Page 1

ERTZBERG CVBA ERTZBERG ­ TWEEWATERS 23390

De Tijd 08.03.2014

Circulation: 29510

Page: 45

©Auxipress

I mm

1

f

7e30d4 2475

IT

1H

Weinigen waren zo bepalend voor de hedendaagse architectuur in ons land als Stéphane Beel Zijnjongste grote project De Balk van Beel in Leuven is Europa s meest duurzame residentiële gebouw en dingt mee voor een onderscheiding op de vastgoedbeurs Mipim in Cannes Gesprek met de man die de architectuur tot de essentie terugbracht We moeten af van de illusie van complete maakbaarheid Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be

Page 1 / 4


ERTZBERG CVBA ERTZBERG ­ TWEEWATERS 23390

De Tijd 08.03.2014

Een architect is een

gespecialiseerde dilettant INE RENSON EN

PATRICK LUYSTERMAN

Omdathij de meester van

zijn gedachten wil blijven

Of beter omdat de meester

de gedachten moet kun nen blijven volgen Daar om ontwerpt hij nog steeds met de vulpen Elke architect in dit land zweert bij computerprogramma s maar niet Stéphane Beel de man die baan brekend werk neerzette als de uitbreiding van deSingel in Antwerpen het Gentse ge rechtsgebouw of het Museum M in Leuven Hij haalt het kleinood van gepolijst staal uit zijn agenda en legt het op tafel Hier doe ik alles mee Het is mijn verlengstuk mijn hand Mijn onafhankelijkheid Architecten zouden weer wat meer met

de hand moeten schetsen vindt Beel Als

©Auxipress

je ontwerpt springen je hersenen van de ene gedachte naar de andere Welk instru ment kan alles volgen wat in je hoofd om gaat Met al die bijgedachten Een com puter kan dat niet Een pen wel Ik schets maak op hetzelfde blad papier een raming van de kostprijs In de marge krabbel ik woorden die voor mij het ontwerp verbeel den Alles wat me te binnen schiet Als je dat niet snel opschrijft ben je het kwijt Dan is dat moment van inspiratie verloren Het is geen aanstellerige poging tot authenticiteit Het typeert Stéphane Beel

op de begane grond dingt volgende week op de vastgoedbeurs Mipim in Cannes mee naar de Mipim Award voor Best Inno vative Green Building Het project kreeg onlangs ook als eerste Europese residen tiële gebouw de topscore outstanding op de duurzaamheidsquotering van het inter

Hij weet dat het bon ton is om de auto te verketteren Maar hij schuwt het andere standpunt niet In Gent willen ze de fly over de snelweg die als een glijbaan tot in het hart van de stad komt weg Hij vindt

om hier te wonen

maakbaarheid vindt Beel Clusteren bete

dat een dom idee Het is de mooiste entree

in de stad Op de brug heb je dat prachtige nationale keurmerk Breeam zicht op de skyline en de torens en dan De architect heeft net uitgelegd wat dat duik je naar beneden de stad in Langs de in de praktijk betekent Dat duurzaamheid voordeur Want die auto die komt toch een kwestie is van passief bouwen en afval Kijk iemand die in de stad woont wil zijn bak bier of water ook kunnen uitladen verwerking maar ook van akoestiek en een gulle lichtinval Dat het niet alleen aan zijn voordeur En als bezoekers niet meer met hun auto tot in de buurt van gaat over quoteringen en regels maar vooral ook over circulatie en gevoel Over bepaalde winkels geraken komen ze niet alles wat het leven in het gebouw aange meer De auto mag teruggedrongen wor naam maakt Terwijl we naar boven kijken den maar niet helemaal Ik woon en werk hoe de verschillende bouwlagen lichtjes zelf in het hart van de stad vlak bij de autoluwe buurt Maar ik heb meer last van geschrankt over elkaar schuiven spreekt dronkaards dan van auto s of bussen een jonge man ons aan Dank voor dit gebouw zegt hij terwijl de prei en de Zich thuis voelen pakken bloem die hij in zijn armen draagt We moeten af van de illusie van complete bijna op de grond vallen Het is fantastisch Het is alsof Beel de ontmoeting met de bewonderaar die van de supermarkt komt heeft geënsceneerd Vijf minuten voordien had hij nog gezegd dat het sys teem van thuisbezorgingskastjes voor online shoppen niet de bedoeling kan hebben dat mensen niet meer buiten

kent niet iedereen zomaar door elkaar

mengen Mensen willen niet altijd alle maal door elkaar wonen Steden leggen dat voor nieuwe projecten wel op er moe ten lofts zijn maar ook 30 procent sociale woningen Bij Dok Noord de nieuwe stadswijk die we mee gaan ontwikkelen in de oude haven van Gent is het net zo

