandelaar zolderkamertjes zijn en Pickoren specialiteit in oude zolderkamertjes zijn ogen en up DJ,de div.kost Entertainment, hetHaarles zijn deFeest. ingrediënten van de weer geven op werkzaamheden het HELLENDOORN – De voor het nieuwe weer Centrum de kost nieuwe geven op het Feest. Oldtimermeeting stijl. Hippisch zijnHaarles deze week weer verder De jaarmarkt staatHellendoorn elk jaar ieder wat wils. Zondag 17 april zal het cenmet originele en gegaan, waarbij bij aanvang de inmiddels van dakpanelen De jaarmarkt staat elk jaar ieder wat wils. weer garant voor leuke kraam- Belangstellenden happen kunnen een trum vangarant Nijverdal volledig dranken, Pick-Up-DJhuren. voor Belangstellenden kunnen voor leuke kraamvoorziene hal was bedekt onder een laag sneeuw. pjes,weer mooie koopjes en een kraam of grondplaats

het domein zijn van Oldtimers de muzikale en divers kraam ofnoot grondplaats hur koopjes en een fijn pjes, stukje mooie gezelligheid. Met een Ondanks deze winterse werkzaamheden zijnzullen te zien en hun trotse eigenaren. De een rand entertainment de fijn stukje gezelligheid. Met beetje muziek op de achterKijk voor meer informatie en De officiële gemeentepagina’s De officiële gemeentepagina’s van degemeente gemeente Hellendoorn omstandigheden is2016 er theater door middels link https://youtu. Oldtimermeeting kent Oldtimermeeting 2016website flink De officiële gemeentepagina’s van de Hellendoorn Kijkdevoor meer informa beetje muziek op de achtergrond en een stukje aanmelding op de van gemeenteHellendoorn Hellendoorn van gemeente Hellendoorn bouwbedrijf Zwolle be/eKIt4WvJqIw een geheel nieuwe opzet; opluisteren. In combinatie met...w an dedede gemeente aanmelding op de grond en Nijhuis een is stukje theater door de straten er voor www.haarlesfeest.nl! en door Olthof wanden voor Meer Oldtimers, Food Trucks Lees verder op pagina 11... www.haarlesfeest.nl! dedak-, straten is er Super NK voor Wout gevelbeplating in vol tempo BeVa Productions Super NK voor Wout Super NK voor Wout Super NK voor Wout Super NK voor Wout uper NK voor Wout Super NK voor Wout Super NK voor Wout Tjeerdsma en Stefan Vliek Super NK voor Wout Super NK voor Wout Tjeerdsma en Stefan Tjeerdsma en Stefan Vliek doorgewerkt. Drone Foto-&Videotechniek Super NK voor Wout Tjeerdsma en Stefan Vliek uper NK voor Wout uper NK voor Wout Tjeerdsma en Stefan Vliek jeerdsma enen Stefan Vliek uper NK voor Wout erTjeerdsma NK voor Wout StefanVliek Vliek Tjeerdsma en Stefan Tjeerdsma en Stefan Tjeerdsma en Stefan Vliek Tjeerdsma en Stefan eerdsma en Stefan Vliek Eerst moest er sneeuw Hellendoorn 06-23632739 jeerdsma en Stefan Vliek jeerdsma en Stefan Vliek erdsma en Stefan Vliek geruimd worden op het dak, pag. pag. pag. pag. pag. pag. omdat volgens de strakke Voor meer informatie; pag. pag. 55 5 pag. pag. 5 5 pag. pag. Vanafpagina pagina 5 55 5 Vanaf 5 planning, dinsdag door de website: 5 55 5 Vanafpagina pagina 5 Vanaf 5 Vanaf pagina 5 firma Hakvoort daglicht uit www.heldersevoerluu.nl Dedemsvaart de lichtkoe- Facebook: facebook.com/ pel in de nok van de hal heldersevoerluu moest worden aangebracht. of Hippisch Centr. T Oale De offi ciële publicatiesvan vande de De offi ciële publicaties van de Aan de hal met een afmeting Spoor De offi ciële publicaties De offi ciële publicaties van de De offi ciële publicaties van de e offi ciële publicaties van de De offi ciële publicatiesvan vande de De offi ciële publicaties van de gemeente Hellendoorn gemeente Hellendoorn De offi ciële publicaties De offi ciële publicaties van de van 102 bij 42 meter en een Website gemeente Hellendoorn De offi ciële publicaties van de gemeente Hellendoorn gemeente Hellendoorn e offi ciële publicaties van de De offi ciële publicaties van de  emeente Hellendoorn egemeente offi ciële publicaties vande de gemeente Hellendoorn offi ciële publicaties van Hellendoorn  gemeente Hellendoorn gemeente Hellendoorn hoogte van 9.7 meter wordt www.manegehellendoorn.nl gemeente Hellendoorn  meente Hellendoorn emeente Hellendoorn emeente Hellendoorn  pag. meente  Hellendoorn pag. iedere dag onverstoorbaar Facebook: pag. pag. pag.    pag. pag. 10 pag.  10 pag. pag. 10 gewerkt door de firma Olthof facebook.com/hippischcen10 pag.   10 GEMEENTE HELLENDOORN / TWENTERAND Met pag. De Zweef A1 kampioen! stapten ze onder veel gelach pag. 10 10 pag.   10 pag. 10 10   10   uit Nijverdal, door deze te trum.toalespoor 10 10 op de klaarstaande tandem. 10 GEMEENTE HELLENDOORN / TWENTERAND - Met stapten ze onder veel gelach toespraken, een ritje en een slok Regge 10op de tandem   voorzien van gevelplaten.. De   De tandem, die ook symbool op de klaarstaande tandem. toespraken, opVermaeck de tandem een slok Reggewater is de een routeritje endeenSmaeck vrijdag 29  Fiets, staat voor de die samenwerking De tandem, ook symbooldrone-video-opnamen van de april is 2016 officieel opengesteld burgemeesters water de route Fiets, Vermaeckdoor endede Smaeck vrijdag 29 binnen de ondernemersgroep. staat voor de samenwerking van 2016 Hellendoorn enopengesteld Twenterand. april offi-cieel door burgemeesters Vervolgens wordtwat hetmoeiterNIJVERDAL Dinsdagmiddag zijn de de eerste vijf koop- aan. Als de één even Foto: Martin van Lokven binnen dehetondernemersgroep. Programma festiviteiten festiviteiten Foto: Martin van Lokven Lokven Programma Foto: Martin van Foto: Martin van Lok Programma festiviteiten Programma festiviteiten rein bouwrijp gemaakt onder Foto: Martin van Lokven Koningsdagfestiviteiten gemeente Hellendoorn’ een vrijheid leven. Bevrijdingsdag van Hellendoorn en Twenterand. Foto: Martin van Lokven Programma festiviteiten overeenkomsten getekend voor kavels in het centrum, NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten Namens de ondernemerssteeds meer mensen goed in lijk heeft trapt de ander wat vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Programma festiviteiten Foto: Martin van Lokven nde Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Bevrijdingsdag 2015houdt de vrijheid Programma festiviteiten Foto: Martin van Lokven rogramma festiviteiten Koningsdagfestiviteiten Als de één het even wat moeivrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Foto: Martin van Lok NIJVERDAL --De De verschillende Koningsdagfestiviteiten verschillende Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ Bevrijdingsdag 2015 vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ nde Koningsdagfestiviteiten Alle deelnemers, recreatieen gemeente riaal gebruikt worden, zoals leven. Bevrijdingsdag Hellendoorn’ een 30 januari 2016 NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten Programma festiviteiten gemeente Hellendoorn’ vrijheid leven. Bevrijdingsdag ende Koningsdagfestiviteiten Programma festiviteiten Foto: Martin van Lokven vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Bevrijdingsdag 2015 Foto: Martin van Lokven Koningsdagfestiviteiten Programma festiviteiten Foto: Martin van Lokven Bevrijdingsdag 2015 lende Koningsdagfestiviteiten gemeente Hellendoorn’ een vrijheid leven. Bevrijdingsdag vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een NIJVERDAL verschillende Koningsdagfestiviteiten Foto: Martin andere door de kavels de juiste NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellend Bevrijdingsdag 2015 nde Koningsdagfestiviteiten ende Koningsdagfestiviteiten uitgebreid programma in is dit jaar een nationale feestvrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Bevrijdingsdag 2015 ogramma festiviteiten Koningsdagfestiviteiten rogramma festiviteiten groep de-Regge.nl vertelde Jan vrijheid de smaak. De Regge heeft veelgemeente harder en zo kom jezoals samen vele mensen. Het uitgebreid programma in v is dit jaar een nationale feest-feestvrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten De verschillende Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ Bevrijdingsdag 2015 leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ is steeds dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in in Aan de Tuinen (VanHet den Steen van Ommerenstraat). evrijdingsdag 2015 de Koningsdagfestiviteiten Foto: Martin van Lokven Alle deelnemers, recreatieen riaal gebruikt worden, rogramma festiviteiten llende Koningsdagfestiviteiten in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het Hellendoorn’ een leven. Bevrijdingsdag vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een 30 januari 2016 houdt de NIJVERDAL -nationale De verschillende Koningsdagfestiviteiten Namens de ondernemersmeer mensen goed in lijk heeft trapt de ander wat nde trokken vele mensen. Het uitgebreid programma in isselectieleden dit jaar een nationale feestvrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ ende Koningsdagfestiviteiten Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een isvrijheid dit jaar een nationale uitgebreid programma vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een isjaar dit jaar een nationale feestuitgebreid programma van 3-en tot 25 jaar, bijvoorbeeld een doek. vele mensen. Het 2015 uitgebreid programma in is dit jaar een nationale feestKoningsdagfestiviteiten Bevrijdingsdag 2015 gramma festiviteiten ende Koningsdagfestiviteiten de Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een in Nijverdal Hellendoorn trokken vele mensen. Het vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten trokken vele mensen. vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellend is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in Bevrijdingsdag 2015 vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellend ende Koningsdagfestiviteiten e Koningsdagfestiviteiten nBevrijdingsdag Fysion een Winterdemo! Alle deelnemers, recreatieen riaal gebruikt worden, zoals uitgebreid programma in is dit jaar een nationale feestvrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Hellendoorn trokken vele mensen. Het vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een 0 januari 2016 houdt de NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten vele mensen. Het is dit jaar een feestuitgebreid programma in vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellend is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in hoogte te geven en een bouwnde Koningsdagfestiviteiten vele mensen. Het uitgebreid programma in is dit een nationale feestgemeente Hellendoorn’ een vrijheid leven. Bevrijdingsdag is dit jaar een nationale feestuitgebreid progr n trokken vele mensen. Het elkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt uitgebreid programma in is dit jaar een nationale feestevrijdingsdag 2015 rn trokken vele mensen. Het is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in llende Koningsdagfestiviteiten nde Koningsdagfestiviteiten evrijdingsdag 2015 in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het nde Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Dijsselhof over de totstandkote bieden, zowel op het gebied verder. Onder het genot van NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten trokken vele mensen. Het elkaaruitgebreid gezet.gezet. dag. Ook invrijheid Nijverdal wordtwordt uitgebreid programma inissamen isdag. dit jaar een nationale feestrn trokken vele mensen. Het leven. Bevrijdingsdag gemeente H evrijdingsdag 2015 isis dit jaar een nationale feestprogramma nde Koningsdagfestiviteiten dag. Ook inDe Nijverdal wordt elkaar gezet. uitgebreid programma isdag. diteen jaar een nationale feestvrijheid leven. gemeente Hellendoorn’ een bijvoorbeeld een doek. selectieleden van 3en totBevrijdingsdag 25 jaar, vele mensen. Het uitgebreid programma isHet dit jaar een nationale feestKoningsdag voorbij is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in in Nijverdal Hellendoorn trokken vele mensen. Het groep de-Regge.nl vertelde Jan de smaak. Regge heeft veel harder en zo kom jein dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het dit jaar een nationale feestuitgebreid programma Zodra er acht kavels zijn verkocht, wordt het terrein trokken vele mensen. Het is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij isis dag. inin elkaar orn trokken vele mensen. is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in dag. Ook in Nijverdal Nijverdal wordt elkaar gezet. zullen meerdere dansen laten Entree voor deze middag Fysion een Winterdemo! rijdingsdag 2015 ende Koningsdagfestiviteiten elkaar gezet. Ook in Nijverdal wordt Hellendoorn trokken vele mensen. Het Nu Koningsdag voorbij is gemeente Hellendoorn’ vrijheid leven. Bevrijdingsdag mensen. Het isin dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in trokken vele mensen. Het is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in uitgebreid programma in is dit jaar een nationale feestOok Nijverdal wordt elkaar gezet. .Fysion Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. isis dit jaar een nationale feestuitgebreid isOok dit jaar een nationale feestuitgebreid progr nm. trokken vele mensen. Het elkaar gezet. dag. Ook inis Nijverdal wordt bijvoorbeeld een doek. selectieleden van 3 tot 25 jaar, n trokken vele mensen. Het rokken vele mensen. Het is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is uitgebreid programma in is dit jaar een nationale feestwas weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. straat aan te leggen. Het strein Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. uitgebreid progr dit jaar een nationale feestelkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt beginnen en wordt gehoun trokken vele mensen. rokken vele mensen. Het dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in gevierd Nijverdal wordt elkaar gezet. progra deze dag uitgebreid gevierd elkaar gezet. dag. Ook inuitgebreid Nijverdal wordt een Winterdemo! Koningsdag voorbij is in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij isvan trokken vele mensen. Het is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma indag is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in ming van de route. Begonnen van Smaeck als op het gebied een slok Reggewater werd nog is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in deze uitgebreid elkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt m. Nu Koningsdag voorbij is Nu Koningsdag voorbij is dit jaar een nationale feestuitgebreid Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. deze dag uitgebreid gevierd orn trokken vele mensen. Het trokken vele mensen. Het elkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt Entree voor deze middag is zullen meerdere dansen laten trokken vele mensen. Het is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in elkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is Koningsdag voorbij is in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het m. Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. Dijsselhof over de totstandkote bieden, zowel op het gebied verder. Onder het genot deze dag gevierd dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. trokken vele mensen. Het Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. deze dag uitgebreid gevierd komt na de dodenherdenking op 4 mei, de bevrijdingszien. Alle materialen van RG voor kinderen van 0 t/m 4 jaar dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. deze dag uitgebreid gevierd deze dag uitgebreid gevierd was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is bouwrijp gemaakt. isOok dit jaar eengevierd nationale feestuitgebreid programma indag Koningsdag voorbij is dag. in Nijverdal wordt elkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt mei, de bevrijdingselkaar gezet. elkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt deze uitgebreid gevierd beginnen en wordt gehouom. Nu Koningsdag voorbij is deze dag uitgebreid gevierd gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij dag. Ook in Nijverdal wordt gezet. mei, de bevrijdingsn trokken vele mensen. Het deze dag uitgebreid gevierd dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar elkaar gezet. Entree voor deze middag isis isdeze zullen meerdere dansen laten Koningsdag voorbij isis dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. elkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt Nu Koningsdag voorbij is is deze dag uitgebreid gevierd ven iselkaar kavels ng op 4Nadat mei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd dag uitgebreid gevierd dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. m. Nu Koningsdag voorbij m. Nu Koningsdag voorbij Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. komt na de dodenherdenking op 4mei, mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de elkaar Reggegroep deze dag uitgebreid deze dag uitgebreid gevierd dodenherdenking op mei, de bevrijdingsgng de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij isis was weer gezelligheid alom. Nu voorbij is nwijk’. in voorgaande met de Reggedal Vrije Tijds van Vermaeck. benadrukt dat het zo mooi m. Nu Koningsdag voorbij dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt gezet. met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep deze dag uitgebreid gevierd dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. komt na de dodenherdenking op 44 mei, de bevrijdingseginnen en wordt gehouing op 4mei, mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de Reggegroep deze dag uitgebreid was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij dag. Ook in gevierd Nijverdal wordt gezet. komt na de dodenherdenking op 4de de bevrijdingsvoor kinderen van 0begin t/m 4oktober jaar zien. Alle materialen van RG deze dag uitgebreid gevierd deze dag uitgebreid gevierd Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de Reggegroep deze dag uitgebreid gevierd ming van de route. Begonnen van Smaeck als op het gebied een slok Reggewater werd nogmet king op mei, de bevrijdingsmei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd om. Nu voorbij is Nu Koningsdag voorbij is deze dag uitgebreid gevierd .gwijk’. Nu Koningsdag voorbij is met een feestelijk programma Scouting de mei, de bevrijdingskomen aan bod; lint, hoepel, gratis! Vanaf 4Koningsdag jaar kost het komt na de dodenherdenking op 4mei, mei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd met een feestelijk programma Scouting de Reggegr Reggeg met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep ing op 44Koningsdag mei, de bevrijdingswas weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is deze dag uitgebreid gevierd Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. op 4 mei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd deze dag uitgebreid gevierd met een feestelijk programma Scouting de Reggeg Nijverdal van alles met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep komt na de dodenherdenking op 4 mei, de bevrijdingsScouting de Reggegroep een feestelijk programma deze dag uitgebreid gevierd dodenherdenking op 4 de bevrijdingsvoor kinderen van 0 t/m 4 jaar zien. Alle materialen van RG deze dag uitgebreid gevierd mei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd deze dag uitgebreid gevierd dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles Nadat in voorgaande De ondertekening van enkele leggen de nutsbedrijven de op te leveren, waarna de bouw met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep king op 4 mei, de bevrijdingsScouting de Reggegroep met een feestelijk programma met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep is er in Nijverdal van alles komt na de dodenherdenking op 4 mei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd m. Nu Koningsdag voorbij is ng op 4 mei, de bevrijdingsin het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e R Scouting de Reggegroep met een feestelijk programma deze dag uitgebreid gevierd op 4 mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep Nijverdal van alles Agenda (RVTA), doorzetdat de routefietser onderweg van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. de bevrijdingsin het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e Scouting de Reggegroep met een feestelijk programma deze dag uitgebreid gevierd deze dag uitgebreid gevierd HAARLE Schminken en dan op zoek naar dieren? Dat ing op 4 mei, de bevrijdingsop 4 mei, de bevrijdingsdag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles deze dag uitgebreid gevierd aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles is er in Nijverdal van alles in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e met een feestelijk programma Scouting de Reggegr gratis! Vanaf 4 jaar kost het komen aan bod; lint, hoepel, komt na de dodenherdenking op 4 mei, de bevrijdingsgehouden werd, staat deze Scouting de Reggeg met een feestelijk programma deze dag uitgebreid gevierd Scouting de Reggegroep met een feestelijk programma komt na de dodenherdenking op 4 mei, de bevrijdingsng op 4 mei, de bevrijdingsop 4 mei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e wijk’. Nadat in voorgaande n op zoek naar dieren? Dat met de Reggedal Vrije Tijds van Vermaeck. benadrukt dat het zo mooi is met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep Nijverdal van alles met een feestelijk programma Scouting de Reggegr Nijverdal van alles komt na de dodenherdenking op 4 mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de Reggegroep touw, knotsen en bal. Ook 1,50 euro om te komen kijken. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de g op 4 mei, de bevrijdingsvan Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, zoek naar dieren? Dat ngking is er in Nijverdal van alles dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles an is er in Nijverdal van alles met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep op 4 mei, de bevrijdingsvan Natuurmonumenten en € te dier en laat je schm op 4 mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de Reggegroep met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep deze dag uitgebreid gevierd is er in Nijverdal van alles in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de HAARLE Schminken en dan op zoek naar dieren? Dat ng op 4 mei, de bevrijdingsdag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e n is er in Nijverdal van alles haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, met een feestelijk programma Scouting de RRR gratis! Vanaf 4 jaar kost het komen aan bod; lint, hoepel, komt na de dodenherdenking op 4 mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep Scouting de Reggegroep met een feestelijk programma Nijverdal van alles g op 4 mei, de bevrijdingsIn de zaal aan de Portlandweg De leiders en trainers van v.v. Hulzense Boys. andere overeenkomsten wordt benodigde kabels en leidingen kan beginnen. van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e HAARLE Schminken en dan op zoek naar dieren? Dat dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles Scouting de met een feestelijk programma aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles is er in Nijverdal van alles met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e te doen. met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep gehouden werd, staat deze in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voo van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e dan op zoek naar dieren? Dat tingsvermogen, volharding en Anneke Raven, burgemeesallerlei tips aan de hand gedaan an is er in Nijverdal van alles 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles van Natuurmonumenten en te dier en laat je schminken. metinin onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, zoek naar dieren? Dat met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep Nijverdal van alles op 4naar mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de Reggegroep sing er in Nijverdal van alles met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit 1,50 euro om te komen kijken. touw, knotsen en bal. Ook het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de van Natuurmonumenten en €€programma te dier en laat je schminken. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, op zoek naar dieren? Dat met een feestelijk programma Scouting d nan is er in Nijverdal van alles kan op zondag 31 januari vanaf informatieschuur De met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep n is er in Nijverdal van alles 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari snn er in Nijverdal van alles te doen. met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit te doen. Agenda (RVTA), doorzetdat de routefietser onderweg van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schmi in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de HAARLE Schminken en dan op zoek naar dieren? Dat de winter. dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles zal er nog alternatief matewww.fysion-nijverdal.nl in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles is er in Nijverdal van alles er in Nijverdal van alles keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuu informatieschuur De ehouden werd, staat deze in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuu op zoek dieren? Dat met een feestelijk Scouting de Reggegroep is er in Nijverdal van alles vanaf informatieschuur De met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens te doen. 1,50 euro om te komen kijken. touw, knotsen en bal. Ook in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voo van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voo haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, an op zoek naar dieren? Dat op zoek naar dieren? Dat kon, ondanks de kou buiten, de mini’s zorgden er op de binnenkort verwacht. an is er in Nijverdal van alles is er in Nijverdal van alles 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari kan op zondag 31 januari vanaf informatieschuur De met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens is er in Nijverdal van alles met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit te doen. van Natuurmonumenten en € te dier en laat je van toffe feestbands. Wageningen. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voo met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit HAARLE Schminken en dan op zoek naar dieren? Dat dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e is er in Nijverdal van alles 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari met onder andere optredens keer het bevrijdin TWENTE In een groot aantal zwembaden in Oost Nemet onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit kan op zondag 31 januari vanaf informatieschuur De enthousiasme van de onderter van Hellendoorn, had wordt voor leuke activiteiten of met de boswachter. Misschien 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari te doen. van toffe feestbands. Wageningen. keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens te doen. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e ntingsvermogen, de winter. van toffe feestbands. Wageningen. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e www.fysion-nijverdal.nl zal er nog alternatief matemet onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari i vanaf informatieschuur De keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur vanaf informatieschuur De in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaa met de boswachter. Misschien van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. Wageningen. van toffe feestbands. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e op zoek naar dieren? Dat volharding en Anneke Raven, burgemeesallerlei tips aan de hand gedaan n is er in Nijverdal van alles 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur anaf informatieschuur De met de boswachter. Misschien met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. Wageningen. van toffe feestbands. met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit van toffe feestbands. Wageningen. kan op zondag 31 januari vanaf informatieschuur De met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari met de boswachter. Miss met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uitvan te doen. met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit van toffe feestbands. Wageningen. te doen. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e Haarle. Gezinnen met kindeWageningen. van toffe feestbands. van toffe feestbands. Wageningen. de winter. www.fysion-nijverdal.nl zal er nog alternatief mate7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari onder andere optredens keer het bevrijdin 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens lekker worden doorgetraind. overige zaterdagen met veel De trainingen zijn dan elke met onder andere optredens keer het bevrijdin Op 19 van de 22jaar kavels ligt er te doen. met de boswachter. Misschien naf informatieschuur De aarle. Gezinnen met kindeWageningen. toffe feestbands. van toffe feestbands. Wageningen. van toffe feestbands. Wageningen. Nijverdal viert de Nederland 70 jaar geleden van toffe feestbands. Wageningen. 7,-voor niet-leden. Daarna kun jeOos me met onder andere optredens keer het bevrijdin vanaf informatieschuur Devan naf informatieschuur De met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit met de boswachter. Misschien Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. van toffe feestbands. Wageningen. nemersgroep is er met deze veel plezier in het gezamenlekkernijen. Het is met bijna Carnaval enandere om kom je jouw favoriete dier wel met de boswachter. Misschien Nijverdal viert de Nederland 70 jaar geleden Wageningen. van toffe feestbands. kan op zondag januari vanaf informatieschuur De onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit Nederland 70van geleden met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit te doen. derland kun je -deze zomer weer deelnemen aan de stemmet de boswachter. Misschien Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. Wageningen. toffe feestbands. van toffe feestbands. Wageningen. L Het bijna Carnaval en31 om kom je jouw favoriete dier wel Nederland 70 jaar geleden 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op ofsafari met onder optredens keer het be TWENTE In een groot aantal zwembaden in met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit enthousiasme de onderter Hellendoorn, had wordt voor leuke activiteiten met de boswachter. Missc van toffe feestbands. Wageningen. Haarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. Het isismet bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel aarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. Nederland 70 jaar geleden Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de van toffe feestbands. Wageningen. Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de vanaf informatieschuur De E Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. met de boswachter. Misschien ren vanaf 4 jaar zijn van 14.00 tot 16.00 uur van harte Het is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete die van toffe feestbands. Wageningen. van toffe feestbands. Wageningen. Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de Nijverdal viert de Nederland 70 jaar geleden sarle. Staatsbosbeheer Nederland 70 jaar geleden met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit met de boswachter. Misschien met de boswachter. Misschien Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle. Gezinnen met kindeDe jongste jongens en meiden enthousiasme voor dat alle zaterdagochtend van 8:45 uur van toffe feestbands. Wageningen. van toffe feestbands. Wageningen. Wageningen. van toffe feestbands. een optie, waarvan er nu dus van toffe feestbands. Wageningen. Het is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de Nederland 70 jaar geleden L 00 tot 16.00 uur van harte E Nederland 70 jaar geleden bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen Nederland 70 jaar geleden met de boswachte van toffe feestbands. Wageningen. 16.00 uur van harte Het is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel arle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. route weer een mooi stukje lijk optreden met haar collega Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de Nederland 70 jaar geleden L alvast in de stemming te tegen? Of zou deze in winterHet is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen Nederland 70 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen E Haarle. Gezinnen met kindeGezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. van toffe feestbands. Wageningen. U Het is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel van toffe feestbands. Wageningen. ren vanaf 4 jaar zijn van 14.00 tot 16.00 uur van harte Nederland 70 jaar geleden Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de alvast in de stemming te tegen? Of zou deze in winterDe Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse met de boswachter. Misschien E Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. van toffe feestbands. Wageningen. pelaktie van de ZON. nemersgroep is er met deze veel plezier in het gezamenlekkernijen. ren vanaf 4 jaar zijn van 14.00 tot 16.00 uur van harte Het is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete die 70 jaar geleden Nijverdal viert de Nederland Nederland 70 jaar geleden alvast in de stemming te tegen? Of zou deze in winterwerd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen Staatsbosbeheer Nederland 70 jaar geleden T bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen NIJVERDAL De Zweef A1 is zaterdag kampioen geworNederland 70 jaar geleden bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen derland kun je deze zomer weer deelnemen aan de 4.00 tot 16.00 uur van harte Nederland 70 jaar geleden L 00 tot 16.00 uur van harte Het is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel alvast in de stemming te tegen? Of zou deze in w E Nederland 70 jaar geleden Nederland 70 jaar geleden bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse De Evenementen aarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. van Hulsen kregen op 21 janujongens en meiden na een uur,om tot ongeveer 9:45 uur. Voor 16.00 uur van harte Het isStichting bijna Carnaval en kom je16.00 jouw dier wel Het isTwenterand. bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel Cuur vijf zijn omgezet in een koopNederland 70 jaar geleden Nederland 70 jaar geleden welkom. Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de alvast in stemming te tegen? Of zou deze in winterbevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen wordt momenteel hard geVrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen E U ren vanaf 4stemming jaar zijn van 14.00 tot uur van harte Het is Evenementen bijna Carnaval en om je jouw favori De Joncheerelaan 43 Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de alvast in de stemming te tegen? Of zou deze in winterReggedal op de kaart gezet. van Dat gebeurt De route Fiets, Vermaeck ende werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen Nederland 70 jaar geleden komen isStichting erde van alles te doen slaap zijn? Bijkom terugkomst knutalvast in de stemming te tegen? Of zou deze in winterT Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 55favoriete mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen bevrijding De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen A De Joncheerelaan 43 bezetter. Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen Nederland 70 jaar geleden Nederland 70 jaar geleden alvast in de te tegen? Of zou deze in winterL 0Staatsbosbeheer tot 16.00 uur van harte werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen E Nederland 70 jaar geleden bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Evenementen bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen komen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst knutbezetter. Op 55van mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen 4.00 tot 16.00 van harte 0 tot 16.00 uur van harte Het is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel route weer een mooi stukje lijk optreden met haar collega Nederland 70 jaar geleden C Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de alvast in de stemming te tegen? Of zou deze in w welkom. bevrijding De Stichting Evenementen van de Duitse werd bevrijd komen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst knutbezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen E U De Joncheerelaan 43 ren vanaf 4 jaar zijn van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom. De Joncheerelaan 43 O werd bevrijd de Duitse De Stichting Evenementen alvast in de stemming te tegen? Of zou deze in winterkomen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen wordt momenteel hard geden in de Eerste klasse. Met nog drie wedstrijden te gaan Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen A pelaktie van de ZON. bezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen De Joncheerelaan 43 De Joncheerelaan ari zelfs een training van exmoe maar voldaan, weer richjongens en meiden tot 6in jaar Nederland 70 jaar geleden alvast in de stemming te tegen? Of zou deze winterovereenkomst. De kavels die alvast de stemming te tegen? Of zou deze in winterwerd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen komen isDe er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst erd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen E 7441 HB Nijverdal T Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5Op vieren Nijverdal (SEN) heeft samen bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen bevrijding Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse T bezetter. Op 5mei mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen bezetter. Op 5Daarle mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen De Joncheerelaan 43 kend. In 2015 vieren we dat we dat we in Nederland inknutmet comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina bezetter. Op 5in vieren Nijverdal (SEN) heeft samen tot 16.00 uur van harte 7441 HB Nijverdal alvast in de stemming teje de tegen? Of......zou dez bevrijding De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse ZON staat Stichting éénjeverder van zwembaden brengt, Burgemeester Cornelis Visser namelijk zo vaak. “Maar, ”slaap Smaeck is het hele jaar door te komen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst Je moet wel van te voren aannatuurmonumenten.nl/agenda. bij Nijverdal Informatieschuur De Pas. sel eigen dierenmasker komen erniet van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst knutbezetter. Op 5mei mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen kend. In 2015 vieren we dat we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees op pagina 33knutbezetter. Op 5Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen n00 houtsingels en Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen U we dat we inC Nederland inDuitse met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ...Nederland welkom. De Joncheerelaan 43 U O komen isisin er van alles te doen zijn? Bij terugkomst knutbezetter. Op vieren Nijverdal (SEN) heeft samen De Stichting Evenementen werd bevrijd van de bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 55mei mei vieren (SEN) heeft samen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen ordt momenteel hard geVrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5...... mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen natuurmonumenten.nl/agenda. bijvan Informatieschuur De Pas. selslaap je je eigen dierenmasker Lees verder op pagina 335 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid De Joncheerelaan 43 De Joncheerelaan 43 O alvast in de stemming te tegen? Of zou deze winterReggedal op de kaart gezet. Twenterand. Dat gebeurt De route Fiets, Vermaeck ende 7441 HB Nijverdal De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse komen is‘70 ervoor van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst T 7441 HB Nijverdal Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. bevrijding werd van de Duitse De Stichting Evenementen natuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker Lees verder op pagina 35 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid T A -werd bezetter. 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen bezetter. Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen kend. In 2015 vieren we dat we dat we in Nederland inin met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina .........333 A De Joncheerelaan 43 ezetter. Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen met comité ‘70 jaar vrijheid kend. In 2015 vieren we dat we dat we in in Lees verder op pagina 7441 HB Nijverdal 7441 HB Nijverdal T bezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen komen iscomité erkonden. van alles tesamen doen zijn? Bij terugkomst knutJe moet wel te voren aannatuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen bezetter. Op 5Daarle mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen ezetter. Op 555in mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen Lees verder op pagina ... 3dierenm kend. In 2015 vieren we dat we dat we inbevrijd Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid kend. In 2015 vieren we dat we dat we in Nederland met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 33in 7441 HB Nijverdal Tel. nr.: 0548 -5 610012 C welkom. Heraclied Ramon Zomer! Dit ting huis De jongste iswe aansluiten altijd mogelijk. nog te koop zijn, zijn de grotere U slaap zijn? Bij terugkomst knutkomen is er van alles te doen komen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst knutJe moet wel van te voren aannatuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker bezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse Lees verder op pagina ... 3 kend. In 2015 vieren we dat dat we in Nederland in met comité jaar vrijheid n-ezetter. houtsingels en is het team niet meer te achterhalen door de concurrenVrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen we dat we in Nederland in met ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 3 Tel. nr.: 0548 610012 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 3 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 3 De Joncheerelaan 43 U De Joncheerelaan 43 O 7441 HB Nijverdal komen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terug Zwembaden Oost Nederland ontvang je een stempel. Bij een van Twenterand memoreerde zei ze, “een toerist trekt zich fietsen, maar in de introductieVrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen melden via de website www. De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. natuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker natuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker Lees verder op pagina ... 3 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid met comité ‘70 jaar vrijheid we dat we in Nederland in Lees verder op pagina ... A bezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen kend. In 2015 vieren we dat we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagi De Joncheerelaan 43 A 7441 HB Nijverdal 7441 HB Nijverdal natuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker Lees verder op pagina ... 3 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid T bezetter. Op 5mei mei Nijverdal (SEN) heeft samen bezetter. Op 5-5610012 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen ndschapselementen zijn na kend. In 2015 vieren we dat we dat we inin Nederland inin met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina .........333b A bezetter. Op 5Daarle mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen De kosten zijn € voor leden Kom verkleed als jewebsite favoriethuis. kend. Inniet 2015 vieren we dat we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina Tel. nr.: 0548 -4,-7441 HB Nijverdal Tel. nr.: 0548 610012 ZON staat voor Stichting één van zwembaden Burgemeester Cornelis Visser namelijk zo vaak. “Maar, ”voor Smaeck isop het hele jaar te komen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst Je moet wel van te voren aannatuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je de eigen dierenm bezetter. Op vieren Nijverdal (SEN) heeft samen De kosten zijn € voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. Nederland met comité jaar vrijheid Lees verder op pagina kend. In 2015 vieren we dat we dat we houtsingels in en Nijverdal (SEN) heeft samen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5pagina vieren met comité ‘70 jaar vrijheid we dat we in Nederland in Lees verder op pagina met comité ‘70 jaar vrijheid teatuurmonumenten.nl/agenda. we dat in Nederland in Lees verder op ...knut3inin Tel. nr.: 0548 610012 Tel. nr.: 0548 -4,-610012 we dat we inwe Nederland invieren met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ...Nederland 3 e Joncheerelaan 43 U O we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ...... 333t/m Tel. nr.: 0548 610012 natuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker 06 30 85 94 23 melden via de www. De kosten zijn € voor leden verkleed als jejaar favorievoor thuis. met comité ‘70 jaar vrijheid we dat we in Nederland inmet Lees verder op pagina 3mei we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina was een enorm ochtend. leden van vereniging verma7441 HB Nijverdal kavels (meer dan 400 m2 ).na melden via de website www. De kosten zijn € 4,-voor leden verkleed als‘70je favorievoor thuis. 7441 HB Nijverdal natuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je eigen dierenmasker bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker 06 30 85 94 23 we dat we Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ......door Lees verder pagina ...... 33 comité ‘70 jaar vrijheid dat we in Nederland in T bezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen kend. In 2015 we dat we dat we in Nederland met comité ‘70 vrijheid Lees verder op pagin A met comité ‘70 jaar vrijheid kend. Inde 2015 vieren we dat we dat we in4,-Lees verder op pagi Tel. nr.: 0548 -in 610012 7441 HB Nijverdal en isKom een samenwerkingsvervolle kaart zijn er mooie prijzen eveneens de RVTA en was blij immers ook niets aan van week van zaterdag 30 april ndschapselementen zijn tie. Een groot compliment voor dePas. jongens en begeleiding Je moet wel van te voren aannatuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De sel je je stempel. eigen di De kosten zijn € voor leden Kom verkleed als jevieren favorievoor thuis. De kosten zijn €Nederland 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. kend. In 2015 vieren we dat met comité ‘70 jaar vrijheid we dat we in Nederland inZwembaden Lees verder op pagin Tel. nr.: 0548 610012 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 333...Kom Tel. nr.: 0548 -leuke 610012 U De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. t70 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina 3 06 30 85 94 23 we dat we in in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 3 Tel. nr.: 0548 -4,-610012 06 30 85 94 23 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 441 HB Nijverdal Oost Nederland ontvang je een B van Twenterand memoreerde zei ze, “een toerist trekt zich fietsen, maar in de introductie06 30 23 melden via de website www. De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. natuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker aangelegd en nu toe aan 06 30 85 94 met comité ‘70 jaar vrijheid we dat we in Nederland in Lees verder op pagina ... kend. In 2015 vieren we dat we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op A 06 30 94 23 dschapselementen zijn na De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. Tel. nr.: 0548 610012 Tel. nr.: 0548 610012 De mini’s waren zo onder de ken zich ook in februari nog in Kijk voor meer informatie op De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 3 06 30 85 23 Tel. nr.: 0548 610012 band tussen een 20-tal oostete winnen, waaronder zelfs een te zien dat ondernemers met gemeentegrenzen. Die kijkt zondag 8 mei is het extra leuk 06 30 94 23 06 30 85 94 23 melden via de website www. De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. 70 aangelegd en nu toe aan die dat allemaal mogelijk maakten. 06 30 85 94 23 PAGINA 11 el. nr.: 0548 610012 volle kaart zijn er mooie p en is een samenwerkingsvereveneens de RVTA en was blij immers ook niets aan van week van zaterdag 30 april t/m De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. amheden moeten vóór 15 06 30 85 94 23 06 30 85 94 23 dat er volgens hun fana- de zaal. kuntdeu streek. ze op” www.hulzenseboys.nl, onder lijke baden. Verdere werkzaamheden 0 indruk aangelegd en nu94 toe aan 06 30 85 94 23 PAGINA 11 PAGINA 11 Smart-TV. elkaar de zaken opgenaar hetDaarna mooie van vanwege extra activiteiten 06 30 85hebben 23 amheden moeten vóór 15 te winnen, waaronder ze band tussen eenfluitsignaal 20-tal oostetetieke zienleiders dat ondernemers met de gemeentegrenzen. Die zien kijkt ‘mini-voetbal’. zondag 8demei is het extra leukNa PAGINA 11 zelfs beter geluiszaterdagochtend weer Binnenkort wordt de bodem het laatste ner Niels Kolkman en assipakt. de Hijmoeten vond hebben devóór routenaam Na de woorden wer- ” envanwege lekkernijen. mheden 15 PAGINA 11 Smart-TV. lijke baden. elkaar zaken opgenaar hetlovende mooie de streek. de extra activiteitenfelicitaties terd naargekozen. Ramon dan naar hen. op het van hoofdveld bij onderzocht op eventuele ach- schitteren Sven Dikkers, alom dat en jenatuurBij ieder bezoekje tussen stenten Altijd prijs goed De Twentse den de routeboekjes aan de kan bestaan uit kamperfoelie, Weersvoospelling pakt. Hij vond de routenaam Na de lovende woorden weren lekkernijen. tergebleven explosieven uit de Jacco ten Hove en Marco ten lijk de groepsfoto met 1 mei en 31 augustus 2016 aan Lees verder op pagina streekproducten vallen bij burgemeesters overhandigd en www.de-regge.nl an verschillende bestaan uit soorten kamperfoelie, en netels, Altijd prijs 9... Bij ieder bezoekje dattraije tussen goed gekozen. De Twentse den de routeboekjes aan de Tweede Wereldoorlog. Daarna enthousiaste spelers, Dam. n bestaan uit kamperfoelie, Hulp aangifte en verschillende soorten foto... Op de Hoogte wat weer aantrekkelijk isnetels, voorbij burgemeesters Vrijdag 17 februari verder op pagina 9... 1 meibij en 31 augustus 2016 aan Lees streekproducten vallen overhandigd en Een www.de-regge.nl verschillende soorten netels, Zie pagina 12 t/m 15 7 wat weer aantrekkelijk is voor 8° / 5° Op de Hoogte Een herinnering... vogels, insecten, amfibieën en De officiële Zie pagina 12 t/m 15 Nieuwe SEIZOENS Die Welle Zie pagina 12 t/m 15 Zie pagina 12 t/m 15 5 atogels, weer aantrekkelijk is voor Weersvoorspelling Op de Hoogte 5 insecten, amfibieën en Zie pagina 12t/m t/m15 15 Zie pagina 12 Nieuwe SEIZOENS De officiële Ondergroei biedt Zie pagina 12 t/m 15 5 15 gemeentepagina’s Op de Hoogte aanbiedingen gels, insecten, amfibieënbiedt en 5reptielen. Zie pagina 12 t/m 15 Nieuwe SEIZOENS Het beste De officiële eptielen. Ondergroei Zaterdag 18 februari Zie pagina 12 t/m 15 ook schuilgelegenheid die5 gemeentepagina’s Zaterdag 15 april voor aanbiedingen 6 Zie pagina 12 t/m 15 8° / 4° De officiële ptielen. biedt 4 ook schuilgelegenheid voor die5 7° /Ondergroei 14°ennieuws gemeentepagina’s aanbiedingen ren als hazen reeën. Het laatste uit de Internet van ok schuilgelegenheid voor gemeentepagina’s en als hazen en reeën. Het laatste nieuws uitdiede Het laatste uit de Zondag 16 aprilde regio. gemeente en 5 nHet als hazen en reeën. laatste nieuws uit de Zondag 19 februari 7 7° / 14° en de regio. gemeente gemeente regio.

