Page 1

S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes Augustus: 16 - weer naar school September 21 - Schoolfotograaf Oktober: Herfstvakantie: 18-10 t/m 22-10 December: Kerstvakantie: 20-12 t/m 31-12 Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03

email:infodetweemaster@gmail.com

Welkom terug op school. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer uitgerust aan het nieuwe schooljaar begint. Zoals U weet is er het een en ander veranderd in ons personeelsbestand, maar de verse bemanning voor de tweede vaart van De Tweemaster gaat er weer voor de volle 100% voor. Voor de goede orde geven wij U nogmaals de ‘hut indeling’ voor dit schooljaar: Groep 1/2 A met juf Anja en juf Anita Groep 1/2 B met juf Joke en juf Vivian (tijdelijk) Groep 3 met juf Winanda en juf Carla Groep 3/4 met juf Nanda Bishoff en voorlopig juf Esther Rijnsdorp Groep 4 met juf Ileen en juf Jasmin Groep 5 met juf Zefanja en juf Etta Groep 5/6 met juf Thysia en juf Miranda Groep 7 met meester Peter Groep 8 met juf Rianne In de stuurhut staan meester Wim en juf Jasmin Conciërge juf Margriet!

!

Administratie Yvonne Hoorn"" April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05

JAARGANG 2, NUMMER 01

IB-er Anja Vet ICT Richard Bravenboer

Beste ouders/verzorgers, In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat ik ga stoppen met werken.

Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

De afgelopen 20 jaar heb ik eerst als remedial teacher en daarna als intern begeleidster op De Morgenstont en De Tweemaster gewerkt. Met veel plezier heb ik mij ingezet in het belang van de kinderen. De gesprekken, die ik met ouders en kinderen voerden, hadden altijd een moeilijk onderwerp, maar SAMEN kwamen wij eruit. Het beste voor het kind was altijd mijn uitgangspunt. Ik dank u voor het vertrouwen dat u mij hebt gegeven en wens u het allerbeste voor de toekomst.

Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

Met vriendelijke groet, Mieke Bouma


In memoriam

Helaas hebben wij het droeve bericht te melden dat op woensdag 4 augustus de echtgenoot van juf Anita van der Noort is overleden. Een groot verlies voor Anita en haar kinderen. Wij wensen Anita en kinderen veel sterkte en kracht toe! Gym en zwemtijden: Ook dit jaar hebben de groepen 3 t/m 8 eenmaal in de week een vakleerkracht (vl): Maandag: 08.30" Groep 3 " 09.15" Groep 3/4" 10.00" Groep 4" 10.45" Groep 5/6"

vl vl vl vl

Woensdag: 08.30" Groep 3 en 3/4 09.15" Groep 7 10.00" Groep 5 10.45" Groep 8 Vrijdag: 08.30" Groep 5" 09.15" Groep 5/6" 10.00" Groep 7" 10.45" Groep 8" 13.00" Groep 4

vl vl vl vl

Zwemmen: Alle kinderen van groep 4 hebben om de 14 dagen zwemles. U krijgt hierover nog een aparte brief.

Vaartijden: De schooltijden voor alle groepen zijn: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 12.00 uur " " " 13.00 - 15.00 uur Woensdagmiddag vrij. groep 1, 2 en 3 hebben nog een aantal dagen geen school: Vr. 19 november, Vr.middag 17 december, Ma. 31 januari, Vr. 25 februari, Vr. 25 maart, Ma. 16 mei, Vr. 10 juni, Vr.middag 1 juli De deuren gaan om 10 minuten voor aanvang open. De bedoeling is dat de lessen om 08.30 uur en 13.00 uur beginnen. Jaargids. Aan de jaargids wordt hard gewerkt. In deze jaargids komt een overzicht met veel belangrijke data. We zullen deze ook op de website publiceren. Afbellen bij ziekte (afwezigheid). Ieder kind dat ziek is moet telefonisch afgemeld worden op het volgende nummer: 0181 - 320141 (bij juf Margriet, conciĂŤrge). Mocht U dit niet gemeld hebben, is uw kind ongeoorloofd aanwezig en moeten wij na enkele keren de leerplichtambtenaar inschakelen. Dus, om misverstanden te voorkomen: altijd melden op bovenstaand nummer. Overblijven. Aanmelden voor het overblijf: elke vrijdagochtend in de aula. Niet bij de leerkracht van de groep. Afmeldingen via juf Margriet (zie informatieboekje Tussenschoolse Opvang). Drie nieuwe juffen. Zoals elk schooljaar zijn er aan het begin van het schooljaar enkele veranderingen. In verband met de afwezigheid van juf Anita van der Noort is juf Vivian er op maandag en dinsdag. Juf Nanda Bishoff in groep 4 is regelmatig aanwezig, maar mag nog geen lesgeven, vandaar dat juf Esther er is. Alle nieuwe leerkrachten wensen wij van harte welkom.


Over schoolmaatschappelijk werk

Boeksparen op de Tweemaster

Beste ouders en kinderen,

Nieuw!!!!!

De vakantie zit er weer op, een nieuw schooljaar ligt weer voor ons. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt gehad en net als ik weer zin hebt in het nieuwe schooljaar. Het afgelopen schooljaar hebben meerdere ouders en kinderen de weg naar mij gevonden. Als u mij snel wilt bereiken dan kunt u mij het makkelijkst via de mail bereiken, mijn email adres is: d.vandentweel@careyn.nl U mag er van uit gaan, dat u binnen een paar werkdagen antwoord krijgt, is dat niet het geval, dan heb ik de mail mogelijk niet gekregen en heeft u iets in mijn naam fout geschreven, de mail verdwijnt dan binnen Careyn maar u krijgt geen foutmelding. Controleer dan de mail en zendt hem opnieuw. Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op maandag, dinsdag en donderdagochtend op school van 08.30 uur tot 12.00 uur. Een dinsdag per maand ben ik afwezig in verband met een vergadering. Tot en met december zijn dat de volgende dagen; 24 augustus 28 september 26 oktober 23 november Verder rest mij nog om u te zeggen, dat wanneer u met vragen zit gericht op het welbevinden van uw kind, ik graag wil dat u contact met mij opneemt, ik kan in ieder geval met u meedenken en u doorverwijzen naar de juiste instantie als het niet bij het schoolmaatschappelijk werk thuishoort. Mijn motto daarin is ook, ik heb liever vijf vragen te veel dan één te weinig.

Voor de zomervakantie hebben we het al aangekondigd, nu gaan we van start. Goed kunnen lezen is heel erg belangrijk voor een succesvolle toekomst voor kinderen. Om vlot en goed, met begrip te kunnen lezen, moeten kinderen veel oefenen. Als ze lezen leuk vinden, doen ze het graag en vaak. Plezier in lezen is dus van groot belang. Om dit bij de kinderen te bevorderen ondernemen we op school verschillende activiteiten. Daarnaast hebben oudervereniging en team besloten aan de slag te gaan met ‘boeksparen’. Kinderen kunnen elke dinsdagochtend vanaf 31 augustus een klein bedrag (#0.50 of #1.00) sparen om daar drie keer per jaar een leuk en/of leerzaam boek mee te kunnen kopen. De prijzen zijn redelijk en voor elke beurs is er wel iets verkrijgbaar. Op de site www.speeljewijzer.nl kunt u het aanbod bekijken en op 23 t/m 26 augustus ligt het één en ander uitgestald in de aula van onze school, na schooltijd kunt u daar even binnenlopen. Ingrid Kraak, Patricia van Aalst, Rianne Hopman en Zefanja Tiemann zijn OV leden en leerkrachten die hier meer van weten, bij hen kunt u met uw vragen terecht.

Dorothé van den Tweel

De nieuwsbrief per e-mail. Uit kostenbesparend oogpunt willen wij de nieuwsbrief zoveel mogelijk per e-mail gaan versturen. Mocht u liever een papieren versie hebben, of geen e-mail hebben, dan blijft deze mogelijkheid natuurlijk ook bestaan. Naam: ____________________________, kind in groep ___________________ Email-adres: _______________________________@____________________ Email-adres: _______________________________@____________________ Gelieve dit strookje bij de leerkracht van uw kind in te leveren.


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes September 21 - Schoolfotograaf Oktober: Herfstvakantie: 18-10 t/m 22-10 December: Kerstvakantie: 20-12 t/m 31-12

email:infodetweemaster@gmail.com

Samenstelling MR !Ouders: ! Dhr. J. Arkensteijn voorzitter Dhr. S. van Dam Dhr. M. Stoppelenburg Mevr. A.W.H. Scholtes ! Teamleden: Mevr. A. Vet Mevr. E. Mostert (secretaris) Mevr. M. Tanis (penningmeester) Mevr. W. van Oosten

Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

Meester Wim Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar is er een verandering gekomen in de werkuren van meester Wim. Hij werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Jasmin is er op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

JAARGANG 2, NUMMER 02

Bericht van de kleuters De juffen van groep 1 en 2 zien graag dat U, bij het ophalen van uw kind, op het kleuterplein gaat staan. Wij zien dan heel snel wie uw kind op komt halen. Voor uw kind is het ook heel prettig als het, papa, mama, oma enz., gelijk ziet als hij/zij uit school komt. Wilt U ons hierbij helpen? De groepen 1/2 zijn begonnen met elkaars naam te leren, en het lokaal te verkennen. We gaan deze weken ook over de kriebelende kruipertjes werken. Rupsje Nooitgenoeg vertelt hoeveel hij eet, voordat hij een vlinder wordt. Eten jullie ook zoveel???? Juffen groep 1/2.


Gym en zwemtijden: Ook dit jaar hebben de groepen 3 t/m 8 eenmaal in de week een vakleerkracht (vl): Maandag: 08.30" Groep 3 " 09.15" Groep 3/4" 10.00" Groep 4" 10.45" Groep 5/6"

vl vl vl vl

Woensdag: 08.30" Groep 3 en 3/4 09.15" Groep 7 10.00" Groep 5 10.45" Groep 8 Vrijdag: 08.30" Groep 5" 09.15" Groep 5/6" 10.00" Groep 7" 10.45" Groep 8" 13.00" Groep 4

vl vl vl vl

Zwemmen: Alle kinderen van groep 4 hebben om de 14 dagen zwemles. U krijgt hierover nog een aparte brief.

Vaartijden: De schooltijden voor alle groepen zijn: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 12.00 uur " " " 13.00 - 15.00 uur Woensdagmiddag vrij. groep 1, 2 en 3 hebben nog een aantal dagen geen school: Vr. 19 november, Vr.middag 17 december, Ma. 31 januari, Vr. 25 februari, Vr. 25 maart, Ma. 16 mei, Vr. 10 juni, Vr.middag 1 juli De deuren gaan om 10 minuten voor aanvang open. De bedoeling is dat de lessen om 08.30 uur en 13.00 uur beginnen. Afbellen bij ziekte (afwezigheid). Ieder kind dat ziek is moet telefonisch afgemeld worden op het volgende nummer: 0181 - 320141 (bij juf Margriet, conciĂŤrge). Mocht U dit niet gemeld hebben, is uw kind ongeoorloofd aanwezig en moeten wij na enkele keren de leerplichtambtenaar inschakelen. Dus, om misverstanden te voorkomen: altijd melden op bovenstaand nummer. Overblijven. Aanmelden voor het overblijf: elke vrijdagochtend in de aula. Niet bij de leerkracht van de groep. Afmeldingen via juf Margriet (zie informatieboekje Tussenschoolse Opvang).

De nieuwsbrief per e-mail. Uit kostenbesparend oogpunt willen wij de nieuwsbrief zoveel mogelijk per e-mail gaan versturen. Mocht u liever een papieren versie hebben, of geen e-mail hebben, dan blijft deze mogelijkheid natuurlijk ook bestaan. Naam: ____________________________, kind in groep ___________________ Email-adres: _______________________________@____________________ Email-adres: _______________________________@____________________ Gelieve dit strookje bij de leerkracht van uw kind in te leveren.


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

email:infodetweemaster@gmail.com

Parkeren en fietsen

Lichtpuntjes We hebben gemerkt dat een aantal

Augustus 31 - Info avond OB

September 02 - Info avond BB 21 - Schoolfotograaf Oktober: Herfstvakantie: 18-10 t/m 22-10 December: Kerstvakantie: 20-12 t/m 31-12 Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

ouders hun auto op de stoep parkeert als zij hun kinderen ophalen. Er is een grote parkeerplaats en genoeg ruimte, dus kunt u uw auto in een ‘gewoon’ vak parkeren? Dit voor de veiligheid van de kinderen en het goede voorbeeld. Veel kinderen fietsen naar school. Dit juichen wij toe, want fietsen (en lopen) is gezond. Helaas echter hebben wij maar een beperkt aantal fietsenstallingen en willen wij u het volgende vragen. Als uw kinderen op loopafstand van de school wonen, wilt u hen dan niet op de fiets naar school sturen, maar lopend naar school laten gaan? Op deze manier proberen wij een beetje ruimte te creëren op het schoolplein.

