Page 1

44E INTERNATIONALE 2-DAAGSE

VAN VLAANDEREN BLANKENBERGE VOORSTELLING 2013

aal Internation rendez-vous ars van wandela


In memoriam

Eugène Rappé Zo onverwacht en plots is Eugène van ons heengegaan. Het was eventjes slikken. En dan kwamen de vele herinneringen zoals de wandelreis naar Japan, de vele bestuursweekends (eerst als fervent wandelaar, later iets kalmer meer present om de tweedaagse te promoten.) We herinneren ons nog de bestuursfeestjes in zijn tuin. Er was voldoende ruimte voor de tent van Pol en Eugène had voldoende tafels en stoelen om iedereen een plaatsje te bezorgen. Het waren gezellige en prettige zomerse BBQ’s. Dankjewel Eugène en Cecile. We herinneren Eugène als een actieve, bereidwillige medewerker die steeds paraat was om te helpen en bij te springen. Was het niet om teksten te verbeteren of in het Engels te vertalen, het was om te helpen bij de verwerking van de inschrijvingen,… Steeds even kalm maar efficiënt. Eugène dank voor je medewerking, je inzet, je hulp waardoor de Tweedaagse is geworden wat ze op vandaag is. Je blijft bij ons als een trouw en gedreven bestuurslid.


D

it jaar hebben we er aan gehouden om Blankenberge in the picture te stellen, dit in het kader van de 25ste IML wandeling in Blankenberge. Meer hierover verder. Het dorp van de Ronde wordt Ramskapelle, sinds vorig jaar opgenomen in het parcours van de 42km.


2500

2000

1500

Weekend Zondag Zaterdag

1000

500

0

-

6

15

24

42

Leeftijd

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90


Een terugblik: 2012 Vast staat dat de weergoden ons vorig jaar zeker niet welgezind waren, wat zich dan ook weerspiegelde in het aantal deelnemers. Dat waren er op zaterdag 6828, op zondag 4620. We hadden deelnemers uit 31 landen, gespreid over de hele wereldbol. 5451 wandelaars kwamen uit ons eigen land, gespreid over de verschillende provincies. Als we de leeftijdsgroep bekijken, vinden we het merendeel van de wandelaars in de categorie tussen 50 en 70 jaar , maar we hadden ook nog heel wat stappers van 85 en meer. In vergelijking met andere wandelingen wordt de groep 10-20 jarigen steeds belangrijker.

Het blijft een uitdaging om de jeugd en jonge gezinnen over de streep te trekken om deel te nemen aan onze wandeltweedaagse. Ook hier meer verder. Rest mij nog jullie hartelijk te danken voor jullie trouwe ondersteuning.


Tweedaagse, meer dan wandelen Naast het verkennen en genieten van de mooie omgeving rond Blankenberge, het leveren van een fysieke prestatie is de Blankenbergse wandelevenement het ideale moment om met het gezin, vrienden te genieten en te ontspannen. Denk maar aan de animatie, de vele optredens, de gratis bedeling van lekkere producten,… Maar we gaan nu nog een stap verder. Immers de Tweedaagse is een ideaal platform om deelnemers, mensen te sensibilseren en te engageren voor een aantal acties.

Ik let op – hier wordt een defensieve houding in het verkeer centraal gesteld Ik val op – hierbij worden de wandelaars aangezet om zich zichtbaar op te stellen op de weg. Aan de andere weggebruikers vragen we ook respect voor de wandelaars. Zo is er de stickeractie ‘ Ik REM voor wandelaars’. Ik wandel milieubewust – een eigen actie die we verder uitbouwen en waarbij we volgende engagementen centraal stellen:

Acties

• Ik respecteer de natuur

Ik wandel veilig – een aktie opgestart door onze wandelfederatie Aktivia. Via alle mogelijke kanalen willen we alle wandelaars en deelnemers aan het verkeer sensibiliseren.

• Ik voorkom afval en selecteer

De deelthema’s zijn: Ik stap waar het moet – opfrissen van de verkeersregels

• Zwerfvuil is mijn vijand • … De wandelaars kunnen bij start en aankomst een verklaring ondertekenen en krijgen een sticker om hun engagement duidelijk naar buiten te brengen. Ik wandel gezond – de Rode Kruis afdeling Blankenberge – Zuienkerke zal tips geven hoe ge-


zond te wandelen bij goed of slecht weer. Voor een eerlijke wandel – Meer info verder. Al deze tips zullen we via alle beschikbare informatiekanalen ruim verspreiden. Heet speciaal plaatsen we bij start en aankomst een groot video scherm waarop al deze tips en andere info zal geprojecteerd worden. Ciné Club Blankenberge staat borg voor een prima en vakkundige realisatie.