Fiets, Vermaeck ende Smaeck officieel opengesteld Fiets, Vermaeck ende Smaeck officieel opengesteld ZON-zomerstempelaktie

Eerste koopovereenkomsten ZON-zomerstempelaktie Op naar bevrijdingsdag! naar bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! evrijdingsdag! bevrijdingsdag! naar bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! naar bevrijdingsdag! evrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! naar bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! evrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! evrijdingsdag! naar bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! ‘Aan de Tuinen’ getekend Geslaagde Koningsdag 2015 bevrijdingsdag! ngsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Zie achterpagina ngsdag 2015 ingsdag ngsdag 2015 ingsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Zie achterpagina ngsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 ningsdag 2015 Zie achterpagina ngsdag 2015 gsdag 2015 Gym Fysion houdt winterdemo

ngsdag 2015 ingsdag 2015 gsdag 2015 Koningsdag Zieachterpagina achterpagina ngsdag Geslaagde Koningsdag 2015 ngsdag ningsdag 2015 Geslaagde 2015 ngsdag Geslaagde Koningsdag2015 2015 Zie 2015 Gym Fysion houdt winterdemo ngsdag 2015 Gym Fysion houdt winterdemo Carnaval der dieren; feest inin het grote bos der dieren; feest in het grote bos Carnaval der dieren; feest het grote bos Carnaval der dieren; feest in het grote bos der dieren; feest in het grote bos der dieren; feest in het grote bos Carnaval der dieren; feest in het grote bos er dieren; feest in het grote bos der dieren; dieren; feest in grote bos Carnaval dieren; der feest in het hetder grote bos feest in het grote b

EEN FOTO... FOTO... EEN EEN FOTO... EEN HERINNERING EEN EENHERINNERING HERINNERING

stenschool stenschool nstenschool ial tenschool nstenschool cial ial en korte cursus stenschool cial al Hellendoorn cial nn korte cursus een korte cursus ial

Hellendoorn Hellendoorn cial ial nial korte cursus en korte cursus Hellendoorn cial Journaal nSPORT korte cursus Hellendoorn Journaal Journaal Journaal

Journaal

Het laatste nieuws uit de Altijd. gemeente enOveral. de regio. Maandag 17 april Altijd. Altijd. Overal. gemeente en de regio. 7 6° / 13° Overal. Altijd. Altijd. Overal. www.hellendoorn-journaal.nl Dinsdag 18 april

Kaliber Kunstenschool 365 Dagen Fietsen Kaliber Kunstenschool Kaliber Kunstenschool 365 Dagen Fietsen 365 Dagen Fietsen Groenspecial Kaliber Kunstenschool 365 Dagen Fietsen Groenspecial Groenspecial 365 Dagen Fietsen Groenspecial Kaliber Kunstenschool Doe mee met een korte cursus De fiets op in Overijssel Groenspecial Groenspecial Groenspecial 365 Dagen Fietsen Doe mee met een korte cursus Doe mee met een korte cursus De fiets op in Overijssel Groenspecial Groenspecial De fiets op in Overijssel Doe mee met een korte cursus De fiets op in Overijssel Groenspecial De fiets op in Overijssel Doe mee metop een cursus De fiets in korte Overijssel

COOPJES COOPJES COOPJES Een groep groep vriendinnen vriendinnen JAGEN! Een We zouden graag willen weten wie dit zijn en waarJAGEN! Eengraag groep vriendinnen We zouden willen weten wie dit zijn en waarJAGEN! Zie pagina om deze fotoweten is gemaakt. Zie pagina 310 We zouden graag willen wie dit zijn en8 waarZie pagina Zie pagina Vanaf pagina 5 Zie pagina 2

365 Dagen Fietsen 365 Dagen Fietsen 365 Dagen Fietsen 365 Dagen Fietsen Dagen Fietsen DeDe fiets365 op in in Overijssel fiets op in Overijssel De fiets op Overijssel

DeDe fietsfiets op in opOverijssel in Overijssel

Nederland

ook in Wierden al vanaf €53,75

8° / 5°

Maandag 20 februari 9° / 6°

8 8 4° / 15° www.hellendoorn-journaal.nl www.hellendoorn-journaal.nl www.hellendoorn-journaal.nl Zie   DinsdagZie 21pagina februari 8 8 Zie pagina Zie  achterpagina 19 april3 pagina om dezekan foto isinfo@hkhn.nl gemaakt.Zie Vanaf zie pagina 12 9° / 8°Zie pagina www.hellendoorn-journaal.nl  9 ZieWoensdag achterpagina /wierden pagina 3 Zie pagina 3 Zie 8 pagina 8 Reageren via Zie pagina Zie pagina 4° / 16° pagina 9 zie pagina 11 Zie pagina 3 Zie pagina 8 Vanaf pagina 5foto Zie pagina 3 Zie pagina 8 om deze is gemaakt.Zie Zie Zie achterpagina Zieachterpagina achterpagina pagina 3 Zie pagina 8 Reageren kan via info@hkhn.nl Zie pagina 3 Zie pagina 8 Zie pagina 3 Zie pagina 8 Zie pagina Zie pagina 8 Vanaf pagina 5 Zie achterpagina Zie achterpagina Vanaf pagina 12 Zie Verschijnt iedere week week in in Nijverdal, Nijverdal, Hellendoorn, Hellendoorn, Haarle, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en en volledig volledig buitengebied buitengebied Oplage 17.500 17.500 exemplaren exemplaren 4e jaargang jaargang nr. 2 2 Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 7e jaargang nr. 17 8e jaargang 18 Verschijnt iedere Hulsen, Daarle, Daarlerveen 8eachterpagina jaargang nr.Hulsen, 3 nr. 4e Zie pagina 3 Daarlerveen Zie pa Oplage al, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle,Daarlerveen Daarlerveenen envolledig volledig buitengebied Oplage 17.500 exemplaren 7e nr. 17 Reageren kan viaOplage info@hkhn.nl al, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Oplage 17.500 exemplaren l, Hellendoorn, Hellendoorn, Haarle, Daarle, buitengebied l, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Zie pagina 3 Zie pagina 8Daarlerveen 17.500 exemplaren Zie achterpagina Verschijnt iedere week in in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, en volledig volledig Oplage 17.500 exemplaren 4ejaargang jaargang nr. 2 buitengebied Verschijnt iedere week Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, en buitengebied Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Verschijnt iedere week inNijverdal, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen envolledig volledig buitengebied 9e jaargang 09 7e jaargang nr. 17.000 Oplage 17.500 exemp 8e 15 4e jaargang Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en buitengebied 4e 2 Oplage 17.500 exemp Zie achterpagina 8e jaargang nr. 3nr. 4e jaargang 2 Daarle, Oplage 17.500 exemplaren Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen envolledig volledig buitengebied jaargang nr. 17 nr. 2 7e jaargang nr. 17 Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Oplage 17.500 exemplaren 8e jaargang nr. 7e jaargang Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 4e jaargang Oplage 17.500 exemp 2 l,,dal, Oplage 17.500 exemplaren ,7e Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 7e jaargang nr. 17 Oplage 17.500 exemplaren dal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarlerveen en volledig buitengebied ,l,dal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en buitengebied rdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Oplage 17.500 exemplaren Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Oplage 17.500 exemplaren Oplage 17.500 exemplaren Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Jumbo, Nijverdal, Grotestraat 135 Jumbo, Nijverdal, Kuperserf 13