JAARGANG 2, NUMMER 03

Informatieavond Dinsdag 31 augustus voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en donderdag 2 september voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Tijden van 19.00 tot 21.00 uur. Boeksparen Morgen, dinsdag 31 augustus, start ons boeksparen. Vanaf 08.20 uur kan er voor de kleuters betaald worden, daarna gaan we de klassen rond. De kinderen kunnen dan zelf bij ons betalen. We hopen op veel animo en dat iedereen in oktober er een leuk boek voor kan aanschaffen. De Oudervereniging

Met vriendelijke groet, Jasmin Jenczmyk. Foto’s op de site Buiten de gewone lessen, doen de kinderen ook veel bijzondere/extra opdrachten in de groep. Met regelmaat willen de kinderen en leerkrachten dit aan u laten zien d.m.v. geschreven stukjes en/of foto’s op onze site ( www.de-2master.nl ). Omdat niet iedereen dit even prettig vind, willen wij u vragen of u onderstaand strookje kunt inleveren als dit bij u van toepassing is. Met vriendelijke groet, Jasmin Jenczmyk. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam kind: ___________________________________ Groep: _____ 0! Ik wil niet dat mijn zoon of dochter op een foto, op de site staat.


Op tijd beginnen

Zwemmen

De lessen beginnen om 08.30 en 13.00 uur. Helaas zijn er nog verschillende kinderen die te laat op school komen. Ook blijven er kinderen op het schoolplein spelen tot de bel gaat. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen om 08.30 uur in de klas zitten?

Dit jaar zijn wij door het zwembad ingedeeld voor het zwemmen op woensdag, eens in de veertien dagen en wel aan het begin van de ochtend. Wij als school krijgen de tijd toebedeeld. Vorig jaar zaten we aan het eind van de schooldag, nu aan het begin. Eerst hadden we bericht gekregen dat het schoolzwemmen niet meer door zou gaan, pas op het laatste moment is deze regeling bekend geworden.

Als het kind regelmatig niet op tijd komt moeten wij “vervelende� maatregelen treffen. De leerplichtwet verplicht ons hier toe. Wij denken dat het niet nodig is. Als de kinderen op tijd in de klas zitten is het voor iedereen prettig: de kinderen, de leerkrachten, maar ook voor u als ouder. Luizentassen Alle kinderen hebben een luizentas. De luizentas werkt eigenlijk alleen als de tas ook daadwerkelijk dichtgesnoerd wordt met het koordje. Is dit kapot kunt u wellicht thuis even het stukje repareren zodat het goed werkt. Is het niet meer te maken, kunt u het aangeven bij de leerkracht zodat uw zoon / dochter een nieuwe krijgt.

Aangezien we toch graag gebruik wilden maken van de eerste zwemmogelijkheid, zijn we de eerste week gelijk gaan zwemmen. Omdat het zo vroeg is hebben we de volgende afspraken gemaakt: Ouders van groep 4 zorgen dat hun kind op tijd (08.10 uur) op school is (binnen gaan bij de hoofdingang). Als er broertjes en zusjes zijn in de groepen 1 t/m 5 die niet zelfstandig naar school komen dan kunnen die naar de klas toe waarin zij zitten. De deur gaat daarna dicht. De andere kinderen komen gewoon om 08.20 uur. Zo is er wat meer duidelijkheid.


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

email:infodetweemaster@gmail.com

Boeksparen

Lichtpuntjes Zoals in een eerdere brief September 21 - Schoolfotograaf Oktober: 13 - Boekenbeurs Herfstvakantie: 18-10 t/m 22-10 December: Kerstvakantie: 20-12 t/m 31-12 Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

aangegeven, is vorige week dinsdag het ‘boeksparen’ begonnen. Kinderen zijn enthousiast aan het sparen gegaan. 13 Oktober is, op de boekenbeurs, de eerste gelegenheid dat kinderen van dit geld boeken kunnen kopen. Iedere dinsdag kunt u een klein geldbedrag (van !0,50 tot !2,-) aan uw kind (eren) meegeven. In de klas staat een map waarin wordt aangegeven hoeveel uw kind(eren) al gespaard heeft (hebben).

JAARGANG 2, NUMMER 04

Informatie-avond Afgelopen dinsdag en donderdag was de jaarlijkse informatieavond. Hier werd verteld wat er dit schooljaar allemaal in de klas van uw kind (eren) staat te gebeuren. Helaas waren niet alle ouders in de gelegenheid om hierbij aanwezig te zijn. Als u wilt kunt u dit aangeven aan de desbetreffende leerkracht. Dan kunt u een samenvatting van de informatie op papier krijgen. Voetpad Veel kinderen komen op de fiets naar school. Wij krijgen echter met regelmaat klachten van ouders dat kinderen bij de school op het voetpad fietsen. Wilt u dit eens bij uw kind (eren) onder de aandacht brengen?


Straffen, belonen & negeren Er zijn drie manieren om op gedrag van kinderen te reageren; belonen, straffen en negeren. Wanneer pas je welke methode toe en waarom? Straffen Door te straffen neemt het negatieve gedrag af. Het kind zal het straffen onplezierig vinden en het negatieve gedrag daardoor minder laten voorkomen. Straf alleen als het echt niet anders kan en belonen en negeren niet goed genoeg werken. Wanneer straffen " - als het kind zichzelf of anderen pijn doet " - als het kind de huisregels overtreed " - meteen na het ongewenste gedrag straffen " - als het ongehoorzaam is Op welke manieren straffen " - het kind vertellen wat het fout doet en zeggen wat het kind wel moet doen " - een time-out in een strafhoekje, op de trap of een stoel " - iets leuks afnemen (speelgoed, zakgeld, geen toetje) " - iets laten doen wat het kind niet prettig vindt Belonen Door te belonen neemt het positieve gedrag toe, het kind zal vaker beloond willen worden, waardoor het hetzelfde gewenste gedrag zal laten zien. Door complimenten te geven zal het kind meer zelfvertrouwen krijgen en een beter zelfbeeld ontwikkelen. Door te belonen komt er meer een evenwicht tussen straffen en belonen. Wanneer belonen " - bij gewenst gedrag " - om gewenst gedrag vaker voor te laten komen " - wanneer het kind iets nalaat wat normaal juist straf oplevert Op welke manieren belonen # Probeer niet met materiĂŤle dingen (cadeautjes) of met snoep te belonen, maar met aandacht. " - een spelletje spelen " - opblijven " - vertellen wat het kind zo goed gedaan heeft " - exclusieve aandacht van papa of mama " - langer buiten spelen " - voetballen met papa " - samen een film kijken " - een aai over de bol, een duim omhoog, een knuffel, een knipoog " - een compliment Negeren U kunt niet op elk negatief gedrag reageren, leg niet op alle slakken zout, dan bent u de hele dag aan het mopperen. Eerst zal het gedrag toenemen en daarna juist weer afnemen. Als het gedrag een gevaar voor het kind of de omgeving is, kan het niet genegeerd worden! Wanneer negeren " - als een kind over iets doorzeurt " - dreigen " - ongewenst gedrag " - irritante geluidjes en bewegingen " - vloeken Op welke manieren negeren " - niet reageren " - geen oogcontact maken " - niks zeggen " - weglopen uit de situatie " - neutraal kijken " - omdraaien Wilt u er meer over weten? Regelmatig wordt er een cursus OPVOEDEN en ZO gegeven, daar leert u op een gezellige en ontspannen manier de kneepjes van het gezellig opvoeden. Informatie kunt u krijgen via school maatschappelijk werk.. Met vriendelijke groet, DorothĂŠ van den Tweel Schoolmaatschappelijk werker d.vandentweel@careyn.nl Careyn contact: 088 123 99 88


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes September 21 - Schoolfotograaf Oktober: 13 - Boekenbeurs Herfstvakantie: 18-10 t/m 22-10 December: Kerstvakantie: 20-12 t/m 31-12 Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 05

Pleinen

Verjaardag juf Rianne

Zoals u natuurlijk al gezien heeft, ben ik voor de grote vakantie druk bezig geweest met het plein. De gemeente is bezig geweest met het planten van twee bomen en een tal van plantjes. Het klimrek en de schommel is van de Brasem overgezet naar het onderbouwplein. In de planning van de komende tijd is het overzetten van de glijbanen (van de Brasem naar het onder- en bovenbouwplein) en het overzetten van de rekstokken. Ook wil ik een extra stukje grond bij het onderbouwplein, om zo wat meer ruimte te creĂŤren voor de glijbaan. Er komen nog meer fietsenrekken, maar daar ben ik nog mee aan het puzzelen. Voor meedenken of eventuele suggesties kunt u altijd even bij mij naar binnen lopen.

Vrijdag 10 september werd juf Rianne 26 jaar. Donderdagmiddag waren er na schooltijd een heleboel meiden op school gebleven om de klas en zelfs de school te versieren. De juf mocht de klas niet meer in en moest bij meester Wim zitten. De verjaardag zelf was zeer geslaagd! Eerst mocht de juf allemaal leuke cadeautjes ontvangen en daarna waren de kinderen aan de beurt met Bingo. Sommige kinderen waren zelfs twee keer de gelukkige! Nick IJ had een leuke DVD meegenomen van Pirates of the Carribean. Voor en na de pauze hebben we het eerste gedeelte van de film gezien. Aan het eind van de ochtend kregen we de gymles van meester Ronald. ’s Middags weer op school gekomen zijn we begonnen aan deel twee van de film met natuurlijk wat popcorn erbij. Aan het eind van de middag was er nog ruimte voor een spelletje. Jeandra had het spel Giebelen meegenomen en dat hebben die meiden zeker ook gedaan! Lorenzo en Menno speelden Stratego en Jasper en Berkay zijn aan de slag gegaan met het spel Levensweg. Natuurlijk was de computer ook een druk bezochte plaats. Nadat de klas weer tiptop in orde was, kwam er helaas een einde aan de geslaagde en gezellige dag! Allemaal bedankt voor het leuke verjaardagsfeestje! En natuurlijk extra dank aan de meiden die de hele klas hebben versierd! Ik vind jullie geweldig!


Leesrecord Wij hebben donderdag 8 september meegedaan aan het nationale record lezen. In totaal hebben er 45.831 kinderen over geheel Nederland meegedaan, dus is het record VERBROKEN! Om exact 15.00 uur waren alle kinderen van onze school bezig met lezen. Vanuit de organisatie die dit jaar als thema had:” Samen werken aan geletterdheid, NU!”, kregen we een ‘1 minuut’ tekst aangeboden. In de onderbouw werd er voorgelezen door de leerkracht of een kind. In de bovenbouw lazen de kinderen zelfstandig. Samen kunnen wij werken aan ieder kind een goede lezer!

Magazijnen, dozen....... Wellicht bent u de laatste weken in de school geweest en heeft u gedacht waarom staan die verhuisdozen hier, waarom hebben ze die spullen nog niet opgeruimd. We hebben van twee gebouwen zoveel materiaal, dat we genoodzaakt zijn alle magazijnruimte optimaal te benutten. Nu weet ik niet hoe het bij u thuis is, maar als er opbergruimte is dan ben je geneigd om alles makkelijker te bewaren. Wel dat is op onze school ook gebeurd. Vandaar dat we alles opnieuw moeten bekijken, weggooien of bewaren en dan een goed plekje vinden. We hebben veel hulp aangeboden gekregen, maar keuzes van bewaren of weggooien, het een goed plaats geven moeten we zelf doen. Onderwijs geven is echter onze eerste prioriteit, dus vandaar dat het even duurt. Onze excuses voor het aanzicht, maar het komt goed en dan kan ons scheepsruim (aula) er weer goed uitzien.


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes Oktober: 4 - vrij voor 1, 2 en 3 13 - Boekenbeurs Herfstvakantie: 18-10 t/m 22-10 December: Kerstvakantie: 20-12 t/m 31-12

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 06

Vrije (mid)dagen groepen 1, 2 en 3 maandag 4 oktober (was bij toeval uit de vorige informatie gevallen) vrijdag 19 november vrijdagmiddag 17 december maandag 31 januari vrijdag 25 februari maandag 16 mei vrijdag 10 juni vrijdagmiddag 1 juli

Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

Bankjes (Plein) ! Wellicht heeft u gezien dat we via de relatie van een ouder twee bankjes hebben ontvangen voor het plein. Ze liggen nu bij de ingang, maar moeten nog opgeknapt (geverfd worden) en dan geplaatst. We zijn er zeer blij mee. Mochten we u hulp nodig hebben dan zullen we u benaderen.

Schoolgids ! De schoolgids staat op onze site. Mocht u de papieren versie willen ontvangen, geeft u dat dan door aan de directie en u ontvangt hem binnen een week Groep 3: Op het digibord doen de kinderen vaker rekenspelletjes. Super vinden ze dat. Ze kunnen dat ook makkelijk thuis doen op de computer… www.rekenweb.nl ! spelletjes ! groep 3 en dan genieten… flitsbeelden is heel belangrijk. Snel herkennen van hoeveelheden op een leuke manier, Natuurlijk zijn de ouderwetse dobbelsteen spelletjes nog altijd top! Leuke pagina om thuis met je kind te lezen (allemaal leuke tips)… www.veiliglerenlezen.be En dan… ouders…Wij zijn nu bezig met kern 2, doen ongeveer 3 weken over een kern. Veel plezier!