komen Dat het project maar geslaagd is Maar dat is het ideaalbeeld van de beleids als hier bewogen wordt geleefd maker Je moet daar met de nodige om Dat is wat de ziel van een stedelijke zichtigheid mee omgaan Als architect kan Meer zelfs het is wat hem tot een van de omgeving uitmaakt vindt de architect je als dat haalbaar is bijvoorbeeld in twee beste architecten van deze tijd maakt een Het mag geen gesloten enclave worden liftkokers voorzien zodat mensen in het voud die toch doordacht is De totaalaan Geen slaapwijk in de stad Hier moet ook zelfde blok wonen zonder dat ze dezelfde pak Zijn architectuur is vorm én inhoud gewerkt worden gewinkeld gegeten en lift moeten nemen De realiteit en het ge De essentie daarvan bijeengekrabbeld op gedronken Onze steden zijn op dat punt voel zijn anders Dat laatste is even belang één enkel blaadje te lang mismeesterd Nog steeds eigenlijk rijk Mensen moeten zich thuis voelen in Kijk naar mijn eigen stad Gent De heraan Clusteren in steden hun woonomgeving Ook dat is duur leg van het Zuid is in mijn ogen mislukt Er We lopen met Beel over de site Tweewaters is een commercieel centrum en er zijn kan zaamheid Architecten moeten met beide voeten in Leuven waar op de oude terreinen van toren Maar s avonds is het doods Terwijl in de werkelijkheid staan vindt Beel Tege de brouwerij InBev tussen de Vaartkom en daar vroeger cafeetjes waren een cinema lijk moeten ze visionair en oordeelkundig de Dijle een nieuwe stadswijk verrijst Een Dan is men verwonderd dat er criminali met de openbare ruimte omgaan Nieuwe wijk met een minimale ecologische voetaf teit is Hetzelfde met de Kouter Daar is verkavelingen op het platteland kunnen druk die meer energie zal vrijgeven dan ze alleen nog een café in een boekenwinkel niet voor mij Er zijn er al te veel Oude opslorpt Tegen de achtergrond van oude Dat kan toch niet gebouwen mogen wel nog vervangen of silo s en brouwerijgebouwen doemt de We moeten meer clusteren in steden gerenoveerd worden Een woning geeft 184 meter lange Balk van Beel op als de Wonen werken leven verzorgen alles te schaal en ritme aan het landschap Er staan ruggengraat een eerste opmerkelijk gelijk We zijn het werken uit de stad aan veel grote oude hoeves te verkrotten Die baken Er volgen er nog grote gebaren het bannen kantoren verkooppaleizen kan je vervangen door een nieuwe woning noemt hij ze gebouwen van zijn hand en het wordt allemaal naar de rand geduwd die meteen ook een ijkpunt is van collega architect Xavier De Geyter De Die slinger slaat te ver door Er wordt te Beel verwierf faam met zijn publieke Balk is net opgeleverd met de bouw van eenzijdig ingezet op wonen in de stad projecten Maar het is door zijn uitgepuur de woon en werktoren De Twist wordt in Naast de slaapdorpen creëren we nu ook de en naadloos in het landschap geïnte de tweede helft van het jaar begonnen slaapsteden Pas daarmee op Net als met greerde villa s dat particulieren hem in het De lange witte balk met 106 wooneen de trend om alles autovrij of autoluw te hart sloten Hij houdt van opdrachten die heden en plaats voor commerciële ruimte maken

Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be

Page 2 / 4


ERTZBERG CVBA ERTZBERG ­ TWEEWATERS 23390

De Tijd 08.03.2014

een zekere beperking inhouden zegt hij Er moet een uitdaging aan zitten het mag een beetje schuren Hoe restrictiever de opdracht hoe meer ik op zoek ga naar de essentie

Een extreem voorbeeld daarvan de

nieuwe gevangenis van Beveren die drie weken geleden geopend werd Het was niet evident zijn visie van ruimtelijkheid en vrijheid toe te passen op een gevange nis En bovendien rekening te houden met het nauwgezette bestek datJustitie oplegt Het blijft een beklemmend gebouw Maar we hebben er waar mogelijk transparantie binnengebracht Veel wit gebruikt Het cel lencomplex zo licht mogelijk gehouden Schijnbaar zit het allemaal heel eenvou dig in elkaar bij Beel Maar juist over dat ef fect is extreem hard doorgedacht tot in de kleinste details Het is de Nieuwe Eenvoud

waarmee hij in ons land pionierde en die door zoveel volgelingen als stijlkenmerk is nagebootst gecorrumpeerd soms ook Voor mij is dat geen stijl geen esthetisch kenmerk Het is iets wat vanbinnen zit wat

te maken heeft met licht het gevoel van ruimte Hij denkt na Het betekent vooral datje als architect orde creëert zodat een bewoner of gebruiker er chaos in kan ma ken Als je het als architect al ingewikkeld maakt kunnen mensen er hun leven niet

meer in organiseren Eenvoud heeft voor mij te maken met vrijheid Sommige be woners nemen die andere niet