Zie pagina   8

Jumbo, Nijverdal, Grotestraat 135 Jumbo, Nijverdal, Kuperserf 13

e achterpagina

Zie pagina 10

Oplage 17.500 exemplaren Verschijnt iedere week in Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en buitengebied Verschijnt iedere week inNijverdal, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen envolledig volledig buitengebied 4e jaargang 2 4ejaargang jaargang nr. Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 7e jaargang nr. 7e jaargang nr. 17 8e jaargang 18 Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 4e 222 8e jaargang nr.17 3nr. 4e jaargang dal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied nr. 7e jaargang nr. Oplage 17.500 exemplaren Oplage 17.500 exemplaren 7e nr. 17

Jumbo, Nijverdal, Grotestraat 135 Jumbo, Nijverdal, Kuperserf 13

Zie achterpag

Oplage 17.500 exempl Oplage 17.500 exempe Oplage 17.500 Oplage 17.500 exemp


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 17 februari 2017

3

Informatie avond over de vliegbewegingen vliegveld Lelystad HELLENDOORN – Dinsdagavond 14 februari was er in het Huis van Cultuur en Bestuur een informatieavond over de toekomstige aanvliegroutes naar het vliegveld Lelystad. Met name de overlast van de vliegroute boven de gemeente Hellendoorn werd goed duidelijk en ook wat er nog tegen gedaan kan worden. Gespreksleider Henk Morsink introduceerde de sprekers Alexander ter Kuile (plaatselijk belang Haarle) en de heer Hadriaan van Nes (verkeersvlieger en zweefvlieger bij Aero Club Salland). De raadzaal was volledig gevuld door de grote belangstelling, waaronder de burgemeester van de gemeente Hellendoorn, een afgevaardigde van de D66 van de gemeente Dalfsen, vertegenwoordigers van de plaatselijke politiek, vertegenwoordiger bij de Alderstafel Lelystad (opgericht in 2009) waar Overijssel geen zitting heeft. Uit de beide presentaties bleek heel duidelijk hoe groot de impact zal zijn op de gemeente Hellendoorn en omgeving. Op een laag niveau van 900 tot 2000 meter komen vanaf 2019 passagiersvliegtuigen van 6 uur in de ochtend tot 23 uur in de avond over Hellendoorn en Nijverdal. Bij drukte of calamiteiten komen die vliegtuigen in een wachtpatroon boven onze woonomgeving. Zie het kaartje. De zeer informatieve presentaties betroffen onderwerpen als luchtruim beheersing, geluidsoverlast, 3 dimensionale richting bepaling, risico op vogelaanvaringen, stikstof depositie en Milieu Effect Rapportages

(MER) .Het doel van de informatieavond is bewustwording bij de bevolking van wat er speelt. Het Luchthavenbesluit Lelystad is al in 2015 vastgesteld, maar de hoogte van de geplande vliegroute kan hoger waardoor er minder overlast ontstaat in Overijssel. Voor dat doel is ook een actiegroep Hoog Over(IJssel) opgericht door een aantal Verenigingen voor Plaatselijk Belang. Een petitie om dat doel te ondersteunen kan getekend worden op www.petities.nl. De provincie Overijssel en de betrokken gemeentes trekken ook samen op om zowel het woongenot als de recreatiemogelijkheden in Overijssel zoveel mogelijk te beschermen. Voor meer informatie; De link naar de petitie is: https://petities.nl/petitions/ red-overijssel-aanvliegroute-naar-lelystad-kan-hogermoet-hoger?locale=nl Website: raad.hellendoorn. nl/vergaderingen/Informelebijeenkomsten-raad/2017/14februari/19:30:00 Facebook: facebook.com/ gemeentehellendoorn

Cartoon van de Week


twente

Het laatste nieuws uit Twente

www.twentejournaal.nl

Colofon Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Advertentie info: Hans Hondtong, 06-51940450 E-mail: info@twentejournaal.nl Redactie: Hans Hondtong 06-51940450 Matthijs ter Avest Cartoon: Leo Kemper home.nl

leokemper@

E-mail: redactie@hellendoornjournaal.nl Persberichten en beeldmateriaal die ons worden aangeboden, worden geacht vrij te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte- als digitale uitgaven. Indien bronvermelding is gewenst, dan dient deze ingemonteerd te worden in de foto. Onverhoopt ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding.

Nu bij ZINema: Fifty Shades Darker en De LEGO Batman Film

NIJVERDAL - Dames harten slaan sneller en superhelden gaan naar de film bij Kinepolis Enschede. ZINema heeft weer twee nieuwe films op de agenda gezet: ‘Fifty Shades Darker’ en de nieuwste ‘LEGO® Batman’ film. Net als de eerste film ‘Fifty Shades of Grey’ belooft de opvolger ‘Fifty Shades Darker’ een megakaskraker te worden. De miljairdair Christian Grey verleidt Anastasia ook dit maal weer vanuit zijn penthouse maar dit keer zijn er problemen op komst vanuit Mr. Grey zijn verleden, zal alles nog weer goed komen? Vast wel want, er is ook nog een derde boekverfilming op komst. Vanaf heden is deze gedramatiseerde boekverfilming bij ZINema te zien.

Ook gaat er een hele andere miljairdair zorgen voor spannende avonturen, Bruce Wayne alias The Batman beleeft in de nieuwste ‘LEGO® Batman’ film een geheel nieuw avontuur waarin Batman opnieuw de strijd aan met The Joker, zijn vriendinnetje Harley Quinn, Two-Face, Mr. Freeze en alle andere Arkham Asylum gevangenen. Deze schurken maken wederom Gotham City tot een ware toestand van chaos en paniek. Zal Batman met de hulp van Robin de schurken kunnen tegenhouden? Ook deze film staat vanaf februari geprogrammeerd.

twente Zaterdag 18 februari 20:00 uur Motel Westcoast (sta concert)

ZinIn Theater, Nijverdal Zondag 19 februari 14:00 uur De LEGO Batman Film ZiNema, Nijverdal 20:00 uur Fifty Shades Darker ZiNema, Nijverdal V rijdag

14:45 uur

24 februari

Dino Experience Liveshow ZiNIn Theater, Nijverdal Zaterdag 25 februari 20:00 uur Comedy Express I @ De Smidse De Smidse

Vormgeving: Jeroen te Nijenhuis Max Gesmer Annick Krahwinkel

Meer agendapunten op

Fotografie: Annemarie Aufderhaar Ben Kogelman Leo Kemper BeVaProductions H’drn 06-23632739

WWW.UITTWENTE.NL

Bezorgklachten: Uitgeverij Het Twentsche Land Mail naar: bezorging@twentejournaal.nl Afhaaladressen Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Aldi Groot Lochter, Primera, Emte, Shell, Woonzorgcentrum de Hoge Es, Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Woningstichting Hellendoorn, Woonzorgcentrum De Parallel Hulsen: Jumbo, Tankstation Bie Olthof Hellendoorn: Albert Heyn, Bibliotheek, Gulle Goedzak, Noaberhoes, Woonzorgcentrum De Blenke Daarle: Attent, ‘n Tip Daarlerveen: Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek, Landal De Hellendoornse Berg

Volg ons op Twitter en Facebook @HdoornJournaal facebook.com/ Hellendoornjournaal

Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Glanerbrug

Het Hellendoorn Journaal is lid van:

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 06 51940450 Meer info: www.regionaleuitgeversgroep. nl

Bron: Universal Studio’s/Warner Bros./The LEGO Company.

Lees verder op

www.hellendoorn-journaal.nl


Op de

NDO O LE

E

R

L H

N

2 0 16

Tweede Kamerverkiezing op woensdag 15 maart 2017

Stempas en kandidatenlijst De kandidatenlijsten worden eind februari huis aan huis verspreid en begin maart ontvangen kiesgerechtigden een stempas in de brievenbus. Na inlevering van de stempas in het stembureau krijgt u een stembiljet. Vergeet uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) niet, anders mag niet stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Stempas kwijt U kunt tot 14 maart (12.00 uur) bij gemeente Hellendoorn persoonlijk een vervangende stempas aanvragen. Een schriftelijk verzoek kan tot en met 10 maart. Mocht u daarna uw stempas terug vnden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Wilt u een ander voor u laten stemmen Tot en met de dag van de stemming 15 maart kunt u een “onderhandse” volmacht verlenen. Op de achterzijde van de stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen en ook in de gemeente Hellendoorn woont. Degene die voor u stemt moet een (kopie) identiteitsbewijs van u aan de voorzitter in het stembureau laten zien en kan uw stem alleen tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Wilt u stemmen in een andere gemeente U kunt tot 14 maart (12.00 uur) bij gemeente Hellendoorn persoonlijk een kiezerspas aanvragen. De stempas wordt dan omgezet in een kiezerspas. Een schriftelijk verzoek kan tot en met 10 maart. Een verstrekte kiezerspas wordt bij verlies niet vervangen.

tot 17.00, donderdag van 13.00 tot 20.00 en vrijdag van 13.00 tot 16.00 op afspraak. Telefonisch bereikbaar via nummer 630216 en e-mail bb@hellendoorn.nl.

Verblijf in het buitenland of geen identiteitsbewijs Als u in Nederland woont en naar het buitenland vertrekt voordat u de stempas ontvangt, kunt u stemmen met een schriftelijke volmacht. Bij het verzoek om te stemmen bij volmacht hoeft u geen kopie van uw identiteitsbewijs te overleggen; de gemeente controleert de persoonsgegevens. U kunt ook stemmen bij volmacht als u geen identiteitsbewijs heeft. Het verzoekformulier moet uiterlijk op 10 maart worden ingediend bij de gemeente, waar de kiezer op 30 januari 2017 is geregistreerd. De gemachtigde moet op deze datum ook als kiezer zijn geregistreerd (dit mag in een andere gemeente zijn). Bij inwilliging van het verzoek, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen en kan uw stem alleen tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen. De verzoekformulieren voor stemmen bij volmacht en een kiezerspas vindt u op www.hellendoorn.nl Meer informatie Wilt u meer informatie neem dan contact op met het team Burgerzaken en belastingen. M aandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 vrije inloop. Op maandag t/m woensdag van 13.00

gratis advies en begeleiding Duurzaam, comfortabel en/of levensloopbestendig wonen?

Bezoek het stembureau dat op uw stempas staat. De opgeroepen kiezers zijn over de stembureau’s verdeeld. Om te voorkomen dat u moet wachten en andere stembureau’s weinig te doen hebben, vragen we u naar het stembureau te gaan dat op uw stempas staat. Dit is vanaf uw adres het dichtstbijzijnde stembureau De stembureau’s zijn open van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur en toegankelijk voor minder validen: Nijverdal • Huis voor Cultuur & Bestuur, Willem-Alexanderstraat 7 • Gebouw OZO, H A Hartholtstraat 4 • Prinses Marijkeschool, Noetselerbergweg 23, ingang Slotmansweg • Wijkgebouw de Brake, Schipbeekstraat 1 • Wijkgebouw Blokkendoos, Godfried Bomansstraat 28 • Wijkgebouw ’t Diekhuus, P C Boutensstraat 1 • Wijkcentrum Groot Lochter, Bachlaan 56, ingang sportzaal • Basisschool de Meander, Lochtersweg 1 • Scholengemeenschap Reggesteyn, Willem de Clercqstraat 7 • Basisschool de Schaapskooi, Kuperserf 47 • Dorpshuis Sion, G H Kappertstraat 45a • Daltonschool Reggewinde, Morgenster 2

• Gebouw Bunga Tandjung, Molukkenstraat 4 • Kulturhus Kruidenwijk, Kuperserf 43 Hellendoorn • Woonzorgcentrum De Blenke, Reggeweg 42 • Leerkamer Protestantse gemeente, ingang Zuid Esweg • Basisschool De Es, Noord Esweg 26 • Dorpshuis de Leemkamp, Leemkampweg 2b • Jan Barbierschool, Ommerweg 138 Haarle • Sporthal Haarle, Veldkampsweide 3 Daarle • Dorpshuis Kadiek, Nieuwstadweg 1a Daarlerveen • Kulturhus ’t Trefpunt, Nijlandstraat 2

Gerhard

Het mobiele stembureau is bij: Het Laarmanhuis in Haarle: van 09.00 uur - 10.00 uur Verpleeghuis Krönnenzommer in Hellendoorn: van 10.45 uur - 12.00 uur Woonzorgcentrum de Hoge Es in Nijverdal: van 13.30 uur - 15.00 uur NS Station Nijverdal: van 16.00 uur 18.00 uur Woonzorgcentrum de Parallel: van 18.45 uur - 20.15 uur

Zwembad Het Ravijn

Tijdens de voorjaarsvakantie van 18 t/m 26 februari gelden aangepaste openingstijden. Meer info: www.hellendoorn.nl/hetravijn of receptie Het Ravijn – zwem sport zorg –, telefoon 0548 – 613516

Internationale topwedstrijd in Het Ravijn – zwem sport zorg –

Op donderdag 23 en vrijdag 24 februari kun je kennis maken met persluchtduiken. Je betaalt de normale entreeprijs voor vrijzwemmen. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Wel is een A/B-zwemdiploma nodig. Meer weten?

www.duurzaamthuistwente.nl

Wooncoach bellen? 088-18 50 130

Wooncoach Wim Hendriks: “Een aantal jaren geleden heb ik mijn eigen bedrijfspanden duurzaam verbouwd. Die zijn via zonnecollectoren nu qua elektra zelfvoorzienend. Ook hebben ze warmtewerend glas en vloerverwarming. Ik vond het wel belangrijk dat de authentieke uitstraling bleef. Nu zie ik het als een uitdaging om huiseigenaren te helpen bij hun woonwensen. Ik werk oplossingsgericht en hou het simpel. ’t Is prettig om anderen kosteloos en onafhankelijk te helpen.”