Nieuw Nieuw dit jaar zijn: Sportief Wandelen – een initiatief van onze wandelfederatie. Meer uitleg en info bij de mensen van Aktivia.

Aktie Jongeren - om samen met De Bond jongeren sensibiliseren om meer te stappen en te bewegen. Meer info verder in dit document. Parcours - wat krijgen de wandelaars onder voeten geschoven? De aanpassingen aan het parcours komen verder in deze voorstelling aan bod. Muzikale ambiance alom De Cleevenie en de Bremers kennen we reeds meerdere jaren, dit jaar krijgen ze gezelschap van De Porijkes en Freddy’s dixieband. Maar vergeten we vooral niet onze trouwe gasten zoals Harmonie De Poldergalm, Rollingnotes; Streetband The Gibsy’s, Brugse dorpsmuziikanten,…

Hoe ervaren de wandelaars ons wandelfeest? Via een enquête zullen alle deelnemers hun appreciatie, bevindingen, aan ons kunnen meedelen. Op basis van die gegevens willen we hen nog op een betere en efficiëntere manier dienen.


Thema 2013 IML Walking association bestaat 25 jaar. Dank zij deze koepelorganisatie hebben we Blankenberge op de wereldwandelkaart geplaatst. Zo zijn we gekomen aan het thema 2013

25 jaar IML en Blankenberge. Beelden zeggen meer dan woorden; Daarom deze beeldmontage waarin volgende items aan bod komen: • Hoe is het begonnen? • IML landen gedurende de Tweedaagse in Blankenberge • Blankenberge op de andere IML evenementen • Meer dan wandelen: studentenuitwisseling • Promotie voor de Blankenbergse producten: De Kokketeute


Promotie & Communicatie De Tweedaagse is groot en gekend geworden dank zij vele contacten en intense promotie. Dit zetten we onverminderd verder. Zo wordt de samenwerking met de Krant van West-Vlaanderen, Metro, Gezond op Stap en Focus‑WTV verder gezet. Dit jaar is een redactionele aandacht toegezegd door Nederlandse wandelkrant Te Voet en Sportlive Magazine. Nieuw is de publicitaire samenwerking met het huis-aan-huis blad Tamtam. Radio 2 verzorgd een rechtstreeks avonduitzending vanop de Markt op vrijdag 3 mei tussen 16:00 en 18:00 uur. De luisteraars kunnen dan een verkennende ballonvaart rond het Brugse Ommeland winnen, ter beschikking gesteld door Brugge Kazen. Daarnaast zijn er de aankondigingen in diverse ledenbladen zoals

VISIE van de CM, RAAK van de KWB, Sport je fit van OKRA,‌ En tot slot is er de trouwe verslaggeving door onze plaatselijke correspondenten. En aan en voor alle sponsors een suggestie. Een Goed Gevoel stimuleert de prestaties bij jullie werknemers. Er blijft weinig tijd over om samen met het gezin er op uit te trekken. Nodig de families van de werknemers uit om samen, in een gezonde en ontspannend sfeer een dagje aan zee te beleven.


Parcours Ook dit jaar hebben we weer een parcours. Als dat geen goed nieuws is! Zonder parcours uiteraard geen voettocht. Doch dit jaar was het allerminst evident om het parcours te finaliseren (maar daarover straks meer). Ons Dorp van de Ronde, of beter gezegd de nederzetting die het tot Dorp van het Jaar op onze medaillereeks polderdorpen heeft geschopt, is Ramskapelle. Ramskapelle maakt deel uit van de gemeente Knokke-Heist. Knokke-Heist is niet De Slimste Gemeente van Vlaanderen (Blankenberge helaas ook niet), maar het is wel een van de mooiste. Getuige daarvan Ramskapelle! De 42km komt hier langs op zaterdag. En dat is allerminst toeval. We hebben dit polderdorp in het hinterland van Knokke-Heist bewust opgezocht. Wij noemen het “de opgeblonken parel van de polders”. Dankzij een lik verf en een aantal restauraties (kerk, dorpsschool, molen) schitttert het dorp weer in de zon (als er zon is: hopelijk toch ook op 4 mei).

Nog meer nieuwigheden van het parcoursfront (en een front was het; daarover straks meer) zijn te zien in Heist. Mocht Ramskapelle niet met de eer zijn gaan lopen, dan zouden we wellicht Heist tot ons Dorp van het Jaar hebben genomineerd. Niet zozeer omwille van het dorp of de badplaats zelf. Maar vooral omwille van zijn vele natuurgebiedjes. Vorig jaar deden we al de Baai van Heist aan. Dit jaar zullen we daarvan ook genieten (maar dit keer vanop de Zeedijk), maar doen we verder ook Sashul aan, evenals de Vuurtorenweiden. Verder ook het Generaal Willemspark. En nieuw dit jaar is het zopas toegankelijk gemaakte natuurgebied van de Kleiputten dat ingesloten ligt tussen spoorwegen en havenzones. Via het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie (in Blankenberge beter bekend als het olijke duo ‘de Stinker’ en ‘de Blinker’) bereiken we dan het al voldoende bewierookte Ramskapelle.


