Page 1

Programma Presentatiedag 24 januari 2013 9u30 – 10u00: onthaal met koffie 10u00 – 10u30: opstart in groep

Buurtwerk ’t Lampeke vzw

12u00 – 14u00: middagpauze en actieve markt 14u00 – 14u15: groepsmoment 14u15 – 15u15: keuzemogelijkheden 2de deel (zie programma in folder) 15u15 – 15u30: afronding 15u30 – 16u30: receptie en gezellig nababbel Je kan inschrijven bij één van de vier verenigingen (contactgegevens achteraan deze folder). Je kan hier ook terecht voor meer informatie. Je kan ook centraal inschrijven via katrien@lampeke.be. Gelieve altijd de inschrijfstrook te gebruiken, toegevoegd aan deze folder. Inschrijven kan tot en met maandag 14 januari 2013.

Riddersstraat 147, 3000 Leuven www.lampeke.be & 016/23.80.19 Meer info: Lieven Verlinde, lieven@lampeke.be Leren Ondernemen vzw

Valkerijgang 26, 3000 Leuven www.lerenondernemenvzw.org & 016/67.90.04 Meer info: Saskia De Bruyn, saskia@lerenondernemenvzw.org Erm ‘n Erm

(project van Riso Vlaams- Brabant vzw) Grote Bergstraat 21 3300 Tienen www.risovlb.be & 016/78 14 10 Meer info: Louis Steegmans, louis.steegmans@riso.vlb.be Open Armen

A. Demaeghtlaan, 305, 1500 Halle www.groepintro.be - 0472/ 46 07 67 Meer info: Annemie Degreef, annemie.degreef@groepintro.be

Erm ‘n Erm

v.u. Lieven Verlinde, Buurtwerk ’t Lampeke vzw, Riddersstraat 147, 3000 Leuven

ord Nemen Wo

r Armen het aa

97(31-95)

eniging W Ver

10u30 -12u00: keuzemogelijkheden 1 deel (zie programma in deze folder) ste

Inschrijven

3de presentatiedag armoede-initiatieven

Binnen een netwerk en in een samenwerkingsverband met heel wat andere organisaties werken de verenigingen waar armen het woord nemen (Vlaams-Brabant) actief aan de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Vier verenigingen slaan de handen in elkaar en presenteren op deze dag voor de 3de keer verschillende eindresultaten en acties van het jaar 2012.

98(32-96)

Vlaams-Brabant Donderdag 24 januari 2013 in het provinciehuis Vlaams-Brabant


Keuzeaanbod voormiddag 1. Dialoogmoment: een kritische terugblik op 2012 Open Armen, Halle

Open Armen brengt tijdens dit dialoogmoment haar proces als Vereniging Waar Armen het Woord Nemen in kaart. We staan kritisch stil bij wat we bereikt hebben, wat onze beperkingen en krachten zijn. Tegelijk bekijken we ook waar we naartoe willen op korte en lange termijn.

2. Dialoogmoment: het belang van vrijwilligerswerk Erm ’n erm, Tienen

Vanuit hun drijfveer om armoede en uitsluiting te bestrijden, hebben de vrijwilligers van Erm ’n Erm veel contacten met mensen in armoede. We maken kennis met een bonte mengeling van vrijwilligers die dagelijks de strijd aangaan met sociale uitsluiting, armoede en eenzaamheid in onze samenleving. Tijdens dit dialoogmoment willen we deze ervaringen delen.

3. Dialoogmoment rond het thema ‘voeding’ Leren Ondernemen, Leuven

Leren Ondernemen is al verschillende jaren actief rond het thema gezonde voeding, zeker in het sociaal restaurant en in de sociale kruidenier. Op deze presentatiedag gaan we voor de tweede maal in dialoog rond dit thema. Op vraag van onze gasten vorig jaar, nodigen we nu ook lokale beleidsmakers en voedselproducenten uit om mee met ons in dialoog te gaan.

4. Workshop: groene ruimte in de stad Leren Ondernemen, Leuven

Leren Ondernemen was in 2012 actief rond de nieuwe publieke ruimten die ontwikkeld worden in de omgeving van de Vaartkom. Op de presentatiedag doen we samen een workshop rond hoe publieke groene ruimten in de stad participatief kunnen worden vormgegeven samen met kinderen en volwassenen die in armoede leven en hoe dit mee kan bijdragen aan een groene duurzame stad zonder uitsluiting.

5. Workshop: onderwijsspel ‘Rad van Tong’ Buurtwerk ’t Lampeke, Leuven

Rad van Tong is een onderwijs-dialoogspel, ontwikkeld door jongeren binnen Buurtwerk ’t Lampeke. De doelstelling van het spel is de communica-

tie tussen jongeren en de school kritisch te bespreken én te bevorderen. Tijdens deze workshop spelen én bespreken we het spel. Het is geschikt voor gemengde groepen (leerkrachten, leerlingen, directies, CLB, beleid, ... ) en richt zich naar mensen die zoeken naar een goede communicatie op school.