Op vrijdagavond 24 februari is er van 19.00 – 21.00 uur een grote zwemdisco ‘Wanna be a popstar?’ Kom verkleed als popster en maak je entree over de rode loper. Wie het mooist verkleed is, wint een te gekke prijs! Het wedstrijdbad is deze avond partyscene voor een grandiose disco met een echte wall of fame èn een gratis cocktail geserveerd door ons eigen sportcafé! Kosten: € 4,00

Op dinsdag 21 februari is ZPC Het Ravijn in samenwerking met de gemeente Hellendoorn gastheer van het Nederlands dames waterpoloteam! De oranje waterpolodames spelen dan hun derde wedstrijd in de FINA World League 2016-2017. Wij zijn trots dat deze tweede thuiswedstrijd wordt gespeeld in Het Ravijn - zwem sport zorg -. Wilt u de oranje waterpolodames aanmoedigen? Bestel dan uw ticket à € 10,00 via: www.knzb.nl/tickets.

www.duurzaamthuistwente.nl 17 februari 2017, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de

NDO O LE

E

R

L H

N

2 0 16

Raadzaam 

Vergaderingen raadscommissies

Op 28 februari en 1 en 2 maart 2017 vinden commissievergaderingen plaats in de raadzaal van het Huis voor Cultuur en Bestuur. In de commissie samenlevingszaken op 28 februari a.s., aanvang 19.30 uur, komt onder meer aan de orde: • Beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018: • Informatie m.b.t.: a. Jeugdzorg, b. Wmo, c. Participatiewet en d. overleggen bovenlokale zaken, met voorafgaand een presentatie van de heer P. Mollink (Regio Twente) over de Twentse Arbeidsmonitor toegesneden op de Hellendoornse situatie • Informatie stand van zaken SOWECO

In de commissie grondgebied op 1 maart a.s., aanvang 19.30 uur, komt onder meer aan de orde: • Actualisatie bebouwde komgrens volgens Wegenwet en Wegenverkeerswet 1994 rond Hellendoorn en snelheid Noordzuidverbinding Hellendoorn • Vaststellen Parkeerverordening 2017 • Informatie m.b.t. combiplan en N35 • Informatie overleggen bovenlokale zaken In de commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen op 2 maart a.s., aanvang 19.30 uur, komt onder meer aan de orde: • Presentatie over en door Twence • Eerste en tweede wijziging van de begroting 2017 (naar aanleiding van Besluit Begroting en Verantwoording, inclusief een presentatie hierover) • Presentatie over Informatieveiligheid

• Informatie overleggen bovenlokale zaken. Spreekuur raadsfracties op afspraak Wilt u vragen stellen aan de raadsfracties, uw mening delen of opmerkingen maken over onderwerpen die op de politieke agenda staan? Maak dan een afspraak met de raadsfracties via de griffie, per mail griffie@hellendoorn.nl of telefoon 0548-630210. Geef daarbij aan met welke raadsfracties u wilt spreken en over welk onderwerp het gaat. Spreekrecht Tijdens de vergadering kunt u uw mening laten horen over een onderwerp dat op de agenda staat. Laat dit dan voor het begin van de vergadering aan de commissiegriffier weten, en wel bij Rinie Schuurman voor de commissies grondgebied en samenlevingszaken, tel. 0548-630210, en bij

Karin Zomer voor de commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen, tel: 0548-630208. U kunt zich ook aanmelden per mail: griffie@hellendoorn.nl. Stukken inzien U kunt de agendastukken van tevoren inzien. U vindt de stukken in het infocentrum in het Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal en op http://raad.hellendoorn.nl. Vergadering volgen De commissievergaderingen kunt u vanaf de publieke tribune bijwonen en zijn ook live op internet te volgen via http://raad.hellendoorn.nl/. Ook na afloop

Officiële mededelingen Evenementenvergunningen en andere zaken die met de APV te maken hebben, vindt u op onze website:

www.hellendoorn.nl/politiek-gemeente/officiële-mededelingen/bekendmakingen/ 

Omgevingsvergunning e.d.

 Aangevraagde omgevingsvergunningen Daarlerveen • Zwanenweg 29 – het verbouwen/ vergroten van een woning (06-0217) Daarle • Bruineveldweg 11b – het plaatsen van een dakkapel (06-02-17) Nijverdal • Scharlebeltweg 10a – het gewijzigd verbouwen van een boerderij (08-02-17) • Smidsweg 91 – het verbouwen van een woning (08-02-17) • Scharlebeltweg 8 – het bouwen van een biggenstal (10-02-17) • Bremweg (nummers nog niet bekend) – het bouwen van een tweeonder-één kapwoning (07-02-17) • hoek Ericaweg/Noetselerbergweg – het kappen van 1 inlandse eik en het vellen, rooien van houtgewas, opgaande begroeiing en wegbeplanting (08-02-17) • Kamperfoelie 37 – het bouwen van een overkapping en het plaatsen van een schutting (06-02-17) • P.C. Stamstraat 58 – het bouwen van een vervangende kap van de woning (07-02-17) Hellendoorn • De Schipperij 50 – het wijzigen van de voor- en achtergevel (06-02-17) Haarle • Raamsweg 21b – het bouwen van een vervangende veestal (07-02-17)

• Sprengenbergerweg 1 – het vergroten van een dakkapel (09-02-17) U kunt nog geen zienswijzen of bedenkingen indienen. Als u denkt door één van deze plannen in uw belangen te worden geschaad, vraag dan bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal naar eventuele mogelijkheden en het tijdstip waarop u hiertegen bedenkingen/zienswijzen kunt indienen.

 Ontwerp omgevingsvergunning (activiteit milieu) Hellendoorn • Mekkelinkweg 10 – het wijzigen van een inrichting U kunt de desbetreffende stukken inzien van 18 februari 2017 t/m 31 maart 2017 bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze uren op afspraak (tel. 0548-630214). Tijdens de inzagetermijn kunt u naar keuze schriftelijk (wat onze voorkeur heeft), mondeling of per e-mail een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7440 AE in Nijverdal, e-mailadres: gemeentebestuur@hellendoorn.nl Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingesteld als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 Ontwerp omgevingsvergunning (brandveilig gebruik) Hellendoorn • Sanatoriumlaan 20 – het brandveilig gebruiken van het pand U kunt de desbetreffende stukken inzien van 18 februari 2017 t/m 31 maart 2017 bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze uren op afspraak (tel. 0548-630214). Tijdens de inzagetermijn kunt u naar keuze schriftelijk (wat onze voorkeur heeft), mondeling of per e-mail een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7440 AE in Nijverdal, e-mailadres: gemeentebestuur@hellendoorn.nl Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingesteld als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is

bouwen van 2 recreatiewoningen (06-02-17) • Nieuwe Twentseweg 6 – het aanleggen van het terrein bij een woning (08-02-17) Wanneer u belanghebbende bent en het niet eens bent met één van bovenstaande besluiten, kunt u binnen zes weken na de datum die tussen haakjes achter het besluit staat vermeld, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet op zijn minst bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van dit besluit - de gronden van het bezwaar (de motivering) Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u ook de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (postbus 10067, 8000 GB Zwolle) vragen een voorlopige voorziening te treffen.

 Verleende omgevingsvergunningen Nijverdal • hoek Holterweg/Noetselerbergweg – het vervangen en leggen van PE platen (27-01-17) Hellendoorn • Ossenkampweg 2h en 2i – het 17 februari 2017, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de

NDO O LE

E

R

L H

N

2 0 16

Actualisatie waardevollebomenkaart behorend bij de Kapverordening 2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2017 de geactualiseerde waardevollebomenkaart vastgesteld. Deze kaart borduurt voort op de regels uit de Kapverordening 2015. Wanneer een particuliere boom op deze lijst staat, geldt een kapverbod. Op de geactualiseerde kaart is een aantal bomen toegevoegd

en is één boom verwijderd. Dit besluit van het college van burgemeester en wethouders is op 16 februari 2017 bekendgemaakt in het Gemeenteblad en is op 17 februari 2017 in werking getreden. U kunt het Gemeenteblad raadplegen via www.overheid.nl. Op de homepage selecteert u in de rechterkolom

Oproep aan indiener anoniem handhavingsverzoek

Op 29 december 2016 heeft de gemeente Hellendoorn een anoniem handhavingsverzoek ontvangen met betrekking tot het illegaal bouwen op een tweetal adressen in de gemeente Hellendoorn. Aangezien wij de indiener graag willen informeren over de te volgen procedure en de stand van zaken, verzoeken wij de indiener van dit handhavingsverzoek zich binnen twee weken te melden bij de gemeente Hellendoorn, via het loket Bouwen,

milieu en openbare ruimte, telefoonnummer 0548-630214 of bmo@hellendoorn.nl.

“Gemeenteblad”. Vervolgens zoekt u bij “Publicerende organisatie(s)” op “gemeente Hellendoorn” en daarna op het gewenste besluit. Wanneer u belanghebbende bent en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift

bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Publicatie geaccepteerde INRIT meldingen (art. 2:12 APV Hellendoorn)

Op 7 februari 2017 is de inritmelding geaccepteerd voor: • Schoolstraat 11 te Nijverdal (17UIT00828) Tegen deze geaccepteerde inritmeldingen kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen. U kunt binnen 6 weken na de dag van acceptatie een bezwaarschrift bij ons indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende

gegevens te bevatten: - uw naam en adres; - een dagtekening; - een omschrijving van dit besluit; - de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering). U richt uw bezwaarschrift aan: College van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal. Vermeldt u hierbij ook het hierboven genoemde 17UIT-nummer.

Verderop in Hellendoorn Vacatures bij HellendoornDoet! Coördinator moestuinen Heb jij groene vingers? De groenten worden gebruikt voor een goed doel. Chauffeur/bijrijder Dierenambulance Heb jij een hart voor dieren?

Redactiemedewerker Kabelkrant Heb jij belangstelling voor het lokale nieuws en ben je handig met computers?

 Gemeente Hellendoorn  Gemeente Willem-Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal Tel: 140548 Gemeentebestuur@hellendoorn.nl www.hellendoorn.nl

Op afspraak donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur.  Digitaal loket U kunt voor informatie en een aantal diensten ook terecht bij ons digitale loket: www.hellendoorn.nl onder “diensten en producten”  Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte Tel: 140548 / (0548) 630214 bmo@hellendoorn.nl Storingsdienst openbare werken buiten kantooruren: 06-54347295

 Het loket Welzijn, inkomen en zorg Tel: 140548 / (0548) 630215 wiz@hellendoorn.nl  Afvalbrengpunt (ABP) Fuutweg 25 (’t Lochter), Nijverdal openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en van 13.00 –16.30 uur zaterdag van 9.00 – 13.00 uur

L

NDO O LE N

 Openingstijden: Zonder afspraak (vrije inloop) elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur.

E: hellendoorndoet@stichtingdewelle. nl | T: 0548 - 638829 | www.hellendoorndoet.nl |

HellendoornDoet! | Constantijnstraat 32a | 7442 ME Nijverdal |

R

 De loketten

Zoek je vrijwilligerswerk of wil je een vacature aanmelden? Neem dan contact met ons op of kom langs! Openingstijden: ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur

E

Wij zoeken: Bestuursleden Draag jij een steentje bij? De Zonnebloem is op zoek naar vrijwilligers voor uitbreiding van het bestuur.