Mensen die hem kennen zeggen dat Beel als persoon die eenvoud incarneert Beel is die Nieuwe Eenvoud De manier

waarop hij werkt zich focust en zich niet laat opjagen Hij lacht Ik zoek als ik werk nochtans ruis op Vannacht heb ik tot vier uur gewerkt in een café met twee mede werkers Dat helpt om de stress van het creëren te temperen Door de convivialité van die plek Ik hoef mij niet op te sluiten als ik ontwerp Maar tegelijk zit ik daar wel in opperste concentratie Hij vertelt over die keer dat hij op het vliegtuig zat naar Amerika een plan in het hoofd en de pen in de aanslag Ik had een

©Auxipress

idee en voelde dat het daar en dan zou luk

ken om het op papier te zetten Naast mij zat een vader met een huilend kind op de schoot Hij probeerde het te troosten door te zingen Er waren dus de ronkende mo toren die huilende kleine de zingende va der En toch ging het perfect Die verstrooi ing creëerde de juiste sfeer om te werken Alles kan inspirerend zijn zegt Beel De beweging in een café muziek Maar ook rondlopen kijken de dingen vanuit een ander perspectief zien Het negatieve om keren en positief benutten Dat doe ik ook met de zenuwziekte waaraan ik lijd Het heeft me weer bij de realiteit gebracht Had ik die niet gehad dan was ik mis

schien een vreselijke etter geweest Met te veel pretentie

Helse pijnen

Naar het punt waar vorm en inhoud elkaar raken We zijn nu bezig met de renovatie van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika in Tervuren Hoe begin je aan

Hij rakelt een anekdote op over hoe hij als zoiets Zo een zwaarbeladen museum jonge architect in het koninklijk paleis Moet het een koloniaal museum blijven werd uitgenodigd samen met andere lam of daar net tegenin gaan Laten we het stenaars De architectuur is de moeder hedendaagse Afrika ook zien Voor ons van alle kunsten orakelde ik daar terwijl moest het alle drie tegelijk zijn We zijn al die anderen erbij stonden Beschamend van in het begin met een Afrikakenner een Dat zou mij nu niet meer overkomen Ik filosoof een museumoloog en anderen zie het gebeuren bij sommigen als ze te gaan samen zitten Die brede culturele en veel op tv of in de kranten komen dat ze maatschappelijke achtergrond de link onmogelijke mensen worden Zo wil ik met de omgeving de bouwtechnische niet zijn Ik weet wie ik ben ik kan nog eisen dat zit allemaal in goede architec gewoon door het leven gaan tuur Je moet van alles iets weten Een De ziekte aan het centraal zenuwstelsel architect is eigenlijk een gespecialiseerde dilettant werd vastgesteld toen hij halverwege de dertig was Mijn carrière nam een vlucht Die manier van kijken waarbij hij het ik had een tentoonstelling in deSingel Ik DNA van een plek probeert te ontrafelen stond op het punt voor de derde keer va geeft hij ook door aan zijn medewerkers der te worden En toen kreeg ik een aanval 50 ondertussen Het bureau blijft groeien De dokters wisten meteen wat ik had Die In welke mate is een ontwerp van Beel nog periode was de hel Ik had voortdurend een Beel Moet dat Het intakegesprek vreselijke pijn nam twaalf zware pijnstil probeer ik zelf te doen Het plan werk ik lers per dag terwijl je er maximaal vier samen met mijn medewerkers uit Ik ga mag nemen Morfinederivaten Ik werd er ook zelden nog naar werven ik ben een gaga van Licht agressief zelfs Eigenlijk was het wachten tot ik in een rolstoel zat

en ik dood zou gaan En toch kwam de redding in de ge daante van de liefde Het maakt dat hij hier twintig jaar later in volle glorie zit Hij glimlacht U hebt gelijk zo voel ik me ook De helse pijnen bleken niet van de ziekte zelf te komen Mijn ldnesiste heeft dat ingezien Ze heeft me erdoor gesleurd En ze is mijn vrouw geworden Zo is het

toerist op mijn eigen werf Maar door er niet meer met je neus op te zitten zie je andere dingen Ik sta op een punt waarop ik niet meer alles zelf kan doen Je moet het kunnen doorgeven Daar zijn we ook mee bezig Ik wil dat het bureau blijft bestaan als ik er niet meer ben