!

! Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

!


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes Oktober: 4 - vrij voor 1, 2 en 3 13 - Boekenbeurs Herfstvakantie: 18-10 t/m 22-10 December: Kerstvakantie: 20-12 t/m 31-12 Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

email:infodetweemaster@gmail.com

Fietsen We zijn druk bezig om de omgeving van de school anders in te richten, want wij ergeren ons net als vele anderen aan de wildgroei van fietsen om en bij de school. De officiĂŤle fietsenstalling is achter het hek naast de sporthal en voorlopig in de fietsenrekken op het schoolplein. In een vorige nieuwsbrief hebben wij opgeroepen: kinderen die in de buurt wonen om lopend naar school te laten gaan. We willen graag de fietsen niet tegen de hekken maar op de goede plaats. Is er te weinig plaats kunnen ze ook tegen de muur van de sporthal,door de ingang naast de school.

JAARGANG 2, NUMMER 07

Overblijven Elke dag hebben we gemiddeld 35 kinderen die gezamenlijk overblijven in de aula. We werken met 5 vaste overblijfjuffen en 2 oproepkrachten. De kinderen nemen zelf boterhammen en drinken mee, luxe broodjes en koeken zijn niet toegestaan. Elke vrijdag hebben we tosti dag, waar de kinderen zelf brood met ham en of kaas mee kunnen nemen die wij dan bereiden. Na het eten krijgen de kinderen een snoepje en daarna kunnen ze lekker gaan spelen tot het tijd is om naar de klas te gaan. Elke vrijdag kunt U de kinderen in de aula opgeven voor de overblijf voor de week erna. De kosten hiervan bedragen ! 1,75 per kind, per dag. Als uw kind onverwachts moet overblijven, betaalt u ! 2,00 Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Yvonne Arkesteijn

Opening Speeltuin 2 oktober Zaterdag 2 oktober gaat de speeltuin open. Een lang gekoesterde wens gaat open. Onze school heeft hard mee gespaard met de lege flessenverzameling om het bedrag voor elkaar te krijgen. Zaterdag 2 oktober is het zo ver. De organisatie heeft de school gevraagd hier extra aandacht voor te vragen. De gehele opening gaat gepaard met een leuk feest en kinderspelletjes. Leuk om met de kinderen zaterdag a.s. naar de speeltuin te gaan. Om het niet ingewikkeld te maken: kinderen en hun ouders kunnen om 12.25 uur op ons schoolplein verzamelen en gaan dan in optocht achter The Brassband aan via de Houthoeffe naar de speeltuin. Vanaf 13.00 beginnen daar dan de spelletjes.

Een leuk initiatief welke de school graag steunt: dus wilt u voor uw kinderen een leuke zaterdagmiddag, kom dan op zaterdag 2 oktober samen met uw kind(eren) Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis naar het schoolplein om dan achter de muziek naar de speeltuin te gaan. We 0181-320141 hopen op vele kinderen.


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes Oktober: 6 - Opening Kinderboekenweek 13 - Boekenbeurs Herfstvakantie: 18-10 t/m 22-10 26 - Hoofdluis controle December: Kerstvakantie: 20-12 t/m 31-12 Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 08

“Goede kinderboeken worden niet alleen geschreven, goede kinderboeken worden ook getekend”

Kinderboekenweek 6 t/m 16 oktober “Teken een verhaal” Het is bijna zo ver, de voorbereidingen zijn in volle gang… We gaan er weer een leuke week van maken met allerlei gezellige activiteiten!! De komende week openen we 6 oktober de Kinderboekenweek met een spetterend optreden… Niet alleen openen we de Kinderboekenweek maar 12 oktober openen we ook weer ons boekensteuntheater… Woensdag 13 oktober is er de boekenmarkt verkoop! Kinderen kunnen dan leuke boeken uitzoeken. Genoeg boeken om uit te kunnen kiezen. Er zit vast iets voor je bij… De kinderen zorgen zelf voor een geweldige afsluiting in de aula!! Op naar een week vol lezen, voorlezen en natuurlijk ook tekenen… Wij hebben er zin in!


Bezoek aan de speeltuin het Wilde Weide Speelbos Zaterdag vertrokken we om ongeveer half één in een groep van zo’n 30 á 40 kinderen, ouders en een aantal leerkrachten naar de nieuwe speeltuin. De Antilliaanse trommelaarsband waar we achter liepen maakte flink kabaal, omwonenden keken nieuwsgierig wat er aan de hand was. Onze swingende stoet liep eerst naar de Houthoeffe, waar een ongeveer even grote groep klaarstond om zich bij ons aan te sluiten. Toen we bij de speeltuin aankwamen was het officiële gedeelte van de opening al achter de rug en na nog een vrolijk nummertje trommelen konden de kinderen meteen gaan spelen. En dat deden ze! Het weer werkte goed mee, het was leuk om te zien hoe de kinderen het naar hun zin hadden. Denise uit groep 5 liep over een ondertouw, terwijl haar handen een boventouw vasthielden over een sloot naar een eilandje. Stoer! Duncan uit groep 4 liet een plastic fles als een raket door de lucht vliegen. Gaabriella uit groep 7 en Terence uit groep 3 maakten een tochtje met een huifkar. De kinderen van juf Thysia en juf Miranda vermaakten zich prima in het klim- en klautertoestel. Kortom het was een geslaagde opening. U kunt de foto’s zien op onze site.


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes Oktober: 13 - Boekenbeurs Herfstvakantie: 18-10 t/m 22-10 26 - Hoofdluis controle December: Kerstvakantie: 20-12 t/m 31-12 Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 08

Schoolfoto's ! Ze zijn er !!!! ! U kunt u foto's bekijken en ophalen in de aula van de school. De data dat u kunt komen zijn: 12 okt tussen 15.00 - 15.30. 14 okt tussen 08.30 - 09.00. 15 okt tussen 08.30 - 09.00. ! De foto's zijn voor het hele pakket ( 4 vellen) " 8.00 en als u nog een broer/ zus foto heeft komt er nog " 2.00 bij. U mag ze ter plekke inkijken en er moet gelijk worden betaald. Er kan alleen met gepast geld betaald worden. Is het onmogelijk voor u om op deze dagen /tijden uw foto's op te halen, neem dan contact op met 1 van de OV leden! Met vriendelijke groet, de!OV Luizencontrole Beste scheepsouders (verzorgers) ! Dinsdag 26 oktober zullen de luizenmatrozen weer hun handen door de haren van onze ketelbinkies en meisjes laten gaan. Ze gaan weer op zoek naar kleine verstekelingen. Graag vragen wij de ouders (verzorgers) rekening te houden met!de!!haardracht van onze ketelbinkies en meisjes. ! Schip ahoy van de luizenmatrozen.

Wij wensen u, voor vrijdag, een behouden vaart en zien iedereen graag maandag 25 oktober weer fris aanmonsteren op Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

De Tweemaster


Beste ouders, verzorgers, Op maandag 1 november willen wij u graag ontvangen in het vooronder van onze school aan de Forel. De scheepskok heeft lekkere hapjes klaar gemaakt in de kombuis en wij willen u, als ouder, graag uitnodigen voor een tochtje met de Tweemaster, waar wij diverse havens aan zullen doen. Speciaal willen wij welkom heten aan alle hulpouders die zich in grote getale hebben aangemonsterd om dit jaar te helpen bij diverse activiteiten. Alle bemanningsleden van de Tweemaster zullen u ontvangen en trakteren op een voor u onvergetelijke avond vol muziek en de special Guest. Onder het genot van een hapje en een drankje willen wij u graag voorstellen aan ons voltallig personeel. Niet alleen de teamleden van OBS de Tweemaster zullen aan u worden voorgesteld, maar ook het niet onderwijzend personeel, de schoolmaatschappelijk werkster, de gymleerkrachten, de stagiaires , de conciĂŤrges, MR- en OV leden, overblijfmoeders en alle andere hulpouders. De avond zal een ontspannen karakter hebben en we hopen u allen om 20.00 uur te mogen ontvangen ! Met vriendelijke groeten namens de bemanning van OBS de Tweemaster, !

!

!

!

!

!

!

!

!

Bootsman Oole.

PS. Om de aula maritiem aan te kleden zijn wij nog op zoek naar scheepslampen, reddingsboeien, kisten, tonnetjes, scheepstouwen, ankers etc. etc. Heeft u iets geeft u het dan even door aan Peter Oole, (peter@cultuurvanheteiland.nl) of brengt u het direct naar school.


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes Oktober: 26 - ‘Luizen pluizen’ November 1 - Algemene Ouderavond December: Kerstvakantie: 20-12 t/m 31-12 Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

email:infodetweemaster@gmail.com

1 November Zoals al eerder vermeld in de uitnodiging willen wij u op maandag 1 november graag ontvangen in het vooronder van onze school. De scheepskok heeft lekkere hapjes klaar gemaakt in de kombuis en wij willen u, als ouder, graag uitnodigen voor een tochtje met de Tweemaster, waar wij diverse havens aan zullen doen. Speciaal willen wij welkom heten aan alle hulpouders die zich in grote getale hebben aangemonsterd om dit jaar te helpen bij diverse activiteiten. Een onderdeel van deze avond is ook ‘de Algemene Ouderavond’. De OV zal u op deze avond o.a. vertellen wat zij het afgelopen jaar heeft gedaan en wat de verdere plannen zijn voor dit schooljaar. Er zal een verslag zijn van de kascommissie en er moet een goedkeuring komen voor de begroting van dit schooljaar. Alle bemanningsleden van de Tweemaster zullen u ontvangen en trakteren op een voor u onvergetelijke avond vol muziek en de special Guest. De avond zal een ontspannen karakter hebben en we hopen u allen om 20.00 uur te mogen ontvangen! Met vriendelijke groeten, de bemanning van De Tweemaster. Ouderbijdrage Helaas hebben wij nog niet van iedereen de ouderbijdrage mogen ontvangen. Als dit het geval is wilt u het bedrag van ! 27,50 dan zo snel mogelijk overmaken op rabobankrekening: 155675249 t.n.v. obs De Tweemaster. Graag o.v.v. de naam en de klas van uw zoon/dochter. Met vriendelijke groet, De OV

Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

JAARGANG 2, NUMMER 10

Schoolfoto’s Een aantal schoolfoto’s zijn nog niet opgehaald. Wij willen u de gelegenheid geven om de foto’s alsnog op te halen. Dit kan tot a.s. vrijdag bij de leden van de OV of de directie. Met vriendelijke groet, De OV.


Opa’s en oma’s voor in de les gezocht. Lezen en op zoek in het verleden van Nederland en van Hellevoetsluis en omgeving in het bijzonder. Over een paar weken gaan we in groep 7 mee doen met een nieuw project via de bibliotheek. “Retourtje geschiedenis” Het is een project waar meester Peter zelf nauw bij betrokken is geweest om te ontwikkelen en aan ons de eer om dit project als pilot te draaien. Voor dit project is meester Peter op zoek naar Opa’s en Oma’s uit groep 7 die iets kunnen vertellen over Nederland en Hellevoetsluis van de laatste 60 jaar. Graag even via uw kleinkind melden wanneer u betrokken wil zijn bij dit project. Op 24 november gaan we ’s morgens in het kader van de Erfgoedlessen “met de handen uit de mouwen” , maar ook binnen dit project een bezoek brengen aan de Oudheidkamer Hellevoetsluis. Opa’s en oma’s die zich aanmelden, zijn ook van harte uitgenodigd om mee te gaan.

Boeksparen De afgelopen tijd hebben een aantal kinderen erg hard gespaard zodat zij bij de boekenmarkt op zoek konden gaan naar een mooi boek. Er zijn veel enthousiaste ouders/opa’s/oma’s samen met hun (klein) kinderen komen neuzen tussen alle boeken die uitgestald waren. We kunnen niet anders zeggen dan dat het een zeer geslaagde actie was. Op naar de volgende boekenmarkt! Vanaf dinsdag 26 oktober beginnen we weer met sparen!

Bericht van Juf Dea Het is bijna zover…..Na 38 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, ga ik m.i.v. 1 november met keuzepensioen. Dat zal wel heel vreemd zijn, maar het geeft ook weer mogelijkheden om andere dingen te doen. Ik weet zeker dat ik me niet zal vervelen. Van die 38 jaar heb ik er 25 op de Morgenstont / Tweemaster gewerkt. Een paar honderd kinderen heb ik leren lezen en schrijven. Ik heb het altijd fascinerend gevonden te zien hoe snel dat gaat en hoe enthousiast de kinderen waren en zijn. Ik heb ook een aantal jaren hogere groepen gehad. Daar vond ik de geschiedenislessen altijd heel fijn om te doen en niet te vergeten muziek! Van het “toetsen” heb ik genoten. Al die kinderen die apart kwamen vond ik heel gezellig! In vele vriendenboekjes heb ik geschreven dat ik altijd juf heb willen worden. En dat is echt zo! Ik ben blij dat ik het 38 jaar heb mogen doen. Op m’n zestigste verjaardag (27 oktober) neem ik afscheid van school. Het wordt dus voor mij een zeer bijzondere verjaardag. Ik gun jullie nog een fijne schooltijd en een gelukkige toekomst. Alle ouders wil ik bedanken voor het vertrouwen. Ik kom beslist nog wel eens op school kijken, dus zeg ik…..tot ziens!. Juf Dea.