H

Het loket Burgerzaken en belastingen Tel: 140548 / (0548) 630216 bb@hellendoorn.nl

Burgemeester en wethouders Voor het maken van een afspraak met de burgemeester of één van de wethouders kunt u bellen met het bestuurssecretariaat: 0548 - 630301 / 630302

www.hellendoorn-journaal.nl

17 februari 2017, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn

www.hellendoorn-journaal.nl Hellendoorn Nijverdal

Is elke week gratis af te halen bij de volgende afhaaladressen: Lokaal Optimaal

 Bestuur

2 0 16

www.hellendoorn-journaal.nl

Lokaal Optimaal

 Wmo-raad P/a Stichting de Welle, Constantijnstraat 32a, 7442 ME Nijverdal Tel: 0548-638810 info@wmoraadhellendoorn.nl www.wmoraadhellendoorn.nl

Hulsen Daarle Daarlerveen Haarle

Albert Heijn, Gulle Goedzak, Bibliotheek, Noaberhuus Albert Heijn, Jumbo, Super Coop, Gemeentehuis (HvC8), Het Ravijn, McDonalds, Dalzicht, Aldi Groot Lochter Jumbo Attent, Manenschijn, ‘n Tip Bibliotheek Spar, Bibliotheek

10 februari 2017, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Heren turners Fysion Nijverdal plaatsen zich voor de Âź finale nk heren turnen!

SPORT

Triathlon Holten heeft zich kandidaat gesteld voor de Europese kwalificatiewedstrijd voor de Jeugd Olympische Spelen in 2018 in Buenos Aires

HOLTEN - De kwalificatiewedstrijd zal plaatsvinden in 2018, voor atleten geboren in 2001 en 2002. In samenwerking met en ondersteund door de Nederlandse Triathlon Bond en de Gemeente Rijssen-Holten is een bid opgesteld voor deze sprint triathlon en gemengde teamwedstrijd.

NIJVERDAL - -Afgelopen zaterdag 11 februari was het de beurt aan de 3de divisie turners van Fysion Nijverdal om zich van hun beste kant te laten zien bij de 1/8 finale nk heren turnen te Duiven! Zij gingen allen de strijd aan om een plaats te bemachtigen in de volgende ronde wat betekent een stap dichterbij het nk!

In de eerste ronde mochten Bas Leusenkamp & Robin Willems het spits afbijten namens fysion! Voor beide heren was dit hun eerste landelijke wedstrijd en ze hadden er allebei enorm veel zin in. Ze kwamen beide uit in de 3de divisie in het niveau instap 11 en waren erg gemotiveerd om hun beste oefeningen aan de jury te laten zien. We hebben van beide heren erg mooie oefeningen gezien met een hoge moeilijkheidswaarde waar ze trots op mogen zijn in hun eerste seizoen. Robin is uiteindelijk knap 22ste geworden, maar helaas was dit net niet voldoende om door te mogen naar de volgende ronde. Bas heeft laten zien tijdens de wedstrijd boven zichzelf uit te stijgen door zich rechtstreeks te plaatsen voor de Âź finale nk heren turnen, hij mocht het podium betreden met een knappe 3de plek! In de tweede ronde was het de beurt aan Dave Heuver, Martijn van den Berg & Sem Aalderink om hun oefeningen aan de jury te vertonen. Alle 3 de heren

kwamen uit in de 3de divisie pupil 9 en waren erg gemotiveerd om de jury te laten zien hoeveel zij vooruit waren gegaan dit seizoen. De heren begonnen de wedstrijd erg sterk met het toestel sprong en zette dit de rest van de wedstrijd goed voort, ze hebben erg grote vooruitgang laten zien in de laatste 3 weken richting deze wedstrijd. Helaas was de concurrentie strijd voor Dave en Martijn net iets te sterk en hebben zij zich net niet weten te plaatsen voor de volgende ronde. Dave is knap 16de geworden en Martijn was knap 15de in deze wedstrijd. Sem heeft een nette wedstrijd laten zien en het was behoorlijk spannend tot het laatste toestel, maar hij heeft zich met een nette 11de plek precies weten te plaatsen voor de volgende ronde! De trainers waren erg tevreden over wat alle turners hebben laten zien tijdens deze wedstrijd en kunnen weer met de jongens verder trainen voor de volgende wedstrijd of volgend seizoen.

Tussen 12 en 17 februari 2017 zal de Europese Triathlon Bond (ETU) de binnengekomen kandidaatstellingen beoordelen. Triathlon Holten verwacht met deze wedstrijd opnieuw een internationaal aansprekend evenement binnen te halen. Als vervolg op het EK in

2009 en het EK U23 en Jeugd in 2013 en de jaarlijkse internationale series is dit een mooie aanvulling van de internationale ambities van de Triathlon Holten. Als de ETU voor Holten kiest is het opnieuw een podium voor de toekomstige generatie triatleten.

Thomas van Uunen nieuwe Hoofd Jeugdopleiding

Opnieuw geen winst voor Eredivisieteams Het Ravijn.

NIJVERDAL - Een week na het missen van de finale in de KNZB beker van de heren van Het Ravijn, moesten zaterdagavond zowel de Nijverdalse waterpolo dames als de heren thuis aantreden tegen UZSC uit Utrecht. De dames 1 selectie verloor met 8-11 van de UZSC-ers, die dit jaar zeker kampioenskandidaat zijn, zowel in de beker als in de competitie. Zondagmiddag werd er nog een wedstrijd gespeeld. In Gouda verloren de waterpolodames met 12-6 van Widex/GZC-Donk. De Nijverdalse heren kwamen niet aan de bak bij regerend landskampioen UZSC. De Utrechtewrs waren met

5-8 te sterk voor de Nijverdallers, die ondanks het verlies nog steeds de tweede plek op de ranglijst bezetten.

NIJVERDAL - Het bestuur van Hulzense Boys heeft Thomas van Uunen aangesteld als Hoofd Jeugdopleiding. Van Uunen gaat zich bij de club intensief bezig houden met het ontwikkelen van de jeugdspelers en trainers. Op dit

moment is Van Uunen, in het bezit van TC3, assistent-trainer bij het eerste elftal. Met het aanstellen van Thomas hoopt de club haar jeugdopleiding verder te verbeteren.


9

Hellendoorn Journaal

Vrijdag 17 februari 2017

Hulp bij aangifte inkomstenbelasting De Welle bij ZINiN

Lente in Twente!

NIJVERDAL - De belastingconsulenten van Stichting De Welle staan voor u klaar om uw aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting 2016 in te vullen. Dit jaar is er een mooie samenwerking tussen De Welle en ZINiN en vinden de zittingen plaats in de ZINiN bibliotheek. In de periode van 6 maart tot en met 21 april (feestdagen uitgezonderd) kunt u van 9.00 tot 9.45 uur zonder afspraak binnenlopen voor het inloopspreekuur. Dit is een nieuwe service, de consulent kan op dat moment al uw eventuele vragen beantwoorden. Voor hulp bij het doen van uw aangifte dient u een afspraak te maken via De Welle. Vervolgens ontvangt u een persoonlijke uitnodiging om langs te komen. Opgave voor het laten invullen van uw aangifte is elke ochtend van 9.30 tot 11.30 uur (uitgezonderd vrijdagochtend) mogelijk via telefoonnummer 0548-638800.

Kosten zijn €17,50 per aangiftebiljet. Doet u samen aangifte met uw fiscaalpartner dan betaalt u €23,50. Voor degenen die lid zijn van een ouderenbond en dit kunnen aantonen middels hun lidmaatschapspas verzorgen we eveneens de aangiften tegen hetzelfde tarief. De betreffende ouderenbonden zijn ANBO, PCOB of Unie KBO.

Ook ZINiN bibliotheekleden worden van harte uitgenodigd om hiervan gebruik te maken. Het is belangrijk dat NIJVERDAL - Ga mee naar buiten een koude neus te halen! u tijdig een machtiging aanvraagt bij de Belastingdienst. Het is heerlijk om juist in deze tijd van het jaar een frisse neus Wees er op tijd bij. U kunt te halen.We zitten al zo veel binnen en een beetje buitenlucht zich ook aanmelden als u nog en een heerlijk wandeling zijn heel gezond. geen bericht heeft gehad van Wandel mee met een natuur- Ga mee op ontdekkingstocht de Belastingdienst. gids en geniet van de winter door het winterse bos. Voel op de Sallandse Heuvelrug. de kou op uw gezicht, de Wat is er te zien in het win- wind door uw haren en toch terse bos? Is alles nog kaal en ook een vleugje lente. Na de koud of wordt het toch echt al wandeling krijgt u een kop een beetje lente? Hoe komen koffie, thee of warme chode bomen en de dieren de colademelk naar keuze én winter door? iets lekkers in het restaurant BuitenGewoonLekker. Zo kan Donderdag 23 februari en de koude neus weer heerlijk zondag 5 maart kunt u mee opwarmen bij de openhaard. wandelen met een natuurgids. Om 14.00 uur start de wande- Informatie: BuitenCentrum ling. Kosten voor volwassenen aan de balie of telefonisch €7,50 en € 5,-- voor de kinde- 0548-612711 ren t/m 12 jaar. Aanmelden via Aanmelden: www.staatsbosbede website: heer.nl/activiteiten https://www.staatsbosbeheer. nl/lentewandelingsalland

Op weg in de stilte ... met Jos Douma Leer mij het zelf doen! NIJVERDAL - Karen te Kolsté en Inge Heuver zijn vorig jaar ‘Ik leer wijzer’, een praktijk voor training en coaching begonnen. Sinds een paar maanden is de website in de lucht en begeleiden ze de eerste leerlingen op het gebied van leren leren, loopbaanbegeleiding en kindercoaching. Kinderen en tieners zijn altijd in ontwikkeling. Soms lopen ze hierbij vast. Dan kan het goed zijn wanneer een coach even met jou en je kind meeloopt. Stel, je kind is snel boos, (faal) angstig, of heeft last van te veel prikkels. Dan is het goed dat

je kind leert omgaan met zichzelf en/of de ander. Misschien weet je tiener niet hoe hij/zij het huiswerk aan moet pakken, kan hij/zij zich bijvoorbeeld moeilijk concentreren, of komt hij/zij niet uit de keuze voor een profiel of opleiding.

Op dat moment is het prettig als je tiener tools krijgt om te leren leren, of te leren kiezen. Waarom deze benadering? Het ‘moeten’ veranderen kan overkomen alsof je niet goed genoeg bent. ‘Leren’ is iets normaals voor kinderen. We richten ons op het aanleren van vaardigheden, zodat ze deze in nieuwe situaties zelf kunnen toepassen. Een kind voelt zich dan niet alleen gezien en gehoord, maar krijgt ook de controle en grip terug en daardoor meer zelfvertrouwen. Individuele coaching wordt in overleg gegeven. De training ‘ik leer leren’ in een groepje start maandag 6 maart a.s. Geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op, we vertellen je graag meer! www.ikleerwijzer.nl www.facebook.com/ikleerwijzernijverdal info@ikleerwijzer.nl

NIJVERDAL - Op 23 februari komt Jos Douma uit Zwolle met ons oefenen in ‘Bijbellezen met je hart’ (lectio divina). Hij is predikant en heeft veel geschreven over spiritualiteit, persoonlijk geloof en Bijbellezen. Hij geeft uitleg over de ‘lectio divina’, ook wel ‘heilige lezing’ of ‘mediterend Bijbellezen’ genoemd.

In het lezen en overdenken van de tekst kun je soms zomaar iets bijzonders ervaren, misschien iets van hoop, begrip of een ontmoeting. Een ontmoeting met God misschien? Zulke ervaringen of ontmoetingen zijn niet te organiseren. We kunnen ons wel oefenen in ontvankelijkheid, openheid daarvoor. Jos Douma wil ons daarbij helpen. Hartelijk welkom in Het Spectrum, achter kerkgebouw de Regenboog aan de Grotestraat in Nijverdal.

De avond duurt van 20u tot ca 22u; vanaf 19.30u is er tijd en ruimte voor ontmoeting en een kop koffie of thee. De avond wordt afgesloten met een avondgebed in de kerkzaal.

