Page 36

Project “Maatjes achter d CBS De Veenbrug Daarle DAARLERVEEN - Ouderen en kinderen samen achter de computer, dezelfde les volgend en dan samen onderzoekend en ontdekkend leren. Een unieke samenwerking tussen jong en oud, waar twee werelden als vanzelfsprekend in elkaar overgaan. Waar ze van elkaar leren, elkaar uitdagen en het zelfvertrouwen zichtbaar groeit. Op CBS De Veenbrug in Daarlerveen zijn we vorig schooljaar gestart met het project ‘Maa tjes achter de computer’. Ouderen uit de buurt, maar ook opa’s en oma’s, komen naar CBS De Veenbrug en nemen meerdere keren per schooljaar plaats naast de leerlingen in het klaslokaal om een uur durende les rekenen, taal, wereldoriëntatie of Engels te volgen. De leerlingen maken gebruik van de digitale lesmethodes. Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die de leerlingen en ouderen samen gaan beantwoorden door met elkaar te zoeken op het internet. En dit is het moment waarin er een unieke wisselwerking tussen kind en senior optreedt. Beiden begeven zich op onbekend terrein; de oudere die weinig tot helemaal geen ervaring heeft met de computer en het kind dat een uitdaging heeft in het concretiseren van de vraag. Al onderzoekende ontstaan er prachtige gesprekken, waarbij de oudere vertellen over ei-

gen ervaringen. Aan de hand van deze voorbeelden wordt informatie opgezocht waarbij de leerling op een heel natuurlijk wijze uitleg geeft hoe je informatie kunt opzoeken en laat daarmee dus tegelijkertijd zien hoe de computer werkt. Als de onderzoeksvraag is beantwoord, wordt de les klassikaal afgesloten en is er voor de ouderen nog gelegenheid om specifieke vragen te stellen over het gebruik van de computer.Ook zal er aandacht geschonken worden aan andere digitale zaken als e-mail, het doen van een digitale aanvraag of het opzetten van een facebookpagina, komen aan de orde. Dit project heeft in onze ogen meerdere opbrengsten: Voor ouderen draagt het er aan bij dat ze in hun eigen omgeving hun digitale zelfredzaamheid wordt vergroot. Daarnaast maken ze contact met elkaar en wordt het sociale netwerk vergroot. De kinderen van nu, die opgroeien in een participatiesamenleving, ervaren door dit project hoe leuk het is om een maatje te zijn en iets voor een ander te doen. Zij worden namelijk de mantelzorgers en vrijwilligers van de toekomst! Het project ‘Maatjes achter de computer’ wordt mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en de Provincie Overijssel.

Profile for Twente Journaal

AM 05-042019  

AlmeloMag.nl ; Almelo Magazine; lokaal nieuws, gesponsorde berichten, gemeente, cultuur, sport, natuur en uit-agenda van Almelo, Wierden, V...

AM 05-042019  

AlmeloMag.nl ; Almelo Magazine; lokaal nieuws, gesponsorde berichten, gemeente, cultuur, sport, natuur en uit-agenda van Almelo, Wierden, V...

Advertisement