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 11

Ouderavond,

Lichtpuntjes Gisteravond hebben wij een redelijk aantal ouders mogen ontvangen in ons December: 3-12 Sint 16-12 Kerst Kerstvakantie: 20-12 t/m 31-12 Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05

ruim, waar de muziek al door de scheepshoorn galmde. Samen hebben we een tochtje gemaakt met De Tweemaster en zijn we diverse havens aangegaan. Onder het genot van een hapje en een drankje (smakelijk gemaakt door onze scheepskok) hebben wij u graag voorgesteld aan ons voltallig personeel. Niet alleen de teamleden van OBS de Tweemaster waren aan u voorgesteld, maar ook het niet onderwijzend personeel; de schoolmaatschappelijk werkster, de gymleerkrachten, de conciërge, de ICT-er, MR- en OV leden, overblijfmoeders en alle andere hulpouders. Hierna hebben de MR en de OV in een aparte ruimte de financiën onder de loep genomen. Zij hebben verteld wat hen zoal het laatste jaar heeft beziggehouden en wat aankomend jaar op stapel staat. Na afloop heeft iedereen nog gezellig met elkaar zitten kletsen. We willen alle hulpouders nogmaals bedanken, jullie zijn onmisbaar binnen onze school. Wij, de bemanning van De Tweemaster, kijken terug op een zeer geslaagde avond.

Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Met vriendelijke groet, Pinksteren: Het team. 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

Lieve kinderen, ! Allemaal heel hartelijk bedankt voor het mooie afscheidsfeest. Ik werd heel blij van alles wat jullie voor me deden. Jullie hebben er veel werk van gemaakt! Alle slingers, bloemen, tekeningen enz. hebben een plaatsje gekregen in mijn huis. Al m’n verjaardagsvisite heeft het gezien. Ik ben trots op jullie! En wat hebben jullie lieve dingen voor me opgeschreven! Ook de vaders en moeders wil ik bedanken voor de vele blijken van waardering en de mooie cadeaus. Nogmaals allemaal heel hartelijk bedankt en ik wens jullie een fijne schooltijd. Tot ziens. Juf Dea.

Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141


Spelletjesmiddag kleuters Afgelopen donderdagmiddag hielden de groepen 1 / 2 een gezelschapsspelletjes middag. De kinderen mochten ook van thuis een spelletje meenemen. Er werden veel leuke spelletjes meegebracht zoals Hans en Grietje, een haaien visspel, dokter Bibber, een hamerspel en nog veel meer. Onder leiding van een aantal ouders en de juffen speelden de enthousiaste kinderen in kleine groepen de diverse spelletjes en vonden het erg jammer toen zij moesten opruimen. Ze zien dan ook erg uit naar de volgende spelletjesmiddag op donderdagmiddag 25 november vanaf 13.00 uur. Vindt u het ook leuk om samen met een aantal kleuters diverse gezelschapsspelletjes te spelen geef u dan bij een van de juffen op. De foto’s staan op de site. Fotograaf, Woensdag 10 november komt de fotograaf weer op school om de kinderen op de foto te nemen die ziek waren of waarvan de foto’s wazig zijn.

GEZOCHT !!! Wat : toneelspelers/speelsters voor kerstspel

Wie : Grootouders (vanaf 55 +) Voor het project Retourtje Geschiedenis

Waar : aula van de school

Waar : Groep 7

Wanneer : twee avonden vooraf plus twee voorstellingen op 16 december

Wanneer: eind november-decemberjanuari

vóór 3 december: melden bij meester Peter Wat : staan achter een kerstkraam

Wat : lees(groot)ouders

Waar : op school /plein

Waar : op school

Wanneer : donderdagavond 16 december

Wanneer : In overleg met IB-er Anja Vet Melden bij juf Anja Vet


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 12

Lustrum PRIMOvpr

Lichtpuntjes Op woensdag 5 januari viert het schoolbestuur PRIMO samen met alle leerkrachten November het 5 jarig bestaan van onze onderwijsgroep. Dat betekent dat uw kinderen 19-11 Groep 1, 2 en 3 deze dag geen school hebben. zijn vrij. Ook de kinderen zullen in de loop van het schooljaar nog merken dat er een klein feestje is te vieren. December: 3-12 Sint Vrij 16-12 Kerst 19 November zijn de groepen 1, 2 en 3 vrij! Kerstvakantie: 20-12 t/m 31-12 Januari 05-01 Alle kinderen vrij Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

Oudertevredenheid onderzoek

Rapporten

U heeft vorige week een verzoek gekregen om een enquête in te vullen. Deze enquête wordt elke drie jaar onder de ouders gehouden. We willen u dan ook vriendelijk verzoeken de enquête in te vullen en deze in de meegeleverde envelop gesloten in te leveren. Velen hebben dit al gedaan, maar we willen graag dat iedereen gehoord wordt. De uiterste inlever datum is donderdag 18 november a.s..

U heeft vorige week het rapport voor uw zoon of dochter ontvangen. Ook heeft u een brief gekregen waarin u kenbaar kunt maken op welk moment u de vorderingen kunt komen bespreken. Als u het rapport heeft bekeken en wellicht ook de opa’s en oma’s, wilt u dan het rapport weer terug meegeven naar school. Sommige rapporten blijven te lang thuis liggen en raken soms kwijt. Vandaar ons verzoek als u er mee klaar bent het weer mee naar school mee te geven.

Sinterklaas Op vrijdag 3 december vieren we het sinterklaasfeest; ook ‘s middags is er voor alle groepen een leuk programma.


Beste ouders, lieve kinderen van de Tweemaster, Wat hebben jullie de school weer mooi voor mij versierd. Een van de gluurpieten kwam me vertellen hoe mooi de Tweemaster er uit ziet. Dank jullie wel lieve kinderen, ouders, juffen en meesters, het ziet er prachtig uit. Hebben jullie je verlanglijstje al ingevuld? Het is voor mij altijd het leukste moment van het jaar, om jullie weer te zien en om te weten waar ik jullie blij mee kan maken. Ik zie alle wensen die jullie op papier hebben geplakt en geschreven. En het fijne is…… Ik ben samen met mijn pieten de baas, dus ik kies welke cadeautjes ik aan jullie ga geven. Maar je mag al je wensen opschrijven, al zijn het er honderd. Er is niets leukers dan wensen te hebben, die hebben papa's en mama's ook die verzinnen ook wat ze zouden doen als ze een grote prijs zouden winnen. Dus dromen mag……of je het krijgt………… dat beslist Sinterklaas. En ik hoop dat jullie het Sinterklaasgebeuren leuk vinden, soms merkt Sinterklaas dat het voor kinderen een beetje TE spannend wordt. Hij roept dan de hulp van de vaders en moeder is om het niet TE spannend te maken. Het is ook SINTERKLAASFEEST het moet dus voor alle kinderen onder ons een FEEST zijn. Sinterklaas is van zichzelf al spannend genoeg! En natuurlijk neemt Sinterklaas geen stoute kinderen mee naar Spanje, dat heeft Sinterklaas nog nooit gedaan. Dat hebben de plaagpieten ooit verzonnen, maar dat is maar een grapje. Dus, lieve ouders wilt u uw kinderen gerust stellen ik neem geen enkel kind mee terug naar Spanje. Soms wil Sinterklaas wel eens een ondeugend kind duidelijk maken, dat het gedrag wat beter kan, dan stopt Sinterklaas op woensdag in plaats van een klein cadeautje, een briefje in de schoen. Sinterklaas schrijft dan op dat briefje "Jantje, dit keer krijg je geen cadeautje van Sinterklaas, als je vanaf nu elke dag netjes je jas ophangt, dan denk ik dat er zaterdag weer wel een piepklein cadeautje in je schoen zit" En lieve ouders, dan doen de kinderen zo hun best, Sint begint daar altijd van te glunderen en de Pedagogische pieten die lachen van oor tot oor. Sinterklaas kan dan altijd de keer erop wel een klein cadeautje in de schoen van het kind doen. Ik verheug me erg op vrijdag 3 december, dan kan ik jullie weer zien, maken jullie het met elkaar ondertussen niet al te spannend? Want ik ben al spannend genoeg van mezelf !!

s a a l k r e t Sin

Lieve groeten,

en zijn praatpieten.


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 13

Bezoek theatervoorstelling door groep 5 en 5/6

Lichtpuntjes

Dinsdag 16-11 gingen groep 5 en 5/6 naar de theatervoorstelling ADIOS in de Twee Hondjes . Het was een hele leuke en mooie voorstelling. De dagen November 19-11 Groep 1, 2 en 3 voor de voorstelling hadden we al gewerkt en gepraat over het onderwerp,want we hadden een boekje gekregen met zijn vrij. hele mooie platen over de herinneringen van de oude vrouw 24-11 Groep 5 uit de voorstelling . bezoekt molen. Hennadi: We gingen naar het theater en we gingen met de December: auto. De maskers waren wel een beetje eng in het begin. 3-12 Sint Maar later was het heel leuk geworden. Aan het eind mochten we vragen 16-12 Kerst stellen. Kerstvakantie: Davey: Het was heel grappig want die oma had een mandarijntje op haar neus 20-12 t/m 31-12 en de hond ook. In het ziekenhuis was het leuk met dat hart kloppen en het plassen. De kleine dokter was grappig. Joffrey: De man ging dood en de vrouw bleef alleen achter en ze had alleen Januari 05-01 Alle kinderen nog herinneringen. Ze had ook een hond en een fiets,dat was alleen een stuur. Er was ook een huis met een raam en die ging zakken en die vrouw paste er vrij precies doorheen. Danisha: Ze hadden een leuke tijd gehad,ze kon zich nog haast alles Februari: herinneren en dat ze erg gelukkig was. De oma was erg verdrietig. Voorjaarsvakantie: Rochelle: Ze deed net of hij nog leefde. Ze legde pillen voor hem neer en 28-02 t/m 04-03 danste met zijn pyjama. April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08 Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

We bedanken alle ouders die ons naar het theater hebben gebracht en weer opgehaald!! Molenbezoek Woensdag 24 november gaan alle kinderen van groep 5, op excursie naar de Molen in de Vesting. Dit is onder schooltijd zijn en dus zijn de kinderen weer op tijd terug.

Mediatorentraining Vorige week maandag zijn 12 kinderen uit groep 7 en 8 begonnen met de mediatorentraining. Ook deze week hebben ze op maandag weer een training gehad. De leerlingen zijn hard en enthousiast aan het oefenen. Volgende week is voorlopig alweer de laatste training en zijn de kinderen ‘bijna’ klaargestoomd om andere kinderen te begeleiden die conflicten hebben. U leest hierover meer in de nieuwsbrief.


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 14

Fysiotherapie op school Er bestaat binnenkort, vanaf januari 2011 (een precieze datum is nog niet bekend), een mogelijkheid om kinderen kinderfysiotherapie op school te laten krijgen, niet alleen voor lichamelijke, motorische problemen, maar ook met bijv. concentratieproblemen, kinderen met ADHD, ASS e.d. kunnen zij iets November 19-11 Groep 1, 2 en 3 bereiken. Leonie v.d. Kroef en/of Carina Broeders van de praktijk Fysio en Fit zijn vrij. (www.fysiofithellevoetsluis.nl) komen waarschijnlijk op de woensdagochtenden 24-11 Groep 5 in het speellokaal. In de meeste gevallen gaat het als volgt in zijn werk: bezoekt molen. De leerkracht signaleert iets, overlegt met ouders en vraagt de fysiotherapeut December: eens te kijken. Dan wordt er in de groep kort gekeken of geobserveerd, 3-12 Sint afhankelijk van het probleem. 16-12 Kerst Soms komen daar tips uit voor de leerkracht, meestal wordt behandeling Kerstvakantie: geadviseerd. De eerste 18 behandelingen worden (nu nog) vergoed vanuit de 20-12 t/m 31-12 basisverzekering. Ouders worden voor een intake uitgenodigd en er worden afspraken gemaakt. Er wordt van ouders verwacht dat er eens in de 6 weken contact is en er wordt gewerkt met een heen- en weerschriftje. Het gaat vooral Januari 05-01 Alle kinderen om kortdurende trajecten. Daarna kan elders fysio worden geadviseerd of een sport gezocht worden. vrij Declaraties verlopen via de praktijk. Voor informatie kunt u terecht bij Anja Vet, zij is vanuit school de Februari: contactpersoon met de praktijk. Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 Biebbezoek April: Donderdagochtend bezoekt groep 7 de bibliotheek. Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05

Lichtpuntjes

Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06

Kerstviering

Beste (hulp)ouders, Sinterklaas is nog niet langs geweest en we zijn al bezig met het organiseren van de kerstviering bij ons op school. Daarbij hebben wij veel hulp nodig en doen graag weer een beroep iedereen die ons wil en kan helpen op de vooravond van donderdag 16 december. Voor de kinderen is er Augustus: een leuke voorstelling uitgevoerd door leerkrachten en leerlingen van de Zomervakantie: school. Maar op het schoolplein wordt er een `kerstmarkt’ georganiseerd. 04-07 t/m 12-08 Hiervoor hebben wij menskracht nodig om op te bouwen, de kramen te bemannen en uiteraard weer alles op te ruimen. Met uw hulp hopen we een Forel 18 - 20 mooie kerstviering te kunnen realiseren. A.u.b. aanmelden via 3225 PA Hellevoetsluis peter@cultuurvanheteiland.nl 0181-320141


Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 3 december vieren we op school het Sinterklaasfeest. Wij willen ook graag de surprises donderdag 2 december op school hebben (om 13.00 uur). De kinderen hoeven geen pauzehapje/-drankje mee te nemen; zij krijgen van school wat lekkers. (blijven ze over, dan wel gewoon eten en drinken!) Het programma van de dag ziet er in grote lijnen als volgt uit: 08.20 uur

Gaan de deuren van de school open. De kinderen hangen hun jassen en tassen aan de kapstok en wachten samen met de ouders en de juffen en meesters Sint en zijn Pieten op in de gang. Echt op tijd zijn, een strak schema!