Wat hij nog niet heeft bereikt is de grote internationale doorbraak Hij heeft een aantal buitenlandse projecten gedaan maar Stéphane Beel blijft toch vooral we leven Mooi toch reldberoemd in eigen land Hij lacht Juist De situatie is voorlopig stabiel in elk ja Die ambitie is er wel Je moet altijd am geval niet meer hopeloos Maar het heeft bitieus zijn Zonder geloof in jezelf lukt zijn werk sterk bepaald Ik sta positiever in het niet om goede dingen te doen Maar je het leven Ik heb geleerd gevoeliger te zijn moetje ambities ook kunnen bijstellen Ik Empathischer Het heeft van mij een ander zie vaak bij jonge mensen dat ze de lat te hoog leggen en gefrustreerd raken als het mens gemaakt niet lukt Ik heb geduld En als het niet Pina Bausch meer gebeurt ben ik daar niet minder Wie hem dat ook leerde was de intussen

tevreden om

overleden Duitse choreografe Pina Bausch Weetje wat mijn geluk is Dat ik traag Ik heb haar werk voor het eerst gezien in heb kunnen groeien De eerste woning die Wuppertal toen ik nog vrij jong was Ik was ik ontwierp heb ik nog zelfgebouwd Om er helemaal ondersteboven van Sindsdien zeker te zijn dat de lijnen op de millimeter zag ik bijna al haar stukken Ze inspireert juist stonden Dat is nu ondenkbaar Le me De manier waarop zij het leven ver Corbusier zei ooit Je wordt pas een goede beeldde probeer ik in mijn architectuur architect na je veertigste Misschien heeft binnen te brengen Hoe zij met alledaagse hij wel gelijk Je blijft groeien Ieder ge bewegingen een ongelooflijk stuk kon bouw datje neerzet is een vingeroefening maken Het mededogen waarmee ze keek voor het volgende Het kan altij d beter Ik naar de mensen Hoe ze zowel het harde weet dat het voor een bouwheer moeilijk is van menselijke relaties als liefdevolle om om dat te horen Maar het betekent ook helzingen verbeeldde en er iets moois mee dat elk gebouw uniek is En datje werk maakte nooit af is Het zou pas arrogant zijn om De sublimatie van de werkelijkheid dat te denken Trouwens daar gaat het ook zegt Beel die ene gedachte die het alle niet om Het gaat niet om mij maar om maal omvat Daar gaat hij naar op zoek wat ik bijdraag

Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be

Page 3 / 4


ERTZBERG CVBA ERTZBERG ­ TWEEWATERS 23390

De Tijd 08.03.2014 StéphaneBeel 58 Stéphane Beel studeerde architectuur in Gent Hij leidt zijn eigen bureau Stéphane Beel

Vier realisaties

van Stéphane Beel 1

Architects en werkt met Lieven

Achtergael samen in Beel Achtergael Architecten Hij vertegenwoordigt de Nieuwe Eenvoud In Vlaanderen ontwierp hij een reeks bekende openbare gebouwen maar in het buiten land is hij nog niet zo actief

l

kat

i

In het kader van de interna

tionale vastgoedbeurs Mipim volgende week in Cannes is hij wel genomineerd voor een award in de categorie meest innovatief

ecologisch project voor de Balk van Beel in Leuven

wr

rrt

n

dfli f

HHI B SHB ik

Museum M in Leuven 2009 Met de bouw van het museum

slaagde Stéphane Beel erin orde te brengen in een chaotische mengelmoes van stijlen in de omgeving

De nieuwe gevangenis in Beveren

2014 Hoe restrictiever de op dracht hoe meer ik op zoek ga naar de essentie zegt Stéphane Beel Het blijft een beklemmend gebouw Maar we hebben er waar mogelijk transparantie binnen gebracht

1

j BrH KIT fca

1St31 ia

v

CE

Gerechtsgebouw in Gent 2006 Een sereen kader met veel natuur

lijk licht waar de bezoeker het gevoel heeft dat hij veeleer wordt rondgeleid dan voorgeleid De uitbreiding van deSingel in Antwerpen 2010 Het belang van de akoestiek vormde een van de hoofdredenen om veeleer ho

©Auxipress

rizontaal dan verticaal te bouwen

De Balk van Beel vormt de ruggengraat van een nieuwe stadswijk op de oude terreinen van InBevin Leuven Het mag geen gesloten enclave worden Hier moet geleefd worden sjtmi

Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be

Page 4 / 4

20140308 een architect is een gespecialiseerde dilettant de tijd  
20140308 een architect is een gespecialiseerde dilettant de tijd  
Advertisement