Page 82

Oostelijke waterscha zijn ook dit jaar net z

TWENTE - Bij de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen is het voor het tweede jaar op rij net zo droog als in 1976. 1976 is landelijk gezien het droogste jaar ooit gemeten. Hoewel door het wisselvallige weer de gevolgen van de droogte per regio sterk verschillen, heeft het neerslagtekort in deze waterschappen in Twente en de Achterhoek de waarden uit 1976 na vorig jaar opnieuw bereikt. Het grote en nog steeds toenemende neerslagtekort heeft in deze regio’s in de Achterhoek en Twente grote gevolgen voor de landbouw en natuur. Zo zijn er onttrekkingsverboden ingesteld uit oppervlaktewater en zijn er in de omgeving van kwetsbare natuurgebieden ook onttrekkingsverboden voor grond-

water om de natuur te beschermen. Neerslag nodig in oosten van het land In het oosten en zuiden van het land is de afgelopen weken aanhoudend minder neerslag gevallen dan in de rest van Nederland, terwijl zij afhankelijk zijn van neerslag voor hun watervoorziening. Er is namelijk geen aanvoer vanuit de rivieren en kanalen mogelijk op deze hoge zandgronden. Het aantal beken dat droogvalt neemt toe. Neerslag is nodig om tot verbetering van de situatie te komen. Ook de grondwaterstanden in het zuiden en oosten, die voor deze tijd van het jaar al zeer lagen waren, nemen ver-

Profile for Twente Journaal

Enschede Magazine 30-08-2019  

EnschedeMag.nl ; Enschede Magazine lokaal nieuws, gesponsorde berichten, gemeente, cultuur, sport, natuur en uit-agenda van Enschede, Lonnek...

Enschede Magazine 30-08-2019  

EnschedeMag.nl ; Enschede Magazine lokaal nieuws, gesponsorde berichten, gemeente, cultuur, sport, natuur en uit-agenda van Enschede, Lonnek...

Advertisement