08.40 uur

De kinderen gaan onder begeleiding van de juf naar de aula en de ouders gaan naar huis. Daarna begint de Sinterklaasviering in de aula en in de klassen.

12.00 uur

De kinderen gaan naar huis of blijven over.

12.50 uur

Deuren van de school open.

13.00 uur

Start middagprogramma: De groepen 1 tot en met 4 krijgen een filmvoorstelling in de aula. De groepen 5 tot en met 8 krijgen een programma in de sporthal. Sportieve kleding en schoenen zijn daarbij nodig. Alle bovenbouwleerlingen komen eerst naar school en verzamelen in de klassen. De groepen gaan onder begeleiding van de groepsleerkracht naar de sporthal.

15.00 uur

Naar huis.

De “normale gymlessen� komen deze dag te vervallen. We kijken uit naar een gezellig Sinterklaasfeest. Met vriendelijke groet, O.V. en team van de Tweemaster.

!

!

!

!

!

!


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 15

Sinterklaas op de Tweemaster.

Lichtpuntjes December: 16-12 Kerst 17-12 Kinderen middag vrij! Kerstvakantie: 20-12 t/m 31-12 Januari 05-01 Alle kinderen vrij Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

Op vrijdag 3 december was het eindelijk zover! Toen de kinderen op school kwamen moesten ze allemaal snel in een rij in de gangen staan, ze hadden de Pieten namelijk al gezien op het schoolplein… En waar Pieten zijn, is meestal Sinterklaas ook vonden ze. Eindelijk kwam hij langs in de gangen en wat een verrassing: Babypiet was er ook!! Nadat Sinterklaas iedereen had gezien moesten de kinderen met zijn allen in de aula zitten, de Sint zat inmiddels al op een mooie stoel op het podium. We hebben leuke liedjes gezongen en geluisterd wat Meester Peter en de Sint allemaal te vertellen hadden. Ook Babypiet was hier weer bij en stond vrolijk op het podium te dansen. Hierna ging Sinterklaas met zijn Pieten de klassen rond, hij begon in de onderbouw en ging zo door naar de bovenbouw. De kinderen vonden dit heel spannend… In groep 3/4 hebben we zo hard gezongen maar het duurde even voor hij ons hoorde! Maar toen hij eenmaal in de klas was, was het heel gezellig. De Sint wist al heel veel over ons, zonder dat we dat aan hem hadden verteld! En hij kende ook nog eens alle namen! Wat waren de kinderen verbaasd… De Sint moest na al dat gezellige geklets weer door naar groep 4 maar er was nog één verrassing: cadeautjes! Als de juf en de Piet tot 3 hadden geteld mocht iedereen het cadeautje openmaken, wat een leuke dingen! Alle kinderen kregen een boek en iets leuks om mee te spelen erbij.. Wat zijn we toch weer verwend! Sinterklaas, nog een keer: BEDANKT! van de kinderen van groep 3/4 Sinterklaasfeest in groep 1/2b Na dagenlang in spanning te hebben gezeten, was het afgelopen vrijdag eindelijk zo ver! Sinterklaas en zijn pieten kwamen bij ons op school. Bij binnenkomst hebben de kinderen en de ouders Sint opgewacht in de gang. Toen alle kinderen in de klas waren zijn we naar de aula gegaan om de Goedheiligman met de gehele school welkom te heten. En wat zagen we tot onze verrassing? Babypiet was er ook bij! Wat een lief pietje is dat zeg! Toen alle kinderen van de Tweemaster onderleiding van meester Peter Sinterklaasliedjes gingen zingen, begon babypiet te dansen op de mooie muziek. Na al dat zingen mocht Juf Joke bij Sint op het podium komen. Sinterklaas had namelijk gehoord dat zij binnenkort oma wordt. Na de feestelijke opening ging iedereen weer naar zijn eigen klas. Sinterklaas en de pieten waren een beetje moe van de lange reis en gingen even met meester Wim een bakje koffie drinken. De kinderen uit groep 1/2b hadden samen met de juffen een mooie stoel gemaakt voor de Sint en toen hij later op de ochtend samen met de pieten en babypiet in de klas kwam, vond iedereen dat erg spannend. Gelukkig had piet een grote zak vol met cadeautjes bij zich. De meisjes kregen een boekje met een etuitje en de jongens kregen een dierenboekje met plastic beertjes. De jongste kleuters kregen een prentenboekje met een lief zacht knuffelbeertje. En nadat iedereen gesmuld had van de pepernoten, was het voor Sint al weer tijd om door te gaan naar de volgende klas. De kinderen en de juffen vonden het een erg leuke en gezellige dag.


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

JAARGANG 2, NUMMER 16

www.de-2master.nl

email:infodetweemaster@gmail.com

Lichtpuntjes

Herhaling 5 januari viert het schoolbestuur haar eerste Lustrum. Alle teamleden gaan die dag aan de slag in allerlei educatieve workshops. Het is de bedoeling dat zij daar iets van meenemen in hun dagelijkse werk. Dit betekent dat de leerlingen op woensdag 5 januari geen school hebben.

December: 16-12 Kerst

Voortgezet Onderwijs De leerlingen van groep 8 zijn hard bezig met de keuze voor het voortgezet onderwijs. Een goede website waarin alles op een rijtje gezet is over het 17-12 Kinderen voortgezet onderwijs is: middag vrij! www.devogids.nl (we hebben op school helaas te weinig gidsen om ze aan iedereen mee te geven) Kerstvakantie: Vreedzame School 20-12 t/m 31-12 Maandag 13 december jl. was het een grote dag voor onze school. Op de middag van deze school werden 12 kinderen uit de groepen 7 en 8 Januari geïnstalleerd als Mediator Vreedzame School. De bedoeling is dat deze 05-01 Alle kinderen kinderen “mediaten” of te wel bemiddelen tussen kinderen als daar vrij onenigheid tussen is of als zij aangeven dat er ruzietjes komen. De mediators uit de groepen 7 en 8 hebben hiervoor gesolliciteerd en er zijn Februari: gesprekjes gevoerd om te kijken of ze dit ook aan zouden kunnen. Daarna Voorjaarsvakantie: hebben ze een cursus gevolgd o.l.v. Annet Doesschool onze begeleider van 28-02 t/m 04-03 het Vreedzame School project. Alle kinderen zijn geslaagd. Afgelopen maandag heeft Burgemeester Kleijwegt de kinderen hun April: certificaat uitgedeeld en zijn waardering uitgesproken voor de inzet van de kinderen en de activiteit die de school op dit gebied uitvoert. Een flink aantal Paasvakantie: ouders van de kinderen waren aanwezig De school is trots op alle kinderen 22-04 t/m 06-05 die zo goed hun best doen om de afspraken die op school gemaakt zijn in het kader van de Vreedzame School, uit te voeren en na te komen. Juni: De bijeenkomst werd besloten met een heerlijk stukje taart en de bekende Hemelvaartvakantie: “Tweemaster” limonade. 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: Groep 1-2 b 13-06 Juf Anita gaat weer beginnen met haar vaste werkzaamheden. Zij zal in januari op maandag en dinsdag de groep weer begeleiden. Dat betekent dat Augustus: we afscheid moeten nemen van Juf Vivian. We danken haar voor haar inzet Zomervakantie: en hopen dat ze weer vlug werk zal vinden. 04-07 t/m 12-08 Kerstvakantie De kerstvakantie begint op vrijdagmiddag 17 december. Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

De school begint weer op maandag 3 januari.


We wensen alle kinderen, ouders en andere familieleden Prettige Feestdagen en een gezond 2011


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes Januari 05-01 Alle kinderen vrij 26-01 Boekenmarkt en kleedjes markt Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 17

Een nieuw jaar Een schooljaar bestaat altijd uit 2 jaardelen : deze keer de tweede!helft van 2010 en de eerste helft van 2011. Het schooljaar is dus al weer een poosje bezig, maar het kalenderjaar staat aan het begin. Terug kijkend op de 2010 kunnen we zeggen dat er veel gebeurd is. Niet alleen in de wereld om ons heen, maar ook in ons schoolleventje. Er wordt door de kinderen, leerkrachten, hulpouders hard gewerkt. Dat gaan we gewoon voort zetten. Vorige week waren we nog aan het feesten, maar vanaf deze week is het weer aan het werk. Vanuit de school wensen we iedereen een goed en vooral gezond 2011. ! Namens de directie, Boekenmarkt W. Smit Woensdag 26 januari is er weer een boekenmarkt. Opa Dan kunnen de kinderen van hun gespaarde geld weer Met groot plezier willen wij meester prachtige boeken kopen. Wim feliciteren met de geboorte van Ook zal er een zijn eerste kleinzoon: Jamie. kleedjesmarkt zijn. D.w.z. Wij wensen Wim en zijn vrouw dat kinderen hun boeken Heleen heel veel plezierige en kunnen verkopen op een gelukkige momenten met deze kleedje. Dit kan alleen door zich van aanwinst. te voren aan te melden bij hun leerkracht of bij juf Rianne (groep 8). Het team Tijden volgen nog in een latere nieuwsbrief. Boeksparen Doordat Ingrid en Patricia met het boeksparen gestopt zijn, nemen juf Esther en juf Jasmin dit voorlopig over. Het boeksparen is, zoals gewoonlijk, op de dinsdagochtend. Meer nieuws volgt in een latere nieuwsbrief.

Herhaling 5 januari viert het schoolbestuur haar eerste Lustrum. Alle teamleden gaan die dag aan de slag in allerlei educatieve workshops. Het is de bedoeling dat zij daar iets van meenemen in hun dagelijkse werk. Dit betekent dat de leerlingen op woensdag 5 Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis januari geen school hebben. 0181-320141


ETEN Allereerst wil ik u allemaal het beste wensen voor dit komende jaar. Zo net na de feestdagen heb ik wat weetjes voor u over kinderen en eten op een rijtje gezet. Het eten van drie maaltijden per dag is normaal, 5 keer per dag wat kleinere porties is uitstekend, maximaal 7 keer per dag ‘iets eten’ moet echt genoeg zijn. ! Ontbijten Laat uw kind altijd ontbijten. Ook al heeft het geen trek. Er moet iets in. Wie zonder boterham, pap of fruit aan een schooldag begint kan minder lang zijn aandacht bij de les houden omdat je eerder moe, slap of juist erg druk wordt van een te lage bloedsuikerspiegel. Haast is de belangrijkste reden om toch niet te ontbijten. Onthaast-tips: • Dek ’s avonds de tafel en zet neer wat niet in de koelkast hoeft • Ontbijten duurt hooguit 15 minuten. Stem daarop de wekker af • Smeer de boterhammen ’s avonds en zet ze in de koelkast ! Lunchen De meeste kinderen eten braaf hun trommeltje leeg, maar veel kinderen gunnen zichzelf geen rust om te eten. Tips: • Varieer geregeld de trommelinhoud • Geef kleine eters niet te veel mee • Geef geen snoep mee om het kind toch maar iets te laten eten • Geef geen pakjes drinken met veel suiker (die liggen zwaar op de maag) ! Avondeten Tips: • Maak door de week eenvoudige maaltijden. Varieer wel. • Geef een kleine eter kleine porties • Maak één maaltijd voor iedereen • Meehelpen met koken doet menig ‘slechte’ eter opfleuren bron: JM ouders ! Mocht het aan tafel blijven zitten een probleem zijn, of het leegeten van het bord, probeer dan eens met een beloningskalender te werken. ! Op maandag 24 januari geef ik voorlichting over het werken met een beloningskalender. Bij deze wil ik u alvast van harte uit nodigen om bij deze voorlichting aanwezig te zijn. ! Heeft u vragen voor het schoolmaatschappelijk werk, dan kunt u altijd contact zoeken, mij aanspreken op de gang of een e-mail sturen. ! Met vriendelijke groet, ! Dorothé van den Tweel, d.vandentweel@careyn.nl Careyn contact: 088 123 99 88


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes Januari 24-01 Bijeenkomst DorothĂŠ 26-01 Boekenmarkt en kleedjes markt 31-01 Groepen 1, 2 en 3 vrij. Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 18

Lustrum ! Zoals geschreven bestaat het schoolbestuur 5 jaar. Woensdag j.l. hebben de leerkrachten workshops over onderwijs gevolgd. Het was een leerzame , maar ook leuke dag. Voor de kinderen hebben we een spel gekregen: Een Swinx. Dat is een computergestuurd spel. We gaan het zelf even uitproberen en zullen het daarna met de kinderen gaan spelen. Op tijd komen ! In samenspraak met de leerplichtambtenaar kijken we steeds meer naar het op tijd zijn op school. De leerplicht heeft er ons op gewezen dat we er op toe moeten zien dat alle kinderen op tijd om half negen en 1 uur in de klas moeten zijn. De lessen moeten ook van de schoolinspectie op de aangegeven tijd beginnen. We willen u dan ook vriendelijk, doch dringend verzoeken uw kind op tijd naar school te laten gaan of op tijd te brengen, zodat we aan het bovenstaande kunnen voldoen.