6. Dialoogmoment: de Loods in beweging Buurtwerk ‘t Lampeke, Leuven

Buurtwerk ‘t Lampeke heeft gebouwd. Na jaren gebruik te maken van het oude en versleten gebouw naast de bestaande kinderwerking, zorgt deze nieuwbouw ‘de Loods’ voor een grote meerwaarde in het werken met kinderen en ouders. Wat doet dit met hen? We gaan in gesprek met ouders en medewerkers en nemen ook de ervaringen van de kinderen mee tijdens dit dialoogmoment.

De middag’pauze’ Tijdens de middagpauze bieden we een broodjeslunch aan. Tegelijkertijd is er een actieve markt met verschillende standjes, die terugblikken op projecten en acties van het voorbije jaar. Het gaat hierbij over samenwerkingsverbanden met heel wat andere organisaties binnen de regio. De voorbijgangers worden uitgedaagd uit om in actie te schieten aan de verschillende standen. Een uniek moment om heel wat organisaties en projecten te leren kennen.

Keuzeaanbod namiddag 1. Workshop energie: Wie doet het licht aan? Leren Ondernemen, Leuven

Leren Ondernemen gaat op een interactieve manier in gesprek over de uitdagingen die voor ons liggen om een klimaatneutrale stad te worden en over hoe mensen in armoede hierbinnen een plaats willen en kunnen hebben. We focussen hierbij op het thema energie: wat zien mensen met armoede-ervaring als mogelijkheden en kansen? Waar zitten de hindernissen? Welke partners kunnen ons helpen om deze kansen te benutten?

2. Dialoogmoment: onze jongeren geven advies aan het beleid Buurtwerk ’t Lampeke, Leuven

Advies geven aan beleidsmakers en onze stem laten horen over diverse thema’s is wat (o.a. onze) jongeren deden in 2012 tijdens het inhoudelijke

traject, begeleid door Uit de Marge en het Netwerk tegen Armoede. Jongeren en jongerenwerkers uit 6 jongerenwerkingen in Vlaanderen wisselden ervaringen en meningen uit over belangrijke thema’s (o.a. onderwijs, werk, betaalbare woningen, de stap naar de wereld). Op 24 november ‘12 was er een overleg met Minister Smet. We blikken terug en vooruit.

3. Dialoogmoment: sociaal artistiek gezelschap in het artistieke milieu Compagnie Tartaren, Leuven

Cie Tartaren, sociaal artistiek gezelschap, speelde in 2012 op het dak van museum M in Leuven. Ze stonden ook geprogrammeerd op Theater aan zee (TAZ) in Oostende en speelden er vijf dagen na elkaar de productie ‘Nonkel Wanj’. Tijdens dit dialoogmoment zoomen we – samen met spelers en medewerkers - in op onze ervaringen, met specifieke aandacht voor de inclusie in het artistieke milieu.

4. Presentatie: van project naar realisatie Buurtwerk ‘t Lampeke, Leuven

Buurtwerk ’t Lampeke realiseerde in 2012 een nieuwbouw binnen de kinderwerking. Deze nieuwbouw was enkel mogelijk dankzij een samenwerking met publieke en private partners (P.P.S.). Tijdens deze presentatie staan we stil bij deze unieke P.P.S. en eerste ervaring voor onze buurtwerking. We gaan o.a. dieper in op de samenwerking tussen non-profit en profit.

5. Dialoogtafels dag van de armoede Buurtwerk ’t Casablanca & Buurtwerk ’t Lampeke, Leuven

Tijdens de dag van de armoede 2012 organiseerde het Leuvens collectief rond 17/10 de actie: ‘Schuif mee aan tafel’. Er werden dialoogtafels georganiseerd rond diverse thema’s. We herhalen drie tafels voor de geïnteresseerden: armoede en decenniumdoelen (Casablanca), wonen (Lampeke) en leefwereld armoede (Lampeke). Een dialoogmoment is een werkvorm waarbij mensen vanuit probleemstellingen en concrete situaties rond een specifiek thema in gesprek gaan met het beleid en andere organisaties om tot (structurele) oplossingen te komen. Tijdens een workshop gaan we samen actief aan de slag. Bij een presentatie vertrekken we vanuit een voorstelling van de actie/ het project en maken we in een tweede deel tijd voor reacties en gesprek.

3de presentatiedag armoede-initiatieven  
3de presentatiedag armoede-initiatieven  

Buurtwerk 't LampekeE

Advertisement