Tweeblokkenstad ideeenboek 17 mei 2014

Page 1

een bewonersinitiatief

ideeĂŤnboek mei 2014

twee blokken stadFoto: Mick Otten

twee blokken stad


idee: Lucas vcan Zuijlen & Wessel de Jonge architecten totstandkoming: Dit idee is tot stand gekomen door inzet van de bewoners van de PWS-blokken, verenigd in Bewonersvereniging Twee Blokken Stad. Robert Hofman - Margareth Leise - S. Mesina - Wil Jongeboer - Gabri Klarenbeek - Hagen Zeisberg - Hans Paul - Ciprián Lípez Uño - Else Schop - Denise Bindels - G. Eras - Stephanie Russek - Gabrielle Muileboom Theo Coskun - Gert-Jan Nagtegaal - Rien Tuk - Ramon Rodrigo - Nathalie Rabouille - Mw. A. Dupain - dhr. G. de Jongh - dhr. J. Soares - Mw. G. Ozer - dhr. J. Feijen - fam. van Zwam-Ritzer - Jan Pronk - fam. DijksSuwartini - mw. C. Lock - dhr. S. Simeunovic - dhr. P. Tjon – mw. C. Armas Ramon - Diana Sewerattan Met financiële steun van Deelgemeente Noord is door initiatiefnemer Lucas van Zuijlen het architectenbureau Wessel de Jonge benaderd voor het vormgeven en uitwerken van de eerste ideeën met als uitgangspunt het behouden van de woningen voor de huidige bewoners. Wessel de Jonge is de kleinzoon van Jos de Jonge, architect van de PWS-blokken in de jaren 30.

© wessel de jonge architecten bna bv


0.

twee blokken stad

1. idee 2.

aanpak per portiek

3. plattegronden 4. bewonersvereniging

twee blokken stad

inhoud


traat mans n loh vorni de sa

an be

r

la gse

hi

ew

raa

eg

dest insulin

sc

t


Dit boekje gaat over de toekomst van de PWS-blokken, twee blokken stad in Rotterdam-Noord tussen de Bergselaan, Bergpolderstraat, Troelstrastraat en Insulindestraat. Een klein stedebouwkundig ensemble van twee gewone stadsblokken met betaalbare woningen voor kleine huishoudens. En een heel diverse groep bewoners die daar met veel plezier wonen, vaak al vele jaren. Deze bewoners hebben het initiatief hebben genomen om zelf over hun toekomst en die van de PWSblokken na te denken. Dit is gebeurd naar aanleiding van het ‘Masterplan Bergpolder Zuid’ dat in opdracht van Vestia Rotterdam Noord in 2011 is opgesteld. Een prachtig plan waarin de ambities voor de herstructurering van de wijk vertaald worden in concrete voorstellen gebaseerd op de identiteit van de wijk. Die identiteit is uitgewerkt in het gebiedsconcept ‘Reuring en Rust in Bergpolder Zuid’ waarin elk bouwblok hierin zijn eigen karakter krijgt. Onderdeel van de voorgestelde uitwerking is het vervangen van een gedeelte van de kleinere woningen in de wijk door grotere woningen: eengezinswoningen, herenhuizen, praktijkwoningen en grote appartementen. Het masterplan stelt voor dit te realiseren door sloop van de PWS-blokken. Voor de huidige bewoners zou dat echter betekenen dat ze moeten vertrekken. Het bewonersinitiatief twee blokken stad is een idee voor een alternatieve uitwerking van het masterplan, waarbij de bewoners níet hoeven te vertrekken, maar een plek blijven houden in hun buurt en wijk. Uitgangspunt voor twee blokken stad is het voortbouwen op de bestaande kwaliteiten van de PWS-blokken. Dat zijn de stedebouwkundige opzet, met ruime straten en veel groen en de prima bouwtechnische staat van de blokken. Maar dat is ook de historische betekenis, niet alleen als onderdeel

twee blokken stad

twee blokken stad


Foto’s: Johannes Odé


Het idee twee blokken stad is heel simpel én duurzaam: ga niet per definitie uit van sloop en vervanging van de blokken door nieuwbouw, maar kijk naar wat er is en hoeveel je daarvan kunt blijven gebruiken. En wat daar eventueel aan zou moeten veranderen en/of verbeteren. Investeer in sociale duurzaamheid door dat samen met de bewoners te doen. En doe dat dan met een ‘aanpak per portiek’. Door per portiek met een groep bewoners die graag wil blijven een plan te maken over de manier waarop zij daar zouden kunnen en willen wonen. Er zijn bijvoorbeeld allerlei verschillende woningen denkbaar: in grootte, in aantal verdiepingen, voor alleenstaanden, vrienden die een huis willen delen, gezinnen met kinderen. Met de woningtypes zijn per portiek weer allerlei combinaties mogelijk. Er valt te denken aan huurwoningen én koopwoningen. Aan bewoners die graag als groep samen willen wonen, of juist individueel. Aan mogelijkheden voor aanpasbare en levensbestendige woningen. Al die zaken zouden per portiek net anders kunnen zijn. Net als de fasering in de tijd. Bouwtechnische verbeteringen als isoleren worden dan misschien weer overal op een zelfde wijze aangepakt. Het aantal (huidige) bewoners dat wil meedoen bepaalt uiteindelijk grotendeels hoeveel portieken er nodig zijn om aan de vraag te voldoen en voor iedereen een plek te vinden. En hoeveel er van de blokken dus behouden kan blijven. Zou een gedeelte dan alsnog gesloopt worden en vervangen door

twee blokken stad

van het beschermd stadsgezicht maar ook in de geschiedenis van de buurt(bewoners). De kwaliteit zit ook in het geluk van de bewoners die er prettig en betaalbaar wonen. Uitgangspunt is wel dat een aantal zaken verbeterd worden: isolatie van warmte en geluid, een beter gebruik van de binnentuinen, meer variatie in de woningtypes.