Herhaling ! Maandag 31 januari a.s. hebben de groepen 1,2 3 geen school.


OVER DE BELONINGSKALENDER Beste ouders, Als je gedrag van je kinderen wil veranderen, dan kan je gebruik maken van een beloningskalender. Bijvoorbeeld je wilt graag; Dat je kind, tijdens het eten aan tafel blijft zitten. Dat je kind, als je het naar bed gebracht hebt, in zijn bed blijft liggen. Dat je kind, lekker gaat slapen als hij of zij naar bed gebracht is. Dat je kind, zijn jas ophangt en zijn schoenen onder de kapstok zet. Dat je kind ………………………………………… Er valt van alles te verzinnen wat je graag als ouder zou willen veranderen in het gedrag van je kind. De beloningskalender wordt ook wel stickerkalender genoemd. Veel ouders gebruiken hem maar hij werkt bij het ene gezin beter dan bij het andere gezin. Ik wil graag aan u uitleggen hoe u het beste resultaat met een beloningskalender kunt krijgen. Daarom wil ik u van harte uitnodigen om maandag 24 januari om 09.45 uur op school te komen. Ik ga dan in het lokaal van Ileen en Jasmin, groep 4 (die zijn dan zwemmen) aan u vertellen hoe u dat het beste kunt doen. Het zit in kleine dingen wat de kans van slagen veel groter maakt, maar dat vertel ik u maandag de 24 ste. De voorlichtingsbijeenkomst duurt ongeveer één a anderhalf uur. U krijgt een beloningskalender en de tips van mij mee. Dorothé van den Tweel. d.vandentweel@careyn.nl Op de ramen bij de klas van Ileen en Jasmin, bij de groep 7-8 ingang en bij het kleutergymlokaal hangt een grote poster, u kunt uw naam op die poster zetten als u van plan bent om te komen, dan weet ik op hoeveel ouders ik kan rekenen en hoeveel kalenders ik moet maken.


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes Januari 26-01 Boekenmarkt en kleedjes markt 31-01 Groepen 1, 2 en 3 vrij. Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 19

Groep 3 en 3/4 en 4 naar de voorstelling “De slaapkamer”. Donderdag 13 januari zijn de kinderen van groep 3 en 3/4 en 4 naar de voorstelling “De slaapkamer” geweest. De slaapkamer gaat over Vincent van Gogh en zijn kleurrijke werk. Vincent heeft geen inspiratie om te schilderen. Hij slaapt er zelfs onrustig van en droomt over allerlei figuren die hij ooit heeft geschilderd. In vrolijke combinaties dansen deze door zijn droom in steeds weer andere dansstijlen. Tango, flamenco en swing wisselen elkaar af. Het decor is van Gogh’s eigen slaapkamer, die hij op één van zijn schilderijen vastgelegd heeft. De kinderen keken hun ogen uit. Het was een voorstelling om niet te vergeten! Cito groep 8 Boekenmarkt en kleedjesmarkt Aanstaande woensdag 26 januari zal voor de tweede keer de boekenmarkt plaatsvinden. Tevens vindt er deze dag een kleedjesmarkt plaats. Enkele kinderen zullen hun tweedehands boeken voor een leuk prijsje verkopen. Willen u en uw kind hieraan nog meedoen, geeft u zich dan voor woensdag nog op bij juf Rianne (groep 8). We nodigen u allemaal uit om woensdagmiddag 12.00 uur naar onze boekenmarkt te komen.

De laatste grote toets van groep 8 komt eraan. Vanaf dinsdag 1 februari zullen de kinderen van groep 8 starten met deze toets. Donderdag 3 februari zal de laatste toetsdag zijn. We wensen alle kinderen een goede week!

Boeksparen Sinds kort zijn er weer twee ouders die het boeksparen regelen op school, het zijn Ilona Guldemond, voorzitter van onze oudervereniging en Natascha Schnocks. Elke dinsdagochtend treft u hen aan bij de onderbouwingang. Kinderen kunnen bij hen een klein bedrag (0,50 , 1 euro, 1 euro 50 enz.)sparen dat ze kunnen besteden aan boeken en andere leerzame artikelen op de boekenmarkt, die drie keer per jaar gehouden wordt. Forel 18 - 20 Kleuters kunnen voor schooltijd sparen, bij de andere groepen komen Ilona en 3225 PA Hellevoetsluis Natascha langs. 0181-320141


Kids for Animals

Rooster:

Alle klassen mogen dit jaar op bezoek bij Kids for Animals. Zij krijgen daar een gastles. Deze zullen in de middag zijn. Vanaf 13.00 uur loopt de klas richting Kids for Animals en zij zullen rond 15.00 uur weer aankomen. Het kan zijn dat de klas een kwartiertje later is.

Groep 8

Dinsdag 1 februari

Groep 7

Donderdag 3 februari

Groep 5/6

Dinsdag 8 februari

Groep 5

Donderdag 10 februari

Groep 4

Dinsdag 15 februari

Groep 3/4

Dinsdag 8 maart

Groep 3

Donderdag 10 maart

Groep 1/2 b

Dinsdag 15 maart

Groep 1/2 a

Donderdag 17 maart


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 20

Wat was het weer een succes! De boekenmarkt!

Lichtpuntjes Februari: Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03

De kinderen mochten met hun klas alvast van tevoren gaan kijken of er iets bij lag dat zij wilden kopen. En wat lag er weer veel. De keuze was dan ook voor heel veel kinderen best moeilijk. Om 12.00 uur mochten de ouders met hun kinderen de boeken kopen en dat is dan ook volop gedaan.

April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05

Er is voor een heel groot bedrag gekocht en dat is goed voor de school want voor een percentage hiervan mag de school weer boeken uitzoeken. Dus !! Hoe meer geld wij als ouders /verzorgers besteden op de boekenmarkt, hoe meer geld er is voor nieuwe boeken in de klassen.

Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06

Ook was er deze keer een kleedjesmarkt waar kinderen hun eigen boeken mochten verkopen. Aan de stralende gezichtjes te zien van de kinderen die middag en de volgende dag , was ook dit een groot succes. Rest ons alleen nog één ding en dat is om alle kinderen, ouders, verzorgers, opa’s , oma’s, dames van de Speelwijzer en iedereen die geholpen heeft, heel erg hartelijk te bedanken voor weer een geweldige boekenmarkt . Zonder jullie was het niet mogelijk. Bedankt!!!

Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

Ilona, Natascha, Juf Zefanja en juf Rianne. Beloningskalender Beste ouders, lieve kinderen Afgelopen week heb ik een voorlichting gegeven over het gebruik van de beloningskalender. De ouders vonden het een prettige en duidelijke uitleg. Meerdere ouders waren op het laatst verhinderd door een ziek kind, of iets anders onverwachts. De beloningskalender kan je als ouder gebruiken als je op een positieve wijze het gedrag van je kind wil veranderen. Als U nog graag informatie en voorlichting wilt hebben over de beloningskalender dan raad ik u aan om met twee of drie ouders samen, een afspraak met mij te maken. In een groepje van maximaal 4 ouders leg ik u in drie kwartier uit hoe u de beloningskalender het beste kunt gebruiken. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag ochtend (op de tweemaster) Ik sta meestal 's ochtends in de gang, u kunt me daar aanspreken, of als ik alleen in mijn kantoortje zit (dan kunt u even binnen wandelen), of via de mail d.vandentweel@careyn Tot binnenkort. Dorothé van den Tweel School maatschappelijk werker

Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes Februari: 25-02 Groepen 1, 2 en 3 vrij. 24-02 Ouderavond Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 Maart 25-03 Groepen 1, 2 en 3 vrij April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 Pinksteren: 13-06 Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 21

Concept vakantierooster 2011-2012 ! herfstvakantie" " 15-10-11 t/m 23-10-11 kerstvakantie" " 24-12-11 t/m 08-01-12 voorjaarsvakantie" 25-02-12 t/m 04-03-12 Pasen" " " 06-04-12 t/m 09-04-12 Meivakantie" " 28-04-12 t/m 08-05-12 Hemelvaart" " 17-05-12 t/m 20-05-12 Pinksteren" " 28-05-12 Zomervakantie" " 07-07-12 t/m 19-08-12

Ouderavond 24 Februari a.s. is er een ouderavond over De Vreedzame School. Voor kinderen is het erg van belang dat ouders en leerkrachten hier op één lijn zitten. Aangezien u en wij hier dagelijks mee te maken hebben, verwachten wij een grote opkomst. Op korte termijn krijgt u hier meer over te horen. Het team

Wij ,groep 5/6, zijn een tijdje geleden begonnen aan het project FRINGO Dat zijn lessen die te maken hebben met de leesbevordering. Er zaten opdrachten bij over postzegels, die hebben we toen ook gekregen en we moesten zelf ook postzegels tekenen. Die hebben we opgestuurd naar de Stampkids en Julysha won de wedstrijd daarom kreeg zij een ‘eerste dag envelop’ We doen allerlei opdrachten zoals, lessen over andere landen, strips, postzegels, grotten enz.We draaien met een bingomolen een balletje en dat nummer bijpassend bij een les, gaan we doen. Nu zijn we bezig met een grote postzegel met een strip figuur er op te tekenen. Er zitten een paar hele leuken postzegels bij. Een aantal kinderen zijn ook begonnen met postzegels te verzamelen. Op het internet kun je naar de website gaan en onze zelfgemaakte postzegels bewonderen. www.stampkids.org, dan klikken op FRINGO.

Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

Julysha en Melissa M.


Buiten spelen Groep 8 speelt heerlijk buiten. Hier een paar foto’s.

CITO eind toets groep 8 Afgelopen week hebben de kinderen de CITO eind toets gemaakt. Dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend hebben zij eraan gewerkt. Iedere ochtend kregen zij 4 taken van zo’n 20-30 vragen. Taal, rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie kwamen aan bod. De kinderen mochten een flesje drinken meenemen en kauwgom. Dit was toch wel erg leuk. De kinderen hebben erg hun best gedaan, we zijn trots op jullie!


Utrecht dinsdag 1 februari voorstelling Kriebels: Op dinsdag 1 februari 2011 gingen we naar de voorstelling Kriebels. Deze voorstelling is voor de groepen 7 en 8. Deze voorstelling gaat over de veranderingen die je mee maakt in je leven. Sophie en Noah zijn vriendinnen en laten op veel manieren zien hoe je op school briefjes aan elkaar kan schrijven. Op het begin was er een gevecht tussen Sophie en haar broer. Daarna ging Sophie naar haar vriendin Noah toe. Ze maakten via de MSN afspraken over welke kleding ze aan zouden doen naar het schoolfeest. Omdat Sophie een jurk aan wou doen, mocht Noa dat niet. Anders zou dat zo stom staan. Sophie is verliefd op Peter, maar Peter ziet haar niet echt staan. Na een tijdje is het uit tussen Sophie en Peter. Noa was verliefd op Timo, maar Sophie had tegen haar broer gezecht dat Noa dol was op chocola. Maar Noa was er juist allergisch voor. Door deze fout was het uit tussen Noa en Timo. Op het eind kwam Timo naar Noa toe om het weer goed te maken. Om het weer goed te maken moest Sophie niet meer meespelen. Zo kwam er toch nog een goed einde aan het verhaal. Ontgoocheld Op dinsdag gingen we met de klas naar Utrecht om naar de voorstelling te gaan. De rit was helemaal goed gegaan. Toen we aan kwamen dachten we dat we naar de voorstelling Kriebels gingen maar het bleek dat er nog een voorstelling tussen kwam. De voorstelling ging over een goochelaar die een truck deed met haar vrouw. Ze hadden drie deuren en Helena (de vrouw) ging in een van die deuren. De goochelaar deed de deur dicht. De goochelaar deed de deuren door elkaar.Toen deed hij de ene deur naar de andere deur open. Maar in de derde deur zat Helena niet, maar dat was wel de bedoeling! Toen ging de voorstelling verder met 10 jaar later. De goochelaar was gestopt met goochelen en haar dochter was 12 jaar. En dat was de dag dat ze jarig was. Ze ging alleen naar school omdat ze een afspraak hadden over: Als ze12 jaar was mocht ze alleen naar school. Maar haar vader ging hele tijd achter haar aan. Elke keer als ze een stap deed, deed haar vader dat ook. En hij kwam elke keer met een smoes met bijvoorbeeld: Ik wil je graag even uitzwaaien. De voorstelling vond ik ieder geval heel erg leuk. En ongeveer in het midden van het stuk was haar dochter er achter gekomen dat haar vader goochelde. En verder in het stuk leerde zijn dochter goochelen. En daarna ging haar vader ook goochelen. En op het eind had haar dochter haar moeder terug gegoocheld. En ze waren dol gelukkig. Het verslag van Mitchel over Ontgoocheld.