Ik zei al dat de parcourssamenstelling dit jaar een lijdensweg was. Alles heeft te maken met het feit dat het laatste stukje van de Blankenbergse Dijk, die al eeuwen de verbinding vormt met onze feesttent, en dus al al die jaren een slagader is voor onze Voettocht, dit jaar zal doorgeknipt worden wegens werken.

Daardoor moesten de parcours van 15 en 24km drastisch hertekend worden op zondag. Zuienkerke is en blijft een must. En dus moesten we met krop in de keel Nieuwmunster opofferen.


Fair Trade & Milieu Zoals jullie hopelijk toch weten, menen wij het op het vlak van milieu en fair trade. Vorig jaar waren wij het eerste evenement dat van het label ‘Fair Trade Evenement’ gebruik mocht maken. En we werden ook voor de tweede maal door OVAM uitgeroepen tot Groenevent van het Jaar in de categorie ‘sport’. Die schouderklopjes zetten er ons toe aan om nog verder te gaan op de ingeslagen weg (maar daarover verder meer). Wat fair trade betreft zullen we dezelfde producten inzetten als vorig jaar. Bananen, fruitsap, kof-

fie en suiker en de energiereep in de lunchpakketten die de wandelaars (vooral militairen) bij ons bestellen. We zullen iets meer nog dan vorig jaar Oxfamproducten inzetten. Binnen ons milieubeleid neemt het afvalbeleid een belangrijke plaats in. (Maar daarover verder nog iets meer). In feite mikken we zelfs iets hoger dan alleen maar op het milieu. We zouden onszelf graag een duurzaam evenement noemen. En dus besteden we ook aandacht aan producten van bij ons, aan participatie van minder evidente doelgroepen en aan duurzame materialen. Onze impact op het milieu kunnen wij uitdrukken in onze ecologische voetafdruk. We berekenen die nu al een drietal jaar. En elk jaar proberen we


Afval papier; 7 785 ; 1% Catering bezoekers; 144 521 ; 8% Afval sel inzameling; 39 664 ; 2%

Afval bekers; 8 ; 0%

Other; 17 472 ; 1% Ruimte; 1 182 ; 0% Energie; 964 ; 0% Catering org; 6 014 ; 0% M obiliteit eigen org; 1 519 ; 0% M obiliteit bezoekers; 1675 072 ; 89%

De beker!

onze voetafdruk te verkleinen. Misschien moeten we wel ooit het logo van de Voettocht omkeren om onze Dus proberen we nog te mikken op bedoelingen duidelijk te maken. andere procenten, of zelfs cijfers achter de komma. In die optiek kadert Het taartdiagram laat duidelijk zien het experiment dat we dit jaar wildat onze grootste milieu-impact het len voeren omtrent recycleerbamoeilijkst te beïnvloeden is. Die re bekers. Al lachend zeggen wij wordt namelijk bepaald door het onder elkaar: “We zijn al kampitransport van de deelnemers van en oen in duurzaamheid; nu nog naar ons evenement. We promoten de beker!”. daarom zoveel mogelijk het openbaar vervoer. Blankenberge ligt ide- W a a r aal daarvoor en is fantastische goed gaat het bereikbaar met trein, tram en bus. in dit Ook voor de fietsers zijn specifieke e x p e r i stallingen voorzien. Maar zonder ment om? verplaatsingen uiteraard geen deelnemers meer. Zo ver willen we het Wel, we willen uiteraard niet laten komen; dat zult verder de strijd aanbinden u wel begrijpen. met wegwer pver-


pakkingen. Veel hadden we er al niet meer; maar wel nog van koffiekopjes bij de shop op het parcours. En in de feesttent, waar het drankdebiet hoog ligt, werden zeer veel frisdranken uit blik geschonken (blik dat weliswaar al werd gerecycleerd!). Maak gebruik van afwasbare koffiekopjes, staat er in de handboeken van OVAM. Daar zijn wij uiteraard ook voor. Maar onze shop bevindt zich in het hol van Pluto*1, of dus ver van de bewoonde wereld. Daar afwas doen is geen evidentie. Toch gebeurt het met herbruikbare bekers wel. Maar bijkomend ook nog de koffiebekers erbij nemen, dan werd moeilijk. Je moet die kopjes dan ook allemaal naar die uithoek van het parcours vervoeren. En in de feesttent moet je dan bijkomend nog vrijwilligers vinden om de afwas te doen. We hebben het nu al moeilijk om voldoende medewerkers te vinden. Dus dat werd toch wel erg moeilijk. 1 “In het hol van Pluto” is een typisch Vlaamse uitdrukking waarmee men op een kleurrijke manier een afgelegen plek omschrijft. Etymologisch vindt deze uitdrukking haar oorsprong bij de toegang tot de onderwereld waar Pluto heerste.