Foto: Gabri Klarenbeek

Foto: Gabri Klarenbeek

nieuwbouw, dan kan er een aantrekkelijke combinatie ontstaan van oud en nieuw. Met veel variatie in woningtypes en bewoners. En kan er gekeken worden naar mogelijkheden die de twee blokken stad bieden voor de openbare ruimte en bijvoorbeeld bijzondere groene ruimten in aansluiting op het groen in de rest van de wijk. Dit idee voor twee blokken stad wil inspiratie bieden voor wijkbewoners, eigenaar, gemeente en andere betrokkenen om tot een alternatieve aanpak van de PWS-blokken te komen. Een alternatieve uitwerking


In de komende tijd zal Bewonersvereniging Twee Blokken Stad het idee in overleg met de bewoners en andere betrokkenen verder uitwerken en de haalbaarheid ervan toetsen. Mei 2014.

twee blokken stad

die past binnen het masterplan Bergpolder-Zuid en gebaseerd is op duurzaamheid in een brede betekenis: groen, sociaal ĂŠn cultureel.


1. idee


twee blokken stad

bestaande PWS-blokken


nieuwbouw masterplan vestia


twee blokken stad

huidige bewoners ??


aanpak per portiek


twee blokken stad

uitbreidbaarheid


Foto: www.doornroos.je

combinatie oud & nieuw


twee blokken stad

varianten oud & nieuw


2. aanpak per portiek


twee blokken stad


studio’s

maisonette

twee kamer appartement

maisonette BG

twee kamer apparment BG

verschillende woningtypen


twee blokken stad


studio`s

meer-kamer appartement

twee kamer appartement

maisonette

twee kamer appartement begane grond

maisonette begane grond

drie kamer appartement

......

eindeloze combinatie mogelijkheden !


twee blokken stad


3. plattegronden


meer-kamer appartement

4 friends living together

twee kamer appartement

maisonette 2e + 3e verdieping

drie kamer appartement

maisonette begane grond + 1e verdieping

twee blokken stad

studio`s


! ik wil hier blijven wonen en naar een studio op de 3e verdieping verhuizen !


0 2 3

twee blokken stad

studio`s 1


0

1

2

3

A

twee kamer appartement


1

2

3

B

twee kamer appartement

twee blokken stad

0


!

Foto: Johannes OdĂŠ

ik wil hier graag blijven wonen en zou een extra kamer willen voor opslag en logees


1

2

3

drie kamer appartement

twee blokken stad

0


Foto: Johannes OdĂŠ

! We wonen hier al tien jaar en zijn erg tevreden over de woning en de verhuurder. Voor de kinderen willen graag een eigen slaap/studeerkamer


1

2

3

drie kamer appartement

twee blokken stad

0


0

1

2

3

2 friends living together


1

2

3

4 friends living together

twee blokken stad

0


Foto: Johannes OdĂŠ

! Ik wil hier zeker tot 2022 blijven wonen en dan op huwelijksreis naar Nieuw-Zeeland


1

2

3

meer-kamer appartement

twee blokken stad

0


0

1

2

3

maisonette


0 1 2

maisonette

twee blokken stad

3


0

1

2

3

maisonette begane grond


1

2

3

maisonette begane grond

twee blokken stad

0


Foto: Mick Otten

4. bewonersvereniging


In 2014-2015 zal het idee twee blokken stad in overleg met alle betrokkenen verder worden uitgewerkt en zal de haalbaarheid ervan worden getoetst. Bewoners en mensen die mee willen denken ĂŠn meebepalen kunnen zich aanmelden om lid te worden van de bewonersvereniging Twee Blokken Stad. De vereniging wordt opdrachtgeefster en zal komend jaar alle wensen van haar leden inventariseren en deze in overleg afstemmen op de fysieke en financiĂŤle mogelijkheden. Dit kost tijd en inzet die vertaald zal worden in betaalbare en voor ieder passende woningen. Een team van adviseurs, een architect en een aannemer zal de vereniging bijstaan tijdens de ontwikkeling. Aanmelden: Als u als (toekomstig) bewoner lid wilt worden van de vereniging kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar tweeblokkenstad@gmail.com. Informatie over het project is vanaf de zomer van 2014 te vinden op www.tweeblokkenstad.nl.

twee blokken stad

Bewonersvereniging Twee Blokken Stad


met dank aan: Warner van Haaren Bewonersorganisatie Bergpolder-Liskwartier Stichting Rotterdam Woont Vestia Rotterdam Noord Gemeentearchief Rotterdam mede mogelijk gemaakt door: Deelgemeente Noord, Rotterdam

Š wessel de jonge architecten bna bv


twee blokken stad


wessel de jonge architecten bna bv van nelleweg 2330

t 31- ( 0 )10 - 42 59 98 6

p o s t b u s 13 3 3 0

f 31- ( 0 )10 - 42 59 96 8

3004 hh

e info@wesseldejonge.nl

rotterdam

the netherlands

w w w w.we s s el d ejonge.nl