Groep 7 van de O.B.S de Tweemaster in Utrecht! Dinsdag 1 februari zijn we met de hele klas naar het theater geweest in Utrecht!We gingen met de klas in de auto’s! Het was heel leuk! We kwamen op de parkeer garage aan en kregen een appel en een pakje. Toen we er waren moesten we eerst een stukje lopen voordat we er waren. Daarna gingen we naar het Theater Rasa toe, het was daar heel mooi! We moesten binnen nog even binnen wachten, daarna hoorden we dat we 3 kwartier mochten wachten of 2 voorstellingen mochten zien! Iedereen wou natuurlijk 2 voorstellingen zien! Het eerste ging over goochelen, Er was een meisje die jarig was maar haar moeder was weg gegoocheld, uiteindelijk goochelde ze haar weer terug! En de tweede over de puberteit! Er waren 3 spelers 1 jongen en 2 meisjes die jongen speelde 3 rollen! Het was heel grappig en heel leuk! Ze praatte over zoenen en die soort dingen! Ze waren allebei erg leuk! Toen we weer weg gingen gingen we langs de MacDonald, Voor een lekker patatje en een hamburger!


Huisregels obs de Tweemaster OBS de Tweemaster heeft de kapstokregels als uitgangspunt gekozen om afspraken te maken hoe we met elkaar in de school omgaan. Vanuit de Vreedzame Schoolgedachte hebben wij een aantal verduidelijkende huisregels opgesteld. Op tijd beginnen De kinderen worden geacht op tijd op school te zijn. Als de bel gaat, gaan de kinderen als ze nog niet in de klas zijn naar hun groep toe en starten daar met de startopdracht (gr 3 t/m 8).We willen de lessen graag om 08.30 en 13.00 uur beginnen. De leerkrachten willen zich zoveel mogelijk richten op de kinderen. Voor schooltijd kunt u even iets doorgeven, bijv. een doktersbezoek of een gesprek aanvragen. Na schooltijd maken de leerkrachten graag tijd voor u vrij. We vinden het in ieders belang regelmatig informatie uit te wisselen. Er moet rust heersen in de school (de school is een wandelgebied) Kinderen moeten alle ruimtes binnen de school kunnen gebruiken om te oefenen met lezen , samen te werken, getoetst te worden, aan de computer te werken etc. Kinderen moeten daarbij zo weinig mogelijk hinder ondervinden van : andere kinderen (spel op de gang, anderen storen in hun activiteit, door hardop te praten enz.) activiteiten van het team : overleggen met elkaar, ontmoetingen met begeleiders enz. activiteiten van ouders : overblijf, oudervereniging, luizenouders etc. Leerkracht overleggen vinden zoveel mogelijk plaats in af te sluiten ruimtes. Sommige ouderactiviteiten worden onder schooltijd uitgevoerd. Als deze beëindigd zijn verlaten de ouders de school. Op het plein Als het even mogelijk is, willen we geen fietsen (behalve in de rekken), scooters en honden op het plein. We verzoeken kinderen en ouders de ingang voor de school vrij te houden, zodat anderen ongestoord het schoolplein op of af kunnen. Verder is roken op het plein of bij de ingang van het plein niet toegestaan. Wij willen u ook vragen om uw kinderen, als u in de buurt woont, zo mogelijk niet met de fiets naar school te sturen. Dit omdat de plaatsen in de fietsenrekken beperkt zijn. Netheid We willen de school graag netjes houden. De leerkrachten kijken elke dag aan het eind van de lessen na of de tassen e.d. op de kapstok hangen en of de toiletten (horende bij hun groep) doorgespoeld zijn. Als er koffie wordt gebruikt, verwachten wij dat de gebruikte kopjes (ook van gasten) in de vaatwasser wordt gezet en anders op het aanrecht. Plastic lepeltjes e.d. horen in de prullenbak. Gastvrijheid De gebruikers van de kamers (directie, IB en School Maatschappelijk Werk) willen graag iedereen (kinderen, ouders etc. te woord staan). Als er echter gesprekken bezig zijn is het heel erg storend dat deze onderbroken worden. Wilt u als u één van hen wilt spreken even kloppen en wachten. Dit laatste geldt ook voor de klassen. Kloppen en bij de deur wachten ; de leerkracht kan dan zijn activiteiten afmaken.


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes Februari: 24-02 Ouderavond 25-02 Groepen 1, 2 en 3 vrij. Voorjaarsvakantie: 28-02 t/m 04-03 Maart 25-03 Groepen 1, 2 en 3 vrij April: Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Mei: 20-5 Groepen 1, 2 en 3 vrij Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 10-06 Groepen 1, 2 en 3 middag vrij Pinksteren: 13-06 Juli 01-07 Groepen 1, 2 en 3 middag vrij Juli / Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08 Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 22

Gezocht: enthousiaste bestuursleden voor de oudervereniging OBS De Tweemaster

Hallo ouders, Het schooljaar 2010-2011 is halverwege. Ook in het tweede deel van dit schooljaar wil de oudervereniging weer leuke feesten en activiteiten organiseren voor alle kinderen op school. Om dit allemaal in goede banen te leiden, bestaat er een dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur vergadert eens per maand over lopende zaken op school. Voor de diverse feesten en activiteiten is het dagelijks bestuur onderverdeeld in werkgroepen, waar zij samen met de leerkrachten de feesten en activiteiten bespreken. Op dit moment zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die graag willen meebeslissen, met goede ideeĂŤn komen en zich geroepen voelen om nauw betrokken te zijn bij de school. Nu is iedere ouder dat vanzelfsprekend, maar wij zoeken net die ouder voor dat beetje extra. Voelt u zich aangesproken en heeft u interesse in een functie binnen het dagelijks bestuur, dan kunt u zich schriftelijk (per mail; mn.martinus-korpel@live.nl ) of persoonlijk melden bij Monique Martinus (moeder van Florian uit groep 1/2 A). De oudervereniging OBS De Tweemaster


Ontwikkelingsstoornissen Steeds meer ouders krijgen tegenwoordig te maken met het feit dat hun kind (kenmerken van) autisme (ASS, PDD-NOS), AD(H)D of dyslexie heeft. Onze leerkrachten zien daar ook steeds meer van in de groepen. Daarom zijn wij als school lid van Balans, de landelijke oudervereniging die een tijdschrift over ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag uitgeeft. Hierin is veel nuttige informatie te vinden en er staan herkenbare verhalen, uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten, boeken e.d in. Als u interesse heeft kunt u op www.balansdigitaal.nl eens kijken om een indruk te krijgen. U kunt ook een keer het tijdschrift komen lenen bij Anja Vet. Beloningskalender Beste ouders, Op uw verzoek heb een nieuwe datum om u te vertellen over het gebruik van de beloningskalender. Dat is op 10 maart van 11.00 uur tot 12.00 uur. Er kunnen maximaal vier ouders aan deelnemen. De intekenlijst hangt op de kast naast het kleuterlokaal Tot ziens!! DorothÊ van den Tweel Schoolmaatschappelijk werker Kids for animals Op dinsdag 8 februari gingen wij met heel groep 5/6 een middagje naar Kids for animals. We liepen naar het clubhuis van Kids for animals. Toen we binnen kwamen moesten we onze schoenen en jassen uitdoen. We kregen een boekje met vragen over de dieren in het clubhuis,we mochten het ook samen doen. Er waren best wel veel dieren, zoals konijnen, wandelende takken, schildpadden, vissen en nog veel meer. We kregen ook een filmpje te zien over hoe alles in een asiel gebeurd. Ze lieten zien hoe het allemaal ging in zo’n asiel en hoe ze met de dieren omgingen. Daarna ging de vrouw van kids for animals een paar vragen beantwoorden,en we kregen drinken en een lekker snoepje. We moesten ook een huisdierenquiz maken en daarin stonden allemaal vragen over huisdieren. Daarna gingen we nog een quiz doen alleen toen kregen wij een soort met A B en C erop Danielle en Tamara hadden gewonnen. Die kregen een liniaal en een boekje. Daarna was het tijd om naar huis te gaan we kregen een tasje met allemaal leuke dingen over dieren erin. Chanelle & Danielle Theatervoorstelling De kleutergroepen 1 en 2 gaan gelijk na de vakantie op dinsdag 8 maart naar een mooie voorstelling kijken van het Kunstmenu. Maarten Mus vliegt er op uit. Maarten Mus woont op een boerderij, hij maakt vanaf de boerderij een reis om zijn nest nog mooier te maken met spullen die hij tegen komt. Het beloofd een mooie voorstelling te worden.


Ouderavond

Vrije dagen groep 1 t/m 3

Zoals u natuurlijk in de uitnodiging heeft gelezen is a.s. donderdag de ouderavond met als onderwerp ‘De Vreedzame School’. Hier nogmaals het programma:

Nogmaals de vrije dagen van groep 1 t/m 3 op een rijtje:

19.15 uur: inloop in ‘het ruim’ met koffie/thee en iets lekkers 19.30 uur: welkom Wim Smit 19.40 uur: opening door Annet Doesschot ! (coach vanuit de Vreedzame School) 20.00 uur: met koffie/thee naar de groep van uw ! zoon/dochter 20.45 uur: einde en naar huis De ouderavond is in het belang van uw kind (eren) en wij hopen dan ook op een grote opkomst.

25 februari- hele dag 25 maart – hele dag 20 mei – hele dag 10 juni – de middag 1 juli – de middag

‘Luizenpluizen’ Beste ouders / verzorgers, Jippie!! De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur. Het wordt weer langer licht ’s avonds, de vogels gaan hun ei leggen , jonge diertjes worden geboren. Helaas als het warmer wordt komen er ook weer meer andere diertjes. Dus gaan wij na de voorjaarsvakantie weer luizen pluizen. Dinsdag na de vakantie gaan wij alle kinderen controleren of ze geen onuitgenodigde “gasten” bij zich dragen. Wilt u zo vriendelijk zijn om geen moeilijke kunstwerken in het haar te doen en/ of iets minder gel er in te doen. Alvast heel erg bedankt! Fijne vakantie , het luizenpluis team. Werkweek bovenbouw De werkweek van de groepen 7 en 8 zal van 28 maart t/m 31 maart zijn. Ik wil u erop attenderen dat niet iedereen nog de bijdrage heeft overgemaakt. Dit bedrag moet voor eind februari binnen zijn op rekeningnummer: 8306814 t.n.v.: P. Oole. Graag o.v.v. Werkweek 2011 en de naam en de groep van uw zoon/dochter.