‘Op weg in de stilte’ is een werkgroep van de Raad van Kerken. Contact: Annemarie Altena 0548 620539 www.facebook.com/opwegindestilte


A

UTO ACTUEEL

Vrijdg 17 februari

Wereldpremière op Autosalon Genève 2017

Eclipse Cross: de nieuwe compacte Mitsubishi SUV AMSTELVEEN – Terugblikkend op een sportieve historie noemt Mitsubishi Motors Corporation (MMC) de volledig nieuwe compacte SUV “Eclipse Cross”. Met zijn coupé-achtige sportieve lijnen verwijst de Eclipse Cross naar de, vooral in Noord Amerika, succesvolle Mitsubishi Eclipse. Van deze populaire coupé zijn tussen 1989 en 2012, verdeeld over vier opeenvolgende generaties, ruim 1,4 miljoen exemplaren verkocht. ‘Eclipse Cross’ benadrukt het robuuste karakter, geheel in lijn met de weg die het merk, vooral in Europa, is ingeslagen met zijn Sport Utility Vehicles. Met het nieuwe model, dat in het gamma tussen de ASX en de Outlander komt, profileert MMC zich nog meer als echt SUV-merk. Speciaal voor de Mitsubishi Eclipse Cross is een dieprode metallic carrosseriekleur die geproduceerd is volgens een zeer nieuwe en vooruitstrevende techniek. Deze bijzondere kleur verwijst naar de schittering die te zien is tijdens een volledige zonver-

•Coureur Jari-Matti Latvala door winst 1ste in rijdersklassemen Latvala begon de laatste dag van de Rally van Zweden met slechts 3,8 seconden voorsprong op de nummer 2, maar wist zich alle drie de stages van die dag – inclusief de zogeheten Power Stage – toe te eigenen. Door de koppositie van de Yaris WRC en de veroverde punten van de Yaris WRC van teamgenoten Juho Hänninen en Kaj Lindström, staat Toyota GAZOO Racing al vroeg in het kampioenschap 2de in het algemeen klassement. De laatste keer dat Toyota een WRCronde won, was de

Toyota verkoopt wereldwijd ruim 10 miljoen hybride auto's

Rally van China in 1999, het jaar waarin Toyota afscheid nam van het wereldkampioenschap rallyrij•Toyota hybride technologie inmiddels wereldwijd gemeen- den.

goed •Ultiem comfort en bewezen zuinig in de praktijk •In Nederland verkoopt Toyota 8 hybride modellen. Toyota Hybrid is here to stay. Dat blijkt uit de mijlpaal van ruim 10 miljoen verkochte hybride auto’s wereldwijd die Toyota Motor Corporation vandaag bekendmaakt. 77 miljoen ton CO2 besparing

De ruim 10 miljoen hybride auto’s van Toyota Motor Corporation hebben naar schatting geleid tot een besparing van 77 miljoen ton CO2 in vergelijking tot de emissie van hetzelfde aantal gelijkwaardige benzineauto’s. De brandstofbesparing bedraagt circa 29 miljard liter. Minder emissies

Autoservice Wilms

SUBARU SPECIALIST

-APK keuringen, -Reparatie en onderhoud alle merken (bedrijfs)auto en campers, -Banden service/opslag, -Auto verkoop / inkoop, -Airco service, -Snel-service accu’s, uitlaten,

en storingen.

Occasion’s van af 950,- incl. APK

Autoservice Wilms Rudolf Dieselstraat 4 07 7442 DR Nijverdal

0548-616688 www.autoservicewilms.nl

Toyota Yaris WRC wint de Rally van Zweden

Toyota’s hybride technologie is wereldwijd een duurzame richting voor het reduceren van het broeikaseffect en het terugdringen van luchtvervuilende emissies. Dit laatste speelt vaak een rol in grote steden, waar regelmatig drastische maatregelen worden genomen om emissies terug te

Uiterst succesvolle start De winst in Zweden volgt kort na het ijzersterke rallydebuut van de Yaris WRC in de Rally van Monte Carlo, de start van het kampioenschap. De Yaris

dringen door schonere (hybride) auto’s te stimuleren en minder schone auto’s te weren. Het zoveel mogelijk beperken van de milieueffecten van auto’s en de productie ervan, is voor Toyota al jaren prioriteit. Hybride rijden

Hybride rijden is synoniem aan ultiem comfort en ideaal in gebieden met een hoge verkeersintensiteit, met dank aan de standaard automaat en de mogelijkheid tot 100% elektrisch rijden. In de voetsporen van de iconische Prius verkoopt Toyota Motor Corporation wereldwijd inmiddels 33 verschillende hybride modellen in meer dan 90 landen.

WRC van Latvala en Anttila verraste vriend en vijand door als 2de te eindigen waarmee de rentree van Toyota in het WRC – onder de bezielende leiding van rallyveteraan Tommi Mäkinen – een uiterst succesvolle start kende. Alsmaar betere auto’s Toyota topman Akio Toyoda: “Het is een geweldig gevoel om na 17 jaar afwezigheid weer een WRC-rally te winnen. Ik heb naar dit moment uitgekeken, maar kon niet vermoeden dat-ie zo snel zou aanbreken. Mijn complimenten voor het hele team! Toen ik Jari-Matti voor de race sprak, zei hij dat hij de Yaris WRC met respect behandelt, en dat hij met liefde voor de auto met hem communiceert. Deze liefde voor auto’s voel ik ook. Mijn wens voor iedereen is dan ook dat we deze liefde koesteren en de uitdaging aangaan om alsmaar betere auto’s te maken.”

Iconische Prius

In 1997 bracht Toyota zijn eerste Fu Hybrid op de markt, de Prius. Inmiddel wereldwijd hét hybride icoon. Vanaf da moment heeft Toyota deze technologie doorgezet naar vele andere modellen zoals de Yaris, Auris en C-HR. Ook de hui dige, vierde generatie Prius is ontwikkeld met de focus op minder emissies. Maa tegelijkertijd stond rijplezier hoog in he vaandel, zoals blijkt uit zijn lage zwaarte punt en double wishbone wielophangin achter. Het meer dynamische weggedra is grotendeels te danken aan het nieuwe TNGA (Toyota New Global Architecture platform.


Vrijdag 10 februari 2017

11

Hellendoorn Journaal

Column

Socialiseren van kittens

EEN FOTO... EEN HERINNERING

Bij honden is het al heel normaal: krijg je een pup dan moet je ze laten wennen aan allerlei geluiden, voorwerpen en mensen. Meenemen naar een drukke markt, het geluid van de stofzuiger laten horen, laten wennen aan de dierenarts is allemaal heel belangrijk om te doen. Ik pleit ervoor om ook kittens actief te socialiseren. Dat vergt natuurlijk wel een andere aanpak dan bij honden. Kittens hebben tussen de 2e en 7e-9e week hun zogenaamde gevoelige periode. In deze periode is angst geremd en leren kittens bepaalde diersoorten (waaronder katten!), geluiden en objecten accepteren. Kittens schrikken wel snel of kunnen angstig reageren, maar herstellen zich in deze fase ook weer snel waardoor ze makkelijker leren dat bepaalde dieren of objecten niet eng zijn. In deze fases vormen er zich nieuwe hersenstructuren, zodat alle meegemaakte positieve ervaringen worden vastgelegd voor later. Katten die deze belangrijke socialisatie missen vertonen vaker probleemgedrag dan katten die wel goed gesocialiseerd zijn. Je kunt denken aan angst, agressie of onzindelijkheid. Het is dus echt van groot belang om kittens goed te socialiseren! Dus neem je kitten eens mee naar de dierenarts of naar de trimsalon waarbij er geen handelingen worden gedaan maar waarbij alleen een positieve ervaring wordt gecreëerd. Laat je kitten wennen aan de reismand, autorijden, het geluid van de stofzuiger maar laat het ook kennis maken met verschillende soorten voeding, zoals brokjes, natvoer en vers vlees. Want dan is de kans op een moeilijke eter veel kleiner. Laat je kitten ook wennen aan een (katvriendelijke) hond, want misschien wil je in de toekomst wel een hond, dan is het prettig dat je kat er al aan gewend is. Kijk wel uit dat je het socialiseren niet overdrijft want een kitten moet ook veel slapen om alle indrukken te verwerken!

Windkorenmolen te Haarle. Type Beltmolen-Grondzeiler. In 1806 liet Gerrit Loenink deze molen bouwen aan de weg die later Molenweg werd genoemd. Op 9 april 1945 is tijdens het bevrijdingsgevecht om Haarle, tussen Duitsers en Canadesen, de molen volledig vernield en nooit weer herbouwd. Links : de boerderij annex bakkerij van de gebroeders Geertman.

Reageren kan via: hkhnfotoarchief@hotmail.com

“Takkenwijf en Bosjesman” NIJVERDAL - Kom woensdag 1 maart een ochtendje naar het BuitenCentrum en laat je van je creatieve kant zien. Met takken, verf en ander knutselmateriaal maak je de mooiste Takkenwijven en Bosjesmannen. Het knutselen begint om 10.30 uur en wij vinden het erg fijn als je van te voren even aanmeldt via de website van Staatsbosbeheer:

www.staatsbosbeheer.nlactizzviteiten In het BuitenCentrum van Staatsbosbeheer, Grotestraat 281 te Nijverdal is genoeg te zien en te ontdekken. De dag is nog lang genoeg om voor of het knutselen een heerlijke boswandeling te maken of het speelbos in te gaan. Heb je honger en of dorst gekregen dan kan je goed terecht bij ons restaurant BuitenGewoonLekker. Graag tot ziens. Informatie: BuitenCentrum telefoon 0548-612711

Frank Gerards

Kattengedragstherapeut bij Dierenwelzijnscentrum Vitalidad www.vitalidad.nl / info@vitalidad.nl hartstichting.nl

Er is een begin gemaakt met de afbraak van de Huidige bejaardenwoningen die plaats gaan maken voor prachtige seniorenwoningen.

Foto: Leo Kemper


KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE! TUIN KABOUTER

DECO KIP TERRACOTTA diverse varianten 21 cm

diverse varianten polystone 15x13x29 cm

2.92

SOLAR TUINFAKKEL RVS, LED ca. 36 cm

392 diverse kleuren polyamide/elastaan maten S-XL

60x41x26 cm

29.95

TEFAL WELCOME KOEKENPAN

sterke en 100% veilige Tefal antiaanbaklaag EasyPlus (vrij van PFOA) geschikt voor gas, elektrisch en keramisch Ø 24 cm koekenpan Ø 28 cm wokpan Ø 28 cm

10.95 14.95

MET THERMO-SPOT

895

SANEX DOUCHEGEL

TRENDY SIERKUSSEN

dermo sensitive of dermo protector XXXL

diverse varianten 43x43 cm of 45x45 cm

199

292

VILEDA VLOERSYSTEEM

DAMES SWEATVEST

2295

zwart of grijs melange katoen maten S-XL

6

296

OP = OP

ABSOLUTE BODEMPRIJZEN

ROOKEE NOODLES

sweatbroek zwart of grijs melange katoen maten S-XL

rundvlees, kip of groente met vork 65 gram

DURACELL BATTERIJEN AA of AAA

4

5

SLAZENGER VOETBAL

SPUITVERF CHROOM

389

95

DAMES SNEAKERS roze of taupe maten 36-41

7.95

044

149

FINISH ALL IN 1 VAATWASTABLETTEN powerball

12-PACK

418

2.46

70 TABLETTEN

639

KRUK WATERHYACINT

waterbasis, sneldrogend 200 ml

UNIEK BIJ ACTION

2.99

26 tabletten

5.95

NIEUW

sportbroek zwart of navy polyester maten M-XXL

NIEUW

2.49

HAPPY PET HUISDIERKUSSEN

1000 ML

0.99 - 1.99 695

sporttop diverse kleuren katoen/elastaan maten S-XL

98

kunstleer maat 5

grijs of navy katoen/polyester maten M-XXL

SPECTRUM SPUITVERF diverse kleuren hoogglans, glans of mat waterbasis sneldrogend 400 ml

1.49

met witte of grijze rand gevlochten zitting 42 cm hoog Ø 29 cm

STUNTPRIJS

895

Aanbiedingen geldig van woensdag 22 februari t/m dinsdag 28 februari 2017

Ga voor nog meer voordeel naar www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

voor nat en droog gebruik ideaal voor hoeken wasbaar op 60° C

49

HEREN SWEATVEST

incl. binnenkussen

1.49

diverse kleuren 73x50 cm

met print met TSA slot polycarbonaat 50x36x23 cm

0.68

DAMES COMFORT BH

taille slip

SPILBERGEN KOFFER


Hj 17 02 2017