Misschien dat de recycleerbare kartonnen beker wel het ei van Colombus is voor ons? Deze beker bevat een dun laagje polymeer aan de binnenkant, gemaakt van maïszetmeel. Dus perfect milieuvriendelijk. De beker wordt dan ingezameld via een apart circuit van inzamelcontainers. Om uiteindelijk als papier en karton te worden gerecycleerd. “Oude koffie in nieuwe bekers”, zullen sommigen misschien zeggen? Inderdaad, een vijftal jaar terug hadden we een gelijkaardig experiment. Het ging om sterk vergelijkbare bekers. Toen mochten we die naar de compostering brengen bij IVBO. Dat was een even goede oplossing; m a a r sindsd i e n m a g het niet meer. Het gaat d a a r immers om een groen-


composteringsinstallatie. En om allerlei wettelijke redenen mochten daar geen nochtans uit organische stoffen bestaande bekers bij. Maar nu keert de kartonnen beker dus terug in ons circuit. De voordelen zijn vooreerst dat we de nadelen niet meer hebben die ik daarnet heb opgesomd (ivm afwas en voldoende personeel).. Maar ook dat we nu frisdranken uit retourflessen kunnen schenken ipv uit blik. We zullen dus zelf heel wat minder PMD produceren. We stijgen dus nog wat op de ladder van het hergebruik!!!! Wees gerust, de wandelaar zal geen hinder ondervinden van deze milieuvriendelijke omschakeling. Hij zal zijn handen niet verbranden, en de coating geeft smaak noch geur af.

“Groene� Communicatie Verder proberen we met onze communicatieve inspanningen tijdens de Voettocht de wandelaars zwerfvuil compleet te doen afzweren. Er wordt eigenlijk nog

nauwelijks zwerfvuil gevonden na de voettocht, zoals uit onze jaarlijkse opvolging blijkt. En dit jaar willen we met filmpjes en podiumcommunicatie dit beperkte aantal nog verder naar beneden krijgen.

Af van Afval-Oscar Wij doen ons best, de overheden die ons helpen doen hun best. En het doet ons veel plezier dat ook onze sponsors van harte meewerken aan onze milieu-inspanningen. Vorig jaar konden we reeds Destrooper bedanken voor zijn verpakkingsloze koekjes. En ook dit jaar zetten we een sponsor in de bloemetjes die ons milieuvriendelijk imago enorm ondersteunt. Het gaat me e r


bepaald om de Belgomilk, bekend van o.m. Brugge Kaas en Nazareth. Al jaren levert deze sponsor ons kazen, die door onze wandelaars fel gesmaakt worden, maar zonder dat daar afval aan te pas komt. We mogen deze kaas bedelen op brood. Er komt geen individuele verpakking en ook nauwelijks omverpakking aan te pas. Iedereen tevreden , en wij zeker. De voorzitter reikt u dan ook met veel plezier de Af van Afval-Oscar uit. De andere sponsors moeten niet wanhopen. We hebben er nog vele voorbeeldige. Bijna iedereen onder “u� zouden we ook kunnen nomineren. We zijn iedereen even dankbaar. U maakt wat de Voettocht nu is. Een wandelevenement met een eigen sfeer, een proevertje, een droogje en een natje, veel pret en nauwelijks afval. Dank daarvoor!


Park “De Voetjes” Voor het tweede jaar op rij slaan de Tweedaagse Voettocht en de Gezinsbond Blankenberge de handen in elkaar. Na het succes van vorig jaar willen we nog meer jeugd naar De Voettocht trekken. Daarom werd een engagement aangegaan met de Jeugddienst van de Stad Blankenberge. Door die samenwerking krijgen alle kinderen die een jeugdpas hebben, korting bij de aankoop van een startkaart. Daarnaast wordt de voettocht gepromoot in “De Pretgazet” die verspreid wordt onder alle Blankenbergse kinderen. Funpark De Voetjes staat dit jaar aan jeugdherberg De Wullok. Alle afstanden komen voorbij, zowel op zaterdag als op zondag!

Wat valt er allemaal te beleven in Funpark De Voetjes ? • leuke volksspelen; • verschillende schminkstanden; • knotsgekke kapsels; • bakken stapelen met X-Adventure; • een leuk gadget voor de kleine wandelaar aangeboden door Daoust; • twee grote springkastelen; • eendjes vissen met FOST-plus en altijd prijs; • verschillende prijzen te winnen;


44e Tweedaagse 2013 - Voorstelling  

Wat is er nieuw aan deze 44e Tweedaags!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you