'KIES VOOR HART EN SPORT' en “IK EET HET BETER” Na de vakantie starten we in groep 7 en 8 met lessen “Kies voor hart en sport”. Niet alleen in de gymles maar ook tijdens de lessen in de klas zal er aandacht besteed worden aan bewegen en het eetgedrag van de leerlingen. 'Sport en bewegen is leuk en nog gezond ook!' Dat is het motto voor 'Kies voor Hart en Sport. Het is een manier om de aandacht voor de gezondheid van hart en vaten én de voordelen van sporten in één project te integreren. 'Kies voor Hart en Sport' maakt basisschoolkinderen van groep 7 en 8 ervan bewust dat er altijd een sport is die bij ze past. Dat leren de kinderen tijdens speciale lessen op school, maar ze ervaren het ook in de praktijk. Ze maken kennis met een grote verscheidenheid aan sporten en andere manieren om gezond te bewegen. Na afloop kunnen ze weloverwogen beslissen of de gekozen tak van sport iets voor ze is. En een bewuste keuze - zo is bekend - hou je makkelijker vol. ! 'Kies' bestaat al sinds 1996 en meer dan 100 gemeenten voeren 'Kies' uit. Uit deze ervaringen is gebleken dat ongeveer de helft van de kinderen zich inschrijft voor een sportcursus na schooltijd. Deze cursussen worden door lokale sportverenigingen en andere sportaanbieders georganiseerd. In Hellevoetsluis doen de scholen al sinds 2003-2004 mee aan kies voor hart en sport. ‘IK EET HET BETER’ Ik eet het beter biedt in het schooljaar 2010/2011 weer heel veel nieuw lesmateriaal voor de basisschool. Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gaan aan de slag met proefjes, smaaktesten, recepten en opdrachten. Groep 8 sluit het programma af met de gebruikelijke Klassenlunch. Nieuw dit jaar voor groep 8 is de gezonde tussendoortjesdag als start van het seizoen. Leerlingen van alle groepen ervaren het ! zelf: lekker eten kan heel gezond zijn! ! Het project is prima te combineren met het project Kies voor hart en sport en daarom doen wij als school daar ook aan mee. Voor informatie kunt u kijken op www.ikeethetbeter.nl De lessen “Kies voor hart en sport” worden gegeven door docenten van de stichting Push en worden gegeven op de vrijdag .Het project ”Ik eet het beter” wordt ook dit jaar weer gedeeltelijk gesponsord door supermarktketen Albert Heyn. Peter Oole


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes Maart 25-03 Groepen 1, 2 en 3 vrij 28 t/m 31 -03 Kampweek April: 19-4 Schoolreis naar Blijdorp Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Mei: 20-5 Groepen 1, 2 en 3 vrij Juni: Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 10-06 Groepen 1, 2 en 3 middag vrij Pinksteren: 13-06 Juli 01-07 Groepen 1, 2 en 3 middag vrij Juli / Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 23

Ouderavond Vreedzame School Donderdag voor de vakantie was de ouderavond met als thema “De Vreedzame School”. Toen iedereen een kopje koffie/thee had gepakt en was gaan zitten in het ruim nam Wim Smit het woord en heette iedereen welkom op deze belangrijke avond. Na dit welkom van Wim Smit nam Annet Doesschot het woord en opende de avond met een ‘binnenkomer’. Daarna heeft zij het één en ander verteld over de Vreedzame School. Aansluitend ging iedereen naar zijn/haar ‘eigen’ klas en vertelde de leerkracht over De Vreedzame School in de groep. Rond negen uur was het in de meeste groepen afgelopen en ging men met veel informatie weer naar huis. Wij zijn blij met de grote opkomst van deze zeer geslaagde avond. Informatieavond MatriXcoaching Wanneer het leren even niet meer lukt en het kind daardoor stagneert in zijn onderwijsproces, kan dat zijn weerslag geven op het hele functioneren. Last van buikpijn en hoofdpijn, spanning en geen plezier meer hebben in school kunnen het gevolg zijn. Kinderen geven daarbij wel eens aan dat hun hoofd zo vol zit, dat ze niet meer weten hoe ze moeten leren en dat is lastig! Zowel voor het kind als voor de ouders want, hoe ga je hier goed mee om? Op school wordt aangegeven wat en wanneer het kind moet leren, maar hoe……? Ingrid Stoop heeft zich hierover gebogen met als gevolg dat zij de MatriXmethode heeft ontwikkeld. Zij gaat uit van het principe dat kinderen vastlopen in het leerproces omdat zij zichzelf verkeerde leerstrategieën hebben eigengemaakt. Deze moeten worden herzien! De MatriXmethode heeft al bij honderden kinderen, jongeren én volwassenen zowel in Nederland als in het buitenland verbluffende resultaten opgeleverd! Het is een kortdurende en zeer effectieve manier van coachen. Ingrid Stoop, ontwikkelaar en auteur van de MatriXmethode geeft op donderdagavond 7 april een informatieavond in Brielle.

Locatie: De Sjoel in Brielle, Turfkade 16 Datum en tijd: 7 april, 19:30 tot 21:00 uur Koffie staat klaar om 19:15 uur Kosten: 15 euro. U kunt ter plaatse betalen. Aanmelding: lezing@matrixmethode.nl (naam, adres, postcode en woonplaats. Hoeveel personen en ! ! datum van lezing vermelden) Forel 18 - 20 Informatie: www.matrixcoaching.nl 3225 PA Hellevoetsluis www.enjoy-coaching.nl 0181-320141


Beste ouders/verzorgers, Op school oefent uw kind met de programma’s van AmbraSoft. Tafels oefenen, klokkijken, breuken, betalen met de euro, woordjes leren… uw kind doet het met Schoolpakket 1011. Voor thuis heeft AmbraSoft ook enkele producten ontwikkeld die perfect aansluiten bij de software van school! Voor groep 3 t/m 8: Familiepakket 1011 In Familiepakket 1011 oefent uw kind met rekenbewerkingen, de tafels van 1 tot en met 10, de spelling van woordpakketwoorden en met werkwoordspelling. De digitale vriendjes Tom, Tamira en Robbie helpen uw kind hierbij. Kenmerken van Familiepakket 1011: •" Ruim 240 aantrekkelijke oefeningen voor rekenen, taal, tafels en werkwoordspelling; •" Een leerlingvolgsysteem volgt het niveau van uw kind en past de oefeningen hierop aan; •" Print werkbladen op niveau voor rekenen, taal, tafels en werkwoorden; •" Een beloningssysteem motiveert uw kind steeds opnieuw; •" Gebruik de woordpakketten van school in uw Familiepakket. Voor groep 1, 2 en 3: WoordenSTART In de kleuterklas en groep 3 is de ontwikkeling van de woordenschat van enorm belang. AmbraSoft draagt hieraan bij met de softwarelijn WoordenSTART, die bestaat uit drie blokken met prentenboek en cd-roms. Kenmerken van WoordenSTART: •" Elk blok bestaat uit drie thema’s die perfect aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. •" Introductie met prachtig prentenboekverhaal. •" Levendige klikplaten tonen spelenderwijs de betekenis van woorden. •" Veel gevarieerde oefeningen, van Autorijden tot Rijmrap. •" Maak zelf kleurplaten, spelletjes en woordposters in de Printstudio. 5 euro korting voor ouders van OBS de Tweemaster! Wilt u dat uw kind thuis spelenderwijs kan leren? Dat kan! In samenwerking met de school van uw kind hebben wij voor u de prijs van het Familiepakket en de WoordenSTART-blokken verlaagd van # 29,95 naar # 24,95! Uw voordeel is maar liefst # 5,-! Via onze speciale bestelwebsite en de speciale bestelcode kunt u tot 30 april 2011 gebruik maken van deze korting! Eenvoudig bestellen in 3 stappen: 1)! 2)"

Ga naar de website www.bestel.ambrasoft.nl Vul op de bestelpagina de schoolgebonden bestelcode in:

Bestelcode:"

"

28191467

3) Kies uw product(en) en plaats uw bestelling. Met vriendelijke groet,

Het team van AmbraSoft


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes Maart 25-03 Groepen 1, 2 en 3 vrij 28 t/m 31 -03 Kampweek April: 19-4 Schoolreis naar Blijdorp Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Mei: 20-5 Groepen 1, 2 en 3 vrij Juni: 01-06 Boekenmarkt Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 10-06 Groepen 1, 2 en 3 middag vrij Pinksteren: 13-06 Juli 01-07 Groepen 1, 2 en 3 middag vrij Juli / Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 24

Voetballen en skaten Vanaf vorige week donderdag is het niet toegestaan dat kinderen voor schooltijd (zowel 's ochtends als!'s middags) en tot een kwartier na afloop van de school voetballen op het schoolplein. Er zijn nu een aantal ongelukjes gebeurd en dat zijn een aantal ongelukjes te veel. Ook voetballen op het fietspad voor de school en bij de ingang willen we niet. Er zijn genoeg veldjes in de buurt van de school. Ook het skaten heeft onze aandacht: alleen skaten op het plein bij het hek naast de ingang tot het klimtoetstel en niet voor de school op het fietspad en voetpad bij de ingang, ook hierbij zijn al verschillende ongelukjes gebeurd. Groep 3-4 Sinds vorige week maandag wordt groep 3-4 op maandag overgenomen door Juf Nanda. De andere dagen!blijft juf Esther er. Juf Nanda is sinds de zomervakantie bezig geweest om na een ziekteperiode terug te komen als leerkracht in het onderwijs. 11e schaaktoernooi voor basisschoolleerlingen Woensdagmiddag 6 april vindt voor de elfde keer het schaaktoernooi plaats voor leerlingen van de basisscholen in Hellevoetsluis. Het toernooi wordt georganiseerd door schaakvereniging “De Pionier” in samenwerking met stichting “Push” en het is altijd een heel festijn met rond de honderd kinderen. Deelname is gratis en iedereen van groep 3 tot en met 8 mag meedoen. Bovendien is er tegen geringe vergoeding drinken en snoep te koop. Het schaaktoernooi begint om 13:30 uur op basisschool “De Brandaris” aan de Plataanlaan 2 en per groep zijn er drie prijzen te winnen. Er worden ongeveer 7 rondes gespeeld en iedereen speelt elke ronde mee. Aanmelden kan rechtstreeks bij de jeugdleider van de schaakclub jan.van.huizen@hotmail.com (telnr. 06-29.473.473 / 0181-316970).


Gezocht: enthousiaste bestuursleden voor de oudervereniging

Beste ouders, Het schooljaar 2010-2011 is halverwege. Ook in het tweede deel van dit schooljaar wil de oudervereniging weer leuke feesten en activiteiten organiseren voor alle kinderen op school. Om dit allemaal in goede banen te leiden, bestaat er een dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur vergadert eens per maand over lopende zaken op school. Voor de diverse feesten en activiteiten is het dagelijks bestuur onderverdeeld in werkgroepen, waar zij samen met de leerkrachten de feesten en activiteiten bespreken. Op dit moment zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die graag willen meebeslissen, met goede ideeĂŤn komen en zich geroepen voelen om nauw betrokken te zijn bij de school. Nu is iedere ouder dat vanzelfsprekend, maar wij zoeken net die ouder voor dat beetje extra. Voelt u zich aangesproken en heeft u interesse in een functie binnen het dagelijks bestuur, dan kunt u zich schriftelijk (per mail; mn.martinus-korpel@live.nl ) of persoonlijk melden bij Monique Martinus (moeder van Florian uit groep 1/2 A). De oudervereniging OBS De Tweemaster


S

obs

C

H

E

E

P

S

J

O

U

R

N

A

A

L

DE TWEEMASTER Vreedzame school

www.de-2master.nl

Lichtpuntjes April: 14-4 KlasseLunch groep 8 19-4 Schoolreis naar Blijdorp Paasvakantie: 22-04 t/m 06-05 Mei: 20-5 Groepen 1, 2 en 3 vrij Juni: 01-06 Boekenmarkt Hemelvaartvakantie: 02-06 t/m 03-06 10-06 Groepen 1, 2 en 3 middag vrij Pinksteren: 13-06 Juli 01-07 Groepen 1, 2 en 3 middag vrij Juli / Augustus: Zomervakantie: 04-07 t/m 12-08

Forel 18 - 20 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141

email:infodetweemaster@gmail.com

JAARGANG 2, NUMMER 25

Ziekteverlof en afwezig. Op dit moment wordt de school getroffen door veel zieke en afwezige leerkrachten. Zo waren vorige week Juf Winanda en juf Jasmin ziek (deze week ook nog) meester Wim ziek (deze week weer aanwezig, juf Zefanja ’s maandags ziek , meester Peter, juf Rianne en juf Miranda op werkweek en juf Rianne en juf Zefanja op cursus. Ten eerst is het vervelend als collega’s ziek zijn, maar als dan je invalconstructie (juf Jasmin en meester Wim) niet kan, dan wordt het erg moeilijk om het voor elkaar te krijgen. Hoe lang de leerkrachten nog ziek zijn is nog niet bekend, maar we doen er alles aan om ze vervangen te krijgen. Dan komt het wel eens voor dat er drie leerkrachten voor de groep staan (groep 3) juf Carla, juf Esther en deze week juf Barbera, maar we zijn al blij dat we het voor elkaar kunnen krijgen. We hopen hierop begrip van uw kant. Schoolreis betalingen De schoolreis betalingen zijn bijna allemaal binnen ( maar dat komt in orde). We danken u voor uw medewerking.

Gesprekken voortgezet Onderwijs Voor de werkweek zijn al een aantal gesprekken gevoerd, nu na de werkweek krijgen de andere ouders met hun kinderen een uitnodiging. Vraag uw kind naar de brief.

KlasseLunch groep 8 ! Donderdag 14 april zal groep 8 een KlasseLunch krijgen vanuit!het thema 'ik eet het beter'. De lunch zal worden verzorgd door Albert Heijn. De kinderen blijven dus van 12.00 - 13.00 uur op school. Zij zullen om 14.00 uit zijn. Mochten er problemen met dit laatste uurtje zijn dan kunt u contact opnemen met de leerkracht. Groepen 5-8 naar het theater. ! Dinsdag 12 april zullen de groepen 5 tot en met 8 naar het theater gaan. De voorstelling zal worden verzorgd door het Hofplein theater. Het zal een moderne versie van Shakespeare zijn. Er wordt beweerd dat hij naar de camping gaat... Groep 5 zal met de auto's naar theater 'de Twee Hondjes' gaan. Groepen 5/6, 7 en 8 zullen op de fiets gaan. De voorstelling is in de ochtend en de verwachting is dat de kinderen om 12.00 uur gewoon op school zullen zijn.

Nieuwsbrief 1 - 25  
Nieuwsbrief 1 - 25  

nieuwsbrieven 1 - 25

Advertisement